ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ"

Transcript

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Ιστορικό πλαίσιο Οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή, πέρα από τα όρια της Περσικής αυτοκρατορίας, έδωσαν αφορµή στον ελληνικό πολιτισµό να συναντήσει την ανατολική παράδοση και να κυριαρχήσει στον αρχαίο κόσµο. Η διάσπαση, µετά τον θάνατό του, του αχανούς κράτους του σε µικρότερα βασίλεια δηµιούργησε νέες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε νέα κέντρα πολιτισµικής επιρροής και οικονοµικού πλούτου. Οι Έλληνες ηγεµόνες επιχειρούν να µεταφέρουν στα βασίλειά τους τις ελληνιστικές συνήθειες, τους θεσµούς, τη γλώσσα και τον ελληνικό τρόπο ζωής. Στα ελληνιστικά κράτη ιδρύονται πόλεις µε κοσµοπολίτικο χαρακτήρα, που εξελίσσονται σε πνευµατικά και πολιτιστικά κέντρα µε µεγάλη ακτινοβολία. Οι πόλεις αυτές αποτελούν πυρήνες του ελληνικού πολιτισµού και προβάλλουν το γόητρο και τις φιλοδοξίες των ελληνιστικών δυναστειών. Το κέντρο βάρους τόσο της πολιτικής όσο και της πνευµατικής ζωής µετατοπίζεται στην Ανατολή. Η κυρίως Ελλάδα διατηρεί την πολιτιστική της οντότητα, το ενδιαφέρον όµως των ηγεµόνων επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στις πόλεις εκείνες και στα ιερά που διατηρούν το γόητρο της παλιάς τους δόξας, όπως η Αθήνα, η Ολυµπία, οι Δελφοί και η Δήλος, τόποι που µεταβάλλονται σε πεδία ανταγωνισµού των διαδόχων και χώρους προβολής της δύναµης και του πλούτου των ελληνιστικών βασιλικών αυλών. Ο ευεργετισµός αλλάζει µορφή και αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, ενώ από τη γενναιοδωρία των βασιλέων εκπηγάζουν σαφή πολιτικά κίνητρα και οικονοµικοί στόχοι. Η εγκαθίδρυση των ελληνιστικών βασιλείων σηµατοδοτεί µια νέα µεγάλη άνθηση του ελληνικού πολιτισµού. Η ελληνιστική τέχνη αντικατοπτρίζει τις τάσεις και τις ανάγκες του νέου κόσµου και επικεντρώνεται στην αισθητική ποιότητα µε στόχο την τέρψη και τον εντυπωσιασµό. Γενικότερα χαρακτηρίζεται από κοσµοπολίτικη νοοτροπία, συγχρόνως όµως διαπνέεται και από µια ατοµικιστική αντίληψη. Στα ελληνιστικά κράτη ιδρύονται πόλεις µε κοσµοπολίτικο χαρα- Πολεοδοµία Η πόλη, το πρότυπο πολιτικής οργάνωσης που χαρακτηρίζει τον ελληνικό κόσµο

2 στους κλασικούς χρόνους, αποτέλεσε στη νέα εποχή το µέσο εξελληνισµού και το κύριο όργανο διάδοσης του ελληνικού τρόπου ζωής στους λαούς των νεοκατεκτηµένων χωρών. Για τον λόγο αυτό ο Αλέξανδρος προχώρησε στην ίδρυση πολυάριθµων πόλων, στην επανίδρυση και αναµόρφωση παλαιότερων, εξυπηρετώντας τόσο οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα όσο και στρατιωτικές ανάγκες ή θέµατα ασφάλειας. Αυτή η συνετά σχεδιασµένη πολιτική του υιοθετήθηκε και συνεχίστηκε µε ζήλο από τους ελληνιστικούς µονάρχες. Οι νέες πόλεις στηρίζονται είτε σε προϋπάρχοντες οικισµούς είτε σε πόλεις αυτοχθόνων είτε σε στρατιωτικές αποικίες ή συνοικισµούς µεταξύ µικρότερων παλαιών πόλεων. Τα τοπωνύµια που επιλέγονται προέρχονται από ονόµατα µελών των βασιλικών δυναστειών και αποτελούν συνεπώς ένα σαφές µέσο προπαγάνδας. Το φαινόµενο αυτό εντάσσεται στο γενικότερο πολιτικό πλαίσιο, που στοχεύει την ισχυροποίηση των δεσµών µεταξύ του βασιλιά και των πόλεων. Ταυτόχρονα το αστικό τοπίο µεταβάλλεται σε µέσο προβολής των φιλοδοξιών και της ισχύος των ελληνιστικών ηγεµόνων. Γυµνάσια, θέατρα, στοές, αγορές και άλλοι γνωστοί ελληνικοί αρχιτεκτονικοί τύποι εισήγαν τα ελληνικά πρότυπα και εξωράιζαν τα νέα αστικά κέντρα, επηρεάζοντας καθοριστικά τον πολιτιστικό τους χαρακτήρα και την ποιότητα ζωής. Δύο τύποι πολεοδοµίας συναντώνται στις πόλεις που ιδρύθηκαν ή επανιδρύθηκαν κατά την Ελληνιστική περίοδο: η αποικιακή πολεοδοµία, που προτάσσει το κανονικό ορθογώνιο σχέδιο, και η λεγόµενη περγαµηνή πολεοδοµία. Η αποικιακή πολεοδοµία κληρονοµείται από τα κλασικά µοντέλα της Ρόδου (τέλος 5ου αιώνα π.χ.) και της Πριήνης (µέσα 4ου αιώνα π.χ.), στα οποία εφαρµόζονται οι αρχές του Ιπποδάµειου συστήµατος. Αποτελεί τον τύπο πολεοδοµίας που συναντάµε στην Αλεξάνδρεια και στις αποικίες της Συρίας, και γενικότερα προτιµήθηκε στον πολεοδοµικό σχεδιασµό των περισσότερων νεόδµητων ελληνιστικών πόλεων. Η γενίκευση του συστήµατος αυτού στην ελληνιστική αρχιτεκτονική οφειλόταν στην απλότητα της χωροταξικής δοµής του, στην εύκολη εφαρµογή του και στην ασφάλεια την οποία προσέφερε στα νέα αστικά κέντρα. Οι νέες πόλεις σχεδιάζονταν µε βάση την ύπαρξη κανάβου, ενός συστήµατος οριζόντιων και κάθετων αξόνων που όριζαν οµοιόµορφες επαναλαµβανόµενες οικοδοµικές νησίδες. Το κανονικό ορθογώνιο σύστηµα προσέφερε το πλεονέκτηµα της αναπαραγωγής του ίδιου σχεδίου, σε περίπτωση επέκτασης της πόλης, κάτι που ήταν στις προθέσεις των ιδρυ- Άποψη της Πριήνης, µίας από τις καλύτερα σωζόµενες ελληνι- Το βουλευτήριο στα Αλάβανδα.

3 τών, αφού οι νεόδµητες πόλεις περιέβαλαν στα όριά τους εδαφική έκταση µεγαλύτερη από τις πραγµατικές τους ανάγκες. Τα δηµόσια οικοδοµήµατα ανεγείρονταν σε συγκεκριµένες ακάλυπτες επιφάνειες στο κέντρο της πόλης, ενώ τα οικοδοµικά τετράγωνα των κατοικιών είχαν συγκεκριµένες διαστάσεις που επέτρεπαν τη δηµιουργία όµοιων ιδιοκτησιών και ίσων κλήρων. Η λεγόµενη περγαµηνή πολεοδοµία, η οποία εφαρµόστηκε εκτός από την Πέργαµο, σε πόλεις επιρροής του περγαµηνού βασιλείου, όπως στα Αλάβανδα και στην Κω, αλλά και στην Άσσο, στα Άλινδα και στις Αιγές, αξιοποιεί τις ανωµαλίες του φυσικού εδάφους και εξαίρει τη θέση των δηµόσιων οικοδοµηµάτων. Δεν πρέπει να επιµείνουµε ιδιαίτερα στην αντίθεση των δύο πολεοδοµικών συστηµάτων, αφού άλλωστε παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, ενώ οι αποκλίσεις τους οφείλονται κυρίως στις κατά τόπους εδαφολογικές διαφορές. Σχεδιαστική αναπαράσταση της Πριήνης. Ελληνιστικές πόλεις Σελευκιδικές πόλεις Στη Μικρά Ασία και στη Συρία ιδρύθηκαν από τους Σελευκίδες πλήθος νέων πόλεων και στρατιωτικών αποικιών, οι οποίες αναπτύχθηκαν µε βάση το ορθογώνιο πολεοδοµικό σύστηµα και αποτέλεσαν φορείς του ελληνικού πολιτισµού. Ορισµένες από τις πόλεις αυτές, όπως η Αντιόχεια, εξελίχθηκαν σε µεγαλουπόλεις. Δυστυχώς όµως ελάχιστα γνωρίζουµε για την ελληνιστική φάση της πόλης, εκτός από το ότι περιβαλλόταν από οχυρωµατικό τείχος και οδικοί άξονες διαιρούσαν την Αντιόχεια σε οµοιόµορφα οικοδοµικά τετράγωνα, ενώ µια κύρια αρτηρία αποτελούσε το ανατολικό όριο της. Η πόλη Δούρα Ευρωπός ιδρύθηκε στην έρηµο της Συρίας, στη δυτική όχθη του ποτα- µού Ευφράτη γύρω στο 300 µε 280 π.χ. από τον Σέλευκο Α, µε σκοπό την προστασία των ανατολικών συνόρων του σελευκιδικού βασιλείου και τον έλεγχο της εµπορικής κίνησης στην κοµβική αυτή θέση. Συνεπώς αποτελούσε µια στρατιωτική και εµπορική αποικία των Μακεδόνων και ονοµάστηκε Εύρωπος, όνοµα της γενέτειρας του Σέλευκου στη Μακεδονία. Η πόλη διέθετε οχυρωµένη ακρόπολη στην βορειοανατολική πλευρά της και περιβαλλόταν στο σύνολό της από ισχυρά τείχη. Ο ρυµοτοµικός ιστός της ακολουθούσε κανονική ορθογώνια διάταξη. Όλοι οι δρόµοι είχαν ίδιο πλάτος (6,35 µ.), µε εξαίρεση τον κεντρικό άξονα που είχε το διπλάσιο (12,35 µ.). Οι ακάλυπτες εκτάσεις στο κέντρο της πόλης προορίζονταν για τις εγκαταστάσεις της αγοράς και πιθανόν για

4 κτίρια θρησκευτικού και διοικητικού χαρακτήρα. Το φιλόδοξο πολεοδοµικό σχέδιο της πόλης όµως δεν ολοκληρώθηκε λόγω της πολιτικής αστάθειας που αντιµετώπιζε το σελευκιδικό βασίλειο. Αι Χανούµ, η Κυρά της Σελήνης Οι ανασκαφές στο βόρειο Αφγανιστάν αποκάλυψαν µια ελληνική πόλη των ελληνιστικών χρόνων, το αρχαίο όνοµα της οποίας παραµένει άγνωστο πιθανολογείται όµως ότι πρόκειται για την αρχαία Ευκρατιδία. Ο πολεοδοµικός ιστός της ακολουθεί ορθογώνια χάραξη και η πόλη σχεδιάστηκε ως σύγχρονο αστικό κέντρο, προκειµένου να εκµεταλλευθεί την εξαιρετικά στρατηγική της θέση επάνω από τον ποταµό Ώξο. Τα πρωιµότερα κτίρια της πόλης χρονολογούνται στα τέλη του 4ου και το α µισό του 3ου αιώνα π.χ., την εποχή της παγίωσης του σελευκιδικού κράτους. Ανάµεσά τους ξεχωρίζει το Ηρώο του Κινέα, όπου βρέθηκαν επιγραφές που αντιγράφουν ρητά από το Μαντείο των Δελφών. Το Ηρώο και οι επιγραφές του έχουν θεωρηθεί σύµβολο της γενιάς αυτής των Ελλήνων που προσπαθούσαν να µεταφέρουν την πατρίδα τους, τη γλώσσα και την παράδοσή τους ακόµα και στις στέπες της Ασίας. Το µεσαίο τµήµα της πόλης περιελάµβανε το ανακτορικό συγκρότηµα που διαµορφώθηκε σε διάφορες φάσεις, η τελευταία από τις οποίες τοποθετείται γύρω στο 150 π.χ., την περίοδο δηλαδή του αυτόνοµου βασιλείου της Βακτριανής. Αποτελούσε ταυτόχρονα και το διοικητικό κέντρο της πόλης και περιελάµβανε περίστυλη δωρική αυλή, διάφορα διαµερίσµατα και αίθουσες διακοσµηµένες µε µωσαϊκά δάπεδα. Η µνηµειακή αρχιτεκτονική µορφή του εµπνέεται από τα παλάτια των Αχαιµενιδών, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζει χαρακτηριστικά και διακοσµητικά στοιχεία αµιγώς ελληνικά, κάτι που αντικατοπτρίζει την ελληνιστική µοναρχική ιδεολογία. Οι περσικές επιδράσεις είναι εντονότερες όσον αφορά στις τεχνικές κατασκευής. Οικιστικά σύνολα πολυτελούς κατασκευής εντοπίστηκαν εκτός της πόλης. Επίσης ναοί ανατολικού τύπου ως προς τη σύλληψη και την αρχιτεκτονική τους έχουν βρεθεί στο εσωτερικό αλλά και εντός των τειχών. Όπως κάθε οργανωµένη ελληνική πόλη το Αι Χανούµ, διέθετε γυµνάσιο που χρονολογείται γύρω στο π.χ. και θέατρο, το οποίο ήταν σε χρήση την περίοδο π.χ.

5 Αλεξάνδρεια Η Αλεξάνδρεια ιδρύθηκε το 331 π.χ. από τον Αλέξανδρο και οι Πτολεµαίοι την ανέδειξαν στην πιο επιφανή µητρόπολη του ελληνιστικού κόσµου. Σύµφωνα µε τη γραπτή παράδοση, η θέση επιλέχτηκε από τον ίδιο τον Αλέξανδρο, ο οποίος καθόρισε τα όρια της νέας πόλης όπως και τη χωροθετική διαρρύθµιση των δηµόσιων συγκροτηµάτων και των ιερών. Η τοπογραφία της Αλεξάνδρειας είναι γνωστή χάρη στις περιγραφές των αρχαίων συγγραφέων. Το ρυµοτοµικό της σχέδιο συντάχθηκε από τον σηµαντικό αρχιτέκτονα και πολεοδόµο Δεινοκράτη. Η πολεοδοµική συγκρότησή της ακολουθούσε τις αρχές του κανονικού ορθογώνιου συστήµατος. Παράλληλοι και κάθετοι οδικοί άξονες µεγάλων διαστάσεων όριζαν µε ακρίβεια τα οικοδοµικά τετράγωνα και τις συνοικίες, ενώ συγκεκριµένες εκτάσεις προορίζονταν για την ανέγερση δηµόσιων χώρων, ιερών και ανακτόρων. Βασικό γνώρισµα της γεωγραφικής θέσης της πόλης ήταν το νησί του Φάρου, πάνω στο οποίο βρισκόταν ο Φάρος της Αλεξάνδρειας ( π.χ.), ένα από τα επτά θαύµατα του αρχαίου κόσµου. Το νησί ενωνόταν µε τη στεριά µε έναν υπερυψωµένο τεχνητό δρόµο (µώλο) µήκους επτά σταδίων (περίπου 1,4 χλµ.), τον λεγόµενο Έπταστάδιον, µε αποτέλεσµα τη διαµόρφωση δύο µεγάλων λιµανιών, του Εύνοστου στα δυτικά και του Μεγάλου Λιµένα στα ανατολικά. Σύµφωνα µε τους αρχαίους συγγραφείς, η πόλη χωριζόταν σε διοικητικές ζώνες, η ακριβής θέσης των οποίων µας είναι άγνωστη. Περίπου το ένα τρίτο ή τέταρτο της συνολικής έκτασης της Αλεξάνδρειας καταλάµβαναν τα Βασίλεια, οι ανακτορικές εγκαταστάσεις που αποτελούσαν και την έδρα της πτολεµαϊκής δυναστείας. Τα ανακτορικά συγκροτήµατα περιλάµβαναν περίλαµπρα οικοδοµήµατα, ανάµεσα στα οποία ξεχωρίζουν η περίφηµη Βιβλιοθήκη και το Μουσείο της Αλεξάνδρειας, τα οποία οικοδοµήθηκαν στα χρόνια του Πτολεµαίου Α ( π.χ.), καθώς και το Σήµα, το ταφικό µνηµείο του Αλέξανδρου και των Πτολεµαίων. Το γυµνάσιο πρέπει να βρισκόταν σε κεντρικό σηµείο της πόλης, ενώ η θέση της αγοράς µάς είναι εντελώς άγνωστη. Εξαιτίας της συνεχούς κατοίκησής της, η Αλεξάνδρεια κρατά ακόµη καλά σφραγισµένα αρχαιολογικά µυστικά. Σχεδιαστική αναπαράσταση της κεντρικής αρτηρίας της ελληνι- Σύγχρονη µακέτα του Φάρου της Αλεξάνδρειας (Ναυτικό

6 Πέργαµος Η πρωτεύουσα του βασιλείου των Ατταλιδών Πέργαµος, που άκµασε στον χώρο της κεντρικής Μικράς Ασίας από το 270 µέχρι το 130 π.χ., υπήρξε µαζί µε την Αλεξάνδρεια το σηµαντικότερο πολιτιστικό και πνευµατικό κέντρο του ελληνιστικού κόσµου. Ο σχεδιασµός της πόλης είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός και εµπνέεται από τις ανατολικές παραδόσεις διαµόρφωσης του αστικού χώρου. Επικρατούν διαφορετικές αρχές χάραξης που αξιοποιούν τις δυνατότητες του φυσικού χώρου, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται ένα εξαιρετικά πρωτοποριακό και επιβλητικό πολεοδοµικό σύνολο. Η πόλη είναι χτισµένη σε ύψωµα µε απότοµες πλαγιές και ο πολεοδοµικός ιστός της αναπτύσσεται µε την κλιµακωτή χρήση µεγάλων ανεξάρτητων ανδήρων, όπου οικοδο- µούνται τα δηµόσια κτίρια, δηµιουργώντας µια νέα οπτική, σκηνογραφική θα λέγαµε, διάταξη. Η ακρόπολη της Περγάµου, όπως διαµορφώθηκε στα χρόνια του Ευµένη Β ( π.χ.), αποτελούσε ένα εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σύνολο, το οποίο ανταγωνιζόταν σε µεγαλοπρέπεια την ακρόπολη των Αθηνών. Εκεί βρίσκονταν συγκεντρωµένα τα οικοδοµήµατα της βασιλικής αυλής, στρατιωτικές αποθήκες, η Αγορά, το ιερό της Αθηνάς Πολιάδος Νικηφόρου, ο µεγάλος βωµός του Διός και το θέατρο. Στα άνδηρα της µέσης πόλης διαµορφώνονταν τα γυµνάσια, τα ιερά της Ήρας και της Δήµητρας και η Κάτω Αγορά. Τα περισσότερα οικοδοµήµατα χρονολογούνται στην εποχή του Ευµένη Β ( π.χ.) και του Αττάλου Β ( π.χ.). Η Πέργαµος αντιπροσωπεύει το σηµαντικότερο παράδειγµα σωζόµενης ελληνιστικής πόλης, λόγω του εξαιρετικού πολεοδοµικού σχεδιασµού και της λαµπρότητας των µνηµείων της, ενώ η θεατρικήσκηνογραφική τάση, η διαµόρφωση δηλαδή κτιρίων αλλά και του ιστού της πόλης σαν σκηνικό θεάτρου, βρίσκει στην πρωτεύουσα του ατταλιδικού βασιλείου την τελειότερη εφαρµογή της. Στην κυρίως Ελλάδα, οι παλαιότερες πόλεις συνεχίζουν να παρουσιάζουν ακανόνιστη πολεοδοµική µορφή, ταυτόχρονα όµως εξωραΐζονται και αναµορφώνονται. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν η Αθήνα και η Δήλος, οι οποίες στα ελληνιστικά χρόνια λόγω της µακραίωνης κατοίκησης και ανάπτυξής τους παρουσιάζουν µια ακανόνιστη και χαώδη πολεοδοµική σύνθεση, µε στενούς δρόµους και ασύµµετρους οικοδοµικούς χώρους. Οι νέες πόλεις που ιδρύονται στην Ελλάδα δηµιουργούνται συνήθως από τη Κατάλοιπα της πτολεµαϊκής ακρόπολης της Αλεξάνδρειας. Πέργαµος γενικό σχέδιο της άνω πόλης.

7 συνένωση γειτονικών οικισµών και σε αυτές εφαρµόζονται κανονικά αρχιτεκτονικά συστήµατα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε από τον Κάσσανδρο το 326 π.χ., και η Δηµητριάδα, που ιδρύθηκε το 393 π.χ. από τον Δηµήτριο τον Πολιορκητή, πόλεις που εξελίχθηκαν σε σηµαντικά αστικά κέντρα, λόγω της ευνοϊκής γεωγραφικής θέσης τους και των εµπορικών και στρατηγικών πλεονεκτη- µάτων που αυτή του εξασφάλιζε. Η αρχιτεκτονική της Ελληνιστικής εποχής Γενικά χαρακτηριστικά Στον νέο διευρυνόµενο κόσµο, η αρχιτεκτονική εµπνέεται από τα επιτεύγµατα και τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών πολιτισµών. Στα ελληνιστικά βασίλεια παρατηρείται συγκερασµός των ελληνικών και τοπικών παραδόσεων, και το φαινόµενο αυτό επηρεάζει καθοριστικά την καλλιτεχνική δηµιουργία. Ο ρόλος του ηγεµόνα αναδεικνύεται καθοριστικός στην εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των ελληνιστικών χρόνων, αφού πλέον αποτελεί βασικό µέσο αυτοπροβολής του. Η βασιλική πατρωνία µετέβαλε την οικοδοµική τέχνη σε όργανο εξουσίας και τρόπο έκφρασης του µεγαλείου των ελληνιστικών κρατών. Μέσα από τα φιλόδοξα οικοδοµικά προγράµµατα των διαδόχων διαφαίνονται τα πολιτικά τους κίνητρα και ταυτόχρονα ο πολιτιστικός προσανατολισµός του νέου ελληνιστικού κόσµου. Η αρχιτεκτονική των ελληνιστικών χρόνων αναµόρφωσε τα κλασικά πρότυπα και συνδύασε τις παραδοσιακές µορφές µε την πολυτέλεια, την υψηλή αισθητική και τον περίτεχνο διάκοσµο. Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνιστικής αρχιτεκτονικής είναι οι µνηµειακές διαστάσεις, η επιβλητικότητα, ο εντυπωσιασµός και το έντονα διακοσµητικό ύφος, που αντικαθιστούν τη λιτότητα και αυστηρότητα των κλασικών χρόνων. Συγχρόνως παρατηρείται ποικιλοµορφία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, αφού οι αρχιτέκτονες πειραµατίζονται σε νέες µορφές. Η βελτίωση της λειτουργικότητας των κτιρίων βρίσκεται ανάµεσα στις άµεσες επιδιώξεις της ελληνιστικής αρχιτεκτονικής, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην εκµετάλλευση και αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου. Χαρακτηριστικό επίσης γνώρισµα είναι η συµµετρία, η τάση για ενιαίο αρχικό σχεδιασµό και κανονικότητα, ένταση δηλαδή των κτιρίων και των ελεύθερων χώρων σε ένα σύστηµα ορθογώνιων αξόνων, που παρατηρείται τόσο στην πολεοδοµική οργάνωση Κιονόκρανο από τον ναό της Άρτεµης στις Σάρδεις του 300

8 Αρχιτέκτονες Στην Ελληνιστική εποχή οι αρχιτέκτονες είχαν συνήθως µόνιµη σχέση συνεργασίας µε συγκεκριµένες πόλεις ή βασιλικές αυλές. Η κοινωνική θέση τους βελτιώθηκε και η καλλιτεχνική αξία του έργου τους αναγνωριζόταν από το ευρύτερο σύνολο. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν ο Πύθεος και ο Ερµογένης, που σχεδίασαν µοναδικά µνηµεία και διατύπωσαν τις θεωρητικές αρχές και παρατηρήσεις τους για την αισθητική ποιότητα της αρχιτεκτονικής. Πύθεος Σηµαντικός αρχιτέκτονας και θεωρητικός, που εργάστηκε στα υστεροκλασικά χρόνια και στις αρχές της Ελληνιστικής περιόδου. Υπήρξε αρχιτέκτονας του ναού της Αθηνάς στην Πριήνη και ένας από τους αρχιτέκτονες του Μαυσωλείου της Αλικαρνασσού, ενώ σε αυτόν αποδίδεται πιθανώς και όλος ο πολεοδοµικός σχεδιασµός της Πριήνης. Στο θεωρητικό έργο του, που δυστυχώς έχει χαθεί, υποστήριξε την τελειότητα του ιωνικού ρυθµού. Συνέγραψε επίσης τεχνικά εγχειρίδια σχετικά µε την οικοδόµηση του Μαυσωλείου της Αλικαρνασσού και του ναού της Αθηνάς στην Πριήνη, στα οποία αναφέρεται µε λεπτοµέρειες στις αριθµητικές αναλογίες και στον σχεδιασµό τους. Σχεδιαστική αναπαράσταση του Μαυσωλείου της Αλικαρ- Ερµογένης Ο Ερµογένης ήταν ο σπουδαιότερος αρχιτέκτονας των ελληνιστικών χρόνων. Καταγόταν από την πόλη Αλάβανδα της Καρίας και έζησε τον 2ο αιώνα π.χ. Οι γνώσεις µας για τις θεωρίες και το έργο του αντλούνται από τα στοιχεία που παραθέτει ο Βιτρούβιος στο πολύτοµο έργο του De Architectura. Ως υποστηρικτής των ιδεών του Πύθεου, ο Ερµογένης απέρριψε τη χρήση του δωρικού ρυθµού στην αρχιτεκτονική των ναών και των ιερών. Θεωρείται λανθασµένα ο εµπνευστής του ψευδοδίπτερου ναού, πιθανολογείται όµως ότι ήταν ο πρώτος που εφάρµοσε τον ιωνικό ρυθµό στον συγκεκριµένο τύπο ναοδοµίας. Μια άλλη καινοτοµία του ήταν η κατηγοριοποίηση των ναών σε πυκνόστυλους, σύστυλους, διάστυλους, αραιόστυλους και εύστυλους µε βάση τη διάµετρο του ιωνικού

9 των οικιστικών συνόλων όσο και στη σύνθεση των συγκροτηµάτων µεγάλων διαστάσεων, όπως τα ιερά, οι αγορές και τα γυµνάσια. Επίσης η εναλλαγή αρχιτεκτονικών εντυπώσεων, οι επιβλητικές χωροθετήσεις και το σκηνογραφικό γούστο στοχεύουν στο οπτικό αισθητικό αποτέλεσµα και εκφράζουν τη γενικότερη ζωγραφική τάση της αρχιτεκτονικής της Ελληνιστικής περιόδου. Ως προς τους οικοδοµικούς τύπους, η στοά αναδεικνύεται ως το αντιπροσωπευτικό κτίριο της ελληνιστικής αρχιτεκτονικής. Η χρήση της στοάς ευνοεί την αρχιτεκτονική διάρθρωση και τη συνοχή των τεράστιων µνηµειακών χώρων, ενώ οι συνεχώς επαναλαµβανόµενες κιονοστοιχίες διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην προοπτική του συνόλου. Η ναοδοµία συνεχίζει να κατέχει βασική θέση, ενώ οι βωµοί αποτελούν αρικίονα. Επιπλέον έδωσε την οριστική µορφή στον ιωνικό ρυθµό και επηρεασµένος από την κλασική παράδοση εισήγαγε αττικά στοιχεία στη µικρασιατική αρχιτεκτονική, τα οποία συνδύασε µε ανατολικό-ιωνικές µορφές. Οι σηµαντικότερες δηµιουργίες του είναι ο ναός της Αρτέµιδος Λευκοφρυήνης και ο ναός του Διός Σωσιπόλεως στη Μαγνησία του Μαιάνδρου. ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟ ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ ΥΨΟΣ ΚΙΟΝΑ Πυκνόστυλος ναός 1 ½ 2 ½ 10 Σύστυλος ½ Διάστυλος ½ Αραιόστυλος 3 ½ 4 ½ 8 Εύστυλος 2 ¼ 3 ¼ 9 ¼

10 στουργήµατα της ελληνιστικής τέχνης. Οι αρχιτεκτονικοί τύποι των αγορών, των βουλευτηρίων, των θεατρικών και αθλητικών εγκαταστάσεων προσαρµόζονται στις τάσεις και στις ανάγκες της εποχής και γνωρίζουν µεγάλη ανάπτυξη, ενώ η υψηλή αισθητική και η διακοσµητικότητα επηρεάζει και την αρχιτεκτονική των προσόψεων, όπως αυτή εκφράζεται µέσα από τα µνηµειακά πρότυπα, τα σκηνικά οικοδοµήµατα των θεάτρων και τα ταφικά µνηµεία. Συγκεκριµένα διάφορα αρχιτεκτονικά µέλη, κίονες, επιστύλια, ζωφόροι και αετώµατα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για διακοσµητικούς λόγους, χωρίς καµία λειτουργική ή κατασκευαστική αξία. Πρόκειται για µια καινοτοµία που υιοθετήθηκε µε ζήλο και εξελίχθηκε στη ρωµαϊκή αρχιτεκτονική. Στην οικοδοµική χρησιµοποιούνται τα παραδοσιακά υλικά δοµής σε ποικίλους συνδυασµούς, ενώ τα συστήµατα τοιχοποιίας ακολουθούν τις κατακτήσεις και τις κατασκευαστικές µεθόδους της Κλασικής εποχής. Αξίζει να σηµειωθεί η προτίµηση των αρχιτεκτόνων στη κατασκευή ανδήρων, δηλαδή τεχνητών επιπέδων που διαµορφώνονται µε επιχωµατώσεις και ισχυρούς αναληµατικούς τοίχους, έτσι ώστε τα κτίρια που χτίζονταν εκεί να βρίσκονται σε περίοπτες θέσεις. Νεωτεριστικά στοιχεία εισάγονται στις εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Τέτοια είναι οι θόλοι, οι αψίδες και τα τόξα, τα οποία βελτιώνουν τη στέγαση των οικοδοµηµάτων και δηµιουργούν συνθετότερες αρχιτεκτονικές µορφές. Στον τοµέα της αρχιτεκτονικής µορφολογίας η τάση της εποχής για διακόσµηση και πολυµορφία έδωσε το προβάδισµα στον ιωνικό ρυθµό, που επισκίασε τον δωρικό. Ιδιαίτερα αγαπητός γίνεται επίσης ο κορινθιακός ρυθµός λόγω του έντονα διακοσµητικού ύφους του, µε εφαρµογές ειδικά στη θρησκευτική αρχιτεκτονική. Για τον λόγο αυτό χαρακτηρίστηκε ως ο ιερότερος αρχιτεκτονικός ρυθµός της περιόδου και σύµβολο του ελληνιστικού ρεύµατος. Το σηµαντικότερο όµως γνώρισµα της ελληνιστικής αρχιτεκτονικής είναι οι νεωτερισµοί στη ρυθµολογία. Τα δωρικά και ιωνικά Ο Ερµογένης χρησιµοποίησε τη διάµετρο του ιωνικού κίονα στη βάση ως µέτρο για τον υπολογισµό της αναλογίας όλων των µερών του οικοδοµήµατος. Διατύπωσε έτσι τον βασικό κανόνα ότι το άθροισµα του µεταξονίου και το ύψος του κίονα οφείλει να είναι πάντοτε 12,5 διάµετροι του κίονα. Επινόησε έτσι πέντε κατηγορίες ναών, κατατάσσοντάς τους πάντα µε βάση το µεταξόνιο.

11 στοιχεία συνδυάζονται µεταξύ τους καταπατώντας τους παλιούς αυστηρούς κανόνες. Έτσι συναντάµε είτε διαφορετικούς ρυθµούς σε κάθε όροφο του ίδιου οικοδοµήµατος είτε ιωνικούς κίονες να φέρουν δωρικό θριγκό ή, αντίστροφα, ακόµα και δωρικούς κίονες µε ιωνικές ραβδώσεις. Δηµιουργία της Ελληνιστικής εποχής αποτελούν τα περγαµηνά κιονόκρανα, που συναντάµε σε έργα του ατταλιδικού βασιλείου. Έµφαση επίσης δίνεται στη χρήση διακοσµητικών διαχωριστικών στοιχείων (κυµάτια, ζωφόροι µε βλαστόσπειρες, ταινίες, γεισίποδες, γείσα µε κιλλίβαντες και διάφορες µορφές σίµης). Χρησιµοποιήθηκε µάλιστα ο όρος µπαρόκ (δανεισµένος από τη µεταγενέστερη ευρωπαϊκή τέχνη) για να αποδώσει τις ανεπτυγµένες αρχιτεκτονικές συνθέσεις µε υπερβολικό διάκοσµο των ελληνιστικών χρόνων. Στο πλαίσιο αυτό αναζήτησης και δηµιουργίας νέων µορφών, ανατολικά και ελληνικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και διακοσµητικά µοτίβα συνδυάζονται και συνθέτουν τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της ελληνιστικής αρχιτεκτονικής που αποτελεί εξαιρετικό αµάλγαµα διαφορετικών πολιτισµών, κυρίως του ελληνικού, του αιγυπτιακού και του περσικού. Ερείπια του ναού της Αθηνάς Πολιάδος στην Πριήνη (350- Οικοδοµικοί Τύποι Ναοί και Ιερά Ναοί Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους συνεχίζεται η οικοδόµηση κολοσσιαίων ναών, των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει από προηγούµενες περιόδους και δεν είχε ολοκληρωθεί, ενώ ως προς την ανέγερση νέων ναϊκών οικοδοµηµάτων επικρατούν συνήθως συντηρητικές τάσεις και διατηρούνται οι παραδοσιακοί αρχιτεκτονικοί τύποι. Οι ναοί εντάσσονται σε ευρύτερα αρχιτεκτονικά σύνολα, που συµπληρώνονται από οικοδοµήµατα ποικίλων λειτουργιών. Κυριαρχούν ο ιωνικός και ο κορινθιακός ρυθµός. Ο ψευδοδίπτερος τύπος φαίνεται να κατακτά ολοένα περισσότερο τους αρχιτέκτονες, µε τον χώρο του πτερού να αποκτά τη µορφή ευρύχωρων στοών. Στη Μικρά Ασία, όπου η ναοδοµία κατέχει ακόµη σηµαίνοντα ρόλο, οι ναοί που ανεγείρονται αποτελούν εντυπωσιακά µνηµεία, τα οποία ξεχωρίζουν λόγω του πρωτοποριακού αρχιτεκτονικού σχεδιασµού και των µεγάλων διαστάσεών τους. Χαρακτηρι-

12 στικό της µικρασιατικής ελληνιστικής ναοδοµίας είναι ο προσανατολισµός σε αρχαϊκά πρότυπα, τουλάχιστον ως προς την κλίµακα και την τάση µεγαλοπρέπειας, που συνδυάζεται µε κατακτήσεις της κλασικής αρχιτεκτονικής. Ο ναός της Αθηνάς στην Πριήνη αποτελεί ένα από τα τελευταία µνηµειακά έργα της Κλασικής εποχής και αφετηρία για την εξέλιξη της ελληνιστικής ναοδοµίας. Η οικοδό- µησή του χρονολογείται στο διάστηµα π.χ. και τα έξοδα αποπεράτωσής του ανέλαβε ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος. Ήταν περίπτερος ναός, µε πρόναο και οπισθόδοµο και σχεδιάστηκε από τον Πύθεο, τον σηµαντικότερο αρχιτέκτονα του 4ου αιώνα π.χ.. Ο ναός της Αθηνάς Πολιάδος αποτελεί τον κανόνα των θεωρητικών απόψεων του φηµισµένου αρχιτέκτονα και πρότυπο ιωνικού ρυθµού, καθώς οι αναλογίες του άπτονται της τελειότητας. Η παρουσία του οπισθόδοµου εµφανίζεται για πρώτη φορά σε ιωνικό ναό της Μικράς Ασίας, όπως και οι δύο κίονες ανάµεσα σε παραστάδες στις δύο όψεις του, ακολουθώντας τα δωρικά πρότυπα. Οι κίονες και ο θριγκός του ναού είναι ιωνικού-µικρασιατικού τύπου. Ο ναός της Αρτέµιδος στην Έφεσο ανήκει επίσης στην κατηγορία των ναών που ξεκίνησαν να οικοδοµούνται στα υστεροκλασικά χρόνια, ακολούθησαν τα αρχαϊκά πρότυπα και ολοκληρώθηκαν κατά την Ελληνιστική περίοδο. Το 356 π.χ., το πρώτο (αρχαϊκό) Αρτεµίσιο καταστράφηκε από φωτιά, αλλά ολοκληρώθηκε γύρω στα µέσα του 3ου αιώνα π.χ. Οι αρχιτέκτονες του νεότερου Αρτεµισίου ακολούθησαν µε απόλυτη ακρίβεια τις διαστάσεις, τον σχεδιασµό και την κάτοψη του προγενέστερου ναού, µε κρηπίδωµα και απέκτησε τρεις σειρές κιόνων στην πρόσοψή του. Σηµαντική διαφοροποίηση της νέας κάτοψης ήταν η δηµιουργία οπισθόδοµου στην ανατολική πλευρά. Τα αετώµατα του ναού διέθεταν τρία αψιδωτά ανοίγµατα, τα οποία πρέπει να συνδέονταν µε τελετές επιφάνειας της θεάς. Η λατρεία του Απόλλωνα στα Δίδυµα και το µαντείο των Βραγχιδών στα νότια της Μιλήτου χρονολογούνταν βέβαια στην Αρχαϊκή εποχή. Όµως γύρω στο 300 π.χ. άρχισε η ανοικοδόµηση ενός νέου ναού, από τους µεγαλύτερους της εποχής του. Οι επιβλητικές διαστάσεις, η πολυπλοκότητα του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού του και οι µυστηριώδεις εσωτερικοί του χώροι καθιστούν το Διδυµαίο χαρακτηριστικό µνηµείο της µικρασιατικής ελληνιστικής αρχιτεκτονικής και πρότυπο για τους καλλιτέχνες των µετέπειτα ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων. Σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Το νεότερο Διδυµαίο της Μιλήτου σε σχεδιαστική αναπαρά-

13 Παιόνιο από την Έφεσο και Δάφνι από τη Μίλητο. Ήταν ιωνικός δίπτερος ναός, χτισµένος σε ψηλή κρηπίδα και αποτελούνταν από χώρους διαφορετικής λατρευτικής λειτουργίας. Στην πρόσοψη είχε µεγαλοπρεπή κλίµακα, που οδηγούσε σε βαθύ πρόναο µε τέσσερις σειρές κιόνων. Η µικρή αίθουσα, που διαµορφωνόταν ανάµεσα στον πρόναο και στο σηκό, αποτελούσε το χρηστήριο και είχε σχεδιαστεί ως ένα είδος σκηνής από όπου οι µάντεις του Απόλλωνα ανακοίνωναν τους χρησµούς. Από τον ανατολικό τοίχο της δίστυλης αυτής αίθουσας µια µεγάλη κλίµακα οδηγούσε στο σηκό. Στις πλευρές του χρηστηρίου υπήρχαν κλίµακες µε οροφή διακοσµηµένη µε µαιάνδρους, που ονοµάζονται λαβύρινθοι, επέτρεπαν την άνοδο στη στέγη και προφανώς χρησίµευαν στις λατρευτικές τελετουργίες. Κάτω από αυτές βρίσκονταν υπόγειοι θολωτοί διάδροµοι-σήραγγες, που διαµόρφωναν ένα µυστηριακό περιβάλλον από όπου µπορούσε να εισέλθει κανείς από τον πρόναο στον τεράστιο υπαίθριο σηκό, που βρισκόταν σε κατώτερο επίπεδο, και όπου υπήρχαν ιεροί θάµνοι δάφνης και πηγή ιερού νερού. Οι τοίχοι του σηκού ήταν εξαιρετικά ψηλοί (ύψος 20 µ.) και ενισχύονταν µε παραστάδες που εδράζονταν σε ψηλά βάθρα και έφεραν ανάγλυφη ζωφόρο. Στο βάθος του σηκού βρισκόταν ο τετράστυλος ιωνικός ναΐσκος µε το λατρευτικό άγαλµα του Απόλλωνα. Ο ναός της Αρτέµιδος στις Σάρδεις είναι ο τέταρτος µεγαλύτερος σε µέγεθος ναός ιωνικού ρυθµού στον ελληνικό κόσµο. Διατηρείται σε καλή κατάσταση και αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα µνηµεία της Μικράς Ασίας. Ο ναός θα πρέπει να χρηµατοδοτήθηκε αρχικά από τους Σελευκίδες γύρω στις αρχές του 3ου αιώνα π.χ., αφού η πόλη, µετά την ενσωµάτωση της στο σελευκιδικό βασίλειο, αποτέλεσε µία από τις πρωτεύουσες του κράτους. Μεγάλο µέρος του όµως ολοκληρώθηκε στα ρωµαϊκά χρόνια. Είναι ψευδοδίπτερος µε 8 επί 20 κίονες. Η κάτοψή του παρουσιάζει περίπλοκα χαρακτηριστικά: είχε βαθύ πρόναο και στον σηκό υπήρχε διπλή σειρά δώδεκα κιόνων για τη διάρθρωση του εσωτερικού χώρου και τη στήριξη της στέγης. Αρχικά ο ναός πρέπει να είχε σχεδιαστεί ως δίπτερος ακολουθώντας την ιωνική παράδοση. Πολλοί µελετητές υποστηρίζουν ότι η εξωτερική ψευδοδίπτερη περίσταση ανήκει σε µια δεύτερη ελληνιστική οικοδοµική περίοδο του ναού κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετάρτου του 2ου αιώνα π.χ. Πιστεύουν µάλιστα ότι ο νέος αυτός αρχιτεκτονικός σχεδιασµός του οφειλόταν σε επιρροή των θεωρητικών αρχών του Ερµογένη. Ξεχωριστή θέση στην ελληνιστική ναοδοµία κατέχουν τα έργα του περίφηµου αυτού Κάτοψη του ναού της Αρτέµιδος Λευκοφρυήνης. Σχεδιαστική αναπαράσταση της δυτικής πρόσοψης του ναού της Μακέτα του ναού της Αρτέµιδος Λευκοφρυήνης.

14 αρχιτέκτονα των ελληνιστικών χρόνων: ο ναός της Αρτέµιδος Λευκοφρυήνης, ο ναός του Διός Σωσιπόλεως στη Μαγνησία του Μαιάνδρου και ο ναός του Διονύσου στην Τέω. Το Αρτεµίσιο (όπως είναι ευρύτερα γνωστός ο πρώτος ναός) στη Μαγνησία θεωρείται το διασηµότερο και σηµαντικότερο έργο του, όπου µε ορθολογικό τρόπο εφάρµοσε τις θεωρητικές αρχές του τόσο στην κάτοψη όσο και στην ανωδοµή. Σχεδιάστηκε γύρω στο 221/20 π.χ., ενώ η ανέγερσή του πρέπει να ξεκίνησε µετά το 206/5 π.χ. Ο ναός είχε προσανατολισµό παραδοσιακά µικρασιατικό, προς τα δυτικά. Πρόκειται για ιωνικό ψευδοδίπτερο ναό, χτισµένο πάνω σε ψηλή βάση. Χωριζόταν σε πρόναο, σηκό και οπισθόδοµο, µε διαστάσεις που δηµιουργούσαν συµµετρία. Δύο σειρές κιόνων στήριζαν την υπερυψωµένη οροφή του σηκού, όπου υπήρχε ένα άνοιγµα για φωτισµό, ενώ στα τύµπανα των αετωµάτων υπήρχαν επίσης ανοίγµατα, από όπου θεωρείται ότι εµφανιζόταν η θέα. Στην αρχιτεκτονική και στη διακόσµηση του µνηµείου συνδυάζονταν τα αττικά και ανατολικό-ιωνικά στοιχεία. Ο ναός του Διός Σωσιπόλεως βρισκόταν στην αγορά της Μαγνησίας του Μαιάνδρου. Χτίστηκε γύρω στο π.χ. και αντιπροσωπεύει την ώριµη περίοδο του Ερµογένη. Πρόκειται για ένα µικρό πρόστυλο ιωνικό ναό µε τετράστυλη πρόστυλη πρόσταση. Οι αναλογίες του αντιστοιχούν στον εύστυλο τύπο του ερµογένειου συστήµατος. Παρουσιάζει παρόµοια εκτέλεση µε τον Αρτεµίσιο, µε εµφανή και πάλι την επιρροή της αττικής αρχιτεκτονικής που συνδυάζεται µε ντόπια στοιχεία. Ο ναός του Διονύσου στην Τέω, είναι ιωνικός περίπτερος, εξάστυλος, µε δώδεκα κίονες στις µακριές πλευρές, χτισµένος στο κέντρο ενός τεµένους τραπεζιόσχηµης κάτοψης που περιβάλλεται από δωρικές και ιωνικές στοές. Ο ναός πατά πάνω σε υψηλό κρηπίδωµα. Αποτελεί το πρώτο δείγµα εύστυλου ναού και η οικοδόµησή του χρονολογείται από το 229/222 µέχρι το 204/3 π.χ. Οι λεπτοµέρειες της αρχιτεκτονικής και της διακόσµησης του ναού παρουσιάζουν οµοιότητες και κοινά χαρακτηριστικά µε τα άλλα έργα του Ερµογένη. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι σηµαντικότεροι ναοί που οικοδοµήθηκαν τον 2ο αιώνα π.χ. στη δυτική Μικρά Ασία είναι επηρεασµένοι από τις αρχές και τις στυλιστικές τάσεις της ερµογένειας αρχιτεκτονικής και ακολουθούν την ψευδοδίπτερη τυπολογία, όπως ο ιωνικός ναός του Απόλλωνος Σµινθέως στη Χρύση της Τρωάδος, ο κορινθιακός ναός της Εκάτης στα Λάγινα και ο ιωνικός ναός του Απόλλωνος στα Αλάβανδα. Άποψη του ναού της Άρτεµης στις Σάρδεις.

15 Ως προς του ελληνιστικούς ναούς στην κυρίως Ελλάδα, το Ολυµπιείον στην Αθήνα αποτελεί το σηµαντικότερο παράδειγµα και ίσως τον πρωιµότερο κορινθιακό ναό. Κατά τους αρχαϊκούς χρόνους είχε σχεδιαστεί σε δωρικό ρυθµό στο πλαίσιο του λαµπρού οικοδοµικού προγράµµατος των Πεισιστρατιδών (τέλη 6ου αιώνα π.χ.). Με την πτώση της τυραννίας το οικοδόµηµα εγκαταλείφθηκε. Γύρω στο 175 π.χ., ο βασιλιάς της Συρίας Αντίοχος Δ ο Επιφανής ανέθεσε την ολοκλήρωση του ναού σε έναν Ρωµαίο αρχιτέκτονα, τον Κοσσούτιο, ο οποίος σχεδίασε έναν τεράστιο κορινθιακό δίπτερο ναό. Το έργο έµεινε ανολοκλήρωτο, αν και οι εργασίες αποπεράτωσής του συνεχίστηκαν στους ρωµαϊκούς χρόνους από τον αυτοκράτορα Αδριανό (132 π.χ.). Γενικότερα ο Αντίοχος Δ ( π.χ.) επιχείρησε να αναβιώσει το γόητρο της σελευκιδικής αυτοκρατορίας. Έτσι µέσα από τη χρηµατοδότηση λαµπρών ναών εξυπηρέτησε τα πολιτικά του συµφέροντα. Η θρησκευτική προπαγάνδα του βασιλιά επικεντρώνεται στη λατρεία του Διός, ενώ οι αρχιτεκτονικές του προτιµήσεις ευνοούσαν τον κορινθιακό ρυθµό. Στο οικοδοµικό πρόγραµµα του Αντιόχου Δ πιθανόν εντάσσεται και ο καλύτερα σωζόµενος κορινθιακός ναός, ο ναός του Ολβίου Διός στη Διοκαισάρεια της Κιλικίας. Σηµαντικοί επίσης στη µητροπολιτική Ελλάδα ήταν ο πρόστυλος δωρικός ναός της Δεσποίνης στη Λυκόσουρα της Αρκαδίας (τέλη 3ου αιώνα π.χ.), ο οποίος ήταν αρχαιοπρεπής και είχε διακοσµηθεί µε εξαίρετα γλυπτά, έργα του γλύπτη Δαµοφώντος από τη Μεσσήνη, ο δωρικός ναός της Αρτέµιδος στην Επίδαυρο (300 π.χ.), αν και µικρών διαστάσεων, εντυπωσίαζε για την πολυτελή κατασκευή του, καθώς και ο µικρός δωρικός πρόστυλος ναός της Αγαθής Τύχης στη Δήλο, που χτίστηκε από τον Πτολεµαίο Β της Αιγύπτου ( π.χ.) Το Ολυµπιείον στην Αθήνα είναι ναός αφιερωµένος στον Ιερά Τα ιερά τεµένη οικοδοµούνται σε επιβλητικά τοπία και συνθέτουν εντυπωσιακά συγκροτήµατα µε πολύπλοκη χωροταξία. Η αρχιτεκτονική τους ήταν ιδιαίτερα επι- µεληµένη και το τελικό αποτέλεσµα ήταν εξαιρετικό. Οι αρχιτέκτονες ενδιαφέρονται για τη διαµόρφωση του συνόλου και όχι ενός µεµονωµένου οικοδοµήµατος. Τα ιερά περιβάλλονταν συνήθως από περίστυλες αρχιτεκτονικές συνθέσεις, που τόνιζαν την εσωστρέφεια του χώρου και περιλάµβαναν, εκτός από ναούς, βωµούς, ιερά άλση και διάφορα άλλα µικρότερα λατρευτικά ή και κοσµικά κτίρια.

16 Οι τάσεις της ελληνιστικής αρχιτεκτονικής πραγµατώνονται µε τον πιο αριστοτεχνικό και ευρηµατικό τρόπο στον σχεδιασµό των ιερών. Η πρόθεση για θεατρική αίσθηση, σκηνογραφική εντύπωση και δραµατική θέαση κορυφώνεται µέσα από την πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και τους µυστηριώδεις και εντυπωσιακούς εσωτερικούς χώρους. Μέσα από τον ελληνιστικό σχεδιασµό συνεχούς ανόδου που επιτυγχάνεται µε άνδηρα, κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες), κιονοστοιχίες πρόπυλα και κλίµακες, διαµορφωνόταν ένα πολυσύνθετο αρχιτεκτονικό σκηνικό που οδηγούσε βαθµιαία στη διαδοχική και απροσδόκητη αποκάλυψη των επιµέρους χώρων του ιερού προκαλώντας τη δραµατική ένταση του επισκέπτη. Το ιερό της Λινδίας Αθηνάς στη Λίνδο της Ρόδου είναι χτισµένο πάνω στην ακρόπολη. Η εντύπωση που προκαλούσε η ευνοϊκή φυσική του θέση τονίστηκε ακόµα περισσότερο στα ελληνιστικά χρόνια. Γύρω από τον απλό δωρικό τετράστυλο αµφιπρόστυλο ναό της Αθηνάς, που οικοδοµήθηκε γύρω στο 300 π.χ., διαµορφώθηκε ένα επιβλητικό αρχιτεκτονικό περιβάλλον, µε κλίµακες, κιονοστοιχίες και πρόπυλα. Η κάτοψη του συγκροτήµατος είναι ακανόνιστη. Μια µεγάλη µακρόστενη δωρική στοά µε πλαϊνές προεξέχουσες πτέρυγες (τέλη 3ου αιώνα π.χ.) εισήγε τον επισκέπτη στον ιερό χώρο. Στη µέση της στοάς διαµορφωνόταν η µνηµειακή κλίµακα των προπυλαίων. Στη όψη των προπυλαίων του ιερού (α µισό 3ου αιώνα π.χ.) υπήρχε πλατιά δωρική στοά µε πλαϊνές προεξοχές, οι οποίες έφεραν αετωµατική επίστεψη. Πίσω από την κιονοστοιχία ανοιγόταν η µεγάλη υπαίθρια αυλή όπου βρισκόταν ο βωµός και ο ναός της Λινδίας Αθηνάς. Το ιερό του Ασκληπιού στην Κω χτίστηκε σε ένδειξη ευγνωµοσύνης προς τον Ιπποκράτη ( π.χ.), τον µεγάλο θεωρητικό της ιατρικής, ο οποίος καταγόταν από το νησί. Παρουσίαζε συµµετρική κάτοψη και αναπτυσσόταν σε τρία κλιµακωτά άνδηρα, ενώ ένας κεντρικός άξονας οδηγούσε στον ναό που βρισκόταν στο υψηλότερο άνδηρο. Εντυπωσιακή είναι η πρωτοποριακή διάπλαση της όλης σύνθεσης. Στο κατώτερο άνδηρο (µέσα 2ου αιώνα π.χ.) διαµορφωνόταν ένα τετράστυλο πρόπυλο και µια στοά σχήµατος Π, πίσω από την οποία υπήρχαν διάφοροι χώροι για τους προσκυνητές του ιερού. Μια µνηµειακή κλίµακα οδηγούσε στο δεύτερο άνδηρο που αποτελούσε το λατρευτικό κέντρο. Εκεί βρισκόταν ο ιωνικός δίστυλος εν παραστάσει ναός (αρχές 3ου αιώνα π.χ.) µε το λατρευτικό άγαλµα του Ασκληπιού καθώς και ένας βωµός (γύρω Μακέτα του ναού της Λινδίας Αθηνάς στην ακρόπολη της

17 στα µέσα του 2ου αιώνα π.χ.). Στο ίδιο άνδηρο υπήρχε µια µικρή στοά για τη φύλαξη των αναθηµάτων και το άβατο, ένα τετράγωνο οικοδόµηµα µε δωρικό τετράστυλο πρόδοµο, που ίσως χρησίµευε ως κατοικία των ιερέων ή ως εγκοιµητήριο και τα δύο χρονολογούνται στις αρχές του 3ου αιώνα π.χ. Το ανώτατο άνδηρο (γύρω στο 170/160 π.χ.) οριζόταν από µια δωρική στοά σχήµατος Π, ενώ στο κέντρο βρισκόταν ένας δωρικός περίπτερος ναός, ο οποίος παρουσίαζε αναχρονιστικό χαρακτήρα λόγω των οµοιοτήτων του µε το Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Άλλος σηµαντικός ναός του Ασκληπιού των ελληνιστικών χρόνων βρίσκεται στη Μεσσήνη. Ο Ασκληπιός όµως στον οποίο ήταν αφιερωµένο υπήρξε µυθικός βασιλιάς της Μεσσήνης και δεν ήταν ο γνωστός θεραπευτής θεός. Το ιερό αναπτύσσεται σε έναν τετράγωνο υπαίθριο χώρο, ο οποίος πλαισιώνεται από στοές κορινθιακού ρυθµού. Στο κέντρο του υπαίθριου χώρου βρισκόταν ο περίπτερος δωρικός ναός (δηλαδή στην ανατολική πλευρά του), υπήρχε επικλινής πρόσβαση (ράµπα) και στον σηκό του ναού στεγαζόταν τα λαµπρό λατρευτικό άγαλµα της θεοποιηµένης Μεσσήνης. Μπροστά από τον ναό βρισκόταν ο βωµός. Πίσω από τις κιονοστοιχίες που περιέβαλλαν το ιερό αναπτύσσονταν: α) στην ανατολική πτέρυγα µια σειρά οικοδοµηµάτων, όπως το µικρό στεγασµένο θεατροειδές εκκλησιαστήριο, που φαίνεται ότι χρησιµοποιούταν τόσο για πολιτικές συγκεντρώσεις όσο και για θεατρικές εκδηλώσεις, το επιβλητικό ιωνικό πρόπυλο, το βουλευτήριο και η «αίθουσα του Αρχείου και του Γραµµατέως των Συνέδρων», β) στη δυτική πτέρυγα µια σειρά οίκων που περιείχαν αγάλµατα θεοτήτων, ο σηµαντικότερος από τους οποίους στέγαζε το ιερό της Αρτέµιδος (Αρτεµίσιο, µε το κολοσσιαίο άγαλµα της Αρτέµιδος). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρχιτεκτονική των ιερών της Περγάµου. Το ιερό της Αθηνάς Πολιάδος Νικηφόρου ήταν ο ναός που οικοδόµησε ο Φιλέταιρος στις αρχές του 3ου αιώνα π.χ. Αρχικά περιλάµβανε τον δωρικό περίπτερο ναό, ο οποίος στο α µισό του 2ου αιώνα π.χ. περιβλήθηκε µε διώροφες στοές στη βόρεια, ανατολική και νότια πλευρά. Ο ναός ήταν προσανατολισµένος προς βορρά και ο σηκός του χωριζόταν σε δύο ισοµεγέθεις χώρους, που πιθανόν ήταν αφιερωµένοι στη λατρεία του Δία και της Αθηνάς. Ένα πολυτελές πρόπυλο (α µισό 2ου αιώνα π.χ.), στη νοτιοανατολική γωνία του ιερού αποτελούσε τη µνηµειακή είσοδο στον χώρο. Ήταν διώροφο µε τέσσερις δωρικούς κίονες στο ισόγειο και απλό ταινιωτό επιστύλιο, το οποίο έφερε Ο ιωνικός ναός του Ασκληπιού στην Κω. Λεπτοµέρεια από το πρόπυλο του ιερού της Αθηνάς Πολιά-

18 αναθηµατική επιγραφή του Ευµένη Β ( π.χ.) και τέσσερις ιωνικούς κίονες στον όροφο. Πρόκειται για µια εξαιρετική αυτοτελή κατασκευή, όπου διαπιστώνεται η ελληνιστική προτίµηση «της αρχιτεκτονικής των προσόψεων». Οι στοές του ιερού συνδύαζαν επίσης δωρικούς κίονες στο ισόγειο και ιωνικούς κίονες στον όροφο, ανάµεσα στους οποίους υπήρχε στηθαίο µε ανάγλυφες παραστάσεις του οπλισµού των ηττηµένων εχθρών του περγαµηνού βασιλείου, ιδίως των Γαλατών. Πίσω από τη βόρεια στοά του ιερού βρισκόταν η περίφηµη βιβλιοθήκη της Περγάµου, που χτίστηκε στα χρόνια του Ευµένη Β ( π.χ.) και στέγαζε όχι µόνο λογοτεχνικούς θησαυρούς αλλά και έργα τέχνης. Στο κέντρο του ιερού χώρου υπήρχαν αφιερώµατα των Ατταλιδών, γλυπτές συνθέσεις που παρίσταναν ηττηµένους Γαλάτες. Ολόκληρο το συγκρότηµα χαρακτηρίστηκε επινίκιο µνηµείο, όπου οι Περγαµηνοί βασιλείς πρόβαλλαν τη στρατιωτική υπεροχή και την πολιτική δύναµή τους, ταυτόχρονα όµως λειτουργούσε και ως κέντρο πολιτισµού και διανόησης. Το ιερό της µυστικιστικής λατρείας της Δήµητρας και της Κόρης στη µέση πόλη βρισκόταν υπό την προστασία των συζύγων των βασιλέων. Ιδρύθηκε από τον Φιλέταιρο ( π.χ.) και περιελάµβανε έναν ιωνικό εν παραστάσει ναό, τη ζωφόρο του οποίου διακοσµούσαν βουκράνια ανάµεσα σε πλοχµούς, ιδιαίτερα αγαπητό διακοσµητικό µοτίβο στην Ελληνιστική εποχή, και έναν παρακείµενο βωµό. Ένα τµήµα της βόρειας πλευράς του ιερού είχε διαµορφωθεί σε θεατροειδή χώρο µε κερκίδες από όπου οι πιστοί µπορούσαν να παρακολουθήσουν τις µυστηριακές τελετές της θεάς. Γύρω στα τέλη του 3ου αιώνα π.χ. η σύζυγος του Αττάλου Α Απολλωνίς ( π.χ.) αναµόρφωσε το συγκρότηµα. Στην ανατολική πλευρά κατασκευάστηκε ένα µικρό δίστυλο πρόπυλο, ενώ το άνδηρο του ιερού οριοθετήθηκε από στοές στη δυτική όψη και στις µακρές πλευρές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι κίονες του πρόπυλου και των στοών έφεραν περγαµηνά κιονόκρανα καθώς και ότι η νότια στοά που στρεφόταν προς την κοιλάδα διέθετε υπόγειο χώρο, η χρήση του οποίου δεν είχε εξακριβωθεί. Αναθή- µατα κοσµούσαν τον πλακόστρωτο υπαίθριο χώρο του ιερού. Στα ελληνιστικά χρόνια αλλάζει και η όψη του ιερού χώρου που ήταν αφιερωµένος στη λατρεία των Μεγάλων Θεών στη Σαµοθράκη. Οι εργασίες αναµόρφωσης του ιερού πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο των φιλόδοξων προγραµµάτων που χρηµατοδοτήθηκαν από τους ισχυρούς βασιλείς στα κέντρα πανελλήνιας ακτινοβολίας. Τα έργα Τµήµα αναθηµατικής επιγραφής στο επιστύλιο του

19 εξωραϊσµού στόχευαν στην οργάνωση του δοµηµένου περιβάλλοντος, ενώ ως προς τη σύλληψη και τον σχεδιασµό τους ακολούθησαν την ελληνιστική αισθητική της σκηνικής διευθέτησης του χώρου. Από τα νέα οικοδοµήµατα που έδωσαν για πρώτη φορά στο ιερό της Σαµοθράκης κανονική µορφή ξεχωρίζουν: Η Θόλος της Αρσινόης, αφιέρωµα της βασίλισσας Αρσινόης στους Μεγάλους Θεούς (µάλλον την εποχή που ήταν παντρεµένη µε τον Λυσίµαχο της Θράκης, δηλαδή µεταξύ 288 και 281 π.χ.). Πρόκειται για µια κυκλική κατασκευή µε κωνική στέγη κατασκευασµένη από θασίτικο µάρµαρο. Στο πάνω τµήµα της εξωτερικής όψης της κατασκευής διαµορφωνόταν µια διακοσµητική σειρά πεσσών που στήριζαν δωρικό θριγκό. Οι πεσσοί συνδέονταν µε χαµηλό στηθαίο, τα δε µεταξύ τους διαστήµατα καλύπτονταν µε τοίχο ή διακόπτονταν από παράθυρα. Κατ αντιστοιχία το εσωτερικό κοσµούσε µια παρόµοια διάταξη από κορινθιακούς ηµικίονες που έφεραν ιωνικό θριγκό. Η είσοδος βρισκόταν στη νότια πλευρά του κτιρίου και στο επιστύλιο υπήρχε η αναθηµατική επιγραφή της βασίλισσας Αρσινόης. Το Ιερόν της Σαµοθράκης άρχισε να διαµορφώνεται κατά την πρώιµη Ελληνιστική περίοδο γύρω στο 325 π.χ. Αποτελούσε τον θρησκευτικό χώρο της κλιµακωτής µύησης στα µυστήρια των Καβείρων. δωρικός πρόναος οδηγούσε σε έναν µακρόστενο σηκό, στην άκρη του οποίου υπήρχε αψίδα διακοσµηµένη πιθανόν µε τεράστιους πυρσούς, η οποία κυριαρχούσε στο εσωτερικό του οικοδοµήµατος. Οι εσωτερικοί τοίχοι έφεραν ζωγραφισµένο επίχρισµα που µιµούταν την εξωτερική λίθινη τοιχοδοµία. Κατά µήκος των µακριών πλευρών του σηκού ήταν τοποθετηµένοι µαρµάρινοι πάγκοι. Πρόκειται για ένα ιδιόρρυθµο και πρωτοποριακό για την εποχή του οικοδόµηµα, τόσο ως προς την κατασκευή όσο και ως προς τη λειτουργία. Κατά το πρώτο µισό του 3ου αιώνα π.χ. χτίστηκε µια µακρόστενη δωρική στοά, η οποία οριοθέτησε τη δυτική πλευρά του ιερού. Ήταν το µεγαλύτερο κτίριο του ιερού χώρου και οικοδοµήθηκε για να στεγάσει τους επισκέπτες του. Το Πρόπυλο του Πτολεµαίου Β ( π.χ.) ήταν αφιέρωµα του ελληνιστικού ηγε- µόνα και της τότε συζύγου του Βερενίκης στους Μεγάλους Θεούς. Πρόκειται για ένα εξάστυλο αµφιπρόστυλο αετωµατικό πρόπυλο µε κίονες ιωνικού ρυθµού στην ανατολική όψη και κορινθιακούς στη δυτική. Εδώ ο κορινθιακός κίονας χρησιµοποιείται για πρώτη φορά στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική ως εξωτερικό οικοδοµικό µέλος. Οι Άποψη του αναστηλωµένου τµήµατος της κιονοστοιχίας

20 κίονες του προπύλου στήριζαν θριγκό ανατολικο-ιωνικού τύπου και στο επιστύλιο της κάθε πλευράς ήταν χαραγµένη η αναθηµατική επιγραφή των δωρητών. Η ναϊκή αρχιτεκτονική της Αιγύπτου Στην Αίγυπτο εκτός από την πόλη της Αλεξάνδρειας, όπου τα ελληνικά στοιχεία κυριαρχούσαν η αρχιτεκτονική δηµιουργία ακολούθησε πιστά το φαραωνικό στιλ. Οι αρχιτεκτονικοί τύποι, οι τρόποι σύνθεσης, τα µορφολογικά στοιχεία και η διακόσµηση συνεχίζουν την αρχαία αιγυπτιακή παράδοση. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα ισχυρό στη ναοδοµία. Οι νέοι ναοί τους οποίους χρηµατοδότησαν οι Πτολεµαίοι βασιλείς έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των προγενέστερων φαραωνικών ναών, όπως τεράστιους πυλώνες, περίστυλες αυλές, υπόστυλες αίθουσες και πολύπλοκους µυστηριακούς ιερούς χώρους. Σε αυτό το πνεύµα πραγµατοποιήθηκαν από τον Πτολεµαίο Β κοντά στο σηµερινό Ασουάν. Το ιερό ήταν φυσικά κατά πολύ αρχαιότερο, ωστόσο στην Ελληνιστική περίοδο αναδηµιουργήθηκε ως πολυσύνθετο συγκρότηµα, ιδιαίτερα εντυπωσιακό, το οποίο ακολουθεί πιστά την τοπική θρησκευτική αρχιτεκτονική παράδοση: αυλή µε στοές οδηγούσε στους πρώτους πυλώνες, όπου βρισκόταν η είσοδος προς µια δεύτερη αυλή. Η ανατολική πλευρά της εσωτερικής αυλής ορίζεται από πεσσοστοιχία, πίσω από την οποία ανοίγονταν διάφοροι λειτουργικοί χώροι του ιερού. Στη δυτική πλευρά της αυλής διαµορφώνεται ένας ναός µε κιονοστοιχίες αφιερωµένος στη γέννηση του Ώρου. Στα βόρεια της αυλής ογκώδεις πυλώνες οδηγούν σε υπόστυλη αίθουσα, ενώ στο βάθος της όλης σύνθεσης αναπτύσσονται οι µυστηριακοί χώροι της Ίσιδος, όπου τα αρχιτεκτονικά µέλη διακοσµούνται µε τις µορφές των Πτολεµαίων, οι οποίες αποδίδονται σύµφωνα µε τη φαραωνική τεχνοτροπία. Στους τοίχους του ιερού αναγράφονται σε ιερογλυφικά ύµνοι και προσευχές προς τη θεά. Άλλα αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα αποτελούν ο ναός του Ώρου στο Edfu, η οικοδό- µηση του οποίου ξεκίνησε γύρω στο 237 π.χ. από τον Πτολεµαίο Γ τον Ευεργέτη ( π.χ.) και ολοκληρώθηκε από τον Πτολεµαίο Δ τον Φιλοπάτορα ( π.χ.), και ο ναός του Ώρου και του Σεµπέκ (θεός του Νείλου) στο Kom Ombo, που χτίστηκε από τον Πτολεµαίο ΣΤ τον Φιλοµήτορα. Το µνηµειακό πρόπυλο του ναού του Ώρου στο Edfu.

21 Βωµοί Η ευρηµατικότητα της ελληνιστικής τέχνης εκφράστηκε µοναδικά µέσα από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό των µνηµειακών µικρασιατικών βωµών. Παλαιότεροι αρχιτεκτονικοί τύποι συνδυάστηκαν δηµιουργώντας τους πολυτελείς βωµούς µε τις µνηµειακές διαστάσεις, που ξεπερνούν σε µέγεθος ακόµα και τους ναούς. Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η ψηλή βάση, η στοά σχήµατος Π, που περιβάλλει τον κυρίως βωµό, η µνη- µειακή κλίµακα και ο πλούσιος ολόγλυφος ή ανάγλυφος γλυπτός διάκοσµος. Κορυφαίο µνηµείο της ελληνιστικής τέχνης θεωρείται ο βωµός της Περγάµου, τόσο για το αρχιτεκτονικό του σχέδιο, που επηρέασε τα περισσότερα µεταγενέστερα ανάλογα κτίσµατα, όσο και για τον αριστουργηµατικό του γλυπτό διάκοσµο. Τον βωµό αφιέρωσε στον Δία ή (και) στην Αθηνά ο Ευµένης Β ( π.χ.). Η όλη κατασκευή εδραζόταν πάνω σε τετράγωνη κρηπίδα, όπου διαµορφωνόταν ένα µεγάλο βάθρο, τις πλευρές του οποίου κοσµούσε η ανάγλυφη ζωφόρος µε παραστάσεις γιγαντοµαχίας. Πάνω στο βάθρο πατούσαν ιωνικές κιονοστοιχίες, που έφεραν θριγκό ανατολικο-ιωνικού τύπου. Στην πλευρά της πρόσοψης (τη δυτική) µια µνηµειακή κλίµακα διέκοπτε το συµπαγές βάθρο και οδηγούσε σε εσωτερική περίστυλη αυλή όπου βρισκόταν ο κυρίως βωµός. Τους τοίχους της εσωτερικής αυλής κοσµούσε ανάγλυφη ζωφόρος µε θέµα τη ζωή του µυθικού ήρωα της Περγάµου Τήλεφου. Σπουδαίοι ήταν επίσης οι ελληνιστικοί βωµοί της Άρτεµης στη Μαγνησία του Μαιάνδρου (2ος αιώνα π.χ.), ο βωµός της Αθηνάς στην Πριήνη (µέσα 2ου αιώνα π.χ.), και ο βωµός στο Ασκληπιείο της Κω (µέσα 2ου αιώνα π.χ.), οι οποίοι σχεδιάστηκαν µε πρότυπο τον βωµό της Περγάµου. Θέατρα Στα ελληνιστικά χρόνια το θέατρο γίνεται οργανικό στοιχείο των νέων πόλεων και αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα και εντυπωσιακότερα δηµόσια οικοδοµήµατα. Η αρχιτεκτονική του ακολουθεί τα διαµορφωµένα πρότυπα, ενώ το κοίλο, η ορχήστρα και η σκηνή συνεχίζουν να αποτελούν τα συστατικά µέρη των θεατρικών εγκαταστάσεων. Οι καινοτοµίες των ελληνιστικών χρόνων εστιάζονται στον µνηµειακό σχεδιασµό του κοίλου και της σκηνής. Η αναλίθωση ή αναµαρµάρωση αποτελεί τη Μακέτα του βωµού του Διός της Περγάµου (Pergamonmuseum, Το θέατρο της Περγάµου σε φωτογραφία από τις αρχές του

22 βασικότερη κατασκευαστική επέµβαση στο κοίλο. Η σκηνή µετά τα µέσα του 3ου αιώνα π.χ. διαµορφώνεται ως µόνιµο λίθινο οικοδόµηµα, στη πρόσοψη του οποίου προστέθηκε µια κιονοστοιχία, το προσκήνιο. Η στοά αυτή διέθετε κίονες ή ηµικίονες, θριγκό και ξύλινη οροφή, και στις άκρες της παρουσίαζε µικρές προβολές, τα παρασκήνια, που λειτουργούσαν ως βοηθητικοί χώροι. Αλλαγές υπαγορευόµενες από το περιεχόµενο και τις µορφές των θεατρικών παραστάσεων µετατόπισαν τον 2ο αιώνα π.χ. τη δράση των ηθοποιών από την ορχήστρα στο λογείο, όπως ονοµάζεται το πάτωµα στην οροφή του προσκηνίου, ενώ το οικοδόµηµα της σκηνής απέκτησε και δεύτερο όροφο, το επισκήνιο. Ανοίγµατα, τα λεγόµενα θυρώµατα, που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της θεατρικής οικονοµίας κατασκευάστηκαν στο προσκήνιο και στο επισκήνιο. Εκεί τοποθετούνταν ζωγραφικοί πίνακες, δηµιουργώντας το κατάλληλο σκηνικό βάθος για τις παραστάσεις. Κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων σηµαντικές διαφορές αναπτύχθηκαν µεταξύ των θεάτρων της Μεγάλης Ελλάδος από τη µια και αυτών της µητροπολιτικής Ελλάδας και της Μικράς Ασίας από την άλλη. Στα θέατρα της Μεγάλης Ελλάδας παρατηρείται οργανική σύνδεση του κοίλου και του σκηνικού οικοδοµήµατος, που επηρέασε καθοριστικά την αρχιτεκτονική µορφή των ρωµαϊκών θεάτρων. Από την άλλη στη Μικρά Ασία αναπτύχθηκε µια τοπική αρχιτεκτονική παράδοση, µε βασικά νεωτεριστικά στοιχεία τις εισόδους µε τη µορφή θολωτών διαδρόµων που ξεκινούσαν από το εξωτερικό τµήµα του περιµετρικού τοίχου του κοίλου και οδηγούσαν στο διάζωµα, µε αποτέλεσµα η είσοδος και η έξοδος των θεατών να γίνεται και από άλλα σηµεία εκτός από τις παρόδους. Επίσης αναπτύχθηκε η αρχιτεκτονική διάρθρωση του σκηνικού οικοδοµήµατος µε κιονοστοιχίες και θυρώµατα. Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας των µικρασιατικών θεάτρων επηρέασε σηµαντικά την αρχιτεκτονική εξέλιξη των θεατρικών οικοδοµηµάτων στην κυρίως Ελλάδα δεν είναι υπερβολική η άποψη ότι η αρχιτεκτονική των ελληνιστικών θεάτρων αναπτύχθηκε ουσιαστικά στις πόλεις της Μικράς Ασίας. Έτσι, το Θέατρο της Περγάµου, χτισµένο στη δυτική απότοµη πλαγιά της ακρόπολης, αποτελεί λόγω της θέσης του, της επιµεληµένης αρχιτεκτονικής του και της καλής διατήρησής του ένα από τα επιβλητικότερα ελληνιστικά θέατρα. Χτίστηκε στα τέλη Το θέατρο της Περγάµου, χωρητικότητας θεα-

23 του 3ου αιώνα π.χ. και η χωρητικότητά του υπολογίζεται σε θεατές. Το κοίλο ήταν ηµικυκλικό και χωριζόταν από δύο διαχώµατα σε τρία τµήµατα, ενώ τα άκρα του ενισχύονταν µε τεχνητά αναλήµµατα. Από το θέατρο απουσίαζε µόνιµο σκηνικό οικοδόµηµα, λόγω της έλλειψης χώρου στο εξαιρετικά κεκλιµένο έδαφος, και η σκηνή ήταν φορητή, ξύλινη, η οποία στηνόταν κάθε φορά που λάµβαναν χώρα δραµατικές ή µουσικές παραστάσεις. Το θέατρο της Μιλήτου βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του λεγόµενου «λιµανιού του θεάτρου» και αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρηµένα µνηµεία της αρχαίας πόλης. Έχει νοτιοδυτικό προσανατολισµό, έτσι ώστε οι θεατές του να αντικρίζουν τη θάλασσα και το νότιο τµήµα της πόλης. Χρονολογείται γύρω στο 300 π.χ. Είχε τη µορφή τυπικού ελληνικού θεάτρου, µε σχήµα κοίλου µεγαλύτερο του ηµικυκλίου και µικρή ορθογώνια σκηνή. Γύρω στο 120 π.χ. η σκηνή έγινε διώροφη, απέκτησε προσκήνιο τραπεζοειδούς κάτοψης, ενώ το κοίλο επεκτάθηκε, έτσι ώστε το θέατρο να µπορεί να φιλοξενήσει πάνω από θεατές. Στην Έφεσο το θέατρο διαµορφωνόταν στη δυτική πλαγιά του όρους Πίον (Panayir Dag) και είχε προσανατολισµό προς τα δυτικά. Η κατασκευή του άρχισε γύρω στο 274 π.χ. Το κοίλο χωριζόταν από ένα διάζωµα σε δύο τµήµατα. Η ορχήστρα, σχήµατος πετάλου, περιβαλλόταν από αγωγό συγκέντρωσης των οµβρίων υδάτων (εύριπο). Η σκηνή της Ελληνιστικής περιόδου (2ος αιώνα π.χ.) ήταν ορθογώνια. Στην πρόσοψή της ανοίγονταν θυρώµατα ανάµεσα σε ογκώδεις πεσσούς. Το σκηνικό οικοδόµηµα στέγαζε κεραµοσκεπής οροφή. Ένα από τα πιο σηµαντικά και καλοδιατηρηµένα θέατρα της Ελληνιστικής περιόδου είναι και το Θέατρο της Πριήνης, που οικοδοµήθηκε γύρω στο 300 π.χ. και εντάχθηκε αρµονικά στο Ιπποδάµειο σύστηµα της πόλης. Το κοίλο του, σε σχήµα κανονικού πετάλου, εδραζόταν πάνω στον φυσικό βράχο. Υπολογίζεται ότι χωρούσε θεατές. Γύρω από την ορχήστρα υπήρχαν µαρµάρινα έδρανα προεδρίας. Στο κέντρο της ορχήστρας υπήρχε βωµός του Διονύσου, ενώ η σκηνή ήταν ένα ορθογώνιο διώροφο οικοδόµηµα µε τρεις αίθουσες σε κάθε όροφο. Γύρω στο 150 π.χ. προστέθηκε δωρικό προσκήνιο στη σκηνή και µεταξύ των ανοιγµάτων των κιόνων τοποθετούνταν ξύλινοι ζωγραφισµένοι πίνακες. Εξαιρετικό παράδειγµα ελληνιστικού θεάτρου στην κυρίως Ελλάδα αποτελεί το Θέατρο Το θέατρο της Εφέσου (φωτ. Πρεσβεία Τουρκίας).

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10. Ιωνικοί Ναοί της Μ. Ασίας στον 4 ο αι.

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Η ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Η ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΜΟΝ Το Πέργαμον ή η Πέργαμος είναι πόλη που από το τέλος του 3ου αιώνα π.χ. αναδείχθηκε σε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία Μέρη αρχαίου θεάτρου σκηνή: ορθογώνιο, μακρόστενο κτίριο προσκήνιο: στοά με κίονες μπροστά από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ιστορία Κατασκευών Ενότητα 2.3: Το Δομικό Σύστημα «ΔΟΚΟΣ ΕΠΙ ΣΤΥΛΩΝ» - Συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέλιξη των κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας ελληνιστικός ονομάστηκε o πολιτισμός που προήλθε από τη σύνθεση ελληνικών και ανατολικών στοιχείων κατά τους τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας Φοίβος Αργυρόπουλος ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πανίερο έγινε το Θριάσιο πεδίο από τη στιγμή που η θεά Δήμητρα θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου...

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... Ας ξεκινήσουμε με το Ωδείο... Το ρωμαϊκό Ωδείο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

1. Λίθινοι ναοί 2. Λίθινα αγάλματα σε φυσικό και υπερφυσικό μέγεθος

1. Λίθινοι ναοί 2. Λίθινα αγάλματα σε φυσικό και υπερφυσικό μέγεθος ΑΡΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Λίθινοι ναοί 2. Λίθινα αγάλματα σε φυσικό και υπερφυσικό μέγεθος Επίδραση από τέχνη Ανατολής και Αιγύπτου μνημειακοί ναοί Πέτρα, μάρμαρο Το σχήμα θυμίζει μέγαρο ΜΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Το περίτεχνο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου με τα πλευρικά τμήματά του Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Α Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ν Η Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Project ΑΝΝΑ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΑΒΙΘΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΤΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Η νότια πλαγιά της Ακρόπολης

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Στην αρχαϊκή εποχή εικάζεται ότι υπήρχε κάποιο είδος θεατρικής κατασκευής στο χώρο που βρίσκονται τα σημερινά ευρήματα του θεάτρου, ενώ στα κλασσικά χρόνια υπήρχε σίγουρα κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Ο σηµερινός επισκέπτης του ιερού εισέρχεται στο χώρο από τη νότια πλευρά του, ενώ κατά την αρχαιότητα η κυρία είσοδος βρισκόταν στα βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8. Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία Τα Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

Γκουνέλα Μαρία ΒΠΠΓ. Αρχαία Νικόπολη

Γκουνέλα Μαρία ΒΠΠΓ. Αρχαία Νικόπολη Γκουνέλα Μαρία ΒΠΠΓ Αρχαία Νικόπολη Νικόπολη Στη σημερινή χερσόνησο της Πρέβεζας, στη νοτιοδυτική Ήπειρο, σε απόσταση μόλις 6 χλμ. από την ομώνυμη πόλη, βρίσκεται η αρχαία Νικόπολη. Ίδρυση Νικόπολης Κλεοπάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9. Ναοί του 4 ου αι. π.χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τζωρτζίνα Μπαρλαμπά, ΒΠΠΓ

Τζωρτζίνα Μπαρλαμπά, ΒΠΠΓ Τζωρτζίνα Μπαρλαμπά, ΒΠΠΓ Χτισμένοιστιςνοτιοδυτικέςπλαγιές του Παρνασσού σε υψόμετρο 570 μ. Πόλη αρχαίας Φωκίδας Σε απόσταση 21 χλμ. από την Άμφισσα Εδώ λειτούργησε το σημαντικότερο μαντείο του αρχαιοελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει ο μαγικός κόσμος των μνημείων του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου Οι σιωπηλοί αυτοί μάρτυρες του παρελθόντος

Υπάρχει ο μαγικός κόσμος των μνημείων του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου Οι σιωπηλοί αυτοί μάρτυρες του παρελθόντος Υπάρχει ο μαγικός κόσμος των μνημείων του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου Οι σιωπηλοί αυτοί μάρτυρες του παρελθόντος ΑΠΛΟΤΗΤΑ και ΜΕΓΑΛΕΙΟ... Στο θέατρο τα δύο αυτά χαρακτηριστικά συνδυάζονται με τον καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ π.χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ π.χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323 30 π.χ. Θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου Έλλειψη διαδόχου (νόμιμου και ικανού) διασπαστικές τάσεις: 1. Εξεγέρσεις (Αθηναίων και Αιτωλών) εναντίον των Μακεδόνων υποταγή των Αθηναίων 2. Εξεγέρσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με. στo αρχαίο θέατρο της Σικυώνας

Ακολούθησέ με. στo αρχαίο θέατρο της Σικυώνας Ακολούθησέ με στo αρχαίο θέατρο της Σικυώνας Ακολούθησέ με στο αρχαίο θέατρο της Σικυώνας Εικ. 1 Το θέατρο της Σικυώνας με θέα προς τον Κορινθιακό κόλπο. Προγραμματίζοντας μια εκπαιδευτική εκδρομή στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα Ηφαίστειο της Θήρας Η Μινωική Κρήτη λόγω της εμπορικής αλλά και στρατηγικής θέσης της έγινε γρήγορα μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη. Οι Μινωίτες πωλούσαν τα προϊόντα τους σε όλη τη Μεσόγειο με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο

ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο Ιερό τοπικής λατρείας αφιερωμένο στον θεό Κάβιρο (γενειοφόρο θεό με στεφάνι κισσού στο κεφάλι και κάνθαρο στο χέρι υπόσταση του Διονύσου) και το Θεό Παίδα (θεϊκό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το δημοτικό κοιμητήριο της Βάρης βρίσκεται στη θέση «Ασύρματος» της Δημοτικής Ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Εισαγωγικά: ΟΡΙΣΜΟΣ: Με τον όρο μυκηναϊκός πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της ΎστερηςΕποχήςτουΧαλκούαπότο1600-1100 π. Χ. που αναπτύχθηκε κυρίως στην κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού 1. Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «δοκού επί στύλου», δηλ. κατακόρυφοι φέροντες

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόπολη. Υπεύθυνος Καθηγητής: Κος Βογιατζής Δ. Οι Μαθητές: Τριτσαρώλης Γιώργος. Τριαντόπουλος Θέμης. Ζάχος Γιάννης. Παληάμπελος Αλέξανδρος

Ακρόπολη. Υπεύθυνος Καθηγητής: Κος Βογιατζής Δ. Οι Μαθητές: Τριτσαρώλης Γιώργος. Τριαντόπουλος Θέμης. Ζάχος Γιάννης. Παληάμπελος Αλέξανδρος Ακρόπολη Υπεύθυνος Καθηγητής: Κος Βογιατζής Δ. Οι Μαθητές: Τριτσαρώλης Γιώργος Τριαντόπουλος Θέμης Ζάχος Γιάννης Παληάμπελος Αλέξανδρος Ακρόπολη - Ιστορία Η Αθηναϊκή ακρόπολη κατοικήθηκε από τα νεολιθικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΥΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥΘΕΑΤΡΟΥ

ΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΥΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥΘΕΑΤΡΟΥ ΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΥΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥΘΕΑΤΡΟΥ ΗΟΡΧΗΣΤΡΑ ΗΣΚΗΝΗ ΤΟΚΟΙΛΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ηορχήστρα Ήταν µια κυκλική, συχνά πλακόστρωτη, πλατεία στο κέντρο του θεάτρου. Με άλλα λόγια ήτανησκηνή των σηµερινών θεάτρων. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση - Με την βοήθεια της τεχνολογίας αρχαιολόγοι κατάφεραν να απεικονίσουν την Θεσσαλονίκη της αρχαιότητας - Μια ζηλευτή πόλη με Ιππόδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παρθενώνας, ναός χτισμένος προς τιμήν της Αθηνάς, προστάτιδας της πόλης της Αθήνας, υπήρξε το αποτέλεσμα της συνεργασίας σημαντικών αρχιτεκτόνων

Ο Παρθενώνας, ναός χτισμένος προς τιμήν της Αθηνάς, προστάτιδας της πόλης της Αθήνας, υπήρξε το αποτέλεσμα της συνεργασίας σημαντικών αρχιτεκτόνων Ο Παρθενώνας, ναός χτισμένος προς τιμήν της Αθηνάς, προστάτιδας της πόλης της Αθήνας, υπήρξε το αποτέλεσμα της συνεργασίας σημαντικών αρχιτεκτόνων και γλυπτών στα μέσα του 5ου π.χ. αιώνα. Η εποχή της κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Το ανάκτορο της Ζάκρου

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Το ανάκτορο της Ζάκρου ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Το ανάκτορο της Ζάκρου Ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου Το ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου βρίσκεται στο ΝΑ άκρο της Κρήτης στον ομώνυμο ευρύχωρο όρμο. Η θέση ήταν γνωστή από τον 19 ο αι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (σελ.140-151)

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (σελ.140-151) Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (σελ.140-151) Ορισμός: ο πολιτισμός που προήλθε από τη σύνθεση ελληνικών και ανατολικών στοιχείων ονομάστηκε ελληνιστικός και απέκτησε οικουμενικό χαρακτήρα. 2.1 Τα ελληνιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 7o ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΧΩΡΟΣ ΑΝΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ. Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη  συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323 [Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου] ΕΩΣ 30 π.χ. [κατάληψη της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους ολοκληρώνεται η κατάκτηση της Ανατολής από τους Ρωμαίους, ξεκινά η περίοδος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας]

Διαβάστε περισσότερα

Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου Χαρίδης Φίλιππος

Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου Χαρίδης Φίλιππος Τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου Χαρίδης Φίλιππος 1. Η μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας Η τεράστια αυτή πυραμίδα είναι το αρχαιότερο από τα εφτά θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, αλλά είναι το μόνο που διασώζετε 4.000χ.Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μαρία Γερολέμου Β`2 Καθηγήτρια: Μαρία Πουλιάου Χατζημιχαήλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική εισαγωγή...σελ.3 Ιστορική αναδρομή...σελ.4 Οικία Αχιλλέα...σελ.5 Οικία Μονομάχων...σελ.6 Παλαιοχριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 24 Απριλίου 2010 Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 10682, Αθήνα www.diazoma.gr / info@diazoma.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστορική περίοδος

Προϊστορική περίοδος ΕΦΕΣΟΣ Ιστορικό πλαίσιο Θέση Η Έφεσος βρίσκεται σε απόσταση 70 χλμ. νότια της Σμύρνης, κοντά στις εκβολές του ποταμού Καΰστρου. Κατοικήθηκε αδιάλειπτα έως τις ημέρες μας, αν και παρήκμασε μετά την αραβική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η Αρχαία Αγορά του Άργους ιδρύθηκε στους πρόποδες του λόφου της Λάρισας σε µία φυσική λεκάνη, όπου συνέρρεαν τα όµβρια ύδατα. Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τετάρτη

ΠΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τετάρτη ΠΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τετάρτη 12-12-2012 Δρ. Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας μεταξύ σας. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Καθίστε σε ομάδες των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Εξοχικές κατοικίες στο Σκροπονέρι Ευβοίας Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα και από την ακανόνιστη

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Ο 19ος αι. είναι µια περίοδος σηµαντικών αλλαγών στον ελλαδικό χώρο - Ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 - Μεταρρυθµίσεις της οθωµανικής αυτοκρατορίας (Τανζιµάτ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ. 2 ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου Α Τάξη. Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν

ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ. 2 ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου Α Τάξη. Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ Η αρχαία πόλη της Κέρκυρας, εγκαταστημένη σε απόσταση 4 χλμ. νότια του σημερινού ιστορικού Κέντρου, εκτείνονταν περίπου στο κέντρο της σημερινής χερσονήσου του Κανονιού, που περιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 04 Νοέμβριος :10 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος :32

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 04 Νοέμβριος :10 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος :32 Το πρώτο ανάκτορο της Κνωσού κτίστηκε γύρω στο 2000 π.χ. στο νότιο άκρο της μεσομινωικής πόλης και καταστράφηκε από σεισμό στο 1900 π.χ. {tab=το ανάκτορο} Στη θέση του κτίστηκε σχεδόν αμέσως ένα νέο, λαμπρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ιερό Αφροδίτης Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ε ο φ ύ τ ο υ Β 2 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Χατζημιχαήλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή..σελ.3 Ιστορική αναδρομή..σελ.3 Περιγραφή του χώρου.σελ.4

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε Σάββατο και διαφορετική εμπειρία στο Μουσείο Ακρόπολης

Κάθε Σάββατο και διαφορετική εμπειρία στο Μουσείο Ακρόπολης Κάθε Σάββατο και διαφορετική εμπειρία στο Μουσείο Ακρόπολης Εναλλασσόμενες θεματικές παρουσιάσεις Κάθε Σάββατο και διαφορετική εμπειρία στο Μουσείο Ακρόπολης Εναλλασσόμενες θεματικές παρουσιάσεις Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ( π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή.

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ( π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή. Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή. - Ο σημαντικότερος οικισμός ήταν η... - Κατά τη 2 η και 3 η χιλιετία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 Περιεχόμενα Αρχαία Δωδώνη γεωγραφικά στοιχεία Κοίλον Ορχήστρα Σκηνή Ρωμαϊκά χρόνια Παραστάσεις που φιλοξενήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά

Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟ 2 ΙΕΡΟΟΛΥΜΠΙΟΥΔΙΟΣΚΑΤΒΑΛΑΝΕΙΟΤΡΟΛΥΜΠΙΑΓΗΤΟΖΠΥΛΗΑΔΡΙΑΝΟΥΜΠΕΠΙΔΕΛΦΙΝΙΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΒΕΑΤΟΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣΥΖΠΥΡΡΑΠΟΡΘΗΣΕΑΣΧΡΥΣΕΛΕΦΑΝΤΙΝΟΑΓΑΛΜΑΙΛΙΣΣΟΣΟΡΑΣΤΥΠΟΚΕΚΙΟΝΕΣΙΡΙΚΕΤΗΡΙΑΚΛΑΔΟΣΥΒΟΤΕΜΕΝΟΣΑΝΤΑΨΙΔΑΜΕΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΩΚΕΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣΓΑΔΕΛΦΙΝΙΟΣΑΠΟΛΛΩΝΑΣΜοτΕιΝΟΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΤΥΡΚΡΟΝΟΣΗΡΕΑΠΥΡΝΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ. Μετά τα Μηδικά κατακευάστηκε το 478 π.χ το Θεμιστόκλειο τείχος που χώρισε την κατοικημένη περιοχή από το νεκροταφείο.

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ. Μετά τα Μηδικά κατακευάστηκε το 478 π.χ το Θεμιστόκλειο τείχος που χώρισε την κατοικημένη περιοχή από το νεκροταφείο. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Η περιοχή ΒΔ της Αγοράς μέχρι το τείχος της πόλης, όπου το Δίπυλο, αλλά και πέρα από το τείχος, όπου και το σημαντικότερο νεκροταφείο της Αθήνας. Η ονομασία της οφείλεται στις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ:ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΒΙΚΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΑΓΑΠΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ:ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΒΙΚΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ:ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΒΙΚΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΑΓΑΠΙΟΥ Αρχαία Αγορά Η λέξη αγορά παράγεται από το ρήμα αγείρω (συναθροίζω,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΓΑΜΟΣ. Μπούσια Δήμητρα, Κωνσταντίνου Μαρίνα, Μαγιάκη Άννα (Β Λυκείου)

ΠΕΡΓΑΜΟΣ. Μπούσια Δήμητρα, Κωνσταντίνου Μαρίνα, Μαγιάκη Άννα (Β Λυκείου) ΠΕΡΓΑΜΟΣ Μπούσια Δήμητρα, Κωνσταντίνου Μαρίνα, Μαγιάκη Άννα (Β Λυκείου) Η Πέργαμος καταλάμβανε το ύψωμα ενός λόφου, 30χλμ από τις ακτές του κόλπου της Ελαίας, απέναντι από τη Λέσβο. Μετά την κατάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από:

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΚΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΦΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος οργάνωσης σε οµάδες κατοικιών οδηγεί σε κοινή

Ο τρόπος οργάνωσης σε οµάδες κατοικιών οδηγεί σε κοινή 77.5 7 5.0 85. 0 85. 0 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΗΤΡΑ ΦΥΓΚΑ 814973 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α. Αστικός σχεδιασµός: 1. Οργάνωση σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία.

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία. Η Νίκη σε νομίσματα Νίκη: θεά της ελληνικής μυθολογίας προσωποποιούσε τη δόξα του ελληνικού πολιτισμού. Η Νίκη στέλνονταν από το Δία για να εξυμνήσει μία νίκη, να προσφέρει σπονδές ή να στεφανώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Πόλη: Οικισμός μόνιμου χαρακτήρα με μικρό ή μεγάλο πληθυσμιακό μέγεθος, δομημένος έτσι ώστε να εξυπηρετεί τη ζωή των κατοίκων της. Οικισμός: Κατοικημένη περιοχή, οριοθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Να περιγράψετε ένα μινωικό ανάκτορο; Μεγάλα Συγκροτήματα κτιρίων, Είχαν πολλές πτέρυγες-δωματίων, Διοικητικά, Οικονομικά, Θρησκευτικά και Καλλιτεχνικά κέντρα της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΑ Η λύση που εφαρμόστηκε στηρίχθηκε στην επιλογή της ελλειψοειδούς μορφής. Το κτήριο καταλαμβάνει ολόκληρη την ανατολική πλευρά του οικοπέδου και

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) (συνέχεια) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού.

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (file://localhost/c:/documents%20and%20settings/user/επιφάνεια%20εργασίας/κ έντρο%20εξ%20αποστάσεως%20επιμόρφωσης%20- %20Παιδαγωγικό%20Ινστιτούτο.mht) Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ας διαβάσουμε τι θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα: Σκοπός: Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να απαντήσουμε σε ένα «γιατί»: Γιατί χρειάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3 Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία Μάθημα 3 Τα αρχιτεκτονικά σύμβολα αποτελούν μια διεθνή, συγκεκριμένη και απλή γλώσσα. Είναι προορισμένα να γίνονται κατανοητά από τον καθένα, ακόμα και από μη ειδικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ.

Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Βασιλένα Πετκόβα ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Το χωριό βρίσκεται σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ Εργασία του μαθητή: Μαγγιώρου

Διαβάστε περισσότερα

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89...

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89... ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ: Β ΜΕΡΟΣ 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89... Οι παραπάνω αριθμοί ονομάζονται Ακολουθία Fibonacci το άθροισμα των 2 προηγουμένων αριθμών ισούται με τον επόμενο αριθμό στην ακολουθία. Το πηλίκο τον

Διαβάστε περισσότερα

Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής:

Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής: 3.4 Ειδικό τεχνικό τεύχος οδηγός με εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής: Παράρτημα Ι. Α. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Με τη συγκέντρωση και ταξινόμηση της διάσπαρτης

Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Με τη συγκέντρωση και ταξινόμηση της διάσπαρτης 6ΤΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ KEIMENO: ΔΕΡΒΕΝΗ ΑΝΝΑ - ΣΟΦΙΚΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ, WWW.DIAZOMA.GR Στην Ελλάδα σώζονται σήμερα 125 αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης. Από αυτούς κάποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 02/03/ :53:35 EET

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 02/03/ :53:35 EET ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΡΖΕΚΟΣ II ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΠΘ-Θεσσαλονίκη 20/3/2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Βασιλική Ελευθερίου, αρχιτέκτων μηχανικός, Διευθύντρια Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης»

«Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης» «Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης» Μαρία Μπαλάσκα & Ιωάννα Ραβάνη, μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Καλαμάτας Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, επηρεάζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΚΑ ΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων Το ανάκτορο των Μαλίων βρίσκεται στην άκρη μιας μικρής αλλά εύφορης πεδιάδας, κοντά σε λιμάνι στο βόρειο τμήμα της κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Φαιστού

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Φαιστού Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Φαιστού Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Φαιστού Το ανάκτορο της Φαιστού είναι το δεύτερο σε μέγεθος ανάκτορο της μινωικής Κρήτης με έκταση.000 τ.μ. Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Φωνές νερού μυριάδες Ιερό Άμμωνα ία, Καλλιθέα Χαλκιδικής. Φυλλάδιο δράσης

Φωνές νερού μυριάδες Ιερό Άμμωνα ία, Καλλιθέα Χαλκιδικής. Φυλλάδιο δράσης Φωνές νερού μυριάδες 2010 Ιερό Άμμωνα ία, Καλλιθέα Χαλκιδικής Φυλλάδιο δράσης Το κείμενο του φυλλαδίου της δράσης ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΑ ΔΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Το ιερό του Διονύσου και του Άμμωνα

Διαβάστε περισσότερα