ΕΞΑΤΜΙΣΤEΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Μοντέλο Airmax II ( Αµεσης Διαστολής και Brine) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ IM EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΤΜΙΣΤEΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Μοντέλο Airmax II ( Αµεσης Διαστολής και Brine) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ IM100530 EL 2008-01"

Transcript

1 ΕΞΑΤΜΙΣΤEΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μοντέλο Airmax II ( Αµεσης Διαστολής και Brine) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ IM

2

3 Πίνακας περιεχοµένων ΓΕΝΙΚΑ o Για το χρήστη... σελίδα 2 o Ασφάλεια... σελίδα 3 o Περιγραφή εξοπλισμού... σελίδα 4 o Πίνακας συνδέσεων... σελίδα 5 o Παράδοση... σελίδα 6 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 o Διάταξη... σελίδα 7 o Τοποθεσία... σελίδα 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ o Συνδέσεις σωληνώσεων... σελίδα 10 o Σύστημα Απόψυξης... σελίδα 11 o Απόψυξη με θερμό αέριο... σελίδα 12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ o Αντικατάσταση κινητήρα... σελίδα 19 o Αντικατάσταση των ηλεκτρικών αντιστάσεων... σελίδα 19 Επικοινωνία με την Alfa Laval Οι πληροφορίες επικοινωνίας για κάθε χώρα ενημερώνονται συνεχώς στην ιστοσελίδα μας. Για τις πληροφορίες αυτές, επισκεφθείτε τη σελίδα ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ.

4 Για το χρήστη Αγαπητέ Χρήστη Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών θα σας βοηθήσει στην επίλυση προβληµάτων που ενδέχεται να αντιµετωπίσετε κατά τη χρήση του εξοπλισµού αυτού. Η Alfa Laval σας συστήνει να το µελετήσετε προσεχτικά, και κυρίως, να φροντίσετε ώστε να είναι διαθέσιµο στο προσωπικό που εγκαθιστά, λειτουργεί και συντηρεί τον εξοπλισµό. 2 Στην απίθανη περίπτωση όπου αντιµετωπίσετε κάποιο πρόβληµα που δεν προβλέπεται από το παρόν εγχειρίδιο, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Alfa Laval. Θα κάνουµε ότι µπορούµε για να σας βοηθήσουµε, όπου και εάν βρίσκεστε. Η Αlfa Laval δε φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλµατα του εξοπλισµού που προκύπτουν λόγω µη συµµόρφωσης µε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ή λόγω παρερµηνείας των οδηγιών αυτών. Όροι εγγύησης Ο παρόν εξοπλισµός έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί σωστά και µε την ονοµαστική ικανότητα όταν εγκαθίσταται σε συµµόρφωση µε τα αποδεκτά βιοµηχανικά πρότυπα. Η ισχύς της εγγύησης δύναται να ακυρωθεί εάν δεν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Οι σωληνώσεις του συστήµατος θα πρέπει να τοποθετούνται σύµφωνα µε τα αποδεκτά πρότυπα και τις πρακτικές της βιοµηχανίας. 2. Τα αδρανή αέρια προωθούνται στις σωληνώσεις κατά τη συγκόλληση. 3. Το σύστηµα ελέγχεται διεξοδικά για διαρροές πριν από την αρχική φόρτιση. 4. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Η τάση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 5% των ορίων που αναγράφονται στην πινακίδα. Συχνότητα Hz. β. Η απορρόφηση ρεύµατος ανά ανισορροπία φάσης δεν υπερβαίνει το 2%. 5. Η εργοστασιακή καλωδίωση δεν τροποποιείται δίχως έγγραφη έγκριση της Alfa Laval. Σε αυτό το κεφάλαιο δίνεται έμφαση στην επικίνδυνη λειτουργία και παρέχονται άλλες σημαντικές πληροφορίες. Οι προειδοποιήσεις τονίζονται με ειδικά σήματα. ιαβάζετε πάντα το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε τον εξοπλισµό! Κάθε εργασία στη µονάδα εκτελείται από εξειδικευµένο προσωπικό! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΕΞΤΕ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Υποδεικνύει ότι πρέπει να ακολουθούνται ειδικές διαδικασίες για την αποφυγή σοβαρών τραυµατισµών Υποδεικνύει ότι πρέπει να ακολουθούνται ειδικές διαδικασίες για την αποφυγή σοβαρής βλάβης στον εξοπλισµό. Υποδεικνύει σηµαντικές πληροφορίες για τη διευκόλυνση των λειτουργιών ή για να να γίνουν πιο ευνόητες.

5 Ασφάλεια ΠΡΟΣΕΞΤΕ! τις ακόλουθες οδηγίες για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού σε άτομα ή και ζημιές στον εξοπλισμό. Ανύψωση και Μεταφορά 3 Οι περόνες ανύψωσης θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από κατάλληλα σηµεία του ξύλινου τελάρου. Ενδέχεται να προκύψει ζηµιά εάν οι περόνες έρθουν σε άµεση επαφή µε τον εξοπλισµό. Πριν από την ανύψωση του εξοπλισµού 1. Βεβαιωθείτε ότι οι ιµάντες ή τα άγκιστρα έχουν προσδεθεί µόνο µε τα προβλεπόµενα σηµεία ανύψωσης 2. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός είναι σταθερός και σωστά ισορροπηµένος πριν την ανύψωση. Εγκατάσταση και Συντήρηση Πριν από τη διενέργεια λειτουργίας συντήρησης, η γερνική τροφοδοσία θα πρέπει να είναι κλειστή και ο διακόπτης ασφαλείας στη θέση OFF για την αποφυγή ατυχηµάτων. Κανείς δε θα πρέπει να περπατάει ή να πατάει επάνω στον εξοπλισµό, καθώς υπάρχει κίνδυνος σωµατικής βλάβης και φθοράς του εξοπλισµού. Όταν απαιτούνται εργασίες συντήρησης στους ανεµιστήρες, βεβαιωθείτε ότι είναι εκτός λειτουργίας και ότι ο διακόπτης ασφαλείας είναι στη θέση OFF. Με την ολοκλήρωση της εργασίας, τοποθετήστε ξανά το αντίστοιχο προστατευτικό. Κίνδυνος Ρευστών Τα ψυκτικά µέσα HFC ψυκτικά µέσα HFC (R22, R404A, R407C, R134a, κτλ) είναι ψυκτικά µέσα της Οµάδας L1/A1 σύµφωνα µε την Οδηγία 97/23/EG της ΕΕ. Η Γλυκόλη Αιθυλενίου είναι εύφλεκτη και εκρηκτική στις υψηλές θερµοκρασίας. Για τα δυο ψυκτικά µέσα συστήνεται: Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία Να αποφεύγετε τις πηγές ανάφλεξης Απαγορεύεται το κάπνισµα

6 Γενική Περιγραφή 4 Περιγραφή Εξοπλισµού Αυτή η νέα Βιοµηχανική Σειρά Ψυγείων έχει σχεδιαστεί για τη συντήρηση νωπών και κατεψυγµένων προϊόντων σε µεσαίους έως και πολύ µεγάλους χώρους αποθήκευσης. Αυτό επιτρέπεται χάρη στη µεγάλη γκάµα ικανοτήτων (από 10 έως 200 kw), στη διαθεσιµότητα διαφορετικών διαµέτρων ανεµιστήρων (έως 800 mm), τα διαφορετικά κενά µεταξύ πτερυγίων και τα πολυάριθµα προαιρετικά εξαρτήµατα. Ο εναλλάκτης θερµότητας έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει τις καλύτερες επιδόσεις ψύξης για την αντίστοιχη εφαρµογή, προκειµένου να ελαχιστοποιείται η φόρτιση του ψυκτικού µέσου. Κωδικοποίηση Μοντέλων Σειρά Πράσινη Σειρά Κόκκινη Σειρά Μπλε Σειρά Προϊόν Φρούτα/ Λαχανικά Κρέας / Ψάρια Κατεψυγµένα τρόφιµα Θερµοκρασία δωµατίου 10 0 C 0-7 C C Κενό πτερυγίων 4 5mm 5 6mm 7-12 mm Σειρά ILG ILR ILB ILG ILR ILB Εφαρµογή E = Ά µεση Επέκταση W = Άλµη Ø Ανεµιστήρα Ποσ. Ανεµιστήρω ν Μέγεθος Πηνίου 50 = 500mm 56 = 560mm 63 = 630mm 80 = 800mm A B C D E F G Τυποποιηµένο Κενό µεταξύ 4mm 6mm 10mm 4mm 6mm 10mm Τύπος Απόψυξης Τύπος Κινητήρα A = Αέρας E = Ηλεκτρισµός HG = Θερµό Αέριο FRH = Θερµάστρα S = Μονοφασικός T = Τριφα σικός βλ. εικόνα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ, ΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Μοντέλο ιαστάσεις [mm] Βάρος [Kg] ιάµετρος Αρ. Ενδεικτικό Κενό Πτερυγ ίω ν 6 [mm] Σύνδεσης [m m] DX Άλµη DX E G H ανεµιστήρω ν Άλµη DX ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ 501A 501A C 501C D E 501E A 502A C 502C D E 502E A 503A C 503C D E 503E A 504A C 504C D E 504E A 505A C 505C D E 505E C 561C D E 561E F G 561G C 562C D E 562E F G 562G C 563C D E 563E F G 563G C 564C D E 564E F G 564G C 565C D E 565E F G 565G

7 Γενική Περιγραφή Μοντέλο ιαστάσεις [mm ] Βάρος [Kg] ιάµετρος Αρ. Ενδεικτικό Κενό Πτερυγίω ν 6 [mm] Σύνδεσης [mm ] DX Άλµη DX E G H ανεµιστήρω ν Άλµη DX ΕΙΣ. ΕΞ. 631C 631C D E 631E F G 631G C 632C D E 632E F G 632G C 633C D E 633E F G 633G C 634C D E 634E F G 634G x 42 2 x C 635C D E 635E x 35 2 x F G 635G x 42 2 x C 801C D E 801E F G 801G C 802C D E 802E x 35 2 x F G 802G x 35 2 x C 803C x 35 2 x D E 803E x 42 2 x F G 803G x 42 2 x C 804C x 35 2 x D E 804E x 42 2 x F G 804G x 42 2 x 89 4 Η διάµετρος σύνδεσης Brine διατίθεται στην εκτύπωση του προγράµµατος επιλογής Παράδοση Ο εξοπλισµός παραλαµβάνεται σε παλέτες τυλιγµένες µε νάιλον, µε τις εξής διαστάσεις: ιάµετρος ανεµιστήρων Ф 500 Ф 560 Ф 630 Ф 800 Αριθµός ανεµιστήρων Μοντέλα Brine και DX Μήκος Ύψος Πλάτος Κατά προσ. Βάρος m m m m m m K g Ελέγξτε όλο τον εξοπλισµό κατά την παράδοση για τυχόν σηµάδια φθοράς ή ζηµιάς στο νάιλον κάλυµµα της παλέτας, που ενδεχοµένως να υποδηλώνουν ζηµιά και στον ίδιο τον εξοπλισµό. Σε περίπτωση ζηµιάς κατά τη µεταφορά, η µεταφορική εταιρία και η AL (ή κάποιος αντιπρόσωπός της) πρέπει να ενηµερωθεί άµεσα, και εγγράφως, στο έγγραφο παράδοσης (CRM). Επιπλέον, ο πελάτης θα πρέπει να αποστείλει έγγραφη αναφορά, µε συνοδευτικές φωτογραφίες, περιγράφοντας λεπτοµερώς τη ζηµιά. 5

8 Γενική Περιγραφή Αποθήκευση Εάν ο εξοπλισµός πρέπει να αποθηκευτεί πριν την εγκατάστασή του (για έναν ή περισσότερους µήνες), τότε συστήνεται η λήψη των εξής µέτρων: 1. Αφήστε τον εξοπλισµό στη συσκευασία του. 2. Αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο, σε θερµοκρασία (15 έως 25?C) και υγρασία (50 έως 70%). 3. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτίθεται σε διαβρωτικά υγρά ή αναθυµιάσεις. 4. Εάν ο εξοπλισµός αποθηκεύεται σε εξωτερικό χώρο, συστήνεται η λειτουργία των ανεµιστήρων τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, για 4 έως 6 ώρες, προκειµένου να µην προκληθεί βλάβη στους ηλεκτροκινητήρες. 6 ιάταξη Συστάσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πριν από την τοποθέτηση: α) Ελέγξτε τη φέρουσα ικανότητα του συγκροτήµατος σε σχέση µε το βάρος του εξοπλισµού. β) Εάν ο εξοπλισµός πρόκειται να εγκατασταθεί στην οροφή θαλάµου ψύξης, ενδέχεται να απαιτηθούν εξωτερικές δοκοί ή στηρίγµατα για καλύτερη κατανοµή του φορτίου. γ) Προς αποφυγή θερµικών γεφυρών, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή µε τα εξαρτήµατα που σχετίζονται µε τη µόνωση, κατά προτίµηση µε τη χρήση αθερµικών στηριγµάτων ή, τουλάχιστον, µε τη διασφάλιση υψηλής µόνωσης προς το εξωτερικό περιβάλλον. δ) Χρησιµοποιήστε βίδες αγκίστρωσης µε ροδέλες και παξιµάδια, τηρώντας την απόσταση ανάµεσα στους άξονες στερέωσης του εξοπλισµού, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα Ανεµιστήρας Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες A B / / / C / / / / 850 L Ø Ανεµιστήρας Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες A B / / / C / / / / 1000 L Ø Ανεµιστήρας Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες A B / / / C / / / / 1000 L Ø Ανεµιστήρας Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες A B / / C / / L βλ. εικόνα 2 Θέση Όταν η µονάδα πρόκειται να τοποθετηθεί σε θάλαµο ψύξης, συστήνονται αυστηρά τα εξής: - Η ροή αέρα να µην παρεµποδίζεται από υποδοµές που ενδέχεται να εµποδίζουν την ορθή κυκλοφορία του αέρα. - Να υπάρχει επαρκής χώρος ανάµεσα στο τοίχωµα και την πρόσοψη του µπλοκ πτερυγίων ώστε να επιτρέπεται η ορθή ροή του κατεργασµένου αέρα (Hx0.9 min.). - Να υπάρχει επαρκής χώρος κάτω από τον εξοπλισµό, ώστε να ανοίγει ο δίσκος συλλογής υδάτων. - Να υπάρχει επαρκής χώρος στο πλάι (A+200 mm) ώστε να επιτρέπεται η εύκολη τοποθέτηση ή αντικατάσταση της θερµοστατικής βαλβίδας, καθώς και η τοποθέτηση ή αντικατάσταση των ηλεκτρικών αντιστάσεων απόψυξης ή του συστήµατος απόψυξης µε νερό. Εάν αυτή η απόσταση δεν επιτυγχάνεται, τότε θα πρέπει να ανοίγεται µια οπή στο τοίχωµα του θαλάµου ψύξης, η οποία θα κλείνεται µε κινητό πλαίσιο ή κάτι αντίστοιχο. βλ. εικόνες 3 και 4

9 Προϋποθέσεις τοποθέτησης Οι µονάδες θα πρέπει να διατηρούνται µακριά από περιοχές υψηλής διείσδυσης, π.χ. πόρτες. Όταν τοποθετούνται κοντά σε ανοικτές πόρτες, η είσοδος θερµού, υγρού αέρα αυξάνει τις απαιτήσεις απόψυξης, δηµιουργώντας «ψεύτικο φορτίο» στη µονάδα. Ο αγωγός αποστράγγισης κάθε µονάδας θα πρέπει να συνδέεται µε το θηλυκό αρµό αερίου, που βρίσκεται στο κέντρο του δίσκου στάλαξης και να διοχετεύεται σε ανεξάρτητη παγίδα για την αποφυγή µεταφοράς θερµού αέρα στους αγωγούς αποχέτευσης. Η ελάχιστη κλίση δε θα πρέπει να είναι µικρότερη από 20%. Οι συνδέσεις του δίσκου αποστράγγισης και τυχόν αγωγών και παγίδων αποστράγγισης που βρίσκονται σε θερµοκρασίες υπό το µηδέν θα πρέπει να θερµοµονώνονται προκειµένου να µην παγώνουν. Τα στοιχεία θέρµανσης θα πρέπει να είναι διαρκώς ενεργοποιηµένα. Όλες οι σωληνώσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς, ανεξάρτητα από τη µονάδα, ώστε να µην ασκείται βάρος στη σύνδεση του δίσκου. Κατά την απόψυξη, ο σωλήνας εκκένωσης θα πρέπει να θερµαίνεται µε ηλεκτρικό θερµαντήρα τοποθετηµένο στο σωλήνα (προαιρετικά Alfa Laval). Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα του εξατµιστή, ακολουθήστε την παρακάτω αλληλουχία στοίβαξης κατά την αποθήκευση. βλ. εικόνα 5 Σε περίπτωση µερικής φόρτωσης του θαλάµου αποθήκευσης, ακολουθήστε το παρακάτω σχεδιάγραµµα για την αποφυγή της αναστροφής αέρα µπροστά στη στήλη. βλ. εικόνα 6 Συνίσταται Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΡΑ, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει θάλαµος πρόψυξης. 7 Τοποθέτηση Η καλύτερη λύση είναι να στερεώσετε τον εξοπλισµό πάνω στην οροφή του θαλάµου ψύξης. Για να πραγµατοποιήσετε την ενέργεια αυτή, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε κατάλληλα µέσα, ανάλογα µε το µέγεθος και το βάρος του εξοπλισµού. Θα πρέπει να ανυψώνεται µε περονοφόρο όχηµα, για να διευκολύνεται η εγκατάσταση. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα εργαλεία για την αφαίρεση της συσκευασίας, ώστε να αποφεύγεται η φθορά των επιφανειών του εξοπλισµού. Στη συνέχεια εκτελέστε τα εξής βήµατα: 1. Αφαιρέστε το κιβώτιο. 2. Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία. 3. Τοποθετήστε τον εξοπλισµό στη θέση τυο στην οροφή και ελέγξτε ότι τα στηρίγµατα είναι σωστά στερεωµένα. 4. Στερεώστε τον εξοπλισµό στην οροφή. 5. Στη συνέχεια, απελευθερώστε την ξύλινη βάση και αφαιρέστε την. 6. Τοποθετήστε το δίσκο αποστράγγισης. βλ. εικόνα 7 Συνδέσεις σωληνώσεων για µονάδες Άµεσης Επέκτασης Τα µεγέθη των σωληνώσεων θα πρέπει να καθορίζονται σύµφωνα µε τις χρηστές πρακτικές µηχανολογικού σχεδιασµού και µε το πρότυπο ΕΝ Πριν τη φόρτιση του συστήµατος µε ψυκτικό µέσο, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στεγανότητας του συστήµατος ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν διαρροές, και να εκκενώνεται για την αποµάκρυνση της υγρασίας. Οι σωληνώσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται και να στηρίζονται ανεξάρτητα από τον εξατµιστή, προκειµένου να ελαχιστοποιείται η µετάδοση κραδασµών και να επιτρέπεται η διαστολή και συστολή, ώστε οι συνδέσεις του εξατµιστή να µην υπόκεινται σε πίεση. Αφαιρέστε το αριστερό πλαίσιο (κοιτώντας τους ανεµιστήρες). Το πλαίσιο διαθέτει άκρο αγκύρωσης του δίσκου. Πριν πραγµατοποιήσετε τις συνδέσεις, ελέγξτε την παρουσία προ-φορτωµένου αζώτου για στεγνή συντήρηση του κυκλώµατος.

10 Τοποθέτηση Σωλήνας αναρρόφησης Συνδέστε το σωλήνα τηρώντας τη διάµετρο της ένωσης του πηνίου. Ο σωλήνας αναρρόφησης θα πρέπει να επιτρέπει την επιστροφή λαδιού από τον εξατµιστή προς το συµπιεστή µε συνεχή βαρύτητα (ελάχιστη κλίση 1cm/mt). Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να δηµιουργηθεί σιφώνι αναρρόφησης για κάθε ένωση του πηνίου. 8 Συγκόλληση: Για τη συγκόλληση δυο σωλήνων χαλκού, συστήνεται επικαλυπτόµενη συγκόλληση, για το διπλό σκοπό της διασφάλισης της αντοχής της και µείωσης του κινδύνου ρωγµών στη συγκολληµένη περιοχή λόγω δοµήσεων. Εάν η διάµετρος των σωλήνων δεν επιτρέπει την επικάλυψη, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες ενώσεις συγκόλλησης. Αφαιρέστε το κάλυµµα της βαλβίδας Αερίου ½ πριν από τη διαδικασία συγκόλλησης. βλ. εικόνα 8 Οι εξωτερικές σωληνώσεις θα πρέπει να είναι σωστά ευθυγραμμισμένες. ΜΗΝ κάμπτετε τις συνδέσεις! Γραµµή υγρού Η µέγιστη απόδοση του εξατµιστή επιτυγχάνεται µε το διανεµητή του ψυκτικού µέσου σε κάθετη θέση και τη βαλβίδα επέκτασης C απευθείας πάνω στο σώµα του διανεµητή. Συγκόλληση: Αφαιρέστε τα εσωτερικά εξαρτήµατα. Προστατέψτε το σώµα του διανεµητή µε ένα υγρό πανί. Χρησιµοποιήστε µαλακή συγκόλληση µε χαµηλό σηµείο τήξης, φροντίζοντας να µην κατευθύνετε τη φλόγα προς καµία από τις καµπύλες ή σωληνώσεις του πηνίου µε πτερύγια. Θέση λυχνίας στο σωλήνα αναρρόφησης Η θέση της λυχνίας της θερµοστατικής βαλβίδας ποικίλλει ανάλογα µε τη διάµετρο του σωλήνα αναρρόφησης, στον οποίο σταθεροποιείται µε τους αντίστοιχους µεταλλικούς σφικτήρες, που µεταδίδουν τη θερµική ροή από το σωλήνα στη λυχνία. Συστήνεται η τοποθέτησή της στο οριζόντιο τµήµα της γραµµής αναρρόφησης, µακριά από κάθε πηγή θερµότητας ή θερµική µάζα. Συνδέσεις νερού για µονάδες Brine Εξαερώστε το σύστηµα, αφαιρέστε όλο τον αέρα και ελέγξτε για υδραυλική κρούση. Ελέγξτε τη λειτουργία της ηλεκτροβαλβίδας τροφοδοσίας ή της βαλβίδας ανάµειξης. Σηµαντικό: Το µέγεθος του σωλήνα θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τη διάµετρο σύνδεσης ΕΙΣΟΔΟΥ και ΕΞΟΔΟΥ του πηνίου. Οι βαλβίδες ON-OFF θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στη µονάδα, ώστε να επιτρέπεται η κανονική συντήρηση. Χρησιµοποιήστε αρµούς απόσβεσης κραδασµών. Όλα τα σπειρώµατα πρέπει να καλύπτονται µε TEFLON για λόγους στεγανότητας. Σύστηµα Απόψυξης Γενικά Η θερµοκρασία περιβάλλοντος στο θάλαµο ψύξης και ο ατµός που προκύπτει από την αφυδάτωση του αποθηκευµένου υλικού, συµπυκνώνεται και γίνεται πάγος όταν έρθει σε επαφή µε τα πτερύγια του πηνίου. Αυτό περιορίζει το χώρο ροής του αέρα και συνεπώς µειώνει την ανταλλαγή θερµότητας και την απόδοση της µονάδας. Για να αποφευχθεί το πρόβληµα αυτό, θα πρέπει να γίνεται τακτική απόψυξη του πηνίου, σύµφωνα µε µία από τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Η ρύθµιση της απόψυξης γίνεται από το χειριστή προκειµένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συγκεκριµένου χώρου και να ολοκληρώνεται η αφαίρεση του πάγου από την επιφάνεια της µονάδας.

11 Απόψυξη (Προαιρετικά) Άκρο ακροσωληνίου απόψυξης Αυτό πρέπει να τοποθετείται στον εξατµιστή µε τρόπο ώστε να µην έρχεται σε επαφή µε το θερµό αέρα, ο οποίος µπορεί να επηρεάσει την ορθή λειτουργία του. Ο κύκλος απόψυξης ολοκληρώνεται όταν ο αισθητήρας µετρήσει θερµοκρασία του πτερυγωτού πηνίου η οποία αντιστοιχεί στην προκαθορισµένη τιµή. Ο κύκλος απόψυξης διακόπτεται και ξεκινά ξανά η ψύξη, ενώ οι ανεµιστήρες τίθενται ξανά σε λειτουργία µετά από κατάλληλο χρόνο σταξίµατος. Απόοψυξη µε Αέρα Η διαδικασία αυτή είναι δυνατή µόνο εφόσον η θερµοκρασία δωµατίου είναι υψηλότερη από 2 C. Απαιτείται η απενεργοποίηση της αντλίας και η φυσική θέρµανση του εξατµιστή µε αναγκαστική κυκλοφορία αέρα µέσω του πτερυγωτού πηνίου από τους ανεµιστήρες. Ηλεκτρική Απόψυξη Η ηλεκτρική απόψυξη αποτελείται από µια σειρά στοιχείων θερµαινόµενων αντιστάσεων που εισάγονται µέσω του πτερυγωτού πηνίου για τη θέρµανση των πτερυγίων κατά την απόψυξη. Οι µονάδες ενδέχεται να διαθέτουν επίσης δίσκο ηλεκτρικής απόψυξης µε θερµαινόµενα στοιχεία και µονωµένο κάλυµµα δίσκου ώστε το νερό της απόψυξης να αποστραγγίζεται από το δίσκο σε θερµοκρασίες θαλάµου κάτω από το µηδέν. Το σύστηµα χρησιµοποιείται µόνο σε θερµοκρασίες θαλάµου ψύξης πάνω άνω των -35 C. Οι θερµαντήρες συνδέονται ηλεκτρικά σε κοινό πίνακα. Οι συνδέσεις στην παροχή ρεύµατος θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε το ηλεκτρολογικό διάγραµµα. Προτού πραγµατοποιήσετε την ηλεκτρική σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύµατος και δεν µπορεί να τεθεί σε λειτουργία κατά λάθος, ακόµη και από άλλα εξαρτήµατα. Κατά την απόψυξη, οι θερµάστρες είναι ενεργές και η ψύξη είναι απενεργοποιηµένη. Αποτελεί χρηστή πρακτική ο έλεγχος της απόψυξης µε χρονοδιακόπτη και θερµοστάτη, ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρµανση. Μην αφήνετε τους θερµαντήρες σε λειτουργία για µεγάλο διάστηµα, διότι δηµιουργείται ατµός στο πηνίο. Απόψυξηµε Νερό Το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε θαλάµους ψύξης µε θερµοκρασίες από 0 C έως - 10 C. Η απαραίτητη ροή νερού απόψυξης φαίνεται παρακάτω. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ νερό εισόδου άνω των 16 C για την αποφυγή σχηµατισµού αχλύδος. Απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήµατα σε χαµηλές θερµοκρασίες (έως -30 C). Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της Alfa Laval. Μοντέλο Νερό Μοντέλο Νερό Μοντέλο Νερό Μοντέλο Νερό Μοντέλο Νερό Μοντέλο Νερό l/h kpa l/h kpa l/h kpa l/h kpa l/h kpa l/h kpa 501A E C C C C C A D D D D D C E E E E E D F F F F A E G G G G C C C C C C D D D D D D E E E E E E A F F F F F C G G G G G D C C C C C E D D D D D A E E E E E C F F F F F D G G G G G Σύνδεση Συνδέστε το σωλήνα νερού στο σύνδεσµο ΑΕΡΙΟΥ 1 GAS του κυτίου απόψυξης, και συνδέστε τον αγωγό αποστράγγισης µε τον ίδιο τρόπο στο σύνδεσµο του δίσκου συλλογής του εξατµιστή, που βρίσκεται στο κάτω µέρος. 20 είναι η προτεινόµενη ελάχιστη κλίση για καλύτερη ροή αποστράγγισης. Θα πρέπει να εγκατασταθεί πρόσθετη ηλεκτρική αντίσταση στο δίσκο συλλογής νερού εάν το σύστηµα πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες θαλάµου. Το σχήµα αριστερά είναι µόνο µια προτεινόµενη λύση σωληνώσεων. Οι συνδέσεις των σωληνώσεων και η διάταξη είναι ευθύνη του πελάτη. Για να ελέγξετε το κυτίο απόψυξης, χρησιµοποιήστε το σχήµα αρ. 9. 9

12 Ηλεκτρική εγκατάσταση Απόψυξη Ανεµιστήρα Αποτελείται από χαµηλής ισχύος κυκλική ηλεκτρική αντίσταση, η οποία δεν επιτρέπει το σχηµατισµό πάγου στο εσωτερικό των ανεµιστήρων όταν η λειτουργία του συστήµατος έχει διακοπεί προκειµένου να γίνει απόψυξη του εξατµιστήρα. 10 Εγκατάσταση Στερεώστε τις αντιστάσεις µε τους ανοξείδωτους σφικτήρες και τις βίδες τους, ανάµεσα στη σχάρα και το στεφάνι του ανεµιστήρα. Συνδέστε κάθε αντίσταση σε κυτίο σύνδεσης, όπως φαίνεται στο σχήµα: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Κωδικός Βολτ Βατ Λειτουργικό ιάγραµµα βλ. εικόνα 10 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON / OFF (Προαιρετικός) Tk Thermistor παρέχεται στην περιέλιξη του στάτορα Προσοχή: Για ασφαλείς λειτουργίες συντήρησης θα πρέπει να τοποθετηθεί διακόπτης ON / OFF πλησίον του εξοπλισµού. ιακόπτης ON / OFF Βοηθητικές επαφές: 2 Ονοµαστικό ρεύµα: 16 A Προστασία από την τάση: 600 volts Καλώδιο: VDE 7030 Κλάση προστασίας: IP 65 βλ. εικόνα 11 Γείωση Προσοχή: Η γείωση απαιτείται από το νόµο Η γείωση πρέπει να γίνει µέσω καλωδίου από το πλαίσιο του κινητήρα στον εξοπλισµό, και από τον εξοπλισµό στο δάπεδο της µονάδας. Προσοχή: Η αντίσταση της γείωσης θα πρέπει να είναι µικρότερη από 3 ohms. Ηλεκτρικοί Ανεµιστήρες Οι κινητήρες των ανεµιστήρων έχουν τις εξής προδιαγραφές: - Τύπος: Κλωβός επαγωγής - Τύπος προστασίας: IP 54 - Τύπος µόνωσης: Κλάση F - S1: Συνεχής λειτουργία - Στεγανά ρουλεµάν για εύρος θερµοκρασίας από 40 έως 100 C - Σύνδεση o Τριφασικό 400 V ± 10% 50 / 60 Hz. o Μονοφασικό 230 V ± 10% 50 / 60 Hz.

13 Ηλεκτρική εγκατάσταση Τριφασικός κινητήρας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ Βίδα γείωσης ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ Κυτίο Σύνδεσης για ηλεκτροκινητήρα ανεµιστήρα (JB-1) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ/Φ - 400V - 50Hz 11 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 1 Λεπτοµέρεια A Λεπτοµέρεια B Λεπτοµέρεια C Λεπτοµέρεια E Λεπτοµέρεια D Κυτίο Σύνδεσης Ηλεκτροκινητήρα Παροχή Συν. Λεπτοµέρεια Ταχύτητα τριφασικό διπλής ταχύτητας (στάνταρτ) 3ph 400v-50Hz Y Λεπτοµέρεια D Κάτω 3ph 400v-50Hz Δ Λεπτοµέρεια Ε Ύψος τριφασικό µονής ταχύτητας (προαιρετικό) 3ph 400v-50Hz Y Λεπτοµέρεια Α Ύψος 3ph 230v-50Hz Y Λεπτοµέρεια Β Υψηλή 3ph 230v-50Hz Δ Λεπτοµέρεια C Χαµηλή

14 Ηλεκτρική εγκατάσταση Μονοφασικός κινητήρας (προαιρετικά) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 1 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 3 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 4 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 5 12 ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 230V Hz ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Χρώµα Κωδικός BK BL BR GR OR RD WH Y/G GR (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΕ ΚΑΦΕ ΓΚΡΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΣΠΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ/ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΥΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Λεπτοµέρεια F ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 230V Hz ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (1) Ο ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΥΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Κυτίο Σύνδεσης Ηλεκτροκινητήρα Παροχή Συν. Λεπτοµέρεια Ταχύτητα Μονής ταχύτητας (προαιρετικό) 1ph 230v-50Hz / Λεπτοµέρεια F Υψηλή

15 Ηλεκτρική Σγκατάσταση AIRMAX II DX 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ A 501C 501E 502A 502C 502E 503A 503C 503E 504A 504C 504E 505A 505C 505E ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,7 2,7 2,7 3,4 3,4 3,4 kw ΣΥΝ. 4,2 6,3 8,4 8,4 12,6 16,8 12,6 18,9 25,2 16,2 24,3 32,4 20,4 30,6 40,8 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,7 2,7 2,7 3,4 3,4 3,4 kw ΣΥΝ. 2,1 2,8 4,2 4,2 5,6 8,4 6,3 8,4 12,6 8,1 10,8 16,2 10,2 13,6 20,4 Λ ΙΣΚΟΣ kw 0,7 1,4 2,1 2,7 3,4 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 1,4 2,8 4,2 5,4 6,8 AIRMAX II DX 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 561E 561G 562C 562E 562G 563C 563E 563G 564C 564E 564G 565C 565E 565G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3, kw ΣΥΝ. 9, ,4 19, ,8 28, ,2 38, , N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3, kw ΣΥΝ. 4,8 5,6 7,2 9,6 11,2 14,4 14,4 16,8 21,6 19,2 22,4 28, Λ ΙΣΚΟΣ kw 0,8 1,6 2,4 3,2 4 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 1,6 3,2 4,8 6, AIRMAX II DX 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 631E 631G 632C 632E 632G 633C 633E 633G 634C 634E 634G 635C 635E 635G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3, kw ΣΥΝ. 9,6 14,4 16,8 19,2 28,8 33,6 28,8 43,2 50,4 38,4 57,6 67, N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3, kw ΣΥΝ. 5,6 7,2 8,8 11,2 14,4 17,6 16,8 21,6 26,4 22,4 28,8 35, Λ ΙΣΚΟΣ kw 0,8 1,6 2,4 3,2 4 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 1,6 3,2 4,8 6,4 8 AIRMAX II DX 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 801E 801G 802C 802E 802G 803C 803E 803G 804C 804E 804G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw ,9 1,9 1,9 2,9 2,9 2,9 3,9 3,9 3,9 kw ΣΥΝ ,2 39,9 39,9 52,2 60,9 60,9 70,2 81,9 81,9 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw ,9 1,9 1,9 2,9 2,9 2,9 3,9 3,9 3,9 kw ΣΥΝ ,1 22,8 22,8 26,1 34,8 34,8 35,1 46,8 46,8 Λ ΙΣΚΟΣ kw 1 1,9 2,9 3,9 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 3 5,7 8,7 11,7 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΑΤΑΞΗ Σχεδιάγραµµα συνδέσεων 21 στοιχεία Μεγ. 120A - 82kW Ισχύς ελασµάτωνχάραξης στο δίσκο αποστράγγισης. Μόνο σε συνδυασµό µε τα E, LE, A+E, HG+E Μοντέλα Ισχύς [kw] 501 / 561 / 631 / 801 0,1 502 / 562 / 632 / 802 0,2 503 / 563 / 633 / 803 0,3 504 / 564 / 634 / 804 0,4 505 / 565 / 635 0,5 ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΟ ΟΥ 400V-50-60/Hz ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

16 Ηλεκτρική εγκατάσταση 14 AIRMAX II BRINE 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ A 501C 501D 501E 502A 502C 502D 502E 503A 503C 503D 503E ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 kw ΣΥΝ. 4,2 6,3 6,3 8,4 8,4 12,6 12,6 16,8 12,6 18,9 18,9 25,2 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 kw ΣΥΝ. 2,1 2,8 2,8 4,2 4,2 5,6 5,6 8,4 6,3 8,4 8,4 12,6 ΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Λ kw kw ΣΥΝ ,7 1,4 2,1 1,4 2,8 4,2 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 504A 504C 504D 504E 505A 505C 505D 505E ,7 2,7 2,7 2,7 3,4 3,4 3,4 3,4 16,2 24,3 24,3 32,4 20,4 30,6 30,6 40, ,7 2,7 2,7 2,7 3,4 3,4 3,4 3,4 8,1 10,8 10,8 16,2 10,2 13,6 13,6 20, ,7 3,4 5,4 6,8 AIRMAX II BRINE 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 561D 561E 561F 561G 562C 562D 562E 562F 562G 563C 563D 563E 563F 563G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 kw ΣΥΝ. 9,6 9, ,4 19,2 19, ,8 28,8 28, ,2 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 kw ΣΥΝ. 4,8 4,8 5,6 5,6 7,2 9,6 9,6 11,2 11,2 14,4 14,4 14,4 16,8 16,8 21,6 Λ ΙΣΚΟΣ kw 0,8 1,6 2,4 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 1,6 3,2 4,8 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 564C 564D 564E 564F 564G 565C 565D 565E 565F 565G ,2 3,2 3,2 3,2 3, ,4 38, , ,2 3,2 3,2 3,2 3, ,2 19,2 22,4 22,4 28, ,2 4 6,4 8 AIRMAX II BRINE 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 631D 631E 631F 631G 632C 632D 632E 632F 632G 633C 633D 633E 633F 633G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 kw ΣΥΝ. 9,6 9,6 14,4 14,4 16,8 19,2 19,2 28,8 28,8 33,6 28,8 28,8 43,2 43,2 50,4 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 kw ΣΥΝ. 5,6 5,6 7,2 7,2 8,8 11,2 11,2 14,4 14,4 17,6 16,8 16,8 21,6 21,6 26,4 Λ ΙΣΚΟΣ kw 0,8 1,6 2,4 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 1,6 3,2 4,8 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 634C 634D 634E 634F 634G 635C 635D 635E 635F 635G ,2 3,2 3,2 3,2 3, ,4 38,4 57,6 57,6 67, ,2 3,2 3,2 3,2 3, ,4 22,4 28,8 28,8 35, ,2 4 6,4 8 AIRMAX II BRINE 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 801D 801E 801F 801G 802C 802D 802E 802F 802G 803C 803D 803E 803F 803G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw ,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 kw ΣΥΝ ,2 34,2 39,9 39,9 39,9 52,2 52,2 60,9 60,9 60,9 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw ,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 kw ΣΥΝ ,1 17,1 22,8 22,8 22,8 26,1 26,1 34,8 34,8 34,8 Λ ΙΣΚΟΣ kw 1 1,9 2,9 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 3 5,7 8,7 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 804C 804D 804E 804F 804G ,9 3,9 3,9 3,9 3,9 70,2 70,2 81,9 81,9 81, ,9 3,9 3,9 3,9 3,9 35,1 35,1 46,8 46,8 46,8 3 3,9 11,7

17 Συντήρηση Τακτική Συντήρηση Για τη διασφάλιση της θερµικής απόδοσης του εξοπλισµού, οι µονάδες θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά. Ελέγξτε οπτικά τις µονάδες και ακουστικά για τυχόν ενδείξεις µηχανικής φθοράς. Σηµειώνεται ότι οι κινητήρες είναι πλήρως εγκιβωτισµένοι, µε σφραγισµένα έδρανα που δεν απαιτούν λίπανση. Ελέγξτε τη µονάδα για θραύσµατα ή εναποθέσεις, ιδιαίτερα στην είσοδο αέρα των πτερυγίων και το χώρο του δίσκου αποστράγγισης, και καθαρίστε τα µε νερό και ένα κατάλληλο ήπιο καθαριστικό, όπως απαιτείται (π.χ. Alpacon Degreaser). Ελέγχετε τη συχνότητα και τη διάρκεια γεγονότων παγετού και επιθεωρείτε τη µονάδα για δηµιουργία πάγου τουλάχιστον κάθε µήνα. Καθαρισµός Σηµειώνεται ότι ο εξοπλισµός µπορεί να φθαρεί από µη συµβατό συµπύκνωµα νερού απόψυξης, εάν µολυνθεί µε αιωρούµενες ακαθαρσίες. Είναι ευθύνη του χειριστή/ ιδιοκτήτη να γνωρίζει τις χηµικές αυτές ουσίες και το περιβάλλον του θαλάµου και να επιλέγει συµβατά µέσα και υλικά κατασκευής. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί πίδακας νερού χαµηλής πίεσης ή µη επιθετικά υγρά. Προσοχή: Πριν από κάθε εργασία συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι κλειστή στον τοπικό πίνακα. Για µεγαλύτερη ασφάλεια και αποφυγή ατυχηµάτων, ο χειριστής µπορεί να θέσει το διακόπτη ON /OFF στη θέση OFF. Περιοδικοί προληπτικοί έλεγχοι Οι ακόλουθοι έλεγχοι πρέπει να πραγµατοποιούνται κάθε τρεις µήνες: - Ελέγξτε τη στερέωση του εξοπλισµού. - Ελέγξτε ότι τα άκρα της ηλεκτρικής σύνδεσης είναι σωστά σφιγµένα για την αποφυγή απωλειών και φθοράς λόγω σπινθήρων. -Ελέγξτε την καλή κατάσταση της καλωδίωσης (δεν πρέπει να υπάρχουν εγκοπές και σηµάδια φθοράς). -Ελέγξτε την αντοχή της γείωσης (< 3 ohms). -Ελέγξτε ότι το φορτίο που υποδεικνύεται µε δοκιµαστικό ρεύµατος είναι ίσο ή λίγο χαµηλότερο από το ονοµαστικό, όταν ο(οι) ανεµιστήρες λειτουργούν στις ονοµαστικές στροφές. Εάν ο εξοπλισµός παραµείνει εκτός λειτουργίας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα (τρεις ή περισσότερους µήνες), σας συµβουλεύουµε να θέτετε σε λειτουργία τον(ους) ανεµιστήρα(ες) τουλάχιστον µία φορά το µήνα, για 3 µε 4 ώρες κάθε φορά. 15 Εργαλεία και εξαρτήµατα συντήρησης Κιτ ανοικτών ή σύνθετων κλειδιών (χιλιοστά), (µεγέθη από 10 έως 20 mm) Κιτ ανοικτών ή σύνθετων κλειδιών (ίντσες), (µεγέθη από ½ έως 2 ) Επίλυση προβληµάτων ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ Πολύ σύντοµ ο στάδιο απόψυξης. Αυξήστε το χρόνο απόψυξης Αυξήστε τους κύκλους απόψυξης Πολύς χρόνος µεταξύ κύκλων Ελέγξτε εάν υπάρχουν σωληνώσεις απόψυξης. µ ε κάµ ψεις. Ελέγξτε τα εµπορεύµ ατα και, εάν Πάγος στον εξατµιστή. Ανεπαρκής χρόνος διαρροής. απαιτείται, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει από το τούνελ ψύξης για την Μπλοκαρισµ ένοι ανεµιστήρες Βλάβη στον εξατµ ιστή Ο αέρας διεισδύει πολλές φορές από τα ανοίγµ ατα των θυρών. Καµένες ηλεκτρικές αντιστάσεις. Βλάβη στον κινητήρα του ανεµιστήρα. Η τάση γραµµής είναι κάτω από τα όρια ανοχής. Απουσία φάσης. Υπερφορτωµ ένος κινητήρας Παραµόρφωση πτερυγίων εξαγωγή της υγρασίας. Μειώστε τη συχνότητα ανοίγµατος και, εάν υπάρχουν, απαλείψτε τις ρωγµ ές. Αντικαταστήστε τις φθαρµ ένες αντιστάσεις. Αντικαταστήστε τους. Ελέγξτε την τάση µεταξύ φάσεων µε ένα βολτόµετρο. Μετρήστε την τάση µεταξύ φάσεων, ελέγξτε τη γραµµής τροφοδοσίας. Ελέγξτε µε α µ περόµετρο. Ισιώστε τα πτερύγια µε κατάλληλη κτένα.

18 Συντήρηση Αντικατάσταση κινητήρα Ελέγχετε περιοδικά τους ηλεκτρικούς ανεµιστήρες για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Στην περίπτωση ηλεκτρικής ή µηχανικής βλάβης, ο κινητήρας θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η τροφοδοσία στρέφοντας το διακόπτη ασφαλείας στη θέση OFF. 2. Στη συνέχεια, ανοίξτε το κουτί απαγωγής του ηλεκτρικού κινητήρα, αποσυνδέστε και αφαιρέστε τα ηλεκτρικά καλώδια. 3. Τοποθετήστε το νέο κινητήρα του ανεµιστήρα και εγκαταστήστε τον. 4. Πραγµατοποιήστε την ηλεκτρική σύνδεση. βλ. εικόνα 12 Αντικατάσταση των ηλεκτρικών αντιστάσεων Εάν δεν έχει γίνει απόψυξη σε τµήµα του πτερυγωτού µπλοκ, αποσυνδέστε την αντίσταση που βρίσκεται στη µη θερµαινόµενη περιοχή, και ελέγξτε εάν έχει καεί ή σπάσει, χρησιµοποιώντας ωµόµετρο. Εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την αντίσταση ως εξής: Πτερυγωτό µπλοκ - Αποσυναρµολογήστε τα πλαϊνά πλαίσια. - Ανοίξτε το κουτί παραγωγής. - Αποσυνδέστε τα καλώδια των ελαττωµατικών αντιστάσεων από το τερµατικό µπλοκ. - Αφαιρέστε τη βίδα που στερεώνει το σφικτήρα στο πηνίο. - Αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης που ενώνει τα δύο στοιχεία. - Αφαιρέστε τις ραβδωτές αντιστάσεις από την αντίθετη πλευρά όπου βρίσκεται το κουτί παραγωγής. - Εγκαταστήστε τη νέα αντίσταση µε µικρούς σωλήνες εκεί όπου θα περάσουν τα καλώδια σύνδεσης, προς διευκόλυνση της µετάβασης µέσα στο πτερυγωτό µπλοκ. - Στερεώστε την αντίσταση στο πηνίο µε το σφικτήρα πάνω από την αντίσταση, και στερεώστε τη µε τη βίδα. - Συνδέστε τα καλώδια στο τερµατικό µπλοκ στην αρχική τους θέση. - Κλείστε το κουτί παραγωγής. - Συναρµολογήστε τα πλαϊνά πλαίσια. ίσκος - Ανοίξτε το δεξί πλαϊνό πλαίσιο και τον εξωτερικό δίσκο συλλογής. - Αποσυνδέστε τα καλώδια της ελαττωµατικής αντίστασης από το τερµατικό µπλοκ. - Αφαιρέστε τη βίδα που σταθεροποιεί τον ανοξείδωτο σφικτήρα που µπλοκάρει το δίσκο. - Αντικαταστήστε την αντίσταση και στερεώστε το σφικτήρα όπως επεξηγείται παραπάνω. - Συνδέστε τα καλώδια στο τερµατικό µπλοκ στην αρχική τους θέση. - Κλείστε το δίσκο και το πλαϊνό πλαίσιο. Έλεγχος των ηλεκτρικών επαφών - Ελέγξτε εάν είναι σφιγµένες όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο τερµατικό µπλοκ. - Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι σε καλή κατάσταση (το µονωτικό κάλυµµα δε θα πρέπει να έχει εγκοπές και θα πρέπει να στερεώνεται πάνω στα σταθερά εξαρτήµατα). - Ελέγξτε τη γείωση και την αποτελεσµατικότητά της, χρησιµοποιώντας κατάλληλα όργανα.

19 Συντήρηση Βλέπε Κατάλογο Ανταλλακτικών, Τµήµα Μονάδας Ψυγείων ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A Πηνίο B Συλλέκτης C ανεµιστήρα D αριστερά E δεξιά F αριστερά G Πλαίσιο πίσω δεξιά H πλαίσιο I Κάτω πλαίσιο L αριστερά M Πλαίσιο πάνω δεξιά N Πηνίο καλύµµατος O Ανεµιστήρας P υποστήριξης Q αποστράγγισης R δίσκο S Πηνίο θερµάστρας T καλύµµατος U αποστράγγισης 17 ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Οδηγία 97/23/ΕΚ UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN Οδηγία περί Εξοπλισµών υπό Πίεση Συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβάλλοντος - Βασικές απαιτήσεις, ορισµοί, κριτήρια κατάταξης και επιλογής. Συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβάλλοντος - Σχεδιασµός, κατασκευή, δοκιµή, σήµανση και τεκµηρίωση. Συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβάλλοντος - Χώρος εγκατάστασης και ατοµική προστασία. Συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβάλλοντος - Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και ανάκτηση.

20 18

21 mm με απόψυξη νερού ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗ Προσοχή:Το σχέδιο και οι διαστάσεις δεν ισχύουν για όλα τα προαιρετικά εξαρτήματα! εικόνα. 1

22 2 εικόνα. 2 A+200 ECTRIC DEFROSTING εικόνα. 3 Ελάχ 0.9XH L F Μεγ 1/3 F H+750 H Ελάχ 10 F εικόνα. 4

23 3 Θύρα Σωστή φόρτωση: Στήλη A, B, C, D, E. Σωστή εκφόρτωση: Βλέπε το βέλος E1, E2, E3... εικόνα. 5 ΣΩΣΤΟ! ΛΑΘΟΣ! Ο αέρας αναστρέφεται στο μπροστινό μέρος της στήλης εικόνα. 6

24 4 εικόνα. 7 ΟΧΙ ΝΑΙ εικόνα. 8 A Βαλβίδα αερισμού B Βαλβίδα παροχής νερού C Δείκτης πίεσης D Ρυθμιστής πίεσης E Γραμμή συνδυασμένης υπερχείλισης F Δείκτης πίεσης G Γραμμή εκκένωσης νερού H Στατικό ύψος I Χωνί L Σιφόνι W Σύστημα απόψυξης νερού εικόνα. 9

25 εικόνα.10 5 εικόνα.11 Πίνακας Κινητήρας ανεμιστήρα εικόνα. 12

26

27 Errata Manual AirMax II The Water defrost paragraph on page 9 s to be replaced by the following text. Water defrost The system can be used for cold rooms with room temperatures above 4 C. When the temperature drops below 4 C the risk of freezing affects the defrost effect and could damage the unit. According to tests made in the lab and tests on installations we have defined the water defrost guidelines for an homogeneous shower and a reduced sputtering effect: 0.5 m 3 /h water per module no pressure on water inlet or as low as possible laminar flow into connecting piping water basin flooded never use inlet water above 16 C to avoid mist formation

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IN Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

i-ki MTD i-kir MTD 0011m 0061m ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

i-ki MTD i-kir MTD 0011m 0061m ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ EL i-ki MTD αντλία θερμότητας αέρα/νερού μόνο για θέρμανση με συμπιεστές DC inverter, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ανεμιστήρες αξονικής ροής και υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Πριν από τη χρήση του κλιµατιστικού σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Καναλάτο Χαμηλού Προφίλ DC Inverter DC INVERTER DUCT TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUD-18UX4SKL1 / AUW-18U4SZ1 AUD-24UX4SLH1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER Σελίδα 1 από 39 7 ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας Αγρινίου 47040 Άρτα Τηλ.: 26810 70988, 66120 & 66018 Fax: 26810 65935 www.uplift.gr e-mail: info@uplift.gr ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER ΕΚ ΟΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49. Ελληνικά/greco

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49. Ελληνικά/greco ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ένθετου Comfort P70 & P70 h49 Ελληνικά/greco 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy Wilo-Comfort, -Comfort-N Wilo-Vario

Wilo-Economy Wilo-Comfort, -Comfort-N Wilo-Vario Wilo-Economy Wilo-Comfort, -Comfort-N Wilo-Vario GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 063 145-Ed. 03 / 2010-07-Wilo Σχ. 1a: Σχ. 1b: Σχ. 1c: Σχ. 2a: 12b 8 9 12a 9 13 14 Σχ. 2b: A B C Σχ. 3: Σχ. 4:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα