Οι νέες τεχνολογίες ως γνωστικά αντικείµενα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι νέες τεχνολογίες ως γνωστικά αντικείµενα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας"

Transcript

1 Οι νέες τεχνολογίες ως γνωστικά αντικείµενα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας Απ. Τροµπούκης, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Περίληψη Η έκρηξη της επιστηµονικής τεχνολογικής επανάστασης στην εποχή µας και οι τάσεις των σύγχρονων κοινωνιών να ενσωµατώσουν τα νέα στοιχεία που εισήγαγε η ορµητική είσοδος της πληροφορικής στην καθηµερινή µας ζωή, είχε ως επακόλουθο και αναπόδραστη συνέπεια οι νέες τεχνολογίες να εισαχθούν και στην εκπαίδευση, προκειµένου κάθε νέος, στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης, να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις, αλλά και τις δεξιότητες στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Όµως, στην ύλη των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών, που αναφέρεται σ αυτό το γνωστικό αντικείµενο, εκτός του ότι στους σκοπούς και τους στόχους παρατηρείται µια αντιφατικότητα και ανακολουθία, απουσιάζουν παντελώς και οι υποδείξεις εκείνες προς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες θα συνέτειναν, προκειµένου να ξεπερασθούν ή να αµβλυνθούν τα αρνητικά αποτελέσµατα, τα οποία ενίοτε µπορεί να προκύψουν, ένεκα της µη σωστής χρήσης των νέων αυτών τεχνολογιών από τους µαθητές. Εµείς έχοντας υπόψη µας αυτή την κατάσταση, στην εργασία µας αυτή, προσπαθούµε να αναδείξουµε τη θέση εκείνη την οποία πρέπει να έχουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, έτσι ώστε αυτό το γνωστικό αντικείµενο όχι µόνο να µην προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική και τη σωµατική υγεία των µαθητών, αλλά να συµβάλουν και στην ανάδειξη ελεύθερων, υπεύθυνων, αυτοπειθαρχούµενων επιστηµόνων, δηµιουργικών, παραγωγικών και ενεργών πολιτών. Η κοινωνικοτεχνική επανάσταση της πληροφορικής Όταν κατά τα µέσα του 19 ου αιώνα ο Μαρξ έγραφε το «Κεφάλαιο» το προλεταριάτο ήταν κυρίως οι εργάτες και αυτό, µπορούµε να πούµε ότι, ίσχυε σχεδόν σ όλη την δυτική Ευρώπη µέχρι το εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Σήµερα όµως αυτοί που παράγουν υλικά αγαθά αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο του ενεργού πληθυσµού των µισθωτών, ενώ ένας αυξανόµενος όγκος µισθωτών εργάζεται στις υπηρεσίες. Οι κοινωνικές σχέσεις των υπηρεσιών συνίστανται στην παροχή υπηρεσιών σε άλλους ανθρώπους, ήγουν στην ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των ανθρώπων, µε άλλα λόγια στην επικοινωνία. Οι µισθωτοί οι οποίοι προσφέρουν τις ειδικές πλέον υπηρεσίες τους προς τους άλλους συνανθρώπους τους αποτελούν, σύµφωνα µε τη γνώµη πολλών κοινωνιολόγων, τη µεσαία τάξη. Αυτή η µεσαία τάξη τα τελευταία τριάντα χρόνια συνετέλεσε, κατά κάποιο τρόπο, στην αποσύνθεση της ταυτότητας της εργατικής τάξης. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον Αντρέ Γκορζ µε το βιβλίο του «Αντίο στο Προλεταριάτο» να διακηρύξει ότι επήλθε το τέλος της αντίθεσης κεφαλαίου εργασίας και άρα το τέλος της ταξικής πάλης. Όµως δεν συµφωνούν όλοι οι κοινωνιολόγοι µε αυτή την άποψη και συγκεκριµένα ο Ζαν Λοζκίν του απαντά µε το δικό του βιβλίο µε τον τίτλο «Αντίο στη Μεσαία Τάξη». Η απάντηση αυτή διαρθρώνεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος τονίζει ότι η αποσύνθεση της κοινωνικής ταυτότητας αντανακλά την πραγµατικότητα, αλλά δεν αφορά µόνο αυτή καθεαυτή την εργατική τάξη. Η αποσύνθεση αυτή αφορά και την άλλη ταυτότητα µισθωτών ανθρώπων, την παραδοσιακή κατηγορία των στελεχών. ηλαδή αφορά γενικότερα και εκείνη την πολλή ρευστή ταυτότητα της συγκεχυµένης και ιδεολογικοποιηµένης κατηγορίας που καθιερώθηκε να αποκαλείται «µεσαία τάξη». Το δεύτερο σκέλος της απάντησης του Λοζκίν έχει σχέση µε την ανάδειξη µιας πρότασης για έναν νέο τύπο ανάλυσης των σύγχρονων κοινωνικών και ταξικών σχέσεων. 1

2 Συγκεκριµένα για µια ανάλυση που δεν θα στηρίζεται πια σε κοινωνικές ταυτότητες, της εργατικής ή της µεσαίας τάξης, αλλά στην επανάσταση που συντελείται στις µέρες µας στον τοµέα της παραγωγής στην επανάσταση της πληροφορικής. Αυτή η επανάσταση της πληροφορικής που πραγµατώνεται στις µέρες µας, θα λέγαµε ότι, είναι η δεύτερη κοινωνικο-τεχνική επανάσταση που γέννησε το καπιταλιστικό πολιτικό οικονοµικό σύστηµα. Η πρώτη τεχνολογική επανάσταση, η βιοµηχανική επανάσταση που ανέλυσε ο Μαρξ, υπήρξε πάνω απ όλα η επανάσταση της µηχανής. Η επανάσταση αυτή στηρίχθηκε στη µεταβολή της σχέσης ανάµεσα στον άνθρωπο και το εργαλείο της εργασίας του. Το πέρασµα από τον άνθρωπο και τα εργαλειοποιηµένα χέρια του στη µηχανή εργαλείο ενέπλεκε µια αντικειµενοποίηση της εργασίας. Η αντικειµενοποίηση αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη της χειρονακτικής εργασίας, η οποία µε τη σειρά της συνοδεύτηκε από µια µείζονα κοινωνική διάκριση ανάµεσα στους χειριστές της γνώσης επιστήµονες και τεχνικούς και τους παραγωγούς, που µετατρέπονταν πλέον σε εξαρτήµατα της µηχανής. Αυτό ίσως ήταν και εκείνο που επέτρεψε στο Μαρξ να αντιληφθεί τον ξεχωριστό ρόλο της εργατικής τάξης στη βιοµηχανική επανάσταση και, βεβαίως, το ρόλο της εργατικής τάξης µέσα στην ιστορία. Στις µέρες µας έχουµε σε εξέλιξη την επανάσταση της πληροφορικής, η οποία συνίσταται στη µεταφορά στις µηχανές, στη συγκεκριµένη περίπτωση τους υπολογιστές, ορισµένων λειτουργιών του ανθρώπινου εγκεφάλου. Χάρη σ αυτή τη µεταφορά, η πληροφοριακή επανάσταση αποδίδει µια όλως ειδική έµφαση στην ανθρώπινη ευφυΐα, διανοητικοποιεί την εργασία σε ευρεία κλίµακα και τοποθετεί σε πρώτη θέση την επεξεργασία της πληροφορίας αντί του µετασχηµατισµού πρώτων υλών. Εκτός αυτού η επανάσταση αυτή δεν είναι αµιγώς τεχνολογική είναι θα λέγαµε, µια κοινωνικοτεχνική επανάσταση. Και τούτο, γιατί αν και ορίζεται κεντρικά από τις τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν την πληροφορική, πέραν αυτού συνδέεται κι αγγίζει πολλές άλλες δραστηριότητες, οι οποίες δεν ανάγονται σε τεχνολογικό επίπεδο, όπως η ανάπτυξη των µεγάλων συλλογικών υπηρεσιών της υγείας, της παιδείας, του πολιτισµού και της κοινωνικής κατοικίας. Ωστόσο, θα πρέπει να αποδεχθούµε ότι οι συλλογικές αυτές υπηρεσίες συγκροτήθηκαν, ως τέτοιες, ένεκα των προηγούµενων κοινωνικών αγώνων και των κατακτήσεών τους και µας έχουν οδηγήσει στη συγκρότηση ενός ευρέος πεδίου, το οποίο ταυτοποιούµε ως υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν πάνω από όλα την κυκλοφορία πληροφοριών και συνάπτονται µε πλήθος συναρτήσεων της σύγχρονης ζωής. Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί ότι φανερές είναι και οι επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πληροφορική και στην υλική παραγωγή, και το µετασχηµατισµό των πρώτων υλών, αφού κι εκεί η επεξεργασία της πληροφορίας, είτε µε τη µορφή της διασφάλισης ποιότητας είτε µε τη µορφή των αναγκαίων ανταλλαγών ανάµεσα στους ανώτερους τεχνικούς και τους όλο πιο εξειδικευµένους τεχνικά εργάτες, κατακτά σταδιακά ενισχυµένη θέση. Μετά από αυτούς τους υπαινιγµούς φαίνεται ότι, η πληροφορική επιστήµη η οποία τείνει όλο και περισσότερο να µπει στη ζωή µας, µπορεί να αµβλύνει ως ένα βαθµό τις κοινωνικές διαφορές που εισήγαγε η βιοµηχανική επανάσταση και καθιστά χαλαρά τα φράγµατα και τις διακρίσεις µεταξύ των παραγωγών, των χρηστών και των εργαζόµενων στις υπηρεσίες. Όµως, έχουµε την αίσθηση ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι η ευρύτητα των επιπτώσεων της πληροφορικής και γενικώς οι νέες τεχνολογίες στην παραγωγή και τις κοινωνικές σχέσεις, µας υπαγορεύουν να δούµε πιο προσεκτικά τα νέα τεχνολογικά µέσα και να προσπαθήσουµε να καταλάβουµε τις αναδιαρθρώσεις που επιφέρουν στις σύγχρονες κοινωνικές σχέσεις. Η επανάσταση αυτή θεωρείται ως υπόθεση των ανώτερων στελεχών και µόνο, καθώς και των επαγγελµατοποιηµένων στρωµάτων υψηλής εξειδίκευσης. Με άλλα λόγια σήµερα έχει υιοθετηθεί µια κάθετη διάκριση ανάµεσα σε µια υπερεξειδικευµένη µειοψηφία επιστηµονικών ερευνητών και επαγγελµάτων που στρέφονται γύρω από την 2

3 έρευνα και την ανάπτυξη των τεχνολογιών και σε µια µάζα αποειδικευοµένων εργαζοµένων, οι οποίοι συντονίζονται µέσα από την πολλή υψηλή τυποποίηση της επεξεργασίας της πληροφορίας. Η διάκριση αυτή ίσως θα διαιωνίζεται για πολλά χρόνια, τουλάχιστο για τα ελληνικά δεδοµένα και όχι µόνο. ιότι, στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών ο µαθητής στο σχολείο, της εννιάχρονης εκπαίδευσης, πρέπει «να µαθαίνει µε τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, παρά για τη χρήση τους». 1 Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών και Νέες Τεχνολογίες Έτσι ενώ σήµερα η εργασία λέγεται απασχόληση, η αντίσταση τροµοκρατία, η παιδεία δυστυχώς αποκαλείται τεχνικοεπαγγελµατική κατάρτιση φθηνών αναλώσιµων και ευέλικτων απασχολήσιµων, προορισµένων να στηρίζουν αδιαµαρτύρητα τις επιλογές του ασύδοτου και χωρίς όρια ανταγωνισµού της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς. Αυτό γίνεται φανερό µέσα στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών ένθα η κατάρτιση στην εκπαίδευση είναι επιλεκτική, αφού οι µεν θα µαθαίνουν στα σχολεία που φοιτούν πώς θα κατακτούν τη γνώση διαµέσου του υπολογιστή και οι δε θα εξασκούνται στην εξειδικευµένη χρήση του υπολογιστή. Τα νέα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, όντως, εµπεριέχουν το γνωστικό αντικείµενο της πληροφορικής και µάλιστα η ανάλυση του περιεχοµένου του καταλαµβάνει δεκαεννέα σελίδες, είτε από την 485 έως την 504 σελίδα, µε τη διευκρίνιση ότι «σε καµία περίπτωση δε νοείται η διδασκαλία της Πληροφορικής ως διδασκαλία γνωστικού αντικειµένου». 2 Ωστόσο σε άλλο σηµείο και συγκεκριµένα στον προτεινόµενο σκοπό της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, το γνωστικό αντικείµενο της Πληροφορικής φαίνεται ότι διδάσκεται. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι «Σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση ( ηµοτικό, Γυµνάσιο) είναι να αποκτήσουν οι µαθητές µια αρχική αλλά συγκροτηµένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, µέσα σε µια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισµού και ανάγνωσης της Τεχνολογίας, της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, αναπτύσσοντας παράλληλα ευρύτερες δεξιότητες κριτικής σκέψης, δεοντολογίας, κοινωνικής συµπεριφοράς αλλά και διάθεσης για ενεργοποίηση και δηµιουργία τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία µε άλλα άτοµα ή ως µέλη µιας οµάδας. Να έλθουν σε επαφή µε τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας ως γνωστικού διερευνητικού εργαλείου». 3 υστυχώς, στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών της Ελληνικής εκπαίδευσης, στο γνωστικό αντικείµενο της πληροφορικής παρατηρείται µια λανθάνουσα αλλά και ορατή τάση απώλειας προσανατολισµού ως προς την αξία των νέων τεχνολογιών, ένθα προβάλλονται κοινοτοπίες ως οµοιώµατα µεγάλων οραµάτων αλλά και αντιφατικά µηνύµατα, τα οποία γενικεύουν τα αδιέξοδα. Τούτο συµβαίνει διότι: σε πολλά σηµεία κυριαρχεί µια χαρακτηριστική σύγχυση, όπου από τη µια «ο υπολογιστής και τα µέσα που τον συνοδεύουν, ανατρέπουν µας λένε την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία και συµβάλλουν στην καλλιέργεια µιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης». 4 Από την άλλη µεριά σε άλλο σηµείο, στο ίδιο κείµενο, αναφέρεται ότι «ο υπολογιστής ως εργαλείο έρχεται να συµπληρώσει και όχι να αντικαταστήσει λειτουργίες οι οποίες αποδεδειγµένα βοηθούν στη νοητική ανάπτυξη των µαθητών». 5 1 ΥΠΕΠΘ ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Αθήνα 2002, τ. Β, σ Ό.π., σ Ό.π., σ Ό.π., σ Ό.π., σ

4 Τέτοιου είδους αντιφατικές συνυπάρξεις ταυτόχρονων συνθηµάτων περί εκσυγχρονισµού της εκπαίδευσης διαµέσου των νέων τεχνολογιών, φέρνουν τους έλληνες εκπαιδευτικούς σε αδιέξοδο και δυσκολεύονται, πολλάκις, να έβρουν το βηµατισµό τους για την ουσιαστική πλέον µετάβαση της εκπαίδευσης από το παλαιό στο νέο, από τη συντήρηση στην πρόοδο, από την προχειρότητα στον επιστηµονικό λόγο, µε αποτέλεσµα όχι µόνο να αποτελεί η ελληνική εκπαίδευση την ουραγία της Ευρώπης 6, αλλά κυρίως να οδηγείται σε ψευδή συνείδηση της νέας πραγµατικότητας και των προτεραιοτήτων της. Αυτές καθώς κι άλλες παρόµοιες ανακολουθίες κάνουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα να βρίσκεται διαρκώς σε κρίση, να τρέφεται από αυτή, να τη µηρυκάζει και να την ανακυκλώνει. Με άλλα λόγια να βρίσκεται διαρκώς σε µια δοµική κρίση και θεσµική αναξιοπιστία. Εκτός αυτών η φιλοσοφία και η ιδεολογία η οποία διαχέεται στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, µας δίνουν την εντύπωση ότι οι νέες τεχνολογίες είναι πολιτισµικά ουδέτερες και αναπτύσσονται και χρησιµοποιούνται για το καλό όλης της ανθρωπότητας. Και ότι, ιδίως, οι υπολογιστές «αποτελούν τη βάση για την επίλυση οποιουδήποτε τεχνολογικού προβλήµατος». 7 Επειδή το περιεχόµενο των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών για τις Νέες Τεχνολογίες συγχέει αντί να διευκρινίσει τους σκοπούς και τους στόχους αυτού του γνωστικού αντικειµένου στην εκπαίδευση, γι αυτό αναγκαζόµαστε να προβούµε σε ορισµένες προτάσεις και προτάγµατα που πολύ θα θέλαµε να εµπεριέχονται στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, έτσι ώστε να γνωρίσει η νέα γενιά ότι: - Οι νέες τεχνολογίες (γενικώς) χαρακτηρίζονται ως οι µεγαλύτερες κατακτήσεις της ανθρωπότητας και µπορεί να χρησιµοποιηθούν τόσο για το καλό όσο και για το κακό της ανθρωπότητας, ανάλογα µε τις πολιτικές επιλογές των δυνάµεων που ασκούν την εξουσία, τη µέση κοινωνική συνείδηση και τη µορφή το περιεχόµενο της έννοιας της ανάπτυξης. Όταν οι νέες τεχνολογίες προωθούν το µοντέλο ανάπτυξης του άγριου ανταγωνισµού, οποιαδήποτε ονοµασία κι αν του προσάψουµε, είτε το ονοµάσουµε µοντέλο της βιώσιµης ανάπτυξης είτε µοντέλο της αειφόρου ανάπτυξης, έχει αποδειχθεί περίτρανα σήµερα ότι αποτελεί ψευδεπίγραφη σύνθεση, που κάνει τους φτωχούς πολλούς και φτωχότερους και τους πλούσιους λιγότερους αλλά πλουσιότερους. 8 - Μπορεί, όµως, κάλλιστα η νέα τεχνολογία της πληροφορικής να συµβάλει τα µέγιστα για µια πλανητική ανάπτυξη και µάλιστα µέσα από την εκπαίδευση να προωθήσει την Ολοκληρωµένη, Αποκεντρωµένη και Αξιοβίωτη Ανάπτυξη, δηλαδή την Ανάπτυξη η οποία θα είναι δηλαδή ταυτόχρονα οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, τεχνική/τεχνολογική και πολιτισµική, σε διαλεκτική αρµονία και µε δηµιουργικό σεβασµό πάντα στο συγκεκριµένο κάθε φορά φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον, είτε δε θα υπάρχει καθόλου. 9 Αυτή η µορφή ανάπτυξης, επιπλέον, δεν ισοπεδώνει τις κάθε µορφής και τύπου ιδιαιτερότητες των τοπικών, εθνικών πολιτισµικών αξιών και πανανθρώπινων πολιτισµικών προτύπων και συµβάλλει στη θεµελίωση των πολυπολιτισµικών κοινωνιών, που είναι και το πρόταγµα των σηµερινών καιρών. - εν πρέπει να µας διαφεύγει πως, µια τεχνολογία µπορεί να είναι κατάλληλη για µια κοινωνία και ακατάλληλη για µια άλλη κοινωνική οργάνωση. Ήγουν, µια τεχνολογία θεωρείται κατάλληλη για µια κοινωνία όταν αυτή λαµβάνει υπόψη της τη φυσική, κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική πολιτιστική πραγµατικότητα της συγκεκριµένης 6 Η τελευταία έκθεση (2006) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις δαπάνες έρευνας και νέων τεχνολογιών, η Ελλάδα είναι µαζί µε τη Μάλτα και την Εσθονία τελευταίες. 7 ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2002, τ. Β, σ Βλ. σχετ. τα στοιχεία του Human Development Office (UNOP, 1999), το Ρόκος., από τη «βιώσιµη» ή «αειφόρο» στην αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη, εκδ. Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα 2003, σ

5 περιοχής. Με άλλα λόγια µια νέα τεχνολογία θεωρείται κατάλληλη όταν είναι συµβατή µε τα τοπικά διαθέσιµα υλικά (πέτρα, ξύλο), µε τις ενεργειακές πηγές, µε τα εργαλεία, τις µεθόδους και τις τεχνικές οι οποίες αναπτύχθηκαν και χρησιµοποιούνται ακόµα, που µπορούν να βελτιωθούν και να ελέγχονται επιχειρησιακά από τα µέλη της κοινωνικής αυτής οργάνωσης. - Η άκριτη παράθεση των σκοπών και των στόχων των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, χωρίς να επισηµανθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη κοινωνία και στο περιβάλλον, όταν αυτές υπηρετούν κυρίως και αποκλειστικώς τα κελεύσµατα της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, ένθα προβάλλονται καταιγιστικά νέες πλασµατικές τις περισσότερες φορές ανάγκες οι οποίες ενίοτε υπερβαίνουν το µέτρο, αποτελούν ύβρη, και ότι οι σκοποί αυτοί δεν συµβάλλουν στη δηµιουργία κοινωνιών της ανθρώπινης ευτυχίας, αλλά ενταφιάζουν τα όνειρα της ανθρωπότητας για έναν κόσµο ουσιαστικής πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής δηµοκρατίας, χωρίς φτώχεια, ανεργία, ανισότητες και «προληπτικούς» πολέµους. - Είναι δυνατόν, ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο δηµόσιο αγαθό που λέγεται παιδεία, έτσι ώστε διαµέσου της εκπαίδευσης και της παιδείας να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται εθνικά και υπερεθνικά πολιτικά προγράµµατα και δράσεις, που θα συντελούν στην πρόοδο και την ευηµερία όλων ανθρώπινων κοινωνιών και όχι µόνο ορισµένων εύρωστων κοινωνικών οµάδων. - Πρέπει να έχουν υπόψη τους οι εκπαιδευτικοί ότι είναι δυνατόν, διαµέσου της πληροφορίας και της διακίνησης των ιδεών, να προβληθούν οι πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και ταυτότητες των λαών προς όφελος ολόκληρου του πλανητικού πολιτισµού και ενάντια στους στόχους της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς που αποβλέπει άµεσα και στην οµογενοποίηση των πολιτισµών του πλανήτη Γη. - Τέλος, επιθυµία µας είναι να αναφέρετε στους σκοπούς και τους στόχους των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών ότι, τα σηµερινά επιτεύγµατα της προηγµένης τεχνολογίας της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των ιαστηµικών Εφαρµογών θα µπορούσαν να αποτελέσουν, διαµέσου του σχολείου και της ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης όχι µόνο ένα πανίσχυρο εργαλείο εγκαθίδρυσης της Ολοκληρωµένης και Αξιοβίωτης Ανάπτυξης, αλλά και τα καταλυτικά µέσα τα οποία θα επέτρεπαν στους ανθρώπους να υπερβούν τις όποιες εθνικές και ταξικές αντιθέσεις, ιδεολογικές πεποιθήσεις, φυλετικές ιδιαιτερότητες, οικονοµικά συστήµατα, κοσµοείδωλα και κοσµοθεωρίες και την εδραίωση της πολυπόθητης ειρήνης και της προκοπής των λαών. Η αλληλουχία της σκέψης και η πληροφορία του διαδικτύου Εκτός αυτών που υπαινιχθήκαµε, ίσαµε δώ, έχουµε την πεποίθηση ότι η µονοµέρεια που εγκαθιδρύουν οι ισχυροί κάτοχοι των σύγχρονων µέσων διακίνησης της πληροφορίας και του κειµένου και το ότι εµείς υποκύπτουµε και ακολουθούµε τις διαδροµές που µας χαράζουν, αυτό δεν µας τιµά ιδιαίτερα. Επίσης η τεχνο-λατρεία και τεχνο-λαγνεία, που τελευταίως διακατέχει πολλούς συνανθρώπους µας, µας δίνει το δικαίωµα να ισχυρισθούµε ότι στις σύγχρονες κοινωνίες φαίνεται ότι κυριαρχεί η άποψη πως όλες οι γνώσεις της ανθρωπότητας συναντώνται στο ιαδίκτυο και ότι η νέα γνώση ξεκινάει µε τις πληροφορίες του ιαδικτύου µολονότι είναι χιλιοειπωµένες πληροφορίες και απόψεις στην παγκόσµια ιστορία της σκέψης και της διακίνησης των ιδεών. 10 Και ενώ µέχρι σήµερα παρατηρούσαµε τη διαδοχή της 10 Προς επίρρωση αυτών θα αναφερθούµε σε ένα σηµείωµα του περιοδικού Νέα Εστία, Αθήνα, Ιούλιος Αύγουστος 2005, αριθ. 1780, σ. 189 µε τον τίτλο «Πασαλείµµατα Παιδείας», όπου σηµειώνεται. «Στην εκπαιδευτική πράξη ο καθηγητής πρέπει να προχωρεί σε µια µαθητοκεντρική εκδίπλωση του µαθήµατος (Sedweik, 1998), γιατί η συµµετοχή των µαθητών στην διαδικασία της µάθησης επιφέρει θετικότερα αποτελέσµατα παρά η παθητική παρακολούθηση (Walter, 2001)», και στη συνέχεια γίνεται ο σχολιασµός της χιλιοειπωµένης αυτής πληροφορίας, που παρουσιάζεται ως καινούργια (1998) και (2001) και αναφέρονται 5

6 γνώσης από γενιά σε γενιά, ένθα κάθε γενιά είθισται να παίρνει τη σκυτάλη από την προηγούµενη για να εµβαθύνει στη σκέψη που παρέλαβε και να την προσφέρει στις επόµενες µε περισσότερη επεξεργασία, τώρα όλα δίδονται χύδην ως εξ επ αρχής, µέσα στον πληθωρισµό της πληροφόρησης που µεταφέρει χιλιάδες αναξιολόγητες και χωρίς ιστορία απόψεις, θέσεις, προτάσεις και υποδείξεις, γι αυτό και ορισµένοι τον όγκο της δικτυακής πληροφόρησης τον αποκαλούν «πληροφοριακή ρύπανση». Η όλη αυτή εικόνα σχετικά µε την έρευνα και τη νέα γνώση που παρατηρείται στις λεγόµενες σύγχρονες κοινωνίες συνειρµικά µας οδηγεί στην ιστορία του Κινέζου αυτοκράτορα, ο οποίος έζησε στη δεύτερη χιλιετία προ Χριστού και είχε διατάξει να καούν όλα τα βιβλία που γράφτηκαν πριν από την αναρρίχησή του στο θρόνο, θέλοντας µε αυτό να ξεκινούν όλα από το άτοµό του. Επίσης δεν επέτρεπε οποιαδήποτε προηγούµενη µαρτυρία. Ακόµη επιζητούσε να εξαφανίσει κάθε παλαιότερη καταγραφή γεγονότων και κάθε γραπτή αποτύπωση µνήµης και δεδοµένων. Και έτσι η µνήµη θα ξεκινούσε από αυτόν, η βασιλεία του θα ήταν η αφετηρία της Ιστορίας. 11 Η επιβολή αυτή του Κινέζου αυτοκράτορα, µέσα από τις πρακτικές του λειτουργισµού (ειληµµένη απόφαση, σχεδιασµός και κατασταλτικός µηχανισµός επιβολής της) µπορεί να παραλληλισθεί µε το σήµερα και µε το δοµικό τρόπο που επιβάλλεται από τους διαχειριστές και εξουσιαστές της ανθρωπότητας όσον αφορά την παραγωγή κειµένων και την οργανωµένη διακίνησή τους µέσα από το ιαδίκτυο, από το οποίο, δήθεν, εκπορεύεται η νέα γνώση. Ο µονοπολισµός αυτής της αστάθειας, µε την έκρηξη των τεχνοεπιστηµών και της κυβερνοοικονοµίας αλλά και τις πολιτισµικές αναδιπλώσεις, των προληπτικών πολέµων σε βάρος των δηµοκρατικών εγγυήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, των κοινωνιών του ανταγωνισµού και των αποκλεισµών σε βάρος των κοινωνιών της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας, της δηµοκρατίας του φόβου σε βάρος της δηµοκρατίας των ελευθεριών, των καταναλωτών ιδιωτών σε βάρος των ενεργών πολιτών, δηµιουργεί την ιδεολογία του νεοφιλελευθερισµού που τείνει να επηρεάσει, µέσα από τις σύγχρονες δοµές επικοινωνίας, όλο τον πλανήτη. Οπωσδήποτε η ανθρωπότητα στην πορεία της δεν µπορεί να παραµείνει στατική, ούτε όµως θα πρέπει να ενδυθεί και το υπερφίαλο. Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν, όντως, τοµή στην ιστορία της ανθρωπότητας µε τους πρωτόγνωρους ρυθµούς πληροφόρησης και εξέλιξης των κοινωνιών σε σύγκριση µε τις παρελθοντικές εποχές της στασιµότητας ή των αργόσυρτων εξελίξεων της ανθρώπινης κοινωνίας. Οι σύγχρονες αυτές τεχνολογίες θα µπορούσαν να βρίσκονται σε αρµονική σχέση µε την κοινωνία, την πολιτική και τον πολιτισµό αν λειτουργούσαν µε βάση σχεδιασµού αξιόπιστων προγραµµάτων Αξιοβίωτης, Ολοκληρωµένης και Αποκεντρωµένης Ανάπτυξης και θα συνέβαλλαν κατ αυτό τον τρόπο, στην επίλυση πολλών δυσεπίλυτων προβληµάτων της ανθρωπότητας. Ωσαύτως, ένεκα της κατάστασης που έχουν δηµιουργήσει η πληροφορική και γενικώς οι νέες τεχνολογίες επιβάλλεται η εκπαίδευση να αντιµετωπίσει επειγόντως τα αρνητικά φαινόµενα, τα οποία δηµιουργεί ο πολτός της πληροφοριακής παραπληροφόρησης, όπου πρωτεύοντα και τριτεύοντα, σηµαντικά και ασήµαντα, συµφύρονται ισότιµα στο πληροφοριακό καζάνι, διαγράφοντας, ταυτόχρονα το θεµελιακό κεφάλαιο της Ιστορίας. Βεβαίως, η έρευνα και η εξέλιξη δεν είναι καταδικαστέες. Όµως δεν µπορούµε να αφεθούµε, χωρίς κριτική στάση, απέναντι στις πληροφορίες που προβάλλονται ως πρωτότυπες και πρότυπες µέσα από το ιαδίκτυο, ενώ είναι παρωχηµένες και πλήρως κατευθυνόµενες από αποσπάσµατα τέτοιων κειµένων και τέτοιων µεθολογιών διδασκαλίας από ετήσιους απολογισµούς διαφόρων διευθυντών ελληνικών σχολείων της περιφέρειας και του κέντρου ακόµα από το 1883, καθώς και κείµενα στο Νουµά του 1907, όπου καταδικάζεται η παθητική ακρόαση του µαθητή και προτείνεται η ευεργετική του συµµετοχή στην απάντηση της νέας γνώσης. 11 Παύλου Σ., Ως προσωκρατικοί µπροστά στην τρίτη χιλιετία, από τα πρακτικά του συνεδρίου της Εταιρίας Παιδείας και Πολιτισµού Ενδελέχεια, Εκπ. Γείτονα, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα χ.χ., σ

7 µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα που στοχεύουν όχι στην ελκυστική, δηµιουργική και γόνιµη γνώση, αλλά στην κυριαρχία της αγοράς, το υπερκέρδος και την υπερεκµετάλλευση όλων των χειµαζόµενων πληθυσµών του πλανήτη. Επίσης δεν µπορούµε να αφήσουµε ανυπεράσπιστους τους µαθητές και καθηλωµένους κεχηνότες µπρος στη «µαγική» οθόνη του υπολογιστή, η οποία αποθεώνει τον οικονοµισµό των ψευδοεπιστηµών της αγοράς, που σε συνδυασµό µε την αποθηρίωση ευγονικών και βιοµηχανικών πειραµάτων στοχεύει στην δηµιουργία ενός µετα-ανθρώπου και µιας µεταφύσης µέσω γονιδιακών µεταλλάξεων, που καταστρέφουν τη βιόσφαιρα προβάλλοντας συγχρόνως ένα µοντερνίστικο µοντέλο ζωής και να αποσιωπούνται οι µεταµοντέρνες οιµηγές των ενεργών πολιτών για το εφιαλτικό µέλλον που επίκειται. Τα φαινόµενα αυτά παραπλανούν όχι µόνο το µαθητή αλλά, ενίοτε, και το σύγχρονο ερευνητή. ιότι το οποιοδήποτε σπουδαιοφανές και µαταιόσπουδο άρθρο, κυρίως όταν έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δια του ιαδικτύου, θεωρείται µείζον γεγονός, όχι όµως οι αρχαίοι Έλληνες και οι Λατίνοι συγγραφείς, οι θεωρητικοί της αναγέννησης και του διαφωτισµού, οι κλασικοί του µαρξισµού και οι µεγάλοι διανοητές και συγγραφείς παρελθόντων αιώνων, που συζήτησαν, στα έργα τους θέµατα οικονοµίας, πολιτικής, κοινωνιολογίας, ιστορίας, παιδαγωγικής και φιλοσοφίας. Γι αυτό, µε λίγα λόγια, θα λέγαµε ότι οι επισκέπτες του «παγκόσµιου χωριού» του Ίντερνετ, για να έβρουν πραγµατικά διαµάντια πρέπει να σκάψουν πάρα πολύ γιατί βρίσκονται βαθιά θαµµένα σε τόνους σκουπιδιών. Η υλικοτεχνολογική υποδοµή των Ελληνικών σχολείων Ορισµένα από όσα αναφέραµε ίσως να µην απασχολούν τόσο την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα και τούτο γιατί η επιστήµη της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών για την ελληνική εκπαίδευση τώρα κάνει τα πρώτα της βήµατα και το προδροµικό αυτό στάδιο φαίνεται θα διαρκέσει πολλά χρόνια ακόµα. Στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση ενώ από τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, από το 2002, προβλέπεται η διδασκαλία της πληροφορικής, ωστόσο µέχρι σήµερα (2007) δεν διδάσκεται, εκτός από τα Ολοήµερα Σχολεία. Μπορεί σε όλα τα σχολεία να υπάρχουν δύο ή τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές και σε ορισµένα να έχουν εγκατασταθεί και εργαστήρια πληροφορικής, όµως τα εργαστήρια αυτά δεν έχουν περισσότερους από οκτώ υπολογιστές και χρησιµοποιούνται µόνο για τους µαθητές του Ολοήµερου Σχολείου. Αλλά και στη ευτεροβάθµια εκπαίδευση όπου διδάσκεται το µάθηµα της πληροφορικής και οι µαθητές µπορούν να αποκτήσουν εκτός από τις βασικές έννοιες της Πληροφορικής κι άλλες γνώσεις, όµως είναι αµφίβολο αν οι δεκαπέντε (15) µαθητές ανά υπολογιστή µπορούν να εξοικειωθούν µε αυτόν. Εκτός αυτών, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τα στατιστικά δεδοµένα του ΥΠΕΠΘ, µόνο το 6% των σχολείων παρέχει τη δυνατότητα στους µαθητές να συνδεθούν µε το ιαδίκτυο µέσα του Πανελληνίου Σχολικού ικτύου (EDUNET) και µόλις το 2% διαθέτει στους µαθητές είτε προσωπικά είτε κοινά, γι αυτό ενώ το ιαδίκτυο θεωρείται, από τις πολιτισµένες κοινωνίες, δηµόσιο αγαθό, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύµα, το νερό και το τηλέφωνο, η ελληνική εκπαίδευση το στερείται. Εποµένως έτσι εξηγείται, γιατί σύµφωνα µε τελευταίες έρευνες µόνο ο ένας στους τέσσερις Έλληνες χρησιµοποιεί το ιαδίκτυο. 12 Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι το 59% της ηλικίας ετών Ελλήνων δηλώνει τακτικός χρήστης του Ίντερνετ, ενώ στην επόµενη ηλικιακή οµάδα (25-34 ετών), το ποσοστό πέφτει στο 40%. 12 Το µέγεθος αυτό µας το δίδει το Παρατηρητήριο για την κοινωνία της Πληροφορίας, σύµφωνα µε την έρευνα της εταιρίας MRB που πραγµατοποίησε για λογαριασµό του µεταξύ του χρονικού διαστήµατος Οκτωβρίου 2006 και Ιανουαρίου 2007, σε δείγµα Ελλήνων. 7

8 Φυσικά, σε σχέση µε άλλες χώρες της Ευρώπης διαπιστώνεται µια σηµαντική υστέρηση, διότι στη Γερµανία το 94% των νέων χρησιµοποιεί το ιαδίκτυο, στη Γαλλία το ποσοστό είναι 84% και στην Πορτογαλία 75%. Ο µαθητής και η «µαγική» οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή Είναι γεγονός ότι οι µαθητές έχουν πολλούς λόγους, προκειµένου να δικαιολογήσουν την αδυναµία τους και τον ενθουσιασµό τους προς τη «µαγική» οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, να µην θεωρούν τις ώρες που διαθέτουν γι αυτόν ώρες χαζολογήµατος, αλλά ώρες δηµιουργικής απασχόλησης, διότι αποκτούν γνώσεις και εµπλουτίζουν έτσι το µορφωτικό τους κεφάλαιο, διασκεδάζουν και ψυχαγωγούνται µε διάφορα παιχνίδια, γνωρίζουν άλλους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το αν αισθάνονται την ανάγκη να συνυπάρχουν µαζί τους, επικοινωνούν µε σηµεία συνάντησης όπως τα chat rooms, όπου µπορούν να µιλήσουν πληκτρολογώντας µηνύµατα που εµφανίζονται σχεδόν άµεσα. Όµως, η ελκυστική αυτή διαδικασία για τους µαθητές συνιστά θετικές αλλά ταυτόχρονα και επικίνδυνες πλευρές και διαστάσεις, τις οποίες πρέπει να έχει υπόψη του κάθε γονιός αλλά και εκπαιδευτικός. Οι νέες τεχνολογίες και η πληροφορική λειτουργούν θετικά όταν αποτελούν πηγές έγκυρων και επιστηµονικών γνώσεων, δίαυλοι επικοινωνίας των µαθητών για όσα συµβαίνουν γύρω τους, αλλά και ως µέσα διευκόλυνσης της ενεργού συµµετοχής των µαθητών στη διαµόρφωση της κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτισµικής και πολιτιστικής πραγµατικότητας. Οι αρνητικές, ωστόσο, συνέπειες δεν λείπουν από µια τέτοια εκπαιδευτική διαδικασία. Κατ αρχήν σε έρευνες που έχουν γίνει σε αρκετές χώρες έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων και εξάρτησης µαθητών από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πρόσφατη έρευνα στην Αγγλία σε εφήβους, ηλικίας ετών, έδειξε ότι 1 στα 5 παιδιά ήταν εξαρτηµένο από τα παιχνίδια στον υπολογιστή. 13 Επίσης η έρευνα αυτή έδειξε ότι τα αγόρια παίζουν παιχνίδια στον υπολογιστή πολύ πιο συχνά απ ό,τι τα κορίτσια και εµφανίζονται πιο συχνά ως «εξαρτηµένα» από αυτόν και µάλιστα όσο πιο νωρίς αρχίζουν τα παιδιά να παίζουν παιχνίδια στον υπολογιστή τόσο περισσότερες πιθανότητας έχουν να εµφανίσουν συµπτώµατα «εξάρτησης». Εκτός αυτών άλλη έρευνα που έγινε στην Ισπανία το 2005 σε 223 παιδιά, ηλικίας ετών, έδειξε ότι εκτός από το σύνδροµο της εξάρτησης ορισµένα παιδιά, ένεκα της υπερβολικής χρήσης του κοµπιούτερ, εµφανίζουν και άλλα προβλήµατα όπως: νευρικότητα, αδυναµία συγκέντρωσης, εµµονή, διάσπαση της προσοχής και ευκολία κόπωσης. 14 Αλλά και άλλη παρόµοια έρευνα στη Γερµανία που έγινε σε 323 παιδιά, ηλικίας ετών, έδειξε τα ίδια αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της ίδιας διαπιστώσεως. 15 Επιπλέον, στο ιαδίκτυο υπάρχουν τα λεγόµενα chat rooms αφιερωµένα στο εµπόριο, την εκπαίδευση και άλλα ενδιαφέροντα. Πολλάκις αυτά φαινοµενικά δρουν σαν ανοιχτά φόρουµ για τη συζήτηση ενός συγκεκριµένου ενδιαφέροντος, ενώ στην ουσία οι συνδιαλέξεις σε αυτές τις αλληλογραφίες είναι ένα υβρίδιο διαπροσωπικής και µαζικής επικοινωνίας καθώς επίσης και προφορικής και γραπτής γλώσσας. Σ αυτού του είδους επικοινωνίας οι νέοι δείχνουν να έχουν µεγαλύτερη αδυναµία, ωστόσο εδώ κρύβεται και ο κίνδυνος, διότι ενίοτε αυτό που µοιάζει µε συζήτηση µεταξύ δύο εφήβων µπορεί να είναι µια συζήτηση ενός εφήβου κι ενός ενήλικα, που, όχι σπάνια, έχει ολέθριο πέρας και τούτο γιατί η καλυµµένη 13 Psychology Division, Nottingham Trent University United Kingdom, (Φεβρουάριος 2006). 14 Universidad Nacional de Education a Distancia, Algeciras and Universidad de Malaga, (2005). 15 Interdesriplinate Suchtforschungsgruppe Berlin, Institut fur Medirinische Psychologie, charite Universitatsnmedirin Berlin, (2005). 8

9 φύση των chat rooms επιτρέπει σε επικίνδυνους χαρακτήρες ανθρώπων να παραπλανούν παιδιά και εφήβους. εν πρέπει να µας διαφεύγει από την προσοχή µας ότι ο τρόπος µε τον οποίο γνωρίζει κανείς άτοµα στον κυβερνοχώρο δίνει µια νέα ερµηνεία στη λέξη συνύπαρξη. Στις πραγµατικές κοινωνίες, που ξέρουµε, συνηθίζεται πρώτα να συναντάµε ανθρώπους και µετά να τους γνωρίζουµε, ενώ στις κοινωνίες του ιαδικτύου στις virtual κοινωνίες γνωρίζουµε πρώτα τους ανθρώπους και µετά αποφασίζουµε να τους συναντήσουµε και ενίοτε συναντούµε άτοµα, τα οποία δεν θα παίρναµε ουδέποτε την πρωτοβουλία να γνωρίσουµε σε φυσικό επίπεδο. Στην προκειµένη περίπτωση θα µπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι στη σηµερινή κοινωνία της αποµόνωσης, της µοναξιάς, της έλλειψης νοήµατος, την οποία βιώνει πιο τραγικά και σκληρά η νέα γενιά, οι virtual κοινωνίες είναι το βάλσαµο. Όµως ορισµένες έγκυρες µελέτες έχουν δείξει το αντίθετο. ιότι οι µοναχικοί άνθρωποι εκτός ικτύου συνεχίζουν να παραµένουν µηχανικοί σερφάροντας και στο ιαδίκτυο, και εκείνοι που είναι κοινωνικοί στο ιαδίκτυο είναι το ίδιο κοινωνικοί και εκτός ιαδικτύου. Γι αυτό µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η µοναξιά των σύγχρονων κοινωνιών παραµένει τι κι αν µεσολαβούν ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας. Το ιαδίκτυο απλούστατα προσφέρει µια ψευδαίσθηση συντροφικότητας χωρίς τις απαιτήσεις της φιλίας και δεν φαίνεται ότι αυτού του είδους επικοινωνίες µπορούν να αντικαταστήσουν µακροπρόθεσµες πραγµατικές διαπροσωπικές σχέσεις. Ωσαύτως, αρνητικό είναι επίσης και το γεγονός ότι για τους µαθητές, οι οποίοι καθηλώνονται απέναντι στην «µαγική» οθόνη του υπολογιστή για αρκετές ώρες ηµερησίως µειώνεται ο χρόνος ενασχόλησής τους µε άλλες πιο δηµιουργικές και γόνιµες δραστηριότητες όπως είναι η άθληση, η µελέτη ή η απασχόληση µε άλλα πιο ενδιαφέρονται θέµατα. Μολονότι υπάρχουν τόσα αρνητικά σηµεία από τη χρήση των υπολογιστών για τους µαθητές, ωστόσο δεν µπορούµε να τους απαγορεύσουµε, διότι οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση είναι, πλέον, µια πραγµατικότητα και στην Ελλάδα. Το θέµα είναι να δώσουµε στους µαθητές, διαµέσου της εκπαίδευσης, εκείνη την αγωγή έτσι ώστε οι νέες τεχνολογίες να µην έχουν αρνητικές επιδράσεις στη σωµατική και ψυχική τους υγεία. Επιλεγόµενα Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση υπαγορεύουν την ανάγκη επανεξέτασης, επαναπροσδιορισµού και επαναδιατύπωσης των σκοπών και των στόχων της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας και να µην αποτελούν διατυπώσεις που καταλήγουν σε δυσάρεστες διαπιστώσεις όπως υπαινιχθήκαµε πρωτύτερα. Σήµερα οι καιροί προκαλούν και απαιτούν την ανάδειξη µέσα από την εκπαίδευση ελεύθερων, υπεύθυνων, αυτοπειθαρχούµενων, ενεργών πολιτών, συνειδητών επιστηµόνων, δηµιουργικών παραγωγών και εργαζόµενων. Σήµερα από τα µηνύµατα, που έρχονται διαµέσου του ιαδικτύου, απ όλο τον κόσµο διαπιστώνεται ότι οι οικονοµίες και οι κοινωνίες της παγκόσµιας αγοράς δεν είναι κοινωνίες και οικονοµίες της ανθρώπινης ευτυχίας και τούτο γιατί η παγκόσµια αγορά δεν είναι η νοµοτέλεια της πολιτικής. Η µεγάλη κλίµακα των µεταβολών και ανατροπών που προκαλούν οι νέες τεχνολογίες, η παγκοσµιοποίηση και η αυτοκρατορική ηγεµονία της µιας υπερδύναµης, επιβάλλει την αναζήτηση, διαµέσου των Νέων Τεχνολογιών, ενός ριζοσπαστικού µετασχηµατισµού αυτής της Νέας Τάξης Πραγµάτων και την προώθηση µιας εναλλακτικής πρότασης για την παγκόσµια διακυβέρνηση, που θα αντιµετωπίζει τις συνθήκες οικονοµικής εξαθλίωσης, πολιτικής καταπίεσης, κοινωνικών αποκλεισµών και πολιτισµικής χειραγώγησης. Τέλος, έχουµε την πεποίθηση ότι φρόνιµο είναι οι ανθρωπιστικές επιστήµες να µην εκλείψουν ένεκα της προώθησης των Νέων Τεχνολογιών από την εκπαίδευση ούτε να 9

10 συρρικνωθούν µε το πρόσχηµα ότι δήθεν δεν είναι κερδοφόρες, διότι αυτές όχι µόνο δίνουν την ηθική διάσταση και το µέτρο στις νέες τεχνολογίες, αλλά και γιατί καρποί των ανθρωπιστικών σπουδών είναι και οι θετικές επιστήµες και οι νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνούµε τη ρήση του Λουΐ Παστέρ ότι «δεν υπάρχουν εφαρµοσµένες επιστήµες, µόνο οι εφαρµογές της επιστήµης. Και ότι οι εφαρµογές της επιστήµης θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία όλων των ανθρώπων της υφηλίου. Βιβλιογραφία Interdesriplinate Suchtforschungsgruppe Berlin, Institut fur Medirinische Psychologie, charite Universitatsnmedirin Berlin, (2005). Παύλου Σ., Ως προσωκρατικοί µπροστά στην τρίτη χιλιετία, από τα πρακτικά του συνεδρίου της Εταιρίας Παιδείας και Πολιτισµού Ενδελέχεια, Εκπ. Γείτονα, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα χ.χ., σ Psychology Division, Nottingham Trent University United Kingdom, (Φεβρουάριος 2006). Ρόκος., από τη «βιώσιµη» ή «αειφόρο» στην αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη, εκδ. Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα Universidad Nacional de Education a Distancia, Algeciras and Universidad de Malaga, (2005). ΥΠΕΠΘ ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Αθήνα The New Technology as a Useful Tool in the Educational Process Ap. Trompoukis, Assistant Professor, University of Ioannina Abstract The advent of scientific technological revolution in our era, along with the tendency of contemporary societies to integrate and thus assimilate the new facts introduced with the surge of computer science in our daily lives, has brought about the introduction of novel (new) technologies in the field of education, so that every young person, through the process of general education, may acquire both the fundamental knowledge and the skills required for the effective use of new technologies. However, in the Analytical Course Syllabus, that involves this cognitive field, besides the inconsistencies and contradiction in terms of goals and targets, we may also notice a complete absence of guidance addressing educators which would otherwise contribute into an effort to overcome or at least alleviate any negative consequences that may arise due to the inappropriate application of these new technologies by the students. Keeping these facts in mind, we have worked on this project in an attempt to define the desirable role that these technologies should play in education, so that this cognitive domain may not only cease to cause any negative effects on both (the) mental and physical health of students but also (to) contribute to the emergence of free, responsible and self-disciplined scientists, as well as creative, productive and active citizens. 10

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 21 Μαΐου 2013 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας πραγματεύεται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την είσοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ PREVENTION OF DISASTERS AND THEIR CONSEQUENCES IN GREECE: BUILDING PARTNERSHIPS TO MITIGATE THE EFFECTS OF FOREST FIRES

ΗΜΕΡΙΔΑ PREVENTION OF DISASTERS AND THEIR CONSEQUENCES IN GREECE: BUILDING PARTNERSHIPS TO MITIGATE THE EFFECTS OF FOREST FIRES ΗΜΕΡΙΔΑ PREVENTION OF DISASTERS AND THEIR CONSEQUENCES IN GREECE: BUILDING PARTNERSHIPS TO MITIGATE THE EFFECTS OF FOREST FIRES Κατ αρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την τιµή που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: Copyright: Δημήτρης Τζιώτης, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ - economia BUSINESS TANK

ISBN: Copyright: Δημήτρης Τζιώτης, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ - economia BUSINESS TANK ISBN: 978-960-8386-63-1 Copyright: Δημήτρης Τζιώτης, Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΠΕ - economia BUSINESS TANK Σχεδιασμός: Σοφία Κανελλοπούλου Διόρθωση: Κατερίνα Μοσχανδρέου Παραγωγή - κεντρική διάθεση: Βλαχάβα 6-8,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της επικοινωνίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν: Ποια είναι τα ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η προαγωγή της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών η οµάδα προσανατολισµού θετικών σπουδών 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών 3 η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Μια σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-πολιτισμική ετερότητα & Αναλυτικό Πρόγραμμα

Κοινωνικο-πολιτισμική ετερότητα & Αναλυτικό Πρόγραμμα Εισήγηση-παρουσίαση: Κοινωνικο-πολιτισμική ετερότητα & Αναλυτικό Πρόγραμμα Βασίλης Τσάφος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολιάζουν: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές»

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» «Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» (Πρόγραμμα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση) εισηγητής: Μένης Θεοδωρίδης Αγαπητοί φίλοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές για την

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο «Φιλολογικό» Φροντιστήριο 2 ο Διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Επιμέλεια: Μάνθου Άρτεμις [Ο διαδικτυακός διάλογος] Δεν μπορεί, ασφαλώς, να αμφισβητηθεί ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση

Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Τα σημαντικότερα ζητήματα Γιώργος Κομίνης 2010 Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα σημαίνει. 1) Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Module 3 είγµατα για Μαθησιακό Πρόγραµµα Αλφαβητισµού Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Αίτηση για κοινωνική στέγαση Το Ταµείο Στέγασης των ηµαρχείων Λουπλιάνας Μη κυβερνητικός οργανισµός στέγασης Λτδ Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Παναγιώτης Λιαργκόβας

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Παναγιώτης Λιαργκόβας ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Παναγιώτης Λιαργκόβας Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να ξεκινήσω περιγράφοντας για λίγο τον κόσµο στον οποίο ζούµε. Είναι ο κόσµος

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία του Τοµέα Ηλεκτρονικών παράδειγµα για σκέψη πάνω στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα

Η φιλοσοφία του Τοµέα Ηλεκτρονικών παράδειγµα για σκέψη πάνω στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα Η φιλοσοφία του Τοµέα Ηλεκτρονικών παράδειγµα για σκέψη πάνω στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα Ιωάννης Καλόµοιρος, Υποδιευθυντής 1ου ΤΕΕ Σερρών Ο Τοµέας Ηλεκτρονικών χαρακτηρίζεται από ευρύτητα και βάθος γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ Μέλη της ομάδας: ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο µαθητή!

OPMH. κοντά στο µαθητή! ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη φιλοσοφία

Εισαγωγή στη φιλοσοφία Εισαγωγή στη φιλοσοφία Ενότητα 1 η : Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ρένια Γασπαράτου Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάπτυξη. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Οικονομική Ανάπτυξη. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομική Ανάπτυξη Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Τα Μαθηματικά στο Λύκειο στις αρχές του 21 ου Αιώνα: Επισημάνσεις με Βάση τις Εκπαιδευτικές θεωρίες και τη Διεθνή Πρακτική»

Θέμα: «Τα Μαθηματικά στο Λύκειο στις αρχές του 21 ου Αιώνα: Επισημάνσεις με Βάση τις Εκπαιδευτικές θεωρίες και τη Διεθνή Πρακτική» Θέμα: «Τα Μαθηματικά στο Λύκειο στις αρχές του 21 ου Αιώνα: Επισημάνσεις με Βάση τις Εκπαιδευτικές θεωρίες και τη Διεθνή Πρακτική» ΕΠΕΔΙΜ, 9 Οκτωβρίου 2015 πηγές: Αναλυτικά προγράμματα «προηγμένων εκπαιδευτικά»

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΖΙΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΤΕΕ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΖΙΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΤΕΕ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΑΤΖΙΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΤΕΕ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ Για πρώτη φορά στην ιστορία προετοιμάζουμε τα παιδιά για ένα μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξη της Ευρώπης 2005

Άνοιξη της Ευρώπης 2005 Άνοιξη της Ευρώπης Τα σχολεία κατανοούν την Ευρώπη Ηµέρα της Άνοιξης 17 Μαρτίου 2005 Άνοιξη της Ευρώπης ή πώς να φέρουµε µε επιτυχία την Ευρώπη µέσα στα σχολεία και να κάνουµε τη φωνή των νέων Ευρωπαίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Μια σηµαντική πρόκληση στο ξεκίνηµα του 21 ου αιώνα είναι µε ποιoν τρόπο θα διαφυλαχθούν τα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη σπουδαιότητα των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Αρχικά τονίζει πως

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ: Αποστολή και όραμα του «ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» Στόχοι και εμφάσεις σχολικής χρονιάς 2015 2016 Ωρολόγιο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχύτητα Πολλαπλασιασμός και αχρήστευση γνώσεων Τεχνολογική επανάσταση Παγκοσμιοποίηση δικτύων Πολυπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών Bασικό συνθετικό στοιχείο και παράλληλα ζητούμενο για τη Δημοκρατία αποτελεί η εμπεδωμένη σχέση, η επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης

Διαβάστε περισσότερα