ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2001 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Κατηγορίες χρήσεων του Web Η παρουσίαση της πληροφορίας στο Web ακολουθεί το πρότυπο (µεταφορά) της σελίδας (page metaphor). Oι χρήσεις του Web µπορούν να διακριθούν σε «Ξεφύλλισµα» σελίδων (browsing) Συναλλαγές (transactions) Εκτέλεση εφαρµογών (running applications) Kαθεµία από τις παραπάνω κατηγορίες παρουσιάζει προβλήµατα ευχρηστίας (usability problems) ειδικά όταν η µορφή της αλληλεπίδρασης µε το χρήστη ξεφεύγει από το πρότυπο της σελίδας. 2 1

2 Προβλήµατα ευχρηστίας στο Web Web & «ξεφύλλισµα» σελίδων τα προβλήµατα χρηστικότητας εντοπίζονται στα εξής: Προσανατολισµός Χρήση frames Χρήση DHTML ή Java applets τα οποία µεταβάλουν τη συνήθη λειτουργικότητα του φυλλοµετρητή. Άνοιγµα νέων παραθύρων Web & Συναλλαγές Συναλλαγές που δεν µεταβάλλουν την βάση δεδοµένων Συναλλαγές που µεταβάλλουν την κατάσταση της βάσης δεδοµένων (αγορά προϊόντων) Κατά την τέλεση συναλλαγών, η σύνδεση του πελάτη (client) µε τον εξυπηρετητή (server) είναι χαλαρή. Η χρήση των κουµπιών του πλοηγού δεν προκαλεί ενηµέρωση του εξυπηρετητή. Π.χ. χρήση του πλήκτρου Back ή του Reload κατά τη συµπλήρωση µίας φόρµας παραγγελίας. Web & Εκτέλεση εφαρµογών o κύριος λόγος χρήσης του Web για εκτέλεση µίας εφαρµογής είναι η ευκολία ανάπτυξης (deployment) σε περίπτωση που η αλληλεπίδραση µε την εφαρµογή ξεφεύγει από το πρότυπο της σελίδας, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο η εφαρµογή να τρέχει σε ξεχωριστό παράθυρο ίσως και χωρίς τη µπάρα εργαλείων του πλοηγού. 3 Αρχική Ανάλυση Τα στάδια της αρχικής προετοιµασίας περιλαµβάνουν: Καθορισµός επιχειρησιακού στόχου: τι θέλετε να πετύχετε µέσω του Web site. Ανάλυση επιχειρησιακού στόχου και καταγραφή επιµέρους επιδιώξεων Ανάλυση χρηστών: Ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεστε; Συνοπτική περιγραφή της πληροφορίας που θα περιέχεται στο site Αναζήτηση των σχετικών πηγών πληροφορίας που είναι διαθέσιµες ή θα πρέπει να δηµιουργηθούν ούτως ώστε να πετύχετε τους στόχους που έχετε θέσει 4 2

3 Παράδειγµα: Web site συλλόγου αποφοίτων Μέσα στους επόµενους 12 µήνες αναµένεται ότι το Web site του συλλόγου αποφοίτων θα επιτύχει τα ακόλουθα: Μείωση του φόρτου εργασίας της γραµµατείας λόγω κλήσεων ρουτίνας σχετικά µε τις δραστηριότητες του συλλόγου, ύψος εισφοράς, συναντήσεις µελών κ.ο.κ. Σηµαντική µείωση των ταχυδροµικών εξόδων καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας ρουτίνας Το Web site του συλλόγου θα συµπεριλαµβάνει όλο το υλικό το οποίο δηµοσιεύεται στο τριµηνιαίο ειδησεογραφικό δελτίο του συλλόγου. Επιπλέον, θα περιλαµβάνει επιπλέον έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά µε αλλαγές στο πλάνο δραστηριοτήτων του συλλόγου Μετά από ένα χρόνο θα διεξαχθεί ψηφοφορία µεταξύ των µελών του συλλόγου για να αποφασισθεί εάν θα συνεχιστεί ή όχι η έντυπη κυκλοφορία του ειδησεογραφικού δελτίου Περαιτέρω ανάλυση των αρχικών στόχων περιλαµβάνει: προσδιορισµό οικονοµικών και οργανωτικών στόχων κριτήρια µέτρησης της απόδοσης µακροπρόθεσµα σχέδια σχετικά µε τη σύνταξη και διαχείριση του Web site 5 Ανάλυση κοινού Less than 10% of Web readers ever scroll beyond the top of Web pages. [J. Nielsen] Web surfers: Στόχος σας είναι η προσέλκυση των συµπτωµατικών αναγνωστών µε δυνατά γραφικά και έντονες δηλώσεις περιεχοµένου (ανάλογα µε τα εξώφυλλα περιοδικών στο περίπτερο) Όλοι οι σύνδεσµοι στην κεντρική σελίδα πρέπει να κατευθύνουν τον χρήστη σε άλλες σελίδες µέσα στο site. Αρχάριοι και περιστασιακοί χρήστες: Οι αρχάριοι «τροµοκρατούνται» από πολύπλοκα µενού και επιφυλάσσονται να εξερευνήσουν ένα site αν η κεντρική σελίδα δεν είναι ελκυστική και ευκρινώς οργανωµένη Απαραίτητα: η ξεκάθαρη δοµή και εύκολη πρόσβαση σε επεξηγηµατικές σελίδες που δείχνουν την οργάνωση της πληροφορίας Χρήσιµα: χάρτες πλοήγησης, γλωσσάριο τεχνικών όρων και ορολογίας, κατάλογος συχνών ερωτήσεων (FAQ) Έµπειροι και συχνοί χρήστες: Αντιπαθούν: τα «αραιά» γραφικά µενού µε λίγες επιλογές, γραφικά και φρου-φρου Εκτιµούν: αναλυτικά αλλά λιτά µενού κειµένου, εκτενείς ευρετηριακές δοµές που τους επιτρέπουν άµεση πρόσβαση στην πληροφορία που επιθυµούν ιεθνείς χρήστες: µετάφραση τουλάχιστον των κύριων σελίδων του site αποφυγή τοπικών ιδιωµατισµών, ασαφών τεχνικών ακρώνυµων, και καθαρά επαγγελµατικών όρων (τουλάχιστον στις εισαγωγικές σελίδες του site) αποφυγή χρήσης τοπικών συµβάσεων σχετικά µε την εµφάνιση ηµεροµηνίας και ώρας 6 3

4 Στρατηγικές Σχεδίασης αναλυτική µακροσκελής παρουσίαση Χρόνος επαφής µε το χρήστη διδασκαλία κατάρτιση ξεφύλλισµα εκπαίδευση αναζήτηση πηγών σαφής σύντοµη παρουσίαση γραµµική Αφήγηση µη - γραµµική 7 Κατάρτιση οι εφαρµογές κατάρτισης ακολουθούν µια γραµµική δοµή και παρουσιάζουν λίγες «ευκαιρίες» στο χρήστη να παρεκκλίνει από την κεντρική ροή της παρουσίασης Υπερσύνδεσµοι που αποµακρύνουν από το κεντρικό µήνυµα κάθε ενότητας µπερδεύουν το χρήστη χρησιµοποιώντας µόνο τους υπερσύνδεσµους προς την επόµενη και προηγούµενη σελίδα («Next», «Previous») : εξασφαλίζεται ότι όλοι οι χρήστες βλέπουν την ίδια παρουσίαση µπορεί να προσδιοριστεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια ο χρόνος που απαιτείται για κάθε ενότητα ιδασκαλία και πάλι υπάρχει µια κεντρική ροή αλλά δίνονται περισσότερες ευκαιρίες στους µαθητές να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες στο διαδίκτυο, παρεκκλίνοντας από το αρχικό θέµα µια καλή τακτική είναι η παράθεση παραποµπών σε άλλες πηγές σε ξεχωριστή σελίδα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι µαθητές θα δουν πρώτα τη βασική παρουσίαση χρήσιµη είναι η δυνατότητα εκτύπωσης του υλικού Εκπαίδευση αναφέρονται σε κοινό που προτιµά να επιλέγει την πληροφορία που θα δει προσαρµοστικές, αλληλεπιδραστικές και µη γραµµικές δοµές είναι κατάλληλες για τέτοιου είδους εφαρµογές µια και δεν µπορεί κάποιος από την αρχή να προβλέψει ποια θέµατα θα τραβήξουν την προσοχή του κάθε χρήστη συνήθως προσφέρονται παραποµπές σε σχετικό υλικό τόσο εντός του συγκεκριµένου δικτυακού τόπου όσο και στο διαδίκτυο πλεονέκτηµα η χρήση πίνακα περιεχοµένων ή άλλων ευρετηριακών δοµών βασική η ικανότητα εκτύπωσης του περιεχοµένου Αναζήτηση πηγών (Reference) επιτρέπουν στο χρήστη να βρει εύκολα και γρήγορα αυτό που αναζητά και στη συνέχεια να το αποθηκεύσει ή να το τυπώσει χρησιµοποιούν ξεκάθαρα µη γραµµική δοµή (µια και δεν παρουσιάζουν κάποια «ιστορία» χρησιµοποιούν πίνακες περιεχοµένων, µενού µε ξεκάθαρη οργάνωση και µηχανές αναζήτησης 8 4

5 Πολυπλοκότητα δοµής κόµβου Πολυπλοκότητα Μορφωµένο κοινό ίκτυο ίκτυο Απλότητα βασικό περιεχόµενο Ιεραρχία Ακολουθία Γραµµική αφήγηση προβλέψιµη δοµή Μη - Γραµµική αφήγηση ευέλικτη, µπορεί να προκαλέσει σύγχυση 9 οµή κόµβου 10 5

6 Σαφής και ισορροπηµένη δοµή κόµβου 11 Σχεδίαση γενικού GUI vs Web design Παρόλο που οι βασικές αρχές σχεδίασης µίας γραφικής διαπροσωπείας ισχύουν και για την σχεδίαση στο Web, υπάρχουν οι ακόλουθες διαφορές: Ανοµοιογένεια στο περιβάλλον εκτέλεσης, π.χ. WebTV, WAP κινητό. Έχουµε διαφορές στη διακριτική & χρωµατική ανάλυση της οθόνης, τις ικανότητες του πλοηγού, τις γραµµατοσειρές, κλπ. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για 2 τάξεις µεγέθους διαφορετικές αναλύσεις 3 τάξεις µεγέθους διαφορετικές ταχύτητες επικοινωνίας Ελευθερία κινήσεων : ο χρήστης επιλέγει το τρόπο µετακίνησής του χωρίς να ακολουθεί συγκεκριµένους κανόνες. Η ευκολία χειρισµών και η τήρηση των γενικών κανόνων πλοήγησης έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την προσέλκυση κοινού (maximizing usability). 12 6

7 Ταχύτητα φόρτωσης ιστοσελίδας Αποτελεί τον σηµαντικότερο παράγοντα ευχρηστίας του διαδικτύου Αν και τα δίκτυα γίνονται συνεχώς ταχύτερα, η ραγδαία αύξηση των χρηστών του διαδικτύου σηµαίνει µειωµένο ποσοστό χρηστών µε εξοπλισµό υψηλών προδιαγραφών! Εξαρτάται από: απόκριση του εξυπηρετητή απόκριση του διαδικτύου µέγεθος ιστοσελίδας επεξεργασία που απαιτείται για την προετοιµασία της ιστοσελίδας Πρέπει να είναι κάτω από 1 δευτερόλεπτο για να δίνει την αίσθηση της ελεύθερης κίνησης στο χρήστη Θεωρείται ανεκτή όταν δεν ξεπερνά τα 10 δευτερόλεπτα Παράδειγµα: αν η πρόσβαση ενός χρήστη στο διαδίκτυο είναι µέσω µόντεµ 28.8 Kbit και υποθέσουµε καθυστέρηση στον εξυπηρετητή 0,5 δευτερόλεπτα τότε: σελίδες µεγέθους 1800 bytes φορτώνονται σε χρόνο 1 σελίδες των bytes φορτώνονται σε χρόνο 10 σελίδες µεγέθους µεγαλύτερου από 30 Kb προκαλούν µη ανεκτή αναµονή

8 Παράδειγµα URL: Page Rating: *** Total Page Size: bytes Total Graphics: bytes - 14 images Modem Speed Download Time 14.4k seconds 28.8k seconds 56k seconds ISDN (128k) 6.68 seconds T1 (1.44 MB) 2.42 seconds [www.netmechanic.com] 15 Υποστήριξη πλοήγησης Είναι αναγκαίο να δίνεται στον χρήστη η αίσθηση της ισχυρής δοµής και υποστήριξης της πλοήγησης Οι χρήστες πρέπει να µπορούν να γνωρίζουν που βρίσκονται που έχουν ήδη βρεθεί που µπορούν ακόµα να µεταβούν Πρέπει να υπάρχει πάντα τρόπος εύκολης επιστροφής στην κεντρική (home) σελίδα καθώς και σε άλλες βασικές ενότητες του κόµβου Αποφυγή «αδιέξοδων» ιστοσελίδων Κάθε ιστοσελίδα θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα υπερσύνδεσµο σε κάποια άλλη σελίδα του κόµβου Οι χάρτες κόµβων (site maps) δίνουν στο χρήστη µια γενική εικόνα του χώρου πλοήγησης Χρήσιµο είναι να υπάρχει κάποιος µηχανισµός που να δείχνει την τρέχουσα θέση του χρήστη 16 8

9 Τοπικές µηχανές αναζήτησης Αναγκαίες για κάθε κόµβο ο οποίος περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό ιστοσελίδων εµπειρικός κανόνας: 200 ιστοσελίδες και πάνω Είναι καλό να τοποθετήσουµε ένα πλήκτρο «αναζήτησης» σε κάθε σελίδα Η αναζήτηση θα πρέπει να καλύπτει το περιεχόµενο ολόκληρου του κόµβου εκτός εάν ο χρήστης απαιτήσει να εστιάσει σε κάποιο επιµέρους θέµα Προηγµένες δυνατότητες όπως λογικοί τελεστές και σύνθετη σύνταξη θα πρέπει να αποφεύγονται στην προκαθορισµένη συµπεριφορά µιας µηχανής αναζήτησης

10 Παράδειγµα 19 Μικρό µέγεθος σελίδων Αποφεύγετε την κατακόρυφη κύλιση της ιστοσελίδας (scrolling) µόνο 10% των χρηστών µπαίνει στον κόπο να κυλήσει την ιστοσελίδα και να δει το υπόλοιπο περιεχόµενο Το µέγεθος των οθονών από τις οποίες οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ποικίλει Οι πιο σπουδαίες πληροφορίες πρέπει να περιέχονται στο πάνω µέρος Οι χρήστες πρέπει να µπορούν να βλέπουν συγχρόνως όλες τις δυνατές επιλογές τις οποίες πρέπει να τοποθετήσουµε και στην αρχή και στο τέλος της σελίδας Οι υπερσύνδεσµοι που βρίσκονται στο πάνω µέρος της σελίδας είναι πιθανότερο να επιλεγούν σε σύγκριση µε αυτούς που βρίσκονται στο τέλος 20 10

11 Τι βλέπει ο χρήστης 21 Απλή διεπιφάνεια χρήστη Το περιεχόµενο είναι η ουσία και ο λόγος ύπαρξης ενός κόµβου η διεπιφάνεια χρήστη είναι το µέσο µε το οποίο ο χρήστης αναζητά τις πληροφορίες που χρειάζεται Οι τεχνικές εντυπωσιασµού έντονα χρώµατα κινούµενα γραφικά κινούµενο κείµενο εµποδίζουν τους χρήστες να εστιάσουν την προσοχή τους στο περιεχόµενο και συχνά προκαλούν ενόχληση έχουν ταυτιστεί στη συνείδηση των χρηστών µε το εµπόριο και τη διαφήµιση µε αποτέλεσµα οι χρήστες να αγνοούν αυτόµατα το περιεχόµενο των µηνυµάτων αυτής της κατηγορίας Το στυλ της διεπιφάνειας εξαρτάται από το είδος των υπηρεσιών που προσφέρονται αλλά και από τις προσδοκίες των χρηστών 22 11

12 Παραδείγµατα ενηµέρωση παραποµπή σε άλλες πηγές κίνηση περιέργειας 23 Αποφυγή υπερβολικής χρήσης πρόσφατης τεχνολογίας Η χρησιµοποίηση πρόσφατης τεχνολογίας πλαισίων VRML, κτλ. όταν δεν απαιτείται από την εφαρµογή είναι αρνητική η διεπιφάνεια γίνεται πιο δύσχρηστη και σύνθετη περιορίζεται ο αριθµός των χρηστών που έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα Σε έρευνα της Sun Microsystems προέκυψε ότι: 8 % των χρηστών χρησιµοποιούν αλφαριθµητικούς φυλλοµετρητές Επιβάλλεται η χρήση περιγραφικού κειµένου που εµφανίζεται στη θέση µιας εικόνας π.χ., <IMG alt= εικόνα εργαστηρίου > Η χρήση περιορισµένου αριθµού χρωµάτων επιτρέπει την απόδοση των ιστοσελίδων µε τον ίδιο τρόπο και σε περιβάλλοντα µε χαµηλότερες χρωµατικές αναλύσεις 24 12

13 Οµοιοµορφία και τήρηση συµβάσεων Ο χρήστης του διαδικτύου επισκέπτεται ετερογενείς κόµβους σε µικρό διάστηµα και δεν θα πρέπει να αιφνιδιάζεται από ιστοσελίδες που δεν τηρούν τις συνήθεις συµβάσεις Συµβατική συµπεριφορά: χρώµα υπερσυνδέσµων (µπλε για όσους δεν έχει διαβεί και µοβ ή κόκκινο για όσους έχει ήδη διαβεί) Μη συµβατική συµπεριφορά η χρήση του συµβολισµού του υπερσυνδέσµου για την ενεργοποίηση της διαδικασίας αποστολής το άνοιγµα νέου παραθύρου αντί για την εµφάνιση νέας ιστοσελίδας στο ίδιο παράθυρο απενεργοποίηση του πλήκτρου επιστροφής [BACK] 25 Σταθερότητα και οµοιοµορφία 26 13

14 Σταθερότητα 27 Σχεδιασµός Ιστοσελίδων Απλή διεύθυνση και τίτλος ιστοσελίδας Η διεύθυνση του κόµβου και κάθε ιστοσελίδας (URL) θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν σύντοµη, απλή και κατανοητή εν πρέπει να περιέχει σηµεία στίξης και χαρακτήρες που δεν είναι εύκολο να πληκτρολογηθούν Ο τίτλος µιας σελίδας είναι η ταυτότητά της και οι µηχανές αναζήτησης δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις λέξεις-κλειδιά του τίτλου π.χ. Ο τίτλος «Τα νέα µας» είναι λιγότερο κατατοπιστικός από τον τίτλο «Τα νέα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου» Αυθύπαρκτος χαρακτήρας κάθε σελίδας αποφυγή «ορφανών σελίδων» ιατήρηση επικαιρότητας υλικού απαιτείται µηχανισµός συντήρησης περιεχοµένου χρήσιµη είναι η διατήρηση αρχείων ιστορικού υλικού, αφού επιτρέπει στους χρήστες να καταφεύγουν σε πληροφορία που στο παρελθόν τους είχε φανεί χρήσιµη 28 14

15 οµή ιστοσελίδας (χωροταξία) 29 οµή ιστοσελίδας ΙΙ 30 15

16 Εστίαση 31 Τυπογραφία Ι 32 16

17 Τυπογραφία ΙΙ 33 Γενικοί κανόνες συγγραφής υπερκειµένων Η ανάγνωση υπερκειµένων δεν γίνεται µε τον ίδιο τρόπο ανάγνωσης συνήθους γραµµικού κειµένου Σχετική µελέτη συµπεριφοράς χρηστών του διαδικτύου έδειξε ότι: 79% των χρηστών ρίχνουν µια γρήγορη µατιά αναζητώντας λέξεις κλειδιά 16% διαβάζουν λέξη προς λέξη το περιεχόµενο µιας ιστοσελίδας Ο σχεδιαστής υπερκειµένου πρέπει να επιλέξει µε µέτρο τα στοιχεία τα οποία θα τονίσει ο τονισµός ενός πολύ µεγάλου ποσοστού του κειµένου έχει ως συνέπεια την απώλεια της έµφασης κάθε υπερσύνδεσµος δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο κείµενο από το απολύτως απαραίτητο Η συγγραφή υπερκειµένου απαιτεί ένα στυλ δηµοσιογραφικού χαρακτήρα οι πρώτες γραµµές κάθε παραγράφου πρέπει να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συµπυκνωµένες ιδέες Η ανάγνωση του υπερκειµένου από την οθόνη του υπολογιστή είναι κουραστική και αργή όταν γράφουµε για το διαδίκτυο χρησιµοποιούµε πιο λιτή και περιεκτική γραφή απ ότι για έντυπο κείµενο 34 17

18 Ο δεκάλογος των λαθών της σχεδίασης για το Web 1. Απενεργοποίηση ή παρεµπόδιση του κουµπιού Back µε : Άνοιγµα νέων παραθύρων Χρήση immediate redirect Παρεµπόδιση της χρήσης της cache του πλοηγού 2. Άνοιγµα νέων παραθύρων 3. Χρήση µη-οικείων GUI Widgets. Η χρήση της διαπροσωπείας θα πρέπει να είναι τόσο οικεία όσο η χρήση µίας τηλεφωνικής συσκευής. 4. Έλλειψη στοιχείων για τους συγγραφείς του υλικού 5. Έλλειψη αρχείου. Το αρχείο µπορεί να αυξήσει κατά 10% το κόστος λειτουργίας ενός site αυξάνοντας την λειτουργικότητά του κατά 50%. 35 Ο δεκάλογος των λαθών (συνέχεια ) 6. Μεταβολή της δοµής µε µετακίνηση των σελίδων σε νέα URLs 7. Επικεφαλίδες ή σύνδεσµοι που δεν έχουν σχέση µε το περιεχόµενο της σελίδας προορισµού. 8. Μη µελετηµένη χρήση τεχνολογικών καινοτοµιών (community, chat, free , 3D sitemaps, auctions). 9. Αργοί χρόνοι απόκρισης απεικόνισης σελίδων: Αλόγιστη χρήση γραφικών Χρήση applets αντί για DHTML. Χρήση δυναµικών σελίδων που επιβαρύνουν τους εξυπηρετητές 10. Οτιδήποτε µοιάζει µε διαφήµηση. Προσοχή στη χρήση: Banners Pop-ups Animations 36 18

19 Ένα καλό παράδειγµα : Yahoo Εκµεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες του Web χωρίς να προσπαθεί να µιµηθεί άλλα µέσα: + Χρησιµοποιεί απλή HTML που δεν εξαρτάται από την παρουσία ή όχι συγκεκριµένων πλοηγών. + Αποτέλεσµα είναι ότι χρειάζεται κατά µέσο όρο 3 δευτ. για την εµφάνιση της κεντρικής σελίδας. + Χρησιµοποιεί µία δοµηµένη οργάνωση της πληροφορίας µε συνδέσµους (links), η οποία επιτρέπει εύκολη κατανόηση και χρήση. + εν προσπαθεί να κάνει τα «πάντα», αλλά παραπέµπει στις κατάλληλες πηγές πληροφορίας, όπως άλλωστε ήταν/είναι ο πρωταρχικός του στόχος. - εν µπορεί να ανταποκριθεί στην εκρηκτική ανάπτυξη του Web. - Η κεντρική θεµατολογική οργάνωση µπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην εύκολη πλοήγηση καθώς αυξάνονται οι κατηγορίες που ενσωµατώνει

οδηγίες σχεδίασης Web εφαρμογών. Να παρουσιαστούν μέσω παραδειγμάτων καλές και άσχημες πρακτικές σχεδίασης. Στόχος του Μαθήματος

οδηγίες σχεδίασης Web εφαρμογών. Να παρουσιαστούν μέσω παραδειγμάτων καλές και άσχημες πρακτικές σχεδίασης. Στόχος του Μαθήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ VI OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ ζ ή μ α ς Γ ι ά ν ν η ς Μάθημα: AΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Στόχος του Μαθήματος Να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 1.1 ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1 1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1.2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1.2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Οπτικός Σχεδιασμός (Visual Design) Όραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου & Υπηρεσίες Καταλόγου ιπλωµατική Εργασία Γεωργιάδου Ευδοξία Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευχρηστία διεπιφανειών που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών

Ευχρηστία διεπιφανειών που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ( Α. Σ. Π. Α. Ι. Τ. Ε.) Παράρτηµ α Θεσσαλονίκης ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( ΕΠ. ΠΑΙ. Κ.) Ευχρηστία διεπιφανειών που απευθύνονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση ιστοσελίδων Φαρμακευτικών Εταιρειών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση ιστοσελίδων Φαρμακευτικών Εταιρειών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση ιστοσελίδων Φαρμακευτικών Εταιρειών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΔΕΜΙΡΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ Α.Μ. 9558 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε εκατομμύρια ανέρχεται πλέον ο αριθμός των ανθρώπων σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ελληνικών News Sites

Αξιολόγηση Ελληνικών News Sites Human Computer Interaction Αξιολόγηση Ελληνικών News Sites Ζεϊµπέκης ηµήτρης Παλιανόπουλος Γιάννης Παπαθεοδώρου Βασίλης Πάτρα, 2002 1. Εισαγωγή 2. Κριτήρια αξιολόγησης 3. Αξιολόγηση News Sites 3.1 Ελευθεροτυπία

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων»

«Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση e-commerce sites

Αξιολόγηση e-commerce sites Αξιολόγηση e-commerce sites Ρίγγας ηµήτρης, Χριστοπούλου Ελένη, αδιώτης ηµήτρης Ιούνιος 2001 Περιεχόµενα: Εισαγωγή:... 4 Η ταυτότητα της έρευνας:... 4 Τα κριτήρια της έρευνας:... 5 www.prom.gr... 8 Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL REPORT No. TR2004/01/02

TECHNICAL REPORT No. TR2004/01/02 RESEARCH ACADEMIC COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE 2004 TECHNICAL REPORT No. TR2004/01/02 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γαροφαλάκης Γιάννης, Ορκοπούλου Ξένια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO IΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι Τηλ: 26310 58462 Fax : 26310 23204 e-mail: elep@teimes.gr URL:http://www.teimes.grr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κατασκευής προσβάσιμων ιστοσελίδων και διαδικτυακών πυλών

Εγχειρίδιο κατασκευής προσβάσιμων ιστοσελίδων και διαδικτυακών πυλών Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Παραδοτέο Π.3

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Ηλεκτρονικής Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αλγορίθµων για τη Βελτιστοποίηση Εκπαιδευτικού Ιστοτόπου Καραθωµά Ευφηµία Τσαουσάκος Ιωάννης Επιβλέπων ρ Ιωάννης Π. Μακρής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ελληνικών Βιβλιοπωλείων

Αξιολόγηση Ελληνικών Βιβλιοπωλείων Human Computer Interaction Αξιολόγηση Ελληνικών Βιβλιοπωλείων Τσάκου Αναστασία Μιχαήλ Θεοφάνης Αροστοφάνης Πάτρα, 2003 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Εργασία: Αξιολόγηση Ελληνικών Βιβλιοπωλείων 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Εισηγητής-Επιβλέπων: Αγγελόπουλος Ιωάννης Εκπόνηση εργασίας: Παναγόπουλος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΜ:3524 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ:883 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...3 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Σύνδεση στο Διαδίκτυο Για να ξεκινήσετε να ασχολείστε με το Διαδίκτυο (Internet)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τα Social Media,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Καταστημάτων»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Καταστημάτων» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Καταστημάτων» Διπλωματική Εργασία του Οικονομάκη Νικoλάου Επιβλέπων Δρ. Ν. Ματσατσίνης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ασφαλών Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα

Ανάπτυξη Ασφαλών Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών κ Επικοινωνιακών Συστηµάτων ΠΜΣ: Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων Ανάπτυξη Ασφαλών Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα ιπλωµατική Εργασία: ιβάνης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση e-auctions

Αξιολόγηση e-auctions Human Computer Interaction Αξιολόγηση e-auctions Νικήτας Μιχαήλ Πάτρα, 2002 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WEBSITE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Περιεχόµενα 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3 1.1. ΛΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4 1.2. CASE STUDY 1: HTTP://WWW.FLEAMARKET.GR

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ελληνικών News Sites

Αξιολόγηση Ελληνικών News Sites Human Computer Interaction Αξιολόγηση Ελληνικών News Sites Αναγνωστόπουλος Γιώργος Λάζαρης Στέλιος Μπάζιος Χρήστος Πάτρα, 2002 Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 2. NEWS SITES 5 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6 4. ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΣΕΛ. 2 2. ΑΝΑΛΥΣΗ 2.1. Γενικά.......ΣΕΛ. 6 2.2. ιαµόρφωση πλάνου εργασίας...σελ. 11 2.3. Πιθανοί χρήστες.. ΣΕΛ. 12 2.4. ιανοµή......σελ. 13 2.5. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα