ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΣΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΣΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΣΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Διαμαντάκης Μανόλης, Πραστάκος Πουλίκος * Τομέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE) ΤΘ 1527, Ηράκλειο Τηλ: Fax: diamanda / Λέξεις κλειδιά: Ηράκλειο Κρήτης, GPS, συλλογή απορριμμάτων, μοντέλα, συστήματα λήψης αποφάσεων στον χώρο, οδικό δίκτυο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μεγάλο πλήθος των πληροφοριών και η πολυπλοκότητα της δομής του αστικού χώρου, καθιστά δύσκολη και προβληματική την διαχείριση των πληροφοριών μέσω μιας συμβατικής τράπεζας πληροφοριών. Οι τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών έχουν αναπτυχθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να προσφέρονται σήμερα δυνατότητες που ποτέ άλλοτε δεν ήταν διαθέσιμες. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας όχι μόνο για καλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά πληροφόρηση για μία πόλη, αλλά και για την καλύτερη διαχείριση των δεδομένων που χαρακτηρίζουν τις λειτουργίες της. Η τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οργανωμένη διαχείριση των συλλεγόμενων πληροφοριών. Στον Ελληνικό χώρο οι προσπάθειες για ανάπτυξη ΓΣΠ σε αστικές περιοχές έχουν εστιαστεί σε μεγάλο βαθμό στην δημιουργία συστημάτων που στόχος τους είναι να χρησιμοποιούνται για πολεοδομικές μελέτες καθώς και την ανάπτυξη κτηματολογίων, έκδοση πολεοδομικών αδειών, κλπ.. (Assimakopoulos, 1996; Papas, 1994). Χαρακτηριστικό των συστημάτων αυτών είναι η έμφαση στη μεγάλη γεωγραφική ακρίβεια των δεδομένων, καθώς λόγω της αξιών γης στον αστικό χώρο πιθανά λάθη έχουν σοβαρές χρηματικές επιπτώσεις, και σε μεταβλητές όπως οι χρήσεις γης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ. Αν και τα συστήματα αυτά είναι πλήρως επαρκή για τους σκοπούς που έχουν αναπτυχθεί έχουν το πρόβλημα ότι δύσκολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέματα στρατηγικού σχεδιασμού στα οποία η απαιτούμενη πληροφορία είναι διαφορετική και οι εφαρμογές σχετίζονται με θέματα λήψης αποφάσεων.

2 Προβλήματα που έχουν σχέση με μία σειρά εφαρμογών όπως συγκοινωνιακές μελέτες, χωροθετήσεις υπηρεσιών, δρομολογήσεις (οχημάτων, πρώτων βοηθειών κλπ), παρακολούθηση κυκλοφορίας και άλλες είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν με ΓΣΠ που το βασικό επίπεδο πληροφορίας είναι η ιδιοκτησία. Οι εφαρμογές αυτές είναι αναγκαίες για τον ορθολογικό σχεδιασμό, προγραμματισμό και διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη τους απαιτεί σαν βασικό υπόβαθρο το οδικό δίκτυο --άξονες, ονομασία, αριθμήσεις, φορά-- πληροφορίες για την υπάρχουσα κατάσταση σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου. Επιπλέον βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι το ΓΣΠ πρέπει να συνδέεται με μαθηματικά μοντέλα τα οποία είναι απαραίτητα για την προσομοίωση κάποιων φαινομένων (πχ κυκλοφοριακοί φόρτοι) ή/και την ανεύρεση της βέλτιστης λύσης (πχ βέλτιστη διαδρομή οχήματος). Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ανάπτυξη του συστήματος ΠΟΛΗ για το Ηράκλειο της Κρήτης. Το σύστημα ΠΟΛΗ αναπτύχθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιέχει πληροφορίες για πολλές λειτουργίες της πόλης ώστε να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιείται για μία σειρά εφαρμογών προσανατολισμένες στην επεξεργασία στρατηγικής, καθώς και την παρουσίαση και αξιολόγηση σχεδίων και προγραμμάτων. Σε αντίθεση με τα ΓΣΠ που αναπτύσσονται στον Ελληνικό χώρο το βασικό επίπεδο στο οποίο βασίστηκε το σύστημα ΠΟΛΗ ήταν οι άξονες των οδών και όχι τα όρια των οικοπέδων ή των πολεοδομικών τετραγώνων Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται εν συντομία μια σειρά εφαρμογών λήψης αποφάσεων στον αστικό χώρο και τα αναγκαία υπόβαθρα. Στη επόμενες δύο ενότητες εξετάζεται το σύστημα ΠΟΛΗ που αναπτύχθηκε για το Ηράκλειο και αναλύεται η χρήση συστημάτων Global Positioning System (GPS) για την αποτύπωση του οδικού δικτύου του Ηρακλείου για τις περιοχές για τις οποίες δεν υπήρχαν διαθέσιμοι χάρτες ή πρόσφατες αεροφωτογραφίες. Στο πέμπτο μέρος παρουσιάζεται η εφαρμογή για την διαχείριση συλλογής απορριμμάτων που αναπτύχθηκε με το σύστημα σαν έργο επίδειξης του συστήματος σε εφαρμογές λήψης αποφάσεων. 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των λειτουργιών του αστικού χώρου βασίζονται σε μία μεθοδολογία στην οποία διακρίνονται τα εξής στάδια: Προσδιορισμός του προβλήματος και περιγραφή, Συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων, Ανάπτυξη κάποιου αναλυτικού εργαλείου, Πρόβλεψη των επιπτώσεων, Επιλογή της βέλτιστης λύσης μετά από σύγκριση εναλλακτικών σχεδίων. Τα τελευταία χρόνια η μεθοδολογία αυτή εκφράζεται μέσα από την υλοποίηση συστημάτων λήψης αποφάσεων στον χώρο (spatial decision support systems SDSS) (Armstrong, 1994; Batty and Densham, 1996; Densham, 1991, 1996).

3 Αυτά είναι συστήματα αναπτυγμένα για την προσομοίωση σύνθετων προβλημάτων με χωρικές παραμέτρους και στόχος τους είναι να υποβοηθούν στην επίλυση τους. Αποτελούν εργαλεία τα οποία ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται επιτρέπουν σε ένα ενιαίο περιβάλλον την αποθήκευση των δεδομένων, την ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων, την βελτιστοποίηση κάποιων αποφάσεων και την αναπαράσταση σε γραφικό περιβάλλον των αποτελεσμάτων. Σε ένα σύστημα λήψης αποφάσεων στον χώρο συνυπάρχουν: Αναλυτικά μοντέλα τα οποία εκφράζουν με μαθηματικό τρόπο ένα φυσικό πρόβλημα μέσα από την δημιουργία ενός προτύπου το οποίο ερμηνεύει την συμπεριφορά του φαινομένου. Για αστικές εφαρμογές τα μοντέλα συνήθως εκφράζονται σαν εξισώσεις οι οποίες επιλύονται με μεθόδους της επιχειρησιακής έρευνας, ενώ για περιβαλλοντικά θέματα οι εξισώσεις είναι συστήματα διαφορικών εξισώσεων που επιλύονται με μεθόδους αριθμητικής ανάλυσης, ΓΣΠ το οποίο χρησιμοποιείται για την διαχείριση των δεδομένων, την απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή χαρτών (visualization) και την παραγωγή tabular reports. Η σύνδεση των δύο αυτών υποσυστημάτων μπορεί να λάβει διάφορες μορφές (Prastacos, 1991; Densham 1996). Μπορεί να είναι δύο διαφορετικά λογισμικά τα οποία «τρέχουν» ανεξάρτητα, να είναι αρμονικά ενωμένα με την προσθήκη στο ΓΣΠ μοντέλων μέσω της γλώσσας προγραμματισμού (script language), ή τέλος ορισμένα μοντέλα να έχουν πλήρως ενσωματωθεί στο ΓΣΠ (π.χ. η εντολή Allocate στο Arc/Info). Στον αστικό χώρο τα προβλήματα για τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα συστήματα λήψης αποφάσεων είναι αρκετά και έχουν σχέση κυρίως με τον στρατηγικό σχεδιασμό της πόλης. Οι πιθανές εφαρμογές αφορούν τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Οι πλέον συνηθισμένες είναι: Προβλέψεις για την μελλοντική ανάπτυξη της πόλης, Κυκλοφοριακές μελέτες, Δρομολόγηση περιπολικών και άλλων οχημάτων άμεσης βοήθειας, Χάραξη δρομολογίων για φορτηγά με επικίνδυνες ουσίες, Μελέτη επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο από το «κλείσιμο» ενός δρόμου, Χωροθέτηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας (σχολεία, νοσοκομεία άλλες υπηρεσίες), Σχεδιασμός συλλογής απορριμμάτων, Χωροθέτηση καταστημάτων, υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, Οριοθέτηση περιοχών ευθύνης (territories assignment), Δρομολόγηση στόλου φορτηγών για διανομές, Προσδιορισμός περιοχών πωλήσεως Και άλλες Για κάθε μία από αυτές τις εφαρμογές απαιτούνται διαφορετικά μαθηματικά μοντέλα. Για τις δύο πρώτες τα μοντέλα χρησιμοποιούνται για την

4 προσομοίωση (simulation) της ανάπτυξης ή την ροή των οχημάτων ενώ στις υπόλοιπες με το μοντέλο γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης της βέλτιστης λύσης. Σε όλες αυτές τις εφαρμογές το ΓΣΠ διαχειρίζεται τις πληροφορίες (data sets) που απαιτούνται. Οι πληροφορίες που συνήθως απαιτούνται είναι: Το οδικό δίκτυο το οποίο ορίζεται από τους νοητούς άξονες (centerlines) στη μέση του δόμου. Η διανυσματική αυτή αναπαράσταση των δρόμων επιτρέπει την χρήση μαθηματικών μοντέλων για την επίλυση δικτύων (network algorithms). Την ονομασία και την αρίθμηση δεξιά-αριστερά για κάθε δρόμο. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την αυτόματη γεωκωδικοποίηση των σημείων ενδιαφέροντος βάσει της διευθύνσεως τους, Η φορά/ μονοδρόμηση των δρόμων, Τα όρια περιοχών όπως οι ταχυδρομικοί κωδικοί, τα απογραφικά τμήματα, τα οικοδομικά τετράγωνα κλπ. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού μιας περιοχής, Θέσεις σημείων ενδιαφέροντος ανάλογα με την εφαρμογή που αναπτύσσεται. Πρέπει να τονισθεί ότι ή βασικότερη πληροφορία σε ένα ΓΣΠ αυτού του τύπου είναι το οδικό δίκτυο καθώς όλες οι άλλες γεωγραφικές πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να προστεθούν με βάση αυτό το επίπεδο πληροφορίας. Η απαιτούμενη ακρίβεια δεν χρειάζεται να είναι καλύτερη των 5 μέτρων, δηλαδή χάρτες κλίμακας 1:5000 και 1: είναι επαρκείς. 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Το Ηράκλειο όπως και όλη η Κρήτη έχει γνωρίσει τα τελευταία 30 χρόνια μεγάλη ανάπτυξη και σήμερα αποτελεί την τέταρτη σε μέγεθος πόλη της Ελλάδας. Ο πληθυσμός το 1991 ήταν κάτοικοι και στην επόμενη απογραφή αναμένεται να ξεπεράσει τους κατοίκους ιδιαίτερα μετά την συνένωση του με άλλες κοινότητες μετά την εφαρμογή του νόμου «Ι. Καποδίστριας». Πέρα από τους μόνιμους κατοίκους ο πληθυσμός της πόλης αυξάνεται σημαντικά την τουριστική περίοδο. Η έκταση της πόλης είναι περίπου στρέμματα. Καθώς αποτελεί τον κόμβο της Κρήτης η οικονομία έχει αναπτυχθεί ταχύτατα. Οι υπηρεσίες και ο τουρισμός είναι σήμερα οι κλάδοι με την μεγαλύτερη απασχόληση. Ένα χαρακτηριστικό του Ηρακλείου για το οποίο είναι και γνωστό στον Ελληνικό χώρο είναι ότι μεγάλο τμήμα πόλης έχει κτιστεί παράνομα χωρίς να βασίζεται πάνω σε κάποιο πολεοδομικό σχέδιο. Σαν αποτέλεσμα αυτής την ανάπτυξης παρατηρούνται έντονα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Μέχρι σήμερα υπάρχει πλήρη έλλειψη ψηφιακών δεδομένων και δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια οργανωμένης καταγραφής των λειτουργιών της πόλης. Βασικός στόχος της ανάπτυξης του συστήματος ΠΟΛΗ ήταν να καλύψει το αυτό το κενό και να δημιουργήσει ένα σύστημα που:

5 Καλύπτει όλη την πόλη του Ηρακλείου και όχι αποσπασματικά τμήματα της, Η ακρίβεια των γεωγραφικών δεδομένων να είναι μικρότερη από +- 5 μέτρα, Το βασικό επίπεδο πληροφορίας να είναι οι άξονες των δρόμων και τα όρια των οικοδομικών τετραγώνων, Να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης με άλλες πληροφορίες όταν αυτές συλλεχθούν, Να αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές σχετικά με θέματα που αναφέρθηκαν στην παραπάνω ενότητα. 3.1 Γεωγραφικά δεδομένα Το βασικότερο πρόβλημα στην προσπάθεια δημιουργίας ΓΣΠ για το Ηράκλειο ήταν η έλλειψη χαρτών για το σύνολο της πόλης, Οι διαθέσιμοι χάρτες ήταν σε διαφορετικές κλίμακες και κανένας δεν κάλυπτε όλο το Ηράκλειο. Επιπλέον τα προβολικά συστήματα ήταν διαφορετικά Οι διαθέσιμοι χάρτες ήταν: 1) Φωτογραμμετρικά διαγράμματα κλίμακας 1:1000 που είχαν παραχθεί το 1987 (χάρτες ΕΠΑ) και τα οποία κάλυπταν το 1/3 περίπου της πόλης και κυρίως την εντός Τειχών περιοχή, 2) Χάρτης κλίμακας 1:5000 της ΕΣΥΕ από την απογραφές του 1981 και 1991 και ο οποίος αν και κάλυπτε μεγαλύτερο μέρος της πόλης είχε εμφανή κενά, 3) Διάφοροι χάρτες κλίμακας 1:1000 που κάλυπταν ορισμένες επεκτάσεις του σχεδίου πόλης. Οι προσπάθειες να συνδυασθούν τα δεδομένα από τους διάφορους χάρτες δεν ήταν επιτυχείς και δεν επέτρεπαν την δημιουργία ενός ενιαίου υποβάθρου για όλο το Ηράκλειο. Δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν πρόσφατες αεροφωτογραφίες για την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών δεν ήταν δυνατή καθώς αφενός μεν δεν υπήρχαν πρόσφατες αεροφωτογραφίες στον ΟΚΧΕ, αφ ετέρου δε η χρηματοδότηση του έργου δεν επέτρεπε την εκτέλεση πτήσεων. Η μέθοδος που τελικά επιλέχθηκε ήταν να ψηφιοποιηθούν τα όρια των πολεοδομικών τετραγώνων από τους χάρτες της ΕΠΑ, να χαραχθούν στη συνέχεια οι άξονες του οδικού δικτύου και το οδικό δίκτυο να συμπληρωθεί με τεχνικές διαφορικού GPS. Όπως αναφέρεται στην επόμενη ενότητα τα αποτελέσματα με την χρήση του GPS ήταν εξαιρετικά επιτυχή και σε σύντομο σχετικά διάστημα ο ψηφιακός χάρτης με τους άξονες των δρόμων είχε υλοποιηθεί. Το GPS χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για την καταγραφή του οδικού δικτύου για το μεγαλύτερο μέρος της πόλης για το οποίο δεν υπήρχαν χάρτες αλλά και για την ανανέωση του τμήματος για το οποίο οι χάρτες της ΕΠΑ ήταν ελλιπείς. Το οδικό δίκτυο παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. To συνολικό μήκος του δικτύου είναι 420 χιλιόμετρα.

6 Σχήμα 1. Οδικό δίκτυο δήμου Ηρακλείου 3.2 Περιγραφικά δεδομένα Η πλέον χρονοβόρος διαδικασία στην ανάπτυξη του ΠΟΛΗ ήταν η συγκέντρωση των διαφόρων δεδομένων τα οποία στη συνέχεια προστέθηκαν στο ΓΣΠ σαν διαφορετικά επίπεδα πληροφορίας. Επειδή ο στόχος ήταν να γίνει πλήρη καταγραφή των λειτουργιών της πόλης έγινε προσπάθεια να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με την θέση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων (θέση

7 καταστημάτων, γραφεία, δημόσιες υπηρεσίες, ξενοδοχεία κλπ). Η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε με επιτόπια έρευνα που διάρκεσε περίπου 12 ανθρωπομήνες. Τα διαθέσιμα στοιχεία σήμερα είναι τα εξής Ονομασία δρόμων Βασική πληροφορία στον ψηφιακό χάρτη είναι τα ονόματα των οδών. Η ονοματολογία των οδών έγινε με πρότυπα (standards) ώστε η ονομασία να είναι κοινή για όλες τις οδούς με το ίδιο όνομα (πχ η οδός Κωστή Παλαμά και Παλαμά και Παλαμά Κωστή έχουν καταχωρηθεί με το ίδιο όνομα Παλαμά Κωστή) ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεση της οδού από προγράμματα γεωκωδικοποίησης. Το αρχείο της ονομασίας των δρόμων έχει αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε μα μπορεί να γίνει εύκολα η αλλαγή των προτύπων. Επιπλέον αναπτύχθηκαν δύο πρότυπα Αγγλικής ονομασίας: στο πρώτο το αγγλικό όνομα του δρόμου προήλθε μετά από γράμμα προς γράμμα μεταγλώττιση του Ελληνικού ονόματος, ενώ στο δεύτερο το αγγλικό όνομα είναι φωνητικά σωστό (Θησέως Usevs Thiseos). Αριθμήσεις των οδών Οι αριθμήσεις κατά μήκος κάθε τμήματος αποτελούν ένα δεύτερο επίπεδο πληροφορίας και είναι από τις πλέον βασικές πληροφορίες μιά και επιτρέπουν αυτόματη γεωκωδικοποίηση. Οι αριθμήσεις είναι διαθέσιμες σαν στοιχεία απόέως, αριστερά και δεξιά. Φορά - Μονοδρόμηση Πεζόδρομοι Ένα τέταρτο επίπεδο πληροφορίας είναι η φορά των δρόμων. Οι πληροφορίες αυτές χρειάζονται για εφαρμογές καθορισμού διαδρομής και δρομολόγησης (routing and scheduling). Οι πληροφορίες για την επιτρεπομένη φορά σε κάθε τμήμα του δρόμου είναι καταχωρημένες σε βάση δεδομένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Έτσι σε για κάθε τμήμα του δρόμου υπάρχει η τιμή: - 0 Εάν το τμήμα είναι διπλής κατευθύνσεως, - 1 Εάν υπάρχει μονοδρόμηση και επιτρεπομένη φορά είναι ή ίδια με αυτή της τοπολογίας του διανύσματος (επιτρεπομένη φορά: από αρχικό κόμβο προς τελικό κόμβο) - -1 Eάν υπάρχει μονοδρόμηση και επιτρεπομένη φορά είναι ή αντίθετη με αυτή της τοπολογίας του διανύσματος (επιτρεπομένη φορά από τελικό κόμβο προς αρχικό κόμβο) - 5 Εάν o δρόμος είναι πεζόδρομος και συνεπώς δεν επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων. Η μέθοδος αυτή αναπαράστασης της φοράς σε γεωγραφικές βάσεις δεδομένων είναι η διεθνώς αποδεκτή και χρησιμοποιείται από τα περισσότερα ΓΣΠ.

8 Όρια Ταχυδρομικών Κωδικών Ένα άλλο βασικό στοιχείο απαραίτητο για οποιοδήποτε γεωκωδικοποίηση είναι τα όρια των ταχυδρομικών κωδικών (ΤΚ). Οι ταχυδρομικοί κωδικοί σε μία γεωγραφική βάση δεδομένων αντιστοιχούν σε κλειστά πολύγωνα. Οι πλευρές των πολυγώνων είναι τα διανύσματα των τμημάτων των δρόμων. Η βάση δεδομένων στην οποία είναι αποθηκευμένα τα στοιχεία για τους ΤΚ διατηρεί πλήρη τοπολογία, δηλαδή υπάρχει πληροφορία για τον ΤΚ στην δεξιά πλευρά του δρόμου αλλά και τον ΤΚ στην αριστερά. Σε περίπτωση που ο δρόμος δεν είναι στα σύνορα ΤΚ, ο ΤΚ δεξιά είναι ο ίδιος με τον ΤΚ δεξιά. Οικοδομικά Τετράγωνα - Πληθυσμός Ένα άλλο επίπεδο πληροφορίας είναι τα όρια των οικοδομικών τετραγώνων. Στο σύστημα ΠΟΛΗ τα τετράγωνα αναπαρίστανται και σαν πολύγωνα των οποίων οι πλευρές ορίζονται από τους νοητούς άξονες των δρόμων που τα ορίζουν και σαν πολύγωνα των οποίων οι πλευρές είναι οι όψεις των τετραγώνων. Η πρώτη μέθοδος είναι η πλέον κατάλληλη για αναλύσεις με ΓΣΠ ενώ η δεύτερη μέθοδος είναι πλέον ορθή οπτικά. Και με τις δύο μεθόδους σε κάθε πολύγωνο υπάρχει ο αριθμός του πολυγώνου όπως αυτός ορίζεται από την Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας και ο πληθυσμός το Τα όρια των οικοδομικών τετραγώνων για μεν την περιοχή για την οποία υπήρχαν χάρτες (χάρτης ΕΠΑ) είναι γεωγραφικά ακριβή καθότι προήλθαν από ψηφιοποίηση για την υπόλοιπη δε περιοχή προήλθαν μέσα από διαδικασία buffering. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο καθώς η μεθοδολογία του GPS είχε σαν αποτέλεσμα την χάραξη των αξόνων και όχι των ορίων των τετραγώνων. Αντικειμενικές αξίες Ένα πρόσθετο επίπεδο πληροφορίας είναι οι ζώνες αντικειμενικής αξίας που ορίζονται από την Εφορία. Οι ζώνες αντικειμενικής αξίας σαν επίπεδο πληροφορίας σε ΓΣΠ παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς δεν αναπαριστούνται πάντα σαν κλειστά πολύγωνα. Υπάρχουν οι κυκλικές ζώνες αλλά και οι γραμμικές. Επί πλέον η τιμή για κάποια κατοικία που είναι στα όρια δύο ζωνών (ακόμα και εάν είναι δεξιά ή αριστερά του δρόμου και συνεπώς γεωγραφικά εντός της ζώνης) ορίζεται μέσω αλγορίθμου που λαμβάνει υπόψη του τις τιμές και των δύο (ή τριών ζωνών εάν υπάρχει και γραμμική) Στο ΠΟΛΗ οι ζώνες αντικειμενικής αξίας είναι σε ξεχωριστό επίπεδο το οποίο περιέχει και κλειστά πολύγωνα (κυκλικές) αλλά και γραμμές (γραμμικές). Για κάθε ζώνη υπάρχει η τιμή της ζώνης και ο συντελεστής εμπορικότητας. Η τιμή σε κάθε σημείο ορίζεται βάσει των τιμών της ζώνης και του αλγορίθμου. Θέσεις καταστημάτων- δημόσιων κτιρίων Καθώς ένας από τους στόχους του συστήματος είναι να χρησιμοποιηθεί για θέματα σχετικά με αναλύσεις χωροθετήσεων, αλλά και για συστήματα παρακολούθησης της κυκλοφορίας και πληροφοριών για ταξιδιώτες συστήματα που απαντούν σε ερωτήσεις του τύπου είμαι εδώ πως πάω εκεί --

9 (Κοτζίνος, Πραστάκος, Παπαγεωργίου, 1999) με έρευνα καταγράφτηκαν όλα τα καταστήματα, γραφεία και δημόσια κτίρια (σχολεία, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες κλπ) του Ηρακλείου. Κατά την καταγραφή εντοπίσθηκε η διεύθυνση, το είδος του καταστήματος και η επωνυμία του και δημιουργήθηκαν βάσεις δεδομένων. Στη συνέχεια με αυτόματη γεωκωδικοποίηση προσδιορίστηκαν οι συντεταγμένες στον χάρτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η βάση των δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή το μέγεθος των καταστημάτων. Τα διάφορα είδη καταστημάτων ομαδοποιήθηκαν στη συνέχεια σε 20 κατηγορίες. Επιπλέον πληροφορίες για εξειδικευμένες εφαρμογές Πέρα από τα δεδομένα που αναφέρθηκαν παραπάνω το ΠΟΛΗ έχει αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε και άλλες πληροφορίες μπορούν εύκολα να προστεθούν ανάλογα με τις αναγκαιότητες της εφαρμογής. Έτσι σήμερα το σύστημα περιέχει ακόμα δύο επίπεδα πληροφορίας: Την θέση των κάδων απορριμμάτων που συλλέχθηκε για την εφαρμογή διαχείρισης συλλογής απορριμμάτων που αναφέρεται στη συνέχεια και Τα δρομολόγια των λεωφορείων 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ GPS Το σύστημα Global Positioning System (GPS) είναι ένα παγκόσμιο σύστημα πλοήγησης και ισοδύναμα ένα σύστημα υπολογισμού συντεταγμένων σε κάθε σημείο του κόσμου βασισμένο στην χρήση δορυφόρων. Το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη από το Αν και αρχικά αναπτύχθηκε με καθαρά στρατιωτικούς στόχους, στην συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα χρήσης του και από κάθε ενδιαφερόμενο, αρκεί να διαθέτει δέκτη GPS. Η θέση του δέκτη υπολογίζεται με την βοήθεια των σημάτων που λαμβάνει από τρεις δορυφόρους, ενώ η λήψη σημάτων από περισσότερους των τριών μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της ορθότητας των αποτελεσμάτων. Η ακρίβεια των μετρήσεων με την τεχνική GPS είναι της τάξης των +/- 100 m, ανεξαρτήτως της ποιότητας του δέκτη. Για την βελτίωση της ακρίβειας των μετρήσεων χρησιμοποιείται η τεχνική της διαφορικής διόρθωσης (differential GPS) η οποία στηρίζεται στην ταυτόχρονη λήψη μετρήσεων από δύο διαφορετικούς δέκτες. Ο ένας δέκτης είναι τοποθετημένος σε σταθερό σημείο με γνωστές συντεταγμένες (base station) και ο άλλος μετακινείται στα σημεία που καταγράφονται (rover GPS). Συσχετίζοντας τις ταυτόχρονες μετρήσεις των δύο δεκτών επιτυγχάνεται εντυπωσιακή βελτίωση της ακρίβειας των μετρήσεων, ακρίβεια που μπορεί να φτάσει και στο 1 mm. Στην περίπτωση της διαφορικής διόρθωσης η ακρίβεια των μετρήσεων εξαρτάται από τον χρόνο που διαρκεί η κάθε μέτρηση, την ποιότητα των δεκτών καθώς επίσης και από την απόσταση μεταξύ των δύο δεκτών.

10 Για την αποτύπωση του οδικού δικτύου στο τμήμα της πόλης το οποίο δεν καλύπτεται από τα φωτογραμμετρικά διαγράμματα 1987 (χάρτες ΕΠΑ) ακολουθήθηκε η τεχνική GPS. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν δύο δέκτες της Trimble PathFinder, ο PFCBS σαν σταθερός και Pathfinder PRO XR/XRS σαν κινητός. Ο πρώτος έχει την δυνατότητα να «βλέπει» 12 δορυφόρους (channels) και ο δεύτερος 8. Ο σταθερός GPS δέκτης τοποθετήθηκε στην οροφή του κεντρικού κτιρίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στην περιοχή Βασιλικά Βουτών του Δήμου Ηρακλείου (φ = 35 ο , λ = 25 ο , h = m από την μέση στάθμη θάλασσας). Είναι σε μόνιμη λειτουργία και συνδεδεμένος με υπολογιστή ώστε να καταγράφονται συνέχεια τα σήματα του GPS. Ο κινητός δέκτης ήταν τοποθετημένος στην οροφή αυτοκινήτου ή σε αντένα σε δίκυκλο. H απόσταση του πλέον απομεμακρυσμένου δρόμου που αποτυπώθηκε δεν ξεπερνούσε τα 8 χλμ από τη θέση εγκατάστασης τους σταθερού δέκτη. Οι δρόμοι οι οποίοι αποτυπώθηκαν με την τεχνική GPS βρίσκονται στην περιφέρεια της πόλης του Ηρακλείου. Ορισμένοι από αυτούς είναι δρόμοι διπλής κατεύθυνσης πλάτους 8 με 10 μέτρων ενώ κάποιοι άλλοι είναι μικρότερου πλάτους (στενάκια) μονής ή διπλής κατεύθυνσης. Για την αποτύπωση δρόμων μεγάλου πλάτους διπλής κατεύθυνσης ο κινητός δέκτης ήταν τοποθετημένος στην οροφή αυτοκινήτου στην δεξιά πλευρά. Το αυτοκίνητο διέσχισε τον δρόμο δύο φορές, μία για κάθε κατεύθυνση. Για την αποτύπωση δρόμων μικρού πλάτους, μονής ή διπλής κατεύθυνσης, ο κινητός δέκτης ήταν τοποθετημένος σε δίκυκλο. Το δίκυκλο και πάλι διέσχισε τον δρόμο δύο φορές, στους μεν μονόδρομους και τις δύο φορές προς την ίδια κατεύθυνση στους δε διπλής κατεύθυνσης μία για κάθε κατεύθυνση. Και στις δύο περιπτώσεις το δίκυκλο κινιόταν κατά το δυνατόν στον άξονα του δρόμου. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου/ δίκυκλου δεν ήταν μεγαλύτερη από 30 χλμ την ώρα ενώ ο δέκτης GPS κατέγραφε μια μέτρηση κάθε 2 δευτερόλεπτα. Σε περιπτώσεις στροφών, η ταχύτητα του οχήματος μειωνόταν στο ελάχιστο δυνατόν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έμενε σταθερό για χρόνο της τάξης των 10 δευτερολέπτων. Μετά την αποτύπωση των δρόμων με τον κινητό δέκτη, ακολούθησε η διαφορική διόρθωσή τους (postprocessing). Η διαφορική διόρθωση έγινε με το λογισμικό PathFinder Office της εταιρείας Trimble. Ένα δείγμα αποτελέσματος μετά την διαφορική διόρθωση υπάρχει στο Σχήμα 2, στο οποίο παρουσιάζονται οι πρωτογενείς μετρήσεις καθώς και οι διορθωμένες. Η γεωγραφική ακρίβεια των μετρήσεων μετά την διαφορική διόρθωση ήταν καλύτερη του αναμενόμενου. Σε περιοχές για τις οποίες υπήρχαν χάρτες της ΕΠΑ (κλίμακας 1:1000) οι άξονες του οδικού δικτύου από τo GPS συνέπιπταν σε μεγάλο βαθμό με τον άξονα που είχε χαραχθεί βάσει των ορίων των οικοδομικών τετραγώνων. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται με κόκκινο χρώμα η καταγραφή με GPS ενός τμήματος του οδικού δικτύου της πόλης του Ηρακλείου με υπόβαθρο τον χάρτη κλίμακας 1:5000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

11 Σχήμα 2: Μετρήσεις GPS πριν και μετά την διόρθωση Σχήμα 3. Χάρτης 1:5000 της ΓΥΣ και αποτύπωση με GPS

12 5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μετά την ολοκλήρωση του το σύστημα «ΠΟΛΗ» χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη εφαρμογής για την διαχείριση συλλογής απορριμμάτων. Η εφαρμογή αυτή επιλέχθηκε γιατί η βελτιστοποίηση της συλλογής απορριμμάτων είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δήμοι. Για την επίλυσή του, που έχει άμεσο οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, λείπουν εύχρηστα και απλά εργαλεία. Εκρίθη ότι το πρόβλημα είναι σύνθετο και συνεπώς μπορεί να αποτελέσει έργο επίδειξης του συστήματος σε εφαρμογές λήψης αποφάσεων. Επιπλέον ίσως υποβοηθήσει στην επίλυση ενός από τα φλέγοντα περιβαλλοντικά προβλήματα του Ηρακλείου και παράλληλα ευαισθητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την χρήση των ΓΣΠ. Το ευρύτερο Πολεοδομικό Συγκρότημα Ηρακλείου εκτιμάται ότι παράγει περίπου 150 τόνους απορριμμάτων ημερησίως δηλαδή, έχει μία ετήσια παραγωγή της τάξεως των τόνων. Ο εξοπλισμός που διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου για τη συλλογή των απορριμμάτων αποτελείται από περίπου 400 κάδους των 400 λίτρων και κάδους των λίτρων. Επιπλέον υπάρχουν και 10 container χωρητικότητας 10 m 3 το καθένα Οι κάδοι είναι διασκορπισμένοι σε περίπου 2000 σημεία σε ολόκληρη την πόλη. Η συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων πραγματοποιείται από 20 απορριμματοφόρα οχήματα χωρητικότητας 16, 10 και 6 m3. Για την συλλογή των απορριμμάτων το Πολεοδομικό Συγκρότημα έχει χωριστεί σε 18 περιοχές για κάθε μία από τις οποίες είναι υπεύθυνο ένα τριμελές συνεργείο (1 οδηγός και 2 εργάτες). Το κάθε συνεργείο είναι υπεύθυνο για την συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων της περιοχής του στο σταθμό μεταφόρτωσης. Για την αποκομιδή των απορριμμάτων της περιοχής του κάθε συνεργείο, ανάλογα με την ημέρα της εβδομάδας, την εποχή του έτους ή και άλλους παράγοντες (ειδικές εκδηλώσεις κλπ) μπορεί να εκτελέσει 2 ή 3 δρομολόγια. Κάθε δρομολόγιο περιλαμβάνει εκκίνηση από τον σταθμό μεταφόρτωσης, συλλογή απορριμμάτων μέχρι να γεμίσει το απορριμματοφόρο και επιστροφή στον σταθμό μεταφόρτωσης. Τα όρια των 18 περιοχών καθώς και τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων έχουν καθοριστεί εμπειρικά. Ο στόχος της εφαρμογής που αναπτύσσεται είναι διπλός. Να προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο επιτρέπει την αποτελεσματική και οικονομική συλλογή των απορριμμάτων και να διατυπώσει προτάσεις για την εύκολη επέκταση του προγράμματος συλλογής στις καινούργιες κοινότητες που συνενώθηκαν με τον Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με το σχέδιο Ι. Καποδίστριας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται έχει χωριστεί σε 4 φάσεις: Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, Προσδιορισμός των περιοχών ευθύνης με μαθηματικές τεχνικές, Καθορισμός της βέλτιστου προγράμματος συλλογής για κάθε περιοχή, Επέκταση της συλλογής στις καινούργιες περιοχές

13 Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης Το πρώτο βήμα για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης ήταν να προσδιορισθούν γεωγραφικά τα σημεία της πόλης στα οποία υπάρχουν οι κάδοι και ο όγκος των απορριμμάτων σε κάθε σημείο. Οπωσδήποτε η ακριβής θέση των κάδων όσο και ο ακριβής αριθμός τους αλλάζει συχνά καθώς πολλές φορές είναι αποτέλεσμα των προσωπικών επιθυμιών των πολιτών μια και η κλοπή, καταστροφή και αυθαίρετη μετακίνηση των κάδων είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Παρά το πρόβλημα αυτό με επιτόπια έρευνα προσδιορίστηκαν τα σημεία των κάδων και στη συνέχεια αυτές οι πληροφορίες ενσωματώθηκαν στο ΠΟΛΗ σαν ένα καινούργιο επίπεδο πληροφορίας. Για να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση διαφόρων μαθηματικών αλγορίθμων τα σημεία των κάδων και ο όγκος των απορριμμάτων προσδιορίστηκαν στο ΓΣΠ με τρεις εναλλακτικούς τρόπους. Σαν ένα επίπεδο σημείων (point layer) με τις θέσεις των κάδων με attribute την συνολική χωρητικότητα των κάδων, σαν σημεία που συμπίπτουν με τον κοντινότερο κόμβο (node) του οδικού δικτύου και τέλος η συνολική χωρητικότητα των κάδων σαν ένα attribute στο link στο οποίο ευρίσκονται. Προσδιορισμός περιοχών ευθύνης Για τον προσδιορισμό των περιοχών ευθύνης κατ αρχάς τα σημεία των κάδων ομαδοποιήθηκαν σε 18 ομάδες. Στη συνέχεια βάσει της ομαδοποίησης χαράχθηκαν οι περιοχές ευθύνης. Για την ομαδοποίηση χρησιμοποιήθηκαν αλγόριθμοι clustering και partitioning (Koskosidis and Powell, 1992; Caliper, 1998). H ομαδοποίηση των σημείων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε: Σε κάθε ομάδα ο όγκος των απορριμμάτων να μην απαιτεί περισσότερα από 3 δρομολόγια για την συλλογή τους, Ο χρόνος που θα απαιτείται για την συλλογή των απορριμμάτων σε κάθε ομάδα θα είναι περίπου ο ίδιος και Τα σημεία των κάδων σε κάθε περιοχή θα είναι σχετικά στην ίδια περιοχή (contiguous groups). Καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος ένας αλγόριθμος που να ικανοποιεί όλους αυτούς τους περιορισμούς, οι οποίοι ήταν αναγκαίοι ώστε η προτεινόμενη λύση να είναι ρεαλιστική, η επίλυση του προβλήματος ακολούθησε μία διαδικασία trial-and-error. Δηλαδή οι αλγόριθμοι εφαρμόστηκαν διαδοχικά ώστε στο τέλος να ικανοποιούνται όλοι οι περιορισμοί. Για την επίλυση των αλγορίθμων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό TransCAD (Caliper, 1998). Καθορισμός της βέλτιστου προγράμματος συλλογής για κάθε περιοχή Στην φάση αυτή καθορίστηκαν τα δρομολόγια συλλογής για κάθε περιοχή ευθύνης που προέκυψε από την προηγούμενη φάση. Για τον καθορισμό των δρομολογίων ελήφθησαν υπόψη:

14 To οδικό δίκτυο και οι μονοδρομήσεις, Η χωρητικότητα του απορριμματοφόρου και ο όγκος των απορριμμάτων σε κάθε σημείο που υπάρχουν κάδοι και Ο χρόνος μεταφοράς (travel time). Για κάθε link ο χρόνος μεταφοράς εκτιμήθηκε υποθέτοντας μία μέση ταχύτητα. Για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκαν αλγόριθμοι vehicle routing (δρομολόγησης οχημάτων) οι οποίοι χρησιμοποιούνται συνήθως σε προβλήματα διανομής. Σε αυτά τα προβλήματα ο στόχος είναι ο καθορισμός των δρομολογίων των φορτηγών οχημάτων που διανέμουν προϊόντα σε ορισμένα σημεία ζήτησης ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος μεταφοράς. Οι περιορισμοί του προβλήματος είναι ο αριθμός των φορτηγών και η χωρητικότητα τους. Στο πρόβλημα της συλλογής τα σημεία με τους κάδους αντιστοιχούν στα σημεία ζήτησης και ο όγκος των απορριμμάτων είναι η ζήτηση σε κάθε σημείο. Για να αντιμετωπισθεί το θέμα των περισσοτέρων δρομολογίων για κάθε περιοχή ευθύνης στην εφαρμογή του αλγορίθμου έγινε η υπόθεση ότι υπάρχουν δύο (ή τρία) απορριμματοφόρα σε κάθε περιοχή ευθύνης. Με τον τρόπο αυτό υπολογίσθηκαν ταυτόχρονα και τα δύο (ή τρία) δρομολόγια που πρέπει να κάνει ένα απορριμματοφόρο στην περιοχή του. Στα επόμενο στάδιο της εφαρμογής ο στόχος είναι τα αποτελέσματα της εφαρμογής των αλγορίθμων να συγκριθούν με την σημερινή κατάσταση συλλογής απορριμμάτων στο Ηράκλειο (περιοχές ευθύνης, δρομολόγια) σε συνεργασία με την διεύθυνση καθαριότητος του Δήμου. Πιθανόν να χρειασθούν ορισμένες αλλαγές καθώς ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν το πρόγραμμα συλλογής δεν ελήφθησαν υπόψη. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σύστημα ΠΟΛΗ που έχει αναπτυχθεί για το Ηράκλειο περιέχει πληροφορίες για το οδικό δίκτυο της πόλης, ονοματολογία και αριθμήσεις οδών, θέσεις όλων των καταστημάτων-δημοσίων υπηρεσιών, πληροφορίες για τις συγκοινωνίες, τον πληθυσμό κάθε τετραγώνου κλπ. Η εμπειρία της ανάπτυξης του συστήματος δείχνει ότι με τις τεχνικές GPS ακόμη και για τις περιοχές που δεν είναι διαθέσιμοι πρόσφατοι χάρτες είναι δυνατή η ανάπτυξη ΓΣΠ που μπορούν να υποβοηθήσουν στον στρατηγικό σχεδιασμό μιας πόλης. Η εφαρμογή της διαχείρισης απορριμμάτων που αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με το ΓΣΠ αποτελεί ένα σύστημα λήψης αποφάσεων στον χώρο (SDSS) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων σε κλίμακα μιας πόλης. Πρέπει να τονισθεί ότι αν και η εφαρμογή που αναπτύχθηκε αφορά τον Δήμο Ηρακλείου η ίδια εφαρμογή μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί και για άλλους δήμους..

15 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ανάπτυξη του συστήματος ΠΟΛΗ χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την Περιφέρεια Κρήτης, Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ΠΕΠ Κρήτης Οι συγγραφείς ευχαριστούν την Χρυσούλα Αβραμάκη και την Γιάννα Φαρσάρη που ήταν υπεύθυνες για την συλλογή των στοιχείων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Assimakopoulos, D. (1997). Greece: The development of a GIS community, In Masser I., H. Campbell and M. Craglia (eds) GIS Diffusion: The Adoption and Use of GIS in Local Government in Europe, Taylor & Francis, London. Armstrong M. P. (1994). Requirements for the development of GIS-based group decision support systems, Journal of the American Society for Information Science, 45(9); Batty M. and P. J. Densham (1996). Decision support, GIS, and urban planning, Caliper Inc., (1998). Routing and Logistics with TranCAD, Newton, USA. Densham P. J. (1991). Spatial decision support systems, In: D. J. Maguire, M. S. Goodchild and D. W. Rhind (eds) Geographical information systems: principles and applications, London: Longman, pp Densham, P.J. (1996). Visual Interactive Locational Analysis, in P. Longley and M. Batty (Eds.) Spatial Analysis: Modelling in a GIS Environment, GeoInformation International, Cambridge, UK. Koskosidis, Y. and W. Powell (1992). Clustering algorithms for consolidation of customer orders into vehicle shipments, Transportation Research B, Vol. 26B, No. 5, pp Κοτζίνος, Δ, Π. Πραστάκος και Μ. Παπαγεωργίου (1999). Χρήση δικτυακού ΓΣΠ (internet GIS) στην σχεδίαση και υλοποίηση on-line συστήματος πληροφοριών για μεταφορές, Πρακτικά Πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Αθήνα, 9-10 Δεκεμβρίου Pappas, V, (1994). "Developing Urban Information systems in Greece. A comparative approach and methodological issues, Proceedings of 5th European congress EGIS/MARI. Prastacos, P. (1991). Integrating GIS Technology in Urban Transportation Planning and Modeling, Transportation Research Record.

ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ.

ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ηµήτρης Κοτζίνος (1 & 2), Πουλίκος Πραστάκος (1), Μάρκος Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δρ. Ευάγγελος Ι. Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Διδακτικές Σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...11 1. Εισαγωγή...11 2. Ορισµός των ΓΣΠ...11 3. ιαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2o Παραδοτέο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων Αρ. Διακήρυξης: 37496/16-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α ΡΤ Η ΜΑ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ Κ Ε Σ Π ΡΟ Δ ΙΙ Α Γ Ρ Α Φ ΕΣ Τ Ο Υ Π ΡΟΣ Ε ΚΤ Ε Λ Ε ΣΗ Ε Ρ ΓΟ Υ 1 B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Γενική περιγραφή Το προτεινόμενο Σύστημα θα εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GPS ΓΙΑ Μ.Μ.Μ. & ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GPS ΓΙΑ Μ.Μ.Μ. & ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GPS ΓΙΑ Μ.Μ.Μ. & ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ π. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ., Msc Χωροταξία

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)"

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΔΙΚΕΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. "Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Μπακογιάννης, Ευθύμιος 1, Βάσση, Αυγή 2, Σιόλας, Άγγελος 3 1 Δρ Μηχανικός ΕΜΠ, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους Από Ιωάννης Κατσαμποξάκης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηνεφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Mobile Client Για Τη Βέλτιστη Χρήση Των Αστικών Συγκοινωνιών Στην Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΤΣΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.τριβελασ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΟ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα