για το σχολείο ή το σπίτι 1. ΚΕΙΜΕΝΟ (Α) ΚΕΙΜΕΝΟ (Β)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "για το σχολείο ή το σπίτι 1. ΚΕΙΜΕΝΟ (Α) ΚΕΙΜΕΝΟ (Β)"

Transcript

1 Εργασίες για το σχολείο ή το σπίτι 1. ΚΕΙΜΕΝΟ (Α) Η «ιακήρυξη των δικαιωµάτων» (Bill of rights): Αγγλία 1689 Οι πνευµατικοί και οι κοσµικοί άρχοντες µαζί µε τις κοινότητες που αποτελούν την πλήρη και ελεύθερη έκφραση του έθνους... διακηρύττουν, ακολουθώντας το παράδειγµα των προγόνων τους, µε σκοπό τη δικαίωση και την ενίσχυση των παλιών δικαιωµάτων και ελευθεριών, ότι: 1. Το βασικό δικαίωµα να ακυρώνονται οι νόµοι χωρίς τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου είναι παράνοµο. 2. Το βασιλικό δικαίωµα να εκδίδονται και να εκτελούνται νόµοι, χωρίς τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου, είναι παράνοµο. 3. Κάθε σύγκληση δικαστηρίου, χωρίς της συγκατάθεση του Κοινοβουλίου, είναι παράνοµη. 4. Κάθε χρηµατική δαπάνη για λογαριασµό του στέµµατος, µε το πρόσχηµα βασιλικού προνοµίου, χωρίς τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου είναι παράνοµη. 5. Οι υπήκοοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν διάφορα αιτήµατα στο βασιλιά και κάθε καταδίωξη ή φυλάκιση που θα έχει σαν αιτία τα αιτήµατα αυτά είναι παράνοµη. 6. Η συγκρότηση και η συντήρηση του στρατού, σε καιρό ειρήνης, στα όρια του κράτους χωρίς τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου είναι παράνοµη. 7. Οι εκλογές για τα µέλη του Κοινοβουλίου πρέπει να είναι ελεύθερες. Τα επτά πρώτα Άρθρα. Πηγή: Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, τ. Α, Α Λυκείου, σ ΚΕΙΜΕΝΟ (Β) Η ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (1776) Όταν, µέσα στη φορά των ανθρώπινων γεγονότων, καθίσταται αναγκαίο για ένα λαό να λύσει τους πολιτικούς δεσµούς που τον ένωναν µε έναν άλλο λαό και να πάρει, ανάµεσα στις υνάµεις της γης, την ιδιαίτερη και ισότιµη θέση που οι φυσικοί και θείοι νόµοι του δίνουν το δικαίωµα να πάρει, ο σεβασµός προς το κοινό αίσθηµα της ανθρωπότητας του επιβάλλει να διακηρύξει τα αίτια που δικαιολογούν αυτήν την ρήξη. Παραδεχόµαστε για αναµφισβήτητες τις παρακάτω αλήθειες: όλοι οι άνθρωποι είναι πλασµένοι ίσοι ο ηµιουργός τους προίκισε µε ορισµένα αναπαλλοτρίωτα δικαιώµατα ανάµεσα στα δικαιώµατα αυτά περιλαµβάνονται η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας. Οι κυβερνήσεις εγκαταστάθηκαν από τους ανθρώπους για να εξασφαλίζουν αυτά τα δικαιώµατα και η δίκαιη εξουσία τους απορρέει από τη συγκατάθεση αυτών που κυβερνιούνται. Κάθε φορά που µια µορφή διακυβέρνησης αποδεικνύεται καταστροφική για το σκοπό αυτό, ο λαός έχει το δικαίωµα να την αλλάξει ή να την καταργήσει και να εγκαταστήσει µια νέα κυβέρνηση, θεµελιώνοντάς την πάνω στις αρχές και στα σχήµατα εκείνα που θα του φανούν πιο επιτήδεια για να του προσφέρουν την ασφάλεια και την ευτυχία. Η σύνεση διδάσκει, είναι αλήθεια, ότι οι κυβερνήσεις που έχουν εγκατασταθεί εδώ και καιρό, δεν πρέπει να αλλάζουν µε προσχήµατα επιπόλαια και παροδικά. Και η πείρα της Ιστορίας πράγµατι απέδειξε ότι οι άνθρωποι είναι περισσότερο διατεθειµένοι να ανεχτούν υποφερτά κακά παρά, αυτοδικώντας, να διαλύσουν τα σχήµατα στα οποία είναι συνηθισµένοι. Αλλά όταν µια µακρά σειρά από καταχρήσεις και σφετερισµούς, που τείνουν απαράλλαχτα στον ίδιο σκοπό, σχεδιάζει να τους υποτάξει στον απόλυτο δεσποτισµό, είναι δικαίωµά τους, είναι καθήκον τους, να απορρίψουν µια τέτοια κυβέρνηση και να βρουν νέες µεθόδους προστασίας για τη µελλοντική 81

2 τους ασφάλεια. Τέτοια υπήρξε η υποµονή αυτών των Αποικιών και τέτοια είναι σήµερα η ανάγκη που τις ωθεί να µεταβάλλουν το παλιό σύστηµα διακυβέρνησής τους. Η ιστορία του τωρινού βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας είναι η ιστορία µιας σειράς συνεχών αδικιών και σφετερισµών, που έχουν για µόνο στόχο τους την εγκαθίδρυση µιας απόλυτης τυραννίας σε βάρος αυτών των Πολιτειών... Εποµένως, Εµείς, οι αντιπρόσωποι των Ενωµένων Πολιτειών της Αµερικής, συναθροισµένοι σε Γενική Συνέλευση, έχοντας για µάρτυρα της ευθύτητας των προθέσεών µας τον Ανώτατο Κριτή του κόσµου, δηµοσιεύουµε και διακηρύσσουµε επίσηµα στο όνοµα και µε την εξουσιοδότηση του καλού λαού αυτών των Αποικιών ότι αυτές οι Ενωµένες Αποικίες είναι και έχουν το δικαίωµα να είναι κράτη ελεύθερα και ανεξάρτητα ότι αποδεσµεύονται από κάθε υπακοή απέναντι στο στέµµα της Μεγάλης Βρετανίας ότι κάθε πολιτικός δεσµός ανάµεσα σ αυτές και το κράτος της Μεγάλης Βρετανίας θεωρείται και πρέπει να θεωρείται τελείως ανύπαρκτος ότι, όπως τα ελεύθερα και ανεξάρτητα κράτη, έχουν πλήρη εξουσία να κηρύσσουν πόλεµο, να συνάπτουν ειρήνη, να δηµιουργούν συµµαχίες, να ρυθµίζουν το εµπόριό τους και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη στην οποία κάθε ανεξάρτητο κράτος έχει δικαίωµα να προβαίνει και, έχοντας πλήρη εµπιστοσύνη στην προστασία της Θείας Πρόνοιας, αναλαµβάνουµε αµοιβαία την υποχρέωση να υποστηρίξουµε αυτή τη ιακήρυξη µε τις ζωές µας, τις περιουσίες µας και µε το πιο ιερό αγαθό µας, την τιµή. Πηγή: Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, τ. Α, Α Λυκείου, σσ ΚΕΙΜΕΝΟ (Γ) ιακήρυξη των δικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη (26 Αυγούστου 1789) Οι αντιπρόσωποι του γαλλικού λαού, συγκεντρωµένοι σε Εθνική Συνέλευση, επειδή πιστεύουν ότι η άγνοια, ο παραµερισµός και η περιφρόνηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων είναι οι αποκλειστικοί λόγοι της κοινής δυστυχίας και της διαφθοράς των κυβερνήσεων, αποφάσισαν να εκθέσουν µε µια επίσηµη διακήρυξη τα φυσικά, αναπαλλοτρίωτα και ιερά δικαιώµατα του ανθρώπου µε τελικό σκοπό αυτή η διακήρυξη, µια και θα βρίσκεται συνέχεια µπροστά στα µάτια του κοινωνικού σώµατος, να υπενθυµίζει σε όλους αδιάκοπα τα καθήκοντά τους και τις υποχρεώσεις τους. Ακόµη σκοπεύει να καταστήσει τις αποφάσεις της νοµοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας περισσότερο σεβαστές, µια και θα µπορούν σε κάθε περίπτωση να συγκρίνονται µε τον τελικό στόχο του κάθε πολιτικού θεσµού. Τέλος, η διακήρυξη αυτή αποβλέπει να στρέψει τις διεκδικήσεις των πολιτών, που θα στηρίζονται πια σε απλές αρχές και αναµφισβήτητες, προς τη στήριξη του Συντάγµατος και προς το γενικό καλό. Εποµένως, η Εθνική Συνέλευση µπροστά και κάτω από την προστασία του Ανωτάτου Όντος αναγνωρίζει και διακηρύσσει τα παρακάτω δικαιώµατα του Ανθρώπου και του Πολίτη. Άρθρο 1: Οι άνθρωποι γεννιούνται και παραµένουν ελεύθεροι και έχουν τα ίδια δικαιώµατα. Οι κοινωνικές διακρίσεις µόνο στο κοινό συµφέρον µπορούν να βασίζονται. Άρθρο 2: Κάθε πολιτικός σχηµατισµός πρέπει να σκοπεύει στη διατήρηση των φυσικών και απαράγραπτων δικαιωµάτων του ανθρώπου. Τα δικαιώµατα αυτά είναι η ελευθερία, η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και η αντίσταση στη βία. Άρθρο 3: Το Έθνος είναι η αποκλειστική πηγή κάθε εξουσίας. Κανένα σώµα, κανένα άτοµο δεν µπορεί να ασκεί εξουσία που δεν απορρέει από το Έθνος. Άρθρο 4: Ελευθερία σηµαίνει το να µπορεί να πράττει το κάθε άτοµο ο,τιδήποτε δε βλάπτει ένα άλλο άτοµο έτσι η άσκηση των φυσικών δικαιωµάτων του κάθε ανθρώπου θέτει σαν όριο το σηµείο εκείνο, από το οποίο αρχίζει η άσκηση των ίδιων δικαιωµάτων για το άλλο άτοµο. Αυτό το όριο µόνο από το νόµο µπορεί να καθοριστεί. Άρθρο 6: Με το νόµο εκφράζεται η γενική θέληση. Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωµα, προσωπικά ή µε αντιπροσώπους τους, να µετέχουν στη θέσπισή του. Ο νόµος πρέπει να είναι ο 82

3 ίδιος για όλους, ανεξάρτητα αν προστατεύει ή τιµωρεί. Μια και όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόµο, µπορούν όλοι να µετέχουν το ίδιο και στα δηµόσια αξιώµατα, στις θέσεις και τις υπηρεσίες ανάλογα µε τις ικανότητές τους και χωρίς καµιά άλλη διάκριση παρά αυτή που πηγάζει από την αρετή τους και το ταλέντο τους. Άρθρο 7: Κανένα άτοµο δεν µπορεί να κατηγορηθεί, να συλληφθεί ή να κρατηθεί παρά στις περιπτώσεις που ο νόµος ορίζει και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προκαθορίζονται απ αυτόν. Άρθρο 8: Ο νόµος οφείλει να επιβάλλει ποινές που είναι αποκλειστικά και απόλυτα αναγκαίες και κανείς δεν µπορεί να τιµωρηθεί παρά µε νόµο που είχε θεσπιστεί πριν από το αδίκηµα. Άρθρο 9: Επειδή κάθε άνθρωπος θεωρείται αθώος πριν αποδειχτεί η ενοχή του, αν κριθεί αναγκαίο να συλληφθεί, κάθε αυστηρό µέτρο που δε θα ήταν αναγκαίο για τη σύλληψή του απαγορεύεται αυστηρά από το νόµο. Άρθρο 10: Κανείς δεν πρέπει να διώκεται για τις πεποιθήσεις του, ακόµη και τις θρησκευτικές, µια και η εκδήλωσή τους δεν διαταράσσει τη δηµόσια τάξη που ο νόµος έχει επιβάλλει. Άρθρο 11: Η ελεύθερη διακίνηση των σκέψεων και των ιδεών είναι ένα από τα πολυτιµότερα δικαιώµατα του ανθρώπου εποµένως κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να οµιλεί, να γράφει και να τυπώνει τα έργα του ελεύθερα, αρκεί να µην κάνει κατάχρηση αυτής της ελευθερίας σε περιπτώσεις που ορίζονται σαφώς από το νόµο. Άρθρο 12: Η εξασφάλιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη κάνει αναγκαία την ύπαρξη µιας κρατικής εξουσίας άρα αυτή η εξουσία έχει θεσπιστεί για το καλό όλων και όχι για την ιδιωτική ωφέλεια αυτών, στους οποίους έχει ανατεθεί. Άρθρο 13: Για τη συντήρηση της κρατικής εξουσίας και για τα έξοδα της διοίκησης µια κοινή συνεισφορά είναι αναγκαία. Η συνεισφορά αυτή πρέπει να είναι κατανεµηµένη µε δικαιοσύνη στους πολίτες, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους. Άρθρο 14: Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωµα, αυτοπροσώπως ή µε τους αντιπροσώπους τους, να αποδέχονται ελεύθερα την αναγκαιότητα της δηµόσιας εισφοράς, να παρακολουθούν τη χρήση της και να καθορίζουν την ποσότητα, τη διάθεση, την είσπραξη και τη διάρκειά της. Άρθρο 15: Η κοινωνία έχει το δικαίωµα να ζητήσει ευθύνη από κάθε δηµόσιο λειτουργό για τον τρόπο που άσκησε το λειτούργηµά του. Άρθρο 16: Κάθε κοινωνία που δεν έχει εξασφαλίσει τα δικαιώµατα των πολιτών της και δεν έχει καθορίσει µε ακρίβεια τη διάρκεια των εξουσιών, δεν µπορεί να θεωρηθεί οργανωµένη. Άρθρο 17: Επειδή η ιδιοκτησία είναι ένα απαραβίαστο και ιερό δικαίωµα, κανείς δεν µπορεί να τη στερηθεί παρά µόνο σε περίπτωση δηµόσιας ανάγκης που έχει καθοριστεί από το νόµο και φυσικά µε την προϋπόθεση να καταβληθεί στον κάτοχο µια δίκαιη αποζηµίωση. Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, Α Λυκείου, τεύχος Α, σσ Α. Να µελετήσετε προσεκτικά τη «ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη» και να καταγράψετε ποιες από τις ιδέες πηγάζουν από τον Λοκ (Locke), ποιες από το Ρουσσό (Rousseau), ποιες από το Βολταίρο (Voltaire), το Μοντεσκιέ (Montesqieu) ή το Ντιντερώ (Diderot). Β. Να συγκρίνετε τα τρία κείµενα και αφού λάβετε υπόψη σας τις διαφορετικές συνθήκες που υπαγόρευσαν τη σύνταξή τους: α) Να αναλύσετε το βαθµό της επίδρασης που άσκησε η µία ιακήρυξη στην άλλη. β) Να τεκµηριώσετε την άποψη ότι το γαλλικό κείµενο είναι προοδευτικότερο και πληρέστερο των δυο προηγουµένων ιακηρύξεων. 83

4 2. ΕΙΚΟΝΑ (Α) Η Σύγκληση των Γενικών Τάξεων ( ) ΕΙΚΟΝΑ (Β) Συντακτική Συνέλευση (4 Αυγούστου 1789) 84

5 ΕΙΚΟΝΑ (Γ) Συµβατική Συνέλευση (Prairial έτος ΙΙΙ της ηµοκρατίας ή ) Ο λαός του Παρισιού καταλαµβάνει τη Συνέλευση και ζητάει «ψωµί και το Σύνταγµα του 1793» Α. Να παρατηρήσετε προσεκτικά τις τρεις γκραβούρες και να τις συγκρίνετε µεταξύ τους ως προς: α) τις κοινωνικές τάξεις που εκπροσωπούνται και τη θέση που κατέχουν σε καθεµιά από τις Συνελεύσεις β) την ατµόσφαιρα που επικρατεί. Β. Να διατυπώσετε τα συµπεράσµατά σας για τις πολιτικές αλλαγές που συντελέστηκαν. Σηµείωση: Η άσκηση µπορεί να γίνει γραπτά ή προφορικά στην τάξη µε σύγχρονη προβολή των εικόνων από επιδιασκόπιο. Ο καθηγητής µπορεί, για κάθε άσκηση, να διατυπώσει πολλές επιµέρους ερωτήσεις ώστε να βοηθηθούν οι µαθητές για την εξαγωγή γενικότερων συµπερασµάτων (ρούχα, διάκοσµος αιθουσών κ.λπ.) 85

6 3. Με τη βοήθεια του σχολικού σας βιβλίου, να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα µε τα στοιχεία που λείπουν: Πολιτεύµατα Χρονολογίες Εκπρόσωποι Συνοπτική Παρουσίαση Από το 17 ο αιώνα το πολίτευµα της Γαλλίας είναι Απολ/ρχική Μοναρχία Λουδοβίκος XVI Απολυταρχική Μοναρχία. Η διάδοση όµως των ιδεών του ιαφωτισµού επηρεάζει ιδιαίτερα τους εκπροσώπους της νέας ανερχόµενης τάξης, της αστικής, αλλά και τους µονάρχες ορισµένων κρατών της Ευρώπης. Έτσι, στα τέλη του 18 ου αιώνα (συνεχίστε)... Λουδοβίκος XVI και: αντόν, Μαρά, Ροβεσπιέρος Το Γενάρη του 1793 στη Συµβατική Συνέλευση κυριαρχούν τρεις τάσεις. Οι Γιρονδίνοι επιθυµούν τη ηµοκρατία µε αποκλεισµό όµως των «ξεβράκωτων». Οι Ορεινοί πιστεύουν ότι σ αυτή τη φάση οι λαϊκές τάξεις θα στηρίξουν τη δηµοκρατία. Οι Πεδινοί άλλοτε στηρίζουν τις απόψεις των Ορεινών και άλλοτε των Γιρονδίνων. Τελικά, υπερισχύει η άποψη των Ορεινών. Το Γενάρη του 1793 παίρνουν απόφαση και δηµιουργείται η Επαναστατική Συνέλευση. ικτατορία Ναπολέων Βοναπάρτης 86

7 4. ΟΤΑΝ Η ΤΕΧΝΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Νταβίντ, «Η αρπαγή των Σαβίνων» 1 Α. Να βρουν οι µαθητές και να παρουσιάσουν στην τάξη πληροφορίες: α) για το ρεύµα του νεοκλασικισµού στη ζωγραφική (περίοδος, εκπρόσωποι, χαρακτηριστικά) β) για τη ζωή και το έργο του Νταβίντ Β. Να δοθεί στους µαθητές η εικόνα «Η αρπαγή των Σαβίνων» (σε έγχρωµη φωτοτυπία / προβολή από επιδιασκόπιο / µηχανή για slides) και να γίνει από το διδάσκοντα επεξήγηση του ιστορικού θέµατος. Γ. Να ζητηθεί από τους µαθητές: α) να εντοπίσουν στον πίνακα τα στοιχεία του νεοκλασικισµού (µέσα από τη θεµατική, την τεχνοτροπία, τα χρώµατα, την περιβολή) β) να προσπαθήσουν να συσχετίσουν τα πολιτικά γεγονότα της εποχής µε το θέµα του πίνακα και να προσδιορίσουν ποιος ήταν, κατά τη γνώµη τους, ο σκοπός του καλλιτέχνη. Βιβλιογραφικά βοηθήµατα: Υβόν Ντελάντρ - Πιερ Μωζέ - Ντενί Μιλώ, Παγκόσµια Ιστορία της Τέχνης, τ. 3 ος, µτφρ. Μερόπη Πρέκα, εκδ. Φυτράκης. Michael Kiston, Παγκόσµιος Ιστορία Τέχνης, τ. 9 ος, εκδ. Φυτράκης, Χρυσός Τύπος, Σύµφωνα µε το µύθο ο Τάσιος, βασιλιάς των Σαβίνων, επιτέθηκε κατά της Ρώµης ύστερα από την απαγωγή των Σαβίνων γυναικών από το Ρωµύλο αρχηγό των Ρωµαίων. Στον πίνακα αναπαρίσταται η προσπάθεια της Ερσίλιας, κόρης του Τάσιου, να συµφιλιώσει τον πατέρα της µε το Ρωµύλο. Ο Ρωµύλος παντρεύτηκε την Ερσίλια και έτσι οι Σαβίνοι µε τους Ρωµαίους συγκυβέρνησαν στη Ρώµη. Ο ζωγράφος Νταβίντ ζωγράφισε αυτόν τον πίνακα µετά το θάνατο του Ροβεσπιέρου σε µια προσπάθεια να εξάρει την ιδέα της συµφιλίωσης. 87

8 5. ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Αποσπάσµατα από το νόµο της 10ης Ιουνίου Άρθρο 1. Ο γαλλικός λαός αναγνωρίζει την ύπαρξη του Υπέρτατου Όντος και την αθανασία της ψυχής. Άρθρο 2. Αναγνωρίζει ότι η λατρεία που αξίζει το Υπέρτατο Όν είναι η εκτέλεση των καθηκόντων του ανθρώπου. Άρθρο 3. Από τα καθήκοντα αυτά θέτει σε πρώτη θέση να απεχθάνεται τη δολιότητα και την τυραννία, να τιµωρεί τους τυράννους και τους προδότες, να βοηθάει τους δυστυχισµένους, να σέβεται τους αδύνατους, να υπερασπίζεται τους καταπιεσµένους, να κάνει όσο καλό µπορεί και να µην είναι άδικος µε κανέναν. Αποσπάσµατα από το διάταγµα της Συµβατικής, ύστερα από πρόταση του Ροβεσπιέρου, για τη λατρεία του Υπέρτατου Όντος (7 Μαΐου 1794) από το βιβλίο του Βασίλη Κρεµµυδά, Νεότερη Ιστορία, Ελληνική και Ευρωπαϊκή, σ ΕΙΚΟΝΑ (Α) Η Γιορτή της Αναγέννησης (La fête de la régénération) Πάνω στα ερείπια του φρουρίου της Βαστίλλης τοποθετήθηκε το άγαλµα της αιγυπτιακής θεάς Ίσιδος. Στην εικόνα το άγαλµα, από τα στήθη του οποίου τρέχει νερό, ενώ ο ωραίος και ευγενής Ερώ ντε Σεσέλ (Hérault de Séchelles), Πρόεδρος της Συµβατικής Συνέλευσης, τείνει τη ρωµαϊκή κούπα του για να πιει το νερό της Αναγέννησης. Γκραβούρα του David, στο «La Révolution Francaise au jour le jour», Hatier, 1985, σ

9 ΕΙΚΟΝΑ (Β) Τελετή της θεάς «Λογικής» Francois Furet, Mona Ozouf, Dictionnaire critique de la Révolution Francaise εκδ. Flammarion, Paris, ΕΙΚΟΝΑ (Γ) Γιορτή του «υπέρτατου όντος» (8 Ιουνίου 1794) 89

10 Α. Να εξηγήσετε τι συµβόλιζε η καθεµιά από τις τρεις γιορτές. Β. Να εντοπίσετε κοινά χαρακτηριστικά αυτών των τελετών (να παρατηρήσετε το πλήθος, τα ρούχα, το τελετουργικό). Γ. Ποιες είναι οι ιδέες που προβάλλονται; Να τις συσχετίσετε το κίνηµα του ιαφωτισµού µε το επαναστατικό κλίµα της εποχής. Σηµείωση: Σκόπιµο είναι πριν δοθεί η εργασία να γίνει σχετική ανάλυση από το διδάσκοντα στην τάξη µε τη βοήθεια διαφανειών. 6. ΟΤΑΝ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α. Να ακούσουν οι µαθητές στην τάξη την 3 η συµφωνία έργο αρ. 55 του Λ. Β. Μπετόβεν την επονοµαζόµενη ηρωική, καθώς και την προγραµµατική συµφωνία «Η Νίκη του Wellington». Β. Να γίνει µια σύντοµη αναφορά από το διδάσκοντα στο ιστορικό της σύνθεσης των δύο συµφωνικών έργων και στο ιστορικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο δηµιουργήθηκαν. Γ. Να ζητηθεί από τους µαθητές να αναφερθούν στο βαθµό επίδρασης που είχε το πολιτικό κλίµα της εποχής στο έργο του Μπετόβεν. Σηµείωση: Παραθέτουµε συνοπτικά για τον καθηγητή το ιστορικό σύνθεσης των δύο συµφωνικών έργων το οποίο εµφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι γνωστό ότι ο Μπετόβεν, αρχικά, ένθερµος υποστηρικτής του Ναπολέοντα, άρχισε να γράφει τη συµφωνία αυτή προς τιµήν του µεγάλου ήρωα και επαναστάτη. Η συµφωνία χαρακτηρίζεται από πάθος και προβάλλει την προµηθεϊκή διάσταση του ανθρώπου - επαναστάτη. Μάλιστα, σαν τελευταίο µέρος της συµφωνίας, έχει χρησιµοποιήσει το µουσικό θέµα του έργου του «Τα Πλάσµατα του Προµηθέως» που αποτελεί µουσική για µπαλέτο. Όταν όµως αντιλήφθηκε ότι ο Ναπολέων, µεταµορφώθηκε σε έναν άλλο κατακτητή, τότε άλλαξε την αφιέρωση της συµφωνίας σε «Συµφωνία ηρωική για να τιµηθεί η ανάµνηση ενός µεγάλου ανθρώπου. (Symphonia eroica composta per festeggiare il sovenire di un grand uomo). Βιβλιογραφικό βοήθηµα: Έντουαρντ Σµιθ, Παγκόσµια Ιστορία Τέχνης και Πολιτισµού, µτφρ. Ελένης Ταµπάκη, εκδ. Άλµπατρος,

11 Οµαδικές Συνθετικές - ηµιουργικές Εργασίες 1. ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Οι µαθητές µπορούν να κατασκευάσουν µε τη βοήθεια του καθηγητή των Καλλιτεχνικών του σχολείου ένα πίνακα όπου να απεικονίζονται: α) Τα σηµαντικότερα γεγονότα «σταθµοί» της επαναστατικής περιόδου από το β) Οι σηµαντικότερες χρονολογίες και ο χρόνος διάρκειας των κυριοτέρων φάσεων. γ) Πορτρέτα των ηρώων από φωτογραφίες ή/και ζωγραφική ή/και χιουµοριστική απεικόνιση (καρικατούρα) π.χ. Λουδοβίκου XVI, Μαρίας Αντουανέτας, Ροβεσπιέρου, αντόν, Μαρά, κληρικών, «ξεβράκωτων», αριστοκρατών, εµιγκρέ κ.λπ. δ) Οι γιορτές - τελετές της Επανάστασης, η Τέχνη της Επαναστατικής περιόδου, η Αρχιτεκτονική, το επαναστατικό ηµερολόγιο, η µόδα γυναικών - ανδρών. 2. ΤΟ ΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Να κατασκευάσουν οι µαθητές έναν πίνακα, όπου να παρουσιάζεται η παγκοσµιότητα και η διαχρονικότητα του έργου της Επανάστασης µέσα από τις έννοιες: α) Αδελφότητα, β) ικαιοσύνη, γ) ικαιώµατα και Θεσµοί, δ) Εθνική συνείδηση - Εθνική ενότητα, ε) Εκπαίδευση, στ) Ελευθερία, ζ) Επιστήµες, η) Ισότητα. 91

12 3. ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Να συλλέξουν οι µαθητές από εγκυκλοπαίδειες, σχολικά βιβλία, τουριστικούς οδηγούς, κάρτες και όποια άλλη πηγή, φωτογραφίες ή διαφάνειες από πλατείες, αγάλµατα, κτίρια, µνηµεία, ανάκτορα, όπου σηµειώθηκαν ιστορικά γεγονότα ή στήθηκαν για να θυµίζουν την Επανάσταση. 4. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Α ΩΣ ΤΟ Ω Να σχηµατίσουν οι µαθητές ένα µικρό λεξικό µε τις νέες λέξεις (όρους, έννοιες) που συναντώνται συχνά µέσα στο βιβλίο τους και αφορούν αυτή την επαναστατική περίοδο αλλά χρησιµοποιούνται έκτοτε παγκόσµια, και να γράψουν ένα µικρό κείµενο για κάθε λήµµα. Π.χ.: Α Αναγέννηση Γ Γκαζέττα / Γκραβούρα ικαιώµατα του Ανθρώπου Ε Έθνος Κ Κοµµούνα Ο Οµοσπονδία Σ Συνέλευση κ.ά. 5. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Να γράψουν οι µαθητές ένα λόγο που θα µπορούσαν να αγορεύσουν σαν βουλευτές σε µια από τις Συνελεύσεις. Μέσα από το κείµενό τους να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τη Συνέλευση να παρθούν αποφάσεις σε ένα σοβαρό θέµα, για παράδειγµα ίση πληρωµή των φόρων, απόδοση γης στους ακτήµονες γεωργούς, την ψήφο των λαϊκών τάξεων, τη δωρεάν δηµόσια παιδεία ή τη συµµετοχή των γυναικών στη ψηφοφορία κ.ά. 92

13 6. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (5 Οκτωβρίου Γενάρη 1806) ΕΙΚΟΝΑ (Α) ΕΙΚΟΝΑ (Β) ΕΙΚΟΝΑ (Γ) 93

14 Α. Να βρουν οι µαθητές πώς αποδίδονται στο νέο ηµερολόγιο οι ηµέρες, οι µήνες και τα έτη. Β. Να διατυπώσουν κάποιους λόγους, για τους οποίους πιστεύουν ότι δηµιουργήθηκε και χρησιµοποιήθηκε αυτό το ηµερολόγιο. Γ. Να αναλύσουν και να ερµηνεύσουν τη σχέση ανάµεσα στην επανάσταση και στο ρεύµα του Ροµαντισµού, στην αποχριστιανοποίηση της θρησκείας (déchristianisation) και στο συµβολισµό που παρουσιάζουν οι εικόνες.. Να αποδώσουν µια σύγχρονη ηµεροµηνία σύµφωνα µε το επαναστατικό ηµερολόγιο. 94

15 7. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η Τέταρτη τάξη. Γκραβούρα αγνώστου από το βιβλίο του Paul-Marie Duhet Les femmes et la Revolution, εκδ. Collection Archhes Juillard, 1971, σ. 160 ΚΕΙΜΕΝΟ (Α) «Παρότι ο σύζυγός µου, λέει µια ηρωίδα του Βολταίρου, δίνει το κολιέ µου στη µια αντίζηλό µου και τα σκουλαρίκια µου στην άλλη, εγώ δεν ζήτησα από τους δικαστές ούτε να τον κλείσουν σε µοναστήρι, ούτε να µου δώσουν όλα τα καλά του. Ενώ εγώ, επειδή έκανα µια φορά αυτό που εκείνος κάνει καθηµερινά, ατιµώρητα, πρέπει να µου κόψουν τα µαλλιά, να µε βάλουν έγκλειστη σε µοναστήρι, να µου στερήσουν την προίκα µου, να δώσουν την περιουσία µου στον κούφιο σύζυγό µου για να τον βοηθήσουν να αποπλανήσει κι άλλες γυναίκες και να διαπράξει κι άλλες µοιχείες». Annette Rosa, Citoyennes, Les femmes et la Révolution Francaise, Messidor, 1985, σ. 49. Μτφρ.: Α. Μέρου Γκραβούρα του Gouache de Lesueur, Το διαζύγιο, φωτογραφία Hubert Josse. Annette Rosa, Citoyennes, Le femmes et la Révolution Francaise, Messidor, 1985, σ ΚΕΙΜΕΝΟ (Β) «Γυναίκες! Θέλετε να είστε δηµοκράτισσες; Αγαπήστε, ακολουθήστε, και διδάξτε τους νόµους που καλούν τους συζύγους σας και τα παιδιά σας στην άσκηση των δικαιωµάτων τους. Να είστε ντυµένες απλά, εργατικές στο νοικοκυριό σας ποτέ µην παρακολουθείτε τις λαϊκές συνελεύσεις µε σκοπό να µιλήσετε... τότε η πατρίδα θα σας 95

16 ευλογεί γιατί πραγµατικά θα έχετε κάνει γι αυτήν αυτό που εκείνη θα περίµενε από εσάς». Ανωνύµου, δηµοσιευµένο σε επίσηµο φύλλο της ηµόσιας Σωτηρίας, Annette Rosa, Citoyennes, Le femmes et la Révolution Francaise, Messidor, 1985, σ Αναχώρηση ηρωίδων του Παρισιού για την κατάληψη του Ανακτόρου των Βερσαλλιών (5 Οκτωβρίου 1789) Annette Rosa, Citoyennes, Le femmes et la Révolution Francaise, Messidor, 1985, σ. 79. Κλαµπ γυναικών Annette Rosa, Citoyennes, Le femmes et la Révolution Francaise, Messidor, 1985, σ

17 Κυρία της Αριστοκρατίας Annette Rosa, Citoyennes, Le femmes et la Révolution Francaise, Messidor, 1985, σ Αστικά γυναικεία ρούχα της Επανάστασης Annette Rosa, Citoyennes, Le femmes et la Révolution Francaise, Messidor, 1985, σ ΚΕΙΜΕΝΟ (Γ) «Αντίο τακούνια, καλάθια, πουφ, µαξιλαράκια, περούκες. Όλη η χάρη κατοικεί στην απλή οµορφιά του σώµατος. Κάτω από τα πατριωτικά χρώµατα των ρούχων το σώµα επαναστατεί κι αυτό». Annette Rosa, Citoyennes, Le femmes et la Révolution Francaise, Messidor, 1985, σ Η ωραία ξεβράκωτη ένοπλη για τον πόλεµο. Γκραβούρα ανωνύµου Annette Rosa, Citoyennes, Le femmes et la Révolution Francaise, Messidor, 1985, σ

18 Σηµείωση: Το θέµα είναι τεράστιο και θα µπορούσε να απασχολήσει σαν οµαδική-συνθετική εργασία πολλούς µαθητές. υστυχώς όµως η έλλειψη ελληνικής βιβλιογραφίας περιορίζει τις δυνατότητές µας. Παραθέτουµε ενδεικτικά κάποιες εικόνες και βιβλιογραφία σχετική µε το αντικείµενο και προτείνουµε, µε βάση αυτό το υλικό ή και άλλο συµπληρωµατικό, οι µαθητές που θα αναλάβουν αυτή την εργασία: α) Να χωριστούν σε µικρότερες οµάδες και κάθε οµάδα να επεξεργαστεί µία από τις πλευρές του θέµατος. β) Να δώσουν ένα τίτλο στην ενότητα που θα επεξεργαστούν. γ) Να διατυπώσουν δικά τους ερωτήµατα που να εξαντλούν το θέµα. δ) Να δώσουν τις απαντήσεις στα ερωτήµατα που διατύπωσαν. ε) Να εξαγάγουν γενικά συµπεράσµατα. 98

19 8. ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑ Γκραβούρα που δηµοσιεύτηκε στον αγγλικό τύπο τρεις µήνες µετά τη θριαµβευτική είσοδο του Ναπολέοντα στο Βερολίνο (1807). Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, τ. Α, σ ΚΕΙΜΕΝΟ «... Όλος ο κόσµος γνωρίζει ότι χωρίς εµένα δεν είστε τίποτα». Ναπολέων Βοναπάρτης, στον αδελφό του Λουδοβίκο, βασιλιά της Ολλανδίας. «... Μπορείτε να είστε βασιλεύς, αλλά έχω το δικαίωµα να διοικώ κι εγώ λίγο εκεί όπου έχω άνδρες στρατιώτες». Ναπολέων Βοναπάρτης, στον αδελφό του Ιωσήφ, βασιλιά της Νεαπόλεως και αργότερα της Ισπανίας. «... Ασκώ µοναρχία διότι δηµιούργησα κληρονοµική τάξη ευγενών αλλά µένω πιστός στις αρχές της Επανάστασης γιατί οι τίτλοι των ευγενών µου είναι ένα είδος αστικού στέµµατος: κερδίζεται βάση της αξίας και του έργου του καθενός. Dominique Gausseu, Napoleon et Son Temps, εκδ. Mango, 1994, σσ Μτφρ.: Α. Μέρου Α. Να σχηµατίσουν οι µαθητές έναν πίνακα µε τα ονόµατα των συγγενών του (αδέλφια, ανίψια κ.λπ.) που ο Ναπολέοντας τοποθέτησε ως βασιλείς, αντιβασιλείς κ.λπ. Β. Να βρουν βιογραφικά στοιχεία για το Ναπολέοντα (καταγωγή, ο ρόλος του στην Επανάσταση, οι γυναίκες της ζωής του κ.λπ.). Γ. Να καταγράψουν το έργο του στη ιοίκηση, την Οικονοµία και την Εκπαίδευση.. Με βάση τις πληροφορίες που συνέλεξαν οι µαθητές, τα κείµενα που παρατίθενται και τη γκραβούρα, να αξιολογήσουν: α) την προσωπικότητά του, β) το έργο του και τη συµβολή του στον Ευρωπαϊκό πολιτισµό, γ) το βαθµό της αφοσίωσής του στις Αρχές της Γαλλικής Επανάστασης και δ) την αποδοχή του από τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάµεις. 99

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΡΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη A (τμήμα Aε4) Σχολική χρονιά: 2013-14

Τάξη A (τμήμα Aε4) Σχολική χρονιά: 2013-14 Ερευνητική εργασία: Τάξη A (τμήμα Aε4) Σχολική χρονιά: 2013-14 «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Κοινωνία των Πολιτών» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ : ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα των εκδόσεων ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗ Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου ή μέρους αυτού με οποιοδήποτε μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου -- αρχές 19ου αιώνα)

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου -- αρχές 19ου αιώνα) Κεφάλαιο 1 Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση () Το 18ο αιώνα το πολίτευμα στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη είναι η απόλυτη μοναρχία. Τα κράτη της δυτικής Ευρώπης κυριαρχούν στο

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι υπήκοοι του σουλτάνου 18ος αρχές 19ου αιώνα

Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι υπήκοοι του σουλτάνου 18ος αρχές 19ου αιώνα Λίγη ακόμη ιστορία... δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα Κεφάλαιο 1 Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα) Κεφάλαιο 2 Η παρακμή της Οθωμανικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1789-1794) (κριτήρια: καταγωγή και προνόμια από τον ηγεμόνα) παλαιό καθεστώς

Η ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1789-1794) (κριτήρια: καταγωγή και προνόμια από τον ηγεμόνα) παλαιό καθεστώς 18 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1789-1794) α τ δαφτσ Δομή γαλλικής κοινωνίας 18 ου αιώνα (κριτήρια: καταγωγή και προνόμια από τον ηγεμόνα) κλήρος (0,5%) ευγενείς (1,5%) τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09 Φυσικές - Θετικές Ανθρωπιστικές - Θεωρητικές Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση ευρύτερων και σύνθετων προβλημάτων πρέπει: Οι επιστήμες να συνεργάζονται Διεπιστημονικότητα Μαθηματικά Ιστορία Κοινωνιολογία Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας Η δημιουργία του project «Σχολικός εκφοβισμός» είναι μια σύνθεση εκπαιδευτικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί χρόνια στα σχολεία, όπως το «Στηρίζομαι στα πόδια μου», «Συζητήσεις εφήβων»,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 1988 Β ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-066-5 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Έργο του Κοµοτηναίου καλλιτέχνη Άγγελου Γεωργίου 5 η ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΩ ΕΜΙΡΗ 2 3 Αγαπητοί µου µαθητές. Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν ένα σηµαντικό βοήθηµα

Διαβάστε περισσότερα

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.)

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιείται και θα γίνει και κριτική θεώρηση αυτών. Καταρχήν θα ερευνηθεί το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ. Τα πολιτικά κόµµατα

ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ. Τα πολιτικά κόµµατα ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ Τα πολιτικά κόµµατα 172 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ 1 Η σχέση πελατείας είναι µια σχέση εκούσιας διπολικής ανταλλαγής ανάµεσα σε κοινωνικούς φορείς άνισης κοινωνικής και οικονοµικής ισχύος,

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο για τα δικαιώματα, την πολιτική και κοινωνική αγωγή μεταναστών και ελλήνων μαθητών

Γλωσσάριο για τα δικαιώματα, την πολιτική και κοινωνική αγωγή μεταναστών και ελλήνων μαθητών ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α.) Γλωσσάριο για τα δικαιώματα, την πολιτική και κοινωνική αγωγή μεταναστών και ελλήνων μαθητών Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Έργο του Κοµοτηναίου καλλιτέχνη Άγγελου Γεωργίου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΩ ΕΜΙΡΗ 3 4 5 Αγαπητοί µου µαθητές. Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν ένα σηµαντικό βοήθηµα στο µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίδα 1. Σκοπός. 4 2. οµή Κειµένου όγµατος... 4 3. Ορισµός όγµατος ιαµόρφωσης Ηγετών.. 5 4. Επιδιώξεις όγµατος ιαµόρφωσης Ηγετών.. 5 5. Γενικές Έννοιες.... 7 6. Εφαρµογή Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα Εργασίας 2003/7 Working Papers 2003/7

Κείµενα Εργασίας 2003/7 Working Papers 2003/7 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΟΥΞΗ Κείµενα Εργασίας 2003/7 Working Papers 2003/7 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATONAL

Διαβάστε περισσότερα

"Είναι άλλο να πεθαίνεις για την Ελλάδα και άλλο να σε πεθαίνει αυτή...

Είναι άλλο να πεθαίνεις για την Ελλάδα και άλλο να σε πεθαίνει αυτή... Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα "Είναι άλλο να πεθαίνεις για την Ελλάδα και άλλο να σε πεθαίνει αυτή... Σκέψεις και συναισθήµατα Ερευνητική Εργασία α τετραµήνου 2013-2014 0 0 1 1 Περιεχόµενα Σελίδες Πολιτισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003 ΜΕΡΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΆΡΘΡΟ 1 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 2 ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΆΡΘΡΟ 3 ΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΆΡΘΡΟ 4 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΆΡΘΡΟ 5 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΆΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία β τετραμήνου 2012 15/5/2012

Ερευνητική εργασία β τετραμήνου 2012 15/5/2012 Ερευνητική εργασία β τετραμήνου 2012 15/5/2012 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: Μεντεσίδης Νίκος Μποκόρου Αθανασία Ελένη Πόντζο Αγγελική Τσαβδαρίδου Αναστασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Περίληψη εργασίας... σελ. 3 II. Η γυναίκα στην

Διαβάστε περισσότερα

«Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του. Άρθρο 14, Οικουµενική ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα των Ηνωµένων Εθνών

«Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του. Άρθρο 14, Οικουµενική ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα των Ηνωµένων Εθνών Οδηγός για δάσκαλους ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες.» Άρθρο 14, Οικουµενική ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα των Ηνωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 ΔΕΜΙΡΗ ΒΑΣΩ 7 η ΕΚΔΟΣΗ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 2 3 4 Αγαπητοί μου μαθητές. Οι σημειώσεις αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠολιτιΚΗ Και ΔιΚαιο. Β Γενικού Λυκείου

ΠολιτιΚΗ Και ΔιΚαιο. Β Γενικού Λυκείου ΠολιτιΚΗ Και ΔιΚαιο Β Γενικού Λυκείου 1 ΣυγγραφειΣ: Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου Νομικός, Διδάκτωρ Νομικής, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. λεωνίδας Κατσίρας Σχολικός Σύμβουλος Νομικών-Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Νλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα