Έντυπα Δόμησης. Οδηγίες Χρήσης. έκδοση 2.x. Έντυπα Δόμησης. Αίτηση. pdf doc xls. Έγκριση ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. Μικρής Κλίμακας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έντυπα Δόμησης. Οδηγίες Χρήσης. έκδοση 2.x. Έντυπα Δόμησης. Αίτηση. pdf doc xls. Έγκριση ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. Μικρής Κλίμακας"

Transcript

1 Έντυπα Δόμησης Οδηγίες Χρήσης έκδοση 2.x Αίτηση pdf doc xls Έντυπα Δόμησης Έγκριση Μικρής Κλίμακας ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

2

3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, Ηράκλειο - Τηλ.: Copyright Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση, αναδημοσίευση, φωτοτύπηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο ολόκληρου του παρόντος ή μέρους του, χωρίς την σύμφωνη γνώμη και την γραπτή άδεια του εκδότη. Το περιεχόμενο του κειμένου, αντιστοιχεί στην τελική έκδοση του προϊόντος λογισμικού που συνοδεύει, όποτε αυτό είναι δυνατό. Το περιεχόμενο του τεύχους αυτού είναι δυνατό να αλλάξει από τον εκδότη χωρίς προειδοποίηση. Ο εκδότης δεν φέρει καμία ευθύνη για την πληρότητα ή και την ορθότητα του κειμένου και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια οποιουδήποτε είδους που οφείλεται στο περιεχόμενο αυτού του τεύχους.

4

5 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Εισαγωγή Περιγραφή της εφαρμογής Σκοπός ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικά Ιδιαιτερότητες Διαχείριση Αρχείων μέσα από το πρόγραμμα Διαχείριση Αρχείων από τον Εξερευνητή (Explorer) ΜΕΝΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ & ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Γενικά Κεντρικό Πλήκτρο Εντολών - Γραμμή Γρήγορης Πρόσβασης Μενού Αρχεία ΦΥΛΛΟ ΑΙΤΗΣΗ Γενικά ΦΥΛΛΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΥΛΛΟ ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α Σελίδα Σελίδα Σελίδα Σελίδα Σελίδα Αρχική Βαθμολογία Σελίδα Τελική Βαθμολογία ΦΥΛΛΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Γενικά Εκτύπωση εντύπων δόμησης Καταχώρηση Εξαγωγή αρχείου εκτύπωσης σε άλλη μορφή Ρυθμίσεις Εκτυπωτή Ρυθμίσεις Σελίδας Εκτύπωσης ΦΎΛΛΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΛ Έντυπα Δόμησης 5

6 6 ΤΟΛ Έντυπα Δόμησης

7 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2.1 Εισαγωγή Περιγραφή της εφαρμογής Το τεύχος αυτό, αποτελεί τον Οδηγό Χρήσης και το Εγχειρίδιο Αναφοράς της έκδοσης 1 του Προγράμματος «Έντυπα Δόμησης» του Τεχνικού Οίκου Λογισμικού (ΤΟΛ). Το «Έντυπα Δόμησης» είναι μία εφαρμογή SDI (Single Document Interface). Αυτό σημαίνει ότι μονάχα ένα αρχείο δεδομένων μπορεί να είναι ανοιχτό κάθε στιγμή από το πρόγραμμα, μπορούμε να τρέχουμε το πρόγραμμα περισσότερες από μία φορές, οπότε να δουλεύουμε και με περισσότερα του ενός αρχεία δεδομένων. Το «Έντυπα Δόμησης» ακολουθεί τα σύγχρονα πρότυπα και προδιαγραφές σε ότι αφορά τον τρόπο επικοινωνίας της εφαρμογής με το χρήστη. Έτσι υπάρχει απόλυτη συμβατότητα και ακολουθούνται τα πρότυπα των τελευταίων εκδόσεων της «σουίτας» εφαρμογών γραφείου της Microsoft Office Σκοπός Ο σκοπός της εφαρμογής «Έντυπα Δόμησης» είναι η διευκόλυνση του χρήστη στη συμπλήρωση και εκτύπωση των απαραίτητων εντύπων «Αίτηση Έγκρισης Δόμησης» και «Έγκριση Δόμησης», όπως αυτά προδιαγράφονται από τον Ν. 4030/2011 «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις», για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Επιπλέον και εφόσον συνοδεύεται από την προαιρετική υπομονάδα ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. το πρόγραμμα επιτρέπει την βαθμονόμηση και την κατάταξη του Η εφαρμογή «Έντυπα Δόμησης» είναι μια αυτόνομη εφαρμογή η οποία όμως μπορεί να λειτουργήσει και συμπληρωματικά με το πρόγραμμα «Αμοιβές Μηχανικών» ώστε να είναι δυνατή η άντληση δεδομένων από το πρόγραμμα των αμοιβών για την αυτόματη συμπλήρωση ορισμένων πεδίων των εντύπων της εφαρμογής. Το interface του προγράμματος έχει διαμορφωθεί βάσει των πρότυπων εντύπων για την έκδοση οικοδομικής άδειας όπως ορίζει ο Ν. 4030/2011 ώστε κατά την συμπλήρωση των πεδίων με τα δεδομένα ο χρήστης να έχει εικόνα του πραγματικού εκτυπώσιμου εντύπου, διευκολύνοντας σημαντικά την εισαγωγή των δεδομένων. ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης 7

8 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1 Γενικά Με την εκτέλεση του «Έντυπα Δόμησης» και αφότου απομακρυνθεί το παράθυρο καλωσορίσματος (Splash Screen) που παραμένει στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζεται η παραπάνω εικόνα (Εικ. 3-1), μιας τυπικής εφαρμογής για Windows: Εικ. 3-1 Περιβάλλον Εργασίας Στην εικόνα πέρα από τα τυπικά στοιχεία κάθε παραθυρικής εφαρμογής, όπως η γραμμή κεφαλίδας του παραθύρου με τα πλήκτρα σμίκρυνσης, κλείσιμο κλπ) διακρίνουμε και κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία του Interface Χρήστη της εφαρμογής που συγχρόνως δηλώνουν και τον τρόπο οργάνωσης και εισαγωγής των δεδομένων. Έτσι διακρίνουμε: Ταινία εντολών (Ribbon) Η ταινία εντολών χωρίζεται σε 4 φύλλα εντολών (ενότητες), τα οποία περιέχουν λογικά ομαδοποιημένες εντολές κι εμφανίζουν σελίδες δεδομένων της κάθε ενότητας. Αυτά είναι: Αίτηση Έγκριση ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. Εκτυπώσεις Βοήθεια Γραμμή Γρήγορης Πρόσβασης Παράθυρο Άμεσης Βοήθειας 8 ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης

9 3.2 Ιδιαιτερότητες Η εκμάθηση του «Έντυπα Δόμησης», από ένα χρήστη τυπικών εφαρμογών για MS Windows, είναι πολύ εύκολη. Έχει γίνει προσπάθεια έτσι ώστε η εφαρμογή στο σύνολό της να, ακολουθεί τις τυπικές προδιαγραφές τόσο του λειτουργικού συστήματος όσο και άλλων διαδεδομένων εφαρμογών όπως είναι το MS Office Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω σημεία, στα οποία ακολουθείται ο κανόνας αυτός: στην εγκατάσταση της εφαρμογής. στα πεδία ελέγχου και εισαγωγής δεδομένων (πλήκτρα, κελιά εισαγωγής τιμών) Τυπικοί διάλογοι Άνοιγμα (Open) και Καταχώρηση (Save) αρχείων δεδομένων. Ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο τρόπος διαχείρισης των αρχείων. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα το διαφορετικό που ο χρήστης θα πρέπει να μάθει, όπως επίσης δεν υπάρχει περιορισμός, τόσο ως προς τη θέση ενός αρχείου δεδομένων όσο και ως προς το όνομα. Επιπλέον για κάθε έργο αποθηκεύεται ένα και μοναδικό αρχείο με προέκταση.domisi. Η διαχείριση αυτών των αρχείων γίνεται είτε μέσα από την ίδια την εφαρμογή με τους τυπικούς διαλόγους των Windows όσο και από τον Εξερευνητή (Explorer) του λειτουργικού συστήματος όπως περιγράφεται στα επόμενα. 3.3 Διαχείριση Αρχείων μέσα από το πρόγραμμα Στο «ΈντυπαΔόμησης-ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.» η διαχείριση (Άνοιγμα/Αποθήκευση) των αρχείων δεδομένων γίνεται με τους τυπικούς διαλόγους του λειτουργικού συστήματος έτσι ώστε ο χρήστης να μην είναι αναγκασμένος να μάθει νέο τρόπο δουλειάς ειδικά για τα αρχεία αυτού του προγράμματος. Ο τυπικός διάλογος διαχείρισης αρχείων είναι αυτός της Εικ. 3-2 ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης 9

10 Εικ. 3-2 Τυπικός Διάλογος Εισαγωγής Αρχείων Δεδομένων Ο τρόπος λειτουργίας του διαλόγου είναι κοινός για όλες τις εφαρμογές Windows. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι: Στο πεδίο «Θέση» επιλέγουμε το φάκελο (folder) στον οποίο έχουμε αποθηκεύσει το αρχείο δεδομένων που θέλουμε να ανοίξουμε και να επεξεργαστούμε, ή εφ όσον πρόκειται για αποθήκευση αρχείου, τον φάκελο στον οποίο θέλουμε να «σώσουμε» το αρχείο δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Ο κατάλογος αρχείων, εμφανίζει όλα τα αρχεία Αίτησης Έγκρισης Δόμησης (*.domisi) του τρέχοντος φακέλου. Μπορούμε να επιλέξουμε με το ποντίκι ένα αρχείο ή και να γράψουμε το πλήρες όνομά του στο πεδίο «Αρχείο». Όταν έχουμε επιλέξει ένα υπάρχον αρχείο, μπορούμε να το ανοίξουμε και να το επεξεργαστούμε πατώντας το πλήκτρο «Άνοιγμα». Ομοίως όταν πρόκειται για καταχώρηση αρχείου, δίνουμε τη θέση και το όνομα του αρχείου στο οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή αν το αρχείο που δίνουμε υπάρχει ήδη, το πρόγραμμα θα μας ζητήσει επιβεβαίωση για να αντικαταστήσει (overwrite) το υπάρχον αρχείο. Προτείνεται εδώ να δίνονται όσο το δυνατό περιγραφικά ονόματα στα αρχεία που καταχωρούμε, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση και επεξεργασία τους ακόμα και όταν έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα από τη σύνταξή τους. 10 ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης

11 3.4 Διαχείριση Αρχείων από τον Εξερευνητή (Explorer) Όπως και σε άλλες εφαρμογές έτσι και στο αμοιβές, μπορούμε να ανοίξουμε και να επεξεργαστούμε ένα αρχείο δεδομένων (μορφής *.domisi), απ ευθείας από τον Explorer. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει και στο «Έντυπα Δόμησης», καθώς το αρχείο δεδομένων του προγράμματος όπως αναφέρθηκε ήδη είναι ένα και μοναδικό. Εικ. 3-3 Άνοιγμα Αρχείων με τον Εξερευνητή (Explorer) Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό είναι απλός. Επιλέγουμε στον Explorer τον φάκελο στον οποίο βρίσκεται το αρχείο που μας ενδιαφέρει και εφ όσον αυτό εμφανίζεται στον κατάλογο των αρχείων, με διπλό (αριστερό) κλικ το «Έντυπα Δόμησης» ξεκινάει και ανοίγει το εν λόγω αρχείο για επεξεργασία. Οι χρήστες που έχουν εξοικειωθεί με τη μέθοδο αυτή από άλλες εφαρμογές (Word, Excel, AutoCAD κ.α.) θα βρουν πολύ χρήσιμη τη δυνατότητα αυτή. ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης 11

12 4 ΜΕΝΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ & ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 4.1 Γενικά Στο «Έντυπα Δόμησης», το κλασσικό μενού επιλογών καθώς και οι γραμμές εργαλείων έχουν αντικατασταθεί από το Κεντρικό Πλήκτρο Εντολών και την Γραμμή Γρήγορης Πρόσβασης. Στο Κεντρικό Πλήκτρο Εντολών βρίσκονται οι εντολές που αφορούν κυρίως τη διαχείριση των αρχείων δεδομένων (Άνοιγμα, Καταχώρηση κλπ), καθώς και τις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Συντομεύσεις ορισμένων από των παραπάνω εντολών περιλαμβάνονται στην Γραμμή Γρήγορης Πρόσβασης. 4.2 Κεντρικό Πλήκτρο Εντολών - Γραμμή Γρήγορης Πρόσβασης Το Κεντρικό Πλήκτρο Εντολών και η Γραμμή Γρήγορης Πρόσβασης του «Έντυπα Δόμησης» βρίσκονται στο πάνω αριστερό μέρος του παραθύρου της εφαρμογής και φαίνονται στην Εικ Εικ. 4-1Κεντρικό Πλήκτρο Εντολών και Γραμμή Γρήγορης Πρόσβασης Στα επόμενα περιγράφονται αναλυτικά οι εντολές και οι επιλογές που συναντάμε στο Κεντρικό Πλήκτρο Εντολών Μενού Αρχεία Εικ ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης

13 Οι επιλογές αυτές επιτρέπουν την καταχώρηση του τρέχοντος έργου σε κάποιο αρχείο. Δίνοντας την επιλογή Καταχώρηση και εφ όσον το τρέχον αρχείο δεδομένων έχει ήδη πάρει όνομα, (έχει δηλαδή «σωθεί» προηγουμένως), η καταχώρηση είναι άμεση, χωρίς άλλη προτροπή προς το χρήστη. Στην αντίθετη περίπτωση που το τρέχον αρχείο δεν έχει ακόμα σωθεί, εμφανίζεται ο διάλογος διαχείρισης αρχείων (File Manager), στον οποίο μπορούμε να δώσουμε τόσο το όνομα όσο και τη θέση καταχώρησης του αρχείου. Επίσης η εντολή Καταχώρηση Ως εμφανίζει τον ίδιο διάλογο δίνοντας τη δυνατότητα ένα αρχείο να σωθεί με άλλο όνομα ή/και σε άλλη θέση. Η εντολή αυτή αρχικοποιεί το πρόγραμμα προετοιμάζοντάς το για ορισμό νέων δεδομένων. Εφ όσον υπάρχουν αλλαγές στο τρέχον αρχείο, προτρέπει για καταχώρηση του αρχείου στο δίσκο. Με την εντολή αυτή εμφανίζουμε το διάλογο διαχείρισης αρχείων (File Manager) των Windows προκειμένου να εισάγουμε και να επεξεργαστούμε στο «Έντυπα Δόμησης» ένα αρχείο το οποίο έχει καταχωρηθεί προηγουμένως σε κάποιο δίσκο ή άλλο μέσο καταχώρησης. Με την εντολή αυτή εμφανίζεται ο κατάλογος με τα αρχεία τα οποία ανοίχτηκαν πρόσφατα στο πρόγραμμα «Έντυπα Δόμησης». ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης 13

14 Με την εντολή αυτή εμφανίζεται ο διάλογος για την αλλαγή άδειας χρήσης του προγράμματος των «Έντυπα Δόμησης». Με την εντολή αυτή εμφανίζεται ο διάλογος για την διαχείριση της ταινίας εντολών και της γραμμής γρήγορης πρόσβασης. Με την εντολή αυτή εμφανίζονται οι πληροφορίες για την εφαρμογή «Έντυπα Δόμησης» (π.χ. η έκδοση της εφαρμογής 1.x) Έξοδος από την εφαρμογή. Αν υπάρχουν αλλαγές στο τρέχον αρχείο τότε εμφανίζεται η προτροπή για καταχώρηση αυτών των αλλαγών ή όχι. 14 ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης

15 5 ΦΥΛΛΟ ΑΙΤΗΣΗ 5.1 Γενικά Στο φύλλο «Αίτηση» παρουσιάζονται σε τέσσερις σελίδες τα πεδία εισαγωγής των δεδομένων για την συμπλήρωση του πρότυπου εντύπου «Αίτηση Έγκρισης Δόμησης». Ενεργοποιώντας διαδοχικά τις σελίδες «Σελίδα 1», «Σελίδα 2», «Σελίδα 3» και «Σελίδα 4», με τα σχετικά πλήκτρα από την ενότητα «Επιλογή Σελίδας» της ταινίας εντολών εμφανίζονται αυτούσιες στην οθόνη επεξεργασίας οι σελίδες του πρότυπου εντύπου «Έγκρισης Δόμησης». Τα πεδία με λευκό χρώμα είναι επεξεργάσιμα ώστε ο χρήστης να μπορεί να πληκτρολογήσει τα δεδομένα εισαγωγής. Για πιο εύκολη και σύντομη εισαγωγή δεδομένων ο χρήστης μπορεί να κάνει χρήση των εντολών Αποκοπή, Αντιγραφή κι Επικόλληση της ενότητας «Πρόχειρο» στην ταινία εντολών, είτε από τις συντομεύσεις των εντολών στο πληκτρολόγιο. ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης 15

16 Να σημειώσουμε εδώ ότι όσα πεδία στα έντυπα είναι κοινά συμπληρώνονται μία φορά και το δεδομένο εισαγωγής εμφανίζεται αυτόματα και στα υπόλοιπα πεδία. Υπάρχει η δυνατότητα σε κάποιο κελί να συμπληρώσουμε στοιχεία σε περισσότερες από μία γραμμές κειμένου. Σε ορισμένα κελιά πολλές φορές είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο όπως π.χ. όταν έχουμε ανάθεση μιας μελέτης σε περισσότερους από ένα μηχανικούς. Για να αλλάξουμε γραμμή κειμένου ενώ βρισκόμαστε σε ένα κελί αρκεί να πατήσουμε μαζί τα πλήκτρα Shift + Enter. Ενδέχεται το ύψος κάποιου κελιού στο οποίο έχουμε πληκτρολογήσει περισσότερες από μία γραμμές να μην επιτρέπει να εμφανιστεί όλο το κείμενο. Το πλήρες κείμενο ενός κελιού εμφανίζεται στη γραμμή «Formula Bar» στη οποία αναγράφεται κάθε φορά το περιεχόμενο του επιλεγμένου κελιού. 16 ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης

17 ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης 17

18 6 ΦΥΛΛΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Στο φύλλο «Έγκριση» παρουσιάζονται αντίστοιχα σε τέσσερις σελίδες τα πεδία εισαγωγής των δεδομένων για την συμπλήρωση του πρότυπου εντύπου «Έγκρισης Δόμησης». Όπως και στο φύλλο «Αίτηση» ενεργοποιώντας διαδοχικά τις σελίδες «Σελίδα 1», «Σελίδα 2», «Σελίδα 3» και «Σελίδα 4», με τα σχετικά πλήκτρα από την ενότητα Επιλογή Σελίδας της ταινίας εντολών εμφανίζονται αυτούσιες στην οθόνη επεξεργασίας οι σελίδες του πρότυπου εντύπου «Έγκρισης Δόμησης». Τα πεδία με λευκό χρώμα είναι επεξεργάσιμα ώστε ο χρήστης να μπορεί να πληκτρολογήσει τα δεδομένα εισαγωγής. Για πιο εύκολη και σύντομη εισαγωγή δεδομένων ο χρήστης μπορεί να κάνει χρήση των εντολών Αποκοπή, Αντιγραφή κι Επικόλληση της ενότητας «Πρόχειρο» στην ταινία εντολών, είτε από τις συντομεύσεις των εντολών στο πληκτρολόγιο. 18 ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης

19 Να σημειώσουμε εδώ ότι όσα πεδία στα έντυπα είναι κοινά συμπληρώνονται μία φορά και το δεδομένο εισαγωγής εμφανίζεται αυτόματα και στα υπόλοιπα πεδία. Στην «Σελίδα 1» του φύλλου «Έγκριση Δόμησης» μπορούμε με το πλήκτρο «Επιλογή Εικόνας» που εμφανίζεται κάτω από το σχετικό πεδίο να επιλέξουμε κάποιο αρχείο εικόνας ως τοπογραφικό διάγραμμα. Φροντίστε η εικόνα να έχει αναλογία διαστάσεων 1 προς 3 ώστε να μην παραμορφωθεί στην εκτύπωση. Καλύτερο αποτέλεσμα εκτύπωσης δίνουν εικόνες με λευκό φόντο. Η εικόνα μπορεί να είναι οποιαδήποτε εικόνα μορφής jpg, wmf, emf, bmp ή tif και η επιλογή της γίνεται με τον τυπικό διάλογο του λειτουργικού συστήματος. Προσοχή: Στο αρχείο δεδομένων αποθηκεύεται η πλήρης διαδρομή path του αρχείου της εικόνας του τοπογραφικού σκαριφήματος. Η ίδια η εικόνα δεν αποθηκεύεται μαζί με το αρχείο μορφής *.domisi. Αν το αρχείο εικόνας διαγραφεί από το δίσκο το έντυπο δεν θα περιέχει πλέον τοπογραφικό σκαρίφημα. Μπορούμε να αφαιρέσουμε την εικόνα με το πλήκτρο «Διαγραφή Εικόνας» ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης 19

20 7 ΦΥΛΛΟ ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. 7.1 Σελίδα 1 Στο φύλλο «ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.» παρουσιάζονται σε πέντε σελίδες τα πεδία εισαγωγής των δεδομένων για την συμπλήρωση του εντύπου του Δελτίου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτων. Όπως και στα υπόλοιπα φύλλα ενεργοποιώντας διαδοχικά τις σελίδες 1 έως 3, ή τις σελίδες Αρχική ή Τελική Βαθμολογία με τα σχετικά πλήκτρα από την ενότητα «Επιλογή Σελίδας» της ταινίας εντολών εμφανίζονται αυτούσιες στην οθόνη επεξεργασίας οι σελίδες του πρότυπου εντύπου «ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.». Τα πεδία με λευκό χρώμα είναι επεξεργάσιμα ώστε ο χρήστης να μπορεί να πληκτρολογήσει τα δεδομένα εισαγωγής. Για πιο εύκολη και σύντομη εισαγωγή δεδομένων ο χρήστης μπορεί να κάνει χρήση των εντολών Αποκοπή, Αντιγραφή κι Επικόλληση της ενότητας «Πρόχειρο» στην ταινία εντολών, είτε από τις συντομεύσεις των εντολών στο πληκτρολόγιο. Καθώς κινούμαστε στα κελιά μιας σελίδας δεδομένων το παράθυρο άμεσης βοήθειας ενημερώνεται αυτόματα ώστε να εμφανίζει τις οδηγίες συμπλήρωσης του συγκεκριμένου πεδίου. 7.2 Σελίδα 1 Στην 1 η σελίδα δίνουμε τα στοιχεία του αρμόδιου συντάκτη μηχανικού και την ημερομηνία αυτοψίας. Η μορφή της σελίδας αυτής φαίνεται στην εικόνα: 20 ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης

21 7.3 Σελίδα 2 Στη σελίδα 2 δίνουμε τα στοιχεία που ταυτοποιούν το κτήριο, όπως τη θέση το δήμο τη χρήση κ.α. όπως και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών. Η μορφή της σελίδας αυτής είναι όπως στην επόμενη εικόνα: Κάθε πεδίο που συμπληρώνουμε εδώ έχει μοναδικό αριθμό ο οποίος παραπέμπει στη σχετική γραμμή του πίνακα αρχικής βαθμολογίας. Καθοριστικό πεδίο εδώ είναι ο Δομικός Τύπος του Κτηρίου. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα ανάλογα με τον τύπο του φέροντα οργανισμού και τον κανονισμό με τον οποίο έχει μελετηθεί το κτήριο. Συμβουλευτείτε τον Πίνακα δομικών τύπων της ενότητας Γ που εμφανίζεται στο παράθυρο άμεσης βοήθειας. Θα πρέπει κάνουμε επίσης τις κατάλληλες επιλογές στα πεδία 5.Ένταση Λειτουργίας, 6.Αλλαγή Χρήσης, 7.Υπαγωγή στις κατηγορίες του νόμου, 9.Μέγιστος Μέγιστος Αριθμός Προσώπων που Συναθροίζονται στο Κτήριο. Τέλος επιλέγουμε στο πεδίο 10 τη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας κατά ΕΑΚ και στο πεδίο 11 την κατηγορία του εδάφους κατά ΕΑΚ. ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης 21

22 7.4 Σελίδα 3 Ομοίως στη σελίδα 3 συμπληρώνουμε στην ενότητα Δ τα γενικά στοιχεία του κτηρίου και στην ενότητα Ε τα στοιχεία γενικής τρωτότητας έναντι σεισμού. Συμβουλευτείτε το παράθυρο άμεσης βοήθειας για πληροφορίες αναλυτικά για κάθε πεδίο. Η μορφή της σελίδας αυτής είναι όπως στην επόμενη εικόνα: Στο κεφάλαιο Δ, σε ορισμένα πεδία πρέπει να συμπληρώσουμε τιμή όπως π.χ. επιφάνεια κάτοψης και ολική δομημένη επιφάνεια ενώ σε άλλα επιλέγουμε από το αναδυόμενο μενού ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή όποια διαθέσιμη επιλογή. Στο κεφάλαιο Ε που αφορά τα στοιχεία γενικής τρωτότητας έναντι σεισμού τσεκάρουμε με το mouse ή με το πλήκτρο διάστημα-space, κατάλληλα τις διάφορες επιλογές. Προσοχή στην επιλογή «Μη κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη» η οποία λειτουργεί διαφορετικά από τις υπόλοιπες στον πίνακα αρχικής βαθμολογίας όπου αναφέρεται ως «κανονική διάταξη τοιχοπλήρωσης σε κάτοψη», έτσι ώστε να ενεργοποιείται ο σχετικός συντελεστής 0,50 στις κατηγορίες ΟΣα και ΟΣβ όταν δεν είναι επιλεγμένη και αντίστροφα. 22 ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης

23 7.5 Σελίδα Αρχική Βαθμολογία Στη σελίδα αυτή δεν συμπληρώνουμε κανένα στοιχείο. Πρόκειται για τον πίνακα Αρχικής Γενικής Δομικής Βαθμολογίας (ΑΔΒ) του δελτίου δομικής τρωτότητας. Το πρόγραμμα μεταφέρει εδώ και «μαρκάρει» με έντονους (bold) χαρακτήρες τους θετικούς ή αρνητικούς επιμέρους βαθμούς όσων παραμέτρων των πεδίων 5 έως 35 του δελτίου δομικής τρωτότητας έχουν νόημα για τον επιλεγμένο δομικό τύπο του κτηρίου. Η μορφή της σελίδας αυτής είναι όπως στην επόμενη εικόνα: Στο κεφάλαιο Δ, σε ορισμένα πεδία Στην τελευταία γραμμή και στην στήλη του επιλεγμένου δομικού τύπου του πίνακα, αναγράφεται το άθροισμα των επιμέρους βαθμών. Η τιμή αυτή αποτελεί την Αρχική Δομική Βαθμολογία του κτηρίου. ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης 23

24 7.6 Σελίδα Τελική Βαθμολογία Στην ενότητα Η της σελίδας αυτή στο πεδίο Νο38 το πρόγραμμα μεταφέρει την Αρχική Δομική Βαθμολογία ΑΔΒ όπως έχει προκύψει ανάλογα με τις επιλογές που έχουμε κάνει στις προηγούμενες σελίδες. Στην ενότητα ΣΤ ο μηχανικός συντάκτης του ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. έχει το δικαίωμα να κατά την κρίση του «συνεκτιμώντας αφενός τη «διαφορική» τρωτότητα λόγω της αυθαίρετης «εξαρτημένης» προσθήκης(-ών) και την ενδεχόμενη πρόσθετη τρωτότητα έναντι άλλων αιτίων», κατά κανόνα να αφαιρέσει ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και να προσθέσει βαθμό στην αρχική βαθμολογία. Ομοίως και στην ενότητα Ζ, λόγω ενδεχόμενης τρωτότητας έναντι άλλων αιτίων ο συντάκτης μπορεί κατ εκτίμηση να αφαιρέσει κάποιο «βαθμό» από την τελική βαθμολογία. Όλα τα στοιχεία που έχει δώσει ο μηχανικός στις διάφορες σελίδες του ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. αξιολογούνται από το πρόγραμμα για να υπολογιστεί η τελική δομική βαθμολογία (ΤΔΒ). Ανάλογα με τον βαθμό αυτό προκύπτει η τελική δομική κατάταξη κατηγορία του κτηρίου (ΤΔΚ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Βαθμολογία Κατηγορία προτεραιότητα περαιτέρω ελέγχου τβ. 4,0 Υ Υψηλή 4,0 < τβ. < 5,5 Μ Μέση τβ. 5,5 Χ Χαμηλή Συμβουλευτείτε σε κάθε περίπτωση τα θέματα στο παράθυρο άμεσης βοήθειας για ερμηνεία, επεξηγήσεις και οδηγίες συμπλήρωσης των διαφόρων πεδίων του ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.. 24 ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης

25 8 ΦΥΛΛΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 8.1 Γενικά Ως τυπική εφαρμογή για Windows το «Έντυπα Δόμησης» μπορεί να τυπώσει σε οποιοδήποτε εκτυπωτή ή σχεδιογράφο (plotter) είναι συνδεδεμένος και λειτουργεί στο σύστημά μας. 8.2 Εκτύπωση εντύπων δόμησης Για την προεπισκόπηση των εντύπων επιλέγουμε από την ενότητα «Μέγεθος Σελίδας» το μέγεθος του χαρτιού της εκτύπωσης (Α4 ή Α3) και το επιθυμητό έντυπο «Αίτηση» ή Έγκριση. Στην οθόνη εμφανίζεται το τελικό έντυπο προς εκτύπωση. Εικ. 8-1 Προεπισκόπιση Εκτύπωσης εντύπου Αίτηση Έγκρισης Δόμησης Το έντυπο όπως εμφανίζεται στην οθόνη είναι σε μορφή pdf, οπότε έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα γνωστά εργαλεία χειρισμών του acrobat reader (Save, Print, Zoom κ.α.) είτε μέσω των εντολών γρήγορης διαχείρισης του εγγράφου pdf που εμφανίζονται σύροντας το ποντίκι στο κάτω μέρος της οθόνης, είτε πατώντας το πλήκτρο «Esc» οπότε κι εμφανίζεται η πλήρης εργαλειοθήκη διαχείρισης. ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης 25

26 8.3 Καταχώρηση Εξαγωγή αρχείου εκτύπωσης σε άλλη μορφή Εναλλακτικά μπορούμε με την εντολή «Καταχώρηση» να μεταβούμε στο πρόγραμμα διαχείρισης εντύπων, από το οποίο μπορούμε να καταχωρήσουμε το επιλεγμένο έντυπο σε αρχείο διαφορετικής μορφής. Με ορισμένες από αυτές τις μορφές αρχείων, είναι δυνατό να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα έντυπα π.χ. ως τυπικά αρχεία Word ή Excel. Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων είναι: pdf (Adobe Acrobat Reader) μη επεξεργάσιμο μόνο ανάγνωση doc (Microsoft Word) rtf (Microsoft Word - Microsoft WordPad κ.α.) xls (Microsoft Excel) xml (Ουδέτερο αρχείο δεδομένων) 26 ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης

27 8.4 Ρυθμίσεις Εκτυπωτή Οι ρυθμίσεις των ιδιοτήτων του εκτυπωτή γίνονται κατά κανόνα από τους γνωστούς διάλογους των Windows. Εικ. 8-2 Ρυθμίσεις Εκτυπωτή Μια τυπική μορφή του διαλόγου εκτύπωσης είναι αυτή της Εικ. 8-2 ωστόσο είναι δυνατό ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος τη γλώσσα και τους εγκατεστημένους εκτυπωτές, η μορφή του διαλόγου να είναι έως και ριζικά διαφορετική. Σε κάθε περίπτωση από το διάλογο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε τον εκτυπωτή (ή τον plotter) στον οποίο επιθυμούμε να εκτυπώσουμε, αλλά και να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους του επιλεγμένου εκτυπωτή καθώς και το πλήθος των αντιγράφων που θέλουμε. Οι παραπάνω ρυθμίσεις επηρεάζουν τη μορφή τόσο της εκτύπωσης όσο και της προεπισκόπησης εκτύπωσης. ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης 27

28 8.5 Ρυθμίσεις Σελίδας Εκτύπωσης Οι ρυθμίσεις της σελίδας εκτύπωσης όπως περιθώρια, προσανατολισμός κ.α. γίνονται μέσω του διαλόγου που φαίνεται στην Εικ Ο διάλογος αυτός είναι ο διάλογος ρυθμίσεων της σελίδας εκτύπωσης του Internet Explorer, οπότε ανάλογα με την έκδοση αυτού, ίσως διαφέρει από αυτόν της εικόνας. Η κύρια χρήση του διαλόγου αυτού είναι η ρύθμιση των περιθωρίων της σελίδας εκτύπωσης, αλλά και του προσανατολισμού της σελίδας (οριζόντια Portrait ή κάθετη Landscape). Εικ. 8-3 Ρυθμίσεις Σελίδας 28 ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης

29 9 ΦΥΛΛΟ ΒΟΗΘΕΙΑ Στο φύλλο αυτό εμφανίζονται τα διάφορα θέματα βοήθειας της εφαρμογής που αφορούν τόσο τη χρήση όσο και θέματα νομοθεσίας. Εδώ μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε σε μορφή Adobe pdf τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής και επίσης να βρείτε τα ΦΕΚ που αφορούν τον Ν4030/2011 και τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.Ο.Κ.) κ.α.. ΤΟΛ - Έντυπα Δόμησης 29

ηχανικών Πρόγραμμα υπολογισμού Αμοιβών και Εισφορών, Και παραγωγής αρχείων xml για το σύστημα του ΤΕΕ. Οδηγίες Χρήσης ΤΕΕ xml Αμοιβές μηχανικών

ηχανικών Πρόγραμμα υπολογισμού Αμοιβών και Εισφορών, Και παραγωγής αρχείων xml για το σύστημα του ΤΕΕ. Οδηγίες Χρήσης ΤΕΕ xml Αμοιβές μηχανικών Αμοιβές έκδοση 4 ηχανικών Πρόγραμμα υπολογισμού Αμοιβών και Εισφορών, Και παραγωγής αρχείων xml για το σύστημα του ΤΕΕ. Οδηγίες Χρήσης ΤΕΕ xml Έντυπα Αμοιβές μηχανικών Φορολογικά ΕΚΚΟ ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α Οδηγίες Χρήσης

Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α Οδηγίες Χρήσης Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α έκδοση 2.x Οδηγίες Χρήσης CCPS Engineering Software www.dedota.gr Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση, αναδημοσίευση, φωτοτύπηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο ολόκληρου του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 69 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ... 69 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 71 2.1. ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ... 71 2.2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ... 72 2.3. FUNCTION KEYS...

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΛ ΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειοο - Τηλ.: 2810.332684 www.tol.com.gr info@tol.com..gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις Οδηγός για τον Mozilla Firefox 3.5 για χρήστες Microsoft Windows 1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις 1.1.Λήψη και Εγκατάσταση του Firefox 1.1.1.Εγκατάσταση σε συστήματα Windows Σημείωση: Εάν κάνετε αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ..6 Γνωριµία µε το περιβάλλον..6 Ρύθµιση Λογισµικού..9 Πρόσβαση στο CAD.12 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...15 Με χρήση Project..15 Με χρήση Γρήγορης Λειτουργίας..19 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PASSE-PARTOUT ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Δημήτρης Μπούγας MCSD, MCDBA, SCJP 2012 e-way.gr Περιεχόμενα ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 4 Σωματειακό δίκαιο: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;... 6 Τι είναι το Passe-Partout;...

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6 Τέκτων 10 modules BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 2.0.6 2 Τέκτων 10 modules Περιεχόμενα 1 Bmp Εικόνα...5 1.1 Τι είναι;... 5 1.2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ Version 0.1 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 Εισαγωγή και Περίληψη:... 4 Γενικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής:... 4 Εργασίες Λειτουργού:... 4 Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Ζαρολιάγκης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειµένου

Επεξεργασία κειµένου Επεξεργασία κειµένου Microsoft Office Word 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. 1 2. Επιλογή, ιόρθωση, Επεξεργασία. 9 3. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων. 17 4. ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Εξερευνήστε την 3 η διάσταση! Έκδοση 2.1 CABRI 3D V2 Πρωτοποριακά Μαθηματικά Εργαλεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα