ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ Η Συνεδρίαση ξεκίνησε την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 και ώρα στην αίθουσα Α του ΚΗΔ, συνεχίστηκε την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014, και ώρα 13.00, και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 16 Μαΐου Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα ακόλουθα μέλη του ΣΙ: 1. Hunter Richard, Καθηγητής, University of Cambridge, Πρόεδρος 2. Ταρλατζής Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., Αν. Πρόεδρος 3. Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ., μέλος 4. Ελευθεριάδης Χρήστος, Αν. Καθηγητής, Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ., μέλος 5. Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., μέλος 6. Κορφιάτης Γεώργιος, Καθηγητής, Stevens Institute of Technology, μέλος (συνδεδεμένος μέσω τηλεδιάσκεψης) 7. Μπουντούλας Χαρίσιος, Ομότιμος Καθηγητής, Ohio State University, μέλος 8. Πάσχος Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής, University of Dortmund, μέλος (συνδεδεμένος μέσω τηλεδιάσκεψης στις με φυσική παρουσία τις λοιπές μέρες) 9. Παυλίδου Νιόβη-Φωτεινή, Καθηγήτρια, Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., μέλος 10. Πολυζωΐδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., μέλος 11. Χριστοφόρου Λουκάς, Ομότιμος Καθηγητής, University of Tennessee, μέλος (συνδεδεμένος μέσω τηλεδιάσκεψης) Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, καθηγητής κ. Richard Hunter. Τα πρακτικά τήρησε την Τετάρτη η εκτελούσα χρέη γραμματέως του ΣΙ, κα. Μ. Τσακίρη. Την Πέμπτη και την Παρασκευή τα πρακτικά τήρησε Αν. Πρόεδρος του ΣΙ καθ. κ. Β. Ταρλατζής, λόγω νόμιμης άδειας της κας. Μ. Τσακίρη. Ο Πρόεδρος του ΣΙ, καθηγητής κ. Richard Hunter, διαπιστώνει την απαρτία, και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Διαπίστωση απαρτίας 2. Ανακοινώσεις Προέδρου

2 3. Παρουσίαση από το Όργανο Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών των ακαδημαϊκών και διοικητικών προσόντων των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη 4. Ακρόαση των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη ΘΕΜΑ 1 ο : Διαπίστωση απαρτίας. Ο Πρόεδρος του ΣΙ, κ. R. Hunter, την Τετάρτη διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, καθώς είναι φυσικά παρόντα οκτώ μέλη, ενώ οι κκ. Γ. Κορφιάτης, Ε. Πάσχος και Λ. Χριστοφόρου είναι παρόντες με τηλεδιάσκεψη, και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Απουσίαζε μόνον ο καθ. κ. Κ. Σιούτας. Την Πέμπτη απουσίαζε ο καθ. κ. Κ. Σιούτας και σε ένα μέρος οι καθ. κκ. Φ. -Ν. Παυλίδου και Ε. Πάσχος, ενώ την Παρασκευή απουσίαζε μόνον ο καθ. κ. Κ. Σιούτας. Την Τετάρτη, , κατά το πρώτο μέρος της συνεδρίασης εκλήθησαν να παραστούν στη συνεδρίαση τα μέλη του Οργάνου Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών, δηλαδή οι καθηγητές κκ. Π. Αργυράκης, Ν. Μπιτζιλέκης και Αντ. Ρεγκάκος. ΘΕΜΑ 2 ο : Ανακοινώσεις Προέδρου Ο Πρόεδρος του ΣΙ, κ. R. Hunter, ενημέρωσε τα μέλη του ΣΙ για τις δύο παραιτήσεις μελών του ΣΙ. Συγκεκριμένα υπέβαλαν την παραίτηση τους τα εσωτερικά μέλη του ΣΙ κ. Α. Γιαννακουδάκης και κα. Γ. Καρύμπαλη Τσίπτσιου. Επίσης, ο Πρόεδρος του ΣΙ, κ. R. Hunter, ευχαρίστησε τα τρία μέλη του Οργάνου Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών για το έργο που έφεραν σε πέρας. ΘΕΜΑ 3 ο : Παρουσίαση από το Όργανο Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών των ακαδημαϊκών και διοικητικών προσόντων των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη Ο Πρόεδρος του ΣΙ, κ. R. Hunter, έδωσε τον λόγο στον συντονιστή του Οργάνου Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών καθ. κ. Π. Αργυράκη, ο οποίος δήλωσε ότι τα μέλη του Οργάνου Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών είχαν πολλές άτυπες συναντήσεις ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να γίνει η λεπτομερής καταγραφή των στοιχείων των υποψηφίων, καθώς είχαν να αντιμετωπίσουν και τις δυσκολίες από το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία ακολουθείται για πρώτη φορά. Γι αυτό ακολουθήθηκαν κατά γράμμα οι διατάξεις του νόμου και έγινε μια λεπτομερής και αντικειμενική καταγραφή των στοιχείων των ατόμων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για 2

3 τη θέση του Πρύτανη. Ο καθ. κ. Π. Αργυράκης παρουσίασε τον πίνακα στον οποίο έγινε η καταγραφή των προσόντων των καθηγητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη και ο οποίος πίνακας συνίσταται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιέχει τα προσωπικά στοιχεία, όπως π.χ. ηλικία, σπουδές, θέσεις εργασίας κλπ., η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα επιστημονικά ακαδημαϊκά προσόντα, ενώ στην τρίτη κατηγορία γίνεται παράθεση των διοικητικών θέσεων που έχουν καταλάβει οι υποψήφιοι. Τα εν λόγω στοιχεία αντλήθηκαν από τα υποβληθέντα βιογραφικά και από διεθνείς, αναγνωρισμένες και ελεύθερα προσβάσιμες βάσεις επιστημονικών δημοσιεύσεων. Ο Αν. Πρόεδρος του ΣΙ, καθ. κ. Β. Ταρλατζής, ρώτησε αν όλα αυτά τα στοιχεία προέκυψαν από τα βιογραφικά τους ή και από διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τους ίδιους τους καθηγητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη. Ο καθ. κ. Π. Αργυράκης απάντησε ότι το Όργανο ξεκίνησε το έργο του από τα βιογραφικά, αλλά στην πορεία αναζήτησε και άλλες πηγές με ανοικτά στοιχεία και βιβλιογραφικά δεδομένα (όπως βάσεις δεδομένων, scopus, Web of Science). Στη συνέχεια ο καθ. κ. Π. Αργυράκης τόνισε επίσης, ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στην αντιπαραβολή των στοιχείων που δήλωσαν οι καθηγητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη. Επίσης, ενημέρωσε το ΣΙ ότι το Όργανο Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών αντιπαρέβαλε τον κατάλογο με τα στοιχεία των επιστημονικών έργων που έχουν δηλώσει οι καθηγητές στα βιογραφικά τους υπομνήματα, με τα στοιχεία και τα αρχεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας. Ο καθ. κ. Ν. Μπιτζιλέκης δήλωσε τα εξής: «Θα πρέπει να πω ότι μας απασχόλησε ως Επιτροπή ο τρόπος παρουσίασης των υποψηφιοτήτων. Ύστερα από σχετική συζήτηση προκρίθηκε αυτός της κατάρτισης ενός πίνακα που να καταγράφει τα στοιχεία των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά, καθότι αυτό θα βοηθούσε περισσότερο τα μέλη του Συμβουλίου από το να επαναλάβουμε απλώς περιληπτικά τα βιογραφικά των υποψηφίων. Εκθέτουμε λοιπόν σε αυτόν τον πίνακα τα επιστημονικά-συγγραφικά στοιχεία, καθώς και τα διοικητικά στοιχεία όπως προκύπτουν από τα βιογραφικά των υποψηφίων. Δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση για πίνακα αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων. Το κομμάτι των επιστημονικών και ερευνητικών προσόντων των υποψηφίων από τη φύση του καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση στον πίνακα, πρώτον διότι περιέχει πολλά στοιχεία {συγγραφικό έργο (βιβλία, μελέτες), ερευνητικό έργο (προγράμματα, επιτροπές, διδακτορικές διατριβές), διεθνή και εγχώρια αναγνώριση (συμμετοχή ή/και διοργάνωση συνεδρίων)} που θα πρέπει να καταγραφούν, και δεύτερον διότι και στα ίδια τα βιογραφικά των υποψηφίων δίνεται σε αυτό ιδιαίτερη έκταση και βαρύτητα. Το μέρος που εκθέτει τα διοικητικά προσόντα των υποψηφίων είναι πιο περιορισμένο καθώς περιγράφει τις διάφορες διοικητικές θέσεις που κατείχαν οι υποψήφιοι. Άλλωστε ο κύκλος των αρμοδιοτήτων της κάθε θέσης προκύπτει ex lege, οπότε δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη καταγραφή. Παρόλα αυτά έγινε τελικά αναφορά και στις επιμέρους αυτές αρμοδιότητες. Η αξιολόγηση αυτού του έργου, επιστημονικού και 3

4 διοικητικού, και η σύγκριση των υποψηφίων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Συμβουλίου.» Ο καθ. κ. Α. Ρεγκάκος δήλωσε τα εξής «Θα μου επιτρέψτε να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση και να σας εκθέσω τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην δουλειά που κληθήκαμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι αξίζει να τα ακούσετε, γιατί έτσι θα εκτιμήσετε καλύτερα και το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς, κυρίως τα όρια και τους περιορισμούς της άλλωστε είναι η πρώτη φορά για όλους μας που ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία και είναι καλό να γίνεται στο τέλος μιας φάσης ένας απολογισμός. Η αποστολή του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών συνοψίζεται σε τρία βασικά καθήκοντα: η πρώτη είναι η προσέλκυση υποψηφιοτήτων για τη θέση του πρύτανη, η δεύτερη η έκθεση των προσόντων όσων υπέβαλαν υποψηφιότητα αυτό που κάνουμε σήμερα και η τρίτη η διενέργεια της ψηφοφορίας. Το πρώτο καθήκον, η προσέλκυση υποψηφιοτήτων, δεν εκτελέστηκε για λόγους που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα του Οργάνου μας. Αν είμαι σωστά πληροφορημένος, το Όργανο το εκλέξατε σε συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου, η πρώτη άτυπη συνάντησή μας έγινε στις 26 Μαρτίου και το έργο λόγω και της παραίτησης ενός τακτικού μέλους στα μέσα Απριλίου, παραίτησης χάρη στην οποία έγινα εγώ τακτικό μέλος του Οργάνου άρχισε ουσιαστικά μετά το Πάσχα. Είναι κρίμα που χάθηκε τόσος χρόνος και δεν υλοποιήθηκε το πρώτο από τα τρία σκέλη της αποστολής μας. Η κυριότερη δυσκολία στο δεύτερο στάδιο, αυτό της συγκέντρωσης και έκθεσης των προσόντων, ήταν διπλή. Δεν ήταν διόλου σαφές τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η έκθεση των προσόντων, πού πρέπει να δίνει βαρύτητα και πού όχι και από πού πρέπει να αντληθούν τα στοιχεία, μόνο από τα βιογραφικά ή και από αναζήτηση προσωπική των μελών του Οργάνου. Ελλείψει σαφών κανόνων και οδηγιών πρότεινα, χωρίς να εισακουσθώ, μια ουδέτερη, μινιμαλιστική λύση μια ευσύνοπτη παρουσίαση βασισμένη στα βιογραφικά των υποψηφίων, λύση που ασφαλώς μικρή έχει χρησιμότητα, αλλά και ελάχιστους συνεπάγεται κινδύνους να γίνει κάτι το ultra vires. Το πρόβλημα του βάρους που δόθηκε στα επιμέρους προσόντα ήταν και αυτό εξίσου σοβαρό. Από την αρχή και παρά τις αμφιβολίες που διατύπωνα ο πίνακας που έχετε στα χέρια σας περιλάμβανε κατά το 95% στοιχεία επιστημονικά-ερευνητικά, ενώ τα διοικητικά προσόντα παρουσιάζονταν σε μια-δυο γραμμές και αυτό οφειλόταν στην επιμονή μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που προέρχονται από τις θετικές επιστήμες η έκθεση θύμιζε εισήγηση για την εκλογή μέλους ΔΕΠ. Η εικόνα αυτή είναι, πιστεύω, διακριτή ακόμη και σήμερα παρά τον εμπλουτισμό του διοικητικού κομματιού. Θυμίζω ότι ο νόμος ρητά και με παρατακτική σύνδεση αναφέρει ως προσόντα του πρύτανη το αναγνωρισμένο κύρος και τη σημαντική διοικητική εμπειρία, προσδίδοντάς του ακόμη και κατά απλή γραμματική ερμηνεία 4

5 ίσο βάρος. Αργά, πολύ αργά ανακάλυψα την γνωστή από ό,τι φαίνεται σε πολλούς γνωμοδότηση του ΝΣΚ που με σαφήνεια ορίζει πώς πρέπει να νοούνται οι έννοιες του αναγνωρισμένου κύρους και της σημαντικής διοικητικής εμπειρίας, και σε ποια συνάφεια θα πρέπει να τα αξιολογήσετε. Θα ήταν ευχής έργο αυτό το κείμενο να μας είχε επισημανθεί εξαρχής ένας φιλόλογος ούτε ξέρει τα νομικά αυτά κείμενα ούτε μπορεί εύκολα και γρήγορα να τα βρει ή ακόμη και να φαντασθεί την ύπαρξή τους. Τέλος πάντων, την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή επήλθε μια σχετική εξισορρόπηση των δύο κατηγοριών, επιστημονικών-ερευνητικών και διοικητικών. Κλείνω με μια προτροπή ασφαλώς περιττή, είμαι βέβαιος ότι θα την έχετε σκεφθεί ήδη. Ο πίνακας που σας παρουσιάσαμε επ ουδενί υποκαθιστά την προσωπική και προσεκτική μελέτη των βιογραφικών των υποψηφίων και την προσωπική αναζήτηση πληροφοριών για αυτούς.» Μετά, πήρε τον λόγο ο καθ. κ. Π. Αργυράκης και εξήγησε ότι συμφωνήθηκε από τα μέλη του Οργάνου να γίνει μια πιο αναλυτική παρουσίαση των διοικητικών προσόντων των υποψηφίων, ώστε αυτό που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο να έχει σύμμετρη κατανομή ανάμεσα στα επιστημονικά ερευνητικά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων. Κατόπιν αυτού, ανέλαβε ο ίδιος να το πράξει, δηλ. να αυξήσει το μέγεθος του τρίτου τμήματος του πίνακα, και να το φέρει στα μέλη του Οργάνου προς έγκριση, όπως και έγινε. Ο καθ. κ. Ν. Μπιτζιλέκης εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό του για την επιβεβαίωση του διοικητικού έργου και ενημέρωσε το ΣΙ ότι το θέμα αυτό το συζήτησε και με συναδέλφους του, του διοικητικού δικαίου. Κατά την άποψή του, το Όργανο Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών δεν μπορεί να συνεισφέρει επιπλέον στοιχεία στο διοικητικό μέρος μια και δεν είναι αρμοδιότητά του η αξιολόγηση και η κρίση. Πάντως, συμπλήρωσε ότι η ανισομέρεια που υπήρξε στην αποτύπωση των ακαδημαϊκών και διοικητικών στοιχείων των υποψηφίων αποτυπώνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων. Τέλος, ο καθ. κ. Ν. Μπιτζιλέκης δήλωσε ότι το διοικητικό έργο είναι συνάρτηση των αρμοδιοτήτων κάθε θέσης και το Όργανο δεν θα μπορούσε να εκφράσει γνώμη επί της αξιολογήσεως. Ο καθ. κ. Γ. Ζαλίδης επανέλαβε την άποψή του πως λείπουν τα διοικητικά κριτήρια και δεν συμφωνεί με τον τρόπο που αποτυπώνονται τα προσόντα των υποψηφίων από το Όργανο με βάση τα κριτήρια που απαιτεί ο νόμος. Η ανάλυση είναι τελείως διαφορετική από αυτή που απαιτεί ο νόμος. Ο καθ. κ. Χ. Μπουντούλας έλαβε τον λόγο και ευχαρίστησε και προσωπικά το Όργανο για την δουλειά του και επισήμανε πως η κρίση των διοικητικών προσόντων των υποψηφίων είναι δουλειά του ΣΙ. Ο Αν. Πρόεδρος του ΣΙ, καθ. κ. Β. Ταρλατζής, ευχαρίστησε και αυτός με τη σειρά του το Όργανο Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε και θέλησε να επισημάνει ότι, πρώτον, είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται η διαδικασία και, δεύτερον, υπάρχουν πολλές ασάφειες στον νόμο 5

6 σχετικά με το πότε θα πρέπει να δημοσιευθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Πρύτανη και πότε πρέπει να συγκροτηθεί το Όργανο Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών. Παρόλα αυτά θεωρεί ότι έγινε εξαιρετική δουλειά. Ακόμη υπογράμμισε ότι είναι εύλογο η αποτύπωση των ακαδημαϊκών στοιχείων να είναι εκτενέστερη γιατί αυτά είναι μετρήσιμα, ενώ αξιέπαινη είναι η προσπάθεια του Οργάνου για την όσο το δυνατόν επικαιροποίησή τους. Ακόμη, διατύπωσε την άποψη ότι το διοικητικό έργο μπορεί μόνο να παρατεθεί από το Όργανο και όχι να αξιολογηθεί η επιτυχία των ενδιαφερομένων για την θέση του Πρύτανη στις θέσεις που είχαν καταλάβει στο παρελθόν. Ο Αν. Πρόεδρος του ΣΙ τόνισε επίσης, ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να καλυφθεί η δυσχέρεια αξιολόγησης του διοικητικού έργου μέσα από τις ερωτήσεις, η πλειονότητα των οποίων έχει ως θέμα το διοικητικό έργο των καθηγητών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη. Ο αν.καθ. κ. Χ. Ελευθεριάδης εξέφρασε την άποψη ότι η έκταση της ανάλυσης των στοιχείων κατά κανένα τρόπο δεν αποτελεί στάθμιση της βαρύτητας των στοιχείων και αξιολόγηση της σοβαρότητάς τους. Πρόσθεσε επίσης, σχετικά με το θέμα της προσελκύσεως ενδιαφερομένων από το Όργανο Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών, ότι το ουσιαστικό εμπόδιο που αποκλείει εξωτερικούς καθηγητές που ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη, είναι το θεσμικό πλαίσιο, λόγω των αλλαγών στον Ν Ο καθ. κ. Κ. Κατσιφαράκης ευχαρίστησε και αυτός με τη σειρά του τα μέλη του Οργάνου Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών, συμφώνησε με την παραπάνω δήλωση του καθ. κ. Χ. Μπουντούλα και εξέφρασε την άποψη ότι στοιχεία σε σχέση με την αξιολόγηση του διδακτικού έργου των καθηγητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη, θα μπορούσαν να ζητηθούν και από τη ΜΟΔΙΠ. Ο καθ. κ. Γ. Κορφιάτης υποστήριξε ότι υπάρχει η εσφαλμένη άποψη ότι η αποτελεσματικότητα της διοίκησης ενός ατόμου δεν είναι μετρήσιμη και αυτό είναι λάθος, μια και οφείλει να εκφράζεται με ποσοτικά μεγέθη. Ο καθ. κ. Λ. Χριστοφόρου και ο καθ. κ. Ε. Πάσχος δήλωσαν ότι οι διοικητικές ικανότητες των καθηγητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη μπορούν να κριθούν στις ακροάσεις τους, ενώ ο καθ. κ. Χ. Μπουντούλας δήλωσε πως θα ήταν πολύ χρήσιμο να γνωρίζει κατά πόσο οι καθηγητές αυτοί αποτελούν ως ακαδημαϊκοί και δάσκαλοι παραδείγματα προς μίμηση. Ο Πρόεδρος του ΣΙ, καθηγητής κ. Richard Hunter, κάλεσε τα μέλη του Οργάνου Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών, αν θέλουν να προσθέσουν τίποτε άλλο και ο καθ. κ. Π. Αργυράκης συμπλήρωσε ότι συμμερίζεται απόλυτα τις ανησυχίες του καθ. κ. Α. Ρεγκάκου και ότι τα μέλη του Οργάνου δεν διαφώνησαν, αλλά κατά την άποψή 6

7 του σημασία δεν έχει η διαδρομή που ακολουθήθηκε αλλά το τελικό αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε σήμερα. Επανέλαβε επίσης τη θέση του ότι αρμοδιότητα του Οργάνου δεν ήταν να αξιολογήσει, διότι αυτό είναι αρμοδιότητα του ΣΙ, δηλαδή να αξιολογήσει τη δυναμική του κάθε καθηγητή που εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη. Ο καθ. κ. Ν. Μπιτζιλέκης υπενθύμισε στα μέλη του ΣΙ ότι αναγκαίο είναι η απόφασή τους να είναι τεκμηριωμένη και πρέπει να επιλεχθούν οι τρεις υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά από τα δύο τρίτα των μελών του ΣΙ δηλαδή από 9 άτομα. Σε αυτό το σημείο τα μέλη του Οργάνου Διενέργειας των Πρυτανικών Εκλογών αποχωρούν και τα μέλη του ΣΙ συνεχίζουν τη συνεδρίαση. Κατόπιν συζητήσεως τα μέλη του ΣΙ αποφάσισαν ομόφωνα να υποβληθούν σε όλους τους υποψηφίους οι παρακάτω ερωτήσεις: 1. Μελετήσαμε τον φάκελο της υποψηφιότητάς σας με προσοχή. Θα θέλαμε, ωστόσο, να μας παρουσιάσετε σε πέντε λεπτά- όχι περισσότερο!- το όραμά σας για το Αριστοτέλειο. 2. Τι σας ώθησε να υποβάλετε υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη; 3. Ποιες, κατά τη γνώμη σας, είναι οι πιο σημαντικές συνεισφορές σας στη διδασκαλία και την έρευνα; 4. Ποιες θεωρείται ότι είναι οι σημαντικότερες επιστημονικές σας εργασίες; 5. Πώς πιστοποιείται η εθνική και διεθνής αναγνωρισιμότητα του επιστημονικού σας έργου; 6. Ποια είναι τα σχέδιά σας για την αναβάθμιση του επιπέδου διδασκαλίας και έρευνας στο Αριστοτέλειο; 7. Ποιες είναι οι δύο ή οι τρεις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο κατά τη γνώμη σας; 8. Ποια είναι τα δύο ή τα τρία σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο κατά τη γνώμη σας; 9. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το σοβαρότατο πρόβλημα της πανεπιστημιακής φύλαξης; 10. Τι πιστεύετε σχετικά με το ισχύον σύστημα εργολαβιών φύλαξης και καθαριότητας του πανεπιστημίου; 11. Πώς σκοπεύετε να οργανώσετε την ομάδα των Αναπληρωτών Πρύτανη; Ποιοι θα είναι οι δικοί σας Αναπληρωτές Πρύτανη; Πώς θα οργανώσετε τη διοίκηση της Πρυτανείας; 12. Ποια είναι η γνώμη σας για τη διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με τον προϋπολογισμό και την κατανομή των κονδυλίων στο Αριστοτέλειο; Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τη διάθεση κονδυλίων από τον ΕΛΚΕ για μηερευνητικούς σκοπούς; 13. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες δράσεις σας στις διοικητικές θέσεις που είχατε, ποιες οι επιτυχίες και οι αποτυχίες και οι αιτίες τους; 14. Πώς θα περιγράφατε το μοντέλο διοίκησης που σας αντιπροσωπεύει; Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα Διοίκησης (management); 7

8 15. Έχετε κάποιο σχέδιο για το πώς μπορεί το Αριστοτέλειο να προσελκύσει κονδύλια από μη-κυβερνητικές πηγές; 16. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ Πρυτανείας και Συμβουλίου; Τι θα περιμένατε να περιλαμβάνει οπωσδήποτε ο νέος Οργανισμός του Πανεπιστημίου; 17. Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους πιστεύετε ότι μπορείτε να διασφαλίσετε την εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας; Ακολουθούν οι ακροάσεις των ενδιαφερομένων για την θέση του Πρύτανη οι οποίες έχουν ηχογραφηθεί και αποτυπωθεί σε ψηφιακό δίσκο. Η σειρά με την οποία πραγματοποιήθηκαν οι ακροάσεις είναι η εξής: ο καθ. κ. Π. Μήτκας στις , οι καθ. κκ. Α. Γιαννακουδάκης, Ι. Παντής και Σ. Λογοθετίδης, στις , ενώ οι καθ. κ.κ. Ι. Παπαδογιάννης και Π. Δάτσκος στις Η ακρόαση του καθ. κ. Π. Δάτσκου έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, μια και λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να βρίσκεται στην Ελλάδα. Ακρόαση καθ. κ. Μήτκα Μήτκας Π. So, we can conduct the whole thing in English or in Κατσιφαράκης Κ. Ελληνικά, ελληνικά. Hunter R. We just had a very long discussion about that, but I ll make an exception with you. Μήτκας Π. I can go either way but Hunter R. We re going to conduct the interview in Greek for pretty obvious reasons, such as that we are in Greece, but anyway I m gonna make an exception for you. Μελετήσαμε τον φάκελο της υποψηφιότητάς σας με προσοχή. Θα θέλαμε, ωστόσο, να μας παρουσιάσετε σε πέντε λεπτά- όχι περισσότερο!- το όραμά σας για το Αριστοτέλειο. Hunter R. First of all, thank you very much for coming to talk to us and what I would like to, first of all, invite you to do is obviously we ve read your application with great interest but I wonder if we could perhaps start the proceedings by asking you to give us, perhaps in 5 minutes, not more than 5 minutes, a sense of your vision for the Aristotle. Μήτκας Π. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι μάλλον γράφουμε Ιστορία αυτή τη στιγμή, έτσι; Είναι η πρώτη συνέντευξη υποψήφιου Πρύτανη για το ίδρυμα. Υπολόγιζα ότι θα είμαι τρίτος-τέταρτος στη σειρά αλφαβητικά, αλλά επειδή είμαι πρώτος δικαιούμαι να λέω, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Προφανώς έχετε έναν πολύ μεγάλο όγκο κειμένων για να διαβάσετε και να δείτε, ίσως τα έχετε δει κιόλας, ελπίζω ότι τα έχετε δει. Δεν θα παραθέσω όλα αυτά τα σημεία τα οποία έχω καταγράψει, θα πω ότι θεωρώ πως η συγκυρία είναι τέτοια που 8

9 θα καθορίσει αν το ΑΠΘ θα συνεχίσει να πορεύεται κουτσαίνοντας, ίσως σε ένα τέλμα, ή θα καταφέρει να γίνει ένα μεγάλο διεθνές πανεπιστήμιο, και ο στόχος μου θα είναι αυτός, να βοηθήσω σε αυτήν την πορεία, να βάλω το πανεπιστήμιο σ αυτή την πορεία, έτσι ώστε να γίνει ένα μεγάλο διεθνές πανεπιστήμιο. Σας έχω καταθέσει ένα σχέδιο για επανεκκίνηση του ΑΠΘ, γιατί πιστεύω ότι ακριβώς είμαστε σ ένα τέτοιο κομβικό σημείο και το ΑΠΘ είναι ώριμο, είναι έτοιμο για να ξεκινήσει με νέες σχέσεις μεταξύ των οργάνων του του Πρύτανη, του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και όλων των άλλων οργάνων στα διάφορα επίπεδα με νέες σχέσεις του πανεπιστημίου με την ελληνική Πολιτεία, γιατί θεωρώ ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πληγεί αυτές οι σχέσεις, με τις νέες δομές ή διαδικασίες που προβλέπει ο καινούργιος νόμος. Ελπίζω ότι το οργανόγραμμα και ο οργανισμός του ιδρύματος και ο εσωτερικός κανονισμός θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα, άρα θα έχουμε ένα νέο πλαίσιο μπροστά μας, αρκετά τακτοποιημένο θα λεγα. Επίσης, θεωρώ ότι είναι επιτέλους η στιγμή, ήρθε επιτέλους η στιγμή να κάνει το Πανεπιστήμιο αυτό που είναι το πιο δύσκολο πράγμα, να σχεδιάσει τη στρατηγική του, να προγραμματίσει, έστω μεσοπρόθεσμα, και όχι απλώς να αντιδρά στα ερεθίσματα τα εξωτερικά της στιγμής ή στην οικονομική συγκυρία. Αυτό θεωρώ ότι είναι από τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού Πανεπιστημίου γενικότερα και ίσως είναι ιδιαίτερα δύσκολο για ένα πανεπιστήμιο που είναι τόσο μεγάλο όσο το ΑΠΘ. Και, επίσης, επειδή διαρκώς μειώνεται η επιχορήγηση η κρατική, διαρκώς μειώνονται οι πόροι, θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους χρηματοδότησης, νέους τρόπους οι οποίοι να συνάδουν με το ακαδημαϊκό κύρος του πανεπιστημίου, δράσεις εξωστρέφειας οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα και στα μέλη ΔΕΠ (στους Καθηγητές του πανεπιστημίου) να δημιουργήσουν πάλι, να νιώσουν ότι δημιουργούν σ ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, αλλά και να αποφέρουν έσοδα στο ίδρυμα. Έχω καταθέσει ένα σχέδιο το οποίο επιγραμματικά αναφέρει δράσεις τις χωρίζει σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Για κάθε δράση παραθέτει τρόπους, μέσα υλοποίησης και για κάθε μια από αυτές όχι για όλες, γιατί αυτό το σχέδιο θα πρέπει να συμπληρωθεί γνωρίζοντας και τα πραγματικά δεδομένα για κάθε στόχο θα πρέπει να έχουμε μετρήσιμα μεγέθη, για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε το αποτέλεσμα στο τέλος της τετραετίας ή μιας περιόδου χρονικής, εν πάση περιπτώσει. Θα θελα ένα πράγμα να ξεκαθαρίσω και νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο περισσότερο να το συζητήσουμε: Επειδή, όπως είδατε στο βιογραφικό μου, έχω εργαστεί ή έχω σπουδάσει για συνολικά 15 χρόνια στις ΗΠΑ, η έννοια του board of trustees ως ένα συμβούλιο το οποίο κάνει επιτελική σχεδίαση και έχει την υψηλή εποπτεία ενός πανεπιστημίου μού είναι απολύτως οικεία. Πάντα υπήρχε ένα board of trustees σε αυτά τα πανεπιστήμια, οπότε και όταν καθιερώθηκε με το νέο νόμο και έκτοτε, μέσα από όλες τις συζητήσεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα συνεργασίας με το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Ίσα-ίσα, θα ήθελα να έχουμε πολύ καλή συνεργασία και ίσως να σας ζητήσω κι εσείς να κάνετε κάποια στοχοθεσία, να βοηθήσετε το ίδρυμα από τη δική σας την πλευρά, για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους τους οποίους θα έχουμε συμφωνήσει από κοινού. Κατέθεσα ένα βιογραφικό το οποίο νομίζω αποδεικνύει ότι έχετε μπροστά σας έναν επιστήμονα που έχει ασχοληθεί με όλες τις εκφάνσεις της Ανώτατης Εκπαίδευσης, και με την έρευνα, και με τη διδασκαλία, και με τη διοίκηση, και με συμμετοχή στα 9

10 κοινά, με προσφορά στην κοινωνία. Θεωρώ ότι έχω ένα σύνολο εμπειριών το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να διοικήσω αυτό το Ίδρυμα. Και θα κλείσω εδώ. Hunter R. Ευχαριστώ. George. Τι σας ώθησε να υποβάλετε υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη; Ζαλίδης Γ. Κύριε Μήτκα, φίλε Περικλή, πραγματικά θα ήθελα να σ ευχαριστήσω για μια πολύ σημαντική τοποθέτηση, η οποία πραγματικά είναι και μια καινούργια ξεχωριστή στιγμή. Αλλά, μ όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν, τελικά γιατί εσύ θα ήθελες να γίνεις Πρύτανης; Μήτκας Π. Η πιο εύκολη απάντηση είναι γιατί και θέλω και μπορώ, αλλά Ζαλίδης Γ. Ότι μπορείς το ξέρω, το γιατί όμως θέλεις, γιατί πίσω από κάθε πράγμα υπάρχει ένα motive. Το motive του εγκλήματος, λοιπόν. [αστειευόμενος] Μήτκας Π. Πάντα στην πορεία μου, αν θέλεις κι από τα χρόνια του σχολείου, μου άρεζε να είμαι πρόεδρος ή να αναλαμβάνω υποχρεώσεις, να ασχολούμαι με τα κοινά. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να έχουμε άποψη για το πού πάει το πανεπιστήμιο, το τμήμα, το σχολείο, ο χώρος στον οποίο κινούμαστε. Επομένως, πάντα συμμετείχα σε τέτοιου είδους σώματα. Έχω φτάσει σ ένα σημείο, επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι έχω τις εμπειρίες και τη δυνατότητα. Πιστεύω ότι φέρνω κάτι καινούργιο στο πανεπιστήμιο, κάτι που ίσως δε θα μιλήσω για άλλους συνυποψηφίους, αλλά μια αντίληψη ίσως πιο αναπτυξιακή, πιο εξωστρεφή, κυρίως λόγω της εμπειρίας μου σε άλλους χώρους, σε άλλα πανεπιστήμια. Επομένως, θεωρώ έτσι μια συνέχεια των όσων έχω κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Ποιες, κατά τη γνώμη σας, είναι οι πιο σημαντικές συνεισφορές σας στη διδασκαλία και την έρευνα; Ταρλατζής Β. Καλωσήρθες, Περικλή. Μήτκας Π. Μιλάω πιο δυνατά απ ό,τι συνήθως, γιατί απ ό,τι καταλαβαίνω καταγράφονται, για ν ακούνε και οι Ταρλατζής Β. Ποιες κατά τη γνώμη σου είναι οι πιο σημαντικές συνεισφορές σου στη διδασκαλία και την έρευνα; Μήτκας Π. Μάλιστα. Στη διδασκαλία, όσο ήμουν στην Αμερική, ήταν και το σύστημα τέτοιο, δίδαξα μια πλειάδα μαθημάτων, γιατί στο αμερικάνικο το σύστημα δεν διδάσκεις μόνο τα συγκεκριμένα μαθήματα που εμπίπτουν στο γνωστικό σου αντικείμενο, αλλά σε καλεί το τμήμα να συνεισφέρεις όπου μπορείς ή όπου χρειάζεται. Έτσι, σχεδόν κάθε εξάμηνο τα πρώτα χρόνια, έπρεπε να διδάξω ένα καινούργιο μάθημα (για μένα καινούργιο). Ενέταξα καινούργια μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών στην Αμερική, δημιούργησα καινούργια μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα, όπως η Τεχνολογία Λογισμικού, που δεν υπήρχε και άνοιξα μια καινούργια περιοχή του Software Engineering για το Τμήμα, ήταν η πρώτη φορά που διδάχθηκε αυτό το μάθημα και έχει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό που έκανα στην Ελλάδα, θεωρώ, και ήτανε σημαντικό, είναι ότι έστησα στο Τμήμα ή έδωσα στους συναδέλφους να καταλάβουν την αξία του μεταπτυχιακού 10

11 φοιτητή ως συνεπικουρούντος τη διδασκαλία, αλλά του αμειβόμενου. Επειδή στην Αμερική είχα πάντα έναν teaching assistant που τον πλήρωνε το πανεπιστήμιο, όταν ήρθα στην Ελλάδα διαπίστωσα ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές βοηθούν όσο, όπως θέλει ο διδάσκων, αλλά δεν υπήρχε πρόγραμμα συστηματικής αποζημίωσής τους. Με αφορμή το ΕΠΕΑΕΚ, ένα πρόγραμμα για ενίσχυση σπουδών Πληροφορικής στο οποίο ήμουν επιστημονικά υπεύθυνος για το Τμήμα και αργότερα ιδρυματικά υπεύθυνος, καθιέρωσα αυτή την αντίληψη και έκτοτε το Τμήμα το έχει αναλάβει σαν υποχρέωσή του και κάθε εξάμηνο αφήνει κατά μέρος ένα σημαντικό ποσό (γύρω στις ) για να αποζημιώνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με λίγα λεφτά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι. Επίσης, θεωρώ ότι, μέσα από τα μαθήματά μου, τα οποία όλα ζητούσαν απ τους φοιτητές να κάνουν κάποιες εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, περνάω την αντίληψη ότι η δουλειά γίνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και όχι στις τελικές εξετάσεις. Σε ένα μάθημα κορμού των 250 ατόμων παίρνω παρουσίες, που, όταν ξεκίνησε αυτό, με κοιτούσαν όλοι οι φοιτητές περίεργα και με κατηγόρησαν για αυθαιρεσία. Εν πάση περιπτώσει, κατάλαβαν όμως ότι αυτό το πράγμα, μαζί με τις παρουσίες στο εργαστήριο, που απαιτώ, ήταν προς όφελός τους. Επίσης, εισήγαγα νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες, όπως την ηλεκτρονική αυτοαξιολόγηση, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να διαπιστώσουν πόσο έχουν κατανοήσει την ύλη απαντώντας σε ερωτήσεις οι οποίες τους παρουσιάζονται τυχαία από ένα μεγάλο pool ερωτήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Και οι φοιτητές σ αυτό το μάθημα το μεγάλο μπορούν να δώσουν και ηλεκτρονικά εξετάσεις αν θέλουν, στο εργαστήριο, ή γραπτά εξετάσεις με παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή, πιστεύω ότι και η εισαγωγή κάποιων καινοτομιών και το άνοιγμα κάποιων νέων περιοχών, αλλά και η αντίληψη ότι η δουλειά πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και όχι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ήταν από τις σημαντικές, έτσι, συνεισφορές μου. Ταρλατζής Β. Στην έρευνα; Μήτκας Π. Στην έρευνα έχω ένα μεγάλο έργο. Όταν ήμουν στην Αμερική, ασχολήθηκα με οπτοηλεκτρονικά συστήματα για αποθήκευση μεγάλων βάσεων δεδομένων. Εκεί έγινε και πειραματική δουλειά, γιατί δούλεψα στο Research Engineering Center της NSF, που ήταν στημένο στο Κολοράντο, σε Optoelectronic Computing Systems. Άνοιξα μια περιοχή αποθήκευσης βάσεων δεδομένων σε ολογραφικές μνήμες, τρισδιάστατες ολογραφικές μνήμες και τη δυνατότητα να ανακαλούμε την πληροφορία είτε με διεύθυνση είτε με περιεχόμενο, αυτό που είναι γνωστό σαν associative memory. Όταν ήρθα, όμως, στην Ελλάδα και διαπίστωσα ότι οι ανάγκες του Τμήματος ήταν κυρίως στο software, έστρεψα όλη μου την ερευνητική δραστηριότητα στο software. Ασχολήθηκα με ευφυή συστήματα, με πράκτορες λογισμικού (software agents) και εκεί έχουμε σημαντικές επιτυχίες, γιατί ανοίξαμε μια περιοχή η οποία επιτρέπει την εξόρυξη δεδομένων (data mining) σε ιστορικά δεδομένα, για να δημιουργήσουμε την ευφυΐα του πράκτορα λογισμικού και να εκπαιδεύουμε στην ουσία έτσι τους πράκτορες λογισμικού οι οποίοι συμμετέχουν σε ηλεκτρονικό εμπόριο ή σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες ή ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και η επιτυχία φαίνεται από τα πολλά βραβεία που έχουμε πάρει σε διεθνείς διαγωνισμούς αυτού του τύπου, όπου 11

12 έχει πράκτορες λογισμικού από διάφορα πανεπιστήμια, διάφορα ερευνητικά κέντρα να συναγωνίζονται μεταξύ τους για την πρώτη θέση. Θεωρώ, επίσης, ότι ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μου είναι διεπιστημονικό, γιατί συνεργάστηκα και με συναδέλφους από την Ιατρική και με συναδέλφους από την Κτηνιατρική και τη Γεωπονία, αλλά έχω ανοίξει, για το Τμήμα τουλάχιστον των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, την περιοχή της Βιοπληροφορικής. Ποιες θεωρείται ότι είναι οι σημαντικότερες επιστημονικές σας εργασίες; Ταρλατζής Β. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σημαντικότερες επιστημονικές σας εργασίες; Αν είχατε να ξεχωρίσετε δηλαδή απ όλες τις εργασίες, μια, δυο ή τρεις που θεωρείτε ότι είχαν τη μεγαλύτερη επίπτωση στα επιστημονικά δρώμενα του τομέα σας. Μήτκας Π. Οι πρώτες εργασίες, οι πολύ πρώιμες εργασίες γιατί το διδακτορικό μου ήταν στην χρήση οπτικών τεχνολογιών για τις βάσεις δεδομένων ήταν από τις πολύ δυνατές εργασίες (IEEE Proceedings κλπ.). Μία όμως η οποία στην ουσία συνόψιζε ή πρωτοπαρουσίαζε αυτή την ιδέα της αποθήκευσης δεδομένων με οπτικό τρόπο, με ακτίνες λέιζερ, σε τρισδιάστατες ολογραφικές μνήμες, θεωρώ ότι ήταν από τις καλύτερες, τις πιο σημαντικές, είχε βέβαια και αρκετή συνέχεια. Και αργότερα, στην Ελλάδα, υπήρξε μία πολύ καλή εργασία στην περιοχή της Βιοπληροφορικής, στην κατηγοριοποίηση αν θέλετε, κάποιων δομών δεδομένων. Και ίσως θα ξεχώριζα μια πολύ καλή εργασία που συνοψίζει αυτήν την τεχνολογία της συνεργασίας των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων, Data Mining for Software Agents, for Agents and Intelligence. Έχω γράψει κι ένα βιβλίο εκεί το οποίο είναι μονογραφία, δεν είναι μονογραφία, είναι σε συνεργασία μ έναν συνεργάτη μου, αλλά δεν είναι σύγγραμμα για μάθημα, είναι ένα επιστημονικό βιβλίο, το Agent Intelligence Through Data Mining. Πώς πιστοποιείται η εθνική και διεθνής αναγνωρισιμότητα του επιστημονικού σας έργου; Ταρλατζής Β. Πώς πιστοποιείται η εθνική εννοώ η εντός Ελλάδος και διεθνής αναγνωρισιμότητα του επιστημονικού σας έργου; Μήτκας Π. Νομίζω ότι πιστοποιείται από τον όγκο και την ποιότητα του δημοσιευμένου έργου, από την αποδοχή του μέσα από ετεροαναφορές και τους διάφορους δείκτες, από τα διεθνή βραβεία, από τη συνεχή συμμετοχή μου είτε σε οργάνωση συνεδρίων είτε στην συμμετοχή σε οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων, από τις προσκεκλημένες ομιλίες, κατά καιρούς, σε συνέδρια και από τις πολλές συνεργασίες μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα και μέσα από ανταλλαγές και φοιτητών και συναδέλφων. Ποια είναι τα σχέδιά σας για την αναβάθμιση του επιπέδου διδασκαλίας και έρευνας στο Αριστοτέλειο; Ταρλατζής Β. Ποια είναι τα σχέδιά σας για την αναβάθμιση του επιπέδου διδασκαλίας και έρευνας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο; και πάλι σε συντομία. Μήτκας Π. Λοιπόν, έχω καταγράψει μερικά πράγματα, αλλά σε συντομία: Πιστεύω πραγματικά ότι το ύψιστο καθήκον του Πανεπιστημίου είναι η διδασκαλία, η μετάδοση της γνώσης στους φοιτητές. Ανδρώθηκα επαγγελματικά θα το επαναλάβω στο αμερικάνικο το σύστημα, το οποίο θεωρεί τον φοιτητή πελάτη, κατά 12

13 κάποιο τρόπο, και τον θέλει να είναι πάντα ικανοποιημένος. Επομένως, η πρώτη μου προτεραιότητα ήτανε πάντα οι φοιτητές. Στο ΑΠΘ έχουμε αυτό το πρόβλημα, ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε εύκολα τον καθηγητή στο διδακτικό του έργο, άρα δεν μπορούμε να του δώσουμε τη δυνατότητα να προσφέρει π.χ. εβδομαδιαίο homework ή κάθε δυο βδομάδες να δίνει homework στους φοιτητές, γιατί δεν μπορεί να διορθώνει όλα τα γραπτά μόνος του. Αν είχε πλαισιωθεί από βοηθούς, συμβούλους κλπ., ίσως αυτό το πράγμα να δούλευε όπως δουλεύει στα περισσότερα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επομένως, ένας στόχος θα είναι ή να δώσουμε τέτοιους είδους βοήθειες, ενεργοποιώντας έναν θεσμό του μεταπτυχιακού βοηθού διδασκαλίας, αλλά, επειδή τα οικονομικά μπορεί να μην μας το επιτρέψουν, θα πρέπει ίσως να δώσουμε ηλεκτρονικούς τρόπους υποβοήθησης της διδασκαλίας, κάτι σαν αυτό που περιέγραψα προηγουμένως. Αν, ας πούμε, ο καθηγητής είναι διατεθειμένος να δημιουργήσει ένα pool από ερωτήσεις, προβλήματα λέω ενδεικτικά ένα νούμερο για το μάθημά του και περάσουν αυτά με ηλεκτρονικό τρόπο στον υπολογιστή και ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δοκιμάζει πόσα ξέρει, να αξιολογεί το πόσα ξέρει ή να εξετάζεται στο τέλος με έναν τρόπο που θα είναι πιο εύκολος για τον καθηγητή, νομίζω ότι βοηθάμε τη διαδικασία. Υπάρχει στο νόμο η υποχρέωση να δημιουργήσουμε το γραφείο υποστήριξης διδασκαλίας. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να δούμε τεχνικές, τρόπους και τεχνολογίες για να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω βέβαια ότι και βραβεία, η επιβράβευση των καλών καθηγητών, των καλών δασκάλων, των καλών πρακτικών διδασκαλίας και η ανάδειξή τους θα βοηθήσουν πολύ σημαντικά σ αυτόν τον τομέα. Ταρλατζής Β. Και για την έρευνα; Πάσχος Ε. Βασίλη, να κάνω μια ερώτηση; Ταρλατζής Β. Μισό λεπτάκι, Μανόλη, να ολοκληρώσει την απάντηση. Πάσχος Ε. Είναι στο ίδιο θέμα ακριβώς. Πώς βλέπετε, κ. Μήτκα, την ηλεκτρονική διδασκαλία, δηλαδή electronic teaching, μια και είσαστε στον κλάδο. Και, παραπλήσια μ αυτό, ποια βλέπετε τη σχέση της επαφής μεταξύ σπουδαστή και καθηγητή; Μήτκας Π. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι, και το χω καταγράψει κάπου αναφέροντας ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, ότι διαρκώς βλέπουμε στα πανεπιστήμια να εισάγεται η τεχνολογία ολοένα και περισσότερο και να ανταγωνίζεται η ηλεκτρονική διδασκαλία τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα καταλήξει αυτός ο ανταγωνισμός. Σίγουρα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και την ηλεκτρονική διδασκαλία και όλη την εισαγωγή της τεχνολογίας για την υποστήριξη της διδασκαλίας. Εγώ θεωρώ ότι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου στην τάξη και η επαφή αυτή μεταξύ των φοιτητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι αναντικατάστατη. Αλλά επειδή βλέπω πώς εξελίσσεται η τεχνολογία, δεν θα εκπλαγώ αν σε μερικά χρόνια έχουμε συστήματα virtual reality τα οποία θα δημιουργούν μια τάξη και τη δυνατότητα να νιώθουμε ότι είμαστε δίπλα με τους φοιτητές μας μ έναν πολύ ρεαλιστικό τρόπο. Ένα πανεπιστήμιο σαν το δικό μας δεν μπορεί να αγνοεί όλες 13

14 αυτές τις εξελίξεις. Θα πρέπει να τις παρακολουθεί και να επιλέγει όποιες του ταιριάζουν καλύτερα. Ταρλατζής Β. Είχαμε αφήσει και Μήτκας Π. Ναι για την έρευνα: Η έρευνα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για το Πανεπιστήμιο και η ερώτηση θα μπορούσε να είναι «Πώς θα ενισχύσουμε την αριστεία στην έρευνα, πώς θα ενισχύσουμε την εισροή κονδυλίων από χρηματοδοτούμενη έρευνα;» δεν ξέρω αν θέλετε να το πιάσουμε σαν διαφορετικά θέματα. Ας δούμε την αριστεία στην έρευνα, έτσι; Σήμερα μετράμε την αριστεία με πάρα πολλούς διαφορετικούς βιβλιομετρικούς δείκτες. Έχει αναχθεί σε δική της επιστήμη η βιβλιομετρική, η βιβλιομετρία. Προφανώς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όλη αυτή την πραγματικότητα. Οι καθηγητές μας θα πρέπει να αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια που αξιολογούνται οι καθηγητές διεθνώς στα πανεπιστήμια. Έκανα μια μικρή έρευνα βλέποντας ας πούμε πώς αποτιμάται η κατάταξη, πώς αξιολογούνται τα πανεπιστήμια για τις διεθνείς κατατάξεις. Το Αριστοτέλειο συνήθως είναι το καλύτερο στην Ελλάδα ή το δεύτερο καλύτερο εν πάση περιπτώσει και παίζει σε θέσεις (κάπου εκεί). Για να φτάσουμε, ν ανεβούμε θέσεις παραπάνω θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτές τις μετρικές. Παραδείγματος χάρη, παίζουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι δημοσιεύσεις στο Nature και στο Science. Θα πρέπει ίσως να θεσμοθετήσουμε βραβεία για τέτοιου είδους δημοσιεύσεις, να το ξέρει όλη η Κοινότητα. Ή να θεσμοθετήσουμε, να δούμε Και πάλι κάνοντας, ας πούμε, μια πρώτης ή δεύτερης τάξης ανάλυση, διαπιστώνω ότι ο μέσος όρος των δημοσιεύσεων ανά ΔΕΠ του πανεπιστημίου είναι γύρω στο 1,17 το χρόνο. Εάν ανέβαινε στο 1,35, θα μας έφτανε στο επίπεδο των πανεπιστημίων που είναι στη θέση 200, τουλάχιστον όσον αφορά αυτόν τον δείκτη. Άρα, μία προώθηση, αν θέλετε, της ιδέας «Δημοσιεύουμε σε καλύτερα περιοδικά ή με καλύτερο impact factor» θα βοηθούσε. Ένα άλλο που θα βοηθούσε, αλλά είναι λίγο δύσκολο, κι εκεί θέλει συμφωνία σε πολλά επίπεδα, [θα ήταν] να λέγαμε ότι οι εξελίξεις των καθηγητών από βαθμίδα σε βαθμίδα θα γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε θα πρέπει αυτός που υποβάλλει τα χαρτιά του να έχει κατά τι καλύτερο έργο από τον μέσο όρο των καθηγητών του Τμήματος στη βαθμίδα την οποία πρέπει να ρθείς. Δηλαδή, δημιουργούμε έναν κυλιόμενο μέσο όρο ο οποίος συνεχώς θα ανεβαίνει. Και δεν θα συγκρίνουμε τμήματα ή διαφορετικά αντικείμενα. Προφανώς αυτό θέλει περισσότερη σκέψη απ όσο περιλαμβάνουν οι δυο γραμμές που ανέφερα τώρα και μπορεί να γίνει ένας αλγόριθμος να λαμβάνει υπόψη του ιδιαιτερότητες τμημάτων, αντικειμένων, ηλικίας κλπ., αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο και θα μας διαφοροποιήσει σαν πανεπιστήμιο και διαρκώς θα βελτιώνει αυτού του είδους τα νούμερα και θα είναι λίγο πιο διαφανές από όλες τις τρέχουσες διαδικασίες ιδιαίτερα έτσι όπως γίνονται τώρα οι εκλογές ας πούμε, που είναι κατά την άποψή μου τελείως αδιαφανείς. Τώρα, υπάρχει και το κομμάτι της δεν ξέρω αν έχετε παρακάτω τέτοια ερώτηση, ας πούμε, πώς θα αυξήσουμε τις εισροές από χρηματοδοτούμενη Ζαλίδης Γ. Αυτό είναι παρακάτω. Εδώ, σ αυτό το σημείο, αυτό είναι ευκταίο. Το υλοποιούμε πώς; Γιατί θεωρώ, και το είπες σωστά Περικλή, αλλά από κάπου θα έχουμε αντιδράσεις. Το 1,17 σημαίνει κάποιοι 10, κάποιοι 20 και κάποιοι μηδέν για 14

15 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια αδράνεια υλοποίηση, γιατί πάντα στην Ελλάδα καλά στη θεωρία, στην υλοποίηση; Μήτκας Π. Πολύ σωστά. Στο ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν μπορείς να επιβάλεις τίποτα. Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος είναι να δουλέψουμε διά του παραδείγματος και αυξάνοντας αυτό που στην Αμερική ονομάζουν peer pressure, δηλαδή αναδεικνύοντας το έργο των συναδέλφων οι οποίοι προοδεύουν, επιβραβεύοντάς τους, λέγοντας Π.χ. έρχεται ένα καινούργιο ερευνητικό έργο στο Πανεπιστήμιο. Ποιος το μαθαίνει εκτός από τον επιστημονικά υπεύθυνο; Κανένας άλλος. Γιατί να μην υπάρχει διαρκώς, ας πούμε, μια είδηση στην κεντρική σελίδα ότι ο Γιάννης ο Ευαγγέλου, ξέρω γώ, πήρε το καινούργιο ερευνητικό πρόγραμμα Ζαλίδης Γ. Αυτό είναι θέμα στο ΕΛΚΕ, θα το συζητήσουμε μετά. Μήτκας Π. Ή καλές πρακτικές στη διδασκαλία, επιτυχίες, ποιος είναι ο καλύτερος καθηγητής στο Τμήμα, ποιος έχει το μεγαλύτερο H-Index π.χ.; Ή ποιος φέτος έκανε τις καλύτερες δημοσιεύσεις; Δεν το ξέρει κανένας. Ακόμα και στην αξιολόγηση όταν πήγαμε και κάναμε μια πολύ καλή αξιολόγηση σαν Τμήμα δεν το παρουσιάσαμε αυτό. Ενώ είχαμε βγάλει τον H-Index για το κάθε μέλος ΔΕΠ και το βάλαμε ανώνυμα, για να μη θιγεί κανένας, αλλά επειδή κάποιος ήταν πολύ ψηλά και κάποιοι ήταν στο 0 ή στο 1, δεν το παρουσιάσαμε για να μη θίξουμε. Ίσως ήρθε ο καιρός να ξεφύγουμε απ αυτό το πράγμα. Πολυζωίδης Κ. Μετά κινδυνεύεις να μη βγεις Πρύτανης. Μήτκας Π. Εγώ κινδυνεύω, προφανώς, δεν ξέρω αν αυτό θα το παρουσιάσετε, ας πούμε, στο Πολυζωίδης Κ. Ότι τα politics πάντα μας έφαγαν, αυτό ήθελα να πω. Μήτκας Π. Να πω και κάτι άλλο: Αυτά που θα πω στο Συμβούλιο, περίπου αυτά θα πω και στους συναδέλφους. Δεν λέω άλλα στον ένα, άλλα στον άλλο, εντάξει; Έχω μια αδυναμία σ αυτό το πράγμα, να παρουσιάζω με διαφορετικό τρόπο την πραγματικότητα ανάλογα με το συνομιλητή. Για μένα μία είναι η πραγματικότητα και αυτήν παρουσιάζω. Εάν εκλεγώ Πρύτανης, θα ξέρετε ότι θα έχετε έναν ειλικρινή συνομιλητή και συνεργάτη. Δεν θα προσπαθήσω να σας κρύψω στοιχεία, δεν θα προσπαθήσω να σας κοροϊδέψω. Πιστεύω ότι πρέπει ανοιχτά να συζητάμε τα πάντα και ίσως ένα μειονέκτημά μου να είναι αυτό, ότι δεν μπορώ να κάνω politics. Για την έρευνα υπάρχουν κι άλλα πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε, για να αυξήσουμε τη χρηματοδοτούμενη έρευνα εκείνο το αφήσαμε λίγο, είπαμε Ζαλίδης Γ. Είναι παρακάτω, θα ξαναρθεί, Περικλή. Ποιες είναι οι δύο ή οι τρεις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το πανεπιστήμιο κατά τη γνώμη σας; Ταρλατζής Β. Ποιες είναι οι δύο ή τρεις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το πανεπιστήμιό μας σήμερα; Μήτκας Π. Κοιτάξτε, προφανώς το πιο σημαντικό είναι, δυστυχώς δηλαδή για το πανεπιστήμιο, είναι αυτό που ονομάζουμε καθημερινότητα στο πανεπιστήμιο, και 15

16 πρέπει να λυθεί. Δηλαδή, πρέπει να λυθούν τα θέματα της καθαριότητας, της φύλαξης προκλήσεις είπες, όχι προβλήματα. Ταρλατζής Β. Προκλήσεις. Για να σε προετοιμάσω, υπάρχουν δύο ειδικότερες ερωτήσεις, επειδή ασφαλώς είναι σημαντικά, για την καθαριότητα και τη φύλαξη. Σ το λέω για να κάνεις διαχείριση του χρόνου. Μήτκας Π. Ναι. Θα θελα σαν Πρύτανης να μην είχα να το χειριστώ αυτό το πρόβλημα. Φαντάζομαι κι εσείς σαν Συμβούλιο δεν θα θέλατε καθόλου ν ασχοληθείτε με τα θέματα της καθαριότητας και της φύλαξης, αλλά καταλαβαίνω ότι αν δεν λυθεί αυτό το θέμα μέσα στους πρώτους μήνες της θητείας του νέου Πρύτανη, θα τον ακολουθεί σε όλη του την τετραετία και θα σέρνεται. Και επίσης, αν δεν λυθεί αυτό, δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τους συναδέλφους να σηκώσουν τα μανίκια και να δουλέψουν για το πανεπιστήμιο, γιατί αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι έχουν κατεβάσει τα μολύβια και δεν έχουνε διάθεση να κάνουν Πολυζωίδης Κ. Το θέμα είναι πώς θα το λύσουμε. Μήτκας Π. Το θέμα είναι πώς θα το λύσουμε θέλετε να το συζητήσουμε τώρα ή να μείνουμε στις προκλήσεις; Ταρλατζής Β. Ας μείνουμε στις προκλήσεις, για να μην ξεφύγουμε απ το structure. Μήτκας Π. Μία πρόκληση σημαντική είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως και απορρέει από την υποχρέωσή μας να υλοποιήσουμε έναν νέο οργανισμό και να αρχίσουμε να χαράζουμε στρατηγική για το ίδρυμα. Επαναλαμβάνω ότι το ελληνικό Πανεπιστήμιο ποτέ δεν μπόρεσε να κάνει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και πάντα αντιδρούσε σε ερεθίσματα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πρέπει να το κάνουμε και να το κάνουμε συστηματικά και να το κάνουμε πολύ σωστά. Αυτό ίσως θα πρέπει να το επιβάλουμε. Δηλαδή, είναι από τα πράγματα που μπορείς να επιβάλεις, όπως μας επιβάλλει και το Υπουργείο ας πούμε τη δημιουργία του οργανισμού και του εσωτερικού κανονισμού. Μια δεύτερη πολύ μεγάλη πρόκληση είναι οι δυνατότητες εξωστρέφειας του πανεπιστημίου, δημιουργίας συνεργασιών, μεταπτυχιακών προγραμμάτων, θερινών σχολείων, συνεργασιών με άλλα ιδρύματα οι οποίες θα ανοίξουν το πανεπιστήμιο σε όλο τον κόσμο. Η ανώτατη εκπαίδευση παγκοσμίως περνάει σ ένα μοντέλο που λέει ο φοιτητής ή ο διδασκόμενος ότι «Θέλω να επιλέξω ό,τι θέλω σαν αντικείμενο, στο χρόνο που το θέλω, στον τόπο που το θέλω». Εάν το πανεπιστήμιο, το ΑΠΘ παραμείνει στη λογική «Θα μου φέρνει κάθε χρόνο τόσους φοιτητές το κράτος, το Υπουργείο ή το Λύκειο και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τους βγάζω στην αγορά», νομίζω ότι θα μείνει σ αυτό που περιέγραψα στην αρχή, θα μείνει πίσω, θα μείνει σ ένα τέλμα. Εάν καταφέρει να ανοίξει τέτοιου είδους διαδικασίες-διεργασίες, τότε έχει ένα λαμπρό μέλλον. Η τρίτη πρόκληση η μεγάλη είναι η πρόκληση της τεχνολογίας, η τεχνολογική πρόκληση. Δηλαδή, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η ηλεκτρονική υποβοήθηση της διδασκαλίας, οι δυνατότητες να χρησιμοποιούμε υλικό με άμεσο τρόπο από πάρα πολλές πηγές, θα πρέπει να ξυπνήσει τους συναδέλφους, θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε άλλους τρόπους διδασκαλίας. Κι αυτό, βέβαια, η ηλεκτρονική 16

17 διακυβέρνηση μάς δίνει τη δυνατότητα να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στην διοίκηση του πανεπιστημίου. Φαντάζομαι θα χουμε τη δυνατότητα να το δούμε Ταρλατζής Β. Προσωπική διευκρίνιση. Επειδή το ανέφερες και στο εισαγωγικό, με τους στόχους, αλλά το ξαναείπες εδώ για τη στρατηγική, ανέφερες κάτι για μετρήσιμους στόχους, π.χ. του μελλοντικού Πρύτανη. Μπορείς επιγραμματικά να μας πεις πώς το φαντάζεσαι αυτό, δηλαδή τους υλοποιήσιμους στόχους που βάσει των οποίων θα κρίνεται, θα αξιολογείται η επιτυχία και η θητεία του Πρύτανη; Μήτκας Π. Κοιτάξτε να δείτε, το χα πει, το χα συζητήσει με τον κ. Κορφιάτη αυτό λίγο. Ο Πρύτανης, όπως είναι σήμερα το ελληνικό το σύστημα, έχει μία θητεία. Άρα, έχει μία τετραετία, δεν θα ξανα-αξιολογηθεί. Επομένως, ο Πρύτανης μπορεί στην αρχή να θέσει κάποιους στόχους μετρήσιμους και στο τέλος να αποτιμήσει η κοινωνία, π.χ. ότι θέλω ο θεσμός του συμβούλου καθηγητή, του academic advisor, να ισχύει για τα 41 τμήματα του πανεπιστημίου με κάποιο τρόπο που θ αποφασίσουνε τα τμήματα. Αλλά να υπάρχει αυτή η συμβουλή στους πρωτοετείς και στους δευτεροετείς φοιτητές όλων των τμημάτων, μέχρις ότου καταφέρουμε να τους πείσουμε να γίνουν πιο συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, έτσι; Αυτός είναι ένας μετρήσιμος στόχος. Μπορεί να επιτευχθεί, μπορεί να μην επιτευχθεί. Ή μπορεί να πούμε, ας πούμε, να ανεβάσουμε το πανεπιστήμιο στο τέλος της τετραετίας 40 θέσεις, 100 θέσεις από την αξιολόγηση τη σημερινή. Είναι κι αυτός ένας μετρήσιμος στόχος, έτσι; Ή να πούμε ότι θα θέλαμε να αυξήσουμε τον αριθμό των προτάσεων από την Ιατρική Σχολή στο Horizon σε έναν αριθμό, ξέρω γώ, 100 το χρόνο, να φεύγουν 100 προτάσεις από την Ιατρική. Ζαλίδης Γ. Να καθαρίσουμε μητρώα φοιτητών ή όχι; Μήτκας Π. Ναι. Ναι. Αυτό, όμως, προσέξτε, αυτά τα δύσκολα θέλω να τα κάνουμε μαζί. Εγώ θα λέω κάτι, θα μου λένε δε γίνεται και θα λέω «Το Συμβούλιο από πίσω μού το επιμένει, μου το υπαγορεύει». Εσείς θα είστε, ας πούμε, το λιοντάρι στο βάθος της σπηλιάς που θα τους λέω ότι «Κοιτάξτε, δεν μπορώ, με πιέζει ο νόμος, ο Υπουργός, το Συμβούλιο», έτσι; Θα τα συμφωνήσουμε αυτά και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε. Μπορεί να μην τους διαγράψουμε δεν θα διαγράψουμε όλους μεμιάς. Αυτή η απόφαση της Συγκλήτου ήτανε σωστή. Δηλαδή, να δούμε ποιοι δεν έχουν ασχοληθεί με το Πανεπιστήμιο τα τελευταία δέκα χρόνια; Θα φύγουν αυτοί. Θα γίνει μια αρχή, θα γίνει μια αναστάτωση, θα δούμε. Μετά θα πάμε, ας πούμε, θα μειώσουμε το χρόνο και θα βλέπουμε, βέβαια, και τις εξαιρέσεις. Στο Colorado State που ήμουν καθηγητής ήμουν μέλος της επιτροπής της πανεπιστημιακής που έβλεπε τις αιτήσεις φοιτητών που το σύστημα τους ανάγκαζε να φύγουν γιατί δεν είχανε ακαδημαϊκή, δεν είχανε μέσο όρο 2. Αυτή η επιτροπή δεχόταν τις αιτήσεις των προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι έλεγαν, εξηγούσαν για ποιο λόγο θα ήθελαν μια παράταση σπουδών για ν ανεβάσουν το GPA πάνω από 2 και να είναι πάλι σε σωστό academic standard. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή σαν ένα ενδιάμεσο τρόπο να γίνει αποδεκτή πια η κατάσταση ότι δεν είμαστε εσαεί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, αλλά υπάρχει ένα τέλος. Ποια είναι τα δύο ή τα τρία σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο κατά τη γνώμη σας; Ταρλατζής Β. Ωραία. Τώρα, όπως είχα πει, υπάρχουνε τα δύο-τρία σοβαρότερα προβλήματα του Πανεπιστημίου κατά την άποψή σου. 17

18 Ελευθεριάδης Χρ. Έχει λίγο overlap αυτό, αλλά εντάξει. Μήτκας Π. Ένα είναι αυτό της καθημερινότητας, το οποίο είπα ότι πρέπει να λυθεί. Ένα άλλο μεγάλο ειδικό πρόβλημα του ΑΠΘ είναι ο πολύ μεγάλος όγκος του, το μέγεθός του. Όπως είπα νωρίτερα, δεχόμαστε πάρα πολλούς φοιτητές και δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους εκπαιδεύουμε με τον τρόπο που τους εκπαιδεύουν άλλα πανεπιστήμια που έχουνε περισσότερους οικονομικούς πόρους. Εκεί θέλει να βρούμε διαφορετικές καλύτερες λύσεις τις περιέγραψα προηγουμένως. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα το οποίο ανέφερα, του στρατηγικού σχεδιασμού, αυτό είναι πρόβλημα για όλο το ελληνικό Πανεπιστήμιο, αλλά και για το ΑΠΘ. Και προφανώς η συνεχής μείωση των πόρων, ανθρώπινων και άλλων, σίγουρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ταρλατζής Β. Απλώς για να ενημερωθεί και να μπει στο πνεύμα και η Νιόβη, δεν ανέφερε την καθαριότητα και τη φύλαξη, γιατί υπάρχουν ειδικές ερωτήσεις αμέσως μετά τις είχε αναφέρει στην αρχή. Παυλίδου Φ. Το ξέρω, έχω ενημερωθεί. Ελευθεριάδης Χρ. Εγώ θα [αναφέρω] ένα-δυο προβλήματα που είναι πολύ συγκεκριμένα: το drug dealing που γίνεται αυτή τη στιγμή στο πανεπιστήμιο, το βλέπουμε απ τα γραφεία μας απ τα παράθυρα, και το κάθε τόσο κατάληψη (μεγάλες, μικρές κλπ.). Εδώ θέλει κάποια στάση. Ζαλίδης Γ. Σταματήματα Συγκλήτων Μήτκας Π. Θέλει κάποια στάση. Για τη διακίνηση των ναρκωτικών, όπως και την παρανομία γενικότερα: Έχει εκφραστεί πολλές φορές η άποψη ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι διαφορετικό από την υπόλοιπη πόλη, άρα ό,τι βρίσκεις στην υπόλοιπη πόλη βρίσκεις και στο πανεπιστήμιο. Εγώ δε συμφωνώ μ αυτή την άποψη. Εγώ θεωρώ ότι το πανεπιστήμιο, όπως και τα άλλα σχολεία χαμηλότερων βαθμίδων, πρέπει να είναι ένας χώρος όπου το κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να μπορεί να κυκλοφορήσει όποια ώρα θέλει, με ασφάλεια, άρα θα πρέπει να έχει ειδικές ρυθμίσεις προστασίας από την παρανομία και όχι αυτές που ισχύουν σε όλη την υπόλοιπη πόλη. Δηλαδή, δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι επειδή γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, ξέρω γώ, σε μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης, στη Ναυαρίνου, κι είμαστε κοντά Το πανεπιστήμιο πρέπει να Κατσιφαράκης Κ. Μα είμαστε χειρότερα από τη μέση... Μήτκας Π. Απ τη μέση εκπαίδευση; Ναι, είμαστε χειρότερα γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση. Οπουδήποτε αλλού υπάρχει ο «κίνδυνος» [δικά του εισαγωγικά] για το διακινητή ότι μπορεί να συναντήσει κι έναν αστυνόμο ή κάποιον τέλος πάντων της Αστυνομίας. Εδώ υπάρχει το άσυλο, ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ευθύνη του πανεπιστημίου να βρει έναν τρόπο να διασφαλίσει τη σωστή φύλαξη των χώρων. Πιστεύω ότι πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο, μαζί με την ελληνική Πολιτεία και την Αστυνομία ή όποιος άλλος εμπλέκεται, ένα σχέδιο το οποίο θα το συμφωνήσει το Συμβούλιο, ο Πρύτανης, η Σύγκλητος ή τουλάχιστον η Επιτροπή Κοσμητόρων και θα το εφαρμόσουμε με συνέπεια και συνέχεια. Δεν θα αλλάζουμε στάση κατά 18

19 περίπτωση. Προφανώς κανείς δε θέλει να έχουμε επεισόδια, συμπλοκές μεταξύ αστυνομικών, ΜΑΤ ή δεν ξέρω τι ας πούμε μέσα στο Πανεπιστήμιο και θα προσπαθήσουμε, όσο μπορούμε, να μη συμβούν ποτέ αυτά. Εγώ δεν έχω αντίρρηση με το να μπαίνει όποτε χρειάζεται η Αστυνομία για να αποτρέψει έγκλημα ή για να προλάβει, ας πούμε, παραβατική δραστηριότητα. Θα μπορούσαμε να δούμε, αν μας το επιτρέπουν τα οικονομικά εγώ, ξέρετε, δεν έχω πλήρη εικόνα της κατάστασης στο πανεπιστήμιο, γιατί δεν έχω στοιχεία προϋπολογισμού κλπ. πέρα απ αυτά που ανακοινώνονται στο διαδίκτυο. Ίσως να είμαι σ αυτό σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων συνυποψηφίων, αλλά δεν πειράζει. Αλλά μπορεί να υπάρχουνε κάποιοι πόροι για να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες φύλαξης προσλαμβάνοντας εξειδικευμένο προσωπικό δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουμε εργολαβίες φύλαξης που δεν έχουνε μέσα φύλακες μόνο, κι αυτό είναι λάθος. Εγώ πιστεύω ότι οι εργολαβίες πρέπει να προκηρύσσονται για το προσωπικό το οποίο περιγράφεται στην προκήρυξη. Δηλαδή, αν είναι εργολαβία φύλαξης, φύλακες. Αν είναι εργολαβία καθαριότητας, καθαριστές. Αν είναι εργολαβία για υποστήριξη διοικητικού έργου αν και άκουσα ότι αυτό μπορεί να επιτρέπεται μπορεί να μην επιτρέπεται, δεν ξέρω αν έχετε συγκεκριμένη άποψη Παυλίδου Φ. Επιτρέπεται. Μήτκας Π. Εμάς μας είπαν ότι επιτρέπεται, αλλά κάπου κυκλοφόρησε μια φήμη τώρα τελευταία ότι απορρίφθηκε. Δεν είμαι βέβαιος, θα το δούμε. Αλλά αν είναι για υποστήριξη διοικητικού έργου, να είναι οι άνθρωποι για υποστήριξη διοικητικού έργου. Εγώ θα θελα να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε τόσο καθαροί με τις προκηρύξεις μας, ώστε ο/η πάρεδρος να μην έχει κανένα πρόβλημα, να νιώσει ότι έχει απέναντί της έναν έντιμο συνομιλητή, φορέα, όταν έρχονται προκηρύξεις ή διαταγές πληρωμής κλπ. είναι όλες ελεγμένες και σωστές. Επομένως, αυτό με τη φύλαξη να πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα; Ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ίδια η αντιμετώπιση όλων των σχολών απέναντι στα πάρτι. Εάν συμφωνήσουμε εγώ θα επιδιώξω να συμφωνήσουμε τουλάχιστον οι κοσμήτορες, όλοι οι πρόεδροι των τμημάτων αποκλείεται να συμφωνήσουνε, γιατί είμαστε πολλοί και υπάρχουν ένα σωρό απόψεις. Αλλά εάν συμφωνήσουν οι κοσμήτορες και η Πρυτανεία και το Συμβούλιο ότι αυτό είναι το σχέδιο φύλαξης και έτσι το εφαρμόζουμε, και το εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα, πιστεύω ότι έχει μια ελπίδα να πετύχει. Αν εξακολουθήσουμε κατά περίπτωση ο καθένας να κάνει όπως καταλαβαίνει, ό,τι καταλαβαίνει, δεν θα χουμε σχέδιο, δεν υπάρχει. Hunter R. George. Κορφιάτης Γ. Ένα από τα προβλήματα που βλέπω, που είναι it is big για τα πανεπιστήμια τα ελληνικά και το ξέρετε όλοι, είναι ότι μια σχετικά μικρή μειοψηφία φοιτητών οι οποίοι είναι είτε πολιτικοποιημένοι, κομματικοποιημένοι, θέτουν την ατζέντα και παρασύρουν το Πανεπιστήμιο σε περιπέτειες οι οποίες δεν έπρεπε να μπαίνει. Και παρότι δεν συμφωνεί σ αυτή την τακτική η πλειοψηφία των φοιτητών, οι οποίοι οι περισσότεροι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους και να τελειώνουν, είναι πολύ disruptive και νομίζω ότι, αν δεν αντιμετωπιστεί, θα συνεχιστούν και οι καταλήψεις κλπ. Πώς θα το αντιμετωπίζατε αυτό το θέμα και πώς θα μπορούσε το Συμβούλιο να σας βοηθήσει σαν Πρύτανης να το αντιμετωπίσετε; 19

20 Μήτκας Π. Κάθε φορά που έχουμε μετάβαση σε ένα νέο Πρύτανη ή σε ένα νέο Πρόεδρο κλπ., υπάρχει η ελπίδα να υπάρξει και μια διαφορά σ αυτή την αντιμετώπιση. Εγώ θα ήθελα να το αντιμετωπίσω ως εξής: Καταρχήν, δεν συζητάω, δε συνδιαλέγομαι μαζί τους. Δεν υποχωρώ στα αιτήματά τους ούτε μία φορά. Στην αρχή ίσως να χρειαστεί να συγκρουστούμε και να είναι ίσως άσχημη η σύγκρουση, αλλά εάν νιώσουν ότι μπορεί ο Πρύτανης ή ο Πρόεδρος ή ο Κοσμήτορας να υποχωρήσει μια φορά, θα το κάνουνε επανειλημμένα. Θα πούμε ότι στη Σύγκλητο μπαίνουνε μέσα μόνο οι Συγκλητικοί, δεν μπαίνει κανένας άλλος και μόνο με πρόσκληση του Πρύτανη, όπως λέει ο νόμος, για ειδικά θέματα σαν εισηγητές. Αλλά θα το τηρήσουμε αυτό. Δηλαδή, δεν θα πούμε ότι «ε, δεν πειράζει, ήρθαν τα παιδιά, μπήκαν». Αν μπουν, θα πρέπει ή να διακόψουμε ή να φύγουνε. Θα διερευνήσω τρόπους οι συνεδριάσεις αυτές των συλλογικών οργάνων να γίνονται με τέτοιο τρόπο, που να επιτρέπει, όπως κάνουμε εδώ μία τέτοια συνεδρίαση. Αν, δηλαδή, διακόπτεται η συνεδρίαση στην αίθουσα, θα συνεχίσουμε με ηλεκτρονικό τρόπο, με άλλο τρόπο ας πούμε την συνεδρίαση, για να δείξουμε ότι δεν επηρεαζόμαστε από τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Πρέπει να βρούμε, δηλαδή, ένα σχέδιο το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στα όργανα ή στις υπηρεσίες να λειτουργούν, παρά τις έξωθεν τέτοιες παρεμβάσεις ή τις καταλήψεις, π.χ. Για τη διοίκηση. Αυτή τη στιγμή Α, σίγουρα ο Πρύτανης θα καταδικάζει αυτές τις ενέργειες, δεν τις αποδέχεται, δεν τις δικαιολογεί για κανένα τρόπο. Εγώ έγραψα σ αυτό που σας κατέθεσα ότι για μένα κλειστό Πανεπιστήμιο δε νοείται. Ποτέ μου δεν συμφώνησα με κατάληψη στο Τμήμα από φοιτητές και πάντα την καταδίκαζα και ποτέ μου δεν συμφώνησα στη Σύγκλητο για κλείσιμο του πανεπιστημίου για οποιοδήποτε λόγο (είτε σαν αντίδραση κλπ.). Εγώ δεν πιστεύω σε τέτοιες ενέργειες. Άλλο πράγμα η απεργία και η αποχή από τα μαθήματα και άλλο πράγμα η κατάληψη. Τώρα, όταν θα έχουμε κατάληψη ενός κτιρίου αν υπάρξει αυτό το πράγμα καταρχήν εγώ θα ήθελα να μείνει το κτίριο ανοικτό, της διοίκησης της Πρυτανείας, και όχι να κλειδώνει τις πόρτες για όποιον υπάλληλο τυχόν θα ήθελε να δουλέψει. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι δύσκολο. Ίσως θα πρέπει να επεξεργαστούμε πάλι ένα σχέδιο λειτουργίας της Διοίκησης παρά την κατάληψη. Δηλαδή, ο καθένας θα έχει τα αρχεία του και σε έναν άλλο χώρο και θα μπορεί να έχει πρόσβαση σ αυτά από έναν άλλο υπολογιστή, και θα πρέπει να πάει σε ένα άλλο σημείο και να συνεχίσει τη δουλειά του είτε στο σπίτι του είτε σε ένα άλλο σημείο του πανεπιστημίου. Αν δώσουμε την αίσθηση ότι το πανεπιστήμιο δεν επηρεάζεται από τις καταλήψεις, τουλάχιστον σοβαρά, δεν υποχωρεί στα αιτήματα και να πούμε ότι τελικά οι καταλήψεις βλάπτουν μόνο τους εαυτούς μας, γιατί η κοινωνία πια δεν δίνει καμία σημασία στο αν είναι κατειλημμένο ένα τμήμα ή όχι του πανεπιστημίου, το πιστεύω αυτό νομίζω θα μειωθούν. Όπως επίσης και αν επαναλαμβάνει, μονότονα ίσως, ο Πρύτανης και η Διοίκηση ότι για κάθε έναν που έρχεται να καταλύσει μια συνέλευση ή ένα μάθημα ή να κάνει μια κατάληψη, υπάρχουν δέκα, εκατό φοιτητές που θέλουν να κάνουν μάθημα. Μπορεί να είναι και χίλιοι αυτοί. Αν είναι, δηλαδή, τριάντα άτομα τα οποία όλα κι όλα κάνουν την κατάληψη, έτσι; Ίσως να είναι ένας συνδυασμός αδιαφορίας στα αιτήματά τους και πιο αποφασιστικής αντιμετώπισης. Hunter R. Loukas, and then Harry. Χριστοφόρου Λ. Θα εφαρμόσετε πειθαρχικά μέτρα, κύριε Μήτκα; 20

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας ACADEMIA ISSN, 2241-1402 http://hepnet.upatras.gr 37 Volume 4, Number 1, 2014 Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Πρακτικά Συνεδρίου 19 20 Ιουνίου 2008 ΒΟΛΟΣ ISBN 978 960 407 198 2 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου: Βασιλική Περάκη Παναγιώτης Μαντάς

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ συνεργασιασ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ συνεργασιασ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ συνεργασιασ MΕΛΕΤΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24, 25 & 26 24, 25 & 26 2014.....-... - 15 105 55 : 210 3215146 F: 210 3215147 E: sadas-pea@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10 Απριλίου 2006 Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Γιώργος Ζέρβας Πρύτανης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10 Απριλίου 2006 Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Γιώργος Ζέρβας Πρύτανης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10 Απριλίου 2006 Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γιώργος Ζέρβας Πρύτανης Λεωνίδας Λουλούδης Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά έγγραφα: Βλέπε Παράρτημα Ι. Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Σχετικά έγγραφα: Βλέπε Παράρτημα Ι. Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα Προς τον Πρύτανη του ΕΜΠ καθ. κ. K. Μουτζούρη Κοινοποίηση: Αντιπρυτάνεις καθ. κ. Γερ. Σπαθή και καθ. κ. Ι. Πολύζο Όλα τα μέλη της Συγκλήτου Όλα τα μέλη ΔΕΠ της ΣΗΜΜΥ Φοιτητές της ΣΗΜΜΥ Τρίτη, 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ 1 «Ο Λογ/σμός Επικούρησης» και οι προθέσεις της Διοίκησης της ΕΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υπεύθυνος Σύνταξης Κων/νος Μπαταργιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα