Μέσα στα πλαίσια των επιταγών της κοινωνίας για ένα νέο πρόσωπο των οργανισμών παροχής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέσα στα πλαίσια των επιταγών της κοινωνίας για ένα νέο πρόσωπο των οργανισμών παροχής"

Transcript

1 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 59 H EΠIKOINΩNIA ME TON AΣΘENH KAI THN KOINΩNIA ΣTA ΠΛAIΣIA THΣ ΠAPOXHΣ YΠHPEΣIΩN YΓEIAΣ. ANAΓKAIOTHTA TOY ΣYΓXPONOY MANAGEMENT ΣTO ΔHMOΣIO NOΣOKOMEIO. Της: Παρθένας Ευμορφίδου Εισαγωγή 1. Η έννοια και η σημασία του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Μέσα στα πλαίσια των επιταγών της κοινωνίας για ένα νέο πρόσωπο των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας, απέναντι στον ασθενή και την κοινωνία γενικότερα, θεσμοθετήθηκε ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. Η δεοντολογία αυτή αναφέρεται στο ηθικώς προσήκον, στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των γιατρών. Πρόκειται για μία φιλοσοφία εντιμότητας και δικαιοσύνης, που χρησιμεύει στο να προστατεύονται τα δικαιώματα των ασθενών. Είναι, επίσης, ένας κώδικας ηθικής, μία ισορροπία δηλαδή ανάμεσα στην ελεύθερη βούληση και τη νομιμότητα. Αρθρώνεται, έτσι, ένα σύστημα αξιών, οι οποίες βρίσκονται πίσω από τις υπηρεσίες υγείας και τις ιατρικές πράξεις ειδικότερα. Η ηθική συσχετίζεται και με τον ορθολογισμό, την επιλογή, δηλαδή, του ιδανικότερου κριτηρίου για τη δράση του ατόμου 1 (Δεκλερής (επιμ.), 1989). Κατά την άσκηση, λοιπόν, του ιατρικού επαγγέλματος ο γιατρός ακολουθεί ορισμένους κανόνες, σε σχέση με το επάγγελμά του (ως λειτούργημα), τον ασθενή, την κοινωνία, τους συναδέλφους του. Επιπρόσθετα, το ότι σήμερα η ποιότητα ζωής του ασθενή, κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο, είναι το ίδιο σημαντική με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας του (Δικαίος και συν., 1999), καταδεικνύει ότι και η σχέση του γιατρού με τον ασθενή και την κοινωνία είναι πρωταρχικής σημασίας Η επικοινωνία στο νοσοκομείο Το νοσοκομείο είναι ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα οργάνωση, που βρίσκεται σε ενεργό αλληλεξάρτηση με το περιβάλλον του. Μέσα σε αυτό παρατηρείται μία διαπροσωπική επικοι- Η Παρθένα Ευμορφίδου είναι Διοικητικός Υπάλληλος Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου. Μεταπτυχιακό Κράτος και Δημόσια Πολιτική, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

2 60 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH νωνία των μελών του συστήματος μεταξύ τους και με το περιβάλλον. Η επικοινωνία μπορεί να είναι οργανωσιακή (instrumental), να προσανατολίζεται δηλαδή προς τους σκοπούς της οργάνωσης, συμπερασματική (consummatory), που πηγάζει από το συναισθηματισμό του πομπού και συμπτωματική (incidental), δηλαδή ασυνείδητη εκ μέρους του πομπού. Πιο συγκεκριμένα, τα δίκτυα επικοινωνίας μπορεί να είναι τυπικά ή άτυπα. Τα πρώτα σχετίζονται με την τυπική δομή της οργάνωσης και είναι περισσότερο δύσκαμπτα, ενώ τα δεύτερα δεν είναι τυπικά κατοχυρωμένα και προσδιορισμένα, αλλά συμβάλλουν στην εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης, υποστήριξης και κοινωνικοποίησης στην ομάδα 2. Είναι σκόπιμο μέσα στο νοσοκομείο να αναπτυχθούν άτυπα δίκτυα, τόσο μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, όσο και με τους χρήστες υπηρεσιών υγείας, σε συνδυασμό με την εξωτερική επικοινωνία. Για να πετύχει έ- να τέτοιο εγχείρημα, η σχέση γιατρού ασθενούς πρέπει να τεθεί σε πιο σταθερές βάσεις, με γνώμονα το σεβασμό και την εμπιστοσύνη (Παναγιωτοπούλου, 1997). 2. Η έννοια της επικοινωνίας και της πληροφόρησης 2.1. Η εξέλιξη των μοντέλων της σχέσης γιατρού και ασθενούς το πληροφοριακό μοντέλο Παρατηρείται στη σημερινή πραγματικότητα η μετάβαση από το κυρίαρχο, μέχρι πρόσφατα, πατερναλιστικό μοντέλο στο πληροφοριακό, όσον αφορά στις σχέσεις γιατρού ασθενή. Ο γιατρός, έως τώρα, ήταν ο πλέον ειδικός στο να κρίνει το συμφέρον του ασθενούς, μέσα σε μία άνιση σχέση με αυτόν. Ήταν ο παραγωγός/προμηθευτής, που καθόριζε το μέγεθος της ζήτησης, το είδος, την έκταση και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας (Δικαίος και συν., 1999). Ο χρήστης/καταναλωτής δεχόταν αυτήν την εκχώρηση του δικαιώματος της απόφασης, λόγω της εξειδικευμένης γνώσης του γιατρού. Την αντίθετη λογική υιοθετεί το πληροφοριακό μοντέλο, το οποίο θεωρεί ότι ο ασθενής μπορεί να κρίνει και να λάβει αποφάσεις για τη σωστή θεραπεία που θα ακολουθηθεί. Ο γιατρός παίζει, έτσι, το ρόλο του συνηγόρου, με την έννοια ότι δεν αποφασίζει μόνος του, δεν πληροφορεί απλά, αλλά εξασφαλίζει ότι κανείς δε σφετερίζεται τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ασθενών (Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 1992) Η νέα σχέση γιατρού ασθενούς και τα δικαιώματα των ασθενών Το Νοσοκομείο, εκτός από τόπος θεραπείας, έρευνας και εκπαίδευσης, έχει και έναν κοινωνικό ρόλο, τον οποίο οφείλει να συνειδητοποιήσει μέσα από τη δραστηριότητά του ως οργανισμός, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας (Στάθης (επιμ.), 2004). Έτσι, λοιπόν, εμφανίστηκε η αναγκαιότητα της προστασίας του κοινωνικού δικαιώματος για ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών υγείας, με ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην παροχή φροντίδας υγείας. Ταυτόχρονα, χρήζουν προστασίας τα ατομικά δικαιώματα των χρηστών υπηρεσιών υγείας, όπως η αξιοπρέπεια, το απόρρητο, ο σεβασμός των πεποιθήσεων, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, στη συμμετοχή στη λήψη απόφασης για την υγεία του, στη συναίνεση για κάθε ιατρική πράξη. Η έννοια, όμως, των δικαιωμάτων των ασθενών είναι συμπληρωματική με τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών υγείας. Το πρώτο γνωστό κείμενο, που δημιουργεί ένα υποτυπώδες πλαίσιο δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων αντίστοιχα, είναι ο περίφημος όρκος του Ιπποκράτη. Από τότε, πολλά κείμενα ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό 3. Το 1994, εκδόθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ασθενών, που αποτελεί κείμενο σταθμό, γιατί για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται ο ασθενής ως συνεργάτης στην παροχή υπηρεσιών υγείας (Σουλιώτης (επιμ.), 2006). Δημιουργήθηκε, βέβαια, και η αναγκαιότητα ενός οργάνου ε-

3 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 61 λέγχου, του Συνηγόρου της Υγείας ή Ombudsman για την Υγεία, που εντάσσεται στα πλαίσια του Συνηγόρου του Πολίτη. Ο Συνήγορος της Υγείας διαχειρίζεται ζητήματα ιατρικού λάθους, κακής εξυπηρέτησης σε νοσοκομεία, παραβίασης ιατρικού απορρήτου, ελαττωματικής τήρησης και κατάχρησης ιατρικού αρχείου (Καραχάλιος, 2006). Εξάλλου, οι σχέσεις γιατρών και ασθενών είναι φαινόμενο σύνθετο και επηρεάζεται από τη μόρφωση, το χαρακτήρα, την κουλτούρα, την οικονομική κατάσταση και τις δεδομένες ανάγκες της κάθε πλευράς. Ένα, πάντως, κριτήριο που επηρεάζει τη σχέση αυτή είναι η καθημερινή επαγγελματική πρακτική του γιατρού και ο βαθμός που μπορεί αυτός : να εμπνέει το αίσθημα της ασφάλειας να πείθει ότι ασχολήθηκε με τον άρρωστο όσο έπρεπε και να εμπνέει το αίσθημα της ελπίδας, ακόμη και σε δύσκολα περιστατικά (Βατόπουλος, Τούντας (επιμ.), 1985). Πάντως, η μελέτη της καθημερινής νοσοκομειακής πραγματικότητας και η εμπειρία των ειδικών έχουν αποδείξει ότι η συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας επιδρά άμεσα στην ιατρική φροντίδα και, ακόμη περισσότερο, στην ποιότητά της (Κοντούλη Γείτονα, 1997) Η έννοια της επικοινωνίας και της πληροφόρησης στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Τα δικαιώματα των ασθενών και η προάσπισή τους έθεσαν τη βάση για την κωδικοποίηση ορισμένων κανόνων, που σχετίζονται με τα επαγγέλματα υγείας. Πιο συγκεκριμένα, για την ά- σκηση του ιατρικού επαγγέλματος ψηφίστηκε ο Ν. 3418/2005, που αποτελεί τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Μέσα στον κώδικα οι έννοιες της επικοινωνίας και της πληροφόρησης αποτελούν κομβικά σημεία και συσχετίζονται με τα εξής : Τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, που χρειάζεται να αναπτυχθεί ανάμεσα στο γιατρό και τον ασθενή. Ο γιατρός σέβεται τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές, ηθικές ή πολιτικές απόψεις του ασθενή, την ιδιωτικότητα (προσωπική και οικογενειακή ζωή) και την αξιοπρέπειά του. Δεν εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη του και δε χρησιμοποιεί τη θέση του προς όφελός του (άρθρο 8). Τη διεπιστημονικότητα που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την άσκηση της ιατρικής. Ο γιατρός προσπαθεί να εξασφαλίσει την παροχή αξιοπρεπούς και αποτελεσματικής φροντίδας στον ασθενή, όχι μόνο με τις ιατρικές γνώσεις του, αλλά και με τις κλινικές δεξιότητες και τις ικανότητες συνεργασίας μέσα στην ομάδα των επαγγελματιών υγείας (άρθρο 10). Είναι σκόπιμο να υπάρχει μία προηγούμενη μελέτη εργασίας για τα μέλη της ομάδας, που να α- ποτελεί το εργαλείο για την αποτελεσματική οργάνωση της εργασίας (Δικαίος και συν., 1999). Την ενημέρωση του ασθενή για την κατάσταση της υγείας του, τα αποτελέσματα της ιατρικής πράξης και θεραπείας του, τους ενδεχόμενους κινδύνους και το χρόνο αποκατάστασης. Βέβαια, ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ζητήσει να μην ενημερωθεί ο ίδιος, αλλά κάποιος οικείος του (άρθρο 11). Τη συναίνεση του ασθενή, που έχει την ικανότητα να συναινέσει, για οποιαδήποτε ιατρική πράξη (άρθρο 12), μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωσή του. Την έννοια του ιατρικού απόρρητου. Ο γιατρός οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για ό- λα τα στοιχεία που σχετίζονται με τον ασθενή (άρθρο 13). Την τήρηση ιατρικού αρχείου. Με τον τρόπο αυτό είναι πιο εύκολη η διάγνωση και θεραπεία, αλλά και ο ίδιος ο ασθενής (ή τρίτα πρόσωπα σε ειδικές περιπτώσεις) μπορεί να έχει πρόσβαση στο προσωπικό του αρχείο (άρθρο 14).

4 62 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Την αγωγή υγείας. Ο γιατρός οφείλει να δίνει όλες τις πληροφορίες για θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών (άρθρο 15). Ακόμη, πληροφορεί τον ασθενή για τον τρόπο αποκατάστασης της υγείας του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, αλλά κυρίως μετά από την έξοδό του από το νοσοκομείο Η πληροφόρηση - ενημέρωση Η σχέση γιατρού ασθενή είναι μία συμβατική σχέση, στην οποία ο γιατρός βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση, ενώ ο ασθενής μειονεκτεί, λόγω της άγνοιας και της αδυναμίας του. Εδώ υπεισέρχεται το δικαίωμα της ενημέρωσης πληροφόρησης για την κατάσταση της υγείας του, την προτεινόμενη θεραπεία, τους κινδύνους, τις εναλλακτικές λύσεις και το αποτέλεσμα αυτών. Μπορεί να ζητήσει, βέβαια, να μην ενημερωθεί ή να ζητήσει δεύτερη γνώμη (Σουλιώτης, 2006). Ειδικές περιπτώσεις υπάρχουν όταν ο ασθενής δεν είναι σε θέση να ενημερωθεί, λόγω η- λικίας ή σοβαρότητας της κατάστασής του. Γενικά, υπάρχουν τρεις κανόνες για τον τρόπο της ενημέρωσης. Ο γιατρός μπορεί να πει : 1. ό,τι θα επιθυμούσε να γνωρίζει ο συγκεκριμένος ασθενής (αρχή της αυτονομίας) 2. ό,τι ο μέσος ασθενής θα επιθυμούσε ορθολογικά να γνωρίζει και 3. ό,τι ο μέσος γιατρός πιστεύει ότι θα έπρεπε να πει (άρνηση της αυτονομίας). Πάντως, το ζήτημα της ενημέρωσης συνδέεται στενά με το πρόβλημα δίλημμα της αποκάλυψης της αλήθειας και, σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται από το συγκεκριμένο ασθενή (Δάλλα Βόργια και συν., 1985) Η συναίνεση Συγκατάθεση συναίνεση σημαίνει συμφωνία, συμμόρφωση, άδεια για μία πράξη και είναι έννοια αναγκαία, τόσο στις ιατρικές πράξεις, όσο και στην έρευνα. Αποτελεί μία νομική έννοια, αλλά και μία πραγματική κατάσταση και για να είναι έγκυρη και ισχυρή πρέπει να συγκεντρώνει ορισμένες προϋποθέσεις : Να είναι σαφής και όχι αποτέλεσμα πλάνης, απειλής ή απάτης. Να προηγείται της ιατρικής πράξης και να την καλύπτει πλήρως, ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο εκτέλεσής της. Να είναι συνειδητή, μετά από πλήρη ενημέρωση. Να δίνεται από άτομο που είναι ικανό να συναινέσει και Να ανταποκρίνεται στην αληθινή βούλησή του. Η συνειδητή συγκατάθεση εμφανίζεται ως δόγμα με τους υποστηρικτές του, που υπερασπίζουν το ατομικό δικαίωμα του ασθενούς και τους αντιπάλους του, που θεωρούν ότι οι α- σθενείς ή δεν είναι σε θέση να καταλάβουν ή δεν θέλουν να ενημερωθούν (Δάλλα Βόργια, 1985) Ιατρικό απόρρητο και ιατρικό αρχείο Το ιατρικό απόρρητο αποτελεί στοιχείο ύψιστης σημασίας στην καθημερινή δράση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και αυτό φαίνεται μέσα από την ελληνική νομοθεσία, η οποία έχει περιφρουρήσει τη διαδικασία με διατάξεις, επιβάλλοντας ποινές σε αυτούς που το παραβιάζουν 4. Ούτως ή άλλως, το ιατρικό απόρρητο πρέπει να εφαρμόζεται ως γενική αρχή, γιατί πάνω σε αυτό θεμελιώνονται οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενούς συστήματος υ- γείας, συνεισφέροντας στη βελτίωση της θεραπευτικής φροντίδας, στο σεβασμό του ατόμου και της αυτονομίας του, στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του ασθενούς προς το ιατρικό επάγγελμα (Καραγιάννη και συν., 2006).

5 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 63 Έτσι, όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην ιατρική κατάσταση του ασθενούς, στη διάγνωση και θεραπεία πρέπει να είναι απόρρητη, ακόμη και μετά το θάνατό του. Ο ίδιος, βέβαια, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά του αρχεία. Οι ιατρικές παρεμβάσεις επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση εκπλήρωσης νομικού καθήκοντος έκτακτης ανάγκης ή για τη διαφύλαξη έννομου, δημοσίου ή άλλου συμφέροντος Φροντίδα υγείας και νοσηλεία Οι ασθενείς έχουν δικαίωμα για απολαβή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και για ανθρώπινη σχέση με τους εργαζόμενους στην υγεία. Χρειάζεται μία συνέχεια στη φροντίδα τους, που διασφαλίζεται με τη συνεργασία των επαγγελματιών υγείας, ειδικά όταν οι ασθενείς αλλάζουν γιατρό. Κατά τη λήψη του εξιτηρίου πρέπει να τους δίνονται αναλυτικά οι οδηγίες που τους αφορούν, αλλά και αν πάσχουν από ανίατες ασθένειες έχουν δικαίωμα στην ανθρώπινη φροντίδα. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν ότι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, που αφορούν τα δικαιώματα αυτά, αλλά και σε διαδικασίες ελέγχου (ανεξάρτητες αρχές), εάν παραβιάζονται τα τελευταία (Σουλιώτης, 2006). 3. Δράσεις για την καλύτερη επικοινωνία του δημόσιου νοσοκομείου με τον ασθενή και την κοινωνία Τις περισσότερες φορές η επικοινωνία και οι σχέσεις με τους ασθενείς μέσα στα πλαίσια του σύγχρονου νοσοκομείου είναι δυσχερής. Αυτό οφείλεται : Στη φύση του αγαθού που παρέχουν οι υπηρεσίες υγείας. Στην πολυπλοκότητα των οργανισμών υγείας. Στην ψυχολογία των ομάδων που προσέρχονται σε αυτές. Χρειάζεται, λοιπόν, σχεδιασμός μιας στρατηγικής που θα βελτιώσει αυτή την επικοινωνία. Στη συνέχεια αναπτύσσονται τρία σχέδια δράσης προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τις δράσεις είναι η εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού στην κοινωνική και οικογενειακή ιατρική, στην ιατρική της εργασίας κ.ά., εφόσον απαιτείται ένας σύγχρονος και πρακτικός προσανατολισμός του δημόσιου νοσοκομείου (Δικαίος και συν., 1999) Ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων μάρκετινγκ του νοσοκομείου Αναγκαιότητα του μάρκετινγκ δημοσίων σχέσεων Το νοσοκομείο μέσα στα πλαίσια του σύγχρονου management χρησιμοποιεί το μάρκετινγκ (social marketing) μαζί με τις δημόσιες σχέσεις, για να κάνει γνωστή την ύπαρξή του και το προσφερόμενο έργο του προς το κοινωνικό σύνολο, ώστε το τελευταίο να εκτιμήσει το ρόλο του. Αποσκοπεί, δηλαδή, στη νομιμοποίηση και στη βελτίωση των υπηρεσιών του και μάλιστα σε τρία σημεία : Στην ταχεία εξυπηρέτηση των χρηστών και την απόλυτη ικανοποίησή τους. Στη δίκαιη ανταμοιβή για την παροχή υπηρεσιών. Στην ανταποδοτικότητα. Γενικά, το ζητούμενο αποτέλεσμα είναι η αύξηση της παροχής υπηρεσιών, λόγω της αυξημένης ευαισθησίας στην πληροφόρηση και την υποστήριξη του ασθενή. Επίσης, στόχος είναι να επανακτηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού, εφόσον όμως μειώνονται τα κρούσματα κακής μετα-

6 64 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH χείρισης, που προβληματίζουν συνεχώς την κοινή γνώμη, τόσο για την παροχή φροντίδας, όσο και για τις παράνομες χρηματικές αξιώσεις. Βέβαια, η δημιουργία ιδιαιτέρου τμήματος μάρκετινγκ είναι δύσκολη υπόθεση και εξαρτάται από τα διαθέσιμα κεφάλαια του νοσοκομείου και το διαθέσιμο προσωπικό (Μουμτζόγλου, 1996 Παναγιωτοπούλου, 1997) Αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων Οι δημόσιες σχέσεις επιζητούν να δώσουν μια άλλη διάσταση και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και νόημα στις υπηρεσίες υγείας. Πιο αναλυτικά, η αποστολή τους είναι : Ο εξανθρωπισμός των σχέσεων των ομάδων που συνδέονται με το νοσοκομείο. Η κοινωνικότητα του νοσοκομείου. Η αύξηση της παραγωγικότητας με την καλλιέργεια κλίματος καλής συνεργασίας. Η δημιουργία εικόνας κύρους και καλής φήμης. Οι καλές σχέσεις με το προσωπικό, τις διάφορες κρατικές αρχές, τον τύπο και το κοινό. Η πληροφόρηση - ενημέρωση για θέματα υγείας Τα μέσα των δημοσίων σχέσεων Η επικοινωνία για τις δημόσιες σχέσεις και το μάρκετινγκ είναι διπλή : στο εσωτερικό του νοσοκομείου (εργαζόμενοι) στο εξωτερικό (ασθενείς, κοινό, άλλοι φορείς). Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά επικοινωνιακά μέσα : στο εσωτερικό : επιστολική επικοινωνία, πληροφοριακό έντυπο, περιοδικά του νοσοκομείου, σεμινάρια, ομιλίες, διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, κοινωνικές εκδηλώσεις, βραβεία. στο εξωτερικό : επιστημονικές ημερίδες, εορταστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, ο- μιλίες, προβολή στα ΜΜΕ, συνεντεύξεις τύπου, δελτία τύπου (Στάθης, 2004) Η δημόσια διοίκηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Η έννοια της ΚτΠ τονίζει τη μεγάλη σημασία που έχει στη ζωή μας η πληροφορία. Έτσι, το κυριότερο χαρακτηριστικό των νέων δομών είναι η ικανότητά τους να παράγουν και να διαχειρίζονται αποδοτικά τον τεράστιο όγκο πληροφοριών (Αναστασιάδης, 2000). Εισάγεται, λοιπόν, η έννοια της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης, που αντίστοιχα για τον τομέα της υγείας σημαίνει μία μόνιμη δέσμευση για τη βελτίωση των σχέσεων, μεταξύ των πολιτών και του Δημόσιου Τομέα, μέσω της βελτιωμένης, αποτελεσματικής και αποδοτικής παροχής υπηρεσιών, πληροφοριών και γνώσεων. Προϋπόθεση είναι η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων μερών και η λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων. Τα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να διασφαλίζουν τους παρακάτω στόχους: εμπιστευτικότητα ακεραιότητα επικύρωση υπευθυνότητα διαθεσιμότητα. Οι τρεις βασικοί στόχοι εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα μπορούν να ε- πιτυγχάνονται ταυτόχρονα ή η επίτευξη του ενός να αποκλείει την επίτευξη του άλλου (βλ. Σχήμα 1).

7 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 65 Σχήμα 1 Σχέση εμπιστευτικότητας (Ε), ακεραιότητας (Α) και διαθεσιμότητας (Δ) Ένα από τα πιο σημαντικά, επίσης, ζητήματα είναι η διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. διοικητικά, οικονομικά, ιατρικά δεδομένα), γιατί αυτό βοηθάει στην επικοινωνία της μονάδας υγείας με άλλους φορείς και με τους πολίτες (Αποστολάκης, 2005) Ο ηλεκτρονικός φάκελος Ο ηλεκτρονικός φάκελος είναι ένας τρόπος εφαρμογής όλων των παραπάνω. Είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο, που υποστηρίζει την απόλυτη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια ιατρικών πληροφοριών με σκοπό : τη διάχυση της ιατρικής πληροφόρησης την ιατρική έρευνα και τη θεραπευτική αντιμετώπιση τη μείωση ιατρικών σφαλμάτων τη βελτίωση της ποιότητας και τον έλεγχο του κόστους νοσηλείας τη διευκόλυνση σύγχρονων υπηρεσιών, όπως η Τηλεϊατρική, η Τηλεσυμβουλευτική κ.ά.(σουλιώτης (επιμ.), 2006). Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας είναι η ταχύτητα, η ασφάλεια, η προσβασιμότητα στις πληροφορίες και η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (Καραχάλιος, 2006). Ακόμη, οι ψυχοκοινωνικές πτυχές του αρχείου, δηλαδή οι πληροφορίες για το κοινωνικό περιβάλλον του ασθενή και τον τρόπο ζωής του, βοηθούν ανεκτίμητα στην πρόταση σχεδίου θεραπείας, που ο ασθενής θα είναι πρόθυμος να ακολουθήσει (Αποστολάκης, 2005). Τελικά, ο πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος μπορεί να λάβει το χαρακτήρα συμβολαίου. Τα διάφορα ιατρικά ντοκουμέντα είναι έγγραφα που αποτελούν κτήμα του ασθενή, στα οποία έ- χει δικαίωμα πρόσβασης Άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες Η δημόσια διοίκηση και το σύγχρονο νοσοκομείο οφείλουν να ενσωματώσουν τη νέα τεχνολογία στο δομικό τους πλαίσιο, με στόχο αφενός να μειώσουν το κόστος και αφετέρου να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους. Έτσι, μέσα στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να διακριθούν τρία επίπεδα : Ηλεκτρονικές υπηρεσίας πληροφόρησης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητά τις πληροφορίες που θέλει (ασθένειες, θεραπείες, ιατρικά νέα), μέσω του διαδικτύου με τη χρήση διάφορων forum με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

8 66 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Ηλεκτρονικές υπηρεσίες επικοινωνίας. Η επικοινωνία θα γίνεται μέσω ή με τα εργαλεία της τηλεδιάσκεψης, τηλεϊατρικής κλπ. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες συναλλαγών. Θα υπάρξει η δυνατότητα εξυπηρέτησης με ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση εγγράφων (Αναστασιάδης, 2000) Πρακτικές επικοινωνίας με τους ασθενείς Υπάρχει περίπτωση η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο έντονος καταμερισμός της εργασίας και η μεγάλη εξειδίκευση, που κυριαρχεί μέσα στο χώρο του νοσοκομείου να έχει αρνητικά αποτελέσματα στην επικοινωνία με τον ασθενή, να κάνει μικρότερη την επαφή του γιατρού μαζί του (Δικαίος και συν, 1999). Είναι αναγκαίο, επομένως, να βρεθούν τρόποι που θα μικρύνουν αυτήν την απόσταση. Μια πρώτη ενέργεια μπορεί να αποτελέσει ο διαχωρισμός των δωματίων κάθε τμήματος του νοσοκομείου στους αρμόδιους γιατρούς, έτσι ώστε ο καθένας να επικοινωνεί με ορισμένους και συγκεκριμένους ασθενείς. Το καλύτερο είναι να έχει προσδιοριστεί προηγουμένως η ταυτότητα του κάθε ασθενή, αλλά και ο αρμόδιος γιατρός να θυμάται το ιστορικό του καθένα από αυτούς. Η απομνημόνευση των ονομάτων των ασθενών μπορεί να δημιουργήσει, επιπλέον, ένα κλίμα φιλικό, ανθρώπινο και μεγαλύτερη τελικά εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του γιατρού. Πολύ θετικό, από την άλλη πλευρά, είναι να γίνει αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους ασθενείς. Η γνώμη των ασθενών αποδίδει σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία του συστήματος και μπορεί να τη βελτιώσει. Είναι σκόπιμο να σχεδιαστεί ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα συμπληρώνεται από τους ασθενείς και θα γίνεται η συλλογή των στοιχείων, που ως ανάδραση (feedback) θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό (Μουμτζόγλου, 1996). 4. Συμπεράσματα Ησχέση του γιατρού με τον ασθενή στηρίζεται σήμερα στις σχέσεις εξουσίας που παρατηρούνται στο νοσοκομείο. Ο γιατρός έχοντας συνεχώς μεγαλύτερη πληροφόρηση και την τεχνολογική ανάπτυξη με το μέρος του αισθάνεται πιο ισχυρός, αλλά ταυτόχρονα και πιο απομακρυσμένος από τον ασθενή. Ο ίδιος ο ασθενής νιώθει είτε αδύναμος απέναντι στο γιατρό, αλλά και στους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας, είτε δεν του έχει εμπιστοσύνη, λόγω της απομυθοποίησης του ιατρικού επαγγέλματος, στην οποία έχει οδηγήσει και η πρακτική της παράνομης χρηματοδότησης του προσωπικού του νοσοκομείου για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας (Δικαίος και συν., 1999). Αυτό το κενό προσπαθεί να καλύψει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, θέτοντας κάποια όρια και κανόνες για την άσκηση της ιατρικής Τα ζητήματα της ενημέρωσης, της επικοινωνίας και της αγωγής υγείας απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό, σωστές αποφάσεις, ένα πλαίσιο συνεργασίας όλων των μερών και αποφασιστικότητα. Κεντρικοί άξονες επάνω στους οποίους μπορεί να χτιστεί η νέα σχέση νοσοκομείου κοινωνίας είναι : Η ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων, που θα προβάλλουν το νέο ανθρώπινο και πιο συναισθηματικό πρόσωπο του νοσοκομείου προς την κοινωνία. Η εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στην ηλεκτρονική διοίκηση, με τη διατήρηση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και τη λειτουργία , forum κλπ. από την πλευρά του νοσοκομείου και

9 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 67 μια πιο πρακτική τεχνική επικοινωνίας και νοοτροπία, όσον αφορά στους ίδιους τους ε- παγγελματίες υγείας, μέσα στη λογική της οικοδόμησης μιας σχέσης σεβασμού και εμπιστοσύνης με τον ασθενή. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Πρέπει να τονιστεί, ότι, συνήθως, τα οικονομικά κριτήρια έρχονται σε αντίθεση με τα ηθικά, μπορεί ό- μως να υπάρξει συγκερασμός, όπως συμβαίνει με το κριτήριο κόστους οφέλους (cost-benefit analysis). 2. Μία ακόμη βασική διάκριση, όσον αφορά στην κατεύθυνση της επικοινωνίας, είναι η κάθετη (από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω) και η οριζόντια επικοινωνία. 3. Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γενική Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, Δεκέμβριος 1948, Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική, Συμβούλιο της Ευρώπης, Οβιέδο, 1997, Οικουμενική διακήρυξη για το ανθρώπινο γονιδίωμα και τα δικαιώματα των ανθρώπων, Unesco, 1998, Οδηγία Ν.5 για την Υγεία και την Ποιότητα ζωής, Συμμετοχή των πολιτών, Συμβούλιο της Ευρώπης, Π.Κ. άρθ. 371, Α.Κ. άρθ. 914, 932, Ν. 3252/2004, άρθ Βιβλιογραφία Αναστασιάδης Π. (2000), της πληροφορίας, Προσεγγίζοντας τη νέα ψηφιακή εποχή, εκδ. Νέα Σύνορα, Αθήνα, σ. 25, Αποστολάκης Ι. (2005), Θέματα Διοίκησης Πληροφοριακών Υποδομών στις Μονάδες Υγείας, εκδ. Mediforce Services S.A., Αθήνα. σ , Βατόπουλος Α. Τούντας Γ.(επιμ.) (1985), Το Συμπόσιο του ΑΝΤ1 για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, εκδ. Πολύτυπο, Αθήνα, σ Δεκλερής Μ. (επιμ.) (1989), Διοίκηση Συστημάτων, εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα, Κομοτηνή, σ Δίκαιος Κ., Κουτούζης Μ. και συν (1999), Βασικές αρχές διοίκησης διαχείρισης (management) υπηρεσιών υγείας, ΕΑΠ, Πάτρα, σ. 66,451,458, Κοντούλη Γείτονα Μ. (1997), Πολιτική και Οικονομία της υγείας. εκδ. Εξάντας, σ Μουμτζόγλου Α. (1996), Marketing στο Νοσοκομείο, εκδ, Κ&Π. Σμπίλιας, ΑΕΒΕ, Αθήνα, σ , Παναγιωτοπούλου Ρόη (1997), Η επικοινωνία στις οργανώσεις, εκδ. Κριτική, Αθήνα, σ , 342. Σουλιώτης Κ. (επιμ.) (2006), Πολιτική και οικονομία της υγείας, εκδ. Παπαζήση, σ , ,249. Στάθης Γ. (επιμ.) (2004), Διάλογοι για το Νοσοκομειακό Management, εκδ. Mediforce Services S.A., Αθήνα. σ Περιοδικά Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Ηθικά και δεοντολογικά προβλήματα στη νοσηλευτική, Τόμος 9, Τεύχος 1, Ιανουάριος Φεβρουάριος 1992, σ Δάλλα-Βόργια Π., Ζαβιτσάνος Ξ., Τριχόπουλος Δ., Συνειδητή συγκατάθεση σε θεραπεία ή έρευνα, Materia Medica Greca, Τόμος 13, Τεύχος 4, Αυγ. 1985, σ Καραγιάννη Α., Κουλούρη Α., Κοντέλλη Α., Ιατρικό και Νοσηλευτικό Απόρρητο, Επιθεώρηση Υγείας, Τόμος 17, τεύχος 103, Νοέμβριος Δεκέμβριος 2006, σ Καραχάλιος Γ., Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας : η νέα εποχή δε μπορεί να περιμένει!, Μ.D., Μάιος Ιούνιος 2006, σ Καραχάλιος Κ., Δελτία Ενημέρωσης, M.D., Μάιος Ιούνιος 2006, σελ. 26. Νόμοι Ν. 3418, ΦΕΚ Α_287/

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασθένεια και stress Ο φόβος της πιθανής ασθένειας και η αγωνία για την επιβίωση Ο φόβος της απώλειας του ελέγχου ζωτικών λειτουργιών Ο φόβος της καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΤΟ 56% ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΗΣ, MD, MSc, MFSSoc ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΕΚΠΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΔ.Π. 20/2004 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ Αρ. 3799 της 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 20. Οι περί Δεοντολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Βιοηθικής. Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής

Αρχές Βιοηθικής. Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής Αρχές Βιοηθικής Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής Ηθική Tο σύνολο των θεσμοθετημένων κανόνων μιας κοινωνίας που καθορίζουν τη συμπεριφορά των ατόμων με βάση το κοινωνικά αποδεκτό, το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: ΘΕΜΕΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: ΘΕΜΕΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ: ΘΕΜΕΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Κώστας Ρ. Σολδάτος Ομότ. Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ Διευθυντής Μ.Φ.Ψ.Υ. Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου Διάλεξη 14.10.2015 (Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος

Δ. Μυλωνόπουλος 5. Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών-Φοροτεχνικών ΥΑ 57088/ΔΙΟΕ-1033/2013 ΦΕΚ 3314/2013 Δρ. Δ. Μυλωνόπουλος Καθηγητής 2014 Σκοπός Ποιότητα / διαφάνεια υπηρεσιών που παρέχονται από Λ-Φ Προστασία Ηθικού και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.7.2016 2015/2103(INL) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Αξιολόγησης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα μέλη της Ομάδας Επιστημονικής και Διοικητικής Υποστήριξης» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητικά παιδιά και Συνήγορος του Πολίτη

Διαβητικά παιδιά και Συνήγορος του Πολίτη Διαβητικά παιδιά και Συνήγορος του Πολίτη Ιωάννα Αρσενοπούλου, Ιατρός ΜSc Διοίκηση Υπηρ. Υγείας & MSc Διατροφική Ιατρική Ειδκή Επιστήμονας Τομέας Κοινων. Προστασίας- Υγείας ΣτΠ email: arsenopoulou@synigoros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα)

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής καρδιολογικής κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Α) Η Αγωγή της Υγείας. Η αγωγή της υγείας στοχεύει στην Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών.

Α) Η Αγωγή της Υγείας. Η αγωγή της υγείας στοχεύει στην Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών. Α) Η Αγωγή της Υγείας Η αγωγή της υγείας στοχεύει στην Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών. Α) Η Αγωγή της Υγείας Η αγωγή υγείας είναι μια διαδικασία που στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εισαγωγή Ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας του ΙΙΑ είναι να προάγει την κουλτούρα ηθικής στο επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο. Γνώρισε τα ικαιώµατά σου

Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο. Γνώρισε τα ικαιώµατά σου Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο Γνώρισε τα ικαιώµατά σου Γνωρίζεις τα δικαιώµατα σου ως ασθενής; Γνωρίζοντας τα δικαιώµατά σου µπορείς να τα διεκδικήσεις. Απαίτησε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδ. Έτος 2014-2015 Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική Ενότητα Διδάσκων / Διδάσκουσα ΜΑΘΗΜΑ 1ο 30/09/2014 Η έννοια της Βιο-ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... Συντομογραφίες..

Περιεχόμενα. Πρόλογος... Συντομογραφίες.. Πρόλογος...... Συντομογραφίες.. ΙΧ ΧΙΧ 1. Εισαγωγή Ι. Συναίνεση του ασθενούς και ατομικό δικαίωμα προστασίας της υγείας... 1 ΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο της συναίνεσης του ασθενούς. 6 ΙΙΙ. Η σημασία του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A2 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ TΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A2 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ TΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A2 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ TΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Ψηφίσθηκε από την Οδοντιατρική Επιτροπή Σύνδεσης της Ε.Ε. στην ολοµέλεια της στο Ελσίνκι, στις 18

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα για Συζήτηση. Παγίδες προς αποφυγή Τελικά.;

Θέματα για Συζήτηση. Παγίδες προς αποφυγή Τελικά.; 4/22/2016 template from www.brainybetty.com copyright 2006 2 Θέματα για Συζήτηση. Όροι και Ορολογία Συμμόρφωση Προσκόλληση Συνεργατική Θεραπεία - Αυτοδιαχείριση Παράγοντες που επιδρούν Πως εκτιμάται η

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Syllabus του προγράµµατος IT in Health (Τεχνολογίες στην Υγεία) Ο σκοπός του προγράµµατος IT in Health είναι να ενηµερώσει και να εκπαιδεύσει τους υποψήφιους και τους επαγγελµατίες υγείας πάνω σε ζητήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η ύπαρξη των παραγόντων «υγιεινής» ή «διατήρησης» (κατά τον Herzberg) δημιουργεί ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Δεοντολογία διδάσκει τη σωστή, την άψογη στάση και συμπεριφορά του γιατρού απέναντι στον άρρωστο συνάνθρωπό του, απέναντι στο συνάδελφό του και

Η Δεοντολογία διδάσκει τη σωστή, την άψογη στάση και συμπεριφορά του γιατρού απέναντι στον άρρωστο συνάνθρωπό του, απέναντι στο συνάδελφό του και Η Δεοντολογία διδάσκει τη σωστή, την άψογη στάση και συμπεριφορά του γιατρού απέναντι στον άρρωστο συνάνθρωπό του, απέναντι στο συνάδελφό του και στην κοινωνία μέσα στην οποία ζει και αναπτύσσεται. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Δρ Πέτρος Κολοβός Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Η Συμμετοχή στη Φροντίδα Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση και Βιοηθική

Διαμεσολάβηση και Βιοηθική Διαμεσολάβηση και Βιοηθική Διεπιστημονικό Συνέδριο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική ΙΙ, Αθήνα, 14-15/03/2014 Πανεπιστημίου Κύπρου 1 Διαφορές βιοηθικής διαμεσολάβησης από κλασική διαμεσολάβηση Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ποιότητας (1/5)

Θέματα ποιότητας (1/5) Θέματα ποιότητας (1/5) Καλό λογισμικό ποιότητα Ποιότητα: Προϊόντος Σε σχέση με διεργασίες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 1 Θέματα ποιότητας (2/5) Άποψη χρηστών με βάση τη λειτουργικότητα, τις αστοχίες,

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο ασθενής πριν αποφασίσει τη συμμετοχή του;

Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο ασθενής πριν αποφασίσει τη συμμετοχή του; Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο ασθενής πριν αποφασίσει τη συμμετοχή του; Χ. Χριστοδούλου Παθολόγος- Ογκολόγος Δ/ντής Β' Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Metropolitan Ηθική αναγκαιότητα κλινικών μελετών Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και ομαδική εργασία

Ηγεσία και ομαδική εργασία Ηγεσία και ομαδική εργασία Παπαθεοδώρου Μαρία ΤΕ Νοσηλεύτρια, MBA, Προϊσταμένη Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ηγεσία και ομαδική εργασία Συνθετότητα και πολυπλοκότητα σύγχρονης εποχής Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7: Η Βιοηθική ως πεδίο της Εφαρμοσμένης Ηθικής

Ενότητα 7: Η Βιοηθική ως πεδίο της Εφαρμοσμένης Ηθικής ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 7: Η Βιοηθική ως πεδίο της Εφαρμοσμένης Ηθικής Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1.Βιοηθική 2.Ανθρώπινα Δικαιώματα 1.Ανθρώπινο γονιδίωμα και ανθρώπινα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το EthicsPoint

Σχετικά με το EthicsPoint Σχετικά με το EthicsPoint Αναφορές Γενικά Ασφάλεια & Εμπιστευτικότητα Αναφορών Συμβουλές & Βέλτιστες Πρακτικές Σχετικά με το EthicsPoint Τι είναι το EthicsPoint; Το EthicsPoint είναι ένα περιεκτικό και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014

Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014 Κώδικας Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ Οκτώβριος 2014 Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης στον φαρμακευτικό κλάδο Οι σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών υγείας έχουν βαθιά και θετική επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ

Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ Ένα από τα δύσκολα καθήκοντα του γιατρού είναι και η αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχείριση της Πληροφορίας στην Υγεία και η Αναπτυξιακή Προοπτική της. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Συστημάτων

Η Διαχείριση της Πληροφορίας στην Υγεία και η Αναπτυξιακή Προοπτική της. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Συστημάτων Η Διαχείριση της Πληροφορίας στην Υγεία και η Αναπτυξιακή Προοπτική της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Συστημάτων Η διαχείριση και ο έλεγχος των πληροφοριών στην υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση.

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Περικλής Τζιάρας, Κοινωνικός Λειτουργός Γ.Ν.Ελευσίνας "Θριάσιο", Μέλος ΔΣ ΣΚΛΕ Κοινωνική Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Σχολικό Έτος 0-0 Β Λυκείου Αρσάκειο Λύκειο Πατρών ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: ΑΡΕΤΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΣ ΤΩΖΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Επιβλέποντες καθηγητές: Σ. Σταματόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεiο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών /ριων Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Γραφεiο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών /ριων Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γραφεiο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών /ριων Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΥΤΣΑΒΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚ. ΚΟΥΖΟΥΠΗ ΗΛΙΑΝΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεiο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών /ριων Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Γραφεiο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών /ριων Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γραφεiο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών /ριων Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ : ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΥΤΣΑΒΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚ. ΚΟΥΖΟΥΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2017 ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Πέτρος Κ. Τσαντίλας Διδάκτωρ Νομικής Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

Ποινικές όψεις της μετάβασης από το θεραπευτικό στον παρηγορικό στόχο σε ασθενείς ανιάτων χρόνιων θανατηφόρων νόσων

Ποινικές όψεις της μετάβασης από το θεραπευτικό στον παρηγορικό στόχο σε ασθενείς ανιάτων χρόνιων θανατηφόρων νόσων Ποινικές όψεις της μετάβασης από το θεραπευτικό στον παρηγορικό στόχο σε ασθενείς ανιάτων χρόνιων θανατηφόρων νόσων Αναστάσιος K. Καντιάνης Dr. jur. - Δικηγόρος Αλλαγή ιατρικού στόχου επί: Ασθενών προχωρημένου

Διαβάστε περισσότερα

Δεοντολογία Επαγγέλματος Ηθική και Υπολογιστές

Δεοντολογία Επαγγέλματος Ηθική και Υπολογιστές Δεοντολογία Επαγγέλματος Ηθική και Υπολογιστές ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. Ηθική Φορτισμένος και πολυσήμαντος όρος Εικόνα μιας «βαθύτερης εσωστρεφούς πραγματικότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ m120

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ m120 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ m120 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ. Εισαγωγή Είμαστε μαθήτριες της Α τάξεως του Γενικού Λυκείου Βουλιαγμένης και ονομαζόμαστε Σοφία Παντελικίζη και Όλγα Καβουρίνου. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Management και Ηγεσία

Ηγεσία και Διοικηση. Management και Ηγεσία Ηγεσία και Διοικηση Management και Ηγεσία Management και Ηγεσία Μια σημαντική διάκριση η οποία υφίσταται στο πλαίσιο της διοίκησης και της οργάνωσης είναι η διαφορά ανάμεσα στην άσκηση του management και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 13, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310810411, 2310909000 ΛΕΩΦ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 164, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310351451-5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Ο ρόλος της επικοινωνίας/σχέσης µεταξύ γιατρού και ασθενή στην ικανοποίηση του τελευταίου και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας: Μελέτη Περίπτωσης ασθενούς µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο δρόμος από τη βιολογία στη ψυχολογία

Ο δρόμος από τη βιολογία στη ψυχολογία Ο δρόμος από τη βιολογία στη ψυχολογία Ανακοίνωση της οροθετικότητας: Ο ρόλος του γιατρού Νίκος Τσόγκας Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος ΜΕΛ-ΝΕΕΣ Παρά την παντελή έλλειψη εκπαίδευσης, γνώσης, εμπειρίας κατά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Π.Θ. 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Π.Θ. 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Π.Θ. 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E. Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E. Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012 Σύντομη Παρουσίαση ANIMUS Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ealex@uom.gr Σύγκρουση Δικαιωμάτων Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Επαγγελματικές Δεξιότητες Οι επαγγελματικές δεξιότητες προσδιορίζουν τον υποψήφιο επαγγελματία και αναφέρονται σε μεταβιβάσιμες συμπεριφορές οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επιστημονικού Συνεργάτη Αθήνα Νοέμβριος 2010

Πιστοποίηση Επιστημονικού Συνεργάτη Αθήνα Νοέμβριος 2010 Πιστοποίηση Επιστημονικού Συνεργάτη Αθήνα Νοέμβριος 2010 Το Περιβάλλον 2000 Η επιτυχία του προϊόντος βασιζότανε Σε κλιμάκωση των επενδύσεων Σε αυξημένο αριθμό πωλητών Αυξημένη η συχνότητα επισκέψεων Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 216/25-7-2001 ΦΕΚ 167, ΤΕΥΧΟΣ Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στο κείµενο περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες αρχές που αναφέρονται στη συµπεριφορά των νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ

Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ RN, MSC ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, PHD ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ίντα Ελιάου BSc, MSc, PGDip, MA Συμβουλευτική Ψυχολόγος eliaouida@gmail.com

Ίντα Ελιάου BSc, MSc, PGDip, MA Συμβουλευτική Ψυχολόγος eliaouida@gmail.com ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Limneon, Καστοριά, 19.12.15 «Ενημέρωση του ασθενούς & των συνοδών του με καρκίνο του πνεύμονα. Προβλήματα στην ελληνική πραγματικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

* Μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία κατηγορίες **Ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών από τη λήψη του Πτυχίου.

* Μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία κατηγορίες **Ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών από τη λήψη του Πτυχίου. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (Euraxess Service Centre) Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης υπηρεσιών έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Διακήρυξη της Πράγας: Προτρέποντας τις Κυβερνήσεις για την ανακούφιση του «υποφέρειν» και την αναγνώριση της Ανακουφιστικής Φροντίδας ως ανθρώπινο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας της Σχολής μας τηρείται οδοντιατρικό αρχείο ασθενών με ευαίσθητα και μη προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ400 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

29/1/2016. Η έρευνα αξιολόγησης: θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες. Ορισμός

29/1/2016. Η έρευνα αξιολόγησης: θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες. Ορισμός Η έρευνα αξιολόγησης: θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες Σοφία Καζαντζίδου Υπεύθυνη Έρευνας ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ research@kethea-ithaki.gr 7-8 Δεκεμβρίου 2015 Ορισμός Μία συστηματική τεχνική διαδικασία με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ

Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Ενότητα 3 ΟΔΗΓΌΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti ΙΤΑΛΊΑ Το Έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα