ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η Παιδεία είναι Δημόσιο αγαθό και παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πολίτες. Η Παιδεία έχει ως αποστολή να δημιουργεί ελεύθερους ανθρώπους καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και την ικανότητα για ανεξάρτητη και κριτική σκέψη. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα ενσωματώνει τη σύγχρονη τεχνογνωσία, θα είναι εναρμονισμένο με τη διεθνή και ευρωπαϊκή πραγματικότητα, θα προάγει την ποιότητα ως στοιχείο ανταγωνιστικότητας και θα στοχεύει όχι μόνο στη γνώση, αλλά στην πραγματική και ολοκληρωμένη Παιδεία. Παιδεία είναι η προστασία και καλλιέργεια της γλώσσας μας, η βαθιά γνώση της Ιστορίας μας και του Πολιτισμού μας, η προσήλωσή μας στις πανανθρώπινες αξίες, η επιδίωξη και η αξιοποίηση της νέας γνώσης και της σύγχρονης πληροφόρησης. Παιδεία είναι η καλλιέργεια των αρετών και των δεξιοτήτων του σύγχρονου Έλληνα. Ο Πολιτισμός και η Παιδεία αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα, η οποία εκφράζεται οργανωτικά και λειτουργικά, μέσα από το ενιαίο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού (ΥΠΕΠΘΑΠ). Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού έχει την ευθύνη της ανάπτυξης πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της έρευνας, του αθλητισμού, του πολιτισμού, των θρησκευμάτων, της νέας γενιάς, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς αυτούς. Καθήκον της Πολιτείας είναι να συμβάλει στην παροχή παιδείας υψηλού επιπέδου και στην ανάπτυξη του αθλητισμού και του πολιτισμού, προβάλλοντας ταυτόχρονα την πολιτιστική κληρονομιά. Για το σκοπό αυτόν πρέπει: να υποβοηθείται η εκμάθηση και η διάδοση της γλώσσας, για την παροχή εθνικής παιδείας, να βελτιώνεται η γνώση και η διάδοση του πολιτισμού και της ιστορίας και να διαφυλάσσεται η πολιτιστική κληρονομιά, και να προάγεται η καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία. 1

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ώστε να υπηρετεί το λειτούργημά του επάξια και αποδοτικά. Αυτό απαιτεί συνεχή επιμόρφωση και αξιολόγηση, αξιοκρατική ε- παγγελματική εξέλιξη και άνοδο του βιοτικού του επιπέδου. Δημιουργείται Εθνική Σχολή Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης. Ολοκληρώνεται η απαραίτητη υποδομή για το αναγκαίο ποιοτικό άλμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας: εργαστήρια, εκπαιδευτικό λογισμικό, συμβατικές και ηλεκ-τρονικές βιβλιοθήκες, κλπ. Αναμορφώνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα με άνοιγμα στις νέες τεχνολογίες. Εισάγεται η εξατομικευμένη κοινωνική και μαθησιακή υποστήριξη των νέων. Αναβαθμίζονται τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά σχολεία και προωθείται η δημιουργία Α- θλητικών Σχολείων. Συνδυάζεται έτσι το νέο πνεύμα, η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και το ταλέντο και διευρύνονται οι ευκαιρίες της νέας γενιάς. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Δημιουργείται ολοκληρωμένο σύστημα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων που θα επιτρέπει τη συνεχή, ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης και αποφοίτησης, όποτε οι επαγγελματικές, κοινωνικές, οικονομικές, οικογενειακές και προσωπικές συνθήκες τους το επιτρέπουν. Παράλληλα και, συμπληρωματικά της σύνδεσης της εκπαίδευσης ενηλίκων με το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, υποστηρίζεται η ορθολογική ανάπτυξη: Μηχανισμών διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ολοκληρωμένου συστήματος πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Σχεδιασμού εθνικού συστήματος επαγγελματικών προσόντων, με άμεση στόχευση τη διασύνδεση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος με τη μη τυπική - άτυπη μάθηση, την πιστοποίησή της, καθώς και τη διασύνδεσή της με επαγγελματικά δικαιώματα, Διαρκούς αξιολόγησης και πιστοποίησης τόσο των εισροών (εκπαιδευτές, δομές, φορείς, προγράμματα σπουδών κλπ), όσο και των εκροών (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες) του εθνικού συστήματος δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Αναβαθμίζεται ο θεσμός των ΙΕΚ ώστε οι απόφοιτοι να έχουν υψηλού επιπέδου πιστοποιημένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες να συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της πραγματικής εθνικής οικονομίας. Προς τούτο είναι απαραίτητο: Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μέσα από ένα αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης από διαπιστευμένους φορείς, με ταυτόχρονο προσδιορισμό των προσόντων ανά επίπεδο. Η δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης επαγγελματικών προσόντων, ανεξάρτητου από μηχανισμούς προσφοράς κατάρτισης και εποπτευόμενου από κοινωνικούς εταίρους. 2

3 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεσμοθετείται Διετής Προσχολική Αγωγή και δημιουργούνται πολυδύναμα νηπιαγωγεία, κυρίως σε περιοχές που έχουν πολλά μονοθέσια σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Θεσμοθετούνται κοινές προδιαγραφές για τη δημιουργία δημόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. Αναβαθμίζεται το Ολοήμερο Σχολείο ώστε να ικανοποιεί τον παιδαγωγικό και τον κοινωνικό του ρόλο. Για το σκοπό αυτόν προτείνονται: 1.1. Η βελτίωση της υλικοτεχνικής του υποδομής (η οποία υλοποιείται και με χορηγίες/δωρεές), αλλά και η θεσμοθέτηση μη διδακτικού προσωπικού, όπως πχ σχολικού ψυχολόγου και γραμματειακής υποστήριξης Η αναμόρφωση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος Η δυνατότητα πιστοποίησης της γνώσης μέσα στο σχολείο, και 1.4. Η σταδιακή θεσμοθέτηση ενιαίου εκπαιδευτικού ωραρίου για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε πρώτη φάση ενιαίου ωραρίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 2. Ενισχύεται και επεκτείνεται ο βασικός θεσμός ένταξης που είναι τα τμήματα ένταξης. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί το βασικό πυλώνα ολοκλήρωσης της βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι απαιτήσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλάζουν καθημερινά και, κατά συνέπεια, πρέπει να αναπροσαρμόζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, ικανοποιώντας τον παιδαγωγικό και κοινωνικό σκοπό που απαιτεί η εκπαίδευση. Προτείνονται: Νέα ευέλικτα και ρεαλιστικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), με δυνατότητα μερικής και σε μικρό ποσοστό (10-15%) προσαρμογής τους σε περιφε-ρειακό και τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τις ανάγκες. Τα νέα ΑΠΣ θα στοχεύουν σε διδασκαλία που θα αναπτύσσει την κριτική σκέψη. Εισαγωγή ζώνης πολιτισμού και δραστηριοτήτων ως εναλλακτικών μεθόδων μάθησης και αγωγής. Ουσιαστική ενίσχυση της διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, ώστε οι μαθητές να μπορούν μέσα από τη φοίτησή τους στο δημόσιο σχολείο να αποκτούν Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ). Σύνδεση διδασκαλίας Πληροφορικής με πιστοποιητικό βασικών γνώσεων στην Α Λυκείου. Εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διεύρυνση του θεσμού των σχολικών βιβλιοθηκών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Αναμορφώνεται το Επαγγελματικό Λύκειο, ώστε η Επαγγελματική Εκπαίδευση να αποκτήσει στην ουσία λυκειακό χαρακτήρα και να γίνει ισότιμη με τη γενική. Οι απόφοιτοι του Ε- παγγελματικού Λυκείου θα έχουν πρόσβαση, μετά από εξετάσεις, σε σχολές τις Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, χωρίς εξετάσεις θα έχουν πρόσβαση σε τμήματα ΙΕΚ, ετήσιας φοίτησης. 3

4 Δημιουργούνται Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, τα οποία θα συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στα Λύκεια αυτά θα εφαρμόζονται νέες σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης. Τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια θα αποτελούν παράλληλα και Κέντρα Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων, καλύπτοντας το σημερινό κενό επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η αξιοποίηση της ελληνικής διασποράς πρέπει να γίνει με στρατηγικό σχεδιασμό, δηλαδή την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση όλων των ομογενειακών οργανώσεων, στοχεύοντας στην εντονότερη σύσφιξη του Οικουμενικού Ελληνισμού με τη Μητροπολιτική Ελλάδα, με συνδετικό πάντα κρίκο την εκπαίδευση των ομογενών στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, γεγονός που αποτελεί και μονόδρομο για τη συντήρηση της ελληνικής συνείδησης στους ομογενείς δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Με βάση τα πιο πάνω, προτείνονται: 1. Η χαρτογράφηση όλων των σχολικών μονάδων του εξωτερικού, καθώς και η καταγραφή του μαθητικού δυναμικού. 2. Η δημιουργία Βουλής Εφήβων της ομογένειας. 3. Η αξιοποίηση των ομογενών εκπαιδευτικών. 4. Η αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της διασποράς με: Νέα βιβλία προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Νέα αναλυτικά προγράμματα. Τον καθορισμό ενιαίου συστήματος πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας, καθώς και των προϋποθέσεων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους κατοίκους των χωρών στις οποίες διαμένουν ομογενείς. Καταγραφή των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Αναλογία εκπαιδευτικού μαθητή (με παρεμφερή προβλήματα) 1:4. Λύση του μόνιμου προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών των ΣΜΕΑΕ. Αναβάθμιση των ΚΕΔΔΥ, όπως προβλέπεται από το Ν. 3699/2008. Σύγχρονα ΑΠΣ και βιβλία. Διαβάθμιση των ΕΕΕΚ και ισοτιμία τους με τα Επαγγελματικά Λύκεια. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ-ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και με προοπτική για το μέλλον, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι μία, ενιαία, κοινή και ισότιμη για όλους τους Έλληνες πολίτες, χριστιανούς και μουσουλμάνους. Μόνο έτσι υλοποιείται πραγματικά ο σεβασμός της γλωσσικής και πολιτισμικής ταυτότητας της μουσουλμανικής μειονότητας. Ιδρύονται, βάσει του Συντάγματος, δημόσια σχολεία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Τα μειονοτικά συνεχίζουν να υπάρχουν ως συμπληρωματικά και πέραν του υποχρεωτικού και ενιαίου, για όλους τους πολίτες αυτής της χώρας, αναλυτικού προγράμματος. Δρομολογείται η παράλληλη λειτουργία δημόσιων και μειονοτικών σχολείων. Στα μειονοτικά σχο- 4

5 λεία, ανάλογα με τη γλώσσα των μαθητών που φοιτούν, διδάσκεται και η αντίστοιχη γλώσσα, δηλαδή η πομακική, ή η ρομανί. Προωθείται η αναβάθμιση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) που καταργείται με τη σημερινή της μορφή. Η ΕΠΑΘ μετεξελίσσεται σε πανεπιστημιακού επιπέδου τμήμα τετραετούς διάρκειας και εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Οι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ παρακολουθούν προγράμματα εξομοίωσης. Προωθείται η ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου Δια Βίου Μάθησης, για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, με την ανάπτυξη ειδικών μεθόδων διδασκαλίας για ενήλικες μουσουλμάνους, η δημιουργία περισσότερων σχολείων δεύτερης ευκαιρίας (ένα τουλάχιστον σε κάθε Δήμο), η δημιουργία βιβλιοθηκών, καθώς και η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης. Δημιουργούνται πρότυπα σχολεία σε περιοχές με αυξημένο αριθμό αλλοδαπών μαθητών. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Αναμορφώνεται και αναδιαρθρώνεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με επαναπροσδιορισμό του ρόλου του, με νέα δομή και λειτουργία. Σκοπός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι η μελέτη και η εποπτεία των εκπαιδευτικών πολιτικών και των προγραμμάτων. ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αποσυνδέεται η αποστολή του Λυκείου από τη διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ, θεσμοθετώντας ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. Το Λύκειο καθί-σταται μία σημαντική αυτοτελής εκπαιδευτική βαθμίδα για όλα τα Ελληνόπουλα. Ειδικό-τερα: 1. Στις τρεις τάξεις του Λυκείου διενεργούνται ενδοσχολικές εξετάσεις, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση του Απολυτηρίου Αποφοίτησης από το Λύκειο. Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων είναι και Επαγγελματικό Πτυχίο. 2. Δημιουργείται Εθνικό Κέντρο Εξετάσεων υπό την εποπτεία του Υπουργείου. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το έτος, Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 4 (επιπλέον τα ειδικά μαθήματα, όπου αυτά απαιτούν-ται) μαθήματα. Στους επιτυχόντες χορηγείται το Εθνικό Πιστοποιητικό Βαθμολο-γίας. Υπάρχουν δύο τύποι Εθνικού Πιστοποιητικού Βαθμολογίας: εκείνο των θετικών επιστημών και εκείνο των θεωρητικών επιστημών. Οι κάτοχοι του Εθνικού Πιστοποιητικού Βαθμολογίας μπορούν να προσέρχονται σε νέα εξέταση. Η εισα-γωγή των φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση γίνεται με βάση το Εθνικό Πιστο-ποιητικό Βαθμολογίας. 3. Ανατίθεται στα ΑΕΙ της χώρας η ευθύνη για την επιλογή (βάσει των αποτελεσμάτων του Εθνικού Κέντρου Εξετάσεων) των εισακτέων. Τα ΑΕΙ καθορίζουν τόσο τους συντελεστές (ανά μάθημα), όσο και τα προαπαιτούμενα (ανά Τμήμα). 4. Οι κάτοχοι του Εθνικού Πιστοποιητικού Βαθμολογίας μπορούν να μετέχουν οποτεδήποτε, χωρίς χρονικό περιορισμό, στη διαδικασία εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση με βάση τη βαθμολογία που επιτεύχθηκε κατά την τελευταία εξέταση. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Στη σύγχρονη πραγματικότητα τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) παράγουν γνώση μέσω της έρευνας, διαχέουν τη γνώση μέσω της διδασκαλίας, εφαρμόζουν την έρευνα στην και- 5

6 νοτομία και αποτελούν μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας. Για τους λόγους αυτούς τα ΑΕΙ και τα ΕΚ, σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, αποτελούν condicio sine qua non στην πορεία για βιώσιμη ανάπτυξη και αναγνωρίζονται ως απολύτως απαραίτητοι συντελεστές για την οικονομία (που βασίζεται στην ένταση γνώσης), την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Στη χώρα μας, όπου η μείωση στη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση/έρευνα έχει πάρει διαστάσεις κρίσης, πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για την ενίσχυση αυτών των δραστηριοτήτων. Α. ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Τα ελληνικά ΑΕΙ τελούν σήμερα σε μια πολύπλευρη κρίση νομιμοποίησης. Κρίση νομιμοποίησης απέναντι στην κοινωνία, κρίση ταυτότητας σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις και ιδίως σε σχέση με τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, κρίση αξιοπιστίας ως προς την οργάνωση και λειτουργία τους, κρίση στο επίπεδο των σχέσεων Υπουργείου - ακαδημαϊκής κοινότητας. Στόχος μας είναι η δημιουργία ΑΕΙ που παράγουν γνώση μέσω της έρευνας, που διαχέουν τη γνώση μέσω της διδασκαλίας, και εφαρμόζουν την έρευνα στην καινοτομία. Στη δημιουργία ΑΕΙ υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, ανταγωνιστικών στο ευρωπαϊκό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Πιστεύουμε στη συνταγματικά κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ, την υιοθέτηση προγραμμάτων στρατηγικού σχεδιασμού, την κοινωνική τους λογοδοσία, αλλά και την παράλληλη πραγματοποίηση ποιοτικής αποτίμη-σης του έργου τους ώστε να αντιμετωπίζονται και να επιλύονται τυχόν αδυναμίες τους. Επανασχεδιάζεται χωροταξικά, με ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο, ο χάρτης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο επανασχεδιασμός αυτός θα γίνει με ακαδημαϊκά κριτή-ρια και όχι με οικονομικά, όπως επιτάσσει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής Για τον επανασχεδιασμό θα προηγηθεί ουσιαστικός και όχι προσχηματικός διάλογος στο ΕΣΥΠ, στην ΑΔΙΠ, καθώς και με τα ΑΕΙ, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ Ο καθορισμός του ύψους της κρατικής επιχορήγησης θα είναι ποσοστό επί των προβλεπόμενων πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αρμόζει σε ένα πλήρως αυτοδιοικούμενο ίδρυμα. Η χρηματοδότηση θα γίνεται άπαξ στην αρχή του οικονομικού έτους και φτάνει στο συνολικό ύψος της κρατικής επιχορήγησης, αποτελεί δε αυτή τμήμα της χρονοκατανομής ενός τετραετούς προγράμματος ανάπτυξης το οποίο θα αξιολογείται και θα τηρείται χωρίς παρεμβάσεις. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Καθολική και άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τα Προγράμματα Σπουδών (τόσο τα προπτυχιακά, όσο και τα μεταπτυχιακά) πιστοποιούνται από την ΑΔΙΠ. 6

7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗ- ΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Πέραν του ουσιαστικού προβλήματος της υποχρηματοδότησης, χαμηλή είναι και η ανταποδοτικότητα των κρατικών πόρων που διατίθενται. Τα ΑΕΙ πρέπει να αναζητήσουν και να α- ξιοποιήσουν μη κρατικές πηγές χρηματοδότησης, όπως π.χ. χορηγίες, παροχή υπηρε-σιών κατάρτισης σε στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων ή άλλων φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, έσοδα από την εκπόνηση μελετών και τη διεξαγωγή έρευνας, έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας τους. Ειδικότερα, για την αξιοποίηση της περιουσίας τους, εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο με τρόπο που να συνάδει με την πλήρη αυτοδιοίκησή τους. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΈΣ Το θεσμικό πλαίσιο των μετεγγραφών εξετάζεται από μηδενική βάση. Η εισαγωγή φοιτητών στα ΑΕΙ γίνεται μόνο βάσει του νέου συστήματος πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Μοριοδότηση επιτρέπεται μόνο σε κάποια Τμήματα, όπως πχ ΤΕΦΑΑ. Παρέ-χονται υποτροφίες στους άριστους και, ταυτόχρονα, άπορους φοιτητές. Β. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Στόχος της πολιτικής μας είναι η προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας (Ε&Κ) και η ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως βασικών παραγόντων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας ζωής, της απασχόλησης και της δημιουργίας αριστείας και γνώσης ανταγωνιστικής σε διεθνές επίπεδο. Η πολιτική αυτή υλοποιείται μέσω ενός μεσο-μακροπρόθεσμου εθνικού εκπαιδευτικού/ερευνητικού στρατηγικού σχεδιασμού και τη δημιουργία ενός ενιαίου, ισχυρού και ανταγωνιστικού Εθνικού Χώρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΧΕΚ), ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με στόχους και προτεραιότητες. Ο ΕΧΕΚ ορίζεται ως το θεσμικό περιβάλλον που ενισχύει τη συστηματική συνεργασία των ΑΕΙ και των Δημόσιων ΕΚ, καθώς και του ερευνητικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των ερευνητικών ομάδων και τη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας ερευνητικών προσπαθειών σε συγκεκριμένους τομείς. Σκοπός του ΕΧΕΚ είναι η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας προς προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με δυνατότητες διείσδυσης σε διεθνείς αγορές. Αναμορφώνεται το εθνικό σύστημα έρευνας ώστε αυτό να γίνει πιο ορθολογικό και πιο α- ποτελεσματικό. Η αναμόρφωση αυτή, σε συνδυασμό με την αύξηση της χρηματοδότησης (κρατικής και ιδιωτικής) της Ε&Κ, τον εξορθολογισμό των δαπανών, και τη θέσπιση κανόνων αξιοκρατικής αξιολόγησης και στρατηγικού σχεδιασμού, θα αναδείξει το εθνικό σύστημα έρευνας της χώρας μας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έτσι, λοιπόν, θεσμοθετείται το Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στο οποίο εντάσσονται: Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τα Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ), που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-ΓΓΕΚ). Το ΥΠΕΠΘΑΠ (διαμέσου της ΓΓΕΚ) εποπτεύει (για τις ερευνητικές τους δραστηριότητες) και όλα τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα που ανήκουν σε άλλα Υπουργεία. 7

8 Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η μέγιστη εφικτή οριζοντιοποίηση της Ε&Κ, δηλαδή η υπαγωγή της σε ένα ενιαίο και καλά συντονισμένο σχήμα λήψης αποφάσεων, συντονισμού της εκτέλεσής τους και ελέγχων, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο συντονισμός αυτός είναι απαραίτητος για να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός και η πολυδιάσπαση της ερευνητικής προσπάθειας, καθώς και η συνακόλουθη οικονομική σπατάλη που προκαλείται από επικαλύψεις στόχων, αρμοδιοτήτων και ενεργειών καθώς και από τη διατήρηση και λειτουργία πολλών ή πολύπλοκα συγκροτημένων οργάνων. Κεντρικό και βασικό εργαλείο, για το σχεδιασμό του συντονισμού που καλύπτει τον καθορισμό προτεραιότητας των θεματικών περιοχών και, μέσα σε κάθε θεματική περιοχή, το σχεδιασμό και την προκήρυξη προγραμμάτων Ε&Κ, το σχεδιασμό της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων, την αξιολόγηση των προτάσεων, την παρακολούθηση και την παραλαβή των έργων, την καταγραφή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για τον καλύτερο μελλοντικό προγραμματισμό, είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΠΕΚ). Το ΕΠΕΚ έχει χαρακτήρα ενός συνολικού προγράμματος στο οποίον εντάσσονται όλα τα επί μέρους προγράμματα, ενέργειες, δράσεις και μέτρα που απαι-τούνται για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών και περιλαμβάνει τα προγράμ-ματα Ε&Κ όλων των Υπουργείων, περιλαμβανόμενων επίσης των Τομεακών Προγραμ-μάτων, καθώς και τα προγράμματα όλων των Περιφερειών και κάθε άλλο τυχόν αντίστοιχο πρόγραμμα Ε&Κ. Το ΕΠΕΚ συγκροτείται από: το Αυτοχρηματοδοτούμενο Εθνικό Πρόγραμμα Ε&Κ (ΑΕΠΕΚ), το οποίο περιλαμβάνει προγράμματα, ενέργειες, δράσεις και μέτρα με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση και αναπροσαρμόζεται ανά διετία και το ΣΥγχρηματοδοτούμενο Εθνικό Πρόγραμμα Ε&Κ (ΣΥΕΠΕΚ), το οποίο περιλαμβάνει προγράμματα, ενέργειες, μέτρα και δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρτίζεται προσαρ-μοζόμενο στο σχετικό προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή και άλλων διεθνών οργανισμών, και αναπροσαρμόζεται επίσης ανά διετία. Το ΑΕΠΕΚ και το ΣΥΕΠΕΚ, ως συνιστώσες ενός ενιαίου προγράμματος, καταστρώνονται κατά τρόπο εναρμονισμένο, έτσι ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται, με σκοπό το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Στο ΥΠΕΠΘΑΠ εντάσσεται πλέον συνολικά ο συντονισμός όλων των προγραμμάτων, των ενεργειών, των δράσεων και των μέτρων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠΕΚ. Α- ναβαθμίζεται πολιτικά ο σχεδιασμός της στρατηγικής και της πολιτικής Ε&Κ με την ανάθεση της έγκρισης του ΕΠΕΚ στην Κυβερνητική Επιτροπή, καθώς και με την αναδιάρθρωση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) σε ένα ευέλικτο και ταυτόχρονα επιστημονικά ισχυρό επιτελικό όργανο σχεδιασμού, αποτίμησης και ελέγχου. Τα μέλη του Ε- ΣΕΚ διορίζονται από τον Πρωθυπουργό. Σε Υπουργεία τα οποία εποπτεύουν ΕΚ δημιουργούνται με ΚΥΑ Αυτοτελή Γραφεία για την Έρευνα και την Καινοτομία. Αρμοδιότητες των Αυτοτελών Γραφείων Ε&Κ είναι: 1. Η εισήγηση, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ, προς τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα πολιτικής Ε&Κ του Υπουργείου. 2. Η συμβολή στη σύνταξη, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ, του ΕΠΕΚ, στην αναθεώρηση και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του. 3. Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ, του ετησίου προϋπολογισμού που αφορά δράσεις Ε&Κ του Υπουργείου. 4. Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ, του έργου των ερευνητικών φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου. 5. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ, για την ένταξη των εποπτευομένων από το Υπουργείο ερευνητικών φορέων στη διαδικασία αξιολόγησής τους (όπως περιγράφεται πιο κάτω). 8

9 6. Η συνεργασία με τις περιφέρειες της χώρας για θέματα Ε&Κ αρμοδιότητας του Υ- πουργείου. Με ΚΥΑ μπορούν να συσταθούν Αυτοτελή Γραφεία Ε&Κ και σε Περιφέρειες της χώρας. Με σκοπό την υποστήριξη της Ε&Κ σε περιφερειακό επίπεδο, συστήνονται σε κάθε Περιφέρεια Περιφερειακά Συμβούλια Ε&Κ. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΑΕΙ, των ΕΚ και του επιχειρηματικού τομέα της Περιφέρειας. Το Περιφε-ρειακό Συμβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την Ε&Κ, καθώς και συντονιστικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξης των ΑΕΙ και των ΕΚ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι Περιφέρειες συνεργάζονται με τη ΓΓΕΚ και τα Αυτοτελή Γραφεία Ε&Κ των Υπουργείων και υποβάλλουν προτάσεις σχετικές με τον τομέα του Υπουργείου, έπειτα από γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Εναρμονίζεται, στο μέγιστο βαθμό, η συνεργασία των ΑΕΙ με τα ΕΚ της χώρας, τόσο για ε- ρευνητικούς, όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργειών, για την ενίσχυση και εμπέδωση της επιστημονικής αριστείας, καθώς και για την προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Στα πλαίσια αυτά, δημιουργούνται κοινοπραξίες μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ, για τη διεκδίκηση και εκτέλεση κοινών ερευνητικών, αναπτυξιακών, ή καινοτομικών έργων, αλλά και την οργάνωση και λειτουργία μεγάλων Ερευνητικών Υποδομών. Επιπλέον, εισάγεται ο θεσμός του Επισκέπτη Ερευνητή από ΑΕΙ, ή ΕΚ, σε ΕΚ, καθώς και του Επισκέπτη Καθηγητή από ΕΚ σε ΑΕΙ, για καθορισμένο χρονικό διάστημα, και με καθορισμένο πλαίσιο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Επίσης, με σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των ΑΕΙ, είναι δυνατή η διδασκαλία ειδικών κατ επιλογήν εξαμηνιαίων μαθημάτων από ερευνητές ΕΚ, ή Ερευνητικών Ινστιτούτων (ΕΙ), σε ΑΕΙ της χώρας, καθώς και η εκτέλεση ερευνητικού έργου από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ σε ΕΚ, ή ΕΙ, της χώρας στα πλαίσια της εκπαιδευτικής τους άδειας. Παράλληλα, προωθείται, σε σημαντικό βαθμό, η κινητικότητα μεταπτυχιακών φοιτητών/ μεταδιδακτορικών νέων ερευνητών, που θα μπορούν να εκτελούν ερευνητικό έργο για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στους αντίστοιχους φιλοξενούντες φορείς. Τα Πανεπιστήμια και τα ΕΚ μπορούν να οργανώνουν από κοινού και να λειτουργούν Προγράμ-ματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγούν σε ΜΔΕ ή/και ΔΔ. Τα Πανεπιστήμια απονέμουν τους αντίστοιχους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών. Με αποφάσεις των αντίστοιχων Σχολών ΑΕΙ, Ερευνητές Α ή Β βαθμίδας μπορούν να ορίζονται ως επιβλέπον-τες Διδακτορικών Διατριβών, ή Διατριβών για ΜΔΕ (με την προϋπόθεση ότι κατά το διάστημα εκείνο ο ερευνητής θα είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο εν λόγω ΑΕΙ), και ως μέλη τριμελών εξεταστικών επιτροπών για την αξιολόγηση Διδακτορικών Διατριβών, σε αντικείμενα της εξειδίκευσής τους. Η θεσμική χρηματοδότηση των ΑΕΙ και των δημόσιων ερευνητικών φορέων περιλαμβάνει τη χρηματοδότησή τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ του ΥΠΕΠΘΑΠ για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας τους, την εκτέλεση ερευνητικών έργων κάθε είδους έρευνας και τη διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η θεσμική χρηματοδότηση από το Κράτος γίνεται με βάση τετραετείς προγραμματικές συμφωνίες που συνάπτει κάθε ΑΕΙ και ΕΚ με το ΥΠΕΠΘΑΠ. Πρόσθετη χρηματοδότηση, πέραν της θεσμικής χρηματοδότησης, κατανέμεται στα ΑΕΙ και ΕΚ με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων κάθε ΑΕΙ και ΕΚ που καταγράφονται και τεκμηριώνονται στη διαδικασία αξιολόγησής τους. Τα ΑΕΙ και τα ΕΚ, καθώς και οι εποπτευόμενοι από άλλα Υπουργεία ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, είναι δυνατόν να επιχορηγούνται κατ έτος με ποσό χρημάτων ίσο προς τον 9

10 καταβαλλόμενο ΦΠΑ, για προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η χώρα. Τα ΕΚ έχουν δικαίωμα χρήσης των βιβλιοθηκών της Κοινοπραξίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Δημιουργείται Εθνικός Κατάλογος Κριτών, ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους ερευνητές Α και Β βαθμίδας (της ημεδαπής και της αλλοδαπής), καθώς και τους καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ (της ημεδαπής και της αλλοδαπής). Η εκλογή Διευθυντών ΕΚ και Ε- ρευνητών (σε οποιαδήποτε βαθμίδα), καθώς και η εξέλιξη των τελευταίων, από βαθμίδα σε βαθμίδα, γίνεται από επιτροπή κριτών (από τον πιο πάνω Εθνικό Κατάλογο Κριτών). Οι ερευνητές των ΕΚ της χώρας υπόκεινται σε πειθαρχικές διατάξεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των ΑΕΙ, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, και στην αρμοδιότητα ειδικού πειθαρχικού συμβουλίου το οποίο απαρτίζεται από πέντε μέλη ως εξής: από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το Διευθυντή του ΕΚ στο οποίον υπηρετεί ο παραπεμφθείς ερευνητής και, τέλος, από έναν ακόμη Διευθυντή άλλου ΕΚ. Η αξιολόγηση των ΑΕΙ και των ΕΚ της χώρας γίνεται από την ίδια Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ Η ιδιότητα του Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου και του Διευθυντή Ερευνητικού Ινστιτούτου, είναι ασυμβίβαστη με κάθε άλλη απασχόληση, συμπεριλαμβανόμενης της μερικής απασχόλησης για τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, που κατέχουν τις θέσεις αυτές, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο, ή στον ιδιωτικό τομέα. Το ασυμβίβαστο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση του προσώπου, που ενέπεσε σε αυτό. Τη συνδρομή του ασυμβίβαστου διαπιστώνει με πράξη του ο Υπουργός. ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε&Κ Δημιουργείται Ταμείο για την Έρευνα και την Καινοτομία. Οι πόροι του Ταμείου αυτού προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα, κλπ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Αναθεωρείται το άρθρο 16 του Συντάγματος για την ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ. Με την αναθεώρηση του Άρθρου 16 αίρεται μια συνταγματική απαγόρευση και συγχρόνως τίθενται οι βάσεις για την πραγματική απελευθέρωση των δυνάμεων της παιδείας. Οι αναθεωρητικές παρεμβάσεις ξεκινούν από τις εξής αυτονόητες και δεδομένες παραδοχές: 1. Ότι η ανώτατη εκπαίδευση και γενικότερα η παιδεία είναι και παραμένει δημόσιο αγαθό. 2. Ότι η προτεραιότητα ανήκει στο κρατικό ΑΕΙ, το οποίο ενισχύεται περαιτέρω και κατά προτεραιότητα και εξελίσσεται. 3. Ότι η Πολιτεία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αναβάθμιση της παιδείας και έχει αυξημένη ευθύνη για τα κρατικά ΑΕΙ, εξασφαλίζοντας την πλήρη οικονομική, ακαδημαϊκή και διοικητική αυτοδιοίκησή τους. 10

11 Με εκτελεστικό νόμο ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για την ίδρυσή τους, τα σχετικά με την εποπτεία που θα ασκείται σε αυτά, τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών, καθώς και τα προσόντα, τον τρόπο επιλογής και τους όρους υπηρεσίας και ανέλιξης του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού τους (αντίστοιχα με εκείνα των διδασκόντων στα κρατικά). Έτσι θα δημιουργηθεί ένα εθνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, με ενότητα και ομοιογένεια. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ο αθλητισμός είναι ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο ιστορικά έχει αποδείξει την ιδιαίτερη επιρροή που ασκεί σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Είτε ως δραστηριότητα σωματικής άσκησης είτε ως θέαμα ο αθλητισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των αναγκών του ανθρώπου (ψυχαγωγικών-παιδαγωγικών-ψυχολογικών-κοινωνικών), τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό. Για τους παραπάνω λόγους, θεωρείται υψίστης σημασίας γεγονός η αναζήτηση των κοινωνικών εκείνων αιτιών που συμβάλλουν στον εκφυλισμό του αθλητικού ιδεώδους, καθώς και η υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των συναρμόδιων φορέων με γνώμονα την εξυγίανσή του. Λαμβάνοντας υπόψη ότι: Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και η ένταξή του στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς με την επένδυση τεράστιων κεφαλαίων στα λεγόμενα δημοφιλή αθλήματα, αλλά και το νόμιμο και παράνομο στοίχημα, έχουν μετατρέψει τον αθλητισμό από κοινωνικό αγαθό σε προϊόν και τον αθλητή σε μηχανή παραγωγής ρεκόρ. Το φαινόμενο του doping καταλύει κάθε έννοια αθλητικής ηθικής και ευ αγωνίζεσθαι. O αθλητισμός μεταβλήθηκε σε επαγγελματική δραστηριότητα. Η χαρά που προσφέρει ο υγιής συναγωνισμός, η άμιλλα και η συνεργασία τείνουν να εξαφανιστούν, ενώ κυριαρχεί το αδιάκοπο κυνήγι των υψηλών - και υψηλά αμειβόμενων - επιδόσεων και του κέρδους. Το γεγονός ότι αποφασίζουν να ασχοληθούν ως παράγοντες του αθλητισμού άτομα αμφιβόλου ηθικής και προθέσεων και ύποπτων αν όχι παράνομων δραστηριοτήτων και μάλιστα έχοντας ως μοναδικό πολλές φορές σκοπό την προώθηση και ικανοποίηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων, δεν προάγει σε καμία περίπτωση το πνεύμα του αθλητικού ιδεώδους. Τέλος, τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας εμφανίζονται έντονα και στο χώρο του αθλητισμού: βία, εγκληματικότητα, φανατισμός, ρατσισμός, τοξικομανία κλπ, είναι μερικά μόνο παραδείγματα προς επίρρωση του ισχυρισμού, των οποίων γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες. Προτείνονται: 1. Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο. Εφαρμογή και έλεγχος της υφιστάμενης νομοθεσίας και παράλληλη εντατικοποίηση των ελέγχων αντιντόπινγκ και επιβολή αυστηρών ποινών σε αθλητές που κάνουν χρήση απαγορευμένων χημικών ουσιών και των προπονητών τους. 2. Εξυγίανση των αθλητικών συλλόγων, χώρων, ομοσπονδιών και αποστασιοποίηση του αθλητισμού από πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα, συναλλαγές και κερδοσκοπία. 3. Δημιουργία/αξιοποίηση αθλητικών υποδομών ώστε ο αθλητισμός να ξαναγίνει το κοινωνικό αγαθό που το κράτος υποχρεούται να διασφαλίζει χωρίς ανισότητες και διακρίσεις σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. 11

12 4. Ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού με τριπλό στόχο: την καλή υγεία των μαθητών, την ανακάλυψη των μελλοντικών ταλέντων και την καλλιέργεια της φίλαθλης συνήθειας. 5. Καλλιέργεια γενικότερης παιδείας, ολυμπιακής ιδέας και υγιούς αθλητικής συνείδησης. 6. Υπαγωγή του Αγωνιστικού Αθλητισμού Εκπροσώπηση Εθνικών Ομάδων στην Ολυμπιακή Επιτροπή με εντελώς νέο Καταστατικό, δομή και τρόπο διοίκησης. 7. Πλήρης αναθεώρηση του Σχολικού και Φοιτητικού Αθλητισμού που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. 8. Χάραξη εθνικής πολιτικής σχετικά με τον αθλητισμό σε όλες τις εκφάνσεις του (πρωταθλητισμός, αθλητική παιδεία, σχολικά αθλητικά προγράμματα, αθλητικές υποτροφίες, υποδομές σε Πανεπιστήμια), μέσω της δημιουργίας Εθνικού Αθλητικού Κώδικα, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προαγωγή και καθιέρωση στα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, Αθλητικού Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Εκγύμνασης. 9. Απαγόρευση κυκλοφορίας αναβολικών, αυξητικών ορμονών, βιοσκευασμά-των διατροφής και άλλων συμπληρωμάτων διατροφής και συστηματικός έλεγχος εφαρμογής της, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία και να προαχθεί η υγιής ανάπτυξη των αθλητικών χαρακτηριστικών των αθλουμένων, χωρίς τεχνητή υποβοήθηση. Η χρήση αναβολικών και άλλων σκευασμάτων συνεπάγεται σε μακροχρόνια βάση και επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 10. Οριστική παύση από τα καθήκοντά τους και οριστική απόλυση προπονητών, αθλιάτρων, ιατρών, και άλλων αθλητικών παραγόντων, που εν γνώσει τους χορηγούν, ή λόγω βαρείας αμελείας ανέχονται τη χορήγηση αναβολικών, αυξητικών ορμονών, βιοσκευασμάτων διατροφής και άλλων συμπληρωμάτων διατροφής σε αθλούμενους και αθλητές. 11. Συνολική αναθεώρηση του νομικού πλαισίου σύστασης και λειτουργίας συνδέσμων οργανωμένων οπαδών ομάδων και συλλόγων, καθώς και αυστηροποίηση των ποινών στις ανώνυμες αθλητικές εταιρίες για επεισόδια ή καταστροφές που ενεργούν οι φίλαθλοί τους σε δημόσιες εγκαταστάσεις ή υποδομές ή σε ιδιωτική περιουσία. 12. Άμεσος υποβιβασμός σε ερασιτεχνική κατηγορία κάθε ανώνυμης αθλητικής εταιρίας, η οποία τελεσίδικα και οριστικά κριθεί ότι συμμετείχε σε στημένα παιχνίδια, ή παράγοντές της χρημάτισαν ή χρηματίστηκαν, ή οι φίλαθλοί της εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, προέβησαν πάνω από δύο φορές σε επεισόδια ή σε φθορά δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, εντός ή εκτός σταδίων. 13. Κατάργηση του μέτρου αστυνόμευσης από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας ποδοσφαιρικών ή άλλων αθλητικών οργανώσεων ανωνύμων αθλητικών εταιριών. Κάθε εταιρία θα είναι κατά νόμο αρμόδια και υπεύθυνη να οργανώσει και συντηρήσει ομάδες ασφάλειας γηπεδικών και άλλων εγκαταστάσεων, από δικούς της πόρους. Όποια αδυνατεί, θα υποβιβάζεται αμέσως σε ερασιτεχνική κατηγορία. 14. Παραχώρηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, δημοσίων χώρων ή γηπέδων, καθώς και περιφερειακών σταδίων, γηπέδων και άλλων υποδομών, σε ιδιώτες και συλλόγους, που επιθυμούν να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν για αθλητικές δραστηριότητες. 15. Παροχή κινήτρων και συνεργασία με Συλλόγους και Ομοσπονδίες σχετικά άγνωστων στο ελληνικό κοινό αθλημάτων (όπως ενδεικτικά, σκοπευτικούς ομίλους, ομίλους καταδύσεων, αναρριχήσεων, θαλάσσιου σκι, κλπ), με σκοπό τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες, επειδή κατεξοχήν διεξάγονται σε ανοικτούς χώρους και εκτός αστικών κέντρων, επιτρέπουν αφενός την προσφορότερη 12

13 επαφή των αθλουμένων με το φυσικό περιβάλλον, αλλά και την τόνωση των τοπικών οικονομιών, λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας. 16. Θεσμοθέτηση νομοθετικά του τρόπου χρηματοδότησης του Αγωνιστικού Αθλητισμού από χορηγίες του Ιδιωτικού Τομέα, με παράλληλη Διαδικτυακή τηλεοπτική προβολή από Κρατικά μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παροχή κινήτρων στους Χορηγούς. 17. Καθιέρωση ίδιων κριτηρίων για την Αξιολόγηση Αθλητών, σωματείων, Ενώσεων & Ομοσπονδιών με σκοπό την επιχορήγηση τους. 18. Θεσμοθέτηση εκδηλώσεων σχετικών με τον αθλητισμό, όπως πχ. Αναβίωση Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η σημασία του πολιτισμού για το Κίνημα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ είναι μεγάλη, γιατί αφ ενός ο πολιτισμός μπορεί να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο στην έξοδο από την κρίση, και αφ ετέρου είναι πρόταση για μια κοινωνία καλύτερη και σύγχρονη. Ο πολιτισμός μπορεί να ξαναγίνει η βαριά μας βιομηχανία και να αποτελέσει πολύ σημαντική πηγή εσόδων. Αυτό όμως πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο προστασίας του πολιτιστικού μας πλούτου και μιας αισθητικής που να τον σέβεται. Στα πλαίσια αυτά προτείνονται: Η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Πολιτισμού (ΕΣΠ), που θα έχει τον έλεγχο και τη λειτουργία όλου του τομέα πολιτισμού. Θα απαρτίζεται από προσωπικότητες υψηλού κύρους, οι ο- ποίες θα προτείνονται και θα ελέγχονται διακομματικά. Η δημιουργία Διακομματικής Πολιτιστικής Επιτροπής (ΔΠΕ), που θα έχει ελεγκτικό ρόλο στο ΕΣΠ. Η χάραξη πολιτιστικής πολιτικής με προοπτική 10ετίας, κατόπιν αποφάσεων συλλογικών οργάνων στα οποία θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς του πολιτισμού. Η δημιουργία Ταμείου Πολιτισμού, που θα υπάγεται στο ΕΣΠ και θα ελέγχεται από τη ΔΠΕ. Τα έσοδα του ταμείου θα προέρχονται από ποσοστό των εισιτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς χώρους και ΜΜΕ. Η δημιουργία Κ.Ε.Π. πολιτισμού, με ψηφιακή συναλλαγή, για να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες στον τομέα του πολιτισμού. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Φύλαξη από εξειδικευμένο προσωπικό, που θα έχει τα κατάλληλα προσόντα, κατόπιν πιστοποίησης. 13

14 Αυστηρή νομοθεσία για τους αρχαιολογικούς χώρους και αναβάθμιση των εφοριών αρχαιοτήτων με επαρκή προσωπικό φύλαξης. Ολυμπιάδα αρχαίου δράματος κάθε τέσσερα χρόνια στα αρχαία Ελληνικά θέατρα. Συνεργασία με Ελληνικά και ξένα ιδρύματα, για την καλύτερη ανάδειξη ιστορικών χώρων, κατόπιν διαγωνισμών. Σύγχρονες τεχνολογίες (3D animation) στην υπηρεσία των ιστορικών-αρχαιολογικών χώρων, στα πρότυπα άλλων χωρών (π.χ. Βατερλό) κατόπιν διεθνών διαγωνισμών. Υποδομές σε ιστορικούς χώρους για τη διοργάνωση παγκόσμιων συνεδρίων (π.χ. στρατιωτικά συνέδρια). ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ Δημιουργία Ακαδημίας Τεχνών, στην οποία θα διδάσκουν κορυφαίες προσωπικότητες της τέχνης και θα προσελκύονται σπουδαστές από γειτονικές χώρες. Αυτό θα φέρει σημαντική εισροή συναλλάγματος. Αναβάθμιση των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και ενίσχυση της συνεργασίας τους με τους σχολικούς θεατρικούς θιάσους. Ένταξη και των άλλων τεχνών στα προγράμματα των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αναβάθμιση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, με έσοδα από ποσοστό (1%) που θα παρακρατείται από τους φόρους στα ΜΜΕ. Ενίσχυση και αναβάθμιση του Ευρ. Πολιτι. Κέντρου ΔΕΛΦΩΝ, του Εθν. Κέντρου ΒΙΒΛΙΟΥ και του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού. Αναβάθμιση όλων των φεστιβάλ, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού, μουσικής και ένταξη και των σχολείων τέχνης στα προγράμματα των φεστιβάλ. Κανένας περιορισμός στον αριθμό καθισμάτων και εμβαδού, των θεάτρων και όλων παραστάσεων. Η προσφορά των μικρών θεάτρων στη δημιουργία πολιτισμού είναι ανεκτίμητη. Αναβάθμιση του θεατρικού μουσείου και ένταξή του στο μουσείο τέχνης. Εκεί θα ενταχθούν και όλες οι υπόλοιπες τέχνες. Ψηφιοποίηση του μουσείου τέχνης, ώστε να έχουν πρόσβαση σ αυτό και οι πολίτες που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση, αλλά και οι κάτοικοι του εξωτερικού. Αναβάθμιση της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, ως εναλλακτική, πολιτιστική και ποιοτική πρόταση. Καθιέρωση του προγράμματος ώρα πολιτισμού σε όλα τα ΜΜΕ. Όσα ΜΜΕ ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, θα έχουν απαλλαγή ΦΠΑ στις ΔΕΚΟ, με την προϋπόθεση ότι θα εντάξουν το πολιτιστικό ωριαίο πρόγραμμα, τέσσερις φορές το μήνα, σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης (5μ.μ-10μ.μ), σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτισμού. Κυβερνητικό Πρόγραμμα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Ο αθλητισμός είναι ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο ιστορικά έχει αποδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Παρασκευή, 27 Μάιος :40 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 27 Μάιος :08

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Παρασκευή, 27 Μάιος :40 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 27 Μάιος :08 Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παρουσίασε το Νέο Τεχνολογικό Λύκειο ως ένα «ανοικτό σχολείο» το οποίο πρέπει να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη, ισότιμη και με διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί

Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Ειδικός Λογαριασμός Γραφείο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 & Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 196 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ Tηλ. : 210 9545000 Fax : 210 3615634 Ε-mail:pressoffice@anexartitoiellines.gr Site: www.anexartitoiellines.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανόγραμμα 2017 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί

Οργανόγραμμα 2017 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Εδρεύουν στο ΥΠΠΕΘ: 1. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 2. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπάγονται στον Υπουργό: 1. Εσωτερικού Ελέγχου (Τμήμα Α Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αρχές Λειτουργίας Το Πανεπιστήµιο, όπως όλοι οι θεσµικοί φορείς, πρέπει να προσαρµόζεται στις κοινωνικές και οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Λεωνίδιο, 18/03/2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Από έρευνες που έχουν γίνει σε Πανευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιμόρφωση των καθηγητών/τριών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η επιμόρφωση των καθηγητών/τριών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Η επιμόρφωση των καθηγητών/τριών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ανδρινόπουλος Γεώργιος ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κουμπάρου Χρυσάνθη Πέτσικα Αγγελική Σεχόπουλος Σίμος Στέφος Αναστάσιος Χαριτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 363/1996: Τμήματα Πανεπ.Μακεδονίας Οικονομικών-Κοινωνικών Επιστημών (169880)

ΠΔ 363/1996: Τμήματα Πανεπ.Μακεδονίας Οικονομικών-Κοινωνικών Επιστημών (169880) ΠΔ 363/1996: Τμήματα Πανεπ.Μακεδονίας Οικονομικών-Κοινωνικών Επιστημών (169880) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` 235/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 363 `Ιδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 01 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον πολιτισμό Ο διαμορφούμενος χαρακτήρας της πολιτιστικής πολιτικής Πολιτισμοκεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Εισαγωγή Τα Εργαστήρια και οι Ομάδες Ερασιτεχνικής Δημιουργίας του Δήμου Καλλιθέας λειτουργούν αδιάλειπτα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μάνος Παπάζογλου ειδικός σύμβουλος υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δρ. Μάνος Παπάζογλου ειδικός σύμβουλος υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Δρ. Μάνος Παπάζογλου ειδικός σύμβουλος υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Πρόκληση της Μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Προϋπόθεση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 1. Η διεθνής συζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009 www.wikipolitics.gr http://programma.pasok.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ «Πρόγραμμα Κλασική Ελλάδα» Το πρόγραμμα «Κλασική Ελλάδα» βασίζεται στην έρευνα που πραγματοποίησε η Εταιρεία McKinsey, με τίτλο: Greece: 10 years ahead

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ H Γ.Σ.Ε.Ε υλοποιώντας την κοινωνική της δέσµευση για διαρκή διάλογο για τα θέµατα της εκπαίδευσης, συµµετέχει ενεργά στον εθνικό διάλογο για την παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική του ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας... 3 2. Διάθεση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική

πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική Ενίσχυση, ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας προς όφελος της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ.141290/Γ2/08-09-2014/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Υ.Α. Β7/52 α /6-7-1998 (ΦΕΚ 739/τ.Β /17-7-1998), υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2679 26 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 260 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011 Πλαίσιο Παρουσίασης Εισαγωγή-παρούσα κατάσταση Διαδικασία διαβούλευσης για τις προτεινόμενες αλλαγές Παρουσίαση των βασικών πυλώνων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό.

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό. Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια 1 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Δρ. Αργύριος Θ. Αργυρίου Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας Τα άρθρα 41 & 45 του νόμου 3966/2011, μεταξύ άλλων, ορίζουν τα της συγκρότησης και λειτουργίας ομίλων, τμημάτων ενισχυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό»

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Σταματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Διεύθυνση Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών- Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική σύνοψη

πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική σύνοψη πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική σύνοψη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 2 1. Εισαγωγή Το φθινόπωρο του 2011 συστάθηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλο Γερουλάνο, ομάδα εργασίας με αποστολή τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/2007) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Νομικής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου. Διδάσκοντες: Δημητρόπουλος Ανδρ., Αντωνίου Θ.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Νομικής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου. Διδάσκοντες: Δημητρόπουλος Ανδρ., Αντωνίου Θ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής, Τομέας Δημοσίου Δικαίου Π.Μ.Σ. Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκοντες: Δημητρόπουλος Ανδρ., Αντωνίου Θ. Θέμα: Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα