Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση"

Transcript

1 Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη Η παρούσα εργασία μελετά την εφαρμογή του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας στους αναλφάβητους και στους αλλόγλωσσους μαθητές της Δημοτικής Εκπαίδευσης μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Για τη συλλογή των δεδομένων χορηγήθηκαν στους εκπαιδευτικούς δύο ερωτηματολόγια (ένα στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία σε αναλφάβητους μαθητές και ένα στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές). Τα αποτελέσματα της εργασίας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την παρούσα κατάσταση αλλά και εισηγήσεις για βελτίωση της ενισχυτικής διδασκαλίας. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, με βάση αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, άρχισε να παρέχεται στη Δημοτική Εκπαίδευση, ενισχυτική διδασκαλία για τους αναλφάβητους και αλλόγλωσσους μαθητές. Ειδικότερα, η ενισχυτική διδασκαλία προσφέρεται σε αναλφάβητους και αλλόγλωσσους μαθητές των τάξεων Β μέχρι και Στ Δημοτικού. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), η ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές αποσκοπεί στη γλωσσική υποστήριξη των μαθητών αυτών για αποτελεσματικότερη επικοινωνία με το περιβάλλον τους και ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο (ΥΠΠ, Αρ. Φακ /3, Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση). Στόχος της ενισχυτικής διδασκαλίας σε αναλφάβητους μαθητές των τάξεων Β μέχρι Στ Δημοτικού είναι το ποσοστό των λειτουργικά αναλφάβητων μαθητών να μειωθεί στον ελάχιστο δυνατό βαθμό (ΥΠΠ, Αρ. Φακ , Ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά των τάξεων Δ, Ε και Στ που παρουσιάζουν σοβαρό λειτουργικό αλφαβητισμό). Η επιστημονική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί σημαντική παράμετρο των στρατηγικών πρόληψης της σχολικής αποτυχίας και του αναλφαβητισμού. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα μέρος της πρώτης φάσης ερευνητικού προγράμματος του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ), το οποίο αποβλέπει στην

2 102 Ηλία, Βλάμη & Λουκαΐδης αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας για τους αναλφάβητους και για τους αλλόγλωσσους μαθητές, με απώτερο σκοπό τη διατύπωση εισηγήσεων για τη βελτίωσή του. Ειδικότερα, η εργασία αυτή εξετάζει την εφαρμογή, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του θεσμού μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το Ιστορικό και η Λειτουργία του Θεσμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ενισχυτική διδασκαλία για αναλφάβητους μαθητές Ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας για αναλφάβητους μαθητές ξεκίνησε τη σχολική χρονιά με σκοπό τη στήριξη των μαθητών της Δ, Ε και Στ τάξης Δημοτικού που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες της Ειδικής Εκπαίδευσης ή των αλλόγλωσσων μαθητών (Υπουργικό Συμβούλιο, Αρ. Απόφασης , ημ. 28 Αυγούστου 2002, Ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσα και αναλφάβητα παιδιά των τάξεων Δ, Ε και Στ ). Από τη σχολική χρονιά ο θεσμός για τους αναλφάβητους μαθητές επεκτάθηκε και στη Β και Γ τάξη του Δημοτικού Σχολείου (Υπουργικό Συμβούλιο, Αρ. Απόφασης , Ενισχυτική διδασκαλία σε αναλφάβητα παιδιά των τάξεων Β και Γ του Δημοτικού Σχολείου). Ο χρόνος της ενισχυτικής διδασκαλίας αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς προσφέροντας βοήθεια είτε σε ατομική βάση είτε σε μικρές ομάδες μαθητών που παρουσιάζουν κοινές αδυναμίες. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν όποιο υλικό θεωρούν καταλληλότερο για τις ανάγκες των μαθητών, το οποίο μπορούν να προσαρμόζουν ανάλογα με την περίπτωση που αντιμετωπίζουν (ΥΠΠ, Αρ. Φακ , Ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά των τάξεων Δ, Ε και Στ που παρουσιάζουν σοβαρό λειτουργικό αλφαβητισμό). Η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Ενισχυτική διδασκαλία για αλλόγλωσσους μαθητές H ενισχυτική διδασκαλία, για αλλόγλωσσους μαθητές, από τη Β μέχρι τη Στ τάξη, τέθηκε σε εφαρμογή από τη σχολική χρονιά Με την πάροδο των χρόνων, παρατηρείται γενικά μια αυξητική τάση όσον αφορά τον αριθμό των αλλόγλωσσων μαθητών που χρειάζονται ενισχυτική διδασκαλία και το διδακτικό χρόνο που διατίθεται για το σκοπό αυτό στα σχολεία. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ (25 Φεβρουαρίου 2004) οι αλλόγλωσσοι μαθητές Β -Στ τάξης που συμμετέχουν στην ενισχυτική διδασκαλία χωρίζονται σε δύο επίπεδα: αρχάριοι και μη αρχάριοι. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις εισηγήσεις/οδηγίες του ΥΠΠ σε σχέση με τη γλωσσική υποστήριξη των αλλόγλωσσων παιδιών με ημερ. 29/10/2002 (ΥΠΠ, Αρ. Φακ /3, Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση), η ομαδοποίηση των παιδιών για την ενισχυτική διδασκαλία στηρίζεται σε δύο κριτήρια: την ηλικία και το βαθμό κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Ειδικότερα, συστήνεται το πιο κάτω μοντέλο ομαδοποίησης: αρχάρια παιδιά των μικρών τάξεων (Β και Γ ), αρχάρια παιδιά των μεγάλων τάξεων (Δ, Ε και Στ ), προχωρημένα παιδιά των μικρών τάξεων (Β και Γ ) και προχωρημένα παιδιά των μεγάλων τάξεων (Δ, Ε και Στ ). Όσον αφορά τα

3 Ενισχυτική διδασκαλία στη Δημοτική Εκπαίδευση 103 αλλόγλωσσα παιδιά της Α τάξης, αναφέρεται ότι αυτά φοιτούν κανονικά στην τάξη τους με την παροχή της αναγκαίας εξατομικευμένης βοήθειας από τον εκπαιδευτικό. Το περιεχόμενο της ενισχυτικής διδασκαλίας ανταποκρίνεται στους γλωσσικούς στόχους, οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την ομάδα στην οποία αναφέρονται (ΥΠΠ, Αρ. Φακ /10, /4, Ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσα παιδιά όλων των τάξεων και αναλφάβητα παιδιά των τάξεων Β μέχρι Στ ). Με σκοπό την επιτάχυνση και ομαλοποίηση της ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών στο σχολικό σύστημα και την κοινωνία της Κύπρου, από τη σχολική χρονιά το ΥΠΠ προώθησε την εισαγωγή του θεσμού της παράλληλης λειτουργίας τμημάτων ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Ειδικότερα, η δυνατότητα για εφαρμογή αυτού του Προγράμματος δόθηκε στα σχολεία που έχουν μεγάλο αριθμό αλλόγλωσσων μαθητών και διαθέτουν επαρκή χρόνο ενισχυτικής διδασκαλίας (τουλάχιστον εννιά περιόδους) (ΥΠΠ, Αρ. Φακ /10, Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση). Μεθοδολογία Καθορισμός πληθυσμού Δείγμα Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Κύπρου οι οποίοι παρείχαν ενισχυτική διδασκαλία σε αναλφάβητους και σε αλλόγλωσσους μαθητές κατά τη σχολική χρονιά Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν ηλεκτρονικά σε ερωτηματολόγιο, μέσω της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη έρευνα στον ιστοχώρο του ΚΕΕΑ, ανάλογα με τον τύπο της ενισχυτικής διδασκαλίας που παρείχαν. Το ερωτηματολόγιο που αφορούσε την ενισχυτική διδασκαλία σε αναλφάβητους μαθητές συμπληρώθηκε από 1189 εκπαιδευτικούς και το ερωτηματολόγιο που αφορούσε την ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές συμπληρώθηκε από 636 εκπαιδευτικούς. Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος Φύλο Ν (%) Άνδρας Γυναίκα Θέση Ν (%) Δάσκαλος/Δασκάλα Βοηθός Διευθυντής/τρια Χρόνια υπηρεσίας Μ.Ο. (Τ.Α.) Ενισχυτική διδασκαλία σε αναλφάβητους μαθητές 174 (14.6) 1001 (84.2) 951 (80) 221 (18.6) Ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές 77 (12.1) 551 (86.6) 553 (87) 73 (11.5) 12.8 (7.8) 11.4 (7.8) Μεταπτυχιακό Ν (%) 410 (34.5) 249 (39.2) Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται το προφίλ των εκπαιδευτικών που παρείχαν ενισχυτική διδασκαλία σε αναλφάβητους και σε αλλόγλωσσους μαθητές. Συγκεκριμένα, για το

4 104 Ηλία, Βλάμη & Λουκαΐδης ερωτηματολόγιο που αφορούσε την ενισχυτική διδασκαλία σε αναλφάβητους μαθητές, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ήταν γυναίκες (84.2%) και σε θέση δασκάλου (80%). Ο μέσος όρος των χρόνων υπηρεσίας τους ήταν 12.8 χρόνια. Το 34.5% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού. Για το ερωτηματολόγιο που αφορούσε την ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές, η πλειονότητα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ήταν και πάλι γυναίκες (86.6%) και σε θέση δασκάλου (87%). Ο μέσος όρος των χρόνων υπηρεσίας των συμμετεχόντων ήταν 11.4 χρόνια, ενώ το 39.2% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού. Διαδικασία και μέσα συλλογής δεδομένων Στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αρχικά μελέτη του υλικού που υπάρχει στο ΥΠΠ και αφορούσε το θέμα της ενισχυτικής διδασκαλίας σε αναλφάβητους και αλλόγλωσσους μαθητές. Παράλληλα, διενεργήθηκαν συνολικά 8 συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς, Διευθυντές και Επιθεωρητές. Συγκεκριμένα, έγιναν 2 ομαδικές συνεντεύξεις με 8 εκπαιδευτικούς από 2 Δημοτικά Σχολεία, 3 με Διευθυντές Δημοτικής Εκπαίδευσης, 1 με λειτουργό του ΥΠΠ (εκπρόσωπο του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης), 1 με Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης και 1 με Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης. Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν από τους λειτουργούς του ΚΕΕΑ κατά τους μήνες Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο Οι συνεντεύξεις ήταν ημιδομημένες και είχαν ηχογραφηθεί. Τα στοιχεία από τη μελέτη των εγγράφων αλλά και των συνεντεύξεων αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία των δύο ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την ποσοτική μέτρηση, ένα για εκπαιδευτικούς οι οποίοι παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία σε αναλφάβητους μαθητές και ένα για εκπαιδευτικούς οι οποίοι παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές. Τα ερωτηματολόγια ήταν κλειστού τύπου σε κλίμακα Likert, με πέντε διαβαθμίσεις, όπου το 1 αντιστοιχούσε στο «Δε συμφωνώ καθόλου» και το 5 στο «Συμφωνώ πάρα πολύ». Τα δύο ερωτηματολόγια περιστράφηκαν γύρω από τους ακόλουθους βασικούς άξονες: Γενικές απόψεις για το θεσμό και τους μαθητές που δέχονται ενισχυτική διδασκαλία Απόψεις, αντιλήψεις και πληροφορίες για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας Ρόλος του εκπαιδευτικού στην εφαρμογή του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας Απόψεις και εισηγήσεις για βελτίωση του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών χορηγήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη έρευνα στον ιστοχώρο του ΚΕΕΑ. Ανάλυση δεδομένων Για να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας, την οργάνωση και τον τρόπο εφαρμογής του, καθώς και οι εισηγήσεις τους για βελτίωσή του, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS.

5 Ενισχυτική διδασκαλία στη Δημοτική Εκπαίδευση 105 Συγκεκριμένα έγινε περιγραφική ανάλυση (συχνότητες, ποσοστά, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών, παραγοντική ανάλυση τόσο σε ερωτήσεις που αφορούσαν τις απόψεις τους για την οργάνωση τρόπο εφαρμογής, όσο και σε ερωτήσεις που αφορούσαν στις στάσεις αντιλήψεις και εισηγήσεις των εκπαιδευτικών για την ενισχυτική διδασκαλία, καθώς και σύγκριση μέσων όρων σε ορισμένες απαντήσεις με τη χρήση του t-test. Αποτελέσματα Απόψεις των εκπαιδευτικών για το θεσμό, το πλαίσιο λειτουργίας και εφαρμογής της ενισχυτικής διδασκαλίας σε αναλφάβητους μαθητές Οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας, όπως φάνηκε από τους μέσους όρους των δηλώσεων των εκπαιδευτικών, παραχωρούνται στο δάσκαλο της τάξης των αναλφάβητων μαθητών που δέχονται ενίσχυση (Μ.Ο.=4.0, Τ.Α.=1.0) και λιγότερο σε δασκάλους - επισκέπτες του σχολείου (Μ.Ο.=1.8, Τ.Α.=1.0) ή στο διευθυντή του σχολείου (Μ.Ο.=1.6, Τ.Α.=1.1). Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, τα κύρια κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών για ενισχυτική διδασκαλία είναι η καλή γνώση των αδυναμιών και των προβλημάτων των μαθητών (Μ.Ο.=3.7, Τ.Α.=1.2), καθώς και η λειτουργικότητα του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου (Μ.Ο.=3.7, Τ.Α.=1.1). Λιγότερο σημαντικά κριτήρια για τους εκπαιδευτικούς θεωρήθηκαν η προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Μ.Ο.=2.4, Τ.Α.=1.1) και οι ειδικές γνώσεις/προσόντα σχετικά με τη διδασκαλία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Μ.Ο.=2.2, Τ.Α.=1.0). Στις συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές και τους εκπροσώπους του ΥΠΠ αναφέρθηκε ότι είναι συχνό φαινόμενο να δίνονται ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς για να καλύψουν το χρόνο εβδομαδιαίας απασχόλησης που τους αναλογεί. Αυτό βέβαια λειτουργεί εις βάρος των παιδαγωγικών κριτηρίων που θα έπρεπε να εφαρμόζονται. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι συχνά η επιλογή των εκπαιδευτικών προηγείται της επιλογής των μαθητών που δέχονται ενισχυτική διδασκαλία. Αυτή η μέθοδος επιλογής εκπαιδευτικών και κατανομής χρόνου ενισχυτικής διδασκαλίας αποτελεί ουσιαστικά λύση ανάγκης, αφού διαφορετική αντιμετώπιση οδηγεί σε άλλες δυσκολίες, όπως είναι η μη αποτελεσματική λειτουργία του ωρολογίου προγράμματος. Σημειώνουμε χαρακτηριστικό σχόλιο Επιθεωρητή: "Δυστυχώς κάποιοι Διευθυντές έχουν την εντύπωση ότι είναι χρόνος off. Οπότε προσπαθούν να κάμουν κατανομή τις ώρες σε όλους τους δασκάλους για να έχουν όλοι από 1 ώρα." Όπως φάνηκε, ο εκπαιδευτικός της τάξης είναι το κυριότερο άτομο το οποίο αποφασίζει για το ποιος μαθητής θα δεχτεί ενισχυτική διδασκαλία, αφού 93.5% των εκπαιδευτικών συμφωνούσε με αυτή τη δήλωση (Μ.Ο.= 4.6, Τ.Α.=0.7). Δεύτερο πιο σημαντικό άτομο για την απόφαση αυτή, φαίνεται να είναι ο Διευθυντής του σχολείου με ποσοστό 49.7% των εκπαιδευτικών να συμφωνεί με αυτή τη δήλωση (Μ.Ο.=3.3, Τ.Α.=1.2). Ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος (Μ.Ο.=2.7, Τ.Α.=1.3), οι γονείς του μαθητή (Μ.Ο.=2.5, Τ.Α.=1.1) και ο οικείος Επιθεωρητής (Μ.Ο.=2.0, Τ.Α.=1.1) φαίνεται να συμβάλλουν πολύ λιγότερο στον εντοπισμό των μαθητών που θα δεχτούν ενισχυτική διδασκαλία. Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης στις ερωτήσεις που αφορούσαν στον τρόπο εφαρμογής και στην οργάνωση της ενισχυτικής διδασκαλίας προέκυψαν οι εφτά

6 106 Ηλία, Βλάμη & Λουκαΐδης παράγοντες που φαίνονται στον Πίνακα 2. Οι παράγοντες αυτοί ερμηνεύουν 63.76% της διακύμανσης (KMO = 0.79, Bartlett s test of Sphericity = , p<0. 001). Πίνακας 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις παραγόντων που αφορούσαν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την οργάνωση και τον τρόπο εφαρμογής της ενισχυτικής διδασκαλίας για αναλφάβητους μαθητές M.O.* T.A. Καταλληλότητα διδακτικών μεθόδων και ικανοποίηση από οργάνωση Καθοδήγηση από ΥΠΠ και επιμόρφωση Αρχική αξιολόγηση στους αναλφάβητους μαθητές Ανάγκη για περισσότερες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας Συστηματική εφαρμογή της ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο Υποδομή (Κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας και βοηθητικό υλικό) Διδασκαλία ύλης μικρότερων τάξεων *Πιθανές απαντήσεις σε 5-βάθμια κλίμακα όπου (1) = Δε συμφωνώ καθόλου και (5) = Συμφωνώ πάρα πολύ Ιδιαίτερα υψηλός ήταν ο μέσος όρος στον παράγοντα που αφορούσε τη συστηματική εφαρμογή της ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο, κάτι που δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας είναι καθορισμένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα και ότι τα μαθήματα πραγματοποιούνται συστηματικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (Μ.Ο.=4.3). Ωστόσο, στις συνεντεύξεις αναφέρθηκε ότι υπάρχει μια τάση να μη γίνονται συστηματικά τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, αφού χρησιμοποιούνται οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για δάσκαλο σε τάξη (λόγω απουσίας δασκάλου τάξης, λόγω διοικητικών καθηκόντων του διευθυντή κ.ά.). Στις δηλώσεις που αφορούσαν στην καταλληλότητα διδακτικών μεθόδων και του υλικού που χρησιμοποιούν και την ικανοποίησή τους από την οργάνωση της ενισχυτικής διδασκαλίας (ικανοποίηση από αξιοποίηση χρόνου/επικοινωνία με μαθητές/μαθησιακά αποτελέσματα) από τους ίδιους, οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να είναι ιδιαίτερα θετικοί (Μ.Ο.=4.0). Παρ όλα αυτά, κοντά στο μέσο όρο της πενταβάθμιας κλίμακας παρουσιάστηκαν οι παράγοντες Αρχική αξιολόγηση στους αναλφάβητους μαθητές (Μ.Ο.=3.2), Ανάγκη για περισσότερες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας (Μ.Ο.=3.3) και Διδασκαλία ύλης μικρότερων τάξεων (Μ.Ο.=3.3). Αρκετά χαμηλός μέσος όρος παρουσιάζεται στον παράγοντα Υποδομή (Κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας και βοηθητικό υλικό), αφού ο μέσος όρος των απαντήσεων στην πενταβάθμια κλίμακα είναι 2.4, γεγονός που φανερώνει την ανάγκη για καλύτερη υποδομή στα σχολεία αναφορικά με την ενισχυτική διδασκαλία. Ιδιαίτερα αρνητικοί ήταν, επίσης, οι εκπαιδευτικοί στον παράγοντα Καθοδήγηση από ΥΠΠ και επιμόρφωση, κάτι που δείχνει ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις κατευθυντήριες

7 Ενισχυτική διδασκαλία στη Δημοτική Εκπαίδευση 107 γραμμές του ΥΠΠ όσον αφορά στο περιεχόμενο της ύλης, καθώς και στις ευκαιρίες επιμόρφωσης που τους δίνονται (Μ.O= 1.8). Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία στατιστικά σημαντικών διαφορών στον παράγοντα Ανάγκη για περισσότερες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας με βάση τα χρόνια υπηρεσίας [t(1114)=3.29, p=<0.01], τον αριθμό περιόδων που κάνουν ενισχυτική διδασκαλία [t(1174)=3.18, p=<0.01] και τον αριθμό αναλφάβητων μαθητών στους οποίους διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί [t(1184)=2.93, p=<0.01]. Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα από 12 χρόνια υπηρεσίας, με μία περίοδο διδασκαλίας σε αναλφάβητους μαθητές και με περισσότερους από δύο μαθητές, νιώθουν μεγαλύτερη ανάγκη για περισσότερες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας. Έχει γίνει επίσης παραγοντική ανάλυση αριθμού ερωτήσεων που αφορούσαν τις στάσεις των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις τους για βελτίωση της ενισχυτικής διδασκαλίας. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων, όπως προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση. Οι πέντε παράγοντες που φαίνονται στον πίνακα ερμηνεύουν 68.02% της διακύμανσης (KMO=0.79, Bartlett s test of Sphericity= , p<0.001). Πίνακας 3. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις παραγόντων που αφορούσαν τις στάσεις-αντιλήψεις και εισηγήσεις για βελτίωση της ενισχυτικής διδασκαλίας για αναλφάβητους μαθητές M.O.* T.A. Ανάγκη για συντονιστή και καλύτερη οργάνωση/επιμόρφωση Διάγνωση και παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας από την Α τάξη Χρησιμότητα και σημαντικότητα της ενισχυτικής διδασκαλίας Αύξηση ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας Οφέλη της ενισχυτικής διδασκαλίας *Πιθανές απαντήσεις σε 5-βάθμια κλίμακα όπου (1) = Δε συμφωνώ καθόλου και (5) = Συμφωνώ πάρα πολύ Ιδιαίτερα σημαντική θεωρούν οι εκπαιδευτικοί την ανάγκη για διάγνωση και παροχή της ενισχυτικής διδασκαλίας από την Α τάξη (Μ.Ο.=4.6), καθώς και την ανάγκη αύξησης των ωρών της ενισχυτικής διδασκαλίας (π.χ. να γίνεται σε καθημερινή βάση, Μ.Ο.=4.1). Επιπλέον, θετική άποψη είχαν οι εκπαιδευτικοί για τη χρησιμότητα/σημαντικότητα της ενισχυτικής διδασκαλίας (Μ.Ο.=3.9). Σημαντική θεωρούσαν την ανάγκη για συντονισμό, καλύτερη οργάνωση του θεσμού από το ΥΠΠ και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ενισχυτικής διδασκαλίας (Μ.Ο.=3.8). Αρκετά θετικοί ήταν και στην κλίμακα που αφορούσε στα οφέλη της ενισχυτικής διδασκαλίας (Μ.Ο.=3.5), πιστεύοντας ότι η ενισχυτική διδασκαλία βοηθά περισσότερο στην ανάπτυξη των μαθητών στον συναισθηματικό παρά στον κοινωνικό τομέα (Μ.Ο.=3.7 και 3.2 αντίστοιχα). Εντοπίστηκε, επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους του παράγοντα Ανάγκη για συντονιστή και καλύτερη οργάνωση/επιμόρφωση μεταξύ των

8 108 Ηλία, Βλάμη & Λουκαΐδης εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα από 12 χρόνια υπηρεσίας νιώθουν μεγαλύτερη ανάγκη για στήριξη και καλύτερη οργάνωση του θεσμού της ενισχυτική διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα από 12 χρόνια υπηρεσίας [Μ.Ο.=3.9 και 3.6 αντίστοιχα, t(1114) = 6.51, p<0.01]. Απόψεις των εκπαιδευτικών για το θεσμό, το πλαίσιο λειτουργίας και εφαρμογής της ενισχυτικής διδασκαλίας σε αλλόγλωσσους μαθητές Από τους μέσους όρους των δηλώσεων των εκπαιδευτικών, φάνηκε ότι οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας παραχωρούνται στο δάσκαλο της τάξης των αλλόγλωσσων μαθητών που δέχονται ενίσχυση (Μ.Ο.=3.2, Τ.Α.=1.2 με ποσοστά 45.6% να συμφωνούν πολύ ή πάρα πολύ) και λιγότερο στο διευθυντή του σχολείου (Μ.Ο.=1.4, Τ.Α.=0.9) ή σε δασκάλους - επισκέπτες του σχολείου (Μ.Ο.=1.8, Τ.Α.=1.1). Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, το κύριο κριτήριο επιλογής εκπαιδευτικών για ενισχυτική διδασκαλία είναι η λειτουργικότητα του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου (Μ.Ο.=3.7, Τ.Α.=1.1), ενώ δεύτερο πιο σημαντικό κριτήριο θεωρούσαν το ενδιαφέρον τους για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές (Μ.Ο.=2.8, Τ.Α.=1.2). Η προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία αλλόγλωσσων (Μ.Ο.=2.3, Τ.Α.=1.1), οι ειδικές γνώσεις/προσόντα που έχουν σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές (Μ.Ο.=2.1, Τ.Α.=1.1) και η γνώση της μητρικής γλώσσας των μαθητών (Μ.Ο.=1.7, Τ.Α.=1.0) θεωρήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ως τα λιγότερο σημαντικά κριτήρια. Αυτή η άποψη επιβεβαιώθηκε και από τις συνεντεύξεις όχι μόνο με εκπαιδευτικούς αλλά και με εκπροσώπους του ΥΠΠ. Συγκεκριμένα, έχει διαφανεί ότι για την ενισχυτική διδασκαλία για αλλόγλωσσους μαθητές μπορεί να γίνει και επιλογή εκπαιδευτικών που μπορεί να μην έχουν ενδιαφέρον για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους ή να μην έχουν προηγούμενη εμπειρία σε αυτό το θέμα ή να μην είναι αρκετά ικανοί. Επιθεωρητής χαρακτηριστικά αναφέρει: "Η κατανομή των ωρών στο διδακτικό προσωπικό δεν γίνεται σ εκείνους που όντως έπρεπε, που έχουν τις ικανότητες ή τις δεξιότητες να διδάξουν, αλλά πολλές φορές είναι ανάλογα με το πώς βγαίνει το πρόγραμμα." Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, ο εκπαιδευτικός της τάξης είναι το κυριότερο άτομο το οποίο αποφασίζει για το ποιος μαθητής θα δεχτεί ενισχυτική διδασκαλία, αφού 87.9% των εκπαιδευτικών συμφωνεί με αυτή τη δήλωση (Μ.Ο.=4.4, Τ.Α.=0.8). Δεύτερο πιο σημαντικό άτομο που παίρνει αυτή την απόφαση φαίνεται να είναι ο Διευθυντής του σχολείου με ποσοστό 71.6% των εκπαιδευτικών να συμφωνεί με αυτή τη δήλωση (Μ.Ο.=3.9, Τ.Α.=1.0). Ο οικείος Επιθεωρητής (Μ.Ο.=2.3, Τ.Α.=1.2), οι γονείς του μαθητή (Μ.Ο.=2.3, Τ.Α.=1.1) και ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος (Μ.Ο.=2.1, Τ.Α.=1.2) δεν συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον εντοπισμό των μαθητών που θα δεχτούν ενισχυτική διδασκαλία. Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης στις ερωτήσεις που αφορούσαν στον τρόπο εφαρμογής και στην οργάνωση της ενισχυτικής διδασκαλίας προέκυψαν οι έξι παράγοντες που φαίνονται στον Πίνακα 4. Οι παράγοντες αυτοί ερμηνεύουν 60.27% της διακύμανσης (KMO = 0. 88, Bartlett s test of Sphericity = , p<0. 001).

9 Ενισχυτική διδασκαλία στη Δημοτική Εκπαίδευση 109 Πίνακας 4. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις παραγόντων που αφορούσαν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την οργάνωση και τον τρόπο εφαρμογής της ενισχυτικής διδασκαλίας για αλλόγλωσσους μαθητές Καταλληλότητα διδακτικών μεθόδων και ικανοποίηση από εφαρμογή Μ. Ο. * Τ. Α Καθοδήγηση από ΥΠΠ και επιμόρφωση Αξιολόγηση αλλόγλωσσων μαθητών στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας Συστηματική εφαρμογή της ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο Υποδομή (Κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας και βοηθητικό υλικό) Χρόνος παρακολούθησης ενισχυτικών μαθημάτων από αλλόγλωσσους *Πιθανές απαντήσεις σε πενταβάθμια κλίμακα όπου (1) = Δε συμφωνώ καθόλου και (5) = Συμφωνώ πάρα πολύ Οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό ότι οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας είναι καθορισμένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα και ότι τα μαθήματα πραγματοποιούνται συστηματικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (Μ.Ο.=4.5). Πολύ υψηλός μέσος όρος παρουσιάζεται και στον παράγοντα που αφορούσε στην καταλληλότητα διδακτικών μεθόδων και του υλικού που χρησιμοποιούν και την ικανοποίησή τους από την οργάνωση της ενισχυτικής διδασκαλίας και ειδικότερα από την αξιοποίηση του χρόνου, την επικοινωνία με μαθητές και τα μαθησιακά αποτελέσματα (Μ.Ο.=4.0). Παρ όλα αυτά, όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις στο πλαίσιο της εφαρμογής της ενισχυτικής διδασκαλίας, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν οι μαθητές είναι εντελώς αρχάριοι όσον αφορά τη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Λόγω της ελλιπούς τους κατάρτισης δεν έχουν τις γνώσεις που χρειάζονται για να οργανώσουν την πορεία των μαθημάτων της ενισχυτικής διδασκαλίας με τρόπο ώστε να βοηθηθούν ουσιαστικά τα παιδιά αυτά. Η μη επαρκής επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους μαθητές, ιδιαίτερα όταν δεν μιλούν αγγλικά οι τελευταίοι, αποτελεί μια άλλη δυσκολία που δυσχεραίνει το διδακτικό τους έργο. Ο μέσος όρος του παράγοντα Αξιολόγηση αλλόγλωσσων μαθητών στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας ήταν στο μέσο περίπου της κλίμακας (Μ.Ο.=3.2). Ο παράγοντας αυτός αφορούσε κυρίως στο κατά πόσο γίνεται αρχική, ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση. Ο μέσος όρος στον παράγοντα Υποδομή (Κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας και βοηθητικό υλικό) ήταν σχετικά χαμηλός (Μ.Ο.=2.6), γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει καλή υποδομή για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ενισχυτική διδασκαλία. Ιδιαίτερα αρνητικοί ήταν επίσης οι εκπαιδευτικοί στον παράγοντα Καθοδήγηση από ΥΠΠ και επιμόρφωση, κάτι που δείχνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΥΠΠ όσον αφορά το περιεχόμενο της ύλης, καθώς και τις ευκαιρίες επιμόρφωσης που τους δίνονται (Μ.Ο.

10 110 Ηλία, Βλάμη & Λουκαΐδης κλίμακας=1.9). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί δε συμφωνούσαν με τις δηλώσεις: Οι μαθητές στους οποίους παρέχω ενισχυτική διδασκαλία αποχωρούν συνήθως από το μάθημα των Ελληνικών και Οι αλλόγλωσσοι μαθητές σταματούν να δέχονται ενισχυτική διδασκαλία ανά πάσα στιγμή μέσα στη σχολική χρονιά, αν παρουσιάσουν βελτίωση (Μ.Ο. κλίμακας =1.8). Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία στατιστικά σημαντικών διαφορών στην αξιολόγηση που προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί με βάση τον αριθμό περιόδων [t(621)=4.53, p=<0.001] και μαθητών [t(610.39)=5.33, p=<0.001] που έχουν για ενισχυτική διδασκαλία. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν περισσότερες από μία περίοδο ενισχυτικής διδασκαλίας (Μ.Ο.=3.2, Τ.Α.=0.6) και που παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία σε περισσότερους από δύο μαθητές (Μ.Ο.=3.2, Τ.Α.=0.7) έχουν ψηλότερο μέσο όρο στον παράγοντα Αξιολόγηση αλλόγλωσσων μαθητών στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς που έχουν μία περίοδο ενισχυτικής διδασκαλίας (Μ.Ο.= 2.9, Τ.Α.= 0.6) και παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία σε ένα ή δύο μαθητές (Μ.Ο.=2.9, Τ.Α.=0.6). Πραγματοποιήθηκε επίσης, παραγοντική ανάλυση αριθμού ερωτήσεων που αφορούσαν τις στάσεις των εκπαιδευτικών για το θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας και τις εισηγήσεις τους για βελτίωσή του. Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων, όπως προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση. Οι πέντε παράγοντες που φαίνονται στον πίνακα ερμηνεύουν 67.24% της διακύμανσης (KMO = 0. 83, Bartlett s test of Sphericity = , p<0. 001). Πίνακας 5. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις παραγόντων που αφορούσαν τις στάσεις-αντιλήψεις και εισηγήσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της ενισχυτικής διδασκαλίας για αλλόγλωσσους μαθητές Μ. Ο. * Τ. Α. Ανάγκη για παροχή διδακτικού υλικού και επιμόρφωσης Οφέλη της ενισχυτικής διδασκαλίας Χρησιμότητα και σημαντικότητα της ενισχυτικής διδασκαλίας Ανάγκη για αύξηση ωρών της ενισχυτικής διδασκαλίας Ανάγκη για οργάνωση της ενισχυτικής διδασκαλίας *Πιθανές απαντήσεις σε 5-βάθμια κλίμακα όπου (1)=Δε συμφωνώ καθόλου και (5)=Συμφωνώ πάρα πολύ Γενικά, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν μια θετική στάση για τα οφέλη και τη χρησιμότητα/σημαντικότητα της ενισχυτικής διδασκαλίας. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η ενισχυτική διδασκαλία συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης, του συναισθηματικού τομέα, της εκμάθησης της ελληνικής, καθώς και ότι είναι χρήσιμος θεσμός στην εκπαίδευση (Μ.Ο.=3.9). Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντική θεωρούσαν οι εκπαιδευτικοί την ανάγκη για παροχή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς επίσης τη δημιουργία αναλυτικού προγράμματος, τη διάθεση κατάλληλων δοκιμίων διάγνωσης και αξιολόγησης, αλλά και την επιμόρφωσή τους και τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των οικογενειών των αλλόγλωσσων μαθητών και του σχολείου (Μ.Ο.=4.4). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν σημαντική την ανάγκη για αύξηση

11 Ενισχυτική διδασκαλία στη Δημοτική Εκπαίδευση 111 των ωρών της ενισχυτικής διδασκαλίας (π.χ. να γίνεται σε καθημερινή βάση, Μ.Ο.=4.1). Μια εκπαιδευτικός, με βάση τη δική της εμπειρία, επεσήμανε τη θετική αλλαγή που μπορεί να επιφέρει στις στάσεις, στη διδακτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, καθώς και στο περιεχόμενο της ενισχυτικής διδασκαλίας η αύξηση των περιόδων ενισχυτικής διδασκαλίας για μια ομάδα αλλόγλωσσων παιδιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η αλλαγή ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής τμημάτων ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στο σχολείο που υπηρετεί η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός. "Για μένα το 40λεπτο είναι χάσιμο χρόνου. Προσωπικά από την πείρα μου τόσα χρόνια που κάνω ενισχύσεις. (Φέτος) Είναι 5 περίοδοι, δεν μπορείς να παίζεις πελλό. Και τι θα κάνεις; Δεν περνά με τίποτε η ώρα. Ενώ πέρσι έκανα κάτι στα Ελληνικά που είχαν Σκέφτομαι και Γράφω και καθόμουν μαζί τους να τους βοηθήσω. Εντάξει πάλι τους βοηθάς, όμως δεν προλαβαίνεις να καλύψεις και τα κενά τους. Προσπαθείς έτσι λίγο να τους πάρεις με την τάξη." Λιγότερο επιτακτική θεωρούσαν οι εκπαιδευτικοί την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση του θεσμού, για υπεύθυνο Επιθεωρητή ενισχυτικής διδασκαλίας και για το ότι αυτή πρέπει να γίνεται σε ατομικό επίπεδο (Μ.Ο.=3.6). Συμπεράσματα και Εισηγήσεις Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή και επιτυχία του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι αδιαμφισβήτητος. Επομένως, η εξέταση των απόψεων των εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό, αποτελεί σημαντική παράμετρο του προγράμματος αξιολόγησης της ενισχυτικής διδασκαλίας. Αυτή η εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας, την οργάνωση και τον τρόπο εφαρμογής του, καθώς και των εισηγήσεων που υποστηρίζουν για τη βελτίωσή του. Η γενική άποψη των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο τους, φάνηκε να είναι θετική. Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού χρόνου για ενισχυτική διδασκαλία δίνεται στους δασκάλους των τάξεων των αναλφάβητων/αλλόγλωσσων μαθητών, πιθανότατα λόγω της καλής γνώσης των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των μαθητών τους. Τα κυριότερα κριτήρια στα οποία στηρίζεται η επιλογή των εκπαιδευτικών για ενισχυτική διδασκαλία είναι η εύρυθμη λειτουργία του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου και η καλή γνώση των αδυναμιών και των δυσκολιών των μαθητών. Άλλα παιδαγωγικά κριτήρια, όπως οι ειδικές γνώσεις, η προηγούμενη εμπειρία ή το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζονται σε μικρότερο βαθμό. Όταν εφαρμόζεται το κριτήριο της λειτουργικότητας του ωρολογίου προγράμματος για την κατανομή των περιόδων ενισχυτικής διδασκαλίας, είναι δυνατόν να ανατίθεται ενισχυτική διδασκαλία σε εκπαιδευτικούς απλώς για να καλυφθεί ο χρόνος εβδομαδιαίας απασχόλησής τους. Επιπλέον, σε σχολεία όπου οι Διευθυντές δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί την τεράστια σημασία της ενισχυτικής διδασκαλίας, οι περίοδοι συνήθως κατανέμονται εξίσου ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Αυτές οι ενέργειες, όμως, έχουν ως πιθανή συνέπεια η καταλληλότητα των εκπαιδευτικών που τελικά παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία να μην είναι σε υψηλό επίπεδο, γεγονός που

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων»

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Στόχοι υπό έμφαση 2015-2016 1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Συνέδρια Διευθυντών Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Νοέμβριος 2015 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Γιατί συνεχίζεται ο στόχος για 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ.141290/Γ2/08-09-2014/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλφαβητισμός, Σχολική Αποτυχία, Βία και Παραβατικότητα και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση Του Δημήτρη Μικελλίδη Προέδρου ΠΟΕΔ

Αναλφαβητισμός, Σχολική Αποτυχία, Βία και Παραβατικότητα και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση Του Δημήτρη Μικελλίδη Προέδρου ΠΟΕΔ Αναλφαβητισμός, Σχολική Αποτυχία, Βία και Παραβατικότητα και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση Του Δημήτρη Μικελλίδη Προέδρου ΠΟΕΔ Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση θα πρέπει να στοχεύει στην εξάλειψη ή έστω στη δραστική

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

* Βελτίωση της μάθησης για όλα τα παιδιά: Η πράξη στο επίπεδο του σχολείου

* Βελτίωση της μάθησης για όλα τα παιδιά: Η πράξη στο επίπεδο του σχολείου Ποιότητα και Ισότητα στην Εκπαίδευση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Πρακτικές Εφαρμογές και Προοπτικές (Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials) * Βελτίωση της μάθησης για όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια Ερευνητική προσέγγιση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2 ΣΥΝΟΨΗ Σε 800 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, κατά το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2014. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Προφίλ του Σχολείου Αριθμός Μαθητών: 397 Αριθμός Εκπαιδευτικών: 68 Αριθμός Τμημάτων: 20 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας: 1. Αστικό σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 21-22/3/2014, Λευκωσία 16-17/5/2014, Λεμεσός Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ομότιμη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού έγινε πλέον θεσμός στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, αφού διεξάγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνιμο προσωπικό 8 EE και Λογοθεραπεία 2 Επισκέπτες εκπαιδευτικοί 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνιμο προσωπικό 8 EE και Λογοθεραπεία 2 Επισκέπτες εκπαιδευτικοί 3 2015-2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνιμο προσωπικό 8 EE και Λογοθεραπεία 2 Επισκέπτες εκπαιδευτικοί 3 ΜΑΘΗΤΕΣ Συνολικός αριθμός 93 Χώρες καταγωγής 20 Με δύο γονείς αλλοδαπούς 42(45,5%) Με έναν γονέα αλλοδαπό 18(19,5,%)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) Λεωφ. Κυρηνείας 184, 2112 Λευκωσία Κύπρος Τηλ. : 22817585 Φαξ : 22817599 Web : www.poed.com.cy E-mail : poed@cytanet.com.cy Λευκωσία, 9 Σεπτεμβρίου, 2016 Διευθυντές/Διευθύντριες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης 29 Αυγούστου 2016 Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου

Α Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Α Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Poster Έρευνα Δράσης «Βελτίωση Προφορικού και Γραπτού Λόγου» Εκπαιδευτικοί 24 εκπαιδευτικοί Αριθμός Παιδιών Τμήματα 196 παιδιά 12 τμήματα Τοποθεσία Σχολείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ «Η Δημιουργική χρήση της τεχνολογίας στα Μαθηματικά μέσω της αυτενέργειας των παιδιών.» Συντονίστρια: Στέλια Δημητρίου-Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2017 Υπεύθυνος Πράξης Σπυρίδων Δουκάκης Συντονίστρια Δράσης Μαρία Νίκα 1η Έκδοση Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών 15 Μαΐου 2012 Τι είναι Εμπέδωση; ΠΡΙΝ Εξατομίκευση Θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 1. Φύλο Άνδρας Γυναίκα 2. Ηλικία 22 30 31 40 41 50 51 + 3. Χρόνια υπηρεσίας 1 5 6 15 16+ 4. Σημειώστε τα πτυχία που κατέχετε Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

2. Να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών.

2. Να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.7.02 Αρ. Τηλ.: 22 402306/ 361/ 387 Aρ. Τηλεομ.: 22480505 email: proairetika@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Σημειώστε προβλήματα που αντιμετωπίσατε Αν και από τους τίτλους των ενοτήτων φαινόταν να υπάρχει συνάφεια με την προσχολική, ωστόσο με ελάχιστες εξαιρέσεις υπήρξε απογοητευτικό για εμάς. Το σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι Συνάντησης. Λευκή Κουρέα & Έλενα Αγαπίου Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 10/23/16

Στόχοι Συνάντησης. Λευκή Κουρέα & Έλενα Αγαπίου Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 10/23/16 Στηρίζοντας Ομάδες Μαθητών μέσω Δευτερογενούς Πρόληψης: Η Εφαρμογή της Στρατηγικής «Ελέγχω Αποχωρώ» στο Σύστημα ΠροΘεΣυ μέσα από Μελέτη Περίπτωσης Λευκή Κουρέα & Έλενα Αγαπίου Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) 2015-2016 Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Προφίλ σχολείου λειτούργησε το 1967-68, και μετακόμισε σε καινούριο κτήριο το 2014-2015 (ΚΑ) 129 μαθητές 10 εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖ9-Θ0Σ. Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην εκπαιδευτική ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΔΑ: Β4ΤΖ9-Θ0Σ. Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην εκπαιδευτική ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αυτοαξιολόγησης σχολείου

Έρευνα αυτοαξιολόγησης σχολείου 1 Έρευνα αυτοαξιολόγησης σχολείου Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας, έχει σαν στόχο να βελτιώνει κάθε χρόνο, όλο και περισσότερο, τις υπηρεσίες που προσφέρει στους εκπαιδευόμενους και των δύο κύκλων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ Μάθημα: ΟΙΚ107 Σύνολο ερωτηματολογίων: 38 Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εισαγωγή Τα ιστολόγια ή blogs (βραχυγραφία του «web logs»), εμφανίστηκαν για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές πρακτικές: Συνεργασία μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών

Συνεργατικές πρακτικές: Συνεργασία μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών Συνεργατικές πρακτικές: Συνεργασία μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών Αναστασία Βλάχου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιατί η συνεργασία είναι αναγκαία;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 16-17 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων

Θέμα: Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.14/2 Αρ. Τηλ. : 22800663 Αρ. Φαξ : 22428277 E-mail : dde@moec.gov.cy 21 Μαΐου 2010 Διευθυντές/ Διευθύντριες

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο 2015 2016 Διευθύντρια: Μαρία Τράγγολα Παπά Συντονιστής: Γιώργος Σολωμού Υποστηρικτής Π.Ι.: Δρ Έλενα Χριστοφίδου Αριθμός τμημάτων: 9 τμήματα (ανά 3 σε κάθε Δ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών: Ζητήματα και ζητούμενα Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016, 8.00 13.30

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αξιολόγηση από όλους τους εμπλεκομένους στο πρόγραμμα πρακτικών ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών ΑΕΕ Καταγράφονται στοιχεία για τις διαδικασίες τις οποίες ανέπτυξε το σχολείο κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Είχατε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ στην αρχή του σχολικού έτους;

1. Είχατε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ στην αρχή του σχολικού έτους; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς ΕΚ1. Διεύθυνση Περιφέρειας Α Αθήνας 10,6 Αιτωλ/νίας 2,5 Ανατ. Αττική 3,5 Ανατ. Θεσ/νίκη 6,1 Αργολίδα 1,0 Αρκαδίας 3,0

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης Το πλαίσιο εφαρμογής 113 παιδιά Έξι τμήματα Διευθυντική ομάδα Διδακτικό προσωπικό Το πλαίσιο εφαρμογής Συντονιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΑΥ. Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης Υποστήριξης

ΕΔΕΑΥ. Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης Υποστήριξης ΕΔΕΑΥ Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης Υποστήριξης Καινοτόμος θεσμός που έχει ως στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Τι αναμένουμε να πάρουμε; Φωνάζει, διακόπτει, παίζει στο μάθημα Εφαρμόζοντας τη στρατηγική Eλέγχω και Aποχωρώ σε παιδιά με ήπια και συχνά προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη A Λευκή Κουρέα, Πανεπιστήμιο Κύπρου Έλενα Αγαπίου, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε.

Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Αιτία Ανομοιογένεια μαθητικού πληθυσμού. Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Αφορμή Προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου NewsLetter ΠΕ19 ΠΕ20

Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου NewsLetter ΠΕ19 ΠΕ20 Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου NewsLetter ΠΕ19 ΠΕ20 Περιγραφή της έρευνας Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο σε μορφή Google Form στο https://docs.google.com/forms/d/1r7yfqqpmjvgcverywc_oz7km54h5m1yrxet

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει.

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας»

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας» Page1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ10/20/Γ1/708/ ιαπολιτισµική εκπαίδευση-τάξεις Υποδοχής-Φροντιστηριακά Τµήµατα

Φ10/20/Γ1/708/ ιαπολιτισµική εκπαίδευση-τάξεις Υποδοχής-Φροντιστηριακά Τµήµατα Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999 ιαπολιτισµική εκπαίδευση-τάξεις Υποδοχής-Φροντιστηριακά Τµήµατα Έχοντας υπόψη: 1. 1. Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 1894/90, ΦΕΚ 110 τ. Α 2. 2. Το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 2413/96, ΦΕΚ 124

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης για τη σχολική

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης για τη σχολική ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών της Εκπαίδευσης Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας Τα άρθρα 41 & 45 του νόμου 3966/2011, μεταξύ άλλων, ορίζουν τα της συγκρότησης και λειτουργίας ομίλων, τμημάτων ενισχυτικής

Διαβάστε περισσότερα