Συνδυασµός γκαµπαπεντίνης και διαδερµικής φεντανύλης για την αντιµετώπιση του καρκινικού νευροπαθητικού πόνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνδυασµός γκαµπαπεντίνης και διαδερµικής φεντανύλης για την αντιµετώπιση του καρκινικού νευροπαθητικού πόνου"

Transcript

1 Συνδυασµός γκαµπαπεντίνης και διαδερµικής φεντανύλης για την αντιµετώπιση του καρκινικού νευροπαθητικού πόνου Παναγιώτα Γ Μαϊδάτση MD PhD, Άννα Θ Ζαραλίδου MD,Νίκος Κ Γοργίας MD PhD, Αικατερίνη Ν Αµανίτη MD, Γιώργος Κοκκώνης MD, Μαρία Μ Γκιάλα MD PhD Abstact GABAPENTIN AND TRANSDERMAL FENTANYL COMBINATION FOR MANAGEMENT OF CANCER NEUROPATHIC PAIN. Maidatsi PG, Zaralidou ATh, Gorgias NK, Amaniti EN, Kokkonis G, Giala MM Gabapentin was tested as complementary analgesic in 25 cancer patients in whom pain was not sufficiently controlled by transdermal fentanyl. Neuropathic pain syndrome in these patients consisted of burning pain and allodynia. Gabapentin was administered at a dose of 648±206,4mg, while dosage of transdermal fentanyl was fixed (261±98,1µg/h). Prior to the introduction of gabapentin pain scores varied between 5 and 10 (10 point VAS) for total pain and between 3 and 10 for burning pain, with a respective median value of 8 for both pains. Also allodynia was present at a rate of 64% in patients. Seven days after the administration of Gabapentin the resulting pain scores varied between 1 and 6 for total pain and between 0 and 5 for burning pain with median values 4 and 2 respectively. At the same time allodynia was limited in 12% of patients. Complementary administration of Gabapentin to transdermal fentanyl pain therapy appears to reduce total cancer pain and to provide better control of the associated neuropathic pain syndromes Εισαγωγή Ο νευροπαθητικός πόνος, ο οποίος σχετίζεται µε ανώµαλη µεταβολή των σωµατοαισθητικών οδών του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήµατος, εµφανίζεται κυρίως ως καυστικός πόνος και αλλοδυνία[1]. Παρά του ότι όλες οι καταστροφές ή τα τραύµατα των νευρικών δοµών δεν οδηγούν στο νευροπαθητικό πόνο, στους καρκινοπαθείς ασθενείς το επώδυνο σύνδροµο οφείλεται είτε στην απ ευθείας συµπίεση του νωτιαίου µυελού και των Μονάδα Πόνου, Αναισθησιολογία Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Πανεπιστηµιακό ΓΝΘ ΑΧΕΠΑ περιφερικών νεύρων από την καρκινική µάζα είτε στην υποβαλλόµενη χηµειοθεραπεία. Ο έλεγχός του µε τα οπιοειδή δεν είναι πάντα δυνατός και η προσθήκη ειδικών φαρµακευτικών παραγόντων στο εφαρµοζόµενο θεραπευτικό σχήµα είναι γενικά παραδεκτή [2]. Σκοπός της µελέτης ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο η γκαµπαπεντίνη, ένα ασφαλές από άποψη σοβαρών επιπλοκών αντιεπιληπτικό, µπορούσε να ελέγξει τα νευροπαθητικά καρκινικά σύνδροµα σε ασθενείς, που ο συνολικός πόνος τους δεν ελεγχόταν µε διαδερµική φεντανύλη. Ασθενείς Μέθοδοι Μετά από έγγραφη ενηµερωµένη συγκατάθεση, διενεργήθηκε ανοικτή µελέτη 58

2 σε 25 καρκινοπαθείς ασθενείς (11 άνδρες και 14 γυναίκες), ηλικίας ετών, µε ή χωρίς µεταστάσεις ή προηγηθείσα ακτινοθεραπεία στα οστά ή στους παρακείµενους ιστούς. Όλοι οι ασθενείς έπαιρναν ως κύριο αναλγητικό φεντανύλη διαδερµικά και ως επικουρικά φάρµακα ηρεµιστικά και υπνωτικά. Από το σύνολο των αρρώστων 13 έπαιρναν υπακτικά και 12 αντιεµετικά. Προϋπόθεση εισαγωγής των ασθενών στη µελέτη ήταν ο ανεπαρκής έλεγχος του πόνου µε το οπιοειδές αναλγητικό. του καυστικού πόνου πριν τη χορήγηση της γκαµπαπεντίνης (Π 0 και Κ 0 αντίστοιχα) και επτά µέρες µετά (Π 1 και Κ 1 ), µε µία αναλογική κλίµακα 0-10 (όπου 0 καθόλου πόνος και 10 ο µεγαλύτερος). Ακόµη Το νευροπαθητικό σύνδροµο, το οποίο συνίστατο σε καυστικό πόνο και αλλοδυνία, εντοπιζόταν στην περιοχή κατανοµής του τριδύµου, ισχιακού, υπερπλατίου, µηριαίου νεύρου και του αυχενικού, βραχιονίου και οσφυοϊερού πλέγµατος (πίνακας 1). Για τον έλεγχο των συγκεκριµένων συνδρόµων χορηγήθηκε γκαµπαπεντίνη (κάψουλες των 300mg) σε δόση mg ηµερήσια. Οι παράµετροι που αξιολογήθηκαν ήταν η συνολική εκτίµηση του πόνου και η εκτίµηση αξιολογήθηκε η ύπαρξη ή µη αλλοδυνίας στις ίδιες χρονικές περιόδους (Α 0 και Α 1 αντίστοιχα). Το χρονικό διάστηµα των επτά ηµερών κρίθηκε απαραίτητο για τη σταθεροποίηση της δόσης του φαρµάκου Πίνακας 1: ηµογραφικά στοιχεία. Εντόπιση του καρκινικού όγκου και κατανοµή του νευροπαθητικού συνδρόµου. Ασθενείς Φύλο Ηλικία Όγκος (εντόπιση) Νευροπαθητικό σύνδροµο (κατανοµή) 1 Θήλυ 65 Μαστού Βραχιόνιο πλέγµα 2 Άρρεν 70 Λάρυγγα Τρίδυµο 3 Θήλυ 58 Μαστού Βραχιόνιο πλέγµα 4 Άρρεν 62 Πνεύµονα Βραχιόνιο πλέγµα 5 Θήλυ 22 Σάρκωµα Ισχιακό 6 Θήλυ 56 Τραχήλου µήτρας Οσφυοϊερό πλέγµα 7 Άρρεν 78 Πνεύµονα Υπερπλάτιο νεύρο 8 Θήλυ 31 Εγκεφάλου Τρίδυµο 9 Θήλυ 60 Ορθού Οσφυοϊερό πλέγµα 10 Θήλυ 53 Κατιόντος κόλου Μηριαίο νεύρο 11 Θήλυ 69 Ορθού Οσφυοϊερό πλέγµα 12 Άρρεν 62 Λάρυγγα Βραχιόνιο πλέγµα 13 Θήλυ 63 Πνεύµονα Βραχιόνιο πλέγµα 14 Άρρεν 70 Πνεύµονα Βραχιόνιο πλέγµα 15 Θήλυ 61 Μήτρας Οσφυοϊερό πλέγµα 16 Άρρεν 67 Λάρυγγα Αυχενικό πλέγµα 17 Θήλυ 60 Μαστού Βραχιόνιο πλέγµα 18 Άρρεν 45 Ορθού Οσφυοϊερό πλέγµα 19 Θήλυ 66 Μήτρας Οσφυοϊερό πλέγµα 20 Άρρεν 39 Εγκεφάλου Αυχενικό πλέγµα 21 Άρρεν 45 Πνεύµονα Βραχιόνιο πλέγµα 22 Άρρεν 53 Λάρυγγα Τρίδυµο 23 Θήλυ 40 Κατιόντος κόλου Ιερό πλέγµα 24 Θήλυ 53 Πνεύµονα Υπερπλάτιο νεύρο 25 Άρρεν 75 Λάρυγγα Αυχενικό πλέγµα 59

3 (καλύτερο αναλγητικό αποτέλεσµα, λιγότερες επιπλοκές). Σε όλους τους ασθενείς και καθ όλη της διάρκεια της µελέτης διατηρήθηκε σταθερή η δόση της διαδερµικής φεντανύλης. Οι επιπλοκές που καταγράφηκαν ήταν η ζάλη, η σύγχυση και η καταστολή. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε, για την αξιολόγηση του συνολικού και του καυστικού πόνου, πριν και µετά τη χορήγηση της γκαµπαπεντίνης, µε τη δοκιµασία Wilcoxon signed ranks και για την ύπαρξη ή µη αλλοδυνίας µε τη δοκιµασία McNemar. Οι τιµές κρίθηκαν στατιστικά σηµαντικές για p<0,05. Αποτελέσµατα Οι µέσες τιµές και η σταθερά απόκλιση των δόσεων της διαδερµικής φεντανύλης και της γκαµπαπεντίνης ήταν 261±98,71µg/h και 648±206,40mg/ηµερησίως αντίστοιχα. Σε κανένα από τους ασθενείς δε χρειάστηκε να διακοπεί η χορήγηση της γκαµπαπεντίνης λόγω επιπλοκών. Σε δύο αρρώστους, που η δόση έφθασε στα 900mg, εµφανίστηκε ελαφρά ζάλη και σε άλλους δύο µε δόση 600mg παρατηρήθηκε σύγχυση. Οι ασθενείς αυτοί αντιµετωπίστηκαν µε ελάττωση της δόσης κατά 300mg και εφόσον εξακολουθούσε να υπάρχει πόνος η αναλγησία συµπληρώθηκε µε επεµβατικό τρόπο. Τα αποτελέσµατα από την σύγκριση του συνολικού (Π 0 και Π 1 ) και καυστικού (Κ 0 και Κ 1 ) πόνου φαίνονται στο σχήµα 1. Σε κάθε ένα από τα τέσσερα πλαίσια περιλαµβάνεται το 50% των τιµών (25-75%). Η έντονη γραµµή εντός των πλαισίων παριστάνει τη διάµεσο. Όσον αφορά τη συνολική εκτίµηση του πόνου για το Π 0 έχουµε διάµεσο 8 µε τιµές που κυµαίνονται από 5 µέχρι και 10, ενώ για το Π 1 η διάµεσος είναι 4 και οι τιµές κυµαίνονται από 1 µέχρι και 6. Αντίστοιχα για τον καυστικό πόνο έχουµε για το Κ 0 διάµεσο 8 (τιµές από 3 µέχρι 10) ενώ για το Κ 1 έχουµε διάµεσο 2 (τιµές από 0 µέχρι 5). Στατιστικά σηµαντικές διαφορές βρέθηκαν τόσο για τη συνολική εκτίµηση του πόνου (Z=-4,39, p<0,001) όσο και για τον καυστικό πόνο (Z=-4,41, p<0,001) µε µεγαλύτερες τιµές στη χρονική περίοδο προ της χορήγησης της γκαµπαπεντίνης. Όσον αφορά την ύπαρξη ή µη αλλοδυνίας, πριν τη χορήγηση γκαµπαπεντίνης υπήρχαν 16 ασθενείς (64%) µε αλλοδυνία, ενώ µετά τη χορήγηση µόνο 3 ασθενείς (12%). Η στατιστική ανάλυση έδειξε και εδώ σηµαντική διαφορά (p<0,001) µε µεγαλύτερη εµφάνιση του συµπτώµατος στην προ της γκαµπαπεντίνης περίοδο. Σχήµα 1: Αποτελέσµατα από τη σύγκριση του συνολικού και του καυστικού πόνου πριν και µετά τη χορήγηση γκαµπαπεντίνης Συζήτηση Ο νευροπαθητικός πόνος είναι µια µορφή χρόνιου πόνου που περιγράφεται κλινικά ως «κάψιµο», «ηλεκτρική εκκένωση», «νυγµός» ή «επώδυνο µούδιασµα», µε την παρουσία ή µη ερεθίσµατος (αλλοδυνία), σε συνεχή ή παροξυσµική εµφάνιση. Οφείλεται στην έµµεση διέγερση των Αδ και C νευρικών ινών από αλγογόνες ουσίες, που παράγονται από βλάβη ή παθολογική αλλαγή του περιφερικού ή του κεντρικού νευρικού συστήµατος [3]. Η γκαµπαπεντίνη έχει δοκιµαστεί σε µια πληθώρα µελετών για την αντιµετώπιση των νευροπαθητικών συνδρόµων καλοήθους αιτιολογίας µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα [4,5,6]. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει µόνο µια κλινική µελέτη που αφορά τη 60

4 χορήγηση γκαµπαπεντίνης σε καρκινοπαθείς ασθενείς [7] και µια πειραµατική σε µύες µε µελάνωµα [8], µε πολύ καλά αποτελέσµατα και στις δύο στην αντιµετώπιση της αλλοδυνίας και της υπεραλγησίας. Η άποψη να χορηγείται η γκαµπαπεντίνη σε νευροπαθητικό πόνο βασίζεται στη γενικότερη αρχή της χρήσης των αντιεπιληπτικών φαρµάκων για την ελάττωση των αυτοµάτων εκφορτίσεων των νευρώνων, µέσω της δράσης τους στους διαύλους ιόντων και στους νευροµεταβιβαστές [2,9,10]. Η ακριβής δράση της γκαµπαπεντίνης δεν έχει εξακριβωθεί. Είναι ένα κυκλικό ανάλογο του GABA (γ-αµινοβουτυρικό οξύ: κυριότερος νευροµεταφορέας του κεντρικού νευρικού συστήµατος), το οποίο παραδόξως δεν έχει απ ευθείας δράση στους υποδοχείς του GABA. Η δράση του είναι έµµεση, προκαλώντας µια προς τα πάνω ρύθµιση (upregulation) των ενδοκυτταρίων αποθεµάτων του GABA. Ακόµη φαίνεται να αποκλείει ορισµένους τύπους διαύλων Ca ++ και Na + (sub-types), οι οποίοι εµφανίζονται και µετεγκαθίστανται κατά µήκος των νευρώνων σε τραυµατισµό ή πίεση και η ενεργοποίηση των οποίων οδηγεί σε νευροπαθητικό πόνο [11,12]. Μια ακόµη διαπιστωµένη δράση της γκαµπαπεντίνης είναι η ενεργοποίηση της δικαρβοξυλάσης του γλουταµινικού οξέος, µε αποτέλεσµα τη διάσπαση του γλουταµινικού προσυναπτικά, αναστέλλοντας τοιουτοτρόπως τη σύνδεσή του µε τους υποδοχείς του NMDA (Ν-µεθυλ- -ασπαρτικό) µετασυναπτικά και εµποδίζοντας την ανάπτυξη κεντρικής ευαισθητοποίησης στα οπίσθια κέρατα [13]. Κλινικές µελέτες έχουν αποδείξει ότι τα οπιοειδή δεν αποδίδουν στο νευροπαθητικό πόνο, ενώ άλλες ότι αποδίδουν σε πολύ υψηλές δόσεις οι οποίες όµως συνοδεύονται µε πολύ σοβαρές ανεπιθύµητες δράσεις (µη ανεκτές) [14,15]. Η σύγχρονη χορήγηση της γκαµπαπεντίνης µε οπιοειδές, εκτός της αντιµετώπισης των νευροπαθητικών συνδρόµων, προσφέρει επί πλέον µια ελάττωση της ανοχής στα οπιοειδή, δεδοµένου ότι οι NMDA υποδοχείς παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στο συγκεκριµένο φαινόµενο [4,10,11]. Το γεγονός αυτό σηµαίνει, ότι η αποδοτικότητα του οπιοειδούς βελτιώνεται µε τη χορήγηση γκαµπαπεντίνης και ελαττώνεται η πιθανότητα της αύξησης της δόσης του για την αντιµετώπιση του συνολικού πόνου. Κατά τον σχεδιασµό της µελέτης µας επιλέχθηκαν ασθενείς µε καρκινικό πόνο, υπό αγωγή µε διαδερµική φεντανύλη ως κύριο αναλγητικό για την αντιµετώπιση του συνολικού τους πόνου. Οι συγκεκριµένοι ασθενείς ήταν απαραίτητο να τηρούν την προϋπόθεση, ότι καθώς ο πόνος τους δεν ελεγχόταν πλήρως εξαιτίας του συνυπάρχοντος νευροπαθητικού συνδρόµου, έπρεπε να προχωρήσουµε στην αύξηση της δόσης της διαδερµικής φεντανύλης. Από τα πολλαπλά συµπτώµατα που χαρακτηρίζουν το νευροπαθητικό πόνο, επιλέχθηκε ο συνεχής καυστικός πόνος στην πορεία νευρικών στελεχών, που πιέζονταν διαπιστωµένα στην περιοχή του καρκινικού όγκου και η ύπαρξη ή µη αλλοδυνίας στην αφή. Τα συνοδά φάρµακα (αντιεµετικά, υπακτικά) δεν διακόπηκαν κατά την εισαγωγή στη µελέτη και η δόση τους παρέµεινε αναλλοίωτη µέχρι το τέλος. Για τον έλεγχο της βαθµολογίας του πόνου και τη διαπίστωση αλλοδυνίας χρησιµοποιήθηκε η 7 η ηµέρα µετά τη χορήγηση της γκαµπαπεντίνης, όπου είναι δυνατόν αφ ενός να διαπιστωθεί η έναρξη του αναλγητικού αποτελέσµατός της και αφ ετέρου να επιτευχθεί η σταθεροποίηση της δόσης της [16]. Η καταγραφή των ίδιων παραµέτρων σε απώτερο χρόνο (3 µήνες µετά) δεν ήταν δυνατή, αφ ενός λόγω της φύσεως της κυρίας νόσου και αφ ετέρου της αυξοµείωσης της δόσης του οπιοειδούς και των συνοδών προστιθεµένων µη οπιοειδών αναλγητικών. ιατηρώντας σταθερή τη δόση της διαδερµικής φεντανύλης, χορηγήθηκαν 300mg γκαµπαπεντίνης την πρώτη ηµέρα και η δόση αυτή αυξανόταν σταδιακά κατά 300mg ηµερησίως, µέχρι να έχουµε το άριστο αναλγητικό αποτέλεσµα χωρίς ανεπιθύµητες δράσεις (ζάλη, καταστολή και σύγχυση). Ο συγκεκριµένος τρόπος χορήγησης του 61

5 φαρµάκου έχει χρησιµοποιηθεί και από άλλους ερευνητές [17]. Σε σύγκριση µε άλλες µελέτες, όπου η γκαµπαπεντίνη χορηγούνταν ως µοναδικό αναλγητικό σε µη καρκινικά νευροπαθητικά σύνδροµα, η δόση στους δικούς µας ασθενείς διαµορφώθηκε αρκετά χαµηλά (ηµερήσια 648±206,40mg), διότι οι άρρωστοι ελάµβαναν διαδερµική φεντανύλη ως αναλγητικό και εποµένως οι ανεπιθύµητες δράσεις ήταν πιο εύκολο να συµβούν [17,18]. Τα αποτελέσµατά µας, όσον αφορά τη βελτίωση της αναλγητικής αγωγής σε καρκινοπαθείς, συµφωνούν µε εκείνα άλλων συγγραφέων, αν και η απόδοση του φαρµάκου φαίνεται να είναι καλύτερη στη δική µας µελέτη, γεγονός που αποδεικνύεται από τους χαµηλότερες βαθµολογίες πόνου που διαπιστώσαµε στις δυο παραµέτρους και στην εµφάνιση αλλοδυνίας [7]. Η γκαµπαπεντίνη, συγκρινόµενη µε άλλα αντιεπιληπτικά, είναι ένα ασφαλές φάρµακο, από άποψη τοξικότητας και σοβαρών επιπλοκών [5]. Η χορήγησή της εποµένως σε ιδιαίτερα ευαίσθητους πληθυσµούς ασθενών, όπως οι καρκινοπαθείς, µε πιθανή επηρεασµένη την ηπατική ή/και νεφρική λειτουργία συνιστάται µε λιγότερες επιφυλάξεις. Ως συµπληρωµατικός παράγοντας στην αναλγητική αγωγή µε διαδερµική φεντανύλη φαίνεται να ελέγχει τα επώδυνα νευροπαθητικά σύνδροµα που συνοδεύουν συχνά τον καρκινικό πόνο. Επί πλέον περιορίζει τον πόνο γενικότερα, ελαττώνοντας κατ αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα αύξησης του οπιοειδούς φαρµάκου, που κατά κανόνα αποτελεί το βασικό αναλγητικό των καρκινοπαθών ασθενών. Βιβλιογραφία 1. Bridges D, Thompson SW, Rice AS: Mechanisms of neuropathic pain. Br J Anaesth 2001; 87(1): Farrar TJ, Portenoy KR: Neuropathic cancer pain. Oncology 2001; 15: Yaksh Tl, Chaplan SR: Physiology and Pharmacology of neuropathic pain. Anesthesiol Clin North America 1997; 15: Rosner H, Rubin L, Kestenbaum A: Gabapentin adjunctive therapy in neuropathic pain states. Clin J Pain 1996; 12: Rosenberg MJ, Harrell C, Ristic H, Wermer AR, Rosayro AM: The effect of gabapentin on neuropathic pain. Clin J Pain 1997; 13: Novelli PG, Trovati F: Gabapentin and neuropathic pain. Pain Clin 1998; 11: Caraceni A, Zecca E, Martini C, De Conno F: Gabapentin as an adjuvant to opioid analgesia for neuropathic cancer pain. J Pain Symptom Management 1999; 17: Kuraishi Y, Iida Y, Zhang H, Uehara S, Nojima H, Murata J, Saiki I, Takahata H, Ouchi H: Suppression by gabapentin of pain related mechano-responses in mice given orthotopic tumor inoculation. Biol Pharm Bull 2003; 23: Harden RN: Gabapentin: a tool in the treatment of neuropathic pain. Acta Neurol Scand 1999; 173: Nicholson B: Gabapentin use in neuropathic pain syndromes. Acta Neurol Scand 2000; 101: Taylor PC, Gee SN, Su Zhi-Ti, Kocs J D, Welty FD, Brown PJ, Dooley JD, Boden P, Singh L: A summary of mechanistic hypotheses of gabapentin pharmacology. Epilepsy Research 1998; 29: Diaz A, Dickenson AH: Blockade of spinal N and P-type but not L-type calcium channels inhibits the excitatory of rat dorsal horn neurons produced by subcutaneous formalin inflammation. Pain 1997; 69: Shimoyama M, Shimoyama N, Hory Y: Gabapentin affects glutamatergic excitatory neurotransmission in the rat dorsal horn. Pain 2000; 85:

6 14. Benedetti F, Vighetti S, Amanzio M: Dose-response relationship of opioids in nociceptive and neuropathic postoperative pain. Pain 1998; 74: Portenoy RK, Foley KM, Inturrisi CE: The mature of opioid responsiveness and its implications for neuropathic pain: new hypotheses derived from studies of opioids infusions. Pain 1990; 43: Filadora VA, Sist TC, Mason P: Acute herpetic neuralgia and postherpetic neuralgia in the head and neck: response to gabapentin in five cases. Reg Anesth Pain Med 1991; 14: Ness TJ, Crimaldi JC, McDanal JT: Case report on gapapentin. Reg Anesth Pain Med 1998b; 23: Mercadante S: Gabapentin in spinal cord injury. Pain Clin1998; 10: Περίληψη Η γκαµπαπεντίνη χορηγήθηκε ως συµπληρωµατικό αναλγητικό σε 25 ασθενείς µε καρκινικό πόνο ο οποίος δεν ελεγχόταν µε διαδερµική φεντανύλη. Τα νευροπαθητικά σύνδροµα, από τα οποία έπασχαν όλοι οι άρρωστοι, χαρακτηρίζονταν από καυστικό πόνο και αλλοδυνία. ιατηρώντας σταθερή τη δόση της διαδερµικής φεντανύλης (261±98,71µg/h), χορηγήθηκε γκαµπαπεντίνη σε δόση 648±206,40mg. Πριν τη χορήγηση η βαθµολογία του συνολικού πόνου κυµαινόταν από 5 µέχρι 10 (δεκάβαθµη αναλογική κλίµακα) µε διάµεσο 8, του καυστικού πόνου από 3 µέχρι 10 µε διάµεσο 8 και η αλλοδυνία εµφανιζόταν σε ποσοστό 64% των ασθενών. Επτά µέρες µετά, οι παράµετροι διαµορφώθηκαν ως εξής: συνολικός πόνος από 1-6 µε διάµεσο 4, καυστικός πόνος 0-5 µε διάµεσο 2 και αλλοδυνία σε ποσοστό 12%. Η γκαµπαπεντίνη, χορηγούµενη ως συµπληρωµατικός παράγοντας στην αναλγητική αγωγή µε διαδερµική φεντανύλη, φαίνεται να περιορίζει τον συνολικό καρκινικό πόνο και να ελέγχει τα επώδυνα νευροπαθητικά σύνδροµα που τον συνοδεύουν. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Μαϊδάτση Παναγιώτα: Αναισθησιολόγος, Αναπληρώτρια ιευθύντρια, Μονάδα Πόνου Παν. Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ιεύθυνση: Σαχίνη 30, Θεσσαλονίκη Τηλ Λέξεις κλειδιά: Γκαµπαπεντίνη, διαδερµική φεντανύλη, καρκινικός πόνος, νευροπαθητικός πόνος. Gabapentin, transdermal fentanyl, cancer pain, neuropathic pain. 63

Τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ) και οι εκλεκτικοί αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης-2 (cox-2) στην αντιµετώπιση του πόνου

Τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ) και οι εκλεκτικοί αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης-2 (cox-2) στην αντιµετώπιση του πόνου Τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ) και οι εκλεκτικοί αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης-2 (cox-2) στην αντιµετώπιση του πόνου 1 Ζαραλίδου Άννα MD, 1 Μαϊδάτση Παναγιώτα MD, PhD, 2 Γοργίας Νίκος MD,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστά και άγνωστα προβλήµατα της µακροχρόνιας χορήγησης οπιοειδών

Γνωστά και άγνωστα προβλήµατα της µακροχρόνιας χορήγησης οπιοειδών 37 Γνωστά και άγνωστα προβλήµατα της µακροχρόνιας χορήγησης οπιοειδών Αµανίτη Αικατερίνη MD, PhD ABSTRACT Known and unknown problems after prolonged use of opioids Amaniti E Opioid analgesics are widely

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών µε περιφερική. νευροπάθειας που οφείλεται στη χηµειοθεραπεία. µια συστηµατική ανασκόπηση

Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών µε περιφερική. νευροπάθειας που οφείλεται στη χηµειοθεραπεία. µια συστηµατική ανασκόπηση Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών µε περιφερική νευροπάθεια που οφείλεται στη χηµειοθεραπεία: µια συστηµατική ανασκόπηση Γεώργιος Ελεσνίτσαλης 1, Όλγα Τσαρτσαράκη 2, Ιωάννα Βεκίλη 3, Μαρία Βούρβου 4 1. Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ : ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ : ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ : ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ : Γκίνης Νικόλαος Χατζηστογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

νευροπαθητικοσ πόνοσ

νευροπαθητικοσ πόνοσ νευροπαθητικοσ πόνοσ Nοσολογικό περιεχόμενο νευροπαθητικού πόνου Δ. ΓΟΥΛΕΣ Ρευματολόγος, Επ. Συνεργάτης Παν. Αθηνών Στο άρθρο αυτό δίδεται ένας σύντομος εννοιολογικός προσδιορισμός του πόνου και περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρηγορητική Φροντίδα

Παρηγορητική Φροντίδα ΤΕΥΧΟΣ 16 Το έντυπο αυτό διανέμεται δωρεάν ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α Ελληνικό Τμήμα EAPC Μέλος της ECEPT Παρηγορητική Φροντίδα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιακές νευραλγίες Cranial Neuralgias

Κρανιακές νευραλγίες Cranial Neuralgias Γιαννοπούλου Γ. Κ Χρυσικόπουλος Γ. Χ Μπουραζάνη Παν. Λ Γιωτάκης Ι, Kαρυδάκης Δ. Κ Νευρολογικό τμήμα Γ.Ν.Α. Λαϊκό Κρανιακές νευραλγίες Cranial Neuralgias Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

«Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992

«Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992 «Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Π. Τζαβέλλας, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Aντιµετώπιση Καρκινικού Πόνου στον ουρολογικό ασθενή

Aντιµετώπιση Καρκινικού Πόνου στον ουρολογικό ασθενή Aντιµετώπιση Καρκινικού Πόνου στον ουρολογικό ασθενή Γ. Φρατζέσκος Αναισθησιολόγος ιευθυντής ΕΣΥ Πανεπ. Νοσοκοµείο Ηρακλείου ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ Η IASP (International Association for the Study

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Συντονιστής Διευθυντής. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Συντονιστής Διευθυντής. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 «Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της επώδυνης διαβητικής νευροπάθειας» Ηλίας Ν. Μυγδάλης Συντονιστής Διευθυντής Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμικός Ηλεκτρικός Ν ευροερεθισμός *

Διαδερμικός Ηλεκτρικός Ν ευροερεθισμός * ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 61 Διαδερμικός Ηλεκτρικός Ν ευροερεθισμός * ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ Κατά τα τελευταία 20 χρόνια στην παγκόσμια ιατρικ1i πρακτική αναβίωσε το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» ΔΙΠΛΗ ΤΥΦΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακυμάνσεις στη Διάρκεια Δράσης Δύο Αμινοστεροειδών Μυοχαλαρωτικών

Διακυμάνσεις στη Διάρκεια Δράσης Δύο Αμινοστεροειδών Μυοχαλαρωτικών ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 57 Διακυμάνσεις στη Διάρκεια Δράσης Δύο Αμινοστεροειδών Μυοχαλαρωτικών ΑΜΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΪΔΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΖΑΡΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΓΟΡΓΙΑΣ ΝΙΚ Ο Σ, ΓΚΙΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μη Επεμβατικές και Μη Φαρμακολογικές Μέθοδοι Ανακούφισης του Νευροπαθητικού Πόνου

Μη Επεμβατικές και Μη Φαρμακολογικές Μέθοδοι Ανακούφισης του Νευροπαθητικού Πόνου ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2011, 50(2): 147 162 NOSILEFTIKI 2011, 50(2): 147 162 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ SYSTEMATIC REVIEW Μη Επεμβατικές και Μη Φαρμακολογικές Μέθοδοι Ανακούφισης του Νευροπαθητικού Πόνου Βασιλική Σούλια,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο µυοπεριτονιακού πόνου

Σύνδροµο µυοπεριτονιακού πόνου Αρθρο ανασκόπησης Αθήνα 25/10/2000 Σύνδροµο µυοπεριτονιακού πόνου Καράβης Μιλτιάδης, Τζάνος Γεώργιος, Μπάκας Ελευθέριος Abstract Pain related to the skin has been studied extensively, but pain related

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ. 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής. 13-16 Οκτωβρίου 2011 Ελούντα, Κρήτη

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ. 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής. 13-16 Οκτωβρίου 2011 Ελούντα, Κρήτη Round Table_17-25:23-40 Round Tables 05/10/2011 3:20 ΜΜ Page 17 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή 13-16 Οκτωβρίου 2011 Ελούντα,

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική µελέτη σύγκρισης των λαρυγγοσκοπικών εικόνων που προκύπτουν µε τη χρήση video laryngoscope ή συµβατικού λαρυγγοσκόπιου

Κλινική µελέτη σύγκρισης των λαρυγγοσκοπικών εικόνων που προκύπτουν µε τη χρήση video laryngoscope ή συµβατικού λαρυγγοσκόπιου 67 Κλινική µελέτη σύγκρισης των λαρυγγοσκοπικών εικόνων που προκύπτουν µε τη χρήση video laryngoscope ή συµβατικού λαρυγγοσκόπιου 1 Αµανίτη Α, 2 Χατζηϊωακειµίδης Χ, 2 Ιορδανίδου Σ, 2 Παπαλέξη Ε, 2 Ντόνας

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α :

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : «Ο ΠΟΝΟΣ ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΦΟΡΟΥΝ» Σπουδάστρια : Νικητάκη Πηνελόπη Υπεύθυνη καθηγήτρια : Κοτζαµπασάκη Θεονύµφη Σ.Ε.Υ.Π. Α. Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Βελονισµός ως συµπληρωµατικό µέσον θεραπείας σε ασθενείς µε δυσλειτουργία του Στοµατογναθικού. συστήµατος

«Ο Βελονισµός ως συµπληρωµατικό µέσον θεραπείας σε ασθενείς µε δυσλειτουργία του Στοµατογναθικού. συστήµατος «Ο Βελονισµός ως συµπληρωµατικό µέσον θεραπείας σε ασθενείς µε δυσλειτουργία του Στοµατογναθικού συστήµατος» Κωνσταντοπούλου Ε.*, Καράβης Μ.**, Κανελλοπούλου Α.***, ρούκας Β.**** Λέξεις κλειδιά: υσλειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΞΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ

ΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΞΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ ΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΞΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ Συγγραφείς: Xυτήρης Π, Κεφαλόπουλος Κ, Καράβης Μ, Μπέσικος Ι, Αθανασόπουλος Π, Οικονόµου Β, Τριαντόπουλος Α, Μαυρογεώργης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου» Ειρήνη Συμεών Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησία και Επιληψία

Αναισθησία και Επιληψία 2 Αναισθησία και Επιληψία Παπαγιαννοπούλου Πηνελόπη MD, PhD, Γούσια Χρύσα MD ABSTRACT Epilepsy and Anaesthesia Papagiannopoulou P, Gousia Ch Management of epileptic patients in the perioperative period

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιος Πόνος σε Καρκινοπαθείς

Χρόνιος Πόνος σε Καρκινοπαθείς ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΙΡΙΚΗΣ 93 Χρόνιος Πόνος σε Καρκινοπαθείς ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου των καρκινοπαθών ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO O οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκινικός πόνος και παρηγορητική αγωγή

Καρκινικός πόνος και παρηγορητική αγωγή Καρκινικός πόνος και παρηγορητική αγωγή. 33 Καρκινικός πόνος και παρηγορητική αγωγή Ανασκόπηση Γεωργία Ζαχαρία 1 Στέφανος Νικολούζος 2 Νικόλαος Καποδίστριας 3 Άννα Μουζακίτη 3 Ευάγγελος Ντουβέλης 3 Ελένη

Διαβάστε περισσότερα