74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων"

Transcript

1 Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ INFO DAY «Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα» Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου events03_en.html ΝΕΑ ΕΚ ΟΣΗ «Γυναίκες στην Επιστήµη» audio/women-in-science/pdf/ wis_en.pdf#view=fit&pagemo de=none Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) έχοντας αναλάβει πλέον συντονιστικό ρόλο µεταξύ των κυπριακών πανεπιστηµίων συµµετείχε για δεύτερη συνεχή φορά στη ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ( ΕΘ), τη σηµαντικότερη έκθεση της Ελλάδας που φιλοξένησε φέτος 915 εκθέτες από 35 χώρες. Η ΕΘ πραγµατοποιήθηκε από 5-13 Σεπτεµβρίου 2009 και εκπροσωπήθηκαν τα τέσσερα κυπριακά πανεπιστήµια (Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου και Πανεπιστήµιο Frederick) σε ένα κοινό περίπτερο αφιερωµένο στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Ο συνολικός αριθµός των επισκεπτών της ΕΘ ξεπέρασε τις 250 χιλιάδες, ενώ οι επισκέπτες του περιπτέρου των κυπριακών πανεπιστηµίων είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για όλα τα προγράµµατα σπουδών, τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους φοιτητές και γενικά θέµατα που αφορούν στις σπουδές στην Κύπρο. ΕΙ ΗΣΕΙΣ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Οι εκπρόσωποι των Πανεπιστηµίων και του ΕΓΚ στο περίπτερο των κυπριακών πανεπιστηµίων. Το ενδιαφέρον των εξ Ελλάδος υποψήφιων φοιτητών για τις σπουδές στην Κύπρο παρατηρήθηκε και φέτος αυξηµένο, γεγονός που προκύπτει λόγω της υψηλής στάθµης της παρεχόµενης εκπαίδευσης η οποία γίνεται ολοένα και πιο γνωστή στην Ελλάδα. Εκ ροσώ ηση του ΕΓΚ στο συνέδριο ΕΑΙΕ Το 21 ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιεθνούς Εκπαίδευσης (European Association for International Education - Το άρθρο αυτό µπορεί να έχει Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : EAIE) πραγµατοποιήθηκε στη Μαδρίτη, Ισπανία, στις Σεπτεµβρίου Συνεργασία Στο συνέδριο 2008: στον συµµετείχαν τοµέα αύξηση πάνω της από των 3600 σύ λέξεις. λέξεις. Νέα του ΕΓΚ 1 Πρόταση Ευρω αϊκή ροϋ ολογισµού νεδροι από 80 χώρες από όλο τον κόσµο, Η Το επιλογή υλικό ενώ θεµάτων εικόνων το Πανεπιστήµιο που ή γραφικών εµφανίζεται Μακρίδη, Έρευνας κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός Προϊστάµενο 11% (COST) Κύπρου Έρευνα και 2 Ε ιστηµονικής δα ανών εκπροσωπήθηκε για από και τον την Τεχνικής ρ. έρευνα Γρηγόρη είναι τρόπος δελτία της Υπηρεσίας Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων (ΥΕ Σ) πρόσθεσης είναι πάρα και πολύ περιεχοµένου Πρόεδρο µεγάλο. του Μπο- σε Εuropean Καινοτοµία Εκπαίδευση και Association of ERASMUS Coordinators ένα ρείτε (EAEC). ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα 3-4 Κατάρτιση Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) είχε την ευκαιρία σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον στα τοµέα γραφεία σας. του στις Βρυξέλ- Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει Σκεφτείτε να προβληθεί το άρθρο σας µέσω και του εκθετηρίου χώρου που είχε εξασφαλίσει το EAEC στο πλαίσιο λες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και το νέο πρόγραµµα δείτε της εάν εκπαιδευτικής η εικόνα EUROSTARS υποστηρίζει έκθεσης που Οπτικοακουστικός τοµέας Περισσότερες στη χρηµατοδότηση πληροφορίες: και στήριξη των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προ- που αφορά και Μπορεί εντείνει 5 διοργανώθηκε παράλληλα µε το Συνέδριο ΕΑΙΕ και βοηθά στην επίσης το µήνυµα ανάπτυξη να θέλετε που να νέων διµερών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. σπαθείτε αναφέρετε ενηµερώθηκαν συνεργασιών µε ιδρύµατα του εξωτερικού. Οι επισκέπτες να επιχειρησιακές για τις υπηρεσίες αποδώσετε. Προσπαθήστε οικονοµικές υπηρεσία ή που Περιφερειακή προσφέρει το ΕΓΚ µε ιδιαίτερη έµφαση στη νέα επιγραµµική 6 να τάσεις µην επιλέξετε ή του να κάνετε «Χάρτη Προθεσµιών», όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται πολιτική εικόνες προβλέψεις για που δεν τους όλες ταιριάζουν πελάτες τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, τα συνοδευτικά της κάθε πρόσκλησης έγγραφα, καθώς ενώ στη και συ- τις Οµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάµενος της Γραµµατείας του EUREKA, µε Χρηµατοπιστωτικός ευρωπαϊκών τοµέας δευτικά χουν στο σεµινάρια δίκτυο IGLO που - Informal διοργανώνει Group το of RTD ΕΓΚ Liaison στο πλαίσιο Offices. του προγράµµατος «ια Βίου Ηµερολόγιο 9 νάντηση θα λάβουν µέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων έρευνας και ανάπτυξης, που συµµετέ- 7 σχετικές προτάσεις συνεργασίας. Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τα εκπαι- εκδηλώσεων Μάθηση - Comenius/Grundtvig» και τα οποία επικεντρώνονται στις ευκαιρίες χρηµατοδότησης από κονδύλια της Ε.Ε. και στην προετοιµασία και επιτυχή υποβολή προτάσεων. Ηµερολόγιο 8 Νοεµβρίου και

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα: θέµατα έρευνας για τη δεύτερη ρόσκληση Η Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα (ΠΚΦ) - η σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ευρωπαϊκής φαρµακοβιοµηχανίας, εκπροσωπούµενης από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσµων (EFPIA ) - ανακοίνωσε τα θέµατα έρευνας της δεύτερης πρόσκλησής της για υποβολή προτάσεων. Με τα θέµατα αυτά, η ΠΚΦ επιδιώκει να επιταχύνει την ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων φαρµάκων για τον καρκίνο, τα φλεγµονώδη και τα λοιµώδη νοσήµατα. Τα διαθέσιµα κονδύλια για τη δεύτερη πρόσκληση ανέρχονται σε 156,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 76,8 εκατ. θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 79,5 εκατ. αναµένεται να διατεθούν εις είδος από τις εταιρείες που είναι µέλη της EFPIA. Η ΠΚΦ παρουσίασε επίσης τον νεοδιορισθέντα Εκτελεστικό ιευθυντή της, κ. Michel Goldman, ο οποίος θα ανέλαβε επισήµως τα καθήκοντά του στις 16 Σεπτεµβρίου Τα νέα ερευνητικά θέµατα εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΚΦ, αφού προηγήθηκαν εκτεταµένες διαβουλεύσεις µεταξύ των διαφόρων ενδιαφεροµένων φορέων, στους οποίους περιλαµβάνονται η επιστηµονική επιτροπή της ΠΚΦ, αντιπρόσωποι των κρατών µελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι φαρµακευτικές εταιρίες που είναι µέλη της EFPIA. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη δεσµεύονται να συνεργαστούν µε τον δηµόσιο και ιδιωτικό οργανισµό ώστε να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικότερα τα εν λόγω ζητήµατα. Ο κατάλογος των 9 θεµάτων της 2 ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της ΠΚΦ είναι ο ακόλουθος: Βιοδείκτες απεικόνισης για την ανάπτυξη φαρµάκων κατά του καρκίνου. Νέα εργαλεία επικύρωσης στόχων για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των φαρµάκων (ογκολογία). Μοριακοί βιοδείκτες: επιτάχυνση της ανάπτυξης αντικαρκινικών θεραπειών και βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών. Προσδιορισµός και ανάπτυξη δοκιµών ταχείας διάγνωσης βακτηριακών λοιµώξεων στον τόπο περίθαλψης µε σκοπό τη διευκόλυνση της διεξαγωγής κλινικών δοκιµών και της κλινικής πρακτικής. Κατανόηση των µηχανισµών έκτοπης προσαρµοστικής ανοσίας. Μεταγραφική έρευνα µε αντικείµενο τις χρόνιες παθήσεις που οφείλονται σε ανοσολογικές διαταραχές: σύνδεση των ζωικών µοντέλων µε τον άνθρωπο. Μοντελοποίηση φαρµάκων/ασθενειών: βιβλιοθήκη και πλαίσιο. Ανοικτός φαρµακολογικός χώρος. Ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι. Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων της ΠΚΦ αναµένεται να δηµοσιευτεί στις 30 Οκτωβρίου Το ΕΙΤ α οκτά τον ρώτο του ιευθυντή Στις 18 Σεπτεµβρίου 2009, το διοικητικό συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) διόρισε διευθυντή τον κ. Gérard de Nazelle για θητεία τεσσάρων ετών. Ο κ. Gérard de Nazelle, πρώην ιευθυντής Έρευνας & Καινοτοµίας στη Shell, συνεργάστηκε µε όλες τις επιχειρήσεις Shell για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών επιλογών και καθαρής ενέργειας. Ως διευθυντής του ΕΙΤ θα διαδραµατίσει βασικό ρόλο στην εγκαθίδρυση του ΕΙΤ και των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτοµίας, καθώς και στην καθηµερινή διαχείριση του ΕΙΤ. Βασικό έργο του κατά τους επόµενους µήνες θα είναι η έναρξη της πλήρους λειτουργίας του ΕΙΤ στην έδρα του στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

3 Σ Ε Λ Ι Α 3 Συµ εράσµατα Σουηδικής Προεδρίας για το Τρίγωνο Γνώσης Η Σουηδική Προεδρία δηµοσίευσε πρόσφατα τα συµπεράσµατα του συνεδρίου που διοργάνωσε στο Γκέτεµποργκ µεταξύ 31 Αυγούστου 2009 και 2 Σεπτεµβρίου 2009 µε τίτλο «Το Τρίγωνο της Γνώσης - ιαµορφώνοντας το Μέλλον της Ευρώπης». Το τρίγωνο της γνώσης αφορά στην αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτοµίας, οι οποίες είναι βασικές κινητήριες δυνάµεις για την κοινωνία της γνώσης. Τα συµπεράσµατα απεικονίζουν τα βασικά πολιτικά µηνύµατα του συνεδρίου: Προβολή του κεντρικού ρόλου της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο τρίγωνο της γνώσης. Ενθάρρυνση των κρατών µελών στο να διευκολύνουν την αλληλεπίδραση µεταξύ πανεπιστηµίων, ερευνητικών ιδρυµάτων, επιχειρήσεων, και δηµόσιων οργανισµών. Αύξηση της χρηµατοδότησης για την έρευνα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Αναγνώριση της αξίας της ποικιλοµορφίας των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων και ερευνητικών προγραµµάτων. Επισήµανση ότι η επιχειρηµατικότητα παίζει σηµαντικό ρόλο στο τρίγωνο της γνώσης. Παρότρυνση των διδακτορικών προγραµµάτων να συµπεριλάβουν όλες τις πλευρές του τριγώνου της γνώσης. Πρόσκληση προς τα κράτη µέλη να επιτρέψουν την αυτονοµία των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Προώθηση στενότερης σχέσης µεταξύ των πανευρωπαϊκών πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και του χώρου της καινοτοµίας. ιασφάλιση οιότητας στην ευρω αϊκή τριτοβάθµια εκ αίδευση Στην πρώτη έκθεση προόδου σχετικά µε τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισηµαίνει τις σηµαντικές εξελίξεις για τη µεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Η έκθεση εξετάζει τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και προτείνει µια σειρά από τοµείς για περαιτέρω συζήτηση, συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης να καταστεί η υποδο- µή της διασφάλισης της ποιότητας πιο αποτελεσµατική για τους χρήστες. Σε εθνικό επίπεδο έχουν δηµιουργηθεί πολλές νέες υπηρεσίες διασφάλισης της ποιότητας. Σήµερα υπάρχουν γραφεία σε όλες σχεδόν τις 46 χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). Ταυτόχρονα, η διασφάλιση της ποιότητας αποκτά όλο και πιο γερές βάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει αυξηµένη ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραµµές για τη διασφάλιση της ποιότητας, επίσης, χάρη στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ιασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (ENQA). Επίσης, ένας αυξανόµενος αριθµός υπηρεσιών διασφάλισης της ποιότητας αναλαµβάνουν δράση εκτός του εθνικού τους πλαισίου. Το Ευρωπαϊκό Μητρώο ιασφάλισης Ποιότητας (EQAR), το κυριότερο νέο όργανο σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, ιδρύθηκε το 2008, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το µητρώο είναι ανοικτό σε οργανισµούς που λειτουργούν τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όσο και σε όλο τον κόσµο, οι οποίοι µπορούν να αποδείξουν τη συµµόρφωσή τους µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραµµές. Εκ αίδευση των αιδιών α ό οικογένειες µεταναστών Ένα από τα βασικά µηνύ- µατα των αποτελεσµάτων της δηµόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέµα της µετανάστευσης και της εκπαίδευσης είναι ότι οι χώρες της Ε.Ε. αντιµετωπίζουν κοινές προκλήσεις όσον αφορά την προσαρµογή των σχολικών συστηµάτων τους στις αλλαγές που επέφερε η µετανάστευση. Οι συµµετέχοντες στη διαβούλευση υπογράµµισαν την ανάγκη καλύτερου συντονισµού µεταξύ της εκπαίδευσης και των κοινωνικών πολιτικών. Άλλες σηµαντικές προκλήσεις είναι: Απουσία ολοκληρωµένων πολιτικών για ίσες ευκαιρίες. Τα σχολεία δεν έχουν ακόµη προσαρµοστεί στις ανάγκες των µαθητών ή δεν µπορούν να προσεγγίσουν τις οικογένειές τους. Έλλειψη των απαραίτητων διαπολιτισµικών δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς. Έλλειψη οικονοµικών πόρων για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων. Τα σχολεία πρέπει να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις µε τους γονείς και τις κοινότητες των µεταναστών και να παρέχουν συστηµατική επιπρόσθετη στήριξη µε τη µορφή της καθοδήγησης, της διδασκαλίας και της πολιτισµικής διαµεσολάβησης. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές πρέπει να επικεντρωθούν στη διεύρυνση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, καθώς και στην πρόληψη και καταπολέµηση του διαχωρισµού στα σχολεία.

4 Φορολογικά κίνητρα για εκ αίδευση και κατάρτιση Πρόγραµµα Ανταλλαγής και Εκ αίδευσης ιοικητικών Στελεχών µεταξύ Ε.Ε. Κίνας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση της Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας αποφάσισαν να παρατείνουν το Πρόγραµµα Ανταλλαγής και Εκπαίδευσης ιοικητικών Στελεχών Ε.Ε.-Κίνας (METP) µε έναν ακόµη κύκλο. Το ΜΕΤΡ είναι ένα πρόγραµ- µα διακυβερνητικής συνεργασίας µεταξύ της Ε.Ε. και της Κίνας στον τοµέα του διεθνούς εµπορίου. Το ΜΕΤΡ έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις επιχειρηµατικές γνώσεις µέσω της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού σε Ευρώπη και Κίνα. Το πρόγραµµα προτίθεται να υποστηρίξει την εκπαίδευση και την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας τετρακοσίων πενήντα διοικητικών στελεχών. Το συνολικό ποσό της χρηµατοδότησης του προγράµµατος για πέντε χρόνια ανέρχεται σε 23 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεισφέρει τα 17,2 εκατ. Το πρόγραµµα METP παρέχει χίλια ευρώ ως επίδοµα διαβίωσης ανά µήνα για το σύνολο της περιόδου της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης (δύο εβδοµάδες), της εκµάθησης της επιχειρηµατικής Σ Ε Λ Ι Α 4 To Cedefop και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγµατοποίησαν στις 22 Σεπτεµβρίου 2009 στις Βρυξέλλες συνέδριο σχετικά µε τα φορολογικά κίνητρα για την εκπαίδευση και κατάρτιση. Στόχος του συνεδρίου ήταν να γίνει καλύτερα κατανοητός ο ρόλος των φορολογικών κινήτρων στην προώθηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και να προταθούν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τρόποι σχεδιασµού των φορολογικών πολιτικών έτσι ώστε να λαµβάνεται υπόψη αυτός ο στόχος. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της µελέτης του Cedefop µε τίτλο «Η χρήση των φορολογικών κινήτρων για τη στήριξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης» σε έξι κράτη µέλη (Γερµανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Αυστρία, Κάτω Χώρες και Φινλανδία). Η µελέτη καταγράφει τις διάφορες µορφές φορολογίας προσωπική, επιχειρηµατική, και φόρος προστιθέµενης αξίας ποια είναι τα κίνητρα που εφαρµόζονται, όπως εξαιρέσεις, απαλλαγές, πιστώσεις και παρατάσεις, και αναλύει τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες καθενός από αυτά. ορολογίας στην κινεζική γλώσσα (7 µήνες) και της εργασιακής τοποθέτησης στην Κίνα (3 µήνες), καλύπτει τα έξοδα µετακίνησης που προκύπτουν στο πλαίσιο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και όλα τα δίδακτρα που σχετίζονται µε την κατάρτιση METP. Οι υποψήφιοι, µεταξύ άλλων κριτηρίων, θα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή ιθαγένεια, να είναι µεταξύ 26 και 40 χρονών, να έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακής εµπειρίας, µε τουλάχιστον 2 χρόνια εµπειρία στον τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων, να έχουν σπουδές στο το- µέα της διοίκησης επιχειρήσεων, στο τοµέα των οικονο- µικών ή στο τοµέα των τεχνολογικών σπουδών που σχετίζονται µε το τοµέα ειδίκευσης, να έχουν προηγού- µενες επαφές µε κερδοσκοπικούς/µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς στην Κίνα, να έχουν µακροχρόνιο επαγγελµατικό προσανατολισµό µε επίκεντρο την Κίνα, και να έχουν οικονοµική υποστήριξη από την εταιρία/ οργανισµό που τους στέλνει. Ο πέµπτος κύκλος του METP θα ξεκινήσει το Μάιο του 2010, ενώ καταληκτική προθεσµία υποβολής είναι η 7 η Ιανουαρίου Ευκαιρίες κατάρτισης και συνεργασίας των εθνικών δικαστών Μία από τις δράσεις που προβλέπονται στο Ειδικό Πρόγραµµα Αστικής ικαιοσύνης, ως µέρος του γενικού προγράµµατος Θεµελιωδών ικαιωµάτων και ικαιοσύνης, αφορά στην κατάρτιση των εθνικών δικαστών στο ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και στην κατάρτιση ιδιωτικών αποζηµιώσεων. Οι επιδοτήσεις µπορούν να χορηγηθούν για την υποστήριξη µέτρων που λαµβάνονται από φορείς που προαγάγουν τη δικαστική συνεργασία και άλλων µέτρων που αποσκοπούν στην προώθηση της κατάρτισης των εθνικών δικαστών στο ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισµού, καθώς και στη µεταξύ τους συνεργασία. Σχέδια µπορούν να υποβάλουν ιδρύµατα και δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί, όπως επαγγελµατικές οργανώσεις, πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα και νοµικά και δικαστικά ιδρύµατα κατάρτισης για τους ασκούντες νοµικών επαγγελµάτων, διεθνείς οργανισµοί και µη κυβερνητικές οργανώσεις των κρατών µελών. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός για το 2009 είναι 800 χιλιάδες ευρώ. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα παραµείνει ανοικτή µέχρι τις 27 Νοεµβρίου

5 Σ Ε Λ Ι Α 5 MEDIA 2007: 6 νέες ροσκλήσεις Το πρόγραµµα MEDIA 2007 Ανάπτυξη, ιανοµή, Προώθηση και Κατάρτιση στοχεύει στην προαγωγή του διαπολιτισµικού διαλόγου, στην γνωριµία των ευρωπαϊκών πολιτισµών και στην ανάπτυξη του πολιτικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και οικονοµικού δυναµικού του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράµµατος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 6 νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: 1. MEDIA Υποστήριξη για την ανάπτυξη ή/και off-line διαδραστικών έργων - EACEA/21/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης σχεδίων παραγωγής που προορίζονται για την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά και υποβάλλονται από ανεξάρτητες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής. Προθεσµίες υ- ποβολής προτάσεων: 27 Νοεµβρίου 2009 και 12 Απριλίου MEDIA Υποστήριξη για την ανάπτυξη έργων Μυθοπλασία, δηµιουργικό ντοκιµαντέρ και κινούµενα σχέδια. Μεµονωµένα σχέδια, Κατάλογος Σχεδίων και Κατάλογος Σχεδίων 2 ο στάδιο - EACEA/20/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης των έργων που προορίζονται για την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά και παρουσιάζονται από ανεξάρτητες ευρωπαϊκές εταιρίες παραγωγής στις ακόλουθες κατηγορίες: έργα µυθοπλασίας, δηµιουργικό ντοκιµαντέρ και κινούµενα σχέδια. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 27 Νοεµβρίου 2009 και 12 Απριλίου MEDIA 2007 Οπτικοακουστικά φεστιβάλ - EACEA/23/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην κυκλοφορία των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών και κινηµατογραφικών έργων στο πλαίσιο εµπορικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, καθώς και οπτικοακουστικών φεστιβάλ στην Ευρώπη και παγκοσµίως, καθώς και στη βελτίωση της πρόσβασης του ευρωπαϊκού και του διεθνούς κοινού στα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 27 Νοεµβρίου 2009 και 30 Απριλίου MEDIA Υποστήριξη της τηλεοπτικής µετάδοσης ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων - EACEA 18/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην προώθηση της διεθνικής τηλεοπτικής µετάδοσης ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων που παράγονται από ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής, µέσω της ενθάρρυνσης της συνεργασίας ραδιοτηλεοπτικών φορέων αφενός, και ανεξάρτητων παραγωγών και διανοµέων αφετέρου. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 27 Νοεµβρίου 2009, 5 Μαρτίου 2010 και 28 Ιουνίου MEDIA Προώθηση/πρόσβαση στην αγορά - EACEA/24/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην κυκλοφορία των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών και κινηµατογραφικών έργων στο πλαίσιο εµπορικών εκδηλώσεων, επαγγελµατικών αγορών και οπτικοακουστικών φεστιβάλ στην Ευρώπη και παγκοσµίως, καθώς και στην ενθάρρυνση δικτύωσης των ευρωπαϊκών φορέων, µε την υποστήριξη κοινών δράσεων που αναλαµβάνονται στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά από εθνικούς οργανισµούς προώθησης. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 7 εκεµβρίου 2009 και 30 Ιουνίου MEDIA Υποστήριξη για τη διακρατική διανοµή ευρωπαϊκών ταινιών Το «επιλεκτικό» σύστηµα EACEA/19/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην προώθηση και υποστήριξη της ευρύτερης διακρατικής διανοµής πρόσφατων µη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών, ενθαρρύνοντας ιδιαίτερα τους διανοµείς κινηµατογραφικών ταινιών να επενδύσουν στην προώθηση και επαρκή διανοµή µη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 1 εκεµβρίου 2009, 1 Απριλίου 2010 και 1 Ιουλίου ηµιουργία ανεξάρτητων εριοδικών και δικτυακών τό ων για καταναλωτές στην Κύ ρο Στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράµµατος της Ε.Ε. που συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι καταναλωτές στην Κύπρο, τη ηµοκρατία της Τσεχίας, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουµανία και τη Σλοβενία έχουν πρόσβαση σε περιοδικά και δικτυακούς τόπους για τους καταναλωτές που παρέχουν ανεξάρτητες συγκριτικές δοκιµές καταναλωτικών προϊόντων. Το τριετές πρόγραµµα έχει στόχο να βοηθήσει στη δηµιουργία ή στην αναβάθµιση υπαρχόντων περιοδικών και δικτυακών τόπων για τους καταναλωτές, µέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας για την έρευνα αγοράς, την επιλογή δείγµατος, την αξιολόγηση του αποτελέσµατος της δοκιµής καθώς και τη δηµοσίευση και τη διάδοση των περιοδικών και των δικτυακών τόπων.

6 ESPON 2013: νέες ευκαιρίες χρηµατοδότησης Το ιαδικτυακό Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκής Χωροταξίας (ΕSPON 2013) είναι ένα εφαρµοσµένο ερευνητικό πρόγραµµα, συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το Πρόγραµµα ESPON 2013 θα υποστηρίξει την ανάπτυξη πολιτικής σε σχέση µε το στόχο της εδαφικής συνοχής και της αρµονικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού εδάφους. Θα παρέχει συγκρίσιµες πληροφορίες, στοιχεία, αναλύσεις και σενάρια σχετικά µε τις συνθήκες για την ανάπτυξη των περιφερειών, των πόλεων και ευρύτερων περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραµµα ESPON θα διευκολύνει την κινητικότητα του κεφαλαίου και των αναπτυξιακών ευκαιριών, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, στη διεύρυνση και την εµβάθυνση της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και σε µια βιώσι- µη και ισορροπηµένη ανάπτυξη. Σ Ε Λ Ι Α 6 Στο πλαίσιο του προγράµµατος ESPON ανακοινώθηκαν (5) νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και εκδήλωση ενδιαφέροντος: Σχέδια Εφαρµοσµένης Έρευνας (Προτεραιότητα 1), Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Στοχευµένη Α- νάλυση (Προτεραιότητα 2), Στοχευµένη Ανάλυση (Προτεραιότητα 2), Υποστήριξη της Επιστηµονικής Πλατφόρµας ESPON (Προτεραιότητα 3), ιακρατικές ραστηριότητες ικτύωσης (Προτεραιότητα 4). Επιλέξιµοι φορείς στο πλαίσιο του προγράµµατος ανάλογα µε τα κριτήρια που θέτει κάθε πρόσκληση µπορεί να είναι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, δηµόσιοι αρχές σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ιδρύµατα που έχουν οριστεί ως τα σηµεία επαφής ESPON. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει στις 11 Νοεµβρίου Στρατηγική θαλάσσιας διακυβέρνησης στη Μεσόγειο Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 11 Σεπτεµβρίου 2009 στρατηγική µε στόχο την αντιµετώπιση των διαφόρων ναυτιλιακών προκλήσεων στη λεκάνη της Μεσογείου. Η βελτίωση της διαχείρισης των θαλάσσιων υποθέσεων θα αποτελέσει σηµαντική κινητήρια δύναµη για την πλέον αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ παράλληλα θα αντιµετωπιστούν κοινά ζητήµατα για τα οποία εκφράζονται ανησυχίες. Ο ανταγωνισµός για θαλάσσιο χώρο, οι απειλές στην ασφάλεια της ναυτιλίας, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος και οι αρνητικές επενέργειες της κλιµατικής αλλαγής, δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη συντονισµένης απάντησης της θαλάσσιας διακυβέρνησης στην περιοχή, επίσης σε συνεργασία µε µεσογειακούς εταίρους εκτός Ε.Ε. Το κείµενο της ανακοίνωσης η Επιτροπή προτείνει: Να ενθαρρυνθούν οι εµπλεκόµενοι και διοικήσεις της περιοχής να αντιµετωπίσουν τα θαλάσσια ζητήµατα κατά ενοποιηµένο τρόπο και να αναλάβουν ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη θαλάσσια διακυβέρνηση. Να εξεταστούν τρόποι διευκόλυνσης της περαιτέρω συνεργασίας µεταξύ εµπλεκοµένων και διοικήσεων, τόσο από όλους τους σχετιζόµενους µε τη θάλασσα κλάδους, όσο και από όλες τις χώρες της Μεσογείου. Να δοθεί βοήθεια στα µεσογειακά κράτη µέλη της Ε.Ε. να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές ως προς την ενοποιηµένη θαλάσσια πολιτική, µε στήριξη ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών πόρων για εδαφική συνεργασία. Να διατεθεί τεχνική βοήθεια µε βάση το ευρωπαϊκό µέσο γειτνίασης και εταιρικής σχέσης για όσες µη ενταγµένες στην Ε.Ε. µεσογειακές χώρες επιθυµούν να ακολουθήσουν ενοποιηµένη θεώρηση των θαλάσσιων υποθέσεων. Να δοθεί ώθηση στην επικύρωση και εφαρµογή της σύµβασης 1982 των Ηνωµένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS). Να συγκροτηθεί οµάδα εργασίας από όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Να ενισχυθεί η πολυµερής διακλαδική συνεργασία µέσω ειδικών µελετών και καλύτερης συνολικής εικόνας των υφισταµένων διεθνών και περιφερειακών. http :// ec. europa. eu / maritimeaffairs / mediterranean _ en. html Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 περιεκτικό σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα, όπου προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα που θα βοηθήσουν τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να επιτύχουν τους στόχους τους για βιώσι- µη αστική κινητικότητα. Το θέµα αυτό είναι σηµαντικό για να επιτύχουν οι γενικότερες στρατηγικές της Ε.Ε. στα πεδία της καταπολέµησης της κλιµατικής αλλαγής, της προώθησης της οικονοµικής µεγέθυνσης και της αειφόρου ανάπτυξης. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει έργα έρευνας και επίδειξης, π.χ. για οχήµατα χαµηλών και µηδενικών εκποµπών. Συµπληρωµατικώς, θα καθιερωθούν πρακτικές διασυνδέσεις µεταξύ της αστικής κινητικότητας και των σηµερινών πολιτικών της Ε.Ε. σε θέµατα υγείας, συνοχής και αναπηρίας. Στις λοιπές δράσεις συγκαταλέγεται πρωτοβουλία για τη βελτίωση των ταξιδιωτικών πληροφοριών και η συνέχιση της υποστήριξης της Επιτροπής σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού. Οι δράσεις θα αρχίσουν εντός της επόµενης τετραετίας.

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 Ολοκλήρωση του ΕΧΠΕ: χάρτης ορείας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση για την ολοκλήρωση του Ενιαίου Χάρτη Πληρωµών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ), η οποία έχει σκοπό να αποτελέσει το χάρτη πορείας για την περίοδο Ο ΕΧΠΕ στοχεύει στη δηµιουργία ολοκληρωµένης αγοράς για υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωµών σε ευρώ µε εναρµονισµένους επιχειρηµατικούς κανόνες και τεχνικά πρότυπα. Στο χάρτη πορείας προσδιορίζονται οι δράσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν από όλους τους εµπλεκόµενους (κοινοτικές και εθνικές αρχές, κλάδος και χρήστες) στο διάστηµα της επόµενης τριετίας, µε βάση έξι προτεραιότητες: 1. ιευκόλυνση της µετανάστευσης Μέσω εσπευσµένης µετανάστευσης, οι δηµόσιες διοικήσεις µπορούν να ωφεληθούν από εύρυθµη διαδικασία για πληρωµές σε ευρώ, µεγαλύτερο ανταγωνισµό, ευρύτερη επιλογή παροχών υπηρεσιών πληρωµών µε τιµές που να αντανακλούν βελτιωµένες οικονοµίες κλίµακας για τη διεκπεραίωση των πληρωµών. 2. Αύξηση της ευαισθητοποίησης και προώθηση προϊόντων ΕΧΠΕ Προκειµένου να επιτύχει ο ΕΧΠΕ όλα τα εµπλεκόµενα µέρη στην «στροφή προς τον ΕΧΠΕ» χρειάζεται να έχουν ενηµερωθεί πλήρως σχετικά µε την αξία και τα πλεονεκτήµατά του. Ως εκ τούτου χρειάζονται επειγόντως εκτεταµένες προσπάθειες επικοινωνίας που να ανταποκρίνονται ακριβώς στο στοχευόµενο ακροατήριο. 3. ιαµόρφωση άρτιου νοµικού περιβάλλοντος και διασφάλιση της συµµόρφωσης Η άρση νοµικών εµποδίων αποτελεί προϋπόθεση για την εκκίνηση του σχεδίου ΕΧΠΕ. Η έγκριση της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωµών προσφέρει το νοµικό βάθρο για τον ΕΧΠΕ. Ο νέος κανονισµός σχετικά µε τις διασυνοριακές πληρωµές στην Κοινότητα, ο οποίος αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 από την 1 η Νοεµβρίου 2009, επεκτείνει την ισότιµη µεταχείριση στις αυτόµατες χρεώσεις. 4. Προώθηση της καινοτοµίας Αναµένεται ότι ο ΕΧΠΕ θα δώσει ώθηση στον εκσυγχρονισµό των αγορών πληρωµών λιανικής, εναρµονίζοντας τη χρήση του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων για πράξεις που καλύπτουν από τη διενέργεια πληρωµών έως τον έλεγχο συµφωνίας λογαριασµών σε ασφαλές περιβάλλον. 5. Επίτευξη τυποποίησης και διαλειτουργικότητας Τα πρότυπα ΕΧΠΕ θα πρέπει να είναι ανοικτά, να υλοποιούνται στο ύψιστο επίπεδο ασφάλειας, να µην είναι αποκλειστικά και να µην εµποδίζουν την καινοτοµία προϊόντων. Στο πεδίο των πληρωµών µε κάρτα, τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να επιτρέπουν πλήρη διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και ελεύθερη πρόσβαση, να διευκολύνουν δε την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών καθεστώτων κάρτας. 6. Αποσαφήνιση και βελτίωση της διοίκησης του σχεδίου ΕΧΠΕ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σχηµατίσει, πριν από τα τέλη 2009, τη δοµή διοίκησης του ΕΧΠΕ σε κοινοτικό επίπεδο, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία προς την ευρύτερη οικονοµία. Ενίσχυση της χρηµατο ιστωτικής ε ο τείας των φορολογικών αρχών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 23 Σεπτεµβρίου µια αξιοσηµείωτη δέσµη νο- µοθετικών προτάσεων, προκειµένου να ενισχυθεί σηµαντικά η εποπτεία του χρη- µατοπιστωτικού τοµέα στην Ευρώπη. Στόχος αυτών των βελτιωµένων ρυθµίσεων συνεργασίας είναι: να ενδυναµωθεί, µε βιώσιµο τρόπο, η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα σε ολόκληρη την Ε.Ε. να διασφαλιστεί η εφαρµογή και η συνεπής επιβολή των ίδιων βασικών τεχνικών κανόνων για όλους να επισηµαίνονται σε πρώιµο στάδιο οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στο σύστηµα και να υπάρχει δυνατότητα για πολύ πιο αποτελεσµατικές ενέργειες από κοινού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την επίλυση των διαφορών µεταξύ των εποπτικών αρχών. Με τα νοµοθετικά κείµενα θα δηµιουργηθεί νέο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), προκειµένου να εντοπίζει τους κινδύνους που απειλούν το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, έχοντας ως καίριο καθήκον να εκδίδει έγκαιρες προειδοποιήσεις ώστε να λαµβάνονται ταχέως µέτρα. Θα συγκροτηθεί, επίσης, ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), το οποίο θα αποτελείται από τις εθνικές εποπτικές αρχές και τρεις νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές για τους τοµείς των τραπεζών, των κινητών αξιών, και των ασφαλίσεων και επαγγελµατικών συντάξεων.

8 Σ Ε Λ Ι Α 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 District Energy Summit From Information to Knowledge, from Knowledge to Wisdom: Challenges and changes facing higher education in the digital age SciTech Europe 2009: Innovation Across Europe 3rd Equality Summit Global Forum for Health Research Innovating for the health of all European Nanoelectronics Forum CommNet Activities: European Food Science Day 2nd International conference Education of Minorities and Multicultural Training in European Context ICT that makes the difference International Forum Tourism and Hotel Management. Universities and Employers Strategic Partnership CEE Photovoltaic Σεµινάριο: Quality in the internationalisation of higher education 2nd Annual Conference SEE Renewable Energy & Energy Efficiency Νοεµβρίου Κοπεγχάγη, ανία 5-7 Νοεµβρίου Στοκχόλµη, Σουηδία 12 Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Νοεµβρίου Στοκχόλµη, Σουηδία Νοεµβρίου Αβάνα, Κούβα 17 Νοεµβρίου Noordwijk, Ολλανδία 18 Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Νοεµβρίου Liberec, Τσεχία Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Νοεµβρίου Saint-Petersburg, Ρωσία 27 Νοεµβρίου Αθήνα, Ελλάδα 27 Νοεµβρίου Malmo, Σουηδία 30 Νοεµβρίου - 1 εκεµβρίου Βουκουρέστι, Ρουµανία Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός έσποινα Τσικουδή Εκπαιδευόµενη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Pond-Point Schuman 11, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ:

9 Σ Ε Λ Ι Α 9 Μέλη Ευρω αϊκού Γραφείου Κύ ρου Εταίροι Συνδροµητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT M.K.C. CITY COLLEGE ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «INFO DAY on the FP7- ENV-2010 (including climate change) call» Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2009 http://ec.europa.eu/ yourvoice/ipm/forms/ dispatch? form=environmentinfoda

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 ICT Internet of Things and Future Internet Enterprise Systems» 8 Οκτωβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 8 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Θεσµικά Θέµατα 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία ίκαιο και Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 0 8 ΝΕΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

στους τοµείς της απασχόλησης στον κατασκευαστικό Ισπανία).

στους τοµείς της απασχόλησης στον κατασκευαστικό Ισπανία). ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 7 Μ Α Ι Ο Σ 2 0 1 5 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Enterprise Europe Ηµερολόγιο Network ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Θεσµικά θέµατα 3 Έρευνα 4 Εκπαίδευση 5-6 Επιχειρήσεις και Τράπεζες Ηµερολόγιο INFO DAYS «Eco-Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του δικτύου IGLO (Informal Group of RTD Liaison

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του δικτύου IGLO (Informal Group of RTD Liaison ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 INFO DAYS «Secure, Clean and Efficient Energy Info Day» 14-15 Σεπτεµβρίου 2015 http://tinyurl.com/nzgdcws «Info Day on

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. βου που µερικοί µαθητές έχουν προς τα µαθηµατικά.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. βου που µερικοί µαθητές έχουν προς τα µαθηµατικά. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 2 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Επιχειρήσεις 8 Ηµερολόγιο 9 Ηµερολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενηµέρωση Συµµετοχή Ανάπτυξη ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2008 Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες, Φεβρουάριος 2009 Ευρωπαϊκό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 5 Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4 Τιµητική διάκριση για συµβολή στην ανάϖτυξη της Ε.Ε. µέσω βιώσιµων και καινοτόµων έργων ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 2 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Έρευνα και Καινοτοµία Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο 79 ευρωπαϊκών Ηµερολόγια εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. 1. Αποστολή του ΕΓΚ. 2. Εισαγωγή. 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ. 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ. 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. 1. Αποστολή του ΕΓΚ. 2. Εισαγωγή. 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ. 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ. 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 1. Αποστολή του ΕΓΚ 2. Εισαγωγή 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους 6. Οργανωτική δομή και οικονομική διαχείριση 7.

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόµενο της πεταλούδας, Μια κριτική ανάλυση των επιπτώσεων των λαχανόκηπων στη ζωή των παιδιών, Η επιστήµη της

Το φαινόµενο της πεταλούδας, Μια κριτική ανάλυση των επιπτώσεων των λαχανόκηπων στη ζωή των παιδιών, Η επιστήµη της ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 5 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Οι 10 φιναλίστ του Κυ ριακού FameLab 2015 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία INFO

Διαβάστε περισσότερα

αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη,

αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 6 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Πόλεις και 9 Περιφέρειες Ηµερολόγιο 9 Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛ ΗΗΝΝ ΙΙΚΚΗΗ Ι ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 52 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.5.2002 COM(2002) 263 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔΙ ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝ ΣΣΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚ ΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 470 τελικό 2004/0151 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε πρόταση προγράµµατος για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα