Επαγγελµατικά δικαιώµατα πληροφορικής Ελληνικές ιστορίες καθηµερινής τρέλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαγγελµατικά δικαιώµατα πληροφορικής Ελληνικές ιστορίες καθηµερινής τρέλας"

Transcript

1 Β.Βεσκούκης Επαγγελµατικά δικαιώµατα πληροφορικής Ελληνικές ιστορίες καθηµερινής τρέλας Ως "επαγγελµατικό δικαίωµα" νοείται η νοµική απαίτηση προκειµένου να εκτελεστεί µια εργασία από κάποιο φυσικό πρόσωπο, να πληρούνται ορισµένα κριτήρια πιστοποίησης των γνώσεων και των ικανοτήτων του. Η πιστοποίηση αυτή δίνεται αφ' ενός από τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και αφ' ετέρου από τους επαγγελµατικούς συλλόγους και φορείς όπως τα επιµελητήρια. Ολα τα επαγγέλµατα που απαιτούν υψηλού επιπέδου γνώσεις και που η άσκησή τους έχει ιδιαίτερη κοινωνική αξία, όπως αυτά του ιατρού και του δικηγόρου, προστατεύονται από τη νοµοθεσία µε την απαίτηση όσοι τα ασκούν να έχουν πιστοποιηµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Το ίδιο ισχύει και για τα επαγγέλµατα του µηχανικού, µε την πιστοποίηση των γνώσεων να καλύπτεται από τα τεχνικά πανεπιστήµια και την πιστοποίηση της δυνατότητας άσκησης αυτών να παρέχεται από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ). Στην κατηγορία αυτή δεν συµπεριλαµβάνονται τα σχετικά µε την πληροφορική τεχνικά επαγγέλµατα, περιοχή στην οποία επικρατεί µια πλήρης σύγχυση η οποία τελικά αποβαίνει σε βάρος τόσο των επαγγελµατιών όσο και των ίδιων των επαγγελµάτων. Γενικό πλαίσιο Το αντικείµενο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι µόνο για συντεχνιακούς, αλλά και για λόγους ουσίας. Η εποχή που η κοινωνική αξία των επαγγελµάτων πληροφορικής ήταν ασαφής έχει αρχίσει να παρέρχεται. Παράλληλα όµως, έχουν εξελιχτεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο οι µηχανισµοί εκείνοι που στο παρελθόν έχουν χρησιµοποιηθεί για την κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Εχει επίσης εξελιχτεί η κεντρική φιλοσοφία που η Ευρωπαϊκή Ενωση προωθεί στον τοµέα της εκπαίδευσης. Εννοιες όπως "δια βίου εκπαίδευση", συµπληρώνουν ένα νέο µοντέλο εργασιακών σχέσεων όπου η απασχόληση δε νοείται δεδοµένη και κατοχυρωµένη. Από τις τρεις παραδοσιακά κατοχυρωµένες οικογένειες επαγγελµάτων (ιατροί, νοµικοί και µηχανικοί), εκείνη που απειλείται περισσότερο είναι αυτή των επαγγελµάτων του µηχανικού. Η κρίση της απασχόλησης και η χρήση των νέων τεχνολογιών για τη συµπίεση του κόστους χωρίς απελευθέρωση χρόνου για τον άνθρωπο, µεταφέρουν την αντιπαράθεση από το παραδοσιακό πεδίο µεταξύ εκείνων που παρέχουν τις θέσεις και εκείνων που προσφέρουν την εργασία, σε εσωτερικά µέτωπα των δεύτερων. Η Παιδεία και η εκπαίδευση µετατρέπονται σε εµπορευµατικά αγαθά για τα οποία ισχύουν οι ανταγωνιστικοί νόµοι της αγοράς. Τα πάντα τίθενται σε σχεδόν µηδενική βάση και δηµιουργείται έδαφος για τον απ' αρχής ορισµό µιας νέας τάξης πραγµάτων στα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Η µεγαλύτερη ρευστότητα υπάρχει σε νέα επαγγέλµατα και ιδιαίτερα σε αυτά της πληροφορικής. Η εκδήλωσή της είναι εντονότερη σε αγορές εργασίας όπου αφ' ενός η παραγωγική δραστηριότητα είναι περιορισµένη και αφ' ετέρου παράγοντες κοινωνικής αίγλης ωθούν στην κατοχύρωση τίτλων που εξαργυρώνονται όχι µόνο επαγγελµατικά αλλά και κοινωνικά. Η ελληνική περίπτωση Αυτό είναι σε γενικές γραµµές το πλαίσιο εντός του οποίου συµβαίνουν τα πράγµατα στη χώρα µας. Τα χαρακτηριστικά της υποβαθµισµένης παραγωγής ιδιαίτερα στον βιοµηχανικό και τεχνικό τοµέα, αλλά και η κοινωνική νοοτροπία που εξακολουθεί να θέλει τους πάντες να 1

2 έχουν "ανώτατη" µόρφωση και να την εξαργυρώνουν σε επαγγελµατική αποκατάσταση δηµιουργεί ένα σύνολο συγκρούσεων µε αντικείµενο όχι µόνο επαγγελµατικά αλλά και εκπαιδευτικά θέµατα. Θα επιχειρήσουµε να εξετάσουµε αµφότερα τα µέτωπα ως αλληλοσχετιζόµενα και µε την προσοχή µας εστιασµένη στο χώρο των επαγγελµάτων πληροφορικής. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο, η γνωστή διαµάχη µεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ κρατεί καλά. Η εφευρετικότητα στην παραγωγή τίτλων µαθηµάτων, ειδικοτήτων, σχολών κλπ προκειµένου να τονιστεί το ιδιαίτερο που παρέχει καθένας από τους "αντιδικούντες" είναι αξιοσηµείωτη. Το τοπίο συµπληρώνεται από µετα-δευτεροβάθµιους οργανισµούς εκπαίδευσης, οι οποίοι είτε έχουν υπόσταση στο εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως τα ΙΕΚ, είτε όχι, όπως τα κέντρα ελευθέρων σπουδών και οι πιστοποιηµένοι από πολυεθνικές εταιρίες ιδιώτες. Οσο το τοπίο στο χώρο των επαγγελµατικών δικαιωµάτων πληροφορικής παραµένει νεφελώδες, τόσο περισσότερο οι διεκδικούντες την "αναβάθµιση" επιχειρούν να δηµιουργήσουν τετελεσµένα στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και της αγοράς. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα η κατοχύρωση οκτώ εξαµήνων σπουδών σε ορισµένα ΤΕΙ, αλλά και η de facto τοποθέτηση στελεχών που προέρχονται από χαµηλής στάθµης ιδιωτικά εκπαιδευτήρια σε υψηλές εργασιακές θέσεις στο χώρο της πληροφορικής. Το διδακτικό προσωπικό των ΤΕΙ θα ήθελε να ονοµαστεί αυτόµατα διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ (η πίεση µάλιστα ασκείται από αυτούς που δεν έχουν τα προσόντα, γιατί πολλοί πράγµατι τα έχουν). Οι επιχειρηµατίες έµποροι πιστοποιητικών από εταιρίες πληροφορικής θέλουν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους υποσχόµενοι καλές θέσεις εργασίας, χωρίς να εξαπατούν κανέναν διότι απλά κανένας δεν τους απαγορεύει να τοποθετούν οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε θέση εργασίας. Στο χώρο της πληροφορικής η µη ύπαρξη επαγγελµατικών δικαιωµάτων αφήνει ανοιχτό το πεδίο σε όλους. Το ΤΕΕ Σε ποιόν όµως ανήκει η αρµοδιότητα για την κατοχύρωση ή τουλάχιστον για την εισήγηση σχετικά µε τα δικαιώµατα αυτά; Ο µοναδικός φορέας του τεχνικού κόσµου στην Ελλάδα είναι το ΤΕΕ και η σκέψη ότι η αρµοδιότητα είναι δική του µόνο αβάσιµη δεν είναι. Εξάλλου και στο παρελθόν, καθώς δηµιουργούνταν νέες τεχνικές ειδικεύσεις, το Τεχνικό Επιµελητήριο αναµόρφωνε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση των αντίστοιχων επαγγελµάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα η γέννηση της ειδικότητας του Μεταλλειολόγου-Μεταλλουργού Μηχανικού από τους Χηµικού Μηχανικούς, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου Μηχανικού από τους Μηχανολόγους-Ηλεκτρολόγους, αργότερα του Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού από τους Μηχανολόγους Μηχανικούς, κ.ά. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, αξιοσηµείωτος υπήρξε ο συντονισµός µεταξύ εκπαιδευτικού συστήµατος µε κυρίαρχο το ΕΜΠ και επαγγελµατικού κόσµου. Από την µεταπολεµική ανοικοδόµηση και µετά, το επάγγελµα του ιπλωµατούχου Μηχανικού γνώρισε µια σηµαντική άνθιση και προστατεύτηκε από τον θεσµικό θεµατοφύλακά του, το ΤΕΕ. Η συνταγή, ωστόσο, χάλασε και κάτι τέτοιο δεν έγινε και στην περίπτωση των σχετικών µε την πληροφορική επαγγελµάτων. Αιτίες µπορούν να αναζητηθούν σε αρκετά επίπεδα. Ενα πρώτο είναι η δικαιολογηµένη αδράνεια του συστήµατος σε συνδυασµό µε τις πρωτόγνωρα ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής. Ενα δεύτερο, είναι το γεγονός ότι η πρωτιά στη δηµιουργία τµήµατος πληροφορικής δεν ανήκε στο "έτερον ήµισυ" του ΤΕΕ, δηλαδή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, παρά την ίδρυση Τοµέα Πληροφορικής από το 1982 (ο οποίος όµως δεν έδινε δικό του πτυχίο), αλλά στο Πανεπιστήµιο Πάτρας. Ενα τρίτο, είναι η εκτίµηση ότι το ΤΕΕ µπορεί να ελέγχει τα πάντα στον τεχνικό επαγγελµατικό κόσµο, όταν και όπως το αποφασίσει. Μόνο που η απόφαση αυτή δεν ήταν δυνατό να ληφθεί από τις κρατούσες 2

3 ειδικότητες των Πολιτικών και των Μηχανολόγων Μηχανικών και κυρίως υπό την κρατούσα νοοτροπία σύµφωνα µε την οποία "ό,τι δεν µπορούµε να κάνουµε µε πλήρη δικό µας έλεγχο δεν το αφήνουµε να γίνει καθόλου". Τα παραπάνω σε ένα κλίµα όπου ο τεχνικός κόσµος έστεφε την προσοχή του σε µεγάλα "παραδοσιακά" τεχνικά έργα και δεν επέτρεπε να αναδειχτούν µέσα του οι δυνάµεις εκείνες που θα έθεταν τις βάσεις για τα περί την πληροφορική επαγγέλµατα. Για τα επαγγέλµατα αυτά λειτούργησαν και λειτουργούν οι νόµοι της αγοράς: όσο µεγαλύτερη η προσφορά, τόσο οι τιµές πέφτουν σε όφελος του εργοδότη, ιδιαίτερα δε όταν κανείς δεν υποχρεώνει τον τελευταίο να τοποθετεί σε συγκεκριµένες θέσεις άτοµα µε συγκεκριµένα και κατοχυρωµένα δικαιώµατα. Ουδεµία προσφυγή έκανε ποτέ το ΤΕΕ για να υπερασπίσει µηχανικό πληροφορικής ο οποίος στην εργασία του είχε προϊστάµενο µη µηχανικό, πράγµα που κατά κόρον πράττει για άλλες ειδικότητες. Ο λόγος, ότι ποτέ δεν ασχολήθηκε µε την προδιαγραφή και την κατοχύρωση του επαγγέλµατος (ή των επαγγελµάτων) των µηχανικών πληροφορικής, παρά µόνο όταν ήταν ήδη πολύ αργά. Η ΕΠΥ Σε αυτό το κλίµα, φάνηκε ότι ήταν ώριµες οι συνθήκες για τη δηµιουργία ενός νέου επαγγελµατικού φορέα ο οποίος θα εκπροσωπούσε τους επαγγελµατίες στο χώρο της πληροφορικής. Γεννήθηκε, λοιπόν, η Ελληνική Εταιρία Επιστηµόνων Υπολογιστών και Πληροφορικής, για συντοµία "ΕΠΥ". Σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, η ΕΠΥ κατάφερε να συσπειρώσει γύρω της ένα µεγάλο µέρος επαγγελµατιών και επιστηµόνων πληροφορικής. Οι σχέσεις της µε το ΤΕΕ ήταν ανύπαρκτες µέχρις ότου ο κεντρικός στόχος της διατυπώθηκε ως η δηµιουργία επιµελητηρίου πληροφορικής, οπότε και έγιναν τουλάχιστον αντίπαλες. Η ιδέα δεν είναι υποχρεωτικά κακή, η προσπάθεια, όµως, για την υλοποίησή της απεδείχθη ανεπαρκής. Αξίζει να δούµε µερικά χαρακτηριστικά της. Πρώτον, σε αντίθεση µε το ΤΕΕ, η ΕΠΥ άνοιξε από την αρχή τις πόρτες της πρακτικά σε οποιονδήποτε είχε κάποια σχέση µε την πληροφορική: εκτός από αποφοίτους ΑΕΙ, δεχόταν αποφοίτους ΤΕΙ, αλλά και όσους είχαν κάποια εργασιακή εµπειρία σε εταιρίες πληροφορικής. Απαίτηση ήταν στον τίτλο σπουδών να αναγράφεται κάπου η λέξη "πληροφορική", ή να υπάρχει ανάλογη µεταπτυχιακή ειδίκευση. Ετσι, στην ΕΠΥ βρέθηκαν πολλοί πληροφορικάριοι, όχι απαραίτητα µε ανώτατες σπουδές, που αναζητούσαν µια επαγγελµατική στέγη ανάλογη µε αυτή του ΤΕΕ, την οποία όµως το τελευταίο δεν τους παρείχε. εύτερο, επιχειρήθηκε σε επίπεδο ηγεσίας να καλλιεργηθεί µια υποθάλπουσα διαµάχη µεταξύ "παραδοσιακών" και "ΕΠΥκών" µηχανικών. Οι δεύτεροι πάντα ζήλευαν την κατοχύρωση των πρώτων, ενώ οι πρώτοι φέρονταν να εµποδίζουν την κατοχύρωση των δεύτερων (πράγµα που για τη βάση των µηχανικών κάθε άλλο παρά αληθές είναι). Χαρακτηριστικό δείγµα η άρνηση για ένα διάστηµα της ΕΠΥ να εγγράφει ως τακτικά µέλη της αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών µε ειδίκευση στην πληροφορική, όπως αυτούς των τοµέων Πληροφορικής των τµηµάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών των Πολυτεχνείων, ενώ δεχόταν τεχνικούς ηλεκτρονικούς που δούλεψαν για κάποια χρόνια συναρµολογώντας υπολογιστές ή ακόµα και ως πωλητές (!). Τρίτο, ακόµα και σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΠΥ παρουσίαζε σηµαντική εσωτερική ανοµοιογένεια. Οι καθηγητές των ΤΕΙ που συµµετείχαν σε αυτή διεκδικούσαν µια ιδιαίτερη παρουσία για δικούς τους λόγους. Το ίδιο έκαναν και οι καθηγητές µαθηµάτων πληροφορικής σε µη τεχνικά πανεπιστήµια, αλλά και οι καταξιωµένοι επαγγελµατίες του χώρου. Ο καθένας ήθελε να κάνει περισσότερο ορατή την παρουσία του, µε σκοπό, τι άλλο, την κατάκτηση µιας καλής θέσης σε 3

4 ένα σηµαντικό θεσµό από τη γέννησή του. Φαινόµενα καθόλου πρωτότυπα, που παρατηρούνταν σε πολλούς χώρους και, µε κάποια έννοια, θεµιτά. Μόνο που η ΕΠΥ λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο, εν προκειµένω το ΤΕΕ. Οι προσωπικές γνωριµίες και οι υποσχέσεις των πολιτικών δεν στάθηκαν αρκετές για την υλοποίηση του οράµατος του επιµελητηρίου. Οι προσβάσεις των παραδοσιακών µηχανικών στην εξουσία ήταν πολύ βαθύτερες. Το αποτέλεσµα: οι προσπάθειες ξεφούσκωσαν και σύντοµα στην πράξη το καράβι εγκαταλείφθηκε. Πολλοί από τους "αξιωµατικούς" δε χάθηκαν, καθότι τα πάρε-δώσε µε την εξουσία τους είχαν δηµιουργήσει γέφυρες που χρησιµοποίησαν για να βρεθούν σε καθόλου ευκαταφρόνητες θέσεις. Οι πολλοί, όµως, έπεσαν απλά στη θάλασσα και ακόµα προσπαθούν να επιζήσουν διαπλέοντας από τη Σκύλα του κάθε "παντοπώλη" στη Χάρυβδη του απέναντι "οµίλου". Σήµερα η ΕΠΥ υπάρχει µόνο ως συνέδριο µάλλον όχι ιδιαίτερα υψηλής επιστηµονικής στάθµης και ως δεκασέλιδο φυλλάδιο που αποστέλλεται µε πολλούς µήνες καθυστέρηση. Κερδισµένοι και χαµένοι Ποιος κέρδισε; Θα µπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι τον πόλεµο τον κέρδισε το ΤΕΕ. Μόνο που το µόνο που κατάφερε ήταν να µην επιτρέψει στην ΕΠΥ να εξελιχθεί σε επιµελητήριο πληροφορικής. Αν αυτό νοείται ως νίκη, τότε ναι, τον πόλεµο τον κέρδισε το ΤΕΕ. Από µία άποψη, το επιχειρούµενο επιµελητήριο µπορεί και να µην ήταν η πλέον ενδεδειγµένη κίνηση. Το ΤΕΕ όµως, αντί µε την ευκαιρία να σκύψει πάνω από τα προβλήµατα και το επάγγελµα των µηχανικών πληροφορικής, απλά ενέταξε ορισµένους από αυτούς σε µια υπο-ειδικότητα της κύριας ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, χωρίς αυτό να σηµαίνει τίποτε για τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα ως πληροφορικών. Χαρακτηριστικό είναι ότι στα αρχεία του ΤΕΕ, υπάρχουν πάνω από 30 (!) συναφείς µε την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες δευτερεύουσες ειδικότητες οι περισσότερες υπό την κύρια ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ο δε πληθυσµός πολλών από αυτών δεν ξεπερνά τα 10 (!) µέλη. Στην πράξη, όµως, η κατοχύρωση των συναφών µε την πληροφορική επαγγελµάτων από το ΤΕΕ είναι µηδενική. Ποιος έχασε; Αν κέρδισε το ΤΕΕ, τότε έχασε η ΕΠΥ. Μόνο που η ΕΠΥ δεν είχε και τίποτε σπουδαίο να χάσει, σίγουρα τίποτε συγκρίσιµο µε αυτό που είχε το ΤΕΕ. Αν έχασε κάποιος, αυτός είναι οι εργαζόµενοι και πιο συγκεκριµένα οι υψηλής ειδίκευσης επιστήµονες πληροφορικής. Εχασαν, διότι τα χρόνια που πέρασαν και που ο ένας ήθελε να γίνει "χαλίφης στη θέση του χαλίφη", ενώ ο άλλος δεν επέτρεπε να γίνει τίποτε που δεν καταλάβαινε και δεν ήλεγχε, κάποιοι τρίτοι, δηµιουργούσαν τετελεσµένες καταστάσεις. Καταστάσεις στις οποίες όλοι οι εργαζόµενοι είναι αναλώσιµοι και προτιµάται αυτός που "κάνει τη δουλειά" ανεξάρτητα από το αν είναι απόφοιτος ΙΕΚ, ιδιωτικού κολεγίου ή Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής. Ποιοι είναι αυτοί οι τρίτοι; Είναι οι επιχειρηµατίες µεταφορείς και αντιπρόσωποι, που γιγαντώθηκαν στις πλάτες µιας τεχνικής επιστήµης την οποία στην πλειοψηφία τους ποτέ δε γνώρισαν, ούτε σεβάστηκαν περισσότερο από όσο σέβονται εµπορεύµατα που µεταφέρονται και πωλούνται µε το κιλό. Και που πλέον έχουν γίνει "παράγοντες", προχωρούν σε συγχωνεύσεις, µπήκαν στο χρηµατιστήριο και γενικά έκαναν όλα εκείνα που χαρακτηρίζουν εξωτερικά τους πετυχηµένους. Μόνο που η τεχνική οικογένεια που τους συντηρεί δεν κατάφερε να οργανωθεί και σήµερα ζει υπό το καθεστώς της ψευδαίσθησης του "στελέχους" και όχι του εργαζόµενου, της απειλής συγχώνευσης, της δια βίου εκπαίδευσης, του πιστοποιηµένου από την τάδε εταιρία (όχι, δεν θα γράψουµε το όνοµα!), του ελαστικού ωραρίου, της µη ασφάλισης, της αµοιβής µε δελτίο παροχής υπηρεσιών και της περιθωριοποίησης µε κριτήριο όχι τις τεχνικές ικανότητες, αλλά άλλης φύσεως "κτιτήρια". 4

5 Ο µεγάλος θεσµικός χαµένος είναι η ίδια η ανάπτυξη της πληροφορικής στην Ελλάδα. Τα µόνα "προϊόντα" πληροφορικής που σταθερά καταφέρνει να εξάγει η χώρα µας, είναι διαπρεπείς επιστήµονες που εργάζονται σε πανεπιστήµια, εταιρίες και ερευνητικά κέντρα χωρών που ξέρουν τι να τους κάνουν και που τους παρέχουν σοβαρές συνθήκες εργασίας. Χωρών που επιφυλάσσουν ένα ρόλο για τους κατόχους προσόντων ερευνητή και που δεν τους βάζουν να συναγωνίζονται τους αποφοίτους του ΙΕΚ Ανω Παναγίτσας µε διαιτητές τους επιχειρηµατίες και µε έπαθλο µια πρόσκαιρη θέση εργασίας. Που τους αξιοποιούν στην παραγωγή προϊόντων και τεχνογνωσίας τα οποία ύστερα τα προωθούν σε χώρεςκαταναλωτές, όπως η δική µας. Χωρών που οι συντεχνιακές διαµάχες δεν εµποδίζουν την ανάπτυξη του επιστηµονικού δυναµικού. Η ερώτηση "ποιος κέρδισε" είναι, λοιπόν, µάλλον ανόητη. Οπως ανόητη είναι και η όποια αντιπαράθεση στα γραφόµενα χωρίς αυτή να αποτελεί µέρος πραγµατικού διαλόγου και ειλικρινούς προβληµατισµού. Αν δεν υπάρξουν εξελίξεις το άµεσο διάστηµα, το πιθανότερο είναι ότι η θέση της χώρας µας στη νέα τάξη πραγµάτων, τουλάχιστον στο διεθνή καταµερισµό εργασίας στον τοµέα της τεχνολογίας, θα είναι µακριά από τις δυνατότητες, αλλά δε θα απέχει από αυτό που τελικά µας αξίζει. ηµοσιεύτηκε στο OPEN Newsletter τον Φεβρουάριο του 1999 Αναδηµοσιεύτηκε στο "Ενηµερωτικό ελτίο" της ΕΠΥ, τεύχος Ιανουαρίου-Μαρτίου 1999 Αναδηµοσιεύτηκε στο " ελτίο του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων" τεύχος 320,

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10 Απριλίου 2006 Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Γιώργος Ζέρβας Πρύτανης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10 Απριλίου 2006 Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Γιώργος Ζέρβας Πρύτανης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10 Απριλίου 2006 Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γιώργος Ζέρβας Πρύτανης Λεωνίδας Λουλούδης Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Οκτώβριος 2013 Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: ΑΒΡΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ AΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Καθηγητής ΤΕΙ-Ηπείρου

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Καθηγητής ΤΕΙ-Ηπείρου ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Καθηγητής ΤΕΙ-Ηπείρου Προβλήµατα εγκατάστασης Τριτοβάθµιων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων σε «µικροπόλεις». Η περίπτωση του Παραρτήµατος Ηγουµενίτσας του Τ.Ε.Ι.-Ηπείρου. 1 Με βάση το «παράδειγµα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ISBN: 978-960-9571-13-5 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα

Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα 5.1 Η έννοια της παραγωγής και της παραγωγικότητας Παραγωγή: Οι άνθρωποι χρειάζονται αγαθά και υπηρεσίες, που ικανοποιούν τις ανάγκες τους και άρα είναι διατεθειµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής Θεματική Ενότητα Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11

4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11 4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11 ΘΕΜΑ 1 Ο 1.1. Η περιγραφή εργασίας είναι µια διαδικασία σηµαντική για κάθε επιχείρηση και µάλιστα δεν πρέπει να περιορίζεται στα διοικητικά στελέχη. Μέσω της περιγραφής εργασίας καθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες επιτυχίες του ΕΤ σε όλους του τοµείς! Θα έρθουν κι άλλες!

Μεγάλες επιτυχίες του ΕΤ σε όλους του τοµείς! Θα έρθουν κι άλλες! Αρ. Τεύχους: 3 Μάιος 2007 Αξία: Ανεκτίµητη 1 Μεγάλες επιτυχίες του ΕΤ σε όλους του τοµείς! Θα έρθουν κι άλλες! Το Global Management Challenge για δεύτερη φορά στο ΕΤ! ΕΤ ούκισσα Νοµικού: Η Σταρ Ελλάς 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας ACADEMIA ISSN, 2241-1402 http://hepnet.upatras.gr 37 Volume 4, Number 1, 2014 Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Άρθρα και Μελέτες 10/2014 Φεβρουάριος, 2014 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δυϊκό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης: Η γερμανική «αφήγηση» για τη σύνδεση εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα