ΘΕΜΑ :Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». ΑΠΟΦΑΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ :Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ.Πρωτ /ΔΙΟΕ 845 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Π.Κοντογιάννης, Χ.Καλλίγα Τηλέφωνο : , e.mail : ΘΕΜΑ :Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». ΑΠΟΦΑΣΗ O YΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α-98). 2. Τις διατάξεις του Α Κεφαλαίου του νόμου 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (Α-314). 3. Τις διατάξεις του νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (Α-144). 1

2 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 6/2005 (Α-98). 5. Το Π.Δ 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Α- 165). 6. Το Π.Δ 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α-141), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α-152). 7. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού & Υφυπουργών» (Α-144/ ) σχετικά με τον διορισμό του Υπουργού Οικονομικών. 8. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 Ιδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα» (Α 152). 9. Το Π.Δ 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α-153 ). 10. Την υπ αρ /ΔΙΟΕ-547/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ("Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη") (Β-1653). 2

3 11. Το με αριθμ. 2512/ (αρ. πρ. Γραφείο Γεν. Γραμματέα) έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» με το οποίο διαβιβάστηκαν και α. αντίγραφο του υπ αρ. 3/ Πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» περί έγκρισης του Οργανογράμματος & Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας και β. αντίγραφο του εγκριθέντος Οργανογράμματος και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας. 12. Τη με αρ. 7390/ συμβολαιογραφική πράξη με την οποία συστήθηκε (Καταστατικό εταιρείας), κατ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4146/2013, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» με τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση της Εταιρείας, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη στη θέση και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Ο εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης. 2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3

4 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Κοινοποίηση: - Γραφείο Υπουργού κ. Γ.Στουρνάρα - «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», Αδ. Κοραή 4, 10564, Αθήνα Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Υπουργού κ. Κ.Χατζηδάκη 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Νότη Μηταράκη 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Σεραφείμ Τσόκα 4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης - Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκπαίδευσης 5. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών - Διεύθυνση Οικονομικού 4

5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1

6 ΜΕΡΟΣ Α Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Η Εταιρία συστάθηκε, κατ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 1 του ν 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90), λειτουργεί χάριν δημοσίου συμφέροντος, εποπτεύεται από τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και υπάγεται στις διατάξεις των νόμων 4146/2013, 3429/2005 και 2190/1920, όπως ισχύουν. 2. Ο παρών Κανονισμός ορίζει την οργανωτική δομή της Εταιρίας, την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών της, τον αριθμό των θέσεων προσωπικού και τα προσόντα κάλυψης αυτών, την κατανομή τους στις οργανωτικές μονάδες της Εταιρίας, τους όρους πρόσληψής τους, την μισθολογική του εξέλιξη καθώς και την αξιολόγηση και τον πειθαρχικό έλεγχο αυτών. 3. Ο παρών Κανονισμός καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (συνεδρίαση της ) και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 845 ΚΥΑ. 2

7 ΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίζεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της και τις διατάξεις των ν. 4146/2013, 3429/2005 & 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 7 μέλη κατ ανώτατο όριο και 5 κατ ελάχιστο, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, και Ανταγωνιστικότητας. Διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας και είναι αρμόδιο για τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει γενικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού της σκoπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού ή της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 2. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Εταιρία, στο πλαίσιο της κύριας αποστολής της, που αφορά τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και εν γένει εκμετάλλευση των δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας ΝΠΔΔ, που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του ακρωτηρίου Σουνίου, διαρθρώνεται σε Αυτοτελείς Οργανικές Μονάδες και σε Διευθύνσεις, οι οποίες φαίνονται στο διάγραμμα που ακολουθεί και τα ειδικότερα αντικείμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται διαγραμματικά η οργανωτική δομή και η εσωτερική διάρθρωση της Εταιρείας: 3

8 Δ ΙΟΙΚ ΗΤΙΚ Ο Σ Υ ΜΒ ΟΥ ΛΙΟ Ε ΠΙΤ Ρ Ο ΠΗ Ε ΛΕ Γ Χ Ο Υ ΝΟΜΙΚ ΟΙ Σ Υ ΜΒ ΟΥ ΛΟΙ Ε Σ Ω ΤΕ Ρ ΙΚ ΟΣ Ε ΛΕ Γ Χ ΟΣ Γ Ρ. ΠΡ Ο Ε ΔΡ Ο Υ Γ Ρ ΑΜΜΑΤ Ε ΙΑ ΔΙΟ ΙΚ ΗΣ ΗΣ ΠΡ ΟΕ Δ Ρ ΟΣ Δ Σ Γ Ρ ΑΦΕ ΙΟ Δ /ΝΤΟΣ Σ Υ ΜΒ ΟΥ ΛΟΥ Δ ΙΕ Υ ΘΥ ΝΩ Ν Σ Υ ΜΒ ΟΥ ΛΟΣ Υ ΠΗΡ Ε Σ ΙΑ Γ Ρ ΑΜΜΑΤΕ ΙΑΚ ΗΣ Υ ΠΟΣ ΤΗΡ ΙΞ ΗΣ Υ ΠΗΡ Ε Σ ΙΑ ΤΥ ΠΟΥ & Δ ΗΜΟΣ ΙΩ Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Γ Ε ΝΙΚ ΟΣ Δ ΙΕ Υ ΘΥ ΝΤΗΣ Δ ΙΕ Υ ΘΥ ΝΣ Η ΝΟΜΙΚ Ω Ν Υ ΠΗΡ Ε Σ ΙΩ Ν Δ ΙΕ Υ ΘΥ ΝΣ Η Ε ΠΙΧ Ε ΙΡ ΗΣ ΙΑΚ ΟΥ ΣΥ ΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Δ /ΝΣ Η Δ ΙΑΧ Ε ΙΡ ΙΣ ΗΣ & ΑΞ ΙΟΠΟΙΗΣ ΗΣ ΠΕ Ρ ΙΟΥ Σ ΙΑΣ Δ /ΝΣ Η ΤΕ Χ ΝΙΚ Ω Ν Υ ΠΗΡ Ε Σ ΙΩ Ν Δ /ΝΣ Η ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ Ω Ν & Δ ΙΟΙΚ ΗΤΙΚ Ω Ν Υ ΠΗΡ Ε Σ ΙΩ Ν ΤΜΗΜΑ Ε ΝΟΠΟΙΗΣ ΗΣ & ΠΡ ΟΔ ΙΑΓ Ρ ΑΦΩ Ν ΜΗΤΡ Ω Ο-Ε ΠΙΒ ΛΕ ΨΗ ΠΕ Ρ ΙΟΥ Σ ΙΑΣ ΤΕ Χ ΝΙΚ Η Υ ΠΟΣ ΤΗΡ ΙΞ Η ΛΟΓ ΙΣ ΤΗΡ ΙΟ - ΤΑΜΕ ΙΟ ΤΜΗΜΑ Κ ΑΝΟΝΙΣ ΤΙΚ ΗΣ ΣΥ ΜΜΟΡ ΦΩΣΗΣ Δ ΙΑΧ Ε ΙΡ ΙΣ Η Σ Υ ΜΒ ΑΣ Ε Ω Ν 4 ΜΕ ΛΕ ΤΕ Σ & Ε ΠΙΒ ΛΕ ΨΗ ΑΝΘΡ Ω ΠΙΝΟ Δ Υ ΝΑΜΙΚ Ο ΤΜΗΜΑ Ε ΛΕ Γ Χ ΟΥ ΠΕ Ρ IΒ ΑΛΛΟΝΤΙΚ Ω Ν Ε ΠΙΠΤΩ Σ Ε Ω Ν ΠΑΡ ΑΚ ΟΛΟΥ ΘΗΣ Η ΑΠΑΙΤΗΣ Ε Ω Ν - ΠΡ ΟΓ Ρ ΑΜΜΑΤΩ Ν Σ Υ ΝΤΗΡ ΗΣ Ε ΙΣ ΠΡ ΟΜΗΘΕ ΙΕ Σ Δ ΙΑΧ Ε ΙΡ ΙΣ Η Ε ΠΙΧ Ε ΙΡ ΗΣ ΙΑΚ Ω Ν ΜΟΝΑΔ ΩΝ ΠΛΗΡ ΟΦΟΡ ΙΚ Η

9 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. Διάρθρωση των Μονάδων κ Υπηρεσιών Η Εταιρεία, για την εκπλήρωση των αντικειμενικών της σκοπών και των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της, στο πλαίσιο της βασικής αποστολής της για την αξιοποίηση και ανάπτυξη της υπό διαχείριση δημόσιας περιουσίας, σε πρώτο επίπεδο διαρθρώνεται σε πέντε (5) Αυτοτελείς Οργανικές Μονάδες και σε πέντε (5) Διευθύνσεις. - Οι Αυτοτελείς Οργανικές Μονάδες της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ΓΠ) - Γραμματεία Διοίκησης (ΓΔ) 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΕ) 3. ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΝΣΔ) 4. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΓΔΣ) 4α. Υπηρεσία Γραμματειακής διοικητικής υποστήριξης (ΥΓΥ) 4β. Υπηρεσία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (ΥΤΔΣ) 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΠ.Ε) - Οι Διευθύνσεις της Εταιρείας διαρθρώνονται σε Τμήματα, που υπάγονται διοικητικά στον Διευθυντή κάθε Διεύθυνσης, ο οποίος αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή η/ και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι Διευθύνσεις της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες: 1. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Συντονισμού (ΔΕΣ) 2. Διεύθυνση Διαχείρισης, Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας (ΔΔΑΕΠ) 3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) 4. Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ) 5

10 5. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ) Σε κάθε Διεύθυνση προΐσταται Διευθυντής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι Διευθύνσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους διαρθρώνονται περαιτέρω σε Τμήματα, ο αριθμός, οι τίτλοι, οι αρμοδιότητες και οι τυχόν προϊστάμενοί των οποίων ορίζονται όμοια με την ως άνω απόφαση. Ελάχιστη προϋπόθεση για την κατάληψη θέσης Διευθυντή Μονάδας, Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπηρεσίας, ή Υπευθύνου Γραφείου είναι η κατοχή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για κάθε θέση, που προβλέπονται στο παρών. 2. Αρμοδιότητες των Οργάνων & Υπηρεσιών της Εταιρείας Η ανάπτυξη που ακολουθεί περιγράφει τις κυριότερες αρμοδιότητες των προαναφερόμενων οργάνων και υπηρεσιακών μονάδων της Εταιρείας και προσδιορίζει το βασικό πλαίσιο ευθύνης τους και, ενδεικτικά, το συσχετισμό και την απαραίτητη μεταξύ τους συνεργασία, αποτυπώνοντας επίσης τη βασική τους σύνθεση με βάση το ρόλο κάθε επί μέρους μονάδας στη συνολική λειτουργία της Εταιρείας. Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το γραφείο Πρόεδρου συνεπικουρεί το έργο του Προέδρου και περιλαμβάνει το απαραίτητο προσωπικό για τη γραμματειακή υποστήριξη και επικοινωνία του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου αυτού, στον οποίο υπάγεται και αναφέρεται. Μεταξύ άλλων συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων της εταιρίας, τις εσωτερικές εγκυκλίους και οδηγίες, μεριμνά για την υπογραφή τους, εκδίδει και διανέμει αυτά στα μέλη του ΔΣ ή, όταν απαιτείται, και στα στελέχη της εταιρίας. Είναι υπεύθυνο για την διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, την τήρηση πρωτοκόλλου και γενικού αρχείου, 6

11 δακτυλογράφησης κειμένων, χρήση φωτοτυπικού και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου. 2.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΕ) Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την τελευταία. Παρακολουθεί και αναφέρει στο ΔΣ και στην ΓΣ των μετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του ΔΣ με τα συμφέροντα της εταιρίας ή παράβασης των διατάξεων του νόμου. Ενημερώνει εγγράφως, τουλάχιστον άπαξ κάθε τρίμηνο τα αρμόδια όργανα (ΔΣ & ΓΣ) για τους ελέγχους που διενεργεί και τα πορίσματά του. Προς τούτο, έχει δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων της εταιρίας και στη συνολική λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματός της. Στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου απασχολείται τουλάχιστον ένας εσωτερικός ελεγκτής, που ορίζεται από το ΔΣ της εταιρίας. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας, παρέχουν υπηρεσίες έμμισθης εντολής και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου της παρ. 5 του άρθρου 4 ν 3429/2005 κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου, να συντάξει και να της παραδώσει ιδιαίτερη έκθεση με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 3. ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΝΣΔ) Οι Νομικοί Σύμβουλοι Διοίκησης, οι οποίοι αναφέρονται στο Δ.Σ. δια του Προέδρου, παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υποστηρίζουν νομικά τη Διοίκηση της Εταιρείας στο έργο της, γνωμοδοτούν για τα θέματα που τους ζητείται, καθώς και συνεργάζονται με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για σημαντικά θέματα που αφορούν στη διοίκηση της Εταιρείας. 7

12 Τα καθήκοντα των νομικών συμβούλων ανατίθενται με απόφαση του ΔΣ και τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να πληρούνται για την κάλυψη της θέσης είναι: Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω ή παρ Εφέταις, με τουλάχιστον 10ετή προυπηρεσία, με ειδίκευση στο Δημόσιο ή το Εμπορικό Δίκαιο, καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας και πενταετή (5ετή) τουλάχιστον εμπειρία σε Εταιρείες ή σε φορείς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ή σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού. 4.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΓΔΣ) Το γραφείο του Δ/ντος Συμβούλου υπάγεται διοικητικά και λειτουργικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, οργανώνει και συνεπικουρεί το έργο του τελευταίου, που είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας. Στο ΓΔΣ υπάγονται έως και τρεις Σύμβουλοι του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνονται οι κάτωθι τομείς ευθύνης - Υπηρεσίες: Υπηρεσία Γραμματειακής Διοικητικής υποστήριξης (ΥΓΥ) Περιλαμβάνει το αναγκαίο προσωπικό για την γραμματειακή/διοικητική υποστήριξη και εξυπηρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, για την διευκόλυνση της επικοινωνίας του με τα λοιπά όργανα ή με τα στελέχη της εταιρίας καθώς και με τους εκτός αυτής τους αρμόδιους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα και για τον καθορισμό - υποστήριξη του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του. Υπηρεσία τύπου και δημοσίων Σχέσεων (ΤΤΔΣ) Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται : - Η ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση της εταιρικής επικοινωνιακής πολιτικής - Η διαχείριση των δημοσίων σχέσεων της Εταιρείας - Η προβολή των επιχειρηματικών μονάδων και λοιπών δράσεων της Εταιρείας - Ο σχεδιασμός για την προώθηση των εταιρικών δράσεων, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των έργων ανάπτυξης και αξιοποίησης της Εταιρείας 8

13 - Ο ετήσιος σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση της διαφημιστικής και της επικοινωνιακής στρατηγικής σε έντυπα, στην εταιρική ιστοσελίδα, κατά την παρουσία της εταιρείας σε εκθέσεις, στα εταιρικά events και σε άλλες ενέργειες προβολής και η επικαιροποίηση αυτής βάσει τυχόν νέων δεδομένων - Η κατάρτιση του προϋπολογισμού για την υλοποίηση του διαφημιστικού και του επικοινωνιακού σχεδιασμού - Η κατάρτιση προγράμματος εκθέσεων /συνεδρίων /ημερίδων, στα οποία συμμετέχει η Εταιρεία και μέριμνα και συντονισμό της εταιρικής συμμετοχής σε αυτά. - Η ανάλυση και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επικοινωνιακών και προωθητικών δράσεων - Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - Η διοργάνωση των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται για το προσωπικό της Εταιρείας - Η αποδελτίωση δημοσιευμάτων Τύπου, παρακολούθηση και τήρηση αρχείου δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων στον Τύπο, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας - Η σύνταξη και η αποστολή Δελτίων Τύπου, απαντήσεων σε δημοσιεύματα και Ανακοινώσεων προς τα Μέσα Ενημέρωσης - Η διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου - Η ευθύνη για την αντιμετώπιση επικοινωνιακών κρίσεων 9

14 5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η θέση καλύπτεται εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Στις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή συγκαταλέγονται: O συντονισμός των εργασιών των Διευθύνσεων και των τμημάτων της εταιρίας καθώς και η παροχή κατευθύνσεων, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι σκοποί και οι στόχοι της εταιρείας. Η έγκριση των προτεινόμενων ενεργειών που επηρεάζουν την επιτυχή λειτουργία της εταιρείας και η εισήγησή τους στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ενημέρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή και του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα της αρμοδιότητάς του. Η σύγκλιση και η συμμετοχή στις συσκέψεις για ενημέρωση των Διευθύνσεων σχετικά με θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτοντας προτεραιότητα στην εισαγωγή εισηγήσεων προς το Δ.Σ. της εταιρείας με την έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου Η κοινοποίηση καθ υπόδειξη του Διευθύνοντος Συμβούλου στις Διευθύνσεις της εταιρείας των αποφάσεων του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η εκπροσώπηση της εταιρείας προς Τρίτους μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ Η έγκριση του συνόλου της τεκμηρίωσης των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας Η εξασφάλιση της τήρησης των εγκεκριμένων διαδικασιών της εταιρείας και η εισήγηση για την προσαρμογή τους ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες/ ανάγκες της εταιρείας Η αξιολόγηση των προτεινόμενων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών αν απαιτείται και ο ορισμός υπεύθυνου παρακολούθησης αυτών Η συμμετοχή στην σύσκεψη για την Ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας από τη Διοίκηση και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της σύσκεψης στους Διευθυντές των Διευθύνσεων. 10

15 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΠ.Ε) H Επιτροπή Ελέγχου συνιστάται, σε εκτέλεση του άρθρου 4 παρ. 5 ν. 3429/2005 και αποτελείται από 2 τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (που να έχει αποδεδειγμένη λογιστική και ελεγκτική επάρκεια) του ΔΣ. Τα μέλη ορίζονται και παύονται με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, β) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, γ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Η Επιτροπή Ελέγχου αξιολογεί την απόδοση των εκτελεστικών μελών του ΔΣ, μεταξύ άλλων και με κριτήριο την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και υποβάλλει πορίσματα στον Υπουργό Οικονομικών και στον εποπτεύοντα υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. 11

16 Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Στις βασικές ευθύνες κάθε Διεύθυνσης περιλαμβάνουν τις παρακάτω γενικές κατευθύνσεις: - Εφαρμογή του εκάστοτε εγκεκριμένου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Εταιρείας με σκοπό την εκπλήρωση των ετήσιων στόχων. - Εφαρμογή της οργανωτικής δομής και των εσωτερικών διαδικασιών της Εταιρείας, ώστε να επιτυγχάνονται, με τρόπο επαγγελματικό και με την βέλτιστη αξιοποίηση του διατιθέμενου ανθρώπινου δυναμικού, οι εκάστοτε στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι. αξιοποιώντας κατά το βέλτιστο τρόπο τους ανθρώπινους, χρηματικούς και λοιπούς πόρους. Υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση της στελέχωσης με το απαιτούμενο προσωπικό, το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων κάθε υπηρεσιακής μονάδας - Εξασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού των εργασιών που εκτελούνται από το σύνολο του προσωπικού κάθε υπηρεσιακής μονάδας, καθώς και της - μεταξύ των επί μέρους Διευθύνσεων ή Οργανικών Μονάδων- συνεργασίας, η οποία είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. - Διατήρηση θετικού κλίματος συνεργασίας στο εσωτερικό κάθε υπηρεσιακής μονάδας, καθώς και αποτελεσματική συνεργασία με όλες τις υπόλοιπες, χωρίς υπέρβαση αρμοδιοτήτων. - Έγκαιρη αναγνώριση των αναγκών επιμόρφωσης των υπαλλήλων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοσή τους και γνωστοποίηση των αναγκών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον κατάλληλο προγραμματισμό. - Αξιολόγηση της ετήσιας απόδοσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οικείο Κανονισμό. - Έγκαιρη αναγνώριση των αναγκών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, που σχετίζονται άμεσα με την ομαλή λειτουργία κάθε υπηρεσιακής μονάδας και της Εταιρείας γενικότερα και γνωστοποίησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες 12

17 και επιβεβαίωση της ορθής και έγκαιρης παραλαβής των απαραίτητων αγαθών. - Παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης προς τη Διοίκηση μέσω σύνταξης και υποβολής τακτικών εκθέσεων αναφοράς. - Υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τη Διοίκηση για τα θέματα αρμοδιότητας κάθε υπηρεσιακής μονάδας, ή και κοινών προτάσεων και εισηγήσεων, σε περίπτωση που για την επίσπευση ορισμένων θεμάτων απαιτείται η υποβολή κοινής πρότασης / εισήγησης, κατόπιν επεξεργασίας της και από άλλη υπηρεσιακή μονάδα η οποία είναι συναρμόδια. - Συνεργασία με λοιπές Διευθύνσεις ή Τμήματα σε περίπτωση σύνθετων έργων ή/ και κοινών εταιρικών δράσεων και δραστηριοτήτων και παροχή αμοιβαίας υποστήριξης. Πλέον των παραπάνω, που ισχύουν για όλες τις Διευθύνσεις της Εταιρείας, ανά Διεύθυνση και Τμήμα ισχύουν ειδικότερα τα εξής: Θέσεις ευθύνης: Διευθυντής 1. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Συντονισμού (ΔΕΣ) Προϊστάμενοι Τμημάτων Διάρθρωση: (α) Τμήμα Ενοποίησης και Προδιαγραφών (β) Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (γ) Τμήμα Ελέγχου Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Στη σύνθεση του προσωπικού της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται ο Διευθυντής, το αναγκαίο προσωπικό γραμματειακής/διοικητικής υποστήριξης της Διεύθυνσης, το απαιτούμενο για τη λειτουργία των Τμημάτων της προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των Προϊστάμενων Τμημάτων. Καθήκοντα αρμοδιότητες: - Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση της Στρατηγικής, του Επιχειρησιακού Σχεδίου, του ετήσιου Προϋπολογισμού της Εταιρείας και παρακολούθηση της εκτέλεσής τους. 13

18 - Προετοιμασία, σύνταξη και κατάρτιση Φακέλου (όροι και προδιαγραφές) της διαγωνιστικής Διαδικασίας της προς ανάθεση μελέτης για την ενοποιημένη αστική και περιαστική ανάπτυξη του Παράκτιου Μετώπου (Master Plan) - Διοικητική πληροφόρηση, κατάρτιση, επεξεργασία και αξιολόγηση αναφορών (χρηματοοικονομικοί δείκτες, ανάλυση κόστους) - Υλοποίηση projects ή ειδικών εργασιών που ανατίθενται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο - Παροχή ενημέρωσης από Υπουργεία και εποπτεύουσες Αρχές - Υποστήριξη των κατά περίπτωση αρμοδίων Διευθύνσεων στη σύνταξη απαντήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α. Τμήμα Ενοποίησης και Προδιαγραφών - Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικασιών γεωγραφικής ενοποίησης και αποτύπωσης των επί μέρους ακινήτων που περιλαμβάνονται στην «υπο αξιοποίηση περιοχή». - Μελέτη και τεχνική προετοιμασία για την περιγραφή και τον καθορισμό των απαιτούμενων προδιαγραφών (όροι δόμησης, χρήσεις γης, κλίμακα διαγράμματος κλπ) κάθε περιοχής, ώστε αυτή να αποτελεί ενιαίο, προς αξιοποίηση, σύνολο. - Παροχή υποστήριξης προς τις λοιπές διευθύνσεις, στις διαδικασίες επιχειρηματικών σχεδίων δράσης και στην παραγωγική τους λειτουργία. - Μέριμνα για το σχεδιασμό και την επεξεργασία προτάσεων, μεθοδολογιών και προτύπων σχετικά με τα ανωτέρω θέματα, με κύριο σκοπό την πρόληψη δυσμενών συνεπειών-κινδύνων και την απεμπλοκή από τυχόν μελλοντικά νομικά εμπόδια. Β. Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης - Σχεδιασμός, σύνταξη και ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου αξιοποίησης των ακινήτων, σύμφωνα με τη σχετική προετοιμασία, μελέτη και τεκμηρίωση του τμήματος Ενοποίησης και Προδιαγραφών. - Καταγραφή, επίσπευση και υλοποίηση των ενεργειών και πράξεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση θεμάτων ωρίμανσης των προς άμεση αξιοποίηση ακινήτων, όπως ενδεικτικά: άρση και διευθέτηση των τυχόν υφισταμένων χωροταξικών και πολεοδομικών εμποδίων-δεσμεύσεων (πχ. 14

19 αρχαιολογικοί χώροι, δασικές εκτάσεις, αιγιαλοί κλπ), αποτύπωση των τυχών ισχυουσών ειδικών χρήσεων και δεσμεύσεων (πολεοδομικές εκκρεμότητες, προστατευόμενες περιοχές κλπ), οριστική καταγραφή, κατηγοριοποίηση και τακτοποίηση των επιτρεπόμενων χρήσεων (πχ κατοικία, επαγγελματική στέγη, τουριστικές, αθλητικές, εμπορικές εγκαταστάσεις κλπ) και δημιουργία μηχανισμού επίλυσης των σχετικών προβλημάτων. - Επεξεργασία προτάσεων για τη ρύθμιση εκκρεμών θεμάτων και την τροποποίηση σχετικών πράξεων νομοθετικού έργου (νόμων, πδ, υπουργικών αποφάσεων κλπ) και διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς. - Σύνταξη τακτικών έγγραφων αναφορών για την πρόοδο διαδικασιών ωρίμανσης κάθε ακινήτου και για την πορεία των έργων ευθύνης της. - Σύνταξη, έλεγχος και προσυπογραφή όλων των Διαγωνιστικών Τευχών της Εταιρείας (Προκηρύξεις, Συγγραφή Υποχρεώσεων). Ο έλεγχος διενεργείται ως προς την τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας και των ομαλών συνθηκών ανταγωνισμού. - Εισήγηση αλλαγών της οργανωτικής δομής του Τμήματος. - Τη σύνταξη της περιγραφής των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της κάθε θέσης και την επικαιροποίηση των διαδικασιών λειτουργίας τους. - Την εκπαίδευση Στελεχών σε τεχνικές, συστήματα και μεθόδους. Γ. Τμήμα Ελέγχου Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Έρευνα και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου οικοσυστήματος. - Καταγραφή και τεκμηρίωση των επιμέρους πιθανών περιβαλλοντικών προβλημάτων και εμποδίων που σχετίζονται με την πάσης φύσεως, υφιστάμενη ή μελλοντική, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας. - Μελέτη, σχεδιασμό και επεξεργασία προτάσεων, προπαρασκευαστικών ενεργειών και πρωτοβουλιών επίλυσης ή διευθέτησης τυχόν υφισταμένων προβλημάτων, εμποδίων, διενέξεων ή αντικινήτρων. 15

20 - Γνωμοδοτική σύνταξη έκθεσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς ΔΣ της εταιρίας, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος νομιμότητας και να διασφαλίζεται η σύννομη απόφαση του οργάνου. - Επιστημονική θεμελίωση και υποστήριξη του έργου της διοίκησης και των διευθύνσεων της εταιρίας. 2. Διεύθυνση Διαχείρισης, Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας (ΔΔΑΕΠ) Μεριμνά για την τήρηση και την επικαιροποίηση του μητρώου καθώς και για την παρακολούθηση, την προστασία, την ωρίμανση και τη συνεχή επίβλεψη των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου. Ευθύνεται για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση προγραμμάτων, άμεσης ή έμμεσης, αξιοποίησης των ακινήτων, καθώς και για το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της Εταιρείας και την ένταξη αυτών σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Θέσεις ευθύνης: Διευθυντής Προιστάμενοι Τμημάτων Υπεύθυνοι Γραφείων Διάρθρωση: (α) Τμήμα Μητρώου & Επίβλεψης Περιουσίας (β) Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων. (γ) Τμήμα Παρακολούθησης Απαιτήσεων και Προγραμμάτων Γραφείο Απαιτήσεων Γραφείο προγραμμάτων (δ) Διαχείριση Επιχειρησιακών Μονάδων Στη σύνθεση του προσωπικού της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται ο Διευθυντής της (ΔΔΑΕΠ), το αναγκαίο προσωπικό γραμματειακής/διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης, το απαιτούμενο για τη λειτουργία των Τμημάτων της προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των Προϊστάμενων Τμημάτων. 16

21 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α. Τμήμα Μητρώου & Επίβλεψης Περιουσίας Οργάνωση και τήρηση πλήρους ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου όλων των τίτλων κυριότητας των υπό διαχείριση ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Δημιουργία αναλυτικού καταλόγου περιεχομένων (ευρετηρίου) του μητρώου ακίνητης και κινητής περιουσίας, κατηγοριοποίηση και τακτική επικαιροποίησή του. Δημιουργία και τήρηση ειδικού αρχείου στο οποίο θα καταγράφεται το στάδιο ωρίμανσης-εξέλιξης των προς αξιοποίηση ακινήτων. Άμεση υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών των άλλων Τμημάτων της Διεύθυνσης, μέσω παροχής στοιχείων του μητρώου. Εντοπισμός θεμάτων που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υπο διαχείριση ακινήτων της Εταιρείας και δρομολόγηση των αναγκαίων ενεργειών για την αντιμετώπισή τους Συμμετοχή στις διαδικασίες αποτίμησης της αξίας των ακινήτων, που διενεργείται στο πλαίσιο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεών, ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης εργασίας της Εταιρείας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας (ΔΟΔΥ, ΔΑΑ) Τακτικός έλεγχος κατάστασης ακινήτων και εκτέλεση αυτοψιών, σε συνεργασία με την ΔΤΥ ή τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες και υποβολή προτάσεων για τον έλεγχο και την προστασία τους. Μέριμνα για την επίβλεψη, καθαριότητα, συντήρηση και εν γένει διαχείριση των ελεύθερων κτιρίων του χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για τον έλεγχο και την έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών ΟΚΩ Μέριμνα για την επικοινωνία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, στο πλαίσιο της προστασίας, συντήρησης και διαχείρισης των ελεύθερων ακινήτων του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας. Β. Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων. Αρμόδιο για τον κεντρικό συντονισμό όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων των συμβάσεων που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η Εταιρεία. Ειδικότερα: 17

22 Τήρηση φυσικού αρχείου με όλες τις συμβάσεις και ηλεκτρονικού αρχείου με τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για όλες τις συμβάσεις. Κατηγοριοποίηση των συμβάσεων, με βάση το οικονομικό τους αντικείμενο και το είδος αυτών. Διαχείριση των συμβάσεων, συμφωνιών ή και πράξεων παραχώρησης και παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων τους, σε συνεργασία -όπου απαιτείται- για θέματα νομικής, τεχνικής, οικονομικής ή άλλης φύσεως, με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας Εντοπισμός εκκρεμοτήτων και θεμάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την υλοποίηση των συμβάσεων, συντονισμός του τρόπου αντιμετώπισής τους, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση συναρμόδιες υπηρεσίες και εν συνεχεία υποβολή, στο Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου, σχετικής ενημέρωσης ή και πρότασης για το χειρισμό του κατά περίπτωση θέματος. Εκτέλεση των απαραίτητων διαδικασιών για την παράταση, τροποποίηση των παραπάνω συμβάσεων, με ή χωρίς επαναδιαπραγμάτευση των όρων τους, ή και για τη λύση και καταγγελία αυτών, σε συνεργασία με τη ΔΝΥ ή και με άλλη υπηρεσία εφόσον απαιτηθεί. Υποστήριξη και παρακολούθηση τυχόν εξωτερικών συνεργατών που υποστηρίζουν τις εργασίες της Διεύθυνσης. Μέριμνα για τη συγκρότηση των σχετικών Επιτροπών, σε περίπτωση που προβλέπεται από τις συναφθείσες συμβάσεις. Επιμέλεια της έγκαιρης εκτέλεσης των διαδικασιών που απαιτούνται για την παράδοση και παραλαβή των παραχωρούμενων με αντάλλαγμα ακινήτων μετά τη σύναψη ή τη λύση της σύμβασης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης απαραίτητης ενέργειας. Συντονισμός της διενέργειας τακτικών και έκτακτων αυτοψιών στα μισθωμένα και παραχωρημένα ακίνητα -σε όσα εκ της σύμβασης απαιτείται Συνεχής συνεργασία με το Τμήμα Παρακολούθησης Μισθωμάτων & Απαιτήσεων και μέριμνα για την εξόφληση από τους αντισυμβαλλόμενους των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, καθώς και για τη λήψη άμεσων μέτρων, σύμφωνα με την εκάστοτε οριζόμενη διαδικασία, στις περιπτώσεις μη εξυπηρέτησης της σύμβασης Σύνταξη τακτικών αναφορών για την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων προς τη Διοίκηση. 18

23 Έγκαιρη ενημέρωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας για όλες τις συμβάσεις που αναμένεται να λήξουν, προκειμένου να διατυπωθεί στη φάση αυτή (κατά την κατάρτιση του προγράμματος αξιοποίησης περιουσίας) η βούληση της Εταιρείας για τον τρόπο της περαιτέρω αξιοποίησης του ακινήτου (π.χ. αξιοποίηση του ακινήτου μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, επέκταση της σύμβασης κ.λπ.). Γ) Τμήμα Παρακολούθησης Απαιτήσεων Προγραμμάτων Ι. Γραφείο απαιτήσεων: Έλεγχος της τήρησης των οικονομικών όρων των συμβάσεων που παρακολουθούνται από το τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων και τακτική ενημέρωση του Διευθυντή για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από τις συμβάσεις αυτές, για σχετικές ενέργειες είσπραξης των απαιτήσεων Ενέργειες για την είσπραξη των οφειλών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους από πλευράς διαχείρισης σύμβασης, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τις εγκεκριμένες διαδικασίες και τις αποφάσεις της Διοίκησης Παροχή ενημέρωσης για τα οικονομικά στοιχεία κάθε σύμβασης Παρακολούθηση πάσης φύσεως απαιτήσεων από αντισυμβαλλόμενους με την Εταιρεία και σύνταξη σχετικών περιοδικών αναφορών, προς ενημέρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου και των αρμόδιων υπηρεσιών Παροχή στοιχείων σχετικών με εισπράξεις μισθωμάτων και λοιπών μισθωτικών απαιτήσεων της Εταιρείας στο Τμήμα Λογιστηρίου - Ταμείου για τις εργασίες κατάρτισης του ταμειακού προγραμματισμού Καταγραφή των δεδουλευμένων μισθωμάτων βάσει των όρων των συμβάσεων μίσθωσης, ενημέρωση του λογιστικού συστήματος της Εταιρείας, παρακολούθηση των υπερήμερων οφειλών των μισθωτών καθώς και της αναμενόμενης είσπραξης των απαιτήσεων της Εταιρείας Καταγραφή των οικονομικών όρων κάθε σύμβασης και αποτύπωσή τους σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή για τη διαχρονική παρακολούθησή τους. Παροχή προς τη Διοίκηση ανά πάσα χρονική στιγμή των συνολικών μεγεθών που αφορούν απαιτήσεις, εισπράξεις και υπόλοιπα τρίτων. 19

24 Επαφή με τους πελάτες για εξόφληση των οφειλών τους. Η διαδικασία αυτή γίνεται και σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα που παρακολουθεί συνολικά τη σύμβαση του πελάτη Παροχή στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών αναλυτικής κατάστασης με τη διαμόρφωση της οφειλής του εκάστοτε πελάτη και συνδρομή της κατά τη ένδικη διεκδίκησή της, καθώς και ενημέρωση από τη ΔΝΥ για αναδιαμόρφωση των οφειλών των μισθωτών βάσει των εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων. ΙΙ. Γραφείο προγραμμάτων: Εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας, που περιγράφονται στο οικείο εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών με αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Μέριμνα για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των έργων με δικαιούχο ή φορέα υλοποίησης την Εταιρεία και των αντίστοιχων ενεργειών που αφορούν στα αιτήματα για χρηματοδότηση και κατανομή πιστώσεων, στην παρακολούθηση των χρηματορροών, στις αναθέσεις, συμβάσεις και παραλαβές παραδοτέων, στην υποβολή τεχνικών δελτίων, δελτίων δήλωσης δαπανών και δελτίων παρακολούθησης, στην τήρηση των στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών και στην τήρηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας ως δικαιούχου Κεντρική διαχείριση του συστήματος (ΟΠΣ) συγχρηματοδοτούμενων έργων Κατάρτιση Σχεδίου Ειδικών Προγραμμάτων που αναλαμβάνει η Εταιρεία, έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών, όπου αναφέρεται το αντικείμενο των προγραμμάτων, ο προϋπολογισμός τους, ο τρόπος και ο χρονικός προγραμματισμός υλοποίησής τους, για την ενσωμάτωσή του στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εταιρείας Προετοιμασία φακέλων κοινοποίησης / κανόνων κρατικών ενισχύσεων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ε.Ε. των έργων υποδομής της εταιρείας 20

25 Σύνταξη φακέλου έργου τευχών δημοπράτησης και διαχείριση του συνόλου των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών προμηθειών παροχής υπηρεσιών Διαχείριση του συστήματος e-katalogos (μητρώο ηλεκτρονικής εγγραφής παρόχων υπηρεσιών προμηθευτών) για την σύναψη συμβάσεων Ενσωμάτωση πολιτικών Α.Π.Ε. για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της εξοικονόμησης ύδατος σε υποκαταστήματα της εταιρείας Σύνταξη προδιαγραφών εφαρμογή παρακολούθηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS στις επιχειρησιακές μονάδες της Εταιρείας για την απόκτηση πιστοποίησης κατά ISO14001 Εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων μέτρησης του οικολογικού αποτυπώματος υποκαταστημάτων της εταιρείας με τη χρήση προτύπων του Green Building Council. Δ) Τμήμα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Μονάδων Διαχείριση, εποπτεία και υποστήριξη της λειτουργίας των Επιχειρηματικών Μονάδων, που λειτουργούν υπό ίδια διαχείριση και άμεση εκμετάλλευση της Εταιρείας. Ευθύνη υλοποίησης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Εταιρείας για τις Επιχειρηματικές Μονάδες Έγκαιρη ετήσια κατάρτιση Σχεδίου Λειτουργίας και Προϋπολογισμού των Επιχειρησιακών Μονάδων και υποβολή του στο Δ.Σ. για έγκριση, ύστερα από επεξεργασία των προτάσεων των Προϊσταμένων τους και σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει για κάθε Μονάδα: * αναλυτικό προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων * παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης * τιμολογιακή πολιτική * προτάσεις για τη βελτίωση λειτουργίας του * ανάγκες σε απασχολούμενο προσωπικό * αναγκαίες προμήθειες κ.λπ. Ευθύνη για την εκτέλεση του εγκεκριμένου Σχεδίου Λειτουργίας και Προϋπολογισμού των Μονάδων και σύνταξη αναφορών για αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων του προϋπολογισμού 21

26 Μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται από την Εταιρεία για κάθε Μονάδα και παρακολούθηση της υλοποίησής τους Επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την τιμολογιακή πολιτική των προσφερόμενων υπηρεσιών από τα Υποκαταστήματα Εντοπισμός, ιεράρχηση και εισήγηση αναγκαίων έργων, συντηρήσεων και αποκατάστασης ή / και επενδύσεων, για την εύρυθμη λειτουργία, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των Υποκαταστημάτων της Εταιρείας, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της ΔΤΥ καθώς και συνεργασία με το Τμήμα αυτό για την συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση των λοιπών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Τμήματος Εισήγηση για την ανάθεση μέρους των εργασιών ή της διαχείρισης / λειτουργίας των Επιχειρηματικών Μονάδων σε τρίτους Παρακολούθηση των συμβάσεων που συνάπτονται για την ανάθεση της διαχείρισης ή μέρους της λειτουργίας των Επιχειρηματικών Μονάδων ή και μέρους των εργασιών τους σε τρίτους, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Υποκαταστημάτων Εντοπισμός και καταγραφή προβλημάτων ή τυχόν δεσμεύσεων αναφορικά με τις λειτουργικές και αναπτυξιακές δυνατότητες των Επιχειρηματικών Μονάδων και έγκαιρη ενημέρωση της ΔΑΑ, προκειμένου να διατυπωθεί (κατά την κατάρτιση του προγράμματος αξιοποίησης περιουσίας) η βούληση της Εταιρείας για τυχόν εναλλακτική αξιοποίηση του ακινήτου (π.χ. αξιοποίηση μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας) Παροχή, στο Τμήμα Ειδικών Προγραμμάτων, στοιχείων που ζητούνται στο πλαίσιο εγκεκριμένων ειδικών έργων σε Υποκαταστήματα, καθώς και στοιχείων σχετικών με προβλήματα, ανάγκες και αναπτυξιακές δυνατότητες των λοιπών επιχειρηματικών μονάδων, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες ένταξης της αξιοποίησης αυτών σε χρηματοδοτικά προγράμματα Παροχή στοιχείων και συνεργασία με την Υπηρεσία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για την προβολή των Υποκαταστημάτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κάθε μονάδα ορίζεται υπεύθυνος αντιστοίχου γραφείου, ο οποίος ανήκει οργανικά στο ανωτέρω τμήμα και κατέχει σχετική θέση ευθύνης. 22

27 3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Μέριμνα και ευθύνη για τη διαχείριση και διεκπεραίωση όλων των θεμάτων τεχνικής φύσης των ακινήτων του χαρτοφυλακίου και ειδικότερα για τη συντήρηση των ακινήτων, την τεχνική υποστήριξη διαγωνιστικών διαδικασιών και υλοποίησης συμβάσεων, τη σύνταξη τεχνικών μελετών και την εκτέλεση και επίβλεψη έργων. Θέσεις ευθύνης: Διευθυντής Προϊστάμενοι Τμημάτων Διάρθρωση: (α) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (β) Τμήμα Μελετών και Επίβλεψης Έργων (γ) Τμήμα Συντηρήσεων Στη σύνθεση του προσωπικού της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται ο Διευθυντής της ΔΤΥ, το αναγκαίο προσωπικό γραμματειακής /διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και το απαιτούμενο για τη λειτουργία των Τμημάτων της τεχνικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των Προϊστάμενων Τμημάτων. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Παρακολούθηση και εκτέλεση Προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης σε ακίνητα της Εταιρείας. Μέριμνα για τη συντήρηση και επισκευή των παραχωρημένων σε τρίτους περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σε περίπτωση που αναλαμβάνεται συμβατικά σχετική υποχρέωση από την Εταιρεία Παρακολούθηση των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων της Εταιρείας για τη συντήρηση, επισκευή και διατήρηση των εγκαταστάσεων, που τους έχουν παραχωρηθεί, σε καλή κατάσταση, και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων Έγκαιρος έλεγχος και έγκριση των μελετών και λοιπών στοιχείων που υποβάλλονται από τους αντισυμβαλλόμενους στα πλαίσια της σύμβασης, μετά από ενημέρωση και συνεργασία με τη ΔΔΑΕΠ Συμμετοχή μηχανικού του Τμήματος σε σχετική Επιτροπή Παρακολούθησης Έργων, σε περίπτωση που προβλέπεται από τη σύμβαση 23

28 Υποστήριξη, κατά τρόπο αποτελεσματικό και εξειδικευμένο, της προετοιμασίας και της διαγωνιστικής διαδικασίας αξιοποίησης ακινήτων της Εταιρείας, ιδίως με τη σύνταξη των τεχνικών όρων των πλειοδοτικών διαγωνισμών (σύνταξη αναλυτικών τεχνικών περιγραφών, σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τεχνική υποστήριξη στη σύνταξη των Τευχών των διαγωνισμών) που καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας. Υποστήριξη της ΔΔΑΕΠ αναφορικά με την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων της Εταιρείας για την εκτέλεση έργων σε μισθωμένα /παραχωρημένα σ αυτούς περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και εν γένει για τεχνικά θέματα, και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων σε περιοδική βάση Σύνταξη αναλυτικής τεχνικής περιγραφής ακινήτων και εγκαταστάσεων της εταιρείας, κατόπιν αιτήματος από τη ΔΔΑΕΠ Β) Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων Υποστήριξη της ΔΔΑΕΠ αναφορικά με τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση έγκρισης μελετών, απαραίτητων για την ωρίμανση ακινήτων Υποστήριξη του Τμήματος Ειδικών Προγραμμάτων στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών ή ανάθεση της εκπόνησής τους, εφόσον ζητηθεί Υλοποίηση της διαδικασίας ανάθεσης και παρακολούθησης της προσήκουσας ολοκλήρωσης των ειδικών έργων του Τμήματος Ειδικών Προγραμμάτων, καθώς και μέριμνα για την παραλαβή τους, σε άμεση συνεργασία με το Τμήμα αυτό, σε όλα τα στάδια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών (Σύστημα Διαχείρισης των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της Προγραμματικής Περιόδου ) Μέριμνα για τη σύνταξη κάθε είδους τεχνικών μελετών που απαιτούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας ή ανάθεση της εκπόνησής τους, κατόπιν διεξαγωγής των απαραίτητων διαδικασιών και εν συνεχεία παρακολούθηση της εκπόνησης και παραλαβής της μελέτης που έχει ανατεθεί Επίβλεψη τεχνικών έργων που ανατίθενται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας ή ανάθεση της επίβλεψής τους σε τρίτους, κατόπιν διεξαγωγής των απαραίτητων διαδικασιών Υποστήριξη /παρακολούθηση εξωτερικών συνεργατών, στους οποίους τυχόν ανατίθενται εργασίες αρμοδιότητας του Τμήματος. 24

29 Γ) Τμήμα Συντηρήσεων Συνεργασία με τον Τμήμα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Μονάδων της ΔΔΑΕΠ για τη μελέτη και υποβολή εισήγησης, για την ετήσια συντήρηση των Επιχειρηματικών Μονάδων στο πλαίσιο του ετήσιου Σχεδίου Λειτουργίας τους Μέριμνα κι ευθύνη για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος συντηρήσεων ή και επενδύσεων στις Επιχειρηματικές Μονάδες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Εταιρείας και τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα Μέριμνα κι ευθύνη για την έγκαιρη εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης που τυχόν απαιτηθούν εκτός του προγραμματισμού στις Επιχειρηματικές Μονάδες Παρακολούθηση λειτουργικής κατάστασης των εγκαταστάσεων (κτιριακών, Η/Μ, κ.λπ.) των Επιχειρηματικών Μονάδων καθώς και των λοιπών κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων της εταιρείας Μέριμνα και ευθύνη προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης του ετήσιου προγράμματος συντήρησης των δημοσίων ακινήτων, σε συνεργασία με τη ΔΔΑΕΠ Διενέργεια τακτικών και έκτακτων αυτοψιών, σε συνεργασία με τη ΔΔΑΕΠ, στα ελεύθερα χρηστών ακίνητα (τουριστικά και δημόσια), σύνταξη εκθέσεων σχετικά με την κατάστασή τους και μέριμνα για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης /αποκατάστασης. 25

30 4. Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Μέριμνα και ευθύνη για το συντονισμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση όλων των εργασιών που σχετίζονται με τις διοικητικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές λειτουργίες της Εταιρείας. Οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού συστήματος πληροφορικές και επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ιδίως: η διοικητική μέριμνα και στήριξη των εν λόγω λειτουργιών, η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, η υποστήριξη της επιλογής και αξιολόγησης του προσωπικού της εταιρίας, ο οικονομικός προγραμματισμός και η κατάρτιση προυπολογισμού, η ετοιμασία και διεξαγωγή των διαδικασιών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της εταιρίας, η λογιστική και ταμειακή λειτουργία (περιλαμβανομένων θεμάτων φορολογίας), ο σχεδιασμός, οργάνωση και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος (περιλαμβανομένων και των επικοινωνιών) Θέσεις ευθύνης: Διευθυντής Προϊστάμενοι Τμημάτων Υπεύθυνος Μισθοδοσίας Υπεύθυνος Ταμείου Διάρθρωση: (α) Λογιστήριο Ταμείο (β) Ανθρώπινο Δυναμικό (γ) Τμήμα Προμηθειών (δ) Τμήμα Πληροφορικής Στη σύνθεση του προσωπικού της Διεύθυνσης περιλαμβάνονται ο Διευθυντής, το αναγκαίο προσωπικό γραμματειακής /διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και το απαιτούμενο για τη λειτουργία των Τμημάτων της προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των Προϊστάμενων των Τμημάτων. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α) Λογιστήριο - Ταμείο Τήρηση των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας (ΚΒΣ και Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) καθώς και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 26

31 Κατάρτιση των περιοδικών τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, υποβολή των εκάστοτε φορολογικών δηλώσεων που υποχρεούται να υποβάλλει η Εταιρεία, παρακράτηση και απόδοση των κατά το νόμο φόρων, τελών και λοιπών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο Σύνταξη τακτικών εκθέσεων αναφοράς σχετικά με την τήρηση του προϋπολογισμού, ανάλυση απολογιστικών - προϋπολογιστικών στοιχείων και αιτιολόγηση ενδεχόμενων αποκλίσεων, στο πλαίσιο παρακολούθησης της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Εταιρείας Σύνταξη περιοδικών εκθέσεων αναφοράς σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό της Εταιρείας Προετοιμασία των ισοζυγίων της Εταιρείας και των Επιχειρησιακών Μονάδων που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό της. Οικονομική παρακολούθηση των θυγατρικών και συμμετοχών της Εταιρείας και σύνταξη εκθέσεων αναφοράς σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό των συμμετοχών Τήρηση του Μητρώου Παγίων, ενημέρωσή του και συνεχής παρακολούθησή του για κάθε μια εγκατάσταση Εποπτεία της Οικονομικής Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Μονάδων, συνεργασία με τους Διαχειριστές Υποβολή στην αρμόδια ΔΟΥ όλων των συμφωνητικών και συμβάσεων Επεξεργασία, έκδοση και διενέργεια της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας και των Επιχειρησιακών Μονάδων αυτής, καθώς και καταβολή στο προσωπικό των κάθε μορφής αποδοχών, αποζημιώσεων και κάθε άλλης παροχής, καθώς και απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων Έκδοση βεβαιώσεων και αποδείξεων για τη χορήγηση των αποδοχών σύμφωνα με τα στοιχεία διαβίβασης των μεταβολών από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας Έκδοση μηνιαίου λογιστικού άρθρου και διανομή αποδείξεων / βεβαιώσεων Παροχή στοιχείων στη ΔΔΑΕΠ για την εκτίμηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που διενεργείται στο πλαίσιο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεών της 27

32 Παροχή στη ΔΔΑΕΠ στοιχείων που ζητούνται αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της διαχείρισης των Επιχειρηματικών Μονάδων και των λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προϋπολογισμού και Επιχειρησιακού Σχεδίου για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του καθώς και διαμόρφωση εισηγήσεων, ύστερα από επεξεργασία σχετικών προτάσεων των επί μέρους υπηρεσιών, για ενδεχόμενη αναμόρφωσή του Χορήγηση κάθε στοιχείου που ζητείται από τον Διευθυντή Επιχειρησιακού Συντονισμού ή από τους Υπευθύνους που αναφέρονται σε αυτόν, στα πλαίσια της κατάρτισης, παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης της Στρατηγικής, του κυλιόμενου τριετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου και του Προϋπολογισμού. Είσπραξη εσόδων και πληρωμή δαπανών και υποχρεώσεων προς τρίτους ύστερα από τη σύνταξη και διεκπεραίωση των σχετικών εντολών πληρωμής και τον έλεγχο αυτών Έλεγχος της πληρότητας και ορθότητας των συνοδευτικών παραστατικών όλων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων της Εταιρείας Μέριμνα και ευθύνη για την ορθότητα και νομιμότητα όλων των πληρωμών της Εταιρείας σε τρίτους και προσυπογραφή τους από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, πριν την εκτέλεσή τους, κατόπιν της παραλαβής και εξέτασης των Εντολών Πληρωμής και των συνοδευτικών στοιχείων τους. Παρακολούθηση της ταμειακής διαχείρισης της Εταιρείας Σύνταξη της κατάστασης ταμειακών ροών Κατάρτιση και παρακολούθηση του ταμειακού προγραμματισμού της Εταιρείας, σε εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση, ύστερα από την παροχή στοιχείων από το Τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Φύλαξη των κατατεθειμένων στην Εταιρεία χρεογράφων, αξιογράφων και εγγυητικών επιστολών Διαχείριση και παρακολούθηση των διαθεσίμων της Εταιρείας, στο πλαίσιο επενδυτικών επιλογών χαμηλού κινδύνου και μειωμένου κόστους και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους εκάστοτε τιθέμενους από τη Διοίκηση επιχειρησιακούς στόχους 28

33 Διενέργεια καθημερινής καταμέτρησης των ταμειακών διαθεσίμων και συμφωνία με το λογιστικό υπόλοιπο Σύνταξη ημερήσιας κατάστασης διαθεσίμων. Β) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου δυναμικού Τήρηση των διαδικαστικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την εργατική νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις, για το απασχολούμενο στο κεντρικό κατάστημα προσωπικό Έκδοση αποφάσεων για τη χορήγηση των αποδοχών, αποζημιώσεων και κάθε άλλης μορφής παροχής που προβλέπονται από το νόμο, τις συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις, τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και λοιπές ισχύουσες διατάξεις Χορήγηση σταθερών και μεταβλητών μισθολογικών στοιχείων του προσωπικού στον Υπεύθυνο Μισθοδοσίας για την έκδοση της μισθοδοσίας Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων του προσωπικού της Εταιρείας Εισήγηση για τροποποίηση, συμπλήρωση, ή και αναμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων της Εταιρείας Υλοποίηση των αποφάσεων της Εταιρείας αναφορικά με την οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών της, καθώς και με την ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων στο προσωπικό Επεξεργασία και διαμόρφωση προτάσεων εισηγήσεων για τη διοικητική διάρθρωση της Εταιρείας και την οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών της, με στόχο τη βελτίωση και τον συνεχή εκσυγχρονισμό λειτουργίας της Μέριμνα για την εφαρμογή των πειθαρχικών διαδικασιών και παρακολούθηση της πορείας διοικητικών εξετάσεων καθώς και εκτέλεση των πειθαρχικών ποινών, κατόπιν σχετικής εντολής της Διοίκησης Μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Ευθύνη για όλες τις ενέργειες και διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση, επιλογή και πρόσληψη προσωπικού κεντρικού καταστήματος και υποκαταστημάτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 29

34 Τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κεντρικού καταστήματος και υποκαταστημάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών Μέριμνα για την έκδοση σχετικών εγκυκλίων για θέματα προσωπικού Παρακολούθηση των κάθε μορφής αδειών του προσωπικού Μέριμνα για την εφαρμογή της ετήσιας αξιολόγησης του προσωπικού, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας για τη σύνταξη της περιγραφής των καθηκόντων της κάθε θέσης (job description) Μέριμνα για την έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων εκχώρησης σε υπαλλήλους της Εταιρείας αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων Μέριμνα για την οργάνωση και τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης του προσωπικού ανάλογα με το αντικείμενο της απασχόλησής του, σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ύστερα από συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Εταιρείας και βάσει των διαπιστούμενων αναγκών Μέριμνα για την υλοποίηση και την παρακολούθηση του κατά τα ανωτέρω προγράμματος εκπαίδευσης προσωπικού. Τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων και του αρχείου των πρωτοτύπων εγγράφων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες της Εταιρείας Παραλαβή των εισερχομένων εγγράφων, ψηφιοποίηση και καταχώρησή τους στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διανομή τους στις υπηρεσίες προς τις οποίες απευθύνονται Αποστολή των εξερχομένων εγγράφων στους αποδέκτες, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των υπηρεσιών-αποστολέων. Γ) Τμήμα Προμηθειών Εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών της Εταιρείας, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τον Κανονισμό προμηθειών κ.λπ. της Εταιρείας, εκτός των προμηθειών που ανατίθενται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και των προμηθειών που 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΡ.ΑΠ.: 672/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη του Τεύχους Διακήρυξης και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞΧ-8Ξ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΞΧ-8Ξ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ-ΖΙ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ-ΖΙ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαμά - Αθήνα, 1111 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Α46ΨΧΨΤ-Σ6Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: Β49Α46ΨΧΨΤ-Σ6Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. Η.Π.ΑΛ Α.Ε ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ 174 55 ΤΗΛ: 210-9850311, 210-9850313 FAX: 210 9850827 Άλιμος, 10-1-2017 Aρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Απρίλιος 2014 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Χ-Α4Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Χ-Α4Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" ΑΠΟΦΑΣΗ

Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 24

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Σεπτέμβριος 2016 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 05/05/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π 48351/ΔΟΔ 3049 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση: Νίκης 5-7 Τ.Κ.: 10180 Πληροφορίες: Σ. Δημάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 23/03/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 23/03/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23/03/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π. 33022/ΔΟΔ 1855 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 12/10/15

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, που δεν έχουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη των παραπάνω εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : 8278 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : 8278 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 'apothiki.gpapanikolau@n3.syzefxis.gov.gr'7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα