ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ"

Transcript

1 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς. Μερικοί μπορεῖ νά σκεφτοῦν ὅτι ἡ ἄσκηση ἁρμόζει στούς μοναχούς, τούς ἀ- σκητές καί ὄχι στούς ἐν τῷ κόσμῳ ἀγωνιζομένους χριστιανούς. Τό τελευταῖο εἶναι πνευματική πλάνη. Γι αὐτό θά ἄξιζε νά γίνει λόγος κάπως συστηματικότερα γιά τό νόημα τῆς πνευματικῆς ἄσκησης. Κατ ἀρχάς ἡ ἄσκηση εἶναι συνομήλικη μέ τόν ἄνθρωπο. Ὡς προτροπή, καλύτερα ὡς ἐντολή, δόθηκε ἀπό τόν ἴδιο τό Θεό μέσα στόν παράδεισο. Ἡ ἐντολή, δηλαδή, πρός τούς πρωτόπλαστους νά μή φᾶνε ἀπό τόν ἀπαγορευμένο καρπό ἦταν ἐντολή ἄσκησης, ἐξάσκησης στόν πνευματικό νόμο, ὥστε ἡ παραμονή τους στό ἀγαθό, στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν, νά γίνεται ἐλεύθερα καί μέ ἀγώνα πνευματικό. Ἄρα χρειάστηκε ἡ ἄσκηση ἀκόμη καί γιά τούς ἐνάρετους πρωτόπλαστους, πού ζοῦσαν μέσα στόν παράδεισο. Ἀργότερα, μετά τήν πτώση τῶν πρωτόπλαστων, ἡ ἄσκηση γιά τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἐπιβλήθηκε ὡς ἡ μόνη ὁδός ἐλέγχου τῶν παθῶν, πνευματικῆς κάθαρσης καί ἐ- πιστροφῆς στήν ἀρχαία μακαριότητα τῆς πρό τῆς πτώσεως πνευματικῆς καταστάσεως.

2 Μερικ χαρακτηριστικ τ ς τ ς πνευµατικ ς σκησης α) Ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς. Ἡ ἄσκηση νοεῖται κυρίως ὡς διαρκής φροντίδα, ὥστε ἡ ψυχή νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό ὁποιοδήποτε ἀρνητικό φορτίο ἐμπάθειας, κακῶν λογισμῶν, ἐμπαθῶν κινήσεων τοῦ νοῦ καί τῆς σάρκας. Καί, παράλληλα, ἄσκηση εἶναι ἡ συνεχής προσπάθεια μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά στολιστεῖ ἡ ψυχή μέ ἀρετές. Ἔτσι, ἡ ἄσκηση ἔχει διπλό χαρακτήρα, διπλή ὄψη. Ἀπό τή μία πλευρά ἔχει μία τραχύτητα, πονάει, γιατί προσπαθεῖ νά καταπολεμήσει τά ἀνθρώπινα πάθη. Νά τά νεκρώσει, ἄν εἶναι δυνατόν. Καί, βέβαια, αὐτό εἶναι σκληρό καί ἀδυσώπητο, γιατί μέ μερικά ἀπό τά πάθη ὁ ἄνθρωπος ἔχει συνηθίσει νά «συζεῖ». Ἱκανοποιεῖται ὁ ἐγωισμός του καί εἶναι εὐχερής, ἄμεση διέξοδος σέ ὅ,τι τόν πιέζει. Ἀκόμη καί μέ τίμημα εἴτε τήν πνευματική του καταστροφή εἴτε τή ζημιά τῶν συνανθρώπων του. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἡ ἄσκηση, ὡς ἐπιδίωξη τῶν ἀρετῶν, ἔχει μία γλυκύτητα, διότι οἱ ἀρετές πέραν τοῦ ὅτι εἶναι τά καλύτερα στολίδια τοῦ ἀνθρώπου, εὐφραίνουν τήν ψυχή, ἠρεμοῦν τόν ἐσωτερικό κόσμο καί διαχέουν μία θετική πνευματική δύναμη στούς συνανθρώπους μας καί γενικότερα στό περιβάλλον μας. Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀρετῆς καί ὁ ἴδιος νιώθει ὄμορφα καί αὐτούς πού εἶναι γύρω του τούς κάνει, ἐπίσης, νά αἰσθάνονται ὄμορφα. Ὁ ἀληθινά ἐνάρετος ἄνθρωπος ἀπό τώρα καταλαβαίνει ὁ ἴδιος τί σημαίνει παράδεισος καί ταυτόχρονα συμβάλλει, ὥστε καί οἱ συνάνθρωποί του νά νιώθουν στιγμές τοῦ παραδείσου. β) Προπόνηση - γύμναση. Ἡ ἄσκηση εἶναι ὅ,τι ἡ προπόνηση καί ἡ γυμναστική, γενικά, γιά τόν ἀθλητή. Ἡ πνευματική ἄσκηση κρατάει σέ διαρκή πνευματική ὡριμότητα τόν ἀγωνιστή καί ἀνά πᾶσα στιγμή εἶναι ἕτοιμος ν ἀποκρούσει τίς κακές ροπές καί διαθέσεις τῶν παθῶν του, ἀλλά καί τήν κακόβουλη ἐνέργεια τοῦ δαίμονα, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖ ὡς ὄχημα τά ἀνθρώπινα πάθη καί εἰσβάλλει ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς στόν ἐσωτερικό κόσμο τοῦ ἀνθρώπου. 2

3 Ἐδῶ ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ διπλή ἔννοια τοῦ πειρασμοῦ. Δηλαδή, εἴτε ὡς ἐμπαθής κίνηση πού ἐκπηγάζει ἀπό τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο (ἐσωτερικός πειρασμός), εἴτε ὡς προσβολή, ἐπίθεση τοῦ διαβόλου καί τῶν «φθονερῶν καί κακοποιῶν ἀνθρώπων» (ἐξωτερικός πειρασμός). Ἡ μοναδική καί πλέον ἀποτελεσματική ἀντιμετώπιση τῶν πάσης φύσεως πειρασμῶν εἶναι ἡ πνευματική ἐπαγρύπνηση, δηλαδή, ἡ διαρκής ἄσκηση. π λογος Ἑπομένως, ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη τήν πνευματική ἄσκηση. Ὅλοι πρέπει νά εἴμαστε κατά κάποιο τρόπο «ἀσκητές τῆς εὐσεβείας», ὅπως ἀναφέρει ἡ Παλαιά Διαθήκη γιά τούς Ἑπτά Παῖδες τούς Μακκαβαίους καί τό διδάσκαλό τους Ἐλεάζαρο. Τελικά, μέ εὐρύτερη ἔννοια «ὁ ἀσκητής εἶναι ἕνας χριστιανός προσεκτικός στίς προσκλήσεις τοῦ Εὐαγγελίου καί στήν κλίμακα τῶν μακαρισμῶν, πού ζητεῖ τήν ταπείνωση καί τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς, γιά νά μπορέσει νά ὠφελήσει τόν πλησίον» (Π. Εὐδοκίμωφ). 3 Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης Αὐτή τήν περίοδο μία ἀπό τίς σημαντικές εὐαγγελικές περικοπές πού διαβάστηκαν στή θεία λειτουργία εἶναι καί ἡ περικοπή πού εἶναι γνωστή ὡς «τό Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως». Στήν περικοπή αὐτή ὁ Χριστός μᾶς δίνει τό μέτρο μέ τό ὁποῖο θά κριθοῦμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι: τό ἄν καί κατά πόσο δείξαμε ἔλεος στόν ἐλάχιστο ἀδελφό μας. Ἡ διδασκαλία αὐτή τοῦ Κυρίου μας καθόλου δέ μειώνει τήν προτροπή τῆς Ἐκκλησίας γιά συνεπῆ καί ἔντονο πνευματικό ἀγώνα. Γιά νηστεία. Γιά ἄσκηση. Τό ἀντίθετο μάλιστα. Γιατί, γιά νά μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νά εἶναι ἐλεήμων, αὐτό μπορεῖ νά γίνει μόνο μέ πλήρη αὐτογνωσία καί διάθεση φιλάνθρωπης συνάντησης τοῦ πλησίον κατά τό παράδειγμα τοῦ

4 4 Μοναδικοῦ Φιλανθρώπου Κυρίου μας. Στή συνέχεια, ἀκολουθεῖ ἐπίκαιρη ἀνάλυση τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου*. «Εἶναι καλὸ τὸ νὰ ἐλεοῦμε σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου, ποὺ λέει «ὅ,τι κάνατε σ' ἕναν ἀπὸ τούτους τοὺς ἀσήμαντους ἀδελφούς μου, σ' ἐμένα τὸ κάνατε», ὅμως καλὸ εἶναι καὶ τὸ νὰ τρέφουμε τὴν ψυχή μας, ὄχι μὲ τὴν τροφὴ ποὺ χάνεται ἀλλά μὲ αὐτὴν ποὺ μένει στὴν αἰωνιότητα. Διότι ὅπως τὸ σῶμα δὲν μπορεῖ νὰ ὑποφέρει τὴν πεῖνα ἀλλά, ἂν παραμείνει χωρὶς τροφὴ, καταστρέφεται, κι ἂν κακοτρέφεται δὲν ἐλευθερώνεται ποτὲ ἀπὸ νόσους καὶ ἀσθένειες, ἔτσι καὶ ἡ ψυχή δὲν μπορεῖ νὰ ὑποφέρει τὴ νοητὴ πεῖνα, ἀλλ' ἂν μὲν παραμένει χωρὶς τροφὴ καταστρέφεται, ἂν δὲ κακοτρέφεται, δὲ θὰ ἐλευθερωθεῖ ποτὲ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη... Ἂν οἱ ἄνθρωποι ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὶς αἰσθητὲς τροφὲς κατά τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ θά ἐνδιαφέρονταν καὶ γιὰ τὶς νοητὲς, δὲ θὰ ὑπῆρχε κανεὶς πάνω στὴ γῆ ποὺ δὲ θὰ ἦταν ἅγιος ἄγγελος τοῦ παντοκράτορος Θεοῦ. Τώρα ὅμως γίνεται κάτι τὸ πολὺ ἀξιολύπητο, ὅτι δηλαδὴ φροντίζουμε γιὰ νὰ ζεῖ τὸ σῶμα μας καὶ νὰ καλοπερνᾶ καὶ νὰ τρέφεται καλὰ καὶ νὰ ἔχει ὑγεία, ἐνῶ ἡ ψυχή, ποὺ ζωογονεῖ τὸ σῶμα, καταστρέφεται ἀπὸ πεῖνα καὶ δίψα. Ὅταν λοιπὸν ἀκοῦς τὸν Κύριο νὰ λέει «ὅ,τι κάνατε σ' ἕναν ἀπὸ τούτους τοὺς ἀσήμαντους ἀδελφούς μου, σ' ἐμένα τὸ κάνατε», μὴ θεωρεῖς ὅτι τὸ εἶπε ὁ Κύριος μόνο γιὰ τοὺς φτωχοὺς, ὅπως θὰ φαντάζονταν μερικοὶ, καὶ γιὰ ἐκείνους ποὺ στεροῦνται τὴ σωματικὴ τροφή, ἀλλά καὶ γιὰ ὅλους τούς ἄλλους ἀδελφούς μας ποὺ δὲ λιμοκτονοῦν ἀπὸ ἔλλειψη ψωμιοῦ καὶ νεροῦ, ἀλλά ἐξαιτίας τῆς μὴ ἐφαρμογῆς καὶ ὑπακοῆς στὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου. Διότι «ἡ ἐντολὴ Του εἶναι ζωὴ αἰώνια». Νομίζω μάλιστα ὅτι καὶ γι' αὐτὴ περισσότερο τὴν τροφὴ ὁ Κύριος λέει: «Πείνασα καὶ δὲ μοῦ δώσατε νὰ φάγω», παρὰ γιὰ τὴ σωματικὴ καὶ φθειρόμενη. Διότι λέει: «Ἡ τροφή μου εἶναι νὰ κάνω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πατρός» καὶ θέλημα τοῦ Πατρός, εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἀληθινὰ ὁ Κύριος διψᾶ καὶ πεινᾶ τὴ σωτηρία τοῦ καθενός μας καὶ σωτηρία μας εἶναι ἡ ἀποχὴ ἀπὸ κάθε ἁμαρτία. Καὶ φυσικὰ εἶναι ἀδύνατον νὰ κατορθωθεῖ ἀποχὴ ἀπὸ κάθε ἁμαρτία, χωρὶς τὴν ἐργασία τῶν ἀρετῶν καὶ τὴν ἐκπλήρωση ὅλων τῶν ἐντολῶν. Γιατί μὲ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ἐντολῶν συνηθίζει νὰ τρέφεται ἀπό μᾶς ὁ δεσπότης Θεὸς καὶ Κύριος τοῦ παντός...

5 5 Λένε οἱ ἅγιοι πατέρες μας ὅτι, ὅπως ἀκριβῶς οἱ δαίμονες τρέφονται μὲν ἀπὸ τὶς πονηρές μας πράξεις καὶ παίρνουν δύναμη ἐναντίον μας, ἐνῶ ὅταν ἐμεῖς ἀπέχουμε ἀπὸ τὰ κακὰ ἐκεῖνοι λιμοκτονοῦν καὶ χάνουν τὴ δύναμή τους, ἔτσι σκέπτομαι ὅτι τρέφεται ἀπό μᾶς κι Ἐκεῖνος ποὺ πτώχευσε γιὰ τὴ σωτηρία μας, καὶ ὅταν παραβλέπεται ὑποφέρει πάλι ἀπὸ πεῖνα. Καὶ αὐτὸ εἶναι δυνατὸ νὰ τὸ γνωρίσουμε καὶ νὰ τὸ πληροφορηθοῦμε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ ζωὴ τῶν ἁγίων. Καὶ γιὰ νὰ ἀφήσω τοὺς ἄλλους ποὺ εἶναι πολλοί καὶ ὑπερβαίνουν κατὰ τὸν ἀριθμὸ τοὺς κόκκους τῆς ἄμμου, θὰ πληροφορήσω τὴν ἀγάπη σας μὲ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ βίο ἑνὸς ἢ μᾶλλον μιᾶς ἁγίας. Γνωρίζω ὅτι ἀκοῦτε τὸ βίο τῆς Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ποὺ δὲν τὸν διηγεῖται κάποιος ἄλλος, ἀλλ' ἡ ἴδια ἐκείνη, ἡ ἰσάγγελη, ποὺ ἀποκαλύπτει κάνοντας ἐξαγόρευση τὴ φτώχια της, μὲ τὸ νὰ πεῖ ὅτι «κι ὅταν ἀκόμη πολλὲς φορὲς μερικοί μοῦ ἔδιναν μισθὸ γιὰ τὴν ἁμαρτία, δὲν τὸν δεχόμουν. Καί αὐτὸ, λέει, τὸ ἔκανα ὄχι ἐπειδὴ εἶχα σὲ ἀφθονία ὅσα μοῦ ἦταν ἀπαραίτητα, διότι ἔκλωθα στουπί γιὰ νὰ τραφῶ, ἀλλά μὲ σκοπὸ νὰ ἔχω πολλοὺς ἐραστὲς στὴ διάθεση τοῦ πάθους μου». Καὶ ὅταν ἐπρόκειτο νὰ ἐπιβιβαστεῖ στὸ πλοῖο καὶ νὰ ἐπισκεφθεῖ τὰ Ἱεροσόλυμα, ἦταν τόσο φτωχή, ὥστε δὲν εἶχε οὔτε τὰ ναῦλα οὔτε τὰ ἔξοδα. Ὅταν πάλι, ὕστερα ἀπὸ τὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσε στὴν πανάμωμη Θεοτόκο, ἔτρεξε μὲ λαχτάρα στὴν ἔρημο, ἀφοῦ ἔλαβε ἀπὸ κάποιον δύο χάλκινα νομίσματα, ἀγόρασε ψωμιά κι ἔτσι ἀφοῦ διαπέρασε τὸν Ἰορδάνη, ἔζησε μὲ καρτερία στὴν ἔρημο μέχρι τὸ τέλος της, χωρὶς νὰ δεῖ πρόσωπο ἀνθρώπου, παρὰ μόνον τοῦ Ζωσιμᾶ, καὶ χωρὶς βέβαια νὰ θρέψει κάποιον πεινασμένο φτωχό ἢ νὰ ποτίσει κάποιον διψασμένο ἢ νὰ ντύσει κάποιον γυμνό ἢ νὰ ἐπισκεφθεῖ τοὺς φυλακισμένους ἢ νὰ φιλοξενήσει ξένους. Ἀντίθετα, μᾶλλον συμπαρέσυρε πολλοὺς στὸ βάραθρο τῆς καταστροφῆς, ὅταν τοὺς δεχόταν μέσα στὸ καταγώγιο τῆς ἁμαρτίας. Πῶς λοιπόν, πές μου, θὰ σωθεῖ αὐτὴ καὶ θὰ εἰσέλθει στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν μαζὶ μὲ τοὺς ἐλεήμονες; Αὐτή πού οὔτε πλούτη ἐγκατέλειψε, οὔτε τὴν περιουσία της μοίρασε στοὺς φτωχούς, οὔτε ποτὲ ἔκανε ἔστω καὶ λίγη ἐλεημοσύνη, ἀλλά μᾶλλον ἔγινε γιὰ μύριους ἄλλους πρόξενος καταστροφῆς; Βλέπεις πὼς ἂν ποῦμε ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη γίνεται μόνο μέ χρήμα- τα καὶ ὑλικὴ τροφή καὶ ὅτι μὲ αὐτὴν ὁ Κύριος τρέφεται ἀπό μᾶς καὶ ὅτι μόνον ἐκεῖνοι ποὺ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο Τὸν τρέφουν καὶ Τὸν ποτίζουν καὶ γενικῶς

6 Τὸν ὑπηρετοῦν σώζονται, ἐνῶ ὅσοι δὲν πράττουν αὐτὸ χάνονται, θὰ φανεῖ παράλογο αὐτὸ μήπως ἔτσι πολλοὶ ἅγιοι θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκδιωχθοῦν ἀπὸ τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Ἀλλ' αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατόν, δὲν εἶναι... Μὲ ποιὰ ἄλλα ἔργα εὐαρέστησαν τὸ Θεὸ ἐκεῖνοι ποὺ ἔζησαν στὰ σπήλαια καὶ στὰ βουνά, παρὰ ὁπωσδήποτε μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴ μετάνοια καὶ τὴν πίστη; Διότι, ἀφοῦ ἐγκατέλειψαν ὅλο τὸν κόσμο καὶ ἀκολούθησαν Αὐτὸν μόνο, μὲ τὴ μετάνοια καὶ τὰ δάκρυα Τὸν ὑποδέχθηκαν καὶ Τὸν φιλοξένησαν, καὶ Τὸν ἔθρεψαν καὶ διψασμένο Τὸν πότισαν... Ὡς ἀδελφὸς καὶ μέλος λοιπὸν τοῦ Χριστοῦ, ἂν ὅλους μὲν τοὺς ἄλλους τιμήσεις, φιλοξενήσεις, ὑπηρετήσεις, ὅμως παραβλέψεις τὸν ἑαυτό σου καὶ δὲν ἀγωνιστεῖς μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀνέβεις στὸ ὑψηλότερο σημεῖο τῆς κατὰ Θεὸν ζωῆς καὶ τιμῆς, ἀλλά μὲ τὴν πεῖνα τῆς ὀκνηρίας ἢ τὴ δίψα τῆς ραθυμίας ἢ ἐξαιτίας τῆς γαστριμαργίας ἢ τῆς φιληδονίας ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχή σου ἀκάθαρτη, νὰ βρίσκεται μέσα σὲ βαθύτατο σκοτάδι σὰν νεκρή, τότε δὲν πρόσβαλες τὸν ἀδελφό τοῦ Χριστοῦ; Δὲν τὸν ἐγκατέλειψες πεινασμένο καὶ διψασμένο; Δὲν ἀρνήθηκες νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖς, ἐνῶ ἦταν στὴ φυλακή; Γι' αὐτὸν τὸ λόγο, λοιπὸν, θὰ ἀκούσεις: «Δὲν ἐλέησες τὸν ἑαυτό σου, ἄρα δὲ θὰ ἐλεηθεῖς». Ἂν ὅμως πεῖ κάποιος: «Καὶ ἀφοῦ ἔτσι εἶναι καὶ δὲ θὰ λάβουμε μισθὸ γιὰ ὅσα χρήματα ἢ πράγματα δίνουμε, τότε ποιὰ ἡ ἀνάγκη νὰ δίνουμε στοὺς φτωχούς;» Ἄς ἀκούσει τὸ μέλλοντα κριτή του νὰ τοῦ λέει: «Ἄφρων, τί ἔφερες μαζί σου στὸν κόσμο ἢ τί δημιούργησες ἐσύ ὁ ἴδιος ἀπ' ὅσα βλέπουμε; Δὲ βγῆκες γυμνὸς ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μάνας σου; Καὶ γυμνὸς δὲ θὰ φύγεις ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ ξέσκεπος δὲ θὰ παρουσιαστεῖς στὸ θρόνο μου; Καὶ γιὰ ποιὰ χρήματά σου μοῦ ἀπαιτεῖς πρόσθετες ἀμοιβές; Μὲ ποιὰ δικά σου χρήματα λὲς ὅτι ἐλεεῖς τοὺς ἀδελφούς σου, καὶ διαμέσου αὐτῶν ἐμένα πού παρέθεσα ὅλα αὐτὰ κοινὰ ὄχι μόνο σὲ σένα ἀλλά σὲ ὅλους; Ἢ μήπως νομίζεις ὅτι ἐπιθυμῶ κάτι καὶ φαντάζεσαι ὅτι κι ἐγὼ δωροδοκοῦμαι, ὅπως οἱ φιλάργυροι δικαστὲς τῶν ἀνθρώπων; Γιατί, ὡς ἀνόητος, ἴσως εἶναι δυνατὸν καὶ αὐτὸ ἀκόμη νὰ σκεφθεῖς. Αὐτὰ τὰ νομοθετῶ, ὄχι ἐπειδὴ ἐπιθυμῶ κάποια χρήματα, ἀλλὰ γιὰ νὰ σᾶς ἐλεήσω ὄχι ἐπειδὴ θέλω νὰ λάβω τὰ δικά μου, ἀλλά ἐπειδὴ θέλω νὰ σᾶς ἀπαλλάξω ἀπὸ τὴν καταδίκη ἐξαιτίας αὐτῶν καὶ γιὰ κανέναν ἄλλο λόγο». Ἀλλὰ μὴ νομίζεις ἀδελφέ, ὅτι ὁ Θεὸς δυσκολεύεται καὶ δὲν μπορεῖ νὰ θρέψει τοὺς φτωχοὺς καὶ γι' αὐτό μᾶς προστάζει νὰ τοὺς ἐλεοῦμε καὶ νὰ θεωροῦμε σπουδαῖα αὐτὴ τὴν ἐντολή. 6

7 Μακριὰ ἀπὸ τέτοια σκέψη! Ἀλλά αὐτὸ ποὺ ὁ διάβολος ἔκανε μὲ τὴν πλεονεξία ἐναντίον μας καὶ γιὰ τὴν καταστροφή μας, αὐτὸ ὁ Χριστὸς τὸ ἐπινόησε μὲ τὴν ἐλεημοσύνη πρὸς τὸ συμφέρον μας καὶ γιὰ τὴ σωτηρία μας. Ἐννοῶ τὸ ἑξῆς: Μᾶς συμβούλεψε ὕπουλα ὁ διάβολος νὰ οἰκειοποιηθοῦμε καὶ νὰ ἀποταμιεύσουμε αὐτὰ ποὺ δημιουργήθηκαν γιὰ τὶς κοινὲς ἀνάγκες, ὥστε μὲ τὴν πλεονεξία αὐτή, νὰ μᾶς κάνει ὑπόλογους γιὰ δύο ἐγκλήματα, τὸ ἕνα τῆς ἀνελεημοσύνης, καὶ τὸ ἄλλο τῆς ἐλπίδας στὰ ἀποθηκευμένα ἀγαθὰ κι ὄχι στὸ Θεό, καὶ νὰ μᾶς καταστήσει ἐνόχους γιὰ τὴν αἰώνια τιμωρία καὶ καταδίκη. Καὶ αὐτὸ εἶναι φανερὸ ἀπὸ ὅσα εἶπε ὁ Χριστὸς καὶ Θεός μας: «Ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός σας, ἐκεῖ θὰ εἶναι καὶ ἡ καρδιά σας». Διότι γνωρίζοντας ὁ Θεός ὅτι ὅλοι γενικῶς κυριευόμαστε ἀπό τήν ἐπιθυμία τῶν χρημάτων και τή μανία τοῦ πλούτου καί δύσκολα ξεκολλᾶμε ἀπό αὐτά, χρησιμοποίησε τό κατάλληλο φάρμακο ὑποσχόμενος, ὅπως εἴπαμε, ὅτι θά μᾶς δώσει ἑκατονταπλάσιο μισθό γιά ὅσα διαμοιράσαμε στούς φτωχούς, μέ σκοπό, πρῶτον νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν καταδίκη τῆς πλεονεξίας γι' αὐτά, καί δεύτερον, γιά νά πάψουμε νά ἔ- χουμε σέ αὐτά τήν πεποίθηση καί ἐλπίδα καί νά ἐλευθερώσουμε τίς καρδιές μας ἀπό αὐτά τά δεσμά ὥστε ἀφοῦ γίνουμε προηγουμένως ἐλεύθεροι, τότε νά βαδίσουμε ἀνεμπόδιστα στήν πραγματοποίηση τῶν ἐντολῶν Του». *Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, Ἀλφαβητικά Κεφάλαια, Κεφάλαιο Ι, «Περὶ ἐλεημοσύνης» 7 δο δο ροµφα τ ν ν ψυχ ν ν τιτρ σκοµαι κα σπλ γχνα... σκηνὴ τῆς Θεοτόκου μπροστὰ στὸν Σταυρωμένο Υἱό της συγκινεῖ κάθε ψυχή, καί -ὅπως εἶναι φυσικό- εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαπητότερα θέματα καλλιτεχνικῆς ἔκφρασης, ποὺ βεβαίως δὲ λείπει ἀπ τὶς λειτουργικὲς Τέχνες, τὴν Ἁγιογραφία καὶ τὴν Ὑμνογραφία. Μάλιστα, σ αὐτές, καὶ ἰδιαίτερα στὴν Ὑμνογραφία, ἀποκτᾶ ἕνα βάθος ἀλλιώτικο, θεολογικὸ καὶ ὀντολογικό, ξεμακραίνοντας ἀπὸ τὰ ρηχὰ κι εὔκολα νερὰ τῆς συναισθηματικῆς συγκίνησης. Τὰ τροπάρια καὶ παντοῖα ὑμνογραφήματα ποὺ παριστάνουν τὴ Θεοτόκο θρηνωδοῦσα μπροστὰ στὸ Σταυρὸ, ὀνομάζονται Σταυροθεοτοκία. Πολλά ἀπὸ αὐτὰ περιέχονται στὰ λειτουργικά μας βιβλία καὶ «ἀκούγονται» στὴ λατρεία μας, κατὰ τὶς σταυρώσιμες μέρες κυρίως, δηλ. κάθε Τετάρτη & Παρασκευή -ἰδιαίτερα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς-, στὶς ἑορτὲς τῆς Ὑψώσεως καὶ Προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ βεβαίως τὴ Μ. Ἑβδομάδα. Οἱ ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ, ὅπως γιὰ συντομία ὀνομάζεται ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἐνορίας μας, ἑτοιμάσαμε

8 καὶ παρουσιάσαμε τὴ Δευτέρα 16 Ἀπριλίου 2013 κάποια δείγματα ἀπὸ τὸν πλοῦτο τῶν σταυροθεοτοκίων ὑμνογραφημάτων, φέρνοντας μάλιστα στὸ φῶς δύο πολὺ ἐνδιαφέρουσες περιπτώσεις: Ι) Τὸ λησμονημένο Κοντάκιο τῆς Μ. Παρασκευῆς «Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα, δεῦτε πάντες ὑμνήσωμεν» σὲ μελοποίηση τοῦ Προοιμίου του ἀπὸ τὸν ὑπογράφοντα καὶ ἐκφώνηση τριῶν (α, β, δ ) ἀπὸ τοὺς συνολικὰ 17 οἴκους του, ὅπου ὁ ποιητὴς Ρωμανὸς ὁ Μελωδὸς (6 ος αἰ.) ξετυλίγει τὸ συγκλονιστικὸ διάλογο τῆς Παναγίας Μητέρας μὲ τὸν Υἱό της ποὺ πορεύεται πρὸς τὸ Πάθος. ΙΙ) Τὸ δεκαπεντασύλλαβο μάθημα «Ἰδοὺ ῥομφαίᾳ τὴν ψυχὴν τιτρώσκομαι καὶ σπλάγχνα» σὲ γράμματα καὶ μέλος (ποίηση καὶ μουσικὴ θά λεγε ἄλλος) τοῦ βυζαντινοῦ πρωτοψάλτη Ξένου Κορώνη (14 ος αἰ.). Ἂς σημειωθεῖ ὅτι πρόκειται γιὰ ἔξοχο δεῖγμα 15σύλλαβης ὑμνογραφίας, δηλαδὴ γραμμένης μὲ 15σύλλαβο στίχο αὐτὸν ποὺ ἔγινε ὁ κατ ἐξοχὴν στίχος τῆς δημοτικῆς μας ποίησης, ἀλλὰ ἔχει λόγια βυζαντινὴ καταγωγὴ. Ἀρκετοὶ ὑμνογράφοι νωρίτερα, ἀλλὰ κυρίως οἱ μελοποιοὶ τοῦ 14 ου καὶ 15 ου αἰώνα θεράπευσαν τὴ 15σύλλαβη ὑμνογραφία καὶ ἔγιναν ἔτσι οἱ τελευταῖοι ποὺ συνέβαλαν σὲ πρωτότυπη ὑμνογραφικὴ παραγωγή. Οἱ συνθέσεις τους αὐτές πολὺ δύσκολα βρῆκαν κάποτε χρόνο νὰ «ἀκουστοῦν» στὸν «καιρὸ» τῆς λατρείας. Ἔτσι, ἡ παρουσίαση τοῦ συγκεκριμένου αὐτοῦ μαθήματος στὴν Ἐνορία μας ἔχει πολλὲς πιθανότητες νὰ ἀποτέλεσε τὴν «παγκόσμια πρώτη». Ἰδοὺ οἱ στίχοι τοῦ μαθήματος: «Ἰδοὺ ρομφαίᾳ τὴν ψυχὴν τιτρώσκομαι καὶ σπλάγχνᾳ, Σοῦ ρηγνυμένου τὴν πλευρὰν ὑπερφυῶς τῇ λόγχῃ. Οὐ φέρω βλέπειν σε ληστῶν ἐν μέσῳ, ζωοβρύτα, ὡραῖον ὄντα καὶ φαιδρόν, ὑπὲρ υἱοὺς ἀνθρώπων. Σχίζονται πέτραι καὶ ναὸς ρηγνύμενα τῷ φόβῳ, Τὰ φῶτα δὲ σκοτίζονται καὶ γῆ κλονεῖται τρόμῳ». Ἡ ἔκταση καὶ ὁ προορισμὸς τῆς «Διδαχῆς» δὲ «συγχωρεῖ» νὰ ἐπεκταθοῦμε περισσότερο σὲ θέματα ποὺ ἅπτονται τῆς Ψαλτικῆς καὶ τῆς Λατρείας μας, μὲ ἀφορμὴ μάλιστα μιὰν ἐκδήλωση, ἀλλὰ θά ταν κραυγαλέα παράλειψη ἂν ἐκ μέρους τῶν ψαλτῶν τῆς ἐνοριακῆς μας κοινότητας καὶ τῶν μαθητῶν καὶ δασκάλων τῆς Σχολῆς μας δὲν ἀνέγραφα ἐδῶ ἀξιοχρέως τὰ εὐχαριστήρια πρὸς τοὺς πατέρες τῆς ἐνορίας μας καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο καὶ πρὸς ὅλους τοὺς φιλακόλουθους καὶ φιλόμουσους ἀδελφούς μας, γιὰ τὶς εὐκαιρίες καὶ τίς ἄριστες συνθῆκες σπουδῆς καὶ μελέτης τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ποὺ μᾶς παρέχονται. Γρηγόριος Γ. Ἀναστασίου «Ι ΑΧΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» κδοση. Ναο γ ας Μαρ νης νω λισ ων Τηλ Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2013 Ἀριθ. Φύλλου 185 Ἔτος ΚΒ Ὑπεύθυνος Σύνταξης: πρωτοπρ. Κων/νος Καραϊσαρ δης Διανέμεται δωρεάν Εἰσφορές δεκτές 8

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση ΤΕΥΧΟΣ 21 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη.

ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη. τος 104ον 4281 ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη. Τὸ πέρασµά της στὴ γῆ µας ἦταν µιὰ µοναδικὴ τιµὴ καὶ µιὰ ἀφάνταστη εὐλογία. Ἡ φυσιογνωµία της ἅπλωσε φῶς. Ἡ ἀγκαλιά της

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Ἰούλιος 2010 Ἀριθμ. 43 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ (αρ. φυλλ. 27) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰ ο ύ λ ι ο ς 2 0 1 1 Η ΛΟΓΙΚΗ, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Λέει στὸν παραλυτικὸ ὁ Ἰησοῦς «Σήκω, πάρε τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι σου» (Μάτθ. Θ, 1-8).

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Λευκωσία 2015 Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* (Μνήμη: 6 Μαΐου) τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη, ἱστορικοῦ-συγγραφέως ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΟΣΙΟΣ O ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γνωστὸς ὡς Μο ναστὴς τῆς Δομβοῦς Βοιωτίας,γεννήθηκε τό 1527.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδόσεις Ουρανός είναι κατοχυρωμένη επωνυμία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ISBN 978-960-559-004-8

Οι Εκδόσεις Ουρανός είναι κατοχυρωμένη επωνυμία των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ISBN 978-960-559-004-8 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Oδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Στέφανος Κισιώτης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Χρήστος Καρράς ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά ΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23)

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) 1 «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ποια ήταν η Μπέρτα Ντούντε; Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σημαντικό να ξέρει κανείς ποια ήταν

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες (αρ. φυλλ. 69) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἰούνιος 2015 Ἐνίκησαν! Ποιοί. Ἂν ἀκούσουν τὴ λέξι αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν τρελλαθῆ μὲ τὴ μπάλα, ἡ σκέψι τους θὰ πάη σὲ καμμιὰ ποδοσφαιρικὴ συνάντησι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε (αρ. φυλλ. 53) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ εκέµ βριος 2013 Ἕνας ἄνθρωπος θέλησε νὰ τιµήση τοὺς φίλους του. Ἐτοίµασε τραπέζι. Φρόντιζε νὰ µὴ λείψει τίποτε. Ὅταν ἦταν ὅλα ἕτοιµα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήση

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Eἰσήγηση στό ΙΒ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο στελεχῶν Ἱ. Μητροπόλεων μέ γενικό θέμα: «Πρόσωπα καί σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα