ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13715/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. : Β.Καραπιστόλη : : : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α) διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ» με τους όρους και τις προδιαγραφές που καθορίζονται παρακάτω, προϋπολογισμένης δαπάνης ανερχόμενης μέχρι του ποσού των ,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (μέγιστο όριο προϋπολογισμού) και με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της απορρέουσας από τον διαγωνισμό αυτό σύμβασης έως την 31 η Δεκεμβρίου Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 2/9/2015 και ώρα 11:00 π.μ. στην Κεντρική Γραμματεία του ΟΑΣΑ ( Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682). Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΣΑ» με κεφαλαία γράμματα β. ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ αριθμό 13715/ΓΕΔΧΕ/ΔΟΥ/ ). γ. τα στοιχεία του αποστολέα Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. προκήρυξε Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία και στις υπεγράφη η υπ. αριθμ. 43/2014 Σύμβαση Σύμπραξης ΣΔΙΤ με την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού: HELLAS SMART TICKET A.E. που συνέστησε η κοινοπραξία «LG CNS - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή».

2 Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη της λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου, με ΣΔΙΤ. Το σύστημα θα καλύπτει και θα εξυπηρετεί το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία τρόλεϊ, αστικό σιδηρόδρομο μετρό, τροχιόδρομοι τραμ και τον προαστιακό σιδηρόδρομο), που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας των Συγκοινωνιών Αθηνών. Υλοποιείται και θα λειτουργήσει μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) ετών. Η περίοδος κατασκευής θα ολοκληρωθεί στις και η λειτουργία του έργου θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του Το αντικείμενο του έργου είναι σύνθετο και η παρακολούθηση υλοποίησης της υπ. αριθμ. 43/2014 σύμβασης σύμπραξης, απαιτεί εξειδίκευση και υψηλές απαιτήσεις σε τεχνογνωσία. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης σύμπραξης απαιτείται η εκπόνηση και υποβολή μιας σειράς μελετών εφαρμογής εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν από τον ΟΑΣΑ. Ειδικά κατά την εκπόνηση των Μελετών Εφαρμογής που θα καθορίσουν τον τρόπο διασφάλισης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων, τις προδιαγραφές των καρτών, τα πρότυπα επικοινωνίας και την ασφάλεια των συναλλαγών, ο ΟΑΣΑ θα πρέπει να διαθέσει στην ανάδοχο εταιρεία τα τεχνικά δεδομένα και τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες, να καθορίσει τις προδιαγραφές για την τεχνική χωροθέτηση του έργου και να αξιολογήσει τις τεχνικές προτάσεις της αναδόχου. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την περίοδο κατασκευής του έργου, με τη διενέργεια σχετικού πρόχειρου διαγωνισμού. Ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης που θα αναδειχθεί από τον παρόντα Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον ΟΑΣΑ, ειδικότερα δε στον Υπεύθυνο Έργου (Project Manager) και την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ», για όλο το χρονικό διάστημα κατασκευής του έργου, δηλαδή μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου Προκειμένου να διασφαλιστούν στο μέγιστο τα παραπάνω ο ΟΑΣΑ αναζητά ειδικευμένο Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης με εμπειρία σε παρακολούθηση και διαχείριση μεγάλων έργων για τη παροχή των αναγκαίων εξειδικευμένων υπηρεσιών που απαιτούνται για το συγκεκριμένο έργο. Για τον σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι

3 υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές της σχετικής υπηρεσίας όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, η αποδοχή τους, δε, εν μέρει και στο σύνολό τους από τους ενδιαφερόμενους αποτελεί απαράβατο όρο. Οι συμμετέχοντες, επίσης, υποχρεούνται να προσκομίσουν, με ποινή απόρριψης Αποδεικτικά εμπειρίας σε υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης. Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Συμπληρωμένο και Τεκμηριωμένο τον πίνακα με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» ο οποίος θα αξιολογηθεί ως προς την πληρότητά και συμμόρφωσή του στα ζητούμενα ώστε ο ΟΑΣΑ να διασφαλίσει, κατά βέλτιστο και αποδοτικό τρόπο, τόσο την παροχή επαρκούς, αξιόπιστης και υπεύθυνης υπηρεσίας όσο και την ετοιμότητα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων κατά την διάρκεια υλοποίησης του σχετικού έργου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων του χρονοδιαγράμματος του έργου ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ομαλή υλοποίηση του. Ειδικότερα από το Σύμβουλο θα επεξεργάζονται ζητήματα όπως: ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Οι αποκλίσεις και οι ασυμβατότητες μεταξύ των επιμέρους κρίσιμων ημερομηνιών Η προβολή των κρίσιμων για την υλοποίηση του έργου δραστηριοτήτων και ο ορισμός των οροσήμων. Ορισμός δραστηριοτήτων ως διακριτά μέρη και με βάση τις

4 2. εταιρείες που εμπλέκονται (ΟΑΣΑ, ΦΟΡΕΙΣ, ΟΚΩ) και προσδιορισμός των ειδικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη του έργου Τεχνική υποστήριξη κατά την φάση αξιολόγησης και έγκρισης των μελετών εφαρμογής που θα προσκομίζει, σταδιακά, ο ανάδοχος και η οποία θα αφορά σε λεπτομερείς ελέγχους σχετικά με : Συμφωνία προδιαγραφών Πληρότητα προτάσεων Ποιότητα λύσης Αξιολόγηση προτεινόμενων διαδικασιών Ο τεχνικός σύμβουλος, θα υποβάλλει επίσης: Εισήγηση για την έγκριση κάθε μίας μελέτης, χωριστά, και εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία επίσημης υποβολής της στον ΟΑΣΑ Υποστήριξη σε διάφορα θέματα που θα προκύψουν κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου και για τα οποία ο ΟΑΣΑ θα πρέπει να αποφασίσει (π.χ. χωροθετήσεις εξοπλισμών, αλλαγές σε τεχνικές προδιαγραφές, διαλειτουργικότητα με τηλεματική και γραμμές 2 & 3 του Μετρό, ετοιμότητα φορέων, εισηγήσεις για προτεινόμενες αλλαγές, τεκμηρίωση αλλαγών έργου). Σχέδιο τεχνικής διαχείρισης της σύμβασης που θα περιλαμβάνει: Διαδικασίες υποβολής παραδοτέων Διαδικασίες υποβολής, ανασκόπησης, επανυποβολής και αποδοχής παραδοτέου, συμπεριλαμβανομένων και των σχεδίων Διαδικασίες με τις οποίες ο ΟΑΣΑ θέτει ζητήματα στον ανάδοχο και λαμβάνει απαντήσεις

5 Διαδικασίες με τις οποίες ο ανάδοχος θέτει ζητήματα στον ΟΑΣΑ και λαμβάνει απαντήσεις. Έλεγχο αλλαγών, αναλυτικότερα δε: o Καθορισμό εγγράφων που απαιτούνται για την αίτηση/τεκμηρίωση/αποδ οχή αλλαγής o Σύστημα ιχνηλάτησης αλλαγών Φυσική και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση / ιχνηλάτηση παραδοτέων. Δημιουργία υποδομής γραμματειακής υποστήριξης που ειδικότερα περιλαμβάνει: 5. Οργάνωση / συντήρηση ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης σχεδίων και κατάρτιση καταλόγου στον οποίο θα καταγράφονται με σαφή και αναλυτικό τρόπο όλα τα παραδοτέα του έργου που αφορούν τόσο στις μελέτες εφαρμογής όσο και στον εξοπλισμό. Στον κατάλογο και για κάθε παραδοτέο θα πρέπει να περιγράφονται με λεπτομέρεια τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά συστημάτων και εξοπλισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. Διαχείριση, ενημέρωση, ταξινόμηση εγγράφων έργου με παράλληλη ενημέρωση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου 6. Παροχή υπηρεσιών για την εκτίμηση της προόδου του έργου που θα αφορά στο φυσικό αντικείμενο & τον χρονικό προγραμματισμό και θα περιλαμβάνει: Ορισμό συστήματος μέτρησης προόδου έργου με καθορισμό στοιχείων προόδου και διαδικασιών συλλογής/επαλήθευσης στοιχείων προόδου (σχεδιασμό αναφορών προόδου, Έλεγχο αναφορών προόδου αναδόχου, Συναντήσεις με τον ανάδοχο, Σύνταξη αναφοράς

6 προόδου προς ΟΑΣΑ, Σχολιασμό αναφορών προόδου του έργου) Πρόταση για λειτουργική οργανογραμματική διάρθρωση του έργου με ανάλυση τριών επιπέδων καθώς και πρόταση δημιουργίας ομάδων έργου ανά αντικείμενο και ανά φορέα. Ο Τεχνικός Σύμβουλος ή εκπρόσωπός του θα παρευρίσκεται σε όλες τις συναντήσεις μεταξύ του ΟΑΣΑ και του ΙΦΣ, τακτικές και έκτακτες, θα έχει δε ως αντικείμενο τη συμβουλευτική συνδρομή του προς τον ΟΑΣΑ για θέματα που θα ανακύπτουν στις συναντήσεις αυτές. Τεχνική υποστήριξη ελέγχων / παραλαβής εξοπλισμού ΑΣΣΚ που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι : Εκτέλεση προδιαγεγραμμένων ελέγχων. 9. Υποστήριξη δοκιμών θέσεων σε λειτουργία υποσυστημάτων και τμημάτων του έργου κατά τις φάσεις υλοποίησης Ελέγχους συμβατότητας αποτελεσμάτων ελέγχων με προδιαγραφές Αξιολόγηση και αποδοχή Σύνταξη εκθέσεων για :την αναγκαιότητα επανελέγχου ή/και προσαρμογής εξοπλισμού / λογισμικού Έλεγχος σχεδίου ποιότητας αναδόχου Τεχνική υποστήριξη επίβλεψης κατά τη διαδικασία εγκατάστασης εξοπλισμού. Ειδικότερα παροχή υποστήριξης Ελέγχων, παραλαβής και εγκατάστασης εξοπλισμού. 10. Υποστήριξη της διαδικασίας μετάβασης στο νέο σύστημα βάσει της Μελέτης Μετάβασης που θα εκπονήσει ο ΙΦΣ και θα περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη κατά την φάση μετάβασης από το Υπάρχον στο Νέο σύστημα (Λειτουργία

7 γραφείου έργου, σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών αντικατάστασης καρτών) και ειδικότερα αφορά: Ενέργειες σχεδιασμού διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την ομαλή μετάβαση από το χάρτινο εισιτήριο στο πολλαπλό και στις έξυπνες κάρτες. Συλλογή δεδομένων και επικοινωνία με το κοινό ενδιαφέροντος Καταχώρηση και έλεγχος των δεδομένων ώστε να διασφαλίζεται η πληρότητα, η ποιότητα και η επεξεργασία των στοιχείων. Διαβίβαση των στοιχείων στον κατασκευαστή των καρτών ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η εγκυρότητα της διαδικασίας μετάβασης. Παραλαβή και έλεγχος των καρτών ως προς την ποιότητα και την αρτιότητα του παραδοτέου υλικού. Διαδικασίες αρχικής ενεργοποίησης καρτών Υποστήριξη ΟΑΣΑ κατά την διαδικασία στρατηγικών συνεργατών (συμβάσεις μετακίνησης με Υπουργεία & Φορείς) και έκδοση καρτών Ίδρυση γραφείου έργου (αποστολή, ρόλοι, υπεύθυνοι, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αρμοδιότητες) Οργάνωση και επίβλεψη της πιλοτικής εφαρμογής Σχεδιασμός ενημερωτικού προγράμματος που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι : Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης (επικοινωνιακό & ενημερωτικό πρόγραμμα) για τη διαμόρφωση του νέου ενημερωτικού προγράμματος μετάβασης από το παλαιό στο νέο σύστημα.

8 Σχεδιασμός ενημερωτικού προγράμματος προς το επιβατικό κοινό για το υπό εφαρμογή νέο σύστημα κομίστρου. Υπόδειξη μεθόδων marketing για την προώθηση του ΑΣΣΚ Ορισμός και καταγραφή των στόχων του νέου ενημερωτικού προγράμματος Καθορισμός της επιθυμητής εικόνας σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ Ενσωμάτωση της επιθυμητής εικόνας και του μηνύματος που θα περαστεί στο εταιρικό υλικό για την ενημέρωση του κοινού και του υλικού που θα προωθηθεί προς τον Τύπο Προσδιορισμός των κατηγοριών κοινού στο οποίο απευθύνεται το νέο ενημερωτικό πρόγραμμα του ΟΑΣΑ και του επικοινωνιακού μέσου με τη μεγαλύτερη διείσδυση σε κάθε κατηγορία Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός των επικοινωνιακών ενεργειών Συγγραφή και επιμέλεια Δελτίων Τύπου & ειδικών καταχωρήσεων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 1 Αποτύπωση της τρέχουσας εξέλιξης του έργου με καταγραφή των υστερήσεων σε σχέση με τα συμβατικά προβλεπόμενα Δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης Δεκαπέντε (15) 2 Πρόταση οργανογραμματικής διάρθρωσης έργου εργάσιμες ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης

9 3 4 Σχέδιο με τρόπους υλοποίησης ενημερωτικού προγράμματος προς το επιβατικό κοινό 31/05/2016 Πρόταση ενεργειών για την ομαλή αντικατάσταση καρτών 31/03/2016 Την τελευταία 5 Αξιολόγηση μηνιαίων τεχνικών αναφορών έργου εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα Δύο (2) 6 Αξιολόγηση των υποβαλλόμενων, από τον ανάδοχο αναφορών προόδου έργου εργάσιμες ημέρες μετά την σχετική υποβολή του ΙΦΣ (*) 7 Πρόταση διαμόρφωσης Διαδικασιών και Κανόνων Λειτουργίας του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου 30/06/2016 Μελέτη Μετάβασης στο νέο σύστημα. 31/08/ Μηνιαίες αναφορές εξέλιξης των εργασιών υποστήριξης για τη μετάβαση των φορέων ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ Την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα Ως ΙΦΣ νοείται, συντομογραφικά, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης και αναφέρεται στον κατασκευαστή του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ» εν προκειμένω την αναφερόμενη στην αρχή Εταιρεία Ειδικού Σκοπού: HELLAS SMART TICKET A.E. που συνέστησε η κοινοπραξία «LG CNS - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή». Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κριτήρια Επιλογής

10 Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή αφού όμως εξεταστεί η συμμόρφωση στον Πίνακα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ», όπως επίσης η πληρότητα και η αρτιότητα της προσφερόμενης λύσης βάσει των απαιτήσεων του ΟΑΣΑ. Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και οι οποίες είναι εντός των όρων και τεχνικών χαρακτηριστικών/προδιαγραφών της παρούσας, με συμπληρωμένο υποχρεωτικά τον πίνακα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ», ενώ οι υπόλοιπες απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν. Στο προϋπολογισθέν κόστος περιλαμβάνεται, χωρίς καμία απολύτως επιπλέον επιβάρυνση του ΟΑΣΑ και η χρήση κάθε απαραίτητου εξοπλισμού που πιθανόν να απαιτηθεί κατά την εκτέλεση του έργου του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης ώστε να εξυπηρετηθεί κατά τον ενδεδειγμένο βέλτιστο τρόπο η απορρέουσα από την παρούσα διακήρυξη απαίτηση. Τα στοιχεία είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή που, αποδεδειγμένα, θα απαιτηθεί να παραδοθούν στον ανάδοχο για την ικανοποίηση του Πίνακα Συμμόρφωσης με τίτλο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ», υποχρεούται, μετά το πέρας της συνεργασίας ή την λήξη της σύμβασης του με τον ΟΑΣΑ να τα παραδόσει με ευθύνη του στον ΟΑΣΑ και χωρίς τη δυνατότητα να εγείρει κανένα απολύτως δικαίωμα κυριότητας, κατοχής ή χρήσης επ αυτών. Σε κάθε περίπτωση δε και χωρίς καμία απολύτως αξίωση του αναδόχου θα επιστραφούν στον ΟΑΣΑ όλα τα δεδομένα καθώς και ό,τι σχετίζεται με αυτά και τα οποία βρίσκονται στη διάθεσή του, αποκλειομένης κάθε δυνατότητάς του να διατηρήσει στην κατοχή του ή στην κυριότητά του πληροφορίες, αντίγραφα ασφαλείας, τμήματα ή το σύνολο της παρασχεθείσας από τον ΟΑΣΑ πληροφορίας και ό,τι συναφές με αυτά. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, οι προσφορές θα πρέπει στον κυρίως φάκελο προσφοράς να περιέχουν: α. αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης με επ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντας ότι αποδέχεται όλους τους όρους της. β. Φορολογική /ασφαλιστική ενημερότητα.

11 γ. τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Τμήμα Α. Αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω θεμάτων: -Παραδοτέα & χρονοδιάγραμμα παράδοσης: Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να προσκομισθεί συμπληρωμένος ο Πίνακας «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ». - Προηγούμενες Εργασίες Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να προσκομίσει συνοπτικό κατάλογο, μόνο με παρόμοιου αντικειμένου και μεγέθους υπηρεσίες που έχει αναλάβει ο προσφέρων. - Υπεύθυνος Έργου : Στην Ενότητα αυτή θα ορίζεται ο υπεύθυνος από την πλευρά του Αναδόχου για την εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών. δ.σφραγισμένο υποφάκελο στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ενώ εσωτερικά θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς όπου θα πρέπει να αναφέρεται η συνολική τιμή. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην παραπάνω προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ξεχωριστά και θα βαρύνει τον ΟΑΣΑ. Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: - Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. - Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, βάσει του στοιχείων που θα περιλαμβάνονται στον συμπληρωμένο πίνακα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» και των συναφών εγγράφων που θα προσκομιστούν. - Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης - Κατάταξη των προσφορών και επιλογή της προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή. Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

12 Η ισχύς των προς ανάθεση υπηρεσιών αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία παραταθεί η περίοδος κατασκευής του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ», πέραν της προαναφερθείσας ημερομηνίας, θα παραταθεί, αντίστοιχα, και η συμβατική σχέση του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης με τον ΟΑΣΑ, με εύλογη αναπροσαρμογή του τιμήματος της παρεχόμενης από αυτόν υπηρεσίας η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο, εν καιρω και εξ ανάγκης, διαπραγμάτευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ. Η παραλαβή των εκτελούμενων εργασιών θα γίνεται από ΟΑΣΑ που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης. αρμόδιο Όργανο του Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σε ότι αφορά στην καταβολή της αμοιβής του αναδόχου, τον τρόπο καταβολής της αμοιβής και τους λοιπούς όρους της διαδικασίας καταβολής της, θα ισχύουν τα παρακάτω : Η πληρωμή θα γίνεται την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα και σε ισόποσες δόσεις που θα προκύψουν από την διαίρεση της συνολικής αμοιβής διά του συνόλου των ημερολογιακών μηνών μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2016, συμπεριλαμβανομένου και του μήνα εντός του οποίου θα υπογραφεί η σύμβαση συνεργασίας. Ως συνολική αμοιβή ορίζεται το ποσόν (πλέον ΦΠΑ) το οποίο θα αναγράφεται στην οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου χωρίς καμία δυνατότητα, εκ των υστέρων και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, μονομερούς προσαύξησης, μεταβολής ή αναπροσαρμογής της. Η περιοδική μηνιαία περιγραφόμενη, ως ανωτέρω, πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής ( τεκμηριωμένη γνωμάτευση - εισήγηση για την επάρκεια και την ποιοτική πληρότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας). Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

13 Από την αμοιβή του αναδόχου Θα γίνει παρακράτηση 0.10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/ Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη εξαιτίας της φύσης της συνεργασίας τους, ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητα δεδομένα του έτερου μέρους, τα οποία εμπίπτουν στην έννοια του επιχειρηματικού απορρήτου. Ι. Τα απόρρητα αυτά δεδομένα μπορούν να αποτελούν: α) πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα που αφορούν την επιχειρηματική οργάνωση και λειτουργία των μερών και των συνεργαζομένων με αυτά επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, β) πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό τους (ειδικά και ενδεικτικώς υπάγονται στην παρούσα κατηγορία προσωπικά δεδομένα και στοιχεία του προσωπικού τυχόν κατάλογοι κωδικών - υπηρεσιών και τα κάθε μορφής πελατολόγια σε οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) γ) πληροφορίες τεχνικής φύσης, στοιχεία ή γνώσεις που αφορούν σε δεδομένα, επεξεργασμένα ή σχετικά με το αντικείμενο και το επιχειρησιακό και επιχειρηματικό έργο του εργοδότη σε μεθόδους, εμπειρίες ή δεξιοτεχνίες που έχουν πρακτική εφαρμογή, ιδιαίτερα στην προσφορά υπηρεσιών και τυπικών επεξεργασμένων στοιχείων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και δεν έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές αλλά δημιουργήθηκαν μέσα στο γνωστικό επιχειρηματικό και επιστημονικό πεδίο ή και στους χώρους των συμβαλλόμενων μερών και δ) πληροφορίες σχετιζόμενες με το σύνολο της θεωρητικής γνώσης και εμπειρίας που χαρακτηρίζει τα συμβαλλόμενα μέρη και τους δίνει τη δυνατότητα να παράγουν προϊόντα ή να παρέχουν υπηρεσίες με συγκεκριμένο τρόπο, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό με την ίδια ορθότητα και ακρίβεια αν δεν υπήρχε η σωρευμένη αυτή γνώση και εμπειρία (commercial know-how) ΙΙ. Κάθε πληροφορία ή οργανωμένο σύνολο πληροφοριών (π.χ. βάσεις δεδομένων) που τα μέρη θα αποκαλύπτουν το ένα στο άλλο στα πλαίσια της παρούσης και

14 εμπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες γένους, υπάγεται στην έννοια των απορρήτων, εκτός αν ρητά συμφωνηθεί το αντίθετο. ΙΙΙ. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη γενική υποχρέωση να μη δημοσιοποιήσει ή γνωστοποιήσει σε τρίτο για κανένα λόγο (υποχρέωση εχεμύθειας) χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, καμία απόρρητη πληροφορία (όπως αυτές ενδεικτικά ορίζονται ανωτέρω), που του ανακοινώθηκε ή του έγινε γνωστή στα πλαίσια της παρούσης. Επιπλέον απαγορεύεται στον ανάδοχο οποιαδήποτε οικειοποίηση των απορρήτων, ανεξαρτήτως σκοπού, ενώ οφείλει να τα επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει σύμφωνα (και αποκλειστικά) με το σκοπό για τον οποίον του αποκαλύφθηκαν, πάντα με την πρέπουσα επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να μην καταστραφούν σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. ΙV. Ειδικά τα μέρη δεν θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που αποκόμισαν και αποτελούν απόρρητα για να ανταγωνιστούν εμμέσως ή αμέσως το ένα το άλλο. Δεν θα αποκτήσουν κανένα δικαίωμα πάνω στο υλικό πληροφορίες που θα τεθεί στη διάθεσή τους προς πραγμάτωση της παρούσης, παρά θα περιοριστούν στη σύννομη και πρέπουσα χρήση τους του σύμφωνα με τα διδάγματα της επιστήμης και της πείρας και σύμφωνα με τη γενικότερη συναλλακτική αρχή της καλής πίστης. V. Ο ανάδοχος δεν θα κρατήσει κανένα αντίγραφο, προσωρινό ή μόνιμο των πληροφοριών αυτών για μεταγενέστερη χρήση, ούτε κατά τη διάρκεια ούτε και μετά το τέλος της συνεργασίας, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του έτερου μέρους. Τα μέρη υποχρεούνται να γνωρίζουν πλήρως το νομικό πλέγμα αστικής και ποινικής προστασίας των εμπορικών και επιχειρηματικών απορρήτων και να ενεργεί πάντα σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία, ενδεικτικά κατά το Ν.146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού, την ΑΚ 288 (θεμελιώδης κανόνας της καλής πίστης), την ΠΚ 370, 370Α, 370Β, 370Γ (ποινική προστασία επιχειρηματικών απορρήτων σε ψηφιακή μορφή) και το άρθρο 39 συνθ. TRIPS (κύρωση με το Ν.2290/1995). VI. Υποχρεούνται να γνωστοποιούν μεταξύ τους όλες τις απαραίτητες ιδιαιτερότητες που θα μπορούσαν να καταστούν κρίσιμες για την προστασία του επιχειρηματικού και εμπορικού της απορρήτου και τις οποίες ιδιαιτερότητες δεν δύνανται ούτε οφείλουν να γνωρίζουν.

15 VII. Οι όροι του παρόντος κεφαλαίου θα παράγουν τα έννομα αποτελέσματά τους για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια μετά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας, για όσα κεφάλαια έχουν διάρκεια ισχύος, όποτε και με όποιο τρόπο αυτή (η λήξη) κι αν λάβει χώρα, άλλως, για τα υπόλοιπα κεφάλαια, από την υπογραφή της και για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια." ΣΤ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Εάν η παράδοση των υπόψη υπηρεσιών δεν έχει ολοκληρωθεί εντός των συμφωνηθεισών κατά τα ανωτέρω ημερομηνιών ή σε περίπτωση μη τήρησης των λοιπών όρων και προδιαγραφών της παρούσας θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΑΣΑ (Κ.Υ.Α. Α-12681/934/ ΦΕΚ 333/Β/ ). Ζ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο της προκήρυξης θα δίδονται από την Υπεύθυνη Έργου, κα Μαρία Μαυρουδή τηλ , και τον κ.ιάσoνα Αναστασιάδη τηλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γρηγόρης Δημητριάδης ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: - Γρ.Προέδρου & Δ/ντος Συμβ/λου - ΓΕΔΧΕ - ΓΕΔΣΕ - ΔΟΚ - ΔΙΠ - Επιτροπή Αγορών (κ.γ.βασιλακόπουλος) Για την ακρίβεια Η Δ/ντρια Διοικητικού Ίρις Αντωνοπούλου

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Πανταζή Αικατερίνη Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΣΗΜ46Ψ8ΒΞ-6ΣΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/νση: Μεραρχίας 1, 62120 Σέρρες Τηλ.: 23210-83634 Fax: 23210-83602 www.serres.gr e-mail: pourpouris@gmail.com Σέρρες, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ: 60691 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612 Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ ΑΔΑΜ: 13PROC001766525 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. πρωτ. : 7186 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 5944 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 6-3-2015 Νίκης 4, GR 105 63 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002664894 2015-03-26

15PROC002664894 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α: Α ΑΜ: Πειραιάς, 23 Μαρτίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 4118/A2-2333 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : 717468-5 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΚΠΕΕ Αμφίκλειας Ταχ. Κωδ.: 35002 Τηλ./Fax: 2234 0 23529 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 1 ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα