Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant"

Transcript

1 To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2015 «όλα έχουν λεχθεί..αφού υπάρχουν σκεπτόμενοι άνθρωποι εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια»

2 Το τρίγωνο της γνώσης 2

3 European Institute of Innovation & Technology (ΕΙΤ) Knowledge and Innovation Communities (KICs) 3

4 Τι είναι το ΕΙΤ Μια εμβληματική συνεισφορά της ΕΕ στην αειφόρο ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, με την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών και της Κοινότητας στην καινοτομία. Για να επιτύχει το στόχο του προάγει και χρησιμοποιεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την καινοτομία και την έρευνα με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. Ηδη σήμερα Το ΣΘΚ και ο νέος Κανονισμός του ΕΙΤ ενταγμένα με προϋπολογισμό 2.7 δις ευρώ στο πλαίσιο της Πλατφόρμας Ευρώπη 2020 και ΟΡΙΖΩΝ 2020 υποστηρίζουν το ΕΙΤ για την επίτευξη των στόχων του τη νέα περίοδο

5 Στόχοι του ΕΙΤ Το ΕΙΤ προωθεί την καινοτομία στην Ευρώπη με: μεταφορά δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στις πλευρές του τριγώνου της γνώσης προς το επιχειρηματικό πεδίο και την εμπορική χρήση τους, υποστήριξη της δημιουργίας και συνεργασία νεοσύστατων, θυγατρικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων αξιοποίηση κοινοτικής συνεισφοράς, πόρων του και μεγιστοποίηση του ποσοστού των συνεισφορών του ιδιωτικού τομέα 5

6 Ορισμοί Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) Kαινοτομία Kοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) Συμμετέχουσα χώρα Τρίτη χώρα Oργανισμός-εταίρος Eρευνητικός οργανισμός Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" Πτυχία και τίτλοι" Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας" (ΣΘΚ) 6

7 Το θεσμικό περιβάλλον Κανονισμός 294/2008 (revised 1293/2013) της ΕΕ για τη σύσταση του ΕΙΚΤ και των ΚΓΚ Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία Οδηγία 2005/36/ΕΚ αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων Ο ν. 4310/2014 Οι ΚΓΚ, ως πρόσφορο μέσο για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία και του 7ετούς Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της που πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή Δημόσια χρηματοδότηση για τις ΚΓΚ 7

8 Δραστηριότητες του ΕΙΤ Eντοπίζει τομείς προτεραιότητας Προβάλλει την αποστολή του και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητές του Επιλέγει, ορίζει, παρακολουθεί και υποστηρίζει ΚΓΚ και εξασφαλίζει το συντονισμό τους Κινητοποιεί κεφάλαια από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές και χρησιμοποιεί τους ιδίους πόρους Ενθαρρύνει την εντός των κρατών μελών αναγνώριση των πτυχίων και των τίτλων σπουδών που απονέμονται από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μιας ΚΓΚ, ως πτυχίων και τίτλων του ΕΙΤ Προωθεί τη διάδοση ορθών πρακτικών για την ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης με στόχο να αναπτύξει μια κοινή παιδεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Επιδιώκει να καταστεί όργανο παγκοσμίου κύρους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την καινοτομία και την έρευνα Εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα και συνέργειες με άλλα κοινοτικά προγράμματα.8

9 Οι ΚΓΚ Εταιρικές συμπράξεις που επιλέγονται από το ΕΙΤ με κανόνες αριστείας από: ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στη διαδικασία της καινοτομίας Βιώσιμα και μακροπρόθεσμα αυτοδύναμα άριστα, καινοτομικά, στρατηγικά δίκτυα, Ενθαρρύνουν την κινητικότητά τους και προσελκύουν οργανισμούς - εταίρους, ερευνητές και φοιτητές από όλο τον κόσμο 9

10 Η δομή των ΚΓΚ Με βάση τη συνεισφορά τους στις δραστηριότητες των ΚΓΚ, τα μέλη της έχουν ανάλογα δικαιώματα και κατηγοριοποιούνται σε: Core Partners Affiliate Partners Associate Partners Αναπτύσσονται σε κόμβους, των οποίων ο ρόλος είναι να υλοποιούν την στρατηγική της ΚΓΚ 10

11 Οι δραστηριότητες των ΚΓΚ Εστιάζονται στην καινοτομία και τις επενδύσεις που δημιουργούν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ενσωματώνοντας την ερευνητική και εκπαιδευτική διάσταση και προωθούν τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων Καλύπτουν έρευνα αιχμής με γνώμονα την καινοτομία σε κρίσιμους τομείς Eκπαιδεύουν και καταρτίζουν σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού, σε γνωστικά αντικείμενα με στόχο την κάλυψη μελλοντικών ευρωπαϊκών κοινωνικοοικονομικών αναγκών και την ανάπτυξη και βελτίωση καινοτομικών διευθυντικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την κινητικότητα ερευνητών και σπουδαστών Επιδιώκουν τη διάδοση βέλτιστων καινοτομικών πρακτικών, με επίκεντρο την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της φορέων των τριών πλευρών του τριγώνου της γνώσης. Καταρτίζουν Στρατηγικό Θεματολόγιο Καινοτομίας. Έγγραφο πολιτικής για τους τομείς προτεραιότητας του ΕΙΤ για μελλοντικές πρωτοβουλίες σε βάθος 7ετίας. Δείτε το ΣΘΚ της ΚΓΚ ICT Labs : https://www.eitictlabs.eu/fileadmin/files/2014/docs/eit-ict- Labs_SIA_Q4_public_RevA.pdf 11

12 Οι ΚΓΚ στην πράξη 12

13 ΚΓΚ ICT Labs 13

14 Η δομή της ΚΓΚ ICT Labs 14

15 Περιοχές δράσης της ΚΓΚ «ICT Labs» Εκπαίδευση Doctoral School Master School Summer Schools Open Educations Open Calls & Tenders European Trusted Cloud - SME Ecosystem Support Call for Participation (CFP) for SME Accelerator European Trusted Cloud Platform with Advanced Data and Service Management Ecosystem - Call for Participation (CFP) for SMEs See Newsletter: https://www.eitictlabs.eu/news-events/newsletters/ 15

16 Τα τεχνικά προγράμματα του Master School της ΚΓΚ ICT Labs Digital Media Technology (DMT) Cloud Computing and Services (CCS) Embedded Systems (ES) Human Computer Interaction and Design (HCID) Internet Technology and Architecture (ITA) Security and Privacy (SaP) Service Design and Engineering (SDE) Data Science (DSC) 16

17 ICT Labs Master School Application open Period 1 Application to all universities and programs is open between November 1, 2014 and February 27, If you apply no later than February 27, you will be notified of the outcome in early April. Period 2 After March 2, a limited number of universities and programmes will continue to accept applications. The admissions process is handled locally at the universities. Application instructions for Period 2 will be updated when Period 2 opens. 17

18 ICT Labs Doctoral School 18

19 EIT Open call for traineeship Budapest Application deadline: 20/02/ :00CET Trainee support - Services and Finance Unit Trainee support - Policy and Communications Unit Trainee support - Directorate and Partnership Management Unit 19

20 Κοιν.Σ.ΕΠ & Ευρώπη Kοινωνικές επιχειρήσεις συλλογικού και παραγωγικού σκοπού Ευρώπη καινοτόμες λύσεις για μία βιώσιμη Ευρώπη Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή ) Στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη για τη διατήρηση του κοινωνικού προτύπου και θέσεων εργασίας Ο ρόλος και η συμβολή των κοινωνικών επιχειρήσεων στη στρατηγική εξόδου από την κρίση της ΕΕ Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην ενίσχυση των επενδύσεων από τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τη βελτίωση της πρόσβασης σε άλλους πόρους, για τη σύσταση 20

21 Κοιν.Σ.ΕΠ ΕΙΤ ΚΓΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πως θα συνδέσετε αυτές τις περιοχές Με ποιες Πρωτοβουλίες; ποιες Συνέργειες; Ποιες είναι οι δυνατότητες για ενθάρρυνση και κινητικότητα σπουδαστών, στελεχών, φοιτητών (εκπαίδευση σε ΚΓΚ ή πρακτική άσκηση στο ΕΙΤ) ; Πως μπορεί να συμβάλλει ή συνδεθεί η ΚΟΙΝΣΕΠ ή εσείς ατομικά με ΚΓΚ; Για ποιες ενδιαφέρεστε ; Πως μπορείτε να ενεργοποιήσετε οργανισμούς εταίρους (πανεπιστήμια, ποιοι ερευνητικοί οργανισμοί ; ποιες επιχειρήσεις) ; Πως μπορείτε να ζητήσετε την υποστήριξη της κυβέρνησης και άλλων stakeholders; 21

22 Ευχαριστώ για την πρό(σ)κληση και την ευκαιρία 22

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ Περιεχόμενα Στρατηγική Επιλογή 1: Επένδυση στη δημιουργία και διάχυση της Νέας Γνώσης... 5 1.α Ανάπτυξη δυναμικού στους τομείς εξειδίκευσης... 5 1.α.1 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πολιτικές, δομές, χρηματοδότηση και ακαδημαϊκό προσωπικό Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πολιτικές,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

«Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» «Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 14-7-2005 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΜΕΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Η Ευρωπαϊκή Ερευνητική Πολιτική έχει ως κεντρικό άξονα την υλοποίηση του στόχου Λισσαβόνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.5.2000 COM(2000) 318 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ elearning Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Ο ΕΠΕΙΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: «Βραδιά του Ερευνητή 2012» Ενημερωτική Ημερίδα: «Cyprus in Public to Public (P2P) Initiatives» Βραβείο Έρευνας Νίκος Συμεωνίδης

Αφιέρωμα: «Βραδιά του Ερευνητή 2012» Ενημερωτική Ημερίδα: «Cyprus in Public to Public (P2P) Initiatives» Βραβείο Έρευνας Νίκος Συμεωνίδης υψιπετης Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 43 ISSN 1986-0218 Ενημερωτική Ημερίδα: «Cyprus in Public to Public (P2P) Initiatives» Βραβείο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα CERN. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ José Manuel Silva Rodriguez Γενικoύ Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ερευνας της Ε.Ε.

Αφιέρωμα CERN. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ José Manuel Silva Rodriguez Γενικoύ Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ερευνας της Ε.Ε. ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 TEYXOΣ 24 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα CERN ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ José Manuel Silva Rodriguez Γενικoύ Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μέλη του ΤΕΣ, στην τρέχουσα σύνθεση, είναι: Ν. Καλουπτσίδης (πρόεδρος) Καθηγητής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Κατευθύνσεις στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση

RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Κατευθύνσεις στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση RIS3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Κατευθύνσεις στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γ.Δ. Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υψιπετης Iούλιος - Αύγουστος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 42 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Βραδιά

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Των: Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου, Κωνσταντίνου Παναγιώτη Κωστόπουλου* Περίληψη Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛ ΗΗΝΝ ΙΙΚΚΗΗ Ι ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 52 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών 2004-2007 το έργο της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας επικεντρώθηκε τόσο στην υλοποίηση των ράσεων του Γ! ΚΠΣ, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όσο και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 5 Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 4 Τιµητική διάκριση για συµβολή στην ανάϖτυξη της Ε.Ε. µέσω βιώσιµων και καινοτόµων έργων ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα