ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2013

2 Οι οδηγίες αυτές βοηθούν στην πρόληψη σοβαρών τραυματισμών σε ανθρώπους και παιδιά που μπορούν να εισέλθουν για να παίξουν ή να βρουν καταφύγιο σε κάδους οικιακών αποβλήτων και Skips (σκάφες για απόβλητα οικοδομικών εργασιών) βασικά χωρητικότητας 660 λίτρων και άνω. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου άνθρωποι μέσα σε κάδους έχουν τραυματιστεί και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν πεθάνει κατά την διάρκεια συλλογής, ανύψωσης και εκκένωσης των κάδων σε Ο.Σ.Μ.Α (Οχήματα συλλογής μεταφοράς αποβλήτων) και ορισμένες φορές έχουν βρεθεί σε Χ.Υ.Τ.Α. Οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να εργασθείτε μέσα από τα παρακάτω θέματα: Ποια είναι η πιθανότητα για κάποιον που εισέρχεται σε ένα κάδο για τον οποίο εσείς είσαστε υπεύθυνοι; (βασισμένο στο ιστορικό, στην γειτονιά, τον καιρό, το περιεχόμενο των κάδων, την τοποθεσία τους καθώς επίσης αν είναι ασφαλείς) Τι είδος απλό σύστημα θα πρέπει να υιοθετήσετε για τον έλεγχο του κάδου (απλό και αναλογικά με την πιθανότητα); Γνωστοποιήστε σε όλους τι αναμένετε από αυτούς (Με ποιο τρόπο θα ελέγξουν το περιεχόμενο των κάδων, τι δεν θα πρέπει να κάνουν και πώς να αντιδράσουν εάν ανακαλύψουν κάποιο άτομο μέσα στον κάδο. Οι παρούσες οδηγίες συνιστούν να συμβουλευτείτε το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητος για τις εμπειρίες και συστάσεις που μπορεί να κάνει πριν εφαρμοστούν οι αλλαγές. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τους παραγωγούς αποβλήτων και εκείνους που διαχειρίζονται τις περιοχές προσωρινής αποθήκευσης π.χ πελάτες, κάτοικοι Ο.Τ.Α Εργολήπτες Δ/ντές, Πρ/νους και εργατοτεχνικό προσωπικό συλλογής του Δήμου και Επαγγελματίες υγιεινής και ασφάλειας. Τα ατυχήματα δημιουργούνται συνήθως από πτώσεις των ανθρώπων κατά την εκκένωση των κάδων είτε της συμπίεσης τους εντός της υπερκατασκευής των Α/Φ. Το τραγικό είναι ότι οι άνθρωποι που ανυψώθηκαν με τον κάδο ήταν ζωντανοί. Ο τρόπος αντιμετώπισης θα πρέπει να είναι πρακτικός και σύμφωνα με τις αρχές της διαχείρισης κινδύνου. Εκτίμηση κινδύνου Αποτελεί νομική απαίτηση για τους υπευθύνους να προβαίνουν σε εκτίμηση κινδύνου για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες για να προσδιορισθούν τα μέτρα που απαιτούνται για να εφαρμόσουν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με την κρατούσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια. Κάθε εκτίμηση κινδύνου θα συμπεριλαμβάνει όλους τους σημαντικούς κινδύνους που σχετίζονται με την αποθήκευση και συλλογή οικιακών αποβλήτων συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας των ανθρώπων να μπορούν να εισέρχονται σε κάδους.

3 Η εκτίμηση κινδύνου σκοπεύει να σας βοηθήσει Να προσδιορίσετε τα επικίνδυνα σημεία Να προσδιορίσει εκείνους που ενδυνάμη εκτίθενται σε κίνδυνο (εργάτες, εργολήπτες, υπεργολάβοι, συνήθη άτομα (πολίτες). Εκτιμήσεις κινδύνου από τα συγκεκριμένα επικίνδυνα σημεία που προσδιορίσθηκαν παραπάνω Ελαχιστοποιήσει ή κατ ελάχιστον να περιορίσει τους κινδύνους από εκείνα τα επικίνδυνα όσο κατά το δυνατό πιο πρακτικά. Καταγραφή των σημαντικών ευρημάτων της εκτίμησης. Είναι σημαντικό ή εκτίμηση κινδύνου κατά τακτά χρονικά διαστήματα να αξιολογείται για τα μέτρα που εγκρίθηκαν και να παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αυτό θα βοηθήσει στον τυχόν εντοπισμό σφαλμάτων στα συστήματα: Είναι οι κάδοι κατάλληλα τοποθετημένοι που να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους Είναι ο τύπος του κάδου ο πλέον κατάλληλα επιλεγμένος για να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ; Είναι ο κάδος και τα σχετικά με αυτόν παρελκόμενα επαρκώς συντηρημένα για να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι; Οι υπάλληλοι σας ακολουθούν συμπεφωνημένα συστήματα για να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ; Εάν όχι, γιατί όχι; Είναι τα συστήματα κατάλληλα για να ελέγχουν τον κίνδυνο ; Μήπως χρειάζεται αναθεώρηση ; Είναι οι διαδικασίες και έλεγχοι που έχετε κάνει επί τόπου επαρκείς; Μήπως χρειάζεστε να ασκείτε ορισμένα καθήκοντα περισσότερο ή ολιγότερο συχνά; Υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο περιβάλλον; Περιορίζοντας και διαχειρίζοντας τον κίνδυνo: Οδηγίες για παραγωγούς αποβλήτων και εκείνους που έχουν ευθύνη για τις περιοχές αποθήκευσης αποβλήτων. Θα πρέπει να ληφθούν σημαντικά πρακτικά μέτρα από αυτούς που παράγουν απόβλητα και εκείνους που έχουν ευθύνη για την διαχείριση περιοχών αποθήκευσης αποβλήτων για να ελέγχουν τον κίνδυνο που βλάπτει τους ανθρώπους που εισέρχονται σε χώρους αποθήκευσης αποβλήτων και αποκτούν πρόσβαση στους κάδους. Για να αποφασισθούν οι κίνδυνοι και τα μέτρα ελέγχου που πρέπει να υιοθετηθούν θα πρέπει να δώσετε προσοχή στα ακόλουθα: Περιοχές όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει αυξημένος αριθμός αστέγων, χρηστών ναρκωτικών και αλκοολικών. Προΰπαρξη περιπτώσεων τέτοιων ανθρώπων που βρέθηκαν ή είδαν κοντά σε χώρους αποθήκευσης όπως είναι οι κάδοι; Εποχή του χρόνου και καιρικές συνθήκες, η πιθανότητα να ζητηθεί καταφύγιο σε κάδους, αυξάνει και για το μήκος των υγρών καιρικών περιόδων.

4 Η φύση των αποβλήτων που αποθηκεύονται, χαρτί χαρτόνι, κλωστοϋφαντουργικά και άλλα παρόμοια ξηρά απόβλητα τα οποία είναι ελκυστικά Η τοποθεσία των περιοχών αποθήκευσης και των κάδων είναι ήσυχες απομονωμένες τοποθεσίες; Η περιοχή αποθήκευσης αποβλήτων είναι καλά φωτισμένη και ειδικά κατά τον χρόνο συλλογής; Δυνατότητα εισόδου μέσα στον κάδο Βρίσκονται οι κάδοι σε ασφαλή περιοχή, υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στους κάδους με την τοποθέτηση του καπακιού, περιοριστών ανοίγματος. πρόσβασης με κλείδωμα των καπακιών. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα τακτικών ελέγχων κάδων χρησιμοποιώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω υπό τον τίτλο «Έλεγχος κάδων, ιδιαίτερα πριν την συλλογή απορριμμάτων. Η συχνότητα των ελέγχων θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από άλλα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται. Το εργατικό προσωπικό συλλογής θα πρέπει να ενημερωθεί με κατάλληλες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τα μέτρα ελέγχου και μεταξύ άλλων του χειρισμού των κομβίων επειγούσης ανάγκης για διακοπή του κύκλου συμπίεσης στα απορριμματοφόρα. Έλεγχος των κάδων Ο έλεγχος των κάδων για ύπαρξη ανθρώπων στο εσωτερικό θα πρέπει να είναι απλή διαδικασία. Ο χειρωνακτικός έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: To χτύπημα στα πλευρικά τοιχώματα του κάδου με ή χωρίς κάποιο εργαλείο για αυτό το σκοπό. Ανύψωση του καπακιού του κάδου φροντίζοντας να εξασφαλίσει ότι το άτομο που το πραγματοποιεί δεν θέσει σε κίνδυνο με αυτόν τον τρόπο π.χ απόσπαση αποβλήτων και πτώση στο κεφάλι του ελεγκτή. Διεκπεραιώνοντας οπτική εξέταση στην επιφάνεια του περιεχομένου των αποβλήτων, συνιστά ότι καλό θα ήταν να υπήρχε μία ράβδος για προσεκτική αναγνώριση εφόσον το θέλετε.. Σε τέτοια περίπτωση το άτομο μέσα στον κάδο μπορεί να είναι υπό την επήρεια ποτών ή ναρκωτικών ή τραυματισμών έτσι ώστε χτυπώντας απλά τον κάδο αποτυγχάνεις να το διεγείρεις. Εκείνοι που διεξάγουν ελέγχους θα πρέπει να γνωρίζουν το είδος των αποβλήτων που αναμένεται να υπάρχουν μέσα στον κάδο και αν μπορεί να καταληφθεί από άτομο π.χ. σακούλες ή παπλώματα, κουβέρτες κ.λπ. ή εμφανή σημάδια της διαταραχής των αποβλήτων κοντά σε ένα πιθανό σημείο πρόσβασης. Η χρήση καμερών παρακολούθησης Η ανάπτυξη των CCTV για να έχουν την εποπτεία της περιοχής φόρτωσης μπορεί να ληφθούν σαν συμπληρωματικό μέτρο ελέγχου, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Ωστόσο, λόγω των περιορισμών στη χρήση τους π.χ. περιορισμένη θέα του χώρου

5 φόρτωσης ή χρήση του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως πρωταρχικό μέτρο ελέγχου. Η χρήση των προειδοποιητικών μηνυμάτων ή αυτοκόλλητων Η σύνδεση των προειδοποιητικών μηνυμάτων ή και αυτοκόλλητων σε κάδους δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει τα πρωτογενή μέτρα ελέγχου που περιγράφονται παραπάνω. Η χρήση τους όμως μπορεί να εξυπηρετεί διπλό σκοπό, ως υπενθύμιση για τους ανθρώπους σχετικά με τους κινδύνους κατάληψης των κάδων καθώς και των οδηγών των Α/Φ σχετικά με την ανάγκη να πραγματοποιούν έλεγχο του περιεχομένου του κάδου καθώς ανυψώνεται. Όταν χρησιμοποιούνται προειδοποιητικές ετικέτες ή αυτοκόλλητα συνιστάται οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό τους να ξεπερνούν την δυσκολία των διαφορετικών γλωσσών και της παιδείας των διαφόρων ατόμων. Ποιες ενέργειες πρέπει να ληφθούν κατά την ανακάλυψη ατόμων μέσα στους κάδους. Το προσωπικό θα επιθεωρεί το περιεχόμενο των κάδων για ανακάλυψη ατόμων που τους έχουν καταλάβει θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σαφείς οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει όταν ανακαλύψει ότι έχει καταληφθεί ο κάδος από κάποιον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα για να βοηθήσει τους ανθρώπους να εξέλθουν από τους κάδους καθώς και για την κλήση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η πιθανότητα ότι ένα άτομο μπορεί να γίνει βίαιο ή επιθετικό όταν ανακαλύφθηκε θα πρέπει να θεωρείται ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων. Ειδικότερα θα πρέπει να δοθεί εντολή ότι δεν πρέπει να γίνει προσπάθεια να περιορίσει το άτομο να προσπαθήσει να διαφύγει. Συνιστάται ότι τόσο οι πολιτικές όσο και οι διαδικασίες που απαιτούνται σε όλες τις περιπτώσεις όπου ανακαλύφθηκε ένα άτομο να καταλαμβάνει κάποιο κάδο να καταγράφεται ως παρ ολίγον και να κοινοποιείται τόσο στον ενδιαφερόμενο όσο και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ακόμη και όταν δεν υπάρχουν αποτελέσματα βλάβης ή ζημίας. Η πληροφορία αυτή είναι σημαντική για τον εντοπισμό των προβληματικών περιοχών, ως και μέρος της εκάστοτε αναθεώρησης της εκτίμησης κινδύνου. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να υποστηρίξουν μία αναθεώρηση των μέτρων που ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν για να αποτραπεί η περαιτέρω παράνομη είσοδος σε χώρους αποθήκευσης (κάδων απορριμμάτων). Εάν το άτομο που είχε καταλάβει τον κάδο και έχει υποστεί κάποιο τραυματισμό ως αποτέλεσμα του οδηγού του Απορριμματοφόρου να ανυψώσει και / ή αδειάσει το περιεχόμενο μέσα στο όχημα συλλογής και ήταν ζωντανός όταν εισήλθε, για την βλάβη αυτή θα πρέπει να συνταθεί έκθεση για τραυματισμό / ασθένεια καθώς και επικίνδυνα περιστατικά, αλλά μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα αργότερα για να αντικατοπτρίζει τις ακριβείς συνθήκες.

6 Πληροφορίες, Οδηγίες, Κατάρτιση Θα πρέπει να χορηγηθούν στους εργάτες πληροφορίες, οδηγίες και κατάρτιση για να διεκπεραιώνονται τα καθήκοντα τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Διαβούλευση εργαζομένων με υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας. Θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των εργαζομένων που μπορούν να συμβάλουν θετικά στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων για: - Εντοπισμό των προβλημάτων - Υπόδειξη κατά πόσο οι δραστηριότητες μπορούν να εκτελούνται με ασφάλεια ; - Προτάσεις, πρακτικές ιδέες και λύσεις.

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών σε ύψος)

Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών σε ύψος) Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών σε ύψος) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μη δεσμευτικός οδηγός ορθών πρακτικών για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/ΕE

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ

Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1

2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1 2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS) Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ Τ.Κ. 714 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ Τηλ:281 25752 Fax: 281-379328 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ INFORMATION FOR EMPLOYERS GREEK ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2004 1Η ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΪΟΣ 2005 Ο Νόμος Υγείας και Ασφάλειας στο Χώρο Εργασίας 2004 διευκρινίζει και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διασφάλιση ΦάρμαςG ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΡΜΕΣ ΒΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Ολοκληρωμένη Διασφάλιση ΦάρμαςG ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΡΜΕΣ ΒΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Ολοκληρωμένη Διασφάλιση ΦάρμαςG ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΡΜΕΣ ΒΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΗΜΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ Ελληνική Έκδοση 4.0 () Έκδ 4.0-2_Μάρτ2013 Ισχύει από: Μαρτίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γιαννόπουλος Ιωάννης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γιαννόπουλος Ιωάννης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γιαννόπουλος Ιωάννης Πειραιάς Φεβρουάριος 2010 1 Copyright 2010 Το άτομο το οποίο εκπονεί την Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απαραίτητος Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για Εθελοντές

Ο Απαραίτητος Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για Εθελοντές Ο Απαραίτητος Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για Εθελοντές 1 This resource kit was developed by Safe Work Australia in conjunction with the Department of Prime Minister and Cabinet Not-for-Profit

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η καταγραφή της χρησιμότητας και του τρόπου λειτουργίας της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Φοιτητής : Σχοινάς Κωνσταντίνος Εισηγητής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η νοσηλεία των καρκινοπαθών, μιας εξαιρετικά «ευαίσθητης» ομάδας ασθενών, είναι στενά συνδεδεμένη με τη χορήγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης Ραδιοερασιτεχνών Εγχειρίδιο Συντονισμού Εκτάκτου Ανάγκης

Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης Ραδιοερασιτεχνών Εγχειρίδιο Συντονισμού Εκτάκτου Ανάγκης Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης Ραδιοερασιτεχνών Εγχειρίδιο Συντονισμού Εκτάκτου Ανάγκης Συντάκτης: Καραγιάννης Γεώργιος SV4LAX ARRL Amateur Radio Emergency Communications Program Digital Emergency Communications

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Κ.Υ.Α. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα