ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΠΤΙΔΟΥ ΔΕΡΜΙΣΗ ΝΙΚΟΥΛΑ, ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α.Π.Θ. ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ.Π.Θ. ΚΟΥΤΙΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α.Π.Θ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α.Π.Θ. Υποβλήθηκε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος Ημερομηνία Παρουσίασης της Διατριβής : 28 η Ιουνίου 2007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σε αυτή τη διδακτορική διατριβή με τίτλο «Αλληλεπίδραση Οικονομικής Ανάπτυξης Παράκτιων Τουριστικών Περιοχών και Έργων Προστασίας του Περιβάλλοντος» θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης παραθαλάσσιων τουριστικών περιοχών και οι επιδράσεις που έχει η ανάπτυξη αυτή: α) στην οικονομία (τοπικό και εθνικό επίπεδο) και β) στο περιβάλλον (προστασία και αναβάθμιση) μέσω της κατασκευής υγειονομικών τεχνικών έργων. Συνεπώς θα διερευνηθεί το φαινόμενο του «εκβιομηχανισμένου» τουρισμού μέσα από το πρίσμα της οικονομικής αλλά και της περιβαλλοντικής πλευράς του. Αρχικά θα αναφερθούν ορισμένες από τις πιο γνωστές μεθόδους ανάλυσης τουριστικής ανάπτυξης τουριστικών περιοχών στη διεθνή βιβλιογραφία (οικονομικές, στατιστικές, χωροταξικές). Θα διερευνηθούν οι νέες δυνατότητες ανάπτυξης τουριστικών περιοχών αφού επισημανθούν και αναλυθούν οι βασικές παράμετροι που συνθέτουν το ερώτημα: «Ποιός είναι ο σκοπός που επιδιώκεται με τη τουριστική ανάπτυξη μιας παράκτιας περιοχής;». Θα επισημανθούν οι κύριοι φορείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, η οποία επιφέρει αλλαγές στο περιβάλλον, και οι στόχοι αυτών των φορέων. Σκοπός της διατριβής είναι να καταδείξει ότι η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει: α) σε οικονομική ανάπτυξη που ενδιαφέρει το κράτος, β) σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προστασία του φυσικού κάλους της περιοχής που ενδιαφέρει την τοπική αυτοδιοίκηση και γ) σε αύξηση του κέρδους των επιχειρήσεων που ενδιαφέρει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Θα οριοθετηθούν τα έργα περιβάλλοντος τα οποία χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) έργα προστασίας περιβάλλοντος, β) έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος και γ) γκρίζες ζώνες. Θα εξεταστούν από τη μία οι παράγοντες που οδηγούν σε οικονομική ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας τον όρο της «τουριστικής δημοτικότητας» ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με την τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής, και από την άλλη οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η «τουριστική δημοτικότητα». Θα παρουσιαστεί η «εξίσωση της τουριστικής δημοτικότητας» η οποία είναι συνάρτηση του ΑΕΠ των χωρών προέλευσης των τουριστών και επηρεάζεται από δύο συντελεστές «α» και «β» οι οποίοι και θα αναλυθούν. Με τη βοήθεια αυτής της εξίσωσης στο κρατικό επίπεδο θα προσδιοριστεί η βούληση του επιδιωκόμενου σκοπού της «τουριστικής δημοτικότητας» και αντίστοιχα θα προσδιοριστούν οι τιμές «α», «β» με την βοήθεια των οποίων θα σχεδιαστεί το «μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης» το οποίο διακρίνεται σε 3 βασικές περιπτώσεις. Θα αναλυθεί η φάση της οικονομικής επεξεργασίας του προγράμματος ανάπτυξης μιας τουριστικής περιοχής που βρίσκεται σε κατάσταση κορεσμού, εκτιμώντας τους παράγοντες που αποτελούν το θεμέλιο ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας, δηλαδή τον «ποιοτικό» και «ποσοτικό» υπολογισμό των παραλιών της περιοχής, όπως επίσης και την πληρότητα λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία). Θα παρουσιαστούν οι τύποι «ποιοτικής» και «ποσοτικής» εκτίμησης της βέλτιστης τουριστικής κίνησης σε μία παραλία, εισάγοντας την έννοια της «ισοδύναμης έκτασης παραλίας», όπως επίσης και η εξίσωση της «σχετικής τουριστικής κίνησης/μήνα» λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία της περιοχής. Στη συνέχεια θα γίνει οικονομική ανάλυση εκτιμώντας τις συνολικές «δαπάνες» και «έσοδα» ξενοδοχειακής κλίνης σε συνθήκες κατάστασης κορεσμού της τουριστικής περιοχής, όπως επίσης θα εκτιμηθούν και τα τεχνικά έργα υγειονομικής ανάπλασης (δίκτυο αποχέτευσης - εγκαταστάσεις επεξεργασίας

4 λυμάτων, δίκτυο ύδρευσης και επεξεργασίας νερού και δίκτυο συλλογής και διάθεσης απορριμμάτων). Οι παραπάνω τύποι της οικονομικής επεξεργασίας του προγράμματος ανάπτυξης έχουν ως στόχο να αποτελέσουν έναν οδηγό συστηματοποίησης για τους οικονομολόγους που θα ασχοληθούν με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Δηλαδή γνωρίζοντας τις τιμές των παραμέτρων των εξισώσεων θα μπορεί κανείς να εκτιμήσει τη συνολική δαπάνη των έργων, είτε είναι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είτε τεχνικά έργα υποδομής, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να έχουν γίνει προηγούμενα οι αντίστοιχες μελέτες ή να έχει ο μελετητής εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτό το αντικείμενο. Προχωρώντας θα εξεταστεί μια περιοχή που βρίσκεται κάτω του ορίου κορεσμού λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια ζωής του έργου, την διάρκεια αποπληρωμής του δανείου και το τοκοχρεολύσιο, παρουσιάζοντας ένα τύπο εκτίμησης της ετήσιας επιβάρυνσης της ξενοδοχειακής κλίνης με τα έξοδα του τεχνικού έργου και την προσδοκόμενη μελλοντική εξέλιξη της πυκνότητας των κλινών από την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Αυτός ο προσδοκόμενος αριθμός των κλινών στην ουσία θα ισοδυναμεί με την οικονομική ανάπτυξη της τουριστικής περιοχής και θα εκφραστεί με την συνάρτηση k x.. Θα αναλυθεί μαθηματικά η «συνάρτηση τουριστικής ανάπτυξης k x.» με τη βοήθεια της συνάρτησης της «υπερβολικής εφαπτομένης» συγκρίνοντάς την με το βιολογικό φαινόμενο ανάπτυξης και θα παρουσιαστεί η γενική μορφή της εξίσωσής της. Στο τελευταίο μέρος της διατριβής θα εφαρμοστεί η θεωρητική μεθοδολογία όλης της έρευνας σε ρεαλιστικά πεδία (περιοχή μελέτης) όσο αφορά: α) την τουριστική δημοτικότητα της Ελλάδας στις άλλες χώρες, β) την βέλτιστη τουριστική δυναμικότητα του Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, γ) την εκτίμηση των δαπανών των έργων υποδομής σε διανυκτερεύσεις ξενοδοχειακών κλινών και δ) την εκτίμηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της Χαλκιδικής με βοήθεια και από τα στοιχεία του παρελθόντος. Η έρευνα πεδίου στη Χαλκιδική με ερωτηματολόγια την τουριστική περίοδο 2003 (Μάιος-Σεπτέμβριος) παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς καταγράφει τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής, τα καθημερινά προβλήματα και τις απόψεις των ξενοδόχων σχετικά με τις λύσεις που δύναται να δοθούν, και κυρίως την νοοτροπία τους απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη των ξενοδοχείων τους. Έχοντας ως στόχο στη συγκεκριμένη διατριβή την εκτίμηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης μιας τουριστικής περιοχής, θα παρουσιαστούν όλα εκείνα τα εργαλεία που απαιτούνται για να αποδειχθεί: α) ο βαθμός ανάπτυξης που βρίσκεται η τουριστική περιοχή, β) οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της και γ) η συνεκτίμηση όλων των οικονομικών στοιχείων που απαιτούνται για να καταδειχθεί αν από την κατασκευή των τεχνικών έργων μπορεί να επέλθει ταυτόχρονα και η οικονομική ανάπτυξη. Στα παραδείγματα της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα θα αξιοποιηθούν στην πράξη όλα όσα αναφέρθηκαν στη θεωρητική μεθοδολογική προσέγγιση, με τη βοήθεια στατιστικών στοιχείων από την Ε.Σ.Υ.Ε., και θα αποδειχθεί εάν η τουριστική ανάπτυξη της Χαλκιδικής, η οποία βρίσκεται στην περίοδο του ελλατούμενου ρυθμού ανάπτυξης, με τα κατάλληλα έργα μπορεί να οδηγηθεί σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης. Το οικονομικό μοντέλο που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη διατριβή φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν οδηγό εκτίμησης οικονομικής ανάπτυξης για τους ερευνητές που θέλουν να ασχοληθούν με την τουριστική κίνηση παράλιων περιοχών εφαρμόζοντας τα εκάστοτε στατιστικά ή τοπικά στοιχεία και χαρακτηρίζεται από την ελαστικότητα εφαρμογής του σε οποιαδήποτε υπό μελέτη παραθαλάσσια περιοχή.

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά 1 2. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ιστορική αναδρομή του τουρισμού Εννοιολογική προσέγγιση του τουρισμού Στοιχεία τουριστικής εξέλιξης Προβλήματα του σύγχρονου τουρισμού στην Ελλάδα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γενικά Παράκτιες ζώνες Μέθοδοι ανάλυσης τουριστικής ανάπτυξης παράκτιων περιοχών ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 23 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 4.1 Γενικά Οριοθέτηση του προβλήματος των έργων προστασίας περιβάλλοντος Γενικά Υποδομές έργων προστασίας περιβάλλοντος Έργα αναβάθμισης του περιβάλλοντος Έργα προστασίας και αναβάθμισης (γκρίζες ζώνες) περιβάλλοντος Επίπεδα δραστηριοποίησης ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 35 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5.1 Γενικά Θεωρητική αντιμετώπιση Τουριστική δημοτικότητα Κατάσταση κορεσμού τουριστικής κίνησης Οικονομικά μεγέθη κατάστασης κορεσμού τουριστικής περιοχής Ενοικιαζόμενα δωμάτια και δωμάτια ξενοδοχείων Ανάπτυξη των τουριστικών περιοχών Έργα υποδομής 51

6 Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Έργα ύδρευσης και επεξεργασίας νερού Έργα συλλογής και διάθεσης απορριμμάτων Κατάσταση ανάπτυξης περιοχής κάτω του ορίου κορεσμού Ανάπτυξη της τουριστικής δημοτικότητας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 76 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6.1 Εισαγωγή Η γεωγραφική και περιβαλλοντική ταυτότητα της Ελληνικής φύσης Γενικά Γεωγραφικά χαρακτηριστικά Το κλίμα Τα οικοσυστήματα Γενικά Θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα Χερσαία οικοσυστήματα Συμπεράσματα Η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος Γενικά Η πολιτιστική κληρονομιά της Μακεδονίας Η πολιτιστική κληρονομιά της Χαλκιδικής Η τουριστική εξέλιξη στην Ελλάδα Γενικά Αφίξεις τουριστών και μέσα μετακίνησης Διανυκτερεύσεις και ποσοστά πλήρωσης Στοιχεία Χαλκιδικής Έρευνα πεδίου Γεωγραφία Διοικητική οργάνωση του νομού Ξενοδοχειακό δυναμικό και διανυκτερεύσεις Συγκοινωνία Κλιματολογικά στοιχεία και επίδρασή τους στην τουριστική κίνηση Πολεοδομικά χαρακτηριστικά Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις Υποδομές σχετιζόμενες με την προστασία του περιβάλλοντος - Ανάλυση στοιχείων έρευνας πεδίου (ερωτημοτολόγια) 107

7 Ύδρευση Αποχέτευση Απορρίμματα Θόρυβος Αθλητικές εγκαταστάσεις Ψυχαγωγία Διασκέδαση Ανθρώπινο δυναμικό και εξυπηρέτηση Το νομικό πλαίσιο Υπολογισμός κορεσμού τουριστικής κίνησης Οικονομικός έλεγχος λειτουργίας ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων 114 δωματίων Εκτίμηση της ανάπτυξης τουριστικής περιοχής της Χαλκιδικής Εκτίμηση της επιβάρυνσης των τουριστικών κλινών από τα έργα 122 υποδομής Επιμερισμός δαπανών στις κλίνες αναπτυσσόμενου οικισμού Εκτίμηση της τουριστικής ανάπτυξης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 140 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 144 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 147 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 150

8 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Στο ολοένα και περισσότερο μεταβαλλόμενο πολιτικοοικονομικό γίγνεσθαι, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται και αρχικά διαφαίνεται πως είναι εντελώς αντίθετοι, πως ο ένας αναιρεί τον άλλο και ότι η συνύπαρξή τους είναι παντελώς αδύνατη. Αυτοί οι δύο κόσμοι είναι αυτός του κέρδους με όλες τις αρχές της οικονομίας που τον διέπουν και αυτός του φυσικού περιβάλλοντος, ο οποίος τελευταία βάλλεται πανταχόθεν και οι πληγές του ήδη έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον του πλανήτη μας. Στην εποχή μας, αν προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε μόνο τη μία ή την άλλη πλευρά, θα θεωρηθούμε το λιγότερο ρομαντικοί ή ουτοπιστές. Αφενός μία πορεία με στόχο μόνο την κερδοφορία, χωρίς προφυλάξεις για τις συνέπειες που αυτή μπορεί να έχει στο περιβαλλοντικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί, σίγουρα θα αποβεί μοιραία. Αφετέρου, εξάλειψη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, για ένα καθαρό και αμόλυντο περιβάλλον, θα οδηγήσει σε οικονομικό μαρασμό και υπανάπτυξη. Σε αυτούς τους δύο διαφορετικούς κόσμους εντάσσεται και το φαινόμενο του τουρισμού. Ένα φαινόμενο που την ύπαρξή του την οφείλει στον ίδιο τον άνθρωπο και την ανάγκη του για περιπλάνηση, ταξίδι, περιπέτεια, και εξερεύνηση νέων περιοχών. Η Ελλάδα μέσα στον παγκόσμιο χάρτη αποτελεί ένα ξεχωριστό προορισμό που μπορούν να επισκεφθούν άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά και τις φυσικές ομορφιές της. Καθώς περιτριγυρίζεται από θάλασσα και σε συνδυασμό με τα χιλιάδες νησιά της στο Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος μετρά συνολικά χλμ. ακτών, κάτι που πανευρωπαϊκά την τοποθετεί στη δεύτερη θέση μετά την Νορβηγία. Το γεγονός επίσης ότι οι Έλληνες σαν λαός από τα αρχαία χρόνια διακρίνονταν για την φιλοξενία του και για τα εμπορικά του ταξίδια, έχοντας μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις της εποχής, ενισχύει την πεποίθηση ότι ο τουρισμός στη χώρα μας έχει παρόν αλλά κυρίως μέλλον. Σε αυτή την διδακτορική διατριβή αρχικά γίνεται αναφορά στο φαινόμενο του τουρισμού παραθέτοντας μία σύντομη ιστορική αναδρομή και αναλύοντας την έννοιά του και τις μορφές του, κυρίως αυτές που έχουν σχέση με την οικονομική και περιβαλλοντική πλευρά του. Στη διατριβή μελετάται κατά πόσο μια τουριστική παράκτια περιοχή έχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης με ταυτόχρονη διατήρηση ή αναβάθμιση του υπάρχοντος περιβάλλοντος ώστε να επιτευχθεί η χρυσή τομή των 1

9 δύο στόχων, της οικονομικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας. Αναφέρονται οι συνέπειες αυτής της ανάπτυξης τόσο από την πλευρά του κράτους (συνάλλαγμα, θέσεις εργασίας κ.τ.λ.) όσο και από τις πλευρές της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (επενδύσεις κ.τ.λ) και της τοπικής αυτοδιοίκησης (προσφερόμενες υπηρεσίες κ.τ.λ.), όπως επίσης και τα τεχνικά μέσα (υποδομή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης κ.τ.λ.) που θα οδηγήσουν σε αυτή. Παρουσιάζονται στοιχεία τουριστικής εξέλιξης στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και γίνεται αναφορά στην παράκτια τουριστική ανάπτυξη και στις μεθόδους ανάλυσης αυτής με βάση την σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 2 γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια του τουρισμού, στην ιστορική του εξέλιξη και στα προβλήματα που ανακύπτουν από τον σύγχρονο τουρισμό στην Ελλάδα. Στο κεφάλαιο 3 μελετάται η τουριστική ανάπτυξη παράκτιων περιοχών και παρουσιάζονται μέθοδοι ανάλυσης της τουριστικής ανάπτυξης παράκτιων περιοχών. Στο κεφάλαιο 4 αναλύεται η διερεύνηση νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης τουριστικών περιοχών, αναφέρονται οι τρεις ομάδες που λαμβάνουν μέρος σε αυτή (κράτος, ιδιωτική πρωτοβουλία και τοπική αυτοδιοίκηση με τη δημόσια συμμετοχή) και οριοθετείται το πρόβλημα των έργων προστασίας περβάλλοντος Στο θεωρητικό τμήμα που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5 και μέσα στο πλαίσιο ανάλυσης του προβλήματος της τουριστικής ανάπτυξης ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην τουριστική δημοτικότητα, στην κατάσταση κορεσμού της τουριστικής κίνησης, στα οικονομικά μεγέθη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ενοικιαζόμενων δωματίων και στα τεχνικά έργα περιβαλλοντικής προστασίας (κόστος, δαπάνες, ανταποδοτικά οφέλη κ.τ.λ.). Στην εφαρμογή του κεφαλαίου 6 αρχικά γίνεται αναφορά στη γεωγραφική και περιβαλλοντική ταυτότητα της Ελληνικής φύσης και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Παρουσιάζεται η τουριστική εξέλιξη στην Ελλάδα, οι διανυκτερεύσεις και τα ποσοστά πλήρωσης των κλινών, το ξενοδοχειακό δυναμικό και οι διανυκτερεύσεις στο νομό Χαλκιδικής, τα κλιματολογικά στοιχεία και η επίδρασή τους στην τουριστική κίνηση. Με επί τόπου έρευνα μελετώνται οι τεχνικές και κοινωνικές υποδομές οι οποίες σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος (ύδρευση, αποχέτευση, απορρίμματα, θόρυβος, αθλητικές εγκαταστάσεις, ψυχαγωγία-διασκέδαση, ανθρώπινο δυναμικό και εξυπηρέτηση) και παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο στο οποίο εμπίπτουν όλα τα παραπάνω. Τέλος, εφαρμόζεται το 2

10 θεωρητικό μοντέλο που μορφοποιήθηκε στο κεφάλαιο 5 σε παράκτια τουριστική περιοχή της Χαλκιδικής, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσο η συγκεκριμένη περιοχή έχει πραγματικά περαιτέρω δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης (αναπτυξιακή καμπύλη). Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να αποδείξει ότι η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει στην οικονομική άνθηση μιας τουριστικής περιοχής και πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής ενός κράτους ή μιας περιοχής. Στα συμπεράσματα του κεφαλαίου 7 συνοψίζονται αφενός το θεωρητικό μοντέλο που διαμορφώθηκε και αφετέρου τα αποτελέσματα της πρακτικής εφαρμογής του θεωρητικού μοντέλου στην περιοχή του Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής. Έτσι απαντάται το ερώτημα αν τελικά η εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού προγράμματος είναι επιβεβλημένη για την περιοχή όπως επίσης και πoιά θα είναι η πορεία της αν δεν εφαρμοστεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα. Τέλος, στο παράρτημα παρατίθενται οι πίνακες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Ε.Σ.Υ.Ε) και των κατά τόπους γραφείων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) από όπου αντλήθηκαν τα διάφορα στοιχεία. Επίσης παρουσιάζονται τα ερωτηματολόγια που συντάχθηκαν για την έρευνα πεδίου και οι ξενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή της Χαλκιδικής που συμμετείχαν στην έρευνα καθώς και συνοπτικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου. 3

11 2. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 2.1 Ιστορική αναδρομή του τουρισμού Ο τουρισμός σαν φαινόμενο έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, όχι βέβαια με την μορφή που εμφανίζεται σήμερα. Αν ερευνήσει κάποιος προσεκτικά αρχαία ελληνικά κείμενα θα παρατηρήσει ότι αρχαίοι Έλληνες, όπως ο Ηρόδοτος και ο Παυσανίας, θεωρούνταν ιστορικοί ταξιδιώτες που ταξίδευαν σε διάφορες περιοχές για να καταγράψουν τοπικά έθιμα, ήθη, θρησκείες κ.τ.λ. Επίσης, θεσμοί εκείνης της εποχής, που είχαν θρησκευτικό και αθλητικό χαρακτήρα, όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες, τα Παναθήναια και πολλές άλλες εκδηλώσεις, ήταν το κίνητρο για να μετακινηθούν μεγάλες ομάδες ανθρώπων με σκοπό την συμμετοχή τους στα δρώμενα και ταυτόχρονα να ψυχαγωγηθούν πολιτιστικά[1]. Ακόμη και παλιότερα στις περιοχές της Μεσοποταμίας, με την ανάπτυξη των πρώτων μεγάλων πόλεων και την εμφάνιση του εμπορίου, η ανάγκη ταξιδιών για πολιτικούς, εμπορικούς και μορφωτικούς λόγους ήταν επιβεβλημένη. Λαοί με αναπτυγμένο θαλάσσιο εμπόριο, όπως οι Φοίνικες και αργότερα οι Αιγύπτιοι, οι Έλληνες, οι Κινέζοι κ.λ.π., με τη σειρά τους δημιούργησαν άτυπα είδη τουρισμού. Στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με τις νέες τεχνικές που εμφανίστηκαν στην διάνοιξη δρόμων, ο τουρισμός στις χερσαίες περιοχές ενισχύθηκε. Σε αυτό συνέβαλε η ίδρυση λουτροθεραπευτικών κέντρων, που αποτελούνταν από μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα τα οποία συγκέντρωναν διάφορες δραστηριότητες αναψυχής. Γενικά, μέσα στην ρωμαϊκή επαρχία γίνονταν μετακινήσεις μαζών σε διάφορες περιοχές, κυρίως για θεραπείες σε ιαματικά λουτρά. Η συστηματική ανάπτυξη καταλυμάτων με σκοπό την φιλοξενία ταξιδιωτών κατά μήκος των κύριων οδικών αρτηριών στην αρχαία Ελλάδα και την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ορισμένα από τα οποία αργότερα απέκτησαν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δημιούργησαν μία πρώτη τάση οργανωμένου τουρισμού. Στο Μεσαίωνα η κορύφωση των θρησκευτικών ιδεολογιών και οι σταυροφορίες, με το φαινόμενο των προσκυνητών στους Αγίους Τόπους, οδήγησαν σε ομαδικές μετακινήσεις, αφού δημιουργήθηκε ένα αίσθημα περιέργειας για τη Μέση Ανατολή, όπου εμφανίστηκαν ταυτόχρονα νέα πολιτιστικά και επιστημονικά κέντρα. Στην Αναγέννηση τα τουριστικά ταξίδια συνδέονταν με εμπορικούς κυρίως σκοπούς, αφού έχουμε ανάπτυξη των εκθεσιακών κέντρων και των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων γύρω από αυτές τις περιοχές. Στην Αγγλία το λεγόμενο Grand Tour αποτέλεσε μια συστηματική ανάπτυξη τουριστικών ταξιδιών οδηγώντας στη 4

12 μαζικοποίηση του τουρισμού, έχοντας όμως απήχηση στην ανερχόμενη μεσαία τάξη. Μορφή τουρισμού μπορούν να θεωρηθούν και τα ταξίδια με σκοπό την ανακάλυψη νέων περιοχών από μεγάλους θαλασσοπόρους, όπως ο Χ. Κολόμβος και ο Βάσκο ντε Γκάμα, αφού η εξερεύνηση και οργάνωση των νέων χωρών απαιτούσε την παρουσία μιας σειράς από επιστήμονες, εμπόρους, ιερείς κ.τ.λ. Από το 1800 περίπου και μετά με την βιομηχανική επανάσταση έχουμε μια διαφοροποίηση της κατάστασης των ταξιδιών. Οι οδικές αρτηρίες τελειοποιήθηκαν και σε συνδυασμό με την εμφάνιση αρχικά του σιδηροδρομικού δικτύου, του αυτοκινήτου και πολύ αργότερα του αεροπλάνου αλλά και των πιο μεγάλων και μηχανολογικά ισχυρών πλοίων οι ταχύτητες των μέσων μεταφοράς αυξήθηκαν, μειώνοντας χρονικά τις αποστάσεις και κάνοντας μακρινές περιοχές πιο ελκυστικές σαν τουριστικούς προορισμούς. Η αποστολή μαζικών πληθυσμών σε τουριστικά κέντρα οργανώθηκε καλύτερα με την εκτύπωση ταξιδιωτικών οδηγών που περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τους τόπους αυτούς. Η δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού ενισχύθηκε από δύο ακόμη γεγονότα: (1) η αστική τάξη ισχυροποιήθηκε οικονομικά (εισοδηματίες rentiers) και υιοθέτησε μια ελιτίστικη ιδεολογία, θεωρώντας κοινωνική έκφραση και καταξίωση τα τουριστικά ταξίδια και (2) τα καταναλωτικά πρότυπα οδήγησαν σε αλλαγή νοοτροπίας στον τρόπο επένδυσης χρημάτων[2]. Ο Thomas Cook[3] θεωρήθηκε ο πρωτοπόρος ιδιοκτήτης οργανωμένης τουριστικής επιχείρησης, η οποία αναλάμβανε την διοργάνωση μεγάλων τουριστικών ταξιδιών μέσα από τα λεγόμενα τουριστικά πακέτα. Ήταν ο πρόγονος αυτής της νέας μορφής τουρισμού η οποία θα ανθούσε σε μεγάλο βαθμό τον 19 ο αιώνα. Το μικρό ταξιδιωτικό γραφείο του στα μέσα του 19 ου αιώνα έγινε σε μικρό χρονικό διάστημα αλυσίδα καταστημάτων με έδρα σε πολλές χώρες του κόσμου. Σήμερα η εταιρεία, με αλλαγές στην μορφή της, αγοραπωλησίες, συνεργασίες και συγχωνεύσεις, απαριθμεί περίπου 870 σημεία πώλησης και εργαζόμενους σε 137 χώρες. Στον εικοστό αιώνα ο τουρισμός με τη μορφή που ήταν γνωστός μέχρι τότε άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, που επηρέασαν την ανθρωπότητα, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο και τον τουρισμό. Εκτός από την συρρίκνωσή του, λόγω των καταστροφικών πολεμικών συνεπειών σε συγκεκριμένες χρονικά περιόδους, η εμφάνιση του αυτοκινήτου και του αεροπλάνου στον Α και Β παγκόσμιο πόλεμο αντίστοιχα έφεραν μια ραγδαία εξέλιξη στους 5

13 χώρους του μοντέρνου τουρισμού. Στις αρχές του 20 ου αιώνα, πέραν του οικονομικού κραχ, οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες έβαλαν γερά τα θεμέλια του βιομηχανικού τουρισμού, ο οποίος διέπεται από νέους κανόνες και ήθη. Ο τουρισμός πλέον επηρεάζει οικονομίες κρατών, καθώς τα έσοδά του υπολογίζονται στους προϋπολογισμούς, αξιοποιεί πολιτισμικές περιοχές, έχει απήχηση και σε οικονομικά ασθενέστερα στρώματα με την θέσπιση της άδειας μετ αποδοχών στους εργαζόμενους, δυνατότητα δανεισμού με πλαστικό χρήμα (πιστωτικές κάρτες, δάνεια διακοπών) και τέλος εισάγει στον χώρο αυτό την ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επενδύσεις. Αυτοί οι παράγοντες θέτουν νέες βάσεις στο σχεδιασμό και την οργάνωση του πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί ο τουρισμός στη σημερινή εποχή. Στη λήψη αποφάσεων χρειάζονται προσεκτικές κινήσεις, λαμβάνοντας υπόψη πολλές μεταβλητές, όπως είναι οι κλιματολογικές αλλαγές και τα περιβαλλοντικά μέτρα. Οι αρνητικές συνέπειες του ίδιου του εκβιομηχανισμένου τουρισμού είναι η εξάντληση των πρώτων υλών, η φθορά των πολιτιστικών μνημείων, η ρύπανση περιοχών κ.τ.λ. Από αυτήν την σύντομη ιστορική αναδρομή μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο τουρισμός κατά την πορεία του μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας έχει αλλάξει μορφή και σκοπό πολλές φορές, καθώς προσαρμόζεται ανάλογα όχι μόνο με τις επικρατούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες αλλά και τις εκάστοτε ιδεολογίες, ήθη και έθιμα. Ενώ τα πρώτα χρόνια εμφάνισής του ο τουρισμός είχε ταξιδιωτική μορφή, μετέπειτα η μορφή του αυτή μεταβλήθηκε σε πολιτιστική και θρησκευτική και παρατηρούμε γενικά μετακινήσεις μεγάλων ομάδων ή μαζών όπως αναφέρθηκε. Με την ίδρυση των λουτροπόλεων στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και των πνευματικών κέντρων αργότερα (προς το τέλος του Μεσαίωνα και την αρχή της Αναγέννησης) ο τουρισμός περνά στη φάση της υγιεινής και της μορφωτικής πλευράς του. Τα μεγάλα υπερατλαντικά ταξίδια σπουδαίων θαλασσοπόρων φέρνουν στο προσκήνιο τον τουρισμό με στοιχεία ανακάλυψης και περιπέτειας. Η βιομηχανική επανάσταση εισάγει τον τουρισμό πολυτελείας, με κάποια αρχικά στοιχεία οργάνωσης και υποδομής. Έτσι φθάνουμε στο βιομηχανικό τουρισμό του 20 ου αιώνα. Σήμερα ο τουρισμός αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη κέρδους και χρησιμοποιείται ως αντικείμενο απασχόλησης μεγάλης μερίδας του εργατικού δυναμικού των σύγχρονων κρατών, χωρίς όμως να αποφεύγονται δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον εξαιτίας της άκριτης υπερεκμετάλλευσης. 6

14 2.2 Εννοιολογική προσέγγιση του τουρισμού Σήμερα κυρίαρχη και ισχύουσα μορφή του τουρισμού, στις περισσότερες χώρες παγκοσμίως, είναι αυτή του βιομηχανικού τουρισμού που αποτελεί πολιτικό και οικονομικό εργαλείο για κράτη και επενδυτές. Στόχοι είναι για μεν το κράτος η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης ενώ για τους επενδυτές η μεγιστοποίηση των κερδών και των ιδιωτικών επενδύσεων. Ανάμεσα στις δύο αυτές πλευρές βρίσκεται ο απλός πολίτης και η περιοχή που ζει, ο οποίος επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά ανάλογα με τον τρόπο που ασκείται η τουριστική πολιτική. Ο βιομηχανικός τουρισμός αποτελείται από τα στάδια εμφάνισης, ανάπτυξης, δράσης και επιρροής, οπότε πρέπει να μελετηθεί και να ερευνηθεί με επιστημονικές μεθόδους. Το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα επηρεάζεται από πλήθος διαφορετικών παραγόντων, γεγονός που κάνει αρκετά δύσκολη την ανάλυσή του. Στην παρούσα διατριβή θα εξετάσουμε την οικονομική και περιβαλλοντική πλευρά του. Ο βιομηχανικός τουριστικός μηχανισμός λειτουργεί με τους γνωστούς νόμους της αγοράς, δηλαδή την ζήτηση και την προσφορά. Η ζήτηση περιλαμβάνει τον αριθμό των τουριστών, την προτίμηση του προορισμού τους και το επίπεδο της εξυπηρέτησής τους, ενώ η προσφορά, δηλαδή το τουριστικό προϊόν, τις παρεχόμενες υπηρεσίες μεταφοράς, παραμονής και ικανοποίησης των προτιμήσεων των πελατών. Πέρα από την αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση προσφοράς - ζήτησης συναντάμε το περιβαλλοντικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν οι εγκαταστάσεις με τον ανάλογο εξοπλισμό που επηρεάζουν άμεσα την προσφορά και την ζήτηση. Δηλαδή, μία τουριστική εγκατάσταση με σωστές τεχνικές υποδομές (συλλογή απορριμμάτων, τακτική αποκομιδή και ασφαλή διάθεση, υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο και όχι βόθροι, συνεργείο συντήρησης της εγκατάστασης) βοηθά τα μέγιστα το κτιριακό συγκρότημα και τα φυσικά στοιχεία (δάσος, θάλασσα, κήποι, περιμετρικοί δρόμοι) να είναι πάντα διατηρημένα και καθαρά. Αναλυτικά, όταν αναφέρουμε αριθμό τουριστών εννοούμε το πλήθος που θα ταξιδέψει σε ένα καθορισμένο χρονικά διάστημα (π.χ. τουριστική περίοδο) και είναι παράγοντας με συγκεκριμένη τιμή που μπορεί να υπολογιστεί. Αντίθετα, η προτίμηση του προορισμού εξαρτάται από υποκειμενικές και αντικειμενικές παραμέτρους που επηρεάζουν τον ενδιαφερόμενο τουρίστα. Υποκειμενικές παράμετροι είναι η ψυχολογική του διάθεση, το βιοτικό και μορφωτικό του επίπεδο και το ενδιαφέρον του για σωστή πληροφόρηση. Αντικειμενικές παράμετροι θεωρούνται οι τιμές του 7

15 τουριστικού προϊόντος, η οργάνωση και η παρουσίαση των χαρακτηριστικών μεγεθών του τουριστικού προορισμού (επίπεδο και ποιότητα εγκαταστάσεων - περιβάλλοντος) και ο τρόπος της προβολής τους. Με τον όρο επίπεδο εξυπηρέτησης εννοούμε την πληρότητα των εγκαταστάσεων της τουριστικής επιχείρησης και τον βαθμό στον οποίο αυτή προσφέρει τις υπηρεσίες της (κατηγορία, αστέρια κ.τ.λ.). Ακριβώς το τελευταίο ισχύει και από την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή το επίπεδο ποιότητας που προσφέρει ο τουριστικός προορισμός στη διαμονή αλλά και στη μεταφορά του ταξιδιώτη. Αναγκαστικά, κάθε τουριστική εγκατάσταση κατασκευάζεται σε κάποιο φυσικό χώρο οπότε επηρεάζεται από φυσικούς παράγοντες (μορφολογία, ιστορικότητα περιοχής) αλλά και από κοινωνιολογικούς (ήθη, έθιμα, κουλτούρα περιοχής), αφού συχνά η τουριστική ικανοποίηση περιλαμβάνει τη γνωριμία με το τοπικό στοιχείο Ο τουριστικός μηχανισμός προσφοράς και ζήτησης δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς το ανθρώπινο και το περιβαλλοντικό στοιχείο, που αποτελούν τον κινητήριο μοχλό σε αυτή τη διαδικασία[4]. Ο μηχανισμός αυτός με τη σειρά του δημιουργεί μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων στην κοινωνία (προσφορά εργασίας, σύγχρονες τεχνολογικά εγκαταστάσεις), στην οικονομία (εισροή συναλλάγματος, ιδιωτικές επενδύσεις) και το περιβάλλον (εξάντληση φυσικών πόρων, αλλοίωση τοπίου). Τέλος, ο τουριστικός προορισμός μπορεί να είναι εσωτερικός ή εξωτερικός, δηλαδή μέσα στη χώρα που διαμένει μόνιμα ο τουρίστας ή έξω από τα σύνορα αυτής. Επίσης, αν ο ταξιδιώτης παραμένει στον προορισμό του λίγες ώρες, χωρίς διανυκτέρευση, θεωρείται επισκέπτης. Φαίνεται λοιπόν ότι το σύστημα αυτό του τουρισμού αφενός εξαρτάται από πολλούς και σύνθετους παράγοντες κι αφετέρου δημιουργεί συνέπειες σε πολλά επίπεδα της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής μιας χώρας. 2.3 Στοιχεία τουριστικής εξέλιξης Ο μηχανισμός λειτουργίας του βιομηχανικού τουρισμού κι ένα από τα βασικά στοιχεία του ο τουριστικός προορισμός περιέχει από τη μια την υποκειμενική προτίμηση και την μεταφορά του τουρίστα προς αυτόν και από την άλλη όλο το πλαίσιο (περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό) που χαρακτηρίζει την περιοχή αυτού του τουριστικού προορισμού. Επομένως, ο τουριστικός προορισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος και αλληλένδετος με τις 8

16 τουριστικές αφίξεις. Με τον όρο τουριστικές αφίξεις εννοούμε τον αριθμό των τουριστών που φθάνουν σε ένα συγκεκριμένο τουριστικό προορισμό. Η κατηγοριοποίησή τους μπορεί να γίνει ως προς τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αφίξεις (αεροπορικώς, οδικώς κ.λ.π.), ως προς τον χρόνο (εποχικότητα), ως προς την εθνικότητα και ως προς την προτίμηση του τουριστικού προορισμού (κατηγορία καταλύματος, επίπεδο εγκαταστάσεων). Οι τουριστικές αφίξεις επηρεάζουν την οικονομία όχι μόνο ειδικά της συγκεκριμένης χωροταξικά περιοχής στην οποία καταλύουν οι τουρίστες αλλά και συνολικά την εθνική οικονομία (συνάλλαγμα) μιας χώρας. Επίσης, διαμορφώνουν τον δείκτη ανεργίας, έστω και για περιορισμένα χρονικά διαστήματα (εποχικοί υπάλληλοι), όπως και τον σχεδιασμό επενδυτικών έργων σε μια περιοχή. Γενικότερα, οι τουριστικές αφίξεις προσδιορίζουν τον ρυθμό, θετικό ή αρνητικό, της τουριστικής εξέλιξης μιας χώρας κάτι που αντικατοπτρίζεται στα στατιστικά στοιχεία που παραθέτονται στη συνέχεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (W.T.O.) και από την Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ. με την ετήσια έκθεση του 2003 για την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης διαφαίνεται ότι τα δύο τελευταία χρόνια επικρατεί μια αύξηση των διεθνών τουριστικών αφίξεων παγκοσμίως. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η αυξομείωση των τουριστικών αφίξεων επηρεάζεται σε μέγιστο βαθμό από τις διεθνείς συγκυρίες (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές), τα φυσικά φαινόμενα (π.χ. τα φονικά τσουνάμι στην Ταϋλάνδη) και από τις συνθήκες που επικρατούν στην κατά τόπο περιοχή (π.χ. επιδημίες, ιός SARS). Είναι δηλαδή λογικό σε μια αποσταθεροποιημένη πολιτικά περιοχή (π.χ. Ιράκ) με έντονα τα σημάδια απουσίας ειρηνικής διαβίωσης, ακόμη και σε γειτονικές περιοχές (π.χ. Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι, Άγιοι Τόποι) να μειωθούν οι τουριστικές αφίξεις, όσο ελκυστικές κι αν είναι αυτές οι χώρες σε ιστορικά μνημεία, πολυτελείς εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο. Στο διάγραμμα του Σχήματος 2.1[5] την τελευταία 12ετία παρατηρείται μια σταθερή αύξηση των αφίξεων του διεθνούς τουρισμού τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, με μεγαλύτερη αύξηση των αφίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι σημαντικότερες αυξήσεις αφίξεων τουριστών κατά το 2002 σημειώθηκαν στην Κίνα (+11%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (+5,9), ενώ μείωση ή σταθεροποίηση παρατηρήθηκε στις Η.Π.Α. (-6,7%) στην Ιταλία (-0,6) και στην Γερμανία(-0,6). Η Γαλλία διατήρησε τα πρωτεία ως τουριστικός προορισμός με 77 εκατομμύρια αφίξεις 9

17 Σχήμα 2.1 Εξέλιξη αφίξεων διεθνούς τουρισμού ( ) (πηγή W.T.O.) (11% σε παγκόσμιο επίπεδο). Δεύτερη ήρθε η Ισπανία με 51,7 εκατομμύρια αφίξεις (7,4%) και τρίτη η Η.Π.Α. με 41,9 εκατομμύρια αφίξεις (6%) (Πίνακας 2.2)[5]. Επίσης, σύμφωνα με τον Πίνακα 2.2 στις διεθνείς τουριστικές εισπράξεις στην πρώτη θέση παγκοσμίως βρίσκονται οι Η.Π.Α. με 66,5 δισεκατομμύρια δολάρια και μείωση 7,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (14% του παγκόσμιου μεριδίου), ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 10η θέση με 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια και αύξηση 3,1% (2,1% του παγκόσμιου μεριδίου)[6]. Στην Ευρώπη σημειώθηκαν 399,8 εκατομμύρια αφίξεις και 240 δισεκατομμύρια δολάρια εισπράξεις, με πρώτη όπως αναφέραμε τη Γαλλία, μετά την Ισπανία και τρίτη την Ιταλία ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση με μερίδιο 3,5% σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το έτος 2002 (Πίνακας 2.3)[7]. Οι άνδρες ταξιδεύουν περισσότερο από τις γυναίκες (53% έναντι 47%), μάλλον λόγω των ταξιδιών εργασίας. Το 54% των ευρωπαίων ταξιδιωτών προέρχεται από μεγάλες πόλεις, το 24% από μικρές και το 22% από επαρχιακές περιοχές ενώ η μέση ηλικία για το έτος 2002 ήταν τα 41,8 έτη. Πρώτη ευρωπαϊκή δύναμη στα εξερχόμενα ταξίδια το 2002 ήταν η Γερμανία με 75 εκατομμύρια ταξίδια, από τα οποία τα 54,4 εκατομμύρια είναι ταξίδια διακοπών, δεύτερο έρχεται το Ηνωμένο Βασίλειο με 54 εκατομμύρια ταξίδια και 10

18 τρίτη η Γαλλία με 51 εκατομμύρια ταξίδια. Από τις περιοχές προορισμών για το σύνολο των ευρωπαϊκών εξερχόμενων ταξιδιών ήταν η περιοχή της Μεσογείου με τις τρεις πρώτες θέσεις να κατέχονται από την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα με 43,8, 29,2 και 11,8 εκατομμύρια ταξίδια αντίστοιχα, με αυξανόμενους μάλιστα ρυθμούς μεταξύ 1995 και 2002[7]. Πίνακας 2.1 Διεθνείς τουριστ. αφίξεις Πίνακας 2.2 Διεθνείς τουριστ. εισπράξεις (σε εκατομμύρια) (σε δισ. USD) (πηγή W.T.O.) (πηγή W.T.O.) Πίνακας 2.3 Διεθνείς τουριστικές αφίξεις στην Ευρώπη (2002) (πηγή W.T.O.) 11

19 2.4 Προβλήματα του σύγχρονου τουρισμού στην Ελλάδα Όπως προαναφέρθηκε η εκβιομηχάνιση του τουρισμού επιτελέστηκε από τα μέσα περίπου του προηγούμενου αιώνα. Η ταχύτατη εξέλιξή του, περισσότερο με γεωμετρική παρά με αριθμητική πρόοδο, ήρθε μετά από μια περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα που έφερε η βιομηχανική επανάσταση. Πολλές χώρες δεν αντιμετώπισαν με επιστημονική σοβαρότητα το φαινόμενο της τουριστικής ανάπτυξης, ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα. Έτσι σε αυτές τις χώρες άργησε υπερβολικά να σχηματιστούν οι σωστές βάσεις που θα δημιουργούσαν το νομοθετικό και οικονομικό πλαίσιο, με τις ανάλογες κοινωνικά πάντοτε προεκτάσεις, μέσα στο οποίο θα αναπτυσσόταν η τουριστική βιομηχανία και παράλληλα θα ελέγχονταν σε όλες τις φάσεις της λειτουργίας της. Ενώ ο ελληνικός τουρισμός συνεισφέρει σε ποσοστό 8-10% στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Α.Ε.Π.)[8], συμβάλλει στην περιφερειακή αναδιανομή του εισοδήματος και στην ανάπτυξη των ευαίσθητων νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών και αποτελεί την κυριότερη πηγή συναλλάγματος για την εθνική μας οικονομία, μόνο μετά το 1950 περίπου άρχισε, με αργά βήματα, να αντιμετωπίζεται σαν οργανωμένη δραστηριότητα. Η χώρα μας, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, έχει πετύχει να προσελκύσει τουρίστες όχι όμως και να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματα που απορρέουν από το εκβιομηχανισμένο τουριστικό σύστημα. Τα προβλήματα μπορούν να συνοψιστούν στα εξής[8]: 1. Έλλειψη μακροπρόθεσμης στρατηγικής και πολιτικής από την πλευρά της πολιτείας σε συνδυασμό με το πεπαλαιωμένο νομικό πλαίσιο. 2. Ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, ανομοιόμορφη γεωγραφικά, με άνιση κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας. 3. Υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων. 4. Έλλειψη σύγχρονης τουριστικής και περιβαλλοντικής υποδομής με συνέπεια την χαμηλή ανταγωνιστικότητα. 5. Έλλειψη τουριστικής παιδείας και συνείδησης. 6. Αδύναμο ποιοτικά τουριστικό προϊόν, άμεση συνέπεια των 2 παραπάνω λόγων. 7. Χαμηλή ανταγωνιστικότητα και έντονη εποχικότητα, με αποτέλεσμα την αδυναμία συντονισμού του τουριστικού προϊόντος στις νέες τάσεις της αγοράς. 12

20 Η αιτιολόγηση της τουριστικής κάμψης λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού από χώρες με αλματώδη άνοδο της τουριστικής τους βιομηχανίας, η οποία βασίζεται στην υποτιμημένη αξία του νομίσματός τους όπως η Τουρκία, δεν πρέπει να γίνει δεκτή αβασάνιστα. Πρώτα πρέπει να υπάρξει ο ανάλογος προβληματισμός για τις δικές μας στρατηγικές και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση που επιδείξαμε στον τομέα της οργανωμένης ανάπτυξης. Το κλειδί στην τουριστική βιομηχανία είναι πρωταρχικά να μπορέσει ο τουρίστας να νιώσει ότι το προϊόν που του προσφέρεται ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του. Έτσι, πρέπει να περάσουμε στην δική του όχθη και να ψυχολογήσουμε τις ανάγκες, απαιτήσεις και μια ολόκληρη αλυσίδα παραγόντων που τον επηρεάζουν ώστε να μπορέσουμε να του προσφέρουμε ένα προϊόν που αρχικά θα το εμπιστευθεί και στη συνέχεια θα τον ικανοποιήσει απόλυτα. Οι τουρίστες σήμερα έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις τους, τα στάνταρ τους, και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους όπως είναι η άνοδος του βιοτικού επιπέδου (στις αναπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου) και η εντατικοποίηση της πληροφόρησης. Τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο προσφέρουν τέτοιο όγκο πληροφορίας που κάποιος μόνος του μπορεί να σχηματίσει γνώμη για ένα τουριστικό προορισμό, χωρίς να αποπροσανατολίζεται από επιτήδειους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού. Η ποιότητα λοιπόν είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο τουρισμός στη χώρα μας. Αυτό είναι και το βασικό εμπόδιο για την παραπέρα ανάπτυξη. Η εξειδίκευση του τουρισμού, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος αποτελούν τους άμεσους στόχους στους οποίους πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για να μπορέσει ο τουρισμός στην Ελλάδα να αναπτυχθεί σε βαθμό που να συνεισφέρει παραγωγικά στην εθνική οικονομία ισχυροποιώντας τους οικονομικούς δείκτες της Ελλάδας. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο μέσα από μια σοβαρή και συντονισμένη, από όλους τους φορείς, διαδικασία οργάνωσης, προγραμματισμού και εκτέλεσης. 13

21 3. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 3.1 Γενικά Το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης απασχολεί εδώ και δεκαετίες τους κρατικούς σχεδιασμούς και την επιστημονική κοινότητα. Οι προσεγγίσεις στο πρόβλημα είναι δεκάδες, θεωρητικές και πρακτικές, και γίνονται από διαφορετικές σκοπιές. Όλες συνδέονται με πολλές παραμέτρους όπως είναι η οικονομία, οι επενδύσεις, οι θέσεις εργασίας, η τεχνολογική υποδομή, ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, οι φυσικοί πόροι, οι κοινωνιολογικές και ανθρωπιστικές επιδράσεις κ.τ.λ. Από την πλευρά των εμπλεκόμενων πλευρών πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει το κράτος σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την ιδιωτική επένδυση. Ρυθμιστικός παράγοντας είναι ο άνθρωπος, δηλαδή οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των τουριστικών περιοχών. 3.2 Παράκτιες ζώνες Ως παράκτια ζώνη ορίζεται μία λωρίδα ξηράς και θάλασσας εκατέρωθεν της ακτογραμμής, με πλάτος που ποικίλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και τις ανάγκες της διαχείρισης. Τα όριά της σπάνια αντιστοιχούν σε υπάρχοντα διοικητικά όρια. Έτσι, τα φυσικά παράκτια συστήματα και οι περιοχές όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη χρήση παράκτιων πόρων μπορούν να εκτείνονται τόσο εκτός των ορίων των χωρικών υδάτων όσο και μερικά χιλιόμετρα προς την ενδοχώρα (Πίνακας 3.1)[9]. Οι παράκτιες ζώνες αποτελούν αγαπημένο χώρο επίσκεψης των τουριστών ελκύοντας λόγω της ομορφιάς και του συνήθως ήπιου κλίματός τους. Ο μόνιμος πληθυσμός που κατοικεί κοντά στις ακτές συνεχώς αυξάνεται σε παγκόσμια κλίμακα, έχοντας σαν λογική συνέπεια την αύξηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η παράκτια ζώνη συγκεντρώνει ένα μεγάλο εύρος ανθρώπινων δραστηριοτήτων (βιομηχανία, ναυτιλία, τουρισμό, αλιεία, υδατοκαλλιέργειες κ.τ.λ.). Η ταυτόχρονη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών σηματοδοτεί την εμφάνιση προβλημάτων και αντιπαραθέσεων τόσο μεταξύ τους όσο και με την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και του τοπίου, με αποτέλεσμα αυτές οι δραστηριότητες να απειλούν να διαταράξουν την ευαίσθητη οικολογική ισορροπία. Η σωστή διαχείριση των παράκτιων ζωνών απαιτεί συντονισμένες δράσεις σε όλα τα επίπεδα. Ο τοπικός πληθυσμός, η περιφερειακή και η κεντρική διοίκηση, 14

22 καθώς και οι κοινωνικοοικονομικοί φορείς έχουν όλοι το δικό τους ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μελετά τα μέτρα που πρέπει να λάβει προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Ευρώπη έχει μεγάλη ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και εκτεταμένη ακτογραμμή σε σχέση με την έκταση της χέρσου. Οι φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην παράκτια ζώνη της παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία. Τα χλμ. ακτογραμμής στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατανέμονται ισομερώς στις 13 παράκτιες χώρες μέλη, ούτε χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο. Ο βαθμός κυριαρχίας της ακτής έναντι της χέρσου στις χώρες της Ένωσης παρουσιάζεται στον πίνακα 3.1 με τη βοήθεια δύο δεικτών: 1) Λόγος του μήκους της ακτογραμμής μίας χώρας προς τη συνολική της έκταση, 2) Ποσοστό του πληθυσμού που κατοικεί σε παράκτιες περιοχές. Ο παράκτιος χαρακτήρας είναι λιγότερο φανερός σε κάποιες χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία) και πολύ έντονος σε άλλες (Δανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Πορτογαλία, Φιλανδία, Ελλάδα) διαφέρει όμως ως προς την υπεροχή της δημογραφικής (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) ή της γεωγραφικής (Ηνωμένο Βασίλειο) του συνιστώσας. Πίνακας 3.1 Παράκτιος χαρακτήρας των χωρών της Ε.Ε. (γεωγραφία και πληθυσμός)[9] Χώρα Έκταση Μήκος Ακτο- Μήκος ακτών / Πληθυσμός παράκτιων Συνολικός πληθυσμός γραμμής Έκταση περιοχών Β C (χλμ.) C/B D E D/E % (χλμ.2) (x100) (x1000) (x1000) Βέλγιο Δανία , Γερμανία , Ελλάδα , Ισπανία , Γαλλία , Ιρλανδία , Ιταλία , Ολλανδία , Πορτογαλία , Φινλανδία , Σουηδία , Ην.Βασίλειο , ΣΥΝΟΛΟ , C/B: μήκος ακτογραμμής / έκταση D/E: πληθυσμός παράκτιων περιοχών / συνολικός πληθυσμός 15

23 Δύο πολιτικές κατευθύνσεις που έχουν έλθει τελευταία στο προσκήνιο είναι ότι πρώτα η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να συμβαδίζει με τις περιβαλλοντικές αναγκαιότητες και δεύτερο ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός και η περιφερειακή ανάπτυξη θα πρέπει να έχουν σαν αποτέλεσμα την αειφόρο ανάπτυξη[10]. Παρ' όλα αυτά πρακτικά η αειφόρος ανάπτυξη υλοποιείται πολύ αργά λόγω της πολυπλοκότητας των προβλημάτων στις παράκτιες ζώνες. Σημαντικό ρόλο παίζει η νομοθεσία η οποία πρέπει να βελτιωθεί για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων χρηματοδοτικών και σχεδιαστικών μέσων και να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν οι πολιτικές αρχές, οι υπηρεσίες, οι οικονομικοί παράγοντες, οι επιστήμονες και τέλος το κοινό. Οι μεμονωμένες ενέργειες πρέπει να δώσουν τη θέση τους στη συνεργασία. Θα πρέπει να σχεδιαστούν πιο κατάλληλα όργανα και μηχανισμοί συντονισμού και πληροφόρησης. Η ανάγκη για ορθότερη διαχείριση των παράκτιων ζωνών οδήγησε, από παλαιότερες δεκαετίες, σε πολιτικές δεσμεύσεις και στη λήψη πολυαρίθμων μέτρων, που σε άλλες χώρες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά και σε άλλες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με αμφισβητούμενα αποτελέσματα. Στις πρώτες τροποποιήθηκε η νομοθεσία και σχεδιάστηκαν εθνικές στρατηγικές. Δημιουργήθηκαν τοπικά διαχειριστικά σχήματα και έγιναν μελέτες και έρευνες. Αυτό συνέβαλε δυναμικά στην δραστηριοποίηση της τουριστικής ανάπτυξης με ταυτόχρονη μείωση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η έλλειψη όμως συντονισμού, που διακρίνεται μεταξύ των διάφορων εμπλεκόμενων φορέων, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και εμποδίζει την ανάπτυξη του τουρισμού ιδιαίτερα στις παράκτιες ζώνες οι οποίες είναι το αντικείμενο της παρούσας διατριβής. 3.3 Μέθοδοι ανάλυσης τουριστικής ανάπτυξης παράκτιων περιοχών Εδώ και χρόνια εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι ανάλυσης της τουριστικής ανάπτυξης για τις παράκτιες περιοχές, άλλες με μεγαλύτερη και άλλες με μικρότερη επιτυχία. Το πλήθος των αγνώστων παραμέτρων που εμπεριέχονται στον σχεδιασμό και προγραμματισμό του αναπτυξιακού τουρισμού είναι ακόμα και σήμερα το βασικό αίτιο για την περιορισμένη επιτυχία ή και αποτυχία των εκάστοτε προγραμμάτων. Βασική παράμετρο των προγραμμάτων ανάπτυξης αποτελεί σε όλες τις προσπάθειες η βιώσιμη ανάπτυξη. Οι έννοιες της βιώσιμης χωρητικότητας, της φέρουσας τουριστικής ικανότητας, και του κύκλου εξέλιξης του τουριστικού προορισμού [4] παίζουν κυρίαρχο ρόλο στις μεθόδους προσέγγισης της παράκτιας τουριστικής ανάπτυξης. Η 16

24 βιώσιμη χωρητικότητα αποτελεί το εργαλείο ανάλυσης των φυσικών πόρων μιας περιοχής. Ο περιβαλλοντικός προγραμματισμός για την χρήση μιας περιοχής πρέπει να προσαρμοστεί στα επίπεδα των φυσικών πόρων που αυτή διαθέτει για να μην δημιουργηθούν περιβαλλοντικές πιέσεις στην περιοχή[11]. Οι περιβαλλοντικές πιέσεις μετριούνται με δείκτες τουριστικής πίεσης [12] οι οποίοι είναι διαφορετικοί σε κάθε ερευνητική προσέγγιση και εξαρτώνται κυρίως από την υποκειμενική βαρύτητα που δίνει ο εκάστοτε μελετητής όπως επίσης και από τις ιδιομορφίες, σε όλα τα επίπεδα, κάθε τουριστικού προορισμού. Γενικά, οι δείκτες τουριστικής πίεσης εξαρτώνται από τεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως οι πυκνότητες τουριστών/τ.χλμ., τουριστών/μέτρο ακτής και τουριστών/μόνιμο πληθυσμό. Η έννοια της φέρουσας τουριστικής ικανότητας μετράει την ικανότητα μιας περιοχής στην απορρόφηση των νέων δεδομένων που δημιουργούνται με την ανάπτυξή της και βοηθά τους αρμόδιους να σχεδιάσουν σωστά την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών μελέτης. Από πρακτική άποψη με τον ορισμό αυτόν, για την περίπτωση της προστασίας του περιβάλλοντος, εννοούμε την ικανότητα μιας τουριστικής περιοχής να δεχτεί έναν αριθμό αλλαγών λόγω της τουριστικής της ανάπτυξης, χωρίς να δημιουργηθούν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε αυτή. Άλλα πεδία που μπορεί να έχει εφαρμογή η φέρουσα τουριστική ικανότητα μιας περιοχής, εκτός αυτού του φυσικού περιβάλλοντος, είναι αυτά που έχουν σχέση με την οικονομία, την κοινωνιολογία ή ακόμη και την ψυχολογία των κατοίκων των περιοχών[13]. Η εξέλιξη του τουριστικού προορισμού σε ένα συγκεκριμένο τόπο αντιμετωπίστηκε εκτενώς από τον Butler ο οποίος θεωρεί ότι ο τουριστικός προορισμός είναι εκείνος που δέχεται την τουριστική ανάπτυξη μέσα από έξι βασικά στάδια δυναμικής εξέλιξης, αρχίζοντας από το στάδιο εξερεύνησης και περνώντας από αυτά της συμμετοχής, ανάπτυξης, σταθεροποίησης, στασιμότητας και τέλος παρακμής ή αναζωογόνησης[14]. Στο σχήμα 3.1 δίνεται η καμπύλη ανάπτυξης του μοντέλου Butler όπως εφαρμόστηκε για την περίπτωση της Χαλκιδικής από την κ. Παπαπαύλου[4]. Το μοντέλο του Butler είναι δημοφιλές στον ερευνητικό χώρο των τουριστικών προορισμών. Από οικονομική όμως σκοπιά αδυνατεί να εφαρμοστεί σε αναπτυσσόμενες περιοχές, όπου επικρατούν ιδιωτικά συγκρουόμενα συμφέροντα. Επίσης, σε περιοχές που δεν έχει προβλεφθεί προγραμματισμός και κρατική διαχείριση του τουριστικού προϊόντος το μοντέλο αυτό παρουσιάζει αδυναμίες στο επίπεδο της βιώσιμης ανάπτυξης[15]. Από το διδακτορικό της κ. Παπαπαύλου[4] 17

25 διαφαίνεται και μια πρόσθετη δυσκολία στην εφαρμογή της μεθόδου, η οποία συνδέεται με μια ανασφάλεια σχετικά με την έκφραση του τελικού αποτελέσματος για μια συγκεκριμένη περιοχή μελέτης καθόσον η όλη διερεύνηση βασίζεται σε σενάρια ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν στο συγκεκριμένο διδακτορικό, στο οποίο μελετήθηκαν δύο σενάρια ανάπτυξης, αναφέρονται τα εξής: «Χωρίς πρόσθετα εμπειρικά στοιχεία είναι δύσκολο κανείς να συναγάγει οριστικά το συμπέρασμα ποιό από τα δύο σενάρια είναι πιθανότερο να συμβεί, υποθέτοντας ότι τα εμπειρικά αποτελέσματα πρέπει να εφαρμοστούν στο πρότυπο του Butler. Λαμβάνοντας υπόψη τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία, οι δείκτες θα εμφανίζονταν να ευνοούν την πρώτη ερμηνεία αλλά και τα τελευταία δεν μπορούν να αποκλειστούν. Η κάλυψη χρονικής έκτασης των εμπειρικών στοιχείων για τη Χαλκιδική, δεν εμφανίζεται να είναι ικανοποιητική έτσι ώστε, είτε να απορρίπτει εντελώς είτε να επικυρώνει το πρότυπο του Butler. Στο τέλος, απέδειξε ότι οι εμπειρικές παρατηρήσεις ήταν ανεπαρκείς να εφαρμόσουν το πρότυπο του Butler από τον κύκλο της τουριστικής ζωής για τους παραλιακούς οικισμούς της Χαλκιδικής γιατί προφανώς δεν έχει φθάσει στο τέλος του ο κύκλος ζωής αυτού του τουριστικού προορισμού» Σχήμα 3.1 Καμπύλη τουριστικής ανάπτυξης μοντέλου Butler. Εφαρμογή στην Χαλκιδική (Παπαπαύλου, 2003). 18

26 Κάποιες άλλες σύγχρονες μέθοδοι τουριστικής ανάπτυξης σε παράκτιες περιοχές, οι οποίες προσεγγίζουν την έρευνά τους από οικονομική πλευρά, αποτελούν τα εθνικά-περιφερειακά συστήματα τουριστικής ποιότητας (National regional tourism quality systems)[16], που στοχεύουν στο μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος από την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών χωρίς να παραβλέπουν την περιβαλλοντική τους υπόσταση. Πιο αναλυτικά, στη σημερινή σύγχρονη ανταγωνιστική οικονομική πραγματικότητα τα συστήματα τουριστικής ποιότητας αποτελούν εργαλείο συντονισμού και συνεργασίας στα χέρια των ενδιαφερόμενων πλευρών (κράτος - τοπική αυτοδιοίκηση - ιδιώτες επενδυτές) στην προσπάθειά τους να οργανώσουν και να εκτελέσουν ένα πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης που θα αποφέρει οικονομικά οφέλη στους εμπλεκόμενους και στην περιοχή. Δύο είναι οι βασικές λειτουργίες αυτών των συστημάτων, οι εισροές (φυσικές, οικονομικές, ανθρώπινα αποθέματα και πληροφόρηση) και οι εκροές (ποιοτικό τουριστικό προϊόν). Βασικό μειονέκτημα αυτών των συστημάτων αποτελεί η αδυναμία ένταξής τους για μελέτη σε ομαδοποιημένες κατηγορίες με γενικά κριτήρια και αρχές. Αυτό συμβαίνει λόγω της διαφορετικής φύσης των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων πλευρών σε κάθε περίπτωση. Οι διάφορες τεχνικές μέτρησης (benchmarking techniques) είναι πολύ σημαντικές στατιστικές μέθοδοι με εφαρμοσμένους μαθηματικούς τύπους. Αυτές βοηθούν τις ιδιωτικές εταιρείες, που παίρνουν μέρος στην αναβάθμιση μιας τουριστικής περιοχής, να εκτιμήσουν σε σχέση με τις άλλες το επίπεδο αποτελεσματικότητας και ποιότητας του προϊόντος τους μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του υγιή ανταγωνισμού και σε αλληλεπίδραση με την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος της υπό μελέτη περιοχής. Λόγω όμως της σύνθετης φύσης του τουριστικού προϊόντος, η τεχνική αυτή αδυνατεί να παρέχει αρκετή πληροφόρηση για τις προτιμήσεις των «πελατών» (τουριστών) όσον αφορά την δημιουργία νέων ή αναβαθμισμένων προϊόντων. Ο Ο.Η.Ε. για να μετρήσει το μέγεθος εκείνων των οικονομικών δραστηριοτήτων μιας χώρας που δεν ορίζονται ως βιομηχανικές στους εθνικούς λογαριασμούς έχει υιοθετήσει τους δορυφορικούς λογαριασμούς τουρισμού (Tourism Satellite Accounts)[17]. Ο τουρισμός έχει μελετηθεί με αυτό το σύστημα για να υπολογιστούν οι επιδράσεις του στις εθνικές οικονομίες, εφόσον περιλαμβάνει ένα πλέγμα διάφορων υπηρεσιών όπως είναι οι μεταφορές, τα καταλύματα, το φαγητό και η αναψυχή. Ο τουρισμός καθοδηγείται και επηρρεάζεται από τις προτιμήσεις του 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 1.1 Χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του τουρισμού... 6 1.2 Το τουριστικό προϊόν... 7 1.3 Ανάπτυξη των κύριων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΝΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΝΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΝΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... I ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ... 7 ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... I ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ... 7 ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... ΠΡΟΛΟΓΟΣ... I ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ... 7 ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ... 7 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ THE TOURIST DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY XYLOKASTRO-EVROSTINI

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ THE TOURIST DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY XYLOKASTRO-EVROSTINI ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ THE TOURIST DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY XYLOKASTRO-EVROSTINI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της φοιτήτριας ΣΟΦΙΑΣ ΝΥΦΟ ΩΡΑΚΗ (ΑΜ 4713) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γεώργιος Απλαδάς

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της φοιτήτριας ΣΟΦΙΑΣ ΝΥΦΟ ΩΡΑΚΗ (ΑΜ 4713) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γεώργιος Απλαδάς ANΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ- ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟ- ΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ανάλυση του κλάδου των ξενοδοχείων στην Περιφέρεια Κρήτης, εντοπισμός παραγόντων καθορισμού του ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις του κλάδου, παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Υποβληθείσα Στην Καθηγήτρια Πολυχρονίδου Περσεφόνη Υπό Των Σπουδαστών Γκίσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 10 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...10 1.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 10 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...10 1.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.10 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 10 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...10 1.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ. Η πορεία του τουρισµού στην Κρήτη την τελευταία εικοσαετία. Οι προκλήσεις για το µέλλον.

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ. Η πορεία του τουρισµού στην Κρήτη την τελευταία εικοσαετία. Οι προκλήσεις για το µέλλον. Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα: ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πορεία του τουρισµού στην Κρήτη την τελευταία εικοσαετία. Οι προκλήσεις για το µέλλον. Νικάκη Μαρία Α.Μ.: 3327

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανάλυση Τουρισμού και Προβλέψεις Τουριστικής Ζήτησης της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ιωάννης Δισλίας Θεόδωρος Χατζημήτρος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ελένη Ε. Σαβιολή Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ιωάννης Χατζηφιλίππου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η Εξέλιξη του Τουρισμού μετά το 1980 : Η περίπτωση της Νότιας Ευρώπης Ονοματεπώνυμο: ΧΥΣΕΝΗ ΕΛΝΤΑ ΑΜ.: 12892 Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαηλίας Θεόδωρος ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΕΝΕΛΙΤΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Marketing Plan ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, μελέτη περίπτωσης του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ

Το Marketing Plan ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, μελέτη περίπτωσης του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ M.B.A.-TOURISM MANAGEMENT Το Marketing Plan ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μας. Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Τσικούδη Ασημίνα, ΑΕΜ: 245

Στους γονείς μας. Δαλακούρα Γεωργία, ΑΕΜ: 235 Τσικούδη Ασημίνα, ΑΕΜ: 245 Στους γονείς μας 2 Περίληψη Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας διερευνάται η υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης αυτής στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Κύριο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΡΩΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Α.Μ. 171 ΘΕΜΑ: Η Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>>

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>> Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιβλέπων καθηγητής Ζαχαράτος Γεράσιμος Παπουτσή Αικατερίνη Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα