Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή"

Transcript

1 Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή Οι$Έλληνες$Πολίτες$διατηρούν$τις$καταθέσεις$και$λογαριασμούς$τους$ακόμα$και$αν$η$ τραπεζά$τους$χρεωκοπίσει$ Ένα$EUDR$=$Ένα$EUR$>$Όλα$τα$λογιστικά$και$τεχνολογίας$πληροφοριών$συστήματα$ λειτουργούν$αλάθητα$ Οι$Έλληνες$πολίτες$συνεχίζουν$να$χρησιμοποιούν$τις$χρεωστικές$και$πιστωτικές$τους$ κάρτες$στα$μαγαζιά$ακόμα$και$αν$οι$visa,$aestro$και$astercard$κτλ.$κόβονται.$ Η$αξία$επανεγχύεται$στην$πραγματική$οικονομία$και$επιτρέπει$γρηγορότερη$ κυκλοφορία$ Φόροι$όπως$ο$ΦΠΑ$συλλέγονται$σε$πραγματικό$χρόνο$αυτόματα$χωρίς$κόπο$ Εφαρμόσιμο$και$χρειάζεται$ότι$και$να$γίνει$με$την$Τρόικα$και$τους$δανειστές$ Η$επιβάρυνση$του$χρηματοπιστωτικού$τομέα$στην$τοπική$Ελληνική$οικονομία$ μειώνεται$ Οι$τοπικές$συναλλαγές$γίνονται$σε$πραγματικό$χρόνο$και$ως$επί$το$πλείστον$δωρεάν$ (εκτός$από$τις$πωλήσεις$των$εμπόρων$οι$οποίες$κοστίζουν$λιγότερο$από$την$παρούσα$ VISA)$ Δυνατή$μετατρεψιμότητα$ $Εξαρτάται$από$την$κυβέρνηση$$ Κάνοντας$τη$φύση,$την$ανθρωπότητα$και$την$κοινωνία$ ξάνα$το$επίκεντρο$ Η$προσέγγιση$του$Κάρλ$Πολάνι$στον$αγώνα$για$οικονομική$δημοκρατία

2 Μία$άμεση$λύση Δημιουργεία$ενός$νέου$συμπληρωματικού$νομίσματος$ EUDR$που$θα$μπορεί$να$χρησιμοποιήθει$στην$ τρέχουσα$οικονομία$μαζί$με$το$eur$ Εξάλειψη$της$αποθησαύρισης$και$του$χρέους$με$την$ χρησή$μηδενικού$ή$αρνητικού$τόκου$ Αύξηση$της$κυκλοφορίας$του$συμβόλου$αξίας$$ $$$(Συμπληρωματικό$Νόμισμα)$$ Αυτόματη$συλλογή$φόρων$σε$πραγματικό$χρόνο$ Μειωμένη$επιβάρυνση$του$χρηματοπιστώτικου$τομέα$ στην$οικονομία

3 Πως$λειτουργεί;$1/2 Το$υπουργείο$Ελληνικής$οικονομίας$λαμβάνει$έναν$κεντρικό$λογαριασμό$ για$να$διαχειρίζεται$το$νέο$eudr$παγκόσμια$ Όλοι$οι$Έλληνες$πολίτες$αποκτούν$αυτόματα$έναν$EUDR$λογαριασμό$σαν$ βασικό$δικαίωμα$πολίτη$ Όλες$οι$αξίες$λογαριασμών$σε$EUR,$σε$τράπεζες$που$καταρέουν$ μετατρέπονται$σε$eudr$(υπάρχοντες$λογαριασμοί,$δάνεια,$πιστωτικές$και$ χρεωστικές$κάρτες, )$χωρίς$να$χάσουν$αξία$ Οποιοδήποτε$τηλέφωνο$γίνεται$ένα$ηλεκτρονικό$πορτοφόλι$ Κάθε$έμπορος$μπορεί$να$γίνει$ΑΤΜ$(Μηχάνημα$αυτόματης$ανάληψης).$ Κάθε$έμπορος$γίνεται$ανταλλακτήριο$συναλλάγματος$μεταξύ$EU$ (χαρτονόμισμα)$και$eudr$(μόνο$ηλεκτρονικά$χρήματα)$ Τύπωση$χρημάτων$είναι$εφικτή$αλλά$θα$πρέπει$να$αποφευχθεί$λόγου$ κόστους,$χρονικών$περιορισμών,$al/kyc$και$εισπράξεις$φόρων.$ Δεδομένα$λογαριασμών$από$τράπεζες$μεταφέρονται$και$οι$αξίες$με$βάση$ τα$δεδομένα$που$ελήφθησαν.$τράπεζες$θα$πρέπει$να$υποχρεούνται$να$ παρέχουν$τα$δεδομένα$και$να$ολοκληρώσουν$$την$μεταφορά$της$ οικονομικής$δύναμης$από$τις$τράπεζες$πίσω$στους$πολίτες

4 Πως$λειτουργεί;$2/2 Η$PayServices$λειτουργεί$με$επιτυχία$από$το$Δεκέμβριο$του$2012$ Οι$χρεωστικές$και$οι$πιστωτικές$κάρτες$στα$πορτοφόλια$των$ πολιτών$συνεχίζουν$να$λειτουργούν$με$το$να$γίνονται$χρεωστικές$ κάρτες$μέσω$ενός$συστήματος$απόκτησης$εμπορικών$λογαριασμών$ από$την$payservices.com$το$οποίο$διαχειρίζεται$πληρώμες$σε$ μαγαζιά$είτε$χρησιμοποιόντας$το$τρέχων$τερματικό$συναλλαγών$ ($POS),$Smartphones$ή$τερματικά$συναλλαγών$του$PayServices.Inc$ Η$PayServices.com$είναι$το$μόνο$ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ$σύστημα$ικανό$να$ χρησιμοποιήσει$υπάρχουσες$χρεωστικές$και$πιστωτικές$καρτες$και$ να$τους$δίνει$λειτουργίες$πληρωμών$έξω$από$το$δύκτιο$των$visa/$ astercard/$aestro$από$το$οποίο$μπορούν$να$αποκλειστούν.$$ Η$PayServices.com$μπορεί$επίσης$να$εκδώσει$νέες$χρεωστικές$και$ πιστωτικές$κάρτες$με$παρούσες$και$νέες$λειτουργείες$ Όλα$τα$πορτοφόλια$μπορούν$να$χρησιμοποιήσουν$EUR$και$EUDR

5 Πώς$μεταφέρονται$τα$δεδομένα$στο$σύστημα$ της$payservices$από$χρεοκοπημένες$τράπεζες Η$PayServices$παρέχει$$διάφορα$στοιχεία$ΑΠΙ$(διεπαφής)για$να$ δημιουργήσει,$να$μεταφέρει$επαφές,$υπόλοιπα$λογαριασμών,$ συναλλαγές,$δεσμεύσεις$όπως$δάνεια$κτλ.$ $Ένα$σύστημα$διάταξης$το$οποίο$ακολουθεί$τις$διαδικασίες$KYC/ AL$(ταυτοποίησης$στοιχείων/$σύστημα$κατά$του$ξεπλήματος$ χρημάτων)$είναι$στη$θέση$του.$ Το$εθνικό$ταχυδρομείο$γίνεται$ αντιπροσωπία$τραπεζών Η$ PayServices$παρέχει$ασφαλής$περιηγητές$με$κάρτες$πρόσβασης$και$ κλειδιά$για$πλήρη$εξ$αποστάσεως$έλεγχο,$ιχνηλασιμότητα$και$ ιχνηλασιμότητα$σε$τραπεζικό$επίπεδο.$$ Δεν$υπάρχει$ανάγκη$για$έκδοση$νέων$καρτών$σε$αυτούς$που$έχουν$ ήδη$visa$ή$astercard$κάρτες$καθώς$μπορούμε$να$τους$ συνδέσουμε$στους$νέους$τους$payservices$λογαριασμούς$χωρίς$να$ τους$περάσουμε$από$visa$ή$c.$προοδευτικά$και$για$όσους$δεν$ έχουν$κάρτες,$θα$εκδώσουμε$νέες$payservices$κάρτες$με$κόστος$ έκδοσης$μόνο$$1$ανά$κάρτα.$

6 Τερματικά$συναλλαγών$μπορούν$να$χρησιμοποιηθούν$ ως$αυτόματες$ταμειολογιστικές$μηχανές Κάθε$τερματικό$συναλλαγών$της$PayServices$και$ των$smartphones$συνδεδεμένο$με$έναν$εμπορικό$ λογαριασμό$μπορεί$να$παρέχει$υπηρεσίες$ AT(μετρητά$και$νομισματική$μετατροπή/$ υπηρεσίες$διανομής$στο$κοινό$όταν$χρειάζονται)$ Κάθε$Ευρώ$μπορεί$να$αλλαχτεί$από$την$εκδίδουσα$ αρχή$σε$eudr$με$ένα$$ Μπόνους $σε$eudr.$ Αυξάνοντας$τη$ρευστότητα$και$πληρώνοντας$τους$ μεσάζοντες$με$eudr.$

7 $Διαθέσιμα$Εργαλεία Ασφαλής$Butterfly$περιηγητές$της$PayServices$για$WIN$και$ac$με$ ασφαλής$αναγνώστες$καρτών$chip$$$ SWIFT$T$$συνδεσιμότητα$στον$τραπεζικό$τομέα$ $Έξυπνα$POS$τερματικά$πληρωμών$ Πληρωμές$μέσω$POS$,$SS,$φωνητικά$μηνύματα$και$Smartphones$$ Πολύ$δυνατό$BAS$($σύστημα$διαχείρησης$τραπεζικών$λογαριασμών)$ Εργαλεία$για$I$Phones,$Androids$και$κινητά$WINDOWS$και$Blackberry$$ Δυνατό$ηλεκτρονικό$πορτοφόλι$και$σύστημα$ψηφιακής$υπογραφής$ Το$ασφαλέστερο$τραπεζικό$σύστημα$τεχνολογίας$πληροφοριών$PCI$DSS$ επιπέδου$1

8 Σχέδιο$έκτακτης$ανάγκης$1/2 Γρήγορη$ανταπόκριση$για$τη$συμφωνία$$ Μετά$τη$συμφωνία$στέλνουμε$μία$ομάδα$στην$Αθήνα$ Δημιουργούμε$το$νόμισμα$EUDR$στο$σύστημά$μας$ Επιτρέπουμε$σε$ορισμένα$αξουσιοδοτημένα$άτομα$να$το$ διαχειριστούν$ Ζητάμε$από$τις$τράπεζες$να$στείλούν$τους$καλύτερους$ προγραμματιστές$του$για$να$δημιουργήσουν$και$να$ χρεισημοποιήσουν$εργαλεία$της$payservices$για$μεταφορά$ δεδομένων$λογαριασμών.$ Ξεκινάμε$μετατροπές$και$μεταδώσεις$αρχείων$$ Προσαρμογή$κάλυψης$για$τοπικές$ανάγκες$ Εκκίνηση$του$EUDR$πανεθνικώς

9 Σχέδιο$Έκτακτης$Ανάγκης$2/2 Τι$υποστήριξη$χρειαζόμαστε$από$την$ελληνική$κυβέρνηση$ για$την$υλοποίηση$του;$ Χώρο$στέγασης$για$την$ομάδα$των$περίπου$10$ατόμων$ της$payservices$ Ένα$γραφιακό$χώρο$ο$οποίος$μπορεί$να$στεγάσει$50$με$ 100$εργαζόμενους$που$θα$είναι$όλοι$ Ελληνες$$για$να$ λειτουργούν$το$σύστημα$eudr$της$payservices$$ Υπολογιστές$Apple$για$όλους$τους$χρήστες$ Γρήγορη$σύνδεση$Internet$1$GB$ή$εάν$μη$διαθέσιμο$2$ γραμμές$των$100$b/s$η$κάθε$$ Ομάδα$ασφαλείας$ελεγχώμενη$πρόσβαση$στο$κτίριο

10

11

12

13

14

15

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εν μέσω οικονομικής κρίσης

Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εν μέσω οικονομικής κρίσης Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού εν μέσω οικονομικής κρίσης ειδικό θέμα Δρ. Όλγα Επιτροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδρα «Σταύρος Κωστόπουλος»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Smilenet Communications Center

ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Smilenet Communications Center Smilenet Communications Center Ε πειδή ο πολύτιμος χρόνος που διαθέτουμε στην εργασία μας βάλλεται καθημερινά από παράγοντες που λειτουργούν αρνητικά στην ψυχολογία μας και στην διάθεση για έργο κι εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Εισαγωγή στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.1 Μια Πρώτη Γεύση Η αλήθεια είναι ότι οι επενδύσεις μοιάζουν με ένα ταξίδι. Πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και περίπου πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσουμε στον

Διαβάστε περισσότερα

Μπεκ σε μπεκ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗΣ

Μπεκ σε μπεκ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΜΠΕΚ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ Μπεκ σε μπεκ www.graco.be Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗΣ Το μπεκ ψεκασμού επηρεάζει το περιθώριο κέρδους της εργασίας όπως και κάθε άλλο κομμάτι του εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

28 59 N 4 56 E. Κάτι περισσότερο από κρύος αέρας Τα συστήματα κλιματισμού Truma. Συστήματα κλιματισμού Truma ΙΔΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ? ΟΠΟΥ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ.

28 59 N 4 56 E. Κάτι περισσότερο από κρύος αέρας Τα συστήματα κλιματισμού Truma. Συστήματα κλιματισμού Truma ΙΔΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ? ΟΠΟΥ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ. Κάτι περισσότερο από κρύος αέρας Τα συστήματα κλιματισμού Truma Aventa comfort Aventa eco Saphir compact Saphir comfort Saphir vario 28 59 N 4 56 E ΙΔΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ? ΟΠΟΥ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ. Τάση τροφοδοσίας Τάση

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. Το πιο δυνατό και ολοκληρωμένο σύστημα στον κόσμο για την ανάπτυξη των μοσχαριών.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. Το πιο δυνατό και ολοκληρωμένο σύστημα στον κόσμο για την ανάπτυξη των μοσχαριών. ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Το πιο δυνατό και ολοκληρωμένο σύστημα στον κόσμο για την ανάπτυξη των μοσχαριών. Calf-Tel Στεγάζουμε την επιτυχία. Η νούμερο 1 επιλογή για την στέγαση μοσχαριών εσωτερικά ή εξωτερικά,

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς;

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; Ενημερωθείτε για θέματα που σας αφορούν! Tα κρυφά μπόνους για άμεση συνταξιοδότηση. Πως μπορούν να βγουν νωρίτερα στην σύνταξη οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 5.ΤΜΗΜΑΤΑ(ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) 6.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 7.ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1 / 14 8.ΒΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΑΡΙΝΟ ΟΜΑ Α: 1 Η

ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΑΡΙΝΟ ΟΜΑ Α: 1 Η ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΠΑΡ/ΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΜΑ Α: 1 Η ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘ ΑΙΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓ ΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓ ΑΙΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓ ΑΙΘ Θ 8-9 ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ( ) ΠΑΠ ΓΣ3 ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ( ) ΠΑΠ ΓΣ3 Φ. ΜΕΓ. ΚΑΛ. ( ) ΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Modulens O >> >> << www.klimatika.gr >> S u s t a i n a b l e C o m f o r t. Λέβητες πετρελαίου υψηλής τεχνολογίας

Modulens O >> >> << www.klimatika.gr >> S u s t a i n a b l e C o m f o r t. Λέβητες πετρελαίου υψηλής τεχνολογίας ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ Modulens O ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ADVANCE Λέβητες πετρελαίου υψηλής τεχνολογίας >> >> >> Υψηλής απόδοσης ρυθμιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά Εσπεριδοειδών. Εξέλιξη της Αγοράς Εσπεριδοειδών στην Ελλάδα. Παραγωγή Εσπεριδοειδών (σε 1.000Τον.)

Εξελίξεις στην αγορά Εσπεριδοειδών. Εξέλιξη της Αγοράς Εσπεριδοειδών στην Ελλάδα. Παραγωγή Εσπεριδοειδών (σε 1.000Τον.) Εξελίξεις στην αγορά Εσπεριδοειδών. Εξέλιξη της Αγοράς Εσπεριδοειδών στην Ελλάδα Παραγωγή Εσπεριδοειδών Η παραγωγή εσπεριδοειδών στην χώρα µας όπως φαίνεται εξάλλου και στον πίνακα και το γράφηµα που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον

υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον & βιώσιµη ανάπτυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 4 Προετοιμαστείτε εγκαίρως! REACH 2013 CO2 Σελ. 4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σελ. 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH Σελ. 15 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΈΦΥΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΆ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΒΑΡΈΟΥ ΤΎΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE Ελένη Πέγιου, Associate Manager, Planning AE 29/ Απριλίου/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οικιακού Ρολού Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι Κ Α Ι ΑΥ ΤΟ Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Ι Α Σ Υ ΡΜ ΑΤ ΗΣ ΤΕ Χ ΝΟΛΟ ΓΙ Α Σ SO M F Y

Οδηγός Οικιακού Ρολού Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι Κ Α Ι ΑΥ ΤΟ Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Ι Α Σ Υ ΡΜ ΑΤ ΗΣ ΤΕ Χ ΝΟΛΟ ΓΙ Α Σ SO M F Y Οδηγός Οικιακού Ρολού Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι Κ Α Ι ΑΥ ΤΟ Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Ι Α Σ Υ ΡΜ ΑΤ ΗΣ ΤΕ Χ ΝΟΛΟ ΓΙ Α Σ SO M F Y Μ η χ α ν ι σ μ ο ί κ α ι α υ τ ο μ α τ ι σ μ ο ί γ ι α ο ι κ ι α κ ά ρ ο λ ά Αξιοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε σταυροδρόμι Εμβάθυνση της δημοκρατίας για σταθερότητα, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε σταυροδρόμι Εμβάθυνση της δημοκρατίας για σταθερότητα, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη Ευρωπαίοι Οικονομολόγοι για την Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική στην Ευρώπη Euro Memo Group Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε σταυροδρόμι Εμβάθυνση της δημοκρατίας για σταθερότητα, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net-metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net-metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 13 Μαρτίου 2015 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μέρος Α Αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CAR RENTAL

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CAR RENTAL ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CAR RENTAL Συνδέστε τους πελάτες σας, τους υπαλλήλους σας, την επιχείρησή σας Wheels Car Rental Σχεδιασμένο από εσάς Το Wheels Car Rental είναι σχεδιασμένο σε συνεργασία με επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα