Printer Administration Utility 4.2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Printer Administration Utility 4.2"

Transcript

1 Printer Administration Utility 4.2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) Εκδοση 2.1 ήλωση Αν και έχουν καταβληθεί οι βέλτιστες προσπάθειές µας ώστε το παρόν έγγραφο να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβές και να παρέχει βοήθεια, η εταιρεία SHARP δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόµενό του. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Η SHARP δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία ή απώλεια, άµεση ή έµµεση, που µπορεί να προκύψει από ή σε σχέση µε τη χρήση αυτού του εγχειριδίου λειτουργίας. Copyright SHARP Corporation All rights reserved. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή ή µετάφραση χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπει ο νόµος περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Αναγνώριση Εµπορικών Σηµάτων Τα Microsoft Windows, MS-DOS, και Windows NT είναι εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Και τις άλλες χώρες. Τα IBM και PC/AT είναι εµπορικά σήµατα της International Business Machines Corporation. Το Pentium είναι καταχωρηµένο εµπορικό σήµα της Intel Corporation. Όλα τα υπόλοιπα εµπορικά σήµατα και πνευµατικά δικαιώµατα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Παρακαλούµε διαβάστε τα ακόλουθα έγγραφα προτού χρησιµοποιήσετε το Printer Administration Utility. Θα τα βρείτε στον κατάλογο εγκατάστασης. [ReadMe] - Περιγράφει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε το Printer Administration Utility. [UserGuide] Περιγράφει πώς να χρησιµοποιηθεί το Printer Administration Utility. [Ηλεκτρονικό Σύστηµα Βοήθειας] Μετά την εγκατάσταση, περιγράφει λεπτοµερώς πώς να χρησιµοποιηθεί το Printer Administration Utility.

2 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Περίληψη Το Printer Administration Utility (PAU) δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης συσκευής για τις Περιφεριεακές Συσκευές Πολλαπλών Λειτουργιών (MFP) της Sharp. Το Printer Administration Utility είναι µια εφαρµογή βασισµένο στο web που τρέχει σε έναν web server. Ο web browser είναι ο µηχανισµός διασύνδεσης για τους τελικούς χρήστες. Οι προηγούµενες εκδόσεις του Printer Administration Utility ήταν οι εφαρµογές MS Windows που δεν απαιτούσαν web-browser. Απαιτούµενα αντικείµενα για τη χρήση του Printer Administration Utility.NET Framework Εκδοση 2.0 Windows Installer 3.1 ή µεταγενέστερο MDAC Εκδοση ή µεταγενέστερο Ελάχιστοι πελάτες Browser: Ο Internet Explorer 6.0 ορίζεται σε "µεσαίο" επίπεδο ασφάλειας Στο Netscape 8.1 ενεργοποιούνται η javascript και τα cookies Ελάχιστες Απαιτήσεις του Web Server: Microsoft IIS Εκδοση 5.0, 6.0 ή 7.0 Microsoft VBScript 5.0 Υλικό: Windows Advanced Server 2000 µε Service Pack 4 ή Windows 2000 Server µε Service Pack 4 ή Windows 2000 Professional µε Service Pack 4 ή Windows XP Professional µε Service Pack 2 ή Windows Server 2003 µε Service Pack 1 ή Windows Server 2003 x64 µε Service Pack 1 ή Windows XP Professional x64 µε Service Pack 1 Windows Vista Business ή Windows Vista Business x64 ή Windows Vista Enterprise ή Windows Vista Enterprise x64 ή Windows Vista Ultimate ή Windows Vista Ultimate x64 Για Λειτουργικό Σύστηµα 32-bit Pentium III 600MHz

3 512 MB RAM Για Λειτουργικό Σύστηµα 64-bit Υπολογιστή µε βάση αρχιτεκτονικής x64, µε Intel 64-bit Xeon, 64-bit Pentium, AMD Opteron, AMD Athlon 64 ή συµβατός επεξεργαστής. RAM Για Έκδοση Windows 2003 Server x64: 512 ΜΒ RAM ή µεγαλύτερη συνιστάται Για Έκδοση Windows XP Professional x64: 512 ΜΒ RAM ή µεγαλύτερη συνιστάται Απαιτούνται 850 MB συνολικού ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο. Οι απαιτήσεις υλικού θα εξαρτηθούν από τη χρήση. Μεγάλος αριθµός των MFP µπορεί να χρειαστούν επιπλέον πηγές συστήµατος. Αν λειτουργεί βοηθητικό πρόγραµµα προστασίας από ιούς, τότε πρέπει να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αποκλεισµού της δέσµης ενεργειών.

4 Κεφάλαιο 2 Εγκατάσταση και Απεγκατάσταση Πριν την εγκατάσταση του PAU, πρέπει να εκτελεστούν τα ακόλουθα βήµατα: Βήµα 1. Εγκατάσταση Microsoft IIS (Internet Information Services - Υπηρεσίες Πληροφοριών ιαδικτύου) έκδοση 5.0, 6.0 ή 7.0. Το Microsoft IIS µπορεί να εγκατασταθεί δωρεάν, από τον Πίνακα Ελέγχου χρησιµοποιώντας τα Στοιχεία Βοήθειας Πρόσθεσης/ Αφαίρεσης των Windows. Να σηµειωθεί ότι είναι σηµαντικό να εγκατασταθούν οι πιο πρόσφατες ενηµερωµένες IIS ασφάλειας από την ιστοσελίδα της Microsoft µετά την εγκατάσταση του IIS. Αν το IIS 6.0 ή 7.0 είναι εγκατεστηµένο σε ένα σύστηµα, βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση των Ενεργών Σελίδων ιακοµιστή(asp) (στον φάκελο επέκτασης διαδικτυακής υπηρεσίας στο IIS Manager) ορίζεται στο Επιτρεπόµενο. Ακολουθήστε τα βήµατα που περιγράφονται παρακάτω για να εγκαταστήσετε το IIS: IIS 5.0 ή 6.0 σε Windows 2000, Windows 2003 ή Windows XP. 1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Έναρξη των Windows, µετά Ρυθµίσεις και µενού Πίνακας Ελέγχου. 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Προσθαφαίρεση Προγραµµάτων" 3. Επιλέξτε "Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows" που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του Βοηθού Στοιχείων Windows. 4. Επιλέξτε "Εφαρµογές ιακοµιστή" στην περίπτωση Windows 2003 και "Internet Information Services (IIS)" στην περίπτωση άλλων λειτουργικών συστηµάτων από το Βοηθό Στοιχείων Windows. 5. Κάντε κλικ στο Επόµενο για να ξεκινήσει η διαδικασία διαµόρφωσης και εγκατάστασης. Έχετε διαθέσιµο το CD του Λειτουργικού Συστήµατος όταν σας ζητηθεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης. IIS 7.0 σε Windows Vista. 1.Κάντε κλικ στο πλήκτρο Έναρξη των Windows, και έπειτα στο µενού Ρυθµίσεις και Πίνακας Ελέγχου. 2.Επιλέξτε το εικονίδιο Κλασική Προβολή που εµφανίζεται στο αριστερό πλαίσιο. 3.Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο ''Προγράµµατα και υνατότητες'' που εµφανίζεται στο δεξιό πλαίσιο. 4.Επιλέξτε το εικονίδιο ''Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows'' που εµφανίζεται στο αριστερό πλαίσιο, αν εµφανιστεί κάποιο πλαίσιο διαλόγου µε τον τίτλο ''Έλεγχος Λογαριασµού Χρήστη'' κάντε κλικ στο πλήκτρο ''Συνέχεια'' για να συνεχίσετε µε την εγκατάσταση. Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου υνατότητες των Windows. 5.Κάντε διπλό κλικ (ή επεκτείνετε) τις υπηρεσίες Internet Information Services. 6.Κάντε διπλό κλικ (ή επεκτείνετε) τα εργαλεία Web Management Tools, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο IIS 6 Management Compatibility, και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου IIS Metabase και IIS 6 Configuration Compatibility.

5 7.Κάντε διπλό κλικ (ή επεκτείνετε) τις υπηρεσίες World Wide Web Services και έπειτα κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Application Development Features και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ASP. Τα σχετικά πεδία ''ISAPI Extensions'' και ''Request Filtering'' υπό την κεφαλίδα Security που είναι απαραίτητα για το ASP θα επιλεχθούν αυτόµατα. 8.Κάντε διπλό κλικ (ή επεκτείνετε) το πλαίσιο Common Http Features υπό την κεφαλίδα World Wide Web Services, και έπειτα επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Default Document, Directory Browsing, HTTP Errors και Static Content.

6 9.Κάντε διπλό κλικ (ή επεκτείνετε) το πλαίσιο Security υπό την κεφαλίδα World Wide Web Services και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Basic Authentication. 10.Κάντε κλικ στο πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε τη διαδικασία διαµόρφωσης και εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση IIS ανατρέξτε σε διάφορες σελίδες Βοήθειας της Microsoft κάτω από την "Εγκατάσταση IIS 6.0/7.0" στην ιστοσελίδα της Microsoft. Βήµα 2. ιαµορφώστε το αντιβιοτικό λογισµικό: Αν τρέχετε ένα αντιβιοτικό λογισµικό µε ενεργοποιηµένο φραγµό Script στους υπολογιστές πελάτες, τότε το PAU δεν θα λειτουργήσει στους πελάτες. Βήµα 3. Προσδιορίστε ή ηµιουργήστε µια Οµάδα Ασφαλείας Windows: ηµιουργήστε ή προσδιορίστε µια οµάδα ασφαλείας Windows που θα έχει πρόσβαση στα προστατευµένα χαρακτηριστικά του Printer Administration Utility. Ορισµένα χαρακτηριστικά του Printer Administration Utility επιτρέπουν στους χρήστες να τροποποιήσουν τις ρυθµίσεις συστήµατος µε τρόπους που µπορεί να επιδράσουν στους άλλους χρήστες του Printer Administration Utility. Αυτά τα χαρακτηριστικά ονοµάζονται προστατευµένα χαρακτηριστικά. Κατά

7 το χρόνο εγκατάστασης, µια ή περισσότερες οµάδες ασφάλειας MS Windows διαµορφώνονται για να έχουν πρόσβαση στα προστατευµένα χαρακτηριστικά του Printer Administration Utility. Μόνο χρήστες που είναι µέλη των επιλεγµένων οµάδων θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα προστατευµένα χαρακτηριστικά. 1. Τοµέας Το Κουτί λίστας περιέχει τα ονόµατα των τοµέων που είναι επί του παρόντος διαθέσιµα. Συνήθως αυτό είναι το όνοµα του υπολογιστή (τοπικός τοµέας) και το όνοµα του τοµέα στον οποίο ο υπολογιστής είναι µέλος. Τυπικά η οµάδα που χρησιµοποιείται για προστατευµένα χαρακτηριστικά του PAU θα είναι µια οµάδα τοµέα, οπότε η επιλογή του ονόµατος τοµέα θα είναι η πιο χρήσιµη επιλογή. 2. Ονόµατα Οµάδων Αυτή η λίστα περιέχει τα ονόµατα των οµάδων που είναι διαθέσιµα στον τοµέα που επί του παρόντος επιλέχθηκε. 3. Μέλη Οµάδων Όταν κάνετε κλικ στο όνοµα µιας οµάδας, η λίστα περιέχει τα ονόµατα χρηστών των µελών της οµάδας αυτής. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε ποιοι χρήστες έχουν πρόσβαση στα προστατευµένα χαρακτηριστικά του PAU µε βάση την οµάδα που επιλέχθηκε επί του παρόντος. 4. Πλήκτρο Πρόσθεσης Οµάδων Αυτό προσθέτει την τέχουσα επιλεγµένη οµάδα(-ες) στις οµάδες που έχουν πρόσβαση στα προστατευµένα χαρακτηριστικά του PAU.

8 5. Πλήκτρο ΟΚ Το πλήκτρο αυτό είναι απενεργοποιηµένο έως ότου τουλάχιστον µια οµάδα έχει επιλεγεί. Όταν κάνετε κλικ στο πλήκτρο ΟΚ, οι χρήστες που είναι µέλη των οµάδων που εµφανίζονται στο κουτί Επιλεγµένες Οµάδες θα έχουν πρόσβαση στα προστατευµένα χαρακτηριστικά του PAU. Windows Firewall (XP Service Pack 2) Το Τείχος Προστασίας των Windows δίνει ένα προειδοποιητικό µήνυµα όταν καλείται το Printer Administration Utility από το µενού Έναρξης. Το µήνυµα προειδοποίησης δεν έχει επίδραση στις κανονικές λειτουργίες. Η προειδοποίηση µπορεί να γνωστοποιηθεί και µετά το Printer Administration Utility ξεκινά. Για απενεργοποίηση του µηνύµατος προειδοποίησης του Τείχους Προστασίας Windows όταν καλείται το PAU, µπορεί να δηµιουργήσετε µια συντόµευση στην επιφάνεια εργασίας ή στο φάκελο των αγαπηµένων στον Internet Explorer. Οι λειτουργίες SNMP, όπως Εύρεση, Ενηµέρωση Κατάστασης κλπ δεν πραγµατοποιούνται σε Windows Vista OS αν το τείχος προστασίας είναι ενεργοποιηµένο Κάντε την ακόλουθη ενέργεια για να ανοίξετε τις σχετικές θύρες και να επιτρέψετε τα πρωτόκολλα 1. Τρέξτε το mmc (Κονσόλα ιαχείρισης της Microsoft) 2. Κάντε κλικ στο Αρχείο - Πρόσθεση/ Αφαίρεση κίνηση/ µέσα, επιλέξτε Τείχος Προστασίας Windows µε Προηγµένη Ασφάλεια και κάντε κλικ στην Προσθήκη 3. Επιλέξτε Τοπικό υπολογιστή και κάντε κλικ στο Τέλος 4. Κάντε κλικ στο ΟΚ 5. Ανοίξτε την καρτέλα "Τείχος Προστασίας Windows µε Προηγµένη Ασφάλεια" και επιλέξτε Κανόνες Εισερχόµενων 6. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Νέος Κανόνας, κατόπιν επιλέξτε Θύρα, µετά προσθέστε UDP θύρες 161,162 και ολοκληρώστε τη βοήθεια µε τις προκαθορισµένες επιλογές αφού πρώτα ορίσετε κάποιο όνοµα για τον κανόνα αυτό. 7. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Νέος Κανόνας, κατόπιν επιλέξτε Θύρα, µετά προσθέστε αριθµό θύρας και ολοκληρώστε τη βοήθεια µε τις προκαθορισµένες επιλογές αφού πρώτα ορίσετε κάποιο όνοµα για τον κανόνα αυτό. 8. Κάντε δεξί κλικ στον κανόνα που προστέθηκε στο βήµα 7 και κατόπιν επιλέξτε Ιδιότητες, µετά επιλέξτε την καρτέλα "Πρωτόκολλα και Θύρες", επιλέξτε ICMPx4 στην αναδιπλούµενη λίστα τύπου Πρωτοκόλλου και κάντε κλικ στην Εφαρµογή Σηµειώσεις Εγκατάστασης: Η εγκατάσταση του Printer Administration Utility συχνά απαιτεί την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Αυτό εξαρτάται από το λειτουργικό σύστηµα και από τα στοιχεία που είχαν εγκατασταθεί προγενέστερα. Μην εγκαταστήσετε το πρόγραµµα PAU σε υπολογιστές στους οποίους δεν µπορεί να γίνει επανεκκίνηση ή επιλέξτε την εγκατάσταση όταν η επανεκκίνηση δεν επηρεάζει κανονικές λειτουργίες. Τοποθεσία λογισµικού Από πριν, το λογισµικό του Printer Administration Utility είναι εγκατρστηµένο στον προκαθορισµένο οδηγό επανεκκίνησης (συνήθως στο C:\) σε ένα φάκελο που ονοµάζεται ''C:\Program Files\Sharp\DSMC'' εκτός αν προσδιορίσετε άλλο οδηγό και/ ή φάκελο κατά την εγκατάσταση. Για να εκκινήστετε το Printer Administration Utility από τον server στον οποίο είναι εγκατεστηµένο, χρησιµοποιήστε τη συντόµευση του PAU που είναι εγκατεστηµένη στην Έναρξη- >Programs->Printer Administration Utility menu. Για αποµονωµένη πρόσβαση στο Printer Administration Utility, χρησιµοποιήστε την URL του web server και την τοποθεσία της κεντρικής ιστοσελίδας της εφαρµογής του Printer Administration Utility.

9 Για παράδειγµα, Το PAU εγκαθιστά τα ακόλουθα στοιχεία ως µέρος της Εγκατάστασης PAU. 1. MICROSOFT SQL SERVER Express 2005 SERVICE PACK 2. Το στοιχείο αυτό εγκαθιστά δύο ΝΤ Υπηρεσίες µε το όνοµα SQL Server (DSMC) και SQL Server Active Directory Helper. 2. MSXML εκδ. 3.0 (χρησιµοποιείται για την ανάλυση αρχείων XML). 3. Αντιγράφει τα MSVCRT.dll και MSVCP60.Dll στον κατάλογο συστήµατος των windows. (Αυτά αντιγράφονται µόνο αν το σύστηµα δεν τα περιέχει ήδη.) 4. Αντιγράφει την Ενεργή Παράδοση εκδ.3.0 Dlls στην <PAU Τοποθεσία Στόχος>\DSMC\Bin (Εργαλείο για τη δηµιουργία Αυτό-εξαγόµενο αρχείο EXE) 5. Αντιγράφει το Dynazip εκδ Dlls στην <PAU Τοποθεσία Στόχος>\DSMC\Bin ( Εργαλείο για τη δηµιουργία αρχείου zip) 6. SNMPTRAP NT Υπηρεσία για ακοή των παγίδων SNMP από τους MFP. 7. Εγκαθιστά την PAUService NT Υπηρεσία για την εκτέλεση εργασιών υποβάθρου για το Printer Administration Utility. Κατά την εγκατάσταση ο Printer Administration Utility εκτελεί αναζήτηση των εκτυπωτών που είναι διαθέσιµοι στο δίκτυο. Μόνο οι εκτυπωτές που είναι ορατοί στο ίδιο υποδίκτυο µε τον διακοµιστή στον οποίο είναι εγκατεστηµένος ο PAU θα βρεθούν. Η διαδικασία αναζήτησης µπορεί να χρειαστεί κάποια ώρα για να ολοκληρωθεί ανάλογα µε τον αριθµό των συσκευών που θα εντοπιστούν. Ο χρόνος της "Τελευταίας Αναζήτησης Συσκευής" θα εµφανίσει το µήνυµα "Σε εξέλιξη" για τη διάρκεια που η διαδικασία εκτελείται στο υπόβαθρο. Τα χαρακτηριστικά του PAU µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια αυτή αλλά δεν θα είναι ορατές όλες οι συσκευές. Η διαµόρφωση αναζήτησης δεν µπορεί να αλλάξει χωρίς να σταµατήσει η αναζήτηση. Ηλεκτρονική βοήθεια Η ηλεκτρονική βοήθεια δίνει πληροφορίες και οδηγίες για την εκτέλεση των εργασιών του Printer Administration Utility. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική Βοήθεια ενώ χρησιµοποιείτε το Printer Administration Utility κάνοντας κλικ στη σύνδεση 'Βοήθεια ' που βρίσκεται στην κεντρική οθόνη. FAT και NTFS συστήµατα αρχείου Ο Printer Administration Utility υποστηρίζει και τους δύο τύπους συστηµάτων αρχείων της Microsoft. Η SHARP συνιστά το σύστηµα αρχείου NTFS να χρησιµοποιείται για να αυξήσει την απόδοση του συστήµατος και για µεγαλύτερη ασφάλεια. Όταν χρησιµοποιείται το σύστηµα αρχείου FAT θα σας ζητηθεί η ταυτότητα σύνδεσης στα Windows και ο κωδικός πρόσβασης όταν θέλετε πρόσβαση σε προστατευµένο χαρακτηριστικό. Εφόσον συνδεθείτε, θα έχετε πρόσβαση στα προστατευµένα χαρακτηριστικά. Αν χρησιµοποιείτε το σύστηµα αρχείου NTFS η τρέχουσα περίοδος σύνδεσης ελέγχεται και δεν εµφανίζεται παράθυρο που ζητά τον κωδικό πρόσβασης όταν επιθυµείτε πρόσβαση στα προστατευµένα χαρακτηριστικά. Απεγκατάσταση του Printer Administration Utility: Για την απεγκατάσταση του Printer Administration Utility, ακολουθείστε τη διαδικασία των Windows για την απεγκατάσταση λογισµικού.

10 1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο των Windows Έναρξη, µετά στα µενού Ρυθµίσεις και Πίνακας Ελέγχου. 2. Επιλέξτε το εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραµµάτων. 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αφαιρέσετε το Printer Administration Utility. Η απεγκατάσταση του Printer Administration Utility θα απαιτήσει επανεκκίνηση του υπολογιστή για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απεγκατάστασης. Αναβάθµιση του Printer Administration Utility: Για αναβάθµιση από την προηγούµενη έκδοση του Printer Administration Utility (µεγαλύτερη ή ίση µε την έκδοση 4.0) χωρίς να χάσετε τις τρέχουσες διαµορφώσεις και τα δεδοµένα της συσκευής, ακολουθήστε την κανονική διαδικασία εγκατάστασης και προσδιορίστε την επιλογή εγκατάστασης αναβάθµισης. Η υποβάθµιση από µεγαλύτερη έκδοση δεν υποστηρίζεται.

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις Οδηγός για τον Mozilla Firefox 3.5 για χρήστες Microsoft Windows 1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις 1.1.Λήψη και Εγκατάσταση του Firefox 1.1.1.Εγκατάσταση σε συστήματα Windows Σημείωση: Εάν κάνετε αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης iqsystem 6.22

Οδηγίες χρήσης iqsystem 6.22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.0 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ IQSYSTEM 6.22... 4 2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (HARDWARE)... 4 2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (DEDICATED ENVIRONMENT)... 7 2.3 ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειριστή του TOSHIBA Viewer V2

Εγχειρίδιο χειριστή του TOSHIBA Viewer V2 Εγχειρίδιο χειριστή του TOSHIBA Viewer V2 Wordcraft International Limited, Σύµβαση άδειας χρήσης του Λογισµικού ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ Το λογισµικό αδειοδοτείται υποκείµενο σε περιορισµούς πάνω στην επιτρεπόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Οδηγός χρήσης Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Πνευµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σύντομης Έναρξης Χρήσης

Οδηγός Σύντομης Έναρξης Χρήσης Οδηγός Σύντομης Έναρξης Χρήσης SATO LABEL GALLERY - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σύντομης Έναρξης Χρήσης

Οδηγός Σύντομης Έναρξης Χρήσης Οδηγός Σύντομης Έναρξης Χρήσης SATO LABEL GALLERY - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ NOKIA PC SUITE 5.17 1/21 Πνευµατική Ιδιοκτησία 2002, 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...5 3. ΣΥΝ ΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet Σειρά 9800

HP Deskjet Σειρά 9800 HP Deskjet 9800 HP Deskjet Σειρά 9800 Οδηγός Χρήσης Πληροφορίες περί πνευµατικών δικαιωµάτων Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή ή µετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Trådløs og kablet nettverksdrift

Trådløs og kablet nettverksdrift Trådløs og kablet nettverksdrift HP all-in-one Οδηγός δικτύωσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Nokia PC Suite 6.8 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 1.1 Εφαρμογές Nokia PC Suite...1 1.2 Τι πρέπει να διαθέτετε...2 1.3 Περισσότερες πληροφορίες...4 2. Εγκατάσταση του Nokia PC Suite...5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προϊόντος

Εγχειρίδιο προϊόντος Εγχειρίδιο προϊόντος Εγχειρίδιο προϊόντος Norton Internet Security Το λογισμικό που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο παραχωρείται στο πλαίσιο μιας άδειας χρήσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ NOKIA PC SUITE 5.8 1/25 Πνευµατική Ιδιοκτησία 2002-2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...7 3. ΣΥΝ ΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP Οδηγός χρήστη Lenovo Security Solution FP Οι πληροφορίες που παρέχονται θεωρούνται ακριβείς και έγκυρες. Ωστόσο, η Upek, Inc δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...1 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης

FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης Οδηγός χρήσης του FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες Seagate, Seagate Technology, το λογότυπο Wave

Διαβάστε περισσότερα

ABBYY FineReader 12 Corporate Οδηγός διαχειριστή συστήματος

ABBYY FineReader 12 Corporate Οδηγός διαχειριστή συστήματος ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και δεν περιλαμβάνουν καμία δέσμευση εκ μέρους της

Διαβάστε περισσότερα

HP Color LaserJet CP4005

HP Color LaserJet CP4005 HP Color LaserJet CP4005 HP Color LaserJet CP4005 Οδηγός Χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα και άδεια 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή ή µετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 6200 series all-in-one

HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Norton Security. Εγχειρίδιο προϊόντος

Norton Security. Εγχειρίδιο προϊόντος Norton Security Εγχειρίδιο προϊόντος Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Διαβάστε περισσότερα

Norton. AntiVirus. Εγχειρίδιο προϊόντος

Norton. AntiVirus. Εγχειρίδιο προϊόντος Norton TM AntiVirus Εγχειρίδιο προϊόντος Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton 360TM Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για φορητούς υπολογιστές HP

Οδηγός χρήσης για φορητούς υπολογιστές HP Οδηγός χρήσης για φορητούς υπολογιστές HP Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Bluetooth είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχο αυτού και χρησιµοποιείται από την Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol

Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το λογισµικό δεν σχεδιάστηκε για παράνοµη και µη εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή πνευµατικού υλικού. Ο συγγραφέας σας υπενθυµίζει ότι η άνευ αδείας αντιγραφή πνευµατικού

Διαβάστε περισσότερα

HP Driver Preconfiguration Οδηγός υποστήριξης

HP Driver Preconfiguration Οδηγός υποστήριξης HP Driver Preconfiguration Οδηγός υποστήριξης Οδηγός υποστήριξης για το HP Driver Preconfiguration Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite Επισκόπηση, εγκατάσταση και βασική χρήση (Ελληνική έκδοση) Το κορυφαίο λογισμικό ετικετών & RFID παγκοσμίως Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος

Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος Οδηγός Χρήστη Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft, Windows, Outlook, ActiveSync και το λογότυπο των Windows αποτελούν εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα