Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων"

Transcript

1 Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων

2

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων

4 Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Internet μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu.int). Βιβλιογραφικό δελτίο υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000 ISBN Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2000 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Printed in Belgium

5 Εισαγωγή από τον κ. Erkki Liikanen Erkki Liikanen Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πληροφοριών Η ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, σε πολλούς τομείς, και ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της. Η παρούσα έκδοση συμβάλλει στη δρομολόγηση μιας διαδικασίας που θα καταστήσει δυνατή την αξιοποίηση αυτού του πλεονεκτήματος προς όφελος του αυξανόμενου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι η κινητήρια δύναμη της σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρειάζονται βοήθεια σε κάποια φάση της ανάπτυξης τους. Η παρατήρηση αυτή ισχύει ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που διανύουν την πρώτη φάση της ζωής τους. Υπάρχουν πλέον πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το σωστό περιβάλλον και το σωστό είδος πληροφοριών και συμβουλών σ' αυτή τη φάση μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση και να αρχίσει τις δραστηριότητες της με επιτυχία, αλλά και να εξασφαλίσει την επιβίωση της στα δύσκολα πρώτα χρόνια. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός προγράμματος διαβουλεύσεων για τα μέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων τα οποία υλοποιήθηκαν με τη μορφή «συντονισμένων δράσεων» μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν επισημανθεί περίπου είκοσι παραδείγματα ορθών πρακτικών όσον αφορά την παροχή βοήθειας σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της κατάρτισης

6 και της πληροφόρησης, της χρηματοδότησης και της άμεσης υποστήριξης υπό μορφή φυτωρίων επιχειρήσεων. Δίνεται σύντομη περιγραφή κάθε «ορθής πρακτικής» και υποδεικνύονται πηγές συμπληρωματικής πληροφόρησης, ιδίως για τα σεμινάρια όπου η περίπτωση παρουσιάστηκε αρχικά και τις διευθύνσεις των σχετικών οργανισμών στο Διαδίκτυο. Ελπίζω ότι αυτά τα παραδείγματα ορθών πρακτικών παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όλους όσοι εμπλέκονται στα μέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων, αλλά ιδίως για τους επαγγελματίες που συνεργάζονται άμεσα με τις επιχειρήσεις και τις βοηθούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολυάριθμα άλλα παραδείγματα αποτελεσματικών ή και ακόμη καλύτερων πρακτικών που είναι γνωστά στους ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν πρακτική πείρα στον τομέα αυτό. Πράγματι, ένας από τους σκοπούς αυτής της δημοσίευσης είναι ακριβώς να ενθαρρυνθεί η λήψη πληροφοριών (feedback) και για άλλα παραδείγματα, ώστε να διεξαχθεί συζήτηση για τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα τους. Εάν είστε επαγγελματίας που ασχολείται με τα μέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων, ελπίζω ότι θα παρακολουθήσετε ενεργά αυτή τη συζήτηση. Λεπτομέρειες για τον τρόπο οργάνωσης της παρέχονται στις επόμενες σελίδες. Μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο, προσαρμόζοντας τις καλύτερες πρακτικές ο ένας του άλλου με σκοπό τη βελτίωση των υπαρχόντων μέτρων υποστήριξης, αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους, σε ολόκληρη την Ευρώπη, μπορούμε να δημιουργήσουμε αληθινά επαγγελματικές υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ποιότητας. Σας συνιστώ την παρούσα έκδοση ως σημαντική συμβολή σ' αυτή τη διαδικασία.

7 Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων Καλύτερη υποστήριξη στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Οι νέες επιχειρήσεις φέρνουν την καινοτομία και τη ζωτικότητα στις σύγχρονες οικονομίες. Καθιστούν δυνατή την ταχεία διείσδυση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και την ευέλικτη εισαγωγή των νέων τεχνικών και διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για ένα αυξανόμενο ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων αποτελεί, επομένως, πολιτική προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ξεκίνημα τους, οι επιχειρήσεις χρειάζονται τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουν να ακμάσουν. Επίσης, συχνά, αναζητούν εξωτερική καθοδήγηση και βοήθεια. Μερικές φορές αυτή παρέχεται σε άτυπη βάση από φίλους και γνωστούς. Αλλά όταν επιδιώκεται η λήψη επαγγελματικής βοήθειας, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται συχνά σε κάποια από τις πολλές και ποικίλες οργανώσεις επιχειρηματικής υποστήριξης που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολλές από τις οποίες προσφέρουν υπηρεσίες που αφορούν ειδικά την υποστήριξη των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων.

8 Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η βοήθεια μπορεί να «κάνει τη διαφορά» μεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας. Εν πάση περιπτώσει, οι νέοι επιχειρηματίες αναμένουν βεβαίως μια υπηρεσία που να είναι ευπρόσιτη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους και υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι το λιγότερο που τους αξίζει. Πολλές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ήδη ιδιαίτερα επαγγελματικές. Υπάρχουν πολλές ορθές πρακτικές. Αλλά ακόμη και οι καλύτερες οργανώσεις επιχειρηματικής υποστήριξης ξέρουν ότι μπορούν να μάθουν από την εμπειρία των άλλων, και ιδιαίτερα από τις παρόμοιες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται αλλού στην Ευρώπη. Σκοπός αυτής της έκδοσης είναι να συμβάλει στη βελτίωση των πολυποίκιλων τρόπων υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την προώθηση της διάδοσης ορθών πρακτικών. Εντοπισμός των παραδειγμάτων καλής πρακτικής Υπάρχει ευρεία συμφωνία για τις αρχές. Η έκθεση BEST ('), παραδείγματος χάριν, που έτυχε ευμενούς υποδοχής σε ευρεία κλίμακα, διατυπώνει διάφορες συστάσεις για τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η παρούσα έκδοση προωθεί τη σχετική διαδικασία ακόμη περισσότερο και υποδεικνύει συγκεκριμένα παραδείγματα που επεξηγούν πώς τίθενται σε εφαρμογή οι αρχές στην περίπτωση των μέτρων υποστήριξης για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. (') Έκθεση της task (orce για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο ISBN

9 Αυτά τα παραδείγματα έχουν συγκεντρωθεί μέσω ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για τις επιχειρήσεις, γνωστού ως «συντονισμένες δράσεις». Στο πρόγραμμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε τα κράτη μέλη να οργανώσουν μια εκτεταμένη ανταλλαγή εμπειριών στους τομείς που έχουν καίρια σημασία για την επιτυχία των επιχειρήσεων και για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σε μια σειρά φόρουμ και πιο περιορισμένων σεμιναρίων προσδιορίστηκαν τα ζητήματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της κατάρτισης και της πληροφόρησης, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και της παροχής άμεσης υποστήριξης υπό μορφή φυτωρίων επιχειρήσεων. Επαγγελματίες και ειδικοί που ορίστηκαν από τα κράτη μέλη πήραν μέρος στις συζητήσεις και εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις τους ανέπτυξαν την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σ' αυτούς τους τομείς. Παρακάτω περιγράφονται ορισμένες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος συντονισμένων δράσεων. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε διάφορες πηγές συμπληρωματικής πληροφόρησης για τις εν λόγω «ορθές πρακτικές», τόσο στις εκθέσεις των σεμιναρίων στα οποία παρουσιάστηκαν όσο και, όπου υπάρχουν, σε σχετικές διευθύνσεις του Διαδικτύου. Η επιλογή των συγκεκριμένων περιπτώσεων που απαριθμούνται έγινε με βάση τα συμπεράσματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στα σεμινάρια, κατά τις οποίες προσδιορίστηκαν τα σημαντικότερα ζητήματα για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή συνεργάστηκε με τα κράτη μέλη προκει-

10 μένου να προσδιορίσει τις πρακτικές που «φωτίζουν» το εκάστοτε ζήτημα με σαφήνεια και αξίζει να αναλυθούν περαιτέρω. Ελπίζεται ότι οι ορθές πρακτικές που αναφέρονται θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον και θα δώσουν το έναυσμα για την ανάπτυξη ενός προβληματισμού και για την αλλαγή της νοοτροπίας και της πρακτικής των φορέων υποστήριξης που έχουν ευθύνη για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Εντούτοις, αυτή η έκδοση είναι μόνο μια αρχή. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα ορθών πρακτικών. Η πρόθεση είναι να αρχίσει μια πολύ ευρύτερη συζήτηση, στα πλαίσια της οποίας θα παρασχεθούν πληροφορίες γι' αυτές τις άλλες πρακτικές και θα προσδιοριστεί η αντίστοιχη αξία τους. Αυτό, στη συνέχεια, αναμένεται να οδηγήσει σε μια πολύ ευρύτερη ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Τρόπος συμμετοχής Συμπληρωματικές πληροφορίες για τις ορθές πρακτικές που προσδιορίστηκαν μέσω των συντονισμένων δράσεων βρίσκονται στον ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση: Ειδικότερα, υπάρχουν ενημερωμένες πληροφορίες για τις ορθές πρακτικές που αναφέρονται παρακάτω και για τις άλλες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν στα φόρουμ και τα σεμινάρια των συντονισμένων δράσεων. Επιπλέον, αυτός ο ιστοχώρος προσφέρει επίσης στις οργανώσεις επιχειρηματικής υποστήριξης και γενικά σε όσους ενδιαφέρονται για την πολιτική υπέρ των επιχειρήσεων:

11 τη δυνατότητα περαιτέρω έρευνας σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ένα χώρο συζήτησης σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρύ φάσμα μέτρων υποστήριξης μέσω μιας σειράς ομάδων συζήτησης. Ειδικότερα, οι ομάδες συζήτησης θα προωθούν τις συζητήσεις για τις βέλτιστες πρακτικές και τα βέλτιστα πρότυπα όσον αφορά τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και το ευρύτερο φάσμα των μέτρων υποστήριξης και, μετά από μια πειραματική φάση, θα επιδιώκουν την ενεργό συμμετοχή μιας όλο και ευρύτερης ομάδας επαγγελματιών στην παροχή μέτρων υποστήριξης. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν αυτή τη συζήτηση ή να παράσχουν και τη δική τους συμβολή πρέπει να κοιτάξουν στη θέση «ομάδες συζήτησης» του ιστοχώρου των συντονισμένων δράσεων. Ήδη έχουν δρομολογηθεί περαιτέρω εξελίξεις, τόσο από την άποψη του προσδιορισμού ορθών πρακτικών υποστήριξης των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια άλλων φάσεων του κύκλου ζωής τους όσο και από την άποψη της ενίσχυσης του ιστοχώρου ως πηγής πληροφοριών και έμπνευσης για τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την παροχή στις επιχειρήσεις της υποστήριξης που χρειάζονται. Εάν σας ενδιαφέρει επαγγελματικά η παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιτυχία, παρακολουθήστε τις εξελίξεις σ' αυτόν τον τομέα και δείτε αν μπορείτε να διδαχθείτε από τις ιδέες και τις πρακτικές των συναδέλφων σας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

12 Είκοσι παραδείγματα ορθών πρακτικών Τα μέτρα υποστήριξης των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων κυμαίνονται από την ανάπτυξη των σωστών κινήτρων στο σχολείο και τη δημιουργία ενός πρόσφορου φυσικού περιβάλλοντος για την επιτυχή υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας, έως την παροχή πολύ ιδιαίτερων ειδών πληροφοριών και συμβουλών και την εξασφάλιση πρόσβασης στο σωστό είδος χρηματοδότησης. Τα ακόλουθα παραδείγματα δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο, με τα διάφορα μέτρα υποστήριξης, είναι δυνατόν να παρασχεθεί αποτελεσματική βοήθεια στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Όλα μαζί αντιπροσωπεύουν μια δέσμη μέτρων, τα οποία υπογραμμίζουν το γεγονός ότι οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έχουν ένα φάσμα συγκεκριμένων αναγκών και ότι θα πετύχουν καλύτερα εάν η υποστήριξη που τους παρέχεται είναι και σφαιρική και υψηλής ποιότητας. 10

13 Διάδοση των αποτελεσμάτων ορθών πρακτικών αταρτιση και πληροφόρησ για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Το σεμινάριο της Στοκχόλμης, Η κατάρτιση είναι μια από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας επιχείρησης και την επιβίωση της. Τα τελευταία χρόνια, μεγάλος αριθμός χωρών, ιδρυμάτων και οργανισμών έχουν αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται στους επιχειρηματίες. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, το σεμινάριο της Στοκχόλμης είχε ως σκοπό να παρουσιάσει μερικά από τα επιτυχέστερα προγράμματα κατάρτισης και να συμβάλει στη βελτίωση των μέσων κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω παραδείγματα παρέχονται στην έκδοση «Training for Business Start-ups», τελική έκθεση του σεμιναρίου της Στοκχόλμης, 4-5 Μαΐου 1998.

14

15 1. Μια επιχειρηματική κουλτούρα Θέμα Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής κουλτούρας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, με την προώθηση της επιχείρησης στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών και την ενθάρρυνση μιας θετικότερης αντίληψης των επιχειρηματιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν πετυχαίνουν αρχικά. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να υποστηριχθεί με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και τις κατάλληλες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Ορθή πρακτική Το Υπουργείο Παιδείας της Δανίας έχει οργανώσει ένα πρόγραμμα για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό το πρόγραμμα είναι γνωστό ως «Handlingsprogram for dansk selvstændighedskultur: Iværksætteri og innovation» ή «πρόγραμμα δράσης για την προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας στη Δανία: επιχειρηματικό πνεύμα και καινοτομία». Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δύο ετών, % των νέων παρακολούθησαν μαθήματα κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με το επιχειρηματικό πνεύμα, αρχίζοντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φτάνοντας ώς το πανεπιστημιακό επίπεδο και το επίπεδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Εφαρμόστηκαν 200 προγράμματα, πράγμα που σημαίνει ότι αναπτύχθηκαν μέσα και εκπαιδευτικό υλικό για ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν ειδικά μαθήματα κατάρτισης σε θέματα που αφορούν το επιχειρηματικό πνεύμα. Η αξιολόγηση του προγράμματος δείχνει ότι, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι μαθητές και οι σπουδαστές εμφανίζονταν περισσότερο πρόθυμοι να δημιουργήσουν την επιχείρηση τους ή να εργαστούν σε MME. Οργανισμός Ministère danois de l'éducation Αρμόδιος επαφών Merete Pedersen Undervisningsministeriet Uddan nelsesstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 43 DK-1553 Kobenhavn V Τηλ. (45) Φαξ (45) merete.pedersenm'uvm.dk 13

16 2. Κατάρτιση των εκπαιδευτών Θέμα Για να αλλάξει η νοοτροπία στο σχολικό σύστημα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι δάσκαλοι, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές και οι εκπαιδευτές πρέπει να αλλάξουν οι Ίδιοι τις αντιλήψεις τους και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τα σχετικά θέματα. Μπορούν να βοηθηθούν στην επέλευση αυτής της αλλαγής. Ορθή πρακτική Στο σχέδιο «Trading Places», το Centre for Enterprise Leicestershire στο Ηνωμένο Βασίλειο εργάζεται για να προωθήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, της επιχειρηματικής κοινότητας και των οργανώσεων υποστήριξης των επιχειρήσεων. Το σχέδιο προσφέρει βασικά σε πανεπιστημιακούς καθηγητές τη δυνατότητα να αλλάξουν θέση με ανθρώπους της επιχειρηματικής κοινότητας για μέρος της εβδομάδας. Με τον τρόπο αυτό, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές αποκτούν άμεσες εμπειρίες, που τους επιτρέπουν να προσαρμόσουν τις ακαδημαϊκές γνώσεις τους στα ιδιαίτερα προβλήματα των μικρών επιχειρήσεων. Στους επιχειρηματίες δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα και να μοιραστούν με τους σπουδαστές την πείρα τους όσον αφορά τη διαχείριση μιας MME. Η συσσωρευμένη πείρα πολλών τέτοιων ανταλλαγών οδηγεί στη συλλογή μιας σειράς περιπτωσιολογικών μελετών που είναι διαθέσιμες προς διδασκαλία σε όλη την περιοχή, στην περισσότερο μακροπρόθεσμη τροποποίηση των προγραμμάτων διδασκαλίας και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων. Οργανισμός Centre for Enterprise Leicestershire Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση:ΤΓ8ά^ Places Academics in SME project Διαδίκτυο: (υπό προετοιμασία) Αρμόδιος επαφών Paul Hannon intre for Enti The Inno LE15XY 1 CO uk 14

17 3. Προώθηση της επιχείρησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Θέμα Τα πανεπιστήμια και τα άλλα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα για να ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό πνεύμα μεταξύ των σπουδαστών τους. Ορθή πρακτική Το πανεπιστήμιο του Twente στις Κάτω Χώρες έχει αναπτύξει μια υποδομή για την υποκίνηση, την ανάπτυξη και την υποστήριξη του επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των σπουδαστών του. Το πρόγραμμα TOP του εν λόγω πανεπιστημίου υποστηρίζει άμεσα τους σπουδαστές που δημιουργούν τις δικές τους επιχειρήσεις, προσφέροντας τους διευκολύνσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες (mentoring) και άτοκα δάνεια. Αλλά το πανεπιστήμιο προσπαθεί επίσης να εντάξει ενεργά την έννοια του επιχειρηματικού πνεύματος στην πνευματική ζωή του, στα μαθήματα που προσφέρει και στην από μέρους του ενθάρρυνση της πειραματικής εφαρμογής ρηξικέλευθων επιχειρηματικών σχεδίων. Οργανισμός Πανεπιστήμιο Twente Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: An Infrastructure for Academic Entrepreneurship Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών D' van der Sijde Jann van Benthem (Project manager TOP-projocts) Liaison Group University of Twente PO Box AE Enschede Τηλ. (31-53) Φαξ (31-53)

18 4. Συνεκτική και πρακτική υποστήριξη της κατάρτισης Θέμα Οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρειάζονται ένα συνεκτικό, πρακτικό και ευχερούς πρόσβασης «πακέτο» υποστήριξης της κατάρτισης. Ορθή πρακτική Το «πακέτο» μέτρων κατάρτισης «Κατάρτιση για την ίδρυση επιχείρησης, οποτεδήποτε, οπουδήποτε» είναι ένα πρόγραμμα εκμάθησης από απόσταση, που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εθνικού δικτύου «Entreprendre en France». Προσφέρεται από τα έξι εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια του Poitou-Charentes στη Γαλλία, σε συνεργασία με το CNED (Εθνικό κέντρο για τη διδασκαλία από απόσταση), την Agence pour la Creation d'entreprises (Οργανισμός Ίδρυσης Επιχειρήσεων) και το CEPAC Centre Atlantique. Οι ενότητες κατάρτισης βοηθούν τους επιχειρηματίες να αναλύσουν τις ικανότητες τους, τη δυνατότητα υλοποίησης του σχεδίου που τους ενδιαφέρει και τα απαραίτητα βήματα για την αρχική ανάπτυξη της επιχείρησης. Καταρτίζεται ένας φάκελος επιχειρηματικού έργου, περιλαμβανομένου και ενός επιχειρησιακού σχεδίου, ενώ παρέχεται άμεση υποστήριξη από συμβούλους προερχόμενους από τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και τις επαγγελματικές οργανώσεις που ανήκουν στο δίκτυο Entreprendre en France. Το υλικό κατάρτισης παράγεται και προωθείται μέσω του CNED και είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Οργανισμός CEPAC Centre Atlantique Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: Training for Starting a Business, at Anytime, Anywhere («Κατάρτιση για την ίδρυση επιχείρησης, οποτεδήποτε, οπουδήποτε») Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Maryvonne Boulestin CEPAC Centre Atlantique 10, place du Temple F Niort Τηλ. (33-549) Φαξ (33-549) CNED Téléport 4 BP 200 F Futili Τηλ. (33-549)

19 5. Η χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών Θέμα Η τεχνολογία των πληροφοριών μπορεί να παράσχει ευέλικτη πρόσβαση στην κατάρτιση για πιθανούς επιχειρηματίες και να την κάνει πιο ελκυστική και πιο ενημερωτική. Ορθή πρακτική Το δίκτυο «Young Enterprise» στη Σουηδία, όπως τα αντίστοιχα του αλλού στην Ευρώπη, προσφέρει στους νέους από 16 έως 20 ετών την εμπειρία της σύστασης και διαχείρισης μιας επιχείρησης. Το 75 % των γυμνασίων της Σουηδίας συμμετέχουν στο σχέδιο. Πρόσφατα, αναπτύχθηκε διαλογικό υλικό κατάρτισης για τους σπουδαστές με τη μορφή ενός CD-ROM, που κυκλοφόρησε ευρέως και είναι εύκολα προσαρμόσιμο. Οργανισμός Young Enterprise Sweden Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: A Description of Young Enterprise Sweden Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Johan Carlstedt Young Enterprise Sweden c/o Industriforbundet Box 5501 S Stockholm Τηλ. (46-8) Φαξ (46-8) johan.carlstedtigundustriforbundet.se 17

20 6. Βοήθεια για τις γυναίκες επιχειρηματίες Θέμα Ορισμένες ομάδες επιχειρηματιών, και ιδίως οι γυναίκες, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και χρειάζονται ιδιαίτερα είδη κατάρτισης. Ορθή πρακτική Μεταξύ των πολυάριθμων παραδειγμάτων ειδικής κατάρτισης για τις γυναίκες, η βοήθεια που παρέχεται από την πορτογαλική οργάνωση GDO αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πρόσβασης σε τραπεζικές πιστώσεις. Οι γυναίκες καταρτίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε και να μπορούν να παρουσιάσουν αποτελεσματικά το αίτημα τους στην τράπεζα, αλλά και να έχουν καλύτερη εικόνα για τις προσδοκίες των τραπεζών. Δίνεται επίσης βοήθεια και για τη διαπραγμάτευση των επιτοκίων και των όρων εγγύησης. Οργανισμός GDO Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Training Women in Negotiations with Banks Αρμόδιος Luis Alberto Fernandes Ρ Li 18

21 Διάδοση των αποτελεσμάτων ορθών πρακτικών Το σεμινάριο της Μαδρίτης είχε ως στόχο να εμβαθύνει την ανάλυση νέων μέτρων οικονομικής υποστήριξης για τη δημιουργία επιχειρήσεων στα διάφορα κράτη μέλη. Με την επικέντρωση της συζήτησης στους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς υποστήριξης των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, αναγνωρίστηκε ότι αυτός ο παράγοντας εξακολουθεί να είναι ένα από τα κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των οικονομικών εμποδίων αυτού του είδους. Περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω παραδείγματα παρέχονται στην έκδοση «Finance for MME in the Start-up Phase», τελική έκθεση του σεμιναρίου της Μαδρίτης, Ιουνίου 1998

22 ' ^

23 1. Το θεσμικό πλαίσιο Θέμα Πρέπει να υπάρχει ένας χρηματοοικονομικός φορέας η πρωταρχική ευθύνη του οποίου θα είναι να διασφαλίζει την πρόσβαση των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης. Ορθή πρακτική Η Deutsche Ausgleichsbank επικεντρώνει τη δραστηριότητα της στην προώθηση των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που διανύουν τα πρώτα έτη της λειτουργίας τους. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα τόσο χρηματοοικονομικών όσο και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους επίδοξους επιχειρηματίες. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κυμαίνονται από τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων ώς τη χρηματοδότηση με μετοχικά κεφάλαια, αλλά συμπληρώνονται με ένα όλο και περισσότερο πολυσχιδές σύνολο υπηρεσιών υποστήριξης. Οργανισμός Deutsche Ausgleichsbank Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση:ΤΙιβ Development of Financial Aid to the Benefit of New Business Start-ups Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Geerd Wurthmann chsbank ikretai lai Ludwig-Erhard-Platz 3 Bonn Τηλ. (49-228) ) geerd.wurthmann 21

24 2. Παρουσίαση της υπόθεσης του επιχειρηματία Θέμα Ορισμένοι επιχειρηματίες πρέπει να παρουσιάζουν αποτελεσματικότερα την υπόθεση τους στις τράπεζες, παρέχοντας καλύτερες και συνεκτικότερες πληροφορίες για τις ενεστώσες ή τις μελλοντικές δραστηριότητες τους. Ορθή πρακτική Στο Βέλγιο, η Fortis Bank βοηθά τους επίδοξους επιχειρηματίες με μια υπηρεσία»πρώτης υποστήριξης», που περιλαμβάνει τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου και την ανάλυση του επιχειρησιακού προγράμματος. Η διαδικασία αυτή συνίσταται βασικά στην παροχή βοήθειας από την τράπεζα στους πελάτες για να παρουσιάσουν το αίτημα τους. Η ομάδα-στόχος είναι άνθρωποι με επαρκή ίδια κεφάλαια, οι οποίοι σκέπτονται να ιδρύσουν ή να εξαγοράσουν μια επιχείρηση. Όσοι επιλέγονται γι' αυτό το σχέδιο υποχρεούνται να δέχονται επαγγελματικές συμβουλές και βοήθεια για τα πρώτα τρία έτη. Αυτές οι συμβουλές παρέχονται από έναν εγκεκριμένο σύμβουλο, ο οποίος επιλέγεται από τον πελάτη από έναν κατάλογο που του δίνεται από την τράπεζα. Προκειμένου να βελτιωθούν η οργάνωση και η διαχείριση αυτής της βοήθειας, η τράπεζα έχει συγκροτήσει μια ομάδα συμβούλων προερχόμενων από τα πανεπιστήμια και την επιχειρηματική κοινότητα. Τα μέλη αυτής της ομάδας είναι αρμόδια για τη στρατολόγηση συμβούλων, την κατάρτιση τους και το συντονισμό των προγραμμάτων βοήθειας για εκείνους που ιδρύουν μια νέα επιχείρηση. Οργανισμός Fortis Bank Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: Bank Finance Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Philippe Goossens Β-1000 inance

25 3. Διαχείριση σχέσεων (Relationship Management) από τις τράπεζες Θέμα Μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη στον τραπεζικό τομέα είναι η απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ-πελατών. Η υιοθέτηση πρακτικών φιλικών για τον πελάτη, και ιδιαίτερα η έννοια της «διαχείρισης σχέσεων», είναι προς όφελος τόσο των τραπεζών όσο και των ΜΜΕ-πελατών τους. Για τις MME το πλεονέκτημα έγκειται στο ότι αξιολογούνται με βάση τις πραγματικές δυνάμεις της επιχείρησης και όχι σύμφωνα με κάποιο αφηρημένο τύπο. Ορθή πρακτική Η μονάδα επιχειρηματικής υποστήριξης (Enterprise Support Unit) της Τράπεζας της Ιρλανδίας εισήγαγε την έννοια της «διαχείρισης σχέσεων» προς όφελος τόσο της τράπεζας όσο και των πελατών. Αυτή η προσέγγιση συμπληρώνεται από μια σειρά χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες της έναρξης των δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνεται επίσης η χορήγηση δανείων «πρώτων βημάτων», τα οποία είναι άτοκα για περίοδο τριών ετών. Οργανισμός Bank of Ireland Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: Recent Developments in MME Financing Διαδίκτυο: (under business banking) Αρμόδιος επαφών Barry McNamara Bank of Ireland Lower Baggot Street Dublin 2 Τηλ. (353-1) Φαξ (353-1)

26 4. Μικροδάνεια Θέμα Πρέπει να αυξηθεί η χορήγηση μικροδανείων για σχετικώς μικρά ποσά, που συχνά δεν απαιτούν την παροχή πρόσθετης εγγύησης. Ορθή πρακτική Στη Φινλανδία, ο οργανισμός Finnvera pic (ειδικευμένος στη χρηματοδότηση με επιχειρηματικά κεφάλαια) παρέχει μικροδάνεια ειδικά σε νεοϊδρυόμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν απασχόληση σε όχι περισσότερα από πέντε άτομα. Αυτά τα δάνεια μπορούν να χορηγηθούν σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους. Ένα μικροδάνειο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των φινλανδικών μάρκων ( EUR).Ta επιτόκια των μικροδανείων είναι χαμηλότερα από τα επιτόκια των κανονικών δανείων κινδύνου, ενώ τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται σε γυναίκες επιχειρηματίες είναι λίγο χαμηλότερα ακόμη. Οργανισμός Finnvera Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: Bank Finance for Start-ups: An Outsider's View Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Martin Ingman FINNVERA Liaison Olhe, Av. Des Arts 58 B-1000 Bruxelles Τηλ. (32-2) 54!2-2) martin.ingmanweuronet tae 24

27 5. Ένα δίκτυο ιδιωτών επενδυτών (Business Angels) Θέμα Πρέπει να ενθαρρυνθεί η αύξηση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών (Business Angels) στη χρηματοδότηση των MME, ιδιαίτερα μέσω της αποτελεσματικότερης δικτύωσης με τις MME που διαθέτουν επενδυτικό δυναμικό. Ορθή πρακτική Το National Business Angels Network υποστηρίζει επιχειρήσεις που διαθέτουν αναπτυξιακό δυναμικό, οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση με μετοχικά κεφάλαια και από τη διοικητική πείρα ιδιωτών επενδυτών. Ομοίως, το δίκτυο παρέχει μια υπηρεσία στους Business Angels (ιδιώτες επενδυτές) που επιδιώκουν να επενδύσουν τα χρήματα και το χρόνο τους σε επιχειρήσεις με αναπτυξιακό δυναμικό. Το δίκτυο διαθέτει πάνω από 400 καταχωρημένους επενδυτές, που προσφέρουν κεφάλαια και πείρα, καθώς και ένα δίκτυο εταίρων σε εθνικό επίπεδο. Οργανισμός National Business Angels Network Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: LINO (Local Investment Networking Company) Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Bernard Hallewell National Business Angels Network Cannon Street London EC4N6JJ Τηλ. (44-20) Φαξ (44-20) infoífnationalbusangels.co.uk 25

28 6. Αγορές μετοχικών κεφαλαίων Θέμα Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν περαιτέρω αγορές μετοχικών κεφαλαίων κατάλληλες για τις MME, τουλάχιστον ως μέσο δημιουργίας μιας διεξόδου για τις επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων. Ορθή πρακτική Η «Neuer Markt» στη Γερμανία είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα, παρόμοιο με τις «Nouveaux marches» αλλού, δείχνει όμως επιπλέον ότι μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και στη γερμανική κεφαλαιαγορά, η οποία παραδοσιακά «ανθίσταται» σ' αυτό το είδος διαπραγμάτευσης μετοχών. Οργανισμός DIHT Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: Summary for the seminar «Finance of Enterprises in the start-up phase Διαδίκτυο: Αρμόδιος D Torston Slink DIHT B-100;' 26

29 Διάδοση των αποτελεσμάτων ορθών πρακτικών ίπΐ»] [»31 i Vé* Μ ïmajaπ [Λ Ι Γ»Μ I M«υποστήριξης για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Το σεμινάριο του Ελσίνκι, Η βιομηχανία φυτωρίων επιχειρήσεων είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη δημιουργία MME, για την υποστήριξη τους στην αρχική φάση των δραστηριοτήτων τους και για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης τους. Ως εκ τούτου, το σεμινάριο του Ελσίνκι είχε ως σκοπό να παράσχει μια εκτεταμένη εικόνα της παρούσας κατάστασης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φυτωρίων επιχειρήσεων, μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και νέων ιδεών μεταξύ των κρατών μελών. Περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω παραδείγματα παρέχονται στην έκδοση Best Practices in Incubator Infrastructure and Innovation Support, τελική έκθεση του σεμιναρίου του Ελσίνκι, Νοεμβρίου 1998

30

31 1. Ο σωστός συνδυασμός υπηρεσιών Θέμα Είναι πλέον σαφές ότι, για να μπορέσουν τα φυτώρια επιχειρήσεων να προωθήσουν με επιτυχία τις ιδιαίτερα καινοτόμες επιχειρήσεις, πρέπει να εξασφαλιστεί η σωστή δέσμη προσφερομένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν καλές βασικές εγκαταστάσεις, που να λειτουργούν σε στενή συνεργασία με τα ερευνητικά κέντρα και τα ιδρύματα τεχνολογίας, καλά δομημένη πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια και δυνατότητα δικτύωσης σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό έως το διεθνές. Ορθή πρακτική Το Κέντρο Καινοτομίας (Innovationszentrum) ΙΖΕΤ στη Γερμανία είναι δραστηριότητα της Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbh, μιας μη κερδοσκοπικής επιχείρησης, την οποία ίδρυσαν από κοινού η πόλη Itzehoe και η περιφέρεια Steinburg. Προσφέρει στις επιχειρήσεις μια επαγγελματική υποδομή, μια ευέλικτη υπηρεσία υποστήριξης και συμβουλές από ειδήμονες. Γίνεται μεταφορά τεχνολογίας με το γειτονικό Fraunhofer - Institute for Silicon Technology ISIT, καθώς επίσης και με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Το 1998, το ΙΖΕΤ έγινε συνεργάτης του Κέντρου τεχνογνωσίας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου για τη βόρεια Γερμανία. Παρέχεται κατάρτιση σε θέματα επιχειρησιακού προγραμματισμού, επιχειρηματικού πνεύματος και κατάλληλων στρατηγικών χρηματοδότησης. Περιλαμβάνεται η παροχή βοήθειας για την εξασφάλιση επιχειρηματικών κεφαλαίων.το ΙΖΕΤ συμμετέχει ενεργά σε ένα περιφερειακό δίκτυο δέκα φυτωρίων επιχειρήσεων στο Schleswig-Holstein. Το κέντρο εισηγείται επίσης αλλά και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα μεταφοράς έρευνας και ανάπτυξης και σε προγράμματα τυποποίησης, σε συνεργασία με άλλα κέντρα τεχνολογίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Οργανισμός ΙΖΕΤ Innovationszentrum Itzehoe Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: Innovation Support in Incubator Centres of Northern Germany Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών D Ingo Hussla Gesellschalt für Technologieförderung Itzehoe mbh ι raunhoferstr. 3 D Itzehoe Τηλ. ( ) ) E mail: mio filzet de 29

32 2. Ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών Θέμα Υπάρχει πλέον επαρκής πείρα όσον αφορά τα φυτώρια επιχειρήσεων ώστε να είναι γνωστό το πώς πρέπει να ενταχθούν στη διαδικασία της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, ποιες πρέπει να είναι οι βασικές υπηρεσίες τους και ποια πρότυπα πρέπει να πληρούν όσον αφορά την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Η συγκέντρωση αυτής της πείρας αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλά πρότυπα παντού. Ορθή πρακτική Στα πλαίσια μιας υπό εξέλιξη διερεύνησης των θεμάτων που αφορούν την ποιότητα, η γαλλική Ένωση Διευθυντών Φυτωρίων Επιχειρήσεων (ELAN), σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, δρομολόγησε μια διαδικασία που οδήγησε στην έκδοση, από το γαλλικό οργανισμό τυποποίησης AFNOR, ενός προτύπου για τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες των φυτωρίων επιχειρήσεων (NF Χ ) και, συγχρόνως, ενός σχετικού κανονισμού πιστοποίησης (NF 248). Το πρότυπο, που προορίζεται να χρησιμεύσει ως εργαλείο κατάρτισης, στοχεύει να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη δυνατή υποστήριξη για τις επιχειρήσεις. Μεταξύ των απαντήσεων σ' αυτήν την πρωτοβουλία, το δίκτυο φυτωρίων επιχειρήσεων της Ακουιτανίας διεξήγαγε έναν «προέλεγχο» για να προσδιορίσει τις προσαρμογές που έπρεπε να κάνει για να εξασφαλίσει την πιστοποίηση των μελών του. Αυτά τα φυτώρια επιχειρήσεων έχουν ήδη δρομολογήσει τη διαδικασία πιστοποίησης. Το Bordeaux Productie έχει πιστοποιηθεί ότι πληροί το πρότυπο NF Χ από τον Ιανουάριο του Οργανισμός ELAN (σε εθνικό επίπεδο) Bordeaux-Productic (σε περιφερειακό επίπεδο) Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: The Networking Strength in Professional Organisation in Incubators: the French NORM Αρμόδιος επαφών Françoise Boivert Olivier Prudhomme ux Productic Site To F 3361 Ε-ΓΠίΐιΙ II productie alienoi Ir 30

33 3. Αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας Θέμα Η αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα στις εμπορικές εφαρμογές είναι ένας στόχος ο οποίος διακηρύσσεται συχνά, αλλά επιτυγχάνεται δύσκολα. Η εξεύρεση κατάλληλων μέσων για τη σταθερή επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί βασική μέριμνα για τα φυτώρια επιχειρήσεων. Ορθή πρακτική Το Καίμπριτζ παρουσιάζει μια συγκέντρωση εταιρειών επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης, που είναι μοναδική στην Ευρώπη. Από το 1987, όταν ιδρύθηκε εκεί το Κέντρο Καινοτομίας του St John (St John's Innovation Centre) ως φυτώριο επιχειρήσεων τεχνολογίας, πάνω από 100 επιχειρήσεις έχουν «αποφοιτήσει» απ' αυτό. Το Κέντρο στεγάζει τώρα 54 επιχειρήσεις, που απασχολούν περίπου 750 υπαλλήλους. Παρέχει ένα περιβάλλον υποστήριξης για άτομα προερχόμενα από το χώρο της επιστήμης και της τεχνολογικής έρευνας και δίνει έμφαση στην παροχή βοήθειας στα άτομα αυτά, ώστε να αποκτήσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες που τους χρειάζονται για να συμπληρώσουν τις τεχνικές ικανότητες τους. Η έρευνα δείχνει ότι μόνο 15 από τις 154 επιχειρήσεις που υποστηρίχθηκαν από το Κέντρο έχουν διακόψει τις δραστηριότητες τους, έναντι των 70 περίπου που θα ανέμενε κανείς με βάση τις στατιστικές. Οργανισμός St John's Innovation Centre Περισσότερες πληροφορίες Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Walter Herriot St John's Innovation Centre Cowley Road Cambridge CB4 4WS Τηλ. ( ) Φαξ ( )

34 4. Πεδίο για τα φυτώρια επιχειρήσεων στους νέους τομείς Θέμα Αν και πιστεύεται συχνά ότι τα φυτώρια επιχειρήσεων αφορούν μόνο εταιρείες επιστημονικής βάσης, στην πραγματικότητα το μοντέλο αυτό έχει διάφορες εφαρμογές και σε άλλους τομείς. Ορθή πρακτική Το δίκτυο φυτωρίων επιχειρήσεων Travel Park (καλύπτει σήμερα τις περιοχές Ελσίνκι, Espoo, Oulu, Savonlinna και Vaasa), που λειτουργεί στη φινλανδία, είναι ένα δίκτυο φυτωρίων επιχειρήσεων που εξειδικεύεται στον τομέα του τουρισμού. Ο στόχος του Travel Park είναι να βοηθά περίπου επιχειρήσεις κάθε χρόνο ώστε να εξελιχθούν, μέσα σε δύο χρόνια, σε λειτουργικές και κερδοφόρες μικρές εταιρείες, ικανές να προσφέρουν ρηξικέλευθες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους τουρίστες και τους άλλους ταξιδιώτες. Υπάρχει στενή και αμοιβαία επωφελής συνεργασία μεταξύ του Travel Park και μεγάλων φινλανδικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ταξιδιών και του τουρισμού. Οργανισμός Travel Park Incubator Network Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Theme Tourism and Services Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Jari Auranen pmenl Finland Ltd Park Incubatoi Ni P.O.Box 8, Pajuniilyntie I 1 FIN Helsinki Τηλ. (358-9) Φαξ (358-9) smak.helsinkitihaaga.fi 32

35 5. Η αξία της δικτύωσης για τα φυτώρια επιχειρήσεων και τους πελάτες τους Θέμα Τα φυτώρια επιχειρήσεων, για να είναι οικονομικώς αποδοτικά, πρέπει απαραιτήτως να συνδέονται με τοπικά δίκτυα καινοτομίας, τα οποία ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των νέων και των υπαρχουσών επιχειρήσεων και επιτρέπουν στα φυτώρια επιχειρήσεων να αξιοποιούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τη συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών υποστήριξης και σε τομείς όπως η κατάρτιση υψηλής ποιότητας. Ορθή πρακτική Τα 17 φυτώρια επιχειρήσεων της περιοχής του Ελσίνκι, που από το 1995 έχουν δημιουργήσει 760 νέες επιχειρήσεις επιστημονικής βάσης και θέσεις εργασίας, λειτουργούν μαζί ως δίκτυο με ομάδες φυτωρίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν προγράμματα κατάρτισης, εξετάζουν θέματα που αφορούν την ποιότητα ή αναζητούν καλύτερους τρόπους εντοπισμού πιθανών επιχειρηματιών. Σ' αυτή τη δικτύωση, που εμπλέκει την τοπική κοινότητα καθώς και επιχειρήσεις μέσης και μεγάλης κλίμακας, οφείλεται εν μέρει η οικονομική αποδοτικότητα αυτής της πρωτοβουλίας. Οργανισμός Uusimaa Employment and Economic Development Centre Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Incubators in Helsinki region Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Taavetti Mutanen Employment and Economic Development Centre for Uusimaa PO Box 15 FIN Helsinki Τηλ. (358-9) Φαξ (358-9)

36 6. Αμοιβαία υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο Θέμα Τα φυτώρια επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με εκείνα άλλων φυτωρίων μπορούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά ζητήματα, όπως η ποιότητα των υπηρεσιών και η προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας, με τη συνεργασία σε εθνικό επίπεδο. Ορθή πρακτική Η ισπανική Ένωση Επιχειρηματικών Κέντρων και Κέντρων Καινοτομίας (ANCES) βοηθά τα μέλη της να εφαρμόζουν συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από αυτά τα κέντρα, να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να εφαρμόζουν μεθόδους συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) για θέματα συνεργασίας στα πλαίσια δικτύων καθώς και μεθόδους συνολικής ποιοτικής διαχείρισης και να αξιοποιούν καλύτερα τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται στα πανεπιστήμια. Βοηθά επίσης στην προώθηση δευτερογενών δραστηριοτήτων από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται κατά μεγάλο μέρος με την άμεση συμβολή των μελών. Οργανισμός Asociación Nacional de Centras Europeos de Empresas e Innovación Españoles Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: BICs Networking for Co-operation the Spanish Model (ANCES) Διαδίκτυο: Αρμόδιος D. Jesus Casanova Empresas o lnno\ Avda Bi inklin

37 7. Η ανάγκη για μια ισορροπημένη χρηματοδότηση των φυτωρίων επιχειρήσεων Θέμα Στα αρχικά στάδια, πολλά από τα προβλήματα από τα οποία υποφέρουν τα φυτώρια επιχειρήσεων είναι τα Ίδια με τα προβλήματα των πελατών τους. Όπως κάθε νέος φορέας, ένα φυτώριο επιχειρήσεων δεν έχει στην αρχή ούτε πελάτες ούτε ταμειακή ρευστότητα ούτε κρίσιμη μάζα. Ενώ η ιδιωτική χρηματοδότηση πρέπει να ενθαρρυνθεί, ωστόσο, πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια έως ότου φτάσει στο λεγόμενο «νεκρό σημείο» (break-even point) και επομένως, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υπάρχει συνεχής ανάγκη για δημόσια χρηματοδότηση. Ορθή πρακτική Το επιστημονικό πάρκο Sophia Antipolis στη Γαλλία είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, με έκταση εκταρίων, επιχειρήσεις και υπαλλήλους. Το Διεθνές Κέντρο Προηγμένης Επικοινωνίας (CICA), που αντιπροσωπεύει σήμερα 52 από αυτές τις επιχειρήσεις και περίπου 800 υπαλλήλους, δημιουργήθηκε το 1987 με την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας. Το CICA έχει σαφώς επιτύχει τον βασικό στόχο του, που είναι η προώθηση εταιρειών βασισμένων στην τεχνολογία των πληροφοριών. Εντούτοις, παρά τη σταθερή αύξηση της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα, η εξάρτηση του CICA από τη δημόσια κατά βάση χρηματοδότηση του είναι πιθανό να συνεχιστεί για μερικά ακόμη έτη. Οργανισμός International Centre for Advanced Communication (CICA) Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Incubator finance case example from France Διαδίκτυο: Αρμόδιος Alain Andre CICOM Organisation. CICA route des Crêtes Sophia Antipolis F Valbonne -', andre 35

38 8. Οι δυνατότητες του εικονικού φυτωρίου επιχειρήσεων Θέμα Ένα εικονικό φυτώριο επιχειρήσεων, κάνοντας χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφόρησης και των επικοινωνιών, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, ένα από τα οποία είναι η άρση της ανάγκης για μεγάλες επενδύσεις σε γη ή σε κτίρια. Ορθή πρακτική Το εικονικό πάρκο τεχνολογίας, που λειτουργεί στην αυστριακή επαρχία της Κορινθίας μέσω του Κέντρου Καινοτομίας Lavantal, προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών (αίθουσες συνεδρίων, τηλεφωνικό κέντρο κλπ.) στο Κέντρο Καινοτομίας, αλλά και πολύ περισσότερες υπηρεσίες μέσω συνδέσμων υπολογιστή και Διαδικτύου (Internet). Μεταξύ των υπηρεσιών αυτών περιλαμβάνονται υπηρεσίες λογιστικής, υπηρεσίες βιντεοδιάσκεψης, ενημέρωση και παροχή συμβουλών για νομικά θέματα, καθώς και για θέματα μάρκετινγκ, ποιότητας και προτύπων. Ενθαρρύνεται επίσης η ενεργός συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων.το κεφάλαιο που θα είχε διατεθεί για κτίρια επενδύεται τώρα εν μέρει για την αντικατάσταση του εισοδήματος από μισθώματα, αλλά χρησιμοποιείται επίσης και για την παροχή κεφαλαίων εκκίνησης. Οργανισμός Lavanttal Innovation Centre Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Financing a regional virtual technology park AiaõÍKTUo:http://www.liz.at Αρμόδιος Dieter Rabensteiner A 940Í E mail offii ι 35

39

40

41 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σ. 16,2 χ 22,9 cm ISBN

42

43 Venta Salg Verkauf Πωλήσεις Sales Vente Vendita Verkoop Venda Myynti Försäljning BELGIQUEJBELGIE OSTERREICH INDIA Jean De Lan noy Avenue du Roi 202 Koningslaan 202 B 1190 Bruxelles/Brussel Tél. (32 2) Fax (32 2) E mail: jean.de.lannoyoinfoboard.be URL: de lannoy.de La librairie européenne/ Do Europese Boekhandel Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 B 1040 B ruxollos/b russel Tel- (32-2) Fax (32 2) E mail: mailolibeurop.be URL: beu rop bo Moniteur beige/belgisch Staatsblad Rue de Louvain 40 42/Leuvenseweg B 1000 Bruxel les/brussel Tél. (32 2) Fax (32 2) DANMARK J. H. Schultz Information A/S Herstedvang 12 DK 2620 Albertslund TK. (45) Fax (45) E mail: schultzaschultz.dk URL: http'.//www. schuttz.dk DEUTSCHLAND Bundesanzelgcr Verlag GmbH Vertnebsabteilung Amsterdamer Straße 192 D Köln Tol.(49 221) Fax (49 221) B2 78 E Mail: venhebobundesanzeiger.de URL: http J/www. bundo san ζ ei go r. d e ΕΛΛΑΔΑ/GR E EC E G. C. Eleftheroudakla SA International Bookstore Panepistimiou 17 G R Alhina Tel. (30 1) /2/3/475 Fax (30 1) E mail: elebooksonetor.gr ESPAÑA Boletín Oficial del Estado Trafalgar, 27 E Madrid Tel. (34) (Libros). Tel, (34) (Suscrip.) Fax (34) (Libros). Fax (34) (Suscrip.) E mail: clientesocom boe.es URL: boo os Mundi Prensa Libros, SA Castellò, 37 E Madrid Tel. (34) Fax (34) E mail: libreria ft mundi prensa es URL: http^/www mundiprensa com FRANCE Journal officiel Service des publications des CE 26. rue Dosaix F Pans Codox 15 Tel (33) Fax (33) E mail: europublicationsojoumal officiel gouv.lr URL: httpj/wwwjournal ofliciel gouv.fr IRELAND Government Supplies Agency Publications Section 4 5 Harcourt Road Dublin 2 Tel (353 1) Fax (353 1) E mail' opwoiol ie ITALIA Licosa SpA Via Duca di Calabna, 1/1 Casolla postalo Firenze Tel (39) Fax (39) E mail: licosaolicosa.com URL: hnpjavww licosa.com LUXEMBOURG Messageries du livre SARL 5. rue Raiffeisen L 2411 Luxembourg Tel (352) Fax 352) E mail: mailomdl.lu URL: NEDERLAND SDU Servicecentrum Uitgevers Christoffel Planlijnslraat 2 Postbus EA Don Haag Tel. (31 70) Fax (31 70) E mail: sduosdu ni URL: Mani'sche Verlags und Universitätsbuchhandlung GmbH Kohlmarkt 16 A 1014 Wien Tel. (43 1) Fax (43 1) E Mail: bestellen O manz.co at URL: PORTUGAL Distribuidora de Livros Bertrand Ld." Grupo Benrand, SA Rua das Terras dos Vales, 4 A Apartado P 2700 Amadora Tel. (351) Fax (351) E mail: dlboip.pt Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA Rua da Escola Politécnica n 135 P Lisboa Codox Tol. (351) Fax (351) E mail: spoceoincm.pt URL: SUOMI r NI V.il> Keskuskatu 1/Centralgatan 1 PL/PB 128 FIN Holsinki/Helsingfors Pytfn (358 9) FVtax (358 9) Sähköposti: spsoakateeminen com URL: hftp://www.akafoeminon.com SVERIGE BTJAB Traktorvägen 11 S lund Til. (46 46) Fax (46 46) E post: btjeu pubobtj.se URL: UNITED KINGDOM The Stationery Office Ltd Ordors Dopartmonl PO Box 276 London SWB 5DT Tel. (44 171) Fax (44 171) E mail: book.orders lheso.co.uk URL: httpjavww.tsonline.co.uk ISLAND Bokabud LarusnrBlond.il Skólavördustig. 2 IS 101 Reykjavik Tel. (354) Fax (354) E mail NORGE Swets Norge AS Ostonjoveien 18 Boks 6512 Etterstad N 0606 Oslo Tol. (47 22) Fax (47 22) E mail: kyttoriideswets.nl SCHWEIZ'SUISSE/SVIZZERA Euro Info Center Schweiz c/o OSEC 5 tamp fon b a eh si rahe 85 PF492 CH 8035 Zünch Tel. (41 1) Fax (41 1) E mail: eicsoosecch URL: http'7/www.osoc.ch/eícs BALGARIJA Europress Euromedia Ltd 59, blvd Vitosha BG 1000 Sofia Tel, (359 2) Fax (359 2) E mail: Milena θ mbox.cit.bg CESKÁ USIS REPUBLIKA NIS prodejna Havelkova 22 CZ 130O0Praha3 Tel (420 2) Fax (420 2) E mail voldanovajousiscr.cz URL: CYPRUS Cyprus Chamber of Commerce and Industry PO Box 1455 CY 1509 Nicosia Tol. (357-2) Fax (357 2) E mail: dometrapoccci.org.cy Eesti Kaubandus Tööstuskoda (Eslonian Chamber of Commerce and Industry) Toom Kooii 17 EE 0001 Tallinn Tol. (372) Fax(372) E mail: einlookoda.ee URL: ΗΠVÄTSKA Mediatrade Ltd Pavia Η atz a 1 HR Zagreb Tel. (385 1) Fax (385 1) MAGYARQR5ZAG Euro Info Service Hungexpo Europa Haz PO Box 44 H 1441 Budapest Tel. (36 1) Fax (36 1) E mail: eurointooeuroinfo.hu URL: http -JI www. o uroin lo. hu MALTA Miller Distributors Ltd Malta International Airport PO Box 25 Luqa LOA 05 Tel.(356) Fax(356) E mail: gwirthousa.net POLSKA Ars Polona Krakowski o Przedmiescio 7 Skr. pocztowa 1001 PL OO 950 Warszawa Tel. (48 22) Fax (48 22) E mail: books11ihiarspoona.com pi ROMANIA Euromedia Slrada Franceza Nr 44 sector 3 RO Bucurosti Tel. (40 1) Fax (40 1) E mail: mnodelciuθpenet pcnet.ro FIOSSI YA SLOVAKIA Centrum VTI SR Nam. Slobody, 19 SK Bratislava Tel. (421 7) Fax (421 7) E mail: etiropolbbl.sltk.stuba.sk URL: SLOVENIJA Gospodarski Vestnlk Du naj ska costa 5 SLO 1000 Ljubljana Tel.(386) Fax (386) E mail: ouropogvostnik.si URL: http^awww.gvostnik.si TURKIYC Dünya Infoici AS 100. Vil Mahallossì TR Bagcilar lstanbul Tol. (90 212) Fax (90-212) E mail: InfotolOdunya gazoto.com.ir AUSTRALIA Hunter Publications PO Box Abbotsfofd. Victona Tel (61 3) Fax (61 3) E mail: jpdaviosooz com au CANADA Les éditions La Liberie Inc. 3020, chemin Sainto Foy G1X 3V6 Sainle Foy. Québec Tel (1 418) Fax (1 800) E mail: hberteomediom qc.ca Ranouf Publishing Co. Ltd 5369 Chemin Canotok Road Unit 1 KU 9J3 Ottawa. Onlano Tel. (1 613) Fax(1 613) E mail: ordor.doptoronoufbooks.com URL: httpj/www.renoufbooks.com EGYPT The Middle East Observer 41 Sherif Stroot Cairo Tol. (20 2) Fax (20 2) E mail: inquiryomoobsorver.com URL: httpj/www.moobsorver.com.eg EBIC India 3rd Floor. Y. B. Chavan Centre Gen. J. Bhosale M arg Mumbai Tel. (91 22) Fax (91 22) E mail: ebicogiasbm01.vsnl.net.il URL: http'//www.obicindia.com JAPAN PSI Japan Asahi Sanbancho Plaza # Sanbancho. Chiyoda ku Tokyo 102 Tel. (81 3) Fax (81 3) E mail: booksopsi japan.co.jp URL: japan.co.jp MALAYSIA EBIC Malaysia Level 7. Wisma Hong Loong 18 Jalan Porak Kuala Lumpur Tel. (60 3) Fax (60 3) E mail: ebic klomol net.my MEXICO Mundi Prensa Mexico, SA de CV Rio Panuco No 141 Colonia Cuauhtemoc MX Mexico, DF Tol. (52 5) Fax (52-5) E mail: Ocompu5erve.com PHILIPPINES EBIC Philippines 19th Floor, PS Bank Tower Sen. Gil J. Puyal Ave. cor. Tindalo SI. Makati City Metro Manilla Tel. (63-2) Fax (63-2) E mail: eccpcomeglobe.com.ph URL: h tip ://www. ecco.com SOUTH AFRICA Eurochambor of Commerco In South Africa PO Box Sandton Tel. (27-11) Fax (27-11) E mail: infooeurochambor.co.za SOUTH KOREA 5th Fl, The Shilla Hotel 202, Janqchung dong 2 Ga. Chung ku Seoul Tol. (82-2) /4 Fax (82 2) /6 E mail: eucckoeucck.org URL: http //www. e ucck.org SRI LANKA EBIC Sri Lanka Trans Asia Hotol 115 Sir chittampalam A. Gardiner Mawatha Colombo 2 Tel. (94 1) Fax (94 1) E mail: ebicsloilmtn.com rilalland EBIC Thailand 29 Vanissa Building, 8th Floor Soi Chidlom Ρ loe neh it Bangkok Tel. (66-2) Fax (66-2) E mait: ebichkk ksc15.th.com URL: UNITED STATES OF AMERICA Bernan Associates 4611 F Assembly Drivo Lanham MD20706 Tel. ( 1 800) (toll (roo lolophone) Fax (1 800) (toll freo fax) E mail: quoryoboman.com URL: hltp^/www.beman.com ANDERE LANDER/OTHER COUNTRIES/ AUTRES PAYS Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer Wahl/ Please contact tho sales office of your choice/ Veuillez vous adresser au bureau de vente de votre choix Onice for Officiai Publications of the European Communities 2, rue Mercier L 2985 Luxembourg Toi. (352) Fax (352) E mail: info.info ccc.eu.int URL: hllp^/eur op.eu.int 1/2

Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις

Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισµούς υποστήριξης των επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘ. 1. *^. -Ç/j.* ^ΛΙΊ^,Φ^ t^rväl ^ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ Εφαρμογή και. Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘ. 1. *^. -Ç/j.* ^ΛΙΊ^,Φ^ t^rväl ^ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ Εφαρμογή και. Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘ. 1 *^. -Ç/j.* ^ΛΙΊ^,Φ^ Γ* ι: t^rväl ^ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ Εφαρμογή και Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος Περιβαλλοντικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Η οργανική ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο

Η οργανική ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο Η οργανική ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο Μιχάλης Τυρίμος Μέσα υποστήριξης και επιτάχυνσης της επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό Προγράμματα για φοιτητές (NACUE) Προγράμματα για απόφοιτους

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ»

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Νικόλαος Κοτσυφός 7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Με παραδείγματα μέσα από την ελληνική πραγματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 2014 εκδόσεις ΙΒΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Ποιους αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους»

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Κωνσταντίνος Πουλιάκας Εμπειρογνώμονας, Cedefop Εναρκτήρια εκδήλωση της έρευνας PIAAC στην Ελλάδα 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κεντρική δομή: Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Το Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φωτοβολταϊκά Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φ/Β στην Ελλάδα την τελευταία τριετία Ε.Π.Αν. 2005 100 αιτήσεις για χρηματοδότηση «κάτι καλό προβλέπεται» Ν.3468 / 2006 Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα

Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα ρ. Νικόλαος Μυλωνόπουλος Asst Prof of Info Sys, ALBA MobiCom Project, ELTRUN Θέµατα Ορισµένες από τις τάσεις Η συµπεριφορά των χρηστών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ KLAB Knowledge & Learning Among Businesses Φραγκίσκος Μαγκαφάς, Συντονιστής Έργου

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Επιχειρήσεις και καινοτομία Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Βασικός στόχος Η2014 2020 Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 (Νο 397 τεύχος 8o) Η ενημερωτική Εγκύκλιος περιλαμβάνει πληροφορίες για θέματα διεθνών συνεργασιών, διαγωνισμών, εκθέσεων, προμηθειών, αναφορές για οικονομικό- επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ERMIS Project. Partner Visit Sophia-Antipolis (France) Ιούνιος 2011. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

ERMIS Project. Partner Visit Sophia-Antipolis (France) Ιούνιος 2011. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ERMIS Project Partner Visit Sophia-Antipolis (France) Ιούνιος 2011 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ERMIS Project Περιγραφή της επίσκεψης στη Sophia-Antipolis (Γαλλία) Παρουσίαση τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός κτιρίου Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου 2007 Γιώργος Πολυμενόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.thedigitalgate.gr

http://www.thedigitalgate.gr http://www.thedigitalgate.gr Ο Διοργανωτής Με την Επιστημονική Υποστήριξη: Στόχος του Διαγωνισμού Εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Innovation ID 2014. 21 Οκτωβρίου 2014 10:30 π.μ. Goethe-Institut Βασ. Όλγας 66, Θεσσαλονίκη. Συνδιοργανωτές. Με την υποστήριξη

Innovation ID 2014. 21 Οκτωβρίου 2014 10:30 π.μ. Goethe-Institut Βασ. Όλγας 66, Θεσσαλονίκη. Συνδιοργανωτές. Με την υποστήριξη 21 Οκτωβρίου 2014 10:30 π.μ. Goethe-Institut Βασ. Όλγας 66, Θεσσαλονίκη Συνδιοργανωτές Με την υποστήριξη Συντονίστρια: Δημοσιογράφος Άννη Καρολίδου Ώρα Ομιλίες Παρουσιάσεις Ομιλητής 10:30-11:00 Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ac#on Finance Ini#a#ve

Ac#on Finance Ini#a#ve Ac#on Finance Ini#a#ve _οι μικροπιστώσεις στη χώρα μας_ Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 20 Νοεμβρίου 2014 1 Ac(on Finance Ini(a(ve - AFI Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Αντρέας Ελευθερίου NCP-CyQF ΓΕΤΕ ΜΤΕΕ, 8/11/2013 11/22/2013 1 NQF EQF NQF 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Η Κ.Ο. επιτελεί στην Ε.Ε. και μπορεί να παίξει και στη χώρα μας ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ SPINCRETE CRINNO ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ- SPINCRETE ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006

ΥΠΟΕΡΓΟ SPINCRETE CRINNO ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ- SPINCRETE ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτόμων Ενεργειών CRINNO ΥΠΟΕΡΓΟ SPINCRETE Γιώργος Καραπιδάκης Το Υποέργο SpinCrete. Στόχος Η δημιουργία πρότυπου Μηχανισμού Διαμεσολάβησης,

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Μ Ε Λ. 3 Ιουλίου 2015. Μ. Χλουβεράκης. Πρόεδρος ΚΕΜΕΛ (Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος) Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Johnson & Johnson Hellas SA

Κ Ε Μ Ε Λ. 3 Ιουλίου 2015. Μ. Χλουβεράκης. Πρόεδρος ΚΕΜΕΛ (Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος) Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Johnson & Johnson Hellas SA Κ Ε Μ Ε Λ Μ. Χλουβεράκης Πρόεδρος ΚΕΜΕΛ (Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος) Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Johnson & Johnson Hellas SA 3 Ιουλίου 2015 Bοηθούμε τους νέους να τολμήσουν το όραμά τους! Ποιοί είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ FLAVIA PALANZA DIRECTOR, FACILITY FOR EURO- MEDITERRANEAN INVESTMENT AND PARTNERSHIP (FEMP), EUROPEAN INVESTMENT BANK, LUXEMBOURG TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2015 «όλα έχουν λεχθεί..αφού υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO

ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO Δημιουργία νέων προοπτικών για την πόλη ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δέσποινα Αμαραντίδου, Πρόεδρος Γιατί Convention Bureau

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

simple video door entry system

simple video door entry system simple video door entry system 3,5 έγχρωμη οθόνη 4 ασπρόμαυρη οθόνη Πλήκτρο για το άνοιγμα της πόρτας Αυτόκληση ή Άλλες υπηρεσίες - εντολές Κλήση σε κονσόλα θυρωρού ή Άλλες πρόσθετες υπηρεσίες εντολές

Διαβάστε περισσότερα