ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ"

Transcript

1 2014. All rights reserved

2 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 2 από 28 Ο παρόν κανονισμός αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Vellum Global Educational Services. Απαγορεύεται η ανατύπωση μέρους ή του συνόλου αυτού, καθώς και η διανομή, αντιγραφή, χωρίς την έγγραφη έγκρισή της. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γενικά Στοιχεία του Φορέα Αντικείμενο της Vellum Global Educational Services ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γενικά Υποβολή Αίτησης Έλεγχος Αίτησης Δήλωση Ημερομηνίας Εξέτασης Έκδοση Καρτέλας Εξετάσεων Υποψηφίου Μέθοδος Εξετάσεων ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Πριν τις εξετάσεις Κατά την διάρκεια των εξετάσεων Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - Vellum Diploma in IT Skills Γενικά Παρουσίαση του σχήματος πιστοποίησης Vellum Diploma in IT Skills Δομή και περιεχόμενο της εξεταστέας ύλης Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Αναβαθμολόγηση εξέτασης ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Πιστοποιητικά Αποστολή των Πιστοποιητικών Ισχύς και Επέκταση Πεδίου Εφαρμογής Πιστοποιητικών Έλεγχος Ισχύος Πιστοποιητικών Μητρώο Υποψηφίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υποχρέωση Ελέγχου του Πιστοποιητικού από τα πιστοποιημένα πρόσωπα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ... 28

3 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 3 από ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης αφορά την αξιολόγηση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ. Περιγράφει τη διαδικασία και τις συνθήκες χορήγησης του Πιστοποιητικού Δεξιοτήτων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Vellum Global Educational Services και των κατόχων πιστοποιητικών. Σκοπός του Κανονισμού Πιστοποίησης είναι η πληροφόρηση του κάθε ενδιαφερόμενου για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να λάβει μέρος στις εξετάσεις, η παρουσίαση της διαδικασίας που ακολουθείται για την πραγματοποίηση και αξιολόγηση της εξέτασης, τις συνθήκες χορήγησης και διατήρησης του πιστοποιητικού, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κατόχων πιστοποιητικών. 2.0 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2.1 Γενικά Η εταιρεία Vellum Global Educational Services ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ μαθητών, φοιτητών, ανέργων και εργαζομένων. Η Vellum Global Educational Services είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης προσώπων και από το 2006 είναι αναγνωρισμένος φορέας από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Vellum Global Educational Services συνεργάζεται σήμερα με περισσότερα από 600 επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια εξεταστικά κέντρα (Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η Vellum Global Educational Services παρέχει υπηρεσίες Χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, χωρίς κανένα περιορισμό ή διάκριση σε όλους τους υποψήφιους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, ιθαγένειας, θρησκείας και επιπέδου γνώσεων στην Πληροφορική, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων πιστοποίησής τους. 2.2 Στοιχεία του Φορέα Ονομασία : ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕ Διεύθυνση : ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 46 & ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 13 Τ.Κ.:54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Έτος Ίδρυσης: 2002 Αριθμός Τηλεφώνου: Αριθμός Τηλεομοιότυπου: Ε-mail: Αρμόδιο Πρόσωπο για την παροχή πληροφοριών ορίζεται ο εκάστοτε Υπεύθυνος του Τμήματος Εξυπηρέτησης. 2.3 Αντικείμενο της Vellum Global Educational Services Αντικείμενο των υπηρεσιών που παρέχει η Vellum Global Educational Services είναι η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, σε φυσικά πρόσωπα.

4 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 4 από ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ Η Vellum Global Educational Services λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ. Η ανεξαρτησία και αμεροληψία των γνώσεων και δεξιοτήτων διασφαλίζεται από την οργανωτική της διάρθρωση, τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Αμεροληψίας και το νομικό πλαίσιο της ίδρυσής της. Πολιτική της Vellum Global Educational Services είναι να παρέχει τις υπηρεσίες της με τρόπο που να διασφαλίζει την ανεξαρτησία και αμεροληψία και να ενισχύει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο έργο της. Η Vellum Global Educational Services δεν εμπλέκεται σε δραστηριότητες που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την αμεροληψία της. Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, η Vellum Global Educational Services έχει επιπλέον υιοθετήσει τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Η Vellum Global Educational Services δεν παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης. Δεν εκπαιδεύει, επιμορφώνει ή καταρτίζει πρόσωπα, την ικανότητα των οποίων θα κληθεί στη συνέχεια να πιστοποιήσει. Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες της Vellum Global Educational Services δεν εμπλέκονται στη παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επιμόρφωσης σε ζητήματα γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ, τα οποία σχετίζονται με τα χορηγούμενα από αυτήν πιστοποιητικά. Η Vellum Global Educational Services δεν πιστοποιεί άτομα τα οποία απασχολεί, ή έχουν οποιοδήποτε σχέση με άτομα που σχετίζονται με αυτήν. Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες της που συμμετέχουν στις διαδικασίες εξέτασης, αξιολόγησης και πιστοποίησης, δεν έχουν καμία οικονομική, εμπορική ή άλλου είδους σχέση με τους υποψηφίους προς αξιολόγηση ή εμπορικούς ανταγωνιστές αυτής. Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο, σε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς, και λοιπά ενημερωτικά έγγραφα. 4.0 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Vellum Global Educational Services εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το πιστοποιούμενο πρόσωπο αποκτάται κατά τη διενέργεια της λειτουργίας της πιστοποίησης, διατηρείται εμπιστευτική σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 13 του νόμου 2472/1997. Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός εάν υπάρχει γραπτή συναίνεση του ανωτέρω, πιστοποιημένου προσώπου (πελάτη). Σε περίπτωση που από το νόμο επιβάλλεται η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών σε τρίτο μέρος, η Vellum Global Educational Services ενημερώνει σχετικά, κατάλληλα και έγκαιρα το πελάτη. Στην Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις που υπογράφει ο υποψήφιος, ενημερώνεται λεπτομερώς για την τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών του δεδομένων.

5 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 5 από ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις είναι η έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων τους προς την Vellum Global Educational Services. 6.0 ΟΡΙΣΜΟΙ Διεργασία Πιστοποίησης: Διεργασία με την οποία ένας Φορέας πιστοποιεί ότι ένα πρόσωπο ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις ικανότητας. Σχήμα Πιστοποίησης: Συγκεκριμένο σύστημα Πιστοποίησης, σχετιζόμενο με συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, για το οποίο ισχύουν κοινά συγκεκριμένα πρότυπα, κανόνες και διαδικασίες. Αξιολόγηση: Μέθοδος είτε διαδικασία, ως τμήμα της διεργασίας Πιστοποίησης, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον ένα πρόσωπο εκπληρώνει τις απαιτήσεις ικανότητας. Ικανότητα: Αποδεδειγμένη ικανότητα εφαρμογής γνώσεων ή/και δεξιοτήτων και, όπου απαιτείται, αποδεδειγμένων προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως αυτά καθορίζονται στο Σχήμα Πιστοποίησης. Επάρκεια: Απόφαση για το εάν ένας αιτών εκπληρώνει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που του επιτρέπουν τη συμμετοχή στη διεργασία Πιστοποίησης. Υποψήφιος: Κάθε άτομο επίσημα εγγεγραμμένο για μια ή περισσότερες Εξετάσεις ενός ή περισσότερων προγραμμάτων Πιστοποίησης. Εξεταστέα Ύλη (Syllabus): Έγγραφο στο οποίο περιγράφεται το σύνολο των γνωστικών περιοχών και πρακτικών εργασιών (Εξεταστικές Ενότητες) που απαρτίζουν την εξεταστέα ύλη ενός (1) συγκεκριμένου προγράμματος Πιστοποίησης της Vellum Global Educational Services. Εξέταση: μηχανισμός που αποτελεί μέρος της αξιολόγησης, ο οποίος μετρά την ικανότητα ενός υποψηφίου με έναν ή περισσότερους τρόπους, όπως είναι ο γραπτός, ο προφορικός, η πρακτική και η παρατήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο σχήμα πιστοποίησης. Γνωστικό αντικείμενο: Με τον όρο γνωστικό αντικείμενο νοείται η θεματική ενότητα δεξιοτήτων που πιστοποιείται. Πιστοποιητικό (Certificate): Επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση των απαραίτητων Εξεταστικών Ενοτήτων ενός προγράμματος Πιστοποίησης Vellum Global Educational Services, το οποίο πιστοποιεί τη δεξιότητα συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου και επιπέδου δυσκολίας. Ένσταση: αίτημα από τον αιτούντα, υποψήφιος ή ένα πιστοποιημένο πρόσωπο, για την επανεξέταση της οποιαδήποτε απόφασης που έχει ληφθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης σχετικά με την επιθυμητή κατάσταση πιστοποίησης του/της. Παράπονο: Εκδήλωση δυσαρέσκειας Υποψηφίου ή Πιστοποιημένου Προσώπου, σχετικής με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ή με την ίδια τη διεργασία χειρισμού παραπόνων, όπου αναμένεται ρητά ή υπονοείται μια απάντηση ή η επίλυσή του.

6 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 6 από ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 7.1 Γενικά Τα κριτήρια που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό προορίζονται για την πιστοποίηση: α) γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ Το πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ της Vellum Global Educational Services πιστοποιεί ότι ο εξεταζόμενος διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Το Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αφορά αποκλειστικά τον εξεταζόμενο στον οποίο χορηγήθηκε και μόνο για τα γνωστικά αντικείμενα που αυτό καλύπτει. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις όλων των γνωστικών αντικείμενων που το πιστοποιητικό καλύπτει με βάση επιτυχίας το 80% για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Όλα τα έγγραφα τα οποία χορηγούνται από την Vellum Global Educational Services και αποτελούν μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης, αποτελούν ιδιοκτησία της. Οι υποψήφιοι δύναται να επικοινωνούν με την Vellum Global Educational Services, στην ιστοσελίδα της (www.vellum.org.gr) ή να απευθύνονται στα εγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα, προκειμένου να ενημερωθούν για οτιδήποτε έχει σχέση με τις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. 7.2 Υποβολή Αίτησης Η Vellum Global Educational Services διαχειρίζεται Αιτήσεις ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, ιθαγένειας, θρησκείας, κινητικής ή άλλης ανικανότητας (ΑΜΕΑ) και επιπέδου γνώσης Πληροφορικής. Στην ιστοσελίδα της Vellum Global Educational Services (www.vellum.org.gr) μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί σχετικά για τα Σχήματα Πιστοποίησης, για τα εξεταστικά κέντρα της περιοχής του καθώς και την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις για συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης πρέπει να συμπληρώσει Αίτηση Συμμετοχής. Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση από κάποιον ενδιαφερόμενο για να λάβει μέρος στις εξετάσεις της Vellum Global Educational Services για πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία του ενδιαφερομένου σύμφωνα με τις οδηγίες του εντύπου. Παράλληλα με την υπογραφή της εν λόγω Αίτησης του κοινοποιείται ο παρών Κανονισμός τον οποίο και αποδέχεται. Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από: ακριβές αντίγραφο δικαιολογητικού που πιστοποιεί τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου (φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή του διαβατήριου ή την άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιάριου υγείας του ασφαλιστικού φορέα ή αδείας παραμονής κ.λπ.),

7 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 7 από 28 για άτομα με ειδικές ανάγκες (δυσκολίες όρασης, δυσκολίες ακοής, νοητική βραδύτητα, δυσκολίες κίνησης των άκρων) απαιτείται και σχετική ιατρική γνωμάτευση. Ο υποψήφιος πρέπει να επικοινωνήσει με το Ε.Κ. της επιλογής του και να δηλώσει συμμετοχή στην επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασης, για συγκεκριμένη ενότητα/ες του σχήματος πιστοποίησης εκπληρώνοντας παράλληλα τις προβλεπόμενες οικονομικές υποχρεώσεις. Η αίτηση συμμετοχής στην επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασης πρέπει να υποβάλλεται στο Ε.Κ. τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την προγραμματισμένη εξέταση και να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ή προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και στη συνέχεια την πρόσβαση στις υπηρεσίες Πιστοποίησης προσώπων της Vellum Global Educational Services. Οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να έχουν συμμετάσχει σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ή να έχουν διαβάσει συγκεκριμένη ύλη. Ένας υποψήφιος την ίδια ημέρα μπορεί να εξεταστεί σε περισσότερες από μία διαφορετικές ενότητες. Ο υποψήφιος ενημερώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα χειριστούν σύμφωνα με την παράγραφο 13 του νόμου 2472/1997 και θα τηρηθούν απόλυτα εμπιστευτικά. 7.3 Έλεγχος Αίτησης Η παραλαβή και ο έλεγχος των αιτήσεων πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο των εξεταστικών κέντρων ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλη η απαιτούμενη πληροφόρηση έχει υποβληθεί από τον υποψήφιο. Ο έλεγχος της αίτησης συνίσταται από: Έλεγχο πεδίων υποχρεωτικής συμπλήρωσης Ταυτοποίηση στοιχείων αίτησης και προσκομισθέντων εγγράφων Ύπαρξη ιδιόχειρης υπογραφής Λοιπών τεκμηρίων (Υπεύθυνη δήλωση γονέων/κηδεμόνων ανηλίκων, ιατρική γνωμάτευση για ΑΜΕΑ κ.λπ.) Προγενέστερες συμμετοχές σε διενεργούμενες εξετάσεις της Vellum Global Educational Services Αποδοχή των όρων διαχείρισης προσωπικών δεδομένων Συμφωνία του αιτούντα ως προς τους όρους Πιστοποίησης της Vellum Global Educational Services Η έγκριση της αίτησης πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης της Vellum Global Educational Services. 7.4 Δήλωση Ημερομηνίας Εξέτασης Μετά την έγκριση της αίτησης από τον υπεύθυνο του Ε.Κ., και την αποδοχή του κανονισμού πιστοποίησης, ο υποψήφιος ενημερώνεται για τις προγραμματισμένες ημερομηνίες εξέτασης.

8 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 8 από 28 Η Vellum Global Educational Services προβαίνει σε ενημέρωση του κοινού για την ημερομηνία των διενεργούμενων από αυτή εξετάσεων τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την διενέργεια τους. Η ενημέρωση πραγματοποιείται από την επίσημη διαδικτυακή ιστοσελίδα του Οργανισμού, με αναφορά σε: εξεταστικό κέντρο (διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, υπεύθυνος επικοινωνίας), ημερομηνία και ακριβή ώρα εξέτασης και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο. Ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή στο εξεταστικό κέντρο της αρεσκείας του, τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων, δηλώνοντας τις ενότητες στις οποίες επιθυμεί να εξετασθεί. Ο πλήρης κατάλογος των πιστοποιημένων εξεταστικών κέντρων βρίσκονται στην επίσημη διαδικτυακή ιστοσελίδα της Vellum Global Educational Services. Με την δήλωση της ημερομηνίας εξέτασης και την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των υποψηφίων, ο υπεύθυνος του Ε.Κ, εισάγει τα στοιχεία του κάθε υποψηφίου στο διαχειριστικό σύστημα του Ε.Κ. όπου παράγεται από το σύστημα μοναδικός κωδικός του υποψηφίου για τις εξετάσεις στο συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης και εν συνεχεία δημιουργεί το πρόγραμμα των εξετάσεων. (π.χ. θέσεις υποψηφίων, σειρά εξέτασης ενοτήτων, εξεταστική ώρα κλπ). Το πρόγραμμα των εξετάσεων διατηρείται με ασφάλεια στο διαχειριστικό σύστημα του Ε.Κ. το οποίο είναι κλειδωμένο και ξεκλειδώνεται μόνο με την παρουσία και τον κωδικό του επικεφαλή επιτηρητή (σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός) που του έχει δοθεί από τη Vellum Global Educational Services λίγα λεπτά πριν την έναρξη των εξετάσεων. 7.5 Έκδοση Ετικέτας Εξετάσεων Υποψηφίου Την ημέρα της εξεταστικής διαδικασίας και πριν την έναρξή της, το εξεταστικό κέντρο προβαίνει στην εκτύπωση της κατάστασης των εξεταζόμενων ανά αίθουσα, όπου αναγράφεται η εξεταστική περίοδος, το γνωστικό αντικείμενο και ο υπολογιστής εξέτασης και η ετικέτα υποψηφίου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του, οι ενότητες για τις οποίες δήλωσε συμμετοχή και η θέση του. Επίσης στην ετικέτα αναγράφεται και ο κωδικός του υποψηφίου και παραδίδεται σε αυτόν κατά την είσοδό του στην αίθουσα των εξετάσεων. Η ετικέτα παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να συμμετέχει στις διενεργούμενες από την Vellum Global Educational Services εξετάσεις. 7.6 Μέθοδος Εξετάσεων Το εξεταστικό σύστημα της Vellum Global Educational Services βασίζεται στην εξέταση του υποψηφίου μέσω ενός αυτοματοποιημένου σύστημα εξέτασης (ΑΣΕ). Το αυτοματοποιημένο σύστημα εξέτασης (ΑΣΕ) της Vellum Global Educational Services αποτελείται από διάφορες εφαρμογές λογισμικού οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους και συνδέονται με το κεντρικό διαχειριστικό σύστημα (ΚΕΔΙΣΠ) της Vellum Global Educational Services. Σκοπός του συστήματος είναι η διενέργεια αυτοματοποιημένων εξετάσεων με αδιάβλητο τρόπο για την πιστοποίηση σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ με το Vellum Diploma in IT Skills. Αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος είναι η βάση ερωτήσεων (QDB) η οποία αποτελείται από 7050 κρυπτογραφημένες με σύγχρονο αλγόριθμο (MD5) ερωτήσεις, εκατοντάδες επισυναπτόμενα αρχεία (source files) και πιθανές απαντήσεις (δολώματα). Επίσης για κάθε ερώτημα υπάρχει, εκτός της μοναδικής αρίθμησης, κωδικοποίηση που παραπέμπει στα κριτήρια

9 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 9 από 28 αξιολόγησης και στις εξεταζόμενες γνώσεις και δεξιότητες (Εγχειρίδιο Αρχιτεκτονική δομή και τεχνική ανάλυση του ΑΣΕ). Το εξεταστικό σύστημα που η Vellum Global Educational Services ακολουθεί εξασφαλίζει α) τη λήψη θεμάτων διαδικτυακά χωρίς την ενδιάμεση παρεμβολή τρίτου μέρους, β) ότι ο εξεταζόμενος, σε περίπτωση αποτυχίας, δεν θα εξετασθεί μελλοντικά στο ίδιο θέμα εξέτασης και γ) τη συνεχή αναβάθμιση των θεμάτων εξετάσεως και τον εμπλουτισμό τους με νέα. Το ΑΣE είναι το εξεταστικό σύστημα στο οποίο χρησιμοποιείται αυτόματη διόρθωση/ βαθμολόγηση του Υλικού Απαντήσεων του Υποψηφίου και άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων. Η βάση επιτυχίας είναι το 80% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας ανά γνωστικό αντικείμενο εξέτασης. Η έκδοση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται αυτόματα με την ολοκλήρωση των εξετάσεων και της επιτήρησης από το κεντρικό διαχειριστικό σύστημα και επικυρώνονται από την Vellum Global Educational Services. Αν ένας υποψήφιος δεν επιτύχει σε μια οποιαδήποτε εξέταση μπορεί να επαναλάβει την προσπάθειά του 5 φορές εντός του έτους. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να μεσολαβήσει μέχρι την ημέρα επανεξέτασης είναι η μία (1) ημέρα από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στους υποψήφιους. Ο εκτιμούμενος ως απαιτούμενος χρόνος (45 λεπτά) για την ολοκλήρωση του set εμφανίζεται στην οθόνη του εξεταζομένου υπό την μορφή ψηφιακού χρονομέτρου με αντίστροφη μέτρηση ανά δευτερόλεπτο. Στις περιπτώσεις υποψηφίων ΑΜΕΑ, η προσαύξηση του χρόνου εξέτασης είναι δεκαπέντε λεπτά (15 ) για τους υποψηφίους με κινητικά ή νοητικά προβλήματα, ή κωφούς και τριάντα λεπτά (30 ) για τους υποψηφίους με σοβαρά προβλήματα όρασης ή τυφλούς. Η βάση επιτυχίας είναι το 80% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας ανά γνωστικό αντικείμενο εξέτασης. 8.0 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η διενέργεια εξετάσεων, πραγματοποιείται από την Vellum Global Educational Services σε εγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα (Σύμβαση Εξεταστικού Κέντρου). Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. Αναλυτικά η διενέργεια των εξετάσεων περιγράφεται στις αντίστοιχες διεργασίες, οδηγίες ή/ και Κανονισμούς που έχουν συνταχθεί. Η Vellum Global Educational Services προβαίνει σε ενημέρωση του κοινού για την ημερομηνία των διενεργούμενων εξετάσεων τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την διενέργεια τους. Η ενημέρωση πραγματοποιείται από την επίσημη διαδικτυακή ιστοσελίδα του Οργανισμού, με αναφορά σε: εξεταστικό κέντρο (διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, υπεύθυνος επικοινωνίας), ημερομηνία και ακριβή ώρα εξέτασης, πληροφορίες σχετικά με ΑΜΕΑ, οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.

10 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 10 από Πριν τις εξετάσεις Ο υποψήφιος προσέρχεται στο Ε.Κ. τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης και θα πρέπει να έχει απαραιτήτως μαζί του έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας (δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή του διαβατήριου ή την άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιάριου υγείας του ασφαλιστικού φορέα ή αδεία παραμονής κ.λπ.). Στην αίθουσα εξέτασης ο υποψήφιος μπορεί να έχει μόνο τα αντικείμενα που επιτρέπονται. Δεν πρέπει να έχει κομπιουτεράκι, φυλλάδια οδηγιών, τσάντες, κασετίνες ή κινητά. Όποιος βρεθεί να έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε από τα παραπάνω αντικείμενα θα απορρίπτεται αυτόματα από την ενότητα στην οποία εξετάζεται. Αν ο υποψήφιος φτάσει αργοπορημένος για την αξιολόγηση μιας ενότητας, θα πρέπει να το αναφέρει στον Επιτηρητή που διεξάγει την εξέταση οποίος θα κρίνει, βάσει των οδηγιών του, για τη συμμετοχή του αργοπορημένου υποψήφιου. Αν φτάσει αφού τελειώσει η εξέταση δεν θα του επιτραπεί να πάρει μέρος στην αξιολόγηση της ενότητας και επομένως δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα για αυτή την ενότητα. 8.2 Κατά την διάρκεια των εξετάσεων Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ο υποψήφιος υποχρεούται να έχει κόσμια συμπεριφορά, πειθαρχία και πιστή τήρηση των υποδείξεων και των συστάσεων των επιτηρητών. Υποψήφιος που αντιγράφει ή εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση. Στην αίθουσα εξέτασης δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. Δεν μπορεί ο υποψήφιος να δανειστεί οτιδήποτε από άλλο υποψήφιο κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ο υποψήφιος ακούει τον Επιτηρητή και κάνει ότι του ζητηθεί. Σε περίπτωση προβλήματος στον εξοπλισμό / λογισμικό πρέπει να ενημερωθεί άμεσα ο Επιτηρητής. Πριν την έναρξη της εξέτασης ο υποψήφιος προκειμένου να εξοικειωθεί καλύτερα με το αυτοματοποιημένο εξεταστικό σύστημα Vellum Global Educational Services Testing μπορεί να επιλέξει την εμφάνιση βοηθητικών οθονών. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το πλαίσιο ελέγχου της εφαρμογής εξετάσεων, που περιέχει τις εκφωνήσεις των ερωτήσεων και τα στοιχεία ελέγχου. Ο χρόνος που υπολείπεται για την ολοκλήρωση της εξέτασης εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία του πλαισίου αυτού. Η εξέταση τερματίζεται αυτόματα όταν μηδενιστεί ο χρόνος. Μαζί με την εκφώνηση μιας ερώτησης εμφανίζεται ο αριθμός της τρέχουσας ερώτησης, καθώς και το σύνολο των ερωτήσεων της εξέτασης (π.χ. 3/30 σημαίνει ότι βρίσκεστε στην τρίτη ερώτηση από σύνολο 30 ερωτήσεων για την ενότητα αυτή). Τα κουμπιά ελέγχου της εφαρμογής εξέτασης είναι τα εξής: Επόμενο: Μετάβαση στην επόμενη ερώτηση και αξιολόγηση της τρέχουσας. Ο υποψήφιος ΔΕΝ μπορεί να επιστρέψει σε μια ερώτηση αφού κάνει κλικ στο κουμπί Επόμενο.

11 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 11 από 28 Αγνόησε: Μετάβαση στην επόμενη ερώτηση αγνοώντας την τρέχουσα. Η τρέχουσα ερώτηση ΔΕΝ αξιολογείται και ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει και να απαντήσει τις αγνοημένες ερωτήσεις αφού περάσει και από την τελευταία ερώτηση της ενότητας στην οποία εξετάζετε. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τον μη κανονικό τερματισμό της εφαρμογής εξέτασης. Ο υποψήφιος πρέπει να περιμένει για όσο χρόνο χρειάζεται το σύστημα να αξιολογήσει μια ερώτηση και να προετοιμάσει το περιβάλλον για την επόμενη. Προσοχή! Ανεξέλεγκτα συνεχόμενα διαδοχικά κλικ στο κουμπί Επόμενο μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια βαθμών λόγω παράλειψης ερωτήσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να διαβάζει προσεκτικά τις εκφωνήσεις των ερωτήσεων και να απαντάει ΑΚΡΙΒΩΣ σε ότι ζητείται. Όλες οι αναφορές σε κείμενο, αριθμούς, ονόματα αρχείων κλπ. που εμφανίζονται σε κάποια ερώτηση ή καλείται ο υποψήφιος να πληκτρολογήσει εμφανίζονται μέσα σε εισαγωγικά (π. χ. "Αγαπητέ κύριε" ή "my file.txt"). ΔΕΝ πρέπει να πληκτρολογήσει τα εισαγωγικά, παρά μόνο το κείμενο που περιέχουν. Ο υποψήφιος πρέπει να προσέχει να πληκτρολογεί σωστά όλα τα στοιχεία που ζητούνται (π.χ. κείμενο, ονόματα αρχείων, διευθύνσεις κτλ.). Ορθογραφικά λάθη, επιπλέον κενά ή άλλοι χαρακτήρες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να ληφθεί μια απάντηση ως λανθασμένη. Ο υποψήφιος πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει ολοκληρώσει όλα τα βήματα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν κάνει κλικ στο κουμπί Επόμενο, π.χ. στο όταν εισάγει κείμενο ή τύπους σε κελιά του Microsoft Excel πρέπει να πατήσει το κατάλληλο πλήκτρο για να καταχωρηθούν τα περιεχόμενα (το πλήκτρο Enter, κάποιο από τα βελάκια κτλ). Ο υποψήφιος πρέπει να βεβαιωθεί ότι η εφαρμογή που χειρίζεται έχει ολοκληρώσει την εντολή που της δόθηκε πριν κάνει κλικ στο κουμπί Επόμενο (π.χ. η αποθήκευση ή αντιγραφή ενός αρχείου, η εμφάνιση μιας ιστοσελίδας). Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί η απάντηση ως λανθασμένη. Ο υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Βοήθεια κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιεί τη Βοήθεια πρέπει να κλείσει το παράθυρο της Βοήθειας πριν ελέγξει τη μετάβαση στην επόμενη ερώτηση εκτός εάν απαιτείται να μείνει ανοιχτή από την εκφώνηση κάποιας ερώτησης. Σε περίπτωση που ζητείται κάποια εκτύπωση σε εκτυπωτή δεν θα γίνει εκτύπωση. Η αξιολόγηση των απαντήσεων βασίζεται στο τελικό αποτέλεσμα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος που επέλεξε ο υποψήφιος για να την απαντήσει ή ο χρόνος που χρειάστηκε. Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα με τη λειτουργία της εφαρμογής σε κάποια ερώτηση πρέπει ο υποψήφιος να καλέσει ΑΜΕΣΩΣ τον επιτηρητή της αίθουσας. Σε περίπτωση που συνεχίσει να δουλεύει αγνοώντας το σφάλμα, υπάρχει πιθανότητα να θεωρηθούν λανθασμένες οι επόμενες απαντήσεις. Τέτοιου είδους προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν ΜΟΝΟ εφόσον το σύστημα παραμείνει στη συγκεκριμένη ερώτηση.

12 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 12 από 28 Αν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της ενότητας ο υποψήφιος έχει πρόβλημα, όπως αποτυχία του συστήματος, και έχει αμφιβολία για το τι πρέπει να κάνει ή αισθάνεται άρρωστος, θα πρέπει να καλέσει τον Επιτηρητή για να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Ο υποψήφιος δεν μπορεί να ζητήσει, και δεν θα του δοθεί, οποιαδήποτε εξήγηση στις ερωτήσεις του. Ο υποψήφιος δεν μπορεί να φύγει από την αίθουσα εξέτασης μέχρι να τελειώσουν όλοι την αξιολόγηση της ενότητας. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να αποχωρήσει από την αίθουσα εξέτασης μέχρι να του πει ο Επιτηρητής. Όταν ο υποψήφιος αποχωρήσει από την αίθουσα εξέτασης πρέπει να αφήσει οποιαδήποτε πρόχειρη δουλειά και όποια άλλα αντικείμενα του έχουν δοθεί για την εξέταση. 8.3 Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων Βάση επιτυχίας είναι η επιτυχής κάλυψη του 80% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας της κάθε ενότητας Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων οι επιτηρητές φροντίζουν να αποχωρήσουν οι υποψήφιοι άμεσα από την αίθουσα. Επισημαίνεται πως σε περίπτωση αποτυχίας, ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα επανάληψης της εξεταστικής διαδικασίας ανά ενότητα έως και 5 φορές ετησίως. 9.0 ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - Vellum Diploma in IT Skills 9.1 Γενικά Τo Σχήμα Πιστοποίησης Vellum Diploma in IT Skills πιστοποιεί ικανότητες σε ένα φάσμα δεξιοτήτων που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων εφαρμογών στον τομέα της πληροφορικής. Αυτές οι δεξιότητες εξετάζονται στον υπολογιστή με τη μορφή πρακτικών εργασιών. Οι εξετάσεις για τo πιστοποιητικό του σχήματος πιστοποίησης Vellum Diploma in IT Skills, γίνονται σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Vellum Global Educational Services. Οι εξετάσεις αξιοποιούν τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία του υπολογιστή για να αξιολογήσουν την ικανότητα ενός υποψηφίου να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού και ν αναπτύσσει δεξιότητες στην τεχνολογία της πληροφορικής. Όλες οι εξετάσεις διεξάγονται στην οθόνη. Το Vellum Diploma in IT Skills δίνει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και γνώσεων σε μια γκάμα εφαρμογών και λειτουργιών. Το Vellum Diploma in IT Skills έχει σχεδιαστεί για τη διεθνή αγορά, αναγνωρίζοντας τη σημασία του να δουλεύουν οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από γεωγραφικά και πολιτισμικά σύνορα. Δεν υπάρχουν επίσημες προαπαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για να κάνουν αίτηση για το Δίπλωμα. Βέβαια τα εξεταστικά κέντρα πρέπει να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και το λογισμικό που χρειάζεται για να εκπαιδεύσουν και να αξιολογήσουν τους υποψηφίους. Η εξεταστέα ύλη και οι εξετάσεις παρέχουν ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο οι υποψήφιοι, όπου κι αν βρίσκονται μπορούν να εξεταστούν αξιόπιστα και έγκυρα, μέσα από πρότυπα απόδοσης που ορίζονται στο περιβάλλον συγκεκριμένου λογισμικού. Παρ όλα αυτά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με τη χρήση ενός κατάλληλου εγχειριδίου και επαρκούς πρακτικής, οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μπορούν ν αξιοποιηθούν σε διαφορετικά λογισμικά.

13 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 13 από 28 Η εξεταστέα ύλη και οι εξετάσεις διατίθενται στα Ελληνικά. Οι εξετάσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να δίνουν στους υποψήφιους τη δυνατότητα να δείξουν ότι μπορούν να εφαρμόσουν τις δεξιότητες που προσδιορίζονται στην εξεταστέα ύλη. 9.2 Παρουσίαση του σχήματος πιστοποίησης Vellum Diploma in IT Skills Σκοπός της πιστοποίησης Vellum Diploma in IT Skills είναι να αξιολογήσει την ικανότητα ενός υποψηφίου να χρησιμοποιεί την Τεχνολογία της Πληροφορικής αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιεί συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού - software. Σε κάθε εφαρμογή θα ζητηθεί από τους υποψήφιους να εισάγουν και να επεξεργαστούν δεδομένα, να δουλέψουν στα πλαίσια δεδομένων προδιαγραφών και να ολοκληρώσουν σωστά μία σειρά από συγκεκριμένες εργασίες. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα τους ζητηθεί να επεξεργαστούν, να αντιγράψουν, να αποθηκεύσουν και / ή να εκτυπώσουν τα δεδομένα πάνω στα οποία εργάζονται. Το συγκεκριμένο σχήμα έχει σχεδιαστεί για όσους έχουν ήδη κάνει μια πλατιά εισαγωγή σε δεξιότητες στην Τεχνολογία της Πληροφορικής που σχετίζονται με την εργασία και θέλουν να αναπτύξουν περισσότερο τις ικανότητές τους σε συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού. Είναι κατάλληλο για μαθητές, εργαζόμενους και εκπαιδευόμενους που θέλουν να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες στην Τεχνολογία της Πληροφορικής αλλά και για εκείνους που θέλουν να τους αναγνωριστούν δεξιότητες που ήδη έχουν αποκτήσει. Η εξοικείωση με τη χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού και η δυνατότητα να φορτώσει κανείς μια εφαρμογή θεωρούνται δεδομένες. Είναι καλό ο υποψήφιος να διδαχθεί τις γενικές αρχές και διαδικασίες της χρήσης του εξοπλισμού και του λογισμικού παράλληλα με τις πρακτικές δεξιότητες της Τεχνολογίας της Πληροφορικής. Περισσότερες οδηγίες γι αυτές τις αρχές και τις διαδικασίες δίνονται στις επόμενες παραγράφους. Οι ενότητες εφαρμογών που διατίθενται στο Vellum Diploma in IT Skills είναι οι παρακάτω: Ενότητα εφαρμογής Κατάσταση Διάρκεια Χρήση του υπολογιστή και Διαχείριση αρχείων Βασική Ενότητα 45 λεπτά πρακτική εξέταση Επεξεργασία κειμένου Βασική Ενότητα 45 λεπτά πρακτική εξέταση Υπολογιστικά Φύλλα Βασική Ενότητα 45 λεπτά πρακτική εξέταση Υπηρεσίες Διαδικτύου Βασική Ενότητα 45 λεπτά πρακτική εξέταση Βάσεις Δεδομένων Βασική Ενότητα 45 λεπτά πρακτική εξέταση Παρουσιάσεις Βασική Ενότητα 45 λεπτά πρακτική εξέταση Η κάθε ενότητα δεξιοτήτων μπορεί να εξεταστεί χωριστά, όταν ο υποψήφιος είναι έτοιμος και το Κέντρο μπορεί να διοργανώσει την εξέταση. Ένα πιστοποιητικό εκδίδεται για κάθε επιτυχημένη μεμονωμένη ενότητα εκτός αν δίνει πολλές ενότητες την ίδια ημερομηνία όπου εκδίδεται πιστοποιητικό για όλες τις ενότητες που έχει επιτύχει. Οι υποψήφιοι δίνουν τις εξετάσεις, χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

14 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 14 από 28 Κάθε ενότητα εφαρμογής του Vellum Diploma in IT Skills εξετάζεται χωριστά και ευδιάκριτα με εξετάσεις που περιλαμβάνουν έναν αριθμό εργασιών που γίνονται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες στο Εξεταστικό Κέντρο. Οι εξετάσεις για αυτές τις ενότητες εστιάζονται στην ικανότητα του υποψηφίου να εκτελεί πρακτικές εργασίες παρά να εξηγήσει θεωρητικά πως οι ενέργειες αυτές πρέπει να γίνουν. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται στην απόδοσή τους σ αυτές τις εργασίες. Η ενότητα Υπηρεσιών Διαδικτύου αξιολογείται με ένα συνδυασμό δύο «ξεχωριστών» πρακτικών ασκήσεων. Οι πρακτικές ασκήσεις ελέγχουν την ικανότητα των υποψηφίων στη διαχείριση και βασικές δεξιότητες στο internet. Οι ασκήσεις στο και στο internet έχουν σχεδιαστεί χωρίς πραγματική πρόσβαση στο internet. Κάθε Ενότητα πρέπει να συμπληρωθεί σε 45 λεπτά ή λιγότερο. Οι υποψήφιοι βλέπουν το χρόνο που απομένει από ένα ρολόι στην οθόνη. Στο τέλος των 45 λεπτών το τεστ θα τελειώσει αυτόματα και θα αρχίσει να βαθμολογεί τις εργασίες που έγιναν από τους υποψηφίους. 9.3 Δομή και περιεχόμενο της εξεταστέας ύλης Αντικείμενα αξιολόγησης και κριτήρια απόδοσης Ακολουθούν λεπτομέρειες για τις ενότητες εφαρμογών τις οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν για να αποκτήσει ένας υποψήφιος το Vellum Diploma in IT Skills. Για κάθε ενότητα, προσδιορίζονται τα σχετικά Αντικείμενα Αξιολόγησης και δίνονται τα Κριτήρια Απόδοσης που αξιολογούνται και παρατίθενται οι Δεξιότητες που θα εξεταστούν. Τα Αντικείμενα Αξιολόγησης προσδιορίζουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες που οι υποψήφιοι πρέπει να επιδείξουν για να επιτύχουν σε αυτή την ενότητα. Κάθε Αντικείμενο Αξιολόγησης υποδιαιρείται σε Κριτήρια Απόδοσης. Τα Κριτήρια Απόδοσης προσδιορίζουν τις γνώσεις που πρέπει να επιδείξουν ότι έχουν οι υποψήφιοι για να επιτύχουν στο Αντικείμενο Αξιολόγησης. Οι Δεξιότητες που θα εξεταστούν εξηγούν περισσότερο τα κριτήρια απόδοσης και προσδιορίζουν ακριβώς τι πρέπει να μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι στην εξέταση. Για να προετοιμαστούν πλήρως για τις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα Αντικείμενα Αξιολόγησης. Σε κάθε ενότητα αξιολόγησης όμως, μπορεί να μην εξεταστούν απευθείας όλα τα Κριτήρια Απόδοσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού του πληκτρολογίου και του ποντικιού του υπολογιστή. Αυτές οι γνώσεις δεν αξιολογούνται συγκεκριμένα σαν μέρος του διπλώματος καθώς είναι θεμελιώδεις σε όλες τις λειτουργίες χρήσης του Προσωπικού Υπολογιστή. Σημαντική σημείωση: Όπως περιγράφεται στην αρχή των ξεχωριστών ενοτήτων, από τους υποψηφίους ζητείται να γνωρίζουν και να εκτελούν όλα τα αντικείμενα αξιολόγησης από την εξεταστέα ύλη του Vellum Diploma in IT Skills.

15 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 15 από Γενικές Αρχές και Διαδικασίες Το Vellum Diploma in IT Skills επικεντρώνεται στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού. Είναι δεδομένο ότι, κατά τη διάρκεια μιας σειράς μαθημάτων που θα οδηγήσουν στο Δίπλωμα θα δοθεί στους υποψήφιους η δυνατότητα να μάθουν γενικές αρχές και διαδικασίες για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του υπολογιστή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καθοδηγούνται στη σωστή πρακτική στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Οι θεμελιώδεις αρχές και διαδικασίες στις οποίες βασίζεται αυτός ο τίτλος, και τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι είναι: Γενικές Αρχές Κανόνες υγείας και ασφάλειας Καλές συνθήκες εργασίας Φροντίδα του εξοπλισμού Βασικές Λειτουργίες Άνοιγμα και κλείσιμο του υπολογιστή Είσοδος και έξοδος από το λειτουργικό σύστημα Άνοιγμα και κλείσιμο εφαρμογών Χειρισμός κωδικών (passwords) (να προσθέτουν /αλλάζουν τον κωδικό, να συνδέονται κ.τ.λ.) Μετάβαση από τη μια εφαρμογή στην άλλη Λειτουργίες του ποντικιού (για παράδειγμα πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ποντίκι για να πετύχει λειτουργίες όπως το άνοιγμα μενού, μετακίνηση, επιλογή, χρήση του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού για μενού συντόμευσης κ.τ.λ.) Μενού (τι περιέχουν τα διαφορετικά μενού και υπομενού, διαθέσιμες και μη διαθέσιμες εντολές, χρήση της βοήθειας). Γνώση των λειτουργιών των πλαισίων διαλόγου και του περιεχομένου τους Χρήση συνδυασμών των πλήκτρων Αλλαγή μεγέθους των παραθύρων (μεγιστοποίηση, ελαχιστοποίηση, επαναφορά, αλλαγή μεγέθους) Μετακίνηση παραθύρων Χρήση της μπάρας κύλισης στο παράθυρο Χρήση των εργαλειοθηκών Ρύθμιση του προγράμματος Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας Αλλαγή των ρυθμίσεων Αλλαγή της επιφάνειας εργασίας ή ενός παραθύρου Διαμόρφωση δίσκου ή μια δισκέτας Εργασία με δισκέτες ή σκληρό δίσκο

16 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 16 από 28 Διαχείριση Αρχείων και Φακέλων Αλλαγή των ονομάτων αρχείων Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Εκτύπωση Εκκίνηση εκτύπωσης Ακύρωση εκτύπωσης Επιλογή εκτυπωτή Αλλαγή των ρυθμίσεων της σελίδας Η ουρά εκτύπωσης (πρόσβαση και λειτουργία) Περιεχόμενα εξεταστέας ύλης Ενότητα 1: Χρήση του Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού του υπολογιστή και της διαχείρισης φακέλων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να καταλάβει και να εκτελεί βασικές λειτουργίες σε ένα υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητας να χρησιμοποιεί και να ελέγχει το ποντίκι. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν: Να ξεκινούν και να κλείνουν μια εφαρμογή, Να εργάζονται με καταλόγους και Να ανοίγουν, να μετονομάζουν, να μετακινούν, να αντιγράφουν και να διαγράφουν αρχεία και Να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν αρχεία Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν 1.1 Εργασία με εικονίδια Εικονίδια Δημιουργία εικονιδίου Επιλογή εικονιδίου Μετακίνηση εικονιδίου Διαγραφή εικονιδίου 1.2 Διαχείριση αρχείων Χειρισμός Αρχείων Μετακίνηση αρχείου από κατάλογο σε κατάλογο Αντιγραφή αρχείου από κατάλογο σε κατάλογο 1.3 Κατανόηση και ρύθμιση των ιδιοτήτων καταλόγου και αρχείου Ιδιότητες αρχείων Ιδιότητες καταλόγων Προσδιορισμός των ιδιοτήτων συγκεκριμένων αρχείων Ρύθμιση των ιδιοτήτων συγκεκριμένων αρχείων Προσδιορισμός των ιδιοτήτων συγκεκριμένων καταλόγων Ρύθμιση των ιδιοτήτων συγκεκριμένων καταλόγων 1.4 Εργασία με καταλόγους Κατάλογοι Δημιουργία νέου καταλόγου Μετονομασία καταλόγου Μετακίνηση καταλόγου Διαγραφή καταλόγου Αντιγραφή καταλόγου 1.5 Εύρεση αρχείων Αναζήτηση Χρήση της εύρεσης για αναζήτηση αρχείων με βάση το όνομα, την ημερομηνία ή τον τύπο όπως ορίζεται Σημείωση Οι εξεταζόμενοι απαντούν 20 ερωτήσεις.

17 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 17 από Ενότητα 2: Επεξεργασία Κειμένου Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις γνώσεις και δεξιότητες στην επεξεργασία κειμένου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να κατανοεί και να εκτελεί καθημερινές χρήσεις επεξεργασίας κειμένου για να παρουσιάζει τις πληροφορίες τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και στο χαρτί. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν: Να ανοίγουν και να κλείνουν έγγραφα Να δημιουργούν, να διορθώνουν, να μορφοποιούν και να διαγράφουν κείμενα Να χρησιμοποιούν τον ορθογραφικό έλεγχο και τη βοήθεια Να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν έγγραφα Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν 2.1 Χρήση εγγράφων Έγγραφα Κείμενο 2.2 Χρήση κεφαλίδων και υποσέλιδων 2.3 Διαμόρφωση ενός εγγράφου 2.4 Χρήση της λειτουργίας συγχώνευση αλληλογραφίας Δημιουργία και διαγραφή Μορφοποίηση Εισαγωγή αντικειμένου Διαμόρφωση σελίδας Πρότυπο Πηγή δεδομένων Έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας Δημιουργία εγγράφου Πληκτρολόγηση κειμένου σε έγγραφο, όχι πάνω από 50 λέξεις Αποκοπή/ αντιγραφή και επικόλληση κειμένου μέσα ή ανάμεσα σε έγγραφα Εύρεση μιας λέξης/ φράσης και αντικατάσταση με μια άλλη όπως ορίζεται Δημιουργία κεφαλίδας/ υποσέλιδου Διαγραφή κεφαλίδας/ υποσέλιδου Μορφοποίηση κεφαλίδας/ υποσέλιδου όπως ορίζεται Εισαγωγή αριθμού σελίδας/ ημερομηνίας/ κειμένου σε κεφαλίδα/ υποσέλιδο όπως ορίζεται Προσθήκη εσοχής σε προσδιορισμένες γραμμές/ παραγράφους Ρύθμιση περιθωρίων όπως ορίζεται Προσθήκη κουκίδων σε συγκεκριμένες γραμμές Αλλαγή της μορφής των κουκίδων Εφαρμογή προαιρετικής παύλας Αλλαγή σελιδοποίησης όπως απαιτείται Χρήση ενός υπάρχοντος προτύπου Δημιουργία/ τροποποίηση ενός προτύπου Δημιουργία πηγής δεδομένων Επεξεργασία πηγής δεδομένων Ετοιμασία ενός εγγράφου για συγχώνευση εισάγοντας πεδία όπως ορίζεται Συγχώνευση εγγράφου με πηγή δεδομένων Συγχώνευση αλληλογραφίας 2.5 Εισαγωγή αντικειμένου Εισαγωγή αντικειμένου 2.6 Δημιουργία απλών πινάκων Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου Δημιουργία πίνακα Γραμμές και στήλες Εισαγωγή φύλλου εργασίας, πίνακα, γραφήματος ή εικόνας όπως ορίζεται Τοποθέτηση αντικειμένου όπως ορίζεται Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου όπως ορίζεται Δημιουργία πίνακα όπως ορίζεται Εισαγωγή γραμμής / στήλης σε έναν πίνακα

18 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 18 από Προσθήκη αυτόματου σχήματος Δεδομένα Περιγράμματα Αυτόματο σχήμα Μορφοποίηση αυτόματου σχήματος όπως ορίζεται Διαγραφή γραμμής / στήλης σε έναν πίνακα όπως ορίζεται Εισαγωγή δεδομένων σε κελιά πίνακα Προσθήκη περιγραμμάτων σε ένα πίνακα όπως ορίζεται Αλλαγή χρώματος του περιγράμματος Χρήση του αυτόματου σχήματος όπως ορίζεται Αλλαγή του χρώματος γεμίσματος του αυτόματου σχήματος Αλλαγή υφής του αυτόματου σχήματος 2.8 Εκτύπωση εγγράφου Εκτύπωση Εκτύπωση όλου ή ενός τμήματος του συγκεκριμένου εγγράφου Σημείωση Αυτή η ενότητα εφαρμογής διατίθεται μόνο για αξιολογήσεις που χρησιμοποιούν Microsoft, Word 2000, Word 2002,Word 2003, Word 2007 ή Word Οι εξεταζόμενοι απαντούν 25 ερωτήσεις Ενότητα 3: Υπολογιστικά Φύλλα Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις δεξιότητες για τα υπολογιστικά φύλλα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει τις δεξιότητες και τη γνώση που χρειάζεται για να κατανοήσει και να εκτελεί καθημερινές χρήσεις ενός πακέτου υπολογιστικών φύλλων, για να δημιουργεί ένα υπολογιστικό φύλλο, να τακτοποιεί τα δεδομένα και να κάνει απλούς υπολογισμούς. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν: Να ανοίγουν, να κλείνουν, να επεξεργάζονται και να τροποποιούν υπολογιστικά φύλλα Να εισάγουν, να επεξεργάζονται να ταξινομούν δεδομένα και να μορφοποιούν κελιά και να ταξινομούν δεδομένα Να εισάγουν και να εφαρμόζουν απλούς υπολογιστικούς τύπους Να μορφοποιούν κελιά Να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν υπολογιστικά φύλλα Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν 3.1 Χρήση υπολογιστικών φύλλων 3.2 Διαμόρφωση υπολογιστικού φύλλου 3.3 Μετακίνηση δεδομένων ανάμεσα σε υπολογιστικά φύλλα 3.4 Χρήση αριθμητικών και λογικών συναρτήσεων Διαχείριση αρχείων Δημιουργία ενός υπολογιστικού φύλλου Γραμμές και στήλες Κελιά Κεφαλίδα και υποσέλιδο Σελίδα Μετακίνηση δεδομένων Μετονομασία ενός υπολογιστικού φύλλου Διαμόρφωση περιγραμμάτων Διαμόρφωση αριθμών (νομισματική αξία, ποσοστιαία αξία, δεκαδικά, ημερομηνία) Δημιουργία κεφαλίδας/ υποσέλιδου Εισαγωγή κειμένου σε κεφαλίδα/ υποσέλιδο όπως ορίζεται Αλλαγή διαμόρφωσης σελίδας σε κατακόρυφη/ οριζόντια Ρύθμιση περιθωρίων όπως ορίζεται Αποκοπή και επικόλληση περιοχής δεδομένων ανάμεσα σε υπολογιστικά φύλλα Συναρτήσεις Χρήση συναρτήσεων για αναζήτηση (LOOKUP) Χρήση συναρτήσεων για υποθετικές ερωτήσεις (IF) Χρήση συναρτήσεων για μέτρηση (COUNT) Χρήση συναρτήσεων για μέγιστο/ ελάχιστο (MAX, MIN) Χρήση συναρτήσεων για ημερομηνίες

19 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 19 από Δημιουργία γραφημάτων/ διαγραμμάτων Διαγράμματα/ γραφήματα (DATE) Δημιουργία διαγράμματος όπως ορίζεται Αλλαγή του τύπου διαγράμματος Προσθήκη/ επεξεργασία/ διαγραφή ετικετών, τίτλων και υπομνήματος όπως ορίζεται Θέση διαγράμματος σε αρχείο Αλλαγή μεγέθους γραφήματος Εισαγωγή γραφήματος όπως ορίζεται 3.6 Χρήση εικόνων Εικόνες Εισαγωγή εικόνας όπως ορίζεται Τοποθέτηση εικόνας όπως ορίζεται Αλλαγή μεγέθους εικόνας όπως ορίζεται 3.7 Εκτύπωση υπολογιστικού Εκτύπωση Προσδιορισμός της περιοχής εκτύπωσης φύλλου 3.8 Χρήση της βοήθειας Βοήθεια Εύρεση βοήθειας σε ένα συγκεκριμένο θέμα Σημείωση Αυτή η εφαρμογή διατίθεται μόνο για αξιολογήσεις που χρησιμοποιούν Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, Excel 2007, Excel Οι εξεταζόμενοι απαντούν 25 ερωτήσεις Ενότητα 4: Βάσεις Δεδομένων Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις γνώσεις και δεξιότητες στις βάσεις δεδομένων. Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει τις δεξιότητες και τη γνώση που χρειάζεται για να καταλάβει και να εκτελεί καθημερινές χρήσεις πακέτων βάσεων δεδομένων για να δημιουργεί μια απλή βάση δεδομένων και να δημιουργεί απλά ερωτήματα και εκθέσεις από μια υπάρχουσα βάση δεδομένων. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν: Να ανοίγουν και να κλείνουν μια βάση δεδομένων Να δημιουργούν τη δομή βάσης δεδομένων Να εισάγουν, να επεξεργάζονται, να αναζητούν δεδομένα Να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν βάσεις δεδομένων Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν 4.1 Φόρτωση υπάρχουσας βάσης δεδομένων 4.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων 4.3 Τροποποίηση της δομής μιας βάσης δεδομένων Φόρτωση βάσης Άνοιγμα μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων δεδομένων όπως ορίζεται Κλειδιά Ορισμός πρωτεύοντος κλειδιού όπως ορίζεται Τροποποίηση της δομής 4.4 Δημιουργία φορμών Δημιουργία 4.5 Αναζήτηση βάσης δεδομένων Κουμπιά Μορφοποίηση Αποθήκευση Αναζήτηση Ορισμός ευρετηρίου σε ένα πεδίο Τροποποίηση του πεδίου όπως ορίζεται Προσθήκη και διαγραφή πεδίων όπως ορίζεται Δημιουργία μιας απλής φόρμας χρησιμοποιώντας τον Οδηγό των Φορμών Κουμπιά προστίθενται στη φόρμα χρησιμοποιώντας τον Οδηγό των Φορμών Ρύθμιση των παραμέτρων της φόρμας (φόντο, χρώμα, τίτλος) Αποθήκευση φόρμας Δημιουργία απλού ερωτήματος επιλογής χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια Αποθήκευση ερωτήματος Τροποποίηση ενός ερωτήματος Αποθήκευση Τροποποίηση 4.6 Ταξινόμηση δεδομένων Ταξινόμηση Ταξινόμηση δεδομένων βάση

20 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 20 από Παρουσίαση δεδομένων Πάνω στην οθόνη Σημείωση Αναφορά συγκεκριμένων πεδίων Παρουσίαση συγκεκριμένων δεδομένων στην οθόνη Εκτύπωση συγκεκριμένων δεδομένων Δημιουργία αναφοράς Ρύθμιση των παραμέτρων της αναφοράς Αποθήκευση αναφοράς Αυτή η εφαρμογή διατίθεται μόνο για αξιολογήσεις που χρησιμοποιούν Microsoft Access 2000, Access 2002, Access 2003, Access 2007 ή Access Οι εξεταζόμενοι απαντούν 21 ερωτήσεις Ενότητα 5: Υπηρεσίες Διαδικτύου Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις γνώσεις και δεξιότητες στην Υπηρεσίες Διαδικτύου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατανοεί τι σημαίνει υυπηρεσίες διαδικτύου και να γνωρίζει τις αρχές που διέπουν την απόκτηση πληροφοριών από υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει: Να πλοηγείται με ένα φυλλομετρητή, να αλλάζει τις ρυθμίσεις εμφάνισης και Να χρησιμοποιεί μια μηχανή αναζήτησης, να εκτυπώνει μια ιστοσελίδα και Να ανοίγει, να προωθεί, να διαγράφει, να στέλνει και να απαντάει σε μηνύματα και Να δημιουργεί φακέλους για τα μηνύματα Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν 5.1 Χρήση φυλλομετρητών Εκτός σύνδεσης Εύρεση κειμένου Δημιουργία των σελίδων να είναι διαθέσιμες εκτός σύνδεσης Εύρεση αντικειμένων σε μια σελίδα χρησιμοποιώντας την αναζήτηση 5.2 Πρόσβαση σε διευθύνσεις του διαδικτύου Συλλογή δεδομένων από μια ιστοσελίδα Κατέβασμα δεδομένων από μια ιστοσελίδα Αποθήκευση δεδομένων που έχουν κατέβει 5.3 Χρήση μηχανής αναζήτησης Αναζήτηση Χρήση λογικών χειριστών για το φιλτράρισμα της αναζήτησης 5.4 Χρήση των αγαπημένων Αγαπημένα Φόρτωση ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας τα Αγαπημένα 5.5 Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μηνύματα Κείμενο Υπογραφή Προσθήκη της τρέχουσας ιστοσελίδας στα Αγαπημένα Πληκτρολόγηση της διεύθυνσης ιστοσελίδας στα Αγαπημένα Απάντηση σε μια ομάδα ταχυδρομείου Επισύναψη αρχείου σε ένα μήνυμα Αντιγραφή/ επικόλληση κειμένου ανάμεσα στα μηνύματα Αντιγραφή/ επικόλληση κειμένου από άλλη εφαρμογή στο μήνυμα Ρύθμιση της αυτόματης υπογραφής Τροποποίηση της εμφάνισης της γραμμής κατάστασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 5.6 Διαχείριση του βιβλίου διευθύνσεων Εμφάνιση Διευθύνσεις Εντοπισμός διεύθυνσης μέσα στο βιβλίο διευθύνσεων Προσθήκη μιας νέας διεύθυνσης μέσα στο βιβλίο διευθύνσεων

21 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 21 από 28 Σημείωση Επαφές Οι εξεταζόμενοι απαντούν 25 ερωτήσεις Αλλαγή μιας υπάρχουσας διεύθυνσης Διαγραφή μιας υπάρχουσας διεύθυνσης Δημιουργία ομάδων επαφών Μετακίνηση διευθύνσεων ανάμεσα σε ομάδες Ενότητα 6: Παρουσιάσεις Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις γνώσεις και δεξιότητες χρήσης λογισμικού παρουσιάσεων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει τις δεξιότητες και τη γνώση που απαιτούνται για να καταλάβει και να εκτελεί καθημερινές χρήσεις ενός πακέτου παρουσιάσεων, για να εμφανίσει τις πληροφορίες σε παρουσίαση ηλεκτρονικής μορφής και σε χαρτί. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ξέρουν πως: Να ξεκινούν και να κλείνουν την εφαρμογή Να προσαρμόζουν βασικές ρυθμίσεις Να ανοίγουν και να τροποποιούν τις υπάρχουσες παρουσιάσεις Να προβάλουν μία παρουσίαση Να χρησιμοποιούν τον ορθογραφικό έλεγχο και τη βοήθεια Να αποθηκεύουν, να εκτυπώνουν και να παραδίδουν μια παρουσίαση Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν 6.1 Χρήση παρουσιάσεων Δημιουργία / άνοιγμα μιας παρουσίασης Τροποποίηση 6.2 Τροποποίηση της διάταξης των διαφανειών 6.3 Χρήση αντικειμένων Αντικείμενα Δημιουργία μιας νέας παρουσίασης Προσθήκη μιας διαφάνειας με συγκεκριμένη διαμόρφωση Προσθήκη κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου/ τίτλο/ υπότιτλο Αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή διαφάνειας μέσα /ανάμεσα σε παρουσιάσεις Πλαίσια κειμένου Προσθήκη οπτικών εφέ, π.χ. σκιά Τοποθέτηση χρώματος φόντου στο πλαίσιο κειμένου όπως ορίζεται Εισαγωγή αντικειμένου όπως ορίζεται Τοποθέτηση αντικειμένου σε μια διαφάνεια Αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή αντικειμένου Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου Αντιγραφή αντικειμένου στο υπόδειγμα διαφανειών και τοποθέτηση όπως ορίζεται Προσθήκη εφέ περιγράμματος όπως ορίζεται Περιγράμματα 6.4 Δημιουργία κίνησης Ρύθμιση των έτοιμων εφέ κίνησης Εναλλαγή διαφανειών 6.5 Προετοιμασία μιας Σημειώσεις παρουσίασης για διανομή Απόκρυψη διαφανειών Κινούμενη επικεφαλίδα, κείμενο, κτλ. όπως ορίζεται Προσθήκη εφέ εναλλαγής διαφανειών όπως ορίζεται Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή όπως ορίζεται Απόκρυψη διαφανειών όπως ορίζεται

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills

Vellum Diploma in IT Skills Vellum Diploma in IT Skills ίπλωµα της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του ιπλώµατος.... 5 Κεφάλαιο 3: οµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

«International Diploma In IT Skills Standard» SYLLABUS. Έκδοση 1.0

«International Diploma In IT Skills Standard» SYLLABUS. Έκδοση 1.0 Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 mail: info@vellum.org.gr - url: www.cambridge-vellum.gr Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση Κωδ.: CSR-APDX2C Ισχύς: 01/10/2014 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 8 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ. «Certificate Data Manipulation And Document Integration (Workflow)» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ. «Certificate Data Manipulation And Document Integration (Workflow)» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ «Certificate Data Manipulation And Document Integration (Workflow)» SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS. Έκδοση 1.0

ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS. Έκδοση 1.0 ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ. Αριθ.: ΕΚΠ Έκδοση: 3 Ισχύει από: 19/12/2014 Σελίδα 1 από 18 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Global Cert Συντάχθηκε από: Υπεύθυνο ιαχείρισης Ποιότητας Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

International Diploma In IT Skills Proficiency SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

International Diploma In IT Skills Proficiency SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 SYLLABUS 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη / ΤΚ 54627 Τηλ.-Fax: 2310501895 e-mail: info@vellum.org.gr - url: www.cambridge-vellum.gr Πνευματικά Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...5 ΜΕΡΟΣ Β : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7)

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) ENTER Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) Εκπαιδευτικά σημεία: Είναι πιστοποιημένο από την ECDL Καλύπτει θεματικά όλη την εξετεσταέα ύλη του Syllabus 4.0 της ECDL. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ.: CSR Ισχύς: 05/08/2015 Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης Έκδοση: 04 Σελίδα 1 από 13 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CSR/04 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «Certified Expert in Sales, Customer Service and Communication» SYLLABUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «Certified Expert in Sales, Customer Service and Communication» SYLLABUS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ «Certified Expert in Sales, Customer Service and Communication» SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Certified Carpenter SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ Certified Carpenter SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ Certified Ventilation, Refrigeration and Air Conditioning Τechnician SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ Certified Ventilation, Refrigeration and Air Conditioning Τechnician SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ Certified Ventilation, Refrigeration and Air Conditioning Τechnician SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Τ Ι Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Υποψήφιο ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στις εξετάσεις DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Έκδοση 1.0, Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Contents 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 1.1 ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Εξετάσεων e-kids Όροι και Κανονισμοί

Οργάνωση Εξετάσεων e-kids Όροι και Κανονισμοί 28 Αυγούστου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Όπως γνωρίζετε από τον Ιανουάριο 2008 έχουμε εισάξει με επιτυχία τις εξετάσεις e-kids ανταποκρινόμενοι στις δικές σας εισηγήσεις. Στους 6 μήνες εφαρμογής των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για:

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: KNOW HOW Πληροφορική για Όλους Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: Να εμπεδώσει και εμπλουτίσει γνώσεις στην πληροφορική Να γνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγραφή του Υπό Πιστοποίηση Γνωστικού Αντικειμένου

2. Περιγραφή του Υπό Πιστοποίηση Γνωστικού Αντικειμένου Κωδ.: CSR-APDX2B Ισχύς: 20/04/2015 Έκδοση: 03 Σελίδα 1 από 11 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης Οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14 ΟΘΟΝΗ 1 Πληκτρολογήστε την διεύθυνση https://www.infotestexams.gr/manager στον Internet Explorer για να εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 1). ηλαδή, η οθόνη του κεντρικού διαχειριστικού συστήµατος, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία - Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις: Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και το κόστος εκπαίδευσης.

Διευκρινήσεις: Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος πιστοποίησης, η έκδοση πιστοποιητικού και το κόστος εκπαίδευσης. Κωδικός Πακέτου: P4 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Proficiency 5 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 /

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

BASIC OFFICE syllabus v2.0

BASIC OFFICE syllabus v2.0 BASIC OFFICE syllabus v2.0 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ σελίδα2 1. Υλικό - Hardware 1. Κατηγορίες υπολογιστών 1. Αναγνώριση των παρακάτω τύπων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1. Desktop 2. Laptop 3. Netbook 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής 2014 Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής Hair & Beauty Salon Management Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ: 2810235901 www.nikos.michalo.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα