ΕΞΑΤΜΙΣΤEΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Μοντέλο Airmax II ( Αµεσης Διαστολής και Brine) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ IM EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΤΜΙΣΤEΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Μοντέλο Airmax II ( Αµεσης Διαστολής και Brine) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ IM100530 EL 2008-01"

Transcript

1 ΕΞΑΤΜΙΣΤEΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μοντέλο Airmax II ( Αµεσης Διαστολής και Brine) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ IM

2

3 Πίνακας περιεχοµένων ΓΕΝΙΚΑ o Για το χρήστη... σελίδα 2 o Ασφάλεια... σελίδα 3 o Περιγραφή εξοπλισμού... σελίδα 4 o Πίνακας συνδέσεων... σελίδα 5 o Παράδοση... σελίδα 6 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 o Διάταξη... σελίδα 7 o Τοποθεσία... σελίδα 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ o Συνδέσεις σωληνώσεων... σελίδα 10 o Σύστημα Απόψυξης... σελίδα 11 o Απόψυξη με θερμό αέριο... σελίδα 12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ o Αντικατάσταση κινητήρα... σελίδα 19 o Αντικατάσταση των ηλεκτρικών αντιστάσεων... σελίδα 19 Επικοινωνία με την Alfa Laval Οι πληροφορίες επικοινωνίας για κάθε χώρα ενημερώνονται συνεχώς στην ιστοσελίδα μας. Για τις πληροφορίες αυτές, επισκεφθείτε τη σελίδα ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ.

4 Για το χρήστη Αγαπητέ Χρήστη Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών θα σας βοηθήσει στην επίλυση προβληµάτων που ενδέχεται να αντιµετωπίσετε κατά τη χρήση του εξοπλισµού αυτού. Η Alfa Laval σας συστήνει να το µελετήσετε προσεχτικά, και κυρίως, να φροντίσετε ώστε να είναι διαθέσιµο στο προσωπικό που εγκαθιστά, λειτουργεί και συντηρεί τον εξοπλισµό. 2 Στην απίθανη περίπτωση όπου αντιµετωπίσετε κάποιο πρόβληµα που δεν προβλέπεται από το παρόν εγχειρίδιο, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Alfa Laval. Θα κάνουµε ότι µπορούµε για να σας βοηθήσουµε, όπου και εάν βρίσκεστε. Η Αlfa Laval δε φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλµατα του εξοπλισµού που προκύπτουν λόγω µη συµµόρφωσης µε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ή λόγω παρερµηνείας των οδηγιών αυτών. Όροι εγγύησης Ο παρόν εξοπλισµός έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί σωστά και µε την ονοµαστική ικανότητα όταν εγκαθίσταται σε συµµόρφωση µε τα αποδεκτά βιοµηχανικά πρότυπα. Η ισχύς της εγγύησης δύναται να ακυρωθεί εάν δεν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Οι σωληνώσεις του συστήµατος θα πρέπει να τοποθετούνται σύµφωνα µε τα αποδεκτά πρότυπα και τις πρακτικές της βιοµηχανίας. 2. Τα αδρανή αέρια προωθούνται στις σωληνώσεις κατά τη συγκόλληση. 3. Το σύστηµα ελέγχεται διεξοδικά για διαρροές πριν από την αρχική φόρτιση. 4. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Η τάση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 5% των ορίων που αναγράφονται στην πινακίδα. Συχνότητα Hz. β. Η απορρόφηση ρεύµατος ανά ανισορροπία φάσης δεν υπερβαίνει το 2%. 5. Η εργοστασιακή καλωδίωση δεν τροποποιείται δίχως έγγραφη έγκριση της Alfa Laval. Σε αυτό το κεφάλαιο δίνεται έμφαση στην επικίνδυνη λειτουργία και παρέχονται άλλες σημαντικές πληροφορίες. Οι προειδοποιήσεις τονίζονται με ειδικά σήματα. ιαβάζετε πάντα το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε τον εξοπλισµό! Κάθε εργασία στη µονάδα εκτελείται από εξειδικευµένο προσωπικό! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΕΞΤΕ! ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Υποδεικνύει ότι πρέπει να ακολουθούνται ειδικές διαδικασίες για την αποφυγή σοβαρών τραυµατισµών Υποδεικνύει ότι πρέπει να ακολουθούνται ειδικές διαδικασίες για την αποφυγή σοβαρής βλάβης στον εξοπλισµό. Υποδεικνύει σηµαντικές πληροφορίες για τη διευκόλυνση των λειτουργιών ή για να να γίνουν πιο ευνόητες.

5 Ασφάλεια ΠΡΟΣΕΞΤΕ! τις ακόλουθες οδηγίες για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού σε άτομα ή και ζημιές στον εξοπλισμό. Ανύψωση και Μεταφορά 3 Οι περόνες ανύψωσης θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από κατάλληλα σηµεία του ξύλινου τελάρου. Ενδέχεται να προκύψει ζηµιά εάν οι περόνες έρθουν σε άµεση επαφή µε τον εξοπλισµό. Πριν από την ανύψωση του εξοπλισµού 1. Βεβαιωθείτε ότι οι ιµάντες ή τα άγκιστρα έχουν προσδεθεί µόνο µε τα προβλεπόµενα σηµεία ανύψωσης 2. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισµός είναι σταθερός και σωστά ισορροπηµένος πριν την ανύψωση. Εγκατάσταση και Συντήρηση Πριν από τη διενέργεια λειτουργίας συντήρησης, η γερνική τροφοδοσία θα πρέπει να είναι κλειστή και ο διακόπτης ασφαλείας στη θέση OFF για την αποφυγή ατυχηµάτων. Κανείς δε θα πρέπει να περπατάει ή να πατάει επάνω στον εξοπλισµό, καθώς υπάρχει κίνδυνος σωµατικής βλάβης και φθοράς του εξοπλισµού. Όταν απαιτούνται εργασίες συντήρησης στους ανεµιστήρες, βεβαιωθείτε ότι είναι εκτός λειτουργίας και ότι ο διακόπτης ασφαλείας είναι στη θέση OFF. Με την ολοκλήρωση της εργασίας, τοποθετήστε ξανά το αντίστοιχο προστατευτικό. Κίνδυνος Ρευστών Τα ψυκτικά µέσα HFC ψυκτικά µέσα HFC (R22, R404A, R407C, R134a, κτλ) είναι ψυκτικά µέσα της Οµάδας L1/A1 σύµφωνα µε την Οδηγία 97/23/EG της ΕΕ. Η Γλυκόλη Αιθυλενίου είναι εύφλεκτη και εκρηκτική στις υψηλές θερµοκρασίας. Για τα δυο ψυκτικά µέσα συστήνεται: Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία Να αποφεύγετε τις πηγές ανάφλεξης Απαγορεύεται το κάπνισµα

6 Γενική Περιγραφή 4 Περιγραφή Εξοπλισµού Αυτή η νέα Βιοµηχανική Σειρά Ψυγείων έχει σχεδιαστεί για τη συντήρηση νωπών και κατεψυγµένων προϊόντων σε µεσαίους έως και πολύ µεγάλους χώρους αποθήκευσης. Αυτό επιτρέπεται χάρη στη µεγάλη γκάµα ικανοτήτων (από 10 έως 200 kw), στη διαθεσιµότητα διαφορετικών διαµέτρων ανεµιστήρων (έως 800 mm), τα διαφορετικά κενά µεταξύ πτερυγίων και τα πολυάριθµα προαιρετικά εξαρτήµατα. Ο εναλλάκτης θερµότητας έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει τις καλύτερες επιδόσεις ψύξης για την αντίστοιχη εφαρµογή, προκειµένου να ελαχιστοποιείται η φόρτιση του ψυκτικού µέσου. Κωδικοποίηση Μοντέλων Σειρά Πράσινη Σειρά Κόκκινη Σειρά Μπλε Σειρά Προϊόν Φρούτα/ Λαχανικά Κρέας / Ψάρια Κατεψυγµένα τρόφιµα Θερµοκρασία δωµατίου 10 0 C 0-7 C C Κενό πτερυγίων 4 5mm 5 6mm 7-12 mm Σειρά ILG ILR ILB ILG ILR ILB Εφαρµογή E = Ά µεση Επέκταση W = Άλµη Ø Ανεµιστήρα Ποσ. Ανεµιστήρω ν Μέγεθος Πηνίου 50 = 500mm 56 = 560mm 63 = 630mm 80 = 800mm A B C D E F G Τυποποιηµένο Κενό µεταξύ 4mm 6mm 10mm 4mm 6mm 10mm Τύπος Απόψυξης Τύπος Κινητήρα A = Αέρας E = Ηλεκτρισµός HG = Θερµό Αέριο FRH = Θερµάστρα S = Μονοφασικός T = Τριφα σικός βλ. εικόνα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ, ΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Μοντέλο ιαστάσεις [mm] Βάρος [Kg] ιάµετρος Αρ. Ενδεικτικό Κενό Πτερυγ ίω ν 6 [mm] Σύνδεσης [m m] DX Άλµη DX E G H ανεµιστήρω ν Άλµη DX ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ 501A 501A C 501C D E 501E A 502A C 502C D E 502E A 503A C 503C D E 503E A 504A C 504C D E 504E A 505A C 505C D E 505E C 561C D E 561E F G 561G C 562C D E 562E F G 562G C 563C D E 563E F G 563G C 564C D E 564E F G 564G C 565C D E 565E F G 565G

7 Γενική Περιγραφή Μοντέλο ιαστάσεις [mm ] Βάρος [Kg] ιάµετρος Αρ. Ενδεικτικό Κενό Πτερυγίω ν 6 [mm] Σύνδεσης [mm ] DX Άλµη DX E G H ανεµιστήρω ν Άλµη DX ΕΙΣ. ΕΞ. 631C 631C D E 631E F G 631G C 632C D E 632E F G 632G C 633C D E 633E F G 633G C 634C D E 634E F G 634G x 42 2 x C 635C D E 635E x 35 2 x F G 635G x 42 2 x C 801C D E 801E F G 801G C 802C D E 802E x 35 2 x F G 802G x 35 2 x C 803C x 35 2 x D E 803E x 42 2 x F G 803G x 42 2 x C 804C x 35 2 x D E 804E x 42 2 x F G 804G x 42 2 x 89 4 Η διάµετρος σύνδεσης Brine διατίθεται στην εκτύπωση του προγράµµατος επιλογής Παράδοση Ο εξοπλισµός παραλαµβάνεται σε παλέτες τυλιγµένες µε νάιλον, µε τις εξής διαστάσεις: ιάµετρος ανεµιστήρων Ф 500 Ф 560 Ф 630 Ф 800 Αριθµός ανεµιστήρων Μοντέλα Brine και DX Μήκος Ύψος Πλάτος Κατά προσ. Βάρος m m m m m m K g Ελέγξτε όλο τον εξοπλισµό κατά την παράδοση για τυχόν σηµάδια φθοράς ή ζηµιάς στο νάιλον κάλυµµα της παλέτας, που ενδεχοµένως να υποδηλώνουν ζηµιά και στον ίδιο τον εξοπλισµό. Σε περίπτωση ζηµιάς κατά τη µεταφορά, η µεταφορική εταιρία και η AL (ή κάποιος αντιπρόσωπός της) πρέπει να ενηµερωθεί άµεσα, και εγγράφως, στο έγγραφο παράδοσης (CRM). Επιπλέον, ο πελάτης θα πρέπει να αποστείλει έγγραφη αναφορά, µε συνοδευτικές φωτογραφίες, περιγράφοντας λεπτοµερώς τη ζηµιά. 5

8 Γενική Περιγραφή Αποθήκευση Εάν ο εξοπλισµός πρέπει να αποθηκευτεί πριν την εγκατάστασή του (για έναν ή περισσότερους µήνες), τότε συστήνεται η λήψη των εξής µέτρων: 1. Αφήστε τον εξοπλισµό στη συσκευασία του. 2. Αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο, σε θερµοκρασία (15 έως 25?C) και υγρασία (50 έως 70%). 3. Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτίθεται σε διαβρωτικά υγρά ή αναθυµιάσεις. 4. Εάν ο εξοπλισµός αποθηκεύεται σε εξωτερικό χώρο, συστήνεται η λειτουργία των ανεµιστήρων τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, για 4 έως 6 ώρες, προκειµένου να µην προκληθεί βλάβη στους ηλεκτροκινητήρες. 6 ιάταξη Συστάσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πριν από την τοποθέτηση: α) Ελέγξτε τη φέρουσα ικανότητα του συγκροτήµατος σε σχέση µε το βάρος του εξοπλισµού. β) Εάν ο εξοπλισµός πρόκειται να εγκατασταθεί στην οροφή θαλάµου ψύξης, ενδέχεται να απαιτηθούν εξωτερικές δοκοί ή στηρίγµατα για καλύτερη κατανοµή του φορτίου. γ) Προς αποφυγή θερµικών γεφυρών, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή µε τα εξαρτήµατα που σχετίζονται µε τη µόνωση, κατά προτίµηση µε τη χρήση αθερµικών στηριγµάτων ή, τουλάχιστον, µε τη διασφάλιση υψηλής µόνωσης προς το εξωτερικό περιβάλλον. δ) Χρησιµοποιήστε βίδες αγκίστρωσης µε ροδέλες και παξιµάδια, τηρώντας την απόσταση ανάµεσα στους άξονες στερέωσης του εξοπλισµού, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα Ανεµιστήρας Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες A B / / / C / / / / 850 L Ø Ανεµιστήρας Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες A B / / / C / / / / 1000 L Ø Ανεµιστήρας Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες A B / / / C / / / / 1000 L Ø Ανεµιστήρας Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες Ανεµιστήρες A B / / C / / L βλ. εικόνα 2 Θέση Όταν η µονάδα πρόκειται να τοποθετηθεί σε θάλαµο ψύξης, συστήνονται αυστηρά τα εξής: - Η ροή αέρα να µην παρεµποδίζεται από υποδοµές που ενδέχεται να εµποδίζουν την ορθή κυκλοφορία του αέρα. - Να υπάρχει επαρκής χώρος ανάµεσα στο τοίχωµα και την πρόσοψη του µπλοκ πτερυγίων ώστε να επιτρέπεται η ορθή ροή του κατεργασµένου αέρα (Hx0.9 min.). - Να υπάρχει επαρκής χώρος κάτω από τον εξοπλισµό, ώστε να ανοίγει ο δίσκος συλλογής υδάτων. - Να υπάρχει επαρκής χώρος στο πλάι (A+200 mm) ώστε να επιτρέπεται η εύκολη τοποθέτηση ή αντικατάσταση της θερµοστατικής βαλβίδας, καθώς και η τοποθέτηση ή αντικατάσταση των ηλεκτρικών αντιστάσεων απόψυξης ή του συστήµατος απόψυξης µε νερό. Εάν αυτή η απόσταση δεν επιτυγχάνεται, τότε θα πρέπει να ανοίγεται µια οπή στο τοίχωµα του θαλάµου ψύξης, η οποία θα κλείνεται µε κινητό πλαίσιο ή κάτι αντίστοιχο. βλ. εικόνες 3 και 4

9 Προϋποθέσεις τοποθέτησης Οι µονάδες θα πρέπει να διατηρούνται µακριά από περιοχές υψηλής διείσδυσης, π.χ. πόρτες. Όταν τοποθετούνται κοντά σε ανοικτές πόρτες, η είσοδος θερµού, υγρού αέρα αυξάνει τις απαιτήσεις απόψυξης, δηµιουργώντας «ψεύτικο φορτίο» στη µονάδα. Ο αγωγός αποστράγγισης κάθε µονάδας θα πρέπει να συνδέεται µε το θηλυκό αρµό αερίου, που βρίσκεται στο κέντρο του δίσκου στάλαξης και να διοχετεύεται σε ανεξάρτητη παγίδα για την αποφυγή µεταφοράς θερµού αέρα στους αγωγούς αποχέτευσης. Η ελάχιστη κλίση δε θα πρέπει να είναι µικρότερη από 20%. Οι συνδέσεις του δίσκου αποστράγγισης και τυχόν αγωγών και παγίδων αποστράγγισης που βρίσκονται σε θερµοκρασίες υπό το µηδέν θα πρέπει να θερµοµονώνονται προκειµένου να µην παγώνουν. Τα στοιχεία θέρµανσης θα πρέπει να είναι διαρκώς ενεργοποιηµένα. Όλες οι σωληνώσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς, ανεξάρτητα από τη µονάδα, ώστε να µην ασκείται βάρος στη σύνδεση του δίσκου. Κατά την απόψυξη, ο σωλήνας εκκένωσης θα πρέπει να θερµαίνεται µε ηλεκτρικό θερµαντήρα τοποθετηµένο στο σωλήνα (προαιρετικά Alfa Laval). Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα του εξατµιστή, ακολουθήστε την παρακάτω αλληλουχία στοίβαξης κατά την αποθήκευση. βλ. εικόνα 5 Σε περίπτωση µερικής φόρτωσης του θαλάµου αποθήκευσης, ακολουθήστε το παρακάτω σχεδιάγραµµα για την αποφυγή της αναστροφής αέρα µπροστά στη στήλη. βλ. εικόνα 6 Συνίσταται Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΡΑ, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει θάλαµος πρόψυξης. 7 Τοποθέτηση Η καλύτερη λύση είναι να στερεώσετε τον εξοπλισµό πάνω στην οροφή του θαλάµου ψύξης. Για να πραγµατοποιήσετε την ενέργεια αυτή, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε κατάλληλα µέσα, ανάλογα µε το µέγεθος και το βάρος του εξοπλισµού. Θα πρέπει να ανυψώνεται µε περονοφόρο όχηµα, για να διευκολύνεται η εγκατάσταση. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα εργαλεία για την αφαίρεση της συσκευασίας, ώστε να αποφεύγεται η φθορά των επιφανειών του εξοπλισµού. Στη συνέχεια εκτελέστε τα εξής βήµατα: 1. Αφαιρέστε το κιβώτιο. 2. Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία. 3. Τοποθετήστε τον εξοπλισµό στη θέση τυο στην οροφή και ελέγξτε ότι τα στηρίγµατα είναι σωστά στερεωµένα. 4. Στερεώστε τον εξοπλισµό στην οροφή. 5. Στη συνέχεια, απελευθερώστε την ξύλινη βάση και αφαιρέστε την. 6. Τοποθετήστε το δίσκο αποστράγγισης. βλ. εικόνα 7 Συνδέσεις σωληνώσεων για µονάδες Άµεσης Επέκτασης Τα µεγέθη των σωληνώσεων θα πρέπει να καθορίζονται σύµφωνα µε τις χρηστές πρακτικές µηχανολογικού σχεδιασµού και µε το πρότυπο ΕΝ Πριν τη φόρτιση του συστήµατος µε ψυκτικό µέσο, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στεγανότητας του συστήµατος ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν διαρροές, και να εκκενώνεται για την αποµάκρυνση της υγρασίας. Οι σωληνώσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται και να στηρίζονται ανεξάρτητα από τον εξατµιστή, προκειµένου να ελαχιστοποιείται η µετάδοση κραδασµών και να επιτρέπεται η διαστολή και συστολή, ώστε οι συνδέσεις του εξατµιστή να µην υπόκεινται σε πίεση. Αφαιρέστε το αριστερό πλαίσιο (κοιτώντας τους ανεµιστήρες). Το πλαίσιο διαθέτει άκρο αγκύρωσης του δίσκου. Πριν πραγµατοποιήσετε τις συνδέσεις, ελέγξτε την παρουσία προ-φορτωµένου αζώτου για στεγνή συντήρηση του κυκλώµατος.

10 Τοποθέτηση Σωλήνας αναρρόφησης Συνδέστε το σωλήνα τηρώντας τη διάµετρο της ένωσης του πηνίου. Ο σωλήνας αναρρόφησης θα πρέπει να επιτρέπει την επιστροφή λαδιού από τον εξατµιστή προς το συµπιεστή µε συνεχή βαρύτητα (ελάχιστη κλίση 1cm/mt). Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να δηµιουργηθεί σιφώνι αναρρόφησης για κάθε ένωση του πηνίου. 8 Συγκόλληση: Για τη συγκόλληση δυο σωλήνων χαλκού, συστήνεται επικαλυπτόµενη συγκόλληση, για το διπλό σκοπό της διασφάλισης της αντοχής της και µείωσης του κινδύνου ρωγµών στη συγκολληµένη περιοχή λόγω δοµήσεων. Εάν η διάµετρος των σωλήνων δεν επιτρέπει την επικάλυψη, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες ενώσεις συγκόλλησης. Αφαιρέστε το κάλυµµα της βαλβίδας Αερίου ½ πριν από τη διαδικασία συγκόλλησης. βλ. εικόνα 8 Οι εξωτερικές σωληνώσεις θα πρέπει να είναι σωστά ευθυγραμμισμένες. ΜΗΝ κάμπτετε τις συνδέσεις! Γραµµή υγρού Η µέγιστη απόδοση του εξατµιστή επιτυγχάνεται µε το διανεµητή του ψυκτικού µέσου σε κάθετη θέση και τη βαλβίδα επέκτασης C απευθείας πάνω στο σώµα του διανεµητή. Συγκόλληση: Αφαιρέστε τα εσωτερικά εξαρτήµατα. Προστατέψτε το σώµα του διανεµητή µε ένα υγρό πανί. Χρησιµοποιήστε µαλακή συγκόλληση µε χαµηλό σηµείο τήξης, φροντίζοντας να µην κατευθύνετε τη φλόγα προς καµία από τις καµπύλες ή σωληνώσεις του πηνίου µε πτερύγια. Θέση λυχνίας στο σωλήνα αναρρόφησης Η θέση της λυχνίας της θερµοστατικής βαλβίδας ποικίλλει ανάλογα µε τη διάµετρο του σωλήνα αναρρόφησης, στον οποίο σταθεροποιείται µε τους αντίστοιχους µεταλλικούς σφικτήρες, που µεταδίδουν τη θερµική ροή από το σωλήνα στη λυχνία. Συστήνεται η τοποθέτησή της στο οριζόντιο τµήµα της γραµµής αναρρόφησης, µακριά από κάθε πηγή θερµότητας ή θερµική µάζα. Συνδέσεις νερού για µονάδες Brine Εξαερώστε το σύστηµα, αφαιρέστε όλο τον αέρα και ελέγξτε για υδραυλική κρούση. Ελέγξτε τη λειτουργία της ηλεκτροβαλβίδας τροφοδοσίας ή της βαλβίδας ανάµειξης. Σηµαντικό: Το µέγεθος του σωλήνα θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τη διάµετρο σύνδεσης ΕΙΣΟΔΟΥ και ΕΞΟΔΟΥ του πηνίου. Οι βαλβίδες ON-OFF θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στη µονάδα, ώστε να επιτρέπεται η κανονική συντήρηση. Χρησιµοποιήστε αρµούς απόσβεσης κραδασµών. Όλα τα σπειρώµατα πρέπει να καλύπτονται µε TEFLON για λόγους στεγανότητας. Σύστηµα Απόψυξης Γενικά Η θερµοκρασία περιβάλλοντος στο θάλαµο ψύξης και ο ατµός που προκύπτει από την αφυδάτωση του αποθηκευµένου υλικού, συµπυκνώνεται και γίνεται πάγος όταν έρθει σε επαφή µε τα πτερύγια του πηνίου. Αυτό περιορίζει το χώρο ροής του αέρα και συνεπώς µειώνει την ανταλλαγή θερµότητας και την απόδοση της µονάδας. Για να αποφευχθεί το πρόβληµα αυτό, θα πρέπει να γίνεται τακτική απόψυξη του πηνίου, σύµφωνα µε µία από τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. Η ρύθµιση της απόψυξης γίνεται από το χειριστή προκειµένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συγκεκριµένου χώρου και να ολοκληρώνεται η αφαίρεση του πάγου από την επιφάνεια της µονάδας.

11 Απόψυξη (Προαιρετικά) Άκρο ακροσωληνίου απόψυξης Αυτό πρέπει να τοποθετείται στον εξατµιστή µε τρόπο ώστε να µην έρχεται σε επαφή µε το θερµό αέρα, ο οποίος µπορεί να επηρεάσει την ορθή λειτουργία του. Ο κύκλος απόψυξης ολοκληρώνεται όταν ο αισθητήρας µετρήσει θερµοκρασία του πτερυγωτού πηνίου η οποία αντιστοιχεί στην προκαθορισµένη τιµή. Ο κύκλος απόψυξης διακόπτεται και ξεκινά ξανά η ψύξη, ενώ οι ανεµιστήρες τίθενται ξανά σε λειτουργία µετά από κατάλληλο χρόνο σταξίµατος. Απόοψυξη µε Αέρα Η διαδικασία αυτή είναι δυνατή µόνο εφόσον η θερµοκρασία δωµατίου είναι υψηλότερη από 2 C. Απαιτείται η απενεργοποίηση της αντλίας και η φυσική θέρµανση του εξατµιστή µε αναγκαστική κυκλοφορία αέρα µέσω του πτερυγωτού πηνίου από τους ανεµιστήρες. Ηλεκτρική Απόψυξη Η ηλεκτρική απόψυξη αποτελείται από µια σειρά στοιχείων θερµαινόµενων αντιστάσεων που εισάγονται µέσω του πτερυγωτού πηνίου για τη θέρµανση των πτερυγίων κατά την απόψυξη. Οι µονάδες ενδέχεται να διαθέτουν επίσης δίσκο ηλεκτρικής απόψυξης µε θερµαινόµενα στοιχεία και µονωµένο κάλυµµα δίσκου ώστε το νερό της απόψυξης να αποστραγγίζεται από το δίσκο σε θερµοκρασίες θαλάµου κάτω από το µηδέν. Το σύστηµα χρησιµοποιείται µόνο σε θερµοκρασίες θαλάµου ψύξης πάνω άνω των -35 C. Οι θερµαντήρες συνδέονται ηλεκτρικά σε κοινό πίνακα. Οι συνδέσεις στην παροχή ρεύµατος θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε το ηλεκτρολογικό διάγραµµα. Προτού πραγµατοποιήσετε την ηλεκτρική σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύµατος και δεν µπορεί να τεθεί σε λειτουργία κατά λάθος, ακόµη και από άλλα εξαρτήµατα. Κατά την απόψυξη, οι θερµάστρες είναι ενεργές και η ψύξη είναι απενεργοποιηµένη. Αποτελεί χρηστή πρακτική ο έλεγχος της απόψυξης µε χρονοδιακόπτη και θερµοστάτη, ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρµανση. Μην αφήνετε τους θερµαντήρες σε λειτουργία για µεγάλο διάστηµα, διότι δηµιουργείται ατµός στο πηνίο. Απόψυξηµε Νερό Το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε θαλάµους ψύξης µε θερµοκρασίες από 0 C έως - 10 C. Η απαραίτητη ροή νερού απόψυξης φαίνεται παρακάτω. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ νερό εισόδου άνω των 16 C για την αποφυγή σχηµατισµού αχλύδος. Απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήµατα σε χαµηλές θερµοκρασίες (έως -30 C). Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της Alfa Laval. Μοντέλο Νερό Μοντέλο Νερό Μοντέλο Νερό Μοντέλο Νερό Μοντέλο Νερό Μοντέλο Νερό l/h kpa l/h kpa l/h kpa l/h kpa l/h kpa l/h kpa 501A E C C C C C A D D D D D C E E E E E D F F F F A E G G G G C C C C C C D D D D D D E E E E E E A F F F F F C G G G G G D C C C C C E D D D D D A E E E E E C F F F F F D G G G G G Σύνδεση Συνδέστε το σωλήνα νερού στο σύνδεσµο ΑΕΡΙΟΥ 1 GAS του κυτίου απόψυξης, και συνδέστε τον αγωγό αποστράγγισης µε τον ίδιο τρόπο στο σύνδεσµο του δίσκου συλλογής του εξατµιστή, που βρίσκεται στο κάτω µέρος. 20 είναι η προτεινόµενη ελάχιστη κλίση για καλύτερη ροή αποστράγγισης. Θα πρέπει να εγκατασταθεί πρόσθετη ηλεκτρική αντίσταση στο δίσκο συλλογής νερού εάν το σύστηµα πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες θαλάµου. Το σχήµα αριστερά είναι µόνο µια προτεινόµενη λύση σωληνώσεων. Οι συνδέσεις των σωληνώσεων και η διάταξη είναι ευθύνη του πελάτη. Για να ελέγξετε το κυτίο απόψυξης, χρησιµοποιήστε το σχήµα αρ. 9. 9

12 Ηλεκτρική εγκατάσταση Απόψυξη Ανεµιστήρα Αποτελείται από χαµηλής ισχύος κυκλική ηλεκτρική αντίσταση, η οποία δεν επιτρέπει το σχηµατισµό πάγου στο εσωτερικό των ανεµιστήρων όταν η λειτουργία του συστήµατος έχει διακοπεί προκειµένου να γίνει απόψυξη του εξατµιστήρα. 10 Εγκατάσταση Στερεώστε τις αντιστάσεις µε τους ανοξείδωτους σφικτήρες και τις βίδες τους, ανάµεσα στη σχάρα και το στεφάνι του ανεµιστήρα. Συνδέστε κάθε αντίσταση σε κυτίο σύνδεσης, όπως φαίνεται στο σχήµα: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Κωδικός Βολτ Βατ Λειτουργικό ιάγραµµα βλ. εικόνα 10 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON / OFF (Προαιρετικός) Tk Thermistor παρέχεται στην περιέλιξη του στάτορα Προσοχή: Για ασφαλείς λειτουργίες συντήρησης θα πρέπει να τοποθετηθεί διακόπτης ON / OFF πλησίον του εξοπλισµού. ιακόπτης ON / OFF Βοηθητικές επαφές: 2 Ονοµαστικό ρεύµα: 16 A Προστασία από την τάση: 600 volts Καλώδιο: VDE 7030 Κλάση προστασίας: IP 65 βλ. εικόνα 11 Γείωση Προσοχή: Η γείωση απαιτείται από το νόµο Η γείωση πρέπει να γίνει µέσω καλωδίου από το πλαίσιο του κινητήρα στον εξοπλισµό, και από τον εξοπλισµό στο δάπεδο της µονάδας. Προσοχή: Η αντίσταση της γείωσης θα πρέπει να είναι µικρότερη από 3 ohms. Ηλεκτρικοί Ανεµιστήρες Οι κινητήρες των ανεµιστήρων έχουν τις εξής προδιαγραφές: - Τύπος: Κλωβός επαγωγής - Τύπος προστασίας: IP 54 - Τύπος µόνωσης: Κλάση F - S1: Συνεχής λειτουργία - Στεγανά ρουλεµάν για εύρος θερµοκρασίας από 40 έως 100 C - Σύνδεση o Τριφασικό 400 V ± 10% 50 / 60 Hz. o Μονοφασικό 230 V ± 10% 50 / 60 Hz.

13 Ηλεκτρική εγκατάσταση Τριφασικός κινητήρας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ Βίδα γείωσης ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ Κυτίο Σύνδεσης για ηλεκτροκινητήρα ανεµιστήρα (JB-1) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ/Φ - 400V - 50Hz 11 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 1 Λεπτοµέρεια A Λεπτοµέρεια B Λεπτοµέρεια C Λεπτοµέρεια E Λεπτοµέρεια D Κυτίο Σύνδεσης Ηλεκτροκινητήρα Παροχή Συν. Λεπτοµέρεια Ταχύτητα τριφασικό διπλής ταχύτητας (στάνταρτ) 3ph 400v-50Hz Y Λεπτοµέρεια D Κάτω 3ph 400v-50Hz Δ Λεπτοµέρεια Ε Ύψος τριφασικό µονής ταχύτητας (προαιρετικό) 3ph 400v-50Hz Y Λεπτοµέρεια Α Ύψος 3ph 230v-50Hz Y Λεπτοµέρεια Β Υψηλή 3ph 230v-50Hz Δ Λεπτοµέρεια C Χαµηλή

14 Ηλεκτρική εγκατάσταση Μονοφασικός κινητήρας (προαιρετικά) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 1 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 3 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 4 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 5 12 ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 230V Hz ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Χρώµα Κωδικός BK BL BR GR OR RD WH Y/G GR (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΕ ΚΑΦΕ ΓΚΡΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΣΠΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ/ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΥΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Λεπτοµέρεια F ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 230V Hz ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (1) Ο ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΥΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Κυτίο Σύνδεσης Ηλεκτροκινητήρα Παροχή Συν. Λεπτοµέρεια Ταχύτητα Μονής ταχύτητας (προαιρετικό) 1ph 230v-50Hz / Λεπτοµέρεια F Υψηλή

15 Ηλεκτρική Σγκατάσταση AIRMAX II DX 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ A 501C 501E 502A 502C 502E 503A 503C 503E 504A 504C 504E 505A 505C 505E ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,7 2,7 2,7 3,4 3,4 3,4 kw ΣΥΝ. 4,2 6,3 8,4 8,4 12,6 16,8 12,6 18,9 25,2 16,2 24,3 32,4 20,4 30,6 40,8 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,7 2,7 2,7 3,4 3,4 3,4 kw ΣΥΝ. 2,1 2,8 4,2 4,2 5,6 8,4 6,3 8,4 12,6 8,1 10,8 16,2 10,2 13,6 20,4 Λ ΙΣΚΟΣ kw 0,7 1,4 2,1 2,7 3,4 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 1,4 2,8 4,2 5,4 6,8 AIRMAX II DX 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 561E 561G 562C 562E 562G 563C 563E 563G 564C 564E 564G 565C 565E 565G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3, kw ΣΥΝ. 9, ,4 19, ,8 28, ,2 38, , N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3, kw ΣΥΝ. 4,8 5,6 7,2 9,6 11,2 14,4 14,4 16,8 21,6 19,2 22,4 28, Λ ΙΣΚΟΣ kw 0,8 1,6 2,4 3,2 4 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 1,6 3,2 4,8 6, AIRMAX II DX 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 631E 631G 632C 632E 632G 633C 633E 633G 634C 634E 634G 635C 635E 635G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3, kw ΣΥΝ. 9,6 14,4 16,8 19,2 28,8 33,6 28,8 43,2 50,4 38,4 57,6 67, N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3, kw ΣΥΝ. 5,6 7,2 8,8 11,2 14,4 17,6 16,8 21,6 26,4 22,4 28,8 35, Λ ΙΣΚΟΣ kw 0,8 1,6 2,4 3,2 4 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 1,6 3,2 4,8 6,4 8 AIRMAX II DX 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 801E 801G 802C 802E 802G 803C 803E 803G 804C 804E 804G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw ,9 1,9 1,9 2,9 2,9 2,9 3,9 3,9 3,9 kw ΣΥΝ ,2 39,9 39,9 52,2 60,9 60,9 70,2 81,9 81,9 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw ,9 1,9 1,9 2,9 2,9 2,9 3,9 3,9 3,9 kw ΣΥΝ ,1 22,8 22,8 26,1 34,8 34,8 35,1 46,8 46,8 Λ ΙΣΚΟΣ kw 1 1,9 2,9 3,9 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 3 5,7 8,7 11,7 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΑΤΑΞΗ Σχεδιάγραµµα συνδέσεων 21 στοιχεία Μεγ. 120A - 82kW Ισχύς ελασµάτωνχάραξης στο δίσκο αποστράγγισης. Μόνο σε συνδυασµό µε τα E, LE, A+E, HG+E Μοντέλα Ισχύς [kw] 501 / 561 / 631 / 801 0,1 502 / 562 / 632 / 802 0,2 503 / 563 / 633 / 803 0,3 504 / 564 / 634 / 804 0,4 505 / 565 / 635 0,5 ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΟ ΟΥ 400V-50-60/Hz ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

16 Ηλεκτρική εγκατάσταση 14 AIRMAX II BRINE 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ A 501C 501D 501E 502A 502C 502D 502E 503A 503C 503D 503E ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 kw ΣΥΝ. 4,2 6,3 6,3 8,4 8,4 12,6 12,6 16,8 12,6 18,9 18,9 25,2 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 kw ΣΥΝ. 2,1 2,8 2,8 4,2 4,2 5,6 5,6 8,4 6,3 8,4 8,4 12,6 ΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Λ kw kw ΣΥΝ ,7 1,4 2,1 1,4 2,8 4,2 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 504A 504C 504D 504E 505A 505C 505D 505E ,7 2,7 2,7 2,7 3,4 3,4 3,4 3,4 16,2 24,3 24,3 32,4 20,4 30,6 30,6 40, ,7 2,7 2,7 2,7 3,4 3,4 3,4 3,4 8,1 10,8 10,8 16,2 10,2 13,6 13,6 20, ,7 3,4 5,4 6,8 AIRMAX II BRINE 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 561D 561E 561F 561G 562C 562D 562E 562F 562G 563C 563D 563E 563F 563G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 kw ΣΥΝ. 9,6 9, ,4 19,2 19, ,8 28,8 28, ,2 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 kw ΣΥΝ. 4,8 4,8 5,6 5,6 7,2 9,6 9,6 11,2 11,2 14,4 14,4 14,4 16,8 16,8 21,6 Λ ΙΣΚΟΣ kw 0,8 1,6 2,4 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 1,6 3,2 4,8 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 564C 564D 564E 564F 564G 565C 565D 565E 565F 565G ,2 3,2 3,2 3,2 3, ,4 38, , ,2 3,2 3,2 3,2 3, ,2 19,2 22,4 22,4 28, ,2 4 6,4 8 AIRMAX II BRINE 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 631D 631E 631F 631G 632C 632D 632E 632F 632G 633C 633D 633E 633F 633G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 kw ΣΥΝ. 9,6 9,6 14,4 14,4 16,8 19,2 19,2 28,8 28,8 33,6 28,8 28,8 43,2 43,2 50,4 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 kw ΣΥΝ. 5,6 5,6 7,2 7,2 8,8 11,2 11,2 14,4 14,4 17,6 16,8 16,8 21,6 21,6 26,4 Λ ΙΣΚΟΣ kw 0,8 1,6 2,4 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 1,6 3,2 4,8 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 5 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 634C 634D 634E 634F 634G 635C 635D 635E 635F 635G ,2 3,2 3,2 3,2 3, ,4 38,4 57,6 57,6 67, ,2 3,2 3,2 3,2 3, ,4 22,4 28,8 28,8 35, ,2 4 6,4 8 AIRMAX II BRINE 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ DEFROST ΣΕΙΡΑ C 801D 801E 801F 801G 802C 802D 802E 802F 802G 803C 803D 803E 803F 803G ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) kw ,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 kw ΣΥΝ ,2 34,2 39,9 39,9 39,9 52,2 52,2 60,9 60,9 60,9 N TOT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΙΣΚΟΣ) ΧΑΜΗΛΟΥ kw ,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 kw ΣΥΝ ,1 17,1 22,8 22,8 22,8 26,1 26,1 34,8 34,8 34,8 Λ ΙΣΚΟΣ kw 1 1,9 2,9 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ kw ΣΥΝ. 3 5,7 8,7 4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 804C 804D 804E 804F 804G ,9 3,9 3,9 3,9 3,9 70,2 70,2 81,9 81,9 81, ,9 3,9 3,9 3,9 3,9 35,1 35,1 46,8 46,8 46,8 3 3,9 11,7

17 Συντήρηση Τακτική Συντήρηση Για τη διασφάλιση της θερµικής απόδοσης του εξοπλισµού, οι µονάδες θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά. Ελέγξτε οπτικά τις µονάδες και ακουστικά για τυχόν ενδείξεις µηχανικής φθοράς. Σηµειώνεται ότι οι κινητήρες είναι πλήρως εγκιβωτισµένοι, µε σφραγισµένα έδρανα που δεν απαιτούν λίπανση. Ελέγξτε τη µονάδα για θραύσµατα ή εναποθέσεις, ιδιαίτερα στην είσοδο αέρα των πτερυγίων και το χώρο του δίσκου αποστράγγισης, και καθαρίστε τα µε νερό και ένα κατάλληλο ήπιο καθαριστικό, όπως απαιτείται (π.χ. Alpacon Degreaser). Ελέγχετε τη συχνότητα και τη διάρκεια γεγονότων παγετού και επιθεωρείτε τη µονάδα για δηµιουργία πάγου τουλάχιστον κάθε µήνα. Καθαρισµός Σηµειώνεται ότι ο εξοπλισµός µπορεί να φθαρεί από µη συµβατό συµπύκνωµα νερού απόψυξης, εάν µολυνθεί µε αιωρούµενες ακαθαρσίες. Είναι ευθύνη του χειριστή/ ιδιοκτήτη να γνωρίζει τις χηµικές αυτές ουσίες και το περιβάλλον του θαλάµου και να επιλέγει συµβατά µέσα και υλικά κατασκευής. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί πίδακας νερού χαµηλής πίεσης ή µη επιθετικά υγρά. Προσοχή: Πριν από κάθε εργασία συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι κλειστή στον τοπικό πίνακα. Για µεγαλύτερη ασφάλεια και αποφυγή ατυχηµάτων, ο χειριστής µπορεί να θέσει το διακόπτη ON /OFF στη θέση OFF. Περιοδικοί προληπτικοί έλεγχοι Οι ακόλουθοι έλεγχοι πρέπει να πραγµατοποιούνται κάθε τρεις µήνες: - Ελέγξτε τη στερέωση του εξοπλισµού. - Ελέγξτε ότι τα άκρα της ηλεκτρικής σύνδεσης είναι σωστά σφιγµένα για την αποφυγή απωλειών και φθοράς λόγω σπινθήρων. -Ελέγξτε την καλή κατάσταση της καλωδίωσης (δεν πρέπει να υπάρχουν εγκοπές και σηµάδια φθοράς). -Ελέγξτε την αντοχή της γείωσης (< 3 ohms). -Ελέγξτε ότι το φορτίο που υποδεικνύεται µε δοκιµαστικό ρεύµατος είναι ίσο ή λίγο χαµηλότερο από το ονοµαστικό, όταν ο(οι) ανεµιστήρες λειτουργούν στις ονοµαστικές στροφές. Εάν ο εξοπλισµός παραµείνει εκτός λειτουργίας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα (τρεις ή περισσότερους µήνες), σας συµβουλεύουµε να θέτετε σε λειτουργία τον(ους) ανεµιστήρα(ες) τουλάχιστον µία φορά το µήνα, για 3 µε 4 ώρες κάθε φορά. 15 Εργαλεία και εξαρτήµατα συντήρησης Κιτ ανοικτών ή σύνθετων κλειδιών (χιλιοστά), (µεγέθη από 10 έως 20 mm) Κιτ ανοικτών ή σύνθετων κλειδιών (ίντσες), (µεγέθη από ½ έως 2 ) Επίλυση προβληµάτων ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ Πολύ σύντοµ ο στάδιο απόψυξης. Αυξήστε το χρόνο απόψυξης Αυξήστε τους κύκλους απόψυξης Πολύς χρόνος µεταξύ κύκλων Ελέγξτε εάν υπάρχουν σωληνώσεις απόψυξης. µ ε κάµ ψεις. Ελέγξτε τα εµπορεύµ ατα και, εάν Πάγος στον εξατµιστή. Ανεπαρκής χρόνος διαρροής. απαιτείται, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει από το τούνελ ψύξης για την Μπλοκαρισµ ένοι ανεµιστήρες Βλάβη στον εξατµ ιστή Ο αέρας διεισδύει πολλές φορές από τα ανοίγµ ατα των θυρών. Καµένες ηλεκτρικές αντιστάσεις. Βλάβη στον κινητήρα του ανεµιστήρα. Η τάση γραµµής είναι κάτω από τα όρια ανοχής. Απουσία φάσης. Υπερφορτωµ ένος κινητήρας Παραµόρφωση πτερυγίων εξαγωγή της υγρασίας. Μειώστε τη συχνότητα ανοίγµατος και, εάν υπάρχουν, απαλείψτε τις ρωγµ ές. Αντικαταστήστε τις φθαρµ ένες αντιστάσεις. Αντικαταστήστε τους. Ελέγξτε την τάση µεταξύ φάσεων µε ένα βολτόµετρο. Μετρήστε την τάση µεταξύ φάσεων, ελέγξτε τη γραµµής τροφοδοσίας. Ελέγξτε µε α µ περόµετρο. Ισιώστε τα πτερύγια µε κατάλληλη κτένα.

18 Συντήρηση Αντικατάσταση κινητήρα Ελέγχετε περιοδικά τους ηλεκτρικούς ανεµιστήρες για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Στην περίπτωση ηλεκτρικής ή µηχανικής βλάβης, ο κινητήρας θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η τροφοδοσία στρέφοντας το διακόπτη ασφαλείας στη θέση OFF. 2. Στη συνέχεια, ανοίξτε το κουτί απαγωγής του ηλεκτρικού κινητήρα, αποσυνδέστε και αφαιρέστε τα ηλεκτρικά καλώδια. 3. Τοποθετήστε το νέο κινητήρα του ανεµιστήρα και εγκαταστήστε τον. 4. Πραγµατοποιήστε την ηλεκτρική σύνδεση. βλ. εικόνα 12 Αντικατάσταση των ηλεκτρικών αντιστάσεων Εάν δεν έχει γίνει απόψυξη σε τµήµα του πτερυγωτού µπλοκ, αποσυνδέστε την αντίσταση που βρίσκεται στη µη θερµαινόµενη περιοχή, και ελέγξτε εάν έχει καεί ή σπάσει, χρησιµοποιώντας ωµόµετρο. Εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την αντίσταση ως εξής: Πτερυγωτό µπλοκ - Αποσυναρµολογήστε τα πλαϊνά πλαίσια. - Ανοίξτε το κουτί παραγωγής. - Αποσυνδέστε τα καλώδια των ελαττωµατικών αντιστάσεων από το τερµατικό µπλοκ. - Αφαιρέστε τη βίδα που στερεώνει το σφικτήρα στο πηνίο. - Αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης που ενώνει τα δύο στοιχεία. - Αφαιρέστε τις ραβδωτές αντιστάσεις από την αντίθετη πλευρά όπου βρίσκεται το κουτί παραγωγής. - Εγκαταστήστε τη νέα αντίσταση µε µικρούς σωλήνες εκεί όπου θα περάσουν τα καλώδια σύνδεσης, προς διευκόλυνση της µετάβασης µέσα στο πτερυγωτό µπλοκ. - Στερεώστε την αντίσταση στο πηνίο µε το σφικτήρα πάνω από την αντίσταση, και στερεώστε τη µε τη βίδα. - Συνδέστε τα καλώδια στο τερµατικό µπλοκ στην αρχική τους θέση. - Κλείστε το κουτί παραγωγής. - Συναρµολογήστε τα πλαϊνά πλαίσια. ίσκος - Ανοίξτε το δεξί πλαϊνό πλαίσιο και τον εξωτερικό δίσκο συλλογής. - Αποσυνδέστε τα καλώδια της ελαττωµατικής αντίστασης από το τερµατικό µπλοκ. - Αφαιρέστε τη βίδα που σταθεροποιεί τον ανοξείδωτο σφικτήρα που µπλοκάρει το δίσκο. - Αντικαταστήστε την αντίσταση και στερεώστε το σφικτήρα όπως επεξηγείται παραπάνω. - Συνδέστε τα καλώδια στο τερµατικό µπλοκ στην αρχική τους θέση. - Κλείστε το δίσκο και το πλαϊνό πλαίσιο. Έλεγχος των ηλεκτρικών επαφών - Ελέγξτε εάν είναι σφιγµένες όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις στο τερµατικό µπλοκ. - Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι σε καλή κατάσταση (το µονωτικό κάλυµµα δε θα πρέπει να έχει εγκοπές και θα πρέπει να στερεώνεται πάνω στα σταθερά εξαρτήµατα). - Ελέγξτε τη γείωση και την αποτελεσµατικότητά της, χρησιµοποιώντας κατάλληλα όργανα.

19 Συντήρηση Βλέπε Κατάλογο Ανταλλακτικών, Τµήµα Μονάδας Ψυγείων ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A Πηνίο B Συλλέκτης C ανεµιστήρα D αριστερά E δεξιά F αριστερά G Πλαίσιο πίσω δεξιά H πλαίσιο I Κάτω πλαίσιο L αριστερά M Πλαίσιο πάνω δεξιά N Πηνίο καλύµµατος O Ανεµιστήρας P υποστήριξης Q αποστράγγισης R δίσκο S Πηνίο θερµάστρας T καλύµµατος U αποστράγγισης 17 ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Οδηγία 97/23/ΕΚ UNI EN UNI EN UNI EN UNI EN Οδηγία περί Εξοπλισµών υπό Πίεση Συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβάλλοντος - Βασικές απαιτήσεις, ορισµοί, κριτήρια κατάταξης και επιλογής. Συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβάλλοντος - Σχεδιασµός, κατασκευή, δοκιµή, σήµανση και τεκµηρίωση. Συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβάλλοντος - Χώρος εγκατάστασης και ατοµική προστασία. Συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβάλλοντος - Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και ανάκτηση.

20 18

21 mm με απόψυξη νερού ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗ Προσοχή:Το σχέδιο και οι διαστάσεις δεν ισχύουν για όλα τα προαιρετικά εξαρτήματα! εικόνα. 1

22 2 εικόνα. 2 A+200 ECTRIC DEFROSTING εικόνα. 3 Ελάχ 0.9XH L F Μεγ 1/3 F H+750 H Ελάχ 10 F εικόνα. 4

23 3 Θύρα Σωστή φόρτωση: Στήλη A, B, C, D, E. Σωστή εκφόρτωση: Βλέπε το βέλος E1, E2, E3... εικόνα. 5 ΣΩΣΤΟ! ΛΑΘΟΣ! Ο αέρας αναστρέφεται στο μπροστινό μέρος της στήλης εικόνα. 6

24 4 εικόνα. 7 ΟΧΙ ΝΑΙ εικόνα. 8 A Βαλβίδα αερισμού B Βαλβίδα παροχής νερού C Δείκτης πίεσης D Ρυθμιστής πίεσης E Γραμμή συνδυασμένης υπερχείλισης F Δείκτης πίεσης G Γραμμή εκκένωσης νερού H Στατικό ύψος I Χωνί L Σιφόνι W Σύστημα απόψυξης νερού εικόνα. 9

25 εικόνα.10 5 εικόνα.11 Πίνακας Κινητήρας ανεμιστήρα εικόνα. 12

26

27 Errata Manual AirMax II The Water defrost paragraph on page 9 s to be replaced by the following text. Water defrost The system can be used for cold rooms with room temperatures above 4 C. When the temperature drops below 4 C the risk of freezing affects the defrost effect and could damage the unit. According to tests made in the lab and tests on installations we have defined the water defrost guidelines for an homogeneous shower and a reduced sputtering effect: 0.5 m 3 /h water per module no pressure on water inlet or as low as possible laminar flow into connecting piping water basin flooded never use inlet water above 16 C to avoid mist formation

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

GMS9 / GDS9 93% AFUE ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ 50 HZ, ΠΟΛΛΑΠΛΉΣ ΘΈΣΗΣ, ΕΝΌΣ ΣΤΑΔΊΟΥ/ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΚΛΊΒΑΝΟΙ ΑΕΡΊΟΥ

GMS9 / GDS9 93% AFUE ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ 50 HZ, ΠΟΛΛΑΠΛΉΣ ΘΈΣΗΣ, ΕΝΌΣ ΣΤΑΔΊΟΥ/ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΚΛΊΒΑΝΟΙ ΑΕΡΊΟΥ GMS9 / GDS9 93% AFUE Οι κλίβανοι αερίου Goodman GMS9/GDS9 93% AFUE ενός σταδίου πολλαπλών ταχυτήτων έχουν έναν πατενταρισμένο σωληνοειδή εναλλάκτη θερμότητας από αλουμινομένο ατσάλι και ανθεκτικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS Σ υ μ π υ κ ν ω τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς ψ ύ ξ η ς»» Επαγγελματική ψύξη χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών»» Υψηλή ενεργειακή απόδοση»» Χαμηλά επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Βρείτε µια θέση στo PWM όσο πιο κοντά γίνεται στην µπαταρία του αυτοκινήτου Αυτό είναι το νέο µοντέλο 9-28V Auto PWM 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ / ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: α) Ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ (BG-SENTINEL Trap) Παγίδα κουνουπιών με μοναδικό σχεδιασμό και ελαφριά κατασκευή ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πτυσσόμενη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά καθώς και γρήγορη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 08 0407 ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η παρούσα έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ Προϊόν: Σύστημα μεταλλικής καπνοδόχου, διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα με ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Συνδέσμου τηλ. 22344647 και φαξ 22344521.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Συνδέσμου τηλ. 22344647 και φαξ 22344521. Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, ως οργανισμός κατάρτισης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης διοργανώνει το πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση και χρήση εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα