74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων"

Transcript

1 Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ INFO DAY «Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα» Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου events03_en.html ΝΕΑ ΕΚ ΟΣΗ «Γυναίκες στην Επιστήµη» audio/women-in-science/pdf/ wis_en.pdf#view=fit&pagemo de=none Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 74 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης υναµική αρουσία των κυ ριακών ανε ιστηµίων Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) έχοντας αναλάβει πλέον συντονιστικό ρόλο µεταξύ των κυπριακών πανεπιστηµίων συµµετείχε για δεύτερη συνεχή φορά στη ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ( ΕΘ), τη σηµαντικότερη έκθεση της Ελλάδας που φιλοξένησε φέτος 915 εκθέτες από 35 χώρες. Η ΕΘ πραγµατοποιήθηκε από 5-13 Σεπτεµβρίου 2009 και εκπροσωπήθηκαν τα τέσσερα κυπριακά πανεπιστήµια (Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου και Πανεπιστήµιο Frederick) σε ένα κοινό περίπτερο αφιερωµένο στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Ο συνολικός αριθµός των επισκεπτών της ΕΘ ξεπέρασε τις 250 χιλιάδες, ενώ οι επισκέπτες του περιπτέρου των κυπριακών πανεπιστηµίων είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για όλα τα προγράµµατα σπουδών, τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους φοιτητές και γενικά θέµατα που αφορούν στις σπουδές στην Κύπρο. ΕΙ ΗΣΕΙΣ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Οι εκπρόσωποι των Πανεπιστηµίων και του ΕΓΚ στο περίπτερο των κυπριακών πανεπιστηµίων. Το ενδιαφέρον των εξ Ελλάδος υποψήφιων φοιτητών για τις σπουδές στην Κύπρο παρατηρήθηκε και φέτος αυξηµένο, γεγονός που προκύπτει λόγω της υψηλής στάθµης της παρεχόµενης εκπαίδευσης η οποία γίνεται ολοένα και πιο γνωστή στην Ελλάδα. Εκ ροσώ ηση του ΕΓΚ στο συνέδριο ΕΑΙΕ Το 21 ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιεθνούς Εκπαίδευσης (European Association for International Education - Το άρθρο αυτό µπορεί να έχει Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : EAIE) πραγµατοποιήθηκε στη Μαδρίτη, Ισπανία, στις Σεπτεµβρίου Συνεργασία Στο συνέδριο 2008: στον συµµετείχαν τοµέα αύξηση πάνω της από των 3600 σύ λέξεις. λέξεις. Νέα του ΕΓΚ 1 Πρόταση Ευρω αϊκή ροϋ ολογισµού νεδροι από 80 χώρες από όλο τον κόσµο, Η Το επιλογή υλικό ενώ θεµάτων εικόνων το Πανεπιστήµιο που ή γραφικών εµφανίζεται Μακρίδη, Έρευνας κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός Προϊστάµενο 11% (COST) Κύπρου Έρευνα και 2 Ε ιστηµονικής δα ανών εκπροσωπήθηκε για από και τον την Τεχνικής ρ. έρευνα Γρηγόρη είναι τρόπος δελτία της Υπηρεσίας Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων (ΥΕ Σ) πρόσθεσης είναι πάρα και πολύ περιεχοµένου Πρόεδρο µεγάλο. του Μπο- σε Εuropean Καινοτοµία Εκπαίδευση και Association of ERASMUS Coordinators ένα ρείτε (EAEC). ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα 3-4 Κατάρτιση Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) είχε την ευκαιρία σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον στα τοµέα γραφεία σας. του στις Βρυξέλ- Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει Σκεφτείτε να προβληθεί το άρθρο σας µέσω και του εκθετηρίου χώρου που είχε εξασφαλίσει το EAEC στο πλαίσιο λες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και το νέο πρόγραµµα δείτε της εάν εκπαιδευτικής η εικόνα EUROSTARS υποστηρίζει έκθεσης που Οπτικοακουστικός τοµέας Περισσότερες στη χρηµατοδότηση πληροφορίες: και στήριξη των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προ- που αφορά και Μπορεί εντείνει 5 διοργανώθηκε παράλληλα µε το Συνέδριο ΕΑΙΕ και βοηθά στην επίσης το µήνυµα ανάπτυξη να θέλετε που να νέων διµερών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. σπαθείτε αναφέρετε ενηµερώθηκαν συνεργασιών µε ιδρύµατα του εξωτερικού. Οι επισκέπτες να επιχειρησιακές για τις υπηρεσίες αποδώσετε. Προσπαθήστε οικονοµικές υπηρεσία ή που Περιφερειακή προσφέρει το ΕΓΚ µε ιδιαίτερη έµφαση στη νέα επιγραµµική 6 να τάσεις µην επιλέξετε ή του να κάνετε «Χάρτη Προθεσµιών», όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται πολιτική εικόνες προβλέψεις για που δεν τους όλες ταιριάζουν πελάτες τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, τα συνοδευτικά της κάθε πρόσκλησης έγγραφα, καθώς ενώ στη και συ- τις Οµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάµενος της Γραµµατείας του EUREKA, µε Χρηµατοπιστωτικός ευρωπαϊκών τοµέας δευτικά χουν στο σεµινάρια δίκτυο IGLO που - Informal διοργανώνει Group το of RTD ΕΓΚ Liaison στο πλαίσιο Offices. του προγράµµατος «ια Βίου Ηµερολόγιο 9 νάντηση θα λάβουν µέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων έρευνας και ανάπτυξης, που συµµετέ- 7 σχετικές προτάσεις συνεργασίας. Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τα εκπαι- εκδηλώσεων Μάθηση - Comenius/Grundtvig» και τα οποία επικεντρώνονται στις ευκαιρίες χρηµατοδότησης από κονδύλια της Ε.Ε. και στην προετοιµασία και επιτυχή υποβολή προτάσεων. Ηµερολόγιο 8 Νοεµβρίου και

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα: θέµατα έρευνας για τη δεύτερη ρόσκληση Η Πρωτοβουλία για τα Καινοτόµα Φάρµακα (ΠΚΦ) - η σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ευρωπαϊκής φαρµακοβιοµηχανίας, εκπροσωπούµενης από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσµων (EFPIA ) - ανακοίνωσε τα θέµατα έρευνας της δεύτερης πρόσκλησής της για υποβολή προτάσεων. Με τα θέµατα αυτά, η ΠΚΦ επιδιώκει να επιταχύνει την ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων φαρµάκων για τον καρκίνο, τα φλεγµονώδη και τα λοιµώδη νοσήµατα. Τα διαθέσιµα κονδύλια για τη δεύτερη πρόσκληση ανέρχονται σε 156,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 76,8 εκατ. θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 79,5 εκατ. αναµένεται να διατεθούν εις είδος από τις εταιρείες που είναι µέλη της EFPIA. Η ΠΚΦ παρουσίασε επίσης τον νεοδιορισθέντα Εκτελεστικό ιευθυντή της, κ. Michel Goldman, ο οποίος θα ανέλαβε επισήµως τα καθήκοντά του στις 16 Σεπτεµβρίου Τα νέα ερευνητικά θέµατα εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΚΦ, αφού προηγήθηκαν εκτεταµένες διαβουλεύσεις µεταξύ των διαφόρων ενδιαφεροµένων φορέων, στους οποίους περιλαµβάνονται η επιστηµονική επιτροπή της ΠΚΦ, αντιπρόσωποι των κρατών µελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι φαρµακευτικές εταιρίες που είναι µέλη της EFPIA. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη δεσµεύονται να συνεργαστούν µε τον δηµόσιο και ιδιωτικό οργανισµό ώστε να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικότερα τα εν λόγω ζητήµατα. Ο κατάλογος των 9 θεµάτων της 2 ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της ΠΚΦ είναι ο ακόλουθος: Βιοδείκτες απεικόνισης για την ανάπτυξη φαρµάκων κατά του καρκίνου. Νέα εργαλεία επικύρωσης στόχων για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των φαρµάκων (ογκολογία). Μοριακοί βιοδείκτες: επιτάχυνση της ανάπτυξης αντικαρκινικών θεραπειών και βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών. Προσδιορισµός και ανάπτυξη δοκιµών ταχείας διάγνωσης βακτηριακών λοιµώξεων στον τόπο περίθαλψης µε σκοπό τη διευκόλυνση της διεξαγωγής κλινικών δοκιµών και της κλινικής πρακτικής. Κατανόηση των µηχανισµών έκτοπης προσαρµοστικής ανοσίας. Μεταγραφική έρευνα µε αντικείµενο τις χρόνιες παθήσεις που οφείλονται σε ανοσολογικές διαταραχές: σύνδεση των ζωικών µοντέλων µε τον άνθρωπο. Μοντελοποίηση φαρµάκων/ασθενειών: βιβλιοθήκη και πλαίσιο. Ανοικτός φαρµακολογικός χώρος. Ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι. Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων της ΠΚΦ αναµένεται να δηµοσιευτεί στις 30 Οκτωβρίου Το ΕΙΤ α οκτά τον ρώτο του ιευθυντή Στις 18 Σεπτεµβρίου 2009, το διοικητικό συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) διόρισε διευθυντή τον κ. Gérard de Nazelle για θητεία τεσσάρων ετών. Ο κ. Gérard de Nazelle, πρώην ιευθυντής Έρευνας & Καινοτοµίας στη Shell, συνεργάστηκε µε όλες τις επιχειρήσεις Shell για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών επιλογών και καθαρής ενέργειας. Ως διευθυντής του ΕΙΤ θα διαδραµατίσει βασικό ρόλο στην εγκαθίδρυση του ΕΙΤ και των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτοµίας, καθώς και στην καθηµερινή διαχείριση του ΕΙΤ. Βασικό έργο του κατά τους επόµενους µήνες θα είναι η έναρξη της πλήρους λειτουργίας του ΕΙΤ στην έδρα του στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

3 Σ Ε Λ Ι Α 3 Συµ εράσµατα Σουηδικής Προεδρίας για το Τρίγωνο Γνώσης Η Σουηδική Προεδρία δηµοσίευσε πρόσφατα τα συµπεράσµατα του συνεδρίου που διοργάνωσε στο Γκέτεµποργκ µεταξύ 31 Αυγούστου 2009 και 2 Σεπτεµβρίου 2009 µε τίτλο «Το Τρίγωνο της Γνώσης - ιαµορφώνοντας το Μέλλον της Ευρώπης». Το τρίγωνο της γνώσης αφορά στην αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτοµίας, οι οποίες είναι βασικές κινητήριες δυνάµεις για την κοινωνία της γνώσης. Τα συµπεράσµατα απεικονίζουν τα βασικά πολιτικά µηνύµατα του συνεδρίου: Προβολή του κεντρικού ρόλου της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο τρίγωνο της γνώσης. Ενθάρρυνση των κρατών µελών στο να διευκολύνουν την αλληλεπίδραση µεταξύ πανεπιστηµίων, ερευνητικών ιδρυµάτων, επιχειρήσεων, και δηµόσιων οργανισµών. Αύξηση της χρηµατοδότησης για την έρευνα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Αναγνώριση της αξίας της ποικιλοµορφίας των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων και ερευνητικών προγραµµάτων. Επισήµανση ότι η επιχειρηµατικότητα παίζει σηµαντικό ρόλο στο τρίγωνο της γνώσης. Παρότρυνση των διδακτορικών προγραµµάτων να συµπεριλάβουν όλες τις πλευρές του τριγώνου της γνώσης. Πρόσκληση προς τα κράτη µέλη να επιτρέψουν την αυτονοµία των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Προώθηση στενότερης σχέσης µεταξύ των πανευρωπαϊκών πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και του χώρου της καινοτοµίας. ιασφάλιση οιότητας στην ευρω αϊκή τριτοβάθµια εκ αίδευση Στην πρώτη έκθεση προόδου σχετικά µε τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισηµαίνει τις σηµαντικές εξελίξεις για τη µεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Η έκθεση εξετάζει τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και προτείνει µια σειρά από τοµείς για περαιτέρω συζήτηση, συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης να καταστεί η υποδο- µή της διασφάλισης της ποιότητας πιο αποτελεσµατική για τους χρήστες. Σε εθνικό επίπεδο έχουν δηµιουργηθεί πολλές νέες υπηρεσίες διασφάλισης της ποιότητας. Σήµερα υπάρχουν γραφεία σε όλες σχεδόν τις 46 χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). Ταυτόχρονα, η διασφάλιση της ποιότητας αποκτά όλο και πιο γερές βάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει αυξηµένη ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραµµές για τη διασφάλιση της ποιότητας, επίσης, χάρη στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ιασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (ENQA). Επίσης, ένας αυξανόµενος αριθµός υπηρεσιών διασφάλισης της ποιότητας αναλαµβάνουν δράση εκτός του εθνικού τους πλαισίου. Το Ευρωπαϊκό Μητρώο ιασφάλισης Ποιότητας (EQAR), το κυριότερο νέο όργανο σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, ιδρύθηκε το 2008, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το µητρώο είναι ανοικτό σε οργανισµούς που λειτουργούν τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όσο και σε όλο τον κόσµο, οι οποίοι µπορούν να αποδείξουν τη συµµόρφωσή τους µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραµµές. Εκ αίδευση των αιδιών α ό οικογένειες µεταναστών Ένα από τα βασικά µηνύ- µατα των αποτελεσµάτων της δηµόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέµα της µετανάστευσης και της εκπαίδευσης είναι ότι οι χώρες της Ε.Ε. αντιµετωπίζουν κοινές προκλήσεις όσον αφορά την προσαρµογή των σχολικών συστηµάτων τους στις αλλαγές που επέφερε η µετανάστευση. Οι συµµετέχοντες στη διαβούλευση υπογράµµισαν την ανάγκη καλύτερου συντονισµού µεταξύ της εκπαίδευσης και των κοινωνικών πολιτικών. Άλλες σηµαντικές προκλήσεις είναι: Απουσία ολοκληρωµένων πολιτικών για ίσες ευκαιρίες. Τα σχολεία δεν έχουν ακόµη προσαρµοστεί στις ανάγκες των µαθητών ή δεν µπορούν να προσεγγίσουν τις οικογένειές τους. Έλλειψη των απαραίτητων διαπολιτισµικών δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς. Έλλειψη οικονοµικών πόρων για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων. Τα σχολεία πρέπει να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις µε τους γονείς και τις κοινότητες των µεταναστών και να παρέχουν συστηµατική επιπρόσθετη στήριξη µε τη µορφή της καθοδήγησης, της διδασκαλίας και της πολιτισµικής διαµεσολάβησης. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές πρέπει να επικεντρωθούν στη διεύρυνση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, καθώς και στην πρόληψη και καταπολέµηση του διαχωρισµού στα σχολεία.

4 Φορολογικά κίνητρα για εκ αίδευση και κατάρτιση Πρόγραµµα Ανταλλαγής και Εκ αίδευσης ιοικητικών Στελεχών µεταξύ Ε.Ε. Κίνας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση της Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας αποφάσισαν να παρατείνουν το Πρόγραµµα Ανταλλαγής και Εκπαίδευσης ιοικητικών Στελεχών Ε.Ε.-Κίνας (METP) µε έναν ακόµη κύκλο. Το ΜΕΤΡ είναι ένα πρόγραµ- µα διακυβερνητικής συνεργασίας µεταξύ της Ε.Ε. και της Κίνας στον τοµέα του διεθνούς εµπορίου. Το ΜΕΤΡ έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις επιχειρηµατικές γνώσεις µέσω της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού σε Ευρώπη και Κίνα. Το πρόγραµµα προτίθεται να υποστηρίξει την εκπαίδευση και την τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας τετρακοσίων πενήντα διοικητικών στελεχών. Το συνολικό ποσό της χρηµατοδότησης του προγράµµατος για πέντε χρόνια ανέρχεται σε 23 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεισφέρει τα 17,2 εκατ. Το πρόγραµµα METP παρέχει χίλια ευρώ ως επίδοµα διαβίωσης ανά µήνα για το σύνολο της περιόδου της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης (δύο εβδοµάδες), της εκµάθησης της επιχειρηµατικής Σ Ε Λ Ι Α 4 To Cedefop και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγµατοποίησαν στις 22 Σεπτεµβρίου 2009 στις Βρυξέλλες συνέδριο σχετικά µε τα φορολογικά κίνητρα για την εκπαίδευση και κατάρτιση. Στόχος του συνεδρίου ήταν να γίνει καλύτερα κατανοητός ο ρόλος των φορολογικών κινήτρων στην προώθηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και να προταθούν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τρόποι σχεδιασµού των φορολογικών πολιτικών έτσι ώστε να λαµβάνεται υπόψη αυτός ο στόχος. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της µελέτης του Cedefop µε τίτλο «Η χρήση των φορολογικών κινήτρων για τη στήριξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης» σε έξι κράτη µέλη (Γερµανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Αυστρία, Κάτω Χώρες και Φινλανδία). Η µελέτη καταγράφει τις διάφορες µορφές φορολογίας προσωπική, επιχειρηµατική, και φόρος προστιθέµενης αξίας ποια είναι τα κίνητρα που εφαρµόζονται, όπως εξαιρέσεις, απαλλαγές, πιστώσεις και παρατάσεις, και αναλύει τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες καθενός από αυτά. ορολογίας στην κινεζική γλώσσα (7 µήνες) και της εργασιακής τοποθέτησης στην Κίνα (3 µήνες), καλύπτει τα έξοδα µετακίνησης που προκύπτουν στο πλαίσιο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και όλα τα δίδακτρα που σχετίζονται µε την κατάρτιση METP. Οι υποψήφιοι, µεταξύ άλλων κριτηρίων, θα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή ιθαγένεια, να είναι µεταξύ 26 και 40 χρονών, να έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακής εµπειρίας, µε τουλάχιστον 2 χρόνια εµπειρία στον τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων, να έχουν σπουδές στο το- µέα της διοίκησης επιχειρήσεων, στο τοµέα των οικονο- µικών ή στο τοµέα των τεχνολογικών σπουδών που σχετίζονται µε το τοµέα ειδίκευσης, να έχουν προηγού- µενες επαφές µε κερδοσκοπικούς/µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς στην Κίνα, να έχουν µακροχρόνιο επαγγελµατικό προσανατολισµό µε επίκεντρο την Κίνα, και να έχουν οικονοµική υποστήριξη από την εταιρία/ οργανισµό που τους στέλνει. Ο πέµπτος κύκλος του METP θα ξεκινήσει το Μάιο του 2010, ενώ καταληκτική προθεσµία υποβολής είναι η 7 η Ιανουαρίου Ευκαιρίες κατάρτισης και συνεργασίας των εθνικών δικαστών Μία από τις δράσεις που προβλέπονται στο Ειδικό Πρόγραµµα Αστικής ικαιοσύνης, ως µέρος του γενικού προγράµµατος Θεµελιωδών ικαιωµάτων και ικαιοσύνης, αφορά στην κατάρτιση των εθνικών δικαστών στο ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και στην κατάρτιση ιδιωτικών αποζηµιώσεων. Οι επιδοτήσεις µπορούν να χορηγηθούν για την υποστήριξη µέτρων που λαµβάνονται από φορείς που προαγάγουν τη δικαστική συνεργασία και άλλων µέτρων που αποσκοπούν στην προώθηση της κατάρτισης των εθνικών δικαστών στο ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισµού, καθώς και στη µεταξύ τους συνεργασία. Σχέδια µπορούν να υποβάλουν ιδρύµατα και δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί, όπως επαγγελµατικές οργανώσεις, πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα και νοµικά και δικαστικά ιδρύµατα κατάρτισης για τους ασκούντες νοµικών επαγγελµάτων, διεθνείς οργανισµοί και µη κυβερνητικές οργανώσεις των κρατών µελών. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός για το 2009 είναι 800 χιλιάδες ευρώ. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα παραµείνει ανοικτή µέχρι τις 27 Νοεµβρίου

5 Σ Ε Λ Ι Α 5 MEDIA 2007: 6 νέες ροσκλήσεις Το πρόγραµµα MEDIA 2007 Ανάπτυξη, ιανοµή, Προώθηση και Κατάρτιση στοχεύει στην προαγωγή του διαπολιτισµικού διαλόγου, στην γνωριµία των ευρωπαϊκών πολιτισµών και στην ανάπτυξη του πολιτικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και οικονοµικού δυναµικού του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράµµατος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 6 νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: 1. MEDIA Υποστήριξη για την ανάπτυξη ή/και off-line διαδραστικών έργων - EACEA/21/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης σχεδίων παραγωγής που προορίζονται για την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά και υποβάλλονται από ανεξάρτητες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής. Προθεσµίες υ- ποβολής προτάσεων: 27 Νοεµβρίου 2009 και 12 Απριλίου MEDIA Υποστήριξη για την ανάπτυξη έργων Μυθοπλασία, δηµιουργικό ντοκιµαντέρ και κινούµενα σχέδια. Μεµονωµένα σχέδια, Κατάλογος Σχεδίων και Κατάλογος Σχεδίων 2 ο στάδιο - EACEA/20/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης των έργων που προορίζονται για την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά και παρουσιάζονται από ανεξάρτητες ευρωπαϊκές εταιρίες παραγωγής στις ακόλουθες κατηγορίες: έργα µυθοπλασίας, δηµιουργικό ντοκιµαντέρ και κινούµενα σχέδια. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 27 Νοεµβρίου 2009 και 12 Απριλίου MEDIA 2007 Οπτικοακουστικά φεστιβάλ - EACEA/23/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην κυκλοφορία των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών και κινηµατογραφικών έργων στο πλαίσιο εµπορικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, καθώς και οπτικοακουστικών φεστιβάλ στην Ευρώπη και παγκοσµίως, καθώς και στη βελτίωση της πρόσβασης του ευρωπαϊκού και του διεθνούς κοινού στα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 27 Νοεµβρίου 2009 και 30 Απριλίου MEDIA Υποστήριξη της τηλεοπτικής µετάδοσης ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων - EACEA 18/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην προώθηση της διεθνικής τηλεοπτικής µετάδοσης ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων που παράγονται από ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής, µέσω της ενθάρρυνσης της συνεργασίας ραδιοτηλεοπτικών φορέων αφενός, και ανεξάρτητων παραγωγών και διανοµέων αφετέρου. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 27 Νοεµβρίου 2009, 5 Μαρτίου 2010 και 28 Ιουνίου MEDIA Προώθηση/πρόσβαση στην αγορά - EACEA/24/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην κυκλοφορία των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών και κινηµατογραφικών έργων στο πλαίσιο εµπορικών εκδηλώσεων, επαγγελµατικών αγορών και οπτικοακουστικών φεστιβάλ στην Ευρώπη και παγκοσµίως, καθώς και στην ενθάρρυνση δικτύωσης των ευρωπαϊκών φορέων, µε την υποστήριξη κοινών δράσεων που αναλαµβάνονται στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά από εθνικούς οργανισµούς προώθησης. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 7 εκεµβρίου 2009 και 30 Ιουνίου MEDIA Υποστήριξη για τη διακρατική διανοµή ευρωπαϊκών ταινιών Το «επιλεκτικό» σύστηµα EACEA/19/09: Η πρόσκληση στοχεύει στην προώθηση και υποστήριξη της ευρύτερης διακρατικής διανοµής πρόσφατων µη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών, ενθαρρύνοντας ιδιαίτερα τους διανοµείς κινηµατογραφικών ταινιών να επενδύσουν στην προώθηση και επαρκή διανοµή µη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών. Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 1 εκεµβρίου 2009, 1 Απριλίου 2010 και 1 Ιουλίου ηµιουργία ανεξάρτητων εριοδικών και δικτυακών τό ων για καταναλωτές στην Κύ ρο Στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράµµατος της Ε.Ε. που συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι καταναλωτές στην Κύπρο, τη ηµοκρατία της Τσεχίας, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουµανία και τη Σλοβενία έχουν πρόσβαση σε περιοδικά και δικτυακούς τόπους για τους καταναλωτές που παρέχουν ανεξάρτητες συγκριτικές δοκιµές καταναλωτικών προϊόντων. Το τριετές πρόγραµµα έχει στόχο να βοηθήσει στη δηµιουργία ή στην αναβάθµιση υπαρχόντων περιοδικών και δικτυακών τόπων για τους καταναλωτές, µέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας για την έρευνα αγοράς, την επιλογή δείγµατος, την αξιολόγηση του αποτελέσµατος της δοκιµής καθώς και τη δηµοσίευση και τη διάδοση των περιοδικών και των δικτυακών τόπων.

6 ESPON 2013: νέες ευκαιρίες χρηµατοδότησης Το ιαδικτυακό Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκής Χωροταξίας (ΕSPON 2013) είναι ένα εφαρµοσµένο ερευνητικό πρόγραµµα, συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το Πρόγραµµα ESPON 2013 θα υποστηρίξει την ανάπτυξη πολιτικής σε σχέση µε το στόχο της εδαφικής συνοχής και της αρµονικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού εδάφους. Θα παρέχει συγκρίσιµες πληροφορίες, στοιχεία, αναλύσεις και σενάρια σχετικά µε τις συνθήκες για την ανάπτυξη των περιφερειών, των πόλεων και ευρύτερων περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραµµα ESPON θα διευκολύνει την κινητικότητα του κεφαλαίου και των αναπτυξιακών ευκαιριών, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, στη διεύρυνση και την εµβάθυνση της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και σε µια βιώσι- µη και ισορροπηµένη ανάπτυξη. Σ Ε Λ Ι Α 6 Στο πλαίσιο του προγράµµατος ESPON ανακοινώθηκαν (5) νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και εκδήλωση ενδιαφέροντος: Σχέδια Εφαρµοσµένης Έρευνας (Προτεραιότητα 1), Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Στοχευµένη Α- νάλυση (Προτεραιότητα 2), Στοχευµένη Ανάλυση (Προτεραιότητα 2), Υποστήριξη της Επιστηµονικής Πλατφόρµας ESPON (Προτεραιότητα 3), ιακρατικές ραστηριότητες ικτύωσης (Προτεραιότητα 4). Επιλέξιµοι φορείς στο πλαίσιο του προγράµµατος ανάλογα µε τα κριτήρια που θέτει κάθε πρόσκληση µπορεί να είναι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, δηµόσιοι αρχές σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ιδρύµατα που έχουν οριστεί ως τα σηµεία επαφής ESPON. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει στις 11 Νοεµβρίου Στρατηγική θαλάσσιας διακυβέρνησης στη Μεσόγειο Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 11 Σεπτεµβρίου 2009 στρατηγική µε στόχο την αντιµετώπιση των διαφόρων ναυτιλιακών προκλήσεων στη λεκάνη της Μεσογείου. Η βελτίωση της διαχείρισης των θαλάσσιων υποθέσεων θα αποτελέσει σηµαντική κινητήρια δύναµη για την πλέον αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ παράλληλα θα αντιµετωπιστούν κοινά ζητήµατα για τα οποία εκφράζονται ανησυχίες. Ο ανταγωνισµός για θαλάσσιο χώρο, οι απειλές στην ασφάλεια της ναυτιλίας, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος και οι αρνητικές επενέργειες της κλιµατικής αλλαγής, δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη συντονισµένης απάντησης της θαλάσσιας διακυβέρνησης στην περιοχή, επίσης σε συνεργασία µε µεσογειακούς εταίρους εκτός Ε.Ε. Το κείµενο της ανακοίνωσης η Επιτροπή προτείνει: Να ενθαρρυνθούν οι εµπλεκόµενοι και διοικήσεις της περιοχής να αντιµετωπίσουν τα θαλάσσια ζητήµατα κατά ενοποιηµένο τρόπο και να αναλάβουν ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη θαλάσσια διακυβέρνηση. Να εξεταστούν τρόποι διευκόλυνσης της περαιτέρω συνεργασίας µεταξύ εµπλεκοµένων και διοικήσεων, τόσο από όλους τους σχετιζόµενους µε τη θάλασσα κλάδους, όσο και από όλες τις χώρες της Μεσογείου. Να δοθεί βοήθεια στα µεσογειακά κράτη µέλη της Ε.Ε. να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές ως προς την ενοποιηµένη θαλάσσια πολιτική, µε στήριξη ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών πόρων για εδαφική συνεργασία. Να διατεθεί τεχνική βοήθεια µε βάση το ευρωπαϊκό µέσο γειτνίασης και εταιρικής σχέσης για όσες µη ενταγµένες στην Ε.Ε. µεσογειακές χώρες επιθυµούν να ακολουθήσουν ενοποιηµένη θεώρηση των θαλάσσιων υποθέσεων. Να δοθεί ώθηση στην επικύρωση και εφαρµογή της σύµβασης 1982 των Ηνωµένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS). Να συγκροτηθεί οµάδα εργασίας από όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Να ενισχυθεί η πολυµερής διακλαδική συνεργασία µέσω ειδικών µελετών και καλύτερης συνολικής εικόνας των υφισταµένων διεθνών και περιφερειακών. http :// ec. europa. eu / maritimeaffairs / mediterranean _ en. html Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 30 Σεπτεµβρίου 2009 περιεκτικό σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα, όπου προτείνονται συγκεκριµένα µέτρα που θα βοηθήσουν τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να επιτύχουν τους στόχους τους για βιώσι- µη αστική κινητικότητα. Το θέµα αυτό είναι σηµαντικό για να επιτύχουν οι γενικότερες στρατηγικές της Ε.Ε. στα πεδία της καταπολέµησης της κλιµατικής αλλαγής, της προώθησης της οικονοµικής µεγέθυνσης και της αειφόρου ανάπτυξης. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει έργα έρευνας και επίδειξης, π.χ. για οχήµατα χαµηλών και µηδενικών εκποµπών. Συµπληρωµατικώς, θα καθιερωθούν πρακτικές διασυνδέσεις µεταξύ της αστικής κινητικότητας και των σηµερινών πολιτικών της Ε.Ε. σε θέµατα υγείας, συνοχής και αναπηρίας. Στις λοιπές δράσεις συγκαταλέγεται πρωτοβουλία για τη βελτίωση των ταξιδιωτικών πληροφοριών και η συνέχιση της υποστήριξης της Επιτροπής σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού. Οι δράσεις θα αρχίσουν εντός της επόµενης τετραετίας.

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 Ολοκλήρωση του ΕΧΠΕ: χάρτης ορείας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση για την ολοκλήρωση του Ενιαίου Χάρτη Πληρωµών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ), η οποία έχει σκοπό να αποτελέσει το χάρτη πορείας για την περίοδο Ο ΕΧΠΕ στοχεύει στη δηµιουργία ολοκληρωµένης αγοράς για υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωµών σε ευρώ µε εναρµονισµένους επιχειρηµατικούς κανόνες και τεχνικά πρότυπα. Στο χάρτη πορείας προσδιορίζονται οι δράσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν από όλους τους εµπλεκόµενους (κοινοτικές και εθνικές αρχές, κλάδος και χρήστες) στο διάστηµα της επόµενης τριετίας, µε βάση έξι προτεραιότητες: 1. ιευκόλυνση της µετανάστευσης Μέσω εσπευσµένης µετανάστευσης, οι δηµόσιες διοικήσεις µπορούν να ωφεληθούν από εύρυθµη διαδικασία για πληρωµές σε ευρώ, µεγαλύτερο ανταγωνισµό, ευρύτερη επιλογή παροχών υπηρεσιών πληρωµών µε τιµές που να αντανακλούν βελτιωµένες οικονοµίες κλίµακας για τη διεκπεραίωση των πληρωµών. 2. Αύξηση της ευαισθητοποίησης και προώθηση προϊόντων ΕΧΠΕ Προκειµένου να επιτύχει ο ΕΧΠΕ όλα τα εµπλεκόµενα µέρη στην «στροφή προς τον ΕΧΠΕ» χρειάζεται να έχουν ενηµερωθεί πλήρως σχετικά µε την αξία και τα πλεονεκτήµατά του. Ως εκ τούτου χρειάζονται επειγόντως εκτεταµένες προσπάθειες επικοινωνίας που να ανταποκρίνονται ακριβώς στο στοχευόµενο ακροατήριο. 3. ιαµόρφωση άρτιου νοµικού περιβάλλοντος και διασφάλιση της συµµόρφωσης Η άρση νοµικών εµποδίων αποτελεί προϋπόθεση για την εκκίνηση του σχεδίου ΕΧΠΕ. Η έγκριση της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωµών προσφέρει το νοµικό βάθρο για τον ΕΧΠΕ. Ο νέος κανονισµός σχετικά µε τις διασυνοριακές πληρωµές στην Κοινότητα, ο οποίος αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 από την 1 η Νοεµβρίου 2009, επεκτείνει την ισότιµη µεταχείριση στις αυτόµατες χρεώσεις. 4. Προώθηση της καινοτοµίας Αναµένεται ότι ο ΕΧΠΕ θα δώσει ώθηση στον εκσυγχρονισµό των αγορών πληρωµών λιανικής, εναρµονίζοντας τη χρήση του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων για πράξεις που καλύπτουν από τη διενέργεια πληρωµών έως τον έλεγχο συµφωνίας λογαριασµών σε ασφαλές περιβάλλον. 5. Επίτευξη τυποποίησης και διαλειτουργικότητας Τα πρότυπα ΕΧΠΕ θα πρέπει να είναι ανοικτά, να υλοποιούνται στο ύψιστο επίπεδο ασφάλειας, να µην είναι αποκλειστικά και να µην εµποδίζουν την καινοτοµία προϊόντων. Στο πεδίο των πληρωµών µε κάρτα, τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να επιτρέπουν πλήρη διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και ελεύθερη πρόσβαση, να διευκολύνουν δε την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών καθεστώτων κάρτας. 6. Αποσαφήνιση και βελτίωση της διοίκησης του σχεδίου ΕΧΠΕ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σχηµατίσει, πριν από τα τέλη 2009, τη δοµή διοίκησης του ΕΧΠΕ σε κοινοτικό επίπεδο, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία προς την ευρύτερη οικονοµία. Ενίσχυση της χρηµατο ιστωτικής ε ο τείας των φορολογικών αρχών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 23 Σεπτεµβρίου µια αξιοσηµείωτη δέσµη νο- µοθετικών προτάσεων, προκειµένου να ενισχυθεί σηµαντικά η εποπτεία του χρη- µατοπιστωτικού τοµέα στην Ευρώπη. Στόχος αυτών των βελτιωµένων ρυθµίσεων συνεργασίας είναι: να ενδυναµωθεί, µε βιώσιµο τρόπο, η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα σε ολόκληρη την Ε.Ε. να διασφαλιστεί η εφαρµογή και η συνεπής επιβολή των ίδιων βασικών τεχνικών κανόνων για όλους να επισηµαίνονται σε πρώιµο στάδιο οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στο σύστηµα και να υπάρχει δυνατότητα για πολύ πιο αποτελεσµατικές ενέργειες από κοινού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την επίλυση των διαφορών µεταξύ των εποπτικών αρχών. Με τα νοµοθετικά κείµενα θα δηµιουργηθεί νέο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), προκειµένου να εντοπίζει τους κινδύνους που απειλούν το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, έχοντας ως καίριο καθήκον να εκδίδει έγκαιρες προειδοποιήσεις ώστε να λαµβάνονται ταχέως µέτρα. Θα συγκροτηθεί, επίσης, ένα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), το οποίο θα αποτελείται από τις εθνικές εποπτικές αρχές και τρεις νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές για τους τοµείς των τραπεζών, των κινητών αξιών, και των ασφαλίσεων και επαγγελµατικών συντάξεων.

8 Σ Ε Λ Ι Α 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 District Energy Summit From Information to Knowledge, from Knowledge to Wisdom: Challenges and changes facing higher education in the digital age SciTech Europe 2009: Innovation Across Europe 3rd Equality Summit Global Forum for Health Research Innovating for the health of all European Nanoelectronics Forum CommNet Activities: European Food Science Day 2nd International conference Education of Minorities and Multicultural Training in European Context ICT that makes the difference International Forum Tourism and Hotel Management. Universities and Employers Strategic Partnership CEE Photovoltaic Σεµινάριο: Quality in the internationalisation of higher education 2nd Annual Conference SEE Renewable Energy & Energy Efficiency Νοεµβρίου Κοπεγχάγη, ανία 5-7 Νοεµβρίου Στοκχόλµη, Σουηδία 12 Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Νοεµβρίου Στοκχόλµη, Σουηδία Νοεµβρίου Αβάνα, Κούβα 17 Νοεµβρίου Noordwijk, Ολλανδία 18 Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Νοεµβρίου Liberec, Τσεχία Νοεµβρίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Νοεµβρίου Saint-Petersburg, Ρωσία 27 Νοεµβρίου Αθήνα, Ελλάδα 27 Νοεµβρίου Malmo, Σουηδία 30 Νοεµβρίου - 1 εκεµβρίου Βουκουρέστι, Ρουµανία Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός έσποινα Τσικουδή Εκπαιδευόµενη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Pond-Point Schuman 11, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ:

9 Σ Ε Λ Ι Α 9 Μέλη Ευρω αϊκού Γραφείου Κύ ρου Εταίροι Συνδροµητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT M.K.C. CITY COLLEGE ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Τo ΕυρωπαϊκόΓραφείοΚύπρου ρ. ΓρηγόρηςΜακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόµενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Αποστολή ραστηριότητες ΜέληΕΓΚ Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 Νεολαίαεν εν ράσει ΕυρωπαϊκόΠρόγραµµα Νεολαίαεν εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 ΣτόχοιΠρογράµµατος Στόχοι: Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ημοσιογραφική ιάσκεψη της ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ρ έσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ ιευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Αγιασµός του νέου γραφείου του ΕΓΚ στις Βρυξέλλες. Έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Αγιασµός του νέου γραφείου του ΕΓΚ στις Βρυξέλλες. Έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Θεσµικά θέµατα 1-2 Έρευνα και Εκπαίδευση Περιφερειακή πολιτική Επιχειρηµατικότητα INFO DAY «CIP ICT-PSP Digital Libraries»

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 ICT Internet of Things and Future Internet Enterprise Systems» 8 Οκτωβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

PPMEEP (CY-2008-035-007): Preparation of Proposals and Management of European Education Projects. στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD Liaison

PPMEEP (CY-2008-035-007): Preparation of Proposals and Management of European Education Projects. στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD Liaison Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «ESPON Info Day on New Calls and Partner Café» Βρυξέλλες, 16 Σεπτεµβρίου 2009 http://www.espon.eu/mmp/ online/website/content/ programme/1455/2112/2327/ 2633/2055_EN.html

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µεταφοράς, διατροφής, διαµονής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ηµοκρατική ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

11 η ιεθνής Έκθεση «Εκ αίδευση 2009» - ρωτιά για το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου!

11 η ιεθνής Έκθεση «Εκ αίδευση 2009» - ρωτιά για το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου! Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 3 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 0 9 11

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗ ΕΡΓΑ Έργο 1.1.α/13: Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής και παροχής στοχευµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µέσω ενεργειών οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx «Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx Οι ΜΚΟ και οι άτυπες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανταλλαγών Κύπρος, 6 Μαΐου 2009 1 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ενώ οι υπόλοιπες εκθέσεις ασχολούνται μόνο με επιμέρους τομείς της. No. 020/2015 101-HvS/Breu 1/6

Δελτίο Τύπου. Ενώ οι υπόλοιπες εκθέσεις ασχολούνται μόνο με επιμέρους τομείς της. No. 020/2015 101-HvS/Breu 1/6 Δελτίο Τύπου 28 Σεπτεμβρίου 2015 CeBIT 2016 (14 18 Μαρτίου, Δευτ. Παρ.): Η CeBIT προωθεί την ψηφιοποίηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την δημόσια διοίκηση και την κοινωνία - Ισχυρή ώθηση για την

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac. Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Μέλη του ΕΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2011

ΔΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2011 ΔΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2011 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1. Υλοποίηση ράσεων που εφαρμόζουν τις «Κοινές Βασικές αρχές της πολιτικής ένταξης µεταναστών στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Περίληψη Προκήρυξης της ράσης Εθνικής Εµβέλειας «ιµερείς, Πολυµερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες» ιµερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερµανίας 2013-2015 Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα κινητικότητας επιχειρηµατιών Λευκωσία, 2011 1 ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ Cyprus Eyes are open Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα