Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13/12/2010 Αρ. Πρωτ /Γ6 Βαθμός Προτερ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13/12/2010 Αρ. Πρωτ. 158013/Γ6 Βαθμός Προτερ."

Transcript

1 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Τ. Τριανταφύλλου Τηλέφωνο: FAX: Μαρούσι, 13/12/2010 Αρ. Πρωτ /Γ6 Βαθμός Προτερ. ΘΕΜΑ: «Διορισμός σε θέσεις μονίμου προσωπικού κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και σε θέσεις μονίμου προσωπικού κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών, ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργοθεραπευτών και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» 2. Το άρθρο 3 παρ.4,5,6, και 7, καθώς και το άρθρο 4 κεφ. Β παρ. 1,2,4 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α ), 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/187/οικ / απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. «Έγκριση πλήρωσης εκατό (100) κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και είκοσι (20) κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», 4. Το υπ αριθμ. 2/27711/ έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «εγγραφή πρόβλεψης θέσεων», 5. Την υπ αριθμ. Γ6/60442/ απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο υπ αριθμ. ΦΕΚ 902 τ.β «Καθορισμός διαδικασίας επιλογής του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ. και Σ.Μ.Ε.Α. κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /Γ6/ Υπουργική Απόφαση, 1

2 6. Την υπ αριθμ /Γ6/ Υπουργική Απόφαση «Προκήρυξη θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ. και Σ.Μ.Ε.Α.», 7. Την υπ. αριθμ /Γ6/ Υπουργική Απόφαση με την οποία κυρώθηκε ο αξιολογικός πίνακας του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, 8. Την υπ αριθμ /Γ6/ Υπουργική Απόφαση με την οποία κυρώθηκε ο αξιολογικός πίνακας του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, 9. Την υπ αριθμ /Γ6/ Υπουργική Απόφαση με την οποία κυρώθηκαν οι αξιολογικοί πίνακες των κλάδων ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών, 10. Την υπ αριθμ /Γ6/ Υπουργική Απόφαση με την οποία κυρώθηκε ο αξιολογικός πίνακας του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, 11. Την υπ αριθμ /Γ6/ Υπουργική Απόφαση με την οποία ανακλήθηκε η υπ αριθμ /Γ6/ ομοία και κυρώθηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας του κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, 12. Την υπ αριθμ /Γ6/ Υπουργική Απόφαση με την οποία κυρώθηκε ο αξιολογικός πίνακας του κλάδου ΠΕ29 Εργοθεραπευτών, 13. Την υπ αριθμ /Γ6/ Υπουργική Απόφαση με την οποία κυρώθηκε ο αξιολογικός πίνακας του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, 14. Την υπ αριθμ. 5734/Γ6/ Υπουργική Απόφαση «Κατανομή θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά κλάδο», 15. Την περίπτωση γ της παρ.9 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163, τ. Α ) με την οποία η ισχύς των κυρωμένων αξιολογικών πινάκων παρατάθηκε από τη λήξη τους έως τις , 16. Τις δηλωθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων για διορισμό σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ., 17. Την αριθμ. 14/ Πράξη του ΥΣΕΕΠ με την οποία έγιναν οι τοποθετήσεις των υποψηφίων των ανωτέρω κλάδων στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) αποφασίζουμε ΑΔΑ: 4ΙΙΛ9-Θ Διορίζουμε τους παρακάτω ως Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) με το προβλεπόμενο εισαγωγικό κλιμάκιο του κλάδου τους για την κάλυψη α)είκοσι (20) θέσεων κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, β)είκοσι (20) θέσεων κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, γ) είκοσι (20) θέσεων κλάδου ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών, δ)δέκα (10) θέσεων κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ε) δέκα (10) θέσεων κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, στ) είκοσι (20) θέσεων κλάδου ΠΕ29 Εργοθεραπευτών και ζ) είκοσι (20) θέσεων κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών ως ακολούθως: Κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 1. ΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο ΕΕΕΕΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3. ΡΙΣΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο ΕΕΕΕΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4. ΚΑΜΠΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΛΟΥΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2

3 6. ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 7. ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο ΕΕΕΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο ΕΕΕΕΚ ΝΑΟΥΣΑΣ 9. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 10. ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 11. ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ-ΚΑΛΥΔΩΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΔΔΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ» 12. ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΘΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 13. ΜΑΜΑΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο ΕΕΕΕΚ 14. ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο «ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 15. ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 16. ΤΣΑΚΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο ΕΕΕΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 17. ΑΜΟΥΝΤΖΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο ΕΕΕΕΚ ΝΑΞΟΥ 18. ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΗΛΙΑ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο ΕΕΕΕΚ ΛΕΣΒΟΥ 19. ΚΑΣΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 20. ΒΑΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 17, στο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων 1. ΤΣΕΪΝΕ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΔΡΑΜΑΣ 2. ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ του ΠΕΤΡΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΑΣ 3. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 4. ΤΣΙΑΛΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 5. ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 6. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7. ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ 8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 9. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΜΕΡΙΣΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 10. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΑΓΛΑΪΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11. ΛΙΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12. ΦΕΝΕΡΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΑ του ΝΟΥΡΑΝ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13. ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ 14. ΜΑΥΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3

4 15. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16. ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 17. ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΝΑΤΑΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΕΥΒΟΙΑΣ 18. ΒΕΡΙΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19. ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 20. ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Κλάδου ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών 1. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΛΕΑΝΘΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 2. ΤΣΙΜΠΛΟΥΛΗ ΖΩΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 6ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 3. ΔΕΛΗΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4. ΙΩΑΝΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ ΑΘΗΝΩΝ 5. ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» 6. ΛΥΚΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΙΟΡΔΑΝΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 1ο ΕΕΕΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7. ΠΑΠΑΖΟΛΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 8. ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 9. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 10. ΤΣΟΥΚΑΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 11. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 12. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΚΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 13. ΔΕΡΕΚΑ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σ.Α.Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14. ΜΙΧΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ Α ΑΘΗΝΩΝ 15. ΒΕΛΙΓΔΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 16. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΚΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 17. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 18. ΜΙΧΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 19. ΤΕΤΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΑ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ Α ΑΘΗΝΩΝ 20. ΝΤΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 4

5 Κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών 1. ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2. ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΛΕΩΝΑ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 6ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. ΜΑΛΙΣΑΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4. ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 5. ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 6. ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ 7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΟΘΩΝΑ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8. ΤΖΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΣΟΦΑΔΩΝ 9. ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 10. ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών 1. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΗΛΙΑ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 6ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΣΑΜΑΝΤΑ ΚΑΝΕΛΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 4. ΝΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 5. ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6. ΚΟΚΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 7. ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 8. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9. ΖΕΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ 10. ΠΛΗΙΝΑ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κλάδου ΠΕ29 Εργοθεραπευτών 1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΑΓΩΝΑ του ΔΗΜΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3. ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 5. ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5

6 6. ΓΚΟΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 7. ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ 8. ΓΚΑΝΑΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10. ΣΦΗΚΑ ΒΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11. ΖΕΡΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ 12. ΔΑΓΡΕ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 13. ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΣΟΦΑΔΩΝ 14. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 15. ΤΣΑΚΙΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 16. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΕΥΒΟΙΑΣ 17. ΜΠΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΡΣΑΜΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 18. ΣΦΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 19. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 20. ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΠΕΛΛΑΣ 2. ΚΟΛΥΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΙΩΑΝΝΗ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΣΗΤΕΙΑΣ 3. ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4. ΤΣΕΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 6. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7. ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8. ΚΑΣΣΕΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9. ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 10. ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 3ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11. ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12. ΚΑΚΑΒΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ Ε.Ι.Κ. ΠΑΤΡΩΝ 13. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6

7 14. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 15. ΣΗΦΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΕΕΕΕΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17. ΚΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 19. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 20. ΤΣΟΦΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με εισαγωγικό Μ.Κ. 18, στο ΚΕΔΔΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. της Κ.Υ. του ΥΠΔΒΜΘ 28712/ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ 1208/τ.Γ / ) Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ: 4ΙΙΛ9-Θ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 7

Μαρούσι, 30-9-2011 Αρ. Πρωτ.: 113105 /Γ6 Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 30-9-2011 Αρ. Πρωτ.: 113105 /Γ6 Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΣ : 1. Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. (Έδρες τους) 2. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Έδρες τους) ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΣ : 1. Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. (Έδρες τους) 2. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Έδρες τους) ΚΟΙΝ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΒΚ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η Υπουργός Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2015-2016. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις του Ν.3149/1991 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

5. Τις διατάξεις του Ν.3149/1991 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτερ. ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Μαρούσι, 30-8-2013 Αρ. πρωτ. 119871 /ΙΖ

Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτερ. ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Μαρούσι, 30-8-2013 Αρ. πρωτ. 119871 /ΙΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 14/7/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8589

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

http://didefth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση:μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 27-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B3 Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας:

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-09- 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 08-09-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι. Μαρούσι, 02-08-2012 Αρ.Πρωτ. 89303/Δ2. Βαθμός Προτερ.

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι. Μαρούσι, 02-08-2012 Αρ.Πρωτ. 89303/Δ2. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση: Α.Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 13:52:24 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΗΨΓ-8Ι5 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 11-8-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 9633

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 11-8-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 9633 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 11-8-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 9633 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2011-2012»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2011-2012» E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα