ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 100/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 100 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ ΤΟΥ 2005 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 88(2) και (3) Ο Υπουργός Υγείας, ασκι(ιντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 88 των περί Φαρμάκων Ανθρι(ιπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμι(ιν) Νόμων του 200] έως του 2005, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. 70(1) του (1) του (l) του (1) του 2004 Ι 00(1) του (1) του (l) του Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Συνο:πικ6ς Χρήσης (Καθορισμός Ανι(ιτατων Ποσοστι(ιν Κέρδους και Μέγιστων Δυνατι(ιν τίλος. Τιμι(ιν Φαρμακευτικι(ιν Προ'ίόντων) Διάταγμα του Το ανώτατο ποσοστό κέρδους, το οποίο δύναται να αποκομισθεί από Ανιίnατο την παρασκευή στη Δημοκρατία φαρμακευτικών προ'ίόντων, καθορίtεται σε ;τ?σ~στό. - ΚΕι)οους α;το 20 τοις εκατόν (20%), λογιζόμενο πάνω στην τιμή κόστους παρασκευής. ;ΤC4!cισκευή φαρμcικευτικιί)ν ;τρο'ίόντων. 3. Το ανι(ιτατο ποσοστό κέρδους, το οποίο δύναται να αποκομισθεί από τη Aνιoτcιτo λιανικη' πι(ιληση φαριιακευτικών προ ίόντων. καθορίtεται σε τριάντα σκτι(ι ;τ?σδοστό.!". - κεο oυ~ α;το τοις εκατόν (38%), λογιζόμενο πάνω στην τιμ11 αγοράς από το χονδροπι(ιλη: λιξνικ; Νοείται ότι, σε περίπτωση φαρμακευτικών προ'ίόντων, των οποίων οι χον- πιοληση ' λ" δ " l) λ θ ' l1 ', φαρμαρικες και ιανικες τιμες εχουν κα\- η ω - ει, η προσοηκη του πιο πανω ποσο- κευτικ(ον στού κέρδους δεν μπορεί να οδηγήσει σε αίjξηση της καθηλωμένης λιανικής ;τρο'ίόντων. τιμής. (617)

2 Κ.Δ.Π. 100/ Το ανιοτατο ποσοστό κέρδους, το οποίο δύναται να αποκομισθεί από λιανική πώληση φαρμακευτικιον προ'ίόντων προς εγγεγραμμένους ιατρούς και οδοντιάτρους, για χρήση κατά τη συνήθη πορεία της άσκησης του επαγγέλματός τους, καθορίζεται στο 15 τοις εκατόν (15%) λογιζόμενο πάνω στην τιμή αγορctς από το χονδροπ(ολη. Μέγιστες δυνατές χονδρικές και λιανικές τιμές και 5. Οι μέγιστες δυνατές χονδρικές και λιανικές τιμές των φαρμακευτικών προ'ίόντων είναι ως καθορίζονται έναντι ενός εκάστου φαρμακευτικού προ'ίόντος στο Παράρτημα. Ανιί:nατο ποσοστό κέρδους από λιανική πιοληση φαρμακευτικιον ΠΡΟ'ίόντων προς εγγεγραμμένους ιατροίις και οδοντιcιτρους. φαρμακευτικιί)ν προ'ίόντων. Παράρτημα. Έναρξη ισχί.ιος. Κατάργηση υφιστάμενων ΔιαταγμCιτων. Επίσημη Εφημερίδα, ΠαρCιρτημcι Τρίτο (Ι): Ι Το πρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαρτίου Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Διατάγματος, τα περί Φαρμάκων Ανθρ(οπινης Χρήσης (Ανιοτατο Ποσοστό Κέρδους από Χονδρική και Λιανική Π(οληση) Διατάγματα του 2003 και το Διάταγμα υπ' αριθμό Κ.Δ.Π. 365/2004 καταργούνται.

3 619 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Παράγραφος 5) ΜΕΓιΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΕΣ Τ1ΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤιΚΩΝ προϊοντων AlA ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤιΜΗ 1 4-WAY NASAL FAST ACTlNG SPRAY 1% 14.8 ΜΙ 1,83 2,43 2 ABSINT CAPS 2MG 100 CAP 7,48 9,95 3 ABSINT CAPS 2MG 30CAP 2,34 3,23 4 ACARILBIAL ΙQUID 277MG/ML 200 ΜΙ 1,17 1,62 5 ACC POWDER FOR ΟΜΙ SUSPENSION 20MG/ML 150 ΜΙ 1,11 1,54 6 ACCUPRON FC TABS 20MG 28ΤΑΒ 8,34 11,51 7 ACCUPRON FC TABS 5MG 28ΤΑΒ 3,23 4,46 8 ACEPROTIN TABS 50MG 20ΤΑΒ 2,95 4,07 9 ACETAZOLAMIDE TABS 250MG 30ΤΑΒ 1,84 2,45 10 ACIC CREAM 5% 5G 1,81 2,49 11 ACIDOPHILUS CAPS 40MG 90CAP 3,36 4,47 12 ACIDOPHILUS PLUS CAPS (80+100)MG/CAP 60CAP 4,12 5,48 13 ACIDOPHILUS PLUS CAPS (80+100)MG/CAP 120 CAP 7,62 10,13 14 ACIDOPHILUS PLUS CAP.S (80+100)MG/CAP 240 CAP 14,20 18,89 15 ACT-HIB INJ. 1νΙΑΙ 8,69 11,99 16 ACTlFED COMPOUND LINCTUS ( )MG/ML 100 ΜΙ 1,79 2,38 17 ACTlFED DM COUGH LINCTUS SYRUP ( )MG/ML 100 ΜΙ 1,79 2,38 18 ACTlFED EXPECTORANT SYRUP ( )MG/ML 200 ΜΙ 2,68 3,56 19 ACTlFED SYRUP (6+0.25)MG/ML 200 ΜΙ 2,58 3,43 ACTlLYSE POWDER FOR INJ. 50MGNIAL ννlτη 50ΜΙ 20 SOLVENT 2χ50 MG SET 655,70 904,87 21 ACTlVELLE TABS (1+0.5)MGITAB 28ΤΑΒ 3,70 5,10 22 ACTONEL FC TABS 5MG 28ΤΑΒ 18,00 24,84 23 ACTONEL ΟΑνν FC TABS 35MG 4ΤΑΒ 18,60 25,66 24 ACTONORM GEL ( )MG/ML 200 ΜΙ 2,24 2,98 25 ACTONORM POWDER 85G 1,91 2,54 26 ACTRAPID ΗΜ INJ. 100lυ/ΜΙ 10 ΜΙ 8,96 12,36 5χ3 ΜΙ 27 ACTRAPID ΗΜ PENFILL INJ. 100lυ/ΜΙ CARTRIDGE 16,62 22,10 28 ADAFERIN GEL 0.1% 30G 3,02 4,16 29 ADALAT LA TABS 30MG 30ΤΑΒ 6,47 8,92 30 ADD-ACTEN TABS (5+50)MGITAB 30ΤΑΒ 1,46 2,02 31 ADDAMEL Ν INF. 20χ10 ΜΙ 17,40 23,14 32 ADENOSAN SHAMPOO 2% 180 ΜΙ 2,90 4,60 33 ADIZEM-XL CAPS 120 MG 20CAP 4,48 6,18 34 ADIZEM-XL CAPS 180 MG 20CAP 4,48 6,18 35 ADIZEM-XL CAPS 240 MG 20CAP 4,68 6,45 36 ADRENALINE INJ.1MG/ML 50χ1 ΜΙ 4,22 5,83 37 ADVANTAN CREAM 1MG/G 15G 1,79 2,47 38 ADVANTAN FATTY ΟIΝΤΜΕΝΤ 1MG/G 15G 1,94 2,68 39 ADVANTAN ΟIΝΤΜΕΝΤ 1MG/G 15 G 1,79 2,47 40 AERIUS SYRUP 0.5MG/ML 120 ΜΙ 3,29 4,38 41 AERIUS TABS 5MG 30ΤΑΒ 5,63 7,78 42 AGELMIN FC TABS 10MG 20ΤΑΒ 2,52 3,47 43 A-GEN VAGINAL SUPPS ( )G/SUPP 12 SUPP 1,91 2,54 44 AGGRASTAT ιν CONCENTRATE FOR INF. 0.25MG/ML 50ΜΙ 121,15 167,18 45 AIDOL ORAL SUSPENSION 10MG/ML 125 ΜΙ 0,46 0,64 46 AIDOL TABS 500MG 12ΤΑΒ 0,42 0,58 47 AIRTAL TABS 100MG 20ΤΑΒ 3,68 5,08 48 ΑΚΑΜΟΝ TABS 1.5MG 60ΤΑΒ 2,52 3,35 49 ΑΚΑΜΟΝ TABS 3MG 40ΤΑΒ 1,84 2,54 50 ΑΚΙΝΕΤΟΝ INJ. 5MG/ML 5χ1 ΜΙ 1,11 1,48

4 620 Α1Α ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤιΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 51 ΑΚΙΝΕΤΟΝ TABS 2MG 50ΤΑΒ 1,34 1,85 52 ΑΚΙΟΝΙΙ TABS 0.5MG 1000 ΤΑΒ 30,02 41,43 53 ΑΚΙΟΝΙL TABS 2MG 40ΤΑΒ 1,20 1,66 54 ΑΚΙΟΝΙΙ TABS 2MG 1000 ΤΑΒ 30,02 41,43 55 ΑΙΟΑΜ CREAM 5% 12SACHET 40,94 54,45 56 ΑΙΟΙΧ TABS 40MG 20ΤΑΒ 0,56 0,74 57 ALFINOR TABS 8MG 100 ΤΑΒ 5,11 6,80 58 ALFOXAN CAPS 250MG 20CAP 1,30 1,73 59 ALFOXAN FC TABS 500MG 20ΤΑΒ 1,44 1,92 60 ALFOXAN SYRUP 10MGIML 100 ΜΙ 0,59 0,78 61 ALLERGOTlN ΕΥΕ DROPS 20MGIML 10 ΜΙ 1,23 1,64 62 ALLERGOTlN ΕΥΕ DROPS 40MGfML 10 ΜΙ 1,38 1,91 63 ΑΙΜΙΜΙ EC TABS 25MG 30ΤΑΒ 1,76 2,42 64 ΑΙΜΙΜΙ EC TABS 50MG 30ΤΑΒ 1,76 2,42 65 ΑΙΜΙΜΙ GEL 1% 50G 0,89 1,23 66 ΑΙΜΙΜΙ GEL 1% 25G 0,45 0,61 67 ΑΙΜΙΜΙ INJ. 25MGIML 10χ3 ΜΙ 2,48 3,42 68 ALMIRALSR TABS 100MG 10ΤΑΒ 1,39 1,91 69 ΑΙΜΙΜΙ SUPPS 100MG 10 SUPP 1,49 2,05 70 ΑΙΜΟΜ SACHETS ( )GfSACHET 15 SACHET 0,94 1,29 71 ΑΙΟΜΙΟΕ ΕΥΕ DROPS 0.1% 5 ΜΙ 2,57 3,54 72 ALOPRON TABS 100MG 50ΤΑΒ 1,08 1,49 73 ALOPRON TABS 300MG 30ΤΑΒ 1,51 2,08 74 ALPHAGAN ΕΥΕ DROPS 0.2% 5 ΜΙ 6,27 8,66 75 ALUTRIL CHEWABLE TABS ( )ΜGΠΑΒ 50ΤΑΒ 1,54 2,05 76 ALVERIX TABS'5MG 20ΤΑΒ 0,89 1,18 71 AMARIN CAPS 30MG 15CAP 8,50 11,73 78 AMARYL TABS 1MG 30ΤΑΒ 2,58 3,43 79 AMARYL TABS 2MG 30ΤΑΒ 4,56 6,06 80 AMARYL TABS 3MG 30ΤΑΒ 6,35 8,45 81 AMARYL TABS 4MG 30ΤΑΒ 8,13 10,81 82 ΑΜΒΕΝ CAPS 500MG 12CAP 2,26 3,12 83 ΑΜΒΕΝ POWDER FOR SUSPENSION 100MGIML 100 ΜΙ 3,78 5,21 84 ΑΜΒΕΝ POWDER FOR SUSPENSION 50MGfML 100 ΜΙ 2,40 3,19 85 ΑΜΒΕΝ TABS 1G 12ΤΑΒ 3,45 4,76 86 ΑΜΙΝΟΜΙΧ 1INF ΜΙ 11,78 16,25 87 ΑΜΙΝΟΡΗΥΙΙΙΝΕ SUPPS 360MG 12 SUPP 0,47 0,63 88 AMIODARONE TABS 200MG 30ΤΑΒ 4,87 6,73 89 AMIROL FC TABS 10MG 30ΤΑΒ 1,04 1,43 90 AMIROL FC TABS 25MG 50ΤΑΒ 1,11 1,48 91 AMODIAQUINE FC TABS 200MG 100 ΤΑΒ 2,96 3,94 92 ΑΜΟΧΑΡΕΝ CAPS 250MG 20CAP 1,92 2,55 93 ΑΜΟΧΑΡΕΝ CAPS 500MG 20CAP 2,01 2,77 94 ΑΜΟΧΑΡΕΝ FC Τ ABS 250MG 20ΤΑΒ 1,48 1,97 95 ΑΜΟΧΑΡΕΝ FC TABS 500MG 20ΤΑΒ 2,01 2,77 96 ΑΜΟΧΑΡΕΝ POWDER FOR SUSPENSION 25MGIML 100 ΜΙ 1,08 1,44 97 ΑΜΟΧΑΡΕΝ POWDER FOR SUSPENSION 50MGIML 100 ΜΙ 1,45 1,99 98 ΑΜΟΧΙΙ CAPS 500MG 100 CAP 12,53 17,29 99 ΑΜΟΧΙΙ FORTE POWDER FOR ΟΜΙ SUSPENSION 50MGfML 100 ΜΙ 1,81 2, ΑΜΟΧΙΜΕΧ TABS 1000MG 10ΤΑΒ 2,01 2, ΑΜΟΧΙΜΕΧ TABS 500MG 16ΤΑΒ 1,60 2, AMPISUL CAPS 250MG 20CAP 1,18 1, AMPISUL CAPS 500MG 20CAP 1,47 1, ANABACT GEL 0.75% 30G 7,84 10, ANAFRANIL SC TABS 10MG 30ΤΑΒ 0,87 1,20

5 621 Α1Α ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤιΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤιΜΗ 106 ANAFRANIL SC TABS 25MG 30ΤΑΒ 1,73 2, ANAFRANIL SR TABS 75MG 20ΤΑΒ 3,49 4, ANAVIX SYRUP 3MG/ML 125 ΜΙ 0,95 1, ANDROCUR TABS 10MG 15 ΤΑΒ 3,68 5, ANDROCUR TABS 50MG 50ΤΑΒ 22,52 31, ANGINOVA LOZENGES (0.25+1)MG/PIECE 20 PIECE 1,75 2, ANTIBACIN ιν POWDER FOR INJ.1GNlAL, ννlτη SOLVENT 1 VIAL+SOLV 4,18 5, ANTIFUNGOL CREAM 1% 25 G 1,24 1, ANTISTlN-PRIVIN ΕΥΕ DROPS (5+0.25)MG/ML 10 ΜΙ 2,13 2, ΑΝτινΟΜ TABS 8MG 50ΤΑΒ 1,71 2, APROXAL CAPS 500MG 12 CAP 1,05 1, APROXAL POWDER FOR ΟΜΙ SUSPENSION 100MG/ML 100 ΜΙ 1,76 2, ARANESP INJ. 50MCG/O.5ML PRE-FILLED SYRINGE 4PFS 262,48 349, ARANESP INJ. 80MCG/O.4ML PRE-FILLED SYRINGE 4 PFS 418,85 557, ARAVA FC TABS 100MG 3ΤΑΒ 19;25 25, ARAVA FC TABS 10MG 30ΤΑΒ 36,11 49, ARAVA FC TABS 20MG 30ΤΑΒ 37,85 52, ARCOXIA TABS 120MG 7ΤΑΒ 5,01 6, ARCOXIA TABS 60MG 14ΤΑΒ 9,25 12, ARCOXIA TABS 90MG 14ΤΑΒ 9,59 13, ARESTON TABS 50MG 30ΤΑΒ 2,40 3, ARFAREL SOLUTlON 10MG/ML 30 ΜΙ 1,24 1, ARFEN PLUS TABS (50+500)MGITAB 20ΤΑΒ 0,88 1, ARFEN PLUS TABS (50+500)MGITAB 50ΤΑΒ 1,97 2, ARFEN SUPPS 1000MG 10 SUPP 1,10 1, ARFEN SUPPS 500MG 10 SUPP 0,92 1, ARFEN TABS 500MG 50ΤΑΒ 0,90 1, ARFEN TABS 500MG 20ΤΑΒ 0,50 0, ARFEN TABS 500MG 100ΤΑΒ 1,43 1, ARFEN TABS 500MG 1000 ΤΑΒ 4,42 5, ARICEPT FC TABS 10MG 28ΤΑΒ 52,14 71, ARICEPT FC TABS 5MG 28ΤΑΒ 48,95 67, ARIMIDEXTABS 1MG 28ΤΑΒ 66,19 91, ARKETlS FC TABS 20MG 20ΤΑΒ 6,39 8, ARKETlS FC TABS 20MG 30ΤΑΒ 9,59 13, ARNETlN INJ. 25MG/ML 5Χ1 ΜΙ 0,98 1, ARNETlN TABS 150MG 20ΤΑΒ 2,37 3, ARNETlN TABS 300MG 10ΤΑΒ 2,37 3, ARTHRINAL FC TABS 20MG 10ΤΑΒ 1,93 2, ARTHRINAL FC TABS 20MG 4ΤΑΒ 0,77 1, ARTHROXEN TABS 250MG 28ΤΑΒ 1,62 2, ARTHROXEN TABS 500MG 28ΤΑΒ 2,88 3, ASACOL FC TABS 400MG 30ΤΑΒ 4,80 6, ASACOL SUPPS 500MG 20 SUPP 6,98 9, ASPEGIC 1000 POWDER 1800MG/SACHET 20 SACHET 1,97 2, ASPEGIC 500 POWDER FOR INJ. 900MGNIAL ννlτη DιιυΕΝΤ 6VIAL 1,96 2, ASPIREM EC TABS 75MG 50ΤΑΒ 2,00 2, ASPIRIN TABS 500MG 20ΤΑΒ 0,22 0, ASPIRIN-C EFFERVESCENT TABS ( )MGITAB 10ΤΑΒ 1,14 1, ASPRO CLEAR TABS 300MG 18ΤΑΒ 1,21 1, ATACAND PLUS TA8S ( )MGITAB 28ΤΑΒ 11,56 15, ATACAND TABS 16MG 28ΤΑΒ 11,87 15, ATACAND TABS 4MG 28ΤΑΒ 8,28 11, ATACAND TABS 8MG 28ΤΑΒ 9,38 12,48

6 622 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ Τ1ΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Τ1ΜΗ 160 ATARAX SYRUP 2MG/ML 200 ΜΙ 1,70 2, ATARAX TABS 25MG 25 ΤΑΒ 1,08 1, ΑΤΕΗΕΧΑΙ COMP FC TABS (100+25)MGITAB 20ΤΑΒ 2,51 3, ΑΤΕΗΕΧΑΙ COMP ΜΙΤΕ FC TABS ( )MGITAB 20ΤΑΒ 1,69 2, ΑΤΕΗΕΧΑΙ FC TABS 100MG 20ΤΑΒ 1,99 2, ΑΤΕΗΕΧΑΙ FC TABS 50MG 20ΤΑΒ 1,06 1, ATENSIN TABS 40MG 50ΤΑΒ 1,43 1, ATlVAN TABS 1MG 20ΤΑΒ 0,60 0, ATlVAN TABS 2MG 20ΤΑΒ 2,30 3, ΑΤΟΟΕΙ TABS 1MG 30ΤΑΒ 0,81 1, ΑΤΟΟΕΙ Τ ABS 2MG 30ΤΑΒ 1,18 1, ΑΤΟΟΕΙ TABS 5MG 30ΤΑΒ 4,07 5, ATRACURIUM BESILATE INJ.10MG/ML 5χ2.5 ΜΙ 3,04 4, ATRACURIUM BESILATE INJ.10MG/ML 5χ5 ΜΙ 5,84 8, ATROPINE ΕΥΕ DROPS 1% 10 ΜΙ 1,19 1, ATROPINE SULFATE INJ. 1MG/ML 50χ1 ΜΙ 4,03 5, ATROVENT INHALER 20MCG/METERED DOSE, 0.4MG/ML 10 ΜΙ 3,23 4,46 ATROVENT NEBULISING SOLUTlON FOR IΝΗΑΙΑΤιΟΝ MG/ML 10χ2 ΜΙ 4,10 5, ATROVENT SOLUTlON FOR IΝΗΑιΑΤιΟΝ 0.125MG/ML 10χ2 ΜΙ 2,53 3, AUDAX EAR DROPS 200MG/ML 10 ΜΙ 1,87 2, AUGMENTlN FC TABS ( )MGITAB 20ΤΑΒ 9,65 12, AUGMENTIN FC TABS ( )MGITAB 14ΤΑΒ 9,65 12, AUGMENTIN ιν POWDER FOR INJ. ( )MGNIAL 5νΙΑΙ 12,76 17, AUGMENTIN ιν POWDER FOR INJ. ( )MGNIAL 10 νlαι 14,72 19,58 AUGMENTIN POWDER FOR ORAL SUSPENSION 184 ( )MG/ML 100 ΜΙ 4,83 6, AUGMENTIN SUSPENSION ( )MG/ML 35 ΜΙ 3,44 4, AUGMENTIN SUSPENSION ( )MG/ML 70 ΜΙ 4,74 6, AURIMEL SYRUP ( )MG/ML 100 ΜΙ 2,76 3, AURORIX FC TABS 150MG 30ΤΑΒ 5,95 8, ΑνΑΙΟΧ TABS 400MG 7ΤΑΒ 14,73 19, AVANDIATABS 4MG 28ΤΑΒ 18,82 25, AVANT TABS 5MG 50ΤΑΒ 2,09 2, AVANT TABS 5MG 1000 ΤΑΒ 41,71 57, AVAXIM SUSPENSION FOR INJ. 0.5 ΜΙ 11,20 14, AVEGON SC TABS (50+100)MGITAB 30ΤΑΒ 0,60 0, AVERNOL TABS 25MG 30ΤΑΒ 6,16 8, AVERNOL TABS 6.25MG 30ΤΑΒ 3,74 5,16 AVONEX POWDER FOR INJ. 30MCG/ML, WITH SOLVENT ΙΝ 197 SYRINGE 4 DOSE 525,20 698, ΑΧΕΤιΝΕ POWDER FOR INJ. 1.5GNIAL 1νlΑΙ 3,73 5, ΑΧΕΤιΝΕ POWDER FOR INJ. 250MGNIAL 1 νlαι 1,55 2, ΑΧΕΤιΝΕ POWDER FOR INJ. 750MGNIAL 1νlΑΙ 2,01 2, ΑΧΙΟ CAPS 150MG 20CAP 6,31 8, ΑΧΙΟ CAPS 300MG 10CAP 5,63 7, AXSAIN CREAM 0.75% 45G 9,78 13, ΑΖΑΤΥΙ POWDER FOR INJ.1GNIAL ννlτη 3.5 ΜΙ SOLVENT 1 VIAL+SOLV 5,08 6,76 1 νiαι+10 ΜΙ 205 ΑΖΑΤΥΙ POWDER FOR INJ.1GNIAL ννlτη SOLVENT WFI 4,18 5, ΑΖΕΡΤιΙ CAPS 500MG 20CAP 3,85 5, ΑΖΕΡΤιΙ INJ. 100MG/ML 10ΑΜΡ 10,57 14, ΑΖΟΡΤ ΕΥΕ DROPS 1% 5 ΜΙ 6,17 8, BACTOX CAPS 500MG 12 CAP 1,17 1, BACTRIM FORTE FC TABS ( )MGITAB 10ΤΑΒ 1,30 1, BACTROBAN CREAM 2% 15 G 4,05 5,59

7 623 AlA ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ Τ1ΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Τ1ΜΗ 212 BAMBEC TABS 10MG 30ΤΑΒ 5,40 7, BATRAFEN ΝΑΙ Ι LAQUER SOLUTlON 8% 3 ΜΙ 8,27 11, BEBEGEL MICROENEMA 3.9G/5G 6x5G 1,43 1, BECARDIN FC TABS 10MG 50ΤΑΒ 0,50 0, BECARDIN FC TABS 40MG 50ΤΑΒ 1,50 2, BECEVIT SC TABS 30ΤΑΒ 0,96 1, BECLAZONE EASI-BREATHE INHALER 100MCG/DOSE 200 DOSE 8,47 11, BECLAZONE EASI-BREATHE INHALER 250MCG/DOSE 200 DOSE 13,20 17, BECLAZONE INHALER 100MCG/DOSE 200 DOSE 5,89 7, BECLAZONE INHALER 250MCG/DOSE 200 DOSE 9,59 12, BECOZVM FORTE SC TABS 20ΤΑΒ 1,80 2, BEKUNIS HERB ΤΕΑ ( )MG/G 80 G 1,42 1, BEKUNIS HERBAL TABS 20MG 40ΤΑΒ 1,42 1, BELARMIN EXPECTORANT SVRUP 2.8MG/ML 125 ΜΙ 1,08 1, BENEFLORA POWDER 10G/125G 125 G 3,46 4, BEN-U-RON SUPPS 1000MG 10 SUPP 0,96 1, BEN-U-RON SUPPS 125MG 10 SUPP 0,52 0, BEN-U-RON SUPPS 250MG 10 SUPP 0,60 0, BEN-U-RON SUPPS 500MG 10 SUPP 0,69 0, BEN-U-RON SYRUP 40MG/ML 100 ΜΙ 0,93 1, BEN-U-RON TABS 500MG 20ΤΑΒ 0,50 0,68 ΒΕΝΥΙΙΝ CHEST COUGHS NON-DROWSV SVRUP 233 ( )MG/ML 125 ΜΙ 1,81 2,41 ΒΕΝΥΙΙΝ CHESTY COUGHS ORIGINAL SVRUP 234 ( )MG/ML 125 ΜΙ 1,96 2,61 ΒΕΝΥΙΙΝ CHILDREN'S NIGHT COUGH SVRUP 235 ( )MG/ML 125 ΜΙ 1,81 2, ΒΕΝΥΙΙΝ ννlτη CODEINE ιlουld ( )MG/ML 125 ΜΙ 2,67 3, BENZAMVCIN GEL (50+30)MG/G 46.6 G 13,40 17, BENZAMVCIN GEL (50+30)MG/G 23.3 G 7,52 10, ΒΕΝΖΗΕΧΟΙ TABS 5MG 100 ΤΑΒ 2,96 3, ΒΕΡΑΝΤΗΕΝ PLUS CREAM (5+50)MG/G 30G 1,91 2, BERBERIL Ν ΕΥΕ DROPS 0.5MG/ML 10 ΜΙ 1,33 1, BETAC FC TABS 20MG 30ΤΑΒ 3,88 5, BETAGAN ΕΥΕ DROPS 0.5% 5ΜΙ 2,36 3, BETAISODONA ALCOHOLIC SOLUTlON 10% 500 ΜΙ 2,88 3, BETAISODONA ANTlSEPTlC ΡΑΙΝΤ 10% 8 ΜΙ 1,49 1, ΒΕΤ AISODONA CREAM 5% 40G 2,18 2, BETAISODONA GARGLE & MOUTHWASH 1% 250 ΜΙ 1,78 2, BETAISODONA PERINEAL WASH SOLUTlON 10% 250 ΜΙ 2,44 3, BETAISODONA SKIN ΑΝD SCALP CLEANSER SOLUTlON 7.5% 120 ΜΙ 1,68 2, BETAISODONA SKIN CLEANSER SOLUTlON 4% 250 ΜΙ 2,98 4, BETAISODONA SPRAY POWDER 2.5% 55G 1,82 2, BETAISODONA STANDARDIZED SOLUTlON 10% 1000 ΜΙ 3,85 5, BETAISODONA STANDARDIZED SOLUTlON 10% 5000 ΜΙ 14,41 19, BETAISODONA STANDARDIZED SOLUTlON 10% 120 ΜΙ 1,68 2, BETAISODONA SURGICAL SCRUB SOLUTlON 7.5% 120 ΜΙ 1,68 2, BETAISODONA SURGICAL SCRUB SOLUTlON 7.5% 1000 ΜΙ 4,23 6, BETAISODONA SURGICAL SCRUB SOLUTlON 7.5% 5000 ΜΙ 14,41 22, BETAISODONA THROAT SPRAV 0.45% 50 ΜΙ 2,46 3, BETAISODONA VAGINAL DOUCHE 10% 250 ML+APPLIC. 3,69 4, BETAISODONA VAGINAL DOUCHE 10% 250 ΜΙ 2,48 3, BETAISODONA VAGINAL GEL 10% 100 G 4,11 5, BETAISODONA VAGINAL PESSARIES 200MG 14 PIECE 4,32 5, BETALOC ΖΟΚ SR TABS 100MG 28ΤΑΒ 5,07 6,74

8 624 AlA ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤιΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤιΜΗ 264 BETALOC ΖΟΚ SR TABS 200ΜΘ 28ΤΑΒ 8,29 11, BETALOC ΖΟΚ SR TABS 50ΜΘ 28ΤΑΒ 2,43 3, BETA-MICOTER CREAM (0.5+10)ΜΘ/Θ 30Θ 2,04 2, BETASERC TABS 8ΜΘ 100 ΤΑΒ 6,72 9, ΒΕΤΝονΑΤΕ CREAM 0.1% 30Θ 1,55 2, ΒΕΤΝονΑΤΕ-Ν CREAM (1+5)ΜΘ/Θ 30Θ 1,71 2, BETOPTIC ΕΥΕ DROPS 0.5% 5 ΜΙ 2,81 3, BETOPTIC S ΕΥΕ DROPS 0.25% 5 ΜΙ 2,89 3, ΒΙΚΙΝΙ ΖΟΝΕ CREAM 2% 85.2 G 2,03 3, BIOFLOR CAPS 200ΜΘ 10 CAP 2,01 2, BIOVIGOR SYRUP 100 ΜΙ 6,49 8, BISACODYL EC TABS 5ΜΘ 50ΤΑΒ 1,29 1, BISOLAX 5 EC TABS 5MG 50ΤΑΒ 1,29 1, ΒΙΙΤΖ FC TABS 500ΜΘ 20ΤΑΒ 1,62 2,2'4 278 ΒιοκlυΜ TABS 100ΜΘ 30ΤΑΒ 1,66 2, ΒιοκlυΜ-οlυ TABS (100+25)ΜΘΠΑΒ 20ΤΑΒ 2,51 3, BONJELA GEL ( )MG/G 15 G 1,80 2, BRALlX SC TABS (5+2.5jΜGΠΑΒ 30ΤΑΒ 1,40 1, BRAMESTON TABS 2.5MG 30ΤΑΒ 3,50 4, BREVOXYL CREAM 4% 40Θ 3,09 4, BREXIN TABS 20MG 20ΤΑΒ 3,85 5, BROT FC TABS 850ΜΘ 100 ΤΑΒ 3,17 4, BROT TABS 500MG 100 ΤΑΒ 2,07 2, BRUFEN CREAM 10% 100Θ 1,27 1, BRUFEN FC TABS 600MG 24 ΤΑΒ 1,82 2, BRUFEN SC TABS 200MG 30ΤΑΒ 0,78 1, BRUFEN SC TABS 400MG 24 ΤΑΒ 1,37 1, BULFAN SC TABS 400MG 20ΤΑΒ 0,91 1, ΒυΜΕΤΑΝIΟΕ TABS 1ΜΘ 20ΤΑΒ 0,96 1, BURN RELlEF SPRAY ( )ΜΘ/Θ 50 ΜΙ CANISTER 2,85 3, BUSCOPAN INJ. 20MG/ML 6χ1 ΜΙ 1,15 1, USCOPAN PLUS SUPPS (10+800)MG/SUPP 6SUPP 1,35 1, BUSCOPAN PLUS TABS (10+500)ΜGΠΑΒ 20ΤΑΒ 1,73 2, USCOPAN SC TA8S 10ΜΘ 20ΤΑΒ 1,02 1,36 8UTTERCUP ΗΟΝΕΥ & ΙΕΜΟΝ FLAVOUR ΙQUID 298 ( )ΜΘ/ΜΙ 150 ΜΙ 1,94 2, CALCIORAL CHEWABLE TABS 500ΜΘ 20ΤΑ8 0,83 1, CALCIORAL-D3 CHEWABLE TABS (1250ΜΘ+400Iυ)ΠΑΒ 20ΤΑΒ 1,25 1, CALCITONIN GOLGI NASALSPRA Υ 100IU/DOSE 14 DOSE 8,23 10, CALCIUM LACTATE TABS 300ΜΘ 100 ΤΑΒ 0,88 1, CALCIUM-SANDOZ FORTE EFFER TABS 500MG 10ΤΑ8 0,77 1,06 CAL-C-VIT Α EFFERVESCENT Τ ABS 304 (1000ΜG+625ΜG+300IU+15ΜG)ΠΑΒ 10ΤΑ8 1,24 1, CALPOL SIX PLUS SUSPENSION 50ΜΘ/ΜΙ 100 ΜΙ 1,77 2, CALPOL SUGAR FREE INFANT SUSPENSION 24MG/ML 140 ΜΙ 1,76 2, CALPOL SUSPENSION 24MG/ML 140 ΜΙ 1,76 2, CALSYNAR NASALSPRAY 100IU/DOSE 28 DOSE 26,51 35, CAMCOLIT FC TABS 400MG 100 ΤΑΒ 2,97 4, CANCIDAS POWDER FOR SOLUTION FOR INF. 50MGNIAL 1νlΑΙ 296,10 408, CANCIDAS POWDER FOR SOLUTlON FOR INF. 70MGNIAL 1νlΑΙ 375,66 518, CANDIPLAS CREAM 2% 15 G 0,98 1, CANDIPLAS Η CREAM (10+20)MG/G 15 G 1,05 1, CANESTEN CREAM 1% 20Θ 1,49 2, CANESTEN ναθiναι CREAM 1% 35Θ 2,12 2,93

9 625 Α1Α ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ Τ1ΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Τ1ΜΗ 316 CANESTEN VAGINAL CREAM 10% 5G 3,39 4, CAPOTEN TABS 25MG 14ΤΑΒ 1,98 2, CAPOTEN TABS 50MG 14 ΤΑΒ 2,58 3, CARBIMAZOLE FC TABS 5MG 100 ΤΑΒ 2,21 2, CARDILOR TABS 200MG 30ΤΑΒ 1,92 2, CARDOXONE FC TABS 100MG 100 ΤΑΒ 5,03 6, CARDOXONE R SR TABS 200MG 100 ΤΑΒ 9,19 12, CARDURA TABS 2MG 14ΤΑΒ 3,58 4, CARDURA TABS 4MG 14ΤΑΒ 5,33 7, CASCADE SC TABS ( )MGITAB 60ΤΑΒ 1,75 2, CASCADE SC TABS ( )MGITAB 80ΤΑΒ 2,32 3, CASODEX TABS 50MG 28ΤΑΒ 77,29 106, CAΤAFLAM DROPS 1.5% 15 ΜΙ 0,98 1, CATAFLAM SC TABS 50MG 20ΤΑΒ 2,00 2, CAVERIL SC ΤABS 40MG 20ΤΑΒ 0,37 0, CAVERIL SC TABS 80MG 20ΤΑΒ 0,70 0, CAVERJECT POWDER FOR INJ. 20MCG/ML 1 ΜΙ 7,30 10, CEBROTONIN FC Τ ABS 800MG 30ΤΑΒ 2,23 3, CECLOR MR SR TABS 500MG 10ΤΑΒ 4,39 5, CECLOR MR SR TABS 750MG 10ΤΑΒ 6,91 9, CECLOR POWDER FOR SUSPENSION 25MG/ML 100 ΜΙ 3,17 4, CECLOR POWDER FOR SUSPENSION 50MG/ML 100 ΜΙ 5,09 6, CEDOCARD INF.1MG/1ML 10χ10 ΜΙ 18,33 24, CEFAXIN CAPS 250MG 20CAP 2,69 3, CEFAXIN CAPS 500MG 20CAP 2,85 3, CEFAXIN SYRUP 25MG/ML 100 ΜΙ 1,22 1, CEFAXIN SYRUP 50MG/ML 100 ΜΙ 1,80 2, CEFIMED POWDER FOR SUSPENSION 20MG/ML 75 ΜΙ 9,55 12, CEFRADOX CAPS 500MG 15CAP 2,83 3, CEFRADOX POWDER FOR SUSPENSION 100MG/ML 100 ΜΙ 3,78 5, CEFRADOX POWDER FOR SUSPENSION 25MG/ML 100 ΜΙ 2,15 2, CEFRADOX POWDER FOR SUSPENSION 50MG/ML 60 ΜΙ 1,50 2, CEFRADOX POWDER FOR SUSPENSION 50MG/ML 100 ΜΙ 2,49 3, CEFRAX CAPS 250MG 20CAP 2,89 3, CEFRAX CAPS 500MG 20CAP 2,85 3, CEFRAX CAPS 500MG 100 CAP 14,26 19, CEFTRIX POWDER FOR INJ. 1GNIAL 100 νlαι 432,69 575, CEFTRIX POWDER FOR INJ. 1GNIAL 1 νlαι 4,71 6, CEFTRIX POWDER FOR INJ. 1GNIAL 10 νlαι 45,19 60, CEFΤRIX POWDER FOR INJ. 500MGNIAL 10 νlαι 28,85 38, CEFTRIX POWDER FOR INJ. 500MGNIAL 1 νlαι 3,37 4, CEFTRIX POWDER FOR INJ. 500MGNIAL 100 νlαι 278,85 370, CEGROVIΤ EFFERVESCENT TABS 1000MG 10ΤΑΒ 1,51 2, CELEBREX CAPS 200MG 10CAP 5,61 7, CEMAQUIN LOZENGES ( )MG/PIECE 20 PIECE 1,18 1, CENOVIS ANTlOXIDANT TABS 50ΤΑΒ 3,93 5, CENOVIS ZINC PLUS TABS 10MG 100 ΤΑΒ 2,60 3, CERNEVIT VIALS 1 ΑΜΡ 1,92 2, CETROTlDE POWDER FOR INJ. 0.25MGNIAL 7νΙΑΙ 124,09 171, CETROTlDE POWDER FOR INJ. 3MGNIAL 1 νlαι 141,32 195, CHLOROQUINE PHOSPHATE SC TABS 250MG 100 ΤΑΒ 2,96 3, CHLORPROMAZINE SC TABS 100MG 50ΤΑΒ 1,85 2, CHLORPROMAZINE SC TABS 25MG 50 ΤΑΒ 1,02 1, CHLORPROMAZINE SC TABS 50MG 50ΤΑΒ 1,27 1, CHLORPROPAMIDE TABS 250MG 50ΤΑΒ 1,11 1, CHORIOMON INJ. 5000lU WΙΤΗ 2ΜΙ SOLVENT 1 AMP+SOLV 1,67 2,31

10 626 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Τ1ΜΗ 372 CIALlS FC TABS 20MG 4ΤΑΒ 17,00 23, CIBACEN TABS 10MG 14ΤΑΒ 3,82 5, CIBADREX FC TABS ( )ΜGΠΑΒ 28ΤΑΒ 7,78 10, CIBADREX TABS (20+25)ΜGΠΑΒ 28ΤΑΒ 9,65 13, CICATRIN CREAM 30G 1,85 2, CICATRIN POWDER 15 G 1,11 1, CIDOMYCIN ΑDυι Τ INJ. 40MG/ML 5χ2 ΜΙ 7,83 10, CIFEX POWDER FOR SUSPENSION 20MG/ML 75 ΜΙ 10,05 13, CIFEX POWDER FOR SUSPENSION 20MG/ML 37.5 ΜΙ 5,57 7, CIFEX TABS 200MG 7ΤΑΒ 7,26 9, CIFEX TABS 400MG 7ΤΑΒ 13,07 17, CILAMOX CAPS 500MG 20CAP 2,01 2, CILEST TABS ( )ΜGΠΑΒ 21 ΤΑΒ 2,40 3, CILOX FC TABS 200MG 10ΤΑΒ 3,84 5, CILOX FC TABS 400MG 10ΤΑΒ 7,68 10, CILOXAN ΕΥΕ DROPS 0.3% 5 ΜΙ 1,95 2, CIMEXON EFFERVESCENT Τ ABS 10ΤΑΒ 1,64 2, CINNARON CAPS 75MG 20CAP 1,17 1, CINNARON Τ ABS 25MG 50ΤΑΒ 1,19 1, CINNARON TABS 75MG 20ΤΑΒ 1,17 1, CIPROBAY FC TABS 250MG 10ΤΑΒ 4,40 6, CIPROBAY FC TABS 500MG 10ΤΑΒ 8,27 11, CIPROBAY INF. 2MG/ML 100 ML 11,52 15, CIRCUS CHEWS COMPLETE TABS 60ΤΑΒ 4,69 6, CIRRUS CAPS (5+120)MG/CAP 14CAP 3,03 4, CITIVIR CREAM 5% 3G 1,51 2, CITIVIR ORAL SUSPENSION 80MG/ML 100 ΜΙ 7,61 10, CLAFORAN ιν POWDER FOR INJ. 1GNIAL 1 νlαι 3,29 4, CLARANTIN CAPS 100MG 20CAP 1,77 2, CLAREM FC TABS 250MG 14 ΤΑΒ 6,68 9, CLAREM FC TABS 500MG 14ΤΑΒ 12,57 16, CLARITYNE SYRUP 1MG/ML 120 ΜΙ 2,17 2, CLARITYNE TABS 10MG 21ΤΑΒ 3,15 4, CLARITYNE-D TABS (5+120)ΜGΠΑΒ 14 ΤΑΒ 1,77 2, CLENIL FORTE SPRAY 250MCG/DOSE 200 DOSE 5,92 7, CLERON POWDER FOR SUSPENSION 25MG/ML 100 ML 6,07 8, CLERON TABS 250MG 14ΤΑΒ 6,68 9, CLERON TABS 500MG 14ΤΑΒ 12,36 16,44 2χΟ.2 ML 410 CLEXANE INJ. 20MG(2000IU)/0.2ML SYRINGE 2,90 4,00 2χΟ.4 ΜΙ 411 CLEXANE INJ. 40MG(4000IU)/0.4ML SYRINGE 5,21 7,18 2χΟ.8 ΜΙ 412 CLEXANE INJ. 80MG(8000IU)/0.8ML SYRINGE 8,13 11, CLlNIMIX N14G30E INJ ΜΙ 22,27 30, CLINOLEIC INF. 20% (80+20)Μυ100ΜΙ 500 ΜΙ 9,73 12, CLINOMEL Ν4-550 lnf ΜΙ 20,50 27, CLOMIPRAMINE FC TABS 10MG 20ΤΑΒ 0,47 0, CLOMIPRAMINE FC TABS 25MG 20ΤΑΒ 0,92 1, CLOMIPRAN FC Τ ABS 25MG 40ΤΑΒ 1,85 2, CLONOTRIL TABS 0.5MG 30ΤΑΒ 0,90 1, CLONOTRIL TABS 2MG 30ΤΑΒ 0,90 1, CLOPERAN TABS 10MG 30ΤΑΒ 0,89 1, CLOPIXOUACUPHASE INJ. 50MG/ML 2 ΜΙ 3,20 4, CLOXACILLlN CAPS 250MG 20CAP 2,22 2, CLOXACILLIN CAPS 500MG 20CAP 3,33 4, CLOXILAN CAPS 250MG 20CAP 2,22 2,95

11 627 AlA ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ Τ1ΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤιΜΗ 426 CLOXILAN CAPS 500MG 20CAP 3,70 4, CLOZAPINE 100 TABS 100MG 50ΤΑΒ 13,63 18, CO-CODAMOL TABS (30+400)MGITAB 500 ΤΑΒ 3,33 4, CO-CODAMOL TABS (30+400)MGITAB 20ΤΑΒ 1,12 1, COCOIS ΟIΝΤΜΕΝΤ ( )MG/G 40 G 3,08 4, CODAFEN CONTlNUS TABS (20+300)MGITAB 30ΤΑΒ 3,23 4, CODANOL TABS (20+521)MGITAB 20ΤΑΒ 3,10 4, CO-DIOVAN FC TABS (25+160)MGITAB 28ΤΑΒ 15,98 22, CO-DIOVAN TABS ( )MGITAB 28ΤΑΒ 15,39 21, CO-DIOVAN TABS ( )MGITAB 28ΤΑΒ 11,65 16, COLMIFEN TABS 10MG 100 ΤΑΒ 5,28 7, COLONORM TABS 7MG 40ΤΑΒ 1,54 2, COLPOCIN-T INF. 5MG/ML 100 ΜΙ 1,55 2,06 COMBIVENT METERED DOSE INHALER 439 ( )MG/DOSE 10 ΜΙ 4,15 5,73 COMBIVENT υνiτ DOSE νlαι SOLUTlON FOR IΝΗΑΙΑΤιΟΝ 440 ( )MG/2.5ML 30Χ2.5 ΜΙ 10,18 14, COMTAN TABS 200MG 30ΤΑΒ 17,16 23, COMTREX COLD FC TABS ( )MGITAB 24ΤΑΒ 0,49 0, CONCOR FC TABS 5MG 30ΤΑΒ 2,78 3, CONTRACTUBEX COMPOSITUM GEL ( )MG/G 10G 1,67 2, CONTRACTUBEX COMPOSITUM GEL ( )MG/G 20G 3,33 4, CONTROLOC GASTRO-RESIST ΑΝΤ Τ ABS 40MG 14ΤΑΒ 9,93 13, CONTROLOC ιν POWDER FOR INJ. 40MGNIAL 1 νlαι 3,65 4, CONTROLOC TABS 20MG. 14 ΤΑΒ 6,46 8, CORDARONE INJ. 50MG/ML 6Χ3 ΜΙ 3,95 5, CORDARONE TABS 200MG 30ΤΑΒ 6,09 8, CORDICANT RETARD SR TABS 20MG 30ΤΑΒ 4,83 6, CO-RENITEC TABS ( )MGITAB 14ΤΑΒ 3,38 4, COROTROPE EC TABS 2.5MG 100 ΤΑΒ 2,40 3, COROTROPETABS5MG 100 ΤΑΒ 1,10 1, CORTlMYCIN DERMAL CREAM ( )MG/G 30G 2,00 2, CORTlPHENOL Η ΕΥΕ ΟIΝΤΜΕΝΤ (10+10)MG/G 4G 1,18 1, COSALGESIC FC TABS ( )MGITAB 100 ΤΑΒ 1,35 1, COSOPT OPHTHALMIC SOLUTlON ( )MG/ML 5 ΜΙ 9,57 13, COSTI TABS 10MG 30ΤΑΒ 1,71 2, COTINAZIN CREAM 1% 30G 1,55 2, COTlNAZIN POWDER 1% 30G 1,06 1, COTlNAZIN SPRAV 1% 30 ΜΙ 1,15 1, COTRIM TABS (400+80)MGITAB 500 ΤΑΒ 11,54 15, COTRIM TABS (400+80)MGITAB 1000 ΤΑΒ 22,12 29, COUNTERPAIN CREAM ( )MG/G 100 G 1,19 1, COVERSVL TABS 4MG 30ΤΑΒ 11,18 15, COZAAR FC TABS 50MG 28ΤΑΒ 11,24 15, CREDANIL TABS (10+100)MGITAB 50ΤΑΒ 3,33 4, CREDANIL TABS (25+100)MGITAB 50ΤΑΒ 3,62 5, CREDANIL TABS (25+250)MGITAB 50ΤΑΒ 4,80 6, CREON CAPS 150MG 100 CAP 8,81 11, CRESTOR FC TABS 10MG 7ΤΑΒ 3,70 5, CRESTOR FC TABS 10MG 28ΤΑΒ 14,31 19, CRESTOR FC TABS 20MG 28ΤΑΒ 22,37 30, CRESTOR FC TABS 40MG 28ΤΑΒ 29,63 39, CRIXIVAN CAPS 400MG 180 CAP 183,88 253, CROMOHEXAL ΕΥΕ DROPS 20MG/ML 10 ΜΙ 1,37 1, CRYSTACIDE CREAM 1% 10 G 1,93 2,66

12 628 AlA ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣίΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 479 CUSITRIN ΙΟΤΙΟΝ 0.3% 140 ΜΙ 1,99 2, CUSITRIN SHAMPOO 0.4% 140 ΜΙ 1,73 2, CUTIVATE CREAM 0.05% 15 G 1,33 1, CYCLOGEST PESSARIES 400MG 15 PIECE 7,72 10, CYCLOGYLEYEDROPS1% 15 ΜΙ 2,35 3, CYCLOVAX CREAM 5% 10 G 5,07 7, CYCLOVAX TABS 200MG 30ΤΑΒ 16,92 22, CYCLOVAX TABS 400MG 10ΤΑΒ 6,65 8, CYCLOVAX TABS 800MG 10 ΤΑΒ 12,57 16, D TCOQINJ. 10 DOSE 1,47 1, D Τ COQINJ. 1 SYRINGE 0,80 1, DTVAXINJ. 1 DOSE 0,72 0, οτναχ INJ. 10 DOSE 0,93 1, DAKTACORT CREAM (10+20)MG/G 15 G 1,32 1, DAKTARIN CREAM 2% 15 G 1,23 1, DAKTARIN CREAM 2% 30G 2,05 2, DAKTARIN ΙΟΤΙΟΝ 2% 30 G 2,01 2, DAKTARIN ORAL GEL 2% 40G 2,59 3, DAKTARIN POWDER 2% 20G 1,22 1, DAKTARIN TINCTURE 2% 30 ΜΙ 0,81 1, DALACIN C CAPS 150MG 16CAP 3,17 4, DALACIN C CAPS 300MG 16CAP 5,91 8, DALACIN C INJ. 150MG/ML 4ΜΙ 3,62 4, DALACIN Τ ΙΟΤΙΟΝ 1% 30 ΜΙ 3,25 4, DALACIN Τ TOPIC SOLUTION 10MG/ML 30 ΜΙ 3,59 4, DALACIN VAGINAL CREAM 2% 40G 8,28 11, ΟΑΝΟΟΙΟΙ CAPS 200MG 30CAP 11,54 15, ΟΑΝΟΙ CAPS 200MG 100 CAP 50,43 69, ΟΑΟΝΙΙ TABS 5MG 30ΤΑΒ 1,44 1, DAPRIL TABS 10MG 30ΤΑΒ 4,08 5, DAPRIL Τ ABS 20MG 20ΤΑΒ 3,77 5, DAPRIL TABS 20MG 30ΤΑΒ 5,66 7, DAPRIL TABS 5MG 30ΤΑΒ 2,15 2, ΟΑΖΙΙ TABS 60MG 50ΤΑΒ 3,24 4, ΟΑΖΙΙ TABS 90MG 50ΤΑΒ 4,10 5, ΟΕΑΝΧΙΤ SC TABS (0.5+10)ΜGΠΑΒ 50ΤΑΒ 2,72 3, DECADRON ELIXIR 0.1MG/ML 100 ΜΙ 3,21 4, DECA-DURABOLIN INJ. 50MG/ML 1 ΜΙ 2,54 3, DECAPEPTYL INJ. 0.1MG/ML 7 ΑΜΡ 22,63 31, DECAPEPTYL POWDER FOR INJ. 3.75MGNIAL 1νΙΑΙ 81,45 112, DECLOBAN ΟIΝΤΜΕΝΤ 0.05% 30G 1,13 1, ΟΕΝΑΖΟΧ TABS 30MG 50ΤΑΒ 3,07 4, ΟΕΝΑΖΟΧ TABS 30MG 30ΤΑΒ 1,92 2, ΟΕΝΑΖΟΧ TABS 60MG 30ΤΑΒ 1,94 2, ΟΕΝΑΖΟΧ TABS 60MG 50ΤΑΒ 3,24 4, ΟΕΝΕΧ TABS 100MG 100 ΤΑΒ 5,18 6, ΟΕΡΑΚΙΝΕ CHRONO TABS 500MG 30ΤΑΒ 4,50 6, ΟΕΡΑΚΙΝΕ GASTRO-RESISTANT TABS 200MG 40ΤΑΒ 1,76 2, ΟΕΡΑΚΙΝΕ GASTRO-RESISTANT TABS 500MG 40ΤΑΒ 3,95 5, ΟΕΡΑΚΙΝΕ ORAL SOLUTION 200MG/ML 40 ΜΙ 2,26 3, ΟΕΡΟΝ EFFERVESCENT TABS 1000MG 8ΤΑΒ 0,46 0, ΟΕΡΟΝ SYRUP 24MG/ML 120 ΜΙ 0,52 0, ΟΕΡΟΝ TABS 500MG 20ΤΑΒ 0,22 0, ΟΕΡΟΝ νιτ C EFFERVESCENT TABS ( )ΜGΠΑΒ 20ΤΑΒ 0,63 0, DEPRIM SUSPENSION (40+8)MG/ML 100 ΜΙ 1,06 1, DEPRIM TABS (400+80)ΜGΠΑΒ 20ΤΑΒ 1,14 1,52

13 629 AlA ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ Τ1ΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Τ1ΜΗ 535 DERM-AID CREAM 0.5% 30 G 2,45 3, DERMOVATE CREAM 0.05% 25G 2,06 2, DERMOVATE ΟIΝΤΜΕΝΤ 0.05% 25 G 1,97 2, DERMOVATE-NN CREAM (0.5MG+5MG+1TH U)fG 25G 2,11 2, DEROCTYL TABS 5MG 30ΤΑΒ 0,63 0, DESTlROL FC TABS ( )MGITAB 50ΤΑΒ 0,66 0, DETRUSITOL TABS 2MG 28ΤΑΒ 11,05 15, ΟΕνοοlι TABS 50MG 20ΤΑΒ 1,32 1, ΟΕΧΑ RHINASPRAY Ν NASAL SPRAY ( )MGIDOSE 10 ΜΙ 3,12 4, DEXA-GENTAMICIN ΕΥΕ DROPS (1+5)MGIML 5 ΜΙ 1,37 1, DEXALOCAL CREAM 0.1% 20G 2,26 3, DEXALOCAL ΟIΝΤΜΕΝΤ 0.1% 20G 2,34 3, DEXALOCAL SOΙUTlON 0.1% 30 ΜΙ 3,11 4, DEXALOCAL-F CREAM (1+5)MGIG 20 G 2,45 3, ΟΕΧΑΜΕΟ ELIXIR O.1MGIML 100 ΜΙ 2,48 3, ΟΕΧΑΜΕΟ INJ. 4MGlML 10χ1 ΜΙ 9,00 11, DEXAMED INJ. 4MGlML 10χ2 ΜΙ 12,00 15, DEXAMED inj. 4MGlML 100χ2 ΜΙ 92,01 122, DEXAMED INJ. 4MGlML 100 ΜΙ 67,33 89, DEXAMED TABS 0.5MG 100 ΤΑΒ 4,13 5, DEXAMYTREX ΕΥΕ DROPS (1+5)MGIML 5 ΜΙ 1,86 2, DEXAMYTREX ΕΥΕ ΟIΝΤΜΕΝΤ (0.3+3)MGIG 3G 1,35 1, DEXASAL ΥΙ ΟIΝΤΜΕΝΤ (1.2+30)MGIG 20G 2,47 3, DEXASALYL SOLUTlON (1.2+20)MGIML 30 ΜΙ 3,22 4, DEXTROSE 5% ιν INF. PARENTERAL SOLUTlON 5% 500 ΜΙ 0,49 0, DEXTROSE 5% ιν INF. PARENTERAL SOLUTlON 5% 100 ΜΙ 0,42 0, DEXTROSE 5% lν INF. PARENTERAL SOLUTlON 5% 1000 ΜΙ 0,57 0, DHC CONTlNUS SR TA8S 60MG 10ΤΑΒ 2,08 2,7ϊ 563 ΟΙΑΒΕΤΟΝΕ CAPS 30CAP 3,24 4, DIACOL SYRUP 1.8MGIML 200 ΜΙ 3,07 4, DIAMICRON TABS 80MG 60ΤΑΒ 6,10 8, DiANE-35 TA8S ( )MGITAB 21 ΤΑ8 2,98 4, ΟΙΑΖΕΜ FC TA8S 60MG 30ΤΑΒ 1,94 2, ΟΙΑΖΕΡΑΜ INJ. 5MGlML 50χ2 ΜΙ 9,87 13, DICETEL FC TA8S 50MG 20ΤΑΒ 1,82 2, DICLAC 50 ΗΕΧΑΙ TA8S 50MG 20ΤΑΒ 1,05 1, DICLAC 75 ΙΟ ΗΕΧΑΙ SR TABS 75MG 20ΤΑΒ 0,92 1, DICLAC INJ. 25MGlML 5Χ3 ΜΙ 0,98 1, DICLOREUM EC TABS 50MG 30ΤΑΒ 1,71 2, DICLOXIL CAPS 250MG 20CAP 3,32 4, DICLOXIL CAPS 500MG 20 CAP 6,29 8, DICYNONE 500 TA8S 500MG 20ΤΑΒ 1,26 1, DICYNONE INJ. 125MGfML 4Χ2 ΜΙ 1,89 2, picynone INJ. 125MGfML 100χ2 ΜΙ 44,35 58, DIDRALIN TABS 50MG 30ΤΑΒ 1,93 2, DIFENE ουαι RELEASE CAPS 75MG 20 CAP 2,47 3, ΟΙΙΑΡΑΝ CAPS 150MG 1 CAP 3,70 4, DILATREND TABS 25MG 30ΤΑΒ 7,70 10, DILATREND TABS 6.25MG 30ΤΑΒ 4,68 6, ΟΙΙΖΕΜ SR TABS 90MG 30ΤΑΒ 3,07 4, ΟΙΙΖΕΜ TABS 60MG 30ΤΑΒ 2,43 3, ΟΙΜΕΤΑΡΡ ELIXIR (0.2+3)MGIML 118 ΜΙ 2,93 3,90 ΟΙΟΜΙΥΤΕ (NATURAL, 8LACKCURRANT) SACHETS 587 ( )GfSAC ΗΕΤ 20 SACHET 2,86 3, οιοναν FC TA8S 160MG 28ΤΑΒ 15,09 20, οlοναν FC TABS 40MG 28ΤΑΒ 8,05 10,71

14 630 ΑΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 590 οιοναν FC TABS 80MG 28ΤΑΒ 11,09 15, οιονοι PLUS AF TABS ( )ΜGΠΑΒ 50ΤΑΒ 1,74 2,31 οιονοι PLUS TROPlCAL FRUlT SUSPENSlON 592 ( )MG/ML 350 ΜΙ 1,74 2, DlPRlVAN lnj. 10MG/ML 5Χ20 ΜΙ 10,28 13, DlPRlVAN lnj. 20MG/ML 50 ΜΙ 8,76 11, DlSPAGENT ΕΥΕ ΟΙΝΤΜΕΝΤ 5MG/G 5G 2,69 3, DISPRIN DIRECT DISPERSIBLE TABS 300MG 16ΤΑΒ 0,59 0, DISPRIN EXTRA TABS ( )ΜGΠΑΒ 16ΤΑΒ 1,40 1, DISPRIN TABS 300MG 16ΤΑΒ 0,54 0, DISTALGESIC TABS ( )ΜGΠΑΒ 100 ΤΑΒ 1,70 2, DITROPAN SCORED TABS 5MG 60ΤΑΒ 4,08 5, DIUMIDE-K SR TABS (40+600)ΜGΠΑΒ 30ΤΑΒ 3,02 4, οινιοοι SC TABS 10MG 20ΤΑΒ 0,79 1, DOBUTAMINE HCL INJ. 12.5MG/ML 20 ΜΙ 3,90 5, DOGMATlL CAPS 50MG 30CAP 2,47 3, DOLOGESIC FC TABS ( )ΜGΠΑΒ 50ΤΑΒ 0,66 0, οοιναν SC TABS ( )ΜGΠΑΒ 20ΤΑΒ 2,32 3, ΟΟΡΑΜΙΝΕ HCL INJ. 40MG/ML 5χ5 ΜΙ 4,10 5, DORALIN DRAGEES 40MG 30ΤΑΒ 4,38 6, DORMICUM FC TABS 7.5MG 10ΤΑΒ 1,27 1, DORMICUM INJ. 5MG/ML 5χ3 ΜΙ 7,36 9, DOSTlNEX TABS 0.5MG 2ΤΑΒ 6,93 9, οονοβετ ΟIΝΤΜΕΝΤ ( )MG/G 60G 28,83 39, DOVONEX CREAM 50MCG/G 30G 6,34 8, οονονεχ ΟIΝΤΜΕΝΤ 50MCG/G 30G 6,52 9, οονονεχ SCALP SOLUTlON 50MCG/ML 60 ΜΙ 10,00 13, ΟΟΧΑΤ CAPS 100MG 10 CAP 0,93 1, ΟΟΧΑΤ FC TABS 100MG 10ΤΑΒ 0,93 1, ΟΟΧΑΤ TABS 50MG 10ΤΑΒ 0,66 0, DOXIPROCT ΟIΝΤΜΕΝΤ (40+20)MG/G 30G 2,52 3, DOXIPROCT PLUS ΟIΝΤΜΕΝΤ ( )MG/G 20 G 1,27 1, DOXIPROCT PLUS SUPPS ( )MG/SUPP 8SUPP 1,63 2, DOXIPROCT SUPPS (250+40)MG/SUPP 10 SUPP 1,81 2, DOXIUM CAPS 500MG 30 CAP 3,68 5, οοχινενiι GEL (20+20)MG/G 40G 1,74 2, DRILL LOZENGES (3+0.2)MG/PIECE 18 PIECE 1,31 1, DUINUM TABS 50MG 10ΤΑΒ 2,55 3, DULCOLAX SC TABS 5MG 30ΤΑΒ 1,01 1, DULSANA EXPECTORANT SYRUP ( )MG/ML 100 ΜΙ 2,08 2, DULSANA ΜΙΙΟ SYRUP ( )MG/ML 100 ΜΙ 1,99 2, DULSANA ννlτη CODEINE SYRUP ( )MG/ML 100 ΜΙ 2,24 2, ουμοχiν FC TABS 100MG 10ΤΑΒ 0,93 1, ουμοζοι FC TABS 500MG 24ΤΑΒ 3,78 5, ουμοζοι TABS 250MG 24ΤΑΒ 2,88 3, DUPHALAC SYRUP 670MG/ML 300 ΜΙ 1,81 2, DUPHASTON TABS 10MG 20ΤΑΒ 2,83 3, DUROGESIC PATCHES 100MCG/H,10MG/PIECE 5 PIECE 62,03 85, DUROGESIC PATCHES 25MCG/H, 2.5MG/PIECE 5 PIECE 21,05 28, DUROGESIC PATCHES 50MCG/H, 5MG/PIECE 5 PIECE 36,69 50, DUSPATALIN RETARD CAPS 200MG 30CAP 6,35 8, DUSPATALIN SC TABS 135MG 50ΤΑΒ 3,43 4, DUSPATALIN SUSPENSION 10MG/ML 200 ΜΙ 3,50 4, DYSMENOL FC TABS 550MG 16ΤΑΒ 1,64 2, DYSMENOL FC TABS 550MG 30ΤΑΒ 3,08 4,25

15 631 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Τ1ΜΗ 644 DYSPORT INJ. 500UNITSNIAL 2νΙΑΙ 270,50 373, EBASTEL SOLUTION 1 MG/ML 120 ΜΙ 2,69 3, EBASTEL TABS 10MG 20ΤΑΒ 4,56 6, EBRILON TABS 250MG 20ΤΑΒ 7,21 9, ΕΟΑΜΟΧ CAPS 250MG 20CAP 2,00 2, ΕΟΑΜΟΧ CAPS 500MG 20CAP 2,01 2, ΕΟΑΜΟΧ POWDER FOR ORAL SUSPENSION 25MG/ML 100 ΜΙ 1,38 1, ΕΟΑΜΟΧ POWDER FOR ORAL SUSPENSION 50MG/ML 100 ΜΙ 1,45 1, EDERMA CREAM ( )MG/G 50G 1,76 2, EFEMOLINE ΕΥΕ DROPS (1+0.25)MG/ML 5 ΜΙ 2,43 3, EFEXOR TABS 37.5MG 28ΤΑΒ 8,26 11, EFEXOR TABS 75MG 28ΤΑΒ 14,29 19, EFEXOR XR CAPS 150MG 28CAP 30,44 42, EFEXOR XR CAPS 75MG 28CAP 15,73 21, EFFORTIL DROPS 7.5MG/ML 15 ΜΙ 0,55 0, ELECTROLADE SACHETS ( )G/SACHET 20 SACHET 4,94 6, ΕΙΕνlτ PRONATAL FC TABS 30ΤΑΒ 3,01 4, ELIDEL CREAM 1% 15 G 10,07 13, ΕΙΙΟΕΙ CREAM 1% 30G 18,16 25, ΕΙΙΝΑΡ TABS 100MG 20ΤΑΒ 1,71 2, ΕΙΙΤΑΝ INJ. 5MG/ML 10χ2 ML 0,85 1, ELlTAN SUPPS 10MG 10 SUPP 0,56 0, ΕΙΙΤΑΝ SUPPS 20MG 10 SUPP 0,72 0, ΕΙΙΤΑΝ TABS 10MG 40ΤΑΒ 1,47 1, ELMETACIN SPRAY SOLUTION 1% 50 ΜΙ 2,61 3, ΕΙΜΕΤΙΝ TABS 100MG 6ΤΑΒ 0,98 1, ΕΙΜΕΤΙΝ TABS 100MG 500 ΤΑΒ 20,19 26, ΕΙΜΕΤΙΝ TABS 100MG 100 ΤΑΒ 4,82 6, ΕΙΜΕΤΙΝ TABS 100MG 1000 ΤΑΒ 30,78 40, ELOCON CREAM 0.1% 25 G 2,78 3, ELOCON ΙΟΤΙΟΝ 0.1% 30 ΜΙ 2,43 3, ELOCON ΟIΝΤΜΕΝΤ 0.1% 25 G 2,73 3, ΕΙ ΥΖΟΙ DENTAL GEL 25% 1G 17,66 24, EMADINE ΕΥΕ DROPS 0.05% 5 ΜΙ 4,83 6, EMFORAL FC TABS 10MG 50ΤΑΒ 0,50 0, EMFORAL FC TABS 40MG 50ΤΑΒ 1,44 1, EMLA CREAM (25+25)MG/G 30 G 4,92 6, ENGERIX Β PEDIATRIC SUSPENSION FOR INJ. 0.5 ΜΙ 3,98 5, ENGERIX-B SUSPENSION FOR INJ. 1 ΜΙ 4,33 5, ENTOCORT CAPS 3MG 50CAP 15,58 20, ENTOCORT ΕΝΕΜΑ 0.02MG/ML. 7ΕΝΕΜΑ 19,68 26, ΕΡΑΙΟΝ FC TABS 25MG 30ΤΑΒ 1,08 1, ΕΡΑΙΟΝ FC TABS 50MG 20ΤΑΒ 1,45 2, ΕΡΑΝυΤΙΝ CAPS 100MG 100 CAP 1,54 2, ΕΡΟΚΕΙΑΝ ΙΟΤΙΟΝ 2% 60 ΜΙ 10,69 14, EPSITRON TABS 25MG 20ΤΑΒ 2,26 3, EPSITRON TABS 50MG 20ΤΑΒ 2,95 4, ERCEFURYL CAPS 200MG 28CAP 2,11 2, ERMYCED POWDER FOR SUSPENSION 25MG/ML 100 ΜΙ 1,14 1, ERMYCED POWDER FOR SUSPENSION 50MG/ML 100 ΜΙ 2,00 2, ERMYCIN FC TABS 250MG 20ΤΑΒ 2,19 2, ERMYCIN FC TABS 500MG 12ΤΑΒ 1,92 2, ERYLIIK GEL ( )MG/G 30 G 1,54 2, ERYTHRAN TABS 250MG 10ΤΑΒ 1,47 1,96 ERYTHROMYCIN LACTOBIONATE POWDER FOR INJ. 698 ( )MGNIAL 1 νlαι 4,82 6,41

16 632 Α1Α ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤιΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤιΜΗ 699 ESMERON INJ. 10MG/ML 12χ5 ΜΙ 34,52 45, ESTRACOMB TTS, 4MG/PIECE, (10+30)MG/PIECE 4+4 PIECE 8,64 11, ESTRADERM TTS 25MCG, 2MG/PIECE 6 PIECE 2,64 3, ESTRADERM TTS 50MCG, 4MG/PIECE 6 PIECE 3,10 4, ESTRAGEST TTS PATCH SYSTEM (5+15)MG/PIECE 8 PIECE 3,62 4, ESTROFEM FC Τ ABS 2MG 28ΤΑΒ 3,29 4, ETlDRONATE GOLGI CAPS 400MG 14CAP 3,87 5, EUCARBON TABS 30ΤΑΒ 1,22 1, EUCARBON TABS 100 ΤΑΒ 2,35 3, EUGLUCON FC TABS 5MG 30ΤΑΒ , EUTHYROX TABS 100MCG 100 ΤΑΒ 1,72 2, EUTHYROX TABS 50MCG 100 ΤΑΒ 1,65 2, EVISTA TABS 60MG 28ΤΑΒ 16, EVOREL 50 TTS, 3.2MG/PIECE 8 PIECE 4,33 5, ΕΧΕΙΟΝ CAPS 1.5MG 28CAP 24,69 34, ΕΧΕΙΟΝ CAPS 3MG 28CAP 24, ΕΧΕΙΟΝ CAPS 4.5MG 28CAP 24,87 34, ΕΧΕΙΟΝ CAPS 6MG 28CAP , ΕΧΕΙΟΝ SOLUTlON 2MG/ML 120 ΜΙ 52,60 69, EXOCIN ΕΥΕ DROPS 0.3% 5 ΜΙ 1,58 2, ΕΧΟLlΤ ELIXIR 0.8MG/ML 100 ΜΙ 1,18 1, EZETROL TABS 10MG 28ΤΑΒ 22,29 30, ΕΖΙΡΟΙ EC CAPS 20MG 14CAP 6,59 8, FALCISTAT TABS (25+500)ΜGΠΑΒ 4ΤΑΒ 1,12 1, FAMOPSIN AC FC TABS 10MG 20ΤΑΒ 2, FAMOPSIN FC TABS 20MG 20ΤΑΒ 4,59 6, FAMOPSIN FC TABS 20MG 30ΤΑΒ 4,76 6, FAMOPSIN FC TABS 40MG 10ΤΑΒ 3,85 5, FAMVIR TABS 125MG 10ΤΑΒ 8,88 12, FAMVIR TABS 250MG 21 ΤΑΒ 60,28 83, FAST POWDER ( )MG/G 10 G 0,96 1, FASTUM GEL 2.5% 50G 1,70 2, FASTUM GEL 2.5% 100 G 3,12 4, FASTURTEC INF.1.5MGNIAL ννιτη SOLVENT 3 νιαι 141,87 195, FAVERIN TABS 100MG 30ΤΑΒ 10,24 14, FAVERIN TABS 50MG 60ΤΑΒ 11,05 15, FELDENE DISPERSIBLE TABS 10MG 20ΤΑΒ 1,39 1, FELDENE DISPERSIBLE TABS 20MG 10ΤΑΒ 1,32 1, FELDENE GEL 0.5% 50G 1,12 1, FELDENE ΙΜ INJ. 20MG/ML 5χ1 ΜΙ 1,27 1, FELDENE SUPPS 20MG 10 SUPP 1,98 2, FELEXIN CAPS 250MG 20CAP 2,30 3, FELEXIN CAPS 500MG 20CAP 2,85 3, FELEXIN POWDER FOR SUSPENSION 25MG/ML 100 ΜΙ 1,22 1, FELEXIN POWDER FOR SUSPENSION 50MG/ML 100 ΜΙ 1,80 2, FEMOSTON TABS (10+2)ΜGΠΑΒ, 2ΜGΠΑΒ ΤΑΒ 3,42 4, FENAMON SOFT CAPS 10MG 30CAP 2,45 3, FENAMON SR TABS 20MG 20ΤΑΒ 3,00 3, FENISTlL 24 SR CAPS 4MG 10CAP 1,80 2, FENISTlL GEL 0.1% 30G 1,75 2, FENISTlL ORAL DROPS 1MG/ML 20 ΜΙ 1,80 2, FENISTlL SYRUP 0.1MG/ML 100 ΜΙ 1,53 2, FENTANYL CITRATE INJ. 50MCG/ML 5Χ2 ΜΙ 1,63 2, FENTANYL INJ. 50MCG/ML 2ΜΙ 0,25 0, FERROUS FUMARATE FC TABS 200MG 50ΤΑΒ 1,12 1, FERROUS GLUCONATE FC TABS 300MG 50ΤΑΒ 1,26 1,68

17 633 Α1Α ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤιΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤιΜΗ 755 FERROUS GLUCONATE SC TABS 300MG 50ΤΑΒ 1,48 1, FLAGENTYL FC TABS 500MG 4 ΤΑΒ 2,11 2, FLAGYL INF. 5MG/ML 100 ΜΙ 2,55 3, FLAGYL TABS 400MG 14ΤΑΒ 2,21 3,05 FLAVACO V1fITH HYDROCORTlSONE OTlC DROPS 759 ( )MG/10ML 10 ΜΙ 2,24 2,98 FLAVOBION-C POWDER ΙΝ SACHETS 760 ( )MG/SACHET 20 SACHET 1,57 2, FLECOXIN ELIXIR O.8MG/ML 100 ΜΙ 0,96 1, FLECOXIN TABS 4MG 20ΤΑΒ 0,46 0, FLECOXIN TABS 8MG 20ΤΑΒ 0,58 0, FLECTOR ΕΡ GEL 1% 60G 1,03 1, FLECTOR ΕΡ GEL 1% 100 G 1,78 2, FLECTOR ΕΡ TlSSUGEL PLASTER 1% 5 PIECE 3,45 4, FLECTOR TABS 100MG 10ΤΑΒ 1,39 1, FLECTOR TABS 50MG 20ΤΑΒ 1,17 1, FLEET Αουι TS ΕΝΕΜΑ ( )MG/ML 125 ΜΙ 0,69 0, FLEET GL YCERIN FOR INFANTS SUPPS 2G 12 SUPP 0,89 1, FLEET GL YCERIN SUPPS 2G 24SUPP 1,64 2, FLEET PAEDIATRIC ΕΝΕΜΑ ( )MG/ML 65 ΜΙ 0,68 0, FLETCHER'S PREDENEMA ΕΝΕΜΑ 0.2MG/ML 100 ΜΙ 0,93 1, FLEXIN CONTlNUS SR ΤABS 75MG 28ΤΑΒ 4,58 6, FLlXONASE AQUEOUS NASALSPRAY 0.05%/METERED DOSE 120 DOSE 6,25 8, FLlXOTlDE DISKUS 100MCG/DOSE 120 DOSE 5,84 7, FLlXOTlDE DISKUS 250MCG/DOSE 60 DOSE 5,95 8, FLlXOTlDE DISKUS 50MCG/DOSE 60 DOSE 12,72 17, FLlXOTlDE EVOHALER 125MCG/DOSE 60 DOSE 6,50 8, FLlXOTlDE NEBULES IΝΗΑΙΑΤιΟΝ 0.5MG/2ML 10χ2 ΜΙ 5,78 7, FLOGOSTOP TABS 100MG 30ΤΑΒ 2,57 3, FLOPRIN FC TABS 400MG 110 ΤΑΒ 7,68 10, FLUARIX INJ. 0.5 ΜΙ 3,17 4, FLUATON PVA ΕΥΕ DROPS 0.1% 5ΜΙ 2,22 2, FLUCON ΕΥΕ DROPS 0.1% 5 ΜΙ 1,78 2, FLUCOZAL CAPS 100MG 10 CAP 27,56 36, FLUCOZAL CAPS 150MG 1CAP 3,88 5, FLUCOZAL CAPS 200MG 10 CAP 51,79 71, FLUCOZAL CAPS 50MG 7CAP 7,22 9, FLUCOZAL CAPS 50MG 14CAP 13,78 18, FLUDEX TABS 2.5MG 30ΤΑΒ 3,69 5, FLUIBRON SYRUP 3MG/ML 200 ΜΙ 1,52 2, FLUOCARIL BI-FLUORE ANISE TOOTHPASΤE ( )MG/G 75 ΜΙ 1,65 2, FLUOCARIL BI-FLUORE ΜΙΝΤ TOOTHPASTE ( )MG/G 75 ΜΙ 1,65 2,27 FLUOCARIL BI-FLUORE STRONG ΜΙΝΤ TOOTHPASTE 795 ( )MG/G 75 ΜΙ 1,65 2, FLUOCIM CAPS 20MG 30 CAP 7,08 9, FLUOMIZIN VAGINAL ΤABS 10MG 6ΤΑΒ 2,60 3, FLUOXETlNE CAPS 20MG 30 CAP 5,64 7, FΙUROZIN SC TABS 100MG 20ΤΑΒ 2,30 3, FLUROZIN SC TABS 50MG 20ΤΑΒ 1,38 1, FLUTAN TABS 250MG 20ΤΑΒ 12,21 16, FLUXIL CAPS 20MG 10 CAP 3,70 5, FLUXIL CAPS 20MG 30CAP 11,10 15, FOLlC ACID FC TABS 5MG 100 ΤΑΒ 2,03 2, FOLlC ACID FC TABS 5MG 1000 ΤΑΒ 14,41 19, FOLlCIL TABS 10MG 50ΤΑΒ 2,60 3,46

18 634 Α1Α ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 807 FOLICIL TABS 5MG 50ΤΑΒ 2,45 3, FOLIFER TABS (90+1)MGITAB 60ΤΑΒ 3,43 4, FOLIRON FC TABS ( )MGITAB 20ΤΑΒ 0,51 0, FORADIL CAPS FOR ΙΝΗΑΙΑΤΙΟΝ 12MCG 60CAP 15,41 20, FORADIL CAPS FOR ΙΝΗΑΙΑ ΤΙΟΝ 12MCG 30CAP 8,52 11, FORCEV ΑΙ CAPS 30CAP 4,75 6, FORCEV ΑΙ JUNIOR CAPS 30CAP 3,41 4, FORCEV ΑΙ PROTEIN POWDER 8x30G 6,29 8, FORMULA νμ 2000 TABS 30ΤΑΒ 4,20 5, FORMULA νμ 2000 TABS 60ΤΑΒ 7,30 9, FORMULA νμ 2000 TABS 90ΤΑΒ 10,73 14, FORSTEO INJ. PRE-FILLED ΡΕΝ 20 MCG/80MCL 3 ΜΙ 235,80 325, FORTATHRIN RETARD 5R CAP5 75MG 20CAP 1,05 1, FORTUM POWDER FOR INJ. 1G/ νlαι 1 νιαι 6,31 8, FORTZAAR ΤΑΒ5 (25+100)MGITAB 30ΤΑΒ 15,89 21, FOSAMAX TABS 10MG 28ΤΑΒ 18,21 25, F05AMAX TABS 70MG 4ΤΑΒ 18,40 25, FOSTIMON ΗΡ INJ. 150ιυΝΙΑΙ ννlτη SOLVENT 10 VIAL+SOLV 121,65 161, FOSTIMON ΗΡ INJ. 75ιυΝΙΑΙ ννlτη SOLVENT 10 VIAL+SOLV 69,51 92, FOUCH VAGINAL CREAM 2% 40G 4,55 6, FRAXIPARINE PREFILLED SYRINGE INJ. 2850lυ AXa/0.3ML 10χΟ.3 ΜΙ 14,33 19, FRAXIPARINE PREFILLED SYRINGE INJ. 3800ιυ AXa/0.4ML 10χΟ.4 ΜΙ 17,30 23, FRAXIPARINE PREFILLED SYRINGE INJ. 5700lυ AXa/0.6ML 10χΟ.6 ΜΙ 27,85 38, FRISIUM TABS 10MG 20ΤΑΒ 1,48 1, FROMILID FC TABS 250MG 14ΤΑΒ 4,46 5, FROMILID FC TABS 500MG 14ΤΑΒ 8,62 11, FRUMERON SC TABS 2.5MG 30ΤΑΒ 2,95 4, FRUMIL TABS (5+40)MGITAB 28ΤΑΒ 3,51 4, FUCICORT CREAM (1+20)MG/G 15 G 3,07 4, FUCIDIN CREAM 2% 15 G 2,38 3, FUCIDIN ΙΕΟ ΟIΝΤΜΕΝΤ 2% 15 G 2,38 3, FUCIDIN VISCOUS ΕΥΕ DROPS 1% 5G 2,39 3, FUGENTIN FC TABS ( )MGITAB 12ΤΑΒ 2,05 2,83 FUGENTIN POWDER FOR ORAL SUSPENSION 840 ( )MG/ML 100 ΜΙ 3,21 4, FULL MARKS ΙΟΤΙΟΝ 0.2% 100 ΜΙ 2,69 4, FUNGO SOOTHING ΒΑΙΜ CREAM (50+20)MG/G 25G 2,47 3, FUNGUSTATIN CAPS 150MG 1 CAP 5,04 6, FUNGUSTATIN INF. 2MG/ML 50 ΜΙ 5,29 7, FUNGUSTERIL CAPS 150MG 1 CAP 2,27 3, GALPSEUD LINCTUS LIQUID 6MG/ML 140 ΜΙ 1,32 1, GANTIL CAPS 200MG 10CAP 1,02 1, GASTROBID CONTINU5 SR TABS 15MG 20ΤΑΒ 2,08 2, GASTRODOMINA TABS 20MG 20ΤΑΒ 2,42 3, GA5TRODOMINA TABS 40MG 10ΤΑΒ 2,42 3, GENTAMED INJ. 40MG/ML 10χ2 ΜΙ 1,92 2, GENTAMYTREX ΕΥΕ DROPS 5MG/ML 5 ΜΙ 0,97 1, GEODON CAPS 20MG 56CAP 66,25 91, GEODON CAPS 40MG 56CAP 72,33 99, GEODON CAPS 60MG 56CAP 73,69 101, GEODON CAPS 80MG 56CAP 107,19 147, GEODON POWDER AND SOLVENT 20MG/ML 1νΙΑΙ 11,01 15, GESTONE INJ. 50MG/ML 10χ1 ΜΙ 5,73 7, GESTONE INJ. 50MG/ML 10χ2 ΜΙ 7,59 10,09

19 635 AlA ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 860 GINSANA SOFT CAPS 100MG 30CAP 5,74 7, GINSANA TONIC SYRUP 9.32MG/ML 250 ΜΙ 5,03 7, GINSANA TONIC ννιτηουτ ALCOHOL SYRUP 9.32MG/ML 250 ΜΙ 5,74 7, GLIBENESE TABS 5MG 30ΤΑΒ 1,05 1, GLIBESYN TABS 5MG 40ΤΑΒ 1,54 2, GLITISOL TABS 5MG 40ΤΑΒ 1,54 2,05 GLUCAGEN ΗΥΡΟΚΙΤ POWDER FOR INJ. 1MG/ML ννιτη 1ΜΙ 866 SOLVENT 1 VIAL+SOLV 10,36 14, GLUCOBAY TABS 50MG 30ΤΑΒ 2,51 3, GLUCOPHAGE FC TABS 1000MG 30ΤΑΒ 1,83 2, GLUCOPHAGE TABS 500MG 100 ΤΑΒ 2,68. 3, GLUCOPHAGE TABS 850MG 100 ΤΑΒ 4,49 5,97 GLUCOSE 5% ννlτη SODIUM CHLORIDE 0.9% PARENTERAL 871 SOLUTION 1000 ΜΙ 0,87 1, GLUCOSE INF. 5% 100 ΜΙ 0,59 0, GLUCOSE INF. 5% 250 ΜΙ 0,60 0, GLUCOSE PARENTERAI,. SOLUTION 5% 500 ΜΙ 0,70 0, GLUCOSE PARENTERAL SOLUTION 5% 1000 ΜΙ 0,84 1, GLURENOR TABS 30MG 40ΤΑΒ 2,60 3, GL YCERINE JOHNZ FOR Αουι TS SUPPS 2400MG 10 SUPP 0,50 0, GLYFORMIN FC TABS 500MG 100 ΤΑΒ 2,06 2, GL YFORMIN FC TABS 850MG 100 ΤΑΒ 3,46 4, GL YTRIN SPRA Υ 0.4MG/DOSE 200 DOSE 3,16 4, GONAL-F POWDER FOR INJ. 751υ/ΜΙ 1 AMP+SOLV 18,41 25, GRACIAL TABS ( )MGITAB, ( )MGITAB 7+15 ΤΑΒ 2,98 4, GRAVOL CAPS 75MG 10 CAP 1,72 2, GRAVOL CHEWABLE TABS 15MG 12ΤΑΒ 1,34 1, GRAVOL CHEWABLE TABS 50MG 8ΤΑΒ 1,34 1, GRAVOL FC TABS 25MG 10ΤΑΒ 0,89 1, GRAVOL ΙQUID 5MG/ML 75 ΜΙ 1,62 2, GRAVOL SUPPS 100MG 10 SUPP 1,62 2, GRAVOL SUPPS 25MG 10 SUPP 1,55 2, GRAVOL SUPPS 50MG 10 SUPP 1,62 2,15 GREGODERM ΟIΝΤΜΕΝΤ (10MG+2720IU+100 ΤΗ 891 IU+ 7250IU)/G 15 G 2,70 3, GRISAL TABS 125MG 100 ΤΑΒ 3,70 4, GRISAL TABS 250MG 100 ΤΑΒ 7,42 9, GRISAL TABS 500MG 100 ΤΑΒ 14,83 19, GRISEOFULVIN TA8S 125MG 20ΤΑ8 0,96 1, GRISEOFULVIN TA8S 500MG 20ΤΑ8 2,59 3, GROFENAC INJ. 25MG/ML 5Χ3 ΜΙ 1,24 1, GYNERA SC TABS ( )MGITAB 21 ΤΑ8 1,96 3, GYNO-DAKTARIN CREAM 2% 78G 3,79 5, GYNO-DAKTARIN VAGINAL OVULES 400MG 30νυΙΕ 2,44 3, GYNOFLOR Ε VAGINAL TABS (0.03MG+10MIO CF)ITA8 6ΤΑ8 2,64 3, GYNO-PEVARYL ΟΕΡΟΤ VAGINAL SUPPS 150MG 2SUPP 3,31 4, GYNO-PEVARYL VAGINAL SUPPS 150MG 3SUPP 1,94 2, GYNO-TARDYFERON SR TABS ( )MGITAB 30ΤΑΒ 1,71 2, GYNO-TRAVOGEN VAGINAL TABS 300MG 2ΤΑΒ 3,29 4, GYRA8LOCK FC TA8S 200MG 14ΤΑΒ 3,29 4, GYRA8LOCK FC TABS 400MG 14ΤΑΒ 3,55 4, HAES-STERIL INF. (9+100)MG/ML 500 ΜΙ 6,62 9, HAES-STERIL INF. (9+60)MG/ML 500 ΜΙ 4,98 6, ΗΑΙΟΟΙ DECANOAS INJ. 100MG/ML 5Χ1 ΜΙ 28,78 38, ΗΑΙΟΟΙ DECANOAS INJ. 50MG/ML 5Χ1 ΜΙ 12,95 17,87

20 636 Α1Α ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤιΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 912 ΗΑΙΟΟΙ DROPS 2MG/ML 15 ΜΙ 0,76 1, ΗΑΙΟΟΙ TABS 0.5MG 50ΤΑΒ 1,08 1, ΗΑΙΟΟΙ Τ ABS 5MG 25ΤΑΒ 1,30 1, ΗΑΙΟΤΗΑΝΕ ΙQUΙD 100% 250 ΜΙ 13,01 17, ΗΑΙΟΧΕΝ TABS 10MG 30ΤΑΒ 1,98 2, ΗΑΙΟΧΕΝ TABS 20MG 20ΤΑΒ 3,34 4, ΗΑLOΧΕΝ TABS 5MG 30ΤΑΒ 1,25 1, HAVRIX 1440 Αουι TS INJ. 1 ΜΙ 17,01 23, HAVRIX JUNIOR INJ. 0.5 ΜΙ 11,53 15, HEPARIN INJ υ/ΜΙ 5 ΜΙ 0,95 1, HERBALENE POWDER 50G 1,52 2, HERBALENE POWDER 150 G 2,36 3, ΗΕΧΑΙΕΝ SOΙUTlON 1MG/ML 200 ΜΙ 1,37 1, ΗΕΧΑΙΕΝ SPRA Υ 2MG/ML 40 ΜΙ 1,41 1, HEXAVAC SUSPENSION FOR INJ. 0.5 MLPFS 25,72 34,21 28 SACHET OF ΗΗ PACK COMBINATlON ΤΑΒ & 1 CAP 7,21 9, HIBERIX INJ. 2νΙΑΙ 8,68 11, HIRUDOID CREAM 0.3% 40 G 2,22 2, HIRUDOID GEL 0.3% 40G 1,90 2, HISTALIX SYRUP ( )MG/ML 150 ΜΙ 1,98 2, HISTERGAN CREAM 2% 25G 1,89 2, HIVOTEX SYRUP 6MG/ML 125 ΜΙ 1,32 1, HYALGAN INJ.10MG/ML 2ΜΙ 15,69 20, HYDERGINE TABS 1.5MG 30ΤΑΒ 2,20 3, HYDRALAZINE HCL SC TABS 50MG 30ΤΑ8 2,11 2, HYDRALAZINE SC TA8S 25MG 20ΤΑΒ 1,85 2, HYDROCHLOROTHIAZIDE TA8S 50MG 50ΤΑΒ 1,48 1, HYDROCORTISONE MEDO POWDER FOR INJ. 100MGNlAL 1νΙΑΙ 0,80 1, HYZAAR TA8S ( )ΜGΠΑΒ 28 ΤΑΒ 11,39 15, IALUGEN PLUS CREAM (2+10)MG/G 25G 3,44 4, ΙΒυΤΑΟ FC TA8S 400MG 20 ΤΑΒ 0,91 1, UTAD FC TABS 600MG 20 ΤΑΒ 1,22 1, ideos TABS (1250MG+400IU)/TAB 60ΤΑ8 3,85 5, ILGEM SHAMPOO 20MG/ML 120 ΜΙ 2,18 3, ΙLιΑΟΙΝ Αουι Τ SOLUTION 0.05% 10 ΜΙ 1,14 1, ΙΙΙΑΟΙΝ Αουι Τ SOLUTION 0.05% 10 MLSPRAY 0,95 1, ILιΑΟIΝ INFANT SOLUTlON 0.01% 5 ΜΙ 1,09 1, ΙLιΑΟIΝ PAEDIATR!C SOLUTlON 0.025% 10 ΜΙ 0,94 1, IMDUR SR TA8S 60MG 28ΤΑΒ 3,55 4, ΙΜΕΧ ΟIΝΤΜΕΝΤ 3% 20 G 5,47 7, IMIGRAN TA8S 50MG 2ΤΑ8 5,33 7, IMIPRAMINE FC TABS 100MG 20ΤΑΒ 1,46 2, IMIPRAMINE FC TABS 10MG 100 ΤΑ8 1,77 2, IMIPRAMINE FC TA8S 25MG 100 ΤΑ8 1,83 2, IMODIUM CAPS 2MG 6CAP 0,74 1, IMODIUM CAPS 2MG 60CAP 5,33 7, ΙΜονΑΝΕ FC TABS 7.5MG 30ΤΑ8 2,57 3, IMOVAX ΟΤ Αουι TS INJ. 1 DOSE 1,45 1, IMPORTAL POWDER 10G/SACHET 20χ10 G 2,20 3, IMUPRIN TABS 50MG 100 ΤΑ8 11,47 15, IMUPRIN TA8S 50MG 20ΤΑ8 2,29 3, IMURAN FC TABS 50MG 100 ΤΑ8 14,34 19, INDOCEM CAPS 25MG 30 CAP 1,92 2, INDOREM CAPS 25MG 30CAP 1,17 1, INDOREM SUPPS 100MG 12 SUPP 1,14 1,52

21 637 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣ!Α ΧΟΝΔΡΙΚΗ TlΜΗ Λ!ΑΝΙΚΗ TlΜΗ 967 ΙΝΟΥΙΟΝ CAPS 25ΜΘ 30 CAP 0,96 1, ΙΝΟΥΙΟΝ SR CAPS 75ΜΘ 30 CAP 2,69 3, INFACOL ORAL SUSPENSION 4QMG/ML 50 ΜΙ 1,90 2, INFANRIX (OTPa) INTRAMUSCULAR lnj. 100SE 8,68 11, INFANRIX ΗΕΧΑ LYOPHILlSED ΗΙΒ VACCINE 0.5 ΜΙ 25,69 34, INFANRIX ΡΕΝΤΑ SUSPENSION FOR INJ. 0.5 ΜΙ 19,78 26, INFANRIX-HIB INJ. 100SE 15,18 20, INFANTOL OROPS 30 ΜΙ 4,57 6, INFANTOL LIQU!D 350 ΜΙ 2,01 2, INFECTOFLAM ΕΥΕ DROPS (1+3)MG/ML 5 ΜΙ 2,26 3,11 1χΟ.5 ΜΙ 977 INFLUVAC SUB-UNIT SUSPENSION FOR INJ. SYRINGE 2,82 3, INHIBACE FC TABS 2.5MG 28ΤΑΒ 5,86 8, INHIBACE FC TABS 5MG 28ΤΑΒ 8,82 12,17 INSTlLLAGEL, DISPOSABLE SYRINGE GEL 980 (O Z5)MG/ML 6 ΜΙ 0,43 0,57 INSTlLLAGEL, DISPOSABLE SYRINGE ΘΕΙ 981 ( )MG/ML 11 ΜΙ 0,76 1,01 5Χ3 ΜΙ 982 INSULATARD ΗΜ PENFILL SUSPENSION FOR!NJ.100IU/ML CARTRIDGE 16,62 22, INTRALIPID INF. 20% 250 ΜΙ 4,95 6, COLL YRE ΕΥΕ DROPS (20+20)MG/ML 10 ΜΙ 0,39 0, IΟΡIΟIΝΕ ΕΥΕ DROPS 0.5% 5 ΜΙ 7,39 9, IPECAVOM SYRUP 66.7MG/ML 2χ15 ΜΙ 0,70 0, IΡΟLlΡIΟ CAPS 300MG 50CAP 3,07 4, ΙΡΟΙΙΡΙΟ TABS 600MG 30ΤΑΒ 2,74 3,79 IPRATROPIUM STERI-NEB SOLUTlON FOR IΝΗΑΙΑTlΟΝ MG/ML 20χ1 ΜΙ 3,90 5, ISMO FC TA8S 20MG 20ΤΑΒ 1,16 1, ISQFΙURANE SOLUTlON FOR IΝΗΑΙΑTlΟΝ 100% 1χ100 ΜΙ 23,82 31, (SONIAZID TABS 100MG 100 ΤΑΒ 13,32 17, ISOPTlN FC TABS 40MG 30ΤΑΒ 0,69 0, ISOPTlN FC TABS 80MG 20ΤΑΒ 0,87 1, ISOPTlN INJ. 2.5MG/ML 5Χ2 ΜΙ 1,00 1, ISOPTlN SR TABS 240MG 20ΤΑΒ 3,02 4, ISOPTO-MAXITROL ΕΥΕ DROPS (1MG+3.500IU+6.000IU)/ML 5ΜΙ 1,82 2, ISOPTO-MAXITROL ΕΥΕ ΟIΝΤΜΕΝΤ (1MG+3.500IU+6.000IU)/G 3.5G 1,44 1, ISOREM SUBLlNGUAL TABS 5MG 100 ΤΑΒ 1,64 2, ISOREM TA8S 10MG 50ΤΑ8 0,96 1, ISTOPRIL TA8S 10MG 50ΤΑΒ 3,26 4, ISTOPRIL TABS 20MG 40ΤΑΒ 6,31 8, ISTOPRIL TABS 5MG 50ΤΑΒ 2,58 3, JUMEX TABS 5MG 50ΤΑΒ 9,32 12, ΚALMIREN TABS 10MG 30ΤΑΒ 3,45 4, KALMIREN TABS 10MG 20ΤΑΒ 2,76 3, KALMIREN TABS 5MG 30ΤΑΒ 1,63 2, ΚALMS TABS ( )ΜGΠΑΒ 100 ΤΑΒ 2,25 2, KANAMYCIN-POS ΕΥΕ DROPS 0.5% 5 ΜΙ 1,03 1, KANAMYCIN-POS ΕΥΕ ΟIΝΤΜΕΝΤ 6.2MG/G 2.5G 0,77 1, KARVEA TABS 150MG 28ΤΑΒ 10,97 15, KARVEA TABS 300MG 28ΤΑΒ 15,69 21, KEFLEX CAPS 500MG 20CAP 3,70 4, KEFLEX SUSPENSION 50MG/ML 100 ΜΙ 2,34 3, KENACOMB CREAM (0.25MG+2.5MG IU+1MG)/G 15 G 0,94 1, KENACORT-A SUSPENSION FOR INJ. 40MG/ML 1 ΜΙ 1,08 1,44

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4806 Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014 4549

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4806 Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014 4549 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4806 Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014 4549 Aριθμός 4395 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 17/2015 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4846 Δεστέρα, 19 Ιανοσαρίοσ 2015 55 Αριθμός 17 ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΡΗΗ (EΛΕΓΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Trade Name Dosage form Pack size

Trade Name Dosage form Pack size 1 Invega 3 mg Extended Release Tab. Ex.R.Tablet 28 383.76 467.25 2 ZIAGEN ORAL 20MG/ML Oral Solution Bottle 240ml 277.59 338.00 3 VALDOXAN 25 MG. Tablet 28 139.27 169.75 4 ONE-ALPHA 0.25 MCG CapsuleS 100

Διαβάστε περισσότερα

PRICE LISTS FOR ENDOCRINE MEDICATIONS & SUPPLIES

PRICE LISTS FOR ENDOCRINE MEDICATIONS & SUPPLIES ENDOCRINOLOGY & DIABETES UNIT Endocrinology Clinic: 604-875-2117 Toll-free Phone: 1-888-300-3088, x2117 Fax: 604-875-3231 http://endodiab.bcchildrens.ca PRICE LISTS FOR ENDOCRINE MEDICATIONS & SUPPLIES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 27/1 /ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Διεύθυνση: Στρ. Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία. Προς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων - Tμήμα αναφοράς ελλείψεων

Καταγγελία. Προς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων - Tμήμα αναφοράς ελλείψεων Ρέθυμνο, 26/11/2015 Αρ. Πρωτ. :766 Καταγγελία Προς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων - Tμήμα αναφοράς ελλείψεων Σας αποστέλλουμε συγκεντρωτική λίστα με τα φάρμακα που μας καταγγέλλουν τα μέλη του συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08/05/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : kornarou-s@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE INJ.SOL 100 IU/ML BTx5CARTRx3ML για χρηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE INJ.SOL 100 IU/ML BTx5CARTRx3ML για χρηση ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ! ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ! ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4342 Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009 305 Αριθμός 359 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ! ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 1. Την Υ.Α 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4460 Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010 3951 Αριθμός 4564 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 10MCG/0,5ML(1 DOSE) BTx1PF.SYR.x0,5ML (1 DOSE+ 1βελόνα+Back stop syringe) 2801963201057

ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 10MCG/0,5ML(1 DOSE) BTx1PF.SYR.x0,5ML (1 DOSE+ 1βελόνα+Back stop syringe) 2801963201057 BARCODE DRNAME (gredis) ABILIFY OR.DISP.TA 15 MG/TAB BT x 28 (BLIST ALU/ALU 2802657007023 διάτρητα/dose) ABILIFY ORAL.SOL 1 MG/ML 1 φιάλη (PET)x150ML+ 1 κύπελλο +1 2802657009058 βαθμονομημένο σταγονόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότ ητα. Clamoxyl. Clamoxyl 500 mg Καψάκιο, σκληρό

Περιεκτικότ ητα. Clamoxyl. Clamoxyl 500 mg Καψάκιο, σκληρό Παράρτημα I Κατάσταση με τις ονομασίες, τις φαρμακευτικές μορφές, τις περιεκτικότητες των φαρμακευτικών προϊόντων, τις οδούς, τους Κατόχους της Άδειας Κυκλοφορίας στα Κράτη Μέλη 1 1g Καψάκιο, σκληρό 125

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΜΑΧΕΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΕΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΜΑΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 08/05/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Αρμόδιος Στυλιανή Κορνάρου Τηλ: 2813409403 2813409185-6 & 189 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4673 Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013 2359 Αριθμός 2539 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ NAVALAN LTD Στις 23.4.2013, με βάση τις πρόνοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΕΛΕΤΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡ- ΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμκοκατάλογος φαρμακευτικών Προϊόντων με ισχύ απο 29/6/ VIALS AMPHOTERICIN B

Τιμκοκατάλογος φαρμακευτικών Προϊόντων με ισχύ απο 29/6/ VIALS AMPHOTERICIN B 26S0066/1 AAA SORE THROAT OROMUCOSAL SPRAY 1./SP 60 DOSES BENZOCAINE MANX PHARMA,UK 5.24 9600152/1 ABELCET SUSPENSION FOR INJECTION 100MG/20ML 10 VIALS AMPHOTERICIN B TEVA 1,325.25 2500177/1 ABERNIL TABLET

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. ΤΗΣ ΚΥϋΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. ΤΗΣ ΚΥϋΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥϋΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4381 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009 3225 Αριθμός 3108 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΣΤΑΘΜΟΎ ΠΑΡΆΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 40/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.990,74 µε Φ.Π.Α. 6,5% ή 13% ή 23% αναλόγως των υλικών CPV: [33680000-0] - Φαρµακευτικά Είδη

Αρ. Μελέτης 40/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.990,74 µε Φ.Π.Α. 6,5% ή 13% ή 23% αναλόγως των υλικών CPV: [33680000-0] - Φαρµακευτικά Είδη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Pharmaton Vitamigen Efferv.

Pharmaton Vitamigen Efferv. Pharmatοn Geriatric Pharmaton Vitamigen caps Pharmaton Vitamigen Efferv. Pharmaton CardioActive Pharmaton Kiddi Syr. Pharmaton Matruelle ΚΩΔΙΚΟΣ 705402 706607 716240 716238 716236 716232 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30

Διαβάστε περισσότερα

Ημ.Εκτύπωσης : 18/08/ MG/SACHET GRA.OR.SUS (20's) TABL(30's) 7,5MG/0,6ML PF.SYR(10's) 20MG(28's) 400MG/200ML VIAL INJ.SO.

Ημ.Εκτύπωσης : 18/08/ MG/SACHET GRA.OR.SUS (20's) TABL(30's) 7,5MG/0,6ML PF.SYR(10's) 20MG(28's) 400MG/200ML VIAL INJ.SO. 01/07/2016 ΠΑΡΦ000397 Αυτόματη πα 20-2808 TREBON-N SACHET 0 0,00 0 0,00 600MG/SACHET GRA.OR.SUS 01/07/2016 ΠΑΡΦ000397 Αυτόματη πα 20-5050 FANOLIT 5MG TABL 0 0,00 0 0,00 TABL 01/07/2016 ΠΑΡΦ000398 Αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ρ. Μελέτης : 27/201 ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ CPV : 33600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΛΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΣ Διεύθυνση: Στρ. Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τιµολόγιο προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τιµολόγιο προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τιµολόγιο προσφοράς Κτηνιατρικά φάρµακα Α/Α Περιγραφή προµήθειας Μ.Μ Ποσότης Φ.Π.Α 1 Κολάρο τύπου Ελισαβετ ν.35 Τεµ. 10 23% 2 Glamoxyl La 50 ml Inj 10 13% 3 Ceporex tabs500mg boite 10 13% 4

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 7Β02ΩΚΑ- ΟΨ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α: 7Β02ΩΚΑ- ΟΨ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOKΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.560,67 (με Φ.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOKΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.560,67 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOKΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2016 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3429 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Π Α Τ Ρ Α 4/0/20 Αρ. Πρωτ. 36786 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ATC_CODE EOF_CODE COMMERCIAL_NAME_AND_ALL B05AA01 094380101 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BTx1FLx100ML 094380104 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.

ATC_CODE EOF_CODE COMMERCIAL_NAME_AND_ALL B05AA01 094380101 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BTx1FLx100ML 094380104 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL. ATC_CODE EOF_CODE COMMERCIAL_NAME_AND_ALL B05AA01 094380101 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BTx1FLx100ML 094380104 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BT x1flx50ml 226780101 HUMAN ALBUMIN/GRIFOLS

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αριθμός 4590 Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012 Αριθμός 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4509 Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011 2859 Αριθμός 2891 OS ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

1.676 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΛΣΙΟY

1.676 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΛΣΙΟY ACCORDIA FC TAB (500+125) mg/tab BTX16 TAB (B 2803030701101 2,37 3,34 3,29 ACCORDIA FC TAB (875+125) mg/tab BTX12 TAB (B 2803030702078 4,35 6,13 6,04 ACIFOLIC TABS 5MG/TAB, BTX28 2802947901017 2,56 3,61

Διαβάστε περισσότερα

Europharmacy Hellas Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Euromedica Windows

Europharmacy Hellas Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Euromedica Windows Νέα 2 DROP 12.5%+3.11% FLX10ML 0.71 0 N 1.00 1.02 1.96% 8 Y LY.PD.INJ 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0.58 N 0.82 0.82 0.00% 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ 0.58 N 0.82 0.82 0.00% ABANIFAN F.C.TAB

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4655 Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 951

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4655 Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 951 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4655 Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 951 Αριθμός 1506 ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Το Συμβούλιο Φαρμάκων,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ

Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α ΑΝ Ν ΑΝΑ Ι - ΝΑΙ ΝΑΙ 3 Ι...Ν. Αθ ώ Α Ι Α Α - ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού Νοµικού Προσώπου ήµου Σητείας ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ιδ. Πόροι ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 22_10_2012 ΙΣΧΥΕΙ για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 22_10_2012 ΙΣΧΥΕΙ για τα φαρμακεία από 1/11/2012 156750101 2 DROP 12.5%+3.11% FLX10ML CUT.SOL 0.71 0.62 1.02 N 1.05 2.86 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:10/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η σειρά προϊόντων VioGenesis δημιουργήθηκε από την επιστημονική ομάδα και τους συνεργάτες της......για να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ εδώ www.viogenesis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :10/201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) --------------------------------------------------- ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : 998091971 Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4408 Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010 95 Αριθμός 107 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (NOMOt ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

0008403 01 BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP 0.80 BTx6AMPx1ML 0.70 1.13 0009201 01 COLIK (2.5+1)MG/ML OR.SO.D FLX30ML 0.65 0.57 0.92

0008403 01 BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP 0.80 BTx6AMPx1ML 0.70 1.13 0009201 01 COLIK (2.5+1)MG/ML OR.SO.D FLX30ML 0.65 0.57 0.92 Ονομασία περιεκτικ ότητα συσκευασ Φαρμ/κή Νέα Κωδικός Συσκ. ία μορφή Χονδρική Νοσ/κή χονδρική Λιανική ΜΗΣΥΦΑ 0000902 01 ANTIVOM 8MG/TAB BTx50(σε 2.58 BLISTERS) 2.24 3.64 0000903 02 ANTIVOM 8MG/ML OR.SO.D

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 22 / Mάιος - Ιούνιος 2011. Επικαιρότητα. ΣΥ.ΦΑ. news

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 22 / Mάιος - Ιούνιος 2011. Επικαιρότητα. ΣΥ.ΦΑ. news ΤΕΥΧΟΣ 22 / Mάιος - Ιούνιος 2011 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Επικαιρότητα YYKA: Επανακαθορισμός τιμών πώλησης φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών Yπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 20 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Απόφ.: 1048 Αρ. Πρωτ.: 29611 Πληροφορίες: Πιτσάνη Πετρούλα Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 28 / Απρίλιος 2012. Επικαιρότητα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 28 / Απρίλιος 2012. Επικαιρότητα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. ΤΕΥΧΟΣ 28 / Απρίλιος 2012 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Επικαιρότητα ΦΥΚ και ο τρόπος χορήγησής τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία Νέα λίστα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και αρνητική λίστα

Διαβάστε περισσότερα

% ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΑΛΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ BARCODE ΤΜ ΣΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΙΜΗ ΤΜ+ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ

% ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΑΛΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ BARCODE ΤΜ ΣΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΙΜΗ ΤΜ+ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ CELSENTRI F.C.TAB 150MG/TAB BT x 60 2802802001036 0% 742,25 695,89 556,69 46,36 92,78 46,42 REOPRO INJ.SO.INF 2MG/ML BTx 1 VIAL x5 M 2802232301010 25% 268,54 309,70 129,57 67,14 101,88 34,74 TADIM INH.SOL.N

Διαβάστε περισσότερα

XΟΝ Ρ. NΟΣΟΚ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/Α ΣΗΜΑ ΚΩ.ΕΟΦ Λ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

XΟΝ Ρ. NΟΣΟΚ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/Α ΣΗΜΑ ΚΩ.ΕΟΦ Λ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 1 41013 156750101 2DROP SOL EXT.US. (12,5%+3,11%) FL 10ML 340 SSL ΕΛΛΑΣ ΑΕ S 0,73 0,64 1,06 2 53904 240900101 8Y LY PD.INJ. 10 VIALS 250 IU+10 SOLV 10ML ΤΙΜΗ /IU 350 GALENICA AE E 0,60 0,52 0,87 3 53905

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Πρακτικών Διοικητικοφ υμβουλίου τησ 10ησ επτεμβρίου του 2015

Απόςπαςμα Πρακτικών Διοικητικοφ υμβουλίου τησ 10ησ επτεμβρίου του 2015 Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική ντιπροςωπεία» Σαχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, κινα, 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150/Fax 210-32.13.850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr κινα, 11/09/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012 χονδρική ΜΗΣΥΦΑ 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 231680101 ABANIFAN (450+50)MG/TAB

Διαβάστε περισσότερα

384 ΝΕΑ ΓΕΝΟΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟY

384 ΝΕΑ ΓΕΝΟΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟY ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS 2802974701024 7,60 10,72 10,57 ALOPEXY, CUT.SOL 5%, BTX1 (BOTTLEX60ML) κίηρινο ΡΕΤ 2802933601013 10,58 15,21 15,00 ALPRAZOLAM/GENERICS TAB 0.5MG/TAB BTx100 (BLISTER)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 09/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Αρμόδιος Στυλιανή Κορνάρου Τηλ: 2813409403 e-mail: kornarou-s@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 2802409001019 0,58 0,58 0% 0,81 0,81 0% 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ 2802409002016 0,58 0,58 0% 0,81 0,81 0% ABANIFAN (450+50)MG/TAB BTx30 (BLIST

Διαβάστε περισσότερα

1) ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013

1) ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 09/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 09/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 07-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 304/2014 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 07-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 304/2014 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 07-04-2014 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ:18705 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κωνσταντίνου Καραµανλή 1 Πληροφορίες : ΠΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τηλέφωνο : 2321350110-114 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 21/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cibadrex επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία των (5+6,25) mg, (10+12,5) mg και (20+25) mg. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ ΕΟΠΥΥ ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ ΕΟΠΥΥ ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5220955 ΦΑΞ. 210 5220721 Email: grfsa@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. : 4135 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.298,04 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (2.395,74 ΜΕ ΦΠΑ )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.298,04 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (2.395,74 ΜΕ ΦΠΑ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 19/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:1004 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-04-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-ΚΥΩ Λάρισα 26-04-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 225 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα που μετακινούνται σε ΦΠΑ 13% & 23%

Φάρμακα που μετακινούνται σε ΦΠΑ 13% & 23% Κεντρικό : Αδριανείου 29, Ν. Ψυχικό, ΤΚ 115 25 Τηλ : 210-670.5000, Fax : 210-670.5050 Υποκ/μα : Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 542 48 Τηλ: 231-0 20.60.20, Fax:231-0 20.60.30 Φάρμακα που μετακινούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Φαρµακευτικά Ιδιοσκευάσµατα Νοσοκοµειακής Χρήσης» ΣΧΕΤΙΚΑ: Έγγραφό µας µε αριθµ. πρωτ. Π83/24/29-11-05.

ΘΕΜΑ: «Φαρµακευτικά Ιδιοσκευάσµατα Νοσοκοµειακής Χρήσης» ΣΧΕΤΙΚΑ: Έγγραφό µας µε αριθµ. πρωτ. Π83/24/29-11-05. Αθήνα, 13 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. Π83/ 28 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241-ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα φαρμακεία - μέλη του Φ.Σ.Α.

Προς όλα τα φαρμακεία - μέλη του Φ.Σ.Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5243186 ΦΑΞ. 210 5220721 Email: grfsa@otenet.gr AΘΗΝΑ 30 ΝΟΕΒΜΡΙΟΥ 2015 Προς όλα τα φαρμακεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα του ΟΑΕΕ

Η ταυτότητα του ΟΑΕΕ Η ταυτότητα του ΟΑΕΕ Ο ΟΑΕΕ αποτελεί έναν από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς της χώρας Εξυπηρετεί: 835.000 άμεσα ασφαλισμένους 320.000000 συνταξιούχους με 2.900 υπαλλήλους ιαθέτει μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 119 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Φθοριούχα σκευάσματα που κυκλοφορούν συχνότερα στην Ελλάδα. Ανά είδος, περιεκτικότητα φθορίου και αλφαβητικά ανά εταιρεία παραγωγής.

Φθοριούχα σκευάσματα που κυκλοφορούν συχνότερα στην Ελλάδα. Ανά είδος, περιεκτικότητα φθορίου και αλφαβητικά ανά εταιρεία παραγωγής. ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2011 24(3): 133-140 133 Φθοριούχα σκευάσματα που κυκλοφορούν συχνότερα στην Ελλάδα. Ανά είδος, περιεκτικότητα φθορίου και αλφαβητικά ανά εταιρεία παραγωγής. Εμπορική ονομασία ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 5000

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 80 /2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 80 /2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ K.A 15.6699.0019 ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 80 /2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.10.24 09:28:09 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση,

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμό; 4470 Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011 113 Αριθμός 178 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαφοροποίηση και Αναϊσορρόπηση των Διατιμήσεων της ΑΗΚ Μετά τη δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 79 / 2015 CPV: 33690000-3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 39.

Αρ. Μελέτης 79 / 2015 CPV: 33690000-3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 39. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Πληροφορίες: Β. Ιωάννου - Ν. Στεργιάδης Τηλ.: 2531084675-2531022810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 30.10.2013 Αρ. πρωτ. 7799 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ: 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2110/15408 ΚΟΙΝ: Σ.3715 Τηλεφ. 210 7464102-4105 Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00 BENEFIX 1000IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 2802337703016 560,60 0,60-99% 661,32 0,74-99% BENEFIX 500IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 2802337702019 279,87 0,60-99% 348,87 0,74-99% BENEFIX

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 9/10/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/95310 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

H01AC01 SOMATROPIN 2472802 01 NUTROPINAQ INJ.SOL 10MG/2ML Φ 1 cartridge x 2ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1986213 05 GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ PS.INJ.

H01AC01 SOMATROPIN 2472802 01 NUTROPINAQ INJ.SOL 10MG/2ML Φ 1 cartridge x 2ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1986213 05 GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ PS.INJ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός τιμοκατάλογος Απρίλιος 2012

Οικιακός τιμοκατάλογος Απρίλιος 2012 Απρίλιος 2012 ECO BIO PAPER ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ Λέσβου 22, Ηλιούπολη, Αθήνα 16342- Τηλ: 2109913670 Fax: 2109913628 email: ecobiopaper@yahoo.gr ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΠΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1 2 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 23.100 ΔΙΑΛΥΤΕΣ 1 Acetone HPLC 2,5 lt 2 Acetone ACS grade 2,5 lt 3 Acetone ACS grade 25 lt 4 Acetone ACS grade 200

Διαβάστε περισσότερα

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ 1567501 01 2- DROP 12.5%+3.11% FLX10ML ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 0,62 1,02 N 2409001 01 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX GALENICA ΑΕ 0,50 0,82 2409002 01 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ GALENICA

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Χονδρική 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ

Ειδική Χονδρική 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 2409002 01 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 1931801 01 193180101 ABDUCE 5% W/W TBX10G

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Μελέτης 53/2013 1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΚΜΕΠΑ ( ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ)

Αριθµός Μελέτης 53/2013 1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΟΚΜΕΠΑ ( ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αριθµός Μελέτης 53/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΚΜΕΠΑ ΚΑΙ ΟΠΑΠ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ROSELIA.GR / 17,SARANDA EKKLISION ST. PERISTERI,ATHENS /GREECE TEL: +30 210 5725000 www.roselia.gr

ROSELIA.GR / 17,SARANDA EKKLISION ST. PERISTERI,ATHENS /GREECE TEL: +30 210 5725000 www.roselia.gr YOUGHURT OF BULGARIA LINE Η σειρά συνδυάζει στη σύνθεσή της δύο από τα πιο μοναδικά στον κόσμο φυσικά ελιξίρια : To ΓΙΑΟΥΡΤΙ Βουλγαρίας και 100% έλαιο τριαντάφυλλου Βουλγαρίας Σειρά προϊόντων που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/11/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 1. «Προμήθεια φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ταχ.Δ/νση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.57013 Πληροφορίες:Κυργάκη Μαρία ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 13 / 03 /2014 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2313/304058 Email: kirgaki@oraiokastro.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 97637 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα : Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 16/07/015 Αριθ.Πρωτ.:617/015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ. 226800101 ARIMIDEX FC TAB 1MG ANASTRΟZOLE Inj. Sol. 250 ΜG/5 ΜL 264720101 FASLODEX FULVESTRANT PF.SYR

ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ. 226800101 ARIMIDEX FC TAB 1MG ANASTRΟZOLE Inj. Sol. 250 ΜG/5 ΜL 264720101 FASLODEX FULVESTRANT PF.SYR ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟ Σ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 226800101 ARIMIDEX FC TAB 1MG ANASTRΟZOLE Inj. Sol. 250 ΜG/5 ΜL 264720101 FASLODEX FULVESTRANT PF.SYR 246560102 SEROQUEL tab 25mg btx60 QUETIAPINE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ EΛΛΕΙΨΕΙΣ ΜΟΡΦΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / EΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 080620102 ΒRASAN GR.TAB 5MG/TAB SERRAPEPTASE 15.1.15 έως - άγνωστο επί

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I. Λίστα ονομασιών, φαρμακοτεχνική μορφή, δοσολογίες των φαρμάκων, οδός χορήγησης, αιτών στα Κράτη - Μέλη

Παράρτημα I. Λίστα ονομασιών, φαρμακοτεχνική μορφή, δοσολογίες των φαρμάκων, οδός χορήγησης, αιτών στα Κράτη - Μέλη Παράρτημα I Λίστα ονομασιών, φαρμακοτεχνική, δοσολογίες των φαρμάκων, οδός, αιτών στα Κράτη - Μέλη 1 Αυστρία 20 mg/5 ml Suspension zum Einnehmen Αυστρία 40 mg/5 ml Suspension zum Einnehmen Δανία Δανία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Η ταυτότητα του ΟΑΕΕ Ο ΟΑΕΕ αποτελεί έναν από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς της χώρας Εξυπηρετεί: 835.000 άμεσα ασφαλισμένους 320.000 συνταξιούχους με 2.900

Διαβάστε περισσότερα

Τελική νοσοκομειακή τιμή με ΦΠΑ. Έκπτωση. 2,33 5,00% 2,21 0,00% 2,35 Bayer 30 tabs Πρωτότυπο 0,08

Τελική νοσοκομειακή τιμή με ΦΠΑ. Έκπτωση. 2,33 5,00% 2,21 0,00% 2,35 Bayer 30 tabs Πρωτότυπο 0,08 204620101 Acarbose 204620201 Acarbose GLUCOBAY TABL BT 30X50 MG GLUCOBAY TABL BT 30X100 MG 2,33 5,00% 2,21 0,00% 2,35 Bayer 30 tabs Πρωτότυπο 0,08 2,87 5,00% 2,73 0,00% 2,89 Bayer 30 tabs Πρωτότυπο 0,10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ XΑΡAΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ XΑΡAΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ XΑΡAΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. Eμπορική ονομασία TOLIKEN. 2. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικά 1ml Λοσιόν περιέχει 12.50 mg Φωσφορική Κλινδαμυκίνη, ισοδύναμη με 10mg Κλινδαμυκίνη. 3.

Διαβάστε περισσότερα