ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 115 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ANAKOINΩΣH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 115 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ANAKOINΩΣH"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ANAKOINΩΣH Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στo ΦΕΚ 1274/ τ.γ και στο ΦΕΚ 1285/ τ.γ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πέντε (5) θέσεων ΔΕΠ ως εξής : ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, ΓΟΥΔΗ, ΑΘΗΝΑ 11527, τηλ , ) ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ Αριθ. Προκήρυξης / , ΦΕΚ 1274/ τ.γ (ΑΔΑ : Β45Ν46ΨΖ2Ν-Υ5Η) -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία» ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Προκήρυξης / ,ΦΕΚ 1274/ τ.γ, (ΑΔΑ : Β45Ν46ΨΖ2Ν-Θ70) -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία» Αριθ. Προκήρυξης / , ΦΕΚ 1274/ τ.γ (ΑΔΑ : Β45Ν46ΨΖ2Ν-44Α) -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία-Παθολογία» ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Αριθ. Προκήρυξης / , ΦΕΚ 1285/ τ.γ (ΑΔΑ : Β45Ν46ΨΖ2Ν-Κ0Ζ) -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική» ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ( Εθν. Αντιστάσεως 41, ΔΑΦΝΗ 17237, τηλ ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Αριθ. Προκήρυξης / , ΦΕΚ 1274/ τ.γ (ΑΔΑ : Β45Χ46ΨΖ2Ν-ΨΗ3) -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κολύμβηση» Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση Σελίδα - 1 -

2 δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα ΦΕΚ των Προκηρύξεων στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Για τις ανάγκες του έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Ανάπτυξη και σάρωση νέων αναστολέων του βήτα Αμυλοειδούς Πεπτιδίου ενάντια στη Νόσο Alzheimer» (Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ ), με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Παπαδοπούλου-Νταιφώτη Ζωή στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ &ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ ΙΙ), στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 3«Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης του Π.Ε.Π. Αττικής, ζητούνται άτομα για την ερευνητική υποστήριξη των έργων. Η Δράση έχει προϋπολογισμό ,00 και θα συγχρηματοδοτηθεί από Κοινοτικούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 04/05/2012 έως 03/07/2015. Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση έργου με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β 826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν την σύντομη περιγραφή του έργου (βλ. Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας πρόταση (βλ. Παράρτημα 2) την οποία να αποστείλουν μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση σε ψηφιακή μορφή στην διεύθυνση Ο κύκλος επιλογής συνεργατών από την επιτροπή αξιολόγησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 24/12/2012. Οι φάκελοι των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι Σελίδα - 2 -

3 κριθούν θετικά. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται ανά κατηγορία προσωπικού θα πρέπει να υποβληθούν σε περίπτωση που οι υποψήφιοι κληθούν σε συνέντευξη. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 1.Βιολόγος: Για τις ανάγκες του έργου θα επιλεγεί 1 συνεργάτης. Αντικείμενο ενασχόλησης: Το αντικείμενο ενασχόλησης περιγράφεται στο 3.2 πακέτο εργασίας του τεχνικού παραρτήματος ως κυτταρικές, μοριακές και νευροχημικές μελέτες και στο 3.3 ως γενομικές μελέτες. Τα παραδοτέα είναι: Π3.2 Έκθεση των αποτελεσμάτων των δεικτών παθογένειας, των νευροχημικών μελετών και των μελετών σήματος, και Π3.3 Έκθεση των αποτελεσμάτων της σφαιρικής γονιδιωματικής μελέτης σε εγκεφαλικό ιστό που προέρχεται από μύες στους οποίους έχουν χορηγηθεί οι υπό μελέτη ουσίες. Απαραίτητα προσόντα : 1) Πτυχίο Βιολογίας. 2) Διδακτορικό στη Μοριακή Βιολογία. 3) Άριστη γνώση αγγλικών. Eπιθυμητά προσόντα: Α. Γνώση του αντικειμένου της μοριακής βιολογίας, η οποία να αποδεικνύεται από προηγούμενες σχετικές σπουδές και επιστημονικό έργο. Β. Εμπειρία που αποδεικνύεται από σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις & προηγούμενη εκτενή εργαστηριακή ενασχόληση με τεχνικές: 1) Κυτταροκαλλιεργειών ευκαρυωτικών κυττάρων (υποχρεωτικά συμπεριλαμβανομένων νευρικών κυττάρων) 2) Δοκιμασίες κυτταροτοξικότητας 3) Δοκιμασίες απόπτωσης σε ευκαρυωτικά κύτταρα 4) Δοκιμασίες ενζυμικής ενεργότητας 5) Απομόνωση DNA, RNA, πρωτεϊνών ποιοτική / ποσοτική αξιολόγηση 6) Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης αντίστροφης μεταγραφάσης (RT PCR) 7) Απομόνωση διαλυτού και μεμβρανικού κλάσματος πρωτεϊνών 8) Ανοσοστύπωση (Western Blot) 9) Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε SDS PAGE 10) Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε NATIVE PAGE Γ. Εμπειρία σε επίβλεψη και καθοδήγηση νεώτερων ερευνητών/ φοιτητών σε εργαστηριακά πειράματα. Το κόστος ανθρωπομήνα για την κατηγορία αυτή του συνεργάτη θα είναι 1.689,66 περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 29 ανθρωπομήνες και θα είναι από την υπογραφή της μέχρι και την λήξη του έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. 2. Χημικός: Αντικείμενο ενασχόλησης: Το αντικείμενο ενασχόλησης περιγράφεται στο 3.2 πακέτο εργασίας του τεχνικού παραρτήματος ως κυτταρικές, μοριακές και νευροχημικές μελέτες και στο 3.3 ως γενομικές μελέτες. Σελίδα - 3 -

4 Τα παραδοτέα είναι: Π3.2 Έκθεση των αποτελεσμάτων των δεικτών παθογένειας, των νευροχημικών μελετών και των μελετών σήματος, και Π3.3 Έκθεση των αποτελεσμάτων της σφαιρικής γονιδιωματικής μελέτης σε εγκεφαλικό ιστό που προέρχεται από μύες στους οποίους έχουν χορηγηθεί οι υπό μελέτη ουσίες. Απαραίτητα προσόντα : 1) Πτυχίο Χημείας. 2) Διδακτορικό στην Πειραματική Φαρμακολογία. 3) Άριστη γνώση αγγλικών. Α. Γνώσεις χημείας, ανοσοϊστοχημείας και μοριακής βιολογίας, η οποία να αποδεικνύεται από προηγούμενες σχετικές σπουδές ή/και επιστημονικό έργο. Β. Εμπειρία που αποδεικνύεται από σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις & προηγούμενη εκτενή εργαστηριακή ενασχόληση με τεχνικές: 1) Λήψη ιστολογικών τομών με χρήση μικροτόμου 2) Λήψη ιστολογικών τομών με χρήση κρυοστάτη 3) Ανοσοϊστοχημεία 4) Οπτική Μικροσκοπία 5) Συνεστιακή Μικροσκοπία Σάρωσης με Λέιζερ (Confocal Microscopy) 6) Κυτταροκαλλιεργειών ευκαρυωτικών κυττάρων 7) Δοκιμασίες κυτταρικής βιωσιμότητας, πολλαπλασιασμού, μετανάστευσης 8) Κυτταρομετρία ροής 9) Απομόνωση DNA, RNA, πρωτεϊνών ποιοτική / ποσοτική αξιολόγηση 10) Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης αντίστροφης μεταγραφάσης (RT PCR), nested PCR, multiplex PCR 11) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 12) Ανοσοστύπωση (Western Blot) 13) Αέρια Χρωματογραφία με Ανιχνευτή Μάζας (GC MS) 14) Χρωματογραφία Λεπτής Στοιβάδας (TLC) 15) Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) Γ. Εμπειρία σε χρήση ηλεκτρονικών προγραμμάτων στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης εικόνας και γραφικών παραστάσεων. Το κόστος ανθρωπομήνα για την κατηγορία αυτή του συνεργάτη θα είναι 1.744,83 περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Η διάρκεια της σύμβασης έργου δεν θα ξεπερνά τους 29 ανθρωπομήνες και θα είναι από την υπογραφή της μέχρι και την λήξη του έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων θα γίνει σε δυο στάδια: Α) Προκριματικό στάδιο, όπου η επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους ως προς τα τυπικά και τα επιθυμητά τους προσόντα όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων. Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά ορίζονται ανά ειδικότητα θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Σελίδα - 4 -

5 Τα επιθυμητά προσόντα αξιολογούνται υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται. Β) Τελική επιλογή. Στο στάδιο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης διενεργεί προσωπική συνέντευξη των επιλεχθέντων στο προκριματικό στάδιο. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά τους ζητηθούν για την πιστοποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων στα βιογραφικά τους. Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων, αν δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί οι ανάγκες του έργου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών δύναται να προχωρήσει στη σύναψη ή μη της σύμβασης. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης έργου από τον επιλεγέντα από την Επιτροπή Αξιολόγησης ερευνητή ή σε περίπτωση διακοπής της υπογεγραμμένης σύμβασης έργου με τον ερευνητή για σοβαρό λόγο, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα επαναξιολογήσει τα βιογραφικά, τους τίτλους σπουδών και όλα τα δικαιολογητικά όσων υποψηφίων είχαν κληθεί σε συνέντευξη στο τελικό στάδιο αξιολόγησης και θα προχωρήσει σε επιλογή νέου ερευνητή αιτιολογώντας την κρίση της. Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί ξανά αν προκύψει ανάγκη. Πληροφορίες: Δρ. Δέσποινα Σανούδου τηλ , Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ - Μεταγονιδιωματική ανάλυση λιγνινολυτικών μικροοργανισμών Βιομετατροπή παραπροϊόντων φυτικής προέλευσης σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας» η οποία εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων «ΘΑΛΗΣ - Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Τμήματος Βιολογίας κ.μιλτιάδη Α. Τύπα, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Σελίδα - 5 -

6 Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ζητούνται άτομα για την ερευνητική υποστήριξη της πράξης. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 1/3/2012 έως 30/9/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β 826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του έργου (βλ. Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (βλ. Παράρτημα ΙΙ) την οποία καταθέτουν μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - ΕΚΠΑ Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα με την ένδειξη: «EΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πράξης ΘΑΛΗΣ - ΚΩΔ. ΕΡΕΥΝΑΣ: 70/3/11681» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Δευτέρα Παρασκευή, 08:00-13:30, έως και την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου Σε περίπτωση αποστολής με οποιοδήποτε τρόπο (ΕΛΤΑ, COURRIER) θα πρέπει η πρόταση να κατατεθεί στο πρωτόκολλο u964 της υπηρεσίας, μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία υποβολής. Ο κύκλος εξέτασης των προτάσεων από την επιτροπή αξιολόγησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.uoa.gr) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 27/12/12. Οι προτάσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται ανά κατηγορία προσωπικού θα πρέπει να υποβληθούν σε περίπτωση που οι υποψήφιοι κληθούν σε συνέντευξη. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα εξαρτηθεί, κατά περίπτωση, από τις ανάγκες των επιμέρους έργων και σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη της διάρκειας του εκάστοτε έργου. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: Επιστημονικοί συνεργάτες: Σελίδα - 6 -

7 Για τις ανάγκες του έργου θα υποβληθούν προτάσεις για κατάρτιση σύμβαση μίσθωσης έργου με τρείς (3) συνεργάτες. Αντικείμενο ενασχόλησης συνεργάτη 1: 1: Γενετική ταυτοποίηση και συγκριτική μελέτη των επιλεγμένων μικροοργανισμών (χρήση φυλογενετικών και λειτουργικών δεικτών). 2: Δημιουργία μεταγονιδιωματικών τραπεζών BAC και cdna από επιλεγμένα περιβάλλοντα. Δημιουργία μεταγονιδιωματικών τραπεζών και σάρωσή τους με υλογενετικούς και λειτουργικούς δείκτες. 3: Αλληλούχηση κλώνων και φυλογενετική ανάλυση εντοπισμός νέων ιδιοτήτων. 4: Γενετική ταυτοποίηση σχετικών λειτουργικών κλώνων που περιέχονται στους κλώνους. 5: Απομόνωση γονιδίων τα οποία εμπλέκονται σε ενεργό διάσπαση λιγνινοκυτταρινούχων συστατικών. 6: Γενετική τροποποίηση επιλεγμένων μυκητιακών στελεχών για διευρυμένη ικανότητα βιοαποδόμησης αποβλήτων. 7: Έλεγχος προτύπων έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με λιγνινολυτικές ιδιότητες και παραγόντων που επιδρούν στη λιγνινολυτική ικανότητα των μυκήτων. 8: Δημιουργία γενετικά τροποποιημένων στελεχών μικροοργανισμών για υπερέκφραση γονιδίων λιγνινόλυσης. Απαραίτητα προσόντα : 1) Πτυχίο Α.Ε.Ι., Βιολογίας ή συναφών Επιστημών όπως Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής, Βιοτεχνολογίας, Γεωπονίας, κ.λπ. 2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενα σχετικά με τη Μικροβιακή Βιοτεχνολογία ή Μικροβιακή Μοριακή Γενετική. 3) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ικανότητα συγγραφής επιστημονικών εργασιών στην Αγγλική. 4) Ερευνητικό έργο με αποδεδειγμένη συνάφεια με το αντικείμενο του έργου (όπως, η διπλωματική εργασία του ΜΔΕ, δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια). 5) Εμπειρία σε τεχνικές και μεθόδους Μοριακής Γενετικής και Γενετικής Μηχανικής και ιδιαίτερα: - σε ότι αφορά τεχνικές απομόνωσης/διαχείρισης DNA/RNA σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων. - δημιουργίας βιβλιοθηκών/τραπεζών προκαρυωτικών και κατώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών. - κλωνοποιήσεων, αλληλουχήσεων κλώνων/γονιδίων και ανάλυσης δεδομένων - απομόνωσης, κλωνοποίησης και ελέγχου έκφρασης γονιδίων σε μικροβιακά συστήματα και την παραγωγή χρήσιμων και λειτουργικών προϊόντων. - αδρανοποίησης λειτουργίας γονιδίων - φυλογενετικών προσεγγίσεων - και γενικότερα γενετικής μηχανικής μικροοργανισμών Γνώσεις άλλων τεχνικών της Μοριακής Βιολογίας και γνώση άλλης/άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν. Σελίδα - 7 -

8 Η ενασχόληση θα είναι 21 ανθρωπομήνες με συνολική αποζημίωση συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη της έρευνας, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της έρευνας. Αντικείμενο ενασχόλησης συνεργάτη 2 : 1: Απομόνωση γονιδίων τα οποία εμπλέκονται σε ενεργό διάσπαση λιγνινοκυτταρινούχων συστατικών. Απομόνωση γονιδίων που σχετίζονται με την αποδόμηση των αποβλήτων. 2: Έλεγχος προτύπων έκφρασης λιγνινολυτικών γονιδίων και παράγοντες που επιδρούν στη λιγνινολυτική ικανότητα των μυκήτων. 3: Δημιουργία γενετικά τροποποιημένων στελεχών λιγνινολυτικών μυκήτων με διευρυμένη ικανότητα βιοαποδόμησης αποβλήτων. Δημιουργία γενετικά τροποποιημένων στελεχώνμικροοργανισμών για υπερέκφραση γονιδίων λιγνινόλυσης. 4: Παραγωγή εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας σε συνθήκες υγρής και στερεάς ζύμωσης με παράλληλη αποτοξικοποίηση αποβλήτων που περιέχονται στα υποστρώματα ανάπτυξης. 5: Παραγωγή εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας σε συνθήκες στερεάς ζύμωσης (solid-statefermentation). 6: Αριστοποίηση παραγωγής εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας και βιολογικά δραστικών δευτερογενών μεταβολιτών σε βιοαντιδραστήρες διαλείποντος έργου. 7: Αριστοποίηση μικροβιακής ανάπτυξης σε απόβλητα ελαιουργείων για την παραγωγή βιομηχανικών ενζύμων σε βιοαντιδραστήρες διαλείποντος έργου. Απαραίτητα προσόντα : 1) Πτυχίο Α.Ε.Ι., Βιολογίας ή συναφών Επιστημών. όπως Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής, Βιοτεχνολογίας, Γεωπονίας, κ.λπ.. 2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενα σχετικά με τη Μικροβιακή Βιοτεχνολογία. 3) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ικανότητα συγγραφής επιστημονικών εργασιών στην Αγγλική. 4) Ερευνητικό έργο με αποδεδειγμένη συνάφεια με το αντικείμενο του έργου (όπως, η διπλωματική εργασία του ΜΔΕ, δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια. 5) Εμπειρία σε τεχνικές και μεθόδους : - Μοριακής Γενετικής/Βιολογίας και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ετερόλογη ή ομόλογη έκφραση γονιδίων σε μικροβιακά συστήματα και την παραγωγή χρήσιμων και λειτουργικών προϊόντων. - Λειτουργία βιοαντιδραστήρων για ζυμώσεις - Αναλυτικές τεχνικές, όπως μεθόδους αέριας χρωματογραφίας και υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης. Γνώσεις άλλων τεχνικών της Μοριακής Βιολογίας και γνώση άλλης/άλλων ξένων γλωσσών θα Συνεκτιμηθούν. Σελίδα - 8 -

9 Η ενασχόληση θα είναι 26 ανθρωπομήνες με συνολική αποζημίωση συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη της έρευνας, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της έρευνας Αντικείμενο ενασχόλησης συνεργάτη 3 : 1: Ανάλυση υποστρωμάτων/αποβλήτων ανάπτυξης λιγνινοκυτταρινολυτικών μικροοργανισμών. 2: Εκτίμηση των λιγνινοκυτταρινολυτικών ιδιοτήτων επιλεγμένων μικροοργανισμών. 3: Απομόνωση καλλιεργούμενων μυκήτων και παραλαβή τους σε καθαρές καλλιέργειες. 4: Συγκριτική αξιολόγηση βιοχημικών και βιοτεχνολογικών ιδιοτήτων επιλεγμένων μικροοργανισμών. Απαραίτητα προσόντα : 1) Πτυχίο Α.Ε.Ι., Γεωπονίας, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή συναφών Επιστημών. 2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενα σχετικά με τη Μικροβιακή Βιοτεχνολογία. 3) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ικανότητα συγγραφής επιστημονικών εργασιών στην Αγγλική. 4) Ερευνητικό έργο με αποδεδειγμένη συνάφεια με το αντικείμενο του έργου (όπως, η διπλωματική εργασία του ΜΔΕ, δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια. 5) Εμπειρία σε τεχνικές και μεθόδους : Γνώσεις άλλων τεχνικών της Μοριακής Βιολογίας και γνώση άλλης/άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν. Η ενασχόληση θα είναι 10 ανθρωπομήνες με συνολική αποζημίωση συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη της έρευνας, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της έρευνας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα γίνει σε δυο στάδια: Α) Προκριματικό στάδιο, όπου η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις ως προς τα τυπικά και τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων. Επισημαίνεται ότι προτάσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά ορίζονται ανά ειδικότητα θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Τα επιθυμητά προσόντα αξιολογούνται υπό την προϋπόθεση ότι προτάσεις των υποψηφίων πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται. Σελίδα - 9 -

10 Β) Τελική επιλογή. Στο στάδιο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης διενεργεί προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων των οποίων η πρόταση έχει αξιολογηθεί θετικά στο προκριματικό στάδιο. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά τους ζητηθούν για την πιστοποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων στα βιογραφικά τους. Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων, αν δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί οι ανάγκες του έργου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών δύναται να προχωρήσει στη σύναψη ή μη των συμβάσεων και σε ποιο αριθμό αυτών. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης από τον επιλεγέντα από την Επιτροπή Αξιολόγησης ερευνητή ή σε περίπτωση διακοπής της υπογεγραμμένης- σύμβασης έργου με τον ερευνητή για σοβαρό λόγο, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα επαναξιολογήσει τα βιογραφικά, τους τίτλους σπουδών και όλα τα δικαιολογητικά όσων υποψηφίων είχαν κληθεί σε συνέντευξη στο τελικό στάδιο αξιολόγησης και θα προχωρήσει σε επιλογή νέου ερευνητή αιτιολογώντας την κρίση της. Πληροφορίες: κ. M. Τύπας τηλ Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Στο ΦΕΚ 1166/ (τ. Γ ) δημοσιεύτηκε η αριθμ / Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ και 07201) ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ -Μία (1) θέση ΔΕΠ του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία με έμφαση στην Περιβαλλοντική Φυσιολογία». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις Σελίδα

11 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα , και (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων ). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Στο ΦΕΚ 1131/ (τ. Γ ) δημοσιεύτηκε η αριθμ / Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ και 07201) ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ -Μία (1) θέση ΔΕΠ του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομία». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα , και (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων ). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Στο ΦΕΚ 1131/ (τ. Γ ) δημοσιεύτηκε η αριθμ / Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Σελίδα

12 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ και 07201) ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα , και (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων ). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Στο ΦΕΚ 1166/ (τ. Γ ) δημοσιεύτηκε η αριθμ / Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ και 07213) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας-Υπολογιστική Οραση». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής στα τηλέφωνα και (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων ). Σελίδα

13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Στο ΦΕΚ 1153/ (τ. Γ ) δημοσιεύτηκε η αριθμ / Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (Τηλ. Γραμματ και 07188) -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών στα τηλέφωνα και (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων ). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Στο ΦΕΚ 1153/ (τ. Γ ) δημοσιεύτηκε η αριθμ / Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ και 07277) -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημική Μηχανική». Σελίδα

14 Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στα τηλέφωνα και (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων ). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Στο ΦΕΚ 1131/ (τ. Γ ) δημοσιεύτηκε η αριθμ / Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ ) ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ -Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο τηλέφωνο (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων ). Σελίδα

15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Καθηγητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης: -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στην Εκπαίδευση». -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Ιστορίας και του Πολιτισμού». Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. 1289/Γ/ Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος το οποίο προκηρύσσει τις θέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (τηλέφωνο , διεύθυνση: 3 ο χιλ. Εθνικής Οδού Φλώρινας Νίκης, Φλώρινα, τ.κ ). ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία με εξειδίκευση στη Μαύρη Θάλασσα». Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Γ αρ. 1273/30 Νοεμβρίου 2012 και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 11 Φεβρουαρίου Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών τηλ από 9 π.μ. 4 μ.μ. Σελίδα

16 Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει: Μία (1) θέση Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αγροτική και Οικιακή Οικονομία». ΦΕΚ δημοσίευσης: 1276/ , τ. Γ Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, θα πρέπει να αποστέλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου (Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ Καλλιθέα), πληροφορίες τηλ (ώρες ). ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι με τις πράξεις του Πρύτανη αριθμ. 477/ και 292/ , που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ υπ αριθμ. 1277/ /τ.Γ, προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφοριακά Συστήματα» Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στην Οργάνωση και Διοίκηση». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 12/02/2013. Σελίδα

17 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ( τηλ ) καθώς και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ( τηλ ). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ Στο ΦΕΚ 1263/ Τεύχος Γ, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: - Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα". Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10 Φεβρουαρίου Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (τηλ ). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ Στο ΦΕΚ 1276/ Τεύχος Γ, δημοσιεύθηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: - Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Στήριξη Αποφάσεων με Αναλυτική Επεξεργασία Δεδομένων». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10 Φεβρουαρίου Σελίδα

18 Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (τηλ ). ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/ τ.γ. ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-ΘΡΙ - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή-Περιβαλλοντική Υγιεινή». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/ τ.γ. ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-892 ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/ τ.γ. ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-Ν9Κ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία- Ενδοκρινολογία και Μεταβολικά Νοσήματα». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/ τ.γ. ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-ΘΩΖ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σελίδα

19 - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/ τ.γ. ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-8ΣΕ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία με εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/ τ.γ. ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-ΛΙΩ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική- Γυναικολογία». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/ τ.γ. ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-23Β ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοδιαγνωστική». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/ τ.γ. ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-ΝΟΜ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδοχειρουργική». ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1221/ τ.γ. ΑΔΑ: Β4Μ4469Β7Θ-ΚΣ7 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr) και για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία του Τμήματος: Ιατρικής: τηλ.: , , Ιστότοπος: Σελίδα

20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων Καθηγητών, ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, τηλ Αριθμός προκήρυξης: 8732/ , Φ.Ε.Κ.1275/ , τ. Γ, ΑΔΑ: Β4ΜΠ469Β7Γ-ΑΑΣ Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γραφική ή Υπολογιστική Όραση» ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, τηλ Αριθμός προκήρυξης: 8687/ , Φ.Ε.Κ.1275/ , τ. Γ, ΑΔΑ: Β4ΜΠ469Β7Γ-4ΤΨ Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά Υλικά» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τηλ Αριθμός προκήρυξης: 8782/ , Φ.Ε.Κ.1277/ , τ. Γ, ΑΔΑ: Β4ΜΠ469Β7Γ-ΟΓΡ Τομέας Χειρουργικής Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία» 4. Αριθμός προκήρυξης: 8776/ , Φ.Ε.Κ.1277/ , τ. Γ, ΑΔΑ: Β4ΜΠ469Β7Γ-ΣΥ4 Τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία» 5. Αριθμός προκήρυξης: 8779/ , Φ.Ε.Κ.1277/ , τ. Γ, ΑΔΑ: Β4ΜΠ469Β7Γ-Σ2Α Τομέας Μορφολογίας Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική» 6. Αριθμός προκήρυξης: 8778/ , Σελίδα

21 Φ.Ε.Κ.1277/ , τ. Γ, ΑΔΑ: Β4ΜΠ469Β7Γ-Ν3Ν Τομέας Χειρουργικής Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία» 7. Αριθμός προκήρυξης: 8781/ , Φ.Ε.Κ.1277/ , τ. Γ, ΑΔΑ: Β4ΜΠ469Β7Γ-ΠΡΣ Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία - Διατροφή» 8. Αριθμός προκήρυξης: 8777/ , Φ.Ε.Κ.1277/ , τ. Γ, ΑΔΑ: Β4ΜΠ469Β7Γ-ΡΚ1 Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία» Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του κάθε Τμήματος. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι, στα ΦΕΚ 1263/τ.Γ / και ΦΕΚ 1290/τ.Γ / δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω θέσεων Δ.Ε.Π., ως εξής: 1. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τομέας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική Κόστους», το οποίο συνίσταται στην εφαρμογή της Λογιστικής σε θέματα που αφορούν τη Διοικητική Λογιστική, Μεθόδους Κοστολόγησης και γενικότερα χρήση Λογιστικών Αριθμών-Πληροφοριών από τη Διοίκηση της Επιχείρησης και από χρήστες οικονομικών καταστάσεων γενικότερα. (ΦΕΚ 1290/τ.Γ / ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Τεχνολογίας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος», το οποίο συνίσταται στην εφαρμογή θεμάτων Στρατηγικής Διαχείρισης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, στις αρχές και τις μεθοδολογίες Διαχείρισης Ενέργειας στις επιχειρήσεις και την οικονομία, και στη θεωρητική και πρακτική ανάλυση των Σελίδα

22 θεμάτων που σχετίζονται με τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος και της ποιότητας αυτού, στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 1290/τ.Γ / ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνές Μάρκετινγκ και Διεθνής Έρευνα Αγοράς», το οποίο συνίσταται στις στρατηγικές και τις δραστηριότητες του Μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα για την επιτυχημένη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως αφορά την έρευνα, αξιολόγηση και συστηματική επιλογή διεθνών αγορών. (ΦΕΚ 1290/τ.Γ / ) 2. Τμήμα Πληροφορικής Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών», με συνοπτική περιγραφή «Θέματα που αφορούν την ασφάλεια και ειδικότερα σε ηλεκτρονικές, κινητές υπηρεσίες και σε σύγχρονα συνεργατικά πληροφοριακά συστήματα καθώς και η επιχειρηματική συνιστώσα της χρήσης ασφαλών τεχνολογιών στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία» (ΦΕΚ 1290/τ.Γ / ) 3. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μοντέλα και Ψηφιακές Τεχνολογίες Μάθησης Ενηλίκων», με συνοπτική περιγραφή «Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη διαδραστικών τεχνολογικών εφαρμογών για τυπικές ή άτυπες διαδικασίες μάθησης ενηλίκων» (ΦΕΚ 1290/τ.Γ / ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα», με συνοπτική περιγραφή «Κατανεμημένες εφαρμογές, αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων, αρχιτεκτονικές και υποδομές διεισδυτικών συστημάτων, συνεργατικά συστήματα, κατανεμημένα σύστημα υψηλών επιδόσεων, βελτιστοποίηση κατανεμημένων συστημάτων και τηλεπικοινωνιακών συνιστωσών, αξιοπιστία και ανοχή σε σφάλματα, συστήματα πολλαπλών πυρήνων, πλατφόρμες ενδιάμεσου λογισμικού για υπηρεσιοστρεφή κατανεμημένα συστήματα, υλοποίηση συνιστωσών κατανεμημένων συστημάτων σε περιβάλλοντα περιορισμένων πόρων και με τεχνολογίες ενσωματωμένων συστημάτων» (ΦΕΚ 1263/τ.Γ / ) Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τηλ και , Πληροφορικής τηλ και Ψηφιακών Συστημάτων τηλ Σελίδα

23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα για το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (ΕΕ) για το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, καθορισμένης διάρκειας με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, για διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα. Η πλήρωση της θέσης θα είναι για δύο εξάμηνα (το Εαρινό Εξάμηνο και το Χειμερινό Εξάμηνο ). ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: 1. Διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος υπό την εποπτεία των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα διδάσκονται και πρωινές ώρες (στην αγγλική γλώσσα) και απογευματινές ( ή μ.μ.). 2. Υποστήριξη των φοιτητών για διεκπεραίωση εργασιών. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Να κατέχουν Διδακτορικό Τίτλο στα γνωστικά αντικείμενα: Curriculum and Instruction and Curriculum and Evaluation. 2. Να έχουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 3. Να έχουν ένα τουλάχιστον χρόνο διδακτικής πείρας και να μην εργοδοτούνται σε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό. 4. Να είναι συνεργάσιμοι και ευέλικτοι στο ωράριο εργασίας. 5. Να έχουν ικανότητα προγραμματισμού και εργασίας μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων με Διδακτορικό Τίτλο είναι 68 την ώρα. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας x 15 εβδομάδες που διαρκεί το Χειμερινό Εξάμηνο ή 14 εβδομάδες το Εαρινό Εξάμηνο. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω σε δύο (2) αντίτυπα: 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση. 2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου). 3. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα σπουδών. 4. Δείγματα συγγραφικής/ερευνητικής δράσης. 5. Τρεις συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές Πανεπιστημίου. Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν σε ένα (1) αντίτυπο δεν θα γίνονται αποδεχτές. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στο Σελίδα

24 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο Θεοφανίδη, Δράμας (πίσω από Ξενοδοχείο Hilton) ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία), το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14:00 με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου. Όσες αιτήσεις υποβληθούν δια χειρός ή ταχυδρομικώς μετά τις 7 Ιανουαρίου 2012, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες. Οι συνεντεύξεις για την πιο πάνω θέση θα διεξαχθούν την Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, Τηλέφωνα: /41/42, Φαξ pdf ΟΤΕΚ Πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία, για την κάλυψη εκτάκτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), εκπαιδευτικής περιόδου O Oργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Τουρισμού) προκηρύσσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, του παρακάτω εκπαιδευτικού προσωπικού, με ωριαία αντιμισθία, για την κάλυψη των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγ. Νικολάου (ΑΣΤΕ) του ΟΤΕΚ ως εξής: ΑΣΤΕ Ρόδου ( άτομα 20 ) Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ) ( 12 ) 1. Δύο (2) θέσεις Δικαίου 2. Δύο (2) θέσεις Ψυχολογίας- Κοινωνιολογίας 3. Δύο (2) θέσεις Οικονομίας 4. Μια (1) θέση Ψυχαγωγίας Ξενοδοχείων 5. Δύο (2) θέσεις Μάρκετινγκ 6. Τρεις (3) θέσεις Διοίκησης Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ) ( 4 ) 1. Μια (1) θέση Υπηρεσίας Ορόφων 2. Μία (1) θέση Πληροφορικής 3. Δύο (2) θέσεις Τεχνικών Μαθημάτων Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ) ( 4 ) 1. Δύο (2) θέσεις Αγγλικών 2. Μια (1) θέση Γαλλικών Σελίδα

25 3. Μια (1) θέση Γερμανικών ΑΣΤΕ Αγίου Νικολάου ( άτομα 9 ) Α) Επιστημονικοί συνεργάτες ( ΠΕ ) ( 5 ) 1. Μια (1) θέση Δικαίου 2. Μια (1) θέση Μάρκετινγκ 3. Μια (1) θέση Οικονομίας 4. Μια (1) θέση Ψυχαγωγίας Ξενοδοχείων 5. Μια (1) θέση Ψυχολογίας-Κοινωνιολογίας Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ) ( 1 ) 1. Μια (1) θέση Τεχνικών Μαθημάτων Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών ( ΠΕ) ( 3 ) 1 Μια (1) θέση Αγγλικών 2 Μια (1) θέση Γαλλικών 3 Μια (1) θέση Γερμανικών Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, καθώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω διευθύνσεις: Α) ΑΣΤΕ Ρόδου, Ξενοδοχείο SOLEIL Δημοκρατίας 2, Ρόδος τηλ Β) ΑΣΤΕ Αγ. Νικολάου, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, τηλ , Ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων: Για την ΑΣΤΕ Ρόδου από έως Για την ΑΣΤΕ Αγ. Νικολάου από έως Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ε.Υ.Ε.Ε.Δ. Σχολικοί Ψυχολόγοι σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην Αττική Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε.Ε.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προτίθεται να συνάψει έως οκτώ (08) συμβάσεις μίσθωσης έργου με Σχολικούς Ψυχολόγους, για την παροχή έργου υποστήριξης στις Σχολικές Μονάδες των πιλοτικών Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας που λειτουργούν στην Αττική. Οι αιτήσεις-προτάσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται μέχρι και 2/1/2013 και ώρα μμ., σε κλειστό φάκελο στο Υπουργείο Παιδείας και Σελίδα

26 Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), στην Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Ανδρέα Παπανδρέου 37 - ΤΚ Μαρούσι (Γραφείο 1031), 1ος όροφος καθημερινά μέχρι τις μμ. ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier) σε κλειστό φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση: Προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ανδρέα Παπανδρέου 37 - ΤΚ Μαρούσι (Γραφείο 1031) ΜΟΝΑΔΑ Γ - Πρωτόκολλο Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. (Προσοχή: Στο εξωτερικό μέρος του κλειστού φακέλου να αναγράφεται η ένδειξη που ακολουθεί: «Υποβολή Αίτησης-Πρότασης για την υπ αριθμ / Πρόσκληση)». Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΔΕΗ Προσλήψεις 28 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) της ΔΕΗ Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης, για τις θέσεις που ακολουθούν: Ειδικότητα Θέσεις ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 3 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 1 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων) 4 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών) 2 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 1 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) 1 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) 1 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 5 ΔΕ Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές 3 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Σελίδα

27 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7χιλ. Πτολεμαΐδας Κοζάνης απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο Μπαλτζή τηλ & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ από έως Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΔΕΗ Προσλήψεις 116 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) της ΔΕΗ Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Εκατόν δέκα έξι (116) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν: Ειδικότητα ΔE Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών) ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) Θέσεις ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 25 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 6 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) 3 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 20 ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 13 ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων Σελίδα

28 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7χιλ. Πτολεμαΐδας Κοζάνης απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο Μπαλτζή τηλ & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ από έως Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προσλήψεις 72 ατόμων στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δυο (72) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς για τις υπηρεσιακές τις ανάγκες στους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας και Λάρισας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: ΔΕ Χειριστών Μηχ/των (Αθήνα) 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτων (Αλιβέρι) 17 ΔΕ Χειριστών Μηχ/των (Αλιβέρι) 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτων (Αμφιλοχία) 10 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτων (Μεγαλόπολη) 20 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (Μεγαλόπολη) 1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Μεγαλόπολη) 2 ΔΕ Χειριστών Μηχ/των (Μεγαλόπολη) 2 ΥΕ Εργατών (Λάρισα) 1 ΥΕ Εργατών (Μεγαλόπολη) 15 Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Αιτήσεων: 21/12/2012 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με Σελίδα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 119 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 119 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤEΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣTHΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η παρακάτω Σχολή του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 128 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 128 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή εικοστή όγδοη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 128 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 112 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 112 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ Στo αριθ.1135/23.10.2012 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 106 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 106 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Στο ΦΕΚ 2543/19-9-2012 (τ.β ) δημοσιεύτηκε η αριθμ. Π15-37017/19-9-2012 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή είκοσι (20) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 123 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 123 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή εικοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 123 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: (4) θέσεις Καθηγητών... 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: (6) θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού... 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: (20) θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 110 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 110 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Στο ΦΕΚ 1153/τ.Γ /26-10-2012, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεσμών, στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τις ανάγκες της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 102 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: επτά (7) θέσεις ΔΕΠ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 102 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: επτά (7) θέσεις ΔΕΠ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: επτά (7) θέσεις ΔΕΠ A N A K O I N Ω Σ H Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στo ΦΕΚ 868/27-8-12 τ.γ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων ΔΕΠ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 21/05/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 Αριθ. Τεύχους: 234. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 Αριθ. Τεύχους: 234. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων Έκδοση προκήρυξης Διαγωνισμού για τις Στρατιωτικές Σχολές... 3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή... 3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή... 4 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ανάγκες της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ-

Για τις ανάγκες της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ- ΤΕΥΧΟΣ. 35 09 01 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Δέκα επτά θέσεις Μηχανικών με συμβάσεις έργου ΚΥΠΡΟΣ: Θέσεις για Μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 130 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 130 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή τριακοστή ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 130 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι με την πράξη του Πρύτανη υπ αριθμ. 3970/21-06-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 Αριθ. Τεύχους: 186 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 Αριθ. Τεύχους: 186 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 8 θέσεις καθηγητή... 4 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 8 θέσεις καθηγητή... 5 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 3 θέσεις καθηγητή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας : 1 θέση επίκουρου καθηγητή... 3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων : 1 θέση ΔΕΠ... 3 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών : 1 θέση ΔΕΠ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή τριακοστή πρώτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 131 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Τεύχους: 154

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Τεύχους: 154 Περιεχόμενα Πολυτεχνείο Κρήτης : 1 θέση ΔΕΠ... 4 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης : 10 θέσεις Καθηγητών... 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας : 3 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού... 7 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών : 5 θέσεις καθηγητών...4 Πανεπιστήμιο Κρήτης : 9 θέσεις καθηγητών...5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς : 5 θέσεις καθηγητών...6 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 129 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 129 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή εικοστή ένατη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 129 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΙΟΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 132 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 132 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή τριακοστή δεύτερη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 132 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων : (1) θέση Καθηγητή... 3. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων : (1) θέση Καθηγητή... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων : (1) θέση Καθηγητή... 3. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων : (1) θέση Καθηγητή... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων : (1) θέση Καθηγητή... 3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων : (1) θέση Καθηγητή... 3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων : (1) θέση Καθηγητή... 4 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων : (1) θέση Καθηγητή...

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 243. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 243. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 2.417 θέσεις πλήρους απασχόλησης... 2 Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 1 καθηγητή... 4 Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή... 4 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ Στo αριθ.602/14.6.2013 ΦΕΚ τ. Γ, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών... 2 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού... 3 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης: Πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα