ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ( Vitis vinifera L.) Πτυχιακή µελέτη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ( Vitis vinifera L.) Πτυχιακή µελέτη"

Transcript

1 ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ( Vitis vinifera L.) Πτυχιακή µελέτη ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΘΗΝΑ 26

2 Επιβλέπων καθηγητής: Μ. Ν. Σταυρακάκης, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλη της τριµελούς συµβουλευτικής και εξεταστικής επιτροπής: Μ. Ν. Σταυρακάκης, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κ. Μπινιάρη, Λέκτορας Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Χ. Συµινής, Λέκτορας Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Καθ όλη τη διάρκεια της πτυχιακής αυτής εργασίας έγινε κατανοητή η αξία της αµπελογραφικής µελέτης των ποικιλιών αµπέλου. Στο σηµείο αυτό οφείλω να ευχαριστήσω θερµά τον εισηγητή της παρούσας εργασίας, Καθηγητή του Εργαστηρίου Αµπελολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστήµιου Αθηνών, κ. Μ. Ν. Σταυρακάκη για την δυνατότητα διεκπεραίωση της και την πολύτιµη βοήθεια και καθοδήγηση του για την ορθή εκπόνηση και παρουσίασή της. Επιπλέον, οφείλω να εκφράσω τις πιο θερµές ευχαριστίες µου στην Λέκτορα του Εργαστηρίου Αµπελολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστήµιου Αθηνών, κα Κ. Μπινιάρη όπως και στον Λέκτορα του Εργαστηρίου Αµπελολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστήµιου Αθηνών, κ. Χ. Συµινή για την πολύτιµη συνεργασία και υποστήριξη τους καθώς και για την ευγενή καλοσύνη τους να είναι µέλη της εξεταστικής επιτροπής. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω εξίσου θερµά και το υπόλοιπο επιστηµονικό και εργατικό προσωπικό του Εργαστηρίου Αµπελολογίας για την αξιόλογη γνωσιολογική και ψυχολογική βοήθεια που µου προσέφεραν κατά το απαραίτητο χρονικό διάστηµα για την εκπόνηση της πτυχιακής αυτής µελέτης. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 7 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.8 Α) Ιστορική αναδροµή.8 Β)Έννοια και περιεχόµενο της Αµπελογραφίας Αµπελογραφική περιγραφή...9 Γ) Ταξινόµηση των ποικιλιών αµπέλου 1 ) Στοιχεία συστηµατικής αµπέλου.. 11 ΙΙ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ...13 Α) Υλικά- Ποικιλίες...13 Β) Μέθοδοι..14 1) Αµπελογραφική περιγραφή των χαρακτήρων οργάνων των πρέµνων Νεαρή κορυφή Έλικες Αναπτυγµένα φύλλα Άνθη Χαρακτηριστικά σταφυλιού Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά γιγάρτου..29 2) Αµπελοµετρία ) Φαινολογικές παρατηρήσεις Βλάστηση Άνθηση Ωρίµανση σταφυλής ) Τεχνολογικά χαρακτηριστικά του γλεύκους Σάκχαρα ph Οξέα (ολική οξύτητα) Αργινίνη είκτης ωρίµανσης.41 5) Μηχανική ανάλυση της ΙΙΙ. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ Κορίθι Λευκό Αµπελογραφικοί χαρακτήρες Φαινολογικές παρατηρήσεις Φυλλικός τύπος Χαρακτήρες γλεύκους Μηχανική ανάλυση της Κορίθι Μαύρο Αµπελογραφικοί χαρακτήρες Φαινολογικές παρατηρήσεις Φυλλικός τύπος Χαρακτήρες γλεύκους Μηχανική ανάλυση της Κοριτσανός Λευκός Αµπελογραφικοί χαρακτήρες Φαινολογικές παρατηρήσεις

5 3.3. Φυλλικός τύπος Χαρακτήρες γλεύκους Μηχανική ανάλυση της Κρανιδιώτικο Αµπελογραφικοί χαρακτήρες Φαινολογικές παρατηρήσεις Φυλλικός τύπος Χαρακτήρες γλεύκους Μηχανική ανάλυση της Κρυστάλλι Αµπελογραφικοί χαρακτήρες Φαινολογικές παρατηρήσεις Φυλλικός τύπος Χαρακτήρες γλεύκους Μηχανική ανάλυση της Μαρδίτσα Αµπελογραφικοί χαρακτήρες Φαινολογικές παρατηρήσεις Φυλλικός τύπος Χαρακτήρες γλεύκους Μηχανική ανάλυση της Μυγδάλι Αµπελογραφικοι χαρακτήρες Φαινολογικες παρατηρήσεις Φυλλικος τύπος Χαρακτήρες γλεύκους Μηχανική ανάλυση της Ντουκουµάκι Αµπελογραφικοί χαρακτήρες Φαινολογικές παρατηρήσεις Φυλλικός τύπος Χαρακτήρες γλεύκους Μηχανική ανάλυση της Ξερίχι Μαύρο Αµπελογραφικοί χαρακτήρες Φαινολογικές παρατηρήσεις Φυλλικός τύπος Χαρακτήρες γλεύκους Μηχανική ανάλυση της Ξεροµαχαιρούδα Μαύρη Αµπελογραφικοί χαρακτήρες Φαινολογικές παρατηρήσεις Φυλλικός τύπος Χαρακτήρες γλεύκους Μηχανική ανάλυση της Παπαδικό Αµπελογραφικοί χαρακτήρες Φαινολογικές παρατηρήσεις Φυλλικός τύπος Χαρακτήρες γλεύκους

6 11.5Μηχανική ανάλυση της Πατρινό Αµπελογραφικοί χαρακτήρες Φαινολογικές παρατηρήσεις Φυλλικός τύπος Χαρακτήρες γλεύκους Μηχανική ανάλυση της Παύλος Αµπελογραφικοί χαρακτήρες Φαινολογικές παρατηρήσεις Φυλλικός τύπος Χαρακτήρες γλεύκους Μηχανική ανάλυση της Πετεινός Αµπελογραφικοί χαρακτήρες Φαινολογικές παρατηρήσεις Φυλλικός τύπος Χαρακτήρες γλεύκους Μηχανική ανάλυση της Προβατίνα Αµπελογραφικοί χαρακτήρες Φαινολογικές παρατηρήσεις Φυλλικός τύπος Χαρακτήρες γλεύκους Μηχανική ανάλυση της.175 ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ ΙV. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ..186 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 216 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 231 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην πτυχιακή αυτή εργασία µελετήθηκαν 15 ελληνικές ποικιλίες αµπέλου του είδους Vitis vinifera εκ των οποίων οι 8 ήταν λευκές και οι 7 ερυθρές. Οι ποικιλίες αυτές είναι εγκαταστηµένες στον αµπελώνα του Εργαστηρίου Αµπελολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστήµιου Αθηνών. Η πτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε σε δύο καλλιεργητικές περιόδους (24-25). Τα χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν σε κάθε ποικιλία ξεχωριστά είναι τα εξής: - Αµπελογραφική περιγραφή των: o Νεαρή κορυφή. o Αναπτυγµένα φύλλα. o Χαρακτηριστικά σταφυλιού. o Χαρακτηριστικά. o Χαρακτηριστικά γιγάρτου. o Έλικες. o Άνθη. - Φαινολογικά στάδια της αµπέλου. o Έναρξη βλάστησης o Πορεία άνθησης. o Πορεία ωρίµανσης. - Χαρακτήρες του γλεύκους. o Σάκχαρα. o ph. o Οξύτητα o Αργινίνη. Παρατηρήσεις: Κατά το έτος 25 παρατηρήθηκε ότι η πορεία ωρίµανσης των σταφυλιών πραγµατοποιήθηκε µε αργότερους ρυθµούς σε σχέση µε το έτος 24. Επίσης, στις περισσότερες ποικιλίες παρατηρήθηκε καθυστέρηση κατά δέκα ηµέρες περίπου στην έναρξη βλάστησης. 7

8 Α. Ιστορική ανασκόπηση. Ι. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η εµφάνιση του αµπελιού χάνεται στα χρόνια της εποχής των παγετώνων. Κατά τους παλαιοντολόγους, το αµπέλι έχει ιστορία πολλών εκατοµµυρίων χρόνων. Πριν από την εποχή των παγετώνων, ευδοκιµούσε στην πολική ζώνη, δηλαδή στην Ισλανδία, στην Βόρεια Ευρώπη, στην βορειοδυτική Ασία και στην Αλάσκα. Κατά την τεταρτογενή, λοιπόν, περίοδο του καινοζωικού αιώνα το γένος Vitis είχε διαχωριστεί σε δυο υπογένη, στο Euvitis και στο Muscandinia. Όµως οι κλιµατολογικές συνθήκες, κυρίως οι παγετώνες, περιόρισαν την εξάπλωσή του και απώθησαν τους πληθυσµούς των άγριων αµπελιών προς την ευρύτερη περιοχή του νότιου Καυκάσου. Έτσι, το είδος Άµπελος η οινοφόρος ( Vitis vinifera ) συνεπτύχθη προς το γεωγραφικό χώρο της σηµερινής Αρµενίας, νοτίως της Κασπίας Θάλασσας και προς τις ακτές της Μεσογείου. Τα υπόλοιπα είδη Vitis της Ευρώπης και της Ασίας συνεπτύχθηκαν προς την ανατολική Ασία ενώ ορισµένα είδη Vitis συνεπτύχθηκαν στην βορειοαµερικανική ήπειρο δια του Βεριγγείου Πορθµού. Ίχνη του φυτού έχουν βρεθεί, επίσης, στην Μέση Ανατολή σε απολιθώµατα που χρονολογούνται στην αρχή της τριτογενούς περιόδου. Επίσης γίγαρτα αγριοστάφυλων έχουν βρεθεί ακόµα και σε σπηλιές που κατοικήθηκαν από νοµαδικά προϊστορικά φύλα. Η τέχνη της αµπελουργίας φαίνεται ότι ξεκίνησε το 5 ή 6 π.χ. όπου σηµειώθηκε η αγροτική επανάσταση και η σταθερή εγκατάσταση των πληθυσµών µε σκοπό την καλλιέργεια. Οι πρώτοι γνωστοί αµπελοκαλλιεργητές ήταν οι Αρίοι, πρόγονοι των Ινδών, από τους οποίους η τέχνη της αµπελουργίας πέρασε στους κάτοικους της Μεσοποταµίας, στους Αιγύπτιους και στους Φοίνικες. Κατόπιν, µέσω των προγόνων µας, πέρασε στους Ρωµαίους και την υπόλοιπη Ευρώπη. Την ίδια εποχή πάντως, το κρασί αναφέρεται και στην αρχαία Κίνα. Η Αίγυπτος έχει µακρότατη παράδοση οινοποιίας. ιάφορες απεικονίσεις διαφορετικών ποικιλιών σταφυλιού και τύπων κρασιού, σκηνές αµπελουργίας και οινοποιίας χρονολογούνται ήδη από το 4 π.χ. ενώ οι πρόδροµοι των ετικετών µε πληροφορίες για την προέλευση, την σοδειά και τον οινοποιό σώζονται σε αιγυπτιακούς αµφορείς της Νέας υναστείας (16-11 π.χ.). Στην Μεσοποταµία, ο Βαβυλώνιος βασιλιάς Χαµουραµπί είχε νοµοθετήσει το 17 π.χ. νόµους για το κρασί και για την περίοδο που έπρεπε να καταναλώνεται. Οι Φοίνικες ήταν επίσης ξακουστοί οινοποιοί αλλά και έµποροι. Όσον αφορά την Βίβλο, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για το κρασί και την άµπελο, λόγου χάριν ήρξατο Νώε άνθρωπος γεωργός γής και εφύτευσεν αµπελώνα (Γένεσης, θ 2). Ωστόσο οι πιο φηµισµένοι αµπελουργοί της αρχαιότητας δεν ήταν άλλοι από τους Έλληνες. Οι κάτοικοι της αρχαίας Ελλάδας χρησιµοποιούσαν τα σταφύλια για την διατροφή τους από το 4. π.χ. Αυτοί έβαλαν το κρασί στην καθηµερινότητά τους και συνόδευαν µ αυτό κάθε σηµαντική πλευρά της οικογενειακής, κοινωνικής, θρησκευτικής και δηµόσιας ζωής τους. Στην εποχή του Οµήρου, η κατανάλωση του κρασιού ήταν κάτι το συνηθισµένο. Εµφανίζεται άλλωστε και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια. Ήδη, όλα τα ιστορικά στοιχεία συνηγορούν στο γεγονός ότι η καλλιέργεια της αµπέλου στην αρχαία Ελλάδα τοποθετείται περίπου στο 2. π.χ., το περιβάλλον της οποίας ήταν ανέκαθεν ευνοϊκό για την άµπελο. Παρόλο που οι Έλληνες 8

9 διέπρεψαν στον τοµέα αυτόν και µονοπωλώντας σχεδόν την αγορά για αιώνες, δεν έχει διευκρινιστεί από πού διδάχθηκαν την τέχνη της αµπελουργίας. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Σύµφωνα µε µια θεωρία, έµαθαν τα αµπέλια και τον οίνο από τους ανατολικούς λαούς, δηλαδή τους Φοίνικες ή/και τους Αιγύπτιους, µε τους οποίους τόσο οι Μυκηναΐοι, όσο και οι προγενέστεροι Κυκλαδίτες και Μινωίτες είχαν αναπτυγµένες εµπορικές σχέσεις. Υπάρχουν, επίσης, διάφορες θεωρίες που συσχετίζονται µε την µυθολογία. Σύµφωνα µε την Ελληνική Μυθολογία, το κρασί εµφανίζεται ξαφνικά από µόνο του ή το χαρίζει ο θεός ιόνυσος στους Έλληνες ενώ σύµφωνα µε τον µύθο του ιόνυσου και της Αριάδνης, το κρασί συνδέεται µε την Κρήτη και την Νάξο, ενισχύοντας την εκδοχή περί φοινικικής ή/και αιγυπτιακής προέλευσης. Ο Αριστοτέλης, ο Θεόφραστος και ο Ησίοδος αναφέρουν, επίσης, πληροφορίες για την παραγωγή και καλλιέργεια της αµπέλου καθώς επίσης κάνουν αναφορά σε πολλές ποικιλίες. Ο Θεόφραστος, λόγου χάριν, αναφέρει ότι οι Έλληνες συνήθως καλλιεργούσαν τα αµπέλια απλωµένα στην γη χωρίς υποστηρίγµατα, τεχνική που ακόµα εφαρµόζεται σε κάποιες περιοχές (π.χ. στην Σαντορίνη). Με την εξάπλωση των Ελλήνων, το αµπέλι µεταφέρθηκε προς την Σικελία και την Καµπανία. Αργότερα, οι Ρωµαίοι το φύτευαν σε όλες τις περιοχές της τεράστιας αυτοκρατορίας τους. Μετά όµως την πτώση της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, η αµπελουργία βρέθηκε σε µια περίοδο οπισθοδρόµησης. Σε κάποιες περιοχές η αµπελουργία εγκαταλείφθηκε για αιώνες. Οι κληρικοί και οι µονάχοι ήταν αυτοί που, σε πολλές περιπτώσεις, συντέλεσαν στην διατήρηση της αµπελουργικής και οινοποιητικής παράδοσης των πρώην Ρωµαϊκών κτήσεων. Ακόµη και στο Βυζάντιο οι µονάχοι διαδραµάτισαν σπουδαίο ρόλο, συν τοις άλλοις και για τον λόγο ότι οι µεγαλύτερες εκτάσεις υπάγονταν στην µοναστηριακή και εκκλησιαστική περιουσία. Επίσης στην ύση, η τέχνη της αµπελουργίας και της οινοποιίας γνώρισε την µεγάλη ανάπτυξη που την οδήγησε στην σηµερινή της ακµή. Από τον 13 ο αιώνα, οι Άραβες προώθησαν την αµπελουργία στην Ιβηρική χερσόνησο. Έτσι τον 16 ο αιώνα έχει πλέον εξαπλωθεί παντού στην Ισπανία και στην Γαλλία. Έπειτα, µε την εξερεύνηση του Νέου Κόσµου, η τέχνη αυτή µεταφέρθηκε και στην αµερικανική ήπειρο. Β. Έννοια και περιεχόµενο της Αµπελογραφίας Αµπελογραφική µεθοδολογία. Η Αµπελογραφία, µε την κλασική θεώρηση του όρου είναι ο κλάδος της Αµπελολογίας που ασχολείται µε την περιγραφή των χαρακτήρων των διάφορων οργάνων των ειδών και των ποικιλιών της αµπέλου µε σκοπό τον προσδιορισµό και ταυτοποίησης τους. Σήµερα, µε νεώτερες αντιλήψεις, αντικείµενο της Αµπελογραφίας είναι η µελέτη των χαρακτήρων και των ιδιοτήτων των ποικιλιών (κύρια) και των ειδών της αµπέλου µε σκοπό την διάκρισή τους όχι µόνο για ταξινόµηση αλλά και για την αξιοποίηση τους στην αµπελοκοµική πράξη (οικονοµική αξιολόγηση και καλλιεργητική συµπεριφορά των ποικιλιών αµπέλου) (Σταυρακάκης, 2). Για να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, η Αµπελογραφία χρησιµοποιεί τρεις µεθοδολογίες: την αµπελογραφική περιγραφή, την συγκριτική αµπελογραφία και την πειραµατική αµπελογραφία. 9

10 Η συγκριτική αµπελογραφία έχει ως σκοπό την επίλυση προβληµάτων συνωνυµίας των καλλιεργούµενων ποικιλιών αµπέλου σε διάφορες περιοχές και την έρευνα της κλωνικής συνθέσεως του πληθυσµού των ποικιλιών. Τέλος η πειραµατική αµπελογραφία αφορά την έρευνα και την επίλυση προβληµάτων προέλευσης των ποικιλιών µε την βοήθεια µεθόδων γενετικής, φυτογεωγραφίας και µε την χρήση στοιχείων ιστορικών γεγονότων (Νταβίδης, 1982). Από το έτος 1951, µε απόφαση της διεθνής αµπελογραφικής επιτροπής του ιεθνούς Οργανισµού Αµπέλου και Οίνου (Office Intenational de la Vigne et du Vin), αντικείµενο της αµπελογραφικής µελέτης καθιερώθηκε ο κλώνος και όχι η ποικιλία λόγω της µεγάλης παραλλακτικότητας και πολυµορφισµού που εκδηλώνεται στους πληθυσµούς της. Η διαφορά του κλώνου µε την ποικιλία είναι άξια αναφοράς. Ποικιλία-κλώνος, λοιπόν, είναι ένας πληθυσµός ατόµων που προέρχεται από ένα µητρικό φυτό µε αγενή πολλαπλασιασµό. Τα φυτά αυτά έχουν τον ίδιο γονότυπο. Καλλιεργούµενη ποικιλία είναι ένας πληθυσµός φυτών που προέρχεται από ένα ή περισσότερα µητρικά φυτά µε αγενή πολλαπλασιασµό και παρουσιάζουν µορφολογική ενότητα. Παρουσιάζουν, όµως, µεγάλη ετερογένεια στον γονότυπό του (Σταυρακάκης, 24). Γ. Ταξινόµηση των ποικιλιών αµπέλου. Κατά την διάρκεια του 19 ου αιώνα, µε σκοπό την αντιµετώπιση των παθογόνων που εισήχθηκαν από την Αµερική στην Ευρώπη (ωίδιο (1852), φυλλοξήρα (1863), περονόσπορο (1878) και της µελανής σήψεως (1885)) δηµιουργήθηκε η ανάγκη της συστηµατοποίησης των αµπελογραφικών µελετών µε στόχο την αναζήτηση και την λεπτοµερή περιγραφή ειδών και ποικιλιών ανθεκτικών στα παραπάνω παθογόνα. Οι πρώτες προσπάθειες συστηµατοποίησης της αµπελογραφίας δηµοσιεύτηκαν στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ρουµανία, στην Ρωσία και στην Ουγγαρία αλλά σε όλες τις περιπτώσεις δεν υπήρχε µια µεθοδολογία ταξινόµησης. Ενώ, λοιπόν, µέχρι τον 19 ο αιώνα η περιγραφή της αµπέλου ήταν λίαν περιληπτική, από τα µέσα του 19 ου αιώνα άρχισε η λεπτοµερέστερη περιγραφή των ειδών και των ποικιλιών αµπέλου. Το 1777 ο Helbling κατέταξε τις ποικιλίες µε βάση το χρώµα των ραγών υποκλάσεις µε βάση το σχήµα των ραγών ενώ το 184, o C. A. Frege δηµοσίευσε στην Γερµανία ένα σύστηµα ταξινόµησης βασιζόµενο στα χαρακτηριστικά της. Το 187, Ο D. S. Roxas Clemente y Rubio διαχώρισε τις ποικιλίες µε βάση τον χνοασµό των φύλλων σε συνδυασµό τις καλλιεργητικές ιδιότητες των ποικιλιών. Το 1873, ο Odart βασίστηκε στο µήκος των µεσογονατίων διαστηµάτων ενώ οι Compte De Casparin (1846), Pulliat (1888), Cosmo (1952) και ο Λογοθέτης (1957), στηρίχτηκαν στην εποχή ωρίµανσης των σταφυλιών. Ως σηµείο αναφοράς χρησιµοποιήθηκε ο χρόνος ωρίµανσης της ποικιλίας Chasselas dore. Οµοίως οι Viala και Vermorel (191) στηρίχτηκαν στον χρόνο ωρίµανσης των σταφυλιών. Το 1876 ο Aυστριακός H. Goethe χρησιµοποίησε πρώτος ως αµπελογραφικό χαρακτηριστικό τις γωνίες των κυρίων νευρώσεων του φύλλου. Όµως µόλις το 192 αναλύθηκε η ιδέα αυτή από τον Loui Ravaz στο βιβλίο του Les vignes americaines, ο οποίος και έδωσε τις βασικές αρχές της αµπελογραφίας. Εν συνεχεία, το 1938, ο Β.. Κριµπάς επινόησε ένα σύστηµα ταξινόµησης βασιζόµενο στα χαρακτηριστικά της, του γιγάρτου και τις σχέσεις των µεταξύ τους αµπελοµετρικών στοιχείων. Συµπληρωµατικά χρησιµοποίησε χαρακτήρες του 1

11 φύλλου, όπως το σχήµα, ο αριθµός των κόλπων και τα χαρακτηριστικά του ελάσµατος του φύλλου. Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε την ταξινόµηση του Κριµπά, πρώτα καθορίζεται το σχήµα της, βάση της σχέσεως των δυο αξόνων της, και έπειτα το χρώµα και η σχέση µήκος προς µήκος γιγάρτων. Συµπληρωµατικά αναφέρεται η σχέση ολικό µήκος γιγάρτου προς µήκος σώµατος γιγάρτου Οι Andrasonsky (1925), Negrul (1939) και o Pirovano (1943), στηρίχτηκαν στην γεωγραφική κατανοµή των ποικιλιών V. vinifera. Ο P.Galet, το 1952 επινόησε τη φαινοτυπική ταξινόµηση των ποικιλιών. Η ταξινόµηση αυτή αφορά τον διαχωρισµό ποικιλιών που έχουν τον ίδιο φαινότυπο, στηριζόµενη στα µορφολογικά χαρακτηριστικά της νεαρής βλάστησης, των βλαστών, των φύλλων και συµπληρωµατικώς των σταφυλών και των ραγών. Ουσιαστικά η µέθοδος του P. Galet αφορά την βελτίωση της µεθόδου του L. Ravaz. Η καινοτοµία του P. Galet είναι η οµαδοποίηση των τιµών µήκους, γωνιών και νευρώσεων και η κωδικοποίηση των στοιχείων περιγραφής.(νταβίδης, 1982) Τα τελευταία χρόνια, εκτός από τις µεθόδους της κλασσικής και σύγχρονης Αµπελογραφίας, έχουν χρησιµοποιηθεί τόσο οι βιοχηµικές όσο και οι µοριακές µέθοδοι για την γενετική µελέτη και διάκριση των καλλιεργούµενων ποικιλιών. ύο βασικές βιοχηµικές µέθοδοι είναι η χρωµατογραφική µέθοδος (µε τη βοήθεια της οποίας είναι δυνατός ο διαχωρισµός των φλαβονοειδών και των καρωτινοειδών) και η ηλεκτροφορητική µέθοδος µε τη βοήθεια της οποίας είναι δυνατός ο διαχωρισµός των πρωτεϊνών). Η ηλεκτροφορητική µέθοδος, µε την οποία ανιχνεύονται οι ενζυµικοί πολυµορφισµοί, περιλήφθηκε ήδη στο νέο Πίνακα Αµπελογραφικής Περιγραφής, ως ένα ακόµη κριτήριο διάκρισης των ποικιλιών αµπέλου. Η µέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική γιατί βασίζεται στα ένζυµα τα οποία είναι άµεσα προϊόντα των γόνων και επιτρέπουν µε αυτό τον τρόπο τον καλύτερο προσδιορισµό της γενετικής σύνθεσης του οργανισµού, χωρίς να επηρεάζονται από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.(σταυρακάκης, 2). Οι µοριακές µέθοδοι στηρίζονται στη χρήση δεικτών που συσχετίζονται µε το DNA. Οι κυριότερες µέθοδοι που έχουν ευρέα χρήση είναι η µέθοδος της τυχαίας ενίσχυσης του πολυµορφικού DNA (RAPD) η οποία βασίζεται στην αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (PCR), η µέθοδος Microsatellite DNA και η RFLP ( Μπινιάρη, Κ. και Μ.Ν. Σταυρακάκης, 23).. Στοιχεία συστηµατικής της αµπέλου. Η άµπελος ανήκει στην οικογένεια των αµπελίδων (Ampelidae, Ampelidaceae, Vitaceae) η οποία ανήκει στο φύλο των Terebinthales-Rubiales, το οποίο περιλαµβάνει 7 τάξεις, µεταξύ των οποίων και εκείνη των Ramnales. Στην οικογένεια Vitaceae περιλαµβάνονται αναρριχώµενα φυτά, ποώδη ή ξυλώδη που φέρουν πάντα έλικες στους κόµβους, εκφυόµενες αντιθέτως προς τα φύλλα. Οι ανθοταξίες εκφύονται απέναντι από τα φύλλα και καταλαµβάνουν την θέση των ελίκων. Τα άνθη είναι πολύγαµα-δίοικα ή ερµαφρόδιτα. Η συστηµατική διαίρεση της οικογένειας Vitaceae σε γένη έχει γίνει αντικείµενο µελέτης αρκετών ερευνητών. Έτσι, κατά τον Planchon (1887) η οικογένεια αυτή περιλαµβάνει 1 γένη ενώ κατά τον Suessenguth (1953) περιλαµβάνει 12 γένη. Τέλος, κατά τον Galet, στην οικογένεια Vitaceae υπάγονται 14 γένη. Υπάρχουν διάφορες αναφορές που αποδεικνύουν τον µεγάλο αριθµό των ποικιλιών και των ειδών. Έτσι, οι Viala και Vermorel (191) περιγράφουν 24. ονόµατα ή συνώνυµα ποικιλιών αµπέλου ενώ ο U.P. Hedrick (198) περιγράφει 1.2 ποικιλίες εκ των οποίων οι περισσότερες είναι νόθα των L. labrusca και V. vinifera. Επιπλέον ο 11

12 L. Ravaz αναφέρει στο βιβλίο του Les Vignes Americaines (192) αρκετές εκατοντάδες υποκείµενα της βορειοαµερικανικής ηπείρου. Ο Β.. Κριµπάς, τέλος, έχει περιγράψει πάνω απ 6. ποικιλίες της οινοφόρου αµπέλου. Ο Ε. Πονηρόπουλος (1888) αναγνωρίζει περίπου 2 ποικιλίες στην χώρα µας και τις διακρίνει σε ποικιλίες οινοποιίας και σε λοιπές ποικιλίες. Σήµερα, στην οικογένεια Vitaceae περιλαµβάνονται πάνω από 1 είδη. Μόνο όµως το γένος Vitis ενδιαφέρει την αµπελουργία. Σε αυτό υπάγονται δυο υπογένη: το υπογένος Euvitis και το υπογένος Muscandinia. Στο υπογένος Euvitis ανήκει η Άµπελος η οινοφόρος (Vitis vinifera), δηλαδή το Ευρωπαϊκό αµπέλι, καθώς και διάφορα είδη αυτόχθονα της βορείου Αµερικής, µεταξύ των οποίων είναι τα είδη V. berlandieri, V. repertories και V. riparia. Τα είδη αυτά έχουν αξία κυρίως για την αντοχή µερικών ποικιλιών τους στις προσβολές της φυλλοξήρας, των νηµατωδών, του περονόσπορου και του ωιδίου καθώς και στον ιό του µολυσµατικού εκφυλισµού. Επίσης στο υποείδος Euvitis ανήκουν διάφορα είδη αυτόχθονα της Ασίας. Στο υπογένος Muscandinia, του οποίου η µορφολογία είναι ενδιάµεση των γενών Vitis και Ampelopsis, περιλαµβάνονται σήµερα µόνο τρία γνωστά είδη: Vitis rotundifolia, Vitis munsoniana και Vitis popenoei. Το πρώτο είδος είναι γνωστό για την αντοχή του στους νηµατώδεις. Τέλος, το είδος Vitis vinifera διακρίνεται κατά το De Lattin στα εξής τρία υποείδη: - στο υποείδος Vitis caucasica (Καυκασιανή η οινοφόρος άµπελος) στο οποίο περιλαµβάνονται τα αυτόχθονα είδη της Ανατολής. - στο υποείδος Vitis vinifera silvestris το οποίο είναι το άγριο αµπέλι στο οποίο περιλαµβάνονται τα αυτόχθονα είδη της Ευρώπης και - στο υποείδος Vitis vinifera sativa το οποίο προήλθε από το προηγούµενο υποείδος και περιλαµβάνει όλες τις καλλιεργούµενες ποικιλίες (Νταβίδης, 1982). Στην παρούσα πτυχιακή µελέτη µελετήθηκαν 15 ελληνικές ποικιλίες του είδους Vitis vinifera µε βάση τον κώδικα της αµπελογραφικής µελέτης του O.I.V (Office Intenational de la Vigne et du Vin, 1984). 12

13 ΙΙ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ. Α. Υλικά Ποικιλίες. Για την εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας µελετήθηκαν 15 ελληνικές ποικιλίες, από τις οποίες οι 8 ήταν λευκές και οι 7 ερυθρές (Πίνακας 1). Οι ποικιλίες Κορίθι Λευκό, Ξερίχι Μαύρο, Πετεινός και Προβατίνα έχουν επιτραπέζια χρήση, οι ποικιλίες Κορίθι Μαύρο, Κοριτσανός Λευκός, Κρυστάλλι, Μαρδίτσα, Ντουκουµάκι, Ξεροµαχαιρούδα Μαύρη, Παπαδικό και Πατρινό χρησιµοποιούνται στην οινοποιία, και, τέλος, οι ποικιλίες Κρανιδιώτικο, Μυγδάλι και Παύλος έχουν διπλή χρήση (Πίνακας 2). Η εργασία αυτή ολοκληρώθηκε σε δυο καλλιεργητικές περιόδους (24-25). Οι ποικιλίες αυτές βρίσκονται στην αµπελογραφική συλλογή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο αµπελώνας του Γεωπονικού Πανεπιστήµιου Αθηνών βρίσκεται σε υψόµετρο 32m από την επιφάνεια της θάλασσας, σε γεωγραφικό πλάτος 37,58,55 και γεωγραφικό µήκος 23,32,14. Κάθε ποικιλία αντιπροσωπεύεται από 1 πρέµνα, διαµορφωµένα σε αµφιπλευρικό γραµµικό σχήµα Royat. Λευκές ποικιλίες Ερυθρές ποικιλίες Κορίθι Λευκό Κορίθι Μαύρο Κοριτσανός Λευκός Ξερίχι Μαύρο Κρανιδιώτικο Ξεροµαχαιρούδα Μαύρη Κρυστάλλι Παπαδικό Μαρδίτσα Πατρινό Μυγδάλι Πετεινός Ντουκουµάκι Προβατίνα Παύλος ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ιαχωρισµός των ποικιλιών που µελετήθηκαν µε βάση το χρώµα τους. Επιτραπέζιας χρήσης Οινοποιίας ιπλής χρήσεως Κορίθι Λευκό Ξερίχι Μαύρο Πετεινός Προβατίνα Κορίθι Μαύρο Κοριτσανός Λευκός Κρυστάλλι Μαρδίτσα Ντουκουµάκι Ξεροµαχαιρούδα Μαύρη Παπαδικό Πατρινό Κρανιδιώτικο Μυγδάλι Παύλος ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατάταξη των ποικιλιών µε κριτήριο τον προορισµό χρήσης τους. 13

14 Β. Μέθοδοι. 1) Αµπελογραφική περιγραφή των χαρακτήρων οργάνων των πρέµνων. Η αµπελογραφική περιγραφή των ποικιλιών έγινε µε βάση τον κώδικα αµπελογραφικής περιγραφής του O.I.V. (1984). Οι παρατηρήσεις λήφθηκαν στο προβλεπόµενο, από τον κώδικα του O.I.V., βλαστικό στάδιο των µελετούµενων ποικιλιών (Σχήµα Ι). Σχήµα Ι: Χρονική εµφάνιση των µελετούµενων χαρακτηριστικών βασιζόµενα στην µορφολογία και στην φυσιολογία του αµπελιού ( στο Βόρειο ηµισφαίριο) (Galet, 1979). Τα αµπελογραφικά χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν είναι: Νεαρή κορυφή: - Σχήµα εκβλαστήµατος. - Ένταση ανθοκυανης κορυφής. - Πυκνότητα ερπόντων τριχιδίων. Κατανοµή ελίκων. Αναπτυγµένα φύλλα: - Μέγεθος φύλλου. - Αριθµός λοβών φύλλου. - Σχήµα οδόντων. - Σχήµα µισχικού κόλπου. - Πυκνότητα ερπόντων τριχιδίων µεταξύ των νευρώσεων της κάτω επιφάνειας. - Πυκνότητα όρθιων τριχιδίων µεταξύ των νευρώσεων της κάτω επιφάνειας. Φύλο του άνθους. Χαρακτηριστικά σταφυλιού: - Μέγεθος σταφυλιού. - µίσχου σταφυλιού. Χαρακτηριστικά : - Μέγεθος. - Σχήµα. 14

15 - Χρώµα φλοιού. - Χρώµα σάρκας. - Ιδιαίτερο άρωµα. Χαρακτηριστικά γιγάρτου: - Παρουσία γιγάρτων στη ράγα. - Εγκάρσια ράχη στα γίγαρτα. Αναλυτικά: 1. Νεαρή κορυφή. Νεαρή κορυφή (εκβλάστηµα) ονοµάζεται η κορυφή βλαστού, που µόλις εκβλάστησε, µήκους 1-3 εκ., αποτελούµενη από νεαρά φυλλάρια που βρίσκονται κολληµένα στον άξονα του βλαστού (Σταυρακάκης, 2). Οι χαρακτήρες της νεαρής κορυφής που περιγράφονται αναφέρονται στο σχήµα και στο χρώµα της και στην ύπαρξη ή όχι χνοασµού. Το σχήµα της χαρακτηρίζεται ως κλειστό (σφαιρικό) (π.χ. V. riparia), µετρίως ανοιχτό (π.χ. Μυγδάλι) και ανοιχτό (π.χ. Σουλτανίνα) µε όρθια κατεύθυνση του άξονα του βλαστού ή πτυσσόµενη (Σχήµα ΙΙ). Το χρώµα των νεαρών φυλλαρίων του εκβλαστήµατος µπορεί να είναι πράσινο, φαιό, χαλκοπράσινο, χαλκόχρωο, ρόδινο, ερυθρό κ.α. Αναλόγως, η ένταση της ανθοκυάνης κορυφής χαρακτηρίζεται απουσία ή πολύ αδύνατο χρώµα (π.χ. Κρυστάλλι), αδύνατο χρώµα ( π.χ. Κρανιδιώτικο), µέτριο (π.χ. Ξεροµαχαιρούδα), δυνατό (π.χ. Κορίθι Λευκό) και πολύ δυνατό (π.χ. V. aestivalis). Χαρακτηρίζεται επίσης και το χρώµα της παρυφής. Τέλος, τα νεαρά φυλλάρια µπορεί να είναι χνοώδη ( δηλαδή να φέρουν έρποντα ή όρθια τριχίδια ή να είναι άχνοα. Στην περίπτωση που φέρουν έρποντα τριχίδια, ο χνοασµός χαρακτηρίζεται ως βαµβακώδης ( πολύ πυκνά έρποντα τριχίδια, ευλύγιστα, που καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια του φύλλου), χνοώδης (όταν φέρει µακρά, ευλύγιστα, πυκνά έρποντα τριχίδια, που δεν καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια του οργάνου) και αραχνοϋφής (όταν φέρει µακρά, ευλύγιστα, αραιά ή πολύ αραιά έρποντα τριχίδια). Σε σχέση µε την πυκνότητα των όρθιων τριχιδίων, ο χνοασµός χαρακτηρίζεται ως βελουδοειδής ( όταν φέρει κοντά, πυκνά όρθια τριχίδια) και µεταξώδης ( όταν φέρει όρθια τριχίδια κοντά και αραιά). 15

16 Σχήµα ΙΙ : Νεαρή βλάστηση 1,1 ) κλειστή, 2) µετρίως ανοιχτή, 3,3 ) ανοιχτή, 4) όρθια, 5) καµπύλη, 6) πτυσσόµενη (Σταυρακάκης, 2). 2. Έλικες. Οι έλικες αποτελούν όργανα στήριξης και αναρρίχησης. Εµφανίζονται στους κόµβους ( από τον 3 ο ή τον 5 ο ) απέναντι από τα φύλλα. Μορφολογικά, οι έλικες είναι διαφοροποιηµένοι βλαστοί µε ιδιαίτερη µορφή οργάνωσης και λειτουργίας. Έχουν πιθανά κοινή προέλευση µε τα σταφύλια. Οι αµπελογραφικοί χαρακτήρες, που αναφέρονται στους έλικες, αφορούν την συνεχεία ή την διαλείπουσα παρουσία τους στους κόµβους του βλαστού και στην διακλάδωσή τους. Ανάλογα µε την κανονικότητα παρουσίας των ελίκων πάνω στο βλαστό, οι έλικες διακρίνονται σε συνεχείς όταν απαντώνται έλικες σε όλους τους κόµβους, διαλείπουσες, όταν οι έλικες απαντώνται σε δύο συνεχόµενους κόµβους αλλά απουσιάζουν από τον τρίτο κατά σταθερό τρόπο και ασυνεχείς (ή διακοπτόµενες) όταν αριθµός κόµβων στερείται ελίκων αλλά υπάρχουν 3 τουλάχιστον κόµβοι µε έλικα. Αν χαρακτηριστεί µε ο κόµβος που στερείται ελίκων και µε 1,2,3, ο αριθµός των κόµβων που έχουν τότε, µε αρχή εκκίνησης τη βάση του βλαστού, οι διαλείπουσες έλικες έχουν τον τύπο ενώ οι ασυνεχείς έχουν τον τύπο Από απόψεως διακλαδώσεως, οι έλικες διακρίνονται σε απλές (π.χ. V. rotundifolia) και σε διακλαδιζόµενες. Οι διακλαδιζόµενες µπορεί να είναι δισχιδείς, τρισχιδείς ή και πολυσχιδείς. 16

17 Τέλος, στο είδος V. vinifera σηµειώνεται αν οι έλικες είναι καρποφόροι ή όχι. Εικόνα 1: Τύποι ελίκων: 1) απλή, 2) δισχιδής, 3) τρισχιδής (Σταυρακάκης, 2). Εικόνα 2: Είδη ελίκων 1)ασυνεχείς, 2)συνεχείς (Σταυρακάκης, Μ. Ν., 2). 3. Αναπτυγµένα φύλλα. Για την αµπελογραφική περιγραφή των χαρακτηριστικών των φύλλων λαµβάνονται αναπτυγµένα φύλλα από τον 8 ο -11 ο ή από τον 9 ο -12 ο κόµβο (από την βάση του βλαστού) κατά την περίοδο έναρξης ωρίµανσης του φορτίου. Τα χαρακτηριστικά των αναπτυγµένων φύλλων που µελετήθηκαν σε αυτήν την εργασία είναι: - το µέγεθος του φύλλου, - το σχήµα του φύλλου, - ο αριθµός των λοβών του φύλλου, - το σχήµα των οδόντων, - το σχήµα του µισχικού κόλπου, - η πυκνότητα των ερπόντων τριχιδίων µεταξύ των νεύρων της κάτω επιφάνειας, - και η πυκνότητα όρθιων τριχιδίων µεταξύ των νεύρων της κάτω επιφάνειας. Αναλυτικά: 17

18 Μέγεθος φύλλου. Το µέγεθος του φύλλου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως λόγου χάριν από την ηλικία, την ζωηρότητα και την ευρωστία του πρέµνου, το είδος της υποστύλωσης, την γονιµότητα και την υγρασία του εδάφους, την θέση του πάνω στον βλαστό (για αυτό τα φύλλα λαµβάνονται µεταξύ του 8 ου µε 11 ου κόµβου), κ.α. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ποικιλίες των µεσηµβρινών κλιµάτων έχουν µεγαλύτερου µεγέθους φύλλα εν συγκρίσει προς εκείνα των ποικιλιών βορειότερων κλιµάτων. Για τον προσδιορισµό του µεγέθους χρησιµοποιείται ως κριτήριο το µήκος του φύλλου προς το µήκος του µεσογονατίου διαστήµατος (L. Ravaz). Έτσι, µεγάλο φύλλο είναι το φύλλο του οποίου το µήκος είναι ίσο µε το µήκος ενάµισυ µεσογονατίου, µεσαίου µεγέθους φύλλο είναι το φύλλο του οποίου το µήκος είναι ίσο µε το µήκος ενός µεσογονατίου και µικρό είναι όταν το µήκος του είναι µικρότερο από το µήκος ενός µεσογονατίου διαστήµατος (Πίνακας 3). Συνεπώς οι βαθµίδες του µεγέθους του φύλλου είναι πολύ µικρό (π.χ. V. rupestris), µικρό (π.χ. Grenache noir), µέτριο (π.χ. Κορίθι Μαύρο), µεγάλο (π.χ. Προβατίνα), πολύ µεγάλο (π.χ. V. riparia). Χαρακτηρισµός µεγέθους φύλλου Μικρό Μέτριο Μεγάλο Μηκ.φύλλου/Μηκ. µεσογονατίου <1 =1 >1 φύλλου(cm) < >28 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Κατάταξη των φύλλων µε κριτήριο το µέγεθός τους. Επιφανεια(cm) < >3 Σχήµα φύλλου. Το σχήµα του φύλλου παραλλάσσει κι αυτό έντονα. Χρησιµοποιώντας ως κριτήρια το σχετικό µήκος των κυρίων νευρώσεων και των γωνιών που σχηµατίζουν µεταξύ τους καθώς και της σχέσεως του µήκους προς το πλάτος του φύλλου, λαµβάνονται οι εξής πληροφορίες (Πίνακας 4),(εικόνα 3): Σχήµα : 2(α+β) Παραδείγµατα ποικιλιών Καρδιόσχηµο Σφηνοειδές Κόλουρο Κυκλικό Νεφροειδές Μέχρι 2 µοίρες Κάτω των 2 µοιρών Κάτω των 2 µοιρών Άνω των 2 µοιρών Άνω των 2 µοιρών ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κατάταξη των φύλλων µε κριτήριο το σχήµα τους. Κακοτρύγης Αητονύχι Σουλτανίνα Ραζακί Rupestris du Lot 18

19 Εικόνα 3: Σχήµατα φύλλων. 1)σφηνοειδές, 2)κόλουρο, 3)καρδιόσχηµο, 4)νεφροειδές, 5)κυκλικό. Έλασµα του φύλλου. Τα αµπελογραφικά χαρακτηριστικά που µας ενδιαφέρουν για το έλασµα του φύλλου (άνω και κάτω επιφάνεια) είναι οι χαρακτήρες πάχους (λεπτό, µέτριο, παχύ), χνοασµού της άνω και κάτω επιφάνειας (αραχνοϋφης, χνοώδης, βαµβακώδης, µεταξώδης, βελουδοειδης), το χρώµα της (πράσινο, ανοιχτό πράσινο, σκούρο πράσινο, κυανοπράσινο κ.τ.λ.) και το είδος της επιφάνειας [ επίπεδο (δηλαδή δεν παρατηρούνται µακροσκοπικώς ανωµαλίες στην επιφάνεια του φύλλου), ποµφολιγώδες (δηλαδή οι ανωµαλίες παρατηρούνται στο µεταξύ των τελευταίων 19

20 διακλαδώσεων παρέγχυµα, µελικηρώδες (δηλαδή οι ανωµαλίες είναι πολυπληθείς και δεν ξεπερνούν το 1εκ. µήκος), κυµατώδες, µε αναδιπλώσεις κ.τ.λ.)](σχήµα ΙΙI) Σχήµα ΙΙI: ιάφοροι τύποι επιφάνειας του φύλλου 1)ποµφολιγώδες, 2)µελικηρώδες, 3)κυµατώδες φύλλο (Νταβίδης, 1982). Κόλποι και λοβοί του φύλλου. Το φύλλο της αµπέλου παρουσιάζει κόλπους και λοβούς. Συνήθως αποτελείται από πέντε κόλπους και λοβούς. Έτσι, οι κόλποι διακρίνονται σε δυο ζεύγη πλευρικών, (τους πλάγιους ανώτερους και τους πλάγιους κατώτερους) και τον µισχικό, ο οποίος βρίσκεται στην βάση του φύλλου. Το βάθος των πλευρικών κόλπων παραλλάσσει έντονα. Έτσι, όταν το φύλλο έχει τέσσερις, βαθείς πλευρικούς κόλπους τότε το φύλλο χαρακτηρίζεται ως πεντάκολπο (ή πεντάλοβο), όταν οι δυο κατώτεροι κόλποι είναι αβαθείς τότε χαρακτηρίζεται ως τρίκολπο (ή τρίλοβο) και όταν µόνο ο µισχικος κόλπος είναι εµφανής τότε χαρακτηρίζεται ως πλήρες φύλλο (Σχήµα ΙV). 2

ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ( Vitis vinifera L.) ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΘΗΡΑ Πτυχιακή µελέτη

ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ( Vitis vinifera L.) ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΘΗΡΑ Πτυχιακή µελέτη ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ( Vitis vinifera L.) ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΘΗΡΑ Πτυχιακή µελέτη ΡΟΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών ΕΡΕΥΝΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών Ποικιλίες για παραγωγή ερυθρών οίνων Δρ Παντελής Ζαμανίδης, Αναπληρωτής Ερευνητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας. Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc

Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας. Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc Ποιότητα Σταφυλιών Στάδια Ανάπτυξης της Ράγας Δυνατότητα Επίτευξης Βέλτιστης Τεχνολογικής Ωριμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αµπελογραφική Περιγραφή 23 Γηγενών και Ξενικής Προέλευσης Ποικιλιών Αµπέλου (Vitis Vinifera L.)

Αµπελογραφική Περιγραφή 23 Γηγενών και Ξενικής Προέλευσης Ποικιλιών Αµπέλου (Vitis Vinifera L.) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Αµπελογραφική Περιγραφή 23 Γηγενών και Ξενικής Προέλευσης Ποικιλιών Αµπέλου (Vitis Vinifera L.) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

δημητριακών προς σπορά, 68/193/ΕΟΚ' περί εμπορίας υλικών

δημητριακών προς σπορά, 68/193/ΕΟΚ' περί εμπορίας υλικών Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 Αριθμός 228 1919 Κ.Δ.Π. 228/2005 Οι περί ΠαραγωγΙ1ς και Εμπορίας Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Αμπέλου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ*ΚΑΙ*ΔΙΑΚΡΙΣΗ*ΟΜΑΔΑΣ* ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ*ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ*ΑΜΠΕΛΟΥ*(Vitis%Vinifera*L.)* ΜΕ*ΜΟΡΙΑΚΕΣ*ΜΕΘΟΔΟΥΣ *!!!

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ*ΚΑΙ*ΔΙΑΚΡΙΣΗ*ΟΜΑΔΑΣ* ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ*ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ*ΑΜΠΕΛΟΥ*(Vitis%Vinifera*L.)* ΜΕ*ΜΟΡΙΑΚΕΣ*ΜΕΘΟΔΟΥΣ *!!! ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)ΑΘΗΝΩΝ) ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ)ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) )ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ)ΚΑΙ)ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)ΤΡΟΦΙΜΩΝ)&) ΦΥΤΙΚΗΣ)ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ) )ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ») ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ*ΚΑΙ*ΔΙΑΚΡΙΣΗ*ΟΜΑΔΑΣ* ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ*ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ*ΑΜΠΕΛΟΥ*(Vitis%Vinifera*L.)*

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.Π.Μ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.Π.Μ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.Π.Μ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΞΕΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών Ποικιλίες για παραγωγή λευκών οίνων Δρ Ζαμανίδης Παντελής, Αναπληρωτής Ερευνητής, Honorary professor

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές ποικιλίες αμπελιού με αξιοσημείωτο οινικό δυναμικό

Ελληνικές ποικιλίες αμπελιού με αξιοσημείωτο οινικό δυναμικό ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Ελληνικές ποικιλίες αμπελιού με αξιοσημείωτο οινικό δυναμικό Σπουδάστρια: Κορμά Ευγενία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ (V. VI IFERA L.) ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ (V. VI IFERA L.) ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ (V. VI IFERA L.) ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 1: Στοιχεία για το Σταφύλι: Η Πρώτη Ύλη - Η Ωρίμανση (2/3), 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Οινολογία Ι. Ενότητα 1: Στοιχεία για το Σταφύλι: Η Πρώτη Ύλη - Η Ωρίμανση (2/3), 2ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Οινολογία Ι Ενότητα 1: Στοιχεία για το Σταφύλι: Η Πρώτη Ύλη - Η Ωρίμανση (2/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλιθράκα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα

Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥ Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα Εισβολή της φυλλοξήρας στην Ευρώπη από την Αμερική το 1864. Φυλλοξήρα ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΜΟΣ - Μέτρηση οξύτητας - Προσδιορισμός σακχάρων. 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων

ΧΥΜΟΣ - Μέτρηση οξύτητας - Προσδιορισμός σακχάρων. 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων ΧΥΜΟΣ - Μέτρηση οξύτητας - Προσδιορισμός σακχάρων 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων Παρασκευή χυμού Στύψιμο νωπών φρούτων, όπως: Εσπεριδοειδή Μήλα Σταφύλια Βύσσινα Μίγματα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία φυσιολογίας αμπελιού. Αύξηση Αποθησαυρισμός Χειμέρια ανάπαυση Μεταφορά και διακίνηση αποθησαυριστικών ουσιών Αναπαραγωγική φάση

Στοιχεία φυσιολογίας αμπελιού. Αύξηση Αποθησαυρισμός Χειμέρια ανάπαυση Μεταφορά και διακίνηση αποθησαυριστικών ουσιών Αναπαραγωγική φάση Στοιχεία φυσιολογίας αμπελιού Αύξηση Αποθησαυρισμός Χειμέρια ανάπαυση Μεταφορά και διακίνηση αποθησαυριστικών ουσιών Αναπαραγωγική φάση Αύξηση: από την έκπτυξη των οφθαλμών (θ>10 0 C) μέχρι την ωρίμανση

Διαβάστε περισσότερα

Αµ ελογραφική Περιγραφή Ορισµένων Ελληνικών Ποικιλιών της Αµ έλου (Vitis vinifera L.) µε τον Κώδικα Αµ ελογραφικής Περιγραφής του O.I.V.

Αµ ελογραφική Περιγραφή Ορισµένων Ελληνικών Ποικιλιών της Αµ έλου (Vitis vinifera L.) µε τον Κώδικα Αµ ελογραφικής Περιγραφής του O.I.V. Αµ ελογραφική Περιγραφή Ορισµένων Ελληνικών Ποικιλιών της Αµ έλου (Vitis vinifera L.) µε τον Κώδικα Αµ ελογραφικής Περιγραφής του O.I.V. Μετα τυχιακή µελέτη της φοιτήτριας Νεοφύτου Σταυρούλας Α Θ Η Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 71/22 10.3.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/29/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαρτίου 2004 για καθορισµό των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο ποικιλιών αµπέλου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Τοπικά Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΕΔΙΟΥ (TERROIR) ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Dr ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΝΙΚΗ 1. 1 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τον ορισμό terroir αναφέρονταν,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. /νση: T.Θ: 2222 Τηλέφωνο: 2810.331290 Καστοριάς και Θερµοπυλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έκδοση 1η 10/4/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έκδοση 1η 10/4/2017 ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ Παθογόνο αίτιο: Plasmopara viticola Σε πολλές αµπελουργικές χώρες θεωρείται η σπουδαιότερη ασθένεια του αµπελιού. Στην Κρήτη κατά κανόνα δεν δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα χωρίς να λείπουν όµως

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 1: Στοιχεία για το Σταφύλι: Η Πρώτη Ύλη - Η Ωρίμανση (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Οινολογία Ι. Ενότητα 1: Στοιχεία για το Σταφύλι: Η Πρώτη Ύλη - Η Ωρίμανση (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Οινολογία Ι Ενότητα 1: Στοιχεία για το Σταφύλι: Η Πρώτη Ύλη - Η Ωρίμανση (3/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλιθράκα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: FAX: PROC

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: FAX: PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 22220 91618 FAX: 22220 71737 14PROC001971922 2014-04-07 Σκύρος 04/04/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2057 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΣ Page 1 of 37 ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η καταγραφή και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων Η μελέτη παραγωγής, συντήρησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L.

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καταγωγή: Κίνα ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καρπός πλούσιος σε βιταµίνη C ΒοτανικοίΧαρακτήρες ίοικο Φυλλοβόλο, αναρριχώµενο, πολυετές

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της ισορροπίας στην άμπελο και η σχέση της με την ποιότητα των παραγόμενων οίνων. Γεωπόνος Οινολόγος Msc

Η έννοια της ισορροπίας στην άμπελο και η σχέση της με την ποιότητα των παραγόμενων οίνων. Γεωπόνος Οινολόγος Msc Η έννοια της ισορροπίας στην άμπελο και η σχέση της με την ποιότητα των παραγόμενων οίνων Ιωάννης Σ. Κανάκης Γεωπόνος Οινολόγος Msc Επιστημονικό Συμπόσιο «Σύγχρονες Αμπελόοινικές Τάσεις Η Πρόκληση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ Σπορά τον Απρίλιο σε βάθος 2-3 cm και σε απόσταση 15 cm Μικρή βλαστική ικανότητα σπόρων (περίπου 3-4 έτη) Αδύνατη η πιστή αναπαραγωγή των ποικιλιών Καθυστέρηση εισόδου πρέμνων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ Τα σάκχαρα είναι το σημαντικότερο συστατικό του γλεύκους, καθώς η περιεκτικότητά του σε αυτά καθορίζει τον αλκοολικό βαθμό του οίνου που θα προκύψει μετά την αλκοολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 15 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2017 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 10/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μανόλη Ν. Σταυρακάκη Αναπληρωτή Καθηγητή Δ/ντή Εργαστηρίου Αμπελολογίας Γ.Π.Α. Εισαγωγικά Θεωρητικά και λογικά

Διαβάστε περισσότερα

Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ

Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ ΜΑΘΗΤΕΣ : ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΡΛΑΥΤΗ ΝΙΚΗ ΜΕΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αμπέλι : Το αμπέλι είναι πολυετές φυτό και αναπτύσσεται γρήγορα. Ο κορμός του έχει πολλαπλές διακλαδώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Δωδεκάνησος» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Δωδεκάνησος» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδικός: 101 76 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν την ωρίμανση. Παρακολούθηση ωρίμανσης. Τρυγητός (1/4), 1ΔΩ

Οινολογία Ι. Ενότητα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν την ωρίμανση. Παρακολούθηση ωρίμανσης. Τρυγητός (1/4), 1ΔΩ Οινολογία Ι Ενότητα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν την ωρίμανση. Παρακολούθηση ωρίμανσης. Τρυγητός (1/4), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλιθράκα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Επιτραπέζιας Ελιάς Ιστορικά Η Ελιά (Olea europea) είναι από τις σηµαντικότερες καλλιέργειες στην χώρα µας όπως και στην Μεσόγειο γενικότερα. Τα ελαιόδεντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ Ο οίνος είναι αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται με ζύμωση χυμού σταφυλιών (γλεύκος, μούστος) Συστατικά Οίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ. (Σημειώσεις θεωρητικού μέρους μαθήματος) Δρ Άννα Ασημακοπούλου & Δρ Αλέξιος Αλεξόπουλος Επίκουροι καθηγητές Τμήματος Φυτικής Παραγωγής

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ. (Σημειώσεις θεωρητικού μέρους μαθήματος) Δρ Άννα Ασημακοπούλου & Δρ Αλέξιος Αλεξόπουλος Επίκουροι καθηγητές Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (Σημειώσεις θεωρητικού μέρους μαθήματος) Δρ Άννα Ασημακοπούλου & Δρ Αλέξιος Αλεξόπουλος Επίκουροι καθηγητές Τμήματος Φυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» email:panekfe@yahoo.gr www.ekfe.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2010 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ Ο λόγος περί οίνου è Η σηµερινή κατάσταση είναι αποτέλεσµα των εξελίξεων της δεκαετίας του 1950. Η παγκόσµια παραγωγή παρουσίασε σηµάδια ύφεσης από τα τέλη του 19 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Ιστορικό Η Οινοποιία Δαρεμά αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας οικογενειακής παράδοσης γενεών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής που ξεκινά πριν από πολλές δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 1: Στοιχεία για το Σταφύλι: Η Πρώτη Ύλη - Η Ωρίμανση (1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Οινολογία Ι. Ενότητα 1: Στοιχεία για το Σταφύλι: Η Πρώτη Ύλη - Η Ωρίμανση (1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Οινολογία Ι Ενότητα 1: Στοιχεία για το Σταφύλι: Η Πρώτη Ύλη - Η Ωρίμανση (1/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλιθράκα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ. Δημήτρης Σάββας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ. Δημήτρης Σάββας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ Δημήτρης Σάββας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών Καταγωγή του φυτού Η πιπεριά κατάγεται από την κεντρική Αμερική. Αρχικά η πιπεριά χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Φ.Ε. ΔΙ.Δ.Ε Α ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2016 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Ε.Κ.Φ.Ε. ΔΙ.Δ.Ε Α ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2016 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Ε.Κ.Φ.Ε. ΔΙ.Δ.Ε Α ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2016 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Ονόματα διαγωνιζομένων: 1) 2) 3) Σχολείο: Όνομα Υπεύθυνου Καθηγητή: 1 η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ Χρονιά πολύ καλή και κατά τόπους και οινοποιούς εξαιρετική! Ειδικότερα ανά περιοχή έχουµε τα ακόλουθα:

ΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ Χρονιά πολύ καλή και κατά τόπους και οινοποιούς εξαιρετική! Ειδικότερα ανά περιοχή έχουµε τα ακόλουθα: ΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2010 Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Ο έγκαιρος τρύγος, ίσως υπήρξε φέτος, ο πιο καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας εσοδείας 2010, ένας παράγοντας που διέτρεξε όλες τις αµπελουργικές ζώνες και

Διαβάστε περισσότερα

The art of nature Σεµινάριο Σεµινάριο Η τέχνη της αµπελουργίας και της οινοποίησης Ταξίδι στους αµπελώνες και τα κρασιά της Ελλάδας και του κόσµου Το σεµινάριο αποτελείται από 16 µαθήµατα για την αµπελουργία-οινολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν την ωρίμανση. Παρακολούθηση ωρίμανσης. Τρυγητός (2/4), 1ΔΩ

Οινολογία Ι. Ενότητα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν την ωρίμανση. Παρακολούθηση ωρίμανσης. Τρυγητός (2/4), 1ΔΩ Οινολογία Ι Ενότητα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν την ωρίμανση. Παρακολούθηση ωρίμανσης. Τρυγητός (2/4), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλίθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές Ποικιλίες. Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία. Πηνελόπη Μπεμπέλη

Τοπικές Ποικιλίες. Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία. Πηνελόπη Μπεμπέλη Τοπικές Ποικιλίες Γεωπονική Θεώρηση - O Ρόλος τους στην Σημερινή Γεωργία Πηνελόπη Μπεμπέλη Τοπικές Ποικιλίες (Εγχώριοι Πληθυσμοί) Είναι ετερογενείς πληθυσμοί Είναι τοπικά προσαρμοσμένοι Έχουν δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες»

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες» ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο ασικών Ερευνών (Βασιλικά, Λουτρά Θέρµης) ρ. Ιωάννης Σπανός Τακτικός Ερευνητής «Κρανιά: Μία νέα καλλιέργεια µε πολύτιµες ιδιότητες» Λαµία, 16Μαϊου 2012 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

Lisa V. Fine - Coastal Vineyards

Lisa V. Fine - Coastal Vineyards ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ_2 ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων Πάτρα 2016 Lisa V. Fine - Coastal Vineyards 4. Φύλλο Ανατομία Συνδέεται με το βλαστό στο

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 5: Το σταφύλι στο οινοποιείο: Κοινές φυσικοχημικές κατεργασίες - Βελτίωση πρώτης ύλης- Ρυθμίσεις (1/5), 1ΔΩ

Οινολογία Ι. Ενότητα 5: Το σταφύλι στο οινοποιείο: Κοινές φυσικοχημικές κατεργασίες - Βελτίωση πρώτης ύλης- Ρυθμίσεις (1/5), 1ΔΩ Οινολογία Ι Ενότητα 5: Το σταφύλι στο οινοποιείο: Κοινές φυσικοχημικές κατεργασίες - Βελτίωση πρώτης ύλης- Ρυθμίσεις (1/5), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και περιγραφή πέντε νέων ποικιλιών βυσσινιάς

Αξιολόγηση και περιγραφή πέντε νέων ποικιλιών βυσσινιάς Αξιολόγηση και περιγραφή πέντε νέων ποικιλιών βυσσινιάς Ιωάννης Α. Χατζηχαρίσης και Κωνσταντίνος Α. Καζαντζής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Παρουσιάζονται 5 ποικιλίες βυσσινιάς, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛ/ΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝ ΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Carl Downey - Colours de Vine

Carl Downey - Colours de Vine ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων Πάτρα 2016 Carl Downey - Colours de Vine Βοτανική ταξινόμηση της Αμπέλου ΒΑΣΙΛΕΙΟ (REGNUM):

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Α.Π.) ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτηµα ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Α.Π.) ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Παράρτηµα ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Α.Π.) ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Μελέτη ανάπτυξης της αµπελοκαλλιέργειας στο Ν. Κοζάνης (περιοχές Σιάτιστας-Γαλατινής-Εράτυρας-Πελεκάνου, Κοζάνης-Αιάνης, Μεσιανής-Ροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΧΘΡΩΝ - ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 (Συνοπτική περιγραφή) Πληροφορίες: Νικόλαος Ι.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΧΘΡΩΝ - ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 (Συνοπτική περιγραφή) Πληροφορίες: Νικόλαος Ι. ΑΣΗΜΙ ΤΥΜΠΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ ΣΗΤΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ (Vitis vinifera L.)

ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ (Vitis vinifera L.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-92 12 090. ουσία), GIBBERELLIC ACID - Έχοντας υπόψη:

FAX: 210-92 12 090. ουσία), GIBBERELLIC ACID - Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 7-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 20928 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Προχοϊδα: Μετράει τον όγκο ενός υγρού (ή διαλύµατος) µε ακρίβεια 0,1 ml και συνήθως έχει χωρητικότητα από 10 έως 250 ml.

Προχοϊδα: Μετράει τον όγκο ενός υγρού (ή διαλύµατος) µε ακρίβεια 0,1 ml και συνήθως έχει χωρητικότητα από 10 έως 250 ml. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2009 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1. 2. 3. Μαθητές: Σχολείο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1. Χρησιµοποιούµενα όργανα Προχοϊδα: Μετράει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΣΣΙΝΙΑ ΒΥΣΣΙΝΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μικρού µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία

ΒΥΣΣΙΝΙΑ ΒΥΣΣΙΝΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μικρού µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία Καταγωγή: Κασπία ΒΥΣΣΙΝΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus cerasus P2 Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μικρού µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη Φύλλα Απλά, κατ εναλλαγή, ελλειψοειδή και διπλά διπλά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ & BEYOND Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Cellier Κριεζώτου ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ Το Μοσχοφίλερο πιθανότατα είναι µια απο τις πιο παλιές Ελληνικές ποικιλίες, καθώς σύµφωνα µε ισχυρισµούς

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ Χαρτογραφία Ι 1 Το σχήμα και το μέγεθος της Γης [Ι] Σφαιρική Γη Πυθαγόρεια & Αριστοτέλεια αντίληψη παρατηρήσεις φυσικών φαινομένων Ομαλότητα γεωμετρικού σχήματος (Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1603 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Κιθαιρώνα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

«Οίνος, ο αγαθός δαίμονας» Το αγαπημένο ποτό των αρχαίων μας προγόνων. Ο σύντροφος στις χαρές και τις στενοχώριες μας.

«Οίνος, ο αγαθός δαίμονας» Το αγαπημένο ποτό των αρχαίων μας προγόνων. Ο σύντροφος στις χαρές και τις στενοχώριες μας. «Οίνος, ο αγαθός δαίμονας» Το αγαπημένο ποτό των αρχαίων μας προγόνων. Ο σύντροφος στις χαρές και τις στενοχώριες μας. Μαρία Κορωνίδου Φαίδρα Μπάζε Χριστίνα Μωραΐτη Ειρήνη Ποιμενίδου Χρήστος Κοσμάς Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /12 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1531 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Μαρτίνο (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αφρική είναι η τρίτη σε μέγεθος ήπειρος του πλανήτη μας, μετά την Ασία και την Αμερική. Η έκτασή της είναι, χωρίς τα νησιά, 29,2 εκατομμύρια τετρ. χ

Η Αφρική είναι η τρίτη σε μέγεθος ήπειρος του πλανήτη μας, μετά την Ασία και την Αμερική. Η έκτασή της είναι, χωρίς τα νησιά, 29,2 εκατομμύρια τετρ. χ Β. Π. Γ. Π. Η Αφρική είναι η τρίτη σε μέγεθος ήπειρος του πλανήτη μας, μετά την Ασία και την Αμερική. Η έκτασή της είναι, χωρίς τα νησιά, 29,2 εκατομμύρια τετρ. χιλιόμετρα, ενώ με τα νησιά φτάνει τα 30,2

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό οξύ του σταφυλιού και των προϊόντων του. Πολύ λίγο διαδεδοµένο στη φύση. Πιο ισχυρό οργανικό οξύ, µε τη µεγαλύτερη σταθερά διάστασης è

Ειδικό οξύ του σταφυλιού και των προϊόντων του. Πολύ λίγο διαδεδοµένο στη φύση. Πιο ισχυρό οργανικό οξύ, µε τη µεγαλύτερη σταθερά διάστασης è ΤΡΥΓΙΚΟ ΟΞΥ Γενικά COOH-CHOH-CHOH-COOH Βρίσκεται σε συγκέντρωση από 1,0 µέχρι 5,5 g/l Ποικιλία αµπέλου Καιρικές συνθήκες Φύση και σύσταση εδάφους Αλκοολοµετρικό τίτλο του οίνου Ειδικό οξύ του σταφυλιού

Διαβάστε περισσότερα

Το φυτό: η καλλιέργεια και η συλλογή της σοδειάς του αειθαλούς φυτού (γένος Coffea) συνεπάγεται κοπιαστική εργασία και υψηλό οικονοµικό κόστος. Το φυτό του καφέ ανήκει στην οικογένεια των ρουβιίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. 5 Συστήματα συντεταγμένων

Κεφάλαιο 5. 5 Συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο 5 5 Συστήματα συντεταγμένων Στις Γεωεπιστήμες η μορφή της γήινης επιφάνειας προσομοιώνεται από μια επιφάνεια, που ονομάζεται γεωειδές. Το γεωειδές είναι μια ισοδυναμική επιφάνεια του βαρυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΥΡΩΝ ΕΛΙΩΝ «ΧΑΡΑΚΤΕΣ» ΚΑΛΑΜΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΥΡΩΝ ΕΛΙΩΝ «ΧΑΡΑΚΤΕΣ» ΚΑΛΑΜΩΝ Γενικά ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΥΡΩΝ ΕΛΙΩΝ «ΧΑΡΑΚΤΕΣ» ΚΑΛΑΜΩΝ Για να παρασκευάσουμε «φυσικές μαύρες ελιές χαρακτές Καλαμών», ακολουθούμε το παρακάτω διάγραμμα ροής: 1 Στην περίπτωση που θέλουμε να παρασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Portfolio Κρασιών Τεχνικά Χαρακτηριστικά Δελτίο Τρύγου 2016

Portfolio Κρασιών Τεχνικά Χαρακτηριστικά Δελτίο Τρύγου 2016 Portfolio Κρασιών Τεχνικά Χαρακτηριστικά Δελτίο Τρύγου 2016 Δελτίο Τρύγου 2016 Η καλλιεργητική σεζόν χαρακτηρίστηκε από την έλλειψη βροχοπτώσεων και την πρωιμότητα σε όλα τα στάδια ανάπτυξης. Η ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Καινοτομία στην παραγωγή αφρωδών οίνων

Έρευνα και Καινοτομία στην παραγωγή αφρωδών οίνων Έρευνα και Καινοτομία στην παραγωγή αφρωδών οίνων Δρ Κοτσεριδης Γιωργος Christophe Gerland Eξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής σε αφρώδη Source OIV, 2013 Κατανομή ανά χώρα της παγκόσμιας παραγωγής σε αφρώδη 5

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1013 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Καστοριά (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ «Τα πάντα ρει» Το νέο βρίσκεται σε πάλη με το παλιό (Ηράκλειτος) Η παράδοση ως ηθική κατηγορία, αντίθετη με την παράδοση ως συσσωρευμένη γνώση

Διαβάστε περισσότερα

5. MΠIZΕΛΙ 5.1. Γενικά

5. MΠIZΕΛΙ 5.1. Γενικά 5. MΠIZΕΛΙ 5.1. Γενικά Με το όνομα μπιζέλι είναι γνωστά διάφορα είδη, τα οποία ανήκουν στο γένος Pisum. Ως κέντρα καταγωγής τους θεωρούνται το Αφγανιστάν και η περιοχή της Αιθιοπίας. Αργότερα μεταφέρθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2011 Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011 Η εσοδεία 2011 έχει πολλά ενδιαφέροντα νέα να μας διηγηθεί. Κλιματολογικά υπήρξε μία υπέροχη χρονιά αφού αρκετές βροχοπτώσεις τον χειμώνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους.

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους. «ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κα Χ. ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ Κυρίες και κύριοι, Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους. Από την

Διαβάστε περισσότερα

R 1 R 2 R 3 ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΑΔΙΩΝ. Λινολενικό (C 18:3 ) Ελαϊκό (C 18:1 ) Λινελαϊκό (C 18:2 )

R 1 R 2 R 3 ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΑΔΙΩΝ. Λινολενικό (C 18:3 ) Ελαϊκό (C 18:1 ) Λινελαϊκό (C 18:2 ) ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΑΔΙΩΝ Ελαϊκό οξύ διάρκεια 2 ώρες Στόχοι της άσκησης: Η εξοικείωση με τη χημική σύσταση των λιπαρών υλών. Η κατανόηση της όξινης υδρόλυσης ως παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Η Κρήτη έχει μια από τις αρχαιότερες και πιο εύγευστες γαστριμαργικές παραδόσεις στον κόσμο, μια παράδοση γεύσεων, αρωμάτων, υλικών και τεχνοτροπιών που ξεκινά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ Το ακτινίδιο είναι θάμνος με άνθη χρώματος λευκού. Τα φύλλα του έχουν ωοειδές σχήμα και στο κάτω μέρος τους έχουν χνούδι. Ο καρπός του είναι εδώδιμος, με γλυκόξινη γεύση. Το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον κόσμο του κρασιού

Γνωριμία με τον κόσμο του κρασιού Γνωριμία με τον κόσμο του κρασιού 1 Τα «ΤΙ» του κρασιού! Τι είναι το κρασί; o Κρασί είναι ο ζυμωμένος χυμός σταφυλιών o Κρασί είναι η έκφραση ενός συγκεκριμένου αμπελώνα και της δουλειάς ενός συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /8 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0859 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Ανάβυσσος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ Παυλής Βασίλης Γεωπόνος Διεύθυνση Αγρ. Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 A. Ορισμοί 1. Αμπελοοινική περίοδος: η περίοδος παραγωγής των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /9 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0121 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Θάσος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ Καταγωγή: Κεντρική Ασία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus armeniaca Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη Φύλλα Απλά, κατ εναλλαγή, καρδιόσχηµα,

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια: SALICACEAE

Οικογένεια: SALICACEAE Οικογένεια: SALICACEAE Αριθμός γενών: 57 (4), (Στην Ελλάδα 2). Αριθμός ειδών: περίπου 650.( 350). Γεωγραφική εξάπλωση: Η οικογένεια είναι κοινή σε ολόκληρο τη Β Εύκρατη ζώνη, ενώ λίγα είδη εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ» «Συμβολή των αμπελογραφικών και αμπελομετρικών

Διαβάστε περισσότερα