Τηλεφωνία. Υπηρεσίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλεφωνία. Υπηρεσίες"

Transcript

1 Τηλεφωνία Υπηρεσίες

2 Κοινωνία της Πληροφορίας Πληροφόρηση και Επικοινωνία, Οποτεδήποτε, Οπουδήποτε και σε Οποιαδήποτε μορφή (ΟΟΟ) Anytime, Anywhere, and in Any Form (AAA) Για την κατανόηση των εξελίξεων πρέπει γίνει κατανοητός ο ρόλος των υπηρεσιών διότι το κόστος του δικτύου πληρώνεται από τους χρήστες υπηρεσιών Οι υπηρεσίες διαμορφώνουν την εξέλιξη των επικοινωνιών και επηρεάζουν σημαντικά την επιλογή των τεχνολογιών

3 Περιοχές εξέλιξης Υπηρεσίες Παγκόσμια Αγορά Νομοθεσία Ρύθμιση Τυποποίηση Τεχνολογία

4 Μετατόπιση υποδείγματος (paradigm shift) Παλαιά θεώρηση Δίκτυο Υπηρεσίες έχει έχουν συνδρομητές Νέα θεώρηση Υπηρεσίες Δίκτυο χρήστες έχουν έχουν

5 Οι πάροχοι περιεχομένου, οι κατασκευαστές, οι τηλεπικοινωνιακοί φορές και οι καταναλωτές σχηματίζουν μια αλληλοδραστική αλυσίδα Τηλεπικοινωνιακή αγορά Τελικοί χρήστες Πάροχοιπεριεχομένου καιυπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακοί φορείς Κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

6 Ρόλοι Μεταπωλητές Πάροχος υπηρεσιών Πάροχος περιεχομένου Τηλεπικοινωνιακός φορέας

7 Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Δίκτυο κορμός Κόμβος 1 Κόμβος 2 Πρόσβαση Πρόσβαση Τερματικά Κόμβος 3 Τερματικά

8 Διακριτές τεχνικές μεταγωγής φωνή μεταγωγή κυκλώματος εγκατάσταση σύνδεσης ανά κλήση σταθερό εύρος ζώνης (προκαταβολική κράτηση) χρέωση ανεξάρτητη του όγκου σταθερή μικρή καθυστέρηση διαχωρισμός μετάδοσης δεδομένων δεδομένα μεταγωγή πακέτου χρήση εύρους ζώνης σύμφωνα με τη ζήτηση μεταβλητό εύρος ζώνης αποθήκευση και προώθηση μεταβλητή καθυστέρηση μικρές απώλειες συνύπαρξη σηματοδοσίας και δεδομένων

9 οδηγούν σε υπηρεσίες Φωνής χαζά τερματικά ευφυΐα στο δίκτυο εξειδικευμένο υλικό εξειδικευμένο λογισμικό στα SPC το 80% του κόστους ανάπτυξης είναι το λογισμικό Δεδομένων ευφυή τερματικά χαζό δίκτυο απλή μεταφορά bit

10 Τι είναι υπηρεσία Φωνητική κλήση με τηλέφωνο Φωνητική κλήση με PC Πρόσβαση σε ιστοσελίδες Ζήτηση βίντεο (video on demand) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Φωνητικά μηνύματα Άμεσα μηνύματα (instant messaging) white board Συνδιάσκεψη

11 Τι είναι χαρακτηριστικό (feature) Η υπηρεσία είναι αυθύπαρκτη Το χαρακτηριστικό προαπαιτεί την υποστήριξη από μια υπηρεσία Συνηθέστερο στην παραδοσιακή τηλεφωνία Plain Ordinary Telephone Service (POTS) Public Switched Telephone Network (PSTN) Χαρακτηριστικά όπως αναμονή κλήσης ή ένδειξη καλούντος αριθμού απαιτούν POTS Το χαρακτηριστικό είναι μια (προαιρετική) επαύξηση της συμπεριφοράς της υπηρεσίας

12 Ευκαιρίες για νέες υπηρεσίες Υπηρεσίες PSTN Υπηρεσίες 2G Υπηρεσίες 3G Αναμονή κλήσης Περιαγωγή SMS Διαδραστικά παίγνια Προώθηση κλήσης Προπληρωμένες υπηρεσίες Streaming: Video, Audio Φωνητικό ταχυδρομείο Πληροφορίες καταλόγου Δεδομένα > 2 Mb/s MMS Δεδομένα 56 kb/s (V.90), 128 kb/s (ISDN) Δεδομένα < 2048 kb/s (ADSL) Triple Play=VoIP, DVB, Internet Φωνή 4 khz, 64 kb/s Φωνή 8-24 kb/s Instant Messaging/Chat Μεταγωγή κυκλώματος: υπηρεσίες φωνής, υπηρεσίες IN, δεδομένα (μικρού ρυθμού) Μεταγωγή κυκλώματος /πακέτων: κινητικότητα, δεδομένα (υψηλότερων ρυθμών) Όλα πάνω από IP: εντοπισμός θέσης, διαχείριση κινητικότητας, παρουσίας, ασφάλειας

13 Υπηρεσίες Triple Play Τηλεφωνία Εκπομπή (Τηλεόραση, Ράδιο) Υπαρκτές υπηρεσίες Όρος μάρκετινγκ για την προσφορά τριών υπηρεσιών: πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο, τηλεόραση (ζωντανή εκπομπή, web video, video on demand), και τηλεφωνία VoIP (H.323, SIP) Νέες υπηρεσίες Βασισμένων σε IP μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης

14 10k 1M 100M (bit/s) Οι υπηρεσίες απαιτούν διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης Δεδομένα Βίντεο Φωνή Τηλεφωνία Εκπομπή Βιντεο-διάσκεψη TV/HDTV Βίντεο Τοπικά δίκτυα Φαξ Streaming (MPEG, MP3) Μέγιστοι Μέγιστοιρυθμοί μετάδοσης μετάδοσης για γιαμερικές μερικέςτεχνολογίες GSM GSM kb/s kb/s POTS POTS 56/64 56/64 kb/s kb/s GPRS GPRS kb/s kb/s EDGE EDGE kb/s kb/s T1 T Mb/s, Mb/s, Ε1 Ε1 2 2 Mb/s Mb/s ADSL ADSL 8 8 Mb/s Mb/s Cable Cable modems modems Mb/s Mb/s Ethernet Ethernet M, M, M, M, 1G 1G STM-1 STM Μ, Μ, STM-4 STM M STM-16 STM-16 2,5 2,5 G

15 Το τηλεφωνικό σύστημα μπορεί να ειδωθεί σε στρώματα OSI Συστήματα υπηρεσιών Συστήματα μεταγωγής Συστήματα μετάδοσης Γραμμές μεταφοράς Νοήμον δίκτυο, κόμβοι υπηρεσιών, φωνητικό ταχυδρομείο,... Τηλεφωνικά κέντρα, συγκεντρωτές, PBXs, PDH, SDH, WDM, xdsl, διασυνδετές (cross-connects)... Καλώδια χαλκού, οπτικές ίνες, μικροκυματικές ζεύξεις,

16 Βασικά θέματα ανά στρώμα Συστήματα Υπηρεσιών Συστήματα Μεταγωγής Συστήματα Μετάδοσης Γραμμές Μεταφοράς Διαφοροποίηση, νέες υπηρεσίες Ταχεία ανάπτυξη και εξάπλωση υπηρεσιών Διαλειτουργικότητα, τιμολόγηση (biling) Διαστασιολόγηση και σχεδιασμός, δρομολόγηση Σηματοδοσία, χρέωση (charging), κινητικότητα Μεταγωγή κυκλώματος / Μεταγωγή πακέτων Γεωγραφική κάλυψη, χωρητικότητα, πολυπλεξία, Αποδοτική χρήση εύρους ζώνης (ασύρματα) Δικαίωμα διέλευσης, μεγάλος χρόνος λειτουργικής ζωής Αποδοτικότερη χρήση γραμμών Ανταγωνισμός / Φυσικό μονοπώλιο

17 Παρατηρήσεις Η σύγκριση με το μοντέλο OSI αφορά τη θεώρηση του χρήστη / συνδρομητή. Το σύστημα περιλαμβάνει πρωτόκολλα σε πολλά στρώματα (σε διάφορα σημεία του) Η διεπαφή μεταξύ του στρώματος υπηρεσιών και του στρώματος μεταγωγής δεν είναι καλά ορισμένη Το στρώμα υπηρεσιών εξαρτάται από το στρώμα μεταγωγής (σηματοδοσία) για πολλές δευτερεύουσες υπηρεσίες Τα τρία ανώτερα στρώματα περιλαμβάνουν εξοπλισμό (διαχειρίσιμο με υπολογιστές) με μεγάλο μέρος λογισμικού

18 Τερματικός εξοπλισμός (TE) Οι συνδρομητές είναι οι ιδιοκτήτες του και τον συντηρούν Επικοινωνεί με παρόμοιο εξοπλισμό άλλων συνδρομητών ή με τους κόμβους υπηρεσιών Σημαντικό είναι το κατά πόσο το δίκτυο θεωρεί τον TE ευφυή ή όχι! Αυτό έχει επιπτώσεις στην επιλογή των λύσεων. Τα PABX μπορεί να σχηματίζουν εταιρικά δίκτυα με την δική τους σηματοδοσία, π.χ QSIG, DPNSS (UK), ή ιδιοκατασκευές

19 Τηλεφωνικά κέντρα Τα τηλεφωνικά κέντρα υλοποιούν τη μεταγωγή Αποτελούν την ευφυΐα του δικτύου Δρομολογούν κλήσεις Υπεύθυνα για την ποιότητα υπηρεσίας Γιγάντια υπολογιστική ισχύς με πολλές εξωτερικές διεπαφές, παραλληλισμό και επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο Διαχειρίζονται τη σηματοδοσία με τους συνδρομητές, PABX, και άλλα κέντρα

20 Δομή ψηφιακού κέντρου Συνδρομητικές διεπαφές Μήτρα Μεταγωγής Διεπαφές Κυκλωμάτων Κυκλώματα Λογισμικό στο σύστημα ελέγχου: Σηματοδοσία και έλεγχος κλήσης Χρέωση και στατιστικά Συντήρηση Σύστημα ελέγχου

21 Τα κέντρα μετάγουν τις κλήσεις (υπό τον έλεγχο νοήμονος δικτύου) Οι λειτουργίες του κέντρου: Έλεγχος κλήσεων: ανάλυση αριθμού, δρομολόγηση, διαχείριση κλήσης, συμπληρωματικές υπηρεσίες, συνδρομητική βάση δεδομένων Στατιστικά και χρέωση Σηματοδοσία (μέσω πολλών διαφορετικών διεπαφών) Παρακολούθηση λειτουργίας και συντήρηση

22 Ανάλυση αριθμών Μέσω της λειτουργίας ανάλυσης αριθμών αντιμετωπίζονται όλες οι περιπτώσεις αριθμών E.164 Οι μεταφράσεις μεταξύ αριθμών συνήθως γίνονται σε σημεία ελέγχου του Νοήμονος Δικτύου (Intelligent Network IN) Επίσης πολλές από τις υπηρεσίες (π.χ. αριθμοί 800, 801, 900) εξυπηρετούνται από κόμβους IN

23 Οι τηλεφωνικοί αριθμοί E.164 Ο τηλεφωνικός αριθμός μπορεί να αντιστοιχεί σε συνδρομητή ή σε υπηρεσία Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι ταυτόχρονα ταυτότητα του συνδρομητή και διεύθυνση (για τη δρομολόγηση των κλήσεων) Η φορητότητα αριθμών το καταργεί Οιαριθμοίυπηρεσιώνείναιπάνταταυτότητεςκαιπρέπεινα μεταφραστούν σε οδηγίες δρομολόγησης Ο καλών πρέπει να μπορεί να τεκμαίρει το κόστος της κλήσης από τον αριθμό Συνήθως οι αριθμοί σχετίζονται με την τοπολογία και γεωγραφία του δικτύου

24 Δρομολόγηση κλήσεων Η ανάλυση αριθμού (σε οδηγίες δρομολόγησης) επηρεάζεται από τον καλούμενο αριθμό την πηγή ή κατηγορία κλήσης (π.χ. υποβοηθούμενες κλήσεις) Η ανάλυση επιστρέφει το σύνολο των επιλογών δρομολόγησης ένα νέο αριθμό οπότε η ανάλυση πρέπει να ξαναγίνει (π.χ. στην περίπτωση αριθμών 800-xxxxx) Οι πάροχοι χρησιμοποιούν εντολές MML για τη δημιουργία δένδρων ανάλυσης βασισμένων στα πλάνα δρομολόγησης

25 80% της ανάπτυξης αποτελεί το λογισμικό Το μέγεθος του λογισμικού είναι 3 10 Μ γραμμές κώδικα Η προσαρμογή του για το PSTN μιας χώρας απαιτεί περίπου 50 ανθρωπο-έτη Η δυσκολία προκύπτει από: Τον έλεγχο κλήσεων σε πραγματικό χρόνο Ποικιλία σηματοδοσιών, υπηρεσιών και χαρακτηριστικών ανά χώρα Ανοχή σε σφάλματα Ευκολία συντήρησης και επέκτασης

26 Το νοήμον δίκτυο περιέχει λογισμικό για υπηρεσίες SSP - Service Switching Point τηλεφωνικό κέντρο με ικανότητα μεταφοράς της κλήσης στο SCP SCP - Service Control Point σημείο ελέγχου εφοδιασμένο με λογική υπηρεσιών SDP - service data point βάση δεδομένων SMS - Service management System Διαχείριση της υπηρεσίας SCE - Service Creation Environment Δημιουργία της υπηρεσίας IP Intelligent Peripheral Ειδικά τερματικά SMS SCP SSP Έλεγχος κλήσεων μεταγωγέας SCE SDP IP

27 Κόμβοι Υπηρεσιών Οι κόμβοι υπηρεσιών είναι υπολογιστές συνδεδεμένοι στην άκρη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου Χρησιμοποιώντας κόμβους υπηρεσιών οι πάροχοι διαφοροποιούν τις υπηρεσίες τους και ανταγωνίζονται με άλλους Οι πάροχοι αναζητούν υλοποιήσεις ανεξάρτητες των συστημάτων μεταγωγής και ανοικτά περιβάλλοντα λογισμικού Οι κόμβοι υπηρεσιών μπορεί να ελέγχουν και την εγκατάσταση κλήσεων

28 Διασυνδετές (cross-connects) Ο σκοπός των διασυνδετών είναι να αναδιατάσσουν τις συνδέσεις Βρίσκονται στο OSI Layer 1 Συνήθης χρήση: διαχείριση μισθωμένων κυκλωμάτων, βελτιστοποίηση χρήσης PCM (μισοάδεια σε πλήρη) Ο διασυνδετής έχει μήτρα μεταγωγής και μικρό μέρος ελέγχου μέσω συστήματος διαχείρισης Το σύστημα διαχείρισης είναι υπεύθυνο για τα από άκρο σε άκρο κυκλώματα, στέλνει εντολές για εγκατάσταση και απόλυσή των

29 Σύστημα μετάδοσης Τα συστήματα μετάδοσης χρησιμοποιούνται για βελτιστοποιούν τη χρήση των φυσικών κυκλωμάτων Μεταφέρουν συρμούς bit σε μεγάλες αποστάσεις Οπτικά ή ηλεκτρικά PDH ή SDH Το SDH απαιτεί πάνω από 1M γραμμών κώδικα (είναι λογισμικό!) Το κόστος της μετάδοσης bit/km μειώνεται δραστικά Η τάση είναι για σύγχρονα προς ασύγχρονα και οπτικά (SDH -> 10G Ethernet + Optical)

30 Ηεπιχειρηματικήθεώρηση: Ρόλοι και μέτοχοι Πάροχος υπηρεσιών: Κόμβοι υπηρεσιών Συνδρομητής: Τερματικός εξοπλισμός PABX, PBX Πάροχος δικτύου: εξοπλισμός μετάδοσης, διασυνδετές, κέντρα

31 Ηεπιχειρηματικήθεώρηση: Ρόλοι και μέτοχοι Το προηγούμενο σχήμα παρουσιάζει τον τελικό σκοπό Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ακόμη πάροχοι υπηρεσιών (πλην ISPs) ανεξάρτητοι από τους πάροχους δικτύου Επίσης οι πάροχοι δικτύου προσπαθούν έντονα να ανακτήσουν (από τους ISPs) το χαμένο έδαφος

32 Το τηλεφωνικό σύστημα Μέρος του είναι 4-σύρματο (τηλεφωνική συσκευή, υπεραστικά κυκλώματα) 4 σύρματα = δύο μονοκατευθυντικά σήματα Μονοκατευθυντικό = εύκολη ενίσχυση Μέρος του είναι 2-σύρματο (συνδρομητικός βρόχος 2 σύρματα = δικατευθυντικό σήματα Απόφαση του προηγούμενου αιώνα για οικονομία χαλκού

33 Το τηλεφωνικό σύστημα Μέρος του είναι (ακόμη) αναλογικό (τηλεφωνική συσκευή και συνδρομητικός βρόχος) Στις ΗΠΑ το 80% των συνδρομητικών βρόχων είναι καθ ολοκληρία χαλκός Μέρος του είναι ψηφιακό (υπεραστικό, τηλεφωνικά κέντρα, μερικοί συνδομητικοί βρόχοι) Στις ΗΠΑ περίπου το 20% των συνδρομητικών βρόχων είναι ISDN ή DSL (Digital Subscriber Loop)

34 Το τηλεφωνικό σύστημα Η μετατροπή από 2 σε 4 σύρματα γίνεται στο κέντρο Τα υβριδικά κυκλώματα δημιουργούν προβλήματα Σφύριγμα (θεραπεία: απόσβεση) Ηχώ (θεραπεία : ακυρωτής ηχούς) Η μετατροπή από αναλογικό σε ψηφιακό επίσης δημιουργεί προβλήματα Το τηλεφωνικό κέντρο φιλτράρει τα αναλογικά σήματα προς αποφυγή παραμόρφωσης της φωνής Αυτό περιορίζει την ταχύτητα των μόντεμ στα 33 kbps

35 Το τηλεφωνικό σύστημα Η τάση είναι για ένα από άκρο σε άκρο ψηφιακό σύστημα Το υπεραστικό σύστημα μετάδοσης είναι πλέον ψηφιακό Η μεταγωγή και μετάδοση βασίζονται σε κυκλώματα Αυτήηαυστηρήδομήδενείναικατάλληλη για πακέτα

36 Ψηφιακή τηλεφωνία STM1 STM16 E1 64 kbps E1 E1 STM-4 STM-16 Ψηφιακός διασυνδετής SDH ADM STM16 E3 E1 E1 E1 STM-4 Class Class-5 Switch Switch Class Class-4 Switch Switch Class Class-4 Switch Switch Class Class-5 Switch Switch SDH ADM STM-1 Συνδρομητική Εγκατάσταση Συνδρομητική Εγκατάσταση Τοπικό κέντρο Διαβιβαστικά κέντρα Τοπικό κέντρο Μετάδοση Μετάδοση Μεταγωγή Μεταγωγή Ψηφιακός διασυνδετής 64 kbps

37 Ψηφιακή τηλεφωνία Εξομοίωση της αναλογικής τηλεφωνίας Κωδικοποίηση φωνής Περιορισμένη σηματοδοσία Ενοποίηση του συνδρομητικού βρόχου

38 Κωδικοποίηση φωνής Κωδικοποιητές κυματομορφής Μη-γραμμική προσέγγιση της πραγματικής κυματομορφής PCM, ADPCM Vocoders Συνθετική φωνή LPC (Linear Predictive Coding) Υβριδικοί κωδικοποιητές Γραμμική προσέγγιση της κυματομορφής με συνθετική φωνή CELP (Codebook Excited Linear Predictive Coding )

39 Υποκειμενική ποιότητα Υποκειμενική ποιότητα (MOS) Υβριδικοί Κωδικοποιητές Vocoders Κωδικοποιητές κυματομορφής kbps

40 Υποκειμενική ποιότητα Mean Opinion Scores (MOS) Score Ποιότητα Περιγραφή της υποβάθμισης (Impairment) Εξαιρετική (Excellent) Καλή (Good) Μέτρια (Fair) Πτωχή (Poor) Κακή (Bad) Δεν διακρίνεται Μόλις διακρίνεται, όχι ενοχλητική Αντιληπτή και ελαφρά ενοχλητική Ενοχλητική αλλά όχι απαράδεκτη Πολύ ενοχλητική και απαράδεκτη

41 Ανίχνευση ριπών φωνής - 31 dbm Δραστηριότητα φωνής SID Buffer Μετρητής χασμάτων Εξοικονόμηση εύρους ζώνης Δεν αποστέλλεται κίνηση φωνής SID - 54 dbm Θόρυβος (Pink Noise) Ριπή φωνής Χρόνος Σιγή Ριπή φωνής

42 Καθυστέρηση Πομπός PBX Δίκτυο PBX Δέκτης Πρώτο bit για μετάδοση A Καθυστέρηση επεξεργασίας Καθυστέρηση μεταφοράς στο δίκτυο Καθυστέρηση από άκρο σε άκρο A Καθυστέρηση επεξεργασίας Τελευταίο bit που παραλήφθηκε t

43 Μεταβολή καθυστέρησης Jitter Πομπός Δέκτης Δίκτυο A B C Οπομπόςαποστέλλει t A B C Ο δέκτης παραλαμβάνει D 1 D 2 = D 1 D 3 = D 2 t

44 Απαιτήσεις σε εύρος ζώνης Κωδικοποίηση G.711 PCM A-Law/µ-Law G.726 ADPCM G.729 CS-ACELP G.728 LD-CELP G CELP Προκύπτων ρυθμός 64 kbps (DS0) 16, 24, 32, 40 kbps 8 kbps 16 kbps 6,3/5,3 kbps μεταβλητό

45 Σύσταση G.114 της ITU Καθυστέρηση (msec) Περιγραφή Αποδεκτή για τις περισσότερες εφαρμογές Αποδεκτή με την προϋπόθεση ότι είναι κατανοητή η επίδρασή της στην ποιότητα υπηρεσίας 400+ Απαράδεκτη για γενική χρήση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το όριο μπορεί να μην τηρηθεί

46 Μετάδοση φωνής και καθυστέρηση High Quality Satellite Quality CB Zone Fax Relay, Broadcast Καθυστέρηση στόχος Time (msec)

47 Ποιότητα φωνής Οτιδήποτε με MOS μεγαλύτερο του 4.0 είναι ποιότητα για υπεραστικό δίκτυο Toll Quality Μέθοδος συμπίεσης MOS Καθ. (msec) 64K PCM (G.711) K ADPCM (G.726) K LD-CELP (G.728) K CS-ACELP (G.729) K CS-ACELP (G.729a)

48 Υποθετική σύνδεση αναφοράς km Συνδρομητής Εθνικό Δίκτυο Διεθνές Δίκτυο LE PC SC TC ISC ISC ISC ISC ISC TC SC PC LE LE - Local Exchange (Τοπικό Κέντρο) PC - Primary Center (Πρωτεύον Κέντρο) SC Sectional Center (Περιοχικό Κέντρο) TC -Tertiary Center ISC - International Switching Center (Διεθνές Υπεραστικό Κέντρο) Μεταγωγή Μετάδοση

49 Επιλογές για το σπίτι POTS Αμφότερα τα άκρα αναλογικά 33.6 Kbps Αναλογικός δέκτης, ψηφιακός πομπός 56 Kbps Αμφότερα τα άκρα ψηφιακά 128 Kbps (ISDN BRI)

50 Η χωρητικότητα του συνδρομητικού βρόχου περιορίζεται στα 33 kbps Συνδρομητικός βρόχος (χαλκός) Κυκλώματα (οπτική ίνα) Αναλογικό Ψηφιακό Αναλογικό 4 σύρματα 2 σύρματα 4 σύρματα 2 σύρματα 4 σύρματα

51 Τα μόντεμ 56 kbps απαιτούν ψηφιακή πηγή Συνδρομητικός βρόχος (χαλκός) Κυκλώματα (οπτική ίνα) Ψηφιακό Ψηφιακό Αναλογικό 4 σύρματα 2 σύρματα 4 σύρματα 2 σύρματα 4 σύρματα

52 Σύνδεση με ISDN BRI Συνδρομητικός βρόχος (χαλκός) Κυκλώματα (οπτική ίνα) Ψηφιακό Ψηφιακό Ψηφιακό 4 σύρματα 2 σύρματα 4 σύρματα 2 σύρματα 4 σύρματα

53 Σύνδεση με DSL Συνδρομητικός βρόχος (χαλκός) Κυκλώματα (οπτική ίνα) Ψηφιακό Ψηφιακό Ψηφιακό 4 σύρματα 2 σύρματα 4 σύρματα 2 σύρματα 4 σύρματα

54 ISDN Integrated Services Digital Network Μέρος της αρχιτεκτονικής ενός δικτύου Ορισμός της πρόσβασης στο δίκτυο Πολλαπλές υπηρεσίας από μία πρόσβαση Βασίζεται σε προτυποποίηση ITU recommendations Υπήρχαν και ιδιοκατασκευές (proprietary implementations)

55 Αρχιτεκτονική δικτύου ISDN Το ISDN είναι προδιαγραφή πρόσβασης σε δίκτυο Δίκτυο Σηματοδοσίας (Common Channel Signalling Network) ISDN PBX PRA Τηλ. Κέντρο Υπηρεσίες μεταγωγής κυκλώματος Σταθεροζευκτικά κυκλώματα Τηλ. Κέντρο BRA NT1 Δημόσιο δίκτυο Δεδομένων

56 Πρόσβαση στο δίκτυο ISDN Συνδρομητικός εξοπλισμός (PBX) Παραδοσιακή πρόσβαση Δημόσιο δίκτυο δεδομένων PSTN 800 Εξωκείμενα κυκλώματα (tie lines) FX (Foreign Exchange) Κυκλώματα δεδομένων Συνδρομητικός εξοπλισμός (PBX) Πρόσβαση ISDN Τηλεφωνικό Κέντρο Δημόσιο δίκτυο δεδομένων PSTN 800 Εξωκείμενα κυκλώματα (tie lines) FX (Foreign Exchange) Κυκλώματα δεδομένων

57 Πρόσβαση στο δίκτυο ISDN Δύο είδη διεπαφών: Basic Rate Interface (BRI) (2B+D 16 ) Primary Rate Interface (PRI) (30B+D 64 ) To BRI παρέχει δύο διαύλους για μεταφορά πληροφορίας και ένα δίαυλο σηματοδοσίας: Δύο ανεξάρτητα τερματικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα τον κάθε δίαυλο πληροφορίας Ο κύριος σκοπός του καναλιού σηματοδοσίας είναι η μεταφορά των μηνυμάτων σηματοδοσίας προς το τηλεφωνικό κέντρο Όμως είναι δυνατή και η μεταφορά δεδομένων με τη μορφή πακέτων

58 Πρόσβαση στο δίκτυο ISDN PRI (Primary Rate) 30 B + D (στην Ευρώπη), 23 B + D (στις ΗΠΑ) Σχεδιασμένο να λειτουργεί με E1 ή T1 (DS-1) 30 x 64 kbps + 64 kbps = Mbps (Ευρώπη) 23 x 64 kbps + 64 kbps = Mbps (ΗΠΑ)

59 Αδεσμοποίητη πρόσβαση (Local Loop Unbundling = LLU) H δυνατότητα των νεοεισερχόμενων παρόχων (CLEC) να χρησιμοποιήσουν τον τοπικό βρόχο των υφιστάμενων παρόχων (ILEC) για την απευθείας παροχή υπηρεσιών στους πελάτες τους Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση Μεριζόμενη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση Bitstream access Υφιστάμενοι παρόχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ILEC = Incumbent Local Exchange Carrier Νεοεισερχόμενοι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών CLEC = Competitive Local Exchange Carrier

60 Αδεσμοποίητη πρόσβαση Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση (Full LLU) Ο συνδρομητικός βρόχος εκμισθώνονται στους νεοεισερχόμενους για αποκλειστική χρήση Ο νεοεισερχόμενος έχει τον πλήρη έλεγχο του τοπικού βρόχου και της σχέσης με τον πελάτη του Μεριζόμενη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση (Shared LLU) Ο τοπικός βρόχος χρησιμοποιείται τόσο από τον υφιστάμενοι όσο και από τον νεοεισερχόμενο τηλεπικοινωνιακό πάροχο Ο υφιστάμενος εξακολουθεί να παρέχει τηλεφωνική υπηρεσία, ενώ ο νεοεισερχόμενος παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων Bitstream access (πρόσβαση στο συρμό bit) Ο υφιστάμενος πάροχος μέσω τεχνολογιών, όπως DSL, εγκαθιστά κυκλώματα μεταξύ του συνδρομητή και του νεοεισερχόμενου προκειμένου να αυτός να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες σε πελάτες

61 Η πολιτική πίσω από την αδεσμοποίηση Οι ILEC, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι πρώην κρατικά μονοπώλια, για αυτούς η αδεσμοποίηση βρόχου ισοδυναμεί με επίταξη στραγγαλίζει τον ανταγωνισμό και την προώθηση νέων τεχνικών λύσεων όσον αφορά την υποδομή οι νέοι παίκτες προτιμούν να «παρασιτούν» στο υπάρχον, αντί να κατασκευάζουν το δικό τους δίκτυο απαιτεί ρυθμιστική παρέμβαση (προσδιορισμό τιμής) για να επιτύχει καταστρέφει την αγορά

62 Η πολιτική πίσω από την αδεσμοποίηση Οι CLEC ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν οικονομικά να κατασκευάσουν δικούς τους συνδρομητικούς βρόχους δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες όπως το ADSL χωρίς διαμοιρασμό βρόχου εναλλακτικές τεχνικές όπως οι ασύρματοι συνδρομητικοί βρόχοι (WWL=Wireless Local Loop) δεν είναι πρακτικοί τα μοντέλα κοστολόγησης επιτρέπουν ικανοποιητική αποζημίωση για τους ILEC οι συνδρομητικοί βρόχοι των ILEC στην πραγματικότητα κατασκευάστηκαν με τα χρήματα των φορολογουμένων

63 DSL: Digital Subscriber Loop Πελάτης Μόντεμ DSL DSL Συνδρομητικός βρόχος Μόντεμ DSL Δίκτυο προστιθέμενης αξίας (value added network) μεταγωγής πακέτου

64 Ψηφιακός συνδρομητικός βρόχος Όπως και στην περίπτωση του ISDN, το DSL (Digital Subscriber Loop) είναι μια τεχνολογία πρόσβασης Οι χρήστες στην πραγματικότητα δεν αγοράζουν DSL, αλλά υπηρεσίες, όπως Internet υψηλής ταχύτητας, μισθωμένες γραμμές, VPN (Virtual Private Network), και ζήτηση βίντεο (Video on Demand)

65 Διαμοιρασμός βρόχου (Shared LLU) Ο συνδρομητής λαμβάνει τηλεφωνική υπηρεσία από τον ILEC (Incumbent Local Exchange Carrier) Ο συνδρομητής λαμβάνει υπηρεσίες ISP από τον CLEC (Competitive Local Exchange Carrier) Βρόχος Συνδρομητής MDF Φωνή Φωνή Φωνή και δεδομένα Τηλεφωνικό κέντρο ILEC Splitter Δεδομένα Internet ISP DSLAM Δίκτυο Δίκτυο CLEC CLEC

66 Σύνοψη DSL Πάντα ενεργή (always-on) ευρυζωνική υπηρεσία Λειτουργεί πάνω από τον συνδρομητικό βρόχο Οι μέγιστοι ρυθμοί και αποστάσεις εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε εγκατάστασης Ποιότητα πάχος χαλκού, κατάσταση συνδρομητικού βρόχου Εν γένει μέχρι 3 km (λιγότερο για VDSL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Μάθημα Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης Τεχνολογίες xdsl Μάθημα 3ο ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 5: Δίκτυα επικοινωνίας Τι είναι δίκτυο; Δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ενσύρματα ή ασύρματα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ «Η Τεχνολογία Voice over IP» Νοέμβριος 2006 «Η Τεχνολογία Voice over IP» ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ 13/11/2006 Υπεύθυνος Καθηγητής: Αγγέλης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία

Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία Εισηγητής: κ.βαλσαμίδης Σ. Ονοματεπώνυμο: Αλίκη Ρίγλη Α.Ε.Μ.: 272 Καβάλα 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ADSL και Αποδεσμοποίητη Πρόσβαση στον

ADSL και Αποδεσμοποίητη Πρόσβαση στον ADSL και Αποδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, κίνδυνοι και προοπτικές στην Κυπριακή Τηλεπικοινωνιακή αγορά Πτυχιακή Εργασία Κουνναπή Στέλλα Άρτα 2006 Πίνακας Περιεχομένων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή...-

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΣΜΟΥ ΑΡΕΤΗ Μάρτιος 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (Σ.Δ.Ο) Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης T.E.I HΠΕΙΡΟΥ T.E.I ΟF EPIRUS School Of Management And Economics Department Of Communications, Informatics And Management ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά Δίκτυα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος. Εισαγωγή βασικές έννοιες Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών. Τεχνολογίες πρόσβασης. Τεχνολογίες κορμού

Ευρυζωνικά Δίκτυα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος. Εισαγωγή βασικές έννοιες Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών. Τεχνολογίες πρόσβασης. Τεχνολογίες κορμού Ευρυζωνικά δίκτυα Επισκόπηση Ενότητες Μαθήματος Εισαγωγή βασικές έννοιες Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών Integrated services digital networks (ISDN) Broadband integrated services digital networks (B-ISDN)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Μ. 3532 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία και Διαχείριση Συστημάτων ADSL» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XDSL Επιβλέπων Καθηγητής: Τραχανάς Κωνσταντίνος Του σπουδαστή: Αλεξίου Αριστείδη Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ADSL και η Εποχή της Ευρυζωνικότητας

Το ADSL και η Εποχή της Ευρυζωνικότητας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το ADSL και η Εποχή της Ευρυζωνικότητας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 2: Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών Μέρος 2 Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ SIP USER AGENT ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ INTEL IXP 425

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εισαγωγή Η εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχει μεταβάλλει ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρυζωνικό δίκτυο πρόσβασης ADSL και η διαχείριση του

Το ευρυζωνικό δίκτυο πρόσβασης ADSL και η διαχείριση του Το ευρυζωνικό δίκτυο πρόσβασης ADSL και η διαχείριση του Μανιαδάκης Δημήτριος Παναούσης Εμμανουήλ Πτυχιακή εργασία Αθήνα, Οκτώβριος 2006 Περιεχόμενα Ευρυζωνικά Δίκτυα Πρόσβασης Λειτουργία του ADSL Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα