Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση"

Transcript

1 Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη Η παρούσα εργασία μελετά την εφαρμογή του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας στους αναλφάβητους και στους αλλόγλωσσους μαθητές της Δημοτικής Εκπαίδευσης μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Για τη συλλογή των δεδομένων χορηγήθηκαν στους εκπαιδευτικούς δύο ερωτηματολόγια (ένα στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία σε αναλφάβητους μαθητές και ένα στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές). Τα αποτελέσματα της εργασίας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την παρούσα κατάσταση αλλά και εισηγήσεις για βελτίωση της ενισχυτικής διδασκαλίας. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, με βάση αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, άρχισε να παρέχεται στη Δημοτική Εκπαίδευση, ενισχυτική διδασκαλία για τους αναλφάβητους και αλλόγλωσσους μαθητές. Ειδικότερα, η ενισχυτική διδασκαλία προσφέρεται σε αναλφάβητους και αλλόγλωσσους μαθητές των τάξεων Β μέχρι και Στ Δημοτικού. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), η ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές αποσκοπεί στη γλωσσική υποστήριξη των μαθητών αυτών για αποτελεσματικότερη επικοινωνία με το περιβάλλον τους και ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο (ΥΠΠ, Αρ. Φακ /3, Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση). Στόχος της ενισχυτικής διδασκαλίας σε αναλφάβητους μαθητές των τάξεων Β μέχρι Στ Δημοτικού είναι το ποσοστό των λειτουργικά αναλφάβητων μαθητών να μειωθεί στον ελάχιστο δυνατό βαθμό (ΥΠΠ, Αρ. Φακ , Ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά των τάξεων Δ, Ε και Στ που παρουσιάζουν σοβαρό λειτουργικό αλφαβητισμό). Η επιστημονική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί σημαντική παράμετρο των στρατηγικών πρόληψης της σχολικής αποτυχίας και του αναλφαβητισμού. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα μέρος της πρώτης φάσης ερευνητικού προγράμματος του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ), το οποίο αποβλέπει στην

2 102 Ηλία, Βλάμη & Λουκαΐδης αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας για τους αναλφάβητους και για τους αλλόγλωσσους μαθητές, με απώτερο σκοπό τη διατύπωση εισηγήσεων για τη βελτίωσή του. Ειδικότερα, η εργασία αυτή εξετάζει την εφαρμογή, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του θεσμού μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το Ιστορικό και η Λειτουργία του Θεσμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ενισχυτική διδασκαλία για αναλφάβητους μαθητές Ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας για αναλφάβητους μαθητές ξεκίνησε τη σχολική χρονιά με σκοπό τη στήριξη των μαθητών της Δ, Ε και Στ τάξης Δημοτικού που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες της Ειδικής Εκπαίδευσης ή των αλλόγλωσσων μαθητών (Υπουργικό Συμβούλιο, Αρ. Απόφασης , ημ. 28 Αυγούστου 2002, Ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσα και αναλφάβητα παιδιά των τάξεων Δ, Ε και Στ ). Από τη σχολική χρονιά ο θεσμός για τους αναλφάβητους μαθητές επεκτάθηκε και στη Β και Γ τάξη του Δημοτικού Σχολείου (Υπουργικό Συμβούλιο, Αρ. Απόφασης , Ενισχυτική διδασκαλία σε αναλφάβητα παιδιά των τάξεων Β και Γ του Δημοτικού Σχολείου). Ο χρόνος της ενισχυτικής διδασκαλίας αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς προσφέροντας βοήθεια είτε σε ατομική βάση είτε σε μικρές ομάδες μαθητών που παρουσιάζουν κοινές αδυναμίες. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν όποιο υλικό θεωρούν καταλληλότερο για τις ανάγκες των μαθητών, το οποίο μπορούν να προσαρμόζουν ανάλογα με την περίπτωση που αντιμετωπίζουν (ΥΠΠ, Αρ. Φακ , Ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά των τάξεων Δ, Ε και Στ που παρουσιάζουν σοβαρό λειτουργικό αλφαβητισμό). Η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Ενισχυτική διδασκαλία για αλλόγλωσσους μαθητές H ενισχυτική διδασκαλία, για αλλόγλωσσους μαθητές, από τη Β μέχρι τη Στ τάξη, τέθηκε σε εφαρμογή από τη σχολική χρονιά Με την πάροδο των χρόνων, παρατηρείται γενικά μια αυξητική τάση όσον αφορά τον αριθμό των αλλόγλωσσων μαθητών που χρειάζονται ενισχυτική διδασκαλία και το διδακτικό χρόνο που διατίθεται για το σκοπό αυτό στα σχολεία. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ (25 Φεβρουαρίου 2004) οι αλλόγλωσσοι μαθητές Β -Στ τάξης που συμμετέχουν στην ενισχυτική διδασκαλία χωρίζονται σε δύο επίπεδα: αρχάριοι και μη αρχάριοι. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις εισηγήσεις/οδηγίες του ΥΠΠ σε σχέση με τη γλωσσική υποστήριξη των αλλόγλωσσων παιδιών με ημερ. 29/10/2002 (ΥΠΠ, Αρ. Φακ /3, Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση), η ομαδοποίηση των παιδιών για την ενισχυτική διδασκαλία στηρίζεται σε δύο κριτήρια: την ηλικία και το βαθμό κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Ειδικότερα, συστήνεται το πιο κάτω μοντέλο ομαδοποίησης: αρχάρια παιδιά των μικρών τάξεων (Β και Γ ), αρχάρια παιδιά των μεγάλων τάξεων (Δ, Ε και Στ ), προχωρημένα παιδιά των μικρών τάξεων (Β και Γ ) και προχωρημένα παιδιά των μεγάλων τάξεων (Δ, Ε και Στ ). Όσον αφορά τα

3 Ενισχυτική διδασκαλία στη Δημοτική Εκπαίδευση 103 αλλόγλωσσα παιδιά της Α τάξης, αναφέρεται ότι αυτά φοιτούν κανονικά στην τάξη τους με την παροχή της αναγκαίας εξατομικευμένης βοήθειας από τον εκπαιδευτικό. Το περιεχόμενο της ενισχυτικής διδασκαλίας ανταποκρίνεται στους γλωσσικούς στόχους, οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την ομάδα στην οποία αναφέρονται (ΥΠΠ, Αρ. Φακ /10, /4, Ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσα παιδιά όλων των τάξεων και αναλφάβητα παιδιά των τάξεων Β μέχρι Στ ). Με σκοπό την επιτάχυνση και ομαλοποίηση της ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών στο σχολικό σύστημα και την κοινωνία της Κύπρου, από τη σχολική χρονιά το ΥΠΠ προώθησε την εισαγωγή του θεσμού της παράλληλης λειτουργίας τμημάτων ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Ειδικότερα, η δυνατότητα για εφαρμογή αυτού του Προγράμματος δόθηκε στα σχολεία που έχουν μεγάλο αριθμό αλλόγλωσσων μαθητών και διαθέτουν επαρκή χρόνο ενισχυτικής διδασκαλίας (τουλάχιστον εννιά περιόδους) (ΥΠΠ, Αρ. Φακ /10, Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση). Μεθοδολογία Καθορισμός πληθυσμού Δείγμα Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Κύπρου οι οποίοι παρείχαν ενισχυτική διδασκαλία σε αναλφάβητους και σε αλλόγλωσσους μαθητές κατά τη σχολική χρονιά Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν ηλεκτρονικά σε ερωτηματολόγιο, μέσω της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη έρευνα στον ιστοχώρο του ΚΕΕΑ, ανάλογα με τον τύπο της ενισχυτικής διδασκαλίας που παρείχαν. Το ερωτηματολόγιο που αφορούσε την ενισχυτική διδασκαλία σε αναλφάβητους μαθητές συμπληρώθηκε από 1189 εκπαιδευτικούς και το ερωτηματολόγιο που αφορούσε την ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές συμπληρώθηκε από 636 εκπαιδευτικούς. Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος Φύλο Ν (%) Άνδρας Γυναίκα Θέση Ν (%) Δάσκαλος/Δασκάλα Βοηθός Διευθυντής/τρια Χρόνια υπηρεσίας Μ.Ο. (Τ.Α.) Ενισχυτική διδασκαλία σε αναλφάβητους μαθητές 174 (14.6) 1001 (84.2) 951 (80) 221 (18.6) Ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές 77 (12.1) 551 (86.6) 553 (87) 73 (11.5) 12.8 (7.8) 11.4 (7.8) Μεταπτυχιακό Ν (%) 410 (34.5) 249 (39.2) Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται το προφίλ των εκπαιδευτικών που παρείχαν ενισχυτική διδασκαλία σε αναλφάβητους και σε αλλόγλωσσους μαθητές. Συγκεκριμένα, για το

4 104 Ηλία, Βλάμη & Λουκαΐδης ερωτηματολόγιο που αφορούσε την ενισχυτική διδασκαλία σε αναλφάβητους μαθητές, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ήταν γυναίκες (84.2%) και σε θέση δασκάλου (80%). Ο μέσος όρος των χρόνων υπηρεσίας τους ήταν 12.8 χρόνια. Το 34.5% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού. Για το ερωτηματολόγιο που αφορούσε την ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές, η πλειονότητα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ήταν και πάλι γυναίκες (86.6%) και σε θέση δασκάλου (87%). Ο μέσος όρος των χρόνων υπηρεσίας των συμμετεχόντων ήταν 11.4 χρόνια, ενώ το 39.2% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού. Διαδικασία και μέσα συλλογής δεδομένων Στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αρχικά μελέτη του υλικού που υπάρχει στο ΥΠΠ και αφορούσε το θέμα της ενισχυτικής διδασκαλίας σε αναλφάβητους και αλλόγλωσσους μαθητές. Παράλληλα, διενεργήθηκαν συνολικά 8 συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς, Διευθυντές και Επιθεωρητές. Συγκεκριμένα, έγιναν 2 ομαδικές συνεντεύξεις με 8 εκπαιδευτικούς από 2 Δημοτικά Σχολεία, 3 με Διευθυντές Δημοτικής Εκπαίδευσης, 1 με λειτουργό του ΥΠΠ (εκπρόσωπο του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης), 1 με Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης και 1 με Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης. Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν από τους λειτουργούς του ΚΕΕΑ κατά τους μήνες Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο Οι συνεντεύξεις ήταν ημιδομημένες και είχαν ηχογραφηθεί. Τα στοιχεία από τη μελέτη των εγγράφων αλλά και των συνεντεύξεων αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία των δύο ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την ποσοτική μέτρηση, ένα για εκπαιδευτικούς οι οποίοι παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία σε αναλφάβητους μαθητές και ένα για εκπαιδευτικούς οι οποίοι παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές. Τα ερωτηματολόγια ήταν κλειστού τύπου σε κλίμακα Likert, με πέντε διαβαθμίσεις, όπου το 1 αντιστοιχούσε στο «Δε συμφωνώ καθόλου» και το 5 στο «Συμφωνώ πάρα πολύ». Τα δύο ερωτηματολόγια περιστράφηκαν γύρω από τους ακόλουθους βασικούς άξονες: Γενικές απόψεις για το θεσμό και τους μαθητές που δέχονται ενισχυτική διδασκαλία Απόψεις, αντιλήψεις και πληροφορίες για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας Ρόλος του εκπαιδευτικού στην εφαρμογή του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας Απόψεις και εισηγήσεις για βελτίωση του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών χορηγήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη έρευνα στον ιστοχώρο του ΚΕΕΑ. Ανάλυση δεδομένων Για να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας, την οργάνωση και τον τρόπο εφαρμογής του, καθώς και οι εισηγήσεις τους για βελτίωσή του, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS.

5 Ενισχυτική διδασκαλία στη Δημοτική Εκπαίδευση 105 Συγκεκριμένα έγινε περιγραφική ανάλυση (συχνότητες, ποσοστά, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών, παραγοντική ανάλυση τόσο σε ερωτήσεις που αφορούσαν τις απόψεις τους για την οργάνωση τρόπο εφαρμογής, όσο και σε ερωτήσεις που αφορούσαν στις στάσεις αντιλήψεις και εισηγήσεις των εκπαιδευτικών για την ενισχυτική διδασκαλία, καθώς και σύγκριση μέσων όρων σε ορισμένες απαντήσεις με τη χρήση του t-test. Αποτελέσματα Απόψεις των εκπαιδευτικών για το θεσμό, το πλαίσιο λειτουργίας και εφαρμογής της ενισχυτικής διδασκαλίας σε αναλφάβητους μαθητές Οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας, όπως φάνηκε από τους μέσους όρους των δηλώσεων των εκπαιδευτικών, παραχωρούνται στο δάσκαλο της τάξης των αναλφάβητων μαθητών που δέχονται ενίσχυση (Μ.Ο.=4.0, Τ.Α.=1.0) και λιγότερο σε δασκάλους - επισκέπτες του σχολείου (Μ.Ο.=1.8, Τ.Α.=1.0) ή στο διευθυντή του σχολείου (Μ.Ο.=1.6, Τ.Α.=1.1). Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, τα κύρια κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών για ενισχυτική διδασκαλία είναι η καλή γνώση των αδυναμιών και των προβλημάτων των μαθητών (Μ.Ο.=3.7, Τ.Α.=1.2), καθώς και η λειτουργικότητα του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου (Μ.Ο.=3.7, Τ.Α.=1.1). Λιγότερο σημαντικά κριτήρια για τους εκπαιδευτικούς θεωρήθηκαν η προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Μ.Ο.=2.4, Τ.Α.=1.1) και οι ειδικές γνώσεις/προσόντα σχετικά με τη διδασκαλία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Μ.Ο.=2.2, Τ.Α.=1.0). Στις συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές και τους εκπροσώπους του ΥΠΠ αναφέρθηκε ότι είναι συχνό φαινόμενο να δίνονται ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς για να καλύψουν το χρόνο εβδομαδιαίας απασχόλησης που τους αναλογεί. Αυτό βέβαια λειτουργεί εις βάρος των παιδαγωγικών κριτηρίων που θα έπρεπε να εφαρμόζονται. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι συχνά η επιλογή των εκπαιδευτικών προηγείται της επιλογής των μαθητών που δέχονται ενισχυτική διδασκαλία. Αυτή η μέθοδος επιλογής εκπαιδευτικών και κατανομής χρόνου ενισχυτικής διδασκαλίας αποτελεί ουσιαστικά λύση ανάγκης, αφού διαφορετική αντιμετώπιση οδηγεί σε άλλες δυσκολίες, όπως είναι η μη αποτελεσματική λειτουργία του ωρολογίου προγράμματος. Σημειώνουμε χαρακτηριστικό σχόλιο Επιθεωρητή: "Δυστυχώς κάποιοι Διευθυντές έχουν την εντύπωση ότι είναι χρόνος off. Οπότε προσπαθούν να κάμουν κατανομή τις ώρες σε όλους τους δασκάλους για να έχουν όλοι από 1 ώρα." Όπως φάνηκε, ο εκπαιδευτικός της τάξης είναι το κυριότερο άτομο το οποίο αποφασίζει για το ποιος μαθητής θα δεχτεί ενισχυτική διδασκαλία, αφού 93.5% των εκπαιδευτικών συμφωνούσε με αυτή τη δήλωση (Μ.Ο.= 4.6, Τ.Α.=0.7). Δεύτερο πιο σημαντικό άτομο για την απόφαση αυτή, φαίνεται να είναι ο Διευθυντής του σχολείου με ποσοστό 49.7% των εκπαιδευτικών να συμφωνεί με αυτή τη δήλωση (Μ.Ο.=3.3, Τ.Α.=1.2). Ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος (Μ.Ο.=2.7, Τ.Α.=1.3), οι γονείς του μαθητή (Μ.Ο.=2.5, Τ.Α.=1.1) και ο οικείος Επιθεωρητής (Μ.Ο.=2.0, Τ.Α.=1.1) φαίνεται να συμβάλλουν πολύ λιγότερο στον εντοπισμό των μαθητών που θα δεχτούν ενισχυτική διδασκαλία. Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης στις ερωτήσεις που αφορούσαν στον τρόπο εφαρμογής και στην οργάνωση της ενισχυτικής διδασκαλίας προέκυψαν οι εφτά

6 106 Ηλία, Βλάμη & Λουκαΐδης παράγοντες που φαίνονται στον Πίνακα 2. Οι παράγοντες αυτοί ερμηνεύουν 63.76% της διακύμανσης (KMO = 0.79, Bartlett s test of Sphericity = , p<0. 001). Πίνακας 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις παραγόντων που αφορούσαν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την οργάνωση και τον τρόπο εφαρμογής της ενισχυτικής διδασκαλίας για αναλφάβητους μαθητές M.O.* T.A. Καταλληλότητα διδακτικών μεθόδων και ικανοποίηση από οργάνωση Καθοδήγηση από ΥΠΠ και επιμόρφωση Αρχική αξιολόγηση στους αναλφάβητους μαθητές Ανάγκη για περισσότερες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας Συστηματική εφαρμογή της ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο Υποδομή (Κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας και βοηθητικό υλικό) Διδασκαλία ύλης μικρότερων τάξεων *Πιθανές απαντήσεις σε 5-βάθμια κλίμακα όπου (1) = Δε συμφωνώ καθόλου και (5) = Συμφωνώ πάρα πολύ Ιδιαίτερα υψηλός ήταν ο μέσος όρος στον παράγοντα που αφορούσε τη συστηματική εφαρμογή της ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο, κάτι που δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας είναι καθορισμένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα και ότι τα μαθήματα πραγματοποιούνται συστηματικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (Μ.Ο.=4.3). Ωστόσο, στις συνεντεύξεις αναφέρθηκε ότι υπάρχει μια τάση να μη γίνονται συστηματικά τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, αφού χρησιμοποιούνται οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για δάσκαλο σε τάξη (λόγω απουσίας δασκάλου τάξης, λόγω διοικητικών καθηκόντων του διευθυντή κ.ά.). Στις δηλώσεις που αφορούσαν στην καταλληλότητα διδακτικών μεθόδων και του υλικού που χρησιμοποιούν και την ικανοποίησή τους από την οργάνωση της ενισχυτικής διδασκαλίας (ικανοποίηση από αξιοποίηση χρόνου/επικοινωνία με μαθητές/μαθησιακά αποτελέσματα) από τους ίδιους, οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να είναι ιδιαίτερα θετικοί (Μ.Ο.=4.0). Παρ όλα αυτά, κοντά στο μέσο όρο της πενταβάθμιας κλίμακας παρουσιάστηκαν οι παράγοντες Αρχική αξιολόγηση στους αναλφάβητους μαθητές (Μ.Ο.=3.2), Ανάγκη για περισσότερες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας (Μ.Ο.=3.3) και Διδασκαλία ύλης μικρότερων τάξεων (Μ.Ο.=3.3). Αρκετά χαμηλός μέσος όρος παρουσιάζεται στον παράγοντα Υποδομή (Κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας και βοηθητικό υλικό), αφού ο μέσος όρος των απαντήσεων στην πενταβάθμια κλίμακα είναι 2.4, γεγονός που φανερώνει την ανάγκη για καλύτερη υποδομή στα σχολεία αναφορικά με την ενισχυτική διδασκαλία. Ιδιαίτερα αρνητικοί ήταν, επίσης, οι εκπαιδευτικοί στον παράγοντα Καθοδήγηση από ΥΠΠ και επιμόρφωση, κάτι που δείχνει ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις κατευθυντήριες

7 Ενισχυτική διδασκαλία στη Δημοτική Εκπαίδευση 107 γραμμές του ΥΠΠ όσον αφορά στο περιεχόμενο της ύλης, καθώς και στις ευκαιρίες επιμόρφωσης που τους δίνονται (Μ.O= 1.8). Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία στατιστικά σημαντικών διαφορών στον παράγοντα Ανάγκη για περισσότερες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας με βάση τα χρόνια υπηρεσίας [t(1114)=3.29, p=<0.01], τον αριθμό περιόδων που κάνουν ενισχυτική διδασκαλία [t(1174)=3.18, p=<0.01] και τον αριθμό αναλφάβητων μαθητών στους οποίους διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί [t(1184)=2.93, p=<0.01]. Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα από 12 χρόνια υπηρεσίας, με μία περίοδο διδασκαλίας σε αναλφάβητους μαθητές και με περισσότερους από δύο μαθητές, νιώθουν μεγαλύτερη ανάγκη για περισσότερες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας. Έχει γίνει επίσης παραγοντική ανάλυση αριθμού ερωτήσεων που αφορούσαν τις στάσεις των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις τους για βελτίωση της ενισχυτικής διδασκαλίας. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων, όπως προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση. Οι πέντε παράγοντες που φαίνονται στον πίνακα ερμηνεύουν 68.02% της διακύμανσης (KMO=0.79, Bartlett s test of Sphericity= , p<0.001). Πίνακας 3. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις παραγόντων που αφορούσαν τις στάσεις-αντιλήψεις και εισηγήσεις για βελτίωση της ενισχυτικής διδασκαλίας για αναλφάβητους μαθητές M.O.* T.A. Ανάγκη για συντονιστή και καλύτερη οργάνωση/επιμόρφωση Διάγνωση και παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας από την Α τάξη Χρησιμότητα και σημαντικότητα της ενισχυτικής διδασκαλίας Αύξηση ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας Οφέλη της ενισχυτικής διδασκαλίας *Πιθανές απαντήσεις σε 5-βάθμια κλίμακα όπου (1) = Δε συμφωνώ καθόλου και (5) = Συμφωνώ πάρα πολύ Ιδιαίτερα σημαντική θεωρούν οι εκπαιδευτικοί την ανάγκη για διάγνωση και παροχή της ενισχυτικής διδασκαλίας από την Α τάξη (Μ.Ο.=4.6), καθώς και την ανάγκη αύξησης των ωρών της ενισχυτικής διδασκαλίας (π.χ. να γίνεται σε καθημερινή βάση, Μ.Ο.=4.1). Επιπλέον, θετική άποψη είχαν οι εκπαιδευτικοί για τη χρησιμότητα/σημαντικότητα της ενισχυτικής διδασκαλίας (Μ.Ο.=3.9). Σημαντική θεωρούσαν την ανάγκη για συντονισμό, καλύτερη οργάνωση του θεσμού από το ΥΠΠ και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ενισχυτικής διδασκαλίας (Μ.Ο.=3.8). Αρκετά θετικοί ήταν και στην κλίμακα που αφορούσε στα οφέλη της ενισχυτικής διδασκαλίας (Μ.Ο.=3.5), πιστεύοντας ότι η ενισχυτική διδασκαλία βοηθά περισσότερο στην ανάπτυξη των μαθητών στον συναισθηματικό παρά στον κοινωνικό τομέα (Μ.Ο.=3.7 και 3.2 αντίστοιχα). Εντοπίστηκε, επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους του παράγοντα Ανάγκη για συντονιστή και καλύτερη οργάνωση/επιμόρφωση μεταξύ των

8 108 Ηλία, Βλάμη & Λουκαΐδης εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα από 12 χρόνια υπηρεσίας νιώθουν μεγαλύτερη ανάγκη για στήριξη και καλύτερη οργάνωση του θεσμού της ενισχυτική διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς με περισσότερα από 12 χρόνια υπηρεσίας [Μ.Ο.=3.9 και 3.6 αντίστοιχα, t(1114) = 6.51, p<0.01]. Απόψεις των εκπαιδευτικών για το θεσμό, το πλαίσιο λειτουργίας και εφαρμογής της ενισχυτικής διδασκαλίας σε αλλόγλωσσους μαθητές Από τους μέσους όρους των δηλώσεων των εκπαιδευτικών, φάνηκε ότι οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας παραχωρούνται στο δάσκαλο της τάξης των αλλόγλωσσων μαθητών που δέχονται ενίσχυση (Μ.Ο.=3.2, Τ.Α.=1.2 με ποσοστά 45.6% να συμφωνούν πολύ ή πάρα πολύ) και λιγότερο στο διευθυντή του σχολείου (Μ.Ο.=1.4, Τ.Α.=0.9) ή σε δασκάλους - επισκέπτες του σχολείου (Μ.Ο.=1.8, Τ.Α.=1.1). Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, το κύριο κριτήριο επιλογής εκπαιδευτικών για ενισχυτική διδασκαλία είναι η λειτουργικότητα του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου (Μ.Ο.=3.7, Τ.Α.=1.1), ενώ δεύτερο πιο σημαντικό κριτήριο θεωρούσαν το ενδιαφέρον τους για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές (Μ.Ο.=2.8, Τ.Α.=1.2). Η προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία αλλόγλωσσων (Μ.Ο.=2.3, Τ.Α.=1.1), οι ειδικές γνώσεις/προσόντα που έχουν σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές (Μ.Ο.=2.1, Τ.Α.=1.1) και η γνώση της μητρικής γλώσσας των μαθητών (Μ.Ο.=1.7, Τ.Α.=1.0) θεωρήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ως τα λιγότερο σημαντικά κριτήρια. Αυτή η άποψη επιβεβαιώθηκε και από τις συνεντεύξεις όχι μόνο με εκπαιδευτικούς αλλά και με εκπροσώπους του ΥΠΠ. Συγκεκριμένα, έχει διαφανεί ότι για την ενισχυτική διδασκαλία για αλλόγλωσσους μαθητές μπορεί να γίνει και επιλογή εκπαιδευτικών που μπορεί να μην έχουν ενδιαφέρον για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους ή να μην έχουν προηγούμενη εμπειρία σε αυτό το θέμα ή να μην είναι αρκετά ικανοί. Επιθεωρητής χαρακτηριστικά αναφέρει: "Η κατανομή των ωρών στο διδακτικό προσωπικό δεν γίνεται σ εκείνους που όντως έπρεπε, που έχουν τις ικανότητες ή τις δεξιότητες να διδάξουν, αλλά πολλές φορές είναι ανάλογα με το πώς βγαίνει το πρόγραμμα." Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, ο εκπαιδευτικός της τάξης είναι το κυριότερο άτομο το οποίο αποφασίζει για το ποιος μαθητής θα δεχτεί ενισχυτική διδασκαλία, αφού 87.9% των εκπαιδευτικών συμφωνεί με αυτή τη δήλωση (Μ.Ο.=4.4, Τ.Α.=0.8). Δεύτερο πιο σημαντικό άτομο που παίρνει αυτή την απόφαση φαίνεται να είναι ο Διευθυντής του σχολείου με ποσοστό 71.6% των εκπαιδευτικών να συμφωνεί με αυτή τη δήλωση (Μ.Ο.=3.9, Τ.Α.=1.0). Ο οικείος Επιθεωρητής (Μ.Ο.=2.3, Τ.Α.=1.2), οι γονείς του μαθητή (Μ.Ο.=2.3, Τ.Α.=1.1) και ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος (Μ.Ο.=2.1, Τ.Α.=1.2) δεν συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον εντοπισμό των μαθητών που θα δεχτούν ενισχυτική διδασκαλία. Από την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης στις ερωτήσεις που αφορούσαν στον τρόπο εφαρμογής και στην οργάνωση της ενισχυτικής διδασκαλίας προέκυψαν οι έξι παράγοντες που φαίνονται στον Πίνακα 4. Οι παράγοντες αυτοί ερμηνεύουν 60.27% της διακύμανσης (KMO = 0. 88, Bartlett s test of Sphericity = , p<0. 001).

9 Ενισχυτική διδασκαλία στη Δημοτική Εκπαίδευση 109 Πίνακας 4. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις παραγόντων που αφορούσαν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την οργάνωση και τον τρόπο εφαρμογής της ενισχυτικής διδασκαλίας για αλλόγλωσσους μαθητές Καταλληλότητα διδακτικών μεθόδων και ικανοποίηση από εφαρμογή Μ. Ο. * Τ. Α Καθοδήγηση από ΥΠΠ και επιμόρφωση Αξιολόγηση αλλόγλωσσων μαθητών στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας Συστηματική εφαρμογή της ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο Υποδομή (Κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας και βοηθητικό υλικό) Χρόνος παρακολούθησης ενισχυτικών μαθημάτων από αλλόγλωσσους *Πιθανές απαντήσεις σε πενταβάθμια κλίμακα όπου (1) = Δε συμφωνώ καθόλου και (5) = Συμφωνώ πάρα πολύ Οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό ότι οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας είναι καθορισμένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα και ότι τα μαθήματα πραγματοποιούνται συστηματικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (Μ.Ο.=4.5). Πολύ υψηλός μέσος όρος παρουσιάζεται και στον παράγοντα που αφορούσε στην καταλληλότητα διδακτικών μεθόδων και του υλικού που χρησιμοποιούν και την ικανοποίησή τους από την οργάνωση της ενισχυτικής διδασκαλίας και ειδικότερα από την αξιοποίηση του χρόνου, την επικοινωνία με μαθητές και τα μαθησιακά αποτελέσματα (Μ.Ο.=4.0). Παρ όλα αυτά, όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις στο πλαίσιο της εφαρμογής της ενισχυτικής διδασκαλίας, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν οι μαθητές είναι εντελώς αρχάριοι όσον αφορά τη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Λόγω της ελλιπούς τους κατάρτισης δεν έχουν τις γνώσεις που χρειάζονται για να οργανώσουν την πορεία των μαθημάτων της ενισχυτικής διδασκαλίας με τρόπο ώστε να βοηθηθούν ουσιαστικά τα παιδιά αυτά. Η μη επαρκής επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους μαθητές, ιδιαίτερα όταν δεν μιλούν αγγλικά οι τελευταίοι, αποτελεί μια άλλη δυσκολία που δυσχεραίνει το διδακτικό τους έργο. Ο μέσος όρος του παράγοντα Αξιολόγηση αλλόγλωσσων μαθητών στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας ήταν στο μέσο περίπου της κλίμακας (Μ.Ο.=3.2). Ο παράγοντας αυτός αφορούσε κυρίως στο κατά πόσο γίνεται αρχική, ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση. Ο μέσος όρος στον παράγοντα Υποδομή (Κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας και βοηθητικό υλικό) ήταν σχετικά χαμηλός (Μ.Ο.=2.6), γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει καλή υποδομή για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ενισχυτική διδασκαλία. Ιδιαίτερα αρνητικοί ήταν επίσης οι εκπαιδευτικοί στον παράγοντα Καθοδήγηση από ΥΠΠ και επιμόρφωση, κάτι που δείχνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΥΠΠ όσον αφορά το περιεχόμενο της ύλης, καθώς και τις ευκαιρίες επιμόρφωσης που τους δίνονται (Μ.Ο.

10 110 Ηλία, Βλάμη & Λουκαΐδης κλίμακας=1.9). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί δε συμφωνούσαν με τις δηλώσεις: Οι μαθητές στους οποίους παρέχω ενισχυτική διδασκαλία αποχωρούν συνήθως από το μάθημα των Ελληνικών και Οι αλλόγλωσσοι μαθητές σταματούν να δέχονται ενισχυτική διδασκαλία ανά πάσα στιγμή μέσα στη σχολική χρονιά, αν παρουσιάσουν βελτίωση (Μ.Ο. κλίμακας =1.8). Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία στατιστικά σημαντικών διαφορών στην αξιολόγηση που προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί με βάση τον αριθμό περιόδων [t(621)=4.53, p=<0.001] και μαθητών [t(610.39)=5.33, p=<0.001] που έχουν για ενισχυτική διδασκαλία. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που έχουν περισσότερες από μία περίοδο ενισχυτικής διδασκαλίας (Μ.Ο.=3.2, Τ.Α.=0.6) και που παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία σε περισσότερους από δύο μαθητές (Μ.Ο.=3.2, Τ.Α.=0.7) έχουν ψηλότερο μέσο όρο στον παράγοντα Αξιολόγηση αλλόγλωσσων μαθητών στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς που έχουν μία περίοδο ενισχυτικής διδασκαλίας (Μ.Ο.= 2.9, Τ.Α.= 0.6) και παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία σε ένα ή δύο μαθητές (Μ.Ο.=2.9, Τ.Α.=0.6). Πραγματοποιήθηκε επίσης, παραγοντική ανάλυση αριθμού ερωτήσεων που αφορούσαν τις στάσεις των εκπαιδευτικών για το θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας και τις εισηγήσεις τους για βελτίωσή του. Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων, όπως προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση. Οι πέντε παράγοντες που φαίνονται στον πίνακα ερμηνεύουν 67.24% της διακύμανσης (KMO = 0. 83, Bartlett s test of Sphericity = , p<0. 001). Πίνακας 5. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις παραγόντων που αφορούσαν τις στάσεις-αντιλήψεις και εισηγήσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση της ενισχυτικής διδασκαλίας για αλλόγλωσσους μαθητές Μ. Ο. * Τ. Α. Ανάγκη για παροχή διδακτικού υλικού και επιμόρφωσης Οφέλη της ενισχυτικής διδασκαλίας Χρησιμότητα και σημαντικότητα της ενισχυτικής διδασκαλίας Ανάγκη για αύξηση ωρών της ενισχυτικής διδασκαλίας Ανάγκη για οργάνωση της ενισχυτικής διδασκαλίας *Πιθανές απαντήσεις σε 5-βάθμια κλίμακα όπου (1)=Δε συμφωνώ καθόλου και (5)=Συμφωνώ πάρα πολύ Γενικά, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν μια θετική στάση για τα οφέλη και τη χρησιμότητα/σημαντικότητα της ενισχυτικής διδασκαλίας. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η ενισχυτική διδασκαλία συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης, του συναισθηματικού τομέα, της εκμάθησης της ελληνικής, καθώς και ότι είναι χρήσιμος θεσμός στην εκπαίδευση (Μ.Ο.=3.9). Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντική θεωρούσαν οι εκπαιδευτικοί την ανάγκη για παροχή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς επίσης τη δημιουργία αναλυτικού προγράμματος, τη διάθεση κατάλληλων δοκιμίων διάγνωσης και αξιολόγησης, αλλά και την επιμόρφωσή τους και τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των οικογενειών των αλλόγλωσσων μαθητών και του σχολείου (Μ.Ο.=4.4). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν σημαντική την ανάγκη για αύξηση

11 Ενισχυτική διδασκαλία στη Δημοτική Εκπαίδευση 111 των ωρών της ενισχυτικής διδασκαλίας (π.χ. να γίνεται σε καθημερινή βάση, Μ.Ο.=4.1). Μια εκπαιδευτικός, με βάση τη δική της εμπειρία, επεσήμανε τη θετική αλλαγή που μπορεί να επιφέρει στις στάσεις, στη διδακτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, καθώς και στο περιεχόμενο της ενισχυτικής διδασκαλίας η αύξηση των περιόδων ενισχυτικής διδασκαλίας για μια ομάδα αλλόγλωσσων παιδιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η αλλαγή ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής τμημάτων ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στο σχολείο που υπηρετεί η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός. "Για μένα το 40λεπτο είναι χάσιμο χρόνου. Προσωπικά από την πείρα μου τόσα χρόνια που κάνω ενισχύσεις. (Φέτος) Είναι 5 περίοδοι, δεν μπορείς να παίζεις πελλό. Και τι θα κάνεις; Δεν περνά με τίποτε η ώρα. Ενώ πέρσι έκανα κάτι στα Ελληνικά που είχαν Σκέφτομαι και Γράφω και καθόμουν μαζί τους να τους βοηθήσω. Εντάξει πάλι τους βοηθάς, όμως δεν προλαβαίνεις να καλύψεις και τα κενά τους. Προσπαθείς έτσι λίγο να τους πάρεις με την τάξη." Λιγότερο επιτακτική θεωρούσαν οι εκπαιδευτικοί την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση του θεσμού, για υπεύθυνο Επιθεωρητή ενισχυτικής διδασκαλίας και για το ότι αυτή πρέπει να γίνεται σε ατομικό επίπεδο (Μ.Ο.=3.6). Συμπεράσματα και Εισηγήσεις Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή και επιτυχία του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι αδιαμφισβήτητος. Επομένως, η εξέταση των απόψεων των εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό, αποτελεί σημαντική παράμετρο του προγράμματος αξιολόγησης της ενισχυτικής διδασκαλίας. Αυτή η εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας, την οργάνωση και τον τρόπο εφαρμογής του, καθώς και των εισηγήσεων που υποστηρίζουν για τη βελτίωσή του. Η γενική άποψη των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο τους, φάνηκε να είναι θετική. Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού χρόνου για ενισχυτική διδασκαλία δίνεται στους δασκάλους των τάξεων των αναλφάβητων/αλλόγλωσσων μαθητών, πιθανότατα λόγω της καλής γνώσης των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των μαθητών τους. Τα κυριότερα κριτήρια στα οποία στηρίζεται η επιλογή των εκπαιδευτικών για ενισχυτική διδασκαλία είναι η εύρυθμη λειτουργία του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου και η καλή γνώση των αδυναμιών και των δυσκολιών των μαθητών. Άλλα παιδαγωγικά κριτήρια, όπως οι ειδικές γνώσεις, η προηγούμενη εμπειρία ή το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζονται σε μικρότερο βαθμό. Όταν εφαρμόζεται το κριτήριο της λειτουργικότητας του ωρολογίου προγράμματος για την κατανομή των περιόδων ενισχυτικής διδασκαλίας, είναι δυνατόν να ανατίθεται ενισχυτική διδασκαλία σε εκπαιδευτικούς απλώς για να καλυφθεί ο χρόνος εβδομαδιαίας απασχόλησής τους. Επιπλέον, σε σχολεία όπου οι Διευθυντές δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί την τεράστια σημασία της ενισχυτικής διδασκαλίας, οι περίοδοι συνήθως κατανέμονται εξίσου ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Αυτές οι ενέργειες, όμως, έχουν ως πιθανή συνέπεια η καταλληλότητα των εκπαιδευτικών που τελικά παρέχουν ενισχυτική διδασκαλία να μην είναι σε υψηλό επίπεδο, γεγονός που

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, κατά το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2014. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας»

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας» Page1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 7.7.09.7.10 Αρ. Τηλ.: 22 402370 Αρ. Φαξ: 22 402398 e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy 7 Απριλίου 2009 Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια)

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Υπεύθυνη συντονίστρια λειτουργός του Π.Ι.Κ. Χρυσάνθη Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι Δ ι ε θ ν ώ ν Σ χ έ σ ε ω ν Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία

Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία Τομέας Επιμόρφωσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία Ονοματεπώνυμο Νεοεισερχόμενου: Ονοματεπώνυμο Νεοεισερχόμενου: Μάθημα: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. 70) Νομαρχίας Πειραιά Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.»

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» «Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» Με τον όρο αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου ορίζουμε τις εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ anasliveri@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου», Λεμεσός, 18 Μαρτίου 2010 Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου Δρ Ανδρέας Θεοδωρίδης & Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010-2011 Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο παρατήρησης μαθήματος

Εργαλείο παρατήρησης μαθήματος ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η συµπλήρωση των στοιχείων των µαθητών/τριών της Γ τάξης γίνεται στα πλαίσιο του Προγράµµατος Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΣ) και Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΣ)

Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΣ) και Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΣ) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΣ) και Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΣ) Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ - Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 7.1.02.7.2.1 (εγκύκλιος - 11.06.2014 dde4217 Καν. 7 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 4 Όλοι

Διαβάστε περισσότερα