Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη"

Transcript

1 Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες και κώδικες βιομηχανίας. Επίσης, η BMS είναι αφοσιωμένη στα υψηλότερα πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς και στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Τα Πρότυπα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας (Πρότυπα 3Μ) ισχύουν για εταιρίες τρίτων μερών με τις οποίες η BMS έχει επισυνάψει συμφωνίες, όπως προμηθευτές, διανομείς, συμβούλους, πράκτορες, παροχείς υπηρεσιών, κοινοπραξίες και συνεργάτες συμπροώθησης, έρευνας ή αδειοδότησης (Τρίτα Μέρη). Η BMS αναγνωρίζει ότι τα Τρίτα Μέρη παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της BMS και η BMS προσπαθεί να διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες μόνο με Τρίτα Μέρη που επιδεικνύουν την ίδια αφοσίωση στα Πρότυπα 3Μ με αυτή. Συνεπώς, η BMS ενθαρρύνει τα Τρίτα Μέρη να: υιοθετούν και να εφαρμόζουν τα Πρότυπα 3Μ, και διαθέτουν διαδικασίες ή/και συστήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες και κώδικες βιομηχανίας Η BMS προσφέρει μια γραμμή βοήθειας για Συμμόρφωση και Δεοντολογία για υπαλλήλους και Τρίτα Μέρη ώστε να αναφέρουν τους προβληματισμούς τους σε σχέση με πιθανές παραβιάσεις των Πρότυπων 3Μ ή να κάνουν ερωτήσεις για τα Πρότυπα 3Μ, εάν επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Στα Τρίτα Μέρη θα παρέχεται ανωνυμία, εάν ζητηθεί, και στο βαθμό που είναι δυνατό ανάλογα με την περίσταση. Η BMS έχει λάβει μέτρα για την αποφυγή αναγνώρισης του καλούντα μέσω τεχνολογίας τηλεφωνικού συστήματος. Διαβεβαιώνεται στα Τρίτα Μέρη που θα επιλέξουν να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους ότι η BMS δεν θα προβεί σε αντίποινα με οποιονδήποτε τρόπο προς τα άτομα που κάνουν αναφορές με καλή πίστη. Γραμμή βοήθειας Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας της BMS Η.Π.Α.: Διεθνώς:

2 I. Συμμόρφωση και Δεοντολογία Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να διεξάγουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους σε συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες και κωδικούς βιομηχανίας, αλλά και με ηθικό τρόπο, συμπεριλαμβάνοντας: 1. Επιχειρηματική ακεραιότητα, δίκαιο ανταγωνισμό και εμπιστευτικότητα Απαγορεύεται η διαφθορά, ο εκβιασμός και η κατάχρηση. Τα Τρίτα Μέρη δεν πρέπει να πληρώνουν ή να αποδέχονται δωροδοκίες, ούτε να συμμετάσχουν σε άλλες παράνομες δοσοληψίες, στις επιχειρηματικές και κρατικές σχέσεις τους. Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να διατηρούν βιβλία και αρχεία σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές λογιστικής. Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να διεξάγουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για το δίκαιο ανταγωνισμό, τους νόμους κατά της δωροδοκίας και δίκαιες επιχειρηματικές πρακτικές. Τα Τρίτα Μέρη δεν πρέπει να κοινοποιούν σε εξωτερικούς παράγοντες τις προθέσεις, την απόδοση και τις πολιτικές της ΒΜΒ, ούτε να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τιμή των μετοχών της BMS. Τα Τρίτα Μέρη δεν πρέπει να αποκαλύπτουν δημόσια οποιεσδήποτε εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες που σχετίζονται με οποιεσδήποτε πλευρές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της BMS. 2. Πρακτικές μάρκετινγκ και προώθησης Όλα τα υλικά και οι δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης πρέπει να συμμορφώνονται με υψηλά ηθικά, ιατρικά και επιστημονικά πρότυπα, καθώς και με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες και κώδικες βιομηχανίας. 3. Αλληλεπιδράσεις με επαγγελματίες στο χώρο υγείας ή ασθενείς Κατά την αλληλεπίδραση με επαγγελματίες στο χώρο της υγείας ή ασθενείς εκ μέρους της BMS, τα Τρίτα Μέρη πρέπει να διεξάγουν τις εν λόγω αλληλεπιδράσεις με ηθικό τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες και κώδικες βιομηχανίας. 4. Φαρμακευτικοί νόμοι Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που αφορούν τη φαρμακευτική βιομηχανία. Ειδικότερα, τα Τρίτα Μέρη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των ορθών πρακτικών παρασκευής, των ορθών κλινικών πρακτικών και των ορθών εργαστηριακών πρακτικών στις αντίστοιχες χώρες τους. 5. Απόρρητο Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των υπαλλήλων τους, και των προσωπικών στοιχείων που γνωρίζουν ως αποτέλεσμα της εργασίας τους με τη BMS, διασφαλίζοντας την εφαρμογή κατάλληλης προστασίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. 6. Εμπόριο Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες ελέγχους σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές, τις κυρώσεις και άλλους εμπορικούς νόμους συμμόρφωσης της(ων) χώρας(ών) όπου λαμβάνει μέρος η(οι) συναλλαγή(ές). 7. Ευημερία των ζώων Ο χειρισμός των ζώων πρέπει να γίνεται με ευσπλαχνία και με ελαχιστοποίηση του πόνου και τους στρες. Οι δοκιμές σε ζώα πρέπει να πραγματοποιούνται αφού έχει ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο αντικατάστασης των ζώων, μείωσης του αριθμού των ζώων που χρησιμοποιούνται ή βελτίωσης των διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση του πόνου. Πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές λύσεις όταν είναι επιστημονικά εμπεριστατωμένο και αποδεκτό από τους ελεγκτές. 2

3 II. Εργασία Τα Τρίτα Μέρη θα πρέπει να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργατών και να τους συμπεριφέρονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, περιλαμβάνοντας: 1. Ελεύθερα επιλεγμένη απασχόληση Τα Τρίτα Μέρη δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν υποχρεωτική, δεσμευτική, εξαναγκασμένη εργασία ή εργασία κατόπιν συμφωνίας τρίτων ή αθέλητη εργασία φυλακισμένων, ή να προβούν σε ανθρώπινη εμπορία. 2. Παιδική εργασία και νεαροί εργάτες Τα Τρίτα Μέρη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν παιδική εργασία. Οι νεαροί εργάτες ηλικίας κάτω των 18 ετών μπορούν σε απασχολούνται μόνο σε μη επικίνδυνες εργασίες. Όλοι οι υπάλληλοι των Τρίτων Μερών πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη από την νόμιμη ηλικία για εργασία της χώρας ή την ηλικία που έχει προσδιοριστεί για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 3. Απουσία διακρίσεων και δίκαιη αντιμετώπιση Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να παρέχουν χώρο εργασίας απαλλαγμένο από παρενόχληση και διακρίσεις. Απαγορεύεται η διάκριση για λόγους όπως το φύλο, η φυλή, το χρώμα, η θρησκεία, η εθνική προέλευση, η ηλικία, η σωματική ή διανοητική ανικανότητα, η εγκυμοσύνη, η εθνικότητα, η κατάσταση ως βετεράνου, η οικογενειακή κατάσταση, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ιδιότητα και έκφραση φύλου, ή για κάθε άλλο χαρακτηριστικό που προστατεύεται από τη νομοθεσία. Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να παρέχουν ένα χώρο εργασίας που είναι απαλλαγμένο από κατάχρηση ανθρώπινων δικαιωμάτων, περιλαμβάνοντας σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλική κακοποίηση, εταιρική τιμωρία, υπερβολική άσκηση εξουσίας, διανοητικό ή σωματικό εξαναγκασμό και λεκτική κακοποίηση, ή απειλές για τις εν λόγω ενέργειες. 4. Αμοιβές, επιδόματα και ώρες εργασίας Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να πληρώνουν τους εργάτες σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες σχετικά με τις αμοιβές, περιλαμβάνοντας την ελάχιστη αμοιβή, υπερωρίες και υποχρεωτικά επιδόματα. Τα Τρίτα Μέρη πρέπει επίσης να κοινοποιούν έγκαιρα στους εργάτες, τη βάση πάνω στην οποία αποζημιώνονται, εάν απαιτούνται υπερωρίες και τις αμοιβές που θα πληρωθούν για τέτοιες υπερωρίες. 5. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των εργατών, όπως καθορίζονται στις ισχύουσες νομοθεσίες, να συνεταιρίζονται ελεύθερα, να συμμετάσχουν ή να μην συμμετάσχουν σε ενώσεις εργατών, να αναζητούν αντιπροσώπευση και να συμμετάσχουν σε επιτροπές εργατών. Οι εργάτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν ανοικτά με τη διεύθυνση σχετικά με τις συνθήκες εργασίες χωρίς τον κίνδυνο αντίποινων, εκφοβισμού ή παρενόχλησης. 3

4 III. Περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να λειτουργούν με περιβαλλοντική υπευθυνότητα και με αποτελεσματικό τρόπο για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, περιλαμβάνοντας: 1. Περιβαλλοντικές εξουσιοδοτήσεις Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες και κώδικες βιομηχανίας που αφορούν το περιβάλλον. Πρέπει να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες, εγκρίσεις, καταχωρήσεις και περιορισμοί πληροφοριών και πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις που αφορούν τη λειτουργία και την αναφορά. 2. Απόβλητα και εκπομπές Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να διαθέτουν συστήματα για τη διασφάλιση του ασφαλούς χειρισμού, μετακίνησης, αποθήκευσης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή διαχείρισης αποβλήτων, εκπομπών αερίων και εκκενώσεων υγρών απόβλητων. Τυχόν απόβλητα, υγρά απόβλητα ή εκπομπές που είναι πιθανό να έχουν δυσμενή επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλο χειρισμό, έλεγχο και να υπόκεινται σε επεξεργασία πριν από την αποδέσμευσή τους στο περιβάλλον. 3. Εκχύσεις και απελευθερώσεις Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να διαθέτουν συστήματα για την αποφυγή ή τη μετρίαση τυχαίων εκχύσεων ή απελευθερώσεων στο περιβάλλον. 4. Περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να διατηρούν τις φυσικές πηγές, να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν επικίνδυνα υλικά όπου αυτό είναι δυνατό και να επαναχρησιμοποιούν ή να ανακυκλώνουν τα κατάλληλα υλικά. Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να παρέχουν ένα ασφαλή και υγιές περιβάλλον εργασίας, περιλαμβάνοντας τυχόν μονάδες διαβίωσης που παρέχονται από το Τρίτο Μέρος. Άλλες σημαντικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας περιλαμβάνουν: 1. Προστασία υπαλλήλων Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να προστατεύουν τους υπαλλήλους από υπερβολική έκθεση σε χημικούς, βιολογικούς και σωματικούς κινδύνους στο χώρο εργασίας. 2. Ασφάλεια διεργασίας Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να διαθέτουν προγράμματα για την αποφυγή ή τη μείωση καταστροφικών εκχύσεων χημικών ουσιών. 3. Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο χώρο εργασίας και να ελαχιστοποιούν την επίδρασή τους με την εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης και διαδικασιών ανταπόκρισης. 4. Πληροφορίες κινδύνου Πρέπει να διατίθενται πληροφορίες ασφάλειας που σχετίζονται με επικίνδυνα υλικά, περιλαμβάνοντας φαρμακευτικά συστατικά και φαρμακευτικά ενδιάμεσα υλικά, για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την προστασία των υπαλλήλων από κινδύνους. 4

5 IV. Συστήματα διαχείρισης Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να χρησιμοποιούν διεργασίες διαχείρισης που βοηθούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με αυτά τα Πρότυπα 3Μ, περιλαμβάνοντας: 1. Αφοσίωση, υπευθυνότητα και διαχείριση κινδύνων Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να επιδείξουν αφοσίωση στις έννοιες που περιγράφονται σε αυτά τα 3Μ εκχωρώντας κατάλληλές πηγές. Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς για την παρακολούθηση και τη διαχείριση κινδύνων σε όλες τις περιοχές στις οποίες αναφέρονται αυτά τα Πρότυπα 3Μ. 2. Νομικές απαιτήσεις Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να αναγνωρίζουν και να συμμορφώνονται με ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς, αλλά και πρέπει να τηρούν τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες και τους κώδικες βιομηχανίας. 3. Αναφορά προβληματισμών Όλοι οι υπάλληλοι των Τρίτων Μερών πρέπει να ενθαρρύνονται να αναφέρουν προβληματισμούς ή πιθανές παράνομες δραστηριότητες στο χώρο εργασίας χωρίς το φόβο αντίποινων, εάν επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να διερευνήσουν και να λάβουν την κατάλληλη διορθωτική ενέργεια, εάν απαιτείται. 4. Αποφυγή και αναφορά απάτης Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να διαθέτουν σθεναρά προγράμματα αποφυγής και αναφοράς απάτης. Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να αναφέρουν έγκαιρα στη BMS τυχόν πιθανή απάτη που αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της BMS, ανεξάρτητα από τη σημαντικότητα. 5. Τεκμηρίωση Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να διατηρούν την τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με αυτά τα Πρότυπα 3Μ και τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες και κώδικες βιομηχανίας. 6. Εκπαίδευση Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να κοινοποιούν αυτά τα Πρότυπα 3Μ στους ανάλογους υπαλλήλους. 7. Συνεχής βελτίωση Τα Τρίτα Μέρη πρέπει συνεχώς να βελτιώνουν το εσωτερικό περιβάλλον ελέγχου τους με την καθιέρωση στόχων, την εφαρμογή σχεδίων και τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών για τυχόν ανεπάρκειες που αναγνωρίζονται από εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις, επιθεωρήσεις και ανασκοπήσεις διαχείρισης. 8. Συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα σχέδια συνέχισης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τις λειτουργίες που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της BMS. Τα σχέδια αυτά πρέπει να δημιουργηθούν και να διατηρούνται ενημερωμένα ώστε να γίνεται έγκαιρη επαναφορά και ανάκτηση κρίσιμων λειτουργιών που διακόπηκαν μερικώς ή ολοκληρωτικά με σκοπό την ελαχιστοποίηση της διατάραξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της BMS και την προστασία της φήμης της BMS. 5

6 V. Ποιότητα 1. Έλεγχος αλλαγών Τα Τρίτα Μέρη (περιλαμβάνοντας τους επιμέρους προμηθευτές) δεν πρέπει να προβούν σε καμία αλλαγή των προδιαγραφών, του σχεδιασμού εξαρτημάτων, του υλικού, της διεργασίας κατασκευής, της τοποθεσίας κατασκευής ή της κατάστασης καταχώρησης, για οποιαδήποτε αγαθά που θα αγοράσει η BMS, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από την BMS. 2. Απόδοση ποιότητας / παράδοσης Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να διασφαλίζουν την έγκαιρη παράδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της BMS. Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να παρακολουθούν την απόδοση ποιότητας προϊόντων και να δείχνουν συνεχή βελτίωση, γεγονός που μετριέται από τη μείωση των εσωτερικών ελαττωματικών προϊόντων, των παραπόνων πελατών και των ελαττωματικών προϊόντων που απεστάλησαν. Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται έγκαιρα σε όλα τα παράπονα που αναφέρονται από τη BMS. 3. Σύστημα ποιότητας Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας και καταχωρήσεων προϊόντων που συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κυβερνητικούς κανονισμούς στις χώρες όπου παράγονται ή/και διανέμονται τα προϊόντα τους. 4. Συσκευασία / Επισήμανση Το προϊόν πρέπει να αναγνωρίζεται σωστά με κατάλληλες πληροφορίες ετικέτας, διασφαλίζοντας ότι δεν θα προκύψει λανθασμένη ταυτοποίηση και επιτρέποντας την πλήρη ανιχνευσιμότητα. 6

7 VI. Ποικιλία στις επιχειρηματικές σχέσεις Η BMS είναι υπερασπιστής της ανάπτυξης αειφόρων επιχειρηματικών σχέσεων με εταιρίες που αντιπροσωπεύονται ανεπαρκώς στον ιστορικό επιχειρηματικό κόσμο, και αναζητούμε να διεξάγουμε επιχειρηματικές σχέσεις με Τρίτα Μέρη που έχουν κοινούς στόχους. 1. Υποστήριξη για ποικίλες πηγές Η BMS αναγνωρίζει ότι η ποικιλία ταλέντων και προοπτικών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία, ειδικά καθώς η εταιρία μας προσπαθεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλων των πελατών μας. Η BMS αναζητά να λαμβάνει αγαθά, υπηρεσίες και υλικά υψηλής ποιότητας από τις εταιρίες που ανήκουν σε άτομα που είναι μειονότητες, γυναίκες, βετεράνοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, ή/και λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι ή έχουν υποβληθεί σε αλλαγή φύλου, ή άλλα άτομα που αντιπροσωπεύουν την παγκόσμια διαφορετικότητα. Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να ενεργούν με τον ίδιο τρόπο. 2. Υποστήριξη για οικονομική ανάπτυξη Τα Τρίτα Μέρη πρέπει να αναπτύσσουν συνεργασίες με ικανές μικρές επιχειρήσεις και εταιρίες σε καταπονημένες κοινότητες με υψηλό ποσοστό ανεργίας και χαμηλό μέσο οικογενειακό εισόδημα, για να ενθαρρύνουν την οικονομική ανάπτυξη ώστε να κάνουν μια θετική διαφορά. 7

8 VII. Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της BMS για τους Υπαλλήλους της BMS Εκτός των αρχών που αναφέρονται στο παρόν, η BMS διαθέτει Πρότυπα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τους δικούς της υπαλλήλους, που καθορίζουν τις βασικές αρχές τις οποίες πρέπει να τηρούν όλοι οι υπάλληλοι της BMS στην εργασία τους. Αναλόγως, τα Τρίτα Μέρη που αλληλεπιδρούν με τους υπαλλήλους της BMS πρέπει να κατανοούν και να συμμορφώνονται με ορισμένες αρχές που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων και αποδοχή ψυχαγωγίας και δώρων. 1. Συγκρούσεις συμφερόντων Η BMS απαιτεί από τους υπαλλήλους της να αποφεύγουν καταστάσεις που παρουσιάζουν ή δημιουργούν την εντύπωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων. Μια σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν τα προσωπικά συμφέροντα ενός υπαλλήλου, περιλαμβάνοντας προσωπικά, κοινωνικά και οικονομικά, παρεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο με την απόδοση του υπαλλήλου σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητές του/της σε σχέση με τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τη BMS. 2. Δώρα, ψυχαγωγία, διαμονή, φιλοδωρήματα και άλλες χάρες Οι υπάλληλοι της BMS δεν πρέπει να δεχθούν ποτέ ένα δώρο το οποίο μπορεί να επηρεάσει, ή να θεωρηθεί ότι θα επηρεάσει, τις επιχειρηματικές αποφάσεις τους. Η αποδοχή δώρων, ψυχαγωγίας, διαμονής, φιλοδωρημάτων ή άλλων χαρών από οντότητες με τις οποίες η BMS διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες γενικά δεν είναι αποδεκτή επειδή μπορεί να αποτελέσει σύγκρουση συμφερόντων υπονοώντας την ύπαρξη υποχρέωσης από τη μεριά της BMS. 8

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 1 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 ΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας HEINZ Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 600 Grant Street Pittsburgh, Πενσυλβάνια 15219-2857 William R. Johnson Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Προς: Όλους τους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας

DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας Εισαγωγή 4 ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ Η εταιρική μας κουλτούρα: Πελατοκεντρική προσέγγιση Ομαδικό πνεύμα Δεκτικότητα Καινοτομία Έμπνευση Επιδεξιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας Πρότυπα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας Η Υπόσχεση των Χρυσών Τόξων «Η βάση του συνόλου της επιχείρησής μας είναι το γεγονός πως είμαστε ηθικοί, αληθινοί και αξιόπιστοι». «Η βάση του συνόλου της επιχείρησής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας Ο δικός μας Κώδικας Τα πιστεύω μας 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1η Ενότητα: Ασφαλείς, υπεύθυνες και αξιόπιστες λειτουργίες 2η Ενότητα: Οι δικοί μας άνθρωποι 3η Ενότητα: Οι επιχειρηματικοί εταίροι μας 4η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ακεραιότητά μας. Ακεραιότητα στην πράξη. Η ακεραιότητα υπερισχύει.

Η ακεραιότητά μας. Ακεραιότητα στην πράξη. Η ακεραιότητα υπερισχύει. Η ακεραιότητά μας Η επιτυχία της Baxter βασίζεται στην ατομική υπευθυνότητα για αποτελέσματα και ακεραιότητα. Ασθενείς, ιατροί, πελάτες, ρυθμιστικές αρχές, επενδυτές αλλά και οι υπάλληλοί μας βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ολογίας ΚώΔίΚας Δεοντ

ολογίας ΚώΔίΚας Δεοντ Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι η γενική μας Δήλωση για τη Δεοντολογική Επιχειρηματική Συμπεριφορά Σε ποιους απευθύνεται ο Κώδικας; Υπάλληλοι με Ηγετικούς Ρόλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI ΜΉΝΥΜΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΎΝΟΝΤΑ ΣΎΜΒΟΥΛΟ Αγαπημένοι μου συνάδελφοι, Είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω τον Οδηγό επιτυχίας της PMI, ο οποίος ενημερώνει και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. 2 3. ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. 3 4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 3 5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της

Κώδικας Δεοντολογίας της Κώδικας Δεοντολογίας της Στον Κώδικα αυτό, η MetLife και η Εταιρεία μας αναφέρονται στη MetLife Inc. και σε όλες τις θυγατρικές της. Θυγατρική σημαίνει οποιοσδήποτε οργανισμός, κοινοπραξία, εταιρεία περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα