ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Transcript

1 4 Σεπτεµβρίου 2002 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2 4 Σεπτεµβρίου Μετάφραση: Επιµέλεια: Σοφία Μάρη Χριστίνα Θεοχάρη

3 4 Σεπτεµβρίου Εισαγωγικό Σηµείωµα Tο Περιβάλλον έχει αναδειχθεί στην εποχή µας ως οικουµενικό ζήτηµα καίριο για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και την επιβίωση των µελλοντικών γενεών Η Παγκόσµια ιάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη που πραγµατοποιήθηκε στο Γιοχάνεσµπουργκ από 26 Αυγούστου µέχρι 4 Σεπτεµβρίου 2002, χωρίς αµφιβολία απετέλεσε κορυφαίο στο είδος της γεγονός όπου, συγκεντρώθηκαν περί τα άτοµα, εκπρόσωποι κυβερνήσεων, οργανισµών, εργατικών συνδικάτων, της τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικών φορέων, επιχειρήσεων, µη κυβερνητικών οργανώσεων οικολογικών και άλλων µεταξύ των οποίων 100 και πλέον αρχηγοί κρατών, και τέθηκαν επί τάπητος τα µείζονα για την επιβίωση της ανθρωπότητας ζητήµατα της καταπολέµησης της φτώχειας και της ανάπτυξης υπό όρους προστασίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Tο ΤΕΕ, ο φορέας των µηχανικών, επί δεκαετίες παρεµβαίνει στα θέµατα του περιβάλλοντος, θεωρώντας το ως βασικό κοινωνικό αγαθό για το οποίο απαιτείται γνώση, ευαισθησία και ικανότητα και πιστεύει ότι η έγκυρη πληροφόρηση, η επιστηµονική γνώση και ταυτόχρονα η ανάδειξη των δυνατοτήτων εφαρµογής µπορούν να αποτελέσουν εργαλεία στην υπηρεσία πρώτα απ όλα και κυρίως του εργαζόµενου ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό, το Τ.Ε.Ε. θέλοντας να συµβάλλει στη διάχυση και τη ροή της πληροφορίας, όσον αφορά στην πλήρη και έγκυρη ενηµέρωση των µηχανικών και της κοινωνίας γύρω από τα αποτελέσµατα της ιάσκεψης παρουσιάζει στην ελληνική γλώσσα το Σχέδιο Εφαρµογής, το βασικό ντοκουµέντο απόφαση της συνόδου, που περιλαµβάνει τις κοινές θέσεις και εξειδικεύει τις δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη για το επόµενο διάστηµα. Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος Τ.Ε.Ε. Τ.Ε.Ε. Σταυρούλα Ξαρχάκου Μέλος της ιοικούσας Επιτροπής

4 4 Σεπτεµβρίου I. Εισαγωγή ΣΧΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Η ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED), που έγινε στο Rio de Janeiro το 1992, προσέφερε τις βασικές αρχές και το πρόγραµµα δράσης για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Επιβεβαιώνουµε σθεναρά την δέσµευσή µας προς τις αρχές του Rio, την πλήρη εφαρµογή της Agenda 21 και του Προγράµµατος για την Περαιτέρω Εφαρµογή της Agenda 21. εσµευόµαστε επίσης για την επίτευξη των διεθνώς συµφωνηµένων εγκεκριµένων αναπτυξιακών στόχων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που περιέχονται στην ιακήρυξη της Χιλιετίας του ΟΗΕ καθώς και στα συµπεράσµατα των σηµαντικών συνεδρίων και των διεθνών συµφωνιών των Ηνωµένων Εθνών από το Το παρόν σχέδιο εφαρµογής θα στηριχθεί επί πλέον σε ό,τι έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα από την UNCED και θα επισπεύσει την υλοποίηση των στόχων που αποµένουν. Για τον σκοπό αυτό, δεσµευόµαστε να αναλάβουµε συγκεκριµένες δράσεις και µέτρα σε όλα τα επίπεδα και να εντείνουµε την διεθνή συνεργασία, λαµβάνοντας υπ όψιν τις Αρχές του Rio, συµπεριλαµβανοµένης, µεταξύ άλλων, της αρχής των κοινών αλλά διαφοροποιηµένων ευθυνών όπως αναφέρεται στην αρχή 7 της ιακήρυξης του Rio για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Οι προσπάθειες αυτές θα προωθήσουν επίσης την ενοποίηση των τριών συνιστωσών της αειφόρου ανάπτυξης οικονοµική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος ως αλληλεξαρτώµενων και αµοιβαία υποστηριζοµένων πυλώνων. Η εξάλειψη της φτώχειας, η αλλαγή των µη αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης και η προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων που είναι η βάση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης αποτελούν τους στόχους που επιστεγάζουν την αειφόρο ανάπτυξη και τις ουσιώδεις αξιώσεις για την επίτευξή της. 3. Αναγνωρίζουµε ότι η εφαρµογή των πορισµάτων της Συνάντησης Κορυφής θα ωφελήσει όλους, ιδιαίτερα τις γυναίκες, τη νεολαία, τα παιδιά και τις ευάλωτες οµάδες. Επί πλέον, η εφαρµογή θα εµπλέξει όλους τους σχετικούς παράγοντες µέσω συνεργασιών, ιδιαίτερα µεταξύ των Κυβερνήσεων του Βορρά και του Νότου, από την µια πλευρά, και µεταξύ Κυβερνήσεων και µειζόνων οµάδων, από την άλλη, για την επίτευξη των ευρέως αποδεκτών στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Όπως εκφράζεται στην Συναίνεση του Monterrey, οι συνεργασίες αυτές είναι βασικές για την επιδίωξη της αειφόρου ανάπτυξης σε έναν παγκοσµιοποιηµένο κόσµο. 4. Η καλή διακυβέρνηση εντός των ορίων κάθε χώρας αλλά και σε διεθνές επίπεδο είναι ουσσιαστική για την αειφόρο ανάπτυξη. Στο εσωτερικό επίπεδο, οι ασφαλείς περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονοµικές πολιτικές, οι δηµοκρατικοί θεσµοί που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων, η κυριαρχία του νόµου, τα µέτρα κατά της διαφθοράς, η ισότητα των φύλων και το περιβάλλον που επιτρέπει τις επενδύσεις αποτελούν τη βάση της αειφόρου ανάπτυξης. Ως αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης, οι εξωτερικοί παράγοντες είναι ζωτικής σηµασίας για τον προσδιορισµό της επιτυχίας ή αποτυχίας των εθνικών προσπαθειών των αναπτυσσοµένων χωρών. Το χάσµα µεταξύ των ανεπτυγµένων και αναπτυσσοµένων χωρών καταδεικνύει την συνεχιζόµενη ανάγκη για ένα δυναµικό διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, που να υποστηρίζει

5 4 Σεπτεµβρίου την διεθνή συνεργασία, ειδικά στους τοµείς της χρηµατοδότησης, της µεταφοράς τεχνολογίας, των οφειλών και του εµπορίου, και την πλήρη και αποτελεσµατική συµµετοχή των αναπτυσσοµένων χωρών στην παγκόσµια διαδικασία λήψεως των αποφάσεων, για την διατήρηση και αύξηση της ορµής της παγκόσµιας προόδου προς την αειφόρο ανάπτυξη. 5. Η ειρήνη, η ασφάλεια, η σταθερότητα και ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των στοιχειωδών ελευθεριών, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για ανάπτυξη, καθώς και ο σεβασµός προς την πολιτιστική ποικιλία, είναι σηµαντικά για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και την διασφάλιση ότι όλοι θα επωφεληθούν απ αυτήν. 5 bis Αναγνωρίζουµε την σηµασία της δεοντολογίας για την αειφόρο ανάπτυξη και συνεπώς, υπογραµµίζουµε την ανάγκη να ληφθεί υπ όψιν κατά την εφαρµογή της Agenda 21. II. Εξάλειψη της φτώχειας 6. Η εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί την σηµαντικώτερη παγκόσµια πρόκληση που αντιµετωπίζει σήµερα ο κόσµος και απαραίτητη προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη, ειδικά για τις αναπτυσσόµενες χώρες. Παρά το γεγονός ότι κάθε χώρα έχει την βασική ευθύνη για την δική της αειφόρο ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας και ο ρόλος των εθνικών πολτικών και στρατηγικών ανάπτυξης δεν µπορεί παρά να υπερτονισθεί, απαιτούνται κοινά και συντονισµένα µέτρα σε όλα τα επίπεδα για να µπορέσουν οι αναπτυσσόµενες χώρες να επιτύχουν τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης σύµφωνα µε τους διεθνώς συµφωνηµένους στόχους και σκοπούς που σχετίζονται µε την φτώχεια, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που περιέχονται στην Agenda 21, των σχετικών πορισµάτων άλλων διασκέψεων των Ηνωµένων Εθνών και της ιακήρυξης της Χιλιετίας του ΟΗΕ. Αυτό θα συµπεριλάβει ενέργειες σε όλα τα επίπεδα ώστε: (α) Να µειωθεί στο µισό, µέχρι το 2015, ο αριθµός των ανθρώπων των οποίων το εισόδηµα είναι χαµηλώτερο από 1 $ την ηµέρα και ο αριθµός των ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα και, µέχρι τότε να µειωθεί στο µισό ο αριθµός των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιµο νερό. (β) Να δηµιουργηθεί παγκόσµιο ταµείο αλληλεγγύης ώστε να εξαλειφθεί η φτώχεια και να προωθηθεί η κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη στις αναπτυσσόµενες χώρες σύµφωνα µε τους τρόπους που θα οριστούν από την Γενική Συνέλευση, ενώ συγχρόνως θα τονιστεί η εθελοντική φύση των συνεισφορών, η ανάγκη να αποφευχθεί η αναπαραγωγή των υπαρχόντων ταµείων των Ηνωµένων Εθνών και θα υποστηριχθεί ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα και των ατόµων που σχετίζονται µε Κυβερνήσεις κατά την χρηµατοδότηση των προσπαθειών. (γ) Να αναπτυχθούν εθνικά προγράµµατα για την αειφόρο ανάπτυξη και την τοπική και κοινοτική ανάπτυξη, όπου είναι εφικτό µέσω κρατικών στρατηγικών µείωσης της φτώχειας, για να προωθηθούν οι δυνατότητες των ανθρώπων που ζουν στην φτώχεια και των οργανώσεών τους. Τα προγράµµατα αυτά θα πρέπει να εκφράζουν τις προτεραιότητές τους και να τους επιτρέπουν αυξηµένη πρόσβαση στους παραγωγικούς πόρους, τις δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς, και ειδικά στην γή, το νερό, τις δυνατότητες απασχόλησης, την πίστωση, την µόρφωση και την υγεία.

6 4 Σεπτεµβρίου (δ) Να προωθηθεί η ίση πρόσβαση και η πλήρης συµµετοχή των γυναικών, επί τη βάσει της ισότητας προς τους άνδρες, στην λήψη των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, λαµβάνοντας υπ όψιν τις προοπτικές των φύλων σε όλες τις πολιτικές και στρατηγικές, εξαλείφοντας την βία και τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, και βελτιώνοντας την κατάσταση, την υγεία και τη οικονοµική ευηµερία των γυναικών και των κοριτσιών µέσω πλήρους και ίσης πρόσβασης στις οικονοµικές δυνατότητες, την γη, την πίστωση, τη µόρφωση και τις υπηρεσίες υγείας. (ε) Να αναπτυχθούν πολιτικές, τρόποι και µέσα για την βελτίωση της πρόσβασης των αυτοχθόνων και των κοινοτήτων τους στις οικονοµικές δραστηριότητες και την αύξηση της απασχόλησής τους µε τη βοήθεια, όπου είναι εφικτό, µέτρων όπως η κατάρτιση, η τεχνική βοήθεια και οι πιστωτικές διευκολύνσεις. Να αναγνωρισθεί ότι η παραδοσιακή και άµεση εξάρτηση από τους ανανεώσιµους πόρους και οικοσυστήµατα, συµπεριλαµβανοµένης της αειφόρου συγκοµιδής, εξακολουθεί να είναι ουσιαστική για την πολιτιστική, οικονοµική και φυσική ευηµερία των αυτοχθόνων και των κοινοτήτων τους. (στ) Να παρέχονται βασικές υπηρεσίες υγείας για όλους και να µειωθούν οι απειλές της περιβαλλοντικής υγείας, λαµβανοµένων υπ όψιν των ειδικών αναγκών των παιδιών και του συστήµατος σύνδεσης µεταξύ φτώχειας, υγείας και περιβάλλοντος µε την παροχή οικονοµικών πόρων, τεχνικής βοήθειας και µεταφοράς τεχνολογίας στις αναπτυσσόµενες χώρες και τις χώρες των οποίων οι οικονοµίες βρίσκονται σε µεταβατικό στάδιο. (ζ) Να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά σε όλον τον κόσµο, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια, θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν πλήρη βασική εκπαίδευση και θα έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (η) Να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ανθρώπων που ζουν στην φτώχεια, ειδικά των γυναικών και των αυτοχθόνων κοινοτήτων, στους αγροτικούς πόρους, και να προωθηθούν µε σωστό τρόπο ρυθµίσεις για την κατοχή της γης οι οποίες να αναγνωρίζουν και προστατεύουν τα συστήµατα διαχείρισης πόρων της αυτόχθονης και κοινής περιουσίας. (θ) Να αναπτυχθεί βασική αγροτική υποδοµή, να διαφοροποιηθεί η οικονοµία και να βελτιωθούν οι µεταφορές και η πρόσβαση στις αγορές, στις πληροφορίες για τις αγορές και η πίστωση για τους άπορους αγρότες ώστε να υποστηριχθεί η αειφόρος γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη. (ι) Να µεταφερθούν βασικές αειφόρες αγροτικές τεχνικές και γνώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης φυσικών πόρων, στους αγρότες µικρής και µεσαίας κλίµακας, τους ψαράδες και τους φτωχούς αγρότες, ειδικά στις αναπτυσσόµενες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων προσεγγίσεων πολλών φορέων και δηµοσίων-ιδιωτικών συµπράξεων που θα στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και της ασφάλειας των τροφίµων. (κ) Να αυξηθεί η διαθεσιµότητα και η δυνατότητα απόκτησης τροφίµων συµπεριλαµβανοµένης της πλήρους συγκοµιδής και της τεχνολογίας και διαχείρισης τροφίµων, καθώς και δίκαια και επαρκή συστήµατα διανοµής, µε την προώθηση, για παράδειγµα, συµπράξεων βασιζόµενων στην κοινότητα, που συνδέουν τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις των πόλεων και της υπαίθρου. (λ) Να καταπολεµηθεί η ερηµοποίηση και να µετριασθούν οι επιπτώσεις της ξηρασίας και των πληµµυρών µε µέτρα όπως η εκτεταµένη χρήση των πληροφοριών και προβλέψεων για το κλίµα και τον καιρό, τα συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης, η διαχείριση της γης και των φυσικών πόρων, οι γεωργικές πρακτικές και η διατήρηση του οικοσυστήµατος ώστε να αναστραφούν οι ισχύουσες τάσεις και να ελαχιστοποιηθεί η υποβάθµιση του εδάφους και των

7 4 Σεπτεµβρίου υδατικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της εξασφάλισης επαρκών και προβλέψιµων οικονοµικών πόρων για την εφαρµογή της Συνθήκης των Ηνωµένων Εθνών για την Καταπολέµηση της Ερηµοποίησης στις Χώρες που Αντιµετωπίζουν Σοβαρή Ξηρασία και/ή Ερηµοποίηση, ειδικά στην Αφρική, ως ένα από τα µέσα για την εξάλειψη της φτώχειας. (µ) Να αυξηθεί η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις υγιεινής ώστε να βελτιωθεί η υγεία των ανθρώπων και να µειωθεί η βρεφική και παιδική θνησιµότητα, θέτοντας σε προτεραιότητα το νερό και την υγιεινή στις εθνικές στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης και µείωσης της φτώχειας όπου υπάρχουν. 7. Η εξασφάλιση καθαρού πόσιµου νερού και επαρκούς υγιεινής είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Έτσι, συµφωνούµε να µειωθεί στο µισό, µέχρι το 2015, ο αριθµός των ανθρώπων οι οποίοι αδυνατούν να έχουν πρόσβαση ή να πληρώσουν ασφαλές πόσιµο νερό (όπως περιγράφεται στην ιακήρυξη της Χιλιετίας) και ο αριθµός των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση στην βασική υγιεινή, πράγµα το οποίο θα συµπεριλάβει ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, ώστε: (α) Να δηµιουργηθούν και να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά συστήµατα υγιεινής των νοικοκυριών. (β) Να βελτιωθεί η υγιεινή στους δηµόσιους οργανισµούς, ειδικά στα σχολεία. (γ) Να προωθηθούν πρακτικές ασφαλούς υγιεινής. (δ) Να προωθηθεί η µόρφωση που θα εστιάζεται στα παιδιά, καθώς αυτά είναι οι φορείς των αλλαγών της συµπεριφοράς. (ε) Να προωθηθούν οικονοµικά εφικτές και κοινωνικά και πολιτιστικά αποδεκτές τεχνολογίες και πρακτικές. (στ) Να αναπτυχθούν καινοτόµοι µηχανισµοί χρηµατοδότησης και συνεργασίας. (ζ) Να ενσωµατωθεί η υγιεινή στις στρατηγικές διαχείρισης των υδατικών πόρων. 8. Να αναλάβουν κοινή δράση και να βελτιώσουν τις προσπάθεις για κοινή δουλειά σε όλα τα επίπεδα ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε αξιόπιστες και οικονοµικά εφικτές υπηρεσίες ενέργειας για την αειφόρο ανάπτυξη, ικανές να διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης της Χιλιετίας, συµπεριλαµβανοµένου του στόχου µείωσης στο µισό του αριθµού των ανθρώπων που ζουν στη φτώχεια µέχρι το 2015, και ως µέσο δηµιουργίας άλλων σηµαντικών υπηρεσιών που θα µειώσουν την φτώχεια, και να ληφθεί υπ όψιν ότι η πρόσβαση στην ενέργεια διευκολύνει την εξάλειψη της φτώχειας. Αυτό θα συµπεριλάβει ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, ώστε: (α) Να βελτιωθεί η πρόσβαση σε αξιόπιστες, οικονοµικά εφικτές, οικονοµικά βιώσιµες, κοινωνικά αποδεκτές και περιβαλλοντικά ασφαλείς υπηρεσίες ενέργειας και πόρους, λαµβάνοντας υπ όψιν τις εθνικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες, µε την βοήθεια διαφόρων µέσων, όπως είναι η αυξηµένη αγροτική ηλεκτροδότηση και τα αποκεντρωµένα συστήµατα ενέργειας, η αυξανόµενη χρήση ανανεώσιµων, καθαρώτερων υγρών και αερίων καυσίµων και η αυξανόµενη αποδοτικότητα της ενέργειας, εντείνοντας την περιφερειακή και διεθνή συνεργασία για να υποστηριχθούν οι εθνικές προσπάθειες, συµπεριλαµβανοµένης της αύξησης της ικανότητας παραγωγής ενέργειας, οικονοµικής και τεχνολογικής βοήθειας και καινοτόµων οικονοµικών

8 4 Σεπτεµβρίου µηχανισµών, περιλαµβάνοντας τα πολύ χαµηλά και µεσαία επίπεδα, αναγνωρίζοντας τους συγκεκριµένους παράγοντες για την παροχή πρόσβασης στους άπορους. (β) Να βελτιωθεί η πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνολογίες βιοµάζας και πηγές και προµήθειες καυσίµων ξύλων και να εισαχθούν στην αγορά οι λειτουργίες βιοµάζας, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης αγροτικών καταλοίπων, στις αγροτικές περιοχές και όπου αλλού παρόµοιες πρακτικές είναι αειφόρες. (γ) Να προωθηθεί η αειφόρος χρήση της βιοµάζας και, όπου είναι εφικτό, άλλες ανανεώσιµες µορφές ενέργειας µέσω της βελτίωσης των ισχυόντων τρόπων χρήσης, όπως η διαχείριση των πόρων, η αποδοτικώτερη χρήση των καυσίµων ξύλων και νέων ή βελτιωµένων προϊόντων και τεχνολογιών. (δ) Να υποστηριχθεί η µετάβαση στην καθαρώτερη χρήση υγρών και αερίων φυσικών καυσίµων, όπου θεωρείται ασφαλέστερο περιβαλλοντικά, κοινωνικά αποδεκτό και αποδοτικό σε σχέση µε το κόστος. (ε) Να αναπτυχθούν εθνικές πολιτικές για την ενέργεια και νοµοθετικά πλαίσια που θα βοηθήσουν την δηµιουργία των απαραίτητων οικονοµικών, κοινωνικών και θεσµικών συνθηκών στον τοµέα της ενέργειας για να βελτιωθεί η πρόσβαση σε αξιόπιστες, οικονοµικά εφικτές, οικονοµικά βιώσιµες, κοινωνικά αποδεκτές και περιβαλλοντικά ασφαλείς υπηρεσίες ενέργειας για την αειφόρο ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας στις αγροτικές, περι-αστικές και αστικές περιοχές. (στ) Να αυξηθεί η διεθνής και περιφερειακή συνεργασία για να βελτιωθεί η πρόσβαση σε αξιόπιστες, οικονοµικά εφικτές, οικονοµικά βιώσιµες, κοινωνικά αποδεκτές και περιβαλλοντικά ασφαλείς υπηρεσίες ενέργειας, ως αναπόσπαστο µέρος των προγραµµάτων µείωσης της φτώχειας, διευκολύνοντας την δηµιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος και αντιµεωπίζοντας τις ανάγκες δηµιουργίας δυνατοτήτων, µε ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές και αποµονωµένες περιοχές, όπου χρειάζεται. (ζ) Να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί σε επιταχυνόµενη βάση, µε την οικονοµική και τεχνική βοήθεια των ανεπτυγµένων χωρών, συµπεριλαµβανοµένων δηµοσίων-ιδιωτικών συνεργασιών, η πρόσβαση των απόρων σε αξιόπιστες, οικονοµικά εφικτές, οικονοµικά βιώσιµες, κοινωνικά αποδεκτές και περιβαλλοντικά ασφαλείς υπηρεσίες ενέργειας, λαµβάνοντας υπ όψιν τον οργανικό ρόλο των αναπτυσσόµενων εθνικών πολιτικών ενέργειας για την αειφόρο ανάπτυξη, και συνυπολογίζοντας ότι στις αναπτυσσόµενες χώρες απαιτούνται έντονες αυξήσεις των υπηρεσιών ενέργειας για την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πληθυσµών τους και ότι οι υπηρεσίες ενέργειας έχουν θετική επίδραση στην εξάλειξη της φτώχειας και την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης. 9. Να ενισχυθεί η συνεισφορά της βιοµηχανικής ανάπτυξης για την εξάλειψη της φτώχειας και την διαχείριση των αειφόρων φυσικών πόρων. Αυτό θα συµπεριλάβει ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, ώστε: (α) Να δοθεί βοήθεια και να κινητοποιηθούν οι πηγές για την αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγικότητας και του ανταγωνισµού καθώς και της βιοµηχανικής ανάπτυξης στις αναπτυσσόµενες χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς περιβαλλοντικά ασφαλών τεχνολογιών µε προνοµιακούς όρους, όπως έχει αµοιβαία συµφωνηθεί.

9 4 Σεπτεµβρίου (β) Να δοθεί βοήθεια ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες απασχόλησης που δηµιουργούν εισόδηµα, λαµβάνοντας υπ όψιν την ιακήρυξη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις Θεµελιώδεις Αρχές και τα ικαιώµατα στην Εργασία (γ) Να προωθηθεί η ανάπτυξη επιχειρήσεων πολύ µικρού, µικρού και µεσαίου µεγέθους, µε µέσα όπως η αύξηση της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δεξιοτήτων, µε ιδιαίτερη εστίαση στην αγροτική βιοµηχανία που µπορεί να παρέχει µέσα συντήρησης των αγροτικών κοινοτήτων. (δ) Να δοθεί η κατάλληλη οικονοµική και τεχνολογική υποστήριξη στις αγροτικές κοινότητες των αναπτυσσοµένων χωρών ώστε να µπορέσουν να επωφεληθούν από ασφαλή και αειφόρα µέσα συντήρησης σε χαµηλής κλίµακας µεταλλευτικές επιχειρήσεις. (ε) Να δοθεί υποστήριξη στις αναπτυσσόµενες χώρες ώστε να αναπτυχθούν ασφαλείς τεχνολογίες χαµηλού κόστους που θα παρέχουν ή θα διατηρούν καύσιµα για µαγείρεµα και ζέσταµα νερού. (στ) Να υποστηριχθεί η διαχείριση των φυσικών πόρων για την δηµιουργία αειφόρων µέσων συντήρησης των απόρων. 10. Μέχρι το 2020, να επιτευχθεί σηµαντική βελτίωση της ζωής τουλάχιστον 100 εκατοµµυρίων που ζουν σε τρώγλες, όπως προτείνεται στην πρωτοβουλία «Πόλεις χωρίς τρώγλες». Αυτό θα περιλαµβάνει ενέργειες σε όλα τα επίπεδα ώστε: (α) Να βελτιωθεί η πρόσβαση των απόρων των πόλεων και της υπαίθρου στη γη και την περιουσία, σε επαρκή στέγαση και σε βασικές υπηρεσίες για τους άπορους, µε ιδιαίτερη προσοχή στα νοικοκυριά που έχουν επικεφαλής γυναίκες. (β) Να χρησιµοποιηθούν χαµηλού κόστους και βιώσιµα υλικά και κατάλληλες τεχνολογίες για την κατασκευή ικανοποιητικής και ασφαλούς στέγασης για τους απόρους, µε οικονοµική και τεχνολογική βοήθεια προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, λαµβάνοντας υπ όψιν τον πολιτισµό, το κλίµα, τις συγκεκριµένες κοινωνικές συνθήκες και το ευπρόσβλητο στις φυσικές καταστροφές. (γ) Να αυξηθεί η αξιοπρεπής απασχόληση, η πίστωση και το εισόδηµα των απόρων των πόλεων, µε την βοήθεια των κατάλληλων εθνικών πολτικών, που θα προωθήσουν ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άντρες. (δ) Να εξαλειφθούν τα άχρηστα νοµοθετικά και άλλα εµπόδια για τις µικρές επιχειρήσεις και τον ανεπίσηµο τοµέα. (ε) Να υποστηριχθούν οι τοπικές αρχές για την επεξεργασία προγραµµάτων αναβάθµισης των εξαθλιωµένων περιοχών µέσα στο πλαίσιο των σχεδίων αστικής ανάπτυξης και να διευκολυνθεί η πρόσβαση, ιδιαίτερα των απόρων, στην πληροφόρηση για την στεγαστική νοµοθεσία. 11. Να ληφθούν άµεσα και αποτελεσµατικά µέτρα για την εξάλειψη των χειρότερων µορφών της παιδικής εργασίας όπως προσδιορίζεται στην Συνθήκη ILO Αρ.182, και να γίνει επεξεργασία και εφαρµογή στρατηγικών για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας που είναι αντίθετη στα διεθνώς αποδεκτά κριτήρια. 12. Να προωθηθεί η διεθνής συνεργασία για την βοήθεια, εφ όσον ζητηθεί, προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, ώστε να εξεταστεί η παιδική εργασία και οι αιτίες προέλευσής της, µέσω, µεταξύ άλλων, κοινωνικών και οικονοµικών πολιτικών που θα στοχεύουν στις συνθήκες της φτώχειας, και να τονιστεί ότι τα κριτήρια εργασίας δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για λόγους προστασίας του εµπορίου.

10 4 Σεπτεµβρίου III. Αλλαγή των µη αειφόρων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής 13. Για την επίτευξη της παγκόσµιας αειφόρου ανάπτυξης είναι απαραίτητο να γίνουν βασικές αλλαγές του τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης των κοινωνιών. Όλες οι χώρες θα πρέπει να προωθήσουν τις µορφές της αειφόρου κατανάλωσης και παραγωγής: οι ανεπτυγµένες χώρες θα αναλάβουν τον πρώτο ρόλο και όλες οι χώρες θα ωφεληθούν από την διαδικασία, λαµβάνοντας υπ όψιν τις αρχές του Rio, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, της αρχής των κοινών αλλά διαφοροποιηµένων ευθυνών όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της ιακήρυξης του Rio για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Οι Κυβερνήσεις, οι σχετικοί διεθνείς οργανισµοί, ο ιδιωτικός τοµέας και όλες οι µείζονες οµάδες θα πρέπει να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο για την αλλαγή των µή αειφόρων µορφών κατανάλωσης και παραγωγής. Αυτό θα συµπεριλάβει ενέργειες σε όλα τα επίπεδα που αναφέρονται πιο κάτω. 14. Να ενθαρρυθνεί και να προωθηθεί η ανάπτυξη 10ετούς πλαισίου προγραµµάτων για την υποστήριξη των περιφερειακών και εθνικών πρωτοβουλιών ώστε να επιταχυνθεί η µετατόπιση προς την αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή για να προωθηθεί η κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη εντός των δυνατοτήτων των οικοσυστηµάτων εξετάζοντας και, όπου είναι εφικτό, αποσυνδέοντας την οικονοµική ανάπτυξη από την περιβαλλοντική υποβάθµιση µέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της βιωσιµότητας κατά την χρήση των πόρων και των παραγωγικών διαδικασιών, και µειώνοντας την υποβάθµιση, ρύπανση και σπατάλη των πόρων. Όλες οι χώρες θα πρέπει να αναλάβουν δράση, µε επί κεφαλής τις ανεπτυγµένες χώρες, λαµβάνοντας υπ όψιν τις ανάγκες ανάπτυξης και τις δυνατότητες των αναπτυσσοµένων χωρών µέσω της κινητοποίησης, από όλες τις πλευρές της οικονοµικής και τεχνικής βοήθειας και της capacitybuilding των αναπτυσσόµενων χωρών. Αυτό θα απαιτήσει ενέργειες σε όλα τα επίπεδα ώστε: (α) Να προσδιοριστούν οι συγκεκριµένες δραστηριότητες, µέσα, πολιτικές, µέτρα και µηχανισµοί ελέγχου και αποτίµησης, συµπεριλαµβανοµένων, όπου είναι εφικτό, ανάλυσης του κύκλου ζωής και εθνικών δεικτών µέτρησης της προόδου, συνυπολογίζοντας ότι τα κριτήρια που εφαρµόζονται σε ορισµένες χώρες µπορεί να είναι ακατάλληλα και να επιφέρουν αδικαιολόγητο οικονοµικό και κοινωνικό κόστος σε άλλες χώρες, ειδικά τις αναπτυσσόµενες χώρες. (β) Να υιοθετηθούν και να εφαρµοσθούν πολιτικές και µέτρα που στοχεύουν στην προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, εφαρµόζοντας, µεταξύ άλλων, την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», την οποία περιέγραψε η αρχή 16 της ιακήρυξης του Rio για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. (γ) Να δηµιουργηθούν παραγωγικές και καταναλωτικές πολιτικές για την βελτίωση των παρεχοµένων προϊόντων και υπηρεσιών, και την ταυτόχρονη µείωση των επιδράσεων στο περιβάλλον και την υγεία, χρησιµοποιώντας, όπου είναι εφικτό, προσεγγίσεις επιστηµονικής βάσης, όπως η ανάλυση του κύκλου ζωής. (δ) Να δηµιουργηθούν προγράµµατα υπενθύµισης της σπουδαιότητας των µορφών αειφόρου ανάπτυξης και κατανάλωσης, ειδικά µεταξύ της νεολαίας και των σχετικών τµηµάτων σε όλες τις χώρες, ειδικά στις ανεπτυγµένες χώρες, µέσω, µεταξύ άλλων, της παιδείας, της πληροφόρησης του κοινού και του καταναλωτή, της διαφήµισης και άλλων µέσων, λαµβάνοντας υπ όψιν τοπικές, εθνικές και περιφερειακές πολιτιστικές αξίες.

11 4 Σεπτεµβρίου (ε) Να αναπτυχθούν και να υιοθετηθούν, όπου είναι εφικτό, σε οικειοθελή βάση, αποτελεσµατικά, διαφανή, επαληθεύσιµα, µη παραπλανητικά και αµερόληπτα µέσα πληροφόρησης για την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται µε την αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή, συµπεριλαµβανοµένης της υγείας των ανθρώπων και της ασφάλειας. Τα µέσα αυτά δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ως συγκαλυµµένα εµπόδια για το εµπόριο. (στ) Να αυξηθεί η οικο-αποδοτικότητα, µε οικονοµική βοήθεια από όλες τις πλευρές, όπου συµφωνηθεί αµοιβαία, για την δηµιουργία δυνατοτήτων, µεταφορά τεχνολογίας και ανταλλαγή τεχνολογίας µε τις αναπτυσσόµενες χώρες και τις χώρες των οποίων οι οικονοµίες βρίσκονται σε µεταβατικό στάδιο, σε συνεργασία µε τους σχετικούς διεθνείς οργανισµούς. 15. Να αυξηθούν οι επενδύσεις σε καθαρώτερη παραγωγή και οικο-απόδοση σε όλες τις χώρες µέσω, µεταξύ άλλων, κινήτρων και υποστηρικτικών προγραµµάτων και πολιτικών που θα στοχεύουν στην δηµιουργία κατάλληλων νοµοθετικών, οικονοµικών και νοµικών πλαισίων. Αυτό θα περιλαµβάνει ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, ώστε: (α) Να δηµιουργηθούν και να υποστηριχθούν προγράµµατα και κέντρα καθαρώτερης παραγωγής και αποδοτικώτερες παραγωγικές µέθοδοι µε την παροχή, µεταξύ άλλων, κινήτρων και δηµιουργίας δυνατοτήτων για την βοήθεια των επιχειρήσεων, ειδικά των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες, για την βελτίωση της παραγωγικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. (β) Να δοθούν κίνητρα επένδυσης σε καθαρώτερη παραγωγή και οικοαπόδοση σε όλες τις χώρες, όπως δάνεια µε κρατική χρηµατοδότηση, επιχειρηµατικά κεφάλαια, τεχνική βοήθεια και προγράµµατα εκπαίδευσης για τις µικρού και µεσαίου µεγέθους εταιρείες, ενώ θα αποφεύγονται µέτρα που στρεβλώνουν το εµπόριο και δεν είναι σύµφωνα µε τους κανόνες του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. (γ) Να συγκεντρωθούν και να διαδοθούν πληροφορίες αποδοτικών ως προς το κόστος παραδειγµάτων καθαρώτερης παραγωγής, οικο-απόδοσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης και να προωθηθεί η ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών και της τεχνογνωσίας περιβαλλοντικά ασφαλών τεχνολογιών µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών οργανισµών. (δ) Να δοθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις σχετικά µε την χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 16. Να ενσωµατωθεί το ζήτηµα των µορφών παραγωγής και κατανάλωσης στις πολιτικές, τα προγράµµατα και τις στρατηγικές της αειφόρου ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένων, όπου είναι εφικτό, των στρατηγικών µείωσης της φτώχειας. 17. Να αυξηθεί η συλλογική περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα και ευθύνη. Αυτό θα συµπεριλάβει ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, ώστε: (α) Να ενθαρρυνθεί η βιοµηχανία προς την εφαρµογή κοινωνικών και περιβαλλοντικών λειτουργιών µέσω εθελοντικών κινήτρων, συµπεριλαµβανοµένων συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, δεοντολογικών κωδίκων, πιστοποίησης και δηµόσιας αναφοράς σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα, λαµβάνοντας υπ όψιν πρωτοβουλίες όπως το πρότυπο του ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης (ISO) και τις κατευθυντήριες γραµµές της Πρωτοβουλίας για την

12 4 Σεπτεµβρίου Παγκόσµια Έκθεση για την αναφορά στην αειφορία, συνυπολογίζοντας την αρχή 11 της ιακήρυξης του Rio για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. (β) Να ενθαρρυνθεί ο διάλογος µεταξύ των επιχειρήσεων και των κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν αυτές και άλλων φορέων. (γ) Να ενθαρρυνθούν οι οικονοµικοί οργανισµοί να ενσωµατώσουν παράγοντες αειφόρου ανάπτυξης κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. (δ) Να δηµιουργηθούν συνεργασίες και προγράµµατα στον χώρο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 18. Να ενθαρρυνθούν οι αρµόδιες αρχές σε όλα τα επίπεδα να συνυπολογίσουν παράγοντες αειφόρου ανάπτυξης κατά την λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, συµπεριλαµβανοµένου του εθνικού και τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασµού, την επένδυση σε υποδοµές, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και δηµοσίων συµβάσεων. Αυτό θα συµπεριλάβει ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, ώστε: (α) Να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των στρατηγικών και προγραµµάτων της αειφόρου ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένης της λήψης αποφάσεων για επενδύσεις σε υποδοµές και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. (β) Να συνεχιστεί η προώθηση της διεθνοποίησης του περιβαλλοντικού κόστους και της χρήσης οικονοµικών οργάνων, λαµβάνοντας υπ όψιν την αρχή ότι αυτός που ρυπαίνει θα πρέπει, κατά κανόνα, να φέρει το κόστος της ρύπανσης, µε τον οφειλόµενο σεβασµό του δηµοσίου συµφέροντος και χωρίς να διαστρεβλώνει το διεθνές εµπόριο και τις πενδύσεις. (γ) Να προωθηθούν οι πολιτικές δηµοσίων συµβάσεων οι οποίες ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση των περιβαλλοντικά ασφαλών αγαθών και υπηρεσιών. (δ) Να παρασχεθεί δηµιουργία δυνατοτήτων και εκπαίδευση ώστε να βοηθηθούν οι αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή των πρωτοβουλιών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. (ε) Να χρησιµοποιηθούν διαδικασίες αποτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. * * * 19. Να κληθούν οι Κυβερνήσεις, καθώς και οι σχετικές περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις και οι άλλοι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να εφαρµόσουν, λαµβάνοντας υπ όψιν τις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες και συνθήκες, τις συστάσεις και τα συµπεράσµατα της Επιτροπής για την Αειφόρο Ανάπτυξη που αφορούν στην ενέργεια για την αειφόρο ανάπτυξη τα οποία υιοθετήθηκαν στο ένατο τµήµα της, συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων και των επιλογών που αναφέρονται πιο κάτω, έχοντας υπ όψιν ότι, εν όψει των διαφορετικών συνεισφορών στην παγκόσµια περιβαλλοντική υποβάθµιση, τα Κράτη έχουν κοινές αλλά διαφοροποιηµένους ευθύνες. Αυτό θα συµπεριλάβει ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, ώστε: (α) Να γίνουν περαιτέρω ενέργειες για την κινητοποίηση της παροχής οικονοµικών πόρων, µεταφοράς τεχνολογίας, δηµιουργίας δυνατοτήτων και την διάδοση περιβαλλοντικά ασφαλών τεχνολογιών σύµφωνα µε τις συστάσεις και τα συµπεράσµατα της Επιτροπής για την Αειφόρο Ανάπτυξη όπως περιλαµβάνεται στο τµήµα A, παράγραφος 3, και τµήµα D, παράγραφος 30, της απόφασης 9/1 σχετικά µε την ενέργεια για την αειφόρο ανάπτυξη.

13 4 Σεπτεµβρίου (β) Να ενσωµατωθούν ζητήµατα ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της αποδοτικότητας, της οικονοµικής εφικτότητας και της ευκολίας προσέγγισης της ενέργειας, σε κοινωνικο-οικονοµικά προγράµµατα, ιδιαίτερα σε πολιτικές σηµαντικών ενεργοβόρων τοµέων, καθώς και στον σχεδιασµό, την λειτουργία και την συντήρηση µακροχρόνιων ενεργοβόρων υποδοµών, όπως ο δηµόσιος τοµέας, οι µεταφορές, η βιοµηχανία, η γεωργία, η αστική χρήση γης, ο τουρισµός και οι κατασκευές. (γ) Να δηµιουργηθούν και να διαδοθούν εναλλακτικές ενεργειακές τεχνολογίες µε στόχο να δοθεί µεγαλύτερο µερίδιο του µείγµατος ενέργειας στην ανανεώσιµη ενέργεια, να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της ενέργειας και να δοθεί µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στις προηγµένες ενεργειακές τεχνολογίες, συµπεριλαµβανοµένων των καθαρώτερων τεχνολογιών φυσικών καυσίµων. (δ) Να συνδυαστούν, όπου είναι εφικτό, η αυξανόµενη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η αποδοτικώτερη χρήση της ενέργειας, η µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στις προηγµένες ενεργειακές τεχνολογίες, συµπεριλαµβανοµένων των προηγµένων και καθαρότερων τεχνολογιών φυσικών καυσίµων και η αειφόρος χρήση των παραδοσιακών πηγών ενέργειας, για να ανταποκριθούµε στην αυξανόµενη ανάγκη µακροχρόνιων υπηρσιών ενέργειας για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. (ε) Να διαφοροποιηθεί η παροχή ενέργειας µε την ανάπτυξη προηγµένων, καθαρώτερων, αποδοτικώτερων, οικονοµικώτερων και αποδοτικών ως προς το κόστος ενεργειακών τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογιών υγρών καυσίµων και των τεχνολογιών ανανεώσιµης ενέργειας, και την µεταφορά τους στις αναπτυσσόµενες χώρες µε την εκχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης, όπως θα συµφωνηθεί αµοιβαία. Με την αίσθηση του επείγοντος, να αυξηθεί ουσιαστικά το παγκόσµιο µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενεργείας µε στόχο την αύξηση της συνεισφοράς του στην συνολική παροχή ενέργειας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο των εθνικών και εθελοντικών περιφερειακών στόχων καθώς και των πρωτοβουλιών, όπου υπάρχουν, και διασφαλίζοντας την υποστήριξη των ενεργειακών πολιτικών στις προσπάθειες των αναπτυσσοµένων χωρών για την εξάλειψη της φτώχειας και να αποτιµώνται τα διαθέσιµα στοιχεία σε τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε να επανεξετάζεται η σχετική πρόοδος. (στ) Να υποστηριχθούν οι προσπάθειες, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής οικονοµικής και τεχνικής βοήθειας στις αναπτυσσόµενες χώρες, µε την συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, για την µείωση της ρύπανσης που οφείλεται στην καύση ή εκποµπή αερίων κατά την διαδικασία παραγωγής αργού πετρελαίου. (ζ) Να αναπτυχθούν και να χρησιµοποιηθούν οι γηγενείς πηγές ενεργείας και οι υποδοµές σε διάφορες τοπικές χρήσεις και να προωθηθεί η συµµετοχή της αγροτικής κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών οµάδων της Agenda 21, µε την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, για την ανάπυξη και χρήση τεχνολογιών ανανεώσιµης ενέργειας ώστε να ικανοποιηθούν οι καθηµερινές τους ενεργειακές ανάγκες εξεύρεσης απλών και τοπικών λύσεων. (η) Να δηµιουργηθούν εσωτερικά προγράµµατα για την αποδοτικότητα της ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης, όπου είναι εφικτό, της επιτάχυνσης της ανάπτυξης τεχνολογιών αποδοτικότητας της ενέργειας, µε την απαραίτητη υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. (θ) Να επιταχυνθεί η ανάπτυξη, και διάδοση της οικονοµικής και καθαρώτερης αποδοτικότητας της ενέργειας και οι τεχνολογίες διατήρησης της ενέργειας, καθώς και η µεταφορά παρόµοιων τεχνολογιών, ειδικά στις

14 4 Σεπτεµβρίου αναπτυσσόµενες χώρες, µε ευνοϊκούς όρους, συµπεριλαµβανοµένης της εκχώρησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης και προνοµιακών όρων, όπως θα συµφωνηθεί αµοιβαία. (ι) Να γίνουν συστάσεις ώστε οι διεθνείς οικονοµικοί οργανισµοί και οι άλλες κρατικές υπηρεσίες να υποστηρίξουν τις αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς και τις χώρες των οποίων η οικονοµία βρίσκεται σε µεταβατικό στάδιο, στις προσπάθειές τους να καθιερώσουν πολιτική και ρυθµιστικά πλαίσια τα οποία θα δηµιουργήσουν ίσο πεδίο δράσης µεταξύ των ακολούθων: ανανεώσιµη ενέργεια, αποδοτικότητα της ενέργειας, προηγµένες ενεργειακές τεχνολογίες, συµπεριλαµβανοµένων προηγµένων και καθαρώτερων τεχνολογιών φυσικών καυσίµων και κεντρικά, διαµοιρασµένα και αποκεντρωµένα ενεργειακά συστήµατα. (κ) Να προωθηθεί η αυξανόµενη έρευνα και ανάπτυξη στον τοµέα των διαφόρων ενεργειακών τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένης της ανανεώσιµης ενέργειας, της αποδοτικότητας της ενέργειας και των προηγµένων ενεργειακών τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων προηγµένων και καθαρώτερων τεχνολογιών φυσικών καυσίµων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και µέσω της διεθνούς συνεργασίας. Να ενδυναµωθούν οι εθνικοί και περιφερειακοί οργανισµοί/κέντρα έρευνας και ανάπτυξης για αξιόπιστη, οικονοµικά εφικτή, οικονοµικά βιώσιµη, κοινωνικά αποδεκτή και περιβαλλοντικά ασφαλή ενέργεια για την αειφόρο ανάπτυξη. (λ) Να προωθηθεί η δικτύωση µεταξύ προτύπων κέντρων ενέργειας για την αειφόρο ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών δικτύων, µε την σύνδεση των αρµόδιων κέντρα ενεργειακών τεχνολογιών για την αειφόρο ανάπτυξη τα οποία θα µπορούσαν να υποστηρίξουν και να προωθήσουν τις προσπάθειες δραστηριοτήτων που κατατείνουν στην δηµιουργία ικανότητας µεταφοράς τεχνολογίας, ειδικά των αναπτυσσοµένων χωρών, καθώς και να χρησιµεύσουν ως γραφεία ανταλλαγής πληροφοριών. (µ) Να προωθηθεί η εκπαίδευση για την παροχή πληροφοριών τόσο για τους άντρες όσο και τις γυναίκες σχετικά µε τις διαθέσιµες πηγές ενεργείας και τις τεχνολογίες. (ν) Να χρησιµοποιηθούν οικονοµικά µέσα και µηχανισµοί, ειδικά του Global Environment Facility (GEF), εντός του πλαισίου της εντολής που του έχει ανατεθεί, για την παροχή οικονοµικών πόρων στις αναπτυσσόµενες χώρες, ιδιαίτερα στις λιγώτερο ανεπτυγµένες και στα µικρά νησιωτικά αναπτυσσόµενα Κράτη, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους για εκπαίδευση, τεχνογνωσία και ενδυνάµωση των εθνικών οργανισµών για αξιόπιστη, οικονοµικά εφικτή, οικονοµικά βιώσιµη, κοινωνικά αποδεκτή και περιβαλλοντικά ασφαλή ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της αποδοτικότητας και διατήρησης της ενέργειας, της ανανεώσιµης ενέργειας και των προηγµένων ενεργειακών τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων των προηγµένων και καθαρώτερων τεχνολογιών φυσικών καυσίµων. (ξ) Να υποστηριχθούν οι προσπάθειες βελτίωσης της λειτουργίας, της διαφάνειας και της πληροφόρησης για τις αγορές ενέργειες όσον αφορά στην προσφορά και στη ζήτηση, µε στόχο την επίτευξη µεγαλύτερης σταθερότητας και προβλεψιµότητας και την διασφάλιση της πρόσβασης του καταναλωτή σε αξιόπιστες, οικονοµικά εφικτές, οικονοµικά βιώσιµες, κοινωνικά αποδεκτές και περιβαλλοντικά ασφαλείς υπηρεσίες ενέργειας. (ο) Οι πολιτικές για την µείωση των στρεβλώσεων της αγοράς θα προωθήσουν τα συµβατά µε την αειφόρο ανάπτυξη συστήµατα ενέργειας µέσω της

15 4 Σεπτεµβρίου χρήσης βελτιωµένων σηµάτων αγοράς και της εξάλειψης των στρεβλώσεών της, συµπεριλαµβανοµένης της αναδιάρθρωσης της φορολογίας και της άρσης των επιβλαβών επιδοτήσεων, όπου υπάρχουν, για να εκφράσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, ενώ οι πολιτικές αυτές θα λαµβάνουν πλήρως υπ όψιν τους τις συγκεκριµένες ανάγκες και συνθήκες των αναπτυσσοµένων χωρών µε στόχο την ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον τους. (π) Να αναληφθεί δράση, όπου είναι εφικτό, για την εξάλειψη των επιδοτήσεων στην περιοχή αυτή οι οποίες εµποδίζουν την αειφόρο ανάπτυξη, λαµβάνοντας υπ όψιν τις συγκεκριµένες συνθήκες και τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων χωρών και υπολογίζοντας τις επιβλαβείς επιπτώσεις τους, ιδίως στις αναπτυσσόµενες χώρες. (ρ) Οι κυβερνήσεις ενθαρρύνονται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της λειτουργίας των εθνικών αγορών ενέργειας έτσι ώστε να υποστηριχθεί η αειφόρος ανάπτυξη, να ξεπεραστούν τα εµπόδια της αγοράς και να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης, λαµβανοµένου υπ όψιν του γεγονότος ότι αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να αποτελούν αντικείµενο απόφασης κάθε χώρας και θα πρέπει να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες και το επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας, ιδίως όπως αντανακλώνται στις εθνικές στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης, όπου αυτές υπάρχουν. (σ) Να ενδυναµωθούν οι εθνικοί και περιφερειακοί ενεργειακοί θεσµοί ή διακανονισµοί για την αύξηση της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας για την ενέργεια για την αειφόρο ανάπτυξη, ειδικά για να βοηθηθούν οι αναπτυσσόµενες χώρες στις εσωτερικές προσπάθειές τους να παρέχουν αξιόπιστες, οικονοµικά εφικτές, οικονοµικά βιώσιµες, κοινωνικά αποδεκτές και περιβαλλοντικά ασφαλείς υπηρεσίες ενέργειας σε όλα τα τµήµατα του πληθυσµού τους. (τ) Να παρακινηθούν οι χώρες ώστε να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν δράσεις εντός του πλαισίου του ένατου τµήµατος της Επιτροπής για την Αειφόρο Ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένων δηµόσιων-ιδιωτικών συνεργασιών, λαµβάνοντας υπ όψιν τις διαφορετικές συνθήκες των χωρών, όπως έχουν πλέον µάθει οι Κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργανισµοί και οι φορείς και συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων και της βιοµηχανίας, στον τοµέα πρόσβασης στην ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένης της ανανεώσιµης ενέργειας και της αποδοτικότητας της ενέργειας και των προηγµένων ενεργειακών τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων προηγµένων και καθαρώτερων τεχνολογιών φυσικών καυσίµων. (υ) Να προωθηθεί η συνεργασία µεταξύ διεθνών και περιφερειακών οργανισµών και οργάνων που ασχολούνται µε τις διάφορες µορφές ενέργειας για την αειφόρο ανάπτυξη σύµφωνα µε τις ανατεθηµένες εντολές τους, λαµβάνοντας υπ όψιν την παράγραφο 46 (h) του Προγράµµατος ράσης για την Περαιτέρω Εφαρµογή της Agenda 21, ενισχύοντας, όπου είναι εφικτό, τις περιφερειακές και εθνικές δραστηριότητες για την προώθηση της εκπαίδευσης και της δηµιουργίας δυνατοτήτων όσον αφορά την ενέργεια για την αειφόρο ανάπτυξη. (φ) Να ενδυναµωθούν και να διευκολυνθούν, όπου είναι εφικτό, οι διευθετήσεις περιφερειακής συνεργασίας για την προώθηση του διασυνοριακού εµπορίου ενεργείας, συµπεριλαµβανοµένης της αλληλοσύνδεσης των ηλεκτρικών δικτύων και των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. (χ) Να ενδυναµωθούν και, όπου είναι εφικτό, να διευκολυνθούν τα fora διαλόγου µεταξύ περιφερειακών, εθνικών και διεθνών παραγωγών και καταναλωτών ενεργείας.

16 4 Σεπτεµβρίου * * * 20. Να προωθηθεί ολοκληρωµένη προσέγγιση διαµόρφωσης πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο των υπηρεσιών και συστηµάτων µεταφοράς για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένων πολιτικών και σχεδιασµού για την χρήση της γής, τις υποδοµές, τα δηµόσια συστήµατα µεταφοράς και τα δίκτυα παράδοσης αγαθών, µε στόχο να παρασχεθούν ασφαλείς, οικονοµικά εφικτές και αποτελεσµατικές µεταφορές που θα αυξάνουν την αποδοτικότητα της ενέργειας, θα µειώσουν την ρύπανση, θα µειώσουν την συµφόρηση, θα µειώσουν τις δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία και θα περιορίσουν την άναρχη αστική εξάπλωση, λαµβάνοντας υπ όψιν τις εθνικές προτεραιότητες και συνθήκες. Αυτό θα περιλαµβάνει ενέργειας σε όλα τα επίπεδα, ώστε: (α) Να εφαρµοστούν στρατηγικές µεταφορών για την αειφόρο ανάπτυξη, που θα αντανακλούν τις συγκεκριµένες περιφερειακές, εθνικές και τοπικές συνθήκες, ώστε να βελτιωθεί η οικονοµική αποδοτικότητα, η αποτελεσµατικότητα και η ευκολία µεταφορών, που µε τη σειρά τους θα βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και την υγεία και θα µειώσουν την εκποµπή αερίων θερµοκηπίου, και οι οποίες θα περιλαµβάνουν την ανάπτυξη καλύτερων τεχνολογικά οχηµάτων που θα είναι περισσότερα περιβαλλοντικά ασφαλή, οικονοµικά αποδοτικά και κοινωνικά αποδεκτά. (β) Να προωθηθούν οι επενδύσεις και οι συνεργασίες για την ανάπτυξη αειφόρων, ενεργειακά αποτελεσµατικών πολυµορφικών συστηµάτων µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων µαζικής µεταφοράς και καλύτερων συστηµάτων µεταφοράς στις αγροτικές περιοχές, µε τεχνική και οικονοµική βοήθεια προς τις αναπτυσσόµενες χώρες και τις χώρες των οποίων οι οικονοµίες βρίσκονται σε µεταβατικό στάδιο. * * * 21. Να προληφθεί και ελαχιστοποιηθεί η παραγωγή αποβλήτων και να µεγιστοποιηθεί η επαναχρησιµοποίηση, η ανακύκλωση και η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών υλικών, µε την συµµετοχή των κυβερνητικών αρχών και όλων των ενδιαφεροµένων, για να ελαχιστοποιηθούν οι δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των πόρων, µε οικονοµική, τεχνική και άλλου είδους βοήθεια προς τις αναπτυσσόµενες χώρες. Αυτό θα συµπεριλάβει ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, ώστε: (α) Να δηµιουργηθούν συστήµατα διαχείρισης αποβλήτων, που θα δίνουν υψηλή προτεραιότητα στην παρεµπόδιση και την ελαχιστοποίση των αποβλήτων, στην επαναχρησιµοποίηση και στην ανακύκλωση, καθώς και στις ασφαλείς περιβαλλοντικά εγκαταστάσεις συγκέντρωσης αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνολογίας ανάκτησης της ενέργειας που περιέχεται στα απόβλητα, και να ενθαρρυνθούν οι χαµηλής κλίµακας πρωτοβουλίες ανακύκλωσης αποβλήτων οι οποίες υποστηρίζουν την αστική και αγροτική διαχείριση των αποβλήτων και παρέχουν ευκαιρίες δηµιουργίας εισοδήµατος, µε την διεθνή υποστήριξη προς τις αναπτυσσόµενες χώρες. (β) Να προωθηθεί η παρεµπόδιση και ελαχιστοποίηση των αποβλήτων µε την ενθάρρυνση της παραγωγής επαναχρησιµοποιήσιµων καταναλωτικών αγαθών και βιοδιασπώµενων προϊόντων και την δηµιουργία της απαραίτητης υποδοµής. * * * 22. Να ανανεωθεί η δέσµευση, όπως προβάλλεται στην Agenda 21, για την ασφαλή διαχείριση των χηµικών καθ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής τους και

17 4 Σεπτεµβρίου των επικίνδυνων για την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος αποβλήτων, στοχεύοντας, µεταξύ άλλων, ώστε µέχρι το 2020, η χρήση και η παραγωγή των χηµικών να γίνεται µε τρόπους που οδηγούν στην ελαχιστοποίηση των σηµαντικών δυσµενών επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον, µε την χρησιµοποίηση διαφανών βασισµένων στην επιστήµη διαδικασιών υπολογισµού και διαχείρισης του κινδύνου, λαµβάνοντας υπ όψιν την προληπτική προσέγγιση, όπως αναφέρεται στην αρχή 15 της ιακήρυξης του Rio για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, και να υποστηριχθούν οι αναπτυσσόµενες χώρες για την ενδυνάµωση της ικανότητάς τους για την ασφαλή διαχείριση των χηµικών και των επικίνδυνων αποβλήτων µε την παροχή τεχνικής και οικονοµικής βοήθειας. Αυτό θα συµπεριλάβει ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, ώστε: (α) Nα προωθηθεί η επικύρωση και εφαρµογή των σχετικών διεθνών πράξεων για τα χηµικά και τα επικίνδυνα απόβληµα, συµπεριλαµβανοµένης της Συνθήκης του Rotterdam για τις Εκ των Προτέρων Γνωστές ιαδικασίες Συναίνεσης για Ορισµένα Επικίνδυνα Χηµικά και Φυτοφάρµακα του ιεθνούς Εµπορίου ώστε να τεθεί σε ισχύ µέχρι το 2003 και της Συνθήκης της Στοκχόλµης για την ρύπανση από οργανικές ουσίες, ώστε να τεθεί σε ισχύ µέχρι το 2004, και να ενθαρρυνθεί και να βελτιωθεί η συνεργασία καθώς και η υποστήριξη των αναπτυσσοµένων χωρών προς την εφαρµογή τους. (β) Να αναπτυχθεί περαιτέρω µία στρατηγική προσέγγισης στην διεθνή διαχείριση χηµικών που θα βασίζεται στην ιακήρυξη της Bahia και τις Προτεραιότητες ράσης µετά το 2000 του ιακυβερνητικού Forum για την Ασφάλεια των Χηµικών (IFCS) µέχρι το 2005, και, όπου είναι εφικτό, να παρακινηθεί η στενή συνεργασία για τον σκοπό αυτό µεταξύ του Προγράµµατος για το Περιβάλλον των Ηνωµένων Εθνών (UNEP), του IFCS, άλλων διεθνών οργανισµών που ασχολούνται µε την διαχείριση των χηµικών και άλλων σχετικών διεθνών οργανισµών και παραγόντων. (γ) Να ενθαρρυνθούν οι χώρες να εφαρµόσουν το νέο παγκοσµίως εναρµονισµένο σύστηµα ταξινόµησης και χαρακτηρισµού των χηµικών το συντοµώτερο δυνατόν, µε στόχο να είναι πλήρως λειτουργικό µέχρι το (δ) Να ενθαρρυνθούν οι συνεργασίες για την προώθηση δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ένταση της περιβαλλοντικά ασφαλούς διαχείρισης χηµικών και επικίνδυνων αποβλήτων, µε την εφαρµογή πολυµερών περιβαλλοντικών συµφωνιών, την αύξηση της πληροφόρησης για ζητήµατα που σχετίζονται µε τα χηµικά και τα επικίνδυνα απόβλητα και την ενθάρρυνση της συλλογής και χρήσης επιπρόσθετων επιστηµονικών στοιχείων. (ε) Να προωθηθούν οι προσπάθειες παρεµπόδισης του διεθνούς παράνοµου εµπορίου επικίνδυνων χηµικών και αποβλήτων και των βλαβών που προκύπτουν από την διασυνοριακή διακίνηση και διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που θέτουν οι σχετικές διεθνείς πράξεις, όπως η Συνθήκη της Βασιλείας για τον Έλεγχο της ιασυνοριακής ιακίνησης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της ιάθεσής τους. (στ) Ενθάρρυνση της αξιοποίησης των σχετικών και ολοκληρωµένων πληροφοριών για τα χηµικά, µέσω των εθνικών µητρώων απελευθέρωσης και µεταφοράς ρυπαντικών ουσιών. (ζ) Προώθηση της µείωσης των κινδύνων που προέρχονται από τα βαρέα µέταλλα τα οποία είναι επιζήµια για την υγεία των ανθώπων και το περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης των σχετικών µελετών, όπως είναι η παγκόσµια εκτίµηση του UNEP για τον υδράργυρο και τις ενώσεις του.

18 4 Σεπτεµβρίου IV. Προστασία και διαχείριση της βάσης των φυσικών πόρων της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης 23. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες παρουσιάζουν αυξανόµενη επίδραση στην ακεραιότητα των οικοσυστηµάτων τα οποία παρέχουν σηµαντικούς πόρους και υπηρεσίες για την ευηµερία των ανθρώπων και τις οικονοµικές τους δραστηριότητες. Η διαχείριση της βάσης των φυσικών πόρων µε αειφόρο και ολοκληρωµένο τρόπο είναι σηµαντική για την αειφόρο ανάπτυξη. Προς τούτο, για να αναστρέψουµε την ισχύουσα τάση υποβάθµισης των φυσικών πόρων το συντοµώτερο δυνατόν, είναι απαραίτητο να εφαρµόσουµε στρατηγικές οι οποίες θα πρέπει να συµπεριλάβουν στόχους που θα υιοθετηθούν σε εθνικά και, όπου απαιτείται, περιφερειακά επίπεδα για την προστασία των οικοσυστηµάτων και την επίτευξη ολοκληρωµένης διαχείρισης του εδάφους, των υδάτων και των έµβιων πόρων, ενώ συγχρόνως θα ενδυναµώνουν τις περιφερειακές, εθνικές και τοπικές δυνατότητες. Αυτό θα συµπεριλάβει δράσεις σε όλα τα επίπεδα, ώστε: 24. Να προωθηθεί πρόγραµµα δράσης, µε οικονοµική και τεχνική βοήθεια, για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου της χιλιετίας για ασφαλές πόσιµο νερό. Για τον σκοπό αυτό, συµφωνούµε να µειωθεί στο µισό, µέχρι το 2015, ο αριθµός των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιµο νερό όπως περιγράφεται στην ιακήρυξη της Χιλιετίας και ο αριθµός των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής, πράγµα που θα περιλάβει πράξεις σε όλα τα επίπεδα, ώστε: (α) Να κινητοποιηθούν οι διεθνείς και εσωτερικοί οικονοµικοί πόροι και η µεταφορά τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα, να προωθηθεί η βέλτιστη πρακτική και να υποστηριχθεί η δηµιουργία δυνατοτήτων για την ανάπτυξη της υποδοµής και των υπηρεσιών νερού και υγιενής, διασφαλίζοντας ότι αυτή η υποδοµή και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των απόρων και είναι ευαίσθητες ως προς την διάκριση των φύλων. (β) Να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην δηµόσια πληροφόρηση και συµµετοχή, συµπεριλαµβανοµένων των γυναικών, σε όλα τα επίπεδα, για την υποστήριξη της πολιτικής και την λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε την διαχείριση των υδατικών πόρων και την εφαρµογή των προγραµµάτων. (γ) Να προωθηθούν δράσεις προτεραιότητας από τις Κυβερνήσεις, µε την υποστήριξη όλων των φορέων, για την διαχείριση και την δηµιουργία δυνατοτήτων σε εθνικό επίπεδο και, όπου είναι εφικτό, σε περιφερειακό επίπεδο και να προωθηθούν και να παρασχεθούν νέοι και επιπρόσθετοι οικονοµικοί πόροι και νεωτεριστικές τεχνολογίες για την εφαρµογή του κεφαλαίου 18 της Agenda 21. (δ) Να ενταθεί η πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι για την υγεία και να προστατευθούν τα οικοσυστήµατα µε την εφαρµογή οικονοµικά εφικτών τεχνολογιών υγιεινής και επεξεργασίας των βιοµηχανικών και οικιακών αποβλήτων υδάτων, µετριάζοντας τις επιπτώσεις της ρύπανσης των υπογείων υδάτων και δηµιουργώντας, σε εθνικό επίπεδο, συστήµατα ελέγχου και αποδοτικά νοµικά πλαίσια. (ε) Να υιοθετηθούν µέτρα πρόληψης και προστασίας για την προώθηση της αειφόρου χρήσης των υδάτων και την αντιµετώπιση της ανεπάρκειάς τους. 25. Να δηµιουργηθούν ολοκληρωµένα προγράµµατα διαχείρισης των υδατικών πόρων και της επάρκειας του ύδατος µέχρι το 2005, µε την υποστήριξη προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, µέσω δράσεων σε όλα τα επίπεδα, ώστε:

19 4 Σεπτεµβρίου (α) Να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν εθνικές/περιφερειακές στρατηγικές, σχέδια και προγράµµατα µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των ποταµών, των γραµµών διαχωρισµού των ύδάτων και των υπογείων υδάτων και να εφαρµοσθούν µέτρα για την βελτίωση της αποδοτικότητας των υδατικών υποδοµών ώστε να µειωθούν οι απώλειες και να αυξηθεί η ανακύκλωση των υδάτων. (β) Να χρησιµοποιηθεί το πλήρες φάσµα των οργάνων διαµόρφωσης πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθετικής ρύθµισης, του ελέγχου, των εθελοντικών µέτρων, των οργάνων που βασίζονται στην αγορά και την πληροφόρηση, της διαχείρισης των χρήσεων γης και της ανταπόδοσης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, χωρίς οι στόχοι ανταπόδοσης του κόστους να γίνουν εµπόδια για την πρόσβαση των απόρων ανθρώπων σε ασφαλές νερό και να υιοθετηθεί ολοκληρωµένη προσέγγιση ως προς τις λεκάνες απορροής υδάτων. (γ) Να βελτιωθεί η αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων και να προωθηθεί ο καταµερισµός τους µεταξύ ανταγωνιστικών χρήσεων έτσι ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών και να ισορροπείται η απαίτηση διατήρησης ή επανόρθωσης των οικοσυστηµάτων και των λειτουργιών τους, ειδικά σε ευπαθή περιβάλλοντα, µε ανθρώπινες οικιακές, βιοµηχανικές και γεωργικές ανάγκες, συµπεριλαµβανοµένης της διασφάλισης της ποιότητας του πόσιµου ύδατος. (δ) Να αναπτυχθούν προγράµµατα µε σκοπό να µετριάζονται οι επιπτώσεις των ακραίων φαινοµένων που σχετίζονται µε το νερό. (ε) Να υποστηριχθεί η διάδοση της τεχνολογίας και της δηµιουργίας δυνατοτήτων των µη συµβατικών υδατικών πόρων και τεχνολογιών διατήρησης, στις αναπτυσσόµενες χώρες και περιοχές που αντιµετωπίζουν συνθήκες ανεπάρκειας νερού ή υπόκεινται σε ξηρασία και ερηµοποίηση, µέσω τεχνικής και οικονοµικής υποστήριξης και της δηµιουργίας των αναγκαίων δυνατοτήτων. (στ) Να υποστηριχθούν, όπου είναι εφικτό, προσπάθειες και προγράµµατα για την ενεργειακά αποδοτική, αειφόρο και αποδοτική ως προς το κόστος αφαλάτωση του θαλασσίου ύδατος, της ανακύκλωσης των υδάτων και της συλλογής υδάτων από παράκτια οµίχλη στις αναπτυσσόµενες χώρες, µε µέσα όπως τεχνολογική, τεχνική και οικονοµική βοήθεια και άλλους τρόπους. (ζ) Να διευκολυνθεί η δηµιουργία δηµόσιων-ιδιωτικών συνεργασιών και άλλων µορφών συνεργασιών που να δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες των απόρων, εντός σταθερών και διαφανών εθνικών ρυθµιστικών πλαισίων που θα παρέχονται από τις Κυβερνήσεις, ενώ θα γίνονται σεβαστές οι τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εµπλεκοµένων φορέων, θα ελέγχεται η λειτουργία και θα αναπτύσσεται η ευθύνη των δηµόσιων οργανισµών και των ιδιωτικών εταιρειών. 26. Να υποστηριχθούν οι αναπτυσσόµενες χώρες και οι χώρες των οποίων οι οικονοµίες βρίσκονται σε µεταβατικό στάδιο στις προσπάθειές τους για έλεγχο και εκτίµηση της ποιότητας και ποσότητας των υδατικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας και/ή περαιτέρω εξέλιξης των εθνικών δικτύων ελέγχου και βάσεων δεδοµένων για τους υδατικούς πόρους και της ανάπτυξης των σχετικών εθνικών δεικτών. 27. Να βελτιωθεί η διαχείριση των υδατικών πόρων και η επιστηµονική κατανόηση του κύκλου του νερού µε την συνεργασία κοινών παρατηρήσεων και ερευνών, και για τον σκοπό αυτό, να ενθαρρυνθεί και να προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων και να παρασχεθεί δηµιουργία δυνατοτήτων και µεταφορά τεχνολογίας, όπως θα έχει αµοιβαία συµφωνηθεί, συµπεριλαµβανοµένων δορυφορικών

20 4 Σεπτεµβρίου τεχνολογιών, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες και τις χώρες των οποίων οι οικονοµίες βρίσκονται σε µεταβατικό στάδιο. 28. Να προωθηθεί ο αποτελεσµατικός συντονισµός µεταξύ των διαφόρων διεθνών και δια-κυβερνητικών οργάνων και διαδικασιών που ασχολούντα µε ζητήµατα τα οποία σχετίζονται µε τα ύδατα, τόσο εντός του συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών όσο και µεταξύ Ηνωµένων Εθνών και διεθνών οικονοµικών οργανισµών, προσεγγίζοντας τις συνεισφορές άλλων διεθνών οργανισµών και κοινωνίας για την πληροφόρηση όσων λαµβάνουν τις αποφάσεις σε δια-κυβερνητικό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να προωθηθεί ο στενώτερος συντονισµός για την επεξεργασία και υποστήριξη προτάσεων και την ανάληψη δράσεων που σχετίζονται µε το ιεθνές Έτος Πόσιµου Νερού * * * 29. Οι ωκεανοί, οι θάλασσες, τα νησιά και οι παράκτιες περιοχές αποτελούν ολοκληρωµένο και σηµαντικό συστατικό του οικοσυστήµατος της Γης και είναι βασικές για την ασφάλεια των τροφίµων παγκοσµίως και την διατήρηση της οικονοµικής ευµάρειας και ευηµερίας πολλών εθνικών οικονοµιών, ειδικά στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης των ωκεανών απαιτεί αποτελεσµατικό συντονισµό και συνεργασία, σε παγκόσµιο και περιφερειακό επίπεδο, των σχετικών οργανισµών και ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, ώστε: (α) Να κληθούν τα Κράτη να επικυρώσουν ή να αποδεχτούν και να εφαρµόσουν την Συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών για το ίκαιο της Θάλασσας, η οποία παρέχει το συνολικό νοµικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων στους ωκεανούς. (β) Να προωθηθεί η εφαρµογή του κεφαλαίου 17 της Agenda 21 το οποίο προσφέρει το πρόγραµµα δράσης για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης των ωκεανών, των παράκτιων περιοχών και των θαλασσών µέσω της ολοκληρωµένης διαχείρισης και της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών ζωνών, της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, της αειφόρου χρήσης και διατήρησης των θαλάσσιων ζώντων πόρων, της αντιµετώπισης των βασικών αβεβαιοτήτων για την διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της αλλαγής του κλίµατος, της ενδυνάµωσης της διεθνούς, συµπεριλαµβανοµένης της περιφερειακής, συνεργασίας και συντονισµού και της αειφόρου ανάπτυξης των µικρών νησιών. (γ) Να δηµιουργηθεί αποτελεσµατικός, διαφανής και τακτικός µηχανισµός συντονισµού των κρατικών υπηρεσιών σχετικά µε ζητήµατα ωκεανών και ακτών εντός του συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών. (δ) Να ενθαρρυνθεί µέχρι το 2010 η εφαρµογή της προσέγγισης του οικοσυστήµατος, λαµβανοµένης υπ όψιν της ιακήρυξης του Reykjavik για την Υπεύθυνη Αλιεία στο Θαλάσσιο Οικοσύστηµα και της απόφασης 5/6 της ιάσκεψης των Μερών της Συνθήκης για την Βιοποικιλότητα. (ε) Να προωθηθεί η ολοκληρωµένη, µε συµµετοχή πολλών επιστηµονικών κλάδων και πολυτοµεακή διαχείριση των παράκτιων περιοχών και των ωκεανών σε εθνικό επίπεδο και να ενθαρρυνθούν και να βοηθηθούν τα παράκτια Κράτη προς την κατεύθυνση δηµιουργίας πολιτικών και µηχανισµών για τους ωκεανούς που θα βασίζονται στην ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών. (στ) Να ενδυναµωθεί η περιφερειακή συνεργασία και ο συντονισµός µεταξύ των σχετικών περιφερειακών οργανισµών και προγραµµάτων, των περιφερειακών θαλασσίων προγραµµάτων του UNEP, των περιφερειακών οργανισµών διαχείρισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

«Προώθηση. της ανταγωνιστικότητας. Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας,

«Προώθηση. της ανταγωνιστικότητας. Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας, «Προώθηση της ανταγωνιστικότητας & της καινοτοµίας στο πλαίσιο της ΚΑΠ µετά το 2013» Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας, 2.03.2013 ΚΑΠµετάτο 2013 Στρατηγική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

14839/16 ΘΚ/νκ 1 DGC 1

14839/16 ΘΚ/νκ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14839/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 14336/16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev. CoP14)* Αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας: Αρχές και Κατευθύνσεις της Αντίς Αµπέµπα

Συνδ (Rev. CoP14)* Αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας: Αρχές και Κατευθύνσεις της Αντίς Αµπέµπα Συνδ. 13.2 (Rev. CoP14)* Αειφορική χρήση της βιοποικιλότητας: Αρχές και Κατευθύνσεις της Αντίς Αµπέµπα ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ την υιοθέτηση κατά την έβδοµη συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών της Σύµβασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηέννοια. της αειφορίας. Α. ηµητρίου, Αν. Καθηγήτρια ΤΕΕΠΗ, υποστηρικτικόυλικό διαλέξεων µαθήµατος

Ηέννοια. της αειφορίας. Α. ηµητρίου, Αν. Καθηγήτρια ΤΕΕΠΗ, υποστηρικτικόυλικό διαλέξεων µαθήµατος Ηέννοια της αειφορίας Αειφορία: µία κατάσταση να διατηρείται και να λειτουργεί για πάντα Η έννοια της 'αειφορίας' επιδέχεται πολλών ερµηνειών οι οποίες αναδεικνύουνποικίλεςδιαστάσειςτης, φιλοσοφικές, πολιτικές,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς δράσεις για την ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων για την προστασία του περιβάλλοντος

Διεθνείς δράσεις για την ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων για την προστασία του περιβάλλοντος Διεθνείς δράσεις για την ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων για την προστασία του περιβάλλοντος Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου Διάσκεψη των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί ένα δραματικά επίκαιρο θέμα για την παγκόσμια κοινότητα.

Η διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί ένα δραματικά επίκαιρο θέμα για την παγκόσμια κοινότητα. ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙ Α HELECO ΤΕΕ και ΤΕΕ/ΠΤ ΗΠΕΙΡΟΥ «Ρύπανση επιφανειακών και υπογείων υδάτων» ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σάββατο 20 Μαρτίου 2010 Η διαχείριση των υδατικών πόρων την εποχή της Κλιματικής αλλαγής ρ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Θέλω να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία»

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση» «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006 Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να προλογίσω

Διαβάστε περισσότερα