Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT"

Transcript

1 Bushido T1980 Operating computer

2 Komputer Bushido 4 Cyklocomputer Bushido 14 Υπολογιστής Bushido 24 Computador Bushido

3 Główne funkcje Pierwsze uruchomienie Menu obsługi oraz wprowadzanie tekstu i liczb Choose Your Language Pierwsze uruchomienie Bushido Powrót do poprzedniego ekranu (bez zapisywania zmian) Przejście do tyłu o 1 znak podczas konfiguracji Przewijanie listy opcji (w górę) Wybieranie liter i cyfr Potwierdzenie wyboru i ustawień Otwiera i zamyka tryb konfiguracji Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć komputer rowerowy Przewijanie listy opcji (w dół) Wybieranie liter i cyfr Przejście do tyłu o 1 znak podczas dostosowywania Otwiera nowy ekran (jeśli tak wskazano) Obsługa podczas jazdy Wczesne zatrzymanie Otwiera konfigurację ROUTE MODE (TRYB TRASY) English Nederlands Français Italiano Español Deutsch Connect brake Start cycling The connection with the Bushido brake and steering computer can take some time Podczas pierwszego uruchomienia komputera Bushido należy zdefiniować kilka podstawowych ustawień, nie trzeba będzie tego robić w przyszłości. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wybierz język Za pomocą Strzałki w górę oraz Strzałki w dół możesz wybrać jeden z następujących języków: angielski, holenderski, francuski, włoski lub niemiecki. Potwierdź wybór, naciskając przycisk. Data i czas (dd - mm - yyyy) Za pomocą Strzałki w górę oraz Strzałki w dół możesz ustawić dzień. Następnie naciśnij Strzałkę w prawo, aby przejść do miesiąca i ustaw go w sposób analogiczny do dnia. Po ustawieniu roku można przejść do ustawień czasu. Naciśnij przycisk, aby zatwierdzić ustawienia. Użyj Strzałki w dół, aby przejść do ekranu SAVE (ZAPISZ). Podłączanie hamulca Bezprzewodowy hamulec ANT Bushido wystarczy podłączyć do komputera zamontowanego na kierownica tylko raz, przy następnych uruchomieniach komputera Bushido hamulec i komputer zostaną automatycznie sparowane. Podczas podłączania hamulca należy pedałować, to położy nacisk na hamulec, umożliwiając transfer danych. Przechodzenie pomiędzy ekranami szkolenia Otwiera konfigurację ROUTE MODE (TRYB TRASY) Powiększ wykres szkolenia; pokazuje następne trasy Naciśnij 3 razy, aby wł./wył. blokadę przycisków Tworzenie profilu użytkownika Komputer Bushido wymaga wprowadzenia określonych danych użytkownika, które będą wykorzystywane do obliczania mocy oraz zapisywania wyników. Należy wprowadzić: nazwę użytkownika, wagę (z uwzględnieniem roweru), płeć, datę urodzenia oraz wzrost. Szczegółowe informacje na temat ustawień znajdują się na stronie WYBÓR UŻYTKOWNIKA. Po podłączeniu komputera Bushido do komputera PC za pomocą urządzenia USB ANT zestawu uzupełniającego Upgrade PC, przyciski odpowiadają za obsługę oprogramowania trenażera Tacx. 4 5

4 Rozpocznij trening Ustawienia Menu View last score karel van spaken time trail Hart rate Opponent On Off Off Aktywacja komputera rowerowego W celu uniknięcia wyczerpania baterii komputer Bushido zostanie automatycznie wyłączony po dwóch minutach. Jeśli chcesz uruchomić ponownie komputer, naciśnij dowolny klawisz. Menu Przy każdym uruchomieniu komputera Bushido zostanie wyświetlone MENU. Z tego miejsca możesz bezpośrednio rozpocząć trening, zmienić ustawienia lub sprawdzić ostatni wynik. Start TRAINING (ROZPONIJ TRENING) Z tego miejsca możesz rozpocząć trening w trzech prostych krokach. Najpierw wyświetlony zostanie ekran SELECT USER (WYBIERZ UŻYTKOWNIKA), a następnie SELECT WORKOUT (WYBIERZ TRENING). Wybrany trening rozpocznie się po naciśnięciu przycisku. Przed rozpoczęciem treningu możesz WŁĄYĆ (ON) lub WYŁĄYĆ (OFF) pomiar tętna lub wybrać przeciwnika. Po wybraniu opcji START WORKOUT (ROZPONIJ TRENING) rozpocznie się odliczanie. Gdy odliczanie dojdzie do 0, zobaczysz komunikat START RIDING (ROZPONIJ JAZDĘ). Kilka sekund po rozpoczęciu jazdy na wyświetlaczu komputera pojawią się dane treningowe. Heart rate (Tętno) Jeżeli na ekranie SETTINGS (USTAWIENIA) tętno jest włączone (ON), użyj Strzałki w prawo, aby otworzyć pole ustawień w celu ustawienia GÓRNEGO I DOLNEGO LIMITU tętna. Jeśli podczas treningu tętno przekracza te limity, usłyszysz sygnał ostrzegawczy. Opponent (Przeciwnik) Przeciwnikiem jest zawodnik o parametrach określonych na podstawie wyniku osiągniętego wcześniej w treningu SLOPE - DISTANCE (NACHYLENIE DYSTANS). Jednorazowo można ścigać się tylko z jednym przeciwnikiem. Za pomocą Strzałki w prawo otwórz pole ustawień, aby ustawić średnią prędkość przeciwnika. Dzięki temu ustawieniu możesz określić, czy twój przeciwnik będzie jechał wolniej lub szybciej. Sound Weigt Date and time Language Ext. Sensor Brake Display Info Sound Weigt Date and time Language Ext. Sensor Brake Display Info on km/h kg on km/h kg Pulse belt SETTINGS (Ustawienia) Sound (Dźwięk) Wybierz opcję ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.) za pomocą Strzałki w prawo (Prędkość) Wybierz opcję KM/H lub M/H, za pomocą Strzałki w prawo Weight (Waga) Wybierz opcję KG lub LBS (FUNTY) za pomocą Strzałki w prawo Date and time (Data i czas) Tutaj możesz ustawić datę oraz czas w formacie 24 godzinnym Language (Język) Możesz wybrać następujące języki: angielski, holenderski, francuski, włoski, hiszpański lub niemiecki. External sensors (Czujniki zewnętrzne) Komputer Bushido może odbierać sygnał ANT z różnych czujników. Możesz wybrać następujące czujniki: HEART RATE (POMIAR TĘTNA) TRANSMITTER BELT (PAS NADAJNIKA) ORAZ POWER OUTPUT SENSOR (UJNIK MOCY). W przypadku pomiaru tętna za pomocą Strzałki w prawo możesz wybrać następujące ustawienia: TYPE ANALOGUE (TYP ANALOGOWY), TYPE ANT (TYP ANT) and OFF (WYŁĄONE) (tętno nie będzie mierzone). W przypadku typu ANT należy podłączyć (opcja CONNECT) pas nadajnika do komputera, w przeciwnym razie sygnał nie będzie odbierany. W przypadku innych czujników należy wybrać opcję CONNECT (PODŁĄ) lub DISCONNECT (ROZŁĄ). Do obliczenia mocy komputer Bushido wykorzystuje dane z czujnika zewnętrznego ANT, gdy jest on podłączony do komputera. Jeśli chcesz korzystać z obliczeń samego komputera Bushido, odłącz czujnik ANT. 6 7

5 Ustawienia Wybór użytkownika Calibrate brake Start cyclings above 40 km/h or 25 mi/h Disconnect brake Do you want to disconnect the Bushido brake with serialnumber and search for another brake? Yes No 31,6 km/h Hamulec Kalibracja Precyzja pomiaru mocy hamulca na wyświetlaczu zależy od wielu czynników, takich jak siła nacisku opony na rolkę, zmienne siły magnetyczne oraz temperatura. Aby zapewnić poprawność pomiarów mocy, konieczne jest przeprowadzenie kalibracji hamulca bezprzewodowego (funkcja CALIBRATE). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Hamulec Podłączanie / Odłączanie W tym miejscu możesz podłączyć i odłączyć bezprzewodowy hamulec ANT Bushido do komputera rowerowego. Sprawdź, czy wyświetlany numer seryjny jest taki sam jak numer seryjny na nalepce hamulca Bushido. Hamulec Współczynnik skali Współczynnik skali służy do korygowania wyświetlacza mocy komputera Bushido, gdy jego odczyty różnią się od odczytów zewnętrznego miernika mocy. Można ustawić wartości od 80 do 120. Wyświetlacz Kontrast Jeśli nie widzisz wyraźnie danych na wyświetlaczu, możesz dostosować jego czytelność poprzez kontrast (CONTRAST) za pomocą Strzałki w górę oraz Strzałki w dół. Wyświetlacz Podświetlenie Komputer Bushido wyposażono w podświetlenie (Backlight). Dostępne są dwa tryby: ON oraz AUTO; w przypadku trybu AUTO podświetlenie automatycznie wyłącza się po 15 sekundach. Wyświetlacz zostanie ponownie podświetlony po naciśnięciu dowolnego przycisku. Za pomocą opcji INTENSITY (INTENSYWNOŚĆ) można dostosować jasność podświetlenia. Im mniejsza wartość, tym mniej energii komputer Bushido będzie zużywał. Info Numer seryjny, wersja oprogramowania i data produkcji zarówno komputera zamontowanego na kierownicy jak i hamulca Select user Name kg Age. m/f karel van spaken m pieter isabella Select different user New user Remove user Create user Team Name Weight Gender Date of birth Height Save m v Tacx Bushido pieter 81 kg male ,84 m SELECT USER (WYBIERZ UŻYTKOWNIKA) Na ekranie wyświetlani są trzej ostatni użytkownicy, których można wybierać za pomocą Strzałki w górę oraz Strzałki w dół. Strzałka w prawo otwiera kartę ID wybranego użytkownika. Można ją podejrzeć i dostosować (opcja ADJUST) w razie potrzeby. Select different user (Wybierz innego użytkownika) Otwiera listę wszystkich użytkowników, dla których stworzone profil (maksymalnie osiem). New user (Nowy użytkownik) Otwiera pustą kartę ID do wprowadzenia danych nowego użytkownika. Team (Drużyna) Tacx Bushido (nie można zmienić) Name (Nazwa) maksymalnie 16 znaków Weight (Waga) kolarz + rower Sex (Płeć) woman (kobieta) / man (mężczyzna) (użyj Strzałki w prawo, aby wybrać) Date of birth domyślnie (Data urodzenia) Length (Wzrost) domyślnie 180 cm (zakres: od 100 do 230 cm) Remove user (Usuń użytkownika) Otwiera listę wszystkich użytkowników. Po wybraniu użytkownika, którego chcesz usunąć, naciśnij przycisk. Karta ID i osiągnięcia kolarza zostaną usunięte. 8 9

6 Wybór treningu Funkcje podczas treningu Select training Program time trail rolling_hills free Select different program New program Remove program Create program 5,1 km 3 routes type time/dist. 40,00 66,50 distance WYBÓR TRENINGU Na ekranie wyświetlane są trzy ostatnie treningi, które zostały ustawione lub które odbyto. Wyboru można dokonać za pomocą Strzałki w górę oraz Strzałki w dół. Strzałka w prawo otwiera ekran ustawień wybranego treningu. Można je podejrzeć i dostosować (opcja ADJUST) w razie potrzeby. Select different program (Wybierz inny program) Otwiera listę rodzajów programów: Slope /distance (Nachylenie /dystans), Slope /time (Nachylenie /czas), Watt/distance (Moc/dystans), Watt/time (Moc/czas), Heart rate/distance (Tętno/ dystans), Heart rate/time (Tętno/czas. Po dokonaniu wyboru zostanie wyświetlony podgląd ustawień programu. Na górze listy zobaczysz napis FREE. Umożliwia to ręczne dostosowanie różnych ustawień podczas jazdy. New program (Nowy program) Po wybraniu rodzaju programu wyświetlone zostanie pole ustawień programu. Program składa się z maksymalnie 99 tras. Można ustawić nachylenie w odstępach co 0,1 w zakresie od -5 do +20. Można ustawić moc w odstępach co 10 watów w zakresie od 10 do 990 watów oraz tętno w odstępach co 1 uderzenie na minutę w zakresie od 40 do 240 uderzeń na minutę. Training simple 23,7 km/h :12:43 1,95 km watt ,80 km 4,2 4,2 rpm bpm FUNKCJE PODAS TRENINGU Podczas jazdy dostępne są różne opcje ekranu. Użyj przycisku, aby wywołać je na ekranie. W funkcji ROUTE (TRASA) informacje o treningu odnoszą się do aktualnej trasy. W tym przypadku odliczany będzie zadany dystans lub czas. Rider's position (Pozycja kolarza) Na ilustracji postęp programu wskazuje pionowa linia. Użytkownik oznaczony jest ikoną gwiazdy. Jeśli jedziesz z przeciwnikiem, jego pozycja jest symbolizowana za pomocą okrągłej ikony. Opponents (Przeciwnicy) Informacja iloma metrami przeciwnik prowadzi lub o ile pozostaje w tyle w stosunku do kolarza, widoczna jest tylko w dolnym pasku ekranu ROUTE, gdzie zwykle przedstawiane jest zużycie energii w kj. Slope Distance Save 1 4,2 3,1 W pierwszej kolejności określa się trasę (ROUTE). Za pomocą Strzałki w prawo dodaj trasę standardową. Za pomocą Strzałki w lewo usuń wybraną trasę. Naciśnij, jeśli chcesz zmienić standardowe ustawienie trasy. Następnie użyj Strzałki w górę oraz Strzałki w dół, aby przejść do nachylenia / mocy / tętna oraz dystansu / czasu. Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie pola ustawień. Po zakończeniu konfiguracji programu przejdź do zakładki SAVE (ZAPISZ). Remove program (Usuń program) Po wybraniu rodzaju programu na wyświetlaczu pojawi się pełny przegląd. Naciśnij przycisk dla programu (oraz towarzyszących mu wyników), który chcesz usunąć

7 Funkcje podczas treningu Funkcje podczas treningu / wynik Training detailed Training simple Powiększanie Użyj Strzałki w prawo na ekranie TRAINING DETAILED (SZEGÓŁY TRENINGU), aby powiększyć ilustrację przez pięć sekund tak, abyś mógł zobaczyć, które trasy są następne. Lewy i prawy balans W dolnej części ekranu pojawi się poziomy pasek. Pasek ten pokazuje różnicę w mocy dostarczanej przez nogę lewą i nogę prawą. Im mniejsza różnica, tym mniejszy będzie jasny środkowy obszar. Jeśli środkowy obszar jest duży, oznacza to, że pedałowanie nie jest równomierne. Przerwa w jeździe W przypadku przerwania jazdy przed dotarciem do mety, zobaczysz napis PAUSE (PAUZA). Wszystkie dane użytkownika, jak i jego przeciwnika zostaną zawieszone. Po wznowieniu jazdy komputer obliczy wszystko na podstawie tych danych. mode Slope Distance EN Select score rolling_hills 01:12:48 time trail 00:24:12 prologue bushido1 hill repeats 1 3,8 3,1 3,8 00:14:32 12,68 03:10:53 mode (Tryb trasy) Jeśli chcesz dostosować ustawienia trasy programu podczas jazdy, użyj Strzałki w górę oraz Strzałki w dół. Dziesięć sekund po dostosowaniu ustawienia zostanie ono automatycznie wprowadzone. Gdy skończysz, zapisz nowy program pod nową nazwą. Jeśli zmienisz ustawienie podczas treningu, przeciwnik zostanie usunięty. Błędy podczas jazdy Przejdź do strony i w zakładce SERVICE odnajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące komputera Bushido. Znajdziesz tutaj aktualne wyjaśnienia, co zrobić w przypadku pojawienia się na ekranie kodu błędu. VIEW LAST SCORES (OBEJRZYJ OSTATNIE WYNIKI) Na ekranie MENU > VIEW LAST SCORES można zapoznać się z wynikami z ostatniego treningu. Użyj Strzałki w górę oraz Strzałki w dół, aby wybrać trening, który chcesz przejrzeć. Użyj Strzałki w prawo, aby otworzyć pełne dane treningu. Komputer Bushido przechowuje w pamięci wiele informacji. Możesz obejrzeć te dane wyłącznie na komputerze, jeśli używasz oprogramowania Tacx Trainer z zestawu uzupełniającego Upgrade PC T1990 Bushido, który nie jest dołączany w standardzie

8 Hlavní funkce První zapnutí Procházení menu a vkládání textu a čísel Choose Your Language První zapnutí Bushido Zpět na předchozí obrazovku (bez uložení změn) Pohyb zpět o 1 písmeno během nastavování Procházení seznamem voleb (nahoru) Nastavení písmen a číslic Potvrzení volby a nastavení Otevře a zavře nastavování Stisknutím na 3 sekundy se vypne počítač na řídítkách Procházení seznamem voleb (dolů) Nastavení písmen a číslic Pohyb zpět o 1 písmeno během nastavování Otevře novou obrazovku (pokud je tak označeno) Obsluha během jízdy Dřívější zastavení Otevře nastavení režimu trasy ROUTE MODE Mění tréninkové obrazovky English Nederlands Français Italiano Español Deutsch Connect brake Start cycling The connection with the Bushido brake and steering computer can take some time Když spustíte Bushido poprvé, budete muset provést řadu základních nastavení, ale pouze jednou. Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Volba jazyka Tlačítkem Šipka nahoru nebo Šipka dolů si můžete zvolit angličtinu, holandštinu, francouzštinu, italštinu nebo němčinu. Výběr potvrdíte tlačítkem. Datum a čas (dd - mm - rrrr) Tlačítkem Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete nastavit den. Pak se tlačítkem Šipka doprava přesunete na měsíc a nastavíte jej podobně jako den. Po nastavení roku se přesunete na nastavení času. Stisknutím tlačítka potvrdíte nastavení. Tlačítkem Šipka dolů přejděte na SAVE (Uložit). Připojení brzdy Bezdrátovou brzdu Bushido s technologií ANT připojíte k počítači na řídítkách pouze jednou, při dalším spuštění přístroje Bushido se brzda a počítač rozpoznají navzájem automaticky. Při připojování brzdy musíte šlapat, protože tím se na brzdu aplikuje napětí, které umožní přenos dat. Vytvoření uživatelského profilu Přístroj Bushido vyžaduje, abyste vložili určitá osobní data, která bude používat k výpočtu výkonu a také k ukládání vašeho skóre. Zadáte: uživatelské jméno, hmotnost včetně bicyklu, pohlaví, datum narození a délku. Vysvětlení k nastavení najdete na stránce o výběru uživatele. Otevře nastavení režimu trasy ROUTE MODE Přiblížení v tréninkovém grafu; zobrazení příštích tras Trojí stisknutí zapíná a vypíná zámek tlačítek Když je Bushido připojený k PC pomocí USB-ANT adaptéru z Upgrade PC, tlačítka lze používat k ovládání softwaru Tacx Trainer

9 Zahájení tréninku Nastavení Menu View last score karel van spaken time trail Hart rate Opponent On Off Off Aktivace počítače na řídítkách Aby se zabránilo vyčerpání baterií, cyklocomputer Bushido se za dvě minuty automaticky vypne. Chcete-li cyklocomputer znovu aktivovat, stiskněte libovolné tlačítko. Menu Při každém spuštění přístroje Bushido se naleznete v MENU. Přímo z menu můžete odstartovat trénink, měnit nastavení nebo prohlížet poslední skóre. ZAHÁJENÍ TRÉNINKU () Zde můžete třemi snadnými kroky odstartovat svůj trénink. Nejdříve se dostanete k výběru uživatele (SELECT USER) a pak k výběru tréninku (SELECT WORKOUT). Po stisknutí se vybraný trénink spustí. Pokud chcete, můžete před odstartováním tréninku zapnout tepovou frekvenci (Heart rate ON nebo OFF) nebo si zvolit soupeře (Opponent). Po volbě START začne odpočítávání. Jakmile dospěje k 0, uvidíte hlášku START RIDING (start jízdy). Několik sekund od okamžiku zahájení jízdy budou na cyklocomputeru zobrazovány tréninkové údaje Tepová frekvence Jestliže je v nastavení (SETTINGS) zapnuto sledování tepové frekvence (Heart rate ON), použitím Šipky vpravo otevřete pole k nastavení horního a dolního limitu tepové frekvence (UPPER LIMIT, LOWER LIMIT). Jestliže během tréninku překročí vaše tepová frekvence tyto limity, uslyšíte varovný signál. Soupeř (Opponent) Soupeřem je zde závodník z dříve dosaženého skóre z tréninku v režimu stoupání svahu v (SLOPE) nebo na vzdálenost (DISTANCE ). V jednom okamžiku můžete závodit pouze s jedním soupeřem. Tlačítkem Šipka doprava otevřete pole k nastavení průměrné rychlosti soupeře. Tak dosáhnete pomalejší nebo rychlejší jízdy soupeře. Sound Weigt Date and time Language Ext. Sensor Brake Display Info Sound Weigt Date and time Language Ext. Sensor Brake Display Info on km/h kg on km/h kg Pulse belt Nastavení Zvuk (Sound) Tlačítkem Šipka doprava zvuk zapnete (ON) nebo vypnete (OFF) Rychlost () Tlačítkem Šipka doprava vyberte KM/H nebo M/H Hmotnost (Weight) Tlačítkem Šipka doprava vyberte KG nebo LBS Datum a čas (Date & time) Zde můžete nastavit datum a čas ve 24hodinovém formátu Jazyk (Language) Zvolte angličtinu, holandštinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu nebo němčinu. Externí senzory Bushido může přijímat signál ANT z různých senzorů. Zvolit můžete HEART RATE TRANSMITTER BELT (snímač tepové frekvence) a POWER OUTPUT SENSOR (snímač výkonu). Pro tepovou frekvenci vyberte tlačítkem Šipka doprava TYPE ANALOGUE (analogový typ), TYPE ANT (typ ANT) nebo OFF (vypnutý příjem tepové frekvence). Pro zařízení typu ANT budete muset připojit (CONNECT) snímač tepové frekvence k cyklocomputeru, jinak se údaje nepřenesou. Pro ostatní snímače zvolíte CONNECT (připojit) nebo DISCONNECT (odpojit). K výpočtu výkonu používá cyklocomputer Bushido údaje z připojeného externího senzoru ANT. Chcete-li využít vlastního výpočtu podle zařízení Bushido, musíte senzor ANT odpojit

10 Nastavení Výběr uživatele Calibrate brake Start cyclings above 40 km/h or 25 mi/h 31,6 km/h Kalibrace brzdy (Brake Calibration) Přesnost zobrazování výkonu brzdy záleží na řadě faktorů, jako je pevnost přitlačení pneumatik k válci, tlak pneumatik, změna magnetických sil a teplota. Aby bylo zaručeno správné měření výkonu, musíte bezdrátovou brzdu kalibrovat (CALIBRATE). Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Připojení/Odpojení brzdy (Brake Connecting/Disconnecting) Zde připojujete nebo odpojujete bezdrátovou brzdu Bushido s technologií ANT k počítači na řídítkách. Zkontrolujte, zda zobrazené výrobní číslo je stejné jako výrobní číslo na nálepce brzdy Bushido. Select user Name kg Age. m/f karel van spaken m pieter isabella m v VÝBĚR UŽIVATELE (Select user) Na obrazovce uvidíte tři naposledy nastavené uživatele, které můžete vybírat tlačítkem Šipka nahoru a Šipka dolů. Tlačítkem Šipka doprava otevřete identifikační kartu vybraného uživatele. Můžete ji zkontrolovat a podle potřeby upravit (ADJUST). Výběr jiného uživatele (Select different user) Otevře se seznam se všemi uživateli, kteří byli nastaveni (maximální počet osm). Disconnect brake Do you want to disconnect the Bushido brake with serialnumber and search for another brake? Yes No Přepočítávací koeficient brzdy (Brake Scale factor) Přepočítávací koeficient využijete k opravě výkonu zobrazeného na přístroji Bushido, pokud se liší od údaje externího měřiče výkonu. Je možné nastavení v rozmezí 80 až 120. Kontrast zobrazení (Display Contrast) Jestliže není displej dobře čitelný, můžete v menu CONTRAST upravit jeho kontrast tlačítkem Šipka nahoru a Šipka dolů. Podsvícení displeje (Display Backlight) Přístroj Bushido má podsvícení (položka Backlight). Podsvícení můžete trvale zapnout (ON) nebo zvolit možnost AUTO, při které se podsvícení automaticky vypne po 15 sekundách. Displej se pak rozsvítí po stisku libovolného tlačítka. V položce INTENSITY můžete upravit intenzitu podsvícení. Čím je nižší číslo, tím přístroj Bushido spotřebovává méně energie. Informace (Info) Výrobní číslo, verze softwaru a datum výroby počítače na řídítkách a brzdy Select different user New user Remove user Create user Team Name Weight Gender Date of birth Height Save Tacx Bushido pieter 81 kg male ,84 m Nový uživatel (New user) Otevře se prázdná identifikační karta, kterou můžete využít k nastavení údajů nového uživatele. Team (Tým) Tacx Bushido (nelze modifikovat) Name (Jméno) maximálně 16 znaků Weight (Hmotnost) jezdec plus bicykl Gender (Pohlaví) žena nebo muž (zvolte tlačítkem Šipka doprava) Date of birth výchozí (Datum narození) Height (Výška) výchozí 180 cm (rozsah: 100 až 230 cm) Odebrat uživatele (Remove user) Otevře se seznam se všemi uživateli. Vyberte uživatele a stisknutím jej vymažete. Odstraní se identifikační karta a minulé výkony jezdce

11 Výběr tréninku Funkce během tréninku Select training Program time trail rolling_hills free Select different program New program Remove program Create program 5,1 km 3 routes type time/dist. 40,00 66,50 distance VÝBĚR TRÉNINKU (Select training) Na obrazovce uvidíte tři poslední tréninky, které byly nastaveny nebo vykonány. Tlačítkem Šipka nahoru a Šipka dolů provedete výběr. Tlačítkem Šipka doprava otevřete nastavení vybraného tréninkového programu. Můžete jej zkontrolovat a podle potřeby upravit (ADJUST). Výběr jiného programu (Select different program) Otevře se seznam typů programu: Slope /distance ( stoupání/vzdálenost), Slope /time ( stoupání/čas), Watt/distance (výkon/vzdálenost), Watt/time (výkon/čas), Heart rate/distance (tepová frekvence/vzdálenost), Heart rate/time (tepová frekvence/čas). Po provedení výběru se zobrazí přehled nastavení programu. Na konci seznamu bude volná položka (FREE). Ta vám umožní manuálně nastavit odlišná nastavení pro jízdu. Nový program (New program) Po výběru typu programu se dostanete k poli nastavení programu. Program obsahuje maximálně 99 tras. Nastavujete sklon v v krocích po 0,1 v rozmezí -5 až +20. Výkon nastavujete v krocích po 10 wattech od 10 do 990 wattů a tepovou frekvenci v krocích po 1 v rozmezí od 40 do 240 tepů za minutu. Training simple 23,7 km/h :12:43 1,95 km watt ,80 km 4,2 4,2 rpm bpm Funkce během tréninku Během jízdy jsou k dispozici různé možnosti obrazovek. Vyvoláte je stisknutím. U volby ROUTE se informace o tréninku týkají aktuální trasy. V tomto případě se odpočítává nastavená hodnota vzdálenosti nebo času. Poloha jezdce Je v zobrazení postupu v průběhu programu indikována svislou čarou. Uživatel je označen ikonou hvězdy. Jestliže jedete se soupeřem, jeho poloha je označena kolečkem. Soupeři Kolik metrů je soupeř vepředu nebo pozadu vzhledem k jezdci, je možné sledovat pouze v dolní liště na obrazovce trasy (ROUTE), kde se normálně zobrazuje spotřebovaná energie v kj. Slope Distance Save 1 4,2 3,1 Zadáváte první trasu (ROUTE). Tlačítkem Šipka doprava přidáte standardní trasu. Tlačítkem Šipka doleva vybranou trasu odstraníte. Po stisknutí můžete upravit nastavení standardní trasy. Pak tlačítkem Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejdete k nastavení sklonu/výkonu/tepové frekvence nebo vzdálenosti/času. Stisknutím se otevře pole k úpravě nastavení. Jakmile je nastavení hotové, potvrdíte je položkou SAVE (uložit) a program pojmenujete. Odstranit program (Remove program) Po výběru typu programu se na displeji zobrazí úplný přehled. U programu, který chcete odstranit (společně se záznamy o skóre), stiskněte

12 Funkce během tréninku Funkce během tréninku/skóre Training detailed Training simple Zvětšení zobrazení Tlačítkem Šipka doprava na obrazovce detailů tréninku (Training detailed) se zobrazení zvětší na dobu pěti sekund, takže můžete vidět, které trasy budou následovat. Stranová rovnováha V dolní části obrazovky je vodorovný pruh. Tento pruh ukazuje rozdíl ve výkonu vynaloženém pravou a levou nohou. Čím je tento rozdíl menší, tím je menší světlá ploška uprostřed. Jestliže se středová ploška zvětšuje, znamená to, že do pedálů šlapete nerovnoměrně. Přestávka v jízdě Jestliže přestanete šlapat ještě před cílovou čárou, zobrazí se oznámení přestávky (PAUSE). Pozastaví se data uživatele i jeho soupeře. Jakmile začnete znovu šlapat, počítač bude všechno vypočítávat na základě těchto dat. mode Slope Distance EN Select score rolling_hills 01:12:48 time trail 00:24:12 prologue bushido1 hill repeats 1 3,8 3,1 3,8 00:14:32 12,68 03:10:53 Režim trasy ( mode) Chcete-li upravit nastavení trasy v programu během jízdy, můžete k tomu použít tlačítko Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Upravené nastavení bude automaticky implementováno po deseti sekundách. Po dokončení uložte nový program pod novým názvem. Jestliže změníte nastavení během tréninku, bude odstraněn váš soupeř. Chybové zprávy za jízdy Na adrese najdete časté dotazy k přístroji Bushido (FAQ) v části Servis (SERVICE). Zde najdete aktuální vysvětlení, co dělat v případě, kdy se na obrazovce objeví chybový kód. ZOBRAZENÍ POSLEDNÍCH SKÓRE Prostřednictvím voleb MENU VIEW LAST SCORES můžete na obrazovce konzultovat výkony svých posledních tréninků. Tlačítkem Šipka nahoru nebo Šipka dolů vyberte trénink, na který se chcete podívat. Tlačítkem Šipka doprava otevřete kompletní tréninková data. Počítač Bushido má v paměti uloženo množství informací. Na PC můžete konzultovat údaje, pouze když používáte software Tacx Trainer od T1990 Upgrade PC Bushido, který není standardním příslušenstvím

13 Λειτουργίες των πλήκτρων Εκκίνηση για πρώτη φορά Χειρισμός του μενού & εισαγωγή κειμένου και αριθμών Choose Your Language Εκκίνηση για πρώτη φορά Bushido Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη (χωρίς αποθήκευση των ρυθμίσεων) Κίνηση 1 θέση προς τα πίσω κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης κύλιση στη λίστα επιλογών (προς τα επάνω) Ορισμός γραμμάτων και αριθμών επιβεβαίωση επιλογών και ρυθμίσεων Άνοιγμα και κλείσιμο της διαδικασίας διαμόρφωσης Πατήστε επί 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή τιμονιού κύλιση στη λίστα επιλογών (προς τα κάτω) Ορισμός γραμμάτων και αριθμών Κίνηση 1 θέση προς τα πίσω κατά τη διαδικασία ρύθμισης Άνοιγμα νέας οθόνης (εάν αναφέρεται κάτι τέτοιο) Χειρισμός κατά την ποδηλασία Πρόωρος τερματισμός Άνοιγμα της οθόνης διαμόρφωσης ROUTE MODE Εναλλαγή μεταξύ των οθονών προπόνησης English Nederlands Français Italiano Español Deutsch Connect brake Start cycling The connection with the Bushido brake and steering computer can take some time Όταν εκκινήσετε τον υπολογιστή Bushido για πρώτη φορά, θα χρειαστεί να εκτελέσετε ορισμένες βασικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Αυτή η διαδικασία γίνεται μόνο μία φορά. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Επιλέξτε τη γλώσσα σας Χρησιμοποιώντας το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ English (Αγγλικά), Dutch (Ολλανδικά), French (Γαλλικά), Italian (Ιταλικά) ή German (Γερμανικά). Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το. Ημερομηνία και ώρα (ηη - μμ - εεεε) Χρησιμοποιώντας το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος, μπορείτε να καθορίσετε την ημέρα. Κατόπιν χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να μεταβείτε στο μήνα και καθορίστε τον όπως κάνατε και για την ημέρα. Αφού καθορίσετε το έτος, θα μεταβείτε στη διαδικασία καθορισμού της ώρας. Πατήστε για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε το Κάτω βέλος για να μεταβείτε στην επιλογή SAVE (Αποθήκευση). Σύνδεση του φρένου Χρειάζεται να συνδέσετε το ασύρματο φρένο ANT Bushido στον υπολογιστή τιμονιού μόνο μία φορά. Την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε τον υπολογιστή Bushido, το φρένο και ο υπολογιστής θα αναγνωρίσουν αμέσως το ένα το άλλο. Κατά τη σύνδεση του φρένου πρέπει να ποδηλατείτε, ώστε να παρέχεται ρεύμα στο φρένο και να είναι εφικτή η μεταφορά δεδομένων. Άνοιγμα της οθόνης διαμόρφωσης ROUTE MODE Μεγέθυνση του γραφήματος προπόνησης, εμφάνιση επόμενων διαδρομών Πατήστε 3 φορές για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλειδώματος των πλήκτρων Δημιουργία ενός προφίλ χρήστη Απαιτείται η εισαγωγή ορισμένων προσωπικών δεδομένων από εσάς στο Bushido, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της παραγόμενης ισχύος και για την αποθήκευση των επιδόσεών σας. Θα εισάγετε: όνομα χρήστη, βάρος μαζί με το ποδήλατο, φύλο, ημερομηνία γέννησης και ύψος. Για επεξήγηση των ρυθμίσεων, ανατρέξτε στη σελίδα SELECT USER. Όταν ο υπολογιστής Bushido είναι συνδεδεμένος σε ένα PC μέσω του στικ USB ANT από το Upgrade PC, τα πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιούνται για το χειρισμό του λογισμικού Tacx Trainer

14 Έναρξη προπόνησης Ρυθμίσεις Menu View last score karel van spaken time trail Hart rate Opponent On Off Off Ενεργοποίηση του υπολογιστή τιμονιού Για να αποτραπεί η εκφόρτιση των μπαταριών, ο υπολογιστής Bushido απενεργοποιείται αυτόματα μετά από δύο λεπτά. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά τον υπολογιστή, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Menu (Μενού) Κάθε φορά που εκκινείτε τον υπολογιστή Bushido, θα εμφανίζεται ή οθόνη MENU. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια προπόνηση, να καθορίσετε ρυθμίσεις ή να ελέγξετε τις πιο πρόσφατες επιδόσεις σας απευθείας από το μενού. START TRAINING (Έναρξη προπόνησης) Από αυτό το σημείο μπορείτε να ξεκινήσετε την προπόνησή σας με τρία εύκολα βήματα. Αρχικά πρέπει να επιλέξετε SELECT USER (Επιλογή χρήστη) και να συνεχίσετε με την επιλογή SELECT WORKOUT (Επιλογή προπόνησης). Με το πάτημα του πλήκτρου εκκινεί η επιλεγμένη προπόνηση. Εάν θέλετε, μπορείτε να θέσετε τη ρύθμιση Heart rate (Καρδιακός ρυθμός) σε ON (ενεργοποίηση) ή OFF (απενεργοποίηση) πριν ξεκινήσετε την προπόνηση, ή να επιλέξετε έναν αντίπαλο. Μόλις επιλέξετε START WORKOUT ( Έναρξη προπόνησης), ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση. Όταν φτάσει στο 0, θα εμφανιστεί το μήνυμα START RIDING (Εκκινήστε την ποδηλασία). Μερικά δευτερόλεπτα αφού ξεκινήσετε την ποδηλασία, τα δεδομένα της προπόνησης θα είναι ορατά στον υπολογιστή σας Heart rate (καρδιακός ρυθμός) Εάν είναι ενεργοποιημένη (ON) η ρύθμιση Heart rate στην οθόνη SETTINGS, χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να ανοίξετε το πεδίο διαμόρφωσης και να καθορίσετε το ΑΝΩ ΟΡΙΟ και το ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ για τον καρδιακό ρυθμό. Εάν ο καρδιακός ρυθμός σας υπερβεί αυτά τα όρια κατά την προπόνηση, θα ακούσετε ένα προειδοποιητικό σήμα. Opponent (Αντίπαλος) Ένας αντίπαλος είναι ένας ανταγωνιστής, για τον οποίο έχουν καταγραφεί επιδόσεις από μια προπόνηση SLOPE - DISTANCE (κλίση - απόσταση). Μπορείτε να ποδηλατείτε εναντίον μόνο ενός αντιπάλου τη φορά. Χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να ανοίξετε το πεδίο διαμόρφωσης και να καθορίσετε τη μέση ταχύτητα του αντιπάλου. Έτσι, ο αντίπαλός σας θα ποδηλατεί αργότερα ή ταχύτερα. Sound Weigt Date and time Language Ext. Sensor Brake Display Info Sound Weigt Date and time Language Ext. Sensor Brake Display Info on km/h kg on km/h kg Pulse belt (Ρυθμίσεις) Sound ( Ήχος) Επιλέξτε ON (ενεργοποίηση) ή OFF (απενεργοποίηση) χρησιμοποιώντας το Δεξιό βέλος (Ταχύτητα) Επιλέξετε KM/H (χιλιόμετρα ανά ώρα) ή M/H (μίλια ανά ώρα) χρησιμοποιώντας το Δεξιό βέλος Weight (Βάρος) Επιλέξτε KG (κιλά) ή LBS (λίβρες) χρησιμοποιώντας το Δεξιό βέλος Date & time (Ημ/νία και ώρα) Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία, καθώς και εάν η ώρα θα εμφανίζεται σε 24-ωρη μορφή Language (Γλώσσα) Επιλέξτε μεταξύ English (Αγγλικά), Dutch (Ολλανδικά), French (Γαλλικά), Italian (Ιταλικά), Spanish (Ισπανικά) ή German (Γερμανικά). External sensors (Εξωτερικοί αισθητήρες) Ο υπολογιστής Bushido έχει δυνατότητα λήψης του σήματος ANT από διαφορετικούς αισθητήρες. Επιλέξτε μεταξύ HEART RATE TRANSMITTER BELT (ζώνη εκπομπής καρδιακού ρυθμού) και POWER OUTPUT SENSOR (αισθητήρας ισχύος εξόδου). Εάν επιλέξετε καρδιακό ρυθμό, χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να επιλέξετε TYPE ANALOGUE (αναλογικού τύπου), TYPE ANT (τύπου ANT) και OFF (χωρίς λήψη καρδιακού ρυθμού). Εάν επιλέξετε ANT, θα χρειαστεί να συνδέσετε (CONNECT) τη ζώνη εκπομπής στον υπολογιστή σας. Εάν δεν το κάντε, δεν θα λαμβάνονται δεδομένα. Με τους άλλους αισθητήρες μπορείτε να επιλέξετε σύνδεση (CONNECT) ή αποσύνδεση (DISCONNECT). Για τον υπολογισμό της παραγόμενης ισχύος ο υπολογιστής Bushido χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τον εξωτερικό αισθητήρα ANT, όταν είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τους υπολογισμούς του ίδιου του Bushido, αποσυνδέστε τον αισθητήρα ANT

15 Ρυθμίσεις Επιλογή χρήστη Calibrate brake Start cyclings above 40 km/h or 25 mi/h Disconnect brake Do you want to disconnect the Bushido brake with serialnumber and search for another brake? Yes No 31,6 km/h Brake Calibration (Φρένο Βαθμονόμηση) Η ακρίβεια της ένδειξης ισχύος του φρένου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το πόσο δυνατά πιέζεται το ελαστικό επάνω στον κύλινδρο, η πίεση του αέρα στο ελαστικό, οι διακυμάνσεις των μαγνητικών δυνάμεων και η θερμοκρασία. Για να διασφαλιστεί η ακριβής μέτρηση της ισχύος, απαιτείται βαθμονόμηση του ασύρματου φρένου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Brake Connecting/Disconnecting (Φρένο Σύνδεση/Αποσύνδεση) Μέσω αυτής της επιλογής συνδέετε και αποσυνδέετε το ασύρματο φρένο Bushido ANT από τον υπολογιστή τιμονιού. Ελέγξτε ότι ο αριθμός σειράς που εμφανίζεται είναι ο ίδιος με τον αριθμό σειράς στο αυτοκόλλητο του φρένου του Bushido. Brake Scale factor (Φρένο Συντελεστής κλίμακας) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν συντελεστή κλίμακας για να διορθώσετε την ένδειξη ισχύος του Bushido, όταν διαφέρει από αυτή ενός εξωτερικού συστήματος μέτρησης ισχύος. Υπάρχει δυνατότητα καθορισμού ρυθμίσεων μεταξύ 80 και 120. Display Contrast (Οθόνη Αντίθεση) Εάν δεν βλέπετε καθαρά την οθόνη, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση αντίθεσης χρησιμοποιώντας το Επάνω βέλος και το Κάτω βέλος. Display Backlight (Οθόνη Οπίσθιος φωτισμός) Ο υπολογιστής Bushido διαθέτει οπίσθιο φωτισμό. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ON (ενεργοποίηση) και AUTO. Στη δεύτερη περίπτωση, ο οπίσθιος φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα. Μόλις πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, η οθόνη ενεργοποιείται ξανά. Μέσω της ρύθμισης INTENSITY μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του οπίσθιου φωτισμού. Όσο μικρότερη είναι η τιμή, τόσο λιγότερη ενέργεια χρησιμοποιεί ο υπολογιστής Bushido. Select user Name kg Age. m/f karel van spaken m pieter isabella Select different user New user Remove user Create user Team Name Weight Gender Date of birth Height Save m v Tacx Bushido pieter 81 kg male ,84 m SELECT USER (Επιλογή χρήστη) Στην οθόνη εμφανίζονται οι τρεις τελευταίοι χρήστες που καθορίστηκαν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Επάνω βέλος και το Κάτω βέλος για να τους επιλέξετε. Το Δεξιό βέλος ανοίγει την καρτέλα ταυτότητας του επιλεγμένου χρήστη. Μπορείτε να την ελέγξετε και να την προσαρμόσετε, εάν απαιτείται. Select different user (Επιλογή διαφορετικού χρήστη) Ανοίγει τη λίστα με όλους τους χρήστες που έχουν διαμορφωθεί (ο μέγιστος αριθμός είναι οκτώ). New user (Νέος χρήστης) Ανοίγει μια κενή καρτέλα ταυτότητας, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καθορίσετε δεδομένα για ένα νέο χρήστη. Team (ομάδα) Tacx Bushido (δεν μπορεί να μεταβληθεί) Name (όνομα) έως 16 χαρακτήρες Weight (βάρος) αναβάτη και ποδηλάτου Sex (φύλο) woman (γυναίκα) / man (άνδρας). Χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να επιλέξετε) Date of birth προεπιλεγμένη (ημ/νία γέννησης) Length (μήκος) προεπιλογή 180 εκ. (εύρος: 100 έως 230 εκ.) Remove user (Αφαίρεση χρήστη) Ανοίγει τη λίστα με όλους τους χρήστες. Επιλέξτε το χρήστη που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε. Η καρτέλα ταυτότητας και οι επιδόσεις του αναβάτη θα διαγραφούν. Info (Πληροφορίες) Αριθμός σειράς, έκδοση λογισμικού και ημερομηνία παραγωγής του υπολογιστή τιμονιού και του φρένου 28 29

16 Επιλογή προπόνησης Λειτουργίες κατά την προπόνηση Select training Program time trail rolling_hills free Select different program New program Remove program Create program 5,1 km 3 routes Slope Distance Save 1 4,2 3,1 type time/dist. 40,00 66,50 distance TRAINING SELECTION (Επιλογή προπόνησης) Στην οθόνη εμφανίζονται οι τελευταίες τρεις προπονήσεις που διαμορφώθηκαν ή εκτελέστηκαν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Επάνω βέλος και το Κάτω βέλος για να κάνετε την επιλογή σας. Το Δεξιό βέλος ανοίγει την οθόνη διαμόρφωσης του επιλεγμένου προγράμματος. Μπορείτε να το ελέγξετε και να το προσαρμόσετε, εάν απαιτείται. Select different program (Επιλογή διαφορετικού προγράμματος) Ανοίγει τη λίστα με τους τύπους προγραμμάτων: Slope /distance (κλίση/απόσταση), Slope /time (κλίση/χρόνος), Watt/distance (ισχύς/απόσταση), Watt/time (ισχύς/χρόνος), Heart rate/distance (καρδιακός ρυθμός/απόσταση), Heart rate/time (καρδιακός ρυθμός/χρόνος). Αφού κάνετε μια επιλογή, θα μεταφερθείτε στη συνοπτική εικόνα των ρυθμίσεων του προγράμματος. Στην κορυφή της λίστας εμφανίζεται η ένδειξη FREE (ελεύθερο). Αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόσετε χειροκίνητα τις διάφορες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας. New program (Νέο πρόγραμμα) Αφού επιλέξετε τον τύπο του προγράμματος, θα μεταφερθείτε στο πεδίο διαμόρφωσης του προγράμματος. Ένα πρόγραμμα αποτελείται από έως 99 διαδρομές. Η κλίση προσαρμόζεται σε βήματα 0,1, μεταξύ -5 και +20. Η ισχύς προσαρμόζεται σε βήματα 10 Watt, από 10 έως 990 Watt, ενώ ο καρδιακός ρυθμός σε βήματα 1 bpm (σφύξεις ανά λεπτό), μεταξύ 40 και 240 bpm. Εισάγετε την πρώτη διαδρομή (route). Χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να προσθέσετε μια τυπική διαδρομή. Χρησιμοποιήστε το Αριστερό βέλος για να διαγράψετε μια επιλεγμένη διαδρομή. Πατήστε εάν θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις μιας τυπικής διαδρομής. Κατόπιν χρησιμοποιήστε το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος για να μεταβείτε στα πεδία κλίσης/ισχύος/καρδιακού ρυθμού ή απόστασης/χρόνου. Πατώντας ανοίγει το πεδίο διαμόρφωσης για την προσαρμογή της ρύθμισης. Μεταβείτε στο SAVE (Αποθήκευση) όταν ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση και είστε πλέον έτοιμοι να αναθέσετε ένα όνομα στο πρόγραμμα. Remove program (Διαγραφή προγράμματος) Μετά από την επιλογή του τύπου προγράμματος, εμφανίζεται η πλήρης σύνοψη στην οθόνη. Πατήστε για το πρόγραμμα (και τις σχετικές επιδόσεις) που θέλετε να διαγράψετε. Training simple 23,7 km/h :12:43 1,95 km watt ,80 km 4,2 4,2 rpm bpm Λειτουργίες κατά την προπόνηση Κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το για να τις εμφανίσετε στην οθόνη. Με την επιλογή ROUTE, οι πληροφορίες προπόνησης αφορούν στην τρέχουσα διαδρομή. Σ' αυτή τη περίπτωση, η απόσταση ή ο χρόνος που καθορίστηκε θα μετράνε αντίστροφα. Θέση αναβάτη Στο γράφημα απεικονίζεται η εξέλιξη του προγράμματος, μέσω μιας κατακόρυφης γραμμής. Ο χρήστης απεικονίζεται με ένα εικονίδιο αστερίσκου. Εάν ποδηλατείτε ενάντια σε έναν αντίπαλο, η θέση του υποδεικνύεται με ένα στρογγυλό εικονίδιο. Αντίπαλοι Τα μέτρα κατά τα οποία προηγείται ή έπεται ο αντίπαλος από τον αναβάτη μπορούν να εμφανιστούν μόνο στην κάτω γραμμή της οθόνης ROUTE, εκεί όπου κανονικά εμφανίζεται η καταναλισκόμενη ενέργεια σε kj

17 Λειτουργίες κατά την προπόνηση Λειτουργίες κατά την προπόνηση/ επιδόσεις Training detailed Training simple Ζουμ Χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος στην οθόνη TRAINING DETAILED (Λεπτομέρειες προπόνησης) για να μεγεθύνετε το γράφημα για πέντε δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να δείτε ποιες διαδρομές ακολουθούν. Ισορροπία μεταξύ αριστερής και δεξιάς πλευράς Στο κάτω τμήμα της οθόνης θα δείτε μια οριζόντια γραμμή. Αυτή η γραμμή δείχνει τη διαφορά της παρεχόμενης ισχύος από το αριστερό και το δεξιό πόδι. Όσο μικρότερη είναι αυτή η διαφορά, τόσο μικρότερη θα είναι η ανοικτόχρωμη μεσαία περιοχή. Εάν η μεσαία περιοχή είναι μεγάλη, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι πεταλιές σας δεν είναι ομοιόμορφες. Διάλειμμα από την ποδηλασία Εάν σταματήσετε την ποδηλασία πριν φτάσετε στη γραμμή τερματισμού, θα εμφανιστεί η ένδειξη PAUSE (Παύση). Όλα τα δεδομένα που αφορούν στο χρήστη, καθώς και τα δεδομένα του αντιπάλου του, τίθενται σε αναμονή. Όταν ξεκινήσετε και πάλι την ποδηλασία, ο υπολογιστής θα υπολογίσει τα πάντα βάσει αυτών των δεδομένων. mode Slope Distance EN Select score rolling_hills 01:12:48 time trail 00:24:12 prologue bushido1 hill repeats 1 3,8 3,1 3,8 00:14:32 12,68 03:10:53 mode (Κατάσταση διαδρομής) Εάν θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις διαδρομής ενός προγράμματος κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος για το σκοπό αυτό. Η ρύθμιση εφαρμόζεται αυτόματα δέκα δευτερόλεπτα μετά από την προσαρμογή της. Όταν τελειώσετε, αποθηκεύστε το νέο πρόγραμμα με νέο όνομα. Εάν τροποποιήσετε τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ο αντίπαλος θα διαγραφεί. Αναφορές σφαλμάτων κατά την ποδηλασία Στη διεύθυνση θα βρείτε τη λίστα με τις ερωτήσεις που τίθενται συχνά και τις απαντήσεις τους (FAQ) για τον υπολογιστή Bushido στην ενότητα SERVICE. Εκεί θα βρείτε ενημερωμένες, επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε εάν εμφανιστεί κάποιος κωδικός σφάλματος στην οθόνη. VIEW LAST SCORES (Προβολή πιο πρόσφατων επιδόσεων) Μέσω της επιλογής VIEW LAST SCORES του MENU μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη την απόδοσή σας κατά τις τελευταίες σας προπονήσεις. Χρησιμοποιήστε το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος για να επιλέξετε την προπόνηση που θέλετε να εξετάσετε. Χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να ανοίξετε τα πλήρη δεδομένα προπόνησης. Ο υπολογιστής Bushido αποθηκεύει πολλές πληροφορίες στη μνήμη του. Μπορείτε να εξετάσετε τα δεδομένα σε ένα PC μόνο εάν χρησιμοποιείτε το λογισμικό Tacx Trainer από το T1990 Upgrade PC Bushido, το οποίο δεν αποτελεί στάνταρ αξεσουάρ

18 Funções das teclas Iniciar o computador pela primeira vez Menu de funcionamento e introdução de texto e números Choose Your Language Iniciar o computador pela primeira vez Bushido Voltar ao ecrã anterior (sem guardar as alterações) Recuar a posição de 1 letra durante a configuração Percorrer a lista de opções (para cima) Especificar letras e números Confirmar selecções e definições Abrir e fechar a caixa de diálogo de configuração Carregar durante 3 segundos para desligar o computador no guiador Percorrer a lista de opções (para baixo) Especificar letras e números Recuar a posição de 1 letra durante o ajuste Abrir um novo ecrã (se indicado) Funcionamento enquanto estiver a pedalar Parar antecipadamente Abrir a configuração ROUTE MODE (MODO PERCURSO) English Nederlands Français Italiano Español Deutsch Connect brake Start cycling The connection with the Bushido brake and steering computer can take some time Quando iniciar o computador Bushido pela primeira, vai ter de efectuar uma série de ajustes de configuração básicos; não precisará de voltar a efectuar estes ajustes. Siga as instruções que aparecem no ecrã. Seleccionar o seu idioma Utilizando a Seta para cima ou a Seta para baixo pode seleccionar entre Inglês, Holandês, Francês, Italiano ou Alemão. Confirme a sua selecção com. Data e hora (dd - mm - aaaa) Utilizando a Seta para cima ou a Seta para baixo pode definir o dia. Em seguida, utilize a Seta para a direita para ir para a definição de mês e especifique-o da mesma forma que fez para o dia. Depois de definir o ano, pode avançar para a definição da hora. Utilize para confirmar as definições. Utilize a Seta para baixo para ir para a opção SAVE (GUARDAR). Ligar o travão Só é necessário ligar o travão sem fios Bushido ANT ao computador montado no guiador uma vez, pois da próxima vez que iniciar o Bushido, o travão e o computador reconhecem-se de imediato. É necessário estar a pedalar quando efectuar a ligação do travão, pois desta forma cria tensão no travão, o que permite a transferência de dados. Alternar entre os ecrãs de treino Abrir a configuração ROUTE MODE (MODO PERCURSO) Ampliar o gráfico de treino; Apresentar os percursos seguintes Carregar 3 vezes para activar/desactivar o bloqueio de teclas Criar um perfil de utilizador O computador Bushido precisa que o utilizador introduza alguns dados pessoais que serão utilizados para calcular a potência produzida e guardar a sua pontuação. Terá de introduzir os seguintes dados: nome de utilizador, peso incluindo a bicicleta, sexo, data de nascimento e altura. Para obter uma explicação sobre as definições, consulte a página SELECT USER (SELECCIONAR UTILIZADOR). Se ligar o Bushido ao PC utilizando o stick USB ANT fornecido com o Upgrade PC, pode utilizar as teclas para operar o software Tacx Trainer

19 Começar a treinar Definições Menu View last score karel van spaken time trail Hart rate Opponent On Off Off Activar o computador no guiador Para evitar o descarregamento total das pilhas, o computador Bushido desliga-se automaticamente após dois minutos. Para voltar a reactivar o computador, basta carregar em qualquer tecla. Menu Sempre que iniciar o Bushido, vai deparar-se com o MENU. Directamente a partir do menu é possível iniciar um treino, efectuar as definições ou verificar as suas pontuações mais recentes. START TRAINING (COMEÇAR A TREINAR) A partir desta opção, pode dar início ao seu treino seguindo três passos muito simples. Primeiro, existe uma opção que permite SELECT USER (SELECCIONAR UTILIZADOR) e, em seguida, existe outra opção que permite SELECT WORKOUT (SELECCIONAR TREINO). Se carregar em dá início ao treino seleccionado. Se assim o pretender, antes de iniciar o treino, pode ON (LIGAR) ou OFF (DESLIGAR) a medição de frequência cardíaca ou seleccionar um adversário. Depois de START WORKOUT (INICIAR TREINO) inicia-se a contagem decrescente. Quando a contagem atingir o 0, aparece a mensagem START RIDING (COMEÇAR A PEDALAR). Alguns segundos após começar a pedalar, os dados relativos ao treino são apresentados no computador Heart rate (Frequência cardíaca) Se em SETTINGS (DEFINIÇÕES), a opção de frequência cardíaca estiver definida para ON (LIGAR), utilize a Seta para a direita para abrir o campo de configuração e especificar o UPPER LIMIT AND LOWER LIMIT (LIMITE SUPERIOR E LIMITE INFERIOR) para a frequência cardíaca. Se, durante o treino, a sua frequência cardíaca ultrapassar estes limites, é emitido um sinal de aviso. Opponent (Adversário) Um adversário é um concorrente criado com base numa pontuação realizada anteriormente num treino de SLOPE ( INCLINAÇÃO) - DISTANCE (DISTÂNCIA). Só pode competir contra um adversário de cada vez. Utilize a Seta para a direita para abrir o campo de configuração e especificar a velocidade média do adversário. Desta forma, pode definir se o seu adversário pedala mais rápida ou mais lentamente. Sound Weigt Date and time Language Ext. Sensor Brake Display Info Sound Weigt Date and time Language Ext. Sensor Brake Display Info on km/h kg on km/h kg Pulse belt Definições Sound (Som) Pode seleccionar entre ON (LIGAR) e OFF (DESLIGAR), utilizando a Seta para a direita (Velocidade) Pode seleccionar entre KM/H e M/H, utilizando a Seta para a direita Weight (Peso) Pode seleccionar entre KG e LBS, utilizando a Seta para a direita Date & time (Data e hora) Através desta opção pode definir a data e o relógio em formato de 24 horas Language (Idioma) Pode seleccionar entre English (Inglês), Dutch (Holandês), French (Francês), Italian (Italiano), Spanish (Espanhol) ou German (Alemão). External sensors (Sensores externos) O computador Bushido tem capacidade para receber o sinal ANT de diferentes sensores. Pode seleccionar entre HEART RATE TRANSMITTER BELT (CINTA TRANSMISSORA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA) e POWER OUTPUT SENSOR (SENSOR DE POTÊNCIA PRODUZIDA). Na opção relativa à frequência cardíaca, utilize a Seta para a direita para seleccionar entre TYPE ANALOGUE (TIPO ANALÓGICO), TYPE ANT (TIPO ANT) e OFF (DESLIGAR) (sem recepção de frequência cardíaca). Se seleccionar a opção ANT, tem de CONNECT (LIGAR) a cinta transmissora ao computador, pois se não o fizer não há recepção de dados. Se seleccionar os outros sensores, deve optar entre CONNECT (LIGAR) e DISCONNECT (DESLIGAR). Para conseguir calcular a potência produzida, o computador Bushido utiliza os dados provenientes do sensor ANT externo, quando este estiver ligado ao computador. Se pretender utilizar os cálculos do próprio computador Bushido, deve desligar o sensor ANT

20 Definições Seleccionar utilizador Calibrate brake Start cyclings above 40 km/h or 25 mi/h Disconnect brake Do you want to disconnect the Bushido brake with serialnumber and search for another brake? Yes No 31,6 km/h Brake (Travão) Calibration (Calibragem) A precisão da indicação de potência do travão depende de vários factores, tais como, a força com que o pneu está pressionado contra o rolo, a pressão do pneu, as forças magnéticas variáveis e a temperatura. Para garantir uma medição precisa da potência, é necessário CALIBRATE (CALIBRAR) o travão sem fios. Siga as instruções que aparecem no ecrã. Brake (Travão) Connecting / Disconnecting (Ligar / Desligar) Através desta opção, pode ligar e desligar o travão sem fios Bushido ANT ao computador no guiador. Verifique se o número de série apresentado é igual ao número de série existente no autocolante do travão Bushido. Brake (Travão) Scale factor (Factor de escala) O factor de escala é utilizado para corrigir a indicação de potência do Bushido, sempre que esta for diferente da de um medidor de potência externo. São possíveis definições entre 80 e 120. Display (Visor) Contrast (Contraste) Se não conseguir ler o visor com clareza, pode adaptar a sua focagem, através da opção CONTRAST (CONTRASTE), utilizando a Seta para cima e a Seta para baixo. Display (Visor) Backlight (Retroiluminação) O computador Bushido está equipado com retroiluminação. Pode seleccionar entre ON (LIGAR) e AUTO. Se seleccionar esta última opção, a retroiluminação desliga-se automaticamente após 15 segundos. Sempre que carregar em algum botão, o visor volta a iluminar-se. Com a opção INTENSITY (INTENSIDADE), pode ajustar a luminosidade da retroiluminação. Quanto menor for o número, menos energia o computador Bushido consome. Info (Informação) Número de série, versão do software e data de produção do computador montado no guiador e do travão Select user Name kg Age. m/f karel van spaken m pieter isabella Select different user New user Remove user Create user Team Name Weight Gender Date of birth Height Save m v Tacx Bushido pieter 81 kg male ,84 m SELECT USER (SELECCIONAR UTILIZADOR) O ecrã apresenta os três últimos utilizadores configurados e pode utilizar a Seta para cima e a Seta para baixo para os seleccionar. A Seta para a direita abre a ficha de identificação do utilizador seleccionado. Se necessário, é possível verificar e ADJUST (AJUSTAR) essa ficha de identificação. Select different user (Seleccionar utilizador diferente) Abre uma lista com todos os utilizadores que foram configurados (máximo de oito). New user (Novo utilizador) Abre uma ficha de identificação vazia que pode utilizar para configurar os dados de um novo utilizador. Team (Equipa) Tacx Bushido (não é possível modificar) Name (Nome) máximo de 16 caracteres Weight (Peso) ciclista e bicicleta Sex (Sexo) woman / man (feminino / masculino) (utilize a Seta para a direita para seleccionar) Date of birth predefinição: (Data de nascimento) Length (Altura) predefinição: 180 cm (amplitude: 100 a 230 cm) Remove user (Remover utilizador) Abre a lista com todos os utilizadores. Depois de seleccionar o utilizador que pretende eliminar, carregue em. A ficha de identificação e os desempenhos anteriores do ciclista são eliminados

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT i-vortex Operating i-vortex computer Komputer i-vortex Cyklocomputer i-vortex Υπολογιστής i-vortex Computador i-vortex 2 3 Klawisze funkcyjne Funkcje główne Urządzenie działające samodzielne lub po podłączeniu

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO AMBIT3 RUN 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO AMBIT3 RUN 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO AMBIT3 RUN 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 6 2 Τα πρώτα βήματα... 9 2.1 Κουμπιά και μενού... 9 2.2 Διαμόρφωση... 10 2.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων... 13 3 Χαρακτηριστικά... 15 3.1 Παρακολούθηση δραστηριότητας...

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO AMBIT2 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO AMBIT2 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO AMBIT2 2.0 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 6 2 Εμφάνιση εικονιδίων και τμημάτων... 9 3 Χρήση κουμπιών... 11 3.1 Χρήση οπίσθιου φωτισμού και κλειδώματος κουμπιών... 13 4 Τα πρώτα βήματα... 15 5 Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Περιεχόμενα. Μενού. Home Ευρετήριο. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα.

Οδηγός λειτουργίας NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Περιεχόμενα. Μενού. Home Ευρετήριο. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα Μεταφορά μουσικής Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών/podcast Αντιμετώπιση προβλημάτων Οδηγός λειτουργίας NWZ-A844 / A845 / A846 / A847 2009 Sony Corporation 4-165-068-62(1)

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO QUEST Οδηγίες χρηςης

SUUNTO QUEST Οδηγίες χρηςης SUUNTO QUEST Οδηγίες χρηςης el 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ.................................................................... 5 Τύποι προφυλάξεων ασφαλείας:..................................... 5 Προφυλάξεις ασφαλείας:.............................................

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία Blue&Me-TomTom 1. Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία λαμβά- νεται Τι περι- στη συσκευ ασία a Blue&Me-TomTom A C B D A Κουμπί On/Off B Μικρόφωνο C Ηχείο D Υποδοχή για κάρτα μνήμης (micro SD) b Καλώδιο USB

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χειριστή. 3M CleanTrace NGi Λουμινόμετρο και Σταθμός Σύνδεσης

Εγχειρίδιο Χειριστή. 3M CleanTrace NGi Λουμινόμετρο και Σταθμός Σύνδεσης Εγχειρίδιο Χειριστή 3M CleanTrace NGi Λουμινόμετρο και Σταθμός Σύνδεσης Εγχειρίδιο Χρήστη = 3M CleanTrace NGi Λουμινόμετρο και Σταθμός Σύνδεσης Ευρετήριο 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 1.01 Πώς λειτουργεί ο μετρητής

Διαβάστε περισσότερα

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark TP4 / TP5 Electronic Programmable Room Thermostat Certification Mark User & Installation Instructions INDEX GB ES Installation Instructions 3-7 User Instructions 8-23 Instrucciones de instalación 4-28

Διαβάστε περισσότερα

504/604 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

504/604 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 504/604 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Έκδοση 2.2 Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.archos.com/manuals για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του παρόντος εγχειριδίου. Αγαπητέ Πελάτη, σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας NWZ-E443 / E444 / E445. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα. Μεταφορά μουσικής. Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών

Οδηγός λειτουργίας NWZ-E443 / E444 / E445. Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα. Μεταφορά μουσικής. Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών Κάντε κλικ! Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα Μεταφορά μουσικής Μεταφορά βίντεο/φωτογραφιών Αντιμετώπιση προβλημάτων Οδηγός λειτουργίας NWZ-E443 / E444 / E445 2009 Sony Corporation 4-154-409-61(1) Σημείωση Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO AMBIT 2.5 Οδηγίες χρηςης

SUUNTO AMBIT 2.5 Οδηγίες χρηςης SUUNTO AMBIT 2.5 Οδηγίες χρηςης el 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ.................................................................... 7 2 Καλώς ορίσατε................................................................ 9 3 Εικονίδια

Διαβάστε περισσότερα

FE-170/X-760. Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Οδηγός γρήγορης έναρξης Πρώτα βήματα για τη σωστή χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας.

FE-170/X-760. Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Οδηγός γρήγορης έναρξης Πρώτα βήματα για τη σωστή χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας. ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ FE-170/X-760 GR Εγχειρίδιο Χρήσης Οδηγός γρήγορης έναρξης Πρώτα βήματα για τη σωστή χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας. Λειτουργίες πλήκτρων Λειτουργίες μενού Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

FE-210/X-775. Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Οδηγός γρήγορης έναρξης. Λειτουργίες πλήκτρων. Λειτουργίες μενού. Εκτύπωση φωτογραφιών

FE-210/X-775. Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Οδηγός γρήγορης έναρξης. Λειτουργίες πλήκτρων. Λειτουργίες μενού. Εκτύπωση φωτογραφιών ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ FE-210/X-775 Εγχειρίδιο Χρήσης GR Οδηγός γρήγορης έναρξης Πρώτα βήματα για τη σωστή χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας. Λειτουργίες πλήκτρων Λειτουργίες μενού Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

VDO SERIES-Z ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VDO SERIES-Z ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VDO SERIES-Z ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GR Συγχαρητήρια Με την επιλογή σας να αγοράσετε το VDO Z3 PC-Link έχετε στα χέρια σας ένα υψηλής ποιότητας υπολογιστή για το ποδήλατό σας. Προκειμένου να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

WCM-control Έκδοση 4.0 Οδηγός χρήσης

WCM-control Έκδοση 4.0 Οδηγός χρήσης WCM-control Έκδοση 4.0 Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Εξαρτήματα...3 2.1 Εξαρτήματα μετρητή...3 2.2 Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται...3 3. Οδηγίες χρήσης...4 3.1 Γενικά......4

Διαβάστε περισσότερα

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία λαμβά- νεται Τι περι- στη συσκευ ασία TomTom navigation module Βάση αυτοκινήτου Καλώδιο USB Ενημερωτικό φυλλάδιο MyTomTom 2 2. Διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα Εγχειρίδιο χρήσης 2-2014. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire V 17 Nitro Καλύπτει: Aspire VN7-791 Αυτή η αναθεώρηση: 07/2014 Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε

Διαβάστε περισσότερα