Statistical yearbook. on candidate countries. Data PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics"

Transcript

1 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics

2 Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union New freephone number: A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet. It can be accessed through the Europa server (http://europa.eu.int). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003 ISBN ISSN European Communities, 2003

3 ΦΟΡΕΩΟΡ Σινχε τηε λαστ εδιτιον οφ τηισ ψεαρβοοκ αππεαρεδ, τηε ενλαργεµεντ προχεσσ µαδε α δεχισιϖε στεπ φορωαρδ. Ον 13 εχεµβερ 2002, τηε νεγοτιατιονσ ωιτη Χψπρυσ, τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ, Εστονια, Ηυνγαρψ, Λατϖια, Λιτηυανια, Μαλτα, ολανδ, τηε Σλοϖακ Ρεπυβλιχ ανδ Σλοϖενια ωερε χονχλυδεδ ιν Χοπενηαγεν, ανδ τηε Αχχεσσιον Τρεατψ ωιτη αλλ 10 αχχεδινγ χουντριεσ ωασ σολεµνλψ σιγνεδ ιν Ατηενσ ον 16 Απριλ Τηε αππροαχηινγ ενλαργεµεντ το α Υνιον οφ 25 Μεµβερ Στατεσ ηασ φυρτηερ ινχρεασεδ τηε δεµανδ φορ δατα ον αχχεδινγ χουντριεσ, ασ ωελλ ασ ον Βυλγαρια, Ροµανια ανδ Τυρκεψ. Τηερεφορε, Ευροστατ µαδε α σπεχιαλ εφφορτ το βροαδεν τηε στατιστιχαλ χοϖεραγε οφ τηισ ψεαρβοοκ φυρτηερ. Ιν παρτιχυλαρ, τηε πυβλιχατιον χονταινσ νοω µανψ οφ τηε στρυχτυραλ ινδιχατορσ τηατ ωερε αδοπτεδ βψ τηε Ευροπεαν Χουνχιλ το µονιτορ τηε Λισβον χοµπετιτιϖενεσσ στρατεγψ. Τηεσε ινδιχατορσ ωερε ιντεγρατεδ ιντο τηε ρεσπεχτιϖε τηε µατιχ χηαπτερσ ανδ αρε ηιγηλιγητεδ βψ α σπεχιφιχ λογο ατ τηε µαργιν οφ τηε χορρεσπονδινγ ταβλεσ. Ιν αδδιτιον, τηε χηαπτερσ ον εδυχατιον, ρεσεαρχη ανδ δεϖελοπµεντ, φινανχε, ενεργψ ανδ ενϖιρονµεντ ηαϖε βεχοµε συβσταν τιαλλψ λαργερ. Τηε γραπηιχαλ πρεσεντατιον ωασ ενηανχεδ ιν ορδερ το γιϖε τηε ρεαδερ α µορε ιλλυστρατιϖε ιµπρεσσιον οφ τηε χοµπαρατιϖε περφορµανχε οφ χουντριεσ. Τηε πρεπαρατιον οφ λαργε πυβλιχατιονσ λικε τηισ ψεαρβοοκ ρεθυιρεσ χονσταντ χοµµιτµεντ ανδ χοοπερατιον βετωεεν α λαργε νυµβερ οφ χοντριβυτορσ. Τηερεφορε, Ι ωουλδ λικε το εξπρεσσ µψ σινχερε τηανκσ το αλλ τηοσε ωηο ηαϖε χον τριβυτεδ το τηισ πυβλιχατιον. Ιτ ωασ πρεπαρεδ υνδερ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ Νικολαυσ Ωυρµ, Ηεαδ οφ Ευροστατ Υνιτ Α 5 Τεχηνιχαλ χοοπερατιον ωιτη Χανδιδατε, ΧΑΡ Σ ανδ Ταχισ χουντριεσ. ροϕεχτ µαναγεµεντ ανδ χοορδινατιον ωερε ενσυρεδ βψ Ανδρεασ Κρ γερ οφ Ευροστατ Α 5. Ευροστατ προδυχτιον υνιτσ µαδε γρεατ εφφορτσ το φυρτηερ ινχρεασε τηε δατα χολλεχτιον ιν τηειρ ρεσπεχτιϖε φιελδσ, ιν παρτιχυλαρ φροµ αχχεδινγ χουντριεσ. Μοστ οφ τηε ινφορµα τιον χονταινεδ ιν τηισ πυβλιχατιον ισ οωεδ το τηειρ χοµ µιτµεντ. Τηε ρεµαινινγ δατα χολλεχτιον τοοκ πλαχε υνδερ τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ ϑελλε Βοσχη, Μαριε Νο λλε ιετσχη, Ματηιευ Ερζαρ ασ ωελλ ασ Ρ γισ Χολιν. Μαριο Χολαντονιο ανδ Μαριε Αννε ελισ ωερε ιν χηαργε οφ τηε δεσκτοπ πυβλισηινγ (αλλ οφ τηεµ οφ Αρτεµισ Ινφορµατιον Μαναγεµεντ, Λυξεµβουργ). Τηε προϕεχτ τεαµ ωουλδ λικε το τηανκ Ηελεν Ταµµεστε οφ τηε Στατιστιχαλ Οφφιχε οφ Εστονια ανδ Εδιτ Σϖαρσνιγ οφ τηε Στατιστιχαλ Οφφιχε οφ Ηυνγαρψ φορ τηε ϖαλυαβλε ασσιστανχε τηεψ προϖιδεδ δυρινγ τηε τιµε οφ τηειρ σεχονδµεντ το Ευροστατ. Ι ωουλδ αλσο λικε το εξπρεσσ Ευροστατ σ σινχερε τηανκσ το αλλ χολλεαγυεσ ιν ουρ παρτνερ χουντριεσ φορ τηειρ χοντριβυ τιονσ. Ιτ ωασ τηειρ χοντινυουσ χοµµιτµεντ το ουρ χοµ µον οβϕεχτιϖεσ, ωηιχη µαδε τηισ πυβλιχατιον ποσσιβλε. Μιχηελ ςανδεν Αβεελε ιρεχτορ Γενεραλ Ευροστατ ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

4 Χ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Φορεωορδ βψ Μιχηελ ςανδεν Αβεελε 1 Χοντεντσ 3 Υσερ γυιδε ΕΜΟΓΡΑΗΨ 15 οπυλατιον βψ σεξ ανδ αγε Τοταλ ποπυλατιον ον 1 ϑανυαρψ Νυµβερ οφ ωοµεν ανδ µεν ον 1 ϑανυαρψ 17 Φιγ. 1.α. Νυµβερ οφ ωοµεν περ 100 µεν ον 1 ϑανυαρψ ροπορτιον οφ ποπυλατιον βψ αγε γρουπσ οπυλατιον: ψεαρλψ αϖεραγε 19 Φιγ. 1.β. Αγε γρουπ ιν % οφ τοταλ ποπυλατιον, Βιρτη ανδ δεατη Χρυδε βιρτη ανδ δεατη ρατεσ 20 Φιγ. 1.χ. Βιρτη ανδ δεατη ρατεσ περ οφ ποπυλατιον, οπυλατιον ινχρεασε Χρυδε ρατε οφ νατυραλ ινχρεασε Χρυδε ρατε οφ νετ µιγρατιον (ινχλυδινγ χορρεχτιονσ) Χρυδε ρατε οφ ινχρεασε 21 Φερτιλιτψ Τοταλ φερτιλιτψ ρατε Μεαν αγε οφ ωοµεν ατ βιρτη οφ φιρστ χηιλδ 22 Φιγ. 1.δ. Νυµβερ οφ χηιλδρεν περ ωοµαν Μεαν αγε οφ ωοµεν ατ χηιλδβεαρινγ αγε 22 Μαρριαγεσ ανδ διϖορχεσ Χρυδε µαρριαγε ανδ διϖορχε ρατεσ 23 Φιγ. 1.ε. Μαρριαγε ανδ διϖορχε ρατεσ περ οφ ποπυλατιον, Λιφε εξπεχτανχψ Λιφε εξπεχτανχψ ατ βιρτη 24 Φιγ. 1.φ. Λιφε εξπεχτανχψ ατ βιρτη: διφφερενχε βετωεεν γιρλσ ανδ βοψσ ιν ψεαρσ, Λιφε εξπεχτανχψ ατ τηε αγε οφ Φιγ. 1.γ. Λιφε εξπεχτανχψ οφ µεν ανδ ωοµεν ατ βιρτη ιν ψεαρσ, Ινφαντ µορταλιτψ Ινφαντ µορταλιτψ ρατε 26 Φιγ. 1.η. Ινφαντ µορταλιτψ ρατε περ οφ λιϖε βιρτησ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

5 Χ 2. Ε ΥΧΑΤΙΟΝ 27 Λεϖελ οφ εδυχατιον ερχενταγε οφ πυπιλσ ανδ στυδεντσ βψ λεϖελ οφ εδυχατιον, 2000/ Εδυχατιοναλ ατταινµεντ αρτιχιπατιον ρατεσ ιν εδυχατιον (ΙΣΧΕ 1 6) οφ περσονσ αγεδ ερχενταγε οφ εαρλψ σχηοολ λεαϖερσ ιν τηε ποπυλατιον αγεδ Φιγ.2.α. ερχενταγε οφ εαρλψ σχηοολ λεαϖερσ βψ γενδερ ιν τηε ποπυλατιον αγεδ 18 24, Λιφε λονγ λεαρνινγ τοταλ 31 Φιγ.2.β. Λιφε λονγ λεαρνινγ βψ γενδερ, Υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ εδυχατιοναλ ατταινµεντ, 2 νδ θυαρτερ Στυδεντσ βψ προγραµµε ανδ φιελδ Τοταλ τερτιαρψ γραδυατεσ ιν σχιενχε ανδ τεχηνολογψ περ οφ ποπυλατιον αγεδ Φιγ2.χ. Τοταλ τερτιαρψ γραδυατεσ ιν σχιενχε ανδ τεχηνολογψ περ οφ ποπυλατιον αγεδ 20 29, ερχενταγε οφ πυπιλσ ιν γενεραλ σεχονδαρψ εδυχατιον βψ φορειγν λανγυαγε στυδιεδ, 2000/ Εξπενδιτυρε Σπενδινγ ον ηυµαν ρεσουρχεσ (πυβλιχ εξπενδιτυρε ον εδυχατιον) ασ α περχενταγε οφ Γ 35 Φιγ.2.δ. Σπενδινγ ον ηυµαν ρεσουρχεσ (πυβλιχ εξπενδιτυρε ον εδυχατιον) ασ α περχενταγε οφ Γ, ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΑΝ ΕςΕΛΟΜΕΝΤ Γενεραλ χοµπαρισον φορ Εξπενδιτυρε ον Ρ & Γροσσ δοµεστιχ εξπενδιτυρε ον Ρ & 39 Φιγ. 3.α. Γροσσ δοµεστιχ εξπενδιτυρε ον Ρ & ασ α % οφ Γ, Γροσσ δοµεστιχ εξπενδιτυρε ον Ρ & περ χαπιτα Ιντραµυραλ εξπενδιτυρε ον Ρ & βψ σεχτορσ οφ περφορµανχε Γροσσ δοµεστιχ εξπενδιτυρε ον Ρ & (ΓΕΡ ) βψ σουρχε οφ φυνδσ, ιν % οφ ΓΕΡ 41 Ρ & περσοννελ Ρ & περσοννελ βψ οχχυπατιον Φεµαλε Ρ & περσοννελ βψ οχχυπατιον Τοταλ Ρ & περσοννελ 43 Φιγ. 3.β. Ρ & περσοννελ, % οφ λαβουρ φορχε, ιν ηεαδ χουντ, ατεντσ Τοταλ νυµβερ οφ πατεντ αππλιχατιονσ το τηε ΕΟ, περ µιλλιον ινηαβιταντσ ΣΟΧΙΑΛ ΙΝ ΙΧΑΤΟΡΣ 45 Στρυχτυρε οφ ηουσεηολδ χονσυµπτιον βψ εξπενδιτυρε (φαµιλψ βυδγετ στατιστιχσ) Τοταλ µοντηλψ εξπενδιτυρε περ χαπιτα 47 Φιγ. 4.α. Τοταλ µοντηλψ εξπενδιτυρε περ χαπιτα, ιν ΕΥΡ Στρυχτυρε οφ εξπενδιτυρε οπυλατιον ιν ϕοβλεσσ ηουσεηολδσ, περσονσ αγεδ Φιγ. 4.β. οπυλατιον ιν ϕοβλεσσ ηουσεηολδσ 2001, ιν % σηαρε οφ τοταλ ποπυλατιον 50 Μετηοδολογιχαλ νοτε 50 Ηεαλτη οχτορσ 51 Φιγ. 4.χ. Νυµβερ οφ πηψσιχιανσ περ ινηαβιταντσ, Φιγ. 4.δ. Νυµβερ οφ δεντιστσ περ ινηαβιταντσ, Μετηοδολογιχαλ νοτε 51 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ 2003

6 Χ Μοντηλψ ωαγεσ ανδ σαλαριεσ Μοντηλψ γροσσ νοµιναλ ωαγεσ ανδ σαλαριεσ 52 Φιγ. 4.ε. Μοντηλψ γροσσ νοµιναλ ωαγεσ ανδ σαλαριεσ, ιν ΕΥΡ 52 Μετηοδολογιχαλ νοτε Μοντηλψ γροσσ ωαγεσ ανδ σαλαριεσ ινδιχεσ: τοταλ Μοντηλψ γροσσ ωαγεσ ανδ σαλαριεσ ινδιχεσ 54 Μετηοδολογιχαλ νοτε Εαρνινγσ οφ ωοµεν ασ % οφ µεν σ ιν ινδυστρψ ανδ σερϖιχεσ 57 ενσιονσ Αϖεραγε µοντηλψ πενσιονσ 57 Φιγ. 4.φ. Αϖεραγε µοντηλψ πενσιονσ ιν % οφ Γ 58 Μετηοδολογιχαλ νοτε ΛΑΒΟΥΡ ΦΟΡΧΕ 59 Εµπλοψµεντ Τοταλ εµπλοψµεντ ρατε Εµπλοψεδ περσονσ αγεδ Φιγ. 5.α. Εµπλοψµεντ ρατε: χηανγε 2001 χοµπαρεδ το 1997 ιν περχενταγε ποιντσ Εµπλοψµεντ ρατε φεµαλεσ / Εµπλοψεδ ωοµεν αγεδ Εµπλοψµεντ ρατε µαλεσ / Εµπλοψεδ µεν αγεδ Φιγ.5.β. Εµπλοψµεντ ρατε βψ γενδερ, ιν % οφ τοταλ, Τοταλ εµπλοψµεντ ρατε οφ ολδερ ωορκερσ Εµπλοψεδ περσονσ αγεδ Υνεµπλοψµεντ ρατε φροµ ΛΦΣ Τοταλ υνεµπλοψµεντ ρατε 63 Φιγ.5.χ. Τοταλ υνεµπλοψµεντ ρατε ασ α σηαρε οφ τηε τοταλ αχτιϖε ποπυλατιον, Υνεµπλοψµεντ ρατε φεµαλεσ Υνεµπλοψµεντ ρατε µαλεσ Υνεµπλοψµεντ ρατε οφ πεοπλε αγεδ λεσσ τηαν Φιγ. 5.δ. Υνεµπλοψµεντ ρατε οφ πεοπλε αγεδ λεσσ τηαν 25: χηανγε 2001 χοµπαρεδ το 1997 ιν % ποιντσ Υνεµπλοψµεντ ρατε οφ πεοπλε αγεδ λεσσ τηαν 25, βψ γενδερ Υνεµπλοψµεντ ρατε οφ πεοπλε αγεδ 25 ψεαρσ ανδ µορε 65 Φιγ. 5.ε. Υνεµπλοψµεντ ρατε οφ πεοπλε αγεδ 25 ψεαρσ ανδ µορε: χηανγε 2001 χοµπαρεδ το 1997 ιν % ποιντσ Υνεµπλοψµεντ ρατε οφ πεοπλε αγεδ 25 ψεαρσ ανδ µορε, βψ γενδερ 65 ερσονσ ιν εµπλοψµεντ βψ εχονοµιχ αχτιϖιτψ (ΝΑΧΕ χλασσιφιχατιον) Εµπλοψµεντ βψ εχονοµιχ αχτιϖιτψ (ΝΑΧΕ χλασσιφιχατιον) 66 Φιγ. 5.φ. Εµπλοψµεντ βψ εχονοµιχ αχτιϖιτψ (ΝΑΧΕ χλασσιφιχατιον), ιν % οφ τοταλ, Λονγ τερµ υνεµπλοψµεντ Τοταλ λονγ τερµ υνεµπλοψµεντ ρατε 68 Φιγ.5.γ. Λονγ τερµ υνεµπλοψµεντ ασ % οφ αλλ υνεµπλοψεδ: χηανγε 2001 χοµπαρεδ το 1997 ιν % ποιντσ Λονγ τερµ υνεµπλοψµεντ ρατε φεµαλεσ Λονγ τερµ υνεµπλοψµεντ ρατε µαλεσ ΝΑΤΙΟΝΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΣ 69 Γροσσ δοµεστιχ προδυχτ (Γ ) Γ ατ χυρρεντ πριχεσ Γ περ χαπιτα ατ χυρρεντ πριχεσ Αννυαλ Γ γροωτη ρατεσ Αννυαλ Γ ατ µαρκετ πριχεσ 72 Φιγ. 6.α. Αννυαλ Γ γροωτη ρατεσ, ιν % οϖερ πρεϖιουσ ψεαρ 72 ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

7 Χ Υσεσ οφ Γ Μαιν Γ αγγρεγατεσ: φιναλ χονσυµπτιον 73 Φιγ. 6.β. Φιναλ χονσυµπτιον ιν % οφ Γ, Μαιν Γ αγγρεγατεσ: γροσσ χαπιταλ φορµατιον Μαιν Γ αγγρεγατεσ: εξπορτσ ανδ ιµπορτσ οφ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ 74 Γ εξπρεσσεδ ιν πυρχηασινγ ποωερ στανδαρδσ (Σ) 75 Φιγ. 6.χ. Γ περ χαπιτα ατ χυρρεντ πριχεσ ασ % οφ ΕΥ αϖεραγε, Γ ατ χυρρεντ πριχεσ ιν Σ Γ περ χαπιτα ατ χυρρεντ πριχεσ ιν Σ Γ περ χαπιτα ιν Σ 75 Χοντριβυτιον το γροσσ ϖαλυε αδδεδ (ΓςΑ) βψ σεχτορ οφ εχονοµιχ αχτιϖιτψ Χοντριβυτιον το ΓςΑ βψ σεχτορ οφ εχονοµιχ αχτιϖιτψ 76 Φιγ. 6.δ. Χοντριβυτιον το ΓςΑ βψ σεχτορ οφ εχονοµιχ αχτιϖιτψ ιν %, ΦΙΝΑΝΧΕ 77 Γενεραλ γοϖερνµεντ βυδγετ υβλιχ βαλανχε, ιν % οφ Γ υβλιχ βαλανχε, ιν µιλλιον ΕΥΡ 79 Φιγ. 7.α. Γενεραλ βυδγετ δεφιχιτ/συρπλυσ ιν % οφ Γ Γενεραλ γοϖερνµεντ χονσολιδατεδ γροσσ δεβτ 80 Φιγ.7.β. Σεχτοραλ ανδ αδ ηοχ Στατε αιδ ασ α περχενταγε οφ Γ, Γροσσ φορειγν δεβτ οφ τηε ωηολε εχονοµψ 80 Βαλανχε οφ παψµεντσ Βαλανχε οφ παψµεντσ Φορειγν διρεχτ ινϖεστµεντ φλοωσ ωιτη τηε ρεστ οφ τηε ωορλδ Μαρκετ ιντεγρατιον Τραδε ιντεγρατιον οφ γοοδσ Μαρκετ ιντεγρατιον Τραδε ιντεγρατιον οφ σερϖιχεσ Μαρκετ ιντεγρατιον Τραδε ιντεγρατιον οφ Φ Ι 86 Μονεψ ανδ χρεδιτ Μονεψ συππλψ Τοταλ χρεδιτ το εχονοµψ Χρεδιτ το γοϖερνµεντ Χρεδιτ το οτηερ σεχτορσ 88 Ιντερεστ ρατεσ Σελεχτεδ οφφιχιαλ χεντραλ βανκ ρατεσ Ιντερβανκ δαιλψ ρατεσ/δαψ το δαψ µονεψ ρατεσ Τρεασυρψ βιλλ ρατεσ (τηρεε µοντησ) Ρεταιλ βανκ δεποσιτ ρατεσ Ρεταιλ βανκ λενδινγ ρατεσ 90 Μετηοδολογιχαλ νοτε 90 Φορειγν οφφιχιαλ ρεσερϖεσ Φορειγν οφφιχιαλ ρεσερϖεσ 91 Φιγ. 7.χ. Φορειγν οφφιχιαλ ρεσερϖεσ ιν µιλλιον ΕΥΡ (µονεταρψ γολδ εξχλυδεδ) Μονεταρψ γολδ: ϖαλυε ατ µαρκετ πριχεσ 91 Εξχηανγε ρατεσ Ευρο (εχυ) εξχηανγε ρατεσ 92 Φιγ. 7.δ. Αππρεχιατιον/δεπρεχιατιον οφ νατ. χυρρενχψ αγαινστ ευρο (ψεαρλψ αϖεραγε), ιν % χηανγε οϖερ πρεϖιουσ ψεαρ 92 6 ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ 2003

8 Χ Χονσυµερ πριχε ινδιχεσ (ΧΙσ) Ινφλατιον ρατε 93 Φιγ.7.ε. Ινφλατιον ρατε Αννυαλ αϖεραγε ρατε οφ χηανγε ιν ΗΙΧσ, ιν % Ιντεριµ ΗΙΧ βψ πυρποσε (αννυαλ αϖεραγε ρατε οφ χηανγε ιν %) 94 Φιγ.7.φ. Χοµπαρατιϖε πριχε λεϖελσ οφ φιναλ χονσυµπτιον βψ πριϖατε ηουσεηολδσ ινχλυδινγ ινδιρεχτ ταξεσ (ΕΥ = 100) ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ 97 Λανδ αρεα βψ λανδ υσε χατεγοριεσ Αρεα τοταλ, Υτιλισεδ αγριχυλτυραλ αρεα (ΥΑΑ) 99 Φιγ. 8.α. Υτιλισεδ αγριχυλτυραλ αρεα ιν % οφ τοταλ αρεα, Υτιλισεδ αγριχυλτυραλ αρεα βψ λανδ υσε χατεγοριεσ 100 Φιγ. 8.β. Υτιλισεδ αγριχυλτυραλ αρεα βψ λανδ υσε χατεγοριεσ ιν %, Μετηοδολογιχαλ νοτε 100 Λανδ βψ λεγαλ στατυσ Λανδ βψ λεγαλ στατυσ 101 Μετηοδολογιχαλ νοτε 102 Αγριχυλτυραλ προδυχτιον Γροσσ αγριχυλτυραλ προδυχτιον ϖολυµε ινδιχεσ 103 Φιγ. 8.χ. Αννυαλ γροωτη ιν ϖολυµε οφ αγριχυλτυραλ προδυχτιον, ιν % 103 Μετηοδολογιχαλ νοτε 104 Λιϖεστοχκ βρεεδινγ ιντενσιτψ Λιϖεστοχκ 105 ροδυχτιον οφ αγριχυλτυραλ προδυχτσ Σλαυγητερινγ Χοω σ µιλκ προδυχτιον ον τηε φαρµ 106 Χροπ προδυχτιον ανδ ψιελδσ Ωηεατ 107 Φιγ. 8.δ. Ωηεατ ψιελδ, ιν 100 κγ/ηα, Χερεαλσ ινχλυδινγ ριχε Ρψε ροδυχτιον οφ βαρλεψ, οατσ ανδ γραιν µαιζε ροδυχτιον οφ ποτατοεσ, συγαρ βεετσ ανδ οιλσεεδσ ροδυχτιον οφ ϖεγεταβλεσ (τοταλ), τοµατοεσ ανδ αππλεσ (ινχλυδινγ χιδερ αππλεσ) 111 Φισηινγ Τοταλ χατχη οφ φιση Αθυαχυλτυρε προδυχτιον Φισηινγ φλεετ (ενδ οφ περιοδ) Εµπλοψµεντ τοταλ νυµβερ οφ φισηερσ (ενδ οφ περιοδ) 113 Μετηοδολογιχαλ νοτε 113 Φορεστρψ Φορεστ ρεσουρχεσ Ρεµοϖαλσ 114 ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

9 Χ 9. ΕΝΕΡΓΨ 115 Ενεργψ προδυχτιον ανδ συππλψ ριµαρψ προδυχτιον αλλ προδυχτσ ριµαρψ προδυχτιον οφ ρενεωαβλεσ 117 Φιγ. 9.α. ριµαρψ προδυχτιον αλλ προδυχτσ ιν τοε, περ ινηαβιταντ ροδυχτιον οφ χρυδε οιλ ροδυχτιον οφ νατυραλ γασ ροδυχτιον οφ ηαρδ χοαλ ανδ λιγνιτε Νετ ιµπορτσ αλλ προδυχτσ Ενεργψ δεπενδενχψ αλλ προδυχτσ Ενεργψ ιντενσιτψ οφ τηε εχονοµψ 119 Φιγ.9.β. Ενεργψ ιντενσιτψ οφ τηε εχονοµψ 119 Ενεργψ χονσυµπτιον Γροσσ ινλανδ χονσυµπτιον αλλ προδυχτσ Φιναλ ενεργψ χονσυµπτιον αλλ προδυχτσ 120 Φιγ. 9.χ. Φιναλ ενεργψ χονσυµπτιον αλλ προδυχτσ, ιν τοε περ ινηαβιταντ Φιναλ ενεργψ χονσυµπτιον ιν ινδυστρψ αλλ προδυχτσ, βψ σεχτορ 121 Φιγ. 9.δ. Φιναλ ενεργψ χονσυµπτιον βψ σεχτορ (ασ α % οφ τοταλ ενεργψ χονσυµπτιον), Σηαρε οφ ρενεωαβλε ενεργψ 122 Ελεχτριχιτψ γενερατιον Νετ ινσταλλεδ χαπαχιτψ Ελεχτριχιτψ γενερατιον 123 Φιγ. 9.ε. Σηαρε οφ νυχλεαρ στατιονσ, 2001 (ελεχτριχιτψ γενερατιον ουτπυτ ιν ΓΩη) 123 Μετηοδολογιχαλ νοτε ΙΝ ΥΣΤΡΨ ΑΝ ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ 125 Ινδυστρψ Ινδυστριαλ προδυχτιον ϖολυµε ινδιχεσ: τοταλ Ινδυστριαλ προδυχτιον ϖολυµε ινδιχεσ: µινινγ ανδ θυαρρψινγ Ινδυστριαλ προδυχτιον ϖολυµε ινδιχεσ: µανυφαχτυρινγ Ινδυστριαλ προδυχτιον ϖολυµε ινδιχεσ: ελεχτριχιτψ, γασ ανδ ωατερ συππλψ 127 Φιγ. 10.α.Ινδυστριαλ προδυχτιον ϖολυµε ινδιχεσ: τοταλ, χηανγε ιν % οϖερ τηε πρεϖιουσ ψεαρ 128 Μετηοδολογιχαλ νοτε Ινδυστριαλ προδυχτιϖιτψ ϖολυµε ινδιχεσ 131 Μετηοδολογιχαλ νοτε Ινδυστριαλ προδυχερ πριχε ινδιχεσ 131 Φιγ. 10.β.Ινδυστριαλ προδυχερ πριχε ινδιχεσ, % χηανγε οϖερ πρεϖιουσ ψεαρ 132 Μετηοδολογιχαλ νοτε Ηουρλψ γροσσ εαρνινγσ οφ µανυαλ ωορκερσ ιν ινδυστρψ 133 Στεελ ινδυστρψ Εµπλοψµεντ ιν στεελ ινδυστρψ ροδυχτιον οφ στεελ 134 Χονστρυχτιον Χονστρυχτιον προδυχτιον ϖολυµε ινδιχεσ 135 Μετηοδολογιχαλ νοτε 135 Φιγ. 10.χ.Χονστρυχτιον προδυχτιον ϖολυµε ινδιχεσ, % χηανγε οϖερ πρεϖιουσ ψεαρ Χονστρυχτιον χοστ ινδιχεσ 136 Μετηοδολογιχαλ νοτε ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ 2003

10 Χ ωελλινγ χονστρυχτιον Νυµβερ οφ δωελλινγσ χοµπλετεδ Αϖεραγε υσεφυλ φλοορ σπαχε οφ α χοµπλετεδ δωελλινγ ΡΕΤΑΙΛ ΤΡΑ Ε ΑΝ ΤΟΥΡΙΣΜ 139 Ρεταιλ τραδε Ρεταιλ τραδε τυρνοϖερ ινδιχεσ 141 Μετηοδολογιχαλ νοτε 141 Τουρισµ Νυµβερ οφ ηοτελσ ανδ σιµιλαρ εσταβλισηµεντσ 142 Φιγ. 11.α.Νυµβερ οφ βεδ πλαχεσ ιν ηοτελσ ανδ σιµιλαρ εσταβλισηµεντσ περ ινηαβιταντσ, Νυµβερ οφ βεδ πλαχεσ ιν ηοτελσ ανδ σιµιλαρ εσταβλισηµεντσ Αϖεραγε νετ ρατε οφ υτιλισατιον οφ βεδ πλαχεσ 143 Φιγ.11.β.Αϖεραγε νετ ρατε οφ υτιλισατιον οφ βεδ πλαχεσ ιν %, 1997 ανδ Νυµβερ οφ νιγητσ σπεντ ιν χολλεχτιϖε τουριστ αχχοµµοδατιον Νυµβερ οφ νιγητσ σπεντ ιν χολλεχτιϖε τουριστ αχχοµµοδατιον βψ ρεσιδεντσ Σηαρε οφ τοταλ νιγητσ σπεντ ιν χολλεχτιϖε τουριστ αχχοµµοδατιον βψ νον ρεσιδεντσ 145 Φιγ. 11.χ. Σηαρε οφ ΕΥ 15 ρεσιδεντσ ιν νιγητσ σπεντ βψ νον ρεσιδεντσ, ιν %, Φιγ. 11.δ. Νιγητσ σπεντ βψ ρεσιδεντσ ανδ νον ρεσιδεντσ, ιν % οφ τοταλ νιγητσ σπεντ, Ιντερνατιοναλ ϖισιτορ φλοω Αρριϖαλσ ατ τηε βορδερσ: ϖισιτορσ ανδ τουριστσ 146 Φιγ.11.ε. Τουριστσ ασ α % οφ ϖισιτορσ, Βαλανχε οφ παψµεντσ (τραϖελ ιτεµ) 147 Μετηοδολογιχαλ νοτε ΤΡΑΝΣΟΡΤ 149 Ινφραστρυχτυρε Λενγτη οφ µοτορωαψσ Λενγτη οφ ραιλωαψσ 151 Ινχρεασε/δεχρεασε οφ τρανσπορτ ινφραστρυχτυρε ιν τηε παστ φιϖε ψεαρσ (λενγτη ιν 2001 ιν % χηανγε οϖερ 1997) Φιγ. 12.α. Λενγτη οφ µοτορωαψσ 151 Φιγ. 12.β. Λενγτη οφ ραιλωαψσ (λινεσ ιν οπερατιον) 151 Φιγ. 12.χ.Μοτορωαψ ανδ ραιλωαψ δενσιτψ (λενγητ ιν κµ περ κµ 2 ), Λενγτη οφ ινλανδ ωατερωαψσ ανδ πιπελινεσ Νυµβερ οφ µαϕορ πορτσ Νυµβερ οφ µαϕορ αιρπορτσ 153 Φιγ. 12.δ. Νυµβερ οφ µαϕορ πορτσ ανδ αιρπορτσ, Τρανσπορτ εθυιπµεντ ασσενγερ χαρσ: νυµβερ ανδ φιρστ ρεγιστρατιονσ 154 Φιγ. 12.ε Μοτορισατιον ρατε: νυµβερ οφ πασσενγερ χαρσ περ ινηαβιταντσ 154 Φιγ. 12.φ. Νυµβερ οφ φιρστ ρεγιστρατιονσ οφ πασσενγερ χαρσ περ ινηαβιταντσ (αννυαλ αϖεραγε ) Νυµβερ οφ ϖεηιχλεσ ανδ φιρστ ρεγιστρατιονσ 155 Φιγ.12.γ. Ρενεωαλ ρατε οφ ϖεηιχλεσ: νυµβερ οφ φιρστ ρεγιστρατιονσ ιν % οφ τοταλ στοχκ (αννυαλ αϖεραγε ) Νυµβερ οφ χοµµερχιαλ αιρχραφτ ανδ σηιπσ 156 ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

11 Χ Φρειγητ τρανσπορτ Τοταλ ανδ νατιοναλ φρειγητ Ιντερνατιοναλ φρειγητ λοαδεδ ανδ υνλοαδεδ Φρειγητ τρανσπορτ τρανσιτ ανδ χροσσ τραδε Μοδαλ σπλιτ οφ φρειγητ τρανσπορτ ςολυµε οφ φρειγητ τρανσπορτ ρελατιϖε το Γ 161 Φιγ. 12.η. ιστριβυτιον οφ τρανσπορτ οφ γοοδσ βψ µοδε ιν % (βασεδ ον τοταλ τρανσπορτεδ βψ τηεσε µοδεσ), Φιγ. 12.ι. Τοταλ γοοδσ τρανσπορτεδ βψ αιρ (νατιοναλ ανδ ιντερνατιοναλ, ιν τοννεσ), Φιγ. 12.ϕ. Τοταλ γοοδσ τρανσπορτεδ βψ σεα (νατιοναλ ανδ ιντερνατιοναλ, ιν µιλλιον τοννεσ), Αιρ πασσενγερ τρανσπορτ Σεα πασσενγερ τρανσπορτ Βυσ ανδ ραιλ πασσενγερ τρανσπορτ 165 Φιγ. 12.κ. ασσενγερ τρανσπορτ βψ ραιλ ανδ βψ βυσ (τοταλ, ιν πασσενγερ κµ περ ινηαβιταντσ), Ροαδ αχχιδεντσ ερσονσ κιλλεδ ιν ροαδ αχχιδεντσ 166 Φιγ.12.λ. Νυµβερ οφ περσονσ κιλλεδ ιν ροαδ αχχιδεντσ περ ινηαβιταντσ (αννυαλ αϖεραγε ) 166 Μετηοδολογιχαλ νοτε ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΑΝ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΣΟΧΙΕΤΨ 169 Τελεχοµµυνιχατιονσ ανδ ινφορµατιον σοχιετψ Νυµβερ οφ µαιν τελεπηονε λινεσ (φιξεδ τελεπηονε ονλψ) Νυµβερ οφ χελλυλαρ µοβιλε τελεπηονε σψστεµ συβσχριβερσ Νυµβερ οφ χελλυλαρ µοβιλε τελεπηονε συβσχριβερσ ιν % οφ νυµβερ οφ µαιν λινεσ (φιξεδ λινε ονλψ) Νυµβερ οφ Ιντερνετ συβσχριπτιονσ Νυµβερ οφ περσοναλ χοµπυτερσ Νυµβερ οφ Ιντερνετ ηοστσ Νυµβερ οφ Ιντερνετ υσερσ 174 Φιγ. 13.α.ερσοναλ χοµπυτερσ περ 100 ινηαβιταντσ, Φιγ. 13.β.Ιντερνετ υσερσ περ 100 ινηαβιταντσ, Φιγ.13.χ. Λεϖελ οφ Ιντερνετ αχχεσσ περχενταγε οφ ηουσεηολδσ ωηο ηαϖε Ιντερνετ αχχεσσ ατ ηοµε 175 Μετηοδολογιχαλ νοτε ΕΞΤΕΡΝΑΛ ΤΡΑ Ε 177 Τραδε ατ χυρρεντ πριχεσ Ιµπορτσ ατ χυρρεντ πριχεσ ανδ % οφ ιµπορτσ φροµ ΕΥ Εξπορτσ ατ χυρρεντ πριχεσ ανδ % οφ εξπορτσ το ΕΥ 180 Φιγ. 14.α.Σηαρε οφ Ευροπεαν Υνιον ιν τοταλ ιµπορτσ ανδ εξπορτσ ιν % οφ τοταλ, Βαλανχε οφ τραδε ανδ εξπορτσ ασ % οφ ιµπορτσ 181 Φιγ. 14.β. Εξπορτσ ασ % οφ ιµπορτσ Ιµπορτσ ανδ εξπορτσ οφ γοοδσ ασ % οφ Γ 182 ςολυµε οφ τραδε Γροωτη ιν ϖολυµε οφ ιµπορτσ ανδ εξπορτσ 182 Στρυχτυρε οφ τραδε Στρυχτυρε οφ ιµπορτσ ανδ εξπορτσ βψ ΣΙΤΧ χοµµοδιτψ γρουπσ (χυρρεντ πριχεσ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ 2003

12 Χ Εξτερναλ τραδε βψ µαιν παρτνερσ Στρυχτυρε οφ ιµπορτσ βψ µαιν παρτνερ χουντριεσ ιν % οφ τοταλ ϖαλυε ατ χυρρεντ πριχεσ Στρυχτυρε οφ εξπορτσ βψ µαιν παρτνερ χουντριεσ ιν % οφ τοταλ ϖαλυε ατ χυρρεντ πριχεσ 189 Τραδε πριχεσ ανδ τερµσ οφ τραδε Εξτερναλ τραδε πριχε ινδιχεσ Τερµσ οφ τραδε 191 Φιγ.14.χ. Τερµσ οφ τραδε ιν % οφ πρεϖιουσ ψεαρ ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤ 193 Αιρ πολλυτιον Γρεενηουσε γασεσ εµισσιονσ (1990 = 100) 195 Φιγ.15.α.Γρεενηουσε γασεσ εµισσιονσ, 2000 (1990 = 100), βασεδ ον ΧΟ 2 εθυιϖαλεντσ Εµισσιονσ οφ χαρβον διοξιδε 195 Φιγ. 15.β.ερ χαπιτα εµισσιονσ οφ χαρβον διοξιδε ιν τοννεσ Εµισσιονσ οφ νιτρογεν οξιδεσ Εµισσιον οφ συλπηυρ οξιδεσ 197 Φιγ. 15.χ.Εµισσιονσ οφ νιτρογεν οξιδεσ περ χαπιτα, ιν κγ 197 Ωατερ Φρεση γρουνδωατερ αβστραχτιον Φρεση συρφαχε ωατερ αβστραχτιον υβλιχ σεωαγε τρεατµεντ πλαντσ Ρεσιδεντιαλ ποπυλατιον χοννεχτεδ το πυβλιχ ωαστεωατερ τρεατµεντ 199 Ωαστε Γενερατιον οφ ηαζαρδουσ ωαστε βψ νατιοναλ χλασσιφιχατιον Γενερατιον οφ µυνιχιπαλ ωαστε Μυνιχιπαλ ωαστε χολλεχτεδ Μυνιχιπαλ ωαστε λανδφιλλεδ 201 Φιγ 15.χ. Μυνιχιπαλ ωαστε χολλεχτεδ ανδ µυνιχιπαλ ωαστε λανδφιλλεδ, 2001 ιν κγ περ περσον περ ψεαρ 201 Ενϖιρονµεντ εξπενδιτυρε ιστριβυτιον οφ ινδυστρψ ινϖεστµεντ βψ ενϖιρονµενταλ δοµαιν 202 Φιγ. 15.δ. ιστριβυτιον οφ ινδυστρψ ινϖεστµεντ βψ ενϖιρονµενταλ δοµαιν ιν περ οφ Γ, ιστριβυτιον οφ πυβλιχ ινϖεστµεντ βψ ενϖιρονµενταλ δοµαιν 204 ΑΝΝΕΞΕΣ 207 Αββρεϖιατιονσ 209 Ωεβ σιτεσ οφ νατιοναλ βανκσ 210 Νατιοναλ στατιστιχαλ ινστιτυτεσ 211 ΣΙΤΧ Ρεϖ. 3: Στανδαρδ ιντερνατιοναλ τραδε χλασσιφιχατιον, τηιρδ ρεϖισιον 212 ΝΑΧΕ Ρεϖ. 1: Χλασσιφιχατιον οφ εχονοµιχ αχτιϖιτιεσ 214 ΙΣΧΕ 97 Συµµαρψ δεσχριπτιον οφ ΙΣΧΕ ΙΣΧΕ 97 Χλασσιφιχατιον οφ φιελδσ οφ στυδψ 217 ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

13 ΥΣΕΡ ΓΥΙ Ε Τηισ πυβλιχατιον χοµεσ φροµ Ευροστατ, τηε στατιστιχαλ οφφιχε οφ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ. Τηε δατα πρεσεν τεδ ιν τηισ ψεαρβοοκ αρε υσυαλλψ προϖιδεδ βψ τηε νατιο ναλ στατιστιχαλ οφφιχεσ οφ τηε χορρεσπονδινγ παρτνερ χουν τριεσ. Τηε αιµ ηασ βεεν το πρεσεντ στατιστιχσ φροµ τηε ποιντ οφ ϖιεω οφ τηε υσερ ρατηερ τηαν τηε προδυχερ. Ευροστατ φιγυρεσ ηαϖε τηερεφορε βεεν συππλεµεντεδ βψ στατιστιχσ πυβλισηεδ βψ οτηερ ιντερνατιοναλ προδυχερσ οφ στατιστιχσ. Ιν συχη χασεσ, τηε σουρχε ισ µεντιονεδ. Τηε χηοιχε οφ δατα ασ ωελλ ασ τηε πρεσεντατιον οφ ταβλεσ ανδ χηαρτσ δο νοτ νεχεσσαριλψ ρεφλεχτ τηε οφφιχιαλ οπινιονσ οφ τηε Ευροπεαν Χοµµισσιον. Μοστ δατα αρε ιν τιµε σεριεσ χοϖερινγ τηε ψεαρσ 1997 το Τηισ εναβλεσ τηε ρεαδερ το χοµπαρε τηε σιτυατιον οφ τηε χουντριεσ χοϖερεδ ασ ωελλ ασ τηειρ ρεχεντ δεϖελοπ µεντ. Ηοωεϖερ, νοτ αλλ στατιστιχσ υσεδ φορ τηισ πυβλιχατιον λενδ τηεµσελϖεσ το συχη α τρεατµεντ. Φορ εξαµπλε, σοµε στατιστιχσ ηαϖε βεχοµε αϖαιλαβλε ονλψ ρεχεντλψ, ανδ οτηερσ αρε νοτ προδυχεδ αννυαλλψ. Φιναλλψ, ασ αλλ στατιστιχσ οριγινατε φροµ νατιοναλ σουρχεσ, διφφερεντ πριοριτιεσ ηαϖε ινφλυενχεδ δατα αϖαιλαβιλιτψ, χοµπαραβιλιτψ ανδ τιµελι νεσσ. Τηε δατα χολλεχτιον χλοσεδ ιν Μαψ Χουντριεσ χοϖερεδ ανδ τηειρ ορδερ οφ αππεαρανχε Τηε χουντριεσ χοϖερεδ βψ τηισ ψεαρβοοκ αρε πρεσεντεδ αχχορδινγ το τηε αλπηαβετιχαλ ορδερ οφ τηειρ Ενγλιση ναµε. Τηε τωο λεττερ χουντρψ χοδεσ υσεδ ιν τηισ πυβλιχατιον χορ ρεσπονδ το τηε ιντερνατιοναλ στανδαρδ χλασσιφιχατιον ΙΣΟ αλπηα 2. Τηε χοδεσ αρε: ΒΓ ΧΨ ΧΖ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ ΤΡ Σψµβολσ Βυλγαρια Χψπρυσ Χζεχη Ρεπυβλιχ Εστονια Ηυνγαρψ Λατϖια Λιτηυανια Μαλτα ολανδ Ροµανια Σλοϖακ Ρεπυβλιχ Σλοϖενια Τυρκεψ Τηρουγηουτ τηισ πυβλιχατιον, τηε φολλοωινγ σψµβολσ αρε υσεδ: προϖισιοναλ δατα εστιµατε χ χονφιδεντιαλ. νοτ αππλιχαβλε : νοτ αϖαιλαβλε 0 νιλ ορ νεγλιγιβλε (λεσσ τηαν ηαλφ οφ τηε λαστ δεχιµαλ) Στρυχτυραλ Ινδιχατορ (ασ αδοπτεδ βψ τηε Ευροπεαν Χουνχιλ το µονιτορ τηε Λισβον χοµπετιτιϖενεσσ στρατεγψ) Αββρεϖιατιονσ Φορ αλλ αββρεϖιατιονσ υσεδ ιν τηισ πυβλιχατιον, πλεασε ρεφερ το τηε λιστ οφ αββρεϖιατιονσ ιν τηε αννεξ ον παγε 209. ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

14 Χηαπτερ 1 ΕΜΟΓΡΑΗΨ ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

15 ΟΥΛΑΤΙΟΝ ΒΨ ΣΕΞ ΑΝ ΑΓΕ Τοταλ ποπυλατιον ον 1 ϑανυαρψ Νυµβερ οφ ωοµεν ανδ µεν ον 1 ϑανυαρψ ιν ΒΓ ΒΓ ΧΨ ΧΨ ΧΖ ΧΖ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ ΤΡ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ Λ Λ ΡΟ ΡΟ ΣΚ ΣΚ ΣΙ ΣΙ ΤΡ οπυλατιον προϕεχτιονσ. ιν Φιγ. 1.α. Νυµβερ οφ ωοµεν περ 100 µεν ον 1 ϑανυαρψ ΒΓ ΧΨ ΧΖ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ ΤΡ οπυλατιον προϕεχτιονσ EU -15 (2) LV EE HU LT Εστιµατεδ δατα, φορ ψεαρ (2) ροϖισιοναλ δατα. (3) Εστιµατεδ δατα. (2) (3) PL SK CZ BG RO SI MT CY TR ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

16 ροπορτιον οφ ποπυλατιον βψ αγε γρουπσ % ο τ 0 14 ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ανδ µορε ψεαρσ ανδ µορε Ρ 0 14 ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ανδ µορε ψεαρσ ανδ µορε ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ανδ µορε ψεαρσ ανδ µορε ψεαρσ : ψεαρσ : ψεαρσ : ψεαρσ : ψεαρσ ανδ µορε : ψεαρσ ανδ µορε : ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ανδ µορε ψεαρσ ανδ µορε ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ 2003

17 1 % ο τ 0 14 ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ανδ µορε ψεαρσ ανδ µορε ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ψεαρσ ανδ µορε ψεαρσ ανδ µορε : : : : : οπυλατιον προϕεχτιονσ οπυλατιον: ψεαρλψ αϖεραγε 1 0 ΒΓ ΧΨ ΧΖ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ (2) ΤΡ Μιδ ψεαρ ποπυλατιον. (2) Μιδ ψεαρ ποπυλατιον προϕεχτιονσ. Φιγ. 1.β. Αγε γρουπ ιν % οφ τοταλ ποπυλατιον, years years 65 years and more BG CY CZ EE HU LV LT MT PL RO SK SI TR 2000 δατα. 65 ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

18 1 ΒΙΡΤΗ ΑΝ ΕΑΤΗ ΡΑΤΕΣ 1.5. Χρυδε βιρτη ανδ δεατη ρατεσ β ρ δ ρ ερ οφ ποπυλατιον ερ οφ ποπυλατιον ΒΓ ΧΨ ΧΖ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ ΤΡ οπυλατιον προϕεχτιονσ. Φιγ. 1.χ. Βιρτη ανδ δεατη ρατεσ περ οφ ποπυλατιον, ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ 2003

19 ΟΥΛΑΤΙΟΝ ΙΝΧΡΕΑΣΕ Χρυδε ρατε οφ νατυραλ ινχρεασε 1.8. Χρυδε ρατε οφ ινχρεασε 1 0 ο π 1 0 ο π ΒΓ ΧΨ ΧΖ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ ΤΡ οπυλατιον προϕεχτιονσ. ΒΓ ΧΨ ΧΖ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ ΤΡ Χρυδε ρατε οφ νετ µιγρατιον (ινχλυδινγ χορρεχτιονσ) 1 0 ο π ΒΓ ΧΨ ΧΖ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ ΤΡ Χρυδε ρατε οφ νετ µιγρατιον (ρεχαλχυλατεδ βψ Ευροστατ) φορ ψεαρ Ξ, ισ χαλχυλατεδ ασ: οπυλατιον (Ξ + 1) µινυσ ποπυλατιον (Ξ) µινυσ δεατησ (Ξ) πλυσ βιρτησ (Ξ). Τηισ ασσυµεσ τηατ ανψ χηανγε ιν ποπυλα τιον νοτ αττριβυταβλε το βιρτησ ανδ δεατησ ισ αττριβυταβλε το µιγρατιον. Τηισ ινδιχατορ ινχλυδεσ, τηερεφορε, αδµινιστρατιϖε χορρεχ τιονσ (ανδ προϕεχτιον ερρορσ ιφ τηε τοταλ ποπυλατιον ισ βασεδ ον εστιµατεσ ανδ τηε βιρτησ ανδ δεατησ ον ρεγισ τερσ). Φιγυρεσ αρε ιν τηισ χασε µορε χονσιστεντ. Φυρτηερ, µοστ οφ τηε διφφερενχε βετωεεν τηε χρυδε ρατε οφ νετ µιγρατιον προϖιδεδ βψ α χουντρψ ανδ τηε ονε χαλχυλατεδ βψ Ευροστατ ισ χαυσεδ βψ αν υνδερ ρεπορτινγ ορ δελαψ ιν τηε ρεπορτινγ οφ µιγρατιον. ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

20 1 ΦΕΡΤΙΛΙΤΨ Τηε τοταλ φερτιλιτψ ρατε οφ α χερταιν χαλενδαρ ψεαρ ισ τηε αϖεραγε νυµβερ οφ χηιλδρεν τηατ ωουλδ βε βορν αλιϖε το α ωοµαν δυρινγ ηερ λιφετιµε ιφ σηε ωερε το εξπεριενχε δυρινγ ηερ χηιλδβεαρινγ ψεαρσ τηε αγε σπεχιφιχ φερτιλιτψ σπεχιφιχ χαλενδαρ ψεαρ ορ περιοδ. Τηε αϖεραγε αγε οφ αλλ µοτηερσ γιϖινγ βιρτη ισ βασεδ ον αγε σπεχιφιχ φερτιλιτψ ρατεσ Τοταλ φερτιλιτψ ρατε Φιγ. 1.δ. Νυµβερ οφ χηιλδρεν περ ωοµαν π ω ΒΓ ΧΨ ΧΖ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ ΤΡ : οπυλατιον προϕεχτιονσ BG CY CZ EE HU LV LT MT PL RO SK SI TR 1997 ανδ 2000 δατα Μεαν αγε οφ ωοµεν ατ βιρτη οφ φιρστ χηιλδ ψ Μεαν αγε οφ ωοµεν ατ χηιλδ βεαρινγ αγε ψ ΒΓ ΒΓ ΧΨ ΧΨ ΧΖ ΧΖ ΕΕ ΕΕ ΗΥ ΗΥ Λς Λς ΛΤ ΛΤ ΜΤ : : : : : ΜΤ 28.7 : Λ Λ ΡΟ : ΡΟ : ΣΚ ΣΚ ΣΙ ΣΙ ΤΡ : : : Μεδιαν αγε ατ φιρστ βιρτη. οπυλατιον προϕεχτιονσ. ΤΡ ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ 2003

21 ΜΑΡΡΙΑΓΕΣ ΑΝ ΙςΟΡΧΕΣ Χρυδε µαρριαγε ανδ διϖορχε ρατεσ µ ρ δ ρ ερ οφ ποπυλατιον ερ οφ ποπυλατιον ΒΓ ΧΨ ΧΖ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ ΤΡ : : ιϖορχε ισ ιλλεγαλ ιν Μαλτα Φιγ. 1.ε. Μαρριαγε ανδ διϖορχε ρατεσ περ οφ ποπυλατιον, Marriages Divorces EU-15 BG CY CZ EE HU LV LT MT PL RO SK SI TR ΕΥ 15: Μαρριαγεσ 2000, διϖορχεσ ροϖισιοναλ ανδ εστιµατεδ δατα ασ σπεχιφιεδ ιν Ταβλε (2) (2) ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

22 1 ΛΙΦΕ ΕΞΕΧΤΑΝΧΨ Λιφε εξπεχτανχψ ισ δεφινεδ ασ τηε αϖεραγε νυµβερ οφ ψεαρσ στιλλ το λιϖε φορ πεοπλε οφ α γιϖεν αγε υνδερ τηε πρε ϖαιλινγ χονδιτιονσ οφ µορταλιτψ ατ συχχεσσιϖε αγεσ οφ α γιϖεν ποπυλατιον. Τηε λιφε εξπεχτανχψ ατ βιρτη χορρε σπονδσ το τηε λιφε εξπεχτανχψ ατ λεσσ τηαν ονε ψεαρ ολδ Λιφε εξπεχτανχψ ατ βιρτη ιν ψεαρσ ιν ψεαρσ (2) ΒΓ : : : : ΧΨ : : 76.1 ΧΖ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ : : Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ (2) ΤΡ Λεσσ τηαν ονε ψεαρ ολδ. (2) οπυλατιον προϕεχτιονσ. (3) ατα φορ (3) (3) Φιγ. 1.φ. Λιφε εξπεχτανχψ ατ βιρτη: διφφερενχε βετωεεν γιρλσ ανδ βοψσ ιν ψεαρσ, EU-15 EE LT LV RO HU PL SK SI BG CZ CY TR Εστιµατεδ δατα φορ (2) MT (2) 24 ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ 2003

23 Λιφε εξπεχτανχψ ατ τηε αγε οφ 65 ιν ψεαρσ ιν ψεαρσ ΒΓ : : : : ΧΨ 18.4 : 18.9 : : 16.0 : 16.5 ΧΖ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ : : Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ (2) (2) ΤΡ οπυλατιον προϕεχτιονσ. (2) ατα φορ Φιγ. 1.γ. Λιφε εξπεχτανχψ οφ µεν ανδ ωοµεν ατ βιρτη ιν ψεαρσ, 2001 Men Women EU-15 (2) CY SI MT RO CZ PL SK LT HU EE LV BG TR Εστιµατεδ δατα φορ (2) ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

24 1 ΙΝΦΑΝΤ ΜΟΡΤΑΛΙΤΨ Ινφαντ µορταλιτψ ρατε 1 0 ο λ β ΒΓ ΧΨ ΧΖ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ ΤΡ Φιγ. 1.η. Ινφαντ µορταλιτψ ρατε περ οφ λιϖε βιρτησ, EU TR RO BG LV EE HU LT PL SK CY MT SI CZ -15 Εστιµατεδ δατα. ροϖισιοναλ ανδ εστιµατεδ δατα ασ σπεχιφιεδ ιν Ταβλε ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ 2003

25 Χηαπτερ 2 Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

26 ΛΕςΕΛ ΟΦ Ε ΥΧΑΤΙΟΝ ΙΣΧΕ ισ τηε Ιντερνατιοναλ Στανδαρδ Χλασσιφιχατιον οφ Εδυχατιον (ι.ε. τηε ιντερνατιοναλλψ αγρεεδ σψστεµ υσεδ φορ χλασσιφψινγ στατιστιχσ ον εδυχατιον). Συµµαρψ δεσχριπτιονσ οφ ΙΣΧΕ 97 ανδ τηε χλασσιφιχατιον οφ φιελδσ οφ στυδψ οφ ΙΣΧΕ 97 χαν βε φουνδ ιν τηε αννεξ ατ τηε ενδ οφ τηισ ψεαρβοοκ. Εδυχατιον σταγεσ αρε χοδεδ ασ φολλοωσ: ΙΣΧΕ 0: ρε πριµαρψ εδυχατιον ΙΣΧΕ 1: ριµαρψ εδυχατιον (ορ τηε φιρστ σταγε οφ βασιχ εδυχατιον) ΙΣΧΕ 2: Λοωερ σεχονδαρψ εδυχατιον (ορ τηε σεχονδ σταγε οφ βασιχ εδυχατιον) ΙΣΧΕ 3: Υππερ σεχονδαρψ εδυχατιον ΙΣΧΕ 4: οστ σεχονδαρψ νον τερτιαρψ εδυχατιον ΙΣΧΕ 5: Φιρστ σταγε οφ τερτιαρψ εδυχατιον ΙΣΧΕ 6: Σεχονδ σταγε οφ τερτιαρψ εδυχατιον Τηε δατα χοϖερ φυλλ ανδ παρτ τιµε στυδεντσ ιν πυβλιχ ανδ πριϖατε εσταβλισηµεντσ. Τηεψ χοϖερ σχηοολ βασεδ γενερ αλ εδυχατιον ανδ ϖοχατιοναλ εδυχατιον/τραινινγ (ινχλυδ ινγ χοµβινεδ σχηοολ ανδ ωορκ βασεδ προγραµµεσ συχη ασ δυαλ σψστεµ αππρεντιχεσηιπ). Εξχλυσιϖελψ (ινιτιαλ ανδ χοντινυινγ) ωορκ βασεδ τραινινγ ισ νοτ ινχλυδεδ ιν τηε στατιστιχσ Εδυχατιοναλ ατταινµεντ ο τ π α 2 τ 6 η α λ υ σ ε ΒΓ : : : ΧΨ : : ΧΖ : ΕΕ ΗΥ Λς : ΛΤ : ΜΤ : : : : : Λ ΡΟ ΣΚ : : ΣΙ ΤΡ : : : : : ερχενταγε οφ πυπιλσ ανδ στυδεντσ βψ λεϖελ οφ εδυχατιον, 2000/ ΙΣΧΕ 0 ΙΣΧΕ 1 α σ ι Ι 0 ω ι % ΒΓ ΧΨ (2) : 8 (3) ΧΖ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ Λ ΡΟ (4) ΣΚ ΣΙ ΤΡ : 19 : 11 ατα εξχλυδε τερτιαρψ στυδεντσ στυδψινγ αβροαδ ωηιχη ρεπρεσεντσ 54 % οφ τηε τοταλ νυµβερ οφ Χψπριοτ τερτιαρψ στυδεντσ. (2) ΙΣΧΕ λεϖελ 4 ισ νοτ αππλιχαβλε. (3) Χζεχη Ρεπυβλιχ: δατα ρεφερ το στυδεντσ ιν πυβλιχ ινστιτυτιονσ ονλψ. (4) ατα εξχλυδε ΙΣΧΕ λεϖελ 6. ΙΣΧΕ 2 ΙΣΧΕ 3 ΙΣΧΕ 4 ΙΣΧΕ 5+6 (4) (4) 2.3. αρτιχιπατιον ρατεσ ιν εδυχατιον (ΙΣΧΕ 1 6) οφ περσονσ αγεδ / 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ ΒΓ ΧΨ : : : ΧΖ : ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ : : 52.9 : 59.3 Λ ΡΟ ΣΚ : : : : 57.1 ΣΙ ΤΡ : : : : : Εξχλυδινγ τερτιαρψ στυδεντσ (ΙΣΧΕ 5 ανδ 6) στυδψινγ αβροαδ. % ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

27 δατα ερχενταγε οφ εαρλψ σχηοολ λεαϖερσ ιν τηε ποπυλατιον αγεδ ΒΓ : : : : 20.3 ΧΨ : : ΧΖ : : : : 5.5 ΕΕ ΗΥ Λς : : : : 19.3 ΛΤ : : : ΜΤ : : : : 54.1 Λ : : : : 7.9 ΡΟ ΣΚ : : : : 5.6 ΣΙ : : : ΤΡ : : : : : % Εαρλψ σχηοολ λεαϖερσ ρεφερσ το περσονσ αγεδ 18 το 24 ιν τηε φολλοωινγ τωο χονδιτιονσ: τηε ηιγηεστ λεϖελ οφ εδυχα τιον ορ τραινινγ ατταινεδ ισ ΙΣΧΕ 0, 1 ορ 2 ανδ ρεσπον δεντσ δεχλαρεδ νοτ ηαϖινγ ρεχειϖεδ ανψ εδυχατιον ορ τραινινγ ιν τηε φουρ ωεεκσ πρεχεδινγ τηε συρϖεψ (νυµε ρατορ). Τηε δενοµινατορ χονσιστσ ιν τηε τοταλ ποπυλατιον οφ τηε σαµε αγε γρουπ εξχλυδινγ νο ανσωερσ το τηε θυεστιονσ ηιγηεστ λεϖελ οφ εδυχατιον ορ τραινινγ ατταινεδ ανδ παρτιχιπατιον το εδυχατιον ανδ τραινινγ. Βοτη τηε νυµερατορσ ανδ τηε δενοµινατορσ χοµε φροµ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτψ Λαβουρ Φορχε Συρϖεψ (ΛΦΣ). Φιγ. 2.α. ερχενταγε οφ εαρλψ σχηοολ λεαϖερσ βψ γενδερ ιν τηε ποπυλατιον αγεδ 18 24, 2001 Males Females EU-15 * (2) BG CY CZ EE HU LV LT MT * PL RO SK SI 2002 δατα. (2) Υνρελιαβλε ορ υνχερταιν δατα φορ φεµαλεσ. 30 ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ 2003

28 2.5. Λιφε λονγ λεαρνινγ τοταλ 2 Λιφε λονγ λεαρνινγ ρεφερσ το περσονσ αγεδ 25 το 64 ωηο ανσωερεδ τηεψ ρεχειϖεδ εδυχατιον ορ τραινινγ ιν τηε φουρ ωεεκσ πρεχεδινγ τηε συρϖεψ (νυµερατορ). Τηε δενοµινα τορ χονσιστσ οφ τηε τοταλ ποπυλατιον οφ τηε σαµε αγε γρουπ εξχλυδινγ νο ανσωερσ το τηε θυεστιον παρτιχιπα τιον το εδυχατιον ανδ τραινινγ. Βοτη τηε νυµερατορσ ανδ τηε δενοµινατορσ χοµε φροµ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτψ Λαβουρ Φορχε Συρϖεψ (ΛΦΣ). ο τ π α 2 6 π ε α τ ΒΓ : : : : 1.5 ΧΨ : : ΧΖ : : : : 6.0 ΕΕ ΗΥ Λς : : : : 8.4 ΛΤ : : ΜΤ : : : : 4.6 Λ : : : : 4.8 ΡΟ ΣΚ : : : : 9.0 ΣΙ : : : ΤΡ : : : : : 2002 δατα. Φιγ. 2.β. Λιφε λονγ λεαρνινγ βψ γενδερ, δατα. ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

29 Υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ εδυχατιοναλ ατταινµεντ, 2νδ θυαρτερ 2001 % Βυλγαρια Χψπρυσ Χζεχη Ρεπυβλιχ Εστονια Ηυνγαρψ Λατϖια Λιτηυανια Μαλτα : : : : ολανδ Ροµανια Σλοϖακ Ρεπυβλιχ Σλοϖενια Τυρκεψ : : : : Υνρελιαβλε ορ υνχερταιν δατα Ι ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ 2003

30 ΣΤΥ ΕΝΤΣ ΒΨ ΡΟΓΡΑΜΜΕ ΑΝ ΦΙΕΛ 2.7. Τοταλ τερτιαρψ γραδυατεσ ιν σχιενχε ανδ τεχηνολογψ περ οφ ποπυλατιον αγεδ ατα εξχλυδε τερτιαρψ στυδεντσ γραδυατινγ αβροαδ. (2) ατα ρεφερ το γραδυατεσ φροµ φυλλ τιµε προγραµµεσ ονλψ. (3) ατα εξχλυδε αδϖανχεδ ρεσεαρχη προγραµµεσ (ΙΣΧΕ 6). (4) ατα εξχλυδε αδϖανχεδ ρεσεαρχη προγραµµεσ (ΙΣΧΕ 6) ανδ σεχονδ θυαλιφιχατιονσ. π 1 ο π ΒΓ ΧΨ : : (2) ΧΖ : ΕΕ ΗΥ : Λς ΛΤ ΜΤ : : (3) (3) (3) Λ (4) (4) (4) ΡΟ ΣΚ ΣΙ ΤΡ : : : : : (3) (4) (4) Τηε ινδιχατορ τερτιαρψ γραδυατεσ ιν σχιενχε ανδ τεχηνο λογψ ινχλυδεσ τερτιαρψ γραδυατεσ φροµ πυβλιχ ανδ πριϖατε ινστιτυτιονσ. Τερτιαρψ εδυχατιον ρεφερσ το ΙΣΧΕ λεϖελσ Φιγ. 2.χ. Τοταλ τερτιαρψ γραδυατεσ ιν σχιενχε ανδ τεχηνολογψ περ οφ ποπυλατιον αγεδ 20 29, 2001 Males Females BG CY 2000 δατα, εξχλυδινγ τερτιαρψ στυδεντσ γραδυατινγ αβροαδ. CZ EE HU LV LT MT PL RO SK SI ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

31 ερχενταγε οφ πυπιλσ ιν γενεραλ σεχονδαρψ εδυχατιον βψ φορειγν λανγυαγε στυδιεδ, 2000/2001 Ενγλιση Φρενχη Γερµαν Σπανιση Ρυσσιαν ΒΓ ΧΨ ΧΖ ΕΕ : 54.3 ΗΥ Λς ΛΤ (3) 2 ι % (2) (2) (2) (2) ΜΤ : Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ ΤΡ : : : : : Σπεχιαλ ανδ εϖενινγ χλασσεσ εξχλυδεδ. (2) Ινχλυδεσ ΙΣΧΕ 1 πυπιλσ ανδ ρεφερσ το φυλλ τιµε ονλψ. (3) 1999/2000 δατα. Ενγλιση ισ Μαλτα σ σεχονδ οφφιχιαλ λανγυαγε. Αλλ στυδεντσ (ΙΣΧΕ 1 το 3) ηαϖε το στυδψ τηε λανγυαγε. Τηε αϖεραγε νυµβερ οφ φορειγν λανγυαγεσ λεαρντ βψ πυπιλσ ισ οβταινεδ βψ διϖιδινγ τηε νυµβερ οφ πυπιλσ στυδψ ινγ µοδερν λανγυαγεσ βψ τηε τοταλ νυµβερ οφ πυπιλσ ενρολλεδ ατ α γιϖεν λεϖελ οφ εδυχατιον. Τηε προϖιδεδ δατα ρεφερ το τηε χονσιδερεδ σχηοολ ψεαρ, νοτ το τηε ωηολε σχηοολινγ τιµε οφ τηε γιϖεν λεϖελ. Τηισ αγγρεγατεδ ινδι χατορ τακεσ ιντο αχχουντ αλλ φορειγν λανγυαγεσ στυδιεδ ιν εαχη χουντρψ, νοτ ονλψ τηε µοστ ωιδεσπρεαδ. 34 ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ 2003

32 ΕΞΕΝ ΙΤΥΡΕ 2.9. Σπενδινγ ον ηυµαν ρεσουρχεσ (πυβλιχ εξπενδιτυρε ον εδυχατιον) ασ α περχενταγε οφ Γ ΒΓ ΧΨ ΧΖ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ Λ : : ΡΟ ΣΚ : : : : : ΣΙ ΤΡ : : Χηανγε ιν χοϖεραγε ιν % Τοταλ πυβλιχ εξπενδιτυρε ον εδυχατιον ινχλυδεσ διρεχτ πυβλιχ εξπενδιτυρε ον εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ, πυβλιχ στυδιεσ το οτηερ πριϖατε εντιτιεσ φορ εδυχατιον µαττερσ ανδ πυβλιχ συβσιδιεσ το ηουσεηολδσ συχη ασ σχηολαρσηιπσ ανδ λοανσ το στυδεντ φορ τυιτιον φεεσ ανδ στυδεντ λιϖινγ χοστσ. 2 Φιγ. 2.δ. Σπενδινγ ον ηυµαν ρεσουρχεσ (πυβλιχ εξπενδιτυρε ον εδυχατιον) ασ α περ χενταγε οφ Γ, BG CY CZ EE HU LV LT MT PL RO SI TR (2) 1999 δατα. (2) 2000 δατα. ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

33 Χηαπτερ 3 ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΑΝ ΕςΕΛΟΜΕΝΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

34 Ρ Ρεσεαρχη ανδ δεϖελοπµεντ (Ρ & ) χρεατιϖε ωορκ υνδερτακεν ον α σψστεµατιχ βασισ το ινχρεασε τηε στοχκ οφ κνοωλεδγε, ινχλυδινγ τηατ οφ πεοπλε, χυλτυρε ανδ σοχιετψ; ανδ τηε υσε οφ τηισ το δεϖισε νεω αππλιχατιονσ ισ αν ενγινε οφ γροωτη. Αµονγ Ρ & ινπυτ στατιστιχσ, Ρ & εξπενδιτυρε ισ ονε οφ τηε φιρστ πριοριτψ ινδιχατορσ νεχεσσαρψ το γιϖε α ρεπρε σεντατιον οφ τηε εφφορτ δεϖοτεδ το Ρ &. Τηε βασιχ µεα συρε ισ ιντραµυραλ εξπενδιτυρεσ, ι.ε. αλλ εξπενδιτυρεσ φορ Ρ & περφορµεδ ωιτηιν α στατιστιχαλ υνιτ ορ σεχτορ οφ τηε εχονοµψ, ωηατηεϖερ τηε σουρχε οφ φυνδσ Γενεραλ χοµπαρισον φορ 2000 & ε & ε ιν µιλλιον ΕΥΡ ασ % οφ Γ & π φυλλ τιµε εθυιϖαλεντ & π ασ % οφ λαβουρ φορχε (ηεαδ χουντ) & π φεµαλε περσοννελ ασ % οφ τοταλ 3 ΒΓ ΧΨ ΧΖ ΕΕ ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ : : : : : Λ ΡΟ ΣΚ : ΣΙ (2) (3) ΤΡ : Σουρχε: ΟΕΧ. (2) Υνδερεστιµατεδ δατα. (3) Φυλλ τιµε εθυιϖαλεντ ινστεαδ οφ ηεαδ χουντ. ΕΞΕΝ ΙΤΥΡΕ ΟΝ Ρ & 3.2. Γροσσ δοµεστιχ εξπενδιτυρε ον Ρ & µ Ε % ο Γ ΒΓ ΧΨ : : : : ΧΖ ΕΕ : : : : : : ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ : : : : : : : : : : Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ (2) ΤΡ Ατ χυρρεντ πριχεσ ανδ χυρρεντ εξχηανγε ρατεσ. (2) Σουρχε: ΟΕΧ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ

35 Ρ Φιγ. 3.α. Γροσσ δοµεστιχ εξπενδιτυρε ον Ρ & ασ α % οφ Γ, Ιντραµυραλ εξπενδιτυρε ον Ρ & βψ σεχτορσ οφ περφορµανχε ε ιν µιλλιον ΕΥΡ 3 Σουρχε: ΟΕΧ Γροσσ δοµεστιχ εξπενδιτυρε ον Ρ & περ χαπιτα Ε ΒΓ ΧΨ : : ΧΖ ΕΕ : : ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ : : : : : Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ (3) ΤΡ ιν µιλλιον ΕΥΡ ΒΓ ΧΨ : : ΧΖ ΕΕ (2) ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ : : : : : Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ (3) ΤΡ ΒΓ ΧΨ : : ΧΖ ΕΕ : : ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ : : : : : Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ (2) ΤΡ Ατ χυρρεντ πριχεσ ανδ χυρρεντ εξχηανγε ρατεσ. (2) Σουρχε: ΟΕΧ. ε ιν µιλλιον ΕΥΡ ΒΓ ΧΨ : : ΧΖ ΕΕ (2) ΗΥ Λς ΛΤ ΜΤ : : : : : Λ ΡΟ ΣΚ ΣΙ (3) ΤΡ Ατ χυρρεντ πριχεσ ανδ χυρρεντ εξχηανγε ρατεσ. (2) Τηε βρεακδοων οφ Ρ & εξπενδιτυρε βψ σουρχε οφ φυνδσ ισ ινχοµπλετε. (3) Σουρχε: ΟΕΧ. (3) 40 ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΨΕΑΡΒΟΟΚ ΟΝ ΧΑΝ Ι ΑΤΕ ΧΟΥΝΤΡΙΕΣ 2003

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 7/2005 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε 3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ Σουτη Κορεα 11 οµεστιχ πολιτιχσ Πολιτιχσ ιν Σουτη Κορεα δυρινγ τηε χοµινγ ψεαρ ωιλλ βε δοµινατεδ βψ τωο ελεχτιονσ: τηατ φορ πρεσιδεντ ον εχεµβερ 19τη (ιν ωηιχη τηε ινχυµβεντ, Ροη Μοο ηψυν, ισ χονστιτυτιοναλλψ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των Υπόγειων Υδάτων στην Ευρώπη Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Προστασία των Υπόγειων Υδάτων στην Ευρώπη Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Προστασία των Υπόγειων Υδάτων στην Ευρώπη Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Προστασία των Υπόγειων Υδάτων στην Ευρώπη Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES. Ζυριχη, Σωιτζερλανδ. (ΕΤΗ), Ζυριχη, Σωιτζερλανδ

BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES. Ζυριχη, Σωιτζερλανδ. (ΕΤΗ), Ζυριχη, Σωιτζερλανδ BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES K.-U. SCHMITT 1,2, M. MUSER 2, D. VETTER 2, F. WALZ 2 1 Ινστιτυτε οφ Βιοµεδιχαλ Ενγινεερινγ, Υνιϖερσιτψ ανδ Σωισσ

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD Property: 8 Priory Park Road LAUNCESTON PL15 8JD Tel 01566 777777 Fax 01566 775116 home information pack contents Index Property Information Questionnaire

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability Disinflation in a DSGE Perspective: Sacrifice Ratio or Welfare Gain Ratio? by Guido Ascari and Tiziano Ropele No. 1499 March 2009 This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ruthven, I. and Lalmas, M. and van Rijsbergen, C.J. (2003) Incorporating user search behaviour into relevance feedback. Journal of the American Society for Information

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ 25 Φεβρυαρψ 2011 ΣΙΜΠΛΙΦΙΕ ΠΡΟΣΠΕΧΤΥΣ Τηισ Σιµπλιφιεδ Προσπεχτυσ χονταινσ κεψ ινφορµατιον ιν ρελατιον το Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Access from the University of Nottingham repository:

Access from the University of Nottingham repository: Morrison, Andrew (2006) Thy Children Own Their Birth: Diasporic genealogies and the descendants of Canada's Home Children. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham

Διαβάστε περισσότερα

SEB Commodity Research

SEB Commodity Research SEB Commodity Research Bergforsk, 2011-05-04 05-0404 Bjarne Schieldrop Chief Analyst Commodities SEB Bjarne.schieldrop@seb.no +47 9248 9230 1 SEB and Commodities Commodities an asset class Hedging of risk,

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Overview There are a variety of different publications related to emergency medical coding, the use

Διαβάστε περισσότερα

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk.

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk. Parameters and Disclaimer Statement Choice of any emergency medicine E/M code level is dependent upon proper documentation of the History, Exam, and MDM Provider documentation must include the correct

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program

IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Environmental Monitoring Report Project Number: 41627 June 2013. Reporting Period: 1 January 2013 to 31 March 2013. IND: Himachal Pradesh Clean Energy Development Investment Program Quarterly environmental

Διαβάστε περισσότερα

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS CATEGORY REPORT GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS 2 206/07/27 G.S. F.D. N.S. CORRECTION IN ME SFC WITH FUEL INDEX EM 206/07/22 G.S F.D./M.W FIRST EMISSION EM 0 206/07/2 G.S PRELIMINARY EDITION; FOR

Διαβάστε περισσότερα

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes :

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Choukr-Allah R. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV La sfida della scienza del clima Antonio Navarra Centro eurometerraneo per i Cambiamenti Climatici INGV Aristotele Raffello, la Scuola Atene De De ε ε Meteorologica Μετεορολογιχα Ηοωεϖερ, However, Ηοωεϖερ,

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Climate Science

The Challenge of Climate Science The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN BEFORE THE STATE OF WASHINGTON ENERGY FACILITY SITE EVALUATION COUNCIL In the Matter of Application No. 96-1 Olympic Pipe Line Company Cross Cascade Pipeline Project PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 ! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 3 Το Βλοχκ ορ νοτ το Βλοχκ? Νετωορκ Χοµπετιτιον ωηεν ΣκψπεεντερστηεΜοβιλεΜαρκετ ψ Βιπασα αττα ζ ανδψυ ΣηανΛο ξ Οχτοβερ 14, 2013 Αβστραχτ ςοιχε οϖερ Ιντερνετ Προτοχολ (ςοιπ)

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Article ID: 51107 - Last Review: July 29, 2011 Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Version 5.8 introduces a new Simplified Licensing model for Contact Center Enterprise and Business Edition,

Διαβάστε περισσότερα

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ;

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ινφερνο: Χαντο ΞΙ Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ανδ τηερε, βψ ρεασον οφ τηε ηορριβλε Εξχεσσ οφ στενχη τηε δεεπ αβψσσ

Διαβάστε περισσότερα

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ.

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙΙ Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Νοτ φολιαγε γρεεν, βυτ οφ α δυσκψ χολουρ, Νοτ βρανχηεσ

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Panopoulou, Ekaterini and Pantelidis, Theologos (2013) Speculative behaviour and oil price predictability. Working paper.

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Zen art coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV INGV - Istituto Nazionale di Geisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di Atene De De Δε Δε Meteorologica Μετεορολογιχα

Διαβάστε περισσότερα