Χρήση Προηγµένων Συνεργατικών Εργαλείων ιαδικτύου. Ελεύθερο Λογισµικό και Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) Forum Chat

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση Προηγµένων Συνεργατικών Εργαλείων ιαδικτύου. Ελεύθερο Λογισµικό και Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) Forum Chat"

Transcript

1 Χρήση Προηγµένων Συνεργατικών Εργαλείων ιαδικτύου Ελεύθερο Λογισµικό και Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) Forum Chat Εισηγητής : Θάνος Κυρτάτος εκπαιδευτικός

2 «Τα ηλεκτρονικά δίκτυα καθιστούν εφικτούς νέους τρόπους συλλογικής δράσης, απελευθερώνουν τη δηµιουργικότητα συνεργατικών οµάδων οι οποίες είναι µεγαλύτερες και πιο κατανεµηµένες από κάθε άλλη περίοδο της ιστορίας. Η τάξη µεγέθους της εργασίας που µπορεί να γίνει από ανεπίσηµες οµάδες είναι µια προφανής πρόκληση για το status quo». Clay Shirky

3 Γιασήµερα Σύντοµη ιστορική αναδροµή ΕΛ/ΛΑΚ Ορισµός ΕΛ/ΛΑΚ Άδειες χρήσης και µοντέλα ανάπτυξης Το σύστηµα GNU και ελεύθερες εφαρµογές ιεθνείς και Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Προβληµατισµοί Forum Chat

4 Σύντοµηιστορικήαναδροµή εκαετίες 50, 60 και Λογισµικό (µαζί µε πηγαίο κώδικα) διανέµεται ελεύθερα σεδιάφορα forums καισε ακαδηµαϊκού κύκλους O Richard Stallman γράφει το GNU Manifesto Αρχίζει το GNU Project για τη δηµιουργία ενός πλήρως ελεύθερου λειτουργικού συστήµατος Ιδρύεταιτο Free Software Foundation

5 Σύντοµηιστορικήαναδροµή 1991 Ελεύθερο BSD Unix σε PC (µε ( i386) O Linus Torvalds αναγγέλλει και διαθέτει ελεύθερα τον πυρήνα Linux σήµερα Συνεχείς ανακοινώσεις βελτιώσεων αλλά και νέων ελεύθερων προγραµµάτων 1997 ηµοσίευση The Cathedral and the Bazaar του Eric S. Raymond (γιατί η κατανεµηµένη ανάπτυξη λογισµικού λειτουργεί καλά)

6 Σύντοµηιστορικήαναδροµή 1998 Χρήση του όρου open source και κατοχύρωσή του ως σήµα κατατεθέν για προϊόντα ελεύθερου λογισµικού Ορισµόςτου open source (Open Source Definition) προερχόµενοςαπότιςοδηγίες DFSG - Debian Free Software Guidelines Ίδρυση του Open Source Initiative (OSI) σήµερα Το ΕΛ/ΛΑΚ κερδίζει όλο και µεγαλύτερη αναγνώριση

7 ΕΛ/ΛΑΚ (FLOSS) ΕΛ = Ελεύθερο Λογισµικό ΛΑΚ = Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα Ανοιχτός κώδικας σηµαίνει δυνατότητα δοµικής µετατροπής του λογισµικού σε κάτι «νέο» ή βελτιωµένο Ελεύθερη διάθεση µέσω διαδικτύου. Ένα ΡΑΓ ΑΙΑ ΙΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ µοντέλο διάθεσης και ανάπτυξης λογισµικού.

8 ΕΛ vsλακ Χωριστά κινήµατα ΕΛ και ΛΑΚ Υπάρχει διαφωνία ανάµεσα στις κοινότητες του ΕΛκαιτουΛΑΚ, σχετικάµετηφιλοσοφία Ωστόσο σε πρακτικό επίπεδο υπάρχει γενικά συµφωνία! ΈτσιοιόροιΕΛκαιΛΑΚµπορούµεναπούµεπως αναφέρονται λίγο-πολύ στο ίδιο πράγµα Μερικές άδειες χρήσης αναγνωρίζονται ως άδειες χρήσηςλακαλλάόχιωςάδειεςχρήσηςελ Χρήση του όρου ΕΛ/ΛΑΚ (FLOSS Free/Libre - Open Source Software)

9 ΕΛ/ΛΑΚ (FOSS) Το Ελεύθερο Λογισµικό (Free Software) είναι θέµα ελευθερίας και όχι κόστους/τιµής Σύγχυση µε τον αγγλικό όρο free στο free software free as in free speech, not as in free beer. Φιλοσοφία του ΕΛ Τοθέµαείναιηελευθερία είναιόλοτοθέµακαιτοµόνο θέµα. Το Ελεύθερο Λογισµικό (Free Software) σχετίζεται µε την ελευθερία του χρήστη να χρησιµοποιήσει/εκτελέσει, να αντιγράψει, να διανείµει, να µελετήσει, να αλλάξει και να βελτιώσει το λογισµικό.

10 Ορισµός «ελεύθερουλογισµικού» Είναι Ελεύθερο Λογισµικό αν ο χρήστης έχει: την ελευθερία να χρησιµοποιήσει/εκτελέσει το λογισµικό (πρόγραµµα) για κάθε σκοπό (ελευθερία 0) την ελευθερία να µελετήσει πως λειτουργεί το πρόγραµµα και να το προσαρµόσει στις ανάγκες του (ελευθερία 1) - προαπαιτεί πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα την ελευθερία να (ανα)διανείµει αντίγραφα για να βοηθήσει τους άλλους (ελευθερία 2) τηνελευθερίαναβελτιώσειτοπρόγραµµακαινα διαθέσει τις βελτιώσεις στο ευρύ κοινό, ώστε όλοι να επωφεληθούν (ελευθερία 3) - προαπαιτεί πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα

11 Ορισµός «ανοικτούκώδικα» Ανοικτός Κώδικας δεν σηµαίνει µόνο πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Η διανοµή πρέπει να συµµορφώνεται µε τα κριτήρια 1. Ελεύθερη αναδιανοµή 2. ιανοµή και του πηγαίου κώδικα 3. ιανοµή µε τους ίδιους όρους αλλαγών και λογισµικού που βασίζεται στο αρχικό. 4. Άδεια αλλαγής του πηγαίου κώδικα (η µέθοδος εφαρµογής αρχείων αλλαγών - patches) 5. Καµία διάκριση απέναντι σεάτοµαήοµάδες 6. Καµία διάκριση απέναντι σε πεδία εφαρµογής 7. Ελεύθερη διανοµή της άδειας χρήσης 8.Άδειαχρήσηςπουδεν εξαρτάται από συγκεκριµένη διανοµή 9.Άδειαχρήσηςπουδεν περιορίζει άλλο λογισµικό 10. Άδεια χρήσης που είναι τεχνολογικά ουδέτερη

12 ΆδειεςχρήσηςΕΛ/ΛΑΚ Πάνω από 50 άδειες χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ συµβατέςµετη GPL (καιτο GNU project, και µη συµβατέςµετη GPL µε αδυναµία επιβολής επιπλέον περιορισµών (Copyleft) και µε δυνατότητα επιβολής επιπλέον περιορισµών (Non-copyleft) Πολλές άδειες χρήσης που δεν ήταν ελεύθερες τροποποιούνται ώστε να γίνουν ελεύθερες Ενδεικτικά: GNU GPL και GNU LGPL X11 License Expat License (MIT license) BSD license, original/modified OpenSSL licence Apache license (ver. 1.0, 1.1) Public Domain. νοµική κατάσταση, όχι άδεια ισοδύναµο µε άδεια που επιτρέπει τα πάντα. και πολλές άλλες

13 Μοντέλαανάπτυξης Σύνδεση της ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ µε την κατανεµηµένη ανάπτυξη κώδικα από πολλούς προγραµµατιστές αυτό το µοντέλο ανάπτυξης αποδείχτηκε οτι µπορεί να «δουλέψει» Όµως αυτό δεν είναι το µόνο µοντέλο ανάπτυξης το ΕΛ/ΛΑΚ δεν συνδέεται µε κάποια µεθοδολογία ανάπτυξης Πολλές φορές ΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσεται από µικρές οµάδες Σε κάθε περίπτωση υπάρχει όφελος από διορθώσεις πρόβληµα που συνεισφέρει µεγαλύτερη βάση ΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσουν ακόµη και εταιρείες παραγωγής λογισµικού!!!

14 Το GNU project Το GNU projectξεκίνησετο 1984 µεσκοπόνα υλοποιήσει ένα πλήρες λειτουργικό σύστηµα (παρόµοιοµετο Unix), το GNU system, πουθα είναι ελεύθερο λογισµικό GNU: αρχικά του GNU s Not Unix! Για την υποστήριξη και χρηµατοδότησή του δηµιουργήθηκε το Free Software Foundation - FSF Υπάρχει διαθέσιµη η παραλλαγή του GNU system βασισµένη στον πυρήνα Linux (GNU/Linux)

15 Το GNU/Linux Συνήθως γνωστό σήµερα απλά ως Linux (αν και Linux είναι µόνο ένας πυρήνας για το σύστηµα GNU) Έχει ευρεία χρήση σε συστήµατα εξυπηρετητών Με τα γραφικά περιβάλλοντα γνωρίζει επιτυχία και στους προσωπικούς σταθµούς εργασίας Κυκλοφορεί σε διάφορες διανοµές (εµπορικές και µη) Debian, Slackware, RedHat, SuSe, Mandrake, Knoppix, Gentoo,... Περιλαµβάνουν και πλήθος ελεύθερων εφαρµογών εν είναι όµως το µόνο ελεύθερο λειτουργικό σύστηµα FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Darwin, FreeDOS

16 Ενδεικτικέςελεύθερεςεφαρµογές KDE, Gnome, XFCE (desktop environments) Mozilla, Konqueror, Epiphany, Galeon (browsers) Ximian Evolution,, Mozilla Thunderbird ( ) OpenOffice.org, Koffice, Gnome Office GIMP, Sodipodi (graphics) Kollab, Kroupware (groupware) MySQL, PostgreSQL, FirebirdSQL, SAP DB (databases) Postnuke, Envolution, Scoop (content management) Whiteboard, ILAIS, Moodle (learning support) GAP, MAXIMA, NTL, R (maths, statistics) Apache, Jakarta tomcat, Zope (web servers) Τux.org

17 Κατάλογοςεφαρµογών Προσπάθεια καταγραφής ΕΛ/ΛΑΚ Free Software Directory ξεκίνησε το Σεπτέµβριο 1999 από το FSF από τον Απρίλιο του 2003 υποστηρίζεται από την UNESCO ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση και κατάρτιση FREEDUC CATALOG

18 ΛόγοιΑλµατώδουςΑνάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ Ευρεία διάδοση τεχνολογιών και πλατφορµών Ανοιχτού Κώδικα. Ο καθένας µπορεί να αναπτύξει, βελτιώσει και να τα αναδιανέµει Στηρίζονται στην αυτοπαρακίνηση και τη δύναµη της κοινότητας Κάθε προγραµµατιστής µπορεί να αξιοποιήσει τη δηµιουργικότητα και τις δυνάµεις του για να βελτιώσει την εφαρµογή Πλήρης ελευθερία χωρίς όρια

19 ΚύριοιΠαράγοντεςΕΛ/ΛΑΚ IBM HP SUN/ORACLE RedHat Apache Software Foundation Mozilla Foundation Richard M. Stallman Linus Torvalds Επιχειρήσεις ΜΚΟ Άτομα

20 ΚυριότεραπλεονεκτήµαταΕΛΛΑΚ Ηποιότητακαιηαξιοπιστία. Εξοικονόµηση κόστους Όχι εξαρτήσεις από κάποια εταιρεία Αποφυγή αναγκαστικών αναβαθµίσεων Πρόσβαση και δικαίωµα επέµβασης στον πηγαίο κώδικα για πρόσθετη ανάπτυξη Πρόσβαση σε κοινότητα έµπειρων προγραµµατιστών

21 Κυριότερα µειονεκτήµατα ΕΛ/ΛΑΚ Τεκµηρίωσηκαι υποστήριξη. Χαµηλήποιότητααρχικών εκδόσεων.

22 Ποιαείναιταβήµαταπουθαπρέπει να ακολουθήσω;1/2 εν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη διαδικασία, παρόλα αυτά ορισµένες ενέργειες είναι κοινός τόπος. Τέτοιες είναι: Καλάορισµέναβήµαταπροόδουκαι καθορισµόςχρονοδιαγράµµατος. Σωστόςχρόνοςπαροχήςτουκώδικα στηνκοινότητα.

23 Ποιαείναιταβήµαταπουθαπρέπει να ακολουθήσω;2/2 ηµιουργίαυποδοµήςγιατους ενδιαφερόµενους developersκαιτο κοινό (CVS tree, mailing lists, κλπ) Σωστό marketingκαι «διαφήµιση». Υπάρχουνπολλοίπουσας περιµένουν.

24 ΥποστήριξητουΕΛ/ΛΑΚαπότο δηµόσιοτοµέα; Με την απλή χρήση ΕΛ/ΛΑΚ το δηµόσιο πιθανά κερδίζει, αλλά δεν επιστρέφει τίποτα στην κοινότητα του ΕΛ/ΛΑΚ. TANSTAAFL There Ain't No Such Thing As A Free Lunch from Robert Heinlein's classic "The Moon is a Harsh Mistress Η δηµιουργία ΕΛ/ΛΑΚ (όπως και κάθε λογισµικού) έχει κόστος Η ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ χρηµατοδοτείται µέσω προσφορών στα έργα ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ από συγκεκριµένες εταιρείες (µε χρήµατα αλλά και εργασία) κ.λπ.

25 ΥποστήριξητουΕΛ/ΛΑΚαπότο δηµόσιοτοµέα; Η Κίνα χρηµατοδότησε την ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ λειτουργικού συστήµατος & γραφικού περιβάλλοντος (στην κινεζική) Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (Γερµανία ανία κλπ) στο δηµόσιο αποκλείουν «κλειστού τύπου» λογισµικό Το δηµόσιο µπορεί να χρηµατοδοτήσει το ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. για περιπτώσεις που δεν υπάρχει ΕΛ/ΛΑΚ που να καλύπτει κάποιες ανάγκες του δηµοσίου, να χρηµατοδοτηθεί ανάπτυξη σχετικού λογισµικού ως ΕΛ/ΛΑΚ π.χ. για παροχή στις επιχειρήσεις (ελεύθερων) λύσεων που θα τονώσουν την ανάπτυξη π.χ. για παροχή στους πολίτες (ελεύθερων) λύσεων που θα εξυπηρετούν βασικές τους ανάγκες

26 Προβληµατισµοί ΟαντίλογοςθέλειτοΕΛ/ΛΑΚναµηνείναικαιτόσο ελκυστικό και εστιάζει τη διαφωνία το σε διάφορα σηµεία: Κόστος το συνολικό κόστος (που περιλαµβάνει το κόστος εγκατάστασης, υποστήριξης, εκµάθησης κ.λπ.) είναι µεγαλύτερο για το ΕΛ/ΛΑΚ Ποιότητα / Αξιοπιστία το ΕΛ/ΛΑΚ δεν αναπτύσσεται µέσα από αυστηρά ελεγχόµενες διαδικασίες εξασφάλισης ποιότητας και δεν είναι τόσο αξιόπιστο Ασφάλεια διάφοροι κακόβουλοι µελετώντας τον πηγαίο κώδικα µπορούν να βρουν και να εκµεταλλευτούν κενά ασφαλείας

27 Προβληµατισµοί... Πρωτοτυπία το ΕΛ/ΛΑΚ δεν συνεισφέρει στην καινοτοµία αφού οτι αναπτύσσεται µιµείται τη λειτουργικότητα υπάρχοντος εµπορικού λογισµικού Επενδύσεις η εξάπλωση του ΕΛ/ΛΑΚ µπορεί να δηµιουργήσει οικονοµικά προβλήµατα στις εταιρείες ανάπτυξης λογισµικού που δεν θα µπορούν να επενδύουν στην έρευνα µε αποτέλεσµα η πρόοδος στην ανάπτυξη λογισµικούνασταµατήσει.

28 Προβληµατισµοί Στα παραπάνω η κοινότητα του ΕΛ/ΛΑΚ αντιτείνει τα επιχειρήµατά της Κόστος καιτοεµπορικόλογισµικόέχεικόστηδιαχείρισης, υποστήριξης, εκµάθησης κ.λπ.) και αν υπολογιστεί το κόστος αγοράς και αναβαθµίσεων τότε το ΕΛ/ΛΑΚ είναι συνολικά ποιο φθηνό Ποιότητα / Αξιοπιστία το ΕΛ/ΛΑΚ είναι ποιοτικό και αξιόπιστο οι διαδικασίες ανάπτυξης αποδείχθηκαν καλές τα παραγόµενα προϊόντα είναι πολλές φορές ανώτερα των αντίστοιχων εµπορικών (π.χ. Apache web server) η συµµετοχική διαδικασία εντοπισµού και διόρθωσης λαθών οδηγεί σε προϊόντα µε λιγότερα bugs

29 Προβληµατισµοί... Ασφάλεια η κοινότητα ανακαλύπτει τα κενά ασφαλείας και τα ασφαλίζει πριν αυτά γίνουν αντικείµενο κακόβουλης εκµετάλλευσης Πρωτοτυπία το ΕΛ/ΛΑΚ συνεισφέρει στην καινοτοµία υπάρχουν καινοτόµα προγράµµατα που εµφανίστηκαν πρώταωςελ/λακ (π.χ. Τ Ε Χ, emacs) γίνονται καινοτόµες βελτιώσεις ακόµη και σε ελεύθερα προγράµµατα που υλοποιούν υπάρχουσα λειτουργικότητα (π.χ. µέθοδοι περιήγησης µε χειρονοµίες στο Mozilla browser, reiser4 filesystem, XML-UI στο Mozilla, scripting γλώσσες όπως Parrot και Perl 6 κ.λπ.)

30 Προβληµατισµοί... Επενδύσεις υπάρχουν επιχειρηµατικά µοντέλα που µπορούν να εφαρµοστούν ώστε να υπάρχει επιχειρηµατική δραστηριότητα γύρω από το ΕΛ/ΛΑΚ επενδύσεις µπορούν να γίνουν και σε ΕΛ/ΛΑΚ έρευνα γίνεται και στα πανεπιστήµια και τα αποτελέσµατα αποτελούν σηµεία απαρχής ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ

31 Προβληµατισµοί Πάντως το ΕΛ/ΛΑΚ έχει δηµιουργήσει και νέο τρόπο σκέψης σχετικά µε τον πηγαίο κώδικα Αποτέλεσµα της εξάπλωσης του ΕΛ/ΛΑΚ ήταν διάφορες εταιρείες να επιτρέψουν κατά περιπτώσεις σε πελάτες τους να µπορούν να δουν τον πηγαίο κώδικα επιλεγµένων τµηµάτων των προϊόντων τους Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πλήρη ελευθερία αλλά δείχνει οτι οι εταιρείες αντιδρούν στον αντίκτυπο πουέχειτοελ/λακ

32 Ερωτήµατα Μπορούν ΕΛ/ΛΑΚ και εµπορικό λογισµικό να συνυπάρξουν; µάλλονναιανκρίνουµεαπόεταιρείεςόπωςοι Sun Micro Systems, Google και πρόσφατα Micro Soft. Που και πως είναι καλύτερο να χρησιµοποιηθεί ΕΛ/ΛΑΚ; έναντι εµπορικού λογισµικού και αντίστροφα; Πρέπει η πολιτεία να υποστηρίξει το ΕΛ/ΛΑΚ; Ανναι, πωςθαγίνειαυτόχωρίςναβλαφτείο υγιής ανταγωνισµός;

33 Ερωτήµατα; Το open-sourceλογισµικόδιατίθεταιοπωσδήποτεδωρεάν; Γιαποιολόγοθαήθελεκανείςναδώσειχωρίςκέρδοςτον κώδικαγιατολογισµικόπουέχειαναπτύξει; Σετιθαωφελήσειαυτό; Είναι σίγουρη η επιτυχία ενός προϊόντος λογισµικού εάν αυτό διατεθεί στην κοινότητα µε άδεια τύπου open source; Είναι κάθε είδους λογισµικό κατάλληλο για τέτοιου είδους άδεια; Τι έργο θα πρέπει να επιλέξω προς ανάπτυξη; Ποιαείναιταµεγέθηόσοναφοράτοναριθµότωνχρηστώνπου ενδέχεται να χρησιµοποιήσουν το λογισµικό;

34 ΜερικοίΙστότοποι ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισµικό/ΛογισµικόΑνοικτούΚώδικα) Free Software (www.fsf.org) Open Source Software (www.opensource.org). ΕΛ/ΛΑΚ

35 Forum (φόρουµ) Είναι µια διαδικτυακή υπηρεσία που µοιάζει µε έναν ηλεκτρονικό online πίνακα. Οι χρήστες µε κοινά ενδιαφέροντα τοποθετούν τις απόψεις/σηµειώσεις τους πάνωσεέναθέµα. Τα φόρουµ χρησιµοποιούνται συνήθως για να υποβάλουν οι χρήστες ερωτήσεις, να µοιράζονται πληροφορίες, ή να συζητούν τις ιδέες τους.

36

37 Ορισµοίαπλώνχρηστών Πάνω απ όλα, το φόρουµ είναι ένα τόπος συνάθροισης ιδεών και ανθρώπων. Συγκεντρώνονται άνθρωποι οι οποίοισυζητάνε, γελάνεπροβληµατίζονται, βοηθιούνται, τσακώνονται. Είναι σαν µια συγκέντρωση στην αληθινή ζωή, µόνοπουγίνεταιπλέοναπότοσπίτιήτογραφείο. Το forumείναισανναγράφειςέναγράµµασεπολλούς παραλήπτεςήκαιµόνοσέναν, ανεπιλέξειςναστείλεις την δηµοσίευση σου prive. Γράφεις κάτι και µπορεί να πάρειςαπάντησησ έναλεπτό, µιαώρα, µιαµέρα, µια εβδοµάδα. Ένα forumείναιµιαπαρέα. Όχιµετηνκακήέννοια, µ' αυτήν της µάζας. Άνθρωποι ξοδεύουν κοινά τον χρόνο τους. Αυτάκαιάλλαπολλάείναιένα forum...

38 Chat Το Chat είναι η επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ δύο χρηστών του διαδικτύου συνήθως µέσω σύντοµωνγραπτώνµηνυµάτων. Εκτός από τα chat rooms υπάρχουν προγράµµατα άµεσης επικοινωνίας και µηνυµάτων που επιτρέπουν στους χρήστες να βλέπουν πότε είναι συνδεδεµένοι οι φίλοι τους στο internet και να τους στέλνουν άµεσα γραπτά µηνύµατα. Αν διαθέτουν κατάλληλοεξοπλισµό (webcam, ηχεία, µικρόφωνο) επικοινωνούν µε video και ήχο. (Messengers)

39 Chat rooms - messengers Οι συνοµιλίες µπορούν να είναι είτε δηµόσιες είτε ιδιωτικές. Σε κάθε περίπτωση τα chat rooms είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή και αυτή η δηµοτικότητα τους όλο αυξάνεται καθώς η ανάγκη επικοινωνίας κάνει τουςχρήστεςτου Internetναταθεωρούνέναπολύ χρήσιµο εργαλείο. Προγράµµατα άµεσης επικοινωνίας (Ιnstant messaging) msn messenger yahoo messenger google talk Skype (;)

40

41 Βασικοί κανόνες γραπτής επικοινωνίας Πέρααπότουςκανόνεςπουδιέπουνοποιαδήποτεανθρώπινηεπικοινωνία, µε γνώµονα τον σεβασµό των συνοµιλητών, όταν ανταλλάσουµε γραπτά µηνύµατα σε ένα chat room ή ένα forum υπάρχουν κάποιοι επιπλέον κανόνες όπως: εν γράφουµε κεφαλαία (Τα κεφαλαία φωνάζουν) εν επαναλαµβάνουµε συνέχεια ότι γράφουµε ενρωτάµεκάτιπούέχειαπαντηθεί. (Spam) ενγράφουµεακαταλαβίστικα (λέξειςτύπου :

42 Βασικοί κανόνες γραπτής επικοινωνίας Τα ψευδώνυµα µας επιλέγονται προσεκτικά. εν δηµοσιεύουµε copy paste από άλλους Χρήστες. εν δηµοσιοποιούµε περιεχόµενα ιδιωτικού chat room ιαβάζουµε προσεκτικά τους κανόνες του chat room ήτου forum πουµαςφιλοξενεί.

43 Ανακεφαλαίωση ΟρισµόςΕΛ/ΛΑΚ Άδειες χρήσης και µοντέλα ανάπτυξης Το σύστηµα GNU και ελεύθερες εφαρµογές ιεθνείς και Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Προβληµατισµοί Ερωτήµατα Forum Chat

44 Ερωτήσεις

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΕΙΡΑ: IK III ΠΛΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/12/2007 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. Σ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE Γ4

Γ κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE Γ4 Γ κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE Γ4 «Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση, τη ηµόσια ιοίκηση και στις Επιχειρήσεις Μικρού / Μεσαίου Μεγέθους.» Συντονιστές: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Carlo Daffara Μετάφραση Προσαρμογή Κειμένου Γεώργιος Καλπάκης, Msc Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons 2 Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Copyright (C) Konstantinos Togias. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ(ΕΛ-ΛΑΚ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ(ΕΛ-ΛΑΚ) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ(ΕΛ-ΛΑΚ) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (STALLMAN) Το ελεύθερο λογισμικό παρέχει στους χρήστες την ελευθερία να εκτελούν, αντιγράφουν, διανέμουν, μελετούν, τροποποιούν και

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ " ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης εξετάσεων ΑΕΙ

Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης εξετάσεων ΑΕΙ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης εξετάσεων ΑΕΙ Κρουστάλης Γεώργιος (Α.Μ. 958) ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child Moodle: Μπορεί η συνεργασία τους να αποδώσει καρπούς; Πειραµατική πλατφόρµα One Moodle Per Child

One Laptop Per Child Moodle: Μπορεί η συνεργασία τους να αποδώσει καρπούς; Πειραµατική πλατφόρµα One Moodle Per Child ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ One Laptop Per Child Moodle: Μπορεί η συνεργασία τους να αποδώσει καρπούς; Πειραµατική πλατφόρµα One Moodle Per Child ΤΖΙ ΑΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ JOOMLA Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Νίκος Κανέλλος, Θεόδωρος Καρούνος 7-6-2013 Βασικές Έννοιες Ως έννοιες το Ελεύθερο Λογισμικό (ΕΛ) και το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Φοιτήτρια : Γεωργαντή Μαρία ΑΜ : 226 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Πτυχιακή Εργασία Φοιτήτρια : Γεωργαντή Μαρία ΑΜ : 226 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. http://www.tvpatrida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με σύγχρονες ανάγκες υπηρεσιών διαδικτύου για τους φοιτητές ERASMUS. Πτυχιακή Εργασία της

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με σύγχρονες ανάγκες υπηρεσιών διαδικτύου για τους φοιτητές ERASMUS. Πτυχιακή Εργασία της Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΣΕΡΡΩΝ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ασφαλών Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα

Ανάπτυξη Ασφαλών Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών κ Επικοινωνιακών Συστηµάτων ΠΜΣ: Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων Ανάπτυξη Ασφαλών Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα ιπλωµατική Εργασία: ιβάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «Σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής με Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «Σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής με Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική εφαρμογή λογισμικού ανοιχτού κώδικα για προμήθειες και παραγγελίες

Πιλοτική εφαρμογή λογισμικού ανοιχτού κώδικα για προμήθειες και παραγγελίες ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» Πιλοτική εφαρμογή λογισμικού ανοιχτού κώδικα για προμήθειες και παραγγελίες Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Greenstone, Λογισµικό δηµιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης : παρουσίαση,

Διαβάστε περισσότερα

editorial «Χάθηκε» η Βαλκανιάδα πληροφορικής νέων, ελλείψει χρημάτων!

editorial «Χάθηκε» η Βαλκανιάδα πληροφορικής νέων, ελλείψει χρημάτων! editorial «Χάθηκε» η Βαλκανιάδα πληροφορικής νέων, ελλείψει χρημάτων! Το δεύτερο τρίμηνο σημαδεύτηκε από την ματαίωση της 3ης Βαλκανικής Ολυμπιάδας Πληροφορικής Νέων 2009, που είχε προγραμματιστεί να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 1 ο σεμινάριο 12 Μαΐου 2015 ΕΛ/ΛΑΚ και Κλειστό Λογισμικό Κλειστό Λογισμικό Αναφέρεται στον τρόπο αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι)

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Ελεύθερο Λογισμικό Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Τι είναι το Λογισμικό; Τι είναι το Λογισμικό; Λογισμικό Οδηγίες (Προγράμματα) Δεδομένα... για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτές Τεχνολογίες ως εργαλεία Καινοτομίας. Θεόδωρος Καρούνος htp://eellak.gr/

Ανοιχτές Τεχνολογίες ως εργαλεία Καινοτομίας. Θεόδωρος Καρούνος htp://eellak.gr/ Ανοιχτές Τεχνολογίες ως εργαλεία Καινοτομίας Θεόδωρος Καρούνος htp://eellak.gr/ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 31-1-2015 Δομή Παρουσίασης Ιστορική Εξέλιξη Οφέλη/Μειονεκτήματα Επιχειρηματικά Μοντέλα & Άδειες Χρήσης Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα: Διερεύνηση Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα: Διερεύνηση Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Η παρούσα εργασία συντάχτηκε στα πλαίσια της υποχρεωτικής ανάληψης διπλωματικής εργασίας για την ολοκλήρωση του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠαιΤΕ, υπό την επίβλεψη της Μαρίας Μουντρίδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Εισαγωγή Η ανάγκη για Διά Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη Μαθημάτων για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Τίτλος: Τεχνολογίες και εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα