Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων"

Transcript

1 Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων

2

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων

4 Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Internet μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu.int). Βιβλιογραφικό δελτίο υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000 ISBN Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2000 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Printed in Belgium

5 Εισαγωγή από τον κ. Erkki Liikanen Erkki Liikanen Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πληροφοριών Η ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, σε πολλούς τομείς, και ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της. Η παρούσα έκδοση συμβάλλει στη δρομολόγηση μιας διαδικασίας που θα καταστήσει δυνατή την αξιοποίηση αυτού του πλεονεκτήματος προς όφελος του αυξανόμενου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι η κινητήρια δύναμη της σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρειάζονται βοήθεια σε κάποια φάση της ανάπτυξης τους. Η παρατήρηση αυτή ισχύει ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που διανύουν την πρώτη φάση της ζωής τους. Υπάρχουν πλέον πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το σωστό περιβάλλον και το σωστό είδος πληροφοριών και συμβουλών σ' αυτή τη φάση μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση και να αρχίσει τις δραστηριότητες της με επιτυχία, αλλά και να εξασφαλίσει την επιβίωση της στα δύσκολα πρώτα χρόνια. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός προγράμματος διαβουλεύσεων για τα μέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων τα οποία υλοποιήθηκαν με τη μορφή «συντονισμένων δράσεων» μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν επισημανθεί περίπου είκοσι παραδείγματα ορθών πρακτικών όσον αφορά την παροχή βοήθειας σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της κατάρτισης

6 και της πληροφόρησης, της χρηματοδότησης και της άμεσης υποστήριξης υπό μορφή φυτωρίων επιχειρήσεων. Δίνεται σύντομη περιγραφή κάθε «ορθής πρακτικής» και υποδεικνύονται πηγές συμπληρωματικής πληροφόρησης, ιδίως για τα σεμινάρια όπου η περίπτωση παρουσιάστηκε αρχικά και τις διευθύνσεις των σχετικών οργανισμών στο Διαδίκτυο. Ελπίζω ότι αυτά τα παραδείγματα ορθών πρακτικών παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όλους όσοι εμπλέκονται στα μέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων, αλλά ιδίως για τους επαγγελματίες που συνεργάζονται άμεσα με τις επιχειρήσεις και τις βοηθούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολυάριθμα άλλα παραδείγματα αποτελεσματικών ή και ακόμη καλύτερων πρακτικών που είναι γνωστά στους ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν πρακτική πείρα στον τομέα αυτό. Πράγματι, ένας από τους σκοπούς αυτής της δημοσίευσης είναι ακριβώς να ενθαρρυνθεί η λήψη πληροφοριών (feedback) και για άλλα παραδείγματα, ώστε να διεξαχθεί συζήτηση για τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα τους. Εάν είστε επαγγελματίας που ασχολείται με τα μέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων, ελπίζω ότι θα παρακολουθήσετε ενεργά αυτή τη συζήτηση. Λεπτομέρειες για τον τρόπο οργάνωσης της παρέχονται στις επόμενες σελίδες. Μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο, προσαρμόζοντας τις καλύτερες πρακτικές ο ένας του άλλου με σκοπό τη βελτίωση των υπαρχόντων μέτρων υποστήριξης, αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους, σε ολόκληρη την Ευρώπη, μπορούμε να δημιουργήσουμε αληθινά επαγγελματικές υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ποιότητας. Σας συνιστώ την παρούσα έκδοση ως σημαντική συμβολή σ' αυτή τη διαδικασία.

7 Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων Καλύτερη υποστήριξη στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Οι νέες επιχειρήσεις φέρνουν την καινοτομία και τη ζωτικότητα στις σύγχρονες οικονομίες. Καθιστούν δυνατή την ταχεία διείσδυση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και την ευέλικτη εισαγωγή των νέων τεχνικών και διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για ένα αυξανόμενο ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων αποτελεί, επομένως, πολιτική προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ξεκίνημα τους, οι επιχειρήσεις χρειάζονται τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουν να ακμάσουν. Επίσης, συχνά, αναζητούν εξωτερική καθοδήγηση και βοήθεια. Μερικές φορές αυτή παρέχεται σε άτυπη βάση από φίλους και γνωστούς. Αλλά όταν επιδιώκεται η λήψη επαγγελματικής βοήθειας, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται συχνά σε κάποια από τις πολλές και ποικίλες οργανώσεις επιχειρηματικής υποστήριξης που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολλές από τις οποίες προσφέρουν υπηρεσίες που αφορούν ειδικά την υποστήριξη των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων.

8 Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η βοήθεια μπορεί να «κάνει τη διαφορά» μεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας. Εν πάση περιπτώσει, οι νέοι επιχειρηματίες αναμένουν βεβαίως μια υπηρεσία που να είναι ευπρόσιτη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους και υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι το λιγότερο που τους αξίζει. Πολλές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ήδη ιδιαίτερα επαγγελματικές. Υπάρχουν πολλές ορθές πρακτικές. Αλλά ακόμη και οι καλύτερες οργανώσεις επιχειρηματικής υποστήριξης ξέρουν ότι μπορούν να μάθουν από την εμπειρία των άλλων, και ιδιαίτερα από τις παρόμοιες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται αλλού στην Ευρώπη. Σκοπός αυτής της έκδοσης είναι να συμβάλει στη βελτίωση των πολυποίκιλων τρόπων υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την προώθηση της διάδοσης ορθών πρακτικών. Εντοπισμός των παραδειγμάτων καλής πρακτικής Υπάρχει ευρεία συμφωνία για τις αρχές. Η έκθεση BEST ('), παραδείγματος χάριν, που έτυχε ευμενούς υποδοχής σε ευρεία κλίμακα, διατυπώνει διάφορες συστάσεις για τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η παρούσα έκδοση προωθεί τη σχετική διαδικασία ακόμη περισσότερο και υποδεικνύει συγκεκριμένα παραδείγματα που επεξηγούν πώς τίθενται σε εφαρμογή οι αρχές στην περίπτωση των μέτρων υποστήριξης για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. (') Έκθεση της task (orce για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο ISBN

9 Αυτά τα παραδείγματα έχουν συγκεντρωθεί μέσω ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για τις επιχειρήσεις, γνωστού ως «συντονισμένες δράσεις». Στο πρόγραμμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε τα κράτη μέλη να οργανώσουν μια εκτεταμένη ανταλλαγή εμπειριών στους τομείς που έχουν καίρια σημασία για την επιτυχία των επιχειρήσεων και για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σε μια σειρά φόρουμ και πιο περιορισμένων σεμιναρίων προσδιορίστηκαν τα ζητήματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της κατάρτισης και της πληροφόρησης, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και της παροχής άμεσης υποστήριξης υπό μορφή φυτωρίων επιχειρήσεων. Επαγγελματίες και ειδικοί που ορίστηκαν από τα κράτη μέλη πήραν μέρος στις συζητήσεις και εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις τους ανέπτυξαν την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σ' αυτούς τους τομείς. Παρακάτω περιγράφονται ορισμένες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος συντονισμένων δράσεων. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε διάφορες πηγές συμπληρωματικής πληροφόρησης για τις εν λόγω «ορθές πρακτικές», τόσο στις εκθέσεις των σεμιναρίων στα οποία παρουσιάστηκαν όσο και, όπου υπάρχουν, σε σχετικές διευθύνσεις του Διαδικτύου. Η επιλογή των συγκεκριμένων περιπτώσεων που απαριθμούνται έγινε με βάση τα συμπεράσματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στα σεμινάρια, κατά τις οποίες προσδιορίστηκαν τα σημαντικότερα ζητήματα για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή συνεργάστηκε με τα κράτη μέλη προκει-

10 μένου να προσδιορίσει τις πρακτικές που «φωτίζουν» το εκάστοτε ζήτημα με σαφήνεια και αξίζει να αναλυθούν περαιτέρω. Ελπίζεται ότι οι ορθές πρακτικές που αναφέρονται θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον και θα δώσουν το έναυσμα για την ανάπτυξη ενός προβληματισμού και για την αλλαγή της νοοτροπίας και της πρακτικής των φορέων υποστήριξης που έχουν ευθύνη για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Εντούτοις, αυτή η έκδοση είναι μόνο μια αρχή. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα ορθών πρακτικών. Η πρόθεση είναι να αρχίσει μια πολύ ευρύτερη συζήτηση, στα πλαίσια της οποίας θα παρασχεθούν πληροφορίες γι' αυτές τις άλλες πρακτικές και θα προσδιοριστεί η αντίστοιχη αξία τους. Αυτό, στη συνέχεια, αναμένεται να οδηγήσει σε μια πολύ ευρύτερη ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Τρόπος συμμετοχής Συμπληρωματικές πληροφορίες για τις ορθές πρακτικές που προσδιορίστηκαν μέσω των συντονισμένων δράσεων βρίσκονται στον ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση: Ειδικότερα, υπάρχουν ενημερωμένες πληροφορίες για τις ορθές πρακτικές που αναφέρονται παρακάτω και για τις άλλες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν στα φόρουμ και τα σεμινάρια των συντονισμένων δράσεων. Επιπλέον, αυτός ο ιστοχώρος προσφέρει επίσης στις οργανώσεις επιχειρηματικής υποστήριξης και γενικά σε όσους ενδιαφέρονται για την πολιτική υπέρ των επιχειρήσεων:

11 τη δυνατότητα περαιτέρω έρευνας σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ένα χώρο συζήτησης σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρύ φάσμα μέτρων υποστήριξης μέσω μιας σειράς ομάδων συζήτησης. Ειδικότερα, οι ομάδες συζήτησης θα προωθούν τις συζητήσεις για τις βέλτιστες πρακτικές και τα βέλτιστα πρότυπα όσον αφορά τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και το ευρύτερο φάσμα των μέτρων υποστήριξης και, μετά από μια πειραματική φάση, θα επιδιώκουν την ενεργό συμμετοχή μιας όλο και ευρύτερης ομάδας επαγγελματιών στην παροχή μέτρων υποστήριξης. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν αυτή τη συζήτηση ή να παράσχουν και τη δική τους συμβολή πρέπει να κοιτάξουν στη θέση «ομάδες συζήτησης» του ιστοχώρου των συντονισμένων δράσεων. Ήδη έχουν δρομολογηθεί περαιτέρω εξελίξεις, τόσο από την άποψη του προσδιορισμού ορθών πρακτικών υποστήριξης των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια άλλων φάσεων του κύκλου ζωής τους όσο και από την άποψη της ενίσχυσης του ιστοχώρου ως πηγής πληροφοριών και έμπνευσης για τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την παροχή στις επιχειρήσεις της υποστήριξης που χρειάζονται. Εάν σας ενδιαφέρει επαγγελματικά η παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιτυχία, παρακολουθήστε τις εξελίξεις σ' αυτόν τον τομέα και δείτε αν μπορείτε να διδαχθείτε από τις ιδέες και τις πρακτικές των συναδέλφων σας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

12 Είκοσι παραδείγματα ορθών πρακτικών Τα μέτρα υποστήριξης των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων κυμαίνονται από την ανάπτυξη των σωστών κινήτρων στο σχολείο και τη δημιουργία ενός πρόσφορου φυσικού περιβάλλοντος για την επιτυχή υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας, έως την παροχή πολύ ιδιαίτερων ειδών πληροφοριών και συμβουλών και την εξασφάλιση πρόσβασης στο σωστό είδος χρηματοδότησης. Τα ακόλουθα παραδείγματα δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο, με τα διάφορα μέτρα υποστήριξης, είναι δυνατόν να παρασχεθεί αποτελεσματική βοήθεια στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Όλα μαζί αντιπροσωπεύουν μια δέσμη μέτρων, τα οποία υπογραμμίζουν το γεγονός ότι οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έχουν ένα φάσμα συγκεκριμένων αναγκών και ότι θα πετύχουν καλύτερα εάν η υποστήριξη που τους παρέχεται είναι και σφαιρική και υψηλής ποιότητας. 10

13 Διάδοση των αποτελεσμάτων ορθών πρακτικών αταρτιση και πληροφόρησ για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Το σεμινάριο της Στοκχόλμης, Η κατάρτιση είναι μια από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας επιχείρησης και την επιβίωση της. Τα τελευταία χρόνια, μεγάλος αριθμός χωρών, ιδρυμάτων και οργανισμών έχουν αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται στους επιχειρηματίες. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, το σεμινάριο της Στοκχόλμης είχε ως σκοπό να παρουσιάσει μερικά από τα επιτυχέστερα προγράμματα κατάρτισης και να συμβάλει στη βελτίωση των μέσων κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω παραδείγματα παρέχονται στην έκδοση «Training for Business Start-ups», τελική έκθεση του σεμιναρίου της Στοκχόλμης, 4-5 Μαΐου 1998.

14

15 1. Μια επιχειρηματική κουλτούρα Θέμα Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής κουλτούρας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, με την προώθηση της επιχείρησης στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών και την ενθάρρυνση μιας θετικότερης αντίληψης των επιχειρηματιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν πετυχαίνουν αρχικά. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να υποστηριχθεί με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και τις κατάλληλες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Ορθή πρακτική Το Υπουργείο Παιδείας της Δανίας έχει οργανώσει ένα πρόγραμμα για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό το πρόγραμμα είναι γνωστό ως «Handlingsprogram for dansk selvstændighedskultur: Iværksætteri og innovation» ή «πρόγραμμα δράσης για την προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας στη Δανία: επιχειρηματικό πνεύμα και καινοτομία». Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δύο ετών, % των νέων παρακολούθησαν μαθήματα κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με το επιχειρηματικό πνεύμα, αρχίζοντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φτάνοντας ώς το πανεπιστημιακό επίπεδο και το επίπεδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Εφαρμόστηκαν 200 προγράμματα, πράγμα που σημαίνει ότι αναπτύχθηκαν μέσα και εκπαιδευτικό υλικό για ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν ειδικά μαθήματα κατάρτισης σε θέματα που αφορούν το επιχειρηματικό πνεύμα. Η αξιολόγηση του προγράμματος δείχνει ότι, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι μαθητές και οι σπουδαστές εμφανίζονταν περισσότερο πρόθυμοι να δημιουργήσουν την επιχείρηση τους ή να εργαστούν σε MME. Οργανισμός Ministère danois de l'éducation Αρμόδιος επαφών Merete Pedersen Undervisningsministeriet Uddan nelsesstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 43 DK-1553 Kobenhavn V Τηλ. (45) Φαξ (45) merete.pedersenm'uvm.dk 13

16 2. Κατάρτιση των εκπαιδευτών Θέμα Για να αλλάξει η νοοτροπία στο σχολικό σύστημα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι δάσκαλοι, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές και οι εκπαιδευτές πρέπει να αλλάξουν οι Ίδιοι τις αντιλήψεις τους και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τα σχετικά θέματα. Μπορούν να βοηθηθούν στην επέλευση αυτής της αλλαγής. Ορθή πρακτική Στο σχέδιο «Trading Places», το Centre for Enterprise Leicestershire στο Ηνωμένο Βασίλειο εργάζεται για να προωθήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, της επιχειρηματικής κοινότητας και των οργανώσεων υποστήριξης των επιχειρήσεων. Το σχέδιο προσφέρει βασικά σε πανεπιστημιακούς καθηγητές τη δυνατότητα να αλλάξουν θέση με ανθρώπους της επιχειρηματικής κοινότητας για μέρος της εβδομάδας. Με τον τρόπο αυτό, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές αποκτούν άμεσες εμπειρίες, που τους επιτρέπουν να προσαρμόσουν τις ακαδημαϊκές γνώσεις τους στα ιδιαίτερα προβλήματα των μικρών επιχειρήσεων. Στους επιχειρηματίες δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα και να μοιραστούν με τους σπουδαστές την πείρα τους όσον αφορά τη διαχείριση μιας MME. Η συσσωρευμένη πείρα πολλών τέτοιων ανταλλαγών οδηγεί στη συλλογή μιας σειράς περιπτωσιολογικών μελετών που είναι διαθέσιμες προς διδασκαλία σε όλη την περιοχή, στην περισσότερο μακροπρόθεσμη τροποποίηση των προγραμμάτων διδασκαλίας και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων. Οργανισμός Centre for Enterprise Leicestershire Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση:ΤΓ8ά^ Places Academics in SME project Διαδίκτυο: (υπό προετοιμασία) Αρμόδιος επαφών Paul Hannon intre for Enti The Inno LE15XY 1 CO uk 14

17 3. Προώθηση της επιχείρησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Θέμα Τα πανεπιστήμια και τα άλλα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα για να ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό πνεύμα μεταξύ των σπουδαστών τους. Ορθή πρακτική Το πανεπιστήμιο του Twente στις Κάτω Χώρες έχει αναπτύξει μια υποδομή για την υποκίνηση, την ανάπτυξη και την υποστήριξη του επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των σπουδαστών του. Το πρόγραμμα TOP του εν λόγω πανεπιστημίου υποστηρίζει άμεσα τους σπουδαστές που δημιουργούν τις δικές τους επιχειρήσεις, προσφέροντας τους διευκολύνσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες (mentoring) και άτοκα δάνεια. Αλλά το πανεπιστήμιο προσπαθεί επίσης να εντάξει ενεργά την έννοια του επιχειρηματικού πνεύματος στην πνευματική ζωή του, στα μαθήματα που προσφέρει και στην από μέρους του ενθάρρυνση της πειραματικής εφαρμογής ρηξικέλευθων επιχειρηματικών σχεδίων. Οργανισμός Πανεπιστήμιο Twente Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: An Infrastructure for Academic Entrepreneurship Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών D' van der Sijde Jann van Benthem (Project manager TOP-projocts) Liaison Group University of Twente PO Box AE Enschede Τηλ. (31-53) Φαξ (31-53)

18 4. Συνεκτική και πρακτική υποστήριξη της κατάρτισης Θέμα Οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρειάζονται ένα συνεκτικό, πρακτικό και ευχερούς πρόσβασης «πακέτο» υποστήριξης της κατάρτισης. Ορθή πρακτική Το «πακέτο» μέτρων κατάρτισης «Κατάρτιση για την ίδρυση επιχείρησης, οποτεδήποτε, οπουδήποτε» είναι ένα πρόγραμμα εκμάθησης από απόσταση, που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εθνικού δικτύου «Entreprendre en France». Προσφέρεται από τα έξι εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια του Poitou-Charentes στη Γαλλία, σε συνεργασία με το CNED (Εθνικό κέντρο για τη διδασκαλία από απόσταση), την Agence pour la Creation d'entreprises (Οργανισμός Ίδρυσης Επιχειρήσεων) και το CEPAC Centre Atlantique. Οι ενότητες κατάρτισης βοηθούν τους επιχειρηματίες να αναλύσουν τις ικανότητες τους, τη δυνατότητα υλοποίησης του σχεδίου που τους ενδιαφέρει και τα απαραίτητα βήματα για την αρχική ανάπτυξη της επιχείρησης. Καταρτίζεται ένας φάκελος επιχειρηματικού έργου, περιλαμβανομένου και ενός επιχειρησιακού σχεδίου, ενώ παρέχεται άμεση υποστήριξη από συμβούλους προερχόμενους από τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και τις επαγγελματικές οργανώσεις που ανήκουν στο δίκτυο Entreprendre en France. Το υλικό κατάρτισης παράγεται και προωθείται μέσω του CNED και είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Οργανισμός CEPAC Centre Atlantique Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: Training for Starting a Business, at Anytime, Anywhere («Κατάρτιση για την ίδρυση επιχείρησης, οποτεδήποτε, οπουδήποτε») Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Maryvonne Boulestin CEPAC Centre Atlantique 10, place du Temple F Niort Τηλ. (33-549) Φαξ (33-549) CNED Téléport 4 BP 200 F Futili Τηλ. (33-549)

19 5. Η χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών Θέμα Η τεχνολογία των πληροφοριών μπορεί να παράσχει ευέλικτη πρόσβαση στην κατάρτιση για πιθανούς επιχειρηματίες και να την κάνει πιο ελκυστική και πιο ενημερωτική. Ορθή πρακτική Το δίκτυο «Young Enterprise» στη Σουηδία, όπως τα αντίστοιχα του αλλού στην Ευρώπη, προσφέρει στους νέους από 16 έως 20 ετών την εμπειρία της σύστασης και διαχείρισης μιας επιχείρησης. Το 75 % των γυμνασίων της Σουηδίας συμμετέχουν στο σχέδιο. Πρόσφατα, αναπτύχθηκε διαλογικό υλικό κατάρτισης για τους σπουδαστές με τη μορφή ενός CD-ROM, που κυκλοφόρησε ευρέως και είναι εύκολα προσαρμόσιμο. Οργανισμός Young Enterprise Sweden Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: A Description of Young Enterprise Sweden Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Johan Carlstedt Young Enterprise Sweden c/o Industriforbundet Box 5501 S Stockholm Τηλ. (46-8) Φαξ (46-8) johan.carlstedtigundustriforbundet.se 17

20 6. Βοήθεια για τις γυναίκες επιχειρηματίες Θέμα Ορισμένες ομάδες επιχειρηματιών, και ιδίως οι γυναίκες, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και χρειάζονται ιδιαίτερα είδη κατάρτισης. Ορθή πρακτική Μεταξύ των πολυάριθμων παραδειγμάτων ειδικής κατάρτισης για τις γυναίκες, η βοήθεια που παρέχεται από την πορτογαλική οργάνωση GDO αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πρόσβασης σε τραπεζικές πιστώσεις. Οι γυναίκες καταρτίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε και να μπορούν να παρουσιάσουν αποτελεσματικά το αίτημα τους στην τράπεζα, αλλά και να έχουν καλύτερη εικόνα για τις προσδοκίες των τραπεζών. Δίνεται επίσης βοήθεια και για τη διαπραγμάτευση των επιτοκίων και των όρων εγγύησης. Οργανισμός GDO Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Training Women in Negotiations with Banks Αρμόδιος Luis Alberto Fernandes Ρ Li 18

21 Διάδοση των αποτελεσμάτων ορθών πρακτικών Το σεμινάριο της Μαδρίτης είχε ως στόχο να εμβαθύνει την ανάλυση νέων μέτρων οικονομικής υποστήριξης για τη δημιουργία επιχειρήσεων στα διάφορα κράτη μέλη. Με την επικέντρωση της συζήτησης στους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς υποστήριξης των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, αναγνωρίστηκε ότι αυτός ο παράγοντας εξακολουθεί να είναι ένα από τα κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των οικονομικών εμποδίων αυτού του είδους. Περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω παραδείγματα παρέχονται στην έκδοση «Finance for MME in the Start-up Phase», τελική έκθεση του σεμιναρίου της Μαδρίτης, Ιουνίου 1998

22 ' ^

23 1. Το θεσμικό πλαίσιο Θέμα Πρέπει να υπάρχει ένας χρηματοοικονομικός φορέας η πρωταρχική ευθύνη του οποίου θα είναι να διασφαλίζει την πρόσβαση των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης. Ορθή πρακτική Η Deutsche Ausgleichsbank επικεντρώνει τη δραστηριότητα της στην προώθηση των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που διανύουν τα πρώτα έτη της λειτουργίας τους. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα τόσο χρηματοοικονομικών όσο και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους επίδοξους επιχειρηματίες. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κυμαίνονται από τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων ώς τη χρηματοδότηση με μετοχικά κεφάλαια, αλλά συμπληρώνονται με ένα όλο και περισσότερο πολυσχιδές σύνολο υπηρεσιών υποστήριξης. Οργανισμός Deutsche Ausgleichsbank Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση:ΤΙιβ Development of Financial Aid to the Benefit of New Business Start-ups Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Geerd Wurthmann chsbank ikretai lai Ludwig-Erhard-Platz 3 Bonn Τηλ. (49-228) ) geerd.wurthmann 21

24 2. Παρουσίαση της υπόθεσης του επιχειρηματία Θέμα Ορισμένοι επιχειρηματίες πρέπει να παρουσιάζουν αποτελεσματικότερα την υπόθεση τους στις τράπεζες, παρέχοντας καλύτερες και συνεκτικότερες πληροφορίες για τις ενεστώσες ή τις μελλοντικές δραστηριότητες τους. Ορθή πρακτική Στο Βέλγιο, η Fortis Bank βοηθά τους επίδοξους επιχειρηματίες με μια υπηρεσία»πρώτης υποστήριξης», που περιλαμβάνει τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου και την ανάλυση του επιχειρησιακού προγράμματος. Η διαδικασία αυτή συνίσταται βασικά στην παροχή βοήθειας από την τράπεζα στους πελάτες για να παρουσιάσουν το αίτημα τους. Η ομάδα-στόχος είναι άνθρωποι με επαρκή ίδια κεφάλαια, οι οποίοι σκέπτονται να ιδρύσουν ή να εξαγοράσουν μια επιχείρηση. Όσοι επιλέγονται γι' αυτό το σχέδιο υποχρεούνται να δέχονται επαγγελματικές συμβουλές και βοήθεια για τα πρώτα τρία έτη. Αυτές οι συμβουλές παρέχονται από έναν εγκεκριμένο σύμβουλο, ο οποίος επιλέγεται από τον πελάτη από έναν κατάλογο που του δίνεται από την τράπεζα. Προκειμένου να βελτιωθούν η οργάνωση και η διαχείριση αυτής της βοήθειας, η τράπεζα έχει συγκροτήσει μια ομάδα συμβούλων προερχόμενων από τα πανεπιστήμια και την επιχειρηματική κοινότητα. Τα μέλη αυτής της ομάδας είναι αρμόδια για τη στρατολόγηση συμβούλων, την κατάρτιση τους και το συντονισμό των προγραμμάτων βοήθειας για εκείνους που ιδρύουν μια νέα επιχείρηση. Οργανισμός Fortis Bank Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: Bank Finance Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Philippe Goossens Β-1000 inance

25 3. Διαχείριση σχέσεων (Relationship Management) από τις τράπεζες Θέμα Μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη στον τραπεζικό τομέα είναι η απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ-πελατών. Η υιοθέτηση πρακτικών φιλικών για τον πελάτη, και ιδιαίτερα η έννοια της «διαχείρισης σχέσεων», είναι προς όφελος τόσο των τραπεζών όσο και των ΜΜΕ-πελατών τους. Για τις MME το πλεονέκτημα έγκειται στο ότι αξιολογούνται με βάση τις πραγματικές δυνάμεις της επιχείρησης και όχι σύμφωνα με κάποιο αφηρημένο τύπο. Ορθή πρακτική Η μονάδα επιχειρηματικής υποστήριξης (Enterprise Support Unit) της Τράπεζας της Ιρλανδίας εισήγαγε την έννοια της «διαχείρισης σχέσεων» προς όφελος τόσο της τράπεζας όσο και των πελατών. Αυτή η προσέγγιση συμπληρώνεται από μια σειρά χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες της έναρξης των δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνεται επίσης η χορήγηση δανείων «πρώτων βημάτων», τα οποία είναι άτοκα για περίοδο τριών ετών. Οργανισμός Bank of Ireland Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: Recent Developments in MME Financing Διαδίκτυο: (under business banking) Αρμόδιος επαφών Barry McNamara Bank of Ireland Lower Baggot Street Dublin 2 Τηλ. (353-1) Φαξ (353-1)

26 4. Μικροδάνεια Θέμα Πρέπει να αυξηθεί η χορήγηση μικροδανείων για σχετικώς μικρά ποσά, που συχνά δεν απαιτούν την παροχή πρόσθετης εγγύησης. Ορθή πρακτική Στη Φινλανδία, ο οργανισμός Finnvera pic (ειδικευμένος στη χρηματοδότηση με επιχειρηματικά κεφάλαια) παρέχει μικροδάνεια ειδικά σε νεοϊδρυόμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν απασχόληση σε όχι περισσότερα από πέντε άτομα. Αυτά τα δάνεια μπορούν να χορηγηθούν σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους. Ένα μικροδάνειο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των φινλανδικών μάρκων ( EUR).Ta επιτόκια των μικροδανείων είναι χαμηλότερα από τα επιτόκια των κανονικών δανείων κινδύνου, ενώ τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται σε γυναίκες επιχειρηματίες είναι λίγο χαμηλότερα ακόμη. Οργανισμός Finnvera Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: Bank Finance for Start-ups: An Outsider's View Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Martin Ingman FINNVERA Liaison Olhe, Av. Des Arts 58 B-1000 Bruxelles Τηλ. (32-2) 54!2-2) martin.ingmanweuronet tae 24

27 5. Ένα δίκτυο ιδιωτών επενδυτών (Business Angels) Θέμα Πρέπει να ενθαρρυνθεί η αύξηση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών (Business Angels) στη χρηματοδότηση των MME, ιδιαίτερα μέσω της αποτελεσματικότερης δικτύωσης με τις MME που διαθέτουν επενδυτικό δυναμικό. Ορθή πρακτική Το National Business Angels Network υποστηρίζει επιχειρήσεις που διαθέτουν αναπτυξιακό δυναμικό, οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση με μετοχικά κεφάλαια και από τη διοικητική πείρα ιδιωτών επενδυτών. Ομοίως, το δίκτυο παρέχει μια υπηρεσία στους Business Angels (ιδιώτες επενδυτές) που επιδιώκουν να επενδύσουν τα χρήματα και το χρόνο τους σε επιχειρήσεις με αναπτυξιακό δυναμικό. Το δίκτυο διαθέτει πάνω από 400 καταχωρημένους επενδυτές, που προσφέρουν κεφάλαια και πείρα, καθώς και ένα δίκτυο εταίρων σε εθνικό επίπεδο. Οργανισμός National Business Angels Network Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: LINO (Local Investment Networking Company) Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Bernard Hallewell National Business Angels Network Cannon Street London EC4N6JJ Τηλ. (44-20) Φαξ (44-20) infoífnationalbusangels.co.uk 25

28 6. Αγορές μετοχικών κεφαλαίων Θέμα Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν περαιτέρω αγορές μετοχικών κεφαλαίων κατάλληλες για τις MME, τουλάχιστον ως μέσο δημιουργίας μιας διεξόδου για τις επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων. Ορθή πρακτική Η «Neuer Markt» στη Γερμανία είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα, παρόμοιο με τις «Nouveaux marches» αλλού, δείχνει όμως επιπλέον ότι μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και στη γερμανική κεφαλαιαγορά, η οποία παραδοσιακά «ανθίσταται» σ' αυτό το είδος διαπραγμάτευσης μετοχών. Οργανισμός DIHT Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: Summary for the seminar «Finance of Enterprises in the start-up phase Διαδίκτυο: Αρμόδιος D Torston Slink DIHT B-100;' 26

29 Διάδοση των αποτελεσμάτων ορθών πρακτικών ίπΐ»] [»31 i Vé* Μ ïmajaπ [Λ Ι Γ»Μ I M«υποστήριξης για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Το σεμινάριο του Ελσίνκι, Η βιομηχανία φυτωρίων επιχειρήσεων είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη δημιουργία MME, για την υποστήριξη τους στην αρχική φάση των δραστηριοτήτων τους και για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης τους. Ως εκ τούτου, το σεμινάριο του Ελσίνκι είχε ως σκοπό να παράσχει μια εκτεταμένη εικόνα της παρούσας κατάστασης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φυτωρίων επιχειρήσεων, μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και νέων ιδεών μεταξύ των κρατών μελών. Περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω παραδείγματα παρέχονται στην έκδοση Best Practices in Incubator Infrastructure and Innovation Support, τελική έκθεση του σεμιναρίου του Ελσίνκι, Νοεμβρίου 1998

30

31 1. Ο σωστός συνδυασμός υπηρεσιών Θέμα Είναι πλέον σαφές ότι, για να μπορέσουν τα φυτώρια επιχειρήσεων να προωθήσουν με επιτυχία τις ιδιαίτερα καινοτόμες επιχειρήσεις, πρέπει να εξασφαλιστεί η σωστή δέσμη προσφερομένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν καλές βασικές εγκαταστάσεις, που να λειτουργούν σε στενή συνεργασία με τα ερευνητικά κέντρα και τα ιδρύματα τεχνολογίας, καλά δομημένη πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια και δυνατότητα δικτύωσης σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό έως το διεθνές. Ορθή πρακτική Το Κέντρο Καινοτομίας (Innovationszentrum) ΙΖΕΤ στη Γερμανία είναι δραστηριότητα της Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbh, μιας μη κερδοσκοπικής επιχείρησης, την οποία ίδρυσαν από κοινού η πόλη Itzehoe και η περιφέρεια Steinburg. Προσφέρει στις επιχειρήσεις μια επαγγελματική υποδομή, μια ευέλικτη υπηρεσία υποστήριξης και συμβουλές από ειδήμονες. Γίνεται μεταφορά τεχνολογίας με το γειτονικό Fraunhofer - Institute for Silicon Technology ISIT, καθώς επίσης και με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Το 1998, το ΙΖΕΤ έγινε συνεργάτης του Κέντρου τεχνογνωσίας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου για τη βόρεια Γερμανία. Παρέχεται κατάρτιση σε θέματα επιχειρησιακού προγραμματισμού, επιχειρηματικού πνεύματος και κατάλληλων στρατηγικών χρηματοδότησης. Περιλαμβάνεται η παροχή βοήθειας για την εξασφάλιση επιχειρηματικών κεφαλαίων.το ΙΖΕΤ συμμετέχει ενεργά σε ένα περιφερειακό δίκτυο δέκα φυτωρίων επιχειρήσεων στο Schleswig-Holstein. Το κέντρο εισηγείται επίσης αλλά και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα μεταφοράς έρευνας και ανάπτυξης και σε προγράμματα τυποποίησης, σε συνεργασία με άλλα κέντρα τεχνολογίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Οργανισμός ΙΖΕΤ Innovationszentrum Itzehoe Περισσότερες πληροφορίες 'Εκθεση: Innovation Support in Incubator Centres of Northern Germany Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών D Ingo Hussla Gesellschalt für Technologieförderung Itzehoe mbh ι raunhoferstr. 3 D Itzehoe Τηλ. ( ) ) E mail: mio filzet de 29

32 2. Ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών Θέμα Υπάρχει πλέον επαρκής πείρα όσον αφορά τα φυτώρια επιχειρήσεων ώστε να είναι γνωστό το πώς πρέπει να ενταχθούν στη διαδικασία της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, ποιες πρέπει να είναι οι βασικές υπηρεσίες τους και ποια πρότυπα πρέπει να πληρούν όσον αφορά την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Η συγκέντρωση αυτής της πείρας αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλά πρότυπα παντού. Ορθή πρακτική Στα πλαίσια μιας υπό εξέλιξη διερεύνησης των θεμάτων που αφορούν την ποιότητα, η γαλλική Ένωση Διευθυντών Φυτωρίων Επιχειρήσεων (ELAN), σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, δρομολόγησε μια διαδικασία που οδήγησε στην έκδοση, από το γαλλικό οργανισμό τυποποίησης AFNOR, ενός προτύπου για τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες των φυτωρίων επιχειρήσεων (NF Χ ) και, συγχρόνως, ενός σχετικού κανονισμού πιστοποίησης (NF 248). Το πρότυπο, που προορίζεται να χρησιμεύσει ως εργαλείο κατάρτισης, στοχεύει να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη δυνατή υποστήριξη για τις επιχειρήσεις. Μεταξύ των απαντήσεων σ' αυτήν την πρωτοβουλία, το δίκτυο φυτωρίων επιχειρήσεων της Ακουιτανίας διεξήγαγε έναν «προέλεγχο» για να προσδιορίσει τις προσαρμογές που έπρεπε να κάνει για να εξασφαλίσει την πιστοποίηση των μελών του. Αυτά τα φυτώρια επιχειρήσεων έχουν ήδη δρομολογήσει τη διαδικασία πιστοποίησης. Το Bordeaux Productie έχει πιστοποιηθεί ότι πληροί το πρότυπο NF Χ από τον Ιανουάριο του Οργανισμός ELAN (σε εθνικό επίπεδο) Bordeaux-Productic (σε περιφερειακό επίπεδο) Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: The Networking Strength in Professional Organisation in Incubators: the French NORM Αρμόδιος επαφών Françoise Boivert Olivier Prudhomme ux Productic Site To F 3361 Ε-ΓΠίΐιΙ II productie alienoi Ir 30

33 3. Αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας Θέμα Η αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα στις εμπορικές εφαρμογές είναι ένας στόχος ο οποίος διακηρύσσεται συχνά, αλλά επιτυγχάνεται δύσκολα. Η εξεύρεση κατάλληλων μέσων για τη σταθερή επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί βασική μέριμνα για τα φυτώρια επιχειρήσεων. Ορθή πρακτική Το Καίμπριτζ παρουσιάζει μια συγκέντρωση εταιρειών επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης, που είναι μοναδική στην Ευρώπη. Από το 1987, όταν ιδρύθηκε εκεί το Κέντρο Καινοτομίας του St John (St John's Innovation Centre) ως φυτώριο επιχειρήσεων τεχνολογίας, πάνω από 100 επιχειρήσεις έχουν «αποφοιτήσει» απ' αυτό. Το Κέντρο στεγάζει τώρα 54 επιχειρήσεις, που απασχολούν περίπου 750 υπαλλήλους. Παρέχει ένα περιβάλλον υποστήριξης για άτομα προερχόμενα από το χώρο της επιστήμης και της τεχνολογικής έρευνας και δίνει έμφαση στην παροχή βοήθειας στα άτομα αυτά, ώστε να αποκτήσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες που τους χρειάζονται για να συμπληρώσουν τις τεχνικές ικανότητες τους. Η έρευνα δείχνει ότι μόνο 15 από τις 154 επιχειρήσεις που υποστηρίχθηκαν από το Κέντρο έχουν διακόψει τις δραστηριότητες τους, έναντι των 70 περίπου που θα ανέμενε κανείς με βάση τις στατιστικές. Οργανισμός St John's Innovation Centre Περισσότερες πληροφορίες Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Walter Herriot St John's Innovation Centre Cowley Road Cambridge CB4 4WS Τηλ. ( ) Φαξ ( )

34 4. Πεδίο για τα φυτώρια επιχειρήσεων στους νέους τομείς Θέμα Αν και πιστεύεται συχνά ότι τα φυτώρια επιχειρήσεων αφορούν μόνο εταιρείες επιστημονικής βάσης, στην πραγματικότητα το μοντέλο αυτό έχει διάφορες εφαρμογές και σε άλλους τομείς. Ορθή πρακτική Το δίκτυο φυτωρίων επιχειρήσεων Travel Park (καλύπτει σήμερα τις περιοχές Ελσίνκι, Espoo, Oulu, Savonlinna και Vaasa), που λειτουργεί στη φινλανδία, είναι ένα δίκτυο φυτωρίων επιχειρήσεων που εξειδικεύεται στον τομέα του τουρισμού. Ο στόχος του Travel Park είναι να βοηθά περίπου επιχειρήσεις κάθε χρόνο ώστε να εξελιχθούν, μέσα σε δύο χρόνια, σε λειτουργικές και κερδοφόρες μικρές εταιρείες, ικανές να προσφέρουν ρηξικέλευθες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους τουρίστες και τους άλλους ταξιδιώτες. Υπάρχει στενή και αμοιβαία επωφελής συνεργασία μεταξύ του Travel Park και μεγάλων φινλανδικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ταξιδιών και του τουρισμού. Οργανισμός Travel Park Incubator Network Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Theme Tourism and Services Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Jari Auranen pmenl Finland Ltd Park Incubatoi Ni P.O.Box 8, Pajuniilyntie I 1 FIN Helsinki Τηλ. (358-9) Φαξ (358-9) smak.helsinkitihaaga.fi 32

35 5. Η αξία της δικτύωσης για τα φυτώρια επιχειρήσεων και τους πελάτες τους Θέμα Τα φυτώρια επιχειρήσεων, για να είναι οικονομικώς αποδοτικά, πρέπει απαραιτήτως να συνδέονται με τοπικά δίκτυα καινοτομίας, τα οποία ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των νέων και των υπαρχουσών επιχειρήσεων και επιτρέπουν στα φυτώρια επιχειρήσεων να αξιοποιούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τη συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών υποστήριξης και σε τομείς όπως η κατάρτιση υψηλής ποιότητας. Ορθή πρακτική Τα 17 φυτώρια επιχειρήσεων της περιοχής του Ελσίνκι, που από το 1995 έχουν δημιουργήσει 760 νέες επιχειρήσεις επιστημονικής βάσης και θέσεις εργασίας, λειτουργούν μαζί ως δίκτυο με ομάδες φυτωρίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν προγράμματα κατάρτισης, εξετάζουν θέματα που αφορούν την ποιότητα ή αναζητούν καλύτερους τρόπους εντοπισμού πιθανών επιχειρηματιών. Σ' αυτή τη δικτύωση, που εμπλέκει την τοπική κοινότητα καθώς και επιχειρήσεις μέσης και μεγάλης κλίμακας, οφείλεται εν μέρει η οικονομική αποδοτικότητα αυτής της πρωτοβουλίας. Οργανισμός Uusimaa Employment and Economic Development Centre Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Incubators in Helsinki region Διαδίκτυο: Αρμόδιος επαφών Taavetti Mutanen Employment and Economic Development Centre for Uusimaa PO Box 15 FIN Helsinki Τηλ. (358-9) Φαξ (358-9)

36 6. Αμοιβαία υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο Θέμα Τα φυτώρια επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με εκείνα άλλων φυτωρίων μπορούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά ζητήματα, όπως η ποιότητα των υπηρεσιών και η προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας, με τη συνεργασία σε εθνικό επίπεδο. Ορθή πρακτική Η ισπανική Ένωση Επιχειρηματικών Κέντρων και Κέντρων Καινοτομίας (ANCES) βοηθά τα μέλη της να εφαρμόζουν συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από αυτά τα κέντρα, να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να εφαρμόζουν μεθόδους συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) για θέματα συνεργασίας στα πλαίσια δικτύων καθώς και μεθόδους συνολικής ποιοτικής διαχείρισης και να αξιοποιούν καλύτερα τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται στα πανεπιστήμια. Βοηθά επίσης στην προώθηση δευτερογενών δραστηριοτήτων από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται κατά μεγάλο μέρος με την άμεση συμβολή των μελών. Οργανισμός Asociación Nacional de Centras Europeos de Empresas e Innovación Españoles Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: BICs Networking for Co-operation the Spanish Model (ANCES) Διαδίκτυο: Αρμόδιος D. Jesus Casanova Empresas o lnno\ Avda Bi inklin

37 7. Η ανάγκη για μια ισορροπημένη χρηματοδότηση των φυτωρίων επιχειρήσεων Θέμα Στα αρχικά στάδια, πολλά από τα προβλήματα από τα οποία υποφέρουν τα φυτώρια επιχειρήσεων είναι τα Ίδια με τα προβλήματα των πελατών τους. Όπως κάθε νέος φορέας, ένα φυτώριο επιχειρήσεων δεν έχει στην αρχή ούτε πελάτες ούτε ταμειακή ρευστότητα ούτε κρίσιμη μάζα. Ενώ η ιδιωτική χρηματοδότηση πρέπει να ενθαρρυνθεί, ωστόσο, πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια έως ότου φτάσει στο λεγόμενο «νεκρό σημείο» (break-even point) και επομένως, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υπάρχει συνεχής ανάγκη για δημόσια χρηματοδότηση. Ορθή πρακτική Το επιστημονικό πάρκο Sophia Antipolis στη Γαλλία είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, με έκταση εκταρίων, επιχειρήσεις και υπαλλήλους. Το Διεθνές Κέντρο Προηγμένης Επικοινωνίας (CICA), που αντιπροσωπεύει σήμερα 52 από αυτές τις επιχειρήσεις και περίπου 800 υπαλλήλους, δημιουργήθηκε το 1987 με την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας. Το CICA έχει σαφώς επιτύχει τον βασικό στόχο του, που είναι η προώθηση εταιρειών βασισμένων στην τεχνολογία των πληροφοριών. Εντούτοις, παρά τη σταθερή αύξηση της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα, η εξάρτηση του CICA από τη δημόσια κατά βάση χρηματοδότηση του είναι πιθανό να συνεχιστεί για μερικά ακόμη έτη. Οργανισμός International Centre for Advanced Communication (CICA) Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Incubator finance case example from France Διαδίκτυο: Αρμόδιος Alain Andre CICOM Organisation. CICA route des Crêtes Sophia Antipolis F Valbonne -', andre 35

38 8. Οι δυνατότητες του εικονικού φυτωρίου επιχειρήσεων Θέμα Ένα εικονικό φυτώριο επιχειρήσεων, κάνοντας χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφόρησης και των επικοινωνιών, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, ένα από τα οποία είναι η άρση της ανάγκης για μεγάλες επενδύσεις σε γη ή σε κτίρια. Ορθή πρακτική Το εικονικό πάρκο τεχνολογίας, που λειτουργεί στην αυστριακή επαρχία της Κορινθίας μέσω του Κέντρου Καινοτομίας Lavantal, προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών (αίθουσες συνεδρίων, τηλεφωνικό κέντρο κλπ.) στο Κέντρο Καινοτομίας, αλλά και πολύ περισσότερες υπηρεσίες μέσω συνδέσμων υπολογιστή και Διαδικτύου (Internet). Μεταξύ των υπηρεσιών αυτών περιλαμβάνονται υπηρεσίες λογιστικής, υπηρεσίες βιντεοδιάσκεψης, ενημέρωση και παροχή συμβουλών για νομικά θέματα, καθώς και για θέματα μάρκετινγκ, ποιότητας και προτύπων. Ενθαρρύνεται επίσης η ενεργός συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων.το κεφάλαιο που θα είχε διατεθεί για κτίρια επενδύεται τώρα εν μέρει για την αντικατάσταση του εισοδήματος από μισθώματα, αλλά χρησιμοποιείται επίσης και για την παροχή κεφαλαίων εκκίνησης. Οργανισμός Lavanttal Innovation Centre Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Financing a regional virtual technology park AiaõÍKTUo:http://www.liz.at Αρμόδιος Dieter Rabensteiner A 940Í E mail offii ι 35

39

40

41 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σ. 16,2 χ 22,9 cm ISBN

42

43 Venta Salg Verkauf Πωλήσεις Sales Vente Vendita Verkoop Venda Myynti Försäljning BELGIQUEJBELGIE OSTERREICH INDIA Jean De Lan noy Avenue du Roi 202 Koningslaan 202 B 1190 Bruxelles/Brussel Tél. (32 2) Fax (32 2) E mail: jean.de.lannoyoinfoboard.be URL: de lannoy.de La librairie européenne/ Do Europese Boekhandel Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 B 1040 B ruxollos/b russel Tel- (32-2) Fax (32 2) E mail: mailolibeurop.be URL: beu rop bo Moniteur beige/belgisch Staatsblad Rue de Louvain 40 42/Leuvenseweg B 1000 Bruxel les/brussel Tél. (32 2) Fax (32 2) DANMARK J. H. Schultz Information A/S Herstedvang 12 DK 2620 Albertslund TK. (45) Fax (45) E mail: schultzaschultz.dk URL: http'.//www. schuttz.dk DEUTSCHLAND Bundesanzelgcr Verlag GmbH Vertnebsabteilung Amsterdamer Straße 192 D Köln Tol.(49 221) Fax (49 221) B2 78 E Mail: venhebobundesanzeiger.de URL: http J/www. bundo san ζ ei go r. d e ΕΛΛΑΔΑ/GR E EC E G. C. Eleftheroudakla SA International Bookstore Panepistimiou 17 G R Alhina Tel. (30 1) /2/3/475 Fax (30 1) E mail: elebooksonetor.gr ESPAÑA Boletín Oficial del Estado Trafalgar, 27 E Madrid Tel. (34) (Libros). Tel, (34) (Suscrip.) Fax (34) (Libros). Fax (34) (Suscrip.) E mail: clientesocom boe.es URL: boo os Mundi Prensa Libros, SA Castellò, 37 E Madrid Tel. (34) Fax (34) E mail: libreria ft mundi prensa es URL: http^/www mundiprensa com FRANCE Journal officiel Service des publications des CE 26. rue Dosaix F Pans Codox 15 Tel (33) Fax (33) E mail: europublicationsojoumal officiel gouv.lr URL: httpj/wwwjournal ofliciel gouv.fr IRELAND Government Supplies Agency Publications Section 4 5 Harcourt Road Dublin 2 Tel (353 1) Fax (353 1) E mail' opwoiol ie ITALIA Licosa SpA Via Duca di Calabna, 1/1 Casolla postalo Firenze Tel (39) Fax (39) E mail: licosaolicosa.com URL: hnpjavww licosa.com LUXEMBOURG Messageries du livre SARL 5. rue Raiffeisen L 2411 Luxembourg Tel (352) Fax 352) E mail: mailomdl.lu URL: NEDERLAND SDU Servicecentrum Uitgevers Christoffel Planlijnslraat 2 Postbus EA Don Haag Tel. (31 70) Fax (31 70) E mail: sduosdu ni URL: Mani'sche Verlags und Universitätsbuchhandlung GmbH Kohlmarkt 16 A 1014 Wien Tel. (43 1) Fax (43 1) E Mail: bestellen O manz.co at URL: PORTUGAL Distribuidora de Livros Bertrand Ld." Grupo Benrand, SA Rua das Terras dos Vales, 4 A Apartado P 2700 Amadora Tel. (351) Fax (351) E mail: dlboip.pt Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA Rua da Escola Politécnica n 135 P Lisboa Codox Tol. (351) Fax (351) E mail: spoceoincm.pt URL: SUOMI r NI V.il> Keskuskatu 1/Centralgatan 1 PL/PB 128 FIN Holsinki/Helsingfors Pytfn (358 9) FVtax (358 9) Sähköposti: spsoakateeminen com URL: hftp://www.akafoeminon.com SVERIGE BTJAB Traktorvägen 11 S lund Til. (46 46) Fax (46 46) E post: btjeu pubobtj.se URL: UNITED KINGDOM The Stationery Office Ltd Ordors Dopartmonl PO Box 276 London SWB 5DT Tel. (44 171) Fax (44 171) E mail: book.orders lheso.co.uk URL: httpjavww.tsonline.co.uk ISLAND Bokabud LarusnrBlond.il Skólavördustig. 2 IS 101 Reykjavik Tel. (354) Fax (354) E mail NORGE Swets Norge AS Ostonjoveien 18 Boks 6512 Etterstad N 0606 Oslo Tol. (47 22) Fax (47 22) E mail: kyttoriideswets.nl SCHWEIZ'SUISSE/SVIZZERA Euro Info Center Schweiz c/o OSEC 5 tamp fon b a eh si rahe 85 PF492 CH 8035 Zünch Tel. (41 1) Fax (41 1) E mail: eicsoosecch URL: http'7/www.osoc.ch/eícs BALGARIJA Europress Euromedia Ltd 59, blvd Vitosha BG 1000 Sofia Tel, (359 2) Fax (359 2) E mail: Milena θ mbox.cit.bg CESKÁ USIS REPUBLIKA NIS prodejna Havelkova 22 CZ 130O0Praha3 Tel (420 2) Fax (420 2) E mail voldanovajousiscr.cz URL: CYPRUS Cyprus Chamber of Commerce and Industry PO Box 1455 CY 1509 Nicosia Tol. (357-2) Fax (357 2) E mail: dometrapoccci.org.cy Eesti Kaubandus Tööstuskoda (Eslonian Chamber of Commerce and Industry) Toom Kooii 17 EE 0001 Tallinn Tol. (372) Fax(372) E mail: einlookoda.ee URL: ΗΠVÄTSKA Mediatrade Ltd Pavia Η atz a 1 HR Zagreb Tel. (385 1) Fax (385 1) MAGYARQR5ZAG Euro Info Service Hungexpo Europa Haz PO Box 44 H 1441 Budapest Tel. (36 1) Fax (36 1) E mail: eurointooeuroinfo.hu URL: http -JI www. o uroin lo. hu MALTA Miller Distributors Ltd Malta International Airport PO Box 25 Luqa LOA 05 Tel.(356) Fax(356) E mail: gwirthousa.net POLSKA Ars Polona Krakowski o Przedmiescio 7 Skr. pocztowa 1001 PL OO 950 Warszawa Tel. (48 22) Fax (48 22) E mail: books11ihiarspoona.com pi ROMANIA Euromedia Slrada Franceza Nr 44 sector 3 RO Bucurosti Tel. (40 1) Fax (40 1) E mail: mnodelciuθpenet pcnet.ro FIOSSI YA SLOVAKIA Centrum VTI SR Nam. Slobody, 19 SK Bratislava Tel. (421 7) Fax (421 7) E mail: etiropolbbl.sltk.stuba.sk URL: SLOVENIJA Gospodarski Vestnlk Du naj ska costa 5 SLO 1000 Ljubljana Tel.(386) Fax (386) E mail: ouropogvostnik.si URL: http^awww.gvostnik.si TURKIYC Dünya Infoici AS 100. Vil Mahallossì TR Bagcilar lstanbul Tol. (90 212) Fax (90-212) E mail: InfotolOdunya gazoto.com.ir AUSTRALIA Hunter Publications PO Box Abbotsfofd. Victona Tel (61 3) Fax (61 3) E mail: jpdaviosooz com au CANADA Les éditions La Liberie Inc. 3020, chemin Sainto Foy G1X 3V6 Sainle Foy. Québec Tel (1 418) Fax (1 800) E mail: hberteomediom qc.ca Ranouf Publishing Co. Ltd 5369 Chemin Canotok Road Unit 1 KU 9J3 Ottawa. Onlano Tel. (1 613) Fax(1 613) E mail: ordor.doptoronoufbooks.com URL: httpj/www.renoufbooks.com EGYPT The Middle East Observer 41 Sherif Stroot Cairo Tol. (20 2) Fax (20 2) E mail: inquiryomoobsorver.com URL: httpj/www.moobsorver.com.eg EBIC India 3rd Floor. Y. B. Chavan Centre Gen. J. Bhosale M arg Mumbai Tel. (91 22) Fax (91 22) E mail: ebicogiasbm01.vsnl.net.il URL: http'//www.obicindia.com JAPAN PSI Japan Asahi Sanbancho Plaza # Sanbancho. Chiyoda ku Tokyo 102 Tel. (81 3) Fax (81 3) E mail: booksopsi japan.co.jp URL: japan.co.jp MALAYSIA EBIC Malaysia Level 7. Wisma Hong Loong 18 Jalan Porak Kuala Lumpur Tel. (60 3) Fax (60 3) E mail: ebic klomol net.my MEXICO Mundi Prensa Mexico, SA de CV Rio Panuco No 141 Colonia Cuauhtemoc MX Mexico, DF Tol. (52 5) Fax (52-5) E mail: Ocompu5erve.com PHILIPPINES EBIC Philippines 19th Floor, PS Bank Tower Sen. Gil J. Puyal Ave. cor. Tindalo SI. Makati City Metro Manilla Tel. (63-2) Fax (63-2) E mail: eccpcomeglobe.com.ph URL: h tip ://www. ecco.com SOUTH AFRICA Eurochambor of Commerco In South Africa PO Box Sandton Tel. (27-11) Fax (27-11) E mail: infooeurochambor.co.za SOUTH KOREA 5th Fl, The Shilla Hotel 202, Janqchung dong 2 Ga. Chung ku Seoul Tol. (82-2) /4 Fax (82 2) /6 E mail: eucckoeucck.org URL: http //www. e ucck.org SRI LANKA EBIC Sri Lanka Trans Asia Hotol 115 Sir chittampalam A. Gardiner Mawatha Colombo 2 Tel. (94 1) Fax (94 1) E mail: ebicsloilmtn.com rilalland EBIC Thailand 29 Vanissa Building, 8th Floor Soi Chidlom Ρ loe neh it Bangkok Tel. (66-2) Fax (66-2) E mait: ebichkk ksc15.th.com URL: UNITED STATES OF AMERICA Bernan Associates 4611 F Assembly Drivo Lanham MD20706 Tel. ( 1 800) (toll (roo lolophone) Fax (1 800) (toll freo fax) E mail: quoryoboman.com URL: hltp^/www.beman.com ANDERE LANDER/OTHER COUNTRIES/ AUTRES PAYS Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer Wahl/ Please contact tho sales office of your choice/ Veuillez vous adresser au bureau de vente de votre choix Onice for Officiai Publications of the European Communities 2, rue Mercier L 2985 Luxembourg Toi. (352) Fax (352) E mail: info.info ccc.eu.int URL: hllp^/eur op.eu.int 1/2

Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις

Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισµούς υποστήριξης των επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση Οι οικονομικοί κανόνες που ισχύουν για τα δύο είδη κινητικότητας προσωπικού είναι οι ίδιοι. Η υποτροφία συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, παρέχεται δε αποκλειστικά και μόνο προς ενημέρωση. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012 Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012 Πρόγραμμα TALETE (Θαλής) Teaching Math through Innovative Learning Approach and Contents «Διδασκαλία Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

To Ευρωπαϊκό έργο MEnS (Meeting of Energy Professional Skills)

To Ευρωπαϊκό έργο MEnS (Meeting of Energy Professional Skills) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η - (NZEB) Ορισμός και Πολιτικές To Ευρωπαϊκό έργο MEnS ( ) Γρηγόρης Παπαγιάννης Καθηγητής Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη

Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη IP/09/369 Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2009 Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη Η κ. Danuta Hübner, επίτροπος αρµόδια για

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Δ/νση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων & Δημοσιευμάτων Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 2013-2014 Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 402 Κτίριο Α, Κωστακιοί, Άρτα Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Τηλ. :

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 402 Κτίριο Α, Κωστακιοί, Άρτα Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Τηλ. : Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 402 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Τηλ. : 26810 50544 e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πλαίσιο πολιτικής ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα

ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα Λουκάς Ζαχείλας, Διευθυντής Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων Ο.Ε.Ε.Κ. Αθήνα Απρίλιος 2005 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην Πληροφορική

Δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην Πληροφορική Δημιουργώντας 500.000 θέσεις εργασίας στην Πληροφορική Κωνσταντίνος Κεσεντές, Μέλος Δ.Σ HePIS H HePIS Ιδρύθηκε το 2006 με στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη της Πληροφορικής στην Ελλάδα Συμμετέχει ενεργά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 19/11/2013 Αρ. Πρωτοκ.: 399 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόοδοι έργου 1 Η έρευνα του ENTANGLE 2 Συναντήσεις έργου 3 Η στρατηγική των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 4 Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου 5 Επαφές και χρηματοδότηση 6 Το έργο ENTANGLE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1 «Το πρόγραμμα Bridging the Gap θα μεταφέρει και θα προσαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία κατάρτισης και εξέλιξης για επιχειρηματίες» Πρόγραμμα "Bridging the Gap" (BTG) Το

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 401 Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Κτίριο Α, Κωστακιοί, Άρτα Τηλ. :

Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 401 Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Κτίριο Α, Κωστακιοί, Άρτα Τηλ. : Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 401 Αρ. Πρωτοκ.: 19/11/2013 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. : 26810 50544 e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS FOR YOUNG. Entrepreneur Exchange Programme. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για Νέους Επιχειρηματίες

ERASMUS FOR YOUNG. Entrepreneur Exchange Programme. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για Νέους Επιχειρηματίες ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών - Περιβαλλοντικών Έργων χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. - ύμβουλοι Ανάπτυξης επιχειρήσεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK Κεντρική Δομή HU.R.MA OFFICE, (πρώην Κτήριο ΔΕΣΕ) Σέρρες, Τέρμα Ομόνοιας ΤΗΛ 23210 45405/37865 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4, 3ος Όροφος ΤΗΛ 2321023640 ΦΑΞ 2321051861

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής.

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής. Μητρώο δομών ενεργού στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδων Τεχνολογικών πάρκων Εκκολαπτηρίων Incubators, χώρων Coworking spaces, Προγραμμάτων Accelerators κ.λπ.) Το μητρώο δομών στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘ. 1. *^. -Ç/j.* ^ΛΙΊ^,Φ^ t^rväl ^ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ Εφαρμογή και. Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘ. 1. *^. -Ç/j.* ^ΛΙΊ^,Φ^ t^rväl ^ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ Εφαρμογή και. Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘ. 1 *^. -Ç/j.* ^ΛΙΊ^,Φ^ Γ* ι: t^rväl ^ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ Εφαρμογή και Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος Περιβαλλοντικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2007 Σύνολο Εργοδότες Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού δυναμικού Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό Μισθωτοί (με μισθό ή ημερομίσθιο) Συμβοηθούντα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Διεθνής και Ελληνική εμπειρία.

Η ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Διεθνής και Ελληνική εμπειρία. Η ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Διεθνής και Ελληνική εμπειρία. Λ. Παπαγιαννάκης, καθηγητής ΕΜΠ Δ. Δαμίγος, λέκτορας ΕΜΠ Ι. Καστέλλη, ερευνήτρια ΕΜΠ Γ. Μαυρωτάς, λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Η οργανική ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο

Η οργανική ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο Η οργανική ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο Μιχάλης Τυρίμος Μέσα υποστήριξης και επιτάχυνσης της επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό Προγράμματα για φοιτητές (NACUE) Προγράμματα για απόφοιτους

Διαβάστε περισσότερα

Funding for promoting innovations in SMEs?

Funding for promoting innovations in SMEs? Funding for promoting innovations in SMEs? Enterprise Europe Network-Hellas Ευρωπαϊκό δίκτυο για την υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων www.enterprise-hellas.gr, @EEN_Hellas Έχετε μια καινοτόμο και εξωστρεφή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελούν ένα βιώσιμο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Τα Clusters ως Καταλύτης Καινοτομίας Συνεργατικοί Σχηματισμοί / Συμπλέγματα Φορέων Καινοτομίας /Cl Clusters:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς, 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Εσπερίδα: Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης, Ηράκλειο 14 Μαΐου 2010 Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια)

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων www.eett.gr 12 Απριλίου 2006 ΕΕΤΤ και Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚ- ΜΕΞΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚ- ΜΕΞΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚ- ΜΕΞΙΚΟΥ Το παράρτηµα III της συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε το Μεξικό (απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών TRAINING AND INNOVATION UNIVERSITY CONSORTIUM POLYTECHNIC OF BARI www.innova-net.eu UNIVERSITY OF PATRAS info@innova-net.eu ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών»

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» ESSDE Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης EFEE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA

Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA The Economist 11th Cyprus Summit, November 3rd 2015 Hilton Park, Nicosia Cyprus CORPORATE INTRAPRENEURSHIP: THE WAY FORWARD Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA Είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Έκτη Ελληνογερμανική συνέλευση

Δελτίο Τύπου Έκτη Ελληνογερμανική συνέλευση ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κέρκυρα 9/11/2016 Δελτίο Τύπου Έκτη Ελληνογερμανική συνέλευση Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης, ο οποίος συμμετέχει στην ΚΕΕ με την ιδιότητα του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος. Με την υποστήριξη:

Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος. Με την υποστήριξη: Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος Με την υποστήριξη: Ubifrance UBIFRANCE, ο γαλλικός οργανισμός για τη διεθνή ανάπτυξη των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα