Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου"

Transcript

1 Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και παράλληλες δράσεις Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου ιηµερίδα Οριζόντιας ράσης Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών για το Συλλογικό Κατάλογο Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΑΘΗΝΑ, ΕΜΠ, 7-8/5/2007

2 Εισαγωγή Library of Congress, αρχές 1900, σύστηµα διανοµής δελτίων καταλόγου (catalog cards) στις Αµερικανικές βιβλιοθήκες. Έναρξη συνεργατικής καταλογογράφησης. Ελλάδα 2007, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Καθυστέρηση 107 χρόνια Συλλογικοί Κατάλογοι: εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο συνεργασίας βιβλιοθηκών Καλύπτουν ανάγκες βιβλιοθηκονόµων, καταλογογράφων, τελικών χρηστών 1. Άµεσα, διευκόλυνση και προτυποποίηση καταλογογράφησης 2. Άµεσα, υποστήριξη λειτουργιών διαδανεισµού 3. Έµµεσα, αξιοποίηση για ανάπτυξη τοπικών συλλογών ηµιουργία θεµατικών κ.α. βιβλιογραφιών Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων Ποσοτική και ποιοτική αποτίµησησυλλογών 2

3 Πρωτότυπη Καταλογογράφηση. Η «εµπεδωµένη κανονικότητα» στην ελληνική πραγµατικότητα Κάθε βιβλίο καταλογογραφείται πρωτότυπα, τόσες φορές, όσες και οι βιβλιοθήκες οι οποίες το αποκτούν Λόγοι: Περιοριστική θεώρηση των ορίων του συστήµατος βιβλιοθηκών στα όρια κάθε τοπικής, µεµονωµένης βιβλιοθήκης Αδυναµία κεντρικής υπηρεσίας καταλογογράφησης, Έλλειψη πολιτικών καταλογογράφησης Συνύπαρξη διαφορετικών πολιτικών ή ερµηνειών Άγνοια για δυνατότητες εναλλακτικών λύσεων Παράβλεψη των διαστάσεων κόστους και ποιότητας 3

4 Συνέπειες ασυντόνιστης καταλογογράφησης 1. Πολλαπλάσιο κόστος καταλογογράφησης από το ορθολογικά επιβαλλόµενο Υπόθεση: Απόκτηση 100 κοινών τίτλων σε ένα χρόνο από 1000 βιβλιοθήκες => α)αρκετές δεκάδες χιλιάδων βιβλίων ακαταλογογράφητα για χρόνια β) δυνητικά, πρωτότυπες καταλογογραφήσεις (χιλιαπλάσιο) κόστος αντί των 100 πρωτότυπων 2. Ανοµοιογένεια και συνεχής απόκλιση από εθνικές πολιτικές καταλογογράφησης-ευρετηρίασης Το χειρότερο: οι δυνητικές καταλογογραφήσεις θα διαφέρουν µεταξύ τους σε τέτοιο βαθµό, ώστε ακόµη και µια µελλοντική ένταξή τους σε Συλλογικό Κατάλογο καθίσταται εν τη γενέσει προβληµατική 3. Στέρηση δυνατοτήτων µεµονωµένων βιβλιοθηκών για ανάληψη επιπρόσθετων δραστηριοτήτων για λειτουργία και ανάπτυξή τους 4

5 Εναλλακτική θεώρηση-πρόταση Οι βιβλιοθήκες δεν αποτελούν κλειστά, αποµονωµένα συστήµατα. Αποτελούν υποσύστηµα σε σειρά άλλων συστηµάτων: Ιδρύµατα που ανήκουν, Κοινοπραξίες κλπ. συνεργατικά σχήµατα που συµµετέχουν, Οργανισµοί παραγωγής πληροφοριακών πόρων Μελλοντικές βιβλιοθήκες: συστατικά παγκόσµιου πλέγµατος πληροφοριακών πηγών, «σκέφτονται παγκόσµια, δρουν τοπικά» Συµβάλλουν στην ακεραιότητα ολόκληρου του πληροφοριακού συστήµατος, όχι απλά της ιδρυµατικής συλλογής Αναλαµβάνουν τη διατήρησητου υλικού και των µεταδεδοµένων όχι µόνο για τους «άµεσους» ή τοπικούς χρήστες αλλά για όλουςτους παράγοντες που συναποτελούν το δικτυακό και ψηφιακό περιβάλλον Π.χ. Αµερικανικές Βιβλιοθήκες Τµηµάτων Ελληνικών Σπουδών, αίτηµα παροχής εγγραφών από Ελληνικές Βιβλιοθήκες (2006) GoogleScholars αίτηµα πρόσβασης στα µεταδεδοµένα του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Η εναλλακτική προσέγγιση στην καταλογογράφηση : Κάθε βιβλίο καταλογογραφείται πρωτότυπα µία φορά. Η εγγραφή αξιοποιείται από όλες τις βιβλιοθήκες που το αποκτούν 5

6 Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Συστήµατα, δεδοµένα, µηχανισµοί, διαδικασίες Παραδοτέα Συστήµατα Αλγόριθµοι εντοπισµού και συγχώνευσης εγγραφών, βοηθητικά προγράµµατα µετατροπών και δηµιουργίας Συλλογικού Καταλόγου, σύστηµα ADVANCE, εξυπηρετητές, συστήµατα ασφαλείας Κεντρικό Σύστηµα διαδανεισµού VDX Παραδοτέα εδοµένα Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ενοποιηµένες εγγραφές (> διακριτές) από 5συστήµατα, 30ιδρύµατα, 2 µορφότυπα MARC, 4 σύνολα χαρακτήρων Αρχεία καθιερωµένων αποδόσεωντης Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC authority files) Αρχεία Θεµάτων (LC-Subjects) Θεµατικοί Όροι Αρχεία ονοµάτων (LC-Names) Καθιερωµένα Ονόµατα Παραδοτέοι µηχανισµοί, διαδικασίες και ανθρωποδίκτυο Κεντρική Οµάδα Υποστήριξης Συλλογικού Καταλόγου ιαρκής Επιτροπή Περιγραφικής Καταλογογράφησης ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Υπεύθυνοι Τοπικών ΟµάδωνΥποστήριξης Συλλογικού Καταλόγου (υπεύθυνο/η καταλογογράφησης, υπεύθυνο/η καθιερωµένωναρχείων, υπεύθυνο/η διαδανεισµού, πληροφορικό) 6

7 Χρήστες Φορείς Χρηµατοδότησης Χρήστες Εξασφαλίζουν Υποδοµή Φορείς Χρηµατοδότησης ΆλλαΙδρύµατα, & Προϋποθέσεις ΆλλαΙδρύµατα, Χρηµατοδοτούν, Συµµετέχουν Βιβλιοθήκες Βιβλιοθήκες Τροφοδοτούν µε Εποπτεύουν δηµοσιεύµατα Χρησιµοποιούν Εξωτερικά Εποπτεύουν Εξωτερικά Ευρωπαϊκά Ευρωπαϊκά Συµµετέχοντα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα Προγράµµατα Έχουν, Βιβλιοθήκες Μέλη Συµµετέχοντα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα Προγράµµατα πρόσβαση Βιβλιοθήκες Μέλη Αναπτύσσουν, Εξασφαλίζει Συντηρούν Προσαρµόζουν ιαθέτουν χρηµατοδότηση, Ενηµερώνουν Οργανώνουν, Αναφέρεται Αναπτύσσουν Συλλογές Βιβλιοθηκών Θεµατικές Ιδρυµατικά Συλλογές Βιβλιοθηκών Θεµατικές Ιδρυµατικά Πύλες Ηλεκτρονικά Πύλες Ηλεκτρονικά Ιστοσελίδες Κατάλογοι Ιστοσελίδες Κατάλογοι Καταθετήρια Καταθετήρια Ελέγχουν, Βιβλιοθηκών Βιβλιοθηκών Βιβλιοθηκών Βιβλιοθηκών Καταλογογραφούνται Αξιολογούν Τροφοδοτούν Τροφοδοτούν Βελτιώνει, οµογενοποιεί ανείζουν 4. Χαράσσουν ενιαία ανείζονται ιαρκείς Επιτροπές Πολιτική καταλογογράφησης Θεµατικές Θεµατικά Καταλογογράφησης Θησαυρού Πύλες Κατα ταθετήρια Εξασφαλίζουν Ολοκληρωµένη Τροφοδοτούν Τροφοδοτεί 10. Πρόσβαση µε εγγραφές Εκπαίδευση Βιβλιοθη- Αντλεί 3. Αναπτύσσει κονόµων Πληροφορίες Συλλογικός, πραγµατικού Κατάλογος Συντηρεί Χρόνου Συµβουλεύεται Συντονίζει Βιβλιοθηκών Συντονίζει, 5. Συγκεντρώνει 8. Σύστηµα ιαδανεισµού Εξασφαλίζει Ενιαία Πρόσβαση Σύστηµα Μετα-αναζήτησης αναζήτησης 1. Ολοκληρωµένης Οργανώνει, Συντηρεί Κοινοπρακτική Συλλογή Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Βιβλιοθηκών 0. Κοινοπραξία Ελληνικών Υπηρεσίες & Κοινοπρακτική Συλλογή Αναπτύσσει Ακαδηµαϊκών Εναλλακτικό υλικό Βάσεων εδοµένων για Τυφλούς Εξασφαλίζει Βιβλιοθηκών Παραγωγοί, ιαπραγµατεύονται τιµές Προµηθευτές Υπογράφουν Συµφωνίες Πρόσβασης Βάσεων εδοµένων ιαπραγµατεύονταιτιµές, Εκδότες, ικαιώµαταπνευµατικήςιδιοκτησίας, Προµηθευτές Υπογράφουν Συµφωνίες Πρόσβασης Ηλεκτρονικών ιαπραγµατεύονται, Περιοδικών, Βιβλίωνκλπ. Παροχείς Υπογράφουν Συµφωνίες Υπηρεσιών Συνεργάζεται µε Άλλες Άλλες ιεθνείς ιεθνείς Κοινοπραξίες Κοινοπραξίες Πρωτοβουλίες, Πρωτοβουλίες, Κινήσεις Κινήσεις 7

8 Τεχνική περιγραφή ΦυσικόςΣυλλογικός Κατάλογος (physical union catalogue), υποτελούς τύπου (Physical, Mode B, push typeκατά Dunshire). Συγκεντρώνει σε κεντρική βάση δεδοµένων τις εγγραφές που στέλνουν (µέσω FTP) οι τοπικού κατάλογοι, σε τακτά διαστήµατα. Αυτοµατοποιηµένα στάδια δηµιουργίας: Μετατροπή µορφοτύπων, συνόλων χαρακτήρων, οµογενοποίηση πεζών-κεφαλαίων, εξαγωγή στατιστικών, τεχνική αποσφαλµάτωση παραλαµβανόµενων τοπικών καταλόγων Εντοπισµός όµοιων εγγραφών Ενοποίηση -συγχώνευση πολλαπλών εγγραφών (ανθρώπινος έλεγχος, παρέµβαση πριν την αυτόµατη συγχώνευση) Επιλογή κύριας αναγραφής, διατήρηση στοιχείων προέλευσης κάθε εγγραφής 8

9 Τεχνική περιγραφή Πρόσβαση από ένα διαδικτυακό περιβάλλονυβριδικής αρχιτεκτονικής Προσβάσιµος µέσω web (Ζ39.50) Εµφάνισηκατάστασης δανεισµού κάθε αντιτύπου ανακτώµενης εγγραφής, από τον τοπικό κατάλογο σε πραγµατικό χρόνο (real time) (µε ερώτηση Ζ39.50) Περιλαµβάνεται ως µία από τις βάσεις αναζήτησης στα συστήµατα ενιαίας αναζήτησης κατανεµηµένων καταλόγων ΖΕΦΥΡΟΣκαι ΑΡΓΩ (Ζ39.50), και το σύστηµα MuseGlobal. Μέσω τοπικών συστηµάτων των βιβλιοθηκών (Ζ39.50) 9

10 Τα «διλήµµατα» της θεωρίας και οι συµπληρωµατικότητες της πράξης Πλήρως αυτοµατοποιηµένη έναντι ανθρώπινης διαδικασίας Απόλυτα «αυστηρός» έναντι «χαλαρότερου» αλγόριθµου κλειδιού Αρχική φιλοδοξία: η δηµιουργία γενικώς και απολύτως «σωστού» αλγόριθµου ταύτισηςεγγραφών µε βάση τον οποίο δεν θα διέφευγαν οι πολλαπλές εγγραφές και δεν θα προέκυπταν ψευδώς διπλές. Σωστή προσέγγιση: προσαρµογή αλγόριθµου στα δείγµατα των πραγµατικών δεδοµένων των εγγραφών. Ένας απόλυτα αυστηρός αλγόριθµος είναι αποτελεσµατικός µόνον όταν διαχειρίζεται οµοιογενείς εγγραφές, προερχόµενες από κοινή πηγή, δηµιουργηµένες µε κοινές πολιτικές και υψηλό βαθµό τυποποίησης. Η κατάσταση των καταλόγων των ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών δεν χαρακτηρίζεται από οµοιογένεια Τελικά επιδιωκόµενος στόχος: δηµιουργία αλγόριθµου, ο οποίος να µειώνει τον αριθµό των θεωρούµενων πολλαπλών εγγραφών σε επίπεδα διαχειρίσιµα από την υφιστάµενη Κεντρική Οµάδα Υποστήριξης 10

11 Τα «διλήµµατα»: Συλλογικοί Κατάλογοι και Συστήµατα Ενιαίας Αναζήτησης Κατανεµηµένων Καταλόγων Στα αποτελέσµατα αναζήτησης των υφιστάµενων συστηµάτων κατανεµηµένης προσέγγισης, οι κοινές εγγραφές δεν ταυτίζονται και δεν ενοποιούνται Ειδοποιός διαφορά Συλλογικού Καταλόγουαπό συνάθροιση και παράθεση συλλογών είναι η ενοποίησης των κοινών εγγραφών. Ο όρος Συλλογικός Κατάλογος για κατανεµηµένη προσέγγιση χρησιµοποιείται µάλλον καταχρηστικώς. όκιµος και κυριολεκτικός «σύστηµα ενιαίας αναζήτησης κατανεµηµένων καταλόγων» Τα κατανεµηµένα συστήµατα δεν αποτελούν συλλογικούς καταλόγους, µε την ίδια λογική που η συνύπαρξη είκοσι έντυπων καταλόγων περιοδικών µεµονωµένων βιβλιοθηκών σε ένα γραφείο δεν συνιστά Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών Τα αποτελέσµαταστις κατανεµηµένες προσεγγίσεις εµφανίζονται οµαδοποιηµένα ανά βιβλιοθήκηπροέλευσης Το ίδιο τεκµήριο µπορεί να εµφανιστεί σε «απόσταση» δεκάδων οθονών από το αντίστοιχο της προηγούµενης ή της επόµενης βιβλιοθήκης. 11

12 Τα «διλήµµατα»: Συλλογικοί Κατάλογοι και Συστήµατα Ενιαίας Αναζήτησης Κατανεµηµένων Καταλόγων Ερευνητικές προσπάθειες ενοποίησης των κοινών εγγραφών τη στιγµή αποστολής των αποτελεσµάτων (on the fly) µεταφέρουν το πρόβληµα της αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας δηµιουργίας φυσικού συλλογικού καταλόγου δηλ. ταύτισης και ενοποίησης κοινών εγγραφών,στο σύνολο των κατανεµηµένων αποτελεσµάτων της αναζήτησης τη χρονική στιγµή αποστολής των εγγραφών Επιχειρούν δηλαδή να προσαρµόσουν ανάλογες πρακτικές (Συλλογικού Καταλόγου) σε συνθήκες ευνοϊκές µεν αριθµητικά (σε απόλυτους µόνο αριθµούς) αλλά µάλλον απαγορευτικές χρονικά και επιπλέον µε πλήρη αδυναµία παρέµβασης του ανθρώπινου παράγονταγια πιθανές διορθώσεις Η εµπειρία και τα αποτελέσµατα της ταύτισης και ενοποίησης που προέρχεται από την ανάπτυξη του Συλλογικού Καταλόγου θα µπορούσε να αποδειχθεί χρήσιµη για τις ερευνητικές αυτές προσπάθειες 12

13 Τα «διλήµµατα»: Συλλογικοί Κατάλογοι και Συστήµατα Ενιαίας Αναζήτησης Κατανεµηµένων Καταλόγων Η «αδυναµία» του Συλλογικού Καταλόγου για ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο (π.χ. κατάσταση δανεισµού τεκµηρίου) = συνέπεια λανθασµένης θεώρησης καταστάσεων ως αλληλοαποκλειόµενες «εχθρικές» µεθοδολογίες. Η σωστή προσέγγιση: συµπληρωµατικότητα των τεχνολογιών 1. Ενσωµάτωση και πλήρης αξιοποίηση δυνατοτήτων κατανεµηµένης προσέγγισης στο στάδιο εµφάνισης της ενοποιηµένης εγγραφής του Συλλογικού Καταλόγου 2. Ένταξη του Συλλογικού Καταλόγου ως µία από τις αναζητούµενες βάσεις δεδοµένων των κατανεµηµένων συστηµάτων. 13

14 Τα «διλήµµατα»: Συλλογικοί Κατάλογοι και Συστήµατα Ενιαίας Αναζήτησης Κατανεµηµένων Καταλόγων ΖΕΦΥΡΟΣ (Οριζόντια ράση ΕΠΕΑΕΚ, Πανεπιστήµιο Κρήτης), ΑΡΓΩ (ΕΚΤ), εφαρµογές του πρωτοκόλλου Z Λειτουργούν ήδη και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη κοινότητα των βιβλιοθηκονόµων και των χρηστών. Θα συνεχίσουν να προσφέρουν όσα εξασφαλίζουν οι δυνατότητες και προδιαγραφές του πρωτοκόλλου εν υποκαθιστούν την ανάγκη δηµιουργίας Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών (και όχι µόνον) Βιβλιοθηκών Η ανάπτυξή τους δεν συνιστά επικάλυψη αλλά απαραίτητη συµπληρωµατική εφαρµογή, για τους παρακάτω λόγους: Οι διαφορές υλοποιήσεων του Z39.50, ακόµη και σε συστήµατα του ίδιου κατασκευαστή, προσθέτει αντί να λύνει προβλήµατα αφού αυξάνει το θόρυβοστα αποτελέσµατα αναζήτησης (Πεπονάκης, Σφακάκης, και Τρούτπεγλη 2004) Στο 99%των περιπτώσεων αναζήτησης µε τα συστήµατα ΖΕΦΥΡΟΣ ή ΑΡΓΩ, στο σύνολο των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών παρατηρούνται ταυτόχρονες αποτυχίες πρόσβασης σε 4-9 τοπικούς καταλόγους Ευθύνη τοπικών δικτύωνή/και εξυπηρετητών Z39.50 των κατανεµηµένων καταλόγων. Όχι των συστηµάτων ΖΕΦΥΡΟΣ ή ΑΡΓΩ Ελάχιστη απώλεια ανά αναζήτηση εγγραφέςκαι η µέγιστη σε Αναµενόµενη απώλεια Συλλογικού Καταλόγου, στη φάση πλήρους λειτουργίας, εξαρτάται από τη συχνότητα ενηµέρωσης= αριθµό νέων εγγραφώναπό τελευταία ενηµέρωση µέχρι στιγµή αναζήτησης. Εκτίµηση απώλειας εγγραφές. Με την αυτόµατη ενηµέρωση (MARC/XML OAI-PMH, «pull type ) η απώλεια θα περιορίζεται στο σύνολο των καταλογογραφήσεων των προηγούµενων ηµερών. 14

15 Οι συµπληρωµατικότητες: Συλλογικοί Κατάλογοι και Συστήµατα Ενιαίας Αναζήτησης Κατανεµηµένων Καταλόγων 1. Με την διασύνδεσητου Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών από τα συστήµατα ΖΕΦΥΡΟΣ και ΑΡΓΩ, ο χρήστης έχει πρόσβαση ακόµη και στις εγγραφές εκείνων των καταλόγων που δεν ανταποκρίνονται τη δεδοµένη χρονική στιγµή. 2. Για κάθε ανακτώµενη εγγραφή, ο Συλλογικός Κατάλογος παρέχει τη δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων εντοπισµού και κατάστασης δανεισµού κάθε αντιτύπου από τον τοπικό κατάλογο σε πραγµατικό χρόνο (real time) (µε ερώτηση Ζ39.50) 3. Η τεχνογνωσίαπου αποκτήθηκε µε την ανάπτυξη των κατανεµηµένων προσεγγίσεων µε Z39.50 (Παν. Κρήτης, ΕΚΤ) καθιστά πλέον αυτή την ενσωµάτωση στο Συλλογικό Κατάλογο µια απλή εφαρµογή ρουτίνας (5 λεπτά) 15

16 Η δυναµική του Συλλογικού Καταλόγου Ο τρόπος δηµιουργίας του Συλλογικού Καταλόγου απαιτεί συνεργασία και ανθρώπων και µηχανών Αποτέλεσµα: Ανθρωποδίκτυο 100 περίπου επαγγελµατιών του χώρου των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, που επικοινωνεί σε τακτική βάση και επιλαµβάνεται άµεσα θεµάτων και εκκρεµοτήτων που υπήρχαν αλλά δεν επιλύονταν επί δεκαετίες. Έµπρακτα άµεσα αποτελέσµατα: Όλες οι βιβλιοθήκες που τροφοδοτήθηκαν από την Κεντρική Οµάδα Υποστήριξης µε εκθέσεις και κατάλογο συστηµατικών λαθών τεχνικής φύσεως προχώρησαν στις κατάλληλες διορθώσεις. 16

17 Η δυναµική του Συλλογικού Καταλόγου Αξιοποίηση των τοπικών θεµατικών όρων. Με την ανάπτυξη του Συλλογικού Καταλόγου η πολυµορφία των θεµατικών αποδόσεων, από πρόβληµα έλλειψης τυποποίησης καθίσταται ένα πλούσιο και πολύτιµο τεκµηριωτικό εργαλείο. Όφελος: Οι διαφορετικές εκδοχές θεµάτων-εννοιώνστις ενοποιηµένες εγγραφέςλειτουργούν ως οιονεί παραποµπές (πεδία 4ΧΧ των Αρχείων Καθιερωµένων Αποδόσεων UNIMARC) σε καθιερωµένες αποδόσεις (πεδία 5ΧΧ των Αρχείων Καθιερωµένων Αποδόσεων). Αποτέλεσµα τα διευρυµένα σηµεία θεµατικής πρόσβασηςστα τεκµήρια Στα αποτελέσµατα µιας αναζήτησης µε θεµατικούς όρους περιλαµβάνονται επιπλέονκαι τα τεκµήρια τα προερχόµενα από βιβλιοθήκες που δεν έχουν περιλάβει τον όρο αναζήτησης στην πρωτογενή εγγραφή του τοπικού καταλόγου. Μεγαλύτερη ανάκληση (recall), χωρίς αυξηµένο θόρυβο (noise). Το άµεσο όφελος για τη διαδικασία διαδανεισµού έχει αναδυθεί πριν ακόµα αρχίσει η συστηµατική λειτουργία του διαδανεισµού. Αξιοποίηση παραποµπών «βλέπε» και «βλέπε επίσης»στο Εθνικό Αρχείο Καθιερωµένων Αποδόσεων ( σχεδόν έτοιµο υλικό για επεξεργασία στις καθιερώσεις όρων, θεµάτων και ονοµάτων). 17

18 Συµπεράσµατα Ο Συλλογικός Κατάλογος µετατρέπεται από στόχο σε µέσο. Ο πραγµατικός στόχος δεν είναι πλέον η δηµιουργία Συλλογικού Καταλόγου. Ο Συλλογικός Κατάλογος είναι παρών. Χρειάζεται να συνειδητοπoιήσουµε το επίτευγµα για να συµβάλουµε στη διατήρησή του. Ενώ ο Συλλογικός Κατάλογος προκύπτει ως γέννηµα των ποσοτήτων των επιµέρους καταλόγων, µπορεί πλέον να εξελιχθεί σε γεννήτορα της ποιότητάς τους. Η τεχνική διαλειτουργικότητα (technical interoperability) δεν έχει ακόµη επιτευχθεί πλήρως, είναι εφικτή και τεχνικά εύκολη. Ο Συλλογικός Κατάλογος και κυρίως η επεξεργασία και τυποποίηση των συγκεντρωµένων θεµάτων, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη της σηµασιολογικής διαλειτουργικότητας (semantic interoperability), που είναι και δυσκολότερη και χρονικά ασυµπίεστη. 18

19 Προοπτική Κρίσιµο ζήτηµα ο συντονισµόςτων µεµονωµένων προσπαθειών καταλογογράφησης (καθιέρωσης, απόδοσης, µετάφρασης κλπ.) Ρόλος και δυνατότητα συµβολής όλωντων κατηγοριών βιβλιοθηκών, αρχή από ηµόσιες και την πρωτοβουλία Συλλογικού Καταλόγου ηµοσίων Βιβλιοθηκών, Αξιοποίηση των νέων παραδοτέων του έργου (υποδοµών, συστηµάτων, ανθρωποδικτύου, τεκµηριωτικού υλικού), συνέχιση λειτουργίας και επέκτασης ιαρκών Επιτροπών Καταλογογράφησης, εντός του Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, πλαίσιο συνεργασίας για έναρξη της συνεργατικής καταλογογράφησης δηµιουργία δίγλωσσου (ελλληνικού-αγγλικού) Εθνικού Αρχείου Καθιερωµένων Αποδόσεων, σε πλήρη σύνδεση µε τις Καθιερωµένες αποδόσειςθεµάτων,ονοµάτωντης Library of Congress. κατανοµή υπευθυνότητας για την καταλογογράφηση και καθιέρωση σε βιβλιοθήκες µέλη του Συλλογικού Καταλόγου. 19

20 Προοπτική Εξοικονόµηση κονδυλίων για ξεχωριστά, επαναλαµβανόµενα ή αποσπασµατικά έργα τρέχουσας ή αναδροµικής καταλογογράφησης σε κάθε βιβλιοθήκη, µε αµφίβολα αποτελέσµατα ποιότητας σε όρους τυποποίησης, οµοιογένειας και πληρότητας. Μετατροπή των δεδοµένων των τοπικών καταλόγων σε MARC/XML, και του τρόπου συγκέντρωσης (συγκοµιδής) των µεταδεδοµένων µε OAI-PMH (Physical union Catalogue, Mode B, pull typeκατά Dunshire). Εφικτό για το Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. ιευκόλυνση σε µια µελλοντική υιοθέτηση RDA (Record Description and Access), FRBR (Functional requirements for bibliographic records) 20

21 Προοπτική Μέχρι τώρα το βάρος της υλοποίησης έπεφτε στο «κέντρο». Όµως τα «κέντρα» από µόνα τους δεν δηµιουργούν συλλογικούς καταλόγους, εξασφαλίζουν τις υποδοµές και προετοιµάζουν τη δηµιουργία τους. Αυτή είναι η προσωπική εµπειρία από όλες τις προσπάθειες (βλ. Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών, ARGOS, Συλλογικός Κατάλογος Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Συλλογικός Κατάλογος ηµοσίων Βιβλιοθηκών, Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών) Η δηµιουργία του Συλλογικού Καταλόγου δίνει µια µοναδική ίσως ευκαιρία να επιτευχθούν όσα δεν κατάφεραν οι ασυντόνιστες προσπάθειες των βιβλιοθηκών τόσα χρόνια: Συστηµατικό διαδανεισµό, Συνεργατική καταλογογράφηση ηµιουργία Εθνικού αρχείων καθιερωµένων αποδόσεων, Αξιοποίηση του περιεχοµένου των βιβλιοθηκών από τους χρήστες 21

22 Αντί επιλόγου εκαετίες µη συστηµατικών αποσπασµατικών προσπαθειών, απουσία συντονισµένων ενεργειών, αδυναµία εγκατάστασης βιβλιοθηκονοµικών υποδοµών Συνέπεια: το επίπεδο αποδοχής και εκτίµησης για τις προσπάθειες του κλάδου. Ο κλάδος σταδιακά αλλάζει. 1980, 1990 διάδοση τεχνολογιών πληροφόρησης και «χαµένα τραίνα» Από 2000, ταχύτατοι ρυθµοί αλλαγών στις τεχνολογίες πληροφόρησης. Τα «τραίνα των τεχνολογιών πληροφόρησης» τρέχουν µε ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Το «σάλτο» στα τραίνα δεν είναι πλέον εφικτό. Χρειάζεται να δηµιουργηθούν γραµµές και σταθµοί. Η συνεργατική καταλογογράφησηκαι το Εθνικό Αρχείο Καθιερωµένων Αποδόσεων είναι οι γραµµές, που λείπουν ακόµα. Ο Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών είναι ένας σταθµός, που δηµιουργήθηκε. 22

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ «Παρατηρήσεις και προβλήµατα στη βάση του ΣΚΕΑΒ» Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ pbrattis@unioncatalog.gr 1 Εισαγωγή - Στόχος ΣΚΕΑΒ η δηµιουργία ενιαίου καταλόγου, µε µια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ O Σ.Ε.Α.Β. Οριζόντια συνεργατική δομή μέλη όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (24 Παν., 16 ΤΕΙ) άλλες συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές

Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές Δ. Κούης, Φ. Τσιμπόγλου, Θ. Ασπρογέρακα, Α. Παλαιός, Α. Φραγκούλη, Φ. Ευθυμίου, Γ. Βουγιουκλής Εισαγωγή Μέσω της χρηματοδότησης του ΕΠΕΑΕΚ Ι ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Συνεργασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο»

Ημερίδα «Συνεργασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο» Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων : συνεργατική δράση και προοπτική Θεσσαλονίκη, 5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 29 Μαΐου 2008 Ημερίδα «Συνεργασία : Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο» Αικατερίνη Κεράστα, υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Μανόλης Πεπονάκης Ντίνα Τρούτπεγλη Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου (Δρ. Φ.)

Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου (Δρ. Φ.) Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Από την πρόκληση της υλοποίησης στην πρόκληση της επέκτασης λειτουργιών, υπηρεσιών, δημιουργών και χρηστών. Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου (Δρ. Φ.) Διευθυντής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Παράβλεψη των διαστάσεων κόστους και ποιότητας Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης οδηγούν, μεταξύ

Παράβλεψη των διαστάσεων κόστους και ποιότητας Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης οδηγούν, μεταξύ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Από την πρόκληση της υλοποίησης στην πρόκληση της επέκτασης λειτουργιών, υπηρεσιών, δημιουργών και χρηστών. Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Β.Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικοί κατάλογοι: μοντέλα ανάπτυξης και ελληνικές εφαρμογές

Συλλογικοί κατάλογοι: μοντέλα ανάπτυξης και ελληνικές εφαρμογές Συλλογικοί κατάλογοι: μοντέλα ανάπτυξης και ελληνικές εφαρμογές Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόμος, MSc Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» e-mail: evaiib@cc.uoa.gr Περίληψη Το αποτελεσματικό μοίρασμα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS

Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS 1. Σκοπός Το ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης ως υπηρεσία ILSaS (Integrated Library System as a Service),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου Εισαγωγικός Οδηγός Το έργο Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου To

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιβλιοθηκονοµική Κοινότητα και Συλλογικοί Κατάλογοι Ευκαιρίες και Προκλήσεις 1

Ελληνική Βιβλιοθηκονοµική Κοινότητα και Συλλογικοί Κατάλογοι Ευκαιρίες και Προκλήσεις 1 . Κουης (1), Φ. Ευθυµίου (1), Π. Μπράττης (1,3), Φ. Τσιµπόγλου (1,2), Κ. Πουλή (4) (1) Οµάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ζωγράφου, Ελλάδα {kouis@telecom.ntua.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ "ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους"

ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους ΗΜΕΡΙ Α 5/5/2004 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ "ΣύγχρονεςΥπηρεσίαςΠληροφόρησηςαπότιςΕλληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους" Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάµενος Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµίων ΤΕΙ),

Διαβάστε περισσότερα

Από αυτά τα στατιστικά στοιχεία, προκύπτουν δύο σηµαντικά προβλήµατα:

Από αυτά τα στατιστικά στοιχεία, προκύπτουν δύο σηµαντικά προβλήµατα: Παρατηρήσεις και προβλήµατα στη βάση του ΣΚΕΑΒ Παντελής Α. Μπράττης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Συλλογικός κατάλογος των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών έχει ως στόχο την δηµιουργία ενός ενιαίου βιβλιογραφικού καταλόγου,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. «Συλλογικός Κατάλογος ηµοτικών Βιβλιοθηκών : Το πρώτο βήµα για την αναβάθµιση των δηµοτικών βιβλιοθηκώv»

Εισαγωγή. «Συλλογικός Κατάλογος ηµοτικών Βιβλιοθηκών : Το πρώτο βήµα για την αναβάθµιση των δηµοτικών βιβλιοθηκώv» «Συλλογικός Κατάλογος ηµοτικών Βιβλιοθηκών : Το πρώτο βήµα για την αναβάθµιση των δηµοτικών βιβλιοθηκώv» Μπράττης Παντελής, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών -Τεχνική υποστήριξη Κουής

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Σύμπραξης των Μελών του Ενιαίου Ολοκληρωμένου Συστήματος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Ε.Ο.Σ.Α.Β. - ILSaS)

Συμφωνία Σύμπραξης των Μελών του Ενιαίου Ολοκληρωμένου Συστήματος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Ε.Ο.Σ.Α.Β. - ILSaS) Συμφωνία Σύμπραξης των Μελών του Ενιαίου Ολοκληρωμένου Συστήματος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Ε.Ο.Σ.Α.Β. - ILSaS) 1. Σκοπός Το Ενιαίο Ολοκληρωμένο Σύστημα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Ε.Ο.Σ.Α.Β.) - Integrated

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ INTRAWAY ΕΠΕ Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 4 63 Κανόνες ανεισµού ανεισµός Ευέλικτος, παραµετρικός τρόπος προσδιορισµού από την βιβλιοθήκη της πολιτικής δανεισµού κατά: βιβλιοθήκη ή παράρτηµα βιβλιοθήκης, συλλογή, κατηγορία υλικού, τύπο χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μηχανισµού Λειτουργίας και Σεναρίων Χρηστικότητας Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ)

Παρουσίαση Μηχανισµού Λειτουργίας και Σεναρίων Χρηστικότητας Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ) Παρουσίαση Μηχανισµού Λειτουργίας και Σεναρίων Χρηστικότητας Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ) (www.unioncatalog.gr). Κουης (1), Φ. Ευθυµίου (1), Φ. Τσιµπόγλου (1,2), Α. Παλαιός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών

Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών (Ψηφιακής Σύγκλισης) Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2011 Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΣΕΑΒ Οριζοντια πράξη & κάθετες δράσεις Οριζόντια Πράξη Σ.Ε.Α.Β.: Κάθετες,

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές «Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Ομάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία και Ανάπτυξη Καινοτόµων Υπηρεσιών στις ηµοτικές Βιβλιοθήκες

ηµιουργία και Ανάπτυξη Καινοτόµων Υπηρεσιών στις ηµοτικές Βιβλιοθήκες «ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Σκεφτόµαστε Εθνικά, ρούµε Τοπικά» ηµιουργία και Ανάπτυξη Καινοτόµων Υπηρεσιών στις ηµοτικές Βιβλιοθήκες Παντελής Μπράττης, pbrattis@unioncatalog.gr Φωτεινή Ευθυµίου feuthim@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Επιστημονική Πληροφόρηση. Ειρήνη Κυριάκου Λειτουργός Προγραμματισμού

Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Επιστημονική Πληροφόρηση. Ειρήνη Κυριάκου Λειτουργός Προγραμματισμού Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στην Επιστημονική Πληροφόρηση Ειρήνη Κυριάκου Λειτουργός Προγραμματισμού ομή Παρουσίασης Εισαγωγή Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ορισμοί Όραμα και Στόχοι Οφέλη Πρόνοιες Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 18-19/10/2012 ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ Δημήτριος Σπανός, ΕΜΠ-ΣΕΑΒ Άγγελος Αναγνωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα χρησιμοποιήσω:

Πώς θα χρησιμοποιήσω: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Πώς θα χρησιμοποιήσω: τον κατάλογο βιβλιοθήκης (OPAC) Πως θα χρησιμοποιήσω τον OPAC Περιεχόμενα: 1. Γνωριμία με τον OPAC 2. Πρόσβαση στον OPAC 3.

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50 Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Εισαγωγή Η ανάπτυξη και διαχείριση του καταλόγου μιας βιβλιοθήκης ήταν και εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πηγές για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ψηφιακές πηγές για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ψηφιακές πηγές για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5.11.2016 Πώς να δικτυωθούμε με τις ψηφιακές πήγες / ΕΠΟ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μαρία Πάσχου Υπεύθυνη Μονάδας Υπηρεσιών Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης

Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Μπράττης Παντελής*, Κουής Δημήτριος**, Ευθυμίου Φωτεινή** * Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση ΕΒΙΒΑ με E-LIS, LISA, LISTA, WEB OF

Σύγκριση ΕΒΙΒΑ με E-LIS, LISA, LISTA, WEB OF 1 Εισαγωγή - Ιστορική αναδρομή Αριθμητικά δεδομένα Από το ΑΒΕΚΤ στο DSpace Από Unimarc σε Dublin Core Σύγκριση ΕΒΙΒΑ με E-LIS, LISA, LISTA, WEB OF SCIENCE και SCOPUS Μελλοντικά σχέδια 2 Χρονική κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Σύλβια Β. Κουκουνίδου Αρχειονόμος Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 10 Μαΐου 2010 Ψηφιοποίηση Μετατροπή αναλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας των ηµοσίων Υπηρεσιών (back-office) είναι προϋπόθεση για ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ηλίας Καστρίτης, Στέλεχος, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέµατα Εθνικού ηµοτολογίου

Ειδικά θέµατα Εθνικού ηµοτολογίου Ειδικά θέµατα Εθνικού ηµοτολογίου Ρώσσιου Ευαγγελία - O.T.S. A.E. Στόχοι Έργο Εθνικού ηµοτολογίου (Ν.3274/2004 (ΦΕΚ 195/τ.Α /19.10.2004) ) Υλοποίηση έργου Εθνικού ηµοτολογίου Καλλικράτης Εθνικό ηµοτολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων

Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων Η επεξεργασία του υλικού στην υβριδική υπηρεσία πληροφόρησης: παράλληλη χρήση των εργαλείων Κόκκινος Διονύσης, Ε.Μ.Π. - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τσώλη Θεοδώρα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη Γιάνναρη Κυριακή,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες Κυπριακών Βιβλιοθηκών: Στρατηγικό πλαίσιο και αξιοποιήσιμες εφαρμογές Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου

Συνεργασίες Κυπριακών Βιβλιοθηκών: Στρατηγικό πλαίσιο και αξιοποιήσιμες εφαρμογές Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου Περίληψη. Συνεργασίες Κυπριακών Βιβλιοθηκών: Στρατηγικό πλαίσιο και αξιοποιήσιμες εφαρμογές Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου Στην ανακοίνωση ορίζεται το πλαίσιο των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE) Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου Υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Υποέργο 9 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξία για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες Δράση 9.6 Δικτυακή Υπηρεσία Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα"

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Τίτλος "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Δρ. Δημήτριος Κουής Τεχνικός Συντονιστής Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Η Δράση 2. Βασικές έννοιες 3. Δικαιούχοι - Συγγραφική ομάδα 4. Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 6 122 Μεταδεδοµένα: : Η τυπολογία των σχηµάτων 123 Dublin Core: Τα στοιχεία δεδοµένων (1) Θέµα (Subject) Περιγραφή (Description) ηµιουργός (Creator( Creator) Τίτλος (Title) Εκδότης (Publisher( Publisher)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση

ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Φιόρη Παπαδάτου fiori@lis.upatras.gr Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης http://www.lis.upatras.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα