ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΣΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΣΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΣΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Διαμαντάκης Μανόλης, Πραστάκος Πουλίκος * Τομέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE) ΤΘ 1527, Ηράκλειο Τηλ: Fax: diamanda / Λέξεις κλειδιά: Ηράκλειο Κρήτης, GPS, συλλογή απορριμμάτων, μοντέλα, συστήματα λήψης αποφάσεων στον χώρο, οδικό δίκτυο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μεγάλο πλήθος των πληροφοριών και η πολυπλοκότητα της δομής του αστικού χώρου, καθιστά δύσκολη και προβληματική την διαχείριση των πληροφοριών μέσω μιας συμβατικής τράπεζας πληροφοριών. Οι τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών έχουν αναπτυχθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να προσφέρονται σήμερα δυνατότητες που ποτέ άλλοτε δεν ήταν διαθέσιμες. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας όχι μόνο για καλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά πληροφόρηση για μία πόλη, αλλά και για την καλύτερη διαχείριση των δεδομένων που χαρακτηρίζουν τις λειτουργίες της. Η τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οργανωμένη διαχείριση των συλλεγόμενων πληροφοριών. Στον Ελληνικό χώρο οι προσπάθειες για ανάπτυξη ΓΣΠ σε αστικές περιοχές έχουν εστιαστεί σε μεγάλο βαθμό στην δημιουργία συστημάτων που στόχος τους είναι να χρησιμοποιούνται για πολεοδομικές μελέτες καθώς και την ανάπτυξη κτηματολογίων, έκδοση πολεοδομικών αδειών, κλπ.. (Assimakopoulos, 1996; Papas, 1994). Χαρακτηριστικό των συστημάτων αυτών είναι η έμφαση στη μεγάλη γεωγραφική ακρίβεια των δεδομένων, καθώς λόγω της αξιών γης στον αστικό χώρο πιθανά λάθη έχουν σοβαρές χρηματικές επιπτώσεις, και σε μεταβλητές όπως οι χρήσεις γης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ. Αν και τα συστήματα αυτά είναι πλήρως επαρκή για τους σκοπούς που έχουν αναπτυχθεί έχουν το πρόβλημα ότι δύσκολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέματα στρατηγικού σχεδιασμού στα οποία η απαιτούμενη πληροφορία είναι διαφορετική και οι εφαρμογές σχετίζονται με θέματα λήψης αποφάσεων.

2 Προβλήματα που έχουν σχέση με μία σειρά εφαρμογών όπως συγκοινωνιακές μελέτες, χωροθετήσεις υπηρεσιών, δρομολογήσεις (οχημάτων, πρώτων βοηθειών κλπ), παρακολούθηση κυκλοφορίας και άλλες είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν με ΓΣΠ που το βασικό επίπεδο πληροφορίας είναι η ιδιοκτησία. Οι εφαρμογές αυτές είναι αναγκαίες για τον ορθολογικό σχεδιασμό, προγραμματισμό και διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη τους απαιτεί σαν βασικό υπόβαθρο το οδικό δίκτυο --άξονες, ονομασία, αριθμήσεις, φορά-- πληροφορίες για την υπάρχουσα κατάσταση σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου. Επιπλέον βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι το ΓΣΠ πρέπει να συνδέεται με μαθηματικά μοντέλα τα οποία είναι απαραίτητα για την προσομοίωση κάποιων φαινομένων (πχ κυκλοφοριακοί φόρτοι) ή/και την ανεύρεση της βέλτιστης λύσης (πχ βέλτιστη διαδρομή οχήματος). Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ανάπτυξη του συστήματος ΠΟΛΗ για το Ηράκλειο της Κρήτης. Το σύστημα ΠΟΛΗ αναπτύχθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιέχει πληροφορίες για πολλές λειτουργίες της πόλης ώστε να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιείται για μία σειρά εφαρμογών προσανατολισμένες στην επεξεργασία στρατηγικής, καθώς και την παρουσίαση και αξιολόγηση σχεδίων και προγραμμάτων. Σε αντίθεση με τα ΓΣΠ που αναπτύσσονται στον Ελληνικό χώρο το βασικό επίπεδο στο οποίο βασίστηκε το σύστημα ΠΟΛΗ ήταν οι άξονες των οδών και όχι τα όρια των οικοπέδων ή των πολεοδομικών τετραγώνων Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται εν συντομία μια σειρά εφαρμογών λήψης αποφάσεων στον αστικό χώρο και τα αναγκαία υπόβαθρα. Στη επόμενες δύο ενότητες εξετάζεται το σύστημα ΠΟΛΗ που αναπτύχθηκε για το Ηράκλειο και αναλύεται η χρήση συστημάτων Global Positioning System (GPS) για την αποτύπωση του οδικού δικτύου του Ηρακλείου για τις περιοχές για τις οποίες δεν υπήρχαν διαθέσιμοι χάρτες ή πρόσφατες αεροφωτογραφίες. Στο πέμπτο μέρος παρουσιάζεται η εφαρμογή για την διαχείριση συλλογής απορριμμάτων που αναπτύχθηκε με το σύστημα σαν έργο επίδειξης του συστήματος σε εφαρμογές λήψης αποφάσεων. 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των λειτουργιών του αστικού χώρου βασίζονται σε μία μεθοδολογία στην οποία διακρίνονται τα εξής στάδια: Προσδιορισμός του προβλήματος και περιγραφή, Συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων, Ανάπτυξη κάποιου αναλυτικού εργαλείου, Πρόβλεψη των επιπτώσεων, Επιλογή της βέλτιστης λύσης μετά από σύγκριση εναλλακτικών σχεδίων. Τα τελευταία χρόνια η μεθοδολογία αυτή εκφράζεται μέσα από την υλοποίηση συστημάτων λήψης αποφάσεων στον χώρο (spatial decision support systems SDSS) (Armstrong, 1994; Batty and Densham, 1996; Densham, 1991, 1996).

3 Αυτά είναι συστήματα αναπτυγμένα για την προσομοίωση σύνθετων προβλημάτων με χωρικές παραμέτρους και στόχος τους είναι να υποβοηθούν στην επίλυση τους. Αποτελούν εργαλεία τα οποία ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται επιτρέπουν σε ένα ενιαίο περιβάλλον την αποθήκευση των δεδομένων, την ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων, την βελτιστοποίηση κάποιων αποφάσεων και την αναπαράσταση σε γραφικό περιβάλλον των αποτελεσμάτων. Σε ένα σύστημα λήψης αποφάσεων στον χώρο συνυπάρχουν: Αναλυτικά μοντέλα τα οποία εκφράζουν με μαθηματικό τρόπο ένα φυσικό πρόβλημα μέσα από την δημιουργία ενός προτύπου το οποίο ερμηνεύει την συμπεριφορά του φαινομένου. Για αστικές εφαρμογές τα μοντέλα συνήθως εκφράζονται σαν εξισώσεις οι οποίες επιλύονται με μεθόδους της επιχειρησιακής έρευνας, ενώ για περιβαλλοντικά θέματα οι εξισώσεις είναι συστήματα διαφορικών εξισώσεων που επιλύονται με μεθόδους αριθμητικής ανάλυσης, ΓΣΠ το οποίο χρησιμοποιείται για την διαχείριση των δεδομένων, την απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή χαρτών (visualization) και την παραγωγή tabular reports. Η σύνδεση των δύο αυτών υποσυστημάτων μπορεί να λάβει διάφορες μορφές (Prastacos, 1991; Densham 1996). Μπορεί να είναι δύο διαφορετικά λογισμικά τα οποία «τρέχουν» ανεξάρτητα, να είναι αρμονικά ενωμένα με την προσθήκη στο ΓΣΠ μοντέλων μέσω της γλώσσας προγραμματισμού (script language), ή τέλος ορισμένα μοντέλα να έχουν πλήρως ενσωματωθεί στο ΓΣΠ (π.χ. η εντολή Allocate στο Arc/Info). Στον αστικό χώρο τα προβλήματα για τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα συστήματα λήψης αποφάσεων είναι αρκετά και έχουν σχέση κυρίως με τον στρατηγικό σχεδιασμό της πόλης. Οι πιθανές εφαρμογές αφορούν τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Οι πλέον συνηθισμένες είναι: Προβλέψεις για την μελλοντική ανάπτυξη της πόλης, Κυκλοφοριακές μελέτες, Δρομολόγηση περιπολικών και άλλων οχημάτων άμεσης βοήθειας, Χάραξη δρομολογίων για φορτηγά με επικίνδυνες ουσίες, Μελέτη επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο από το «κλείσιμο» ενός δρόμου, Χωροθέτηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας (σχολεία, νοσοκομεία άλλες υπηρεσίες), Σχεδιασμός συλλογής απορριμμάτων, Χωροθέτηση καταστημάτων, υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, Οριοθέτηση περιοχών ευθύνης (territories assignment), Δρομολόγηση στόλου φορτηγών για διανομές, Προσδιορισμός περιοχών πωλήσεως Και άλλες Για κάθε μία από αυτές τις εφαρμογές απαιτούνται διαφορετικά μαθηματικά μοντέλα. Για τις δύο πρώτες τα μοντέλα χρησιμοποιούνται για την

4 προσομοίωση (simulation) της ανάπτυξης ή την ροή των οχημάτων ενώ στις υπόλοιπες με το μοντέλο γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης της βέλτιστης λύσης. Σε όλες αυτές τις εφαρμογές το ΓΣΠ διαχειρίζεται τις πληροφορίες (data sets) που απαιτούνται. Οι πληροφορίες που συνήθως απαιτούνται είναι: Το οδικό δίκτυο το οποίο ορίζεται από τους νοητούς άξονες (centerlines) στη μέση του δόμου. Η διανυσματική αυτή αναπαράσταση των δρόμων επιτρέπει την χρήση μαθηματικών μοντέλων για την επίλυση δικτύων (network algorithms). Την ονομασία και την αρίθμηση δεξιά-αριστερά για κάθε δρόμο. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την αυτόματη γεωκωδικοποίηση των σημείων ενδιαφέροντος βάσει της διευθύνσεως τους, Η φορά/ μονοδρόμηση των δρόμων, Τα όρια περιοχών όπως οι ταχυδρομικοί κωδικοί, τα απογραφικά τμήματα, τα οικοδομικά τετράγωνα κλπ. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού μιας περιοχής, Θέσεις σημείων ενδιαφέροντος ανάλογα με την εφαρμογή που αναπτύσσεται. Πρέπει να τονισθεί ότι ή βασικότερη πληροφορία σε ένα ΓΣΠ αυτού του τύπου είναι το οδικό δίκτυο καθώς όλες οι άλλες γεωγραφικές πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να προστεθούν με βάση αυτό το επίπεδο πληροφορίας. Η απαιτούμενη ακρίβεια δεν χρειάζεται να είναι καλύτερη των 5 μέτρων, δηλαδή χάρτες κλίμακας 1:5000 και 1: είναι επαρκείς. 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Το Ηράκλειο όπως και όλη η Κρήτη έχει γνωρίσει τα τελευταία 30 χρόνια μεγάλη ανάπτυξη και σήμερα αποτελεί την τέταρτη σε μέγεθος πόλη της Ελλάδας. Ο πληθυσμός το 1991 ήταν κάτοικοι και στην επόμενη απογραφή αναμένεται να ξεπεράσει τους κατοίκους ιδιαίτερα μετά την συνένωση του με άλλες κοινότητες μετά την εφαρμογή του νόμου «Ι. Καποδίστριας». Πέρα από τους μόνιμους κατοίκους ο πληθυσμός της πόλης αυξάνεται σημαντικά την τουριστική περίοδο. Η έκταση της πόλης είναι περίπου στρέμματα. Καθώς αποτελεί τον κόμβο της Κρήτης η οικονομία έχει αναπτυχθεί ταχύτατα. Οι υπηρεσίες και ο τουρισμός είναι σήμερα οι κλάδοι με την μεγαλύτερη απασχόληση. Ένα χαρακτηριστικό του Ηρακλείου για το οποίο είναι και γνωστό στον Ελληνικό χώρο είναι ότι μεγάλο τμήμα πόλης έχει κτιστεί παράνομα χωρίς να βασίζεται πάνω σε κάποιο πολεοδομικό σχέδιο. Σαν αποτέλεσμα αυτής την ανάπτυξης παρατηρούνται έντονα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Μέχρι σήμερα υπάρχει πλήρη έλλειψη ψηφιακών δεδομένων και δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια οργανωμένης καταγραφής των λειτουργιών της πόλης. Βασικός στόχος της ανάπτυξης του συστήματος ΠΟΛΗ ήταν να καλύψει το αυτό το κενό και να δημιουργήσει ένα σύστημα που:

5 Καλύπτει όλη την πόλη του Ηρακλείου και όχι αποσπασματικά τμήματα της, Η ακρίβεια των γεωγραφικών δεδομένων να είναι μικρότερη από +- 5 μέτρα, Το βασικό επίπεδο πληροφορίας να είναι οι άξονες των δρόμων και τα όρια των οικοδομικών τετραγώνων, Να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης με άλλες πληροφορίες όταν αυτές συλλεχθούν, Να αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές σχετικά με θέματα που αναφέρθηκαν στην παραπάνω ενότητα. 3.1 Γεωγραφικά δεδομένα Το βασικότερο πρόβλημα στην προσπάθεια δημιουργίας ΓΣΠ για το Ηράκλειο ήταν η έλλειψη χαρτών για το σύνολο της πόλης, Οι διαθέσιμοι χάρτες ήταν σε διαφορετικές κλίμακες και κανένας δεν κάλυπτε όλο το Ηράκλειο. Επιπλέον τα προβολικά συστήματα ήταν διαφορετικά Οι διαθέσιμοι χάρτες ήταν: 1) Φωτογραμμετρικά διαγράμματα κλίμακας 1:1000 που είχαν παραχθεί το 1987 (χάρτες ΕΠΑ) και τα οποία κάλυπταν το 1/3 περίπου της πόλης και κυρίως την εντός Τειχών περιοχή, 2) Χάρτης κλίμακας 1:5000 της ΕΣΥΕ από την απογραφές του 1981 και 1991 και ο οποίος αν και κάλυπτε μεγαλύτερο μέρος της πόλης είχε εμφανή κενά, 3) Διάφοροι χάρτες κλίμακας 1:1000 που κάλυπταν ορισμένες επεκτάσεις του σχεδίου πόλης. Οι προσπάθειες να συνδυασθούν τα δεδομένα από τους διάφορους χάρτες δεν ήταν επιτυχείς και δεν επέτρεπαν την δημιουργία ενός ενιαίου υποβάθρου για όλο το Ηράκλειο. Δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν πρόσφατες αεροφωτογραφίες για την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών δεν ήταν δυνατή καθώς αφενός μεν δεν υπήρχαν πρόσφατες αεροφωτογραφίες στον ΟΚΧΕ, αφ ετέρου δε η χρηματοδότηση του έργου δεν επέτρεπε την εκτέλεση πτήσεων. Η μέθοδος που τελικά επιλέχθηκε ήταν να ψηφιοποιηθούν τα όρια των πολεοδομικών τετραγώνων από τους χάρτες της ΕΠΑ, να χαραχθούν στη συνέχεια οι άξονες του οδικού δικτύου και το οδικό δίκτυο να συμπληρωθεί με τεχνικές διαφορικού GPS. Όπως αναφέρεται στην επόμενη ενότητα τα αποτελέσματα με την χρήση του GPS ήταν εξαιρετικά επιτυχή και σε σύντομο σχετικά διάστημα ο ψηφιακός χάρτης με τους άξονες των δρόμων είχε υλοποιηθεί. Το GPS χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για την καταγραφή του οδικού δικτύου για το μεγαλύτερο μέρος της πόλης για το οποίο δεν υπήρχαν χάρτες αλλά και για την ανανέωση του τμήματος για το οποίο οι χάρτες της ΕΠΑ ήταν ελλιπείς. Το οδικό δίκτυο παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. To συνολικό μήκος του δικτύου είναι 420 χιλιόμετρα.

6 Σχήμα 1. Οδικό δίκτυο δήμου Ηρακλείου 3.2 Περιγραφικά δεδομένα Η πλέον χρονοβόρος διαδικασία στην ανάπτυξη του ΠΟΛΗ ήταν η συγκέντρωση των διαφόρων δεδομένων τα οποία στη συνέχεια προστέθηκαν στο ΓΣΠ σαν διαφορετικά επίπεδα πληροφορίας. Επειδή ο στόχος ήταν να γίνει πλήρη καταγραφή των λειτουργιών της πόλης έγινε προσπάθεια να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με την θέση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων (θέση

7 καταστημάτων, γραφεία, δημόσιες υπηρεσίες, ξενοδοχεία κλπ). Η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε με επιτόπια έρευνα που διάρκεσε περίπου 12 ανθρωπομήνες. Τα διαθέσιμα στοιχεία σήμερα είναι τα εξής Ονομασία δρόμων Βασική πληροφορία στον ψηφιακό χάρτη είναι τα ονόματα των οδών. Η ονοματολογία των οδών έγινε με πρότυπα (standards) ώστε η ονομασία να είναι κοινή για όλες τις οδούς με το ίδιο όνομα (πχ η οδός Κωστή Παλαμά και Παλαμά και Παλαμά Κωστή έχουν καταχωρηθεί με το ίδιο όνομα Παλαμά Κωστή) ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεση της οδού από προγράμματα γεωκωδικοποίησης. Το αρχείο της ονομασίας των δρόμων έχει αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε μα μπορεί να γίνει εύκολα η αλλαγή των προτύπων. Επιπλέον αναπτύχθηκαν δύο πρότυπα Αγγλικής ονομασίας: στο πρώτο το αγγλικό όνομα του δρόμου προήλθε μετά από γράμμα προς γράμμα μεταγλώττιση του Ελληνικού ονόματος, ενώ στο δεύτερο το αγγλικό όνομα είναι φωνητικά σωστό (Θησέως Usevs Thiseos). Αριθμήσεις των οδών Οι αριθμήσεις κατά μήκος κάθε τμήματος αποτελούν ένα δεύτερο επίπεδο πληροφορίας και είναι από τις πλέον βασικές πληροφορίες μιά και επιτρέπουν αυτόματη γεωκωδικοποίηση. Οι αριθμήσεις είναι διαθέσιμες σαν στοιχεία απόέως, αριστερά και δεξιά. Φορά - Μονοδρόμηση Πεζόδρομοι Ένα τέταρτο επίπεδο πληροφορίας είναι η φορά των δρόμων. Οι πληροφορίες αυτές χρειάζονται για εφαρμογές καθορισμού διαδρομής και δρομολόγησης (routing and scheduling). Οι πληροφορίες για την επιτρεπομένη φορά σε κάθε τμήμα του δρόμου είναι καταχωρημένες σε βάση δεδομένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Έτσι σε για κάθε τμήμα του δρόμου υπάρχει η τιμή: - 0 Εάν το τμήμα είναι διπλής κατευθύνσεως, - 1 Εάν υπάρχει μονοδρόμηση και επιτρεπομένη φορά είναι ή ίδια με αυτή της τοπολογίας του διανύσματος (επιτρεπομένη φορά: από αρχικό κόμβο προς τελικό κόμβο) - -1 Eάν υπάρχει μονοδρόμηση και επιτρεπομένη φορά είναι ή αντίθετη με αυτή της τοπολογίας του διανύσματος (επιτρεπομένη φορά από τελικό κόμβο προς αρχικό κόμβο) - 5 Εάν o δρόμος είναι πεζόδρομος και συνεπώς δεν επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων. Η μέθοδος αυτή αναπαράστασης της φοράς σε γεωγραφικές βάσεις δεδομένων είναι η διεθνώς αποδεκτή και χρησιμοποιείται από τα περισσότερα ΓΣΠ.

8 Όρια Ταχυδρομικών Κωδικών Ένα άλλο βασικό στοιχείο απαραίτητο για οποιοδήποτε γεωκωδικοποίηση είναι τα όρια των ταχυδρομικών κωδικών (ΤΚ). Οι ταχυδρομικοί κωδικοί σε μία γεωγραφική βάση δεδομένων αντιστοιχούν σε κλειστά πολύγωνα. Οι πλευρές των πολυγώνων είναι τα διανύσματα των τμημάτων των δρόμων. Η βάση δεδομένων στην οποία είναι αποθηκευμένα τα στοιχεία για τους ΤΚ διατηρεί πλήρη τοπολογία, δηλαδή υπάρχει πληροφορία για τον ΤΚ στην δεξιά πλευρά του δρόμου αλλά και τον ΤΚ στην αριστερά. Σε περίπτωση που ο δρόμος δεν είναι στα σύνορα ΤΚ, ο ΤΚ δεξιά είναι ο ίδιος με τον ΤΚ δεξιά. Οικοδομικά Τετράγωνα - Πληθυσμός Ένα άλλο επίπεδο πληροφορίας είναι τα όρια των οικοδομικών τετραγώνων. Στο σύστημα ΠΟΛΗ τα τετράγωνα αναπαρίστανται και σαν πολύγωνα των οποίων οι πλευρές ορίζονται από τους νοητούς άξονες των δρόμων που τα ορίζουν και σαν πολύγωνα των οποίων οι πλευρές είναι οι όψεις των τετραγώνων. Η πρώτη μέθοδος είναι η πλέον κατάλληλη για αναλύσεις με ΓΣΠ ενώ η δεύτερη μέθοδος είναι πλέον ορθή οπτικά. Και με τις δύο μεθόδους σε κάθε πολύγωνο υπάρχει ο αριθμός του πολυγώνου όπως αυτός ορίζεται από την Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας και ο πληθυσμός το Τα όρια των οικοδομικών τετραγώνων για μεν την περιοχή για την οποία υπήρχαν χάρτες (χάρτης ΕΠΑ) είναι γεωγραφικά ακριβή καθότι προήλθαν από ψηφιοποίηση για την υπόλοιπη δε περιοχή προήλθαν μέσα από διαδικασία buffering. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο καθώς η μεθοδολογία του GPS είχε σαν αποτέλεσμα την χάραξη των αξόνων και όχι των ορίων των τετραγώνων. Αντικειμενικές αξίες Ένα πρόσθετο επίπεδο πληροφορίας είναι οι ζώνες αντικειμενικής αξίας που ορίζονται από την Εφορία. Οι ζώνες αντικειμενικής αξίας σαν επίπεδο πληροφορίας σε ΓΣΠ παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς δεν αναπαριστούνται πάντα σαν κλειστά πολύγωνα. Υπάρχουν οι κυκλικές ζώνες αλλά και οι γραμμικές. Επί πλέον η τιμή για κάποια κατοικία που είναι στα όρια δύο ζωνών (ακόμα και εάν είναι δεξιά ή αριστερά του δρόμου και συνεπώς γεωγραφικά εντός της ζώνης) ορίζεται μέσω αλγορίθμου που λαμβάνει υπόψη του τις τιμές και των δύο (ή τριών ζωνών εάν υπάρχει και γραμμική) Στο ΠΟΛΗ οι ζώνες αντικειμενικής αξίας είναι σε ξεχωριστό επίπεδο το οποίο περιέχει και κλειστά πολύγωνα (κυκλικές) αλλά και γραμμές (γραμμικές). Για κάθε ζώνη υπάρχει η τιμή της ζώνης και ο συντελεστής εμπορικότητας. Η τιμή σε κάθε σημείο ορίζεται βάσει των τιμών της ζώνης και του αλγορίθμου. Θέσεις καταστημάτων- δημόσιων κτιρίων Καθώς ένας από τους στόχους του συστήματος είναι να χρησιμοποιηθεί για θέματα σχετικά με αναλύσεις χωροθετήσεων, αλλά και για συστήματα παρακολούθησης της κυκλοφορίας και πληροφοριών για ταξιδιώτες συστήματα που απαντούν σε ερωτήσεις του τύπου είμαι εδώ πως πάω εκεί --

9 (Κοτζίνος, Πραστάκος, Παπαγεωργίου, 1999) με έρευνα καταγράφτηκαν όλα τα καταστήματα, γραφεία και δημόσια κτίρια (σχολεία, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες κλπ) του Ηρακλείου. Κατά την καταγραφή εντοπίσθηκε η διεύθυνση, το είδος του καταστήματος και η επωνυμία του και δημιουργήθηκαν βάσεις δεδομένων. Στη συνέχεια με αυτόματη γεωκωδικοποίηση προσδιορίστηκαν οι συντεταγμένες στον χάρτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η βάση των δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή το μέγεθος των καταστημάτων. Τα διάφορα είδη καταστημάτων ομαδοποιήθηκαν στη συνέχεια σε 20 κατηγορίες. Επιπλέον πληροφορίες για εξειδικευμένες εφαρμογές Πέρα από τα δεδομένα που αναφέρθηκαν παραπάνω το ΠΟΛΗ έχει αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε και άλλες πληροφορίες μπορούν εύκολα να προστεθούν ανάλογα με τις αναγκαιότητες της εφαρμογής. Έτσι σήμερα το σύστημα περιέχει ακόμα δύο επίπεδα πληροφορίας: Την θέση των κάδων απορριμμάτων που συλλέχθηκε για την εφαρμογή διαχείρισης συλλογής απορριμμάτων που αναφέρεται στη συνέχεια και Τα δρομολόγια των λεωφορείων 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ GPS Το σύστημα Global Positioning System (GPS) είναι ένα παγκόσμιο σύστημα πλοήγησης και ισοδύναμα ένα σύστημα υπολογισμού συντεταγμένων σε κάθε σημείο του κόσμου βασισμένο στην χρήση δορυφόρων. Το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη από το Αν και αρχικά αναπτύχθηκε με καθαρά στρατιωτικούς στόχους, στην συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα χρήσης του και από κάθε ενδιαφερόμενο, αρκεί να διαθέτει δέκτη GPS. Η θέση του δέκτη υπολογίζεται με την βοήθεια των σημάτων που λαμβάνει από τρεις δορυφόρους, ενώ η λήψη σημάτων από περισσότερους των τριών μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της ορθότητας των αποτελεσμάτων. Η ακρίβεια των μετρήσεων με την τεχνική GPS είναι της τάξης των +/- 100 m, ανεξαρτήτως της ποιότητας του δέκτη. Για την βελτίωση της ακρίβειας των μετρήσεων χρησιμοποιείται η τεχνική της διαφορικής διόρθωσης (differential GPS) η οποία στηρίζεται στην ταυτόχρονη λήψη μετρήσεων από δύο διαφορετικούς δέκτες. Ο ένας δέκτης είναι τοποθετημένος σε σταθερό σημείο με γνωστές συντεταγμένες (base station) και ο άλλος μετακινείται στα σημεία που καταγράφονται (rover GPS). Συσχετίζοντας τις ταυτόχρονες μετρήσεις των δύο δεκτών επιτυγχάνεται εντυπωσιακή βελτίωση της ακρίβειας των μετρήσεων, ακρίβεια που μπορεί να φτάσει και στο 1 mm. Στην περίπτωση της διαφορικής διόρθωσης η ακρίβεια των μετρήσεων εξαρτάται από τον χρόνο που διαρκεί η κάθε μέτρηση, την ποιότητα των δεκτών καθώς επίσης και από την απόσταση μεταξύ των δύο δεκτών.

10 Για την αποτύπωση του οδικού δικτύου στο τμήμα της πόλης το οποίο δεν καλύπτεται από τα φωτογραμμετρικά διαγράμματα 1987 (χάρτες ΕΠΑ) ακολουθήθηκε η τεχνική GPS. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν δύο δέκτες της Trimble PathFinder, ο PFCBS σαν σταθερός και Pathfinder PRO XR/XRS σαν κινητός. Ο πρώτος έχει την δυνατότητα να «βλέπει» 12 δορυφόρους (channels) και ο δεύτερος 8. Ο σταθερός GPS δέκτης τοποθετήθηκε στην οροφή του κεντρικού κτιρίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στην περιοχή Βασιλικά Βουτών του Δήμου Ηρακλείου (φ = 35 ο , λ = 25 ο , h = m από την μέση στάθμη θάλασσας). Είναι σε μόνιμη λειτουργία και συνδεδεμένος με υπολογιστή ώστε να καταγράφονται συνέχεια τα σήματα του GPS. Ο κινητός δέκτης ήταν τοποθετημένος στην οροφή αυτοκινήτου ή σε αντένα σε δίκυκλο. H απόσταση του πλέον απομεμακρυσμένου δρόμου που αποτυπώθηκε δεν ξεπερνούσε τα 8 χλμ από τη θέση εγκατάστασης τους σταθερού δέκτη. Οι δρόμοι οι οποίοι αποτυπώθηκαν με την τεχνική GPS βρίσκονται στην περιφέρεια της πόλης του Ηρακλείου. Ορισμένοι από αυτούς είναι δρόμοι διπλής κατεύθυνσης πλάτους 8 με 10 μέτρων ενώ κάποιοι άλλοι είναι μικρότερου πλάτους (στενάκια) μονής ή διπλής κατεύθυνσης. Για την αποτύπωση δρόμων μεγάλου πλάτους διπλής κατεύθυνσης ο κινητός δέκτης ήταν τοποθετημένος στην οροφή αυτοκινήτου στην δεξιά πλευρά. Το αυτοκίνητο διέσχισε τον δρόμο δύο φορές, μία για κάθε κατεύθυνση. Για την αποτύπωση δρόμων μικρού πλάτους, μονής ή διπλής κατεύθυνσης, ο κινητός δέκτης ήταν τοποθετημένος σε δίκυκλο. Το δίκυκλο και πάλι διέσχισε τον δρόμο δύο φορές, στους μεν μονόδρομους και τις δύο φορές προς την ίδια κατεύθυνση στους δε διπλής κατεύθυνσης μία για κάθε κατεύθυνση. Και στις δύο περιπτώσεις το δίκυκλο κινιόταν κατά το δυνατόν στον άξονα του δρόμου. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου/ δίκυκλου δεν ήταν μεγαλύτερη από 30 χλμ την ώρα ενώ ο δέκτης GPS κατέγραφε μια μέτρηση κάθε 2 δευτερόλεπτα. Σε περιπτώσεις στροφών, η ταχύτητα του οχήματος μειωνόταν στο ελάχιστο δυνατόν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έμενε σταθερό για χρόνο της τάξης των 10 δευτερολέπτων. Μετά την αποτύπωση των δρόμων με τον κινητό δέκτη, ακολούθησε η διαφορική διόρθωσή τους (postprocessing). Η διαφορική διόρθωση έγινε με το λογισμικό PathFinder Office της εταιρείας Trimble. Ένα δείγμα αποτελέσματος μετά την διαφορική διόρθωση υπάρχει στο Σχήμα 2, στο οποίο παρουσιάζονται οι πρωτογενείς μετρήσεις καθώς και οι διορθωμένες. Η γεωγραφική ακρίβεια των μετρήσεων μετά την διαφορική διόρθωση ήταν καλύτερη του αναμενόμενου. Σε περιοχές για τις οποίες υπήρχαν χάρτες της ΕΠΑ (κλίμακας 1:1000) οι άξονες του οδικού δικτύου από τo GPS συνέπιπταν σε μεγάλο βαθμό με τον άξονα που είχε χαραχθεί βάσει των ορίων των οικοδομικών τετραγώνων. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται με κόκκινο χρώμα η καταγραφή με GPS ενός τμήματος του οδικού δικτύου της πόλης του Ηρακλείου με υπόβαθρο τον χάρτη κλίμακας 1:5000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

11 Σχήμα 2: Μετρήσεις GPS πριν και μετά την διόρθωση Σχήμα 3. Χάρτης 1:5000 της ΓΥΣ και αποτύπωση με GPS

12 5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μετά την ολοκλήρωση του το σύστημα «ΠΟΛΗ» χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη εφαρμογής για την διαχείριση συλλογής απορριμμάτων. Η εφαρμογή αυτή επιλέχθηκε γιατί η βελτιστοποίηση της συλλογής απορριμμάτων είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δήμοι. Για την επίλυσή του, που έχει άμεσο οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, λείπουν εύχρηστα και απλά εργαλεία. Εκρίθη ότι το πρόβλημα είναι σύνθετο και συνεπώς μπορεί να αποτελέσει έργο επίδειξης του συστήματος σε εφαρμογές λήψης αποφάσεων. Επιπλέον ίσως υποβοηθήσει στην επίλυση ενός από τα φλέγοντα περιβαλλοντικά προβλήματα του Ηρακλείου και παράλληλα ευαισθητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την χρήση των ΓΣΠ. Το ευρύτερο Πολεοδομικό Συγκρότημα Ηρακλείου εκτιμάται ότι παράγει περίπου 150 τόνους απορριμμάτων ημερησίως δηλαδή, έχει μία ετήσια παραγωγή της τάξεως των τόνων. Ο εξοπλισμός που διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου για τη συλλογή των απορριμμάτων αποτελείται από περίπου 400 κάδους των 400 λίτρων και κάδους των λίτρων. Επιπλέον υπάρχουν και 10 container χωρητικότητας 10 m 3 το καθένα Οι κάδοι είναι διασκορπισμένοι σε περίπου 2000 σημεία σε ολόκληρη την πόλη. Η συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων πραγματοποιείται από 20 απορριμματοφόρα οχήματα χωρητικότητας 16, 10 και 6 m3. Για την συλλογή των απορριμμάτων το Πολεοδομικό Συγκρότημα έχει χωριστεί σε 18 περιοχές για κάθε μία από τις οποίες είναι υπεύθυνο ένα τριμελές συνεργείο (1 οδηγός και 2 εργάτες). Το κάθε συνεργείο είναι υπεύθυνο για την συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων της περιοχής του στο σταθμό μεταφόρτωσης. Για την αποκομιδή των απορριμμάτων της περιοχής του κάθε συνεργείο, ανάλογα με την ημέρα της εβδομάδας, την εποχή του έτους ή και άλλους παράγοντες (ειδικές εκδηλώσεις κλπ) μπορεί να εκτελέσει 2 ή 3 δρομολόγια. Κάθε δρομολόγιο περιλαμβάνει εκκίνηση από τον σταθμό μεταφόρτωσης, συλλογή απορριμμάτων μέχρι να γεμίσει το απορριμματοφόρο και επιστροφή στον σταθμό μεταφόρτωσης. Τα όρια των 18 περιοχών καθώς και τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων έχουν καθοριστεί εμπειρικά. Ο στόχος της εφαρμογής που αναπτύσσεται είναι διπλός. Να προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο επιτρέπει την αποτελεσματική και οικονομική συλλογή των απορριμμάτων και να διατυπώσει προτάσεις για την εύκολη επέκταση του προγράμματος συλλογής στις καινούργιες κοινότητες που συνενώθηκαν με τον Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με το σχέδιο Ι. Καποδίστριας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται έχει χωριστεί σε 4 φάσεις: Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, Προσδιορισμός των περιοχών ευθύνης με μαθηματικές τεχνικές, Καθορισμός της βέλτιστου προγράμματος συλλογής για κάθε περιοχή, Επέκταση της συλλογής στις καινούργιες περιοχές

13 Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης Το πρώτο βήμα για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης ήταν να προσδιορισθούν γεωγραφικά τα σημεία της πόλης στα οποία υπάρχουν οι κάδοι και ο όγκος των απορριμμάτων σε κάθε σημείο. Οπωσδήποτε η ακριβής θέση των κάδων όσο και ο ακριβής αριθμός τους αλλάζει συχνά καθώς πολλές φορές είναι αποτέλεσμα των προσωπικών επιθυμιών των πολιτών μια και η κλοπή, καταστροφή και αυθαίρετη μετακίνηση των κάδων είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Παρά το πρόβλημα αυτό με επιτόπια έρευνα προσδιορίστηκαν τα σημεία των κάδων και στη συνέχεια αυτές οι πληροφορίες ενσωματώθηκαν στο ΠΟΛΗ σαν ένα καινούργιο επίπεδο πληροφορίας. Για να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση διαφόρων μαθηματικών αλγορίθμων τα σημεία των κάδων και ο όγκος των απορριμμάτων προσδιορίστηκαν στο ΓΣΠ με τρεις εναλλακτικούς τρόπους. Σαν ένα επίπεδο σημείων (point layer) με τις θέσεις των κάδων με attribute την συνολική χωρητικότητα των κάδων, σαν σημεία που συμπίπτουν με τον κοντινότερο κόμβο (node) του οδικού δικτύου και τέλος η συνολική χωρητικότητα των κάδων σαν ένα attribute στο link στο οποίο ευρίσκονται. Προσδιορισμός περιοχών ευθύνης Για τον προσδιορισμό των περιοχών ευθύνης κατ αρχάς τα σημεία των κάδων ομαδοποιήθηκαν σε 18 ομάδες. Στη συνέχεια βάσει της ομαδοποίησης χαράχθηκαν οι περιοχές ευθύνης. Για την ομαδοποίηση χρησιμοποιήθηκαν αλγόριθμοι clustering και partitioning (Koskosidis and Powell, 1992; Caliper, 1998). H ομαδοποίηση των σημείων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε: Σε κάθε ομάδα ο όγκος των απορριμμάτων να μην απαιτεί περισσότερα από 3 δρομολόγια για την συλλογή τους, Ο χρόνος που θα απαιτείται για την συλλογή των απορριμμάτων σε κάθε ομάδα θα είναι περίπου ο ίδιος και Τα σημεία των κάδων σε κάθε περιοχή θα είναι σχετικά στην ίδια περιοχή (contiguous groups). Καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος ένας αλγόριθμος που να ικανοποιεί όλους αυτούς τους περιορισμούς, οι οποίοι ήταν αναγκαίοι ώστε η προτεινόμενη λύση να είναι ρεαλιστική, η επίλυση του προβλήματος ακολούθησε μία διαδικασία trial-and-error. Δηλαδή οι αλγόριθμοι εφαρμόστηκαν διαδοχικά ώστε στο τέλος να ικανοποιούνται όλοι οι περιορισμοί. Για την επίλυση των αλγορίθμων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό TransCAD (Caliper, 1998). Καθορισμός της βέλτιστου προγράμματος συλλογής για κάθε περιοχή Στην φάση αυτή καθορίστηκαν τα δρομολόγια συλλογής για κάθε περιοχή ευθύνης που προέκυψε από την προηγούμενη φάση. Για τον καθορισμό των δρομολογίων ελήφθησαν υπόψη:

14 To οδικό δίκτυο και οι μονοδρομήσεις, Η χωρητικότητα του απορριμματοφόρου και ο όγκος των απορριμμάτων σε κάθε σημείο που υπάρχουν κάδοι και Ο χρόνος μεταφοράς (travel time). Για κάθε link ο χρόνος μεταφοράς εκτιμήθηκε υποθέτοντας μία μέση ταχύτητα. Για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκαν αλγόριθμοι vehicle routing (δρομολόγησης οχημάτων) οι οποίοι χρησιμοποιούνται συνήθως σε προβλήματα διανομής. Σε αυτά τα προβλήματα ο στόχος είναι ο καθορισμός των δρομολογίων των φορτηγών οχημάτων που διανέμουν προϊόντα σε ορισμένα σημεία ζήτησης ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος μεταφοράς. Οι περιορισμοί του προβλήματος είναι ο αριθμός των φορτηγών και η χωρητικότητα τους. Στο πρόβλημα της συλλογής τα σημεία με τους κάδους αντιστοιχούν στα σημεία ζήτησης και ο όγκος των απορριμμάτων είναι η ζήτηση σε κάθε σημείο. Για να αντιμετωπισθεί το θέμα των περισσοτέρων δρομολογίων για κάθε περιοχή ευθύνης στην εφαρμογή του αλγορίθμου έγινε η υπόθεση ότι υπάρχουν δύο (ή τρία) απορριμματοφόρα σε κάθε περιοχή ευθύνης. Με τον τρόπο αυτό υπολογίσθηκαν ταυτόχρονα και τα δύο (ή τρία) δρομολόγια που πρέπει να κάνει ένα απορριμματοφόρο στην περιοχή του. Στα επόμενο στάδιο της εφαρμογής ο στόχος είναι τα αποτελέσματα της εφαρμογής των αλγορίθμων να συγκριθούν με την σημερινή κατάσταση συλλογής απορριμμάτων στο Ηράκλειο (περιοχές ευθύνης, δρομολόγια) σε συνεργασία με την διεύθυνση καθαριότητος του Δήμου. Πιθανόν να χρειασθούν ορισμένες αλλαγές καθώς ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν το πρόγραμμα συλλογής δεν ελήφθησαν υπόψη. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σύστημα ΠΟΛΗ που έχει αναπτυχθεί για το Ηράκλειο περιέχει πληροφορίες για το οδικό δίκτυο της πόλης, ονοματολογία και αριθμήσεις οδών, θέσεις όλων των καταστημάτων-δημοσίων υπηρεσιών, πληροφορίες για τις συγκοινωνίες, τον πληθυσμό κάθε τετραγώνου κλπ. Η εμπειρία της ανάπτυξης του συστήματος δείχνει ότι με τις τεχνικές GPS ακόμη και για τις περιοχές που δεν είναι διαθέσιμοι πρόσφατοι χάρτες είναι δυνατή η ανάπτυξη ΓΣΠ που μπορούν να υποβοηθήσουν στον στρατηγικό σχεδιασμό μιας πόλης. Η εφαρμογή της διαχείρισης απορριμμάτων που αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με το ΓΣΠ αποτελεί ένα σύστημα λήψης αποφάσεων στον χώρο (SDSS) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων σε κλίμακα μιας πόλης. Πρέπει να τονισθεί ότι αν και η εφαρμογή που αναπτύχθηκε αφορά τον Δήμο Ηρακλείου η ίδια εφαρμογή μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί και για άλλους δήμους..

15 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ανάπτυξη του συστήματος ΠΟΛΗ χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την Περιφέρεια Κρήτης, Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ΠΕΠ Κρήτης Οι συγγραφείς ευχαριστούν την Χρυσούλα Αβραμάκη και την Γιάννα Φαρσάρη που ήταν υπεύθυνες για την συλλογή των στοιχείων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Assimakopoulos, D. (1997). Greece: The development of a GIS community, In Masser I., H. Campbell and M. Craglia (eds) GIS Diffusion: The Adoption and Use of GIS in Local Government in Europe, Taylor & Francis, London. Armstrong M. P. (1994). Requirements for the development of GIS-based group decision support systems, Journal of the American Society for Information Science, 45(9); Batty M. and P. J. Densham (1996). Decision support, GIS, and urban planning, Caliper Inc., (1998). Routing and Logistics with TranCAD, Newton, USA. Densham P. J. (1991). Spatial decision support systems, In: D. J. Maguire, M. S. Goodchild and D. W. Rhind (eds) Geographical information systems: principles and applications, London: Longman, pp Densham, P.J. (1996). Visual Interactive Locational Analysis, in P. Longley and M. Batty (Eds.) Spatial Analysis: Modelling in a GIS Environment, GeoInformation International, Cambridge, UK. Koskosidis, Y. and W. Powell (1992). Clustering algorithms for consolidation of customer orders into vehicle shipments, Transportation Research B, Vol. 26B, No. 5, pp Κοτζίνος, Δ, Π. Πραστάκος και Μ. Παπαγεωργίου (1999). Χρήση δικτυακού ΓΣΠ (internet GIS) στην σχεδίαση και υλοποίηση on-line συστήματος πληροφοριών για μεταφορές, Πρακτικά Πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Αθήνα, 9-10 Δεκεμβρίου Pappas, V, (1994). "Developing Urban Information systems in Greece. A comparative approach and methodological issues, Proceedings of 5th European congress EGIS/MARI. Prastacos, P. (1991). Integrating GIS Technology in Urban Transportation Planning and Modeling, Transportation Research Record.

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και Προοπτικές

Προβλήματα και Προοπτικές Τα ΓΣΠ στον Ελληνικό Χώρο Προβλήματα και Προοπτικές Πουλίκος Πραστάκος Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας Ηρακλειο poulicos@iacm.forth.gr 2810-391767 Τεχνολογία ΓΣΠ Μια

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Κυκλοφοριακής Κίνησης Αστικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Speed-0

Μοντέλο Κυκλοφοριακής Κίνησης Αστικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Speed-0 Μοντέλο Κυκλοφοριακής Κίνησης Αστικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Speed-0 Βασική Ιδέα Ο μεγάλος αριθμός ακατέργαστων τηλεματικών δεδομένων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης αποτέλεσε την

Διαβάστε περισσότερα

Speed-0 Παρουσίαση Φυσικού Αντικειμένου

Speed-0 Παρουσίαση Φυσικού Αντικειμένου Speed-0 Παρουσίαση Φυσικού Αντικειμένου Ενότητες Εργασίας Ε.Ε.1. Προδιαγραφές Συστήματος Ε.Ε.2. Προμήθεια, προσαρμογή λογισμικού και εξόρυξη πληροφορίας. Ε.Ε.3.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογή μοντέλου. Ε.Ε.4

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Εφαρμογής Διαχείρισης Οχημάτων Καθαριότητος

Δυνατότητες Εφαρμογής Διαχείρισης Οχημάτων Καθαριότητος Γενικά Δυνατότητες Εφαρμογής Διαχείρισης Οχημάτων Καθαριότητος Η εφαρμογή Διαχείρισης των Οχημάτων Καθαριότητος είναι μία Web-Based εφαρμογή που οπτικοποιεί με κατάλληλο μορφότυπο τα στοιχεία κίνησης των

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth.

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Μια εικονική εκδρομή με το Google Earth Αγαπητέ μαθητή, Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α.

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα............................................... 15 1.1 Από το 1928 μέχρι το 1997.................................... 15 1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

I student. Μεθοδολογική προσέγγιση και απαιτήσεις για την ανάπτυξη των αλγορίθμων δρομολόγησης Χρυσοχόου Ευαγγελία Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ

I student. Μεθοδολογική προσέγγιση και απαιτήσεις για την ανάπτυξη των αλγορίθμων δρομολόγησης Χρυσοχόου Ευαγγελία Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ I student Μεθοδολογική προσέγγιση και απαιτήσεις για την ανάπτυξη των αλγορίθμων δρομολόγησης Χρυσοχόου Ευαγγελία Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σε κίνηση!

Η τεχνολογία σε κίνηση! Η τεχνολογία σε κίνηση! Ο ΣΕΚΕΕ Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2010, από 32 εταιρείες σήμερα 70+ που παράγουν καινοτομικές εφαρμογές και υπηρεσίες στις κινητές συσκευές Τα Μέλη του δραστηριοποιούνται διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σε κίνηση!

Η τεχνολογία σε κίνηση! Η τεχνολογία σε κίνηση! Ο ΣΕΚΕΕ Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2010, από 32 εταιρείες σήμερα 70+ που παράγουν καινοτομικές εφαρμογές και υπηρεσίες στις κινητές συσκευές Τα Μέλη του δραστηριοποιούνται διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής... 3 Απαιτήσεις εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 4 ο σεμινάριο 2 Ιουνίου 2015 Ύλη Γνωριμία με τα GIS μοντέλα δεδομένων και τύπους αρχείων Κανονικοποίηση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΚΤΥΑ

4. ΔΙΚΤΥΑ . ΔΙΚΤΥΑ Τελευταία μορφή επιχειρησιακής έρευνας αποτελεί η δικτυωτή ανάλυση (δίκτυα). Τα δίκτυα είναι ένα διάγραμμα από ς οι οποίοι συνδέονται όλοι μεταξύ τους άμεσα ή έμμεσα μέσω ακμών. Πρόκειται δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΣΠ Σύνδεση χωρικών δεδομένων με περιγραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Η επόμενη μέρα των Γεωχωρικών. Δεδομένων στον Δήμο Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)

Η επόμενη μέρα των Γεωχωρικών. Δεδομένων στον Δήμο Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) Η επόμενη μέρα των Γεωχωρικών Δεδομένων στον Δήμο Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 2016 GIS Δήμου Θεσσαλονίκης Η αρχή (2007) «Ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικής Συγκοινωνίας

Εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικής Συγκοινωνίας Εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικής Συγκοινωνίας Η εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικής Συγκοινωνίας είναι μία Web-Based εφαρμογή που οπτικοποιεί με κατάλληλο μορφότυπο τα στοιχεία κίνησης των οχημάτων συγκοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σε κίνηση!

Η τεχνολογία σε κίνηση! Η τεχνολογία σε κίνηση! Επανάσταση! 2015: Ο αριθμός των κινητών συσκευών είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό πληθυσμό της γης! Μια παγκόσμια αγορά Πηγή: Andrew Trench Με τεράστια μεγέθη 1 δισεκατομμύριο

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τζώρτζη. Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43

Π. Τζώρτζη. Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43 Π. Τζώρτζη Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43 Τμήμα Χαρτογραφίας της ΕΛΣΤΑΤ Το Τμήμα Χαρτογραφίας ανήκει διοικητικά στη Δ/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων. Έχει ως κύριο αντικείμενό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Δικτυακή Πύλη Πολεοδομικής Εφαρμογής Οδηγός Χρήσης

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Δικτυακή Πύλη Πολεοδομικής Εφαρμογής Οδηγός Χρήσης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δικτυακή Πύλη Πολεοδομικής Εφαρμογής Οδηγός Χρήσης Νέσσος Πληροφορική Α.Ε. 2009 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ...3 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛΙΔΑΣ...4 Μικρογραφία Χάρτη...5 Βookmarks...5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ Καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο.. Εισαγωγή Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού είναι ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο (λεωφόρους,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Δικτυωτή Ανάλυση

Κεφάλαιο 4ο: Δικτυωτή Ανάλυση Κεφάλαιο ο: Δικτυωτή Ανάλυση. Εισαγωγή Η δικτυωτή ανάλυση έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην Ηλεκτρολογία. Όμως, ορισμένες έννοιες και τεχνικές της δικτυωτής ανάλυσης είναι πολύ χρήσιμες και σε άλλες επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η Ιστορία Εξάπλωση Καταστημάτων Το σύνολο των καταστημάτων ανέρχεται σε 268 και αυξάνει, καθώς το δίκτυο επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Δίκτυο καταστημάτων 161 46 43 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIAMOS Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ιταλία (2) Ελλάδα (1) Λιμενική Αρχή Βενετίας (Επικεφαλής) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ. Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ»

Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ. Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» 2 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προβλήματα ελάχιστης συνεκτικότητας δικτύου Το πρόβλημα της ελάχιστης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 η Στην παράγραφο 20.1.β ζητείται η απόδειξη της ιδιότητας του συγκοινωνιολόγου από εγγραφή του στον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Η μεθοδολογία που προτείνεται περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 1. Καταγραφή των ποσοτήτων των αστικών αποβλήτων που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κ4.1 Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Η μέθοδος ανάλυσης νεκρού για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά

Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Marathon Data Systems ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ (ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα

http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα http://www.giseducation.gr/webapp4 Πολιτιστικές Διαδρομές στην Αθήνα Ομάδα εργασίας: Αντωνίου Μαρία, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Βάμβουκα Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Κροκίδη Ειρήνη, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση θεματικών δεδομένων

Απόδοση θεματικών δεδομένων Απόδοση θεματικών δεδομένων Ποιοτικές διαφοροποιήσεις Σημειακά Γραμμικά Επιφανειακά Ποσοτικές διαφοροποιήσεις Ειδικές θεματικές απεικονίσεις Δασυμετρική Ισαριθμική Πλάγιες όψεις Χαρτόγραμμα Χάρτης κουκίδων

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.);

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.); Άδωνις Κοντός Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.); Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) Στατιστικά Περιβάλλον Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας Χρήσεις Γης Οικοδομικά Τετράγωνα Ισοϋψείς Καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Σχολές Αγρονόμων & Τοπογραφων Μηχανικων Αθηνα Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Ηλίας Κ. Ξυδιάς 1, Ανδρέας Χ. Νεάρχου 2 1 Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόγραμμα Spatial Analyst κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά... 23 υνατότητες του Spatial Analyst... 23 Επεξηγήσεις συμβατικών όρων... 24 Σειρά διαδοχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής

Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κεφάλαιο 4: Επιλογή σημείου παραγωγής Κ4.1 Μέθοδος ανάλυσης νεκρού σημείου για την επιλογή διαδικασίας παραγωγής ή σημείου παραγωγής Επιλογή διαδικασίας παραγωγής Η μέθοδος ανάλυσης νεκρού για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2.1 Χαρακτηριστικά του Συστήματος Η μεταφορική υποδομή μιας χώρας ή μιας περιοχής δημιουργείται για την εξυπηρέτηση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση υλοποιημένων έργων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) σε ΟΤΑ μέσα από ένα απλό λογισμικό χαρτογραφίας

Επισκόπηση υλοποιημένων έργων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) σε ΟΤΑ μέσα από ένα απλό λογισμικό χαρτογραφίας Επισκόπηση υλοποιημένων έργων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) σε ΟΤΑ μέσα από ένα απλό λογισμικό χαρτογραφίας Μ. Μαλλιαρόζη 1, Α. Κωνσταντινίδης 2, Κ. Παπαθεοδώρου 3, Α. Βεζύνιας 1, Μ. Καλλίνη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. 6209 Γραμμική Άλγεβρα & 4,0 Αναλυτική Γεωμετρία 2. 6210 Μαθηματική Ανάλυση 4,5 3. 6211 Εισαγωγή στην Πληροφορική 4,0 4. 6003 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016 Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS 8 June 2016 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δομή παρουσίασης Προφίλ Υπηρεσίες Περιγραφή Χρήση Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Εργαλεία I IΙ ΙΙΙ IV Η εταιρία Web GIS Επικοινωνία Θέματα προς συζήτηση 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Εννοιολογική αναπαράσταση δίκτυων διανομής Σχηματοποίηση: δικτυακή απεικόνιση των συνιστωσών του φυσικού συστήματος ως συνιστώσες ενός εννοιολογικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Οδηγός Πόλης City guide

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Οδηγός Πόλης City guide Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Οδηγός Πόλης City guide www.telenavis.cm 1 Οδηγός Πόλης City guide Περιεχόμενα Γενικά Περιγραφή... 3 Επισκόπηση εφαρμογής... 3 Κύρια σελίδα... 4 Αναζήτηση... 5 Επιλογή σημείου...

Διαβάστε περισσότερα

Το διαστημόπλοιο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου

Το διαστημόπλοιο. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου Το διαστημόπλοιο Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δυναμική σε μία διάσταση - Δυναμική στο επίπεδο) Τάξη: Α Λυκείου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Προτεινόμενο Θέμα: [1] Ανάλυση της μόνιμης και της μεταβατικής κατάστασης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με το λογισμικό PSAT Για

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

HEPOS workshop 25-26/9/2008. 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ. ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. HEPOS workshop 25-26/9/2008 26/9/2008 Συνδιοργάνωση: ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΑΠΘ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ Γεωδαιτικά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Στοιχεία εισαγωγής κεντροειδή, κόμβοι τμήματα στροφές μεταφορικά μέσα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών συγκοινωνιακές γραμμές (γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Συστημάτων Διαχείρισης ΑΣΑ Ανάπτυξη & ΕφαρμογήστηΝήσοΚέρκυρα Παρουσίαση: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα