ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Βρισκόµαστε στο τέλος της βιοµηχανικής επανάστασης ενώ η εποχή της υψηλής τεχνολογίας έχει ήδη αρχίσει. Το γεγονός αυτό δεν θα µπορούσε βέβαια να µην επηρεάσει το χώρο της βιοµηχανίας και της παραγωγής. Ένα µεγάλο µέρος αυτού του χώρου καταλαµβάνουν οι εργαλειοµηχανές, οι οποίες από χειροκίνητες εξελίχθησαν σε ψηφιακά καθοδηγούµενες, όπως οι ψηφιακοί τόρνοι, οι ψηφιακές φραίζες και τα CNC κέντρα κατεργασίας. Με την εξέλιξη αυτή αυξήθηκαν στο απεριόριστο οι δυνατότητες στην παραγωγή και την κατασκευή τεµαχίων και επιφανειών παντός είδους και σχήµατος. Οι εργαλειοµηχανές είναι πλέον ικανές να αντιγράφουν επιφάνειες πολύπλοκες, να κατεργάζονται τεµάχια οσοδήποτε µικρά µε µεγάλη ακρίβεια, να εκτελούν εργασίες που απαιτούν µεγάλο αριθµό κοπτικών εργαλείων, οι αλλαγές των οποίων γίνονται χωρίς την εξωτερική επέµβαση του ανθρώπινου παράγοντα, καθώς και πολλές άλλες εργασίες µε ταχύτητα πολύ µεγαλύτερη από αυτήν των συµβατικών εργαλειοµηχανών. Μαζί όµως µε τις δυνατότητες των εργαλειοµηχανών αυξήθηκαν και οι απαιτήσεις της παραγωγής. Μία από αυτές είναι η ποιότητα της κατεργασµένης επιφάνειας. Η υπάρχουσα τεχνολογία έχει οδηγήσει στην κατασκευή πολύπλοκων µηχανών των οποίων η καλή λειτουργία και απόδοση, αλλά και ο ανταγωνισµός της αγοράς, πολλές φορές απαιτεί τραχύτητες επιφάνειας όσο το δυνατόν καλύτερες. Το χρονικό διάστηµα ύπαρξης των κέντρων κατεργασίας στο χώρο της παραγωγής είναι σχετικά µικρό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µην υπάρχει η απαιτούµενη τεχνογνωσία για τις συνθήκες κατεργασίες κάτω από τις οποίες επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα επιφάνειας, ιδιαίτερα σε κατεργασίες Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 1

2 ανάγλυφων επιφανειών όπου ο προγραµµατισµός και η καθοδήγηση της κατεργασίας πραγµατοποιείται µέσω ειδικού λογισµικού, τα συστήµατα CAD / CAM. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η µελέτη της επίδρασης των συνθηκών κατεργασίας στην προκύπτουσα τραχύτητα επιφάνειας και ο προσδιορισµός αυτών των συνθηκών που θα οδηγήσουν σε αποτελέσµατα που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγωγής. Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 2

3 ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ & ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ Οι διαδικασίες φραιζαρίσµατος είναι πολλές και ποικίλες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, η επίδραση στην κατεργαζόµενη επιφάνεια των κοπτικών εργαλείων που χρησιµοποιούνται, να είναι περίπλοκη. Ωστόσο υπάρχουν γενικά δύο είδη φραιζαρίσµατος : - το περιφερειακό φραιζάρισµα και - το µετωπικό φραιζάρισµα. Άλλες ειδικές εφαρµογές όπως είναι το φραιζάρισµα οπών ή και σπειρωµάτων, είναι κυρίως παραλλαγές των βασικών µεθόδων και η καθεµία είναι εξειδικευµένη σε τέτοιο σηµείο που γενικά η µελέτη επιφάνειας δεν είναι δυνατή. Στο περιφερειακό φραιζάρισµα τα δόντια του κοπτικού εργαλείου είναι διαµορφωµένα έτσι ώστε να έχουν τις κοπτικές ακµές στην περιφέρεια. Αυτά µπορεί να είναι κοµµένα βαθιά αξονικά ή πιο συχνά ελικοειδώς. Υπάρχουν δύο γωνίες αποβλίττου, µια για την ελικοειδή και µια για την αξονική πλευρά του κοπτικού. Μπορεί εύκολα να αποδειχθεί ότι µια αποτελεσµατική κλίση µπορεί να παραχθεί σε ένα κοπτικό φραιζαρίσµατος χωρίς την αδικαιολόγητη εξασθένιση του δοντιού εξαιτίας µιας µεγάλης ακτινικής κλίσης. Αυτό είναι σηµαντικό διότι, όπως και στην τόρνευση, η δύναµη κοπής ανά µονάδα µήκους της κοπτικής ακµής µειώνεται γρήγορα µε αύξηση της κλίσης. Άλλο πλεονέκτηµα της χρήσης ελικοειδούς αντί για καθαρά ακτινικό κοπτικό είναι η πιο οµαλή κατανοµή της δύναµης κοπής η οποία τείνει να εµποδίσει τα κτυπήµατα και ως εκ τούτου τον σχηµατισµό κυµατισµών στην επιφάνεια του κατεργαζόµενου τεµαχίου. Ένα µειονέκτηµα είναι η τελική ωθητική συνιστώσα της δύναµης κοπής. Υπάρχουν δύο τρόποι αποµάκρυνσης µετάλλου στο φραιζάρισµα, το οµόρροπο και το αντίρροπο φραιζάρισµα. Οι αντίστοιχες περιπτώσεις φαίνονται σχηµατικά στα σκαριφήµατα του σχήµατος 1. Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 3

4 Σχήµα 1: Τρόποι φραιζαρίσµατος : (α) Οµόρροπο φραιζάρισµα, (β) Αντίρροπο φραιζάρισµα Το αντίρροπο φραιζάρισµα είναι αυτό που χρησιµοποιείται πιο συχνά. Βασίζεται σε πολύ καλό δέσιµο του κατεργαζόµενου τεµαχίου στην τράπεζα της εργαλειοµηχανής, προκειµένου να µη δηµιουργούνται κτυπήµατα στην επιφάνεια. Το οµόρροπο φραιζάρισµα δε χρειάζεται κάτι τέτοιο αλλά απαιτεί µια ικανοποιητική παλινδροµική αποµάκρυνση. Άλλη διαφορά είναι ότι οι δύο τεχνικές δίνουν απόβλητο διαφορετικού σχήµατος. Ο άλλος κύριος τύπος φραιζαρίσµατος (µετωπικό φραιζάρισµα) είναι ικανός να δώσει καλύτερες επιφάνειες. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την υφή της επιφάνειας στο µετωπικό φραιζάρισµα είναι : - Επιλογή της γεωµετρίας του κοπτικού εργαλείου. - Η ακρίβεια του τροχίσµατος των επιλεγµένων γωνιών στα δόντια του κοπτικού. - Η θέση των δοντιών σε σχέση µε το σώµα του κοπτικού. - Η ευθυγράµµιση της κεφαλής της µηχανής µε το τραπέζι της. Οι διάφορες γωνίες του κοπτικού εργαλείου για µετωπικό φραιζάρισµα υπάγονται σε δύο κατηγορίες : - Εκείνες οι γωνίες η οποίες επιδρούν άµεσα την τραχύτητα επιφάνειας. - Εκείνες οι γωνίες η οποίες επιδρούν έµµεσα την τραχύτητα επιφάνειας. Η ακτινική γωνία ελευθερίας υπάγεται στην πρώτη από τις δύο κατηγορίες. Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 4

5 Από πειράµατα φαίνεται ότι οι τιµές της επιφανειακής τραχύτητας επιδεινώνονται καθώς αυξάνει η ακτινική γωνία ελευθερίας, οπότε για να έχουµε καλή τελική επιφάνεια πρέπει να κρατήσουµε την ακτινική γωνία ελευθερίας µικρή. Αν η γωνιακή ακµή έχει καµπυλότητα τότε αυτή πρέπει να έχει ακτίνα περίπου 10 µm. Τραχύτητα Επιφάνειας Τοποθέτηση των δοντιών σε σχέση µε το σώµα του κοπτικού εργαλείου. Οποιοσδήποτε έχει εξετάσει φραιζαρισµένα κοµµάτια αντιλαµβάνεται ότι το επικρατέστερο σηµάδι στην επιφάνεια έχει παραχθεί πάντοτε από ένα ή δύο δόντια που δεν είναι συνεπίπεδα µε τα υπόλοιπα. Το γεγονός είναι ότι αν ένα δόντι είναι µόλις ελάχιστα χαµηλότερα από τ άλλα, εξαφανίζει τελείως τα άλλα σηµάδια κοπής. Για παράδειγµα, ένα δωδεκάπτερο κοπτικό µε ένα ακτινικό διάκενο γωνίας 1/4 λειτουργεί µε πρόωση 0,1 mm/δόντι, ένα δόντι θα χρειαζόταν να προεξέχει µόλις 0,5 µm για να αλλάξει η τραχύτητα από 0,1 µm σε 1,5 µm. Αυτό απεικονίζει την ευαισθησία της τοποθέτησης. Επίσης το γεγονός ότι η επικρατούσα περιοδικότητα αλλάζει από πρόωση ανά δόντι, σε πρόωση ανά περιστροφή σηµαίνει ότι το µήκος κύµατος αποκοπής του οργάνου πρέπει να επιλεχθεί µε προσοχή. Στο παραπάνω παράδειγµα ένα µήκος αποκοπής 2,5 mm θα ήταν παραπάνω από αρκετό και το µήκος αποκοπής 0,8 mm αποδεκτό αν κανένα δόντι δεν προεξείχε. Αλλά σε αντίθετη περίπτωση µήκος αποκοπής 0,8 mm θα έδινε καταστροφικά χαµηλή ένδειξη της τραχύτητας. Αυτό συµβαίνει γιατί η επικρατούσα περιοδικότητα θα περνούσε έξω από το µήκος αποκοπής (π.χ. 1,2mm) το οποίο σηµαίνει ότι η αληθινή τιµή της τραχύτητας υποβιβάζεται. Στην πράξη δε θα έπρεπε να υπάρχει πρόβληµα επειδή ο ελεγκτής θα έπρεπε να εξετάσει την επιφάνεια πριν τη µέτρηση και να καθορίσει το κατάλληλο µήκος αποκοπής σε σχέση µε την επικρατούσα περιοδικότητα. Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 5

6 Πρότυπο της τραχύτητας επιφάνειας. Αυτό καθορίζεται σε µια µεγάλη έκταση από την ευθυγράµµιση της κεφαλής της φραίζας µε την τράπεζα εργασίας. Κάθε παρέκκλιση θα οδηγήσει σε αύξηση της τιµής της τραχύτητας επιφάνειας για τα κοπτικά τα οποία είναι στηριγµένα χωρίς γωνιακή ακτίνα. Προφανώς αν τα κοπτικά έχουν µια ακτίνα δεν είναι τόσο σηµαντικό. Υποθέτοντας ότι κανένα από τα δόντια δεν προεξέχει, το πρότυπο µπορεί να πάρει τρεις µορφές : - Όπου όλες οι προπορευόµενες κόψεις των κοπτικών δηµιουργούν το σηµάδι, καλούνται all front - cut. - Όπου όλες οι backing ακµές των κοπτικών δηµιουργούν το σηµάδι, καλούνται all back cut. - Όπου υπάρχει οµοιόµορφη κοπή µπροστά και πίσω. Ιδανικά η τρίτη πιθανότητα είναι αυτή η οποία θα έπρεπε να παράγεται, αλλά στην πράξη είναι δύσκολη η αποφυγή υποκοπής εξ αιτίας του ότι σώνεται η περιστροφή του κοπτικού και της ελαστικής ανάκτησης του υλικού. Η αλληλεπίδραση του προς τα εµπρός και του προς τα πίσω φραιζαρίσµατος µπορεί να έχει πολύ περίεργη περιοδική επίδραση όταν εξετάζουµε µόνο µία κατατοµή. Αυτό σηµαίνει ότι είναι δύσκολο να επιλεχθεί το µήκος κύµατος αποκοπής. Βασικά η µοναδική µέθοδος είναι να εξαχθεί ένα γράφηµα της κατατοµής και να εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστο πέντε µήκη αποκοπής βρίσκονται µέσα σε ένα δειγµατοληπτικό µήκος. Η δυσκολία εµφανίζεται διότι σε τέτοιες τραχύτητες ένα γράφηµα κατατοµής δεν µπορεί να αναπαραστήσει επαρκώς την επιφάνεια. Η τιµή της Ra σε διάφορες θέσεις επάνω στην επιφάνεια είναι αρκετά ασταθής όταν θεωρηθεί ότι ουσιαστικά η επιφάνεια είναι καθορισµένη. εν είναι ασυνήθιστο το 40% των τιµών που θα βρεθούν για την Rα σε µια κανονικά κατεργασµένη επιφάνεια µε µετωπικό φραιζάρισµα να παρουσιάζουν µεγάλες διακυµάνσεις που οφείλονται στην τοποθέτηση του ίχνους της Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 6

7 κατατοµής σε σχέση µε την κεντρική τοποθέτηση της πορείας του κοπτικού. Έτσι τελικά πρέπει να παρθούν τουλάχιστο τρείς µετρήσεις από µία επιφάνεια η οποία έχει κατεργαστεί µε µετωπικό φραιζάρισµα. Ας σηµειωθεί ότι αν παρθεί η τιµή Rq αντί για την τιµή Ra ή µετρηθούν ακραίες τιµές η διακύµανση θα είναι πολύ µικρότερη διότι οι σταδιακές επιδράσεις των διαφορετικών παραγόντων που προκαλούν τις διακυµάνσεις δε συµβάλλουν. Επίδραση της πρόωσης στην τραχύτητα επιφάνειας. Η αύξηση της πρόωσης συντείνει στην αύξηση της τραχύτητας της επιφάνειας. Έτσι η πρόωση πρέπει να είναι όσο µικρότερη γίνεται. Ωστόσο, σκοπός του φραιζαρίσµατος είναι η αποµάκρυνση του µετάλλου όσο γίνεται γρηγορότερα και έτσι οι προώσεις είναι µεγάλες. Κατά συνέπεια αυτές οι δύο παράµετροι αλληλοσυγκρούονται. Άλλοι παράγοντες στο φραιζάρισµα. Η δηµιουργία λοβών κατά το ακτινικό περιφερειακό φραιζάρισµα προκαλείται από κτυπήµατα που συχνά οφείλονται στο γεγονός ότι όλα τα δόντια στο κοπτικό έχουν τον ίδιο προσανατολισµό. Ωστόσο, έχει φανεί, ότι µπορεί να επιτευχθεί κάποια σταθερότητα αν τα κοπτικά εργαλεία δεν έχουν οµοιόµορφο βήµα. Θεωρητική αποπεράτωση µε φραιζάρισµα. Επειδή το φραιζάρισµα κανονικά δε συγκαταλέγεται στις κατεργασίες αποπεράτωσης, έχει γίνει σχετικά λίγη δουλειά στην προσπάθεια να προβλεφθεί η τελική επιφάνεια από τις παραµέτρους κατεργασίας, σε αντίθεση µε την τόρνευση, αφού µόνο πρόσφατη δουλειά έχει αναφερθεί. Η τιµή R t της επιφανειακής τραχύτητας δίνεται ως: R t = f 2 /{8[R±(fn/π)]} όπου f η πρόωση ανά στροφή & δόντι, R είναι η ακτίνα του κοπτικού και n είναι ο αριθµός των δοντιών του. To σύµβολο + στον παρονοµαστή ανταποκρίνεται στο αντίρροπο ενώ το - ανταποκρίνεται στο οµόρροπο φραιζάρισµα. Η εξίσωση αυτή πλησιάζει την πραγµατικότητα όταν η περιστροφή του κοπτικού είναι πολύ µικρή και τείνει να µηδενιστεί. Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 7

8 Τραχύτητα επιφάνειας Ο όρος ποιότητα επιφάνειας κατεργασµένης µε κοπή (τόρνευση, φραιζάρισµα, λείανση κ.λπ.) αναφέρεται : - Στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας, - Στα φυσικά, χηµικά και µεταλλογραφικά χαρακτηριστικά του υλικού της κατεργασµένης επιφάνειας, όπως είναι η σκληρότητα, οι παραµένουσες τάσεις, ο κρυσταλλικός ιστός, ο χρωµατισµός, η εµφάνιση, η αντίσταση σε διάβρωση ή οξείδωση, διάφορα ελαττώµατα κ.λ.π.. Η ποιότητα επιφάνειας, όπως ορίσθηκε, είναι συνάρτηση της µεθόδου κατεργασίας, η οποία όχι µόνο προσδίδει τη χαρακτηριστική γεωµετρική µορφή της επιφάνειας, αλλά επιδρά και σε ορισµένο βάθος επί της επιφανειακής στοιβάδας, όπου παρατηρούνται αλλαγές µεγάλου ή µικρού βαθµού από τις ταυτόχρονες κατά την κοπή µηχανικές επιδράσεις, χηµικές αντιδράσεις και µεταλλογραφικούς µετασχηµατισµούς. Τα παραπάνω είναι αλληλένδετα και λαµβάνονται υπ όψη όταν απαιτείται πλήρης µελέτη της επιφάνειας. Οι αποκλίσεις 1ης και 2ης τάξης αποτελούν τα λεγόµενα µακρογεωµετρικά σφάλµατα της επιφάνειας. Οι αποκλίσεις 3ης και ανώτερης τάξης συνιστούν τα µικρογεωµετρικά σφάλµατα. Ειδικότερα, οι αποκλίσεις 3ης έως και 5ης τάξης αποτελούν ότι καλούµε τραχύτητα επιφάνειας. Συστήµατα τυποποιήσεως της τραχύτητας Μέχρι σήµερα έχουν αναπτυχθεί τα ακόλουθα συστήµατα τυποποιήσεως της τραχύτητας επιφάνειας : Το απλό σύστηµα µε το συµβολισµό των ανεστραµµένων τριγώνων ( ). Το σύστηµα αυτό είναι το πρώτο το οποίο αναπτύχθηκε στην Ευρώπη. Κατά το σύστηµα αυτό, επί των κατασκευαστικών σχεδίων και επί των θεωρούµενων επιφανειών αναγράφεται ο γνωστός δι ανεστραµµένων τριγώνων συµβολισµός, χωρίς όµως να προβλέπεται τρόπος µετρήσεως της τραχύτητας. Ο βαθµός της τραχύτητας καθορίζεται όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Σύµβολο Χαρακτηριστικά επιφάνειας χωρίς σύµβολο Επιφάνειες µη κατεργασµένες µε κοπή. Οι απαιτήσεις οµοιοµορφίας και στιλπνότητας δίνονται µε τον τρόπο κατασκευής (σφυρηλάτηση, κατεργασία διαµορφώσεως, χύτευση, κοπή µε οξυγόνο κ.λπ.). ^^ Επιφάνειες κατεργασµένες, όπως παραπάνω, αλλά επιµελέστερα, χωρίς όµως να απαιτείται περαιτέρω κατεργασία. Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 8

9 Επιφάνειες κατεργασµένες µε κοπή. Οι αποκλίσεις τραχύτητας 3 ης και 4 ης τάξεως είναι αισθητές µε την αφή και / ή την όραση. Όπως παραπάνω, αλλά µε πλέον επιµεληµένη (λεπτοµερή) κατεργασία. Οι αποκλίσεις 3 ης και 4 ης τάξης είναι ακόµη αισθητές. Επιφάνεια οµοιοµορφίας και στιλπνότητας κατασκευασµένης µε λεπτότατη κατεργασία κοπής. Οι αποκλίσεις 3 ης και 4 ης τάξης δεν επιτρέπεται να είναι ορατές δια γυµνού οφθαλµού. Πίνακας 1 : Χαρακτηριστικά επιφάνειας Το σύστηµα κεντρικής γραµµής ή σύστηµα «Μ». Κατά το σύστηµα αυτό, βασικώς ορίζεται η λεγόµενη µέση γραµµή, ως : Η ευθεία γραµµή, η κεκτηµένη την κατεύθυνση της γεωµετρικής µορφής του πραγµατικού περιγράµµατος της επιφάνειας συρόµενη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το άθροισµα των τετραγώνων των τεταγµένων των διαφόρων σηµείων του περιγράµµατος από της γραµµής αυτής να είναι ελάχιστο καθ ορισµένο µήκος L. Η οριζόµενη µέση γραµµή αποτελεί τη γραµµή αναφοράς, ως προς την οποία λαµβάνονται οι αποστάσεις του πραγµατικού περιγράµµατος της επιφάνειας. Η µέση γραµµή είναι µοναδική, επειδή όµως ο προσδιορισµός της θέσεώς της είναι δύσκολος, χρησιµοποιείται πρακτικώς η καλούµενη κεντρική γραµµή, η οποία ορίζεται ως η παράλληλη γραµµή προς τη γενική κατεύθυνση του πραγµατικού περιγράµµατος της επιφάνειας έτσι, ώστε το εµβαδόν της επιφάνειας αυτής πάνω και κάτω της γραµµής αυτής να είναι ίση, εντός του καθορισµένου µήκους L, καλούµενου δειγµατοληπτικού µήκους. Η κεντρική γραµµή δίνεται µηχανικά µε τη χρησιµοποίηση ειδικού πέδιλου. Παρακάτω αναφέρονται ορισµοί σχετικοί µε τον ορισµό της τραχύτητας : Ονοµαστική επιφάνεια : Η θεωρούµενη επιφάνεια του τεµαχίου, η µορφή και οι διαστάσεις της οποίας φαίνονται στο κατασκευαστικό σχέδιο ή δίνονται κατά περιγραφικό τρόπο. Πραγµατική επιφάνεια : Η παράσταση της κατεργασµένης επιφάνειας, όπως αυτή λαµβάνεται µε τη βοήθεια οργάνων ή άλλων µέσων. Περίγραµµα : Η µορφή, την οποία παρουσιάζει καθορισµένη τοµή της θεωρούµενης επιφάνειας. Ονοµαστικό περίγραµµα : Το θεωρητικό περίγραµµα της επιφάνειας, χωρίς να λαµβάνονται υπ όψη οι ανωµαλίες της επιφάνειας. Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 9

10 Πραγµατικό περίγραµµα : Η παράσταση του περιγράµµατος της κατεργασµένης επιφάνειας, όπως αυτό δίνεται µε τη βοήθεια οργάνων ή άλλων µέσων. Η τραχύτητα επιφάνειας ανήκει στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά κάθε κατεργασµένης επιφάνειας. Μια κατεργασµένη επιφάνεια παρουσιάζει γενικά αποκλίσεις από τη θεωρητική της µορφή, από τη λεγόµενη ονοµαστική επιφάνεια. Οι αποκλίσεις αυτές µπορούν να καταταγούν σε τάξεις οι οποίες εµφανίζονται στον πίνακα 2. Τάξη αποκλίσεως Χαρακτηριστικά αποκλίσεων 1 η Μη επιπεδότητα Μη στρογγυλότητα 2 η Κυµατώσεις Αιτίες αποκλίσεων Σφάλµατα στον ολισθήρα εργαλειοµηχανής. Παραµορφώσεις εργαλειοµηχανής, κατεργαζόµενου τεµαχίου. Εσφαλµένη στήριξη τεµαχίου. Έκκεντρος τοποθέτηση τεµαχίου ή εργαλείου. Ταλαντώσεις εργαλείου ή και τεµαχίου. Σηµαντική ανοµοιογένεια του υλικού του τεµαχίου. 3 η Αυλακώσεις Μορφή της κόψης του εργαλείου. Κινηµατική της κατεργασίας. 4 η Ρωγµές. Ανωµαλίες σε µορφή λεπιών κ.λπ. Ατέλειες τροχίσεως της κόψης του εργαλείου. ηµιουργία ψευδοακµής. Φθορά εργαλείου. Τρόπος σχηµατισµού του αποβλίττου. Επίδραση γαλβανικών επεξεργασιών. 5 η χηµικών επιδράσεων. Φαινόµενα διάβρωσης. Φύση µετάλλου Τρόπος κρυσταλλώσεως µετάλλου. Ανωµαλίες επιφάνειας λόγω 6 η Κρυσταλλικός σχηµατισµός µετάλλου Φυσικές-χηµικές µεταβολές κατά τη λεπτή δοµή του υλικού. Παραµορφώσεις του κρυσταλλικού ιστού (παραµένουσες τάσεις, ολισθήσεις κρυστάλλων). Πίνακας 2 : Τάξεις αποκλίσεων Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 10

11 Σχήµα 2 : Αποκλίσεις κατεργασµένης επιφάνειας από τη θεωρητική της µορφή Ως µεγέθη µετρήσεως της τραχύτητας προβλέπονται : Το µέσο ύψος της τραχύτητας R α, Το µέγιστο ύψος της τραχύτητας R max και Το µε τη βοήθεια δέκα σηµείων υπολογιζόµενο ύψος τραχύτητας R z από τη σχέση: R z = R + R3 + R5 + R7 + R9 ) ( R2 + R4 + R6 + R8 + 5 ( 1 R10 ) Το ύψος της τραχύτητας δίνεται ως η µέση διαφορά ανάµεσα στις αποστάσεις των πέντε υψηλότερων κορυφών και των πέντε βαθύτερων εσοχών του πραγµατικού περιγράµµατος της επιφάνειας, µέσα στο καθορισµένο δειγµατοληπτικό µήκος, από µια γραµµή αναφοράς παράλληλη προς την κεντρική γραµµή του περιγράµµατος. Για το Rα προβλέπονται τιµές σε περιοχή από µm έως 100 µm και για το Rz οι τιµές κυµαίνονται από µm έως 400 µm µε λόγο γεωµετρικής προόδου 1.25, ο οποίος είναι δυνατό για εθνικά πρότυπα χωρών µελών του ISO να ληφθεί και 1.6. Το µήκος κύµατος αποκοπής του τραχύµετρου λαµβάνεται ως : [mm] Το σύστηµα περιβάλλουσας ή σύστηµα «Ε». Κατά τα τελευταία έτη, αναπτύχθηκε το εν λόγω σύστηµα για την µέτρηση της τραχύτητας επιφάνειας, πάνω στο οποίο Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 11

12 βασίστηκαν εθνικά πρότυπα τραχύτητας ορισµένων ευρωπαϊκών κρατών. Το σύστηµα αυτό υϊοθετήθηκε από τα πρότυπα DIN 4760 και 4762 του Για τον ορισµό των χαρακτηριστικών µεγεθών της τραχύτητας, κατά το σύστηµα αυτό, λαµβάνεται ως βάση η περιβάλλουσα του πραγµατικού περιγράµµατος της επιφάνειας αντί της µέσης ή κεντρικής γραµµής του συστήµατος «Μ». Το οποίο σηµαίνει, κύκλος ακτίνας R συνήθως 250 mm, κυλίεται πάνω στη προς µελέτη επιφάνεια συνήθως κάθετα προς την κατεύθυνση των χαρακτηριστικών ανωµαλιών αυτής. Ο γεωµετρικός τόπος του κέντρου του εν λόγω κύκλου µεταφερόµενος παράλληλα προς τον εαυτό του κατά το επίπεδο του πραγµατικού περιγράµµατος του θεωρούµενου δείγµατος της επιφάνειας, ώστε να εφάπτεται των υψηλότερων εξάρσεων αυτού, αποτελεί την λεγόµενη καµπύλη µορφής. Με όµοιο τρόπο, άλλος κύκλος ακτίνας r, συνήθως 25 mm, κυλίεται επί της επιφάνειας. Ο γεωµετρικός τόπος, τον οποίο διαγράφει το κέντρο του κύκλου αυτού µετατιθέµενος παράλληλα προς τον εαυτό του, όπως και προηγουµένως, ώστε να εφάπτεται επίσης των υψηλότερων εξάρσεων της επιφάνειας, αποτελεί την περιβάλλουσα της επιφάνειας. Μέσω αυτού του συστήµατος καθίσταται εύκολη η διάκριση των διαφόρων τάξεων αποκλίσεων του πραγµατικού περιγράµµατος της επιφάνειας από το ονοµαστικό αυτής. Έτσι, ανάµεσα στο ονοµαστικό περίγραµµα και στην καµπύλη µορφή επιφάνειας περιλαµβάνονται τα σφάλµατα µορφής (αποκλίσεις 1ης τάξης), ανάµεσα στην καµπύλη µορφής και στη περιβάλλουσα επιφάνεια περιλαµβάνονται οι κυµατώσεις (αποκλίσεις 2ης τάξης), ενώ ανάµεσα στη περιβάλλουσα και στο πραγµατικό περίγραµµα επιφάνειας περιλαµβάνεται η τραχύτητα (αποκλίσεις 3ης έως 5ης τάξης). Τέλος, ανάµεσα στο ονοµαστικό και στο πραγµατικό περίγραµµα επιφάνειας περιλαµβάνεται το σύνολο των σφαλµάτων της πραγµατικής από την ονοµαστική επιφάνεια. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ Πενταξονικό κέντρο κατεργασίας DECKEL MAHO MH 600 C Τα κέντρα κατεργασίας αποτελούν τις πιο κοινές εργαλειοµηχανές στη ψηφιακή καθοδήγηση. Τα τυπικά χαρακτηριστικά τους είναι : - Μπορούν να κατεργαστούν πολύπλευρα τεµάχια µε ένα δέσιµο σε τέσσερις ή πέντε πλευρές χρησιµοποιώντας ψηφιακά καθοδηγούµενους άξονες. - Μπορούν να πραγµατοποιηθούν όλοι οι τύποι κατεργασιών όπως η κατεργασία προσώπου, η διάτρηση, η γλύφανση, η κοπή σπειρώµατος όπως ακόµα και η κατεργασία σύνθετων περιγραµµάτων. Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 12

13 - Το απαραίτητο κάθε φορά εργαλείο τοποθετείται στη θέση κοπής µε αυτόµατο τρόπο. Ο αριθµός των εργαλείων που µπορούν να αποθηκευτούν είναι συνήθως από 30 έως 120 εξαρτώµενος από τον τύπο και το µέγεθος αποθήκης. - Μπορεί να υποστηρίζεται από εξαρτήµατα για φόρτωση και εκφόρτωση των προς κατεργασία τεµαχίων. Στη συγκεκριµένη εργασία χρησιµοποιήθηκε το ψηφιακά καθοδηγούµενο πενταξονικό κέντρο κατεργασίας DECKEL MAHO MH 600 C (Εικόνα 1) του Εργαστηρίου Εργαλειοµηχανών του Τµήµατος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Η συγκεκριµένη φραίζα διαθέτει αυτόµατα στρεφόµενη κεφαλή (Automatic Swivel Milling Head) για οριζόντιο και κάθετο φραιζάρισµα (Milling) και διάτρηση (Boring). Έχει δυνατότητα αυτόµατης αλλαγής εργαλείων και στις δύο κατευθύνσεις (οριζόντια και κάθετη). Το τραπέζι κατεργασίας µπορεί να περιστραφεί γύρω από τον κάθετο άξονα (εννοείται σαν 4ος άξονας) ενώ µε προσθήκη ψηφιακά καθοδηγούµενου διαιρέτη που τοποθετείται σε θέση 90 ως προς το τραπέζι δηµιουργείται ο πέµπτος άξονας κατεργασίας. Ο διαιρέτης αυτός αφαιρείται ή τοποθετείται στο τραπέζι κατεργασίας ανάλογα µε τις ανάγκες της απαιτούµενης κατεργασίας. Και οι πέντε άξονες είναι ψηφιακά καθοδηγούµενοι ταυτόχρονα (simultaneously). Εικόνα 1: το ψηφιακά καθοδηγούµενο πενταξονικό κέντρο κατεργασίας DECKEL MAHO MH 600 C (Εικόνα 1) του Εργαστηρίου Εργαλειοµηχανών του Τµήµατος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 13

14 Το κέντρο κατεργασίας διαθέτει σύστηµα ανακύκλωσης του υγρού κοπής, διαχωρισµού και αποµάκρυνσης των παραγόµενων αποβλήτων κατά την κατεργασία, ειδικό περιστρεφόµενο παράθυρο για την παρακολούθηση της κατεργασίας, ενώ η περιοχή των κατεργασιών περιβάλλεται από καµπίνα προστασίας (Protective cabin). Η µετάδοση της κίνησης προς την άτρακτο της εργαλειοµηχανής γίνεται αφού παρεµβληθεί κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον δύο βαθµίδων, ενώ η ακρίβεια των µετρήσεων των κινήσεων εξασφαλίζεται µε κατάλληλο γραµµικό µετρικό σύστηµα πάνω στους οδηγούς (linear measuring system). Το κέντρο κατεργασίας έχει τα παρακάτω Τεχνολογικά χαρακτηριστικά : µέγιστη διαδροµή στον X άξονα : 600 mm µέγιστη διαδροµή στον Y άξονα : 450 mm µέγιστη διαδροµή στον Z άξονα : 450 mm ισχύς κινητήρα ατράκτου (AC motor) : 10 kw πεδίο ταχυτήτων : rpm πεδίο ταχυτήτων πρόωσης και στους τρεις άξονες : mm/min γρήγορη ταχύτητα πρόωσης για τοποθέτηση : 6 m/min υποδοχή εργαλείου : κατά ISO 40 αυτόµατη αλλαγή εργαλείου και στις δύο κατευθύνσεις : 30 εργαλεία ιαθέτει οθόνη 14, το 8 χρωµάτων µε επιλογές µε απλή επαφή στην οθόνη και πληκτρολόγιο ASC II και µονάδα δισκέτας 3.5 συµβατή µε MS-DOS. Λειτουργεί µε επεξεργαστή των 32 Bit και συχνότητα 25 MHz. Τέλος συνδέεται µε ηλεκτρονικό υπολογιστή µε θύρες RS-232-C και RS-422 για µεταφορά δεδοµένων από και προς την εργαλειοµηχανή µε µέγιστη ταχύτητα Baud. Ο έλεγχος και η καθοδήγηση της εργαλειοµηχανής εξασφαλίζεται από το λογισµικό CNC 532 της Philips το οποίο έχει κώδικα ISO/DIN και προγραµµατίζεται µε τις εντολές G και M κατά DIN Το εν λόγω λογισµικό παρέχει : - Αποθήκευση για 250 εργαλεία µε τα χαρακτηριστικά τους (µήκος, ακτίνα, θέση κ.λπ.), - Εκτέλεση και έλεγχο του προγράµµατος µε ή χωρίς κινήσεις, µε ή χωρίς περιστροφή του εργαλείου και έλεγχο µε γραφική παρουσίαση, - Έτοιµους κύκλους κατεργασιών για διάτρηση, βαθιά διάτρηση, φραιζάρισµα εσοχών και νησίδων, σπειροτόµηση, γλύφανση κ.λπ. Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 14

15 Όργανα τραχυµέτρησης Ταξινόµηση οργάνων µέτρησης Τα όργανα τραχυµέτρησης τα οποία χρησιµοποιούνται στη µέτρηση της τραχύτητας είτε στο εργαστήριο είτε στη παραγωγή ταξινοµούνται σε δυο οµάδες : - Στη πρώτη οµάδα (όργανα µέτρησης) ανήκουν όργανα τα οποία επιτρέπουν την ποσοτική ανάλυση της τραχύτητας. Τα όργανα δηλαδή αυτά µετρούν αριθµητικώς κάποιο ή κάποια µεγέθη της τραχύτητας ή δίνουν και το πραγµατικό καταγράφηµα της τραχύτητας υπό µεγάλες σχετικά µεγεθύνσεις. - Στη δεύτερη οµάδα (όργανα σύγκρισης) περιλαµβάνονται όργανα τα οποία παρουσιάζουν εικόνα της επιφάνειας σε µεγέθυνση, επιτρέποντας µια ποιοτική ανάλυση της επιφάνειας ή συγκρίνουν την προς µελέτη επιφάνεια µε άλλη πρότυπη προς αυτή, χωρίς όµως σε καµιά περίπτωση να δίνουν αριθµητικές µετρήσεις. Στη πρώτη οµάδα περιλαµβάνονται τα µηχανικά όργανα, τα µηχανικάηλεκτρονικά όργανα, τύπου στυλίσκου, και τα οπτικά όργανα Στη δεύτερη οµάδα περιλαµβάνονται το µικροσκόπιο συγκρίσεως διπλού προσοφθαλµίου LEITZ-WETZLAR και τα µεταλλογραφικά µικροσκόπια. Όργανα τύπου στυλίσκου Η αρχή λειτουργίας του τραχύµετρου είναι η ακόλουθη : Στυλίσκος ο οποίος φέρει αδαµάντινη ακίδα διατρέχει τη θεωρούµενη επιφάνεια µε σταθερή ταχύτητα για ορισµένο µήκος. Οι εν λόγω ανωµαλίες της επιφάνειας προκαλούν µετακινήσεις του στυλίσκου που µετατρέπονται κατάλληλα σε µεταβολές τάσης (ή εντάσεως), οι οποίες ηλεκτρονικά ενισχυµένες και καταγραµµένες παρουσιάζονται ως οι αποκλίσεις του πραγµατικού περιγράµµατος της επιφάνειας από την κεντρική γραµµή. Η κεντρική γραµµή στα όργανα αυτά δηµιουργείται µε την χρησιµοποίηση ειδικού πέδιλου, το οποίο τοποθετείται πριν το στυλίσκο και ολισθαίνει στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της µέτρησης. Οι µεταβολές της τάσεως (ή εντάσεως), οι οποίες προκαλούνται από τις µετακινήσεις του στυλίσκου, οδηγούνται σε κυκλώµατα ενισχύσεως και ολοκληρώσεως, των οποίων η έξοδος δίνει τη µέση τιµή της τραχύτητας Rα (τιµή CLA). Βασικό χαρακτηριστικό των οργάνων αυτών είναι το λεγόµενο «µήκος κύµατος αποκοπής». Αυτό σηµαίνει ότι το όργανο κατά τον υπολογισµό της τιµής Rα Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 15

16 παρέχει απόκριση σε τραχύτητα βήµατος µικρότερου από του καθοριζόµενου µήκους κύµατος αποκοπής. Το µήκος κύµατος αποκοπής λαµβάνεται αριθµητικώς ίσο προς το δειγµατοληπτικό µήκος. Κατά τις µετρήσεις όµως, η διαδροµή του στυλίσκου λαµβάνεται πολλαπλάσια του µήκους κύµατος αποκοπής και έτσι το όργανο δίνει αυτοµάτως το µέσο όρο τιµών της Rα από τα διαδοχικά λαµβανόµενα δειγµατοληπτικά µήκη. Η κατάλληλη εκλογή του µήκους κύµατος αποκοπής για δεδοµένη περίπτωση µετρήσεως έχει µεγάλη σηµασία. Για να καταστεί δυνατή η σύγκριση αποτελεσµάτων µέτρησης τραχύτητας διενεργούµενη σε αυτό ή άλλο όργανο, πρέπει ρητά να αναφέρεται η χρησιµοποιηµένη τιµή του µήκους αποκοπής. Για να είναι συγκρίσιµα τα αποτελέσµατα πρέπει η τιµή να είναι η ίδια. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΤΡΑΧΥΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ιαδικασία κατεργασίας και τραχυµέτρησης Η κατεργασία των δοκιµίων, όπως προαναφέρθηκε, έγινε στο κέντρο κατεργασίας DECKEL MAHO MH 600C µε δυνατότητα ταυτόχρονης κίνησης σε πέντε άξονες. Aκολούθησε η τραχυµέτρηση των δοκιµίων µε το τραχύµετρο DIAVITE DT-100. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Εργαλειοµηχανών του Τµήµατος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Κατόπιν χωρίστηκαν σε οµάδες ανάλογα µε την υπό µελέτη στρατηγική φραιζαρίσµατος. Για τα πειράµατα κατεργασίας, όπου µελετήθηκε η επίδραση της κλίσης του κοπτικού εργαλείου, χρησιµοποιήθηκε ο τέταρτος άξονας Β του κέντρου κατεργασίας, ο οποίος είναι η περιστροφή του τραπεζιού. Η κατεργασία έγινε στο κατακόρυφο επίπεδο (G17) που ορίζουν οι άξονες Χ και Υ, µε την κεφαλή της µηχανής στην οριζόντια θέση (Μ53). Έτσι προέκυψε η ανάγκη να δεθεί το δοκίµιο κάθετα στην τράπεζα κατεργασίας, το οποίο και έγινε. Τα υπόλοιπα πειράµατα έγιναν στο οριζόντιο επίπεδο (G18) που ορίζουν οι άξονες Χ και Ζ, µε την κεφαλή της µηχανής στην κατακόρυφη θέση (Μ54). Σ αυτή την περίπτωση το δέσιµο των δοκιµίων έγινε µε τη βοήθεια µέγγενης. Προετοιµασία των κοπτικών εργαλείων. Για την εκχόνδριση των κοµµατιών χρησιµοποιήθηκαν τετράπτερα κονδύλια από ταχυχάλυβα HSS µε γεωµετρικά χαρακτηριστικά 20x16x75x135, διαµέτρου Φ20 mm. Για την αποπεράτωση χρησιµοποιήθηκαν δίπτερα κονδύλια σφαιρικής απόληξης, από ταχυχάλυβα HSS 8%Co, διαµέτρου Φ20 mm. Πρέπει να σηµειωθεί ότι χρησιµοποιήθηκε ένας αρκετά µεγάλος αριθµός εργαλείων ώστε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων να επηρεαστούν όσο γίνεται λιγότερο από τη φθορά τους. Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 16

17 Επειδή τα πειράµατα απαιτούσαν µεγάλη ακρίβεια, έπρεπε να δοθεί µεγάλη προσοχή στις διαστάσεις των κοπτικών, ώστε να επιτευχθούν τα απαιτούµενα αξονικά και ακτινικά βάθη κοπής. Έτσι για τη µέτρηση των διαστάσεών τους χρησιµοποιήθηκε η συσκευή της Εικόνα 2, µε την οποία µετράται το µήκος και η ακτίνα του κοπτικού. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής είναι: - Ψηφιακή οθόνη για παρουσίαση των µετρήσεων τόσο στην οριζόντια όσο και στην κατακόρυφη διεύθυνση, - Μετρητικό ρολόι µε το οποίο γίνονται οι µετρήσεις και µπορεί να περιστρέφεται κατά 90, - Μέτρηση τόσο στο Μετρικό όσο και στο Αγγλοσαξονικό σύστηµα, - Μέγιστο µήκος µέτρησης : 400 mm, - Μέγιστη διάµετρος µέτρησης : 205 mm, - Ανάλυση µέτρησης : < 0.01 mm, - Ακρίβεια µέτρησης : < mm, - Ενέργεια : 2 x 1.5 V Εικόνα 2 : Συσκευή µέτρησης των διαστάσεων των κοπτικών εργαλείων Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 17

18 Προετοιµασία των υπό κατεργασία κοµµατιών. Τα κατεργαζόµενα κοµµάτια συγκρατήθηκαν µε µέγγενη όταν δε χρειαζόταν περιστροφή του τραπεζιού, ενώ όπου χρειαζόταν, συγκρατήθηκαν επάνω σε κατάλληλη ιδιοκατασκευή. Στην πρώτη περίπτωση ο ορισµός του µηδενικού σηµείου των αξόνων επάνω στο τεµάχιο, έγινε µε το ειδικό όργανο µηδενισµού της µηχανής, το 3D Taster. Στη δεύτερη περίπτωση, λόγω της περιστροφής του τραπεζιού και για να µην έχουµε αποκλίσεις από τα επιθυµητά αξονικά και ακτινικά βάθη, ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία : Αφού πρώτα ορισθεί ως επίπεδο κατεργασίας το κατακόρυφο επίπεδο Χ-Υ (G17), το τραπέζι οδηγείται στη θέση αλλαγής εργαλείου. Εκεί, και χωρίς εργαλείο, τίθενται ως συντεταγµένες Χ= και Ζ= Έτσι µ αυτόν τον τρόπο αν προγραµµατισθεί το κοπτικό εργαλείο να πάει στο σηµείο 0,0 αυτό θα οδηγηθεί στο κέντρο του τραπεζιού το οποίο είναι και το κέντρο περιστροφής του. Ύστερα προγραµµατίζεται το κοπτικό να πάει στο σηµείο Χ=0, µετά στο Χ=-80 και εκεί τίθεται Χ=0. Αυτό γίνεται διότι τα προγράµµατα κατεργασίας έχουν γίνει για τεµάχια διάστασης 160mm επάνω στον άξονα Χ, µε κέντρο περιστροφής τους το κέντρο του τεµαχίου. Τέλος µηδενίζεται ο άξονας Υ µε το 3D Taster στην επάνω επιφάνεια του τεµαχίου. Ακολουθεί η διαδικασία εκχόνδρισης ώστε το επίπεδο κατεργασίας που θα προκύψει να είναι σίγουρα κάθετο ως προς το εργαλείο και το προς κατεργασία επίπεδο, σε απόσταση 0.3 mm από τον άξονα περιστροφής του τραπεζιού. Με τον τρόπο αυτό η επιφάνεια που θα προκύψει κατά την αποπεράτωση να βρίσκεται επάνω στον άξονα περιστροφής του τραπεζιού. Κατεργασία των δοκιµίων. Τα προγράµµατα των κατεργασιών πληκτρολογήθηκαν µε τη βοήθεια το επεξεργαστή κειµένου Word της Microsoft και κατόπιν µεταφέρθηκαν στην εργαλειοµηχανή. Υπάρχει δυνατότητα πληκτρολόγησής τους απευθείας στην εργαλειοµηχανή αλλά για πρακτικούς λόγους αυτό έγινε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα προγράµµατα των κατεργασιών πρέπει να είναι του τύπου Text ώστε να είναι συµβατά µε το λογισµικό της µηχανής. Όπου χρειάστηκε υπολογισµός των σηµείων µεταξύ των οποίων κινούταν το κοπτικό εργαλείο χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα σχεδίασης AutoCad. Αυτό έγινε κυρίως στις κατεργασίες µε κίνηση του κοπτικού σε διεύθυνση µε κλίση 45 ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Τραχυµέτρηση των δοκιµίων. Για τη µέτρηση της τραχύτητας στην προκύπτουσα επιφάνεια χρησιµοποιήθηκε ένα όργανο τραχυµέτρησης το οποίο ανήκει στα µηχανικά-ηλεκτρονικά όργανα τύπου στυλίσκου, το DIAVITE DT-100 του Εργαστηρίου Εργαλειοµηχανών του Τµήµατος Μηχανολογίας στο Τ.Ε.Ι. Σερρών (Εικόνα 3). Ο στυλίσκος ο οποίος χρησιµοποιήθηκε στη παρούσα εργασία είναι τύπου ST. Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 18

19 Η µέτρηση της τραχύτητας έγινε κατά τη προδιαγραφή του ιεθνούς Οργανισµού Προτυποποιήσεως, ISO/R468, η οποία έχει υιοθετηθεί και ως Ελληνική προδιαγραφή ΕΝΟ/1065 (1973). Με τη προδιαγραφή αυτή του ISO υϊοθετείται για την προτυποποίηση της τραχύτητας επιφάνειας το σύστηµα Κεντρικής Γραµµής. Στη παρούσα εργασία έγιναν οι µετρήσεις της τραχύτητας µε καθορισµένο µήκος L ή αλλιώς εγκάρσιο µήκος µετακίνησης 4.00 mm, ενώ το µήκος κύµατος αποκοπής ήταν 0.8 mm. Γενικά µπορούµε να αναφέρουµε τα εξής: Εικόνα 3 : Η διάταξη τραχυµέτρησης. Το οµόρροπο φραιζάρισµα έχει καλύτερα αποτελέσµατα από το αντίρροπο. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί από το µηχανισµό σχηµατισµού του αποβλίττου. Στο αντίρροπο φραιζάρισµα υπάρχει δυσκολία στην εισχώρηση του κοπτικού στο υλικό µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται µικροταλαντώσεις οι οποίες επηρεάζουν δυσµενώς την τραχύτητα. Πολύ συνηθισµένο, όµως, είναι και το γεγονός, το αντίρροπο φραιζάρισµα να είναι καλύτερο από το οµόρροπο. Αυτό έχει να κάνει µε το γεγονός ότι η ψευδόκοψη η οποία έχει επικαθίσει σε µια κοπή να αποµακρύνεται στην επόµενη. Στο διατρητικό φραιζάρισµα ευνοείται η ύπαρξη ψευδόκοψης, µε αποτέλεσµα το οµόρροπο να παρουσιάζεται χειρότερο από το αντίρροπο, στο οποίο η ψευδόκοψη αποµακρύνεται. Η διαφορά στο ελκτικό και στο διατρητικό φραιζάρισµα έγκειται στη ροή και αποµάκρυνση του αποβλίττου. Έτσι είναι ευνοϊκή στο ελκτικό-οµόρροπο και δυσµενής στο διατρητικό-οµόρροπο. Η τραχύτητα στις περιπτώσεις ελκτικού-αντίρροπου και διατρητικού-αντίρροπου είναι περίπου η ίδια και βρίσκεται κάπου ανάµεσα από τις δύο άλλες περιπτώσεις. Παραδοτέο Αν. Καθ. Κ. αυίδ 2, ΠΕ3β 19

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6 1 2 Μικρο-φραιζάρισμα Τραχύτητα Τοπομορφία επιφάνειας Εξοπλισμός πειραμάτων Σχεδιασμός πειραμάτων Αποτελέσματα Συμπεράσματα Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM

Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM Σχεδιασµός της διαδικασίας παραγωγής τεµαχίων σε ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές Στόχος του λογισµικού CAM: Η δηµιουργία του προγράµµατος ψηφιακής καθοδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ

ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Είναι γνωστό ότι η διάρκεια ζωής ενός κοπτικού εργαλείου είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες κατά την κοπή των µετάλλων, επειδή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 2.1 Δεδομένα εισόδου 2.1.1 Κοπτικό εργαλείο Το κοπτικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα δίπτερο κοπτικό εργαλείο με σφαιρική απόληξη χωρίς ελίκωση διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 1 Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 2 Μετωπικό φραιζάρισμα: Χρησιμοποιείται κυρίως στις αρχικές φάσεις της κατεργασίας (φάση εκχόνδρισης) Μεγάλη διάμετρο Μεγάλες προώσεις μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τοµέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ AL7075-T6

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ AL7075-T6 1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ AL7075-T6 Dept. of Production Eng. & Management Micromachining & Manufacturing Modeling Lab Brotzakis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 29 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Τόρνευση μετατόπιση περιστροφή Φραιζάρισμα περιστροφή μετατόπιση Διάτρηση περιστροφή - Επιφανειακή λείανση περιστροφή μετατόπιση Κυλινδρική λείανση περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1. Έλεγχος και μέτρηση της τραχύτητας επιφάνειας. 1.1 Γενικά. Στις ποικίλες μηχανουργικές κατασκευές συναντάμε συχνά μεταλλικές επιφάνειες (τις ονομάζομε τεχνικές επιφάνειες) που συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03. Θέμα: Πειραματικοαναλυτική διερεύνηση της επίδρασης δυναμικών φαινομένων στο μηχανισμό και στην κινηματική της κοπής.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03. Θέμα: Πειραματικοαναλυτική διερεύνηση της επίδρασης δυναμικών φαινομένων στο μηχανισμό και στην κινηματική της κοπής. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 03 Θέμα: Πειραματικοαναλυτική διερεύνηση της επίδρασης δυναμικών φαινομένων στο μηχανισμό και στην κινηματική της κοπής. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις κατεργασίες των μετάλλων με αφαίρεση υλικού, ένα πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βασικοί συντελεστές της κοπής (Σχ. 1) Κατεργαζόμενο τεμάχιο (ΤΕ) Κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) Απόβλιττο (το αφαιρούμενο υλικό) Το ΚΕ κινείται σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιρρόη Πορφύρη Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 2012

Καλλιρρόη Πορφύρη Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΤΟΥΡΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Al7075 T6 Αν. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης Καθ. Νικόλαος Μπιλάλης Καθ. Γεώργιος Σταυρουλάκης Καλλιρρόη Πορφύρη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις κοπής σε τόρνο

Ασκήσεις κοπής σε τόρνο Ασκήσεις κοπής σε τόρνο. Σε τόρνο γίνεται κατεργασία άξονα από χάλυβα St 60. µε δύο παράλληλα εργαλειοφορεία ταυτόχρονα, όπως φαίνεται στο Σχ.. ίνονται: ιάµετροι κατεργασίας: d = 300 mm, d = 00 mm. Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 9 και 10 Μαϊου 1996 Τμήμα Αυτοματισμού Εγκατάσταση Κέντρου Κατεργασίας στο Τ Ι Σερρών Αντωνιάδης Αριστομένης - Ζερβός Αναστάσιος TEJ Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ. Σχήμα 142

7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ. Σχήμα 142 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 129 7.3 ΔΡΑΠΑΝΑ Η διάνοιξη οπών είναι αναμφισβήτητα η συνηθέστερη κατεργασία κοπής στην μηχανουργική παραγωγή, οι δε μηχανές διάνοιξης οπών, οι κοινότερες εργαλειομηχανές σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Κλίµακες σχεδίασης και κανόνες τοποθέτησης διαστάσεων

1.4 Κλίµακες σχεδίασης και κανόνες τοποθέτησης διαστάσεων 1.4 Κλίµακες σχεδίασης και κανόνες τοποθέτησης διαστάσεων 1.4.1 Κλίµακες σχεδίασης Στο µηχανολογικό σχέδιο είναι επιθυµητό να σχεδιάζεται ένα αντικείµενο σε φυσικό µέγεθος, γιατί έτσι παρουσιάζεται η αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Προγραµµατισµού, Μορφή των Λέξεων

Κώδικας Προγραµµατισµού, Μορφή των Λέξεων Κώδικας Προγραµµατισµού, Μορφή των Λέξεων Οι κώδικες προγραµµατισµού και η ερµηνεία τους δίνονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. Ν0000 Αριθµός block Εισάγεται στην αρχή κάθε block και προσδιορίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός των συντελεστών του προσοµοιωτικού προτύπου Kienzle Victor των δυνάµεων κοπής κατά το φρεζάρισµα

Προσδιορισµός των συντελεστών του προσοµοιωτικού προτύπου Kienzle Victor των δυνάµεων κοπής κατά το φρεζάρισµα Προσδιορισµός των συντελεστών του προσοµοιωτικού προτύπου Kienzle Victor των δυνάµεων κοπής κατά το φρεζάρισµα Η συνολική δύναµη η οποία δρα ως τάση πάνω στην ακµή της κοπτικής σφήνας του εργαλείου κατεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Ευάγγελος Καστής. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ιπλ. Μηχ. (MSc) Χαρά Ευσταθίου

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Ευάγγελος Καστής. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ιπλ. Μηχ. (MSc) Χαρά Ευσταθίου ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ιπλ. Μηχ. (MSc) Χαρά Ευσταθίου Ευάγγελος Καστής Πολυτεχνείο Κρήτης-Χανιά 016 Παρουσίαση διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση

Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση 1 Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 2 Για την κατασκευή οδοντώσεων που λειτουργούν σε υψηλό αριθμό στροφών και με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ 2 Η συνήθης κατεργασία κοπής με εργαλείο πολλαπλής σημειακής επαφής είναι το φραιζάρισμα. Η κοπή πραγματοποιείται με τη χρήση ενός περιστρεφόμενου κοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER 2 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ αποπεράτωση με χάραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD ΠΑΡΟΥςΙΑςΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗς ΕΡΓΑςΙΑς 2 Για την κατασκευή οδοντώσεων (γραναζιών) που λειτουργούν σε υψηλό αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ Dept. of Production Eng. & Management Micromachining & Manufacturing Modeling Lab Dimitrios G.Vakondios 2 Τραχύτητα Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΠΑΝΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1

ΔΡΑΠΑΝΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1 ΔΡΑΠΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1 ΔΡΑΠΑΝΑ Είναι μια εργαλειομηχανή με την βοήθεια της οποίας αφαιρούμε υλικό από μια εργασία με σκοπό να ανοίξουμε μια τρύπα, η για να διευρύνομε μια τρύπα. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΡΝΟΥ. ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ, ΑΠΟ ΑΤΡΑΚΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ø 30x5m. ίδονται

ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΡΝΟΥ. ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ, ΑΠΟ ΑΤΡΑΚΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ø 30x5m. ίδονται ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΡΝΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ, ΑΠΟ ΑΤΡΑΚΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ø 30x5m. ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ø 30 Χ 150 20 Μ16x2 15 80 D α 2 +β 2 95 ίδονται 1) Υλικό κοµµατιού : Χάλυβας St.37. 2) Υλικό εργαλείου : Ταχυχάλυβας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ Σκοπός εργασίας Σκοπός του λογισμικού που δημιουργήθηκε είναι η μελέτη της γεωμετρίας του αποβλίττου στο φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Ελεγκτες CNC Καμπίνες CNC Τόρνοι CNC Φρέζες CNC CNC SOFTWARE MEGA NC 2010 MegaNC 2D/3D, το πανίσχυρο πακέτο CAD / CAM CNC βασικό λογισμικό "NC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 02 Μεταλλογραφική Παρατήρηση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 86 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Εξηγεί τι είναι τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και ποιο σκοπό εξυπηρετούν. 2. Ταξινομεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία 12 ασκήσεων ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ CNC με την βοήθεια του λογισμικού AUTOCAD

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία 12 ασκήσεων ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ CNC με την βοήθεια του λογισμικού AUTOCAD Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία 12 ασκήσεων ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ CNC με την βοήθεια του λογισμικού AUTOCAD Σπουδαστές: Κίτσος Χαράλαμπος Α.Μ. 41837 Τσολάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΤΟΡΝΟΙ 1 Ιστορική αναδρομή του τόρνου Η τόρνευση σαν κατεργασία χρησιμοποιείται από πολύ παλαιά, γύρω όμως στο 1400 μ.χ. εμφανίστηκαν οι πρώτοι τόρνοι που στην αρχή κινούνταν με μυϊκή δύναμη ή με νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στην οικογένεια και τους φίλους μου για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη και στη γιαγιά μου Βασιλική Λούντζη

Στην οικογένεια και τους φίλους μου για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη και στη γιαγιά μου Βασιλική Λούντζη 1 Στην οικογένεια και τους φίλους μου για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη και στη γιαγιά μου Βασιλική Λούντζη 2 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Αριστομένη Αντωνιάδη που με εμπιστεύτηκε και μου ανέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο)

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο) Άσκηση Η15 Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο) Το γήινο μαγνητικό πεδίο αποτελείται, ως προς την προέλευσή του, από δύο συνιστώσες, το μόνιμο μαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) Σχήµα 1: Χαρακτηριστικά της διάτρησης

ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) Σχήµα 1: Χαρακτηριστικά της διάτρησης ΙΑΤΡΗΣΗ (DRILLING) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Σχ. 1) Είναι κατεργασία αφαίρεσης υλικού προς διάνοιξη οπής ή διεύρυνση ήδη υπάρχουσας οπής. Ως κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) χρησιµοποιείται το ελικοειδές τρύπανο,

Διαβάστε περισσότερα

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης. xxi ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης. xxi ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xxi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.1 Ορισμός του αριθμητικού ελέγχου. 1 1.2 Ιστορική εξέλιξη του αριθμητικού ελέγχου. 1 1.3 Η εξέλιξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 Πριν ξεκινήσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) στο πάνω µέρος της σελίδας αυτής. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

α. 2 β. 4 γ. δ. 4 2 Μονάδες 5

α. 2 β. 4 γ. δ. 4 2 Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΟΠ Β Λ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 1 Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 2 Αντίστροφη Μηχανική Στόχος εργασίας-επιλογή του Geomagic Studio 2012 Περιγραφή βασικών εντολών της επεξεργασίας του Νέφους Σημείων Σύνθεση τελικού μοντέλου επιφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων ΘΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες που αφορούν την

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Μηχανουργικού Προϊόντος Άσκηση 3 η

Έλεγχος Μηχανουργικού Προϊόντος Άσκηση 3 η Μετροτεχνικό Εργαστήριο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Έλεγχος Μηχανουργικού Προϊόντος Άσκηση 3 η Δομή παρουσίασης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Σεπτέµβριος 2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Σεπτέµβριος 2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Σεπτέµβριος 2004 Τµήµα Π. Ιωάννου & Θ. Αποστολάτου Θέµα 1 (25 µονάδες) Ένα εκκρεµές µήκους l κρέµεται έτσι ώστε η σηµειακή µάζα να βρίσκεται ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011

CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011 CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011 ΤΙ ΕΙΝΑΙ CAD: Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ Η/Υ ΤΙ ΕΙΝΑΙ CAM: ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με αποφλοίωση με κύλιση

Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με αποφλοίωση με κύλιση 1 Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με αποφλοίωση με κύλιση Παρουσίαση ιπλωματικής εργασίας 2 Οι πιο δημοφιλείς κατεργασίες μαζικής κοπής οδοντώσεων με υψηλές προδιαγραφές είναι όλες οι κατεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων

Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1 έως 3 επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Δυο δακτύλιοι µε διαφορετικές ακτίνες αλλά ίδια µάζα κυλάνε χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο έδαφος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΒΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ( ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Ή ΤΟ MULTILOG )

ΤΡΙΒΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ( ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Ή ΤΟ MULTILOG ) 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΤΡΙΒΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ( ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Ή ΤΟ MULTILOG ) Α. ΣΤΟΧΟΙ Η εφαρμογή των νόμων της Μηχανικής στη μελέτη της κίνησης σώματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 103 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΗ Κατά την μακροσκοπική κοπή το κοπτικό εργαλείο υπό την επίδραση ισχυρών δυνάμεων πιέζεται στην επιφάνεια του υπό κατεργασία μετάλλου. Η πίεση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Ε. Π. Ε.

ΡΕΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Ε. Π. Ε. Το εργοστάσιο SPINNER έχει έδρα την Γερµανία είναι το µεγαλύτερο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών µε εµπειρία από το 1950 σε κατασκευή αυτόµατων (CNC) τόρνων δυο αξόνων, τριών αξόνων, τύπου revolver µε επικλινές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Διευθυντής Καθ. Γ. Χρυσολούρης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Διευθυντής Καθ. Γ. Χρυσολούρης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Διευθυντής Καθ. Γ. Χρυσολούρης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ 8. Μελέτη Ροπής Αδρανείας Στερεών Σωµάτων

ΠΕΙΡΑΜΑ 8. Μελέτη Ροπής Αδρανείας Στερεών Σωµάτων ΠΕΙΡΑΜΑ 8 Μελέτη Ροπής Αδρανείας Στερεών Σωµάτων Σκοπός του πειράµατος Σκοπός του πειράµατος είναι η µελέτη της ροπής αδρανείας διαφόρων στερεών σωµάτων και των στροφικών ταλαντώσεων που εκτελούν γύρω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μη φοβάστε την κρίση, έχουµε τη λύση!

Μη φοβάστε την κρίση, έχουµε τη λύση! Μη φοβάστε την κρίση, έχουµε τη λύση! Νέα σειρά µηχανηµάτων Άνθρωποι που διαφέρουν... Αγαπητοί φίλοι, Οι καλοί συνεργάτες στα δύσκολα φαίνονται. Αυτή την εποχή που η κρίση έχει επεκταθεί σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC 1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι εργαλειομηχανές με αριθμητικό προγραμματισμό εργασίας, γνωστές ως, (Computer Numerically Controlled), είναι μηχανήματα που ελέγχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ OΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Ασκήσεις

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ OΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Ασκήσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ OΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Ασκήσεις Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Σχέδια από την οικοδομική άδεια ενός κτηνοτροφικού κτηρίου

Εργαστήριο 1: Σχέδια από την οικοδομική άδεια ενός κτηνοτροφικού κτηρίου Εργαστήριο 1: Σχέδια από την οικοδομική άδεια ενός κτηνοτροφικού κτηρίου Περιεχόμενα 1. Στόχος του εργαστηρίου... 3 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ... 3 2.1 Εξοπλισμός σχεδίασης... 3 2.1.1 Μολύβια... 3 2.1.2. Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

1) Υλικό κοµµατιού ( ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ )

1) Υλικό κοµµατιού ( ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ ) Τ.Ε.Ι.: ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.ΤΕ.Γ. ΤΜΗΜΑ: Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 4 & 5 : Κατασκευή κυλινδρικού δοκιµίου. 1 η Εργαλειοµηχανή: Τόρνος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΜΑΘΗΜΑ: Μηχανολογικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φλάντζες κυλινδροκεφαλής επιφάνειες εξαρτηµάτων. το συνεργείο

Χαλύβδινες φλάντζες κυλινδροκεφαλής επιφάνειες εξαρτηµάτων. το συνεργείο Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο Χαλύβδινες φλάντζες κυλινδροκεφαλής πολλαπλών Zylinderkopfdichtungen στρώσεων (MLS) και επιφάνειες εξαρτηµάτων Advanced MLS-Technology Leistungsfähigkeit in jeder Lage

Διαβάστε περισσότερα

A3. Στο στιγμιότυπο αρμονικού μηχανικού κύματος του Σχήματος 1, παριστάνονται οι ταχύτητες ταλάντωσης δύο σημείων του.

A3. Στο στιγμιότυπο αρμονικού μηχανικού κύματος του Σχήματος 1, παριστάνονται οι ταχύτητες ταλάντωσης δύο σημείων του. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Εφαρμογές Νόμων του Νεύτωνα ΦΥΣ102 1 Ισορροπία υλικού σημείου και Δεύτερος νομός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 : ΦΥΕ 14 5 η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-5-8 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Συµπαγής κύλινδρος µάζας Μ συνδεδεµένος σε ελατήριο σταθεράς k = 3. N / και αµελητέας µάζας, κυλίεται, χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

A e (t σε sec). Το πλάτος των ταλαντώσεων

A e (t σε sec). Το πλάτος των ταλαντώσεων ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Επιλέξτε την σωστή απάντηση. 1. Σηµειακό αντικείµενο εκτελεί φθίνουσες ταλαντώσεις µε πλάτος που µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο σύµφωνα µε την 0,01t σχέση

Διαβάστε περισσότερα