Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου"

Transcript

1 Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και παράλληλες δράσεις Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου ιηµερίδα Οριζόντιας ράσης Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών για το Συλλογικό Κατάλογο Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΑΘΗΝΑ, ΕΜΠ, 7-8/5/2007

2 Εισαγωγή Library of Congress, αρχές 1900, σύστηµα διανοµής δελτίων καταλόγου (catalog cards) στις Αµερικανικές βιβλιοθήκες. Έναρξη συνεργατικής καταλογογράφησης. Ελλάδα 2007, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Καθυστέρηση 107 χρόνια Συλλογικοί Κατάλογοι: εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο συνεργασίας βιβλιοθηκών Καλύπτουν ανάγκες βιβλιοθηκονόµων, καταλογογράφων, τελικών χρηστών 1. Άµεσα, διευκόλυνση και προτυποποίηση καταλογογράφησης 2. Άµεσα, υποστήριξη λειτουργιών διαδανεισµού 3. Έµµεσα, αξιοποίηση για ανάπτυξη τοπικών συλλογών ηµιουργία θεµατικών κ.α. βιβλιογραφιών Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων Ποσοτική και ποιοτική αποτίµησησυλλογών 2

3 Πρωτότυπη Καταλογογράφηση. Η «εµπεδωµένη κανονικότητα» στην ελληνική πραγµατικότητα Κάθε βιβλίο καταλογογραφείται πρωτότυπα, τόσες φορές, όσες και οι βιβλιοθήκες οι οποίες το αποκτούν Λόγοι: Περιοριστική θεώρηση των ορίων του συστήµατος βιβλιοθηκών στα όρια κάθε τοπικής, µεµονωµένης βιβλιοθήκης Αδυναµία κεντρικής υπηρεσίας καταλογογράφησης, Έλλειψη πολιτικών καταλογογράφησης Συνύπαρξη διαφορετικών πολιτικών ή ερµηνειών Άγνοια για δυνατότητες εναλλακτικών λύσεων Παράβλεψη των διαστάσεων κόστους και ποιότητας 3

4 Συνέπειες ασυντόνιστης καταλογογράφησης 1. Πολλαπλάσιο κόστος καταλογογράφησης από το ορθολογικά επιβαλλόµενο Υπόθεση: Απόκτηση 100 κοινών τίτλων σε ένα χρόνο από 1000 βιβλιοθήκες => α)αρκετές δεκάδες χιλιάδων βιβλίων ακαταλογογράφητα για χρόνια β) δυνητικά, πρωτότυπες καταλογογραφήσεις (χιλιαπλάσιο) κόστος αντί των 100 πρωτότυπων 2. Ανοµοιογένεια και συνεχής απόκλιση από εθνικές πολιτικές καταλογογράφησης-ευρετηρίασης Το χειρότερο: οι δυνητικές καταλογογραφήσεις θα διαφέρουν µεταξύ τους σε τέτοιο βαθµό, ώστε ακόµη και µια µελλοντική ένταξή τους σε Συλλογικό Κατάλογο καθίσταται εν τη γενέσει προβληµατική 3. Στέρηση δυνατοτήτων µεµονωµένων βιβλιοθηκών για ανάληψη επιπρόσθετων δραστηριοτήτων για λειτουργία και ανάπτυξή τους 4

5 Εναλλακτική θεώρηση-πρόταση Οι βιβλιοθήκες δεν αποτελούν κλειστά, αποµονωµένα συστήµατα. Αποτελούν υποσύστηµα σε σειρά άλλων συστηµάτων: Ιδρύµατα που ανήκουν, Κοινοπραξίες κλπ. συνεργατικά σχήµατα που συµµετέχουν, Οργανισµοί παραγωγής πληροφοριακών πόρων Μελλοντικές βιβλιοθήκες: συστατικά παγκόσµιου πλέγµατος πληροφοριακών πηγών, «σκέφτονται παγκόσµια, δρουν τοπικά» Συµβάλλουν στην ακεραιότητα ολόκληρου του πληροφοριακού συστήµατος, όχι απλά της ιδρυµατικής συλλογής Αναλαµβάνουν τη διατήρησητου υλικού και των µεταδεδοµένων όχι µόνο για τους «άµεσους» ή τοπικούς χρήστες αλλά για όλουςτους παράγοντες που συναποτελούν το δικτυακό και ψηφιακό περιβάλλον Π.χ. Αµερικανικές Βιβλιοθήκες Τµηµάτων Ελληνικών Σπουδών, αίτηµα παροχής εγγραφών από Ελληνικές Βιβλιοθήκες (2006) GoogleScholars αίτηµα πρόσβασης στα µεταδεδοµένα του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Η εναλλακτική προσέγγιση στην καταλογογράφηση : Κάθε βιβλίο καταλογογραφείται πρωτότυπα µία φορά. Η εγγραφή αξιοποιείται από όλες τις βιβλιοθήκες που το αποκτούν 5

6 Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Συστήµατα, δεδοµένα, µηχανισµοί, διαδικασίες Παραδοτέα Συστήµατα Αλγόριθµοι εντοπισµού και συγχώνευσης εγγραφών, βοηθητικά προγράµµατα µετατροπών και δηµιουργίας Συλλογικού Καταλόγου, σύστηµα ADVANCE, εξυπηρετητές, συστήµατα ασφαλείας Κεντρικό Σύστηµα διαδανεισµού VDX Παραδοτέα εδοµένα Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ενοποιηµένες εγγραφές (> διακριτές) από 5συστήµατα, 30ιδρύµατα, 2 µορφότυπα MARC, 4 σύνολα χαρακτήρων Αρχεία καθιερωµένων αποδόσεωντης Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC authority files) Αρχεία Θεµάτων (LC-Subjects) Θεµατικοί Όροι Αρχεία ονοµάτων (LC-Names) Καθιερωµένα Ονόµατα Παραδοτέοι µηχανισµοί, διαδικασίες και ανθρωποδίκτυο Κεντρική Οµάδα Υποστήριξης Συλλογικού Καταλόγου ιαρκής Επιτροπή Περιγραφικής Καταλογογράφησης ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Υπεύθυνοι Τοπικών ΟµάδωνΥποστήριξης Συλλογικού Καταλόγου (υπεύθυνο/η καταλογογράφησης, υπεύθυνο/η καθιερωµένωναρχείων, υπεύθυνο/η διαδανεισµού, πληροφορικό) 6

7 Χρήστες Φορείς Χρηµατοδότησης Χρήστες Εξασφαλίζουν Υποδοµή Φορείς Χρηµατοδότησης ΆλλαΙδρύµατα, & Προϋποθέσεις ΆλλαΙδρύµατα, Χρηµατοδοτούν, Συµµετέχουν Βιβλιοθήκες Βιβλιοθήκες Τροφοδοτούν µε Εποπτεύουν δηµοσιεύµατα Χρησιµοποιούν Εξωτερικά Εποπτεύουν Εξωτερικά Ευρωπαϊκά Ευρωπαϊκά Συµµετέχοντα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα Προγράµµατα Έχουν, Βιβλιοθήκες Μέλη Συµµετέχοντα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα Προγράµµατα πρόσβαση Βιβλιοθήκες Μέλη Αναπτύσσουν, Εξασφαλίζει Συντηρούν Προσαρµόζουν ιαθέτουν χρηµατοδότηση, Ενηµερώνουν Οργανώνουν, Αναφέρεται Αναπτύσσουν Συλλογές Βιβλιοθηκών Θεµατικές Ιδρυµατικά Συλλογές Βιβλιοθηκών Θεµατικές Ιδρυµατικά Πύλες Ηλεκτρονικά Πύλες Ηλεκτρονικά Ιστοσελίδες Κατάλογοι Ιστοσελίδες Κατάλογοι Καταθετήρια Καταθετήρια Ελέγχουν, Βιβλιοθηκών Βιβλιοθηκών Βιβλιοθηκών Βιβλιοθηκών Καταλογογραφούνται Αξιολογούν Τροφοδοτούν Τροφοδοτούν Βελτιώνει, οµογενοποιεί ανείζουν 4. Χαράσσουν ενιαία ανείζονται ιαρκείς Επιτροπές Πολιτική καταλογογράφησης Θεµατικές Θεµατικά Καταλογογράφησης Θησαυρού Πύλες Κατα ταθετήρια Εξασφαλίζουν Ολοκληρωµένη Τροφοδοτούν Τροφοδοτεί 10. Πρόσβαση µε εγγραφές Εκπαίδευση Βιβλιοθη- Αντλεί 3. Αναπτύσσει κονόµων Πληροφορίες Συλλογικός, πραγµατικού Κατάλογος Συντηρεί Χρόνου Συµβουλεύεται Συντονίζει Βιβλιοθηκών Συντονίζει, 5. Συγκεντρώνει 8. Σύστηµα ιαδανεισµού Εξασφαλίζει Ενιαία Πρόσβαση Σύστηµα Μετα-αναζήτησης αναζήτησης 1. Ολοκληρωµένης Οργανώνει, Συντηρεί Κοινοπρακτική Συλλογή Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Βιβλιοθηκών 0. Κοινοπραξία Ελληνικών Υπηρεσίες & Κοινοπρακτική Συλλογή Αναπτύσσει Ακαδηµαϊκών Εναλλακτικό υλικό Βάσεων εδοµένων για Τυφλούς Εξασφαλίζει Βιβλιοθηκών Παραγωγοί, ιαπραγµατεύονται τιµές Προµηθευτές Υπογράφουν Συµφωνίες Πρόσβασης Βάσεων εδοµένων ιαπραγµατεύονταιτιµές, Εκδότες, ικαιώµαταπνευµατικήςιδιοκτησίας, Προµηθευτές Υπογράφουν Συµφωνίες Πρόσβασης Ηλεκτρονικών ιαπραγµατεύονται, Περιοδικών, Βιβλίωνκλπ. Παροχείς Υπογράφουν Συµφωνίες Υπηρεσιών Συνεργάζεται µε Άλλες Άλλες ιεθνείς ιεθνείς Κοινοπραξίες Κοινοπραξίες Πρωτοβουλίες, Πρωτοβουλίες, Κινήσεις Κινήσεις 7

8 Τεχνική περιγραφή ΦυσικόςΣυλλογικός Κατάλογος (physical union catalogue), υποτελούς τύπου (Physical, Mode B, push typeκατά Dunshire). Συγκεντρώνει σε κεντρική βάση δεδοµένων τις εγγραφές που στέλνουν (µέσω FTP) οι τοπικού κατάλογοι, σε τακτά διαστήµατα. Αυτοµατοποιηµένα στάδια δηµιουργίας: Μετατροπή µορφοτύπων, συνόλων χαρακτήρων, οµογενοποίηση πεζών-κεφαλαίων, εξαγωγή στατιστικών, τεχνική αποσφαλµάτωση παραλαµβανόµενων τοπικών καταλόγων Εντοπισµός όµοιων εγγραφών Ενοποίηση -συγχώνευση πολλαπλών εγγραφών (ανθρώπινος έλεγχος, παρέµβαση πριν την αυτόµατη συγχώνευση) Επιλογή κύριας αναγραφής, διατήρηση στοιχείων προέλευσης κάθε εγγραφής 8

9 Τεχνική περιγραφή Πρόσβαση από ένα διαδικτυακό περιβάλλονυβριδικής αρχιτεκτονικής Προσβάσιµος µέσω web (Ζ39.50) Εµφάνισηκατάστασης δανεισµού κάθε αντιτύπου ανακτώµενης εγγραφής, από τον τοπικό κατάλογο σε πραγµατικό χρόνο (real time) (µε ερώτηση Ζ39.50) Περιλαµβάνεται ως µία από τις βάσεις αναζήτησης στα συστήµατα ενιαίας αναζήτησης κατανεµηµένων καταλόγων ΖΕΦΥΡΟΣκαι ΑΡΓΩ (Ζ39.50), και το σύστηµα MuseGlobal. Μέσω τοπικών συστηµάτων των βιβλιοθηκών (Ζ39.50) 9

10 Τα «διλήµµατα» της θεωρίας και οι συµπληρωµατικότητες της πράξης Πλήρως αυτοµατοποιηµένη έναντι ανθρώπινης διαδικασίας Απόλυτα «αυστηρός» έναντι «χαλαρότερου» αλγόριθµου κλειδιού Αρχική φιλοδοξία: η δηµιουργία γενικώς και απολύτως «σωστού» αλγόριθµου ταύτισηςεγγραφών µε βάση τον οποίο δεν θα διέφευγαν οι πολλαπλές εγγραφές και δεν θα προέκυπταν ψευδώς διπλές. Σωστή προσέγγιση: προσαρµογή αλγόριθµου στα δείγµατα των πραγµατικών δεδοµένων των εγγραφών. Ένας απόλυτα αυστηρός αλγόριθµος είναι αποτελεσµατικός µόνον όταν διαχειρίζεται οµοιογενείς εγγραφές, προερχόµενες από κοινή πηγή, δηµιουργηµένες µε κοινές πολιτικές και υψηλό βαθµό τυποποίησης. Η κατάσταση των καταλόγων των ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών δεν χαρακτηρίζεται από οµοιογένεια Τελικά επιδιωκόµενος στόχος: δηµιουργία αλγόριθµου, ο οποίος να µειώνει τον αριθµό των θεωρούµενων πολλαπλών εγγραφών σε επίπεδα διαχειρίσιµα από την υφιστάµενη Κεντρική Οµάδα Υποστήριξης 10

11 Τα «διλήµµατα»: Συλλογικοί Κατάλογοι και Συστήµατα Ενιαίας Αναζήτησης Κατανεµηµένων Καταλόγων Στα αποτελέσµατα αναζήτησης των υφιστάµενων συστηµάτων κατανεµηµένης προσέγγισης, οι κοινές εγγραφές δεν ταυτίζονται και δεν ενοποιούνται Ειδοποιός διαφορά Συλλογικού Καταλόγουαπό συνάθροιση και παράθεση συλλογών είναι η ενοποίησης των κοινών εγγραφών. Ο όρος Συλλογικός Κατάλογος για κατανεµηµένη προσέγγιση χρησιµοποιείται µάλλον καταχρηστικώς. όκιµος και κυριολεκτικός «σύστηµα ενιαίας αναζήτησης κατανεµηµένων καταλόγων» Τα κατανεµηµένα συστήµατα δεν αποτελούν συλλογικούς καταλόγους, µε την ίδια λογική που η συνύπαρξη είκοσι έντυπων καταλόγων περιοδικών µεµονωµένων βιβλιοθηκών σε ένα γραφείο δεν συνιστά Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών Τα αποτελέσµαταστις κατανεµηµένες προσεγγίσεις εµφανίζονται οµαδοποιηµένα ανά βιβλιοθήκηπροέλευσης Το ίδιο τεκµήριο µπορεί να εµφανιστεί σε «απόσταση» δεκάδων οθονών από το αντίστοιχο της προηγούµενης ή της επόµενης βιβλιοθήκης. 11

12 Τα «διλήµµατα»: Συλλογικοί Κατάλογοι και Συστήµατα Ενιαίας Αναζήτησης Κατανεµηµένων Καταλόγων Ερευνητικές προσπάθειες ενοποίησης των κοινών εγγραφών τη στιγµή αποστολής των αποτελεσµάτων (on the fly) µεταφέρουν το πρόβληµα της αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας δηµιουργίας φυσικού συλλογικού καταλόγου δηλ. ταύτισης και ενοποίησης κοινών εγγραφών,στο σύνολο των κατανεµηµένων αποτελεσµάτων της αναζήτησης τη χρονική στιγµή αποστολής των εγγραφών Επιχειρούν δηλαδή να προσαρµόσουν ανάλογες πρακτικές (Συλλογικού Καταλόγου) σε συνθήκες ευνοϊκές µεν αριθµητικά (σε απόλυτους µόνο αριθµούς) αλλά µάλλον απαγορευτικές χρονικά και επιπλέον µε πλήρη αδυναµία παρέµβασης του ανθρώπινου παράγονταγια πιθανές διορθώσεις Η εµπειρία και τα αποτελέσµατα της ταύτισης και ενοποίησης που προέρχεται από την ανάπτυξη του Συλλογικού Καταλόγου θα µπορούσε να αποδειχθεί χρήσιµη για τις ερευνητικές αυτές προσπάθειες 12

13 Τα «διλήµµατα»: Συλλογικοί Κατάλογοι και Συστήµατα Ενιαίας Αναζήτησης Κατανεµηµένων Καταλόγων Η «αδυναµία» του Συλλογικού Καταλόγου για ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο (π.χ. κατάσταση δανεισµού τεκµηρίου) = συνέπεια λανθασµένης θεώρησης καταστάσεων ως αλληλοαποκλειόµενες «εχθρικές» µεθοδολογίες. Η σωστή προσέγγιση: συµπληρωµατικότητα των τεχνολογιών 1. Ενσωµάτωση και πλήρης αξιοποίηση δυνατοτήτων κατανεµηµένης προσέγγισης στο στάδιο εµφάνισης της ενοποιηµένης εγγραφής του Συλλογικού Καταλόγου 2. Ένταξη του Συλλογικού Καταλόγου ως µία από τις αναζητούµενες βάσεις δεδοµένων των κατανεµηµένων συστηµάτων. 13

14 Τα «διλήµµατα»: Συλλογικοί Κατάλογοι και Συστήµατα Ενιαίας Αναζήτησης Κατανεµηµένων Καταλόγων ΖΕΦΥΡΟΣ (Οριζόντια ράση ΕΠΕΑΕΚ, Πανεπιστήµιο Κρήτης), ΑΡΓΩ (ΕΚΤ), εφαρµογές του πρωτοκόλλου Z Λειτουργούν ήδη και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη κοινότητα των βιβλιοθηκονόµων και των χρηστών. Θα συνεχίσουν να προσφέρουν όσα εξασφαλίζουν οι δυνατότητες και προδιαγραφές του πρωτοκόλλου εν υποκαθιστούν την ανάγκη δηµιουργίας Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών (και όχι µόνον) Βιβλιοθηκών Η ανάπτυξή τους δεν συνιστά επικάλυψη αλλά απαραίτητη συµπληρωµατική εφαρµογή, για τους παρακάτω λόγους: Οι διαφορές υλοποιήσεων του Z39.50, ακόµη και σε συστήµατα του ίδιου κατασκευαστή, προσθέτει αντί να λύνει προβλήµατα αφού αυξάνει το θόρυβοστα αποτελέσµατα αναζήτησης (Πεπονάκης, Σφακάκης, και Τρούτπεγλη 2004) Στο 99%των περιπτώσεων αναζήτησης µε τα συστήµατα ΖΕΦΥΡΟΣ ή ΑΡΓΩ, στο σύνολο των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών παρατηρούνται ταυτόχρονες αποτυχίες πρόσβασης σε 4-9 τοπικούς καταλόγους Ευθύνη τοπικών δικτύωνή/και εξυπηρετητών Z39.50 των κατανεµηµένων καταλόγων. Όχι των συστηµάτων ΖΕΦΥΡΟΣ ή ΑΡΓΩ Ελάχιστη απώλεια ανά αναζήτηση εγγραφέςκαι η µέγιστη σε Αναµενόµενη απώλεια Συλλογικού Καταλόγου, στη φάση πλήρους λειτουργίας, εξαρτάται από τη συχνότητα ενηµέρωσης= αριθµό νέων εγγραφώναπό τελευταία ενηµέρωση µέχρι στιγµή αναζήτησης. Εκτίµηση απώλειας εγγραφές. Με την αυτόµατη ενηµέρωση (MARC/XML OAI-PMH, «pull type ) η απώλεια θα περιορίζεται στο σύνολο των καταλογογραφήσεων των προηγούµενων ηµερών. 14

15 Οι συµπληρωµατικότητες: Συλλογικοί Κατάλογοι και Συστήµατα Ενιαίας Αναζήτησης Κατανεµηµένων Καταλόγων 1. Με την διασύνδεσητου Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών από τα συστήµατα ΖΕΦΥΡΟΣ και ΑΡΓΩ, ο χρήστης έχει πρόσβαση ακόµη και στις εγγραφές εκείνων των καταλόγων που δεν ανταποκρίνονται τη δεδοµένη χρονική στιγµή. 2. Για κάθε ανακτώµενη εγγραφή, ο Συλλογικός Κατάλογος παρέχει τη δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων εντοπισµού και κατάστασης δανεισµού κάθε αντιτύπου από τον τοπικό κατάλογο σε πραγµατικό χρόνο (real time) (µε ερώτηση Ζ39.50) 3. Η τεχνογνωσίαπου αποκτήθηκε µε την ανάπτυξη των κατανεµηµένων προσεγγίσεων µε Z39.50 (Παν. Κρήτης, ΕΚΤ) καθιστά πλέον αυτή την ενσωµάτωση στο Συλλογικό Κατάλογο µια απλή εφαρµογή ρουτίνας (5 λεπτά) 15

16 Η δυναµική του Συλλογικού Καταλόγου Ο τρόπος δηµιουργίας του Συλλογικού Καταλόγου απαιτεί συνεργασία και ανθρώπων και µηχανών Αποτέλεσµα: Ανθρωποδίκτυο 100 περίπου επαγγελµατιών του χώρου των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, που επικοινωνεί σε τακτική βάση και επιλαµβάνεται άµεσα θεµάτων και εκκρεµοτήτων που υπήρχαν αλλά δεν επιλύονταν επί δεκαετίες. Έµπρακτα άµεσα αποτελέσµατα: Όλες οι βιβλιοθήκες που τροφοδοτήθηκαν από την Κεντρική Οµάδα Υποστήριξης µε εκθέσεις και κατάλογο συστηµατικών λαθών τεχνικής φύσεως προχώρησαν στις κατάλληλες διορθώσεις. 16

17 Η δυναµική του Συλλογικού Καταλόγου Αξιοποίηση των τοπικών θεµατικών όρων. Με την ανάπτυξη του Συλλογικού Καταλόγου η πολυµορφία των θεµατικών αποδόσεων, από πρόβληµα έλλειψης τυποποίησης καθίσταται ένα πλούσιο και πολύτιµο τεκµηριωτικό εργαλείο. Όφελος: Οι διαφορετικές εκδοχές θεµάτων-εννοιώνστις ενοποιηµένες εγγραφέςλειτουργούν ως οιονεί παραποµπές (πεδία 4ΧΧ των Αρχείων Καθιερωµένων Αποδόσεων UNIMARC) σε καθιερωµένες αποδόσεις (πεδία 5ΧΧ των Αρχείων Καθιερωµένων Αποδόσεων). Αποτέλεσµα τα διευρυµένα σηµεία θεµατικής πρόσβασηςστα τεκµήρια Στα αποτελέσµατα µιας αναζήτησης µε θεµατικούς όρους περιλαµβάνονται επιπλέονκαι τα τεκµήρια τα προερχόµενα από βιβλιοθήκες που δεν έχουν περιλάβει τον όρο αναζήτησης στην πρωτογενή εγγραφή του τοπικού καταλόγου. Μεγαλύτερη ανάκληση (recall), χωρίς αυξηµένο θόρυβο (noise). Το άµεσο όφελος για τη διαδικασία διαδανεισµού έχει αναδυθεί πριν ακόµα αρχίσει η συστηµατική λειτουργία του διαδανεισµού. Αξιοποίηση παραποµπών «βλέπε» και «βλέπε επίσης»στο Εθνικό Αρχείο Καθιερωµένων Αποδόσεων ( σχεδόν έτοιµο υλικό για επεξεργασία στις καθιερώσεις όρων, θεµάτων και ονοµάτων). 17

18 Συµπεράσµατα Ο Συλλογικός Κατάλογος µετατρέπεται από στόχο σε µέσο. Ο πραγµατικός στόχος δεν είναι πλέον η δηµιουργία Συλλογικού Καταλόγου. Ο Συλλογικός Κατάλογος είναι παρών. Χρειάζεται να συνειδητοπoιήσουµε το επίτευγµα για να συµβάλουµε στη διατήρησή του. Ενώ ο Συλλογικός Κατάλογος προκύπτει ως γέννηµα των ποσοτήτων των επιµέρους καταλόγων, µπορεί πλέον να εξελιχθεί σε γεννήτορα της ποιότητάς τους. Η τεχνική διαλειτουργικότητα (technical interoperability) δεν έχει ακόµη επιτευχθεί πλήρως, είναι εφικτή και τεχνικά εύκολη. Ο Συλλογικός Κατάλογος και κυρίως η επεξεργασία και τυποποίηση των συγκεντρωµένων θεµάτων, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη της σηµασιολογικής διαλειτουργικότητας (semantic interoperability), που είναι και δυσκολότερη και χρονικά ασυµπίεστη. 18

19 Προοπτική Κρίσιµο ζήτηµα ο συντονισµόςτων µεµονωµένων προσπαθειών καταλογογράφησης (καθιέρωσης, απόδοσης, µετάφρασης κλπ.) Ρόλος και δυνατότητα συµβολής όλωντων κατηγοριών βιβλιοθηκών, αρχή από ηµόσιες και την πρωτοβουλία Συλλογικού Καταλόγου ηµοσίων Βιβλιοθηκών, Αξιοποίηση των νέων παραδοτέων του έργου (υποδοµών, συστηµάτων, ανθρωποδικτύου, τεκµηριωτικού υλικού), συνέχιση λειτουργίας και επέκτασης ιαρκών Επιτροπών Καταλογογράφησης, εντός του Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, πλαίσιο συνεργασίας για έναρξη της συνεργατικής καταλογογράφησης δηµιουργία δίγλωσσου (ελλληνικού-αγγλικού) Εθνικού Αρχείου Καθιερωµένων Αποδόσεων, σε πλήρη σύνδεση µε τις Καθιερωµένες αποδόσειςθεµάτων,ονοµάτωντης Library of Congress. κατανοµή υπευθυνότητας για την καταλογογράφηση και καθιέρωση σε βιβλιοθήκες µέλη του Συλλογικού Καταλόγου. 19

20 Προοπτική Εξοικονόµηση κονδυλίων για ξεχωριστά, επαναλαµβανόµενα ή αποσπασµατικά έργα τρέχουσας ή αναδροµικής καταλογογράφησης σε κάθε βιβλιοθήκη, µε αµφίβολα αποτελέσµατα ποιότητας σε όρους τυποποίησης, οµοιογένειας και πληρότητας. Μετατροπή των δεδοµένων των τοπικών καταλόγων σε MARC/XML, και του τρόπου συγκέντρωσης (συγκοµιδής) των µεταδεδοµένων µε OAI-PMH (Physical union Catalogue, Mode B, pull typeκατά Dunshire). Εφικτό για το Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. ιευκόλυνση σε µια µελλοντική υιοθέτηση RDA (Record Description and Access), FRBR (Functional requirements for bibliographic records) 20

21 Προοπτική Μέχρι τώρα το βάρος της υλοποίησης έπεφτε στο «κέντρο». Όµως τα «κέντρα» από µόνα τους δεν δηµιουργούν συλλογικούς καταλόγους, εξασφαλίζουν τις υποδοµές και προετοιµάζουν τη δηµιουργία τους. Αυτή είναι η προσωπική εµπειρία από όλες τις προσπάθειες (βλ. Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών, ARGOS, Συλλογικός Κατάλογος Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Συλλογικός Κατάλογος ηµοσίων Βιβλιοθηκών, Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών) Η δηµιουργία του Συλλογικού Καταλόγου δίνει µια µοναδική ίσως ευκαιρία να επιτευχθούν όσα δεν κατάφεραν οι ασυντόνιστες προσπάθειες των βιβλιοθηκών τόσα χρόνια: Συστηµατικό διαδανεισµό, Συνεργατική καταλογογράφηση ηµιουργία Εθνικού αρχείων καθιερωµένων αποδόσεων, Αξιοποίηση του περιεχοµένου των βιβλιοθηκών από τους χρήστες 21

22 Αντί επιλόγου εκαετίες µη συστηµατικών αποσπασµατικών προσπαθειών, απουσία συντονισµένων ενεργειών, αδυναµία εγκατάστασης βιβλιοθηκονοµικών υποδοµών Συνέπεια: το επίπεδο αποδοχής και εκτίµησης για τις προσπάθειες του κλάδου. Ο κλάδος σταδιακά αλλάζει. 1980, 1990 διάδοση τεχνολογιών πληροφόρησης και «χαµένα τραίνα» Από 2000, ταχύτατοι ρυθµοί αλλαγών στις τεχνολογίες πληροφόρησης. Τα «τραίνα των τεχνολογιών πληροφόρησης» τρέχουν µε ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Το «σάλτο» στα τραίνα δεν είναι πλέον εφικτό. Χρειάζεται να δηµιουργηθούν γραµµές και σταθµοί. Η συνεργατική καταλογογράφησηκαι το Εθνικό Αρχείο Καθιερωµένων Αποδόσεων είναι οι γραµµές, που λείπουν ακόµα. Ο Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών είναι ένας σταθµός, που δηµιουργήθηκε. 22

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Head, Libraries Development Department, National Documentation Centre, 48 Vas. Constantinou, GR-11635 Athens, Greece

Head, Libraries Development Department, National Documentation Centre, 48 Vas. Constantinou, GR-11635 Athens, Greece Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Δίκτυο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Εξαντλώντας τα όρια των μοναχικών διαδρομών, ανιχνεύοντας τις προκλήσεις και τις δυνατότητες συνεργασιών. Φίλιππος Τσιμπόγλου Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα.

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Περίληψη Φίλιππος Τσιμπόγλου Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη e-mail: ftsimp@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA

και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Interchange of Data between Administrations ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATIONS PROGRAMME Κατάλογος ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Interchange

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης.

Αξιοποιώντας τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Αξιοποιώντας τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ftsimp@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 1. Εισαγωγή Οι Βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της βασικής υποδομής για τη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στην εργασία αυτή περιγράφονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΚΟΥΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Προβλήµατα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 και το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Interoperability problems regarding the concurrent access in resources

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για τη θεµατική ευρετηρίαση χρησιµοποιούνται δύο κύριες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα