ΟΡθΟΠeΟΙΚJ1 Κftl ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ. ennhniκh. ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚJ1. ACTA ORTHOPAeDICA HeLLeNΙCA. τόμος Ll7 τεύχος 2 αθήνα 1996

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡθΟΠeΟΙΚJ1 Κftl ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ. ennhniκh. ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚJ1. ACTA ORTHOPAeDICA HeLLeNΙCA. τόμος Ll7 τεύχος 2 αθήνα 1996"

Transcript

1 περιοδικό τnς ελλnν ι κnς εταιρείας ιssn 11os χειρουργικnς ορθοπεδι κnς & τραυματολογίας τόμος Ll7 τεύχος 2 αθήνα 1996 ennhniκh ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚJ1 ΟΡθΟΠeΟΙΚJ1 Κftl ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ ACTA ORTHOPAeDICA HeLLeNΙCA

2 Ελληνική Χειρουργική ~Ορθοπεδική I και τραυματολογία Τόμος 47 Τεύχος Περιεχόμενα Γ.Παπαχρήστου Από τον Εκδότη 13 Χ. Παπαδόπουλος, Στ. Τσιφετάκης, Θ. Χρυσικόπουλος, I. Πηλιχός, Κ. Κρασούλης, Δ. Σιαφαρίκας, Στ. Βασιλείου, Α. Πούλης, Γ. Χρυσόγλου Η χωρίς τσιμέντο αναθεώρηση χαλαρωμένων ασήmως προθέσεων ισχίου. 15 Γ.Α. Μαχαίρας, Κ. Τσιαμτσούρης, Ε. Φραγκάκης, Σ. Παπαδήμας Αυτομετάγγιση ολικού αίματος στις Αρθροπλαστικές Ισχίου-Γόνατος. 28 Θ.Β. Γρί6ας, Ν. Τσουτσαίος, Α. Σταματόπουλος, Γ. Τούρλας, Θ. Γεωργαντάς, Ν. ΠαπαΒασιλείου Θεραπεία των συντριπτικών καταγμάτων της πηχεοκαρπικής με εξωτερική οστεοσύνθεση. 34 Γ. Παπαγιάννης, Π. Μιλτιάδου, Στ. Γεωργίου Αντιμετώπιση παρεκτοπισμένων υποκεφαλικών καταγμάτων μηριαίου με ολική aρθροπλαστική τύπου Charnley κατά πρώτο σκοπό: 45 Α.ΣχΚας,Γ.nαλλούρος Ολική Αρθροπλαστική χωρίς τσιμέντο. 48 Κ. Καρμανιώλας, Ε. ΠαπαΒασιλείου, Θ. Παπαλάμπρος, Α. Περάκη, Θ. Παπαπολυχρονίου, Ε. Μιχελινάκης Προσδιορισμός αναστολέων της δράσης της ιντερφερόνης (IFN) σε ορούς ασθενών με καρκίνο με οστική συμμετοχή. Ιη vitro μελέτη σε κυτταροκαλλιέργειες. 50 Π. Βαλλιανάτος, Κ. Μάμαλης Διαταραχές της οστικής ομοιόστασης σε περιπτώσεις μηνισκικών βλαβών του γόνατος. 58 Γ.Α. Μαχαίρας, Κ. Τσιαμτσούρης, Σ. Παπαδήμας, Α. Κωστάκος, Ε. Φραγκάκης Κοινωνική επιβάρυνση, ποιότητα ζωής και θνητότης των υπερηλίκων μετά από κάταγμα ισχίου. 63 Θ.Β. Γρί6ας, Β. Μπαμίδης, Ν. Παπα"6ασιλείου Θεραπεία χρόνια αγκυλωμένου γόνατος από ψευδο-ουρική αρθρίτιδα με ημισυνδεόμενη ολική aρθροπλαστική. 70 Α. Χατζηγιαννάκης, Α. Βερ6ερίδης, Χ. Φαρχάτ, Σ. Χαρπαντίδης, Κ. Καζάκος, Δ. Βερέπας Αμφοτερόπλευρο κάταγμα εκ κοπώσεως του αυχένος του μηριαίου. 75 Ν. Πεκόπουλος, Γ. Καρυγιάννης, Λ. Μαρίνος Πολλαπλή Τενόντια Ξανθωμάτωση. 78 Σελ. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Σ.Δ. Θεοδώρου Αύξηση, ανάπτυξη και διάπλαση του σκελετού. 82 Διορθώσεις 87

3 Acta Orthopaedica Hellenica Votume 47 Number Contents G. Papachristou From the Editor 13 Ch. Papadopou/os, St. Tsifetakis, Th. Crhysikopoulos, Ι. Pilichos, Κ. Krasoulis, Ο. Siafarikas, St. Vasiliou, Α. Poulis, G. Chrysoglou The cementless revision surgery of aseptic loosened cemented hip prosthesis. 15 G.A. Machairas, Κ. Tsiamtsouris, Ε. Fragakis, S. Papadimas Autologous blood transtusion in hip and knee arthroplasties. 28 ΤΒ. Grivas, Ν. Tsoutseos, Α. Stamatopou/os, G. Tourlas, τ. Georgalas, Ν. Papavasilίou Treatment of comminuted distal forearm fractures using external fixator. 34 G. Papagiannis, Ρ. Miltίadou, St. Georgiou Primary treatment of displaced hip fractures with Charnley total hip replacement. 45 Α. Chizas, Ch. Yίa llouros Cementless T.H.R. Our experience. 48 Κ. Karamaniolas, Ε. Papavasiliou, U. Papalabros, Α. Peraki, Th. Papapolychroniou, Ε. Miche/inakis l nteήeron (IFN) alpha blocking activity in sera from cancer patients with bone involvement. ln vitro study in cell cultures. 50 Ρ. Valianatos, Κ. Mamalis Abnormal osseous metabolic activity in patients with meniscal lesions. 58 G.A. Machairas, Κ. Tsiamtsouris, S. Papadimas, Α. Kostakos, Ε. Fragakis Survival analysis of the mortality and social prognosis in the elderly following hip fracture. 63 τ.a. Grivas, Β. Bamidίs, Ν. Papavasiliou Long standing knee ankylosis resulting from pseudogout treated with semiconstrain total knee arthroplasty. 70 Α. Chatzigiannakis, Α. Ververidis, Ch. Farchat, S. Charpandidis, Κ. Kazakos, Ο. Verettas Bilateral neck of femur fatique fracture. 75 Ν. Pekopoulos, Κ. Karygiannis, L. Marinos Multiple tendon xanthomatosis. 78 Conti nuing Education S. Ο. Theodorou Growth, development and formation of the skeleton. 82 Page

4 Θεραπεία των συντριπτικών καταγμάτων της πηχεοκαρπικής με εξωτερική οστεοσύνθεση Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ, Ν. ΤΣΟΥΤΣΑΙΟΣ, Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΤΟΥΡΛΑΣ, Θ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, Ν. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Από το Α' Ορθοπεδικό Τμήμα ΠΓΝ Αθηνών «Ευαγγελισμός» ABSTRACT: «Treatment of comminuted distal forearm fractures using external fixator». Τ.Β. GRIVAS, Ν. TSOUTSEOS, Α. STAMATOPOULOS, G. TOURLAS, Τ. GEORGANTAS, Ν. PAPAVASILIOU ObjectiYe: The analysis of the results of the surgical treatment of comminuted distal radius fractures. Material-Method: 24 patients, with 27 comminuted distal radius fractures were treated using the Pennig external fixator. The majority of the patients suffered severe injuries of their distal forearm. 33.3% of them were open and 77.7% of the fractures were type VII and VIII according to Frykrnan classification. Results: We present a Sarmiento, Frykman and Κnirk and Jupiter modified evaluation system of end results. According to this modified system 44.4% of the results were excellent, 44.4%, very good, 3.7% fair and 7.4% poor. Discussion: The details οη the results are discussed. It is highlighted that in these comminuted distal radius fractures the surgical treatment with the application of Pennig external fixator is leading in satisfactory results. Key words: Comminuted distal radίus fractures, surgical treatment\ Pennig external fixator. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σκοπός: Στ ην εργασία αυτή αναλύονται τα αποτελέσματα της θεραπείας των συντριπτικών καταγμάτων της πηχεοκαρπικής με ε ξωτερική οστεοσύνθεση. Μέθοδος- Υλικό: Μελετούνται 24 τραυματίες με κατάγματα του κάτω πέρατος της κερκίδας (27 κατάγματμ, τρία αμφοτερόπλευρα). Σαν μέτ ρο της βαρύτ η τ άς τους αναφέρεται ότι τα 9, (33.3%), ήταν ανοικτά και τα 21 (77.7%) ήταν κατά Frykrnan τύπου VII και VIII. Περιγράφεται η κατάταξη τ ης μορφής των καταγμάτων κατά Frykrnan και κατά Sennwald και SegmuUer, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή εξωτερικής οστεοσύνθεσης (ΕΟ) και οι βασικές αρχές της θεραπείας στα κατάγματα του κάτω πέρατος της κερκίδας με την εφαρμογή ΕΟ Pennig. Παρουσιάζεται μια μέθοδος εκτίμηση ς των αποτ ε λεσμάτων. Αποτελέσματα: Στην σειρά αυτή' υπήρχαν 44.4% άριστα, 44.4% πολύ καλά, 3.7% καλά και 7.4% πτωχά αποτελέσματα. Συζήτηση-Συμπεράσματα: Αναφέρονται οι διάφορες λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα και τονίζεται ότι στα συντριπτικά κατάγματα της πηχεοκαρπικής η εφαρμογή της εξωτερικής οστεοσύνθεσης δημιουργεί ικανοποιητικά αποτελέσματα. Λ έξεις Κλειδι ά : Κατάγματα συντριπτικά πηχεοκαρπικής άρθρωσης, εξωτερική οστεοσύνθεση Pennig, χειρουργική θεραπεία. Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Δρ. Θεόδο:φος Β. Γρί βας Δ. Βερνάρδου 31, Β ρ ιλή σσια Τηλ. (ΟΙ) Αττική Mailing Address: Dr. Th. Β. Grivas, M.D. D. Bernardou 31str. Brilissia GR Attica-GREECE Tel.: + 30 (Ο) I Εισαγωγή Η μεγάλη συχνότητα των καταγμάτων τη ς κάτω επίφυσης της κερκίδας (Barton 1988, Ξαρχάς και συν. 1993), κάνει την αντιμετώπισή τους καθημερινή πρακτική για τον Ορθοπεδικό. Ειδιε.χ.ο.τ. Τ47, τ. 2, (1996)

5 ΕΞΩΤΕΡΙ ΚΗ ΟΣτΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΆΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ 35 κότερα τα ασταθή ενδο- και εξωαρορικά κατάγματα ε μφανίζουν δυσκολία στην θεραπεία τους λόγω του υψηλού ποσοστού των επιπλοκών τους και η ανάγκη γ ια βελτίωση της θεραπείας έχει τονιστεί έγ καιρα, (Sarmiento et al 1975). Η παραδοσιακή κλειστή ανάταξη και ακινητοποίηση με γύψο στα συντριπτικά κατάγματα είνα ι μια μέθοδος πο υ τείj,ιει να εγκαταλειφθεί από το υς περισσότερους ορθοπεδικούς, λόγω των ανεπιθύμ η των λειτουργικών αποτελεσμάτων και της σημαντικής aπογοήτευσης των ασθενών όπως αναφέρει ο Cooney (1988) ανασκοπώντας την προγενέστερη βιβλιογραφία. Ο Sennwald (1987), μάλιστα στην κλασσική του πια μελέτη, αναφέρε ι ότι: «η συντηρητ ι κή θεραπεία δεν αρ μόζει στην αντιμετώπιση των συντριπτικών καταγμάτων του περιφερικού άκρου της κερκίδας». Η θεραπεία με βελόνες και γύψινο επίδεσμο παρουσιάζει αρκετές επιπλοκές, (Green 1975, Sheck 1962, Cooney et al 1979). Η χρήση της εξωτερ ική ς οστεοσύνθεσης, (ΕΟ), όπως φαίνεται από την πρόσφατη βιβλιογραφία (Cooney 1983, Sennwald 1987, Edwards GS 1994), βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα των τελικών ανατομ ικών κα ι λειτουργικών αποτελεσμάτων. Στη ν Ελληνική βιβλιογραφία αναφέρονται τα αποτελέσματα τέτοιας θεραπείας μετά την χρήση δύο συσκευών ΕΟ (Sapkas et al 1988, Μαρκαντώνης 1 99 ι ). Η εργασία αυτή αναφέρεται στην χρήση του συστήματος ΕΟ Pennig D.W.F και στις ενδεί ξε ις εφαρ μογής του. Επίσης παρουσιάζονται τα αποτελέσμ ατα της εφαρ μο γής της μεθόδου αυτής σε 24 ασθενείς με 27 κατάγματα, που θεραπεύθηκαν στο τμήμα μας. Υλικό - Μέθοδος Οι ασθενείς. Κατά το χρον ικ ό διάστημα , 24 ασθενείς οι οποίοι είχαν κάκωση το υ κάτω π έρ ατο ς της κερκίδας τους χειρουρ γήθηκαν με το σύστημα ΕΟ Pennig D.W.F. Τα 12 (44.5%) κατάγματα ήταν αριστ ερά και τα 15 (55.5%) δεξιά. Τρείς ασθενείς είχαν αμφοτερόπλευρα κατάγ ματα. ι2 (50%) ήταν άνδρες με μέσο όρο ηλικ ίας 33.5 χρόνια (εύρος 17-60) και 12 (50%) γυναίκες με μέ σο όρο ηλικίας 52.5 χρόνια (εύρος 22-80). Έντεκα είχαν και άλλες κακώσεις ( πολυτραυματατίες). Η κατάταξη της μορφής των κα τα γμάτων έγινε σύμφωνα μ ε την κατάταξη των Frykman, (1967), επίσης των Sennwald and Segmϋller (1984). Υπήρχαν κατά Frykman, 2 τύπου Il, I τύπου ΠΙ, 1 τύπου IV, ι τύπου VI, 7 τύπου VII κα ι 14 τύπου VIII. Κατά δε Sennwalct-Segmϋller, ήταν 2 ΒΙ, ι6 ΒΙΙ. Στην σειρά αυτή συμπεριλαμβάνεται ένας τραυματίας που είχε κάταγμα του μείζονος πολυγώνου και κερκιδο - ωλεν ική διάσταση, και ένας που μαζί με το κάταγ μ α του κάτω πέρατος της κερκίδας έφερε και κάταγμα Bennett συστοίχως, κακώσεις σπάνιες. Απ ό τα μελετηθέντα κατ άγματα ι 1 (58%) ήταν κλει στά και 8 (42%) ανο ικτ ά. Είνα ι λο ι πόν φανερό, στη ν σειρά αυτή, ότι στο μεγαλύτε ρ ο ποσοστό τους ήταν βαριές κακώσεις. Οι ενδείξεις που χρη σιμοπ οιούμε για την εφαρμογή της εξωτερικής οστεοσύνθεσης είναι: ( I) τα συντριπτικά παρε κτ οπισμένα κατάγματα τα οποία είναι ιδιαίτερα ασταθή, (2) η αποτυχία της συντηρητικής αγωγής, (ραχ ιαία γωνίωση μεγαλύτερη των ι 0 και κερκ ι δ ική βράχυνση μεγαλύτερη των 10 χιλ. σε συντριπτ ι κά κατάγμα τα, (3) τα ανοικτά κατάγ ματα, (4) οι πολυκαταγ ματίες που έχου ν και κάταγ μα της πηχεοκαρπικής και (5) τα ενδοαρθρικά κατάγματα στα οποία λα μβάνεται υπ' όψιν η ενδεχόμενη μεγάλ η δυ σκολί α μιας ανοικτής ανάταξης, η πιθανή οστεοπενία, η συντρ ι πτικότητα, η έ κταqη της μετατόπισης, η πιθανή συνοδή κάκωση των μα λακών μορίων, η ηλικία, η προσωπικότητα και το επάγγελμα της ασθενούς (Cooney 1983, 1988, Riggs and Cooney 1983, Sennwald 1987, Edwards 1994). Η συσκευή εξωτερικής οστεοσύνθεσης Pennig D. W.F. η εφαρμοσθείσα τεχνική και. ο τρόπος παρακολούθησης περιγράφονται ικανοποιητικά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, (Pennig, Pennig 1991). Τις πφιγραφόμενες αυτές κατ ευθύνσεις ακολουθήσαμε στη ν εφαρμογή της θεραπείας. Πρέπει να τ ονίσουμε ότι αυτή η σ υ σκευή είναι εφοδ ιασμένη με ε ιδ ική άρθρωση. Αυτό αποτελεί πλεονέκτη μα γ ιατί χαλαρώνοντας την άρθρωση αυτή γίνεται ευχερή ς η ένα ρξη κινησιοθεραπείας για διατήρη ση του εύρους κίνησης στην πηχεοκαρπική, εν ' όσο ο ασθενής φέρει την συσκευή. Επίσης παρέχετα ι η δυνατότητα, με την χ ρήση ειδικού μοντέλου ΕΟ Pennig, της ημιδιατάσ εως του πώρου, γ ια δ ιόρθωση

6 36 του προσανατολισμού της άρθρωσης όταν αυτός έχει διαταραχθεί. Οι 6ασικές αρχές της θεραπείας στα κατάγματα της πηχεοκαρπικής με την εφαρμογή ΕΟ Pennig, είναι οι ακόλουθοι: Ανατομική ανάταξη του κατάγματος και κυ ρίως του παλαμιαίως κειμένου φλοιού και της άπω κερκιδο-ωλενικής άρθρωσης, (ligamentotaxis), (Adrey 1970, Vidal et al 1979, Cooney 1988). διατήρηση της ανάταξης του κατάγματος με την σταθερή διάταση που επιτυγχάνεται με την συσκευή της ΕΟ, μετά την ακτινολογική διαπίστωση της έναρξης της πώρωσης, χαλάρωση των ειδικών αρθρώσεων (ball joints) της ΕΟ Pennig, και έναρξη κινητοποίησης της άρθρωσης, αφαίρεση της ΕΟ, σε ανεπίπλεκτες περιπτώσεις, μετά την ολοκλήρωση της πώρωσης, έναρξη προγράμματος φυσικοθεραπείας, αν χρειάζεται. Μία εναλλακτική χειρουργική αντιμετώπιση στα κατάγματα αυτά είναι η ανοικτή ανάταξη, αποκατάσταση της aρθρικής επιφάνειας, τοποθέτηση μοσχευμάτων και οστεοσύνθεση. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Δημιουρ γήσαμε μια δική μας μέθοδο εκτίμησης βασισμένη σε αυτές, α) του Lidstrom (1959) σε σχέση με το ανατομικό-ακτινολογικό αποτέλεσμα, β) των Sarmiento et al (1975), (demerit point system), για την υποκειμενική εκτίμηση, γ) των Knirk and Jupiter, (1986), για την αρθρίτιδα. Από άποψης κινητικότητας παρουσιάζουμε μια δική μας κλίμακα, όπως αναφέρουμε στον Πίνακα Ι εκτίμησης των αποτελεσμάτων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ Α. Ημέρες νοσηλείας Χρ'όνο νοσηλείας λιγότερο από 1 Ο ημέρες χρειάσθηκαν 13 ασθενείς (48.14%) με μέσο όρο 7 ημέρες (εύρος 4-10 ημέρες). Περισσότερες από 10 ημέρες χρειάσθηκαν 14 ασθενείς (5Ι.85%). Από τους ασθενείς αυτούς οι περισσότεροι (11) ήταν πολυτραυματίες. Η συμπληρωματική ή άυνοδός οστεοσύνθεση, εφαρμόσθηκε σε 10 κατάγματα, (37%). Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως οι βελόνες Kirschner, Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ κ. συν. τόσο σε περιπτώσεις που υπήρχε συντριβή τη ς κάτω επίφυσης της κερκίδας, όσο και σε κάταγμα της κεφαλή ς της ωλένης. Σε μια περίπτωση εφαρμόσθηκε βίδα που συγκρατούσε την κερκίδα και ωλένη που ευρίσκοντο σε διάσταση. Σε δύο ασθενείς επιπλέον της ΕΟ εφαρμόσθηκε ταυτοχρόνως και εσωτερική οστεοσύνθεση του κατάγματος της ωλένης με βίδες και πλάκα 1/3 και 112 του κύκλου αντίστοιχα. Τέλος σε μια ασθενή με βαρύτατο τραυματισμό στην πηχεοκαρπική εφαρμόσθηκε αρχικά ΕΟ τόσο στην κερκίδα όσο και στην ωλένη το κάταγμα της οποίας, λόγω της συγχυτικότητας της ασθενούς (ΚΕΚ-διεγερτική), έχασε την καλή tου ανάταξη. Η περίπτωση αυτή είναι εκείνη που εφαρμόσθηκε εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα 113 του κύκλου και βίδες (Ει κ. 1 ). Χρόνος πώρωσης Στα περισσότερα κατάγ ματα (n=24) ο χρόνος εφαρμογής της ΕΟ μέχρ ι να πωρωθεί το κάταγμά τους ήταν από 4-Ι3 εβδομάδες με μέσο όρο 7.3. Σε μία ασθενή χρειάστηκε να διατηρήσουμε την ΕΟ για 22 εβδομάδες (καθυστέρηση πώρωσης λόγω οστικής καθίζησης) και σε μια άλλη Ι8 (φλεγμονή). Σε έναν ασθενή τέλος στις 3 περίπου εβδομάδες αλλάχθηκε η ΕΟ με βίδες και μια πλάκα Ellis. Ακτινολογική μελέτη Από άποψης ανατομικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, 16 (59.2%) των κατα γμάτων εκτιμήθηκαν άριστα, 8 (29.62%) πολύ καλά, 1 (3.7%) καλό και 2 (7.4%) πτωχά. Από άποψης αρθρίτιδας, όμοια, 18 (66.6%) των καταγμάτων εκτιμήθηκαν άριστα, 8 (29.62%) πολύ καλά και Ι (3.7%) καλό. Η κινητικότητα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, με την κλινική εξέταση εκτιμήθηκε σε 16 πη χεοκαρπικές (59.25%) ως άριστη, σε 8 (29.62%) πολύ καλή, σε 2 (7.4%) καλή και σε Ι (3.7%) πτωχή. Η υποκειμενική εκτίμηση σχετικά με το αποτέλεσμα της θεραπείας του κατάγματός τους, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, ήταν σε 15 ασθ ενείς (55.55%) άριστη, σε 9 (33.33%) πολύ καλή, σε 2 (7.4%) καλή και σε 1 (3.7%) πτωχή. Τελικά αποτελέσματα Βάσει των πιο πάνω κριτηρίων, στο σύνολο

7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΟΣτΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣτΑ ΚΑΤΆΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠ Ι ΚΗΣ 37 Εικ. 1α,6,γ: Εικ. /α α: Βαρύτατος τραυματισμός του κάτω πέρατος του δεξ ιού αντιβραχίου σε μια γυναίκα 28 χρονών, η κλ ι νική εμφάνισή του προεγχειρητικά. 8: Ο ακτινολογικός έλεγχος προεγχειp η τικά, μετεγχειρ ητικά και κατά την παρακολούθηση μετά 3 χρόνια κα ι γ: το κλινικό αποτέλεσμα.

8 38 Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ κ. συν. Ειιι:. 16

9 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ 39 Εικ. Ι γ

10 40 Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ κ. συν. ΠΙΝΑΚΑΣ I Πίνακας εκτίμηση ς αποτελεσμάτων χειρουργικής θεραπείας συντριπτικών καταγμάτων τη ς πηχεοκαρπικ ής. Ανατομικά αποτελέσμ ατα (ακτινολογική μελέτη) Άριστα, (Grade 1) καθόλου ή ασήμαντη παραμόρφωση, ραχιαία γωνίωση Ι βαθμός που δεν περνά το ουδέτερο (0 ) ή βράχυνση <3mm. Πολύ καλά (Grade 2) ελαφρά παραμόρφρωση, ραχιαία γω'!ίωση \ βαθμοί βράχυνση 3-6 mm Καλά (Grade 3) μέτρια παραμόρφωση, ραχιαία γωνίωση l\ 0 -!4 3 βαθμοί βράχυνση 7-11 mm Πτωχά (Grade 4) βαρεία παραμόρφωση, ραχιαία γωνίωση τουλάχιστον 15 4 βαθμοί βράχυνση τουλάχιστον 12 mm. Αρθρίτις (ακτινολογική μελέτη) Άριστα (1 βαθμός) Π ολύ καλά (2 βαθμοί) Καλά (3 βαθ μοί) Πτωχά (4 βαθμοί) καθόλου ελαφρά μείωση μεσαρθρίου διαστήματος ή ύπα ρξη μικρού σκαλοπατιού στη ν ά ρθρωση μέχρι 1-2 mm σημαντική μείωσ η μεσαρθρίου διαστήματος και σχη ματ ισμός οστεοφύτων, ύπαρξη σκαλοπατ ιού >2 mm Οστό στο οστό, σχηματισμός οστεοφύτων κα ι κύστ εων Κινητικότητα (κλινική εξέταση) Άριστα (I βαθμός) Π ολύ καλά (2 βαθ μοί) Καλά (3 βαθμοί) Πτωχά (4 βαθμοί) 100%-75% το υ φυσιολογικού 75%-50% του φυσιολογικού 50%-25% του φυσιολογικού 25%-0% του φυσιολογικού Υποκειμενική ε κτίμηση (ιστορικό) Άριστα (I βαθμός) Π ολύ καλά (2 βαθμοί) Καλά (3 βαθ μοί) Πτωχά (4 βαθ μοί) καθόλου πόνος καθόλου αν ικανότητα καθόλου περ ιορισμός κίνησης περιοδ ι κά πόνος καθό λου ανικανότη τα ελαφρός πε ριορισμός κίνησης περιοδικά πόνος όχ ι ιδ ιαίτερη αν ι κανότητα αν ο ασθενής είναι προσεκτικός ελαφρός περιορισμός κίνησης αίσθηση αδυναμίας στον καρπό δ ραστηριότητες ελαφ ρά περιορισμένες πόνος ανικανότητα μεγάλος π εριο ρισμός κίνησης δ ραστηριότητες αρκετά περιορ ισ μένες Το τελικό αποτέλεσμα της χειρουργικής θεραπείας των συντριπτικών καταγμάτων της πηχεοκαρπικής άρθρωσης με ΕΟ εκτιμάται ως εξής: 4 βαθμοί = άρ ιστο, S-8 π ολύ καλό, 9-12 καλό, πτωχό. Ως βράχυνση μετ ρ ήθη κε η υψομετρι κή διαφορά που δημιουργείται με την καθίζηση μεταξύ της περ ιφερικής aρθρικής επ ι φάνειας της κερκίδας-ωλένης.

11 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣτΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣτΑ ΚΑΤΆΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ 41 αυτών των ασθενών υπήρχαν 44.4% άριστα, 44.4% πολύ καλά, 3.7% καλά και 7.4% πτωχά αποτελέσματα. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζ ονται τα αποτελέσματα ανάλογα με την κατάταξη κα τά Frykman. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος κατάγματος κατά Frykman Άριστο Πολύ Καλό Πτωχό καλό ΙΙ ΠΙ IV VI VII VIII Στις μείζονες επιπλοκές περιελαμβάνοντο: Ένα κάταγμα του δευτέρου μετακαρπίου από την εφαρμογή της 2ης περιφερικής βίδας τη ς ΕΟ (Εικ. 2). Στον ασθενή αυτό εφαρμόσθηκε Εικ. 2: Κά ταγμα του δευτέρου μετακαρπιόυ από την εφαρμο γή της 2ης περ ιφερικής 6ίδας της ΕΟ. Ει κ. 3: Εφαρμο γή της ΕΟ Pennίg σε συντρ ι πτικό κάταγμα της πηχεοκαρπικής που συνοδεύεται από κάταγμα Bennett.

12 42 Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ κ. συν. Εικ. 4: Η εφαρμογή της ΕΟ Pennig γίνεται και σε επιλεγμένες σπάνιες κακώσεις του καρπού, όπως στην περίπτωση του ασθενούς μας με κάταγμα του μεiζονος πολυγώνου κα ι με άπω κερκιδο-ωλενική διάσταση.

13 ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ Στ Α ΚΑ Τ ΑΓΜΑΤ Α ΤΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ 43 αλουμινένιος νάρθηκας Zimmer και δεν χρειάσθηκε να αφαιρεθεί η ΕΟ. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό. Μια φλεγμονή στην εστία του κατάγματος, το οποίο ήταν ανοικτό, η οποία όμως θεραπεύτηκε με κατάλληλη αντιβίωση κατόπιν καλλιέργειας. Στην ασθενή η συσκευή της ΕΟ χρε ιάστηκε να αφαιρεθεί 2 εβδομάδες πριν από την πώρωση του κατάγματος. Η ακινητοποίηση συμπληρώθηκε με πηχεοκαρπικό γύψινο νάρθηκα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν τελικά πολύ καλό. Στις επιπλοκές περι λαμβάνουμε το κάταγμα που χρειάστηκε να επαναχε ιρουργηθεί, λόγω απώλε ιας της ανάταξ ης και αδυναμίας επανα-ανάταξης. Σε έναν νεαρό τραυματία υπήρχε επίσης διατομή το υ μέσου και κάκωση με τη ν μορφή του αιματώματος του ωλένιου νεύρου. Για το μέσο νεύρο χρειάστηκε, με την βοήθεια μικροσκοπίου, να εφαρμόσουμε νευρικά μοσχεύματα. Δότης ήταν το σύστοιχο γαστροκνήμιο νεύ ρο του. Στην σε ιρά αυτή δε ν υπήρχε πρακτικά πρ ό βλημα με χαλάρωση των βελονών, παρά μόνο στην ασθενή με την φλεγμονή, που όμως η ΕΟ διατηρήθηκε σχεδόν μέχρι το πέ ρας της θεραπείας. Η παρακολούθηση : Ο μέσος χρόνος παρακολούθηση ς ήταν 15.5 μήνε ς, με εύρο ς ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σημειώνουμε ότι ε πι τεύχθηκαν 88.88% άρι στα και πολύ καλά αποτελέσματα, 3.7% καλά και 7.5% πτωχά, σε βαριές κακώσε ις, δηλαδή σε 33.3% ανοικτά και σε 77.7% κατά Frykman τύπου VII και VIII κατάγ ματα. Το γεγ ονό ς αυτ ό δείχνει ότι η εφαρμογή τη ς ΕΟ Pennig προσέφερε μεγάλ ες υπηρεσίες στην αντιμε τώπιση αυτών των καταγμάτων. Σχεδόν παρόμο ια αποτ ε λέσματ α παρουσιάζ ονται στην ελληνική βιβλι ο γραφία, (Sapkas et al 1988, Μαρκαντώνη ς 1991), αλλά σε λιγ ότ ε ρο βαριά κατάγματα. Στην παρουσιαζόμε νη σειρά δ εν εφαρμόσθηκαν οστικά μοσχεύματα σε καμμία των πε ριπτώσεων. Σχετικά μ ε τον χ ρόνο παραμονής της συσκευής τη ς ΕΟ σημε ιώνουμε τα ακό λουθα. Σε περίπτωση μεγάλης συντριβής τ όσο της μετάφυσης όσο και τη ς επίφυση ς, ότ αν γ ια δ ιάφορους λόγους δε ν εφαρμο σθο ύν οστ ικά μοσχεύματα και ιδιαίτ ε ρα σε οστεοπορωτικό οστούν, φαίνεται ότι ε ίναι απαρα ίτητη η μακροχρονι ότε ρη παραμονή τ η ς συσκευής, που μπορε ί να φτάσ ει τους 4 έως και 5 μήνες, μόνο έτσ ι αποφεύγ εται η καθίζηση του περιφ ε ρικού άκρου της κερκίδας. Μια τέτοια περίπτωση στην σειρά μας ή ταν αυτή τη ς ανάπτυξη ς φλεγ μονής σε ένα ανοικτό κάταγμα. Η εφαρμο γή μοσχευμάτων θα ήταν επισφαλή ς πριν από την αποστείρωση της πε ριοχής, με αντιβιοτικά. Τονίζεται ότι η ύπαρ ξη των ειδικών αρθρώσεων (ball joints) τη ς συσκευής της ΕΟ Pennig, δίδει τη δυνατότητα έναρξης κινητοποίηση ς τη ς άρθρωση ς μετά την ακτινολογική εμφάνιση πώρωση ς, γ εγ ονός π ου πρέπει να δ ιευκο λύν ε ι την πώρωση και να βελτιώνει τ ο τελικό εύ ρος κίνηση ς τη ς ά ρθρωσης. Από το παρουσιαζό με νο υ λικό Φαίνεται ότ ι οι ενδ ε ίξε ις εφαρμο γή ς της ΕΟ δ ι ευ ρύνονται. Μπορούν λοιπόν να προσφερθού ν ευε ργετικ ές υπηρεσίες τόσο στα συ ντριπτικά κατ άγ ματα τη ς πηχεοκαρπική ς πο υ συνοδεύονται και απ ό ποικίλες κακώσεις του καρπο ύ, όπως στη ν περίπτωση παρομοίου κατάγ ματος συνδυασμέ νου με κάταγμα Bennett (Εικ. 3), αλλά και γ ια ε πιλεγμέ νες κακώσε ις του καρπ ού ό πως κάταγμα τ ου μείζονο ς πο λυγώνου με άπω κε ρκι δο-ωλε νική διάσταση (Εικ. 4). Θα μπορούσε επίση ς να εφαρμοσθεί και στο περιφ ε ρικό άκρο της ωλένης (Εικ. 1). Συ μπε ρασματικά τ ονίζεται η σημασία τη ς εφαρμογής τη ς ΕΟ, στη ν δημιουργ ία ικανοποιη τ ικών αποτ ελεσμάτων, στα δύσκο λα αυτά κατάγματα τη ς πηχ ε οκαρπική ς άρθρωση ς. ΒΙΒ Λ ΙΟ Γ ΡΑΦΙ Α 1. ADREY J. (1970): Le fixateur extrerne Hoffman couple en cadre edude biomechanique dans les fractures. Gead, Paris. 2. BARTON N.J. (1988): Fractures of the hand and wή s t. Churchill Livingstone Publishers, Edinburgh, London, Melbourne and New York, pp ίίν-ί χ. 3. COONEY W.P., J.H., LINSCHEID R.L. (1979): External pin fixation for unstable Colles' fractures. J. Bone Joint Surg., 61 Α, COONEY W.P. (1983): External fixation of distal radial fractures. Clin Orthop, 180, COONEY W.P. (1988): Distal radial fractures: external fixation, In: N.J. Barton (ed): Fractures of the hand and wrist. Churchill Livingstone Publishers, Edinburgh, London, Melbourne and New York, pp

14 44 6. EDWARDS GS Jr. (1994): External Fixation in: Master Techniques in Orthopaedic Surgery, The Wrist ( ed) RH Gelberrnan, Raven Press, LTD., New York. pp FRYKMAN G. (1967): Fracture of the distal radius including sequelae-shoulder-radio- ulnar joint and impairment of nerve function. Α clinical and experimental study. Acta Orthop. Scand, Suppl, GREEN D.P. (1975): Pins and Plaster treatment of comminuted fractures of the djstal end of the radius. J Bone Joint Surg., 57 Α, KNIRK J.L., JUPΠER J.B. (1986): lntra-articular fractures of the distal end of the radius in young adults. J Bone Join Surg., 68Α, LJDSTROM Α. (1959): Fractures of the distal end of the radius clinical and statistical study of end results. Acta Orthop. Scand. Suppl, ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ Ν. (1991): Αντιμετώπιση των aστα θών καταγμάτων της κάτω επίφυσης της κερκίδας με το σύστημα της εξωτερικής οστεοσύνθεσης. ΕΕΧΟΤ, 42, PENNIG D.W. The Pennig Dynamic Wrist Fixator. Orthofix. Operative technique. Germany. 13. PENNIG D.W. (1991): Articulated external fixator preserves wrist motion. Orthopaedics Today, 11, RIGGS S.A. Jr., COONEY W.P. (1983): External fixation of complex hand and wrist fractures. J. Trauma, 23, 332. Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ κ. συν. 15. SAPKAS G., REISSIS Ν., BOBOTAS Κ., PAIVANAS Κ. (1988): Fractures of the distal radius treated with external fixation. (Short term follow up). Acta Orthop. Hel, 39, SARMIENTO Α, ΡRΑΠ G.W., BERRY N.C., SIN CLAIR W.F. (1975): Colles' Fractures. Functional Bracing in Supination. J Bone Joint Surg, 57 Α, SCHECK Μ. (1962): Long-terrn follow-up of treatment of comminuted fractures of the distal end of the radius by transfixation with Kirschner wires and cast. J Bone Joint Surg, 44Α, SENNWALD G., SEGMULLER G. (1984): De l'attitude du medecin ticien face a la fracture de Pouteau-Colles (fractures tales du radius). Med Hyg, 42, SENNWALD G. (1987): The wrist. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp ΞΑΡΧΑΣ Κ.Χ., ΓΡΙΒΑΣ Θ.Β., ΧΑΤΖΗΣ Α., ΜΗΛΙΩ ΡΗΣ Θ., ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. (1993): Κατάγματα του περιφερικού άκρου της κερκίδας μια συνήθης κάκωση της τρίτης ηλικίας. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεροντολογίας - Γηριατρικής, Αθήνα 2-4 Δεκεμβρίου 1993, σελ VIDAL J., BUSCAYRET C., CONNES Η. (1979): Treatment of articular fractures by «ligamentotaxis>> with external fixation. In: Brooker Α, Edwards CC (eds) External Fixation. The Cuπent State of the Art. Wil Iiams and Wilkins, Baltimore.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα.

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα. 263 ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Διαϋπερκονδύλια κατάγματα του περιφερικού βραχιονίου τύπου 13-C κατά AO/OTA. Παρουσίαση τριών ασθενών: τρόπος αντιμετώπισης και μετεγχειρητικό αποτέλεσμα Β. Κεχαγιάς, Γ. Μαραγκουδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Σπουδαστής :Τσιούκας ηµήτριος ΛΑΡΙΣΑ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α - ΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 3 Α. ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ Οστεοσύνθεση καλείται η συγκράτηση των τµηµάτων ενός οστού µετά από κάταγµα ή άλλη αιτία, µε τα κατάλληλα υλικά που καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΩΡΙΜΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΩΡΙΜΟΥ ΟΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Ιδιαιτερότητες των παιδιών 1) Κακώσεις στην επιφυσιακή πλάκα (πλημμελή πώρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική άνω άκρου Χειρουργική ποδός Χειρουργική Τραύματος. Πώρωση καταγμάτων, λοιμώξεις οστών

Χειρουργική άνω άκρου Χειρουργική ποδός Χειρουργική Τραύματος. Πώρωση καταγμάτων, λοιμώξεις οστών ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Μίνως Τυλλιανάκης Τηλέφωνα 2610999874, 2610999556 Ε-mail: mintylli@med.upatras.gr Παρούσα Θέση Αντικείμενα Ερευνητικά ενδιαφέροντα Καθηγητής Παν/μιου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ.

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Ν.Λασανιάνος, Γ.Μουζόπουλος, Μ.Μοράκης, Γ.Νικολάρας, Μ.Καµινάρης, Β.Φωτόπουλος, Ι.Σπανός A Ορθοπαιδική κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός»

Διαβάστε περισσότερα

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Ιστορία Ενδομυελικής Ήλωσης Τοποθέτηση Περιφερικών Κοχλιών αύξηση σταθερότητας οστεοσύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΣEΠTEMBPIOΣ 2011 22/9/2011 U/S: γενικά (εφαρμογές, διάγνωση, βιοψίες) A. Ρηγοπούλου Βασικές αρχές οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες των Καταγμάτων του Αναπτυσσόμενου Σκελετού

Ιδιαιτερότητες των Καταγμάτων του Αναπτυσσόμενου Σκελετού Ιδιαιτερότητες των Καταγμάτων του Αναπτυσσόμενου Σκελετού Μπεσλίκας Θεόδωρος Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ορθοπαιδικής Παίδων ΑΠΘ 1 Ανατομικές Διαφορές του Αναπτυσσόμενου Σκελετού από το Σκελετό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Τόπος διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη, 29-30/06/2013 Ξενοδοχείο Alexander Beach Οργάνωση: Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική Θεραπεία ασταθών καταγμάτων κάτω πέρατος κερκίδος με κυκλοτερές, χωρίς γεφύρωση, σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 12 Κωνσταντίνος Δίτσιος Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α.1. Κατάγµατα της διάφυσης του βραχιονίου οστού. Εισαγωγή Τα κατάγµατα της διάφυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση Υλικών Οστεοσύνθεσης. Ενδείξεις και Κίνδυνοι.

Αφαίρεση Υλικών Οστεοσύνθεσης. Ενδείξεις και Κίνδυνοι. Αφαίρεση Υλικών Οστεοσύνθεσης. Ενδείξεις και Κίνδυνοι. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Η αφαίρεση των μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

κακώσεις του άνω άκρου

κακώσεις του άνω άκρου κακώσεις του άνω άκρου κατάγματα κλείδας υποδόριο οστούν εύκολη διάγνωση θεραπεία χωρίς προβλήματα άμεσες επιπλοκές απώτερες επιπλοκές κατάγματα κλείδας μέσο 1/3, 80% τυπική παρεκτόπιση κατάγματα κλείδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος Ρήξη του δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα συμβαίνει τις περισσότερες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή

Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Η θρομβοεμβολική νόσος στον ορθοπαιδικό ασθενή Δρ Σταμάτιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Ε.Φ.Θ. Επίπτωση Επίπτωση 60% 35%-60% σε # πυέλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάγματα περιοχής ισχίου. www.orthopatras.gr

Κατάγματα περιοχής ισχίου. www.orthopatras.gr Κατάγματα περιοχής ισχίου Ισχίο Μεγάλη μηχανική επιβάρυνση Προσβάλεται από οστεοπόρωση Συνθήκες οστικής αιμάτωσης Κατάγματα περιοχής ισχίου Πολύ συχνά κατάγματα Επιδημία Μεγάλη νοσηρότητα Μεγάλη θνησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αθανάσιος Βερβερίδης. Νικόλαος. Σμαράγδα. Αλεξανδρούπολη. Παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αθανάσιος Βερβερίδης. Νικόλαος. Σμαράγδα. Αλεξανδρούπολη. Παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Ονομα πατρός: Ονομα μητρός: Αθανάσιος Βερβερίδης Νικόλαος Σμαράγδα Ετος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Των Κυκλικών Πλαισίων Τύπου Ilizarov

Περιγραφή Των Κυκλικών Πλαισίων Τύπου Ilizarov ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 171 Περιγραφή Των Κυκλικών Πλαισίων Τύπου Ilizarov Β. Κεχαγιάς, Θ. Γρίβας Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συσκευή κυκλικού πλαισίου τύπου Ilizarov

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ6469071-ΓΘ0 ΣΕΡΡΕΣ 24/3/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.3390 ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΤ. Α/Α Κωδικός Είδους Περιγραφή Είδους

ΑΔΑ: ΒΙΞ6469071-ΓΘ0 ΣΕΡΡΕΣ 24/3/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.3390 ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΤ. Α/Α Κωδικός Είδους Περιγραφή Είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, 3ο χλμ. Σερρών Δράμας, ΤΚ 62100, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΙΦΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΗΛ. 2321351464 E-MAIL ifoglou@hospser.gr ΘΕΜΑ "

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1 28 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1 Κατάγματα σκαφοειδούς Παρουσίαση περιστατικών που χειρουργήθηκαν στο Νοσοκ. Κέρκυρας για κατάγματα σκαφοειδους την τελευταία 5ετία (2004

Διαβάστε περισσότερα

οστεοαρθρίτιδα δεν προστατεύουν από την οστεοπόρωση Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ Πρόεδρος ΕΛΙΟΣ

οστεοαρθρίτιδα δεν προστατεύουν από την οστεοπόρωση Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ Πρόεδρος ΕΛΙΟΣ Το αυξημένο σωματικό βάρος και η οστεοαρθρίτιδα δεν προστατεύουν από την οστεοπόρωση Ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα Γ. Π. Λυρίτης Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ γ Πρόεδρος ΕΛΙΟΣ Οι ποιο συχνές παθήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δ-Α Βερέττας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ

ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ Λασανιάνος Ν.1, Mουζόπουλος Γ. 2, Νικολάρας Γ. 1, Λύγδας Π. 1, Τσουτσαίος Ν. 1, Γεωργιλάς Ι. 1, Γαρνάβος

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Γαρνάβος, Ν. Κανακάρης, Ν. Λασανιάνος, Π. Τζώρτζη, Κ. Ντουντουλάκης, Π. Παπαγιαννόπουλος, Γ. Πρωτοπαπαδάκης, Π. Κακαβάς

Χ. Γαρνάβος, Ν. Κανακάρης, Ν. Λασανιάνος, Π. Τζώρτζη, Κ. Ντουντουλάκης, Π. Παπαγιαννόπουλος, Γ. Πρωτοπαπαδάκης, Π. Κακαβάς ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΏΝ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ Χ. Γαρνάβος, Ν. Κανακάρης, Ν. Λασανιάνος, Π. Τζώρτζη, Κ. Ντουντουλάκης, Π. Παπαγιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όπου απαιτούνται συνοδευτικά υλικά, όπως για παράδειγμα βίδες κοτύλης, ή βίδες για μεταλλικούς δακτυλίους στήριξης, κ.τ.λ., προσφέρονται υποχρεωτικά μαζί με τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο

Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο Φάουλ Κάποια φάουλ μπορεί να είναι πολύ βίαια και ο ποδοσφαιριστής που δέχτηκε το φάουλ μπορεί να τραυματιστεί ή ελαφρά ή σοβαρά. Στον ελαφρό τραυματισμό (π.χ. μελανιά, γρατσουνιά,

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρθρημα της στερνοκλειδικής άρθρωσης

Εξάρθρημα της στερνοκλειδικής άρθρωσης 1 Εξάρθρημα της στερνοκλειδικής άρθρωσης Σταμάτης Κωττάκης, Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, Κυριάκος Καλογεράκος Nικόλαος Μπολάνος, Νίκος Μπαλταγιάννης. Ε.Α.Ν. Πειραιά Μεταξά Αλληλογραφία: Ν.Μπαλταγιάννης Σωκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Η οστεοαρθρίτιδα αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν: α) η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι ολοκληρωτική, β) όταν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα, όπως πόνος ή

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Συγγενής διαταραχή του ισχίου που προκαλείται από την ανώµαλη ανάπτυξη ενός ή όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική

Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική Ημιολική ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ - Χειρουργική Τεχνική Το συντριπτικό παρεκτωπισμένο κάταγμα άνω τριτημορίου κεφαλής βραχιονίου τριών ή τεσσάρων τεμαχίων κατά ταξινόμηση Neer συνήθως αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Διαβάστε περισσότερα

There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος

There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος Η οστεοπόρωση αποτελεί κλινική συνδρομή και χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής πυκνότητας των οστών και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ορθοπαιδική

Εισαγωγή στην Ορθοπαιδική Εισαγωγή στην Ορθοπαιδική Ioannis Lazarettos MD PhD Ορισμός Ορθοπαιδική είναι η ειδικότητα, η οποία ασχολείται με τη λήψη ιστορικού, την εξέταση, την αναγνώριση, την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 ΑΙΘΟΥΣΑ Α 08.30 09.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 09.30-11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΟΣ Συντονιστής: Π. Συμεωνίδης

Διαβάστε περισσότερα

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΕΟΣ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΔΕΚΑΣ ΑΣΤ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΕΟΣ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΔΕΚΑΣ ΑΣΤ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΕΟΣ ΒΛΑΙΣΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΔΕΚΑΣ ΑΣΤ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΒΑΡΥΣ ΒΛΑΙΣΟΣ ΜΕΓΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» DMMA μεταξύ 0 & +/- 10

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o ΡΑΧΙΤΙΔΑ- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Συγγραφέας: Μαλακάση Αποστολία* * Επικουρικός Ορθοπαιδικός, Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Μεταβολική πάθηση που χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή εναπόθεση ασβεστίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Τα γόνατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη στήριξη και στη βάδιση µας. Καθηµερινά επιβαρύνονται προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις διάφορες καταπονήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 1 Α. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Η Ορθοπαιδική είναι η ειδικότητα της ιατρικής, η οποία ασχολείται µε τις παθήσεις και τις κακώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Συγγενές εξάρθρημα ισχίου Συγγενές εξάρθρημα ισχίου (ΣΕΙ) Αναπτυξιακή δυσπλασία ισχίου (developmental dysplasia of the hip) θεωρείται πλέον καλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες Η σημασία της πρώιμης διάγνωσης Δαούσης Δημήτριος Λέκτορας Παθολογίας/Ρευματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική θεραπεία

Χειρουργική θεραπεία Χειρουργική θεραπεία Γεώργιος Χρ. Μπάμπης Επικ. Καθηγητής Ορθοπεδικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Α' Ορθοπεδική Κλινική Νοσοκομείου Π.Γ.Ν. ΚΑΤ και Π.Π.Ν. Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» οστεοαρθρίτιδα των μεγάλων αρθρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Ακτινολογική εκτίμηση της πώρωσης των καταγμάτων Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡλΥΜλΤΟΠΟΓΙλ ncτn ORTHOPtΊeoιcn HeιιeNιcn. eππηνικη. ΟΡθΟΠtΟΙΚΗ ΚΑΙ. ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. τόμος 43 τεύχος 4 aθriva 1992

ΤΡλΥΜλΤΟΠΟΓΙλ ncτn ORTHOPtΊeoιcn HeιιeNιcn. eππηνικη. ΟΡθΟΠtΟΙΚΗ ΚΑΙ. ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. τόμος 43 τεύχος 4 aθriva 1992 περιοδικό τnς ελλnνικnς εταιρείας χειρουργικnς ορθοπεδικnς & τραυματολογίας ISSN 1105-34 29 τόμος 43 τεύχος 4 aθriva 1992 eππηνικη ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡθΟΠtΟΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡλΥΜλΤΟΠΟΓΙλ ncτn ORTHOPtΊeoιcn HeιιeNιcn

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 TI ENNOOYME ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» Ο όρος «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» περιλαμβάνει μια ομάδα μυοσκελετικών παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σκοπός: Η ανάλυση και η κλινική μελέτη των αποτελεσμάτων της αρθροσκοπικής αποκατάστασης της ρήξης του στροφικού πετάλου, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ (Εγκύκλιος 129/2010)

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ (Εγκύκλιος 129/2010) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. 1. Σπονδυλοδεσίες : 1.1 Διαδικασία έγκρισης Απαιτείται προέγκριση των υλικών και οστικών μοσχευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική προσέγγιση

Συστηματική προσέγγιση ΦΥΣΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ Συστηματική προσέγγιση Σε όλες τις περιπτώσεις προηγούνται η αξιολόγηση του ασθενούς, η σταθερότητα της καταστάσεώς του και η άνεσή του Ακτινογραφίες γίνονται: Όπου πονά (α/α ΠΧΚ δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος

Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος AΠΟΚΛΕIΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑI ΚΥΠΡΟ: MIMI D.lux - SQOOM Concept HELLAS Εμπορικό Κέντρο Μεγ. Αλεξάνδρου 65302 Καβάλα, ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ II

ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ II Τμήμα Φυσικοθεραπείας Σχολή Υγείας και Πρόνοιας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας 3 ο χιλ ΠΕΟ, Λαμίας-Αθήνας 351 00 Λαμία τηλ: 22310 60205 φαξ: 22310 67770 http://www.phys.teilam.gr/ ipoulis@teilam.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΙΣΧΙΟΥ - ΜΗΡΟΥ "COXA HIT" COXA HIT Μέγεθος S M L XL Περιφ. Ισχίων σε εκ. 80/90 90/100 100/110 110/120 Χρώμα Μαύρο Δεξιά - Αριστερή - Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

A.Kανελόπουλος,Χ.Κ.Γιαννακόπουλος,Ι.Ιγνατιάδης

A.Kανελόπουλος,Χ.Κ.Γιαννακόπουλος,Ι.Ιγνατιάδης H ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ NANCY A.Kανελόπουλος,Χ.Κ.Γιαννακόπουλος,Ι.Ιγνατιάδης ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝ ΚΑΤ ΑΘΗΝΑ Kατάγματα της

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος; Ο επιχείλιος χόνδρος είναι µία δοµή από ινώδη ιστό που περιβάλλει κυκλοτερώς την κοτύλη την κοίλη δηλαδή αρθρική επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus»

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» 1. ΓΕΝΙΚΑ Τι είναι: Η παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του ποδιού που παρεκκλίνει προς τα υπόλοιπα δάκτυλα. Σε ποιούς εμφανίζεται: Είναι πιο συχνό στις γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Η Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και η Ιατρική Εταιρεία Θράκης διοργανώνουν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Κακώσεις - Κατάγματα Κάτω Άκρων», από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ Γιγής Π. Ιωάννης 9 Α. ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου αποτελεί την πιο συχνή αιτία χρόνιου πόνου στο ισχίο. Συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πόνος Μία δυσάρεστη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές κακώσεις : Τραυματισμοί και κατάγματα

Αθλητικές κακώσεις : Τραυματισμοί και κατάγματα Υπεύθυνη καθηγήτρια: Λουκοπούλου Νεκταρία Αθλητικές κακώσεις : Τραυματισμοί και κατάγματα Η BARBIE ΚΑΙ ΟΙ 3 ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Κωνστανταρόπουλος Νίκος, Κονιδάρη Αναστασία, Καλαπόδης Παναγιώτης, Καραπατάκης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο Ιntercontinental Aphrodite Hills Resort Hotel, Πάφο 2009-2011 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Νικολέτα Στόγια, Μάριος Φερφέλης, Γ.Ν. Αθηνών, "ΕΛΠΙΣ", Β Χειρουργική Κλινική Εισαγωγή Παρά την σημαντικότατη μείωση της γαστρικής χειρουργικής την τελευταία 20ετία, λόγω της ευρείας χρήσης των νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Οστεοπόρωση Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Η οστεοπόρωση είναι πιο συχνή από τις παθήσεις της καρδιάς και των πνευμόνων Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή επιδημία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Άνδρασ με διόγκωςη ανώτερησ κνόμησ, εξωτερικό

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Άνδρασ με διόγκωςη ανώτερησ κνόμησ, εξωτερικό Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ Άνδρασ με διόγκωςη ανώτερησ κνόμησ, εξωτερικό Παρουςιάζεται από: Δ. Ραφαηλύδη, Ν. Κωτςύδη,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται;

Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται; Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται; Κατερίνα Καψιμάνη Χημικός, Εκπαιδευμένη στην ορθοτεχνική υποστήριξη του ποδιού Η ορθοτεχνική υποστήριξη του ποδιού είναι η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 04-07-2013 Αριθµ.Πρωτ: 789

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ (Εγκύκλιος 129/2010) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ (Εγκύκλιος 129/2010) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1. ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΧΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ (Φ.Ε.Κ. 518/19/4/2005 ) 406 ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΤΥΠΟΥ THOMPSON ΜΕ 407 ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΟRE ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Υπεροχή στη σύγχρονη τεχνική χρήσης οστικού τσιμέντου

Υπεροχή στη σύγχρονη τεχνική χρήσης οστικού τσιμέντου Υπεροχή στη σύγχρονη τεχνική χρήσης οστικού τσιμέντου PALACOS ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Σύγχρονη τεχνική χρήσης οστικού τσιμέντου στην αρθροπλαστική. Για πάνω από 50 χρόνια, το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 236 -ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΗΛ 2810 327988 6937 363 880 Η αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS www.npiatrikis.gr ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ Η κλινική δε συνηθίζει πλέον να εξετάζει σε προαιρετικές. Η εξέταση είναι µε πέντε θέµατα ανάπτυξης, ποικίλων περιεχοµένων, σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΣΤΑΪΚΟΣ. Ορθοπαιδικός Χειρουργός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΣΤΑΪΚΟΣ. Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΣΤΑΪΚΟΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός εκέµβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ Α. Βασικές Σπουδές 4 Β. Ιατρική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος

Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος Η ολοκληρωμένη αγωγή για τη θεραπεία και αναζωογόνηση του δέρματος AΠΟΚΛΕIΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑI ΚΥΠΡΟ: MIMI D.lux - SQOOM Concept HELLAS Εμπορικό Κέντρο Μεγ. Αλεξάνδρου 65302 Καβάλα, ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Φυσιολογική κίνηση ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2008-09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤ Χ/Ε. 08-09 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧ ΧΑΡΤΕΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2008-09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤ Χ/Ε. 08-09 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧ ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤ Χ/Ε. 08-09 ΧΑΡΤΕΣ 1 ΜΥΪΚΟ ΠΡΟΣ.ΕΠΙΦ.ΚΟΡΜΟΣ 2 2 ΜΥΪΚΟ ΟΠΙΣ. ΕΠΙΦ. ΚΟΡΜΟΥ 5 3 ΣΚΕΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΣΘ. 2 4 ΣΚΕΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘ. 1 5 ΜΑΤΙ 1 6 ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 7 ΠΕΠΤΙΚΟ- ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φάρες Η. Σάιεχ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ. Γ Πανεπιστηµιακή Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Φάρες Η. Σάιεχ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ. Γ Πανεπιστηµιακή Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης Φάρες Η. Σάιεχ Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ Γ Πανεπιστηµιακή Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης 2 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 21-23 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα