ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #170. ΙΕΤΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΚΟ Ερχονται προσλήψεις σε κοινωνικές υπηρεσίες δήµων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #170. ΙΕΤΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΚΟ Ερχονται 1.200 προσλήψεις σε κοινωνικές υπηρεσίες δήµων"

Transcript

1 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #170 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 370 ευκαιρίες σε 20 γνωστές εταιρίες σελ OAE θέσεις για ανέργους σελ.12 ΣΠΟΥ ΕΣ Υποτροφίες για µεταπτυχιακά σε Ελλάδα και εξωτερικό σελ. 16 ΙΕΤΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΚΟ Ερχονται προσλήψεις σε κοινωνικές υπηρεσίες δήµων Ε γκρίθηκαν θέσεις εργασίας για άνεργους νέους έως 30 ετών, 24µηνης διάρκειας, µέσω του Εθνικού ικτύου Αµεσης Κοινωνικής Παρέµβασης. Οι θέσεις αφορούν κοινωνικές δοµές οι οποίες θα λειτουργήσουν σταδιακά στους δήµους που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, ανοιχτά κέντρα ηµερήσιας υποδοχής αστέγων, υπνωτήρια αστέγων, παροχή συσσιτίων, κοινωνικά φαρµακεία, δηµοτικούς λαχανόκηπους, τράπεζες χρόνου και γραφεία διαµεσολάβησης. Η µοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε κριτήρια όπως η ανεργία, η οικονοµική κατάσταση, η οικογενειακή κατάσταση κ.ά. σελ. 3 ΑΙΤΗΣΕΙΣ 115 τεχνίτες, οδηγοί και χειριστές µηχανηµάτων στη ΕΗ σελ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Ελληνες γιατροί, µηχανικοί και ειδικοί Πληροφορικής σε Γερµανία, Ελβετία, Ολλανδία Και διαγωνισµός EPSO για 29 διοικητικούς σελ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ «Τρέχουν» θέσεις σε ΟΤΑ, µουσεία, πανεπιστήµια σελ. 2-7

2 222 Αγορά Eργασίας Δημόσιο Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Κοινωνική υποστήριξη Το ενδιαφέρον χιλιάδων άνεργων νέων αναμένεται να προσελκύσει το πρόγραμμα του Εθνικού Δικτύου Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης, με το οποίο θα καλυφθούν το αμέσως προσεχές διάστημα θέσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Το ενδιαφέρον γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν ληφθεί υπόψη ότι η απασχόληση δεν αφορά διάστημα ολίγων μηνών, όπως συνέβαινε στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας, αλλά προβλέπει τη σύναψη συμβάσεων διετούς διάρκειας. Για δύο χρόνια, λοιπόν, άνεργοι νέοι ηλικίας έως 30 ετών θα εργαστούν σε κοινωνικά παντοπωλεία, παροχή συσσιτίων, κοινωνικά φαρμακεία, ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, υπνωτήρια αστέγων, δημοτικούς λαχανόκηπους, τράπεζες χρόνου και γραφεία διαμεσολάβησης. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας σε εθνικό επίπεδο με ενέργειες ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, καθώς και όσων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή. Το γεγονός ότι και αυτές οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω των ΜΚΟ προϋποθέτει ότι θα πρέπει να υπάρξει έλεγχος ώστε να τηρηθούν οι διαδικασίες και τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος. ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 115 τεχνίτες και οδηγοί στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Επισημαίνεται ότι η εμπειρία είναι βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης, δηλαδή μοριοδοτείται ανεξάρτητα εάν αποτελεί τυπικό προσόν πρόσληψης ή όχι (μοριοδοτείται και ο ένας μήνας εμπειρίας). Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και εμπειρία. Πιο αναλυτικά, στο κριτήριο της εμπειρίας ο υποψήφιος κερδίζει 7 μονάδες ανά μήνα προϋπηρεσίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει 5 μήνες εμπειρίας στο ίδιο αντικείμενο, τότε κερδίζει 35 μόρια. Για τις θέσεις των μηχανοτεχνιτών ζητούνται: α. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή Κατεύθυνσης ή απολυτήριος τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή πτυχίο Τεχν. Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/Τ.Α.) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου κλάδου, τομέα ή ειδικότητας και β. Επαγγελματική άδεια (εγγραφή στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου). Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΗ/Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ Μεγαλόπολη, είτε απευθύνοντάς τη στην Κεντρική Γραμματεία (τηλ. επικοινωνίας: , εσωτερικό 33034, 33020, αντίστοιχα). ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Κατηγορία/Ειδικότητα Αριθμός θέσεων ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ 8 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 10 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 42 ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 18 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ - ΤΟΡΝΑΔΟΡΩΝ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 13 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ 1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ) 1 ΔΕ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2 ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διανέμεται δωρεάν κάθε Τρίτη μαζί με τον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΕΣ Δημήτρης Μπενέκος Αλέξης Σκαναβής ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πάνος Αμυράς ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Γιάννης Ευαγγελίδης ΣΥΝΤΑΞΗ Σοφία Εμμανοηλίδου Μίνα Μπαγιώτα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Δέσποινα Σίμου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΠΕ, Eurokinissi, Shutterstock Σύντομες ειδήσεις 4 άτομα στο Πολυτεχνείο Αθηνών Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», με ιδρυματικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Ι.Ν. Αβαριτσιώτη, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, ως εξής: 1 Υπεύθυνος Αναβάθμισης Λειτουργιών του AEI [ΠΕ Θετικών ή Τεχνολογικών (π.χ. μηχανικού) σπουδών], 3 Μέλη Ομάδας Εργασίας Αναβάθμισης Λειτουργιών του ΑΕΙ [ΠΕ Θετικών ή Τεχνολογικών (π.χ. μηχανικού) Σπουδών]. Καταληκτική ημερομηνία: 11/02/2013. Πληροφορίες: τηλ στελέχη στο Πολυτεχνείο Κρήτης Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο της πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης», ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως: μία θέση Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκηση, μία θέση Διοικητικής Επιστήμης και μία θέση Οικονομικής Επιστήμης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 8η Φεβρουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.: & θέσεις στο ΑΤΕΙΘ στο πλαίσιο έργου Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), για την υλοποίηση της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», του υποέργου «Ανάπτυξη μελετών περιπτώσεων και διαδικτυακών εφαρμογών για την προσομοίωση φυσικοχημικών φαινομένων και διεργασιών στην επεξεργασία τροφίμων», προτίθεται να απασχολήσει για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης της πράξης, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, 3 εξωτερικούς συνεργάτες ως εξής: Χημικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός, ειδικός Πληροφορικής και Φοιτητής Πληροφορικής. Καταληκτική ημερομηνία: 08/02/2013. Πληροφορίες: ,

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 3 23 Περίπου θέσεις εργασίας για άνεργους νέους έως 30 ετών, 24μηνης διάρκειας, θα δημιουργηθούν μέσω του Εθνικού Δικτύου Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης. Το πρόγραμμα αυτό είναι συνολικού προϋπολογισμού ευρώ και συμμετέχουν 51 δήμοι, 46 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 5 νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, 8 φορείς του δημόσιου τομέα και 18 φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οι θέσεις αφορούν κοινωνικές δομές οι οποίες θα λειτουργήσουν σταδιακά στους δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, υπνωτήρια αστέγων, παροχή συσσιτίων, κοινωνικά φαρμακεία, δημοτικούς λαχανόκηπους, τράπεζες χρόνου και γραφεία διαμεσολάβησης. Στόχοι του προγράμματος Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας σε εθνικό επίπεδο μέσα από μια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, καθώς και των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή. Τα κριτήρια Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με κριτήρια όπως: η κατάσταση ανεργίας, η οικονομική κατάσταση, η οικογενειακή κατάσταση, η κοινωνική κατάσταση, η κατάσταση υγείας, η εντοπιότητα, η συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού, το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον συμμετοχής και τέλος η επικοινωνία, το προφίλ και οι διαπροσωπικές σχέσεις. ΔΙΕΤΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΚΟ Ερχονται προσλήψεις σε κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ Ειδικότητες Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: διοικητικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, μάγειρες, φαρμακοποιοί κ.ά. Για το κριτήριο της ανεργίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Για αυτό της οικογενειακής κατάστασης ζητούνται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου και δελτίο ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι. Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.). Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΥΟ, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο, βεβαίωση αρμόδιας αρχής και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες και ενώσεις. Μετά τη δημοσίευση του πρακτικού επιλογής και των συνημμένων πινάκων κατάταξης των υποψηφίων ανά ειδικότητα (επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες), μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις επί των πινάκων αυτών στην προαναφερόμενη Δομή Στήριξης του Δικαιούχου Φορέα, εντός 3 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσής τους, εγγράφως. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες των επιλεγέντων και των απορριφθέντων υποψηφίων, οι οποίοι θα δημοσιοποιηθούν από τις ΜΚΟ. Οι αιτηθέντες υποψήφιοι θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση της επιλογής τους ή μη, αντίστοιχα, με μόνη τη δημοσιοποίηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους της ΜΚΟ. Πού θα προσληφθούν οι άνεργοι Α. Σε κοινωνικό παντοπωλείο: Κατάστημα για διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε ωφελουμένους. Β. Σε κοινωνικό φαρμακείο: Παροχή δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και λοιπών παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα. Γ. Σε δημοτικός λαχανόκηπο: Εκταση ενιαίου αρδευόμενου και περιφραγμένου αγροκτήματος, η οποία κατανέμεται σε ισομερή τεμάχια, σε ωφελούμενα άτομα, προκειμένου να τα καλλιεργήσουν, με αποκλειστικό σκοπό τη σίτισή τους. Δ. Σε τράπεζα χρόνου: Δομή συναλλαγής ωφελουμένων για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες εναλλακτικού συστήματος. Ε. Σε Γραφείο Διαμεσολάβησης: Δομή παροχής πληροφόρησης και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι κοινωνικές δομές και σχετικά με την προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 3 ψυχολόγοι και νοσηλευτές στο Δήμο Φιλιατών m Η Νέα Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλιατών ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 31/3/2013, για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» για τις μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι» Φιλιατών και Βρυσέλλας-Παλαιοχωρίου» της Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλιατών, ως εξής: 2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνιολόγων και 1 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτών/ τριών Υγείας. Αιτήσεις έως 6/2. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: & καθηγητές Φυσικής Αγωγής στην ΚΔΕΠΑΠ Δήμου Πάρου m Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (ΚΔΕΠΑΠ) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έως , με ωριαία αποζημίωση: 6 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 7 Φεβρουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: στον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων m Στην πρόσληψη πέντε νέων υπαλλήλων θα προχωρήσει ο Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 2, ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων 1 και ΔΕ Μαγείρων 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες: υπάλληλοι στο Δήμο Παγγαίου Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παγγαίου, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό προκειμένου να λειτουργήσει τα Προγράμματα Αθλησης για Ολους κατά την περίοδο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 14/6/2013 και με ωρομίσθια αποζημίωση ως εξής: 4 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 8 Φεβρουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο:

4 24 4 ηµόσιο Αγορά Eργασίας Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 525 θέσεις για ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες έξι προγράµ- µατα που αφορούν σε «Τρέχουν» επαγγελµατική κατάρτιση, επιµόρφωση, συµβουλευτική υποστήριξη, πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ανέργων. Αναλυτικά τα προγράµµατα στα οποία µπορούν οι υποψήφιοι να καταθέτουν αιτήσεις είναι: 120 στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την επανένταξη µακροχρόνια ανέργων στην ΠΕ Θεσσαλονίκης». Η Πράξη στοχεύει στην προώθηση, στην απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα 120 µακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών µε χα- µηλά τυπικά προσόντα. Η υλοποίηση της Πράξης περιλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις: Ψυχολογική υποστήριξη/νοµική συµβουλευτική -Υλοποίηση 5 επιδοτούµενων προγραµµάτων κατάρτισης, επαγγελµατική συµβουλευτική και συµβουλευτική επιχειρηµατικότητας. Για την παρακολούθηση των προγραµµάτων κατάρτισης οι ωφελούµενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδοµα (6 /ώρα κατάρτισης), µε την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις δράσεις του σχεδίου (συµβουλευτική, κατάρτιση, έναρξη επιχειρηµατικής δράσης και σύσταση κοινωνικής επιχείρησης). Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να προσέρχονται στo ανωτέρω σηµείo έως τις 20/02/2013, ευτέρα έως Παρασκευή, στις αναγραφόµενες ώρες επικοινωνίας. 110 άνεργοι στο Νοµό Ιωαννίνων 55 θέσεις για ανέργους στο. Τυρνάβου Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙ- ΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», στο πλαίσιο της ράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», της Κατηγορίας Παρέµβασης 1:«Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού», του Θεµατικού Αξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού », που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), υλοποιεί το πρόγραµµα «Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Ενταξη Ευάλωτων Οµάδων του ήµου Τυρνάβου», µε στόχο την επαγγελµατική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά οµάδων πληθυσµού του ήµου Τυρνάβου. Στόχος του έργου «Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Ενταξη Ευάλωτων Οµάδων του ήµου Τυρνάβου» είναι η προετοιµασία 55 ανέργων ευπαθών κοινωνικά οµάδων του ήµου Τυρνάβου για την εξασφάλιση µίας θέσης εργασίας στην περιοχή τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις συµ- µετοχής έως τις 18/2/2013 και ώρες 10:00 13:00. Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη Επαγγελµατοβιοτεχνών Εµπόρων Νο- µού Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης µε τίτλο «ράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στο Νοµό Ιωαννίνων», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» στη δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θε- µατικού Αξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόµενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχής στην εν λόγω Πράξη. Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 110 ανέργων που κατοικούν µόνιµα στο Νοµό Ιωαννίνων και προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συµµετοχής, οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Νοµού Ιωαννίνων (ΟΕΒΕ): /νση: Αραβαντινού 5Ε, Ιωάννινα, τηλ.: , fax: , ηλ/νική διεύθυνση Οσοι/ες επιθυµούν να υποβάλουν την αίτηση συµµετοχής στις δράσεις που περιλαµβάνει η Πράξη µπορούν, αυτοπροσώπως ή µέσω άλλου εξουσιοδοτηµένου προσώπου, να προσέρχονται έως 15 Φεβρουαρίου 2013, τις ώρες 09:00 14:00, µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και να καταθέτουν αίτηση στην ανωτέρω διεύθυνση. 100 θέσεις σε δήµους του Νοµού Σερρών Η Α.Σ. «Κοινωνικός Στρυµόνας» υλοποιεί την Πράξη ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Απασχόληση στο Νοµό Σερρών στο πλαίσιο της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της κατηγορίας Παρέµβασης 1 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Αξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού », που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). Η Πράξη υλοποιείται στην περιοχή των ήµων Αµφίπολης, Βισαλτίας, Εµµανουήλ Παππά, Ηράκλειας και Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και απευθύνεται σε 100 ανέργους, που κατοικούν σε αυτούς τους δήµους, ως εξής: άνεργοι άνω των 12 µηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα (30 άτοµα), άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούµενα από φτώχεια έχοντας ετήσιο ατοµικό εισόδηµα κάτω από ευρώ (50 άτοµα) και αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών (20 άτο- µα). Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχής για τα προγράµµατα έως 1 Μαρτίου Για τις προϋποθέσεις συµµετοχής στα προγράµµατα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις συµµετοχής οι ωφελούµενοι θα µπορούν να ενηµερώνονται καθηµερινά στο τηλέφωνο: θέσεις για ανέργους σε δήµους του Νοµού Μαγνησίας Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ίκτυο για την Απασχόληση στη Μαγνησία», στο πλαίσιο της ράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», της Κατηγορίας Παρέµβασης 1 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού», του Θεµατικού Αξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού », που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), υλοποιεί το πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση υπέρ των απολυµένων στη Μαγνησία», µε στόχο την επαγγελµατική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά οµάδων πληθυσµού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Στόχος του έργου «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση υπέρ των απολυµένων στη Μαγνησία» είναι η προετοιµασία 80 ανέργων της περιοχής παρέµβασης για την εξασφάλιση µίας θέσης εργασίας στους κατοίκους των καλλικρατικών ήµων Βόλου, Αλµυρού, Ρήγα Φεραίου, Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς - Μουρεσίου, Σκιάθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου. Οι ενδιαφερό- µενοι µπορούν να ενηµερώνονται στα τηλ.: /8, , Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις συµµετοχής έως τις 05/02/ θέσεις στο ήµο Πύλης Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Πύλη για την Απασχόληση», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης µε τίτλο «Aνοιχτή Πύλη και Προοπτικές για την Τοπική Απασχόληση», προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόµενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στην εν λόγω Πράξη. Σκοπός της Πράξης είναι η αποτελεσµατική ενσωµάτωση στην απασχόληση 60 ανέργων, προερχοµένων από τις παραπάνω ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, µέσω της πολλαπλής υποστήριξής τους (συµβουλευτική, κατάρτιση, απασχόληση, αυτοαπασχόληση κ.λπ.). Για την παραλαβή πληροφοριακού υλικού, παροχή διευκρινίσεων και για κατάθεση αιτήσεων συµµετοχής, οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να απευθύνονται έως 12/2/2013 στο ήµο Πύλης, τηλ

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 5 25 Στην έγκριση σύναψης 120 συμβάσεων, διάφορων ειδικοτήτων (κυρίως δασκάλων και καθηγητών καλλιτεχνικών μαθημάτων, μουσικών οργάνων, θεάτρου, εικαστικών, χορού κ.λπ.), σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου, σε 10 δήμους της χώρας, προχώρησαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπέγραψαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνης Μανιτάκης, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι οι θέσεις αφορούν σε καλλιτεχνικό προσωπικό (μουσικοί, χορευτές, ζωγράφοι κ.ά.). Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 120 καθηγητές καλλιτεχνικών σε 10 δήμους ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ 2190/1994, όπως ισχύει, και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως δώδεκα (12) μήνες για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου. Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΝΠ Οργανισµός πολιτισµού αθλητισµού Δήμου άφνης-υµηττού ΠΕ καθηγητές ζωγραφικής 2 Ε δάσκαλο κλασικού & µοντέρνου χορού 1 Ε δάσκαλο ζωγραφικής - Αγιογραφίας 1 Ε δάσκαλο χορού 1 ΝΠ Πνευµατικό Κέντρο Ασπροπύργου Δασκάλους θεάτρου 2 ΝΠΔΔ Δημοτικός οργανισμός άθλησης πολιτισμού περιβάλλοντος Χαλκίδας Δασκάλους ισπανικού χορού - φλαμέγκο 2 Εικαστικό διδάσκαλο πυρογραφίας 1 Εικαστικούς - ζωγράφους 3 Εικαστικό διδάσκαλο χειροτεχνίας 1 Δασκάλους μοντέρνου χορού 2 Δασκάλους χορού - κλασικού & σύγχρονου μπαλέτου 3 Δασκάλους χορού - κλασικού μπαλέτου 3 Δασκάλους χορού - εναλλακτικής γυμναστικής 2 Εκπαιδευτή χορού - φλαμέγκο 1 ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων Καρδίτσας Καλλιτεχνικό προσωπικό με ειδικότητα στο πιάνο 2 Καλλιτεχνικό προσωπικό με ειδικότητα στα ανώτερα θεωρητικά 1 Καλλιτεχνικό προσωπικό με ειδικότητα στο μπουζούκι 1 Καλλιτεχνικό προσωπικό με ειδικότητα στην κιθάρα 2 Καλλιτεχνικό προσωπικό με ειδικότητα στο βιολί 1 Καλλιτεχνικό προσωπικό με ειδικότητα στο παραδοσιακό κλαρίνο 1 ΝΠΔΔ Δημοτική πινακοθήκη Λάρισας - μουσείο Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Λάρισας Ψηφιδογράφο - πτυχιούχο σχολής εφαρμοσμένων τεχνών 1 Κεραμίστα - πτυχιούχο σχολής εφαρμοσμένων τεχνών 1 ΠΕ χαράκτη 1 ΠΕ δασκάλους ζωγραφικής 14 Δήμος Δράμας ΔΕ κεραμιστή 1 ΔΕ υαλουργούς βιτρό 2 ΔΕ τεχνίτες ψηφιδωτού 2 ΔΕ φωτογράφους 2 Δήμος Καβάλας ΔΕ ζωγράφους 5 ΝΠΔΔ Οργανισμός πολιτισμού και αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας καθηγητή ερασιτεχνικού χορού 1 καθηγητή ζωγραφικής - Αγιογραφίας 1 ΣΥΝΟΛΟ 64 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δήμος Περιστερίου Μουσικό για τη διδασκαλία μουσικοκινητικής αγωγής 1 Μουσικό ανώτερων θεωρητικών μαθημάτων 1 Μουσικό σύνθεσης 1 Μουσικό κλασικής κιθάρας 1 Μουσικό μονωδίας - Διευθυντή χορωδίας 1 Μουσικό σαξοφώνου 1 Μουσικό φλάουτου 1 Μουσικό σύγχρονων και παραδοσιακών κρουστών 1 Μουσικό μουσικών συνόλων έγχορδων νυκτών 1 Μουσικό ηλεκτρικού μπάσου 1 Δήμος Καβάλας Διδάσκοντες ΔΕ ή ΤΕ σύγχρονου τμήματος ηλ. κιθάρα μπάσο κ.λπ. 5 Διδάσκοντα ΔΕ ή ΤΕ μουσικής προπαιδείας 1 Διδάσκοντα ΔΕ ή ΤΕ σχολής λαϊκής & παραδοσιακής μουσικής 1 Διδάσκοντες ΔΕ ή ΤΕ υποχρεωτικών θεωρητικών & ανώτερων θεωρητικών 5 Διδάσκοντες ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ σχολής νυκτών κιθάρας 5 Διδάσκοντες ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ σχολής εγχόρδων 6 Διδάσκοντα ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ σχολής βυζαντινής μουσικής 1 Διδάσκοντα ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ σχολής κλασικών κρουστών 1 Διδάσκοντες ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ σχολής πλήκτρων πιάνο 5 Διδάσκοντες ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ σχολής μονωδίας & μελοδραματικής 2 Διδάσκοντες ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ πνευστών οργάνων 4 Μορφωτικό, Πολιτιστικό, Αθλητικό & Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο ΝΠΔΔ Δήμου Πολυγύρου «Αριστοτέλης» Διδάσκαλο φιλαρμονικής μπάντας 1 Διδάσκαλο θεωρίας σολφέζ αν 1 Διδάσκαλο μουσικής προπαιδείας 1 Διδάσκαλο κλαρινέτου 1 Διδάσκαλο φλάουτου 1 Διδάσκαλο βιολιού 1 Διδάσκαλο κιθάρας 1 Διδασκάλους πιάνου 2 Διδάσκαλο μικτής χορωδίας 1 ΣΥΝΟΛΟ συμβάσεις έργου στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού m Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Ανάπτυξη έξι (6) κατευθυντήριων οδηγιών για τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας και την ανάπτυξη των παιδιών, ηλικίας 0 έως 18 ετών, και την αντιμετώπιση των κοινών λοιμώξεων αναπνευστικού με κωδικό MIS του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού », Αξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού», του υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας: δύο θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη για 18 μήνες, μία θέση Συμβούλου σε θέματα Πληροφόρησης & Δημοσιότητας, μία θέση Νομικού Συμβούλου, μία θέση Οικονομολόγου, μία θέση ΠΕ Πληροφορικής, δύο θέσεις Επαγγελματιών Υγείας - Νοσηλευτή/τρια ή Επισκέπτη/τρια Υγείας, δύο θέσεις Παιδιάτρων με εμπειρία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μία θέση Παιδοκαρδιολόγου, μία θέση Παιδοψυχιάτρου, μία θέση Οφθαλμιάτρου με εξειδίκευση στα παιδιά, μία θέση Πνευμονολόγου ή Λοιμωξιολόγου με εξειδίκευση στα παιδιά, μία θέση Παιδιάτρου Αναπτυξιολόγου, μία θέση Παιδονευρολόγου, μία θέση Ιατρού με εμπειρία σε προγράμματα Δημόσιας Υγείας, μία θέση Παιδο-ενδοκρινολόγου. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Πληροφορίες: τηλ θέσεις για ανέργους σε Δήμο Αγρινίου και Περιφέρεια Αιτ/νίας m Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Αρωγής και Προώθησης της Απασχόλησης για Ρομά, Μονογονεϊκές Οικογένειες και Γυναίκες Θύματα Ενδοοικογενειακής Βίας» με διακριτικό τίτλο «Net Aid FoRSe» προσκαλεί τους ενδιαφερομένους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες των ατόμων ευρισκομένων σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενων από φτώχεια, με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 με χαμηλά τυπικά προσόντα, αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών, γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενεϊακής βίας, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε πρόγραμμα επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η Πράξη αφορά σε 80 ανέργους. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 8 Φεβρουαρίου. Τηλ.: , ,

6 ηµόσιο 266 Αγορά Eργασίας Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ιαγωνισµός για 400 υγειονοµικούς στο ΙΚΑ Από µέρα σε µέρα ανα- µένεται να ανακοινωθεί ο διαγωνισµός για την πρόσληψη 400 υγειονοµικών γιατρών, οι οποίοι θα ασχοληθούν αποκλειστικά στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Οι σχετικές προσλήψεις συµφωνήθηκαν κατά τη συνάντηση του διοικητή του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλου µε αντιπροσωπία του ΠΑΣΟΚ, αποτελούµενη από τους Π. Κουκουλόπουλο, Γ. Κουτρουµάνη, Χρ. Πρωτόπαπα και Σ. Κεδίκογλου. Υπενθυµίζουµε ότι οι 400 υγειονοµικοί γιατροί θα είναι ψυχίατροι, νευρολόγοι και καρδιολόγοι. Οσοι προσληφθούν, θα απορροφηθούν στα κατά τόπους Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) µε σκοπό να αποσυµφορηθεί η λίστα αναµονής για την επανεξέταση των δικαιούχων συντάξεων αναπηρίας, η οποία µέχρι σήµερα αριθµεί συνταξιούχους σε ανα- µονή. Η διαδικασία πρόσληψης, τα δικαιολογητικά και οι ειδικότητες θα ανακοινωθούν σύντοµα από το Ιδρυµα. Για την κάλυψη των θέσεων γιατρών απαιτείται πτυχίο ή δίπλω- µα Ιατρικής ΑΕΙ ή οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επίσης απαιτείται άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλµατος, άδεια χρησιµοποίησης τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου, ενώ θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική άσκηση υπηρεσίας υπαίθρου (Ν.. 67/1968 ΦΕΚ Α 303), αποδεικνυόµενη µε βεβαίωση του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου του υπουργείου ότι δεν απαιτείται. 438 συµβολαιογράφοι σε Εφετεία Αιτήσεις έως 6/2 για 180 θέσεις στη ΜΚΟ Οµιλος Νέοι Ορίζοντες Φιλίας Αιτήσεις µέχρι τις 22 Φεβρουαρίου µπορούν να καταθέτουν οι υποψήφιοι για το διαγωνισµό συµβολαιογράφων. Ο διαγωνισµός διενεργείται: Α. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας, Πειραιά, Πάτρας, υτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, ωδεκανήσου, Λαµίας και Καλαµάτας. Β. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Λάρισας, υτικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο διαγωνισµός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται κατά την ίδια ηµέρα και ώρα για τις περιφέρειες όλων των Εφετείων. Τα θέµατα είναι κοινά για τους υποψηφίους όλης της χώρας και διατυπώνονται από Κεντρική Επιτροπή µε έδρα το υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε µία έως δύο ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερµανική). Οι εξετάσεις όλων των µαθηµάτων είναι µόνο γραπτές. Από τους υποψήφιους διορίζονται σε κάθε Ειρηνοδικειακή Περιφέρεια οι επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας και µέχρι την πλήρωση όλων των κενών θέσεων. Το πρόγραµµα του διαγωνισµού θα καθορισθεί µε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και θα αναρτηθεί στα καταστήµατα των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (www.ministryofjustice.gr). Μέσω πέντε προκηρύξεων κοινωφελούς εργασίας αναµένεται να καλυφθούν 180 θέσεις σε δήµους και στην Περιφέρεια Αττικής. Ο φορέας υλοποίησης του προγράµ- µατος είναι ο Οµιλος Νέοι Ορίζοντες Φιλίας και οι συµπράττοντες φορείς είναι: Περιφέρεια Αττικής (Νότιος τοµέας, Ανατολικός τοµέας, υτικός τοµέας, τοµέας Πειραιά και τοµέας Νήσων) καθώς και οι ή- µοι Γλυφάδας και Βάρης- Βούλας-Βουλιαγµένης. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 6 Φεβρουαρίου. Οι ωφελούµενοι της Πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συµµετοχής: να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους- µέλους της Ε.Ε. ή να είναι οµογενείς ή µετανάστες µε δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας και να είναι άνεργοι µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατοµικό εισόδηµα έως και ,00 το οικονοµικό έτος 2010 (εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από έως ). Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: διοικητικοί, χειριστές µηχανηµάτων, γραµµατείς, οδηγοί, δασολόγοι, ναυαγοσώστες, βοηθοί νοσηλευτών, γραφίστες, οικογενειακοί βοηθοί, εκπαιδευτικοί πληροφορικής, µουσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι κ.ά. Πώς θα γίνουν οι 777 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού σε νοσοκοµεία Τις αιτήσεις τους µπορούν να καταθέτουν οι υποψήφιοι για να συµπεριληφθούν στους επικουρικούς καταλόγους των υγειονοµικών περιφερειών. Από αυτούς τους καταλόγους θα καλυφθούν 777 θέσεις νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού. Η κατανοµή του νέου επικουρικού προσωπικού αφορά σε 220 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, 110 θέσεις προσωπικού της ΜΕΘ, 220 θέσεις παραϊατρικού προσωπικού και 227 θέσεις βοηθητικού προσωπικού. Οι υγειονοµικές περιφέρειες περιµένουν το «πράσινο φως» της κυβέρνησης προκειµένου να προχωρήσουν στις παραπάνω προσλήψεις. Ανάµεσα στις ειδικότητες που θα προσληφθούν είναι: ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτών, Ε Αδελφών Νοσοκόµων, ΥΕ Τραυµατιοφορέων, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ ή Ε Θεραπευτών Παιδαγωγών, ΠΕ Φαρ- µακοποιών ΕΣΥ, ΠΕ Βιοχηµικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΤΕ Ραδιολογία-Ακτινολογία, Ε Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Ε Χειριστών Εµφανιστών, ΤΕ Μαιών-Μαιευτών, Ε Βρεφονηπιοκόµων, ΠΕ Kοινωνικής Εργασίας, Ε Πληρώµατος Ασθενοφόρου, ΤΕ Φυσιοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπείας, ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπείας, ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ΤΕ Kοινωνικής Εργασίας, Ε Βοηθών Φαρµακείου, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ ή ΤΕ ιαιτολόγων, ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΤΕ ιοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Ε ιοικητικών Γραµµατέων, Ε Προσωπικού Η/Υ και ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών. Αρχικά οι προσλήψεις των 777 συµβασιούχων θα περνούσαν από την έγκριση και τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, ωστόσο το υπουργείο για να επιταχύνει τις διαδικασίες διάλεξε τη µέθοδο των επικουρικών καταλόγων. Σηµειώνεται ότι η εγγραφή υποψηφίου στους επικουρικούς καταλόγους ισχύει όπως ορίζει ο νόµος και το τρέχον έτος εγγραφής και µέχρι το τέλος του επόµενου. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εκ νέου ή αυτές που θα κατατεθούν για πρώτη φορά θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος (όπου απαιτείται), υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει κώλυµα διορισµού, βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ για τους ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής, επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την ύπαρξη της εµπειρίας (από την υπηρεσία του οικείου φορέα για δηµόσιο ή ΝΠ ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για τους ιδιώτες ή όπου δεν είναι δυνατή βεβαίωση του εργοδότη µε κατάθεση αντίστοιχων ενσήµων) και βεβαίωση από τον ΟΑΕ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερόµενου στα µητρώα των επιδοτούµενων ανέργων.

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 7 27 Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για 457 εποχικούς σε μουσεία. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους ανέργους ηλικίας έως και 35 ετών. Το πρόγραμμα αφορά στην 7μηνη απασχόληση ανέργων, έπειτα από ένα διήμερο ενημερωτικό σεμινάριο, σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας των χώρων και μουσείων, αλλά και επέκτασης του ωραρίου αυτών, κατά το οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι ή τα μουσεία είναι επισκέψιμα από το κοινό. Οι ειδικότητες που θα καλυφθούν μέσα από το πρόγραμμα είναι: Αρχαιολόγοι, συντηρητές μνημείων και έργων τέχνης, φύλακες-νυχτοφύλακες, εργατοτεχνίτες, εργάτες, καθαριστές κ.ά. Το νέο προσωπικό θα καλύψει ανάγκες ΑΙΤΗΣΕΙΣ 457 φύλακες, αρχαιολόγοι, τεχνίτες και εργάτες σε μουσεία ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ του υπουργείου Πολιτισμού στις εξής εργασίες: φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και μουσείων -εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών δομών και κάλυψη διευρυμένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που θα διενεργούνται στις παραπάνω πολιτιστικές δομές. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό στα 25. Κριτήρια και προσόντα Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, στην οικονομική και την οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων ωφελουμένων, αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά και δίνουν προτεραιότητα: σε μακροχρόνια ανέργους, σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και σε ανέργους νέους έως τριάντα (30) ετών που αναζητούν εργασία. ΦΟΡΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Πράσινο+Μπλε (ΛΣΤ' ΕΠΚΑ) ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΗΜΕΡΑΣ Φεβρ. ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΝΥΧΤΑΣ 10 6 Φεβρ. ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 3 6 Φεβρ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 14 6 Φεβρ. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 1 6 Φεβρ. Ιδρυμα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης (ΛΑ' ΕΠΚΑ) ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 3 - ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1 - ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 4 - ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 1 - ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ/ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 1 - Δίκτυο «Περραιβία» (ΛΔ ΕΠΚΑ, 19η ΕΒΑ, ΙΕ ΕΠΚΑ, 7η ΕΒΑ) ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ Φεβρ. ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 5 6 Φεβρ. ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 15 6 Φεβρ. ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ - ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 2 6 Φεβρ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 64 6 Φεβρ. ΑΡΩΓΗ (ΛΘ ΕΠΚΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΒΑ) ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 10 Φεβρ. ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 3 10 Φεβρ. ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ) 2 10 Φεβρ. ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ (ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ) 3 10 Φεβρ. ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 5 10 Φεβρ. ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ / ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ / ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ 2 10 Φεβρ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Φεβρ. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 2 10 Φεβρ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ (6η ΕΒΑ, 20ή ΕΒΑ, ΗΕ ΕΠΚΑ, 21η ΕΒΑ) ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Φεβρ. ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 4 9 Φεβρ. ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 17 9 Φεβρ. ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 2 9 Φεβρ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 21 9 Φεβρ. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 2 9 Φεβρ. Οι Φίλοι του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 41 - ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ / ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ / ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ 1 - ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 5 - ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 1 - ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 1 - ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 1 - Μουσείο Κωτσιομύτη Φυσικής Ιστορίας (Δ' ΕΠΚΑ) ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ Φεβρ. ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ / ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ / ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ 2 10 Φεβρ. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 2 10 Φεβρ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 7 10 Φεβρ. Ενωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας (25η ΕΒΑ) ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ Φεβρ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 17 8 Φεβρ. ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 2 - Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα Αλμυρού «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» (ΙΓ ΕΠΚΑ, 7η ΕΒΑ και στο υπ. Πολιτισμού-ΑΙΘΣ) ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ Φεβρ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 3 - ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2 - ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 62 - ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1-13 στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου m Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, ως εξής: 1 ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής, 1 ΠΕ/ΤΕ Εργοθεραπείας, 1 ΠΕ/ΤΕ Λογοθεραπείας, 5 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, 5 ΥΕ Βοηθών Θαλάμων Τραυματιοφορέων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 8 Φεβρουαρίου. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται: αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: , θέσεις στο Δήμο Ηλιούπολης m Το ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗ- ΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» καλεί εξειδικευμένους δασκάλους θεάτρου, δασκάλους εικαστικών τεχνών και δασκάλους μουσικής προκειμένου να καλύψουν κενές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου υλοποίησης μαθημάτων θεάτρου, καλλιτεχνικών και μουσικής αντίστοιχα στο Εργαστήριο, ως εξής: 1 ΠΕ Δάσκαλος Εικαστικών Τεχνών, 2 ΠΕ Δάσκαλοι Θεατρικών Σπουδών και 1 ΤΕ Δάσκαλος Μουσικής. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 8/2. 6 στο φορέα διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα m Με έξι νέους υπαλλήλους θα ενισχυθεί ο φορέας διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα εργαστούν: ΠΕ Βιολόγων 1, ΠΕ Μηχανικών Αγρονόμων-Τοπογράφων 1, ΠΕ Οικονομολόγων 1, ΠΕ Περιβάλλοντος 1, ΤΕ Γεωπόνων 1 και ΔΕ Εποπτών Φυλάκων 1. Τηλέφωνο για πληροφορίες:

8 Θέσεις εξωτερικού 288 Αγορά Eργασίας Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΟΛΛΑΝ ΙΑ Ανοιχτές θέσεις για Ελληνες γιατρούς, µη Ευκαιρίες στην Ελβετία, στη Γερµανία, στην Ολλανδία αλλά και την Αθήνα προσφέρονται για γιατρούς και µηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και για ειδικούς Πληροφορικής. Η Grecruitment είναι µια διεθνής συµβουλευτική εταιρία, η οποία από το 2009 παρέχει ευέλικτες Θέσεις γιατρών Επιµελητής γιατρός στη Νευρολογία ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ααραου, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τη θεραπεία των ασθενών της Μονάδας Αποκατάστασης Ασθενών µετά από Εγκεφαλικό Επεισόδιο και ειδικά ασθενών των Τµηµάτων Ρευµατολογίας, Γηριατρικής και Αποκατάστασης. Επιπλέον, θα ασχολούνται µε τα γραφειοκρατικά θέµατα του τµήµατος και τα πρωτόκολλα ασθενών. Απαραίτητες είναι η πολυετής εµπειρία στο χώρο και η εµπειρία σε διαγνωστική µέσω µηχανηµάτων (EEG, EMNG, Υπέρηχος Doppler). ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Ειδικευµένοι ψυχίατροι ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βέρνη, Ελβετία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η κλινική αναζητά ειδικευµένους ψυχιάτρους για το Τµήµα Ψυχιατρικής και Ψυχοθεραπείας και ειδικά για αποθεραπεία ασθενών άνω των 60 ετών, ασθενών µε ψυχωτικές διαταραχές και ασθενών µε διπολικές διαταραχές. Οι προσληφθέντες γιατροί θα δραστηριοποιούνται στην Ψυχιατρική και Ψυχοθεραπευτική Φροντίδα των κλινήρων ασθενών, στην ένταξή τους στην κοινωνία, σε επείγοντα περιστατικά και στη δηµιουργία νοσηλευτικών πρωτοκόλλων. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Ειδικευόµενος γιατρός για ειδικότητα στην Ορθοπαιδική και την Ιατρική Ατυχηµάτων ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στουτγάρδη, Γερ- µανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η κλινική αναζητά ειδικευόµενο γιατρό για ειδικότητα στην Ορθοπαιδική και την Ιατρική Ατυχηµάτων. Προσφέρεται ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας µε σύγχρονες µεθόδους αποθεραπείας στους δραστήριους τοµείς Ορθοπαιδικής, Τραυµατολογίας, Χειρουργικής, Αναισθησιολογίας, ΩΡΛ και Γενικής Ιατρικής. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Ειδικευόµενος γιατρός στην Καρδιολογία ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στουτγάρδη, Γερ- µανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η κλινική αναζητά ειδικευόµενους γιατρούς µε ειδικότητα στην Καρδιολογία. Προσφέρεται ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας µε σύγχρονες µεθόδους αποθεραπείας στους δραστήριους και αποτελεσµατικές λύσεις στον τοµέα της στελέχωσης επιχειρήσεων µε απόφοιτους νεαρούς και έµπειρους επαγγελµατίες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται τακτικά µέσω της ιστοσελίδας για τις διαθέσιµες νέες θέσεις εργασίας. Παρακάτω καταγράφουµε ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συντάξουν το βιογραφικό τους στην αγγλική γλώσσα, όπου θα αναγράφονται όλα τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις από προηγούµενη εργασιακή εµπειρία. Επιπλέον, θα συνεκτιµηθεί η επισύναψη πρόσφατης επαγγελµατικής φωτογραφίας. Τέλος, απαραίτητη είναι η αποστολή των αντίγραφων πιστοποιητικών εκµάθησης ξένων γλωσσών, τα σκαναρισµένα αντίγραφα των πτυχίων, καθώς και οι συστατικές επιστολές, εφόσον είναι διαθέσιµες. τοµείς της Γενικής Χειρουργικής. Θα υπάρξει δυνατότητα µετεκπαίδευσης για γιατρό Εντατικής Θεραπείας και Γενικής Ιατρικής. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Ειδικευόµενοι γιατροί στην Παθολογία, στην Πνευµονολογία και την Ιατρική Υπνου ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κολονία, Γερµανία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το νοσοκοµείο αναζητά ειδικευόµενους γιατρούς στην Παθολογία, στην Πνευµονολογία και την Ιατρική Υπνου. Το νοσοκοµείο αριθµεί περίπου 120 κλίνες, καλύπτοντας τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Ο υποψήφιος γιατρός έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στο Τµήµα των Πνευµονολογικών ιαγνωστικών Μέσων [σπιροεργοµετρία, άκα- µπτη βρογχοσκόπηση, ενδοβρογχικός υπέρηχος (EBUS), τρισδιάστατη βρογχοσκόπηση, θεραπεία µε Argonplasma], στο Κέντρο Μελέτης Υπνου (11 κλίνες) και το Πνευµονολογικό Τµήµα ανάλογα µε την ειδικότητα που θα επιλέξει. Ακόµα θα έχει τη δυνατότητα συνεργασίας µε µεγάλο πανεπιστηµιακό ίδρυµα, π.χ. εκπόνηση διδακτορικού. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Θέσεις ειδικών Πλ Senior Unix Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ολλανδία να διαθέτουν πανεπιστηµιακό πτυχίο σε αντίστοιχο τοµέα και τουλάχιστον οχτώ χρόνια προϋπηρεσίας. Απαραίτητες είναι η άριστη γνώση αγγλικών και οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο eirini. επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Senior Linux (Red Hat) Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ολλανδία να διαθέτουν πανεπιστηµιακό τίτλο σε αντίστοιχο τοµέα, τουλάχιστον οκτώ χρόνια προϋπηρεσίας και γνώση του λογισµικού Linux (Red Hat). Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτές και προφορικές). ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο eirini. επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Senior Microshoft Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ολλανδία να διαθέτουν πανεπιστηµιακό τίτλο σε αντίστοιχο τοµέα και τουλάχιστον οκτώ χρόνια προϋπηρεσίας. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση αγγλικών, ενώ η γνώση γερµανικών θα θεωρηθεί προσόν. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο eirini. επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. ιοικητικό και τεχνικό στέλεχος ΙΤ Τµήµατος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γερµανική εταιρία κατασκευής µηχανών στην Αθήνα ζητά έµπειρο στέλεχος για τη διοίκηση τµήµατος Ανάπτυξης Λογισµικού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ηλεκτρολόγου µηχανικού και µηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφορικής ή αντίστοιχο. Απαραίτητη είναι η οκταετής προϋπηρεσία

9 Αγορά Eργασίας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 Θέσεις εξωτερικού 9 37 χανικούς και ειδικούς Πληροφορικής ηροφορικής Θέσεις µηχανικών Cuvil Engineer/Renovations ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ζυρίχη, Ελβετία να διαθέτουν πτυχίο ως πολιτικοί µηχανικοί ή σε αντίστοιχο τοµέα. Ιδανικά θα πρέπει να διαθέτουν προηγούµενη εµπειρία στο χειρισµό προγραµµάτων CAD. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η άπταιστη γνώση γερ- µανικών και η καλή γνώση αγγλικών. AΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. στο σχεδιασµό, στην εφαρµογή, στη δοκιµή και λειτουργία των συστηµάτων αυτοµατισµού (automation systems). Τουλάχιστον πέντε χρόνια προϋπηρεσία σε διοικητική θέση. Εξαιρετική γνώση προγραµµατισµού σε γλώσσας C, C++. Γνώσεις UML και/ή SysML και πολύ καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο τουλάχιστον C1) και γερµανικών (επίπεδο Β1 τουλάχιστον). ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: Πλήρης διαχείριση µιας οµάδας ανάπτυξης λογισµικού 20 ατόµων. Επικοινωνία και συντονισµός των εσωτερικών τµηµάτων και των εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο των επιµέρους εργασιών. Ευθύνη για την εκπλήρωση των στόχων µέσα στο δεδοµένο χρονικό πλαίσιο. Επικοινωνία µε τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στη Γερµανία και συνεργασία µε άλλα διεθνή υποκαταστήµατα της εταιρίας. Ευθύνη για την κινητοποίηση, την καθοδήγηση και την ανάπτυξη των εργαζοµένων. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Electric Drive System Specialist ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Αµβούργο, Γερµανία να διαθέτουν δίπλωµα ως µηχανολόγοι ή ως ηλεκτρολόγοι µηχανικοί ή σε αντίστοιχο τοµέα. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία έως τριών ετών. Απαραίτητες είναι η άπταιστη γνώση των αγγλικών και τουλάχιστον καλή γνώση γερ- µανικών (επίπεδο Β2). ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο grecruitment.com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Project Engineer-Products/Systems specialist ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βασιλεία, Ελβετία να διαθέτουν πτυχίο µπάτσελορ ή µάστερ ως ηλεκτρολόγοι µηχανικοί ή σε αντίστοιχο. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η εµπειρία στον ηλεκτρονικό τοµέα και στη χρήση προγραµ- µάτων SolidWorks 3D. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά γερµανικά και αγγλικά, ενώ η γνώση γαλλικών θα συνεκτιµηθεί. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Development Engineer for Hay Tools ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στουτγάρδη, Γερµανία να διαθέτουν πτυχίο µπάτσελορ ή µάστερ σε τεχνικό τοµέα ή σε αντίστοιχο τοµέα και τουλάχιστον πέντε χρόνια προϋπηρεσία. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η άριστη γνώση γερµανικών και αγγλικών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Chief Test System Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρέµη, Γερµανία να διαθέτουν µάστερ/δίπλωµα ως ηλεκτρολόγοι µηχανικοί ή µηχανικοί αυτοµατισµού. Απαραίτητη η πολύχρονη εµπειρία σε αντίστοιχο τοµέα. Επιπλέον, οι νεοπροσληφθέντες θα πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά και να διαθέτουν καλή γνώση γερ- µανικών (επιπέδου Β2). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας. Quality Development Engineer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στουτγάρδη, Γερµανία να διαθέτουν πτυχίο σε αντίστοιχο τοµέα και τρία ως πέντε χρόνια προϋπηρεσία. Οι νεοπροσληφθέντες θα πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε τα εργαλεία (APQP, PPAP, FMEA, MSA & SPC) και να γνωρίζουν άπταιστα αγγλικά και να διαθέτουν καλή γνώση γερµανικών (επιπέδου Β2). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό σηµείωµά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο com, επισυνάπτοντας το πτυχίο, την άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος, τη βεβαίωση επαγγελµατικών εµπειριών, τις συστατικές επιστολές και τη βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 16-2-2015 Αριθ.πρωτ.: οικ. 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προκειμένου το

Διαβάστε περισσότερα

005 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

005 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κέρκυρα, 11 η Νοεμβρίου 2013 005 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κέρκυρας»

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr Αμπελόκηποι, 08/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» (MIS 377099) η οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π.

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 6/3/2013 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ε.Ψ.Ε.Π. Αριθμ. Πρωτ.: 116 Καλούδη 8β Ιωάννινα Τηλ. 26510-39820 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 15/07/2013 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 1094 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 15/07/2013 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 1094 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Σ Τ Η Δ Ο Μ Η Τ Ο Υ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Υ Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ο Υ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών. (γεννημένοι από το έτος 1985 και μετά)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών. (γεννημένοι από το έτος 1985 και μετά) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. 61/20-02-2015 Για την πρόσληψη ενός φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου Στα πλαίσια της πράξης: «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ_Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19-11-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2293 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 30-11-2012 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πτολεμαίων 35 & Συγγρού Τ.Κ. : 546 30, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Αλέξης Βραχνός ΤΗΛ: 2310 526150 E-MAIL: a_vrahnos@hotmail.com Θεσσαλονίκη, 12/03/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π.

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 6/3/2013 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ε.Ψ.Ε.Π. Αριθμ. Πρωτ.: 114 Καλούδη 8β Ιωάννινα Τηλ. 26510-39820 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα 8-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Σ Αριθ. Πρωτ. 3669 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ Σ Διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 Γλυφάδα Πληροφορίες: Γουναρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης 2. ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό 6. ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό 6. ΠΕ φαρμακοποιούς 2. ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού / Οικονομικού 4

ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης 2. ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό 6. ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό 6. ΠΕ φαρμακοποιούς 2. ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού / Οικονομικού 4 Ειδικότητα Αριθμός ατόμων ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης 2 ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό 6 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό 6 ΠΕ φαρμακοποιούς 2 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού / Οικονομικού 4 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 2 ΥΕ Βοηθός Μάγειρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση: Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: epeksa@otenet.gr Αθήνα, 3/9/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 627/3-9-13 Παράταση προθεσμίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: info@epeksa.gr Αθήνα, 11/03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 79 Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2813409863 Fax: 2813409809 Emai: dikeh@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π.

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης Ε.Ψ.Ε.Π. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 6/3/2013 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ε.Ψ.Ε.Π. Αριθμ. Πρωτ.: 115 Καλούδη 8β Ιωάννινα Τηλ. 26510-39820 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η «Αστική Μη Κερδοσκοπική M.K.O. ΕQUAL SOCIETY- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»

Η «Αστική Μη Κερδοσκοπική M.K.O. ΕQUAL SOCIETY- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» Κέρκυρα, 1 Φεβρουαρίου 2013 Διεύθυνση: Καλοσγούρου 1, Κέρκυρα Τ.Κ. : 49 0 Τηλέφωνο.: 266 21203 e-mail: info@equalsociety.gr ιστοσελίδα: www.equalsociety.gr Αριθμ. Πρωτ.: 196/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ 1 / 5.12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 13, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310810411, 2310909000 ΛΕΩΦ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 164, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310351451-5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : -0-205 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 772 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59,, ΤΚ 5623 Τηλ: 230556202/72720 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Email: dekpam@otenetgr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιστέρι, 12/9/2013 Αρ. Πρωτ. οικ.29588. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2013. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Περιστέρι, 12/9/2013 Αρ. Πρωτ. οικ.29588. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2013. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩΞ2-ΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας, -ΤΚ 234 Τηλέφωνο: 20.57.0.06, 20.57.83.260

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2813409863 Fax: 2813409809 Emai: dikeh@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Αθήνα, 10/1/2014 Τηλέφωνο: 210 3303060 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15 e- mail: info@epeksa.gr Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. Θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Α.Σ. «TEXNHMA» Ιστοσελίδα: http://tehnima.omegatechnology.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕ.Α.ΕΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) Ταχ. Δν/ση : Κυψέλης 16, 113 62, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8210419

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σελίδα1 ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε Διεύθυνση: Συγγρού 32, 42 100, Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-73374 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: km@syn-eirmos.gr Ιστοσελίδα: www.syn-eirmos.gr Τρίκαλα, 24/6/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 472 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

001 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

001 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κέρκυρα,1 η Φεβρουαρίου 2013 001 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κέρκυρας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Το ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Το ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 25/11/2010 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 171 Αρ.Πρωτ. 15492 B/910-1300 ΤΚ 115 22 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ αρ. 26869/1.10.2013 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ2527/τ.

1. Την υπ αρ. 26869/1.10.2013 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ2527/τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή 27 - - 205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 399 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βρυούλων 25 & Φιλαδελφείας Τ.Κ : 62 Καισαριανή Τηλ : 23-200733

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου. χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές Δομές

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου. χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές Δομές Σελίδα1 Δικαιούχος: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε Διεύθυνση: Συγγρού 32, 42 100, Τηλέφωνο: 24310-73374 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: km@syn-eirmos.gr Ιστοσελίδα: www.syn-eirmos.gr, 18/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.:424 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2015 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 /2015 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : 4/8/2015 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΕΜ) Αριθμ. Πρωτ.: 669 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ. 19003 ΤΗΛ. 22990-20126-28 FAX:22990-20017 Α.Φ.Μ. 090103808 Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 15/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μαρούσι, 15/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγή Πόλεων Διεύθυνση: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9, Τ.Κ.524, ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλέφωνο: 23-203930-9 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr Ιστοσελίδα: www.ddy.gr Πληροφορίες: Αμίτσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού Δ11 Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού 113 Λογότυπο & στοιχεία φορέα υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. ΔΗΜΟΥ.. Διεύθυνση: Τηλ:. Fax:. E- mail: /../ Αρ.Πρωτ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 06-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρώτ: 5550 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 03-09-2014 ----------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:1745 Καραολή Δημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Στέργιος Ρέκκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου: 20/2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ.: 2975 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Αριθ. πρωτ.: 17562 Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλέφωνο : 210-7490151-184 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κορυδαλλός, 28/8/2014 Αρ. Πρωτ.: 306 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο «Οργανισμός Άθλησης

Διαβάστε περισσότερα

PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015

PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015 PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015 Ταχ. Δ/νση : Στουρνάρη 57, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. : 10432 Πληροφορίες: κ. Δανάη Βαλλιανάτου E MAIL: d.vallianatou@praksis.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ. Δ/νση: Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 7/10/2011 Ν.Π.Δ.Δ. Αριθμ.Πρωτ.596 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ανέργων ατόμων (στο σύνολο των 45 εργαζομένων στο πρόγραμμα, επιδιώκεται η εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, - Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210.57.01., 210.57.83.260 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ, 23/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» Το Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων είναι μία ουσιαστικά καινοτόμα

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 26/7/2012 Αριθμ. Πρωτ. -1000- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος 29-1-2013 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Αριθ. Πρωτ. 39 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2013 Για σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 69ΔΡΟΛ8Γ-ΙΟΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 69ΔΡΟΛ8Γ-ΙΟΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 29 07 2015 ----------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:1691 Καραολή Δημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. αποφ. 84/ 2014

Αριθμ. αποφ. 84/ 2014 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Ευβοίας ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΝΠΔΔ Δήμου Χαλκιδέων Ταχ. Δνση: Φαρμακίδου 5 Χαλκίδα _ τκ 3400 ΠΛΗΡ: κ. Φώτης Γκούνης Email: doappex@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 10-09-2014 ----------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:1847 Καραολή Δημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Site: athlitiko epixeirein.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Αθήνα, 23 /12/ 2013 για συμμετοχή στην Πράξη: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» υλοποιεί την Πράξη «Προαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. λειτουργίας «Κοινωνικών οµών Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας» στους ήµους Αιγάλεω και Χαϊδαρίου» Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. λειτουργίας «Κοινωνικών οµών Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας» στους ήµους Αιγάλεω και Χαϊδαρίου» Ανακοινώνει ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Περιστέρι 8-1-2014 Αρ.Πρωτ. Α.Χ.Φ. 1 Σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ηµιουργία ή και συνέχιση της λειτουργίας Κοινωνικών οµών Άµεσης Αντιµετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 3003205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -660- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 β) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τρίκαλα 18-12-2009 Αρ. Πρωτ. 5753 Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Προφήτη Ηλία Τ.Κ.: 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Πληροφορίες: Κ. Ράπτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου Δ.Ο.Π.Α.Ρ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου Δ.Ο.Π.Α.Ρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Ρ. (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρ. Πρωτ. 2751 Ρόδος, 11-11-2015 Τηλ. :22410 27427, 26385 Φαξ: 22410 78649, 37149

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ Η Α.Σ. «ΚΥΚΛΟΣ» υλοποιεί την Πράξη ΚΥΚΛΟΣ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 01 /09/2014 Αριθμ. Πρωτ. -1096 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 /2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 /2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 205 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27025 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βασ. Γεωργίου Α 54640 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα