ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ"

Transcript

1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ Φίκος Η., Ζιάνκας Γ., Παυλίδου Ε., Φάµελλος Σ. Αναπτυξιακή Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.». Κ. Ραφαηλίδου Παπαδάκη 3-5 Θέρµη, KEYWORDS: Ανθεµούντας, υδατικό δυναµικό, διαχείριση, G.I.S., Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60, LIFE. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο πλαίσιο του έργου «Σύσταση και Λειτουργία Φορέα Ορθολογικής Αξιοποίησης Υδάτινου υναµικού (Φ.Ο.Α.Υ..) Λεκάνης Ανθεµούντα» αξιοποιήθηκε η υδρολογική υδρογεωλογική γνώση επιστηµονικών δράσεων στην περιοχή και υπολογίσθηκε το ισοζύγιο ύδατος στη λεκάνη. Την περίοδο παρακολουθούνταν οι ποσοτικές και ποιοτικές µεταβολές στους υδροφορείς και στα επιφανειακά υδάτινα σώµατα, οι χρήσεις γης και η κατανάλωση υδατικών πόρων και δοµήθηκε ένα G.I.S. Η ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του υδατικού δυναµικού της περιοχής µε την ενεργοποίηση των κοινωνικών εταίρων και καταναλωτών οδήγησε στην έγκριση του έργου LIFE04/ENV/GR/ για πιλοτική εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60 στη λεκάνη. INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT IN ANTHEMOUNTAS RIVER BASIN Fikos I., Ziankas G., Pavlidou E., Famellos S. Development Agency of Eastern Thessaloniki S.A. Thermi, Thessaloniki. KEYWORDS: Anthemountas, Water Resources, Management, G.I.S., WFD, LIFE. ABSTRACT The study of the Anthemountas river water basin, within the framework of the project «Courier for the rationale utilization of water resources in the Anthemountas Water Basin» exploited the existing hydrological knowledge along with consumption data on a G.I.S. database for the calculation of the current water balance. The negative water balance comes in agreement with the water level observations from a quantitative qualitative observation network that is set from the project and functions in the basin. The need to reverse current trend of resource degradation and depletion led to the approval of the project LIFE04/ENV/GR/ for pilot implementation of WFD in Anthemountas basin. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λεκάνη του Ανθεµούντα τοποθετείται στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας ενώ γεωγραφικά εντάσσεται στην χερσόνησο της Χαλκιδικής (Σχήµα 1) καλύπτοντας ένα χώρο 318 Κm 2. ιακρίνεται σε δύο επιµέρους λεκάνες, την υπολεκάνη των Βασιλικών (208 Km 2 ) και την υπολεκάνη της Γαλάτιστας (110 Km 2 ). Σε γενικές γραµµές η λεκάνη του Ανθεµούντα εµφανίζει πολυµορφικές γεωγραφικές ενότητες, καλά ανεπτυγµένο υδρογραφικό δίκτυο, πολυποίκιλα γεωλογικά και υδρογεωλογικά δεδοµένα και πολλές και έντονες διαφορές στις χρήσεις γης. Σχήµα 1. Χάρτης προσανατολισµού ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Πληθυσµιακά δεδοµένα ΕΣΥΕ ήµος ή %. ιαµέρισµα. Θέρµης ,2. Βασιλικών Γαλάτιστας ,7.. Γαλαρινού ,6 Η λεκάνη επιφορτίζεται από την αυξανόµενη µετακίνηση πληθυσµού από τη πόλη της Θεσσαλονίκης, κυρίως προς τα πλησιέστερα συγκροτήµατα των. Θέρµης, Μίκρας και Βασιλικών. Η αναγκαιότητα και η ευαισθητοποίηση σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα η αναγνώριση της σηµασίας του νερού ως κοινωνικό και περιβαλλοντικό αγαθό, οδήγησαν την Ε.Ε. στην έκδοση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής και αντιλαµβανόµενη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λεκάνης του Ανθεµούντα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία µε τους ήµους Θέρµης, Βασιλικών, Μίκρας και Ανθεµούντα και της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.) προχώρησαν στη πιλοτική εφαρµογή ενός έργου µε τίτλο «Σύσταση και Λειτουργία Φορέα Ορθολογικής Αξιοποίησης Υδάτινου υναµικού (Φ.Ο.Α.Υ..) Λεκάνης Ανθεµούντα». Το έργο υλοποιήθηκε από το και χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠΤΑ ιαδηµοτικής Συνεργασίας. Στρατηγικοί στόχοι του είναι η επαναφορά της ισορροπίας του υδατικού ισοζυγίου και ο εντοπισµός και η ανάσχεση της πιθανής ρύπανσης του υδροφόρου µέχρι την ουσιαστική µείωση της. Τελικός στόχος είναι ο καθορισµός ενός γενικού µοντέλου αειφορικής διαχείρισης και προστασίας των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων αλλά και των επιφανειακών υδατικών σωµάτων. Η επίτευξη των παραπάνω επιδιώκεται µέσα από την οργάνωση και συστηµατοποίηση της διαθέσιµης «πληροφορίας» της ευρύτερης περιοχής Ανθεµούντα. Το έργο αποτέλεσε συνέχεια δράσεων της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης της περιοχής που αναγνωρίζει τους υδατικούς πόρους ως παράµετρο περιβάλλοντος και ανάπτυξης και έχει αναλαµβάνει συνεχείς πρωτοβουλίες δράσεις στην κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισής τους. 2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ Στο πλαίσιο του έργου στοιχεία των υδρογεωλογικών µελετών που εκπονήθηκαν στην περιοχή αξιολογήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενιαίας βάσης γεωλογικών υδρογεωλογικών δεδοµένων. Παράλληλα υλοποιήθηκε δίκτυο παρακολούθησης των ποσοτικών 2

3 χαρακτηριστικών των υπόγειων υδροφόρων σωµάτων στη λεκάνη. Το δίκτυο στηρίχτηκε σε προϋπάρχουσες µετρήσεις από ιδιώτες µελετητές και ερευνητικές προσπάθειες του Α.Π.Θ. ώστε από συγκριτική αξιολόγηση και συσχετισµό να εξαχθούν αξιοποιήσιµα υδρογεωλογικά συµπεράσµατα. Αρχικά στο δίκτυο συµπεριλήφθηκαν 29 γεωτρήσεις πιεζόµετρα στον Κ. Ανθεµούντα οι οποίες επιλέχτηκαν βάση της θέσης τους και του βάθους τους αλλά και βάση των γεωλογικών σχηµατισµών τους οποίους υδροµαστεύουν. Το δίκτυο αυτό επεκτάθηκε και στον Α. Ανθεµούντα τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε και πλέον αποτελείται από 67 γεωτρήσεις πιεζόµετρα. Η δειγµατοληψία σε όλες τις γεωτρήσεις πραγµατοποιείται 2 φορές το χρόνο (Οκτώβριο Μάιο) οπότε και παρουσιάζονται οι ετήσιες ελάχιστες και µέγιστες τιµές της στάθµης των υπόγειων υδροφόρων. Πιεζοµετρικά δεδοµένα από το 1993 που χρησιµοποιήθηκαν για την οριοθέτηση των υπόγειων υδροφόρων και για τη παρακολούθηση των ποσοτικών µεταβολών των χαρακτηριστικών τους έδειξαν ετήσιο ρυθµό πτώσης στάθµης µεταξύ 0.5 και 1.5 µέτρων Τα δεδοµένα αυτά ερµηνεύονται συνδυαστικά µε υδρολογικά µετεωρολογικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν µετρήσεις από διάφορους µετεωρολογικούς σταθµούς που βρίσκονται εντός αλλά και σε περιοχές παρακείµενες της λεκάνης που µελετάµε. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία µε το Α.Π.Θ., συγκεντρώνονται πρωτογεν ή δεδοµένα από µετεωρολογικό σταθµό που έχει εγκατασταθεί στο ανατολικό τµήµα της λεκάνης, από το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. βελτιώνοντας σηµαντικά την πύκνωση της πληροφορίας στην περιοχή ενδιαφέροντος. Το σύνολο των πληροφοριών που συγκεντρώνονται αποτελούν θεµελιώδη γνώση για τον υπολογισµό του υδρολογικού ισοζυγίου της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεµούντα. Ο καθορισµός του ισοζυγίου και η απογραφή της υφιστάµενης διαχείρισης αποτέλεσαν αναγκαία προϋπόθεση για το σχεδιασµό και τη ν υλοποίηση πολιτικών και δράσεων ορθολογικής αξιοποίησης των υδατικών πόρων. Η µελέτη εστιάστηκε αρχικά στους επιφανειακούς σχηµατισµούς οι οποίοι εξετάσθηκαν ως προς τις γεωλογικές και υδρολιθολογικές ιδιότητες τους. Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της φυσιογραφικής αξιολόγησης εδαφών σύµφωνα µε την οποία η περιοχή µελέτης χωρίζεται σε φυσιογραφικές µονάδες µε βάση τα χαρακτηριστικά της γήινης επιφάνειας και τους παράγοντες που επιδρούν στο σχηµατισµό αλλά και στην εξέλιξη τους. Τέτοιοι παράγοντες είναι η διάβρωση, η απόθεση του µητρικού υλικού, το κλίµα, η βλάστηση και η τεκτονική δραστηριότητα και ονοµάζονται φυσιογραφικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται για την κατηγοριοποίηση και τον φυσιογραφικό διαχωρισµό της περιοχής µελέτης. Το αποτέλεσµα ήταν η κατασκευή εδαφολογικού χάρτη της λεκάνης στον οποίο διακρίνονται κατηγορίες εδαφών µε βάση το µητρικό υλικό, την φυσιογραφία, την οικολογική κατάταξη, την έκθεση στον ήλιο, το πάχος του εδαφικού καλύµµατος, τη κλίση και το βαθµό διάβρωσης. Επιπρόσθετα εξετάσθηκαν οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που καλύπτουν την επιφάνεια της λεκάνης ως προς την υδρολιθολογική τους συµπεριφορά σύµφωνα µε τις τιµές του U.S. Power and Water Resources Services (1981) και διακρίθηκαν 3 κατηγορίες ανάλογα µε την υδραυλική τους αγωγιµότητα: i. περατοί σχηµατισµοί ii. ηµιπερατοί σχηµατισµοί και iii. αδιαπέρατοι σχηµατισµοί. Η χωρική κατανοµή και έκταση των παραπάνω σχηµατισµών αποτελεί σηµαντικότατη παράµετρο για την εκτίµηση του ποσοστού των κατακρηµνισµάτων το οποίο ενισχύει τους υπόγειους υδροφόρους και υποδεικνύει τις περιοχές µέγιστης ωφελιµότητας υδραυλικών έργων και έργων ορεινής υδρονοµίας. Επόµενο στάδιο αποτέλεσε η διερεύνηση των ιδιαίτερων υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν την εικόνα του υπεδάφους της λεκάνης Ανθεµούντα. Η διερεύνηση βασίστηκε στις προϋπάρχουσες υδρογεωλογικές µελέτες, στα δεδοµένα από τις γεωτρήσεις που υπάρχουν στη λεκάνη, σε γεωφυσικές έρευνες του Ι.Γ.Μ.Ε. και ιδιωτών αλλά και σε συνεργασία µε έµπειρους γεωλόγους των αρµόδιων δηµόσιων υπηρεσιών και του ιδιωτικού τοµέα. Στόχος είναι ο καθορισ- µός των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των υπόγειων υδροφόρων σωµάτων και η εξακρίβωση των σχέσεων υδραυλικής επικοινωνίας αυτών µεταξύ τους αλλά και τον τρόπο και το βαθµό τροφοδοσίας τους από τα επιφανειακά υδάτινα σώµατα και τα κατακρηµνίσµατα εντός της λεκάνης. Το µωσαϊκό που συντίθεται αποκαλύπτει µια πολύπλοκη και ποικιλόµορφη υδρογεωλογική δοµή, τα κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι: 3

4 Εκτεταµένος επιφανειακός υδροφόρος: Ξεκινάει από την ακτή (δυτικό τµήµα) και εκτείνεται προς τα ανατολικά καταλαµβάνοντας το κεντρικό τµήµα της λεκάνης το οποίο είναι πληρωµένο µε ιζηµατογενής αποθέσεις (άµµο, άργιλο και χαλίκια). Στην κατακόρυφη έννοια ο υδροφόρος αυτός εκτείνεται από την επιφάνεια µέχρι λίγες δεκάδες µέτρα βάθος. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για ένα πακέτο υδροφόρων σχηµατισµών η υδραυλική συνέχεια των οποίων διακόπτεται κατά θέσεις από αργιλικές ενστρώσεις. Βαθύτερος υδροφόρος: Σε βάθη µεγαλύτερα των µέτρων εντοπίζεται ένα διαφορετικό πακέτο υδροφόρων σχηµατισµών. Τα οριζόντια όρια του εκτείνονται από το δυτικό άκρο της λεκάνης (ακτή Θερµαϊκού κόλπου) εώς τα ανατολικά όρια αυτής (Γαλάτιστα) και καταλαµβάνουν επίσης τα κεντρικά τµήµατα της λεκάνης. Το κατώτερο όριο των σχηµατισµών αυτών παραµένει ένα ερωτη- µατικό για τους ερευνητές καθώς βαθιές γεωτρήσεις αλλά και γεωφυσικές έρευνες µεγάλης κλίµακας του Ι.Γ.Μ.Ε. των Ελληνικών Πετρελαίων και ερευνητών [1] το τοποθετούν σε βάθος της τάξης των 2,5χλµ σε περιοχή κοντά στο αεροδρόµιο Μακεδονία χωρίς όµως να µπορούν να το παρακολουθήσουν µε ακρίβεια. Είναι επίσης γνωστό ότι το βάθος αυτό µειώνεται προς τα ανατολικά µε αποτέλεσµα σύµφωνα µε τα στοιχεία των γεωτρήσεων στη περιοχή του Γαλαρινού (κέντρο της λεκάνης) το πάχος αυτών των σχηµατισµών να µειώνεται σηµαντικά και στη πράξη ο σχηµατισµός να µη διακρίνεται από τον επιφανειακό υδροφόρο. Υπό πίεση υδροφόρος νότια του άξονα Ταγαράδες Σουρωτή και νότια του κρασπεδικού ρήγµατος ο οποίος εντοπίζεται από γεωτρήσεις µέσα στα Νεογενή ιζήµατα και στον ασβεστόλιθο. Στη περιοχή µεταξύ των Βασιλικών και του Γαλαρινού παρατηρείται µία τοπική αναθόλωση των πετρωµάτων του υποβάθρου τα οποία συναντώνται σε βάθη της τάξης των 100µ περίπου περιορίζοντας και την επιφανειακή εξάπλωση των ιζηµάτων κατά τη Β-Ν διεύθυνση. Ανατολικότερα και µέχρι τη Γαλάτιστα το πάχος των ιζηµάτων αυξάνεται πάλι και δηµιουργεί ένα µερικώς (;) ανεξάρτητο υδροφόρο σύστηµα η υδραυλική επικοινωνία του οποίου µε τα προαναφερθέντα υδροφόρα συστήµατα παραµένει ένα ανοικτό ερευνητικό αντικείµενο. Το νεοτεκτονικό ρήγµα του Ανθεµούντα η ύπαρξη του οποίου παίζει σηµαντικό ρόλο στο υδρογεωλογικό καθεστώς της λεκάνης και ειδικότερα στην υδραυλική επικοινωνία των δύο υπολεκανών που δηµιουργεί η αναθόλωση του υποβάθρου στο Γαλαρινό αλλά και σε άλλα ζητήµατα σηµαντικά για την υδρογεωλογία της περιοχής. Τέτοια ζητήµατα είναι η εµφάνιση αυξηµένης γεωθερµικής βαθµίδας σε µεγάλη έκταση στη λεκάνη και ο ρόλος του ρήγµατος ως δρόµου ανόδου των θερµών νερών προς µικρότερα βάθη. Ανοικτό επίσης ζήτηµα είναι το κατά πόσο το ρήγµα διευκολύνει (ή διευκόλυνε στο παρελθόν) την είσοδο υφάλµυρου νερού από την θάλασσα προς την ενδοχώρα υποβαθµίζοντας ποιοτικά το νερό της λεκάνης. 3. Υ ΡΟΧΗΜΕΙΑ Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδροφόρων σωµάτων της λεκάνης έχουν εξεταστεί µόνο από το Ι.Γ.Μ.Ε. στα πλαίσια 2 ερευνητικών προγραµµάτων και σε µεµονωµένες περιπτώσεις από το Α.Π.Θ. Επιπλέον χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία για την παράκτια περιοχή τα οποία προέκυψαν στα πλαίσια του έργου LIFE99/ENV/GR/ το οποίο υλοποίησε η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.(Σχήµα 2) Η ταξινόµηση των νερών µε βάση τη φθίνουσα περιεκτικότητα σε ανιόντα και κατιόντα και µε βάση το επικρατούν ανιόν που καθορίζει την γεωχηµική οµάδα προσδιορίζει για την εξεταζόµενη περιοχή 2 οµάδες νερών [2]: α. Ανθρακικά, όπου ισχύουν HCO 3 - > SO 4 -- > Cl - και Ca ++ + Mg ++ > Na +. Η κατηγορία αυτή αφορά κυρίως τα νερά στα ιζηµατογενή πετρώµατα του κεντρικού τµήµατος της λεκάνης, δηλαδή στις περιοχές Ν. Ραιδεστού, Αγ. Παρασκευής, Ν. Ρυσίου, Σουρωτής, Βασιλικών και Θέρµης. Αυξηµένα εµφανίζονται τα ιόντα Mg σε όλα δείγµατα. β. Χλωριούχα, όπου ισχύουν Cl - > SO 4 -- > HCO 3 - και Na + > Ca ++ + Mg ++. Στη κατηγορία ταξινοµούνται τα νερά στην περιοχή των Λ. Θέρµης και τα όξινα χλωριονατριούχα στον άξονα Ταγαράδες Αγ. Παρασκευή (Αγίασµα) Σουρωτή (πηγή Βοσκίνας). 4

5 Στο κεντρικό τµήµα της λεκάνης η αναλογία Mg/Ca κυµαίνεται µεταξύ 1,35 0,75. Στη περιοχή των πηγών της Περιστεράς ο λόγος είναι 0,2 (ασβεστολιθικοί υδροφόροι), ενώ τιµές 0,2 0,4 παρατηρούνται στα όξινα νερά στη περιοχή Αγ. Παρασκευής Σουρωτής. Στο σύνολο της περιοχής του Κάτω Ανθεµούντα (δυτικά του Γαλαρινού) διακρίνονται 5 επιµέρους περιοχές µε διαφορετικά υδροχηµικά χαρακτηριστικά: Α)Κεντρικό τµήµα, εκατέρωθεν του ποταµού Ανθεµούντα µε καλής ποιότητας νερό. Β)Νότιο τµήµα, το οποίο προσδιορίζεται νότια του οδικού άξονα Ν. Ρύσσιο Σουρωτή και νότια του ρήγµατος Ανθεµούντα και τα νερά του οποίου χαρακτηρίζονται σηµαντικά υποβαθµισµένα µε αυξηµένα ιόντα Na, Ca, Cl, HCO 3, Fe, B και έντονη παρουσία αερίων CO 2 και H 2 S. Γ)Βόρειο τµήµα, στον ορεινό όγκο βόρεια του οδικού άξονα Θέρµης Βασιλικών εξαιρώντας τα Λουτρά Θέρµης. Τα νερά αυτά λόγω της προέλευσης τους παρουσιάζουν χαµηλές τιµές στο σύνολο των ιόντων και ειδικότερα των Cl και Na. )Τα Λουτρά Θέρµης µε έντονη την ανάµιξη πολλών τύπων νερού λόγω της παρουσίας του γεωθερµικού ρευστού. Ε)Περιοχή υτικά & Νοτιοδυτικά Θέρµης στην οποία ο µικρός λόγος Na/Cl και οι µεγάλες τιµές της σχέσης Cl/HCO 3 σε συνδυασµό µε τη συνεχή αύξηση των ιόντων χλωρίου µαρτυρούν την ρύπανση των νερών από την διείσδυση της θάλασσας γεγονός που επιβεβαιώθηκε και µε ισοτοπικές αναλύσεις [3]. Αποτελέσµατα Χηµικών Αναλύσεων ειγµάτων Νερού Γεωτρήσεων Na+K(%) Ca(%) Mg(%) Cl(%) SO4(% ) HCO3(%) % GSA1 GSA3 GSA4 G127 G132 G156 G159 G160 G161 THE178 THE180 THEB1 PY1 PY2 sea Σχήµα 2. Αποτελέσµατα χηµικών αναλύσεων σε δείγµατα νερού γεωτρήσεων Στο ανατολικό τµήµα της λεκάνης (υπολεκάνη Άνω Ανθεµούντα) το νερό χαρακτηρίζεται ως οξυανθρακικού τύπου από τα ανιόντα ενώ συνολικά τα νερά χαρακτηρίζονται από ασβεστοµαγνησιακά ανθρακικά, µέτριας εώς καλής ποιότητας [4]. - Σε όλες τις αναλύσεις οι τιµές της NO 3 είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, ενδεικτικό της περιορισµένης ρύπανσης του βαθύ υδροφορέα από αγροτικές δραστηριότητες και απορρίψεις λυµάτων. 4. ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Γ.Σ.Π. Για την υποστήριξη της παρακολούθησης και για το σχεδιασµό της διαχείρισης των υδατικών πόρων δοµήθηκε Γ.Σ.Π. µε τα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά. 5

6 Εδαφοκάλυψη Χρήσεις Γης. Εισαγωγή δεδοµένων της εδαφοκάλυψης στο G.I.S. όπως καταγράφηκε από την Ε.Σ.Υ.Ε µε το πρόγραµµα CORINE Τα δεδοµένα προέρχονται από δορυφορικές φωτογραφίες της περιόδου µε διακριτική ικανότητα 250Χ250 µέτρα. Το αποτέλεσµα της επεξεργασίας ελέγχθηκε όπου κρίθηκε απαραίτητο µε επιβεβαίωση στο πεδίο και προέκυψαν 44 κλάσεις εδαφοκάλυψης για ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο (Σχήµα 3). Στη περιοχή µελέτης τα δεδοµένα του CORINE 96 ελέγχονται, συµπληρώνονται και βελτιώνονται ως προς την διακριτική τους ικανότητα από ορθοφωτοχάρτες κλίµακας 1:5000 και επιτόπου επιβεβαίωση όπου κρίνεται απαραίτητο Χρήσεις νερού. Καταγραφή και χαρτογράφηση των υφιστάµενων υδροληψιών γεωτρήσεων (θέση, παροχές). Απογράφηκαν όλες οι υδρευτικές γεωτρήσεις των δικτύων ύδρευσης καθώς και οι υδροβόρες αρδευτικές γεωτρήσεις της λεκάνης. Στη παρούσα φάση έχουν απογραφεί περισσότερες από 330 γεωτρήσεις ενώ ο αριθµός αυξάνει διαρκώς µε νέες, νόµιµες αλλά και παράνοµες γεωτρήσεις. Στο σχήµα 4 φαίνεται η κατανοµή των γεωτρήσεων στη περιοχή µελέτης. Έγινε επίσης απογραφή των υφιστάµενων φραγµάτων λιµνοδεξαµενών (θέση, όγκος νερού) αλλά και των υφιστάµενων αρδευτικών δικτύων (σηµεία άντλησης, παροχές, χρόνος λειτουργίας τους). Εντοπίστηκαν περιορισµένα υποτυπώδη αρδευτικά δίκτυα σε ορισµένες κοινότητες των ήµων Θέρµης και Βασιλικών η λειτουργία των οποίων όµως είναι ανεξέλεγκτη. Ελάχιστα καλύτερη η κατάσταση στις περιοχές του. Ανθεµούντα µε κάποιες εργασίες ανακατασκευής και επέκτασης των υφιστάµενων δικτύων σε εξέλιξη. Στο ευρύτερο πλαίσιο του έργου πραγµατοποιείται η µελέτη κατασκευής και ενιαίας διαχείρισης αρδευτικών δικτύων λεκάνης Ανθεµούντα και κύρια του νέου αρδευτικού δικτύου Βασιλικών. [5](Σχήµα 5). 5. ΙΣΟΖΥΓΙΟ Υ ΑΤΟΣ Με βάση τα δεδοµένα που ήταν διαθέσιµα (Μετεωρολογικοί σταθµοί, στοιχεία κατανάλωσης ύδρευσης και άρδευσης, βιοµηχανική κατανάλωση, µετρήσεις επιφανειακής απορροής υδατορευµάτων) καθώς και τα συµπεράσµατα τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση τους επιχειρήθηκε η κατάρτιση ενός ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης στη λεκάνη. Το υδρολογικό ισοζύγιο του υδροφορέα της περιοχής εκφράζεται από την εξίσωση Ανθρωπογενής + Φυσική φόρτιση = Ανθρωπογενής + Φυσική εκφόρτιση + Μεταβολή αποθεµάτων Η διαθεσιµότητα του υπόγειου υδατικού δυναµικού στην περιοχή µελέτης προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την κατείσδυση. Προσφορά νερού από πλευρικές διηθήσεις (εισροές) από γειτονικές υδρολογικές λεκάνες είναι εφικτή, ξεφεύγει όµως από το πλαίσιο διερεύνησης της παρούσας µελέτης. Σε γενικές γραµµές η φυσική φόρτιση του υδροφορέα προκύπτει από τις διεργασίες της κατείσδυσης (ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα) και των πλευρικών διηθήσεων. Η Ανθρωπογενής Φόρτιση του υδροφορέα στην λεκάνη διακρίνεται σε επιστροφές άρδευσης, διήθηση λυµάτων και διαφυγές από υδατοδεξαµενές (κλίνες κατάκλισης, λίµνες). Οµοίως η Φυσική εκφόρτιση του υδροφορέα διακρίνεται σε: αναβλύσεις πηγών, εξατµισιδιαπνοή από αβαθή υδροφόρα στρώµατα, εκροές προς τη θάλασσα υδατορευµάτων και πιθανές εκροές προς τη θάλασσα υδροφόρων στρωµάτων. Από τις πλέον όµως υδροβόρες και επιβαρυντικές δραστηριότητες στα υπόγεια υδροφόρα στρώµατα αποτελεί η ανθρωπογενής εκφόρτιση του υδροφορέα. Ένα σύνολο διεργασιών το οποίο δύναται να φέρει το υπόγειο υδατικό δυναµικό µιας λεκάνης σε ιδιαίτερα επισφαλή κατάσταση. Το σύνολο των διεργασιών οι οποίες συνιστούν την ανθρωπογενή εκφόρτιση του υδροφορέα διακρίνονται σε: Άρδευση, ύδρευση, βιοµηχανία και κτηνοτροφία. Προσφορά νερού: Για την υδρολογική λεκάνη Ανθεµούντα έγινε προσέγγιση του υδρολογικού ισοζυγίου. Τα στοιχεία των βροχοπτώσεων και θερµοκρασιών καλύπτουν το χρονικό διάστηµα Η προσφορά νερού στη λεκάνη προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα. Η µέτρηση της εξατµισοδιαπνοής βασίστηκε στους τύπους που προτάθηκαν από τους Turk και Thornthwaite. Συνοπτικά, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν φαίνονται στον πίνακα 2. 6

7 Σχήµα 3. Χάρτης εδαφοκάλυψης της περιοχής µελέτης Βροχόπτωση: Σχήµα 4. Χάρτης της λεκάνης του Ανθεµούντα µε τις καταγεγραµµένες γεωτρήσεις Εξατµισιδιαπνοή: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Υδρολογικό ισοζύγιο λεκάνης Ανθεµούντα P=198, m 3 /έτος Ε 1 = m 3 /έτος (κατά Turk) E 2 =162, m 3 /έτος (κατά Thornthwaite) Κατείσδυση: Ι=4, m 3 /έτος (µε βάση την Ε 2 ) Επιφανειακή Απορροή: R=28, m 3 /έτος (µε βάση την Ε 2 ) 7

8 Σχήµα 5. Απεικόνιση του προτεινόµενου αρδευτικού δικτύου Κατανάλωση νερού: Ο προσδιορισµός της αναγκαίας κατανάλωσης νερού της λεκάνης έγινε υπολογίζοντας την αγροτική κατανάλωση, την αστική κατανάλωση, την βιοµηχανική - βιοτεχνική κατανάλωση και την κτηνοτροφική κατανάλωση. Ο υπολογισµός της αγροτικής κατανάλωσης των περιοχών που εντάσσονται στην υδρογεωλογική Λεκάνη του Ανθεµούντα έγινε µε βάση τον υπολογισµό της εποχιακής εξατµισοδιαπνοής καλλιέργειας ή «αναγκαία κατανάλωση» (κατά Blaney Criddle). Ο υπολογισµός της αστικής κατανάλωσης στην περιοχή µελέτης αντιµετώπισε το πρόβληµα της έλλειψης ορθολογικά οργανωµένου δικτύου απογραφής πληροφοριών, γεγονός που οδηγεί στην µη άµεσα χρηστική (αποσπασµατική πληροφορία) σχετικά µε την κατανάλωση νερού. Στο πρόβληµα αυτό η έλλειψη αξιόπιστης και συνολικής απογραφής της αστικής κατανάλωσης αντιµετωπίστηκε µε στατιστικές προσεγγίσεις. Σε ηµοτικά διαµερίσµατα όπου υπήρχε έστω και αποσπασµατική καταγραφή της κατανάλωσης από υδρόµετρα έγινε σύγκριση και συνδυαστική προσέγγιση των αποτελεσµάτων. Η βιοµηχανική κατανάλωση υπολογίστηκε σύµφωνα µε τα στοιχεία των Ο.Τ.Α. και δηµόσιων οργανισµών για τη βιοµηχανική κατανάλωση. Τα στοιχεία αυτά εκτιµήθηκαν και συνδυάστηκαν µε συντελεστές κατανάλωσης νερού ανά δραστηριότητα για κάθε βιοµηχανική µονάδα. Η κτηνοτροφική κατανάλωση υπολογίστηκε σε συνάρτηση µε τον πληθυσµό των ζώων που εκτρέφονται και την ποσότητα νερού που χρειάζεται κάθε ζώο σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. Συνοψίζοντας τα παραπάνω σε ένα ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης για το σύνολο της λεκάνης η ζήτηση του νερού εκτιµάται ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Κατανάλωση νερού στη λεκάνη Ανθεµούντα Άρδευση: m 3 /έτος Κτηνοτροφία: m 3 /έτος Ύδρευση: m 3 /έτος Βιοµηχανία: m 3 /έτος Συνολική ετήσια κατανάλωση m 3 /έτος Συγκρίνοντας τις ετήσιες τιµές ζήτησης και προσφοράς ( κατείσδυση) νερού προκύπτει έλλειµµα: Προσφορά ζήτηση = m 3 /έτος ή m 3 /έτος Σύµφωνα µε τη συλλογιστική αυτή, είναι φανερό ότι η παραπάνω αρνητική ποσότητα αντλείται από τα µη ανανεώσιµα αποθέµατα του υδροφορέα της λεκάνης. Παρόλο δε το ισοζύγιο της λεκάνης διακρίνεται από ένα υψηλό βαθµό αβεβαιότητας λόγω της έλλειψης ορθολογικά οργανωµένου δικτύου καταγραφής και συλλογής υδρολογικών παραµέτρων, εντούτοις οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές της υδρολογικής κατάστασης που επικρατεί στη λεκάνη. 8

9 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συµπερασµατικά στο πλαίσιο του έργου επισηµάνθηκε ότι. Επισηµαίνοντας αρχικά ότι: 1.Υπάρχει αυξηµένη ζήτηση νερού για άρδευση, βιοµηχανία και ύδρευση η οποία θα συνεχιστεί και στο µέλλον. Το γεγονός αυτό θα προκαλεί αυξανόµενες απαιτήσεις οι οποίες δε θα αφορούν µόνο την αύξηση της ποσότητας του διαθέσιµου νερού, αλλά και την εξασφάλιση της καλής ποιότητας του. 2.Είναι γεγονός ότι λαµβάνει χώρα σπατάλη και αλόγιστη κατανάλωση νερού τόσο στην γεωργική, όσο και στη βιοµηχανική και αστική χρήση. 3.Υπάρχει έλλειµµα σε δοµές διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των θεµάτων που αφορούν το νερό σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο µε αποτέλεσµα την έλλειψη σχεδιασµού και συντονισµού των µελλοντικών δράσεων. 4.Επιπλέον του αρνητικού ισοζυγίου στη λεκάνη η επιφανειακή απορροή είναι εξαιρετικά σηµαντική και αγγίζει τα 31, m 3 /έτος. Με βάση τα ανωτέρω κρίσιµο αντικείµενο αποτέλεσε ο σχεδιασµό πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Λαµβάνοντας υπόψη το υφιστάµενο πλαίσιο και την εξελισσόµενη ευρωπαϊκή πολιτική εντοπίστηκαν τα «τεχνικά εργαλεία» της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ ως ικανά και αναγκαία για τη βελτίωση της γνώσης και των διαχειριστικών εργαλείων στην λεκάνη. Παράλληλα εντοπίστηκε η ανάγκη για ευρύ πρόγραµµα δηµοσιοποίησης εκπαίδευσης των καταναλωτών στην περιοχή και κύρια για τη συµµετοχή στο διαχειριστικό σχέδιο που θα προκύψει από την εφαρµογή αειφόρων πολιτικών και πρακτικών. Απαραίτητο στοιχείο αυτής της πρωτοβουλίας που συνδυάζει πολιτικές, τεχνικές και κοινωνικές δράσεις αποτελεί η λειτουργία ενός σηµείου αναφοράς, δηλαδή ενός «φορέα λεκάνης» που συλλέγει και διαχέει τις πληροφορίες, διαχειρίζεται τα τεχνικά και επιστηµονικά εργαλεία και υποστηρίζει τις πολιτικές διαχείρισης. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε ένα νέο έργο (LIFE04/ENV/GR/000099) για τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης, εναρµονισµένο µε την οδηγία 2000/60 της Ε.Ε. 7. ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/ Το έργο LIFE04/ENV/GR/ µε τίτλο, «Ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικής ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε µια υδρολογική λεκάνη µε την εφαρµογή µιας δηµόσιας κοινωνικής συµφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21 και των κατευθύνσεων της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/Ε», θα υλοποιηθεί στην ίδια περιοχή (Λεκάνη Ανθεµούντα). Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε , µε Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση , ενώ το έργο θα έχει διάρκεια τρία χρόνια, µέχρι τον Οκτώβριο του ικαιούχους του έργου είναι η Αναπτυξιακή εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ» ενώ στο εταιρικό σχήµα συµµετέχουν εκπρόσωποι της επιστηµονικής κοινότητας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα υδατικών πόρων, οι τοπικές αρχές που είναι αρµόδιες για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήµος Θέρµης και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του ΥΠΕΧΩ Ε, το οποίο είναι υπεύθυνο για την πληροφόρηση και ανάπτυξη διαλόγου µε τους διάφορους φορείς σε θέµατα ανάπτυξης της περιβαλλοντικής πολιτικής. Τέλος στο εταιρικό σχήµα συµµετέχουν ο δήµος Μιλάνου και το Ινστιτούτο έρευνας της εταιρίας ύδρευσης της Βαρκελώνης, Agbar Foundation. Το έργο LIFE αποτελεί προσπάθεια πιλοτικής εφαρµογή των αρχών και κατευθύνσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά στην Ελλάδα και µια προσπάθεια εφαρµογής αειφόρου πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων ώστε να αντιµετωπισθούν ποιοτικά, ποσοτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα των υδατικών πόρων. Το έργο αναµένεται να δώσεις λύσεις σε τεχνικά, οικονοµικά, κοινωνικά και διοικητικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Στις δράσεις που θα αναπτυχθούν και τα µέσα που θα διατεθούν περιλαµβάνονται: 9

10 Λειτουργία διοικητικής δοµής για την εποπτεία και ενίσχυση της αναπτυχθείσας πολιτικής διαχείρισης στην λεκάνη. Παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Σχεδιασµό, εφαρµογή και αξιολόγηση κοινωνικών και τεχνικών παρεµβάσεων σε συσχετισµό µε την συµπεριφορά του οικοσυστήµατος της περιοχής και εξορθολογισµό της κατανάλωσης ύδατος. Χρησιµοποίηση καινοτόµων εργαλείων πληροφορικής (IT και GIS) για την προσοµοίωση όλων των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τους υδατικούς πόρους και ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων αποφάσεων. Αναγνώριση και πιλοτική εφαρµογή των τεχνικών απαιτήσεων και κατευθύνσεων της οδηγίας WFD για την περιοχή. Ανάπτυξη τεχνικών και µοντέλων, αξιολόγηση πηγών ρύπανσης και επιπτώσεων, ταξινόµηση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και εφαρµογή προγράµµατος εποπτικής παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων. Οικονοµική ανάλυση των χρήσεων και υπηρεσιών ύδατος και ανάπτυξη τιµολογιακής πολιτικής µε στόχο τον εξορθολογισµό της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Σχεδιασµός σεναρίων διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης, σχεδίων δράσης για κάθε παραγωγικό τοµέα, καθώς και των απαραίτητων υποδοµών και διαµόρφωση πολιτικής ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε συνδυασµό µε τα αναπτυξιακά δεδοµένα και τα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της περιοχής. Επίτευξη συµφωνίας µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων, των περιβαλλοντικών οµάδων και την τοπική κοινωνία για την ολοκληρωµένη πολιτική διαχείρισης υδατικών πόρων µε στόχο την εξασφάλιση της αειφορίας µέσω του περιορισµού της κατανάλωσης και της βελτίωσης της ποιότητας µε τον περιορισµό των πηγών ρύπανσης. Ο σχεδιασµός, η αποδοχή και η εφαρµογή της Τοπικής Συµφωνίας θα βασισθεί στην µεθοδολογία και τις αρχές της Agenda, κινητοποιώντας όλες τις διαθέσιµες κοινωνικές δυνάµεις. ηµιουργία Ευρω-Μεσογειακού δικτύου συνεργασίας φορέων για την αξιοποίηση τεχνογνωσίας στη διαχείριση υδατικών πόρων και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου στις περιοχές των εταίρων. Το έργο περιλαµβάνει επίσης δράσεις δηµοσιοποίησης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και σχεδιασµό και λειτουργία ιστοσελίδας για την προβολή του έργου και των αποτελεσµάτων του, η οποία παράλληλα θα φιλοξενεί και Ψηφιακό Πάρκο Νερού. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. A.S. Savvaidis, G.N. Tsokas, C.B. Papazachos, D. Kontopoulou (2000). A Geophysical Study of the Ophiolite Complex and the Sedimentary Basins in the Northwest Part of the Chalkidiki Peninsula (N. Greece). Surveys in Geophysics, 21, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Α. Ναγκούλης (1998). Υδρογεωλογική Μελέτη, Μελέτη Ισοζυγίου Λεκάνης Ανθεµούντα Ν. Θεσσαλονίκης. 3. Μ. Γεωργιάδου, Μ. Κακανή, Ε. Λούβαρη, Ι. Μελαδιώτης, Β. Μπαλιάκα, Κ. Μουτσόπουλος και Ν. Νάσκος (2003). ιαδικασίες Παρακολούθησης και Εµπλουτισµού Υπόγειου Υδροφορέα µε Επεξεργασµένα Λύµατα. Επιστηµονικό διήµερο Έργου LIFE 99/ENV/GR/000590,13-14 Φεβρουαρίου 2003, Π. Λατινόπουλος Α.Π.Θ. (2001). ιερεύνηση και Αξιοποίηση των Υδατικών Πόρων της Λεκάνης του Άνω Ανθεµούντα. Ερευνητικό Πρόγραµµα. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. 5. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Σπυρίδης Α.-Κουτάλου Β. Ο.Ε. ΥΕΤΟΣ (2004). Προκαταρκτική Προµελέτη Αρδευτικού ικτύου ήµου Βασιλικών. 10

Ορθολογική Αξιοποίηση Υδατικού υναµικού Λεκάνης Ανθεµούντα

Ορθολογική Αξιοποίηση Υδατικού υναµικού Λεκάνης Ανθεµούντα Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 5 Ορθολογική Αξιοποίηση Υδατικού υναµικού Λεκάνης Ανθεµούντα Η. ΦΙΚΟΣ Γ. ΖΙΑΝΚΑΣ Α. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΗΣ MSc Γεωλόγος- Γεωφυσικός MSc ασολόγος Περιβαλλοντολόγος Τεχν. Καιν.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο WATER AGENDA στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα

Έργο WATER AGENDA στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα Έργο WATER AGENDA στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα Σωκράτης Φάμελλος MSc. Χημικός Μηχανικός Υπεύθυνος Έργου AQUA 2006, 24 Νοεμβρίου 2006 Εφαρμογή της 2000/60 & ανάπτυξη διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/ WATER AGENDA LIFE 04/ENV/GR/ Θέρμη, 13 Ιουλίου η συνάντηση κοινωνικού διαλόγου

LIFE04/ENV/GR/ WATER AGENDA LIFE 04/ENV/GR/ Θέρμη, 13 Ιουλίου η συνάντηση κοινωνικού διαλόγου WATER AGENDA LIFE 04/ENV/GR/000099 Θέρμη, 13 Ιουλίου 2007 3η συνάντηση κοινωνικού διαλόγου Λεκάνη Ανθεμούντα Έκταση: 320 τετρ. χλμ. Πληθυσμός (ΕΣΥΕ-2001): 40.469 κάτοικοι Υλοποιημένες δράσεις Ανόρυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ LIFE/ENV/GR/000099 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο 1G MED08-515. Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής

Το έργο 1G MED08-515. Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής Το έργο 1G MED08-515 Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 1.4: Έκθεση Ετήσιου Υπολογισμού Υδατικού Ισοζυγίου της Λεκάνης Ανθεμούντα

Ενέργεια 1.4: Έκθεση Ετήσιου Υπολογισμού Υδατικού Ισοζυγίου της Λεκάνης Ανθεμούντα LIFE04/ENV/GR/000099 Τίτλος Έργου LIFE «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος

Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Σωκράτης Φάμελλος, Msc Χημικός Μηχανικός, project manager Συντονιστής Δικαιούχος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Δρ. Γιάννης Α. Μυλόπουλος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. 1. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 11 Που οφείλονται τα προβλήματα της σχετικής ανεπάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος της λεκάνης του Αλµυρού Βόλου και σε συνδυασµό µε την ανάλυση του ποιοτικού καθεστώτος των υπόγειων νερών της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Δυνατότητες και Προτάσεις Αξιοποίησης για τη Δυτική Εκθεσιακό Κέντρο Μακεδονία» Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα Κοζάνης 8 9 10 Μαΐου 2009 Λίζα Μπενσασσών Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Κίνδυνοι της γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

1G MED Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE

1G MED Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE 1G MED08-515 Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE Ελισάβετ Παυλίδου, Χημικός Μηχανικός, Msc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΑΜΑ, Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων Marathon Data Systems ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΟΓΑΙΑ Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Οριοθέτηση υδρολογικής λεκάνης Χάραξη υδροκρίτη Η λεκάνη απορροής, παρουσιάζει ορισμένα γνωρίσματα που ονομάζονται φυσιογραφικά χαρακτηριστικά και μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη Υδρολογία - Υδρογραφία Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε το τµήµα του υδρολογικού κύκλου που σχετίζεται µε την υπόγεια και επιφανειακή απορροή του γλυκού νερού της γης. Η επιστήµη που ασχολείται µε την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ YΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ YΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παρατηρήσεις σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας».

Θέμα: «Παρατηρήσεις σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 54631, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310-221726 Φαξ : 2310-265468 Ιστοσελίδα : www.geotee-kma.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα. Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ

Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα. Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Γενικά στοιχεία Έκταση 319 km 2 Αριθμός υπολεκανών 9 3 λίμνες 35 ΥΣ ποταμών 5 ΥΣ υπόγειων υδάτων Εκτίμηση Πιέσεων σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω i Περίληψη Η περιοχή που εξετάζεται βρίσκεται στην νήσο Κω, η οποία ανήκει στο νησιωτικό σύµπλεγµα των ωδεκανήσων και εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τµήµα του Ελλαδικού χώρου. Ειδικότερα, η στενή περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο. Π. Σαμπατακάκης

ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο. Π. Σαμπατακάκης ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π. Σαμπατακάκης Dr. Υδρογεωλόγος -ΙΓΜΕ Η υπόθεση της ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των υδάτων είναι τομέας πολυεπίπεδος -πολυκλαδικός από πλευράς κρατικής,επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΚαλαµπούκαςΙωάννης Μηχανικός Περιβάλλοντος.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ

Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ ΠΜΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α µέρος Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ I ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Έννοια και συνιστώσες της ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

νήσο Λέσβο» Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κατερίνα Τζαβέλλα ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010

νήσο Λέσβο» Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κατερίνα Τζαβέλλα ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «H Χαρτογραφία του Ελληνικού Κράτους» ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010 Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: «H Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υδατικών πόρων της Μυγδονίας

Διαχείριση υδατικών πόρων της Μυγδονίας ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Διαχείριση υδατικών πόρων της Μυγδονίας Χρήστος Τζιμόπουλος- Καθηγητής Α.Π.Θ. Περιοχή έρευνας Lake Koronia Thessaloniki Lake

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-06 ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRINNO ΔΡΑΣΗ BEWARE ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αναστασία Σκανδαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA

3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA 3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA 13 Ιουλίου 2007, Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης Κριτήρια για την επιτυχία της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Αξιοποίηση και Επίλυση Προβληµάτων στις Πυρόπληκτες Περιοχές της Πελοποννήσου

Υ ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Αξιοποίηση και Επίλυση Προβληµάτων στις Πυρόπληκτες Περιοχές της Πελοποννήσου Υ ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Αξιοποίηση και Επίλυση Προβληµάτων στις Πυρόπληκτες Περιοχές της Πελοποννήσου -Το νερό ως µέσο επιβίωσης και ανάπτυξης στις πυρόπληκτες περιοχές - Ο αγροτικός χαρακτήρας των πυρόπληκτων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα AGROSTRAT Ημερίδα, 20 Σεπτεμβρίου 2014, Αίγινα Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα Καθ. Κ. Κομνίτσας Δρ. Γ. Μπάρτζας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (Integrated water resources management)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) Εκτίμηση ποιοτικής ς ΥΥΣ Με βάση το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης ΥΑ/Αρ.Οικ.1811/ΦΕΚ3322/Β /30.12.2011 σε εφαρμογή της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 7.1 Σύνοψη Η παρούσα διατριβή είχε ως στόχο τη µελέτη του φαινοµένου της ρευστοποίησης στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και τη δηµιουργία νέων εµπειρικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΜΕΙΣ, οι φορείς και ενεργοί πολίτες της λεκάνης του Ανθεμούντα ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ των υποχρεώσεών μας που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΝΕΡΟΥ ΜΕΧΡΙΤΟΕΤΟΣ 2020 ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗΤΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΣΕΝΑΡΙΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΝΕΡΟΥ ΜΕΧΡΙΤΟΕΤΟΣ 2020 ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗΤΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΥΔΑΤΙΚΩΝΠΟΡΩΝ: εφαρμογήτηςοδηγίας 2000/60/ΕΕ και ανάπτυξηδιαδικασιώνδημόσιαςδιαβούλευσης 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AQUA 2006 24 Νοεμβρίου 2006 ΔΡΑΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣΤΟΥΕΡΓΟΥ LIFE 04/ENV/GR/000099 Water

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01) Εκτίμηση ποιοτικής ς ΥΥΣ Με βάση το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης ΥΑ/Αρ.Οικ.1811/ΦΕΚ3322/Β /30.12.2011 σε εφαρμογή της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ ΣΕ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΖΗΜΑΤΑ ΣΕ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΣΕ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Π5-6 Ιούλιος 2006 κορωνίδα Κορωνίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σπυρίδων Κωτσόπουλος Καθηγητής, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας AGROCLIMA

Διαβάστε περισσότερα

1G MED Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδρολογικής Περιοχής 8 της Κύπρου Περιβαλλοντική Συμφωνία για το νερό

1G MED Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδρολογικής Περιοχής 8 της Κύπρου Περιβαλλοντική Συμφωνία για το νερό The 1G MED08-515 project Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδρολογικής Περιοχής 8 της Κύπρου Περιβαλλοντική Συμφωνία για το νερό Παναγιώτα Χατζηγεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, Msc, MBA Προϊστάμενη Υπηρεσίας Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υπόγεια Υδραυλική 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Η υδροδυναμική ανάλυση των πηγαίων εκφορτίσεων υπόγειου νερού αποτελεί, ασφαλώς, μια βασική μεθοδολογία υδρογεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ.

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Μηχανικός Μεταλλείων Γεωλόγος, Γεωπληροφορικός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα