Τηλεφωνία. Υπηρεσίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλεφωνία. Υπηρεσίες"

Transcript

1 Τηλεφωνία Υπηρεσίες

2 Κοινωνία της Πληροφορίας Πληροφόρηση και Επικοινωνία, Οποτεδήποτε, Οπουδήποτε και σε Οποιαδήποτε μορφή (ΟΟΟ) Anytime, Anywhere, and in Any Form (AAA) Για την κατανόηση των εξελίξεων πρέπει γίνει κατανοητός ο ρόλος των υπηρεσιών διότι το κόστος του δικτύου πληρώνεται από τους χρήστες υπηρεσιών Οι υπηρεσίες διαμορφώνουν την εξέλιξη των επικοινωνιών και επηρεάζουν σημαντικά την επιλογή των τεχνολογιών

3 Περιοχές εξέλιξης Υπηρεσίες Παγκόσμια Αγορά Νομοθεσία Ρύθμιση Τυποποίηση Τεχνολογία

4 Μετατόπιση υποδείγματος (paradigm shift) Παλαιά θεώρηση Δίκτυο Υπηρεσίες έχει έχουν συνδρομητές Νέα θεώρηση Υπηρεσίες Δίκτυο χρήστες έχουν έχουν

5 Οι πάροχοι περιεχομένου, οι κατασκευαστές, οι τηλεπικοινωνιακοί φορές και οι καταναλωτές σχηματίζουν μια αλληλοδραστική αλυσίδα Τηλεπικοινωνιακή αγορά Τελικοί χρήστες Πάροχοιπεριεχομένου καιυπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακοί φορείς Κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

6 Ρόλοι Μεταπωλητές Πάροχος υπηρεσιών Πάροχος περιεχομένου Τηλεπικοινωνιακός φορέας

7 Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Δίκτυο κορμός Κόμβος 1 Κόμβος 2 Πρόσβαση Πρόσβαση Τερματικά Κόμβος 3 Τερματικά

8 Διακριτές τεχνικές μεταγωγής φωνή μεταγωγή κυκλώματος εγκατάσταση σύνδεσης ανά κλήση σταθερό εύρος ζώνης (προκαταβολική κράτηση) χρέωση ανεξάρτητη του όγκου σταθερή μικρή καθυστέρηση διαχωρισμός μετάδοσης δεδομένων δεδομένα μεταγωγή πακέτου χρήση εύρους ζώνης σύμφωνα με τη ζήτηση μεταβλητό εύρος ζώνης αποθήκευση και προώθηση μεταβλητή καθυστέρηση μικρές απώλειες συνύπαρξη σηματοδοσίας και δεδομένων

9 οδηγούν σε υπηρεσίες Φωνής χαζά τερματικά ευφυΐα στο δίκτυο εξειδικευμένο υλικό εξειδικευμένο λογισμικό στα SPC το 80% του κόστους ανάπτυξης είναι το λογισμικό Δεδομένων ευφυή τερματικά χαζό δίκτυο απλή μεταφορά bit

10 Τι είναι υπηρεσία Φωνητική κλήση με τηλέφωνο Φωνητική κλήση με PC Πρόσβαση σε ιστοσελίδες Ζήτηση βίντεο (video on demand) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Φωνητικά μηνύματα Άμεσα μηνύματα (instant messaging) white board Συνδιάσκεψη

11 Τι είναι χαρακτηριστικό (feature) Η υπηρεσία είναι αυθύπαρκτη Το χαρακτηριστικό προαπαιτεί την υποστήριξη από μια υπηρεσία Συνηθέστερο στην παραδοσιακή τηλεφωνία Plain Ordinary Telephone Service (POTS) Public Switched Telephone Network (PSTN) Χαρακτηριστικά όπως αναμονή κλήσης ή ένδειξη καλούντος αριθμού απαιτούν POTS Το χαρακτηριστικό είναι μια (προαιρετική) επαύξηση της συμπεριφοράς της υπηρεσίας

12 Ευκαιρίες για νέες υπηρεσίες Υπηρεσίες PSTN Υπηρεσίες 2G Υπηρεσίες 3G Αναμονή κλήσης Περιαγωγή SMS Διαδραστικά παίγνια Προώθηση κλήσης Προπληρωμένες υπηρεσίες Streaming: Video, Audio Φωνητικό ταχυδρομείο Πληροφορίες καταλόγου Δεδομένα > 2 Mb/s MMS Δεδομένα 56 kb/s (V.90), 128 kb/s (ISDN) Δεδομένα < 2048 kb/s (ADSL) Triple Play=VoIP, DVB, Internet Φωνή 4 khz, 64 kb/s Φωνή 8-24 kb/s Instant Messaging/Chat Μεταγωγή κυκλώματος: υπηρεσίες φωνής, υπηρεσίες IN, δεδομένα (μικρού ρυθμού) Μεταγωγή κυκλώματος /πακέτων: κινητικότητα, δεδομένα (υψηλότερων ρυθμών) Όλα πάνω από IP: εντοπισμός θέσης, διαχείριση κινητικότητας, παρουσίας, ασφάλειας

13 Υπηρεσίες Triple Play Τηλεφωνία Εκπομπή (Τηλεόραση, Ράδιο) Υπαρκτές υπηρεσίες Όρος μάρκετινγκ για την προσφορά τριών υπηρεσιών: πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο, τηλεόραση (ζωντανή εκπομπή, web video, video on demand), και τηλεφωνία VoIP (H.323, SIP) Νέες υπηρεσίες Βασισμένων σε IP μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης

14 10k 1M 100M (bit/s) Οι υπηρεσίες απαιτούν διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης Δεδομένα Βίντεο Φωνή Τηλεφωνία Εκπομπή Βιντεο-διάσκεψη TV/HDTV Βίντεο Τοπικά δίκτυα Φαξ Streaming (MPEG, MP3) Μέγιστοι Μέγιστοιρυθμοί μετάδοσης μετάδοσης για γιαμερικές μερικέςτεχνολογίες GSM GSM kb/s kb/s POTS POTS 56/64 56/64 kb/s kb/s GPRS GPRS kb/s kb/s EDGE EDGE kb/s kb/s T1 T Mb/s, Mb/s, Ε1 Ε1 2 2 Mb/s Mb/s ADSL ADSL 8 8 Mb/s Mb/s Cable Cable modems modems Mb/s Mb/s Ethernet Ethernet M, M, M, M, 1G 1G STM-1 STM Μ, Μ, STM-4 STM M STM-16 STM-16 2,5 2,5 G

15 Το τηλεφωνικό σύστημα μπορεί να ειδωθεί σε στρώματα OSI Συστήματα υπηρεσιών Συστήματα μεταγωγής Συστήματα μετάδοσης Γραμμές μεταφοράς Νοήμον δίκτυο, κόμβοι υπηρεσιών, φωνητικό ταχυδρομείο,... Τηλεφωνικά κέντρα, συγκεντρωτές, PBXs, PDH, SDH, WDM, xdsl, διασυνδετές (cross-connects)... Καλώδια χαλκού, οπτικές ίνες, μικροκυματικές ζεύξεις,

16 Βασικά θέματα ανά στρώμα Συστήματα Υπηρεσιών Συστήματα Μεταγωγής Συστήματα Μετάδοσης Γραμμές Μεταφοράς Διαφοροποίηση, νέες υπηρεσίες Ταχεία ανάπτυξη και εξάπλωση υπηρεσιών Διαλειτουργικότητα, τιμολόγηση (biling) Διαστασιολόγηση και σχεδιασμός, δρομολόγηση Σηματοδοσία, χρέωση (charging), κινητικότητα Μεταγωγή κυκλώματος / Μεταγωγή πακέτων Γεωγραφική κάλυψη, χωρητικότητα, πολυπλεξία, Αποδοτική χρήση εύρους ζώνης (ασύρματα) Δικαίωμα διέλευσης, μεγάλος χρόνος λειτουργικής ζωής Αποδοτικότερη χρήση γραμμών Ανταγωνισμός / Φυσικό μονοπώλιο

17 Παρατηρήσεις Η σύγκριση με το μοντέλο OSI αφορά τη θεώρηση του χρήστη / συνδρομητή. Το σύστημα περιλαμβάνει πρωτόκολλα σε πολλά στρώματα (σε διάφορα σημεία του) Η διεπαφή μεταξύ του στρώματος υπηρεσιών και του στρώματος μεταγωγής δεν είναι καλά ορισμένη Το στρώμα υπηρεσιών εξαρτάται από το στρώμα μεταγωγής (σηματοδοσία) για πολλές δευτερεύουσες υπηρεσίες Τα τρία ανώτερα στρώματα περιλαμβάνουν εξοπλισμό (διαχειρίσιμο με υπολογιστές) με μεγάλο μέρος λογισμικού

18 Τερματικός εξοπλισμός (TE) Οι συνδρομητές είναι οι ιδιοκτήτες του και τον συντηρούν Επικοινωνεί με παρόμοιο εξοπλισμό άλλων συνδρομητών ή με τους κόμβους υπηρεσιών Σημαντικό είναι το κατά πόσο το δίκτυο θεωρεί τον TE ευφυή ή όχι! Αυτό έχει επιπτώσεις στην επιλογή των λύσεων. Τα PABX μπορεί να σχηματίζουν εταιρικά δίκτυα με την δική τους σηματοδοσία, π.χ QSIG, DPNSS (UK), ή ιδιοκατασκευές

19 Τηλεφωνικά κέντρα Τα τηλεφωνικά κέντρα υλοποιούν τη μεταγωγή Αποτελούν την ευφυΐα του δικτύου Δρομολογούν κλήσεις Υπεύθυνα για την ποιότητα υπηρεσίας Γιγάντια υπολογιστική ισχύς με πολλές εξωτερικές διεπαφές, παραλληλισμό και επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο Διαχειρίζονται τη σηματοδοσία με τους συνδρομητές, PABX, και άλλα κέντρα

20 Δομή ψηφιακού κέντρου Συνδρομητικές διεπαφές Μήτρα Μεταγωγής Διεπαφές Κυκλωμάτων Κυκλώματα Λογισμικό στο σύστημα ελέγχου: Σηματοδοσία και έλεγχος κλήσης Χρέωση και στατιστικά Συντήρηση Σύστημα ελέγχου

21 Τα κέντρα μετάγουν τις κλήσεις (υπό τον έλεγχο νοήμονος δικτύου) Οι λειτουργίες του κέντρου: Έλεγχος κλήσεων: ανάλυση αριθμού, δρομολόγηση, διαχείριση κλήσης, συμπληρωματικές υπηρεσίες, συνδρομητική βάση δεδομένων Στατιστικά και χρέωση Σηματοδοσία (μέσω πολλών διαφορετικών διεπαφών) Παρακολούθηση λειτουργίας και συντήρηση

22 Ανάλυση αριθμών Μέσω της λειτουργίας ανάλυσης αριθμών αντιμετωπίζονται όλες οι περιπτώσεις αριθμών E.164 Οι μεταφράσεις μεταξύ αριθμών συνήθως γίνονται σε σημεία ελέγχου του Νοήμονος Δικτύου (Intelligent Network IN) Επίσης πολλές από τις υπηρεσίες (π.χ. αριθμοί 800, 801, 900) εξυπηρετούνται από κόμβους IN

23 Οι τηλεφωνικοί αριθμοί E.164 Ο τηλεφωνικός αριθμός μπορεί να αντιστοιχεί σε συνδρομητή ή σε υπηρεσία Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι ταυτόχρονα ταυτότητα του συνδρομητή και διεύθυνση (για τη δρομολόγηση των κλήσεων) Η φορητότητα αριθμών το καταργεί Οιαριθμοίυπηρεσιώνείναιπάνταταυτότητεςκαιπρέπεινα μεταφραστούν σε οδηγίες δρομολόγησης Ο καλών πρέπει να μπορεί να τεκμαίρει το κόστος της κλήσης από τον αριθμό Συνήθως οι αριθμοί σχετίζονται με την τοπολογία και γεωγραφία του δικτύου

24 Δρομολόγηση κλήσεων Η ανάλυση αριθμού (σε οδηγίες δρομολόγησης) επηρεάζεται από τον καλούμενο αριθμό την πηγή ή κατηγορία κλήσης (π.χ. υποβοηθούμενες κλήσεις) Η ανάλυση επιστρέφει το σύνολο των επιλογών δρομολόγησης ένα νέο αριθμό οπότε η ανάλυση πρέπει να ξαναγίνει (π.χ. στην περίπτωση αριθμών 800-xxxxx) Οι πάροχοι χρησιμοποιούν εντολές MML για τη δημιουργία δένδρων ανάλυσης βασισμένων στα πλάνα δρομολόγησης

25 80% της ανάπτυξης αποτελεί το λογισμικό Το μέγεθος του λογισμικού είναι 3 10 Μ γραμμές κώδικα Η προσαρμογή του για το PSTN μιας χώρας απαιτεί περίπου 50 ανθρωπο-έτη Η δυσκολία προκύπτει από: Τον έλεγχο κλήσεων σε πραγματικό χρόνο Ποικιλία σηματοδοσιών, υπηρεσιών και χαρακτηριστικών ανά χώρα Ανοχή σε σφάλματα Ευκολία συντήρησης και επέκτασης

26 Το νοήμον δίκτυο περιέχει λογισμικό για υπηρεσίες SSP - Service Switching Point τηλεφωνικό κέντρο με ικανότητα μεταφοράς της κλήσης στο SCP SCP - Service Control Point σημείο ελέγχου εφοδιασμένο με λογική υπηρεσιών SDP - service data point βάση δεδομένων SMS - Service management System Διαχείριση της υπηρεσίας SCE - Service Creation Environment Δημιουργία της υπηρεσίας IP Intelligent Peripheral Ειδικά τερματικά SMS SCP SSP Έλεγχος κλήσεων μεταγωγέας SCE SDP IP

27 Κόμβοι Υπηρεσιών Οι κόμβοι υπηρεσιών είναι υπολογιστές συνδεδεμένοι στην άκρη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου Χρησιμοποιώντας κόμβους υπηρεσιών οι πάροχοι διαφοροποιούν τις υπηρεσίες τους και ανταγωνίζονται με άλλους Οι πάροχοι αναζητούν υλοποιήσεις ανεξάρτητες των συστημάτων μεταγωγής και ανοικτά περιβάλλοντα λογισμικού Οι κόμβοι υπηρεσιών μπορεί να ελέγχουν και την εγκατάσταση κλήσεων

28 Διασυνδετές (cross-connects) Ο σκοπός των διασυνδετών είναι να αναδιατάσσουν τις συνδέσεις Βρίσκονται στο OSI Layer 1 Συνήθης χρήση: διαχείριση μισθωμένων κυκλωμάτων, βελτιστοποίηση χρήσης PCM (μισοάδεια σε πλήρη) Ο διασυνδετής έχει μήτρα μεταγωγής και μικρό μέρος ελέγχου μέσω συστήματος διαχείρισης Το σύστημα διαχείρισης είναι υπεύθυνο για τα από άκρο σε άκρο κυκλώματα, στέλνει εντολές για εγκατάσταση και απόλυσή των

29 Σύστημα μετάδοσης Τα συστήματα μετάδοσης χρησιμοποιούνται για βελτιστοποιούν τη χρήση των φυσικών κυκλωμάτων Μεταφέρουν συρμούς bit σε μεγάλες αποστάσεις Οπτικά ή ηλεκτρικά PDH ή SDH Το SDH απαιτεί πάνω από 1M γραμμών κώδικα (είναι λογισμικό!) Το κόστος της μετάδοσης bit/km μειώνεται δραστικά Η τάση είναι για σύγχρονα προς ασύγχρονα και οπτικά (SDH -> 10G Ethernet + Optical)

30 Ηεπιχειρηματικήθεώρηση: Ρόλοι και μέτοχοι Πάροχος υπηρεσιών: Κόμβοι υπηρεσιών Συνδρομητής: Τερματικός εξοπλισμός PABX, PBX Πάροχος δικτύου: εξοπλισμός μετάδοσης, διασυνδετές, κέντρα

31 Ηεπιχειρηματικήθεώρηση: Ρόλοι και μέτοχοι Το προηγούμενο σχήμα παρουσιάζει τον τελικό σκοπό Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ακόμη πάροχοι υπηρεσιών (πλην ISPs) ανεξάρτητοι από τους πάροχους δικτύου Επίσης οι πάροχοι δικτύου προσπαθούν έντονα να ανακτήσουν (από τους ISPs) το χαμένο έδαφος

32 Το τηλεφωνικό σύστημα Μέρος του είναι 4-σύρματο (τηλεφωνική συσκευή, υπεραστικά κυκλώματα) 4 σύρματα = δύο μονοκατευθυντικά σήματα Μονοκατευθυντικό = εύκολη ενίσχυση Μέρος του είναι 2-σύρματο (συνδρομητικός βρόχος 2 σύρματα = δικατευθυντικό σήματα Απόφαση του προηγούμενου αιώνα για οικονομία χαλκού

33 Το τηλεφωνικό σύστημα Μέρος του είναι (ακόμη) αναλογικό (τηλεφωνική συσκευή και συνδρομητικός βρόχος) Στις ΗΠΑ το 80% των συνδρομητικών βρόχων είναι καθ ολοκληρία χαλκός Μέρος του είναι ψηφιακό (υπεραστικό, τηλεφωνικά κέντρα, μερικοί συνδομητικοί βρόχοι) Στις ΗΠΑ περίπου το 20% των συνδρομητικών βρόχων είναι ISDN ή DSL (Digital Subscriber Loop)

34 Το τηλεφωνικό σύστημα Η μετατροπή από 2 σε 4 σύρματα γίνεται στο κέντρο Τα υβριδικά κυκλώματα δημιουργούν προβλήματα Σφύριγμα (θεραπεία: απόσβεση) Ηχώ (θεραπεία : ακυρωτής ηχούς) Η μετατροπή από αναλογικό σε ψηφιακό επίσης δημιουργεί προβλήματα Το τηλεφωνικό κέντρο φιλτράρει τα αναλογικά σήματα προς αποφυγή παραμόρφωσης της φωνής Αυτό περιορίζει την ταχύτητα των μόντεμ στα 33 kbps

35 Το τηλεφωνικό σύστημα Η τάση είναι για ένα από άκρο σε άκρο ψηφιακό σύστημα Το υπεραστικό σύστημα μετάδοσης είναι πλέον ψηφιακό Η μεταγωγή και μετάδοση βασίζονται σε κυκλώματα Αυτήηαυστηρήδομήδενείναικατάλληλη για πακέτα

36 Ψηφιακή τηλεφωνία STM1 STM16 E1 64 kbps E1 E1 STM-4 STM-16 Ψηφιακός διασυνδετής SDH ADM STM16 E3 E1 E1 E1 STM-4 Class Class-5 Switch Switch Class Class-4 Switch Switch Class Class-4 Switch Switch Class Class-5 Switch Switch SDH ADM STM-1 Συνδρομητική Εγκατάσταση Συνδρομητική Εγκατάσταση Τοπικό κέντρο Διαβιβαστικά κέντρα Τοπικό κέντρο Μετάδοση Μετάδοση Μεταγωγή Μεταγωγή Ψηφιακός διασυνδετής 64 kbps

37 Ψηφιακή τηλεφωνία Εξομοίωση της αναλογικής τηλεφωνίας Κωδικοποίηση φωνής Περιορισμένη σηματοδοσία Ενοποίηση του συνδρομητικού βρόχου

38 Κωδικοποίηση φωνής Κωδικοποιητές κυματομορφής Μη-γραμμική προσέγγιση της πραγματικής κυματομορφής PCM, ADPCM Vocoders Συνθετική φωνή LPC (Linear Predictive Coding) Υβριδικοί κωδικοποιητές Γραμμική προσέγγιση της κυματομορφής με συνθετική φωνή CELP (Codebook Excited Linear Predictive Coding )

39 Υποκειμενική ποιότητα Υποκειμενική ποιότητα (MOS) Υβριδικοί Κωδικοποιητές Vocoders Κωδικοποιητές κυματομορφής kbps

40 Υποκειμενική ποιότητα Mean Opinion Scores (MOS) Score Ποιότητα Περιγραφή της υποβάθμισης (Impairment) Εξαιρετική (Excellent) Καλή (Good) Μέτρια (Fair) Πτωχή (Poor) Κακή (Bad) Δεν διακρίνεται Μόλις διακρίνεται, όχι ενοχλητική Αντιληπτή και ελαφρά ενοχλητική Ενοχλητική αλλά όχι απαράδεκτη Πολύ ενοχλητική και απαράδεκτη

41 Ανίχνευση ριπών φωνής - 31 dbm Δραστηριότητα φωνής SID Buffer Μετρητής χασμάτων Εξοικονόμηση εύρους ζώνης Δεν αποστέλλεται κίνηση φωνής SID - 54 dbm Θόρυβος (Pink Noise) Ριπή φωνής Χρόνος Σιγή Ριπή φωνής

42 Καθυστέρηση Πομπός PBX Δίκτυο PBX Δέκτης Πρώτο bit για μετάδοση A Καθυστέρηση επεξεργασίας Καθυστέρηση μεταφοράς στο δίκτυο Καθυστέρηση από άκρο σε άκρο A Καθυστέρηση επεξεργασίας Τελευταίο bit που παραλήφθηκε t

43 Μεταβολή καθυστέρησης Jitter Πομπός Δέκτης Δίκτυο A B C Οπομπόςαποστέλλει t A B C Ο δέκτης παραλαμβάνει D 1 D 2 = D 1 D 3 = D 2 t

44 Απαιτήσεις σε εύρος ζώνης Κωδικοποίηση G.711 PCM A-Law/µ-Law G.726 ADPCM G.729 CS-ACELP G.728 LD-CELP G CELP Προκύπτων ρυθμός 64 kbps (DS0) 16, 24, 32, 40 kbps 8 kbps 16 kbps 6,3/5,3 kbps μεταβλητό

45 Σύσταση G.114 της ITU Καθυστέρηση (msec) Περιγραφή Αποδεκτή για τις περισσότερες εφαρμογές Αποδεκτή με την προϋπόθεση ότι είναι κατανοητή η επίδρασή της στην ποιότητα υπηρεσίας 400+ Απαράδεκτη για γενική χρήση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το όριο μπορεί να μην τηρηθεί

46 Μετάδοση φωνής και καθυστέρηση High Quality Satellite Quality CB Zone Fax Relay, Broadcast Καθυστέρηση στόχος Time (msec)

47 Ποιότητα φωνής Οτιδήποτε με MOS μεγαλύτερο του 4.0 είναι ποιότητα για υπεραστικό δίκτυο Toll Quality Μέθοδος συμπίεσης MOS Καθ. (msec) 64K PCM (G.711) K ADPCM (G.726) K LD-CELP (G.728) K CS-ACELP (G.729) K CS-ACELP (G.729a)

48 Υποθετική σύνδεση αναφοράς km Συνδρομητής Εθνικό Δίκτυο Διεθνές Δίκτυο LE PC SC TC ISC ISC ISC ISC ISC TC SC PC LE LE - Local Exchange (Τοπικό Κέντρο) PC - Primary Center (Πρωτεύον Κέντρο) SC Sectional Center (Περιοχικό Κέντρο) TC -Tertiary Center ISC - International Switching Center (Διεθνές Υπεραστικό Κέντρο) Μεταγωγή Μετάδοση

49 Επιλογές για το σπίτι POTS Αμφότερα τα άκρα αναλογικά 33.6 Kbps Αναλογικός δέκτης, ψηφιακός πομπός 56 Kbps Αμφότερα τα άκρα ψηφιακά 128 Kbps (ISDN BRI)

50 Η χωρητικότητα του συνδρομητικού βρόχου περιορίζεται στα 33 kbps Συνδρομητικός βρόχος (χαλκός) Κυκλώματα (οπτική ίνα) Αναλογικό Ψηφιακό Αναλογικό 4 σύρματα 2 σύρματα 4 σύρματα 2 σύρματα 4 σύρματα

51 Τα μόντεμ 56 kbps απαιτούν ψηφιακή πηγή Συνδρομητικός βρόχος (χαλκός) Κυκλώματα (οπτική ίνα) Ψηφιακό Ψηφιακό Αναλογικό 4 σύρματα 2 σύρματα 4 σύρματα 2 σύρματα 4 σύρματα

52 Σύνδεση με ISDN BRI Συνδρομητικός βρόχος (χαλκός) Κυκλώματα (οπτική ίνα) Ψηφιακό Ψηφιακό Ψηφιακό 4 σύρματα 2 σύρματα 4 σύρματα 2 σύρματα 4 σύρματα

53 Σύνδεση με DSL Συνδρομητικός βρόχος (χαλκός) Κυκλώματα (οπτική ίνα) Ψηφιακό Ψηφιακό Ψηφιακό 4 σύρματα 2 σύρματα 4 σύρματα 2 σύρματα 4 σύρματα

54 ISDN Integrated Services Digital Network Μέρος της αρχιτεκτονικής ενός δικτύου Ορισμός της πρόσβασης στο δίκτυο Πολλαπλές υπηρεσίας από μία πρόσβαση Βασίζεται σε προτυποποίηση ITU recommendations Υπήρχαν και ιδιοκατασκευές (proprietary implementations)

55 Αρχιτεκτονική δικτύου ISDN Το ISDN είναι προδιαγραφή πρόσβασης σε δίκτυο Δίκτυο Σηματοδοσίας (Common Channel Signalling Network) ISDN PBX PRA Τηλ. Κέντρο Υπηρεσίες μεταγωγής κυκλώματος Σταθεροζευκτικά κυκλώματα Τηλ. Κέντρο BRA NT1 Δημόσιο δίκτυο Δεδομένων

56 Πρόσβαση στο δίκτυο ISDN Συνδρομητικός εξοπλισμός (PBX) Παραδοσιακή πρόσβαση Δημόσιο δίκτυο δεδομένων PSTN 800 Εξωκείμενα κυκλώματα (tie lines) FX (Foreign Exchange) Κυκλώματα δεδομένων Συνδρομητικός εξοπλισμός (PBX) Πρόσβαση ISDN Τηλεφωνικό Κέντρο Δημόσιο δίκτυο δεδομένων PSTN 800 Εξωκείμενα κυκλώματα (tie lines) FX (Foreign Exchange) Κυκλώματα δεδομένων

57 Πρόσβαση στο δίκτυο ISDN Δύο είδη διεπαφών: Basic Rate Interface (BRI) (2B+D 16 ) Primary Rate Interface (PRI) (30B+D 64 ) To BRI παρέχει δύο διαύλους για μεταφορά πληροφορίας και ένα δίαυλο σηματοδοσίας: Δύο ανεξάρτητα τερματικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα τον κάθε δίαυλο πληροφορίας Ο κύριος σκοπός του καναλιού σηματοδοσίας είναι η μεταφορά των μηνυμάτων σηματοδοσίας προς το τηλεφωνικό κέντρο Όμως είναι δυνατή και η μεταφορά δεδομένων με τη μορφή πακέτων

58 Πρόσβαση στο δίκτυο ISDN PRI (Primary Rate) 30 B + D (στην Ευρώπη), 23 B + D (στις ΗΠΑ) Σχεδιασμένο να λειτουργεί με E1 ή T1 (DS-1) 30 x 64 kbps + 64 kbps = Mbps (Ευρώπη) 23 x 64 kbps + 64 kbps = Mbps (ΗΠΑ)

59 Αδεσμοποίητη πρόσβαση (Local Loop Unbundling = LLU) H δυνατότητα των νεοεισερχόμενων παρόχων (CLEC) να χρησιμοποιήσουν τον τοπικό βρόχο των υφιστάμενων παρόχων (ILEC) για την απευθείας παροχή υπηρεσιών στους πελάτες τους Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση Μεριζόμενη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση Bitstream access Υφιστάμενοι παρόχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ILEC = Incumbent Local Exchange Carrier Νεοεισερχόμενοι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών CLEC = Competitive Local Exchange Carrier

60 Αδεσμοποίητη πρόσβαση Πλήρως Αδεσμοποίητη Πρόσβαση (Full LLU) Ο συνδρομητικός βρόχος εκμισθώνονται στους νεοεισερχόμενους για αποκλειστική χρήση Ο νεοεισερχόμενος έχει τον πλήρη έλεγχο του τοπικού βρόχου και της σχέσης με τον πελάτη του Μεριζόμενη Αδεσμοποίητη Πρόσβαση (Shared LLU) Ο τοπικός βρόχος χρησιμοποιείται τόσο από τον υφιστάμενοι όσο και από τον νεοεισερχόμενο τηλεπικοινωνιακό πάροχο Ο υφιστάμενος εξακολουθεί να παρέχει τηλεφωνική υπηρεσία, ενώ ο νεοεισερχόμενος παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων Bitstream access (πρόσβαση στο συρμό bit) Ο υφιστάμενος πάροχος μέσω τεχνολογιών, όπως DSL, εγκαθιστά κυκλώματα μεταξύ του συνδρομητή και του νεοεισερχόμενου προκειμένου να αυτός να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες σε πελάτες

61 Η πολιτική πίσω από την αδεσμοποίηση Οι ILEC, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι πρώην κρατικά μονοπώλια, για αυτούς η αδεσμοποίηση βρόχου ισοδυναμεί με επίταξη στραγγαλίζει τον ανταγωνισμό και την προώθηση νέων τεχνικών λύσεων όσον αφορά την υποδομή οι νέοι παίκτες προτιμούν να «παρασιτούν» στο υπάρχον, αντί να κατασκευάζουν το δικό τους δίκτυο απαιτεί ρυθμιστική παρέμβαση (προσδιορισμό τιμής) για να επιτύχει καταστρέφει την αγορά

62 Η πολιτική πίσω από την αδεσμοποίηση Οι CLEC ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν οικονομικά να κατασκευάσουν δικούς τους συνδρομητικούς βρόχους δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες όπως το ADSL χωρίς διαμοιρασμό βρόχου εναλλακτικές τεχνικές όπως οι ασύρματοι συνδρομητικοί βρόχοι (WWL=Wireless Local Loop) δεν είναι πρακτικοί τα μοντέλα κοστολόγησης επιτρέπουν ικανοποιητική αποζημίωση για τους ILEC οι συνδρομητικοί βρόχοι των ILEC στην πραγματικότητα κατασκευάστηκαν με τα χρήματα των φορολογουμένων

63 DSL: Digital Subscriber Loop Πελάτης Μόντεμ DSL DSL Συνδρομητικός βρόχος Μόντεμ DSL Δίκτυο προστιθέμενης αξίας (value added network) μεταγωγής πακέτου

64 Ψηφιακός συνδρομητικός βρόχος Όπως και στην περίπτωση του ISDN, το DSL (Digital Subscriber Loop) είναι μια τεχνολογία πρόσβασης Οι χρήστες στην πραγματικότητα δεν αγοράζουν DSL, αλλά υπηρεσίες, όπως Internet υψηλής ταχύτητας, μισθωμένες γραμμές, VPN (Virtual Private Network), και ζήτηση βίντεο (Video on Demand)

65 Διαμοιρασμός βρόχου (Shared LLU) Ο συνδρομητής λαμβάνει τηλεφωνική υπηρεσία από τον ILEC (Incumbent Local Exchange Carrier) Ο συνδρομητής λαμβάνει υπηρεσίες ISP από τον CLEC (Competitive Local Exchange Carrier) Βρόχος Συνδρομητής MDF Φωνή Φωνή Φωνή και δεδομένα Τηλεφωνικό κέντρο ILEC Splitter Δεδομένα Internet ISP DSLAM Δίκτυο Δίκτυο CLEC CLEC

66 Σύνοψη DSL Πάντα ενεργή (always-on) ευρυζωνική υπηρεσία Λειτουργεί πάνω από τον συνδρομητικό βρόχο Οι μέγιστοι ρυθμοί και αποστάσεις εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε εγκατάστασης Ποιότητα πάχος χαλκού, κατάσταση συνδρομητικού βρόχου Εν γένει μέχρι 3 km (λιγότερο για VDSL)

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: Δίκτυα Ψηφιακής Τηλεφωνίας Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 2: Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών Μέρος 2 Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Μέτσιος Κων/νος Εξαμ. Ι Παπαδοπούλου Μαρία Εξαμ. Ι Επιβλέπων καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Ορισμός του BISDN BISDN σημαίνει Broadband Integrated

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 5: Δίκτυα επικοινωνίας Τι είναι δίκτυο; Δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ενσύρματα ή ασύρματα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η ρ. Ε. Μάγκος Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνία. Βασική λειτουργία

Τηλεφωνία. Βασική λειτουργία Τηλεφωνία Βασική λειτουργία Πρόσβαση στο τηλεφωνικό κέντρο Συνδρομητικός βρόχος CPE CPE Δίκτυο Πρόσβασης Δίκτυο Μετάδοσης Δίκτυο Πρόσβασης CPE = Customer Premises Equipment = Συνδρομητικός εξοπλισμός Τηλεφωνικός

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Περιεχόμενα Υπηρεσίες Δικτύωσης Ethernet E-Line EVPN Υπηρεσία Cytanet Wireless Zone

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακήή A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ Αθήνα, 19/04/ /2013 Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: CYTA (ΕΛΛΑΣ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνία. Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή

Τηλεφωνία. Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή Τηλεφωνία Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή Εισαγωγή Ο συνδρομητικός βρόχος έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος ζώνης από ότι χρειάζεται η παραδοσιακή τηλεφωνία (POTS) Οι περιορισμοί του εύρους ζώνης στο σήμα φωνής 300-3400

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον)

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Τηλέµαχος ούκογλου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε. Γεώργιος Αγαπίου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε., Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές 6.3 Μισθωμένες Γραμμές 6.4 X.25 Σελ. 196-202 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εισαγωγή Η εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχει μεταβάλλει ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr)

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ο όρος "ευρυζωνικός" πρωτοεμφανίστηκε σε ερευνητικά εργαστήρια τηλεπικοινωνιών και χαρακτήριζε τηλεπικοινωνιακές γραμμές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα

Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα ρ. Αλέξανδρος Κ. Παπασπυρίδης Director, Corporate Solutions & Carrier Services Vivodi Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. apapaspyridis@vivodi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρυζωνικό δίκτυο πρόσβασης ADSL και η διαχείριση του

Το ευρυζωνικό δίκτυο πρόσβασης ADSL και η διαχείριση του Το ευρυζωνικό δίκτυο πρόσβασης ADSL και η διαχείριση του Μανιαδάκης Δημήτριος Παναούσης Εμμανουήλ Πτυχιακή εργασία Αθήνα, Οκτώβριος 2006 Περιεχόμενα Ευρυζωνικά Δίκτυα Πρόσβασης Λειτουργία του ADSL Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN

Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN ΤΙ ΥΠΗΡΧΕ Ένα αναλογικό τηλεφωνικό σύστημα το οποίο ήταν καλό για την μετάδοση φωνής αλλά ανεπαρκές για τις ανάγκες της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΤΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚ 1.1. Ο ΔΕΔΔΕ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Εβδομήντα (70) Τηλεφωνικών Κέντρων για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του σε θέματα τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική Δικτύου

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική Δικτύου ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» Γενικά Το σύστημα επικοινωνιών ζώνης μάχης (ΣΕΖΜ) «ΕΡΜΗΣ» είναι ψηφιακό τακτικό σύστημα επικοινωνιών που παρέχει επικοινωνίες υψηλής ασφάλειας, ποιότητας και αξιοπιστίας, ικανό να υποστηρίξει

Διαβάστε περισσότερα

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύγκλιση δικτύων δεδομένων και φωνής Ορισμένα παραδείγματα: τηλέφωνα IP softphones ενοποιημένη επικοινωνία εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον Vanni Colombo, Network Director Γεώργιος Λούκος, Technological Innovations Εισαγωγή Τον Μάιο του 2005 η ΤΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY)

PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY) 1 PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY) ΙΑΠΩΝΙΑ Β.ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5η τάξη 397200 Kbit/s 274176 Kbit/s 564992 Kbit/s Χ 4 Χ 6 Χ 4 4η τάξη 97728 Kbit/s Χ 3 Χ 3 139264 Kbit/s Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΜΑΤΑ...3 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Αναβάθμισης Δικτύου Τηλεφωνίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρόταση Αναβάθμισης Δικτύου Τηλεφωνίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πρόταση Αναβάθμισης Δικτύου Τηλεφωνίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εκδοση: Οκτώβριος 2008 Εισαγωγή Το δίκτυο τηλεφωνίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ξεκίνησε το 1997 µε τη δηµιουργία υποδοµών στα κτίρια που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΣΜΟΥ ΑΡΕΤΗ Μάρτιος 2004

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος Δίκτυα Υπολογιστών Στοιχεία επικοινωνίας (Α/Π Εργαστήριο) email: peris@it.teithe.gr http://www.it.teithe.gr/~peris/networks_lab /Networks_lab.htm Σύγγραμμα - Σημειώσεις Douglas Comer «Διαδίκτυα με TCP/IP»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΙΙ: Βασικοί τύποι δικτύων

Εισαγωγή ΙΙ: Βασικοί τύποι δικτύων Εισαγωγή ΙΙ: Βασικοί τύποι δικτύων Tηλεφωνικό δίκτυο Ethernet LAN Internet ATM Τηλεφωνικό ίκτυο (Τ ) Χρονολόγιο σηµαντικών σταθµών: 1839 Τηλέγραφος (Cooke, Wheatstone) 1844 Κώδικας Morse ( --) 1850-1860

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά Δίκτυα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος. Εισαγωγή βασικές έννοιες Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών. Τεχνολογίες πρόσβασης. Τεχνολογίες κορμού

Ευρυζωνικά Δίκτυα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος. Εισαγωγή βασικές έννοιες Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών. Τεχνολογίες πρόσβασης. Τεχνολογίες κορμού Ευρυζωνικά δίκτυα Επισκόπηση Ενότητες Μαθήματος Εισαγωγή βασικές έννοιες Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών Integrated services digital networks (ISDN) Broadband integrated services digital networks (B-ISDN)

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες. Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε.

VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες. Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε. VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε. Γιατί NGA(Next Generation Access)? Μεγαλύτερο Νέες Υπηρεσίες ARPU Μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ «Η Τεχνολογία Voice over IP» Νοέμβριος 2006 «Η Τεχνολογία Voice over IP» ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ 13/11/2006 Υπεύθυνος Καθηγητής: Αγγέλης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς

VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς Δ. Καμπυλαυκάς, Δρ ΗΜ Ε-mail: dimitris.kabilafkas@ieee.org ΤΕΕ-ΕΜΗΕΤ: ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες τάσεις στις Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες Αιχμής 1 VoIP: ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ?? IP : υπήρχε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στόχος: 1 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 21/11/2010 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Κε 6 φάλαιο Δίκτυα Ευ Δίκτυα ρείας ρείας Περιοχής Περιο Εισαγωγικά

Κεφάλαιο Κε 6 φάλαιο Δίκτυα Ευ Δίκτυα ρείας ρείας Περιοχής Περιο Εισαγωγικά Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Εισαγωγικά Με βάση τη γεωγραφική περιοχή Τοπικά Δίκτυα (LAN) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN) Κατηγορίες Δικτύων Τοπικά Δίκτυα Μέσα σε ένα κτήριο Σε διαφορετικούς ορόφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΕΠΑΦΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOICENET Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΕΠΑΦΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOICENET Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΕΠΑΦΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOICENET Α.Ε. Τεχνικές Προδιαγραφές ιεπαφών Voicenet Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εµπιστευτικότητα... 3 2. Εισαγωγή... 3 3. Σκοπός... 3 4. Φυσικές ιεπαφές ικτύου...

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 1 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασική βιβλιογραφία: «Επικοινωνίες Υπολογιστών & Δεδομένων», William Stallings,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (xdsl,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» h>p://www.medianetlab.gr Μέρος του προγράμματος «Ψηφιακές Επικοινωνίες» του Ι.Π&Τ. Κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα