Φθαλικές ενώσεις σε ιατρικά προϊόντα από PVC σε 12 χώρες Μια έρευνα της Greenpeace

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φθαλικές ενώσεις σε ιατρικά προϊόντα από PVC σε 12 χώρες Μια έρευνα της Greenpeace"

Transcript

1 Φθαλικές ενώσεις σε ιατρικά προϊόντα από PVC σε 12 χώρες Μια έρευνα της Greenpeace Έρευνα της Greenpeace σε 12 χώρες έδειξε την ευρεία παρουσία της τοξικής ουσίας DEHP 1, µιας φθαλικής ένωσης που χρησιµοποιείται ως πρόσθετο σε πλαστικά, σε 46 δείγµατα ιατρικών προϊόντων κατασκευασµένων από πλαστικό PVC. Όπως συµβαίνει και στα παιχνίδια από PVC, έτσι και στα ιατρικά προϊόντα υπάρχει διαπίδυση του DEHP στα περιεχόµενα υγρά (π.χ. ορός, αίµα, κ.λπ). Αυτό συµβαίνει για παράδειγµα στους ασκούς για ενδοφλέβια µετάγγιση διαλυµάτων. Πολλές χώρες, ανάµεσά τους και η Ελλάδα, έχουν ήδη λάβει προληπτικά µέτρα που περιορίζουν τη χρήση του DEHP και άλλων φθαλικών ενώσεων σε παιχνίδια από PVC κι αυτό λόγω των κινδύνων που εγκυµονούν τα παιχνίδια αυτά για τα µικρά παιδιά (βλέπε Παράρτηµα 1). Η αµερικανική βιοµηχανία παιχνιδιών σταµάτησε τη χρήση του DEHP σε µασητικά παιχνίδια ήδη από το , ενώ στην Ελλάδα απαγορεύεται η εισαγωγή και πώληση παιχνιδιών από µαλακό PVC που προορίζονται για παιδιά κάτω των τριών ετών. Η αµερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος θεωρεί το DEHP ως ύποπτο καρκινογένεσης για τον άνθρωπο 3. Η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του ιδίου θέµατος έχει αλλάξει την τελευταία δεκαετία. Το 1990, η ΕΕ ανακοίνωσε πως το DEHP δεν πρέπει να ταξινοµηθεί ως καρκινογόνος ή ερεθιστική ουσία» 4. Το 1998, η Επιστηµονική Επιτροπή της ΕΕ κατέληξε στο συµπέρασµα πως η σηµαντικότερη επίδραση του DEHP στους ανθρώπους είναι η βλάβη στους όρχεις 5. Επί του παρόντος, οι ερευνητές που χρησιµοποιούν DEHP στα εργαστήριά τους βλέπουν τις εξής επισηµάνσεις στη συσκευασία: R45, µπορεί να προκαλέσει καρκίνο, R62, πιθανός κίνδυνος για µείωση της γονιµότητας, R63, πιθανός κίνδυνος για βλάβες σε έµβρυα, R36/37/38, ερεθιστικό για τα µάτια, το αναπνευστικό και το δέρµα 6. Έρευνες σε πειραµατόζωα έδειξαν ότι το DEHP µπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο αναπτυσσόµενο έµβρυο, στο αναπαραγωγικό σύστηµα, το συκώτι, τα νεφρά, την καρδιά και τους πνεύµονες Καθώς το DEHP και οι υπόλοιπες φθαλικές ενώσεις δεν συνδέονται µε χηµικό δεσµό µε την πλαστική ύλη, µπορούν να περάσουν εύκολα στα περιβάλλοντα υγρά (ενδοφλέβια διαλύµατα, αίµα) και στον αέρα (θεραπεία νεογνών µε αναπνευστικά προβλήµατα) 15. Μερικά φάρµακα µάλιστα διευκολύνουν την απελευθέρωση του DEHP. Η φαρµακευτική εταιρεία Bristol Myers Squib Co. προειδοποιεί ότι το Taxol (paclitaxel), ένα φάρµακο που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία ασθενών µε AIDS που εµφανίζουν σάρκωµα Καπόζι και για περιπτώσεις καρκίνου του µαστού, δεν θα πρέπει να συσκευάζεται σε φιάλες PVC και θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση σωληνώσεων από PVC γιατί η συγκέντρωση του DEHP που απελευθερώνεται αυξάνει συν τω χρόνω 16. Άλλα φάρµακα που είναι ασύµβατα µε το PVC είναι: το αγχολυτικό Librium (chlordiazepoxide HCl), το αντιµυκητιακό Monistat IV (micronazole), το ανοσοκατασταλτικό Sandimmune (cyclosporine) και διάφορα λιπαρά διαλύµατα. 17 Οι ασθενείς, κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους µπορούν να εκτεθούν σε DEHP από διάφορα ιατρικά προϊόντα. Για παράδειγµα, οι ασθενείς που κάνουν αιµόλυση εκτίθενται σε µεγάλες δόσεις DEHP αν τα σωληνάκια που χρησιµοποιούνται είναι από PVC. 18,19 Οι ασθενείς που χρειάζονται µετάγγιση αίµατος επιβαρύνονται επίσης µε DEHP, καθώς αυτό απελευθερώνεται από τους ασκούς PVC στους οποίους συχνά αποθηκεύεται το αίµα. 20 Οι κατασκευαστές ασκών για παροχή ενδοφλέβιων διαλυµάτων παραδέχονται ότι το DEHP εισέρχεται σε διαλύµατα χλωριούχου νατρίου και δεξτρόζης που χρησιµοποιούνται συχνά ως ενδοφλέβια διαλύµατα σε ασθενείς. 21 Τα επίπεδα DEHP που έχουν µετρηθεί σε ενδοφλέβια διαλύµατα είναι πάνω από 800 φορές υψηλότερα από τα επιτρεπτά στις ΗΠΑ για το πόσιµο νερό. 22 1/10

2 Οι κατασκευαστές ιατρικών προϊόντων προειδοποιούν επίσης για την απελευθέρωση και έκθεση σε DEHP σε κάποιες ιδιαίτερα ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσµού, όπως είναι οι λεχώνες και τα παιδιά. 23 Το DEHP έχει ανιχνευτεί στο αίµα νεογνών που έχουν δεχθεί µετάγγιση και υποβοήθηση αναπνοής, καθώς και στους πνεύµονες νεογνών που δέχονται θεραπεία για αναπνευστικά προβλήµατα Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας συνοψίζει την κατάσταση ως εξής: Μελέτες δείχνουν ότι οι αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται µε την αιµόλυση και την υποβοήθηση της αναπνοής υποδηλώνουν την ανάγκη να µειωθεί η έκθεση σε DEHP µέσω πλαστικών σωλήνων σε διαδικασίες όπως οι µεταγγίσεις, η αιµόλυση και η τεχνητή αναπνοή. 27 Μια δειγµατοληπτική έρευνα σε κοινά ιατρικά προϊόντα από PVC που χρησιµοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βραζιλία, την Ινδία, τις Φιλιππίνες και τις ΗΠΑ, έδειξε µια ευρεία παρουσία του DEHP. Ο πίνακας 1 δείχνει ότι το DEHP βρίσκεται σε αναλογία βάρους 12-80% των δειγµάτων ιατρικών προϊόντων από PVC. Τα ίδια επίπεδα παρατηρήθηκαν και σε προηγούµενη έρευνα στις ΗΠΑ, όπου το DEHP αποτελούσε το 29-81% του βάρους των προϊόντων αυτών (Πίνακας 2). Και στις δύο έρευνες, η κατά βάρος αναλογία του DEHP στα ιατρικά προϊόντα ξεπερνούσε την αντίστοιχη που παρατηρείται στα παιδικά παιχνίδια και η οποία κυµαίνεται από 6-41% Τα ιατρικά προϊόντα από PVC που περιέχουν µεγάλες ποσότητες DEHP περιλαµβάνουν ασκούς παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, ασκούς παρεντερικής διατροφής, διάφορα σωληνάκια και σύριγγες. Χωρίς τον πλαστικοποιητή DEHP, τα προϊόντα αυτά από PVC θα ήταν σκληρά και εύθραυστα. Αντίθετα, στα εναλλακτικά του PVC οµοειδή προϊόντα, δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης του DEHP. Αυτό πιστοποιείται και από τις αναλύσεις τέτοιων προϊόντων, όπως φαίνεται και στους πίνακες 1-2. Η παρουσία µικρών συγκεντρώσεων DEHP σε ορισµένα προϊόντα που αναγράφουν χωρίς PVC, οφείλεται στην παρουσία µικρών ποσοτήτων PVC σε τµήµατα του προϊόντος. Για παράδειγµα, ένα προϊόν «χωρίς PVC της εταιρείας Baxter για παρεντερική πρόσληψη τροφής, που χρησιµοποιείται στη Βρετανία (Baxter, Miramed) αποτελούνταν από ένα ασκό που όντως δεν ήταν από PVC, µόνο που τα σωληνάκια που τον συνοδεύουν είναι από PVC µε αναλογία σε DEHP 80%. Επιπρόσθετα, χαµηλές συγκεντρώσεις DEHP (<0,05%) ανιχνεύτηκαν σε µερικά προϊόντα χωρίς PVC, πιθανότατα λόγω επιµόλυνσης κατά την παραγωγή ή συσκευασία του προϊόντος µε αντικείµενα από PVC. Ο εκτενής έλεγχος της παραγωγής θα πρέπει να εγγυάται στην πράξη προϊόντα χωρίς PVC στα οποία δεν ανιχνεύεται καθόλου DEHP (Πίνακες 1-2). Η έκθεση των ασθενών σε DEHP λόγω της χρήσης προϊόντων από PVC είναι κάτι που µπορεί να αποφευχθεί, αφού παρέχεται πλήθος εναλλακτικών προϊόντων στην αγορά. 32,33,34 Ο πίνακας 1 περιέχει για παράδειγµα προϊόντα χωρίς PVC από την Αυστρία, τη Βραζιλία, τη ανία, την Ολλανδία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Τα προϊόντα αυτά περιλαµβάνουν σωληνάκια, ασκούς παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων και σύριγγες. Όλα τους είναι εγκεκριµένα από τις αντίστοιχες αρµόδιες κρατικές αρχές. Η αγορά ιατρικών προϊόντων στην Ευρώπη ελέγχεται ουσιαστικά από τέσσερεις κατασκευαστές: Fresenius, B. Braun, Baxter/Clintec και Pharmacia. 35 Και οι τέσσερεις εταιρείες παρέχουν επίσης και προϊόντα χωρίς PVC, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1. Άλλες εταιρείες που παρέχουν προϊόντα χωρίς PVC είναι οι: Codan, Ohmeda, Clinico, Plasti Medical, Baird, Corpak και Aster Productos Medicos (Πίνακες 1-2 και βιβλιογραφική αναφορά 36 ). Η B. Braun είναι ένας από τους κύριους προµηθευτές ιατρικών προϊόντων χωρίς PVC στην Ευρώπη και ο µοναδικός προµηθευτής ασκών παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων στις ΗΠΑ, όπου κατέχει το 20% της αγοράς (ως B. Braun McGaw). Ο µεγαλύτερος κατασκευαστής ιατρικών προϊόντων στις ΗΠΑ είναι η Baxter Healthcare. Τον Μάρτιο του 1999, η Baxter δεσµεύτηκε να «ερευνήσει και αναπτύξει προϊόντα εναλλακτικά του PVC σε όλο τον κόσµο, µετά από σχετικό αίτηµα των µετόχων της στις ΗΠΑ, οι οποίοι ζήτησαν µια συνεκτική πολιτική για υποκατάσταση των υλικών που χρησιµοποιεί η εταιρεία. 37 Σε αντίθεση, η αµερικανική 2/10

3 εταιρεία Abbott Laboratories απέρριψε τη σχετική υποκατάσταση και προφανώς δεν παρέχει στην αγορά προϊόντα χωρίς PVC. Η Κοινοτική Οδηγία 93/42/ΕΕ καθορίζει προδιαγραφές για ιατρικά προϊόντα, οι οποίες ουσιαστικά οδηγούν στην υιοθέτηση υλικών εναλλακτικών του PVC. 38 Για παράδειγµα, η οδηγία απαιτεί ιατρικά προϊόντα τα οποία «εξαλείφουν ή περιορίζουν το ρίσκο κατά το δυνατόν» µέσω «ασφαλούς σχεδιασµού και κατασκευής». Αυτή η απαίτηση έρχεται σε αντίθεση µε την ίδια τη φύση του PVC, το οποίο για να καταστεί χρήσιµο απαιτεί την προσθήκη πλαστικοποιητικών όπως το DEHP. Η οδηγία αναφέρει επίσης πως τα ιατρικά εργαλεία «πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος από τη διαφυγή ουσιών από το προϊόν» και ότι «ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην επιλογή των χρησιµοποιούµενων υλικών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην τοξικότητα». Στην περίπτωση υλικών εναλλακτικών του PVC, δεν υπάρχει προφανώς ο κίνδυνος διαφυγής του DEHP, µιας και τα υλικά αυτά δεν χρειάζονται προσθήκη του εν λόγω πλαστικοποιητή. Μια προληπτική προσέγγιση για την προστασία της δηµόσιας υγείας επιβάλλει την κατάργηση του PVC στα ιατρικά προϊόντα, λόγω της αναπόφευκτης χρήσης DEHP στα προϊόντα αυτά, αλλά και λόγω του ότι κατά την παραγωγή και τελική διάθεση του PVC παράγονται διοξίνες και άλλες εξαιρετικά τοξικές ουσίες. 39 Οι εργαζόµενοι στο χώρο της υγείας έχουν µια ιδιαίτερη ευθύνη ως προς αυτό το θέµα, µιας και η θεραπευτική αγωγή επιβάλλει την εφαρµογή της αρχής «πρώτα, µη βλάψεις». Υλικά και µέθοδοι Τα προϊόντα που ανέλυσε η Greenpeace συλλέχθηκαν στις διάφορες χώρες µε τη βοήθεια και την καθοδήγηση ιατρικού προσωπικού. Οι αναλύσεις για παρουσία φθαλικών έγιναν στο εργαστήριο Stat Analysis, Chicago, Illinois στις ΗΠΑ, το οποίο διαθέτει τα σχετικά πιστοποιητικά AIHA, ELLAP, NIST/NVLAP. Η αρχική προεργασία των δειγµάτων έγινε µε την µέθοδο ΕΡΑ 3550Μ και ο καθορισµός των φθαλικών έγινε µε τη µέθοδο ΕΡΑ 8270Μ. 40 Όλα τα τεστ έγιναν εις διπλούν. Κείµενο: Επιµέλεια: Joseph Di Gangi, PhD Greenpeace USA Στέλιος Ψωµάς Έκδοση: Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace Ζωοδόχου Πηγής 52γ, Αθήνα, τηλ. (010) , fax. (010) /10

4 Πίνακας 1: DEHP σε ιατρικά προϊόντα από 12 χώρες Χώρα Προϊόν PVC DEHP (%) Αυστρία Ασκός παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, 1000 ml, χωρίς PVC Παραγωγή: Modenplast, Ιταλία Ασκός παρεντερικής διατροφής, Dimix, 1 L Παραγωγή: Diffuplast, Ιταλία Σωληνάκια και ασκός παρεντερικής διατροφής, Dimix, 1 L Παραγωγή: Diffuplast, Ιταλία Σωληνάκια που συνοδεύουν ασκό παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων χωρίς PVC, Παραγωγή: Modenplast, Ιταλία 0,05 0,02 Ναι 46 Σωληνάκια, 150 cm Intrafix Air Neutrapur χωρίς PVC Σωληνάκια, 150 cm Intrafix Air IV set for gravity infus. Ναι 46 Σωληνάκια; 180 cm Tutoplus χωρίς PVC, EVA Παραγωγή: Plasti Medical S.p.A., Ιταλία Βραζιλία Ασκός, 0.9% NaCl 125 ml Παραγωγή: Aster Productos Medicos, Βραζιλία Ασκός παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, 0.9% NaCl 1000 ml Παραγωγή: Aster Productos Medicos, Βραζιλία.Ε Βρετανία Ασκός παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, 0.9% NaCl 1000 ml Healthcare, Βραζιλία Ασκός παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, Macoflex 50 ml 0.9% NaCl Παραγωγή: Maco Pharma, Βρετανία Ναι 36 Ναι 36 Ασκός παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, 500 ml EVA bag Παραγωγή: Pharmacia & Upjohn, Ιρλανδία Ασκός παρεντερικής διατροφής, 1 L EVA Παραγωγή: Clintec Nutrition, Βρετανία 0,03 Ασκός παρεντερικής διατροφής, Miramed 1 L, Ιταλία Γαλλία Σωληνάκια, συνοδευτικά ασκού παρεντερικής διατροφής από EVA, Παραγωγή: Clintec Nutrition, Βρετανία Σωληνάκια, συνοδευτικά ασκού παρεντερικής διατροφής Miramed,, Ιταλία Σωληνάκια, 2 lead transfer set Παραγωγή: Pharmacia, Ιρλανδία Ασκός παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, Tuliflex 250 ml 0.9% NaCl Παραγωγή: Laboratoire Aguettant, Γαλλία Ασκός παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, Tuliflex 1000 ml 0.9% NaCl Παραγωγή: Laboratoire Aguettant, Γαλλία Ναι 40 Ναι 80 Ναι 40 Ναι 35 Ναι 37 Γερµανία Ασκός παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, 2500 ml,ecobag = εν ανιχνεύτηκε, είναι δηλαδή κάτω από το όριο ανίχνευσης του 0,01%..Ε = εν εξετάστηκε. DEHP = di(2- ethylhexyl) phthalate. Τα αποτελέσµατα εκφράζουν το µέσο όρο των δύο δειγµάτων. Ο µέσος συντελεστής απόκλισης ήταν 7,8%. Συνέχεια! 4/10

5 Πίνακας 1 συνέχεια Χώρα Προϊόν PVC DEHP (%) ανία Σύριγγα, Sangofix blood admin. Set Ελλάδα Σωληνάκια, Sangofix blood admin. Set Σωληνάκια, καθετήρας αναρρόφησης, 53cm, Παραγωγή: Maersk Medical, Γερµανία Σωληνάκια, IV set solutran-set Παραγωγή: Lovero Valtellino, Ιταλία Σωληνάκια, duodenal tube Pharmaplast Παραγωγή: Maersk Medical; ανία Σωληνάκια, duodenal tube Levin Παραγωγή: Uroplast A/S, ανία Ναι 38 Ναι 43 Ναι 36 ΗΠΑ Ασκός παρεντερικής διατροφής, 500 ml Polar Παραγωγή: Corpak, ΗΠΑ Ινδία Ισπανία Ολλανδία Ασκός παρεντερικής διατροφής, 500 ml Παραγωγή: Sherwood Medical, ΗΠΑ Σωληνάκια συνοδευτικά ασκού παρεντερικής διατροφής, 500 ml Polar Παραγωγή: Corpak, ΗΠΑ Σωληνάκια συνοδευτικά ασκού παρεντερικής διατροφής, 500 ml Παραγωγή: Sherwood Medical, ΗΠΑ Σύριγγα, Hema-Flo infusion set Παραγωγή: Hemant Surgical Ind., Ινδία Σωληνάκια, Hema-Flo infusion set Παραγωγή: Hemant Surgical Ind., Ινδία Σωληνάκια, Ryle's tube 105 cm Παραγωγή: Romsons Sci & Surg Ind., Ινδία Σωληνάκια, JMS infusion set type 220 Παραγωγή: Japan Medical Supply, Σιγκαπούρη Ασκός παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, 750 ml Παραγωγή: Hollister Iberica, SA, Ισπανία Σύριγγα, IntrasetI10 Luer Sistema de Infusion Παραγωγή: Intraven, SA, Ισπανία Σωληνάκια, IntrasetI10 Luer Sistema de Infusion Παραγωγή: Intraven, SA, Ισπανία Σωληνάκια, καθετήρας αναρρόφησης Παραγωγή: Dahlihausen MedTech., Γερµανία Σωληνάκια, Izasa Sonda Duodenal Παραγωγή: Maersk Medical, ανία Ασκός παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, Urias A Series 1500 ml Παραγωγή: Urias, ανία Ναι 12 Ναι 32 Ναι 35 Ναι 16 Ναι 44 Ναι 27 Ναι 26 Ναι 23 Ναι 29 Ναι 31 Ναι 36 Σωληνάκια, Foly catheter Bardia PTFE Παραγωγή: Bard Limited, Βρετανία Σωληνάκια, Codan Med. Transfusion set Παραγωγή: GmbH & Co, Γερµανία Ναι 46 5/10

6 Πίνακας 1 συνέχεια Χώρα Προϊόν PVC DEHP (%) Φιλιππίνες Σωληνάκια, Medichoice duodenal tubing; Παραγωγή: Indoplas, Φιλιππίνες Σωληνάκια, McDrip IV set Παραγωγή: Cosmo Medical Inc., Φιλιππίνες Σωληνάκια, Intrafix IV gravity infusion Σωληνάκια, McVein blood transfusion set Παραγωγή: Globe Medical Products, ΗΠΑ Ναι 31 Ναι 28 Ναι 35 Ναι 36 6/10

7 Πίνακας 2. DEHP σε ιατρικά προϊόντα στις ΗΠΑ Χώρα Προϊόν PVC DEHP (%) ΗΠΑ Ασκός αίµατος CPDA-1 Whole Blood PL146 Καθετήρας αναρρόφησης, Tri-flo suction catheter 14Fr Ασκός παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, 0.9% sodium chloride injection USP 250 ml Ασκός παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, 0.9% sodium chloride injection USP 250 ml Ναι 65 Ναι 42 Ναι 39 Ασκός παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, 0.9% sodium chloride injection. Παραγωγή: B. Braun McGaw Σύριγγα συνοδευτική σωλήνων παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, primary IV set NO Παραγωγή: Abbott Σύριγγα συνοδευτική σωλήνων παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, vented solution set 105'' long Σωληνάκια, 36" arterial pressure tubing No Παραγωγή: Abbott Σωληνάκια συνοδευτικά ασκού αίµατος, CPDA-1 whole blood PL146 Σωληνάκια συνοδευτικά ασκού παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, primary IV set NO Παραγωγή: Abbott Σωληνάκια συνοδευτικά ασκού παροχής ενδοφλέβιων διαλυµάτων, vented solution set 105'' long Ναι 29 Ναι 30 Ναι 29 Ναι 67 Ναι 81 Ναι 35 = εν ανιχνεύτηκε, είναι δηλαδή κάτω από το όριο ανίχνευσης του 0,01%. DEHP = di(2- ethylhexyl) phthalate. Τα αποτελέσµατα εκφράζουν το µέσο όρο των δύο δειγµάτων. Ο µέσος συντελεστής απόκλισης ήταν 9,8%. Πηγή: Di Gangi, J. Phthalates in vinyl medical products Greenpeace USA. February /10

8 Παράρτηµα 1 Κυβερνητικές δράσεις και αποφάσεις για τα παιχνίδια από PVC Χώρα ράση Αυστρία Απαγόρευση χρήσης φθαλικών ενώσεων σε παιχνίδια για παιδιά κάτω των 3 ετών (Αύγουστος 1998). Εφαρµογή από Ιανουάριο Βέλγιο Γαλλία Γερµανία Ο υπουργός Υγείας Marcel Colla κάλεσε τους εµπόρους παιχνιδιών να σταµατήσουν σε εθελοντική βάση το εµπόριο παιχνιδιών από µαλακό PVC που προορίζονται για χρήση στο στόµα (Οκτώβριος 1997). Τον Ιούλιο του 1999, η Γαλλία επέβαλε άµεση ετήσια απαγόρευση σε παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας από µαλακό PVC που περιέχουν 6 φθαλικές ενώσεις. Η απαγόρευση καλύπτει την εµπορία, εισαγωγή και κατασκευή των προϊόντων αυτών που προορίζονται για παιδιά κάτω των 3 ετών. Η Γαλλία ενηµέρωσε επιπλέον την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόθεσή της να καταστήσει την απαγόρευση µόνιµη. Τον Αύγουστο του 1999, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας της Γερµανίας κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την πρόθεση της χώρας να απαγορεύσει τη χρήση φθαλικών προσθέτων στους οδοντικούς δακτύλιους και σε παιχνίδια για παιδιά κάτω των 3 ετών. ανία Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ Ιταλία Καναδάς Μεξικό Νορβηγία Ολλανδία Σουηδία Απαγόρευση των φθαλικών σε παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας για παιδιά κάτω των 3 ετών (Απρίλιος 1999). Εφαρµογή από Απρίλιο Με δύο υπουργικές αποφάσεις στις και , απαγορεύεται η εισαγωγή ή η είσοδος στην ελληνική επικράτεια κάθε είδους µαλακών παιχνιδιών από PVC για παιδιά µέχρι 3 ετών, ενώ η εµπορία των ειδών αυτών απαγορεύεται από τον Σεπτέµβριο του Στις 7 εκεµβρίου 1999, η Επιτροπή υιοθέτησε την απόφαση 1999/815/ΕΚ, η οποία επιβάλλει στα κράτη µέλη να απαγορεύσουν τη διάθεση στην αγορά των παιχνιδιών και των προϊόντων φροντίδας κατασκευασµένων από µαλακό PVC που περιέχουν φθαλικούς εστέρες και τα οποία κατά τη χρήση µπαίνουν στο στόµα παιδιών ηλικίας µικρότερης των τριών ετών. Την απόφαση αυτή επαναβεβαίωσε η Επιτροπή µε νεότερες αποφάσεις της τον Μάρτιο και Σεπτέµβριο του Στις 2 εκεµβρίου 1998, η Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (CPSC) ανακοίνωσε την εθελοντική αποχή από την κατασκευή µασητικών παιχνιδιών που περιέχουν φθαλικές ενώσεις και ζήτησε από τους εµπόρους να αποσύρουν τα προϊόντα αυτά από την αγορά. Η χρήση DEHP σε παιχνίδια που προορίζονται για το στόµα περιορίστηκε εθελοντικά µετά από αίτηµα της CPSC το Το 1998, 37 επαρχίες της χώρας µε ψηφίσµατά τους εξέφρασαν την αντίθεσή τους στα παιχνίδια από µαλακό PVC. Τον Μάρτιο του 1999, το Υπουργείο Βιοµηχανίας κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την πρόθεσή του να απαγορέψει όλα τα παιχνίδια που περιέχουν φθαλικές ενώσεις και προορίζονται για παιδιά κάτω των 3 ετών. Η αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία (Health Canada) προέτρεψε τους γονείς να πετάξουν τα µαλακά παιχνίδια από PVC που προορίζονται για το στόµα, γιατί «υπάρχουν επιστηµονικές ενδείξεις για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των µικρών παιδιών που βάζουν στο στόµα τους προϊόντα από µαλακό PVC. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε στις 30 Νοεµβρίου 1998 ότι θα σταµατήσουν οι εισαγωγές παιχνιδιών για µικρά παιδιά από µαλακό PVC και τα προϊόντα αυτά θα αποσυρθούν από την αγορά. Στις 18 εκεµβρίου 1998, η Νορβηγική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος πρότεινε την απαγόρευση της χρήσης φθαλικών ενώσεων στα παιχνίδια για παιδιά κάτω των 3 ετών. Η απαγόρευση αυτή ισχύει από τον Ιούλιο του Αφού εξέτασε οδοντικά βοηθήµατα, κουδουνίστρες και άλλα παιχνίδια από PVC, το ολλανδικό Υπουργείο Υγείας βρήκε ότι η αποδεκτή στην Ολλανδία ηµερήσια δόση για ένα πλαστικοποιητή ξεπερνιέται κατά 5-50% όταν το παιδί µασά αυτά τα παιχνίδια. Στις 16 Ιουλίου 1997, το υπουργείο κάλεσε τους εµπόρους παιχνιδιών να λάβουν εθελοντικά µέτρα για να αποφύγουν αυτή τη µη αναγκαία επιβάρυνση των µωρών µε φθαλικές ενώσεις που περιέχονται σε παιδικά παιχνίδια και να µη εµπορεύονται παιχνίδια από µαλακό PVC για µικρά παιδιά. Τον Σεπτέµβριο του 1998, η Σουηδία κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την πρόθεσή της να απαγορεύσει τις φθαλικές ενώσεις σε παιχνίδια για παιδιά κάτω των 3 ετών. Η απαγόρευση ισχύει από τον Απρίλιο του Η πρόταση περιλαµβάνει ακόµη ρύθµιση που δεν επιτρέπει τη χρήση άλλων χηµικών πρόσθετων στη θέση των φθαλικών. 8/10

9 Παράρτηµα 1 συνέχεια Χώρα Φιλιππίνες Φινλανδία ράση Στις 24 Οκτωβρίου 1997, το Υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση στην οποία κάνει αναφορά σε σχετική µελέτη της Greenpeace, κάλεσε τους εµπόρους και κατασκευαστές παιχνιδιών να αποσύρουν από την αγορά «τα παιχνίδια και τα προϊόντα παιδικής φροντίδας από µαλακό PVC για παιδιά κάτω των 3 ετών. Η κυβέρνηση συνέστησε επίσης τη χρήση εναλλακτικών ως προς το PVC υλικών, τα οποία δεν απαιτούν πρόσθετους πλαστικοποιητές. Απαγόρευση πέντε φθαλικών ενώσεων σε παιχνίδια και προϊόντα παιδικής φροντίδας που προορίζονται για χρήση στο στόµα από παιδιά κάτω των 3 ετών. Εφαρµογή από Νοέµβριο Αυτά τα προϊόντα από µαλακό PVC δεν πρέπει να περιέχουν περισσότερο από 0,05% φθαλικές ενώσεις. Παραποµπές 1. DEHP is di(2-ethylhexyl) phthalate 2. ASTM F Standard consumer safety specification on toy safety American Society for Testing and Materials U.S. Environmental Protection Agency. Drinking water criteria document for phthalic acid esters [PAEs] Office of Drinking Water, Cincinatti, OH European Union Commission decision on the classification and labeling of di(2-ethylhexyl) phthalate in accordance with Article 23 of Council Directive 67/548/EEC 90/420/EEC European Union Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity, and Environment. Opinion on phthalate migration from soft PVC toys and child-care articles November Sigma Aldrich Chemical Company. Material Safety Data Sheet for phthalic acid bis(2-ethylhexyl) ester Gray, L.E.Jr., Wolf, C., Lambright, C., Mann, P., Price, M., Cooper, R.L., Ostby, J. Administration of potentially antiandrogenic pesticides (procymidone, linuron, iprodione, chlozolinate, p,p -DDE, and ketoconazole) and toxic substances ( dibutyl-and diethylhexyl phthalate, PCB 169, and ethane dimethane sulphonate) during sexual differentiation produces diverse profiles of reproductive malformations in the male rat Toxicol Indust Health 15: Arcadi, F.A., Costa, C., Imperatore, C., Marchese, A., Rapisarda, A., Salemi, M., Trimarchi, G.R., Costa, G. Oral toxicity of bis(2-ethylhexyl) phthalate during pregnancy and suckling in the Long-Evans rat Food Chem Toxicol 36: Kevy, S., Jacobson, M. Hepatic effects of a phthalate ester plasticizer leached from poly(vinyl chloride) blood bags following transfusion Enviro Health Perspectives 45: Crocker, J., Safe, S., Acott, P. Effects of chronic phthalate exposure on the kidney Journal of Toxicol and Enviro Health 23: Labow, R.S., Barry, Y.A., Tocchi, M., Keon, W.J. The effect of mono(2-ethylhexyl)phthalate on an isolated perfused rat heart-lung preparation Environ Health Perspect 89: Oie, L, Hersoug, L.G., Madsen, J.O. Residential exposure to plasticizers and its possible role in the pathogenesis of asthma Environ Health Perspect 105: Tickner, J. The use of di-2-ethylhexyl phthalate in PVC medical devices: exposure, toxicity, and alternatives Lowell Center for Sustainable Production, University of Massachusetts, Lowell KemI Draft Risk assessment: bis(2-ethylhexyl) phthalate EINECS Cadogan, D.F., Papez, M., Poppe, A.C., Pugh, D.M., and Scheubel, J. An assessment of the release, occurrence and possible effects of plasticisers in the environment. PVC 93. The Future Bristol Myers Squibb, Mead-Johnson Oncology Products. Information insert for taxol (paclitaxel). Princeton, NJ. Revised April /10

10 17. Trissel, L.A. Handbook on injectable drugs American Society of Health Systems Pharmacists. 10 th Edition Ganning, A.E., Brunk. U., Edlund, C., Elhammer, A., Dallner, G. Effects of prolonged administration of phthalate ester on the liver Environ Health Perspect 73: For a review see ref Faouzi, M.A., Dine, T., Gressier, B., Kambia, K., Luyckx, M., Pagniez, D., Brunet, C., Cazin, M., Belabed, A., Cazin, J.C. Exposure of hemodialysis patients to di-2-ethylhexyl phthalate Int J. Pharm 180: Jaeger, R.J., Rubin, R.J. Migration of a phthalate ester plasticizer from polyvinyl chloride blood bags into stored human blood and its localization in human tissues. New Engl. J. Med. 287: Baxter Healthcare Corporation. Dextrose and sodium chloride injection, USP in Viaflex plastic container U.S. EPA. Maximum Contaminant Levels (MCLs) for the Regulated Safe Drinking Water Act (SDWA) Compounds. 40CFR Part Abbott Laboratories Insert for intravenous solutions with potassium chloride in 5% dextrose and sodium chloride injection. USP. North Chicago, IL. Revised in June Plonait, S.L., Nau, H., Maier, F.F., Wittfoht, W., Obladen, M. Exposure of newborn infants to di-(2-ethylhexyl)- phthalate and 2-ethylhexanoic acid following exchange transfusion with polyvinylchloride catheters Transfusion 33: Schneider B., Schena, J., Truog, R., Jacobson, M., Kevy, S. Exposure to di(2-ethylhexyl) phthalate in infants receiving extracorporeal membrane oxygenation letter in N Engl J Med 320: Roth, B., Herkenrath, P., Lehmann, H.I., Ohles, H.D., Homig, H.J., Benz-Bohm, G., Kreuder, J., Younossi- Hartenstein, A. Di-(2-ethylhexyl-phthalate as plasticizer in PVC respiratory systems: indications of hazardous effects on pulmonary function in mechanically ventilated, preterm infants Eur J Pediatr 147: World Health Organization No. 131 Diethylhexyl phthalate ISBN Stringer, R., Labunska, I., Santillo, D., Johnston, P., Siddorn, J., Stephenson, A. Concentrations of phthalate esters and identification of other additives in PVC children s toys. Environ Sci Pollut Res In press Di Gangi, J. Warning: children at risk. Toxic chemicals found in vinyl children s products Greenpeace USA Di Gangi, J. Voluntary measures fail to ensure the safety of vinyl products Greenpeace USA Ho Wai Chi, Greenpeace China. Personal communication Belazzi, T., Pexa, R. PVC at the hospital II. Products, problems, and projects to avoid the use of PVC in the medical sector. Greenpeace Austria and Greenpeace Germany Belazzi, T., Pexa, R. PVC at the hospital. Use, risks, and alternatives in the health care sector Tickner, J. The use of di-2-ethylhexyl phthalate in PVC medical devices: exposure, toxicity, and alternatives Lowell Center for Sustainable Production, University of Massachusetts, Lowell Frost & Sullivan. European IV therapy solution and parenteral nutrition markets. London Tickner, J. The use of di-2-ethylhexyl phthalate in PVC medical devices: exposure, toxicity, and alternatives Lowell Center for Sustainable Production, University of Massachusetts, Lowell Freudenheim, M. Maker of IV system to stop using a plastic New York Times, April 7, European Parliament and Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices. 39. Thornton, J., McCally, M., Orris, P., Weinberg, J. Dioxin prevention and medical waste incinerators. Public Health Reports 111: U.S. EPA Test methods for evaluating solid waste, physical chemical methods SW846 3 rd Edition /10

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σε περίπτωση έκθεσης εργαζοµένων σε χηµικούς παράγοντες, ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους αυτή συνεπάγεται για την υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ζήσης Βρύζας Λέκτορας, Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας & Οικοτοξικολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 17 Ιανουαρίου 2013, ΑΘΗΝΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιστορικό στρατηγικής μείωσης της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος B1601 (alpha)-bungarotoxin *from Bungarus Στοιχείατηςεταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Ιούνιος 2015 GREENPEACE / FRED DOTT Η παραγωγή μήλων και φρούτων εν γένει στην Ευρώπη είναι ένας από τους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας με την εντατικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού. Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη

HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού. Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη Αντιμετώπιση και αγωγή νεογνού Το νεογνό πρέπει να καθαρίζεται από το αίμα και τις εκκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ Τα πλαστικά πριν από εκατό χρόνια δεν υπήρχαν. Σήμερα, μόνο στην Ευρώπη, παράγονται κάθε χρόνο πάνω από ογδόντα κιλά πλαστικά ανά κάτοικο. Τα πλαστικά που προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. RAPEX REPORTS (αναφορά) 42-43-44-45/ 2014-15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. RAPEX REPORTS (αναφορά) 42-43-44-45/ 2014-15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS (αναφορά) 42-43-44-45/ 20-15 Αναφορά 42-20 Κοινοποιούσα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την 37 A12/1637/ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κραγιόν Μάρκα: Baolishi Όνομα: ΑΓΝΩΣΤΟ Τύπος/αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VITALIPID ( ADULT ) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1ml VITALIPID ADULT περιέχει: Δραστικά συστατικά Retinopalmitate

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος C10492COMPE TERT-BUTYL HYDROPEROXIDE SOLUTION, Στοιχείατηςεταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Γιάννης Κυριόπουλος,MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Μάιος 2011 Περίγραμμα Εισαγωγή Επίδοση πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται: Συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα.

Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται: Συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα. Τι είναι τα Neutracuticals Καλυβιανάκης ηµήτρης Ουρολόγος L/O/G/O ήλωση συµφερόντων Καµία L/O/G/O Ορισμός Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται: Συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα. Προέρχεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΑΛΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΘΑΛΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΘΑΛΙΚΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΔΑΣΕΝΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ ΘΩΜΑΪΣ ΡΟΜΠΑ Αθήνα 2007 Παιχνίδι : σημαντικό κομμάτι ανάπτυξης των παιδιών. Μέσω αυτού: διασκεδάζουν, ασκούνται εκτονώνονται αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση ISS Facility Services A.E.

Εταιρική Παρουσίαση ISS Facility Services A.E. Εταιρική Παρουσίαση ISS Facility Services A.E. H ISS στην παγκόσµια αγορά Ιδρύεται ως ανέζικη εταιρεία φύλαξης (security) Επέκταση στην Σκανδιναβία Επέκταση στη Ν. Αµερική (Βραζιλία) Επέκταση στην Ασία

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ: το σύνολο οργάνωνσυσκευών που σκοπό έχουν την παροχή µε ασφάλεια προεπιλεγµένου µείγµατος ιατρικών αερίων ατµών (πτητικά), σε µεταβλητή και µε ακρίβεια ροή και συγκέντρωση ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ: DiBP / DBP / DEHP ΣΤΙΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ»

ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ: DiBP / DBP / DEHP ΣΤΙΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΘΑΛΙΚΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ: DiBP / DBP / DEHP ΣΤΙΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» Dr. rer. nat. Μ. Κόρµαλη, Ph. D. T. Τογκαλίδου Γ.Χ.Κ. Χ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα 2012 Διατήρησε τη θερμοκρασία της κρεβατοκάμαρας στους 18 ο C Διατήρησε τη θερμοκρασία των υπόλοιπων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 22-23-24/ 2012. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 22-23-24/ 2012. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 22-23-24/ 2012 Report 22-2012 No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα 0825/12 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Προϊόντα που θυμίζουν τρόφιμα Προϊόν:

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος H3570, trihydrochloride, trihydrate *10 Στοιχείατηςεταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση Πρoϊόντων

Τιμολόγηση Πρoϊόντων ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΟΙ Αύξηση του τζίρου Διαφοροποίηση Πρϊόντων Τιμολογιακοί Στόχοι Διατήρηση μιας κατάλληλης εικόνας Αύξηση της πελατείας σε περιόδους μειωμένης ζήτησης Πώληση εποχιακών προϊόντων Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα M.G.Koutras,MD. Τι είναι το ehealth? What Is ehealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Hans Oh et al, J Med Internet Res 2005;7(1).

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Διαχρονική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός πληθυσμός: 1,344,130,000 Αστικός πληθυσμός: 50,5% Μ.Ο. ηλικίας πληθυσμού: 33 ετών Shanghai: 17,900,000 Guangzhou: (Canton) 15,300,000

Συνολικός πληθυσμός: 1,344,130,000 Αστικός πληθυσμός: 50,5% Μ.Ο. ηλικίας πληθυσμού: 33 ετών Shanghai: 17,900,000 Guangzhou: (Canton) 15,300,000 Συνολικός πληθυσμός: 1,344,130,000 Αστικός πληθυσμός: 50,5% Μ.Ο. ηλικίας πληθυσμού: 33 ετών Shanghai: 17,900,000 Guangzhou: (Canton) 15,300,000 Beijing:13,200.000 Shenzhen: 9,400,000 Η μεγαλύτερη χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι καταναλωτές απέναντι στα νέα δεδομένα της Αρτοποιίας

Οι καταναλωτές απέναντι στα νέα δεδομένα της Αρτοποιίας Παρουσίαση Έρευνας Οι καταναλωτές απέναντι στα νέα δεδομένα της Αρτοποιίας Μάρτιος 2008 1 Πόσο συχνά αγοράζετε ψωμί; Κάθε μέρα 53,3% 52,9% Μέρα παρά μέρα 24,2% 21,1% Μια με δυο φορές την 20,5% 18,8% εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ Εισαγωγή Το κυματοειδές χαρτόνι ως υλικό έχει ποικίλες εφαρμογές στον κλάδο της συσκευασίας και της μεταφοράς των τροφίμων. Τα κύρια προτερήματά του είναι το χαμηλό κόστος, η διαθεσιμότητά του, η εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 46,48,51,52 / 2011. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 46,48,51,52 / 2011. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 46,48,51,52 / 2011 Report 46-2011 No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα 1296/11 ΕΣΘΟΝΙΑ Πακέτο με καλλυντικά "CoCo`s Brazilian

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία υγιών εθελοντών Κ. Καράτζη, PhD (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Οόρος«μεταφραστική επιστήμη» νωρίς δεκαετία 1990 αφορούσε προσπάθειες για την ανεύρεση νέων αντικαρκινικών γονιδίων Karp

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Ταυτοποίησηουσίαςήμείγματος Κωδικόςπροϊόντος Ονομασίαπροϊόντος A34786 albumin from bovine serum (BSA), Alexa

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις

EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις ευρωπαϊκές χώρες. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Safer Internet

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρακαλούµε να µας στείλετε τεχνική και οικονοµική προσφορά µέχρι τη Παρασκευή 13-01-2012 και ώρα 10.00 π.µ για τα παρακάτω είδη.

1. Παρακαλούµε να µας στείλετε τεχνική και οικονοµική προσφορά µέχρι τη Παρασκευή 13-01-2012 και ώρα 10.00 π.µ για τα παρακάτω είδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 4-01-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ 72300 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες : Χρυσουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΚΑ Α.Ε ΣΤΑΥΡΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ STERILE HELLAS ENVIVO Α.Ε

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΚΑ Α.Ε ΣΤΑΥΡΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ STERILE HELLAS ENVIVO Α.Ε ΚΗ S ΛΟΓΙΚΑ 6,8,10 ch 1,5-3ml, 2 /ΤΕΜ 20 TEM No10ch *2 10ch 9,50 /τεµ + 23% No 14-22 1,45 /τεµ + 23% 23.5.2.3 15ml 2,73 /τεµ + 23% 1,45 10ch 5ml 2.30 / τεµ+ 23% 10ml 1.78 / τεµ 1 01-07-01-0016 εως 11-07-01-21

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία

Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία Emmanuel Tsesmelis Deputy Head of International Relations, CERN FloratosFest 2014 University of Athens 10 October 2014 1 Προς τιμήν του Εμμανουήλ Φλωράτου Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων. Οι απαντήσεις πολλαπλής επιλογής δεν είναι πάντα όλες σωστές. Συμβουλευτείτε το αντίστοιχο αρχείο pdf

Τράπεζα θεμάτων. Οι απαντήσεις πολλαπλής επιλογής δεν είναι πάντα όλες σωστές. Συμβουλευτείτε το αντίστοιχο αρχείο pdf 1 Τράπεζα θεμάτων Οι απαντήσεις πολλαπλής επιλογής δεν είναι πάντα όλες σωστές. Συμβουλευτείτε το αντίστοιχο αρχείο pdf Α. Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Σημειώσεις: εισαγωγικό μάθημα pdf στο e-class

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια ταξινόμησης κατά CLP: Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία Καρκινογένεση, Μεταλλαξιγένεση, Τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Κριτήρια ταξινόμησης κατά CLP: Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία Καρκινογένεση, Μεταλλαξιγένεση, Τοξικότητα στην αναπαραγωγή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του PROTEAS Αθήνα, 27-2929 Απριλίου 2015 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΚΟΠΟΣ και ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Πάτρας ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Θεσσαλονίκης ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας,συμμετείχε στο συνέδριο με τίτλο «Καινοτομία

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας,συμμετείχε στο συνέδριο με τίτλο «Καινοτομία Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας,συμμετείχε στο συνέδριο με τίτλο «Καινοτομία στην επιχειρηματικότητα: Δυναμική απάντηση στην κρίση»

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

PHARMA & HEALTH CONFERENCE 17/07/2012

PHARMA & HEALTH CONFERENCE 17/07/2012 PHARMA & HEALTH CONFERENCE 17/07/2012 1 Διεθνώς, με τον όρο «ηλεκτρονική συνταγογράφηση» εννοούμε: «τη δημιουργία, διακίνηση και έλεγχο των ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών, με τη χρήση τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ευτέρα 3 Ιουνίου 2002 - Ο Έλληνας ασθενής καθυστερεί σηµαντικά να έχει στη διάθεσή του ένα νέο φάρµακο σε σχέση µε τον ευρωπαίο πολίτη. Η επισήµανση έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 37-38-40-41-43-45/ 2011. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 37-38-40-41-43-45/ 2011. No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 37-38-40-41-43-45/ 2011 Report 37-2011 No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα 0921/11 Πορτογαλία Προϊόν: Κρέμα λεύκανσης δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Κατ οίκον νοσηλεία Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. www.pd3.gr 22-04-2012 Παιδιά εξαρτώμενα από την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 70% εισερχόμενου τουρισμού έρχεται αεροπορικώς στην Ελλάδα Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 90% σε πολλά νησιά Ο προγραμματισμός θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 65549/447 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT BY ACTION 25 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 39 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 11 ΓΛΩΣΣΕΣ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 500 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 15.000 ΣΤΕΛΕΧΗ

MANAGEMENT BY ACTION 25 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 39 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 11 ΓΛΩΣΣΕΣ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 500 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 15.000 ΣΤΕΛΕΧΗ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ MANAGEMENT BY ACTION 39 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 11 ΓΛΩΣΣΕΣ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 500 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ World s s No 1 Business Simulation Training 15.000 ΣΤΕΛΕΧΗ Press to navigate Press to

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,28 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Η αγορά χυµών της Γερµανίας Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε την αγορά χυµών της Γερµανίας, που συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr Εκπαίδευση Ακαδημαϊκός τίτλος Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01 ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστική σε mg / kg)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 15 23 / 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 15 23 / 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ RAPEX REPORTS 15 23 / 2011 Report 15-2011 No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κοινοποιούσα χώρα 0334/11 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κρέμα χέννας "Kone Henna Κρέμα" Μάρκα: Bajwa

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφική Πολιτική Αντωνία Τριχοπούλου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 27 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management System Risk Management Plan

Risk Management System Risk Management Plan Risk Management System Risk Management Plan Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2008 Ζέφη Βοστιτσάνου Περιεχόμενα Αναγκαιότητα για την Διαχείρηση Κινδύνου (Risk Management ) Νομικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα