ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ > ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ > ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ > ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ > ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ > ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ > ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ > ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ > ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ > ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ > ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8 / 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 8/ 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο της αναβάθµισης και ανάδειξης του αστικού φυσικού περιβάλλοντος, της βιώσιµης διαχείρισης των αστικών απορριµµάτων και της βελτίωσης του αστικού εξοπλισµού της πόλης η ανάπτυξη ενός δικτύου υπογειoποίησης κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων αποτελεί βασικό σκοπό του ήµου. Ένα εξαιρετικά σηµαντικό πρόβληµα της προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριµµάτων σε υπέργειους κάδους τοποθετηµένους παραπλεύρως του πεζοδροµίου, είναι η έκθεση των απορριµµάτων σε κοινή θέα και παράλληλα η δυσοσµία στα σηµεία που υπάρχει υπέργειος κάδος. Η εγκατάσταση συστηµάτων υπόγειων κάδων αστικών απορριµµάτων συµβάλει στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος µε τα ακόλουθα οφέλη να αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 1. Αισθητική αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου, της εικόνας και της ποιότητας ζωής. 2. Βελτίωση του µικροκλίµατος της περιοχής όπου εγκαθίσταται ο κάδος. 3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. 4. Περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον και λειτουργικά αποτελεσµατικό. Ουσιαστικά προσφέρει περιβάλλον καθαρό και ευχάριστο. 5. Περιορισµός της µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα αφού ελαχιστοποιούν αισθητά την διαρροή υγρών. 6. εν υπάρχει οπτική επαφή µε τα απορρίµµατα. εν υπάρχουν υπολείµµατα απορριµµάτων. 7. εν υπάρχει επαφή µε τα απορρίµµατα ανθρώπων και ζώων. 8. Περιορισµός στην µετάδοση ασθενειών αφού δεν υπάρχει πρόσβαση σε τρωκτικά και έντοµα. 9. Ελαχιστοποίηση της όχλησης που προκαλείται τόσο στο γενικότερο περιβάλλον όσο και στην καθηµερινότητα των δηµοτών. 10. Μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την λιγότερο συχνή αποκοµιδή µε ότι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον και το κόστος αποκοµιδής. 11. Υπάρχει η δυνατότητα αποκοµιδής των απορριµµάτων µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό. Ο ήµος Θεσσαλονίκης έχει επιλέξει σηµεία χωροθέτησης των υπόγειων κάδων λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Την τουριστική και ιστορική αξία της περιοχής, ώστε να αναβαθµιστούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες και η αισθητική της περιοχής. 2. Την υποβαθµισµένη ποιότητα περιβάλλοντος µιας περιοχής, ώστε να ξεκινήσει η αναβάθµιση της. 3. Την δυνατότητα διέλευσης απορριµµατοφόρου από την περιοχή, ώστε να µπορεί να διέλθει από την οδό που χωροθετήθηκε ο κάδος.

3 4. Την µη ύπαρξη δικτύων κοινής ωφέλειας, ώστε αν δεν αποφευχθούν οι µετατοπίσεις τους τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθούν. 5. Την συχνή διέλευση πεζών και κυρίως µικρών παιδιών. Η χωροθέτηση των συστηµάτων υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων έχει σχεδιαστεί ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Με αυτά τα συστήµατα θα διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της προσωρινής αποθήκευσης των απορριµµάτων ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ο βασικός σκοπός του ήµου της ποιοτικής βελτίωση του περιβάλλοντος για την αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της πόλης. Τα υπόγεια συστήµατα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, θα εγκατασταθούν σε συστοιχίες των τριών ένας κάδος για την απόρριψη σύµµεικτων απορριµµάτων, ένας για την απόρριψη υλικών συσκευασιών, και ένας για την απόρριψη χαρτιού. Θα υπάρχει, όπου αυτό είναι εφικτό, η πρόβλεψη χώρου ώστε στο µέλλον να µπορούν να εγκατασταθούν και επιπλέον συστήµατα κάδων για τη συλλογή και άλλων υλικών (γυαλί, οργανικά κλπ). Ακολουθούν πίνακες µε τα βασικά σηµεία που προβλέπεται να τοποθετηθούν τα υπό προµήθεια συστήµατα υπόγειων κάδων. Όµως δεν αποκλείεται η αναθεώρηση του παρακάτω σχεδίου ανάλογα µε τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου. Σηµειώνεται ότι για τα 35 από τα 80 συστήµατα προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Κατάλογο 1, εκτελούνται ήδη έργα που περιλαµβάνουν τους υποδοχείς (κατάλληλες τάφρους) των προς προµήθεια κάδων. Σε αυτά τα σηµεία κατά την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, θα έχει ήδη πραγµατοποιηθεί η εκσκαφή των τάφρων, η µετατόπιση δικτύων, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Ωστόσο επισηµαίνεται ότι για λόγους ασφαλείας πραγµατοποιήθηκε και πρόχειρη επίχωση. Στο κατάλογο 2, αποτυπώνονται τα 45 επιπλέον σηµεία, στα οποία θα πραγµατοποιηθεί (µε την επιφύλαξη των παραπάνω) η τοποθέτηση των υπόλοιπων συστηµάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων. Στα σηµεία αυτά δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία εργασία και το σύνολο των εργασιών τοποθέτησης θα πραγµατοποιηθεί από τον προµηθευτή. Στο παράρτηµα της τεχνικής περιγραφής στο τέλος του εγγράφου έχουν ενσωµατωθεί ψηφιακοί χάρτες µε τις ενδεικτικές θέσεις τοποθέτησης των υπόγειων κάδων. Κατάλογος 1. Θέσεις υπόγειων συστηµάτων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων όπου έχει πραγµατοποιηθεί εκσκαφή, έχει πραγµατοποιηθεί µετακίνηση δικτύων, όπου χρειαζόταν, και κατόπιν έγινε πρόχειρη επίχωση. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (σχέδιο 4 στο παράρτηµα) α/α Οδός Υπόγειο σύστηµα 3m3 σύµµεικτων Υπόγειο σύστηµα 3m3 ανακύκλωσης συσκευασιών Κ1 ωδεκανήσου 3 (στο ύψος της Εγνατίας) 1 1 Κ2 ωδεκανήσου 11 (στο ύψος της Βαλαωρίτου) 1 - Κ3 Ορφανίδου 7 - Βαλαωρίτου 1 - Κ4 ωδεκανήσου µε Φράγκων 1 1 Κ5 Βαλαωρίτου Κ6 Λέοντος Σοφού Κ7 Καθολικών Κ8 Λέοντος Σοφού Κ9 Βεροίας Κ10 Ολυµπίου ιαµαντή

4 Κ11 Ολυµπίου ιαµαντή Κ12 Ολυµπίου ιαµαντή Κ13 Κατούνη Κ14 Φράγκων 19 Βίκτωρος Ουγκώ 1 1 Κ15 Συγγρού 6-7 (Χρηµατιστήριο) 1 1 Κ16 Βαλαωρίτου Κ17 Καποδιστρίου 4 Βαλαωρίτου 1 1 Κ18 Ίωνος ραγούµη Κ19 Βασ. Ηρακλείου 11 Ίωνος ραγούµη 1 1 Κ20 Ίωνος ραγούµη 17 Αγίου Μηνά 1 - ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 32 Ο ΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (σχέδιο 3 στο παράρτηµα) α/α Οδός Υπόγειο σύστηµα 3m3 σύµµεικτων Υπόγειο σύστηµα 3m3 ανακύκλωσης συσκευασιών 1 Αγίας Σοφίας Αγίας Σοφίας Αγίας Σοφίας 34-1 ΣΥΝΟΛΟ 2 1 ΣΥΝΟΛΟ 3 Κατάλογος 2. Ενδεικτικές θέσεις τοποθέτησης υπόγειων συστηµάτων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, στα οποία δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία προεργασία ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ο ΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ (σχέδιο 1 και 1.1 στο παράρτηµα) α/α Οδός Υπόγειο σύστηµα 3m3 σύµµεικτων Υπόγειο σύστηµα 3m3 ανακύκλωσης συσκευασιών 1 Μητροπόλεως Μητροπόλεως Μητροπόλεως 21 - Κοµνηνών Κοµνηνών Κοµνηνών Κοµνηνών Βενιζέλου 4 (Πλατ. Ελευθερίας) Βενιζέλου 8 (Πλατ. Ελευθερίας) Ίωνος ραγούµη 1 (Πλατ. Ελευθερίας) 1 1 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 23

5 Ο ΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (σχέδιο 2 και 2.1 στο παράρτηµα) α/α Οδός Υπόγειο σύστηµα 3m3 σύµµεικτων Υπόγειο σύστηµα 3m3 ανακύκλωσης συσκευασιών Υπόγειο σύστηµα 3m3 ανακύκλωσης χαρτιού 1 Ερµού Ερµού Ερµού Ερµού Ερµού Ερµού Βλάλη και Αριστοτέλους ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 12 Ο ΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ (σχέδιο 3 στο παράρτηµα) α/α Οδός Υπόγειο σύστηµα 3m3 σύµµεικτων Υπόγειο σύστηµα 3m3 ανακύκλωσης συσκευασιών Υπόγειο σύστηµα 3m3 ανακύκλωσης χαρτιού 1 Καρόλου Ντηλ Καρόλου Ντηλ 24 κάτω Καρόλου Ντηλ 24 πάνω ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 10

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 8/ 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και την εγκατάσταση από τον ανάδοχο συστήµατος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριµµάτων. Το σύστηµα αποτελείται από πλήρως στεγανό κάδο υπόγειας τοποθέτησης εντός κατάλληλα διαµορφωµένου φρεατίου, πλατφόρµα πεζοδροµίου µε πνευµατικό άνοιγµα, πλατφόρµα ασφαλείας η οποία «κλίνει» το φρεάτιο κατά την διαδικασία αποκοµιδής των απορριµµάτων, πύργο τροφοδοσίας του κάδου µε απορρίµµατα ο οποίος θα βρίσκεται επί του πεζοδροµίου και επί της πλατφόρµας ενώ οι κάδοι θα συνοδεύονται µε δύο υδραυλικούς γερανούς µε δυνατότητα προσαρµογής σε απορριµµατοφόρα του ήµου. Η χωρητικότητα κάθε συστήµατος υπόγειου κάδου θα είναι περίπου 3000 lit και συνολικά µε την παρούσα θα γίνει προµήθεια 80 συστηµάτων υπόγειων κάδων. Σκοπός αυτού του εναλλακτικού συστήµατος συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριµµάτων είναι αφ ενός η υγιεινή αποθήκευση τους, αρχικά σε σηµεία της πόλης που αυτό κρίνεται εξαιρετικά σηµαντικό και αφ ετέρου η αισθητική αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου σε σηµεία µε ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Τα σηµεία που θα τοποθετηθούν οι υπόγειοι κάδοι θα καθοριστούν από την /νση Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων και θα δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα από τον ανάδοχο στα υφιστάµενα υπόγεια δίκτυα των οργανισµών κοινής ωφέλειας ( ΕΠΑ, ΕΥΑΘ, ΕΗ, ήµος Θεσσαλονίκης, ΟΤΕ κλπ). Τα απορρίµµατα από τους υπόγειους κάδους θα συλλέγονται µετά από ανάκληση της πλατφόρµας πεζοδροµίου µε ανύψωση του κάδου από υδραυλικό γερανό, µικρού σχετικά βάρους ώστε να µην επηρεάζει σηµαντικά το ωφέλιµο φορτίο του απορριµµατοφόρου στο οποίο προσαρτάται. Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε διεθνή δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε όσα εδάφια αναφέρεται η λέξη περίπου αυτό θα νοείται απόκλιση ±15%. Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανόµενου και του ΦΠΑ. Θεσσαλονίκη,././2014 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας Ιωάννα Καραγιάννη Μηχ/γος Μηχ/κός Ο Προϊστάµενος της /νσης Ανακύκλωσης & ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων κ.α.α Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Νικόλαος Χατζηιωάννου Μηχ/γος Μηχ/κός Ηλ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 8/ 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι υπόγειοι κάδοι προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων θα τοποθετηθούν εντός φρεατίου από σκυρόδεµα. Εντός του φρεατίου θα τοποθετηθεί πλαστικός κάδος, χωρητικότητας περίπου lit, ο οποίος θα έχει διαστάσεις και διαµορφώσεις τέτοιες, ώστε να µπορεί να γίνει συλλογή των απορριµµάτων από τα υφιστάµενα απορριµµατοφόρα οπίσθιας φόρτωσης του ήµου (απλώς µε χρήση µικρού ανυψωτικού µηχανισµού προσαρµοσµένου στο απορριµµατοφόρο). Το υπόγειο τµήµα του συστήµατος θα καλύπτεται από πλατφόρµα πεζοδροµίου στο κέντρο της οποίας θα προσαρµόζεται ο πύργος τροφοδοσίας απορριµµάτων. Επίσης, εντός του φρεατίου θα υπάρχει πλατφόρµα ασφαλείας η οποία «κλίνει» το φρεάτιο κατά την διαδικασία αποκοµιδής των απορριµµάτων για λόγους ασφαλείας τόσο των εργαζοµένων όσο και των διερχόµενων κατά την αποκοµιδή. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην στεγανότητα του συστήµατος. Όλα τα στοιχεία του συστήµατος τα οποία δεν προδιαγράφονται αναλυτικά ακολούθως, θα είναι κατασκευασµένα από υλικά ανθεκτικά στο έντονα διαβρωτικό περιβάλλον της πόλης (έντονη υγρασία, αλµύρα κλπ) και την ηλιακή ακτινοβολία. 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2.1. ΦΡΕΑΤΙΟ Ο υπόγειος κάδος απορριµµάτων θα τοποθετηθεί εντός κατάλληλα διαµορφωµένου και πλήρως στεγανού φρεατίου. Το φρεάτιο θα είναι προκατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα µε κατάλληλες προσµίξεις για την εξασφάλιση της στεγανότητας και σε διαστάσεις κατάλληλες για την τοποθέτηση του κάδου και της πλατφόρµας ασφαλείας. Το πάχος των τοιχωµάτων θα είναι ικανό ώστε να παρέχεται η απαιτούµενη αντοχή στην πίεση του εδάφους ή του υδροφόρου ορίζοντα όπου υφίσταται, και να αποτρέπεται η εισροή των νερών της βροχής εντός αυτού καθώς και η διαρροή τυχόν υγρών και στραγγισµάτων στο υπέδαφος. Επισηµαίνεται ότι για την εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής στεγανότητας του υπόγειου φρεατίου από σκυρόδεµα είναι επιβεβληµένη η σκυροδέτηση του σε µία φάση (µονοµπλόκ) ώστε να αποφευχθούν οι ενώσεις που αποτελούν και σηµεία αστοχίας σ ότι αφορά την στεγανότητα. Η σκυροδέτηση δηλαδή των φρεατίων, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε την µέθοδο που πραγµατοποιείται η σκυροδέτηση σε κολυµβητικές δεξαµενές. Το φρεάτιο πρέπει να είναι σχεδιασµένο µε τρόπο ώστε να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισµό του εσωτερικού χώρου και την άντληση υγρών που τυχόν εισέλθουν εντός του.

8 Για την εύκολη και απρόσκοπτη εγκατάσταση του φρεατίου, το προκατασκευασµένο φρεάτιο θα πρέπει να είναι έτοιµο για χρήση και να έχει κατάλληλες διατάξεις που θα επιτρέπουν την εύκολη εναπόθεσή του και προσαρµογή εντός της προδιαµορφωµένης τάφρου. Επιπλέον, κατά την εγκατάσταση, ο πυθµένας της τάφρου θα πρέπει να έχει επαρκή θεµελίωση (µπετόν καθαριότητας ή ότι άλλο προβλέπει ο κατασκευαστής του συστήµατος), µε τρόπο ώστε να µη παρουσιάζονται προβλήµατα καθίζησης του προκατασκευασµένου φρεατίου και συνεπώς της συνολικής εγκατάστασης. Κατά την εγκατάσταση του φρεατίου, ο πυθµένας θα πρέπει να είναι κατάλληλα «αλφαδιαµένος» µε την επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου. Σε καµιά περίπτωση δεν θα δηµιουργούνται προεξοχές ή εξογκώµατα, που µπορεί να παρεµποδίζουν, να αποτρέπουν ή να είναι επικίνδυνα για την οµαλή διέλευση των πεζών γύρω ή πάνω από την πλατφόρµα του φρεατίου. Πρέπει επίσης να υπάρχουν τα κατάλληλα κανάλια αποστράγγισης µέσω των οποίων θα µπορεί να διαφύγει το νερό της βροχής χωρίς να παρουσιάζεται πρόβληµα εισροών εντός του φρεατίου και του κάδου. Για την εγκατάσταση του φρεατίου θα πραγµατοποιηθούν από τον ανάδοχο όλες οι απαραίτητες εργασίες εκσκαφής, διαµόρφωσης, κατασκευής δαπέδου απόθεσης του φρεατίου µε τρόπο ώστε να είναι πλήρως εξασφαλισµένη η τόσο η οριζόντια θέση του φρεατίου όσο και η αποφυγή καθιζήσεων, επίχωσης κλπ. Αν κατά την εκσκαφή διαπιστωθούν χαλαρά εδάφη ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση συµπύκνωσης και σταθεροποίησης τους. Σχετικά µε τον σχεδιασµό του φρεατίου και την διασφάλιση όλων των παραπάνω θα δοθούν από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς πλήρη στοιχεία και σχέδια από τα οποία να προκύπτουν όλα τα παραπάνω ΚΑ ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ο κάδος απορριµµάτων που τοποθετείται εντός του φρεατίου θα είναι κατασκευασµένος από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς εύκαµπτο ώστε να αντέχει τις χτυπήµατα και προσκρούσεις. Θα είναι κατασκευασµένος από κατάλληλο πλαστικό υλικό, χωρητικότητας περίπου lit και καθαρού βάρους έως 150 kgr. Οι διαστάσεις του όπως αναφέρθηκε και παραπάνω θα είναι τέτοιες ώστε να µπορεί να γίνει συλλογή των απορριµµάτων από τα υφιστάµενα απορριµµατοφόρα οπίσθιας φόρτωσης τύπου πρέσας του ήµου. Η εκκένωση του κάδου θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά µε την ανατροπή του µέσα στη χοάνη οπίσθιας φόρτωσης ενός συµβατικού απορριµµατοφόρου οχήµατος (τύπου πρέσας) σε συνεργασία µε τους πλευρικούς βραχίονες DIN κλασσικού τύπου ανυψωτικού µηχανισµού. Ο κάδος θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε διατάξεις παραλαβής και ανύψωσης κάτω από το έδαφος οι οποίες θα συνεργάζονται µε υδραυλικό γερανό µε σύστηµα απλού γάντζου ανύψωσης. Όλη η συγκρότηση της κατασκευής του κάδου, και ιδίως η διάταξη ανάρτησης στο µηχανισµό γερανοφόρου πρέπει να αντέχει στο άθροισµα του απόβαρου και του ωφέλιµου φορτίου έκαστου κάδου προσαυξανόµενο µε συντελεστή ασφαλείας 20% τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση ο κάδος θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη ικανότητα αντοχής σε φορτία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα ΕΝ :2008 και ΕΝ :2008. Ο κάδος θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος µε τρόπο ώστε να µην απαιτείται η χρήση σταθεροποιητών (ποδαρικών) για την λειτουργία του µηχανισµού γερανοφόρου προκειµένου να µπορούν να επιταχύνονται οι χρόνοι αποκοµιδής. Για κάθε 10 συστήµατα υπόγειας τοποθέτησης κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριµµάτων θα παραδίδεται στην υπηρεσία και ένα εφεδρικός πλαστικός κάδος όµοιος µε αυτούς του συστήµατος. Επισηµαίνεται ότι αυτοί οι «εφεδρικοί» πλαστικοί κάδοι δεν

9 τιµολογούνται χωριστά, αλλά υπάρχει η αξία τους ανοιγµένη στην τιµή των συστηµάτων υπόγειων κάδων ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την ασφάλεια του κοινού αλλά και του προσωπικού αποκοµιδής κατά την διαδικασία ανύψωσης και εκφόρτωσης του κάδου, ο εσωτερικός χώρος του υπόγειου προστατευτικού φρεατίου θα πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε µια µετακινούµενη πλατφόρµα, η οποία θα βρίσκεται κάτω από τον κάδο ή στα πλάγια του όταν αυτός είναι βυθισµένος εντός του φρεατίου. Κατά την ανύψωση του κάδου η εν λόγω πλατφόρµα θα µετακινείται προς τα πάνω ώστε να καλύπτει µε ασφάλεια το άνοιγµα του υπόγειου τµήµατος και να προστατεύει τους διερχόµενους και τους εργαζοµένους όταν ο κάδος είναι αποµακρυσµένος από το χώρο του φρεατίου. Η εν λόγω πλατφόρµα θα πρέπει να παραµείνει ασφαλισµένη σε στάθµη κατάλληλη σε σχέση µε το πεζοδρόµιο υπό φορτίο ενός ατόµου βάρους περίπου 150 kg που τυχόν στέκεται πάνω σε αυτή. Η πλατφόρµα θα υποχωρεί προς τα κάτω µε µηχανισµό απασφάλισης και µόνο όταν ο κάδος βυθίζεται εντός του φρεατίου. Η πλατφόρµα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε διατάξεις και µηχανισµούς που επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό του φρεατίου ώστε να µπορούν να πραγµατοποιηθούν απρόσκοπτα εργασίες συντήρησης και καθαρισµού του φρεατίου ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ Το υπόγειο τµήµα καλύπτεται µε πλατφόρµα πεζοδρόµου, η οποία θα βρίσκεται στη στάθµη του πεζοδροµίου, µε αντοχή φορτίου τουλάχιστον 450 kg/m2 κατασκευασµένη από µεταλλικό σκελετό. Η επιφανειακή επένδυση θα είναι κατασκευασµένη από αλουµίνιο ή ανοξείδωτο ατσάλι (αντιολισθητικό) ή µε υλικά όσο το δυνατό όµοια µε αυτά που έχει το πεζοδρόµιο στο σηµείο εγκατάστασης του (πλακάκι, κυβόλιθος κλπ). Οι διαγωνιζόµενοι θα µπορούν να προσφέρουν πέραν της µία λύσης σε ότι αφορά µόνον την επιφανειακή επένδυση χωρίς να µεταβάλλεται η τιµή της προσφοράς τους. Σε κάθε περίπτωση τον τελικό λόγο για την επιφανειακή επένδυση της πλατφόρµας πεζοδροµίου έχει η υπηρεσία. Η πλατφόρµα πεζοδροµίου θα πρέπει να εφάπτεται στο πεζοδρόµιο και ουσιαστικά να µη δηµιουργεί καµία υψοµετρική διαφορά µε αυτό. Η πλατφόρµα πεζοδροµίου θα πρέπει να εφάπτεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής στεγανότητα για την αποτροπή έκλυση δυσάρεστων οσµών αλλά και της εισροής νερών εντός του φρεατίου και του κάδου. Από την εµφανή πλευρά θα φέρει επικάλυψη η οποία θα πρέπει να εναρµονίζεται µε τον περιβάλλοντα χώρο του σηµείου εγκατάστασης και θα πρέπει να είναι ανθεκτική στη διάβρωση και τις φθορές. Η πλατφόρµα θα παρέχει την απαιτούµενη στεγανότητα κατά των οσµών και των βρόχινων νερών, θα ανοιγοκλείνει µε την βοήθεια πνευµατικών εµβόλων και θα ασφαλίζει σε κλειστή θέση µε κατάλληλη ανοξείδωτη κλειδαριά. Το σύστηµα κλειδώµατος θα συγκρατεί την πλατφόρµα µε ασφάλεια σε οριζόντια θέση. Το ξεκλείδωµα θα επιτυγχάνεται µε κλειδί µε το οποίο θα εφοδιάζεται το πλήρωµα της αποκοµιδής. Ο χειρισµός ανοίγµατος και κλεισίµατος της πλατφόρµας θα πρέπει να είναι εύκολος χωρίς να απαιτείται άσκηση µεγάλης µυϊκής δύναµης και σε κάθε περίπτωση να µπορεί να πραγµατοποιείται από ένα άτοµο ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ Η τροφοδοσία µε απορρίµµατα του υπόγειου κάδου θα γίνεται µέσω πύργου τροφοδοσίας τοποθετηµένου στο κέντρο της πλατφόρµας πεζοδροµίου ώστε να επιτυγχάνεται οµαλή ισοκατανοµή των απορριµµάτων που ρίπτονται µέσα στον κάδο.

10 Το σώµα του πύργου τροφοδοσίας θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή ανώτερο και ελάχιστου πάχους 1,50 mm. Η µορφή και οι διαστάσεις του θα είναι σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Η προσαρµογή του στην πλατφόρµα πεζοδροµίου θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανή. Ο πύργος θα είναι κυκλικής διατοµής (κυλινδρικής ή κουλουροκωνικής) ύψους 1 m περίπου. Ο πύργος θα φέρει ένα στόµιο διαµέτρου τουλάχιστον 65 cm (θα προτιµηθεί 70cm) ώστε να µπορεί να δέχεται µεγάλες σακούλες µε οικιακά απορρίµµατα. Υποχρεωτικά ο πύργος θα πρέπει να φέρει κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για την αποτροπή εισροής των νερών της βροχής και την έκλυση οσµών. Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει ευχερή και εύκολο άνοιγµα προς τους χρήστες. Το σκέπαστρο θα ανοίγει µε λαβή αλλά και µε µηχανισµό ποδοπεντάλ ενώ θα διαθέτει και µηχανισµό για «µαλακή» επαναφορά. Το καπάκι θα είναι κατασκευασµένο από κατάλληλο υλικό ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή εφαρµογή µε το σώµα του πύργου τροφοδοσίας. 3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο προµηθευτής των συστηµάτων υπόγειων κάδων απορριµµάτων θα πρέπει να εκτελέσει το σύνολο των απαιτούµενων εργασιών για την τοποθέτηση τους. Για την τοποθέτηση του συστήµατος θα πρέπει να γίνει η εκσκαφή τάφρου κατάλληλων διαστάσεων για την τοποθέτηση του προστατευτικού φρεατίου. Ο πυθµένας του σκάµµατος θα πρέπει να αλφαδιαστεί και να διαµορφωθεί κατάλληλα, ώστε σε αυτό να τοποθετηθεί το φρεάτιο του συστήµατος απολύτως ευθυγραµµισµένο και αλφαδιασµένο. Περιµετρικά του σκάµµατος και αφού τοποθετηθεί το φρεάτιο θα πληρωθεί το κενό µε αδρανές υλικό τύπου 3Α. Περιµετρικά που φρεατίου θα κατασκευαστεί κανάλι οµβρίων για την αποµάκρυνση των βρόχινων υδάτων. Η κατασκευή του καναλιού θα πρέπει να διαµορφωθεί µέχρι την παροχέτευση του στο ρείθρο του πεζοδροµίου (ή της όδευσης οµβρίων π.χ. για πλατείες) ώστε να οδηγηθεί στο δίκτυο οµβρίων της πόλης. Ενδεικτικά θα πρέπει να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες: ιαµόρφωση της τάφρου εγκατάστασης κάθε κάδου, δηλαδή καθαίρεση επιφανειακού στρώµατος (πεζοδρόµιο, οδόστρωµα, τσιµέντο κλπ) και εκσκαφή του εδάφους σε ανάλογες διαστάσεις (όπου απαιτείται). ιευθέτηση των δικτύων Ο.Κ.Ω. που τυχόν θα διέρχονται από το σηµείο εκσκαφής. Ο ήµος Θεσσαλονίκης θα εξασφαλίσει τα υπάρχοντα σχέδια για τα υφιστάµενα δίκτυα στα σηµεία τοποθέτησης. Επίχωση/εγκιβωτισµός των υπόγειων κάδων µε κατάλληλο αδρανές υλικό. Κατασκευή καναλιών απορροής βρόχινων νερών περιµετρικά των κάδων και αποκατάσταση της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων, παντός τύπου δαπέδων και οποιουδήποτε πάχους. Εκσκαφή του ορύγµατος που θα τοποθετηθεί ο κάδος, µε την χρήση ή όχι µηχανικών µέσων. Φορτοεκφόρτωση των προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών µε µηχανικά µέσα και απόθεση τους σε κατάλληλους αποδέκτες. Επιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα, σύµφωνα µε τις οδηγίες και την σύµφωνη γνώµη των κατασκευαστών των κάδων. Αποκατάσταση δαπέδων στην κατάσταση πριν την επέµβαση (περιλαµβάνονται πλακοστρώσεις, οδοστρωσία, κράσπεδα κλπ). Η αποκατάσταση του σκάµατος και των δαπέδων θα πραγµατοποιηθεί ακόµη και στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εγκαταλειφθεί η τοποθέτηση κάδου στο αρχικά επιλεγέν σηµείο. Επίσης θα αποκαθίστανται µε τον ίδιο τρόπο τυχόν δοκιµαστικές τοµές του εδάφους (οδοστρώµατος, πεζοδροµίου κλπ)

11 Σκυρόδεµα, µπετόν καθαριότητας κλπ που θα χρειαστεί για την εγκατάσταση του συστήµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες και την σύµφωνη γνώµη του κατασκευαστή των κάδων. Τοποθέτηση του προστατευτικού προκατασκευασµένου φρεατίου εντός των ταφρών µε τη χρήση κατάλληλων ανυψωτικών µηχανισµών Όλες τις εργασίες που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι απαραίτητες για την λειτουργία του συστήµατος. Εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών συναρµολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιµέρους τµηµάτων και µηχανισµών ώστε οι κάδοι να παραδοθούν σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας Κατά την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών, τόσο όσων περιγράφονται παραπάνω αλλά και όλων όσων απαιτηθούν µε βάση τις οδηγίες και την σύµφωνη γνώµη του κατασκευαστή των κάδων, θα πρέπει να λαµβάνονται από την πλευρά του προµηθευτή όλα τα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής που προβλέπονται από την νοµοθεσία για την φύση και το είδος των εκτελούµενων εργασιών. Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την ασφάλεια των εργαζοµένων αλλά και των διερχόµενων πολιτών. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την σωστή σήµανση και όλες τις απαραίτητες ενέργειες περίφραξης και φύλαξης των περιοχών επέµβασης. Επισηµαίνεται ότι αποκλειστικός υπεύθυνος κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης είναι ο προµηθευτής. Λόγω της ιδιαιτερότητας και της φύσης των εργασιών για την τοποθέτηση των συστηµάτων, θα πρέπει να οριστεί από τον προµηθευτή υπεύθυνος εργασιών εγκατάστασης, ο οποίος θα πρέπει να είναι διπλωµατούχος πολιτικός µηχανικός. Θα κατατεθεί ανάλογη υπεύθυνη δήλωση στον φάκελο των τεχνικών προσφορών, ενώ µε την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να οριστεί και το φυσικό πρόσωπο που θα εκτελέσει την σχετική εργασία. Μετά την τοποθέτηση του φρεατίου και του υπόγειου κάδου θα γίνει και η τοποθέτηση της πλατφόρµας πεζοδροµίου, του πύργου συλλογής. Τέλος, θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του πεζοδροµίου. 4. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Στην παρούσα προµήθεια περιλαµβάνονται και δύο υδραυλικοί γερανοί που θα τοποθετηθούν σε συµβατικά απορριµµατοφόρα οχήµατα µε χοάνη οπίσθιας φόρτωσης (τύπου πρέσας) προκειµένου να πραγµατοποιείται η αποκοµιδή απορριµµάτων από το σύστηµα υπόγειων κάδων. Ο κάθε ανυψωτικός µηχανισµός θα είναι ένας υδραυλικός γερανός τοποθετηµένος σε συµβατικά απορριµµατοφόρα οχήµατα µε χοάνη οπίσθιας φόρτωσης (τύπου πρέσας) προκειµένου να πραγµατοποιείται η αποκοµιδή απορριµµάτων από το σύστηµα υπόγειων κάδων. Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί θα είναι µικροί, ελαφριοί υδραυλικοί γερανοί (ώστε να µην επηρεάζει σηµαντικά το ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος) και θα τοποθετηθούν στην οροφή των απορριµµατοφόρων. Θα είναι τύπου «παπαγαλάκι» µε απλό γάντζο για την εξαγωγή του κάδου από το υπόγειο φρεάτιο. Κάθε µηχανισµός υδραυλικού γερανού θα είναι έντεχνης κατασκευής, κατάλληλος να τοποθετηθεί στην οροφή κιβωτάµαξας ενός απορριµµατοφόρου, περιορισµένου απόβαρου και ανυψωτικής ικανότητας ικανής για την ανύψωση του υπόγειου κάδου και την εκκένωσή του στο πίσω µέρος του απορριµµατοφόρου. Θα δοθεί από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, σχεδιάγραµµα µε την ικανότητα ανύψωσης σε σχέση µε την απόσταση από την κεντρική κολώνα του γερανού. Ο γερανός θα λειτουργεί µε σύστηµα απλού γάντζου και θα πρέπει να είναι ικανός να παραλάβει, µε χειρισµό κατάλληλου χειριστηρίου, ένα κάδο βυθισµένο στο έδαφος και να τον κινήσει προς το απορριµµατοφόρο ώστε ο κάδος να µπορεί να ανατραπεί µέσα στη χοάνη για την εκκένωση των απορριµµάτων και στη συνέχεια να επανατοποθετήσει τον κάδο στη θέση του.

12 Η τοποθέτηση του γερανού επί του οχήµατος θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και κατά τρόπο έτσι ώστε να µην επηρεαστεί η χωρητικότητα της κιβωτάµαξας όσο και ο οπίσθιος πρόβολος του οχήµατος. Για το λόγο αυτό πρόταση τοποθέτησης γερανού ανάµεσα στην καµπίνα του οδηγού και την υπερκατασκευή δεν θα γίνει αποδεκτή. Ο γερανός θα πρέπει να είναι περιστροφικού τύπου. Η περιστρεφόµενη βάση του υδραυλικού γερανού θα πρέπει να εδράζει µε πλήρη ασφάλεια πάνω στην οροφή της κιβωτάµαξας του απορριµµατοφόρου. Το δε συνολικό βάρος του υδραυλικού γερανού µαζί µε όλα τα παρελκόµενα λειτουργικά του όργανα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 900 kgr ώστε να µην επηρεάζεται σηµαντικά το εκµεταλλεύσιµο ωφέλιµο φορτίο σε απορρίµµατα του απορριµµατοφόρου. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επηρεάζεται αισθητά το κέντρο βάρους του οχήµατος και δεν θα πρέπει να χρειάζεται το απορριµµατοφόρο να εφοδιάζεται µε σύστηµα ποδαρικών σταθεροποίησης. Η περιστρεφόµενη βάση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα περιστροφής περίπου 360º. Η ακτίνα δράσης του γερανού (ολικό µήκος οριζοντίου αναπτύγµατος) θα πρέπει να είναι έως 6,5m τουλάχιστον, ενώ η ανυψωτική ικανότητα στα 4,5 µέτρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 800 kg. Στην άκρη του γερανού θα πρέπει να υπάρχει γάντζος για την ανάρτηση των υπόγειων κάδων. Η λειτουργία του γερανού θα γίνεται υδραυλικά µε σύστηµα εµπλοκής - απεµπλοκής από το κινητήριο σύστηµα του οχήµατος. Για την υδραυλική παροχή, το κύκλωµα του γερανού συνδέεται µε το υδραυλικό κύκλωµα της υπερκατασκευής του απορριµµατοφόρου.. Για τον χειρισµό του γερανού, µε την κίνηση ενός µοχλού αποµονώνεται το κύκλωµα του ανυψωτικού µηχανισµού κάδων ώστε η υδραυλική πίεση να διοχετεύεται προς το κύκλωµα του γερανού. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται ζηµιές ή και τραυµατισµοί καθώς, όταν κινείται ο γερανός αποτρέπεται εντελώς την κίνηση του ανυψωτικού µηχανισµού από τη θέση στην οποία πρόκειται να µεταφερθεί ο βυθιζόµενος κάδος για το άδειασµα του. Το υδραυλικό κύκλωµα του γερανού προφυλάσσεται από φίλτρο υψηλής πιέσεως για την είσοδο του ελαίου στη µονάδα χειρισµού καθώς και από φίλτρο επιστροφής προ της εισόδου του στη δεξαµενή, ρυθµιστή ροής και βαλβίδα ανακούφισης της υδραυλικής πίεσης. Για λόγους ασφάλειας θα πρέπει ενδεικτικά να διαθέτει : Βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση του βραχίονα σε περίπτωση απώλειας πιέσεως υδραυλικού ελαίου και οι οποίες αποτρέπουν την πτώση του γερανού. Οι βαλβίδες βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις ώστε να προστατεύονται από την φθορά. Σύστηµα ελέγχου υπερφόρτωσης στις οριακές θέσεις διαδροµής που ακινητοποιεί αυτόµατα την ανάπτυξη του βραχίονα όταν αυτός υπερφορτωθεί, και επιτρέπει µόνον τις κινήσεις συστολής. Βαλβίδα ελέγχου υπερφόρτωσης µε αναστολή κινήσεων. Χειροκίνητη λειτουργία όλων των εντολών του γερανού σε περίπτωση βλάβης του ασύρµατου χειριστηρίου ή ηλεκτρικής βλάβης του οχήµατος. Σε κάθε περίπτωση η χειροκίνητη λειτουργία δεν απενεργοποιεί τις διατάξεις ασφαλείας του γερανού. ιακόπτης κινδύνου µε απόλυτο αποκλεισµό της λειτουργίας του βραχίονα ανύψωσης Υποχρεωτικά ο γερανός θα συνοδεύεται και από ασύρµατο χειριστήριο που θα επιτρέπει τον ασφαλή χειρισµό όλων των κινήσεων του. Οι εντολές από το χειριστή στο γερανό θα πρέπει να δίδονται µέσω ασυρµάτου χειριστηρίου του οποίου ο δέκτης κεραία θα είναι τοποθετηµένος σε σηµείο τέτοιο έτσι ώστε να µη επηρεάζει την λειτουργία του οχήµατος και να είναι προστατευµένος. Σε περίπτωση κατά τη οποία υπάρξει δυσλειτουργία του ασυρµάτου χειριστηρίου για την µεταφορά εντολών από το χειριστή στο γερανό θα πρέπει το υδραυλικό σύστηµα του γερανού

13 να έχει κατάλληλη διάταξη µε την οποία ο έλεγχος των κινήσεων να γίνεται µε χειρωνακτικά χειριστήρια ή µε ενσύρµατο σύστηµα. Οι κινήσεις αυτές δεν θα επεµβαίνουν σε θέµατα ασφαλείας της λειτουργίας του γερανού. Επιπλέον στο πίσω καθώς και στο εµπρόσθιο µέρος της κιβωτάµαξας κατασκευάζεται και τοποθετείται ένα µεταλλικό στήριγµα πάνω στο οποίο θα εδράζει µε ασφαλή τρόπο η κύρια µπούµα του γερανού κατά την κίνηση του απορριµµατοφόρου. Ο ανάδοχος πρέπει µε δικά του έξοδα να παραδώσει στην υπηρεσία τους ανυψωτικούς µηχανισµούς σε οχήµατα του ήµου που θα του υποδειχθούν πλήρως τοποθετηµένους, έτοιµους προς λειτουργία και να κάνει επίσης µε δικά του έξοδα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασµό του ήµου για την νοµιµοποίηση της υπερκατασκευής και την µετατροπή της άδειας των οχηµάτων. Η όλη κατασκευή των ανυψωτικών θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι και ελεγµένοι µε βάση το ΦΕΚ 1186/2003.και του EN Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/42/ΕΚ περί τυποποίησης ασφαλείας µηχανηµάτων. Επισηµαίνεται ότι οι ανυψωτικοί µηχανισµοί δεν τιµολογούνται χωριστά µε την παρούσα αλλά περιλαµβάνεται το κόστος τους ανηγµένο στην τιµή των κάδων. 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Το εργοστάσιο κατασκευής ή ο προµηθευτής των υπόγειων κάδων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 ή µεταγενέστερης. Οι κάδοι θα πρέπει να έχουν δοκιµαστεί και να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ :2008 και ΕΝ :2008 καθώς επίσης και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΚ περί τυποποίησης ασφαλείας µηχανηµάτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µε δικά του έξοδα τον έλεγχο, την περιοδική συντήρηση και την καλή λειτουργία του συστήµατος υπόγειων κάδων για δύο (2) έτη. Με αυτή την έννοια ο προµηθευτής θα πρέπει µε δικά του έξοδα: Να εκτελεί όλες τις τακτικές συντηρήσεις του συστήµατος. Να επιλαµβάνεται και να επισκευάζει κάθε βλάβη που παρουσιάζεται σε οποιονδήποτε κάδο ή γερανό και προέρχεται τόσο από αστοχία του συστήµατος (π.χ. εισροή υδάτων στο φρεάτιο, βλάβη ποδοµοχλού) όσο και από κακούς χειρισµούς που προέρχονται από ελλειπή εκπαίδευση. Ειδικά για την καλή λειτουργία του συστήµατος ο προµηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης του συστήµατος θα πρέπει να ανταποκρίνεται άµεσα (εντός 24ώρου) σε κάθε κλίση της υπηρεσίας για επισκευή οποιασδήποτε βλάβης στο σύστηµα. Η επισκευή θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός το πολύ δέκα (10) ηµερών. Επίσης, για το πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης αλλά και επισκευής βλαβών θα δίδεται πλήρης αναφορά στην υπηρεσία, η οποία θα συµπεριλαµβάνει το είδος και το κόστος όλων των εργασιών και των ανταλλακτικών που θα χρησιµοποιηθούν τόσο πριν όσο και µετά από κάθε επέµβαση. Οι εργασίες περιοδικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στη διάρκεια της παραπάνω διετούς περιόδου εγγύησης θα πραγµατοποιούνται επίσης υπό την επίβλεψη διπλωµατούχου πολιτικού µηχανικού, εκπροσώπου του προµηθευτή και µε τους ίδιους όρους που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 3. «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ». Ο προµηθευτής για ένα (1) ακόµη έτος, επιπλέον των δύο (2) ετών, θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη προς την υπηρεσία για την επίλυση τυχών προβληµάτων κατά την περιοδική συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών από τον ήµο.

14 6. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ανάδοχος οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του ήµου τόσο για τον χειρισµό του ανυψωτικού µηχανισµού όσο και στην αποκοµιδή των απορριµµάτων. Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραµµα µε την εκπαίδευση του προσωπικού. Το αναλυτικό πρόγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες εκπαίδευσης οδηγών και εργατών αποκοµιδής απορριµµάτων, οι οποία θα πραγµατοποιείται σε συνεννόηση µε την υπηρεσία. Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να συµπληρωθεί το Φύλλο Συµµόρφωσης του Παραρτήµατος συνοδευόµενο από όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία για την αξιολόγηση και του συστήµατος Θεσσαλονίκη, / /2014 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας Ιωάννα Καραγιάννη Μηχ/γος Μηχ/κός Ο Προϊστάµενος της /νσης Ανακύκλωσης & ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων κ.α.α Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Νικόλαος Χατζηιωάννου Μηχ/γος Μηχ/κός Ηλ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 08/ 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ ΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ CPV 2008 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 Σύστηµα υπόγειου κάδου αποθήκευσης αστικών απορριµµάτων χωρητικότητας 3 m Κάδοι Απορριµµάτων 80 τεµ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας Ιωάννα Καραγιάννη Μηχ/γος Μηχ/κός Ο Προϊστάµενος της /νσης Ανακύκλωσης & ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων κ.α.α Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Νικόλαος Χατζηιωάννου Μηχ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος Ηλ/γος Μηχ/κος

16 Υ Π Ο Ε Ι Γ Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τίτλος προσφέροντος /νση Τηλ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΕΙ Η Α/Α ΕΙ ΟΣ CPV 2008 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ Σύστηµα υπόγειου κάδου αποθήκευσης αστικών 1 Κάδοι 80 τεµ απορριµµάτων Απορριµµάτων χωρητικότητας 3 m3 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως) Ο Προσφέρων (υπογραφή σφραγίδα)

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Προµήθεια υπόγειου 3 m 3 (± 15%) συστήµατος προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων χωρητικότητα απορριµµάτων περίπου 3 m Τα συστήµατα θα είναι εντελώς καινούρια και αµεταχείριστα ΝΑΙ 1.3 Προστατευτικό φρεάτιο από σκυρόδεµα. Θα πρέπει να είναι απολύτως στεγανό και κατάλληλης αντοχής ώστε να παρέχεται η απαιτούµενη αντοχή στην πίεση του εδάφους ή του υδροφόρου ορίζοντα όπου υφίσταται 1.4 Προστασία ασφάλεια. Το σύστηµα θα διαθέτει πλατφόρµα ασφαλείας, ώστε µε την εξαγωγή του κάδου να µην µπορεί κανείς να εισέλθει ή να πέσει στο φρεάτιο. 1.5 Κάδος απορριµµάτων χωρητικότητας 3 m 3 (±15%) 1.6 Πλατφόρµα πεζοδροµίου. Το υπόγειο σύστηµα αποθήκευσης απορριµµάτων θα διαθέτει πλατφόρµα πεζοδροµίου µε αντοχή φορτίου 450 kg/m2 κατασκευασµένη από µεταλλικό σκελετό. 1.7 Η πλατφόρµα πεζοδροµίου θα διαθέτει κλειδαριά µε ειδικό, µη ευρέως διαδεδοµένο κλειδί όµοιο για όλους τους κάδους. Η κλειδαριά θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο ατσάλι όπως και το κλειδί. 1.8 Πύργος τροφοδοσίας. Κατασκευασµένος από ανοξείδωτο ατσάλι, κυκλικής διατοµής σύµφωνα µε την υπόδειξη της υπηρεσίας. ΝΑ ΟΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ. ΝΑ ΟΘΟΥΝ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΝΑΙ. ΝΑ ΟΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΟΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΝΑΙ. ΝΑ ΟΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ (ΘΑ ΠΑΡΑ ΟΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ) ΝΑΙ. ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

18 1.9 Κατάθεση δείγµατος πριν την δηµοπρασία 1.10 Αναλυτικό Πίνακα Ροής των διαφόρων φάσεων και αντίστοιχου χρονοδιαγράµµατος από υπογραφής σχετικής σύµβασης 1.11 Υπεύθυνη ήλωση Συµµετοχής ιπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού στο οµάδα 2 ΠΑΡΑ ΟΣΗ 2.1 Παράδοση. Τα συστήµατα θα παραδοθούν εγκατεστηµένα σε πλήρη λειτουργία εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 3 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 3.1 Με την παράδοση των συστηµάτων, θα γίνει εκπαίδευση από εξειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου σε υπαλλήλους του ήµου που θα υποδειχθούν από τον ήµο. Η όλη εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας και όχι σε θεωρητική µόνο βάση και θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: Εξοικείωση µε το µηχάνηµα Χειρισµό του µηχανήµατος Απαραίτητους καθηµερινού/εβδοµαδιαί ους/ µηνιαίους ελέγχους Στοιχεία περιοδικής συντήρησης Η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν θα είναι µικρότερη των είκοσι (20) ωρών σε οδηγούς και εργάτες αποκοµιδής απορριµµάτων, ενώ θα πρέπει να κατατεθεί πλήρες πρόγραµµα στην τεχνική προσφορά. 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΝΑΙ. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΛΗΡΕΣ ΕΙΓΜΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΝΑΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΗΣ. ΝΑΙ. ΝΑΙ ΝΑΙ. ΝΑ ΟΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 4.1 ιαθεσιµότητα Ανταλλακτικών Η χρονική διάρκεια για την διαθεσιµότητα ανταλλακτικών/ αναλωσίµων δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ετών 4.2 Τεχνική Υποστήριξη Πρόγραµµα συντήρησης service (παρεχόµενες υπηρεσίες, περιοδικές συντηρήσεις (τακτικές / προληπτικές κατά περίπτωση) διαδικασία αντιµετώπισης των τεχνικών βλαβών. 4.3 Απαίτηση απόκρισης σε περίπτωση τεχνικής βλάβης Ο µέγιστος χρόνος απόκρισης για την µετάβαση στο σηµείο που είναι εγκατεστηµένο το σύστηµα για την παροχή τεχνικής στήριξης και αποκατάστασης βλάβης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από δέκα(10) ηµέρες ΝΑΙ ΝΑ ΟΘΕΙ ΝΑΙ

20

21

22

23

24

25

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 161.438,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Βόλος, 01-04 -2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων» ΕΡΓΟ: «Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Βόλος, Μάιος 2012 Έργο: «Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. (Σύστημα Β) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.880,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 21 / 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια adblue και πρόσθετων

«Προµήθεια adblue και πρόσθετων Αρ. µελέτης: 34 Αύγουστος 204 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια adblue και πρόσθετων ΓΕΝΙΚΗ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πετρελαίου για τις ανάγκες των οχηµάτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 8 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 8 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 71/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 8 ης / 19-4-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Προμήθεια υπογείων συστημάτων συλλογής απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Προμήθεια υπογείων συστημάτων συλλογής απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Προμήθεια υπογείων συστημάτων συλλογής απορριμμάτων Προϋπολογισμός: 590.400 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 12 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έλεγχος και πιστοποίηση ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 12 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έλεγχος και πιστοποίηση ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. µελέτης: 12 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έλεγχος και πιστοποίηση ΓΕΝΙΚΗ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ανυψωτικών µηχανηµάτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1ο. Άρθρο 2ο. Άρθρο 3ο. κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986). Άρθρο 4ο

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1ο. Άρθρο 2ο. Άρθρο 3ο. κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986). Άρθρο 4ο ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1ο Η τιµή της προσφοράς θα περιλαµβάνει µεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία των οχηµάτων, καθώς και την εκπαίδευση των τεχνιτών και οδηγών της Υπηρεσίας. εκτές γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προμήθεια συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης κάδων απορριμμάτων

Θέμα : Προμήθεια συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης κάδων απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Άλιμος : 17.7.2015 Αρ. Πρωτ. : 9577 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Καθαριότητας Τηλ. : 210 9810778 Προς Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 24/ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια Απορριµµατοκιβωτίων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συµπίεσης Απορριµµάτων ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2016

ΕΡΓΟ: : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :181.000,00

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ.

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 13 / 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 16REQ005549552 2016-12-11 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.998,50 με Φ.Π.Α.23% Τίτλος : Προμήθεια χορτοκοπτικού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το κοιµητήριο της ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το κοιµητήριο της ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61- ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΟΣΤEΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η τεχνική υπηρεσία του ήµου συνέταξε τη µελέτη αυτή για την

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Ω Ν Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Για την εξυπηρέτηση πωλητών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α. (Σύστημα Α) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 87

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 87 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 12/6/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 20-11-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3981 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρµόδιος Υπάλληλος: Κ. Κοκτσίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: , ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τηλ: , ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 37 / 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συντήρηση-επισκευές, καθαρισµός ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεξαµενών και διάθεση αποβλήτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ σε πρέσα. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 14 /11 / 2012 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο 18 / 06 / 2015 Προµήθεια µπαταριών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης /νση: Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης, 73135, Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300, www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: , 545 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τηλ: , 545  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 10/ 2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.640,00 (πλέον ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003445324 2015-12-07

15REQ003445324 2015-12-07 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Προμήθεια «Ανταλλακτικών Κάδων απορριμμάτων» του Δήμου Καρπενησίου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 5.000,00# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια Ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 27 / 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συντήρηση-επισκευές, καθαρισµός ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεξαµενών και διάθεση αποβλήτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος, ενδιαφέρεται για την προµήθεια ανταλλακτικών κάδων. απορριµµάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Σχεδιασµού &

Ο ήµος, ενδιαφέρεται για την προµήθεια ανταλλακτικών κάδων. απορριµµάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Σχεδιασµού & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Green Αβεε. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Υ Σ Α. Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων

Alpha Green Αβεε. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Υ Σ Α. Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων Alpha Green Αβεε Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Υ Σ Α Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων Πλεονεκτήματα Υπόγεια συστήματα απορριμμάτων Ποιότητα ζωής Ευελιξία Άνοιγμα του κάδου απόρριψης στο βέλτιστο ύψος Μείωση κακοσμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 2 ο. Ισχύουσες ιατάξεις

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 2 ο. Ισχύουσες ιατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει την προμήθεια Στεγανού βόθρου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει την προμήθεια Στεγανού βόθρου. Ταχυδρομική Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 Πληροφορίες: Πανίδου Βαρβάρα Καθαρή δαπάνη: 8.000,00 Επικοινωνία: 2132074810 Φ.Π.Α. (24%): 1.920,00 Γενικό Σύν. Δαπάνης: 9.920,00 Θέμα : Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια κινητών και σταθερών αρχειοθηκών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια κινητών και σταθερών αρχειοθηκών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων Ταχ. Δ/νση : Δικαστικό Μέγαρο Ταχ. Κωδ. : 546 26 Πληροφορίες : Δ. Βεργετίδης Θεσσαλονίκη 27-06-2016 Αρίθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ. 11389/93).

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ. 11389/93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση. 14REQ002373488 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2014-10-31 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια ενός (1) πλυστικού µηχανήµατος υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού που θα καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια Κάδων ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους ΜΕΛΕΤΗ

ποιότητα ζωής για όλους ΜΕΛΕΤΗ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Αρ. Aπόφασης 80 Περίληψη Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 2008: 50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 2008: 50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. μελέτης: Ιούλιος 0 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Εργασίες έλεγχου, τακτικής περιοδικής συντήρησης, ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προληπτικού ελέγχου, αποκατάστασης βλαβών

Διαβάστε περισσότερα

επιπλέον έκπτωση 10%!!!

επιπλέον έκπτωση 10%!!! Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ε ι δ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά!!! Εάν πάρετε όλον τον εξοπλισμό (1+2+3+4), επιπλέον έκπτωση 10%!!! 2 1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Περιγραφή: Κτηνιατρικό τραπέζι πολλαπλών χρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

Α ρ ι θ µ ό ς Μ ε λ έ τ η ς 6. 0 / Επικοινωνία: Καθαρή δαπάνη: ,00. Θέµα : Προµήθεια Τρία άλφα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ρ ι θ µ ό ς Μ ε λ έ τ η ς 6. 0 / Επικοινωνία: Καθαρή δαπάνη: ,00. Θέµα : Προµήθεια Τρία άλφα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ρ ι θ µ ό ς Μ ε λ έ τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχυδροµική /νση: Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 Πληροφορίες: Πανιδου Βαρβάρα Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση χώρων αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Ε ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Ε ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Ε ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός - Τιµολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΜΗΜΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178-79 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Α.Μ. 62/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 29. 4. 2015 Αριθ. Πρωτ. 1613 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 26/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΚΑ ΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 lt

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΚΑ ΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 lt Νίκαια 10/ 05/2013 Αρ.Πρωτ.: Α4-195 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ :Σχεδιασµού, Εποπτείας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Ταχ. /νση : Π.ΤΣΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ Τεχνική Περιγραφή Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πύργου ψύξης, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πύργου

Διαβάστε περισσότερα