ΕΞΑΤΜΙΣΤEΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Μοντέλο Airmax II ( Αµεσης Διαστολής και Brine) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ IM EL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΤΜΙΣΤEΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Μοντέλο Airmax II ( Αµεσης Διαστολής και Brine) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ IM100530 EL 2008-01"

Transcript

1 ΕΞΑΤΜΙΣΤEΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μοντέλο Airmax II ( Αµεσης Διαστολής και Brine) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ IM

2

3 Πίνακας περιεχοµένων ΓΕΝΙΚΑ o Για το χρήστη... σελίδα 2 o Ασφάλεια... σελίδα 3 o Περιγραφή εξοπλισμού... σελίδα 4 o Πίνακας συνδέσεων... σελίδα 5 o Παράδοση... σελίδα 6 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 o Διάταξη... σελίδα 7 o Τοποθεσία... σελίδα 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ o Συνδέσεις σωληνώσεων... σελίδα 10 o Σύστημα Απόψυξης... σελίδα 11 o Απόψυξη με θερμό αέριο... σελίδα 12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ o Αντικατάσταση κινητήρα... σελίδα 19 o Αντικατάσταση των ηλεκτρικών αντιστάσεων... σελίδα 19 Επικοινωνία με την Alfa Laval Οι πληροφορίες επικοινωνίας για κάθε χώρα ενημερώνονται συνεχώς στην ιστοσελίδα μας. Για τις πληροφορίες αυτές, επισκεφθείτε τη σελίδα ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ.

4 Για το χρήστη Αγαπητέ Χρήστη Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών θα σας βοηθήσει στην επίλυση προβληµάτων που ενδέχεται να αντιµετωπίσετε κατά τη χρήση του εξοπλισµού αυτού. Η Alfa Laval σας συστήνει να το µελετήσετε προσεχτικά, και κυρίως, να φροντίσετε ώστε να είναι διαθέσιµο στο προσωπικό που εγκαθιστά, λειτουργεί και συντηρεί τον εξοπλισµό. 2 Στην απίθανη περίπτωση όπου αντιµετωπίσετε κάποιο πρόβληµα που δεν προβλέπεται από το παρόν εγχειρίδιο, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Alfa Laval. Θα κάνουµε ότι µπορούµε για να σας βοηθήσουµε, όπου και εάν βρίσκεστε. Η Αlfa Laval δε φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλµατα του εξοπλισµού που προκύπτουν λόγω µη συµµόρφωσης µε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ή λόγω παρερµηνείας των οδηγιών αυτών. Όροι εγγύησης Ο παρόν εξοπλισµός έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί σωστά και µε την ονοµαστική ικανότητα όταν εγκαθίσταται σε συµµόρφωση µε τα αποδεκτά βιοµηχανικά πρότυπα. Η ισχύς της εγγύησης δύναται να ακυρωθεί εάν δεν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Οι σωληνώσεις του συστήµατος θα πρέπει να τοποθετούνται σύµφωνα µε τα αποδεκτά πρότυπα και τις πρακτικές της βιοµηχανίας. 2. Τα αδρανή αέρια προωθούνται στις σωληνώσεις κατά τη συγκόλληση. 3. Το σύστηµα ελέγχεται διεξοδικά για διαρροές πριν από την αρχική φόρτιση. 4. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Η τάση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 5% των ορίων που αναγράφονται στην πινακίδα. Συχνότητα Hz. β. Η απορρόφηση ρεύµατος ανά ανισορροπία φάσης δεν υπερβαίνει το 2%. 5. Η εργοστασιακή καλωδίωση δεν τροποποιείται δίχως έγγραφη έγκριση της Alfa Laval. Σε αυτό το κεφάλαιο δίνεται έμφαση στην επικίνδυνη λειτουργία και παρέχονται άλλες σημαντικές πληροφορίες. Οι προειδοποιήσεις τονίζονται με ειδικά σήματα. ιαβάζετε πάντα το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε τον εξοπλισµό! Κάθε εργασία στη µονάδα εκτελείται από εξειδικευµένο προσωπικό! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΕΞΤΕ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Υποδεικνύει ότι πρέπει να ακολουθούνται ειδικές διαδικασίες για την αποφυγή σοβαρών τραυµατισµών Υποδεικνύει ότι πρέπει να ακολουθούνται ειδικές διαδικασίες για την αποφυγή σοβαρής βλάβης στον εξοπλισµό. Υποδεικνύει σηµαντικές πληροφορίες για τη διευκόλυνση των λειτουργιών ή για να να γίνουν πιο ευνόητες.

5 Ασφάλεια ΠΡΟΣΕΞΤΕ! τις ακόλουθες οδηγίες για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού σε άτομα ή και ζημιές στον εξοπλισμό. Ανύψωση και Μεταφορά 3 Οι περόνες ανύψωσης θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από κατάλληλα σηµεία του ξύλινου τελάρου. Ενδέχεται να προκύψει ζηµιά εάν οι περόνες έρθουν σε άµεση επαφή µε τον εξοπλισµό. Πριν από την ανύψωση του εξοπλισµού 1. Βεβαιωθείτε ότι οι ιµάντες ή τα άγκιστρα έχουν προσδεθεί µόνο µε τα προβλεπόµενα σηµεία ανύψωσης 2. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός είναι σταθερός και σωστά ισορροπηµένος πριν την ανύψωση. Εγκατάσταση και Συντήρηση Πριν από τη διενέργεια λειτουργίας συντήρησης, η γερνική τροφοδοσία θα πρέπει να είναι κλειστή και ο διακόπτης ασφαλείας στη θέση OFF για την αποφυγή ατυχηµάτων. Κανείς δε θα πρέπει να περπατάει ή να πατάει επάνω στον εξοπλισµό, καθώς υπάρχει κίνδυνος σωµατικής βλάβης και φθοράς του εξοπλισµού. Όταν απαιτούνται εργασίες συντήρησης στους ανεµιστήρες, βεβαιωθείτε ότι είναι εκτός λειτουργίας και ότι ο διακόπτης ασφαλείας είναι στη θέση OFF. Με την ολοκλήρωση της εργασίας, τοποθετήστε ξανά το αντίστοιχο προστατευτικό. Κίνδυνος Ρευστών Τα ψυκτικά µέσα HFC ψυκτικά µέσα HFC (R22, R404A, R407C, R134a, κτλ) είναι ψυκτικά µέσα της Οµάδας L1/A1 σύµφωνα µε την Οδηγία 97/23/EG της ΕΕ. Η Γλυκόλη Αιθυλενίου είναι εύφλεκτη και εκρηκτική στις υψηλές θερµοκρασίας. Για τα δυο ψυκτικά µέσα συστήνεται: Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία Να αποφεύγετε τις πηγές ανάφλεξης Απαγορεύεται το κάπνισµα

6 Γενική Περιγραφή 4 Περιγραφή Εξοπλισµού Αυτή η νέα Βιοµηχανική Σειρά Ψυγείων έχει σχεδιαστεί για τη συντήρηση νωπών και κατεψυγµένων προϊόντων σε µεσαίους έως και πολύ µεγάλους χώρους αποθήκευσης. Αυτό επιτρέπεται χάρη στη µεγάλη γκάµα ικανοτήτων (από 10 έως 200 kw), στη διαθεσιµότητα διαφορετικών διαµέτρων ανεµιστήρων (έως 800 mm), τα διαφορετικά κενά µεταξύ πτερυγίων και τα πολυάριθµα προαιρετικά εξαρτήµατα. Ο εναλλάκτης θερµότητας έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει τις καλύτερες επιδόσεις ψύξης για την αντίστοιχη εφαρµογή, προκειµένου να ελαχιστοποιείται η φόρτιση του ψυκτικού µέσου. Κωδικοποίηση Μοντέλων Σειρά Πράσινη Σειρά Κόκκινη Σειρά Μπλε Σειρά Προϊόν Φρούτα/ Λαχανικά Κρέας / Ψάρια Κατεψυγµένα τρόφιµα Θερµοκρασία δωµατίου 10 0 C 0-7 C C Κενό πτερυγίων 4 5mm 5 6mm 7-12 mm Σειρά ILG ILR ILB ILG ILR ILB Εφαρµογή E = Ά µεση Επέκταση W = Άλµη Ø Ανεµιστήρα Ποσ. Ανεµιστήρω ν Μέγεθος Πηνίου 50 = 500mm 56 = 560mm 63 = 630mm 80 = 800mm A B C D E F G Τυποποιηµένο Κενό µεταξύ 4mm 6mm 10mm 4mm 6mm 10mm Τύπος Απόψυξης Τύπος Κινητήρα A = Αέρας E = Ηλεκτρισµός HG = Θερµό Αέριο FRH = Θερµάστρα S = Μονοφασικός T = Τριφα σικός βλ. εικόνα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ, ΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Μοντέλο ιαστάσεις [mm] Βάρος [Kg] ιάµετρος Αρ. Ενδεικτικό Κενό Πτερυγ ίω ν 6 [mm] Σύνδεσης [m m] DX Άλµη DX E G H ανεµιστήρω ν Άλµη DX ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ 501A 501A C 501C D E 501E A 502A C 502C D E 502E A 503A C 503C D E 503E A 504A C 504C D E 504E A 505A C 505C D E 505E C 561C D E 561E F G 561G C 562C D E 562E F G 562G C 563C D E 563E F G 563G C 564C D E 564E F G 564G C 565C D E 565E F G 565G

7 Γενική Περιγραφή Μοντέλο ιαστάσεις [mm ] Βάρος [Kg] ιάµετρος Αρ. Ενδεικτικό Κενό Πτερυγίω ν 6 [mm] Σύνδεσης [mm ] DX Άλµη DX E G H ανεµιστήρω ν Άλµη DX ΕΙΣ. ΕΞ. 631C 631C D E 631E F G 631G C 632C D E 632E F G 632G C 633C D E 633E F G 633G C 634C D E 634E F G 634G x 42 2 x C 635C D E 635E x 35 2 x F G 635G x 42 2 x C 801C D E 801E F G 801G C 802C D E 802E x 35 2 x F G 802G x 35 2 x C 803C x 35 2 x D E 803E x 42 2 x F G 803G x 42 2 x C 804C x 35 2 x D E 804E x 42 2 x F G 804G x 42 2 x 89 4 Η διάµετρος σύνδεσης Brine διατίθεται στην εκτύπωση του προγράµµατος επιλογής Παράδοση Ο εξοπλισµός παραλαµβάνεται σε παλέτες τυλιγµένες µε νάιλον, µε τις εξής διαστάσεις: ιάµετρος ανεµιστήρων Ф 500 Ф 560 Ф 630 Ф 800 Αριθµός ανεµιστήρων Μοντέλα Brine και DX Μήκος Ύψος Πλάτος Κατά προσ. Βάρος m m m m m m K g Ελέγξτε όλο τον εξοπλισµό κατά την παράδοση για τυχόν σηµάδια φθοράς ή ζηµιάς στο νάιλον κάλυµµα της παλέτας, που ενδεχοµένως να υποδηλώνουν ζηµιά και στον ίδιο τον εξοπλισµό. Σε περίπτωση ζηµιάς κατά τη µεταφορά, η µεταφορική εταιρία και η AL (ή κάποιος αντιπρόσωπός της) πρέπει να ενηµερωθεί άµεσα, και εγγράφως, στο έγγραφο παράδοσης (CRM). Επιπλέον, ο πελάτης θα πρέπει να αποστείλει έγγραφη αναφορά, µε συνοδευτικές φωτογραφίες, περιγράφοντας λεπτοµερώς τη ζηµιά. 5

8 Γενική Περιγραφή Αποθήκευση Εάν ο εξοπλισµός πρέπει να αποθηκευτεί πριν την εγκατάστασή του (για έναν ή περισσότερους µήνες), τότε συστήνεται η λήψη των εξής µέτρων: 1. Αφήστε τον εξοπλισµό στη συσκευασία του. 2. Αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο, σε θερµοκρασία (15 έως 25?C) και υγρασία (50 έως 70%). 3. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτίθεται σε διαβρωτικά υγρά ή αναθυµιάσεις. 4. Εάν ο εξοπλισµός αποθηκεύεται σε εξωτερικό χώρο, συστήνεται η λειτουργία των ανεµιστήρων τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, για 4 έως 6 ώρες, προκειµένου να µην προκληθεί βλάβη στους ηλεκτροκινητήρες. 6 ιάταξη Συστάσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πριν από την τοποθέτηση: α) Ελέγξτε τη φέρουσα ικανότητα του συγκροτήµατος σε σχέση µε το βάρος του εξοπλισµού. β) Εάν ο εξοπλισµός πρόκειται να εγκατασταθεί στην οροφή θαλάµου ψύξης, ενδέχεται να απαιτηθούν εξωτερικές δοκοί ή στηρίγµατα για καλύτερη κατανοµή του φορτίου. γ) Προς αποφυγή θερµικών γεφυρών, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή µε τα εξαρτήµατα που σχετίζονται µε τη µόνωση, κατά προτίµηση µε τη χρήση αθερµικών στηριγµάτων ή, τουλάχιστον, µε τη διασφάλιση υψηλής µόνωσης προς το εξωτερικό περιβάλλον. δ) Χρησιµοποιήστε βίδες αγκίστρωσης µε ροδέλες και παξιµάδια, τηρώντας την απόσταση ανάµεσα στους άξονες στερέωσης του εξοπλισµού, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα Ανεµιστήρας Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες A B / / / C / / / / 850 L Ø Ανεµιστήρας Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες A B / / / C / / / / 1000 L Ø Ανεµιστήρας Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες A B / / / C / / / / 1000 L Ø Ανεµιστήρας Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες A B / / C / / L βλ. εικόνα 2 Θέση Όταν η µονάδα πρόκειται να τοποθετηθεί σε θάλαµο ψύξης, συστήνονται αυστηρά τα εξής: - Η ροή αέρα να µην παρεµποδίζεται από υποδοµές που ενδέχεται να εµποδίζουν την ορθή κυκλοφορία του αέρα. - Να υπάρχει επαρκής χώρος ανάµεσα στο τοίχωµα και την πρόσοψη του µπλοκ πτερυγίων ώστε να επιτρέπεται η ορθή ροή του κατεργασµένου αέρα (Hx0.9 min.). - Να υπάρχει επαρκής χώρος κάτω από τον εξοπλισµό, ώστε να ανοίγει ο δίσκος συλλογής υδάτων. - Να υπάρχει επαρκής χώρος στο πλάι (A+200 mm) ώστε να επιτρέπεται η εύκολη τοποθέτηση ή αντικατάσταση της θερµοστατικής βαλβίδας, καθώς και η τοποθέτηση ή αντικατάσταση των ηλεκτρικών αντιστάσεων απόψυξης ή του συστήµατος απόψυξης µε νερό. Εάν αυτή η απόσταση δεν επιτυγχάνεται, τότε θα πρέπει να ανοίγεται µια οπή στο τοίχωµα του θαλάµου ψύξης, η οποία θα κλείνεται µε κινητό πλαίσιο ή κάτι αντίστοιχο. βλ. εικόνες 3 και 4

9 Προϋποθέσεις τοποθέτησης Οι µονάδες θα πρέπει να διατηρούνται µακριά από περιοχές υψηλής διείσδυσης, π.χ. πόρτες. Όταν τοποθετούνται κοντά σε ανοικτές πόρτες, η είσοδος θερµού, υγρού αέρα αυξάνει τις απαιτήσεις απόψυξης, δηµιουργώντας «ψεύτικο φορτίο» στη µονάδα. Ο αγωγός αποστράγγισης κάθε µονάδας θα πρέπει να συνδέεται µε το θηλυκό αρµό αερίου, που βρίσκεται στο κέντρο του δίσκου στάλαξης και να διοχετεύεται σε ανεξάρτητη παγίδα για την αποφυγή µεταφοράς θερµού αέρα στους αγωγούς αποχέτευσης. Η ελάχιστη κλίση δε θα πρέπει να είναι µικρότερη από 20%. Οι συνδέσεις του δίσκου αποστράγγισης και τυχόν αγωγών και παγίδων αποστράγγισης που βρίσκονται σε θερµοκρασίες υπό το µηδέν θα πρέπει να θερµοµονώνονται προκειµένου να µην παγώνουν. Τα στοιχεία θέρµανσης θα πρέπει να είναι διαρκώς ενεργοποιηµένα. Όλες οι σωληνώσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς, ανεξάρτητα από τη µονάδα, ώστε να µην ασκείται βάρος στη σύνδεση του δίσκου. Κατά την απόψυξη, ο σωλήνας εκκένωσης θα πρέπει να θερµαίνεται µε ηλεκτρικό θερµαντήρα τοποθετηµένο στο σωλήνα (προαιρετικά Alfa Laval). Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα του εξατµιστή, ακολουθήστε την παρακάτω αλληλουχία στοίβαξης κατά την αποθήκευση. βλ. εικόνα 5 Σε περίπτωση µερικής φόρτωσης του θαλάµου αποθήκευσης, ακολουθήστε το παρακάτω σχεδιάγραµµα για την αποφυγή της αναστροφής αέρα µπροστά στη στήλη. βλ. εικόνα 6 Συνίσταται Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΡΑ, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει θάλαµος πρόψυξης. 7 Τοποθέτηση Η καλύτερη λύση είναι να στερεώσετε τον εξοπλισµό πάνω στην οροφή του θαλάµου ψύξης. Για να πραγµατοποιήσετε την ενέργεια αυτή, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε κατάλληλα µέσα, ανάλογα µε το µέγεθος και το βάρος του εξοπλισµού. Θα πρέπει να ανυψώνεται µε περονοφόρο όχηµα, για να διευκολύνεται η εγκατάσταση. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα εργαλεία για την αφαίρεση της συσκευασίας, ώστε να αποφεύγεται η φθορά των επιφανειών του εξοπλισµού. Στη συνέχεια εκτελέστε τα εξής βήµατα: 1. Αφαιρέστε το κιβώτιο. 2. Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία. 3. Τοποθετήστε τον εξοπλισµό στη θέση τυο στην οροφή και ελέγξτε ότι τα στηρίγµατα είναι σωστά στερεωµένα. 4. Στερεώστε τον εξοπλισµό στην οροφή. 5. Στη συνέχεια, απελευθερώστε την ξύλινη βάση και αφαιρέστε την. 6. Τοποθετήστε το δίσκο αποστράγγισης. βλ. εικόνα 7 Συνδέσεις σωληνώσεων για µονάδες Άµεσης Επέκτασης Τα µεγέθη των σωληνώσεων θα πρέπει να καθορίζονται σύµφωνα µε τις χρηστές πρακτικές µηχανολογικού σχεδιασµού και µε το πρότυπο ΕΝ Πριν τη φόρτιση του συστήµατος µε ψυκτικό µέσο, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στεγανότητας του συστήµατος ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν διαρροές, και να εκκενώνεται για την αποµάκρυνση της υγρασίας. Οι σωληνώσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται και να στηρίζονται ανεξάρτητα από τον εξατµιστή, προκειµένου να ελαχιστοποιείται η µετάδοση κραδασµών και να επιτρέπεται η διαστολή και συστολή, ώστε οι συνδέσεις του εξατµιστή να µην υπόκεινται σε πίεση. Αφαιρέστε το αριστερό πλαίσιο (κοιτώντας τους ανεµιστήρες). Το πλαίσιο διαθέτει άκρο αγκύρωσης του δίσκου. Πριν πραγµατοποιήσετε τις συνδέσεις, ελέγξτε την παρουσία προ-φορτωµένου αζώτου για στεγνή συντήρηση του κυκλώµατος.

10 Τοποθέτηση Σωλήνας αναρρόφησης Συνδέστε το σωλήνα τηρώντας τη διάµετρο της ένωσης του πηνίου. Ο σωλήνας αναρρόφησης θα πρέπει να επιτρέπει την επιστροφή λαδιού από τον εξατµιστή προς το συµπιεστή µε συνεχή βαρύτητα (ελάχιστη κλίση 1cm/mt). Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να δηµιουργηθεί σιφώνι αναρρόφησης για κάθε ένωση του πηνίου. 8 Συγκόλληση: Για τη συγκόλληση δυο σωλήνων χαλκού, συστήνεται επικαλυπτόµενη συγκόλληση, για το διπλό σκοπό της διασφάλισης της αντοχής της και µείωσης του κινδύνου ρωγµών στη συγκολληµένη περιοχή λόγω δοµήσεων. Εάν η διάµετρος των σωλήνων δεν επιτρέπει την επικάλυψη, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες ενώσεις συγκόλλησης. Αφαιρέστε το κάλυµµα της βαλβίδας Αερίου ½ πριν από τη διαδικασία συγκόλλησης. βλ. εικόνα 8 Οι εξωτερικές σωληνώσεις θα πρέπει να είναι σωστά ευθυγραμμισμένες. ΜΗΝ κάμπτετε τις συνδέσεις! Γραµµή υγρού Η µέγιστη απόδοση του εξατµιστή επιτυγχάνεται µε το διανεµητή του ψυκτικού µέσου σε κάθετη θέση και τη βαλβίδα επέκτασης C απευθείας πάνω στο σώµα του διανεµητή. Συγκόλληση: Αφαιρέστε τα εσωτερικά εξαρτήµατα. Προστατέψτε το σώµα του διανεµητή µε ένα υγρό πανί. Χρησιµοποιήστε µαλακή συγκόλληση µε χαµηλό σηµείο τήξης, φροντίζοντας να µην κατευθύνετε τη φλόγα προς καµία από τις καµπύλες ή σωληνώσεις του πηνίου µε πτερύγια. Θέση λυχνίας στο σωλήνα αναρρόφησης Η θέση της λυχνίας της θερµοστατικής βαλβίδας ποικίλλει ανάλογα µε τη διάµετρο του σωλήνα αναρρόφησης, στον οποίο σταθεροποιείται µε τους αντίστοιχους µεταλλικούς σφικτήρες, που µεταδίδουν τη θερµική ροή από το σωλήνα στη λυχνία. Συστήνεται η τοποθέτησή της στο οριζόντιο τµήµα της γραµµής αναρρόφησης, µακριά από κάθε πηγή θερµότητας ή θερµική µάζα. Συνδέσεις νερού για µονάδες Brine Εξαερώστε το σύστηµα, αφαιρέστε όλο τον αέρα και ελέγξτε για υδραυλική κρούση. Ελέγξτε τη λειτουργία της ηλεκτροβαλβίδας τροφοδοσίας ή της βαλβίδας ανάµειξης. Σηµαντικό: Το µέγεθος του σωλήνα θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τη διάµετρο σύνδεσης ΕΙΣΟΔΟΥ και ΕΞΟΔΟΥ του πηνίου. Οι βαλβίδες ON-OFF θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στη µονάδα, ώστε να επιτρέπεται η κανονική συντήρηση. Χρησιµοποιήστε αρµούς απόσβεσης κραδασµών. Όλα τα σπειρώµατα πρέπει να καλύπτονται µε TEFLON για λόγους στεγανότητας. Σύστηµα Απόψυξης Γενικά Η θερµοκρασία περιβάλλοντος στο θάλαµο ψύξης και ο ατµός που προκύπτει από την αφυδάτωση του αποθηκευµένου υλικού, συµπυκνώνεται και γίνεται πάγος όταν έρθει σε επαφή µε τα πτερύγια του πηνίου. Αυτό περιορίζει το χώρο ροής του αέρα και συνεπώς µειώνει την ανταλλαγή θερµότητας και την απόδοση της µονάδας. Για να αποφευχθεί το πρόβληµα αυτό, θα πρέπει να γίνεται τακτική απόψυξη του πηνίου, σύµφωνα µε µία από τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Η ρύθµιση της απόψυξης γίνεται από το χειριστή προκειµένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συγκεκριµένου χώρου και να ολοκληρώνεται η αφαίρεση του πάγου από την επιφάνεια της µονάδας.

11 Απόψυξη (Προαιρετικά) Άκρο ακροσωληνίου απόψυξης Αυτό πρέπει να τοποθετείται στον εξατµιστή µε τρόπο ώστε να µην έρχεται σε επαφή µε το θερµό αέρα, ο οποίος µπορεί να επηρεάσει την ορθή λειτουργία του. Ο κύκλος απόψυξης ολοκληρώνεται όταν ο αισθητήρας µετρήσει θερµοκρασία του πτερυγωτού πηνίου η οποία αντιστοιχεί στην προκαθορισµένη τιµή. Ο κύκλος απόψυξης διακόπτεται και ξεκινά ξανά η ψύξη, ενώ οι ανεµιστήρες τίθενται ξανά σε λειτουργία µετά από κατάλληλο χρόνο σταξίµατος. Απόοψυξη µε Αέρα Η διαδικασία αυτή είναι δυνατή µόνο εφόσον η θερµοκρασία δωµατίου είναι υψηλότερη από 2 C. Απαιτείται η απενεργοποίηση της αντλίας και η φυσική θέρµανση του εξατµιστή µε αναγκαστική κυκλοφορία αέρα µέσω του πτερυγωτού πηνίου από τους ανεµιστήρες. Ηλεκτρική Απόψυξη Η ηλεκτρική απόψυξη αποτελείται από µια σειρά στοιχείων θερµαινόµενων αντιστάσεων που εισάγονται µέσω του πτερυγωτού πηνίου για τη θέρµανση των πτερυγίων κατά την απόψυξη. Οι µονάδες ενδέχεται να διαθέτουν επίσης δίσκο ηλεκτρικής απόψυξης µε θερµαινόµενα στοιχεία και µονωµένο κάλυµµα δίσκου ώστε το νερό της απόψυξης να αποστραγγίζεται από το δίσκο σε θερµοκρασίες θαλάµου κάτω από το µηδέν. Το σύστηµα χρησιµοποιείται µόνο σε θερµοκρασίες θαλάµου ψύξης πάνω άνω των -35 C. Οι θερµαντήρες συνδέονται ηλεκτρικά σε κοινό πίνακα. Οι συνδέσεις στην παροχή ρεύµατος θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε το ηλεκτρολογικό διάγραµµα. Προτού πραγµατοποιήσετε την ηλεκτρική σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύµατος και δεν µπορεί να τεθεί σε λειτουργία κατά λάθος, ακόµη και από άλλα εξαρτήµατα. Κατά την απόψυξη, οι θερµάστρες είναι ενεργές και η ψύξη είναι απενεργοποιηµένη. Αποτελεί χρηστή πρακτική ο έλεγχος της απόψυξης µε χρονοδιακόπτη και θερµοστάτη, ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρµανση. Μην αφήνετε τους θερµαντήρες σε λειτουργία για µεγάλο διάστηµα, διότι δηµιουργείται ατµός στο πηνίο. Απόψυξηµε Νερό Το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε θαλάµους ψύξης µε θερµοκρασίες από 0 C έως - 10 C. Η απαραίτητη ροή νερού απόψυξης φαίνεται παρακάτω. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ νερό εισόδου άνω των 16 C για την αποφυγή σχηµατισµού αχλύδος. Απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήµατα σε χαµηλές θερµοκρασίες (έως -30 C). Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της Alfa Laval. Μοντέλο Νερό Μοντέλο Νερό Μοντέλο Νερό Μοντέλο Νερό Μοντέλο Νερό Μοντέλο Νερό l/h kpa l/h kpa l/h kpa l/h kpa l/h kpa l/h kpa 501A E C C C C C A D D D D D C E E E E E D F F F F A E G G G G C C C C C C D D D D D D E E E E E E A F F F F F C G G G G G D C C C C C E D D D D D A E E E E E C F F F F F D G G G G G Σύνδεση Συνδέστε το σωλήνα νερού στο σύνδεσµο ΑΕΡΙΟΥ 1 GAS του κυτίου απόψυξης, και συνδέστε τον αγωγό αποστράγγισης µε τον ίδιο τρόπο στο σύνδεσµο του δίσκου συλλογής του εξατµιστή, που βρίσκεται στο κάτω µέρος. 20 είναι η προτεινόµενη ελάχιστη κλίση για καλύτερη ροή αποστράγγισης. Θα πρέπει να εγκατασταθεί πρόσθετη ηλεκτρική αντίσταση στο δίσκο συλλογής νερού εάν το σύστηµα πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες θαλάµου. Το σχήµα αριστερά είναι µόνο µια προτεινόµενη λύση σωληνώσεων. Οι συνδέσεις των σωληνώσεων και η διάταξη είναι ευθύνη του πελάτη. Για να ελέγξετε το κυτίο απόψυξης, χρησιµοποιήστε το σχήµα αρ. 9. 9

12 Ηλεκτρική εγκατάσταση Απόψυξη Ανεµιστήρα Αποτελείται από χαµηλής ισχύος κυκλική ηλεκτρική αντίσταση, η οποία δεν επιτρέπει το σχηµατισµό πάγου στο εσωτερικό των ανεµιστήρων όταν η λειτουργία του συστήµατος έχει διακοπεί προκειµένου να γίνει απόψυξη του εξατµιστήρα. 10 Εγκατάσταση Στερεώστε τις αντιστάσεις µε τους ανοξείδωτους σφικτήρες και τις βίδες τους, ανάµεσα στη σχάρα και το στεφάνι του ανεµιστήρα. Συνδέστε κάθε αντίσταση σε κυτίο σύνδεσης, όπως φαίνεται στο σχήµα: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Κωδικός Βολτ Βατ Λειτουργικό ιάγραµµα βλ. εικόνα 10 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON / OFF (Προαιρετικός) Tk Thermistor παρέχεται στην περιέλιξη του στάτορα Προσοχή: Για ασφαλείς λειτουργίες συντήρησης θα πρέπει να τοποθετηθεί διακόπτης ON / OFF πλησίον του εξοπλισµού. ιακόπτης ON / OFF Βοηθητικές επαφές: 2 Ονοµαστικό ρεύµα: 16 A Προστασία από την τάση: 600 volts Καλώδιο: VDE 7030 Κλάση προστασίας: IP 65 βλ. εικόνα 11 Γείωση Προσοχή: Η γείωση απαιτείται από το νόµο Η γείωση πρέπει να γίνει µέσω καλωδίου από το πλαίσιο του κινητήρα στον εξοπλισµό, και από τον εξοπλισµό στο δάπεδο της µονάδας. Προσοχή: Η αντίσταση της γείωσης θα πρέπει να είναι µικρότερη από 3 ohms. Ηλεκτρικοί Ανεµιστήρες Οι κινητήρες των ανεµιστήρων έχουν τις εξής προδιαγραφές: - Τύπος: Κλωβός επαγωγής - Τύπος προστασίας: IP 54 - Τύπος µόνωσης: Κλάση F - S1: Συνεχής λειτουργία - Στεγανά ρουλεµάν για εύρος θερµοκρασίας από 40 έως 100 C - Σύνδεση o Τριφασικό 400 V ± 10% 50 / 60 Hz. o Μονοφασικό 230 V ± 10% 50 / 60 Hz.

13 Ηλεκτρική εγκατάσταση Τριφασικός κινητήρας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ Βίδα γείωσης ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ Κυτίο Σύνδεσης για ηλεκτροκινητήρα ανεµιστήρα (JB-1) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ/Φ - 400V - 50Hz 11 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 1 Λεπτοµέρεια A Λεπτοµέρεια B Λεπτοµέρεια C Λεπτοµέρεια E Λεπτοµέρεια D Κυτίο Σύνδεσης Ηλεκτροκινητήρα Παροχή Συν. Λεπτοµέρεια Ταχύτητα τριφασικό διπλής ταχύτητας (στάνταρτ) 3ph 400v-50Hz Y Λεπτοµέρεια D Κάτω 3ph 400v-50Hz Δ Λεπτοµέρεια Ε Ύψος τριφασικό µονής ταχύτητας (προαιρετικό) 3ph 400v-50Hz Y Λεπτοµέρεια Α Ύψος 3ph 230v-50Hz Y Λεπτοµέρεια Β Υψηλή 3ph 230v-50Hz Δ Λεπτοµέρεια C Χαµηλή

14 Ηλεκτρική εγκατάσταση Μονοφασικός κινητήρας (προαιρετικά) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 1 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 3 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 4 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 5 12 ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 230V Hz ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Χρώµα Κωδικός BK BL BR GR OR RD WH Y/G GR (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΕ ΚΑΦΕ ΓΚΡΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΣΠΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ/ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΥΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Λεπτοµέρεια F ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 230V Hz ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (1) Ο ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΥΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Κυτίο Σύνδεσης Ηλεκτροκινητήρα Παροχή Συν. Λεπτοµέρεια Ταχύτητα Μονής ταχύτητας (προαιρετικό) 1ph 230v-50Hz / Λεπτοµέρεια F Υψηλή

15 Ηλεκτρική Σγκατάσταση AIRMAX II DX 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ A 501C 501E 502A 502C 502E 503A 503C 503E 504A 504C 504E 505A 505C 505E ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,7 2,7 2,7 3,4 3,4 3,4 kw ΣΥΝ. 4,2 6,3 8,4 8,4 12,6 16,8 12,6 18,9 25,2 16,2 24,3 32,4 20,4 30,6 40,8 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,7 2,7 2,7 3,4 3,4 3,4 kw ΣΥΝ. 2,1 2,8 4,2 4,2 5,6 8,4 6,3 8,4 12,6 8,1 10,8 16,2 10,2 13,6 20,4 Λ ΙΣΚΟΣ kw 0,7 1,4 2,1 2,7 3,4 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 1,4 2,8 4,2 5,4 6,8 AIRMAX II DX 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 561E 561G 562C 562E 562G 563C 563E 563G 564C 564E 564G 565C 565E 565G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3, kw ΣΥΝ. 9, ,4 19, ,8 28, ,2 38, , N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3, kw ΣΥΝ. 4,8 5,6 7,2 9,6 11,2 14,4 14,4 16,8 21,6 19,2 22,4 28, Λ ΙΣΚΟΣ kw 0,8 1,6 2,4 3,2 4 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 1,6 3,2 4,8 6, AIRMAX II DX 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 631E 631G 632C 632E 632G 633C 633E 633G 634C 634E 634G 635C 635E 635G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3, kw ΣΥΝ. 9,6 14,4 16,8 19,2 28,8 33,6 28,8 43,2 50,4 38,4 57,6 67, N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3, kw ΣΥΝ. 5,6 7,2 8,8 11,2 14,4 17,6 16,8 21,6 26,4 22,4 28,8 35, Λ ΙΣΚΟΣ kw 0,8 1,6 2,4 3,2 4 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 1,6 3,2 4,8 6,4 8 AIRMAX II DX 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 801E 801G 802C 802E 802G 803C 803E 803G 804C 804E 804G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw ,9 1,9 1,9 2,9 2,9 2,9 3,9 3,9 3,9 kw ΣΥΝ ,2 39,9 39,9 52,2 60,9 60,9 70,2 81,9 81,9 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw ,9 1,9 1,9 2,9 2,9 2,9 3,9 3,9 3,9 kw ΣΥΝ ,1 22,8 22,8 26,1 34,8 34,8 35,1 46,8 46,8 Λ ΙΣΚΟΣ kw 1 1,9 2,9 3,9 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 3 5,7 8,7 11,7 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΑΤΑΞΗ Σχεδιάγραµµα συνδέσεων 21 στοιχεία Μεγ. 120A - 82kW Ισχύς ελασµάτωνχάραξης στο δίσκο αποστράγγισης. Μόνο σε συνδυασµό µε τα E, LE, A+E, HG+E Μοντέλα Ισχύς [kw] 501 / 561 / 631 / 801 0,1 502 / 562 / 632 / 802 0,2 503 / 563 / 633 / 803 0,3 504 / 564 / 634 / 804 0,4 505 / 565 / 635 0,5 ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΟ ΟΥ 400V-50-60/Hz ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

16 Ηλεκτρική εγκατάσταση 14 AIRMAX II BRINE 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ A 501C 501D 501E 502A 502C 502D 502E 503A 503C 503D 503E ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 kw ΣΥΝ. 4,2 6,3 6,3 8,4 8,4 12,6 12,6 16,8 12,6 18,9 18,9 25,2 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 kw ΣΥΝ. 2,1 2,8 2,8 4,2 4,2 5,6 5,6 8,4 6,3 8,4 8,4 12,6 ΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Λ kw kw ΣΥΝ ,7 1,4 2,1 1,4 2,8 4,2 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 504A 504C 504D 504E 505A 505C 505D 505E ,7 2,7 2,7 2,7 3,4 3,4 3,4 3,4 16,2 24,3 24,3 32,4 20,4 30,6 30,6 40, ,7 2,7 2,7 2,7 3,4 3,4 3,4 3,4 8,1 10,8 10,8 16,2 10,2 13,6 13,6 20, ,7 3,4 5,4 6,8 AIRMAX II BRINE 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 561D 561E 561F 561G 562C 562D 562E 562F 562G 563C 563D 563E 563F 563G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 kw ΣΥΝ. 9,6 9, ,4 19,2 19, ,8 28,8 28, ,2 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 kw ΣΥΝ. 4,8 4,8 5,6 5,6 7,2 9,6 9,6 11,2 11,2 14,4 14,4 14,4 16,8 16,8 21,6 Λ ΙΣΚΟΣ kw 0,8 1,6 2,4 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 1,6 3,2 4,8 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 564C 564D 564E 564F 564G 565C 565D 565E 565F 565G ,2 3,2 3,2 3,2 3, ,4 38, , ,2 3,2 3,2 3,2 3, ,2 19,2 22,4 22,4 28, ,2 4 6,4 8 AIRMAX II BRINE 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 631D 631E 631F 631G 632C 632D 632E 632F 632G 633C 633D 633E 633F 633G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 kw ΣΥΝ. 9,6 9,6 14,4 14,4 16,8 19,2 19,2 28,8 28,8 33,6 28,8 28,8 43,2 43,2 50,4 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 kw ΣΥΝ. 5,6 5,6 7,2 7,2 8,8 11,2 11,2 14,4 14,4 17,6 16,8 16,8 21,6 21,6 26,4 Λ ΙΣΚΟΣ kw 0,8 1,6 2,4 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 1,6 3,2 4,8 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 634C 634D 634E 634F 634G 635C 635D 635E 635F 635G ,2 3,2 3,2 3,2 3, ,4 38,4 57,6 57,6 67, ,2 3,2 3,2 3,2 3, ,4 22,4 28,8 28,8 35, ,2 4 6,4 8 AIRMAX II BRINE 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 801D 801E 801F 801G 802C 802D 802E 802F 802G 803C 803D 803E 803F 803G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw ,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 kw ΣΥΝ ,2 34,2 39,9 39,9 39,9 52,2 52,2 60,9 60,9 60,9 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw ,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 kw ΣΥΝ ,1 17,1 22,8 22,8 22,8 26,1 26,1 34,8 34,8 34,8 Λ ΙΣΚΟΣ kw 1 1,9 2,9 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 3 5,7 8,7 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 804C 804D 804E 804F 804G ,9 3,9 3,9 3,9 3,9 70,2 70,2 81,9 81,9 81, ,9 3,9 3,9 3,9 3,9 35,1 35,1 46,8 46,8 46,8 3 3,9 11,7

17 Συντήρηση Τακτική Συντήρηση Για τη διασφάλιση της θερµικής απόδοσης του εξοπλισµού, οι µονάδες θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά. Ελέγξτε οπτικά τις µονάδες και ακουστικά για τυχόν ενδείξεις µηχανικής φθοράς. Σηµειώνεται ότι οι κινητήρες είναι πλήρως εγκιβωτισµένοι, µε σφραγισµένα έδρανα που δεν απαιτούν λίπανση. Ελέγξτε τη µονάδα για θραύσµατα ή εναποθέσεις, ιδιαίτερα στην είσοδο αέρα των πτερυγίων και το χώρο του δίσκου αποστράγγισης, και καθαρίστε τα µε νερό και ένα κατάλληλο ήπιο καθαριστικό, όπως απαιτείται (π.χ. Alpacon Degreaser). Ελέγχετε τη συχνότητα και τη διάρκεια γεγονότων παγετού και επιθεωρείτε τη µονάδα για δηµιουργία πάγου τουλάχιστον κάθε µήνα. Καθαρισµός Σηµειώνεται ότι ο εξοπλισµός µπορεί να φθαρεί από µη συµβατό συµπύκνωµα νερού απόψυξης, εάν µολυνθεί µε αιωρούµενες ακαθαρσίες. Είναι ευθύνη του χειριστή/ ιδιοκτήτη να γνωρίζει τις χηµικές αυτές ουσίες και το περιβάλλον του θαλάµου και να επιλέγει συµβατά µέσα και υλικά κατασκευής. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί πίδακας νερού χαµηλής πίεσης ή µη επιθετικά υγρά. Προσοχή: Πριν από κάθε εργασία συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι κλειστή στον τοπικό πίνακα. Για µεγαλύτερη ασφάλεια και αποφυγή ατυχηµάτων, ο χειριστής µπορεί να θέσει το διακόπτη ON /OFF στη θέση OFF. Περιοδικοί προληπτικοί έλεγχοι Οι ακόλουθοι έλεγχοι πρέπει να πραγµατοποιούνται κάθε τρεις µήνες: - Ελέγξτε τη στερέωση του εξοπλισµού. - Ελέγξτε ότι τα άκρα της ηλεκτρικής σύνδεσης είναι σωστά σφιγµένα για την αποφυγή απωλειών και φθοράς λόγω σπινθήρων. -Ελέγξτε την καλή κατάσταση της καλωδίωσης (δεν πρέπει να υπάρχουν εγκοπές και σηµάδια φθοράς). -Ελέγξτε την αντοχή της γείωσης (< 3 ohms). -Ελέγξτε ότι το φορτίο που υποδεικνύεται µε δοκιµαστικό ρεύµατος είναι ίσο ή λίγο χαµηλότερο από το ονοµαστικό, όταν ο(οι) ανεµιστήρες λειτουργούν στις ονοµαστικές στροφές. Εάν ο εξοπλισµός παραµείνει εκτός λειτουργίας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα (τρεις ή περισσότερους µήνες), σας συµβουλεύουµε να θέτετε σε λειτουργία τον(ους) ανεµιστήρα(ες) τουλάχιστον µία φορά το µήνα, για 3 µε 4 ώρες κάθε φορά. 15 Εργαλεία και εξαρτήµατα συντήρησης Κιτ ανοικτών ή σύνθετων κλειδιών (χιλιοστά), (µεγέθη από 10 έως 20 mm) Κιτ ανοικτών ή σύνθετων κλειδιών (ίντσες), (µεγέθη από ½ έως 2 ) Επίλυση προβληµάτων ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ Πολύ σύντοµ ο στάδιο απόψυξης. Αυξήστε το χρόνο απόψυξης Αυξήστε τους κύκλους απόψυξης Πολύς χρόνος µεταξύ κύκλων Ελέγξτε εάν υπάρχουν σωληνώσεις απόψυξης. µ ε κάµ ψεις. Ελέγξτε τα εµπορεύµ ατα και, εάν Πάγος στον εξατµιστή. Ανεπαρκής χρόνος διαρροής. απαιτείται, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει από το τούνελ ψύξης για την Μπλοκαρισµ ένοι ανεµιστήρες Βλάβη στον εξατµ ιστή Ο αέρας διεισδύει πολλές φορές από τα ανοίγµ ατα των θυρών. Καµένες ηλεκτρικές αντιστάσεις. Βλάβη στον κινητήρα του ανεµιστήρα. Η τάση γραµµής είναι κάτω από τα όρια ανοχής. Απουσία φάσης. Υπερφορτωµ ένος κινητήρας Παραµόρφωση πτερυγίων εξαγωγή της υγρασίας. Μειώστε τη συχνότητα ανοίγµατος και, εάν υπάρχουν, απαλείψτε τις ρωγµ ές. Αντικαταστήστε τις φθαρµ ένες αντιστάσεις. Αντικαταστήστε τους. Ελέγξτε την τάση µεταξύ φάσεων µε ένα βολτόµετρο. Μετρήστε την τάση µεταξύ φάσεων, ελέγξτε τη γραµµής τροφοδοσίας. Ελέγξτε µε α µ περόµετρο. Ισιώστε τα πτερύγια µε κατάλληλη κτένα.

18 Συντήρηση Αντικατάσταση κινητήρα Ελέγχετε περιοδικά τους ηλεκτρικούς ανεµιστήρες για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Στην περίπτωση ηλεκτρικής ή µηχανικής βλάβης, ο κινητήρας θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η τροφοδοσία στρέφοντας το διακόπτη ασφαλείας στη θέση OFF. 2. Στη συνέχεια, ανοίξτε το κουτί απαγωγής του ηλεκτρικού κινητήρα, αποσυνδέστε και αφαιρέστε τα ηλεκτρικά καλώδια. 3. Τοποθετήστε το νέο κινητήρα του ανεµιστήρα και εγκαταστήστε τον. 4. Πραγµατοποιήστε την ηλεκτρική σύνδεση. βλ. εικόνα 12 Αντικατάσταση των ηλεκτρικών αντιστάσεων Εάν δεν έχει γίνει απόψυξη σε τµήµα του πτερυγωτού µπλοκ, αποσυνδέστε την αντίσταση που βρίσκεται στη µη θερµαινόµενη περιοχή, και ελέγξτε εάν έχει καεί ή σπάσει, χρησιµοποιώντας ωµόµετρο. Εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την αντίσταση ως εξής: Πτερυγωτό µπλοκ - Αποσυναρµολογήστε τα πλαϊνά πλαίσια. - Ανοίξτε το κουτί παραγωγής. - Αποσυνδέστε τα καλώδια των ελαττωµατικών αντιστάσεων από το τερµατικό µπλοκ. - Αφαιρέστε τη βίδα που στερεώνει το σφικτήρα στο πηνίο. - Αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης που ενώνει τα δύο στοιχεία. - Αφαιρέστε τις ραβδωτές αντιστάσεις από την αντίθετη πλευρά όπου βρίσκεται το κουτί παραγωγής. - Εγκαταστήστε τη νέα αντίσταση µε µικρούς σωλήνες εκεί όπου θα περάσουν τα καλώδια σύνδεσης, προς διευκόλυνση της µετάβασης µέσα στο πτερυγωτό µπλοκ. - Στερεώστε την αντίσταση στο πηνίο µε το σφικτήρα πάνω από την αντίσταση, και στερεώστε τη µε τη βίδα. - Συνδέστε τα καλώδια στο τερµατικό µπλοκ στην αρχική τους θέση. - Κλείστε το κουτί παραγωγής. - Συναρµολογήστε τα πλαϊνά πλαίσια. ίσκος - Ανοίξτε το δεξί πλαϊνό πλαίσιο και τον εξωτερικό δίσκο συλλογής. - Αποσυνδέστε τα καλώδια της ελαττωµατικής αντίστασης από το τερµατικό µπλοκ. - Αφαιρέστε τη βίδα που σταθεροποιεί τον ανοξείδωτο σφικτήρα που µπλοκάρει το δίσκο. - Αντικαταστήστε την αντίσταση και στερεώστε το σφικτήρα όπως επεξηγείται παραπάνω. - Συνδέστε τα καλώδια στο τερµατικό µπλοκ στην αρχική τους θέση. - Κλείστε το δίσκο και το πλαϊνό πλαίσιο. Έλεγχος των ηλεκτρικών επαφών - Ελέγξτε εάν είναι σφιγµένες όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο τερµατικό µπλοκ. - Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι σε καλή κατάσταση (το µονωτικό κάλυµµα δε θα πρέπει να έχει εγκοπές και θα πρέπει να στερεώνεται πάνω στα σταθερά εξαρτήµατα). - Ελέγξτε τη γείωση και την αποτελεσµατικότητά της, χρησιµοποιώντας κατάλληλα όργανα.

19 Συντήρηση Βλέπε Κατάλογο Ανταλλακτικών, Τµήµα Μονάδας Ψυγείων ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A Πηνίο B Συλλέκτης C ανεµιστήρα D αριστερά E δεξιά F αριστερά G Πλαίσιο πίσω δεξιά H πλαίσιο I Κάτω πλαίσιο L αριστερά M Πλαίσιο πάνω δεξιά N Πηνίο καλύµµατος O Ανεµιστήρας P υποστήριξης Q αποστράγγισης R δίσκο S Πηνίο θερµάστρας T καλύµµατος U αποστράγγισης 17 ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Οδηγία 97/23/ΕΚ UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN Οδηγία περί Εξοπλισµών υπό Πίεση Συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβάλλοντος - Βασικές απαιτήσεις, ορισµοί, κριτήρια κατάταξης και επιλογής. Συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβάλλοντος - Σχεδιασµός, κατασκευή, δοκιµή, σήµανση και τεκµηρίωση. Συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβάλλοντος - Χώρος εγκατάστασης και ατοµική προστασία. Συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβάλλοντος - Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και ανάκτηση.

20 18

21 mm με απόψυξη νερού ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗ Προσοχή:Το σχέδιο και οι διαστάσεις δεν ισχύουν για όλα τα προαιρετικά εξαρτήματα! εικόνα. 1

22 2 εικόνα. 2 A+200 ECTRIC DEFROSTING εικόνα. 3 Ελάχ 0.9XH L F Μεγ 1/3 F H+750 H Ελάχ 10 F εικόνα. 4

23 3 Θύρα Σωστή φόρτωση: Στήλη A, B, C, D, E. Σωστή εκφόρτωση: Βλέπε το βέλος E1, E2, E3... εικόνα. 5 ΣΩΣΤΟ! ΛΑΘΟΣ! Ο αέρας αναστρέφεται στο μπροστινό μέρος της στήλης εικόνα. 6

24 4 εικόνα. 7 ΟΧΙ ΝΑΙ εικόνα. 8 A Βαλβίδα αερισμού B Βαλβίδα παροχής νερού C Δείκτης πίεσης D Ρυθμιστής πίεσης E Γραμμή συνδυασμένης υπερχείλισης F Δείκτης πίεσης G Γραμμή εκκένωσης νερού H Στατικό ύψος I Χωνί L Σιφόνι W Σύστημα απόψυξης νερού εικόνα. 9

25 εικόνα.10 5 εικόνα.11 Πίνακας Κινητήρας ανεμιστήρα εικόνα. 12

26

27 Errata Manual AirMax II The Water defrost paragraph on page 9 s to be replaced by the following text. Water defrost The system can be used for cold rooms with room temperatures above 4 C. When the temperature drops below 4 C the risk of freezing affects the defrost effect and could damage the unit. According to tests made in the lab and tests on installations we have defined the water defrost guidelines for an homogeneous shower and a reduced sputtering effect: 0.5 m 3 /h water per module no pressure on water inlet or as low as possible laminar flow into connecting piping water basin flooded never use inlet water above 16 C to avoid mist formation

ΕΞΑΤΜΙΣΤEΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Μοντέλο Airmax II (Αµµωνία και Διοξείδιο του Άνθρακα) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ IM100528 EL 2008-01

ΕΞΑΤΜΙΣΤEΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Μοντέλο Airmax II (Αµµωνία και Διοξείδιο του Άνθρακα) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ IM100528 EL 2008-01 ΕΞΑΤΜΙΣΤEΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μοντέλο Airmax II (Αµµωνία και Διοξείδιο του Άνθρακα) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ IM100528 2008-01 Πίνακας περιεχοµένων ΓΕΝΙΚΑ o Για το χρήστη... σελίδα 2 o Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Εξατµιστήρες και Ψύκτες για ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΜΟΝΤΕΛΟ ALFACUBIC (DX, Brine και NH3) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ IM100511 EL 2006-11

Εξατµιστήρες και Ψύκτες για ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΜΟΝΤΕΛΟ ALFACUBIC (DX, Brine και NH3) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ IM100511 EL 2006-11 Εξατµιστήρες και Ψύκτες για ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ALFACUBIC (DX, Brine και NH3) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ IM100511 2006-11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ o Για το χρήστη... σελ. 2 o Ασφάλεια... σελ. 2 o Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700 Εγκατάσταση Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου Ηλεκτρικά Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε τη μηχανή πάγου πρέπει να γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Αν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L65500 Λίστα ελέγχου προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης (δεύτερη έκδοση)

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L65500 Λίστα ελέγχου προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης (δεύτερη έκδοση) Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L65500 Λίστα ελέγχου προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης (δεύτερη έκδοση) Νομικές σημειώσεις 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200 Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC TO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ Εισαγωγή Για να πάρετε την δυνατή ισχύ του μετατροπέα θα χρειαστεί σωστή εγκατάσταση.παρακαλώ διαβάστε τις οδηγείες πριν την εγκατάσταση και την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ

MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ NARCISO 12 NARCISO 16 NARCISO 20 NARCISO 24 MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ DEUMIFICATORE-DEHUMIDIFIER-DESHUMIDIFICATEUR LUFTENTFEUCHTER

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ (BG-SENTINEL Trap) Παγίδα κουνουπιών με μοναδικό σχεδιασμό και ελαφριά κατασκευή ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πτυσσόμενη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά καθώς και γρήγορη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 44 2. Γενική περιγραφή 44 3. Εφαρμογές 44 4. Αντλούμενα υγρά 44 5. Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα