Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT"

Transcript

1 Bushido T1980 Operating computer

2 Komputer Bushido 4 Cyklocomputer Bushido 14 Υπολογιστής Bushido 24 Computador Bushido

3 Główne funkcje Pierwsze uruchomienie Menu obsługi oraz wprowadzanie tekstu i liczb Choose Your Language Pierwsze uruchomienie Bushido Powrót do poprzedniego ekranu (bez zapisywania zmian) Przejście do tyłu o 1 znak podczas konfiguracji Przewijanie listy opcji (w górę) Wybieranie liter i cyfr Potwierdzenie wyboru i ustawień Otwiera i zamyka tryb konfiguracji Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć komputer rowerowy Przewijanie listy opcji (w dół) Wybieranie liter i cyfr Przejście do tyłu o 1 znak podczas dostosowywania Otwiera nowy ekran (jeśli tak wskazano) Obsługa podczas jazdy Wczesne zatrzymanie Otwiera konfigurację ROUTE MODE (TRYB TRASY) English Nederlands Français Italiano Español Deutsch Connect brake Start cycling The connection with the Bushido brake and steering computer can take some time Podczas pierwszego uruchomienia komputera Bushido należy zdefiniować kilka podstawowych ustawień, nie trzeba będzie tego robić w przyszłości. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wybierz język Za pomocą Strzałki w górę oraz Strzałki w dół możesz wybrać jeden z następujących języków: angielski, holenderski, francuski, włoski lub niemiecki. Potwierdź wybór, naciskając przycisk. Data i czas (dd - mm - yyyy) Za pomocą Strzałki w górę oraz Strzałki w dół możesz ustawić dzień. Następnie naciśnij Strzałkę w prawo, aby przejść do miesiąca i ustaw go w sposób analogiczny do dnia. Po ustawieniu roku można przejść do ustawień czasu. Naciśnij przycisk, aby zatwierdzić ustawienia. Użyj Strzałki w dół, aby przejść do ekranu SAVE (ZAPISZ). Podłączanie hamulca Bezprzewodowy hamulec ANT Bushido wystarczy podłączyć do komputera zamontowanego na kierownica tylko raz, przy następnych uruchomieniach komputera Bushido hamulec i komputer zostaną automatycznie sparowane. Podczas podłączania hamulca należy pedałować, to położy nacisk na hamulec, umożliwiając transfer danych. Przechodzenie pomiędzy ekranami szkolenia Otwiera konfigurację ROUTE MODE (TRYB TRASY) Powiększ wykres szkolenia; pokazuje następne trasy Naciśnij 3 razy, aby wł./wył. blokadę przycisków Tworzenie profilu użytkownika Komputer Bushido wymaga wprowadzenia określonych danych użytkownika, które będą wykorzystywane do obliczania mocy oraz zapisywania wyników. Należy wprowadzić: nazwę użytkownika, wagę (z uwzględnieniem roweru), płeć, datę urodzenia oraz wzrost. Szczegółowe informacje na temat ustawień znajdują się na stronie WYBÓR UŻYTKOWNIKA. Po podłączeniu komputera Bushido do komputera PC za pomocą urządzenia USB ANT zestawu uzupełniającego Upgrade PC, przyciski odpowiadają za obsługę oprogramowania trenażera Tacx. 4 5

4 Rozpocznij trening Ustawienia Menu View last score karel van spaken time trail Hart rate Opponent On Off Off Aktywacja komputera rowerowego W celu uniknięcia wyczerpania baterii komputer Bushido zostanie automatycznie wyłączony po dwóch minutach. Jeśli chcesz uruchomić ponownie komputer, naciśnij dowolny klawisz. Menu Przy każdym uruchomieniu komputera Bushido zostanie wyświetlone MENU. Z tego miejsca możesz bezpośrednio rozpocząć trening, zmienić ustawienia lub sprawdzić ostatni wynik. Start TRAINING (ROZPONIJ TRENING) Z tego miejsca możesz rozpocząć trening w trzech prostych krokach. Najpierw wyświetlony zostanie ekran SELECT USER (WYBIERZ UŻYTKOWNIKA), a następnie SELECT WORKOUT (WYBIERZ TRENING). Wybrany trening rozpocznie się po naciśnięciu przycisku. Przed rozpoczęciem treningu możesz WŁĄYĆ (ON) lub WYŁĄYĆ (OFF) pomiar tętna lub wybrać przeciwnika. Po wybraniu opcji START WORKOUT (ROZPONIJ TRENING) rozpocznie się odliczanie. Gdy odliczanie dojdzie do 0, zobaczysz komunikat START RIDING (ROZPONIJ JAZDĘ). Kilka sekund po rozpoczęciu jazdy na wyświetlaczu komputera pojawią się dane treningowe. Heart rate (Tętno) Jeżeli na ekranie SETTINGS (USTAWIENIA) tętno jest włączone (ON), użyj Strzałki w prawo, aby otworzyć pole ustawień w celu ustawienia GÓRNEGO I DOLNEGO LIMITU tętna. Jeśli podczas treningu tętno przekracza te limity, usłyszysz sygnał ostrzegawczy. Opponent (Przeciwnik) Przeciwnikiem jest zawodnik o parametrach określonych na podstawie wyniku osiągniętego wcześniej w treningu SLOPE - DISTANCE (NACHYLENIE DYSTANS). Jednorazowo można ścigać się tylko z jednym przeciwnikiem. Za pomocą Strzałki w prawo otwórz pole ustawień, aby ustawić średnią prędkość przeciwnika. Dzięki temu ustawieniu możesz określić, czy twój przeciwnik będzie jechał wolniej lub szybciej. Sound Weigt Date and time Language Ext. Sensor Brake Display Info Sound Weigt Date and time Language Ext. Sensor Brake Display Info on km/h kg on km/h kg Pulse belt SETTINGS (Ustawienia) Sound (Dźwięk) Wybierz opcję ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.) za pomocą Strzałki w prawo (Prędkość) Wybierz opcję KM/H lub M/H, za pomocą Strzałki w prawo Weight (Waga) Wybierz opcję KG lub LBS (FUNTY) za pomocą Strzałki w prawo Date and time (Data i czas) Tutaj możesz ustawić datę oraz czas w formacie 24 godzinnym Language (Język) Możesz wybrać następujące języki: angielski, holenderski, francuski, włoski, hiszpański lub niemiecki. External sensors (Czujniki zewnętrzne) Komputer Bushido może odbierać sygnał ANT z różnych czujników. Możesz wybrać następujące czujniki: HEART RATE (POMIAR TĘTNA) TRANSMITTER BELT (PAS NADAJNIKA) ORAZ POWER OUTPUT SENSOR (UJNIK MOCY). W przypadku pomiaru tętna za pomocą Strzałki w prawo możesz wybrać następujące ustawienia: TYPE ANALOGUE (TYP ANALOGOWY), TYPE ANT (TYP ANT) and OFF (WYŁĄONE) (tętno nie będzie mierzone). W przypadku typu ANT należy podłączyć (opcja CONNECT) pas nadajnika do komputera, w przeciwnym razie sygnał nie będzie odbierany. W przypadku innych czujników należy wybrać opcję CONNECT (PODŁĄ) lub DISCONNECT (ROZŁĄ). Do obliczenia mocy komputer Bushido wykorzystuje dane z czujnika zewnętrznego ANT, gdy jest on podłączony do komputera. Jeśli chcesz korzystać z obliczeń samego komputera Bushido, odłącz czujnik ANT. 6 7

5 Ustawienia Wybór użytkownika Calibrate brake Start cyclings above 40 km/h or 25 mi/h Disconnect brake Do you want to disconnect the Bushido brake with serialnumber and search for another brake? Yes No 31,6 km/h Hamulec Kalibracja Precyzja pomiaru mocy hamulca na wyświetlaczu zależy od wielu czynników, takich jak siła nacisku opony na rolkę, zmienne siły magnetyczne oraz temperatura. Aby zapewnić poprawność pomiarów mocy, konieczne jest przeprowadzenie kalibracji hamulca bezprzewodowego (funkcja CALIBRATE). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Hamulec Podłączanie / Odłączanie W tym miejscu możesz podłączyć i odłączyć bezprzewodowy hamulec ANT Bushido do komputera rowerowego. Sprawdź, czy wyświetlany numer seryjny jest taki sam jak numer seryjny na nalepce hamulca Bushido. Hamulec Współczynnik skali Współczynnik skali służy do korygowania wyświetlacza mocy komputera Bushido, gdy jego odczyty różnią się od odczytów zewnętrznego miernika mocy. Można ustawić wartości od 80 do 120. Wyświetlacz Kontrast Jeśli nie widzisz wyraźnie danych na wyświetlaczu, możesz dostosować jego czytelność poprzez kontrast (CONTRAST) za pomocą Strzałki w górę oraz Strzałki w dół. Wyświetlacz Podświetlenie Komputer Bushido wyposażono w podświetlenie (Backlight). Dostępne są dwa tryby: ON oraz AUTO; w przypadku trybu AUTO podświetlenie automatycznie wyłącza się po 15 sekundach. Wyświetlacz zostanie ponownie podświetlony po naciśnięciu dowolnego przycisku. Za pomocą opcji INTENSITY (INTENSYWNOŚĆ) można dostosować jasność podświetlenia. Im mniejsza wartość, tym mniej energii komputer Bushido będzie zużywał. Info Numer seryjny, wersja oprogramowania i data produkcji zarówno komputera zamontowanego na kierownicy jak i hamulca Select user Name kg Age. m/f karel van spaken m pieter isabella Select different user New user Remove user Create user Team Name Weight Gender Date of birth Height Save m v Tacx Bushido pieter 81 kg male ,84 m SELECT USER (WYBIERZ UŻYTKOWNIKA) Na ekranie wyświetlani są trzej ostatni użytkownicy, których można wybierać za pomocą Strzałki w górę oraz Strzałki w dół. Strzałka w prawo otwiera kartę ID wybranego użytkownika. Można ją podejrzeć i dostosować (opcja ADJUST) w razie potrzeby. Select different user (Wybierz innego użytkownika) Otwiera listę wszystkich użytkowników, dla których stworzone profil (maksymalnie osiem). New user (Nowy użytkownik) Otwiera pustą kartę ID do wprowadzenia danych nowego użytkownika. Team (Drużyna) Tacx Bushido (nie można zmienić) Name (Nazwa) maksymalnie 16 znaków Weight (Waga) kolarz + rower Sex (Płeć) woman (kobieta) / man (mężczyzna) (użyj Strzałki w prawo, aby wybrać) Date of birth domyślnie (Data urodzenia) Length (Wzrost) domyślnie 180 cm (zakres: od 100 do 230 cm) Remove user (Usuń użytkownika) Otwiera listę wszystkich użytkowników. Po wybraniu użytkownika, którego chcesz usunąć, naciśnij przycisk. Karta ID i osiągnięcia kolarza zostaną usunięte. 8 9

6 Wybór treningu Funkcje podczas treningu Select training Program time trail rolling_hills free Select different program New program Remove program Create program 5,1 km 3 routes type time/dist. 40,00 66,50 distance WYBÓR TRENINGU Na ekranie wyświetlane są trzy ostatnie treningi, które zostały ustawione lub które odbyto. Wyboru można dokonać za pomocą Strzałki w górę oraz Strzałki w dół. Strzałka w prawo otwiera ekran ustawień wybranego treningu. Można je podejrzeć i dostosować (opcja ADJUST) w razie potrzeby. Select different program (Wybierz inny program) Otwiera listę rodzajów programów: Slope /distance (Nachylenie /dystans), Slope /time (Nachylenie /czas), Watt/distance (Moc/dystans), Watt/time (Moc/czas), Heart rate/distance (Tętno/ dystans), Heart rate/time (Tętno/czas. Po dokonaniu wyboru zostanie wyświetlony podgląd ustawień programu. Na górze listy zobaczysz napis FREE. Umożliwia to ręczne dostosowanie różnych ustawień podczas jazdy. New program (Nowy program) Po wybraniu rodzaju programu wyświetlone zostanie pole ustawień programu. Program składa się z maksymalnie 99 tras. Można ustawić nachylenie w odstępach co 0,1 w zakresie od -5 do +20. Można ustawić moc w odstępach co 10 watów w zakresie od 10 do 990 watów oraz tętno w odstępach co 1 uderzenie na minutę w zakresie od 40 do 240 uderzeń na minutę. Training simple 23,7 km/h :12:43 1,95 km watt ,80 km 4,2 4,2 rpm bpm FUNKCJE PODAS TRENINGU Podczas jazdy dostępne są różne opcje ekranu. Użyj przycisku, aby wywołać je na ekranie. W funkcji ROUTE (TRASA) informacje o treningu odnoszą się do aktualnej trasy. W tym przypadku odliczany będzie zadany dystans lub czas. Rider's position (Pozycja kolarza) Na ilustracji postęp programu wskazuje pionowa linia. Użytkownik oznaczony jest ikoną gwiazdy. Jeśli jedziesz z przeciwnikiem, jego pozycja jest symbolizowana za pomocą okrągłej ikony. Opponents (Przeciwnicy) Informacja iloma metrami przeciwnik prowadzi lub o ile pozostaje w tyle w stosunku do kolarza, widoczna jest tylko w dolnym pasku ekranu ROUTE, gdzie zwykle przedstawiane jest zużycie energii w kj. Slope Distance Save 1 4,2 3,1 W pierwszej kolejności określa się trasę (ROUTE). Za pomocą Strzałki w prawo dodaj trasę standardową. Za pomocą Strzałki w lewo usuń wybraną trasę. Naciśnij, jeśli chcesz zmienić standardowe ustawienie trasy. Następnie użyj Strzałki w górę oraz Strzałki w dół, aby przejść do nachylenia / mocy / tętna oraz dystansu / czasu. Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie pola ustawień. Po zakończeniu konfiguracji programu przejdź do zakładki SAVE (ZAPISZ). Remove program (Usuń program) Po wybraniu rodzaju programu na wyświetlaczu pojawi się pełny przegląd. Naciśnij przycisk dla programu (oraz towarzyszących mu wyników), który chcesz usunąć

7 Funkcje podczas treningu Funkcje podczas treningu / wynik Training detailed Training simple Powiększanie Użyj Strzałki w prawo na ekranie TRAINING DETAILED (SZEGÓŁY TRENINGU), aby powiększyć ilustrację przez pięć sekund tak, abyś mógł zobaczyć, które trasy są następne. Lewy i prawy balans W dolnej części ekranu pojawi się poziomy pasek. Pasek ten pokazuje różnicę w mocy dostarczanej przez nogę lewą i nogę prawą. Im mniejsza różnica, tym mniejszy będzie jasny środkowy obszar. Jeśli środkowy obszar jest duży, oznacza to, że pedałowanie nie jest równomierne. Przerwa w jeździe W przypadku przerwania jazdy przed dotarciem do mety, zobaczysz napis PAUSE (PAUZA). Wszystkie dane użytkownika, jak i jego przeciwnika zostaną zawieszone. Po wznowieniu jazdy komputer obliczy wszystko na podstawie tych danych. mode Slope Distance EN Select score rolling_hills 01:12:48 time trail 00:24:12 prologue bushido1 hill repeats 1 3,8 3,1 3,8 00:14:32 12,68 03:10:53 mode (Tryb trasy) Jeśli chcesz dostosować ustawienia trasy programu podczas jazdy, użyj Strzałki w górę oraz Strzałki w dół. Dziesięć sekund po dostosowaniu ustawienia zostanie ono automatycznie wprowadzone. Gdy skończysz, zapisz nowy program pod nową nazwą. Jeśli zmienisz ustawienie podczas treningu, przeciwnik zostanie usunięty. Błędy podczas jazdy Przejdź do strony i w zakładce SERVICE odnajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące komputera Bushido. Znajdziesz tutaj aktualne wyjaśnienia, co zrobić w przypadku pojawienia się na ekranie kodu błędu. VIEW LAST SCORES (OBEJRZYJ OSTATNIE WYNIKI) Na ekranie MENU > VIEW LAST SCORES można zapoznać się z wynikami z ostatniego treningu. Użyj Strzałki w górę oraz Strzałki w dół, aby wybrać trening, który chcesz przejrzeć. Użyj Strzałki w prawo, aby otworzyć pełne dane treningu. Komputer Bushido przechowuje w pamięci wiele informacji. Możesz obejrzeć te dane wyłącznie na komputerze, jeśli używasz oprogramowania Tacx Trainer z zestawu uzupełniającego Upgrade PC T1990 Bushido, który nie jest dołączany w standardzie

8 Hlavní funkce První zapnutí Procházení menu a vkládání textu a čísel Choose Your Language První zapnutí Bushido Zpět na předchozí obrazovku (bez uložení změn) Pohyb zpět o 1 písmeno během nastavování Procházení seznamem voleb (nahoru) Nastavení písmen a číslic Potvrzení volby a nastavení Otevře a zavře nastavování Stisknutím na 3 sekundy se vypne počítač na řídítkách Procházení seznamem voleb (dolů) Nastavení písmen a číslic Pohyb zpět o 1 písmeno během nastavování Otevře novou obrazovku (pokud je tak označeno) Obsluha během jízdy Dřívější zastavení Otevře nastavení režimu trasy ROUTE MODE Mění tréninkové obrazovky English Nederlands Français Italiano Español Deutsch Connect brake Start cycling The connection with the Bushido brake and steering computer can take some time Když spustíte Bushido poprvé, budete muset provést řadu základních nastavení, ale pouze jednou. Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Volba jazyka Tlačítkem Šipka nahoru nebo Šipka dolů si můžete zvolit angličtinu, holandštinu, francouzštinu, italštinu nebo němčinu. Výběr potvrdíte tlačítkem. Datum a čas (dd - mm - rrrr) Tlačítkem Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete nastavit den. Pak se tlačítkem Šipka doprava přesunete na měsíc a nastavíte jej podobně jako den. Po nastavení roku se přesunete na nastavení času. Stisknutím tlačítka potvrdíte nastavení. Tlačítkem Šipka dolů přejděte na SAVE (Uložit). Připojení brzdy Bezdrátovou brzdu Bushido s technologií ANT připojíte k počítači na řídítkách pouze jednou, při dalším spuštění přístroje Bushido se brzda a počítač rozpoznají navzájem automaticky. Při připojování brzdy musíte šlapat, protože tím se na brzdu aplikuje napětí, které umožní přenos dat. Vytvoření uživatelského profilu Přístroj Bushido vyžaduje, abyste vložili určitá osobní data, která bude používat k výpočtu výkonu a také k ukládání vašeho skóre. Zadáte: uživatelské jméno, hmotnost včetně bicyklu, pohlaví, datum narození a délku. Vysvětlení k nastavení najdete na stránce o výběru uživatele. Otevře nastavení režimu trasy ROUTE MODE Přiblížení v tréninkovém grafu; zobrazení příštích tras Trojí stisknutí zapíná a vypíná zámek tlačítek Když je Bushido připojený k PC pomocí USB-ANT adaptéru z Upgrade PC, tlačítka lze používat k ovládání softwaru Tacx Trainer

9 Zahájení tréninku Nastavení Menu View last score karel van spaken time trail Hart rate Opponent On Off Off Aktivace počítače na řídítkách Aby se zabránilo vyčerpání baterií, cyklocomputer Bushido se za dvě minuty automaticky vypne. Chcete-li cyklocomputer znovu aktivovat, stiskněte libovolné tlačítko. Menu Při každém spuštění přístroje Bushido se naleznete v MENU. Přímo z menu můžete odstartovat trénink, měnit nastavení nebo prohlížet poslední skóre. ZAHÁJENÍ TRÉNINKU () Zde můžete třemi snadnými kroky odstartovat svůj trénink. Nejdříve se dostanete k výběru uživatele (SELECT USER) a pak k výběru tréninku (SELECT WORKOUT). Po stisknutí se vybraný trénink spustí. Pokud chcete, můžete před odstartováním tréninku zapnout tepovou frekvenci (Heart rate ON nebo OFF) nebo si zvolit soupeře (Opponent). Po volbě START začne odpočítávání. Jakmile dospěje k 0, uvidíte hlášku START RIDING (start jízdy). Několik sekund od okamžiku zahájení jízdy budou na cyklocomputeru zobrazovány tréninkové údaje Tepová frekvence Jestliže je v nastavení (SETTINGS) zapnuto sledování tepové frekvence (Heart rate ON), použitím Šipky vpravo otevřete pole k nastavení horního a dolního limitu tepové frekvence (UPPER LIMIT, LOWER LIMIT). Jestliže během tréninku překročí vaše tepová frekvence tyto limity, uslyšíte varovný signál. Soupeř (Opponent) Soupeřem je zde závodník z dříve dosaženého skóre z tréninku v režimu stoupání svahu v (SLOPE) nebo na vzdálenost (DISTANCE ). V jednom okamžiku můžete závodit pouze s jedním soupeřem. Tlačítkem Šipka doprava otevřete pole k nastavení průměrné rychlosti soupeře. Tak dosáhnete pomalejší nebo rychlejší jízdy soupeře. Sound Weigt Date and time Language Ext. Sensor Brake Display Info Sound Weigt Date and time Language Ext. Sensor Brake Display Info on km/h kg on km/h kg Pulse belt Nastavení Zvuk (Sound) Tlačítkem Šipka doprava zvuk zapnete (ON) nebo vypnete (OFF) Rychlost () Tlačítkem Šipka doprava vyberte KM/H nebo M/H Hmotnost (Weight) Tlačítkem Šipka doprava vyberte KG nebo LBS Datum a čas (Date & time) Zde můžete nastavit datum a čas ve 24hodinovém formátu Jazyk (Language) Zvolte angličtinu, holandštinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu nebo němčinu. Externí senzory Bushido může přijímat signál ANT z různých senzorů. Zvolit můžete HEART RATE TRANSMITTER BELT (snímač tepové frekvence) a POWER OUTPUT SENSOR (snímač výkonu). Pro tepovou frekvenci vyberte tlačítkem Šipka doprava TYPE ANALOGUE (analogový typ), TYPE ANT (typ ANT) nebo OFF (vypnutý příjem tepové frekvence). Pro zařízení typu ANT budete muset připojit (CONNECT) snímač tepové frekvence k cyklocomputeru, jinak se údaje nepřenesou. Pro ostatní snímače zvolíte CONNECT (připojit) nebo DISCONNECT (odpojit). K výpočtu výkonu používá cyklocomputer Bushido údaje z připojeného externího senzoru ANT. Chcete-li využít vlastního výpočtu podle zařízení Bushido, musíte senzor ANT odpojit

10 Nastavení Výběr uživatele Calibrate brake Start cyclings above 40 km/h or 25 mi/h 31,6 km/h Kalibrace brzdy (Brake Calibration) Přesnost zobrazování výkonu brzdy záleží na řadě faktorů, jako je pevnost přitlačení pneumatik k válci, tlak pneumatik, změna magnetických sil a teplota. Aby bylo zaručeno správné měření výkonu, musíte bezdrátovou brzdu kalibrovat (CALIBRATE). Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Připojení/Odpojení brzdy (Brake Connecting/Disconnecting) Zde připojujete nebo odpojujete bezdrátovou brzdu Bushido s technologií ANT k počítači na řídítkách. Zkontrolujte, zda zobrazené výrobní číslo je stejné jako výrobní číslo na nálepce brzdy Bushido. Select user Name kg Age. m/f karel van spaken m pieter isabella m v VÝBĚR UŽIVATELE (Select user) Na obrazovce uvidíte tři naposledy nastavené uživatele, které můžete vybírat tlačítkem Šipka nahoru a Šipka dolů. Tlačítkem Šipka doprava otevřete identifikační kartu vybraného uživatele. Můžete ji zkontrolovat a podle potřeby upravit (ADJUST). Výběr jiného uživatele (Select different user) Otevře se seznam se všemi uživateli, kteří byli nastaveni (maximální počet osm). Disconnect brake Do you want to disconnect the Bushido brake with serialnumber and search for another brake? Yes No Přepočítávací koeficient brzdy (Brake Scale factor) Přepočítávací koeficient využijete k opravě výkonu zobrazeného na přístroji Bushido, pokud se liší od údaje externího měřiče výkonu. Je možné nastavení v rozmezí 80 až 120. Kontrast zobrazení (Display Contrast) Jestliže není displej dobře čitelný, můžete v menu CONTRAST upravit jeho kontrast tlačítkem Šipka nahoru a Šipka dolů. Podsvícení displeje (Display Backlight) Přístroj Bushido má podsvícení (položka Backlight). Podsvícení můžete trvale zapnout (ON) nebo zvolit možnost AUTO, při které se podsvícení automaticky vypne po 15 sekundách. Displej se pak rozsvítí po stisku libovolného tlačítka. V položce INTENSITY můžete upravit intenzitu podsvícení. Čím je nižší číslo, tím přístroj Bushido spotřebovává méně energie. Informace (Info) Výrobní číslo, verze softwaru a datum výroby počítače na řídítkách a brzdy Select different user New user Remove user Create user Team Name Weight Gender Date of birth Height Save Tacx Bushido pieter 81 kg male ,84 m Nový uživatel (New user) Otevře se prázdná identifikační karta, kterou můžete využít k nastavení údajů nového uživatele. Team (Tým) Tacx Bushido (nelze modifikovat) Name (Jméno) maximálně 16 znaků Weight (Hmotnost) jezdec plus bicykl Gender (Pohlaví) žena nebo muž (zvolte tlačítkem Šipka doprava) Date of birth výchozí (Datum narození) Height (Výška) výchozí 180 cm (rozsah: 100 až 230 cm) Odebrat uživatele (Remove user) Otevře se seznam se všemi uživateli. Vyberte uživatele a stisknutím jej vymažete. Odstraní se identifikační karta a minulé výkony jezdce

11 Výběr tréninku Funkce během tréninku Select training Program time trail rolling_hills free Select different program New program Remove program Create program 5,1 km 3 routes type time/dist. 40,00 66,50 distance VÝBĚR TRÉNINKU (Select training) Na obrazovce uvidíte tři poslední tréninky, které byly nastaveny nebo vykonány. Tlačítkem Šipka nahoru a Šipka dolů provedete výběr. Tlačítkem Šipka doprava otevřete nastavení vybraného tréninkového programu. Můžete jej zkontrolovat a podle potřeby upravit (ADJUST). Výběr jiného programu (Select different program) Otevře se seznam typů programu: Slope /distance ( stoupání/vzdálenost), Slope /time ( stoupání/čas), Watt/distance (výkon/vzdálenost), Watt/time (výkon/čas), Heart rate/distance (tepová frekvence/vzdálenost), Heart rate/time (tepová frekvence/čas). Po provedení výběru se zobrazí přehled nastavení programu. Na konci seznamu bude volná položka (FREE). Ta vám umožní manuálně nastavit odlišná nastavení pro jízdu. Nový program (New program) Po výběru typu programu se dostanete k poli nastavení programu. Program obsahuje maximálně 99 tras. Nastavujete sklon v v krocích po 0,1 v rozmezí -5 až +20. Výkon nastavujete v krocích po 10 wattech od 10 do 990 wattů a tepovou frekvenci v krocích po 1 v rozmezí od 40 do 240 tepů za minutu. Training simple 23,7 km/h :12:43 1,95 km watt ,80 km 4,2 4,2 rpm bpm Funkce během tréninku Během jízdy jsou k dispozici různé možnosti obrazovek. Vyvoláte je stisknutím. U volby ROUTE se informace o tréninku týkají aktuální trasy. V tomto případě se odpočítává nastavená hodnota vzdálenosti nebo času. Poloha jezdce Je v zobrazení postupu v průběhu programu indikována svislou čarou. Uživatel je označen ikonou hvězdy. Jestliže jedete se soupeřem, jeho poloha je označena kolečkem. Soupeři Kolik metrů je soupeř vepředu nebo pozadu vzhledem k jezdci, je možné sledovat pouze v dolní liště na obrazovce trasy (ROUTE), kde se normálně zobrazuje spotřebovaná energie v kj. Slope Distance Save 1 4,2 3,1 Zadáváte první trasu (ROUTE). Tlačítkem Šipka doprava přidáte standardní trasu. Tlačítkem Šipka doleva vybranou trasu odstraníte. Po stisknutí můžete upravit nastavení standardní trasy. Pak tlačítkem Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejdete k nastavení sklonu/výkonu/tepové frekvence nebo vzdálenosti/času. Stisknutím se otevře pole k úpravě nastavení. Jakmile je nastavení hotové, potvrdíte je položkou SAVE (uložit) a program pojmenujete. Odstranit program (Remove program) Po výběru typu programu se na displeji zobrazí úplný přehled. U programu, který chcete odstranit (společně se záznamy o skóre), stiskněte

12 Funkce během tréninku Funkce během tréninku/skóre Training detailed Training simple Zvětšení zobrazení Tlačítkem Šipka doprava na obrazovce detailů tréninku (Training detailed) se zobrazení zvětší na dobu pěti sekund, takže můžete vidět, které trasy budou následovat. Stranová rovnováha V dolní části obrazovky je vodorovný pruh. Tento pruh ukazuje rozdíl ve výkonu vynaloženém pravou a levou nohou. Čím je tento rozdíl menší, tím je menší světlá ploška uprostřed. Jestliže se středová ploška zvětšuje, znamená to, že do pedálů šlapete nerovnoměrně. Přestávka v jízdě Jestliže přestanete šlapat ještě před cílovou čárou, zobrazí se oznámení přestávky (PAUSE). Pozastaví se data uživatele i jeho soupeře. Jakmile začnete znovu šlapat, počítač bude všechno vypočítávat na základě těchto dat. mode Slope Distance EN Select score rolling_hills 01:12:48 time trail 00:24:12 prologue bushido1 hill repeats 1 3,8 3,1 3,8 00:14:32 12,68 03:10:53 Režim trasy ( mode) Chcete-li upravit nastavení trasy v programu během jízdy, můžete k tomu použít tlačítko Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Upravené nastavení bude automaticky implementováno po deseti sekundách. Po dokončení uložte nový program pod novým názvem. Jestliže změníte nastavení během tréninku, bude odstraněn váš soupeř. Chybové zprávy za jízdy Na adrese najdete časté dotazy k přístroji Bushido (FAQ) v části Servis (SERVICE). Zde najdete aktuální vysvětlení, co dělat v případě, kdy se na obrazovce objeví chybový kód. ZOBRAZENÍ POSLEDNÍCH SKÓRE Prostřednictvím voleb MENU VIEW LAST SCORES můžete na obrazovce konzultovat výkony svých posledních tréninků. Tlačítkem Šipka nahoru nebo Šipka dolů vyberte trénink, na který se chcete podívat. Tlačítkem Šipka doprava otevřete kompletní tréninková data. Počítač Bushido má v paměti uloženo množství informací. Na PC můžete konzultovat údaje, pouze když používáte software Tacx Trainer od T1990 Upgrade PC Bushido, který není standardním příslušenstvím

13 Λειτουργίες των πλήκτρων Εκκίνηση για πρώτη φορά Χειρισμός του μενού & εισαγωγή κειμένου και αριθμών Choose Your Language Εκκίνηση για πρώτη φορά Bushido Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη (χωρίς αποθήκευση των ρυθμίσεων) Κίνηση 1 θέση προς τα πίσω κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης κύλιση στη λίστα επιλογών (προς τα επάνω) Ορισμός γραμμάτων και αριθμών επιβεβαίωση επιλογών και ρυθμίσεων Άνοιγμα και κλείσιμο της διαδικασίας διαμόρφωσης Πατήστε επί 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή τιμονιού κύλιση στη λίστα επιλογών (προς τα κάτω) Ορισμός γραμμάτων και αριθμών Κίνηση 1 θέση προς τα πίσω κατά τη διαδικασία ρύθμισης Άνοιγμα νέας οθόνης (εάν αναφέρεται κάτι τέτοιο) Χειρισμός κατά την ποδηλασία Πρόωρος τερματισμός Άνοιγμα της οθόνης διαμόρφωσης ROUTE MODE Εναλλαγή μεταξύ των οθονών προπόνησης English Nederlands Français Italiano Español Deutsch Connect brake Start cycling The connection with the Bushido brake and steering computer can take some time Όταν εκκινήσετε τον υπολογιστή Bushido για πρώτη φορά, θα χρειαστεί να εκτελέσετε ορισμένες βασικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Αυτή η διαδικασία γίνεται μόνο μία φορά. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Επιλέξτε τη γλώσσα σας Χρησιμοποιώντας το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ English (Αγγλικά), Dutch (Ολλανδικά), French (Γαλλικά), Italian (Ιταλικά) ή German (Γερμανικά). Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το. Ημερομηνία και ώρα (ηη - μμ - εεεε) Χρησιμοποιώντας το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος, μπορείτε να καθορίσετε την ημέρα. Κατόπιν χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να μεταβείτε στο μήνα και καθορίστε τον όπως κάνατε και για την ημέρα. Αφού καθορίσετε το έτος, θα μεταβείτε στη διαδικασία καθορισμού της ώρας. Πατήστε για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε το Κάτω βέλος για να μεταβείτε στην επιλογή SAVE (Αποθήκευση). Σύνδεση του φρένου Χρειάζεται να συνδέσετε το ασύρματο φρένο ANT Bushido στον υπολογιστή τιμονιού μόνο μία φορά. Την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε τον υπολογιστή Bushido, το φρένο και ο υπολογιστής θα αναγνωρίσουν αμέσως το ένα το άλλο. Κατά τη σύνδεση του φρένου πρέπει να ποδηλατείτε, ώστε να παρέχεται ρεύμα στο φρένο και να είναι εφικτή η μεταφορά δεδομένων. Άνοιγμα της οθόνης διαμόρφωσης ROUTE MODE Μεγέθυνση του γραφήματος προπόνησης, εμφάνιση επόμενων διαδρομών Πατήστε 3 φορές για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλειδώματος των πλήκτρων Δημιουργία ενός προφίλ χρήστη Απαιτείται η εισαγωγή ορισμένων προσωπικών δεδομένων από εσάς στο Bushido, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της παραγόμενης ισχύος και για την αποθήκευση των επιδόσεών σας. Θα εισάγετε: όνομα χρήστη, βάρος μαζί με το ποδήλατο, φύλο, ημερομηνία γέννησης και ύψος. Για επεξήγηση των ρυθμίσεων, ανατρέξτε στη σελίδα SELECT USER. Όταν ο υπολογιστής Bushido είναι συνδεδεμένος σε ένα PC μέσω του στικ USB ANT από το Upgrade PC, τα πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιούνται για το χειρισμό του λογισμικού Tacx Trainer

14 Έναρξη προπόνησης Ρυθμίσεις Menu View last score karel van spaken time trail Hart rate Opponent On Off Off Ενεργοποίηση του υπολογιστή τιμονιού Για να αποτραπεί η εκφόρτιση των μπαταριών, ο υπολογιστής Bushido απενεργοποιείται αυτόματα μετά από δύο λεπτά. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά τον υπολογιστή, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Menu (Μενού) Κάθε φορά που εκκινείτε τον υπολογιστή Bushido, θα εμφανίζεται ή οθόνη MENU. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια προπόνηση, να καθορίσετε ρυθμίσεις ή να ελέγξετε τις πιο πρόσφατες επιδόσεις σας απευθείας από το μενού. START TRAINING (Έναρξη προπόνησης) Από αυτό το σημείο μπορείτε να ξεκινήσετε την προπόνησή σας με τρία εύκολα βήματα. Αρχικά πρέπει να επιλέξετε SELECT USER (Επιλογή χρήστη) και να συνεχίσετε με την επιλογή SELECT WORKOUT (Επιλογή προπόνησης). Με το πάτημα του πλήκτρου εκκινεί η επιλεγμένη προπόνηση. Εάν θέλετε, μπορείτε να θέσετε τη ρύθμιση Heart rate (Καρδιακός ρυθμός) σε ON (ενεργοποίηση) ή OFF (απενεργοποίηση) πριν ξεκινήσετε την προπόνηση, ή να επιλέξετε έναν αντίπαλο. Μόλις επιλέξετε START WORKOUT ( Έναρξη προπόνησης), ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση. Όταν φτάσει στο 0, θα εμφανιστεί το μήνυμα START RIDING (Εκκινήστε την ποδηλασία). Μερικά δευτερόλεπτα αφού ξεκινήσετε την ποδηλασία, τα δεδομένα της προπόνησης θα είναι ορατά στον υπολογιστή σας Heart rate (καρδιακός ρυθμός) Εάν είναι ενεργοποιημένη (ON) η ρύθμιση Heart rate στην οθόνη SETTINGS, χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να ανοίξετε το πεδίο διαμόρφωσης και να καθορίσετε το ΑΝΩ ΟΡΙΟ και το ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ για τον καρδιακό ρυθμό. Εάν ο καρδιακός ρυθμός σας υπερβεί αυτά τα όρια κατά την προπόνηση, θα ακούσετε ένα προειδοποιητικό σήμα. Opponent (Αντίπαλος) Ένας αντίπαλος είναι ένας ανταγωνιστής, για τον οποίο έχουν καταγραφεί επιδόσεις από μια προπόνηση SLOPE - DISTANCE (κλίση - απόσταση). Μπορείτε να ποδηλατείτε εναντίον μόνο ενός αντιπάλου τη φορά. Χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να ανοίξετε το πεδίο διαμόρφωσης και να καθορίσετε τη μέση ταχύτητα του αντιπάλου. Έτσι, ο αντίπαλός σας θα ποδηλατεί αργότερα ή ταχύτερα. Sound Weigt Date and time Language Ext. Sensor Brake Display Info Sound Weigt Date and time Language Ext. Sensor Brake Display Info on km/h kg on km/h kg Pulse belt (Ρυθμίσεις) Sound ( Ήχος) Επιλέξτε ON (ενεργοποίηση) ή OFF (απενεργοποίηση) χρησιμοποιώντας το Δεξιό βέλος (Ταχύτητα) Επιλέξετε KM/H (χιλιόμετρα ανά ώρα) ή M/H (μίλια ανά ώρα) χρησιμοποιώντας το Δεξιό βέλος Weight (Βάρος) Επιλέξτε KG (κιλά) ή LBS (λίβρες) χρησιμοποιώντας το Δεξιό βέλος Date & time (Ημ/νία και ώρα) Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία, καθώς και εάν η ώρα θα εμφανίζεται σε 24-ωρη μορφή Language (Γλώσσα) Επιλέξτε μεταξύ English (Αγγλικά), Dutch (Ολλανδικά), French (Γαλλικά), Italian (Ιταλικά), Spanish (Ισπανικά) ή German (Γερμανικά). External sensors (Εξωτερικοί αισθητήρες) Ο υπολογιστής Bushido έχει δυνατότητα λήψης του σήματος ANT από διαφορετικούς αισθητήρες. Επιλέξτε μεταξύ HEART RATE TRANSMITTER BELT (ζώνη εκπομπής καρδιακού ρυθμού) και POWER OUTPUT SENSOR (αισθητήρας ισχύος εξόδου). Εάν επιλέξετε καρδιακό ρυθμό, χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να επιλέξετε TYPE ANALOGUE (αναλογικού τύπου), TYPE ANT (τύπου ANT) και OFF (χωρίς λήψη καρδιακού ρυθμού). Εάν επιλέξετε ANT, θα χρειαστεί να συνδέσετε (CONNECT) τη ζώνη εκπομπής στον υπολογιστή σας. Εάν δεν το κάντε, δεν θα λαμβάνονται δεδομένα. Με τους άλλους αισθητήρες μπορείτε να επιλέξετε σύνδεση (CONNECT) ή αποσύνδεση (DISCONNECT). Για τον υπολογισμό της παραγόμενης ισχύος ο υπολογιστής Bushido χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τον εξωτερικό αισθητήρα ANT, όταν είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τους υπολογισμούς του ίδιου του Bushido, αποσυνδέστε τον αισθητήρα ANT

15 Ρυθμίσεις Επιλογή χρήστη Calibrate brake Start cyclings above 40 km/h or 25 mi/h Disconnect brake Do you want to disconnect the Bushido brake with serialnumber and search for another brake? Yes No 31,6 km/h Brake Calibration (Φρένο Βαθμονόμηση) Η ακρίβεια της ένδειξης ισχύος του φρένου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το πόσο δυνατά πιέζεται το ελαστικό επάνω στον κύλινδρο, η πίεση του αέρα στο ελαστικό, οι διακυμάνσεις των μαγνητικών δυνάμεων και η θερμοκρασία. Για να διασφαλιστεί η ακριβής μέτρηση της ισχύος, απαιτείται βαθμονόμηση του ασύρματου φρένου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Brake Connecting/Disconnecting (Φρένο Σύνδεση/Αποσύνδεση) Μέσω αυτής της επιλογής συνδέετε και αποσυνδέετε το ασύρματο φρένο Bushido ANT από τον υπολογιστή τιμονιού. Ελέγξτε ότι ο αριθμός σειράς που εμφανίζεται είναι ο ίδιος με τον αριθμό σειράς στο αυτοκόλλητο του φρένου του Bushido. Brake Scale factor (Φρένο Συντελεστής κλίμακας) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν συντελεστή κλίμακας για να διορθώσετε την ένδειξη ισχύος του Bushido, όταν διαφέρει από αυτή ενός εξωτερικού συστήματος μέτρησης ισχύος. Υπάρχει δυνατότητα καθορισμού ρυθμίσεων μεταξύ 80 και 120. Display Contrast (Οθόνη Αντίθεση) Εάν δεν βλέπετε καθαρά την οθόνη, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση αντίθεσης χρησιμοποιώντας το Επάνω βέλος και το Κάτω βέλος. Display Backlight (Οθόνη Οπίσθιος φωτισμός) Ο υπολογιστής Bushido διαθέτει οπίσθιο φωτισμό. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ON (ενεργοποίηση) και AUTO. Στη δεύτερη περίπτωση, ο οπίσθιος φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα. Μόλις πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, η οθόνη ενεργοποιείται ξανά. Μέσω της ρύθμισης INTENSITY μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του οπίσθιου φωτισμού. Όσο μικρότερη είναι η τιμή, τόσο λιγότερη ενέργεια χρησιμοποιεί ο υπολογιστής Bushido. Select user Name kg Age. m/f karel van spaken m pieter isabella Select different user New user Remove user Create user Team Name Weight Gender Date of birth Height Save m v Tacx Bushido pieter 81 kg male ,84 m SELECT USER (Επιλογή χρήστη) Στην οθόνη εμφανίζονται οι τρεις τελευταίοι χρήστες που καθορίστηκαν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Επάνω βέλος και το Κάτω βέλος για να τους επιλέξετε. Το Δεξιό βέλος ανοίγει την καρτέλα ταυτότητας του επιλεγμένου χρήστη. Μπορείτε να την ελέγξετε και να την προσαρμόσετε, εάν απαιτείται. Select different user (Επιλογή διαφορετικού χρήστη) Ανοίγει τη λίστα με όλους τους χρήστες που έχουν διαμορφωθεί (ο μέγιστος αριθμός είναι οκτώ). New user (Νέος χρήστης) Ανοίγει μια κενή καρτέλα ταυτότητας, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καθορίσετε δεδομένα για ένα νέο χρήστη. Team (ομάδα) Tacx Bushido (δεν μπορεί να μεταβληθεί) Name (όνομα) έως 16 χαρακτήρες Weight (βάρος) αναβάτη και ποδηλάτου Sex (φύλο) woman (γυναίκα) / man (άνδρας). Χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να επιλέξετε) Date of birth προεπιλεγμένη (ημ/νία γέννησης) Length (μήκος) προεπιλογή 180 εκ. (εύρος: 100 έως 230 εκ.) Remove user (Αφαίρεση χρήστη) Ανοίγει τη λίστα με όλους τους χρήστες. Επιλέξτε το χρήστη που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε. Η καρτέλα ταυτότητας και οι επιδόσεις του αναβάτη θα διαγραφούν. Info (Πληροφορίες) Αριθμός σειράς, έκδοση λογισμικού και ημερομηνία παραγωγής του υπολογιστή τιμονιού και του φρένου 28 29

16 Επιλογή προπόνησης Λειτουργίες κατά την προπόνηση Select training Program time trail rolling_hills free Select different program New program Remove program Create program 5,1 km 3 routes Slope Distance Save 1 4,2 3,1 type time/dist. 40,00 66,50 distance TRAINING SELECTION (Επιλογή προπόνησης) Στην οθόνη εμφανίζονται οι τελευταίες τρεις προπονήσεις που διαμορφώθηκαν ή εκτελέστηκαν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Επάνω βέλος και το Κάτω βέλος για να κάνετε την επιλογή σας. Το Δεξιό βέλος ανοίγει την οθόνη διαμόρφωσης του επιλεγμένου προγράμματος. Μπορείτε να το ελέγξετε και να το προσαρμόσετε, εάν απαιτείται. Select different program (Επιλογή διαφορετικού προγράμματος) Ανοίγει τη λίστα με τους τύπους προγραμμάτων: Slope /distance (κλίση/απόσταση), Slope /time (κλίση/χρόνος), Watt/distance (ισχύς/απόσταση), Watt/time (ισχύς/χρόνος), Heart rate/distance (καρδιακός ρυθμός/απόσταση), Heart rate/time (καρδιακός ρυθμός/χρόνος). Αφού κάνετε μια επιλογή, θα μεταφερθείτε στη συνοπτική εικόνα των ρυθμίσεων του προγράμματος. Στην κορυφή της λίστας εμφανίζεται η ένδειξη FREE (ελεύθερο). Αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόσετε χειροκίνητα τις διάφορες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας. New program (Νέο πρόγραμμα) Αφού επιλέξετε τον τύπο του προγράμματος, θα μεταφερθείτε στο πεδίο διαμόρφωσης του προγράμματος. Ένα πρόγραμμα αποτελείται από έως 99 διαδρομές. Η κλίση προσαρμόζεται σε βήματα 0,1, μεταξύ -5 και +20. Η ισχύς προσαρμόζεται σε βήματα 10 Watt, από 10 έως 990 Watt, ενώ ο καρδιακός ρυθμός σε βήματα 1 bpm (σφύξεις ανά λεπτό), μεταξύ 40 και 240 bpm. Εισάγετε την πρώτη διαδρομή (route). Χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να προσθέσετε μια τυπική διαδρομή. Χρησιμοποιήστε το Αριστερό βέλος για να διαγράψετε μια επιλεγμένη διαδρομή. Πατήστε εάν θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις μιας τυπικής διαδρομής. Κατόπιν χρησιμοποιήστε το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος για να μεταβείτε στα πεδία κλίσης/ισχύος/καρδιακού ρυθμού ή απόστασης/χρόνου. Πατώντας ανοίγει το πεδίο διαμόρφωσης για την προσαρμογή της ρύθμισης. Μεταβείτε στο SAVE (Αποθήκευση) όταν ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση και είστε πλέον έτοιμοι να αναθέσετε ένα όνομα στο πρόγραμμα. Remove program (Διαγραφή προγράμματος) Μετά από την επιλογή του τύπου προγράμματος, εμφανίζεται η πλήρης σύνοψη στην οθόνη. Πατήστε για το πρόγραμμα (και τις σχετικές επιδόσεις) που θέλετε να διαγράψετε. Training simple 23,7 km/h :12:43 1,95 km watt ,80 km 4,2 4,2 rpm bpm Λειτουργίες κατά την προπόνηση Κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το για να τις εμφανίσετε στην οθόνη. Με την επιλογή ROUTE, οι πληροφορίες προπόνησης αφορούν στην τρέχουσα διαδρομή. Σ' αυτή τη περίπτωση, η απόσταση ή ο χρόνος που καθορίστηκε θα μετράνε αντίστροφα. Θέση αναβάτη Στο γράφημα απεικονίζεται η εξέλιξη του προγράμματος, μέσω μιας κατακόρυφης γραμμής. Ο χρήστης απεικονίζεται με ένα εικονίδιο αστερίσκου. Εάν ποδηλατείτε ενάντια σε έναν αντίπαλο, η θέση του υποδεικνύεται με ένα στρογγυλό εικονίδιο. Αντίπαλοι Τα μέτρα κατά τα οποία προηγείται ή έπεται ο αντίπαλος από τον αναβάτη μπορούν να εμφανιστούν μόνο στην κάτω γραμμή της οθόνης ROUTE, εκεί όπου κανονικά εμφανίζεται η καταναλισκόμενη ενέργεια σε kj

17 Λειτουργίες κατά την προπόνηση Λειτουργίες κατά την προπόνηση/ επιδόσεις Training detailed Training simple Ζουμ Χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος στην οθόνη TRAINING DETAILED (Λεπτομέρειες προπόνησης) για να μεγεθύνετε το γράφημα για πέντε δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να δείτε ποιες διαδρομές ακολουθούν. Ισορροπία μεταξύ αριστερής και δεξιάς πλευράς Στο κάτω τμήμα της οθόνης θα δείτε μια οριζόντια γραμμή. Αυτή η γραμμή δείχνει τη διαφορά της παρεχόμενης ισχύος από το αριστερό και το δεξιό πόδι. Όσο μικρότερη είναι αυτή η διαφορά, τόσο μικρότερη θα είναι η ανοικτόχρωμη μεσαία περιοχή. Εάν η μεσαία περιοχή είναι μεγάλη, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι πεταλιές σας δεν είναι ομοιόμορφες. Διάλειμμα από την ποδηλασία Εάν σταματήσετε την ποδηλασία πριν φτάσετε στη γραμμή τερματισμού, θα εμφανιστεί η ένδειξη PAUSE (Παύση). Όλα τα δεδομένα που αφορούν στο χρήστη, καθώς και τα δεδομένα του αντιπάλου του, τίθενται σε αναμονή. Όταν ξεκινήσετε και πάλι την ποδηλασία, ο υπολογιστής θα υπολογίσει τα πάντα βάσει αυτών των δεδομένων. mode Slope Distance EN Select score rolling_hills 01:12:48 time trail 00:24:12 prologue bushido1 hill repeats 1 3,8 3,1 3,8 00:14:32 12,68 03:10:53 mode (Κατάσταση διαδρομής) Εάν θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις διαδρομής ενός προγράμματος κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος για το σκοπό αυτό. Η ρύθμιση εφαρμόζεται αυτόματα δέκα δευτερόλεπτα μετά από την προσαρμογή της. Όταν τελειώσετε, αποθηκεύστε το νέο πρόγραμμα με νέο όνομα. Εάν τροποποιήσετε τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ο αντίπαλος θα διαγραφεί. Αναφορές σφαλμάτων κατά την ποδηλασία Στη διεύθυνση θα βρείτε τη λίστα με τις ερωτήσεις που τίθενται συχνά και τις απαντήσεις τους (FAQ) για τον υπολογιστή Bushido στην ενότητα SERVICE. Εκεί θα βρείτε ενημερωμένες, επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε εάν εμφανιστεί κάποιος κωδικός σφάλματος στην οθόνη. VIEW LAST SCORES (Προβολή πιο πρόσφατων επιδόσεων) Μέσω της επιλογής VIEW LAST SCORES του MENU μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη την απόδοσή σας κατά τις τελευταίες σας προπονήσεις. Χρησιμοποιήστε το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος για να επιλέξετε την προπόνηση που θέλετε να εξετάσετε. Χρησιμοποιήστε το Δεξιό βέλος για να ανοίξετε τα πλήρη δεδομένα προπόνησης. Ο υπολογιστής Bushido αποθηκεύει πολλές πληροφορίες στη μνήμη του. Μπορείτε να εξετάσετε τα δεδομένα σε ένα PC μόνο εάν χρησιμοποιείτε το λογισμικό Tacx Trainer από το T1990 Upgrade PC Bushido, το οποίο δεν αποτελεί στάνταρ αξεσουάρ

18 Funções das teclas Iniciar o computador pela primeira vez Menu de funcionamento e introdução de texto e números Choose Your Language Iniciar o computador pela primeira vez Bushido Voltar ao ecrã anterior (sem guardar as alterações) Recuar a posição de 1 letra durante a configuração Percorrer a lista de opções (para cima) Especificar letras e números Confirmar selecções e definições Abrir e fechar a caixa de diálogo de configuração Carregar durante 3 segundos para desligar o computador no guiador Percorrer a lista de opções (para baixo) Especificar letras e números Recuar a posição de 1 letra durante o ajuste Abrir um novo ecrã (se indicado) Funcionamento enquanto estiver a pedalar Parar antecipadamente Abrir a configuração ROUTE MODE (MODO PERCURSO) English Nederlands Français Italiano Español Deutsch Connect brake Start cycling The connection with the Bushido brake and steering computer can take some time Quando iniciar o computador Bushido pela primeira, vai ter de efectuar uma série de ajustes de configuração básicos; não precisará de voltar a efectuar estes ajustes. Siga as instruções que aparecem no ecrã. Seleccionar o seu idioma Utilizando a Seta para cima ou a Seta para baixo pode seleccionar entre Inglês, Holandês, Francês, Italiano ou Alemão. Confirme a sua selecção com. Data e hora (dd - mm - aaaa) Utilizando a Seta para cima ou a Seta para baixo pode definir o dia. Em seguida, utilize a Seta para a direita para ir para a definição de mês e especifique-o da mesma forma que fez para o dia. Depois de definir o ano, pode avançar para a definição da hora. Utilize para confirmar as definições. Utilize a Seta para baixo para ir para a opção SAVE (GUARDAR). Ligar o travão Só é necessário ligar o travão sem fios Bushido ANT ao computador montado no guiador uma vez, pois da próxima vez que iniciar o Bushido, o travão e o computador reconhecem-se de imediato. É necessário estar a pedalar quando efectuar a ligação do travão, pois desta forma cria tensão no travão, o que permite a transferência de dados. Alternar entre os ecrãs de treino Abrir a configuração ROUTE MODE (MODO PERCURSO) Ampliar o gráfico de treino; Apresentar os percursos seguintes Carregar 3 vezes para activar/desactivar o bloqueio de teclas Criar um perfil de utilizador O computador Bushido precisa que o utilizador introduza alguns dados pessoais que serão utilizados para calcular a potência produzida e guardar a sua pontuação. Terá de introduzir os seguintes dados: nome de utilizador, peso incluindo a bicicleta, sexo, data de nascimento e altura. Para obter uma explicação sobre as definições, consulte a página SELECT USER (SELECCIONAR UTILIZADOR). Se ligar o Bushido ao PC utilizando o stick USB ANT fornecido com o Upgrade PC, pode utilizar as teclas para operar o software Tacx Trainer

19 Começar a treinar Definições Menu View last score karel van spaken time trail Hart rate Opponent On Off Off Activar o computador no guiador Para evitar o descarregamento total das pilhas, o computador Bushido desliga-se automaticamente após dois minutos. Para voltar a reactivar o computador, basta carregar em qualquer tecla. Menu Sempre que iniciar o Bushido, vai deparar-se com o MENU. Directamente a partir do menu é possível iniciar um treino, efectuar as definições ou verificar as suas pontuações mais recentes. START TRAINING (COMEÇAR A TREINAR) A partir desta opção, pode dar início ao seu treino seguindo três passos muito simples. Primeiro, existe uma opção que permite SELECT USER (SELECCIONAR UTILIZADOR) e, em seguida, existe outra opção que permite SELECT WORKOUT (SELECCIONAR TREINO). Se carregar em dá início ao treino seleccionado. Se assim o pretender, antes de iniciar o treino, pode ON (LIGAR) ou OFF (DESLIGAR) a medição de frequência cardíaca ou seleccionar um adversário. Depois de START WORKOUT (INICIAR TREINO) inicia-se a contagem decrescente. Quando a contagem atingir o 0, aparece a mensagem START RIDING (COMEÇAR A PEDALAR). Alguns segundos após começar a pedalar, os dados relativos ao treino são apresentados no computador Heart rate (Frequência cardíaca) Se em SETTINGS (DEFINIÇÕES), a opção de frequência cardíaca estiver definida para ON (LIGAR), utilize a Seta para a direita para abrir o campo de configuração e especificar o UPPER LIMIT AND LOWER LIMIT (LIMITE SUPERIOR E LIMITE INFERIOR) para a frequência cardíaca. Se, durante o treino, a sua frequência cardíaca ultrapassar estes limites, é emitido um sinal de aviso. Opponent (Adversário) Um adversário é um concorrente criado com base numa pontuação realizada anteriormente num treino de SLOPE ( INCLINAÇÃO) - DISTANCE (DISTÂNCIA). Só pode competir contra um adversário de cada vez. Utilize a Seta para a direita para abrir o campo de configuração e especificar a velocidade média do adversário. Desta forma, pode definir se o seu adversário pedala mais rápida ou mais lentamente. Sound Weigt Date and time Language Ext. Sensor Brake Display Info Sound Weigt Date and time Language Ext. Sensor Brake Display Info on km/h kg on km/h kg Pulse belt Definições Sound (Som) Pode seleccionar entre ON (LIGAR) e OFF (DESLIGAR), utilizando a Seta para a direita (Velocidade) Pode seleccionar entre KM/H e M/H, utilizando a Seta para a direita Weight (Peso) Pode seleccionar entre KG e LBS, utilizando a Seta para a direita Date & time (Data e hora) Através desta opção pode definir a data e o relógio em formato de 24 horas Language (Idioma) Pode seleccionar entre English (Inglês), Dutch (Holandês), French (Francês), Italian (Italiano), Spanish (Espanhol) ou German (Alemão). External sensors (Sensores externos) O computador Bushido tem capacidade para receber o sinal ANT de diferentes sensores. Pode seleccionar entre HEART RATE TRANSMITTER BELT (CINTA TRANSMISSORA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA) e POWER OUTPUT SENSOR (SENSOR DE POTÊNCIA PRODUZIDA). Na opção relativa à frequência cardíaca, utilize a Seta para a direita para seleccionar entre TYPE ANALOGUE (TIPO ANALÓGICO), TYPE ANT (TIPO ANT) e OFF (DESLIGAR) (sem recepção de frequência cardíaca). Se seleccionar a opção ANT, tem de CONNECT (LIGAR) a cinta transmissora ao computador, pois se não o fizer não há recepção de dados. Se seleccionar os outros sensores, deve optar entre CONNECT (LIGAR) e DISCONNECT (DESLIGAR). Para conseguir calcular a potência produzida, o computador Bushido utiliza os dados provenientes do sensor ANT externo, quando este estiver ligado ao computador. Se pretender utilizar os cálculos do próprio computador Bushido, deve desligar o sensor ANT

20 Definições Seleccionar utilizador Calibrate brake Start cyclings above 40 km/h or 25 mi/h Disconnect brake Do you want to disconnect the Bushido brake with serialnumber and search for another brake? Yes No 31,6 km/h Brake (Travão) Calibration (Calibragem) A precisão da indicação de potência do travão depende de vários factores, tais como, a força com que o pneu está pressionado contra o rolo, a pressão do pneu, as forças magnéticas variáveis e a temperatura. Para garantir uma medição precisa da potência, é necessário CALIBRATE (CALIBRAR) o travão sem fios. Siga as instruções que aparecem no ecrã. Brake (Travão) Connecting / Disconnecting (Ligar / Desligar) Através desta opção, pode ligar e desligar o travão sem fios Bushido ANT ao computador no guiador. Verifique se o número de série apresentado é igual ao número de série existente no autocolante do travão Bushido. Brake (Travão) Scale factor (Factor de escala) O factor de escala é utilizado para corrigir a indicação de potência do Bushido, sempre que esta for diferente da de um medidor de potência externo. São possíveis definições entre 80 e 120. Display (Visor) Contrast (Contraste) Se não conseguir ler o visor com clareza, pode adaptar a sua focagem, através da opção CONTRAST (CONTRASTE), utilizando a Seta para cima e a Seta para baixo. Display (Visor) Backlight (Retroiluminação) O computador Bushido está equipado com retroiluminação. Pode seleccionar entre ON (LIGAR) e AUTO. Se seleccionar esta última opção, a retroiluminação desliga-se automaticamente após 15 segundos. Sempre que carregar em algum botão, o visor volta a iluminar-se. Com a opção INTENSITY (INTENSIDADE), pode ajustar a luminosidade da retroiluminação. Quanto menor for o número, menos energia o computador Bushido consome. Info (Informação) Número de série, versão do software e data de produção do computador montado no guiador e do travão Select user Name kg Age. m/f karel van spaken m pieter isabella Select different user New user Remove user Create user Team Name Weight Gender Date of birth Height Save m v Tacx Bushido pieter 81 kg male ,84 m SELECT USER (SELECCIONAR UTILIZADOR) O ecrã apresenta os três últimos utilizadores configurados e pode utilizar a Seta para cima e a Seta para baixo para os seleccionar. A Seta para a direita abre a ficha de identificação do utilizador seleccionado. Se necessário, é possível verificar e ADJUST (AJUSTAR) essa ficha de identificação. Select different user (Seleccionar utilizador diferente) Abre uma lista com todos os utilizadores que foram configurados (máximo de oito). New user (Novo utilizador) Abre uma ficha de identificação vazia que pode utilizar para configurar os dados de um novo utilizador. Team (Equipa) Tacx Bushido (não é possível modificar) Name (Nome) máximo de 16 caracteres Weight (Peso) ciclista e bicicleta Sex (Sexo) woman / man (feminino / masculino) (utilize a Seta para a direita para seleccionar) Date of birth predefinição: (Data de nascimento) Length (Altura) predefinição: 180 cm (amplitude: 100 a 230 cm) Remove user (Remover utilizador) Abre a lista com todos os utilizadores. Depois de seleccionar o utilizador que pretende eliminar, carregue em. A ficha de identificação e os desempenhos anteriores do ciclista são eliminados

Vortex T1960. Operating computer PL CZ GR PT

Vortex T1960. Operating computer PL CZ GR PT Vortex T1960 Operating computer Komputer Vortex Cyklocomputer Vortex 2 Υπολογιστής Vortex Computador Vortex 3 Klawisze funkcyjne Funkcje główne Obsługa w trybie dokonywania ustawień Funkcje główne Wstecz

Διαβάστε περισσότερα

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT i-vortex Operating i-vortex computer Komputer i-vortex Cyklocomputer i-vortex Υπολογιστής i-vortex Computador i-vortex 2 3 Klawisze funkcyjne Funkcje główne Urządzenie działające samodzielne lub po podłączeniu

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e-20090219 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

β) Όταν ο συναγερμός είναι στο on, πατήστε το πλήκτρο «alarm pause button». O συναγερμός θα σταματήσει και σε 60 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί ξανά.

β) Όταν ο συναγερμός είναι στο on, πατήστε το πλήκτρο «alarm pause button». O συναγερμός θα σταματήσει και σε 60 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί ξανά. Οδηγίες Λειτουργίας Α. Εγκαταστήστε το περικάρπιο σύμφωνα με τις οδηγίες. α) τοποθετήστε τον κατάλληλο αισθητήρα στην υποδοχή στην δεξιά πλευρά του οξύμετρου ( ο αισθητήρας παράγεται αποκλειστικά από την

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

OGO! - Ενσωματωμένες λειτουργίες που «μετράνε»! Αυτοματισμοί εύκολα, γρήγορα & οικονομικά

OGO! - Ενσωματωμένες λειτουργίες που «μετράνε»! Αυτοματισμοί εύκολα, γρήγορα & οικονομικά OGO! - που «μετράνε»! Αυτοματισμοί εύκολα, γρήγορα & οικονομικά Εισαγωγή LOGO! Αυτοματισμοί εύκολα, γρήγορα & οικονομικά Το αυθεντικό! Τηλ. : 210 6864534 Σύνδεση της οθόνης μηνυμάτων κειμένου LOGO! TD

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Οθόνη TFT 1286.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη οθόνη TFT ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση των μονάδων κατοικίας. Menu 2 Η ενεργή, υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση.

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Εγχειρίδιο χρήστη Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μονάδα By-me 1 2. Περιγραφή 2 3. Κύριο μενού 2 3.1 Ρυθμίσεις 3 3.1.1 Ρυθμίσεις συστήματος οικιακού αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Divar Series el Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Λειτουργία 5 2.1 Εκκίνηση του προγράμματος 5 2.2 Παρουσίαση του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6

LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - σελ. 2 LOHAS T5-T6 ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - σελ. 3 LOHAS T5/Τ6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ucywifi ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Windows 7 ΥΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus

Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1. Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Εγχειρίδιο Οδηγιών 21848.1 Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" για έλεγχο και χειρισμό, Well-contact Plus Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή 2 2. Κύριο μενού 2 Ημερομηνία και ώρα 3 Οθόνη 3 Ήχος πλήκτρων 4 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Windows

Οδηγός Χρήσης για Windows Οδηγός Χρήσης για Windows Περιεχόμενα Γρήγορο ξεκίνημα... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού... 1 Χρήση του Εικονιδίου στην Περιοχή Ειδοποιήσεων... 6 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... 8 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC Display keypad Εγχειρίδιο χρήστη 675 07 11/09-01 PC Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Ο Συνδετήρας πληκτρολογίου με οθόνη 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη 7 Κύρια οθόνη 7 Σε περίπτωση συναγερμού

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη Εισαγωγή Η Διαχείριση Πλήκτρων Μacro αποτελεί ένα ειδικό λογισμικό εφαρμογής της ταμπλέτας. Χρησιμοποιώντας το Διαχειριστή Πλήκτρων Μacro, μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς

TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς TomTom Εγχειρίδιο αναφοράς Περιεχόμενα Ζώνες κινδύνου 3 Ζώνες κινδύνου στη Γαλλία... 3 Προειδοποιήσεις ζωνών κινδύνου... 3 Αλλαγή του τρόπου προειδοποίησης... 4 Κουμπί αναφορά... 4 Αναφορά νέας ζώνης κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης

PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα συσκευασίας... 3 Προετοιμασία για εγκατάσταση... 4 Συνθήκες περιβάλλοντος... 4 Οδηγίες για την επιφάνεια... 5 Εγκατάσταση κάμερας στο βιντεοπροβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP... 9 Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Κεφάλαιο 3: Γραμμή εργασιών (taskbar)... 26 Κεφάλαιο 4: Χειρισμός παραθύρων... 44

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Α. Εγκαταστήστε το περικάρπιο σύμφωνα με τις οδηγίες:

Οδηγίες Λειτουργίας. Α. Εγκαταστήστε το περικάρπιο σύμφωνα με τις οδηγίες: Οδηγίες Λειτουργίας Α. Εγκαταστήστε το περικάρπιο σύμφωνα με τις οδηγίες: α) τοποθετήστε τον κατάλληλο αισθητήρα στην υποδοχή στην δεξιά πλευρά του οξύμετρου (Ο αισθητήρας παράγεται αποκλειστικά από την

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 8. Νέο λογισμικό Συμπλήρωμα

BeoVision 8. Νέο λογισμικό Συμπλήρωμα BeoVision 8 Νέο λογισμικό Συμπλήρωμα Μενού στην οθόνη Η τηλεόρασή σας έχει εφοδιαστεί με νέο λογισμικό και πιθανώς με νέο υλικό εξοπλισμό. Σαν αποτέλεσμα υπάρχουν νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά που

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Radio R 4.0 IntelliLink Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Radio R 4.0 IntelliLink Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) Περιεχόµενα 1. Audio. 2. Σύστηµα Πλοήγησης... 3. Τηλέφωνο.... 4. Φωνητική Αναγνώριση. 5. Λοιπά. 1. Audio Πώς µπορώ να µεταβαίνω διαδοχικά από το ηχοσύστηµα στις πηγές πολυµέσων, π.χ. από το ραδιόφωνο FM

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενική περιγραφή - HARDWARE 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Δοχεία αποθήκευσης μπαχαρικών 2 1.3 Κινούμενη ζυγαριά 2 1.4 Εγκέφαλος συστήματος 2 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης : Εφαρμογή Vodafone Mobile Broadband

Οδηγός Χρήσης : Εφαρμογή Vodafone Mobile Broadband : Εφαρμογή Vodafone Mobile Broadband Καλώς ήρθατε Στη νέα εφαρμογή διαχείρισης της υπηρεσίας Vodafone Mobile Broadband! Η νέα εφαρμογή διαχείρισης της υπηρεσίας Vodafone Mobile Broadband αποτελεί το κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής SciFY - Οκτώβριος 2016 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Οδηγίες για τον εργοθεραπευτή / φροντιστή 4 Αρχική Οθόνη 4 Δημιουργία προφίλ 5 Ρυθμίσεις Επικοινωνίας 6 Ρυθμίσεις Ψυχαγωγίας 9 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GREEK Πώς να ξεκινήσετε Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το λογισμικό πλοήγησης, θα ξεκινήσει αυτόματα μια διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων. Κάντε τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

HP Workspace. Οδηγός χρήσης

HP Workspace. Οδηγός χρήσης HP Workspace Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Η ονομασία Google Drive είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η ονομασία Windows είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ενεργοποιούμε το λογισμικό Scratch Να αναγνωρίζουμε τα κύρια μέρη του περιβάλλοντος του Scratch Να δημιουργούμε/εισάγουμε/τροποποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα