ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ Η Συνεδρίαση ξεκίνησε την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 και ώρα στην αίθουσα Α του ΚΗΔ, συνεχίστηκε την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014, και ώρα 13.00, και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 16 Μαΐου Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα ακόλουθα μέλη του ΣΙ: 1. Hunter Richard, Καθηγητής, University of Cambridge, Πρόεδρος 2. Ταρλατζής Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., Αν. Πρόεδρος 3. Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ., μέλος 4. Ελευθεριάδης Χρήστος, Αν. Καθηγητής, Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ., μέλος 5. Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., μέλος 6. Κορφιάτης Γεώργιος, Καθηγητής, Stevens Institute of Technology, μέλος (συνδεδεμένος μέσω τηλεδιάσκεψης) 7. Μπουντούλας Χαρίσιος, Ομότιμος Καθηγητής, Ohio State University, μέλος 8. Πάσχος Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής, University of Dortmund, μέλος (συνδεδεμένος μέσω τηλεδιάσκεψης στις με φυσική παρουσία τις λοιπές μέρες) 9. Παυλίδου Νιόβη-Φωτεινή, Καθηγήτρια, Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., μέλος 10. Πολυζωΐδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., μέλος 11. Χριστοφόρου Λουκάς, Ομότιμος Καθηγητής, University of Tennessee, μέλος (συνδεδεμένος μέσω τηλεδιάσκεψης) Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, καθηγητής κ. Richard Hunter. Τα πρακτικά τήρησε την Τετάρτη η εκτελούσα χρέη γραμματέως του ΣΙ, κα. Μ. Τσακίρη. Την Πέμπτη και την Παρασκευή τα πρακτικά τήρησε Αν. Πρόεδρος του ΣΙ καθ. κ. Β. Ταρλατζής, λόγω νόμιμης άδειας της κας. Μ. Τσακίρη. Ο Πρόεδρος του ΣΙ, καθηγητής κ. Richard Hunter, διαπιστώνει την απαρτία, και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Διαπίστωση απαρτίας 2. Ανακοινώσεις Προέδρου

2 3. Παρουσίαση από το Όργανο Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών των ακαδημαϊκών και διοικητικών προσόντων των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη 4. Ακρόαση των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη ΘΕΜΑ 1 ο : Διαπίστωση απαρτίας. Ο Πρόεδρος του ΣΙ, κ. R. Hunter, την Τετάρτη διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, καθώς είναι φυσικά παρόντα οκτώ μέλη, ενώ οι κκ. Γ. Κορφιάτης, Ε. Πάσχος και Λ. Χριστοφόρου είναι παρόντες με τηλεδιάσκεψη, και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Απουσίαζε μόνον ο καθ. κ. Κ. Σιούτας. Την Πέμπτη απουσίαζε ο καθ. κ. Κ. Σιούτας και σε ένα μέρος οι καθ. κκ. Φ. -Ν. Παυλίδου και Ε. Πάσχος, ενώ την Παρασκευή απουσίαζε μόνον ο καθ. κ. Κ. Σιούτας. Την Τετάρτη, , κατά το πρώτο μέρος της συνεδρίασης εκλήθησαν να παραστούν στη συνεδρίαση τα μέλη του Οργάνου Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών, δηλαδή οι καθηγητές κκ. Π. Αργυράκης, Ν. Μπιτζιλέκης και Αντ. Ρεγκάκος. ΘΕΜΑ 2 ο : Ανακοινώσεις Προέδρου Ο Πρόεδρος του ΣΙ, κ. R. Hunter, ενημέρωσε τα μέλη του ΣΙ για τις δύο παραιτήσεις μελών του ΣΙ. Συγκεκριμένα υπέβαλαν την παραίτηση τους τα εσωτερικά μέλη του ΣΙ κ. Α. Γιαννακουδάκης και κα. Γ. Καρύμπαλη Τσίπτσιου. Επίσης, ο Πρόεδρος του ΣΙ, κ. R. Hunter, ευχαρίστησε τα τρία μέλη του Οργάνου Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών για το έργο που έφεραν σε πέρας. ΘΕΜΑ 3 ο : Παρουσίαση από το Όργανο Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών των ακαδημαϊκών και διοικητικών προσόντων των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη Ο Πρόεδρος του ΣΙ, κ. R. Hunter, έδωσε τον λόγο στον συντονιστή του Οργάνου Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών καθ. κ. Π. Αργυράκη, ο οποίος δήλωσε ότι τα μέλη του Οργάνου Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών είχαν πολλές άτυπες συναντήσεις ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να γίνει η λεπτομερής καταγραφή των στοιχείων των υποψηφίων, καθώς είχαν να αντιμετωπίσουν και τις δυσκολίες από το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία ακολουθείται για πρώτη φορά. Γι αυτό ακολουθήθηκαν κατά γράμμα οι διατάξεις του νόμου και έγινε μια λεπτομερής και αντικειμενική καταγραφή των στοιχείων των ατόμων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για 2

3 τη θέση του Πρύτανη. Ο καθ. κ. Π. Αργυράκης παρουσίασε τον πίνακα στον οποίο έγινε η καταγραφή των προσόντων των καθηγητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη και ο οποίος πίνακας συνίσταται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιέχει τα προσωπικά στοιχεία, όπως π.χ. ηλικία, σπουδές, θέσεις εργασίας κλπ., η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα επιστημονικά ακαδημαϊκά προσόντα, ενώ στην τρίτη κατηγορία γίνεται παράθεση των διοικητικών θέσεων που έχουν καταλάβει οι υποψήφιοι. Τα εν λόγω στοιχεία αντλήθηκαν από τα υποβληθέντα βιογραφικά και από διεθνείς, αναγνωρισμένες και ελεύθερα προσβάσιμες βάσεις επιστημονικών δημοσιεύσεων. Ο Αν. Πρόεδρος του ΣΙ, καθ. κ. Β. Ταρλατζής, ρώτησε αν όλα αυτά τα στοιχεία προέκυψαν από τα βιογραφικά τους ή και από διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τους ίδιους τους καθηγητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη. Ο καθ. κ. Π. Αργυράκης απάντησε ότι το Όργανο ξεκίνησε το έργο του από τα βιογραφικά, αλλά στην πορεία αναζήτησε και άλλες πηγές με ανοικτά στοιχεία και βιβλιογραφικά δεδομένα (όπως βάσεις δεδομένων, scopus, Web of Science). Στη συνέχεια ο καθ. κ. Π. Αργυράκης τόνισε επίσης, ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στην αντιπαραβολή των στοιχείων που δήλωσαν οι καθηγητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη. Επίσης, ενημέρωσε το ΣΙ ότι το Όργανο Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών αντιπαρέβαλε τον κατάλογο με τα στοιχεία των επιστημονικών έργων που έχουν δηλώσει οι καθηγητές στα βιογραφικά τους υπομνήματα, με τα στοιχεία και τα αρχεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας. Ο καθ. κ. Ν. Μπιτζιλέκης δήλωσε τα εξής: «Θα πρέπει να πω ότι μας απασχόλησε ως Επιτροπή ο τρόπος παρουσίασης των υποψηφιοτήτων. Ύστερα από σχετική συζήτηση προκρίθηκε αυτός της κατάρτισης ενός πίνακα που να καταγράφει τα στοιχεία των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά, καθότι αυτό θα βοηθούσε περισσότερο τα μέλη του Συμβουλίου από το να επαναλάβουμε απλώς περιληπτικά τα βιογραφικά των υποψηφίων. Εκθέτουμε λοιπόν σε αυτόν τον πίνακα τα επιστημονικά-συγγραφικά στοιχεία, καθώς και τα διοικητικά στοιχεία όπως προκύπτουν από τα βιογραφικά των υποψηφίων. Δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση για πίνακα αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων. Το κομμάτι των επιστημονικών και ερευνητικών προσόντων των υποψηφίων από τη φύση του καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση στον πίνακα, πρώτον διότι περιέχει πολλά στοιχεία {συγγραφικό έργο (βιβλία, μελέτες), ερευνητικό έργο (προγράμματα, επιτροπές, διδακτορικές διατριβές), διεθνή και εγχώρια αναγνώριση (συμμετοχή ή/και διοργάνωση συνεδρίων)} που θα πρέπει να καταγραφούν, και δεύτερον διότι και στα ίδια τα βιογραφικά των υποψηφίων δίνεται σε αυτό ιδιαίτερη έκταση και βαρύτητα. Το μέρος που εκθέτει τα διοικητικά προσόντα των υποψηφίων είναι πιο περιορισμένο καθώς περιγράφει τις διάφορες διοικητικές θέσεις που κατείχαν οι υποψήφιοι. Άλλωστε ο κύκλος των αρμοδιοτήτων της κάθε θέσης προκύπτει ex lege, οπότε δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη καταγραφή. Παρόλα αυτά έγινε τελικά αναφορά και στις επιμέρους αυτές αρμοδιότητες. Η αξιολόγηση αυτού του έργου, επιστημονικού και 3

4 διοικητικού, και η σύγκριση των υποψηφίων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Συμβουλίου.» Ο καθ. κ. Α. Ρεγκάκος δήλωσε τα εξής «Θα μου επιτρέψτε να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση και να σας εκθέσω τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην δουλειά που κληθήκαμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι αξίζει να τα ακούσετε, γιατί έτσι θα εκτιμήσετε καλύτερα και το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς, κυρίως τα όρια και τους περιορισμούς της άλλωστε είναι η πρώτη φορά για όλους μας που ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία και είναι καλό να γίνεται στο τέλος μιας φάσης ένας απολογισμός. Η αποστολή του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών συνοψίζεται σε τρία βασικά καθήκοντα: η πρώτη είναι η προσέλκυση υποψηφιοτήτων για τη θέση του πρύτανη, η δεύτερη η έκθεση των προσόντων όσων υπέβαλαν υποψηφιότητα αυτό που κάνουμε σήμερα και η τρίτη η διενέργεια της ψηφοφορίας. Το πρώτο καθήκον, η προσέλκυση υποψηφιοτήτων, δεν εκτελέστηκε για λόγους που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα του Οργάνου μας. Αν είμαι σωστά πληροφορημένος, το Όργανο το εκλέξατε σε συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου, η πρώτη άτυπη συνάντησή μας έγινε στις 26 Μαρτίου και το έργο λόγω και της παραίτησης ενός τακτικού μέλους στα μέσα Απριλίου, παραίτησης χάρη στην οποία έγινα εγώ τακτικό μέλος του Οργάνου άρχισε ουσιαστικά μετά το Πάσχα. Είναι κρίμα που χάθηκε τόσος χρόνος και δεν υλοποιήθηκε το πρώτο από τα τρία σκέλη της αποστολής μας. Η κυριότερη δυσκολία στο δεύτερο στάδιο, αυτό της συγκέντρωσης και έκθεσης των προσόντων, ήταν διπλή. Δεν ήταν διόλου σαφές τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η έκθεση των προσόντων, πού πρέπει να δίνει βαρύτητα και πού όχι και από πού πρέπει να αντληθούν τα στοιχεία, μόνο από τα βιογραφικά ή και από αναζήτηση προσωπική των μελών του Οργάνου. Ελλείψει σαφών κανόνων και οδηγιών πρότεινα, χωρίς να εισακουσθώ, μια ουδέτερη, μινιμαλιστική λύση μια ευσύνοπτη παρουσίαση βασισμένη στα βιογραφικά των υποψηφίων, λύση που ασφαλώς μικρή έχει χρησιμότητα, αλλά και ελάχιστους συνεπάγεται κινδύνους να γίνει κάτι το ultra vires. Το πρόβλημα του βάρους που δόθηκε στα επιμέρους προσόντα ήταν και αυτό εξίσου σοβαρό. Από την αρχή και παρά τις αμφιβολίες που διατύπωνα ο πίνακας που έχετε στα χέρια σας περιλάμβανε κατά το 95% στοιχεία επιστημονικά-ερευνητικά, ενώ τα διοικητικά προσόντα παρουσιάζονταν σε μια-δυο γραμμές και αυτό οφειλόταν στην επιμονή μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που προέρχονται από τις θετικές επιστήμες η έκθεση θύμιζε εισήγηση για την εκλογή μέλους ΔΕΠ. Η εικόνα αυτή είναι, πιστεύω, διακριτή ακόμη και σήμερα παρά τον εμπλουτισμό του διοικητικού κομματιού. Θυμίζω ότι ο νόμος ρητά και με παρατακτική σύνδεση αναφέρει ως προσόντα του πρύτανη το αναγνωρισμένο κύρος και τη σημαντική διοικητική εμπειρία, προσδίδοντάς του ακόμη και κατά απλή γραμματική ερμηνεία 4

5 ίσο βάρος. Αργά, πολύ αργά ανακάλυψα την γνωστή από ό,τι φαίνεται σε πολλούς γνωμοδότηση του ΝΣΚ που με σαφήνεια ορίζει πώς πρέπει να νοούνται οι έννοιες του αναγνωρισμένου κύρους και της σημαντικής διοικητικής εμπειρίας, και σε ποια συνάφεια θα πρέπει να τα αξιολογήσετε. Θα ήταν ευχής έργο αυτό το κείμενο να μας είχε επισημανθεί εξαρχής ένας φιλόλογος ούτε ξέρει τα νομικά αυτά κείμενα ούτε μπορεί εύκολα και γρήγορα να τα βρει ή ακόμη και να φαντασθεί την ύπαρξή τους. Τέλος πάντων, την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή επήλθε μια σχετική εξισορρόπηση των δύο κατηγοριών, επιστημονικών-ερευνητικών και διοικητικών. Κλείνω με μια προτροπή ασφαλώς περιττή, είμαι βέβαιος ότι θα την έχετε σκεφθεί ήδη. Ο πίνακας που σας παρουσιάσαμε επ ουδενί υποκαθιστά την προσωπική και προσεκτική μελέτη των βιογραφικών των υποψηφίων και την προσωπική αναζήτηση πληροφοριών για αυτούς.» Μετά, πήρε τον λόγο ο καθ. κ. Π. Αργυράκης και εξήγησε ότι συμφωνήθηκε από τα μέλη του Οργάνου να γίνει μια πιο αναλυτική παρουσίαση των διοικητικών προσόντων των υποψηφίων, ώστε αυτό που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο να έχει σύμμετρη κατανομή ανάμεσα στα επιστημονικά ερευνητικά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων. Κατόπιν αυτού, ανέλαβε ο ίδιος να το πράξει, δηλ. να αυξήσει το μέγεθος του τρίτου τμήματος του πίνακα, και να το φέρει στα μέλη του Οργάνου προς έγκριση, όπως και έγινε. Ο καθ. κ. Ν. Μπιτζιλέκης εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό του για την επιβεβαίωση του διοικητικού έργου και ενημέρωσε το ΣΙ ότι το θέμα αυτό το συζήτησε και με συναδέλφους του, του διοικητικού δικαίου. Κατά την άποψή του, το Όργανο Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών δεν μπορεί να συνεισφέρει επιπλέον στοιχεία στο διοικητικό μέρος μια και δεν είναι αρμοδιότητά του η αξιολόγηση και η κρίση. Πάντως, συμπλήρωσε ότι η ανισομέρεια που υπήρξε στην αποτύπωση των ακαδημαϊκών και διοικητικών στοιχείων των υποψηφίων αποτυπώνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων. Τέλος, ο καθ. κ. Ν. Μπιτζιλέκης δήλωσε ότι το διοικητικό έργο είναι συνάρτηση των αρμοδιοτήτων κάθε θέσης και το Όργανο δεν θα μπορούσε να εκφράσει γνώμη επί της αξιολογήσεως. Ο καθ. κ. Γ. Ζαλίδης επανέλαβε την άποψή του πως λείπουν τα διοικητικά κριτήρια και δεν συμφωνεί με τον τρόπο που αποτυπώνονται τα προσόντα των υποψηφίων από το Όργανο με βάση τα κριτήρια που απαιτεί ο νόμος. Η ανάλυση είναι τελείως διαφορετική από αυτή που απαιτεί ο νόμος. Ο καθ. κ. Χ. Μπουντούλας έλαβε τον λόγο και ευχαρίστησε και προσωπικά το Όργανο για την δουλειά του και επισήμανε πως η κρίση των διοικητικών προσόντων των υποψηφίων είναι δουλειά του ΣΙ. Ο Αν. Πρόεδρος του ΣΙ, καθ. κ. Β. Ταρλατζής, ευχαρίστησε και αυτός με τη σειρά του το Όργανο Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε και θέλησε να επισημάνει ότι, πρώτον, είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται η διαδικασία και, δεύτερον, υπάρχουν πολλές ασάφειες στον νόμο 5

6 σχετικά με το πότε θα πρέπει να δημοσιευθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Πρύτανη και πότε πρέπει να συγκροτηθεί το Όργανο Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών. Παρόλα αυτά θεωρεί ότι έγινε εξαιρετική δουλειά. Ακόμη υπογράμμισε ότι είναι εύλογο η αποτύπωση των ακαδημαϊκών στοιχείων να είναι εκτενέστερη γιατί αυτά είναι μετρήσιμα, ενώ αξιέπαινη είναι η προσπάθεια του Οργάνου για την όσο το δυνατόν επικαιροποίησή τους. Ακόμη, διατύπωσε την άποψη ότι το διοικητικό έργο μπορεί μόνο να παρατεθεί από το Όργανο και όχι να αξιολογηθεί η επιτυχία των ενδιαφερομένων για την θέση του Πρύτανη στις θέσεις που είχαν καταλάβει στο παρελθόν. Ο Αν. Πρόεδρος του ΣΙ τόνισε επίσης, ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να καλυφθεί η δυσχέρεια αξιολόγησης του διοικητικού έργου μέσα από τις ερωτήσεις, η πλειονότητα των οποίων έχει ως θέμα το διοικητικό έργο των καθηγητών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη. Ο αν.καθ. κ. Χ. Ελευθεριάδης εξέφρασε την άποψη ότι η έκταση της ανάλυσης των στοιχείων κατά κανένα τρόπο δεν αποτελεί στάθμιση της βαρύτητας των στοιχείων και αξιολόγηση της σοβαρότητάς τους. Πρόσθεσε επίσης, σχετικά με το θέμα της προσελκύσεως ενδιαφερομένων από το Όργανο Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών, ότι το ουσιαστικό εμπόδιο που αποκλείει εξωτερικούς καθηγητές που ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη, είναι το θεσμικό πλαίσιο, λόγω των αλλαγών στον Ν Ο καθ. κ. Κ. Κατσιφαράκης ευχαρίστησε και αυτός με τη σειρά του τα μέλη του Οργάνου Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών, συμφώνησε με την παραπάνω δήλωση του καθ. κ. Χ. Μπουντούλα και εξέφρασε την άποψη ότι στοιχεία σε σχέση με την αξιολόγηση του διδακτικού έργου των καθηγητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη, θα μπορούσαν να ζητηθούν και από τη ΜΟΔΙΠ. Ο καθ. κ. Γ. Κορφιάτης υποστήριξε ότι υπάρχει η εσφαλμένη άποψη ότι η αποτελεσματικότητα της διοίκησης ενός ατόμου δεν είναι μετρήσιμη και αυτό είναι λάθος, μια και οφείλει να εκφράζεται με ποσοτικά μεγέθη. Ο καθ. κ. Λ. Χριστοφόρου και ο καθ. κ. Ε. Πάσχος δήλωσαν ότι οι διοικητικές ικανότητες των καθηγητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη μπορούν να κριθούν στις ακροάσεις τους, ενώ ο καθ. κ. Χ. Μπουντούλας δήλωσε πως θα ήταν πολύ χρήσιμο να γνωρίζει κατά πόσο οι καθηγητές αυτοί αποτελούν ως ακαδημαϊκοί και δάσκαλοι παραδείγματα προς μίμηση. Ο Πρόεδρος του ΣΙ, καθηγητής κ. Richard Hunter, κάλεσε τα μέλη του Οργάνου Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών, αν θέλουν να προσθέσουν τίποτε άλλο και ο καθ. κ. Π. Αργυράκης συμπλήρωσε ότι συμμερίζεται απόλυτα τις ανησυχίες του καθ. κ. Α. Ρεγκάκου και ότι τα μέλη του Οργάνου δεν διαφώνησαν, αλλά κατά την άποψή 6

7 του σημασία δεν έχει η διαδρομή που ακολουθήθηκε αλλά το τελικό αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε σήμερα. Επανέλαβε επίσης τη θέση του ότι αρμοδιότητα του Οργάνου δεν ήταν να αξιολογήσει, διότι αυτό είναι αρμοδιότητα του ΣΙ, δηλαδή να αξιολογήσει τη δυναμική του κάθε καθηγητή που εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη. Ο καθ. κ. Ν. Μπιτζιλέκης υπενθύμισε στα μέλη του ΣΙ ότι αναγκαίο είναι η απόφασή τους να είναι τεκμηριωμένη και πρέπει να επιλεχθούν οι τρεις υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά από τα δύο τρίτα των μελών του ΣΙ δηλαδή από 9 άτομα. Σε αυτό το σημείο τα μέλη του Οργάνου Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών αποχωρούν και τα μέλη του ΣΙ συνεχίζουν τη συνεδρίαση. Κατόπιν συζητήσεως τα μέλη του ΣΙ αποφάσισαν ομόφωνα να υποβληθούν σε όλους τους υποψηφίους οι παρακάτω ερωτήσεις: 1. Μελετήσαμε τον φάκελο της υποψηφιότητάς σας με προσοχή. Θα θέλαμε, ωστόσο, να μας παρουσιάσετε σε πέντε λεπτά- όχι περισσότερο!- το όραμά σας για το Αριστοτέλειο. 2. Τι σας ώθησε να υποβάλετε υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη; 3. Ποιες, κατά τη γνώμη σας, είναι οι πιο σημαντικές συνεισφορές σας στη διδασκαλία και την έρευνα; 4. Ποιες θεωρείται ότι είναι οι σημαντικότερες επιστημονικές σας εργασίες; 5. Πώς πιστοποιείται η εθνική και διεθνής αναγνωρισιμότητα του επιστημονικού σας έργου; 6. Ποια είναι τα σχέδιά σας για την αναβάθμιση του επιπέδου διδασκαλίας και έρευνας στο Αριστοτέλειο; 7. Ποιες είναι οι δύο ή οι τρεις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο κατά τη γνώμη σας; 8. Ποια είναι τα δύο ή τα τρία σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο κατά τη γνώμη σας; 9. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το σοβαρότατο πρόβλημα της πανεπιστημιακής φύλαξης; 10. Τι πιστεύετε σχετικά με το ισχύον σύστημα εργολαβιών φύλαξης και καθαριότητας του πανεπιστημίου; 11. Πώς σκοπεύετε να οργανώσετε την ομάδα των Αναπληρωτών Πρύτανη; Ποιοι θα είναι οι δικοί σας Αναπληρωτές Πρύτανη; Πώς θα οργανώσετε τη διοίκηση της Πρυτανείας; 12. Ποια είναι η γνώμη σας για τη διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με τον προϋπολογισμό και την κατανομή των κονδυλίων στο Αριστοτέλειο; Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τη διάθεση κονδυλίων από τον ΕΛΚΕ για μηερευνητικούς σκοπούς; 13. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες δράσεις σας στις διοικητικές θέσεις που είχατε, ποιες οι επιτυχίες και οι αποτυχίες και οι αιτίες τους; 14. Πώς θα περιγράφατε το μοντέλο διοίκησης που σας αντιπροσωπεύει; Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα Διοίκησης (management); 7

8 15. Έχετε κάποιο σχέδιο για το πώς μπορεί το Αριστοτέλειο να προσελκύσει κονδύλια από μη-κυβερνητικές πηγές; 16. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ Πρυτανείας και Συμβουλίου; Τι θα περιμένατε να περιλαμβάνει οπωσδήποτε ο νέος Οργανισμός του Πανεπιστημίου; 17. Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους πιστεύετε ότι μπορείτε να διασφαλίσετε την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας; Ακολουθούν οι ακροάσεις των ενδιαφερομένων για την θέση του Πρύτανη οι οποίες έχουν ηχογραφηθεί και αποτυπωθεί σε ψηφιακό δίσκο. Η σειρά με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι ακροάσεις είναι η εξής: ο καθ. κ. Π. Μήτκας στις , οι καθ. κκ. Α. Γιαννακουδάκης, Ι. Παντής και Σ. Λογοθετίδης, στις , ενώ οι καθ. κ.κ. Ι. Παπαδογιάννης και Π. Δάτσκος στις Η ακρόαση του καθ. κ. Π. Δάτσκου έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, μια και λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να βρίσκεται στην Ελλάδα. Ακρόαση καθ. κ. Μήτκα Μήτκας Π. So, we can conduct the whole thing in English or in Κατσιφαράκης Κ. Ελληνικά, ελληνικά. Hunter R. We just had a very long discussion about that, but I ll make an exception with you. Μήτκας Π. I can go either way but Hunter R. We re going to conduct the interview in Greek for pretty obvious reasons, such as that we are in Greece, but anyway I m gonna make an exception for you. Μελετήσαμε τον φάκελο της υποψηφιότητάς σας με προσοχή. Θα θέλαμε, ωστόσο, να μας παρουσιάσετε σε πέντε λεπτά- όχι περισσότερο!- το όραμά σας για το Αριστοτέλειο. Hunter R. First of all, thank you very much for coming to talk to us and what I would like to, first of all, invite you to do is obviously we ve read your application with great interest but I wonder if we could perhaps start the proceedings by asking you to give us, perhaps in 5 minutes, not more than 5 minutes, a sense of your vision for the Aristotle. Μήτκας Π. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι μάλλον γράφουμε Ιστορία αυτή τη στιγμή, έτσι; Είναι η πρώτη συνέντευξη υποψήφιου Πρύτανη για το ίδρυμα. Υπολόγιζα ότι θα είμαι τρίτος-τέταρτος στη σειρά αλφαβητικά, αλλά επειδή είμαι πρώτος δικαιούμαι να λέω, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Προφανώς έχετε έναν πολύ μεγάλο όγκο κειμένων για να διαβάσετε και να δείτε, ίσως τα έχετε δει κιόλας, ελπίζω ότι τα έχετε δει. Δεν θα παραθέσω όλα αυτά τα σημεία τα οποία έχω καταγράψει, θα πω ότι θεωρώ πως η συγκυρία είναι τέτοια που 8

9 θα καθορίσει αν το ΑΠΘ θα συνεχίσει να πορεύεται κουτσαίνοντας, ίσως σε ένα τέλμα, ή θα καταφέρει να γίνει ένα μεγάλο διεθνές πανεπιστήμιο, και ο στόχος μου θα είναι αυτός, να βοηθήσω σε αυτήν την πορεία, να βάλω το πανεπιστήμιο σ αυτή την πορεία, έτσι ώστε να γίνει ένα μεγάλο διεθνές πανεπιστήμιο. Σας έχω καταθέσει ένα σχέδιο για επανεκκίνηση του ΑΠΘ, γιατί πιστεύω ότι ακριβώς είμαστε σ ένα τέτοιο κομβικό σημείο και το ΑΠΘ είναι ώριμο, είναι έτοιμο για να ξεκινήσει με νέες σχέσεις μεταξύ των οργάνων του του Πρύτανη, του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και όλων των άλλων οργάνων στα διάφορα επίπεδα με νέες σχέσεις του πανεπιστημίου με την ελληνική Πολιτεία, γιατί θεωρώ ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πληγεί αυτές οι σχέσεις, με τις νέες δομές ή διαδικασίες που προβλέπει ο καινούργιος νόμος. Ελπίζω ότι το οργανόγραμμα και ο οργανισμός του ιδρύματος και ο εσωτερικός κανονισμός θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα, άρα θα έχουμε ένα νέο πλαίσιο μπροστά μας, αρκετά τακτοποιημένο θα λεγα. Επίσης, θεωρώ ότι είναι επιτέλους η στιγμή, ήρθε επιτέλους η στιγμή να κάνει το Πανεπιστήμιο αυτό που είναι το πιο δύσκολο πράγμα, να σχεδιάσει τη στρατηγική του, να προγραμματίσει, έστω μεσοπρόθεσμα, και όχι απλώς να αντιδρά στα ερεθίσματα τα εξωτερικά της στιγμής ή στην οικονομική συγκυρία. Αυτό θεωρώ ότι είναι από τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού Πανεπιστημίου γενικότερα και ίσως είναι ιδιαίτερα δύσκολο για ένα πανεπιστήμιο που είναι τόσο μεγάλο όσο το ΑΠΘ. Και, επίσης, επειδή διαρκώς μειώνεται η επιχορήγηση η κρατική, διαρκώς μειώνονται οι πόροι, θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους χρηματοδότησης, νέους τρόπους οι οποίοι να συνάδουν με το ακαδημαϊκό κύρος του πανεπιστημίου, δράσεις εξωστρέφειας οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα και στα μέλη ΔΕΠ (στους Καθηγητές του πανεπιστημίου) να δημιουργήσουν πάλι, να νιώσουν ότι δημιουργούν σ ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, αλλά και να αποφέρουν έσοδα στο ίδρυμα. Έχω καταθέσει ένα σχέδιο το οποίο επιγραμματικά αναφέρει δράσεις τις χωρίζει σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Για κάθε δράση παραθέτει τρόπους, μέσα υλοποίησης και για κάθε μια από αυτές όχι για όλες, γιατί αυτό το σχέδιο θα πρέπει να συμπληρωθεί γνωρίζοντας και τα πραγματικά δεδομένα για κάθε στόχο θα πρέπει να έχουμε μετρήσιμα μεγέθη, για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε το αποτέλεσμα στο τέλος της τετραετίας ή μιας περιόδου χρονικής, εν πάση περιπτώσει. Θα θελα ένα πράγμα να ξεκαθαρίσω και νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο περισσότερο να το συζητήσουμε: Επειδή, όπως είδατε στο βιογραφικό μου, έχω εργαστεί ή έχω σπουδάσει για συνολικά 15 χρόνια στις ΗΠΑ, η έννοια του board of trustees ως ένα συμβούλιο το οποίο κάνει επιτελική σχεδίαση και έχει την υψηλή εποπτεία ενός πανεπιστημίου μού είναι απολύτως οικεία. Πάντα υπήρχε ένα board of trustees σε αυτά τα πανεπιστήμια, οπότε και όταν καθιερώθηκε με το νέο νόμο και έκτοτε, μέσα από όλες τις συζητήσεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα συνεργασίας με το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Ίσα-ίσα, θα ήθελα να έχουμε πολύ καλή συνεργασία και ίσως να σας ζητήσω κι εσείς να κάνετε κάποια στοχοθεσία, να βοηθήσετε το ίδρυμα από τη δική σας την πλευρά, για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους τους οποίους θα έχουμε συμφωνήσει από κοινού. Κατέθεσα ένα βιογραφικό το οποίο νομίζω αποδεικνύει ότι έχετε μπροστά σας έναν επιστήμονα που έχει ασχοληθεί με όλες τις εκφάνσεις της Ανώτατης Εκπαίδευσης, και με την έρευνα, και με τη διδασκαλία, και με τη διοίκηση, και με συμμετοχή στα 9

10 κοινά, με προσφορά στην κοινωνία. Θεωρώ ότι έχω ένα σύνολο εμπειριών το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να διοικήσω αυτό το Ίδρυμα. Και θα κλείσω εδώ. Hunter R. Ευχαριστώ. George. Τι σας ώθησε να υποβάλετε υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη; Ζαλίδης Γ. Κύριε Μήτκα, φίλε Περικλή, πραγματικά θα ήθελα να σ ευχαριστήσω για μια πολύ σημαντική τοποθέτηση, η οποία πραγματικά είναι και μια καινούργια ξεχωριστή στιγμή. Αλλά, μ όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν, τελικά γιατί εσύ θα ήθελες να γίνεις Πρύτανης; Μήτκας Π. Η πιο εύκολη απάντηση είναι γιατί και θέλω και μπορώ, αλλά Ζαλίδης Γ. Ότι μπορείς το ξέρω, το γιατί όμως θέλεις, γιατί πίσω από κάθε πράγμα υπάρχει ένα motive. Το motive του εγκλήματος, λοιπόν. [αστειευόμενος] Μήτκας Π. Πάντα στην πορεία μου, αν θέλεις κι από τα χρόνια του σχολείου, μου άρεζε να είμαι πρόεδρος ή να αναλαμβάνω υποχρεώσεις, να ασχολούμαι με τα κοινά. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να έχουμε άποψη για το πού πάει το πανεπιστήμιο, το τμήμα, το σχολείο, ο χώρος στον οποίο κινούμαστε. Επομένως, πάντα συμμετείχα σε τέτοιου είδους σώματα. Έχω φτάσει σ ένα σημείο, επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι έχω τις εμπειρίες και τη δυνατότητα. Πιστεύω ότι φέρνω κάτι καινούργιο στο πανεπιστήμιο, κάτι που ίσως δε θα μιλήσω για άλλους συνυποψηφίους, αλλά μια αντίληψη ίσως πιο αναπτυξιακή, πιο εξωστρεφή, κυρίως λόγω της εμπειρίας μου σε άλλους χώρους, σε άλλα πανεπιστήμια. Επομένως, θεωρώ έτσι μια συνέχεια των όσων έχω κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Ποιες, κατά τη γνώμη σας, είναι οι πιο σημαντικές συνεισφορές σας στη διδασκαλία και την έρευνα; Ταρλατζής Β. Καλωσήρθες, Περικλή. Μήτκας Π. Μιλάω πιο δυνατά απ ό,τι συνήθως, γιατί απ ό,τι καταλαβαίνω καταγράφονται, για ν ακούνε και οι Ταρλατζής Β. Ποιες κατά τη γνώμη σου είναι οι πιο σημαντικές συνεισφορές σου στη διδασκαλία και την έρευνα; Μήτκας Π. Μάλιστα. Στη διδασκαλία, όσο ήμουν στην Αμερική, ήταν και το σύστημα τέτοιο, δίδαξα μια πλειάδα μαθημάτων, γιατί στο αμερικάνικο το σύστημα δεν διδάσκεις μόνο τα συγκεκριμένα μαθήματα που εμπίπτουν στο γνωστικό σου αντικείμενο, αλλά σε καλεί το τμήμα να συνεισφέρεις όπου μπορείς ή όπου χρειάζεται. Έτσι, σχεδόν κάθε εξάμηνο τα πρώτα χρόνια, έπρεπε να διδάξω ένα καινούργιο μάθημα (για μένα καινούργιο). Ενέταξα καινούργια μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών στην Αμερική, δημιούργησα καινούργια μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα, όπως η Τεχνολογία Λογισμικού, που δεν υπήρχε και άνοιξα μια καινούργια περιοχή του Software Engineering για το Τμήμα, ήταν η πρώτη φορά που διδάχθηκε αυτό το μάθημα και έχει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό που έκανα στην Ελλάδα, θεωρώ, και ήτανε σημαντικό, είναι ότι έστησα στο Τμήμα ή έδωσα στους συναδέλφους να καταλάβουν την αξία του μεταπτυχιακού 10

11 φοιτητή ως συνεπικουρούντος τη διδασκαλία, αλλά του αμειβόμενου. Επειδή στην Αμερική είχα πάντα έναν teaching assistant που τον πλήρωνε το πανεπιστήμιο, όταν ήρθα στην Ελλάδα διαπίστωσα ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές βοηθούν όσο, όπως θέλει ο διδάσκων, αλλά δεν υπήρχε πρόγραμμα συστηματικής αποζημίωσής τους. Με αφορμή το ΕΠΕΑΕΚ, ένα πρόγραμμα για ενίσχυση σπουδών Πληροφορικής στο οποίο ήμουν επιστημονικά υπεύθυνος για το Τμήμα και αργότερα ιδρυματικά υπεύθυνος, καθιέρωσα αυτή την αντίληψη και έκτοτε το Τμήμα το έχει αναλάβει σαν υποχρέωσή του και κάθε εξάμηνο αφήνει κατά μέρος ένα σημαντικό ποσό (γύρω στις ) για να αποζημιώνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με λίγα λεφτά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι. Επίσης, θεωρώ ότι, μέσα από τα μαθήματά μου, τα οποία όλα ζητούσαν απ τους φοιτητές να κάνουν κάποιες εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, περνάω την αντίληψη ότι η δουλειά γίνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και όχι στις τελικές εξετάσεις. Σε ένα μάθημα κορμού των 250 ατόμων παίρνω παρουσίες, που, όταν ξεκίνησε αυτό, με κοιτούσαν όλοι οι φοιτητές περίεργα και με κατηγόρησαν για αυθαιρεσία. Εν πάση περιπτώσει, κατάλαβαν όμως ότι αυτό το πράγμα, μαζί με τις παρουσίες στο εργαστήριο, που απαιτώ, ήταν προς όφελός τους. Επίσης, εισήγαγα νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες, όπως την ηλεκτρονική αυτοαξιολόγηση, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να διαπιστώσουν πόσο έχουν κατανοήσει την ύλη απαντώντας σε ερωτήσεις οι οποίες τους παρουσιάζονται τυχαία από ένα μεγάλο pool ερωτήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Και οι φοιτητές σ αυτό το μάθημα το μεγάλο μπορούν να δώσουν και ηλεκτρονικά εξετάσεις αν θέλουν, στο εργαστήριο, ή γραπτά εξετάσεις με παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή, πιστεύω ότι και η εισαγωγή κάποιων καινοτομιών και το άνοιγμα κάποιων νέων περιοχών, αλλά και η αντίληψη ότι η δουλειά πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και όχι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ήταν από τις σημαντικές, έτσι, συνεισφορές μου. Ταρλατζής Β. Στην έρευνα; Μήτκας Π. Στην έρευνα έχω ένα μεγάλο έργο. Όταν ήμουν στην Αμερική, ασχολήθηκα με οπτοηλεκτρονικά συστήματα για αποθήκευση μεγάλων βάσεων δεδομένων. Εκεί έγινε και πειραματική δουλειά, γιατί δούλεψα στο Research Engineering Center της NSF, που ήταν στημένο στο Κολοράντο, σε Optoelectronic Computing Systems. Άνοιξα μια περιοχή αποθήκευσης βάσεων δεδομένων σε ολογραφικές μνήμες, τρισδιάστατες ολογραφικές μνήμες και τη δυνατότητα να ανακαλούμε την πληροφορία είτε με διεύθυνση είτε με περιεχόμενο, αυτό που είναι γνωστό σαν associative memory. Όταν ήρθα, όμως, στην Ελλάδα και διαπίστωσα ότι οι ανάγκες του Τμήματος ήταν κυρίως στο software, έστρεψα όλη μου την ερευνητική δραστηριότητα στο software. Ασχολήθηκα με ευφυή συστήματα, με πράκτορες λογισμικού (software agents) και εκεί έχουμε σημαντικές επιτυχίες, γιατί ανοίξαμε μια περιοχή η οποία επιτρέπει την εξόρυξη δεδομένων (data mining) σε ιστορικά δεδομένα, για να δημιουργήσουμε την ευφυΐα του πράκτορα λογισμικού και να εκπαιδεύουμε στην ουσία έτσι τους πράκτορες λογισμικού οι οποίοι συμμετέχουν σε ηλεκτρονικό εμπόριο ή σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες ή ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και η επιτυχία φαίνεται από τα πολλά βραβεία που έχουμε πάρει σε διεθνείς διαγωνισμούς αυτού του τύπου, όπου 11

12 έχει πράκτορες λογισμικού από διάφορα πανεπιστήμια, διάφορα ερευνητικά κέντρα να συναγωνίζονται μεταξύ τους για την πρώτη θέση. Θεωρώ, επίσης, ότι ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μου είναι διεπιστημονικό, γιατί συνεργάστηκα και με συναδέλφους από την Ιατρική και με συναδέλφους από την Κτηνιατρική και τη Γεωπονία, αλλά έχω ανοίξει, για το Τμήμα τουλάχιστον των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, την περιοχή της Βιοπληροφορικής. Ποιες θεωρείται ότι είναι οι σημαντικότερες επιστημονικές σας εργασίες; Ταρλατζής Β. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σημαντικότερες επιστημονικές σας εργασίες; Αν είχατε να ξεχωρίσετε δηλαδή απ όλες τις εργασίες, μια, δυο ή τρεις που θεωρείτε ότι είχαν τη μεγαλύτερη επίπτωση στα επιστημονικά δρώμενα του τομέα σας. Μήτκας Π. Οι πρώτες εργασίες, οι πολύ πρώιμες εργασίες γιατί το διδακτορικό μου ήταν στην χρήση οπτικών τεχνολογιών για τις βάσεις δεδομένων ήταν από τις πολύ δυνατές εργασίες (IEEE Proceedings κλπ.). Μία όμως η οποία στην ουσία συνόψιζε ή πρωτοπαρουσίαζε αυτή την ιδέα της αποθήκευσης δεδομένων με οπτικό τρόπο, με ακτίνες λέιζερ, σε τρισδιάστατες ολογραφικές μνήμες, θεωρώ ότι ήταν από τις καλύτερες, τις πιο σημαντικές, είχε βέβαια και αρκετή συνέχεια. Και αργότερα, στην Ελλάδα, υπήρξε μία πολύ καλή εργασία στην περιοχή της Βιοπληροφορικής, στην κατηγοριοποίηση αν θέλετε, κάποιων δομών δεδομένων. Και ίσως θα ξεχώριζα μια πολύ καλή εργασία που συνοψίζει αυτήν την τεχνολογία της συνεργασίας των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων, Data Mining for Software Agents, for Agents and Intelligence. Έχω γράψει κι ένα βιβλίο εκεί το οποίο είναι μονογραφία, δεν είναι μονογραφία, είναι σε συνεργασία μ έναν συνεργάτη μου, αλλά δεν είναι σύγγραμμα για μάθημα, είναι ένα επιστημονικό βιβλίο, το Agent Intelligence Through Data Mining. Πώς πιστοποιείται η εθνική και διεθνής αναγνωρισιμότητα του επιστημονικού σας έργου; Ταρλατζής Β. Πώς πιστοποιείται η εθνική εννοώ η εντός Ελλάδος και διεθνής αναγνωρισιμότητα του επιστημονικού σας έργου; Μήτκας Π. Νομίζω ότι πιστοποιείται από τον όγκο και την ποιότητα του δημοσιευμένου έργου, από την αποδοχή του μέσα από ετεροαναφορές και τους διάφορους δείκτες, από τα διεθνή βραβεία, από τη συνεχή συμμετοχή μου είτε σε οργάνωση συνεδρίων είτε στην συμμετοχή σε οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων, από τις προσκεκλημένες ομιλίες, κατά καιρούς, σε συνέδρια και από τις πολλές συνεργασίες μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα και μέσα από ανταλλαγές και φοιτητών και συναδέλφων. Ποια είναι τα σχέδιά σας για την αναβάθμιση του επιπέδου διδασκαλίας και έρευνας στο Αριστοτέλειο; Ταρλατζής Β. Ποια είναι τα σχέδιά σας για την αναβάθμιση του επιπέδου διδασκαλίας και έρευνας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο; και πάλι σε συντομία. Μήτκας Π. Λοιπόν, έχω καταγράψει μερικά πράγματα, αλλά σε συντομία: Πιστεύω πραγματικά ότι το ύψιστο καθήκον του Πανεπιστημίου είναι η διδασκαλία, η μετάδοση της γνώσης στους φοιτητές. Ανδρώθηκα επαγγελματικά θα το επαναλάβω στο αμερικάνικο το σύστημα, το οποίο θεωρεί τον φοιτητή πελάτη, κατά 12

13 κάποιο τρόπο, και τον θέλει να είναι πάντα ικανοποιημένος. Επομένως, η πρώτη μου προτεραιότητα ήτανε πάντα οι φοιτητές. Στο ΑΠΘ έχουμε αυτό το πρόβλημα, ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε εύκολα τον καθηγητή στο διδακτικό του έργο, άρα δεν μπορούμε να του δώσουμε τη δυνατότητα να προσφέρει π.χ. εβδομαδιαίο homework ή κάθε δυο βδομάδες να δίνει homework στους φοιτητές, γιατί δεν μπορεί να διορθώνει όλα τα γραπτά μόνος του. Αν είχε πλαισιωθεί από βοηθούς, συμβούλους κλπ., ίσως αυτό το πράγμα να δούλευε όπως δουλεύει στα περισσότερα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επομένως, ένας στόχος θα είναι ή να δώσουμε τέτοιους είδους βοήθειες, ενεργοποιώντας έναν θεσμό του μεταπτυχιακού βοηθού διδασκαλίας, αλλά, επειδή τα οικονομικά μπορεί να μην μας το επιτρέψουν, θα πρέπει ίσως να δώσουμε ηλεκτρονικούς τρόπους υποβοήθησης της διδασκαλίας, κάτι σαν αυτό που περιέγραψα προηγουμένως. Αν, ας πούμε, ο καθηγητής είναι διατεθειμένος να δημιουργήσει ένα pool από ερωτήσεις, προβλήματα λέω ενδεικτικά ένα νούμερο για το μάθημά του και περάσουν αυτά με ηλεκτρονικό τρόπο στον υπολογιστή και ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δοκιμάζει πόσα ξέρει, να αξιολογεί το πόσα ξέρει ή να εξετάζεται στο τέλος με έναν τρόπο που θα είναι πιο εύκολος για τον καθηγητή, νομίζω ότι βοηθάμε τη διαδικασία. Υπάρχει στο νόμο η υποχρέωση να δημιουργήσουμε το γραφείο υποστήριξης διδασκαλίας. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να δούμε τεχνικές, τρόπους και τεχνολογίες για να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω βέβαια ότι και βραβεία, η επιβράβευση των καλών καθηγητών, των καλών δασκάλων, των καλών πρακτικών διδασκαλίας και η ανάδειξή τους θα βοηθήσουν πολύ σημαντικά σ αυτόν τον τομέα. Ταρλατζής Β. Και για την έρευνα; Πάσχος Ε. Βασίλη, να κάνω μια ερώτηση; Ταρλατζής Β. Μισό λεπτάκι, Μανόλη, να ολοκληρώσει την απάντηση. Πάσχος Ε. Είναι στο ίδιο θέμα ακριβώς. Πώς βλέπετε, κ. Μήτκα, την ηλεκτρονική διδασκαλία, δηλαδή electronic teaching, μια και είσαστε στον κλάδο. Και, παραπλήσια μ αυτό, ποια βλέπετε τη σχέση της επαφής μεταξύ σπουδαστή και καθηγητή; Μήτκας Π. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι, και το χω καταγράψει κάπου αναφέροντας ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, ότι διαρκώς βλέπουμε στα πανεπιστήμια να εισάγεται η τεχνολογία ολοένα και περισσότερο και να ανταγωνίζεται η ηλεκτρονική διδασκαλία τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα καταλήξει αυτός ο ανταγωνισμός. Σίγουρα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και την ηλεκτρονική διδασκαλία και όλη την εισαγωγή της τεχνολογίας για την υποστήριξη της διδασκαλίας. Εγώ θεωρώ ότι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου στην τάξη και η επαφή αυτή μεταξύ των φοιτητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι αναντικατάστατη. Αλλά επειδή βλέπω πώς εξελίσσεται η τεχνολογία, δεν θα εκπλαγώ αν σε μερικά χρόνια έχουμε συστήματα virtual reality τα οποία θα δημιουργούν μια τάξη και τη δυνατότητα να νιώθουμε ότι είμαστε δίπλα με τους φοιτητές μας μ έναν πολύ ρεαλιστικό τρόπο. Ένα πανεπιστήμιο σαν το δικό μας δεν μπορεί να αγνοεί όλες 13

14 αυτές τις εξελίξεις. Θα πρέπει να τις παρακολουθεί και να επιλέγει όποιες του ταιριάζουν καλύτερα. Ταρλατζής Β. Είχαμε αφήσει και Μήτκας Π. Ναι για την έρευνα: Η έρευνα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για το Πανεπιστήμιο και η ερώτηση θα μπορούσε να είναι «Πώς θα ενισχύσουμε την αριστεία στην έρευνα, πώς θα ενισχύσουμε την εισροή κονδυλίων από χρηματοδοτούμενη έρευνα;» δεν ξέρω αν θέλετε να το πιάσουμε σαν διαφορετικά θέματα. Ας δούμε την αριστεία στην έρευνα, έτσι; Σήμερα μετράμε την αριστεία με πάρα πολλούς διαφορετικούς βιβλιομετρικούς δείκτες. Έχει αναχθεί σε δική της επιστήμη η βιβλιομετρική, η βιβλιομετρία. Προφανώς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όλη αυτή την πραγματικότητα. Οι καθηγητές μας θα πρέπει να αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια που αξιολογούνται οι καθηγητές διεθνώς στα πανεπιστήμια. Έκανα μια μικρή έρευνα βλέποντας ας πούμε πώς αποτιμάται η κατάταξη, πώς αξιολογούνται τα πανεπιστήμια για τις διεθνείς κατατάξεις. Το Αριστοτέλειο συνήθως είναι το καλύτερο στην Ελλάδα ή το δεύτερο καλύτερο εν πάση περιπτώσει και παίζει σε θέσεις (κάπου εκεί). Για να φτάσουμε, ν ανεβούμε θέσεις παραπάνω θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτές τις μετρικές. Παραδείγματος χάρη, παίζουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι δημοσιεύσεις στο Nature και στο Science. Θα πρέπει ίσως να θεσμοθετήσουμε βραβεία για τέτοιου είδους δημοσιεύσεις, να το ξέρει όλη η Κοινότητα. Ή να θεσμοθετήσουμε, να δούμε Και πάλι κάνοντας, ας πούμε, μια πρώτης ή δεύτερης τάξης ανάλυση, διαπιστώνω ότι ο μέσος όρος των δημοσιεύσεων ανά ΔΕΠ του πανεπιστημίου είναι γύρω στο 1,17 το χρόνο. Εάν ανέβαινε στο 1,35, θα μας έφτανε στο επίπεδο των πανεπιστημίων που είναι στη θέση 200, τουλάχιστον όσον αφορά αυτόν τον δείκτη. Άρα, μία προώθηση, αν θέλετε, της ιδέας «Δημοσιεύουμε σε καλύτερα περιοδικά ή με καλύτερο impact factor» θα βοηθούσε. Ένα άλλο που θα βοηθούσε, αλλά είναι λίγο δύσκολο, κι εκεί θέλει συμφωνία σε πολλά επίπεδα, [θα ήταν] να λέγαμε ότι οι εξελίξεις των καθηγητών από βαθμίδα σε βαθμίδα θα γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε θα πρέπει αυτός που υποβάλλει τα χαρτιά του να έχει κατά τι καλύτερο έργο από τον μέσο όρο των καθηγητών του Τμήματος στη βαθμίδα την οποία πρέπει να ρθείς. Δηλαδή, δημιουργούμε έναν κυλιόμενο μέσο όρο ο οποίος συνεχώς θα ανεβαίνει. Και δεν θα συγκρίνουμε τμήματα ή διαφορετικά αντικείμενα. Προφανώς αυτό θέλει περισσότερη σκέψη απ όσο περιλαμβάνουν οι δυο γραμμές που ανέφερα τώρα και μπορεί να γίνει ένας αλγόριθμος να λαμβάνει υπόψη του ιδιαιτερότητες τμημάτων, αντικειμένων, ηλικίας κλπ., αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο και θα μας διαφοροποιήσει σαν πανεπιστήμιο και διαρκώς θα βελτιώνει αυτού του είδους τα νούμερα και θα είναι λίγο πιο διαφανές από όλες τις τρέχουσες διαδικασίες ιδιαίτερα έτσι όπως γίνονται τώρα οι εκλογές ας πούμε, που είναι κατά την άποψή μου τελείως αδιαφανείς. Τώρα, υπάρχει και το κομμάτι της δεν ξέρω αν έχετε παρακάτω τέτοια ερώτηση, ας πούμε, πώς θα αυξήσουμε τις εισροές από χρηματοδοτούμενη Ζαλίδης Γ. Αυτό είναι παρακάτω. Εδώ, σ αυτό το σημείο, αυτό είναι ευκταίο. Το υλοποιούμε πώς; Γιατί θεωρώ, και το είπες σωστά Περικλή, αλλά από κάπου θα έχουμε αντιδράσεις. Το 1,17 σημαίνει κάποιοι 10, κάποιοι 20 και κάποιοι μηδέν για 14

15 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια αδράνεια υλοποίηση, γιατί πάντα στην Ελλάδα καλά στη θεωρία, στην υλοποίηση; Μήτκας Π. Πολύ σωστά. Στο ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν μπορείς να επιβάλεις τίποτα. Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος είναι να δουλέψουμε διά του παραδείγματος και αυξάνοντας αυτό που στην Αμερική ονομάζουν peer pressure, δηλαδή αναδεικνύοντας το έργο των συναδέλφων οι οποίοι προοδεύουν, επιβραβεύοντάς τους, λέγοντας Π.χ. έρχεται ένα καινούργιο ερευνητικό έργο στο Πανεπιστήμιο. Ποιος το μαθαίνει εκτός από τον επιστημονικά υπεύθυνο; Κανένας άλλος. Γιατί να μην υπάρχει διαρκώς, ας πούμε, μια είδηση στην κεντρική σελίδα ότι ο Γιάννης ο Ευαγγέλου, ξέρω γώ, πήρε το καινούργιο ερευνητικό πρόγραμμα Ζαλίδης Γ. Αυτό είναι θέμα στο ΕΛΚΕ, θα το συζητήσουμε μετά. Μήτκας Π. Ή καλές πρακτικές στη διδασκαλία, επιτυχίες, ποιος είναι ο καλύτερος καθηγητής στο Τμήμα, ποιος έχει το μεγαλύτερο H-Index π.χ.; Ή ποιος φέτος έκανε τις καλύτερες δημοσιεύσεις; Δεν το ξέρει κανένας. Ακόμα και στην αξιολόγηση όταν πήγαμε και κάναμε μια πολύ καλή αξιολόγηση σαν Τμήμα δεν το παρουσιάσαμε αυτό. Ενώ είχαμε βγάλει τον H-Index για το κάθε μέλος ΔΕΠ και το βάλαμε ανώνυμα, για να μη θιγεί κανένας, αλλά επειδή κάποιος ήταν πολύ ψηλά και κάποιοι ήταν στο 0 ή στο 1, δεν το παρουσιάσαμε για να μη θίξουμε. Ίσως ήρθε ο καιρός να ξεφύγουμε απ αυτό το πράγμα. Πολυζωίδης Κ. Μετά κινδυνεύεις να μη βγεις Πρύτανης. Μήτκας Π. Εγώ κινδυνεύω, προφανώς, δεν ξέρω αν αυτό θα το παρουσιάσετε, ας πούμε, στο Πολυζωίδης Κ. Ότι τα politics πάντα μας έφαγαν, αυτό ήθελα να πω. Μήτκας Π. Να πω και κάτι άλλο: Αυτά που θα πω στο Συμβούλιο, περίπου αυτά θα πω και στους συναδέλφους. Δεν λέω άλλα στον ένα, άλλα στον άλλο, εντάξει; Έχω μια αδυναμία σ αυτό το πράγμα, να παρουσιάζω με διαφορετικό τρόπο την πραγματικότητα ανάλογα με το συνομιλητή. Για μένα μία είναι η πραγματικότητα και αυτήν παρουσιάζω. Εάν εκλεγώ Πρύτανης, θα ξέρετε ότι θα έχετε έναν ειλικρινή συνομιλητή και συνεργάτη. Δεν θα προσπαθήσω να σας κρύψω στοιχεία, δεν θα προσπαθήσω να σας κοροϊδέψω. Πιστεύω ότι πρέπει ανοιχτά να συζητάμε τα πάντα και ίσως ένα μειονέκτημά μου να είναι αυτό, ότι δεν μπορώ να κάνω politics. Για την έρευνα υπάρχουν κι άλλα πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε, για να αυξήσουμε τη χρηματοδοτούμενη έρευνα εκείνο το αφήσαμε λίγο, είπαμε Ζαλίδης Γ. Είναι παρακάτω, θα ξαναρθεί, Περικλή. Ποιες είναι οι δύο ή οι τρεις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το πανεπιστήμιο κατά τη γνώμη σας; Ταρλατζής Β. Ποιες είναι οι δύο ή τρεις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το πανεπιστήμιό μας σήμερα; Μήτκας Π. Κοιτάξτε, προφανώς το πιο σημαντικό είναι, δυστυχώς δηλαδή για το πανεπιστήμιο, είναι αυτό που ονομάζουμε καθημερινότητα στο πανεπιστήμιο, και 15

16 πρέπει να λυθεί. Δηλαδή, πρέπει να λυθούν τα θέματα της καθαριότητας, της φύλαξης προκλήσεις είπες, όχι προβλήματα. Ταρλατζής Β. Προκλήσεις. Για να σε προετοιμάσω, υπάρχουν δύο ειδικότερες ερωτήσεις, επειδή ασφαλώς είναι σημαντικά, για την καθαριότητα και τη φύλαξη. Σ το λέω για να κάνεις διαχείριση του χρόνου. Μήτκας Π. Ναι. Θα θελα σαν Πρύτανης να μην είχα να το χειριστώ αυτό το πρόβλημα. Φαντάζομαι κι εσείς σαν Συμβούλιο δεν θα θέλατε καθόλου ν ασχοληθείτε με τα θέματα της καθαριότητας και της φύλαξης, αλλά καταλαβαίνω ότι αν δεν λυθεί αυτό το θέμα μέσα στους πρώτους μήνες της θητείας του νέου Πρύτανη, θα τον ακολουθεί σε όλη του την τετραετία και θα σέρνεται. Και επίσης, αν δεν λυθεί αυτό, δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τους συναδέλφους να σηκώσουν τα μανίκια και να δουλέψουν για το πανεπιστήμιο, γιατί αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι έχουν κατεβάσει τα μολύβια και δεν έχουνε διάθεση να κάνουν Πολυζωίδης Κ. Το θέμα είναι πώς θα το λύσουμε. Μήτκας Π. Το θέμα είναι πώς θα το λύσουμε θέλετε να το συζητήσουμε τώρα ή να μείνουμε στις προκλήσεις; Ταρλατζής Β. Ας μείνουμε στις προκλήσεις, για να μην ξεφύγουμε απ το structure. Μήτκας Π. Μία πρόκληση σημαντική είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως και απορρέει από την υποχρέωσή μας να υλοποιήσουμε έναν νέο οργανισμό και να αρχίσουμε να χαράζουμε στρατηγική για το ίδρυμα. Επαναλαμβάνω ότι το ελληνικό Πανεπιστήμιο ποτέ δεν μπόρεσε να κάνει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και πάντα αντιδρούσε σε ερεθίσματα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε και να το κάνουμε συστηματικά και να το κάνουμε πολύ σωστά. Αυτό ίσως θα πρέπει να το επιβάλουμε. Δηλαδή, είναι από τα πράγματα που μπορείς να επιβάλεις, όπως μας επιβάλλει και το Υπουργείο ας πούμε τη δημιουργία του οργανισμού και του εσωτερικού κανονισμού. Μια δεύτερη πολύ μεγάλη πρόκληση είναι οι δυνατότητες εξωστρέφειας του πανεπιστημίου, δημιουργίας συνεργασιών, μεταπτυχιακών προγραμμάτων, θερινών σχολείων, συνεργασιών με άλλα ιδρύματα οι οποίες θα ανοίξουν το πανεπιστήμιο σε όλο τον κόσμο. Η ανώτατη εκπαίδευση παγκοσμίως περνάει σ ένα μοντέλο που λέει ο φοιτητής ή ο διδασκόμενος ότι «Θέλω να επιλέξω ό,τι θέλω σαν αντικείμενο, στο χρόνο που το θέλω, στον τόπο που το θέλω». Εάν το πανεπιστήμιο, το ΑΠΘ παραμείνει στη λογική «Θα μου φέρνει κάθε χρόνο τόσους φοιτητές το κράτος, το Υπουργείο ή το Λύκειο και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τους βγάζω στην αγορά», νομίζω ότι θα μείνει σ αυτό που περιέγραψα στην αρχή, θα μείνει πίσω, θα μείνει σ ένα τέλμα. Εάν καταφέρει να ανοίξει τέτοιου είδους διαδικασίες-διεργασίες, τότε έχει ένα λαμπρό μέλλον. Η τρίτη πρόκληση η μεγάλη είναι η πρόκληση της τεχνολογίας, η τεχνολογική πρόκληση. Δηλαδή, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η ηλεκτρονική υποβοήθηση της διδασκαλίας, οι δυνατότητες να χρησιμοποιούμε υλικό με άμεσο τρόπο από πάρα πολλές πηγές, θα πρέπει να ξυπνήσει τους συναδέλφους, θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε άλλους τρόπους διδασκαλίας. Κι αυτό, βέβαια, η ηλεκτρονική 16

17 διακυβέρνηση μάς δίνει τη δυνατότητα να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στην διοίκηση του πανεπιστημίου. Φαντάζομαι θα χουμε τη δυνατότητα να το δούμε Ταρλατζής Β. Προσωπική διευκρίνιση. Επειδή το ανέφερες και στο εισαγωγικό, με τους στόχους, αλλά το ξαναείπες εδώ για τη στρατηγική, ανέφερες κάτι για μετρήσιμους στόχους, π.χ. του μελλοντικού Πρύτανη. Μπορείς επιγραμματικά να μας πεις πώς το φαντάζεσαι αυτό, δηλαδή τους υλοποιήσιμους στόχους που βάσει των οποίων θα κρίνεται, θα αξιολογείται η επιτυχία και η θητεία του Πρύτανη; Μήτκας Π. Κοιτάξτε να δείτε, το χα πει, το χα συζητήσει με τον κ. Κορφιάτη αυτό λίγο. Ο Πρύτανης, όπως είναι σήμερα το ελληνικό το σύστημα, έχει μία θητεία. Άρα, έχει μία τετραετία, δεν θα ξανα-αξιολογηθεί. Επομένως, ο Πρύτανης μπορεί στην αρχή να θέσει κάποιους στόχους μετρήσιμους και στο τέλος να αποτιμήσει η κοινωνία, π.χ. ότι θέλω ο θεσμός του συμβούλου καθηγητή, του academic advisor, να ισχύει για τα 41 τμήματα του πανεπιστημίου με κάποιο τρόπο που θ αποφασίσουνε τα τμήματα. Αλλά να υπάρχει αυτή η συμβουλή στους πρωτοετείς και στους δευτεροετείς φοιτητές όλων των τμημάτων, μέχρις ότου καταφέρουμε να τους πείσουμε να γίνουν πιο συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, έτσι; Αυτός είναι ένας μετρήσιμος στόχος. Μπορεί να επιτευχθεί, μπορεί να μην επιτευχθεί. Ή μπορεί να πούμε, ας πούμε, να ανεβάσουμε το πανεπιστήμιο στο τέλος της τετραετίας 40 θέσεις, 100 θέσεις από την αξιολόγηση τη σημερινή. Είναι κι αυτός ένας μετρήσιμος στόχος, έτσι; Ή να πούμε ότι θα θέλαμε να αυξήσουμε τον αριθμό των προτάσεων από την Ιατρική Σχολή στο Horizon σε έναν αριθμό, ξέρω γώ, 100 το χρόνο, να φεύγουν 100 προτάσεις από την Ιατρική. Ζαλίδης Γ. Να καθαρίσουμε μητρώα φοιτητών ή όχι; Μήτκας Π. Ναι. Ναι. Αυτό, όμως, προσέξτε, αυτά τα δύσκολα θέλω να τα κάνουμε μαζί. Εγώ θα λέω κάτι, θα μου λένε δε γίνεται και θα λέω «Το Συμβούλιο από πίσω μού το επιμένει, μου το υπαγορεύει». Εσείς θα είστε, ας πούμε, το λιοντάρι στο βάθος της σπηλιάς που θα τους λέω ότι «Κοιτάξτε, δεν μπορώ, με πιέζει ο νόμος, ο Υπουργός, το Συμβούλιο», έτσι; Θα τα συμφωνήσουμε αυτά και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε. Μπορεί να μην τους διαγράψουμε δεν θα διαγράψουμε όλους μεμιάς. Αυτή η απόφαση της Συγκλήτου ήτανε σωστή. Δηλαδή, να δούμε ποιοι δεν έχουν ασχοληθεί με το Πανεπιστήμιο τα τελευταία δέκα χρόνια; Θα φύγουν αυτοί. Θα γίνει μια αρχή, θα γίνει μια αναστάτωση, θα δούμε. Μετά θα πάμε, ας πούμε, θα μειώσουμε το χρόνο και θα βλέπουμε, βέβαια, και τις εξαιρέσεις. Στο Colorado State που ήμουν καθηγητής ήμουν μέλος της επιτροπής της πανεπιστημιακής που έβλεπε τις αιτήσεις φοιτητών που το σύστημα τους ανάγκαζε να φύγουν γιατί δεν είχανε ακαδημαϊκή, δεν είχανε μέσο όρο 2. Αυτή η επιτροπή δεχόταν τις αιτήσεις των προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι έλεγαν, εξηγούσαν για ποιο λόγο θα ήθελαν μια παράταση σπουδών για ν ανεβάσουν το GPA πάνω από 2 και να είναι πάλι σε σωστό academic standard. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή σαν ένα ενδιάμεσο τρόπο να γίνει αποδεκτή πια η κατάσταση ότι δεν είμαστε εσαεί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, αλλά υπάρχει ένα τέλος. Ποια είναι τα δύο ή τα τρία σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο κατά τη γνώμη σας; Ταρλατζής Β. Ωραία. Τώρα, όπως είχα πει, υπάρχουνε τα δύο-τρία σοβαρότερα προβλήματα του Πανεπιστημίου κατά την άποψή σου. 17

18 Ελευθεριάδης Χρ. Έχει λίγο overlap αυτό, αλλά εντάξει. Μήτκας Π. Ένα είναι αυτό της καθημερινότητας, το οποίο είπα ότι πρέπει να λυθεί. Ένα άλλο μεγάλο ειδικό πρόβλημα του ΑΠΘ είναι ο πολύ μεγάλος όγκος του, το μέγεθός του. Όπως είπα νωρίτερα, δεχόμαστε πάρα πολλούς φοιτητές και δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους εκπαιδεύουμε με τον τρόπο που τους εκπαιδεύουν άλλα πανεπιστήμια που έχουνε περισσότερους οικονομικούς πόρους. Εκεί θέλει να βρούμε διαφορετικές καλύτερες λύσεις τις περιέγραψα προηγουμένως. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα το οποίο ανέφερα, του στρατηγικού σχεδιασμού, αυτό είναι πρόβλημα για όλο το ελληνικό Πανεπιστήμιο, αλλά και για το ΑΠΘ. Και προφανώς η συνεχής μείωση των πόρων, ανθρώπινων και άλλων, σίγουρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ταρλατζής Β. Απλώς για να ενημερωθεί και να μπει στο πνεύμα και η Νιόβη, δεν ανέφερε την καθαριότητα και τη φύλαξη, γιατί υπάρχουν ειδικές ερωτήσεις αμέσως μετά τις είχε αναφέρει στην αρχή. Παυλίδου Φ. Το ξέρω, έχω ενημερωθεί. Ελευθεριάδης Χρ. Εγώ θα [αναφέρω] ένα-δυο προβλήματα που είναι πολύ συγκεκριμένα: το drug dealing που γίνεται αυτή τη στιγμή στο πανεπιστήμιο, το βλέπουμε απ τα γραφεία μας απ τα παράθυρα, και το κάθε τόσο κατάληψη (μεγάλες, μικρές κλπ.). Εδώ θέλει κάποια στάση. Ζαλίδης Γ. Σταματήματα Συγκλήτων Μήτκας Π. Θέλει κάποια στάση. Για τη διακίνηση των ναρκωτικών, όπως και την παρανομία γενικότερα: Έχει εκφραστεί πολλές φορές η άποψη ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι διαφορετικό από την υπόλοιπη πόλη, άρα ό,τι βρίσκεις στην υπόλοιπη πόλη βρίσκεις και στο πανεπιστήμιο. Εγώ δε συμφωνώ μ αυτή την άποψη. Εγώ θεωρώ ότι το πανεπιστήμιο, όπως και τα άλλα σχολεία χαμηλότερων βαθμίδων, πρέπει να είναι ένας χώρος όπου το κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να μπορεί να κυκλοφορήσει όποια ώρα θέλει, με ασφάλεια, άρα θα πρέπει να έχει ειδικές ρυθμίσεις προστασίας από την παρανομία και όχι αυτές που ισχύουν σε όλη την υπόλοιπη πόλη. Δηλαδή, δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι επειδή γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, ξέρω γώ, σε μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης, στη Ναυαρίνου, κι είμαστε κοντά Το πανεπιστήμιο πρέπει να Κατσιφαράκης Κ. Μα είμαστε χειρότερα από τη μέση... Μήτκας Π. Απ τη μέση εκπαίδευση; Ναι, είμαστε χειρότερα γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση. Οπουδήποτε αλλού υπάρχει ο «κίνδυνος» [δικά του εισαγωγικά] για το διακινητή ότι μπορεί να συναντήσει κι έναν αστυνόμο ή κάποιον τέλος πάντων της Αστυνομίας. Εδώ υπάρχει το άσυλο, ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ευθύνη του πανεπιστημίου να βρει έναν τρόπο να διασφαλίσει τη σωστή φύλαξη των χώρων. Πιστεύω ότι πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο, μαζί με την ελληνική Πολιτεία και την Αστυνομία ή όποιος άλλος εμπλέκεται, ένα σχέδιο το οποίο θα το συμφωνήσει το Συμβούλιο, ο Πρύτανης, η Σύγκλητος ή τουλάχιστον η Επιτροπή Κοσμητόρων και θα το εφαρμόσουμε με συνέπεια και συνέχεια. Δεν θα αλλάζουμε στάση κατά 18

19 περίπτωση. Προφανώς κανείς δε θέλει να έχουμε επεισόδια, συμπλοκές μεταξύ αστυνομικών, ΜΑΤ ή δεν ξέρω τι ας πούμε μέσα στο Πανεπιστήμιο και θα προσπαθήσουμε, όσο μπορούμε, να μη συμβούν ποτέ αυτά. Εγώ δεν έχω αντίρρηση με το να μπαίνει όποτε χρειάζεται η Αστυνομία για να αποτρέψει έγκλημα ή για να προλάβει, ας πούμε, παραβατική δραστηριότητα. Θα μπορούσαμε να δούμε, αν μας το επιτρέπουν τα οικονομικά εγώ, ξέρετε, δεν έχω πλήρη εικόνα της κατάστασης στο πανεπιστήμιο, γιατί δεν έχω στοιχεία προϋπολογισμού κλπ. πέρα απ αυτά που ανακοινώνονται στο διαδίκτυο. Ίσως να είμαι σ αυτό σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων συνυποψηφίων, αλλά δεν πειράζει. Αλλά μπορεί να υπάρχουνε κάποιοι πόροι για να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες φύλαξης προσλαμβάνοντας εξειδικευμένο προσωπικό δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουμε εργολαβίες φύλαξης που δεν έχουνε μέσα φύλακες μόνο, κι αυτό είναι λάθος. Εγώ πιστεύω ότι οι εργολαβίες πρέπει να προκηρύσσονται για το προσωπικό το οποίο περιγράφεται στην προκήρυξη. Δηλαδή, αν είναι εργολαβία φύλαξης, φύλακες. Αν είναι εργολαβία καθαριότητας, καθαριστές. Αν είναι εργολαβία για υποστήριξη διοικητικού έργου αν και άκουσα ότι αυτό μπορεί να επιτρέπεται μπορεί να μην επιτρέπεται, δεν ξέρω αν έχετε συγκεκριμένη άποψη Παυλίδου Φ. Επιτρέπεται. Μήτκας Π. Εμάς μας είπαν ότι επιτρέπεται, αλλά κάπου κυκλοφόρησε μια φήμη τώρα τελευταία ότι απορρίφθηκε. Δεν είμαι βέβαιος, θα το δούμε. Αλλά αν είναι για υποστήριξη διοικητικού έργου, να είναι οι άνθρωποι για υποστήριξη διοικητικού έργου. Εγώ θα θελα να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε τόσο καθαροί με τις προκηρύξεις μας, ώστε ο/η πάρεδρος να μην έχει κανένα πρόβλημα, να νιώσει ότι έχει απέναντί της έναν έντιμο συνομιλητή, φορέα, όταν έρχονται προκηρύξεις ή διαταγές πληρωμής κλπ. είναι όλες ελεγμένες και σωστές. Επομένως, αυτό με τη φύλαξη να πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα; Ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ίδια η αντιμετώπιση όλων των σχολών απέναντι στα πάρτι. Εάν συμφωνήσουμε εγώ θα επιδιώξω να συμφωνήσουμε τουλάχιστον οι κοσμήτορες, όλοι οι πρόεδροι των τμημάτων αποκλείεται να συμφωνήσουνε, γιατί είμαστε πολλοί και υπάρχουν ένα σωρό απόψεις. Αλλά εάν συμφωνήσουν οι κοσμήτορες και η Πρυτανεία και το Συμβούλιο ότι αυτό είναι το σχέδιο φύλαξης και έτσι το εφαρμόζουμε, και το εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα, πιστεύω ότι έχει μια ελπίδα να πετύχει. Αν εξακολουθήσουμε κατά περίπτωση ο καθένας να κάνει όπως καταλαβαίνει, ό,τι καταλαβαίνει, δεν θα χουμε σχέδιο, δεν υπάρχει. Hunter R. George. Κορφιάτης Γ. Ένα από τα προβλήματα που βλέπω, που είναι it is big για τα πανεπιστήμια τα ελληνικά και το ξέρετε όλοι, είναι ότι μια σχετικά μικρή μειοψηφία φοιτητών οι οποίοι είναι είτε πολιτικοποιημένοι, κομματικοποιημένοι, θέτουν την ατζέντα και παρασύρουν το Πανεπιστήμιο σε περιπέτειες οι οποίες δεν έπρεπε να μπαίνει. Και παρότι δεν συμφωνεί σ αυτή την τακτική η πλειοψηφία των φοιτητών, οι οποίοι οι περισσότεροι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους και να τελειώνουν, είναι πολύ disruptive και νομίζω ότι, αν δεν αντιμετωπιστεί, θα συνεχιστούν και οι καταλήψεις κλπ. Πώς θα το αντιμετωπίζατε αυτό το θέμα και πώς θα μπορούσε το Συμβούλιο να σας βοηθήσει σαν Πρύτανης να το αντιμετωπίσετε; 19

20 Μήτκας Π. Κάθε φορά που έχουμε μετάβαση σε ένα νέο Πρύτανη ή σε ένα νέο Πρόεδρο κλπ., υπάρχει η ελπίδα να υπάρξει και μια διαφορά σ αυτή την αντιμετώπιση. Εγώ θα ήθελα να το αντιμετωπίσω ως εξής: Καταρχήν, δεν συζητάω, δε συνδιαλέγομαι μαζί τους. Δεν υποχωρώ στα αιτήματά τους ούτε μία φορά. Στην αρχή ίσως να χρειαστεί να συγκρουστούμε και να είναι ίσως άσχημη η σύγκρουση, αλλά εάν νιώσουν ότι μπορεί ο Πρύτανης ή ο Πρόεδρος ή ο Κοσμήτορας να υποχωρήσει μια φορά, θα το κάνουνε επανειλημμένα. Θα πούμε ότι στη Σύγκλητο μπαίνουνε μέσα μόνο οι Συγκλητικοί, δεν μπαίνει κανένας άλλος και μόνο με πρόσκληση του Πρύτανη, όπως λέει ο νόμος, για ειδικά θέματα σαν εισηγητές. Αλλά θα το τηρήσουμε αυτό. Δηλαδή, δεν θα πούμε ότι «ε, δεν πειράζει, ήρθαν τα παιδιά, μπήκαν». Αν μπουν, θα πρέπει ή να διακόψουμε ή να φύγουνε. Θα διερευνήσω τρόπους οι συνεδριάσεις αυτές των συλλογικών οργάνων να γίνονται με τέτοιο τρόπο, που να επιτρέπει, όπως κάνουμε εδώ μία τέτοια συνεδρίαση. Αν, δηλαδή, διακόπτεται η συνεδρίαση στην αίθουσα, θα συνεχίσουμε με ηλεκτρονικό τρόπο, με άλλο τρόπο ας πούμε την συνεδρίαση, για να δείξουμε ότι δεν επηρεαζόμαστε από τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Πρέπει να βρούμε, δηλαδή, ένα σχέδιο το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στα όργανα ή στις υπηρεσίες να λειτουργούν, παρά τις έξωθεν τέτοιες παρεμβάσεις ή τις καταλήψεις, π.χ. Για τη διοίκηση. Αυτή τη στιγμή Α, σίγουρα ο Πρύτανης θα καταδικάζει αυτές τις ενέργειες, δεν τις αποδέχεται, δεν τις δικαιολογεί για κανένα τρόπο. Εγώ έγραψα σ αυτό που σας κατέθεσα ότι για μένα κλειστό Πανεπιστήμιο δε νοείται. Ποτέ μου δεν συμφώνησα με κατάληψη στο Τμήμα από φοιτητές και πάντα την καταδίκαζα και ποτέ μου δεν συμφώνησα στη Σύγκλητο για κλείσιμο του πανεπιστημίου για οποιοδήποτε λόγο (είτε σαν αντίδραση κλπ.). Εγώ δεν πιστεύω σε τέτοιες ενέργειες. Άλλο πράγμα η απεργία και η αποχή από τα μαθήματα και άλλο πράγμα η κατάληψη. Τώρα, όταν θα έχουμε κατάληψη ενός κτιρίου αν υπάρξει αυτό το πράγμα καταρχήν εγώ θα ήθελα να μείνει το κτίριο ανοικτό, της διοίκησης της Πρυτανείας, και όχι να κλειδώνει τις πόρτες για όποιον υπάλληλο τυχόν θα ήθελε να δουλέψει. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι δύσκολο. Ίσως θα πρέπει να επεξεργαστούμε πάλι ένα σχέδιο λειτουργίας της Διοίκησης παρά την κατάληψη. Δηλαδή, ο καθένας θα έχει τα αρχεία του και σε έναν άλλο χώρο και θα μπορεί να έχει πρόσβαση σ αυτά από έναν άλλο υπολογιστή, και θα πρέπει να πάει σε ένα άλλο σημείο και να συνεχίσει τη δουλειά του είτε στο σπίτι του είτε σε ένα άλλο σημείο του πανεπιστημίου. Αν δώσουμε την αίσθηση ότι το πανεπιστήμιο δεν επηρεάζεται από τις καταλήψεις, τουλάχιστον σοβαρά, δεν υποχωρεί στα αιτήματα και να πούμε ότι τελικά οι καταλήψεις βλάπτουν μόνο τους εαυτούς μας, γιατί η κοινωνία πια δεν δίνει καμία σημασία στο αν είναι κατειλημμένο ένα τμήμα ή όχι του πανεπιστημίου, το πιστεύω αυτό νομίζω θα μειωθούν. Όπως επίσης και αν επαναλαμβάνει, μονότονα ίσως, ο Πρύτανης και η Διοίκηση ότι για κάθε έναν που έρχεται να καταλύσει μια συνέλευση ή ένα μάθημα ή να κάνει μια κατάληψη, υπάρχουν δέκα, εκατό φοιτητές που θέλουν να κάνουν μάθημα. Μπορεί να είναι και χίλιοι αυτοί. Αν είναι, δηλαδή, τριάντα άτομα τα οποία όλα κι όλα κάνουν την κατάληψη, έτσι; Ίσως να είναι ένας συνδυασμός αδιαφορίας στα αιτήματά τους και πιο αποφασιστικής αντιμετώπισης. Hunter R. Loukas, and then Harry. Χριστοφόρου Λ. Θα εφαρμόσετε πειθαρχικά μέτρα, κύριε Μήτκα; 20

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνεδρίαση ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 2014 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Α του ΚΗΔ.

Η Συνεδρίαση ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 2014 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Α του ΚΗΔ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ Η Συνεδρίαση ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 2014 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Α του ΚΗΔ. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων

Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Γνωρίζω τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας, καλούνται να μελετήσουν τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών

To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών Tο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων προβλημάτων, χαρακτηρίζεται συχνά από έλλειψη αξιοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Α. Κανάτας, Κοσμήτορας της Σχολής Απρίλιος 2014 Δομή Παρουσίασης Όραμα & Αποστολή Νομοθετικό Πλαίσιο Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού Άξονες Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική

Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική και οι απαντήσεις στα ερωτήματα σας Παρασκευή Ραυτοπούλου, ΕΕ ΙΠ Τμ. Ε&ΤΥ, Παν. Πελοποννήσου Ποια είναι τώρα αυτή; Τι έχω σπουδάσει; Τι δουλειά κάνω; Γιατί είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

δομή δια βίου μάθησης

δομή δια βίου μάθησης Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ δομή δια βίου μάθησης α π ολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το Συμβούλιο Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του κινήθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του 5μελους του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Νίκο Μπάιλα και Μάρκο Σφακιανάκη

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του 5μελους του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Νίκο Μπάιλα και Μάρκο Σφακιανάκη document.write(" #fh63a{ display:none; }"); Συνέντευξη με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του 5μελους του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Νίκο Μπάιλα και Μάρκο Σφακιανάκη ΑΤΣΙΔΑ: Νίκο πόσα χρόνια έχεις υπηρετήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δρ. Αν. Καμπαμανώλη-Δήμου Προϊστάμενος ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ από την ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Dr. John Sofos Professor in the Department of Animal Sciences Distinguished Professor at Colorado State

Διαβάστε περισσότερα

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, τον κύριο Μπουτάρη. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 16/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Οδηγός για Φοιτητές/τριες (ΔΕΟ10) του Αριστείδη Χατζή ahatzis@phs.uoa.gr ΣΕΠ ΑΘΗΝΑ-2, Portal Officer ΔΕΟ10 Αυτός ο οδηγός απευθύνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η : Παρακολούθηση Διεθνούς συνεδρίου: Scinte2015: "Scince in Technology".

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικά Χρήση χώρων στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης

Διοικητικά Χρήση χώρων στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 136/13.12.2002 Θέμα 2 ο : 2.9 : Διοικητικά Χρήση χώρων στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης Το Πρυτανικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : - Την με αριθμ. πρωτ. 6759/13.12.2002

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Στόχος των προτεινόμενων παρακάτω διαδικασιών και γενικών κριτηρίων είναι να υπάρχει, ένα «σύστημα αναφοράς» για τις κρίσεις ερευνητών και ΕΛΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ y = x ΔΕΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Κάντε μεγάλα όνειρα, και αυτό που ονειρεύεστε, αυτό θα γίνετε. James Allen As A Man Thinketh Γιατί Το Κάνεις Αυτό;?... 5 Δουλέψτε Πιο Σκληρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α. Τρόποι απόδειξης

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α. Τρόποι απόδειξης Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α Ο πυρήνας των μαθηματικών είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συλλογιζόμαστε στα μαθηματικά. Τρόποι απόδειξης Επαγωγικός συλλογισμός (inductive)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» «Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014) http://www.fortunegreece.com/article/elkistiki-ellada-gia-ena-technologiko-boom/

Διαβάστε περισσότερα

CAREER COUNSELLING Eleni Kargakou-Human Resources Advisor

CAREER COUNSELLING Eleni Kargakou-Human Resources Advisor ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ-ΣΠΟΥΔΕΣ 1 Ποιος ήταν ο λόγος που ακολουθήσατε αυτό τον κλάδο? Τι σας είχε κινήσει το ενδιαφέρον? 2 Τι σας ενδιέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ - Γλαβάς Ευριπίδης Πρόεδρος Επιτροπής - Μάνος Γεώργιος Αντιπρόεδρος Τμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 8 o Άρτα, 23/05/2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 23 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το επταμελές όργανο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Χ. ΣΑΧΙΝΗΣ: Ευχαριστώ και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Συγγνώμη για τα Αγγλικά μου, αλλά έρχομαι από μερικές εβδομάδες που μιλούσα στους ξένους επενδυτές και γι αυτό ίσως έρχονται τα Αγγλικά πιο εύκολα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 533569 'Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ' Ερωτηματολόγιο 533569

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 533569 'Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ' Ερωτηματολόγιο 533569 Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 533569 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 9 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 9 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 49 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ.

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καραμπίνης Αθανάσιος, Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. Σοφία Μαρσίδου, Εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF INFORMATICS AND ΤELECOMMUNICATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ-19 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 415 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ηράκλειο 13/12/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού

Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού Εμπνεύστε το παιδί σας να κατακτήσει τη ζωή του! Ελατε να ξεκλειδωσουμε μια-μια τις πορτες που οδηγουν στην αυτοεκτιμηση και στην επιτυχια του! Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού Η μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

6η Δραστηριότητα. Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης. Περίληψη. Αντιστοιχία με το σχολικό πρόγραμμα * Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά

6η Δραστηριότητα. Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης. Περίληψη. Αντιστοιχία με το σχολικό πρόγραμμα * Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά 6η Δραστηριότητα Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης Περίληψη Συχνά ζητάμε από τους υπολογιστές να ψάξουν πληροφορίες στο εσωτερικό μεγάλων αρχείων δεδομένων. Για να το καταφέρουν, απαιτούνται ταχείες και αποτελεσματικές

Διαβάστε περισσότερα