Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα"

Transcript

1 Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα Τηλέφωνο: Fax: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Μέση και Ύστερη περίοδος Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Πολιτική ιδεολογία Οι αντιλήψεις των Βυζαντινών Διεθνείς σχέσεις (ιδιαίτερα Βυζάντιο και Δύση, Βυζάντιο και Άραβες) Το Βυζάντιο και ο πόλεμος. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Προπτυχιακά μαθήματα κορμού Βυζαντινής Ιστορίας. Ποικίλα θέματα σε προπτυχιακά («Ο κόσμος των βυζαντινών συγγραφέων», «Από τον Μιχαήλ Ψελλό έως τον Νικήτα Χωνιάτη», «Βυζάντιο και σταυροφορίες: προβλήματα ιδεολογίας και πολιτικής») και μεταπτυχιακά σεμινάρια [«Από τον Μιχαήλ Ψελλό έως τον Νικήτα Χωνιάτη», «Η ανατροπή της καθημερινής ζωής: Αλώσεις πόλεων και οι συνέπειές τους στην εξέλιξη των πόλεων και τη ζωή των κατοίκων τους κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο (7ος-11ος αι.) στην ανατολική Μεσόγειο (νησιά και παράκτιες περιοχές του ελλαδικού χώρου, Μικρά Ασία, Παλαιστίνη»)]. Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης», σε συνεργασία με Ευ. Χρυσό και Σοφία Καλοπίση-Βέρτη ( , ), με Σοφία Καλοπίση- Βέρτη και Χριστίνα Αγγελίδη ( ), με Σοφία Καλοπίση-Βέρτη και Στ. Λαμπάκη ( , ). Θέματα: «Η Τέταρτη Σταυροφορία, 1204», «Το Ιερόν Παλάτιον», «Το Βυζάντιο τον 11ο αιώνα: Εποχή κοινωνικών αλλαγών, εδαφικών ανακατατάξεων και άνθησης του πνευματικού βίου και της τέχνης», «Η περίοδος των Μακεδόνων ( ): εποχή κρατικής και εκκλησιαστικής ανασυγκρότησης, πολιτικής και πνευματικής ακμής και ακτινοβολίας», «Το

2 Βυζάντιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης κατά την περίοδο των Κομνηνών και των Αγγέλων ( )». Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (e-learning) με θέμα «Ελληνισμός και Δύση»., Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη σε συνεργασία με Τ. Κόλια (2003 κ. εξ.). Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, βλ. Οδηγό Σπουδών του Τομέα Ιστορίας. ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Διεύθυνση Εργαστηρίου Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ψηφιακής Αποτύπωσης του Δημόσιου και Ιδιωτικού Βίου των Βυζαντινών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Σεπτέμβριος Μάρτιος 2010, Σεπτέμβριος 2010 κ. εξ.). Διοικητική οργάνωση και ερευνητική στοχοποίηση των εργασιών του Εργαστηρίου: α) ψηφιοποίηση και δημιουργία βάσης δεδομένων του αρχείου Σπ. Λάμπρου (στον διαδικτυακό τόπο β) δημιουργία βάσης δεδομένων και ανάρτηση στο διαδίκτυο αρχείου σημειωμάτων ελληνικών κωδίκων, γ) δημιουργία βάσης δεδομένων και ανάρτηση στο διαδίκτυο αρχείου εκδεδομένων χριστιανικών και βυζαντινών επιγραφών με δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης τόσο του κειμένου των επιγραφών όσο και επιλεγμένων στοιχείων, δ) ψηφιοποίηση και δημιουργία αρχείου με εικόνες, χάρτες, νομίσματα, σφραγίδες κ.α. που αφορούν στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των Βυζαντινών, για χρήση από μέλη Δ.Ε.Π. και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ερευνητικά προγράμματα 1. «Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις του Βυζαντίου με τον Δυτικό κόσμο στο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πεδίο (11ος-15ος αι.)» ( , σε συνεργασία με Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη και Μ. Ντούρου-Ηλιοπούλου). 2. «Η ταυτότητα της πίστεως ως παράγων σύγκλισης ή απόκλισης στις απόψεις των Βυζαντινών για τους Λατίνους» ( ). 3. Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ηράκλειτος», στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ [εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από την Αγγελική Παπαγεωργίου με θέμα «Ο Ιωάννης Β Κομνηνός και η εποχή του» ( )].

3 4. «Βυζαντινός και Δυτικός κόσμος από τον 11ο έως τον 15ο αιώνα», στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Πυθαγόρας Ι» του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ ( , σε συνεργασία με Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη και Μ. Ντούρου-Ηλιοπούλου). 5. «Η βυζαντινή κοινωνία στις βυζαντινές πηγές: χαρακτηρισμοί και κρίσεις των βυζαντινών συγγραφέων για τους συγχρόνους τους κατά τη μέση περίοδο (7ος- 12ος αι.). Ιδεολογία και πραγματικότητα» ( ). 6. «Ταυτότητα και Ετερότητα στις υστεροβυζαντινές αντιλήψεις για τη Δύση: ρητορικά κείμενα και αλληλογραφία». Επιστημονική Υπεύθυνη της μεταδιδακτορικής έρευνας του Νικόλαου Χρύση, που διεξάγεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ( , ΕΣΠΑ-Δράση Εθνικής Εμβέλειας). 7. «Δημογραφικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πολέμων στο Βυζάντιο από τον 9ο έως τον 12ο αιώνα» (2013) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Μονογραφίες - Ο βυζαντινός «ιερός πόλεμος». Η έννοια και η προβολή του θρησκευτικού πολέμου στο Βυζάντιο [Ιστορικές Μονογραφίες 10], Αθήνα 1991, σελ Συνάντηση Ανατολής και Δύσης στα εδάφη της Αυτοκρατορίας.Οι απόψεις των Βυζαντινών για τους σταυροφόρους [Υλικό, Φυσικό και Πνευματικό Περιβάλλον στον Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό Κόσμο 5], Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1996, σελ Περὶ Ἀρετῆς καὶ Κακίας. Οι βυζαντινοί αξιωματούχοι στις ιστοριογραφικές πηγές, Τόμος Α, Πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι του 9ου και 10ου αιώνα, Ηρόδοτος, Αθήνα 2012, σελ Άρθρα - Χιακά σημειώματα από τα κατάλοιπα του Κωνσταντίνου Αμάντου, Παρουσία 3 (1985) Η ιδέα του «ιερού πολέμου» στο Βυζάντιο κατά τον 10ο αιώνα. Η μαρτυρία των τακτικών και των δημηγοριών, στο: Κωνσταντίνος Ζ ο Πορφυρογέννητος και η εποχή του, Β Διεθνής Βυζαντινολογική Συνάντηση, Δελφοί, Ιουλίου 1987, Αθήνα 1989, σσ Die Kreuzfahrer und die Kreuzzüge im Sprachgebrauch der Byzantiner, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 41 (1991)

4 - Άκτα και Θρίαμβοι στο «Έκθεσις της βασιλείου τάξεως». Συμβολή στη μελέτη σχετικών προβλημάτων, Βυζαντιακά 14 (1994) (με 2 πίνακες). - Το εμπόλεμο Βυζάντιο στις ομιλίες και τις επιστολές του 10ου και 11ου αι. Μία ιδεολογική προσέγγιση, στο: Το εμπόλεμο Βυζάντιο (9ος-12ος αι.) [Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Διεθνή Συμπόσια 4], Αθήνα 1997, σσ Michael VII Doukas, Robert Guiscard and the Byzantine-Norman Marriage Negotiations, Byzantinoslavica 58 (1997) Some Remarks on the Fate of Prisoners of War in Byzantium (9th-10th Centuries), στο: La liberazione dei captivi tra Cristianità e Islam. Oltre la Crociata e il Ğihād: Tolleranza e Servizio Umanitario, έκδ. G. Cipollone, Città del Vaticano 2000, σσ (με 7 πίνακες). - The execution of the forty-two martyrs of Amorion. Proposing an Interpretation, Al- Masaq 4/2 (2002) Iter Hierosolymitanum Ες Παλαιστίνην πορεία: The Crusader Movement as a European Movement, στο: The Idea of European Community in History, Conference Proceedings, εκδ. E. Chrysos, P. Kitromilides, C. Svolopoulos, I, Athens 2003, σσ Οι κατακλείδες των επιστολών ως μέσον ανίχνευσης αντιλήψεων των Βυζαντινών (10ος-12ος αιώνας), στο: Κλητόριον ες μνήμην Νίκου Οκονομίδη, επιμ. Φλ. Ευαγγελάτου-Νοταρά Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2005, σσ (με 7 πίνακες). - The Norman factor in the gradual alienation of East and West, στο: The Fourth Crusade Revisited. Atti della Conferenza Internazionale nell ottavo centenario della IV Crociata (Andros, maggio 2004), [Pontifico Comitato di Scienze Storiche, Atti e Documenti 25], Città del Vaticano 2008, σελ Η εικόνα των Βουλγάρων και της χώρας τους στις βυζαντινές πηγές του 11ου και 12ου αιώνα, στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Βυζάντιο και Βούλγαροι ( ), Αθήνα, Οκτώβριος 2000 [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Διεθνή Συμπόσια 18], Αθήνα 2008, σελ Λεηλασία και μεταφορά λαφύρων και κινητών πολιτισμικών αγαθών στη Δύση, στο: Η Τέταρτη Σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος, επιμ. Ν. Μοσχονάς [Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών], Αθήνα 2008, σελ The forty-two martyrs of Amorion by Euodius the Monk, στο: Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History, volume I ( ), εκδ. D. Thomas & Barbara Roggema (with J. P. Monferrer Sala, J. Pahlitzsch, M. Swanson, H. Teule, J. Tolan), Brill, Leiden 2009, σελ The forty-two martyrs of Amorion by Michael the Synkellos, ό.π., σελ The forty-two martyrs of Amorion by Sophronios, archbishop of Cyprus», ό.π., σελ The forty-two martyrs of Amorion (BHG 1212 και BHG 1214c), ό.π., σελ "Holy war" in Byzantium twenty years later: a question of term definition and interpretation, στο: J. Koder, I. Stouraitis (εκδ.), Byzantine war ideology between Roman imperial concept and Christian religion, Akten des Internationalen Symposiums (Wien Mai 2011) [Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historischw Klasse, Denkschriften, 452. Band, Veröffentlichungen zur Byzanzforschung Band XXX], Wien 2012, σελ

5 - Πίεση από τη Δύση: οι σταυροφορίες, στον συλλογικό τόμο Βυζάντιο. Ιστορία και Πολιτισμός, επιμ. Τ. Λουγγής και E. Kislinger [υπό δημοσίευση] Byzantium and the West the West and Byzantium (ninth-twelfth centuries): focusing on Zweikaiserproblem. An outline of ideas and practices, στον Τιμητικό Τόμο Ευάγγελου Χρυσού [υπό δημοσίευση] - Βιβλιοκρισία-άρθρο του βιβλίου των Ducellier A., Kaplan M., Martin Bernadette avec la collaboration de Françoise Micheau, «Le Moyen Age en Orient. Byzance et l Islam. Des Barbares aux Ottomans», Paris 1990 στο περιοδικό Al-Masāq. Studia Arabo- Islamica Mediterranea 7 (1994) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Β Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου (Αθήνα 1999), Πρακτικά (σε συνεργασία με Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη). Ρωσία και Μεσόγειος Πρακτικά Α Διεθνούς Συνεδρίου (Αθήνα, Μαΐου 2005) [Ιστορήματα 2], Αθήνα 2011 (με τις Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Κατερίνα Γαρδίκα και συνεργασία με Μικέλα Σκούντζου). Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια τόμοι 1(1993) - 8 ( ) [σε συνεργασία με την Τρ. Μανιάτη- Κοκκίνη ( , 2012) και τη Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου ( )] ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. Ελληνική Επιτροπή της Association Internationale des Études Byzantines (www.byzantinestudies.gr ). 2. Society for the Study of the Crusades and the Latin East. 3. Society for the Medieval Mediterranean. 4. Εταιρεία Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση (http://www.eesmned.gr ) ιδρυτικό μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Γενική Γραμματέας, Αντιπρόεδρος, Ταμίας, Πρόεδρος). 5. Εταιρεία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών. 6. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία. 7. Εταιρεία Στερεοελλαδικών Μελετών.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Την άνοιξη τοϋ 1962, πριν καλά καλά έρόει ό διορισμός μου ως βοηδοϋ

Την άνοιξη τοϋ 1962, πριν καλά καλά έρόει ό διορισμός μου ως βοηδοϋ Χρίστος Πατρινελης (1929-2009): Στοχαστικός και Χαριεις1 τοϋ I. Κ. Χασιώτη Την άνοιξη τοϋ 1962, πριν καλά καλά έρόει ό διορισμός μου ως βοηδοϋ της έδρας της Ιστορίας των Μέσων κα'ι Νεώτερων Χρόνων της

Διαβάστε περισσότερα

Efi Ragia Ευστρατια Συγκελλου

Efi Ragia Ευστρατια Συγκελλου INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH SECTION OF BYZANTINE RESEARCH NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Efi Ragia Ευστρατια Συγκελλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 Τόπος γέννησης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικογενειακή κατάσταση: ΑΓΑΜΟΣ Θέση: ΛΕΚΤΟΡΑΣ Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου e-mail: ventura@uop.gr venturas@otenet.gr Τηλέφωνο γραφείου: 27410-74353

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος Υπηρεσιακή Κατάσταση E-mail Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, κέρδισε το Ελληνικό Βραβείο Möbius 2000 στην κατηγορία «Πολιτισμός».

Επίσης, κέρδισε το Ελληνικό Βραβείο Möbius 2000 στην κατηγορία «Πολιτισμός». ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΝΤΑΖΟΥ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: pentazou@yahoo.com Βιογραφικό Ιστορικός με ειδίκευση στη συγγραφή και τον σχεδιασμό διαδραστικών σεναρίων. Πτυχίο Ιστορίας (με κατεύθυνση Νεότερη Ελληνική Ιστορία) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ Ισμήνη Κριάρη Κατράνη Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3)

ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3) MINA ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3) Ή μελέτη καί δημοσίευση δλων τον μεσαιωνικών νομισμάτων πού φέρνουν στό φως ot ανασκαφές πού διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 2 Α. BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA (CURRICULUM VITÆ) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β. ΣΠΟΥ ΕΣ. Πάνος-Λουκάς Εξαρχόπουλος. ιπλωµ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Επίκουρος Καθηγητής.Π.Θ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β. ΣΠΟΥ ΕΣ. Πάνος-Λουκάς Εξαρχόπουλος. ιπλωµ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Επίκουρος Καθηγητής.Π.Θ. Πάνος-Λουκάς Εξαρχόπουλος ιπλωµ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Επίκουρος Καθηγητής.Π.Θ. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Γ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ύ L 4i ΕΚΔΗΛΠΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τ

ύ L 4i ΕΚΔΗΛΠΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τ ύ L 4i ΕΚΔΗΛΠΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τ Ημερίδα για το ερευνητικό πρόγραμμα: Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου (Αθήνα, EIE, 20 Μαρτίου 2006) Χτο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. της Κατερίνας Κωστίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. της Κατερίνας Κωστίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ της Κατερίνας Κωστίου ΠΑΤΡΑ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 3 2 I. Σπουδές-Ακαδημαϊκοί τίτλοι. ΙΙ. Ακαδημαϊκή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου για την Επιστήμη και Τεχνολογική Ανάπτυξη

Υπό την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου για την Επιστήμη και Τεχνολογική Ανάπτυξη I M ~~ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πρώτο συμπόσιο μολδαβο-ελληνικών σχέσεων (Κισινάου, 22-23 Οκτωβρίου) Υπό την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου για την Επιστήμη και Τεχνολογική Ανάπτυξη και του κρατικού Πανεπιστημίου "Ion

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009 Eπίθετο: Mαυρογιώργος Όνομα: Γιώργος Έτος γεννήσεως: 1944 Διεύθυνση Τμήμα Φ.Π.Ψ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, Δουρούτη

Διαβάστε περισσότερα

Σμύρνη 20-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι.

Σμύρνη 20-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι. Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού Φ.Ο.Υ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σμύρνη Η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι.-1922)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ. Βιογραφικό σημείωμα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ. Βιογραφικό σημείωμα ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ Βιογραφικό σημείωμα Α) Ιδιότητα: Καθηγητής Β) Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική πολιτική με έμφαση στις εργασιακές σχέσεις Γ) Πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος: Σύγχρονες τάσεις στις εργασιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων, «μία διοργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές :

Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές : Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές : http://www.e-yliko.gr/htmls/libraries/vivl_eis.aspx http://www.infolibraries.gr Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες. Μελέτες Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης Στη μνήμη της Στέλλας Παπαδάκη-Oekland. Επιστημονική επιμέλεια: Όλγα Γκράτζιου Χρήστος Λούκος

Ψηφίδες. Μελέτες Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης Στη μνήμη της Στέλλας Παπαδάκη-Oekland. Επιστημονική επιμέλεια: Όλγα Γκράτζιου Χρήστος Λούκος Ψηφίδες Μελέτες Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης Στη μνήμη της Στέλλας Παπαδάκη-Oekland Επιστημονική επιμέλεια: Όλγα Γκράτζιου Χρήστος Λούκος E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567)

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΗΓΕΣ 2 Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΑΘΗΝΑ 1996 ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Γενική επιμέλεια έκδοσης: Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 ΟΥ ΑΕΘΣΕ Πρόεδρος Aλέξανδρος Mαζαράκης Aινιάν, Καθηγητής Kλασικής Aρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΝΙΚΗ ΚΟΥΤΡΑΚΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 2 (1994-1996) ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ARNOLD ΚΑΙ ROBERT FOSSIER TOYNBEE Η σύγχρονη δυτική ιστοριογραφία, αντικατοπτρίζοντας μία

Διαβάστε περισσότερα