PROJECT «ΣΠΟΥ ΕΣΣΤΗΝΣΤΗΝ ΘΕΜΑ: ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PROJECT «ΣΠΟΥ ΕΣΣΤΗΝΣΤΗΝ ΘΕΜΑ: ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ"

Transcript

1 PROJECT «ΣΠΟΥ ΕΣΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΘΕΜΑ: ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Εκπαιδευτικό σύστηµα: Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ιταλία είναι δοµηµένη σε ένα σύστηµα, το οποίο αποτελείται από δύο κύριους άξονες: α) την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση β) την µη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση α)η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση παρέχεται από 83 πανεπιστηµιακά ιδρύµατα τα οποία υπάγονται σους ακόλουθους τύπους: : 58 Universities (Κρατικά( Πανεπιστήµια), 17 non-state Universities (µη( Κρατικά Πανεπιστήµια), 2 Universities for foreigners (Πανεπιστήµιο( Ξένων Φοιτητών) ) 3 higher schools specialized in postgraduate university studies (Ανώτατα( Ιδρύµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών) ) 3 telematic universities (Ανοικτά( Πανεπιστήµια). β) Η µη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση περιλαµβάνει 4 διαφορετικές κατηγορίες σπουδών: ανώτατες σχολές τεχνών- σχεδίου, ανώτατη εκπαίδευση στη σχολή µεταφραστών (language mediators), ανώτατη σχολή παιδαγωγικής εκπαίδευσης(σπουδές σπουδές για την τεχνολογική εκπαίδευση) και σε αρκετούς ειδικευµένους τοµείς (βιβλιοθηκονοµία, διπλωµατία, συντήρηση- αναστήλωση, στρατιωτικές σπουδές) όπου µαζί µε τα αντίστοιχα ινστιτούτα σπουδών συµµετέχουν και τα αντίστοιχα υπουργεία που εµπλέκονται στους τοµείς αυτούς εκτός του υπουργείου Παιδείας.

3 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ακαδηµαϊκό έτος: Το ακαδηµαϊκό έτος στην Ιταλία διαιρείται σε δύο εξάµηνα. Το πρώτο αρχίζει τον Σεπτέµβριο/Οκτώβριο και τελειώνει Ιανουάριο/Φεβρουάριο Φεβρουάριο. Το δεύτερο ξεκινά τον Φεβρουάριο και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο. Κάθε εξάµηνο διάρκεια 14 διδακτικές εβδοµάδες και εξεταστική περίοδο 6 εβδοµάδων. Οι εξετάσεις είναι κυρίως προφορικές και γραπτές εξετάσεις γίνονται κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Προϋποθέσεις εισαγωγής: Η βασική απαίτηση εισαγωγής στην ανώτατη τριτοβάθµια εκπαίδευση για κύκλους σπουδών που οδηγούν στη λήψη διπλώµατος (diploma universitatio) ήπτυχίου (Laurea) είναι το απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι φοιτητές των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να φοιτήσουν ελεύθερα στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα εκτός από τους κύκλους σπουδών περιορισµένης πρόσβασης που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, για τους οποίους προβλέπονται εισαγωγικές εξετάσεις. Για την φοίτησή τους πρέπει να γνωρίζουν την ιταλική γλώσσα και η εξέταση είναι υποχρεωτική. Το κέντρο εκµάθησης γλώσσας του κάθε ινστιτούτου αξιοποιεί και συντονίζει τα µαθήµατα γλώσσας για τους υποψήφιους φοιτητές. Αριθµός εισακτέων: Η πρόσβαση είναι περιορισµένη για αρκετούς κύκλους σπουδών όπουο αριθµός εισακτέων καθορίζεται από το κράτος. κύκλοι σπουδών επιπέδου διπλώµατος (diploma) και πτυχίου (laurea) στις ιατρικές σχολές, στις αρχιτεκτονικές σχολές κύκλοι σπουδών επιπέδου διπλώµατος (diploma) όπου ηδιδακτική διαδικασία προβλέπει υποχρεωτική πρακτική άσκηση κύκλοι σπουδών ειδίκευσης Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται µε κριτήρια και όρους που καθορίζονται από τα πανεπιστήµια και δηµοσιεύονται στις σχετικές προκηρύξεις διαγωνισµών.

4 ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ίδακτρα: Τα πανεπιστήµια και τα άλλα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης καθορίζουν τα δίδακτρά τους όπου υπάρχει ένα νόµιµο ελάχιστο ποσό για εγγραφή και µέγιστο ποσό για την συνεισφορά των φοιτητών στο κόστος συντήρησης και εξυπηρέτησής τους. Τα δίδακτρα είναι περίπου για κάθε χρόνο και διαφοροποιούνται από το κάθε ένα πανεπιστήµιο σπουδών. Στα ιδιωτικά πανεπιστήµια τα δίδακτρα είναι περισσότερα. Για την παρακολούθηση µεταπτυχιακών σπουδών ή µαθηµάτων ειδίκευσης τα δίδακτρα είναι υψηλότερα και καθορίζονται από το κάθε πανεπιστήµιο. Κόστος διαµονής: Το τοπικό γραφείο EDISU (Ente per il Diritto allo Studio Universitario) βοηθά τους φοιτητές για την διαµονή τους. Η εξασφάλιση στέγης στις φοιτητικές εστίες είναι δύσκολη και οι φοιτητές θα πρέπει να αναζητούν στέγη σε διαµερίσµατα ή ενοικιαζόµενα δωµάτια. Το µηνιαίο κόστος ζωής στην Ιταλία µπορεί να υπολογιστεί κατά µέσο όρο σε800. Χρηµατοδότηση υποτροφίες: Οι ξένοι φοιτητές έχουν ίδια δικαιώµατα όπως οι ιταλοί φοιτητές ως προς απαιτήσεις για χρηµατική βοήθεια. Αυτή περιλαµβάνει υποτροφίες, φοιτητικά δάνεια, παροχή στέγης, κουπόνια σίτισης υπηρεσίες που συντονίζει το DSU γραφείο. Ο υποψήφιος έρχεται σε επαφή µε το DSU γραφείο του πανεπιστηµίου της επιλογής του ώστε να ενηµερωθεί για τις υπηρεσίες που του χορηγούν. Ιατρική µέριµνα: Η ιατρική και φαρµακευτική βοήθεια για τους ξένους φοιτητές στην Ιταλία είναι ρυθµισµένη µε τις διεθνείς συµφωνίες και συµβάσεις. Οι φοιτητές από κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν ένα πιστοποιητικό από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας της χώρας τους που θα καλύψει πρώτες-βοήθειες και ιατρική µέριµνα στην Ιταλία. Όταν φθάνουν στην Ιταλία αυτό το πιστοποιητικό θα πρέπει να εγκριθεί από την τοπική υπηρεσία υγείας.

5 ΤοΠανεπιστήµιο ΠανεπιστήµιοτηςΡώµης "Foro Italico" Το Πανεπιστήµιο της Ρώµης "Foro Italico" είναι το τέταρτο κρατικό πανεπιστήµιο της Ρώµης, και είναι το µόνο ιταλικό πανεπιστήµιο, και ένας από τα λίγα Ευρωπαικά που έχει αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην κινητική δραστηριότητα και τον αθλητισµό. Ήδη IUSM - Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο της Motor Επιστηµών(Ρώµη Ρώµη,, 1998) προέρχεται από τη µετατροπή ISEF - Κρατικό Ινστιτούτο Φυσικής Αγωγής(Ρώµη Ρώµη,, 1952) και πριν από την Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής ιδρύθηκε το 1928.Η έδρα της βρίσκεται στο µνηµειακό συγκρότηµα του Foro Italico, το σπίτι σε µερικά από τα πιο σηµαντικά κεφάλαια του αθλήµατος. Το Πανεπιστήµιο διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις διδασκαλίας(11 αίθουσες διδασκαλίας,, 2 αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστήρια γλώσσα 4, 1 εξειδικευµένη βιβλιοθήκη) Αθλητισµός (10 γυµναστήρια µε σύγχρονες εγκαταστάσεις, δύο πισίνες, ένα κέντρο κωπηλασίας στον Τίβερη) και επιστηµονική(περισσότερα περισσότερααπό 20 εργαστήρια και κέντρα Έρευνα). Θα'επίσης εξοπλισµένα µε σύγχρονο οπτικοακουστικό κέντρο(εκτελείται ανεξάρτητα και ενηµερωτικό εκπαιδευτικό υλικό βίντεο) και αίθουσες συνεδρίων, όπου κρατούνται σε εθνική και διεθνή σηµασία. Με περίπου 2000 µαθητές και 60 καθηγητές, το Πανεπιστήµιο είναι σήµερα στην κορυφή της κατάταξης των εθνικών δοµών και για τον αριθµό των εκπαιδευτικών διαθέσιµα ανά φοιτητή. Έντονα για το έδαφος και ανοικτό στη διεθνή συνεργασία έχει επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά των σπουδαστών κατοίκων αλλοδαπής(περίπου περίπου30%) και ξένων(πάνω από 6%). Ιδιαίτερα ανεπτυγµένες είναι οι«ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο των διαφόρων τµηµάτων και διαφορετικές δοµές, µε τα πιο ποικίλα θέµατα που σχετίζονται µε κινητική δραστηριότητα και τον αθλητισµό- από την τεχνική-εκπαίδευση εκπαίδευση στους βιοϊατρικές, ψυχολογικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικο-οικονοµικά οικονοµικά, επικοινωνία, κ.α...-με. σηµαντικές επιπτώσεις στο επίπεδο της βασικής έρευνας. Το πανεπιστήµιο είναι οργανωµένο σε τρία τµήµατα: Τµήµα Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κινήµατος και Αθλητισµού Υπουργείο Παιδείας για τη σωµατική άσκηση και αθλητισµός Τµήµα Επιστηµών Υγείας

6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Στη Σχολή Θετικών Επιστηµών του Αθλητισµού ορίζονται τα ακόλουθα µαθήµατα: Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (τρία έτη µονάδες) Ήταν εισαχθεί προς την επιλογή της πρόσβασης (προγραµµατισµένο αριθµό 460 θέσεις για το 2012/13), αν έχει στην κατοχή του ένα σχολείο άδειας ή άλλα προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό και αναγνωρίζονται ως επιλέξιµα. Bachelor of Science Προληπτική και να προσαρµοστούν σωµατική δραστηριότητα (δύο έτη- 120 µονάδες) Φυσική ραστηριότητα και την Υγεία(διετή διετή-120 CFU, Inter / Ευρωπαϊκή κοινό πτυχίο) Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού(δύο έτη- 120 µονάδες) Επιστήµη και τεχνολογία Αθλητισµού(δύο έτη-120 µονάδες) Φυσική αγωγή για τη διδασκαλία στο χαµηλότερο πτυχίο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης(δύο δύοέτη-120 µονάδες,, Inter) TFA Πρακτική ενεργό Πορεία της προετοιµασίας για τη διδασκαλία στο σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της κατηγορίας Ικαι ΙΙ(Ετήσια Ετήσια-60 CFU) έχει γίνει δεκτός για την επιλογή της πρόσβασης, αν έχετε ένα πτυχίο στην προληπτική και προσαρµόζεται σωµατικές δραστηριότητες ή Πτυχίο στην Επιστήµη και Τεχνολογία Αθλητισµός

7 Κύριος Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ψυχολογία του Αθλητισµού(έτος έτος- 60 µονάδες) Μεταπτυχιακές σπουδές στον τοµέα του αθλητισµού για την ανάπτυξη, την ένταξη και την ειρήνη(έτος έτος- 60 µονάδες, ιαπανεπιστηµιακό) Μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονοµικά Ηθική, και αθλητικό δίκαιο(έτος έτος-60 µονάδες, ιαπανεπιστηµιακό) ιδακτορικό (τρία χρόνια) ιδακτορικό στις Επιστήµες του αθλητισµού, την άσκηση και την εργονοµία ιεθνής έρευνα σε διδακτορικό Πολιτισµού, Αναπηρίας και Ένταξη: Εκπαίδευση και κατάρτιση ιδακτορικό στη Φυσική ραστηριότητα και την Υγεία: βιοϊατρικής πτυχές και µεθοδολογικές ιεύθυνση Α: Βιοϊατρική/ Μεθοδολογικές εφαρµογή Β ιεύθυνση: Βιολογική ολοκληρωµένη βάση/ Ευρωπαϊκό πρόγραµµα σπουδών

8 Το Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο εκπροσωπεί το Πανεπιστήµιο σε διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις εθνικές και διεθνείς σπεσιαλιτέ σε διαφορετικά: στίβος, ποδόσφαιρο, ράγκµπι, την ποδηλασία, µπάσκετ, πόλο, βόλεϊ, οµάδα-αεροβική αεροβικήγυµναστική, τένις, πινγκ-πονγκ πονγκ, ράγκµπι, περίφραξη, τζούντο, καράτε, τάε κβον ντο, κανό, βαρκάδα, ιππασία, αλλά υπάρχει µια συνεχής επέκταση, το άνοιγµα του χώρου και την επέκταση σε άλλες δραστηριότητες, όπως ητοξοβολία. Αθλητισµός οµάδα περιλαµβάνει επίσης δύο εργαστήρια έρευνας σχετικά µε την κίνηση, µία από τη γλώσσα του σώµατος, οι άλλες δραστηριότητες κολύµπι. Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστηµίου διοργανώνει µαθήµατα σε διάφορα επίπεδα της ιταλικής για τους αλλοδαπούς, αγγλικά και άλλες γλώσσες, για τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου, οι φοιτητές του Erasmus και Leonardo και εξωτερικούς χρήστες. Προωθεί την έρευνα που εφαρµόζονται στον τοµέα της διδασκαλίας των γλωσσών και της επικοινωνίας.

9 I.S.E.F TORINO ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: Personal Trainer Για φοιτητές και αποφοίτους ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ µεταπτυχιακό ήisef: ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ: 20/04/2013. Τουλάχιστον 15 κατ 'ανώτατο όριο 30 συµµετέχοντες. ιάρκεια: Απρίλιος-Σεπτέµβριος Σαββατοκύριακα Μαθήµατα (84 ώρες). VII ενότητες: η επιστήµη του bodybuilding, διατροφή και συµπληρώµατα,, personal training, riatletismo και λειτουργική αποκατάσταση, την εµπορία και τη νοµοθεσία. Κόστος: 350 για εγγραφές από την 31/03/ από 01/04/2013 µέχρι 17/04/2013. Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται µετά περνώντας την τελική εξέταση.

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ F%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%2 0%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B A%CF%8C.pdf ru e&_pagelabel=lo_iusmmainpage_v1

11 Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ - ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Γιατί σπουδές στην Ιταλία; Τα Ιταλικά Πανεπιστήµια είναι αναγνωρισµένα διεθνώς και παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Άµεσα αναγνωρισµένο πτυχίο στην Ελλάδα απότο ΟΑΤΑΠ πρώην ΙΚΑΤΣΑ. Επιλογή της σχολής που επιθυµείτε χωρίς συµβιβασµούς. Ευκολότερη εισαγωγή στις σχολές Αρχιτεκτονικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής (προετοιµασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε Ελλάδα και Ιταλία) Ελεύθερη είσοδος χωρίς εξετάσεις στις περισσότερες σχολές των Ιταλικών Πανεπιστηµίων(πχ πχνοµική, Πολυτεχνείο, Φαρµακευτική, Καλών Τεχνών κλπ) Χαµηλό κόστος φοίτησης και ζωής. Σπουδές και στα Αγγλικά σε Ιταλικά Πανεπιστήµια, µε χαµηλότερο κόστος από την Αγγλία. Γενικά: Η Ιταλία είναι µία πανέµορφη ευρωπαϊκή µεσογειακή χώρα, µε παρόµοια κουλτούρα, σε κοντινή απόσταση από την Ελλάδα. Είναι εύκολα προσβάσιµη(πχ πχ απευθείας πτήσεις µε αεροπορικές εταιρίες χαµηλού κόστους).

12 2. Σχολές χωρίς εξετάσεις Ο ΗΓΟΣ Φαρµακευτική(σε ΣΠΟΥ ΩΝ κάποια ΣΤΗΝ Πανεπιστήµια ΙΤΑΛΙΑ διεξάγονται - ΣΠΟΥ ΕΣ ενδοπανεπιστηµιακές ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ εξετάσεις) Πολυτεχνείο(εκτός εκτός από Αρχιτεκτονική) Νοµική Φιλολογία Γλωσσών Καλών Τεχνών Φυσικής Χηµείας Μαθηµατικών Βιολογικό Οικονοµικών κ.α. 3. Σχολές µε εξετάσεις Ιατρική(και και όλες οι σχολές που ανήκουν στην Ιατρική(Φυσιοθεραπεία Φυσιοθεραπεία, Νοσηλευτική, Λογοθεραπεία κ.α.).) Οδοντιατρική Κτηνιατρική Αρχιτεκτονική Παιδαγωγικά Ψυχολογία

13 4. οµή εξετάσεων Πανιταλικές(όπου Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ υπάρχουν) ΣΤΗΝ στην Ιταλική ΙΤΑΛΙΑ γλώσσα - ΣΠΟΥ ΕΣ και στην Αγγλική. ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑφορούνόλεςτιςσχολέςΙατρικής(καιάλλεςσχολέςΙατρικήςόπωςΦυσιοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας, ιαιτολογίαςκ.α.), Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Αρχιτεκτονικής, Παιδαγωγικής, ΨυχολογίαςκαιείναιµετηνµορφήMultiple Choice ΠολλαπλώνΕπιλογών(80 ερωτήσεις). π.χ Για Ιατρική. Ερωτήσεις Multiple Choice Βιολογίας, Χηµείας, Φυσικής, Μαθηµατικών, Γενικής Κουλτούρας, Λογικής π.χ. ΓιαΑρχιτεκτονική. ΕρωτήσειςMultiple Choice Σχεδίου, Ιστορίας, Φυσικής, Μαθηµατικών, Γενικής Κουλτούρας, Λογικής Γενικά: Οι εξετάσεις στα Ιταλικά Πανεπιστήµια διεξάγονται τον Σεπτέµβριο κάθε έτους στην έδρα του εκάστοτε Πανεπιστηµίου και τον Απρίλιο στα Αγγλικά στην Αθήνα(15 Απριλίου 2013) σε διαφορετικές ηµεροµηνίες. Το Ινστιτούτο Galileo Galilei θα σας ενηµερώνει για τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες εξετάσεων. 5. Κόστος ζωής διαµονής διαβίωσης Πανεπιστηµίου Σίτισης Το κόστος ζωής είναι παρόµοιο µε της Ελλάδας όπως και το κόστος διαµονής(περίπου 300 ανά µήναγιαγκαρσονιέραή550 ανάµήναγιαδυάρι). Tip: Εφόσον ένα δυάρι διαµέρισµα µοιραστεί από δύο φοιτητές το κόστος διαµονής µπορεί να µειωθεί σε 275 ανά µήνα. Το κόστος διαβίωσης εξαρτάται από την πόλη διαµονής του/της φοιτητή/τριας. Κόστος Πανεπιστηµίου. Τα δίδακτρα του Πανεπιστηµίου κυµαίνονται από 600 έως τον χρόνο ανάλογα µε την φορολογική δήλωση του γονέα κάθε υποψηφίου.

14 Tip: Κόστος βιβλίων. Αγοράστε μισοτιμής βιβλία από τους φοιτητές που έχουν περάσει το μάθημα Ο ΗΓΟΣ που σας ΣΠΟΥ ΩΝ ενδιαφέρει. ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ - ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Το κόστος σίτισης είναι σχετικά χαμηλό. Οι φοιτητές μπορούν να γευματίσουν στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου με μία μικρή επιβάρυνση από3 έως Τμήματα ορολογίας στα ιταλικά και στα αγγλικά. Τα Ιταλικά Πανεπιστήμια δίνουν πλέον τη δυνατότητα σπουδών στην Ιταλία στα Αγγλικά(πχ Ιατρική, Οδοντιατρική, Πολυτεχνείο) ). Το Ινστιτούτο Galileo Galilei προετοιμάζει τους σπουδαστές για την εισαγωγή τους στα Ιταλικά Πανεπιστήμια, στην Ιταλική γλώσσα αλλά και στην Αγγλική σε ειδικά τμήματα ορολογίας στα ιταλικά και στα αγγλικά.

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate)

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate) ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Εκπαιδευτικό σύστηµα: Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαµβάνει ένα πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όπου η οργάνωσή τους και οι ισχύουσες διαδικασίες πρόσβασης ποικίλουν ανάλογα µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 115 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΛΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Homo educandus- Αγωγή

Homo educandus- Αγωγή Homo educandus- Αγωγή Project B Λυκείου «Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας στις Ανεπτυγµένες και Αναπτυσσόµενες Χώρες» Κόρινθος, 2015 Γενικός αντικειµενικός σκοπός: - να έρθουν οι µαθητές σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία Η Μ. Βρετανία έχει το µεγαλύτερο αριθµό Ελλήνων φοιτητών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Οι λόγοι επιλογής της Μ. Βρετανίας ως τόπου µεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

H έρευνα είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού, στην οποία συμβάλλουν

H έρευνα είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού, στην οποία συμβάλλουν Πληροφορίες για υποψήφιους φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÊÏ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÉÄÑÕÌÁ (Ô.Å.É) ÁÈÇÍÁÓ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ (ΚΑΘΕΤΗ ΡΑΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γερµανία

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γερµανία Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γερµανία Στην Γερµανία υπάρχουν πάνω από 350 κρατικά ιδρύµατα Ανώτατης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στα Γερµανικά Πανεπιστήµια προσφέρονται µεταπτυχιακά προγράµµατα υψηλής ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε για την πολύχρονη και εξαιρετική συμβολή στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ www.ucy.ac.cy Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2008-2009 Οι Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2. Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: ΙΡΛΑΝ ΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΟΥΗ ΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΦΙΛΑΝ ΙΑ Αποστόλης ηµητρόπουλος PhD, London

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ I ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ I ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ I ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α Έκδοση 1989 Εργάστηκαν:. Λεβέντης, Κ. Παπαστεφάνου, Α. Αδάμου Θ Έκδοση (Αναθεωρημένη) 2013 Για την παρούσα έκδοση εργάστηκαν: Αναθεώρηση: Γλωσσική επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία!

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Οι Σωστές Επιλογές Σπουδών 6 Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Μία Άριστη Επιλογή 13 Γενικότερα Θέματα Σπουδών 14 Υποτροφίες 16 Διαμονή 17

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014 1 2 3 4 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων για ηθική συμπεριφορά και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2013/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική Στις Η.Π.Α. υπάρχουν περίπου 1700 πανεπιστήµια που προσφέρουν πάνω από 35,000 προγράµµατα σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο (postgraduate studies), για αυτό η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 6 Επιτελική σύνοψη... 7 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία!

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Οι Σωστές Επιλογές Σπουδών 7 Η Επιλογή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 10 Γενικότερα Θέματα Σπουδών 12 Υποτροφίες 13 Διαμονή/Φοιτητική Ζωή

Διαβάστε περισσότερα