ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2008-2012"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τα έτη Αποστολή της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (Βιβλιοθήκη) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, των σπουδών των φοιτητών, του διδακτικού έργου των μελών του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου και των ερευνητικών αναγκών των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων επηρέασαν την εκπαίδευση αναδεικνύοντας νέες μορφές μάθησης και διδασκαλίας με συνέπεια οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες να απαιτείται να προπορεύονται των εξελίξεων και να προλαμβάνουν τις ανάγκες του κοινού πριν καν αυτές εκφραστούν. Προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές, η Βιβλιοθήκη κατά την τελευταία τετραετία ( ) επικεντρώθηκε στην οργάνωση και διαχείριση της πληροφόρησης στην πιο σύγχρονη και πλήρη μορφή της (ηλεκτρονικές πηγές), με δυνατότητα προσφοράς απομακρυσμένης πρόσβασης και με έμφαση στην ανάπτυξη «πληροφοριακά γραμματισμένων» χρηστών θέτοντας έτσι τις βάσεις για την προώθηση της δια βίου (αυτο)εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Βιβλιοθήκη οργάνωσε το προσωπικό, τις λειτουργίες, εργασίες και τις υπηρεσίες της, ώστε να προσφέρει πληρότητα και αμεσότητα στην πληροφόρηση και να προωθήσει τη διαμόρφωση χρηστών οι οποίοι θα μπορούν να εκμεταλλεύονται με αποτελεσματικό τρόπο την πληθώρα των προσφερόμενων πηγών πληροφόρησης προς όφελος της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ανέλιξής τους. Η ενίσχυση της προσφοράς ηλεκτρονικού περιεχομένου και η παροχή προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού αποτέλεσαν τα κύρια βήματα της Βιβλιοθήκης για την προετοιμασία τη δική της, αλλά και των χρηστών της, για την κοινωνία της πληροφορίας, της παγκοσμιοποίησης, του μέλλοντος. Παράλληλα, η δυνατότητα εξ αποστάσεως επαφής του χρήστη με τη Βιβλιοθήκη ενισχύθηκε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η δραστηριοποίησή της στην παραγωγή (ψηφιοποίηση) και διάθεση ηλεκτρονικού περιεχομένου προσέφερε στη Βιβλιοθήκη πολύτιμη εμπειρία για την περαιτέρω πορεία της και την κατέστησε ικανή να κινείται ισότιμα στο περιβάλλον της επιστημονικής πνευματικής παραγωγής ενισχύοντας τη δυναμική της ως ισοσταθμιστικού παράγοντα μεταξύ της εμπορικότητας και της πνευματικότητας των επιστημονικών εκδόσεων. Ταυτόχρονα η Βιβλιοθήκη κατόρθωσε να αναπτύξει και άλλες δραστηριότητες που ενδυνάμωσαν το ρόλο της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανάπτυξη και προσφορά συστήματος υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων από απόσταση έφεραν τη Βιβλιοθήκη ακόμη πιο κοντά στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ συγχρόνως συνέβαλαν στην εισαγωγή νέων μεθόδων μάθησης και εκπαιδευτικής πρακτικής στο Πανεπιστήμιο. Το 2005 οι εργασίες της Βιβλιοθήκης διευρύνθηκαν με την έναρξη λειτουργίας των Παραρτημάτων της:

2 . Στο Πειραματικό Σχολείο (Γυμνάσιο & Λύκειο) του Πανεπιστημίου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 2. Στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών στην Έδεσσα και 3. Στο Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας στη Νάουσα. Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, προώθησε προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου αντίστοιχα: α) την ίδρυση από τη Βιβλιοθήκη του Ιδρυματικού Καταθετηρίου του Πανεπιστημίου και β) την υιοθέτηση της πρωτοβουλίας της ανοικτής πρόσβασης (open access) και της αυτόαρχειοθέτησης (self archiving) των επιστημονικών πονημάτων (αποτελέσματα ερευνών, εργασίες, άρθρα κλπ.) που παράγονται από το Πανεπιστήμιο με δημόσια χρηματοδότηση. Ύστερα από τις παραπάνω προτάσεις της Βιβλιοθήκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπήρξε το πρώτο Ελληνικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα που προσυπέγραψε τη Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στις Θετικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, Δαπάνες ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Αγορά ηλεκτρονικού υλικού (βάσεις δεδομένων, ψηφιακές , , , ,88 συλλογές) Αγορά ξενόγλ. και ελλ. βιβλίων & Ο/Α υλικού 43.75, , , ,53 Συνδρομές ξενόγλωσσων και ελληνικών περιοδικών 4.000, , , ,3 Βιβλιοδεσία 6.888, , , ,00 Αγορά λογισμικού 5.575, , , ,34 Αγορά εξοπλισμού 7.066, , ,29 ΣΥΝΟΛΟ / ΕΤΟΣ , , , ,35 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,54 2. Συλλογές ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προσκτήσεις ξενόγλ. & ελλ. μονογραφιών Νέοι τίτλοι ξενόγλ.& ελλ. Περιοδικών Τεχνική επεξεργασία ξενόγλ. Τίτλοι Τίτλοι 4.36 Τίτλοι Τίτλοι 4.93 & ελλ. μονογραφιών Τεκμ Τεκμ Τεκμ Τεκμ Τόμοι που βιβλιοδετήθηκαν

3 3. Εξοπλισμός Κατά το διάστημα η Βιβλιοθήκη ενίσχυσε τις θέσεις Η/Υ για άτομα µε προβλήματα όρασης µε την προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού μεγέθυνσης εντύπων (CCTVΤηλεόραση Κλειστού Κυκλώματος) και ειδικού λογισμικού μεγέθυνσης ηλεκτρονικών κειμένων (Supernova), καθώς και με την προμήθεια νέου υπολογιστικού συστήματος ευρείας οθόνης. Στις αρχές του 2005 ολοκληρώθηκε ο εξοπλισμός (βιβλιοστάτες, θέσεις Η/Υ και ανάγνωσης, και γκισέ δανεισμού) των Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης σε Έδεσσα και Νάουσα. Με την αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού, οι δύο Βιβλιοθήκες μπόρεσαν να αρχίσουν την κανονική λειτουργία τους και την προσφορά υπηρεσιών στο κοινό των Τμημάτων. Για την αντιμετώπιση του σοβαρότατου προβλήματος χώρου που άρχισε να κάνει έντονη την παρουσία του από το 2004, η Βιβλιοθήκη προέβη σε εκτενή απόσυρση υλικού και παράλληλα, αναζήτησε σε συνεργασία με την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους που θα φιλοξενούσαν το υλικό αυτό ταξιθετημένο με τρόπο, ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί εφόσον παρουσιαζόταν σχετική ανάγκη. Λόγω γενικότερης έλλειψης διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων στον κύριο χώρο εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, αποφασίστηκε να γίνει εκμετάλλευση του υπογείου των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών στην Έδεσσα. Έτσι, αποκτήθηκαν το Δεκέμβριο του 2005 κατάλληλα κινητά βιβλιοστάσια (mobile shelving) που να εξασφαλίζουν μέγιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου για τη φιλοξενία του αποσυρμένου υλικού της Βιβλιοθήκης. Επίσης η Βιβλιοθήκη εφοδιάστηκε με ψηφιακούς πίνακες ανακοινώσεων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα της καθημερινής λειτουργίας της και των υπηρεσιών που προσφέρει. Το 2007 ολοκληρώθηκε η προμήθεια συστήματος ελέγχου και απογραφής των συλλογών της Βιβλιοθήκης. Το σύστημα αυτό στηρίζεται στην τεχνολογία RFID, με τη βοήθεια της οποίας διευκολύνεται η απογραφή των αποκτημάτων της Βιβλιοθήκης και ο εντοπισμός του υλικού που έχει τοποθετηθεί σε λανθασμένη θέση στα βιβλιοστάσια. 4. Υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο Νέος ιστότοπος της Βιβλιοθήκης (http://www.lib.uom.gr/). Η ανάγκη αλλαγής του ιστότοπου ήταν επιτακτική λόγω της πληθώρας των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν από τη Βιβλιοθήκη και του πολυάριθμου ηλεκτρονικού υλικού που ήταν πλέον διαθέσιμο προς τους χρήστες. Η εφαρμογή βασίστηκε σε ανοικτό λογισμικό (JOOMLA πρώην MAMBO) το οποίο δεν καλύπτει μόνον τις ανάγκες διαδικτυακής παρουσίασης των υπηρεσιών και προσφοράς πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης, αλλά διαθέτει και περιβάλλον διαχείρισης, επιτρέποντας σε μη εξειδικευμένο προσωπικό την ανανέωση του περιεχομένου των ιστοσελίδων. Με αυτό τον τρόπο ο εμπλουτισμός και η επικαιροποίηση του ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης να γίνεται άμεσα και έγκαιρα. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν και ρυθμίστηκαν κατάλληλα εφαρμογές για την παρακολούθηση και ανάλυση της δραστηριότητας του ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης με σκοπό την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανίχνευση και διόρθωση κενών ασφαλείας (εφαρμογές ανοικτού λογισμικού Munin και Nessus Network Scanner και awstats για την παρακολούθηση και εξαγωγή στατιστικών από τους διαδικτυακούς διακομιστές της Βιβλιοθήκης). 3

4 4.2. Τηλεμάθεια (Telemathea) (http://telemathea.uom.gr). Η Τηλεμάθεια είναι ένα περιβάλλον ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που προσφέρει ηλεκτρονική υποστήριξη στα μαθήματα ξένων γλωσσών και τα μαθήματα σεμιναριακού τύπου (π.χ. Προγράμματα Εξειδίκευσης) που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη προχώρησε στη δημιουργία και διάθεση ηλεκτρονικών μαθημάτων από απόσταση, με αντικείμενο το χειρισμό Η/Υ με ελεύθερο λογισμικό λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), για χρήστες Ubuntu Linux και για χρήστες MS Windows. Τα μαθήματα διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Τηλεμάθειας και περιλαμβάνουν τις ενότητες: Πληροφορία & Επικοινωνία (Mozilla Firefox &Thunderbird), Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου (OpenOffice Writer), Υπολογιστικά Φύλλα (OpenOffice Calc), Δημιουργία Παρουσιάσεων (OpenOffice Impress). Μέχρι σήμερα τα μαθήματα έχουν παρακολουθήσει 40 άτομα από: Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Σπερχειάδα, Ζάκυνθο, Κω, Λέσβο, Χανιά, Πάτρα, Ορεστιάδα, Νάουσα, Σύρο, Εύβοια, Ηράκλειο, Αρκαδία, Ημαθία, Χαλκιδική, Χαλκίδα, Φλώρινα, Ιωάννινα, Βουδαπέστη, Χίο, Κατερίνη, Λιβαδειά, Πύργος, Καστοριά και Δράμα eρώτηση (equestion): Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεων (http://www.lib.uom.gr/qp/). Πρόκειται για webbased υπηρεσία πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης, που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις για τον εντοπισμό μιας πληροφορίας από όπου και αν βρίσκονται και οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η εξ αποστάσεως εξυπηρέτησή τους. Μέσω της υπηρεσίας eρώτηση η Βιβλιοθήκη: παρέχει υπηρεσίες: o chat «Συνομιλήστε μ έναν Βιβλιοθηκονόμο» και o «Ρωτήστε έναν Βιβλιοθηκονόμο», μπορεί να προωθεί ερωτήσεις σε άλλες βιβλιοθήκες και να δέχεται ερωτήσεις από άλλες βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό (OCLC QuestionPoint) παγκοσμίως, έχει πρόσβαση στην Global Knowledge Base που περιλαμβάνει ερωτήσεις που τέθηκαν και απαντήσεις που δόθηκαν από τις Βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό, μπορεί να δημιουργήσει τη δική της γνωσιακή βάση δεδομένων (Local Knowledge Database) με ερωτήσεις και απαντήσεις που δίνονται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΨΗΦΙΔΑ (PSEPHEDA): Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο (http://dspace.lib.uom.gr/). Σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης με στόχο τη συγκέντρωση, αποθήκευση, ευρετηριασμό, διατήρηση και διάθεση του πνευματικού αποστάγματος της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου σε ψηφιακή μορφή. Επίσης, το σύστημα φιλοξενεί και υλικό που έχει παραχθεί εκτός του Πανεπιστημίου το οποίο ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη (π.χ. ψηφιακά επιστημονικά περιοδικά) και διατίθεται στο κοινό ύστερα από σχετική άδεια του/των δικαιούχου/ων. Συγχρόνως, το ίδιο σύστημα χρησιμοποιείται και: Για την πιλοτική εφαρμογή του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου και τη φιλοξενία ψηφιοποιημένων αποφάσεων της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου των ετών , ώστε αυτές να είναι αναζητήσιμες και ανακτήσιμες από εξουσιοδοτημένους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Για την αποθήκευση και διάθεση μέσω ελεγχόμενης πρόσβασης της ψηφιακής μορφής των συγγραμμάτων μαθημάτων του Πανεπιστημίου, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι φοιτητές με προβλήματα όρασης που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 4

5 Σήμερα η ΨΗΦΙΔΑ περιλαμβάνει: ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΥΠΟΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΣ 267 Ηλεκτρονικά και Ψηφιοποιημένα SEEJE 74 Περιοδικά ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 8 Διδακτορικές Διατριβές 82 Διπλωματικές.258 Ιδρυματικό Καταθετήριο Πτυχιακές Εργασίες 3 Άλλες Δημοσιεύσεις 274 Υλικό για Φοιτητές με Αναπηρίες 25 Αποφ. Πρυτανικού Συμβουλίου.539 Αρχείο Πανεπιστημίου Αποφ. Συγκλήτου 49 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΘΥΡΑ (THYRA): Κεντρική Θεματική Πύλη πληροφόρησης για τα γνωστικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου (http://www.lib.uom.gr/dbases/). Νέο περιβάλλον διαχείρισης και παρουσίασης των online πηγών (βάσεων δεδομένων κ.ά.) που διαθέτει η Βιβλιοθήκη για την υποστήριξη των γνωστικών αντικειμένων του Πανεπιστημίου. Το σύστημα υποστηρίζει ποικίλες μεθόδους αναζήτησης, ώστε ο χρήστης να εντοπίζει τις πηγές που τον ενδιαφέρουν ΠΑΝΤΟΥ (PANTOU): Μηχανή συνδυαστικής αναζήτησης (http://pantou.lib.uom.gr/). Το Pantou παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης είτε σε κάποια ομάδα προεπιλεγμένων πηγών, είτε σε μεμονωμένες βάσεις δεδομένων της επιλογής του χρήστη. Έτσι, ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει την ίδια αναζήτηση σε ξεχωριστές βάσεις δεδομένων προκειμένου να καλύψει όλες τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης για να βρει την πληροφορία που ψάχνει Δικτυακός τόπος της HEALLink (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ) για τα πνευματικά δικαιώματα (http://www.lib.uom.gr/heallinkcopyright/). Στα πλαίσια της ενεργούς συμμετοχής της Βιβλιοθήκης στις δραστηριότητες του ΣΕΑΒ υλοποιήθηκε ο νέος δικτυακός τόπος της HEALLINK σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα. Ο δικτυακός τόπος φιλοξενείται από τη Βιβλιοθήκη και η διαχείριση γίνεται από την κα Ά. Φράγκου Βάση δεδομένων µε τα αποτελέσματα του Course Analysis (http://nafsika.uom.gr/). H βάση περιλαμβάνει ανάλυση του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου αποδίδοντας το περιεχόμενο των μαθημάτων µε τους όρους θεματικής ανάλυσης της συλλογής της Βιβλιοθήκης (ταξινομικούς αριθμούς και θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, ελεύθερους θεματικούς όρους), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αντιπαραβολής της συλλογής της Βιβλιοθήκης με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση του επιπέδου βιβλιογραφικής κάλυψης των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, η βάση αποτελεί βοηθητικό εργαλείο για την πληροφοριακή εργασία, καθώς και τη βιβλιογραφική εκπαίδευση των φοιτητών. Η βάση συμπεριλαμβάνει και την υποχρεωτική (συγγράμματα) και την προτεινόμενη βιβλιογραφία (βιβλία, άρθρα online ή έντυπα, ηλεκτρονικές σημειώσεις κ.ά.) κάθε μαθήματος που διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο και ενημερώνεται συνεχώς Εικονική ξενάγηση στις συλλογές της Βιβλιοθήκης (http://opac.uom.gr/). Αναπτύχθηκε εφαρμογή ηλεκτρονικής ξενάγησης που βοηθά το χρήστη να εντοπίσει το υλικό στους χώρους 5

6 της Βιβλιοθήκης και εφαρμόστηκε στον online κατάλογο (opac). Η εφαρμογή αυτή ενσωματώνει στον κατάλογο χάρτη εικόνα των χώρων της Βιβλιοθήκης και κατευθύνει το χρήστη στο σημείο όπου μπορεί να βρει το υλικό που εντόπισε στον online κατάλογο της Βιβλιοθήκης Εμπλουτισμός Περιεχομένου και βελτίωση της προσβασιμότητας του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης. Πρόκειται για δυναμική ενσωμάτωση στον ηλεκτρονικό κατάλογο (opac) της Βιβλιοθήκης πρόσθετων πληροφοριών, όπως εικόνες των εξωφύλλων των βιβλίων, πίνακες περιεχομένων, περιλήψεις, βιογραφικές πληροφορίες για τους συγγραφείς, πλήρες κείμενο αποσπασμάτων των βιβλίων, βιβλιοκριτικές κ.ά. Παρέχονται έτσι στους τελικούς χρήστες του online καταλόγου πολύ περισσότερες πληροφορίες, ώστε να εντοπίζουν πιο εύκολα και με ακρίβεια τα τεκμήρια που πραγματικά ανταποκρίνονται στις πληροφοριακές τους ανάγκες χωρίς να χρειάζεται να ξεφυλλίζουν όλα τα σχετικά βιβλία στα ράφια της Βιβλιοθήκης. Παράλληλα, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης αναπτύχθηκε βάση εγγραφών καθιερωμένων όρων (authority files) που είναι υψίστης σημασίας για την αξιοπιστία στην οργάνωση της πληροφορίας που προσφέρεται μέσω ενός δομημένου αυτοματοποιημένου καταλόγου. Η βάση δεδομένων με εγγραφές καθιερωμένων όρων εξασφάλισε την ομοιομορφία και την αξιοπιστία στην αναζήτηση και ανάκτηση του υλικού και την υψηλή ποιότητα του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης. 4.. SmILLe: Σύστημα διαχείρισης αιτημάτων διαδανεισμού (http:// /ill/infos.php). Με τη λειτουργία των δύο νέων Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης στη Νάουσα και την Έδεσσα (2005) δημιουργήθηκε η ανάγκη κεντρικής διαχείρισης της υπηρεσίας (ενδοιδρυματικού) διαδανεισμού με στόχο την ισότιμη και ισοδύναμη εξυπηρέτηση των χρηστών των ΒιβλιοθηκώνΠαραρτημάτων με αυτήν των χρηστών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και την ενιαία ροή εργασίας της υπηρεσίας για όλες τις τοποθεσίες της Βιβλιοθήκης και προς όλους τους χρήστες. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε το σύστημα SmILLe, ένα webbased περιβάλλον διαχείρισης αιτήσεων διαδανεισμού με βάση το ISO ILL (άρθρα και βιβλία). Το SmILLe υποστηρίζει: διαχείριση χρηστών σε σύνδεση με το σύστημα αυτοματισμού της Βιβλιοθήκης, αναζήτηση σε προμηθευτές (SUBITO, British Library, Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών ΕΚΤ) και σε επιλεγμένους καταλόγους άλλων Βιβλιοθηκών (opac), διαχείριση Παραρτημάτων, διαχείριση συμβολαίων με προμηθευτές, οικονομική διαχείρισηλογιστική υποστήριξη, δυναμική ρύθμιση της εκάστοτε πολιτικής της Βιβλιοθήκης που έχει το SmILLe, υποστήριξη τεχνολογίας OpenURL και εισαγωγή αιτήσεων από πλατφόρμες που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία, διαχείριση Βιβλιοθηκών πελατών, συλλογή στατιστικών στοιχείων. Το σύστημα διατίθεται ως ανοικτό λογισμικό κάτω από Academic Free License Σύστημα ηλεκτρονικής παράδοσης τεκμηρίων μέσω διαδανεισμού. Υλοποιήθηκε εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικού διαδανεισμού με τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος Ariel. Το λογισμικό Ariel διευκολύνει κατά πολύ τις υπηρεσίες διαδανεισμού επιτρέποντας την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών αρχείων σε μορφή PDF από οπουδήποτε στον κόσμο, χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα FTP και . 6

7 4.3. Υπηρεσίες Δανεισμού Διαδανεισμού Συλλογής Κρατημένου Υλικού (Reserve Collection). Στατιστικά στοιχεία Δανεισμού Στατιστικά στοιχεία Διαδανεισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δανεισμοί Εγγραφές νέων χρηστών 8.62 Διαγραφές χρηστών 4.8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στάλθηκαν Έγιναν Ποσοστό Αποδεκτές Κάλυψης Αιτήσεις σε άλλες Βιβλιοθήκες για Φωτοτυπίες Άρθρων ,0% Αιτήσεις σε άλλες Βιβλιοθήκες για Διαδανεισμό Βιβλίων ,96% Αιτήσεις από άλλες Βιβλιοθήκες για Φωτοτυπίες Άρθρων ,7% Αιτήσεις από άλλες Βιβλιοθήκες για Διαδανεισμό Βιβλίων ,55% Στατιστικά Στοιχεία Έντυπης Συλλογής Κρατημένου Υλικού (Reserve Collection) έως τον Σεπτέμβριο 2008 Κύκλος σπουδών Διδάσκοντες Μαθήματα Βιβλία Σημειώσεις CD Προπτυχιακός Μεταπτυχιακός set 4 Σύνολο set 7 Ηλεκτρονική Συλλογή Κρατημένου Υλικού (ereserve) Από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία µε την υπηρεσία CoMPUS του Πανεπιστημίου ξεκίνησε τη λειτουργία της υπηρεσίας ereserve. Η υπηρεσία ereserve στοχεύει στη δημιουργία ψηφιακών συλλογών τεκμηρίων χρησίμων για τη διδασκαλία των μαθημάτων όλων των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών και µμεταπτυχιακών) χρησιμοποιώντας ως μέσο διάθεσής τους το λογισμικό υποστήριξης ασύγχρονης εκπαίδευσης CoMPUS που έχει εφαρμοστεί από το Πανεπιστήμιο Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού. Κατά τη διάρκεια του 2004 έγινε αναμόρφωση του προγράμματος βιβλιογραφικής εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις τρέχουσες ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Πέραν των παραδοσιακών δεξιοτήτων χρήσης της Βιβλιοθήκης και των βιβλιογραφικών πηγών που αυτή διαθέτει, το Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού στοχεύει πλέον στην ανάπτυξη και άλλων τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας και των πληροφοριακών πηγών, αλλά κυρίως, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης πάνω στην ίδια τη φύση της πληροφορίας καθώς και του τεχνολογικού, κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου διακίνησής της. Μέχρι σήμερα έχουν προσφερθεί τα παρακάτω προγράμματα: 80 σεμινάρια σε προπτυχιακούς φοιτητές 3 σεμινάρια σε 240 μεταπτυχιακούς φοιτητές σεμινάριο σε διδάσκοντες του Πανεπιστημίου 7

8 4.5. Χάρτες αφής για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Δημιουργήθηκαν χάρτες αφής για χρήση από άτομα µε προβλήματα όρασης, ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να προσανατολίζονται και να κινούνται αποτελεσματικότερα στο χώρο του Πανεπιστημίου και της Βιβλιοθήκης. Επίσης, χαρτογραφήθηκε και η ευρύτερη περιοχή του εξωτερικού χώρου που περιβάλλει το Πανεπιστήμιο για να διευκολύνεται κατά το δυνατό και η πρόσβαση στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Για το εσωτερικό του κτιρίου κατασκευάστηκαν συνολικά 5 χάρτες αφής σε διάσταση Α3, που τυπώθηκαν σε ειδικό χαρτί µε µικροκάψουλες και είναι στη διάθεση του κοινού Σεμινάρια «Βιβλιοθήκες και Προσφορά Υπηρεσιών σε Άτομα µε Προβλήματα Όρασης». Από το 2005, η Βιβλιοθήκη διοργανώνει δύο φορές το χρόνο σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού Βιβλιοθηκών στην οργάνωση και προσφορά υπηρεσιών σε άτομα µε προβλήματα όρασης. Κάθε κύκλος σεμιναρίων διαρκεί τέσσερις ημέρες (4 ώρες/ημέρα) και περιλαμβάνει: βιωματικές ασκήσεις στις συνθήκες τυφλότητας και επαφές με άτομα με προβλήματα όρασης, ενημέρωση γύρω από τον εθελοντισμό, τα χαρακτηριστικά του και τις ωφέλειες που προκύπτουν από τον εθελοντισμό, ενημέρωση για τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν σε επίπεδο ιδρύματος για την προσφορά υπηρεσιών σε άτομα µε προβλήματα όρασης, αναφορά σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται άμεσα με την αναπαραγωγή υλικού (ψηφιοποίηση, μετατροπή σε Braille) προς όφελος των ατόμων με προβλήματα όρασης, παρουσίαση των τρόπων οργάνωσης και προσφοράς υπηρεσιών για άτομα µε προβλήματα όρασης από μια Βιβλιοθήκη (η συμμετοχή του προσωπικού, μέτρα εφαρμογής, επεμβάσεις για διευκόλυνση της φυσικής πρόσβασης στο χώρο της Βιβλιοθήκης, απόκτηση ειδικού εξοπλισμού κλπ.), θεωρητική προσέγγιση των υποστηρικτικών εργαλείων (λογισμικών και συσκευών) που υπάρχουν και διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων µε προβλήματα όρασης στο κείμενο και πρακτική άσκηση στη χρήση του ειδικού σταθμού εργασίας Η/Υ για άτομα με προβλήματα όρασης που διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 6 σεμινάρια τα οποία έχουν παρακολουθήσει 94 άτομα. Δύο από τα σεμινάρια αυτά 2 πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα και στο Βόλο, ύστερα από πρόσκληση των αντίστοιχων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Σεμινάριο «Εκπαίδευση Χρηστών με Προβλήματα Όρασης στη Χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για Πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης». Η Βιβλιοθήκη διοργάνωσε σεμινάριο εκπαίδευσης των χρηστών της με προβλήματα όρασης στη χρήση των υποστηρικτικών τεχνολογιών και τις μεθόδους έρευνας, προκειμένου να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν: α) ο τρόπος έρευνας σε μηχανές αναζήτησης, όπως το Google για ανάκτηση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, β) το περιεχόμενο και η χρήση του ιστότοπου της Βιβλιοθήκης και γ) ο τρόπος έρευνας σε τρεις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, τον ηλεκτρονικό κατάλογό της (opac), την πύλη πρόσβασης Ζέφυρο, για τον εντοπισμό βιβλίων και άλλου υλικού στους καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και τέλος, την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Καταθετήριο «ΨΗΦΙΔΑ», που δίνει (ελεγχόμενη) πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή ποικίλου υλικού. 8

9 4.8. Σύστημα Διαχείρισης των Η/Υ του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Έγινε εισαγωγή των υπολογιστών του προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε Active Directory Domain, με σχετική παραμετροποίηση σε Active Directory Domain Controllers και σε DNS Servers δύο νέων διακομιστών της Βιβλιοθήκης, οι οποίοι εξυπηρετούν το τοπικό δίκτυο του προσωπικού. Επιπλέον, προγραμματίστηκε και ρυθμίστηκε αυτόματη διαδικασία λήψης εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας από τους υπολογιστές του προσωπικού προς τον κεντρικό διακομιστή αρχείων (file server) της Βιβλιοθήκης, ανά πενθήμερο Σύστημα κεντρικής διαχείρισης των Η/Υ του κοινού της Βιβλιοθήκης. Με εφαρμογή της τεχνολογίας thinclient και χρήση ανοικτού λογισμικού (σύστημα Linux και Linux Terminal Server ProjectLTSP) αναπτύχθηκε σύστημα που δίνει δυνατότητα πλήρους ελέγχου των τερματικών των χρηστών, καθώς και των εφαρμογών που εκτελούνται σε αυτούς, διευκολύνοντας την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των χρηστών Proxy Servers. Για την ενίσχυση της πρόσβασης των χρηστών στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, είτε μέσω των υπολογιστών του κοινού, είτε μέσω ασύρματης σύνδεσης, τέθηκε σε λειτουργία διαμεσολάβησης (proxy server). Η εφαρμογή κρίθηκε αναγκαία ιδιαίτερα για την κάλυψη των αναγκών πρόσβασης των χρηστών των νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε Έδεσσα και Νάουσα στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης που διαθέτει η Βιβλιοθήκη και στις οποίες η πρόσβαση ελέγχεται μέσω των IP διευθύνσεων των υπολογιστών των τελικών χρηστών Αποτίμηση της χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης (MINES for Libraries). Υλοποιήθηκε σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων για τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης μέσω ηλεκτρονικής φόρμας με σύντομες και απλές ερωτήσεις. Οι απαντήσεις των χρηστών καταχωρούνται σε βάση δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων επεξεργασία και η ανάλυσή τους. Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα MINES for Libraries (http://www.minesforlibraries.org/) της Association of Research Libraries (http://www.arl.org) η οποία ανέλαβε και την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν Αξιολόγηση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. Διενεργήθηκαν δύο έρευνες: α) ικανοποίησης χρηστών (user satisfaction analysis) και β) αναγκών χρηστών (user needs analysis), η δεύτερη εκ των οποίων εφαρμόστηκε και για τα 2 νέα Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης στην Έδεσσα και Νάουσα προκειμένου να αναδειχθούν οι ανάγκες όλων των κοινοτήτων χρηστών της Βιβλιοθήκης. Επίσης, για τη διαμόρφωση αρτιότερης επικοινωνιακής πολιτικής, την έγκαιρη και αποτελεσματική γνωστοποίηση στο κοινό των υπηρεσιών και διαδικασιών της Βιβλιοθήκης, καθώς και την αύξηση της ικανότητας των χρηστών να απολαμβάνουν και να εκμεταλλεύονται αποτελεσματικότερα τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, αναπτύχθηκε σχέδιο προώθησης και προβολής (marketing plan) των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη Βιβλιοθήκη. Σύνολο νέων υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν την περίοδο Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη συνέχισε καθ όλο αυτό το διάστημα να λειτουργεί μέχρι τις 8:00 το βράδυ, καθώς και μέχρι τις 5:00 τα Σάββατα, ενώ κατά τις εξεταστικές περιόδους παρατείνει την καθημερινή λειτουργία της μέχρι τις 0:00 το βράδυ απασχολώντας έκτακτο προσωπικό. 9

10 5. Δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης Συμμετοχές σε προγράμματα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σεμινάρια, συνέδρια που διοργάνωσε η Βιβλιοθήκη Εισηγήσεις του προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε συνέδρια κλπ Δημοσιεύσεις του προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε περιοδικά Διαλέξεις του προσωπικού της Βιβλιοθήκης Επιμόρφωση προσωπικού της Βιβλιοθήκης (αρ. συμμετεχόντων) Προγράμματα στα οποία συμμετείχε η Βιβλιοθήκη Προγράμματα: COINE (Cultural Objects in Networked Environments IST ), ΠΛΟΗΓΙΣ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ΕΚΤ), «Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ΕΤΠΑ), «Ανάπτυξη της Ψηφιακής Συνεργασίας των Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Οριζόντια Δράση Βιβλιοθηκών (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ΕΚΤ). 2 Τα ίδια προγράμματα με το 2004, εκτός του COINE που ολοκληρώθηκε το Όπως το Όπως το

11 Β. Ακαδημαϊκό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Βιβλιοθήκης Οικονομικός Προγραμματισμός ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Αγορά ηλεκτρονικού υλικού (βάσεις δεδομένων, ψηφιακές συλλογές) Αγορά ξενόγλ. και ελλ. βιβλίων & Ο/Α υλικού Συνδρομές ξενόγλωσσων και ελληνικών περιοδικών Βιβλιοδεσία Αγορά λογισμικού Αγορά εξοπλισμού Προσωπικό για τη διατήρηση των υφιστάμενων υπηρεσιών και την ανάπτυξη και προσφορά νέων (εκτός μονίμων και ΙΔΑΧ) ΣΥΝΟΛΟ / ΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σημείωση: Ως βάση υπολογισμού των δαπανών προμήθειας ηλεκτρονικού υλικού, ξενόγλωσσων και ελληνικών βιβλίων, συνδρομών ξενόγλωσσων και ελληνικών περιοδικών και βιβλιοδεσίας, λήφθηκαν τα στοιχεία του έτους Ανάπτυξη συλλογών Προσκτήσεις ξενόγλωσσων και ελληνικών μονογραφιών: Θα επιχειρηθεί η διατήρηση του αριθμού προσκτήσεων μονογραφιών στα τρέχοντα τουλάχιστον επίπεδα (4.000 τίτλοι περίπου/έτος) συνυπολογίζοντας τις αναμενόμενες αυξήσεις στις τιμές υλικού. Νέοι τίτλοι ξενόγλωσσων και ελληνικών περιοδικών: Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα και την τάση αύξησης των τίτλων επιστημονικών περιοδικών που εκδίδονται κατ έτος, εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο θα προστίθενται 5 νέοι τίτλοι ξενόγλωσσων περιοδικών και 7 τίτλοι ελληνικών περιοδικών στη συλλογή της Βιβλιοθήκης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τεχνική επεξεργασία ξενόγλωσσων και ελληνικών μονογραφιών: Θα γίνει τεχνική επεξεργασία όλων των νέων τίτλων μονογραφιών (ελληνικών και ξενόγλωσσων) που θα αποκτηθούν (4.000 περίπου), καθώς και αναδρομική επεξεργασία τίτλων από δωρεές (500 περίπου κατ έτος). Τόμοι που θα βιβλιοδετηθούν: Εκτιμάται ότι θα βιβλιοδετούνται.000 τόμοι/έτος περίπου.

12 3. Εξοπλισμός Λογισμικό Τεχνικές εργασίες ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ 2008 Συντήρηση συστήματος αυτοματισμού Βιβλιοθήκης. Αντικατάσταση της κεντρικής εισόδου της Βιβλιοθήκης λόγω παλαιότητας, ακαταλληλότητας και δυσλειτουργίας. Αντικατάσταση αριθμού θέσεων Η/Υ (επίπλων) στο χώρο εισόδου της Βιβλιοθήκης λόγω παλαιότητας, δυσλειτουργίας και επικινδυνότητας Τοποθέτηση συστήματος στερέωσης των βιβλιοστατών για διασφάλιση της σταθερότητάς τους σε περίπτωση ανάγκης. Διαμόρφωση 2 επιπλέον γραφείων (χώρων) για βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων. Ενίσχυση της δικτύωσης της Βιβλιοθήκης λόγω ανεπάρκειας στην αντιμετώπιση της τρέχουσας και μελλοντικής ζήτησης. Συντήρηση συστήματος αυτοματισμού Βιβλιοθήκης. Αναβάθμιση των λογισμικών και του εξοπλισμού (hardware) του σταθμού Η/Υ για τα άτομα με προβλήματα όρασης. 200 Συμπλήρωση του εξοπλισμού της αίθουσας οπτικοακουστικών μέσων της Βιβλιοθήκης για κάλυψη των αυξημένων αναγκών χρήσης. Συντήρηση συστήματος αυτοματισμού Βιβλιοθήκης. Αντικατάσταση των φωτοτυπικών κοινού της Βιβλιοθήκης λόγω παλαιότητας και δυσλειτουργίας. 20 Αύξηση χωρητικότητας εξυπηρετητών (servers) της Βιβλιοθήκης για αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που θα προκύψουν από την τοπική αποθήκευση ψηφιακού/ψηφιοποιημένου υλικού. Συντήρηση συστήματος αυτοματισμού Βιβλιοθήκης. Αντικατάσταση των Η/Υ του προσωπικού της Βιβλιοθήκης λόγω παλαιότητας 202 και δυσλειτουργίας. Οι παλαιοί υπολογιστές θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση/συμπλήρωση των θέσεων Η/Υ του κοινού. Συντήρηση συστήματος αυτοματισμού Βιβλιοθήκης. 4. Υπηρεσίες Η διατήρηση των υφιστάμενων υπηρεσιών και η περαιτέρω ανάπτυξή τους αποτελεί κυρίαρχο στόχο της Βιβλιοθήκης για την τετραετία προκειμένου να συνεχίσει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη απαιτείται να προχωρήσει και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 5, ώστε να συμβαδίζει με τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης και της έρευνας. 4.. Υπηρεσίες δανεισμού διαδανεισμού συλλογής κρατημένου υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού). Συνέχιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Συμμετοχή στο σχήμα διαδανεισμού που θα διαμορφωθεί στα πλαίσια του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών του Σ.Ε.Α.Β. Επέκταση συνεργασίας και με άλλους φορείς και προμηθευτές υπηρεσιών διαδανεισμού. Πλήρης εφαρμογή και αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης αιτημάτων διαδανεισμού SmILLe. 5 Οι νέες υπηρεσίες εμφανίζονται παρακάτω σε γκρίζο πλαίσιο. 2

13 Υποστήριξη του συστήματος ηλεκτρονικής παράδοσης τεκμηρίων μέσω διαδανεισμού (Ariel) Υπηρεσίες πληροφόρησης (επιτόπιες και online με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο επικοινωνίας). Συνέχιση της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών πληροφόρησης, Συνέχιση της υπηρεσίας υποβολής ερωτήσεων eρώτηση και διεύρυνση του χρόνου επικοινωνίας με τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο (real time) υπηρεσία chat. Προώθηση της υπηρεσίας eρώτηση και συμμετοχή σε σχετικά συνεργατικά σχήματα που τυχόν αναπτυχθούν στα πλαίσια του Σ.Ε.Α.Β Υπηρεσίες για ΑμεΑ: Συνέχιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ενίσχυση της επικοινωνίας με εκδότες για την έγκαιρη παραλαβή της ψηφιακής μορφής των συγγραμμάτων των φοιτητών με προβλήματα όρασης. Στελέχωση της υπηρεσίας με απαραίτητο προσωπικό για την τοπική ψηφιοποίηση άλλων κειμένων (π.χ. σημειώσεων, συμπληρωματικής βιβλιογραφίας) προς εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών με προβλήματα όρασης Συνέχιση προσφοράς σεμιναρίου «Βιβλιοθήκες και Προσφορά Υπηρεσιών σε Άτομα µε Προβλήματα Όρασης» εφόσον υπάρχει ανάλογο ενδιαφέρον από άλλες Βιβλιοθήκες. Συνέχιση προσφοράς σεμιναρίου «Εκπαίδευση Χρηστών με Προβλήματα Όρασης στη Χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για Πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης» σε νεοεισερχόμενους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και σε άλλους ενδιαφερόμενους με προβλήματα όρασης Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Ιδρυματικό Καταθετήριο: Συνέχιση της υπηρεσίας Ιδρυματικού Καταθετηρίου με ενσωμάτωση των νέων Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Διατριβών και Πτυχιακών Εργασιών που θα παραχθούν και θα κατατεθούν κατά το διάστημα Προώθηση της υπηρεσίας και προσέλκυση κατάθεσης επιστημονικών εργασιών των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Καταγραφή του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου με αναδρομική και τρέχουσα συγκέντρωση των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και εισαγωγή των βιβλιογραφικών στοιχείων στην ΨΗΦΙΔΑ. [Νέα δράση] Υποστήριξη και αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης DSpace Ψηφιοποίηση ελληνικών επιστημονικών περιοδικών: Σύναψη νέων συμφωνιών για αναδρομική ψηφιοποίηση ελληνικών επιστημονικών περιοδικών και διάθεσή τους μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. [Νέα δράση] Συνέχιση των εργασιών ψηφιοποίησης ελληνικών επιστημονικών περιοδικών (από προηγούμενες και νέες συμφωνίες). Εφαρμογή νέου και καταλληλότερου συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών με χρήση του ανοικτού λογισμικού OJS (Open Journals System) και μεταφορά των υφιστάμενων εγγραφών από το περιβάλλον του DSpace στο περιβάλλον του OJS. [Νέα δράση] 3

14 Υποστήριξη της εξ αρχής ηλεκτρονικής έκδοσης ελληνικών επιστημονικών περιοδικών [Νέα δράση] Υποστήριξη της εξ αρχής ηλεκτρονικής έκδοσης ελληνικών επιστημονικών περιοδικών (υφιστάμενοι και νέοι τίτλοι). Σύναψη συμφωνιών για την ηλεκτρονική έκδοση ελληνικών επιστημονικών περιοδικών. Παραμετροποίηση, υποστήριξη και αναβάθμιση του ανοικτού λογισμικού OJS για το σκοπό αυτό Υπηρεσίες Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου: Συνέχιση της ψηφιοποίησης των πρακτικών των αποφάσεων της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου στην ΨΗΦΙΔΑ με την προσθήκη επιπλέον ετών. Δημιουργία αρχείου εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου με κείμενα και φωτογραφίες από εκδηλώσεις που διοργανώνει ή/και συμμετέχει το Πανεπιστήμιο. [Νέα δράση] 4.6. Υπηρεσίες πρόσβασης: Υποστήριξη, αναβάθμιση και συνεχής εμπλουτισμός του ιστότοπου της Βιβλιοθήκης. Υποστήριξη, αναβάθμιση και συνεχής εμπλουτισμός της κεντρικής θεματικής πύλης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης για τα γνωστικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου ΘΥΡΑ. Υποστήριξη, αναβάθμιση και συνεχής διεύρυνση του αριθμού ηλεκτρονικών πηγών στις οποίες ψάχνει η μηχανή συνδυαστικής αναζήτησης ΠΑΝΤΟΥ. Υποστήριξη, αναβάθμιση και συνεχής εμπλουτισμός του δικτυακού τόπου του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Σ.Ε.Α.Β. για τα πνευματικά δικαιώματα. Συνέχιση του εμπλουτισμού του περιεχομένου των ξενόγλωσσων αναγραφών του online καταλόγου της Βιβλιοθήκης με ενσωμάτωση στοιχείων που θα προμηθευτεί η Βιβλιοθήκη για επιπλέον ξενόγλωσσα βιβλία. Συνέχιση του εμπλουτισμού του περιεχομένου των ελληνικών αναγραφών του online καταλόγου της Βιβλιοθήκης με ψηφιοποίηση περιεχομένων, περιλήψεων, βιβλιοπαρουσιάσεων κλπ. επιπλέον ελληνικών βιβλίων. Υποστήριξη και αναβάθμιση του συστήματος εικονικής ξενάγησης στις συλλογές της Βιβλιοθήκης. Εκτενής απόσυρση υλικού που δεν χρησιμοποιείται συχνά για αντιμετώπιση του έντονου προβλήματος έλλειψης χώρου της Βιβλιοθήκης και μεταφορά και ταξιθέτηση του αποσυρμένου υλικού στον αποθηκευτικό χώρο του Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στην Έδεσσα. Συνέχιση της τεχνικής επεξεργασίας υλικού και της ανάπτυξης εγγραφών καθιερωμένων όρων. Συνέχιση των προσκτήσεων μονογραφιών και συνδρομών περιοδικών και βάσεων δεδομένων Υπηρεσίες υποστήριξης της εκπαίδευσης: Συνέχιση προσφοράς του προγράμματος Πληροφοριακού Γραμματισμού σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε διδάσκοντες του Πανεπιστημίου και συνεχής προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις. Υποστήριξη και αναβάθμιση του συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΜΑΘΕΙΑ. Διαμόρφωση και προσφορά νέων μαθημάτων (ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως) σε συνεργασία με διδάσκοντες του Πανεπιστημίου. [Νέα δράση] 4

15 4.8. Υπηρεσίες αυτοματισμού: Υποστήριξη και αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης των Η/Υ του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Υποστήριξη και αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής διαχείρισης των Η/Υ του κοινού της Βιβλιοθήκης. Υποστήριξη και αναβάθμιση των proxy servers για ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης από απόσταση (Παραρτήματα, ιδιωτικές συνδέσεις Internet μέσω ιδιωτών παρόχων). Εφαρμογή και υποστήριξη του ανοικτού λογισμικού αυθεντικοποίησης εξουσιοδοτημένων χρηστών Shibboleth για διευκόλυνση της απομακρυσμένης πρόσβασης των χρηστών στις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. [Νέα δράση] Υποστήριξη του συστήματος αυτοματισμού της Βιβλιοθήκης. Υποστήριξη του οπτικοακουστικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης. Υποστήριξη των διακομιστών της Βιβλιοθήκης. Τεχνική υποστήριξη των θέσεων Η/Υ του προσωπικού και του κοινού της Βιβλιοθήκης Υπηρεσίες εσωτερικής αξιολόγησης: Υποστήριξη, αναβάθμιση και συνεχής εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων του Course Analysis με νέα μαθήματα που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο, καθώς και συνεχής αξιολόγηση της συλλογής της Βιβλιοθήκης σε σχέση με τις καταγεγραμμένες ανάγκες. Διενέργεια ερευνών ικανοποίησης και καταγραφής των αναγκών των χρηστών της Βιβλιοθήκης. Τέτοιες έρευνες απαιτείται να πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε 4 έτη. Αποτίμηση του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου: ποσοτική μέτρηση και προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου με βάση τις δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ. [Νέα δράση] 4.0. Υπηρεσίες προς τους χρήστες Συνέχιση λειτουργίας των Παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης στην Έδεσσα και τη Νάουσα, καθώς και του Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συνέχιση λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 08:0020:00 καθημερινά (Παρασκευές: 08:008:30), καθώς και τα Σάββατα (09:005:00) και συνέχιση παράτασης του καθημερινού ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης μέχρι τις 22:00 κατά τις εξεταστικές περιόδους. 5

16 5. Προγραμματισμός αναγκών ανθρώπινου δυναμικού Υπηρεσία 4.. Υπηρεσίες δανεισμού διαδανεισμού συλλογής κρατημένου υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) Υπηρεσίες πληροφόρησης (επιτόπιες και online με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο επικοινωνίας) Υπηρεσίες για ΑμεΑ 4.4. Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ιδρυματικό Καταθετήριο Ψηφιοποίηση ελληνικών επιστημονικών περιοδικών Υποστήριξη της εξ αρχής ηλεκτρονικής έκδοσης ελληνικών επιστημονικών περιοδικών 4.5. Υπηρεσίες Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου 4.6. Υπηρεσίες πρόσβασης 4.7. Υπηρεσίες υποστήριξης της εκπαίδευσης 4.8. Υπηρεσίες αυτοματισμού 4.9. Υπηρεσίες εσωτερικής αξιολόγησης 4.0. Υπηρεσίες προς τους χρήστες Ειδικότητες Προσωπικού ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομ. Υφιστάμενο Προσωπικό / Ειδικότητα Μόνιμοι Δ.Υ., ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ ΙΙ ΙΔΑΧ Προγραμματισμός προσωπικού / Ειδικότητα για την τετραετία Συνέχιση Υφιστάμ. Συμβ. Έργου Νέες Συμβ. Έργου για Νέες Δράσεις ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομ. Διοικητική υποστήριξη Διεύθυνση 2 6 Η σύμβασή τους τελειώνει στα τέλη Η απασχόλησή τους είναι απαραίτητο να συνεχιστεί για τη συνέχιση της προσφοράς των υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν κατά το διάστημα

2006 ( ) 118.678,17 373.291,88 * 94.111,57 425.409,74 Αγορά ξενόγλωσσων και ελληνικών βιβλίων & Ο/Α υλικού

2006 ( ) 118.678,17 373.291,88 * 94.111,57 425.409,74 Αγορά ξενόγλωσσων και ελληνικών βιβλίων & Ο/Α υλικού Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιανουάριος 2006 Αύγουστος 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Αποστολή της Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έργα ΕΣΠΑ: ΑΝΟΙΚΤA ΑΚΑΔΗΜΑΪΚA ΜΑΘHΜΑΤΑ ΠΘ (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Ανοικτή Πρόσβαση Η πορεία της ΒΤΠ προς την Ανοικτή Πρόσβαση Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Συμφωνία με τη Remedica Όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη

ΟΙΣΤΡΟΣ: και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Βιβλιοθήκη ΟΙΣΤΡΟΣ: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσιών Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.).) του Π.Κ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2006 1 ΟΙΣΤΡΟΣ 23 ΥΠΟΕΡΓΑ Αυτεπιστασία 2 Προμήθειες 14 Παροχή υπηρεσιών 7 2 ΟΙΣΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ)

Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ) Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ) Παναγιώτης Γεωργίου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Προσβασιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Ρ. Λάμπρου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοικτά Ψηφιακά Ημερίδα Ενημέρωσης: 17 Σεπτεμβρίου 2014 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Η Δράση Η δράση "Ανοικτά Ψηφιακά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας "

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό στηρίζεται στην παρουσίαση «Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων v.1» Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, καθ. Λάζαρος Μεράκος (Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr

Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr Πρωτοβουλίες Ανοικτής Πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Γεωργίου panos@lis.upatras.gr Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης http://www.lis.upatras.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Κατ. Πράξεων 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό» Υποκατηγορία Πράξεων 3: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Υποέργο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» Πράξη «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας» κωδικός ΟΠΣ «304216» ΣΑΕ «3458» Ενάριθµος«2011ΣΕ34580038» ράση 2.2 Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ιδρύματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση και το Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Πολιτική Ιδρύματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση και το Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Πολιτική Ιδρύματος για την Ανοιχτή Πρόσβαση και το Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Ξ. Αγορογιάννη, Ε. Κοσέογλου, Κ. Ξενίδου-Δέρβου 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκώνΒιβλιοθηκών Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004 Virtual-Digital-Online

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Εισαγωγή Η ανάγκη για Διά Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 Κοζάνη, Δεκέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο... 3 3. Αρμοδιότητες & Στόχοι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link. Λογισμικό NILDE 4.0: Εγχειρίδιο Χρήσης

Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link. Λογισμικό NILDE 4.0: Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link Λογισμικό NILDE 4.0: Εγχειρίδιο Χρήσης Μάιος 2013 Περιεχόμενα 1. Ορισμοί... 2 2. Επισημάνσεις για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος NILDE...

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 E-mail: rescom@upatras.gr Url: http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ Φορέας: Γράψτε το όνομα του ιδρύματος σας Ι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προϋπολογισμός: Γράψτε αριθμητικώς το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά μαθήματα από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά μαθήματα από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ηλεκτρονικά μαθήματα από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων με το Ubuntu Linux Linux με τη χρήση κονσόλας Χρυσούλα Παπάζογλου Πληροφορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ http://www.lis.upatras.gr Φεβρουάριος 2004 Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: -3 όροφοι - 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 70.000 τόμοι Έντυπα περιοδικά: 3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ομάδα Διαχείρισης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Σ.Ε.Α.Β ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα Τηλεκπαίδευση: νέο μοντέλο εκπαίδευσης;; Συμπληρωματική ως προς την παραδοσιακή Άρση χωρο χρονικών περιορισμών Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας «1 η Σειρά Εκπαίδευσης» Αποθετήρια & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (K.E. A1) Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (K.E. B1) Ανάπτυξη εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ Μάρτιος 2008 Οι πράξεις αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Υπηρεσιών προς τους Χρήστες. Καταγραφή παρεχόμενων Υπηρεσιών Στοχοθεσία για το έτος 2012

Τομέας Υπηρεσιών προς τους Χρήστες. Καταγραφή παρεχόμενων Υπηρεσιών Στοχοθεσία για το έτος 2012 Τομέας Υπηρεσιών προς τους Χρήστες Καταγραφή παρεχόμενων Υπηρεσιών Στοχοθεσία για το έτος 2012 Φεβρουάριος 2012 Σκοπός της παρούσας αναφοράς είναι να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση των παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τις ανάγκες της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ιωάννης Αποστολάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών iapostolakis@ekdd.gr www.iapostolakis.gr Εννοιολογικά θέματα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, ΕΚΤ / ΕΙΕ www.ekt.gr Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES Καλλιθέα 26-3-2013 Αρ. πρωτ: 911 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του διδακτικού και τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα