3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων"

Transcript

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων 2 1

2 Επίπεδο OSM Το επίπεδο που υλοποιεί το λειτουργικό σύστηµα ονοµάζεται επίπεδο µηχανής λειτουργικού συστήµατος (operating system machine OSM). Επίπεδο OSM Λειτουργικό Σύστηµα Επίπεδο ISA µπρόγραµµα ή υλικό Επίπεδο µαρχιτεκτονικής Το επίπεδο OSM περιέχει όλες τις εντολές του επιπέδου ISA αλλά και ένα νέο σύνολο εντολών που ονοµάζονται κλήσεις συστήµατος (system calls). Το επίπεδο OSM είναι ερµηνευόµενο. 3 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 4 2

3 Εικονική Μνήµη Σε πολλές περιπτώσεις, για να καλυφθούν οι ανάγκες σε µνήµη απαιτείται η εικονική χρήση της δευτερεύουσας µνήµης (HDD ή SSD) ως κύριας µνήµης. Η τεχνικήαυτήκαλείταιεικονική µνήµη (virtual memory). Παλαιότερα, για µεγάλα προγράµµατα που δεν χωρούσαν στην κύρια µνήµη, ο προγραµµατιστής τα υποδιαιρούσε σε τµήµατα (υπερθέµατα overlays) που το καθένα µπορούσε να χωρέσει στη µνήµη. Σήµερα η διαχείριση των υπερθεµάτων γίνεται αυτόµατα χωρίς την ανάγκη παρέµβασης του προγραµµατιστή. 5 Σελιδοποίηση Μνήµης 1/2 Μια µηχανή µε διευθύνσεις των 16bit (64Κ λέξεις) και κύρια µνήµη µόνο 4Κ λέξεων, χωρίς εικονική µνήµη, έχει µια σταθερή αντιστοιχία µεταξύ των διευθύνσεων από 0 έως 4095 και των 4096 λέξεων µνήµης. Μια αναφορά σε θέση µνήµης έξω από τη συγκεκριµένη περιοχή θα προκαλέσει µια παγίδα σφάλµατος που θα τερµατίσει το πρόγραµµα. Με τη χαρτογράφηση ο χώρος των διευθύνσεων (address space) χωρίζεται σε τµήµατα ίσου µεγέθους µε την κύρια µνήµη ώστε να µπορούν να αντιστοιχηθούν σε αυτήν Χώρος ιευθύνσεων 64Κ λέξεις Χαρτογράφηση Κύρια Μνήµη 4Κ λέξεις

4 Σελιδοποίηση Μνήµης 2/2 Σε µια µηχανή των 4Κ λέξεων, µε εικονική µνήµη, µια κλήση (διακλάδωση) σε διευθύνσεις µεταξύ 8192 και θα προκαλέσει: Αποθήκευση του περιεχοµένου της κύριας µνήµης στο δίσκο Εντοπισµό στο δίσκο των λέξεων από 8192 έως Φόρτωση των ανωτέρω λέξεων στην κύρια µνήµη Χαρτογράφηση των διευθύνσεων από 8192 έως12287 στις θέσεις µνήµης από 0 έως Συνέχιση της εκτέλεσης του προγράµµατος. Η τεχνική ονοµάζεται σελιδοποίηση (paging) και τα τµήµατα που διαβάζονται από το δίσκο σελίδες (pages) Χώρος ιευθύνσεων 64Κ λέξεις Χαρτογράφηση Κύρια Μνήµη 4Κ λέξεις Εικονικός & Φυσικός Χώρος /νσεων νσεων Οι διευθύνσεις στις οποίες µπορεί να αναφέρεται το πρόγραµµα ονοµάζονται εικονικός χώρος διευθύνσεων (virtual address space) ενώ οι πραγµατικές διευθύνσεις µνήµης ονοµάζονται φυσικός χώρος διευθύνσεων (physical address space). Υπάρχει ένας χάρτης µνήµης ς (memory y map) ) ή πίνακας σελίδων (page g table) ) που συσχετίζει τις εικονικές µε τις φυσικές διευθύνσεις. Η σελιδοποίηση είναι διαφανής (transparent) καθώς ο προγραµµατιστής µπορεί να προγραµµατίζει σαν να µην υπήρχε σελιδοποίηση, έχοντας την ψευδαίσθηση µια µεγάλης, συνεχούς, γραµµικής κύριας µνήµης Χώρος ιευθύνσεων 64Κ λέξεις Χαρτογράφηση Κύρια Μνήµη 4Κ λέξεις

5 Υλοποίηση της Σελιδοποίησης Ο εικονικός χώρος διευθύνσεων χωρίζεται σε σελίδες ίσου µεγέθους. Σελίδα Εικονικές δ/νσεις Ο φυσικός χώρος δ/νσεων χωρίζεται µε παρόµοιο τρόπο σε κοµµάτια µε µέγεθος µιας σελίδας Τα πρώτα 64Κ (πλαίσια σελίδων page frames). 4Κ σελίδα Πλαίσιο σελίδων Τα πρώτα 32Κ της κύριας µνήµης Φυσικές δ/νσεις 4Κ πλαίσιο σελίδας 9 Χαρτογράφηση 1/2 Ύπαρξη κατάλληλης µονάδας διαχείρισης µνήµης (memory management unit MMU) για τη χαρτογράφηση. Χρήση πίνακα σελίδων. Έστω µηχανή µε εικονικές δ/νσεις των 32 bit (εικονικός χώρος δ/νσεων ίσος µε 4G) και 2 20 εικονικές σελίδες των 4Κ. Η κύρια µνήµη έχειφυσικέςδ/νσεις των 15 bit (χώρος 32K) και χωρίζεται σε 8 πλαίσια σελίδων των 4Κ. Στον πίνακα σελίδων υπάρχει 1 bit παρουσίας/απουσίας ώστε να γνωρίζουµε αν η εικονική σελίδα είναι στην κύρια µνήµη. Η αναφορά σε δ/νση από σελίδα που δεν βρίσκεται στην κύρια µνήµη καλείται σφάλµα σελίδας(page fault). Εικονική Σελίδα Bit παρουσίας απουσίας 2 20 εικονικές σελίδες Πίνακας Σελίδων (διεύθυνση στην κύρια µνήµη) αριθµός πλαισίου Καταχωρητής Εξόδου MMU Καταχωρητής Εισόδου (εικονική σελίδα) (σχετική διεύθυνση) (εικονική διεύθυνση) 10 5

6 Χαρτογράφηση 2/2 Πίνακας Σελίδων Εικονική # Πλαισίου Σελίδα Σελίδων 1 = παρούσα σελίδα στην κύρια µνήµη 0 = απούσα σελίδα από την κύρια µνήµη Παράδειγµα χαρτογράφησης των πρώτων 16 εικονικών σελίδων. Κύρια Μνήµη Εικονική σελίδα 6 Εικονική σελίδα 5 Εικονική σελίδα 11 Εικονική σελίδα 14 Εικονική σελίδα 8 Εικονική σελίδα 3 Εικονική σελίδα 0 Εικονική σελίδα 1 Πλαίσιο Σελίδων 11 Πολιτική Μεταφοράς Σελίδων Η διαχείριση της εικονικής µνήµης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε: Σελιδοποίηση κατά παραγγελία (demand paging) όπου οι φόρτωση των σελίδων γίνεται κάθε φορά που απαιτείται. Σελιδοποίηση µε πρόβλεψη, όπου το σύνολο των σελίδων στην κύρια µνήµη (σύνολο εργασίας working set) περιέχει τις σελίδες από τις k πιο πρόσφατες αναφορές µνήµης. Αν το σύνολο εργασίας είναι µεγαλύτερο από τα διαθέσιµα πλαίσια σελίδων, τότε συχνά σφάλµατα σελίδων (παλινωδία thrashing). Για να προσκοµιστεί µια νέα σελίδα πρέπει κάποια σελίδα να αντικατασταθεί. Η αντικατάσταση σελίδων γίνεται µε τεχνικέςόπως: Αποβολή της σελίδας µε τη λιγότερο πρόσφατη χρήση (least recently used LRU) Αποβολή της παλαιότερης σελίδας (αλγόριθµος πρώτο-µέσαπρώτο-έξω, first-in-first-out FIFO) Μια σελίδα που πρόκειται να αποβληθεί και έχει τροποποιηθεί (η σελίδα είναι ακάθαρτη dirty) πρέπει να επανεγγραφεί στο δίσκο. Αν η σελίδα είναι καθαρή (clean) απλά αποβάλλεται. Χρήση 1 bit «καθαρότητας» για κάθε σελίδα. 12 6

7 Αποτυχία της Τεχνικής LRU Έστω πρόγραµµα στο οποίο έχει παραχωρηθεί κύρια µνήµη 8 πλαισίων σελίδων και το οποίο εκτελεί ένα µεγάλο βρόχο που εκτείνεται σε 9 σελίδες. Η διαδοχική κατάσταση της κύριας µνήµης, µετηφόρτωση/αποβολή σελίδων σε αυτή παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα: Κύρια Μνήµη Κύρια Μνήµη Κύρια Μνήµη Κύρια Μνήµη Εικονική σελίδα 7 Εικονική σελίδα 6 Εικονική σελίδα 7 Εικονική σελίδα 6 Εικονική σελίδα 7 Εικονική σελίδα 6 Εικονική σελίδα 7 Εικονική σελίδα 6... Εικονική σελίδα 5 Εικονική σελίδα 5 Εικονική σελίδα 5 Εικονική σελίδα 5 Εικονική σελίδα 4 Εικονική σελίδα 4 Εικονική σελίδα 4 Εικονική σελίδα 4 Εικονική σελίδα 3 Εικονική σελίδα 3 Εικονική σελίδα 3 Εικονική σελίδα 3 Εικονική σελίδα 2 Εικονική σελίδα 2 Εικονική σελίδα 2 Εικονική σελίδα 1 Εικονική σελίδα 1 Εικονική σελίδα 1 Εικονική σελίδα 0 Εικονική σελίδα 0 Εικονική σελίδα 0 Εικονική σελίδα 8 Εικονική σελίδα 8 Εικονική σελίδα 8 Αρχική κατάσταση της κύριας µνήµης µετά τη φόρτωση των οκτώ πρώτων σελίδων Φόρτωση 9 ης σελίδας Αποβολή της 1 ης Φόρτωση 1 ης σελίδας Αποβολή της 2 ης Φόρτωση 2 ης σελίδας Αποβολή της 3 ης 13 Κατάτµηση Μνήµης Ένα πρόγραµµα και τα σχετικά δεδοµένα συνήθως δεν γεµίζουν ακριβώς έναν ακέραιο αριθµό σελίδων. Συνεπώς υπάρχει αχρησιµοποίητος χώρος στην τελευταία σελίδα. Το πρόβληµα αυτό ονοµάζεται εσωτερική κατάτµηση (internal fragmentation) µνήµης καθώς ο χαµένος χώρος είναι στο εσωτερικό µιας σελίδας. Αν το µέγεθος της σελίδας είναι (n) bytes, τότε το µέσο µέγεθος χαµένου χώρου είναι n/2 bytes. Συνεπώς, µε µικρό µέγεθος σελίδας: ελαχιστοποιούνται οι απώλειες και παρουσιάζεται µικρότερη παλινωδία αλλά πολλές σελίδες µεγάλος πίνακας σελίδων, µεγάλος αριθµός καταχωρητών για την αποθήκευσή του και µεγάλος χρόνος µεταφοράς του περιεχοµένου των καταχωρητών από/προς τη µνήµη ότανέναπρόγραµµα ξεκινά/σταµατά και δεν χρησιµοποιείται αποδοτικά το εύρος ζώνης του δίσκου καθώς οι µικρές µεταφορές είναι λιγότερο αποδοτικές από τις µεγάλες. 14 7

8 Τµηµατοποίηση Σε ένα µονοδιάστατο εικονικό χώρο δ/νσεων (όπως στην περίπτωση της σελιδοποίησης), όπου ενδεχόµενα υπάρχουν αυξανόµενοι πίνακες, µπορεί ένας πίνακας να συγκρουστεί µε κάποιον άλλο. Λύση: να εφοδιαστεί η µηχανή µε πολλούς εντελώς ανεξάρτητους χώρους δ/νσεων που καλούνται τµήµατα (segments). t το κάθε τµήµα αποτελείται από µια γραµµική ακολουθία δ/νσεων τα τµήµατα έχουν διαφορετικό µέγεθος (µήκος) ένα τµήµα αυξάνεται ή µειώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες. Ελεύθερος Χρησιµοποιούµενος Εικονικός Χώρος /νσεων Χώρος δ/νσεων για τη στοίβα κλήσεων Το τµήµα είναι λογική οντότητα ορατή στον προγραµµατιστή! δυνατότητα προστασίας του τύπου δεδοµένων ενός τµήµατος. Τµηµατοποίηση 0 Τµήµα 0 Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 Τµήµα 4 15 Τµηµατοποίηση Σελιδοποίηση Ερώτηµα Χρειάζεται να είναι ενήµερος ο χρήστης; Πόσοι γραµµικοί χώροι δ/σεων υπάρχουν; Μπορεί ο εικονικός χώρος δ/σεων > µνήµης; Ευκολία χειρισµού µεταβλητών πινάκων; Γιατί επινοήθηκε η σχετική τεχνική; Σελιδοποίηση Όχι Τµηµατοποίηση Ναι 1 Πολλοί Ναι Όχι Προσοµοίωση µεγάλης µνήµης Ναι Ναι Πολλαπλοί χώροι διευθύνσεων 16 8

9 Υλοποίηση της Τµηµατοποίησης Ι Υλοποίηση της τµηµατοποίησης µε εναλλαγή (swapping), όπου ολόκληρα τµήµατα εναλλάσσονται µεταξύ µνήµης και δίσκου. Εµφάνιση αχρησιµοποίητων περιοχών στη µνήµη (οπών), φαινόµενο που ονοµάζεται εξωτερική κατάτµηση (external fragmentation). Σύµπτυξη Οπή 17 Σύµπτυξη Ένας τρόπος για την αποφυγή της εξωτερικής κατάτµησης είναι η σύµπτυξη (compaction), δηλ. η µετακίνηση τµηµάτων ώστε να κλείσουν οι µικρές οπές και να παραµείνει µια µεγάλη χρήσιµη οπή : ύστερα από κάθε εµφάνιση οπής, περιοδικά, αφού η εξωτερική κατάτµηση γίνει σοβαρή (π.χ. χ µε µέτρο το ποσοστό της µνήµης που χάνεται στις οπές). Ησύµπτυξη απαιτεί χρόνο που στην (α) περίπτωση είναι υπερβολικά µεγάλος! Εναλλακτικά της σύµπτυξης µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατάλληλος αλγόριθµος που θα προσδιορίζει ποιά οπή θα χρησιµοποιηθεί για ένα µεταφερόµενο τµήµα. Χρήση λίστας δ/νσεων και µεγέθους οπών. Αλγόριθµος βέλτιστης προσαρµογής (best fit), επιλέγει τη µικρότερη οπή όπου χωράει το τµήµα (χρονοβόρος). Αλγόριθµος πρώτης προσαρµογής (first fit), επιλέγει την πρώτη οπή όπου χωράει το τµήµα (γρήγορος). Ο αλγόριθµος πρώτης προσαρµογής είναι γενικά καλύτερος εκείνου της βέλτιστης προσαρµογής καθώς ο δεύτερος έχει την τάση να παράγει πάρα πολλές µικρές και άχρηστες οπές! 18 9

10 Υλοποίηση της Τµηµατοποίησης ΙΙ Υλοποίηση της τµηµατοποίησης µε σελιδοποίηση (paging), όπου τα τµήµατα διαιρούνται σε σελίδες σταθερού µεγέθους και οι σελίδες εναλλάσσονται στη µνήµη. Με το µηχανισµό αυτό µερικές από τις σελίδες ενός τµήµατος µπορεί να βρίσκονται στη µνήµη και µερικές στο δίσκο. Γιατησελιδοποίησηενόςτµήµατος απαιτείται ένας ξεχωριστός πίνακας σελίδων για κάθε τµήµα. Προφανώς, µε τη χρήση σελιδοποίησης εµφανίζεται πάλι το πρόβληµα της εσωτερικής κατάτµησης. 19 Εικονική Μνήµη Κρυφή Μνήµη Οι δύο µηχανισµοί λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα της ιεραρχίας! Οµοιότητες Εικονική µνήµη: Ολόκληρο το πρόγραµµα διατηρείται στο δίσκο και υποδιαιρείται σε σελίδες σταθερού µεγέθους. Κάποιο υποσύνολο των σελίδων βρίσκεται στην κύρια µνήµη. Αν το πρόγραµµα χρησιµοποιεί κυρίως τις σελίδες που υπάρχουν στη µνήµη, τότε τα σφάλµατα σελίδων θα είναι λίγα και το πρόγραµµα θα εκτελείται γρήγορα. Κρυφή µνήµη: Ολόκληρο το πρόγραµµα διατηρείται στην κύρια µνήµη και υποδιαιρείται σε γραµµές κρυφής µνήµης σταθερού µεγέθους. Κάποιο υποσύνολο των γραµµών βρίσκεται στην κρυφή µνήµη. Αν το πρόγραµµα χρησιµοποιεί κυρίως τις γραµµές που υπάρχουν στην κρυφή µνήµη, τότε οι αποτυχίες κρυφής µνήµης θα είναι λίγες και το πρόγραµµα θα εκτελείται γρήγορα

11 Εικονική Μνήµη Κρυφή Μνήµη ιαφορές Οι αποτυχίες κρυφής µνήµης αντιµετωπίζονται από το υλικό, ενώ τα σφάλµατα σελίδων στην περίπτωση της εικονικής µνήµης αντιµετωπίζονται από το λειτουργικό σύστηµα. Οι γραµµές κρυφής µνήµης είναι κατά πολύ µικρότερες από τις σελίδες

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης III Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems) Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Αρχείων (File Systems) Με μια ματιά File (Αρχείο) Περιλαμβάνει ένα σύνολο λογικά συσχετιζόμενων δεδομένων, μηπροσωρινής φύσης (συνήθως αποθηκευμένο σε δίσκους). File System

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Σερρών, Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 27/11/2003. Λειτουργικά Συστήµατα. Σπύρος Καζαρλής. Επίκουρος Καθηγητής 1

ΤΕΙ Σερρών, Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 27/11/2003. Λειτουργικά Συστήµατα. Σπύρος Καζαρλής. Επίκουρος Καθηγητής 1 Τι είναι το Λ.Σ. και τι έργο επιτελεί, Οµαδική Επεξεργασία, Πολυπρογραµµατισµός, Καταµερισµός Χρόνου ιεργασίες και ταυτόχρονη εκτέλεση, Μεταγωγή Περιβάλλοντος Ελαφρές διεργασίες νήµατα (threads), απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Η φράση επιστήµη των υπολογιστών σήµερα έχει αποκτήσει ευρύτατο νόηµα. Ωστόσο, στο βιβλίο αυτό ορίζουµε τη φράση ως "θέµατα που σχετίζονται µε τον υπολογιστή". Αυτό το εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9: Αρχεία ΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης

Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης Συγγραφέας: Πάσχος Ανδρέας Επιβλέπων: Ψαράκης Εμμανουήλ 2

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 6 --0 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Θέμα. Τι γνωρίζετε για την τοπικότητα των αναφορών και ποιών μονάδων του υπολογιστή ή τεχνικών η απόδοση εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 6: Η αρχιτεκτονική του ARM. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 10: Διαχείριση Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής INTEL - IA32 για LINUX & WINDOWS Αθήνα 2003 1 Περιεχόμενα 2 Περιήγηση στην αρχιτεκτονική ΙΑ32 και των λειτουργικών συστημάτων Linux και Ms-Windows 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή εφαρμοσμένων επιστημών Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Του φοιτητή Δάβιου Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου"

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου" Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 Χ. Οικονομάκος 1 Κεφάλαιο 1: Τεχνολογίες Λογισμικού Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Εκπομπής σημείου Τα δίκτυα εκπομπής έχουν ένα μοναδικό δίαυλο επικοινωνίας που τον μοιράζονται όλες οι μηχανές του δικτύου. Μικρά μηνύματα, που αποκαλούνται πακέτα σε ορισμένες περιπτώσεις, στέλνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Καθηγητής Δασυγένη Μηνάς ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο ρόλος ενός λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστημάτων 3.3 Συντονισμός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισμός ανταγωνισμού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 10: Διαχείριση Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I

Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα ΨHΦIAKA ΣYΣTHMATA Τόµος B' Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I

Διαβάστε περισσότερα