Ενδοφλέβια Φορήγηση Τγρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδοφλέβια Φορήγηση Τγρών"

Transcript

1 Ενδοφλέβια Φορήγηση Τγρών Ομάδα Εργαστηρίων Γκοβίνα, Παρισσόπουλος, Μπουζίκα, Κορέλη Γ εξάμηνο Νοσηλευτική Β ΕΤΠ Κατανομή υγρών στον οργανισμό Είδη ενδοφλέβιων διαλυμάτων Διαδικασία φλεβοκέντησης Υροντίδα ασθενή με ενδοφλέβια χορήγηση ορού Ρύθμιση ροής υγρών Επιπλοκές 2 8 στους 10 ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία λαμβάνουν ενδοφλέβια θεραπεία (Wilson 2001) Ο νοσηλευτής είναι υπεύθυνος για την έναρξη, την παρακολούθηση και τη διακοπή της θεραπείας Πρέπει να κατανοεί την ανάγκη του ασθενούς για ενδοφλέβια θεραπεία, το είδος του διαλύματος που χρησιμοποιείται, το επιθυμητό αποτέλεσμα και τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που μπορεί να προκληθούν. Ενδείξεις Διατήρηση ισορροπίας υγρών και ηλεκτρολυτών Αποκατάσταση και διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών Αναπλήρωση υγρών, φαρμάκων και αίματος σε επείγουσες περιπτώσεις Άμεση φλεβική προσπέλαση (Iggulden 1999) 3 4 Όγκοι των διαμερισμάτων του σώματος Δλδνθπηηάξηνο ρώξνο 23 L Δλδνθπηηάξην 2/3 ζςνολικού όγκος νεπού 23L Δμωθπηηάξην: 1/3 Μεζνθπηηάξην (δηάκεζνο ρώξνο) 12L Δλδαγγεηαθό 5L Μεζνθπηηάξηνο ρώξνο 12 L Μεηακίνηζη ςγπών: Ομοιόζηαζη Δλδαγγεηαθόο ρώξνο 5 L 5 19/10/

2 Ενδαγγειακό υγρό Πλάζμα: 3L Έμμοπθα ζςζηαηικά: 2L Αίμα: 5L 19/10/ /10/ Αίμα και παπάγωγά ηος Είδη διαλυμάτων 1 Κπςζηαλλοειδή Κολλοειδή Κρυσταλλοειδή διαλύματα 2 Διαλύματα ηλεκτρολυτών ή οργανικών ενώσεων μικρού μοριακού βάρους που διαπερνούν εύκολα το ενδοθήλιο των αγγείων Μόνο το 25% παραμένει στον ενδοαγγειακό χώρο Φςζιολογικόρ οπόρ - 0.9% sodium chloride (καηανέμεηαι ζηο μεζοκσηηάριο και ενδαγγειακό τώρο) 5 % Δεξηπόζη - (ομοιόμορθη καηανομή μα κσρίως ζηο μεζοκσηηάριο τώρο) Dextrose saline 9 10 Ringer s Lactate (Hartmans) Ποσοστά %: βάρος / όγκο Ιζόηνλα δηαιύκαηα 5% Γεμηξόδε ζε λεξό, 0,9% NaCl, Ringer s Lactate Normal saline 0.9% τι σημαίνει; 0.9 γραμμάρια νατρίου (sodium) σε κάθε 100ml. Πόσα γραμμάρια νατρίου στα 1000ml (1 Litre) ; Dextrose 5% τι σημαίνει; Γραμμάρια γλυκόζης στα 100ml; Γραμμάρια γλυκόζης στα 1000ml; Έχουν ίδια οσμωτική πίεση με αυτή του πλάσματος (290mOsm/L) Αναπλήρωση εξωκυττάριου υγρού και γρήγορη αύξηση του ενδοαγγειακού όγκου 11 19/10/

3 Υπόηνλα δηαιύκαηα 0,33% NaCl, 0,45% NaCl Υπέξηνλα δηαιύκαηα 5% δεμηξόδεο ζε 0,45% NaCl, 10% δεμηξόδεο ζε λεξό (D10W) Έχουν χαμηλότερη οσμωτική πίεση από αυτή του πλάσματος. Προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν τη κυτταρική αφυδάτωση 19/10/2010 Έχουν μεγαλύτερη οσμωτική πίεση από αυτή του πλάσματος. Προκαλούν μετακίνηση υγρών από τα κύτταρα και τον διάμεσο χώρο στον αγγειακό χώρο 13 19/10/ Κολλοειδή 3 διαλύματα οργανικών ενώσεων που διαπερνούν δύσκολα το ενδοθήλιο των τριχοειδών αγγείων προκαλούν τη μετακίνηση υγρών από το ενδοκυττάριο και διάμεσο χώρο για αρκετές ώρες/μέρες 1. Σροποποιημένες ζελατίνες (Gelofusin ) 2. Τδροξυαιθυλικό άμυλο (Haemaccel ) 3. Δεξτράνες πολυσακχαρίτες (Dextran ) A: ενδαγγειακός χώρος, B: διάμεσος χώρος, C: ενδοκυττάριος χώρος A B C κολλοειδή κρυσταλλοειδή 5% Δεξτρόζη A B C A B C A B C 19/10/ Διαδικασία Υλεβοκέντησης (επίδειξη στο εργαστήριο) Υλεβική προσπέλαση Περιφερικός φλεβοκαθετήρας (venflon)

4 Υλεβοκέντηση Επιλογή φλέβας 1 Πξάμε δηαδεξκηθήο εηζαγωγήο κηάο βειόλαο ή θαζεηήξα κέζα ζηελ θιέβα Άπαιηεί ΑΖΠΣΖ ηεσνική κοπόρ: 1. Λήτη αίμαηορ 2. Δνδοθλέβια σοπήγηζη: θαπμάκυν αίμαηορ & παπαγώγυν ηος Τπάρχουν δύο στάδια για τον εντοπισμό της κατάλληλης φλέβας για λήψη αίματος: οπτική ανίχνευση ψηλάφηση Υλέβες: Εσωτερικής επιφάνειας του αγκώνα Αντιβραχίου Ραχιαίας επιφάνειας άκρου χεριού/ποδιού Επιπολής φλέβες του κρανίου (παιδιά) Επιλογή φλέβας 2 Καθοριστικοί Παράγοντες Η φλέβα να είναι ορατή, ευθεία, ψηλαφητή και σταθερή με εύρος μεγαλύτερο από την διάμετρο της βελόνης ή του φλεβοκαθετήρα. Να μην έχει διακλαδώσεις, να μην είναι σπασμένη κοπός, διάρκεια της έγχυσης, είδος και ποσό των διαλυμάτων που θα χορηγηθούν. Θέση της φλέβας (όχι στον αγκώνα και στην πηχεοκαρπική άρθρωση) Κατάσταση των ιστών πάνω από την φλέβα (όχι όταν στην περιοχή της φλεβοκέντησης υπάρχει οίδημα, ουλή, φλεγμονή, και θρομβωμένες φλέβες προηγούμενων φλεβοκεντήσεων). Δεξιοτεχνία του νοσηλευτή. 21 ημεία φλεβοκέντησης A1. Υπνθιείδηα θιέβα (θεληξηθή πξνζπέιαζε), Α2-6. Κεθαιηθή θιέβα, Α3-5. Βαζηιηθή θιέβα, Α4. Μεζνβαζηιηθή θιέβα Β1. Μεξηαία θιέβα (θεληξηθή πξνζπέιαζε), Β2-3. Σαθελήο θιέβα 22 Άνω άκρο 1. Αδιάβροχο τετράγωνο Επιλογή υλικού 1 2. Ζευγάρι ελαστικών γαντιών μη αποστειρωμένων 3. Δίσκο νοσηλείας/νεφροειδές 4. Σουρνικέ λάστιχο περίδεσης Κεφαλική φλέβα 5. γάζες βάμβακος εμποτισμένες με οινόπνευμα Βασιλική φλέβα 6. Αποστειρωμένες γάζες 7. Υλεβοκαθετήρες (μπλε, πράσινος, ροζ) Μεσοβασιλική φλέβα 8. Δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων 9. 3-way 10. υσκευή ορού 11. Διαφανές αυτοκόλλητο επίθεμα 12. ύριγγες των 10 ml, βελόνες 13. Αμπούλες φυσιολογικού ορού των 10 ml 14. Προαιρετικά, αποστειρωμένο πώμα (bung) και επέκταση με κλειστή άσηπτη θύρα 15. Αντιαλλεργική ταινία λευκοπλάστ

5 Επιλογή υλικού 2 Επιλογή υλικού Τλικό διαθέσιμο στο εργαστήριο Υλεβοκέντηση Σροχήλατο τρόλεϊ καθαρίζω την επιφάνεια Γάντια μη αποστειρωμένα Αδιάβροχο τετράγωνο Δίσκο νοσηλείας/νεφροειδές Σουρνικέ λάστιχο περίδεσης γάζες οινόπνευμα Υλεβοκαθετήρες σε διάφορα μεγέθη 3-way και προέκταση αν υπάρχει ύριγγες των 10 ml, βελόνες Αμπούλες φυσιολογικού ορού των 10 ml Διαφανές αυτοκόλλητο επίθεμα Αντιαλλεργική ταινία λευκοπλάστ τυλό για καταγραφή ημερομηνίας Δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων Εμπλουτισμός ορού Επιπλέον υλικό: Ιατρική οδηγία / καρτέλα ορών Ενδοφλέβιο διάλυμα Ηλεκτρολύτες υσκευή χορήγησης ορού στατό Αντισηψία 1 Aseptic Non Touch Technique ΑΝΣΣ (Dougherty 2008) Πριν την διαδικασία φλεβοκέντησης θα πρέπει να προηγείται καλό πλύσιμο και στέγνωμα των χεριών (π.χ. αλκοόλες, χλωρεξιδίνη, ιώδιο) ενώ τα γάντια θα πρέπει να αλλάζονται από ασθενή σε ασθενή (CDC 1997, ΚΕΕΛΠΝΟ 2007) Aseptic Non Touch Technique ΑΝΣΣ Ο όρος ΑΝΣΣ αναφέρεται στην τροποποιημένη άσηπτη τεχνική, κατά την οποία λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην ακουμπάμε (non touch) καίρια σημεία (key points) κατά τον χειρισμό αποστειρωμένου υλικού. κοπός είναι η διατήρηση της ασηψίας τους στην εκτέλεση της τεχνικής μιας πράξεως, π.χ. αλλαγή / χειρισμός ενδοφλέβιων συσκευών χορήγησης, αλλαγή επιθέματος σε κεντρικές γραμμές, φροντίδα τραύματος κ.α. κοπός της τεχνικής είναι η μείωση του κινδύνου μεταφοράς παθογόνων μικροοργανισμών από το περιβάλλον / νοσηλευτή στον ασθενή. 29 Αντισηψία 2 Φρησιμοποιούμε αποστειρωμένη γάζα εμποτισμένη με οινόπνευμα, ή με χλωρεξιδίνη 2% σε 70% διάλυμα οινοπνεύματος, ή Betadine, (Dougherty 2008, RCN 2005, Pratt et al 2007), τρίβοντας από το κέντρο του σημείου που έχουμε επιλέξει να φλεβοκεντήσουμε και προς τα έξω με κυκλική φορά για 30 δευτερόλεπτα ασκώντας σταθερή πίεση, ενώ θα πρέπει επίσης να περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα να στεγνώσει η περιοχή. Εάν δεν υπάρχει το κατάλληλο υλικό στο τμήμα, χρησιμοποιούμε γάζα / τολύπιο και οινόπνευμα Σο σημείο που έχουμε καθαρίσει και στο οποίο θα εισάγουμε την βελόνη δεν θα πρέπει να το αγγίξουμε ξανά. (Weinstein 2000;Walther et al. 2001). 30 5

6 Πλύνετε και στεγνώστε καλά τα χέρια σας με υγρό αντισηπτικό σαπούνι (σύμφωνα με τη πολιτική του νοσοκομείου, π.χ. Hibitane scrub, ) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα (π.χ. Sterrilium, Chiro Des, ). Εξηγείτε στον ασθενή τη διαδικασία. Ετοιμάζετε το υλικό σας. Βάζετε αδιάβροχο τετράγωνο κάτω από ο μέλος. Εφαρμόσετε το λάστιχο περίδεσης. Πείτε στον ασθενή να ανοιγοκλείσει τη παλάμη του, να την κρατήσει κλειστή. Χηλαφίστε και επιλέξατε φλέβα Καθάριστε προσεκτικά το δέρμα του ασθενή Φρησιμοποιήστε ξανά αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. Εφαρμόστε γάντια. Ανοίγετε συσκευασία φλεβοκαθετήρα Σράβηξτε και τέντωστε ελαφρά το δέρμα. Εισάγετε με σταθερή απαλή κίνηση και με κλίση 30-45º τη βελόνη. Μείωστε τη γωνία κλίσης της βελόνης μόλις δείτε πρώτη επιστροφή αίματος στο προθάλαμο του καθετήρα. Προωθήστε ελάχιστα χιλιοστά το καθετήρα. Κρατήστε σταθερή τη βελόνη. Με αργή και σταθερή κίνηση προχωρήστε τον αυλό του φλεβοκαθετήρα εντός της φλέβας κρατώντας τον φλεβοκαθετήρα από τα πτερύγια. Η βελόνη παραμένει ακίνητη χρησιμεύοντας ως οδηγός. Πρέπει να δείτε επιστροφή αίματος μέσω του αυλού της βελόνας. Αφαιρέσατε το τουρνικέ Σοποθετείστε ένα τολύπιο βάμβακος κάτω από τον φλεβοκαθετήρα ανασηκώνοντας τον ελαφρά και αφαιρέσετε τη βελόνη οδηγό, πιέζοντας ταυτόχρονα το σημείο του δέρματος που υπολογίζετε ότι βρίσκεται το άκρο του φλεβοκαθετήρα μέσα στον αυλό της φλέβας Εφαρμόσετε στη θύρα εισόδου του καθετήρα αποστειρωμένο πώμα (bung) και προαιρετικά επέκταση με κλειστή άσηπτη θύρα (ή 3-way) ξεπλύνετε τη φλέβα χρησιμοποιώντας σύριγγα είτε με διάλυμα ηπαρίνης είτε με φυσιολογικό ορό 10 ml Αφαιρέσετε το τολύπιο βάμβακος και στερεώσετε τον φλεβοκαθετήρα είτε με διαφανές αυτοκόλλητο επίθεμα είτε με την εφαρμογή αυτοκόλλητης ταινίας διασφαλίζοντας ότι το σημείο εισόδου του φλεβοκαθετήρα θα παραμείνει ορατό, ώστε να μπορεί να γίνεται έλεγχος για εμφάνιση πιθανόν τοπικών επιπλοκών (Dougherty 2008). Αναγράφετε δίπλα στο σημείο φλεφοκέντησης την ημερομηνία και ώρα τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα

7 Αυτοκόλλητα επιθέματα Υροντίδα ασθενή με ενδοφλέβια έγχυση ορού Προετοιμασία 1 Επίδειξη στο εργαστήριο: Εμπλουτισμός διαλύματος ύνδεση της φιάλης διαλύματος με συσκευή έγχυσης Ρύθμιση ρου ρυθμού ροής Αλλαγή του ενδοφλέβιου διαλύματος Έκπλυση ενδοφλέβιας γραμμής Παρακολούθηση σημείου φλεβοκέντησης Ενημέρωση του ασθενή, έλεγχος ταυτότητας και ιατρικής εντολής (drug cardex) Έλεγχος της φλεβικής προσπέλασης (ημερομηνία εισαγωγής, καθαρότητα επιθέματος) Έλεγχος του ενδοφλέβιου διαλύματος και των φαρμάκων / ηλεκτρολυτών (εάν προστεθούν στο διάλυμα) Εμπλουτισμός ορού με ηλεκτρολύτες 10ml KCL 10% 10ml NACL 15% Έλεγχος σετ χορήγησης ορού Πλύσιμο χεριών και χρησιμοποίηση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος Εφαρμογή γαντιών για τον εμπλουτισμό του ορού Προετοιμασία 2 Προετοιμασία 3 Εφαρμόστε άσηπτη τεχνική όταν ανοίγετε τις αποστειρωμένες συσκευασίες (Aseptic Non touch Technique) Κλείστε τη συσκευή με το σφιγκτήρα, βγάλτε το καπάκι από το ρύγχος της συσκευής και συνδέστε το στη φιάλη ή στο σάκο (μαλακή φιάλη) Κρεμάστε το διάλυμα στο στατό Πιέστε το θάλαμο των σταγόνων και αφήστε να γεμίσει μέχρι το ήμισυ Αφαιρέστε το πώμα στο άκρο τη συσκευής, χαλαρώστε το σφιγκτήρα και αφήστε το υγρό να κινηθεί μέσω της συσκευής, μέχρι να εξαφανιστούν όλες οι φυσαλίδες του αέρα και βάλτε ξανά το πώμα στο άκρο της συσκευής, διατηρώντας την ασηψία 41 Μπορείτε να συνδέσετε 3-way στο άκρο της συσκευής ορού (εάν δεν υπάρχει ήδη στον φλεβοκαθετήρα) Σοποθετείστε ετικέτα εάν έχετε προσθέσει φάρμακο μέσα στο διάλυμα Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τη συσκευή ορού και συνδέστε την στον καθετήρα. Καθορίστε τη ροή έγχυσης του διαλύματος Βάλτε ετικέτα στη σετ χορήγησης του ορού με την ημερομηνία και ώρα έναρξης της έγχυσης του διαλύματος 42 7

8 ΑΗΧΙΑ ΣΟ ΨΣΟ ΥΑΡΜΑΚΟ Η ΨΣΗ ΟΔΟ ΦΟΡΗΓΗΗ Ο ΨΣΟ ΑΘΕΝΗ Η ΨΣΗ ΔΟΗ Ο ΨΣΟ ΦΡΟΝΟ Απλές συσκευές ορών Σρόπος υπολογισμού σταγόνων ανά 1 λεπτό συνολικό ποσό υγρού ml * σταγόνες/ml σταγόνες/λεπτό = συνολικός χρόνος έγχυσης σε λεπτά abbott 15 κοινή συσκευή 60 παιδιατρική Baxter υσκευές με ρυθμιστή ροής ml/ώρα = Όγκος υγρού σε ml/ χρονικό διάστημα σε ώρες Αντλίες έγχυσης υγρών

9 Ηλεκτρονικές συσκευές έγχυσης υγρών Γ' εξάμηνο, Νοσηλευτική Β', ΠΡΟΥΤΛΑΞΗ 1 Πλύσιμο των χεριών πριν & μετά τη νοσηλεία με αντισηπτικό υγρό σαπούνι Φρησιμοποιήστε αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. Υοράτε γάντια στη διάρκεια της νοσηλείας και στην ετοιμασία των ενδοφλέβιων φαρμάκων (διαλύσεις)!! Αλλάζετε γάντια μεταξύ ασθενών!! Οι διεθνείς οδηγίες προτείνουν να φοράτε και πλαστική ποδιά μιας χρήσης! ΜΗΝ Πιάνετε τις χρησιμοποιημένες βελόνες με τα χέρια ΜΗΝ Βάζετε το καπάκι στη χρησιμοποιημένη βελόνα Πετάτε τα χρησιμοποιημένα αιχμηρά σε ειδικά δοχεία ΠΡΟΥΤΛΑΞΗ 2 Εάν τρυπηθείτε με χρησιμοποιημένη βελόνα Αφαιρέστε το αίμα συμπιέζοντας την περιοχή Πλύνετε καλά την περιοχή με ήπιο σαπούνι Ενημερώστε τον γιατρό εργασίας / γραφείο λοιμώξεων στο νοσοκομείο Ελέγξτε εαυτό σας και ασθενή για ηπατίτιδα Β Άζκηζη: αναηπέξηε ζηη βιβλιογπαθία και ζςγκπίνεηε διεθνείρ οδηγίερ πποεηοιμαζίαρ και σοπήγηζηρ ενδοθλέβιων θαπμάκων / διαλςμάηων. Ποια είναι η δική ζαρ εμπειπία ζηο νοζοκομείο; Βασικές αρχές χορήγησης ενδοφλέβιων υγρών 1 Βασικές αρχές χορήγησης ενδοφλέβιων υγρών 2 Ο ορός θα πρέπει να μην παραμένει πάνω από 24 ώρες. Ο φλεβοκαθετήρας μπορεί να παραμένει μέχρι 72 ώρες η συσκευή ορού αλλάζεται κάθε 72 ώρες (διαλύματα κρυσταλλοειδή χωρίς την προσθήκη φαρμάκων, διαφορετικά κάθε 24 ώρες. Καταγραφή της ημερομηνίας και της ώρας τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα και της συσκευής ορού (στο επίθεμα και στη συσκευή ορού αντίστοιχα) Σο σημείο εισαγωγής του φλεβοκαθετήρα θα πρέπει να ελέγχεται ημερησίως για επιπλοκές όπως τοπική διήθηση δέρματος, θρομβοφλεφίτιδα ή φλεγμονή υχνός έλεγχος της ροής έγχυσης του διαλύματος Έλεγχος για βατότητα του καθετήρα, τυχόν αναδίπλωση της συσκευής, παρουσία υγρασίας κάτω από το επίθεμα Λήψη ζωτικών σημείων, και τήρηση ισοζυγίου υγρών Παρακολουθείτε το σημείο φλεβοκέντησης Ερεθισμό Πρήξιμο Αιμάτωμα Πόνο Αιμορραγία

10 Βασικές αρχές χορήγησης ενδοφλέβιων υγρών 3 ΑΝΑΣΟΦΑΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Εφαρμόζετε άσηπτη τεχνική (χωρίς να ακουμπάτε key points στο καθετήρα και στη συσκευή χορήγησης) Μην αποσυνδέετε και επανασυνδέετε τη γραμμή χορήγησης Σα 3-ways έχουν ενοχοποιηθεί για υψηλότερα ποσοστά λοιμώξεων. Εάν είναι εφικτό, αποφύγετε τη χρήση τους. Διαφορετικά, πάντα να καθαρίζετε την θύρα εισόδου με αποστειρωμένη γάζα με οινόπνευμα πριν και μετά την ενδοφλέβια χορήγηση! Να αλλάζετε το πώμα του 3-way σε κάθε επεισόδιο IV χορήγησης Οι διεθνείς οδηγίες προτείνουν αποστειρωμένη γάζα εμποτισμένη με οινόπνευμα, ή με χλωρεξιδίνη 2% σε 70% διάλυμα οινοπνεύματος (Dougherty 2008, RCN 2005, Pratt et al 2007). ΠΌΟΗ ΑΠΟ ΔΑ ΦΟΡΑΣΔ ΓΑΝΣΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ; ΔΝΓΔΗΚΝΤΣΑΗ Ο ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΖ ΘΤΡΑ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟ 3-WAY ΠΡΗΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΦΑΡΜΑΚΟΤ; ΑΝ ΝΑΗ, ΜΔ ΣΗ ΤΛΗΚΟ; ΣΗ Α ΠΡΟΣΔΗΝΟΤΝ ΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ Α ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ; ΑΚΖΖ: ΑΝΑΣΡΔΞΣΔ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΤΓΚΡΗΝΔΣΔ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΌΜΔΝΖ ΣΑΚΣΗΚΖ ΜΔ ΣΖ ΣΑΚΣΗΚΖ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΗΣΔ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ. 55 ΠΟΗΑ ΔΊΝΑΗ ΣΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Α; 56 Βασικές αρχές χορήγησης ενδοφλέβιων υγρών 4 Πιθανές επιπλοκές Διατήρηση καθετήρα με φυσιολογικό ορό ή ηπαρίνη/8 ώρες όταν ο ασθενής δεν παίρνει ορούς Αλλαγή επικαλύμματος: παρουσία υγρασίας ή μη επικολλημένο κάλυμμα. ΣΟΠΙΚΑ ΜΟΛΤΝΗ ΣΟΠΙΚΗ ΔΙΗΘΗΗ ΘΡΟΜΒΟΥΛΕΒΙΣΙΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΚΗ ΤΠΕΡΥΟΡΣΨΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΤΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ ΕΜΒΟΛΗ ΑΕΡΑ ΗΧΑΙΜΙΑ Σοπικά - ΜΟΛΤΝΗ 1 υμπτώματα Ερυθρότητα Οίδημα Θερμότητα Πόνο Ευαισθησία κατά μήκος της φλεβοκέντησης Αίτια: κακή τεχνική, μετακίνηση καθετήρα, ελλιπής αλλαγή επιθεμάτων 59 Σοπικά - ΜΟΛΤΝΗ 2 Προληπτικά μέτρα: άσηπτη τεχνική, συχνός έλεγχος και αλλαγές επιθεμάτων /συσκευών Παρέμβαση Διακοπή του ορού Αφαίρεση φλεβοκαθετήρα Υλεβοκέντηση αλλού Σοποθέτηση αντιμικροβιακής αλοιφής 60 10

11 Σοπικά - ΔΙΗΘΗΗ 1 υμπτώματα Ενόχληση Οίδημα Ψχρότητα του δέρματος στο σημείο φλεβοκέντησης Νέκρωση ιστών Αιμάτωμα Αίτια Σρώση φλέβας Διαρροή υγρού στους γύρω ιστούς 61 Σοπικά - ΔΙΗΘΗΗ 2 Προληπτικά μέτρα Παρακολούθηση Παρέμβαση Διακοπή & αφαίρεση του ορού Σοποθέτηση επιθέματος Αλουμινίου Υλεβοκέντηση σε άλλο σημείο Καταγραφή του περιστατικού σε νοσ/κο δελτίο 62 Σοπικά ΘΡΟΒΟΥΛΕΥΙΣΙΔΑ 1 υμπτώματα Επώδυνη διόγκωση Παρουσία φλεγμονής & πύου στο σημείο φλεβοκέντησης Αίτια Σραυματισμός φλέβας (από βελόνα) Ερεθιστικά φάρμακα χηματισμός πήγματος από διακοπή ροής Σοπικά - ΘΡΟΜΒΟΥΛΕΒΙΣΙΔΑ 2 Προληπτικά μέτρα Κατάλληλη επιλογή βελόνας & φλέβας Παραμονή καθετήρα μέχρι 72 ώρες Διάλυση των χορηγουμένων φαρμάκων Αναγραφή ημερομηνίας αλλαγής της συσκευής και εισαγωγής του φλεβοκαθετήρα Παρέμβαση Διακοπή & αφαίρεση ορού από τη φλέβα Υλεβοκέντηση σε άλλο σημείο Ενημέρωση γιατρού Εφαρμογή θερμού επιθέματος καταγραφή Οπτική Εκτίμηση Υλεβίτιδας από Έγχυση (VIP score) 0 Η περιοχή της φλεβοκέντησης εμφανίζεται υγιής Παρακολουθείστε τον φλεβοκαθετήρα 1 υμβαίνει ένα από τα παρακάτω: Ελαφρύς πόνος κοντά στο σημείο έγχυσης, ή ελαφρύ κοκκίνισμα κοντά στο σημείο έγχυσης Παρακολουθείστε τον φλεβοκαθετήρα 2 εάν υπάρχουν δύο από τα ακόλουθα συμπτώματα: Πόνος Ερύθημα οίδημα, πιθανά πρώτα σημεία φλεβίτιδας, τοποθετείστε τον φλεβοκαθετήρα σε άλλο σημείο

12 VIP score VIP Score 3 υμβαίνουν όλα τα σημεία που ακολουθούν: Πόνος στην πορεία του καθετήρα Ερύθημα κλήρυνση Μετρίου σταδίου φλεβίτιδα τοποθετείστε τον φλεβοκαθετήρα σε άλλο σημείο εξετάστε την πιθανότητα θεραπείας 4 υμβαίνουν όλα τα σημεία που ακολουθούν και είναι εκτενή: Πόνος στην πορεία του καθετήρα Ερύθημα κλήρυνση Εμφανής σκλήρυνση κατά την πορεία της φλέβας (σαν σκοινί) Προχωρημένο στάδιο φλεβίτιδας ή έναρξη θρομβοφλεβίτιδας τοποθετείστε τον φλεβοκαθετήρα σε άλλο σημείο εξετάστε την πιθανότητα θεραπείας VIP Score 5 υμβαίνουν όλα τα σημεία που ακολουθούν και είναι εκτενή: Πόνος στην πορεία του καθετήρα Ερύθημα κλήρυνση Εμφανής σκλήρυνση κατά την πορεία της φλέβας (σαν σκοινί) Πυρετός Προχωρημένο στάδιο θρομβοφλεβίτιδας ξεκινήστε θεραπεία τοποθετείστε τον φλεβοκαθετήρα σε άλλο σημείο ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΚΗ ΤΠΕΡΥΟΡΣΨΗ 1 υμπτώματα Δύσπνοια Δυσφορία Σαχύπνοια Αύξηση ΑΠ Κατακράτηση υγρών (ανουρία ή ολιγουρία) Πνευμονικό οίδημα shock Αίτια Λόγω μεγάλης & ανεξέλεγκτης ποσότητας χορήγησης υγρών IV

13 ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΚΗ ΤΠΕΡΥΟΡΣΨΗ 2 ΗΛΕΚΣΡΟΛΤΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ 1 Προληπτικά μέτρα Προσοχή σε καρδιοπαθή Παιδί Ηλικιωμένο Ισοζύγιο υγρών Έλεγχος Ζωτικών ημείων (Θερμ., ΑΠ, φ., Αναπνοή) Παπέμβαζη Δλάηηυζη ποήρ Θέζη αζθενή καθιζηή Λήτη Ε Υοπήγηζη οξςγόνος Μέηπηζη ούπυν Καηαγπαθή πεπιζηαηικού υμπτώματα Αρρυθμίες Κόπωση Ατονία Πτώση ΑΠ Ζαλάδα Κώμα θάνατος Αίτια Τπερνατριαιμία Τπονατριαιμία υπερκαλιαιμία υποκαλιαιμία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ Τγιεινή των χεριών Ignatavicious, Workman (2008) Παθολογική Φειρουργική Νοσηλευτική. Κριτική σκέψη για συνεργατική φροντίδα (Επ. Ελ. Έκδοσης Βασιλειάδου Α), Εκδόσεις ΒΗΣΑ, Αθήνα. Σόμος 1ος, σελ , , , Αθανάτου Ε.Κ. (2000) Παρεντερική χορήγηση υγρών και φαρμάκων (Β), στο Κλινική Νοσηλευτική, Βασικές και Ειδικές Νοσηλείες (Έκδοση ΙΑ ), Αθήνα, Katie Scales (2008) Intravenous therapy: a guide to good practice. British Journal of Nursing (IV THERAPY SUPPLEMENT), Vol 17, No 19, S4-12 Dougherty L (2008) Peripheral cannulation. Nursing Standard. 22, 52, Ειδικές ενδείξεις ΠΡΙΝ την επαφή με ασθενή τη νοσηλευτική παρέμβαση ΜΕΣΑ Από την επαφή με τον ασθενή Σην επαφή με σωματικά υγρά Σην αφαίρεση γαντιών! Πλύσιμο χεριών - ΚΕΕΛΠΝΟ Πλύσιμο χεριών οδηγίες ΚΕΕΛΠΝΟ

14 Σι να θυμάστε αφορά όλες τις διαδικασίας!!! 79 Προετοιμασία νοσηλευτή (πλύσιμο χεριών, αλκοολούχο διάλυμα, γάντια, πλαστική ποδιά, έλεγχος ιατρικής οδηγίας / καρτέλας φαρμάκων) Προετοιμασία περιβάλλοντος (υλικό αναλώσιμο και εξοπλισμός, καθαρισμός επιφάνειας εργασίας!!) Προετοιμασία ασθενή (ενημέρωση, εξασφάλιση ιδιωτικότητας, λήψη και εκτίμηση Ζωτικών ημείων, τοποθέτηση σε κατάλληλη θέση) 80 Επίσης Προαπαιτούμενη γνώση χετική Ανατομία / Υυσιολογία παθοφυσιολόγία Ενδείξεις διαδικασίας Αντενδείξεις Επιλογή υλικού / εξοπλισμού Υροντίδα ασθενή Παρακολούθηση Ευθύνες / αρμοδιότητες Επιπλοκές Πλάνο φροντίδας / πρωτόκολλο (eεκπαίδευση) Αξιολόγηση παρέμβασης Καταγραφή - λογοδοσία 81 14

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ Ροβίθης Μιχαήλ Νοσηλευτής ΤΕ, MMedsci in Clinical Nursing Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΣ Η χορήγηση μέσω του φλεβικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Κλινικών Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων. Νοσηλευτική Υπηρεσία ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Εγχειρίδιο Κλινικών Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων. Νοσηλευτική Υπηρεσία ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1 η Υ.ΠΕ Αττικής «ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Εγχειρίδιο Κλινικών Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων Νοσηλευτική Υπηρεσία ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Αθήνα 2015 «Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Κλινικών Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων

Εγχειρίδιο Κλινικών Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων Εγχειρίδιο Κλινικών Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων Νοσηλευτική Υπηρεσία Γενικό Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων Νοσηλευτική Υπηρεσία Επιτροπή Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων Νέα Ιωνία 2014 1 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Κλινικών Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων

Εγχειρίδιο Κλινικών Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων 1 Εγχειρίδιο Κλινικών Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων Νοσηλευτική Υπηρεσία Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας Νοσηλευτική Υπηρεσία Επιτροπή Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων Νέα Ιωνία 2013 Ελληνική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Λαβδανίτη Μαρία Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Λαβδανίτη Μαρία Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Λαβδανίτη Μαρία Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Φάρμακο ονομάζεται κάθε ουσία που δρα στα ζωντανά κύτταρα και μεταβάλλει το αποτέλεσμα με τη φαρμακολογική του ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Καπερώνη, Ειδική Παιδιατρική Νοσηλεύτρια-Ψυχολόγος Msc ΑΠΘ. Η Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων είναι η συνήθης μέθοδος χορήγησης

Μαρία Καπερώνη, Ειδική Παιδιατρική Νοσηλεύτρια-Ψυχολόγος Msc ΑΠΘ. Η Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων είναι η συνήθης μέθοδος χορήγησης 1 Μαρία Καπερώνη, Ειδική Παιδιατρική Νοσηλεύτρια-Ψυχολόγος Msc ΑΠΘ Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων Η Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων είναι η συνήθης μέθοδος χορήγησης φαρμάκων στα παιδιά στο νοσοκομείο, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αιμοληψιας, επιπλοκές και αντιμετώπιση. Ε. Θεοδωρή Αιματολόγος Δ/ντρια Αιμοδοσίας ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας»

Διαδικασία αιμοληψιας, επιπλοκές και αντιμετώπιση. Ε. Θεοδωρή Αιματολόγος Δ/ντρια Αιμοδοσίας ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας» Διαδικασία αιμοληψιας, επιπλοκές και αντιμετώπιση Ε. Θεοδωρή Αιματολόγος Δ/ντρια Αιμοδοσίας ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας» εισαγωγή Ο αιμοδότης, εφόσον κριθεί κατάλληλος για να προσφέρει αίμα οδηγείται στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ομάδα Εργαστηρίων Γκοβίνα, Παρισσόπουλος, Κορέλη Γ εξάμηνο Νοσηλευτική ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ομάδα Εργαστηρίων Γκοβίνα, Παρισσόπουλος, Κορέλη Γ εξάμηνο Νοσηλευτική ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ομάδα Εργαστηρίων Γκοβίνα, Παρισσόπουλος, Κορέλη Γ εξάμηνο Νοσηλευτική ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας 1 Χημειοθεραπεία Νεοπλάσματα καλοήθη και κακοήθη Σκοπός της θεραπευτικής αγωγής νεοπλασμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Παπαγεωργίου Μάρθα Κελέση Γεωργία Φασόη. Βασική Νοσηλευτική. Θεωρία, Εκπαίδευση, Εφαρμογή

Δημήτρης Παπαγεωργίου Μάρθα Κελέση Γεωργία Φασόη. Βασική Νοσηλευτική. Θεωρία, Εκπαίδευση, Εφαρμογή Δημήτρης Παπαγεωργίου Μάρθα Κελέση Γεωργία Φασόη Βασική Νοσηλευτική Θεωρία, Εκπαίδευση, Εφαρμογή Βασική Νοσηλευτική Θεωρία, Εκπαίδευση, Εφαρμογή Δημήτρης Ε. Παπαγεωργίου RN, PhD Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοστατική Μήτρα Floseal

Αιμοστατική Μήτρα Floseal Αιμοστατική Μήτρα Floseal Οδηγίες χρήσης GRE ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΙΕΤΑΙ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΑ. Η Αιμοστατική Μήτρα FLOSEAL («FLOSEAL») δεν πρέπει να ενίεται σε αιμοφόρα αγγεία. Σύντομες οδηγίες: 1. Εφαρμόστε το FLOSEAL απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρόληψη Λοιμώξεων σχετιζόμενων με Eνδαγγειακούς Kαθετήρες (Νοσηλευτής, Ms, ΣΝΕΛ, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο) Το παρόν αποτελεί μετάφραση των ανανεωμένων κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών. Το 90% των ελκών κατάκλισης εντοπίζεται στο κάτω ήμισυ του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Τοποπεριοχική Αναισθησία

Τοποπεριοχική Αναισθησία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 169 Τοποπεριοχική Αναισθησία ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, αννα συμεωνιδου, ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΙΩΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΚΑΒΑΛΙΖΟΥΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τοποπεριοχική

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα Ασθενούς με Ορθοπαιδικά Προβλήματα Νoσηλευτικές Παρεμβάσεις Δερματική & Σκελετική Έλξη

Φροντίδα Ασθενούς με Ορθοπαιδικά Προβλήματα Νoσηλευτικές Παρεμβάσεις Δερματική & Σκελετική Έλξη ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Φροντίδα Ασθενούς με Ορθοπαιδικά Προβλήματα Νoσηλευτικές Παρεμβάσεις Δερματική & Σκελετική Έλξη Ελένη Δοκουτσίδου, Νικολέττα Μάργαρη RN, MSc, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΝΠΔΔ 1 η έκδοση, Νοέμβριος 2013 1 ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακο Οποιαδήποτε ουσία επιδρά στις διεργασίες του οργανισμού

Φάρμακο Οποιαδήποτε ουσία επιδρά στις διεργασίες του οργανισμού Φάρμακο Οποιαδήποτε ουσία επιδρά στις διεργασίες του οργανισμού Φαρμακολογία Η επιστήμη των φαρμάκων H μελέτη της επιδράσεως των φαρμάκων και πως αυτές ασκούνται στον οργανισμό Χημική ονομασία Η χημική

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Betaferon 250 μg/ml, κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα ιντερφερόνη βήτα-1b Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Επείγουσα Νοσηλευτική φροντίδα σε παιδιά Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ: Η ασφαλής συλλογή και καταστροφή των μολυσμένων βελόνων και των άλλων αιχμηρών αντικειμένων χρησιμοποιώντας το ειδικό δοχείο αιχμηρών αντικειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Genotropin 5,0 mg, 5,3 mg και 12 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σωματοτροπίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν Φύλλο Οδηγιών Χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. ΓΕΝΙΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν σήμανση CE και ISO και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για όλα τα προϊόντα να αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος των λοιμώξεων

Έλεγχος των λοιμώξεων Έλεγχος των λοιμώξεων http://en.wikipedia.org/wiki/ Ιgnaz Semmelweis (1818-1865) ούγγρος μαιευτήρας Παρατήρησε τη διαφορά θνησιμότητος στη μονάδα που εκπαίδευε φοιτητές ιατρικής (συμμετείχαν σε νεκροψίες)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Αιµοδυναµική Παρακολούθηση σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς & Νοσηλευτικές Παρεµβάσεις: Ανασκόπηση

Περιεγχειρητική Αιµοδυναµική Παρακολούθηση σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς & Νοσηλευτικές Παρεµβάσεις: Ανασκόπηση Περιεγχειρητική Αιµοδυναµική Παρακολούθηση σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς & Νοσηλευτικές Παρεµβάσεις: Ανασκόπηση Ευαγγελία Χαραλαµπίδου Αναπληρώτρια Προϊσταµένη στο Αναισθησιολογικό τµήµα, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meronem 500mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Meronem 1g κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το

Διαβάστε περισσότερα