ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 2007 2010"

Transcript

1 6/2008 Τεύχος Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάιος 2008 ΤΕΥΧΟΣ Α ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεθοδολογική προσέγγιση Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Ασκληπιείου3... Ιστορική Φυσιογνωμία Αρχαιολογικά Μνημεία Ασκληπιείο Επιδαύρου Βυζαντινά μνημεία Δημογραφικές και Κοινωνικές Εξελίξεις Γενικά Εξέλιξη του πληθυσμού του Δήμου Ασκληπιείου, στο Νομό Αργολίδας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Ηλιακή διάρθρωση, διάκριση του πληθυσμού με κριτήριο το φύλο Μορφωτικό επίπεδο πληθυσμού Συμπεράσματα Οικονομικές δραστηριότητες Γενικά Χρήσεις γης Πρωτογενής Τομέας Αγροτική Οικονομία Γεωργία Κτηνοτροφία Αλιεία Δασοπονία Δευτερογενής τομέας Αγροτικοί συνεταιρισμοί Τριτογενής Τομέας Επιχειρηματικότητα Απασχόληση Ανεργία Φυσικοί Πόροι Μορφολογία Γεωλογία Τα εδάφη Υδρογεωλογία Υδρολογία Κλιματολογικά στοιχεία Φυσικά Οικοσυστήματα Περιβάλλον Προστατευόμενες ζώνες στην περιοχή μελέτης και στην ευρύτερη περιοχή Περιοχή ΦΥΣΗ 2000 Αραχναίο Αέριες εκπομπές Αστικά λύματα Βιομηχανικά απόβλητα Γεωργοκτηνοτροφικές πηγές ρύπανσης Απορρίμματα Ακουστική Ρύπανση Αισθητική Ρύπανση

3 Εκτίμηση ποιότητας περιβάλλοντος Ποιότητα εδαφών Ποιότητα τοπίου Ενέργεια Χρήση ΑΠΕ Πολεοδομία Χωροταξία Θεσμικό Περιβάλλον Ασκληπιείου Οικιστική ανάπτυξη Τ.Δ. Ασκληπιείου Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου Τ.Δ. Αδαμίου Τ.Δ. Αρκαδικού Υποδομές Τ.Δ. Ασκληπιείου Υπηρεσίες / λειτουργίες Οικιστική Δομή Κοινωνική Υποδομή Εκπαίδευση Υγεία Πρόνοια Πολιτισμός Αθλητισμός Κοιμητήριο Τεχνική Υποδομή Ύδρευση Αποχέτευση Απορρίμματα Μεταφορές Κυκλοφορία Τ.Δ. Άγιος Δημήτριος Οικιστική δομή Κοινωνική υποδομή Εκπαίδευση Υγεία Πρόνοια Πολιτισμός Αθλητισμός Κοιμητήριο Τεχνική υποδομή Ύδρευση Αποχέτευση Απορρίμματα Μεταφορές Τ. Δ. Αρκαδικού Οικιστική δομή Κοινωνική υποδομή Εκπαίδευση Υγεία Πρόνοια Πολιτισμός Αθλητισμός Κοιμητήριο Τεχνική υποδομή Ύδρευση Αποχέτευση Απορρίμματα

4 Μεταφορές Τ. Δ. Αδαμίου Οικιστική δομή Κοινωνική υποδομή Εκπαίδευση Υγεία Πρόνοια Πολιτισμός Αθλητισμός Κοιμητήριο Τεχνική υποδομή Ύδρευση Αποχέτευση Απορρίμματα Μεταφορές Συμπεράσματα Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δ. Ασκληπιείου ως ΟΤΑ Εισαγωγή Έδρα Οργανόγραμμα Ανθρώπινο δυναμικό Ειδικός Σύμβουλος ή ειδικός Συνεργάτης ή επιστημονικός Συνεργάτης Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Αυτοτελές Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Ανθρώπινο δυναμικό Στελέχωση του Δήμου Στόλος οχημάτων του Δήμου Ασκληπιείου Υλικοτεχνική Υποδομή Κτίρια Εγκαταστάσεις Μηχανοργάνωση και Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός (Hardware) Λογισμικό (Software) Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις» Ιστοσελίδα Δήμου Συμπεράσματα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Δήμου Ασκληπιείου Εισαγωγή Απολογισμοί Εσόδων / Εξόδων περιόδου Σύνθεση των εσόδων Σύνθεση Εξόδων Πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις Συμπεράσματα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ασκληπιείου Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ασκληπιείου Παιδικός Σταθμός Δήμου Ασκληπιείου Ωδείο Ασκληπιείου Σχολικές Επιτροπές Δημοτική Επιχείρηση ΎδρευσηςΑποχέτευσης Ασκληπιείου Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ασκληπιείου Αναπτυξιακή Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

5 Ταυτότητα Μετοχική Σύνθεση Σκοποί Στόχοι Οργανωτική Δομή Συμπεράσματα ανάλυσης Νομικών Προσώπων Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Ανάλυση SWOT Δυνατότητες Αδυναμίες και ΕυκαιρίεςΑπειλές του περιβάλλοντος του Δήμου Ασκληπιείου Δυνατότητες Αδυναμίες των υπηρεσ ι ώ ν και των ΝΠ του Δήμου Ασκληπιείου Γενική εικόνα Λειτουργίες Ανθρώπινο δυναμικό Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών Υλικοτεχνική υποδομή Ευκαιρίες και περιορισμοί από εξωγενείς παράγοντες Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης. Διατύπωση και ιεράρχηση Διατύπωση των Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης Ιεράρχηση των Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης Στρατηγική του ΟΤΑ και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Στρατηγική του ΟΤΑ Αποστολή Αξίες Αναπτυξιακό Όραμα Διατύπωση Στρατηγικής Καθορισμός Γενικών Στρατηγικών Στόχων ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Εθνικές και περιφερειακές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Βασικές προτεραιότητες Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου περιόδου Βασικές προτεραιότητες και μέτρα ανάπτυξης στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου Βασικές προτεραιότητες και μέτρα ανάπτυξης στον τομέα της αλιείας περιόδου Εξελίξεις θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Γενικά Δημοτικές Επιχειρήσεις (νέος ΔΚΚ Ν.3463/2006, άρθρα ) Προοπτική νέου Νόμου «Καποδίστρια» Καθορισμός Αξόνων Ανάπτυξης...72 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας : Βασικά χαρακτηριστικά Δήμου Ασκληπιείου (Πληθυσμός 20099, έκταση, χαρακτηρισμός ανά οικισμό και Τοπικό Διαμέρισμα)...20 Πίνακας 2. Δημογραφικές Εξελίξεις Δήμου Ασκληπιείου Νομού Αργολίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου Πίνακας 3: Πληθυσμός Δήμου Ασκληπιείου...23 Πίνακας 4: Μεταβολή του πληθυσμού του Δήμου Ασκληπιείου κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο στο σύνολο του πληθυσμού...24 Πίνακας 5: Μορφωτικό επίπεδο κατοίκων Δήμου Ασκληπιείου...26 Πίνακας 6: Κατανομή των εκτάσεων του Δ. Ασκληπιείου...27 Πίνακας 7: Αριθμός εκμεταλλεύσεων και...29 Πίνακας 8: Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Ασκληπιείου ανά είδος καλλιέργειας, στις δύο απογραφές των ετών 99 και Πίνακας 9: Καλλιεργούμενες εκτάσεις ανά είδος καλλιέργειας...3 Πίνακας 0: Κατανομή εκτρεφόμενων ειδών...32 Πίνακας : Κατανομή ειδών ζώων στα ΤΔ του Δήμου Ασκληπιείου...33 Πίνακας 2: Στοιχεία αλιείας στο Δ. Ασκληπιείου...35 Πίνακας 3: Κατανομή οικονομικά ενεργού & μη πληθυσμού. Παρουσίαση στοιχείων Χώρας, Πελοποννήσου, Νομού, Δήμου και Τοπικών Διαμερισμάτων...39 Πίνακας 4: Στελέχωση των υπηρεσιών του Δ. Ασκληπιείου...78 Πίνακας 5: Στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου Ασκληπιείου...79 Πίνακας 6: Επίπεδο εκπαίδευσης μόνιμου προσωπικού...80 Πίνακας 7: Οχήματα Δήμου Ασκληπιείου...8 Πίνακας 8: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Δ. Ασκληπιείου ανά Υπηρεσία Πίνακας 9: Διαθέσιμες Εφαρμογές Η/Υ...83 Πίνακας 20: Έσοδα τετραετίας , Δήμου Ασκληπιείου...88 Πίνακας 2: Έξοδα τετραετίας Δήμου Ασκληπιείου Πίνακας 22: Αναλυτική κατάσταση εσόδων Δ. Ασκληπιείου (έτος 2007)...92 Πίνακας 23: Συμμετοχή τακτικών/εκτάκτων επί των συνολικών εσόδων Πίνακας 24: Συσχέτιση τακτικών εκτάκτων, προϋπολογισθέντων εισπραχθέντων, βεβαιωθέντωνεισπραχθέντων Εσόδων Ποσοστό απόκλισης προϋπολογισμών απολογισμών Πίνακας 25: Συσχέτιση Προϋπολογισθέντων / Πληρωθέντων Εξόδων ανά υπηρεσία...0 Πίνακας 26: Νομικά Πρόσωπα εποπτευόμενα από το Δήμο Ασκληπιείου...05 Πίνακας 27: Προϋπολογισμός του ΑΟΔΑ Πίνακας 28: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του...09 Πίνακας 29. Στελέχωση ΚΑΠΗ κατά εκπαιδευτικό επίπεδο....0 Πίνακας 30. Στελέχωση Παιδικού Σταθμού...2 Πίνακας 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του...3 Πίνακας 32: Συνοπτικός απολογισμός εσόδων...7 Πίνακας 33. Στελέχωση ΔΕΥΑΑΣ κατά εκπαιδευτικό επίπεδο....9 Πίνακας 34: Χρηματοοικονομικά στοιχεία της ΔΕΥΑΑΣ Πίνακας 35. Στελέχωση ΔΕΠΑΑΣ κατά εκπαιδευτικό επίπεδο Πίνακας 36: Χρηματοοικονομικά στοιχεία της ΔΕΠΑΑΣ Πίνακας 37: Συμπεράσματα προτάσεις για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ασκληπιείου

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα : Κατανομή του πληθυσμού ανά Τ.Δ του Δήμου Ασκληπιείου κατά τις απογραφές 99 και Διάγραμμα 2: Κατανομή του πληθυσμού του Ασκληπιείου κατά ηλικία και φύλο κατά τις απογραφές των ετών 99, Διάγραμμα 3: Μεταβολή του πληθυσμού κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο, στο σύνολο του πληθυσμού στις απογραφές πληθυσμού Διάγραμμα 4: Κατανομή των εκτάσεων του Δήμου κατά χρήση...28 Διάγραμμα 5: : Κατανομή των γεωργικών εκτάσεων...30 Διάγραμμα 6: Κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων...3 Διάγραμμα 7: Κατανομή των γεωργικών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας...3 Διάγραμμα 8: Κατανομή αρδευόμενων και αρδευθεισών εκτάσεων...32 Διάγραμμα 9: Εξέλιξη του αριθμού των ζώων...33 Διάγραμμα 0: Εκπαιδευτικό επίπεδο...78 Διάγραμμα : Εξέλιξη χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων...90 Διάγραμμα 2: Εξέλιξη χρηματικού υπολοίπου Διάγραμμα 3. Σημαντικότερες πηγές εσόδων κατά το έτος Διάγραμμα 4: Συμμετοχή τακτικών/εκτάκτων στα συνολικά έσοδα...94 Διάγραμμα 5: Απόκλιση προϋπολογισθέντων/εισπραχθέντων...98 Διάγραμμα 6: Απόκλιση Βεβαιωθέντων Εισπραχθέντων Εσόδων...98 Διάγραμμα 7: Κατανομή των εξόδων ανά υπηρεσία, Διάγραμμα 8: Αποκλίσεις αρχικών προϋπολογισθέντων...00 Διάγραμμα 9: Διάκριση των Συνολικών Εξόδων σε Επενδύσεις...02 Διάγραμμα 20: Ποσοστό συμμετοχής των Επενδύσεων...02 Διάγραμμα 2: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του...09 Διάγραμμα 22. Εκπαιδευτικό επίπεδο μονίμων στελεχών...0 Διάγραμμα 23. Εκπαιδευτικό επίπεδο μονίμων στελεχών...3 Διάγραμμα 24: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του...4 Διάγραμμα 25. Εκπαιδευτικό επίπεδο μονίμων στελεχών της ΔΕΥΑΑΣ Διάγραμμα 26: Χρηματοοικονομικά στοιχεία της ΔΕΥΑΑΣ Διάγραμμα 27. Κατανομή προσωπικού κατά τμήμα της ΔΕΠΑΑΣ...26 Διάγραμμα 28: Χρηματοοικονομικά στοιχεία της ΔΕΠΑΑΣ

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η παρούσα εργασία κατάρτισης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ασκληπιείου » υλοποιήθηκε από Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, η οποία συστήθηκε με την με αρ. 402/ Απόφαση Δημάρχου. Το ρόλο του εξωτερικού συμβούλου έχουν αναλάβει από κοινού η «Αναπτυξιακή Πάρνωνα» και η Αναπτυξιακή Αργολίδας, Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ, διαθέτοντας στη ΔΟΕ το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό και την τεχνογνωσία τους στην κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ. Η συνεργασία αυτή επικυρώθηκε την /4/2008 με την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, στην οποία συμμετέχουν ο Δήμος Ασκληπιείου, οι δυο Αναπτυξιακές Εταιρείες και η ΤΕΔΚ Αργολίδας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επιδιώκει να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου και προώθησης των συνεργασιών, δηλαδή ένα πρόγραμμα με τρεις άξονες: Την προώθηση των αναπτυξιακών υποδομών και των τοπικών επενδύσεων. Τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Την ανάπτυξη των συνεργασιών με ΟΤΑ και άλλους φορείς. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκπονείται σε δυο φάσεις που περιλαμβάνουν η μεν πρώτη το στρατηγικό σχεδιασμό και η δε δεύτερη τον επιχειρησιακό προγραμματισμό για το Δήμο και καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους, τις προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και την οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των Επιχειρήσεων του, ενώ παράλληλα θα εξειδικεύουν τις δράσεις της τετραετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. Με απλά λόγια, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το κατ εξοχήν "εργαλείο" που απαντά στις ερωτήσεις: Πού βρίσκεται σήμερα ο Δήμος σε σύγκριση με τα εθνικά standards. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, ποια τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία του, ποιες οι ευκαιρίες και ποιοι οι περιορισμοί στην αναπτυξιακή του διαδικασία. Πού θέλουμε να πάμε; Ποιες είναι οι αξίες μας, ποιο είναι το όραμά μας. 8

9 Με ποιόν τρόπο θα επιτευχθεί; Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, σε ποιους τομείς θα δώσουμε βαρύτητα, ποια θα είναι τα μέσα μας, οργανωτικά, επιχειρησιακά, λειτουργικά, οικονομικά. Τι αποτελέσματα θα έχουμε; Ποιους δείκτες θα εφαρμόσουμε για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα, για να παρακολουθήσουμε και αποτιμήσουμε την υλοποίηση των στόχων μας. Στην Α Φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού, αποτυπώνονται συστηματικά και ολοκληρωμένα: η παρούσα επιχειρησιακή κατάσταση του Δήμου. η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης. οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι. οι Αναπτυξιακές Προτεραιότητες και η γενική στρατηγική του Δήμου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ), εκπονείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως διαμορφώθηκε με το Ν.3463/2006 (ΚΔΚ, ΦΕΚ4/τΑ /2006) Κώδικας περιγράφεται στην 534/τΒ/ ). Δήμων και απόφαση Βασίζεται Κοινοτήτων υπ δε αριθμό στις και την εξειδίκευση 883/ διαμορφωμένες που (ΦΕΚ προδιαγραφές και διαδικασίες κατάρτισης των ΕΠ, που απορρέουν από τη γενική περιγραφή των εγκυκλίων 46/2006 και 66/2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ και από το ΠΔ 85/ Μεθοδολογική προσέγγιση Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκπόνηση του ΕΠ, βασίζεται στην επιδίωξη σύνταξης και αποδοχής ενός προγραμματισμού, που θα ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη κατάσταση και που μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια της θεσμικής κατοχύρωσης. Το ΕΠ του Δήμου Ασκληπιείου εκπονείται σε δύο φάσεις. Η Α φάση αφορά στο Στρατηγικό Σχεδιασμό και η Β φάση στον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό, όπου θα καταρτιστεί και το τετραετές Σχέδιο Δράσης του Δήμου. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση και ολοκλήρωση της Α φάσης του ΕΠ είναι τα ακόλουθα:. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις, για να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες και η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις και τον 9

10 ανταγωνισμό του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, στην προσπάθεια του να επιτύχει το αναπτυξιακό όραμα του. 2. Συλλέχθηκαν στοιχεία από διάφορες πηγές (Δήμο Ασκληπιείου, Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα, Πάρνωνα», ΕΣΥΕ, διαδίκτυο βιβλιογραφία, κ.λπ.) για την βιβλιοθήκη αξιολόγηση της «Αναπτυξιακής υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Ασκληπιείου. 3. Διερευνήθηκαν οι δραστηριότητες εθνικού σχεδιασμού στα πλαίσια της τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου. 4. Καθορίστηκε η στρατηγική και οι Πολιτικές Δράσεις για τον καθορισμό του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του Δήμου Ασκληπιείου. Η παρούσα Α Φάση υποβάλλεται στα πλαίσια της αξιολόγησης και της έγκρισης των δεδομένων από το Δήμο Ασκληπιείου. Με την οριστικοποίηση της θα ακολουθήσει η σύνταξη και υποβολή της Β Φάσης, που περιλαμβάνει τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό των δράσεων, την εξειδίκευση των προγραμματισμένων έργων σε άξονες, τη δυνατότητα λειτουργίας του Δήμου στο γενικό πλαίσιο της χωρικής οργάνωσης στην περιοχή της Αργολίδας, το χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας Προγραμματισμού, των προκειμένου να προτάσεων υπάρχει και τη ετοιμότητα σύνταξη στα Δελτίων πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Ασκληπιείου. Τα περιεχόμενα της Α φάσης και του παρόντος αποτελούνται από:. Τεύχος Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός 2. Τεύχος Β : Παραρτήματα 3. Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δομεί το ΕΠ με ενότητες και κεφάλαια που συνολικά ανταποκρίνονται, αφενός στην αναγκαιότητα καταγραφήςαξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης του ΟΤΑ για τον προσδιορισμό μιας γενικής στρατηγικής και αφετέρου στην εξειδίκευση των στόχων και των δράσεων των υπηρεσιών του ΟΤΑ μέσω ενός αναλυτικού χρονοπρογραμματισμού των διαθεσίμων πόρων. Έτσι, το παρόν ΕΠ εκπονείται αντίστοιχα σε δύο φάσεις που περιλαμβάνουν, η μεν πρώτη το Στρατηγικό Σχεδιασμό και η δε δεύτερη τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό του Δήμου Ασκληπιείου. Η κάθε φάση περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια: 0

11 ΦΑΣΗ Α: Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2. Μεθοδολογική προσέγγιση 3. Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Ασκληπιείου... Ιστορική Φυσιογνωμία..2. Δημογραφικές και κοινωνικές εξελίξεις..3. Οικονομικές δραστηριότητες..4. Φυσικοί πόροι..5. Περιβάλλον..6. Ενέργεια χρήση ΑΠΕ..7. Πολεοδομία χωροταξία θεσμικό περιβάλλον Δήμου Ασκληπιείου..8. Υποδομές.2. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Ασκληπιείου ως ΟΤΑ.2.. Εισαγωγή.2.2. Έδρα οργανόγραμμα ανθρώπινο δυναμικό.2.3. Ανθρώπινο δυναμικό Στελέχωση του Δήμου.2.4. Στόλος οχημάτων του Δήμου Ασκληπιείου.2.5. Υλικοτεχνική υποδομή.2.6. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Δήμου Ασκληπιείου.2.7. Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ασκληπιείου.2.8. Αναπτυξιακή Αργολίδας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ.2.9. Συμπεράσματα ανάλυσης Νομικών Προσώπων.3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.3.. Ανάλυση SWOT.3.2. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της περιοχής του Δήμου Ασκληπιείου.3.3. Δυνατότητες Αδυναμίες των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δ. Ασκληπιείου.3.4. Ευκαιρίες και περιορισμοί από εξωγενείς παράγοντες.3.5. Συμπεράσματα / αξιολόγηση και ιεράρχηση αναγκών.3.6. Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης. Διατύπωση και ιεράρχηση 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2.. Στρατηγική του ΟΤΑ 2... Αποστολή Αξίες Αναπτυξιακό Όραμα

12 2..2. Διατύπωση Στρατηγικής Καθορισμός Γενικών Στρατηγικών Στόχων 2.2. Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Εθνικές και περιφερειακές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Εξελίξεις θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 2.3. Καθορισμός Αξόνων Ανάπτυξης ΦΑΣΗ Β: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β. Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Στόχοι και δράσεις. Εξειδίκευση γενικών στρατηγικών στόχων σε ειδικότερους στόχους και άξονες. 2. Εξειδίκευση αξόνων σε μέτρα. 3. Προσδιορισμός βαθμού ωρίμανσης των προτεινομένων δράσεων αναγκαιότητα εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και ερευνών. 4. Συνεργασίες / συμπράξεις με άλλους φορείς για τη παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων στην περιοχή του Δήμου που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους. 5. Ενέργειες δημοσιότητας / πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης. Τετραετής Προγραμματισμός Δράσεων. Τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης. 2. Εξειδίκευση Μέτρων σε Δράσεις. 3. Ιεράρχηση δράσεων σε πρώτης και δεύτερης προτεραιότητας. 4. Τεχνικά δελτία προγραμματισμού των δράσεων. Β.2 Οικονομικός Προγραμματισμός 2. Οικονομικός Προγραμματισμός 2... Τετραετές πρόγραμμα εσόδων ανά πηγή Ιεράρχηση των δράσεων Χρηματοδοτικοί πίνακες προγράμματος ανά έτος / άξονα/ μέτρο Τετραετής προϋπολογισμός του προγράμματος. Η παρούσα Α Φάση αποτελεί τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την περίοδο Στην εκπόνηση και ολοκλήρωση της συμμετείχαν τα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου που συστήθηκε με την απόφαση Δημάρχου αρ. 402/

13 . Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης... Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Ασκληπιείου Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα που ανέδειξε η συλλογή και αξιολόγηση των πρωτογενών στοιχείων που αφορούν: τα βασικά ιστορικά, δημογραφικά, πληθυσμιακά, γεωγραφικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Ο.Τ.Α., καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεων του με τους γειτονικούς Ο.Τ.Α. και την ευρύτερη περιοχή. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Δήμου Ασκληπιείου, όπως καταγράφηκαν, είναι τα ακόλουθα:. Στα όρια του Δήμου βρίσκεται ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία των αρχαίων χρόνων το Ασκληπιείο, στο χώρο του οποίου βρίσκεται το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. 2. Ο Δήμος αποτελεί τμήμα μίας γειτονίας ΟΤΑ σημαντικής πολιτιστικής αξίας, όπως Μυκηναίων, Ναυπλιέων, Τίρυνθας, Μιδέας, Άργους, Ασίνης, Λέρνης. 3. Ο πληθυσμός του Δήμου, συγκεντρώνει μεγάλο ποσοστό στην ηλικιακή κλίμακα των ετών, ενώ παρατηρείται χαμηλός βαθμός ανανέωσης του πληθυσμού. 4. Στα όρια του Δήμου υπάγεται η περιοχή του Δικτύου NATURA 2000 στο Αραχναίο όρος σε γειτνίαση με τους Δήμους Επιδαύρου και Μιδέας. 5. Στις οικονομικές δραστηριότητες παρατηρούνται: Βασικοί τομείς δραστηριότητας είναι στην αγροτική οικονομία η ελαιοκαλλιέργεια, η κτηνοτροφία και η μελισσοκομία. Χαμηλός βαθμός μεταποίησης, τυποποίησης και διάθεσης προϊόντων ποιότητας (ΠΟΠ Λυγουριό). Έλλειψη οργανωμένου δικτύου διάθεσης των προϊόντων (ελαιουργικών, γαλακτοκομικών, μελισσοκομικών). Στον τομέα του τουρισμού, η επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων δε συνοδεύεται και από την αντίστοιχη εισροή επισκεπτών και εισοδήματος. Στον εμπορικό τομέα παρουσιάζεται σημαντική δραστηριότητα (καταστήματα, επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, κλπ) 6. Η περιοχή εμφανίζει ήπιες κλιματολογικές συνθήκες, ικανές να υποστηρίξουν πλήθος διαχειριζόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων για την εξέλιξη της 3

14 περιοχής. Η σημαντική αξία της περιοχής, λόγω του κλίματος, αποτελεί σπουδαίο χαρακτηριστικό του τόπου για την αξιολόγησή του ως τουριστικό προορισμό ετήσιας διάρκειας. 7. Αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό μετάβασης από το Ναύπλιο προς την Αθήνα και από το Ναύπλιο προς την Ερμιονίδα και την Τροιζηνία. 8. Στο Δήμο Ασκληπιείου δεν έχουν ολοκληρωθεί τα εργαλεία χωροταξίας Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), καθώς και τα εργαλεία των προστατευόμενων ζωνών του δικτύου NATURA 2000 (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη). Για τον οικισμό του Λυγουριού βρίσκεται σε εξέλιξη το Σχέδιο πόλης.... Ιστορική Φυσιογνωμία Ο Δήμος Ασκληπιείου, στη θέση που βρίσκεται στο Νομό Αργολίδας, συνδέεται με πλήθος αρχαιολογικών χώρων, οι οποίοι συγκροτούν την ιστορική ταυτότητα μιας περιοχής, που αριθμεί περίπου χρόνια συνεχούς ιστορίας. Σημαντικοί τόποι του δικτύου των αρχαιολογικών χώρων της ευρύτερης περιοχής είναι οι Μυκήνες, η Τίρυνθα, η Λέρνη, το Άργος, η Πυραμίδα του Ελληνικού, η Αρχαία Πρόσυμνα, τα Δενδρά, η Μιδέα, η Αρχαία Ασίνη, το Ναύπλιο, η Ερμιόνη, η Επίδαυρος. H περιοχή του Δήμου Ασκληπιείου διαθέτει ιδιαίτερο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον και συνδέεται με όλες τις ιστορικές περιόδους. Μάρτυρες αυτών ο μεγάλος αριθμός μνημείων, με κορυφαίο το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, στοιχείο που αποδεικνύει την, εκτός των άλλων, μεγάλη πολιτιστική δραστηριότητα στην περιοχή από τους αρχαίους χρόνους. Την ιστορία του τόπου συνιστούν συνοπτικά τα παρακάτω μνημεία:... Αρχαιολογικά Μνημεία Ασκληπιείο Επιδαύρου Στα όρια του Δήμου Ασκληπιείου βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, το «Ασκληπιείο Επιδαύρου». Πηγή Στοιχείων: ΣΧΟΟΑΠ Αναθεώρηση ΓΠΣ Δήμου Ασκληπιείου 4

15 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Πηγή Εικόνας: Το Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Η έδρα του θεού γιατρού της αρχαιότητας. Ομάδα Εργασίας για τη συντήρηση των μνημείων της Επιδαύρου. Περιφέρεια Πελοποννήσου 999 5

16 Το Ασκληπιείο έφθασε στη μεγαλύτερη ακμή του περί τον 4ο αιώνα π.χ. Η εισβολή των Γότθων το 395 μ.χ., σήμανε και την ραγδαία παρακμή του, που ολοκληρώθηκε με τους καταστροφικούς σεισμούς που έγιναν τα έτη 522 και 55 μ.χ. Ο χώρος του Ασκληπιείου απαρτίζεται από ένα σύνολο μνημείων τα οποία συγκροτούσαν τον ιερό χώρο, κυριότερα των οποίων είναι τα ακόλουθα: Ο Ναός του Ασκληπιού (380 π.χ.), τόπος λατρείας του θεού Απόλλωνα όπου βρισκόταν και το χρυσελεφάντινο άγαλμά του. Η Θόλος ( π.χ.), τόπος εστιάσεως ή και συνελεύσεως των ιερέων Το Εγκοιμητήριο ή Άβατο (4ος3ος αι. Π.Χ.), τόπος όπου κοιμόνταν οι ικέτες περιμένοντας τη θεϊκή παρέμβαση. To Γυμνάσιο (3ος αι. π.χ.), Το Ωδείο (ρωμαϊκών χρόνων) Το Καταγώγιο χώρος φιλοξενίας των επισκεπτών Το Στάδιο όπου γίνονταν αγώνες στίβου, μουσικής και ποίησης To Ιερό του Απόλλωνα Μαλεάτα, (4ος αι. π.χ.), όπου γινόταν η «πρόθυση», η προκαταρκτική θυσία των προσερχόμενων στο Ασκληπιείο. To Θέατρο, που κατά το κάτω μέρος του κατασκευάσθηκε τον 3ο αιώνα π.χ. και το άνω διάζωμα είναι των ρωμαϊκών χρόνων, προσθέτοντας 6.00 θέσεις και ανεβάζοντας τη συνολική του χωρητικότητα στις θέσεις. Γέφυρα Καζάρμας: Γέφυρα της μυκηναϊκής περιόδου. Ορατή από την Ε.Ο. Ναυπλίου Λυγουριού. Θολωτός Τάφος Μυκηναϊκής Περιόδου: Βρίσκεται παρά την Ε.Ο. Ναυπλίου Λυγουριού. Είναι μισοκατεστραμμένος από το 966, οπότε έγιναν αναστηλωτικές εργασίες. Ακρόπολη Καζάρμας: Χρονολογείται στα τέλη του 5ου αρχές 4ου π.χ. αιώνα. Στον περίβολό της βρίσκονται και κτίσματα βυζαντινής περιόδου. Είναι ορατή από την Ε.Ο. Ναυπλίου Λυγουριού. Ακρόπολη Λύσσης: Βρίσκεται στην κορυφή του λόφου του οικισμού του Λυγουριού. Σώζεται η υπό την επιφάνεια του εδάφους θεμελίωση και είναι γνωστό το περίγραμμα των τειχών. Χρονολογείται από τον 5ο με 4ο π.χ. αιώνα. 6

17 Γέφυρα μυκηναϊκής περιόδου: Βρίσκεται στην περιοχή Γαλούσι, παρά την Ε.Ο. Ναυπλίου Λυγουριού. Μυκηναϊκή γέφυρα Μπρουτζαίϊκων Αρχαίο μονοπάτι ΕπιδαύρουΑσκληπιείου. Το 2000 εκτελέστηκε έργο ανάδειξης του από το Δήμο Ασκληπιείου. Αρχαίος Μυκηναϊκός δρόμος. Το 2005 εκτελέστηκε έργο ανάδειξης του από το Δήμο Ασκληπιείου. Πυργούλι: Πύργος 4ου έως 3ου π.χ. αιώνα. Σώζεται τοιχοποιία (3 πλευρές) σε ύψος 2 μέτρων. Ακρόπολη Καστρακίου: Χρονολογείται τον 4ο π.χ. αιώνα. Η πρόσβαση γίνεται μέσω αγροτικού δρόμου. Πύργος Χουνταλαίϊκων: Κτίσμα 4ου π.χ. αιώνα. Διατηρείται κυκλική βάση (θεμελίωση). Πύργος Λυγουριού: Γνωστός ως «Πυραμίδα Λυγουριού». Αρχαίο λατομείο «Στεφάνι»: Βρίσκεται στην περιφέρεια του Λυγουριού, στο ύψωμα Στεφάνι και από εκεί εικάζεται η προέλευση των πωρόλιθων θεμελίων του Ιερού του Απόλλωνα Μαλεάτα. Αρχαίο λατομείο Λυγουριού: Το λατομείο αυτό εντοπίζεται στη νότια πλευρά του υψώματος Θεόκαυτα. Ίχνη αρχαίων λατομείων εντοπίζονται και σε άλλες περιοχές του Λυγουριού (π.χ. Αγ. Γεώργιος). Στα αρχαία λατομεία και στην ευρύτερη περιοχή του Ασκληπιείου έχουν βρεθεί πλήθος απολιθωμάτων αμμωνιτών, έως ηλικίας αποτέλεσμα διεθνώς ο χώρος ετών, με να είναι αναγνωρισμένος ως «μοναδικό παλαιοντολογικό μνημείο πανίδας αμμωνιτών». Ακόμα στο Λυγουριό έχει δημιουργηθεί μετά από πρωτοβουλία ιδιωτών το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ασκληπιείου όπου εκτίθεται μια από τις πιο ενημέρωνες συλλογές απολιθωμάτων και κυρίως πανίδας αμμωνιτών από την γύρω περιοχή. 7

18 ...2. Βυζαντινά μνημεία Τα μνημεία της βυζαντινής περιόδου αποτελούνται κατά βάση από μικρούς ναούς και μοναστήρια που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την περιοχή. Πολλοί από τους βυζαντινούς ναούς έχουν κατασκευαστεί επάνω σ ε ναούς κλασσικών ή μεταγενέστερων χρόνων. Αγ. Μαρίνα: Καζάρμας. Το Σταυρεπίστεγο ναΐδριο βορειοδυτικά της Ακρόπολης της κτίσμα είναι μεταβυζαντινό με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στις αρχές του 8ου αιώνα. Ο ναός είναι επισκέψιμος και η πρόσβαση γίνεται από χωματόδρομο. Αγ. Μαρίνα: Πρόκειται για μεταβυζαντινό ναό στα δυτικά του Λυγουριού, που ανήκει στον τύπο του απλού τετρακιόνιου σταυροειδούς, εγγεγραμμένου, με οκτάπλευρο τρούλο. Στα αρχιτεκτονικά του μέλη (κίονες, κιονόκρανα) περιλαμβάνεται και αρχαίο υλικό. Ο ναός χρονολογείται από τις αρχές του 8ου αιώνα. Δισυπόστατος ναός Αγ. Δημητρίου και Νικολάου: Βρίσκεται εντός του οικισμού του Αδαμίου με τοιχογραφίες του 7ου και 8ου αιώνα. Αγ.Ιωάννης Θεολόγος: Ναός στον παλιό δρόμο Λυγουριού Αρχ. Επιδαύρου. Δικιόνιος σταυροειδής, εγγεγραμμένος με τρούλο. Η σημερινή του μορφή ανήκει στην περίοδο , ενώ διατηρούνται στοιχεία από την περίοδο του δεύτερου μισού του ου αιώνα. Αγ. Ιωάννης Ελεήμονας: Δείγμα τέχνης, που ανήκει στον τύπο του δικιόνιου σταυροειδούς, εγγεγραμμένου, με οκτάπλευρο τρούλο και βρίσκεται μέσα στον οικισμό του Λυγουριού. Χρονολογείται από τα τέλη του ου αιώνα. Στα δομικά υλικά εντοπίζονται μέλη από τα μνημεία του Ασκληπιείου και άλλα αρχαία κτίρια της περιοχής. Μονή Αγ. Μερκουρίου: Βρίσκεται νοτιοδυτικά του οικισμού του Λυγουριού και σήμερα σώζεται το καθολικό ανδρικής μονής (απλή δίριχτη κεραμοσκεπής βασιλική) που διαλύθηκε το 835. Αν και δεν σώζεται κτητορική επιγραφή, ο ναός μπορεί να χρονολογηθεί στις αρχές της Τουρκοκρατίας. Ναός Παναγίας: Σημαντικός μεταβυζαντινός ναός των αρχών του 8ου αιώνα με πλούσια εικονογράφηση και τοιχογραφίες. Βρίσκεται μέσα στον οικισμό του Λυγουριού. Ανήκει στον τύπο του τετρακιόνιου σταυροειδούς, εγγεγραμμένου, με οκτάπλευρο τρούλο, με ιδιότυπη επέκταση προς τα δυτικά. Ι.Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίτσα Κορωνίου): Μικρός κοιμητηριακός ναός τύπου απλής βασιλικής με δίρριχτη στέγη. Χρονολογείται 8

19 τέλη 7ου αρχές 8ου αιώνα. Εξ ολοκλήρου εικονογραφημένος εκτός από την ξυλόστεγη οροφή. Ι.Ναός Αγ. Αθανασίου. Μονόκλιτο θολοσκέπαστο κτίσμα τύπου απλής βασιλικής με δίρριχτη στέγη. Εντοιχισμένη μαρμάρινη επιγραφή στην είσοδο αναφέρει ότι ο ναός ανακαινίσθηκε στις 6 Αυγούστου 622. Πλήρως αγιογραφημένος. Αξιολόγηση πρόταση: Οι παραπάνω τόποι που συγκροτούν την ιστορική εξέλιξη της περιοχής, χρήζουν χαρτογράφησης και καταγραφής των αναγκών ανάδειξής τους (π.χ. καθαρισμοί, εξασφάλιση πρόσβασης, ενημερωτικά στοιχεία κ.λπ.), ώστε να αποτελέσουν στοιχεία διαδρομών των επισκεπτών της περιοχής, σε συνδυασμό με το βασικό σημείο αναφοράς, το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Η συνάντηση των πολιτιστικών αγαθών του τόπου με τις αρχές της "αειφορικής [ή βιώσιμης] ανάπτυξης" ("sustainable development") θα αποδώσει μια σταθερή και ποιοτική ανάπτυξη, έναντι μιας εφήμερης ποσοτικής. 9

20 ..2. Δημογραφικές και Κοινωνικές Εξελίξεις..2.. Γενικά Ο Δήμος Ασκληπιείου υπάγεται διοικητικά στο Νομό Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και προήλθε από τη συνένωση του πρώην Δήμου Ασκληπιείου (όπως ονομάστηκε με την αναγνώριση της σε Δήμο η Κοινότητα Λυγουριού στις 28/02/992) και των πρώην Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου, Αδαμίου και Αρκαδικού. Με συνολική επιφάνεια στρέμματα και έδρα το Λυγουριό, βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Νομού Αργολίδας, στις παρυφές του Αραχναίου Όρους. Γειτνιάζει βόρεια και βορειοδυτικά με το Δήμο Μιδέας, βορειοανατολικά και ανατολικά με το Δήμο Επιδαύρου, δυτικά με το Δήμο Ασίνης, Νέας Τίρυνθας και το Δήμο Ναυπλίου και τέλος νότια με το Δήμο Ασίνης. Διοικητικά διακρίνεται σε τέσσερα (4) Τοπικά Διαμερίσματα, το Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου, το Τ.Δ. Αδαμίου, το Τ.Δ. Αρκαδικού και το Τ.Δ. του Ασκληπιείου. Ο πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε κατοίκους με πυκνότητα πληθυσμού 26,7 κατοίκους / τετρ. χλμ., όταν η πυκνότητα πληθυσμού του Νομού Αργολίδας, ανέρχεται σε 48,8 κατοίκους / τετρ. χλμ. Πίνακας : Βασικά χαρακτηριστικά Δήμου Ασκληπιείου (Πληθυσμός 20099, έκταση, χαρακτηρισμός ανά οικισμό και Τοπικό Διαμέρισμα) Τοπικά Διαμερίσματα Οικισμοί Ασκληπιείο/Λυγουριό Άγιος Ανδρέας Ασκληπιείο Επιδαύρου Γιανουλαίικα Ασκληπιείου Κοκκινάδες Σπηλεία Σταματαίικα Χάνι Μερκούρη Χουταλαίικα Μετόχιο Αγίου Δημητρίου Γκάτζια Αδάμι Αδαμίου Άγιος Νικόλαος Δημοσιά Αρκαδικού Αρκαδικό Συνολικός πληθυσμός Έκταση (m²) Πληθυσμός Πηγή: ΕΣΥΕ Μόνιμος και Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδος, 200 & Ν. 2539/997 (Φ.Ε.Κ. 244/Α /42997) Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 20

21 Διάγραμμα : Κατανομή του πληθυσμού ανά Τ.Δ του Δήμου Ασκληπιείου κατά τις απογραφές 99 και ΙΚ Ο Υ Α Ρ Μ ΙΟ Α ΑΔ Κ Α Δ Υ Υ ΙΟ Υ Δ Η Μ Η ΥΓ Ο Τ ΥΡ ΙΕ Π ΣΥΝΟΛΟ 200 ΑΓ Λ Η Π ΙΕ ΙΟ Υ /Λ Κ ΛΗ Σ Α Σ Μ Ο Η ΣΥΝΟΛΟ 99 ΑΣ Κ Δ ΡΙ Ο ΙΟ ΙΟ Υ Υ 0 Το μεγαλύτερο σε πληθυσμό Τοπικό Διαμέρισμα είναι το Τ.Δ. Ασκληπιείου (3.3 κάτοικοι), στο οποίο κατοικεί το 65% του πληθυσμού του Δήμου, ενώ ακολουθεί το Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου στο οποίο κατοικεί το 9% του πληθυσμού, του Αδαμίου όπου κατοικεί το 9% του πληθυσμού και του Αρκαδικού όπου κατοικεί το 7% του πληθυσμού Εξέλιξη του πληθυσμού του Δήμου Ασκληπιείου, στο Νομό Αργολίδας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Ο Δήμος Ασκληπιείου, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 200 συγκεντρώνει το 4,86% του πληθυσμού του Νομού Αργολίδας και το 0,74% του πληθυσμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πίνακας 2. Δημογραφικές Εξελίξεις Δήμου Ασκληπιείου Νομού Αργολίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου Έτος απογραφής ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απογραφή Απογραφή Απογραφή 99 Μεταβολές (%) Απογραφή Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή Μεταβολή '8 98'9 99'0 97' ,6% 2,0% 3,3%,2% ,8% 5,0% 7,8% 8,7% ,9% 5,3% 4,2% 8,8% Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές πληθυσμού 97, 98, 99, 200 2

22 Εξετάζοντας τις δημογραφικές εξελίξεις των τελευταίων τριάντα χρόνων, ο Δήμος Ασκληπιείου παρουσιάζει αυξητική τάση στη δημογραφική εξέλιξη, η οποία όμως είναι μικρότερη από εκείνη που παρουσιάζει ο Νομός Αργολίδας. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται μια συνεχή πληθυσμιακή αύξηση (97200). Ο πληθυσμός του Δήμου σήμερα είναι μεγαλύτερος κατά 485 κατοίκους. Η αντίστοιχη εξέλιξη που σημειώθηκε σε επίπεδο πληθυσμού του Νομού Αργολίδας ήταν μία συνεχής σ ε όλες τις απογραφές πληθυσμιακή αύξηση κατά κατοίκους. Ενώ στο σύνολό της η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει πληθυσμιακή αύξηση από το 98 και έπειτα της τάξης του 9,78%, ενώ κατά τη δεκαετία 9798 παρουσίασε οριακή μείωση της τάξης του 0,9%. 22

23 Ηλιακή διάρθρωση, διάκριση του πληθυσμού με κριτήριο το φύλο Κάνοντας διάκριση του πληθυσμού του Δήμου με κριτήριο το φύλο, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού αποτελούν οι άνδρες, ήτοι το 50,8% (2.442 άτομα), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 49,2% (2.362 άτομα) αποτελούν οι γυναίκες κάτοικοι του Δήμου. Ομάδες Πίνακας 3: Πληθυσμός Δήμου Ασκληπιείου κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο Πραγματικός 200 Πραγματικός ηλικιών πληθυσμός Σύνολο Άρρενες ετών ετών πληθυσμός Σύνολο Άρρενες Θήλεις ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών και άνω Σύνολο Θήλεις Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφές πληθυσμού, 99,

24 Διάγραμμα 2: Κατανομή του πληθυσμού του Ασκληπιείου κατά ηλικία και φύλο κατά τις απογραφές των ετών 99, 200 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις 50 ν 8 ιά κα 4 νω ν ετ ώ ν 85 ετ ώ ν ετ ώ ν ετ ώ ετ ώ ν ν ετ ώ ετ ώ ν ν ετ ώ ν 4 9 ετ ώ ν ετ ώ ν ετ ώ ν 3 4 ετ ώ ν ετ ώ ν ετ ώ ετ ώ ν ν ετ ώ ώ ώ ετ 9 5 ετ 4 0 Σύ νο λο ν 0 Όσον αφορά στις δημογραφικές εξελίξεις σε σχέση με το φύλο των κατοίκων του Δήμου Ασκληπιείου, διαπιστώνεται ότι ο γυναικείος πληθυσμός παρουσιάζει μεγαλύτερη αύξηση (5,2%), σ ε σχέση με τον ανδρικό πληθυσμό του Δήμου (,6%). Πίνακας 4: Μεταβολή του πληθυσμού του Δήμου Ασκληπιείου κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο στο σύνολο του πληθυσμού Άρρενες Ομάδες ηλικιών Θήλεις ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ % , ,2 04 ετών , ,5 524 ετών , ετών , , 4054 ετών , ετών , , ετών , ,2 80 ετών και άνω , ,0 Σύνολο Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές πληθυσμού 99, 200 Για τους άνδρες κατοίκους του Δ. Ασκληπιείου διαπιστώνεται μείωση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες με μεγαλύτερη στην ομάδα των 6579 ετών όπου η μείωση είναι στα 9 άτομα. Η ηλικιακή ομάδα όπου παρατηρείται αύξηση είναι αυτή των 4054 ετών. Όσον αφορά στις γυναίκες κατοίκους του Δήμου Ασκληπιείου δεν διαπιστώνεται μείωση σ ε όλες τις ομάδες ηλικιών. Οι ομάδες ηλικιών που παρουσιάζουν μείωση είναι η ομάδα 5564 και 04 με μείωση και για τις δύο κατά 49 άτομα και έπεται η ομάδα ηλικίας 524 με 9 άτομα μείωση. Στις υπόλοιπες παρατηρείται αύξηση με την ομάδα 6579 ετών να έρχεται πρώτη κατά 09 άτομα. 24

25 Διάγραμμα 3: Μεταβολή του πληθυσμού κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο, στο σύνολο του πληθυσμού στις απογραφές πληθυσμού ετών και άνω 6579 ετών 5564 ετών 4054 ετών 2539 ετών 524 ετών Γυναίκες Άνδρες 04 ετών Μελετώντας τη σημερινή ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της Ε.Σ.Υ.Ε. (200), διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των 2539 ετών (9,8%). Ενώ κατά την απογραφή του έτους 99 σ' αυτήν την ηλικιακή κατηγορία ανήκε το 9,4%, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση της τάξης του 0,4%. Το 49,2% του πληθυσμού ανήκει στις ηλικίες από 25 ετών έως και 64 ετών. Σ' αυτές τις ηλικίες ο πληθυσμός παρουσίασε μικρή μείωση κατά,4%. Στις ηλικίες 65 ετών και άνω ανήκει το 23,% κατά την απογραφή του έτους 200, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,2%. Στις ηλικίες από 024 ανήκει το 27,6% του συνολικού πληθυσμού παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 3,8%. Αξίζει η αναφορά στους δημογραφικούς δείκτες του Δήμου Ασκληπιείου, όπου το 200 ο Δείκτης Γήρανσης ανήλθε σε 23,%, όταν το 99 ο αντίστοιχος δείκτης ήταν σαφώς χαμηλότερος και ανερχόταν σε 8,0%. Η επιδείνωση του φαινομένου γήρανσης του πληθυσμού του Δήμου Ασκληπιείου διαπιστώνεται και από τον Δείκτη Νεανικότητας, ο οποίος το 200 ανήλθε σε 6,5% όταν το 99 ανερχόταν σε 9,2%. Εξετάζοντας πλέον και τον Δείκτη Εξάρτησης, προκύπτει ότι ενώ το 99 αυτός ανήλθε σε 59,2%, το 200 αυτός αυξήθηκε σημαντικά σε 65,7% (αύξηση κατά 6,5%), υποδεικνύοντας και τις οικονομικές συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού του Δήμου Ασκληπιείου. Η εξέλιξη των δύο τελευταίων δεικτών δείχνει τον χαμηλό βαθμό ανανέωσης του τοπικού πληθυσμού και κατ επέκταση τη δυναμική ανάπτυξής του στο μέλλον. 25

26 Μορφωτικό επίπεδο πληθυσμού Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του Δήμου Ασκληπιείου η κατάσταση καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 5: Μορφωτικό επίπεδο κατοίκων Δήμου Ασκληπιείου Α/Α Μορφωτικό επίπεδο 200 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Σχολών Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης Τελείωσαν τη Γ τάξη Απόφοιτοι Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Δεν τελείωσαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση Δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση Συμπεράσματα Όσον αφορά στην πληθυσμιακή διάρθρωση στο Δήμο Ασκληπιείου διαπιστώνονται τα εξής: Ο Δήμος Ασκληπιείου ακολουθεί την αυξητική πληθυσμιακή τάση που παρατηρείται στο Νομό Αργολίδας. Το στοιχείο αυτό δείχνει την ανταπόκριση εξεύρεσης εργασίας, ως ανάγκη παραμονής των νέων στην περιοχή. Το Τ.Δ. Αγίου Δημητρίου εμφανίζει μείωση του πληθυσμού του. Οι πληθυσμιακές τάσεις στο Δήμο, δείχνουν γήρανση του πληθυσμού και χαμηλό ποσοστό ενεργού και νέου πληθυσμού. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στους ορεινούς και στους λιγότερο οικονομικά εξελισσόμενους οικισμούς του Δήμου. Από τον πίνακα 5 εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο Δήμος διαθέτει εξαιρετικά υψηλό μορφωτικό δυναμικό εν συγκρίσει με αντίστοιχου μεγέθους ΟΤΑ. 26

27 ..3. Οικονομικές δραστηριότητες..3.. Γενικά Ο Δήμος Ασκληπιείου στηρίζει την οικονομία του κυρίως στον πρωτογενή τομέα, βασικό χαρακτηριστικό των Δήμων του Νομού Αργολίδας. Παρατηρείται έντονη δραστηριότητα, τα τελευταία κυρίως χρόνια, στον τριτογενή τομέα και κυρίως στον τομέα του τουρισμού. Ο Δήμος Ασκληπιείου αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών, κυρίως για το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, το οποίο αποτελεί προορισμό διεθνούς εμβέλειας, καθώς και λόγω των αξιόλογων φυσικών πόρων. Το μεγαλύτερο ποσοστό του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού του Δήμου Ασκληπιείου δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα σε ποσοστό 40,7%, στη συνέχεια το 33,% στον τριτογενή τομέα, ενώ ποσοστό 2,9% απασχολείται στο δευτερογενή τομέα Χρήσεις γης Η συνολική έκταση του Δήμου Ασκληπιείου ανέρχεται στα στρέμματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ του έτους 99 η κατανομή αυτών έχει ως εξής: Πίνακας 6: Κατανομή των εκτάσεων του Δ. Ασκληπιείου κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως γης (στρ). ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (στρ.) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ , ,5 ΔΑΣΗ.600 0,9 ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠO ΝΕΡΟ.00 0,6 ΟΙΚΙΣΜΟΙ 3.00,7 ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 3.500, % ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή ΕΣΥΕ, 99 Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, προκύπτει ότι οι βοσκότοποι καλύπτουν παραπάνω από τη μισή έκταση στα όρια του Δήμου, ενώ οι καλλιέργειες συνιστούν σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής έκτασης του Δήμου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία βοσκότοποι συμπεριλαμβάνονται και οι θαμνώδεις εκτάσεις 27

28 σκληρόφυλλης βλάστησης (δασικές εκτάσεις), οι οποίες αποτελούν το βασικό χώρο άσκησης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Διάγραμμα 4: Κατανομή των εκτάσεων του Δήμου κατά χρήση 2% ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 2% % % 30% 64% ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΣΚΟ ΤΟΠΟΙ ΔΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟ Υ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΝΕΡΟ ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Οι κύριες καλλιέργειες του Δήμου είναι οι δενδρώδεις και κυριαρχούν οι ελιές και τα εσπεριδοειδή. Σε μικρότερη κλίμακα και έκταση καλλιεργούνται αμπέλια και ετήσιες καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο τμήμα των αγροτικών εκτάσεων είναι μη αρδευόμενο. Η γεωμορφολογία, οι εδαφικές και κλιματικές συνθήκες του Ν. Αργολίδας, ευνοούσαν από την αρχαιότητα την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Αποτέλεσμα της εξάσκησης της μακρόχρονης και αδιάλειπτης εξάσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, είναι η μεγάλη έκταση που καλύπτουν σήμερα τα οικοσυστήματα των βοσκοτόπων (βοσκολίβαδα και θαμνώνες σκληρόφυλλης βλάστησης), τα οποία με την επιτόπια παρατήρηση είναι φανερά υποβαθμισμένα. 28

29 Πρωτογενής Τομέας Αγροτική Οικονομία Η κύρια δραστηριότητα του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα στο Δήμο Ασκληπιείου είναι η γεωργία και δευτερευόντως η κτηνοτροφία. Κύρια παραγόμενα προϊόντα είναι το ελαιόλαδο και τα εσπεριδοειδή κυρίως πορτοκαλιές και βερικοκιές. Η υπόλοιπη γεωργική γη κατά το μεγαλύτερο μέρος διατίθεται σε αροτραίες καλλιέργειες και κυρίως σε κτηνοτροφικά φυτά καπνά και σιτηρά. Σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών2, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις κατά το έτος 99 ανέρχονται στις.47, με καλλιεργούμενες εκτάσεις στρ., ενώ το έτος 200 στις.03, με καλλιεργούμενες εκτάσεις στρ. Παρατηρείται μείωση των εκμεταλλεύσεων κατά 44, ενώ αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά στρ. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις κτηνοτροφικές), στις διακρίνονται αμιγώς γεωργικές στις και στις μικτές (γεωργικές αμιγώς και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Πίνακας 7: Αριθμός εκμεταλλεύσεων και χρησιμοποιούμενων γεωργικών εκτάσεων Είδος Εκμετάλλευσης Απογραφή 99 Απογραφή 200 Εκμεταλλεύσεις Εκτάσεις Εκμεταλλεύσεις Εκτάσεις Μικτές Αμιγώς γεωργικές Αμιγώς κτηνοτροφικές Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή 99, 200 Στην πλειοψηφία τους οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Ασκληπιείου, αφορούν αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που σύμφωνα με τα στοιχεία κατά το έτος 99 ανέρχονταν σε ποσοστό 53,4% και κατά το έτος 200 παρατηρήθηκε αύξηση κ α τ ά 4,6%. Δευτερευόντως καταγράφηκαν και μεικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις της τάξης του 32,0% το έτος 99, με αύξηση κατά το έτος 200 κατά 36,0%. Στις αμιγώς κτηνοτροφικές κατά την απογραφή του έτους 99 και 200 δεν καταγράφηκαν εκμεταλλεύσεις. Όσον αφορά τις γεωργικές εκτάσεις κατά 70,% χρησιμοποιούνται από τις μεικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αύξηση της τάξης του 2,5%), και κατά 29,9% από τις αμιγώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις (μείωση της τάξης του 2,4%). 2 στοιχεία ΕΣΥΕ (απογραφές 99, 200) 29

30 Διάγραμμα 5: : Κατανομή των γεωργικών εκτάσεων που χρησιμοποιούνται από αγροτικές εκμεταλλεύσεις Μικτές Αμιγώς γεωργικές Γεωργία Στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κυριαρχούν οι δενδρώδεις και ακολουθούν οι ετήσιες καλλιέργειες και η αμπελοκαλλιέργεια. Οι εκμεταλλεύσεις των δενδρωδών καλλιεργειών καταλαμβάνουν το 73,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 4,%. Οι εκμεταλλεύσεις των ετήσιων καλλιεργειών καταλαμβάνουν το 22,9%, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 44,00% και των αμπελοκαλλιεργειών το 3,4% παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 5%. Πίνακας 8: Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Ασκληπιείου ανά είδος καλλιέργειας, στις δύο απογραφές των ετών 99 και 200 Είδος γεωργικών εκμεταλλεύσεων Ετήσιες καλλιέργειες Δενδρώδεις καλλιέργειες Αμπέλια Απογραφή Απογραφή Πηγή: ΕΣΥΕ, 99,

31 Διάγραμμα 6: Κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά είδος καλλιέργειας ΕΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Απογραφή 99 Απογραφή Ετήσιες καλλιέργειες Δενδρώδεις καλλιέργειες Αμπέλια Συγκρίνοντας τα στοιχεία των απογραφών των ετών 99 και 200, παρατηρείται μείωση σε όλες τις καλλιέργειες, δενδρώδεις, ετήσιες και στα αμπέλια, με διαφορά 268 εκμεταλλεύσεων για τις ετήσιες, 47 για τις δενδρώδεις και κ α τ ά 50 εκμεταλλεύσεις λιγότερες για τα αμπέλια. Πίνακας 9: Καλλιεργούμενες εκτάσεις ανά είδος καλλιέργειας Είδος Απογραφή 99 Απογραφή 200 Ετήσιες καλλιέργειες Δενδρώδεις καλλιέργειες Αμπέλια Πηγή: ΕΣΥΕ. Απογραφή 99 και 200 Διάγραμμα 7: Κατανομή των γεωργικών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας Αμπέλια Δενδρώδεις καλλιέργειες Ετήσιες καλλιέργειες

32 Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που είναι αρδευόμενες ή / και αρδευθείσες ανέρχονται στις 573 (απογραφή 200) με αρδευόμενα στρέμματα και στρ. αρδευθείσα. Οι αρδευόμενες και αρδευθείσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχουν παρουσιάσει αύξηση κατά 7 εκμεταλλεύσεις. Οι αρδευόμενες εκτάσεις αυξήθηκαν κατά.8 στρ. και οι αρδευθείσες κατά 29 στρ.). Διάγραμμα 8: Κατανομή αρδευόμενων και αρδευθεισών εκτάσεων ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΡΔΕΥΘΕΙΣΕΣ Κτηνοτροφία Η κτηνοτροφική δραστηριότητα ασκείται σ ε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου, με μεγάλη κυριαρχία στο Αδάμι και στο Λυγουριό. Η κτηνοτροφική παραγωγή προσανατολίζεται στην παραγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Ο αριθμός των ζώων που εκτρέφονται είτε για παραγωγή, είτε σε οικογενειακή βάση, σύμφωνα με τις δύο τελευταίες απογραφές των ετών 99 και 200, έχουν ως εξής: Πίνακας 0: Κατανομή εκτρεφόμενων ειδών ΕΙΔΟΣ Βοειδή Προβατοειδή Αίγες Χοίροι 200 (άτομα) (άτομα)

33 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι κεφαλές σ ε προβατοειδή αίγες και χοίρους έχουν μειωθεί σ ε σχέση με αυτές στην απογραφή του 99. Για τα προβατοειδή η διαφορά είναι κατά 265 κεφαλές, 26 κεφαλές για τις αίγες και 70 κεφαλές αντίστοιχα για τους χοίρους. Στα βοοειδή, ενώ κατά την απογραφή του 99 δεν υπήρχε καθόλου εκτροφή, στην απογραφή του 200 αναφέρονται 4 κεφαλές και πιθανότατα πρόκειται για εκμετάλλευση κάλυψης οικογενειακών αναγκών. Διάγραμμα 9: Εξέλιξη του αριθμού των ζώων που εκτρέφονται στο Δήμο Ασκληπιείου Χοίροι Αίγες Προβατοειδή Βοειδή Όσον αφορά στα ζώα (κεφαλές) που εκτρέφονται ανά Τοπικό Διαμέρισμα (απογραφή 200) καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας : Κατανομή ειδών ζώων στα ΤΔ του Δήμου Ασκληπιείου ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ ΑΙΓΕΣ ΧΟΙΡΟΙ ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΝΟΙ ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ Πηγή: ΕΣΥΕ 200 Τέως Δ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΑΜΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ Τα ζώα που εκτρέφονται στο Δ. Ασκληπιείου στην πλειοψηφία τους αφορούν σε αιγοπρόβατα. Εκτρέφονται κεφαλές αιγών και κεφαλές προβάτων. 33

34 Στην εκτροφή αιγών και προβάτων κυριαρχεί το Τ.Δ. Ασκληπιείου με και κεφαλές αντίστοιχα. Στην περιοχή εκτρέφεται μεγάλος αριθμός πουλερικών. Πρόκειται για οικόσιτες εκτροφές με συνολικό αριθμό κεφαλές, όπου το Τ.Δ. Ασκληπιείου να έχει τη κυρίαρχη θέση στην εκτροφή των πουλερικών. Η μελισσοκομία είναι ανεπτυγμένη περισσότερο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και σε μικρότερο βαθμό στην περιοχή του Ασκληπιείου. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι ασκείται συμπληρωματικά προς την κύρια απασχόληση, από ορισμένους κατοίκους δημιουργώντας σε αυτούς πρόσθετο εισόδημα. Ο αριθμός των αιγοπροβάτων (οικόσιτων και κοπαδιάρικων) που εκτρέφονται σήμερα στο Δήμο Ασκληπιείου ανέρχονται στις κεφαλές. παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,8% (99). Η εικόνα που παρουσιάζουν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο έχει ως εξής: Μη εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και για τα παραγόμενα κτηνοτροφικά προϊόντα και τη διάθεσή τους. Έλλειψη υποδομών των εκμεταλλεύσεων. Οι περισσότερες κτηνοτροφικές μονάδες λειτουργούν χωρίς ηλεκτροφωτισμό και χωρίς άδεια των σταβλικών εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι βασικές προϋποθέσεις δυνατότητας διάθεσης των προϊόντων στο άμεσο μέλλον. Η βασική αιτία έγκειται στο γεγονός της έλλειψης της απαραίτητης ενημέρωσης και το υψηλό κόστος υλοποίησης αυτών. Το χαμηλό επίπεδο ποιότητας ζωής των κτηνοτρόφων. Η βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, θα επιτευχθεί σε συνδυασμό του εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων και τη διαχείριση των βοσκοτόπων. 34

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------- 4

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 2008-2010 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------- 4 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 4/2008 Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 Β Φάση - Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Β ΦAΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11. Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11. Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑΜΠΕΣ 9/10/11 Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕ.Ε. Π.Κ. Ποιός είναι ο Αγίος Βασιλείος; Πολύ καλούς και μοναδικούς φυσικούς πόρους!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Βιάννου. Προφίλ της Γεωγραφικής Ενότητας

Ο Δήμος Βιάννου. Προφίλ της Γεωγραφικής Ενότητας Ο Δήμος Βιάννου Προφίλ της Γεωγραφικής Ενότητας Γενικά χαρακτηριστικά Η Βιάννος αποτελεί έναν από τους πιο ορεινούς δήμους της Κρήτης. Ταυτόχρονα όμως, συνδυάζει πρόσβαση στη θάλασσα και μάλιστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σελίδα 1 Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΕΠ_Ο1... 3 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Διδάσκοντες: Σ. Αυγερινού, Ε. Κλαμπατσέα, Ε. Χανιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου.

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Είναι πολύ δύσκολη η θέση κάθε Έλληνα ομιλητή και ιδιαίτερα του Δήμαρχου μιας ελληνικής πόλης, σε στιγμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014 «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» Ηράκλειο 27-28/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ http://phoenix-crete.org/ Ο ρόλος της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα... Επενδυτικός Οδηγός Μονάδας Εκτροφής Αιγοπροβάτων - Αξιοποιήστε την πλούσια Ελληνική Γή. - Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας - Εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, κτηνίατρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Παραρτ. Κρήτης. Εισαγωγή. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφηµα 2.1.1.α. Τελειόφοιτοι ενιαίων λυκείων νοµού Αργολίδας περιόδου 2001-2002.

Γράφηµα 2.1.1.α. Τελειόφοιτοι ενιαίων λυκείων νοµού Αργολίδας περιόδου 2001-2002. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2.1.1 Με βάση το φύλο. Οι τελειόφοιτοι µαθητές των ενιαίων λυκείων του νοµού Αργολίδας, που θεµελίωσαν δικαίωµα προσέλευσης στις πανελλαδικές εξετάσεις της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : 8 ης Μεραρχίας 5 (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 454 45

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα