ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ > ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ > ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ > ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ > ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ > ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ > ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ > ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ > ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ > ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ > ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8 / 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 8/ 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο της αναβάθµισης και ανάδειξης του αστικού φυσικού περιβάλλοντος, της βιώσιµης διαχείρισης των αστικών απορριµµάτων και της βελτίωσης του αστικού εξοπλισµού της πόλης η ανάπτυξη ενός δικτύου υπογειoποίησης κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων αποτελεί βασικό σκοπό του ήµου. Ένα εξαιρετικά σηµαντικό πρόβληµα της προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριµµάτων σε υπέργειους κάδους τοποθετηµένους παραπλεύρως του πεζοδροµίου, είναι η έκθεση των απορριµµάτων σε κοινή θέα και παράλληλα η δυσοσµία στα σηµεία που υπάρχει υπέργειος κάδος. Η εγκατάσταση συστηµάτων υπόγειων κάδων αστικών απορριµµάτων συµβάλει στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος µε τα ακόλουθα οφέλη να αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 1. Αισθητική αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου, της εικόνας και της ποιότητας ζωής. 2. Βελτίωση του µικροκλίµατος της περιοχής όπου εγκαθίσταται ο κάδος. 3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. 4. Περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον και λειτουργικά αποτελεσµατικό. Ουσιαστικά προσφέρει περιβάλλον καθαρό και ευχάριστο. 5. Περιορισµός της µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα αφού ελαχιστοποιούν αισθητά την διαρροή υγρών. 6. εν υπάρχει οπτική επαφή µε τα απορρίµµατα. εν υπάρχουν υπολείµµατα απορριµµάτων. 7. εν υπάρχει επαφή µε τα απορρίµµατα ανθρώπων και ζώων. 8. Περιορισµός στην µετάδοση ασθενειών αφού δεν υπάρχει πρόσβαση σε τρωκτικά και έντοµα. 9. Ελαχιστοποίηση της όχλησης που προκαλείται τόσο στο γενικότερο περιβάλλον όσο και στην καθηµερινότητα των δηµοτών. 10. Μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την λιγότερο συχνή αποκοµιδή µε ότι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον και το κόστος αποκοµιδής. 11. Υπάρχει η δυνατότητα αποκοµιδής των απορριµµάτων µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό. Ο ήµος Θεσσαλονίκης έχει επιλέξει σηµεία χωροθέτησης των υπόγειων κάδων λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Την τουριστική και ιστορική αξία της περιοχής, ώστε να αναβαθµιστούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες και η αισθητική της περιοχής. 2. Την υποβαθµισµένη ποιότητα περιβάλλοντος µιας περιοχής, ώστε να ξεκινήσει η αναβάθµιση της. 3. Την δυνατότητα διέλευσης απορριµµατοφόρου από την περιοχή, ώστε να µπορεί να διέλθει από την οδό που χωροθετήθηκε ο κάδος.

3 4. Την µη ύπαρξη δικτύων κοινής ωφέλειας, ώστε αν δεν αποφευχθούν οι µετατοπίσεις τους τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθούν. 5. Την συχνή διέλευση πεζών και κυρίως µικρών παιδιών. Η χωροθέτηση των συστηµάτων υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων έχει σχεδιαστεί ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Με αυτά τα συστήµατα θα διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της προσωρινής αποθήκευσης των απορριµµάτων ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ο βασικός σκοπός του ήµου της ποιοτικής βελτίωση του περιβάλλοντος για την αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της πόλης. Τα υπόγεια συστήµατα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, θα εγκατασταθούν σε συστοιχίες των τριών ένας κάδος για την απόρριψη σύµµεικτων απορριµµάτων, ένας για την απόρριψη υλικών συσκευασιών, και ένας για την απόρριψη χαρτιού. Θα υπάρχει, όπου αυτό είναι εφικτό, η πρόβλεψη χώρου ώστε στο µέλλον να µπορούν να εγκατασταθούν και επιπλέον συστήµατα κάδων για τη συλλογή και άλλων υλικών (γυαλί, οργανικά κλπ). Ακολουθούν πίνακες µε τα βασικά σηµεία που προβλέπεται να τοποθετηθούν τα υπό προµήθεια συστήµατα υπόγειων κάδων. Όµως δεν αποκλείεται η αναθεώρηση του παρακάτω σχεδίου ανάλογα µε τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου. Σηµειώνεται ότι για τα 35 από τα 80 συστήµατα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Κατάλογο 1, εκτελούνται ήδη έργα που περιλαµβάνουν τους υποδοχείς (κατάλληλες τάφρους) των προς προµήθεια κάδων. Σε αυτά τα σηµεία κατά την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, θα έχει ήδη πραγµατοποιηθεί η εκσκαφή των τάφρων, η µετατόπιση δικτύων, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Ωστόσο επισηµαίνεται ότι για λόγους ασφαλείας πραγµατοποιήθηκε και πρόχειρη επίχωση. Στο κατάλογο 2, αποτυπώνονται τα 45 επιπλέον σηµεία, στα οποία θα πραγµατοποιηθεί (µε την επιφύλαξη των παραπάνω) η τοποθέτηση των υπόλοιπων συστηµάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων. Στα σηµεία αυτά δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία εργασία και το σύνολο των εργασιών τοποθέτησης θα πραγµατοποιηθεί από τον προµηθευτή. Στο παράρτηµα της τεχνικής περιγραφής στο τέλος του εγγράφου έχουν ενσωµατωθεί ψηφιακοί χάρτες µε τις ενδεικτικές θέσεις τοποθέτησης των υπόγειων κάδων. Κατάλογος 1. Θέσεις υπόγειων συστηµάτων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων όπου έχει πραγµατοποιηθεί εκσκαφή, έχει πραγµατοποιηθεί µετακίνηση δικτύων, όπου χρειαζόταν, και κατόπιν έγινε πρόχειρη επίχωση. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (σχέδιο 4 στο παράρτηµα) α/α Οδός Υπόγειο σύστηµα 3m3 σύµµεικτων Υπόγειο σύστηµα 3m3 ανακύκλωσης συσκευασιών Κ1 ωδεκανήσου 3 (στο ύψος της Εγνατίας) 1 1 Κ2 ωδεκανήσου 11 (στο ύψος της Βαλαωρίτου) 1 - Κ3 Ορφανίδου 7 - Βαλαωρίτου 1 - Κ4 ωδεκανήσου µε Φράγκων 1 1 Κ5 Βαλαωρίτου Κ6 Λέοντος Σοφού Κ7 Καθολικών Κ8 Λέοντος Σοφού Κ9 Βεροίας Κ10 Ολυµπίου ιαµαντή

4 Κ11 Ολυµπίου ιαµαντή Κ12 Ολυµπίου ιαµαντή Κ13 Κατούνη Κ14 Φράγκων 19 Βίκτωρος Ουγκώ 1 1 Κ15 Συγγρού 6-7 (Χρηµατιστήριο) 1 1 Κ16 Βαλαωρίτου Κ17 Καποδιστρίου 4 Βαλαωρίτου 1 1 Κ18 Ίωνος ραγούµη Κ19 Βασ. Ηρακλείου 11 Ίωνος ραγούµη 1 1 Κ20 Ίωνος ραγούµη 17 Αγίου Μηνά 1 - ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 32 Ο ΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (σχέδιο 3 στο παράρτηµα) α/α Οδός Υπόγειο σύστηµα 3m3 σύµµεικτων Υπόγειο σύστηµα 3m3 ανακύκλωσης συσκευασιών 1 Αγίας Σοφίας Αγίας Σοφίας Αγίας Σοφίας 34-1 ΣΥΝΟΛΟ 2 1 ΣΥΝΟΛΟ 3 Κατάλογος 2. Ενδεικτικές θέσεις τοποθέτησης υπόγειων συστηµάτων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, στα οποία δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία προεργασία ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ο ΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ (σχέδιο 1 και 1.1 στο παράρτηµα) α/α Οδός Υπόγειο σύστηµα 3m3 σύµµεικτων Υπόγειο σύστηµα 3m3 ανακύκλωσης συσκευασιών 1 Μητροπόλεως Μητροπόλεως Μητροπόλεως 21 - Κοµνηνών Κοµνηνών Κοµνηνών Κοµνηνών Βενιζέλου 4 (Πλατ. Ελευθερίας) Βενιζέλου 8 (Πλατ. Ελευθερίας) Ίωνος ραγούµη 1 (Πλατ. Ελευθερίας) 1 1 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 23

5 Ο ΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (σχέδιο 2 και 2.1 στο παράρτηµα) α/α Οδός Υπόγειο σύστηµα 3m3 σύµµεικτων Υπόγειο σύστηµα 3m3 ανακύκλωσης συσκευασιών Υπόγειο σύστηµα 3m3 ανακύκλωσης χαρτιού 1 Ερµού Ερµού Ερµού Ερµού Ερµού Ερµού Βλάλη και Αριστοτέλους ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 12 Ο ΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ (σχέδιο 3 στο παράρτηµα) α/α Οδός Υπόγειο σύστηµα 3m3 σύµµεικτων Υπόγειο σύστηµα 3m3 ανακύκλωσης συσκευασιών Υπόγειο σύστηµα 3m3 ανακύκλωσης χαρτιού 1 Καρόλου Ντηλ Καρόλου Ντηλ 24 κάτω Καρόλου Ντηλ 24 πάνω ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 10

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 8/ 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και την εγκατάσταση από τον ανάδοχο συστήµατος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριµµάτων. Το σύστηµα αποτελείται από πλήρως στεγανό κάδο υπόγειας τοποθέτησης εντός κατάλληλα διαµορφωµένου φρεατίου, πλατφόρµα πεζοδροµίου µε πνευµατικό άνοιγµα, πλατφόρµα ασφαλείας η οποία «κλίνει» το φρεάτιο κατά την διαδικασία αποκοµιδής των απορριµµάτων, πύργο τροφοδοσίας του κάδου µε απορρίµµατα ο οποίος θα βρίσκεται επί του πεζοδροµίου και επί της πλατφόρµας ενώ οι κάδοι θα συνοδεύονται µε δύο υδραυλικούς γερανούς µε δυνατότητα προσαρµογής σε απορριµµατοφόρα του ήµου. Η χωρητικότητα κάθε συστήµατος υπόγειου κάδου θα είναι περίπου 3000 lit και συνολικά µε την παρούσα θα γίνει προµήθεια 80 συστηµάτων υπόγειων κάδων. Σκοπός αυτού του εναλλακτικού συστήµατος συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριµµάτων είναι αφ ενός η υγιεινή αποθήκευση τους, αρχικά σε σηµεία της πόλης που αυτό κρίνεται εξαιρετικά σηµαντικό και αφ ετέρου η αισθητική αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου σε σηµεία µε ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Τα σηµεία που θα τοποθετηθούν οι υπόγειοι κάδοι θα καθοριστούν από την /νση Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων και θα δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα από τον ανάδοχο στα υφιστάµενα υπόγεια δίκτυα των οργανισµών κοινής ωφέλειας ( ΕΠΑ, ΕΥΑΘ, ΕΗ, ήµος Θεσσαλονίκης, ΟΤΕ κλπ). Τα απορρίµµατα από τους υπόγειους κάδους θα συλλέγονται µετά από ανάκληση της πλατφόρµας πεζοδροµίου µε ανύψωση του κάδου από υδραυλικό γερανό, µικρού σχετικά βάρους ώστε να µην επηρεάζει σηµαντικά το ωφέλιµο φορτίο του απορριµµατοφόρου στο οποίο προσαρτάται. Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε διεθνή δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε όσα εδάφια αναφέρεται η λέξη περίπου αυτό θα νοείται απόκλιση ±15%. Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανόµενου και του ΦΠΑ. Θεσσαλονίκη,././2014 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας Ιωάννα Καραγιάννη Μηχ/γος Μηχ/κός Ο Προϊστάµενος της /νσης Ανακύκλωσης & ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων κ.α.α Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Νικόλαος Χατζηιωάννου Μηχ/γος Μηχ/κός Ηλ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 8/ 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι υπόγειοι κάδοι προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων θα τοποθετηθούν εντός φρεατίου από σκυρόδεµα. Εντός του φρεατίου θα τοποθετηθεί πλαστικός κάδος, χωρητικότητας περίπου lit, ο οποίος θα έχει διαστάσεις και διαµορφώσεις τέτοιες, ώστε να µπορεί να γίνει συλλογή των απορριµµάτων από τα υφιστάµενα απορριµµατοφόρα οπίσθιας φόρτωσης του ήµου (απλώς µε χρήση µικρού ανυψωτικού µηχανισµού προσαρµοσµένου στο απορριµµατοφόρο). Το υπόγειο τµήµα του συστήµατος θα καλύπτεται από πλατφόρµα πεζοδροµίου στο κέντρο της οποίας θα προσαρµόζεται ο πύργος τροφοδοσίας απορριµµάτων. Επίσης, εντός του φρεατίου θα υπάρχει πλατφόρµα ασφαλείας η οποία «κλίνει» το φρεάτιο κατά την διαδικασία αποκοµιδής των απορριµµάτων για λόγους ασφαλείας τόσο των εργαζοµένων όσο και των διερχόµενων κατά την αποκοµιδή. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην στεγανότητα του συστήµατος. Όλα τα στοιχεία του συστήµατος τα οποία δεν προδιαγράφονται αναλυτικά ακολούθως, θα είναι κατασκευασµένα από υλικά ανθεκτικά στο έντονα διαβρωτικό περιβάλλον της πόλης (έντονη υγρασία, αλµύρα κλπ) και την ηλιακή ακτινοβολία. 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2.1. ΦΡΕΑΤΙΟ Ο υπόγειος κάδος απορριµµάτων θα τοποθετηθεί εντός κατάλληλα διαµορφωµένου και πλήρως στεγανού φρεατίου. Το φρεάτιο θα είναι προκατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα µε κατάλληλες προσµίξεις για την εξασφάλιση της στεγανότητας και σε διαστάσεις κατάλληλες για την τοποθέτηση του κάδου και της πλατφόρµας ασφαλείας. Το πάχος των τοιχωµάτων θα είναι ικανό ώστε να παρέχεται η απαιτούµενη αντοχή στην πίεση του εδάφους ή του υδροφόρου ορίζοντα όπου υφίσταται, και να αποτρέπεται η εισροή των νερών της βροχής εντός αυτού καθώς και η διαρροή τυχόν υγρών και στραγγισµάτων στο υπέδαφος. Επισηµαίνεται ότι για την εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής στεγανότητας του υπόγειου φρεατίου από σκυρόδεµα είναι επιβεβληµένη η σκυροδέτηση του σε µία φάση (µονοµπλόκ) ώστε να αποφευχθούν οι ενώσεις που αποτελούν και σηµεία αστοχίας σ ότι αφορά την στεγανότητα. Η σκυροδέτηση δηλαδή των φρεατίων, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε την µέθοδο που πραγµατοποιείται η σκυροδέτηση σε κολυµβητικές δεξαµενές. Το φρεάτιο πρέπει να είναι σχεδιασµένο µε τρόπο ώστε να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισµό του εσωτερικού χώρου και την άντληση υγρών που τυχόν εισέλθουν εντός του.

8 Για την εύκολη και απρόσκοπτη εγκατάσταση του φρεατίου, το προκατασκευασµένο φρεάτιο θα πρέπει να είναι έτοιµο για χρήση και να έχει κατάλληλες διατάξεις που θα επιτρέπουν την εύκολη εναπόθεσή του και προσαρµογή εντός της προδιαµορφωµένης τάφρου. Επιπλέον, κατά την εγκατάσταση, ο πυθµένας της τάφρου θα πρέπει να έχει επαρκή θεµελίωση (µπετόν καθαριότητας ή ότι άλλο προβλέπει ο κατασκευαστής του συστήµατος), µε τρόπο ώστε να µη παρουσιάζονται προβλήµατα καθίζησης του προκατασκευασµένου φρεατίου και συνεπώς της συνολικής εγκατάστασης. Κατά την εγκατάσταση του φρεατίου, ο πυθµένας θα πρέπει να είναι κατάλληλα «αλφαδιαµένος» µε την επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου. Σε καµιά περίπτωση δεν θα δηµιουργούνται προεξοχές ή εξογκώµατα, που µπορεί να παρεµποδίζουν, να αποτρέπουν ή να είναι επικίνδυνα για την οµαλή διέλευση των πεζών γύρω ή πάνω από την πλατφόρµα του φρεατίου. Πρέπει επίσης να υπάρχουν τα κατάλληλα κανάλια αποστράγγισης µέσω των οποίων θα µπορεί να διαφύγει το νερό της βροχής χωρίς να παρουσιάζεται πρόβληµα εισροών εντός του φρεατίου και του κάδου. Για την εγκατάσταση του φρεατίου θα πραγµατοποιηθούν από τον ανάδοχο όλες οι απαραίτητες εργασίες εκσκαφής, διαµόρφωσης, κατασκευής δαπέδου απόθεσης του φρεατίου µε τρόπο ώστε να είναι πλήρως εξασφαλισµένη η τόσο η οριζόντια θέση του φρεατίου όσο και η αποφυγή καθιζήσεων, επίχωσης κλπ. Αν κατά την εκσκαφή διαπιστωθούν χαλαρά εδάφη ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση συµπύκνωσης και σταθεροποίησης τους. Σχετικά µε τον σχεδιασµό του φρεατίου και την διασφάλιση όλων των παραπάνω θα δοθούν από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς πλήρη στοιχεία και σχέδια από τα οποία να προκύπτουν όλα τα παραπάνω ΚΑ ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ο κάδος απορριµµάτων που τοποθετείται εντός του φρεατίου θα είναι κατασκευασµένος από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς εύκαµπτο ώστε να αντέχει τις χτυπήµατα και προσκρούσεις. Θα είναι κατασκευασµένος από κατάλληλο πλαστικό υλικό, χωρητικότητας περίπου lit και καθαρού βάρους έως 150 kgr. Οι διαστάσεις του όπως αναφέρθηκε και παραπάνω θα είναι τέτοιες ώστε να µπορεί να γίνει συλλογή των απορριµµάτων από τα υφιστάµενα απορριµµατοφόρα οπίσθιας φόρτωσης τύπου πρέσας του ήµου. Η εκκένωση του κάδου θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά µε την ανατροπή του µέσα στη χοάνη οπίσθιας φόρτωσης ενός συµβατικού απορριµµατοφόρου οχήµατος (τύπου πρέσας) σε συνεργασία µε τους πλευρικούς βραχίονες DIN κλασσικού τύπου ανυψωτικού µηχανισµού. Ο κάδος θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε διατάξεις παραλαβής και ανύψωσης κάτω από το έδαφος οι οποίες θα συνεργάζονται µε υδραυλικό γερανό µε σύστηµα απλού γάντζου ανύψωσης. Όλη η συγκρότηση της κατασκευής του κάδου, και ιδίως η διάταξη ανάρτησης στο µηχανισµό γερανοφόρου πρέπει να αντέχει στο άθροισµα του απόβαρου και του ωφέλιµου φορτίου έκαστου κάδου προσαυξανόµενο µε συντελεστή ασφαλείας 20% τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση ο κάδος θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη ικανότητα αντοχής σε φορτία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα ΕΝ :2008 και ΕΝ :2008. Ο κάδος θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος µε τρόπο ώστε να µην απαιτείται η χρήση σταθεροποιητών (ποδαρικών) για την λειτουργία του µηχανισµού γερανοφόρου προκειµένου να µπορούν να επιταχύνονται οι χρόνοι αποκοµιδής. Για κάθε 10 συστήµατα υπόγειας τοποθέτησης κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριµµάτων θα παραδίδεται στην υπηρεσία και ένα εφεδρικός πλαστικός κάδος όµοιος µε αυτούς του συστήµατος. Επισηµαίνεται ότι αυτοί οι «εφεδρικοί» πλαστικοί κάδοι δεν

9 τιµολογούνται χωριστά, αλλά υπάρχει η αξία τους ανοιγµένη στην τιµή των συστηµάτων υπόγειων κάδων ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την ασφάλεια του κοινού αλλά και του προσωπικού αποκοµιδής κατά την διαδικασία ανύψωσης και εκφόρτωσης του κάδου, ο εσωτερικός χώρος του υπόγειου προστατευτικού φρεατίου θα πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε µια µετακινούµενη πλατφόρµα, η οποία θα βρίσκεται κάτω από τον κάδο ή στα πλάγια του όταν αυτός είναι βυθισµένος εντός του φρεατίου. Κατά την ανύψωση του κάδου η εν λόγω πλατφόρµα θα µετακινείται προς τα πάνω ώστε να καλύπτει µε ασφάλεια το άνοιγµα του υπόγειου τµήµατος και να προστατεύει τους διερχόµενους και τους εργαζοµένους όταν ο κάδος είναι αποµακρυσµένος από το χώρο του φρεατίου. Η εν λόγω πλατφόρµα θα πρέπει να παραµείνει ασφαλισµένη σε στάθµη κατάλληλη σε σχέση µε το πεζοδρόµιο υπό φορτίο ενός ατόµου βάρους περίπου 150 kg που τυχόν στέκεται πάνω σε αυτή. Η πλατφόρµα θα υποχωρεί προς τα κάτω µε µηχανισµό απασφάλισης και µόνο όταν ο κάδος βυθίζεται εντός του φρεατίου. Η πλατφόρµα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε διατάξεις και µηχανισµούς που επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό του φρεατίου ώστε να µπορούν να πραγµατοποιηθούν απρόσκοπτα εργασίες συντήρησης και καθαρισµού του φρεατίου ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ Το υπόγειο τµήµα καλύπτεται µε πλατφόρµα πεζοδρόµου, η οποία θα βρίσκεται στη στάθµη του πεζοδροµίου, µε αντοχή φορτίου τουλάχιστον 450 kg/m2 κατασκευασµένη από µεταλλικό σκελετό. Η επιφανειακή επένδυση θα είναι κατασκευασµένη από αλουµίνιο ή ανοξείδωτο ατσάλι (αντιολισθητικό) ή µε υλικά όσο το δυνατό όµοια µε αυτά που έχει το πεζοδρόµιο στο σηµείο εγκατάστασης του (πλακάκι, κυβόλιθος κλπ). Οι διαγωνιζόµενοι θα µπορούν να προσφέρουν πέραν της µία λύσης σε ότι αφορά µόνον την επιφανειακή επένδυση χωρίς να µεταβάλλεται η τιµή της προσφοράς τους. Σε κάθε περίπτωση τον τελικό λόγο για την επιφανειακή επένδυση της πλατφόρµας πεζοδροµίου έχει η υπηρεσία. Η πλατφόρµα πεζοδροµίου θα πρέπει να εφάπτεται στο πεζοδρόµιο και ουσιαστικά να µη δηµιουργεί καµία υψοµετρική διαφορά µε αυτό. Η πλατφόρµα πεζοδροµίου θα πρέπει να εφάπτεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής στεγανότητα για την αποτροπή έκλυση δυσάρεστων οσµών αλλά και της εισροής νερών εντός του φρεατίου και του κάδου. Από την εµφανή πλευρά θα φέρει επικάλυψη η οποία θα πρέπει να εναρµονίζεται µε τον περιβάλλοντα χώρο του σηµείου εγκατάστασης και θα πρέπει να είναι ανθεκτική στη διάβρωση και τις φθορές. Η πλατφόρµα θα παρέχει την απαιτούµενη στεγανότητα κατά των οσµών και των βρόχινων νερών, θα ανοιγοκλείνει µε την βοήθεια πνευµατικών εµβόλων και θα ασφαλίζει σε κλειστή θέση µε κατάλληλη ανοξείδωτη κλειδαριά. Το σύστηµα κλειδώµατος θα συγκρατεί την πλατφόρµα µε ασφάλεια σε οριζόντια θέση. Το ξεκλείδωµα θα επιτυγχάνεται µε κλειδί µε το οποίο θα εφοδιάζεται το πλήρωµα της αποκοµιδής. Ο χειρισµός ανοίγµατος και κλεισίµατος της πλατφόρµας θα πρέπει να είναι εύκολος χωρίς να απαιτείται άσκηση µεγάλης µυϊκής δύναµης και σε κάθε περίπτωση να µπορεί να πραγµατοποιείται από ένα άτοµο ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ Η τροφοδοσία µε απορρίµµατα του υπόγειου κάδου θα γίνεται µέσω πύργου τροφοδοσίας τοποθετηµένου στο κέντρο της πλατφόρµας πεζοδροµίου ώστε να επιτυγχάνεται οµαλή ισοκατανοµή των απορριµµάτων που ρίπτονται µέσα στον κάδο.

10 Το σώµα του πύργου τροφοδοσίας θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή ανώτερο και ελάχιστου πάχους 1,50 mm. Η µορφή και οι διαστάσεις του θα είναι σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Η προσαρµογή του στην πλατφόρµα πεζοδροµίου θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανή. Ο πύργος θα είναι κυκλικής διατοµής (κυλινδρικής ή κουλουροκωνικής) ύψους 1 m περίπου. Ο πύργος θα φέρει ένα στόµιο διαµέτρου τουλάχιστον 65 cm (θα προτιµηθεί 70cm) ώστε να µπορεί να δέχεται µεγάλες σακούλες µε οικιακά απορρίµµατα. Υποχρεωτικά ο πύργος θα πρέπει να φέρει κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για την αποτροπή εισροής των νερών της βροχής και την έκλυση οσµών. Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει ευχερή και εύκολο άνοιγµα προς τους χρήστες. Το σκέπαστρο θα ανοίγει µε λαβή αλλά και µε µηχανισµό ποδοπεντάλ ενώ θα διαθέτει και µηχανισµό για «µαλακή» επαναφορά. Το καπάκι θα είναι κατασκευασµένο από κατάλληλο υλικό ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή εφαρµογή µε το σώµα του πύργου τροφοδοσίας. 3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο προµηθευτής των συστηµάτων υπόγειων κάδων απορριµµάτων θα πρέπει να εκτελέσει το σύνολο των απαιτούµενων εργασιών για την τοποθέτηση τους. Για την τοποθέτηση του συστήµατος θα πρέπει να γίνει η εκσκαφή τάφρου κατάλληλων διαστάσεων για την τοποθέτηση του προστατευτικού φρεατίου. Ο πυθµένας του σκάµµατος θα πρέπει να αλφαδιαστεί και να διαµορφωθεί κατάλληλα, ώστε σε αυτό να τοποθετηθεί το φρεάτιο του συστήµατος απολύτως ευθυγραµµισµένο και αλφαδιασµένο. Περιµετρικά του σκάµµατος και αφού τοποθετηθεί το φρεάτιο θα πληρωθεί το κενό µε αδρανές υλικό τύπου 3Α. Περιµετρικά που φρεατίου θα κατασκευαστεί κανάλι οµβρίων για την αποµάκρυνση των βρόχινων υδάτων. Η κατασκευή του καναλιού θα πρέπει να διαµορφωθεί µέχρι την παροχέτευση του στο ρείθρο του πεζοδροµίου (ή της όδευσης οµβρίων π.χ. για πλατείες) ώστε να οδηγηθεί στο δίκτυο οµβρίων της πόλης. Ενδεικτικά θα πρέπει να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες: ιαµόρφωση της τάφρου εγκατάστασης κάθε κάδου, δηλαδή καθαίρεση επιφανειακού στρώµατος (πεζοδρόµιο, οδόστρωµα, τσιµέντο κλπ) και εκσκαφή του εδάφους σε ανάλογες διαστάσεις (όπου απαιτείται). ιευθέτηση των δικτύων Ο.Κ.Ω. που τυχόν θα διέρχονται από το σηµείο εκσκαφής. Ο ήµος Θεσσαλονίκης θα εξασφαλίσει τα υπάρχοντα σχέδια για τα υφιστάµενα δίκτυα στα σηµεία τοποθέτησης. Επίχωση/εγκιβωτισµός των υπόγειων κάδων µε κατάλληλο αδρανές υλικό. Κατασκευή καναλιών απορροής βρόχινων νερών περιµετρικά των κάδων και αποκατάσταση της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων, παντός τύπου δαπέδων και οποιουδήποτε πάχους. Εκσκαφή του ορύγµατος που θα τοποθετηθεί ο κάδος, µε την χρήση ή όχι µηχανικών µέσων. Φορτοεκφόρτωση των προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών µε µηχανικά µέσα και απόθεση τους σε κατάλληλους αποδέκτες. Επιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα, σύµφωνα µε τις οδηγίες και την σύµφωνη γνώµη των κατασκευαστών των κάδων. Αποκατάσταση δαπέδων στην κατάσταση πριν την επέµβαση (περιλαµβάνονται πλακοστρώσεις, οδοστρωσία, κράσπεδα κλπ). Η αποκατάσταση του σκάµατος και των δαπέδων θα πραγµατοποιηθεί ακόµη και στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εγκαταλειφθεί η τοποθέτηση κάδου στο αρχικά επιλεγέν σηµείο. Επίσης θα αποκαθίστανται µε τον ίδιο τρόπο τυχόν δοκιµαστικές τοµές του εδάφους (οδοστρώµατος, πεζοδροµίου κλπ)

11 Σκυρόδεµα, µπετόν καθαριότητας κλπ που θα χρειαστεί για την εγκατάσταση του συστήµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες και την σύµφωνη γνώµη του κατασκευαστή των κάδων. Τοποθέτηση του προστατευτικού προκατασκευασµένου φρεατίου εντός των ταφρών µε τη χρήση κατάλληλων ανυψωτικών µηχανισµών Όλες τις εργασίες που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητες για την λειτουργία του συστήµατος. Εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών συναρµολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιµέρους τµηµάτων και µηχανισµών ώστε οι κάδοι να παραδοθούν σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας Κατά την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών, τόσο όσων περιγράφονται παραπάνω αλλά και όλων όσων απαιτηθούν µε βάση τις οδηγίες και την σύµφωνη γνώµη του κατασκευαστή των κάδων, θα πρέπει να λαµβάνονται από την πλευρά του προµηθευτή όλα τα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής που προβλέπονται από την νοµοθεσία για την φύση και το είδος των εκτελούµενων εργασιών. Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την ασφάλεια των εργαζοµένων αλλά και των διερχόµενων πολιτών. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την σωστή σήµανση και όλες τις απαραίτητες ενέργειες περίφραξης και φύλαξης των περιοχών επέµβασης. Επισηµαίνεται ότι αποκλειστικός υπεύθυνος κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης είναι ο προµηθευτής. Λόγω της ιδιαιτερότητας και της φύσης των εργασιών για την τοποθέτηση των συστηµάτων, θα πρέπει να οριστεί από τον προµηθευτή υπεύθυνος εργασιών εγκατάστασης, ο οποίος θα πρέπει να είναι διπλωµατούχος πολιτικός µηχανικός. Θα κατατεθεί ανάλογη υπεύθυνη δήλωση στον φάκελο των τεχνικών προσφορών, ενώ µε την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να οριστεί και το φυσικό πρόσωπο που θα εκτελέσει την σχετική εργασία. Μετά την τοποθέτηση του φρεατίου και του υπόγειου κάδου θα γίνει και η τοποθέτηση της πλατφόρµας πεζοδροµίου, του πύργου συλλογής. Τέλος, θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του πεζοδροµίου. 4. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Στην παρούσα προµήθεια περιλαµβάνονται και δύο υδραυλικοί γερανοί που θα τοποθετηθούν σε συµβατικά απορριµµατοφόρα οχήµατα µε χοάνη οπίσθιας φόρτωσης (τύπου πρέσας) προκειµένου να πραγµατοποιείται η αποκοµιδή απορριµµάτων από το σύστηµα υπόγειων κάδων. Ο κάθε ανυψωτικός µηχανισµός θα είναι ένας υδραυλικός γερανός τοποθετηµένος σε συµβατικά απορριµµατοφόρα οχήµατα µε χοάνη οπίσθιας φόρτωσης (τύπου πρέσας) προκειµένου να πραγµατοποιείται η αποκοµιδή απορριµµάτων από το σύστηµα υπόγειων κάδων. Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί θα είναι µικροί, ελαφριοί υδραυλικοί γερανοί (ώστε να µην επηρεάζει σηµαντικά το ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος) και θα τοποθετηθούν στην οροφή των απορριµµατοφόρων. Θα είναι τύπου «παπαγαλάκι» µε απλό γάντζο για την εξαγωγή του κάδου από το υπόγειο φρεάτιο. Κάθε µηχανισµός υδραυλικού γερανού θα είναι έντεχνης κατασκευής, κατάλληλος να τοποθετηθεί στην οροφή κιβωτάµαξας ενός απορριµµατοφόρου, περιορισµένου απόβαρου και ανυψωτικής ικανότητας ικανής για την ανύψωση του υπόγειου κάδου και την εκκένωσή του στο πίσω µέρος του απορριµµατοφόρου. Θα δοθεί από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, σχεδιάγραµµα µε την ικανότητα ανύψωσης σε σχέση µε την απόσταση από την κεντρική κολώνα του γερανού. Ο γερανός θα λειτουργεί µε σύστηµα απλού γάντζου και θα πρέπει να είναι ικανός να παραλάβει, µε χειρισµό κατάλληλου χειριστηρίου, ένα κάδο βυθισµένο στο έδαφος και να τον κινήσει προς το απορριµµατοφόρο ώστε ο κάδος να µπορεί να ανατραπεί µέσα στη χοάνη για την εκκένωση των απορριµµάτων και στη συνέχεια να επανατοποθετήσει τον κάδο στη θέση του.

12 Η τοποθέτηση του γερανού επί του οχήµατος θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και κατά τρόπο έτσι ώστε να µην επηρεαστεί η χωρητικότητα της κιβωτάµαξας όσο και ο οπίσθιος πρόβολος του οχήµατος. Για το λόγο αυτό πρόταση τοποθέτησης γερανού ανάµεσα στην καµπίνα του οδηγού και την υπερκατασκευή δεν θα γίνει αποδεκτή. Ο γερανός θα πρέπει να είναι περιστροφικού τύπου. Η περιστρεφόµενη βάση του υδραυλικού γερανού θα πρέπει να εδράζει µε πλήρη ασφάλεια πάνω στην οροφή της κιβωτάµαξας του απορριµµατοφόρου. Το δε συνολικό βάρος του υδραυλικού γερανού µαζί µε όλα τα παρελκόµενα λειτουργικά του όργανα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 900 kgr ώστε να µην επηρεάζεται σηµαντικά το εκµεταλλεύσιµο ωφέλιµο φορτίο σε απορρίµµατα του απορριµµατοφόρου. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επηρεάζεται αισθητά το κέντρο βάρους του οχήµατος και δεν θα πρέπει να χρειάζεται το απορριµµατοφόρο να εφοδιάζεται µε σύστηµα ποδαρικών σταθεροποίησης. Η περιστρεφόµενη βάση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα περιστροφής περίπου 360º. Η ακτίνα δράσης του γερανού (ολικό µήκος οριζοντίου αναπτύγµατος) θα πρέπει να είναι έως 6,5m τουλάχιστον, ενώ η ανυψωτική ικανότητα στα 4,5 µέτρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 800 kg. Στην άκρη του γερανού θα πρέπει να υπάρχει γάντζος για την ανάρτηση των υπόγειων κάδων. Η λειτουργία του γερανού θα γίνεται υδραυλικά µε σύστηµα εµπλοκής - απεµπλοκής από το κινητήριο σύστηµα του οχήµατος. Για την υδραυλική παροχή, το κύκλωµα του γερανού συνδέεται µε το υδραυλικό κύκλωµα της υπερκατασκευής του απορριµµατοφόρου.. Για τον χειρισµό του γερανού, µε την κίνηση ενός µοχλού αποµονώνεται το κύκλωµα του ανυψωτικού µηχανισµού κάδων ώστε η υδραυλική πίεση να διοχετεύεται προς το κύκλωµα του γερανού. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται ζηµιές ή και τραυµατισµοί καθώς, όταν κινείται ο γερανός αποτρέπεται εντελώς την κίνηση του ανυψωτικού µηχανισµού από τη θέση στην οποία πρόκειται να µεταφερθεί ο βυθιζόµενος κάδος για το άδειασµα του. Το υδραυλικό κύκλωµα του γερανού προφυλάσσεται από φίλτρο υψηλής πιέσεως για την είσοδο του ελαίου στη µονάδα χειρισµού καθώς και από φίλτρο επιστροφής προ της εισόδου του στη δεξαµενή, ρυθµιστή ροής και βαλβίδα ανακούφισης της υδραυλικής πίεσης. Για λόγους ασφάλειας θα πρέπει ενδεικτικά να διαθέτει : Βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση του βραχίονα σε περίπτωση απώλειας πιέσεως υδραυλικού ελαίου και οι οποίες αποτρέπουν την πτώση του γερανού. Οι βαλβίδες βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις ώστε να προστατεύονται από την φθορά. Σύστηµα ελέγχου υπερφόρτωσης στις οριακές θέσεις διαδροµής που ακινητοποιεί αυτόµατα την ανάπτυξη του βραχίονα όταν αυτός υπερφορτωθεί, και επιτρέπει µόνον τις κινήσεις συστολής. Βαλβίδα ελέγχου υπερφόρτωσης µε αναστολή κινήσεων. Χειροκίνητη λειτουργία όλων των εντολών του γερανού σε περίπτωση βλάβης του ασύρµατου χειριστηρίου ή ηλεκτρικής βλάβης του οχήµατος. Σε κάθε περίπτωση η χειροκίνητη λειτουργία δεν απενεργοποιεί τις διατάξεις ασφαλείας του γερανού. ιακόπτης κινδύνου µε απόλυτο αποκλεισµό της λειτουργίας του βραχίονα ανύψωσης Υποχρεωτικά ο γερανός θα συνοδεύεται και από ασύρµατο χειριστήριο που θα επιτρέπει τον ασφαλή χειρισµό όλων των κινήσεων του. Οι εντολές από το χειριστή στο γερανό θα πρέπει να δίδονται µέσω ασυρµάτου χειριστηρίου του οποίου ο δέκτης κεραία θα είναι τοποθετηµένος σε σηµείο τέτοιο έτσι ώστε να µη επηρεάζει την λειτουργία του οχήµατος και να είναι προστατευµένος. Σε περίπτωση κατά τη οποία υπάρξει δυσλειτουργία του ασυρµάτου χειριστηρίου για την µεταφορά εντολών από το χειριστή στο γερανό θα πρέπει το υδραυλικό σύστηµα του γερανού

13 να έχει κατάλληλη διάταξη µε την οποία ο έλεγχος των κινήσεων να γίνεται µε χειρωνακτικά χειριστήρια ή µε ενσύρµατο σύστηµα. Οι κινήσεις αυτές δεν θα επεµβαίνουν σε θέµατα ασφαλείας της λειτουργίας του γερανού. Επιπλέον στο πίσω καθώς και στο εµπρόσθιο µέρος της κιβωτάµαξας κατασκευάζεται και τοποθετείται ένα µεταλλικό στήριγµα πάνω στο οποίο θα εδράζει µε ασφαλή τρόπο η κύρια µπούµα του γερανού κατά την κίνηση του απορριµµατοφόρου. Ο ανάδοχος πρέπει µε δικά του έξοδα να παραδώσει στην υπηρεσία τους ανυψωτικούς µηχανισµούς σε οχήµατα του ήµου που θα του υποδειχθούν πλήρως τοποθετηµένους, έτοιµους προς λειτουργία και να κάνει επίσης µε δικά του έξοδα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασµό του ήµου για την νοµιµοποίηση της υπερκατασκευής και την µετατροπή της άδειας των οχηµάτων. Η όλη κατασκευή των ανυψωτικών θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι και ελεγµένοι µε βάση το ΦΕΚ 1186/2003.και του EN Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/42/ΕΚ περί τυποποίησης ασφαλείας µηχανηµάτων. Επισηµαίνεται ότι οι ανυψωτικοί µηχανισµοί δεν τιµολογούνται χωριστά µε την παρούσα αλλά περιλαµβάνεται το κόστος τους ανηγµένο στην τιµή των κάδων. 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Το εργοστάσιο κατασκευής ή ο προµηθευτής των υπόγειων κάδων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 ή µεταγενέστερης. Οι κάδοι θα πρέπει να έχουν δοκιµαστεί και να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ :2008 και ΕΝ :2008 καθώς επίσης και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΚ περί τυποποίησης ασφαλείας µηχανηµάτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µε δικά του έξοδα τον έλεγχο, την περιοδική συντήρηση και την καλή λειτουργία του συστήµατος υπόγειων κάδων για δύο (2) έτη. Με αυτή την έννοια ο προµηθευτής θα πρέπει µε δικά του έξοδα: Να εκτελεί όλες τις τακτικές συντηρήσεις του συστήµατος. Να επιλαµβάνεται και να επισκευάζει κάθε βλάβη που παρουσιάζεται σε οποιονδήποτε κάδο ή γερανό και προέρχεται τόσο από αστοχία του συστήµατος (π.χ. εισροή υδάτων στο φρεάτιο, βλάβη ποδοµοχλού) όσο και από κακούς χειρισµούς που προέρχονται από ελλειπή εκπαίδευση. Ειδικά για την καλή λειτουργία του συστήµατος ο προµηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης του συστήµατος θα πρέπει να ανταποκρίνεται άµεσα (εντός 24ώρου) σε κάθε κλίση της υπηρεσίας για επισκευή οποιασδήποτε βλάβης στο σύστηµα. Η επισκευή θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός το πολύ δέκα (10) ηµερών. Επίσης, για το πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης αλλά και επισκευής βλαβών θα δίδεται πλήρης αναφορά στην υπηρεσία, η οποία θα συµπεριλαµβάνει το είδος και το κόστος όλων των εργασιών και των ανταλλακτικών που θα χρησιµοποιηθούν τόσο πριν όσο και µετά από κάθε επέµβαση. Οι εργασίες περιοδικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στη διάρκεια της παραπάνω διετούς περιόδου εγγύησης θα πραγµατοποιούνται επίσης υπό την επίβλεψη διπλωµατούχου πολιτικού µηχανικού, εκπροσώπου του προµηθευτή και µε τους ίδιους όρους που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 3. «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ». Ο προµηθευτής για ένα (1) ακόµη έτος, επιπλέον των δύο (2) ετών, θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη προς την υπηρεσία για την επίλυση τυχών προβληµάτων κατά την περιοδική συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών από τον ήµο.

14 6. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ανάδοχος οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του ήµου τόσο για τον χειρισµό του ανυψωτικού µηχανισµού όσο και στην αποκοµιδή των απορριµµάτων. Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραµµα µε την εκπαίδευση του προσωπικού. Το αναλυτικό πρόγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες εκπαίδευσης οδηγών και εργατών αποκοµιδής απορριµµάτων, οι οποία θα πραγµατοποιείται σε συνεννόηση µε την υπηρεσία. Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να συµπληρωθεί το Φύλλο Συµµόρφωσης του Παραρτήµατος συνοδευόµενο από όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία για την αξιολόγηση και του συστήµατος Θεσσαλονίκη, / /2014 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας Ιωάννα Καραγιάννη Μηχ/γος Μηχ/κός Ο Προϊστάµενος της /νσης Ανακύκλωσης & ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων κ.α.α Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Νικόλαος Χατζηιωάννου Μηχ/γος Μηχ/κός Ηλ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 08/ 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ CPV 2008 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 Σύστηµα υπόγειου κάδου αποθήκευσης αστικών απορριµµάτων χωρητικότητας 3 m Κάδοι Απορριµµάτων 80 τεµ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας Ιωάννα Καραγιάννη Μηχ/γος Μηχ/κός Ο Προϊστάµενος της /νσης Ανακύκλωσης & ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων κ.α.α Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Νικόλαος Χατζηιωάννου Μηχ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος

16 Υ Π Ο Ε Ι Γ Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τίτλος προσφέροντος /νση Τηλ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΕΙ Η Α/Α ΕΙ ΟΣ CPV 2008 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ Σύστηµα υπόγειου κάδου αποθήκευσης αστικών 1 Κάδοι 80 τεµ απορριµµάτων Απορριµµάτων χωρητικότητας 3 m3 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως) Ο Προσφέρων (υπογραφή σφραγίδα)

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Προµήθεια υπόγειου 3 m 3 (± 15%) συστήµατος προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων χωρητικότητα απορριµµάτων περίπου 3 m Τα συστήµατα θα είναι εντελώς καινούρια και αµεταχείριστα ΝΑΙ 1.3 Προστατευτικό φρεάτιο από σκυρόδεµα. Θα πρέπει να είναι απολύτως στεγανό και κατάλληλης αντοχής ώστε να παρέχεται η απαιτούµενη αντοχή στην πίεση του εδάφους ή του υδροφόρου ορίζοντα όπου υφίσταται 1.4 Προστασία ασφάλεια. Το σύστηµα θα διαθέτει πλατφόρµα ασφαλείας, ώστε µε την εξαγωγή του κάδου να µην µπορεί κανείς να εισέλθει ή να πέσει στο φρεάτιο. 1.5 Κάδος απορριµµάτων χωρητικότητας 3 m 3 (±15%) 1.6 Πλατφόρµα πεζοδροµίου. Το υπόγειο σύστηµα αποθήκευσης απορριµµάτων θα διαθέτει πλατφόρµα πεζοδροµίου µε αντοχή φορτίου 450 kg/m2 κατασκευασµένη από µεταλλικό σκελετό. 1.7 Η πλατφόρµα πεζοδροµίου θα διαθέτει κλειδαριά µε ειδικό, µη ευρέως διαδεδοµένο κλειδί όµοιο για όλους τους κάδους. Η κλειδαριά θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο ατσάλι όπως και το κλειδί. 1.8 Πύργος τροφοδοσίας. Κατασκευασµένος από ανοξείδωτο ατσάλι, κυκλικής διατοµής σύµφωνα µε την υπόδειξη της υπηρεσίας. ΝΑ ΟΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ. ΝΑ ΟΘΟΥΝ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΝΑΙ. ΝΑ ΟΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΟΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΝΑΙ. ΝΑ ΟΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ (ΘΑ ΠΑΡΑ ΟΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ) ΝΑΙ. ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

18 1.9 Κατάθεση δείγµατος πριν την δηµοπρασία 1.10 Αναλυτικό Πίνακα Ροής των διαφόρων φάσεων και αντίστοιχου χρονοδιαγράµµατος από υπογραφής σχετικής σύµβασης 1.11 Υπεύθυνη ήλωση Συµµετοχής ιπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού στο οµάδα 2 ΠΑΡΑ ΟΣΗ 2.1 Παράδοση. Τα συστήµατα θα παραδοθούν εγκατεστηµένα σε πλήρη λειτουργία εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 3 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 3.1 Με την παράδοση των συστηµάτων, θα γίνει εκπαίδευση από εξειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου σε υπαλλήλους του ήµου που θα υποδειχθούν από τον ήµο. Η όλη εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας και όχι σε θεωρητική µόνο βάση και θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: Εξοικείωση µε το µηχάνηµα Χειρισµό του µηχανήµατος Απαραίτητους καθηµερινού/εβδοµαδιαί ους/ µηνιαίους ελέγχους Στοιχεία περιοδικής συντήρησης Η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν θα είναι µικρότερη των είκοσι (20) ωρών σε οδηγούς και εργάτες αποκοµιδής απορριµµάτων, ενώ θα πρέπει να κατατεθεί πλήρες πρόγραµµα στην τεχνική προσφορά. 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΝΑΙ. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΛΗΡΕΣ ΕΙΓΜΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΝΑΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΗΣ. ΝΑΙ. ΝΑΙ ΝΑΙ. ΝΑ ΟΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 4.1 ιαθεσιµότητα Ανταλλακτικών Η χρονική διάρκεια για την διαθεσιµότητα ανταλλακτικών/ αναλωσίµων δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ετών 4.2 Τεχνική Υποστήριξη Πρόγραµµα συντήρησης service (παρεχόµενες υπηρεσίες, περιοδικές συντηρήσεις (τακτικές / προληπτικές κατά περίπτωση) διαδικασία αντιµετώπισης των τεχνικών βλαβών. 4.3 Απαίτηση απόκρισης σε περίπτωση τεχνικής βλάβης Ο µέγιστος χρόνος απόκρισης για την µετάβαση στο σηµείο που είναι εγκατεστηµένο το σύστηµα για την παροχή τεχνικής στήριξης και αποκατάστασης βλάβης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από δέκα(10) ηµέρες ΝΑΙ ΝΑ ΟΘΕΙ ΝΑΙ

20

21

22

23

24

25

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.880,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την προμήθεια εξοπλισμού μηχανικού κλειστού συστήματος κομποστοποίησης και κάδων προσωρινής αποθήκευσης οργανικών απορριμμάτων του Έργου «Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Αρ. Aπόφασης 80 Περίληψη Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 25 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4738 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 17/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 75952 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αλογάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 24/ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια Απορριµµατοκιβωτίων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συµπίεσης Απορριµµάτων ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 19-2-2014 10:00 10:15 1487/2013 71/2014 2 73.769,25 3

1 19-2-2014 10:00 10:15 1487/2013 71/2014 2 73.769,25 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το εξεταζόµενο έργο τιτλοφορείται «Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) ήµου Μεγανησίου» κι αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή Σ.Μ.Α. που θα εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8 ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 KV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 9.12.2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3734 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Α= - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 546 30 Θες/νίκη

Διαβάστε περισσότερα