ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2008-2012"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τα έτη Αποστολή της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (Βιβλιοθήκη) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, των σπουδών των φοιτητών, του διδακτικού έργου των μελών του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου και των ερευνητικών αναγκών των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων επηρέασαν την εκπαίδευση αναδεικνύοντας νέες μορφές μάθησης και διδασκαλίας με συνέπεια οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες να απαιτείται να προπορεύονται των εξελίξεων και να προλαμβάνουν τις ανάγκες του κοινού πριν καν αυτές εκφραστούν. Προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές, η Βιβλιοθήκη κατά την τελευταία τετραετία ( ) επικεντρώθηκε στην οργάνωση και διαχείριση της πληροφόρησης στην πιο σύγχρονη και πλήρη μορφή της (ηλεκτρονικές πηγές), με δυνατότητα προσφοράς απομακρυσμένης πρόσβασης και με έμφαση στην ανάπτυξη «πληροφοριακά γραμματισμένων» χρηστών θέτοντας έτσι τις βάσεις για την προώθηση της δια βίου (αυτο)εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Βιβλιοθήκη οργάνωσε το προσωπικό, τις λειτουργίες, εργασίες και τις υπηρεσίες της, ώστε να προσφέρει πληρότητα και αμεσότητα στην πληροφόρηση και να προωθήσει τη διαμόρφωση χρηστών οι οποίοι θα μπορούν να εκμεταλλεύονται με αποτελεσματικό τρόπο την πληθώρα των προσφερόμενων πηγών πληροφόρησης προς όφελος της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ανέλιξής τους. Η ενίσχυση της προσφοράς ηλεκτρονικού περιεχομένου και η παροχή προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού αποτέλεσαν τα κύρια βήματα της Βιβλιοθήκης για την προετοιμασία τη δική της, αλλά και των χρηστών της, για την κοινωνία της πληροφορίας, της παγκοσμιοποίησης, του μέλλοντος. Παράλληλα, η δυνατότητα εξ αποστάσεως επαφής του χρήστη με τη Βιβλιοθήκη ενισχύθηκε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η δραστηριοποίησή της στην παραγωγή (ψηφιοποίηση) και διάθεση ηλεκτρονικού περιεχομένου προσέφερε στη Βιβλιοθήκη πολύτιμη εμπειρία για την περαιτέρω πορεία της και την κατέστησε ικανή να κινείται ισότιμα στο περιβάλλον της επιστημονικής πνευματικής παραγωγής ενισχύοντας τη δυναμική της ως ισοσταθμιστικού παράγοντα μεταξύ της εμπορικότητας και της πνευματικότητας των επιστημονικών εκδόσεων. Ταυτόχρονα η Βιβλιοθήκη κατόρθωσε να αναπτύξει και άλλες δραστηριότητες που ενδυνάμωσαν το ρόλο της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανάπτυξη και προσφορά συστήματος υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων από απόσταση έφεραν τη Βιβλιοθήκη ακόμη πιο κοντά στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ συγχρόνως συνέβαλαν στην εισαγωγή νέων μεθόδων μάθησης και εκπαιδευτικής πρακτικής στο Πανεπιστήμιο. Το 2005 οι εργασίες της Βιβλιοθήκης διευρύνθηκαν με την έναρξη λειτουργίας των Παραρτημάτων της:

2 . Στο Πειραματικό Σχολείο (Γυμνάσιο & Λύκειο) του Πανεπιστημίου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 2. Στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών στην Έδεσσα και 3. Στο Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας στη Νάουσα. Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, προώθησε προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου αντίστοιχα: α) την ίδρυση από τη Βιβλιοθήκη του Ιδρυματικού Καταθετηρίου του Πανεπιστημίου και β) την υιοθέτηση της πρωτοβουλίας της ανοικτής πρόσβασης (open access) και της αυτόαρχειοθέτησης (self archiving) των επιστημονικών πονημάτων (αποτελέσματα ερευνών, εργασίες, άρθρα κλπ.) που παράγονται από το Πανεπιστήμιο με δημόσια χρηματοδότηση. Ύστερα από τις παραπάνω προτάσεις της Βιβλιοθήκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπήρξε το πρώτο Ελληνικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα που προσυπέγραψε τη Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στις Θετικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, Δαπάνες ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Αγορά ηλεκτρονικού υλικού (βάσεις δεδομένων, ψηφιακές , , , ,88 συλλογές) Αγορά ξενόγλ. και ελλ. βιβλίων & Ο/Α υλικού 43.75, , , ,53 Συνδρομές ξενόγλωσσων και ελληνικών περιοδικών 4.000, , , ,3 Βιβλιοδεσία 6.888, , , ,00 Αγορά λογισμικού 5.575, , , ,34 Αγορά εξοπλισμού 7.066, , ,29 ΣΥΝΟΛΟ / ΕΤΟΣ , , , ,35 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,54 2. Συλλογές ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προσκτήσεις ξενόγλ. & ελλ. μονογραφιών Νέοι τίτλοι ξενόγλ.& ελλ. Περιοδικών Τεχνική επεξεργασία ξενόγλ. Τίτλοι Τίτλοι 4.36 Τίτλοι Τίτλοι 4.93 & ελλ. μονογραφιών Τεκμ Τεκμ Τεκμ Τεκμ Τόμοι που βιβλιοδετήθηκαν

3 3. Εξοπλισμός Κατά το διάστημα η Βιβλιοθήκη ενίσχυσε τις θέσεις Η/Υ για άτομα µε προβλήματα όρασης µε την προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού μεγέθυνσης εντύπων (CCTVΤηλεόραση Κλειστού Κυκλώματος) και ειδικού λογισμικού μεγέθυνσης ηλεκτρονικών κειμένων (Supernova), καθώς και με την προμήθεια νέου υπολογιστικού συστήματος ευρείας οθόνης. Στις αρχές του 2005 ολοκληρώθηκε ο εξοπλισμός (βιβλιοστάτες, θέσεις Η/Υ και ανάγνωσης, και γκισέ δανεισμού) των Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης σε Έδεσσα και Νάουσα. Με την αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού, οι δύο Βιβλιοθήκες μπόρεσαν να αρχίσουν την κανονική λειτουργία τους και την προσφορά υπηρεσιών στο κοινό των Τμημάτων. Για την αντιμετώπιση του σοβαρότατου προβλήματος χώρου που άρχισε να κάνει έντονη την παρουσία του από το 2004, η Βιβλιοθήκη προέβη σε εκτενή απόσυρση υλικού και παράλληλα, αναζήτησε σε συνεργασία με την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους που θα φιλοξενούσαν το υλικό αυτό ταξιθετημένο με τρόπο, ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί εφόσον παρουσιαζόταν σχετική ανάγκη. Λόγω γενικότερης έλλειψης διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων στον κύριο χώρο εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, αποφασίστηκε να γίνει εκμετάλλευση του υπογείου των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών στην Έδεσσα. Έτσι, αποκτήθηκαν το Δεκέμβριο του 2005 κατάλληλα κινητά βιβλιοστάσια (mobile shelving) που να εξασφαλίζουν μέγιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου για τη φιλοξενία του αποσυρμένου υλικού της Βιβλιοθήκης. Επίσης η Βιβλιοθήκη εφοδιάστηκε με ψηφιακούς πίνακες ανακοινώσεων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα της καθημερινής λειτουργίας της και των υπηρεσιών που προσφέρει. Το 2007 ολοκληρώθηκε η προμήθεια συστήματος ελέγχου και απογραφής των συλλογών της Βιβλιοθήκης. Το σύστημα αυτό στηρίζεται στην τεχνολογία RFID, με τη βοήθεια της οποίας διευκολύνεται η απογραφή των αποκτημάτων της Βιβλιοθήκης και ο εντοπισμός του υλικού που έχει τοποθετηθεί σε λανθασμένη θέση στα βιβλιοστάσια. 4. Υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο Νέος ιστότοπος της Βιβλιοθήκης (http://www.lib.uom.gr/). Η ανάγκη αλλαγής του ιστότοπου ήταν επιτακτική λόγω της πληθώρας των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν από τη Βιβλιοθήκη και του πολυάριθμου ηλεκτρονικού υλικού που ήταν πλέον διαθέσιμο προς τους χρήστες. Η εφαρμογή βασίστηκε σε ανοικτό λογισμικό (JOOMLA πρώην MAMBO) το οποίο δεν καλύπτει μόνον τις ανάγκες διαδικτυακής παρουσίασης των υπηρεσιών και προσφοράς πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης, αλλά διαθέτει και περιβάλλον διαχείρισης, επιτρέποντας σε μη εξειδικευμένο προσωπικό την ανανέωση του περιεχομένου των ιστοσελίδων. Με αυτό τον τρόπο ο εμπλουτισμός και η επικαιροποίηση του ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης να γίνεται άμεσα και έγκαιρα. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν και ρυθμίστηκαν κατάλληλα εφαρμογές για την παρακολούθηση και ανάλυση της δραστηριότητας του ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης με σκοπό την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανίχνευση και διόρθωση κενών ασφαλείας (εφαρμογές ανοικτού λογισμικού Munin και Nessus Network Scanner και awstats για την παρακολούθηση και εξαγωγή στατιστικών από τους διαδικτυακούς διακομιστές της Βιβλιοθήκης). 3

4 4.2. Τηλεμάθεια (Telemathea) (http://telemathea.uom.gr). Η Τηλεμάθεια είναι ένα περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που προσφέρει ηλεκτρονική υποστήριξη στα μαθήματα ξένων γλωσσών και τα μαθήματα σεμιναριακού τύπου (π.χ. Προγράμματα Εξειδίκευσης) που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη προχώρησε στη δημιουργία και διάθεση ηλεκτρονικών μαθημάτων από απόσταση, με αντικείμενο το χειρισμό Η/Υ με ελεύθερο λογισμικό λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), για χρήστες Ubuntu Linux και για χρήστες MS Windows. Τα μαθήματα διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Τηλεμάθειας και περιλαμβάνουν τις ενότητες: Πληροφορία & Επικοινωνία (Mozilla Firefox &Thunderbird), Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου (OpenOffice Writer), Υπολογιστικά Φύλλα (OpenOffice Calc), Δημιουργία Παρουσιάσεων (OpenOffice Impress). Μέχρι σήμερα τα μαθήματα έχουν παρακολουθήσει 40 άτομα από: Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Σπερχειάδα, Ζάκυνθο, Κω, Λέσβο, Χανιά, Πάτρα, Ορεστιάδα, Νάουσα, Σύρο, Εύβοια, Ηράκλειο, Αρκαδία, Ημαθία, Χαλκιδική, Χαλκίδα, Φλώρινα, Ιωάννινα, Βουδαπέστη, Χίο, Κατερίνη, Λιβαδειά, Πύργος, Καστοριά και Δράμα eρώτηση (equestion): Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεων (http://www.lib.uom.gr/qp/). Πρόκειται για webbased υπηρεσία πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης, που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις για τον εντοπισμό μιας πληροφορίας από όπου και αν βρίσκονται και οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η εξ αποστάσεως εξυπηρέτησή τους. Μέσω της υπηρεσίας eρώτηση η Βιβλιοθήκη: παρέχει υπηρεσίες: o chat «Συνομιλήστε μ έναν Βιβλιοθηκονόμο» και o «Ρωτήστε έναν Βιβλιοθηκονόμο», μπορεί να προωθεί ερωτήσεις σε άλλες βιβλιοθήκες και να δέχεται ερωτήσεις από άλλες βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό (OCLC QuestionPoint) παγκοσμίως, έχει πρόσβαση στην Global Knowledge Base που περιλαμβάνει ερωτήσεις που τέθηκαν και απαντήσεις που δόθηκαν από τις Βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό, μπορεί να δημιουργήσει τη δική της γνωσιακή βάση δεδομένων (Local Knowledge Database) με ερωτήσεις και απαντήσεις που δίνονται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΨΗΦΙΔΑ (PSEPHEDA): Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο (http://dspace.lib.uom.gr/). Σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης με στόχο τη συγκέντρωση, αποθήκευση, ευρετηριασμό, διατήρηση και διάθεση του πνευματικού αποστάγματος της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου σε ψηφιακή μορφή. Επίσης, το σύστημα φιλοξενεί και υλικό που έχει παραχθεί εκτός του Πανεπιστημίου το οποίο ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη (π.χ. ψηφιακά επιστημονικά περιοδικά) και διατίθεται στο κοινό ύστερα από σχετική άδεια του/των δικαιούχου/ων. Συγχρόνως, το ίδιο σύστημα χρησιμοποιείται και: Για την πιλοτική εφαρμογή του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου και τη φιλοξενία ψηφιοποιημένων αποφάσεων της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου των ετών , ώστε αυτές να είναι αναζητήσιμες και ανακτήσιμες από εξουσιοδοτημένους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Για την αποθήκευση και διάθεση μέσω ελεγχόμενης πρόσβασης της ψηφιακής μορφής των συγγραμμάτων μαθημάτων του Πανεπιστημίου, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι φοιτητές με προβλήματα όρασης που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 4

5 Σήμερα η ΨΗΦΙΔΑ περιλαμβάνει: ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΥΠΟΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΣ 267 Ηλεκτρονικά και Ψηφιοποιημένα SEEJE 74 Περιοδικά ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 8 Διδακτορικές Διατριβές 82 Διπλωματικές.258 Ιδρυματικό Καταθετήριο Πτυχιακές Εργασίες 3 Άλλες Δημοσιεύσεις 274 Υλικό για Φοιτητές με Αναπηρίες 25 Αποφ. Πρυτανικού Συμβουλίου.539 Αρχείο Πανεπιστημίου Αποφ. Συγκλήτου 49 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΘΥΡΑ (THYRA): Κεντρική Θεματική Πύλη πληροφόρησης για τα γνωστικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου (http://www.lib.uom.gr/dbases/). Νέο περιβάλλον διαχείρισης και παρουσίασης των online πηγών (βάσεων δεδομένων κ.ά.) που διαθέτει η Βιβλιοθήκη για την υποστήριξη των γνωστικών αντικειμένων του Πανεπιστημίου. Το σύστημα υποστηρίζει ποικίλες μεθόδους αναζήτησης, ώστε ο χρήστης να εντοπίζει τις πηγές που τον ενδιαφέρουν ΠΑΝΤΟΥ (PANTOU): Μηχανή συνδυαστικής αναζήτησης (http://pantou.lib.uom.gr/). Το Pantou παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης είτε σε κάποια ομάδα προεπιλεγμένων πηγών, είτε σε μεμονωμένες βάσεις δεδομένων της επιλογής του χρήστη. Έτσι, ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει την ίδια αναζήτηση σε ξεχωριστές βάσεις δεδομένων προκειμένου να καλύψει όλες τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης για να βρει την πληροφορία που ψάχνει Δικτυακός τόπος της HEALLink (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ) για τα πνευματικά δικαιώματα (http://www.lib.uom.gr/heallinkcopyright/). Στα πλαίσια της ενεργούς συμμετοχής της Βιβλιοθήκης στις δραστηριότητες του ΣΕΑΒ υλοποιήθηκε ο νέος δικτυακός τόπος της HEALLINK σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα. Ο δικτυακός τόπος φιλοξενείται από τη Βιβλιοθήκη και η διαχείριση γίνεται από την κα Ά. Φράγκου Βάση δεδομένων µε τα αποτελέσματα του Course Analysis (http://nafsika.uom.gr/). H βάση περιλαμβάνει ανάλυση του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου αποδίδοντας το περιεχόμενο των μαθημάτων µε τους όρους θεματικής ανάλυσης της συλλογής της Βιβλιοθήκης (ταξινομικούς αριθμούς και θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, ελεύθερους θεματικούς όρους), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αντιπαραβολής της συλλογής της Βιβλιοθήκης με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση του επιπέδου βιβλιογραφικής κάλυψης των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, η βάση αποτελεί βοηθητικό εργαλείο για την πληροφοριακή εργασία, καθώς και τη βιβλιογραφική εκπαίδευση των φοιτητών. Η βάση συμπεριλαμβάνει και την υποχρεωτική (συγγράμματα) και την προτεινόμενη βιβλιογραφία (βιβλία, άρθρα online ή έντυπα, ηλεκτρονικές σημειώσεις κ.ά.) κάθε μαθήματος που διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο και ενημερώνεται συνεχώς Εικονική ξενάγηση στις συλλογές της Βιβλιοθήκης (http://opac.uom.gr/). Αναπτύχθηκε εφαρμογή ηλεκτρονικής ξενάγησης που βοηθά το χρήστη να εντοπίσει το υλικό στους χώρους 5

6 της Βιβλιοθήκης και εφαρμόστηκε στον online κατάλογο (opac). Η εφαρμογή αυτή ενσωματώνει στον κατάλογο χάρτη εικόνα των χώρων της Βιβλιοθήκης και κατευθύνει το χρήστη στο σημείο όπου μπορεί να βρει το υλικό που εντόπισε στον online κατάλογο της Βιβλιοθήκης Εμπλουτισμός Περιεχομένου και βελτίωση της προσβασιμότητας του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης. Πρόκειται για δυναμική ενσωμάτωση στον ηλεκτρονικό κατάλογο (opac) της Βιβλιοθήκης πρόσθετων πληροφοριών, όπως εικόνες των εξωφύλλων των βιβλίων, πίνακες περιεχομένων, περιλήψεις, βιογραφικές πληροφορίες για τους συγγραφείς, πλήρες κείμενο αποσπασμάτων των βιβλίων, βιβλιοκριτικές κ.ά. Παρέχονται έτσι στους τελικούς χρήστες του online καταλόγου πολύ περισσότερες πληροφορίες, ώστε να εντοπίζουν πιο εύκολα και με ακρίβεια τα τεκμήρια που πραγματικά ανταποκρίνονται στις πληροφοριακές τους ανάγκες χωρίς να χρειάζεται να ξεφυλλίζουν όλα τα σχετικά βιβλία στα ράφια της Βιβλιοθήκης. Παράλληλα, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης αναπτύχθηκε βάση εγγραφών καθιερωμένων όρων (authority files) που είναι υψίστης σημασίας για την αξιοπιστία στην οργάνωση της πληροφορίας που προσφέρεται μέσω ενός δομημένου αυτοματοποιημένου καταλόγου. Η βάση δεδομένων με εγγραφές καθιερωμένων όρων εξασφάλισε την ομοιομορφία και την αξιοπιστία στην αναζήτηση και ανάκτηση του υλικού και την υψηλή ποιότητα του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης. 4.. SmILLe: Σύστημα διαχείρισης αιτημάτων διαδανεισμού (http:// /ill/infos.php). Με τη λειτουργία των δύο νέων Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης στη Νάουσα και την Έδεσσα (2005) δημιουργήθηκε η ανάγκη κεντρικής διαχείρισης της υπηρεσίας (ενδοιδρυματικού) διαδανεισμού με στόχο την ισότιμη και ισοδύναμη εξυπηρέτηση των χρηστών των ΒιβλιοθηκώνΠαραρτημάτων με αυτήν των χρηστών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και την ενιαία ροή εργασίας της υπηρεσίας για όλες τις τοποθεσίες της Βιβλιοθήκης και προς όλους τους χρήστες. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε το σύστημα SmILLe, ένα webbased περιβάλλον διαχείρισης αιτήσεων διαδανεισμού με βάση το ISO ILL (άρθρα και βιβλία). Το SmILLe υποστηρίζει: διαχείριση χρηστών σε σύνδεση με το σύστημα αυτοματισμού της Βιβλιοθήκης, αναζήτηση σε προμηθευτές (SUBITO, British Library, Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών ΕΚΤ) και σε επιλεγμένους καταλόγους άλλων Βιβλιοθηκών (opac), διαχείριση Παραρτημάτων, διαχείριση συμβολαίων με προμηθευτές, οικονομική διαχείρισηλογιστική υποστήριξη, δυναμική ρύθμιση της εκάστοτε πολιτικής της Βιβλιοθήκης που έχει το SmILLe, υποστήριξη τεχνολογίας OpenURL και εισαγωγή αιτήσεων από πλατφόρμες που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία, διαχείριση Βιβλιοθηκών πελατών, συλλογή στατιστικών στοιχείων. Το σύστημα διατίθεται ως ανοικτό λογισμικό κάτω από Academic Free License Σύστημα ηλεκτρονικής παράδοσης τεκμηρίων μέσω διαδανεισμού. Υλοποιήθηκε εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικού διαδανεισμού με τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος Ariel. Το λογισμικό Ariel διευκολύνει κατά πολύ τις υπηρεσίες διαδανεισμού επιτρέποντας την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών αρχείων σε μορφή PDF από οπουδήποτε στον κόσμο, χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα FTP και . 6

7 4.3. Υπηρεσίες Δανεισμού Διαδανεισμού Συλλογής Κρατημένου Υλικού (Reserve Collection). Στατιστικά στοιχεία Δανεισμού Στατιστικά στοιχεία Διαδανεισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δανεισμοί Εγγραφές νέων χρηστών 8.62 Διαγραφές χρηστών 4.8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στάλθηκαν Έγιναν Ποσοστό Αποδεκτές Κάλυψης Αιτήσεις σε άλλες Βιβλιοθήκες για Φωτοτυπίες Άρθρων ,0% Αιτήσεις σε άλλες Βιβλιοθήκες για Διαδανεισμό Βιβλίων ,96% Αιτήσεις από άλλες Βιβλιοθήκες για Φωτοτυπίες Άρθρων ,7% Αιτήσεις από άλλες Βιβλιοθήκες για Διαδανεισμό Βιβλίων ,55% Στατιστικά Στοιχεία Έντυπης Συλλογής Κρατημένου Υλικού (Reserve Collection) έως τον Σεπτέμβριο 2008 Κύκλος σπουδών Διδάσκοντες Μαθήματα Βιβλία Σημειώσεις CD Προπτυχιακός Μεταπτυχιακός set 4 Σύνολο set 7 Ηλεκτρονική Συλλογή Κρατημένου Υλικού (ereserve) Από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία µε την υπηρεσία CoMPUS του Πανεπιστημίου ξεκίνησε τη λειτουργία της υπηρεσίας ereserve. Η υπηρεσία ereserve στοχεύει στη δημιουργία ψηφιακών συλλογών τεκμηρίων χρησίμων για τη διδασκαλία των μαθημάτων όλων των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών και µμεταπτυχιακών) χρησιμοποιώντας ως μέσο διάθεσής τους το λογισμικό υποστήριξης ασύγχρονης εκπαίδευσης CoMPUS που έχει εφαρμοστεί από το Πανεπιστήμιο Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού. Κατά τη διάρκεια του 2004 έγινε αναμόρφωση του προγράμματος βιβλιογραφικής εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις τρέχουσες ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Πέραν των παραδοσιακών δεξιοτήτων χρήσης της Βιβλιοθήκης και των βιβλιογραφικών πηγών που αυτή διαθέτει, το Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού στοχεύει πλέον στην ανάπτυξη και άλλων τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας και των πληροφοριακών πηγών, αλλά κυρίως, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης πάνω στην ίδια τη φύση της πληροφορίας καθώς και του τεχνολογικού, κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου διακίνησής της. Μέχρι σήμερα έχουν προσφερθεί τα παρακάτω προγράμματα: 80 σεμινάρια σε προπτυχιακούς φοιτητές 3 σεμινάρια σε 240 μεταπτυχιακούς φοιτητές σεμινάριο σε διδάσκοντες του Πανεπιστημίου 7

8 4.5. Χάρτες αφής για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Δημιουργήθηκαν χάρτες αφής για χρήση από άτομα µε προβλήματα όρασης, ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να προσανατολίζονται και να κινούνται αποτελεσματικότερα στο χώρο του Πανεπιστημίου και της Βιβλιοθήκης. Επίσης, χαρτογραφήθηκε και η ευρύτερη περιοχή του εξωτερικού χώρου που περιβάλλει το Πανεπιστήμιο για να διευκολύνεται κατά το δυνατό και η πρόσβαση στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Για το εσωτερικό του κτιρίου κατασκευάστηκαν συνολικά 5 χάρτες αφής σε διάσταση Α3, που τυπώθηκαν σε ειδικό χαρτί µε µικροκάψουλες και είναι στη διάθεση του κοινού Σεμινάρια «Βιβλιοθήκες και Προσφορά Υπηρεσιών σε Άτομα µε Προβλήματα Όρασης». Από το 2005, η Βιβλιοθήκη διοργανώνει δύο φορές το χρόνο σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού Βιβλιοθηκών στην οργάνωση και προσφορά υπηρεσιών σε άτομα µε προβλήματα όρασης. Κάθε κύκλος σεμιναρίων διαρκεί τέσσερις ημέρες (4 ώρες/ημέρα) και περιλαμβάνει: βιωματικές ασκήσεις στις συνθήκες τυφλότητας και επαφές με άτομα με προβλήματα όρασης, ενημέρωση γύρω από τον εθελοντισμό, τα χαρακτηριστικά του και τις ωφέλειες που προκύπτουν από τον εθελοντισμό, ενημέρωση για τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν σε επίπεδο ιδρύματος για την προσφορά υπηρεσιών σε άτομα µε προβλήματα όρασης, αναφορά σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται άμεσα με την αναπαραγωγή υλικού (ψηφιοποίηση, μετατροπή σε Braille) προς όφελος των ατόμων με προβλήματα όρασης, παρουσίαση των τρόπων οργάνωσης και προσφοράς υπηρεσιών για άτομα µε προβλήματα όρασης από μια Βιβλιοθήκη (η συμμετοχή του προσωπικού, μέτρα εφαρμογής, επεμβάσεις για διευκόλυνση της φυσικής πρόσβασης στο χώρο της Βιβλιοθήκης, απόκτηση ειδικού εξοπλισμού κλπ.), θεωρητική προσέγγιση των υποστηρικτικών εργαλείων (λογισμικών και συσκευών) που υπάρχουν και διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων µε προβλήματα όρασης στο κείμενο και πρακτική άσκηση στη χρήση του ειδικού σταθμού εργασίας Η/Υ για άτομα με προβλήματα όρασης που διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 6 σεμινάρια τα οποία έχουν παρακολουθήσει 94 άτομα. Δύο από τα σεμινάρια αυτά 2 πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα και στο Βόλο, ύστερα από πρόσκληση των αντίστοιχων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Σεμινάριο «Εκπαίδευση Χρηστών με Προβλήματα Όρασης στη Χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για Πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης». Η Βιβλιοθήκη διοργάνωσε σεμινάριο εκπαίδευσης των χρηστών της με προβλήματα όρασης στη χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών και τις μεθόδους έρευνας, προκειμένου να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν: α) ο τρόπος έρευνας σε μηχανές αναζήτησης, όπως το Google για ανάκτηση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, β) το περιεχόμενο και η χρήση του ιστότοπου της Βιβλιοθήκης και γ) ο τρόπος έρευνας σε τρεις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, τον ηλεκτρονικό κατάλογό της (opac), την πύλη πρόσβασης Ζέφυρο, για τον εντοπισμό βιβλίων και άλλου υλικού στους καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και τέλος, την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Καταθετήριο «ΨΗΦΙΔΑ», που δίνει (ελεγχόμενη) πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή ποικίλου υλικού. 8

9 4.8. Σύστημα Διαχείρισης των Η/Υ του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Έγινε εισαγωγή των υπολογιστών του προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε Active Directory Domain, με σχετική παραμετροποίηση σε Active Directory Domain Controllers και σε DNS Servers δύο νέων διακομιστών της Βιβλιοθήκης, οι οποίοι εξυπηρετούν το τοπικό δίκτυο του προσωπικού. Επιπλέον, προγραμματίστηκε και ρυθμίστηκε αυτόματη διαδικασία λήψης εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας από τους υπολογιστές του προσωπικού προς τον κεντρικό διακομιστή αρχείων (file server) της Βιβλιοθήκης, ανά πενθήμερο Σύστημα κεντρικής διαχείρισης των Η/Υ του κοινού της Βιβλιοθήκης. Με εφαρμογή της τεχνολογίας thinclient και χρήση ανοικτού λογισμικού (σύστημα Linux και Linux Terminal Server ProjectLTSP) αναπτύχθηκε σύστημα που δίνει δυνατότητα πλήρους ελέγχου των τερματικών των χρηστών, καθώς και των εφαρμογών που εκτελούνται σε αυτούς, διευκολύνοντας την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των χρηστών Proxy Servers. Για την ενίσχυση της πρόσβασης των χρηστών στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, είτε μέσω των υπολογιστών του κοινού, είτε μέσω ασύρματης σύνδεσης, τέθηκε σε λειτουργία διαμεσολάβησης (proxy server). Η εφαρμογή κρίθηκε αναγκαία ιδιαίτερα για την κάλυψη των αναγκών πρόσβασης των χρηστών των νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε Έδεσσα και Νάουσα στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης που διαθέτει η Βιβλιοθήκη και στις οποίες η πρόσβαση ελέγχεται μέσω των IP διευθύνσεων των υπολογιστών των τελικών χρηστών Αποτίμηση της χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης (MINES for Libraries). Υλοποιήθηκε σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων για τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης μέσω ηλεκτρονικής φόρμας με σύντομες και απλές ερωτήσεις. Οι απαντήσεις των χρηστών καταχωρούνται σε βάση δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων επεξεργασία και η ανάλυσή τους. Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα MINES for Libraries (http://www.minesforlibraries.org/) της Association of Research Libraries (http://www.arl.org) η οποία ανέλαβε και την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν Αξιολόγηση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. Διενεργήθηκαν δύο έρευνες: α) ικανοποίησης χρηστών (user satisfaction analysis) και β) αναγκών χρηστών (user needs analysis), η δεύτερη εκ των οποίων εφαρμόστηκε και για τα 2 νέα Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης στην Έδεσσα και Νάουσα προκειμένου να αναδειχθούν οι ανάγκες όλων των κοινοτήτων χρηστών της Βιβλιοθήκης. Επίσης, για τη διαμόρφωση αρτιότερης επικοινωνιακής πολιτικής, την έγκαιρη και αποτελεσματική γνωστοποίηση στο κοινό των υπηρεσιών και διαδικασιών της Βιβλιοθήκης, καθώς και την αύξηση της ικανότητας των χρηστών να απολαμβάνουν και να εκμεταλλεύονται αποτελεσματικότερα τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, αναπτύχθηκε σχέδιο προώθησης και προβολής (marketing plan) των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη Βιβλιοθήκη. Σύνολο νέων υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν την περίοδο Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη συνέχισε καθ όλο αυτό το διάστημα να λειτουργεί μέχρι τις 8:00 το βράδυ, καθώς και μέχρι τις 5:00 τα Σάββατα, ενώ κατά τις εξεταστικές περιόδους παρατείνει την καθημερινή λειτουργία της μέχρι τις 0:00 το βράδυ απασχολώντας έκτακτο προσωπικό. 9

10 5. Δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης Συμμετοχές σε προγράμματα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σεμινάρια, συνέδρια που διοργάνωσε η Βιβλιοθήκη Εισηγήσεις του προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε συνέδρια κλπ Δημοσιεύσεις του προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε περιοδικά Διαλέξεις του προσωπικού της Βιβλιοθήκης Επιμόρφωση προσωπικού της Βιβλιοθήκης (αρ. συμμετεχόντων) Προγράμματα στα οποία συμμετείχε η Βιβλιοθήκη Προγράμματα: COINE (Cultural Objects in Networked Environments IST ), ΠΛΟΗΓΙΣ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ΕΚΤ), «Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ΕΤΠΑ), «Ανάπτυξη της Ψηφιακής Συνεργασίας των Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Οριζόντια Δράση Βιβλιοθηκών (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ΕΚΤ). 2 Τα ίδια προγράμματα με το 2004, εκτός του COINE που ολοκληρώθηκε το Όπως το Όπως το

11 Β. Ακαδημαϊκό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Βιβλιοθήκης Οικονομικός Προγραμματισμός ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Αγορά ηλεκτρονικού υλικού (βάσεις δεδομένων, ψηφιακές συλλογές) Αγορά ξενόγλ. και ελλ. βιβλίων & Ο/Α υλικού Συνδρομές ξενόγλωσσων και ελληνικών περιοδικών Βιβλιοδεσία Αγορά λογισμικού Αγορά εξοπλισμού Προσωπικό για τη διατήρηση των υφιστάμενων υπηρεσιών και την ανάπτυξη και προσφορά νέων (εκτός μονίμων και ΙΔΑΧ) ΣΥΝΟΛΟ / ΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σημείωση: Ως βάση υπολογισμού των δαπανών προμήθειας ηλεκτρονικού υλικού, ξενόγλωσσων και ελληνικών βιβλίων, συνδρομών ξενόγλωσσων και ελληνικών περιοδικών και βιβλιοδεσίας, λήφθηκαν τα στοιχεία του έτους Ανάπτυξη συλλογών Προσκτήσεις ξενόγλωσσων και ελληνικών μονογραφιών: Θα επιχειρηθεί η διατήρηση του αριθμού προσκτήσεων μονογραφιών στα τρέχοντα τουλάχιστον επίπεδα (4.000 τίτλοι περίπου/έτος) συνυπολογίζοντας τις αναμενόμενες αυξήσεις στις τιμές υλικού. Νέοι τίτλοι ξενόγλωσσων και ελληνικών περιοδικών: Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα και την τάση αύξησης των τίτλων επιστημονικών περιοδικών που εκδίδονται κατ έτος, εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο θα προστίθενται 5 νέοι τίτλοι ξενόγλωσσων περιοδικών και 7 τίτλοι ελληνικών περιοδικών στη συλλογή της Βιβλιοθήκης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τεχνική επεξεργασία ξενόγλωσσων και ελληνικών μονογραφιών: Θα γίνει τεχνική επεξεργασία όλων των νέων τίτλων μονογραφιών (ελληνικών και ξενόγλωσσων) που θα αποκτηθούν (4.000 περίπου), καθώς και αναδρομική επεξεργασία τίτλων από δωρεές (500 περίπου κατ έτος). Τόμοι που θα βιβλιοδετηθούν: Εκτιμάται ότι θα βιβλιοδετούνται.000 τόμοι/έτος περίπου.

12 3. Εξοπλισμός Λογισμικό Τεχνικές εργασίες ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ 2008 Συντήρηση συστήματος αυτοματισμού Βιβλιοθήκης. Αντικατάσταση της κεντρικής εισόδου της Βιβλιοθήκης λόγω παλαιότητας, ακαταλληλότητας και δυσλειτουργίας. Αντικατάσταση αριθμού θέσεων Η/Υ (επίπλων) στο χώρο εισόδου της Βιβλιοθήκης λόγω παλαιότητας, δυσλειτουργίας και επικινδυνότητας Τοποθέτηση συστήματος στερέωσης των βιβλιοστατών για διασφάλιση της σταθερότητάς τους σε περίπτωση ανάγκης. Διαμόρφωση 2 επιπλέον γραφείων (χώρων) για βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων. Ενίσχυση της δικτύωσης της Βιβλιοθήκης λόγω ανεπάρκειας στην αντιμετώπιση της τρέχουσας και μελλοντικής ζήτησης. Συντήρηση συστήματος αυτοματισμού Βιβλιοθήκης. Αναβάθμιση των λογισμικών και του εξοπλισμού (hardware) του σταθμού Η/Υ για τα άτομα με προβλήματα όρασης. 200 Συμπλήρωση του εξοπλισμού της αίθουσας οπτικοακουστικών μέσων της Βιβλιοθήκης για κάλυψη των αυξημένων αναγκών χρήσης. Συντήρηση συστήματος αυτοματισμού Βιβλιοθήκης. Αντικατάσταση των φωτοτυπικών κοινού της Βιβλιοθήκης λόγω παλαιότητας και δυσλειτουργίας. 20 Αύξηση χωρητικότητας εξυπηρετητών (servers) της Βιβλιοθήκης για αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που θα προκύψουν από την τοπική αποθήκευση ψηφιακού/ψηφιοποιημένου υλικού. Συντήρηση συστήματος αυτοματισμού Βιβλιοθήκης. Αντικατάσταση των Η/Υ του προσωπικού της Βιβλιοθήκης λόγω παλαιότητας 202 και δυσλειτουργίας. Οι παλαιοί υπολογιστές θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση/συμπλήρωση των θέσεων Η/Υ του κοινού. Συντήρηση συστήματος αυτοματισμού Βιβλιοθήκης. 4. Υπηρεσίες Η διατήρηση των υφιστάμενων υπηρεσιών και η περαιτέρω ανάπτυξή τους αποτελεί κυρίαρχο στόχο της Βιβλιοθήκης για την τετραετία προκειμένου να συνεχίσει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη απαιτείται να προχωρήσει και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 5, ώστε να συμβαδίζει με τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης και της έρευνας. 4.. Υπηρεσίες δανεισμού διαδανεισμού συλλογής κρατημένου υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού). Συνέχιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Συμμετοχή στο σχήμα διαδανεισμού που θα διαμορφωθεί στα πλαίσια του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών του Σ.Ε.Α.Β. Επέκταση συνεργασίας και με άλλους φορείς και προμηθευτές υπηρεσιών διαδανεισμού. Πλήρης εφαρμογή και αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης αιτημάτων διαδανεισμού SmILLe. 5 Οι νέες υπηρεσίες εμφανίζονται παρακάτω σε γκρίζο πλαίσιο. 2

13 Υποστήριξη του συστήματος ηλεκτρονικής παράδοσης τεκμηρίων μέσω διαδανεισμού (Ariel) Υπηρεσίες πληροφόρησης (επιτόπιες και online με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο επικοινωνίας). Συνέχιση της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών πληροφόρησης, Συνέχιση της υπηρεσίας υποβολής ερωτήσεων eρώτηση και διεύρυνση του χρόνου επικοινωνίας με τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο (real time) υπηρεσία chat. Προώθηση της υπηρεσίας eρώτηση και συμμετοχή σε σχετικά συνεργατικά σχήματα που τυχόν αναπτυχθούν στα πλαίσια του Σ.Ε.Α.Β Υπηρεσίες για ΑμεΑ: Συνέχιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ενίσχυση της επικοινωνίας με εκδότες για την έγκαιρη παραλαβή της ψηφιακής μορφής των συγγραμμάτων των φοιτητών με προβλήματα όρασης. Στελέχωση της υπηρεσίας με απαραίτητο προσωπικό για την τοπική ψηφιοποίηση άλλων κειμένων (π.χ. σημειώσεων, συμπληρωματικής βιβλιογραφίας) προς εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών με προβλήματα όρασης Συνέχιση προσφοράς σεμιναρίου «Βιβλιοθήκες και Προσφορά Υπηρεσιών σε Άτομα µε Προβλήματα Όρασης» εφόσον υπάρχει ανάλογο ενδιαφέρον από άλλες Βιβλιοθήκες. Συνέχιση προσφοράς σεμιναρίου «Εκπαίδευση Χρηστών με Προβλήματα Όρασης στη Χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για Πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης» σε νεοεισερχόμενους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και σε άλλους ενδιαφερόμενους με προβλήματα όρασης Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Ιδρυματικό Καταθετήριο: Συνέχιση της υπηρεσίας Ιδρυματικού Καταθετηρίου με ενσωμάτωση των νέων Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Διατριβών και Πτυχιακών Εργασιών που θα παραχθούν και θα κατατεθούν κατά το διάστημα Προώθηση της υπηρεσίας και προσέλκυση κατάθεσης επιστημονικών εργασιών των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Καταγραφή του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου με αναδρομική και τρέχουσα συγκέντρωση των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και εισαγωγή των βιβλιογραφικών στοιχείων στην ΨΗΦΙΔΑ. [Νέα δράση] Υποστήριξη και αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης DSpace Ψηφιοποίηση ελληνικών επιστημονικών περιοδικών: Σύναψη νέων συμφωνιών για αναδρομική ψηφιοποίηση ελληνικών επιστημονικών περιοδικών και διάθεσή τους μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. [Νέα δράση] Συνέχιση των εργασιών ψηφιοποίησης ελληνικών επιστημονικών περιοδικών (από προηγούμενες και νέες συμφωνίες). Εφαρμογή νέου και καταλληλότερου συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών με χρήση του ανοικτού λογισμικού OJS (Open Journals System) και μεταφορά των υφιστάμενων εγγραφών από το περιβάλλον του DSpace στο περιβάλλον του OJS. [Νέα δράση] 3

14 Υποστήριξη της εξ αρχής ηλεκτρονικής έκδοσης ελληνικών επιστημονικών περιοδικών [Νέα δράση] Υποστήριξη της εξ αρχής ηλεκτρονικής έκδοσης ελληνικών επιστημονικών περιοδικών (υφιστάμενοι και νέοι τίτλοι). Σύναψη συμφωνιών για την ηλεκτρονική έκδοση ελληνικών επιστημονικών περιοδικών. Παραμετροποίηση, υποστήριξη και αναβάθμιση του ανοικτού λογισμικού OJS για το σκοπό αυτό Υπηρεσίες Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου: Συνέχιση της ψηφιοποίησης των πρακτικών των αποφάσεων της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου στην ΨΗΦΙΔΑ με την προσθήκη επιπλέον ετών. Δημιουργία αρχείου εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου με κείμενα και φωτογραφίες από εκδηλώσεις που διοργανώνει ή/και συμμετέχει το Πανεπιστήμιο. [Νέα δράση] 4.6. Υπηρεσίες πρόσβασης: Υποστήριξη, αναβάθμιση και συνεχής εμπλουτισμός του ιστότοπου της Βιβλιοθήκης. Υποστήριξη, αναβάθμιση και συνεχής εμπλουτισμός της κεντρικής θεματικής πύλης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης για τα γνωστικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου ΘΥΡΑ. Υποστήριξη, αναβάθμιση και συνεχής διεύρυνση του αριθμού ηλεκτρονικών πηγών στις οποίες ψάχνει η μηχανή συνδυαστικής αναζήτησης ΠΑΝΤΟΥ. Υποστήριξη, αναβάθμιση και συνεχής εμπλουτισμός του δικτυακού τόπου του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Σ.Ε.Α.Β. για τα πνευματικά δικαιώματα. Συνέχιση του εμπλουτισμού του περιεχομένου των ξενόγλωσσων αναγραφών του online καταλόγου της Βιβλιοθήκης με ενσωμάτωση στοιχείων που θα προμηθευτεί η Βιβλιοθήκη για επιπλέον ξενόγλωσσα βιβλία. Συνέχιση του εμπλουτισμού του περιεχομένου των ελληνικών αναγραφών του online καταλόγου της Βιβλιοθήκης με ψηφιοποίηση περιεχομένων, περιλήψεων, βιβλιοπαρουσιάσεων κλπ. επιπλέον ελληνικών βιβλίων. Υποστήριξη και αναβάθμιση του συστήματος εικονικής ξενάγησης στις συλλογές της Βιβλιοθήκης. Εκτενής απόσυρση υλικού που δεν χρησιμοποιείται συχνά για αντιμετώπιση του έντονου προβλήματος έλλειψης χώρου της Βιβλιοθήκης και μεταφορά και ταξιθέτηση του αποσυρμένου υλικού στον αποθηκευτικό χώρο του Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στην Έδεσσα. Συνέχιση της τεχνικής επεξεργασίας υλικού και της ανάπτυξης εγγραφών καθιερωμένων όρων. Συνέχιση των προσκτήσεων μονογραφιών και συνδρομών περιοδικών και βάσεων δεδομένων Υπηρεσίες υποστήριξης της εκπαίδευσης: Συνέχιση προσφοράς του προγράμματος Πληροφοριακού Γραμματισμού σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε διδάσκοντες του Πανεπιστημίου και συνεχής προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις. Υποστήριξη και αναβάθμιση του συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΜΑΘΕΙΑ. Διαμόρφωση και προσφορά νέων μαθημάτων (ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως) σε συνεργασία με διδάσκοντες του Πανεπιστημίου. [Νέα δράση] 4

15 4.8. Υπηρεσίες αυτοματισμού: Υποστήριξη και αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης των Η/Υ του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Υποστήριξη και αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής διαχείρισης των Η/Υ του κοινού της Βιβλιοθήκης. Υποστήριξη και αναβάθμιση των proxy servers για ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης από απόσταση (Παραρτήματα, ιδιωτικές συνδέσεις Internet μέσω ιδιωτών παρόχων). Εφαρμογή και υποστήριξη του ανοικτού λογισμικού αυθεντικοποίησης εξουσιοδοτημένων χρηστών Shibboleth για διευκόλυνση της απομακρυσμένης πρόσβασης των χρηστών στις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. [Νέα δράση] Υποστήριξη του συστήματος αυτοματισμού της Βιβλιοθήκης. Υποστήριξη του οπτικοακουστικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης. Υποστήριξη των διακομιστών της Βιβλιοθήκης. Τεχνική υποστήριξη των θέσεων Η/Υ του προσωπικού και του κοινού της Βιβλιοθήκης Υπηρεσίες εσωτερικής αξιολόγησης: Υποστήριξη, αναβάθμιση και συνεχής εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων του Course Analysis με νέα μαθήματα που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο, καθώς και συνεχής αξιολόγηση της συλλογής της Βιβλιοθήκης σε σχέση με τις καταγεγραμμένες ανάγκες. Διενέργεια ερευνών ικανοποίησης και καταγραφής των αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης. Τέτοιες έρευνες απαιτείται να πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε 4 έτη. Αποτίμηση του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου: ποσοτική μέτρηση και προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου με βάση τις δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ. [Νέα δράση] 4.0. Υπηρεσίες προς τους χρήστες Συνέχιση λειτουργίας των Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης στην Έδεσσα και τη Νάουσα, καθώς και του Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συνέχιση λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 08:0020:00 καθημερινά (Παρασκευές: 08:008:30), καθώς και τα Σάββατα (09:005:00) και συνέχιση παράτασης του καθημερινού ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης μέχρι τις 22:00 κατά τις εξεταστικές περιόδους. 5

16 5. Προγραμματισμός αναγκών ανθρώπινου δυναμικού Υπηρεσία 4.. Υπηρεσίες δανεισμού διαδανεισμού συλλογής κρατημένου υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) Υπηρεσίες πληροφόρησης (επιτόπιες και online με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο επικοινωνίας) Υπηρεσίες για ΑμεΑ 4.4. Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ιδρυματικό Καταθετήριο Ψηφιοποίηση ελληνικών επιστημονικών περιοδικών Υποστήριξη της εξ αρχής ηλεκτρονικής έκδοσης ελληνικών επιστημονικών περιοδικών 4.5. Υπηρεσίες Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου 4.6. Υπηρεσίες πρόσβασης 4.7. Υπηρεσίες υποστήριξης της εκπαίδευσης 4.8. Υπηρεσίες αυτοματισμού 4.9. Υπηρεσίες εσωτερικής αξιολόγησης 4.0. Υπηρεσίες προς τους χρήστες Ειδικότητες Προσωπικού ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομ. Υφιστάμενο Προσωπικό / Ειδικότητα Μόνιμοι Δ.Υ., ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ ΙΙ ΙΔΑΧ Προγραμματισμός προσωπικού / Ειδικότητα για την τετραετία Συνέχιση Υφιστάμ. Συμβ. Έργου Νέες Συμβ. Έργου για Νέες Δράσεις ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομ. Διοικητική υποστήριξη Διεύθυνση 2 6 Η σύμβασή τους τελειώνει στα τέλη Η απασχόλησή τους είναι απαραίτητο να συνεχιστεί για τη συνέχιση της προσφοράς των υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν κατά το διάστημα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Ανοικτή Πρόσβαση Η πορεία της ΒΤΠ προς την Ανοικτή Πρόσβαση Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Συμφωνία με τη Remedica Όροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Εισαγωγή Η ανάγκη για Διά Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ιδρύματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση και το Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Πολιτική Ιδρύματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση και το Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Πολιτική Ιδρύματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση και το Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Προσβασιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά μαθήματα από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά μαθήματα από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ηλεκτρονικά μαθήματα από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων με το Ubuntu Linux Linux με τη χρήση κονσόλας Χρυσούλα Παπάζογλου Πληροφορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 Κοζάνη, Δεκέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο... 3 3. Αρμοδιότητες & Στόχοι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοικτά Ψηφιακά Ημερίδα Ενημέρωσης: 17 Σεπτεμβρίου 2014 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Η Δράση Η δράση "Ανοικτά Ψηφιακά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας "

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Top Mage Advertising. Σκοπός δημοσκόπησης

Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Top Mage Advertising. Σκοπός δημοσκόπησης Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Top Mage Advertising Έρευνα για βαθμό ικανοποίησης των χρηστών της Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ιωάννης Αποστολάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών iapostolakis@ekdd.gr www.iapostolakis.gr Εννοιολογικά θέματα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕNEΡΓΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ (ΕΤΠΑ) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 3.3 3.3.β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης...

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης... Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιανουάριος 2003 Αύγουστος 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥNΙΟΣ 2006 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2003... 5

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Κατ. Πράξεων 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό» Υποκατηγορία Πράξεων 3: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

«Πενία τέχνας κατεργάζεται»

«Πενία τέχνας κατεργάζεται» «Πενία τέχνας κατεργάζεται» Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών σε υπηρεσίες Βιβλιοθηκών. Νομικό Σπουδαστήριο και Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ Βασιλική Στρακαντούνα - Αργυρώ Φραντζή Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ Φορέας: Γράψτε το όνομα του ιδρύματος σας Ι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προϋπολογισμός: Γράψτε αριθμητικώς το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2011 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας «1 η Σειρά Εκπαίδευσης» Αποθετήρια & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (K.E. A1) Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (K.E. B1) Ανάπτυξη εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του διδακτικού και τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή του ΕΛΑΚ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Ν.Ηλείας) Β.Νταλούκας ΠΕ19, Β.Νταή ΠΕ06, Ε.Αλικανιώτη ΠΕ20 (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Σ.

Εισαγωγή του ΕΛΑΚ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Ν.Ηλείας) Β.Νταλούκας ΠΕ19, Β.Νταή ΠΕ06, Ε.Αλικανιώτη ΠΕ20 (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Σ. Εισαγωγή του ΕΛΑΚ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Ν.Ηλείας) Β.Νταλούκας ΠΕ19, Β.Νταή ΠΕ06, Ε.Αλικανιώτη ΠΕ20 (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Σ.Συρµακέσης Τα 2 Σεµινάρια 1. Χρήση των εργαλείων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές «Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Ομάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ)

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 14-15 Μαΐου 2013 Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ ο υ ρ ο υ π έ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τις ανάγκες της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος AO Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 1. Γραμματεία Συμβουλίου Τ.Ε.Ι 3 άτομα έως και τον Μάρτιο του 2009 και 4 άτομα έως σήμερα. 100% Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα