ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ"

Transcript

1 2014. All rights reserved

2 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 2 από 28 Ο παρόν κανονισμός αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Vellum Global Educational Services. Απαγορεύεται η ανατύπωση μέρους ή του συνόλου αυτού, καθώς και η διανομή, αντιγραφή, χωρίς την έγγραφη έγκρισή της. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γενικά Στοιχεία του Φορέα Αντικείμενο της Vellum Global Educational Services ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γενικά Υποβολή Αίτησης Έλεγχος Αίτησης Δήλωση Ημερομηνίας Εξέτασης Έκδοση Καρτέλας Εξετάσεων Υποψηφίου Μέθοδος Εξετάσεων ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Πριν τις εξετάσεις Κατά την διάρκεια των εξετάσεων Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - Vellum Diploma in IT Skills Γενικά Παρουσίαση του σχήματος πιστοποίησης Vellum Diploma in IT Skills Δομή και περιεχόμενο της εξεταστέας ύλης Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Αναβαθμολόγηση εξέτασης ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Πιστοποιητικά Αποστολή των Πιστοποιητικών Ισχύς και Επέκταση Πεδίου Εφαρμογής Πιστοποιητικών Έλεγχος Ισχύος Πιστοποιητικών Μητρώο Υποψηφίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υποχρέωση Ελέγχου του Πιστοποιητικού από τα πιστοποιημένα πρόσωπα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ... 28

3 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 3 από ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης αφορά την αξιολόγηση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ. Περιγράφει τη διαδικασία και τις συνθήκες χορήγησης του Πιστοποιητικού Δεξιοτήτων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Vellum Global Educational Services και των κατόχων πιστοποιητικών. Σκοπός του Κανονισμού Πιστοποίησης είναι η πληροφόρηση του κάθε ενδιαφερόμενου για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να λάβει μέρος στις εξετάσεις, η παρουσίαση της διαδικασίας που ακολουθείται για την πραγματοποίηση και αξιολόγηση της εξέτασης, τις συνθήκες χορήγησης και διατήρησης του πιστοποιητικού, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κατόχων πιστοποιητικών. 2.0 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2.1 Γενικά Η εταιρεία Vellum Global Educational Services ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ μαθητών, φοιτητών, ανέργων και εργαζομένων. Η Vellum Global Educational Services είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης προσώπων και από το 2006 είναι αναγνωρισμένος φορέας από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Vellum Global Educational Services συνεργάζεται σήμερα με περισσότερα από 600 επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια εξεταστικά κέντρα (Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η Vellum Global Educational Services παρέχει υπηρεσίες Χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, χωρίς κανένα περιορισμό ή διάκριση σε όλους τους υποψήφιους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, ιθαγένειας, θρησκείας και επιπέδου γνώσεων στην Πληροφορική, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων πιστοποίησής τους. 2.2 Στοιχεία του Φορέα Ονομασία : ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕ Διεύθυνση : ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 46 & ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 13 Τ.Κ.:54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Έτος Ίδρυσης: 2002 Αριθμός Τηλεφώνου: Αριθμός Τηλεομοιότυπου: Ε-mail: Αρμόδιο Πρόσωπο για την παροχή πληροφοριών ορίζεται ο εκάστοτε Υπεύθυνος του Τμήματος Εξυπηρέτησης. 2.3 Αντικείμενο της Vellum Global Educational Services Αντικείμενο των υπηρεσιών που παρέχει η Vellum Global Educational Services είναι η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, σε φυσικά πρόσωπα.

4 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 4 από ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ Η Vellum Global Educational Services λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ. Η ανεξαρτησία και αμεροληψία των γνώσεων και δεξιοτήτων διασφαλίζεται από την οργανωτική της διάρθρωση, τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Αμεροληψίας και το νομικό πλαίσιο της ίδρυσής της. Πολιτική της Vellum Global Educational Services είναι να παρέχει τις υπηρεσίες της με τρόπο που να διασφαλίζει την ανεξαρτησία και αμεροληψία και να ενισχύει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο έργο της. Η Vellum Global Educational Services δεν εμπλέκεται σε δραστηριότητες που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την αμεροληψία της. Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, η Vellum Global Educational Services έχει επιπλέον υιοθετήσει τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Η Vellum Global Educational Services δεν παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης. Δεν εκπαιδεύει, επιμορφώνει ή καταρτίζει πρόσωπα, την ικανότητα των οποίων θα κληθεί στη συνέχεια να πιστοποιήσει. Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες της Vellum Global Educational Services δεν εμπλέκονται στη παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επιμόρφωσης σε ζητήματα γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ, τα οποία σχετίζονται με τα χορηγούμενα από αυτήν πιστοποιητικά. Η Vellum Global Educational Services δεν πιστοποιεί άτομα τα οποία απασχολεί, ή έχουν οποιοδήποτε σχέση με άτομα που σχετίζονται με αυτήν. Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες της που συμμετέχουν στις διαδικασίες εξέτασης, αξιολόγησης και πιστοποίησης, δεν έχουν καμία οικονομική, εμπορική ή άλλου είδους σχέση με τους υποψηφίους προς αξιολόγηση ή εμπορικούς ανταγωνιστές αυτής. Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο, σε όλους τους ισχύοντες κανονισμούς, και λοιπά ενημερωτικά έγγραφα. 4.0 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Vellum Global Educational Services εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το πιστοποιούμενο πρόσωπο αποκτάται κατά τη διενέργεια της λειτουργίας της πιστοποίησης, διατηρείται εμπιστευτική σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 13 του νόμου 2472/1997. Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός εάν υπάρχει γραπτή συναίνεση του ανωτέρω, πιστοποιημένου προσώπου (πελάτη). Σε περίπτωση που από το νόμο επιβάλλεται η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών σε τρίτο μέρος, η Vellum Global Educational Services ενημερώνει σχετικά, κατάλληλα και έγκαιρα το πελάτη. Στην Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις που υπογράφει ο υποψήφιος, ενημερώνεται λεπτομερώς για την τήρηση εμπιστευτικότητας των προσωπικών του δεδομένων.

5 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 5 από ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις είναι η έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων τους προς την Vellum Global Educational Services. 6.0 ΟΡΙΣΜΟΙ Διεργασία Πιστοποίησης: Διεργασία με την οποία ένας Φορέας πιστοποιεί ότι ένα πρόσωπο ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις ικανότητας. Σχήμα Πιστοποίησης: Συγκεκριμένο σύστημα Πιστοποίησης, σχετιζόμενο με συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, για το οποίο ισχύουν κοινά συγκεκριμένα πρότυπα, κανόνες και διαδικασίες. Αξιολόγηση: Μέθοδος είτε διαδικασία, ως τμήμα της διεργασίας Πιστοποίησης, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον ένα πρόσωπο εκπληρώνει τις απαιτήσεις ικανότητας. Ικανότητα: Αποδεδειγμένη ικανότητα εφαρμογής γνώσεων ή/και δεξιοτήτων και, όπου απαιτείται, αποδεδειγμένων προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως αυτά καθορίζονται στο Σχήμα Πιστοποίησης. Επάρκεια: Απόφαση για το εάν ένας αιτών εκπληρώνει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που του επιτρέπουν τη συμμετοχή στη διεργασία Πιστοποίησης. Υποψήφιος: Κάθε άτομο επίσημα εγγεγραμμένο για μια ή περισσότερες Εξετάσεις ενός ή περισσότερων προγραμμάτων Πιστοποίησης. Εξεταστέα Ύλη (Syllabus): Έγγραφο στο οποίο περιγράφεται το σύνολο των γνωστικών περιοχών και πρακτικών εργασιών (Εξεταστικές Ενότητες) που απαρτίζουν την εξεταστέα ύλη ενός (1) συγκεκριμένου προγράμματος Πιστοποίησης της Vellum Global Educational Services. Εξέταση: μηχανισμός που αποτελεί μέρος της αξιολόγησης, ο οποίος μετρά την ικανότητα ενός υποψηφίου με έναν ή περισσότερους τρόπους, όπως είναι ο γραπτός, ο προφορικός, η πρακτική και η παρατήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο σχήμα πιστοποίησης. Γνωστικό αντικείμενο: Με τον όρο γνωστικό αντικείμενο νοείται η θεματική ενότητα δεξιοτήτων που πιστοποιείται. Πιστοποιητικό (Certificate): Επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση των απαραίτητων Εξεταστικών Ενοτήτων ενός προγράμματος Πιστοποίησης Vellum Global Educational Services, το οποίο πιστοποιεί τη δεξιότητα συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου και επιπέδου δυσκολίας. Ένσταση: αίτημα από τον αιτούντα, υποψήφιος ή ένα πιστοποιημένο πρόσωπο, για την επανεξέταση της οποιαδήποτε απόφασης που έχει ληφθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης σχετικά με την επιθυμητή κατάσταση πιστοποίησης του/της. Παράπονο: Εκδήλωση δυσαρέσκειας Υποψηφίου ή Πιστοποιημένου Προσώπου, σχετικής με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ή με την ίδια τη διεργασία χειρισμού παραπόνων, όπου αναμένεται ρητά ή υπονοείται μια απάντηση ή η επίλυσή του.

6 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 6 από ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 7.1 Γενικά Τα κριτήρια που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό προορίζονται για την πιστοποίηση: α) γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ Το πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ της Vellum Global Educational Services πιστοποιεί ότι ο εξεταζόμενος διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια γνώσεων σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Το Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αφορά αποκλειστικά τον εξεταζόμενο στον οποίο χορηγήθηκε και μόνο για τα γνωστικά αντικείμενα που αυτό καλύπτει. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις όλων των γνωστικών αντικείμενων που το πιστοποιητικό καλύπτει με βάση επιτυχίας το 80% για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Όλα τα έγγραφα τα οποία χορηγούνται από την Vellum Global Educational Services και αποτελούν μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης, αποτελούν ιδιοκτησία της. Οι υποψήφιοι δύναται να επικοινωνούν με την Vellum Global Educational Services, στην ιστοσελίδα της (www.vellum.org.gr) ή να απευθύνονται στα εγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα, προκειμένου να ενημερωθούν για οτιδήποτε έχει σχέση με τις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. 7.2 Υποβολή Αίτησης Η Vellum Global Educational Services διαχειρίζεται Αιτήσεις ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, ιθαγένειας, θρησκείας, κινητικής ή άλλης ανικανότητας (ΑΜΕΑ) και επιπέδου γνώσης Πληροφορικής. Στην ιστοσελίδα της Vellum Global Educational Services (www.vellum.org.gr) μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί σχετικά για τα Σχήματα Πιστοποίησης, για τα εξεταστικά κέντρα της περιοχής του καθώς και την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις για συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης πρέπει να συμπληρώσει Αίτηση Συμμετοχής. Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση από κάποιον ενδιαφερόμενο για να λάβει μέρος στις εξετάσεις της Vellum Global Educational Services για πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία του ενδιαφερομένου σύμφωνα με τις οδηγίες του εντύπου. Παράλληλα με την υπογραφή της εν λόγω Αίτησης του κοινοποιείται ο παρών Κανονισμός τον οποίο και αποδέχεται. Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από: ακριβές αντίγραφο δικαιολογητικού που πιστοποιεί τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου (φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή του διαβατήριου ή την άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιάριου υγείας του ασφαλιστικού φορέα ή αδείας παραμονής κ.λπ.),

7 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 7 από 28 για άτομα με ειδικές ανάγκες (δυσκολίες όρασης, δυσκολίες ακοής, νοητική βραδύτητα, δυσκολίες κίνησης των άκρων) απαιτείται και σχετική ιατρική γνωμάτευση. Ο υποψήφιος πρέπει να επικοινωνήσει με το Ε.Κ. της επιλογής του και να δηλώσει συμμετοχή στην επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασης, για συγκεκριμένη ενότητα/ες του σχήματος πιστοποίησης εκπληρώνοντας παράλληλα τις προβλεπόμενες οικονομικές υποχρεώσεις. Η αίτηση συμμετοχής στην επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασης πρέπει να υποβάλλεται στο Ε.Κ. τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την προγραμματισμένη εξέταση και να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ή προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και στη συνέχεια την πρόσβαση στις υπηρεσίες Πιστοποίησης προσώπων της Vellum Global Educational Services. Οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να έχουν συμμετάσχει σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ή να έχουν διαβάσει συγκεκριμένη ύλη. Ένας υποψήφιος την ίδια ημέρα μπορεί να εξεταστεί σε περισσότερες από μία διαφορετικές ενότητες. Ο υποψήφιος ενημερώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα χειριστούν σύμφωνα με την παράγραφο 13 του νόμου 2472/1997 και θα τηρηθούν απόλυτα εμπιστευτικά. 7.3 Έλεγχος Αίτησης Η παραλαβή και ο έλεγχος των αιτήσεων πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο των εξεταστικών κέντρων ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλη η απαιτούμενη πληροφόρηση έχει υποβληθεί από τον υποψήφιο. Ο έλεγχος της αίτησης συνίσταται από: Έλεγχο πεδίων υποχρεωτικής συμπλήρωσης Ταυτοποίηση στοιχείων αίτησης και προσκομισθέντων εγγράφων Ύπαρξη ιδιόχειρης υπογραφής Λοιπών τεκμηρίων (Υπεύθυνη δήλωση γονέων/κηδεμόνων ανηλίκων, ιατρική γνωμάτευση για ΑΜΕΑ κ.λπ.) Προγενέστερες συμμετοχές σε διενεργούμενες εξετάσεις της Vellum Global Educational Services Αποδοχή των όρων διαχείρισης προσωπικών δεδομένων Συμφωνία του αιτούντα ως προς τους όρους Πιστοποίησης της Vellum Global Educational Services Η έγκριση της αίτησης πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης της Vellum Global Educational Services. 7.4 Δήλωση Ημερομηνίας Εξέτασης Μετά την έγκριση της αίτησης από τον υπεύθυνο του Ε.Κ., και την αποδοχή του κανονισμού πιστοποίησης, ο υποψήφιος ενημερώνεται για τις προγραμματισμένες ημερομηνίες εξέτασης.

8 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 8 από 28 Η Vellum Global Educational Services προβαίνει σε ενημέρωση του κοινού για την ημερομηνία των διενεργούμενων από αυτή εξετάσεων τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την διενέργεια τους. Η ενημέρωση πραγματοποιείται από την επίσημη διαδικτυακή ιστοσελίδα του Οργανισμού, με αναφορά σε: εξεταστικό κέντρο (διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, υπεύθυνος επικοινωνίας), ημερομηνία και ακριβή ώρα εξέτασης και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο. Ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή στο εξεταστικό κέντρο της αρεσκείας του, τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων, δηλώνοντας τις ενότητες στις οποίες επιθυμεί να εξετασθεί. Ο πλήρης κατάλογος των πιστοποιημένων εξεταστικών κέντρων βρίσκονται στην επίσημη διαδικτυακή ιστοσελίδα της Vellum Global Educational Services. Με την δήλωση της ημερομηνίας εξέτασης και την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των υποψηφίων, ο υπεύθυνος του Ε.Κ, εισάγει τα στοιχεία του κάθε υποψηφίου στο διαχειριστικό σύστημα του Ε.Κ. όπου παράγεται από το σύστημα μοναδικός κωδικός του υποψηφίου για τις εξετάσεις στο συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης και εν συνεχεία δημιουργεί το πρόγραμμα των εξετάσεων. (π.χ. θέσεις υποψηφίων, σειρά εξέτασης ενοτήτων, εξεταστική ώρα κλπ). Το πρόγραμμα των εξετάσεων διατηρείται με ασφάλεια στο διαχειριστικό σύστημα του Ε.Κ. το οποίο είναι κλειδωμένο και ξεκλειδώνεται μόνο με την παρουσία και τον κωδικό του επικεφαλή επιτηρητή (σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός) που του έχει δοθεί από τη Vellum Global Educational Services λίγα λεπτά πριν την έναρξη των εξετάσεων. 7.5 Έκδοση Ετικέτας Εξετάσεων Υποψηφίου Την ημέρα της εξεταστικής διαδικασίας και πριν την έναρξή της, το εξεταστικό κέντρο προβαίνει στην εκτύπωση της κατάστασης των εξεταζόμενων ανά αίθουσα, όπου αναγράφεται η εξεταστική περίοδος, το γνωστικό αντικείμενο και ο υπολογιστής εξέτασης και η ετικέτα υποψηφίου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του, οι ενότητες για τις οποίες δήλωσε συμμετοχή και η θέση του. Επίσης στην ετικέτα αναγράφεται και ο κωδικός του υποψηφίου και παραδίδεται σε αυτόν κατά την είσοδό του στην αίθουσα των εξετάσεων. Η ετικέτα παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να συμμετέχει στις διενεργούμενες από την Vellum Global Educational Services εξετάσεις. 7.6 Μέθοδος Εξετάσεων Το εξεταστικό σύστημα της Vellum Global Educational Services βασίζεται στην εξέταση του υποψηφίου μέσω ενός αυτοματοποιημένου σύστημα εξέτασης (ΑΣΕ). Το αυτοματοποιημένο σύστημα εξέτασης (ΑΣΕ) της Vellum Global Educational Services αποτελείται από διάφορες εφαρμογές λογισμικού οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους και συνδέονται με το κεντρικό διαχειριστικό σύστημα (ΚΕΔΙΣΠ) της Vellum Global Educational Services. Σκοπός του συστήματος είναι η διενέργεια αυτοματοποιημένων εξετάσεων με αδιάβλητο τρόπο για την πιστοποίηση σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ με το Vellum Diploma in IT Skills. Αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος είναι η βάση ερωτήσεων (QDB) η οποία αποτελείται από 7050 κρυπτογραφημένες με σύγχρονο αλγόριθμο (MD5) ερωτήσεις, εκατοντάδες επισυναπτόμενα αρχεία (source files) και πιθανές απαντήσεις (δολώματα). Επίσης για κάθε ερώτημα υπάρχει, εκτός της μοναδικής αρίθμησης, κωδικοποίηση που παραπέμπει στα κριτήρια

9 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 9 από 28 αξιολόγησης και στις εξεταζόμενες γνώσεις και δεξιότητες (Εγχειρίδιο Αρχιτεκτονική δομή και τεχνική ανάλυση του ΑΣΕ). Το εξεταστικό σύστημα που η Vellum Global Educational Services ακολουθεί εξασφαλίζει α) τη λήψη θεμάτων διαδικτυακά χωρίς την ενδιάμεση παρεμβολή τρίτου μέρους, β) ότι ο εξεταζόμενος, σε περίπτωση αποτυχίας, δεν θα εξετασθεί μελλοντικά στο ίδιο θέμα εξέτασης και γ) τη συνεχή αναβάθμιση των θεμάτων εξετάσεως και τον εμπλουτισμό τους με νέα. Το ΑΣE είναι το εξεταστικό σύστημα στο οποίο χρησιμοποιείται αυτόματη διόρθωση/ βαθμολόγηση του Υλικού Απαντήσεων του Υποψηφίου και άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων. Η βάση επιτυχίας είναι το 80% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας ανά γνωστικό αντικείμενο εξέτασης. Η έκδοση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται αυτόματα με την ολοκλήρωση των εξετάσεων και της επιτήρησης από το κεντρικό διαχειριστικό σύστημα και επικυρώνονται από την Vellum Global Educational Services. Αν ένας υποψήφιος δεν επιτύχει σε μια οποιαδήποτε εξέταση μπορεί να επαναλάβει την προσπάθειά του 5 φορές εντός του έτους. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να μεσολαβήσει μέχρι την ημέρα επανεξέτασης είναι η μία (1) ημέρα από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στους υποψήφιους. Ο εκτιμούμενος ως απαιτούμενος χρόνος (45 λεπτά) για την ολοκλήρωση του set εμφανίζεται στην οθόνη του εξεταζομένου υπό την μορφή ψηφιακού χρονομέτρου με αντίστροφη μέτρηση ανά δευτερόλεπτο. Στις περιπτώσεις υποψηφίων ΑΜΕΑ, η προσαύξηση του χρόνου εξέτασης είναι δεκαπέντε λεπτά (15 ) για τους υποψηφίους με κινητικά ή νοητικά προβλήματα, ή κωφούς και τριάντα λεπτά (30 ) για τους υποψηφίους με σοβαρά προβλήματα όρασης ή τυφλούς. Η βάση επιτυχίας είναι το 80% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας ανά γνωστικό αντικείμενο εξέτασης. 8.0 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η διενέργεια εξετάσεων, πραγματοποιείται από την Vellum Global Educational Services σε εγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα (Σύμβαση Εξεταστικού Κέντρου). Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. Αναλυτικά η διενέργεια των εξετάσεων περιγράφεται στις αντίστοιχες διεργασίες, οδηγίες ή/ και Κανονισμούς που έχουν συνταχθεί. Η Vellum Global Educational Services προβαίνει σε ενημέρωση του κοινού για την ημερομηνία των διενεργούμενων εξετάσεων τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την διενέργεια τους. Η ενημέρωση πραγματοποιείται από την επίσημη διαδικτυακή ιστοσελίδα του Οργανισμού, με αναφορά σε: εξεταστικό κέντρο (διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, υπεύθυνος επικοινωνίας), ημερομηνία και ακριβή ώρα εξέτασης, πληροφορίες σχετικά με ΑΜΕΑ, οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.

10 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 10 από Πριν τις εξετάσεις Ο υποψήφιος προσέρχεται στο Ε.Κ. τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης και θα πρέπει να έχει απαραιτήτως μαζί του έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας (δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή του διαβατήριου ή την άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιάριου υγείας του ασφαλιστικού φορέα ή αδεία παραμονής κ.λπ.). Στην αίθουσα εξέτασης ο υποψήφιος μπορεί να έχει μόνο τα αντικείμενα που επιτρέπονται. Δεν πρέπει να έχει κομπιουτεράκι, φυλλάδια οδηγιών, τσάντες, κασετίνες ή κινητά. Όποιος βρεθεί να έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε από τα παραπάνω αντικείμενα θα απορρίπτεται αυτόματα από την ενότητα στην οποία εξετάζεται. Αν ο υποψήφιος φτάσει αργοπορημένος για την αξιολόγηση μιας ενότητας, θα πρέπει να το αναφέρει στον Επιτηρητή που διεξάγει την εξέταση οποίος θα κρίνει, βάσει των οδηγιών του, για τη συμμετοχή του αργοπορημένου υποψήφιου. Αν φτάσει αφού τελειώσει η εξέταση δεν θα του επιτραπεί να πάρει μέρος στην αξιολόγηση της ενότητας και επομένως δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα για αυτή την ενότητα. 8.2 Κατά την διάρκεια των εξετάσεων Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ο υποψήφιος υποχρεούται να έχει κόσμια συμπεριφορά, πειθαρχία και πιστή τήρηση των υποδείξεων και των συστάσεων των επιτηρητών. Υποψήφιος που αντιγράφει ή εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση. Στην αίθουσα εξέτασης δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. Δεν μπορεί ο υποψήφιος να δανειστεί οτιδήποτε από άλλο υποψήφιο κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ο υποψήφιος ακούει τον Επιτηρητή και κάνει ότι του ζητηθεί. Σε περίπτωση προβλήματος στον εξοπλισμό / λογισμικό πρέπει να ενημερωθεί άμεσα ο Επιτηρητής. Πριν την έναρξη της εξέτασης ο υποψήφιος προκειμένου να εξοικειωθεί καλύτερα με το αυτοματοποιημένο εξεταστικό σύστημα Vellum Global Educational Services Testing μπορεί να επιλέξει την εμφάνιση βοηθητικών οθονών. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το πλαίσιο ελέγχου της εφαρμογής εξετάσεων, που περιέχει τις εκφωνήσεις των ερωτήσεων και τα στοιχεία ελέγχου. Ο χρόνος που υπολείπεται για την ολοκλήρωση της εξέτασης εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία του πλαισίου αυτού. Η εξέταση τερματίζεται αυτόματα όταν μηδενιστεί ο χρόνος. Μαζί με την εκφώνηση μιας ερώτησης εμφανίζεται ο αριθμός της τρέχουσας ερώτησης, καθώς και το σύνολο των ερωτήσεων της εξέτασης (π.χ. 3/30 σημαίνει ότι βρίσκεστε στην τρίτη ερώτηση από σύνολο 30 ερωτήσεων για την ενότητα αυτή). Τα κουμπιά ελέγχου της εφαρμογής εξέτασης είναι τα εξής: Επόμενο: Μετάβαση στην επόμενη ερώτηση και αξιολόγηση της τρέχουσας. Ο υποψήφιος ΔΕΝ μπορεί να επιστρέψει σε μια ερώτηση αφού κάνει κλικ στο κουμπί Επόμενο.

11 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 11 από 28 Αγνόησε: Μετάβαση στην επόμενη ερώτηση αγνοώντας την τρέχουσα. Η τρέχουσα ερώτηση ΔΕΝ αξιολογείται και ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει και να απαντήσει τις αγνοημένες ερωτήσεις αφού περάσει και από την τελευταία ερώτηση της ενότητας στην οποία εξετάζετε. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τον μη κανονικό τερματισμό της εφαρμογής εξέτασης. Ο υποψήφιος πρέπει να περιμένει για όσο χρόνο χρειάζεται το σύστημα να αξιολογήσει μια ερώτηση και να προετοιμάσει το περιβάλλον για την επόμενη. Προσοχή! Ανεξέλεγκτα συνεχόμενα διαδοχικά κλικ στο κουμπί Επόμενο μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια βαθμών λόγω παράλειψης ερωτήσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να διαβάζει προσεκτικά τις εκφωνήσεις των ερωτήσεων και να απαντάει ΑΚΡΙΒΩΣ σε ότι ζητείται. Όλες οι αναφορές σε κείμενο, αριθμούς, ονόματα αρχείων κλπ. που εμφανίζονται σε κάποια ερώτηση ή καλείται ο υποψήφιος να πληκτρολογήσει εμφανίζονται μέσα σε εισαγωγικά (π. χ. "Αγαπητέ κύριε" ή "my file.txt"). ΔΕΝ πρέπει να πληκτρολογήσει τα εισαγωγικά, παρά μόνο το κείμενο που περιέχουν. Ο υποψήφιος πρέπει να προσέχει να πληκτρολογεί σωστά όλα τα στοιχεία που ζητούνται (π.χ. κείμενο, ονόματα αρχείων, διευθύνσεις κτλ.). Ορθογραφικά λάθη, επιπλέον κενά ή άλλοι χαρακτήρες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να ληφθεί μια απάντηση ως λανθασμένη. Ο υποψήφιος πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει ολοκληρώσει όλα τα βήματα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν κάνει κλικ στο κουμπί Επόμενο, π.χ. στο όταν εισάγει κείμενο ή τύπους σε κελιά του Microsoft Excel πρέπει να πατήσει το κατάλληλο πλήκτρο για να καταχωρηθούν τα περιεχόμενα (το πλήκτρο Enter, κάποιο από τα βελάκια κτλ). Ο υποψήφιος πρέπει να βεβαιωθεί ότι η εφαρμογή που χειρίζεται έχει ολοκληρώσει την εντολή που της δόθηκε πριν κάνει κλικ στο κουμπί Επόμενο (π.χ. η αποθήκευση ή αντιγραφή ενός αρχείου, η εμφάνιση μιας ιστοσελίδας). Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί η απάντηση ως λανθασμένη. Ο υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Βοήθεια κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιεί τη Βοήθεια πρέπει να κλείσει το παράθυρο της Βοήθειας πριν ελέγξει τη μετάβαση στην επόμενη ερώτηση εκτός εάν απαιτείται να μείνει ανοιχτή από την εκφώνηση κάποιας ερώτησης. Σε περίπτωση που ζητείται κάποια εκτύπωση σε εκτυπωτή δεν θα γίνει εκτύπωση. Η αξιολόγηση των απαντήσεων βασίζεται στο τελικό αποτέλεσμα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος που επέλεξε ο υποψήφιος για να την απαντήσει ή ο χρόνος που χρειάστηκε. Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα με τη λειτουργία της εφαρμογής σε κάποια ερώτηση πρέπει ο υποψήφιος να καλέσει ΑΜΕΣΩΣ τον επιτηρητή της αίθουσας. Σε περίπτωση που συνεχίσει να δουλεύει αγνοώντας το σφάλμα, υπάρχει πιθανότητα να θεωρηθούν λανθασμένες οι επόμενες απαντήσεις. Τέτοιου είδους προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν ΜΟΝΟ εφόσον το σύστημα παραμείνει στη συγκεκριμένη ερώτηση.

12 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 12 από 28 Αν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της ενότητας ο υποψήφιος έχει πρόβλημα, όπως αποτυχία του συστήματος, και έχει αμφιβολία για το τι πρέπει να κάνει ή αισθάνεται άρρωστος, θα πρέπει να καλέσει τον Επιτηρητή για να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Ο υποψήφιος δεν μπορεί να ζητήσει, και δεν θα του δοθεί, οποιαδήποτε εξήγηση στις ερωτήσεις του. Ο υποψήφιος δεν μπορεί να φύγει από την αίθουσα εξέτασης μέχρι να τελειώσουν όλοι την αξιολόγηση της ενότητας. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να αποχωρήσει από την αίθουσα εξέτασης μέχρι να του πει ο Επιτηρητής. Όταν ο υποψήφιος αποχωρήσει από την αίθουσα εξέτασης πρέπει να αφήσει οποιαδήποτε πρόχειρη δουλειά και όποια άλλα αντικείμενα του έχουν δοθεί για την εξέταση. 8.3 Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων Βάση επιτυχίας είναι η επιτυχής κάλυψη του 80% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας της κάθε ενότητας Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων οι επιτηρητές φροντίζουν να αποχωρήσουν οι υποψήφιοι άμεσα από την αίθουσα. Επισημαίνεται πως σε περίπτωση αποτυχίας, ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα επανάληψης της εξεταστικής διαδικασίας ανά ενότητα έως και 5 φορές ετησίως. 9.0 ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - Vellum Diploma in IT Skills 9.1 Γενικά Τo Σχήμα Πιστοποίησης Vellum Diploma in IT Skills πιστοποιεί ικανότητες σε ένα φάσμα δεξιοτήτων που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων εφαρμογών στον τομέα της πληροφορικής. Αυτές οι δεξιότητες εξετάζονται στον υπολογιστή με τη μορφή πρακτικών εργασιών. Οι εξετάσεις για τo πιστοποιητικό του σχήματος πιστοποίησης Vellum Diploma in IT Skills, γίνονται σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Vellum Global Educational Services. Οι εξετάσεις αξιοποιούν τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία του υπολογιστή για να αξιολογήσουν την ικανότητα ενός υποψηφίου να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού και ν αναπτύσσει δεξιότητες στην τεχνολογία της πληροφορικής. Όλες οι εξετάσεις διεξάγονται στην οθόνη. Το Vellum Diploma in IT Skills δίνει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και γνώσεων σε μια γκάμα εφαρμογών και λειτουργιών. Το Vellum Diploma in IT Skills έχει σχεδιαστεί για τη διεθνή αγορά, αναγνωρίζοντας τη σημασία του να δουλεύουν οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από γεωγραφικά και πολιτισμικά σύνορα. Δεν υπάρχουν επίσημες προαπαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για να κάνουν αίτηση για το Δίπλωμα. Βέβαια τα εξεταστικά κέντρα πρέπει να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και το λογισμικό που χρειάζεται για να εκπαιδεύσουν και να αξιολογήσουν τους υποψηφίους. Η εξεταστέα ύλη και οι εξετάσεις παρέχουν ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο οι υποψήφιοι, όπου κι αν βρίσκονται μπορούν να εξεταστούν αξιόπιστα και έγκυρα, μέσα από πρότυπα απόδοσης που ορίζονται στο περιβάλλον συγκεκριμένου λογισμικού. Παρ όλα αυτά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με τη χρήση ενός κατάλληλου εγχειριδίου και επαρκούς πρακτικής, οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μπορούν ν αξιοποιηθούν σε διαφορετικά λογισμικά.

13 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 13 από 28 Η εξεταστέα ύλη και οι εξετάσεις διατίθενται στα Ελληνικά. Οι εξετάσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να δίνουν στους υποψήφιους τη δυνατότητα να δείξουν ότι μπορούν να εφαρμόσουν τις δεξιότητες που προσδιορίζονται στην εξεταστέα ύλη. 9.2 Παρουσίαση του σχήματος πιστοποίησης Vellum Diploma in IT Skills Σκοπός της πιστοποίησης Vellum Diploma in IT Skills είναι να αξιολογήσει την ικανότητα ενός υποψηφίου να χρησιμοποιεί την Τεχνολογία της Πληροφορικής αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιεί συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού - software. Σε κάθε εφαρμογή θα ζητηθεί από τους υποψήφιους να εισάγουν και να επεξεργαστούν δεδομένα, να δουλέψουν στα πλαίσια δεδομένων προδιαγραφών και να ολοκληρώσουν σωστά μία σειρά από συγκεκριμένες εργασίες. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα τους ζητηθεί να επεξεργαστούν, να αντιγράψουν, να αποθηκεύσουν και / ή να εκτυπώσουν τα δεδομένα πάνω στα οποία εργάζονται. Το συγκεκριμένο σχήμα έχει σχεδιαστεί για όσους έχουν ήδη κάνει μια πλατιά εισαγωγή σε δεξιότητες στην Τεχνολογία της Πληροφορικής που σχετίζονται με την εργασία και θέλουν να αναπτύξουν περισσότερο τις ικανότητές τους σε συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού. Είναι κατάλληλο για μαθητές, εργαζόμενους και εκπαιδευόμενους που θέλουν να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες στην Τεχνολογία της Πληροφορικής αλλά και για εκείνους που θέλουν να τους αναγνωριστούν δεξιότητες που ήδη έχουν αποκτήσει. Η εξοικείωση με τη χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού και η δυνατότητα να φορτώσει κανείς μια εφαρμογή θεωρούνται δεδομένες. Είναι καλό ο υποψήφιος να διδαχθεί τις γενικές αρχές και διαδικασίες της χρήσης του εξοπλισμού και του λογισμικού παράλληλα με τις πρακτικές δεξιότητες της Τεχνολογίας της Πληροφορικής. Περισσότερες οδηγίες γι αυτές τις αρχές και τις διαδικασίες δίνονται στις επόμενες παραγράφους. Οι ενότητες εφαρμογών που διατίθενται στο Vellum Diploma in IT Skills είναι οι παρακάτω: Ενότητα εφαρμογής Κατάσταση Διάρκεια Χρήση του υπολογιστή και Διαχείριση αρχείων Βασική Ενότητα 45 λεπτά πρακτική εξέταση Επεξεργασία κειμένου Βασική Ενότητα 45 λεπτά πρακτική εξέταση Υπολογιστικά Φύλλα Βασική Ενότητα 45 λεπτά πρακτική εξέταση Υπηρεσίες Διαδικτύου Βασική Ενότητα 45 λεπτά πρακτική εξέταση Βάσεις Δεδομένων Βασική Ενότητα 45 λεπτά πρακτική εξέταση Παρουσιάσεις Βασική Ενότητα 45 λεπτά πρακτική εξέταση Η κάθε ενότητα δεξιοτήτων μπορεί να εξεταστεί χωριστά, όταν ο υποψήφιος είναι έτοιμος και το Κέντρο μπορεί να διοργανώσει την εξέταση. Ένα πιστοποιητικό εκδίδεται για κάθε επιτυχημένη μεμονωμένη ενότητα εκτός αν δίνει πολλές ενότητες την ίδια ημερομηνία όπου εκδίδεται πιστοποιητικό για όλες τις ενότητες που έχει επιτύχει. Οι υποψήφιοι δίνουν τις εξετάσεις, χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

14 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 14 από 28 Κάθε ενότητα εφαρμογής του Vellum Diploma in IT Skills εξετάζεται χωριστά και ευδιάκριτα με εξετάσεις που περιλαμβάνουν έναν αριθμό εργασιών που γίνονται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες στο Εξεταστικό Κέντρο. Οι εξετάσεις για αυτές τις ενότητες εστιάζονται στην ικανότητα του υποψηφίου να εκτελεί πρακτικές εργασίες παρά να εξηγήσει θεωρητικά πως οι ενέργειες αυτές πρέπει να γίνουν. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται στην απόδοσή τους σ αυτές τις εργασίες. Η ενότητα Υπηρεσιών Διαδικτύου αξιολογείται με ένα συνδυασμό δύο «ξεχωριστών» πρακτικών ασκήσεων. Οι πρακτικές ασκήσεις ελέγχουν την ικανότητα των υποψηφίων στη διαχείριση και βασικές δεξιότητες στο internet. Οι ασκήσεις στο και στο internet έχουν σχεδιαστεί χωρίς πραγματική πρόσβαση στο internet. Κάθε Ενότητα πρέπει να συμπληρωθεί σε 45 λεπτά ή λιγότερο. Οι υποψήφιοι βλέπουν το χρόνο που απομένει από ένα ρολόι στην οθόνη. Στο τέλος των 45 λεπτών το τεστ θα τελειώσει αυτόματα και θα αρχίσει να βαθμολογεί τις εργασίες που έγιναν από τους υποψηφίους. 9.3 Δομή και περιεχόμενο της εξεταστέας ύλης Αντικείμενα αξιολόγησης και κριτήρια απόδοσης Ακολουθούν λεπτομέρειες για τις ενότητες εφαρμογών τις οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν για να αποκτήσει ένας υποψήφιος το Vellum Diploma in IT Skills. Για κάθε ενότητα, προσδιορίζονται τα σχετικά Αντικείμενα Αξιολόγησης και δίνονται τα Κριτήρια Απόδοσης που αξιολογούνται και παρατίθενται οι Δεξιότητες που θα εξεταστούν. Τα Αντικείμενα Αξιολόγησης προσδιορίζουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες που οι υποψήφιοι πρέπει να επιδείξουν για να επιτύχουν σε αυτή την ενότητα. Κάθε Αντικείμενο Αξιολόγησης υποδιαιρείται σε Κριτήρια Απόδοσης. Τα Κριτήρια Απόδοσης προσδιορίζουν τις γνώσεις που πρέπει να επιδείξουν ότι έχουν οι υποψήφιοι για να επιτύχουν στο Αντικείμενο Αξιολόγησης. Οι Δεξιότητες που θα εξεταστούν εξηγούν περισσότερο τα κριτήρια απόδοσης και προσδιορίζουν ακριβώς τι πρέπει να μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι στην εξέταση. Για να προετοιμαστούν πλήρως για τις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα Αντικείμενα Αξιολόγησης. Σε κάθε ενότητα αξιολόγησης όμως, μπορεί να μην εξεταστούν απευθείας όλα τα Κριτήρια Απόδοσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού του πληκτρολογίου και του ποντικιού του υπολογιστή. Αυτές οι γνώσεις δεν αξιολογούνται συγκεκριμένα σαν μέρος του διπλώματος καθώς είναι θεμελιώδεις σε όλες τις λειτουργίες χρήσης του Προσωπικού Υπολογιστή. Σημαντική σημείωση: Όπως περιγράφεται στην αρχή των ξεχωριστών ενοτήτων, από τους υποψηφίους ζητείται να γνωρίζουν και να εκτελούν όλα τα αντικείμενα αξιολόγησης από την εξεταστέα ύλη του Vellum Diploma in IT Skills.

15 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 15 από Γενικές Αρχές και Διαδικασίες Το Vellum Diploma in IT Skills επικεντρώνεται στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού. Είναι δεδομένο ότι, κατά τη διάρκεια μιας σειράς μαθημάτων που θα οδηγήσουν στο Δίπλωμα θα δοθεί στους υποψήφιους η δυνατότητα να μάθουν γενικές αρχές και διαδικασίες για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του υπολογιστή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καθοδηγούνται στη σωστή πρακτική στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Οι θεμελιώδεις αρχές και διαδικασίες στις οποίες βασίζεται αυτός ο τίτλος, και τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι είναι: Γενικές Αρχές Κανόνες υγείας και ασφάλειας Καλές συνθήκες εργασίας Φροντίδα του εξοπλισμού Βασικές Λειτουργίες Άνοιγμα και κλείσιμο του υπολογιστή Είσοδος και έξοδος από το λειτουργικό σύστημα Άνοιγμα και κλείσιμο εφαρμογών Χειρισμός κωδικών (passwords) (να προσθέτουν /αλλάζουν τον κωδικό, να συνδέονται κ.τ.λ.) Μετάβαση από τη μια εφαρμογή στην άλλη Λειτουργίες του ποντικιού (για παράδειγμα πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ποντίκι για να πετύχει λειτουργίες όπως το άνοιγμα μενού, μετακίνηση, επιλογή, χρήση του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού για μενού συντόμευσης κ.τ.λ.) Μενού (τι περιέχουν τα διαφορετικά μενού και υπομενού, διαθέσιμες και μη διαθέσιμες εντολές, χρήση της βοήθειας). Γνώση των λειτουργιών των πλαισίων διαλόγου και του περιεχομένου τους Χρήση συνδυασμών των πλήκτρων Αλλαγή μεγέθους των παραθύρων (μεγιστοποίηση, ελαχιστοποίηση, επαναφορά, αλλαγή μεγέθους) Μετακίνηση παραθύρων Χρήση της μπάρας κύλισης στο παράθυρο Χρήση των εργαλειοθηκών Ρύθμιση του προγράμματος Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας Αλλαγή των ρυθμίσεων Αλλαγή της επιφάνειας εργασίας ή ενός παραθύρου Διαμόρφωση δίσκου ή μια δισκέτας Εργασία με δισκέτες ή σκληρό δίσκο

16 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 16 από 28 Διαχείριση Αρχείων και Φακέλων Αλλαγή των ονομάτων αρχείων Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Εκτύπωση Εκκίνηση εκτύπωσης Ακύρωση εκτύπωσης Επιλογή εκτυπωτή Αλλαγή των ρυθμίσεων της σελίδας Η ουρά εκτύπωσης (πρόσβαση και λειτουργία) Περιεχόμενα εξεταστέας ύλης Ενότητα 1: Χρήση του Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού του υπολογιστή και της διαχείρισης φακέλων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να καταλάβει και να εκτελεί βασικές λειτουργίες σε ένα υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητας να χρησιμοποιεί και να ελέγχει το ποντίκι. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν: Να ξεκινούν και να κλείνουν μια εφαρμογή, Να εργάζονται με καταλόγους και Να ανοίγουν, να μετονομάζουν, να μετακινούν, να αντιγράφουν και να διαγράφουν αρχεία και Να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν αρχεία Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν 1.1 Εργασία με εικονίδια Εικονίδια Δημιουργία εικονιδίου Επιλογή εικονιδίου Μετακίνηση εικονιδίου Διαγραφή εικονιδίου 1.2 Διαχείριση αρχείων Χειρισμός Αρχείων Μετακίνηση αρχείου από κατάλογο σε κατάλογο Αντιγραφή αρχείου από κατάλογο σε κατάλογο 1.3 Κατανόηση και ρύθμιση των ιδιοτήτων καταλόγου και αρχείου Ιδιότητες αρχείων Ιδιότητες καταλόγων Προσδιορισμός των ιδιοτήτων συγκεκριμένων αρχείων Ρύθμιση των ιδιοτήτων συγκεκριμένων αρχείων Προσδιορισμός των ιδιοτήτων συγκεκριμένων καταλόγων Ρύθμιση των ιδιοτήτων συγκεκριμένων καταλόγων 1.4 Εργασία με καταλόγους Κατάλογοι Δημιουργία νέου καταλόγου Μετονομασία καταλόγου Μετακίνηση καταλόγου Διαγραφή καταλόγου Αντιγραφή καταλόγου 1.5 Εύρεση αρχείων Αναζήτηση Χρήση της εύρεσης για αναζήτηση αρχείων με βάση το όνομα, την ημερομηνία ή τον τύπο όπως ορίζεται Σημείωση Οι εξεταζόμενοι απαντούν 20 ερωτήσεις.

17 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 17 από Ενότητα 2: Επεξεργασία Κειμένου Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις γνώσεις και δεξιότητες στην επεξεργασία κειμένου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να κατανοεί και να εκτελεί καθημερινές χρήσεις επεξεργασίας κειμένου για να παρουσιάζει τις πληροφορίες τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και στο χαρτί. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν: Να ανοίγουν και να κλείνουν έγγραφα Να δημιουργούν, να διορθώνουν, να μορφοποιούν και να διαγράφουν κείμενα Να χρησιμοποιούν τον ορθογραφικό έλεγχο και τη βοήθεια Να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν έγγραφα Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν 2.1 Χρήση εγγράφων Έγγραφα Κείμενο 2.2 Χρήση κεφαλίδων και υποσέλιδων 2.3 Διαμόρφωση ενός εγγράφου 2.4 Χρήση της λειτουργίας συγχώνευση αλληλογραφίας Δημιουργία και διαγραφή Μορφοποίηση Εισαγωγή αντικειμένου Διαμόρφωση σελίδας Πρότυπο Πηγή δεδομένων Έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας Δημιουργία εγγράφου Πληκτρολόγηση κειμένου σε έγγραφο, όχι πάνω από 50 λέξεις Αποκοπή/ αντιγραφή και επικόλληση κειμένου μέσα ή ανάμεσα σε έγγραφα Εύρεση μιας λέξης/ φράσης και αντικατάσταση με μια άλλη όπως ορίζεται Δημιουργία κεφαλίδας/ υποσέλιδου Διαγραφή κεφαλίδας/ υποσέλιδου Μορφοποίηση κεφαλίδας/ υποσέλιδου όπως ορίζεται Εισαγωγή αριθμού σελίδας/ ημερομηνίας/ κειμένου σε κεφαλίδα/ υποσέλιδο όπως ορίζεται Προσθήκη εσοχής σε προσδιορισμένες γραμμές/ παραγράφους Ρύθμιση περιθωρίων όπως ορίζεται Προσθήκη κουκίδων σε συγκεκριμένες γραμμές Αλλαγή της μορφής των κουκίδων Εφαρμογή προαιρετικής παύλας Αλλαγή σελιδοποίησης όπως απαιτείται Χρήση ενός υπάρχοντος προτύπου Δημιουργία/ τροποποίηση ενός προτύπου Δημιουργία πηγής δεδομένων Επεξεργασία πηγής δεδομένων Ετοιμασία ενός εγγράφου για συγχώνευση εισάγοντας πεδία όπως ορίζεται Συγχώνευση εγγράφου με πηγή δεδομένων Συγχώνευση αλληλογραφίας 2.5 Εισαγωγή αντικειμένου Εισαγωγή αντικειμένου 2.6 Δημιουργία απλών πινάκων Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου Δημιουργία πίνακα Γραμμές και στήλες Εισαγωγή φύλλου εργασίας, πίνακα, γραφήματος ή εικόνας όπως ορίζεται Τοποθέτηση αντικειμένου όπως ορίζεται Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου όπως ορίζεται Δημιουργία πίνακα όπως ορίζεται Εισαγωγή γραμμής / στήλης σε έναν πίνακα

18 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 18 από Προσθήκη αυτόματου σχήματος Δεδομένα Περιγράμματα Αυτόματο σχήμα Μορφοποίηση αυτόματου σχήματος όπως ορίζεται Διαγραφή γραμμής / στήλης σε έναν πίνακα όπως ορίζεται Εισαγωγή δεδομένων σε κελιά πίνακα Προσθήκη περιγραμμάτων σε ένα πίνακα όπως ορίζεται Αλλαγή χρώματος του περιγράμματος Χρήση του αυτόματου σχήματος όπως ορίζεται Αλλαγή του χρώματος γεμίσματος του αυτόματου σχήματος Αλλαγή υφής του αυτόματου σχήματος 2.8 Εκτύπωση εγγράφου Εκτύπωση Εκτύπωση όλου ή ενός τμήματος του συγκεκριμένου εγγράφου Σημείωση Αυτή η ενότητα εφαρμογής διατίθεται μόνο για αξιολογήσεις που χρησιμοποιούν Microsoft, Word 2000, Word 2002,Word 2003, Word 2007 ή Word Οι εξεταζόμενοι απαντούν 25 ερωτήσεις Ενότητα 3: Υπολογιστικά Φύλλα Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις δεξιότητες για τα υπολογιστικά φύλλα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει τις δεξιότητες και τη γνώση που χρειάζεται για να κατανοήσει και να εκτελεί καθημερινές χρήσεις ενός πακέτου υπολογιστικών φύλλων, για να δημιουργεί ένα υπολογιστικό φύλλο, να τακτοποιεί τα δεδομένα και να κάνει απλούς υπολογισμούς. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν: Να ανοίγουν, να κλείνουν, να επεξεργάζονται και να τροποποιούν υπολογιστικά φύλλα Να εισάγουν, να επεξεργάζονται να ταξινομούν δεδομένα και να μορφοποιούν κελιά και να ταξινομούν δεδομένα Να εισάγουν και να εφαρμόζουν απλούς υπολογιστικούς τύπους Να μορφοποιούν κελιά Να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν υπολογιστικά φύλλα Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν 3.1 Χρήση υπολογιστικών φύλλων 3.2 Διαμόρφωση υπολογιστικού φύλλου 3.3 Μετακίνηση δεδομένων ανάμεσα σε υπολογιστικά φύλλα 3.4 Χρήση αριθμητικών και λογικών συναρτήσεων Διαχείριση αρχείων Δημιουργία ενός υπολογιστικού φύλλου Γραμμές και στήλες Κελιά Κεφαλίδα και υποσέλιδο Σελίδα Μετακίνηση δεδομένων Μετονομασία ενός υπολογιστικού φύλλου Διαμόρφωση περιγραμμάτων Διαμόρφωση αριθμών (νομισματική αξία, ποσοστιαία αξία, δεκαδικά, ημερομηνία) Δημιουργία κεφαλίδας/ υποσέλιδου Εισαγωγή κειμένου σε κεφαλίδα/ υποσέλιδο όπως ορίζεται Αλλαγή διαμόρφωσης σελίδας σε κατακόρυφη/ οριζόντια Ρύθμιση περιθωρίων όπως ορίζεται Αποκοπή και επικόλληση περιοχής δεδομένων ανάμεσα σε υπολογιστικά φύλλα Συναρτήσεις Χρήση συναρτήσεων για αναζήτηση (LOOKUP) Χρήση συναρτήσεων για υποθετικές ερωτήσεις (IF) Χρήση συναρτήσεων για μέτρηση (COUNT) Χρήση συναρτήσεων για μέγιστο/ ελάχιστο (MAX, MIN) Χρήση συναρτήσεων για ημερομηνίες

19 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 19 από Δημιουργία γραφημάτων/ διαγραμμάτων Διαγράμματα/ γραφήματα (DATE) Δημιουργία διαγράμματος όπως ορίζεται Αλλαγή του τύπου διαγράμματος Προσθήκη/ επεξεργασία/ διαγραφή ετικετών, τίτλων και υπομνήματος όπως ορίζεται Θέση διαγράμματος σε αρχείο Αλλαγή μεγέθους γραφήματος Εισαγωγή γραφήματος όπως ορίζεται 3.6 Χρήση εικόνων Εικόνες Εισαγωγή εικόνας όπως ορίζεται Τοποθέτηση εικόνας όπως ορίζεται Αλλαγή μεγέθους εικόνας όπως ορίζεται 3.7 Εκτύπωση υπολογιστικού Εκτύπωση Προσδιορισμός της περιοχής εκτύπωσης φύλλου 3.8 Χρήση της βοήθειας Βοήθεια Εύρεση βοήθειας σε ένα συγκεκριμένο θέμα Σημείωση Αυτή η εφαρμογή διατίθεται μόνο για αξιολογήσεις που χρησιμοποιούν Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, Excel 2007, Excel Οι εξεταζόμενοι απαντούν 25 ερωτήσεις Ενότητα 4: Βάσεις Δεδομένων Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις γνώσεις και δεξιότητες στις βάσεις δεδομένων. Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει τις δεξιότητες και τη γνώση που χρειάζεται για να καταλάβει και να εκτελεί καθημερινές χρήσεις πακέτων βάσεων δεδομένων για να δημιουργεί μια απλή βάση δεδομένων και να δημιουργεί απλά ερωτήματα και εκθέσεις από μια υπάρχουσα βάση δεδομένων. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν: Να ανοίγουν και να κλείνουν μια βάση δεδομένων Να δημιουργούν τη δομή βάσης δεδομένων Να εισάγουν, να επεξεργάζονται, να αναζητούν δεδομένα Να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν βάσεις δεδομένων Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν 4.1 Φόρτωση υπάρχουσας βάσης δεδομένων 4.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων 4.3 Τροποποίηση της δομής μιας βάσης δεδομένων Φόρτωση βάσης Άνοιγμα μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων δεδομένων όπως ορίζεται Κλειδιά Ορισμός πρωτεύοντος κλειδιού όπως ορίζεται Τροποποίηση της δομής 4.4 Δημιουργία φορμών Δημιουργία 4.5 Αναζήτηση βάσης δεδομένων Κουμπιά Μορφοποίηση Αποθήκευση Αναζήτηση Ορισμός ευρετηρίου σε ένα πεδίο Τροποποίηση του πεδίου όπως ορίζεται Προσθήκη και διαγραφή πεδίων όπως ορίζεται Δημιουργία μιας απλής φόρμας χρησιμοποιώντας τον Οδηγό των Φορμών Κουμπιά προστίθενται στη φόρμα χρησιμοποιώντας τον Οδηγό των Φορμών Ρύθμιση των παραμέτρων της φόρμας (φόντο, χρώμα, τίτλος) Αποθήκευση φόρμας Δημιουργία απλού ερωτήματος επιλογής χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια Αποθήκευση ερωτήματος Τροποποίηση ενός ερωτήματος Αποθήκευση Τροποποίηση 4.6 Ταξινόμηση δεδομένων Ταξινόμηση Ταξινόμηση δεδομένων βάση

20 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 20 από Παρουσίαση δεδομένων Πάνω στην οθόνη Σημείωση Αναφορά συγκεκριμένων πεδίων Παρουσίαση συγκεκριμένων δεδομένων στην οθόνη Εκτύπωση συγκεκριμένων δεδομένων Δημιουργία αναφοράς Ρύθμιση των παραμέτρων της αναφοράς Αποθήκευση αναφοράς Αυτή η εφαρμογή διατίθεται μόνο για αξιολογήσεις που χρησιμοποιούν Microsoft Access 2000, Access 2002, Access 2003, Access 2007 ή Access Οι εξεταζόμενοι απαντούν 21 ερωτήσεις Ενότητα 5: Υπηρεσίες Διαδικτύου Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις γνώσεις και δεξιότητες στην Υπηρεσίες Διαδικτύου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατανοεί τι σημαίνει υυπηρεσίες διαδικτύου και να γνωρίζει τις αρχές που διέπουν την απόκτηση πληροφοριών από υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει: Να πλοηγείται με ένα φυλλομετρητή, να αλλάζει τις ρυθμίσεις εμφάνισης και Να χρησιμοποιεί μια μηχανή αναζήτησης, να εκτυπώνει μια ιστοσελίδα και Να ανοίγει, να προωθεί, να διαγράφει, να στέλνει και να απαντάει σε μηνύματα και Να δημιουργεί φακέλους για τα μηνύματα Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν 5.1 Χρήση φυλλομετρητών Εκτός σύνδεσης Εύρεση κειμένου Δημιουργία των σελίδων να είναι διαθέσιμες εκτός σύνδεσης Εύρεση αντικειμένων σε μια σελίδα χρησιμοποιώντας την αναζήτηση 5.2 Πρόσβαση σε διευθύνσεις του διαδικτύου Συλλογή δεδομένων από μια ιστοσελίδα Κατέβασμα δεδομένων από μια ιστοσελίδα Αποθήκευση δεδομένων που έχουν κατέβει 5.3 Χρήση μηχανής αναζήτησης Αναζήτηση Χρήση λογικών χειριστών για το φιλτράρισμα της αναζήτησης 5.4 Χρήση των αγαπημένων Αγαπημένα Φόρτωση ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας τα Αγαπημένα 5.5 Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μηνύματα Κείμενο Υπογραφή Προσθήκη της τρέχουσας ιστοσελίδας στα Αγαπημένα Πληκτρολόγηση της διεύθυνσης ιστοσελίδας στα Αγαπημένα Απάντηση σε μια ομάδα ταχυδρομείου Επισύναψη αρχείου σε ένα μήνυμα Αντιγραφή/ επικόλληση κειμένου ανάμεσα στα μηνύματα Αντιγραφή/ επικόλληση κειμένου από άλλη εφαρμογή στο μήνυμα Ρύθμιση της αυτόματης υπογραφής Τροποποίηση της εμφάνισης της γραμμής κατάστασης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 5.6 Διαχείριση του βιβλίου διευθύνσεων Εμφάνιση Διευθύνσεις Εντοπισμός διεύθυνσης μέσα στο βιβλίο διευθύνσεων Προσθήκη μιας νέας διεύθυνσης μέσα στο βιβλίο διευθύνσεων

21 Ισχύει από 31/01/14 Σελίδα 21 από 28 Σημείωση Επαφές Οι εξεταζόμενοι απαντούν 25 ερωτήσεις Αλλαγή μιας υπάρχουσας διεύθυνσης Διαγραφή μιας υπάρχουσας διεύθυνσης Δημιουργία ομάδων επαφών Μετακίνηση διευθύνσεων ανάμεσα σε ομάδες Ενότητα 6: Παρουσιάσεις Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τις γνώσεις και δεξιότητες χρήσης λογισμικού παρουσιάσεων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει τις δεξιότητες και τη γνώση που απαιτούνται για να καταλάβει και να εκτελεί καθημερινές χρήσεις ενός πακέτου παρουσιάσεων, για να εμφανίσει τις πληροφορίες σε παρουσίαση ηλεκτρονικής μορφής και σε χαρτί. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ξέρουν πως: Να ξεκινούν και να κλείνουν την εφαρμογή Να προσαρμόζουν βασικές ρυθμίσεις Να ανοίγουν και να τροποποιούν τις υπάρχουσες παρουσιάσεις Να προβάλουν μία παρουσίαση Να χρησιμοποιούν τον ορθογραφικό έλεγχο και τη βοήθεια Να αποθηκεύουν, να εκτυπώνουν και να παραδίδουν μια παρουσίαση Αντικείμενα Αξιολόγησης Κριτήρια Απόδοσης Δεξιότητες που θα εξεταστούν 6.1 Χρήση παρουσιάσεων Δημιουργία / άνοιγμα μιας παρουσίασης Τροποποίηση 6.2 Τροποποίηση της διάταξης των διαφανειών 6.3 Χρήση αντικειμένων Αντικείμενα Δημιουργία μιας νέας παρουσίασης Προσθήκη μιας διαφάνειας με συγκεκριμένη διαμόρφωση Προσθήκη κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου/ τίτλο/ υπότιτλο Αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή διαφάνειας μέσα /ανάμεσα σε παρουσιάσεις Πλαίσια κειμένου Προσθήκη οπτικών εφέ, π.χ. σκιά Τοποθέτηση χρώματος φόντου στο πλαίσιο κειμένου όπως ορίζεται Εισαγωγή αντικειμένου όπως ορίζεται Τοποθέτηση αντικειμένου σε μια διαφάνεια Αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή αντικειμένου Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου Αντιγραφή αντικειμένου στο υπόδειγμα διαφανειών και τοποθέτηση όπως ορίζεται Προσθήκη εφέ περιγράμματος όπως ορίζεται Περιγράμματα 6.4 Δημιουργία κίνησης Ρύθμιση των έτοιμων εφέ κίνησης Εναλλαγή διαφανειών 6.5 Προετοιμασία μιας Σημειώσεις παρουσίασης για διανομή Απόκρυψη διαφανειών Κινούμενη επικεφαλίδα, κείμενο, κτλ. όπως ορίζεται Προσθήκη εφέ εναλλαγής διαφανειών όπως ορίζεται Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή όπως ορίζεται Απόκρυψη διαφανειών όπως ορίζεται

Vellum Diploma in IT Skills

Vellum Diploma in IT Skills Vellum Diploma in IT Skills ίπλωµα της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του ιπλώµατος.... 5 Κεφάλαιο 3: οµή

Διαβάστε περισσότερα

«International Diploma In IT Skills Standard» SYLLABUS. Έκδοση 1.0

«International Diploma In IT Skills Standard» SYLLABUS. Έκδοση 1.0 Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 mail: info@vellum.org.gr - url: www.cambridge-vellum.gr Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 /

Διαβάστε περισσότερα

International Diploma In IT Skills Proficiency SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

International Diploma In IT Skills Proficiency SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 SYLLABUS 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη / ΤΚ 54627 Τηλ.-Fax: 2310501895 e-mail: info@vellum.org.gr - url: www.cambridge-vellum.gr Πνευματικά Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Πτυχιακή εργασία της σπουδάστριας: Διαμαντοπούλου Γεωργίας Η Εξάμηνο Επιβλέπον καθηγητής: Τσιαντής Λεωνίδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΪΟΣ 2014 K 03 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 1 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 121929/Η Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορή γησης Πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 7.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 NOMIKO KEIMENO ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39 Κωδικός Πακέτου: P2 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 6 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδοµένων Παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΕΚΔΟΣΗ 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.» Εισηγήτρια:: ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Καθηγητής : κος Δημήτρης Ι. Τσελές Σχολή: «Βιομηχανική Πληροφορική» Α.Μ. 549 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Ζαρολιάγκης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ. 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται από το Ίδρυμα ECDL, ως εκδότης, για την πληρότητα των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ SYLLABUS. Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ SYLLABUS. Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E.

Διαβάστε περισσότερα

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ.

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του τµήµατος διεθνών εξετάσεων του πανεπιστηµίου του Cambridge και του ΟΕΕΚ. Κωδικός Πακέτου: P Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 3 ενότητες ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικές Ενότητες: Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Είδος προγράµµατος: Βασικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγραφή του Υπό Πιστοποίηση Γνωστικού Αντικειμένου

2. Περιγραφή του Υπό Πιστοποίηση Γνωστικού Αντικειμένου Κωδ.: CSR-APDX2B Ισχύς: 20/04/2015 Έκδοση: 03 Σελίδα 1 από 11 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης Οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7)

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) ENTER Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) Εκπαιδευτικά σημεία: Είναι πιστοποιημένο από την ECDL Καλύπτει θεματικά όλη την εξετεσταέα ύλη του Syllabus 4.0 της ECDL. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Εξεταστικά Κέντρα Ένας οργανισμός που πιστοποιείται και εγγράφεται ως Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους που ορίζονται σε αυτόν τον

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Version1.0 Για χειριστές Μηχανικούς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ Version 0.1 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 Εισαγωγή και Περίληψη:... 4 Γενικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής:... 4 Εργασίες Λειτουργού:... 4 Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα