ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت"

Transcript

1 ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا ن ا ر ه ر ه ش ک ی ه ق ط ن م 2 1 س ا ن ش ق ح ه ر ه ز م د ق م ی ن ا م ز ه ن ا س ف ا ه د ی ک چ ش ه و ژ پ. س ا ه د ش م ا ج ن ا ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ث ا ی س ر ر ب ف د ه ا ب ش ه و ژ پ ن ی ا ش ن ا د ه ع ل ا ط م د ر و م جامعه. اس شده انجام کنرل گروه با ن و م ز آ س پ ن_ و م ز آ ش ی پ ع و ن ز ا ی ش ی ا م ز آ ش و ر ا ب ر ض ا ح ش و ر ه ب ی ر ف ن 0 3 ی ا ه ن و م ن ک ی ش ه و ژ پ ن ی ا ر د. د ن ش ا ب ی م ن ا ر ه ر ه ش ک ی ه ق ط ن م ای ه ن ا س ر ی ب د م و س ل ا س ر خ د ن ا ز و م آ ش ی ا م ز آ گروه در. د ن د و ب ه د ش م ی س ق ) ر ف ن 5 1 ( ل ر ن ک و ) ر ف ن 5 1 ( ش ی ا م ز آ گروه دو ه ب و ب ا خ ن ا ک ی ا م س ی س ی ف د ا ص ز ا ه ج ن ی م ه ه ب. د و ش ی ر ی گ ه ز ا د ن ا ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر س ا ر ب ن آ ر ث ا ا د ش ا ر ج ا ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ه س ل ج ه د ل ی ل ح و ه ی ز ج ر د. س ا ه د ش ه د ا ف س ا 4( ه ر ی د ( ی ل ی ص ح س ر س ا س ا ی ق م و ن ا م ز ی ر ی د م ه خ ا س ق ق ح م ه م ا ن ش س ر پ ر ا م آ و ش( ی ا م ز آ و ل ر ن ک ه و ر گ و د ر د ن ی ر ش ی ب و ن ی ر م ک ر ا ی ع م ف ا ر ح ن ا ن ی گ ن ا ی م ( ی ف ی ص و ر ا م آ ز ا ا ه ه د ا د ش ز و م آ ه ک د ا د ن ا ش ن ج ی ا ن. س ا شده اسفاده ) گروه دو ای ه و ا ف ی ر ا د ی ن ع م سنجش برای ل ق س م t ن و م ز آ ( ی ط ا ب ن س ا ف د ه ان) م ز ی ر ی د م ای ه ر ا ه م ش ز و م آ ر گ ی د ه ج ز ا. د ر ا ذ گ ی م ر ث ا ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر س ا کاهش بر ن ا م ز ی ر ی د م ش ن ا د ز ا ر ال ا ب گرفند قرار ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ث ا ح ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ) ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ی د ن ب ی و ل و ا ی ر ا ذ گ. د ن ا ه د ر ک ن ف ا ی ر د ا ر ش ز و م آ ن ی ا ه ک ی ن ا ز و م آ ن. ا ز و م آ ش ن ا د س ر س ا ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ی د ن ب ی و ل و ا ی ر ا ذ گ ف د ه ن ا م ز ی ر ی د م ا: ه ه ژ ا و د ی ل ک / 1 9/ : ه ل ا ق م ف ا ی ر د /12/ : ه ل ا ق م ش ر ی ذ پ 1 ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ن ا ر ه ا ق ی ق ح و م و ل ع د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ی ب ر م و ل ع ه و ر گ ر ا ی د ا س ا و ی م ل ع ئ ی ه و ض ع 2 ن ا ر ه ا ق ی ق ح و م و ل ع د ح ا و ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ی ش ز و م آ ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک

2 ط- ا ب ض ن ا ن ا س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 2 4 ه م د ق م ی ر ی ذ پ ا ن جبران ضایعا آن ن د ش ف ل ه ک س ی ا ه ب ن ا ر گ ر ص ن ع ن ا م ز ه ک س ا ه د ا د ن ا ش ن ا ق ی ق ح ن ی ر ن ا ر گ و س ی ن ن ا م ز ز ا ر ش ز ر ا ا ب ی ع ا م چ ی ه. د ر ا د جامعه یک ی ا ر ب ی ا ه ن ر د و د ر ف ی ا ر ب ا ر ه ن ی ز ه ز ا س د ن د ا د ن ا م ز. س ا ط ل س بر ن ا م ز ا ه ن ز م ر ی ق ف و م ی م د آ ه ب ر ا م ش. د و ر ی م ه ک ا ج ن آ ه ب س ه ه ک ا ج ن آ ز ا ا ر د ر ف ه ک د ن س ه ی ی ا ه ش و ر و ر ا ز ب ا ن ا م ز ی ر ی د م ای ه ر ا ه م و. س ا ف د ه ه ب ن د ی س ر ی ا ر ب ز و ر ث ح ا ب م ز ا ی ک ی ن ا م ز ی ر ی د م ع ق ا و ر د. د ن ا س ر ی م د ه ا و خ ی م ا ر ا ه ن ا س ن ا ی ق ف و م که آنجا ز ا. س ا ن ا م ز ی ر ی د م ی م ه ا ن ی ب م و ر ش ی پ ش ر و ر پ و ش ز و م آ ب ر ا ج ای ه ن ا س ن ا ه م ه ی گ ژ ی و ن ا م ز و ق و ه ب ن د ا د ا ه ب س پ د ن ک ی م ص خ ش م ن ا م ز ز ا ا ه ن آ ه د ا ف س ا ه و ح ن س ا ی ی ا ن ا و و ر ا ه م : د و م ن ف ی ر ع ه ن و گ ن ی ا ا ر ن ا م ز ی ر ی د م ن ا و ی م. ) ی س ی ر ) س ا ق ف و م ر ج ن م د ر ف ط س و ن ا م ز ه ن ی ه ب ل ر ن ک ه ب ه ک 1 ر س و پ یشود) م : د ش ا ب ی م ل ی ذ ای ه ر ا ه م ر د ن ف ا ی ر ح ب م ز ل س م ن ا م ز ی ر ی د م ه خ ر چ ر د د ا ر ف ا ی ق ف و م ز م ر. ) ص خ ش 2- ی ی ا س ا ن ش ای ه ه ن ی م ز ی د ی ل ک 3- ف د ه ی ر ا ذ گ 4- ل ر ن ک ا ه ه ف ق و 5- و ق د 8- ر و م ا ی ه د ن ا م ز ا س ای ه ش و ر 7- ه ح م ا س م ز ا ع ن ا م م 6- ی د ن ب ی و ل و ا و ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ض ی و ف 9- ز ک ر م 2 ک ه. ) س ی ئ و ل اخیار) ی و ل و ا ی ر ا ذ گ ف د ه ه ب ن ا و ی م ا ه ن آ ن ی ر م ه م ز ا س ا ی م ا د ق ا ه ن و گ ر ه ط ر ش ش ی پ ن آ ه ب ی ه ا گ آ و ف د ه ص ی خ ش. د ر ک ه ر ا ش ا ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ی د ن ب ی ن ا ر م ع ( د ز ی ه ر پ ب ه ن ا ر و ک ور ک د ی ل ق ز ا د ی ا ب ی ر و ف ف ا د ه ا ن ی ی ع ر د ن ی ا ر ب ه و ال ع د ه ف. ) د و ج و م ا ن ا ک م ا و د ر ف ای ه ی د ن م ن ا و ا ب و د ش ا ب ل ا ه د ی ا حال به ل ی ا م ی م ک با و ه ن ا ن ی ب ع ق ا و ی س ی ا ب ش ه ا ک و ن د ش د ر س ل د ث ع ا ب ی د م ز ا د ع ب س ر س د ز ا ر و د و ی ن ا م ر آ ف ا د ه ا د ش ا ب ه ش ا د ق ب ا ط م ی ر ی م ا یشود) م ش ال و ه ز ی گ ن ا ز ی ر ه م ا ن ر ب ی. ) ی ا ر ب م ا گ ه ب م ا گ و ی ق ط ن م ه ن ا د ن م ش و ه ی ک ر ح. س ا ن ا م ز ی ر ی د م ل ص ا و ا ذ ز ج ی ز ی ر ه م ا ن ر ب. س ا ه د ش ن ی ی ع ش ی پ از ف ا د ه ا ه ب ن د ی س ر ن ا ی ن ا و ل ه پ یشود) م ر ا د ر و خ ر ب ی ر ش ی ب ب ا ش ز ا ف د ه ه ب ن د ی س ر ه ا ر ر د ا م ک ر ح : د ن س ه ر ی ز ح ر ش ه ب ی ز ی ر ه م ا ن ر ب د ی ا و ف خ ر ب ی. ) )1 ز ا ه ع ل ا ط م م ز ال ن ا م ز ر د ا ر ا ه س ر د ه م ه د ی ن ا و ی م ه ک ن ی ا ز ا ن ا ن ی م ط ا هو م ا ن ر ب ن ش ا د : ش م ا ر آ د ا ج ی ا. د و ش ی م ش م ا ر آ د ا ج ی ا ب ب س د ی ن ک 1 Pvser 2 Lewis

3 3 4 ر ا ک م ه و م د ق م ی ن ا م ز س/ ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا )2 )3 )4. د و ش ی م ا ه س ر د ی م ا م ه ع ل ا ط م ر د ل د ا ع د ا ج ی ا ب ج و م ه م ا ن ر ب ی و ر ز ا ه ع ل ا ط م : ل د ا ع و م ظ ن ی ض ع ب ه ا گ آ ود خ ا ن ر و ص ب ه ب س ا ن ک م م کنید مطالعه خود میل ه ب ا ف ر ص و ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ن و د ب ر گ ا. د ی ن ک ه ع ل ا ط م ر ا ب ن ی د ن چ د ی ر ا د ی ر ش ی ب ی ه ق ال ع ا ه ن آ ه ب ه ک ا ر س و ر د ز ا ن ه ذ ن د ش ی ط ر ش ب ب س ز و ر ز ا ن ی ع م ساعهای در س ر د ک ی ی ه ع ل ا ط م : شرطی بازاب د ا ج ی ا. د ز ا س ی م ر ر ا د ی ا پ و ر ن ا س آ ا ر ی ر ی گ د ا ی و ه د ش ع و ض و م ن آ ه ب ب س ن ز ک ر م د ا ج ی ا و ه ع ل ا ط م م ا گ ن ه ر د ن ه ذ ش ر پ کاهش سبب برنامه ی و ر ز ا ه ع ل ا ط م : ز ک ر م ش ی ا ز ف ا د. و ش ی م ر ش ی ب )5 )6 )7 )8 )9 ج و م ب( 0 1. د ه د ی م ش ی ا ز ف ا ا ر ه ع ل ا ط م ه ب د ا ع. د و ش ی م ن ا م ز ز ا ر ش ی ب ی ه د ا ف س ا و ق و ر د ی ی و ج ه ف ر ص ب ج و م. د ه د ی م ش ه ا ک ر و ک ن ک ب ش ر د ی ح ا ر ن ا ح م ا ز ا ی ن ا ر گ ن و ب ا ر ط ض ا. د ن ک ی م ا ف و ک ش و ل ا ع ف ن ا م ز ر و ر م ه ب ا ر ه ظ ف ا ح. د ن ک ی م ن ی م ا ا ر ه د ن ی آ ه ب ر ش ی ب ی ر ا و د ی م ا د ر ف ر د س ف ن ه ب د ا م ع ا و ه د ا ر ا ی و ق. ) ن ا ی ع ر ا ز یشود) م. س ا و ر ا پ ل ص ا ش ا د ا ر الزم وجه ن آ ه ب س ا ز ا ی ن ه ک ن ا م ز ی ر ی د م ل و ص ا ن ی ر م ه م ز ا ی ک ی و د ر ف ل ی و ی ی ا ی ل ا ی ا ن ا د د ا ص ق ا م ه د ز و ن ن ر ق ر خ ا و ا ر د ه ک 1 ر د ن ی م ز د ص ر د 0 1 ه ک ش و ن و ر ا پ و س ا ن ا م ز ی ر ی د م ی ر و ئ ک ی س ا س ا ل ص ا ن ی ا. س ا ی ع م ج د ص ر د 0 2 ه ب ق ل ع م ن ا س ل گ ن ا 0 2 ن ی ا ی ی ا س ا ن ش. د ر و آ ی م ر ا ب ه ب ا ر ه ج ی ن د ص ر د 0 8 ر ا ک ن ا م ز ق و ز ا د ص ر د 0 2 ه ک ن ی ا ر گ ن ا ی ب ه ش ا د ا م ی ر و ه و ر ه ب ر ب ی م ی ظ ع ب ث م ر ث ا د ن ا و ی م ن آ ط س ب و ح ر ط ن ی ر د م آ ر ا ک ن ا و ن ع ه ب د ص ر د ر ب ه ش ی ش ( د ش ا ب. ) ی ن ا ه ف ص ا ن ا م ز ی ر ی د م ن ا د ق ف ی ل و گردد هدفمند ی ا ه ی ل ا ع ف م ا ج ن ا ل و غ ش م ن ا س ن ا ود ش ی م ث ع ا ب ن ا م ز ی ر ی د م ب ب س م ا ج ن ا ی ا ه ی ل ا ع ف م ر گ ر س ه د ن ن ک. د د ر گ ی م ن ی ر د ی د ج ع و ن ر د ه ن د ا د ق و ن ی ا س ا ه ک ی س ی ر ( م ی ه د م ا ج ن ا ن ک م م و ح ن ن ی ر ه ب ه ب س ی ن ن ا ش ن د ا د م ا ج ن ا ه ب ی ز ا ی ن ال ص ا ه ک ا ر ی ی ا ه ر ا ک. ) Pareto

4 ن ا س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 4 4 ن ا ش ن ه چ ر گ ا د. ش ا ب ی م س ر س ا س ا ه س ب م ه ن ا م ز ی ر ی د م د و ب م ک ا ب ال ا م ح ا ه ک ی ل م ا و ع ز ا ی ک ی س ر س ا حال عین ر د س ا ط و ب ر م ی ن ا و ر و ی د ر ف ی ط ی ح م ف ل خ م ل م ا و ع ه ب س ر س ا ه ک ه د ش ه د ا د ن آ ق ی ر ط ز ا ن ا و ی م ه ک ای ه ش و ر ز ا ی ک ی س پ د و ش ی م ط و ب ر م ز ی ن د م ا ر ا ک ا ن ن ا م ز ی ر ی د م ه ب ر د گرفن قرار ل ع ه ب ز و ر م ا ر ش ب. س ا ن ا م ز ی ر ی د م ای ه ر ا ه م ش ز و م آ د ا د ش ه ا ک ا ر س ر س ا ی م ل ع ف ر ش ی پ ن ی م ه ا م ا س ا گرفه قرار ی ل آ ه د ی ا ر ا ی س ب ی ع ق و م ر د صنعی علمیو ف ر ش ی پ ر ص ع و ی ن ا و ر و جسمانی آسیبهای ه ن ی م ز خود این ه ک ه د ش خودش از ن ا س ن ا ن د ش ر و د ث ع ا ب صنعی و س ر ا د م جمله از ا ه ط ی ح م ه م ه و ا ج ه م ه ر د س ر س ا ن و چ و. س ا ه د ر و آ د و ج و ب ا ر س ر س ا ه ح ی ن ر د ش ه ا ک ه ن ی م ز ر د ی م ه م ر ی غ م ن ا م ز ل ر ن ک و م ی ن ک ه ب ل غ د و خ س ر س ا ر ب م ی ن ا و ب د ی ا ب د ر ا د د و ج و و ی ن ا م س ج ی ا ه ی ح ا ر ا ن و د و ش ی م ل ی م ح د ر ف ر ب ج ر ا خ ز ا ه ک س ا ی ز ی چ س ر س ا. س ا س ر س ا و ن و ا ر ب دارد) ی پ ر د ا ر ی ن ا و ر ر س ا س. 2 1 ه ر. 4( ل پ م ک و ا ر د و د ن ک ش ن د ا ج ی ا ن ا س ن ا ر د ه ک ی ک ر ح م د ا د ی و ر ک ی س ا ن ک م م ل م ا ع ن ی ا : د و ش ی م ه خ ا ن ش ا ز س ر س ا ل م ا ع د ز ی گ ن ا ر ب ) ی خ س ا پ ( ی ش ن ک ا و 2. ) ر ی ا م ل آ و س ا ر مشکل) ا ی ط ی ا ر ش ی ع ض و ا ی د ش ا ب ه د ش ل ی م ح س ا ن ک م م س ر س ا : ه د ش ل ی م ح س ر س ا 1. : س ن ا د ر ی ز ع ا و ن ا ی ا ر ا د ن ا و ی م ا ر س ر س ا. د ر ی گ ر ا ر ق ر و آ ر ا ش ف ط ی ا ر ش ر ی ا س و د ی د ش ق ا ب ط ن ا ح س ا ر و ب ج م ه ک ز ا ب ر س ک ی د ن ن ا م د ش ا ب ا ه ع ا س د ی ا ب ه ک ی س ا ن ش ه ر ا س مانند. د ش ا ب ه د ش ن ی ی ع د ن ن ا و ی م س ر س ا : ه د ش ن ی ی ع ر ی غ س ر س ا ض ر ع م ر د ه ج ی ن ر د و د ش ا ب ر ا م ق ا و ن ا گ ر ا س ن د ر ک د ص ر ر ظ ن م ا ه ه ا م ی ح و ا ه ز و ر د ن ن ا م. د ش ا ب ه د ش ب ا خ ن ا د ن ا و ی م س ر س ا : ه د ش ب ا خ ن ا س ر س ا.3. د ر ی گ ر ا ر ق د م ی ن ال و ط ل و م ع م ر د ن د ر ک ی گ د ن ز ال ث م د. ن ک ی م ب ا خ ن ا ا ر ر و آ ر ا ش ف ی ع ق و م ک ی ی ص خ ش ر ب ع م ل ی ل د ه ب ه ک ی د ر ف ز ی م آ د ی د ه و ی ر س م ن ا ر ا م ی ب ن ا ی م ر د ا ی و خطرناک حیوانا بین ر د ا ی ه ر ط ا خ م ر پ و شدید سرمای. ق ی ق ح ای ه ه ف ا ی ن ف ا ی و هش و ژ پ ر و ظ ن م ه ب ر س ا س. 4 ه د ش ح ر ط س ا ن ک م م س ر س ا ه: د ش ح ر ط : ب ث م س ر س ا.5. ی ش ز و م آ ای ه ه ب ر ج ر و ظ ن م ه ب ی س ح ی م و ر ح م ه ب ط و ب ر م ب ر ا ج د ن ن ا م. د ش ا ب س ر س ا ل م ا ع ش ز ر و ال ث م. د ش ا ب د ی ف م و د ن ی ا ش و خ د ن ا و ی م س ر س ا ی د ا ی ز د ر ا و م ر د ف گ ن ا و ی م س ر س ا.6. د ه د ی م ش ی ا ز ف ا ا ر ق و ر ع و ب ل ق ه ا گ س د ی ش خ ب ر ث ا ا ر ی ز س ا ی د ی ف م و د ن ی ا ش و خ ی ا ز 3( س ر پ ق ح مد) د ن ل ب ی ر ا م ی ب د ن ن ا م س ا د ن ی ا ش و خ ا ن ال و م ع م ی ف ن م س ر س ا : ی ف ن م 1 Brown & Campbell 2 Ross & Altmaier

5 ه) ط ب ا ر 5 4 ر ا ک م ه و م د ق م ی ن ا م ز س/ ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا س ا م و 2 1 سبک غییر و ی ر ا ف ر سازگاری مسلزم که غییری ر ه د ن د و ب د ق ع م ه ه ا ر د ر ا چ ی ر و ز م ل و ه ه ب ر ج س ر س ا ن ا ز ی م گیری اندازه ی ا ر ب ش ال ر د ا ه ن آ. د و ش ی م س ر س ا ه ب ر ج ن م شود شما ی گ د ن ز س ا ی ق م ن ی ا. د ن ر و آ ی م د و ج و ه ب ا ر ی ع ا م ج ا د د ج م ی ر ا گ ز ا س ی ر ی گ ه ز ا د ن ا س ا ی ق م د ا ر ف ا ی ه د ش. ) ی ز ر د و گ ) س ا ی ر ا گ ز ا س ز ا ی ح ط س د ن م ز ا ی ن د ن د ز ی م س د ح ا ه ن آ ه ک س ا ه ع ق ا و 3 4 ل م ا ش یها گ ژ ی و ه ب د ن ک ی م د ا ج ی ا س ر س ا ن ا ن ا و ج و ن ی گ د ن ز ف ل خ م ای ه ه ب ن ج ر د ه ک ی ا ه ن ی م ز ن ی ر ش ی ب. ) س ر پ ق ح ( د د ر گ ی م ر ب ن ا ش ی ا ه د ر ک ل م ع ها ی ل ا ع ف ی ن ا ج ی ه ال ا ح ال ی ا م یها ی ا ن ا و ی ر ی گ ه ج ی ن ن ا م ز ی ر ی د م و س ر س ا ن ی ب ی گ س ب م ه ن ا و ن ع ا ب ی ق ی ق ح ر د 8( پارسایی) و ی م ع ن ه ک ف گ ن ا و ی م د ر ا د د و ج و س و ک ع م ه ط ب ا ر ن ا م ز ی ر ی د م و س ر س ا ن ی ب ه ک ا ج ن آ ز ا د ن ن ک ی م ا ر ی ر ال ا ب س ر س ا سطح مردان د ن ش ا ب ه ش ا د ق و د و ب م ک ن ا س ک ی ط ی ا ر ش ر د ن ا د ر م و ن ا ن ز که وقی. د ن ن ک ی م ه ب ر ج 4( ( ه د ا ز ی م ش ا ه ر د ی ق ی ق ح ا ب ن ا و ن ع ه ط ب ا ر ی ا ه ر ا ف ر ی ر ی د م ن ا م ز و س ر س ا ی ل غ ش ر د و ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ه ب ه س ب ا و ی ش ز و م آ ای ه ن ا س ر ا م ی ب جراحی و ی ل خ ا د ای ه ش خ ب ن ا ر ا س ر پ ر س ا ب ن ا م ز ی ر ی د م ای ه ه ف ل و م ه ک س ا ه ف ا ی س د ه ج ی ن ن ی ا ه ب ی ش ه ب د ی ه ش ی ن ا م ر د ی ش ا د ه ب ا م د خ. د ر ا د س و ک ع م ه ط ب ا ر ی ل غ ش س ر س ا ی ش ن چ 3 و س ر س ا ا ب ن آ ط ا ب ر ا و ن ا م ز ی ر ی د م ش ق ن ی س ر ر ب ف د ه ا ب ی ق ی ق ح ر د 1( ( ن ی م و س ر س ا ن ی ب ه ک د ن ک ی م ی ر ی گ ه ج ی ن ن ی ن چ ن ی چ ر د ج ل ا ک و ج ش ن ا د ی و ر ر ب ب ا ر ط ض ا. د و ش ی م ه د ه ا ش م ی ر ا د ی ن ع م ی ف ن م ط ا ب ر ا ن ا ی و ج ش ن ا د ن ا م ز ی ر ی د م ی ع ض و و ب ا ر ط ض ا ل ش ی م ( ن ی ک م غ ا ر ف ا ق و ا ی ا ض ر و ن ا م ز ی ر ی د م ب ا ر ضط ا ا ب ی ل ی ص ح س ر س ا ن ا م ز ی ر ی د م ی ا ه ر ا ف ر ه ک س ا رسیده ه ج ی ن ن ی ا ه ب و س ا سنجیده ی س ا ن ش ر ا ک ه ر و د ن ا ی و ج ش ن ا د. س ا ه ش ا د د و ج و ی ر ا د ا ن ع م و ا ف ) د ر م و ن ز جنس) و د ن ی ب. س ا ه ش ا د س ر س ا ر ب ی د ا ی ز ر ی ث ا ی ل ی ص ح س ر س ا ای ه ه ب ر ج ن ی ن چ م ه ا م ا د ن ر ب ی م ه ر ه ب ن ا م ز ی ر ی د م ر ا ه م ز ا ن ا د ر م ز ا ر ش ی ب ن ا ن ز ن ا م ز ی ر ی د م. د ن ر ب ی م ه ر ه ب خود فراغ ا ق و ا ای ه ن ا م ز ز ا ن ا ن ز از ر ش ی ب ن ا د ر م د ن ر ا د ز ی ن ی ر ال ا ب 1 Thomas Holmes 2 Richard Rahe 3 CHEN Shi min 4 McKean

6 ی) ر م ک س( ر س ا ن ا س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 6 4 ا س ر ا ن ه م ج ر د و ش ن ا ی و ج ش ن ا د ر د ی ل ی ص ح س ر س ا ش ه ا ک ی ا ر ب ر ث و م ی ژ ا ر س ا ک ی س ا ن ک م م. س ا جکس. ام. و ی س ا 1 و ا ز س ر س ا ل م ا و ع ا ب ن ا م ز ی ر ی د م ه ط ب ا ر ع و ض و م ا ب 9( ( ا و ک س ال ا. ی س. ا ن ی و س ر س ا ل م ا و ع و ر ا ش ف ا ب ی ف ن م ر و ص ه ب ن ا م ز ی ر ی د م ه ک د ن ف ا ی س د ه ج ی ن ن ی ا ه ب د ن م ر ا ک ر ب ر ا ش ف. د ر ا د ط ا ب ر ا د ن م ر ا ک ر ب ا ز ا ق ی ق ح 2 ن ا ک ا م 0( ( ر د ص و ص خ ط ا ب ر ا ی ر ی د م ن ا م ز ا ب د ر ک ل م ع ی ل ی ص ح و س ر س ا ر و ط ب د ن ن ک ی م ل ر ن ک و ی ن ی ب ش ی پ ا ر خود زمان ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ک س ا داده ن ا ش ن ن ا ی و ج ش ن ا د ش ن ا ب ا ه ن آ ر ا ک و ر م ک ش ق ن م ا ه ب ا ر ش ی ب ی گ د ن ز ی ا ض ر و ر ا ک ر ه ب د ر ک ل م ع ی ر ر ا د ی ن ع م. س ا ر ا د ر و خ ر ب ا ق ی ق ح ر ش ی ب. د و ش ی م س ا س ح ا ی ح ا ر ه ب ا ه ر ا ک ر د ن ا م ز ی ر ی د م م د ع م و س جهان کشورهای ر د د ر و م ی ر ا ک و شغلی مسائل ر د ر ش ی ب ن ا م ز ی ر ی د م و ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ا م کشور در ه ک س ا ن آ ی ا ی و گ ه ک ا ج ن آ ز ا و ه د ش ه خ ا د ر پ ن آ ه ب ر م ک ن ی ی ا پ ن ی ن س و ی ل ی ص ح ه ن ی م ز ر د و س ا ه ف ر گ ر ا ر ق ه ج و ن آ ل ا ب ن د ه ب حاضر حقیق. د و ش ی م د ر ف ر د ر ق ی م ع ی ر ی گ د ا ی ث ع ا ب ن ی ی ا پ سنین در ا ه ش ز و م آ ر ش ی ب ر ا ف ر ر د س ا ی گ د ن ز هم م ن ا ر و د ز ا ی ک ی که نوجوانی ن ا ر و د ر د ا ر ن ا م ز ی ر ی د م د ن ا و ب ه ک س ا ر د ه د ش ی ر و آ ع م ج ا ع ال ط ا ی ر و آ د ر گ ز ا س پ ه ک ه ش ا د ی ع س ر ض ا ح ش ه و ژ پ. د ن ک ی ن و ر د د ر ف ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ه م ا ن ر ب ک ی ن ی و د س ر س ا ر ب ن آ ر ث ا و ن ا ز و م آ ش ن ا د ن ا م ز ی ر ی د م ه ن ی م ز ی گ د ن ز و ن ا م ز ر ب ی ر ی د م ق ی ر ط ز ا د ن ن ا و ب ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ک هی م ا ن ر ب کند ب ی غ ر ا ر س ر ا د م ر د. د ن س ر ب ی ر ش ی ب ی ق ف و م ه ب و د ن ی آ ق ی ا ف ی ل ی ص ح و ی گ د ن ز ای ه س ر س ا ر ب د و خ د و خ ل ی ص ح م ا ی ا ر د ز و م آ ش ن ا د ک ی د ی ا ب ه ک د ن س ه ای ه ر ا ه م ن ا م ز ی ر ی د م و ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ه ب چنین این ر ب ا ن ب. د ن ک ب ا ر ن ک م م ه د ا ف س ا حداکثر بواند خود زمان و ا ن ا ک م ا حداقل از و د ز و م ا ی ب ن ی ا د. ا د ش ه ا ک ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ق ی ر ط ز ا ن ا و ی م ا ر ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر س ا ه ک د س ر ی م ر ظ ن ن ی ا ی ا ر ب د ج ن س ب ا ر س ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا ه ک س ا ن آ ل ا ب ن د ه ب ش ه و ژ پ : د و ش ی م ح ر ط م ر ی ز ی س ا س ا ای ه ش س ر پ ع و ض و م 1 JEX 2 Macan

7 7 4 ر ا ک م ه و م د ق م ی ن ا م ز س/ ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا ش ه و ژ پ ای ه ه ی ض ر ف ر د ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ب ب س ن د ن ا ه د و م ن ف ا ی ر د ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د 1.. د ن ر ا د ر و خ ر ب ی ر ن ی ی ا پ ی ل ی ص ح س ر س ا ح ط س ز ا د ن ا ه ف ر گ ن ر ا ر ق ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ض ر ع م ح که آموزانی ش ن ا د ی ا ر ب ) ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ی د ن ب ی و ل و ا گذاری هدف زمان) ی ر ی د م ه و ح ن 2. ی ر ی د م ش ز و م آ ه ر و د ه ک س ا ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ز ا ر ب س ا ن م د ن ا ه ف ر گ ر ا ر ق ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ د ن ا ه د ر ک ن ف ا ی ر د ا ر ن ا م ز ش و ر ش ز و م آ ر ی ث ا ش ه و ژ پ ن ی ا ر د ه ک ن ی ا ه ب ه ج و ا ب. س ا ی د ر ب ر ا ک ف د ه ب س ح ر ب ق ی ق ح ش و ر ا د و ش ی م ل ا م ع ا ل ق س م ر ی غ م ن و چ و س ا ر ظ ن د م ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر س ا کاهش بر ن ا م ز ی ر ی د م ش و ر ز ا 9( ف ی ر ش پاشا گیرد) قرار ه د ه ا ش م د ر و م ا ه ی ن د و م ز آ ر ا ف ر ر د ن آ ر ا ف ر ر ث ا ی گ ن و گ چ ه ب ن ا ر ه ر ه ش ک ی ه ق ط ن م ه ن ا ر خ د ای ه ن ا س ر ی ب د ز ا ا د ب ا ش ه و ژ پ ن ی ا ر د. س ا ه د ش ه د ا ف س ا ی ش ی ا م ز آ ن ش ا د س د ر د ا ب ی ف د ا ص ش ر ا م گ ق ی ر ط ز ا س پ س د ش ب ا خ ن ا ن ا س ر ی ب د ک ی ی ف د ا ص ر و ص د ن د ش م ی س ق ) ر ف ن 5 1 ل) ر ن ک و ) ر ف ن 5 1 ( ش ی ا م ز آ ه و ر گ و د ه ب ا ه ن آ ز ا ر ف ن 0 3 ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر ه ف ه و ر گ ه ب. د ش ا ر ج ا ن ا م ز ی ر ی د م ه م ا ن ش س ر پ و س ر س ا ن و م ز آ ل ر ن ک و ش ی ا م ز آ ه و ر گ و د ر ه ر د. د ش ن ه د ا د ی ش ز و م آ ل ر ن ک ه و ر گ ه ب و د ش ه د ا د ش ز و م آ ن ا م ز ی ر ی د م ای ه ر ا ه م ه س ل ج ه د ش ی ا م ز آ ن ی ا ی ر ا م آ ه ع م ا ج د. ش ه ف ر گ ن ا م ز ی ر ی د م و س ر س ا ای ه ن و م ز آ ا د ج م ه و ر گ و د ر ه ز ا س پ س 1-9 ی ل ی ص ح ل ا س ر د ن ا ر ه ر ه ش ک ی ه ق ط ن م ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ی ل ک ل م ا ش ش ه و ژ پ ک ی ه ق ط ن م ه ن ا ر خ د ای ه ن ا س ر ی ب د م و س ه ی ا پ ن ا ز و م آ ش ن ا د ز ا ر ف ن 0 3 ش ه و ژ پ ن ی ا ر د. د ن ش ا ب ی م 0 9. د ن ا ه د ش ب ا س ن ا و ب ا خ ن ا ی ف د ا ص ر و ص ه ب =n( 0 3 ن) ا ر ه ر ه ش س ر س ا س ا ی ق م و ی ل ی ص ح ن ا م ز ی ر ی د م ه) م ا ن ش س ر پ و د ز ا ا ه ه د ا د ی ر و آ جمع برای حاضر پژوهش. س ا ه د و م ن ه د ا ف س ا ) ی ل ی ص ح س ر س ا ع ب ا ن م و ن ا ز ی م ش ج ن س ی ا ر ب ل ا س ر د ه ر ی د ز ع ط س و : ی ل ی ص ح س ر س ا س ا ی ق م ی ا ر ا د ه م ا ن ش س ر پ ن ی ا. س ا ه د ش ه خ ا س ز ا ر ی ش ر ه ش ن ا س ر ی ب د ن ا ز و م آ ش ن ا د ن ا ی م ر د ی ل ی ص ح شده حذف سواال کثر عل ه ب ا ر ا ب ع ز ا ی ض ع ب. س ا گزینه پنج ی ا ر ا د ر ا ب ع ر ه و ر ا ب ع ز ا ه د ا ف س ا ا ب که اصال ا««و» کم بسیار م ک»زیاد زیاد«ر ا ی س ب :» ز ا د ن ر ا ب ع گزینه پنج ن ی ا. س ا

8 ی) ن ب ی گ ن) ا ک ا م ) ی ظ ف ا ح ه" ش ی م ه ب" " ل غ ا ن ا س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف س ا ی ق م س ا ا 5 3 ز ا ی ن د و م ز آ کل نمره که آنجا ز ا. د و ش ی م گذاری نمره ر ک ی ل ی ا ه ج ر د ی و س ر د و ال ا ب ر ا ی س ب س ر س ا ن آ ی و س ک ی ر د ه ک د ر ی گ ی م ر ا ر ق ر ا س و ی پ ک ی ی و ر ر ب ر ی س ف ا ذ ل د ش ا ب ر ش ی ب ل ک ه ر م ن ط س و م ز ا ی ن د و م ز آ ه ر م ن ه چ ر ه ن ی ا ر ب ا ن ب. د ر ی گ ی م ر ا ر ق س ر س ا م د ع ن آ ر گ ی د. د ه د ی م ن ا ش ن ا ر ر ن ی ی ا پ س ر س ا ن ا ز ی م شد ا ب ر م ک ه ر م ن ن ی ا ز ا ه چ ر ه و ر ال ا ب ی ل ی ص ح س ر س ا ن ا ز ی م ن ی ا ر د و شکس از س ر ن ی م ل ع م و ن ی د ل ا و ا ر ا ظ ن ا ن ا ح م ا ب ا ر ط ض ا ب ا ق ر : ل م ا ع ه ن ه م ا ن ش س ر پ ه د ن ه د ل ی ک ش د ا ع ب ا و ج ا ر خ س ا ن ا ز و م آ ش ن ا د ه م ه ا ب ی ی ا ن ش آ م د ع و ر ث ک و ه ر م ن ط ا ب ض ن ا ی ق ف و م کدام هر و گویهها درونی ی ن ا س م ه کردن مشخص ی ا ر ب. س ا گردیده مشخص و شناسایی آنها ز ا ا ر ج ا ز ا ر ی ش ر ه ش ر س پ و ر خ د ی ن ا س ر ی ب د ن ا ز و م آ ش ن ا د ز ا ی ا د ع ی و ر ر ب ه م ا ن ش س ر پ ن آ ی ی ا ی ا پ ش ج ن س 7. 0 کرونباخ آلفای ب ی ر ض و س ا ه د ش م ا ن ش س ر پ ه. 2 شده 2 گزارش ن ی ا ل و ب ق ل ب ا ق ی ی ا ی ا پ ه د ن ه د ن ا ش ن ه ک س ا ی ر ف ن 0 3 ه ن و م ن ک ی ی و ر ر ب ا ر ه م ا ن ش س ر پ ا ه ه ی و گ ی ن و گ م ه ش ج ن س ی ا ر ب ز ی ن ر گ ش ه و ژ پ. س ا ر ا ز ب ا و صوری روایی ی س ر ر ب ی ا ر ب. س ا ه د و م ن ه ب س ا ح م ا ب ر ب ا ر ب ا ر خ ا ب ن و ر ک ی ا ف ل آ ب ی ر ض و ا ر ج ا. س ا ه د ش ه د ا ف س ا ه م ا ن ش س ر پ ی ش ی ا م ز آ ی ا ر ج ا و د ی ا س ا و ن ا گ ر ب خ ر ظ ن ز ا ه م ا ن ش س ر پ ن ی ا ی ی ا و ح م ف ا د ه ا و س ا س ا ر ب و ی ر ظ ن ی ن ا ب م ه ع ل ا ط م ا ب حاضر پژوهشگر. س ا ه خ ا س ق ق ح م ن ا م ز ی ر ی د م ای ه ه ی ض ر ف ش ه و ژ پ ا ب ه د ا ف س ا ز ا 1 ل ی و ن ای) ه ه م ا ن ش س ر پ 2 ) ) ا ر ه م ا ن ش س ر پ ن ی ا ) ن ا ی ر ئ ا ز ز ا ل ق ن ه ب ن ا ر ا ک م ه و ن ی و ک ( و 7( ) ل م ا ش ن و م ز آ ن ی ا. س ا ه د و م ن ی ی ا ه ن ن ا د ا س ا ر ظ ن س ا س ا ر ب ل ی د ع و ح ر ج ز ا د ع ب و ن ی و د : ز ا س ا ر ا ب ع ه ن ی ز گ ج ن پ ن ی ا ه ک س ا ی ا ه ن ی ز گ ج ن پ ر ا ب ع ی ض ع ب " " ه د ش ی ر ا ذ گ ه ر م ن ر ک ی ل ی ا ه ج ر د ج ن پ س ا ی ق م ز ا ه د ا ف س ا ا ب ه ک ز" گ ر ه و" " ر د ن ب اوقا" " ه ب ر گ ی د ی د ا د ع و ب ث م ال ا و س ز ا ی د ا د ع ی ر ی گ و س ز ا جلوگیری برای ه م ا ن ش س ر پ ن ی ا ر د. س ا د ن ک ب س ک ن و م ز آ ن ی ا ر د د ن ا و ی م ی ن د و م ز آ ه ک ی ا ه ر م ن ن ی ر ال ا ب. د ن ا ه د ش ح ر ط م ی ف ن م ر و ص س ا ه ر م ن 2 3 ن و م ز آ ن ی ا ه ر م ن ن ی ر م ک و ه د و ب ن ا م ز ی ر ی د م د ح ن ی ر ال ا ب ر گ ن ا ی ب ه ک س ا ه ر م ن کل موسط ه ر م ن ز ا ی ن د و م ز آ ه ر م ن ه چ ر ه ن ی ا ر ب ا ن ب. س ا ن ا م ز ی ر ی د م حد رین ن ی ی ا پ ی ه ن ا ش ن ه ک. س ا ر ن ی ی ا پ ن ا م ز ی ر ی د م ه ن ا ش ن د ش ا ب ر م ک ه چ ر ه و ر ال ا ب ن ا م ز ی ر ی د م ن ا ز ی م د ش ا ب ر ش ی ب 1 Neville 2 Gibney 3 Hoft Macan

9 9 4 ر ا ک م ه و م د ق م ی ن ا م ز س/ ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا ن ا م ز ی ر ی د م ه م ا ن ش س ر پ ا ر ا ب ع ی ن و ر د ی ن ا س م ه ا ی ی ن و گ م ه ه ب س ا ح م ر و ظ ن م ه ب ر ض ا ح ش ه و ژ پ ر د ه ن ا گ ا د ج ر و ص ه ب ن آ ای ه ه ف ل و م و ن ا م ز ی ر ی د م ه م ا ن ش س ر پ ل ک ی ا ر ب خ ا ب ن و ر ک ی ا ف ل آ ب ی ر ض ر ب ا ر ب ی ر ف ن 0 3 ه ن و م ن ک ی ی و ر ق و ف ه م ا ن ش س ر پ ی ا ر ب خ ا ب ن و ر ک ی ا ف ل آ ب ی ر ض. د ش ه ب س ا ح م. د ش ا ب ی م ن ا م ز ی ر ی د م ن و م ز آ ب س ا ن م ا ب س ن ی ن و ر د ی ن ا س م ه ر گ ن ا ش ن ه ک س ا ه د م آ س د ب ا ه ه ف ا ی ر د ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ه ب ب س ن د ن ا ه د و م ن ف ا ی ر د ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د 1.. د ن ر ا د ر و خ ر ب ی ر ن ی ی ا پ ی ل ی ص ح س ر س ا ح ط س ز ا د ن ا ه ف ر گ ن ر ا ر ق ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ض ر ع م س ر س ا ن ا ز ی م ر د ه و ر گ و د و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ 1. ل و د ج س ر س ا ن ا ز ی م ه ن و م ز آ ش ی پ ش) ی ا م ز آ س پ ش) ی ا م ز آ ش ی پ ل) ر ن ک س پ ل) ر ن ک ن ی گ ن ا ی م ف ا ر ح ن ا ر ا ی ع م ن و Fل ل T Sig ه ج ر د ی د ا ز آ 3 2 ح ط س ر ا د ی ن ع م ی و ا ف ن ی گ ن ا ی م ا ه ن د ر ک م ک ز ا د ع ب ش ی ا م ز آ و ل ر ن ک ه و ر گ ا ر م ن و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ ال ا ب ل و د ج. د د ر گ ی س ر ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ی ه ن ی م ز ر د ی ش ی ا م ز آ ر ا ک ر ث ا ا س ا ن و م ز آ ش ی پ ز ا ن و م ز آ س پ ن ا ز ی م ه ب س د ه د م آ ز ا ن و م ز آ )sig= f= ون) و ل ل F س ا ه ک ن ا ش ن ز ا م د ع ی ن و گ م ه س د ه ب ن ا ز ی م د. ر ک ه د ا ف س ا ن و گ م ه ا ن ای ه ه د ا د ی ا ر ب t ن و م ز آ ز ا د ی ا ب و ر ن ی ا ز ا. س ا ه س ن ا ی ر ا و ه و ر گ و د ن ی ب و ا ف ن ی ا د ه د ی م ن ا ش ن sig=00. 0 ی ر ا د ی ن ع م ح ط س ا ب 7=t( 5. 5 ون) م ز آ ز ا ه د م آ ه ی ض ر ف 1=α 0. 0 خطای میزان و 9=p 9. 0 ن ا ن ی م ط ا ا ب ن ا و ی م. س ا ی ش ی ا م ز آ ل م ع ل ص ا ح و ر ا د ی ن ع م. د ا د ر ا ر ق د ی ی أ د ر و م ا ر ش ه و ژ پ 1 ه ر ا م ش ی ح که آموزانی ش ن ا د ی ا ر ب ) ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ی د ن ب ی و ل و ا گذاری هدف زمان) ی ر ی د م ه و ح ن 2. ش ز و م آ ه ر و د ه ک س ا ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ز ا ) ر ال ا ب ( ر ب س ا ن م د ن ا ه ف ر گ ر ا ر ق ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ د ن ا ه د ر ک ن ف ا ی ر د ا ر ن ا م ز ی ر ی د م

10 ن ا س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 0 5 س ر س ا ن ا ز ی م ه ن و م ز آ ی ر ا ذ گ ف د ه ن ا ز ی م ر د ه و ر گ و د و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ 2. ل و د ج ش ی پ ش) ی ا م ز آ س پ یش) ا م ز آ ش ی پ ل) ر ن ک ) ن و م ز آ س پ ل) ر ن ک ه و ر گ ن ی گ ن ا ی م ر ا ی ع م ف ا ر ح ن ا ن و Fل ل T Sig ه ج ر د د ا ز آ ی 3 2 ح ط س ی ر ا د ی ن ع م و ا ف نه ی گ ن ا ی م ا ن د ر ک م ک ز ا د ع ب ش ی ا م ز آ و ل ر ن ک ه و ر گ ا ر م ن و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ ال ا ب ل و د ج. د د ر گ ی س ر ر ب ی د ن م ف د ه ن ا ز ی م ی ه ن ی م ز ر د ی ش ی ا م ز آ ر ا ک ر ث ا ا س ا ن و م ز آ ش ی پ ز ا ن و م ز آ س پ ن ا ز ی م ه ب س د ه د م آ ز ا ن و م ز آ )sig=4. 0 F= ون) و ل ل F س ا ه ک ن ا ش ن ز ا ی ن و گ م ه س د ه ب ن ا ز ی م د. ر ک ه د ا ف س ا ن و گ م ه ای ه ه د ا د ی ا ر ب t ن و م ز آ ز ا ن ا و ی م و ر ن ی ا ز ا. س ا ه س ن ا ی ر ا و ه و ر گ و د ن ی ب و ا ف ن ی ا ه ک د ا د ن ا ش ن sig= ی ر ا د ی ن ع م ح ط س ا ب 9=t( 2. 3 ون) م ز آ ز ا ه د م آ ا ب ن ا و ی م و س ا ه و ر گ و د ر د ا ه ن ی گ ن ا ی م و ا ف. س ا ی ش ی ا م ز آ ل م ع ل ص ا ح و ر ا د ی ن ع م ر ا ه م ش ی ا ز ف ا ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ه ک د ر ک ن ا ی ب 1=α 0. 0 ی ا ط خ ن ا ز ی م و 9=p 9. 0 ن ا ن ی م ط ا ر خ د ی ن ا ز و م آ ش ن ا د گذاری هدف ر ا ه م ن ا ز ی م ه ک ی ن ع م ن ی د ب. د ر ا د ر ث ا ن ا ز و م آ ش ن ا د ی د ن م ف د ه د ن ف ر گ ر ا ر ق ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ث ا ح ه ک ن ا ر ه ر ه ش ک ی ه ق ط ن م ه ط س و م ع ط ق م م و س ل ا س. د ن ا ه د ر ک ن ف ا ی ر د ا ر ش ز و م آ ن ی ا ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ز ا ر ال ا ب ی د ن ب ی و ل و ا ن ا ز ی م ر د ه و ر گ و د و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ 3. ل و د ج س ر س ا ن ا ز ی م ه و ر گ ن( و م ز آ ش ی پ ش) ی ا م ز آ س پ یش) ا م ز آ ش ی پ ل) ر ن ک ) ن و م ز آ س پ ل) ر ن ک ه و ر گ ن ی گ ن ا ی م ر ا ی ع م ف ا ر ح ن ا ن و Fل ل t 8. 4 Sig ه ج ر د ی د ا ز آ ح ط س ی ر ا د ی ن ع م و ا ف ا ه ن ی گ ن ا ی م

11 1 5 ر ا ک م ه و م د ق م ی ن ا م ز س/ ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا ز ا ن ی ا و ر د ی ا ب ز ا ن د ر ک م ک ز ا د ع ب ش ی ا م ز آ و ل ر ن ک ه و ر گ ا ر م ن و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ ال ا ب ل و د ج ن ا ز ی م. د د ر گ ی س ر ر ب ی و ل و ا ن ا ز ی م ی ه ن ی م ز ر د ی ش ی ا م ز آ ر ا ک ر ث ا ا س ا ن و م ز آ ش ی پ ز ا ن و م ز آ س پ. س ا ه س ن ا ی ر ا و ی ن و گ م ه ا ن ز ا ن ا ش ن ه ک س ا )sig= =F 4 ون) و ل ل F ن و م ز آ ز ا ه د م آ س د ه ب ن و م ز آ t ی ا ر ب ای ه ه د ا د ن و گ م ه ا ن ه د ا ف س ا د. ر ک ن ا ز ی م ه ب س د ه د م آ ز ا و ر ا د ی ن ع م ه و ر گ و د ن ی ب و ا ف ن ی ا د ه د ی م ن ا ش ن sig=00. 0 ی ر ا د ی ن ع م ح ط س ا ب 8=t(. 4 ون) م ز آ ن ا ن ی م ط ا ا ب ن ا و ی م و س ا ه و ر گ و د ر د ا ه ین گ ن ا ی م و ا ف. س ا ی ش ی ا م ز آ ل م ع ل ص ا ح ی و ل و ا ه ل و ق م ش ی ا ز ف ا ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ه ک د ر ک ن ا ی ب 1=α 0. 0 ی ا ط خ ن ا ز ی م و 9=p 9. 0 ی د ن ب ی و ل و ا ر ا ه م ن ا ز ی م ه ک ی ن ع م ن ی د ب. د ر ا د ر ث ا ن ا ز و م آ ش ن ا د ) ن ا م ز ی ر ی د م ر ا ه م ( ی د ن ب ی ر ی د م ش ز و م آ ر ث ا ح که هران ر ه ش ک ی ه ق ط ن م ه ط س و م ع ط ق م م و س ل ا س ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د. د ن ا ه د ر ک ن ف ا ی ر د ا ر ش ز و م آ ن ی ا ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ز ا ر ال ا ب د ن ف ر گ ر ا ر ق ن ا م ز ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ن ا ز ی م ر د ه و ر گ و د و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ 4. ل و د ج س ر س ا ن ا ز ی م ه ن و م ز آ ش ی پ یش) ا م ز آ س پ ش) ی ا م ز آ ش ی پ ل) ر ن ک ) ن و م ز آ س پ ل) ر ن ک ه و ر گ ن ی گ ن ا ی م ف ا ر ح ن ا ر ا ی ع م ن و Fل ل t Sig ه ج ر د د ا ز آ ی ح ط س ر ا د ی ن ع م ی و ا ف ینه گ ن ا ی م ا ن د ر ک م ک ز ا د ع ب ش ی ا م ز آ و ل ر ن ک ه و ر گ ا ر م ن و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ ال ا ب ل و د ج. د د ر گ ی س ر ر ب ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ن ا ز ی م ی ه ن ی م ز ر د ی ش ی ا م ز آ ر ا ک ر ث ا ا س ا ن و م ز آ ش ی پ ز ا ن و م ز آ س پ ن ا ز ی م ه ب س د ه د م آ ز ا ن و م ز آ )sig= F= ن) و Fل ل س ا ه ک ن ا ش ن ز ا ی ن و گ م ه ا ن س د ه ب ن ا ز ی م د. ر ک ه د ا ف س ا ن و گ م ه ا ن ای ه ه د ا د ی ا ر ب t ن و م ز آ ز ا د ی ا ب و ر ن ی ا ز ا. س ا ه س ن ا ی ر ا و ه و ر گ و د ن ی ب و ا ف ن ی ا د ه د ی م ن ا ش ن sig=00. 0 ی ر ا د ی ن ع م ح ط س ا ب 4=t( 9. 5 ون) م ز آ ز ا ه د م آ ا ب ن ا و ی م و س ا 8. 9 ه و ر گ و د ر د ا ه ن ی گ ن ا ی م و ا ف. س ا ی ش ی ا م ز آ ل م ع ل ص ا ح و ر ا د ی ن ع م ه ل و ق م ش ی ا ز ف ا ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ه ک د ر ک ن ا ی ب 1=α 0. 0 ی ا ط خ ن ا ز ی م و 9=p 9. 0 ن ا ن ی م ط ا ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ر ا ه م ن ا ز ی م ه ک ی ن ع م ن ی د ب. د ر ا د ر ث ا ن ا ز و م آ ش ن ا د ) ن ا م ز ی ر ی د م ر ا ه م هریزی) م ا ن ر ب

12 ( ن ا س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 2 5 ی ر ی د م ش ز و م آ ر ث ا ح که هران ر ه ش ک ی ه ق ط ن م ه ط س و م ع ط ق م م و س ل ا س ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د. د ن ا ه د ر ک ن ف ا ی ر د ا ر ش ز و م آ ن ی ا ه ک ی ن ا ز و م آ ش ن ا د ز ا ر ال ا ب د ن ف ر گ ر ا ر ق ن ا م ز ن ا م ز ی ر ی د م ای ه ر ا ه م ر د ه و ر گ و د و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ 5. ل و د ج س ر س ا ن ا ز ی م ه ن و م ز آ ش ی پ ش) ی ا م ز آ س پ ش) ی ا م ز آ ش ی پ رل) ن ک س پ ل) ر ن ک ن ی گ ن ا ی م ف ا ر ح ن ا ر ا ی ع م ن و Fل ل T Sig ه ج ر د ی د ا ز آ ح ط س ر ا د ی ن ع م ی و ا ف ن ی گ ن ا ی م ا ه ن د ر ک م ک ز ا د ع ب ش ی ا م ز آ و ل ر ن ک ه و ر گ ا ر م ن و ا ف ش ج ن س ی ا ر ب ل ق س م t ن و م ز آ ال ا ب ل و د ج. د د ر گ ی س ر ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ی ه ن ی م ز ر د ی ش ی ا م ز آ ر ا ک ر ث ا ا س ا ن و م ز آ ش ی پ ز ا ن و م ز آ س پ ن ا ز ی م ه ب س د ه د م آ ز ا ن و م ز آ )sig= f= ون) و ل ل F س ا ه ک ن ا ش ن ز ا م د ع ی ن و گ م ه س د ه ب ن ا ز ی م د. ر ک ه د ا ف س ا ن و گ م ه ا ن ای ه ه د ا د ی ا ر ب t ن و م ز آ ز ا د ی ا ب و ر ن ی ا ز ا. س ا ه س ن ا ی ر ا و ه و ر گ و د ن ی ب و ا ف ن ی ا د ه د ی م ن ا ش ن sig=00. 0 ی ر ا د ی ن ع م ح ط س ا ب 7=t( 5. 6 ون) م ز آ ز ا ه د م آ ا ب ن ا و ی م و س ا ه و ر گ و د ر د ا ه ن ی گ ن ا ی م و ا ف. س ا ی ش ی ا م ز آ ل م ع ل ص ا ح و ر ا د ی ن ع م. د ا د ر ا ر ق د ی ی أ د ر و م ا ر ش ه و ژ پ 2 ه ر ا م ش ی ه ی ض ر ف 1=α 0. 0 ی ا ط خ ن ا ز ی م و 9=p 9. 0 ن ا ن ی م ط ا ی ر ی گ ه ج ی ن و ث ح ب ل ا س ر خ د ن ا ز و م ا ش ن ا د س ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا ف د ه ا ب ر ض ا ح ش ه و ژ پ ه ک د ا د ن ا ش ن ق ی ق ح ک ی شماره فرضیه ه ج ی ن. س ا ه د و ب ن ا ر ه ر ه ش ک ی ه ق ط ن م ه ط س و م ع ط ق م م و س ج ی ا ن ا ب ه ف ا ی ن ی ا. د ر ا د ر ی ث ا ن ا ز و م آ ش ن ا د ی ل ی ص ح س ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ب ا ر ضط ا حصیلی س ر س ا ه ط ب ا ر ع و ض و م ا ب ) ا) ر س ی م ا ی ژ ن ا ر و ن ی ک م ل ش ی م ای ه ش ه و ژ پ و س ک ج. م ا. و ی س ا ی س ا ن ش ر ا ک ه ر و د ی س ا ن ش ن ا و ر ن ا ی و ج ش ن ا د غ ا ر ف ا ق و ا ی ا ض ر و ن ا م ز ی ر ی د م ( ا و ک س ال ا. ی س. ا ن ی د ن م ر ا ک ر ب ر ا ش ف و ا ز س ر س ا ل م ا و ع ا ب ن ا م ز ی ر ی د م ه ط ب ا ر ع و ض و م ا ب و ی م ع ن ن ا ی و ج ش ن ا د س ر س ا و ی ل ی ص ح د ر ک ل م ع ا ب ن ا م ز ی ر ی د م ط ا ب ر ا ع و ض و م ا ب 0( ( ن ا ک ا م

13 ه د ا یز م اش ه ( 3 5 ر ا ک م ه و م د ق م ی ن ا م ز س/ ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا ( ی ی ا س ر ا پ ) ( ا ب ر س پ و ر خ د س ن ج و د ر د ن ا م ز ی ر ی د م و س ر س ا بین ی گ س ب م ه ع و ض و م ا ب ع و ض و م ی س ر ر ب ه ط ب ا ر ی ا ه ر ا ف ر ی ر ی د م ن ا م ز و س ر س ا ی ل غ ش ر د و ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ه ب ه س ب ا و ی ش ز و م آ ای ه ن ا س ر ا م ی ب جراحی و ی ل خ ا د ای ه ش خ ب ن ا ر ا س ر پ ر س ن ا ش ن ز ی ن ه د ش ه ر ا ش ا ا ق ی ق ح. د ش ا یب م ه ج م ه و و س م ه ی ش ه ب د ی ه ش ی ن ا م ر د ی ش ا د ه ب ا م د خ. س ا ر ا ذ گ ر ی ث ا س ر س ا ن ا ز ی م ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ه و ح ن ه ک د ن ا ه د ا د ش ن ا د ن ی ب ر د ن آ ای ه ه ف ل و م و ن ا م ز ی ر ی د م ای ه ر ا ه م ه ک د ا د ن ا ش ن و د ه ر ا م ش ه ی ض ر ف ه ج ی ن ر ث ا ن ی ا ح که آموزانی ش ن ا د ز ا ر ش ی ب د ن ف ر گ ر ا ر ق ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ث ا ح ه ک ی ن ا ز و م آ ن ی ا ح ا ر ی د ح ا و ن ا و ب شاید مهار ن ی ا ر د ف ر ش ی پ ی ا ر ب و ه ج ی ن ن ی ا ه ب ه ج و ا ب. د ن ف ر گ ن ر ا ر ق ن ا و ن ع ه ب ی ا ه د ح ا و ی س ر د ش ن ا د ن ا ز و م آ ی ن ا س ر ی ب د ه ف ا ض ا د ر ک ا ز ا ن ی ا ق ی ر ط ن ا و ب د ه ا ش ه ک ف گ ن ا و ی م 9( ی) س ی ر ا ب و س م ه ه ف ا ی ن ی ا ن ی ی ب ر د م. ی ش ا ب ن ا م ن ا ز و م آ ش ن ا د ای ه ی ق ف و م ه ف گ ه ب و ش ا د خواهیم کمری س ر س ا م ی د ن ب ب ر ا ک ب و م ی ن ک ن ی ر م ا ر ن ا م ز ی ر ی د م م ی ن ا و ب ر گ ا ن ی ی ع ی و ل و ا ا ه ن آ ی ا ر ب و د و ش ی م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ا ه ر ا ک ن ا م ز ی ر ی د م ر د ن و چ ه ک ی ر ی ش ه د ی ن ی ب ش ی پ ر د ن ا م ز ی ر ی د م گف میوان س پ کرد. خواهد پیدا کاهش فرد ر د س ر س ا د د ر گ ی م د ن ا و ب که میکند د ا ج ی ا د ر ف ر د ا ر ی ی ا ن ا و ن ی ا ن ا م ز ی ر ی د م که آنجا ز ا. د ر ا د ی س ا س ا ش ق ن س ر س ا خود نفس ز ع و د و ش ی م د ر ف ر د س ف ن ز ع ث ع ا ب س پ د ش ا ب ه ش ا د ل ر ن ک خارجی شرایط ی و ر ل ق ن ه ب یشود) م د ر ف ر د س ر س ا کاهش باعث د ر ف ر د ی ی ا ن ا و ش ی ا ز ف ا و خارجی شرایط کنرل بدلیل ه ک د و ش ی م ث ع ا ب ن ا ز و م ا ش ن ا د د ز ن ن ا م ز ی ر ی د م ر ا ه م ن ش ا د ن ی ا ر ب ا ن ب. ) س ر پ ق ح ز ا ر د و ی ل غ ش ی گ د ن ز ی د ر ف ی گ د ن ز ر د س ر س ا کنرل لحاظ ز ا ن ی ن چ م ه و ی ل ی ص ح ظ ا ح ل ز ا م ه ا ه ن آ. د ن ن ک ف ر ش ی پ د ر ی گ ی م ر ب ر د ا ر ه ع م ا ج ل ک ه ک د و خ ی ع ا م ج ا ی گ د ن ز ر د ی ا ه ن ع ب ا ن م ی گ ن ه ر ف ع م ج م ف ر ع م ه ب ل ک : ن ا ر ه. ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ن ا م ز ی ر ی د م غالمرضا) 8314 (. ی ر ی م ا ی. ی ا ب ط ا ب ط ه م ال ع ی ش ز و م آ ا ر ا ش ن ا : ن ا ر ه ی. ر ا ف ر م و ل ع ر د ق ی ق ح ای ه ش و ر. ) ن) ر س ن ی ف ی ر ش و ن س ح ف ی ر ش ا ش ا پ. ن خ س. ن ا ر ه. ی ن ا ه ف ص ا ر ب ه ش ی ش ر ف و ل ی ن : م ج ر م ن. ا ی و ج ش ن ا د ی ا ر ب ن ا م ز ی ر ی د م. ) ن) ا ی ا ر ب ر س و پ

14 ن ا س م ز / م ر ا ه چ ه ر ا م ش / م ف ه ل ا س / ی ش ز و م آ ی ر ی د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف 4 5 ن ا ی ن ا و ل ه پ 0( د) م ح ا ه. س ر د م ا ر ا ش ن ا ن م د ی ا ب ق ف و م ی ر ی د م ( م و ش ن ا م ز ی ا ر ب ش ن ا د ر. ا ک ف ا ر ش ن : ن ا ر ه ی ن ا ب ش ه ب ز و ر ه م ج ر ه. د ب ر و ق ا ر ا ه غ ا ب ر و ق برایان) 5831 (. ی س ی ر. ) ن ا ز و م آ : ن ا ر ه ا د ل ی ه م ج ر ممکن(. ن ا م ز ن ی ر م ک ر د ر ا ک ن ی ر ش ی ب م ا ج ن ا ن) ا م ز ی ر ی د م برایان) 9831 (. ی س ی ر. ر ذ ک ش ا ر ش ن : ن ا ر ه ک. ر ال ب ا ب ن آ ه ط ب ا ر و س ر س ا ا ب ی ی و ر ا ی و ر ی ا ه ش و ر ی) ی ا ن ث س ا ن ا ک د و ک حمید) 3831 (. س ر پ ق ح ی ق ال خ. ر ا د ن پ و ک ی ن ر ش ن : ن ا ر ه. ) ش و ه و ن ا ر ی د م ن ی ب ر د ن آ ی ن ا م ز ا س ای ه ر ا ه م ا ب ن ا م ز ی ر ی د م ای ه ر ا ه م ه ط ب ا ر ی س ر ر ب. ) ال) ی ه س ی ظ ف ا ح م و ل ف ه ل ج م ا. ه ن ا س ر ی ب د ی ر ی ش ه د ه ر ی د ه ش ی ش. ) ا) ض ر م ال غ 2. ه ر ا م ش 2 ه ر و د ی ر ا ف ر ی ب ا ی ر ا ج ن ه ه م ا ن ش س ر پ ی ل م ا ع ر ا خ ا س ی س ر ر ب و ن ا ر ه ه ا گ ش ن ا د. ) ) ز ع ی س ر ر ب ن ا ز ی م و ع ب ا ن م ر ه ب ی ن ا ج ی ه ر- ا ب ن و ا ر د ن ی ب ن ا ی و ج ش ن ا د ی ی ا ب ط ا ب ط ه م ال ع ه ا گ ش ن ا د. د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ی ا پ. ن آ س ر س ا. د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ی ا پ ز. ا ر ی ش ر ه ش ای ه ن ا س ر ی ب د ی ل ی ص ح ر د ن ا ی م ش ن ا د ن ا ز و م آ ا ر ا ش ن ا : ن ا ر ه ر. و پ ه ج ا و خ ا ا ر م ال غ ه م ج ر ی. ل غ ش س ر س ا 5( ) ب ا ز ی ل ا ر ی ا م ل آ و ل ا د ن ر س ا ر. ب ا ز ا ب بر 7. 4 ه ر ا م ش ه ر ا ش ا ی ش ز و م آ ی گ ن ه ر ف ه س س و م ل. ی ص ح ر د ی ق ف و م ای ه ر ا ه م )9831(. ن س ح ن ا ی ع ر ا ز ی ل ی ص ح ی ن ا ه ف ص ا. ی س ا ن ش ن ا و ر ش ن ا د 8( ر) ف و ل ی ن ن ا ز و م آ ی س ر ر ب ه ط س و م ر ی ث ا ه ق ط ن م ش ز و م آ ک ی ی ر ی د م ن. ا ر ه ن ا ی ا پ ن ا م ز ه م ا ن ر ب ش ی ا ز ف ا ی س ا ن ش ر ا ک. د ش ر ا ف ر ش ی پ : ن ا ر ه ه م ا ن ن ا ی ا پ ث. ی د ح و رآن ق ه ا گ د ی د ز ا ن ا م ز ی ر ی د م رضوان) 2831 (. ی د ا ب آ م ح ر ی ن ا ر م ع. ) ز ک ر م ن ا ر ه ( ی م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن: ا ر ه. د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ا ر ا ش ن ا : ن ا ر ه ی. م و م ع ی س ا ن ش ن ا و ر ی ن ا ب م علی) 6831 (. ی ل ی ع ا م س ا و ش و ا ی س ه س ی ا ش ر. ص ا ن ی ز ر د و گ ک. ال ش م ج ر م (. م ی ا ز ف ا ی ب خود وق ه ب ع ا س 0 1 ه ف ه ر ه ه ن و گ چ ن) ا م ز ی ر ی د م. ) د) ی و ی د س ی و ل س. و ن ق ق ا ر ا ش ن ا : ن ا ر ه ز. ا ب ه ش ح و ر ن ا ر م ا ک

15 5 5 ر ا ک م ه و م د ق م ی ن ا م ز س/ ر س ا ش ه ا ک ر ب ن ا م ز ی ر ی د م ش ز و م آ ر ی ث ا ن ا ن ک ر ا ک ر د ن ا م ز ي ر ي د م ر ا ه م و س ر س ا ه ط ب ا ر. ) مرداد ( صادق محمد ی ی ا س ر ا پ و م ی ر م ی م ع ن ا م د خ و ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ی ش ه و ژ پ ی_ م ل ع ه ل ج م ی. ر ا س ن ا س ر ه ش ش ا د ه ب ز ک ر م 1. 7 ه ر ا م ش 9, 1 ه ر و د مازندران. ی ن ا م ر د ی ش ا د ه ب. ) ه) د ی ا ه د ا ز ی م ش ا ه ی س ر ر ب ه ط ب ا ر ی ا ه ر ا ف ر ی ر ی د م ن ا م ز و س ر س ا ی ل غ ش ر د و ی ک ش ز پ م و ل ع ه ا گ ش ن ا د ه ب ه س ب ا و ی ش ز و م آ ای ه ن ا س ر ا م ی ب ی ح ا ر ج و ی ل خ ا د ای ه ش خ ب ن ا ر ا س ر پ ر س. ی ش ه ب د ی ه ش ی ن ا م ر د ی ش ا د ه ب ا م د خ Brown, J. Campbell. E.(1994). Stress and Policing. Sources and Wiley. Chichester. ISBN [204 pp.]. Gibney, Jo(2006). Time Management Questionnaire. For more information on how to use this publication more effectively, contact. Macan, Therese H. and Shahani, Comila and Dipboye, Robert L.; Phillips, Amanda P.(1990) Correlations with academic performance and stress College students' time management. Journal of Educational Psychology, Vol 82(4), Dec(1990), doi: / Macan, Therese(1994). Time Management: Test of a Process Model. Journal of Applied American Psychology, Vol. 79. No. 3, McKean, Michelle and Ranjita, Misra(2000). College Students Academic Stress and ITS Relation to Their Anxiety, Time management, and Leisure Satisfaction : American Journal of Health Studies; ISSN: Wntr, Min, CHEN Shi. Pei zhen, WANG Run hua, FANG Jie(2011). Moderating Role of Time Management Disposition to the Relation Between Stress and Anxiety. Department of Psychology, South China Normal University, Guangzhou Neville, Colin(2006). Effective Learning Office. University of Bradford, School of Management and must not be reproduced without permission. STEVE, M. JEX. ELACQUA, C. TINA (1999). Time management as a moderator of relationship between stressors and employee strain. Work & stress, 1999, v o l. 13, no ± 191.

16

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

سرآغاز

سرآغاز ی کبریه نقش حیطشنی درة 4 شة به 394 صفحة 5-37 ری قئشهر یهرد ردخنۀ طرف رب آب در جد گنکلره گنففره بقیندۀآفتکشهی 4 3 حدپر حن ردي حيدرض * بهريفر ندر طهري كي kmyrthri@yhoo.om نر پردی در تربیت دنشگه ز حیطزیت

Διαβάστε περισσότερα

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران )

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) 1 فاطمه کریمي دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ایران fatima.karimi04@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا اال ل االخس زؤ 17 1: Holy_bible_1 انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا 3( صفس زؤ ا د ا انال ذ 17 1: ف ه ا ز أ ر ص ق ط د ػ د ز ج ه ك د ف ض غ د ان ػ ه ق ائ

Διαβάστε περισσότερα

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9 ال حش ذ باىض س Holy_bible_1 اىشب ت س ت 9 :13 Rom 13:9 ( SVD )أل»ال حض ال حقخو ال حغشق ال حش ذ باىض س ال حشخ «إ ما ج ص ت أخش ج عت ف ز اىني ت:»أ ححب قش بل م فغل«. ( ALAB )أل اى صا ا»ال حض ال حقخو ال حغشق

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير والذي يأتي هو مضاف 11 رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة " 11 يقول البعض أن تعبير " الذي يأتي" في رؤيا 11: قائلين نشكرك ايها الرب االله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي ألنك اخذت قدرتك

Διαβάστε περισσότερα

انض دخ TC يز بثم انض دخ انطبفش CC لذ ثهغ انزكشاس االن ه نالن م C نذ ان غبء ان ش ؼبد 0.44 اكثش ي ػعف يب ف

انض دخ TC يز بثم انض دخ انطبفش CC لذ ثهغ انزكشاس االن ه نالن م C نذ ان غبء ان ش ؼبد 0.44 اكثش ي ػعف يب ف اسرجبؽ رعذد اشكبل اندCYP17 يع يزالصيخ رك ظ ان جب غ PCOS نذ غبء يسبفظخ طالذ انذ / انعشاق Plymorphism of CYP17 for Polycystic Ovarian Syndrome in Women of Salah Al-Din Provence/ Iraq عم م زغ انعبط * عبدل

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος:

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος: Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου كل نفس ذائقة املوت του Άχμαντ Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας Τζαμί Σάλαφ ους Σάλιχ (πρώην αρ- Ραχμάν) Αθήνα, 2016 Δεν

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠ الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠ Holy_bible_1 87 ال ١٠ 8 901»خ شا غىشا ال رششة ا ذ ث ن ؼه ػ ذ دخ ى ا خ ١ خ االجز بع ى ال ر ر ا. فشضب د ش ٠ ب ف اج ١ ب ى H8354 drink ת שת H413 אל H4191 ye die: תמתו H408

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب

ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب 19-17 : 19 Holy_bible_1 ا ضؤاي ى ىخف ف حع ا ا ض خ ب د ب ا ى حذم ش ف س ز ا خالص ا ذي ا ظ ب د ذ ا م ف حشج ا ظ ب ا ى خشب خ شى ع عخمذ ا ا ض خ ظ ب ع ى ط ب ب ع ى

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

Samundari Gumbad. (Τα δικαιώματα των γονιών στο Ισλάμ)

Samundari Gumbad. (Τα δικαιώματα των γονιών στο Ισλάμ) رى Samundari Gumbad ΩΚΕΑΝΙΟΣ ΤΡΟΥΛΟΣ (Τα δικαιώματα των γονιών στο Ισλάμ) Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα Ούρντου(Πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

Electricity and Energy

Electricity and Energy Electricity and Energy - 1 - Standards: 22.1: Distinguish alternating current (AC) from direct current (DC) and know why household electricity is AC and not DC. 22.2: Know that household electrical energy

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a Standard Arabic / English [ ر. ] / Farsi / Greek phonetic / Greek alphabet / Kurdish (Kurmancî) / Urdu These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

3 24: فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع

3 24: فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع Holy_bible_1 م قب 3:24 امرة ش ػ م قب 3:24 3 24: فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع امخى يبك أقن وى أؽظبء امنجي فظنح امقراء األقضر, خدؽو وب اموخع عبح ا ذؼث ش " D it a,b,d,e,ff2,l,r1 ( ايغر امونح غ ؽنى ؽده امز

Διαβάστε περισσότερα

Κπ ξη ε ε θε θξα α μα πξν νο ζε εη ζα α α θνπ. ζπ κη α α α κα α ε λσ πη ν ν ν νλ ζνπ ε. da;sss;sssss;ss;sss;sss;s

Κπ ξη ε ε θε θξα α μα πξν νο ζε εη ζα α α θνπ. ζπ κη α α α κα α ε λσ πη ν ν ν νλ ζνπ ε. da;sss;sssss;ss;sss;sss;s b K Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Γονυκλισίας, Ἦχος Δ,ce.Πα zq zg D Go ] G s k fe: x ] K π ξη ε ε θε θξα α μα

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

المعجم اإلنجليزي الفرنسي العربي لمصطلحات ضعف المناعة األولي. محمد واورير Mohamed OUAOURIR. أحمد عزيز بوصفيحة Ahmed Aziz Bousfiha

المعجم اإلنجليزي الفرنسي العربي لمصطلحات ضعف المناعة األولي. محمد واورير Mohamed OUAOURIR. أحمد عزيز بوصفيحة Ahmed Aziz Bousfiha Dictionary English French Arabic terms of PID Dictionnaire Anglais Français Arabe des termes des DIP المعجم اإلنجليزي الفرنسي العربي لمصطلحات ضعف المناعة األولي محمد واورير Mohamed OUAOURIR أحمد عزيز بوصفيحة

Διαβάστε περισσότερα

اقحجبصبت انع ذ انجذ ذ ي صفش اخجبس اال بو اال ل انثب

اقحجبصبت انع ذ انجذ ذ ي صفش اخجبس اال بو اال ل انثب اقحجبصبت انع ذ انجذ ذ ي صفش اخجبس اال بو اال ل انثب Holy_bible_1 481 اخجبس اال بو اال ل 41 41: أ ب أك ن أثب ك ن اث ب, ال أ زع سح ح ع ك ب زعح ب ع انز كب (SVD) H1931 and he והוא H3808 and I will לא H5493

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM)

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي سال هفتم شماره چهارم زمستان ١٣٨۶ صفحات ١١٩-١۴٠ ارزيابي اثرات سياستهاي ا زادسازي مالي و تغييرات نرخ بهره بانكي بر توسعه بخش مالي در اقتصاد ايران (با استفاده از تكنيك (VECM علاءالدين

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ االعفبس ا مب ١ خ ا ثب ١ خ

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ االعفبس ا مب ١ خ ا ثب ١ خ الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ االعفبس ا مب ١ خ ا ثب ١ خ Holy_bible_1 ٠ جذ شى ز ١ ر اج ف الزجبعبد االعفبس ا مب ١ خ ا ثب ١ خ ا ال ػذ ر افك و ا زشج بد ف ا ش ا ذ فش ا ذ ٠ د ٠ ذ ف ا ف جبرب رخز ف ر ب ب ػ ا ز ف ا غجؼ

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ذ عفش صوش ب ا ج

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ذ عفش صوش ب ا ج الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ذ عفش صوش ب ا ج Holy_bible_1 415 صوش ب 2 :3 فمبي ا شة ش طب : ] ز شن ا شة ب ش طب. ز شن ا شة ا زي اخزبس (SVD) أ سش. أف ظ زا شؼ خ زش خ ا بس [. H7854 Satan, ה שטן H1605 rebuke ויגער H413

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان مریم چگینی 1 چکیده 2 علی مقدم زاده نسرین چگینی 3 پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی تاریخ دریافت: 39 10/01/ تاریخ پذیرش: 39 00/26/

Διαβάστε περισσότερα

خالط فعاليت اي آه زشي پص شي

خالط فعاليت اي آه زشي پص شي بنام خدا خالط فعاليت اي آه زشي پص شي Name: Present Position: Address: Phone: Fax: E-mail: Majid Sirati-Sabet Associate Professor Department of Clinical Biochemistry, School of Medicine, Shahid Beheshti

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

الحجبصبت ا ع ذ ا جذ ٠ ذ صفش ص ئ ١ اال ي ا ثب

الحجبصبت ا ع ذ ا جذ ٠ ذ صفش ص ئ ١ اال ي ا ثب الحجبصبت ا ع ذ ا جذ ٠ ذ صفش ص ئ ١ اال ي ا ثب Holy_bible_1 371 ص ئ ١ اال ي 11 :31 (SVD) أل ال ٠ حشن ا شة شعج أج اص ا عظ ١. أل لذ شبء ا شة أ ٠ جع ى شعجب. H3068 the LORD H1419 for his great הגדול H6213 to

Διαβάστε περισσότερα

بسم ا الرحمن الرحيم الطلاب و الطالبات الكرام... ا ليكم جميع حلول كتاب فيزياء الحادي عشر و الما خوذة من كتاب دليل المعلم الفلسطيني في الفيزياء..

بسم ا الرحمن الرحيم الطلاب و الطالبات الكرام... ا ليكم جميع حلول كتاب فيزياء الحادي عشر و الما خوذة من كتاب دليل المعلم الفلسطيني في الفيزياء.. بسم ا الرحمن الرحيم الطلاب و الطالبات الكرام... ا ليكم جميع حلول كتاب فيزياء الحادي عشر و الما خوذة من كتاب دليل المعلم الفلسطيني في الفيزياء.. لمشاهدة كل ما هو ممتع و مفيد في فيزياء الحادي عشر تفضلوا

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل و بررسی تاثیر SVC و SSSC بر روی سنکرونیزم ژنراتورهای سنکرون و پايداری گذرا و دينامیکی شبکه قدرت

تحلیل و بررسی تاثیر SVC و SSSC بر روی سنکرونیزم ژنراتورهای سنکرون و پايداری گذرا و دينامیکی شبکه قدرت تحلیل و بررسی تاثیر SVC و SSSC بر روی سنکرونیزم ژنراتورهای سنکرون و پايداری گذرا و دينامیکی شبکه قدرت زينالعابدين اجتماعی امید خسروجردی سیدرضا کاظمی اندبیلی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند 1- کارشناسی ارشد

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE ASSESSEMENT AND REHABILITATION OF HISTORIC TRADITIONAL STRUCTURES

DAMAGE ASSESSEMENT AND REHABILITATION OF HISTORIC TRADITIONAL STRUCTURES National Technical University of Athens (NTUA) Faculty of civil engineering DAMAGE ASSESSEMENT AND REHABILITATION OF HISTORIC TRADITIONAL STRUCTURES Doctoral thesis By Mohamed Mostafa Mohamed Abdelmegeed

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

ع فو و درگ زر کے ف ضاي ل مع ایک ا ہم مدن ی وص تی

ع فو و درگ زر کے ف ضاي ل مع ایک ا ہم مدن ی وص تی عفو و درگ زر کے ف ضاي ل مع ایک اہم مدن ی وص تی Και μια Σημαντική Μαδανί θέληση Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα Oυρντού (Πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι,

Διαβάστε περισσότερα

RDA of Vitamins and Minerals

RDA of Vitamins and Minerals RDA of Vitamins and Minerals Nutrient/ Ingredient RDA Life Stage Group 5 0-6 mo 50% - - 6 7-12mo 50% - - 8 12 4-8y 250% 500% - 20 9-13y 250% 500% - 25 14-18y 250% 500% - 30 19-30y 250% 500% 30 31-50y 250%

Διαβάστε περισσότερα

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي ( ) - : : 1386 : معادل ب رسي افضا م ىذسی داوشکذي داوشج مشخصات سيذاحمذگلچ بيان وامخاو ادگي: وام 1:8928:8 داوشج ئي: شماري افضايي( اي )سازي افضا م ىذسی تحصيلی: رشت آزاد داوشج ي ت دشكي حسيىي حسيه را ىما: استاد

Διαβάστε περισσότερα

KELEBIHAN SURAH AL-FATIHAH

KELEBIHAN SURAH AL-FATIHAH KELEBIHAN SURAH AL-FATIHAH Diterbitkan oleh Jamiyah Singapura Percuma 2 Kandungan Mukadimah 5 Surah Al Fatihah dengan terjemahannya 9 Masa dan Tempat turunnya 10 Keagungan Surah Al-Fatihah 11 Kesimpulan

Διαβάστε περισσότερα

نارفاس ونير ةديدلجا drive the change

نارفاس ونير ةديدلجا drive the change GôaÉ S ƒæjq Iójó G drive the change عن ق رب الأناقة واجلاذبية... موا صفات جعلتها حتظى باإعجاب اجلميع òncéjك ábéfcg إلى آفاق جديدة 2. 1. 3. 4. رين و س افران رم ز الأناق ة احلقيقي ة تع بر رين و س افران

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΕΣ. Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων

ΓΕΦΥΡΕΣ. Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων ΓΕΦΥΡΕΣ Οδηγός δίγλωσσης υποστήριξης προσφύγων Α Έκδοση: Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε., Ιούλιος 2016 3ης Σεπτεμβρίου 36, 104 32, Αθήνα Τηλ. 210 5218700 www.kanepgsee.gr/ Εmail: info@kanepgsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχείριση του χρόνου ως παράγοντας αποδοτικότητας στη σχολική μονάδα: ο ρόλος του σύγχρονου διευθυντή

Η διαχείριση του χρόνου ως παράγοντας αποδοτικότητας στη σχολική μονάδα: ο ρόλος του σύγχρονου διευθυντή Η διαχείριση του χρόνου ως παράγοντας αποδοτικότητας στη σχολική μονάδα: ο ρόλος του σύγχρονου διευθυντή Κεραμιδά Κωνσταντία (keramidakon@gmail.com) Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1999-2003 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

Wiki. Wiki. Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups

Wiki. Wiki. Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups Wiki Wiki Wiki Wiki qwikweb Wiki Wiki Wiki Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups Satoshi V. Suzuki, Koichiro Eto, Keiki Shimada, Shinobu Shibamura and Takuichi Nishimura Wikis are

Διαβάστε περισσότερα

هل العدد الذي يقول لكن نجنا من الشرير محرف لوقا 11:

هل العدد الذي يقول لكن نجنا من الشرير محرف لوقا 11: هل العدد الذي يقول لكن نجنا من 4 الشرير محرف لوقا 11: Holy_bible_1 الشبهة يقول البعض ان العدد الذي في لوقا " 4 11: و اغفر لنا خطايانا الننا نحن ايضا نغفر لكل من يذنب الينا و ال تدخلنا في تجربة لكن نجنا

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα