1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ..."

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο νόμος 3693/2008 προς εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 2006/43 EK περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, απαιτεί από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ελεγκτές την υιοθέτηση ενιαίων κανονισμών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εφεξής τη σύνταξη και δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων διαφάνειας. Η «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.» παρουσιάζει την 3 η Ετήσια Έκθεση Διαφάνειας, για την περίοδο 1/1/ /12/2010 η οποία παρέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες για την δραστηριότητά της, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας, καθώς επίσης και πληροφορίες αναφορικά με τα συστήματα ποιότητας ελέγχου, τις διαδικασίες διασφάλισης ανεξαρτησίας, το ανθρώπινο δυναμικό, θέματα εκπαίδευσης και χρηματοοικονομικές πληροφορίες 2

4 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.1. Η Εταιρεία Η «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «ΗΒΡ ΕΠΕ» (στην συνέχεια για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «η Εταιρεία» ή Η. Β. Ρ.) είναι Ελληνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο την παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 20 Ιουλίου 2006 από δύο νόμιμους ελεγκτές (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές) τον Χαράλαμπο Μπιλλίνη και την Βασιλική Πασχαλίδου και σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης της η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια. Η Η. Β. Ρ. είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και εγγεγραμμένη στο ειδικό μητρώο που τηρείται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) με Αριθμό Μητρώου 152. Από το Νοέμβριο του 2009, η ΗΒΡ είναι μέλος διεθνούς δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών της Morison International Σκοπός Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι : i. H διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου όλων των εταιρειών, ιδρυμάτων και οργανισμών. ii. Η παροχή φορολογικών, οικονομοτεχνικών και λογιστικών συμβουλών, η αποτίμηση της αξίας επιχειρήσεων ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτών. iii. Η λογιστική οργάνωση επιχειρήσεων. iv. Η διενέργεια σεμιναρίων οικονομικού, λογιστικού και φορολογικού περιεχομένου. v. Η σύνταξη μελετών βιωσιμότητας επενδύσεων καθώς και μελέτες σκοπιμότητας για ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους. vi. Η παροχή υπηρεσιών εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. vii. Η παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου Αντικείμενα δραστηριότητας: - Eλεγκτικές εργασίες α) Τακτικοί έλεγχοι και επισκοπήσεις οικονομικών καταστάσεων β) Ειδικοί έλεγχοι - Συμβουλευτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες 3

5 α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μετατροπή και σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, μετατροπές, απορροφήσεις εταιρειών. - Εκτίμηση αξίας επιχείρησης - Business plan - Άσκηση έργου εκκαθαριστή 2.4. Εταίροι Στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν από την αρχή της εταιρείας, οι κάτωθι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές: Εταίροι Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης Βασιλική Πασχαλίδου Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL 3.1 Γενικά στοιχεία Η Morison International είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός (non-for-profit association) ανεξάρτητων και αποκλειστικών αντιπροσώπων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η Morison International η έδρα της οποίας είναι το Λονδίνο, αριθμεί μέχρι σήμερα πάνω από 92 μέλη σε 61 χώρες του κόσμου. Οι υπηρεσίες παρέχονται από τις εταιρείες μέλη της Morison International και όχι από την Morison International αυτή καθ αυτή. Οι εταιρείες μέλη παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: Ελεγκτικές, Λογιστικές, Φορολογικές, Συμβουλευτικές και Νομικές τόσο σε εταιρείες του Ιδιωτικού όσο και σε εταιρείες του Δημόσιου Τομέα. Η Μorison International λειτουργεί ως μία πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ανά τον κόσμο και προάγει την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ ομοϊδεατών επαγγελματιών από όλον τον κόσμο στο πλαίσιο επιμορφωτικών σεμιναρίων, πολιτισμικών συνεδρίων (quality speakers, relevant 4

6 technical sessions and news on current issues within the industry), ενημερωτικών φυλλαδίων. Επιπλέον, το κεντρικό site (intranet) της Morison International στο οποίο έχουν αποκλειστική πρόσβαση οι εταιρείες μέλη του οργανισμού αποτελεί μία ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών ("doing business in guides", common interest group forums, industry whitepapers and research reports, on-line communities and blogs). Όργανο διοίκησης της Morison International είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (International Board of Directors). Εκτός από το προαναφερόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχουν τοπικά Διοικητικά Συμβούλια (Regional Boards) σε: α) Aφρική β) Ευρώπη και Βόρεια Αμερική γ) Λατινική Αμερική δ) Ασία Ευρώπη Tα ώς άνω όργανα δεν έχουν καμία ανάμιξη στα όργανα διοικήσεως τω ανεξάρτητων μελών εταιρειών. 3.2 Αντιπροσώπευση στην Ελλάδα Για την αποδοχή και είσοδο κάθε νέου μέλους στον Οργανισμό (Association) η Morison International έχει θεσπίσει υποχρεωτικό ποιοτικό έλεγχο. Η «ΗΒΡ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.» έγινε επίσημα το ανεξάρτητο μέλος της Μorison International στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2009 και χαίρει / πληροί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την σχέση αυτή. Η «ΗΒΡ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.» - όπως και όλες οι υπόλοιπες εταιρείες που ανήκουν στην Morison International - δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, λειτουργώντας με πλήρη αυτονομία, ενώ διέπεται από τους νόμους και τους κανόνες της χώρας στην οποία εδρεύει. Επιπλέον, η Εταιρεία, στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας, φέρει αποκλειστική ευθύνη τόσο για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει όσο και για το προσωπικό που απασχολεί. Η Η. Β. Ρ. ως μέλος της Μorison International, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: Συμμέτοχη σε σεμινάρια επιμορφωτικού χαρακτήρα Συμμετοχή σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά συνέδρια Ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των εταιρειών μελών Ανταλλαγή επαγγελματικού υλικού μεταξύ των εταιρειών μελών Ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ των εταιρειών μελών 5

7 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η H. B. P. διοικείται από το ανώτερο Όργανο διοίκησης που είναι η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, η οποία αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία. Η εταιρική διακυβέρνηση ασκείται από τους δυο (2) Διαχειριστές εταίρους Ορκωτούς ελεγκτές Λογιστές και ιδρυτές της εταιρείας Χαράλαμπο Μπιλλίνη και Βασιλική Πασχαλίδου. Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο (ISQC 1) «INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY CONTROL 1». Οι διαχειριστές της εταιρείας έχουν ευθύνη για : Την εξασφάλιση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου, Την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και εχεμύθεια του Ορκωτού ελεγκτή Λογιστή, Την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν το επάγγελμα του Ορκωτού ελεγκτή Λογιστή. Προς το σκοπό αυτό έχουν συσταθεί οι εξής Επιτροπές: ι) Η «Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου» η οποία απαρτίζεται από τα μέλη: Πασχαλίδου Βασιλική, Γεωργίου Αλεξάνδρα, Στράντζαλη Αγάπη. Ευθύνη της επιτροπής είναι να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του προσωπικού που εμπλέκονται σε ελεγκτικές εργασίες με τις διαδικασίες ποιότητας ελέγχου που έχει ορίσει η «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.». ιι) Η «Επιτροπή εξασφάλισης Ανεξαρτησίας» της «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» η οποία απαρτίζεται από την Βασιλική Πασχαλίδου και την Διονυσία Σιγαλού και είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση των θεμάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας κατά την διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων. ιιι) Η «Επιτροπή Δεοντολογικών Απαιτήσεων» η οποία απαρτίζεται από τους: Aλεξάνδρα Γεωργίου και Διονυσία Σιγαλού, η οποία είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εξασφάλισης των δεοντολογικών απαιτήσεων κατά την διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων. ιv) Η «Επιτροπή Παρακολούθησης Επαγγελματικής Ανάπτυξης» η οποία απαρτίζεται από την Βασιλική Πασχαλίδου και την Διονυσία Σιγαλού είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση των επαγγελματικών σεμιναρίων και με την συγκέντρωση κα φύλαξη του υλικού που παρέχεται στα σεμινάρια. 6

8 5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η Εταιρεία στην προσπάθεια της να διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών της έχει υιοθετήσει σύστημα ποιοτικού ελέγχου με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος και την συμμόρφωση της εταιρείας και του προσωπικού της με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην προσπάθεια της αυτή, λαμβάνοντας υπόψη και υιοθετώντας τις αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων της IFAC και συγκεκριμένα τις βασικές διαδικασίες που προβλέπουν, το Διεθνές ελεγκτικό Πρότυπο 220, το Ελληνικό ελεγκτικό Πρότυπο 2220 καθώς επίσης και το Διεθνές Πρότυπο Ποιοτικού Ελέγχου (ISQC 1), έχει συντάξει τα κάτωθι εγχειρίδια: 1. Το «Εγχειρίδιο Εσωτερικού Κανονισμού» εταιρείας το οποίο περιγράφει τις πολιτικές και διαδικασίες ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας, προσδιορίζει το σύστημα ποιότητας ελέγχου σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 220, και το Διεθνές Πρότυπο Ποιοτικού Ελέγχου (ISQC1). 2. Το «Εγχειρίδιο Ελέγχου» το οποίο εκθέτει αφενός μεν λεπτομερώς τις ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν όταν διεξάγεται μία ελεγκτική ανάθεση, και αφετέρου περιλαμβάνει το πρόγραμμα ελέγχου. 3. Το «Εγχειρίδιο του Κώδικα Δεοντολογικών Απαιτήσεων και Ανεξαρτησίας» το οποίο ενσωματώνει τη συμμόρφωση της εταιρείας με τον Κώδικα Δεοντολογίας σύμφωνα με τον «Code of Ethics for professional accountants» το οποίο ετοιμάσθηκε από το «International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)» και σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας, όπως αυτός περιλαμβάνεται και εκθέτεται στο Διεθνές Πρότυπο Ποιοτικού Ελέγχου (ISQC1). 4. To «Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών» για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Anti-Money Laundering Policies and Procedures). Τα σημαντικότερα στοιχεία των διαδικασιών που ακολουθούνται και εφαρμόζονται από την εταιρεία για την επίτευξη διασφάλισης του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου της συνοψίζονται παρακάτω : Ευθύνη Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών (Εταίρων) για την διασφάλιση της ποιότητας Εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας Επαγγελματική επάρκεια και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού Αποδοχή και διατήρηση πελατών και ελεγκτικών εργασιών 7

9 Εκτέλεση ελεγκτικού έργου Επιθεώρηση της εφαρμογής των ελεγκτικών διαδικασιών από τη Διοίκηση της Εταιρείας 5.1 Ευθύνη Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Εταίρων για την διασφάλιση της ποιότητας Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Εταίροι) της H. Β. P. είναι αφοσιωμένοι στην υιοθέτηση διαδικασιών με απώτερο σκοπό την διασφάλιση και εξασφάλιση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου, σε όλους τους διενεργούμενους ελέγχους, όπως αυτές προσδιορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα Ποιοτικού Ελέγχου (ISQC1). Οι γενικές αρχές και διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του προσωπικού της εταιρείας, με απώτερο στόχο καταρχάς την κατάρτιση τους και κατά δεύτερο την εφαρμογή τους. Για το σκοπό αυτό, παρέχονται στο προσωπικό τόσο στο νεοπροσλαμβανόμενο όσο και στο ήδη υπάρχον, αντίγραφα των προαναφερομένων εγχειριδίων. 5.2 Εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας Αρχή της εταιρείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό να συμμορφώνεται με τους κανόνες δεοντολογίας (ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, επαγγελματική ικανότητα, οφειλόμενη επιμέλεια, επαγγελματική συμπεριφορά, εχεμύθεια), όπως αυτοί προβλέπονται από τους κανόνες δεοντολογίας της IFAC, αποφεύγοντας κάθε πράξη που δυσφημεί το επάγγελμα. Για το σκοπό αυτό έχουν θεσπιστεί τα εξής: α) Η Γνωστοποίηση των Δεοντολογικών Απαιτήσεων και Ανεξαρτησίας στο προσωπικό και σε όσα πρόσωπα υπόκεινται σε αυτές. Κατά την πρόσληψη κάθε ατόμου παραδίδεται σε αυτόν, το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ», αντίγραφο του «ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (IFAC). Α. Η διαδικασία που ακολουθεί η εταιρεία μας περιγράφεται κατωτέρω: Ένα «Έντυπο Εμπιστευτικότητας» συμπληρώνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό, επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωση τους με τις πολιτικές της εταιρείας και ελεγκτικούς κανόνες όσον αφορά την εμπιστευτικότητα. Το θέμα της εμπιστευτικότητας, είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο στην ελεγκτική εργασία αλλά επίσης με ότι έχει να κάνει με υποθέσεις του πελάτη. Ο Κώδικας Δεοντολογίας απαιτεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μας εργασίας, δεν θα 8

10 πρέπει να αποκαλυφθεί. Οποιοσδήποτε αποκτά πληροφορία στα πλαίσια της επαγγελματικής εργασίας, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί την πληροφορία προς όφελος του ή και προς όφελος τρίτων ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι. Καμία πληροφορία σχετικά με την επιχείρηση του πελάτη, δεν θα πρέπει να αποκαλυφθεί στο προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας ή σε τρίτους χωρίς κατάλληλη έγκριση. ΙΙ. Οποιαδήποτε πληροφορία αποκομίσει κάποιος κατά τη διάρκεια του ελέγχου, θα πρέπει να χειριστεί αυστηρώς εμπιστευτικά απ όλες τις βαθμίδες του προσωπικού. Καμία πληροφορία όσο αφορά τις συναλλαγές του πελάτη, το προσωπικό, την πολιτική εργοδοσίας, τα έσοδα, τα έξοδα, τα κέρδη, ζημιές ή θέματα καθαρής θέσης θα πρέπει να αποκαλύπτονται στο προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας ή σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση του προϊσταμένου του ελεγκτικού έργου και του πελάτη. ΙΙΙ. Πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τις ελεγκτικές διαδικασίες της εταιρείας δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται στον πελάτη ή στο προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας αν αυτό αποβεί εις βάρος της αποτελεσματικότητας τους ελέγχου. Τέτοια πληροφορία δεν θα πρέπει να αποκαλυφθεί σε τρίτους χωρίς την έγκριση του προϊσταμένου της ελεγκτικής ομάδας. ΙV. To προσωπικό της ελεγκτικής ομάδας, δεν θα πρέπει να συζητά την εργασία του μπροστά στο προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας, εκτός αν γνωρίζουν ότι τα άτομα της ελεγχόμενης εταιρείας είναι εξουσιοδοτημένα να γνωρίζουν τα θέματα της εταιρείας. V. Όταν είναι απαραίτητο να συζητηθούν θέματα της εταιρείας, με άτομα από το προσωπικό της εταιρείας, ή με δικηγόρους ή με άλλα εξουσιοδοτημένα άτομα, θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή έτσι ώστε αποδέκτης των πληροφοριών αυτών να είναι άτομο, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να έχει αυτές τις πληροφορίες. VI. Σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση, πρέπει να απαγορεύονται οι συζητήσεις όσων έχουν σχέση με θέματα πελάτη. VII. Τα «ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» δεν θα πρέπει να τα αφήνουμε στα γραφεία του πελάτη χωρίς να είναι κλειδωμένα, έτσι ώστε οποιοσδήποτε από το προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας να έχει πρόσβαση σε αυτά. 9

11 VIII. Το προσωπικό της εταιρείας ή τρίτοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αντίγραφα των «φύλλων εργασίας» ή τα ίδια «φύλλα εργασίας», όταν αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του ελέγχου. VIIII. Τα «ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να προστατεύονται με κωδικό ασφαλείας. Η «Επιτροπή Δεοντολογικών Απαιτήσεων» είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εξασφάλισης των δεοντολογικών απαιτήσεων κατά την διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων. Η «Επιτροπή Δεοντολογικών Απαιτήσεων» και «Επιτροπή Εξασφάλιση Ανεξαρτησίας» υποχρεούνται να προσδιορίζουν και να αξιολογούν την ανεξαρτησία και την συμμόρφωση με τις δεοντολογικές απαιτήσεις σε όλα τα στάδια του ελέγχου. - Όταν η εταιρεία αποδέχεται ένα νέο πελάτη ή μία καινούργια ανάθεση έργου. - Όταν επανεκλέγεται ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. - Όταν υπογράφεται μία έκθεση ελέγχου. Η εταιρεία εκπαιδεύει το προσωπικό της σε θέματα Κώδικα Δεοντολογικών Απαιτήσεων Β. ΛΗΨΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε ανεπάρκειας των διαδικασιών Δεοντολογικών Απαιτήσεων και Ανεξαρτησίας γίνονται οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες μετά από σχετική απόφαση της Διοίκησης της εταιρείας «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ». Σε περίπτωση διαπίστωσης παρέκκλισης από την εφαρμογή των κανόνων των Δεοντολογικών Απαιτήσεων και της Ανεξαρτησίας η Διοίκηση της εταιρείας κατά περίπτωση, προβαίνει σε ανάλογες κυρώσεις. Τυχόν παράπονα και καταγγελίες πελατών, τρίτων ή και από το προσωπικό της «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ- ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ», περί μη τηρήσεων των Δεοντολογικών Απαιτήσεων και Ανεξαρτησίας αξιολογούνται από τη Διοίκηση της εταιρείας και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Η εταιρεία ερευνά τέτοια παράπονα και ισχυρισμούς σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές και διαδικασίες. 5.3 Επαγγελματική επάρκεια και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού Το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρείας καθορίζει την ποιότητα επαγγελματικών υπηρεσιών, που δύναται να παρασχεθούν. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία μας δίνει προτεραιότητα στην διαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού έτσι ώστε ο πελάτης να λαμβάνει επαγγελματικές υπηρεσίες βάσει των τρεχουσών εξελίξεων της αγοράς και της ισχύουσας νομοθεσίας. Η επαγγελματική 10

12 κατάρτιση επιτυγχάνεται μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων τόσο ενδοεταιρικά όσο και από εξωτερικούς φορείς (ΙΕΣΟΕΛ, ACCA). Η Η. Β. Ρ. προκειμένου να εξασφαλίσει την επάρκεια του προσωπικού της με τις απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες, ακολουθεί την κάτωθι διαδικασία: Διαδικασία προσλήψεων Κατά το μήνα Σεπτέμβριο λαμβάνοντας υπόψη τις ανατεθείσες ελεγκτικές εργασίες και τις ανάγκες της εταιρείας σε προσωπικό, γίνεται προγραμματισμός για την εξασφάλιση του κατάλληλου προσωπικού. Η επιλογή γίνεται με βάση τα κάτωθι κριτήρια: - Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής με προτίμηση επιπρόσθετου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών - Άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής) - Ακεραιότητα χαρακτήρα και δυνατότητα εξέλιξης - Ικανότητες ιδιαίτερες - Προϋπηρεσία σε άλλες ομοειδής και παρεμφερείς εταιρείες Συνεχής επαγγελματική κατάρτιση Η εταιρεία δεσμεύεται και υποχρεούται ως προς την συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση του προσωπικού της. Γι αυτό το λόγο όλο το προσωπικό, αποκλείοντας για αρχή τους νεοπροσληφθέντες αρχάριους ζητείται /απαιτείται να αποδείξει τις επαγγελματικές του ικανότητες. Η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού επιτυγχάνεται όπως αναλύεται παρακάτω μέσω εξωτερικής εκπαίδευσης, παρακολούθησης σεμιναρίων, εσωτερικής ενημέρωσης, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πληροφοριών. Η παρακολούθηση του προσωπικού της «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» για την επαγγελματική του ανάπτυξη γίνεται από την «Επιτροπή Παρακολούθησης Επαγγελματικής Ανάπτυξης». Διαδικασία αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού Η «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» έχει θεσπίσει προδιαγραφές που θεωρούνται αναγκαίες για τις διάφορες βαθμίδες υπευθυνότητας μέσα στην εταιρεία. Στο έντυπο «Υπόδειγμα καθορισμένων στόχων πλαίσιο ικανοτήτων προσωπικού» υπάρχουν βασικές οδηγίες που περιγράφουν τις υπευθυνότητες σε κάθε βαθμίδα, την αναμενόμενη απόδοση και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την προαγωγή σε κάθε βαθμίδα. Σε γενικές γραμμές οι αναγκαίες προυποθέσεις έχουν να κάνουν με τις τεχνικές γνώσεις, την αναλυτική και κριτική ικανότητα, την ικανότητα επικοινωνίας, την προσωπική στάση και επαγγελματικό ύφος του αξιολογούμενου ατόμου. 11

13 Κατά την διάρκεια τους έτους αλλά και μετά το πέρας των εργασιών, το προσωπικό αξιολογείται για την απόδοσή του από τους εταίρους της Η. Β. Ρ. Η Συλλογή και Αξιολόγηση των πληροφοριών για την απόδοση του προσωπικού γίνεται από τους υπεύθυνους των ελεγκτικών εργασιών και τηρούνται σχετικά στοιχεία στους φακέλους προσωπικού. Η υπευθυνότητα για λήψη αποφάσεων προαγωγής ανήκει στους εταίρους της «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ». 5.4 Αποδοχή και διατήρηση πελατών και ελεγκτικών εργασιών Οι πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας για την αποδοχή καινούργιου πελάτη ή καινούργια ανάθεση από ήδη υπάρχων πελάτη, εκθέτονται στο έντυπο αποδοχής και διατήρησης ελεγκτικού έργου και συναφών υπηρεσιών. Κατά την διαδικασία αποδοχής αξιολόγησης των υποψήφιων πελατών συμπληρώνεται σχετικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη διάφορα στοιχεία και πληροφορίες για την νέα εταιρεία καθώς επίσης και σχετικό ερωτηματολόγιο επαναξιολόγησης πελατών για να διαπιστωθεί αν έχουν επέλθει αλλαγές που θα επηρέαζαν την αποδοχή και διεκπεραίωση του ελεγκτικού μας έργου. Σημαντικά θέματα του προαναφερόμενου εντύπου περιλαμβάνουν εκτίμηση και αξιολόγηση των κατωτέρω: 1. Εάν υπάρχει θέμα ανεξαρτησίας με ενδεχόμενο πελάτη 2. Συμμόρφωση με τους κανονισμούς του «Ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» 3. Οποιοσδήποτε περιορισμός μπαίνει κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας από τον ενδεχόμενο πελάτη 4. Εάν υπάρχει επαρκή και κατάλληλα εκπαιδευόμενο προσωπικό, με την κατάλληλη εμπειρία, για την ανάθεση του ελεγκτικού έργου 5. Εάν έχουμε λάβει υπ όψη μας την ακεραιότητα του πελάτη και την ύπαρξη ένδειξης σχετικά με την εντιμότητα της Διοίκησης ή των ιδιοκτητών της οικονομικής μονάδος ή και σχετικές καταγγελίες και δημοσιεύσεις από τον τύπο. 6. Εάν η προτεινόμενη ελεγκτική αμοιβή είναι αποδεκτή για το επίπεδο της ελεγκτικής εργασίας 7. Ένδειξη ότι ο ενδεχόμενος πελάτης αλλάζει σε μόνιμη βάση τον ελεγκτή της εταιρείας του 8. Εξέταση της Έκθεσης Ελέγχου του προηγούμενου ΟΕΛ. 9. Αποστολή επιστολής προς τον προηγούμενο ελεγκτή, για να εξακριβώσουμε αν υπάρχει κάποιος λόγος που δεν θα πρέπει να δεχθούμε τον έλεγχο. Ένα υπογεγραμμένο «Engagement Letter» καλύπτει όλες τις περιοχές που έχουν να κάνουν με την ανάθεση του ελεγκτικού έργου, πριν την έναρξη της ελεγκτικής μας εργασίας. 12

14 Σε περίπτωση που η «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» θεωρεί ότι πρέπει να αποχωρήσει από μία συγκεκριμένη ανάθεση έργου ή από την επαγγελματική σχέση που έχει με ένα συγκεκριμένο πελάτη, προηγείται συζήτηση με την «Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου» και τη Διοίκηση της εταιρείας, εξηγώντας τους λόγους της αποχώρησης. Η «Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου» μελετά εάν υπάρχει και επαγγελματική, κανονιστική, ή νομική απαίτηση, για να αποδεχθεί ή όχι την ανάθεση του έργου. 5.5 Εκτέλεση Ελεγκτικού Έργου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Όλες οι αναθέσεις ελέγχου ανατίθενται στους εταίρους της «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ». Οι εταίροι επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Ελέγχου. Οι εταίροι της «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» οφείλουν να αξιολογήσουν αν η ομάδα ελέγχου, περιλαμβανόμενου και του Υπευθύνου Ελέγχου έχει επαρκή γνώση, εμπειρία και χρόνο έτσι ώστε: - Να παραχθούν υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών - Να ολοκληρώσουν την ανατεθείσα εργασία στο συμφωνημένο χρόνο ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η εκτέλεση του Ελεγκτικού έργου της εταιρείας μας γίνεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και νομοθετικό καθεστώς, και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International Auditing Standards) που εκδίδονται από το Διεθνές Συμβούλιο Ελεγκτικών Προτύπων της IFAC (International Federation of Accountants) και ανατίθεται σε προσωπικό που έχει το βαθμό της τεχνικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης που απαιτούν οι περιστάσεις. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Η εταιρεία «HBP» υιοθετεί τις ακόλουθες προσεγγίσεις έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι η ανάθεση ελεγκτικού έργου έχει διεξαχθεί και διεκπεραιωθεί με το σωστό τρόπο. - Το εύρος της ελεγκτικής μας εργασίας οριοθετείται στο engagement letter. - Ένας τυποποιημένος σχεδιασμός ελέγχου (planning memorandum) προετοιμάζεται - Η ομάδα ανάθεσης ελέγχου ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο Ελέγχου πριν αυτή αναλάβει την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου. - Ο Σχεδιασμός και η Ολοκλήρωση παρέχει την Τυπική Ελεγκτική προσέγγιση για όλους του ελέγχους, και επιβλέπεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να προσδιορίσει κάποιες βελτιώσεις. 13

15 - Παρέχεται στο προσωπικό εκπαίδευση όσο αναφορά το Ηλεκτρονικό Ελεγκτικό Πρόγραμμα, και την εφαρμογή διαδικασιών ανάθεσης ελεγκτικού έργου. Πιο συγκεκριμένα η «HBP» για την εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών χρησιμοποιεί τα ακόλουθα εγχειρίδια και εργαλεία ελέγχου: ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Το Πρόγραμμα αυτό προσαρμόζεται κάθε φορά στια ανάγκες του συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου). Το ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CCH AUDIT AUTOMATION του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.(Περιορισμένη εφαρμογή, για τον έλεγχο των εταιρειών της διαχειριστικής χρήσης 2010) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΙDEA) - Για κάθε έλεγχο υπάρχει μια ξεκάθαρη ιεραρχία επίβλεψης, τα φύλλα εργασίας υπογράφονται από τον Audit Manager και τον Υπεύθυνο ελέγχου - Ο Υπεύθυνος της ελεγκτικής ομάδας αναλαμβάνει την ευθύνη για την ποιότητα κάθε ανατιθεμένου σε αυτόν ελεγκτικού έργου και ενημερώνει συνεχώς τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας για την σπουδαιότητα της ποιότητας κάθε διενεργηθέντος ελέγχου. - Ο Υπεύθυνος ελέγχου αναφέρεται στην «Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου» και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής ελεγκτικών μεθόδων, σύμφωνα με ελεγκτικά και λογιστικά πρότυπα και με σχετικές δεοντολογικές απαιτήσεις. 6. Επιθεώρηση της εφαρμογής των ελεγκτικών διαδικασιών από την Διοίκηση της Εταιρείας Η διαδικασία επιθεώρησης της εφαρμογής των ελεγκτικών διαδικασιών περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων την επισκόπηση των φακέλων ελέγχου, έτσι ώστε, να πιστοποιείται η συμμόρφωση του προσωπικού με τις διαδικασίες και πολιτικές που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Η επισκόπηση αυτή δίνει σημαντικές πληροφορίες και βοηθά στην βελτίωση ελεγκτικών μεθόδων για μελλοντικούς ελέγχους και στην εξασφάλιση ότι η ελεγκτική εργασία η οποία οδηγεί στην έκφραση γνώμης είναι επαρκής και σωστά τεκμηριωμένη. Επίσης στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου διενεργείται από άλλο ανεξάρτητο Ορκωτό ελεγκτή μέλος της Η. Β. Ρ. επισκόπηση της εργασίας που έγινε στο ελεγκτικό έργο. Γενικότερα στην επιθεώρηση της εφαρμογής των Ελεγκτικών Διαδικασιών από την Εταιρεία περιλαμβάνεται αξιολόγηση του σχεδιασμού, της εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου, του ελεγκτικού κινδύνου και τέλος η συνεχής αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικού ελέγχου. Εκτός των εσωτερικών ποιοτικών ελέγχων που διενεργεί η Εταιρεία ετησίως, η εποπτεία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου έχει ανατεθεί στην ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων) 14

16 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 3693/2008. Ο πρώτος έλεγχος από την εποπτική αρχή διενεργήθηκε στις Ιανoυαρίου 2010 και αφορούσε κυρίως το βαθμό εφαρμογής του 1 ου Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου Ποιότητος (ISQC1). Ο δεύτερος έλεγχος διενεργήθηκε στις 8 10 Δεκεμβρίου ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι διαχειριστές εταίροι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της «Η.Β.Ρ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» διαβεβαιώνουν ότι το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιοτικού ελέγχου όπως περιγράφεται παραπάνω κρίνεται αποτελεσματικό και επαρκή και παρέχει εύλογη διασφάλιση ότι η Εταιρεία και το προσωπικό ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων και των επαγγελματικών προτύπων. 6. ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Ν. 3693/2008 «Οντότητες Δημοσίου Ενδιαφέροντος» : είναι οι οντότητες που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους των οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους κατά την έννοια του Άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 14 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, οι οντότητες που προβλέπονται από το Άρθρο 1 σημείο 1 της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000, οι οντότητες που προβλέπονται στο Άρθρο 2 παράγραφος 1 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Με Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ μπορούν να ορισθούν και άλλες οντότητες ως οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, με γνώμονα τη φύση των δραστηριοτήτων τους, το μέγεθος τους, τον αριθμό των απασχολούμενων σε αυτές και άλλα παρεμφερή κριτήρια. Η Η. Β. Ρ. δεν είχε ως πελάτες, οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος για το διαχειριστικό- ημερολογιακό έτος ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Η έννοια της ανεξαρτησίας, όπως αυτή οριοθετείται από τον Νόμο 3693/2008 (Άρθρα 20,22,38) και το Π.Δ.226/1992 αποτελεί βασική αρχή της εταιρείας μας, καθώς διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία κατά τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων από το Νόμιμο ελεγκτή. Η διαδικασία που ακολουθεί η εταιρεία μας περιγράφεται κατωτέρω: 15

17 Κατά την πρόσληψη κάθε ατόμου παραδίδεται σε αυτόν, το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ», αντίγραφο του «ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (IFAC). Tο προσωπικό της εταιρείας συμπληρώνει το «Έντυπο Δήλωσης Ανεξαρτησίας» για όλους τους πελάτες, ανεξάρτητα αν ανήκει ή όχι στην ομάδα ελέγχου ελεγχόμενης εταιρείας. Το «Έντυπο Ανεξαρτησίας» συμπληρώνεται μία φορά τον χρόνο και οποτεδήποτε συμβεί κάποια αλλαγή σχετικά με την ανεξαρτησία. Η «Επιτροπή εξασφάλισης Ανεξαρτησίας» της «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση των θεμάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας κατά την διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων. Η «Επιτροπή Δεοντολογικών Απαιτήσεων» και «Επιτροπή Εξασφάλιση Ανεξαρτησίας» υποχρεούνται να προσδιορίζουν και να αξιολογούν την ανεξαρτησία και την συμμόρφωση με τις δεοντολογικές απαιτήσεις σε όλα τα στάδια του ελέγχου. - Όταν η εταιρεία αποδέχεται ένα νέο πελάτη ή μία καινούργια ανάθεση έργου. - Όταν επανεκλέγεται ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. - Όταν υπογράφεται μία έκθεση ελέγχου. ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Οι διαχειριστές εταίροι της «Η.Β.Ρ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» δηλώνουν ότι η Εταιρεία εφαρμόζει τις διαδικασίες εξασφάλισης ανεξαρτησίας των μελών της κατά την διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων τους οποίους αναλαμβάνει. 8. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στα πλαίσια της εξασφάλισης και διατήρησης της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες η Η. Β. Ρ. δίνει προτεραιότητα στην συνεχή εκπαίδευση ως μέσο ανάπτυξης και διατήρησης υψηλότερων προτύπων τεχνικής επάρκειας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Η. Β. Ρ. έχει υιοθετήσει τις κάτωθι διαδικασίες : Συμμετοχή όλων των νέο-προσληφθέντων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΙΕΣΟΕΛ ή του ACCA προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματικό τίτλο σπουδών. Συμμετοχή σε διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Συμμετοχή σε ενδοεταιρικά σεμινάρια. 16

18 Συμμετοχή και ενημέρωση από διαδίκτυο και πρόσβαση σε βάση δεδομένων και πληροφοριών. Η παρακολούθηση του προσωπικού της «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» για την επαγγελματική του ανάπτυξη γίνεται από την «Επιτροπή Παρακολούθησης Επαγγελματικής Ανάπτυξης». 9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η διαχειριστική χρήση της Η. Β. Ρ. καλύπτει την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι σημαντικότερες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την 4 η εταιρική χρήση της εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ποσά σε Ευρώ 2010 Ποσά σε Ευρώ 2009 Σύνολο Ενεργητικού , ,97 Συνολικός Κύκλος Εργασιών , ,73 Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων , ,71 Ανάλυση εσόδων. Τα σημαντικότερα έσοδα κατά την ανωτέρω χρήση αναλύονται ως εξής : Ποσά σε Ευρώ 2010 Ποσά σε Ευρώ 2009 Έσοδα από υποχρεωτικούς ελέγχους , ,73 Έσοδα από αποτιμήσεις , Έσοδα από λοιπές ελεγκτικές διαδικασίες , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,73 17

19 10. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Ο καθορισμός των Αμοιβών των νόμιμων ελεγκτών και των εταίρων πραγματοποιείται με βάση μια σειρά παραγόντων, όπως την σπουδαιότητα, την ποιότητα των παρασχεθέντων υπηρεσιών, την επαγγελματική ανάπτυξη των νόμιμων ελεγκτών, την επιχειρηματικότητα, εμπειρία και το χρόνο απασχόλησης. Οι αμοιβές και η διανομή κερδών προς τους εταίρους διαχειριστές αναθεωρούνται σε ετήσια βάση και προσαρμόζονται ανάλογα. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ PARTNER 11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ιφιγενείας 81, Τ.Κ Ν. Ιωνία Τηλ. : Fax : Διεύθυνση : 18

20

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

RSM Greece ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

RSM Greece ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 RSM Greece ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 2 Νομική μορφή της Εταιρίας και λοιπά εισαγωγικά στοιχεία 3 Νομικές και διαρθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ... 3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ... 5 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... 8 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος... 3 2. Εισαγωγή Στοιχεία Εταιρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε. την 31η Δεκεμβρίου 2012 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ: 166.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε. την 31η Δεκεμβρίου 2012 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ: 166. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ: 166 Λουκιανού 6, 10675 Αθήνα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 3 2. ΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 4 8 13 14 16 19 22 23 24 25 26 27 27 28

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 4 8 13 14 16 19 22 23 24 25 26 27 27 28 BDO ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή Νομική μορφή & πλήρη στοιχεία της BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Το δίκτυο της BDO International Εταιρική διακυβέρνηση Όργανα διοίκησης και εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Ακεραιότητα

Ποιότητα και Ακεραιότητα Ποιότητα και Ακεραιότητα Έκθεση Διαφάνειας 2010 KPMG στην Ελλάδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 1 Παγκόσμιες αξίες της KPMG 2 2 Νομική μορφή, μετοχική σύνθεση και σχέσεις με το Δίκτυο της KPMG International 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Για το έτος που έληξε 31 Δεκεµβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Για το έτος που έληξε 31 Δεκεµβρίου 2011 Για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΙΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ... 6 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... 9 5. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36)

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) KRP AUDITORS A.E. ΑΜ ΣΟΕΛ 165 SOEL Reg. Number: 165 (Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Αναστάσεως 9, 16343, Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 213 02 39 661,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas SA. Transparency Report 2014. Inspired Around the World. Certified & Registered Auditors

Hellas SA. Transparency Report 2014. Inspired Around the World. Certified & Registered Auditors Hellas SA Certified & Registered Auditors Transparency Report 2014 Inspired Around the World Certified & Registered Auditors! Περιεχόµενα Εισαγωγή 1 Νοµική µορφή, στοιχεία µετόχων και νοµίµων ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011 www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011 Πρόλογος Σας παρουσιάζουμε τη τέταρτη ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της PricewaterhouseCoopers που αφορά την οικονομική χρήση που έληξε 30/06/2011. Η έκθεση αυτή παραθέτει

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013 www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013 Περιεχόμενα 1. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 2. Σχέσεις με το δίκτυο εταιρειών PwC 8 3. Εταιρική διακυβέρνηση 11 4. Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 40 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ... 2 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Baker Tilly, Cyprus Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Επιστολή Ανώτερου Εκτελεστικού Συμβούλου 3 1 Νομική μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς 4 1(1) Νομική μορφή 4 1(2) Εγγεγραμμένη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (Enterprise Risk Management, ERM) Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: 128) Επιβλέπων: Καθηγητής Μπέλλας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος - ΑΜ: 14674 Επιβλέπων: Συκιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απόφαση Ε.Κ. 8/459/27.12.2007 31 Δεκεμβρίου 2014 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απ. Ε.Κ. 8/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Έκθεση Διαφάνειας 2013

Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Έκθεση Διαφάνειας 2013 Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3693/2008 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου 1 Νομική Μορφή και Δίκτυο 3 Εταιρική Διακυβέρνηση 9 Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 25 Αυγούστου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3693 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44)

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών EBA BS 2011 116 τελικό 27 Σεπτεμβρίου 2011 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Λονδίνο, 27 Σεπτεμβρίου 2011 1 Κατευθυντήριες γραμμές της

Διαβάστε περισσότερα