74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων"

Transcript

1 Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ INFO DAY «Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα» Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου events03_en.html ΝΕΑ ΕΚ ΟΣΗ «Γυναίκες στην Επιστήµη» audio/women-in-science/pdf/ wis_en.pdf#view=fit&pagemo de=none Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) έχοντας αναλάβει πλέον συντονιστικό ρόλο µεταξύ των κυπριακών πανεπιστηµίων συµµετείχε για δεύτερη συνεχή φορά στη ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ( ΕΘ), τη σηµαντικότερη έκθεση της Ελλάδας που φιλοξένησε φέτος 915 εκθέτες από 35 χώρες. Η ΕΘ πραγµατοποιήθηκε από 5-13 Σεπτεµβρίου 2009 και εκπροσωπήθηκαν τα τέσσερα κυπριακά πανεπιστήµια (Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου και Πανεπιστήµιο Frederick) σε ένα κοινό περίπτερο αφιερωµένο στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Ο συνολικός αριθµός των επισκεπτών της ΕΘ ξεπέρασε τις 250 χιλιάδες, ενώ οι επισκέπτες του περιπτέρου των κυπριακών πανεπιστηµίων είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για όλα τα προγράµµατα σπουδών, τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους φοιτητές και γενικά θέµατα που αφορούν στις σπουδές στην Κύπρο. ΕΙ ΗΣΕΙΣ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Οι εκπρόσωποι των Πανεπιστηµίων και του ΕΓΚ στο περίπτερο των κυπριακών πανεπιστηµίων. Το ενδιαφέρον των εξ Ελλάδος υποψήφιων φοιτητών για τις σπουδές στην Κύπρο παρατηρήθηκε και φέτος αυξηµένο, γεγονός που προκύπτει λόγω της υψηλής στάθµης της παρεχόµενης εκπαίδευσης η οποία γίνεται ολοένα και πιο γνωστή στην Ελλάδα. Εκ ροσώ ηση του ΕΓΚ στο συνέδριο ΕΑΙΕ Το 21 ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιεθνούς Εκπαίδευσης (European Association for International Education - Το άρθρο αυτό µπορεί να έχει Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : EAIE) πραγµατοποιήθηκε στη Μαδρίτη, Ισπανία, στις Σεπτεµβρίου Συνεργασία Στο συνέδριο 2008: στον συµµετείχαν τοµέα αύξηση πάνω της από των 3600 σύ λέξεις. λέξεις. Νέα του ΕΓΚ 1 Πρόταση Ευρω αϊκή ροϋ ολογισµού νεδροι από 80 χώρες από όλο τον κόσµο, Η Το επιλογή υλικό ενώ θεµάτων εικόνων το Πανεπιστήµιο που ή γραφικών εµφανίζεται Μακρίδη, Έρευνας κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός Προϊστάµενο 11% (COST) Κύπρου Έρευνα και 2 Ε ιστηµονικής δα ανών εκπροσωπήθηκε για από και τον την Τεχνικής ρ. έρευνα Γρηγόρη είναι τρόπος δελτία της Υπηρεσίας Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων (ΥΕ Σ) πρόσθεσης είναι πάρα και πολύ περιεχοµένου Πρόεδρο µεγάλο. του Μπο- σε Εuropean Καινοτοµία Εκπαίδευση και Association of ERASMUS Coordinators ένα ρείτε (EAEC). ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα 3-4 Κατάρτιση Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) είχε την ευκαιρία σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον στα τοµέα γραφεία σας. του στις Βρυξέλ- Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει Σκεφτείτε να προβληθεί το άρθρο σας µέσω και του εκθετηρίου χώρου που είχε εξασφαλίσει το EAEC στο πλαίσιο λες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και το νέο πρόγραµµα δείτε της εάν εκπαιδευτικής η εικόνα EUROSTARS υποστηρίζει έκθεσης που Οπτικοακουστικός τοµέας Περισσότερες στη χρηµατοδότηση πληροφορίες: και στήριξη των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προ- που αφορά και Μπορεί εντείνει 5 διοργανώθηκε παράλληλα µε το Συνέδριο ΕΑΙΕ και βοηθά στην επίσης το µήνυµα ανάπτυξη να θέλετε που να νέων διµερών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. σπαθείτε αναφέρετε ενηµερώθηκαν συνεργασιών µε ιδρύµατα του εξωτερικού. Οι επισκέπτες να επιχειρησιακές για τις υπηρεσίες αποδώσετε. Προσπαθήστε οικονοµικές υπηρεσία ή που Περιφερειακή προσφέρει το ΕΓΚ µε ιδιαίτερη έµφαση στη νέα επιγραµµική 6 να τάσεις µην επιλέξετε ή του να κάνετε «Χάρτη Προθεσµιών», όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται πολιτική εικόνες προβλέψεις για που δεν τους όλες ταιριάζουν πελάτες τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, τα συνοδευτικά της κάθε πρόσκλησης έγγραφα, καθώς ενώ στη και συ- τις Οµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάµενος της Γραµµατείας του EUREKA, µε Χρηµατοπιστωτικός ευρωπαϊκών τοµέας δευτικά χουν στο σεµινάρια δίκτυο IGLO που - Informal διοργανώνει Group το of RTD ΕΓΚ Liaison στο πλαίσιο Offices. του προγράµµατος «ια Βίου Ηµερολόγιο 9 νάντηση θα λάβουν µέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων έρευνας και ανάπτυξης, που συµµετέ- 7 σχετικές προτάσεις συνεργασίας. Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τα εκπαι- εκδηλώσεων Μάθηση - Comenius/Grundtvig» και τα οποία επικεντρώνονται στις ευκαιρίες χρηµατοδότησης από κονδύλια της Ε.Ε. και στην προετοιµασία και επιτυχή υποβολή προτάσεων. Ηµερολόγιο 8 Νοεµβρίου και

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα: θέµατα έρευνας για τη δεύτερη ρόσκληση Η Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα (ΠΚΦ) - η σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ευρωπαϊκής φαρµακοβιοµηχανίας, εκπροσωπούµενης από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσµων (EFPIA ) - ανακοίνωσε τα θέµατα έρευνας της δεύτερης πρόσκλησής της για υποβολή προτάσεων. Με τα θέµατα αυτά, η ΠΚΦ επιδιώκει να επιταχύνει την ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων φαρµάκων για τον καρκίνο, τα φλεγµονώδη και τα λοιµώδη νοσήµατα. Τα διαθέσιµα κονδύλια για τη δεύτερη πρόσκληση ανέρχονται σε 156,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 76,8 εκατ. θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 79,5 εκατ. αναµένεται να διατεθούν εις είδος από τις εταιρείες που είναι µέλη της EFPIA. Η ΠΚΦ παρουσίασε επίσης τον νεοδιορισθέντα Εκτελεστικό ιευθυντή της, κ. Michel Goldman, ο οποίος θα ανέλαβε επισήµως τα καθήκοντά του στις 16 Σεπτεµβρίου Τα νέα ερευνητικά θέµατα εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΚΦ, αφού προηγήθηκαν εκτεταµένες διαβουλεύσεις µεταξύ των διαφόρων ενδιαφεροµένων φορέων, στους οποίους περιλαµβάνονται η επιστηµονική επιτροπή της ΠΚΦ, αντιπρόσωποι των κρατών µελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι φαρµακευτικές εταιρίες που είναι µέλη της EFPIA. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη δεσµεύονται να συνεργαστούν µε τον δηµόσιο και ιδιωτικό οργανισµό ώστε να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικότερα τα εν λόγω ζητήµατα. Ο κατάλογος των 9 θεµάτων της 2 ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της ΠΚΦ είναι ο ακόλουθος: Βιοδείκτες απεικόνισης για την ανάπτυξη φαρµάκων κατά του καρκίνου. Νέα εργαλεία επικύρωσης στόχων για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των φαρµάκων (ογκολογία). Μοριακοί βιοδείκτες: επιτάχυνση της ανάπτυξης αντικαρκινικών θεραπειών και βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών. Προσδιορισµός και ανάπτυξη δοκιµών ταχείας διάγνωσης βακτηριακών λοιµώξεων στον τόπο περίθαλψης µε σκοπό τη διευκόλυνση της διεξαγωγής κλινικών δοκιµών και της κλινικής πρακτικής. Κατανόηση των µηχανισµών έκτοπης προσαρµοστικής ανοσίας. Μεταγραφική έρευνα µε αντικείµενο τις χρόνιες παθήσεις που οφείλονται σε ανοσολογικές διαταραχές: σύνδεση των ζωικών µοντέλων µε τον άνθρωπο. Μοντελοποίηση φαρµάκων/ασθενειών: βιβλιοθήκη και πλαίσιο. Ανοικτός φαρµακολογικός χώρος. Ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι. Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων της ΠΚΦ αναµένεται να δηµοσιευτεί στις 30 Οκτωβρίου Το ΕΙΤ α οκτά τον ρώτο του ιευθυντή Στις 18 Σεπτεµβρίου 2009, το διοικητικό συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) διόρισε διευθυντή τον κ. Gérard de Nazelle για θητεία τεσσάρων ετών. Ο κ. Gérard de Nazelle, πρώην ιευθυντής Έρευνας & Καινοτοµίας στη Shell, συνεργάστηκε µε όλες τις επιχειρήσεις Shell για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών επιλογών και καθαρής ενέργειας. Ως διευθυντής του ΕΙΤ θα διαδραµατίσει βασικό ρόλο στην εγκαθίδρυση του ΕΙΤ και των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτοµίας, καθώς και στην καθηµερινή διαχείριση του ΕΙΤ. Βασικό έργο του κατά τους επόµενους µήνες θα είναι η έναρξη της πλήρους λειτουργίας του ΕΙΤ στην έδρα του στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

3 Σ Ε Λ Ι Α 3 Συµ εράσµατα Σουηδικής Προεδρίας για το Τρίγωνο Γνώσης Η Σουηδική Προεδρία δηµοσίευσε πρόσφατα τα συµπεράσµατα του συνεδρίου που διοργάνωσε στο Γκέτεµποργκ µεταξύ 31 Αυγούστου 2009 και 2 Σεπτεµβρίου 2009 µε τίτλο «Το Τρίγωνο της Γνώσης - ιαµορφώνοντας το Μέλλον της Ευρώπης». Το τρίγωνο της γνώσης αφορά στην αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτοµίας, οι οποίες είναι βασικές κινητήριες δυνάµεις για την κοινωνία της γνώσης. Τα συµπεράσµατα απεικονίζουν τα βασικά πολιτικά µηνύµατα του συνεδρίου: Προβολή του κεντρικού ρόλου της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο τρίγωνο της γνώσης. Ενθάρρυνση των κρατών µελών στο να διευκολύνουν την αλληλεπίδραση µεταξύ πανεπιστηµίων, ερευνητικών ιδρυµάτων, επιχειρήσεων, και δηµόσιων οργανισµών. Αύξηση της χρηµατοδότησης για την έρευνα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Αναγνώριση της αξίας της ποικιλοµορφίας των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων και ερευνητικών προγραµµάτων. Επισήµανση ότι η επιχειρηµατικότητα παίζει σηµαντικό ρόλο στο τρίγωνο της γνώσης. Παρότρυνση των διδακτορικών προγραµµάτων να συµπεριλάβουν όλες τις πλευρές του τριγώνου της γνώσης. Πρόσκληση προς τα κράτη µέλη να επιτρέψουν την αυτονοµία των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Προώθηση στενότερης σχέσης µεταξύ των πανευρωπαϊκών πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και του χώρου της καινοτοµίας. ιασφάλιση οιότητας στην ευρω αϊκή τριτοβάθµια εκ αίδευση Στην πρώτη έκθεση προόδου σχετικά µε τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισηµαίνει τις σηµαντικές εξελίξεις για τη µεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Η έκθεση εξετάζει τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και προτείνει µια σειρά από τοµείς για περαιτέρω συζήτηση, συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης να καταστεί η υποδο- µή της διασφάλισης της ποιότητας πιο αποτελεσµατική για τους χρήστες. Σε εθνικό επίπεδο έχουν δηµιουργηθεί πολλές νέες υπηρεσίες διασφάλισης της ποιότητας. Σήµερα υπάρχουν γραφεία σε όλες σχεδόν τις 46 χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). Ταυτόχρονα, η διασφάλιση της ποιότητας αποκτά όλο και πιο γερές βάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει αυξηµένη ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραµµές για τη διασφάλιση της ποιότητας, επίσης, χάρη στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ιασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (ENQA). Επίσης, ένας αυξανόµενος αριθµός υπηρεσιών διασφάλισης της ποιότητας αναλαµβάνουν δράση εκτός του εθνικού τους πλαισίου. Το Ευρωπαϊκό Μητρώο ιασφάλισης Ποιότητας (EQAR), το κυριότερο νέο όργανο σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, ιδρύθηκε το 2008, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το µητρώο είναι ανοικτό σε οργανισµούς που λειτουργούν τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όσο και σε όλο τον κόσµο, οι οποίοι µπορούν να αποδείξουν τη συµµόρφωσή τους µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραµµές. Εκ αίδευση των αιδιών α ό οικογένειες µεταναστών Ένα από τα βασικά µηνύ- µατα των αποτελεσµάτων της δηµόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέµα της µετανάστευσης και της εκπαίδευσης είναι ότι οι χώρες της Ε.Ε. αντιµετωπίζουν κοινές προκλήσεις όσον αφορά την προσαρµογή των σχολικών συστηµάτων τους στις αλλαγές που επέφερε η µετανάστευση. Οι συµµετέχοντες στη διαβούλευση υπογράµµισαν την ανάγκη καλύτερου συντονισµού µεταξύ της εκπαίδευσης και των κοινωνικών πολιτικών. Άλλες σηµαντικές προκλήσεις είναι: Απουσία ολοκληρωµένων πολιτικών για ίσες ευκαιρίες. Τα σχολεία δεν έχουν ακόµη προσαρµοστεί στις ανάγκες των µαθητών ή δεν µπορούν να προσεγγίσουν τις οικογένειές τους. Έλλειψη των απαραίτητων διαπολιτισµικών δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς. Έλλειψη οικονοµικών πόρων για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων. Τα σχολεία πρέπει να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις µε τους γονείς και τις κοινότητες των µεταναστών και να παρέχουν συστηµατική επιπρόσθετη στήριξη µε τη µορφή της καθοδήγησης, της διδασκαλίας και της πολιτισµικής διαµεσολάβησης. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές πρέπει να επικεντρωθούν στη διεύρυνση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, καθώς και στην πρόληψη και καταπολέµηση του διαχωρισµού στα σχολεία.

4 Φορολογικά κίνητρα για εκ αίδευση και κατάρτιση Πρόγραµµα Ανταλλαγής και Εκ αίδευσης ιοικητικών Στελεχών µεταξύ Ε.Ε. Κίνας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση της Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας αποφάσισαν να παρατείνουν το Πρόγραµµα Ανταλλαγής και Εκπαίδευσης ιοικητικών Στελεχών Ε.Ε.-Κίνας (METP) µε έναν ακόµη κύκλο. Το ΜΕΤΡ είναι ένα πρόγραµ- µα διακυβερνητικής συνεργασίας µεταξύ της Ε.Ε. και της Κίνας στον τοµέα του διεθνούς εµπορίου. Το ΜΕΤΡ έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις επιχειρηµατικές γνώσεις µέσω της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού σε Ευρώπη και Κίνα. Το πρόγραµµα προτίθεται να υποστηρίξει την εκπαίδευση και την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας τετρακοσίων πενήντα διοικητικών στελεχών. Το συνολικό ποσό της χρηµατοδότησης του προγράµµατος για πέντε χρόνια ανέρχεται σε 23 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεισφέρει τα 17,2 εκατ. Το πρόγραµµα METP παρέχει χίλια ευρώ ως επίδοµα διαβίωσης ανά µήνα για το σύνολο της περιόδου της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης (δύο εβδοµάδες), της εκµάθησης της επιχειρηµατικής Σ Ε Λ Ι Α 4 To Cedefop και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγµατοποίησαν στις 22 Σεπτεµβρίου 2009 στις Βρυξέλλες συνέδριο σχετικά µε τα φορολογικά κίνητρα για την εκπαίδευση και κατάρτιση. Στόχος του συνεδρίου ήταν να γίνει καλύτερα κατανοητός ο ρόλος των φορολογικών κινήτρων στην προώθηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και να προταθούν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τρόποι σχεδιασµού των φορολογικών πολιτικών έτσι ώστε να λαµβάνεται υπόψη αυτός ο στόχος. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της µελέτης του Cedefop µε τίτλο «Η χρήση των φορολογικών κινήτρων για τη στήριξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης» σε έξι κράτη µέλη (Γερµανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Αυστρία, Κάτω Χώρες και Φινλανδία). Η µελέτη καταγράφει τις διάφορες µορφές φορολογίας προσωπική, επιχειρηµατική, και φόρος προστιθέµενης αξίας ποια είναι τα κίνητρα που εφαρµόζονται, όπως εξαιρέσεις, απαλλαγές, πιστώσεις και παρατάσεις, και αναλύει τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες καθενός από αυτά. ορολογίας στην κινεζική γλώσσα (7 µήνες) και της εργασιακής τοποθέτησης στην Κίνα (3 µήνες), καλύπτει τα έξοδα µετακίνησης που προκύπτουν στο πλαίσιο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και όλα τα δίδακτρα που σχετίζονται µε την κατάρτιση METP. Οι υποψήφιοι, µεταξύ άλλων κριτηρίων, θα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή ιθαγένεια, να είναι µεταξύ 26 και 40 χρονών, να έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακής εµπειρίας, µε τουλάχιστον 2 χρόνια εµπειρία στον τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων, να έχουν σπουδές στο το- µέα της διοίκησης επιχειρήσεων, στο τοµέα των οικονο- µικών ή στο τοµέα των τεχνολογικών σπουδών που σχετίζονται µε το τοµέα ειδίκευσης, να έχουν προηγού- µενες επαφές µε κερδοσκοπικούς/µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς στην Κίνα, να έχουν µακροχρόνιο επαγγελµατικό προσανατολισµό µε επίκεντρο την Κίνα, και να έχουν οικονοµική υποστήριξη από την εταιρία/ οργανισµό που τους στέλνει. Ο πέµπτος κύκλος του METP θα ξεκινήσει το Μάιο του 2010, ενώ καταληκτική προθεσµία υποβολής είναι η 7 η Ιανουαρίου Ευκαιρίες κατάρτισης και συνεργασίας των εθνικών δικαστών Μία από τις δράσεις που προβλέπονται στο Ειδικό Πρόγραµµα Αστικής ικαιοσύνης, ως µέρος του γενικού προγράµµατος Θεµελιωδών ικαιωµάτων και ικαιοσύνης, αφορά στην κατάρτιση των εθνικών δικαστών στο ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και στην κατάρτιση ιδιωτικών αποζηµιώσεων. Οι επιδοτήσεις µπορούν να χορηγηθούν για την υποστήριξη µέτρων που λαµβάνονται από φορείς που προαγάγουν τη δικαστική συνεργασία και άλλων µέτρων που αποσκοπούν στην προώθηση της κατάρτισης των εθνικών δικαστών στο ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισµού, καθώς και στη µεταξύ τους συνεργασία. Σχέδια µπορούν να υποβάλουν ιδρύµατα και δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί, όπως επαγγελµατικές οργανώσεις, πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα και νοµικά και δικαστικά ιδρύµατα κατάρτισης για τους ασκούντες νοµικών επαγγελµάτων, διεθνείς οργανισµοί και µη κυβερνητικές οργανώσεις των κρατών µελών. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός για το 2009 είναι 800 χιλιάδες ευρώ. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα παραµείνει ανοικτή µέχρι τις 27 Νοεµβρίου

5 Σ Ε Λ Ι Α 5 MEDIA 2007: 6 νέες ροσκλήσεις Το πρόγραµµα MEDIA 2007 Ανάπτυξη, ιανοµή, Προώθηση και Κατάρτιση στοχεύει στην προαγωγή του διαπολιτισµικού διαλόγου, στην γνωριµία των ευρωπαϊκών πολιτισµών και στην ανάπτυξη του πολιτικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και οικονοµικού δυναµικού του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράµµατος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 6 νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: 1. MEDIA Υποστήριξη για την ανάπτυξη ή/και off-line διαδραστικών έργων - EACEA/21/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης σχεδίων παραγωγής που προορίζονται για την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά και υποβάλλονται από ανεξάρτητες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής. Προθεσµίες υ- ποβολής προτάσεων: 27 Νοεµβρίου 2009 και 12 Απριλίου MEDIA Υποστήριξη για την ανάπτυξη έργων Μυθοπλασία, δηµιουργικό ντοκιµαντέρ και κινούµενα σχέδια. Μεµονωµένα σχέδια, Κατάλογος Σχεδίων και Κατάλογος Σχεδίων 2 ο στάδιο - EACEA/20/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης των έργων που προορίζονται για την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά και παρουσιάζονται από ανεξάρτητες ευρωπαϊκές εταιρίες παραγωγής στις ακόλουθες κατηγορίες: έργα µυθοπλασίας, δηµιουργικό ντοκιµαντέρ και κινούµενα σχέδια. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 27 Νοεµβρίου 2009 και 12 Απριλίου MEDIA 2007 Οπτικοακουστικά φεστιβάλ - EACEA/23/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην κυκλοφορία των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών και κινηµατογραφικών έργων στο πλαίσιο εµπορικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, καθώς και οπτικοακουστικών φεστιβάλ στην Ευρώπη και παγκοσµίως, καθώς και στη βελτίωση της πρόσβασης του ευρωπαϊκού και του διεθνούς κοινού στα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 27 Νοεµβρίου 2009 και 30 Απριλίου MEDIA Υποστήριξη της τηλεοπτικής µετάδοσης ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων - EACEA 18/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην προώθηση της διεθνικής τηλεοπτικής µετάδοσης ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων που παράγονται από ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής, µέσω της ενθάρρυνσης της συνεργασίας ραδιοτηλεοπτικών φορέων αφενός, και ανεξάρτητων παραγωγών και διανοµέων αφετέρου. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 27 Νοεµβρίου 2009, 5 Μαρτίου 2010 και 28 Ιουνίου MEDIA Προώθηση/πρόσβαση στην αγορά - EACEA/24/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην κυκλοφορία των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών και κινηµατογραφικών έργων στο πλαίσιο εµπορικών εκδηλώσεων, επαγγελµατικών αγορών και οπτικοακουστικών φεστιβάλ στην Ευρώπη και παγκοσµίως, καθώς και στην ενθάρρυνση δικτύωσης των ευρωπαϊκών φορέων, µε την υποστήριξη κοινών δράσεων που αναλαµβάνονται στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά από εθνικούς οργανισµούς προώθησης. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 7 εκεµβρίου 2009 και 30 Ιουνίου MEDIA Υποστήριξη για τη διακρατική διανοµή ευρωπαϊκών ταινιών Το «επιλεκτικό» σύστηµα EACEA/19/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην προώθηση και υποστήριξη της ευρύτερης διακρατικής διανοµής πρόσφατων µη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών, ενθαρρύνοντας ιδιαίτερα τους διανοµείς κινηµατογραφικών ταινιών να επενδύσουν στην προώθηση και επαρκή διανοµή µη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 1 εκεµβρίου 2009, 1 Απριλίου 2010 και 1 Ιουλίου ηµιουργία ανεξάρτητων εριοδικών και δικτυακών τό ων για καταναλωτές στην Κύ ρο Στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράµµατος της Ε.Ε. που συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι καταναλωτές στην Κύπρο, τη ηµοκρατία της Τσεχίας, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουµανία και τη Σλοβενία έχουν πρόσβαση σε περιοδικά και δικτυακούς τόπους για τους καταναλωτές που παρέχουν ανεξάρτητες συγκριτικές δοκιµές καταναλωτικών προϊόντων. Το τριετές πρόγραµµα έχει στόχο να βοηθήσει στη δηµιουργία ή στην αναβάθµιση υπαρχόντων περιοδικών και δικτυακών τόπων για τους καταναλωτές, µέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας για την έρευνα αγοράς, την επιλογή δείγµατος, την αξιολόγηση του αποτελέσµατος της δοκιµής καθώς και τη δηµοσίευση και τη διάδοση των περιοδικών και των δικτυακών τόπων.

6 ESPON 2013: νέες ευκαιρίες χρηµατοδότησης Το ιαδικτυακό Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκής Χωροταξίας (ΕSPON 2013) είναι ένα εφαρµοσµένο ερευνητικό πρόγραµµα, συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το Πρόγραµµα ESPON 2013 θα υποστηρίξει την ανάπτυξη πολιτικής σε σχέση µε το στόχο της εδαφικής συνοχής και της αρµονικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού εδάφους. Θα παρέχει συγκρίσιµες πληροφορίες, στοιχεία, αναλύσεις και σενάρια σχετικά µε τις συνθήκες για την ανάπτυξη των περιφερειών, των πόλεων και ευρύτερων περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραµµα ESPON θα διευκολύνει την κινητικότητα του κεφαλαίου και των αναπτυξιακών ευκαιριών, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, στη διεύρυνση και την εµβάθυνση της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και σε µια βιώσι- µη και ισορροπηµένη ανάπτυξη. Σ Ε Λ Ι Α 6 Στο πλαίσιο του προγράµµατος ESPON ανακοινώθηκαν (5) νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και εκδήλωση ενδιαφέροντος: Σχέδια Εφαρµοσµένης Έρευνας (Προτεραιότητα 1), Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Στοχευµένη Α- νάλυση (Προτεραιότητα 2), Στοχευµένη Ανάλυση (Προτεραιότητα 2), Υποστήριξη της Επιστηµονικής Πλατφόρµας ESPON (Προτεραιότητα 3), ιακρατικές ραστηριότητες ικτύωσης (Προτεραιότητα 4). Επιλέξιµοι φορείς στο πλαίσιο του προγράµµατος ανάλογα µε τα κριτήρια που θέτει κάθε πρόσκληση µπορεί να είναι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, δηµόσιοι αρχές σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ιδρύµατα που έχουν οριστεί ως τα σηµεία επαφής ESPON. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει στις 11 Νοεµβρίου Στρατηγική θαλάσσιας διακυβέρνησης στη Μεσόγειο Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 11 Σεπτεµβρίου 2009 στρατηγική µε στόχο την αντιµετώπιση των διαφόρων ναυτιλιακών προκλήσεων στη λεκάνη της Μεσογείου. Η βελτίωση της διαχείρισης των θαλάσσιων υποθέσεων θα αποτελέσει σηµαντική κινητήρια δύναµη για την πλέον αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ παράλληλα θα αντιµετωπιστούν κοινά ζητήµατα για τα οποία εκφράζονται ανησυχίες. Ο ανταγωνισµός για θαλάσσιο χώρο, οι απειλές στην ασφάλεια της ναυτιλίας, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος και οι αρνητικές επενέργειες της κλιµατικής αλλαγής, δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη συντονισµένης απάντησης της θαλάσσιας διακυβέρνησης στην περιοχή, επίσης σε συνεργασία µε µεσογειακούς εταίρους εκτός Ε.Ε. Το κείµενο της ανακοίνωσης η Επιτροπή προτείνει: Να ενθαρρυνθούν οι εµπλεκόµενοι και διοικήσεις της περιοχής να αντιµετωπίσουν τα θαλάσσια ζητήµατα κατά ενοποιηµένο τρόπο και να αναλάβουν ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη θαλάσσια διακυβέρνηση. Να εξεταστούν τρόποι διευκόλυνσης της περαιτέρω συνεργασίας µεταξύ εµπλεκοµένων και διοικήσεων, τόσο από όλους τους σχετιζόµενους µε τη θάλασσα κλάδους, όσο και από όλες τις χώρες της Μεσογείου. Να δοθεί βοήθεια στα µεσογειακά κράτη µέλη της Ε.Ε. να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές ως προς την ενοποιηµένη θαλάσσια πολιτική, µε στήριξη ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών πόρων για εδαφική συνεργασία. Να διατεθεί τεχνική βοήθεια µε βάση το ευρωπαϊκό µέσο γειτνίασης και εταιρικής σχέσης για όσες µη ενταγµένες στην Ε.Ε. µεσογειακές χώρες επιθυµούν να ακολουθήσουν ενοποιηµένη θεώρηση των θαλάσσιων υποθέσεων. Να δοθεί ώθηση στην επικύρωση και εφαρµογή της σύµβασης 1982 των Ηνωµένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS). Να συγκροτηθεί οµάδα εργασίας από όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Να ενισχυθεί η πολυµερής διακλαδική συνεργασία µέσω ειδικών µελετών και καλύτερης συνολικής εικόνας των υφισταµένων διεθνών και περιφερειακών. http :// ec. europa. eu / maritimeaffairs / mediterranean _ en. html Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 περιεκτικό σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα, όπου προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα που θα βοηθήσουν τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να επιτύχουν τους στόχους τους για βιώσι- µη αστική κινητικότητα. Το θέµα αυτό είναι σηµαντικό για να επιτύχουν οι γενικότερες στρατηγικές της Ε.Ε. στα πεδία της καταπολέµησης της κλιµατικής αλλαγής, της προώθησης της οικονοµικής µεγέθυνσης και της αειφόρου ανάπτυξης. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει έργα έρευνας και επίδειξης, π.χ. για οχήµατα χαµηλών και µηδενικών εκποµπών. Συµπληρωµατικώς, θα καθιερωθούν πρακτικές διασυνδέσεις µεταξύ της αστικής κινητικότητας και των σηµερινών πολιτικών της Ε.Ε. σε θέµατα υγείας, συνοχής και αναπηρίας. Στις λοιπές δράσεις συγκαταλέγεται πρωτοβουλία για τη βελτίωση των ταξιδιωτικών πληροφοριών και η συνέχιση της υποστήριξης της Επιτροπής σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού. Οι δράσεις θα αρχίσουν εντός της επόµενης τετραετίας.

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 Ολοκλήρωση του ΕΧΠΕ: χάρτης ορείας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση για την ολοκλήρωση του Ενιαίου Χάρτη Πληρωµών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ), η οποία έχει σκοπό να αποτελέσει το χάρτη πορείας για την περίοδο Ο ΕΧΠΕ στοχεύει στη δηµιουργία ολοκληρωµένης αγοράς για υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωµών σε ευρώ µε εναρµονισµένους επιχειρηµατικούς κανόνες και τεχνικά πρότυπα. Στο χάρτη πορείας προσδιορίζονται οι δράσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν από όλους τους εµπλεκόµενους (κοινοτικές και εθνικές αρχές, κλάδος και χρήστες) στο διάστηµα της επόµενης τριετίας, µε βάση έξι προτεραιότητες: 1. ιευκόλυνση της µετανάστευσης Μέσω εσπευσµένης µετανάστευσης, οι δηµόσιες διοικήσεις µπορούν να ωφεληθούν από εύρυθµη διαδικασία για πληρωµές σε ευρώ, µεγαλύτερο ανταγωνισµό, ευρύτερη επιλογή παροχών υπηρεσιών πληρωµών µε τιµές που να αντανακλούν βελτιωµένες οικονοµίες κλίµακας για τη διεκπεραίωση των πληρωµών. 2. Αύξηση της ευαισθητοποίησης και προώθηση προϊόντων ΕΧΠΕ Προκειµένου να επιτύχει ο ΕΧΠΕ όλα τα εµπλεκόµενα µέρη στην «στροφή προς τον ΕΧΠΕ» χρειάζεται να έχουν ενηµερωθεί πλήρως σχετικά µε την αξία και τα πλεονεκτήµατά του. Ως εκ τούτου χρειάζονται επειγόντως εκτεταµένες προσπάθειες επικοινωνίας που να ανταποκρίνονται ακριβώς στο στοχευόµενο ακροατήριο. 3. ιαµόρφωση άρτιου νοµικού περιβάλλοντος και διασφάλιση της συµµόρφωσης Η άρση νοµικών εµποδίων αποτελεί προϋπόθεση για την εκκίνηση του σχεδίου ΕΧΠΕ. Η έγκριση της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωµών προσφέρει το νοµικό βάθρο για τον ΕΧΠΕ. Ο νέος κανονισµός σχετικά µε τις διασυνοριακές πληρωµές στην Κοινότητα, ο οποίος αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 από την 1 η Νοεµβρίου 2009, επεκτείνει την ισότιµη µεταχείριση στις αυτόµατες χρεώσεις. 4. Προώθηση της καινοτοµίας Αναµένεται ότι ο ΕΧΠΕ θα δώσει ώθηση στον εκσυγχρονισµό των αγορών πληρωµών λιανικής, εναρµονίζοντας τη χρήση του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων για πράξεις που καλύπτουν από τη διενέργεια πληρωµών έως τον έλεγχο συµφωνίας λογαριασµών σε ασφαλές περιβάλλον. 5. Επίτευξη τυποποίησης και διαλειτουργικότητας Τα πρότυπα ΕΧΠΕ θα πρέπει να είναι ανοικτά, να υλοποιούνται στο ύψιστο επίπεδο ασφάλειας, να µην είναι αποκλειστικά και να µην εµποδίζουν την καινοτοµία προϊόντων. Στο πεδίο των πληρωµών µε κάρτα, τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να επιτρέπουν πλήρη διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και ελεύθερη πρόσβαση, να διευκολύνουν δε την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών καθεστώτων κάρτας. 6. Αποσαφήνιση και βελτίωση της διοίκησης του σχεδίου ΕΧΠΕ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σχηµατίσει, πριν από τα τέλη 2009, τη δοµή διοίκησης του ΕΧΠΕ σε κοινοτικό επίπεδο, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία προς την ευρύτερη οικονοµία. Ενίσχυση της χρηµατο ιστωτικής ε ο τείας των φορολογικών αρχών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 23 Σεπτεµβρίου µια αξιοσηµείωτη δέσµη νο- µοθετικών προτάσεων, προκειµένου να ενισχυθεί σηµαντικά η εποπτεία του χρη- µατοπιστωτικού τοµέα στην Ευρώπη. Στόχος αυτών των βελτιωµένων ρυθµίσεων συνεργασίας είναι: να ενδυναµωθεί, µε βιώσιµο τρόπο, η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα σε ολόκληρη την Ε.Ε. να διασφαλιστεί η εφαρµογή και η συνεπής επιβολή των ίδιων βασικών τεχνικών κανόνων για όλους να επισηµαίνονται σε πρώιµο στάδιο οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στο σύστηµα και να υπάρχει δυνατότητα για πολύ πιο αποτελεσµατικές ενέργειες από κοινού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την επίλυση των διαφορών µεταξύ των εποπτικών αρχών. Με τα νοµοθετικά κείµενα θα δηµιουργηθεί νέο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), προκειµένου να εντοπίζει τους κινδύνους που απειλούν το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, έχοντας ως καίριο καθήκον να εκδίδει έγκαιρες προειδοποιήσεις ώστε να λαµβάνονται ταχέως µέτρα. Θα συγκροτηθεί, επίσης, ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), το οποίο θα αποτελείται από τις εθνικές εποπτικές αρχές και τρεις νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές για τους τοµείς των τραπεζών, των κινητών αξιών, και των ασφαλίσεων και επαγγελµατικών συντάξεων.

8 Σ Ε Λ Ι Α 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 District Energy Summit From Information to Knowledge, from Knowledge to Wisdom: Challenges and changes facing higher education in the digital age SciTech Europe 2009: Innovation Across Europe 3rd Equality Summit Global Forum for Health Research Innovating for the health of all European Nanoelectronics Forum CommNet Activities: European Food Science Day 2nd International conference Education of Minorities and Multicultural Training in European Context ICT that makes the difference International Forum Tourism and Hotel Management. Universities and Employers Strategic Partnership CEE Photovoltaic Σεµινάριο: Quality in the internationalisation of higher education 2nd Annual Conference SEE Renewable Energy & Energy Efficiency Νοεµβρίου Κοπεγχάγη, ανία 5-7 Νοεµβρίου Στοκχόλµη, Σουηδία 12 Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Νοεµβρίου Στοκχόλµη, Σουηδία Νοεµβρίου Αβάνα, Κούβα 17 Νοεµβρίου Noordwijk, Ολλανδία 18 Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Νοεµβρίου Liberec, Τσεχία Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Νοεµβρίου Saint-Petersburg, Ρωσία 27 Νοεµβρίου Αθήνα, Ελλάδα 27 Νοεµβρίου Malmo, Σουηδία 30 Νοεµβρίου - 1 εκεµβρίου Βουκουρέστι, Ρουµανία Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός έσποινα Τσικουδή Εκπαιδευόµενη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Pond-Point Schuman 11, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ:

9 Σ Ε Λ Ι Α 9 Μέλη Ευρω αϊκού Γραφείου Κύ ρου Εταίροι Συνδροµητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT M.K.C. CITY COLLEGE ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 Νεολαίαεν εν ράσει ΕυρωπαϊκόΠρόγραµµα Νεολαίαεν εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 ΣτόχοιΠρογράµµατος Στόχοι: Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 ICT Internet of Things and Future Internet Enterprise Systems» 8 Οκτωβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac. Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Μέλη του ΕΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µεταφοράς, διατροφής, διαµονής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ηµοκρατική ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο «EUROPE DIRECT» 2013-2017. Το 2013 είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών»

Ενημερωτικό. Δελτίο «EUROPE DIRECT» 2013-2017. Το 2013 είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών» ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr «EUROPE DIRECT» 2013-2017 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020

Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020 Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020 «HORIZON» 2014-2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Στόχος: ενσωματώνει όλη τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία σε ένα ενιαίο πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα κινητικότητας επιχειρηµατιών Λευκωσία, 2011 1 ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ Cyprus Eyes are open Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Επιχειρήσεις και καινοτομία Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Βασικός στόχος Η2014 2020 Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 6 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ελληνικού Περιπτέρου στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ελληνικού Περιπτέρου στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Αρ. Πρ.: 39091 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΤΟΠΟΣ 1 MOBILITY FORUM & APPS AWARDS 2 Απριλίου 2 HR COMMUNITY CONFERENCE & AWARDS 14 Μαΐου 3 OTCs & COSMETICS CONFERENCE 4 HOSPITALITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1987 προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ «We Μean Business» Τοµεακό Πρόγραµµα «Leonardo da Vinci» Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Αλεξάνδρα Μπάκα, ΙΚΥ-Ελληνική Εθνική Μονάδα Προγράµµατος «ια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα