Gigaset N510 IP PRO...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Gigaset N510 IP PRO..."

Transcript

1

2 Gigaset N510 IP PRO... Gigaset N510 IP PRO s presvedčivými vnútornými kvalitami V kombinácii so širokopásmovým prenosným slúchadlom Gigaset vás očarí úžasnou kvalitou zvuku. Váš Gigaset dokáže viac, ako len telefonovať: Spojte váš Gigaset prostredníctvom siete Ethernet s internetom a počítačom Telefonujte cez internet. Spravujte svoj Gigaset cez webový prehliadač svojho počítača. Uložte si po uvedení do prevádzky konfiguráciu svojho telefónu Gigaset do počítača. Využívajte verejné ako aj súkromné telefónne zoznamy na internete ( s. 49). Udržiavajte lokálne telefónne zoznamy pripojených prenosných slúchadiel Gigaset a svoj adresár v počítači v rovnakom stave. Rozšírte svoj Gigaset na bezdrôtové telefónne zariadenie. Nakonfigurujte si na svojom zariadení Gigaset až šesť spojení VoIP. Prihláste k zariadeniu až šesť prenosných slúchadiel a priraďte každému vlastné telefónne číslo. Nakonfigurujte si svoj Gigaset pohodlne pomocou Pomocníka Bude vám pomáhať pri konfigurácii VoIP pripojenia vášho telefónu ako aj pri rozdeľovaní spojení na príjem a odosielanie na prihlásené prenosné slúchadlá. Pripojte sa so svojím zariadením Gigaset online Využite informačné centrum svojho telefónu a nechajte si na displeji zobrazovať informácie z internetu, ktoré sú pripravené špeciálne pre váš telefón ( s. 61). Ďalšie praktické informácie Využite programovateľné tlačidlá displeja ( s. 78) prihlásených prenosných slúchadiel na rýchly prístup k dôležitým funkciám základňovej stanice, čítajte ové správy (bez počítača) vo svojom telefóne. Životné prostredie Telefonujte ekologicky Gigaset Green Home. Podrobnosti o našich výrobkoch ECO DECT nájdete na stránke Ďalšie informácie o svojom telefóne nájdete na internetovej stránke Veľa zábavy s vaším novým telefónom! 2

3 Funkcie tlačidiel na základňovej stanici Funkcie tlačidiel na základňovej stanici Prihlasovacie tlačidlo / tlačidlo vyhľadávania slúchadla Funkcie prihlasovacieho tlačidla / tlačidla vyhľadávania slúchadla na základňovej stanici Svieti: spojenie LAN je aktívne (telefón je spojený so smerovačom) Bliká: prenos dát na pripojení LAN Krátke stlačenie: spustenie vyhľadávania (prenosného slúchadla), zobrazenie IP adresy na prenosnom slúchadle Dlhé stlačenie: uvedenie základne do prihlasovacieho režimu Základňovú stanicu môžete obsluhovať, nastavovať a využívať všetky funkcie telefónu základňovej stanice pomocou napr.prenosného slúchadla Gigaset SL610PRO, C610H, SL78H, SL400H, S79H alebo S810H. 3

4 Obsah Obsah Gigaset N510 IP PRO Funkcie tlačidiel na základňovej stanici Bezpečnostné pokyny Prvé kroky Kontrola obsahu balenia Umiestnenie základňovej stanice Pripojenie základňovej stanice Prihlásenie prenosného slúchadla Uvedenie telefónu do prevádzky Asistent inštalácie Dátum a čas Ako budete postupovať ďalej Znázornenie krokov obsluhy v návode na obsluhu Ponuka prehľad Telefonovanie Externé volanie Ukončenie hovoru Prijatie hovoru Sprostredkovanie čísla volajúceho Poznámky k zobrazovaniu telefónneho čísla volajúceho (CLIP) Gigaset HDSP telefónia s brilantnou kvalitou zvuku Telefonovanie so službami siete Všeobecné nastavenia pre všetky hovory Zapnutie anonymného volania pre nasledujúci hovor Nastavenia počas externého hovoru Používanie telefónnych zoznamov Používanie online telefónnych zoznamov Používanie súkromného online adresára Úsporné telefonovanie Zadefinovanie pravidiel spojenia Zobrazenie dĺžky trvania hovoru Oznámenia o och Otvorenie zoznamu prijatej pošty Prezeranie hlavičky a textu ovej správy Prezeranie adresy odosielateľa u Vymazanie ovej správy Informačné centrum s telefónom vždy online Prihlásenie pre osobné informačné služby Obsluha informačného centra Zobrazenie informácií z internetu ako šetrič displeja

5 Použitie sieťového odkazovača Zapnutie/vypnutie sieťového odkazovača, zapísanie čísla Nastavenie sieťového odkazovača pre rýchlu voľbu ECO DECT Pripojenie/používanie ďalších prenosných slúchadiel Prihlásenie prenosných slúchadiel Odhlásenie prenosných slúchadiel Vyhľadávanie prenosného slúchadla, zisťovanie IP-adresy telefónu ( Paging ).. 72 Interné volanie Zmena mena interného účastníka Zmena interného čísla interného účastníka Nastavenie systému Nastavenie dátumu a času Rýchly prístup k funkciám Ochrana telefónu pred neoprávneným prístupom Nastavenie vlastného čísla predvoľby Zapnutie/vypnutie vyčkávacej melódie Nastavenie IP adresy základňovej stanice v sieti LAN Konfigurácia spojení VoIP Priradenie spojení na odosielanie a príjem interným účastníkom Aktualizácia firmvéru telefónu Podpora zosilňovača signálu Reštartovanie základňovej stanice Vynulovanie základňovej stanice do pôvodného stavu Zistenie adresy MAC základňovej stanice Pripojenie telefónu k telefónnemu zariadeniu Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Spojenie počítača s webovým konfigurátorom telefónu Prihlásenie/odhlásenie na/zwebového konfigurátora Štruktúra stránok webového konfigurátora Menu webového konfigurátora Funkcie webového konfigurátora Zákaznícky servis (Customer Care) Otázky a odpovede Pokyny k prevádzke VoIP telefónov Gigaset za smerovačmi s Network Address Translation (NAT) Stavové kódy VoIP Požiadavka na informačné centrum Schválenie Životné prostredie Naša koncepcia ochrany životného prostredia Systém manažmentu životného prostredia Likvidácia Obsah 5

6 Obsah Dodatok Údržba Kontakt skvapalinou Technické údaje Slovník pojmov Príslušenstvo Montáž základňovej stanice na stenu Register

7 Bezpečnostné pokyny Bezpečnostné pokyny Upozornenie Skôr než začnete používať toto zariadenie, prečítajte si bezpečnostné pokyny anávod na obsluhu. Poučte svoje deti o ich obsahu a možných nebezpečenstvách pri používaní telefónu. Používajte len pribalený sieťový adaptér, ako je uvedené na spodnej strane základňovej stanice. Na pripojenie zariadenia k sieti LAN používajte len dodaný kábel a zapájajte ho len do zásuviek na to určených. Telefón môže ovplyvňovať funkciu lekárskych prístrojov. Dodržiavajte technické podmienky príslušného prostredia,napr. lekárskej ordinácie. V prípade, že používate nejaký lekársky prístroj (napr. kardiostimulátor), informujte sa u výrobcu príslušného zariadenia o tom, do akej miery je tento prístroj odolný voči externému vysokofrekvenčnému rušeniu. Technické údaje otomto produkte Gigaset nájdete v kapitole Dodatok. Neprevádzkujte základňovú stanicu v kúpeľni alebo v umyvárni. Základňová stanica nedisponuje ochranou pred striekajúcou vodou. Telefón nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, napr. v lakovniach. Prístroj Gigaset odovzdávajte tretím osobám vždy len s návodom na obsluhu. Chybné základňové stanice vyraďte z prevádzky alebo ich dajte opraviť v servisnom oddelení, v opačnom prípade by mohli rušiť iné bezdrôtové služby. Poznámky u Nie všetky funkcie opísané v tomto návode na obsluhu sú dostupné vo všetkých krajinách. u Pri výpadku elektrickej siete prístroj nefunguje. Nie je možné uskutočňovať ani žiadne núdzové volania. 7

8 Prvé kroky Prvé kroky Kontrola obsahu balenia Základňová stanica Gigaset N510 IP PRO 2 Sieťový kábel na pripojenie základňovej stanice do elektrickej siete 3 Ethernetový (LAN) kábel (Cat 5 s 2 zástrčkami RJ45 Western-Modular) na pripojenie základňovej stanice k smerovaču/switchu (LAN/internet) 4 CD Poznámka Farba prístroja sa môže od tu zobrazenej líšiť. Aktualizácie firmvéru Tento návod na obsluhu opisuje funkcie telefónu od firmvérovej verzie Vždy, keď vyjdú nové alebo vylepšené funkcie pre váš Gigaset, budú vám kdispozícii aktualizácie firmvéru, ktoré si môžete stiahnuť do svojej základňovej stanice ( s. 84). Ak by tým došlo k zmenám v obsluhe telefónu, nájdete na internete novú verziu návodu na obsluhu, príp. doplnky k nemu, na stránke Vyberte si tu výrobok a otvorte stránku o výrobku určenú pre vašu základňovú stanicu. Tam nájdete odkaz na stránku s návodmi na obsluhu. Ako získate verziu aktualizovaného firmvéru, s

9 Umiestnenie základňovej stanice Základňová stanica je určená na prevádzku v uzavretých, suchých miestnostiach s teplotným rozsahom od +5 C do +45 C. Základňovú stanicu umiestnite na centrálnom mieste budovy. Prvé kroky Poznámka Dbajte na dosah základňovej stanice. Ten je na voľnom priestranstve do 300 m, v budovách do 50 m. Dosah sa znižuje pri zapnutom režime Rezim Eko ( s. 69). Za normálnych okolností nezanecháva podstavec prístroja na podložke žiadne stopy. Vzhľadom na rôznorodosť lakov a politúr nábytku sa však nedá vylúčiť, že sa pri dotyku podstavca prístroja na podložke nevytvoria stopy. Upozornenie u Telefón nikdy nevystavujte nasledujúcim vplyvom: zdroje tepla, priame slnečné žiarenie, iné elektrické prístroje. u Chráňte telefón Gigaset pred vlhkosťou, prachom, agresívnymi kvapalinami a parami. 9

10 Prvé kroky Pripojenie základňovej stanice Na nasledovnom obrázku sú prehľadne znázornené všetky pripojenia základňovej stanice. Jednotlivé pripojenia budú ďalej podrobne opísané. Aby ste mohli telefonovať cez VoIP, musíte spojiť základňovú stanicu s internetom podľa obrázka a prihlásiť k nej aspoň jedno prenosné slúchadlo ( s. 15) Nasledujúce kroky vykonajte v uvedenom poradí: 1 Pripojte elektrický kábel k základňovej stanici 2 Základňovú stanicu zapojte do elektrickej siete. 3 Pripojte ju k smerovaču/switchu, aby bolo možné pripojenie na internet a konfigurácia základňovej stanice cez webový konfigurátor. (Pripojenie na internet cez smerovač a modem alebo cez smerovač s integrovaným modemom) 4 Prepojte počítač so smerovačom. Poznámka Ak je prístroj Gigaset N510 IP PRO pripojený na ethernetový switch s technológiou PoE (Power over Ethernet), telefón bude dostatočne napájaný cez PoE. (PoE trieda IEEE802.3af). V takomto prípade prístroj nemusíte pripájať do elektrickej siete a môžete vynechať kroky 1 a 2. 10

11 Prvé kroky 1. Pripojenie sieťového kábla k základňovej stanici 1 Zadná strana základňovej stanice 2 1 Zasuňte elektrický kábel sieťového adaptéra do zásuvky na zadnej strane základňovej stanice. 2 Kábel vložte do príslušného káblového kanála. Upozornenie Používajte len dodaný sieťový kábel. 2. Pripojenie základňovej stanice do elektrickej siete Zadná strana 1 základňovej stanice 1 Zasuňte sieťový adaptér do zásuvky. Upozornenie Ak nepoužívate technológiu PoE, musí byť sieťový adaptér pri prevádzke vždy zapojený, lebo telefón bez pripojenia do elektrickej siete nefunguje. 11

12 Prvé kroky 3. Pripojenie základňovej stanice k smerovaču (internet) Upozornenie o ochrane osobných údajov Keď je prístroj prepojený so smerovačom, automaticky sa spojí so serverom podpory Gigaset, aby sa uľahčila konfigurácia prístrojov a bola možná komunikácia s internetovými službami. Z toho dôvodu vysiela každý prístroj raz denne nasledovné údaje, špecifické pre prístroj: u sériové číslo / číslo produktu, u MAC adresa u súkromná IP adresa telefónu Gigaset v sieti LAN / čísla portov, u názov zariadenia u verzia softvéru Na podpornom serveri dôjde k prepojeniu s už známymi informáciami špecifickými pre prístroj: u systémovo podmienené heslá / heslá špecifické pre prístroj. Základňová stanica ponúka pripojenie LAN, cez ktoré ju môžete pripojiť k smerovaču. Pripojenie k smerovaču je potrebné pre internetovú telefóniu VoIP (Voice over Internet Protocol). Pre každý telefón si môžete zriadiť až šesť účtov (telefónnych čísel VoIP) u jedného alebo viacerých poskytovateľov VoIP a nakonfigurovať ich pre ne svoj telefón. Spojenie telefónu so smerovačom môžete využiť aj na nasledujúce funkcie: u Chcete dostávať informácie, hneď ako je na internete k dispozícii nový softvér pre váš telefón. u Telefón má preberať dátum a čas z časového servera na internete. u Na telefóne chcete používať informačné služby a/alebo online telefónne zoznamy. Dodatočne pripojte k smerovaču počítač, ak si chcete nastaviť telefón cez webový konfigurátor. Ak sa chcete pripojiť na internet, potrebujete smerovač, ktorý je s internetom spojený prostredníctvom modemu (prípadne je v ňom modem zabudovaný). Poznámka Pre telefóniu cez internet potrebujete širokopásmové pripojenie na internet. Ak by ste mali otázky, sme vám k dispozícii na stránke 12

13 Prvé kroky 2 Zadná strana základňovej stanice 1 1 Jeden koniec ethernetového kábla dodaného s prístrojom (Cat 5 s 2 zástrčkami RJ45 Western-Modular) zasuňte do pripájacej zásuvky siete LAN na boku základňovej stanice. 2 Druhý konektor ethernetového kábla zapojte do prípojky siete LAN na smerovači. Bezprostredne po spojení telefónu a smerovača pomocou kábla a zapnutí smerovača sa rozsvieti tlačidlo na prednej strane základňovej stanice (tlačidlo prihlásenia/pagingu). 13

14 Prvé kroky 4. Pripojenie počítača k smerovaču (voliteľné) Prostredníctvom počítača pripojeného k telefónu cez smerovač môžete vykonať nastavenia základňovej stanice. Systémové požiadavky na PC: u Ethernetové pripojenie u Webový prehliadač, napr. Microsoft Internet Explorer od verzie 7.0 alebo Mozilla Firefox od verzie 3.5 u DHCP musí byť aktivované (príklad pre Windows XP): Kliknite na Štart Ovládací panel Sieťové pripojenia. Dvakrát kliknite na položku pripojenia LAN, pomocou ktorej ste pripojení kzákladňovejstanici. V záložke Všeobecné kliknite na položku Vlastnosti. Označte Internetový protokol (TCP/IP) a kliknite na tlačidlo Vlastnosti. V záložke Všeobecné aktivujte možnosti Získať adresu IP automaticky a Získať adresu servera DNS automaticky. Kliknite na tlačidlo OK alebo Zatvoriť. Spojte ethernetový vstup počítača 1 s ďalším vstupom siete LAN 2 na smerovači. Potrebujete ethernetový kábel Cat 5 so zástrčkami RJ 45 Western-Modular

15 Prvé kroky Prihlásenie prenosného slúchadla Prihlásenie prenosného slúchadla musíte uskutočniť paralelne na prenosnom slúchadle (a) a na základňovej stanici (b). a) Na prenosnom slúchadle Na slúchadle spustite prihlásenie podľa návodu na obsluhu prenosného slúchadla. Na displeji sa vo všeobecnosti zobrazí hlásenie o tom, že sa vyhľadáva základňová stanica pripravená na prihlásenie. b) Na základňovej stanici Na základňovej stanici podržte v priebehu 60 sekúnd stlačené (asi na 3 sekundy) prihlasovacie tlačidlo / tlačidlo vyhľadávania slúchadla. Ak prenosné slúchadlo našlo základňovú stanicu, budete vyzvaní, aby ste zadali systémový PIN základňovej stanice. Zadajte štvormiestny systémový PIN základňovej stanice do prenosného slúchadla (stav pri dodaní 0000 ). Po úspešnom prihlásení sa prenosné slúchadlo prepne do pohotovostného stavu. Na displeji sa zobrazí interné číslo prenosného slúchadla napr. INT 1. Ak nie, postup zopakujte. Hneď po prihlásení sa prenosnému slúchadlu priradia všetky spojenia základňovej stanice ako spojenia na príjem (prichádzajúce hovory sa signalizujú na prenosnom slúchadle a môžu byť prijaté). Prvé nakonfigurované spojenie VoIP bude prenosnému slúchadlu priradené ako spojenie na odosielanie. 15

16 Prvé kroky Uvedenie telefónu do prevádzky Asistent inštalácie Poznámka Ak máte Gigaset N510 IP PRO pripojený na telefónnom zariadení Gigaset PRO (napr. Gigaset T500 PRO alebo Gigaset T300 PRO), použite VoIP konfiguráciu telefónneho zariadenia. Gigaset N510 IP PRO hľadá v sieti súbor Provisioning a kontroluje, či už sú zriadené účty VoIP. Ak je to tak, účty VoIP telefónu sa automaticky nakonfigurujú. Teraz môžete telefonovať cez internet. Ak ešte nie je zriadený nijaký účet VoIP, musíte konfiguráciu vykonať ručne. Postup je opísaný v nasledujúcej časti. Ďalej sa predpokladá, že smerovač automaticky pridelí telefónu IP adresu (t.j. smerovač a telefón majú aktivovaný protokol DHCP). Vo výnimočných prípadoch (napr.ak nie je aktívny protokol DHCP smerovača) sa musí základňovej stanici na účely zabezpečenia prístupu do siete LAN priradiť pevná adresa IP. Túto IP adresu je potrebné zadať do prenosného slúchadla ešte pred vykonaním ďalších krokov ( s. 80). Aby ste mohli telefonovať cez internet, musíte si na svojom telefóne nakonfigurovať aspoň jedno spojenie VoIP. Máte nasledovné možnosti konfigurácie spojení VoIP: u na webovom prehliadači svojho počítača pomocou webového konfigurátora telefónu, Quick Start Wizard, s. 98. u na prihlásenom prenosnom slúchadle Gigaset pomocou asistenta inštalácie. Táto forma uvedenia do prevádzky je ďalej opísaná na príklade prenosného slúchadla Gigaset SL610 PRO. Na prenosných slúchadlách C610H, SL78H, SL400H, S79H a S810H prebieha uvedenie do prevádzky analogicky. 16

17 Prvé kroky Automatická konfigurácia: U niektorých poskytovateľov VoIP je konfigurácia nastavenia VoIP automatizovaná. Na tento účel zostavuje prevádzkovateľ konfiguračný súbor so všetkými dátami potrebnými na prístup k službe VoIP (všeobecné dáta poskytovateľa VoIP a dáta vášho osobného účtu). Tento súbor poskytovateľ sprístupní na konfiguračnom serveri na internete, kde bude k dispozícii na stiahnutie do telefónu. Od svojho poskytovateľa dostanete konfiguračný kód. Asistent inštalácie telefónu ( s. 17) vás na určitom mieste vyzve, aby ste tento kód zadali. Všetky potrebné údaje VoIP sa potom automaticky odošlú do vášho telefónu. Prenos konfiguračného súboru sa uskutočňuje len cez zabezpečené spojenie (autentifikácia TLS). Ak autentifikácia TLS zlyhá, začne blikať tlačidlo správ f. Keď kliknete na tlačidlo správ, zobrazí sa hlásenie Chyba certifikatu - Overte certifikaty ve webovem konfiguratoru. (chyba certifikátu skontrolujte certifikáty vo webovom konfigurátore). Stlačte pravé tlačidlo displeja a potvrďte hlásenie. Prihláste sa k webovému konfigurátoru ( s. 91). Na webovej stránke Security ( s. 100) sa dozviete, prečo nebolo možné vytvoriť bezpečné spojenie a čo máte ďalej robiť. Ak zlyhá sťahovanie konfiguračného súboru (napr.preto, že konfiguračný server nie je v dosahu), telefón sa bude pokúšať vytvoriť spojenie dovtedy, kým sa súbor bezchybne nenačíta do telefónu. Ak na telefóne ešte nie sú vygenerované žiadne spojenia VoIP, môžete na prenosnom slúchadle priamo spustiť asistenta inštalácie. Pomocou neho môžete vykonať všetky potrebné nastavenia telefónu. V rámci asistenta inštalácie sa za sebou spustia dvaja samostatní asistenti. 1 Spustiť VoIP asistent 2 Asistent pripojenia Spustenie Asistenta inštalácie Keď je batéria prenosného slúchadla dostatočne nabitá, bliká na slúchadle tlačidlo správ f. Stlačte tlačidlo správ f. 17

18 Prvé kroky 1. Asistent VoIP vykonanie nastavení VoIP Objaví sa nasledujúce zobrazenie: Asistent IP Chcete spustit asistenta pro instalaci IP? Ne Ano Aby ste mohli telefonovať cez internet (VoIP) s ľubovoľnými účastníkmi internetu, pevnej siete alebo mobilnej siete, potrebujete služby poskytovateľa VoIP, ktorý podporuje VoIP štandard SIP. Predpoklad: Zaregistrovali ste sa (napr.cez počítač) u niektorého z poskytovateľov VoIP a dali ste si u neho zriadiť aspoň jeden účet VoIP (IP účet). Aby ste mohli využívať VoIP, musíte teraz zadať prístupové údaje k svojmu účtu VoIP. Potrebné údaje dostanete od svojho VoIP poskytovateľa. Sú to: buď: u Používateľské meno (ak to poskytovateľ VoIP požaduje). Je to identifikácia vášho účtu IP (Caller-ID), často sa zhoduje s telefónnym číslom, u Prihlasovacie meno alebo Login-ID, u Heslo (login) u poskytovateľa VoIP, u Všeobecné nastavenia vášho poskytovateľa VoIP (adresy serverov atď.), alebo: u kód automatickej konfigurácie (Activation Code). Asistent VoIP telefónu Gigaset vám pomôže pri zadávaní údajov. Poznámka Môžete nakonfigurovať až šesť spojení VoIP. Pri uvedení telefónu do prevádzky môžete na začiatku nakonfigurovať len jedno spojenie VoIP. Ďalšie spojenia VoIP môžete nakonfigurovať neskôr pomocou asistenta VoIP ( s. 82) alebo webového konfigurátora. 18

19 Spustenie asistenta VoIP Prvé kroky Predpoklad: Telefón je spojený so smerovačom. Smerovač má pripojenie na internet ( s. 12). Stlačte stred ovládacieho tlačidla w alebo pravé tlačidlo displeja Ano a spustite ním asistenta VoIP. Asistent IP Asistent vam usnadni konfigurovani uctu IP a jeho registraci u poskytovatele, V - Ð OK Na displeji sa zobrazia informácie o asistentovi VoIP. Stlačte dolnú časť ovládacieho tlačidla s a listujte ním ďalej. Stlačte tlačidlo displeja OK a pokračujte. Vybrat ucet IP IP 1 IP 2 Na displeji sa zobrazí zoznam všetkých možných spojení VoIP (IP 1 až IP 6). Nakonfigurované spojenia VoIP sú označené symbolom ³. IP 3 IP 4 IP 5 V Zpet OK Stlačte dolnú časť ovládacieho tlačidla s a vyberte spojenie. Stlačte tlačidlo displeja OK a pokračujte. 19

20 Prvé kroky Objaví sa nasledujúce zobrazenie: Asistent IP Mate kod pro automatickou konfiguraci? Ne Ano Ak ste od svojho poskytovateľa VoIP dostali prihlasovacie meno/heslo a používateľské meno: stlačte pod zobrazením na displeji tlačidlo Ne. Ďalej čítajte v odseku: Stiahnutie údajov od poskytovateľa VoIP s. 22. Ak ste od svojho poskytovateľa VoIP dostali kód automatickej konfigurácie (Activation Code): Stlačte tlačidlo pod zobrazením displeja Ano. Ďalej čítajte v odseku: Zadanie kódu automatickej konfigurácie s

21 Prvé kroky Internetové spojenie nie je k dispozícii: Na zaregistrovanie telefónu u poskytovateľa VoIP je potrebné pripojenie na internet. Ak sa nedarí nadviazať spojenie s internetom, zobrazí sa niektoré z nasledujúcich hlásení: u Ak sa telefónu nedarí nadviazať spojenie so smerovačom, zobrazí sa hlásenie Adresa IP neni k dispozici. Skontrolujte konektorové spojenie medzi smerovačom a základňovou stanicou telefónu a skontrolujte nastavenia na smerovači. Pre svoj telefón máte prednastavené dynamické pridelenie IP adresy. Aby smerovač rozpoznal telefón, musí v ňom byť takisto aktivované dynamické pridelenie IP adresy, t.j. musí byť zapnutý DHCP server smerovača. Ak sa DHCP server smerovača nedá/nemá aktivovať, musíte telefónu prideliť pevnú IP-adresu ( s. 80). u Ak sa telefónu nedarí nadviazať spojenie s internetom, zobrazí sa hlásenie Pripojeni k Internetu neni k dispozici. Je možné, že IP server dočasne nie je k dispozícii. V takom prípade sa pokúste nadviazať spojenie ešte raz. Ak nie: Skontrolujte konektorové spojenie medzi smerovačom a modemom, prípadne DSL pripojením a skontrolujte nastavenia na smerovači. Stlačením tlačidla OK ukončíte asistenta VoIP. Keď budete chcieť neskôr nakonfigurovať IP spojenie, musíte asistenta vyvolať cez menu. Zadanie kódu automatickej konfigurácie Zadajte na klávesnici kód na automatickú Asistent IP konfiguráciu (max. 32 znakov), ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa. Aktivacni kod pro autom. konfiguraci: < C OK Stlačte tlačidlo pod zobrazením displeja OK. Všetky údaje potrebné na telefonovanie prostredníctvom spojenia VoIP sa do telefónu stiahnu priamo z internetu. Ak sa všetky údaje úspešne stiahli do telefónu, zobrazí sa na displeji hlásenie Vas ucet je registrovan u poskytovatele. 21

22 Prvé kroky Ďalej čítajte v odseku: 2. Asistent pripojenia, s. 25. Stiahnutie údajov od poskytovateľa VoIP Asistent pripojenia nadviaže spojenie s konfiguračným serverom Gigaset na internete. Tu sú k dispozícii na stiahnutie rôzne profily so všeobecnými prístupovými údajmi pre rôznych poskytovateľov VoIP. Po krátkom čase sa na displeji objaví nasledujúce zobrazenie: Krajina 1 Krajina 2 Vyberte zemi Načíta sa zoznam krajín. Stláčajte ovládacie tlačidlo nadol alebo nahor q dovtedy, kým na displeji nebude označená krajina, v ktorej chcete telefón používať. Krajina 3 Krajina 4 Krajina 5 V Zpet OK Stlačte pod zobrazením displeja tlačidlo OK a potvrď te voľbu. Vybrat poskytovat. Provider 1 Provider 2 Provider 3 Provider 4 Provider 5 V Zobrazí sa zoznam poskytovateľov VoIP, pre ktorých je na konfiguračnom serveri k dispozícii profil so všeobecnými prístupovými údajmi. Stláčajte ovládacie tlačidlo q,dolu alebo hore tak často, kým nebude na displeji označený váš poskytovateľ VoIP. Zpet OK Stlačte pod zobrazením displeja tlačidlo OK a potvrď te voľbu. Všeobecné prístupové údaje vášho poskytovateľa VoIP sa stiahnu a uložia do telefónu. 22

23 Prvé kroky Nemohli ste prevziať údaje svojho poskytovateľa Ak váš poskytovateľ VoIP nie je v zozname, t.j. jeho všeobecné údaje nie sú ponúkané na stiahnutie, musíte asistenta VoIP prerušiť: Opakovane krátko stláčajte tlačidlo ukončenia hovoru a, až kým sa na displeji nezobrazí hlásenie Ukoncit asistenta?, potom stlačte tlačidlo displeja Ano. Môžete vykonať nasledujúce kroky asistenta inštalácie. Potrebné nastavenia pre poskytovateľa VoIP a svoj IP účet musíte potom vykonať prostredníctvom webového konfigurátora. Všeobecné údaje dostanete od svojho poskytovateľa VoIP. Priradenie spojenia VoIP ako spojenia na odosielanie/prijímanie môžete neskôr zmeniť cez menu telefónu alebo cez webový konfigurátor. Zadanie používateľských údajov účtu VoIP Zobrazí sa výzva, aby ste zadali osobné prístupové údaje k svojmu účtu VoIP. V závislosti od poskytovateľa sú to: u Jmeno pro overovani, overovani, Jmeno uzivatele Nezabudnite pri zadávaní prístupových údajov dbajte na správne písanie veľkých a malých písmen! Ak chcete prepnúť písanie veľkých/malých písmen a číslic, stlačte tlačidlo # (v prípade potreby viackrát). To, či máte nastavené písanie veľkých alebo malých písmen alebo písanie číslic, sa vám krátko ukáže na displeji. Chybne zadané znaky môžete zmazať ľavým tlačidlom displeja pod Ñ. Vymaže sa znak vľavo od kurzora. Ovládacím tlačidlom r sa môžete pohybovať v zadávacom políčku (stláčaním vľavo/vpravo). Jmeno pro Asistent IP Na klávesnici zadajte prihlasovacie meno, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa VoIP. overovani: Abc < C OK Stlačte pod zobrazením displeja tlačidlo OK. 23

24 Prvé kroky Asistent IP Zadajte na klávesnici svoje heslo. Heslo pro overovani: Abc < C OK Stlačte pod zobrazením displeja tlačidlo OK. Asistent IP Zadajte na klávesnici používateľské meno, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa VoIP. Jmeno uzivatele: Abc < C OK Stlačte pod zobrazením displeja tlačidlo OK. Asistent IP Û Ak ste zadali všetky potrebné údaje, asistent VoIP sa pokúsi prihlásiť telefón u poskytovateľa VoIP. Registrace u poskytovatele. Po úspešnom prihlásení sa na displeji zobrazí hlásenie Vas ucet je registrovan u poskytovatele.. Spustí sa asistent pripojenia. 24

25 Prvé kroky 2. Asistent pripojenia Pomocou asistenta pripojenia môžete už nakonfigurované spojenia ( s. 18) priradiť interným účastníkom ako spojenia na príjem, príp. odosielanie. Internými účastníkmi sú všetky prihlásené prenosné slúchadlá. u Spojenia na príjem sú telefónne čísla (spojenia), cez ktoré môžete prijímať hovory. Prichádzajúce hovory budú presmerované len na tých interných účastníkov (koncové zariadenia), ktorým je príslušné spojenie priradené ako spojenie na príjem. u Spojenia na odosielanie sú telefónne čísla, ktoré budú volanému účastníkovi sprostredkované. Na základe spojení na odosielanie sa bude uskutočňovať vyúčtovanie u poskytovateľa siete. Každému internému účastníkovi môžete nejaké telefónne číslo, príp. príslušné spojenie, pevne priradiť ako spojenie na odosielanie. u Každé spojenie (telefónne číslo) vášho telefónu môže byť spojením na odosielanie, ako aj spojením na príjem. Každé spojenie môžete priradiť viacerým interným účastníkom ako spojenie na odosielanie a/alebo príjem. Štandardné priradenie Prenosným slúchadlám budú pri registrácii / spustení do prevádzky všetky nakonfigurované spojenia priradené ako spojenia na príjem. Prvé nakonfigurované spojenie VoIP bude prenosným slúchadlám priradené ako spojenie na odosielanie. Spustenie asistenta pripojenia a. Stlačte tlačidlo displeja Ano, Asist. pripojeni ak chcete zmeniť nastavenie spojení na odosielanie a príjem prenosného slúchadla (s interným názvom INT1). Ak nastavenie slúchadla zmeniť nechcete, stlačte tlačidlo displeja Ne. Chcete priradit - pripojeni k pren. c. INT1? Ne Ano 25

26 Prvé kroky b. Zobrazí sa zoznam aktuálne priradených Prijem pripojeni INT1 spojení na príjem. Ak chcete listovať v zozname, stlačte v dolnej časti ovládacie tlačidlo s. prijima volani pro IP1 IP2 Zmenit OK Ak chcete zmeniť výber spojenia na príjem, stlačte tlačidlo displeja Zmenit. Ak nechcete zmeniť nastavenie, stlačte tlačidlo displeja OK. Stlačením tlačidla OK, preskočíte nasledujúce kroky. Pokračovanie v bode d. Keď stlačíte tlačidlo Zmenit, objaví sa nasledujúce zobrazenie: c. Ak nechcete, aby sa na prenosnom INT 1 slúchadle zobrazovali hovory na VoIP IP1: Stlačte vpravo ovládacie tlačidlo v Prijimat volani pro a nastavte Ne. IP1: < Ano > Zpet Ulozit Pre kontrolu sa na displeji ešte raz zobrazí aktualizovaný zoznam spojení na príjem. Ak chcete priradenia potvrdiť, stlačte tlačidlo displeja OK. 26

27 Prvé kroky d. Zobrazí sa spojenie na odosielanie, ktoré Odeslani pripojeni je aktuálne nastavené pre slúchadlo: IP1. INT1 odesila volani s IP1 Zmenit OK Ak nechcete zmeniť nastavenie, stlačte tlačidlo displeja OK. Nasledujúci krok preskočíte. Ak chcete zmeniť nastavenie, stlačte tlačidlo displeja Zmenit. e. Ak má prenosné slúchadlo používať INT 1 nejaké iné spojenie / telefónne číslo: Opakovaným stláčaním pravej časti Pripojeni pro ovládacieho tlačidla v nastavte odchozi volani: požadované spojenie (napríklad IP3). < IP3 > Zpet Ulozit Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte tlačidlo displeja Ulozit. Namiesto konkrétneho spojenia je možné zvoliť aj možnosť Vyber u kazd.v. V takom prípade si na prenosnom slúchadle môžete pri každom hovore vybrať druh spojenia, cez ktoré sa má hovor uskutočniť. Ak sú k základňovej stanici prihlásené ďalšie prenosné slúchadlá, zobrazí sa výzva, aby ste im priradili spojenia na príjem a odosielanie. Na displeji sa zobrazí: Chcete priradit pripojeni k pren. c.? Vykonajte kroky a. až e. pri každom prihlásenom prenosnom slúchadle. 27

28 Prvé kroky Asist. pripojeni Po úspešnom ukončení nastavení sa na displeji krátko objaví hlásenie: Prirazovani - pripojeni bylo dokonceno. Ukončenie inštalácie Prenosné slúchadlo prejde do pohotovostného stavu (príklad zobrazenia v pohotovostnom stave): Zobrazenia na displeji u Intenzita signálu medzi základňovou stanicou a prenosným slúchadlom: dobrý až slabý: Ð i Ñ Ò žiadny signál: ¼(červená) Zelená farba: Rezim Eko aktivovaný u Stav nabitia batérií: yy{{ (vybitý až nabitý) y bliká načerveno: batérie sú takmer vybité xyx{x{ (proces nabíjania) u INT 1 Interný názov prenosného slúchadla i INT 1 Volani V 07:15 14 Rij Kalendar Poznámka Ak chcete svoj telefón, príp. jeho systémové nastavenia chrániť pred neoprávneným prístupom, môžete si na ňom nastaviť 4-miestny číselný kód, ktorý poznáte len vy systémový PIN. Ten musíte zadať pred prihlásením/odhlásením prenosného slúchadla alebo zmenou nastavení VoIP, príp. LAN vášho telefónu. Pri dodaní je prednastavený PIN 0000 (4 x nula). Ako zmeníte PIN, s

29 Prvé kroky Dátum a čas Existujú dve možnosti ako nastaviť dátum a čas: u Telefón je pri dodaní nastavený tak, aby dátum a čas preberal z časového servera na internete, za predpokladu, že je pripojený na internet. Synchronizáciu s časovým serverom môžete zapínať a vypínať cez webový konfigurátor ( s. 108). u Dátum a čas môžete nastaviť aj manuálne cez menu niektorého z prihlásených prenosných slúchadiel ( s. 77). Dátum a čas sú potrebné na to, aby sa napr. pri prichádzajúcich hovoroch zobrazoval správny čas. 29

30 Prvé kroky Ako budete postupovať ďalej Po úspešnom uvedení telefónu do prevádzky by ste si ho iste chceli prispôsobiť svojim individuálnym potrebám. Ak chcete rýchlo nájsť najdôležitejšie témy, použite nasledujúci prehľad. Informácie k témam nájdete tu. Externé volanie a prijímanie hovorov g s. 35 Uloženie vlastnej miestnej predvoľby v telefóne g s. 80 Rezim Eko- nastavenie g s. 69 Prevádzka telefónu na telefónnom zariadení g s. 88 Prihlásenie prenosných slúchadiel Gigaset k základňovej stanici g s. 71 Používanie online telefónnych zoznamov g s. 49 Zapísanie ďalších účtov VoIP g s. 82 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor g s. 89 Ak sa pri používaní telefónu vyskytnú problémy, prečítajte si rady na odstránenie porúch ( s. 113) alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis ( s. 113). 30

31 Prvé kroky Znázornenie krokov obsluhy v návode na obsluhu Kroky obsluhy sú skrátene znázornené na príklade prenosného slúchadla SL610H PRO. Príklad: Znázornenie: v Ï Rezim Eko Rezim Eko+ (³ =zap.) znamená: Stlačte vpravo ovládacie tlačidlo v a otvorte hlavné menu. Nastaveni Ç È É Pohybujte ovládacím tlačidlom doprava, doľava, nahor a nadol p, až kým sa nezobrazí podmenu Nastaveni. Ê Ë Ì á Â Ï Zpet OK Stlačením tlačidla displeja OK potvrďte výber. Nastaveni W Prihlaseni Ovládacie tlačidlo stláčajte nadol s, až kým sa na displeji nezvýrazní bod ponuky Rezim Eko. Telefonie System Zobrazeni menu Rezim Eko Zpet OK Stlačením tlačidla displeja OK potvrďte výber. 31

32 Prvé kroky Rezim Eko Rezim Eko ³ Rezim Eko+ Ovládacie tlačidlo stláčajte nadol s, až kým sa na displeji nezvýrazní bod ponuky Rezim Eko+. Zpet Zmenit Stlačením tlačidla displeja Zmenit funkciu zapnete alebo vypnete. Rezim Eko Zmena je aktívna ihneď a nemusí sa už potvrdzovať. Rezim Eko ³ Rezim Eko+ ³ Zpet Zmenit Stlačením tlačidla Zpet pod zobrazením displeja sa vrátite do predchádzajúcej úrovne menu. alebo stlačte a podržte tlačidlo ukončenia hovoru a a telefón sa vráti do pohotovostného stavu. 32

33 Ponuka prehľad Ponuka prehľad Základné funkcie vášho telefónu Gigaset N510 IP PRO môžete využívať cez prihlásené prenosné slúchadlo. V prenosných slúchadlách Gigaset SL610H PRO, C610H, SL78H, SL400H, S79H alebo S810H sú nižšie opísané základné funkcie pridané do menu slúchadla. Funkcie špecifické pre prenosné slúchadlo tu nie sú popísané. Na ich mieste je v podmenu použité označenie.... Označenia funkcií sa môžu v jednotlivých prenosných slúchadlách líšiť. V niektorých prenosných slúchadlách Gigaset si môžete nastaviť náhľad menu v Zjednodusene (režime Štandard) a Uplne (režime Expert). Položky v menu, ktoré sú dostupné iba v režime Expert, sú označené symbolom. Otvorenie hlavného menu: V pohotovostnom stave prenosného slúchadla stlačte v: Ë Ì Zpravy s. 56 Zaznamnik Prehrat zpravy Sit.zaz.: IP1 s. 66 : Sit. zaznam.: IP6 Memoboxy Sit.zaz.: IP1 s. 66 : Sit. zaznam.: IP6 Nastavit tlac. 1 Sit.zaz.: IP1 s. 66 : Sit. zaznam.: IP6 Ç Vyber sluzeb Dalsi volani anon. s. 45 Presmer. volani Interni linka s. 43 IP1 s. 43 : IP6 Cekajici volani Vse. volani anon. s. 44 s. 42 Presmer. (ECT) s

34 Ponuka prehľad È Ï Informacni centrum Nastaveni Len u prenosných slúchadiel SL610H PRO, SL78H, SL400H, S79H alebo S810H. U prenosného slúchadla Gigaset C610H nájdete informačné centrum v menu Dalsi funkce. s. 61 Datum/Cas s. 77 Nastaveni zvuku... Melodie pri cek. s. 80 Registrace... Odhlasit pren.cast s. 72 Telefonie... Mistni predvolby s. 80 Asistent VoIP Odeslani pripojeni INT 1... INT 6 s. 83 Prijem pripojeni INT 1... INT 6 s. 84 Kod KPVS s. 88 System... s. 86 Obn. nast. zakl. s. 86 Restart základny Rezim Repeater s. 85 Mistni sit s. 80 Aktualiz. firmware s. 84 PIN systemu s. 79 Rezim Eko Rezim Eko s. 69 Rezim Eko+ s. 69 Â Kontakty 34

35 Telefonovanie Telefonovanie Telefonovať môžete z prenosných slúchadiel, ktoré sú prihlásené k základňovej stanici vášho telefónu. Poznámka Cez základňovú stanicu môžete paralelne viesť až štyri externé hovory, v závislosti od kvality vášho DSL pripojenia. Externé volanie Za externé hovory sa považujú hovory do verejnej telefónnej siete (pevná sieť, mobilná sieť) a hovory cez internet (VoIP). Pre externý hovor je potrebné stanoviť jedno zo spojení telefónu ako spojenie na odosielanie. Máte tieto možnosti: u Priradíte prenosnému slúchadlu jedno zo spojení napevno ako spojenie na odosielanie ( s. 83). Pomocou jedného z tlačidiel displeja môžete použiť aj prípadné náhradné spojenie ( s. 78). u Pri každom hovore vyberiete na prenosnom slúchadle spojenie na odosielanie. Pevne priradené spojenie na odosielanie Predpoklad: Jedno zo spojení je prenosnému slúchadlu pevne priradené ako spojenie na odosielanie ( s. 83). ~c Zadajte číslo a stlačte tlačidlo prijatia hovoru. Číslo sa zvolí. Alebo: c Stlačte a podržte. Zobrazí sa zoznam spojení vášho telefónu. q Vyberte spojenie. Volba / w Stlačte tlačidlo displeja alebo stred ovládacieho tlačidla. ~ Zadajte číslo. 3,5 sekundy po zadaní poslednej číslice sa číslo začne vytáčať. Namiesto tlačidla prijatia hovoru c môžete na prenosnom slúchadle stlačiť aj tlačidlo hlasitého telefonovania da telefonovať v tomto režime. V tejto príručke sa pre obe situácie bude používať len zápis stlačiť tlačidlo prijatia hovoru c. Na displeji sa zobrazí volané číslo a použité spojenie na odosielanie (napr. pres IP2). Ak je nastavené, zobrazí sa pri spojení aj meno, ktoré ste mu pridelili. Ak ste mu žiadne nezadali, zobrazí sa štandardný názov. 35

36 Telefonovanie Poznámka Ak chcete volať cez VoIP na pevnú sieť, musíte v prípade potreby aj pri miestnych hovoroch vytočiť miestnu predvoľbu (v závislosti od poskytovateľa). Zadávanie vlastnej miestnej predvoľby si ušetríte, ak predvoľbu zaznamenáte do konfigurácie a aktivujete možnosť Predial area code for local calls via VoIP (pozri Webový konfigurátor, s. 105). Výber spojenia pri každom hovore Predpoklad: Prenosnému slúchadlu je namiesto spojenia na odosielanie priradené Vyber u kazd.v. ( s. 83). ~c Zadajte číslo a stlačte tlačidlo prijatia hovoru. Zobrazí sa zoznam všetkých spojení vášho telefónu. q Vyberte spojenie. Volba / w Stlačte tlačidlo displeja alebo stred ovládacieho tlačidla. Ak je pre volané číslo stanovené nejaké pravidlo spojenia ( s. 104), použije sa spojenie na odosielanie, zadefinované v pravidle spojenia. Poznámky u Stlačením tlačidla ukončenia hovoru a môžete prerušiť vytáčanie. u Počas hovoru sa zobrazí dĺžka trvania hovoru. u Vytáčanie pomocou telefónneho zoznamu alebo zoznamu hovorov a opakovanej voľby vám ušetrí opakované zadávanie čísel. u Ak máte k základňovej stanici prihlásených viacero prenosných slúchadiel, môžete v rámci interného hovoru telefonovať bezplatne (s. 73). Alternatívne spojenie / používanie zoznamu spojení cez tlačidlo displeja Predpoklad: Máte vytvorené alternatívne spojenie, alebo zoznam všetkých nakonfigurovaných spojení, ktorý ste uložili na niektoré z tlačidiel displeja prenosného slúchadla ( s. 78). Vyb. sp. Stlačte tlačidlo displeja. q Vyberte spojenie. c/ Volba Stlačte tlačidlo prijatia hovoru alebo tlačidlo displeja. ~ Zadajte číslo. 3,5 sekundy po zadaní poslednej číslice sa číslo začne vytáčať. Pravidlo spojenia ( s. 104) zadefinované pre volané číslo bude ignorované. Vždy bude použité vybrané spojenie na odosielanie. 36

37 Telefonovanie Volanie na IP adresu (v závislosti od poskytovateľa) Namiesto telefónneho čísla môžete vytočiť aj IP adresu. Stlačte tlačidlo shviezdičkou *, aby sa od seba oddelili bloky čísel IP adresy (napr. 149*246*122*28). Prípadne stlačte tlačidlo s mriežkou #, aby sa kip adrese pripojilo číslo portu SIP druhého účastníka (napr. 149*246*122*28#5060). Ak váš poskytovateľ VoIP nepodporuje volanie na IP adresy, bude každá časť adresy interpretovaná ako normálne telefónne číslo. Zobrazenie telefónneho čísla volaného účastníka (COLP) Predpoklady: u Váš sieťový operátor podporuje funkciu COLP (Connected Line Identification Presentation). Príp. si ju u neho môžete aktivovať (informujte sa u svojho operátora). u Volaný účastník nemá aktivovanú funkciu COLR (Connected Line Identification Restriction). Pri odchádzajúcich hovoroch sa na displeji vášho prenosného slúchadla zobrazí telefónne číslo prípojky, na ktorej bol hovor prevzatý. Zobrazené telefónne číslo sa môže líšiť od čísla, ktoré ste vytočili. Príklady: u Volaný účastník má aktivované presmerovanie hovoru. u Hovor bol prevzatý na niektorej inej prípojke vášho telefónneho zariadenia. Ak vtelefónnom zozname existuje nejaký záznam pre toto telefónne číslo, na displeji sa zobrazí príslušné meno. Poznámka u Aj pri prepínaní medzi dvomi hovormi, konferencii alebo pri spätnom opýtaní sa namiesto volaného čísla zobrazí telefónne číslo dosiahnutej prípojky (príp. príslušné meno). u Pri preberaní telefónneho čísla do telefónneho zoznamu azoznamu opakovanej voľby sa prevezme volané číslo (nie to zobrazené). Ukončenie hovoru a Stlačte tlačidlo zloženia. 37

38 Telefonovanie Prijatie hovoru Prichádzajúci hovor je na prenosnom slúchadle Gigaset signalizovaný trojmo: vyzváňaním, zobrazením na displeji a blikaním tlačidla na prijatie hovoru c. Poznámka Signalizované budú len hovory na čísla, ktoré boli prenosnému slúchadlu priradené ako spojenia na príjem ( s. 84). Ak sú na vašej základňovej stanici nakonfigurované spojenia VoIP, platí nasledovné: u Ak ste na telefóne nenastavili žiadne priradenie spojení na príjem, všetky prichádzajúce hovory budú signalizované na všetkých prenosných slúchadlách. u Ak ste uskutočnili priradenie spojení a nepriradili ste pritom niektoré zo spojení žiadnemu prenosnému slúchadlu ako spojenie na príjem, nebudú hovory prichádzajúce z tohto spojenia signalizované na žiadnom slúchadle. Ak sa nejaký hovor nedá priradiť k žiadnemu spojeniu v telefóne, bude signalizovaný na všetkých prenosných slúchadlách. Máte nasledujúce možnosti prijatia hovoru na prenosnom slúchadle: Stlačiť tlačidlo prijatia hovoru c. Stlačiť tlačidlo hlasitého telefonovania d. Ak tón zvonenia ruší, stlačiť tlačidlo displeja VyzvVyp. Hovor môžete prijať tak dlho, kým je zobrazený na displeji. Keď stlačíte tlačidlo ukončenia hovoru a, hovor bude odmietnutý. Sprostredkovanie čísla volajúceho Pri hovore sa na displeji zobrazuje číslo príp. meno volajúceho, pokiaľ sú splnené nasledovné predpoklady: u Váš sieťový operátor podporuje CLIP, CLI a CNIP. CLI (Calling Line Identification): Číslo volajúceho sa prenáša. CLIP (Calling Line Identification Presentation): Číslo volajúceho sa zobrazuje. CNIP (Calling Name Identification Presentation): Zobrazuje sa meno volajúceho. u Požiadali ste svojho sieťového operátora o službu CLIP, príp. CNIP. u Volajúci požiadal svojho operátora o službu CLI. 38

39 Zobrazenie hovoru Ak je číslo volajúceho uložené v telefónnom zozname prenosného slúchadla, uvidíte jeho meno. Telefonovanie Podľa zobrazenia na displeji zistíte, na ktoré spojenie pre príjem je hovor smerovaný. Príklad zobrazenia: Prenosné slúchadlo Gigaset SL610H PRO na Gigaset N510 IP PRO «Ú pro IP1 Odmitn. VyzvVyp 2 1 Číslo alebo meno volajúceho 2 Spojenie na príjem: Udáva, ktoré zvašich prijímacích čísiel volajúci vytočil. Zobrazí sa meno, ktoré ste mu pridelili pri konfigurácii alebo štandardný názov (IP1 až IP6). Namiesto čísla sa zobrazí nasledovné: u Externi, ak nebolo prenesené žiadne číslo. u Anonymni, ak volajúci zablokoval sprostredkovanie telefónneho čísla (s. 42). u Neni k dispoz., ak si volajúci neaktivoval sprostredkovanie čísla volajúceho. Prevzatie mena z online telefónneho zoznamu Pri zobrazení hovoru si môžete namiesto čísla volajúceho nechať zobraziť meno, pod ktorým ho máte uložené v online telefónnom zozname. Predpoklady: u Poskytovateľ online telefónneho zoznamu, ktorý ste si nastavili pre svoj telefón, podporuje túto funkciu. u Aktivovali ste zobrazenie mena volajúceho cez webový konfigurátor. u Volajúci má sprostredkovanie telefónneho čísla aktivované a nemá ho zablokované. u Váš telefón má pripojenie na internet. u Telefónne číslo volajúceho nie je uložené v lokálnom telefónnom zozname prenosného slúchadla. 39

40 Telefonovanie Zobrazenie na displeji pri CNIP Ak máte aktivované CNIP, zobrazí sa pri čísle volajúceho aj názov miesta, zaregistrovaného u vášho sieťového operátora. Ak je číslo volajúceho uložené v pamäti vášho telefónneho zoznamu, nahradí sa oznam CNIP príslušným zápisom v telefónnom zozname. Príklad zobrazenia: «Ú Anna Sand, Berlín pro IP2 Odmitn. VyzvVyp 1 Meno a miesto 2 Číslo volajúceho 1 2 Poznámky k zobrazovaniu telefónneho čísla volajúceho (CLIP) Telefón Gigaset je pri dodaní nastavený tak, že sa na displeji zobrazuje číslo volajúceho. Nemusíte už preto v telefóne urobiť žiadne ďalšie nastavenia. Ak by sa napriek tomu číslo volajúceho nezobrazovalo, môže to mať tieto príčiny: u nepožiadali ste svojho sieťového operátora o službu CLIP alebo u váš telefón je cez telefónne zariadenie/smerovač spojený s integrovaným telefónnym zariadením (bránou), ktoré neodovzdáva všetky informácie. Je váš telefón pripojený cez telefónne zariadenie/bránu? Spoznáte to podľa toho, že medzi telefónom a domácou telefónnou prípojkou sa nachádza ďalšie zariadenie, napr. TK-zariadenie, brána atď. V takom prípade často pomôže zresetovanie: Vytiahnite na chvíľu sieťovú zástrčku zo svojho telefónneho zariadenia! Potom ju zase zastrčte a počkajte, kým sa prístroj reštartuje. Ak sa číslo volajúceho stále nezobrazuje Skontrolujte nastavenia svojho telefónneho zariadenia ohľadne zobrazovania čísla volajúceho (CLIP), príp. si túto funkciu aktivujte. V návode na obsluhu zariadenia si vyhľadajte CLIP (alebo alternatívne označenia ako sprostredkovanie čísla volajúceho, prenášanie čísla volajúceho, zobrazenie hovoru,...). Príp. sa informujte u výrobcu tohto zariadenia. Ak ani to nepomôže, môže byť príčinou ešte to, že sieťový operátor tomuto číslu neponúka službu CLIP. 40

41 Telefonovanie Je zobrazenie čísla volajúceho aktivované u sieťového operátora? Skontrolujte, či váš operátor podporuje zobrazenie čísla volajúceho (CLIP) a či máte túto funkciu aktivovanú. Príp. sa obráťte na svojho operátora. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete na domovskej stránke Gigaset: Gigaset HDSP telefónia s brilantnou kvalitou zvuku Váš telefón Gigaset podporuje širokopásmový kodér-dekodér G.722. Vďaka nemu môžete telefonovať v brilantnej zvukovej kvalite (High Definition Sound Performance) Ak ku základňovej stanici prihlásite širokopásmové prenosné slúchadlá, budú aj interné hovory medzi týmito slúchadlami prebiehať širokopásmovo. Predpoklady pre širokopásmové spojenia na vašom telefóne sú nasledovné: u Pri interných hovoroch: Prenosné slúchadlá sú širokopásmové, t.j. podporujú kodér-dekodér G.722. u Pri externých hovoroch cez VoIP: Vediete hovor na širokopásmovom prenosnom slúchadle. Zvolili ste kodér-dekodér G.772 pre odchádzajúce hovory. Váš poskytovateľ VoIP podporuje širokopásmové spojenie. Telefón druhého účastníka podporuje kodér-dekodér G.722 a akceptuje nadviazanie širokopásmového spojenia. 41

42 Telefonovanie so službami siete Telefonovanie so službami siete Služby siete sú funkcie, ktoré vám poskytuje sieťový operátor. Nezabudnite prosím: u Niektoré nastavenia nemôžu byť vykonané súčasne na viacerých prihlásených prenosných slúchadlách. V takom prípade sa ozve negatívny potvrdzovací tón. u Niektoré služby siete môžete využiť len vtedy, keď o ne požiadate u svojho poskytovateľa siete (za príp. dodatočné náklady). Ak sa vyskytnú problémy, obráťte sa na svojho sieťového operátora. V nasledujúcej časti bude opísané na príklade prenosného slúchadla Gigaset SL610H PRO, akým spôsobom môžete využívať sieťové služby vo svojom telefóne a ako ich nastavíte. Všeobecné nastavenia pre všetky hovory Anonymný hovor blokovanie zobrazenia čísla volajúceho Môžete si dať zablokovať zobrazenie svojho telefónneho čísla (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Vaše telefónne číslo sa potom volanému účastníkovi nezobrazí. Voláte anonymne. Predpoklad: Anonymné volania sú možné len cez spojenia VoIP, u ktorých poskytovateľ podporuje funkciu Anonymné volanie. V prípade potreby si ju musíte aktivovať u svojho poskytovateľa VoIP. Zapnutie/vypnutie anonymného hovoru pre všetky volania Blokovanie zobrazenia čísla môžete natrvalo zapnúť/vypnúť pre všetky spojenia vášho telefónu. Pri zapnutej funkcii bude prenos telefónneho čísla pri všetkých hovoroch blokovaný. Blokovanie zobrazenia telefónneho čísla je zapnuté pre všetky prihlásené prenosné slúchadlá. v Ç Vyber sluzeb Vse. volani anon. Vyberte a stlačte tlačidlo Zmenit (³ = zapnuté). Ako môžete dočasne blokovať zobrazenie telefónneho čísla pre ďalší hovor, s

43 Všeobecné presmerovanie hovoru (AWS) Je rozdiel medzi u interným presmerovaním a u presmerovaním na externé telefónne číslo. Presmerovanie hovoru na externú linku (VoIP) Telefonovanie so službami siete Pri presmerovaní hovorov budú hovory postúpené na inú externú linku. Presmerovanie hovoru si môžete nastaviť špecificky, t.j. pre každé spojenie, ktoré bolo prenosnému slúchadlu priradené ako spojenie pre príjem. Predpoklad: Poskytovateľ VoIP podporuje presmerovanie hovoru. v Ç Vyber sluzeb Presmer. volani Zobrazí sa zoznam nakonfigurovaných a aktivovaných spojení pre príjem vo vašom telefóne a Interni linka. Vyberte spojenie pre príjem, pre ktoré chcete aktivovať, resp. deaktivovať presmerovanie hovorov a stlačte tlačidlo OK. Upravte viacriadkovú položku: Stav Zapnutie/vypnutie presmerovania hovoru. Tel.c. Zadajte číslo, na ktoré sa má hovor presmerovať. Pre každé spojenie môžete zadať ešte jedno číslo do pevnej siete, VoIP alebo mobilnej siete. Kdy Vyberte z možností Vsechna volani / Je-li obsazeno / Bez odpovedi. Vsechna volani: hovory budú okamžite presmerované, t.j. na vašom telefóne nebudú viac signalizované. Bez odpovedi: hovory budú presmerované, ak sa po viacnásobnom vyzváňaní nikto neprihlási. Je-li obsazeno: hovory budú presmerované, ak je váš telefón obsadený. Poslat Stlačte tlačidlo displeja. Interné presmerovanie Všetky externé hovory, nasmerované na prijímacie číslo prenosného slúchadla, môžete presmerovať na iné prenosné slúchadlo. v Ç Vyber sluzeb Presmer. volani Interni linka Vyberte a stlačte tlačidlo OK. Upravte viacriadkovú položku: Aktivace Zapnutie/vypnutie presmerovania hovoru. Na prenosnou cast Vyberte interného účastníka. Chybi pren. cast sa zobrazí vtedy, keď ešte nikdy predtým nebolo nastavené žiadne interné presmerovanie hovoru, alebo ak predtým nastavené prenosné slúchadlo už nie je prihlásené. 43

44 Telefonovanie so službami siete Prodleva vyzvaneni Ak hovor nemá byť presmerovaný priamo, ale s omeškaním, vyberte si dobu omeškania (Zadna, 10 s, 20 s alebo 30 s). Ak zadáte Zadna, hovor nebude signalizovaný na prenosnom slúchadle, ale bude priamo presmerovaný. Ulozit Stlačte tlačidlo displeja. Interné presmerovanie hovoru je jednostupňové, t.j. ak budú hovory prichádzajúce na prenosné slúchadlo presmerované na iné prenosné slúchadlo (napr.mt1), na ktorom je rovnako aktivované presmerovanie hovoru (napr. na MT2), nebude druhé presmerovanie aktivované. Hovory budú signalizované na prenosnom slúchadle MT1. Poznámky u Hovor prichádzajúci na prenosné slúchadlo, ktorý bol presmerovaný, sa uloží do zoznamu prijatých hovorov. u Ak je hovor prichádzajúci na nejaké prijímacie číslo, ktoré je priradené len prenosnému slúchadlu, presmerovaný na slúchadlo, ktoré je momentálne nedostupné (napr.vypnuté), bude tento hovor po chvíli zrušený. Zapnutie/vypnutie ohlásenia čakajúceho hovoru pri externých hovoroch Ak je funkcia aktívna, budete počas externého hovoru upozornený tónom na to, že sa vám pokúša dovolať ďalší externý účastník. Ak máte aktivovanú funkciu CLIP, na displeji sa zobrazí telefónne číslo volajúceho účastníka čakajúceho na hovor, resp. záznam telefónneho zoznamu ktomuto číslu. Volajúci počuje voľný tón. Pri vypnutom ohlásení čakajúceho hovoru počuje volajúci obsadzovací tón, ak práve vediete nejaký telefonický hovor a ste tomuto spojeniu priradený ako jediný účastník. Zapnutie/vypnutie ohlásenia čakajúceho hovoru Predpoklad pre hovory cez VoIP Na telefóne máte schválené paralelné spojenia VoIP (nastavenie od výroby; nastavenie sa dá zmeniť cez webový konfigurátor). v Ç Vyber sluzeb Cekajici volani Vyberte možnosť Stav Zap. alebo Vyp., podľa toho, či chcete zaklopanie zapnúť alebo vypnúť. Stlačte tlačidlo displeja Poslat. Zaklopanie sa zapne alebo vypne pri hovoroch cez všetky spojenia telefónu a všetky prihlásené prenosné slúchadlá. Zapnutie/vypnutie odovzdania hovoru ECT (Explicit Call Transfer) Ak je funkcia Presmer. (ECT) zapnutá, môžete navzájom prepojiť dvoch externých účastníkov spojenia VoIP, tak, že stlačíte tlačidlo ukončenia hovoru a ( s. 47). Za predpokladu, že vediete externý hovor cez jedno zo spojení VoIP a zapnete externé spätné spojenie. Túto funkciu môžete zapnúť/vypnúť cez prenosné slúchadlo. v Ç Vyber sluzeb Presmer. (ECT)Vyberte a stlačte tlačidlo Zmenit ( ³= zapnuté). 44

45 Telefonovanie so službami siete Poznámka Na odovzdávanie/presmerovanie hovorov pri spojení cez VoIP si môžete cez webový konfigurátor nakonfigurovať ďalšie nastavenia ( s. 106). Zapnutie anonymného volania pre nasledujúci hovor Môžete zablokovať zobrazenie svojho telefónneho čísla pre nasledujúci hovor (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Nastavenie platí pre všetky telefónne spojenia. V pohotovostnom režime: v Ç Vyber sluzeb Dalsi volani anon. Zvoľte a stlačte OK. ~ Zadajte telefónne číslo alebo ho vyberte z telefónneho zoznamu. Volte cislo / c Stlačte tlačidlo displeja alebo tlačidlo prijatia hovoru. Číslo sa vytáča. Zobrazenie telefónneho čísla volajúceho môžete zablokovať aj všeobecne pre všetky hovory, s. 42. Nastavenia počas externého hovoru Nezabudnite Nasledovné služby sú vám k dispozícii len vtedy, keď máte na telefóne schválené paralelné IP spojenia. Prijatie čakajúceho hovoru Vediete externý hovor a počujete tón upozornenia na čakajúci hovor. Prijmout Stlačte tlačidlo displeja. Po prijatí čakajúceho hovoru môžete prepínať medzi dvomi partnermi ( Prepínanie medzi hovormi s. 47) alebo hovoriť s obidvomi naraz ( Konferencia s. 47). Poznámky u Bez CLIP sa čakajúce volanie ohlási len signálnym tónom. u Čakajúci interný hovor sa zobrazí na displeji. Nemôžete ho prijať ani odmietnuť. u Ako prijmete čakajúci externý hovor počas interného hovoru, s

46 Telefonovanie so službami siete Odmietnutie čakajúceho hovoru Počujete tón ohlásenia čakajúceho hovoru, ale nechcete hovoriť s volajúcim účastníkom. Odmitn. Stlačte tlačidlo displeja. Účastník čakajúci na hovor bude počuť obsadzovací tón. Poznámka Môžete stlačiť aj tlačidlo ukončenia hovoru a a ukončiť aktuálne prebiehajúci hovor a potom stlačiť tlačidlo prijatia hovoru c a prijať druhý hovor. Spätné spojenie (externé) Môžete zavolať druhému externému účastníkovi. Prvý hovor bude podržaný. Počas externého hovoru: Ext.vol. Stlačte tlačidlo displeja. Doterajší hovor bude podržaný. Druhý účastník bude počuť oznam, príp. vyčkávaciu melódiu. ~ Zadajte telefónne číslo druhého účastníka. Telefónne číslo sa vytočí. Budete spojený s druhým účastníkom. Ak sa nehlási, stlačte tlačidlo Ukoncit, čím sa prepnete späť kprvému volajúcemu. Hovor so spätným spojením sa bude uskutočňovať cez to isté spojenie na odosielanie ako prvý hovor. Poznámka Telefónne číslo druhého účastníka môžete prevziať aj z telefónneho zoznamu, zoznamu opakovanej voľby, alebo zoznamu hovorov prenosného slúchadla. Ukončenie spätného spojenia Moznosti Ukoncit aktivni Znovu ste spojený s prvým účastníkom. Spätné spojenie môžete ukončiť aj tak, že stlačíte tlačidlo zloženia a. Spojenie sa na chvíľu preruší, následne dostanete opätovné volanie. Po zdvihnutí budete opäť spojený s prvým volajúcim. Predpoklad: Odovzdanie hovoru zložením nie je aktivované ( ECT s. 44 a Transfer Call by On-Hook s. 106). 46

47 Prepínanie medzi hovormi Môžete striedavo hovoriť s dvomi účastníkmi (prepínanie). Telefonovanie so službami siete Predpoklad: Vediete externý hovor a voláte druhého účastníka (spätné spojenie) alebo ste prijali čakajúci hovor. Pomocou tlačidla q prepínate medzi účastníkmi. Partner, s ktorým práve hovoríte, je na displeji označený znakom æ. Ukončenie aktuálne prebiehajúceho hovoru Moznosti Ukoncit aktivni Znovu ste spojený s čakajúcim účastníkom. Konferencia Môžete telefonovať s dvoma partnermi súčasne. Predpoklad: Vediete externý hovor a voláte druhého účastníka (spätné spojenie) alebo ste prijali čakajúci hovor. Stlačte tlačidlo displeja Konfer.. Vy a obaja účastníci (obaja označení symbolom æ) sa môžete navzájom počuť arozprávať. Ukončenie konferenčného hovoru Stlačte tlačidlo displeja Uk. konf.. Automaticky sa vrátite do stavu Prepínanie. Opäť ste spojený s účastníkom, s ktorým ste konferenčný hovor začali. Znovu ste spojený s prvým účastníkom. Predpoklad: u Odovzdanie hovoru zložením nie je aktivované ( ECT s. 44; VoIP: Transfer Call by On-Hook webový konfigurátor). a Stlačením tlačidla zloženia ukončíte hovor s oboma partnermi. Každý zúčastníkov môže účasť na konferencii kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla ukončenia hovoru, príp. zložením slúchadla. 47

48 Telefonovanie so službami siete Presmerovanie hovoru Presmerovanie hovoru na interného účastníka Vediete externý hovor a chcete ho presmerovať na iné prenosné slúchadlo. Vytvorenie interného hovoru spätného spojenia ( s. 75). a Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru (aj pred prihlásením) a hovor bude presmerovaný. Zapnutie/vypnutie odovzdania hovoru ECT (Explicit Call Transfer) Vediete externý hovor cez spojenie VoIP a chceli by ste ho presmerovať na iného externého účastníka. Predpoklad: Táto služba je podporovaná príslušným sieťovým operátorom. Ak ste si pre VoIP aktivovali pomocou webového konfigurátora funkciu Transfer Call by On-Hook ( s. 106). a Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru (aj pred prihlásením) a hovor bude presmerovaný. 48

49 Používanie telefónnych zoznamov Používanie telefónnych zoznamov K dispozícii sú: u (lokálny) telefónny zoznam/adresár prenosného slúchadla (pozri návod na použitie prenosného slúchadla) u verejný online telefónny zoznam a -telefónny zoznam firiem u osobný online telefónny zoznam ( s. 53) Používanie online telefónnych zoznamov V závislosti od poskytovateľa služieb môžete používať verejné online telefónne zoznamy (online telefónny zoznam alebo telefónny zoznam firiem, napr. Zlaté stránky ). Nastavte cez webový konfigurátor, ktorý online telefónny zoznam na internete chcete používať ( s. 108). Vylúčenie záruky Táto služba je pre každú krajinu špecifická. Spoločnosť Gigaset Communications GmbH nepreberá preto žiadnu záruku a zodpovednosť za dostupnosť tejto služby. Táto služba sa dá kedykoľvek nastaviť. Otvorenie online telefónneho zoznamu / telefónneho zoznamu firiem Predpoklad: Prenosné slúchadlo sa nachádza v pohotovostnom stave. s Stlačte a podržte. Otvorí sa zoznam online telefónnych zoznamov. Zobrazia sa špecifické názvy podľa poskytovateľa. q Zo zoznamu vyberte online telefónny zoznam alebo zoznam firiem a stlačte tlačidlo OK. Nadviaže sa spojenie s online telefónnym zoznamom, príp. zoznamom firiem. Ak je dostupný len jeden online telefónny zoznam, okamžite sa s ním nadviaže spojenie, keď podržíte stlačené ovládacie tlačidlo s v spodnej časti. 49

50 Používanie telefónnych zoznamov Vyhľadanie záznamu Predpoklad: Otvorili ste online telefónny zoznam / zoznam firiem. Upravte viacriadkové zadanie: Prijmeni: (online telefónny zoznam) alebo Kategorie/Jmeno: (telefónny zoznam firiem) Zadajte meno, časť mena príp. názov firmy (max. 30 znakov). Mesto: Zadajte názov mesta, v ktorom žije hľadaný účastník (max. 30 znakov). Ak ste už záznamy vyhľadávali, zobrazia sa naposledy zadané názvy miest (maximálne 5). Môžete zadať nové meno alebo pomocou s si môžete vybrať jeden spomedzi zobrazených názvov miest a potvrdiť ho tlačidlom OK. Alebo: Cislo: Zadajte číslo (max. 30 znakov). Na spustenie vyhľadávania stlačte tlačidlo displeja Hledat alebo w. Údaje musíte zadať buď v Prijmeni príp. Kategorie/Jmeno: a v Mesto alebo v Cislo. Hľadanie cez číslo je možné len vtedy, ak zvolený online telefónny zoznam podporuje vyhľadávanie čísla. Poznámka Zadávanie textu na prenosnom slúchadle je vo všeobecnosti opísané v návode na obsluhu slúchadla. Ak existuje viacero miest so zadaným názvom, zobrazí sa zoznam nájdených miest: q Vyberte mesto. Ak je názov niektorého mesta dlhší ako jeden riadok, bude skrátený. Pomocou Zobraz. si môžete dať zobraziť celý názov. Ak sa nenašlo žiadne zodpovedajúce mesto: Stlačte tlačidlo Zmenit, pomocou ktorého zmeníte kritériá vyhľadávania. Údaje pre Kategorie/ Jmeno a Mesto budú prevzaté a môžete ich zmeniť. Hledat Ak chcete pokračovať vo vyhľadávaní, stlačte tlačidlo displeja. Ak sa nenájde žiaden účastník, ktorý by vyhovoval kritériám vyhľadávania, zobrazí sa príslušné hlásenie. Máte tieto možnosti: Stlačením tlačidla displeja Nove spustíte nové vyhľadávanie. alebo Stlačením tlačidla displeja Zmenit môžete zmeniť kritériá vyhľadávania. Zadané meno a mesto budú prevzaté a môžete ich zmeniť. Ak je zoznam nájdených účastníkov príliš rozsiahly, nezobrazí sa žiaden výsledok. Zobrazí sa príslušné hlásenie. Stlačením tlačidla displeja Upresnit spustíte podrobné hľadanie ( s. 52). alebo V závislosti od poskytovateľa služieb: Ak sa na displeji zobrazí počet výsledkov, môžete si dať zobraziť zoznam nájdených účastníkov. Stlačte tlačidlo Zobraz.. 50

51 Výsledok hľadania (zoznam nájdených) Výsledok vyhľadávania sa zobrazí v zozname na displeji. Príklad: Používanie telefónnych zoznamov Online Directory 1/50 Sand, Marie Elisabe Parkstraße 11 Berlín Zobraz. Moznosti 1. 1/50: Poradové číslo / počet nájdených výsledkov (ak je počet nájdených výsledkov >99, zobrazí sa len poradové číslo). 2. Štyri riadky s menom, obchodným názvom, telefónnym číslom a adresou účastníka (príp. môžu byť skrátené). Ak nie je k dispozícii žiadne telefónne číslo v pevnej sieti, zobrazí sa číslo mobilného telefónu (ak existuje). Máte tieto možnosti: Pomocou tlačidla q môžete listovať v zozname. Stlačte tlačidlo displeja Zobraz. Všetky informácie záznamu (meno, príp. názov firmy, adresa, telefónne číslo) sa zobrazia v neskrátenej forme. Pomocou tlačidla q môžete listovať v zozname. Tlačidlo Moznosti vám ponúka ešte tieto možnosti: Upresnit hledani Sprísnenie kritérií vyhľadávania a obmedzenie zoznamu nájdených výsledkov ( s. 52). Nove hledani Spustenie nového vyhľadávania. Kopirovat do tel.s. Prevzatie čísla do lokálneho telefónneho zoznamu. Ak záznam obsahuje viacero čísel, zobrazia sa tieto čísla v zozname na výber. Pre zvolené číslo sa vytvorí nový záznam. Priezvisko sa prevezme do políčka Prijmeni lokálneho telefónneho zoznamu. Kopir. do soukr. sezn. Prevzatie vybraného záznamu do súkromného online adresára. Súkromný adresár a online telefónny zoznam musia byť k dispozícii od toho istého poskytovateľa služieb. V závislosti od poskytovateľa služieb môžete záznam v súkromnom adresári doplniť oprezývku. 51

52 Používanie telefónnych zoznamov Volanie účastníka Predpoklad: Zobrazí sa zoznam nájdených výsledkov. Vyberte záznam a stlačte tlačidlo prijatia hovoru c. Ak záznam obsahuje len jedno číslo, bude zvolené toto číslo. Ak záznam obsahuje viac telefónnych čísel, zobrazí sa zoznam týchto čísel. Tlačidlom q vyberte číslo a stlačte tlačidlo displeja Volba. Spustenie podrobného vyhľadávania Pomocou podrobného vyhľadávania môžete obmedziť počet nájdených výsledkov z predchádzajúceho vyhľadávania ďalšími kritériami (krstné meno a/alebo ulica). Predpoklad: Zobrazí sa výsledok vyhľadávania (zoznam nájdených účastníkov s viacerými záznamami alebo hlásenie o príliš veľkom počte nájdených výsledkov). Upresnit Stlačte tlačidlo displeja. alebo Moznosti Upresnit hledani Vyberte a stlačte tlačidlo OK. Kritériá vyhľadávania z predchádzajúceho hľadania budú prevzaté a zapíšu sa do príslušných políčok. Prijmeni: (online telefónny zoznam) alebo Kategorie/Jmeno: (telefónny zoznam firiem) Prípadne môžete zmeniť meno/názov firmy alebo rozšíriť časť názvu. Mesto: Zobrazí sa názov mesta z predchádzajúceho vyhľadávania (nie je možné ho zmeniť). Ulice: V prípade potreby zadajte názov ulice (max. 30 znakov). Krestni jmeno: (len v online telefónnom zozname) Ak je potrebné, zadajte krstné meno (max. 30 znakov). Hledat Spustite podrobné vyhľadávanie. 52

53 Používanie súkromného online adresára Používanie telefónnych zoznamov Niektorí poskytovatelia ponúkajú možnosť založenia a spravovania vlastného osobného online adresára / telefónneho zoznamu na internete. Výhodou online adresára je, že záznamy môžete vyvolať zkaždého telefónu alebo počítača, napr.zvoip telefónu vkancelárii alebo z počítača v hoteli. Súkromný online adresár môžete používať na svojom prenosnom slúchadle. Predpoklady: u Vytvoríte si osobný online adresár cez webový prehliadač svojho počítača. u Záznamy v online adresári si vytvárate a spravujete cez webový prehliadač svojho počítača. u Cez webový konfigurátor si aktivujete online adresár vo svojom telefóne. V telefóne si musíte uložiť prihlasovacie meno a prístupové heslo k osobnému online adresáru. Adresár môžete používať vo všetkých prihlásených prenosných slúchadlách. Otvorenie online adresára Predpoklad: Prenosné slúchadlo sa nachádza v pohotovostnom stave. s Stlačte a podržte. Otvorí sa zoznam (online) telefónnych zoznamov. Pre súkromný online adresár sa zobrazí špecifický názov podľa poskytovateľa. q Zo zoznamu vyberte súkromný online adresár a stlačte tlačidlo OK. Otvorí sa váš súkromný online adresár. Poznámka Ak okrem osobného online adresára nie je k dispozícii žiaden iný online telefónny zoznam: krátko stlačte tlačidlo s. Otvorí sa súkromný online adresár. dlho stlačte tlačidlo s. Otvorí sa lokálny telefónny zoznam prenosného slúchadla. V online adresári sú záznamy zoradené v abecednom poradí podľa prvého obsadeného políčka záznamu. Vo všeobecnosti je to prezývka príp. priezvisko. Vybratie, náhľad a spravovanie záznamu v online adresári Predpoklad: Online adresár je otvorený (pozrivyššie). Pomocou s prelistujte k hľadanému záznamu. Alebo: Zadajte prvé písmená mena a potom príp. nalistujte záznam pomocou s. Stlačte tlačidlo Zobraz.. Otvorí sa detailný náhľad s úplným záznamom. Pomocou ovládacieho tlačidla q môžete listovať vzázname. 53

54 Používanie telefónnych zoznamov Zobrazia sa nasledujúce údaje, ak sú k dispozícii (v poradí podľa poskytovateľa): prezývka, priezvisko, meno, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, číslo VoIP, ulica, číslo domu, poštové smerové číslo, mesto, názov spoločnosti, odvetvie, narodeniny, . Využívanie ďalších funkcií Moznosti Stlačte tlačidlo displeja. Pomocou tlačidla q môžete spustiť nasledujúce funkcie: Upravit prezdívku Môžete zmeniť, príp. vymazať prezývku záznamu. Zmenu uložíte stlačením tlačidla Ulozit. Kopirovat do tel.s. Prevzatie čísla do lokálneho telefónneho zoznamu. Poznámka Môžete prevziať čísla z verejného telefónneho zoznamu do svojho súkromného online adresára ( s. 51). Vyvolanie záznamu online adresára Predpoklad: Otvorili ste online adresár. q Vyberte záznam (príp. otvorte podrobný náhľad). c Stlačte tlačidlo prijatia hovoru. Ak záznam obsahuje len jedno číslo, bude toto zvolené. Ak záznam obsahuje viac čísel (napr.číslo mobilného telefónu a telefónne číslo), budú vám ponúknuté na výber. q Vyberte číslo, ktoré sa má zvoliť. OK Stlačte tlačidlo displeja. Vybrané telefónne číslo sa bude vytáčať. Prenesenie lokálneho telefónneho zoznamu do súkromného online adresára Záznamy lokálneho telefónneho zoznamu môžete uložiť do počítača pomocou webového konfigurátora vo formáte vcard v súbore vcf ( webový konfigurátor na s. 109). Niektorí poskytovatelia služieb podporujú na svojich internetových stránkach funkcie, pomocou ktorých si tieto súbory môžete stiahnuť do online adresára. 54

55 Úsporné telefonovanie Úsporné telefonovanie Používajte prednostne internet (VoIP) ako lacnejší spôsob telefonovania. Zadefinovanie pravidiel spojenia Pre volania do pevnej alebo mobilnej siete môžete využívať funkcie kontroly nákladov na telefonovanie. Otvorte si účty urôznych poskytovateľov VoIP, ktorí ponúkajú výhodné tarify pre hovory do iných sietí. Určite v konfigurácii telefónu napr. pre určité miestne predvoľby, štátne predvoľby, predvoľby mobilných sietí najvýhodnejšie spojenia (účty), ktoré sa majú použiť pri vytáčaní ( webový konfigurátor, Dialling Plans s. 104). Alebo stanovte priamo pri vytáčaní spojenie na odosielanie, ktoré sa má použiť (voľba cez výber spojenia, s. 36). Zobrazenie dĺžky trvania hovoru Pri každom externom hovore sa na displeji zobrazí dĺžka trvania hovoru u počas hovoru u až do 3 sekúnd po zložení. Poznámka Skutočné trvanie hovoru sa môže od zobrazenej hodnoty líšiť o niekoľko sekúnd. 55

56 Oznámenia o och Oznámenia o och Telefón vás bude informovať o doručení nových ových správ na váš poštový doručovací server. Telefón si môžete nastaviť aj tak, že bude periodicky vytvárať spojenie spoštovým doručovacím serverom akontrolovať, či sú tam nejaké nové správy. Doručenie nových ov sa zobrazí na prenosnom slúchadle: V prípade telefónu Gigaset SL610 PRO napr. zaznie upozorňovací tón, tlačidlo správ f bliká av stave pokoja sa na displeji zobrazí symbol Ë. Poznámka Ak sú k dispozícií nové ové správy, zobrazí sa po stlačení tlačidla správ f zoznam . Pri každej ovej správe v zozname prijatej pošty si môžete dať zobraziť odosielateľa, dátum/čas prijatia správy, ako aj predmet a samotný text správy (prípadne jeho skrátenú verziu) ( s. 57). Predpokladom pre zobrazovanie ových správ na prenosnom slúchadle je, že máte v telefóne cez webový konfigurátor uložený názov poštového doručovacieho servera a svoje osobné prístupové údaje (názov účtu, heslo) ( s. 108). Predpokladom pre zobrazenie nových ových správ pomocou tlačidla správ f je, že ové správy sú pre vaše prenosné slúchadlo povolené ako MWI Light ( s. 108). Poznámka Ak ste si cez webový konfigurátor dodatočne aktivovali autentifikáciu telefónu s poštovým doručovacím serverom cez zabezpečené spojenie (autentifikácia TLS) a táto zlyhala, neuložia sa ové správy do vášho telefónu. V takomto prípade sa po stlačení blikajúceho tlačidla správ fobjaví hlásenie Chyba certifikatu - Overte certifikaty ve webovem konfiguratoru. Stlačte tlačidlo OK a potvrďte hlásenie. Prihláste sa na webový konfigurátor ( s. 91). Na webovej stránke Security Settings ( s. 100) sa dozviete, prečo nebolo možné vytvoriť bezpečné spojenie a ako máte ďalej postupovať. 56

57 Oznámenia o och Otvorenie zoznamu prijatej pošty Predpoklady: u Máte zriadený ový účet usvojho poskytovateľa internetových služieb. u Poštový doručovací server používa protokol POP3. u Názov poštového doručovacieho servera asvoje osobné prístupové údaje (názov účtu, heslo) máte uložené vtelefóne. Na prenosnom slúchadle: v ËZpravy Schranka 2 Alebo, ak boli prijaté nové ové správy (tlačidlo správ fbliká): f Schranka 2 Telefón vytvorí spojenie s poštovým doručovacím serverom. Zobrazí sa zoznam ových správ uložených na serveri. Nové, neprečítané správy, sú umiestnené na začiatku pred prečítanými. Najnovší záznam sa nachádza úplne na začiatku zoznamu. Pri každom i sa zobrazí meno, príp. ová adresa odosielateľa (v jednom riadku, príp. skrátene) ako aj dátum a čas odoslania správy (dátum a čas budú mať rovnaké hodnoty len vtedy, ak sa odosielateľ a príjemca nachádzajú v rovnakom časovom pásme). Príklad zobrazenia v prenosnom slúchadle Gigaset SL610H PRO: Prichozi :40 Happy Birthday 1 2 Anna Sand :38 Cist Smazat 1 ová adresa, príp. meno (alebo skrátené meno) odosielateľa Tučné písmo znamená: Správa je nová. Ako nové sú označené všetky ové správy, ktoré sa pri poslednom otvorení zoznamu prijatých správ ešte nenachádzali na poštovom doručovacom serveri. Všetky ostatné správy budú neoznačené, nezávisle od toho, či boli prečítané. 2 Dátum a čas prijatia ovej správy Ak je zoznam doručenej pošty na doručovacom serveri prázdny, zobrazí sa hlásenie Zadne zaznamy. 57

58 Oznámenia o och Poznámka Mnohí poskytovatelia ových služieb majú štandardne aktivovanú ochranu proti spamom. ové správy, vyhodnotené ako spamy, sa uložia do osobitného priečinka a nezobrazia sa na displeji v zozname doručenej pošty. U niektorých poskytovateľov ových služieb si môžete nakonfigurovať aj nasledovné možnosti: deaktivovať ochranu proti spamom alebo si nechať v zozname prijatej pošty zobrazovať aj y, vyhodnotené ako spamy. Iní poskytovatelia ových služieb vám pri príchode nového spamu zašlú správu do doručenej pošty. Bude vás informovať o príchode podozrivého u. Dátum a odosielateľ takéhoto u však bude neustále aktualizovaný tak, aby táto správa bola stále zobrazovaná ako nová. Hlásenia pri nadväzovaní spojenia Pri nadväzovaní spojenia s doručovacím serverom môžu nastať nasledovné problémy. Hlásenia sa na displeji zobrazia na niekoľko sekúnd. Server není dostupný Nebolo možné vytvoriť spojenie s doručovacím serverom. Príčiny môžu byť nasledovné: Nesprávne zadanie názvu doručovacieho servera ( webový konfigurátor, s. 108). Dočasné problémy s doručovacím serverom (nie je funkčný alebo nie je spojený sinternetom). Skontrolujte nastavenia webového konfigurátora. Postup opakujte neskôr. Momentalne nemozne Zdroje potrebné na vytvorenie spojenia s vaším telefónom sú obsadené, napr.: Naplnil sa povolený počet spojení VoIP. Práve je s doručovacím serverom spojené jedno z prihlásených prenosných slúchadiel. Postup opakujte neskôr. Prihlaseni na mail server selhalo Chyba pri prihlasovanína poštový doručovací server. Príčiny môžu byť nasledovné: Nesprávne údaje názvu doručovacieho servera, mena a/alebo hesla používateľa. Skontrolujte nastavenia ( webový konfigurátor). Parametry post. schranky neplatne Údaje o názve doručovacieho servera, mene a/alebo hesle používateľa sú neúplné. Skontrolujte, príp. doplňte nastavenia ( webový konfigurátor). 58

59 Oznámenia o och Prezeranie hlavičky a textu ovej správy Predpoklad: Otvorili ste zoznam doručenej pošty ( s. 57). q Vyberte ový záznam. Cist Stlačte tlačidlo displeja. Zobrazí sa predmet ovej správy (maximálne 120 znakov) a začiatok textovej správy. Príklad zobrazenia v prenosnom slúchadle Gigaset SL610H PRO: Predmet: Pozvánka 1 Text: Ahoj Anna, spravila som skúšku! 2 Zpet Moznosti 1 Predmet ovej správy. Zobrazí sa max. 120 znakov. 2 Text ovej správy (príp. skrátený). a Stlačením tlačidla ukončenia hovoru sa vrátite do zoznamu prijatých správ. Poznámka Ak neobsahuje žiaden štandardný text, zobrazí sa krátke hlásenie nelze zobrazit. 59

60 Oznámenia o och Prezeranie adresy odosielateľa u Predpoklad: Máte otvorený oznam o prijatí ovej správy a chcete si ho prečítať ( s. 59). Moznosti Od Zvoľte a stlačte a OK. Zobrazí sa úplná ová adresa odosielateľa, príp. aj vo viacerých riadkoch (maximálne 60 znakov). Zpet Stlačením tlačidla displeja sa vrátite do zoznamu prijatých správ. Príklad zobrazenia v prenosnom slúchadle Gigaset SL610H PRO: Od: Zpet Moznosti Vymazanie ovej správy Predpoklad: Máte otvorený zoznam prijatých ových správ ( s. 57) alebo si prezeráte hlavičku alebo adresu odosielateľa u ( s. 59): Moznosti Smazat Zvoľte a stlačte a OK. Ano Stlačte tlačidlo displeja a potvrďte bezpečnostnú otázku. ová správa sa na doručovacom serveri vymaže. 60

61 Informačné centrum s telefónom vždy online Informačné centrum s telefónom vždy online Cez telefón si môžete z internetu vyžiadať informácie, t.j. požiadať o informačné služby, ktoré sú pripravené špeciálne pre váš telefón. Informačné služby, ktoré sú k dispozícii, sa priebežne rozširujú. Poznámka Spustenie informačného centra a aktivovanie zobrazovania informačných služieb je možné cez ktorékoľvek prihlásené prenosné slúchadlo Gigaset SL610H PRO, C610H, SL78H, SL400H, S79H alebo S810H. Na niektorých z uvedených prenosných slúchadiel môžete informačné centrum spustiť aj priamo z hlavného menu. V ostatných (napr. Gigaset C610H) nájdete informačné centrum v podmenu É Dalsi funkce. Konfigurácia vlastných aplikácií / informačných služieb Môžete si vybrať z informačných služieb (aplikácií, apps), ktoré sú k dispozícii na serveri. Spustenie informačného centra, výber informačných služieb napr.na prenosných slúchadlách Gigaset SL610H PRO, S79H, S810H a SL400H: v È Informacni centrum napr. na prenosnom slúchadle Gigaset C610H: v É Dalsi funkce Informacni centrum Zobrazí sa menu vášho informačného centra, t.j. zoznam informačných služieb, ktoré sú k dispozícii. Môžete listovať v informačných službách. s Vyberte informačnú službu a stlačte tlačidlo OK. Na prístup k určitým informačným službám (osobné služby) je potrebné prihlásiť sa prihlasovacím menom a heslom. V takomto prípade zadajte svoje prístupové údaje tak, ako je opísané v odseku Prihlásenie pre osobné informačné služby na s. 62. Hlásenia pri sťahovaní vyžiadaných informácií Informácie sa sťahujú z internetu. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa zobrazia. Na displeji sa zobrazí Cekejte prosim. Ak sa informácie niektorej informačnej služby nedajú zobraziť, zobrazí sa niektoré z nasledujúcich hlásení: Pozadovana stranka neni dosazitelna Možné príčiny: u Prekročenie časového limitu (timeout) pri sťahovaní informácie, príp. u internetový server pre informačné služby je nedostupný. Skontrolujte pripojenie na internet a požiadavku opakujte neskôr. 61

62 Informačné centrum s telefónom vždy online Chyba kodovani na pozadovane strance Obsah vyžiadanej informačnej služby je kódovaný vo formáte, ktorý sa nedá zobraziť na prenosnom slúchadle. Pozadovanou stranku nelze zobrazit Všeobecná chyba pri sťahovaní informačnej služby. Autorizace se nezdarila Prihlásenie zlyhalo. Možné príčiny: u Nezadali ste správne prihlasovacie údaje. Ešte raz zvoľte informačnú službu a opakujte prihlásenie. Dbajte pritom na správne písanie veľkých/malých písmen. u Nemáte oprávnenie na prístup k tejto informačnej službe. Prihlásenie pre osobné informačné služby Ak je na prístup k informačnej službe potrebné špeciálne prihlásenie s používateľským menom a heslom, zobrazí sa po vyžiadaní služby na displeji nasledovné hlásenie: Overené jméno Zadajte používateľské meno, ktoré vám pridelil poskytovateľ informačnej služby. Ulozit Stlačte tlačidlo displeja. Heslo Zadajte heslo, ktoré patrí k používateľskému menu. Ulozit Stlačte tlačidlo displeja. Ak bolo prihlásenie úspešné, zobrazí sa požadovaná informačná služba. Ak prihlásenie úspešné nebolo, na displeji sa zobrazí príslušné hlásenie, Hlásenia pri sťahovaní vyžiadaných informácií, s. 61. Poznámka Pri zadávaní prihlasovacích údajov dbajte na správne písanie veľkých/malých písmen. Všeobecné informácie k písaniu textu nájdete v návode na obsluhu prenosného slúchadla. 62

63 Informačné centrum s telefónom vždy online Obsluha informačného centra Podľa typu požadovanej informačnej služby môžete vykonať nasledujúce akcie: Listovať v rámci informačnej služby Pomocou tlačidla s listujete v rámci informačnej služby nadol, pomocou t nahor (späť). Skočiť späť na predchádzajúcu stranu Stlačte ľavé tlačidlo displeja. Skočiť späť na menu informačného centra Krátko stlačte tlačidlo ukončenia hovoru a. Ak chcete prepnúť do režimu offline : Stlačte a podržte tlačidlo ukončenia hovoru a, prenosné slúchadlo sa vráti späť do pohotovostného stavu. Voľba hyperlinku Hyperlink na ďalšie informácie: Ak stránka obsahuje hyperlink na ďalšie informácie, zobrazí sa symbolom g. Ak sa otvorí stránka s hyperlinkami, prvý hyperlink je podčiarknutý. K hyperlinku, ktorý chcete zvoliť, môžete prejsť ovládacím tlačidlom (s a/alebo t). Hyperlink sa označí (bude podčiarknutý prúžkom). Stlačte pravé tlačidlo displeja Linka a otvorte príslušnú stránku. Hyperlink na telefónne číslo: Ak hyperlink obsahuje telefónne číslo, môžete ho prevziať do lokálneho telefónneho zoznamu alebo naň priamo zavolať (funkcia Click-2-Call). Vyberte hyperlink tlačidlom s a/alebo tlačidlom t. Hyperlink tohto typu spoznáte podľa toho, že sa nad pravým tlačidlom displeja zobrazí Volani. Ak chcete telefónne číslo prevziať do lokálneho telefónneho zoznamu prenosného slúchadla, stlačte tlačidlo displeja Ó. Alebo: Ak chcete na uložené číslo zavolať, stlačte tlačidlo Volani. Ak stlačíte tlačidlo Volani, číslo sa v závislosti od poskytovateľa u vytočí priamo, alebo u sa najprv zobrazí na displeji. Skôr ako číslo vytočíte, musíte ho potvrdiť. Keď stlačíte tlačidlo Ano, číslo sa začne vytáčať. Alebo: Keď stlačíte tlačidlo Ne, zobrazí sa opäť stránka s hyperlinkom. Číslo sa nebude vytáčať. 63

64 Informačné centrum s telefónom vždy online Zadávanie textu Prejdite tlačidlom q do riadka s políčkom, do ktorého chcete zadať text. Kurzor bliká v textovom poli. Zadajte text pomocou tlačidiel prenosného slúchadla. Prejdite k ďalším textovým políčkam, vyplňte ich alebo v prípade potreby nastavte nejakú možnosť (pozrinižšie). Stlačte pravé tlačidlo displeja, ktorým zadávanie ukončíte a údaje sa odošlú. Výber Prejdite pomocou tlačidla qdo riadka, v ktorom chcete realizovať výber. Viackrát stlačte ľavú, príp. pravú časť ovládacieho tlačidla, až kým sa dostanete k položke, ktorú chcete vybrať. Pomocou tlačidla qsa postavte na ďalšie výberové políčka a vyberte ich tak, ako je opísané vyššie. Stlačte ľavé tlačidlo displeja, ktorým výber ukončíte a údaje sa odošlú. Nastavenie možností Pomocou tlačidla q prejdite do riadka s možnosťou. Riadok je označený. Aktivujte, príp. deaktivujte možnosť ovládacím tlačidlom v (stlačením vpravo) alebo ľavým tlačidlom displeja (napr. OK ). Prejdite k ďalším možnostiam alebo textovým políčkam, ktoré chcete upraviť alebo vyplniť. Stlačte ľavé tlačidlo displeja (napr. Poslat ), ktorým zadávanie textu ukončíte a údaje sa odošlú. 64

65 Informačné centrum s telefónom vždy online Zobrazenie informácií z internetu ako šetrič displeja Na displeji prenosného slúchadla v pohotovostnom režime si môžete nastaviť niektorú z informačných služieb informačného centra (napr. predpoveď počasia, správy). Na to musíte napr. na prenosnom slúchadle Gigaset SL610H PRO, C610H, SL78H, SL400H, S79H alebo S810H zapnúť šetrič displeja Informacni sluzby. Textové informácie sa na displeji zobrazia cca 10 sekúnd po návrate prenosného slúchadla do pohotovostného stavu. V závislosti od vybratého informačného súboru sa vpravo na šetriči displeja ponúkne tlačidlo. Ak chcete získať ďalšie informácie, stlačte pravé tlačidlo displeja. Stlačte a podržte tlačidlo ukončenia hovoru a. Telefón sa vráti do pohotovostného stavu. Výber informácií pre šetrič displeja Pre šetrič displeja je prednastavená predpoveď počasia. Toto nastavenie môžete na prenosnom slúchadle zmeniť cez informačné centrum. Vpohotovostnom stave prenosného slúchadla: v É Dalsi funkce Informacni centrum príp. v È Informacni centrum Zobrazí sa menu informačného centra. Vyberte s Sporic displeje a stlačte OK. r Vyberte informačnú službu pre šetrič displeja Informacni sluzby. sr Príp. prejdite do ďalšieho riadka a uskutočnite ďalšie nastavenia pre vybranú informačnú službu. Ulozit Stlačte tlačidlo displeja. 65

66 Použitie sieťového odkazovača Použitie sieťového odkazovača Niektorí poskytovatelia ponúkajú odkazovač v sieti, tzv. sieťový odkazovač. Každý sieťový odkazovač prijíma len hovory, ktoré prichádzajú cez príslušnú linku (pevná sieť alebo číslo VoIP). Na zaznamenanie všetkých volaní by ste si preto mali zriadiť po jednom sieťovom odkazovači pre každé telefónne číslo VoIP. Sieťové odkazovače môžete zapnúť/vypnúť cez prenosné slúchadlo alebo cez webový konfigurátor. Potrebujete na to len telefónne číslo sieťového odkazovača. Zapnutie/vypnutie sieťového odkazovača, zapísanie čísla Na prenosnom slúchadle môžete spravovať sieťové odkazovače, ktoré patria kniektorému z čísel priradených slúchadlu ako spojenia pre príjem. v Ì Zaznamnik Memoboxy Zobrazí sa zoznam spojení, ktoré sú prenosnému slúchadlu priradené ako spojenia pre príjem. Zobrazí sa Sit.zaz.: xxx, pričom xxx bude nahradené príslušným štandardným názvom spojenia (Sit.zaz.: IP1 až Sit. zaznam.: IP6). s Ak je prenosnému slúchadlu priradených viacero spojení pre príjem: Vyberte spojenie a stlačte tlačidlo OK. Upravte viacriadkovú položku: Stav Ak chcete zapnúť sieťový odkazovač, zvoľte možnosť Zap. Ak ho chcete vypnúť, zvoľte možnosť Vyp. Memobox Zobrazí sa číslo aktuálne uložené pre sieťový odkazovač. V prípade potreby zapíšte alebo zmeňte telefónne číslo sieťového odkazovača. U niektorých poskytovateľov VoIP sa telefónne číslo sieťového odkazovača uloží do základňovej stanice už pri sťahovaní všeobecných údajov poskytovateľova VoIP a zobrazí sa v položke Memobox. Stlačte tlačidlo displeja Ulozit. Nastavenie sieťového odkazovača pre rýchlu voľbu Pri rýchlej voľbe si môžete zvoliť sieťový odkazovač priamo. Obsadenie tlačidla 1, zmena obsadenia Nastavenie pre rýchlu voľbu je špecifické pre každé prenosné slúchadlo. Na každom prihlásenom prenosnom slúchadle môžete uložiť na tlačidlo iný odkazovač. Pri dodaní nie je žiaden odkazovač prednastavený pre rýchlu voľbu. Stlačte a podržte tlačidlo. Alebo: v Ì Zaznamnik Nastavit tlac. 1 66

67 Použitie sieťového odkazovača Zobrazí sa zoznam spojení VoIP, ktoré sú prenosnému slúchadlu priradené ako spojenia pre príjem. Zobrazí sa Sit.zaz.: xxx, pričom xxx bude nahradené príslušným štandardným názvom spojenia (Sit.zaz.: IP1 až Sit. zaznam.: IP6). s Vyberte záznam a stlačte tlačidlo Vybrat (Ø =zap). Ak je už pre tento sieťový odkazovač uložené nejaké číslo, ihneď sa aktivuje rýchla voľba. a Stlačte a podržte tlačidlo ukončenia hovoru (návrat do pohotovostného stavu). Ak ešte pre sieťový odkazovač nie je uložené žiadne číslo, budete vyzvaný, aby ste zadali číslo sieťového odkazovača. s Prejdite do riadka Memobox. ~ Zadajte číslo sieťového odkazovača. Ulozit Stlačte tlačidlo displeja. a Stlačte a podržte tlačidlo ukončenia hovoru (návrat do pohotovostného stavu). Rýchla voľba sa aktivuje. Poznámka Pre rýchlu voľbu môžete stanoviť len jeden sieťový odkazovač. Na sieťové odkazovače čísel priradených prenosnému slúchadlu ako spojenia pre príjem však môžete volať aj priamo cez tlačidlo správ ( s. 68). Volanie na sieťový odkazovač cez rýchlu voľbu Stlačte a podržte. Ak máte niektorý sieťový odkazovač nastavený pre rýchlu voľbu, budete spojený priamo stýmto odkazovačom. d Prípadne stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania. Ohlásenie sieťového odkazovača budete počuť hlasno. Zobrazenie nových odkazov na displeji prenosného slúchadla Gigaset vpohotovostnom stave Ak je na sieťovom odkazovači, ktorý je prenosnému slúchadlu priradený cez prijímacie číslo, alebo na lokálnom odkazovači nejaký nový odkaz, zobrazí sa na displeji prenosného slúchadla v pohotovostnom stave symbol à a počet nových odkazov. Tlačidlo správ f bliká. 67

68 Použitie sieťového odkazovača Volanie na sieťový odkazovač cez tlačidlo správ Pod tlačidlom správ f nájdete aktuálny zoznam pre každý sieťový odkazovač, ktorý spĺňa nasledujúce predpoklady: u Príslušné čísla sú prenosnému slúchadlu priradené ako spojenia pre príjem a u telefónne číslo sieťového odkazovača je uložené vtelefóne. Cez zoznam môžete priamo zavolať na sieťové odkazovače avypočuť si ich odkazy. f Stlačte tlačidlo správ. Zobrazí sa nasledujúce (príklad Gigaset SL610H PRO): Zpravy a volani Schranka IP 1: (1) Schranka IP 2: (1) Schranka IP 3: Schranka IP 4: Schranka IP 5: Zpet OK 1 Schranka IP 1:, Schranka IP 2: atď. sú sieťové odkazovače spojení VoIP. IP1, IP2 atď. sú štandardné názvy príslušných spojení VoIP. Zobrazia sa vždy štandardné názvy, nezávisle od toho, aký názov spojenia ste zadali pri konfigurácii. 2 Ak sú na sieťovom odkazovači nejaké nové odkazy, zobrazí sa zápis vzozname tučným písmom. Vzátvorkách za zápisom vzozname je uvedený počet nových odkazov. 3 Ak nie sú k dispozícii žiadne nové odkazy, nezobrazí sa za zápisom v zozname sieťového odkazovača žiadne číslo. Počet odkazov uložených vsieťovom odkazovači sa nezobrazí. Schranka IP 1: / Schranka IP 2: /... / Schranka IP 6: s Vyberte záznam sieťového odkazovača a stlačte OK. Spojíte sa priamo so sieťovým odkazovačom abudete počuť jeho ohlásenie. Prehrávanie odkazov môžete vo všeobecnosti ovládať klávesnicou svojho prenosného slúchadla (číslicové kódy). Dávajte pozor na ohlásenie. Poznámky u Volanie na sieťový odkazovač prebieha automaticky cez príslušné spojenie. Automatická miestna predvoľba, zadefinovaná pre váš telefón, nebude predradená. u Prehrávanie odkazov sieťového odkazovača môžete vo všeobecnosti ovládať klávesnicou svojho telefónu (číslicové kódy). Pre VoIP musíte stanoviť, ako sa majú číslicové kódy transformovať do signálov DTMF a odoslať ( s. 106). Informujte sa usvojho poskytovateľa VoIP, ktorý spôsob prenosu DTMF podporuje. 68

69 ECO DECT ECO DECT Používaním zariadenia Gigaset prispievate k ochrane životného prostredia. Zníženie spotreby elektrickej energie Používaním úsporného sieťového adaptéra spotrebuje telefón menej energie. Zníženie vyžarovania Vyžarovanie sa znižuje automaticky: Čím bližšie sa nachádza prenosné slúchadlo k základňovej stanici, tým je vyžarovanie menšie. Vyžarovanie prenosného slúchadla a základňovej stanice môžete ešte znížiť používaním režimu Rezim Eko: Rezim Eko Znižuje vyžarovanie prenosného slúchadla a základňovej stanice vždy o 80 % bez ohľadu na to, či telefonujete, alebo nie. Používaním režimu Rezim Eko sa dosah znižuje približne o 50 %. Režim Rezim Eko sa teda oplatí využívať najmä vtedy, keď vám postačuje kratší dosah. Vypnutie vyžarovania u Rezim Eko+ Keď si aktivujete režim Rezim Eko+, vyžarovanie (vysielací výkon DECT) základňovej stanice a prenosnej časti sa v pohotovostnom stave vypne. To isté platí aj v prípade viacerých prenosných slúchadiel, ak všetky podporujú režim Rezim Eko+. Rezim Eko / Rezim Eko+ sa dajú zapnúť alebo vypnúť nezávisle od seba a fungujú aj pri prihlásení viacerých prenosných slúchadiel. Rezim Eko / Rezim Eko+ zapnutie/vypnutie: v Ï Nastaveni Rezim Eko Rezim Eko / Rezim Eko+ Zmenit Stlačte tlačidlo displeja ( ³=zap.). To, či je Rezim Eko / Rezim Eko+ zapnutý alebo vypnutý, sa spravidla zobrazí na displeji prihláseného prenosného slúchadla 69

70 ECO DECT Zobrazenia stavu na prenosnom slúchadle Gigaset SL610H PRO Symbol na displeji Ð i Ñ Ò ¼červená Ð biela Ð zelená ¼ biela ¼ zelená Intenzita signálu: dobrá až slabá žiadny signál Rezim Eko deaktivovaný Rezim Eko aktivovaný Rezim Eko+ aktivovaný (zobrazuje sa v pokojovom stave namiesto symbolu intenzity signálu) Rezim Eko Režim a Rezim Eko+ aktivovaný Poznámky u Pri zapnutom režime Rezim Eko+ môžete skontrolovať dostupnosť základne, tak že stlačíte tlačidlo prijatia hovoru c a podržíte ho. Ak je základňová stanica v dosahu, budete počuť voľný tón. u Pri zapnutom režime Rezim Eko+: sa nadviazanie spojenia oneskorí occa 2 sekundy. sa pohotovostný čas prenosného slúchadla skráti približne o 50 %. u Ak prihlásite prenosné slúchadlá, ktoré nepodporujú Rezim Eko+, bude tento režim vzákladňovej stanici a všetkých slúchadlách deaktivovaný. u Pri zapnutom režime Rezim Eko sa znižuje dosah základňovej stanice. u Rezim Eko / Rezim Eko+ apodpora zosilňovača ( s. 85) sa navzájom vylučujú, t.j. keď používate zosilňovač, nemôžete využívať Rezim Eko a Rezim Eko+. 70

71 Pripojenie/používanie ďalších prenosných slúchadiel Pripojenie/používanie ďalších prenosných slúchadiel K základňovej stanici môžete prihlásiť až šesť prenosných slúchadiel a šesť zosilňovačov signálu Gigaset. Každému prihlásenému zariadeniu bude priradené interné číslo (1 6) a interné meno (INT 1 INT 6). Priradené čísla a mená môžete zmeniť. Ak prihlásite siedme prenosné slúchadlo, posledné prihlásené sa automaticky odhlási. Aby ste mohli aj na novom prenosnom slúchadle využívať online telefónne zoznamy, prenesie základňová stanica pri prihlásení prenosného slúchadla Gigaset záznamy pre nasledujúce online telefónne zoznamy do lokálneho telefónneho zoznamu slúchadla. Predpoklad: Prenosné slúchadlo môže odosielať a prijímať záznamy telefónneho zoznamu (pozri návod na obsluhu prenosného slúchadla). u Aktuálne nastavený online telefónny zoznam ( s. 108) so špecifickým názvom podľa poskytovateľa. u Aktuálne nastavený zoznam odvetví ( s. 108) so špecifickým názvom podľa poskytovateľa. u Aktuálne nastavený súkromný telefónny zoznam s názvom Prv.NetDir. Pri úspešnom prihlásení sa preto zobrazí krátke hlásenie Prenos dat x Bylo prijato zaznamu. Prihlásenie prenosných slúchadiel Na základňovú stanicu môžete prihlásiť až 6 prenosných slúchadiel. Manuálne prihlásenie prenosného slúchadla musíte uskutočniť na prenosnom slúchadle (1) a základňovej stanici (2). Po úspešnom prihlásení sa prenosné slúchadlo prepne do pohotovostného stavu. Na displeji sa zobrazí interné číslo prenosného slúchadla, napr.int 1. Ak nie, postup zopakujte. Prenosné slúchadlá Gigaset a slúchadlá iných zariadení s podporou funkcie GAP prihlásite nasledovne: 1) Na prenosnom slúchadle Prihlasovanie prenosného slúchadla začnite podľa príslušného návodu na obsluhu. Napríklad na prenosnom slúchadle Gigaset SL610H PRO: Prenosné slúchadlo nie je prihlásené k žiadnej základňovej stanici: Prihlasit Stlačte tlačidlo displeja. Prenosné slúchadlo je už prihlásené k nejakej základňovej stanici. v Ï Nastaveni Prihlaseni Prihlasit pren.cast Ak je prenosné slúchadlo prihlásené už k štyrom základňovým staniciam: s Zvoľte si základňovú stanicu, napr. Zakladna 3 a stlačte tlačidlo OK. ~ Ak je potrebné, zadajte systémový PIN kód základňovej stanice a stlačte tlačidlo OK. Na displeji sa zobrazí informácia, že sa vyhľadáva základňa pripravená na prihlásenie. 71

72 Pripojenie/používanie ďalších prenosných slúchadiel 2) Na základňovej stanici Počas 60 sek. stlačte prihlasovacie/vyhľadávacie tlačidlo na základňovej stanici dlhšie (cca. 3 sek.) ( s. 3). Poznámka Hneď po prihlásení sú prenosnému slúchadlu priradené všetky čísla základňovej stanice ako spojenia na príjem. Prvé nakonfigurované spojenie VoIP bude prenosnému slúchadlu priradené ako spojenie na odosielanie. Toto priradenie môžete zmeniť s. 83. Priradenie interného čísla Základňová stanica priradí prenosnému slúchadlu najnižšie voľné interné číslo (možné čísla: 1 6). Interné číslo sa zobrazí na displeji prenosného telefónu, napr.int 2. Znamená to, že prenosnému slúchadlu bolo pridelené interné číslo 2. Odhlásenie prenosných slúchadiel v Ï Nastaveni Prihlaseni Odhlasit pren.cast s Vyberte interného účastníka, ktorý sa má odhlásiť a stlačte tlačidlo OK. (Prenosné slúchadlo, ktoré práve obsluhujete, je označené <.) ~ Ak systémový PIN nie je 0000: Zadajte aktuálny systémový PIN kód a stlačte tlačidlo OK. Ano Stlačte tlačidlo displeja. Vyhľadávanie prenosného slúchadla, zisťovanie IP-adresy telefónu ( Paging ) Prenosné slúchadlo môžete vyhľadávať pomocou základňovej stanice. Stlačte prihlasovacie/vyhľadávacie tlačidlo na základňovej stanici krátko ( s. 3). Všetky prenosné slúchadlá súčasne zvonia ( paging ), aj keď sú vyzváňacie tóny vypnuté. Na displeji prenosných slúchadiel sa zobrazí aktuálna (lokálna) IP-adresa základňovej stanice. (napr.na Gigaset SL610H PRO). ØåÚ Paging IP: VyzvVyp 72

73 Pripojenie/používanie ďalších prenosných slúchadiel Ukončenie vyhľadávania Na základňovej stanici stlačte ( s. 3) krátko tlačidlo prihlasovania/vyhľadávania slúchadla. Alebo: Stlačte na prenosnom slúchadle tlačidlo prijatia hovoru c. Alebo: Stlačte na prenosnom slúchadle tlačidlo displeja VyzvVyp. Alebo: Nestláčajte žiadne tlačidlo na základňovej stanici ani na prenosnom slúchadle: Po cca 30 sekundách sa vyhľadávacie volanie automaticky ukončí. Poznámka u Prichádzajúci externý hovor vyhľadávanie nepreruší. u Ak už medzi prenosnými slúchadlami existujú aspoň dve interné spojenia, vyhľadávanie slúchadla nie je možné. u Vyhľadávacie volanie je akusticky signalizované aj na prenosných slúchadlách, na ktorých je trvalo vypnutý vyzváňací tón. Interné volanie Interné hovory s inými prenosnými slúchadlami prihlásenými na tej istej základňovej stanici sú bezplatné. Volanie na vybrané prenosné slúchadlo u Začnite interný hovor. ~ Zadajte číslo prenosného slúchadla. Alebo: u s c Začnite interný hovor. Zvoľte prenosné slúchadlo. Stlačte tlačidlo prijatia hovoru. Ak budete počuť obsadzovací tón, príčiny sú nasledovné: u už existujú dve interné spojenia, u volané prenosné slúchadlo nie je k dispozícii (je vypnuté, alebo je mimo dosahu signálu), u interný hovor nebol zdvihnutý do 3 minút. 73

74 Pripojenie/používanie ďalších prenosných slúchadiel Volanie na všetky prenosné slúchadlá ( hromadné volanie ) u Krátko stlačte a spustite interný hovor. * Stlačte tlačidlo s hviezdičkou alebo u Krátko stlačte a spustite interný hovor. Volat vsem Vyberte a c Stlačte tlačidlo prijatia hovoru. alebo u Dlho stlačte. Budú volané všetky prenosné slúchadlá. Ukončenie hovoru a Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru. Presmerovanie hovoru na iné slúchadlo Externý hovor môžete presmerovať (prepojiť) na iné prenosné slúchadlo. Vediete externý hovor: u Otvorenie zoznamu prenosných slúchadiel. Externý účastník počuje vyčkávaciu melódiu, ak je zapnutá ( s. 80). s Zvoľte prenosné slúchadlo alebo možnosť Volat vsem a stlačte tlačidlo OK. Ak sa prihlási interný účastník: Ohláste prípadný externý hovor. a Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru. Externý hovor bude presmerovaný na iné prenosné slúchadlo. Ak sa interný účastník nehlási alebo má obsadené, stlačte tlačidlo displeja Ukoncit a vrátite sa k externému hovoru. Pri presmerovaní hovoru môžete stlačiť tlačidlo ukončenia hovoru a aj pred tým, ako interný účastník zdvihne. Ak sa potom interný účastník nehlási alebo má obsadené, hovor sa automaticky vráti späť k vám. 74

75 Pripojenie/používanie ďalších prenosných slúchadiel Interné spätné spojenie / konferencia Telefonujete s externým účastníkom asúčasne môžete zavolať niektorému internému účastníkovi, aby ste sa poradili alebo viedli konferenčný hovor medzi všetkými 3 účastníkmi. Vediete externý hovor: u Otvorenie zoznamu prenosných slúchadiel. Externý účastník počuje vyčkávaciu melódiu, ak je zapnutá ( s. 80). s Zvoľte prenosné slúchadlo a stlačte tlačidlo OK. Ste spojený s interným účastníkom. Buď: Moznosti Ukoncit aktivni Ste znovu spojený s externým účastníkom. alebo: Konference Stlačte tlačidlo displeja. Všetci traja účastníci budú navzájom prepojení. Ak sa interný účastník nehlási: Stlačte tlačidlo Ukoncit a vrátite sa kexternému volajúcemu. Ukončenie konferenčného hovoru a Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru. Ak niektorý interný účastník stlačí tlačidlo ukončenia hovoru a, zostáva zachované spojenie medzi ďalším prenosným slúchadlom a externým účastníkom. Externý čakajúci hovor počas interného hovoru Ak počas interného hovoru dostanete externé volanie, budete počuť tón zaklopania (krátky tón). Pri sprostredkovaní čísla volajúceho sa na displeji zobrazí číslo príp. meno volajúceho. Máte nasledujúce možnosti: Odmietnutie externého volania Odmitn. Stlačte tlačidlo displeja. Tón ohlásenia čakajúceho hovoru sa vypne. Zostanete spojený s interným účastníkom. Externý volajúci bude počuť obsadzovací tón. Prijatie externého hovoru / podržanie interného účastníka na linke Prijmout Stlačte tlačidlo displeja. Ste spojený s externým účastníkom. Interný hovor bude podržaný. Máte nasledujúce možnosti: u Prepínanie medzi obomi účastníkmi: Pomocou tlačidla q môžete prepínať medzi účastníkmi (prepínanie medzi hovormi). u Telefonovanie sobomi účastníkmi súčasne: Stlačením tlačidla displeja Konfer. nadviažete konferenčný hovor. Tlačidlom Uk. konf. sa vrátite kprepínaniu. 75

76 Pripojenie/používanie ďalších prenosných slúchadiel Prerušenie interného hovoru a Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru. Externý hovor sa zobrazí ako prichádzajúci hovor. Môžete ho prijať ( s. 38). Interný čakajúci hovor počas interného/externého hovoru Ak sa interný účastník pokúša zavolať počas externého alebo interného rozhovoru, toto volanie sa zobrazí na displeji (interný čakajúci hovor). Nemôžete ho však prijať ani odmietnuť. Stlačte ľubovoľné tlačidlo, zobrazenie zmizne z displeja. Aby ste mohli prijať čakajúci hovor, musíte ukončiť prebiehajúci hovor. Interný hovor bude potom signalizovaný ako zvyčajne. Môžete ho prijať. Zmena mena interného účastníka Pri prihlasovaní sa účastníkom automaticky prideľujú mená INT 1, INT 2 atď. Môžete ich zmeniť. Meno môže byť maximálne desaťmiestne. Zmenené meno sa zobrazí v zozname každého prenosného slúchadla. u Otvorte zoznam prenosných slúchadiel. Vlastné prenosné slúchadlo je označené f. s Zvoľte prenosné slúchadlo. Moznosti Otvorte menu. Prejmenovat ~ Zadajte názov. Ulozit Stlačte tlačidlo displeja. Zmena interného čísla interného účastníka Prenosnému slúchadlu je pri prihlásení automaticky pridelené najnižšie voľné číslo 1 6. Ak sú všetky čísla obsadené, číslo 6 sa prepíše, ak sa slúchadlo nachádza v pohotovostnom režime. Môžete zmeniť interné čísla všetkých prihlásených prenosných slúchadiel (1 6). u Otvorte zoznam prenosných slúchadiel. Vlastné prenosné slúchadlo je označené f. Moznosti Otvorte menu. Prir. pren. cast c. Zvoľte a stlačte OK. q Vyberte prenosné slúchadlo. r / ~ Vyberte alebo zadajte interné číslo. qr Prípadne prejdite na ďalšie prenosné slúchadlo a vyberte číslo atď. Ulozit Stlačením tlačidla displeja uložte zadanie. Ak ste zadali niektoré číslo dvakrát, ozve sa chybový tón. Proces opakujte s ďalším voľným číslom. 76

77 Nastavenie systému Nastavenie systému Telefón Gigaset je prednastavený. Nastavenia môžete zmeniť cez menu prihláseného prenosného slúchadla Gigaset, napr.gigaset SL610H PRO, C610H, SL78H, SL400H, S79H alebo S810H. V nasledujúcom opise budeme používať exemplárne prenosné slúchadlo Gigaset SL610H PRO. Niektoré nastavenia môžete uskutočniť aj cez webový konfigurátor telefónu ( s. 89). Nastavenie dátumu a času Dátum a čas sú potrebné na to, aby sa napr. pri prichádzajúcich hovoroch zobrazil správny čas. Existujú dve možnosti ako nastaviť dátum a čas: u Základňová stanica telefónu preberá dátum a čas z časového servera na internete, za predpokladu, že je spojená s internetom a je zapnutá synchronizácia s časovým serverom (stav pri dodaní; s. 108). u Dátum a čas môžete nastaviť aj manuálne cez menu niektorého z prihlásených prenosných slúchadiel. Základňová stanica preberie aktuálny čas a prenesie ho na všetky prihlásené prenosné slúchadlá. Nastavenie dátumu a času na prenosnom slúchadle Ak dátum ačas ešte nie sú vtelefóne nastavené, zobrazí sa tlačidlo displeja Cas. Cas Stlačte tlačidlo displeja. Alebo: v Ï Nastaveni Datum/Cas Upravte viacriadkovú položku: Datum: Zadajte na klávesnici deň, mesiac a rok v8-miestnom formáte, napr. 4Q2Q pre dátum Cas: Zadajte na klávesnici hodiny a minúty v 4-miestnom formáte, napr.qm5 pre 07:15 hod. Stlačením tlačidla displeja Ulozit uložíte zadanie. 77

78 Nastavenie systému Rýchly prístup k funkciám Predpoklad: Používané prenosné slúchadlo podporuje individuálne obsadenie tlačidiel displeja v pohotovostnom stave. Stlačte a podržte ľavé alebo pravé tlačidlo displeja. Otvorí sa zoznam možných obsadení tlačidiel. Zvoľte funkciu a stlačte tlačidlo OK. K funkciám, ktoré ponúka prenosné slúchadlo, máte ešte na výber nasledovné základné funkcie na obsadenie tlačidiel displeja: Otvorí ové podmenu na príjem ačítanie oznámení o och ( s. 57): v ËZpravy Dalsi funkce... Vyberte a stlačte OK, potom máte na výber ešte tieto základné funkcie: Odeslat pripojeni Obsadenie tlačidla alternatívnym spojením na odosielanie. Zo zoznamu spojení vyberte jedno spojenie ako (ďalšie) spojenie na odosielanie pre prenosné slúchadlo a stlačte tlačidlo OK. Toto tlačidlo displeja stlačte vtedy, ak sa má pre nasledujúci hovor (dočasne) použiť alternatívne spojenie na odosielanie (namiesto spojenia na odosielanie prenosného slúchadla). Vyber linky Obsadenie tlačidla zoznamom spojení telefónu. Pri každom volaní si vyberte zo zoznamu spojenie na odosielanie ( s. 36). Seznamy volani Obsadenie tlačidla ponukou zoznamu hovorov. v Ê Seznamy volani Potlacit cislo Blokovanie sprostredkovania telefónneho čísla pri nasledujúcom hovore ( s. 45). Presmer. volani Obsadenie tlačidla ponukou nastavovania aaktivovania/deaktivovania presmerovania hovoru ( s. 43): Predpoklad: Poskytovateľ podporuje presmerovanie. v Ç Vyber sluzeb Presmer. volani Otvorenie ového podmenu na príjem a čítanie oznámení o och ( s. 57): v ËZpravy 78

79 Nastavenie systému Informacni centrum Spustenie informačného centra, otvorenie zoznamu dostupných informačných služieb online pripojenie ( s. 61). v Dalsi funkce Informacni centrum V najspodnejšom riadku displeja nad tlačidlom displeja sa zobrazí zvolená funkcia (príp. skratka). Funkciu spustíte stlačením tlačidla. Spustenie funkcie Vpohotovostnom stave prenosnej časti: Krátko stlačte tlačidlo displeja. Otvorí sa podmenu, vykoná sa funkcia. Ochrana telefónu pred neoprávneným prístupom Systémové nastavenia telefónu zabezpečte systémovým PIN, ktorý poznáte len vy. Systémový PIN musíte zadať o. i. pri prihlásení a odhlásení prenosného slúchadla, pri zmene nastavení lokálnej siete, pri aktualizácii firmvéru alebo pri obnovení pôvodných nastavení. Zmena systémového kódu PIN Nastavený 4-miestny systémový PIN telefónu (stav pri dodaní: 0000) môžete zmeniť na 4-miestny PIN, ktorý poznáte len vy. v Ï Nastaveni System PIN systemu ~ Ak aktuálny systémový PIN nie je 0000: Zadajte aktuálny systémový PIN a stlačte OK. ~ Zadajte nový systémový PIN. OK Stlačte tlačidlo displeja. 79

80 Nastavenie systému Nastavenie vlastného čísla predvoľby Na prenos telefónnych čísel (napr. formou vizitiek vcard) je potrebné, aby ste mali v telefóne uložené číslo vašej predvoľby (smerové číslo štátu a miestna predvoľba). Niektoré z týchto čísel sú už vopred nastavené. v Ï Nastaveni Telefonie Mistni predvolby Skontrolujte, či je (pred)nastavené číslo predvoľby správne. Upravte viacriadkovú položku: q Vybrať/zmeniť zadávacie pole. r Pohyb v rámci zadávacieho poľa. V prípade potreby vymažte číslo: Stlačte tlačidlo displeja. ~ Zadajte číslo. Ulozit Stlačte tlačidlo displeja. Príklad: Mistni predvolby Mezin. predvolba: Mistni predvolba: 0 - [ ] Û Ulozit Zapnutie/vypnutie vyčkávacej melódie v Ï Nastaveni Nastaveni zvuku Melodie pri cek. Na zapnutie a vypnutie vyčkávacej melódie stlačte tlačidlo Zmenit (³= zapnuté). Nastavenie IP adresy základňovej stanice v sieti LAN Predpoklad: Základňová stanica je spojená so smerovačom alebo s počítačom ( s. 10). Aby LAN rozpoznala telefón, potrebuje IP adresu. IP-adresa môže byť telefónu pridelená automaticky (smerovačom) alebo manuálne. u Pri dynamickom prideľovaní server DHCP smerovača pridelí IP-adresu telefónu automaticky. IP adresa sa môže meniť podľa nastavenia smerovača. u Pri manuálnom/statickom prideľovaní priradíte telefónu pevnú IP adresu vy. Môže to byť potrebné v závislosti od nastavenia siete (napr.keď telefón spojíte priamo s počítačom). 80

81 Nastavenie systému Poznámka Na dynamické pridelenie IP-adresy musí byť na smerovači aktivovaný server DHCP. Prečítajte si k tomu návod na obsluhu smerovača. v Ï Nastaveni System Mistni sit ~ Ak systémový PIN nie je 0000: Zadajte systémový PIN a stlačte tlačidlo OK. Upravte viacriadkovú položku: Typ IP adresy Vyberte Staticka alebo Dynamicka Pri Typ IP adresy Dynamicka: Nasledovné políčka zobrazujú aktuálne nastavenia, ktoré telefón prebral zo smerovača. Tieto nastavenia sa nedajú zmeniť. Pri Typ IP adresy Staticka: V nasledovných políčkach musíte manuálne zadať IP adresu a masku podsiete telefónu, ako aj štandardnú bránu aserver DNS. Pri Typ IP adresy Staticka: IP adresa Zadajte IP-adresu, ktorá má byť pridelená telefónu (prepísať aktuálne nastavenie). Prednastavená je Informácie o IP-adrese nájdete vslovníku pojmov ( s. 129). Maska podsite Zadajte masku podsiete, ktorá má byť pridelená telefónu (prepísať aktuálne nastavenie). Prednastavená je Informácie o maske podsiete nájdete vslovníku pojmov ( s. 130). DNS server Zadajte IP adresu uprednostňovaného DNS servera. DNS server (Domain Name System, s. 126) mení pri vytváraní spojenia symbolický názov servera (názov DNS) na verejnú IP-adresu servera. Tu môžete zadať IP-adresu svojho smerovača. Smerovač postupuje ďalej dopyty na adresu telefónu na svoj DNS server. Prednastavená je adresa Vychozi brana Zadajte IP-adresu štandardnej brány ( s. 125), cez ktorú je lokálna sieť napojená na internet. To je vo všeobecnosti lokálna (súkromná) IP-adresa vášho smerovača (napr ). Telefón potrebuje túto informáciu, aby mal prístup na internet. Prednastavená je adresa Nastavenia uložíte stlačením Ulozit. Poznámka Nastavenia pre lokálnu sieť môžete vykonať aj cez webový konfigurátor ( s. 99). 81

82 Nastavenie systému Konfigurácia spojení VoIP Na telefóne si môžete nakonfigurovať až šesť spojení VoIP, t.j. môžete mu priradiť až šesť telefónnych čísel VoIP. Na každé spojenie si musíte zriadiť IP-účet (VoIP účet) u niektorého z poskytovateľov VoIP. Prístupové údaje k tomuto IP-účtu si musíte uložiť v telefóne. Pomôže vám pri tom asistent VoIP. Spustenie asistenta VoIP: v Ï Nastaveni Telefonie Asistent VoIP Na displeji uvidíte nasledujúce zobrazenie: Asistent IP? Chcete spustit asistenta pro instalaci IP? Ne Ano Ďalší chod asistenta VoIP je opísaný na s. 18. Počas chodu asistenta VoIP môžete nakonfigurovať/prekonfigurovať jedno spojenie VoIP (IP-účet). Ak chcete nakonfigurovať/prekonfigurovať ďalšie spojenie VoIP, znova spustite asistenta VoIP. Poznámka Spojenia VoIP môžete konfigurovať a spravovať aj cez webový konfigurátor ( s. 101). Automatická aktualizácia nastavení poskytovateľa VoIP Po prvom stiahnutí nastavení poskytovateľa VoIP telefón denne skontroluje, či na konfiguračnom serveri na internete nie je kdispozícii novšia verzia súboru vášho poskytovateľa VoIP. Nastavenia VoIP boli nahraté cez automatickú konfiguráciu Ak sú k dispozícii nové konfiguračné údaje, nahrajú sa automaticky bez hlásenia do telefónu. 82

83 Manuálna konfigurácia VoIP s asistentom VoIP Nastavenie systému Ak sú k dispozícii nové údaje od poskytovateľa, zobrazí sa na displeji prenosného slúchadla v pohotovostnom stave hlásenie Novy profil k dispozici. Ano Na potvrdenie zadania stlačte tlačidlo displeja. ~ Zadajte systémový PIN a stlačte OK. Nové údaje poskytovateľa VoIP sa stiahnu a uložia dovášho telefónu. Ak na zadanie odpoviete Ne, telefón sa prepne do pohotovostného stavu. Telefón vás už potom neupozorní na tento nový profil. Hlásenie sa zobrazí znovu až vtedy, keď bude kdispozícii novšia verzia údajov poskytovateľa. Aktualizácia profilu sa spustí len vtedy, ak sa v tomto čase nevykonáva žiadna iná aktualizácia profilu alebo firmvéru. Priradenie spojení na odosielanie a príjem interným účastníkom Ak ste pre telefónny systém nakonfigurovali viac spojení, každému internému účastníkovi môžete: u priradiť spojenie na odosielanie, alebo ho môžete nechať vybrať spojenie pri každom externom hovore (výber linky). u priradiť jedno alebo viac spojení na príjem. Na zariadení budú potom signalizované len hovory, prichádzajúce na jedno z priradených spojení. Priradenie spojenia na odosielanie Predpoklad: V telefóne ste nakonfigurovali aspoň jedno spojenie VoIP. v Ï Nastaveni Telefonie Odeslani pripojeni Zobrazí sa zoznam prenosných slúchadiel. q Vyberte prenosné slúchadlo, ku ktorému má byť priradené nové spojenie na odosielanie a stlačte tlačidlo displeja OK. r Vyber u kazd.v. alebo vyberte jedno spojenie ako spojenie na odosielanie. Zobrazia sa všetky nakonfigurované spojenia s menami, ktoré ste nastavili. Ulozit Zmeny uložíte stlačením tlačidla displeja. Vyber u kazd.v. sa ponúkne len vtedy, keď je nakonfigurované viac ako jedno spojenie. Ak zvolíte Vyber u kazd.v., môžete pri každom rozhovore vybrať spojenie, cez ktoré sa má uskutočniť hovor. Poznámka Ak sa zruší alebo deaktivuje spojenie na odosielanie prenosného slúchadla, priradí sa mu ako spojenie na odosielanie prvé nakonfigurované spojenie VoIP. 83

84 Nastavenie systému Priradenie spojení na príjem Predpoklad: Pre telefón je nakonfigurovaných viac spojení. v Ï Nastaveni Telefonie Prijem pripojeni Zobrazí sa zoznam interných účastníkov (prenosných slúchadiel). q Vyberte interného účastníka, pre ktorého sa má zmeniť priradenie spojení na príjem a stlačte tlačidlo displeja OK. Otvorí sa zoznam všetkých nakonfigurovaných spojení. Pri každom spojení môžete zvoliť možnosť Ano alebo Ne. r Ano Zvoľte ak má byť príslušné spojenie interného účastníka spojením na príjem. Zvoľte Ne ak nemá byť spojením na príjem. s Prejdite na ďalšie spojenie. Tieto dva kroky zopakujte pri každom spojení. Na uloženie zmien stlačte tlačidlo displeja Ulozit. Poznámky u Ak sa nakonfiguruje nové spojenie, priradí sa všetkým interným účastníkom a Zaznamnik 1 ako spojenie na príjem. u Ak spojenie nie je priradené žiadnemu internému účastníkovi ako spojenie na príjem, nebudú hovory na tomto spojení signalizované. Aktualizácia firmvéru telefónu Predpoklad: Telefón je spojený s internetom (t.j., je pripojený na smerovač, s. 12). V prípade potreby môžete aktualizovať firmvér telefónu. Štandardne sa aktualizácia firmvéru sťahuje priamo zinternetu. Príslušná webová stránka je prednastavená v telefóne. Predpoklad: Telefón je v pohotovostnom stave,tj. u Netelefonuje sa. u Medzi prihlásenými prenosnými slúchadlami neprebieha žiadne interné spojenie. u Žiadne prenosné slúchadlo nemá otvorené menu základňovej stanice. Manuálne spustenie aktualizácie firmvéru v Ï Nastaveni System Aktualiz. firmware Zvoľte a stlačte OK. ~ Zadajte systémový PIN a stlačte OK. Telefón vytvorí spojenie s internetom. Ano Na spustenie aktualizácie firmvéru stlačte tlačidlo displeja. 84

85 Nastavenie systému Poznámky u Aktualizácia firmvéru môže v závislosti od kvality pripojenia DSL trvať až 6 minút. u Pri aktualizácii z internetu sa skontroluje, či nie je k dispozícii novšia verzia firmvéru. Ak nie, proces bude prerušený a objaví sa príslušné hlásenie. Podpora zosilňovača signálu So zosilňovačom môžete zväčšiť dosah a intenzitu signálu telefónu. Na to je potrebné aktivovať prevádzku zosilňovača signálu. Počas tohto procesu sa prerušia hovory, ktoré práve prebiehajú na telefóne. Predpoklad: Režim Eko(+) je vypnutý. v Ï Nastaveni System Rezim Repeater Zmenit Ano Na zapnutie alebo vypnutie prevádzky zosilňovača stlačte tlačidlo (³= zapnutý). Na potvrdenie zadania stlačte tlačidlo displeja. Poznámky u Podpora zosilňovača a Rezim Eko/Rezim Eko+ ( s. 69) sa navzájom vylučujú, t. j. nedajú sa využívať obidve funkcie súčasne. u Šifrovaný prenos nastavený od výroby bude pri aktivovaní prevádzky zosilňovača deaktivovaný. Reštartovanie základňovej stanice Vpohotovostnom stave prenosnej časti: v Ï Nastaveni System Restart základny Firmvér základňovej stanice sa vypne a reštartuje. Tento proces trvá približne 20 sekúnd. 85

86 Nastavenie systému Vynulovanie základňovej stanice do pôvodného stavu Individuálne nastavenia budú vynulované. Vynulovanie základňovej stanice cez menu Pri vynulovaní u zostanú prenosné slúchadlá prihlásené, u systémový PIN sa nevynuluje. Do pôvodného stavu sa vynulujú nasledujúce nastavenia (nastavenia označené *) uskutočnite cez webový konfigurátor): u uložené spojenia VoIP (budú vymazané) u priradenie spojení na príjem a odosielanie u nastavenia zvuku pre spojenia VoIP *) u nastavenia DTMF *) u vlastná predvoľba u nastavenia lokálnej siete u názvy prenosných slúchadiel u Rezim Eko a Rezim Eko+ budú vypnuté u nastavenia na pripojenie na telefónne zariadenia u obsadenia tlačidiel číslic a displeja ako aj tlačidla u nastavenia služieb siete: presmerovania hovorov Zoznamy hovorov budú vymazané v Ï Nastaveni System Obn. nast. zakl. ~ Zadajte systémový PIN a stlačte OK. Ano Stlačte tlačidlo displeja. Po obnovení nastavení sa základňová stanica reštartuje. Reštart trvá približne 10 sekúnd. Spustí sa asistent inštalácie ( s. 16). 86

87 Nastavenie systému Vynulovanie základňovej stanice tlačidlom na základňovej stanici Tak ako pri vynulovaní základňovej stanice cez menu, vynulujú sa všetky individuálne nastavenia. Nakoniec sa systémový PIN prestaví na 0000 a všetky prihlásené prenosné slúchadlá mimo rozsahu dodávky budú odhlásené. Poznámka Ako po vynulovaní znovu prihlásite prenosné slúchadlá, s. 71. Odpojte káble základňovej stanice od smerovača ( s. 12). Vytiahnite sieťový napájač základňovej stanice zo zásuvky ( s. 11). Tlačidlo prihlasovania/vyhľadávania slúchadla ( s. 3) stlačte a podržte. Pri PoE (Power over Ethernet): Spojte základňovú stanicu opäť so smerovačom. Bez PoE: Sieťový napájač opäť zastrčte do zásuvky. Tlačidlo prihlasovania/vyhľadávania slúchadla ďalej držte stlačené (min. 20 sekúnd). Pustite tlačidlo. Základňová stanica sa vynuluje. Zistenie adresy MAC základňovej stanice V závislosti od nastavenia siete sa môže stať, že budete musieť adresu MAC základňovej stanice zapísať napr.do prístupového zoznamu smerovača. Adresu MAC môžete zistiť na prenosnom slúchadle. V pohotovostnom režime: v Otvorte menu. *#Q5# 2 Q Stlačte za sebou tlačidlá v uvedenom poradí. Zobrazí sa adresa MAC. Zpet Návrat do pohotovostného stavu. 87

88 Pripojenie telefónu k telefónnemu zariadeniu Pripojenie telefónu k telefónnemu zariadeniu Nasledujúce nastavenia sú potrebné len vtedy, keď si to vyžaduje vaše telefónne zariadenie, pozri návod na obsluhu telefónneho zariadenia. Uloženie predvoľby (miestna predvoľba / AKZ) V prípade potreby budete musieť pri externých hovoroch zadať pred vlastné telefónne číslo aj predvoľbu (AKZ= miestna predvoľba, napr. 0 ) Predpoklad: Pri externých hovoroch musíte na svojom telefónnom zariadení zadať pred vlastné telefónne číslo aj predvoľbu, napr v Ï Nastaveni Telefonie Kod KPVS Upravte viacriadkovú položku: Pristup k externi lince IP pomoci: Zadajte prípadne zmeňte max. 3-miestne číslo predvoľby. Pro: Zadefinujte, kedy má byť pri volaní cez VoIP zadané číslo predvoľby: Seznamy volani Pri voľbe zo zoznamu neprijatých hovorov, prijatých hovorov, alebo zoznamu na odkazovači Vsechna volani Pri všetkých číslach vytáčaných z prenosného slúchadla. Vyp. Pri voľbe cez VoIP sa nezadáva žiadna predvoľba. Ulozit Stlačte tlačidlo displeja. 88

89 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Webový konfigurátor telefónu Gigaset vám umožní vykonať nastavenia telefónu pohodlne v počítači. u Nastavenia, ktoré sa dajú uskutočniť cez prihlásené prenosné slúchadlo Gigaset ako napr.konfigurácia spojení VoIP, aktualizácie firmvéru alebo spustenie režimu Eko, môžete vykonať aj cez webový prehliadač svojho počítača. u Môžete vykonať dodatočné nastavenia, ktoré sa nedajú nastaviť cez prenosné slúchadlo, napr.vytvorenie zvláštnych predpokladov na pripojenie telefónu do firemnej siete alebo ovplyvnenie kvality hovoru cez spojenia VoIP. u Na základňovej stanici môžete uložiť údaje, ktoré sú potrebné na prístup k niektorým službám na internete. K týmto službám patrí prístup k verejným a súkromným online telefónnym zoznamom, k doručovaciemu serveru vášho ového účtu ako aj synchronizácia dátumu a času s časovým serverom. u Môžete si uložiť konfiguračné údaje svojho telefónu do súborov v počítači a v prípade chyby ich znova nahrať do telefónu. u Môžete spravovať telefónne zoznamy/adresáre prihlásených prenosných slúchadiel Gigaset (uložiť ich v počítači, porovnávať ich medzi sebou alebo s adresárom v počítači) V nasledujúcej časti nájdete zoznam funkcií webového konfigurátora a navigačné cesty k stránkam webového konfigurátora, kde sú tieto funkcie k dispozícii. Detailný opis webových stránok a potrebných údajov nájdete v online Pomocníkovi webového konfigurátora ( s. 95). Spojenie počítača s webovým konfigurátorom telefónu Predpoklady: u Na počítači je nainštalovaný štandardný webový prehliadač, napr.internet Explorer od verzie 7.0 alebo Firefox od verzie 4.0 alebo Apple Safari od verzie 5.0. u Telefón a počítač sú priamo spojené cez smerovač. Nastavenia existujúcej brány firewall povoľujú komunikáciu medzi počítačom a telefónom. Poznámky u V závislosti od poskytovateľa VoIP sa môže stať, že nebudete môcť zmeniť jednotlivé nastavenia na webovom konfigurátore. u Kým vykonávate na webovom konfigurátore nastavenia, telefón nie je blokovaný. S vašim telefónom môžete paralelne telefonovať a meniť nastavenia. u Kým ste spojení s webovým konfigurátorom, je webový konfigurátor pre ostatných používateľov zablokovaný. Nie je možný viacnásobný prístup v rovnakom čase. 89

90 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Vytvorenie spojenia cez IP adresu telefónu Zistite aktuálnu IP adresu telefónu cez niektoré z prihlásených prenosných slúchadiel: Na displeji prenosného slúchadla sa zobrazí aktuálna IP adresa telefónu, keď krátko stlačíte prihlasovacie/vyhľadávacie tlačidlo na základňovej stanici. IP adresa telefónu sa môže zmeniť, ak máte aktivované dynamické prideľovanie IP adresy ( s. 80). Upozornenie Ak niektorá zo štyroch častí IP adresy obsahuje na začiatku nuly (napr.002), nesmiete tieto nuly zadávať do adresového políčka webového prehliadača. Webový prehliadač by nemohol nadviazať spojenie swebovým konfigurátorom. Príklad: Na telefóne sa zobrazí IP adresa Do adresového políčka by ste mali zadať Spustite webový prehliadač na počítači. Zadajte do adresového políčka webového prehliadača a aktuálnu IP adresu telefónu (príklad: Stlačte enter. Nadviaže sa spojenie s webovým konfigurátorom telefónu. Poznámka Spojenie medzi počítačom a webovým konfigurátorom je lokálne (spojenie LAN). Cez internet prebehne len vytvorenie spojenia. 90

91 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Prihlásenie/odhlásenie na/zwebového konfigurátora Predpoklad: Počítač a telefón sú pripojené na internet. Prihlásenie, nastavenie jazyka rozhrania Po úspešnom nadviazaní spojenia sa vo webovom prehliadači zobrazí webová stránka Login. Obrázok 1 Úvodná stránka Môžete si vybrať jazyk, v ktorom sa majú zobrazovať položky menu a dialógové okná webového konfigurátora. V hornom poli webovej stránky sa zobrazuje aktuálne nastavený jazyk. Prípadne kliknite na V, čím sa otvorí zoznam jazykov, ktoré sú k dispozícii. Vyberte jazyk. Webová stránka sa obnoví vo vybranom jazyku. Môže to chvíľu trvať. Poznámka Webové stránky webového konfigurátora vo zvolenom jazyku sa stiahnu z konfiguračného servera do základňovej stanice. Preto môžete meniť jazyk len vtedy, keď je zariadenie pripojené na internet. V dolnom poli webovej stránky zadajte systémový PIN svojho telefónu (stav pri dodaní: 0000), aby ste získali prístup k funkciám webového konfigurátora. Kliknite na OK. Po úspešnom prihlásení sa otvorí webová stránka Home so všeobecnými informáciami o webovom konfigurátore. Ak zadáte nesprávny systémový PIN, zobrazí sa príslušné hlásenie. Objaví sa výzva na nové zadanie PIN. Ak znovu zadáte nesprávny PIN, políčko pre PIN sa na krátku dobu zablokuje (ostane sivé). Pri každom ďalšom zadaní nesprávneho PIN sa trvanie zablokovania zdvojnásobí. 91

92 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Poznámky u Ak je na telefóne ešte stále nastavený systémový PIN 0000 (nastavenie pri dodaní), pri prihlásení budete upozornení na to, že zariadenie nie je zabezpečené a že by ste mali zmeniť PIN. Tento bezpečnostný pokyn môžete pre nasledujúce prihlásenia vypnúť aktivovaním možnosti Don t show this security advice again.. Dialógové okno zatvoríte kliknutím na OK. u Ak dlhší čas (cca 10 min.) nezadáte žiadne údaje, budete automaticky odhlásení. Pri ďalšom pokuse o zadanie, príp. otvorenie stránky sa zobrazí webová stránka Login. Znovu zadajte systémový PIN a prihláste sa. u Zadania, ktoré ste pred automatickým odhlásením neuložili v telefóne, sa stratia. Odhlásenie Na každej stránke webového konfigurátora nájdete vpravo hore na lište menu ( s. 93) príkaz Log Off. Na odhlásenie z webového konfigurátora kliknite na príkaz Log Off. Upozornenie Na ukončenie spojenia s webovým konfigurátorom používajte vždy príkaz Log Off. Ak napr.zatvoríte webový prehliadač bez toho aby ste sa odhlásili, môže sa stať, že prístup na webový konfigurátor bude na niekoľko minút zablokovaný. Štruktúra stránok webového konfigurátora Stránky webového konfigurátora (webové stránky) obsahujú ovládacie prvky, znázornené na (príklad). Príklad štruktúry stránky webového konfigurátora: Navigačná oblasť Pracovná oblasť Tlačidlá Lišta menu (Záložky) Pomocník 92

93 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Lišta menu Lišta menu ponúka menu webového konfigurátora vo forme záložiek. K dispozícii sú nasledujúce menu: Home Po prihlásení sa do webového konfigurátora sa otvorí úvodná stránka. Obsahuje niektoré informácie o funkciách webového konfigurátora. Ak ešte nie je zriadený žiadny účet VoIP, cez úvodnú stránku máte prístup k pomocníkovi pre rýchlu prvú konfiguráciu, s. 98. Settings Cez menu môžete uskutočniť nastavenia v telefóne. Ak kliknete na menu Settings, v navigačnej oblasti ( s. 93) sa zobrazí zoznam funkcií tohto menu. Status Menu poskytuje informácie o vašom telefóne. Log Off Vpravo na lište menu nájdete na každej stránke funkciu Log Off. Poznámka Prehľad všetkých menu webového konfigurátora, s. 97. Navigačná oblasť V navigačnej oblasti je vypísaný zoznam funkcií menu, ktoré bolo vybraté na lište ( s. 93). Keď kliknete na funkciu, otvorí sa v pracovnej oblasti príslušná stránka s informáciami a/alebo zadávacími políčkami. Zvolená funkcia je zvýraznená oranžovou farbou. Ak k nejakej funkcii existujú podfunkcie, zobrazia sa pod funkciou, hneď ako na danú funkciu (v príklade Telephony) kliknete. V pracovnej oblasti sa zobrazí príslušná stránka k prvej podfunkcii (zvýraznená oranžovou). 93

94 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Pracovná oblasť V pracovnej oblasti sa v závislosti od funkcie, ktorú ste si vybrali v navigačnej oblasti zobrazujú informácie alebo dialógové políčka, pomocou ktorých môžete uskutočniť, príp. zmeniť nastavenia svojho telefónu. Uskutočnenie zmien Nastavenia vykonáte cez zadávacie políčka, zoznamy alebo možnosti. u Políčko môže mať obmedzenia týkajúce sa možných hodnôt, napr.max. počet znakov, zadanie špeciálnych znakov alebo určité rozsahy hodnôt. u Zoznam otvoríte kliknutím na ikonku V. Môžete si vybrať z vopred nastavených hodnôt. u Existujú dva druhy možností: Možnosti výberu: V jednom zozname môžete aktivovať jednu alebo viac možností. Aktívne možnosti sú označené, neaktívne. Možnosť aktivujete kliknutím na. Stav ostatných možností zoznamu sa nezmení. Možnosť deaktivujete kliknutím na. Alternatívne možnosti (prepínač výberu). Aktívna možnosť zoznamu je označená., neaktívna. Možnosť aktivujete kliknutím na. Predtým aktívna možnosť sa deaktivuje. Možnosť môžete deaktivovať len aktivovaním niektorej inej možnosti. Zadávanie azbuky a tureckých znakov písma V nasledujúcom texte sa uvádzaný max. počet znakov, ktoré je možné zadať do jedného políčka, vzťahuje na latinské znaky písma a číslice (1 znak = 1 bajt), t.j. 1 znak znamená 1bajt. Azbuka aturecké znaky písma potrebujú vždy 2 bajty, t.j. pri dĺžke políčka napr.16 znakov môžete zadať max. 8 znakov azbuky, príp. tureckých znakov písma. Ak do niektorého políčka zadáte príliš veľa znakov, bude zápis odmietnutý (neuloží sa vtelefóne). Starý obsah políčka (príp. štandardné nastavenie) zostane účinný aopäť sa zobrazí pri aktualizácii webovej stránky. Neobjaví sa žiadna výstraha / spätné hlásenie. Prevzatie zmien Po vykonaní zmeny na stránke uložte a aktivujte nové nastavenie v telefóne kliknutím na tlačidlo Set. Ak zadanie v niektorom políčku nezodpovedá pravidlám platným pre toto políčko, dostanete príslušné hlásenie. Potom môžete zadanie zopakovať. Upozornenie Keď prejdete na inú webovú stránku, alebo sa zruší spojenie s webovým konfigurátorom, napr.kvôli prekročeniu času, zmeny, ktoré ste v telefóne neuložili, sa stratia ( s. 92). 94

95 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Tlačidlá V dolnej časti pracovnej oblasti sú zobrazené tlačidlá. V závislosti od jednotlivých funkcií webovej stránky sa zobrazia rozličné tlačidlá. Funkcie týchto tlačidiel sú opísané v online Pomocníkovi webového konfigurátora. Najdôležitejšie tlačidlá sú: Cancel Zamietnutie zmien uskutočnených na webovej stránke a obnovenie webovej stránky snastaveniami, ktoré sú aktuálne uložené v telefóne. Set Uloženie zmien uskutočnených na webovej stránke do telefónu. Pomocník Na väčšine webových stránok webového konfigurátora nájdete vpravo hore otáznik. Keď na tento otáznik kliknete, v samostatnom okne sa otvorí online Pomocník k príslušnej webovej stránke. Stránky Pomocníka sa sťahujú priamo z konfiguračného servera. Poznámka Aby sa stránky Pomocníka zobrazovali správne, budete musieť v niektorých prípadoch zmeniť nastavenia prehliadača. V prehliadačoch Internet Explorer a Firefox sú to napr. tieto nastavenia: Povoľte zablokované aktívne obsahy pre Pomocníka (kliknite pravým tlačidlom myši na informačnú lištu v záhlaví okna prehliadača). Povoľte stránkam používanie vlastných typov písma alebo nastavte Arial ako štandardný typ písma (všeobecná možnosť). Zobrazovacie prostriedky v Pomocníkovi polotučné písmo Pojmy tlačidiel označujúce napríklad funkcie menu, názvy zadávacích políčok alebo možnosti. [polotučné písmo] Tlačidlá. O tomto Pomocníkovi / O tomto Pomocníkovi Modrý podčiarknutý text zobrazí skrytý text. Ak kliknete na tento odkaz, zobrazí sa skrytý text. Šípka na konci odkazu sa otočí o 90. Opätovným kliknutím na odkaz O tomto Pomocníkovi sa text znova skryje. Telefónia > Pravidlá vytáčania Navigácia k funkcii webového konfigurátora. Zodpovedá zobrazeniu Telephony Dialling Plans v tomto návode na obsluhu ( Otvorenie webovej stránky ďalej v texte) Vyhľadávanie v Pomocníkovi Kliknite na okno Pomocníka a stlačte klávesy Ctrl a F. Otvorí sa dialógové okno vyhľadávania. 95

96 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Otvorenie webovej stránky V nasledujúcej časti bude skrátene opísaná navigácia pre jednotlivé funkcie webového konfigurátora. Príklad Zadefinovanie pravidiel spojenia: Settings Telephony Dialling Plans Ak chcete otvoriť webovú stránku, postupujte po prihlásení nasledujúcim spôsobom: Na lište menu kliknite na menu Settings. V navigačnej oblasti kliknite na funkciu Telephony. V navigačnom strome sa zobrazia podfunkcie Telephony. Kliknite na podfunkciu Dialling Plans. 96

97 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Menu webového konfigurátora Home Quick Start Wizard s. 98 Settings Network IP Configuration s. 99 Security s. 100 Telephony Connections s. 101 Audio s. 102 Number Assignment s. 103 Call Divert s. 104 Dialling Plans s. 104 Network Mailboxes s. 105 Advanced VoIP Settings s. 106 Messaging s. 108 MWI Light s. 108 Directories Online Directory s. 108 Directory Transfer s. 109 Management Date & Time s. 108 Local Settings s. 105 Miscellaneous s. 110 Reboot & Reset s. 111 Save & Restore s. 111 Firmware Update s. 112 Status Device s. 112 Connections 97

98 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Funkcie webového konfigurátora Quick Start Wizard Quick Start Wizard vám pomáha pri konfigurácii vášho VoIP spojenia. Je k dispozícii na úvodnej obrazovke, ak ste zatiaľ nezriadili žiadny VoIP účet. Poznámka Ak ste už zriadili VoIP účet, v menu Settings môžete zriadiť ďalšie účty alebo zmeniť nastavenia pre existujúci účet: Settings Telephony Connections ( s. 101) Quick Start Wizard vás krok za krokom prevedie cez všetky potrebné úlohy pri zriaďovaní VoIP účtu. Nasledujte pokyny na stranách. Po vyplnení polí na jednej strane kliknite na [Next >]. Ak chcete vykonať zmenu na predchádzajúcej strane, kliknite na tlačidlo [<Back]. Pomocou tlačidla [Cancel] ukončite konfiguračného pomocníka. Skôr než začnete s konfiguráciou, uistite sa, že máte prihlasovacie dáta poskytovateľa VoIP príp. automatický konfiguračný kód poruke. Existujú rôzne možnosti konfigurácie spojenia VoIP: u Niektorí prevádzkovatelia podporujú automatickú konfiguráciu s automatickým konfiguračným kódom. Ak ste od vášho poskytovateľa dostali konfiguračný kód, na prvej strane pomocníka označte možnosť Yes pre Auto Configuration Code available. V ďalšom postupe musíte zadať len tento kód. Všetky potrebné údaje VoIP sa načítajú automaticky. u Pre väčšinu poskytovateľov sú na konfiguračnom serveri Gigaset k dispozícii takzvané profily poskytovateľa so všeobecnými údajmi. Ak ste uviedli No pre Auto Configuration Code available, na nasledujúcich stranách budete vyzvaný, aby ste najskôr zvolili vašu krajinu a potom vášho poskytovateľa. Profil vášho poskytovateľa sa načíta so štandardnými nastaveniami. Potom musíte ešte zadať údaje vášho VoIP účtu. Vo výnimočných prípadoch musíte prispôsobiť štandardné nastavenia nastaveniam vášho smerovača. Na to použite stranu Telephony Connections v registri Settings, s u Pre vášho poskytovateľa nie je k dispozícii žiaden profil. V tomto prípade musíte všetky nastavenia vykonať sami prostredníctvom strany Telephony Connections v registri Settings, s Údaje dostanete od svojho poskytovateľa VoIP. 98

99 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Pripojenie základňovej stanice k lokálnej sieti (LAN/smerovač) Funkcie na pripojenie k sieti LAN nájdete na webovej stránke: Settings Network IP Configuration Vo väčšine prípadov nie je nutné vykonať žiadne špeciálne nastavenia na pripojenie telefónu k smerovaču resp. do lokálnej siete. Telefón má v stave pri dodaní prednastavené dynamické pridelenie IP adresy (DHCP). Aby smerovač rozpoznal telefón, musí v ňom byť takisto aktivované dynamické pridelenie IP adresy, t.j. musí byť zapnutý DHCP server smerovača. Ak sa DHCP server smerovača nedá/nemá aktivovať, musíte telefónu prideliť pevnú/ statickú IP-adresu ( s. 80). Pevná IP-adresa má význam napr.vtedy, keď je na smerovači pre telefón zriadená služba Port-Forwarding alebo DMZ. Pridelenie statickej IP adresy je možné aj cez prenosné slúchadlo. Tlačidlo [Show Advanced Settings] ponúka prístup k nastaveniam, ktoré sú potrebné vtedy, keď chcete telefón pripojiť k veľkej (celofiremnej alebo celoorganizačnej) sieti alebo keď ho chcete spravovať na diaľku cez webový konfigurátor. Môžete: u Stanoviť adresu HTTP proxy servera v rámci siete LAN, cez ktorý môže telefón nadväzovať spojenie s internetom, ak v sieti LAN nie je povolený priamy prístup na internet. u Uložiť VLAN Identifier / VLAN Priority na prístup k označenému VLAN. u Povoliť spojenie počítača s webovým konfigurátorom mimo siete LAN. Upozornenie u Rozšírenie oprávnenia prístupu k iným sieťam zvyšuje riziko nepovoleného prístupu. Odporúča sa preto vzdialený prístup opäť deaktivovať, keď ho už nepotrebujete. u Prístup na webový konfigurátor z iných sietí je možný len vtedy, keď smerovač prenáša požiadavky na služby zvonku na port 80 (štandardný port) telefónu. Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu smerovača. 99

100 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Vykonanie bezpečnostných nastavení správa certifikátov pre autentifikáciu TLS Telefón podporuje vytváranie bezpečných dátových spojení na internete pomocou bezpečnostného protokolu TLS (Transport Layer Security). Pri TLS identifikuje klient (telefón) server na základe certifikátov. Tieto certifikáty musia byť uložené v základňovej stanici. Certifikáty TLS spravujete cez webovú stránku: Settings Network Security Na tejto stránke nájdete zoznamy Server Certificates / CA Certificates. Obsahujú certifikáty uložené v základňovej stanici. Certifikáty boli uložené v základňovej stanici už pri dodaní, alebo ste ich do nej stiahli z webovej stránky Security Settings. V zozname Invalid Certificates nájdete certifikáty, ktoré pri nadväzovaní spojenia neprebehli pozitívne cez kontrolu certifikátov a certifikáty zo zoznamov Server Certificates / CA Certificates, ktoré sú už neplatné (napr.vypršal ich dátum platnosti). Certifikáty môžete vymazať a do základňovej stanice stiahnuť nové, alebo môžete neplatné certifikáty akceptovať alebo odmietnuť. Ak sa spojenie s dátovým serverom nerealizuje z dôvodu, že telefón neakceptuje certifikát servera (napr. pri sťahovaní ových správ zo servera POP3), budete vyzvaní, aby ste otvorili webovú stránku Security Settings. Certifikát použitý pri vytváraní spojenia nájdete v zozname Invalid Certificates. Dajte si zobraziť informácie o certifikáte, tak že ho označíte a kliknete na tlačidlo [Details]. Okrem iného sa zobrazí, kto (certifikačné miesto) pre koho certifikát vydal, ako aj doba jeho platnosti. Na základe informácií sa musíte rozhodnúť, či certifikát akceptujete alebo odmietnete. Ak certifikát prijmete, prevezme sa podľa typu do jedného zo zoznamov Server Certificates/CA Certificates (aj vtedy, ak mu už vypršala platnosť). Ak sa znova ohlási server s týmto certifikátom, bude spojenie ihneď akceptované. Ak certifikát odmietnete, prevezme sa s dodatkom (rejected) do zoznamu Server Certificates. Ak sa znova ohlási server s týmto certifikátom, bude spojenie ihneď odmietnuté. 100

101 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Spravovanie spojení základňovej stanice - aktivovanie/ deaktivovanie spojení Spojenia základňovej stanice spravujete cez webovú stránku: Settings Telephony Connections Na tejto webovej stránke je zobrazený zoznam všetkých možných spojení a váš status (napr.pripojený, Prihlásený). IP Connections Telefónu môžete priradiť až šesť spojení VoIP (telefónnych čísel VoIP). Pre každé telefónne číslo VoIP si musíte u niektorého poskytovateľa VoIP zriadiť účet VoIP. Prístupové údaje pre každý účet a pre príslušných poskytovateľov VoIP musíte uložiť v telefóne. Pre každé spojenie VoIP je v zozname k dispozícii záznam, cez ktorý môžete spojenie nakonfigurovať a spravovať. Kliknite na príslušné tlačidlo [Edit]. Konfigurácia, vymazanie spojení VoIP Ak chcete konfigurovať alebo vymazávať spojenia VoIP, otvorte webovú stránku Settings Telephony Connections Za zápisom spojenia VoIP v zozname kliknite na [Edit]. Otvorí sa strana, na ktorej môžete zriadiť nový účet alebo zmeniť údaje pre existujúci účet. Pre zriadenie nového účtu VoIP kliknite v oblasti VoIP Configuration / Profile Download na [Start Configuration Assistant] a následne vykonajte kroky konfiguračného pomocníka, s. 98. V ďalších oblastiach môžete zmeniť údaje existujúceho účtu. u Personal Provider Data u General data of your service provider u Network data for your service provider Ak ste v konfiguračnom pomocníkovi zvolili poskytovateľa, pre ktorého nie je k dispozícii žiadny profil, zadajte tu všetky údaje pre účet VoIP. Údaje dostanete od svojho poskytovateľa VoIP. Pre poskytovateľov, ktorých profil bol k dispozícii, musíte vo výnimočných prípadoch prispôsobiť nastavenia nastaveniam vášho smerovača: Keď pri odchádzajúcich hovoroch nepočujete druhého účastníka, pravdepodobne je potrebné prepnúť medzi serverom Outbound Proxy a STUN. Server STUN alebo Outbound nahrádza v odosielanýchch dátových balíkoch súkromnú IP adresu vášho telefónu verejnou IP-adresou. Ak prevádzkujete telefón za smerovačom so symetrickým NAT, nedá sa použiť STUN. 101

102 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Ak ste dočasne nedostupní pre prichádzajúce hovory, budete musieť prípadne prispôsobiť hodnotu v NAT refresh time: Ak na smerovači nie je pre telefón aktivovaná služba Port-Forwarding ani zriadený DMZ, je na dostupnosť telefónu potrebný zápis do smerovacej tabuľky NAT (v smerovači). Telefón musí tento zápis v smerovacej tabuľke potvrdzovať v určitých časových intervaloch (NAT refresh time), aby zápis zostal zachovaný. Podrobné informácie o oblastiach nájdete v online Pomocníkovi k tejto webovej stránke. Online Pomocník sa otvorí, keď kliknete na otáznik (v pravom hornom rohu webovej stránky). Optimalizácia kvality hovoru cez spojenia VoIP Funkcie na zlepšenie kvality hovoru cez spojenia VoIP nájdete na webovej stránke: Settings Telephony Audio Kvalita hovoru cez spojenia VoIP je do veľkej miery určovaná použitým kodéromdekodérom reči na prenášanie údajov a šírkou pásma DSL pripojenia, ktorú máte k dispozícii. Pomocou kodéra-dekodéra reči sa rečové údaje digitalizujú (kódujú/dekódujú) akomprimujú. Lepší kodér/dekodér (lepšia kvalita hovoru) znamená, že sa musí preniesť viac údajov, t.j. na bezchybný prenos rečových údajov je potrebné DSL pripojenie sväčšou šírkou pásma. Kvalitu hovoru môžete ovplyvniť výberom kodérov-dekodérov reči (pri zohľadnení šírky pásma vášho DSL pripojenia), ktoré má telefón používať astanovením poradia, vktorom majú byť kodéry-dekodéry navrhnuté pri vytvorení spojenia VoIP. V telefóne sú uložené štandardné nastavenia pre kodéry-dekodéry, jedno je optimalizované pre malé a druhé pre veľké šírky pásma. Môžete si vybrať jedno z týchto štandardných nastavení všeobecne platných pre všetky spojenia VoIP. Ak má vaše DSL pripojenie malú šírku pásma, na zvýšenie kvality reči môžete dodatočne vylúčiť paralelné spojenia VoIP. Nastavenia kodérov-dekodérov reči môžete vykonať aj sami tak, že pre každé spojenie VoIP telefónu zvolíte kodéry-dekodéry reči, ktoré sa majú použiť a v akom poradí sa majú navrhovať pri vytvorení spojenia VoIP. Telefón podporuje nasledujúce kodéry-dekodéry reči: G.722 Veľmi dobrá kvalita reči. Širokopásmový kodér-dekodér reči G.722 pracuje pri rovnakej prenosovej rýchlosti ako G.711 (64 Kbit/s na hlasové spojenie), ale svyššou rýchlosťou snímania. Tým sa dajú reprodukovať vyššie frekvencie. Znenie reči je preto jasnejšie a lepšie ako pri iných kodéroch-dekodéroch (High Definition Sound Performance). 102

103 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor G.711 a law / G.711 μ law Veľmi dobrá kvalita hovoru (porovnateľná s ISDN). Potrebná šírka pásma je 64 Kbit/s na hlasové spojenie. G.726 Dobrá kvalita reči (horšia ako pri G.711, avšak lepšia ako pri G.729). Telefón podporuje G.726 s prenosovou rýchlosťou 32 Kbit/s na hlasové spojenie. G.729 Stredná kvalita reči. Potrebná šírka pásma je menšia alebo rovná 8 Kbit/s na hlasové spojenie. Ak chcete ešte viac ušetriť šírku pásma a kapacitu prenosu, môžete na spojeniach VoIP, ktoré používajú kodér-dekodér G.729, potlačiť prenos rečových balíkov v rečových prestávkach ( Potlačenie ticha ). Druhý účastník potom počuje namiesto šumu pozadia vášho okolia syntetický šum, ktorý sa vytvára u príjemcu (možnosť: Enable Annex B for codec G.729). Poznámka Ak chcete dosiahnuť dobrú kvalitu reči, mali by ste rešpektovať aj tieto pokyny: u Počas telefonovania cez VoIP sa vyhýbajte iným internetovým aktivitám (napr.surfovaniu po internete). u Rešpektujte, že v závislosti od používaného kodéra-dekodéra a od vyťaženia siete môže dochádzať k oneskorovaniu reči. Pridelenie spojení na odosielanie a príjem Na pridelenie čísel otvorte webovú stránku: Settings Telephony Number Assignment Priraďte prihláseným prenosným slúchadlám spojenia na odosielanie a príjem. Treba dodržať nasledovné: u Každému prenosnému slúchadlu sa po prihlásení automaticky priradí prvé nakonfigurované spojenie VoIP ako spojenie na odosielanie a všetky spojenia základňovej stanice ako spojenia na príjem. u Každému prenosnému slúchadlu môžete priradiť buď pevné spojenie na odosielanie, alebo výber spojenia. Pri výbere spojenia volíte pri každom volaní, ktoré spojenie sa má použiť. Poznámky u Priradenie spojenia na odosielanie môžete pri určitých telefónnych číslach obísť tak, že týmto číslam zadefinujete pravidlá spojenia. u Prideľovanie čísel nájdete na s. 83. Zmena názvu prenosného slúchadla Na tejto strane môžete zmeniť aj názov prenosných slúchadiel. 103

104 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Aktivovanie presmerovania hovorov Nastavenia pre presmerovanie hovorov nájdete na webovej stránke: Settings Telephony Call Divert Volania na spojenia VoIP môžete presmerovať aj na ľubovoľné externé číslo (VoIP, pevná sieť alebo mobilná sieť). Pre každé jedno spojenie VoIP (účet VoIP) môžete stanoviť, či a kedy sa má hovor presmerovať na príslušné telefónne číslo VoIP. Pravidlá spojenia zadefinované používateľom stanovenie pravidiel pre telefóniu Vlastné pravidlá spojenia zadefinujte v časti Dialling Plans na webovej stránke: Settings Telephony Dialling Plans Môžete stanoviť tieto pravidlá spojenia: u Pre určité telefónne čísla môžete stanoviť spojenie, cez ktoré sa majú vždy vytáčať a tým aj zúčtovávať a určite, či sa má telefónne číslo vytáčať s predvoľbou. Ak zadáte len niekoľko číslic (napr.miestnu, štátnu predvoľbu alebo predvoľbu mobilnej siete), budú sa všetky telefónne čísla, začínajúce týmito číslicami, vytáčať cez vybraté spojenie. u Ak zablokujete určité čísla, telefón k nim nevytvorí žiadne spojenie (napr.čísla alebo 0900-). Pravidlá spojenia platia pre všetky prihlásené prenosné slúchadlá. Nastavenie spojení na odosielanie je pri vytáčaní čísel, ktoré podliehajú pravidlám spojenia, neúčinné. Pravidlá spojenia môžete podľa potreby aktivovať alebo deaktivovať. Poznámka Pravidlá spojenia s výnimkou zablokovania nie sú účinné, ak ste výber spojenia uložili na tlačidlo displeja prenosného slúchadla a pred vytočením čísla ste zo zoznamu dostupných spojení explicitne zvolili spojenie na odosielanie. Tip: Porovnajte tarify pre diaľkové hovory (najmä do zahraničia) uvašich poskytovateľov VoIP astanovte špecificky pre tieto krajiny/miesta, ktoré spojenie sa má použiť, napr. pravidlo spojenia pre Phone Number 0033 sa bude vzťahovať na všetky volania do Francúzska. Poznámka Ak sa pravidlá spojenia prekrývajú, bude účinné vždy pravidlo s najväčšou zhodou. Príklad: Je určené pravidlo spojenia pre číslo 02 a druhé pre 023. Pri voľbe bude účinné druhé pravidlo spojenia, pri voľbe prvé. 104

105 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Príklady Všetky volania do mobilnej siete majú byť uskutočnené cez spojenie VoIP uposkytovateľa B. Pravidlá spojenia: Phone Number = 017 Connection = IP3, poskytovateľ B ako aj príslušné záznamy pre 015 a 016. Číslo predvoľby aktivovanie pravidla spojenia pri pripojení na telefónne zariadenie Ak je telefón pripojený k telefónnemu zariadeniu, pri externých hovoroch musíte pred telefónne číslo zadať číslo predvoľby (AKZ = miestna predvoľba, napr. 0 ). Uložte číslo predvoľby a stanovte, kedy má byť číslo automaticky predradené telefónnemu číslu. Môžete si vybrať medzi All, None alebo from Call Lists (len pri voľbe cez zoznam hovorov alebo zoznam odkazovača). Tieto nastavenia nájdete v oblasti Access Code webovej stránky: Settings Telephony Dialling Plans Aktivovanie miestnej predvoľby pre miestne hovory cez VoIP Ak chcete volať cez VoIP na pevnú sieť, musíte v prípade potreby aj pri miestnych hovoroch vytočiť miestnu predvoľbu (v závislosti od poskytovateľa). Zadávanie vlastnej miestnej predvoľby si ušetríte, ak do konfigurácie telefónu zadáte úplnú predvoľbu (s medzinárodnou predvoľbou) miesta, na ktorom telefón používate. Tieto nastavenia nájdete na webovej stránke: Settings Management Local Settings Zapnutie/vypnutie sieťového odkazovača, zapísanie Zoznam sieťových odkazovačov všetkých spojení vášho telefónu nájdete na webovej stránke: Settings Telephony Network Mailboxes Do tohto zoznamu môžete zapisovať telefónne čísla sieťových odkazovačov. Cez tento zoznam môžete zapnúť/vypnúť sieťové odkazovače všetkých nakonfigurovaných spojení VoIP. 105

106 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Nastavenie signalizácie DTMF pre VoIP Nastavenia signalizácie DTMF vykonajte v oblasti DTMF over VoIP connections na webovej stránke: Settings Telephony Advanced VoIP Settings Signalizácia DTMF je potrebná napr.na voľbu a ovládanie niektorých sieťových odkazovačov cez číslicové kódy alebo na diaľkové ovládanie odkazovača. Na vysielanie signálov DTMF cez VoIP je potrebné stanoviť, ako sa majú tlačidlové kódy premieňať na signály DTMF a odosielať: ako počuteľné informácie v rečovom kanáli alebo ako tzv. hlásenie Info SIP. Informujte sa u svojho poskytovateľa VoIP, ktorý spôsob prenosu DTMF podporuje. Telefón si môžete nastaviť aj tak, že pri každom volaní sa bude pokúšať nastaviť vhodný spôsob signalizácie DTMF pre aktuálne dohodnutý kodér-dekodér (Automatic). Alebo explicitne stanovte spôsob signalizácie DTMF: u Ak sa majú DTMF signály prenášať akusticky (v rečových balíkoch), aktivujte Audio alebo RFC u SIP Info, ak sa majú DTMF signály prenášať ako kód. Poznámka u Nastavenia pre signalizáciu DTMF platia pre všetky spojenia VoIP (účty VoIP). u Na širokopásmových pripojeniach (používa sa kodér-dekodér G.722) sa signály DTMF nemôžu sprostredkovať zvukovou cestou (Audio). Konfigurovanie presmerovania hovorov (sprostredkovania hovorov) cez VoIP Nastavenia presmerovania hovorov vykonajte v časti Call Transfer na webovej stránke: Settings Telephony Advanced VoIP Settings Externý hovor na jednom zo spojení VoIP môžete prepojiť s druhým externým účastníkom (v závislosti od poskytovateľa). Nadviažte externé spätné spojenie s druhým účastníkom a keď sa ohlási, na prenosnom slúchadle stlačte tlačidlo R. Hovor bude presmerovaný. Nastavenia presmerovania hovoru môžete doplniť, resp. zmeniť nasledujúcim spôsobom: u Môžete si aktivovať presmerovanie hovoru zložením. Keď na prenosnom slúchadle stlačíte tlačidlo ukončenia hovorua, obaja externí účastníci budú spojení. Vaše spojenia stýmito účastníkmi sa ukončia. u Môžete aktivovať aj priame presmerovanie. Hovor tak môžete presmerovať ešte predtým ako sa druhý účastník prihlási. u Ak tlačidlo R chcete obsadiť inou funkciou, môžete presmerovanie pomocou tlačidla R deaktivovať (pozri nižšie Stanovenie funkcie tlačidla R pre VoIP (Hook Flash) ). 106

107 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Stanovenie funkcie tlačidla R pre VoIP (Hook Flash) Funkciu tlačidla R určite na webovej stránke: Settings Telephony Advanced VoIP Settings Váš poskytovateľ podporuje príp. špeciálne funkcie. Aby bolo možné využívať tieto špeciálne funkcie, musí telefón vyslať určitý signál (dátový balík) na server SIP. Tento signál môžete uložiť ako funkciu R na tlačidlo R prenosného slúchadla. Predpoklad: Tlačidlo R sa nepoužíva na presmerovanie hovorov (stav pri dodaní, pozrivyššie). Ak potom počas hovoru cez VoIP stlačíte toto tlačidlo, signál sa odošle. Na to musí byť v telefóne aktivovaná signalizácia DTMF cez hlásenia SIP-Info (pozri vyššie). Stanovenie lokálnych komunikačných portov (Listen Ports) pre VoIP Nastavenia pre komunikačné porty nájdete na webovej stránke: Settings Telephony Advanced VoIP Settings Pri telefónii VoIP sa používajú nasledujúce komunikačné porty: u SIP port Komunikačný port, cez ktorý telefón prijíma signalizačné údaje (SIP). V stave pri dodaní je pre signalizáciu SIP nastavené štandardné číslo portu u RTP port Na každé spojenie VoIP sú potrebné dva za sebou nasledujúce porty RTP (za sebou nasledujúce čísla portov). Cez jeden port sa prijímajú rečové údaje, cez druhý riadiace údaje. V stave pri dodaní je na prenos hovoru nastavené štandardné číslo portu Zmeny tohto nastavenia sú potrebné len vtedy, ak už čísla portov používajú iní účastníci siete LAN. Potom môžete stanoviť iné pevné čísla portov alebo oblasti čísel portov pre porty SIP a RTP. Ak sa na rovnakom smerovači s NAT prevádzkuje viacero telefónov VoIP, oplatí sa používať náhodne zvolené porty. Telefóny potom musia používať rozdielne porty, aby NAT smerovača mohol presmerovávať prichádzajúce hovory a rečové údaje na jeden telefón (na ktorý sú adresované). Cez webový konfigurátor stanovte pre porty SIP a RTP oblasť čísel portov, z ktorej sa tieto porty majú vybrať. 107

108 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Vykonanie nastavení potrebných na prístup k internetovým službám V telefóne môžete využívať tieto internetové služby. u oznámenia o och Môžete zriadiť až šesť ových účtov. Ak chcete využívať ovú funkciu základňovej stanice, musíte do nej uložiť adresy servera prichádzajúcej pošty a vaše osobné prístupové údaje k poštovej schránke. Navyše môžete stanoviť časový interval, v akom má telefón kontrolovať, či sa na serveroch prichádzajúcej pošty nachádzajú nové ové správy, a určiť, či má autentifikácia na serveri prichádzajúcej pošty prebiehať cez zabezpečené spojenie. Nastavenia vykonajte na webovej stránke: Settings Messaging u MWI Light LED tlačidla správ prenosných slúchadiel pripojených na základňovú stanicu zobrazuje, či prišla nová správa, napr. nový . Pre každé prenosné slúchadlo môžete jednotlivo určiť, aký druh novo prijatých správ sa má zobraziť. Nastavenia vykonajte na webovej stránke: Settings Messaging MWI Light u Online telefónne zoznamy Musíte si zvoliť poskytovateľa, ktorého online telefónne zoznamy chcete využívať na prihlásených prenosných slúchadlách. V závislosti od zvoleného poskytovateľa môžete nastaviť možnosť Automatic look-up of caller s name. Pri prichádzajúcich hovoroch umožní prečítanie mena volajúceho z online telefónneho zoznamu a jeho zobrazenie na displeji pokiaľ k telefónnemu číslu volajúceho neexistuje žiaden zápis v lokálnom telefónnom zozname/adresári prenosného slúchadla. Nastavenia vykonajte na webovej stránke: Settings Directories Online Directory u Spravovanie synchronizácie základňovej stanice s časovým serverom V stave pri dodaní je telefón nastavený tak, že dátum a čas preberá z časového servera na internete. Zmeny nastavení pre časový server a aktivácia/deaktivácia synchronizácie sa uskutočňujú cez webovú stránku: Settings Management Date & Time 108

109 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Stiahnutie telefónnych zoznamov/adresárov prenosného slúchadla z počítača / na počítač, vymazanie Funkcie na spracovanie telefónnych zoznamov/adresárov (v nasledujúcej časti len telefónne zoznamy ) nájdete na webovej stránke: Settings Directories Directory Transfer Na spracovanie telefónnych zoznamov prihlásených prenosných slúchadiel vám webový konfigurátor ponúka nasledujúce možnosti. u Uložte telefónne zoznamy do počítača. Záznamy sa uložia vo formáte vcard do súboru vcf v počítači. Tieto súbory môžete uložiť do každého prihláseného prenosného slúchadla. Záznamy telefónneho zoznamu môžete prevziať aj do svojho adresára v počítači. u Preneste si kontakty z adresára vpočítači do telefónnych zoznamov prenosných slúchadiel. Exportujte kontakty v súboroch vcf (vcard) a preneste ich pomocou webového konfigurátora do telefónnych zoznamov prenosných slúchadiel. u Vymažte telefónny zoznam v prenosnom slúchadle. Ak máte napr. súbor telefónneho zoznamu (súbor vcf) spracovaný na počítači achcete tento zmenený telefónny zoznam uložiť do prenosného slúchadla, môžete najprv vymazať aktuálny telefónny zoznam v prenosnom slúchadle. Tip: Uložte pred vymazaním aktuálny telefónny zoznam do počítača. Môžete ho potom znovu nahrať do prenosného slúchadla, ak by sa pre chyby formátovania nepodaril bezchybný prenos upraveného telefónneho zoznamu do prenosného slúchadla. Poznámky u Informácie k formátu vcard (vcf) nájdete na internete, napr.na adrese: (po anglicky), príp. (po nemecky) (vľavo dolu vnavigačnej oblasti webovej stránky si môžete nastaviť jazyk vydania) u Ak chcete telefónny zoznam (súbor vcf) sviacerými zápismi, ktorý máte uložený v počítači, prevziať do adresára aplikácie Microsoft Outlook, je potrebné dodržať nasledovné: Aplikácia Microsoft Outlook prevezme do svojho adresára vždy len prvý zápis (telefónneho zoznamu) zo súboru vcf. Pravidlá prenášania Záznamy telefónneho zoznamu, nahraté zo súboru vcf do prenosného slúchadla, sa pridajú do telefónneho zoznamu. Ak k niektorému menu už existuje záznam, tento sa príp. doplní alebo sa založí ďalší záznam stýmto menom. Žiadne telefónne číslo sa neprepíše ani nevymaže. Poznámka Vzávislosti od typu zariadenia sa na jeden vcard vytvoria až 3 záznamy stým istým menom vtelefónnom zozname jeden zápis na každé zapísané číslo. 109

110 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Obsah súboru telefónneho zoznamu (súbor vcf) Nasledujúce údaje (ak sú kdispozícii) sa pre záznam do telefónneho zoznamu zapíšu do súboru vcf, príp. sa prevezmú zniektorého súboru vcf do telefónneho zoznamu prenosného slúchadla: u Priezvisko u Krstné meno u Zobrazenie čísla u Číslo (práca) u Číslo (mobilný telefón) u ová adresa u Dátum výročia (RRRR-MM-DD) a čas pripomínacieho volania (HH:MM) oddelené písmenom T (príklad: T11:00). Ďalšie informácie, ktoré súbor vcard môže obsahovať, nebudú prevzaté do telefónneho zoznamu prenosného slúchadla. Príklad záznamu vo formáte vcard: BEGIN:VCARD VERSION:2.1 N:Vzorová;Anna TEL;HOME: TEL;WORK: TEL;CELL: BDAY: T11:00 END:VCARD Zmena nastavení základňovej stanice, prihlásenie prenosných slúchadiel Cez webový konfigurátor môžete: u Prepnúť základňovú stanicu do prihlasovacieho režimu, ak k nej chcete prihlásiť ďalšie prenosné slúchadlá. Toto nastavenie vykonáte dlhým stlačením prihlasovacieho/ vyhľadávacieho tlačidla na prednej strane základňovej stanice. u Zapnúť alebo vypnúť režim Eko alebo Eko+. Informácie o režime Eko pozri na s. 69. u Zmeniť systémový PIN ( s. 79) telefónu. u Zapnúť a vypnúť diódu LED prihlasovacieho/vyhľadávacieho tlačidla na prednej strane základňovej stanice. Informácie o význame LED diódy pozri na s. 3. u Zapnúť príp. vypnúť zobrazovanie stavových hlásení VoIP na prenosnom slúchadle. Nastavenia základňovej stanice nájdete na webovej stránke: Settings Management Miscellaneous 110

111 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Reštartovanie alebo spätné prestavenie prístroja na pôvodné nastavenia výrobcu Pokiaľ by váš telefón nefungoval podľa očakávaní, môžete ho reštartovať. Často sa tým dajú odstrániť problémy. Okrem toho môžete všetky nastavenia telefónu spätne prestaviť na pôvodné nastavenia výrobcu, napr. ak prístroj odovzdávate tretím osobám. Pritom sa vymažú všetky nastavenia, zoznamy a záznamy telefónneho zoznamu! Prístroj môžete reštartovať alebo spätne prestaviť na pôvodné nastavenia výrobcu cez webovú stránku: Settings Management Reboot & Reset Uloženie a obnovenie systémových nastavení Po ukončení konfigurácie základňovej stanice a po každej zmene konfigurácie môžete uložiť aktuálne nastavenia základňovej stanice do súboru v počítači (prípona.cfg). Ak niekedy neúmyselne zmeníte nastavenia alebo budete musieť vynulovať základňovú stanicu (Reset základne) kvôli nejakej chybe, uložené nastavenia môžete opäť preniesť do telefónu zo súboru v počítači. Súbor.cfg obsahuje okrem iného: u nastavenia pre lokálnu sieť (konfigurácia IP), u údaje zriadených spojení (VoIP), u priradenie spojení na príjem/odosielanie, u vlastnú miestnu predvoľbu a čísla predvoľby, u číslo sieťového odkazovača, u nastavenia pre internetové služby, u nastavenia ECO DECT. Systémové nastavenia môžete uložiť a obnoviť cez webovú stránku: Settings Management Save & Restore 111

112 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Aktualizácia firmvéru základňovej stanice / vrátenie aktualizácií firmvéru do predchádzajúcej verzie Aktualizáciu a vrátenie firmvéru do predchádzajúcej verzie spustíte cez webovú stránku: Settings Management Firmware Update Na konfiguračnom serveri na internete sú pravidelne k dispozícii aktualizácie firmvéru základňovej stanice a aktualizácie profilov poskytovateľov VoIP pripojenia (všeobecné údaje poskytovateľa). V prípade potreby si tieto aktualizácie môžete stiahnuť do základňovej stanice. URL tohto servera je uložená v základňovej stanici. Máte tieto možnosti: u Spustiť aktualizáciu firmvéru Ak je dostupná nová verzia firmvéru, nahrá sa na základňovú stanicu a základňová stanica sa reštartuje. Aktualizácia firmvéru trvá približne 6 minút. Dĺžka trvania závisí aj od šírky pásma vášho DSL pripojenia. Firmvér sa stiahne z internetového servera len vtedy, ak ste pred touto aktualizáciou nezadali do políčka User defined firmware file žiadny lokálny súbor. u Obnovenie pôvodnej verzie firmvéru Máte tieto možnosti: stiahnuť do telefónu verziu firmvéru, ktorá bola nahratá na základňovej stanici pred poslednou aktualizáciou. stiahnuť do telefónu verziu firmvéru, ktorá bola nahratá na základňovej stanici pri dodaní. Zvolený firmvér sa znovu uloží do telefónu, pričom prepíše aktuálny firmvér. u Spustenie aktualizácie profilu Ak sú k dispozícii nové profily, tieto sa načítajú do základňovej stanice. Zobrazenie stavu telefónu V záložke Status sa vám zobrazia okrem iného tieto informácie o telefóne: Status Device u IP a MAC adresa základňovej stanice a jej názov používaný v sieti u Verzia aktuálne nahratého firmvéru Verzia sa zobrazí v nasledujúcom formáte: aa.bbb (aabbbzzzzzzz) aa označuje produktový variant telefónu, bbb verziu firmvéru a zzzzzzz podverziu (význam len pre servis). Označenie znamená, že na základňovej stanici je aktuálne nahratý firmvér verzie 45. u Zoznam prihlásených prenosných slúchadiel. u Aktuálny čas a dátum Status Connections u Spojenia telefónu a ich stav, u Nastavenie spojenia pre presmerovanie 112

113 Zákaznícky servis (Customer Care) Zákaznícky servis (Customer Care) Máte otázky? Rýchlu pomoc nájdete v tomto návode na obsluhu a na webovej stránke Pri ďalších otázkach k telefónnemu zariadeniu Gigaset Professional vám je k dispozícii personál špecializovanej predajne, v ktorej ste si telefónne zariadenie kúpili. Otázky a odpovede Ak sa pri používaní telefónu vyskytnú nejaké otázky, sme vám k dispozícii na adrese Okrem toho sú vnasledujúcej tabuľke uvedené najčastejšie sa vyskytujúce problémy amožné riešenia. Na displeji sa nič nezobrazuje. Telefón nie je napojený na elektrickú sieť. Skontrolujte elektrickú prípojku ( s. 11). Nie je spojenie medzi základňovou stanicou a prenosným slúchadlom. 1. Prenosné slúchadlo je mimo dosahu základňovej stanice. Zmenšite vzdialenosť medzi prenosným slúchadlom a základňovou stanicou. 2. Dosah základňovej stanice sa znížil v dôsledku zapnutia Rezim Eko. Vypnite ekologický režim ( s. 69) alebo zmenšite vzdialenosť medzi prenosným slúchadlom a základňovou stanicou. 3. Prenosné slúchadlo nie je prihlásené, prípadne bolo odhlásené v dôsledku prihlásenia ďalšieho slúchadla (viac ako 6 prihlásení DECT). Opätovne prihláste prenosné slúchadlo ( s. 71). 4. Práve prebieha aktualizácia firmvéru. Počkajte, kým sa aktualizácia ukončí. 5. Základňová stanica nie je zapojená. Skontrolujte sieťový adaptér základňovej stanice ( s. 11). Ak je základňová stanica napájaná prúdom cez PoE, skontrolujte elektrické napájanie smerovača. Niektoré zo sieťových služieb nefungujú tak, ako je uvedené. Funkcie nie sú zapnuté. Informujte sa u poskytovateľa siete. Chybový tón po kontrole systémového PIN kódu. Zadaný systémový PIN kód je nesprávny. Zopakujte zadanie systémového PIN. Druhý účastník vás nepočuje. Na prenosnom slúchadle je príp. vypnutý mikrofón. Zapnite mikrofón na prenosnom slúchadle. Telefónne číslo volajúceho sa nezobrazí, hoci je aktivovaná funkcia CLIP/CLI. Sprostredkovanie čísla nie je povolené. Volajúci by si mal u sieťového operátora aktivovať sprostredkovanie čísla. 113

114 Zákaznícky servis (Customer Care) Pri zadávaní počujete chybový tón (zostupný sled tónov). Akcia neprebehla úspešne / zadanie je nesprávne. Zopakujte postup. Sledujte pritom displej, prípadne si znovu prečítajte návod na obsluhu. V zozname volaní nie je pri niektorej zo správ uvedený čas. Dátum/čas nie je nastavený. Nastavte dátum/čas alebo aktivujte na internete cez webový konfigurátor synchronizáciu s časovým serverom. Aktualizácia firmvéru, príp. stiahnutie profilu VoIP neprebehlo. 1. Ak sa na displeji zobrazí Momentalne nemozne, vedenia VoIP sú obsadené alebo už prebieha stiahnutie/aktualizácia. Postup zopakujte neskôr. 2. Ak sa na displeji zobrazí Soubor nelze cist., súbor firmvéru je pravdepodobne neplatný. Používajte len firmvér, ktorý je dostupný na prednastavenom konfiguračnom serveri Gigaset. 3. Ak sa na displeji zobrazí Server není dostupný, server na sťahovanie je nedostupný. Server je momentálne nedostupný. Postup zopakujte neskôr. Zmenili ste prednastavenú adresu servera. Opravte adresu. Prípadne uveďte základňovú stanicu do pôvodného stavu. 4. Ak sa na displeji zobrazí Chyba prenosu XXX, pri prenose súboru sa vyskytla chyba. Pre XXX sa zobrazí chybový kód HTTP. Zopakujte postup. Ak sa opäť vyskytne chyba, obráťte sa na servis. 5. Ak sa na displeji zobrazí Zkontrolujte nastaveni IP, telefón pravdepodobne nemá pripojenie na internet. Skontrolujte pripojenie káblov medzi základňovou stanicou a smerovačom, ako aj medzi smerovačom a internetom. Skontrolujte, či je telefón spojený s LAN, t.j. či je dostupný na svojej IP adrese. Cez webový prehliadač počítača sa nemôžete spojiť s telefónom. Pri nadväzovaní spojenia skontrolujte zadanú lokálnu IP adresu telefónu. IP adresu môžete zistiť na prenosnom slúchadle (s. 80). Skontrolujte spojenia medzi počítačom a základňovou stanicou. Zadajte na počítači základňovej stanici napr.príkaz ping (ping <lokálna IP adresa základňovej stanice>). Pokúsili ste sa spojiť s telefónom cez Secure http ( Skúste to znovu s Vylúčenie záruky Niektoré displeje môžu obsahovať pixely (obrazové body), ktoré zostávajú aktívne alebo neaktívne. Keďže jeden obrazový prvok (pixel) pozostáva z troch čiastkových prvkov (červená, zelená, modrá), je možná aj farebná odchýlka pixlov. Je to normálne a nie je to žiadny náznak chybnej funkcie. 114

115 Zákaznícky servis (Customer Care) Pokyny k prevádzke VoIP telefónov Gigaset za smerovačmi snetworkaddresstranslation (NAT) Spravidla nie je na prevádzku telefónu Gigaset VoIP na smerovači s NAT potrebná žiadna špeciálna konfigurácia telefónu alebo smerovača. Konfiguračné nastavenia opísané v tomto odseku je potrebné urobiť len vtedy, ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich problémov. Typické problémy, vyvolané NAT u Nie je možné prijímať hovory cez VoIP. Volania na vaše VoIP čísla k vám nie sú prepájané. u Cez VoIP spojenie sa nevytvárajú odchádzajúce hovory. u Vytvorí sa síce spojenie s kontaktným partnerom, ale nepočujete ho a/alebo on nepočuje vás. Možné riešenie 1 Zmeňte čísla komunikačných portov (porty SIP a RTP) svojho telefónu ( 1. Zmena čísel portov pre SIP a RTP VoIP telefónu ). 2 V niektorých prípadoch sa musí pre komunikačné porty telefónu zadefinovať aj Port-Forwarding (nazývaný aj uvoľnenie alebo presmerovanie portu) na smerovači ( 2. Nastavenie Port-Forwardingu na smerovači ). 1. Zmena čísel portov pre SIP a RTP VoIP telefónu Zadefinujte na svojom VoIP telefóne pre porty SIP a RTP iné (lokálne) čísla portov (medzi 1024 a 49152), ktoré u nebudú používané žiadnou inou aplikáciou alebo žiadnym iným hostiteľom v LAN a u budú vzdialené od bežne používaných (a v telefóne prednastavených) čísel portov SIP a RTP. Tento postup pomáha najmä vtedy, keď sú k smerovaču pripojené ďalšie VoIP telefóny. Čísla portov SIP a RTP svojho VoIP telefónu zmeníte nasledovne: Spojte prehliadač vášho PC s webovým konfigurátorom telefónu a prihláste sa. Otvorte webovú stránku Settings Telephony Advanced VoIP Settings a zmeňte nastavenia pre porty SIP a RTP (s. 116). Aby ste si ľahšie zapamätali čísla portov (napr. pre konfiguráciu smerovača), môžete si zvoliť čísla, ktoré sú veľmi podobné štandardným nastaveniam, napr.: SIP port namiesto 5060 RTP port až namiesto 5004 až 5010 Uložte zmeny vo svojom telefóne. Počkajte, kým budú aktívne VoIP spojenia nanovo zaregistrované. Prejdite na webovú stránku Settings Telephony Connections tu sa zobrazí Status vašich spojení VoIP. Vyskúšajte, či pôvodný problém stále trvá. Ak problém pretrváva, urobte krok

116 Zákaznícky servis (Customer Care) 2. Nastavenie Port-Forwardingu na smerovači Aby sa vami nastavené čísla portov SIP a RTP mohli používať aj na rozhraní WAN s verejnou IP adresou, zadefinujte na smerovači pravidlá Port-Forwardingu pre porty SIP a RTP. Port-Forwarding zadefinujete na smerovači nasledovne: Pojmy použité v nasledujúcom texte sa môžu u jednotlivých smerovačov líšiť. Na uvoľnenie niektorého portu musíte zadať nasledujúce údaje (príklad): Protokol verejný port lokálny port lokálny hostiteľ (IP) UDP pre SIP UDP pre RTP Protokol Uveďte UPD ako použitý protokol. verejný port Číslo portu / oblasť čísel portov na rozhraní WAN lokálny port Čísla portov pre porty SIP a RTP nastavené na telefóne. V novej verzii firmvéru VoIP telefónov Gigaset sa dá nastaviť oblasť portu RTP. Potom sa aj pre túto oblasť musí na smerovači zadefinovať príslušný Port-Forwarding. lokálny hostiteľ (IP) Lokálna IP adresa vášho telefónu v LAN. Aktuálna IP adresa telefónu sa zobrazí na displeji prenosného slúchadla, keď na základňovej stanici krátko stlačíte tlačidlo vyhľadávania slúchadla. Aby mohol smerovač uskutočniť tento Port-Forwarding, musia DHCP-nastavenia smerovača zabezpečiť, že bude telefónu pridelená vždy tá istá lokálna IP adresa. T. j. DHCP počas prevádzky nezmení IP-adresu, ktorá bola telefónu pridelená. Alebo telefónu priraďte pevnú (statickú) IP adresu. Dbajte však na to, aby táto IP adresa neležala v oblasti adries, rezervovanej pre DHCP a nebola ani pridelená žiadnemu inému účastníkovi v LAN. 116

117 Stavové kódy VoIP Zákaznícky servis (Customer Care) V nasledujúcej tabuľke nájdete význam najdôležitejších stavových kódov VoIP a hlásení. Stavový kód 0x31 0x33 0x34 0x300 0x301 0x302 0x305 0x380 0x400 0x401 0x403 0x404 0x405 0x406 0x407 0x408 0x410 0x413 0x414 Význam Chyba konfigurácie IP: IP doména nie je zapísaná. Chyba konfigurácie IP: Meno používateľa SIP(overovani) nie je zapísané. Zobrazí sa napr.pri voľbe slinkovou príponou, keď na základňovej stanici nie je kprípone nakonfigurované žiadne spojenie. Chyba konfigurácie IP: Nie je zadané heslo SIP (Heslo pro overovani). Volaného môžete zastihnúť na viacerých telefónnych prípojkách. Ak to poskytovateľ VoIP podporuje, sprostredkuje sa pri stavovom kóde zoznam telefónnych prípojok. Volajúci si môže vybrať, ku ktorej prípojke chce vytvoriť spojenie. Permanentné presmerovanie. Volaný účastník už na tomto čísle nie je dostupný. Nové číslo sa zadá telefónu spolu so stavovým kódom a telefón už v budúcnosti nebude používať staré číslo, ale hneď zvolí novú adresu. Dočasné presmerovanie. Telefón dostane hlásenie, že volaného účastníka nie je možné zastihnúť na danom čísle. Trvanie presmerovania je časovo ohraničené. Telefón dodatočne dostane informáciu o dĺžke trvania presmerovania. Požiadavka sa ďalej odošle na iný server proxy, napr. preto, aby sa vyvážilo zaťaženie požiadavkami. Telefón sa ešte raz obráti s požiadavkou na nejaký iný proxy server. Nejde pritom o presmerovanie adresy na seba. Iná služba: Požiadavka, alebo hovor sa nemohol sprostredkovať. Telefón však dostane hlásenie, aké ďalšie možnosti ešte existujú, aby sa hovor podarilo spojiť. Chybné volanie Neautorizovaný Poskytovateľ VoIP nepodporuje požadovanú službu. Chybné volané číslo. Žiadne spojenie s týmto číslom. Príklad: Pri miestnom hovore ste nezadali miestnu predvoľbu, hoci váš poskytovateľ VoIP nepodporuje miestne hovory. Metóda nie je povolená. Neakceptovateľné. Vyžiadaná služba nemôže byť poskytnutá. Potrebná je autentifikácia proxy. Volaný účastník nie je dostupný (jeho účet je napr.vymazaný). Požadovaná služba nie je k dispozícii u poskytovateľa VoIP. Správa je príliš dlhá. URI je príliš dlhá. 117

118 Zákaznícky servis (Customer Care) Stavový kód 0x415 0x416 0x420 0x421 0x423 0x480 0x481 0x482 0x483 0x484 0x485 0x486 0x487 0x488 0x491 0x493 0x500 0x501 0x502 0x503 0x504 Význam Formát požiadavky nie je podporovaný. URI je chybná. Chybné zakončenie Chybné zakončenie Poskytovateľ VoIP nepodporuje požadovanú službu. Volané číslo je dočasne nedostupné. Príjemca je nedostupný. Dvojitá požiadavka služby príliš veľa hopov : Zadaná požiadavka bola zamietnutá, pretože služobný server (proxy) rozhodol, že táto požiadavka už prešla cez príliš veľa služobných serverov. Maximálny počet vopred stanoví pôvodný odosielateľ požiadavky. Chybné telefónne číslo: Táto odpoveď väčšinou znamená, že ste v telefónnom čísle zabudli zadať jednu alebo viac číslic. Vyvolaná URI nie je jednoznačná a poskytovateľ VoIP ju nemôže spracovať. Volaná linka je obsadená. Všeobecná chyba: Spojenie sa prerušilo skôr, ako bolo vytvorené. Stavový kód potvrdí príjem signálu prerušenia. Server nemôže spracovať požiadavku, pretože údaje, ktoré sú uvedené v popise média, nie sú kompatibilné. Server oznamuje, že požiadavka sa spracuje hneď potom, ako sa spracuje predošlá. Server zamietol požiadavku, pretože telefón nedokáže správu dešifrovať. Odosielateľ použil šifrovací postup, ktorý server alebo telefón prijímateľa nedokáže dešifrovať. Proxy, alebo vzdialená stanica našla pri spracovávaní požiadavky chybu, ktorá znemožňuje ďalšie spracovanie požiadavky. Volajúci, resp. telefón v takomto prípade ukazuje chybu a opakuje požiadavku po niekoľkých sekundách. Vzdialená stanica poprípade sprostredkuje volajúcemu, resp. telefónu, po koľkých sekundách môže požiadavku opakovať. Príjemca nemôže požiadavku spracovať, pretože nedisponuje takou funkciou, akú volajúci požaduje. Ak aj príjemca rozumie požiadavke, ale nespracuje ju, pretože odosielateľ nemá potrebné právo na požiadavku alebo sa požiadavka v aktuálnej súvislosti nepovolí, odošle sa 405 namiesto 501. Vzdialená stanica, ktorá odosiela tento chybový kód, je v tomto prípade proxy alebo brána a od svojej brány, ktorá mala túto požiadavku realizovať, dostala neplatnú odpoveď. Vzdialená stanica alebo proxy nemôže v tomto okamihu spracovať požiadavku, pretože server je buď preťažený, alebo podstupuje údržbu. Ak existuje možnosť, že sa požiadavka v dohľadnom čase môže opakovať, server sprostredkuje túto informáciu volajúcemu, resp. telefónu. Prekročenie času na bráne 118

119 Zákaznícky servis (Customer Care) Stavový kód 0x505 0x515 0x600 0x603 0x604 0x606 0x701 0x703 0x704 0x705 0x706 0x751 0x810 0x811 0x812 0x813 Význam Server zamietne požiadavku, pretože uvedené číslo verzie protokolu SIP nesúhlasí minimálne s tou verziou, ktorú používa server alebo prístroj SIP, ktorý sa podieľa na tejto požiadavke. Server zamietne požiadavku, pretože správa prekročila maximálnu prípustnú dĺžku. Volaná linka je obsadená. Volaný odmietol hovor. Volaná URI neexistuje. Komunikačné nastavenia nie sú akceptovateľné. Volaný účastník ukončil hovor. Spojenie bolo prerušené kvôli časovému limitu. Spojenie bolo prerušené kvôli chybe SIP. Chybný oznamovací tón. Spojenie sa nevytvorilo. Obsadzovací tón: Nenastala žiadna zhoda kodéra-dekodéra medzi volajúcim a volaným účastníkom. Všeobecný Socket Layer Error: Používateľ nie je autorizovaný. Všeobecný Socket Layer Error: Chybné číslo socket. Všeobecný Socket Layer Error: Socket nie je pripojený. Všeobecný Socket Layer Error: Chyba pamäte. 0x814 Všeobecný Socket Layer Error: Socket nie je k dispozícii skontrolujte nastavenia IP / problém spojenia / chybné nastavenie VoIP. 0x815 Všeobecný Socket Layer Error: Nelegálna aplikácia na rozhraní socket. 119

120 Zákaznícky servis (Customer Care) Požiadavka na informačné centrum Servisné informácie základňovej stanice budete potrebovať pri prípadnom záručnom servise. Predpoklad: Obsadili ste externú linku (pokúšate sa vytvoriť externý hovor, vediete externý hovor). Poznámka Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa na displeji zobrazí hlásenie Moznosti Moznosti Sluzby Info Potvrďte výber stlačením OK. Nasledujúce informácie/funkcie môžete zvoliť pomocou tlačidla q: 1: Sériové číslo základňovej stanice (RFPI) 2: Sériové číslo prenosného slúchadla (IPUI) 3: Informuje servisného pracovníka o nastaveniach základňovej stanice (v šestnástkovom zobrazení), napr. o počte prihlásených prenosných slúchadiel, prevádzke zosilňovača. 4: Varianty (čísla 1 až 2), Verzia firmvéru telefónu (čísla 3 až 5). 5: Číslo v sieti Gigaset.net 6: Číslo prístroja základňovej stanice. Obsahuje ďalšie informácie pre servisného pracovníka. Odemk. system (len keď je prístroj zablokovaný zo strany poskytovateľa) Potvrďte výber stlačením OK. Príslušným kódom môžete zrušiť prípadné blokovanie prístroja, špecifické pre daného poskytovateľa služieb. Aktualiz. profil Potvrďte výber stlačením OK. Aktuálne profily poskytovateľov VoIP (všeobecné údaje poskytovateľov všetkých nakonfigurovaných spojení VoIP) sa automaticky uložia do telefónu. Aktualizujú sa všeobecné nastavenia pre všetky spojenia VoIP, pre ktoré sú k dispozícii profily na internete. Odeslat konfig. Túto možnosť zvoľte len vtedy, keď vás k tomu vyzve servisný pracovník. 120

121 Zákaznícky servis (Customer Care) Schválenie Tento prístroj umožňuje prostredníctvom rozhrania LAN a dodatočného modemu internetovú telefóniu. Tento prístroj je určený pre prevádzku v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, v iných krajinách vždy v závislosti od národných povolení. Osobitosti týkajúce sa rôznych krajín sú zohľadnené. Týmto spoločnosť Gigaset Communications GmbH vyhlasuje, že tento prístroj spĺňa základné požiadavky ainé dôležité predpisy Smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode podľa 1999/5/ES nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: 121

122 Životné prostredie Životné prostredie Naša koncepcia ochrany životného prostredia My, spoločnosť Gigaset Communications GmbH, máme spoločenskú zodpovednosť aangažujeme sa za lepší svet. Naše myšlienky, technológie a naša činnosť slúžia ľuďom, spoločnosti a životnému prostrediu. Cieľom našej činnosti po celom svete je trvalé zaistenie životných podmienok ľudí. Uvedomujeme si zodpovednosť za výrobok, ktorá sa vzťahuje na celú dobu životnosti výrobku. Už pri projektovaní a plánovaní výrobných procesov sa vyhodnocuje vplyv výrobkov na životné prostredie, vrátane výroby, obstarávania, predaja, využitia, servisu a likvidácie. Viac informácií o ekologických výrobkoch a postupoch nájdete na internetovej stránke Systém manažmentu životného prostredia Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO a ISO ISO (životné prostredie): certifikát udelil spoločnosti v septembri 2007 úrad TüV SÜD Management Service GmbH. ISO 9001 (kvalita): certifikát udelil spoločnosti úrad TüV Süd Management Service GmbH. Ekologická spotreba energie Použitie funkcie ECO DECT ( s. 69) šetrí energiu a tým aktívne prispieva k ochrane životného prostredia. Likvidácia Všetky elektrické a elektronické zariadenia sa musia likvidovať oddelene od domového odpadu na miestach, ktoré na to určil štát. Ak je na výrobku uvedený tento symbol prečiarknutého odpadkového koša, týkajú sa ho ustanovenia smernice EÚ 2002/96/ES. Odborná likvidácia a oddelený zber starých prístrojov slúži na prevenciu prípadného poškodenia životného prostredia a zdravia. Je predpokladom opakovaného použitia a recyklácie použitých elektrických a elektronických prístrojov. Podrobné informácie o likvidácii elektronického odpadu získate na obecnom úrade, vpodniku, zabezpečujúcom likvidáciu odpadu, alebo u špecializovaného predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. 122

123 Dodatok Dodatok Údržba Prístroj utierajte vlhkou handričkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákien. Povrchy s vysokým leskom môžete opatrne ošetriť leštidlom na displej. Nikdy nepoužívajte suchú utierku. Hrozí nebezpečenstvo statického výboja. Kontakt skvapalinou! Pokiaľ sa zariadenie dostalo do kontaktu s kvapalinou: 1 Odpojte sieťový zdroj. 2 Nechajte zo zariadenia odkvapkať všetku kvapalinu. 3 Utrite všetky časti dosucha. Potom zariadenie odložte na minimálne 72 hodín na suché teplé miesto (nie: mikrovlnnú rúru, rúru na pečenie a pod.). 4 Zariadenie zapnite až vtedy, keď bude úplne suché. Vo väčšine prípadov je po úplnom vyschnutí znovu možné uvedenie do prevádzky. V zriedkavých prípadoch môže kontakt telefónu s chemickými látkami viesť k zmenám na povrchu prístroja. Vzhľadom na veľký počet chemikálií dostupných na trhu nebolo možné otestovať všetky chemické látky. 123

124 Dodatok Technické údaje Príkon (odber prúdu) základňovej stanice V pohotovostnom režime: približne 1,2 wattu Počas hovoru: približne 1,3 wattu Všeobecné technické údaje Rozhrania Štandard DECT Štandard GAP Počet kanálov Frekvenčný rozsah Obojsmerný postup Opakovacia frekvencia vysielaného impulzu Dĺžka vysielaného impulzu Kanálový raster Prenosová rýchlosť Modulácia Kódovanie reči Vysielací výkon Dosah Napájanie Ethernet podporovaný podporovaný 60 obojsmerných kanálov MHz Časový multiplex, dĺžka rámca 10 ms 100 Hz 370 μs 1728 khz 1152 kbit/s GFSK 32 kbit/s 10 mw, stredný výkon na jeden kanál 250 mw impulzný výkon do 300 m na voľnom priestranstve, do 50 m v budovách 230 V ~/50 Hz Napájanie cez ethernet PoE, IEEE 802.3af, trieda 3 Prevádzkové podmienky +5 C až +45 C; 20 % až 75 % relatívna vlhkosť vzduchu Kodér-dekodér G.711, G.726, G.729AB s VAD/CNG, G.722 Quality of Service Protokoly TOS, DiffServ SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP 124

125 Slovník pojmov Slovník pojmov A ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Špeciálna forma DSL. ALG Application Layer Gateway NAT riadiaci mechanizmus smerovača. Veľa smerovačov s integrovaným NAT používa ALG. ALG umožňuje prechádzanie dátových balíkov spojenia VoIP a dopĺňa ich o verejnú IP adresu bezpečnej súkromnej siete. Ak poskytovateľ VoIP ponúka STUN server, príp. Outbound Proxy, ALG smerovača by sa mala odpojiť. Pozri tiež: Firewall, NAT, Outbound Proxy, STUN. Autentifikácia Obmedzenie prístupu k sieti/službe prihlásením sa ID a heslom. Automatické spätné volanie Pozri Spätné volanie, keď je obsadené. B Bloková voľba Najskôr zadáte úplné telefónne číslo, v prípade potreby ho upravíte. Potom zdvihnete slúchadlo a stlačením tlačidla prijatia hovoru / hlasitého telefonovania vytočíte telefónne číslo. Brána Spája dve rozličné Sieťe, napr. smerovač môže byť internetovou bránou. Pre telefonické hovory z VoIP do telefónnej siete musí byť brána spojená s IP sieťou a s telefónnou sieťou (poskytovateľ brány/voip). Presmerováva volania z VoIP napr. do telefónnej siete. C CF Call Forwarding Pozri Presmerovanie hovoru. COLP / COLR Connected Line Identification Presentation/Restriction Funkcia spojenia VoIP/ISDN pre odchádzajúce volania. Pri COLP sa u volajúceho zobrazí telefónne číslo účastníka, ktorý hovor prevzal. Telefónne číslo účastníka, ktorý hovor prevzal, sa odlišuje od volaného čísla napr.pri presmerovaní alebo prevzatí hovoru. Volaný účastník môže pomocou funkcie COLR (Connected Line Identification Restriction) sprostredkovanie telefónneho čísla volajúcemu zablokovať. CW Call Waiting (Čakajúci hovor) Pozri Ohlásenie čakajúceho hovoru. 125

126 Slovník pojmov Č Číslo portu Označuje určitú aplikáciu Účastníci siete. Číslo portu je dlhodobo určené podľa nastavenia v LAN alebo sa prideľuje pri každom prístupe. Kombinácia IP adresa/číslo Port identifikuje príjemcu príp. odosielateľa dátového balíka v rámci siete. D DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Internetový protokol, ktorý reguluje automatické zadávanie IP adresa jednotlivým Účastníci siete. Protokol v sieti poskytuje server. DHCP server môže byť napr. smerovač. Telefón obsahuje jedného DHCP klienta. Smerovač, ktorý obsahuje DHCP server, môže telefónu z určeného pamäťového miesta automaticky prideliť IP-adresu. Týmto dynamickým prideľovaním sa môžu viacerí Účastníci siete deliť o jednu IP-adresu, nemôžu ju však používať súčasne, ale len striedavo. V niektorých smerovačoch môžete nastaviť, aby sa IP adresa telefónu nikdy nezmenila. DMZ (Demilitarized Zone) DMZ označuje oblasť siete, ktorá sa nachádza mimo firewallu. DMZ je akoby vytvorená medzi sieťou, ktorá sa má chrániť (napr.lan) a nezabezpečenou sieťou (napr.internet). DMZ dovoľuje neobmedzený prístup z internetu len pre jeden alebo málo sieťových komponentov, kým ostatné sieťové komponenty zostávajú bezpečne za firewallom. DNS Domain Name System Hierarchický systém, ktorý umožňuje priradenie IP adresa k Názov domény, ktoré sa dajú ľahšie zapamätať. Toto priradenie musí byť v každej (W)LAN spravované lokálnym DNS serverom. Lokálny DNS server zisťuje IP adresu v prípade potreby dopytom u nadradených DNS serverov alebo iných lokálnych DNS serverov na internete. IP adresu primárneho/sekundárneho DNS servera môžete stanoviť. Pozri tiež: DynDNS. DSCP Differentiated Service Code Point Pozri Quality of Service (QoS). DSL Digital Subscriber Line Technológia prenosu dát, ktorá umožňuje prístup na internet napr.rýchlosťou 1,5 Mbps cez bežné telefónne linky. Predpoklady: DSL modem a príslušná ponuka poskytovateľa internetu. 126

127 Slovník pojmov DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer DSLAM je skriňový rozvádzač v ústredni, v ktorom sa zbiehajú účastnícke prípojky. DTMF Dual Tone Multi-Frequency Iné označenie pre tlačidlovú kmitočtovú voľbu (TKV). Duplexná prevádzka Režim pri prenose dát, pri ktorom je súčasne možné odosielanie aj prijímanie. Dynamická IP adresa Dynamická IP adresa sa sieťovému komponentu prideľuje automaticky cez DHCP. Dynamická IP adresa sieťového komponentu sa môže meniť pri každom prihlásení alebo v určitých časových intervaloch. Pozri tiež: Pevná IP adresa DynDNS Dynamic DNS Pridelenie názvu domény a IP adries sa realizuje cez DNS. V prípade Dynamická IP adresa je táto služba doplnená takzvanou DynamicDNS. Umožňuje použitie sieťového komponentu s dynamickou IP adresou ako Server na Internet. DynDNS zabezpečuje, že sa služba na internete môže vyžiadať nezávisle od aktuálnej IP adresy vždy pod rovnakým Názov domény. E ECT Explicit Call Transfer Účastník A volá účastníka B. Ten podrží spojenie a zavolá účastníka C. Namiesto spojenia všetkých do konferencie 3 účastníkov prepne účastník A účastníka B na C a zloží. EEPROM Electrically Eraseable Programmable Read Only Memory Pamäťový modul telefónu s pevnými údajmi (napr.nastavenia prístroja výrobcom alebo špecifické nastavenia používateľa) a automaticky ukladanými údajmi (napr.záznamy zoznamu volajúcich). F Firewall S firewallom môžete svoju sieť chrániť proti neoprávneným prístupom zvonka. Môžete pritom kombinovať rozličné opatrenia a techniky (hardvér a/alebo softvér), ktoré vám umožnia kontrolovať dátové toky medzi chránenou súkromnou sieťou a nechránenou sieťou (napr.internetom). Pozri tiež: NAT. Firmvér Softvér prístroja, v ktorom sú uložené základné informácie pre fungovanie prístroja. Na opravu chýb alebo aktualizáciu sa do pamäte prístroja môže nainštalovať nová verzia firmvéru (aktualizácia firmvéru). 127

128 Slovník pojmov Flatrate Spôsob vyúčtovania pripojenia na Internet. Poskytovateľ internetu pritom vyberá mesačný paušálny poplatok. Za trvanie a počet pripojení nevznikajú žiadne dodatočné náklady. Fragmentácia Príliš veľké dátové balíky sa pred prenosom rozdelia na čiastkové balíky (fragmenty). U príjemcu sa opäť spoja (defragmentujú). G G.711 a law, G.711 μ law Štandard pre Kodér-dekodér. G.711 zabezpečuje veľmi dobru kvalitu prenosu reči, zodpovedajúcu kvalite v sieti ISDN. Keďže komprimácia je veľmi malá, potrebná šírka pásma je cca 64 kbit/s na hlasové spojenie, oneskorenie kódovaním/dekódovaním je však len cca 0,125 ms. a law označuje európsky, μ law severoamerický/japonský štandard. G.722 Štandard pre Kodér-dekodér. G.722 je širokopásmovým kodérom-dekodérom reči so šírkou pásma 50 Hz až 7 khz, s čistým prenosovým výkonom 64 Kbit/s na rečové spojenie, ako aj s integrovaným rozpoznávaním prestávok reči avytváraním šumu (potlačenie rečových prestávok). G.722 poskytuje veľmi dobrú kvalitu hlasu. Kvalita hlasu je vďaka vyššej rýchlosti snímania čistejšia alepšia ako pri iných kodéroch-dekodéroch aumožňuje znenie reči v High Definition Sound Performance (HDSP). G.726 Štandard pre Kodér-dekodér. G.726 poskytuje dobrú kvalitu hlasu. Je nižšia ako pri kodéri-dekodéri G.711, avšak lepšia ako pri G.729. G.729A/B Štandard pre Kodér-dekodér. Kvalita hlasu je pri G.729A/B skôr nižšia. Kvôli silnej komprimácii je potrebná šírka pásma len cca 8 Kbit/s na hlasové spojenie, oneskorenie je však cca 15 ms. Globálna IP adresa Pozri IP adresa. GSM Global System for Mobile Communication Pôvodne európsky štandard pre mobilné siete. Teraz môžeme GSM označiť za celosvetový štandard. V USA a v Japonsku sú však ešte stále viac podporované národné štandardy. 128

129 H HTTP-Proxy Server, cez ktorý Účastníci siete realizujú svoju internetovú prevádzku. I Slovník pojmov Identifikácia používateľa Meno / číselná kombinácia na prístup napr.k účtom VoIP alebo osobnému adresáru na internete. IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers Medzinárodné grémium pre normovanie v elektronike a elektrotechnike, obzvlášť pre štandardizáciu technológie LAN, komunikačných protokolov, prenosovej rýchlosti a káblového prepojenia. Infraštruktúrna sieť Sieť s centrálnou štruktúrou: Všetci Účastníci siete komunikujú cez centrálny Smerovač. Internet Globálna WAN. Na prenos údajov je definovaný rad protokolov, ktoré sú zhrnuté pod názvom TCP/IP. Každý Účastníci siete je identifikovateľný cez svoju IP adresa. Priradenie Názov domény k IP adresa preberá DNS. Dôležité služby na internete sú World Wide Web (WWW), , prenos údajov adiskusné fóra. IP (Internet Protocol) TCP/IP protokol na Internet. IP je zodpovedný za adresovanie účastníkov Sieť na základe IP adresa a prenášanie dát od odosielateľa k príjemcovi. Určuje pritom voľbu cesty (smerovanie) dátových balíkov. IP adresa Jednoznačná adresa sieťového komponentu v rámci siete na základe protokolov TCP/IP (napr.lan, internet). Na Internet sa udávajú namiesto IP adries najčastejšie názvy domén. DNS priraďuje názvu domény zodpovedajúcu IP adresu. IP adresa pozostáva zo štyroch častí (desiatkové čísla medzi 0 a 255), ktoré sú od seba oddelené bodkou (napr ). IP adresa sa skladá z čísla siete a čísla Účastníci siete (napr.telefón). V závislosti od Maska podsiete tvoria prvé dve alebo tri časti IP adresy číslo siete, zvyšok adresuje sieťové komponenty. V jednej sieti musia byť čísla siete všetkých komponentov identické. IP adresy sa môžu zadávať automaticky prostredníctvom DHCP (dynamické IP adresy) alebo manuálne (pevné IP adresy). Pozri tiež: DHCP. 129

130 Slovník pojmov K Klient Aplikácia, ktorá vyžaduje službu zo servera. Kodér-dekodér Kodér/dekodér Kodér-dekodér označuje postup, ktorý digitalizuje a komprimuje analógový jazyk pred odoslaním cez internet a pri príjme rečových balíkov dekóduje digitálne dáta, t.j. prekladá ich do analógového jazyka. Existujú rozličné kodéry-dekodéry, ktoré sa okreminého odlišujú stupňom komprimácie. Obidve strany telefonického spojenia (strana volajúceho/odosielateľa a strana príjemcu) musia používať rovnaký kodér-dekodér. To sa dohodne pri vytváraní spojenia medzi odosielateľom a príjemcom. Výber kodéra-dekodéra je kompromis medzi kvalitou hlasu, prenosovou rýchlosťou a potrebnou šírkou pásma. Vyšší stupeň komprimácie napr. znamená, že šírka pásma potrebná na spojenie hovoru je malá. Znamená to však aj to, že čas potrebný na komprimovanie/dekomprimovanie údajov je väčší, čo predlžuje čas prenosu údajov v sieti a tým zhoršuje kvalitu hlasu. Potrebný čas zvyšuje oneskorenie medzi hovorením odosielateľa a príchodom povedaného k príjemcovi. Kodér-dekodér reči Pozri Kodér-dekodér. L LAN Local Area Network Sieť s obmedzeným priestorovým rozšírením. LAN môže byť spojená bezdrôtovo (WLAN) a/alebo pomocou káblov. Lokálna IP adresa Lokálna alebo súkromná IP adresa je adresa sieťového komponentu v lokálnej sieti (LAN). Prevádzkovateľ siete ju môže ľubovoľne zadávať. Zariadenia, ktoré realizujú prechod siete z lokálnej siete na internet (brána alebo smerovač), majú jednu súkromnú a jednu verejnú IP adresu. Pozri tiež IP adresa. Local SIP Port Pozri SIP port / Local SIP port. M MAC adresa, Media Access Control Address Hardvérová adresa, pomocou ktorej sa dá na celom svete jednoznačne identifikovať každé sieťové zariadenie (napr.sieťová karta, prepínač, telefón). Pozostáva zo 6 častí (šestnástkové čísla), ktoré sú od seba oddelené znakom - (napr a). Mac adresu zadáva výrobca a nedá sa zmeniť. Maska podsiete IP adresa pozostávajú z pevného sieťového a variabilného čísla účastníka. Číslo siete je identické pre všetkých Účastníci siete. Aký veľký je podiel čísla siete je stanovené v maske podsiete. Pri maske podsiete sú napr.prvé tri časti IP adresy čísla siete a posledná časť je číslo účastníka. 130

131 Slovník pojmov Mbps Million Bits per Second Jednotka prenosovej rýchlosti v sieti. MRU Maximum Receive Unit Definuje maximálne množstvo používateľských dát v rámci dátového balíka. MTU Maximum Transmission Unit Definuje maximálnu dĺžku dátového balíka, ktorý sa môže naraz prenášať sieťou. N Náhlavná súprava Kombinácia mikrofónu a slúchadiel. Náhlavná súprava umožňuje pohodlné telefonovanie s voľnými rukami. K dispozícii sú náhlavné súpravy, ktoré sa dajú k základňovému telefónu pripojiť pomocou kábla (káblové pripojenie) alebo cez bluetooth (bezdrôtové pripojenie). NAT Network Address Translation Metóda zmeny (súkromných) IP adresa na jednu alebo viaceré (verejné) IP adresy. Prostredníctvom NAT sa môžu IP-adresy Účastníci siete (napr. VoIP telefóny) v LAN skryť za spoločnú IP adresu Smerovač na Internet. VoIP telefóny za smerovačom NAT nie sú (kvôli súkromnej IP adrese) dostupné pre VoIP server. Na obídenie NAT sa v smerovači môže (alternatívne) použiť ALG, vtelefóne VoIP STUN alebo Outbound Proxy od poskytovateľa VoIP. Ak je k dispozícii Outbound Proxy, musíte ho zohľadniť v nastaveniach VoIP svojho telefónu. Názov domény Označenie jedného z (viacerých) webových serverov na internete (napr. gigaset.net). Názov domény priraďuje príslušnej IP adrese DNS server. O Ohlásenie čakajúceho hovoru = CW (Call Waiting, čakajúci hovor). Funkcia sieťového operátora. Signálny tón počas hovoru ohlási, keď volá ďalší účastník. Druhý hovor môžete prijať alebo odmietnuť. Túto funkciu môžete zapnúť/ vypnúť. Outbound Proxy Alternatívny riadiaci mechanizmus NAT k STUN, ALG. Outbound-Proxy používajú poskytovatelia VoIP v prostrediach firewall/nat alternatívne k SIP proxy server. Riadia dátovú prevádzku cez firewall. Outbound-Proxy a STUN server by sa nemali používať súčasne. Pozri tiež: STUN a NAT. 131

132 Slovník pojmov P Paging (vyhľadávanie prenosného slúchadla) (po slovensky: rádiové volanie) Funkcia základného telefónu na vyhľadávanie prihlásených prenosných slúchadiel. Základný telefón vytvorí spojenie so všetkými prihlásenými prenosnými slúchadlami. Prenosné slúchadlá zvonia. Pevná IP adresa Pevná IP adresa sa sieťovému komponentu prideľuje manuálne pri konfigurácii siete. Na rozdiel od Dynamická IP adresa sa pevná IP adresa nemení. PIN Osobné identifikačné číslo Slúži ako ochrana pred neoprávneným použitím. Pri aktivovanom PIN sa musí pri prístupe do chránenej oblasti zadať číslicová kombinácia. Konfiguračné údaje základného telefónu môžete chrániť pomocou systémového PIN (4-miestna číslicová kombinácia). Podsieť Segment Sieťe. Port Cez port sa vymieňajú údaje medzi dvomi aplikáciami v Sieť. Port-Forwarding Internetová brána (napr.smerovač) odosiela z Internet dátové balíky, ktoré sú nasmerované na určitý Port, na tento port. Servery v sieti LAN tak môžu poskytovať služby na internete bez toho, aby ste potrebovali verejnú IP-adresu. Poskytovateľ brány Pozri Poskytovateľ SIP. Poskytovateľ internetu Umožňuje za poplatok prístup na internet. Poskytovateľ SIP Pozri Poskytovateľ VoIP. Poskytovateľ VoIP Poskytovateľ VoIP, SIP alebo Poskytovateľ brány je poskytovateľ na internete, ktorý poskytuje Brána pre internetovú telefóniu. Keďže telefón pracuje s normou SIP, musí váš poskytovateľ túto normu podporovať. Poskytovateľ postupuje hovory z VoIP do telefónnej siete (analógovej, ISDN alebo mobilnej) a opačne. Prenosový výkon Rýchlosť, ktorou sa prenášajú dáta vo WAN príp. LAN. Prenosový výkon sa meria v dátových jednotkách za časovú jednotku (Mbit/s). Prepínanie medzi hovormi Prepínanie umožňuje prepínať medzi dvomi účastníkmi alebo konferenciou a jednotlivým účastníkom bez toho, aby práve čakajúci účastník mohol počúvať. 132

133 Slovník pojmov Presmerovanie hovoru AWS Automatické presmerovanie (AWS) hovoru na iné telefónne číslo. Existujú tri druhy presmerovania hovoru: AWS ihneď (CFU, Call Forwarding Unconditional) AWS keď je obsadené (CFB, Call Forwarding Busy) AWS pri nehlásení sa účastníka (CFNR, Call Forwarding No Reply) Príprava voľby Pozri Bloková voľba. Protokol Opis dohôd o komunikácii v Sieť. Obsahuje pravidlá na vytvorenie, správu a prerušenie spojenia, o formátoch údajov, časových priebehoch a prípadnom odstránení chýb. Proxy/server proxy Počítačový program, ktorý riadi výmenu údajov v počítačových sieťach medzi Klient a Server. Ak telefón kladie požiadavku na server VoIP, správa sa proxy voči telefónu ako server a voči serveru ako klient. Proxy sa adresuje cez IP adresa/názov domény a Port. Q Quality of Service (QoS) Kvalita služieb Označuje kvalitu služieb v komunikačných sieťach. Rozlišujú sa rôzne triedy kvality služieb. QoS ovplyvňuje tok dátových balíkov na internete napr.ich uprednostnením, rezerváciou šírky pásma alebo optimalizáciou. V sieťach VoIP ovplyvňuje QoS kvalitu reči. Ak celá infraštruktúra disponuje QoS (smerovač, sieťový server atď.), tak je kvalita reči vyššia, znamená to menej oneskorení, ozvien a šumov. R RAM Random Access Memory Pamäť, v ktorej máte právo čítať a ukladať. V RAM sa ukladajú napr.melódie a logá, ktoré ste si stiahli do telefónu cez webový konfigurátor. Registrar Registrar spravuje aktuálne IP adresy Účastníci siete. Keď sa prihlásite u svojho poskytovateľa VoIP, uloží sa vaša aktuálna IP-adresa na registrar. Vďaka tomu ste dostupní aj počas cestovania. ROM Read Only Memory Permanentná pamäť. 133

134 Slovník pojmov Rozbočovač Spája v jednej Infraštruktúrna sieť viacerých Účastníci siete. Všetky údaje, ktoré účastník siete odošle na rozbočovač, sa odošlú všetkým účastníkom siete. Pozri tiež: Brána, Smerovač. RTP Realtime Transport Protocol Celosvetový štandard prenosu zvukových a obrazových dát. Často sa používa v spojení s UDP. Vkladajú sa pritom RTP balíky do UDP balíkov. RTP port (Lokálny) Port, cez ktorý sa pri VoIP odosielajú a prijímajú rečové balíky. S Server Poskytuje ostatným Účastníci siete (Klient) službu. Pojem môže označovať počítač/pc alebo aplikáciu. Server sa adresuje cez IP adresa/názov domény a Port. Sieť Spojenie zariadení. Zariadenia môžu byť navzájom prepojené rozličnými linkami alebo rádiovými trasami. Siete sa môžu odlišovať aj podľa dosahu a štruktúry: Dosah: Lokálne siete (LAN) alebo siete diaľkovej prevádzky (WAN) Štruktúra: Infraštruktúrna sieť alebo sieť Ad-hoc Sieť ethernet Káblovo spojená LAN. SIP (Session Initiation Protocol) Signalizačný protokol nezávislý od rečovej komunikácie. Používa sa na vytvorenie a zrušenie volania. Dodatočne sa môžu zadefinovať parametre na prenos reči. SIP adresa Pozri URI. SIP port / Local SIP port (Lokálny) Port, cez ktorý sa pri VoIP odosielajú a prijímajú signalizačné dáta SIP. SIP proxy server IP adresa bránového servera poskytovateľa VoIP. Smerovač Odosiela najrýchlejšou trasou dátové balíky v rámci siete a medzi rozličnými sieťami. Môže spájať Sieť ethernete awlan. Môže byť Brána k internetu. Smerovanie Smerovanie (routing) je prenášanie dátových balíkov k inému účastníkovi siete. Na ceste k príjemcovi sa dátové balíky odosielajú od jedného sieťového uzla k ďalšiemu, kým neprídu do cieľa. Bez takéhoto postupovania dátových balíkov by nemohla existovať sieť, akou je internet. Smerovanie spája jednotlivé siete s týmto globálnym systémom. Smerovač je súčasťou tohto systému, sprostredkúva dátové balíky v rámci lokálnej siete, ako aj z jednej siete do druhej. Prenos dát z jednej siete do druhej sa deje na základe spoločného protokolu. 134

135 Slovník pojmov Spätné spojenie Vediete hovor. Pomocou podržania hovoru krátkodobo prerušíte hovor, aby ste sa spojili s iným účastníkom. Ak spojenie s týmto účastníkom hneď aj ukončíte, bolo to podržanie hovoru. Ak prepínate medzi prvým a druhým účastníkom, nazýva sa to Prepínanie medzi hovormi. Spätné volanie, keď je obsadené = CCBS (Completion of calls to busy subscriber). Ak má volajúci obsadzovací tón, môže si aktivovať funkciu spätného volania. Po uvoľnení cieľového pripojenia dôjde k signalizácii u volajúceho. Hneď ako potom tento účastník zdvihne slúchadlo, automaticky sa vytvorí spojenie. Spätné volanie pri nehlásení sa = CCNR (Completion of calls on no reply). Keď sa volaný účastník nehlási, môže volajúci zariadiť automatické spätné volanie. Len čo cieľový účastník prvýkrát nadviazal spojenie a je opäť voľný, nastane signalizácia u volajúceho. Túto funkciu musí podporovať ústredňa. Príkaz na spätné volanie sa automaticky zruší približne po 2 hodinách (v závislosti od sieťového operátora). Spoločná oblasť IP Oblasť IP adries, ktorú môže využívať DHCP server na zadávanie dynamických IP adries. Statická IP adresa Pozri Pevná IP adresa. STUN Simple Transversal of UDP over NAT NAT riadiaci mechanizmus. STUN je dátový protokol pre VoIP telefóny. STUN nahrádza súkromnú IP adresu v dátových balíkoch VoIP telefónu verejnou adresou zabezpečenej súkromnej siete. Na riadenie dátového prenosu je potrebný dodatočný STUN server na internete. STUN sa nemôže používať pri symetrických NAT. Pozri tiež: ALG, Firewall, NAT, Outbound Proxy. Súkromná IP adresa Pozri Verejná IP adresa. Symetrický NAT Symetrický NAT pridelí tým istým interným IP-adresám a číslam portov rozličné externé IP adresy a čísla portov - v závislosti od externej cieľovej adresy. Š Širokopásmový prístup na internet Pozri DSL. 135

136 Slovník pojmov T TCP Transmission Control Protocol Transportný protokol. Zabezpečený protokol prenosu: Na prenos údajov bude vytvorené, kontrolované a opäť zrušené spojenie medzi odosielateľom a príjemcom. TLS Transport Layer Security Protokol na zakódovanie dátových prenosov na internete. TLS je nadradený Transportný protokol. Transportný protokol Riadi prenos dát medzi komunikačnými partnermi (aplikáciami). Pozri tiež: UDP, TCP, TLS. U UDP User Datagram Protocol Transportný protokol. Na rozdiel od TCP je UDP nezabezpečený protokol. UDP nevytvára pevné spojenie. Dátové balíky (tzv. datagramy) sa odosielajú ako vysielanie. Príjemca je sám zodpovedný za to, či dáta príjme. Odosielateľ nedostane oznámenie oprijatí. URI Uniform Resource Identifier Postupnosť znakov, ktorá slúži na identifikáciu zdrojov (napr.príjemca u, súbory). Na Internet sa URI používajú na jednotné označenie zdrojov. URI sa označujú aj ako SIP adresa. URI sa môžu zadávať v telefóne ako čísla. Voľbou URI môžete zavolať internetovému účastníkovi s VoIP vybavením. URL Universal Resource Locator Globálne jednoznačná adresa domény na Internet. URL je poddruh URI. URL identifikujú zdroj cez jeho miesto (angl. location) na Internet. Pojem sa často používa (ako dôsledok z minulosti) ako synonymum k URI. User-ID Pozri Identifikácia používateľa. Ú Účastníci siete Zariadenia a počítače, ktoré sú spolu prepojené v sieti, napr.server, počítače a telefóny. 136

137 V Slovník pojmov Verejná IP adresa Verejná IP adresa je adresa sieťového komponentu na internete. Zadáva ju poskytovateľ internetu. Zariadenia, ktoré realizujú prechod siete z lokálnej siete na internet (brána, smerovač), majú verejnú aj lokálnu IP adresu. Pozri tiež: IP adresa, NAT VoIP Voice over Internet Protocol Telefonické hovory sa už nevytvárajú a neprenášajú cez telefónnu sieť, ale cez Internet (príp. iné siete IP). Vyčkávacia melódia Music on hold Prehrávanie hudby pri Spätné spojenie alebo pri Prepínanie medzi hovormi. Počas čakania na hovor počuje čakajúci účastník vyčkávaciu melódiu. W WAN Wide Area Network Sieť diaľkovej prevádzky, ktorá nie je priestorovo ohraničená (napr.internet). Z Zobrazené meno Výkonová charakteristika poskytovateľa VoIP. Môžete zadať ľubovoľné meno, ktoré sa zobrazí druhému účastníkovi namiesto vášho telefónneho čísla. 137

138 Príslušenstvo Príslušenstvo Prenosné slúchadlo Gigaset Rozšírte svoj Gigaset na bezdrôtové telefónne zariadenie: Prenosné slúchadlo Gigaset SL610H PRO u Farebný, 1,8-palcový TFT displej u Ergonomická klávesnica s nastaviteľným osvetlením ablokovaním tlačidiel u Prípojka náhlavnej súpravy cez Bluetooth alebo 2,5 mm konektor u Bluetooth a mini USB u Adresár na 500 vizitiek u Zoznamy hovorov pre prichádzajúce, odchádzajúce azmeškané hovory u Zoznam opakovaných volieb, automatické spätné volanie u Dĺžka hovoru / pohotovostný čas až do 13 hod./180 hod. u Veľké písmo pre zoznamy volaní a adresár u 9 programovateľných tlačidiel u Komfortné hlasité telefonovanie so 4 nastaviteľnými profilmi hlasitého telefonovania u Obrázky Clip a šetrič displeja (analógové a digitálne hodiny) u Vibračný alarm, 23 vyzváňacích tónov, individuálne vyzváňacie tóny pre VIP kontakty a interné volania u ECO-DECT u Kalendár s plánovaním termínov u Pokoj od anonymných volajúcich 138

139 Príslušenstvo Prenosné slúchadlo Gigaset SL400 u Kvalitný kovový rám a klávesnica u Vysokokvalitné podsvietenie klávesnice u 1,8 palcový farebný TFT displej u Bluetooth a mini USB u Adresár na 500 vizitiek u Dĺžka hovoru / pohotovostný čas až do 14 hod./230 hod. u Veľké písmo pre zoznamy volaní a adresár u Komfortné hlasité telefonovanie so 4 nastaviteľnými profilmi hlasitého telefonovania u Obrázky Clip, sekvencie obrázkov a šetrič displeja (analógové a digitálne hodiny) u Vibračný alarm, sťahovanie vyzváňacích melódií u ECO-DECT u Kalendár s plánovaním termínov u Nočný režim s časovo riadeným vypínaním vyzváňacieho tónu u Pokoj od anonymných volajúcich u Babyalarm Prenosné slúchadlo Gigaset S79H/ S810H u Podsvietený grafický farebný displej (65-tisíc farieb) u Podsvietená klávesnica u Hlasité telefonovanie u Polyfónne vyzváňacie melódie u Adresár pre asi 500 položiek u Obrazový CLIP u Počítačové rozhranie napr. na správu položiek adresára, vyzváňacích tónov a šetričov displeja u Bluetooth u Pripojenie pre náhlavnú súpravu u Babyalarm

140 Príslušenstvo Prenosné slúchadlo Gigaset SL78H u Podsvietený grafický farebný displej (256-tisíc farieb) u Podsvietená klávesnica u Hlasité telefonovanie u Polyfónne vyzváňacie melódie u Adresár pre asi 500 položiek u Obrazový CLIP u Počítačové rozhranie napr. na správu položiek adresára, vyzváňacích tónov a šetričov displeja u Bluetooth u Babyalarm Prenosné slúchadlo Gigaset C610H u Rodinný manažér s funkciou Babyalarm a s pripomínaním narodenín u Identifikácia volaného vyzváňacím tónom so 6 skupinami VIP u Vysokokvalitná klávesnica s podsvietením u 1,8 palcový farebný TFT displej u Adresár na 150 vizitiek u Dĺžka hovoru / pohotovostný čas až 12 hod./180 hod., štandardné akumulátory u Veľké písmo pre zoznamy volaní a adresár u Komfortné hlasité telefonovanie u Šetrič displeja (digitálne hodiny) u ECO-DECT u Budík u Nočný režim s časovo riadeným vypínaním vyzváňacieho tónu u Pokoj od anonymných volajúcich u Babyalarm (Babyphone), priame volanie 140

141 Príslušenstvo Prenosné slúchadlo Gigaset E49H u Ochrana pred nárazmi, prachom a striekajúcou vodou u Robustná podsvietená klávesnica u Farebný displej u Telefónny zoznam na 150 položiek u Dĺžka hovoru / pohotovostný čas až 12 h/250 h, Štandardné akumulátory u Komfortné hlasité telefonovanie u Šetrič obrazovky u ECO-DECT u Budík u Babyalarm Zosilňovač signálu Gigaset Pomocou zosilňovača signálu Gigaset môžete zväčšiť dosah prijímaného signálu medzi prenosným slúchadlom Gigaset a základňovou stanicou. Všetky diely príslušenstva a akumulátory si môžete objednať v špecializovaných predajniach. Používajte iba originálne príslušenstvo. Vyhnete sa tak možným škodám na zdraví a vecným škodám a zabezpečíte, že budú dodržané všetky relevantné ustanovenia. Kompatibilita Viac informácií o funkciách prenosných slúchadiel v súvislosti so základňovými telefónmi/ stanicami Gigaset nájdete na webovej stránke: 141

142 Montáž základňovej stanice na stenu Montáž základňovej stanice na stenu 142

143 Register Register Symbols Širokopásmový prístup na internet Širokopásmový rečový kodér-dekodér , 128 Širokopásmový rečový kodér-dekodér G Širokopásmové spojenia Štruktúra IP adresy Štruktúra webových stránok Životné prostredie A Adresa odosielateľa ( ) ADSL Aktivovanie Annex B pre G AKZ (miestna predvoľba) ALG Alternatívne možnosti Anonymný hovor Application Layer Gateway (ALG) Asistent inštalácie Asistent pripojenia spustiť (uvedenie do prevádzky) Asymmetric Digital Subscriber Line Autentifikácia Automatická konfigurácia B Bloková voľba Blokovanie telefónneho čísla Blokovanie zobrazenia čísla Blokovanie zobrazenia telefónneho čísla 42 Brána C Call Forwarding Call Waiting (Čakajúci hovor) Cena hovoru, pozri Náklady CF Chyba certifikácie Chyba certifikátu CLI, CLIP CNIP COLP , 125 COLR , 125 Connected Line Identification Presentation/Restriction , 125 CW D Dĺžka trvania hovoru Dátové balíky, fragmentácia Demilitarized Zone DHCP , 127 Differentiated Service Code Point Digital Subscriber Line Digital Subscriber Line Access Multiplexer DMZ DNS DNS server uprednostňovaný Domain Name System DSCP DSL DSLAM Duplexná prevádzka Dynamic DNS Dynamic Host Configuration Protocol Dynamická IP adresa DynDNS E Čakajúci hovor externého hovoru interný hovor prijatie/odmietnutie zapnúť/vypnúť ECO DECT ECT zapnutie/vypnutie Číslo portu Číslo predvoľby nastavenie vlastnej predvoľby Čítanie predmetu správy ( ) , 60 hlásenia pri nadväzovaní spojenia nastavenia oznámenie prezeranie adresy odosielateľa vymazanie Explicit Call Transfer

144 Register F Firewall Firmvér aktualizácie spustenie aktualizácie zistenie verzie Flatrate Formát vcard Fragmentácia dátových balíkov G G.711 μ law G.711 a law G , 102 G G Gigaset HDSP pozri HDSP Global System for Mobile Communication Globálna IP adresa GSM H HDSP , 102 High Definition Sound Performance pozri HDSP Hlasový záznamník nastavenie pre rýchlu voľbu Hovor interný odovzdanie presmerovanie (prepojenie) , 74 prijatie ukončenie Hromadné volanie HTTP-Proxy I Identifikácia používateľa IEEE Informačné centrum obsluha Infraštruktúrna sieť Institute of Electrical and Electronics Engineers Interný hovor ohlásenie čakajúceho hovoru Interná konferencia Interné spätné spojenie telefonovanie Internet Internet Protocol IP IP adresa dynamická globálna lokálna pevná pridelenie statická súkromná verejná voliť získanie automaticky K Klient Kód automatickej konfigurácie Kodéry-dekodéry Konferencia Konferencia (interná) Konferencia troch účastníkov Konfigurácia IP Kontrola nákladov Kvalita služieb L LAN Lekárske prístroje Lišta menu Likvidácia Local Area Network Lokálna IP adresa Lokálne komunikačné porty Lokálny SIP port M MAC adresa zistenie Maska podsiete stanovenie Maximum Receive Unit Maximum Transmission Unit Mbps Media Access Control Meno prenosného slúchadla

145 Register volajúceho z online telefónneho zoznamu volajúceho zobraziť (CNIP) Menu prehľad webového konfigurátora Million Bits per Second Možnosti Možnosti výberu MRU MTU Music on hold N Nastavenie obsadiť Nastavenie dátumu , 77 Nastavenie času , 77 Nastavenie systému Nastaviť online telefónny zoznam NAT symetrický Navigačná oblasť Názov domény Názov prenosného slúchadla, zmeniť Network Address Translation Neznámy Neznámy hovor O Obrázok CLIP Obsadenie číselného tlačidla Obsadenie tlačidla Obsah balenia Obsah dodávky Odhlásenie na webovom konfigurátore Odhlásenie (prenosného slúchadla) Odstránenie chýb všeobecne Ohlásenie externého čakajúceho hovoru Online telefónny zoznam vybrať Osobné identifikačné číslo Otázky a odpovede Otvorenie zoznamu prijatej pošty Outbound Proxy Oznámenie doručenie ovej správy P Pevná IP adresa PIN Požiadavka na informačné centrum Podsieť PoE (Power over Ethernet) Pomocník Pomocník pre rýchlu prvú konfiguráciu Poplatky, pozri Náklady Port Port-Forwarding Poskytovateľ brány Poskytovateľ internetu Poskytovateľ SIP Poskytovateľ VoIP stiahnutie údajov vybrať Potlačenie rečové prestávky (VoIP) zobrazenie telefónneho čísla Potlačenie rečových prestávok Potlačenie ticha Používateľské údaje VoIP zadanie (asistent pripojenia) Pracovná oblasť Predpoveď počasia, vpohotovostnom stave Predvoľba na telefónnom zariadení Prenos telefónneho zoznamu Prenosné slúchadlo nastaviť odhlásenie odhlásiť presmerovanie hovoru prihlásiť vyhľadať zmena interného čísla zmena mena zmena názvu zmeniť interné číslo Prenosový výkon Prepínanie medzi hovormi , 132 Presmerovanie ,

146 Register Prevádzka (uvedenie telefónu do prevádzky) Prevzatie záznamov adresára počítača do telefónneho zoznamu Priezvisko zobrazené (VoIP) Prihlásenie na webovom konfigurátore Prihlásenie (prenosného slúchadla) Prijať hovor Prijímacie číslo zobrazenie na prenosnom slúchadle.. 39 Príkon (základňového telefónu) Pripojenie základňový telefón na telefónnom zariadení Príprava voľby Príslušenstvo Prístup na internet (širokopásmový) Protokol Proxy Q Quality of Service R Rýchla voľba RAM Random Access Memory Reštartovať Režim Eko Režim Eko Read Only Memory Registrar RFC 2833 (signalizácia DTMF) ROM Rozbočovač RTP RTP port S Server Server proxy sieť Ethernet Sieť ethernet Sieťový adaptér Sieťový odk., pozri sieťový odkazovač Sieťový odkazovač nastavenie pre rýchlu voľbu volanie , 68 zapísanie čísla zapnúť/vypnúť zoznam Signalizácia DTMF pre VoIP Simple Transversal of UDP over NAT SIP SIP adresa SIP port SIP proxy server Služby online telefónny zoznam Služby siete Smerovač Smerovanie spätné opýtanie Spätné spojenie Spätné spojenie (interné) Spätné volanie keď je obsadené pri nehlásení sa Spojenie swebovým konfigurátorom Spojenie počítača s webovým konfigurátorom Spoločná oblasť IP Spotreba elektrickej energie, pozri príkon Správa vymazanie ( u) vypočutie (sieťového odk.) Sprostredkovanie čísla volajúceho Statická IP adresa Stavové hlásenia VoIP tabuľka stavových kódov Stavové kódy (VoIP) tabuľka kódov STUN Súbor telefónneho zoznamu obsah (formát vcard) Súbor vcf Súkromná IP adresa súprava slúchadiel Symetrický NAT T TCP Technické údaje Telefón nastaviť uviesť do prevádzky

147 Register Telefónna ústredňa pripojenie základňového telefónu uloženie čísla predvoľby Telefónne zariadenie Gigaset T500/T300 PRO Telefónny zoznam otvoriť prenos do/z počítača vyhľadávanie záznamu Telefónny zoznam firiem Telefonovanie externe interné prijať hovor Tlačidlá Tlačidlo 1 (rýchla voľba) obsadiť Tlačidlo R, funkcia pre VoIP Tlačidlo správ TLS Továrenské nastavenia Transmission Control Protocol Transport Layer Security Transportný protokol U UDP Údržba telefónu , 123 Účet VoIP zriadiť pomocou pomocníka Ukončenie, hovor Uloženie (čísla predvoľby) Uloženie systémových nastavení Umiestnenie, základňový telefón , 10 Uniform Resource Identifier Universal Resource Locator Uprednostňovaný server DNS URI URL User Datagram Protocol User-ID Úsporné telefonovanie V Verejná IP adresa Voice over Internet Protocol VoIP stavové kódy (tabuľka) stiahnutie údajov od poskytovateľa zobrazenie telefónneho čísla volaného účastníka zriadenie účtu (prvé) Volanie anonymný interné z online telefónneho zoznamu z telefónneho zoznamu firiem zadanie IP adresy Vyčkávacia melódia vyčkávacia melódia Vyhľadávanie prenosného slúchadla vyhľadávanie prenosného slúchadla Vyhľadávanie, prenosné slúchadlo Vyhlásenie o zhode Vypnutie blokovanie telefónneho čísla presmerovanie sieťový odkazovač Vytáčanie IP adresa W WAN Webový konfigurátor menu odhlásenie signalizácia DTMF pre VoIP spojenie s počítačom Webová stránka, štruktúra Wide Area Network Z Zadávacie polia Zadávanie arabských znakov písma Zadávanie azbuky Zadávanie azbuky / arabských znakov písma Zákaznícky servis Základňový telefón aktualizácia firmvéru nastaviť pripojenie k telefónnemu zariadeniu. 88 systémový kód PIN umiestnenie , 10 Základňová stanica príkon vynulovanie do stavu pri dodaní Zapísanie používateľských údajov (VoIP) s prenosným slúchadlom

148 Register Zapnutie blokovanie telefónneho čísla presmerovanie sieťový odkazovač Zmena interných čísiel Zmena interného mena Zmena PIN Zmena systémového kódu PIN Zmeniť interné čísla mená interných účastníkov systémový kód PIN Zobrazené meno (VoIP) Zobrazenie dĺžka trvania hovoru, náklady čísla (CLI/CLIP) mena (CNIP) mena z online telefónneho zoznamu. 39 Zobrazenie čísla volajúceho (CLIP) zapísanie sieťového odkazovača Zobrazenie čísla volajúceho, poznámky. 40 Zobrazenie hovoru mena z online telefónneho zoznamu. 39 Zobrazenie MWI , 108 Zosilňovač signálu Zosilňovač signálu, pozri Zosilňovač Zoznam oznámenia o och sieťový odkazovač Zoznam ov Zoznam prijatých správ otvorenie ( u) Zoznam správ sieťový odkazovač Zoznamy

149 A31008-M2217-R G19

Gigaset A510IP váš kvalitný spoločník

Gigaset A510IP váš kvalitný spoločník Blahoželáme! Kúpou produku Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym cieľom je udržateľnost životného prostredia. Balenie tohto produktu je ohľaduplné k životnému prostrediu. Ďalšie informácie

Διαβάστε περισσότερα

Blahoželáme! Gigaset A510IP / IM-Ost sk / A31008-M2230-R601-1-TE19 / Cover_front.fm /

Blahoželáme! Gigaset A510IP / IM-Ost sk / A31008-M2230-R601-1-TE19 / Cover_front.fm / Gigaset A510IP / IM-Ost sk / A31008-M2230-R601-1-TE19 / Cover_front.fm / 10.09.2011 Blahoželáme! Kúpou produku Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym cieľom je udržateľnost životného prostredia.

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad. Prehľad 10: INT

Prehľad. Prehľad 10: INT Blahoželáme! Kúpou produku Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym cieľom je udržateľnost životného prostredia. Balenie tohto produktu je ohľaduplné k životnému prostrediu. Ďalšie informácie

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Rozšírená dokumentácia pre používateľa

Rozšírená dokumentácia pre používateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte Philips M660 M665 Rozšírená dokumentácia pre používateľa Obsah 1 Dôležité bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na. CD190 CD195. Príručka užívateľa

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na.  CD190 CD195. Príručka užívateľa Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome CD190 CD195 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité bezpečnostné pokyny 3 2 Váš telefón 4 Obsah balenia 4 Prehľad telefónu 5 Prehľad

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny KX-HDV130. Telefón SIP. Model

Prevádzkové pokyny KX-HDV130. Telefón SIP. Model Prevádzkové pokyny Model Telefón SIP KX-HDV130 Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok značky Panasonic. Predtým, ako začnete výrobok používať, si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenia

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenie

Διαβάστε περισσότερα

Vitajte! Víta vás svet bezdrôtovej digitálnej komunikácie Motorola. Vážime si, že ste si vybrali mobilný telefón Motorola V3. Vitajte!

Vitajte! Víta vás svet bezdrôtovej digitálnej komunikácie Motorola. Vážime si, že ste si vybrali mobilný telefón Motorola V3. Vitajte! Vitajte! Víta vás svet bezdrôtovej digitálnej komunikácie Motorola. Vážime si, že ste si vybrali mobilný telefón Motorola V3. Vitajte! - 1 Vyskúšajte to! Funkcia Fotografovanie Vytvorenie autoportrétu

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka

Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka Obsah Začíname...5 Prehľad telefónu...6 Zapnutie telefónu...7 Pomoc...9 Nabíjanie telefónu...9 Maximalizácia výkonu batérie...10 Ikony na obrazovke...11

Διαβάστε περισσότερα

Glitel GW197GSM. GSM brána. Používateľský manuál

Glitel GW197GSM. GSM brána. Používateľský manuál Glitel GW197GSM GSM brána Používateľský manuál Úvod GSM brána Glitel GW197GSM je určená pre prenos hlasu medzi GSM sieťou a pripojenými telekomunikačnými zariadeniami s rozhraním FXO. Úlohou GSM brány

Διαβάστε περισσότερα

Užívateľská príručka Parrot MINIKIT Slim / Chic. Slovensky. Parrot MINIKIT Slim / Chic užívateľská príručka 1

Užívateľská príručka Parrot MINIKIT Slim / Chic. Slovensky. Parrot MINIKIT Slim / Chic užívateľská príručka 1 Užívateľská príručka Parrot MINIKIT Slim / Chic Slovensky Parrot MINIKIT Slim / Chic užívateľská príručka 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Používanie PARROT MINIKIT Slim/Chic po prvý krát... 4 Nabíjanie Parrot

Διαβάστε περισσότερα

AC SOFTWARE SP. Z O.O Paczków, st Armii Krajowej 33, POĽSKO 1

AC SOFTWARE SP. Z O.O Paczków, st Armii Krajowej 33, POĽSKO   1 verzia dokumentu 1.2 AC SOFTWARE SP. Z O.O. AC SOFTWARE SP. Z O.O. 48-370 Paczków, st Armii Krajowej 33, POĽSKO www.acsoftware.pl www.domophone.eu 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Podmienky pre používanie 3 3. Obsah

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah 28 Názov

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset N510 IP PRO...

Gigaset N510 IP PRO... Gigaset N510 IP PRO... Gigaset N510 IP PRO...... για αξιόπιστη και ποιοτική επικοινωνία. Σε συνεργασία με ένα ασύρματο ακουστικό Gigaset μια συσκευή που ενθουσιάζει με την εξαιρετική ποιότητα ήχου. Το

Διαβάστε περισσότερα

Domáci zvukový systém

Domáci zvukový systém Domáci zvukový systém Návod na použitie Začíname Prehrávanie diskov a zariadení USB Prenos cez USB Tuner BLUETOOTH Sieť Ovládanie gestami Zvukové nastavenie Ďalšie operácie Ďalšie informácie MHC-V77DW

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný Bluetooth reproduktor

Prenosný Bluetooth reproduktor P5 Prenosný Bluetooth reproduktor Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti. MODELY NP5550W NP5550WO NP5550WL NP5550B NP5550BR NP5550WG

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Obsah UPOZORNENIE. Obsah

Obsah UPOZORNENIE. Obsah Obsah Obsah UPOZORNENIE Na trhu je veľa USB zariadení, ktoré nie sú vždy plne kompatibilné s platnými štandardmi. Niektoré USB flash disky (kľúčenky) majú príliš nízku rýchlosť čítania a zápisu a nie sú

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 FUNKCIE... 3 MONTÁŽ STOJANA PRE TELEVÍZOR... 4 ZOZNAM DIELOV... 5 HLAVNÉ ZARIADENIE... 5 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE...

Διαβάστε περισσότερα

Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201)

Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201) Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201) 3/2012 Obsah 1. Popis zariadenia 2. Technická špecifikácia 3. Montáž a zapojenie 4. Kaskádované zapojenie 5. Ovládanie zariadenia 6. Menu

Διαβάστε περισσότερα

Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC

Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC HD Digital Cable Receiver Obsah 0. Bezpečnostné pokyny 3 1. Predstavenie modelu 6 1.1 Hlavné Vlastnosti 6 1.2 Príslušenstvo 7 2. Prehľad 8 2.1 Predný Panel 8 2.2 Zadný

Διαβάστε περισσότερα

1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ

1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ Predný panel 1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ 5) Prepínač viacnásobného zobrazenia 6) Smerové tlačidlá a enter 7) Tlačidlo nahrávania 8) Numerické tlačidlá 9) Tlačidlo

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 3-100-199-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 16. MEX-BT2500 2007 Sony Corporation Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania. Užívateľský manuál

SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania. Užívateľský manuál SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania Užívateľský manuál 1 Obsah Obsah 2 Bezpečnostné pokyny 4 1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie 4 2. Výstrahy 5 3. Autorské práva (Copyright)

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Dahua DVR/NVR

Návod na použitie Dahua DVR/NVR Návod na použitie Dahua DVR/NVR Tento dokument je autorským dielom spoločnosti TSS Group a.s. a vzťahuje sa na neho ochrana podľa zákona 121/2000 Zb. (Autorský zákon) v platnom znení. Informácie obsiahnuté

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-550 Návod na použitie

TTI-TCB-550 Návod na použitie TTI-TCB-550 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/

LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonninstraße 3, D-0097 Hamburg SHARP CORPORATION Printed in Poland Wydrukowano w Polsce Készült Lengyelországban Vytištěno v Polsku Vytlačené v Poľsku Надруковано в Польщі

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Farebný digitálny LCD TVP

Farebný digitálny LCD TVP 2-670-908-42(1) K Farebný digitálny LCD TVP Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a zapojenie Modulu DALLAS 4 FN x/K 4 FN x/K 4 VNF B 379

Návod na montáž, obsluhu a zapojenie Modulu DALLAS 4 FN x/K 4 FN x/K 4 VNF B 379 Návod na montáž, obsluhu a zapojenie Modulu DALLAS 4 FN 231 26.x/K 4 FN 231 27.x/K 4 VNF B 379 1. Úvod Modul DALLAS+Z 4 FN 231 26.x/K a Modul DALLAS 4 FN 231 27.x/K sa používa na otváranie elektrického

Διαβάστε περισσότερα

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA GX-M7550SK Účelom bezpečnostných opatrení je zaistiť bezpečnosť používateľov a zabrániť majetkovým škodám. Tento dokument si pozorne prečítajte. Je to dôležité na správne používanie.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk Návod na obsluhu 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Slovenský jazyk VAROVÁNÍ!!! Satelitné prijímače značky Ferguson umožňujú nahrávať na externé pevné disky HDD a pamäte typu flash

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Návod na obsluhu PD-307A 2012 ORAVA VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-698-671-52(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2.

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Tento návod popisuje základné údaje o prijímači, a funkcia diaľkového ovládača. ZÁRUČNÝ LIST na výrobok AMIKO Alien 2... výrobné číslo... Dátum predaja...

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie 65PUS6521

Návod na použitie 65PUS6521 Register your product and get support at 6521 series www.philips.com/welcome Návod na použitie 65PUS6521 Obsah 1 Prehliadka televízora 4 1.1 Televízor s rozlíšením Ultra HD 4 1.2 Televízor Philips so systémom

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

GSM modul V 120. Užívateľský manuál. Verziadokumentu.

GSM modul V 120. Užívateľský manuál. Verziadokumentu. GSM modul V 120 Užívateľský manuál Verzia 1.15 Verziadokumentu dokumentu 1.15 www.tvrdex.sk Obsah: Popis a funkcie GSM modulu Časti GSM modulu MOTH Časti GSM modulu DAUG Zapnutie GSM modulu a vloženie

Διαβάστε περισσότερα

GAP NÁVOD NA POUŽITIE ZARIADENIA

GAP NÁVOD NA POUŽITIE ZARIADENIA ZVT-PREVIS, a. s. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica Tel.: 048-4161 955, Fax: 048-4161933 OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa vložka č. 186/S www.previs.sk GAP 3000+ NÁVOD NA POUŽITIE ZARIADENIA

Διαβάστε περισσότερα

Užívateľský manuál. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

Užívateľský manuál. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Užívateľský manuál INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Prístroj nevhazujte do komunálneho odpadu. Odneste ho na zberné miesto, kde bude ekologicky zlikvidovaný. Prístroj je zhotovený z recyklovateľných

Διαβάστε περισσότερα

HD digitálny káblový prijímač. Návod na použitie IRHD-5100S. Predvolené heslo je 0000.

HD digitálny káblový prijímač. Návod na použitie IRHD-5100S. Predvolené heslo je 0000. HD digitálny káblový prijímač Návod na použitie IRHD-5100S Predvolené heslo je 0000. Oznámenie Slovenčina Ďakujeme za zakúpenie výrobku UPC Direct vyrobeného spoločnosťou HUMAX. Prečítajte si, prosím,

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-881 Návod na použitie

TTI-TCB-881 Návod na použitie TTI-TCB-881 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. LabelManager 420P

Návod na obsluhu. LabelManager 420P Návod na obsluhu LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 1 Tlač 9 Písmená s diakritickým znamienkom 17 Formát 2 Ukážka 10 Medzerník 18 Displej LCD 3 Uložiť

Διαβάστε περισσότερα

Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér. AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka

Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér. AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka 1 Všimnite si Tento manual vám pomôže zoznámiť sa a naučí

Διαβάστε περισσότερα

FM/AM Portable CD Player

FM/AM Portable CD Player 3-048-734-54 (1) FM/AM Portable CD Player Návod na obsluhu Kód oblasti Kód oblasti, v ktorej ste kúpili prehrávač diskov CD, je zobrazený v avej hornej časti nálepky s čiarovým kódom, ktorá je na obale.

Διαβάστε περισσότερα

only Service Digitálny tachograf DTCO 1381 Verzia Návod na používanie majiteľ & vodič DTCO SmartLink (voľba)

only Service Digitálny tachograf DTCO 1381 Verzia Návod na používanie majiteľ & vodič DTCO SmartLink (voľba) Digitálny tachograf DTCO 1381 Verzia 2.0 2.1 Návod na používanie majiteľ & vodič only www.dtco.vdo.com DTCO SmartLink (voľba) Service Impressum Vážený užívatel, Digitálny tachograf DTCO 1381 so svojimi

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA POUŽITIE. Obsah SLOVENSKÝ SLOVENSKÝ

NÁVOD NA POUŽITIE. Obsah SLOVENSKÝ SLOVENSKÝ NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENSKÝ Obrázky a displeje na obrazovke v tomto návode na použitie slúžia len na objasnenie a od skutočnej prevádzky sa môžu mierne odlišovať. SLOVENSKÝ Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Vážený

Διαβάστε περισσότερα

EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK Trenčín tel/fax 00421/32/ , EMS 600. Návod na obsluhu

EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK Trenčín tel/fax 00421/32/ ,   EMS 600. Návod na obsluhu EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK - 911 01 Trenčín tel/fax 00421/32/7432400, e-mail: mail@emsyst.sk EMS 600 Návod na obsluhu Trenčín, marec 2013 Návod na obsluhu EMS600 1. Popis EMS600 (obr. 1) je ručný

Διαβάστε περισσότερα

VERSA Programová verzia 1.02

VERSA Programová verzia 1.02 Zabezpečovacie ústredne VERSA Programová verzia 1.02 PROGRAMOVANIE GDAŃSK versa_p_sk 06/12 Firma SATEL si dala za cieľ neustále zvyšovať kvalitu svojich výrobkov, čo môže znamenať zmeny v technickej špecifikácii

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor Č. modelu TX-P42G20E TX-P42G20ES TX-P46G20E TX-P46G20ES TX-P50G20E TX-P50G20ES Prevádzkové pokyny Plazmový televízor Ďakujeme, že ste si kúpili tento výrobok značky Panasonic. Pred použitím výrobku si

Διαβάστε περισσότερα

GA-250 Micro Gyro manuál

GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál v3.2 assan Electronic Control Technology Co, Ltd http://www.assan.cn GA-250 je vysoko výkonný moderný AVCS / MEMS gyroskop, špeciálne navrhnutý a optimalizovaný

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu GHSD 8

Návod na obsluhu GHSD 8 Vždy na Vašej strane Návod na obsluhu GHSD 8 FES2... B M SK Obsah Obsah 1 Bezpečnosť... 3 1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť... 3 1.2 Použitie podľa určenia... 3 1.3 Všeobecné bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA (sk)

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA (sk) POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA (sk) EVOLVE Detective Používateľská príručka DIGITÁLNA MONITOROVACIA ZÁZNAMOVÁ JEDNOTKA Vitajte Táto používateľská príručka slúži ako pomôcka k inštalácií a riadeniu vášho zariadenia;

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Návod na obsluhu PD 306 2010 ORAVA VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Διαβάστε περισσότερα

N720 DECT IP. Multicell System. Εγκατάσταση, διαμόρφωση και χειρισμός

N720 DECT IP. Multicell System. Εγκατάσταση, διαμόρφωση και χειρισμός N720 DECT IP Multicell System Εγκατάσταση, διαμόρφωση και χειρισμός 2 Gigaset N720 DECT IP Multicell System... Gigaset N720 DECT IP Multicell System...... το σύστημα πολλαπλών κυψελών DECT IP για τηλεφωνία

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Ilkovičova 3 841 04 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com 1 Obsah 1.Vlastnosti...3 2.Úvod...3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Obsah Nastavenie kanálu Preferenčné funkcie

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2 NÁVOD NA OBSLUHU C VRC 410-2 -1 0 +1 +2 Sa - 15 C Party -3 +3 VRC-VCC SK Vážená zákazníčka, vážený zákazník! Kúpou regulačného zariadenia VRC 410 ste získali špičkový výrobok od firmy Vaillant. Aby ste

Διαβάστε περισσότερα

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca)

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Displej identifikuje aktuálny kanál a stav určitých audio-video nastavení. Súčasný a budúci sprievodca uvádza informácie o dennom TV programe pre

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW FULL HD LCD monitor Návod na obsluhu Na firemné použitie Č. modelu TH-55SF1HW TH-49SF1HW TH-42SF1HW 55-palcový model 49-palcový model 42-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre moduly elektrického vrátnika KARAT 2-BUS 4 FN , 98

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre moduly elektrického vrátnika KARAT 2-BUS 4 FN , 98 Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre moduly elektrického vrátnika KARAT -BUS 4 FN 30 97, 98 4 VNF B 397 08.11 Vyhlásenie o zhode podľa EC TESLA STROPKOV, a.s. týmto vyhlasuje, že všetky zariadenia

Διαβάστε περισσότερα

BUFFER. Buffer BUF3. Užívateľská príručka

BUFFER. Buffer BUF3. Užívateľská príručka Buffer BUF3 Užívateľská príručka Liptovský Hrádok 12.12.2005 OBSAH: 1. POPIS... 1-1 2. MONTÁŽ, NASTAVENIE, ÚDRŽBA... 2-1 3. TECHNICKÉ ÚDAJE... 3-1 4. DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO A PRODUKTY FIRMY INOMA TEL K

Διαβάστε περισσότερα

Rýchla referencia. Dôležité informácie. Upozornenie. poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob merania. hladiny cukru v krvi pacientami s cukrovkou.

Rýchla referencia. Dôležité informácie. Upozornenie. poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob merania. hladiny cukru v krvi pacientami s cukrovkou. Rýchla referencia Dôležité informácie Systém poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob merania hladiny cukru v krvi. sa používa na vlastné monitorovanie hladiny cukru v krvi pacientami s cukrovkou. 1. Vložte

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu domáceho telefónu ESO 2-BUS 4 FP

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu domáceho telefónu ESO 2-BUS 4 FP , výrobca: TESLA STROPKOV, a.s. Hviezdoslavova 37/46 091 1 Stropkov Návod na montáž, zapojenie a obsluhu domáceho telefónu ESO -BUS 4 FP 11 3 4 VNF B 383-0.11 Vyhlásenie o zhode podľa EC SK TESLA STROPKOV,

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický vrátnik KARAT 2-BUS 4 FN

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický vrátnik KARAT 2-BUS 4 FN Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický vrátnik KARAT 2-BUS 4 FN 230 97 Návod na montáž, zapojení a obsluhu pro Elektrický vrátný KARAT 2-BUS 4 FN 230 97 SK CZ 02.11 Vyhlásenie o zhode podľa

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický vrátnik KARAT 2 BUS 4 FN

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický vrátnik KARAT 2 BUS 4 FN Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický vrátnik KARAT 2 BUS 4 FN 230 98 Návod na montáž, zapojení a obsluhu pro Elektrický vrátný KARAT 2 BUS 4 FN 230 98 SK CZ 4 VNF B 346 06.05 SK 1. Úvod

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický videovrátnik KARAT 4 FN , 07

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický videovrátnik KARAT 4 FN , 07 Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický videovrátnik KARAT 4 FN 231 06, 07 Návod na montáž, zapojení a obsluhu pro Elektrický videovrátný KARAT 4 FN 231 06, 07 4 VNF B 358 11.06 1. Úvod Domáci

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 3-281-351-11 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 10. CDX-GT23 2007 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri v časti

Διαβάστε περισσότερα

KONCOVÉ TELEKOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA. Miloš Orgoň

KONCOVÉ TELEKOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA. Miloš Orgoň KONCOVÉ TELEKOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA Miloš Orgoň Už viac než 100 rokov je telefón n považovaný ovaný za klasické koncové zariadenie telefónnej siete. Dnes je bežné telefonovanie jednou zo služieb a je označovan

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému. Návod na montáž a obsluhu

FW 100. Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému. Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému FW 100 pre vykurovacie zariadenie s jednotkou Heatronic 3 vybavené zbernicou US OSW 6 720 612 481-00.1R

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: strana strana Pokyny a upozornenie pre užívate a pohonu MOBY Dôležité informácie

Obsah: strana strana Pokyny a upozornenie pre užívate a pohonu MOBY Dôležité informácie Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Inštalácia 2 2.1 Predbežná kontrola 2 2.2 Obmedzenie pre použitie 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnenie zadnej konzoly 3 2.3.2 Upevnenie prednej konzoly 5 2.3.3 Otváranie brány

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu, programovanie a montáž domáceho telefónu ELEGANT 2-BUS 4 FP

Návod na obsluhu, programovanie a montáž domáceho telefónu ELEGANT 2-BUS 4 FP , výrobca: TESLA STROPKOV, a.s. Hviezdoslavova 37/46 091 1 Stropkov výhradní distributor v ČR: TESLA STROPKOV- ČECHY, a.s. Syrovátka 140 503 5 Dobřenice Česká republika SK CZ Návod na obsluhu, programovanie

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 3-096-839-31 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri str. 13. CDX-GT50UI 2007 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri v časti

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Interaktívne tabule QOMO

Interaktívne tabule QOMO Interaktívne tabule QOMO Elektromagnetická technológia Užívateľská príručka www.interaktivne.eu Buďte pozorný pri inštalácii a používaní tabule. Upozornenie: Za škody spôsobené na ľuďoch alebo zriadeniach

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

Článok: Verzia: Devireg TM 535 Návod na inštaláciu a použitie

Článok: Verzia: Devireg TM 535 Návod na inštaláciu a použitie Článok: 08095875 Verzia: 01.01 SK Devireg TM 535 Návod na inštaláciu a použitie Gratulujeme Obsah..., že ste si kúpili elektrický podlahový výhrevný systém DEVI. Vaša podlaha získa nové vlastnosti s elektrickým

Διαβάστε περισσότερα

TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál

TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál INŠTALÁCIA Regulátor môže byť zabudovaný do panela, do otvoru 46 x 46 mm. Najprv snímte upevňovanie svorky a vložte regulátor do vyrezaného otvoru v paneli.

Διαβάστε περισσότερα

QOMO HiteVision. Flow!Works Užívateľská príručka. Flow!Works Užívateľská príručka

QOMO HiteVision. Flow!Works Užívateľská príručka. Flow!Works Užívateľská príručka QOMO HiteVision Flow!Works Užívateľská príručka Flow!Works Užívateľská príručka 1 OBSAH I. ČASŤ Všeobecný úvod 5 Inštalácia softvéru 5 Odinštalovanie softvéru / Spustenie softvéru 11 Offline verzia softvéru

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Slovensky. íslo modelu

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Slovensky. íslo modelu Prevádzkové pokyny Plazmový televízor íslo modelu TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-5PV8PA Tieto pokyny si pre ítajte pred prevádzkou prístroja a uchovajte ich pre budúce použitie. Obrázky uvedené v tejto príru

Διαβάστε περισσότερα