ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ"

Transcript

1 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς. Μερικοί μπορεῖ νά σκεφτοῦν ὅτι ἡ ἄσκηση ἁρμόζει στούς μοναχούς, τούς ἀ- σκητές καί ὄχι στούς ἐν τῷ κόσμῳ ἀγωνιζομένους χριστιανούς. Τό τελευταῖο εἶναι πνευματική πλάνη. Γι αὐτό θά ἄξιζε νά γίνει λόγος κάπως συστηματικότερα γιά τό νόημα τῆς πνευματικῆς ἄσκησης. Κατ ἀρχάς ἡ ἄσκηση εἶναι συνομήλικη μέ τόν ἄνθρωπο. Ὡς προτροπή, καλύτερα ὡς ἐντολή, δόθηκε ἀπό τόν ἴδιο τό Θεό μέσα στόν παράδεισο. Ἡ ἐντολή, δηλαδή, πρός τούς πρωτόπλαστους νά μή φᾶνε ἀπό τόν ἀπαγορευμένο καρπό ἦταν ἐντολή ἄσκησης, ἐξάσκησης στόν πνευματικό νόμο, ὥστε ἡ παραμονή τους στό ἀγαθό, στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν, νά γίνεται ἐλεύθερα καί μέ ἀγώνα πνευματικό. Ἄρα χρειάστηκε ἡ ἄσκηση ἀκόμη καί γιά τούς ἐνάρετους πρωτόπλαστους, πού ζοῦσαν μέσα στόν παράδεισο. Ἀργότερα, μετά τήν πτώση τῶν πρωτόπλαστων, ἡ ἄσκηση γιά τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἐπιβλήθηκε ὡς ἡ μόνη ὁδός ἐλέγχου τῶν παθῶν, πνευματικῆς κάθαρσης καί ἐ- πιστροφῆς στήν ἀρχαία μακαριότητα τῆς πρό τῆς πτώσεως πνευματικῆς καταστάσεως.

2 Μερικ χαρακτηριστικ τ ς τ ς πνευµατικ ς σκησης α) Ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς. Ἡ ἄσκηση νοεῖται κυρίως ὡς διαρκής φροντίδα, ὥστε ἡ ψυχή νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό ὁποιοδήποτε ἀρνητικό φορτίο ἐμπάθειας, κακῶν λογισμῶν, ἐμπαθῶν κινήσεων τοῦ νοῦ καί τῆς σάρκας. Καί, παράλληλα, ἄσκηση εἶναι ἡ συνεχής προσπάθεια μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά στολιστεῖ ἡ ψυχή μέ ἀρετές. Ἔτσι, ἡ ἄσκηση ἔχει διπλό χαρακτήρα, διπλή ὄψη. Ἀπό τή μία πλευρά ἔχει μία τραχύτητα, πονάει, γιατί προσπαθεῖ νά καταπολεμήσει τά ἀνθρώπινα πάθη. Νά τά νεκρώσει, ἄν εἶναι δυνατόν. Καί, βέβαια, αὐτό εἶναι σκληρό καί ἀδυσώπητο, γιατί μέ μερικά ἀπό τά πάθη ὁ ἄνθρωπος ἔχει συνηθίσει νά «συζεῖ». Ἱκανοποιεῖται ὁ ἐγωισμός του καί εἶναι εὐχερής, ἄμεση διέξοδος σέ ὅ,τι τόν πιέζει. Ἀκόμη καί μέ τίμημα εἴτε τήν πνευματική του καταστροφή εἴτε τή ζημιά τῶν συνανθρώπων του. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἡ ἄσκηση, ὡς ἐπιδίωξη τῶν ἀρετῶν, ἔχει μία γλυκύτητα, διότι οἱ ἀρετές πέραν τοῦ ὅτι εἶναι τά καλύτερα στολίδια τοῦ ἀνθρώπου, εὐφραίνουν τήν ψυχή, ἠρεμοῦν τόν ἐσωτερικό κόσμο καί διαχέουν μία θετική πνευματική δύναμη στούς συνανθρώπους μας καί γενικότερα στό περιβάλλον μας. Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀρετῆς καί ὁ ἴδιος νιώθει ὄμορφα καί αὐτούς πού εἶναι γύρω του τούς κάνει, ἐπίσης, νά αἰσθάνονται ὄμορφα. Ὁ ἀληθινά ἐνάρετος ἄνθρωπος ἀπό τώρα καταλαβαίνει ὁ ἴδιος τί σημαίνει παράδεισος καί ταυτόχρονα συμβάλλει, ὥστε καί οἱ συνάνθρωποί του νά νιώθουν στιγμές τοῦ παραδείσου. β) Προπόνηση - γύμναση. Ἡ ἄσκηση εἶναι ὅ,τι ἡ προπόνηση καί ἡ γυμναστική, γενικά, γιά τόν ἀθλητή. Ἡ πνευματική ἄσκηση κρατάει σέ διαρκή πνευματική ὡριμότητα τόν ἀγωνιστή καί ἀνά πᾶσα στιγμή εἶναι ἕτοιμος ν ἀποκρούσει τίς κακές ροπές καί διαθέσεις τῶν παθῶν του, ἀλλά καί τήν κακόβουλη ἐνέργεια τοῦ δαίμονα, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖ ὡς ὄχημα τά ἀνθρώπινα πάθη καί εἰσβάλλει ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς στόν ἐσωτερικό κόσμο τοῦ ἀνθρώπου. 2

3 Ἐδῶ ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ διπλή ἔννοια τοῦ πειρασμοῦ. Δηλαδή, εἴτε ὡς ἐμπαθής κίνηση πού ἐκπηγάζει ἀπό τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο (ἐσωτερικός πειρασμός), εἴτε ὡς προσβολή, ἐπίθεση τοῦ διαβόλου καί τῶν «φθονερῶν καί κακοποιῶν ἀνθρώπων» (ἐξωτερικός πειρασμός). Ἡ μοναδική καί πλέον ἀποτελεσματική ἀντιμετώπιση τῶν πάσης φύσεως πειρασμῶν εἶναι ἡ πνευματική ἐπαγρύπνηση, δηλαδή, ἡ διαρκής ἄσκηση. π λογος Ἑπομένως, ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη τήν πνευματική ἄσκηση. Ὅλοι πρέπει νά εἴμαστε κατά κάποιο τρόπο «ἀσκητές τῆς εὐσεβείας», ὅπως ἀναφέρει ἡ Παλαιά Διαθήκη γιά τούς Ἑπτά Παῖδες τούς Μακκαβαίους καί τό διδάσκαλό τους Ἐλεάζαρο. Τελικά, μέ εὐρύτερη ἔννοια «ὁ ἀσκητής εἶναι ἕνας χριστιανός προσεκτικός στίς προσκλήσεις τοῦ Εὐαγγελίου καί στήν κλίμακα τῶν μακαρισμῶν, πού ζητεῖ τήν ταπείνωση καί τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς, γιά νά μπορέσει νά ὠφελήσει τόν πλησίον» (Π. Εὐδοκίμωφ). 3 Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης Αὐτή τήν περίοδο μία ἀπό τίς σημαντικές εὐαγγελικές περικοπές πού διαβάστηκαν στή θεία λειτουργία εἶναι καί ἡ περικοπή πού εἶναι γνωστή ὡς «τό Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως». Στήν περικοπή αὐτή ὁ Χριστός μᾶς δίνει τό μέτρο μέ τό ὁποῖο θά κριθοῦμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι: τό ἄν καί κατά πόσο δείξαμε ἔλεος στόν ἐλάχιστο ἀδελφό μας. Ἡ διδασκαλία αὐτή τοῦ Κυρίου μας καθόλου δέ μειώνει τήν προτροπή τῆς Ἐκκλησίας γιά συνεπῆ καί ἔντονο πνευματικό ἀγώνα. Γιά νηστεία. Γιά ἄσκηση. Τό ἀντίθετο μάλιστα. Γιατί, γιά νά μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νά εἶναι ἐλεήμων, αὐτό μπορεῖ νά γίνει μόνο μέ πλήρη αὐτογνωσία καί διάθεση φιλάνθρωπης συνάντησης τοῦ πλησίον κατά τό παράδειγμα τοῦ

4 4 Μοναδικοῦ Φιλανθρώπου Κυρίου μας. Στή συνέχεια, ἀκολουθεῖ ἐπίκαιρη ἀνάλυση τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου*. «Εἶναι καλὸ τὸ νὰ ἐλεοῦμε σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου, ποὺ λέει «ὅ,τι κάνατε σ' ἕναν ἀπὸ τούτους τοὺς ἀσήμαντους ἀδελφούς μου, σ' ἐμένα τὸ κάνατε», ὅμως καλὸ εἶναι καὶ τὸ νὰ τρέφουμε τὴν ψυχή μας, ὄχι μὲ τὴν τροφὴ ποὺ χάνεται ἀλλά μὲ αὐτὴν ποὺ μένει στὴν αἰωνιότητα. Διότι ὅπως τὸ σῶμα δὲν μπορεῖ νὰ ὑποφέρει τὴν πεῖνα ἀλλά, ἂν παραμείνει χωρὶς τροφὴ, καταστρέφεται, κι ἂν κακοτρέφεται δὲν ἐλευθερώνεται ποτὲ ἀπὸ νόσους καὶ ἀσθένειες, ἔτσι καὶ ἡ ψυχή δὲν μπορεῖ νὰ ὑποφέρει τὴ νοητὴ πεῖνα, ἀλλ' ἂν μὲν παραμένει χωρὶς τροφὴ καταστρέφεται, ἂν δὲ κακοτρέφεται, δὲ θὰ ἐλευθερωθεῖ ποτὲ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη... Ἂν οἱ ἄνθρωποι ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὶς αἰσθητὲς τροφὲς κατά τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ θά ἐνδιαφέρονταν καὶ γιὰ τὶς νοητὲς, δὲ θὰ ὑπῆρχε κανεὶς πάνω στὴ γῆ ποὺ δὲ θὰ ἦταν ἅγιος ἄγγελος τοῦ παντοκράτορος Θεοῦ. Τώρα ὅμως γίνεται κάτι τὸ πολὺ ἀξιολύπητο, ὅτι δηλαδὴ φροντίζουμε γιὰ νὰ ζεῖ τὸ σῶμα μας καὶ νὰ καλοπερνᾶ καὶ νὰ τρέφεται καλὰ καὶ νὰ ἔχει ὑγεία, ἐνῶ ἡ ψυχή, ποὺ ζωογονεῖ τὸ σῶμα, καταστρέφεται ἀπὸ πεῖνα καὶ δίψα. Ὅταν λοιπὸν ἀκοῦς τὸν Κύριο νὰ λέει «ὅ,τι κάνατε σ' ἕναν ἀπὸ τούτους τοὺς ἀσήμαντους ἀδελφούς μου, σ' ἐμένα τὸ κάνατε», μὴ θεωρεῖς ὅτι τὸ εἶπε ὁ Κύριος μόνο γιὰ τοὺς φτωχοὺς, ὅπως θὰ φαντάζονταν μερικοὶ, καὶ γιὰ ἐκείνους ποὺ στεροῦνται τὴ σωματικὴ τροφή, ἀλλά καὶ γιὰ ὅλους τούς ἄλλους ἀδελφούς μας ποὺ δὲ λιμοκτονοῦν ἀπὸ ἔλλειψη ψωμιοῦ καὶ νεροῦ, ἀλλά ἐξαιτίας τῆς μὴ ἐφαρμογῆς καὶ ὑπακοῆς στὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου. Διότι «ἡ ἐντολὴ Του εἶναι ζωὴ αἰώνια». Νομίζω μάλιστα ὅτι καὶ γι' αὐτὴ περισσότερο τὴν τροφὴ ὁ Κύριος λέει: «Πείνασα καὶ δὲ μοῦ δώσατε νὰ φάγω», παρὰ γιὰ τὴ σωματικὴ καὶ φθειρόμενη. Διότι λέει: «Ἡ τροφή μου εἶναι νὰ κάνω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πατρός» καὶ θέλημα τοῦ Πατρός, εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἀληθινὰ ὁ Κύριος διψᾶ καὶ πεινᾶ τὴ σωτηρία τοῦ καθενός μας καὶ σωτηρία μας εἶναι ἡ ἀποχὴ ἀπὸ κάθε ἁμαρτία. Καὶ φυσικὰ εἶναι ἀδύνατον νὰ κατορθωθεῖ ἀποχὴ ἀπὸ κάθε ἁμαρτία, χωρὶς τὴν ἐργασία τῶν ἀρετῶν καὶ τὴν ἐκπλήρωση ὅλων τῶν ἐντολῶν. Γιατί μὲ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ἐντολῶν συνηθίζει νὰ τρέφεται ἀπό μᾶς ὁ δεσπότης Θεὸς καὶ Κύριος τοῦ παντός...

5 5 Λένε οἱ ἅγιοι πατέρες μας ὅτι, ὅπως ἀκριβῶς οἱ δαίμονες τρέφονται μὲν ἀπὸ τὶς πονηρές μας πράξεις καὶ παίρνουν δύναμη ἐναντίον μας, ἐνῶ ὅταν ἐμεῖς ἀπέχουμε ἀπὸ τὰ κακὰ ἐκεῖνοι λιμοκτονοῦν καὶ χάνουν τὴ δύναμή τους, ἔτσι σκέπτομαι ὅτι τρέφεται ἀπό μᾶς κι Ἐκεῖνος ποὺ πτώχευσε γιὰ τὴ σωτηρία μας, καὶ ὅταν παραβλέπεται ὑποφέρει πάλι ἀπὸ πεῖνα. Καὶ αὐτὸ εἶναι δυνατὸ νὰ τὸ γνωρίσουμε καὶ νὰ τὸ πληροφορηθοῦμε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ ζωὴ τῶν ἁγίων. Καὶ γιὰ νὰ ἀφήσω τοὺς ἄλλους ποὺ εἶναι πολλοί καὶ ὑπερβαίνουν κατὰ τὸν ἀριθμὸ τοὺς κόκκους τῆς ἄμμου, θὰ πληροφορήσω τὴν ἀγάπη σας μὲ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ βίο ἑνὸς ἢ μᾶλλον μιᾶς ἁγίας. Γνωρίζω ὅτι ἀκοῦτε τὸ βίο τῆς Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ποὺ δὲν τὸν διηγεῖται κάποιος ἄλλος, ἀλλ' ἡ ἴδια ἐκείνη, ἡ ἰσάγγελη, ποὺ ἀποκαλύπτει κάνοντας ἐξαγόρευση τὴ φτώχια της, μὲ τὸ νὰ πεῖ ὅτι «κι ὅταν ἀκόμη πολλὲς φορὲς μερικοί μοῦ ἔδιναν μισθὸ γιὰ τὴν ἁμαρτία, δὲν τὸν δεχόμουν. Καί αὐτὸ, λέει, τὸ ἔκανα ὄχι ἐπειδὴ εἶχα σὲ ἀφθονία ὅσα μοῦ ἦταν ἀπαραίτητα, διότι ἔκλωθα στουπί γιὰ νὰ τραφῶ, ἀλλά μὲ σκοπὸ νὰ ἔχω πολλοὺς ἐραστὲς στὴ διάθεση τοῦ πάθους μου». Καὶ ὅταν ἐπρόκειτο νὰ ἐπιβιβαστεῖ στὸ πλοῖο καὶ νὰ ἐπισκεφθεῖ τὰ Ἱεροσόλυμα, ἦταν τόσο φτωχή, ὥστε δὲν εἶχε οὔτε τὰ ναῦλα οὔτε τὰ ἔξοδα. Ὅταν πάλι, ὕστερα ἀπὸ τὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσε στὴν πανάμωμη Θεοτόκο, ἔτρεξε μὲ λαχτάρα στὴν ἔρημο, ἀφοῦ ἔλαβε ἀπὸ κάποιον δύο χάλκινα νομίσματα, ἀγόρασε ψωμιά κι ἔτσι ἀφοῦ διαπέρασε τὸν Ἰορδάνη, ἔζησε μὲ καρτερία στὴν ἔρημο μέχρι τὸ τέλος της, χωρὶς νὰ δεῖ πρόσωπο ἀνθρώπου, παρὰ μόνον τοῦ Ζωσιμᾶ, καὶ χωρὶς βέβαια νὰ θρέψει κάποιον πεινασμένο φτωχό ἢ νὰ ποτίσει κάποιον διψασμένο ἢ νὰ ντύσει κάποιον γυμνό ἢ νὰ ἐπισκεφθεῖ τοὺς φυλακισμένους ἢ νὰ φιλοξενήσει ξένους. Ἀντίθετα, μᾶλλον συμπαρέσυρε πολλοὺς στὸ βάραθρο τῆς καταστροφῆς, ὅταν τοὺς δεχόταν μέσα στὸ καταγώγιο τῆς ἁμαρτίας. Πῶς λοιπόν, πές μου, θὰ σωθεῖ αὐτὴ καὶ θὰ εἰσέλθει στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν μαζὶ μὲ τοὺς ἐλεήμονες; Αὐτή πού οὔτε πλούτη ἐγκατέλειψε, οὔτε τὴν περιουσία της μοίρασε στοὺς φτωχούς, οὔτε ποτὲ ἔκανε ἔστω καὶ λίγη ἐλεημοσύνη, ἀλλά μᾶλλον ἔγινε γιὰ μύριους ἄλλους πρόξενος καταστροφῆς; Βλέπεις πὼς ἂν ποῦμε ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη γίνεται μόνο μέ χρήμα- τα καὶ ὑλικὴ τροφή καὶ ὅτι μὲ αὐτὴν ὁ Κύριος τρέφεται ἀπό μᾶς καὶ ὅτι μόνον ἐκεῖνοι ποὺ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο Τὸν τρέφουν καὶ Τὸν ποτίζουν καὶ γενικῶς

6 Τὸν ὑπηρετοῦν σώζονται, ἐνῶ ὅσοι δὲν πράττουν αὐτὸ χάνονται, θὰ φανεῖ παράλογο αὐτὸ μήπως ἔτσι πολλοὶ ἅγιοι θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκδιωχθοῦν ἀπὸ τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Ἀλλ' αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατόν, δὲν εἶναι... Μὲ ποιὰ ἄλλα ἔργα εὐαρέστησαν τὸ Θεὸ ἐκεῖνοι ποὺ ἔζησαν στὰ σπήλαια καὶ στὰ βουνά, παρὰ ὁπωσδήποτε μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴ μετάνοια καὶ τὴν πίστη; Διότι, ἀφοῦ ἐγκατέλειψαν ὅλο τὸν κόσμο καὶ ἀκολούθησαν Αὐτὸν μόνο, μὲ τὴ μετάνοια καὶ τὰ δάκρυα Τὸν ὑποδέχθηκαν καὶ Τὸν φιλοξένησαν, καὶ Τὸν ἔθρεψαν καὶ διψασμένο Τὸν πότισαν... Ὡς ἀδελφὸς καὶ μέλος λοιπὸν τοῦ Χριστοῦ, ἂν ὅλους μὲν τοὺς ἄλλους τιμήσεις, φιλοξενήσεις, ὑπηρετήσεις, ὅμως παραβλέψεις τὸν ἑαυτό σου καὶ δὲν ἀγωνιστεῖς μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀνέβεις στὸ ὑψηλότερο σημεῖο τῆς κατὰ Θεὸν ζωῆς καὶ τιμῆς, ἀλλά μὲ τὴν πεῖνα τῆς ὀκνηρίας ἢ τὴ δίψα τῆς ραθυμίας ἢ ἐξαιτίας τῆς γαστριμαργίας ἢ τῆς φιληδονίας ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχή σου ἀκάθαρτη, νὰ βρίσκεται μέσα σὲ βαθύτατο σκοτάδι σὰν νεκρή, τότε δὲν πρόσβαλες τὸν ἀδελφό τοῦ Χριστοῦ; Δὲν τὸν ἐγκατέλειψες πεινασμένο καὶ διψασμένο; Δὲν ἀρνήθηκες νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖς, ἐνῶ ἦταν στὴ φυλακή; Γι' αὐτὸν τὸ λόγο, λοιπὸν, θὰ ἀκούσεις: «Δὲν ἐλέησες τὸν ἑαυτό σου, ἄρα δὲ θὰ ἐλεηθεῖς». Ἂν ὅμως πεῖ κάποιος: «Καὶ ἀφοῦ ἔτσι εἶναι καὶ δὲ θὰ λάβουμε μισθὸ γιὰ ὅσα χρήματα ἢ πράγματα δίνουμε, τότε ποιὰ ἡ ἀνάγκη νὰ δίνουμε στοὺς φτωχούς;» Ἄς ἀκούσει τὸ μέλλοντα κριτή του νὰ τοῦ λέει: «Ἄφρων, τί ἔφερες μαζί σου στὸν κόσμο ἢ τί δημιούργησες ἐσύ ὁ ἴδιος ἀπ' ὅσα βλέπουμε; Δὲ βγῆκες γυμνὸς ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μάνας σου; Καὶ γυμνὸς δὲ θὰ φύγεις ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ ξέσκεπος δὲ θὰ παρουσιαστεῖς στὸ θρόνο μου; Καὶ γιὰ ποιὰ χρήματά σου μοῦ ἀπαιτεῖς πρόσθετες ἀμοιβές; Μὲ ποιὰ δικά σου χρήματα λὲς ὅτι ἐλεεῖς τοὺς ἀδελφούς σου, καὶ διαμέσου αὐτῶν ἐμένα πού παρέθεσα ὅλα αὐτὰ κοινὰ ὄχι μόνο σὲ σένα ἀλλά σὲ ὅλους; Ἢ μήπως νομίζεις ὅτι ἐπιθυμῶ κάτι καὶ φαντάζεσαι ὅτι κι ἐγὼ δωροδοκοῦμαι, ὅπως οἱ φιλάργυροι δικαστὲς τῶν ἀνθρώπων; Γιατί, ὡς ἀνόητος, ἴσως εἶναι δυνατὸν καὶ αὐτὸ ἀκόμη νὰ σκεφθεῖς. Αὐτὰ τὰ νομοθετῶ, ὄχι ἐπειδὴ ἐπιθυμῶ κάποια χρήματα, ἀλλὰ γιὰ νὰ σᾶς ἐλεήσω ὄχι ἐπειδὴ θέλω νὰ λάβω τὰ δικά μου, ἀλλά ἐπειδὴ θέλω νὰ σᾶς ἀπαλλάξω ἀπὸ τὴν καταδίκη ἐξαιτίας αὐτῶν καὶ γιὰ κανέναν ἄλλο λόγο». Ἀλλὰ μὴ νομίζεις ἀδελφέ, ὅτι ὁ Θεὸς δυσκολεύεται καὶ δὲν μπορεῖ νὰ θρέψει τοὺς φτωχοὺς καὶ γι' αὐτό μᾶς προστάζει νὰ τοὺς ἐλεοῦμε καὶ νὰ θεωροῦμε σπουδαῖα αὐτὴ τὴν ἐντολή. 6

7 Μακριὰ ἀπὸ τέτοια σκέψη! Ἀλλά αὐτὸ ποὺ ὁ διάβολος ἔκανε μὲ τὴν πλεονεξία ἐναντίον μας καὶ γιὰ τὴν καταστροφή μας, αὐτὸ ὁ Χριστὸς τὸ ἐπινόησε μὲ τὴν ἐλεημοσύνη πρὸς τὸ συμφέρον μας καὶ γιὰ τὴ σωτηρία μας. Ἐννοῶ τὸ ἑξῆς: Μᾶς συμβούλεψε ὕπουλα ὁ διάβολος νὰ οἰκειοποιηθοῦμε καὶ νὰ ἀποταμιεύσουμε αὐτὰ ποὺ δημιουργήθηκαν γιὰ τὶς κοινὲς ἀνάγκες, ὥστε μὲ τὴν πλεονεξία αὐτή, νὰ μᾶς κάνει ὑπόλογους γιὰ δύο ἐγκλήματα, τὸ ἕνα τῆς ἀνελεημοσύνης, καὶ τὸ ἄλλο τῆς ἐλπίδας στὰ ἀποθηκευμένα ἀγαθὰ κι ὄχι στὸ Θεό, καὶ νὰ μᾶς καταστήσει ἐνόχους γιὰ τὴν αἰώνια τιμωρία καὶ καταδίκη. Καὶ αὐτὸ εἶναι φανερὸ ἀπὸ ὅσα εἶπε ὁ Χριστὸς καὶ Θεός μας: «Ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός σας, ἐκεῖ θὰ εἶναι καὶ ἡ καρδιά σας». Διότι γνωρίζοντας ὁ Θεός ὅτι ὅλοι γενικῶς κυριευόμαστε ἀπό τήν ἐπιθυμία τῶν χρημάτων και τή μανία τοῦ πλούτου καί δύσκολα ξεκολλᾶμε ἀπό αὐτά, χρησιμοποίησε τό κατάλληλο φάρμακο ὑποσχόμενος, ὅπως εἴπαμε, ὅτι θά μᾶς δώσει ἑκατονταπλάσιο μισθό γιά ὅσα διαμοιράσαμε στούς φτωχούς, μέ σκοπό, πρῶτον νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν καταδίκη τῆς πλεονεξίας γι' αὐτά, καί δεύτερον, γιά νά πάψουμε νά ἔ- χουμε σέ αὐτά τήν πεποίθηση καί ἐλπίδα καί νά ἐλευθερώσουμε τίς καρδιές μας ἀπό αὐτά τά δεσμά ὥστε ἀφοῦ γίνουμε προηγουμένως ἐλεύθεροι, τότε νά βαδίσουμε ἀνεμπόδιστα στήν πραγματοποίηση τῶν ἐντολῶν Του». *Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, Ἀλφαβητικά Κεφάλαια, Κεφάλαιο Ι, «Περὶ ἐλεημοσύνης» 7 δο δο ροµφα τ ν ν ψυχ ν ν τιτρ σκοµαι κα σπλ γχνα... σκηνὴ τῆς Θεοτόκου μπροστὰ στὸν Σταυρωμένο Υἱό της συγκινεῖ κάθε ψυχή, καί -ὅπως εἶναι φυσικό- εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαπητότερα θέματα καλλιτεχνικῆς ἔκφρασης, ποὺ βεβαίως δὲ λείπει ἀπ τὶς λειτουργικὲς Τέχνες, τὴν Ἁγιογραφία καὶ τὴν Ὑμνογραφία. Μάλιστα, σ αὐτές, καὶ ἰδιαίτερα στὴν Ὑμνογραφία, ἀποκτᾶ ἕνα βάθος ἀλλιώτικο, θεολογικὸ καὶ ὀντολογικό, ξεμακραίνοντας ἀπὸ τὰ ρηχὰ κι εὔκολα νερὰ τῆς συναισθηματικῆς συγκίνησης. Τὰ τροπάρια καὶ παντοῖα ὑμνογραφήματα ποὺ παριστάνουν τὴ Θεοτόκο θρηνωδοῦσα μπροστὰ στὸ Σταυρὸ, ὀνομάζονται Σταυροθεοτοκία. Πολλά ἀπὸ αὐτὰ περιέχονται στὰ λειτουργικά μας βιβλία καὶ «ἀκούγονται» στὴ λατρεία μας, κατὰ τὶς σταυρώσιμες μέρες κυρίως, δηλ. κάθε Τετάρτη & Παρασκευή -ἰδιαίτερα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς-, στὶς ἑορτὲς τῆς Ὑψώσεως καὶ Προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ βεβαίως τὴ Μ. Ἑβδομάδα. Οἱ ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ, ὅπως γιὰ συντομία ὀνομάζεται ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἐνορίας μας, ἑτοιμάσαμε

8 καὶ παρουσιάσαμε τὴ Δευτέρα 16 Ἀπριλίου 2013 κάποια δείγματα ἀπὸ τὸν πλοῦτο τῶν σταυροθεοτοκίων ὑμνογραφημάτων, φέρνοντας μάλιστα στὸ φῶς δύο πολὺ ἐνδιαφέρουσες περιπτώσεις: Ι) Τὸ λησμονημένο Κοντάκιο τῆς Μ. Παρασκευῆς «Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα, δεῦτε πάντες ὑμνήσωμεν» σὲ μελοποίηση τοῦ Προοιμίου του ἀπὸ τὸν ὑπογράφοντα καὶ ἐκφώνηση τριῶν (α, β, δ ) ἀπὸ τοὺς συνολικὰ 17 οἴκους του, ὅπου ὁ ποιητὴς Ρωμανὸς ὁ Μελωδὸς (6 ος αἰ.) ξετυλίγει τὸ συγκλονιστικὸ διάλογο τῆς Παναγίας Μητέρας μὲ τὸν Υἱό της ποὺ πορεύεται πρὸς τὸ Πάθος. ΙΙ) Τὸ δεκαπεντασύλλαβο μάθημα «Ἰδοὺ ῥομφαίᾳ τὴν ψυχὴν τιτρώσκομαι καὶ σπλάγχνα» σὲ γράμματα καὶ μέλος (ποίηση καὶ μουσικὴ θά λεγε ἄλλος) τοῦ βυζαντινοῦ πρωτοψάλτη Ξένου Κορώνη (14 ος αἰ.). Ἂς σημειωθεῖ ὅτι πρόκειται γιὰ ἔξοχο δεῖγμα 15σύλλαβης ὑμνογραφίας, δηλαδὴ γραμμένης μὲ 15σύλλαβο στίχο αὐτὸν ποὺ ἔγινε ὁ κατ ἐξοχὴν στίχος τῆς δημοτικῆς μας ποίησης, ἀλλὰ ἔχει λόγια βυζαντινὴ καταγωγὴ. Ἀρκετοὶ ὑμνογράφοι νωρίτερα, ἀλλὰ κυρίως οἱ μελοποιοὶ τοῦ 14 ου καὶ 15 ου αἰώνα θεράπευσαν τὴ 15σύλλαβη ὑμνογραφία καὶ ἔγιναν ἔτσι οἱ τελευταῖοι ποὺ συνέβαλαν σὲ πρωτότυπη ὑμνογραφικὴ παραγωγή. Οἱ συνθέσεις τους αὐτές πολὺ δύσκολα βρῆκαν κάποτε χρόνο νὰ «ἀκουστοῦν» στὸν «καιρὸ» τῆς λατρείας. Ἔτσι, ἡ παρουσίαση τοῦ συγκεκριμένου αὐτοῦ μαθήματος στὴν Ἐνορία μας ἔχει πολλὲς πιθανότητες νὰ ἀποτέλεσε τὴν «παγκόσμια πρώτη». Ἰδοὺ οἱ στίχοι τοῦ μαθήματος: «Ἰδοὺ ρομφαίᾳ τὴν ψυχὴν τιτρώσκομαι καὶ σπλάγχνᾳ, Σοῦ ρηγνυμένου τὴν πλευρὰν ὑπερφυῶς τῇ λόγχῃ. Οὐ φέρω βλέπειν σε ληστῶν ἐν μέσῳ, ζωοβρύτα, ὡραῖον ὄντα καὶ φαιδρόν, ὑπὲρ υἱοὺς ἀνθρώπων. Σχίζονται πέτραι καὶ ναὸς ρηγνύμενα τῷ φόβῳ, Τὰ φῶτα δὲ σκοτίζονται καὶ γῆ κλονεῖται τρόμῳ». Ἡ ἔκταση καὶ ὁ προορισμὸς τῆς «Διδαχῆς» δὲ «συγχωρεῖ» νὰ ἐπεκταθοῦμε περισσότερο σὲ θέματα ποὺ ἅπτονται τῆς Ψαλτικῆς καὶ τῆς Λατρείας μας, μὲ ἀφορμὴ μάλιστα μιὰν ἐκδήλωση, ἀλλὰ θά ταν κραυγαλέα παράλειψη ἂν ἐκ μέρους τῶν ψαλτῶν τῆς ἐνοριακῆς μας κοινότητας καὶ τῶν μαθητῶν καὶ δασκάλων τῆς Σχολῆς μας δὲν ἀνέγραφα ἐδῶ ἀξιοχρέως τὰ εὐχαριστήρια πρὸς τοὺς πατέρες τῆς ἐνορίας μας καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο καὶ πρὸς ὅλους τοὺς φιλακόλουθους καὶ φιλόμουσους ἀδελφούς μας, γιὰ τὶς εὐκαιρίες καὶ τίς ἄριστες συνθῆκες σπουδῆς καὶ μελέτης τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ποὺ μᾶς παρέχονται. Γρηγόριος Γ. Ἀναστασίου «Ι ΑΧΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» κδοση. Ναο γ ας Μαρ νης νω λισ ων Τηλ Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2013 Ἀριθ. Φύλλου 185 Ἔτος ΚΒ Ὑπεύθυνος Σύνταξης: πρωτοπρ. Κων/νος Καραϊσαρ δης Διανέμεται δωρεάν Εἰσφορές δεκτές 8

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Λκ 8,4-15 Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ (Θά ἦταν βοηθητικό ἄν τήν ὥρα τοῦ μαθήματος εἴχαμε μπροστά μας μιά γλάστρα μ ἕνα φυτό, καθώς ἐπίσης καί τόν σπόρο του. Ἄν μποροῦμε, ἔχουμε μαζί μας κι ἕνα «δισάκι»

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Η άρνηση του εκλεκτού

Η άρνηση του εκλεκτού Η άρνηση του εκλεκτού Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Σκέψου, ἀγαπητέ, τὴν αἰτία τῆς ἀρνήσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ποὺ εἶναι ἡ ἀμέλεια, ἡ ὁποία φαίνεται φανερὴ σ αὐτὰ τὰ τρία στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ἀκολουθοῦσε

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Βασική προϋπόθεση γιά νά μιλήσει κανείς γιά τόν Θεόν μας εἶναι ἡ σαφής διάκριση μεταξύ τῶν ὅρων : οὐσίας ἤ φύσεως καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ὁ Θεός μας

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω.

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ - Από το Κεφάλαιο 21, II. THE RESPONSIBILITY FOR SIGHT - 1. Έχουμε πει επανειλημμένα το πόσα λίγα σου ζητούνται για να μάθεις αυτά τα μαθήματα. Είναι η ίδια μικρή προθυμία που

Διαβάστε περισσότερα

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης

Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή. Οδηγός μελέτης Πατήρ Αβραάμ Μάθημα - Τρία Η ζωή του Αβραάμ: Σύγχρονη εφαρμογή Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

μακέτα τελική πως σωζόμαστε.qxp_layout 1 21/2/17 12:47 μ.μ. Page 3 πῶς σωζόμαστε;

μακέτα τελική πως σωζόμαστε.qxp_layout 1 21/2/17 12:47 μ.μ. Page 3 πῶς σωζόμαστε; πῶς σωζόμαστε; Κάλλιστος Ware Μητροπολίτης Διοκλείας πῶς σωζόμαστε; H ENNOIA TΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Mετάφραση: Πολυξένη Τσαλίκη-Κιοσόγλου Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ορτ τ ς τ ς Πεντηκοστ ς έν εἶμαι σίγουρος ὅτι ἔχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως τό βαθύτερο νόημα τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Καταλαβαίνουμε, ἀσφαλῶς, καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΊΣΤΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έχει μια καρδιά πλήρους πίστης

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΊΣΤΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έχει μια καρδιά πλήρους πίστης Reality of Faith- Greek Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΊΣΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έχει μια καρδιά πλήρους πίστης ΣΉΜΑ 11: 22-26 Απαντά σε 22 και ο Ιησούς saith το unto τους, ΈΧΕΙ ΠΊΣΤΗ στο ΘΕΌ. 23 Για verily λέω το unto

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Αγ. Σιλουανός ο Αθωνίτης «Πόσο φανερό είναι για μένα πως ο Κύριος μας κατευθύνει. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε ούτε να σκεφθούμε το αγαθό». ~ Όταν η χάρη είναι μαζί μας, είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν Τέσσερις ἑβδομάδες μετὰ τὸ Πάσχα τὸ εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στὶς ἐκκλησίες εἶναι ἡ ἀφήγηση τοῦ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά

Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά π. Αλέξανδρου Σμέμαν Η επόμενη Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Απόκρεω γιατί στη διάρκεια της εβδομάδας που ακολουθεί αρχίζει μια περιορισμένη νηστεία αποχή κρέατος»

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος Κωδικός προϊόντος: 00403

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Χριστολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία

β. έχει κατοχυρωμένο το απόρρητο και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία ΜΑΘΗΜΑ 24 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Θέματα Θεολογίας των εκκλησιαστικών ύμνων Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Θέματα Θεολογίας των εκκλησιαστικών ύμνων (Α) Η Χριστολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΟΙ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΟΙ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΟΙ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΜΑ Ἐπιμέλεια Ἰωάννου Δρούγκα Ὁ ἅγιος Μάμας γεννήθηκε μέσα στὴ φυλακὴ ἀπὸ γονεῖς ἐπιφανεῖς καὶ εὐσεβεῖς. Καὶ οἱ δύο ἔφυγαν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης:

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: /0L`qshchr^Σχέδιο 0 0/./2.1/00 1906 μ-μ- O`fd 087 Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: Μά+ θὰ μοῦ πεῖτε+ ποιός τυφλὸς δὲν θέλει τὸ φῶς του+ ποιός ἄρρωστος δὲν θέλει τὴν γιατρειά του καὶ

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΟΛΑΣΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΩΤΗΡΙ Στα κυριότερα θρησκεύματ 15 ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Διερευνητική Εργασία της Β Λυκείου ΓΕΝΙΚ Α Χριστιανισμός, ονομάζεται το θρησκευτικό σύστημα πίστης, το οποίο αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου

Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός Τί εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο τὸ μέγα, ποὺ συντελεῖται γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό σου, ἱερὴ Μητέρα καὶ Παρθένε; «Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Εἶναι θλιβερή ἡ κατάσταση τοῦ πλουσίου τῆς σημερινῆς

Εἶναι θλιβερή ἡ κατάσταση τοῦ πλουσίου τῆς σημερινῆς Μήνας Νοέμβριος 5η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 16, 19 31) 5 Νοεμβρίου 2017 «...ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογί ταύτῃ» Εἶναι θλιβερή ἡ κατάσταση τοῦ πλουσίου τῆς σημερινῆς παραβολῆς. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ παρουσιάζει τήν κόλαση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνακαίνιση τῆς ζωῆς μας μὲ τὸν Χριστό

Ἀνακαίνιση τῆς ζωῆς μας μὲ τὸν Χριστό 1 Ἀνακαίνιση τῆς ζωῆς μας μὲ τὸν Χριστό Ἡ ζωή μας σὲ αὐτὴ τὴ γῆ παλιώνει μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου. Παλιώνουμε ὅλοι μας, εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι, καὶ ἡ ἁμαρτία ποὺ εἶναι συσσωρευτικὴ μᾶς ἀσχημίζει, μᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μ ορτ ορτ τ ν γκαιν ων το πανσ πτου Ναο τ ς ναστ σεως τ ν τ εροσολ µων ὲ τὸ μήνα Σεπτέμβριο ἀρχίζει κάθε χρόνο τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, ἡ ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου,

Διαβάστε περισσότερα